TVORBA FORMULÁŘŮ V MS EXCEL

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TVORBA FORMULÁŘŮ V MS EXCEL"

Transkript

1 TVORBA FORMULÁŘŮ V MS EXCEL URČENO PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ JOSEF BOTLÍK ESF PROJEKT OP RLZ - OPATŘENÍ 3.2 ČÍSLO PROJEKTU CZ / /0104 NÁVRH A REALIZACE MODULOVÉHO SYSTÉMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI OSTRAVA 2006

2 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií a českým státním rozpočtem Recenzenti: 1. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D. 2. Ing. Eliška Treterová Název: Tvorba formulářů v MS Excel Autor: Ing. Josef Botlík Vydání: první, 2006 Počet stran: 82 Studijní materiály pro distanční kurz: Tvorba formulářů v MS Excel Jazyková korektura nebyla provedena, za jazykovou stránku odpovídá autor. Určeno pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Ing. Josef Botlík Ostravská univerzita v Ostravě

3 OBSAH ZEFEKTIVNĚNÍ PRÁCE S DATY V MS EXCEL... 2 OVLÁDACÍ PRVKY, PANEL NÁSTROJŮ FORMULÁŘE PANEL NÁSTROJŮ OVLÁDACÍ PRVKY VLASTNOSTI OVLÁDACÍCH PRVKŮ, MAKRA FORMULÁŘE A ŠABLONY FORMULÁŘE A VISUAL BASIC... 68

4

5 1 PRŮVODCE STUDIEM Máte před sebou studijní oporu Tvorba formulářů v MS Excel pomocí které se máte naučit efektivnějšímu využívání Excelu. Ve studijním materiálu budeme vycházet z Microsoft Office Professional Edition Text je rozdělený do šesti kapitol: - Zefektivnění práce s daty v MS Excel, - Ovládací prvky, panel nástrojů Formuláře, - Panel nástrojů Ovládací prvky, - Vlastnosti ovládacích prvků, makra, - Formuláře a šablony, - Formuláře a Visual Basic. Poznámka k objasnění tématu Pojmem práce s formuláři můžeme chápat různě. 1. Nejjednodušší podobou jsou formuláře chápané jako papírové formuláře (např. formulář pro finanční úřad, faktura apod.). V těchto případech pracujeme s běžnými nástroji pro práci s daty a základními bezpečnostními prvky, pomocí kterých povolíme úpravu pouze u vybraných skupin dat. 2. Můžeme formulář chápat jako objekt, využívající ovládací prvky z panelu nástrojů formuláře. V tomto případě jsme schopni využívat speciální ovládací prvky a těmto přiřazovat události (makra). Nejsme však schopni se na tyto objekty přímo odkazovat v prostředí Visual Basicu. Máme k dispozici české prostředí pro práci s těmito objekty. 3. Chceme-li důsledněji propojit naši práci s makry, řídit vlastnosti ovládacích prvků a nastavovat z maker parametry těchto objektů, máme k dispozici sadu nástrojů z panelu nástrojů ovládací prvky v tomto případě se už dostáváme do oblasti objektového programování. Větší možnosti jsou vykoupeny ztrátou českého rozhraní. 4. Největší možnosti umožňuje přímo práce s objekty typu formulář které jsou standardními objekty Visual Basic. Tyto formuláře pak umožní plné využití možností Visual Basicu a umístění ovládacích prvků na těchto formulářích nezávisle na listech Excelu. Při studiu zkoušejte řešit danou problematiku ihned prakticky v prostředí Excelu. V případě, že látku nepochopíte, vyzkoušejte použít nápovědu Excelu. Nepochopíte-li látku ani po prostudování nápovědy, nebojte se využívat diskusí nebo konzultovat prostřednictvím elektronické pošty. Nezapomeňte, že forma e-learningu je v podstatě samostudium. U jednotlivých kapitol máte sice odhad času potřebného pro studium, ten je však silně individuální. Nezapomínejte proto na relaxaci a přestávky k odpočinku. Současně mějte stále na paměti, že opakování je matka moudrosti.

6 2 ZEFEKTIVNĚNÍ PRÁCE S DATY V MS EXCEL RYCHLÝ NÁHLED DO PROBLEMATIKY KAPITOLY V následující kapitole nebudeme probírat základy Excelu, předpokládám, že ty již znáte. Ukážeme si základní kroky pro práci s daty, které budeme moci později využívat pro práci s formuláři a šablonami. Naučíte se zásady ochrany dokumentu, ochrany dat a kontroly dat. Jedná se především o práci s menu Data - Ověření a Nástroje Zámek. Tyto nástroje ve spojení s formátováním listu můžeme později využít při tvorbě formulářů a šablon. Pro úplnost ještě v této kapitole uvedeme přístup k datům ve formě seznamu pomocí menu Data Formulář. Možná, že tato úvodní kapitola působí trochu neuspořádaně a chaoticky, je to však způsobeno nejednotností v ustáleném názvosloví Microsoftu, kdy může mít jeden pojem více významů. CÍLE KAPITOLY Po úspěšném a aktivním prostudování této kapitoly budete umět: Pracovat s jednoduchými nástroji používanými při práci s formuláři a šablonami. Pochopíte přístup k datům používaný v jednoduchých formulářích. Seznámíte se s nástroji pro kontrolu a zabezpečení dat. ODHADOVANÝ ČAS STUDIA KAPITOLY 4 HODINY KLÍČOVÁ SLOVA Seznam, formulář, zámek, formát buňky, ověření dat. PRŮVODCE STUDIEM Máme před sebou první obsahovou část kapitoly Zefektivnění práce s daty v MS Excel. V první krátké části se seznámíte se základním principem kontroly a ochrany dat. SEZNAMY A FORMULÁŘ Základní organizace dat v Excelu je tvořena tzv. seznamy. Jsou-li data správně organizována, můžeme s nimi provádět nadstandardní operace. Abychom mohli s daty pracovat jako se seznamem, musí datová oblast splňovat určité podmínky. V tomto učebním textu se nebudeme zabývat vším, co Excel se seznamy dokáže, protože však Microsoft zavedl menu Formulář při práci se seznamem, naučíme se s tímto menu pracovat.

7 3 SEZNAMY JAKO NÁSTROJE PRO PRÁCI S DATY. K ZAPAMATOVÁNÍ!!! Seznam je souvislá datová oblast.!!! Data v seznamu jsou organizována obdobně, jako data v databázových tabulkách: pro označení řádku se používá pojem záznam, pro označení sloupce se používá pojem pole, položka i sloupec seznamu, záznamy se nečíslují čísly řádků Excelu ale čísly záznamů v seznamu, seznamy mohou být se záhlavím i bez záhlaví, je-li seznam se záhlavím, odvoláváme se na příslušné pole pomocí záhlaví, je-li seznam bez záhlaví, odvoláváme se názvem sloupce Excelu, data v jednom sloupci by měla být stejného datového typu. PŘÍKLADY Obrázek 1 seznam v Excelu Na obrázku 1 je seznam tvořený poli jméno, věk, plat, město splátka. Jak uvidíte později, pole splátka je počítané pole (je tvořeno vzorcem). Seznam má šest záznamů, první řádek seznamu tvoří hlavičku (záhlaví).

8 4 Obrázek 2 chybný seznam Obrázek 3 chybný seznam Na obrázku 1 je seznam tvořený buňkami B2 až F8. Na obrázku 2 jsou dvě datové oblasti B2 až C8 a F2 až H8, proto jsou v příkladu 2 dva seznamy, byť oblast vypadá díky skrytým sloupcům D a E jako souvislá. Na obrázku 3 je rovněž chybný seznam, protože souvislá oblast je tvořena buňkami A3 až F11, vlastní seznam je však pouze oblast buněk B4 až F10.

9 5 K ZAPAMATOVÁNÍ Excel 2003 obsahuje nástroje pro definici seznamu v menu Data Seznam. Ne vždy však identifikuje seznam správně, jak je patrné z obrázku 5. Obrázek 4 identifikace seznamu Obrázek 5 špatná identifikace seznamu Veškeré nástroje pro práci se seznamy najdete v menu Data

10 6 FORMULÁŘ JAKO NÁSTROJ PRÁCE SE SEZNAMEM. K ZAPAMATOVÁNÍ Při práci se seznamy máme k dispozici nástroj Formulář. Jde o formulář umožňující prohlížení seznamu, vkládání a rušení záznamů a vyhledávání v seznamu. Obrázek 6 menu Formulář pro práci se seznamem Počítané pole v seznamu Obrázek 7 formulář pro práci se seznamem

11 7 poznámka k objasnění tématu Formulář ukáže kolik záznamů má seznam a který záznam je právě vybraný Posuvníkem můžete rychle listovat seznamem V této části vidíte aktuální hodnoty právě vybraného záznamu. Můžete je zde přímo editovat. Obrázek 8 formulář pro práci se seznamem Pokud existuje v seznamu vypočítané pole, neumožní nám formulář jeho editaci. Je to ochrana proti nechtěnému přepsání vzorce Tlačítko pro vložení nového záznamu. Záznam se vloží na konec seznamu. Tlačítko pro odstranění vybraného záznamu. Po odstranění záznamu se automaticky zbývající záznamy přesunou tak, aby seznam zůstal souvislý. Tlačítka pro listování v seznamu. Použijete-li vyhledávání (tlačítko kritéria), vyhledáte těmito tlačítky požadovaný záznam příslušným směrem Tlačítko pro vyhledávání podle kritérií Ukončení práce s formulářem Obrázek 9 popis tlačítek na formuláři

12 8 Vložení nového záznamu vyplníme údaje a záznam se vloží na konec seznamu. Vyhledání záznamu vyplníme údaje do příslušného pole ve kterém chceme vyhledat a tlačítkem další nebo předchozí vyhledáváme v seznamu od aktuálního záznamu směrem ke konci nebo počátku. Odstranění záznamu vyhledáme příslušný záznam, dáme odstranit a budeme požádáni o potvrzení operace. Obrázek 10 práce s formulářem, ukázky

13 9 SHRNUTÍ Pro úplnost uvádíme text nápovědy MS Excel pro seznamy. Obrázek 11 nápověda MS Office k tématu seznamy ÚKOLY K TEXTU Vytvořte si vlastní seznam, vyzkoušejte rozdělit seznam prázdným řádkem. Vyzkoušejte volbu menu data seznam vytvořit seznam. Vyzkoušejte postupně volby, které nabízí menu formulář. Zkuste přidat a odstranit záznam, vyhledat data a editovat data.

14 10 KONTROLNÍ OTÁZKY A B C D Jak by jste zabezpečili, aby oblasti A D byly seznamy? ŘEŠENÍ A ODPOVĚDI Alternativa A slovo souhrny v buňce B3 musíme oddělit od zbytku dat (např. vložením řádku nebo přesunutím hodnoty v buňce B3. Alternativa B je nutné zobrazit sloupec E a zkontrolovat, zda obsahuje data. V případě, že je obsahuje, je oblast seznamem. V případě, že je sloupec prázdný, je nutné ho odstranit a data spojit. Alternativa C a D jsou seznamy. Prázdné buňky jsou součástí dat, pouze neobsahují hodnoty, datová oblast je však souvislá. SHRNUTÍ Seznámili jste se s formulářem pro práci se seznamem. Tento formulář je klasickým příkladem formuláře v produktech MS Office. Je součástí standardní nabídky menu Excelu pro práci s daty organizovanými jako seznam. tak, teď si dejte pauzu na kafe

15 11 PRÁCE S LISTEM EXCELU, ZEFEKTIVNĚNÍ PRÁCE S DATY. RYCHLÝ NÁHLED V této části se seznámíme se základními nástroji pro práci s daty využívanými v jednoduchých formulářích. Jedná se o nástroje pro kontrolu dat a ochranu obsahu buněk. Tyto nástroje budeme využívat především při tvorbě formulářů vytvářených přímo na listech Excelu. Základní kontrolu dat provádíme pomocí ověření dat. Pro tyto účely máme k dispozici nabídku v menu Data Ověření. Jak bylo řečeno dříve, nabídka Data slouží především pro práci se seznamy. Obrázek 12 nástroj pro ověření dat Rozvíracím polem zobrazíme nabídku ověřovacích kritérií Obrázek 13 ověření dat

16 12 Poznámka k objasnění tématu Po použití nabídky Data Ověření se otevře dialogové okno Ověření dat. Toto okno má 3 záložky: Nastavení, Zpráva při zadávání Chybové hlášení Ověření dat vždy použijeme pro vybranou oblast (při práci se seznamem zpravidla pro příslušný sloupec). Pro data máme možnost povolit hodnoty vstupních dat, stanovit kritéria pro kontrolu dat, vytvořit zprávu, která se zobrazí při výběru buňky a chybovou zprávu, která se zobrazí při zadání chybných dat. Je potřebné si uvědomit, že tím získáváme silný nástroj právě pro vytváření formulářů. Vzhledem k tomu, že předpokládáme vyplňování formulářů cizími osobami, musíme zabezpečit jak srozumitelnost (musíme uživateli říci, co má do daných dat vyplňovat), tak kontrolu (musíme překontrolovat správnost dat a případně upozornit, jsou-li data ve špatném formátu) K ZAPAMATOVÁNÍ Volba povoleného formátu výběrem z rozvíracího seznamu Volba povoleného formátu výběrem z rozvíracího seznamu Volba minima a maxima (resp. intervalu) Volbu můžeme provést i výběrem hodnoty z buňky na listu Obrázek 14 ověření dat nastavení

17 13 Výběr kritérií pro vstupní data spočívá ve většině případů ve stanovení minimální povolené hodnoty, maximální povolené hodnoty nebo stanovení intervalu hodnot pro zadaný formát dat (číslo, desetinné číslo, text, datum, čas apod. viz obr. 14). Často využívaná možnost je zadání volby seznam (!!! neplést s dříve popsaným seznamem - souvislou datovou oblastí!!! viz dříve zmiňovaná nejednotnost v názvosloví), která umožňuje zadávání pouze z množiny předdefinovaných hodnot. PŘÍKLAD Vytvořte si seznam podle následujícího obrázku. Zabezpečte, aby se do sloupce město daly vkládat pouze údaje z z buněk J4 až J7. Zadávání bude realizováno formou rozvíracího seznamu. Obrázek 15 zadání příkladu pro ověření dat ŘEŠENÍ 1. Vybereme oblast pro kterou chceme použít ověření dat Obrázek 16 výběr oblasti

18 14 2. Otevřeme dialogové okno pro ověřování dat Obrázek 17 výběr parametrů pro ověřování 3. Vybereme Seznam 4. Otevřeme dialog pro výběr zdrojových dat (případně sami vepíšeme rozsah hodnot) 5. Vybereme myší zdrojová data pro ověřování Obrázek 18 výběr zdrojových dat

19 15 6. Nyní můžeme vkládat data pouze z předdefinovaných hodnot Všimněte si, že při výběru buňky se objeví u vybrané buňky ovládací prvek typu rozvírací pole Obrázek 19 vložení dat 7. Pokud se pokusíte zapsat hodnotu mimo rozsah rozvíracího pole, Excel Vás upozorní, že zadaná hodnota není platná. Formu chybového hlášení a možnou zprávu při zadávání si můžeme nadefinovat.

20 16 8. Nastavte zprávu, která se bude objevovat při výběru editované buňky. Tato zpráva při tvorbě formulářů upřesňuje, jaká vstupní data jsou požadovaná. Obrázek 20 nastavení zprávy zobrazující se při zadávání dat 9. Nastavte chybové hlášení které upozorní na chybu při vyplňování údajů. Můžete nastavit různé styly chybových hlášení. Obrázek 21 nastavení chybového hlášení

21 Při zadání chybné hodnoty se zobrazí Vámi nadefinovaná chybová hláška. Obrázek 22 chybová hláška SHRNUTÍ Pro úplnost uvádíme opět text nápovědy MS Excel pro ověření buněk. Obrázek 24 nápověda MS Office k tématu seznamy Obrázek 23 nápověda k tématu

22 18 ÚKOLY K TEXTU Prostudujte si pozorně nápovědu k tématu. Vyzkoušejte si projít všechny možnosti, které funkce ověřování umožňuje. Potom pokračujte v předchozím příkladu. Přidejte seznamu sloupec splaceno. Zabezpečte pomocí ověření, aby do tohoto sloupce šlo vyplnit údaje pouze tehdy, bude-li v buňce A1 hodnota Zkuste příklad vyřešit opravdu sami. Pokud se vám to napoprvé nepodaří, zkoušejte znovu. Mějte na paměti, že nejlépe pochopíme řešení pokud na něj přijdeme sami. Postup si následně můžete ověřit v dalším textu. ŘEŠENÍ A ODPOVĚDI Obrázek 25 zadání pro příklad Řešení: Vybereme oblast, ve které chceme použít ověření dat. V našem případě sloupec splaceno. Otevřeme menu ověření. V nabídce povolit vybereme možnost vlastní. Do řádku vzorec zapíšeme podmínku pro funkci ověření. Bude-li výsledkem funkce hodnota pravda, funkce ověření umožní modifikovat hodnoty ve vybraných buňkách. Bude-li výsledkem hodnota nepravda (tj. podmínka není splněna), funkce ověření zobrazí chybovou hlášku. Protože do řádku vzorec píšeme funkci, musí začínat znakem =. Naši podmínku zapíšeme jednoduše : A1=2006 (bude-li v buňce A1 hodnota 2006, vrátí funkce hodnotu pravda, jinak vrátí hodnotu nepravda ). Musíme-si ale uvědomit, že adresa buňky A1 se vloží postupně do vybrané oblasti. V našem případě by se funkce postupně modifikovala na A1=2006, A2=2006, A3=2006, atd. Musíme proto použít místo relativního adresování buňky A1 adresování absolutní. Naše funkce bude mít proto tvar: =A$1=2006. Řešení příkladu je ukázáno na následujících obrázcích.

23 19 Oblast pro ověření Vybereme volbu vlastní Buňka pro řízení ověřovací funkce Zapíšeme funkci Obrázek 26 nastavení funkce ověření Podmínka je splněna, data jdou vkládat Podmínka není splněna, data nejdou vkládat Obrázek 27 výsledek příkladu

24 20 SHRNUTÍ V této části jste se naučili jednu ze základních funkcí používaných při tvorbě jednoduchých formulářů. Pomocí funkce ověření můžeme snadno ověřovat správnost vstupních dat, můžeme uživateli sdělit, jaká data má zadávat a v případě nesouladu dat můžeme zakázat modifikaci dat. Tyto nástroje jsou výhodné především u distribuovaných dokumentů, kde osoba vyplňující formulář není v kontaktu s tvůrcem formuláře. tak, teď si můžete na chvíli odpočinout a načerpat nový elán ZABEZPEČENÍ FORMULÁŘOVÝCH DAT, ZÁMEK V EXCELU. RYCHLÝ NÁHLED V této chvíli umíte základní práci s daty používanými v jednoduchých formulářích. Umíte zabezpečit pořízení dat a kontrolovat jejich správnost. Formuláře však obsahují mnoho informací, jejichž modifikace je nežádoucí. V této části si ukážeme základy ochrany dat. Tuto ochranu můžeme využít v prostředí formulářů vytvořených v MS Excel. Poznámka k objasnění tématu Abychom si ukázali nutnost zabezpečení dat, sáhneme do praxe. Dnes již mnoho institucí nabízí formuláře ke stažení na Internetu. Ukážeme si namátkou vybrané tři různé instituce. Banku, vysokou školu a městský řad. Živnostenská Banka: Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita: Městský úřad ve Stříbře: Pokud navštívíte tyto stránky (a nejen tyto), zjistíte, že elektronické formuláře jsou dnes téměř všudypřítomné a jsou realitou, se kterou je dobré v úředním styku počítat. Samozřejmě, že zde narazíme na elektronické formuláře různé kvality, jednoduché i s prvky automatizace. Všechny jsou však zpravidla chráněny proti neúmyslnému přepsání té části formuláře, ve které nejsou aktivní data.

25 21 Obrázek 28 ukázka formulářů na www stránkách Obrázek 29 ukázka formulářů na www stránkách

26 22 Obrázek 30 ukázka formulářů na www stránkách Otevřete si uvedené stránky, stáhněte si formuláře vytvořené v Excelu a prohlédněte si, jak vypadají různé distribuované formuláře. Blíže se k nim vrátíme v poslední kapitole. Než začneme s praktickým příkladem, nastíním zásady zabezpečení dat v sešitě Excelu. Zabezpečení je řešeno ve dvou rovinách. V první rovině nastavujeme povolení zámku u příslušného objektu (buňky, obrázku, ovládacího prvku apod.). Druhou rovinou je realizace vlastního uzamčení. Můžeme zamknout list nebo celý sešit. Při aplikaci zámku povolujeme, na které objekty se má zámek použít. K ZAPAMATOVÁNÍ Povolení zámku u objektu. Povolení zámku nastavíme ve formátu objektu. Začneme příkladem uzamčení buňky. Formát buňky otevřeme buď v menu Formát Buňky nebo vyvoláním dialogového okna kliknutím pravého tlačítka myši na buňku. Formát buňky Obrázek 31 formát buňky

27 23 Zrušíme-li zaškrtnutí volby Uzamčeno, budeme moci i po uzamčení sešitu přepisovat obsah buňky Obrázek 32 povolení zámku v buňce Obdobně povolíme zámek u obrázků Obrázek 33 povolení zámku u obrázku Obrázek 34 povolení zámku u příkazového tlačítka

28 24 PŘÍKLAD Otevřete si dříve uvedené stránky Živnostenské Banky a otevřete si formulář Excelu Žádost o poskytnutí hypotečního úvěru. Výše uvedený formulář má více listů. Vyberte list údaje o žadateli. Tento list je zamknutý. Pokud se pokusíte list odemknout, zjistíte, že zámek je chráněný heslem. Zamknutý list Vám povolí úpravu pouze vybraných buněk. Obrázek 35 výběr listu Obrázek 36 formulář Živnostenské banky

29 25 Obrázek 37 zamknutý list Obrázek 38 u určitých buněk můžeme obsah přepsat Tento formulář nám může posloužit jako příklad nedůsledně provedeného formuláře. Pokud se přepnete na list Údaje o úvěru, zjistíte, že tento list není zamknutý. Obrázek 39 výběr nového listu Protože máme k dispozici možnost Zamknout list znamená to, že list není zamčený. Jinak by byla tato volba neaktivní a měli bychom k dispozici volbu Odemknout list Obrázek 40 zámek listu

30 26 V neuzamčeném listu můžeme modifikovat i obsah buněk, které by měly být ochráněné proti zápisu. Tato buňka má zámek povolený Obrázek 41 odemknutý list Excelu Buňka má ve svém formátu povolený zámek Obrázek 42 povolený zámek Pokud bychom zamkli příslušný list, nešla by tato buňka modifikovat. Naproti tomu buňka uvedená na dalším obrázku má zámek zakázaný a půjde modifikovat i při zamčeném listu Obrázek 43 buňka se zakázaným zámkem K ZAPAMATOVÁNÍ Nyní si ukážeme možnosti zamykání listu a sešitu Excelu. Zámek najdete v nabídce Nástroje Zámek Zamknout list. Po této volbě se zobrazí dialogové okno pro uzamčení listu. V tomto okně nastavíme, jaké úkony se mohou provádět s buňkami, které mají ve formátu zámek povolen. Na buňky které uzamčení povolené nemají se tato volba nevztahuje. Při uzamčení listu můžeme list ochránit heslem proti neoprávněnému odemknutí. Možnosti zámku v dialogovém okně jsou zřejmé, nebudeme je rozebírat. Pro lepší představu si vyzkoušejte list z příkladu uzamknout s rozdílným nastavením povolených akcí a sledujte možnosti modifikace listu.

31 27 Upozornění, že uzamčené budou pouze buňky, které mají zámek povolený ve formátu buňky Heslo pro uzamčení listu Nejčastěji vybíráme možnost povolující výběr odemknutých buněk Obrázek 44 základní možnosti zámku listu Další z možností je zámek povolující uživatelům úpravu oblastí. V tomto případě můžeme povolit různým skupinám uživatelů modifikaci rozdílných dat. Obrázek 45 zámek s úpravou oblastí

32 28 Obrázek 46 zámek sešitu Zámek sešitu umožňuje zamknout strukturu a okna v dokumentu. Jednou z možností je i sledování provedených změn. Tyto možnosti však nebývají při tvorbě elektronických formulářů příliš využívané. SHRNUTÍ V této kapitole jste se naučili základní postupy a pravidla potřebná pro práci s daty ve formulářích Excelu. Dokážete zamezit nechtěnému přepsání té části formuláře, která není určena pro uživatelská data. Dokážete nastavit kontrolu vkládaných dat i jejich formát. Dovedete vytvořit dialogy, které uživateli sdělí, jaká data má do formuláře vkládat a které ho upozorní na chybně zadaná data. V dalších kapitolách se naučíte vytvářet aktivní formuláře, ve kterých můžete využívat aktivní formulářové prvky. ÚKOLY K TEXTU V listu Excelu si přepište data z následujícího obrázku. Zabezpečte, aby se dala modifikovat pouze data ve sloupci plat. Data ve sloupci splátka jsou dána jako vzorec. Splátka = plat *0,1 Obrázek 47 - data k úkolům

33 29 ŘEŠENÍ A ODPOVĚDI Vybereme oblast ve které chceme povolit úpravu dat Obrázek 48 první krok řešení Ve formátu buněk pro vybranou oblast zrušíme zaškrtnutí volby uzamčeno (předdefinovaná hodnota je zaškrtnuto ) Obrázek 49 druhý krok řešení Zamkneme list Excelu, povolíme pouze výběr uzamčených a odemknutých buněk Obrázek 50 třetí krok řešení Buňky ve vybrané oblasti můžeme modifikovat. Všimněte si, zě počítaná hodnota ve sloupci splátka se rovněž modifikuje. Obrázek 51 povolená modifikace obsahu buňky

34 30 Obrázek 52 dialogové okno při pokusu o modifikaci nepovolené oblasti tak, teď si můžete na chvíli zdřímnout a vyčistit si hlavu

35 31 OVLÁDACÍ PRVKY, PANEL NÁSTROJŮ FORMULÁŘE RYCHLÝ NÁHLED DO PROBLEMATIKY KAPITOLY V následující kapitole si povíme o jednoduchých objektech Excelu pomocí kterých můžeme práci s formuláři zefektivnit. Při práci formuláři proto často používáme různé ovládací prvky. Ovládací prvky Windows můžeme použít v dialogovém formuláři nebo přímo listu Excelu. Můžeme si tak vytvořit vlastní excelovskou aplikaci, kdy uživatel bude s tabulkou pracovat nejen jako s tabulkou, ale může zadávat, vybírat, editovat, mazat atd. data v již známém prostředí, které můžeme vytvořit pomocí prvků Visual Basicu, a tak napodobit standardní aplikace Windows. Můžeme vytvářet aplikace podobné průvodcům, které budou uživatele provádět při vyplňování údajů. CÍLE KAPITOLY Po úspěšném a aktivním prostudování této kapitoly budete umět: Rozšíříte své znalosti o formulářích Excelu. Pracovat s panelem nástrojů Formuláře a ovládacími prvky z tohoto formuláře. Pochopíte k čemu můžeme tyto prvky využívat v jednoduchých formulářích. Seznámíte se s vlastnostmi těchto prvků. ODHADOVANÝ ČAS STUDIA KAPITOLY 4 HODINY KLÍČOVÁ SLOVA Formulář, popisek, textové pole, skupinový rámeček, zaškrtávací políčko, tlačítko, přepínač, seznam, pole se seznamem, posuvník, číselník. PRŮVODCE STUDIEM Jak už bylo řečeno v minulé kapitole, aplikace Microsoft Excel pracuje s několika typy formulářů. Pomocí formulářů, které jsou k dispozici v aplikaci Excel, můžete zadávat data do oblastí, seznamů (seznam: jsme si definovali v předchozí kapitole) nebo jiných databází. Můžete vytvářet formuláře určené k tisku nebo použití online, včetně formulářů určených k otevření přímo v aplikaci Excel nebo k umístění na webových stránkách.

36 32 Data ve formulářích online můžete získat a uspořádat pomocí sešitu aplikace Excel nebo jiné aplikace či databáze. Předdefinované formuláře pro data aplikace Excel: Pro oblasti nebo seznamy na listech aplikace Excel můžete zobrazit datový formulář, který umožňuje zadávat nová data, vyhledávat řádky podle obsahu buňky, aktualizovat data a odstraňovat řádky z oblasti nebo seznamu. Předdefinované formuláře pro běžné obchodní úlohy: Aplikace Excel nabízí předdefinované šablony, které napomáhají při vytváření rozpisů výdajů, faktur a nákupních objednávek. Tyto šablony také umožňují ukládat informace zadané do formulářů v databázi. Vytvoření vlastního formuláře v aplikaci Excel: Vytvořené formuláře aplikace Excel lze vytisknout nebo používat v režimu online. Součástí formulářů online mohou být ovládací prvky (např. textové pole, zaškrtávací políčko, posuvník nebo příkazové tlačítko, který uživatelům umožňuje ovládat daný program. Formulář online můžete zamknout tak, aby bylo možné zadávat data pouze do určitých buněk. Ověřením dat se můžete ujistit, že uživatelé zadávají pouze typy dat požadované formulářem. Toto jste se už naučili v předchozím textu, nyní své znalosti rozšíříte. Přístup k formulářům online můžete zajistit prostřednictvím aplikace Excel, webových stránek nebo aplikace VBA (Visual Basic for Applications). VYTVOŘENÍ FORMULÁŘE NA OBRAZOVCE NEBO TIŠTĚNÉHO A WEBOVÉHO FORMULÁŘE RYCHLÝ NÁHLED V této chvíli si ve stručnosti uvedeme možnosti tvorby různých typů formulářů. Pokud něčemu v této chvíli nebudete rozumět, nepropadejte panice. Postupně se s danou látkou seznámíte. Bylo by však vhodné si níže uvedené postupy odzkoušet přímo v Excelu. 1. Klepněte na tlačítko Nový. 2. Odstraňte všechny listy, které nebudete používat. Klepněte na ouška jednotlivých listů a v nabídce Úpravy klepněte na příkaz Odstranit list. 3. Přidejte otázky, popisky, pokyny a další text, který má formulář obsahovat. 4. Přidejte vzorce všech výpočtů, které má formulář obsahovat. 5. Podle potřeby upravte formát formuláře. Zvláště užitečné jsou následující typy formátování v aplikaci Microsoft Excel: 1. změna písma, barvy, zarovnání a zalomení textu, 2. změna rozměrů barev a ohraničení buňky, 3. skrytí mřížky, 4. slučování buněk, 5. přidávání řádků, grafiky a pozadí listu.

37 33 6. Přidejte funkce potřebné k dokončení vytvářeného typu formuláře: Tištěný formulář 7. Použijte náhled vzhledu tištěné stránky. 8. Nastavte možnosti tisku. 9. Vytiskněte formulář. Formulář online používaný jako webová stránka 10. Přidejte ovládací prvky, jako jsou zaškrtávací políčka a přepínače. 11. Vytvořte webové skripty pro automatizaci ovládacích prvků. 12. Uložte formulář jako webovou stránku. Formulář online používaný v aplikaci Excel 13. Přidejte ovládací prvky, jako jsou zaškrtávací políčka a přepínače. 14. Přidejte pravidla ověření dat. 15. Přidejte rozevírací seznamy pro ověření dat. 16. Zamkněte oblasti, které nemají být změněny. 17. Uložte formulář jako šablonu. 18. Zpřístupněte šablonu v síti tím, že ji uložíte do sdílené síťové složky. Formulář online používaný v prostředí Microsoft Visual Basic for Applications 19. Přidejte ovládací prvky, jako jsou zaškrtávací políčka a přepínače. 20. Vytvořte makra pro automatizaci ovládacích prvků. K ZAPAMATOVÁNÍ PANEL NÁSTROJŮ FORMULÁŘE Ovládací prvky Excelu máme obsaženy na dvou místech. Můžeme využívat objekty z panelu nástrojů Formuláře nebo ovládací panely V této části se seznámíme s panelem nástrojů Formuláře. Ten získáme v nabídce Nástroje Vlastní. V otevřeném dialogu v nabídce Panely nástrojů zaškrtneme položku "Formuláře" a stiskneme tlačítko "Zavřít". Další možnost otevření panelu nástrojů máte na následujícím obrázku. Otevřel se Vám nový panel, na kterém máme tlačítka s ovládacími prvky.

38 34 Obrázek 53 panel nástrojů Formuláře Jednotlivé objekty postupně vybíráme kliknutím myší a následným určením polohy objektu na listu Excelu. Vybereme objekt pro vložení (v tomto případě příkazové tlačítko) a myší namalujeme obdélník na místo určené pro vložení objektu Obrázek 54 vložení ovládacího prvku Nyní postupně projdeme všechny objekty, později si popíšeme jejich vlastnosti a možnosti.

39 35 Ovládací prvky panelu nástrojů Formuláře Chcete-li nastavit vlastnosti u existujícího ovládacího prvku, klepněte pravým tlačítkem myši na ovládací prvek, klepněte na příkaz Formát ovládacího prvku a potom klepněte na kartu Ovládací prvek. U popisků a tlačítek nejsou vlastnosti k dispozici. Popisek: Text, který poskytuje informace o ovládacím prvku nebo listu nebo formuláři. Textové pole: Tento prvek nelze použít v sešitech aplikace Excel a je k dispozici za účelem práce v s listy dialogů aplikace Excel verze 5.0. Skupinový rámeček: Slouží k seskupení souvisejících ovládacích prvků, například přepínačů nebo zaškrtávacích políček. Tlačítko: Po klepnutí na tento prvek je spuštěno makro. Zaškrtávací políčko: Zapne nebo vypne určitou možnost. Je možné současně zaškrtnou více políček v dialogovém okně nebo ve skupině.

40 36 Přepínač: Slouží k výběru jedné ze skupiny možností obsažených ve skupinovém rámečku. Přepínače umožňují současný výběr pouze jedné z několika možností. Seznam: Zobrazí seznam položek. Pole se seznamem: Rozevírací seznam. Položka vybraná v seznamu se zobrazí v textovém poli. Seznam se vstupním polem: V sešitech aplikace Excel není k dispozici. Tento ovládací prvek umožňuje pracovat s listy dialogů aplikace Excel verze 5.0. Rozevírací seznam se vstupním polem: V sešitech aplikace Excel není k dispozici. Tento ovládací prvek umožňuje pracovat s listy dialogů aplikace Excel verze 5.0.

41 37 Posuvník: Klepnutím na šipku posuvníku nebo přetažením jezdce dojde k posunutí v oblasti hodnot. Klepnutím mezi jezdce a šipku posuvníku je možné posunout se o jednu stránku hodnot. Číselník: Zvýší nebo sníží danou hodnotu. Klepnutím na šipku nahoru hodnotu zvýšíte, klepnutím na šipku dolů hodnotu snížíte. Vlastnosti ovládacího prvku: Zobrazí okno s vlastnostmi vybraného objektu. Upravit kód: Vyvolá Visual Basic a umožní editovat kód vztahující se k vybranému objektu. Přepnout mřížku: Zapne nebo vypne zobrazování sítě buněk. To je vhodné především při tvorbě formulářů, když nechceme na vlastním formuláři rušivé prvky

42 38 Spustit dialog: Tato nabídka není běžně dostupná. Následující obrázek ukazuje objekty, které můžeme vložit na list Excelu pomocí panelu nástrojů Formuláře Obrázek 55 objekty vložené na list Excelu ÚKOLY K TEXTU Otevřete si v Excelu panel nástrojů Formuláře, vyzkoušejte si povkládat jednotlivé objekty. Prvek vložíme na list tak, že klikneme na příslušnou ikonku (viz. obrázek) a tažením po úhlopříčce vymezíme objekt na listu. Pokud při vykreslování stiskneme klávesu [ALT], pak se objekt zachytí (vykreslí) podle mřížky listu. Všechny potřebné vlastnosti si nastavíme tak, že na objekt klikneme pravým tlačítkem a z menu zvolíme položku Formát ovládacího prvku. V otevřeném dialogu nás bude zajímat karta "Ovládací prvek", kde jsou hlavní vlastnosti prvku.

43 39 Poznámka k objasnění tématu Ukážeme si nastavování u objektu Posuvník. Nejdůležitější nastavení je na záložce Ovládací prvek. Zde zpravidla nastavujeme propojení objektu s buňkou nebo skupinou buněk na listu Excelu, hodnoty, kterých případný prvek může nabývat nebo formátky stínu. Aktuální hodnota se bude zobrazovat v propojené buňce. Její hodnota je z intervalu Nejnižší hodnota až Nejvyšší hodnota. Při posunu se mění s krokem daným Přírustkovou změnou Obrázek 56 vlastnosti ovládacího prvku Posuvník Další záložky obsahují standardní nastavení objektů jako nastavení velikosti, povolení zámku, povolení tisku nebo alternativní text pro www stránky.

44 Obrázek 57 nastavení objektu Posuvník 40

45 41 SHRNUTÍ Použití: Ovládací prvky z panelu nástrojů Formuláře je vhodné použít, chcete-li zaznamenat všechna makra formuláře, ale nechcete napsat nebo upravit žádný kód makra v jazyce VBA. Prvky z panelu nástrojů Formuláře můžete také použít v listech s grafem. Možnosti ovládacích prvků: Tyto ovládací prvky jsou navrženy pro použití na listech formulářů, které budou jiní uživatelé vyplňovat pomocí aplikace Microsoft Excel. K ovládacímu prvku je možné připojit existující makro nebo napsat či zaznamenat nové makro. K čemu ovládací prvky nejsou určeny: Ovládací prvky z panelu nástrojů Formuláře nelze použít k řízení událostí jako prvky Active X. Tyto prvky nelze použít ani ke spuštění webových skriptů na webových stránkách. Umístění ovládacích prvků panelu nástrojů Formuláře: Tyto ovládací prvky jsou umístěny na panelu nástrojů Formuláře. Prvek "Číselník" Tento objekt nám umožňuje měnit hodnoty v jiném prvku nebo, v našem případě, v buňce. Po vložení objektu můžeme prvek vyzkoušet kliknutím na šipky "nahoru" a "dolů", ovšem nic se neděje. Propojení s buňkou Do této kolonky vložíme souřadnice buňky (možno i z jiného listu), ve které se má pomocí Číselníku měnit hodnota Počáteční hodnota Do této kolonky zadáte, která hodnota má být vložena při prvním svázání s buňkou. Tato kolonka se později změní na "Aktuální hodnota" Nejnižší a nejvyšší hodnota Tyto kolonky určují, jaká může být nastavena nejnižší nebo nejvyšší hodnota. Změna o krok Tak tato kolonka nám určuje, o kolik naroste nebo se sníží hodnota přidružené buňky na jedno kliknutí. Po nastavení všech hodnot vše uložíme odkliknutím tlačítka "OK" Prvek "Posuvník" Tento prvek je velice podobný v nastavení jako předchozí prvek "Číselník", pouze se nám zpřístupnila kolonka "Změna o stránku", která určuje, o kolik naroste nebo se sníží hodnota v přidružené buňce při kliknutí do prostoru mezi ukazatelem a krajní šipkou posuvníku.

46 Prvek "Zaškrtávací políčko" Tento objekt nám dává hodnotu typu "boolean" tj True/False. Karta vlastností prvku je poněkud chudší. Zde můžeme nastavit pouze počáteční stav prvku (nezaškrtnutý, zaškrtnutý, kombinace). Stavy "zaškrtnutý" a "nezaškrtnutý" jsou celkem jasné, stav "kombinace" je stav, kdy je políčko šedivé - není definován stav. V přidružené buňce se nám tak objeví místo "Pravda", "Nepravda" hodnota "#N/A". Prvek "Přepínač" Tento prvek nám umožňuje dát uživateli možnost výběru pouze jedné z několika možností. Prvky mají stejné nastavení jako zaškrtávací pole, kromě kombinace. Při vytvoření prvního přepínače musíme nastavit, ke které buňce bude vázán. Všechny ostatní vytvořené přepínače se budou automaticky nastavovat na stejnou buňku. Do buňky je poté vkládáno číslo zvoleného přepínače (1,2,3...). Aby se další vytvářené přepínače nevázali na stejnou buňku (možnosti nesouvisející s předchozí volbou), musíme je uzavřít do skupiny pomocí prvku "skupinový rámeček". U rámečku lze měnit barvu podkladu, změnou barvy buňky (buněk), ve které je rámeček vložen. Prvek "Rozevírací seznam" Další prvek, který můžete použít ve své aplikaci, je tzv. rozevírací seznam. Ten obsahuje nabídku několika možností, a to dynamicky (proměnně) podle obsahu tabulky. Má tři kolonky pro nastavení. Vstupní oblast Zde vložíme souřadnice počáteční buňky a poslední buňky, ze kterých se má vytvořit seznam Propojení s buňkou Zde se vloží souřadnice buňky, do které bude vloženo pořadové číslo záznamu Počet řádků rozevíracího seznamu Zde zadáme, kolik chceme zobrazit řádků bez použití posuvníku.. 42

47 43 PANEL NÁSTROJŮ OVLÁDACÍ PRVKY RYCHLÝ NÁHLED DO PROBLEMATIKY KAPITOLY Ovládací prvky jsou grafické objekty umisťované do formuláře za účelem zobrazení nebo zadání dat, provedení nějaké akce nebo lepší čitelnosti formuláře. Mezi tyto objekty patří textová pole, seznamy, přepínače, příkazová tlačítka a další. Ovládací prvky nabízejí uživatelům možnosti výběru nebo tlačítek ke spuštění nebo webových skriptů. Aplikace Microsoft Excel obsahuje dva typy ovládacích prvků. Ovládací prvky ActiveX lze použít ve většině případů a pracují jak s makry jazyka Visual Basic for Applications, tak s webovými skripty. Ovládací prvky z panelu nástrojů Formuláře jsou kompatibilní s dřívějšími verzemi aplikace Excel, počínaje verzí Excel 5.0, a lze je použít na listech s makry s příponou XLM. Ovládací prvek ActiveX můžete použít u většiny formulářů online, zejména tehdy, když potřebujete řídit více různých akcí, které nastanou při používání ovládacího prvku. K listu můžete například jako ovládací prvek přidat seznam a vytvořit makro k provádění různých akcí podle toho, kterou položku ze seznamu uživatel vybere. CÍLE KAPITOLY Po úspěšném a aktivním prostudování této kapitoly budete umět: Seznámíte se s ovládacími prvky z panelu nástrojů Ovládací prvky. Seznámíte se s propojením těchto prvků a Visual Basicu. Rozšíříte si znalosti o tvorbě formulářů. ODHADOVANÝ ČAS STUDIA KAPITOLY 4 HODINY KLÍČOVÁ SLOVA ActiveX, zaškrtávací tlačítko, textové pole, příkazové tlačítko, přepínač, seznam, pole se seznamem, přepínací tlačítko, číselník, posuvník, popisek. PRŮVODCE STUDIEM Ovládací prvek ActiveX můžete použít u většiny formulářů online, zejména tehdy, když potřebujete řídit více různých akcí, které nastanou při používání ovládacího prvku. K listu můžete například jako ovládací prvek přidat seznam a vytvořit makro k provádění různých akcí podle toho, kterou položku ze seznamu uživatel vybere.

48 44 Obrázek 58 ovládací prvky Active X RYCHLÝ NÁHLED Použití: Ovládací prvek ActiveX můžete použít u většiny formulářů online, zejména tehdy, když potřebujete řídit více různých akcí, které nastanou při používání ovládacího prvku. K listu můžete například jako ovládací prvek přidat seznam a vytvořit makro k provádění různých akcí podle toho, kterou položku ze seznamu uživatel vybere. Možnosti využití ovládacích prvků: Ovládací prvky ActiveX jsou podobné ovládacím prvkům programovacích jazyků, jako je například Microsoft Visual Basic, a jsou stejné jako ovládací prvky, které lze přidat k vlastním formulářům editoru jazyka Microsoft Visual Basic. Při přidání ovládacího prvku ActiveX do listu napíšete kód makra odkazující na ID ovládacího prvku namísto přiřazení makra, které se má spustit klepnutím na ovládací prvek. Když uživatel formuláře použije ovládací prvek, spustí se kód pro zpracování všech událostí, které nastanou. K čemu ovládací prvky nelze použít: Ovládací prvky ActiveX nelze použít v listech s grafy ani v listech s makry XLM. V těchto případech použijte ovládací prvky z panelu nástrojů Formuláře. Pokud chcete připojit makro, které se spouští přímo z ovládacího prvku, použijte ovládací prvek z panelu nástrojů Formuláře. Ovládací prvky ActiveX ve vlastních řešeních: Některé vlastnosti ovládacích prvků ActiveX můžete upravovat. Můžete například určit vzhled ukazatele, který uživatel umístí na ovládací prvek. Můžete napsat makra, která odpovídají na události spojené s ovládacími prvky Active X. Ovládací prvky ActiveX je možné použít použít u formulářů aplikace Excel i u formulářů a dialogových oken programů v jazyce Visual Basic for Applications. Ovládací prvky ActiveX na webových stránkách: Do formulářů aplikace Excel a dat, která chcete umístit na webových stránkách, můžete zahrnout ovládací prvky Active X a napsat webové skripty (namísto kódu makra), které se spustí při použití ovládacích prvků ve webovém prohlížeči.

49 45 Umístění ovládacích prvků Active X: Ovládací prvky Active X jsou umístěny na panelu nástrojů Ovládací prvky. Některé z nich jsou stejné jako ovládací prvky z panelu nástrojů Formuláře, jiné, jako například přepínací tlačítko a obrázek, na panelu nástrojů Formuláře k dispozici nejsou. Panel nástrojů Ovládací prvky také obsahuje vlastní ovládací prvky ActiveX instalované jinými aplikacemi, například ovládací prvek Active Movie instalovaný aplikací Microsoft Internet Explorer. K ZAPAMATOVÁNÍ Panel nástrojů Ovládací prvky aktivujeme stejně, jako panel nástrojů Formuláře. Vlastní umístění prvků na list Excelu je obdobné, rozdíl je v nastavování vlastností a v možném použití. Ovládací prvky mají vlastnosti vycházející z jazyka Visual Basic. Proto se na tyto prvky můžeme přímo obracet prostřednictvím Visual Basic. Nepříjemnou vlastností je anglické prostředí při nastavování vlastností. Panel nástrojů Ovládací prvky zobrazíte v případě potřeby tak, že v nabídce Zobrazit přejdete na příkaz Panely nástrojů a potom klepnete na příkaz Ovládací prvky. Obrázek 59 Ovládací prvky Chcete-li upravit ovládací prvek, přesvědčte se, zda se nacházíte v režimu návrhu. Režim návrhu spustíte a ukončíte stisknutím tlačítka Režim návrhu. Vlastnosti zobrazí dialogové okno pro nastavení vlastností ovládacího prvku

50 46 Zobrazí kód Visual Basicu Zaškrtávací políčko: Možnost, kterou lze zapnout nebo vypnout zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí. Na listu může být současně zaškrtnuto více políček. Textové pole: Pole, do kterého můžete zadat text. Příkazové tlačítko: Tlačítko, které po klepnutí spustí příslušnou akci. Přepínač: Ovládací prvek, který slouží k výběru pouze jedné ze skupiny možností.

51 47 Seznam: Pole obsahující seznam položek. Pole se seznamem: Textové pole s rozevíracím seznamem. Můžete vybrat položku ze seznamu nebo do textového pole zadat vlastní položku. Přepínací tlačítko: Tlačítko, které zůstane po klepnutí stisknuto a po dalším klepnutí se uvolní. Číselník: Ovládací prvek, který lze připojit k buňce nebo k textovému poli. Klepnutím na šipku nahoru hodnotu zvýšíte, klepnutím na šipku dolů hodnotu snížíte. Posuvník: Ovládací prvek, pomocí kterého se klepnutím na šipku posuvníku nebo přetažením jezdce posouvá seznam hodnot. Klepnutím mezi jezdce a šipku posuvníku je možné posunout se o jednu stránku hodnot.

52 48 Popisek: Text přidaný k listu nebo formuláři, který poskytuje informace o ovládacím prvku, listu nebo formuláři. Obrázek: Ovládací prvek, který do formuláře vloží obrázek. Další ovládací prvky: Seznam dalších ovládacích prvků ActiveX. Další Ovládací prvky můžeme vybrat z nabídky. Obrázek 60 prvky ActiveX Ne všechny ovládací prvky ActiveX lze použít přímo v listu; některé jsou určeny pouze pro uživatelské formuláře aplikace Visual Basic for Applications (VBA). Pokud se tyto ovládací prvky pokusíte přidat do listu, zobrazí aplikace Excel zprávu Objekt nelze vložit.

53 49 Poznámka k objasnění tématu Chcete-li upravit ovládací prvek, přesvědčte se, zda se nacházíte v režimu návrhu. Režim návrhu spustíte a ukončíte stisknutím tlačítka Režim návrhu. Klepněte na tlačítko Další ovládací prvky a vyberte ovládací prvek ze seznamu ovládacích prvků dostupných v počítači. Klepněte na místo v listu, kam chcete umístit levý horní okraj ovládacího prvku. Požadované vlastnosti ovládacího prvku nastavíte klepnutím pravým tlačítkem myši na tento prvek a klepnutím v místní nabídce na příkaz Vlastnosti. Zobrazí se dialogové okno Vlastnosti. Chcete-li zobrazit podrobné informace o jednotlivých vlastnostech, vyberte požadovanou vlastnost a stisknutím klávesy F1 zobrazte téma nápovědy k aplikaci Visual Basic, případně zadejte název vlastnosti do pole Hledat v nápovědě k aplikaci Visual Basic. Obrázek 61 vlastnosti ovládacího prvku

54 50 K ZAPAMATOVÁNÍ Povolení ovládacích prvků ActiveX Otevřete-li sešit aplikace Microsoft Office Excel 2003, může se zobrazit výzva, abyste povolili načtení ovládacích prvků ActiveX nebo abyste povolili ukládání dat ovládacími prvky pro pozdější použití. Některé ovládací prvky ActiveX nemusí být vůbec načteny. Pokud navíc importujete soubor sady Microsoft Office 2003 obsahující ovládací prvky ActiveX do jiné aplikace, jako je webový server aplikace Microsoft Windows SharePoint Services, může se zobrazit zpráva s upozorněním, že ovládací prvky ActiveX mohou být nebezpečné. Jestliže klepnete na tlačítko Zrušit, nebudou ovládací prvky ActiveX načteny. Klepnete-li na tlačítko OK, ovládací prvky ActiveX načteny budou. Tato zpráva se může zobrazit po pokusu o otevření souboru obsahujícího ovládací prvky ActiveX, které jsou označené jako nebezpečné pro inicializaci (UFI). Sada Office 2003 ve výchozím nastavení nenačte ani neaktivuje ovládací prvky ActiveX, které nejsou označeny jako bezpečné pro inicializaci (SFI). Platí to také pro ovládací prvky ActiveX obsažené v sadě Office SHRNUTÍ Chcete-li zjistit, zda je daný prvek ovládací prvek ActiveX (Ovládací prvek ActiveX: Ovládací prvek, například zaškrtávací políčko nebo tlačítko, který nabízí možnosti uživatelům nebo spustí makra či skripty, které automatizují úlohu. Pro ovládací prvek můžete napsat makra v jazyce Microsoft Visual Basic for Applications nebo skripty v programu Microsoft Script Editor.) nebo ovládací prvek panelu nástrojů Formuláře, klepněte na něj pravým tlačítkem myši. Pokud se nezobrazí žádná místní nabídka nebo se zobrazí nabídka obsahující příkaz Vlastnosti, jedná se o ovládací prvek ActiveX. Jestliže místní nabídka obsahuje příkaz Přiřadit makro, jedná se o ovládací prvek panelu nástrojů Formuláře. Podrobnější informace o ovládacích prvcích ActiveX, o vlastnostech, které jsou pro jednotlivé prvky k dispozici, a o nastavení vlastností těchto prvků naleznete v nápovědě k aplikaci Visual Basic.

55 51 VLASTNOSTI OVLÁDACÍCH PRVKŮ, MAKRA RYCHLÝ NÁHLED DO PROBLEMATIKY KAPITOLY V této kapitole se naučíte nastavovat vlastnosti ovládacích prvků. Seznámíte se s vazbou těchto prvků na makra a Visual Basic. Makra použijete spíše s prvky Formuláře, Visual Basic spíše u prvků z panelu nástrojů Ovládací prvky. Zopakujete si propojení prvků s buňkami Excelu. CÍLE KAPITOLY Po úspěšném a aktivním prostudování této kapitoly budete umět: Nastavovat vlastnosti ovládacích prvků. Přiřazovat makra jednotlivým prvkům. Pracovat s ovládacími panely v prostředí listu Excelu. ODHADOVANÝ ČAS STUDIA KAPITOLY 4 HODINY KLÍČOVÁ SLOVA Ovládací prvky, vlastnosti ovládacích prvků, makra. PRŮVODCE STUDIEM Pokud chcete pomocí ovládacího prvku spouštět existující makro, otevřete sešit, který toto makro obsahuje. Klepněte na list, do kterého chcete ovládací prvek vložit. Zobrazte panel nástrojů Formuláře tak, že v nabídce Zobrazit přejdete na příkaz Panely nástrojů a potom klepnete na příkaz Formuláře. Klepněte na ovládací prvek, který chcete přidat. Klepněte na místo na listu, kam chcete ovládací prvek umístit. Přetažením upravte ovládací prvek na požadovanou velikost. Proveďte jeden přiřazení makra. Tyto kroky si teď postupně provedeme současně s nastavováním formátů objektů. K ZAPAMATOVÁNÍ Přiřazení existujícího makra Přidáváte-li tlačítko, vyberte v seznamu Název makra makro, které chcete pomocí tohoto tlačítka spouštět.

56 52 Pokud přidáváte jiný ovládací prvek, klepněte na něj pravým tlačítkem myši a v místní nabídce klepněte na příkaz Přiřadit makro. Vyberte požadované makro. Záznam nebo vytvoření nového makra Jestliže makro neexistuje, klepněte v dialogovém okně Přiřadit makro na tlačítko Záznam (chcete-li makro zaznamenat) nebo na tlačítko Nové (pokud chcete otevřít modul jazyka Microsoft Visual Basic for Applications, ve kterém lze makro napsat). Pravým tlačítkem myši klepněte na ovládací prvek, klepněte na příkaz Upravit text a zadejte popisek ovládacího prvku. Potom na ovládací prvek znovu klepněte pravým tlačítkem myši a klepněte na příkaz Ukončit úpravu textu. OPAKOVÁNÍ Nastavte vlastnosti ovládacího prvku. Pravým tlačítkem myši klepněte na ovládací prvek, klepněte na příkaz Formát ovládacího prvku a potom na kartu Ovládací prvek. U popisků a tlačítek nejsou k dispozici žádné vlastnosti. formuláři. Popisek: Text poskytující informace o ovládacím prvku, listu nebo Textové pole: V sešitech aplikace Microsoft Excel není k dispozici. Tento ovládací prvek slouží k práci s listy dialogu aplikace Excel verze 5.0. Skupinový rámeček: Seskupuje související tlačítka, například přepínače nebo zaškrtávací políčka. Vlastnosti skupinového rámečku Prostorové stínování: Zobrazí skupinový rámeček s prostorovým efektem stínování. Tlačítko: Po klepnutí spustí makro. Zaškrtávací políčko: Zapne nebo vypne danou možnost. Na listu nebo ve skupinovém rámečku může být současně zaškrtnuto více políček. Vlastnosti zaškrtávacího políčka Hodnota: Určuje stav zaškrtávacího políčka, to znamená, zda je políčko vybráno (Zaškrtnuto), zda vybráno není (Nezaškrtnuto) nebo není použita ani jedna možnost (Kombinace).

57 53 Propojení s buňkou: Buňka, která vrací stav zaškrtávacího políčka. Pokud je políčko zaškrtnuto, zobrazí se v buňce uvedené v textovém poli Propojení s buňkou hodnota TRUE. Jestliže je zaškrtnutí políčka zrušeno, bude buňka obsahovat hodnotu FALSE. V případě, že je stav políčka kombinovaný, zobrazí se v buňce chybová hodnota #N/A. Jestliže je propojená buňka prázdná, interpretuje aplikace Excel stav zaškrtávacího políčka jako FALSE. Prostorové stínování: Zobrazí zaškrtávací políčko s prostorovým efektem stínování. Přepínač: Vybere jednu ze skupiny možností obsažených ve skupinovém rámečku. Přepínač použijte v případě, že chcete povolit pouze jednu z několika možností. Vlastnosti přepínače Hodnota: Určuje počáteční stav přepínače, to znamená, zda je zapnut (Zaškrtnuto) nebo vypnut (Nezaškrtnuto). Propojení s buňkou: Vrací číslo vybraného přepínače ve skupině možností (první přepínač má číslo 1). U všech možností ve skupině zadejte do textového pole Propojení s buňkou stejnou buňku. Vrácené číslo můžete potom použít ve vzorci nebo v makru, jehož reakce bude záviset na vybrané možnosti. Pokud například vytvoříte osobní formulář, který obsahuje přepínač s popiskem Plný úvazek a další přepínač s popiskem Částečný úvazek, můžete oba přepínače propojit s buňkou C1. Pomocí následujícího vzorce bude v případě klepnutí na první přepínač zobrazena položka Plný úvazek a v případě klepnutí na druhý přepínač položka Částečný úvazek: =IF(C1=1,"Full-time","Part-time") Prostorové stínování: Zobrazí přepínač s prostorovým efektem stínování. Seznam: Zobrazí seznam položek. Vlastnosti seznamu Vstupní oblast: Odkaz na oblast obsahující hodnoty, které mají být v seznamu zobrazeny. Propojení s buňkou: Vrací číslo položky vybrané ze seznamu (první položka v seznamu má číslo 1). Toto číslo můžete použít ve vzorci nebo v makru a vrátit pomocí něho skutečnou položku ze vstupní oblasti. Pokud je například seznam propojen s buňkou C1 a vstupní oblast pro tento seznam je D10:D15, výsledkem následujícího vzorce bude podle výběru v seznamu hodnota z oblasti D10:D15. =INDEX(D10:D15,C1)

58 54 Typ výběru: Určuje možný způsob výběru položek v seznamu. Pokud nastavíte typ výběru na Vícenásobný nebo Rozšířený, bude buňka zadaná do textového pole Propojení s buňkou ignorována. Prostorové stínování: Zobrazí seznam s prostorovým efektem stínování. Pole se seznamem: Rozevírací seznam. Položka vybraná v seznamu se zobrazí v textovém poli. Vlastnosti pole se seznamem Vstupní oblast: Odkaz na oblast obsahující hodnoty, které mají být v rozevíracím seznamu zobrazeny. Propojení s buňkou: Vrací číslo položky vybrané v poli se seznamem (první položka v seznamu má číslo 1). Toto číslo můžete použít ve vzorci nebo v makru a vrátit pomocí něj skutečnou položku ze vstupní oblasti. Pokud je například pole se seznamem propojeno s buňkou C1 a vstupní oblast pro tento seznam je D10:D15, vrátí následující vzorec v závislosti na výběru v seznamu hodnotu z oblasti D10:D15. =INDEX(D10:D15,C1) Počet řádků rozevíracího seznamu: Určuje počet řádků, které se mají v rozevíracím seznamu zobrazit. Prostorové stínování: Zobrazí pole se seznamem s prostorovým efektem stínování. Seznam se vstupním polem: V sešitech aplikace Excel není k dispozici. Tento ovládací prvek umožňuje pracovat s listy dialogu aplikace Excel verze 5.0. Rozevírací seznam se vstupním polem: V sešitech aplikace Excel není k dispozici. Tento ovládací prvek umožňuje pracovat s listy dialogu aplikace Excel verze 5.0. Posuvník: Klepnutím na šipku posuvníku nebo přetažením jezdce dojde k posunutí oblasti hodnot. Klepnutím mezi jezdce a šipku posuvníku je možné posunout se o jednu stránku hodnot. Vlastnosti posuvníku Aktuální hodnota: Relativní poloha jezdce v posuvníku. Nejnižší hodnota: Poloha jezdce zcela nahoře (u svislého posuvníku) nebo zcela vlevo (u vodorovného posuvníku). Nejvyšší hodnota: Poloha jezdce zcela dole (u svislého posuvníku) nebo zcela vpravo (u vodorovného posuvníku).

Střední škola informačních technologií a sociální péče, Brno, Purkyňova 97. Vybrané části Excelu. Ing. Petr Adamec

Střední škola informačních technologií a sociální péče, Brno, Purkyňova 97. Vybrané části Excelu. Ing. Petr Adamec INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Střední škola informačních technologií a sociální péče, Brno, Purkyňova 97 Vybrané části Excelu Ing. Petr Adamec Brno 2010 Cílem předmětu je seznámení se s programem Excel

Více

Standardně máme zapnutý panel nástrojů Formátování a Standardní.

Standardně máme zapnutý panel nástrojů Formátování a Standardní. Zapnutí a vypnutí panelů nástrojů Standardně máme zapnutý panel nástrojů Formátování a Standardní. Úkol: Vyzkoušejte si zapnout a vypnout všechny panely nástrojů. Nechte zapnutý panely nástrojů Formátování

Více

Tabulkové processory MS Excel (OpenOffice Calc)

Tabulkové processory MS Excel (OpenOffice Calc) Maturitní téma: Tabulkové processory MS Excel (OpenOffice Calc) Charakteristika tabulkového editoru Tabulkový editor (sprematuritníadsheet) se používá všude tam, kde je třeba zpracovávat data uspořádaná

Více

Marek Laurenčík. Excel. práce s databázemi a kontingenčními tabulkami

Marek Laurenčík. Excel. práce s databázemi a kontingenčními tabulkami Marek Laurenčík Excel práce s databázemi a kontingenčními tabulkami 2010 Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

3 Formuláře a sestavy Příklad 2 Access 2010

3 Formuláře a sestavy Příklad 2 Access 2010 TÉMA: Výpočty ve formulářích, rozhraní pro uživatele Formuláře neslouží pouze pro přístup běžného uživatele k datům uloženým v databázi. Ve formulářích se rovněž setkáme s dalšími prvky, jako jsou např.

Více

DUM 01 téma: Obecné vlastnosti tabulkového editoru, rozsah, zápis do buňky, klávesové zkratky

DUM 01 téma: Obecné vlastnosti tabulkového editoru, rozsah, zápis do buňky, klávesové zkratky DUM 01 téma: Obecné vlastnosti tabulkového editoru, rozsah, zápis do buňky, klávesové zkratky ze sady: 02 tematický okruh sady: Tabulkový editor ze šablony: 07 KANCELÁŘSKÝ SOFTWARE určeno pro: 1-4. ročník

Více

E-learningový systém Moodle

E-learningový systém Moodle NÁZEV PROJEKTU: ZVYŠOVÁNÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE A INOVOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ SVÁŘENÍ REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/3.2.03/03.0023 AUTOR: ING. ČENĚK ŘÍHA ROK: 2012 E-learningový systém Moodle

Více

Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Access 2007

Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Access 2007 Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Access 2007 Microsoft pro školství 1 Autoři: Jiří Chytil & Boris Chytil Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office

Více

ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4

ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4 ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4 JEDNODUCHÉ PŘIHLÁŠENÍ 4 ADMINISTRAČNÍ PROSTŘEDÍ 5 PŘEPÍNÁNÍ JAZYKOVÉ VERZE 5 POLOŽKY HORNÍHO MENU 5 DOPLŇKOVÉ POLOŽKY MENU: 6 STROM SE STRÁNKAMI, RUBRIKAMI A ČLÁNKY 7 TITULNÍ

Více

Databázový systém ACCESS

Databázový systém ACCESS Databázový systém ACCESS Cíle: Databáze je souhrn dat vztahujících se k určitému tématu nebo účelu. Databázi lze chápat jako množinu dat popisujících určitou část objektivní reality, udržovanou a využívanou

Více

Návod na práci s redakčním systémem webu VPŠ a SPŠ MV v Praze

Návod na práci s redakčním systémem webu VPŠ a SPŠ MV v Praze Návod na práci s redakčním systémem webu VPŠ a SPŠ MV v Praze Abychom mohli na webu provádět úpravy, je nutné se přihlásit. Přihlašovací údaje jsou stejné jako do internetového počítače, resp. domény SKOLAMV.

Více

František Hudek. duben 2012. Informační a komunikační technologie MS Excel Úvod do Excelu I. Seznámení s pracovním prostředím aplikace MS Excel.

František Hudek. duben 2012. Informační a komunikační technologie MS Excel Úvod do Excelu I. Seznámení s pracovním prostředím aplikace MS Excel. VY_32_INOVACE_FH01 Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek duben 2012 8. ročník

Více

Uživatelská příručka pro program

Uživatelská příručka pro program NEWARE Uživatelský manuál Uživatelská příručka pro program ve spojení se zabezpečovacím systémem strana 1 Uživatelský manuál NEWARE strana 2 NEWARE Uživatelský manuál Vaše zabezpečovací ústředna DIGIPLEX

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 4 4 Nadpis kapitoly Mojmír

Více

10. Editor databází dotazy a relace

10. Editor databází dotazy a relace 10. Editor databází dotazy a relace Dotazy Dotazy tvoří velkou samostatnou kapitolu Accessu, která je svým významem téměř stejně důležitá jako oblast návrhu a úpravy tabulek. Svým rozsahem je to ale oblast

Více

Nové kreativní týmy v prioritách vědeckého bádání CZ.1.07/2.3.00/30.0055. Tento projekt je spolufinancován z ESF a státního rozpočtu ČR.

Nové kreativní týmy v prioritách vědeckého bádání CZ.1.07/2.3.00/30.0055. Tento projekt je spolufinancován z ESF a státního rozpočtu ČR. Nové kreativní týmy v prioritách vědeckého bádání CZ.1.07/2.3.00/30.0055 Tento projekt je spolufinancován z ESF a státního rozpočtu ČR. Téma: EXCELentní tipy a triky pro mírně pokročilé Martina Litschmannová

Více

Použití databází. Mnoho postupů, které si ukážeme pro prací s formulářů využijeme i při návrhu tiskových sestav.

Použití databází. Mnoho postupů, které si ukážeme pro prací s formulářů využijeme i při návrhu tiskových sestav. Formuláře Formuláře se v aplikaci Access používají zejména na úpravu dat. Upravovat data přímo v tabulce není příliš komfortní a proto si ukážeme jak vytvořit zadávací formulář, pomocí kterého budeme zadávat,

Více

Office 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek

Office 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek Office 2013 podrobný průvodce Tomáš Šimek Seznámení se společnými postupy při práci s dokumenty Office Popis základních a pokročilejších postupů při práci s Wordem, Excelem, PowerPointem a OneNote Možnosti

Více

TVORBA VÝROBNÍ DOKUMENTACE

TVORBA VÝROBNÍ DOKUMENTACE Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní TVORBA VÝROBNÍ DOKUMENTACE Učební text předmětu Výrobní dokumentace v systému CAD Dr. Ing. Jaroslav Melecký Ostrava 2011 Tyto studijní materiály

Více

7. Nástroje. 7.1 Pravopis. 7.2 Jazyk. Kapitola 7: Nástroje 47. Kontrola pravopisu

7. Nástroje. 7.1 Pravopis. 7.2 Jazyk. Kapitola 7: Nástroje 47. Kontrola pravopisu Kapitola 7: Nástroje 47 7. Nástroje Kontrola pravopisu 7.1 Pravopis V prezentaci Encian přichystejme dvě záměrné pravopisné chyby na prvním snímku. Slovo Váš nahradíme slovem Vaš a slovo přehledným nahradíme

Více

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS 2016 Electronics For Imaging, Inc. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právní oznámení pro tento produkt. 30. května 2016 Obsah Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS Obsah 3...5 Fiery

Více

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress www.webdevel.cz Webdevel s.r.o. IČ 285 97 192 DIČ CZ28597192 W www.webdevel.cz E info@webdevel.cz Ostrava Obránců míru 863/7 703 00 Ostrava Vítkovice M 603

Více

Příklad bezprostředně navazuje na předchozí příklad č. 17. Bez zvládnutí příkladu č. 17 není možné pokračovat

Příklad bezprostředně navazuje na předchozí příklad č. 17. Bez zvládnutí příkladu č. 17 není možné pokračovat Příklad zahrnuje Textová editace buněk Základní vzorce Vložené kliparty Propojené listy Grafi cká úprava buněk Složitější vzorce Vložené externí obrázky Formuláře Úprava formátu Vysoce speciální funkce

Více

VYTVÁŘENÍ OBSAHU KURZŮ

VYTVÁŘENÍ OBSAHU KURZŮ VYTVÁŘENÍ OBSAHU KURZŮ Mgr. Hana Rohrová Mgr. Linda Huzlíková Ing. Martina Husáková Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

DUM 01 téma: Úvod do PowerPointu

DUM 01 téma: Úvod do PowerPointu DUM 01 téma: Úvod do PowerPointu ze sady: 03 tematický okruh sady: Tvorba multimediální ze šablony: 09 počítačová grafika určeno pro: 1-4. ročník vzdělávací obor: vzdělávací oblast: číslo projektu: anotace:

Více

KAPITOLA 1 Několik slov o Excelu 2007 9. Pás karet 10 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Tlačítko Office 11

KAPITOLA 1 Několik slov o Excelu 2007 9. Pás karet 10 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Tlačítko Office 11 Obsah KAPITOLA 1 Několik slov o Excelu 2007 9 Pás karet 10 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Tlačítko Office 11 KAPITOLA 2 Operace při otvírání a ukládání sešitu 15 Jak uložit sešit tak, aby jej bylo možné

Více

Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu

Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu Softwarová podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu Verze 1.3 Zpracováno v rámci projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 ELEKTRONICKÁ

Více

Uživatelský manuál Správce úloh. Verze dokumentu 1.0

Uživatelský manuál Správce úloh. Verze dokumentu 1.0 Uživatelský manuál Správce úloh Verze dokumentu 1.0 DŮVĚRNÉ INFORMACE Informace, které jsou obsahem tohoto dokumentu, jsou vlastnictvím společnosti Ex Libris Ltd. nebo jejich afilací. Jakékoliv jejich

Více

MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ

MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ 1 OBSAH 1.Popis... 3 2.Ovládání aplikace...3 3.Základní pojmy... 3 3.1.Karta...3 3.2.Čtečka...3 3.3.Skupina...3 3.4.Kalendář...3 3.5.Volný

Více

VYTVÁŘENÍ A POUŽITÍ VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ

VYTVÁŘENÍ A POUŽITÍ VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ VYTVÁŘENÍ A POUŽITÍ VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ Mgr. Hana Rohrová Ing. Miroslava Mourková Ing. Martina Husáková Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Projekt je spolufinancován Evropským

Více

Vzdělávání v egoncentru ORP Louny

Vzdělávání v egoncentru ORP Louny Zpracováno v rámci projektu č. CZ.1.04/4.1.00/40.00067 Vzdělávání v egoncentru ORP Louny Město Louny Obsah 1. Databáze... 4 2. Třídění pomocí filtrů... 5 3. Ukotvení a uvolnění příček... 6 3.1 Ukotvení

Více

Tvorba geometrického modelu a modelové sítě.

Tvorba geometrického modelu a modelové sítě. Tvorba geometrického modelu a modelové sítě. Návod krok za krokem, jak postupovat při vytváření modelové geometrie ze zadaných geografických a geologických dat Pro řešitele bakalářských projektů!!! Nejprve

Více

Microsoft EXCEL. Ing. Pavel BOHANES. Tabulkový procesor

Microsoft EXCEL. Ing. Pavel BOHANES. Tabulkový procesor Microsoft EXCEL Ing. Pavel BOHANES 2012 Popis prostředí Microsoft Excel 2007, popis a použití tohoto tabulkového procesoru Tabulkový procesor Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. T.G.Masaryka

Více

PŘÍRUČKA PRO REDAKTORY UNIVERZITY PARDUBICE

PŘÍRUČKA PRO REDAKTORY UNIVERZITY PARDUBICE CMS Aladin CMS Aladin je modulární a otevřený publikační systém pro jednoduchou a uživatelsky přívětivou správu webových stránek. PŘÍRUČKA PRO REDAKTORY UNIVERZITY PARDUBICE VERZE 3.0 ZÁŘÍ 2012 Obsah CMS

Více

Obsah. Ukládáme sešit 31 První uložení sešitu 31 Jak pracovat se složkami 33 Ukládání již jednou uloženého sešitu 34 Ukončení práce v Excelu 36

Obsah. Ukládáme sešit 31 První uložení sešitu 31 Jak pracovat se složkami 33 Ukládání již jednou uloženého sešitu 34 Ukončení práce v Excelu 36 Obsah Úvodem 7 Co je třeba znát 7 Jak je kniha napsána 8 Jak psát na klávesnici 8 Jak ovládat myš 10 Kde je na monitoru ukazatel myši 10 Pohyb myši 10 Tlačítka myši co to znamená klepnout a poklepat 11

Více

UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013

UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013 UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013 Obsah 1 Základní popis... - 2-1.1 Popis aplikace... - 2-1.2 Zdroje obrazových dat... - 2-1.3 Uložení dat... - 2-1.4 Funkcionalita... - 2-1.4.1 Základní soubor

Více

práce s databázemi a kontingenčními tabulkami

práce s databázemi a kontingenčními tabulkami Marek Laurenčík Excel 2013 Manipulace s rozsáhlými tabulkami, řazení a filtrace řádků Seskupování řádků, tvorba souhrnů a vyhledávání v datových tabulkách práce s databázemi a kontingenčními tabulkami

Více

Knihomol. Manuál pro verzi 1.2

Knihomol. Manuál pro verzi 1.2 Knihomol Manuál pro verzi 1.2 Strana - 2 - I. Základy práce s programem Úvod do práce s programem Knihomol: Program knihomol slouží pro vedení evidence spojené s provozem malé knihovny. Je určen především

Více

Uživatelský manuál Radekce-Online.cz

Uživatelský manuál Radekce-Online.cz Uživatelský manuál Radekce-Online.cz (revize 06/2011) V prvním kroku třeba vstoupit do administrace na adrese www.redakce-online.cz kterou naleznete na záložce Administrace / Vstup do Administrace, pro

Více

Co je nového v SolidWorks Enterprise PDM 2009

Co je nového v SolidWorks Enterprise PDM 2009 Co je nového v SolidWorks Enterprise PDM 2009 Obsah Poznámky...4 1 Co je nového pro uživatele...5 Kusovníky...5 Kusovníky SolidWorks...5 Tabulky přířezů a kusovníky svařování...5 Položky vyloučené z kusovníku

Více

Word 2007 Word 2007 egon. Spuštění, vzhled, zobrazení dokumentu

Word 2007 Word 2007 egon. Spuštění, vzhled, zobrazení dokumentu Word 2007 Word 2007 egon Spuštění, vzhled, zobrazení dokumentu Jan Málek 30.4.2010 Word 2007 V roce 2007 přichází firma Microsoft s novou verzí kancelářského balíku MS Office 2007 a tedy i textového editoru

Více

Microsoft Office Project 2003 Základní informace 1. Úvod Projektem časem zdrojů rozsahem kvalita úkoly souhrnné úkoly podprojektem

Microsoft Office Project 2003 Základní informace 1. Úvod Projektem časem zdrojů rozsahem kvalita úkoly souhrnné úkoly podprojektem 1. Úvod Plánování a řízení projektů není jednoduchou činností. Je třeba sledovat množství souběžně probíhajících či navazujících úloh, sledovat a plánovat finanční zdroje a správně přidělovat lidské či

Více

FTC08 instalační manuál k dotykovému panelu systému Foxys

FTC08 instalační manuál k dotykovému panelu systému Foxys FTC08 instalační manuál k dotykovému panelu systému Foxys Foxtron spol. s r.o. Jeseniova 1522/53 130 00 Praha 3 tel/fax: +420 274 772 527 E-mail: info@foxtron.cz www: http://www.foxtron.cz Verze dokumentu

Více

TVORBA VÝROBNÍ DOKUMENTACE CV

TVORBA VÝROBNÍ DOKUMENTACE CV Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní TVORBA VÝROBNÍ DOKUMENTACE CV Návody do cvičení předmětu Výrobní dokumentace v systému CAD Dr. Ing. Jaroslav Melecký Ostrava 2011 Tyto studijní

Více

Pokročilé uţivatelské školení

Pokročilé uţivatelské školení Pokročilé uţivatelské školení Cíl a obsah kurzu Cílem kurzu je seznámit se s pokročilými funkcemi aplikace Word Členění kurzu, obsah jednotlivých lekcí Kurz je členěn do pěti samostatných lekcí. Kaţdá

Více

VAR-NET INTEGRAL Manuál správce VNI 5.1 VAR-NET INTEGRAL. verze 0.2. Manuál správce VNI 5.1

VAR-NET INTEGRAL Manuál správce VNI 5.1 VAR-NET INTEGRAL. verze 0.2. Manuál správce VNI 5.1 Manuál správce VNI 5.1 verze 0.2 Manuál správce VNI 5.1 VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 655 (pracovní doba 7:30 15:00) www.variant.cz isb@variant.cz

Více

Josef Pecinovský PowerPoint 2007

Josef Pecinovský PowerPoint 2007 Josef Pecinovský PowerPoint 2007 Jak na PowerPoint 2007 v rekordním čase Josef Pecinovský Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 3054. publikaci Odpovědný redaktor Karel Samohýl

Více

Analýza dat na PC I.

Analýza dat na PC I. Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Analýza dat na PC I. Základy programu STATISTICA IBA výuka 2008/2009 StatSoft, Inc., http://www.statsoft.com/, http://www.statsoft.cz Verze pro

Více

Obsah. Základy práce s databází 13. Tabulky 43. Obsah. Úvod 9 Poděkování 12

Obsah. Základy práce s databází 13. Tabulky 43. Obsah. Úvod 9 Poděkování 12 Obsah Úvod 9 Poděkování 12 1 Základy práce s databází 13 Microsoft Access úvodní teoretické informace 14 Co je Microsoft Access 14 Kdy je vhodné použít Access 14 Jednoduché vysvětlení, co je databáze 15

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

VYTVÁŘENÍ A MANAGEMENT TESTŮ A PROJEKTŮ

VYTVÁŘENÍ A MANAGEMENT TESTŮ A PROJEKTŮ VYTVÁŘENÍ A MANAGEMENT TESTŮ A PROJEKTŮ RNDr. Petra Poulová, Ph.D. Ing. Hana Šrámková Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a

Více

Fiery Driver Configurator

Fiery Driver Configurator 2015 Electronics For Imaging, Inc. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právní oznámení pro tento produkt. 16. listopadu 2015 Obsah 3 Obsah Fiery Driver Configurator...5 Systémové požadavky...5

Více

2 Dotazy Příklad 1 Access 2010

2 Dotazy Příklad 1 Access 2010 TÉMA: Výběrové dotazy Sekretářka společnosti Naše zahrada pracuje s rozsáhlými tabulkami. Pro přehlednější práci s daty používá řazení a filtraci dat na základě různých kritérií. Dále potřebuje získat

Více

Obsah Úvodem... 5 Co je to vlastně formulář... 6 Co je to šablona... 6 Jak se šablona uloží... 6 Jak souvisí formulář se šablonou...

Obsah Úvodem... 5 Co je to vlastně formulář... 6 Co je to šablona... 6 Jak se šablona uloží... 6 Jak souvisí formulář se šablonou... Obsah Úvodem... 5 Co je to vlastně formulář... 6 Co je to šablona... 6 Jak se šablona uloží... 6 Jak souvisí formulář se šablonou... 7 Jak se formulář vytváří... 8 Návrh formuláře... 8 Co jsou ovládací

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Služby spojené s Active Directory

Univerzita Palackého v Olomouci. Služby spojené s Active Directory Moderní učitel CZ.1.07/1.3.00/51.0041 Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Služby spojené s Active Directory doc. PhDr. Milan Klement, Ph.D. Olomouc 2015 Publikace vznikla v rámci ESF projektu

Více

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Únor 2016 Podporovaná mobilní zařízení Aplikace Novell Filr je podporována v následujících mobilních zařízeních: Telefony a tablety se systémem ios 8 novějším

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka OM-Link Uživatelská příručka Verze: 2.1 Prosinec 2006 Copyright 2005, 2006 ORBIT MERRET, s r.o. I Nápověda k programu OM-Link Obsah Část I Úvod 3 Část II Základní pojmy a informace 3 1 Připojení... 3 2

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

AR-M256 AR-M316 DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM. PROVOZNÍ PŘÍRUČKA (pro síťový skener)

AR-M256 AR-M316 DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM. PROVOZNÍ PŘÍRUČKA (pro síťový skener) MODEL AR-M56 AR-M6 DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM PROVOZNÍ PŘÍRUČKA (pro síťový skener) ÚVOD PŘED POUŽITÍM FUNKCE SÍŤOVÉHO SKENERU POUŽITÍ FUNKCE SÍŤOVÉHO SKENERU ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ DODÁNÍ METADAT SPECIFIKACE

Více

Metodika pro učitele

Metodika pro učitele Metodika pro učitele Tvorba prezentace v aplikaci PowerPoint 2010 PowerPoint je program, který umožňuje navrhnout, kvalitně graficky a esteticky ztvárnit a následně spustit a předvést prezentaci. Celý

Více

MS Wodrd pro pokročilé

MS Wodrd pro pokročilé 1.14.3 TABULÁTORY V dialogovém okně Tabulátory si můžete zadat sami umístění zarážek tabulátorů způsob jejich zarovnání, vodící znak atd. V případě, že potřebujete zarovnat čísla, je vhodné nastavit tabulátor

Více

ADDAT HEAT Control - Návod k použití - verze 2.07 (firmware 1.44)

ADDAT HEAT Control - Návod k použití - verze 2.07 (firmware 1.44) - ADDAT HEAT Control - Návod k použití - verze 2.07 (firmware 1.44) ADDAT s.r.o. Májová 1126 463 11 Liberec 30 telefon: fax: http: e-mail: 485 102 271 485 114 761 www.addat.cz addat@addat.cz Obsah: 1.

Více

Název DUM: VY_32_INOVACE_2B_16_ Tvorba_grafů_v_MS_Excel_2007

Název DUM: VY_32_INOVACE_2B_16_ Tvorba_grafů_v_MS_Excel_2007 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Informatika pro sedmý až osmý ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_2B_16_ Tvorba_grafů_v_MS_Excel_2007

Více

Fotogalerie pro redakční systém Marwel Obscura v. 2.0

Fotogalerie pro redakční systém Marwel Obscura v. 2.0 Fotogalerie pro redakční systém Marwel Obscura v. 2.0 postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 1.1 QCM, s. r. o., březen 2011 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah

Více

Rámcový manuál pro práci s programem TopoL pro Windows

Rámcový manuál pro práci s programem TopoL pro Windows Rámcový manuál pro práci s programem TopoL pro Windows Příkazy v nabídce Předmět Volba rastru rychlá klávesa F4 Příkaz otevře vybraný rastr; tj. zobrazí ho v předmětu zájmu. Po vyvolání příkazu se objeví

Více

TECHNICKÉ POŽADAVKY PORTÁLU

TECHNICKÉ POŽADAVKY PORTÁLU Vážení učitelé, dostává se Vám do rukou průvodce e-learningovým interaktivním portálem HAIR. Naším cílem je poskytnout Vám nástroj, který umožní využít nejnovější technologie ve výuce cizích jazyků odborně

Více

FORMÁTOVÁNÍ ODSTAVCE

FORMÁTOVÁNÍ ODSTAVCE FORMÁTOVÁNÍ ODSTAVCE Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: srpen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žák se orientuje v prostředí aplikace WORD.

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

Tlačítka a další prvky vestavěných panelů nástrojů a nabídek (CommandBar) a jejich Control ID ve verzi Excel 2010

Tlačítka a další prvky vestavěných panelů nástrojů a nabídek (CommandBar) a jejich Control ID ve verzi Excel 2010 Tlačítka a další prvky vestavěných panelů nástrojů a nabídek (CommandBar) a jejich Control ID ve verzi Excel 2010 Pozn. Od verze Excelu 2007 jsou klasické panely nástrojů skryty. Jejich nástroje mohou

Více

BEZDRÁTOVÉ PROPOJENÍ ROZHRANÍ LABQUEST 2

BEZDRÁTOVÉ PROPOJENÍ ROZHRANÍ LABQUEST 2 BEZDRÁTOVÉ PROPOJENÍ ROZHRANÍ LABQUEST 2 A PROGRAMU LOGGER PRO S PŘENOSNÝMI ZAŘÍZENÍMI Obsah 1 WiFi připojení LabQuestu 2 1.1 Připojení k již existující bezdrátové síti 1.2 Vytvoření ad-hoc bezdrátové

Více

Naučit se, jak co nejsnadněji přejít od verze TopoLu pro Windows k verzi TopoL xt. Cílem není vysvětlení všech možností programu.

Naučit se, jak co nejsnadněji přejít od verze TopoLu pro Windows k verzi TopoL xt. Cílem není vysvětlení všech možností programu. Školení programu TopoL xt Přechod na TopoL xt z programu TopoL pro Windows Cíl: Obsah: Naučit se, jak co nejsnadněji přejít od verze TopoLu pro Windows k verzi TopoL xt. Cílem není vysvětlení všech možností

Více

Obsah. Úvodem 9 Komu je kniha určena 9 Co v knize najdete 9

Obsah. Úvodem 9 Komu je kniha určena 9 Co v knize najdete 9 Úvodem 9 Komu je kniha určena 9 Co v knize najdete 9 Seznamte se 13 Prohledněte si svůj počítač 13 Spusťte počítač 14 Co vám vlastně počítač nabízí 15 Co jste se naučili 16 Prostředí, ve kterém budete

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 25 Název materiálu: Ovládací prvky formuláře a makra Ročník: 2. ročník Identifikace materiálu:

Více

INTERNET SERVIS MANUÁL

INTERNET SERVIS MANUÁL INTERNET SERVIS MANUÁL VÍTÁME VÁS! Právě jste otevřeli manuál Raiffeisen stavební spořitelny a.s. (dále jen RSTS ) pro práci s první aplikací internetového servisu s aktivními operacemi pro stavební spoření

Více

ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23

ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23 ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23 OBSAH 1 Zabezpečení systému... 3 1.1 Přístup do systému... 3 1.2 První přihlášení... 3 1.3 Heslo nefunguje nebo jej uživatel

Více

Editace textu textovým editorem Word

Editace textu textovým editorem Word 2 Editace textu textovým editorem Word V té to ka pi to le: Word po spuštění Psaní a editace textu Kontrola chyb v dokumentu Automatický text stavební bloky Prohledávání dokumentu Nastavení parametrů stránky

Více

Modelování sestav. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Modelování sestav. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Modelování sestav Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Generování výkresu sestavy přepínače Příprava generování výkresu sestavy Otevřete postupně všechny soubory jednotlivých dílů sestavy přepínače

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

MODELOVÁNÍ V INVENTORU CV

MODELOVÁNÍ V INVENTORU CV Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní MODELOVÁNÍ V INVENTORU CV Návody do cvičení předmětu Grafické systémy II Oldřich Učeň Martin Janečka Ostrava 2011 Tyto studijní materiály

Více

Stručný manuál k ovládání programu STATISTICA. Mgr. Petra Beranová Ing. Miloš Uldrich

Stručný manuál k ovládání programu STATISTICA. Mgr. Petra Beranová Ing. Miloš Uldrich Stručný manuál k ovládání programu STATISTICA Mgr. Petra Beranová Ing. Miloš Uldrich Copyright StatSoft CR s.r.o. 2011 StatSoft CR s.r.o. Ringhofferova 115/1 155 21 Praha 5 Zličín tel.: +420 233 325 006

Více

ADMINISTRAČNÍ PŘIRUČKA verze 1.1.19. Strana 2 (celkem 20) Strana 3 (celkem 20) 1. Obsah 1. Obsah...3 2. Úvod...5 2.1. Požadavky na hardware...5 2.2. Požadavky na software...5 2.3. Instalace...5 2.4. Výchozí

Více

Sada 2 - MS Office, Excel

Sada 2 - MS Office, Excel S třední škola stavební Jihlava Sada 2 - MS Office, Excel 02. Úvod do Excelu 2007. Operace s listy Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284

Více

Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol

Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol Ministerstvo financí Odbor 47 Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontroly Informační systém finanční kontroly ve veřejné správě Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol Prosinec 2015

Více

NOVÁ VERZE OBD A JEJÍ VYUŽÍVÁNÍ Ing. Martina Valášková

NOVÁ VERZE OBD A JEJÍ VYUŽÍVÁNÍ Ing. Martina Valášková NOVÁ VERZE OBD A JEJÍ VYUŽÍVÁNÍ Ing. Martina Valášková studijní materiál ke kurzu Odborné publikování, citační etika a autorské právo s podporou ICT Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec

Více

SPZ 2010 13.13. Uživatelská příručka

SPZ 2010 13.13. Uživatelská příručka SPZ 2010 13.13 Uživatelská příručka Listopad, 2010 Obsah Obsah ÚVOD... 2 Nápověda programu... 2 POŽADAVKY... 2 INSTALACE... 3 ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ... 5 PRVNÍ NAČTENÍ DAT... 6 Automatické načtení... 6 Doplnění

Více

Manuál administrátora FMS...2

Manuál administrátora FMS...2 Manuál administrátora Manuál administrátora FMS...2 Úvod... 2 Schéma aplikace Form Management System... 2 Úvod do správy FMS... 3 Správa uživatelů... 3 Práva uživatelů a skupin... 3 Zástupci... 4 Avíza

Více

Program pro flexibilní tvorbu evidencí. VIKLAN - Evidence. Uživatelská příručka. pro seznámení se základními možnostmi programu

Program pro flexibilní tvorbu evidencí. VIKLAN - Evidence. Uživatelská příručka. pro seznámení se základními možnostmi programu Program pro flexibilní tvorbu evidencí VIKLAN - Evidence Uživatelská příručka pro seznámení se základními možnostmi programu Vlastimil Kubínek, Ing. Josef Spilka VIKLAN - Evidence Verse 1.11.8.1 Copyright

Více

MS PowerPoint 2010. Každá prezentace by se měla skládat ze tří klíčových částí: 1. Obsah

MS PowerPoint 2010. Každá prezentace by se měla skládat ze tří klíčových částí: 1. Obsah MS PowerPoint 2010 PowerPoint je vcelku jednoduchá aplikace na tvorbu prezentací, v které lze použít mnoho postupů z Wordu - formátování textu je téměř identické, PowerPoint ale nabízí uživatelsky příjemnější

Více

II. Vzorce v Excelu Tipy pro práci s Wordem Kontingenční tabulky v Excelu, 1. část

II. Vzorce v Excelu Tipy pro práci s Wordem Kontingenční tabulky v Excelu, 1. část II. Vzorce v Excelu Tipy pro práci s Wordem Kontingenční tabulky v Excelu, 1. část Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita J. Jarkovský, L. Dušek, M. Cvanová Zdroje dat Excelu Import

Více

Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka

Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka Verze: 1.0 Podpora: GEOREAL spol. s r.o. http://www.georeal.cz email: podpora@georeal.cz Hot-line: 373 733 456 Běhové prostředí: Microsoft Internet Explorer,

Více

Přechod z Google Apps na Office 365 pro firmy

Přechod z Google Apps na Office 365 pro firmy Přechod z Google Apps na Office 365 pro firmy Udělejte ten krok Office 365 pro firmy vypadá jinak než Google Apps. Po přihlášení se vám ukáže tato obrazovka. Po několika prvních týdnech se po přihlášení

Více

Další servery s elektronickým obsahem

Další servery s elektronickým obsahem Právní upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office PowePoint 2007

Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office PowePoint 2007 Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office PowePoint 2007 Autoři: Jiří Chytil & Boris Chytil Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office PowerPoint 2007 Tato

Více

ISPOP 2016 MANUÁL K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ PRO OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO VODNÍ BILANCI

ISPOP 2016 MANUÁL K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ PRO OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO VODNÍ BILANCI ISPOP 2016 MANUÁL K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ PRO OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO VODNÍ BILANCI 22, odst. 2, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a vyhl. č. 431/2001 Sb., přílohy 1-4 Odběr podzemní vody ( 10 vyhl. č. 431/2001

Více

1 Naši truhláři = tradice i budoucnost, CZ.1.07/1.1.34/01.0027

1 Naši truhláři = tradice i budoucnost, CZ.1.07/1.1.34/01.0027 1 ArtCAM Pro je umělecký software pro jednoduché vytváření 3D modelů a 3D reliéfů. Můžete vytvářet komplikované 3D modely z 2D předloh nebo fotografií. Unikátní nástroje vás provedou celým procesem od

Více

Grafy opakování a prohloubení Při sestrojování grafu označíme tabulku a na kartě Vložit klikneme na zvolený graf

Grafy opakování a prohloubení Při sestrojování grafu označíme tabulku a na kartě Vložit klikneme na zvolený graf Pátek 30. září Grafy opakování a prohloubení Při sestrojování grafu označíme tabulku a na kartě Vložit klikneme na zvolený graf Nástroje grafu (objeví se při označeném grafu) - 3 záložky návrh, rozložení,

Více

Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy

Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy Aplikace pro Národní onkologický registr na KSRZIS Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy Národní onkologický registr elektronický formulář s použitím Uživatelská příručka Stav

Více

Tisk vysvědčení pro třídní učitele

Tisk vysvědčení pro třídní učitele Tisk vysvědčení pro třídní učitele (v. 1.0) Obsah: Kontrola osobních dat žáků 2 Závěrka třídního učitele 3 Vyplnění absence u žáků 3 Doplnění známky z chování 4 Doplnění známek z předmětů u žáků 4 Nastavení

Více