/01 - Informační systémy pro elektronické podnikání (ISEP)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "460-2020/01 - Informační systémy pro elektronické podnikání (ISEP)"

Transkript

1 Ing. Radoslav Fasuga, Ph.D /01 - Informační systémy pro elektronické podnikání (ISEP) 1

2 2 Ovce a vlci

3 Zákazníky dělíme na Proaktivní Aktivní Reaktivní Neaktivní Negativní Destruktivní 3

4 Zaměstnance rozdělujeme na Tažné Chovné 4

5 Finanční plán 5

6 Finanční plán v osobním životě Finanční plán je soubor doporučení jak v průběhu času nakládat se svými financemi, abychom co nejlépe dosáhli svých finančních cílů Plán respektuje naše aktuální možnosti osobní hodnoty přístup k riziku zajištění Finanční plán by měla připravovat zkušená osoba plán by měl mít písemnou podobu měl by být dostatečně komplexní a srozumitelný 6

7 Finanční plán Finanční plán není přesná mapa, ale je to kompas, který nám ukazuje správný směr. Typy investorů vzhledem k finančnímu plánu: Nonplanners neměli ani představu, kolik by měli mít naspořeno Simple planners tuto představu měli, ale neměli plán Serious planners měli představu i plán, ale nebyli schopni ho úplně dodržovat Successful planners měli představu, plán a úspěšně se ho drželi Již jen hrubá představa, kolik je potřeba k zajištění důchodu, vedla tyto lidi k nastřádání majetku, který byl 2,5krát vyšší oproti lidem, kteří se plánováním nezabývají vůbec. Ti, kteří se plánu úspěšně drželi, měli dokonce 3,36krát více. (zdroj E15.cz) 7

8 Osobní Finanční plán Zhodnotit finanční situaci posoudit sebe sama: Víte, jaká jsou vaše aktiva a vaše pasiva? Víte, odkud k vám plynou vaše peníze a kam odtékají? Dokážete bez problémů splácet své dluhy? Nejsou vaše dluhy příliš vysoké vzhledem k vašim příjmům? Vyšší finanční potřeby? Pojištění proti nepříznivým událostem? Etapy finančního plánu: Akumulace - první část pracovní kariéry člověka, příjmy jsou nevysoké a stěží pokrývají životní výdaje, především výdaje na rodinu a bydlení Konsolidace - střední a závěrečnou část pracovní kariéry, příjmy výrazně převyšovat výdaje a dochází k růstu úspor Fáze spotřebování přichází s konce pracovně produktivního věku Fáze darů - člověk na sklonku svého života rozdává své úspory svým blízkým, případně jiným potřebným Pokud chcete, aby vaše finanční nezávislost rostla, aby se zvyšovaly vaše možnosti a abyste si prožili stáří podle svých představ, musíte spořit alespoň 10 % ze svých příjmů. (Zdroj Penize.cz) 8

9 Dlouhodobý Finanční plán podniku Podstata finančního plánování Plánovací výkazy podle platných účetních pravidel Vzory účetních výkazů v EU Problémy současných finančních výkazů pro plánování i řízení projektů Dlouhodobé finanční plánování Dlouhodobý finanční plán Analýza výchozího stavu podnikových financí Plán peněžních toků za plánované období Plánovaná rozvaha Plán tržeb Investiční rozpočty Rozpočet volných peněžních toků Rozpočet dlouhodobého externího financování Hodnocení dlouhodobého finančního plánu Krátkodobé finanční plánování Pojetí krátkodobého finančního plánování Rozpočet hotovosti Krátkodobý finanční plán podniku Podklady a součásti krátkodobého finančního plánu Sepětí krátkodobého a dlouhodobého finančního plánování (Zdroj 9

10 Finanční analýza podniku Finanční analýza pomocí poměrových finančních ukazatelů Rentabilita informuje poskytovatele kapitálu o schopnosti firmy tvořit zisk a zhodnocovat vložený kapitál Likvidita schopnost splácet včas krátkodobé pohledávky, krátkodobá stabilita firmy Aktivita intenzita využití jednotlivých složek majetku Zadluženost dlouhodobá stabilita firmy Bod zvratu minimální množství produkce, které zajistí, aby firma nebyla ve ztrátě, situace kdy se náklady a tržby budou rovnat Investiční projekty vyhodnocení efektivnosti Doba návratnosti Čistá současná hodnota Vnitřní výnosové procento 10

11 Prodejní ceny 11

12 Základní otázky z oblasti prodeje Které kroky budou potřebné od prvního kontaktu se zákazníkem až po vyřízení zakázky? Jaké jsou běžné postupy na trhu při prodeji tohoto produktu? Bere je firma v úvahu nebo navrhuje novou strategii? Kdo u zákazníka rozhoduje o koupi? Jak dlouho zákazníkovi rozhodovací proces trvá? Která opatření na podporu prodeje jsou plánovaná, proč a kdy? Kolik pracovníků se bude zabývat odbytem (prodejem) a kolik to bude stát? 12

13 Formy úhrady zboží a služeb Platba předem Platba předem na účet Předfaktura Proforma Zálohová faktura Platba při dodání Hotově Dobírkou Následná platba Na fakturu s datem splatnosti 13

14 Platby z pohledu kupujících Okamžité vypořádání Platba hotově, převodem, dobírkou, při dodání Splátky Splátkový kalendář Půjčka Úvěr Hypotéka Pronájem Pravidelné splátky Platba za užití 14

15 Cenová politika 15

16 Stanovení ceny Stanovení ceny s využitím kalkulace nákladů nebo cen konkurence Politika cenové úrovně vysoké nízké ceny Cenová strategie, cenová diferenciace Politika slev a obchodních rabatů Platební podmínky, dodavatelské podmínky 16

17 Cenová diferenciace Obecně lze rozlišit 3 základní metody tvorby ceny: 1. metoda orientovaná na náklady, 2. metoda orientovaná na konkurenci, 3. metoda orientovaná na poptávku. Ideální stav je, když podnikatel všechny tyto metody vzájemně propojí. Nelze určovat cenu jen podle potřeb trhu a nestanovit kalkulaci nákladů na produkt. Podnikatel, který se řídí jen výší nákladů a nevnímá trh, ztrácí výhodu v konkurenčním boji. Výše nákladů je důležitým východiskem pro rozhodnutí o prodejních cenách a možných slevách. Stanovenou cenu srovnáme s konkurencí. Můžete volit cenu stejnou, vyšší i nižší, podle toho, jakou roli na trhu chcete hrát. Cenou můžete dodat svému zboží exkluzivitu (vysoké ceny). Pomocí ceny můžete svou konkurenci odradit či rychleji proniknout na trh (nižší cena). Existují však i výrobky, u kterých se nedoporučuje vést cenovou válku např. u pohonných hmot. Konkurenční výhodu prodejce získává např. doprovodnými službami, soutěžemi atd. Ten, kdo rozhoduje o nákupu, je zákazník. Zákazník určuje poptávku. Proto je důležité znát názory zákazníků, jejich ochotu k nákupu a vědět, jak vnímají cenu a hodnotu výrobku. 17

18 Stanovení Prodejní Ceny Pořizovací cena / Výrobní náklady Marže předpokládaného zisku Recyklační poplatky Koncová prodejní cena pro maloodběratele / velkoodběratel DPH Autorské poplatky 18

19 Dodatečné navýšení prodejní ceny Manipulační poplatek Doprava Neziskové navýšení ceny Balné Poštovné Při chybném zohlednění nákladů může tento fakt generovat ztrátu. 19

20 Účetní problém poštovné Náklady na dodání zásilky: Balné 20% DPH Doprava (PPL, DHL) 20% DPH Poštovné (Česká Pošta) 0% DPH Nesmí dojít k navýšení ceny poštovného Obvykle před podáním neznám výši poštovného Váha Pojištění na částku Příplatek křehké atd. Obvykle je tedy poštovné účtováno s 20% DPH To znamená, že se musí při zaúčtování navýšit cena poštovného o 20% DPH 20 Ztrátové řešení účtovat poštovné sazbou 20% DPH V době podání zásilky neznám výši poštovného! Cena zásilky Poštovné nenavýšené 0% DPH Balné 20% DPH Doprava 20% DPH Jsou-li účtované náklady na poštovné 100,- Kč musím požadovat 120,- Kč, jinak mohu zaúčtovat pouze 83,30 Kč

21 DPH 21

22 Sazby DPH a povinnost daně DPH - Daň z přidané hodnoty 235/2004 sb. (a pozdějších úprav) U zboží nebo služby, sloužící k podnikání lze odečíst DPH Základní sazba 20%, snížená sazba 10% osvobozené 0% Od sazby mohou být věci osvobozené Ceniny, kolky, investiční zlato, (dále třeba výjimky pozemky osvobozeny, stavební parcely s DPH) Zákon o dani Snížené DPH příloha č. 1 Teplo, Voda, potraviny atd. (Elektřina, plyn 20%) Snížené DPH příloha č. 2 Snížené služby ubytování, oprava zdravotního zařízení atd. Dovoz uměleckých děl, sběratelství Stavby se sníženou sazbou (obytné doby a rodinné doby s parametry sociálního bydlení, stačí aby jeden byt porušil parametry sociálního bydlení a již nelze uplatnit sníženou sazbu) 48, 48a 22

23 Sazby DPH a povinnost daně Dovoz v rámci EU účtovaný mezi firmami DPH neúčtujeme Účtován pouze u států mimo EU, kde se účtuje clo cca 10% viz celní sazebník Cena dovezeného zboží je 100,- Kč, clo 10%, DPH 20% ((100,- Kč * 1,1) * 1,2) cena s DPH je 132,- Kč Koeficienty pro výpočet daně daný zákonem: 20% 0,1667 ze 100,- Kč je DPH Kč 10% 0,0909 ze 100,- Kč je DPH 9.09 Kč Zvláštní režim Autobazary, zastavárny DPH placeno pouze s navýšené částky Kupující si nesmí odečíst DPH 23

24 Povinnost placení DPH Dobrovolný plátce DPH Vysoké vstupní investice, následné tržby Solární elektrárna Povinné placení DPH Obrat bude činit předcházejících 12 měsíců ,- Kč Obrat = příjmy (nikoliv zisky) Příjmy ze zahraničních služeb, nutno zahrnout do obratu, povinnost registrace DPH a další výjimky Právní subjekt vytvořena na základě obchodního zákoníku je povinným plátcem DPH Výkazy DPH Na základě výkazu DPH vracím, nebo dostanu zpět Výkazy jsou čtvrtletní (do ,- Kč za předcházející rok) nebo měsíční Do 25. následujícího měsíce nutno odeslat výkaz a příslušný finanční úřad musí mít připsanou DPH 24

25 Zvláštní typy daní Zákon o spotřební daní č. 353/2003 sb. (platí se jednou při výrobě, dovozu) Daň z minerálních olejů Daň z lihu, daň z piva, Daň z vína a meziproduktů Daň z Tabákových výrobků (ne spotřební daň káva, čaj DPH 20%) Ekologická daň 25 Zemní plyn Tuhá paliva Elektřina

26 Slevy a (cenová) zvýhodnění 26

27 Přehled nejčastěji používaných cenových zvýhodnění skonto při rychlém placení, bonus při větším odběru, bonifikace např. zkrácení dodací lhůty, rabat množstevní sleva, sleva při nákupu v době výhodné pro dodavatele, sleva za horší jakost při vyřizování reklamace. sleva jako výprodej staršího sezónního zboží 27

28 Motivační slevy Sleva nesmí generovat ztrátu! Motivace k získání nového zákazníka Slevové kupóny na částku, na procento Věrnostní programy karty Dárky, benefity Množstevní slevy (mohou odradit malé odběratele) Motivace k opakovanému nákupu Výpočet slevy z objednaného zboží Částkou slevy kalkulována z již prodaného zboží Procentem sleva je poskytována z budoucího prodeje Kombinovaná 28

29 Slevy snižují zisk Je mnohem lehčí prodávat se slevou, ale jste ochotni přijít o váš očekávaný zisk? Slevy jako zbraň konkurenčního boje, jsou z dlouhodobého hlediska smrtící. Kdo prodává se slevou, neumí prodávat bez ní. 29

30 Motivační slevy Obecná pravidla pro slevy: Sleva nesmí generovat ztrátu! Nekontrolovatelné slevy jsou kritické. Sleva působí jako nákupní pobídka. Slevy je vhodné časově limitovat. Motivace k získání nového zákazníka Slevové kupóny na částku, na procento Věrnostní programy karty Dárky, benefity Množstevní slevy (mohou odradit malé odběratele) Motivace k opakovanému nákupu Výpočet slevy z objednaného zboží Částkou slevy kalkulována z již prodaného zboží Procentem sleva je poskytována z budoucího prodeje Kombinovaná 30

31 Věrnostní program Sleva na základě dlouhodobé spolupráce Mějme 500 zákazníků Mějme zboží s průměrnou marží 10% Sleva na základě časové věrnosti: Pro zákazníky, kteří u nás nakupují pravidelně = alespoň jeden rok nabídneme slevu 2% Pravidelných zákazníků máme 60% Každý zákazník má průměrný obrat ,- Kč měsíčně. Kritické je stanovení míry věrnosti. O kolik procent ročního zisku přijdeme? 31

32 Věrnostní program Sleva na základě obratu Mějme 500 zákazníků Mějme zboží s průměrnou marží 10% Sleva na základě obratu: Pro zákazníky, kteří u nás udělají obrat minimálně ,- nabízíme slevu 3% (eventuálně, nějaké množství zboží zdarma = máme náklady na pořízení) Zákazníků s obraty nad limit máme 5%, ale jejich objednávky tvoří 80% celkového prodeje. Každý zákazník má průměrný obrat ,- Kč měsíčně. Kritické je stanovení míry obratu, aby pro zákazníka byla motivující, reálně dosažitelná a pro prodejce přijatelná. O kolik procent ročního zisku přijdeme? 32

33 Věrnostní program Příležitostné akce Mějme 500 zákazníků Mějme zboží s průměrnou marží 10% Sleva na základě motivační akce: Pro zákazníky, kteří u nás nakupují pravidelně připravíme akci kdy každému zákazníkovi, který koupí určitý výrobek, dáme druhý zdarma. Akci využije 5% zákazníků a my rozdáme 200 ks výrobků v prodejní ceně 5000,- Kč. Každý zákazník má průměrný obrat ,- Kč měsíčně. Kritické je nasmlouvání dobré nákupní ceny na nabízený výrobek. Možno využít jako propagaci dodavatele. O kolik procent ročního zisku přijdeme? 33

34 Slevový kupón, dárkový poukaz Dárkové poukazy jsou obvykle placeny v plné hodnotě poukazu Slevové kupóny uplatňují slevu na konkrétní produkt, nebo procento z obratu (prodeje) Slevové poukázky lze také cenově zvýhodnit Kupón v ceně 1000,- Kč, prodáme za 950,- Kč. Kolik procent proděláme, pokud zákazník, uplatní kupón na zboží v ceně 3500,- Kč s marží 15%? 34

35 Sleva na budoucí nákup - částkou Sleva vypočtena ze stávajícího nákupu na budoucí nákup. Hodnota je definována částkou. Zákazník nakoupil za ,- Kč zboží s marží 15% Na příští nákup mu vystavíme slevu v hodnotě 3% z uzavřeného obchodu což je 300,- Kč V příštím nákupu zákazník koupí zboží za 5000,- Kč se stejnou marží, uplatní slevu 300,- Kč, a další slevu již nedostane. O kolik procent zisku jsme přišli? U slevy definované částkou z uzavřeného obchodu musíme počítat s tím, že sleva působí jako nákupní pobídka a bude v budoucnu uplatněna, tedy v podstatě zlevňujeme zboží, které si již zákazník koupil. Pokud zákazník slevu neuplatní zůstává nám celý zisk. 35

36 Sleva na budoucí nákup - procentem Sleva v procentech podle výše stávajícího nákupu na nákup budoucí. Zákazník nakoupil za ,- Kč zboží s marží 15% Na příští nákup mu vystavíme slevu v hodnotě 3% na budoucí nákupu V příštím nákupu zákazník koupí zboží za ,- Kč se stejnou marží uplatní slevu 3%, a další slevu již nedostane. O kolik procent zisku jsme přišli? U slevy definované procentem s budoucího obchodu musíme počítat s tím, že sleva působí jako nákupní pobídka a bude v budoucnu uplatněna, zlevňujeme zboží, které si zákazník teprve koupí. Konečnou výši slevy zde nemáme pod přímou kontrolou. Pokud zákazník slevu neuplatní zůstává nám celý zisk. 36

37 Malé a velké množstevní slevy Malá množstevní sleva podporuje okamžitý prodej více kusů zboží, drobnými prodejci. Například při koupi dvou a více kusů zboží výhodnější cena Každý pátý kus zboží zdarma Velká množstevní sleva podporuje jednorázový odběr velkého množství kusů zboží velkoodběrateli Množstevní sleva Kusy zdarma Snížená režie s vybavením transakce 37

38 Nekalá soutěž 38

39 Nekalá soutěž clanek/orientace-v-pravnichukonech/nekala-soutezopu/ /49059/#b2 39

40 Modelování prodejního cyklu 40

41 Doklady v prodejním cyklu Seznam dokladů: Objednávka Nabídka Faktura Daňový doklad Dobropis Vratka Dodací listy Záruční list Reklamace Skladové operace příjemka výdejka Expediční doklady Celní prohlášení, deklarace atd. Reklamace Přijetí/Vyřízení Objednávka Doklad o úhradě Záruční list Vratka Proforma Faktura Dodací list Dobropis 41

42 Modelování pohybu na skladě Sklad Finance Manipulace Příjem Dobropis Vratka Výdej Faktura Dodací list 42

43 Daňový doklad - formulář 43

44 Číslo objednávky Objednávka - formulář Název dodavatele Název odběratel Adresa Adresa Jméno prodejce Telefon IČ BIČ Datum 44

45 Doklad o zaplacení - formulář Příjemce Plátce a Účel 45

46 Faktura - formulář 46

47 Dodací a záruční list - formulář 47

48 Dobropis - formulář 48

49 Zápočet - formulář 49

50 Vratka - formulář 50

51 Pošta podací lístek, dobírka, balík 51

52 Pošta balíky do 30 a nad 30 tisíc 52

53 Doklady - PPL 53

54 Zahraniční dopravci 54

55 Možné přístupy modelování datových struktur pro eshop 55

56 Skladová evidence a historická data Historická data V tabulce Customer máme informace o zákazníkovi tyto duplikujeme do tabulky Order (objednávka), protože kontaktní informace se mohou v průběhu času měnit Totéž v tabulce Order_item kde duplikujeme cenu z produktu, protože i ta se v průběhu času mění, pokud bychom tuto hodnotu neukládali, pak bychom měnili cenu i u již dříve vydaných objednávek 56

57 Skladová evidence a transakce Redundance Uložení předpočítaných dat V tabulce Stock Income/Outcome máme evidovány pohyby na skladu (příjmy a výdaje) Příjmy naskladňujeme zboží na sklad, výdaje naopak zboží odebírají při objednávkách Při naskladnění se nám rovněž na základě aktuální (naskladňované) ceny a zůstatku na skladě vypočítává nová průměrná cena zboží Pokud si v tabulce produkt budeme tuto vypočtenou cenu ukládat, stejně tak jako počet zbývajících kusů na skladě, nemusíme toto stále přepočítávat pro každý dotaz na stav skladových zásob (zavádíme záměrnou redundanci) Naproti tomu musíme vždy správně transakčně ošetřit situaci, kdy budeme měnit stav na skladě, tedy musíme současně přepočítat i informace u produktu, jinak dojde k nekonzistenci 57

58 Každý produkt / jedna tabulka Každý produkt v jedné tabulce Vyhledávání obecných (společných) informací (název, popis) se provádí pro každou tabulku zvlášť Specifické atributy jsou uloženy vždy pro každý produkt zvlášť Toto řešení je neefektivní, jelikož při změně nebo rozšíření produktové řady, je nutné měnit nebo přidávat datové struktury 58

59 Společná tabulka + specializace Společné atributy v tabulce produkt (tedy vyhledávání nad jedinou tabulkou) Specifické vlastnosti uloženy ve vlastní struktuře Opět závislost datových struktur a obsahu Tedy je nutné doplňovat tabulky se specifickými vlastnostmi Je zde však možné přidat nový produkt (jiný) bez specifických vlastností 59

60 Jeden produkt + všechny vlastnosti Jedna tabulka společná pro všechny produkty Všechny specifické vlastnosti jsou uloženy v jedné tabulce Pro daný produkt se vyplní pouze ty vlastnosti, které mají význam Pro různé druhy produktů existuje mnoho rozdílných vlastností v tabulce bude existovat mnoho popisných atributů, z nichž jen část bude reálně vyplněna 60

61 Generický návrh produktové struktury Předgenerovat celý popis 61

62 Generický návrh produktové struktury Stromová struktura kategorií (s možností dědění vlastností) Jedna vlastnost může být definovaná u různých kategorií Produkt se přiřazuje do kategorie a tím se určují relevantní vlastnosti Tento návrh může přidávat další vlastnosti bez nutnosti měnit strukturu databáze Nevýhodou je fakt, že jsou jednotlivé vlastnosti uloženy jako jednotlivé záznamy a pro zobrazení a vyhledávání je třeba je spojit, nebo předgenerovat 62

63 Modelová struktura ESHOPU 63

64 Firemní image - Značka 64

65 Hodnota Nejhodnotnější značky 2010 značky 2010 podle BRANDZ 65 Kompletní zdroj dostupný na: nebo

66 Hodnota značky 2011 Nejhodnotnější značky 2011 podle BRANDZ Kompletní 66 zdroj dostupný na: nebo

67 Aplikace pro tvorbu loga AAA Logo 67

68 Děkuju za pozornost 68

Vzorový podnikatelský záměr

Vzorový podnikatelský záměr Vzorový podnikatelský záměr Projekt Podporujme podnikatelky Polabí! www.podnikatelky-polabi.cz Čelákovice, říjen 2013 Tato publikace vznikla v rámci projektu Podporujme podnikatelky Polabí!, který realizuje

Více

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Obsah 1. Cíle podniku a finančního řízení... 3 1.1 Cíle podniku...

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA ÚSTAV LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ EKONOMIKY A POLITIKY FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D. Brno 2014 Tato skripta byla vytvořena

Více

Obsah. Podniková ekonomie verze 1.0. Obsah... 1

Obsah. Podniková ekonomie verze 1.0. Obsah... 1 Obsah Obsah... 1 2. Třídění a typologie podniků... 2 3. Typologie organizací... 6 4. Charakteristika malých a středních firem... 7 5. Podnikatelské prostředí... 10 6. Založení podniku... 12 7. Živnost...

Více

1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT

1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT 1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT Pojem finančního managanementu zahrnuje 2 prvky. Jednak prvek finančního řízení a jednak prvek plánování. Finanční řízení má za úkol zefektivnění činnosti organizace

Více

Finanční účetnictví I

Finanční účetnictví I Finanční účetnictví I Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Marta Hortová 2013 České Budějovice Obsah Obsah...

Více

Problematika účtování dodavatelských vztahůve zvolené účetní jednotce

Problematika účtování dodavatelských vztahůve zvolené účetní jednotce JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA ÚČETNICTVÍ A FINANCÍ Studijní program: Studijní obor: Ekonomika a management 6208 B Účetnictví a finanční řízení podniku Problematika

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

1. Podnik, podnikání, legislativní úprava podnikání

1. Podnik, podnikání, legislativní úprava podnikání 1. Podnik, podnikání, legislativní úprava podnikání Podnik Soubor hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání Cílem je vyrábět výrobky nebo poskytovat služby za účelem dosažení zisku Využívá přírodní

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi KADEŘNÍK 69-51-H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. a 3. ročník. [Zadejte text.

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi KADEŘNÍK 69-51-H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. a 3. ročník. [Zadejte text. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi KADEŘNÍK 69-51-H/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. a 3. ročník [Zadejte text.] 1 UČEBNÍ OSNOVA... 5 1.1 Pojetí vyučovacího předmětu... 5 1.1.1

Více

ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ

ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ Jaroslav Zlámal Petr Bačík Olomouc, 2011 Úvod Vážený čtenáři, dostáváte k dispozici učební pomůcku,, která je určena k e-learningovému

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více

ZŘÍZENÍ MASÉRSKÉHO STUDIA

ZŘÍZENÍ MASÉRSKÉHO STUDIA ZŘÍZENÍ MASÉRSKÉHO STUDIA Zřízení masérského studia Tyto studijní materiály byly vytvořeny v rámci projektu Podpora rozvoje podnikatelských znalostí a dovedností žáků (registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/03.0001)

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH:

PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH: PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH: 1 Úvod a shrnutí 2 Popis produktu-služby 3 Popis firmy 4 Trh a konkurence 5 Marketing a prodej 6 Výrobní proces-proces poskytování služby 7 Organizační plán 8 Dopad

Více

Analýza ekonomické a finanční situace podniku. Ing. Lenka Krutnorádová, MBA

Analýza ekonomické a finanční situace podniku. Ing. Lenka Krutnorádová, MBA Analýza ekonomické a finanční situace podniku Ing. Lenka Krutnorádová, MBA LEGISLATIVNÍ RÁMEC Zákon o účetnictví 353/2001 Sb. ve znění p.p. poslední novela 410/2010 a 188/2011 Sb. a prováděcí vyhláška

Více

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice Podnikové činnosti Elektronická učebnice Pavla Kudělková Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Podnikové činnosti... 4 2 Marketing...

Více

TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU

TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ JARNÍ SEMESTR, AKADEMICKÝ ROK 2003/2004 Datum Téma semináře Téma písemného přezkoušení nebo seminární práce 25. 2. 26. 2. 3. 3.

Více

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM 1 MARKETING V dnešní ekonomice se řada firem snaží chovat nejen tržně, ale i pružně se přizpůsobit danému trhu, na němž pozorně analyzují situaci, zjišťují své možnosti a snaží se jich využít ve svůj prospěch.

Více

KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 FINANČNÍ GRAMOTNOST

KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 FINANČNÍ GRAMOTNOST KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 FINANČNÍ GRAMOTNOST 1. Základní orientace V této kapitole se budeme věnovat: pojmu FINANČNÍ GRAMOTNOST, složkám finanční

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Posouzení bonity podniku a jeho schopnost splatit úvěr Assess the creditworthiness of a company and its ability to repay the loan Bc. Hana

Více

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B 1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B Podstata a význam účetnictví Předmětem účetnictví je zaznamenávat v účetní

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více

CZ.1.07/1.1.10/03.0049

CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Finanční gramotnost Vypracovala: Ing. Martina Gerčáková CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Úvodem Tato příručka vznikla jako pomůcka pro vzdělávací potřeby žáků na Střední průmyslové škole Strakonice jako doplňující

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

Miniškola podnikání. Souhrn výukových materiálů jednotlivých dnů výuky Miniškol podnikání

Miniškola podnikání. Souhrn výukových materiálů jednotlivých dnů výuky Miniškol podnikání Miniškola podnikání Souhrn výukových materiálů jednotlivých dnů výuky Miniškol podnikání 88.00267 Takto publikace je výstupem projektu Podporujme podnikatelky Polabí! č. CZ.1.04/3.4.04/88.00267 www.podnikatelky-polabi.cz

Více

Nejmodernější technologické řešení. informační systém. money. Průvodce systémem. www.money.cz

Nejmodernější technologické řešení. informační systém. money. Průvodce systémem. www.money.cz Nejmodernější technologické řešení money informační systém S5 Průvodce systémem www.money.cz Obsah 01 Řešení pro vaši společnost 3 02 Flexibilní podnikový systém 4 03 Vícevrstvá aplikace 5 04 Vlastnosti

Více

ANALÝZA ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ

ANALÝZA ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES ANALÝZA ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ ANALYSIS OF EMPLOYEE

Více

Učebnice pro výuku fiktivních firem

Učebnice pro výuku fiktivních firem Učebnice pro výuku fiktivních firem Elektronická učebnice Monika Horehleďová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic 1 Podnikání ve fiktivní firmě...

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně OPTIMALIZACE NÁKLADŮ A VÝNOSŮ Z ÚČETNÍHO

Více