PŘÍLOHY Příloha č. 1 Informace z KN o pozemku p. č. st. 144 zastavěná ploch a nádvoří

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍLOHY Příloha č. 1 Informace z KN o pozemku p. č. st. 144 zastavěná ploch a nádvoří"

Transkript

1 PŘÍLOHY Příloha č. 1 Informace z KN o pozemku p. č. st. 144 zastavěná ploch a nádvoří Výřez z katastrální mapy

2 Příloha č. 2 Informace z KN o pozemku p. č. 133/5 zahrada Výřez z katastrální mapy

3 Příloha č. 3 Informace z listu vlastnictví č. 177

4 Příloha č. 4 Povodňové riziko tarý Jičín (Jičina) okolí města

5 Příloha č. 5 Povodňové riziko Nový Jičín okrajová část města

6 Příloha č. 6 Projektová dokumentace oceňovaného rodinného domu Půdorys 1.PP

7 Půdorys 1.NP

8 Řez

9 Pohledy čelní, boční (JZ, JV)

10 Pohledy zadní, boční (V, Z)

11 Příloha č. 7 Výpočet zastavěné plochy a obestavěného prostoru rodinného domu Podlaží Výpočet [m] Výška [m] Zastavěná plocha [m 2 ] Obestavěný prostor [m 3 ] 1PP 12,40x14,00-4,30x1,05 2,45 169,09 414,27 1.NP 12,40x14,00 2,80 173,60 486,08 Podkroví 12,40x14,00 0,41-5,70 *) 173,60 530,35 Pozn.: *) nadezdívka výška 0,41 m hřeben výška 5,70 m Příloha č. 8 Určení ceny zjištěné v roce 2015, okolí města Příloha č. 8.1 Index trhu s nemovitými věcmi pro RD příloha č. 3, tabulka č. 1 oceňovací vyhlášky (vlastní) Index trhu IT Číslo Znak Název znaku kvalit. č. Popis kvalitativního Hodnota ituace na dílčím 1 (segmentu) trhu II. Nabídka odpovídá poptávce s nemovitými věcmi 2 Vlastnické vztahy V. Pozemek, jehož součástí je stavba (stejný vlastník) 3 Změny v okolí II. Bez vlivu 4 Vliv právních vztahů na prodejnost II. Bez vlivu 5 Ostatní neuvedené II. Bez dalších vlivů 6 Povodňové riziko III. Zóna s nízkým rizikem povodně 0,95 0,95

12 Příloha č. 8.2 Index trhu s nemovitými věcmi pro pozemek příloha č. 3, tabulka č. 1 oceňovací vyhlášky (vlastní) Index trhu IT Číslo Znak Název znaku kvalit. č. Popis kvalitativního Hodnota ituace na dílčím 1 (segmentu) trhu III. Poptávka vyšší než nabídka 0,04 s nemovitými věcmi 2 Vlastnické vztahy V. Pozemek, jehož součástí je stavba (tejný vlastník) 3 Změny v okolí II. Bez vlivu 4 Vliv právních vztahů na prodejnost II. Bez vlivu 5 Ostatní neuvedené II. Bez dalších vlivů 6 Povodňové riziko III. Zóna s nízkým rizikem povodně 0,95 0,988

13 Příloha č. 8.3 Index omezujících vlivů pozemku příloha č. 3, tabulka č. 2 oceňovací vyhlášky (vlastní) Index omezujících vlivů IO Číslo Znak Název znaku kvalit. č. Popis kvalitativního Hodnota 1 Geometrický tvar pozemku a velikost pozemku II. Tvar bez vlivu na využití 2 važitost pozemku a expozice III. važitost do 15%, V, a Z 3 Ztížené základové podmínky III. Neztížené základové podmínky 4 Chráněná území a ochranná Mimo chráněné území a I. ochranné pásmo 5 Omezení užívání pozemku I. Bez omezení užívání 6 Ostatní neuvedené II. Bez dalších vlivů 1,00

14 Příloha č. 8.4 Index polohy pro pozemky zastavěné nebo určené pro stavby rezidenční příloha č. 3, tabulka č. 3 oceňovací vyhlášky (vlastní) Index polohy IP Číslo Znak Název znaku kvalit. č. Popis kvalitativního Hodnota 1 Druh a účel užití stavby I. Druh stavby 1,00 2 Převažující zástavba v okolí pozemku a životní I. Rezidenční zástavba 0,04 prostředí 3 Poloha pozemku v obci II. Navazující na střed (centrum) obce 0,02 4 Možnost napojení pozemku Pozemek lze napojit na všechny na inženýrské sítě, které I. sítě v obci jsou v obci 5 V okolí nemovité věci je Občanská vybavenost I. dostupná občanská vybavenost v okolí pozemku obce 6 Příjezd po zpevněné Dopravní dostupnost VII. komunikaci, s možností k pozemku parkování na pozemku 0,01 7 Osobní hromadná doprava III. Zastávka do 200 m včetně 0,01 8 Poloha pozemku nebo Bez možnosti komerčního stavby z hlediska komerční II. využití využitelnosti 9 Obyvatelstvo II. Bezproblémové okolí 10 Nezaměstnanost III. Nižší než je průměr v kraji 5,75 (2016 4,43) < 7,0 0,01 11 Vlivy ostatní neuvedené II. Bez dalších vlivů 1,09

15 Příloha č. 8.5 Koeficient vybavení stavby K4 Koeficient vybavení stavby Pol. č. Konstrukce a vybavení K 4 Provedení tand. Podíl (př.21) % Pod.č. Koef. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 2 Základy včetně zemních prací vislé konstrukce 3 tropy 4 Zastřešení mimo krytinu betonové pasy + tepelná izolace zdivo z keramických cihel I- nosníky + desky HURDI s rovným podhledem hambálkový krov, střecha sedlová 0,054 0,234 0,091 0,054 Uprav. podíl 100 0, ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, Krytiny střech Plechová krytina 0, , ,00 0,03300 Klempířské konstrukce oplechování titanzinkem (žlaby, svody, komín, průniky, parapety) , Vnitřní omítky vápenná štuková omítka 0, , ,00 0, Fasádní omítky vapenné štukové 0, , ,00 0, Vnější obklady Obklad kamenný , Vnitřní obklady 11 chody keramické obklady (kuchyně, WC, koupelna) betonové dvouramenné schodiště se zábradlím 0,022 0, , ,00 0, , ,00 0, Dveře prosklené 0, , ,00 0, Okna zdvojená 0, , ,00 0, Podlahy obytných místností Podlahy ostatních místností 16 Vytápění koberec (pokoje) 0, , ,00 0,02100 PVC 0, , betonová mazanina (kotelna, sklepy) keramická dlažba (koupelna, WC) ústřední s kotlem na tuhá paliva P 0,013 0,013 0, , , , ,00 0, Elektroinstalace světelná a třífázová 0, , ,00 0, Bleskosvod instalován (fasáda RD) , Rozvod vody 20 Zdroj teplé vody PE potrubí, rozvod studené a teplé vody bojler 0,029 0, , ,00 0, , ,00 0, Instalace plynu rozvod zemního plynu , Kanalizace Vybavení kuchyní Vnitřní hygienické vybavení odkanalizování z kuchyně, koupelny a WC eletrická trouba, plynový sporák, lednička, kuchyňský dřez, digestoř umyvadla, WC, vana 0, , , ,00 0, , , ,00 0,04300

16 25 Záchod splachovací záchod , Ostatní vestavěné skříně 0, , ,00 0,04000 Celkem 0, ,98600 Příloha č. 8.6 Opotřebení analytickou metodou, 2015 Pol. č. Přepočtený podíl A táří B Životnost prvku C Opotřebení B/C 100 A B / C (1) (13) (14) (15) (16) (17) 1 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,21030

17 22 0, , , , , , , , , , , , , ,00 27,47035 Opotřebení analytickou metodou 27,47 % Znak č. O1 O2 Příloha č. 8.7 Koeficienty O1-O6 k úpravě ZC pozemků příloha č. 2, tabulka č. 2 oceňovací vyhlášky (vlastní) Úprava základních cen stavebních pozemků obcí nevyjmenovaných Číslo Název znaku kvalit. Popis kvalitativního Hodnota Velikost obce podle počtu obyvatel II ,85 Hospodářsko-správní význam obce IV. Ostatní obce 0,60 Obec, jejíž některé katastrální O3 Poloha obce II. území sousedí s obcí (oblastí) 1,03 vyjmenovanou v tabulce č. 1 O4 O5 O6 Technická infrastruktura Elektřina, vodovod, kanalizace a v obci (vodovod, elektřina, I. plyn plyn, kanalizace) 1,00 Dopravní obslužnost obce (městská, autobusová a III. Autobusová zastávka 0,90 železniční doprava) Rozšířená vybavenost (obchod, Občanská vybavenost II. zdravotní středisko, škola, pošta, v obci sportovní a kulturní zařízení) 0,98

18 Příloha č. 9 Určení ceny zjištěné v roce 2015, Nový Jičín Příloha č. 9.1 Index trhu s nemovitými věcmi pro RD příloha č. 3, tabulka č. 1 oceňovací vyhlášky (vlastní) Index trhu IT Číslo Znak Název znaku kvalit. č. Popis kvalitativního Hodnota ituace na dílčím 1 (segmentu) trhu II. Nabídka odpovídá poptávce s nemovitými věcmi 2 Vlastnické vztahy V. Pozemek, jehož součástí je stavba (stejný vlastník) 3 Změny v okolí II. Bez vlivu 4 Vliv právních vztahů na prodejnost II. Bez vlivu 5 Ostatní neuvedené II. Bez dalších vlivů 6 Povodňové riziko III. Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav 1,00 1,00

19 Příloha č. 9.2 Index trhu s nemovitými věcmi pro pozemek příloha č. 3, tabulka č. 1 oceňovací vyhlášky (vlastní) Index trhu IT Číslo Znak Název znaku kvalit. č. Popis kvalitativního Hodnota ituace na dílčím 1 (segmentu) trhu III. Poptávka vyšší než nabídka 0,04 s nemovitými věcmi 2 Vlastnické vztahy V. Pozemek, jehož součástí je stavba (tejný vlastník) 3 Změny v okolí II. Bez vlivu 4 Vliv právních vztahů na prodejnost II. Bez vlivu 5 Ostatní neuvedené II. Bez dalších vlivů 6 Povodňové riziko III. Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav 1,00 1,04

20 Příloha č. 9.3 Index omezujících vlivů pozemku příloha č. 3, tabulka č. 2 oceňovací vyhlášky (vlastní) Index omezujících vlivů IO Číslo Znak Název znaku kvalit. č. Popis kvalitativního Hodnota 1 Geometrický tvar pozemku a velikost pozemku II. Tvar bez vlivu na využití 2 važitost pozemku a expozice III. važitost do 15%, V, a Z 3 Ztížené základové podmínky III. Neztížené základové podmínky 4 Chráněná území a ochranná Mimo chráněné území a I. ochranné pásmo 5 Omezení užívání pozemku I. Bez omezení užívání 6 Ostatní neuvedené II. Bez dalších vlivů 1,00

21 Příloha č. 9.4 Index polohy pro pozemky zastavěné nebo určené pro stavby rezidenční příloha č. 3, tabulka č. 3 oceňovací vyhlášky (vlastní) Index polohy IP Číslo Znak Název znaku kvalit. č. Popis kvalitativního Hodnota 1 Druh a účel užití stavby I. Druh stavby 1,00 2 Převažující zástavba v okolí pozemku a životní I. Rezidenční zástavba 0,04 prostředí 3 Poloha pozemku v obci III. Okrajová část obce -0,05 4 Možnost napojení pozemku Pozemek lze napojit na všechny na inženýrské sítě, které I. sítě v obci jsou v obci 5 V okolí nemovité věci je Občanská vybavenost I. dostupná občanská vybavenost v okolí pozemku obce 6 Příjezd po zpevněné Dopravní dostupnost VII. komunikaci, s možností k pozemku parkování na pozemku 0,01 7 Osobní hromadná doprava III. MHD dobrá dostupnost centra obce 0,02 8 Poloha pozemku nebo Bez možnosti komerčního stavby z hlediska komerční II. využití využitelnosti 9 Obyvatelstvo II. Bezproblémové okolí 10 Nezaměstnanost III. Nižší než je průměr v kraji 5,75 (2016-4,43) < 7,0 0,01 11 Vlivy ostatní neuvedené II. Bez dalších vlivů 1,03

22 Příloha č. 10 Výpočet ceny zjištěné v roce 2016, okolí města Příloha č Koeficient vybavení stavby K4 Pol. č. Přepočtený podíl A táří B Životnost prvku C Opotřebení B/C 100 A B / C (1) (13) (14) (15) (16) (17) 1 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,36718

23 24 0, , , , , , , , ,00 28,77847 Opotřebení analytickou metodou 28,78 % Znak č. O1 O2 Příloha č Koeficienty O1-O6 k úpravě ZC pozemků příloha č. 2, tabulka č. 2 oceňovací vyhlášky (vlastní) Úprava základních cen stavebních pozemků obcí nevyjmenovaných Číslo Název znaku kvalit. Popis kvalitativního Hodnota Velikost obce podle počtu obyvatel II ,80 Hospodářsko-správní význam obce IV. Ostatní obce 0,60 Obec, jejíž některé katastrální O3 Poloha obce II. území sousedí s obcí (oblastí) 1,03 vyjmenovanou v tabulce č. 1 O4 O5 O6 Technická infrastruktura Elektřina, vodovod, kanalizace a v obci (vodovod, elektřina, I. plyn plyn, kanalizace) 1,00 Dopravní obslužnost obce (městská, autobusová a III. Autobusová zastávka 0,90 železniční doprava) Rozšířená vybavenost (obchod, Občanská vybavenost v II. zdravotní středisko, škola, pošta, obci sportovní a kulturní zařízení) 0,98

Znalecký posudek č /16

Znalecký posudek č /16 Znalecký posudek č. 1187-48/16 O ceně objektu občanské vybavenosti č.p. 1 Staré Hobzí Objednatel posudku: Účel posudku: RESIDENT 2000 o.p.s. Svobodova 106, 380 01 Dačice IČ 280 66 782 Stanovení ceny Dle

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUTE OF FORENSIC ENGINEERING ANALÝZA VLIVU LOKALITY A TECHNICKÉHO STAVU NA VÝŠI OBVYKLÉ CENY PŮVODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4578-377/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4578-377/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4578-377/2015 O ceně pozemku p.č.st.2/2, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 1932 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.58 a pozemku p.č.st.3, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti

Více

1 VÝPOČET OBESTAVĚNÉHO PROSTORU

1 VÝPOČET OBESTAVĚNÉHO PROSTORU PŘÍLOHY 65 14 SEZNAM PŘÍLOH 1 VÝPOČET OBESTAVĚNÉHO PROSTORU... 67 2 OCENĚNÍ NÁKLADOVOU METODOU... 91 3 POROVNÁVACÍ ZPŮSOB NEVYHLÁŠKOVÝ... 132 4 METODA PŘÍMÉHO POROVNÁNÍ... 148 5 OCENĚNÍ POZEMKŮ... 153

Více

Dodatek č. 1. předmětem ocenění je soubor nemovitých věcí - zapsané v KN na LV č. 177 pro k.ú. Mšené-lázně (č ) v obci Mšené-lázně (č ).

Dodatek č. 1. předmětem ocenění je soubor nemovitých věcí - zapsané v KN na LV č. 177 pro k.ú. Mšené-lázně (č ) v obci Mšené-lázně (č ). Dodatek č. 1 znaleckého posudku č. 8704/2017 předmětem ocenění je soubor nemovitých věcí - zapsané v KN na LV č. 177 pro k.ú. Mšené-lázně (č. 700258) v obci Mšené-lázně (č. 565318). 1 Tento dodatek č.

Více

Znalecký posudek č. 2839/112/2013 - A

Znalecký posudek č. 2839/112/2013 - A Znalecký posudek č. 2839/112/2013 - A O ceně obvyklé domu č.p.61 s příslušenstvím a pozemkem parc.č. 2657 v k.ú.plzeň, obec Plzeň, okres Plzeň - město. Objednatel posudku: Hypoteční banka a.s. Radlická

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č /2018

ZNALECKÝ POSUDEK č /2018 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4859-96/2018 ve věci odhadu obvyklé ceny nemovitosti - bytu č. 177/9 o velikosti 2+kk, umístěné ve 3.NP bytového panelového domu s č.p. 177, v obci Tmaň, ul. Nové sídliště, s příslušejícím

Více

Znalecký posudek č. 2736/20/2013 - B

Znalecký posudek č. 2736/20/2013 - B Znalecký posudek č. 2736/20/2013 - B O ceně obvyklé rodinného domu č.p.216 s příslušenstvím a pozemky parc.č. st.228 a 258/3 v k.ú.zlonice, obec Zlonice, okres Kladno Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

Byt 4+1 v ulici U Jam 17 v Plzni Bolevci

Byt 4+1 v ulici U Jam 17 v Plzni Bolevci Příloha č. 1 Byt 4+1 v ulici U Jam 17 v Plzni Bolevci Příloha č. 2 Byt 4+1 v Rabštejnské ulici 21 v Plzni Bolevci Příloha č. 3 Byt 2+1+J+H v Turistické ulici 6 v Plzni Bolevci Příloha č. 4 Byt 3+1 v Kralovické

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Zjištění ceny nemovitostí pro účely exekučního řízení

ZNALECKÝ POSUDEK. Zjištění ceny nemovitostí pro účely exekučního řízení ZNALECKÝ POSUDEK č. 4717-98/16 O ceně nemovitosti- bytu č.1307/3 v domě č.p.1307-1309 na pozemcích parc.č.3088/33,34,35 v kat.úz. Mikulov Objednavatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Břeclav Mgr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č /2014

ZNALECKÝ POSUDEK č /2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4147-447/2014 O ceně bytové jednotky č.1772/60 v obci Litoměřice, Liškova č.p.1772, vč.příslušenství a podílu o velikosti 23/1250 na společných částech domu a pozemku p.č.2536/4, zastavěná

Více

Dlužník Dalibor Slavík ke sp. Značce KSBR 24 INS 9155/2013

Dlužník Dalibor Slavík ke sp. Značce KSBR 24 INS 9155/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 5699-146 /15 o ceně pozemku p.č. 167 zastavěná plocha a nádvoří jehož součástí je rodinný dům čp.10 Valtrovice v katastrálním území Valtrovice. Dlužník Dalibor Slavík ke sp. Značce

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4447-246/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4447-246/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4447-246/2015 O ceně pozemku p.č.4413, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 456 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.215 v ulici Drkolnovská, obec Příbram V-Zdaboř, včetně příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Gallová Marie. Stanovení ceny pro smluvní převod nemovitosti. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. Gallová Marie. Stanovení ceny pro smluvní převod nemovitosti. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 14373-123/15 o ceně bytové jednotky č.274/19 situované v domě č.p.274 na parc.č.437/1, katastrální území Opava - Město, obec a okres Opava, včetně podílu o velikosti 302/10000 na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /14

ZNALECKÝ POSUDEK. č /14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3703-042/14 O ceně rodinného domu č.p. 45 na stavebním pozemku č. 152 zastavěná plocha a nádvoří, stavebního pozemku č. 152 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku č. 153/4 ostatní plocha

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5815/64/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5815/64/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 5815/64/14 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 2448/8 s podílem na společných částech domu č.p. 2447, 2448 a st.p.č. 2584 k.ú. Aš o velikosti podílu 5633/144457 v obci Aš, okres

Více

PŘÍLOHY K DIPLOMOVÉ PRÁCI. Příloha 1: náhled do katastrální mapy a územního plánu města Brna

PŘÍLOHY K DIPLOMOVÉ PRÁCI. Příloha 1: náhled do katastrální mapy a územního plánu města Brna PŘÍLOHY K DIPLOMOVÉ PRÁCI Příloha 1: náhled do katastrální mapy a územního plánu města Brna Příloha 2: Letecký pohled na dům, ještě bez parkovacích stání (zdro :j mapy.cz) Příloha 3: Celkový pohled na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4229-28/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4229-28/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4229-28/2015 O ceně bytové jednotky č.2478 v Kladně, místní část Kročehlavy, Holandská 2478, vč.příslušenství a podílu o velikosti 52/7423 na společných částech domu a pozemku p.č.3438,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4566-365/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4566-365/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4566-365/2015 O ceně bytové jednotky č.87/3 v obci Čížkov č.p.87, vč.příslušenství a podílu o velikosti 4071/25979 na společných částech domu a pozemku p.č.133, zastavěná plocha a nádvoří,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č / O ceně rodinného domu s příslušenstvím v katastrálním území obce Zdechovice čp. 30, okr. Příčná Kolín

ZNALECKÝ POSUDEK. č / O ceně rodinného domu s příslušenstvím v katastrálním území obce Zdechovice čp. 30, okr. Příčná Kolín ZNALECKÝ POSUDEK č. 2794-40/20158 O ceně rodinného domu s příslušenstvím v katastrálním území obce Zdechovice čp. 30, okr. Pardubice. Objednavatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Kolín Příčná 893

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2019

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2019 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4597-17/2019 O ceně bytové jednotky č. 1259/11 s podílem společných částí bytového domu a pozemků čp.1259-1260, za účelem provedení dražby. Katastrální území: Kadaň, parcely č.1846

Více

Znalecký posudek č /15

Znalecký posudek č /15 Znalecký posudek č. 5893-275-01/15 O ceně nemovité věci - pozemku parc. č. 2838, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 915 a pozemku parc. č. 2839, v obci Praha, katastrální území Újezd nad Lesy,

Více

Znalecký posudek č. 2953/63/2014

Znalecký posudek č. 2953/63/2014 Znalecký posudek č. 2953/63/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č.144/26 s podílem na společných částech domu čp. 144 a pozemku parc.č. st 362 v k.ú.přísečná-domoradice, obec Český Krumlov, okres Český

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 7015/75/2015. Mírové náměstí 2/ Ústí nad Labem

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 7015/75/2015. Mírové náměstí 2/ Ústí nad Labem ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 7015/75/2015 o ceně nemovitosti - rodinného domu čp. 117, ul. Metlov s příslušenstvím, stavební plocha p.č. 286 v obci Tlumačov, k.ú. Tlumačov na Moravě, okres Zlín Objednavatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2267/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2267/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2267/2014 O ceně obvyklé podílu 1/2 na rodinném domu č.p. 109 s pozemkem č.par. 122 zastavěná plocha a nádvoří v obci Líbeznice, okres Praha - Východ, kat. území Líbeznice a kraj Středočeský.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4561-360/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4561-360/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4561-360/2015 O ceně bytové jednotky č.3567/2 v Prostějově, sídliště Svobody 3567/68, vč.příslušenství a podílu o velikosti 55/6851 na společných částech domu a pozemcích p.č.6169/125,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16 ZNALECKÝ POSUDEK č. 10 600-205/16 o ceně spoluvlastnického podílu na bytě č. 255/86 v domě č.p. 255, Pražské Předměstí, k.ú. Bílina, obec Bílina, okres Teplice. Objednavatel znaleckého posudku: Okresní

Více

Znalecký posudek č. 2922/33/2014

Znalecký posudek č. 2922/33/2014 Znalecký posudek č. 2922/33/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č.688/13 s podílem na společných částech domu č.p.688 a pozemku parc.č. 1480/82 v k.ú.krásné Březno, obec Ústí nad Labem, okres Ústí nad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 728-7 / 2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 728-7 / 2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 728-7 / 2015 Znalecký posudek o ceně zjištěné areálu Státního oblastního archivu v Plzni, který je situován v katastrálním území Hradiště u Blovic, obec Blovice, okres Plzeň - jih.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2018. Objednavatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Kladno - č.j.088ex 5646/11 Petra Bezruče Kladno

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2018. Objednavatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Kladno - č.j.088ex 5646/11 Petra Bezruče Kladno ZNALECKÝ POSUDEK č. 2603-51/2018 spoluvlastnického podílu 3/4 na pozemku st.p.č.64 s rodinným domem čp.54 a příslušenstvím v k.ú.páleč u Zlonic, obec: Zlonice, okres: Kladno. Objednavatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1664/108/17. o ceně pozemku p.č.621/1 v k.ú. Zlechov, obec Zlechov, okres Uherské Hradiště

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1664/108/17. o ceně pozemku p.č.621/1 v k.ú. Zlechov, obec Zlechov, okres Uherské Hradiště ZNALECKÝ POSUDEK č. 1664/108/17 o ceně pozemku p.č.621/1 v k.ú. Zlechov, obec Zlechov, okres Uherské Hradiště Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: H.Finance Group spol. s r.o. v likvidaci,

Více

088EX 3055/07-38 Znalecký posudek č. 3749/109/14 Š O ceně bytové jednotky č. 1986/2, parc.č. St Šamotka, Rakovník II, o.

088EX 3055/07-38 Znalecký posudek č. 3749/109/14 Š O ceně bytové jednotky č. 1986/2, parc.č. St Šamotka, Rakovník II, o. 088EX 3055/07-38 Znalecký posudek č. 3749/109/14 Š O ceně bytové jednotky č. 1986/2, parc.č. St. 3061 Šamotka, Rakovník II, o. Rakovník Objednatel posudku: Exekutorský úřad Kladno JUDr. Jana Škofová Petra

Více

Úprava zákl. ceny staveb.pozemku obce nevyjmen. v tab.č.1 - dle 3 cit.vyhl. (příl.č. 2, tab.č.2)

Úprava zákl. ceny staveb.pozemku obce nevyjmen. v tab.č.1 - dle 3 cit.vyhl. (příl.č. 2, tab.č.2) 2. Ocenění pozemků 2.1. Pozemek parc.č. 248/1 Jedná se o pozemek parc.č. 248/1 - zahrada, který je ÚP určen k zastavění objekty bydlení. Výměra pozemku je 1216 m 2. Pozemek bude oceněn dle 9 odst. 3 cit.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16. o ceně rodinného domu č.p. 60, k.ú. Dubí - Bystřice, obec Dubí, okres Teplice. U soudu 1450/ Teplice

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16. o ceně rodinného domu č.p. 60, k.ú. Dubí - Bystřice, obec Dubí, okres Teplice. U soudu 1450/ Teplice ZNALECKÝ POSUDEK č. 10 608-213/16 o ceně rodinného domu č.p. 60, k.ú. Dubí - Bystřice, obec Dubí, okres Teplice. Objednavatel znaleckého posudku: Okresní soud v Teplicích U soudu 1450/1 416 64 Teplice

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č /2016

ZNALECKÝ POSUDEK č /2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4811-179/2016 O ceně podílu o velikosti 49/100 pozemku p.č.st.73, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 826 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.65 v obci Drahanovice, včetně příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03250-0099 / 2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03250-0099 / 2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 03250-0099 / 2014 o ceně nemovitostí - rozestavěného rodinného domu na st.p.č.460 v k.ú. Krásná Hora nad Vltavou, obec Krásná Hora nad Vltavou, kraj Středočeský, včetně příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5817/66/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5817/66/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 5817/66/14 O ceně nemovitosti - podíl 5/24 st.p.č. 29 k.ú. Radotín u Chyší s rodinným domem č.p. 7 s příslušenstvím v obci Chyše, část Radotín, okres Karlovy Vary Objednatel znaleckého

Více

Znalecký posudek č. 2569/25/2012 - A

Znalecký posudek č. 2569/25/2012 - A Znalecký posudek č. 2569/25/2012 - A O ceně bytové jednotky č. 989/11 s podílem na společných částech domu č.p. 988, 989 a pozemků parc.č. 11102/55 a 11102/56 v k.ú. Plzeň, obec Plzeň, okres Plzeň-město.

Více

Znalecký posudek č. 23/3339/17

Znalecký posudek č. 23/3339/17 Znalecký posudek č. 23/3339/17 O ceně nemovitostí včetně rodinného domu č.p. 70 v obci a kat. území Vražkov, okres Litoměřice, Ústecký kraj Objednatel posudku: Účel posudku: Ostravská aukční síň s.r.o.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č O obvyklé ceně nemovitosti čp. 19 v Čisté u Rakovníka-aktualizace. Lidečská 158/ Praha-Zličín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č O obvyklé ceně nemovitosti čp. 19 v Čisté u Rakovníka-aktualizace. Lidečská 158/ Praha-Zličín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 7579-31-2016 O obvyklé ceně nemovitosti čp. 19 v Čisté u Rakovníka-aktualizace Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: pan Ing.Bc. Bohumil Ježek Lidečská 158/15 15521

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č a/12/14 O ceně nemovitosti - rodinného domu č.p.458 na pozemku parc.č.622 s příslušenstvím v kat.úz.

ZNALECKÝ POSUDEK. č a/12/14 O ceně nemovitosti - rodinného domu č.p.458 na pozemku parc.č.622 s příslušenstvím v kat.úz. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3673-130a/12/14 O ceně nemovitosti - rodinného domu č.p.458 na pozemku parc.č.622 s příslušenstvím v kat.úz.moravská Nová Ves Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 729-8 / 2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 729-8 / 2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 729-8 / 2015 Znalecký posudek o ceně zjištěné areálu Státního oblastního archivu v Plzni, který je situován v katastrálním území Žlutice, obec Žlutice, okres Karlovy Vary Objednavatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 1283/14 612 00 Brno - Královo Pole. PhDr.Hubert Valášek,CSc.

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 1283/14 612 00 Brno - Královo Pole. PhDr.Hubert Valášek,CSc. ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 14372-122/15 o ceně bytové jednotky č.2270/11 situované v domě č.p.2270 na parc.č.st.3321, katastrální území Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, okres Ostrava - město, včetně podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3772-72/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3772-72/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3772-72/2014 O ceně bytové jednotky č.2032/21 v Blansku, Jasanová 2032/7, vč.příslušenství a podílu o velikosti 583/26454 na společných částech domu a pozemku p.č.st.4377, zastavěná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1006/59/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1006/59/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1006/59/15 o ceně bytové jednotky č. 87/1, která se nachází v bytovém domě č.p. 87/5 na ulici U nemocnice v katastrálním území Odry v okrese Nový Jičín Objednavatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1143/84/16

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1143/84/16 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1143/84/16 o ceně rodinného domu č.p. 29 na pozemku č. 106 vč. pozemků č. 106 a č. 107 vč. příslušenství, který se nachází v katastrálním území Pržno v obci Pržno v okrese Frýdek -

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2016. Objednavatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Kladno - č.j.088ex 6484/11 Petra Bezruče Kladno

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2016. Objednavatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Kladno - č.j.088ex 6484/11 Petra Bezruče Kladno ZNALECKÝ POSUDEK č. 2419-65/2016 pozemků st.p.č.142, p.č.67/4 s rodinným domem čp.100 a příslušenstvím v obci Všetaty, k.ú.přívory, okres: Mělník. Objednavatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Kladno

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2211/71/14. Čimická 780/ Praha 8

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2211/71/14. Čimická 780/ Praha 8 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2211/71/14 O ceně pozemku st.parc. č. 104 jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 96, pozemku parc.č. 833/6, vedlejší stavby, venkovních úprav a trvalého porostu vše na LV č. 912

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2014. o ceně spoluvlastnického podílu 1/3 na bytu č.3034/8 v bytovém domě čp , ul.sportovců, v Kladně.

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2014. o ceně spoluvlastnického podílu 1/3 na bytu č.3034/8 v bytovém domě čp , ul.sportovců, v Kladně. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2243-111/2014 o ceně spoluvlastnického podílu 1/3 na bytu č.3034/8 v bytovém domě čp.3033-3035, ul.sportovců, v Kladně. Objednavatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Kladno - č.j.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4118-27/2015 o obvyklé ceně nemovitosti bytové jednotky č. 2051/3 v Kladně, ul. Jaroslava Kociána, čp. 2051-2053 včetně podílu na pozemku č. parc. 5157, 5159 a společných částech domu.

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 1520-020/2014 o ceně rodinného domu č.p.985/4 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.4062 v k.ú. Střekov, obci Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č / 2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č / 2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2524-04 / 2016 o ceně nemovitých věcí sestávající z parcel zapsaných na LV č.1232 a č.1683 v městě Jílové, okres Děčín, Ústecký kraj. Objednavatel znaleckého posudku: Pan Ing. Tomáš

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2850/06/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2850/06/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2850/06/2014 o ceně rodinného domu č.p. 16 s příslušenstvím na p.č. St. 29/1 - zastavěné ploše a nádvoří, p.č. St. 29/1 - zastavěné plochy a nádvoří a p.č 1422/2 - ostatní plochy, jiné

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č /2014

ZNALECKÝ POSUDEK č /2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3710-10/2014 O ceně zemědělské usedlosti ve Stříbrných Horách č.p.6, vč.příslušenství a pozemků p.č.st.33, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 33 m 2, p.č.120/1, zahrada, o velikosti

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č /2015

ZNALECKÝ POSUDEK č /2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4597-396/2015 O ceně pozemku p.č.st.77, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 1385 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.55 v obci Uničov, část Střelice, včetně příslušenství, vše

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Plzeň - město č.j. 106 EX 6959/09 Radyňská Plzeň Pro potřebu objednatele

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Plzeň - město č.j. 106 EX 6959/09 Radyňská Plzeň Pro potřebu objednatele ZNALECKÝ POSUDEK č. 3563-056/14 o obvyklé ceně nemovité věci - 1/2 spoluvlastnického podílu bytové jednotky č. 1386/8 v domě č.p. 1386 vč. pozemku p.č. 2887/1, 1/9 spoluvlastnického podílu pozemku p.č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16 O ceně nemovité věci - pozemku parc.č.1167/1. v kat.úz.rohatec

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16 O ceně nemovité věci - pozemku parc.č.1167/1. v kat.úz.rohatec ZNALECKÝ POSUDEK č. 4731-112/16 O ceně nemovité věci - pozemku parc.č.1167/1 v kat.úz.rohatec Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Brno-město, JUDr. Vít Novozámský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1/ pozemku p. č se stavbou bez čp/če, garáž v obci Vimperk, k.ú Vimperk

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1/ pozemku p. č se stavbou bez čp/če, garáž v obci Vimperk, k.ú Vimperk ZNALECKÝ POSUDEK č. 1/16-2016 pozemku p. č. 1057 se stavbou bez čp/če, garáž v obci Vimperk, k.ú. 782084 Vimperk Objednavatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Litoměřice, Pan JUDr. Ondřej Mareš Masarykova

Více

Znalecký posudek. Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny pozemku pro účely dražby. č. xx - xx /2016

Znalecký posudek. Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny pozemku pro účely dražby. č. xx - xx /2016 Znalecký posudek č. xx - xx /2016 Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny pozemku pro účely dražby. Objednatel: Jan Prošek Dražbyprost s.r.o. Mírové náměstí 2/5 400 01 Ústí nad Labem Dle mezinárodně

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 15/05/94. JUDr. Karel Urban Soudní exekutor Minská Brno k č.j. 097 EX 5400/12. Zjištění ceny obvyklé

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 15/05/94. JUDr. Karel Urban Soudní exekutor Minská Brno k č.j. 097 EX 5400/12. Zjištění ceny obvyklé ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 15/05/94 o ceně obvyklé pozemku parc.č. st. 136, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 124 a dále pozemku parc.č. 171/1 a parc.č. 171/4, včetně všech součástí a příslušenství,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16. Ing.Eva Procházková, insolvenční správce IČ Nám.Svobody 1548/ Znojmo

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16. Ing.Eva Procházková, insolvenční správce IČ Nám.Svobody 1548/ Znojmo ZNALECKÝ POSUDEK č. 5831 109/16 o ceně pozemku p.č. st.230 zastavěná plocha a nádvoří jehož součástí je rodinný dům čp. 301 Hrušovany nad Jevišovkou a ceně zemědělského pozemku p.č. 10192 orná půda v katastrálním

Více

Znalecký posudek č / 16

Znalecký posudek č / 16 Okres : CZ0427 Ústí nad Labem Obec : 554804 Ústí nad Labem Katastr.území : 775096 Bukov List vlastnictví : 2329 Znalecký posudek č. 590-40 / 16 o ceně obvyklé bytové jednotky č.18 v domě čp/čo 793/12 v

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č o ceně podílu 3600/10000 na obytném domě čp. 70 se stavební parcelou č. 100 v katastrálním území Lom u Mostu

ZNALECKÝ POSUDEK. č o ceně podílu 3600/10000 na obytném domě čp. 70 se stavební parcelou č. 100 v katastrálním území Lom u Mostu ZNALECKÝ POSUDEK č. 3728-243-2015 o ceně podílu 3600/10000 na obytném domě čp. 70 se stavební parcelou č. 100 v katastrálním území Lom u Mostu Objednavatel znaleckého posudku: JUDr. Igor Olma - soudní

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /15

ZNALECKÝ POSUDEK. č /15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4077-172/15 O ceně podílu 1/4 stavebního pozemku č. 28/1 zastavěná plocha a nádvoří se součástí - rodinným domem č.p.8, stavebního pozemku č. 28/2 zastavěná plocha - společný dvůr,

Více

Znalecký posudek č. 2096 / 68 / 2015

Znalecký posudek č. 2096 / 68 / 2015 Znalecký posudek č. 2096 / 68 / 2015 o ceně nemovitých věcí podíl 5/96 pozemku st.p.č. 3 jehož součástí je stavba č.p. 22 v katastrálním území Mýto v Čechách, obec Mýto, okres Rokycany. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2167-35/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2167-35/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2167-35/2014 pozemků st.p.č.238, p.č.1337/11 s rodinným domem čp.148 a příslušenstvím v obci Doksy, k.ú.doksy u Kladna, ul.školní. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Kladno

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo /17

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo /17 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 3575-63/17 NEMOVITÁ VĚC: rodinný dům č.p. 756, Rodinnýdům č.p. 756 Katastrální údaje : Kraj Olomoucký, okres Šumperk, obec Libina, k.ú. Dolní Libina Adresa nemovité

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Seznam nemovitostí na LV RD 1. Příloha č. 9 Zápis z místního šetření RD 2. Příloha č. 24 Náčrt místního šetření RD 4

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Seznam nemovitostí na LV RD 1. Příloha č. 9 Zápis z místního šetření RD 2. Příloha č. 24 Náčrt místního šetření RD 4 PŘÍLOHY 113 114 SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. 1 Seznam nemovitostí na LV RD 1 Příloha č. 2 Zápis z místního šetření RD 1 Příloha č. 3 Náčrt místního šetření RD 1 Příloha č. 4 Projektová dokumentace RD 1 Příloha

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č /2015

ZNALECKÝ POSUDEK č /2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4584-383/2015 O ceně podílu o velikosti 1/2 pozemku p.č.47, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 286 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.9 v ulici U Zastávky, obec Bystrovany,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č /2014

ZNALECKÝ POSUDEK č /2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4108-408/2014 O ceně bytové jednotky č.910/20 v Bechyni, Písecká č.p.910, vč.příslušenství a podílu o velikosti 7161/157676 na společných částech domu a pozemku p.č.st.932/27, zastavěná

Více

Znalecký posudek č. 2957/67/2014

Znalecký posudek č. 2957/67/2014 Znalecký posudek č. 2957/67/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1824/3 s podílem na společných částech domu č.p.1824 a pozemku parc.č. st.1864 v k.ú.aš, obec Aš, okres Cheb. Objednatel posudku: Účel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /14

ZNALECKÝ POSUDEK. č /14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4379-116/14 O ceně nemovitosti - rodinného domu č.p.391 na pozemku parc.č.72 v kat.úz.poštorná Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Brno-město Bratislavská

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3790-90/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3790-90/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č.3790-90/2014 O ceně rodinného domu ve Šlapanicích, Bedřichovice, Studýnky 60/3, včetně příslušenství a pozemku p.č.63, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 222 m 2, vše zapsáno na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č /2015

ZNALECKÝ POSUDEK č /2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4269-68/2015 O ceně bytové jednotky č.275/6 v obci Rokytnice v Orlických horách, U Nádraží č.p.275, vč.příslušenství a podílu o velikosti 392/11298 na společných částech domu a pozemku

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2927/136/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 27 Adresa nemovitosti: Dolní Domaslavice 27 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek, obec Dolní Domaslavice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3994/259/2018. Objednatel znaleckého posudku: Dražby EU s.r.o. IČ: Černilov Černilov

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3994/259/2018. Objednatel znaleckého posudku: Dražby EU s.r.o. IČ: Černilov Černilov ZNALECKÝ POSUDEK č. 3994/259/2018 O ceně obvyklé zastavěné plochy a nádvoří č. parc. 262 jejíž součástí je stavba rodinného domu čp. 101, zahrada č. parc. 11/8 a orná půda č. parc. 11/9 v obci a katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 618-13/2015. O obvyklé ceně pozemků v k. ú. Skorkov. Stanovení obvyklé ceny pro účely exekučního řízení

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 618-13/2015. O obvyklé ceně pozemků v k. ú. Skorkov. Stanovení obvyklé ceny pro účely exekučního řízení ZNALECKÝ POSUDEK č. 618-13/2015 O obvyklé ceně pozemků v k. ú. Skorkov. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Mgr. Jan Beneš, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha - západ Liborova

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03231-0080 / 2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03231-0080 / 2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 03231-0080 / 2014 o ceně nemovitostí - rodinného domu č.p.45 v k.ú. Údrč, obec Bochov, kraj Karlovarský, včetně příslušenství a pozemků Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8868-117/11. o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku:

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8868-117/11. o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku: ZNALECKÝ POSUDEK č. 8868-117/11 o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6703-18/2016 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům čp. 1574 Katastrální údaje: Kraj Zlínský, okres Vsetín, obec Vsetín, k.ú. Vsetín Adresa nemovité věci: Horská 1574, 755 01 Vsetín

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /15

ZNALECKÝ POSUDEK. č /15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4503-72/15 O ceně nemovitosti - pozemků parc.č. 8808/10 a 8808/7 v k.ú. Dolní Dunajovice Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Brno-město JUDr.Vít

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1665/109/17

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1665/109/17 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1665/109/17 o ceně pozemků p.č.1638/252, p.č.3299/234, p.č.3299/235, p.č.3300/8, p.č.3301/96 v k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště, obec Kunovice, okres Uherské Hradiště Objednavatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4581-380/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4581-380/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4581-380/2015 O ceně bytové jednotky č.881/6 v obci Hulín, Sadová 881, vč.příslušenství a podílu o velikosti 581/10021 na společných částech domu a pozemku p.č.2574/1, zastavěná plocha

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena tržní Znalecký posudek - obvyklá cena tržní č. 15838-4588/2016 o ceně rodinného domu č.p.31 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.109 v k.ú. Medlov u Zborovic, obci Zborovice, okres Kroměříž. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6914-229/2016 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům čp. 556 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Opava, obec Vítkov, k.ú. Vítkov Adresa nemovité věci: Stará 556, 749

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3418/138/2016. Objednatel znaleckého posudku: Dražby EU s.r.o. IČ: Černilov Černilov

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3418/138/2016. Objednatel znaleckého posudku: Dražby EU s.r.o. IČ: Černilov Černilov ZNALECKÝ POSUDEK č. 3418/138/2016 O ceně obvyklé stavební parcely č. parc. 334 jejíž součástí je stavba rodinného domu čp. 273, zahrada č. parc. 415/3, orná půda č. parc. 417/15 a ostatní plocha č. parc.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK /2014

ZNALECKÝ POSUDEK /2014 ZNALECKÝ POSUDEK 3787-87/2014 O ceně rodinného domu v Bystřici nad Pernštejnem, Vítochov č.p.30, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.22, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 181 m 2 p.č.296/2, trvalý

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č /2015

ZNALECKÝ POSUDEK č /2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4404-203/2015 O ceně pozemku p.č.st.75, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 548 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.60 ulice Nádražní, obec Chotětov, včetně příslušenství, vše

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16 ZNALECKÝ POSUDEK č. 685-34/16 O ceně nemovitosti pozemku parc. č. 472/1 zapsaného na LV 311 jako zahrada, k.ú. Vrbno nad Lesy, obec Vrbno nad Lesy, okres Louny Objednatel znaleckého posudku: Administrace

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2014. Křenová 299/ Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2014. Křenová 299/ Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 848-120/2014 Objednatel znaleckého posudku: PROKONZULTA, a.s. Křenová 299/26 602 00 Brno Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny bytové jednotky č. 1154/15 v ulici Na Nábřeží,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Tesarčíková Šárka Lužická 1189/8 747 06 Opava - Kylešovice. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. Tesarčíková Šárka Lužická 1189/8 747 06 Opava - Kylešovice. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 14316-066/15 o ceně nemovité věci - pozemku parc.č.st.66/4, jehož nedílnou součástí je řadový rodinný dům č.p.73, na katastrálním území Milostovice, obec a okres Opava, včetně příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 4341-140/2015

ZNALECKÝ POSUDEK 4341-140/2015 ZNALECKÝ POSUDEK 4341-140/2015 O ceně pozemku p.č.5273, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 222 m 2, jehož součástí je rodinný dům ve Šternberku, Světlov č.p.855/34, včetně příslušenství, a pozemku

Více

Znalecký posudek č

Znalecký posudek č Znalecký posudek č. 2017055896 ceny bytu č.15 v č.p. 772 U Lesa 26, Karviná - Ráj Objednatel posudku: Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s insolvenční správce dlužníka Jiří Novák Hvězdova 1716/2b

Více

Znalecký posudek č. 2921/32/2014

Znalecký posudek č. 2921/32/2014 Znalecký posudek č. 2921/32/2014 O ceně obvyklé rodinného domu č.p.238 s příslušenstvím a pozemky parc.č. 1027 a 1028 v k.ú.novosedlice, obec Novosedlice, okres Teplice. Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č

ZNALECKÝ POSUDEK. č ZNALECKÝ POSUDEK č. 4375-045 - 2015 o ceně stavebních pozemků a pozemků vedených v katastru nemovitosti jako druh ostatních pozemků (ost. komunikace) uvedených na listu vlastnictví č. 3481 pro katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3658-481/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3658-481/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3658-481/2013 O ceně rodinného domu v obci Rychnov na Moravě č.p.196, včetně příslušenství a pozemku p.č.st.290/2, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 817 m 2, vše zapsáno na LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /14. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla Kladno. Otěvěk Trhové Sviny

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /14. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla Kladno. Otěvěk Trhové Sviny ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 14148-178/14 o ceně pozemku parc.č.2248, katastrální území Otěvěk, obec Trhové Sviny, okres České Budějovice. (LV č.675) Objednavatel posudku: Soudní exekutor JUDr.Ing.Petr Kučera

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 106/6/2017

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 106/6/2017 ZNALECKÝ POSUDEK č. 106/6/2017 O ceně1/4 Rodinného domu - Krahulčí 36 s příslušenstvím Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Litoměřice, JUDr. Ondřej Mareš, LL.M. Masarykova

Více