Buněčné kultury. Kontinuální kultury

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Buněčné kultury. Kontinuální kultury"

Transkript

1 Buněčné kultury Primární kultury - odvozené přímo z excise tkáně buněčné linie z různých organizmů, tkání explantované kultury jednobuněčné suspense lze je udržovat jen po omezenou dobu během kultivace ztrácejí diferenciační charakteristiky, které mají in vivo

2 Buněčné kultury Kontinuální kultury jednobuněčný typ kultury jsou udržované pasážováním limitovaný počet pasáží (přibližně 30 50, replikativní senescence) diploidní počet chromosomů, určitý stupeň diferenciace pasážovatelné bez omezení transformované (nádorové buňky) odvozené z nádorových tkání klinických případů transformované virovým onkogenem, chemickým kancerogenem.

3 Buněčné kultury Závislost na tkáni, ze které byly získané suspense, monolayer Suspensní forma leukemie, lymfomy Monolayer růst na podložce; buňky k sobě přiléhají fibroblasty, solidní nádory (viz monolayer HeLa buněk / karcinom děložního čípku pasážované více než 50 let) Monolayer

4 Buněčné kultury Kultivace normálních buněk Kontaktní inhibice Omezený počet generací Typické antigenní determinenty Aerobní metabolismus Nutnost růstových faktorů v mediu Diploidní počet chromosomů Specifický buněčný tvar Kultivace nádorových buněk Ztráta kontaktní inhibice Neomezený růst kultura je nesmrtelná Změny v povrchových antigenech (MHC, TSTA, fetální antigeny ) Anaerobní metabolismus Nízké nároky na růstové faktory v kultivačním mediu Změněný počet chromosomů

5 Kultivace buněk Sterilní podmínky Nutriční požadavky Definované typy medií dostupné komerčně Balancovaný roztok anorganických solí - obohaceno karbohydráty, vitaminy, proteiny a peptidy, lipidy a mastnými kyselinami, stopové prvky, serum Ph ( ), pufrovaný systém (indikátor bikarbonát): CO2, atmosféra: 5-10% CO2 chemicky (HEPES) nepotřebují CO2 atmosféru Teplota Uchovávání zmrazení (méně než 135oC tekutý nitrogen), kryoprotektiva

6 Cytogenetické vyšetření Lymfocyty Fibroblasty Buňky kostní dřeně Trofoblasty Buňky plodu izolované z amniové tekutiny Nádorové buňky..

7 TKÁŇOVÉ (buněčné) KULTURY Práce ve sterilním prostředí

8 TKÁŇOVÉ KULTURY Kultivace buněk v definovaném prostředí

9 HeLa buňky Proliferující buňky - monolyer Zánik kultivovaných buněk - apoptóza

10 Využití cytogenetiky pro zpřesnění diagnózy KULTIVACE ZPRACOVÁNÍ, NAKAPÁNÍ NA SKLÍČKA G-PRUHOVÁNÍ: Giemsa po ovlivnění trypsinem C- PRUHOVÁNÍ: centromerické, delší působení trypsinu, výrazně se barví heterochromatinové úseky R-PRUHOVÁNÍ: barvení Giemsovým barvivem po zahřátí preparátů VÝMĚNY SESTERSKÝCH CHROMATID (SCE): výměna sesterských chromatid, viditelná po přidání bromdeoxyuridinu (analog tyminu) do kultivačního media. Rozlišení DNA syntetizované před 1., 2. a dalšími mitózami. Mutageneza a mitotická aktivita buňky. FISH fluorescenční in situ hybridizace

11 Metoda FISH FISH spojení postupů klasické cytogenetiky a technologie molekulární genetiky jednovláknová (denaturovaná) sonda DNA vazba k cílové sekvenci na principu komplementarity použití v interfázi i mitóze sonda označena fluorochromem (Texas Red, FITC ) sondy centromerické alfa satelitní sekvence DNA přítomné v oblasti centromery (počet chromosomů) sondy lokus-specifické váží se na vybraný lokus (mikrodelece, translokace) sondy malovací (celochromosomové) směs fragmentů DNA konkrétního chromosomu, nelze použít v interfázi, pouze v metafázi (strukturní aberace inserce, translokace, marker chromosomy, ring-chromosomy)

12 Karyotyp norma, G-pruhování

13 FISH mnohobarevné pruhování

14 Sarkom kosterního svalu-hypotetraploidie okrouhlé až vřetenovité maligní buňky mitoticky aktivní

15 Multispektrální analýza - cytogenetická metoda využívající přístupy molekulární genetiky Přesná identifikace každého chromosomu, chromosomových párů původ rekombinovaných chromosomů, které se často nacházejí v nádorových buňkách zpracování vyžaduje použití několika technik založených na poznatcích fyziky, chemie (Fourierova spektroskopie) přístrojové vybavení - zařízení pro zobrazení spektra barev vybuzeného elektrickým nábojem, optický mikroskop

16 SPEKTRÁLNÍ KARYOTYPOVÁNÍ (a) Normální lidský karyotyp - každý chromosom má odlišné zbarvení. (b) Spektrální karyotypování chromosomů otce a dítěte s mentální retardací. Translokace mezi chromosomem 1 a 11. (c) ataxia (postižení svalů), translokace mezi chromosomy 4 a 12. (d) Chromosomální přestavby v buňkách nádoru prsu.

17 Chromosomální přestavby v buňkách nádoru Nádorové buňky mívají změněný počet a strukturu chromosomů Heteroploidní, pseudodiploidní počet chromosomů Chromosomální přestavby - delece, translokace, marker chromosomy, ring chromosomy, isochromosomy.. Změny v karyotypu - náhodné, nenáhodné

18 Nádor plic mnohočetné náhodné přestavby

19 Chromosomální přestavby v buňkách nádoru prsu Vyšetření chromosomů buněk nádoru prsu mnohočetné náhodné strukturní přestavby Karyotyp charakterizuje závažnost onemocnění, naznačuje prognózu, je vodítkem pro volbu terapie

20 Nenáhodné chromosomální přestavby v buňkách nádoru prsu Metoda FISH Protoonkogen Her-neu kóduje receptor pro epidermální růstový faktor s tyrosinkinázovou aktivitou amplifikace Her-neu Prognostický a diagnostický marker u karcinomů prsu i dalších nádorů (např. nádory močového měchýře) Centromera zeleně Her-neu - červeně

21 Rodina protoonkogenů myc Rodina protoonkogenů myc (virus myeloblastózy kuřat) N-myc neuroblastom L-myc malobuněčné karcinomy plic regulace buněčného cyklu - geny časné odpovědi aktivace např. růstovými faktory nebo amplifikace genu Růstové faktory Kontaktní inhibice

22 N-myc - neuroblastom Amplifikace sekvence DNA A) homogenně zbarvené oblasti (HSR) B) samostatné útvary - double minutes diagnostický a prognostický marker rodina protoonkogenů myc (virus myeloblastózy kuřat) N-myc neuroblastom L-myc malobuněčné karcinomy plic

23 L-myc malobuněčný karcinom plic Metoda FISH Mnohočetné kopie protoonkogenu L- myc Nepříznivá prognóza Mnohonásobná amplifikace tvoří oblak, jednotlivé signály jsou nesnadno detekovatelné

24 Chronická a akutní myeloidní leukemie Chromosomální diagnostika Molekulární diagnostika Detekce BCR-ABL fuzního genu a jeho transkriptu

25 Chronická myelogenní leukemie (CML) Filadelfský chromosom (Ph)

26 Filadelfský chromosom

27 Filadelfský chromosom Filadelfský (Ph) chromosom - reciproká translokace mezi chromosomem 9 a 22 { t(9;22)(q34;q11) } Cytogenetický marker u 90% případů chronické myeloidní leukemie (CML) a u 5 20%případů akutní lymfocitární leukemie (ALL) 5% Ph negativních pacientů - cryptický fuzní gen BCR-ABL detekovatelný metodami molekulární genetiky 2.5% CML pacientů - negativní pro Ph chromosom i pro BCR-ABL fuzní gen Translokace - fuzní gen BCR-ABL, zlom v BCR ("breakpoint cluster region") genu na chromosomu 22 a ABL (Abelson onkogen) genu na chromosomu 9 CML - produkt fuzního genu je protein 210 kd, má transformační schopnosti Fuzní gen BCR-ABL výsledek fuze buď exonu b2 BCR nebo exonu b3 BCR s ABL exonem a2 (b3a2 nebo a b2a2 fuze) 70% Ph+ případů ALL - fuzní gen BCR-ABL zahrnuje BCR exon e1 a ABL exon a2, (e1a2 fuze), produkt je 190 kd (p190) protein. 30% případů Ph+ ALL - produkt fuzního genu je p210 jako u pacientů s CML

28 Burkittův lymfom

29 Burkittův lymfom translokace [der(8;14), der(2;8), der(8;22)]

30 Translokace protoonkogenu c-myc [der(8;14)]

CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE

CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE informace pro pacienty a jejich blízké MUDr. Daniela Žáčková Česká leukemická skupina pro život 2012 CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE informace pro pacienty a jejich blízké MUDr.

Více

Genetika. Soupis kapitol ze stránek http://genetika.wz.cz. Verze 2.3 Vydáno dne 11. 11. 2006 Počet stran: 110

Genetika. Soupis kapitol ze stránek http://genetika.wz.cz. Verze 2.3 Vydáno dne 11. 11. 2006 Počet stran: 110 Genetika Soupis kapitol ze stránek http://genetika.wz.cz Verze 2.3 Vydáno dne 11. 11. 2006 Počet stran: 110 Stránka 1 I. Základy genetiky Co je to genetika? Genetika je věda zabývající se dědičností a

Více

ší šířen poprenatální VÝVOJ LIDSKÉHO ORGANISMU

ší šířen poprenatální VÝVOJ LIDSKÉHO ORGANISMU poprenatální VÝVOJ LIDSKÉHO ORGANISMU Vývoj jedince je komplexní proces, na kterém se podílejí genetické faktory a vliv vnějho prostředí. Zahrnuje oplodnění, prenatální a postnatální období. Celé postnatální

Více

Leukemie a lymfomy v humánní medicíně. Hematologická onkologie

Leukemie a lymfomy v humánní medicíně. Hematologická onkologie Hematologická onkologie Leukemie a lymfomy v humánní medicíně Prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. mdoubek@fnbrno.cz MUDr. František Folber ffolber@fnbrno.cz Doc. MUDr. Andrea Janíková, Ph.D. ajanikova@fnbrno.cz

Více

Doporučený postup pro histologické vyšetření karcinomu plic

Doporučený postup pro histologické vyšetření karcinomu plic Doporučený postup pro histologické vyšetření karcinomu plic Pavel Dundr, Helena Hornychová Radoslav Matěj, Aleš Ryška Libor Staněk, Tomáš Tichý 2 histologické vyšetření karcinomu plic stránka Úvod 3 Cytologické

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA IN VITRO METODY A JEJICH RELEVANCE VŮČI SITUACI IN VIVO NOVÉ TRENDY V EXPERIMENTECH S TKÁŇOVÝMI KULTURAMI

MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA IN VITRO METODY A JEJICH RELEVANCE VŮČI SITUACI IN VIVO NOVÉ TRENDY V EXPERIMENTECH S TKÁŇOVÝMI KULTURAMI MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA CENTRUM PRO VÝZKUM TOXICKÝCH LÁTEK V PROSTŘEDÍ IN VITRO METODY A JEJICH RELEVANCE VŮČI SITUACI IN VIVO NOVÉ TRENDY V EXPERIMENTECH S TKÁŇOVÝMI KULTURAMI Bakalářská

Více

Genetika člověka. Základním cílem genetiky člověka je studium genetické variability, kterou lze rozdělit na patologickou a nepatologickou.

Genetika člověka. Základním cílem genetiky člověka je studium genetické variability, kterou lze rozdělit na patologickou a nepatologickou. Genetika člověka Jednou z možností členění genetiky je její třídění podle druhu studovaných organismů (genetika virů, bakterií, rostlin, zvířat, člověka atd.). Genetiku člověka jsme se rozhodli zařadit

Více

Laser a medicína & Radiobiologicke sympozium"

Laser a medicína & Radiobiologicke sympozium -"* C Z 9 9 2 8 0 3 6 ««!! i RADIOBIOLOGICKA SPOLEČNOST ČESKÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI JANA EVANGELISTY PURKYNĚ mezinárodní kongres 98 Laser a medicína & Radiobiologicke sympozium" PROGRAM SBORNÍK ABSTRAKT

Více

UNIVERZITA KARLOVA v PRAZE 2. lékařská fakulta PATOBIOCHEMIE BUŇKY. J. Masopust, R. Průša

UNIVERZITA KARLOVA v PRAZE 2. lékařská fakulta PATOBIOCHEMIE BUŇKY. J. Masopust, R. Průša UNIVERZITA KARLOVA v PRAZE 2. lékařská fakulta PATOBIOCHEMIE BUŇKY J. Masopust, R. Průša Spolupracovali: prof. MUDr. P.Goetz, prof. RNDr.V.Pelouch, prof. MUDr. T. Zima, prof. MUDr. J.E. Jirásek, doc. RNDr.

Více

PACIENT S NEUROBLASTOMEM (Rozbor kazuistiky s klinicko-biochemickým komentářem) J.Masopust, J. Koutecký

PACIENT S NEUROBLASTOMEM (Rozbor kazuistiky s klinicko-biochemickým komentářem) J.Masopust, J. Koutecký PACIENT S NEUROBLASTOMEM (Rozbor kazuistiky s klinicko-biochemickým komentářem) J.Masopust, J. Koutecký Popis případu Pacient K.J., chlapec 2 a 1/2 měsíce starý, z třetí fyziologické gravidity, porozen

Více

Virtuální svět genetiky 1

Virtuální svět genetiky 1 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Virtuální svět genetiky 1 (tištěná forma multimediálního hypertextu na CD) Tomáš Urban & Tomáš Vyhnánek Brno 2006 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita

Více

Rodina proteinů 14-3-3: Dvojsečná zbraň v nádorové biologii

Rodina proteinů 14-3-3: Dvojsečná zbraň v nádorové biologii MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Ústav biochemie Rodina proteinů 14-3-3: Dvojsečná zbraň v nádorové biologii Bakalářská práce Brno 2011 Jana Nováková Poděkování Ráda bych touto cestou poděkovala

Více

CabiCz 2009/2010 1 VYPRACOVANÉ OTÁZKY Z FYZIOLOGIE

CabiCz 2009/2010 1 VYPRACOVANÉ OTÁZKY Z FYZIOLOGIE 1 VYPRACOVANÉ OTÁZKY Z FYZIOLOGIE CabiCz 2009/2010 2 Buňka 1. BUŇKA (buněčná membrána, jádro, organely, činnost)... 12 2. ŽIVOTNÍ CYKLUS BUŇKY... 13 3. APOPTÓZA A NEKRÓZA... 13 4. DĚJE NA BUNĚČNÉ MEMBRÁNĚ...

Více

Program. na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu. a vývoje. na léta 2015 2022

Program. na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu. a vývoje. na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 2022 Obsah 1. Název Programu... 3 2. Právní rámec Programu... 3 3. Poskytovatel... 3 4. Identifikační kód Programu... 4 5. Doba

Více

Biochemické markery u kardiovaskulárních onemocnění

Biochemické markery u kardiovaskulárních onemocnění Biochemické markery u kardiovaskulárních onemocnění Nové přístupy v péči o pacienta RNDr. Pavla Hložková Kardiovaskulární onemocnění patří mezi civilizační choroby 1. místo v příčině úmrtí v Evropě 49

Více

Občan v síti www.sdruzeniobcan.cz

Občan v síti www.sdruzeniobcan.cz dialogem k reformě Občan v síti O BČAN www.sdruzeniobcan.cz Shakespearovo obsazení krve do role zachránce libry svaloviny bankrotáře Antonia příhodně ilustruje postavení, které má krev v lidském těle.

Více

Molekulární základ dědičnosti

Molekulární základ dědičnosti Molekulární základ dědičnosti Dědičná informace je zakódována v deoxyribonukleové kyselině, která je uložena v jádře buňky v chromozómech. Zlomovým objevem pro další rozvoj molekulární genetiky bylo odhalení

Více

VI. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE

VI. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE Onkologie Suppl. A 00 www.solen.cz ISSN 80-59 Ročník 4. VI. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE.. prosince 00 Regionální centrum Olomouc Sekce diagnostické a prediktivní onkologie

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Renata Míková FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Renata Míková Studijní obor: Všeobecná

Více

KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA. Praha

KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA. Praha KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA Praha 2008 Tato skripta vznikla pro potřeby kurzu Klinická a toxikologická analýza, pořádaného v rámci projektu Pražské analytické centrum inovací CZ.04.3.07/4.2.01.1/0002

Více

Nádory centrálního nervového systému u dětí

Nádory centrálního nervového systému u dětí 52 Nádory centrálního nervového systému u dětí MUDr. Zdeněk Pavelka, MUDr. Karel Zitterbart Klinika dětské onkologie LF MU a FN, Brno Nádory CNS jsou nejpočetnějšími solidními nádory dětí a představují

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita: stabilita ve fluoridové plazmě: 24 hodin při 15-25

Více

Genetická Společnosti Gregora Mendela. Informační listy

Genetická Společnosti Gregora Mendela. Informační listy Genetická Společnosti Gregora Mendela Informační listy Číslo 30 Listopad 2006 Informační listy, tiskové forum GSGM Dostáváte do ruky 30. číslo Informačních listů (IL), které jsou vydávány od roku 1985

Více

Výsledky VES14 KONTAKT II

Výsledky VES14 KONTAKT II Výsledky VES14 KONTAKT II ČÍNSKÁ LIDOVÁ REPUBLIKA Kód projektu Název projektu Uchazeč 2014 2015 2016 celkem Celkové uznané náklady projektu *) Doporučení OPO k financování Rozhodnutí poskytovatele financovat

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY DĚTSKÉ ONKOLOGIE

ÚVOD DO PROBLEMATIKY DĚTSKÉ ONKOLOGIE ÚVOD DO PROBLEMATIKY DĚTSKÉ ONKOLOGIE prof. MUDr. Štěrba Jaroslav, Ph.D. Klinika dětské onkologie LF MU a FN Brno Dětská onkologie na počátku třetího tisícií Každý rok je v ČR diagnostikováno více než

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka BLP1 Vydání č. 7 Schválil: RNDr.L.Faldynová Kulíšková Datum platnosti: 1. 1. 2015 Výtisk č. 1 Strana: 2 1. Úvodní slovo Vážené kolegyně, vážení kolegové, v úvodu bychom Vám rádi poděkovali za spolupráci,

Více

Zvyšování konkurenceschopnosti studentů oboru botanika a učitelství biologie CZ.1.07/2.2.00/15.0316

Zvyšování konkurenceschopnosti studentů oboru botanika a učitelství biologie CZ.1.07/2.2.00/15.0316 Zvyšování konkurenceschopnosti studentů oboru botanika a učitelství biologie CZ.1.07/2.2.00/15.0316 Využití houbových organismů v genovém inženýrství MIKROORGANISMY - bakterie, kvasinky a houby využíval

Více

Jak (ne)funguje imunitní systém

Jak (ne)funguje imunitní systém Jak (ne)funguje imunitní systém věda kolem nás co to je 8 Historie Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. (ÚMG) se odvíjí od Oddělení experimentální biologie a genetiky Biologického ústavu ČSAV, jehož

Více

TROMBOCYTY V NETRANSFUZNÍCH APLIKACÍCH

TROMBOCYTY V NETRANSFUZNÍCH APLIKACÍCH Společnost pro bioimplantologii ČLS JEP, Krajská nemocnice Liberec, a.s., Transfuzní oddělení a Oddělení plastické a estetické chirurgie Fakultní nemocnice Olomouc pořádají PRACOVNÍ DEN TROMBOCYTY V NETRANSFUZNÍCH

Více