/01 - Informační systémy pro elektronické podnikání (ISEP)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "460-2020/01 - Informační systémy pro elektronické podnikání (ISEP)"

Transkript

1 Ing. Radoslav Fasuga, Ph.D /01 - Informační systémy pro elektronické podnikání (ISEP) 1

2 2 Ovce a vlci

3 Zákazníky dělíme na Proaktivní Aktivní Reaktivní Neaktivní Negativní Destruktivní 3

4 Zaměstnance rozdělujeme na Tažné Chovné 4

5 Finanční plán 5

6 Finanční plán v osobním životě Finanční plán je soubor doporučení jak v průběhu času nakládat se svými financemi, abychom co nejlépe dosáhli svých finančních cílů Plán respektuje naše aktuální možnosti osobní hodnoty přístup k riziku zajištění Finanční plán by měla připravovat zkušená osoba plán by měl mít písemnou podobu měl by být dostatečně komplexní a srozumitelný 6

7 Finanční plán Finanční plán není přesná mapa, ale je to kompas, který nám ukazuje správný směr. Typy investorů vzhledem k finančnímu plánu: Nonplanners neměli ani představu, kolik by měli mít naspořeno Simple planners tuto představu měli, ale neměli plán Serious planners měli představu i plán, ale nebyli schopni ho úplně dodržovat Successful planners měli představu, plán a úspěšně se ho drželi Již jen hrubá představa, kolik je potřeba k zajištění důchodu, vedla tyto lidi k nastřádání majetku, který byl 2,5krát vyšší oproti lidem, kteří se plánováním nezabývají vůbec. Ti, kteří se plánu úspěšně drželi, měli dokonce 3,36krát více. (zdroj E15.cz) 7

8 Osobní Finanční plán Zhodnotit finanční situaci posoudit sebe sama: Víte, jaká jsou vaše aktiva a vaše pasiva? Víte, odkud k vám plynou vaše peníze a kam odtékají? Dokážete bez problémů splácet své dluhy? Nejsou vaše dluhy příliš vysoké vzhledem k vašim příjmům? Vyšší finanční potřeby? Pojištění proti nepříznivým událostem? Etapy finančního plánu: Akumulace - první část pracovní kariéry člověka, příjmy jsou nevysoké a stěží pokrývají životní výdaje, především výdaje na rodinu a bydlení Konsolidace - střední a závěrečnou část pracovní kariéry, příjmy výrazně převyšovat výdaje a dochází k růstu úspor Fáze spotřebování přichází s konce pracovně produktivního věku Fáze darů - člověk na sklonku svého života rozdává své úspory svým blízkým, případně jiným potřebným Pokud chcete, aby vaše finanční nezávislost rostla, aby se zvyšovaly vaše možnosti a abyste si prožili stáří podle svých představ, musíte spořit alespoň 10 % ze svých příjmů. (Zdroj Penize.cz) 8

9 Dlouhodobý Finanční plán podniku Podstata finančního plánování Plánovací výkazy podle platných účetních pravidel Vzory účetních výkazů v EU Problémy současných finančních výkazů pro plánování i řízení projektů Dlouhodobé finanční plánování Dlouhodobý finanční plán Analýza výchozího stavu podnikových financí Plán peněžních toků za plánované období Plánovaná rozvaha Plán tržeb Investiční rozpočty Rozpočet volných peněžních toků Rozpočet dlouhodobého externího financování Hodnocení dlouhodobého finančního plánu Krátkodobé finanční plánování Pojetí krátkodobého finančního plánování Rozpočet hotovosti Krátkodobý finanční plán podniku Podklady a součásti krátkodobého finančního plánu Sepětí krátkodobého a dlouhodobého finančního plánování (Zdroj 9

10 Finanční analýza podniku Finanční analýza pomocí poměrových finančních ukazatelů Rentabilita informuje poskytovatele kapitálu o schopnosti firmy tvořit zisk a zhodnocovat vložený kapitál Likvidita schopnost splácet včas krátkodobé pohledávky, krátkodobá stabilita firmy Aktivita intenzita využití jednotlivých složek majetku Zadluženost dlouhodobá stabilita firmy Bod zvratu minimální množství produkce, které zajistí, aby firma nebyla ve ztrátě, situace kdy se náklady a tržby budou rovnat Investiční projekty vyhodnocení efektivnosti Doba návratnosti Čistá současná hodnota Vnitřní výnosové procento 10

11 Prodejní ceny 11

12 Základní otázky z oblasti prodeje Které kroky budou potřebné od prvního kontaktu se zákazníkem až po vyřízení zakázky? Jaké jsou běžné postupy na trhu při prodeji tohoto produktu? Bere je firma v úvahu nebo navrhuje novou strategii? Kdo u zákazníka rozhoduje o koupi? Jak dlouho zákazníkovi rozhodovací proces trvá? Která opatření na podporu prodeje jsou plánovaná, proč a kdy? Kolik pracovníků se bude zabývat odbytem (prodejem) a kolik to bude stát? 12

13 Formy úhrady zboží a služeb Platba předem Platba předem na účet Předfaktura Proforma Zálohová faktura Platba při dodání Hotově Dobírkou Následná platba Na fakturu s datem splatnosti 13

14 Platby z pohledu kupujících Okamžité vypořádání Platba hotově, převodem, dobírkou, při dodání Splátky Splátkový kalendář Půjčka Úvěr Hypotéka Pronájem Pravidelné splátky Platba za užití 14

15 Cenová politika 15

16 Stanovení ceny Stanovení ceny s využitím kalkulace nákladů nebo cen konkurence Politika cenové úrovně vysoké nízké ceny Cenová strategie, cenová diferenciace Politika slev a obchodních rabatů Platební podmínky, dodavatelské podmínky 16

17 Cenová diferenciace Obecně lze rozlišit 3 základní metody tvorby ceny: 1. metoda orientovaná na náklady, 2. metoda orientovaná na konkurenci, 3. metoda orientovaná na poptávku. Ideální stav je, když podnikatel všechny tyto metody vzájemně propojí. Nelze určovat cenu jen podle potřeb trhu a nestanovit kalkulaci nákladů na produkt. Podnikatel, který se řídí jen výší nákladů a nevnímá trh, ztrácí výhodu v konkurenčním boji. Výše nákladů je důležitým východiskem pro rozhodnutí o prodejních cenách a možných slevách. Stanovenou cenu srovnáme s konkurencí. Můžete volit cenu stejnou, vyšší i nižší, podle toho, jakou roli na trhu chcete hrát. Cenou můžete dodat svému zboží exkluzivitu (vysoké ceny). Pomocí ceny můžete svou konkurenci odradit či rychleji proniknout na trh (nižší cena). Existují však i výrobky, u kterých se nedoporučuje vést cenovou válku např. u pohonných hmot. Konkurenční výhodu prodejce získává např. doprovodnými službami, soutěžemi atd. Ten, kdo rozhoduje o nákupu, je zákazník. Zákazník určuje poptávku. Proto je důležité znát názory zákazníků, jejich ochotu k nákupu a vědět, jak vnímají cenu a hodnotu výrobku. 17

18 Stanovení Prodejní Ceny Pořizovací cena / Výrobní náklady Marže předpokládaného zisku Recyklační poplatky Koncová prodejní cena pro maloodběratele / velkoodběratel DPH Autorské poplatky 18

19 Dodatečné navýšení prodejní ceny Manipulační poplatek Doprava Neziskové navýšení ceny Balné Poštovné Při chybném zohlednění nákladů může tento fakt generovat ztrátu. 19

20 Účetní problém poštovné Náklady na dodání zásilky: Balné 20% DPH Doprava (PPL, DHL) 20% DPH Poštovné (Česká Pošta) 0% DPH Nesmí dojít k navýšení ceny poštovného Obvykle před podáním neznám výši poštovného Váha Pojištění na částku Příplatek křehké atd. Obvykle je tedy poštovné účtováno s 20% DPH To znamená, že se musí při zaúčtování navýšit cena poštovného o 20% DPH 20 Ztrátové řešení účtovat poštovné sazbou 20% DPH V době podání zásilky neznám výši poštovného! Cena zásilky Poštovné nenavýšené 0% DPH Balné 20% DPH Doprava 20% DPH Jsou-li účtované náklady na poštovné 100,- Kč musím požadovat 120,- Kč, jinak mohu zaúčtovat pouze 83,30 Kč

21 DPH 21

22 Sazby DPH a povinnost daně DPH - Daň z přidané hodnoty 235/2004 sb. (a pozdějších úprav) U zboží nebo služby, sloužící k podnikání lze odečíst DPH Základní sazba 20%, snížená sazba 10% osvobozené 0% Od sazby mohou být věci osvobozené Ceniny, kolky, investiční zlato, (dále třeba výjimky pozemky osvobozeny, stavební parcely s DPH) Zákon o dani Snížené DPH příloha č. 1 Teplo, Voda, potraviny atd. (Elektřina, plyn 20%) Snížené DPH příloha č. 2 Snížené služby ubytování, oprava zdravotního zařízení atd. Dovoz uměleckých děl, sběratelství Stavby se sníženou sazbou (obytné doby a rodinné doby s parametry sociálního bydlení, stačí aby jeden byt porušil parametry sociálního bydlení a již nelze uplatnit sníženou sazbu) 48, 48a 22

23 Sazby DPH a povinnost daně Dovoz v rámci EU účtovaný mezi firmami DPH neúčtujeme Účtován pouze u států mimo EU, kde se účtuje clo cca 10% viz celní sazebník Cena dovezeného zboží je 100,- Kč, clo 10%, DPH 20% ((100,- Kč * 1,1) * 1,2) cena s DPH je 132,- Kč Koeficienty pro výpočet daně daný zákonem: 20% 0,1667 ze 100,- Kč je DPH Kč 10% 0,0909 ze 100,- Kč je DPH 9.09 Kč Zvláštní režim Autobazary, zastavárny DPH placeno pouze s navýšené částky Kupující si nesmí odečíst DPH 23

24 Povinnost placení DPH Dobrovolný plátce DPH Vysoké vstupní investice, následné tržby Solární elektrárna Povinné placení DPH Obrat bude činit předcházejících 12 měsíců ,- Kč Obrat = příjmy (nikoliv zisky) Příjmy ze zahraničních služeb, nutno zahrnout do obratu, povinnost registrace DPH a další výjimky Právní subjekt vytvořena na základě obchodního zákoníku je povinným plátcem DPH Výkazy DPH Na základě výkazu DPH vracím, nebo dostanu zpět Výkazy jsou čtvrtletní (do ,- Kč za předcházející rok) nebo měsíční Do 25. následujícího měsíce nutno odeslat výkaz a příslušný finanční úřad musí mít připsanou DPH 24

25 Zvláštní typy daní Zákon o spotřební daní č. 353/2003 sb. (platí se jednou při výrobě, dovozu) Daň z minerálních olejů Daň z lihu, daň z piva, Daň z vína a meziproduktů Daň z Tabákových výrobků (ne spotřební daň káva, čaj DPH 20%) Ekologická daň 25 Zemní plyn Tuhá paliva Elektřina

26 Slevy a (cenová) zvýhodnění 26

27 Přehled nejčastěji používaných cenových zvýhodnění skonto při rychlém placení, bonus při větším odběru, bonifikace např. zkrácení dodací lhůty, rabat množstevní sleva, sleva při nákupu v době výhodné pro dodavatele, sleva za horší jakost při vyřizování reklamace. sleva jako výprodej staršího sezónního zboží 27

28 Motivační slevy Sleva nesmí generovat ztrátu! Motivace k získání nového zákazníka Slevové kupóny na částku, na procento Věrnostní programy karty Dárky, benefity Množstevní slevy (mohou odradit malé odběratele) Motivace k opakovanému nákupu Výpočet slevy z objednaného zboží Částkou slevy kalkulována z již prodaného zboží Procentem sleva je poskytována z budoucího prodeje Kombinovaná 28

29 Slevy snižují zisk Je mnohem lehčí prodávat se slevou, ale jste ochotni přijít o váš očekávaný zisk? Slevy jako zbraň konkurenčního boje, jsou z dlouhodobého hlediska smrtící. Kdo prodává se slevou, neumí prodávat bez ní. 29

30 Motivační slevy Obecná pravidla pro slevy: Sleva nesmí generovat ztrátu! Nekontrolovatelné slevy jsou kritické. Sleva působí jako nákupní pobídka. Slevy je vhodné časově limitovat. Motivace k získání nového zákazníka Slevové kupóny na částku, na procento Věrnostní programy karty Dárky, benefity Množstevní slevy (mohou odradit malé odběratele) Motivace k opakovanému nákupu Výpočet slevy z objednaného zboží Částkou slevy kalkulována z již prodaného zboží Procentem sleva je poskytována z budoucího prodeje Kombinovaná 30

31 Věrnostní program Sleva na základě dlouhodobé spolupráce Mějme 500 zákazníků Mějme zboží s průměrnou marží 10% Sleva na základě časové věrnosti: Pro zákazníky, kteří u nás nakupují pravidelně = alespoň jeden rok nabídneme slevu 2% Pravidelných zákazníků máme 60% Každý zákazník má průměrný obrat ,- Kč měsíčně. Kritické je stanovení míry věrnosti. O kolik procent ročního zisku přijdeme? 31

32 Věrnostní program Sleva na základě obratu Mějme 500 zákazníků Mějme zboží s průměrnou marží 10% Sleva na základě obratu: Pro zákazníky, kteří u nás udělají obrat minimálně ,- nabízíme slevu 3% (eventuálně, nějaké množství zboží zdarma = máme náklady na pořízení) Zákazníků s obraty nad limit máme 5%, ale jejich objednávky tvoří 80% celkového prodeje. Každý zákazník má průměrný obrat ,- Kč měsíčně. Kritické je stanovení míry obratu, aby pro zákazníka byla motivující, reálně dosažitelná a pro prodejce přijatelná. O kolik procent ročního zisku přijdeme? 32

33 Věrnostní program Příležitostné akce Mějme 500 zákazníků Mějme zboží s průměrnou marží 10% Sleva na základě motivační akce: Pro zákazníky, kteří u nás nakupují pravidelně připravíme akci kdy každému zákazníkovi, který koupí určitý výrobek, dáme druhý zdarma. Akci využije 5% zákazníků a my rozdáme 200 ks výrobků v prodejní ceně 5000,- Kč. Každý zákazník má průměrný obrat ,- Kč měsíčně. Kritické je nasmlouvání dobré nákupní ceny na nabízený výrobek. Možno využít jako propagaci dodavatele. O kolik procent ročního zisku přijdeme? 33

34 Slevový kupón, dárkový poukaz Dárkové poukazy jsou obvykle placeny v plné hodnotě poukazu Slevové kupóny uplatňují slevu na konkrétní produkt, nebo procento z obratu (prodeje) Slevové poukázky lze také cenově zvýhodnit Kupón v ceně 1000,- Kč, prodáme za 950,- Kč. Kolik procent proděláme, pokud zákazník, uplatní kupón na zboží v ceně 3500,- Kč s marží 15%? 34

35 Sleva na budoucí nákup - částkou Sleva vypočtena ze stávajícího nákupu na budoucí nákup. Hodnota je definována částkou. Zákazník nakoupil za ,- Kč zboží s marží 15% Na příští nákup mu vystavíme slevu v hodnotě 3% z uzavřeného obchodu což je 300,- Kč V příštím nákupu zákazník koupí zboží za 5000,- Kč se stejnou marží, uplatní slevu 300,- Kč, a další slevu již nedostane. O kolik procent zisku jsme přišli? U slevy definované částkou z uzavřeného obchodu musíme počítat s tím, že sleva působí jako nákupní pobídka a bude v budoucnu uplatněna, tedy v podstatě zlevňujeme zboží, které si již zákazník koupil. Pokud zákazník slevu neuplatní zůstává nám celý zisk. 35

36 Sleva na budoucí nákup - procentem Sleva v procentech podle výše stávajícího nákupu na nákup budoucí. Zákazník nakoupil za ,- Kč zboží s marží 15% Na příští nákup mu vystavíme slevu v hodnotě 3% na budoucí nákupu V příštím nákupu zákazník koupí zboží za ,- Kč se stejnou marží uplatní slevu 3%, a další slevu již nedostane. O kolik procent zisku jsme přišli? U slevy definované procentem s budoucího obchodu musíme počítat s tím, že sleva působí jako nákupní pobídka a bude v budoucnu uplatněna, zlevňujeme zboží, které si zákazník teprve koupí. Konečnou výši slevy zde nemáme pod přímou kontrolou. Pokud zákazník slevu neuplatní zůstává nám celý zisk. 36

37 Malé a velké množstevní slevy Malá množstevní sleva podporuje okamžitý prodej více kusů zboží, drobnými prodejci. Například při koupi dvou a více kusů zboží výhodnější cena Každý pátý kus zboží zdarma Velká množstevní sleva podporuje jednorázový odběr velkého množství kusů zboží velkoodběrateli Množstevní sleva Kusy zdarma Snížená režie s vybavením transakce 37

38 Nekalá soutěž 38

39 Nekalá soutěž clanek/orientace-v-pravnichukonech/nekala-soutezopu/ /49059/#b2 39

40 Modelování prodejního cyklu 40

41 Doklady v prodejním cyklu Seznam dokladů: Objednávka Nabídka Faktura Daňový doklad Dobropis Vratka Dodací listy Záruční list Reklamace Skladové operace příjemka výdejka Expediční doklady Celní prohlášení, deklarace atd. Reklamace Přijetí/Vyřízení Objednávka Doklad o úhradě Záruční list Vratka Proforma Faktura Dodací list Dobropis 41

42 Modelování pohybu na skladě Sklad Finance Manipulace Příjem Dobropis Vratka Výdej Faktura Dodací list 42

43 Daňový doklad - formulář 43

44 Číslo objednávky Objednávka - formulář Název dodavatele Název odběratel Adresa Adresa Jméno prodejce Telefon IČ BIČ Datum 44

45 Doklad o zaplacení - formulář Příjemce Plátce a Účel 45

46 Faktura - formulář 46

47 Dodací a záruční list - formulář 47

48 Dobropis - formulář 48

49 Zápočet - formulář 49

50 Vratka - formulář 50

51 Pošta podací lístek, dobírka, balík 51

52 Pošta balíky do 30 a nad 30 tisíc 52

53 Doklady - PPL 53

54 Zahraniční dopravci 54

55 Možné přístupy modelování datových struktur pro eshop 55

56 Skladová evidence a historická data Historická data V tabulce Customer máme informace o zákazníkovi tyto duplikujeme do tabulky Order (objednávka), protože kontaktní informace se mohou v průběhu času měnit Totéž v tabulce Order_item kde duplikujeme cenu z produktu, protože i ta se v průběhu času mění, pokud bychom tuto hodnotu neukládali, pak bychom měnili cenu i u již dříve vydaných objednávek 56

57 Skladová evidence a transakce Redundance Uložení předpočítaných dat V tabulce Stock Income/Outcome máme evidovány pohyby na skladu (příjmy a výdaje) Příjmy naskladňujeme zboží na sklad, výdaje naopak zboží odebírají při objednávkách Při naskladnění se nám rovněž na základě aktuální (naskladňované) ceny a zůstatku na skladě vypočítává nová průměrná cena zboží Pokud si v tabulce produkt budeme tuto vypočtenou cenu ukládat, stejně tak jako počet zbývajících kusů na skladě, nemusíme toto stále přepočítávat pro každý dotaz na stav skladových zásob (zavádíme záměrnou redundanci) Naproti tomu musíme vždy správně transakčně ošetřit situaci, kdy budeme měnit stav na skladě, tedy musíme současně přepočítat i informace u produktu, jinak dojde k nekonzistenci 57

58 Každý produkt / jedna tabulka Každý produkt v jedné tabulce Vyhledávání obecných (společných) informací (název, popis) se provádí pro každou tabulku zvlášť Specifické atributy jsou uloženy vždy pro každý produkt zvlášť Toto řešení je neefektivní, jelikož při změně nebo rozšíření produktové řady, je nutné měnit nebo přidávat datové struktury 58

59 Společná tabulka + specializace Společné atributy v tabulce produkt (tedy vyhledávání nad jedinou tabulkou) Specifické vlastnosti uloženy ve vlastní struktuře Opět závislost datových struktur a obsahu Tedy je nutné doplňovat tabulky se specifickými vlastnostmi Je zde však možné přidat nový produkt (jiný) bez specifických vlastností 59

60 Jeden produkt + všechny vlastnosti Jedna tabulka společná pro všechny produkty Všechny specifické vlastnosti jsou uloženy v jedné tabulce Pro daný produkt se vyplní pouze ty vlastnosti, které mají význam Pro různé druhy produktů existuje mnoho rozdílných vlastností v tabulce bude existovat mnoho popisných atributů, z nichž jen část bude reálně vyplněna 60

61 Generický návrh produktové struktury Předgenerovat celý popis 61

62 Generický návrh produktové struktury Stromová struktura kategorií (s možností dědění vlastností) Jedna vlastnost může být definovaná u různých kategorií Produkt se přiřazuje do kategorie a tím se určují relevantní vlastnosti Tento návrh může přidávat další vlastnosti bez nutnosti měnit strukturu databáze Nevýhodou je fakt, že jsou jednotlivé vlastnosti uloženy jako jednotlivé záznamy a pro zobrazení a vyhledávání je třeba je spojit, nebo předgenerovat 62

63 Modelová struktura ESHOPU 63

64 Firemní image - Značka 64

65 Hodnota Nejhodnotnější značky 2010 značky 2010 podle BRANDZ 65 Kompletní zdroj dostupný na: nebo

66 Hodnota značky 2011 Nejhodnotnější značky 2011 podle BRANDZ Kompletní 66 zdroj dostupný na: nebo

67 Aplikace pro tvorbu loga AAA Logo 67

68 Děkuju za pozornost 68

6.4 Základní účtování zboží

6.4 Základní účtování zboží Základní účtování zboží 6 6.4 Základní účtování zboží 6.4.1 Pojem zboží Zboží jsou movité věci koupené za účelem prodeje. Zbožím mohou být také nemovitosti, ale pouze v případě, že jsou splněny následující

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

ČVUT FEL K 316. Marketing. Kontraktační politika. Cenová politika Kondiční politika. Tomek - Vávrová

ČVUT FEL K 316. Marketing. Kontraktační politika. Cenová politika Kondiční politika. Tomek - Vávrová Kontraktační politika Cenová politika Kondiční politika Hlavní úkoly kontraktační politiky cenová politika volba strategické jednotky cíle cenové politiky volba cenové strategie metody tvorby cen kondiční

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

PLC 4. cvičení KRÁTKODOBÉ PLÁNOVÁNÍ (1)

PLC 4. cvičení KRÁTKODOBÉ PLÁNOVÁNÍ (1) PLC 4. cvičení KRÁTKODOBÉ PLÁNOVÁNÍ (1) 1) Sestavení podkladů pro operativní plán Podnik vyrábí brzdové destičky. V budoucnu mohou nastat různé změny, na které je nutné reagovat. Prodej brzdových destiček

Více

2. 1 OCEŇOVÁNÍ MATERIÁLU

2. 1 OCEŇOVÁNÍ MATERIÁLU 2 ZÁSOBY OBSAH: 2. 1 Oceňování materiálu 2. 2 Účtování materiálu 2. 3 Inventarizace materiálu 2. 4 Účtování zboží 2. 5 Účtování výrobků 2. 6 Souhrnný opakovací příklad na zásoby 2. 1 OCEŇOVÁNÍ MATERIÁLU

Více

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty 3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty Oběžný majetek - nemusí ho být v podniku mnoho - je v podniku v různých formách (ve věcné podobě jako suroviny, materiál apod., v peněžní podobě jako peníze, pohledávky,

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Podniková ekonomika Majetková a kapitálová struktura podniku Co je majetek? Jak je financován? Proč jsou tyto údaje důležité? 2 Rozvaha přehled majetkové a kapitálové struktury podniku stavový výkaz, kde

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků AKTIVA PASIVA Stroje 320 Základní kapitál 200 Oprávky 80 Rezervní fond 20 Stálá aktiva 240 Nerozdělený zisk 50 Vlastní kapitál 270 Peníze na BÚ 30 pokladna 0 Dluhy 0 Oběžná aktiva 30 Aktiva celkem 270

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Základy účetnictví 2012

Základy účetnictví 2012 2012 5. Pokladna, banka a ceniny 5.1. Pokladna (211) Aktivní účet Eviduje se tu stav a pohyb hotových peněz, dále šek a poukázek např.na odběr zboží y příjmový a výdajový pokladní Povinnost vést pokladní

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 1. Podstata DPH Daň z přidané hodnoty (dále jen DPH) je jednou z nepřímých daní, tzn. že se neplatí přímo jako samostatná částka, ale je obsažena v ceně majetku (např. zboží, materiálu)

Více

Finanční plány a rozpočty

Finanční plány a rozpočty Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D. Finanční plány a rozpočty 26. listopadu 2015 Obsah Rozpočetnictví v rámci finančního řízení: Ekonomické vyhodnocení rozpočtů: Systém plánů a rozpočtů Hlavní podnikový rozpočet

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 87 S tránka Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

Příloha 21 Ekonomická životaschopnost projektu Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) Výchozí stav* 20.. 20.. 20..

Příloha 21 Ekonomická životaschopnost projektu Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) Výchozí stav* 20.. 20.. 20.. Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) řádek Výchozí stav* 20.. 20.. 20.. 20.. 20.. rozvahy období 0 období 1 období 2 období 3 období 4 období 5 1 AKTIVA CELKEM (ř. 2

Více

KAE/UC1 - Finanční účetnictví 1. Účtová třída 2

KAE/UC1 - Finanční účetnictví 1. Účtová třída 2 KAE/UC1 - Finanční účetnictví 1 Účtová třída 2 Literatura D. Kovanicová. Abeceda účetních znalostí pro každého. Polygon Praha, 2012. ISBN 978-80-7273-169-5. Z. Puchinger. Účetnictví 1. část. fuzzymcdm.com/uc1.pdf

Více

základ daně = příjmy výdaje

základ daně = příjmy výdaje VÉST ÚČETNICTVÍ, DAŇOVOU EVIDENCI ČI ZVOLIT PAUŠÁL? Každá fyzická i právnická osoba musí povinně platit daň z příjmů. Fyzické osoby, které jsou živnostníky či vykonávají některá z tzv. svobodných povolání

Více

Dvojí pohled na MAJETEK podniku

Dvojí pohled na MAJETEK podniku Dvojí pohled na MAJETEK podniku Příklad Z/4 1) Pokuste se sestavit si bilanci majetku (to znamená jeho hospodářských prostředků s uvedením zdrojů financování), víte-li, že dlouhodobý hmotný majetek tohoto

Více

MAJETEK A ZÁVAZKY PODNIKATELE

MAJETEK A ZÁVAZKY PODNIKATELE MAJETEK A ZÁVAZKY PODNIKATELE DRUHY MAJETKU Jsou všechny hospodářské prostředky, které podnik využívá při své hospodářské činnosti. Krátkodobý majetek Mění zcela svoji podobu Dlouhodobý majetek Nemění

Více

Základy účetnictví KURZY SPRINT

Základy účetnictví KURZY SPRINT Základy účetnictví 2014 KURZY SPRINT OBSAH 1. Úvod do účetnictví 3 2. Účetní výkazy (rozvaha a výkaz zisků a ztrát) 5 3. Účet, účtový rozvrh, otevření účetnictví 8 4. Inventarizace základní principy 11

Více

MATERIÁLOVÉ ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob CHARAKTERISTIKA

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

PODMÍNKY REGISTRACE VE SPOLEČNOSTI DOLTAK S.R.O. PRO VELKOOBCHOD

PODMÍNKY REGISTRACE VE SPOLEČNOSTI DOLTAK S.R.O. PRO VELKOOBCHOD PODMÍNKY REGISTRACE VE SPOLEČNOSTI DOLTAK S.R.O. PRO VELKOOBCHOD Nabízíme možnost velkoobchodní spolupráce pro právnické i fyzické subjekty podnikající v oboru (realizátor, obchodní firma). Pro zahájení

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví)

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví) ÚČETNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY 1)ÚČETNÍ JEDNOTKA: právnická osoba se sídlem v ČR nebo fyzická osoba, která podniká nebo provozuje samostatně výdělečnou činnost. Účetní jednotkou mohou být zahraniční osoby,

Více

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Účetnictví Ročník:

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Výkaz o peněžních tocích

Výkaz o peněžních tocích Výkaz o peněžních tocích Výkaz CF používaný ve vyspělých zemích Evropské unie od poloviny 60. let minulého století se opíral o zkušenosti z amerického vývoje výkaznictví. V ČR je Opatřením MF ČR čj. 281/50

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR ZSCR (4 soustředění) AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 LS 2012 Název tématického celku : Teorie daní ze spotřeby.

Více

Základy podvojného účtování 1. účtování v pokladně - účet 211

Základy podvojného účtování 1. účtování v pokladně - účet 211 Základy podvojného účtování 1. účtování v pokladně - účet 211 Účet pokladna představuje účet rozvážný aktivní, z toho vyplývá, že PS, přírůstky a KS jsou na straně MD, a úbytky na straně D. V praxi to

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Daňové odpisy Řídí se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 30 Doba odpisování činí minimálně: odpisová skupina

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management I Finanční řízení Finanční řízení efektivní financování splnění cílů podniku Manažerské

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Výchozí stav* období 0

Výchozí stav* období 0 Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) Řádek rozvahy 1 AKTIVA CELKEM (ř. 2 + ř. 9) 2 Stálá aktiva (ř. 3 + 4 + 8) 3 Dlouhodobý nehmotný majetek 4 Dlouhodobý hmotný majetek

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 62 Vytváření podmínek

Více

Základní účetní operace společnosti

Základní účetní operace společnosti Základní účetní operace společnosti Úvodní informace Vedoucí skupiny: Ostatní členové skupiny: Základní informace o společnosti Jméno společnosti: Jafa, s.r.o. Sídlo společnosti: Praha 6, Konvičková 1563

Více

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby 1. a) Daňová soustava definice, princip, význam daní, členění daní, základní daňové pojmy b) Zúčtování daní a dotací daň z příjmu,

Více

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby 1. 2. 3. 4. 5. 6. a. Základní ekonomické pojmy potřeby, výroba, hospodářství, trh, nabídka, poptávka, tržní rovnováha b. Zúčtování

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

7 Druhové členění nákladů (s důrazem na výrobu)

7 Druhové členění nákladů (s důrazem na výrobu) 7 Druhové členění nákladů (s důrazem na výrobu) Cíl kapitoly seznámit se s logikou účtování a vykazování výroby v druhovém členění nákladů; pochopit význam změny stavu výrobků. Úvodní otázky 1. Definujte

Více

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 KAPITOLA 1 I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 Jednoduché účetnictví 14 Rozsah vedení účetnictví 14 Schéma účetních soustav 15 KAPITOLA 2 Účetnízáznamy

Více

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA 1. a) Právní úprava účetnictví b) Ekonomika a ekonomie, potřeby, základní ekonomické pojmy 2. a) Účetní dokumentace b) Ekonomické systémy, úloha státu ve smíšené

Více

SLEVY I. ZÁKLADNÍ SLUŽBY

SLEVY I. ZÁKLADNÍ SLUŽBY od 1. 2. 2017 SLEVY I. ZÁKLADNÍ SLUŽBY Slevy úrovně 1 pro podání se Zákaznickou kartou České pošty Podmínky slev při podání se Zákaznickou kartou České pošty Každý držitel Zákaznické karty České pošty

Více

Účtování nákupu materiálu

Účtování nákupu materiálu Účtování nákupu materiálu MD / D 1. Faktura za materiál 2. Výdajový pokladní doklad (za přepravné) 3. Příjemka za převzatý materiál 4. Výdejka 111 / 321 111 / 211 112 / 111 501 / 112 Účtování nákupu materiálu

Více

ÚČETNICTVÍ. Opakovací příklad učivo 3. ročníku pracovní list

ÚČETNICTVÍ. Opakovací příklad učivo 3. ročníku pracovní list Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Opakovací

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020 Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020 Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Pořízení zásob. 5. Pořízení zásob nákupem

Pořízení zásob. 5. Pořízení zásob nákupem Pořízení zásob 5. Pořízení zásob nákupem Tabulka 9 Účtování materiálových zásob dodavatelsky způsob A Č. Text MD D 1. Faktury dodavatelů za pořízení materiálu 111 321 2. Úhrady faktur za nakoupený materiál

Více

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Pořízení zásob. 5. Pořízení zásob nákupem

Pořízení zásob. 5. Pořízení zásob nákupem Pořízení zásob 5. Pořízení zásob nákupem Tabulka 9 Účtování materiálových zásob dodavatelsky způsob A 1. Faktury dodavatelů za pořízení materiálu 111 321 2. Úhrady faktur za nakoupený materiál 321 241

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou.

Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou. 2. přednáška 21.2. Opravné položky k zásobám Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou. Výsledkem

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2017 31. 12. 2016 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 394 405 394 262 Oprávky a opravné položky -225 916-218 114 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 168 489

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Výkaz peněžních toků Kontakt: Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2016 31. 12. 2015 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 347 624 346 203 Oprávky a opravné položky -210 665-204 187 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 959

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 9. 2016 31. 12. 2015 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 353 027 346 203 Oprávky a opravné položky -214 218-204 187 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 138 809

Více

Daňový systém v ČR. Filip Rufer

Daňový systém v ČR. Filip Rufer + Daňový systém v ČR Filip Rufer + Co to je a k čemu slouží daň je povinná, nenávratná zákonem určená platba do veřejného rozpočtu neekvivalentní neexistuje nárok na adekvátní plnění za daň, neúčelovou

Více

základ daně = příjmy výdaje

základ daně = příjmy výdaje VÉST ÚČETNICTVÍ, DAŇOVOU EVIDENCI ČI ZVOLIT PAUŠÁL? Každá fyzická i právnická osoba musí povinně platit daň z příjmů. Fyzické osoby, které jsou živnostníky či vykonávají některá z tzv. svobodných povolání

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán.

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán. OBCHODNÍ PODMÍNKY Toto jsou závazné nákupní podmínky serveru www.tdifun.cz. Tyto obchodní podmínky popisují a upravují vzájemný smluvní vztah mezi prodávajícím (Zdeněk Hájek, Okružní 1754/5, 737 01 Český

Více

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710 22. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A FINANČNÍ ANALÝZA na základě účetní uzávěrky se sestavuje účetní závěrka, která podle zákona o účetnictví zahrnuje: rozvahu (bilanci) výkaz zisku a ztráty (výsledovka) příloha, jejíž

Více

1. Členění třídy 1. Účtová skupina 11. - Materiál 111,112, 119. Účtová skupina 12. - Zásoby vlastní výroby 121, 122, 123, 124. - Zboží 131, 132, 139

1. Členění třídy 1. Účtová skupina 11. - Materiál 111,112, 119. Účtová skupina 12. - Zásoby vlastní výroby 121, 122, 123, 124. - Zboží 131, 132, 139 Třída 1 - Osnova: 1. Členění třídy 1 2. Oceňování zásob při výdeji 3. Oceňování zásob při inventarizaci 4. Materiál vlastní výroby 5. Nákup materiálu v zahraničí 6. Analytická evidence materiálu 7. Zálohy

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 12. KAPITOLA: DENÍK PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ U NEPLÁTCE DPH,, PLÁTCE DPH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 9. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 346 573 344 246 Oprávky a opravné položky -206 854-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 139 719

Více

1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě eshop.eledo.savana.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Provozovatelem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Platba převodem: bankovní spojení : Ceny : Recyklační a autorské poplatky : Identifikační a kontaktní údaje společnosti:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Platba převodem: bankovní spojení : Ceny : Recyklační a autorské poplatky : Identifikační a kontaktní údaje společnosti: OBCHODNÍ PODMÍNKY Identifikační a kontaktní údaje společnosti: ATLUS GAME. cz Miluše Světlíková Rozhraní 476/28 (sídlo) 619 00, Brno IČ : 87901471 Platba převodem: bankovní spojení : Číslo účtu : - ČR

Více

6. Účtová třída 2 - Finanční účty

6. Účtová třída 2 - Finanční účty 6. Účtová třída 2 - Finanční účty V této účtové třídě se sleduje finanční majetek a krátkodobé finanční zdroje účetní jednotky. Účty mohou být aktivní i pasivní. Jedná se o peněžní hotovost, šeky, ceniny,

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Prodávající: Václav Huml, Petýrkova 1956, Praha 4,14800 IČO: 62420691 DIČ: CZ6502091981, ŽL vydán Mú Praha 11 Č.jednací:3303/94/fyz Provozovna:

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014 UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Obsah: 2 1. Úvod do účetnictví 1.1. ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Daňová evidence je upravena

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Zakladatelský

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky z obchodního styku Závazky z obchodního styku Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky a závazky - převážná část zúčtovacích

Více

Tematické okruhy z předmětu Účetnictví obor Podnikání

Tematické okruhy z předmětu Účetnictví obor Podnikání Tematické okruhy z předmětu Účetnictví obor Podnikání 1. Právní předpisy upravující účetnictví - funkce účetnictví, evidence podnikatelské činnosti - účtový rozvrh a účtová osnova - druhy účtů 2. Účetní

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 03. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 345 012 344 246 Oprávky a opravné položky -199 841-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 145 171

Více

Obsah. 1 Spotřební daně v ČR... 13

Obsah. 1 Spotřební daně v ČR... 13 Obsah Úvodem... 11 1 Spotřební daně v ČR... 13 2 Dva principy výběru daní a jejich využití u spotřebních a ekologických daní... 19 2.1 Princip země původu (výroby)... 20 2.1.1 Princip země původu ve vztahu

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Eva Tomášková Daňová evidence. Bilanční právo

Eva Tomášková Daňová evidence. Bilanční právo Eva Tomášková eva.tomaskova@law.muni.cz Daňová evidence Bilanční právo Záznamy o podnikatelské činnosti Vedením účetnictví Vykazováním pouze příjmů s uplatněním výdajů v procentech z příjmů (paušálem)

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu

Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu Základy účetnictví - vzor Příklad č. 1 Soukromá Obchodní akademie vyučuje své žáky v pronajatých prostorách. V září škola

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Rozvaha 5. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 6. Odpisy dlouhodobého majetku a jeho vyřazení

Více

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření 3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření Cíl kapitoly Pochopením a procvičením úloh z této kapitoly by se měl student seznámit s: podstatou výsledku hospodaření a transakcemi, které vedou k jeho

Více