/01 - Informační systémy pro elektronické podnikání (ISEP)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "460-2020/01 - Informační systémy pro elektronické podnikání (ISEP)"

Transkript

1 Ing. Radoslav Fasuga, Ph.D /01 - Informační systémy pro elektronické podnikání (ISEP) 1

2 2 Ovce a vlci

3 Zákazníky dělíme na Proaktivní Aktivní Reaktivní Neaktivní Negativní Destruktivní 3

4 Zaměstnance rozdělujeme na Tažné Chovné 4

5 Finanční plán 5

6 Finanční plán v osobním životě Finanční plán je soubor doporučení jak v průběhu času nakládat se svými financemi, abychom co nejlépe dosáhli svých finančních cílů Plán respektuje naše aktuální možnosti osobní hodnoty přístup k riziku zajištění Finanční plán by měla připravovat zkušená osoba plán by měl mít písemnou podobu měl by být dostatečně komplexní a srozumitelný 6

7 Finanční plán Finanční plán není přesná mapa, ale je to kompas, který nám ukazuje správný směr. Typy investorů vzhledem k finančnímu plánu: Nonplanners neměli ani představu, kolik by měli mít naspořeno Simple planners tuto představu měli, ale neměli plán Serious planners měli představu i plán, ale nebyli schopni ho úplně dodržovat Successful planners měli představu, plán a úspěšně se ho drželi Již jen hrubá představa, kolik je potřeba k zajištění důchodu, vedla tyto lidi k nastřádání majetku, který byl 2,5krát vyšší oproti lidem, kteří se plánováním nezabývají vůbec. Ti, kteří se plánu úspěšně drželi, měli dokonce 3,36krát více. (zdroj E15.cz) 7

8 Osobní Finanční plán Zhodnotit finanční situaci posoudit sebe sama: Víte, jaká jsou vaše aktiva a vaše pasiva? Víte, odkud k vám plynou vaše peníze a kam odtékají? Dokážete bez problémů splácet své dluhy? Nejsou vaše dluhy příliš vysoké vzhledem k vašim příjmům? Vyšší finanční potřeby? Pojištění proti nepříznivým událostem? Etapy finančního plánu: Akumulace - první část pracovní kariéry člověka, příjmy jsou nevysoké a stěží pokrývají životní výdaje, především výdaje na rodinu a bydlení Konsolidace - střední a závěrečnou část pracovní kariéry, příjmy výrazně převyšovat výdaje a dochází k růstu úspor Fáze spotřebování přichází s konce pracovně produktivního věku Fáze darů - člověk na sklonku svého života rozdává své úspory svým blízkým, případně jiným potřebným Pokud chcete, aby vaše finanční nezávislost rostla, aby se zvyšovaly vaše možnosti a abyste si prožili stáří podle svých představ, musíte spořit alespoň 10 % ze svých příjmů. (Zdroj Penize.cz) 8

9 Dlouhodobý Finanční plán podniku Podstata finančního plánování Plánovací výkazy podle platných účetních pravidel Vzory účetních výkazů v EU Problémy současných finančních výkazů pro plánování i řízení projektů Dlouhodobé finanční plánování Dlouhodobý finanční plán Analýza výchozího stavu podnikových financí Plán peněžních toků za plánované období Plánovaná rozvaha Plán tržeb Investiční rozpočty Rozpočet volných peněžních toků Rozpočet dlouhodobého externího financování Hodnocení dlouhodobého finančního plánu Krátkodobé finanční plánování Pojetí krátkodobého finančního plánování Rozpočet hotovosti Krátkodobý finanční plán podniku Podklady a součásti krátkodobého finančního plánu Sepětí krátkodobého a dlouhodobého finančního plánování (Zdroj 9

10 Finanční analýza podniku Finanční analýza pomocí poměrových finančních ukazatelů Rentabilita informuje poskytovatele kapitálu o schopnosti firmy tvořit zisk a zhodnocovat vložený kapitál Likvidita schopnost splácet včas krátkodobé pohledávky, krátkodobá stabilita firmy Aktivita intenzita využití jednotlivých složek majetku Zadluženost dlouhodobá stabilita firmy Bod zvratu minimální množství produkce, které zajistí, aby firma nebyla ve ztrátě, situace kdy se náklady a tržby budou rovnat Investiční projekty vyhodnocení efektivnosti Doba návratnosti Čistá současná hodnota Vnitřní výnosové procento 10

11 Prodejní ceny 11

12 Základní otázky z oblasti prodeje Které kroky budou potřebné od prvního kontaktu se zákazníkem až po vyřízení zakázky? Jaké jsou běžné postupy na trhu při prodeji tohoto produktu? Bere je firma v úvahu nebo navrhuje novou strategii? Kdo u zákazníka rozhoduje o koupi? Jak dlouho zákazníkovi rozhodovací proces trvá? Která opatření na podporu prodeje jsou plánovaná, proč a kdy? Kolik pracovníků se bude zabývat odbytem (prodejem) a kolik to bude stát? 12

13 Formy úhrady zboží a služeb Platba předem Platba předem na účet Předfaktura Proforma Zálohová faktura Platba při dodání Hotově Dobírkou Následná platba Na fakturu s datem splatnosti 13

14 Platby z pohledu kupujících Okamžité vypořádání Platba hotově, převodem, dobírkou, při dodání Splátky Splátkový kalendář Půjčka Úvěr Hypotéka Pronájem Pravidelné splátky Platba za užití 14

15 Cenová politika 15

16 Stanovení ceny Stanovení ceny s využitím kalkulace nákladů nebo cen konkurence Politika cenové úrovně vysoké nízké ceny Cenová strategie, cenová diferenciace Politika slev a obchodních rabatů Platební podmínky, dodavatelské podmínky 16

17 Cenová diferenciace Obecně lze rozlišit 3 základní metody tvorby ceny: 1. metoda orientovaná na náklady, 2. metoda orientovaná na konkurenci, 3. metoda orientovaná na poptávku. Ideální stav je, když podnikatel všechny tyto metody vzájemně propojí. Nelze určovat cenu jen podle potřeb trhu a nestanovit kalkulaci nákladů na produkt. Podnikatel, který se řídí jen výší nákladů a nevnímá trh, ztrácí výhodu v konkurenčním boji. Výše nákladů je důležitým východiskem pro rozhodnutí o prodejních cenách a možných slevách. Stanovenou cenu srovnáme s konkurencí. Můžete volit cenu stejnou, vyšší i nižší, podle toho, jakou roli na trhu chcete hrát. Cenou můžete dodat svému zboží exkluzivitu (vysoké ceny). Pomocí ceny můžete svou konkurenci odradit či rychleji proniknout na trh (nižší cena). Existují však i výrobky, u kterých se nedoporučuje vést cenovou válku např. u pohonných hmot. Konkurenční výhodu prodejce získává např. doprovodnými službami, soutěžemi atd. Ten, kdo rozhoduje o nákupu, je zákazník. Zákazník určuje poptávku. Proto je důležité znát názory zákazníků, jejich ochotu k nákupu a vědět, jak vnímají cenu a hodnotu výrobku. 17

18 Stanovení Prodejní Ceny Pořizovací cena / Výrobní náklady Marže předpokládaného zisku Recyklační poplatky Koncová prodejní cena pro maloodběratele / velkoodběratel DPH Autorské poplatky 18

19 Dodatečné navýšení prodejní ceny Manipulační poplatek Doprava Neziskové navýšení ceny Balné Poštovné Při chybném zohlednění nákladů může tento fakt generovat ztrátu. 19

20 Účetní problém poštovné Náklady na dodání zásilky: Balné 20% DPH Doprava (PPL, DHL) 20% DPH Poštovné (Česká Pošta) 0% DPH Nesmí dojít k navýšení ceny poštovného Obvykle před podáním neznám výši poštovného Váha Pojištění na částku Příplatek křehké atd. Obvykle je tedy poštovné účtováno s 20% DPH To znamená, že se musí při zaúčtování navýšit cena poštovného o 20% DPH 20 Ztrátové řešení účtovat poštovné sazbou 20% DPH V době podání zásilky neznám výši poštovného! Cena zásilky Poštovné nenavýšené 0% DPH Balné 20% DPH Doprava 20% DPH Jsou-li účtované náklady na poštovné 100,- Kč musím požadovat 120,- Kč, jinak mohu zaúčtovat pouze 83,30 Kč

21 DPH 21

22 Sazby DPH a povinnost daně DPH - Daň z přidané hodnoty 235/2004 sb. (a pozdějších úprav) U zboží nebo služby, sloužící k podnikání lze odečíst DPH Základní sazba 20%, snížená sazba 10% osvobozené 0% Od sazby mohou být věci osvobozené Ceniny, kolky, investiční zlato, (dále třeba výjimky pozemky osvobozeny, stavební parcely s DPH) Zákon o dani Snížené DPH příloha č. 1 Teplo, Voda, potraviny atd. (Elektřina, plyn 20%) Snížené DPH příloha č. 2 Snížené služby ubytování, oprava zdravotního zařízení atd. Dovoz uměleckých děl, sběratelství Stavby se sníženou sazbou (obytné doby a rodinné doby s parametry sociálního bydlení, stačí aby jeden byt porušil parametry sociálního bydlení a již nelze uplatnit sníženou sazbu) 48, 48a 22

23 Sazby DPH a povinnost daně Dovoz v rámci EU účtovaný mezi firmami DPH neúčtujeme Účtován pouze u států mimo EU, kde se účtuje clo cca 10% viz celní sazebník Cena dovezeného zboží je 100,- Kč, clo 10%, DPH 20% ((100,- Kč * 1,1) * 1,2) cena s DPH je 132,- Kč Koeficienty pro výpočet daně daný zákonem: 20% 0,1667 ze 100,- Kč je DPH Kč 10% 0,0909 ze 100,- Kč je DPH 9.09 Kč Zvláštní režim Autobazary, zastavárny DPH placeno pouze s navýšené částky Kupující si nesmí odečíst DPH 23

24 Povinnost placení DPH Dobrovolný plátce DPH Vysoké vstupní investice, následné tržby Solární elektrárna Povinné placení DPH Obrat bude činit předcházejících 12 měsíců ,- Kč Obrat = příjmy (nikoliv zisky) Příjmy ze zahraničních služeb, nutno zahrnout do obratu, povinnost registrace DPH a další výjimky Právní subjekt vytvořena na základě obchodního zákoníku je povinným plátcem DPH Výkazy DPH Na základě výkazu DPH vracím, nebo dostanu zpět Výkazy jsou čtvrtletní (do ,- Kč za předcházející rok) nebo měsíční Do 25. následujícího měsíce nutno odeslat výkaz a příslušný finanční úřad musí mít připsanou DPH 24

25 Zvláštní typy daní Zákon o spotřební daní č. 353/2003 sb. (platí se jednou při výrobě, dovozu) Daň z minerálních olejů Daň z lihu, daň z piva, Daň z vína a meziproduktů Daň z Tabákových výrobků (ne spotřební daň káva, čaj DPH 20%) Ekologická daň 25 Zemní plyn Tuhá paliva Elektřina

26 Slevy a (cenová) zvýhodnění 26

27 Přehled nejčastěji používaných cenových zvýhodnění skonto při rychlém placení, bonus při větším odběru, bonifikace např. zkrácení dodací lhůty, rabat množstevní sleva, sleva při nákupu v době výhodné pro dodavatele, sleva za horší jakost při vyřizování reklamace. sleva jako výprodej staršího sezónního zboží 27

28 Motivační slevy Sleva nesmí generovat ztrátu! Motivace k získání nového zákazníka Slevové kupóny na částku, na procento Věrnostní programy karty Dárky, benefity Množstevní slevy (mohou odradit malé odběratele) Motivace k opakovanému nákupu Výpočet slevy z objednaného zboží Částkou slevy kalkulována z již prodaného zboží Procentem sleva je poskytována z budoucího prodeje Kombinovaná 28

29 Slevy snižují zisk Je mnohem lehčí prodávat se slevou, ale jste ochotni přijít o váš očekávaný zisk? Slevy jako zbraň konkurenčního boje, jsou z dlouhodobého hlediska smrtící. Kdo prodává se slevou, neumí prodávat bez ní. 29

30 Motivační slevy Obecná pravidla pro slevy: Sleva nesmí generovat ztrátu! Nekontrolovatelné slevy jsou kritické. Sleva působí jako nákupní pobídka. Slevy je vhodné časově limitovat. Motivace k získání nového zákazníka Slevové kupóny na částku, na procento Věrnostní programy karty Dárky, benefity Množstevní slevy (mohou odradit malé odběratele) Motivace k opakovanému nákupu Výpočet slevy z objednaného zboží Částkou slevy kalkulována z již prodaného zboží Procentem sleva je poskytována z budoucího prodeje Kombinovaná 30

31 Věrnostní program Sleva na základě dlouhodobé spolupráce Mějme 500 zákazníků Mějme zboží s průměrnou marží 10% Sleva na základě časové věrnosti: Pro zákazníky, kteří u nás nakupují pravidelně = alespoň jeden rok nabídneme slevu 2% Pravidelných zákazníků máme 60% Každý zákazník má průměrný obrat ,- Kč měsíčně. Kritické je stanovení míry věrnosti. O kolik procent ročního zisku přijdeme? 31

32 Věrnostní program Sleva na základě obratu Mějme 500 zákazníků Mějme zboží s průměrnou marží 10% Sleva na základě obratu: Pro zákazníky, kteří u nás udělají obrat minimálně ,- nabízíme slevu 3% (eventuálně, nějaké množství zboží zdarma = máme náklady na pořízení) Zákazníků s obraty nad limit máme 5%, ale jejich objednávky tvoří 80% celkového prodeje. Každý zákazník má průměrný obrat ,- Kč měsíčně. Kritické je stanovení míry obratu, aby pro zákazníka byla motivující, reálně dosažitelná a pro prodejce přijatelná. O kolik procent ročního zisku přijdeme? 32

33 Věrnostní program Příležitostné akce Mějme 500 zákazníků Mějme zboží s průměrnou marží 10% Sleva na základě motivační akce: Pro zákazníky, kteří u nás nakupují pravidelně připravíme akci kdy každému zákazníkovi, který koupí určitý výrobek, dáme druhý zdarma. Akci využije 5% zákazníků a my rozdáme 200 ks výrobků v prodejní ceně 5000,- Kč. Každý zákazník má průměrný obrat ,- Kč měsíčně. Kritické je nasmlouvání dobré nákupní ceny na nabízený výrobek. Možno využít jako propagaci dodavatele. O kolik procent ročního zisku přijdeme? 33

34 Slevový kupón, dárkový poukaz Dárkové poukazy jsou obvykle placeny v plné hodnotě poukazu Slevové kupóny uplatňují slevu na konkrétní produkt, nebo procento z obratu (prodeje) Slevové poukázky lze také cenově zvýhodnit Kupón v ceně 1000,- Kč, prodáme za 950,- Kč. Kolik procent proděláme, pokud zákazník, uplatní kupón na zboží v ceně 3500,- Kč s marží 15%? 34

35 Sleva na budoucí nákup - částkou Sleva vypočtena ze stávajícího nákupu na budoucí nákup. Hodnota je definována částkou. Zákazník nakoupil za ,- Kč zboží s marží 15% Na příští nákup mu vystavíme slevu v hodnotě 3% z uzavřeného obchodu což je 300,- Kč V příštím nákupu zákazník koupí zboží za 5000,- Kč se stejnou marží, uplatní slevu 300,- Kč, a další slevu již nedostane. O kolik procent zisku jsme přišli? U slevy definované částkou z uzavřeného obchodu musíme počítat s tím, že sleva působí jako nákupní pobídka a bude v budoucnu uplatněna, tedy v podstatě zlevňujeme zboží, které si již zákazník koupil. Pokud zákazník slevu neuplatní zůstává nám celý zisk. 35

36 Sleva na budoucí nákup - procentem Sleva v procentech podle výše stávajícího nákupu na nákup budoucí. Zákazník nakoupil za ,- Kč zboží s marží 15% Na příští nákup mu vystavíme slevu v hodnotě 3% na budoucí nákupu V příštím nákupu zákazník koupí zboží za ,- Kč se stejnou marží uplatní slevu 3%, a další slevu již nedostane. O kolik procent zisku jsme přišli? U slevy definované procentem s budoucího obchodu musíme počítat s tím, že sleva působí jako nákupní pobídka a bude v budoucnu uplatněna, zlevňujeme zboží, které si zákazník teprve koupí. Konečnou výši slevy zde nemáme pod přímou kontrolou. Pokud zákazník slevu neuplatní zůstává nám celý zisk. 36

37 Malé a velké množstevní slevy Malá množstevní sleva podporuje okamžitý prodej více kusů zboží, drobnými prodejci. Například při koupi dvou a více kusů zboží výhodnější cena Každý pátý kus zboží zdarma Velká množstevní sleva podporuje jednorázový odběr velkého množství kusů zboží velkoodběrateli Množstevní sleva Kusy zdarma Snížená režie s vybavením transakce 37

38 Nekalá soutěž 38

39 Nekalá soutěž clanek/orientace-v-pravnichukonech/nekala-soutezopu/ /49059/#b2 39

40 Modelování prodejního cyklu 40

41 Doklady v prodejním cyklu Seznam dokladů: Objednávka Nabídka Faktura Daňový doklad Dobropis Vratka Dodací listy Záruční list Reklamace Skladové operace příjemka výdejka Expediční doklady Celní prohlášení, deklarace atd. Reklamace Přijetí/Vyřízení Objednávka Doklad o úhradě Záruční list Vratka Proforma Faktura Dodací list Dobropis 41

42 Modelování pohybu na skladě Sklad Finance Manipulace Příjem Dobropis Vratka Výdej Faktura Dodací list 42

43 Daňový doklad - formulář 43

44 Číslo objednávky Objednávka - formulář Název dodavatele Název odběratel Adresa Adresa Jméno prodejce Telefon IČ BIČ Datum 44

45 Doklad o zaplacení - formulář Příjemce Plátce a Účel 45

46 Faktura - formulář 46

47 Dodací a záruční list - formulář 47

48 Dobropis - formulář 48

49 Zápočet - formulář 49

50 Vratka - formulář 50

51 Pošta podací lístek, dobírka, balík 51

52 Pošta balíky do 30 a nad 30 tisíc 52

53 Doklady - PPL 53

54 Zahraniční dopravci 54

55 Možné přístupy modelování datových struktur pro eshop 55

56 Skladová evidence a historická data Historická data V tabulce Customer máme informace o zákazníkovi tyto duplikujeme do tabulky Order (objednávka), protože kontaktní informace se mohou v průběhu času měnit Totéž v tabulce Order_item kde duplikujeme cenu z produktu, protože i ta se v průběhu času mění, pokud bychom tuto hodnotu neukládali, pak bychom měnili cenu i u již dříve vydaných objednávek 56

57 Skladová evidence a transakce Redundance Uložení předpočítaných dat V tabulce Stock Income/Outcome máme evidovány pohyby na skladu (příjmy a výdaje) Příjmy naskladňujeme zboží na sklad, výdaje naopak zboží odebírají při objednávkách Při naskladnění se nám rovněž na základě aktuální (naskladňované) ceny a zůstatku na skladě vypočítává nová průměrná cena zboží Pokud si v tabulce produkt budeme tuto vypočtenou cenu ukládat, stejně tak jako počet zbývajících kusů na skladě, nemusíme toto stále přepočítávat pro každý dotaz na stav skladových zásob (zavádíme záměrnou redundanci) Naproti tomu musíme vždy správně transakčně ošetřit situaci, kdy budeme měnit stav na skladě, tedy musíme současně přepočítat i informace u produktu, jinak dojde k nekonzistenci 57

58 Každý produkt / jedna tabulka Každý produkt v jedné tabulce Vyhledávání obecných (společných) informací (název, popis) se provádí pro každou tabulku zvlášť Specifické atributy jsou uloženy vždy pro každý produkt zvlášť Toto řešení je neefektivní, jelikož při změně nebo rozšíření produktové řady, je nutné měnit nebo přidávat datové struktury 58

59 Společná tabulka + specializace Společné atributy v tabulce produkt (tedy vyhledávání nad jedinou tabulkou) Specifické vlastnosti uloženy ve vlastní struktuře Opět závislost datových struktur a obsahu Tedy je nutné doplňovat tabulky se specifickými vlastnostmi Je zde však možné přidat nový produkt (jiný) bez specifických vlastností 59

60 Jeden produkt + všechny vlastnosti Jedna tabulka společná pro všechny produkty Všechny specifické vlastnosti jsou uloženy v jedné tabulce Pro daný produkt se vyplní pouze ty vlastnosti, které mají význam Pro různé druhy produktů existuje mnoho rozdílných vlastností v tabulce bude existovat mnoho popisných atributů, z nichž jen část bude reálně vyplněna 60

61 Generický návrh produktové struktury Předgenerovat celý popis 61

62 Generický návrh produktové struktury Stromová struktura kategorií (s možností dědění vlastností) Jedna vlastnost může být definovaná u různých kategorií Produkt se přiřazuje do kategorie a tím se určují relevantní vlastnosti Tento návrh může přidávat další vlastnosti bez nutnosti měnit strukturu databáze Nevýhodou je fakt, že jsou jednotlivé vlastnosti uloženy jako jednotlivé záznamy a pro zobrazení a vyhledávání je třeba je spojit, nebo předgenerovat 62

63 Modelová struktura ESHOPU 63

64 Firemní image - Značka 64

65 Hodnota Nejhodnotnější značky 2010 značky 2010 podle BRANDZ 65 Kompletní zdroj dostupný na: nebo

66 Hodnota značky 2011 Nejhodnotnější značky 2011 podle BRANDZ Kompletní 66 zdroj dostupný na: nebo

67 Aplikace pro tvorbu loga AAA Logo 67

68 Děkuju za pozornost 68

6.4 Základní účtování zboží

6.4 Základní účtování zboží Základní účtování zboží 6 6.4 Základní účtování zboží 6.4.1 Pojem zboží Zboží jsou movité věci koupené za účelem prodeje. Zbožím mohou být také nemovitosti, ale pouze v případě, že jsou splněny následující

Více

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty 3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty Oběžný majetek - nemusí ho být v podniku mnoho - je v podniku v různých formách (ve věcné podobě jako suroviny, materiál apod., v peněžní podobě jako peníze, pohledávky,

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Úvod do účetnictví... 3 1.1. Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti... 3 1.2.

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA 1. a) Právní úprava účetnictví b) Ekonomika a ekonomie, potřeby, základní ekonomické pojmy 2. a) Účetní dokumentace b) Ekonomické systémy, úloha státu ve smíšené

Více

PODMÍNKY REGISTRACE VE SPOLEČNOSTI DOLTAK S.R.O. PRO VELKOOBCHOD

PODMÍNKY REGISTRACE VE SPOLEČNOSTI DOLTAK S.R.O. PRO VELKOOBCHOD PODMÍNKY REGISTRACE VE SPOLEČNOSTI DOLTAK S.R.O. PRO VELKOOBCHOD Nabízíme možnost velkoobchodní spolupráce pro právnické i fyzické subjekty podnikající v oboru (realizátor, obchodní firma). Pro zahájení

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnost se sídlem Roman Hošek - HOBBYLAND Jiráskova 422, 262 23 JINCE identifikační číslo: 47516887 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

Obchodní podmínky zakázkové výroby Platnost od 01.04.2015 (dále jen podmínky)

Obchodní podmínky zakázkové výroby Platnost od 01.04.2015 (dále jen podmínky) Obchodní podmínky zakázkové výroby Platnost od 01.04.2015 (dále jen podmínky) Dodavatel: Jan Pávek Žamberk 564 01 CZ IČ: 00962244 Zapsán v registru Městského úřadu Žamberk, Odbor právní, oddělení obecní

Více

1. Obchodní a dodací podmínky

1. Obchodní a dodací podmínky Vážený zákazníku, velice si Vážíme Vašeho zájmu o naše výrobky. Pro maximální spokojenost s našimi službami a výrobky, Vám doporučujeme seznámit se s následujícími obchodními podmínkami. 1. Obchodní a

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR ZSCR (4 soustředění) AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 LS 2012 Název tématického celku : Teorie daní ze spotřeby.

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu provozovaného na internetové adrese http://gnosis9.net/obchod/, prodejcem je Libor

Více

Základy podvojného účtování 1. účtování v pokladně - účet 211

Základy podvojného účtování 1. účtování v pokladně - účet 211 Základy podvojného účtování 1. účtování v pokladně - účet 211 Účet pokladna představuje účet rozvážný aktivní, z toho vyplývá, že PS, přírůstky a KS jsou na straně MD, a úbytky na straně D. V praxi to

Více

MATERIÁLOVÉ ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob CHARAKTERISTIKA

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

Obchodní podmínky. na webových stránkách WWW.DVIRKASIKORA.cz

Obchodní podmínky. na webových stránkách WWW.DVIRKASIKORA.cz Obchodní podmínky na webových stránkách WWW.DVIRKASIKORA.cz Prostřednictvím internetových stránek umožňujeme zákazníkům zakoupení zboží bez osobní návštěvy. Tyto obchodní podmínky platí pro prodej kuchyňských

Více

Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou.

Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou. 2. přednáška 21.2. Opravné položky k zásobám Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou. Výsledkem

Více

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014 UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Obsah: 2 1. Úvod do účetnictví 1.1. ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Daňová evidence je upravena

Více

Obsah. 1 Spotřební daně v ČR... 13

Obsah. 1 Spotřební daně v ČR... 13 Obsah Úvodem... 11 1 Spotřební daně v ČR... 13 2 Dva principy výběru daní a jejich využití u spotřebních a ekologických daní... 19 2.1 Princip země původu (výroby)... 20 2.1.1 Princip země původu ve vztahu

Více

Základy účetnictví KURZY SPRINT

Základy účetnictví KURZY SPRINT Základy účetnictví 2014 KURZY SPRINT OBSAH 1. Úvod do účetnictví 3 2. Účetní výkazy (rozvaha a výkaz zisků a ztrát) 5 3. Účet, účtový rozvrh, otevření účetnictví 8 4. Inventarizace základní principy 11

Více

Základní účetní operace společnosti

Základní účetní operace společnosti Základní účetní operace společnosti Úvodní informace Vedoucí skupiny: Ostatní členové skupiny: Základní informace o společnosti Jméno společnosti: Jafa, s.r.o. Sídlo společnosti: Praha 6, Konvičková 1563

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 87 S tránka Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do

Více

1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě eshop.eledo.savana.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Provozovatelem

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků AKTIVA PASIVA Stroje 320 Základní kapitál 200 Oprávky 80 Rezervní fond 20 Stálá aktiva 240 Nerozdělený zisk 50 Vlastní kapitál 270 Peníze na BÚ 30 pokladna 0 Dluhy 0 Oběžná aktiva 30 Aktiva celkem 270

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ Zúčtování daní a dotací ZÚČTOVACÍ VZTAHY 5 5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ V účtové skupině 34 se zachycují především zúčtovací vztahy k finančnímu orgánu z daňových povinností účetní jednotky jako poplatníka

Více

1. Členění třídy 1. Účtová skupina 11. - Materiál 111,112, 119. Účtová skupina 12. - Zásoby vlastní výroby 121, 122, 123, 124. - Zboží 131, 132, 139

1. Členění třídy 1. Účtová skupina 11. - Materiál 111,112, 119. Účtová skupina 12. - Zásoby vlastní výroby 121, 122, 123, 124. - Zboží 131, 132, 139 Třída 1 - Osnova: 1. Členění třídy 1 2. Oceňování zásob při výdeji 3. Oceňování zásob při inventarizaci 4. Materiál vlastní výroby 5. Nákup materiálu v zahraničí 6. Analytická evidence materiálu 7. Zálohy

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 03. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 345 012 344 246 Oprávky a opravné položky -199 841-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 145 171

Více

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření 3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření Cíl kapitoly Pochopením a procvičením úloh z této kapitoly by se měl student seznámit s: podstatou výsledku hospodaření a transakcemi, které vedou k jeho

Více

PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,-

PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,- PŘÍKLAD Č. 1 Společnost s ručením omezeným Dřevomont, plátce DPH, se zabývá výrobou dřevěného nábytku. Během účetního období nastaly následující účetní případy: 1) VBÚ poskytnuta záloha na nákup dřeva

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU společnosti ESTELAR s.r.o., se sídlem Holešov, Palackého 744/1, PSČ 769 01, IČ 269 32 962 Tyto Obchodní podmínky E-shopu se vztahují na prodej a koupi zboží prostřednictvím E-shopu

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření 3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření Cíl kapitoly Pochopením a procvičením úloh z této kapitoly by se měl student seznámit s: podstatou výsledku hospodaření a transakcemi, které vedou k jeho

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ. 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ. 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze Krátkodobý finanční majetek je ten, u něhož má účetní jednotka

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 9 MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání:

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. ÚČETNICTVÍ Činnost vedoucí ke zjištění stavu a změn majetku a jeho zdrojů, výsledku hospodaření za určité období. Umožňuje kontrolu hospodaření.

Více

Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině

Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině 8. přednáška Osnova: 1) - Zúčtovací vztahy (dokončení) 2) - Náklady a výnosy (shrnutí) 3) - Časové rozlišení nákladů a výnosů Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině - účtová skupina

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

Evidence zásob. 2. koncentrický okruh

Evidence zásob. 2. koncentrický okruh Evidence zásob 2. koncentrický okruh Obsah učiva účtování materiálu rozšíření znalostí: Způsob A: Vnitropodnikové přepravné Materiál vlastní výroby Pořízení materiálu ze zemí EU, dovoz materiálu Reklamace

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY CHARAKTERISTIKA: zobrazují styk účetní jednotky s okolím sledují veškeré pohledávky a krátkodobé závazky KLASIFIKACE: Skupina 31 Pohledávky: DD a KD pohledávky z obchodních vztahů,

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004 Ing. Hana Čermáková daňová poradkyně certifikovaná bilanční účetní Přechod z jednoduchého na podvojné k 1. 1. 2004 Povinnosti podnikatele při přechodu z jednoduchého (dále JÚ) na podvojné (dále PÚ): Způsob

Více

Daňová evidence. Obsah. Úvod do DE kdo vede DE. Ing. Štěpánka Fröhlichová. 1. Úvod do DE kdo vede DE. 2. Obsah daňové evidence

Daňová evidence. Obsah. Úvod do DE kdo vede DE. Ing. Štěpánka Fröhlichová. 1. Úvod do DE kdo vede DE. 2. Obsah daňové evidence Daňová evidence Ing. Štěpánka Fröhlichová Obsah 1. Úvod do DE kdo vede DE 2. Obsah daňové evidence 3. Forma daňové evidence 4. Peněžní deník 5. Evidence pohledávek a závazků 6. Evidence dlouhodobého majetku

Více

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH KAPITOLA 1 - ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ... 3 1.1. SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA... 3 1.2. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ...

Více

Daňový systém v ČR. Filip Rufer

Daňový systém v ČR. Filip Rufer + Daňový systém v ČR Filip Rufer + Co to je a k čemu slouží daň je povinná, nenávratná zákonem určená platba do veřejného rozpočtu neekvivalentní neexistuje nárok na adekvátní plnění za daň, neúčelovou

Více

2. Zásoby. Cenová kalkulace výrobků (ceny jsou uvedeny za 1 ks, bez DPH):

2. Zásoby. Cenová kalkulace výrobků (ceny jsou uvedeny za 1 ks, bez DPH): 2. Zásoby Obsah kapitoly: materiál zásoby vlastní výroby zboží poskytnuté zálohy na zásoby pořízení zásob výdej do spotřeby, prodej oceňování (metoda FIFO, vážený aritmetický průměr) syntetická a analytická

Více

Ceník služby. Balík Na poštu. Balík Na poštu

Ceník služby. Balík Na poštu. Balík Na poštu Ceník služby Balík Na poštu Balík Na poštu Bude doručen přímo na jednu z 2 600 pošt, kterou si sami vyberete. Vyzvednete si ho, kdy se Vám to hodí. Díky SMS nebo e mailu totiž víte, odkdy na Vás bude čekat.

Více

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25 KAPITOLA 3 SYSTÉM PLÁNŮ A ROZPOČTŮ Případová studie Abstinent Společnost Abstinent, a. s. vyrábí jediný, na trhu však úspěšný a zavedený výrobek nealkoholický nápoj A1. Výroba probíhá v relativně plynulém

Více

Sestavování rozpočtové výsledovky, rozvahy a rozpočtu peněžních toků + integrace finančního a věcného plánu

Sestavování rozpočtové výsledovky, rozvahy a rozpočtu peněžních toků + integrace finančního a věcného plánu Sestavování rozpočtové výsledovky, rozvahy a rozpočtu peněžních toků + integrace finančního a věcného plánu Úloha 1 Podnik Firma vyrábí cyklistické rukavice. Předběžná kalkulace variabilních nákladů na

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Obchodní podmínky. Všeobecné dodací a platební podmínky

Obchodní podmínky. Všeobecné dodací a platební podmínky Obchodní podmínky Všeobecné dodací a platební podmínky 1. Základní údaje o provozovateli obchodu Identifikační údaje Název: ECOM s.r.o. Sídlo: ul. Zahradní 276, České Meziříčí, PSČ 517 71 zapsaná Krajským

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48 V Přerově 30. června 2014 AKCE - Monitoring dat připravili jsme Vám opakovaně možnost testovat, po dobu 60 dnů od provedení upgrade, nadstavbové

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

1) Inventarizační rozdíly = a) manko (skutečný stav je nižší než účetní) b) přebytek (skutečný stav je vyšší než účetní. 501-spotřeba materiálu

1) Inventarizační rozdíly = a) manko (skutečný stav je nižší než účetní) b) přebytek (skutečný stav je vyšší než účetní. 501-spotřeba materiálu Základy účetnictví 7. přednáška Účtování zásob materiálu: 1) inventarizační rozdíly 2) reklamace dodávky materiálu 3) zásoby zboží (nákup, prodej) 1) Inventarizační rozdíly = a) manko (skutečný stav je

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2013 31. 12. 2012 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 311 641 318 139 Oprávky a opravné položky -175 095-175 703 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 546

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství Příloha 19 pro OP Zemědělství Vyhodnocení finančního zdraví žadatele je: a) kriterium přijatelnosti b) bodovací kriterium u opatření 1.1., 1.2. a 2.1.5. (viz Příloha 3 Bodovací kritéria) Požadované dokumenty

Více

Obchodní podmínky. 2. Ustanovení společná pro kupující podnikatele i kupující spotřebitele.

Obchodní podmínky. 2. Ustanovení společná pro kupující podnikatele i kupující spotřebitele. 1. Vymezení pojmů Obchodní podmínky 1. Dodavatelem je BENJAMÍN s.r.o., Hradišťská 766, 687 08 Buchlovice, IČ 25523414, DIČ CZ25523414, zapsaný v OR vedeném u Krajského soudu Brno v oddíle C, vložka 29849

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Spotřební daně 2011 Charakteristika a právní úprava Nepřímé

Více

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura Rozhodněte, zda následující položky mohou být předmětem účetnictví a pokud ano, uveďte, zda se jedná o aktiva (A) či pasiva (P). Položka A/P Položka A/P Zásoba materiálu Peníze v pokladně Peníze na bankovním

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Společnost: SOFTLINK s.r.o. Tomkova 409 278 01 Kralupy nad Vltavou IČO: 27109682 Všeobecné obchodní podmínky zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 96937, jednající

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Ceník služby Balík Na poštu

Ceník služby Balík Na poštu Ceník služby Balík Na poštu Balík Na poštu Bude doručen přímo na jednu z 2600 pošt, kterou si sami vyberete. Vyzvednete si ho, kdy se Vám to hodí. Díky SMS nebo e-mailu totiž víte, odkdy na Vás bude čekat.

Více

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 6.2. Oceňování krátkodobého finančního majetku Oceňuje se jmenovitými hodnotami. Mezi peněžní prostředky patří: hotovost

Více

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze)

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze) EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU (korekce 1. vydané verze) Příklad 4.1: Sestavte zahajovací rozvahu a její průběžné podoby podle níže uváděných údajů. 1. Pět společníků zakládá firmu a každý z nich do počátku

Více

SEMAG spol. s r.o. Havířov

SEMAG spol. s r.o. Havířov SEMAG spol. s r.o. Havířov Počet zaměstnanců: 370 Kontaktní osoba: Ing. Libor Ondráček Tržby: 260 000 000,- Kč Funkce: generální ředitel Web: www.semag.cz Telefon: 597 575 810 Obchodní společnost SEMAG

Více

FreeTel, s.r.o. CZ24737887 200 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku

FreeTel, s.r.o. CZ24737887 200 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku základní údaje registrovaný název FreeTel, s.r.o. IČ 24737887 DIČ CZ24737887 datum vzniku 20.09.2010 základní kapitál 200 000 CZK plátce DPH Firma je plátcem DPH od 01.11.2011 nespolehlivý plátce DPH Firma

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu

Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu Základy účetnictví - vzor Příklad č. 1 Soukromá Obchodní akademie vyučuje své žáky v pronajatých prostorách. V září škola

Více

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Stephencordina.cz (www.stephencordina.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího

Více

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán.

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán. OBCHODNÍ PODMÍNKY Toto jsou závazné nákupní podmínky serveru www.tdifun.cz. Tyto obchodní podmínky popisují a upravují vzájemný smluvní vztah mezi prodávajícím (Zdeněk Hájek, Okružní 1754/5, 737 01 Český

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Prodávající: Václav Huml, Petýrkova 1956, Praha 4,14800 IČO: 62420691 DIČ: CZ6502091981, ŽL vydán Mú Praha 11 Č.jednací:3303/94/fyz Provozovna:

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více