K O M E N T Á Ř ,2 tis. Kč ,9 tis. Kč ,- tis. Kč ,2 tis. Kč ,7 tis. Kč ,5 tis. Kč ,4 tis. Kč.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K O M E N T Á Ř. 488.433,2 tis. Kč. 506.026,9 tis. Kč. 721.257,- tis. Kč. 743.073,2 tis. Kč. 743.866,7 tis. Kč. 762.312,5 tis. Kč. 773.232,4 tis. Kč."

Transkript

1 É ť š ěš í Ě ÝÚŘ ó ář Í

2 K O M E N T Á Ř K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU MĚSTA CHRUDIM ZA ROK 2010 Zastupitelstvo města Chrudim schválilo na svém zasedání dne 14. prosince 2009 rozpočet města na rok Celkové zdroje i výdaje byly stanoveny částkou ,2 tis. Kč. Zastupitelstvo města Chrudim na svém zasedání dne schválilo rozpočtové opatření č. 1, kterým se rozpočet města na rok 2010 zvýšil o částku ,7 tis. Kč na celkovou výši ,9 tis. Kč. Rada města Chrudim na svém jednání dne schválila rozpočtové opatření č. 2, kterým se rozpočet města na rok 2010 zvýšil o částku ,1 tis. Kč na celkovou výši ,- tis. Kč. Zastupitelstvo města Chrudim na svém zasedání dne schválilo rozpočtové opatření č. 3, kterým se rozpočet města na rok 2010 zvýšil o částku 8.539,5 tis. Kč na celkovou výši ,5 tis. Kč. Rada města Chrudim na svém jednání dne schválila rozpočtové opatření č. 4, kterým se rozpočet města na rok 2010 zvýšil o částku ,7 tis. Kč na celkovou výši ,2 tis. Kč. Rada města Chrudim na svém jednání dne schválila rozpočtové opatření č. 5, kterým se rozpočet města na rok 2010 zvýšil o částku 793,5 tis. Kč na celkovou výši ,7 tis. Kč. Zastupitelstvo města Chrudim na svém zasedání dne schválilo rozpočtová opatření č. 6 a 7, kterými se rozpočet města na rok 2010 zvýšil o částku ,9 tis. Kč na celkovou výši ,6 tis. Kč. Rada města na svém jednání dne schválila rozpočtové opatření č. 8, kterým se rozpočet města na rok 2010 zvýšil o částku 3.113,9 tis. Kč na celkovou výši ,5 tis. Kč. Rada města na svém jednání dne schválila rozpočtové opatření č. 9, kterým se rozpočet města na rok 2010 zvýšil o částku ,9 tis. Kč na celkovou výši ,4 tis. Kč. Rada města na svém jednání dne schválila rozpočtové opatření č. 10, kterým se rozpočet města na rok 2010 zvýšil o částku ,1 tis. Kč na celkovou výši ,5 tis. Kč.

3 Zastupitelstvo města na svém zasedání dne schválilo rozpočtové opatření č. 11, kterým se rozpočet města na rok 2010 zvýšil o částku 6.688,9 tis. Kč na celkovou výši ,4 tis. Kč. Rada města na svém jednání dne schválila rozpočtové opatření č. 12, kterým se rozpočet města na rok 2010 zvýšil o částku 641,- tis. Kč na celkovou výši ,4 tis. Kč. Rada města na svém jednání dne schválila rozpočtové opatření č. 13, kterým se rozpočet města na rok 2010 neměnil a zůstal v celkové výši ,4 tis. Kč. Zastupitelstvo města na svém zasedání dne schválilo rozpočtové opatření č. 14, kterým se rozpočet města na rok 2010 zvýšil o částku ,4 tis. Kč na celkovou výši ,8 tis. Kč. Zastupitelstvo města na svém zasedání dne schválilo rozpočtové opatření č. 15, kterým se rozpočet města na rok 2010 snížil o částku 7.017,7 tis. Kč. Celkový objem rozpočtu po změnách k tak činil ,1 tis. Kč. V této výši jsou rozpočtovány příjmy (zdroje) včetně převodů finančních rezerv, převody a použití fondu rozvoje bydlení a sociálního fondu a výdaje včetně splátek úvěrů a převodu podílu do sociálního fondu. Za rok 2010 bylo v rozpočtovém hospodaření města dosaženo těchto výsledků Rozpočtový okruh a vazba na zůstatky na bankovních účtech): Počáteční stavy bankovních účtů města k ,36 Kč v tom běžné účty zůstatek finančních rezerv ,80 Kč fond rozvoje bydlení ,54 Kč sociální fond ,02 Kč + příjmy po konsolidaci k dle výkazu Fin 2 12 M ,79 Kč - výdaje po konsolidaci k dle výkazu Fin 2 12 M í ,14 Kč PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ROKU ,35 Kč FINANCOVÁNÍ CELKEM ,57 Kč v tom + čerpání úvěrů ,81 Kč - splátky úvěru ,24 Kč ROZPOČTOVÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ROKU 2010 je roven stavu bankovních účtů k a činí ,58 Kč v tom zůstatek finančních rezerv ,68 Kč zůstatek běžných účtů nad rámec rezerv (kladné saldo hospodaření) ,24 Kč fond rozvoje bydlení ,64 Kč sociální fond ,02 Kč

4 Zůstatek finančních prostředků k s n í ž í vratky nevyčerpaných účelových prostředků do státního rozpočtu a do rozpočtu Pardubického kraje provedeného při finančním vypořádání za rok 2010 : - dotace na sociální dávky příspěvek na péči ,00 Kč - dotace na sociální dávky dávky hmotné nouze ,00 Kč - účelová dotace na prevenci kriminality - 491,20 Kč - dotace na sociálněprávní ochranu dětí ,05 Kč - dotace na sčítání domu, lidu a bytů ,90 Kč - dotace na volby do zastupitelstev ,76 Stav finančních prostředků po finančním vypořádání 2010 celkem v tom finanční rezervy na běžných účtech fondy ,67 Kč ,01 Kč ,66 Kč V rámci finančního vypořádání bude nárokován doplatek na volby do PSP ČR ve výši ,90 Kč, který v případě vykrytí bude příjmem roku Od v rámci účetní reformy obce účtují nově o nákladech a výnosech (akruální princip), takže rozpočtové a účetní výsledky se liší (rozdíl může být velmi výrazný a vlivem zavedení odpisu od roku 2011 se ještě prohloubí). Rozdíly vychází z toho, že účtované náklady vždy nemusí být fyzicky kryty výdajem a podobně výnosy již realizovaným příjmem (např. časové rozlišení, náklady a výnosy příštích období, zálohy na dotace apod.). Výkaz zisku a ztráty, který město Chrudim poprvé zpracovalo za rok 2010, obsahuje tyto účetní výsledky : Náklady celkem ,32 Kč Výnosy celkem ,87 Kč Daň z příjmů ,00 Kč Výsledek hospodaření po zdanění (zisk) ,55 Kč Je zřejmé, že účetní výsledek je v zisku částkou 23,9 mil. Kč, naproti tomu rozpočtový výsledek bez finančních rezerv pouze ve výši 6,3 mil. Kč. Jak již bylo popsáno výše účetní výsledek ovlivnily především výnosy z plánovaných dotací a pohledávek. Reálně v rozpočtové politice musí město Chrudim vycházet z rozpočtových výsledků, účetní výsledky jsou důležité pro plánování obnovy majetku, sledování hospodářských rizik a detailní informaci o struktuře, složení, průběhu veškerých účetních operací. HODNOCENÍ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ I. PŘÍJMY Příjmy po konsolidaci, které zahrnují daňové a nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace, jsou plněny částkou ,79 Kč, tj. 96,7 % rozpočtu po změnách. Nižší výnos příjmů je ovlivněn přetrvávajícími dopady hospodářské krize v oblasti daňových a kapitálových příjmů. Plnění daňových příjmů dosáhlo výše 95,4 %, u nedaňových příjmů činí 104,2 %. Pokračuje výrazný propad kapitálových příjmů (38,9 %), přestože plánovaný rozpočet byl snížen, a to na téměř pětinu rozpočtu roku 2009 (neprobíhají plánované prodeje pozemků a nemovitostí). V oblasti daňových příjmů byl v roce 2010 zaznamenán ještě propad těchto příjmů proti roku 2009, sice již pouze o cca 300 tis. Kč, ale nenaplnilo se očekávání mírného růstu. Propad výnosu daní proti rozpočtu činil v roce 2010 celkem 12,1 mil. Kč (tento propad byl kompenzován jednak vyššími nedaňovými příjmy a úsporami ve výdajích. Nejvyšší propad se projevil u daně z příjmů právnických osob plnění 81,2 % propad oproti SR 9,8 mil. Kč) a u daně z nemovitostí plnění 77,7 % (propad oproti SR - 3,7 mil. Kč). Vzhledem k mírnému zlepšení ekonomiky poprvé proti

5 minulým třem letem pro rok 2011 očekáváme i mírný růst příjmové stránky rozpočtu. Srovnání výnosu daní je uvedeno v části XV. grafické shrnutí. V rámci daňových příjmů se v roce 2010 stabilizoval také výnos správních a místních poplatků (zde především vlivem zpoplatnění LVT). V oblasti nedaňových příjmů bylo dobrého výsledku dosaženo u výnosů z nájmů a služeb správy bytových prostor, vyššími výnosy z pokut a z poskytované reklamy (včetně smluv, jejichž výnos byl určen na financování projektu Chrudim hraje ). Celkové příjmy (zdroje) města včetně převodů a použití fondů a čerpání úvěrů byly k plněny částkou ,38 Kč, tj. 92,2 % rozpočtu po změnách. Město v průběhu roku 2010 čerpalo dva revolvingové úvěry na financování Projektů EU I a II. Z celkové limitní výše obou úvěrů 180 mil. Kč bylo na oba úvěry vyčerpáno ,81 Kč. Z finančních rezerv bylo do rozpočtu roku 2010 zapojeno celkem ,12 Kč (z toho ,- Kč ve schváleném rozpočtu 2010, ,12 Kč jako odvod na finanční vypořádání 2009 a ,-- Kč nad rámec schváleného rozpočtu). II. VÝDAJE Celkové výdaje města včetně splátek úvěrů a převodů podílu do sociálního fondu jsou čerpány částkou ,38 Kč, tj. 92,2 % rozpočtu po změnách. Běžné (neinvestiční výdaje) jsou čerpány částkou ,90 Kč, (95,8 %), kapitálové (investiční) výdaje jsou čerpány částkou ,24Kč (83,3 %). Na splátky úvěrů a půjček (mimo kontokorent) bylo vynaloženo celkem ,24 Kč (100 %) a na podíl do sociálního fondu ,- Kč (100 %). S největším objemem finančních prostředků v roce 2010 v celkové výši 244,7 mil. Kč hospodařil Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (odbor realizuje především mandatorní výdaje, konkrétně sociální dávky). Celkový objem dávek v podobě příspěvku na péči a dávek v hmotné nouzi vyplácených přímo potřebným osobám činil celkem ,- Kč. Veškeré takto vyplacené prostředky jsou účelově uvolňovány v průběhu roku ze státního rozpočtu. Druhá nejvyšší částka z rozpočtu 2010 ve výši 175,3 mil. Kč byla vynaložena na údržbu a rozvoj majetku města a byla profinancována Odborem investic (167,9 mil. tj. o 22,1 % z celkového objemu rozpočtovaných prostředků) a Odborem správy majetku. V této částce jsou zahrnuty také účelové investiční dotace, které město obdrželo na realizaci investičních akcí ze státního a jiných veřejných rozpočtů (včetně dotací EU), a to ve výši 52,8 mil. Kč. Pro zpřesnění uvádíme, že v částce 52,8 mil. Kč jsou uvedeny pouze investiční výdaje (pořízení nového majetku či rekonstrukce staršího), ale v rámci financování akcí OIN je velká částka proinvestována také jako výdaje neinvestiční (tedy opravy a údržba ). Větší objemy výdajů byly rozpočtovány také u Odboru školství a kultury (66,7 mil. Kč) - především vlivem vysokého podílu veřejné podpory dotací a grantů (podrobnosti jsou uvedeny v příloze č. XIII. a v grafickém shrnutí) a u Odboru územního plánu a regionálního rozvoje 45,7 mil. Kč. Odbor správy majetku proinvestoval v roce 2010 celkem 24,7 mil. Kč, z toho výkupy pozemků a nemovitostí činily 1,7 mil. Kč a výdaje na správu a údržbu bytového a nebytového fondu 15,8 mil. Kč. Nejvyšší částky směrované na péči o údržbu a rozvoj majetku města a další souhrnné údaje z oblasti čerpání rozpočtovaných prostředků jsou znázorněny v grafickém shrnutí. Příspěvkové organizace (ke dni celkem 16 subjektů) obdržely z rozpočtu města finanční prostředky v celkové výši ,45 Kč. Město je zakladatelem tří obchodních společností s ručením omezeným. Jedná se o Technické služby Chrudim 2000, spol. s. r. o., Městské lesy Chrudim, s. r. o. a Sportovní areály města Chrudim, s. r. o.

6 V roce 2010 obdržela Obchodní společnost Sportovní areály města Chrudim, s.r.o. dotace v celkovém objemu ,1 tis. Kč. V tom a) dotace na provoz ,- Kč rozpočtová b) dotace na nájem ,- Kč kapitola 7 - OŠK c investiční dotace ,- Kč rozpočtová kapitola 8-OIN Dotační prostředky dle bodu c) byly společnosti poskytnuty v souvislosti s převodem investorství investičních akcí (řádky ) dle schválených smluv o převodu investorství. Vzhledem k tomu, že se v uvedených případech investičních dotací jedná o výdaje na údržbu a investice majetku města jsou tyto dotace zahrnuty v kapitole Odboru investic (viz řádky ). Obchodní společnost Městské lesy Chrudim, s. r. o. obdržela v roce 2010 investiční dotaci na odstranění následků kalamity z roku zalesnění v částce 900 tis. Kč. Tato částka byla společnosti přidělena změnou původní smlouvy o návratné finanční výpomoci na trvalou dotaci. Dotace na řešení kalamitních situací není veřejnou podporou. Přehled o hospodaření obchodních společností je sumarizován v příloze č. XII. Podrobné účetní závěrky včetně příloh jsou zveřejněny na webových stránkách těchto společností. V roce 2010 bylo na splátkách úvěrů (mimo kontokorent) zaplaceno celkem ,24 Kč, z toho splátky revolvingů (vratka bance na základě převodu podílu dotace z EU) činily ,- Kč. Celková úvěrová zadluženost města se k zvýšila na částku ,19 Kč. Podstatné zvýšení dluhu je dáno způsobem financování projektů EU (předfinancování prostřednictvím úvěrů a následné splátky dotací a revolvingu). K byl splacen úvěr na dofinancování rekonstrukce atletické dráhy na letním stadionu AFK Chrudim. V současné době tedy město splácí celkem 5 úvěrů (2 revolvingy zároveň čerpá a splácí), přičemž jeden z nich je plně nahrazován bytovým družstvem (konkrétní údaje jsou uvedeny v části X. a v grafickém shrnutí). Dílčí ukazatel dluhové služby za rok 2010 činil celkem 11,60 %. Monitoring hospodaření města Chrudim je uveden v části IX. tohoto materiálu. Fyzický dluh na 1 obyvatele města z bankovních úvěrů dle statistického přepočtu činí k celkem 4.345,- Kč, (oproti roku 2009 stoupl o 967,- Kč/os), účetní dluh na obyvatele (dle MHO) činí ,- Kč V roce 2010 byly obdobně jako v letech minulých v rozpočtu vyčleněny prostředky určené na podporu sportovních, kulturních, sociálních a jiných aktivit, na činnost organizací v uvedených oblastech a na podporu dalších neziskových organizací a občanských sdružení. Částka, která byla na tyto aktivity v roce 2010 vydána činí ,- Kč. V příloze č. XIII. jsou uvedeny podrobné rozpisy poskytnutých dotací podle jednotlivých oblastí a příjemců dotací s konkrétním užitím poskytnutých prostředků. V průběhu roku 2010 město financovalo z vlastních zdrojů a za pomoci sponzorů projekt Chrudim hraje. Celkové výdaje, které byly vynaloženy na tuto akci přímo z rozpočtu města činily 1.440,- tis. Kč z toho částku 975,- tis. Kč poskytli sponzoři. Hospodaření města v roce 2010 skončilo vlivem povinného předfinancování při realizaci projektu Kostel sv. Josefa Muzeum barokních soch, s poměrně nízkým výsledkem hospodaření (pouze 6,3 mil. Kč). Na uvedený titul bylo z důvodu zvýšených nákladů projektu a zpoždění při realizaci splátek dotace nutno využít kromě úvěru také vlastní zdroje města v celkové výši cca 22 mil. Kč. Tím nebyla úspora ve výdajích tak vysoká a výsledek hospodaření se značně snížil. Konečný stav finanční hotovosti včetně rezerv na běžných účtech (mimo fondů) tak dosáhl k částky 33,4 mil. Kč. Město již přečkalo nejhorší důsledky hospodářské krize. Pro

7 rok 2011 je před ním ještě náročný úkol fyzicky i finančně dokončit realizaci projektu Kostel sv. Josefa Muzeum barokních soch spolufinancovaného z fondů EU a stabilizovat finanční cashflow ve vazbě na doplacení dotací z realizovaných projektů. *** Podrobné plnění rozpočtu příjmů a čerpání rozpočtu výdajů včetně komentáře k investičním a údržbovým akcím v roce 2010, hospodaření příspěvkových organizací, přehled o přijatých rozpočtových opatřeních, využití účelových prostředků, o stavu a pohybu fondů a finančních rezerv, toku peněžních prostředků, výpočet ukazatele dluhové služby a monitoring hospodaření obce, přehled o stavu nesplacených úvěrů a návratných finančních výpomocí, výpis z rozvahy, přehled o hospodaření obchodních společností založených městem, podrobný přehled o poskytnutých dotacích, přehled financování projektů EU, grafické shrnutí a výstupy z Benchmarkingové iniciativy jsou uvedeny na str. 7 až 100.

8 I. P Ř Í J M Y Název odboru - text Rozpočet na rok 2010 Rozpočet po změnách k v tis. Kč Skutečnost k v Kč % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 sdílené daně - celkem , , ,47 94,2 3 z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti , , ,52 101,0 4 daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 2 600, , ,69 60,8 5 daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 3 010, , ,81 115,2 6 daň z příjmů právnických osob , , ,69 81,2 7 daň z přidané hodnoty , , ,76 99,0 8 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - podíl 1,5 % 4 000, , ,21 125,0 9 daň z příjmů fyzických osob ze samost. výděl. činnosti 4 000, , ,60 125,5 10 daň z příjmu právnických osob za obce 7 243, ,00 100,0 11 daň z nemovitostí , , ,32 77,7 12 poplatek za likvidaci komunálního odpadu , , ,22 99,3 13 poplatek ze psů 890,0 890, ,00 103,4 14 poplatek za užívání veřejného prostranství - odbor dopravy 400,0 400, ,00 99, odbor spr. majetku 800,0 800, ,00 152,9 16 poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 1 300, , ,00 161,7 17 odvod výtěžku z provozování loterií (za provozované VHP) 1 200, , ,04 81,0 18 správní poplatky - odbor dopravy , , ,00 105, odbor finanční 1 000, , ,00 75, stavební odbor 400,0 400, ,00 72, odbor správní - matrika, vydávání dokladů 2 200, , ,00 72, životní prostředí 400,0 400, ,00 47, živnostenský úřad 900,0 900, ,00 112, kancelář tajemníka (klientský servis) 1 100, , ,00 68, odbor sociálních věcí a zdravotnictví ,00 26 poplatek za znečišťování ovzduší 3 450,00 27 poplatek za uložení odpadů ,00 28 poplatek za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ,00 29 poplatek za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 9 313,00 30 Celkem daňové příjmy , , ,86 95,4 31 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 32 příjmy z pronájmu majetku a poskytování služeb 33 nájem - Městské lesy Chrudim, s. r. o. 500,0 500, ,00 133,4 34 návratná finanční výpomoc - Městské lesy Chrudim, s. r. o. (splátka) 900, ,00 100,0 35 bytové hospodářství - nájmy , , ,00 83,0 36 bytové hospodářství - služby 4 755, , ,76 66,4 37 nebytové hospodářství - nájmy 4 750, , ,04 125,9 38 nebytové hospodářství - služby 3 960, , ,35 67,8 39 nájmy ubytovna 500,0 500, ,00 110,0 40 služby ubytovna 160,0 160, ,00 121,2 41 nájmy z pozemků 800,0 800, ,50 73,2 42 nájem - Sportovní areály města Chrudim, s. r. o. 500,0 500, ,00 100,0 43 příjmy ze zhodnocení dočasně volných fin. prostředků - úroky 1 000, , ,91 115,6 44 přijaté sankční platby - městská policie 900,0 900, ,00 117, odbor dopravy (za dopravní přestupky) 1 600, , ,73 120, odbor správní (komise pro projed. přest.+ doklady) 165,0 165, ,00 61, odbor stavební 100,0 100, ,00 3, živnostenský úřad 300,0 300, ,00 176, odbor životního prostředí 100,0 100, ,00 288, odbor školství, kultury, sportu a památkové péče 6 500, kancelář tajemníka 5 081, odbor finanční 3 947, odbor sociálních věcí a zdravotnictví 200,00 54 náhrada od Bytového družstva na splátky úroků 339,1 339, ,24 91,9 55 náhrada od Bytového družstva na splátky úvěru 707,8 707, ,76 91,5 56 odvody PO - ZUŠ (odvod z FRIM) 100,0 100, ,00 100,0

9 Název odboru - text Rozpočet na rok 2010 Rozpočet po změnách k v tis. Kč Skutečnost k v Kč % k RU 57 přijaté pojistné náhrady 1 121, ,00 123,8 58 ostatní nedaňové příjmy a přijaté náhrady 633, ,67 409,7 59 neinvestiční dar - od Ing. Libého a fa INSTOP, spol. s r. o., Elektrárny Opatovice a. s. na "Chrudim hraje" 145, ,00 100,0 60 příjmy z prodeje zboží IC 10, , ,0 61 pronájem kanalizace a plynového zařízení 1,0 1, ,00 110,0 62 příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 95, ,00 100, grant z revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí na "Jednej lokálně, mysli globálně aneb mysli do budoucna" grant z revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí na "MACHR" Místní agenda 21 v Chrudimi 657, ,00 100,0 601, ,00 100,0 65 dědictví po p. Charvátovi ,80 66 výhra v soutěži LivCom 276, ,88 100,0 67 přijaté vratky transferů (přeplatky soc. dávek k odvodu do SR) ,68 68 příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 1 561,00 69 příjmy z poskytnutých služeb (sociální fond) ,00 70 vratky finančních prostředků příspěvku OŠK ,00 71 konference kvality ve veřejné správě ,00 72 splátky půjček (FRB) ,51 73 splátky půjček (SF) ,00 74 Celkem nedaňové příjmy , , ,83 104,2 75 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 76 příjmy z prodeje pozemků 8 000, , ,00 44,4 77 příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 3 000, , ,00 18,4 78 příjmy z prodeje movitého majetku 12, ,00 238,1 79 příjmy z prodeje bytů ,00 80 dar od Elektrárny Opatovice, a. s. na výstavbu Domu na půl cesty 50, ,00 100,0 81 Celkem kapitálové příjmy , , ,00 38,9 82 PŘIJATÉ DOTACE 83 neinv. přijaté dotace v rámci souhrn. fin. vztahu , , ,00 100,0 84 v tom: na výkon státní správy (vlastní správní obvod) , , ,00 100,0 85 na školství 4 303, , ,00 100,0 86 na výkon státní správy - rozšířená působnost , , ,00 100,0 87 neinvestiční přijaté dotace od obcí (příspěvky na žáky) 2 100, , ,00 100,0 88 neinvestiční přijaté dotace od obcí (veřejnoprávní smlouvy) 100,0 130, ,00 160, neinv. dotace z VPS (soc.-právní ochrana dětí a výkon agendy státní správy v oblasti sociálních služeb, volby do Parlamentu ČR, volby do zastupitelstev, SLBD) neinv. dotace ze státního rozpočtu (lesní hospodář, zvýšené náklady na meliorace, sociální dávky, zdravé město, revitalizace starého ramene řeky Chrudimky, digitální lesní plán, přehlídka dětských souborů, program MPR a MPZ) inv. dotace ze státního rozpočtu (lesní plán, nový územní plán, revitalizace starého ramene řeky Chrudimky, IPRM) neinvestiční dotace od krajů (Loutkářská Chrudim, regionální funkce knihoven, zdravé město, Zelený Pardoubek, restaurování soch, JSDH, informační centrum, ZŠ Dr. Malíka, ZUŠ, Základní spec. škola - dotace EU prostř. kraje) 8 781, ,00 100, , ,38 97, , ,83 100, , ,05 100,0 93 investiční dotace od krajů (ZUŠ - dotace EU) 180, ,00 100, dotace EU - marketing cestovního ruchu, postupné náhrady z předfinancování 1. etapy 2009 neinv. dotace EU (Kostel sv. Josefa - MBS, Zlatá stezka, Klášterní zahrady, Rekreační lesy Podhůra) 729,1 0,0 0,00 268, ,70 100,0 96 inv. dotace EU (Dům na půl cesty, Cyklostezka Chrudim - Medlešice, Kostel sv. Josefa - MBS, Zlatá stezka, Klášterní zahrady, Rekreační lesy Podhůra) , ,37 100, neinv. dotace ze státních fondů - revitalizace starého ramene řeky Chrudimky 3, ,18 100,3 inv. dotace ze státních fondů (revitalizace starého ramene řeky Chrudimky, přechod - cyklostezka 1/37) 346, ,57 100,0 99 dotace od města Olešnice 9, ,02 99,8

10 Název odboru - text Rozpočet na rok 2010 Rozpočet po změnách k v tis. Kč Skutečnost k v Kč % k RU 100 depozito - mzdy r , Celkem přijaté dotace , , ,10 98,6 102 CELKEM PŘÍJMY PO KONSOLIDACI , , ,79 96,7 103 PŘEVODY FONDŮ A FINANCOVÁNÍ 104 převody rezerv zapojené v rozpočtu celkem , , ,78 81,2 105 použití prostředků z výsledku hospodaření minulých let v běžném rozpočtu , , ,00 100,0 106 podíl do sociálního fondu 2 242, , ,00 100,0 107 použití prostředků FRB 1 274, , ,00 61,2 108 vratka prostředků FRB (doplatek za nový územní plán) , ,00 100,0 109 přijetí úvěrů na předfinancování dotací z EU (postupné splátky z vyúčtovaných finančních prostředků - revolving) , , ,81 70,4 110 použití prostředků hosp. minulých let na odvod finančního vypořádání 1 661, ,12 100,0 111 zapojení prostředků hosp. minulých let nad rámec rozpočtu , ,66 45,4 112 zapojení a použití sociálního fondu 3 056, ,00 90,2 113 zapojení FRB - půjčky 565, ,00 100,0 114 Celkem převody fondů a přijaté úvěry , , ,59 73,3 115 ZDROJE CELKEM , , ,38 92,2

11 II. V Ý D A J E Název odboru - text Rozpočet na rok 2010 Rozpočet po změnách k v tis. Kč Skutečnost k v Kč % k RU Útvar interního auditu 0,0 0,0 0,00 0, Odbor kanceláře tajemníka , , ,88 94,5 118 Kancelář tajemníka , , ,21 97,5 119 Kancelář tajemníka - Oddělení hospodářské správy , , ,67 85, Odbor finanční , , ,31 98, Odbor správy majetku , , ,03 89, Odbor územního plánování a regionálního rozvoje , , ,29 93,7 123 z toho: služby zajišťované TS s. r. o , , ,20 99, Odbor školství a kultury , , ,45 99,6 125 příspěvkové organizace řízené OŠK celkem , , ,45 100,0 126 z toho: MŠ Strojařů 1 025, , ,00 100,0 127 MŠ Sv. Čecha 930,0 997, ,00 100,0 128 MŠ Na Valech 975, , ,00 100,0 129 MŠ U Stadionu 900,0 900, ,00 100,0 130 MŠ Víta Nejedlého 710,0 710, ,00 100,0 131 MŠ Dr. Jana Malíka 1 080, , ,00 100,0 132 ZŠ Sladkovského 2 110, , ,89 100,0 133 ZŠ Školní náměstí 1 910, , ,11 100,0 134 ZŠ Dr. Peška 2 935, , ,00 100,0 135 ZŠ U Stadionu 3 010, , ,00 100,0 136 ZŠ Dr. Malíka 2 875, , ,35 100,0 137 Základní umělecká škola 1 154, ,00 100,0 138 Speciální základní škola 1 100, , ,70 100,0 139 Chrudimská beseda 8 900, , ,40 100,0 140 Městská knihovna 7 580, , ,00 100, Odbor investic , , ,00 81, Odbor správní 105, , ,24 92, Odbor životního prostředí 1 210, , ,10 86, Odbor dopravy 5 730, , ,00 92, Stavební odbor 150,0 76,0 0,00 0, Obecní živnostenský úřad 0,0 0,0 0,00 0, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví , , ,38 96,6 148 z toho: Centrum sociálních služeb a pomoci , , ,00 100,0 149 sociální dávky , ,00 96, Orgán obce - MĚSTSKÁ POLICIE 1 236, , ,70 95,6 151 V Ý D A J E C E L K E M , , ,38 92,2 152 z toho: VÝDAJE PO KONSOLIDACI , , ,14 91,6 153 FINANCOVÁNÍ - podíly do fondů (FRB, SF) 2 242, , ,00 100,0 154 FINANCOVÁNÍ - splátky úvěrů celkem , , ,24 100,0

12 III. PODROBNÉ ČLENĚNÍ VÝDAJŮ Název odboru - text Rozpočet na rok 2010 Rozpočet po změnách k v tis. Kč Skutečnost k v Kč % k RU Útvar interního auditu Kancelář tajemníka 157 SPRÁVA 158 platy zaměstnanců , , ,00 99,2 159 náhrada platu při DNP 734,0 658, ,00 37,1 160 ostatní osobní výdaje 350,0 370, ,00 94,0 161 pojistné - sociální zabezpečení , , ,00 97,1 162 pojistné - zdravotní pojištění 5 060, , ,00 99,5 163 odstupné 154, ,00 99,6 164 povinné pojištění placené zaměstnavatelem 280,0 330, ,00 90,9 165 cestovné - tuzemsko 260,0 272, ,00 96,5 166 pracovní cesty zaměstnanců do zahraničí - cestovné 50,0 107, ,35 98,0 167 náhrada škod - pracovní úrazy 50,0 50,0 0,00 0,0 168 ostatní platy - refundace 5,0 5,0 0,00 0,0 169 Celkem , , ,35 98,2 170 ZASTUPITELSTVA OBCÍ 171 platy 4 052, , ,00 87,8 172 pojistné - sociální zabezpečení 590,0 632, ,00 100,0 173 pojistné - zdravotní pojištění 267,0 269, ,00 100,0 174 cestovné - tuzemsko 100,0 95, ,00 72,3 175 cestovné do zahraničí - zastupitelé 150,0 109, ,71 86,9 176 refundace platu zastupitelů 20,0 20,0 0,00 0,0 177 výdaje spojené s cestami komisí do zahraničí a návštěvami ze zahraničí 400,0 452, ,94 98,9 178 konference 5,0 19, ,00 73,5 179 osadní výbory 5,0 14, ,00 64,3 180 Celkem 5 589, , ,65 90,0 181 MĚSTSKÁ POLICIE 182 platy zaměstnanců 5 957, , ,00 99,0 183 náhrada platu při DNP 157,0 37, ,00 21,6 184 pojistné - sociální zabezpečení 1 489, , ,00 100,0 185 pojistné - zdravotní pojištění 536,0 657, ,00 95,2 186 pracovní úrazy - odškodnění 50,0 50, ,00 35,9 187 Celkem 8 189, , ,00 98,3 188 CIVILNÍ OCHRANA 189 ostatní osobní výdaje 10,0 10, ,00 72,0 190 sociální a zdravotní pojištění 3,5 3,5 0,00 0,0 191 nákup materiálu 30,0 74, ,00 99,9 192 drobný dlouhodobý hmotný (investiční) majetek 5, ,00 100,5 193 Celkem 43,5 93, ,00 93,2 194 POŽÁRNÍ OCHRANA 195 ostatní osobní výdaje 92,0 92, ,00 97,9 196 sociální a zdravotní pojištění 32,0 32, ,00 28,1 197 refundace mezd 24,0 24, ,00 5,4 198 výstroj hasičů 94,0 196, ,20 99,2 199 peněžitý dar pro hasiče dle dohod 115,0 115, ,00 100,0 200 cestovné a stravné včetně občerstvení při zásazích 7,0 7, ,00 22,4 201 knihy, tisk 2,0 2, ,00 72,5 202 drobný dlouhodobý hmotný (investiční) majetek 3,0 7, ,00 99,7 203 nákup materiálu 72,9 70, ,60 101,1

13 Název odboru - text Rozpočet na rok 2010 Rozpočet po změnách k v tis. Kč Skutečnost k v Kč % k RU 204 pohonné hmoty, mazadla, oleje 60,0 71, ,41 94,3 205 služby telekomunikací a radiokomunikací 14,0 14, ,00 89,3 206 pojištění havarijní 62,0 62, ,00 98,4 207 školení 29,6 24, ,00 100,0 208 nákup služeb 37,8 48, ,00 96,2 209 opravy a udržování 120,0 144, ,00 96,2 210 Celkem 765,3 910, ,21 92,5 211 KRIZOVÉ ŘÍZENÍ 212 ostatní správa v oblasti krizového řízení nákup materiálu 10,0 10, ,00 22, nákup služeb, oprava a údržba 70,0 70, ,00 2, služby telekomunikací a radiokomunikací 127,0 77, ,00 28, pohoštění 30,0 30, ,00 34,1 217 Celkem 237,0 187, ,00 19,3 218 ZÁKLADNÍ ŠKOLY 219 ostatní osobní výdaje - dovoz obědů ZŠ Husova a ZŠ Školní nám. 25,0 38, ,00 91,8 220 pojistné na zdravotní a sociální pojištění 9,0 16, ,00 65,2 221 Celkem 34,0 54, ,00 83,9 222 OSTATNÍ ČINNOST V KULTUŘE 223 ostatní osobní výdaje (vedení kroniky, ) 30,0 30, ,00 58,7 224 pojistné - sociální zabezpečení 7,0 7,0 0,00 0,0 225 pojistné - zdravotní pojištění 3,0 3,0 0,00 0,0 226 Celkem 40,0 40, ,00 44,0 227 VEŘEJNÁ ZELEŇ, DOMOVNÍCI, TOPIČI 228 ostatní osobní výdaje 120,0 176, ,00 91,5 229 pojistné - sociální zabezpečení 30,0 30, ,00 68,6 230 pojistné - zdravotní pojištění 11,0 11, ,00 67,3 231 Celkem 161,0 217, ,00 87,1 232 Celkem za kancelář tajemníka , , ,21 97,5 233 Kancelář tajemníka - Oddělení hospodářské správy 234 SPRÁVA 235 prádlo, obuv 20,0 23, ,00 99,5 236 knihy, tisk 180,0 199, ,48 88,9 237 drobný dlouhodobý hmotný (investiční) majetek 800,0 799, ,80 87,4 238 nákup materiálu 1 480, , ,84 99,5 239 voda 400,0 374, ,85 64,1 240 pára 1 000, , ,75 92,8 241 plyn 170,0 170, ,56 64,9 242 el. energie 1 800, , ,30 74,0 243 pohonné hmoty, mazadla, oleje 450,0 496, ,52 85,5 244 služby pošt 2 550, , ,60 83,8 245 služby telekomunikací a radiokomunikací 1 500, , ,92 74,6 246 pojištění majetku a ostatní pojištění 1 300, , ,00 88,4 247 právní služby 435,0 435, ,00 21,8 248 školení 740,0 830, ,00 82,0 249 nákup služeb 5 100, , ,04 91,2 250 výdaje kryté sociálním fondem (stravenky, dovolená, odměny, pojištění) 2 080, ,00 97,4 251 výdaje kryté sociálním fondem (nákup služeb, vzdělávání, půjčky, sociální příspěvek, zdravotně prev. péče, rekreační objekty) 976, ,00 74,9 252 daň z nemovitostí - chata Ústupky a Luže 4,0 4,0 0,00 0,0

14 Název odboru - text Rozpočet na rok 2010 Rozpočet po změnách k v tis. Kč Skutečnost k v Kč % k RU 253 opravy a udržování 1 600, , ,12 94,7 254 software do 60 tis. Kč 650,0 712, ,60 108,4 255 software nad 60 tis. Kč 850,0 773, ,00 32,6 256 pohoštění 250,0 250, ,76 69,7 257 ošatné 35,0 40, ,00 88,1 258 dary 50,0 50, ,00 28,7 259 konference 25,0 30, ,00 94,1 260 konference kvality 14, ,00 99,8 261 platby daní a poplatků, nákup kolků 60,0 54, ,00 25,7 262 odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat osoby ZP 100,0 100, ,00 57,2 263 technické zhodnocení budov, metropolitní síť 350, , ,00 98,7 264 kancelářská technika - kopírovací stroj, frankovací stroj 1 600,0 305, ,00 99,8 265 dopravní prostředky - os. auta 600,0 600, ,05 100,0 266 výpočetní technika, síťové propojení budov MěÚ 2 200, , ,03 100,0 267 výdaje spojené se zahraničními návštěvami (návštěvy ze zahraničí v ČR) 150,0 150, ,00 11,1 268 členský příspěvek Českému institutu interních auditorů 6,0 6, ,00 100,0 269 ochranné pomůcky 40,0 34, ,00 45,1 270 kurzové ztráty 5 417, falešná bankovka 1, ,00 100,0 272 rezervy - nevyčerpaná dotace SPOD 478,4 0,00 0,0 273 Celkem , , ,69 84,4 274 Chrudimský zpravodaj 275 tisk 660,0 660, ,48 75,5 276 roznáška 90,0 90, ,50 86,8 277 ostatní osobní výdaje - korektura 30,0 30, ,00 61,3 278 Celkem 780,0 780, ,98 76,2 279 PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM 280 podíl do sociálního fondu 2 242, , ,00 100,0 281 Celkem 2 242, , ,00 100,0 282 Celkem za Oddělení hospodářské správy , , ,67 85,2 283 Celkem za Odbor kanceláře tajemníka , , ,88 94, Odbor finanční 285 příspěvky - Svaz měst a obcí, Sdruž. hist. sídel, RRA, Zdravé město, ,0 230, ,70 76,4 286 nákup služeb - bankovní a poštovní poplatky, ,0 600, ,29 60,3 287 nákup služeb - rezervace finančních prostředků (smlouva o úvěru) 550,0 600, ,24 94,8 288 daň z převodu nemovitostí 900,0 210, ,00 94,7 289 náhrady placené obyvatelstvu 5,0 5,0 0,00 0,0 290 nákup služeb (výběrové řízení aj.) 10,0 10,0 0,00 0,0 291 audit 100,0 120, ,00 96,7 292 daň z příjmů právnických osob za obec 7 243, ,00 100,0 293 odvod z finančního vypořádání 1 661, ,12 100,0 294 daň z přidané hodnoty 100,0 695, ,00 84,7 295 pronájem bankovní schránky 2,0 2,0 0,00 0,0 296 návratná finanční výpomoc pro Městské lesy Chrudim 900, ,00 100,0 297 úroky z kreditně debetního účtu - ČSOB 70,0 30, ,46 13,4 298 Investiční dotace Chrudimské nemocnici 2 000, ,00 100,0 299 Celkem 2 567, , ,81 96,6 300 Splátky úvěrů a platby úroků - Česká spořitelna 301 úroky z úvěru na rozvoj PZ (výkup pozemků a zainvest. PZ Sever) 320,5 210, ,90 51,1

15 Název odboru - text Rozpočet na rok 2010 Rozpočet po změnách k v tis. Kč Skutečnost k v Kč % k RU 302 splátky úvěru na rozvoj PZ (výkup pozemků a zainvest. PZ Sever) 4 080, , ,00 100,0 303 úroky z úvěru - rekonstrukce atletické dráhy na stadionu AFK Chrudim 38,5 28, ,70 68,4 304 splátky úvěru - rekonstrukce atletické dráhy na stadionu AFK Chrudim 2 044, , ,00 100,0 305 úroky z úvěru - předfinancování projektů z EU I 1 020,0 920, ,60 92,3 306 splátky úvěru - předfinancování projektů z EU I , ,32 100,0 307 úroky z úvěru - předfinancování projektů z EU II 1 845, , ,83 66,5 308 splátky úvěru - předfinancování projektů z EU II , ,68 100,0 309 Celkem platby do ČS 9 348, , ,03 99,0 310 Splátky úvěrů a platby úroků - Komerční banka 311 úroky z úvěru KB - bytové jednotky (Rozhledna) 339,1 339, ,76 100,0 312 splátky úvěru KB - bytové jednotky (Rozhledna) 707,8 707, ,24 100, úroky z úvěru - přístupová komunikace k areálu bývalé Transporty - napojení PZ splátky úvěru - přístupová komunikace k areálu bývalé Transporty - napojení PZ 584,9 344, ,47 84, , , ,00 100,0 315 Celkem platby do KB 5 111, , ,47 98,9 316 Celkem za Odbor finanční , , ,31 98, Odbor správy majetku 318 NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM MĚSTA 319 stěhování ve veřejném zájmu 4,0 2,0 0,00 0,0 320 kolky 10,0 10, ,00 60,0 321 soudní a správní poplatky 30,0 280, ,00 42,9 322 daň z nemovitostí 50,0 52, ,00 96,9 323 znalecké posudky, právní služby 110,0 140, ,00 86,7 324 geometrické plány 200,0 170, ,00 67,8 325 výkupy pozemků 9 000, , ,00 99,8 326 výkupy ostatních nemovitostí 1 000,0 38,0 0,00 0,0 327 výkup kanalizačního a vodovodního řadu 40,0 40,0 0,00 0,0 328 věcná břemena 40,0 40,0 0,00 0,0 329 nájem za kamerový systém a městský informační systém 80,0 80, ,20 68,8 330 nájem za nebytové prostory 80,0 80, ,30 74,2 331 nájem za pozemky 40,0 40, ,00 56,6 332 výdaje na mimořádné škody na majetku města v souvislosti s uplatňováním pojistných událostí 100,0 450, ,10 66,1 333 lesní hospodářský plán 200,0 336, ,30 58,7 334 provozní dotace Městským lesům - Rekreační lesy Podhůra 500,0 500, ,00 100,0 335 vrácení přijatých finančních prostředků společnosti CS Terminál, s. r. o , ,00 100,0 336 výdaje na mimořádné škody - likvidace černé stavby 50, ,00 94,6 337 Provozní výdaje spojené s užíváním bytů, ubytoven, nocleháren a nebytových prostor: 338 voda 2 700, , ,00 84,6 339 teplo + TUV 2 580, , ,00 96,6 340 plyn 850,0 750, ,66 62,6 341 el. energie 1 500, , ,00 79,0 342 nákup drobného dlouhodobého majetku a ostatního materiálu 50,0 50, ,00 39,6 343 příspěvky do FO + zálohy na služby 650,0 650, ,00 86,6 344 ostraha objektu čp. 1114/IV 1 200, , ,92 97,8 345 Bytové a nebytové hospodářství + ubytovna 346 služby, revize, údržba bytového fondu 4 900, , ,50 87,3 347 služby, revize, údržba nebytového fondu 3 100, , ,85 94,8 348 služby, revize, údržba ubytovny 250,0 244, ,20 25,6 349 sanace omítek DPS Soukenická 150,0 0,0 0, elektrofyzikální vysoušeč zdiva 156, ,00 100,0 351 oprava elektroinst. výtahu DPS v ul. Obce Ležáků čp ,0 200, ,00 96,1

16 Název odboru - text Rozpočet na rok 2010 Rozpočet po změnách k v tis. Kč Skutečnost k v Kč % k RU 352 oprava výměníku topení v Městském parku čp ,0 200, ,00 99,9 353 Celkem , , ,03 89,5 354 Celkem za Odbor správy majetku , , ,03 89, Odbor ÚP a regionálního rozvoje 356 REGIONÁLNÍ ROZVOJ 357 zajištění soc. pohřbů 25,0 25, ,00 75,0 358 zásobníky pro sáčky na psí exkrementy 20,0 20, ,20 68,8 359 nové směrovky 10,0 10, ,00 17,9 360 tašky a sáčky na psí exkrementy 100,0 100, ,90 99,6 361 známky pro psy 25,0 25, ,00 99,0 362 deratizace 200,0 200, ,00 60,9 363 konzultační, poradenské a právní služby - průmyslová zóna 3,0 3, ,00 81,9 364 tisk informačního materiálu 40,0 40, ,00 100,0 365 renovace stávajících směrovek 5,0 5, ,00 59,8 366 účastnický poplatek - mikroregion 240,0 231, ,00 100,0 367 útulky psů 780,0 654, ,00 93,4 368 Informační centrum - účastnický poplatek asociace IC 4,0 4, ,00 100,0 369 poradenská činnost pro dotace z EU 500,0 206, ,00 97,6 370 Marketing turistické oblasti Chrudimsko-Hlinecko (předfinancování dotace z fondů EU) 1 300, , ,23 100,0 371 udržitelnost stránek 107,1 109, ,00 100,0 372 technická příprava BIGBOARD 30,0 0,0 0, podpora rozvoje cestovního ruchu 798,0 770, ,49 97,6 374 regiontour, výstavy, veletrhy 60,0 0,0 0, propagace - materiál, služby 500,0 488, ,40 99,1 376 informační centrum - nákup zboží 110,0 101, ,80 92,1 377 informační centrum - činnost a provoz 112, ,00 100,0 378 odtahy aut, ekologická likvidace 150,0 150, ,00 22,9 379 půjčky FRB 565, ,00 100,0 380 Rekreační lesy Podhůra - odvod do rozpočtu Regionální rady 161, ,17 99,9 381 Celkem 5 007, , ,19 94,1 382 ZDRAVÉ MĚSTO 383 mzdy, materiál, služby, občerstvení, dary, poplatky 125,0 263, ,80 94,0 384 Běh naděje, ETM a EDBA 40,0 40, ,00 79,6 385 grant "Kvetoucí město" 10,0 10, ,00 57,0 386 předfinancování dotace z revolvingového účtu MŽP 350, , ,10 55,8 387 Celkem 525, , ,90 62,4 388 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 389 reprografické práce, podklady z KrÚ, publikace 90,0 90,0 120,00 0,1 390 změny územního plánu 350,0 350, ,00 41,1 391 územní a dopravní studie, dokumentace k územnímu rozhodnutí 3 500, , ,00 64,8 392 nový územní plán 1 274, , ,00 61,2 393 služby architekta 200,0 200, ,00 100,0 394 konzultační, poradenské a právní služby 90,0 0,0 0, změna regulačního plánu MPZ 248,0 248, ,00 81,3 396 tisk map města Chrudim 90,0 0,00 0,0 397 Celkem 5 752, , ,00 62,4 398 TECHNICKÉ SLUŽBY CHRUDIM 2000, spol. s r. o. 399 čištění města , , ,14 100,0 400 veřejné osvětlení 8 756, , ,92 100,0 401 správa hřbitovů 1 962, , ,95 100,0 402 veřejné WC 1 102, , ,06 100,0

17 Název odboru - text Rozpočet na rok 2010 Rozpočet po změnách k v tis. Kč Skutečnost k v Kč % k RU 403 sběrný dvůr 2 093, , ,96 100,0 404 svoz TDO 8 956, , ,00 100,0 405 mimořádné akce 287,0 287, ,31 95,1 406 veřejný rozhlas 274,7 274, ,86 93,0 407 Celkem , , ,20 99,9 408 Celkem za Odbor územního plánu a regionál. rozvoje , , ,29 93, Odbor školství a kultury 410 ŠKOLSTVÍ 411 MATEŘSKÉ ŠKOLY 412 neinvestiční příspěvky na činnost 413 MŠ Strojařů 1 025, , ,00 100,0 414 MŠ Svatopluka Čecha 930,0 932, ,00 100,0 415 MŠ Na Valech 975, , ,00 100,0 416 MŠ U Stadionu 900,0 900, ,00 100,0 417 MŠ Víta Nejedlého 710,0 710, ,00 100,0 418 MŠ Dr. Jana Malíka 1 080, , ,00 100,0 419 Celkem 5 620, , ,00 100,0 420 MATEŘSKÉ ŠKOLY 421 investiční příspěvky od zřizovatele 422 MŠ Strojařů 60, ,00 100,0 423 MŠ Svatopluka Čecha 65, ,00 100,0 424 Celkem 125, ,00 100,0 425 ZÁKLADNÍ ŠKOLY se ŠKOLNÍMI JÍDELNAMI 426 neinvestiční příspěvky na činnost 427 ZŠ Sladkovského 2 110, , ,89 100,0 428 ZŠ Školní náměstí 1 910, , ,11 100,0 429 ZŠ Dr. Peška 2 935, , ,00 100,0 430 ZŠ U Stadionu 3 010, , ,00 100,0 431 ZŠ Dr. Malíka 2 875, , ,35 100,0 432 Celkem , , ,35 100,0 433 SPECIÁLNÍ ŠKOLA 434 neinvestiční příspěvek na činnost 1 100, , ,70 100,0 435 Celkem 1 100, , ,70 100,0 436 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA (dotace EU) 437 neinvestiční příspěvek 974, ,00 100,0 438 investiční příspěvek 180, ,00 100,0 439 Celkem 1 154, ,00 100,0 440 VÝDAJE ODBORU 441 DDHM - řešení havarijních situací během roku - MŠ 90,0 0,0 0,00 0,0 442 DHM - řešení havarijních situací během roku - MŠ 150,0 0,0 0,00 0,0 443 služby (v MŠ v případě havárií) 15,0 0,0 0,00 0,0 444 DDHM - řešení havarijních situací během roku - ZŠ 100,0 0,0 0,00 0,0 445 DHM - řešení havarijních situací během roku - ZŠ 200,0 0,0 0,00 0,0 446 služby (v ZŠ v případě havárií) 15,0 10,0 0,00 0,0 447 nákup kolků, ostatní výdaje 10,0 10, ,00 90,0 448 Celkem 580,0 20, ,00 45,0 449 Celkem š k o l s t v í , , ,05 100,0

18 Název odboru - text Rozpočet na rok 2010 Rozpočet po změnách k v tis. Kč Skutečnost k v Kč % k RU 450 CHRUDIMSKÁ BESEDA 451 neinvestiční příspěvek na činnost 8 900, , ,00 100,0 452 investiční příspěvek 69, ,40 100,0 453 Celkem 8 900, , ,40 100,0 454 MĚSTSKÁ KNIHOVNA 455 neinvestiční příspěvek na činnost 7 580, , ,00 100,0 456 Celkem 7 580, , ,00 100,0 457 OSTATNÍ ČINNOST V KULTUŘE 458 nákup materiálu 54,0 32, ,00 68,3 459 nákup služeb 108,0 187, ,00 99,5 460 nákup pohoštění 3,0 3, ,00 99,4 461 věcné dary (Osobnost města, Královna KVM, Mateřinka) 63,0 43, ,00 87,4 462 umělecký návrh ceny Osobnost města 10,0 0,00 0,0 463 příspěvek DSO Královna věnných měst 25,0 125, ,00 100,0 464 činnost kronikáře 70,0 70, ,00 100,0 465 umělecko-historické a další odborné konzultace k Muzeu barokních soch 250,0 223, ,00 62,4 466 znalecké posudky soch - Muzeum barokních soch 100,0 35, ,00 69,6 467 pojištění zapůjčených exponátů 120,0 120, ,00 58,7 468 Kapucínská konference k 345. výročí vzniku kostela sv. Josefa 30,0 0,0 0,00 0,0 469 Chrudimský rok divadla a filmu ,0 40, ,00 100,0 470 nákup uměleckých předmětů 105, ,00 90,5 471 Chrudimský PANTEON - vestibul MUZEA 150,0 530, ,00 99,6 472 Kniha Chrudim..od středu ke svému okraji.., příspěvek na knihu "Příběh věže" ( ) 350,0 282, ,00 100,0 473 posudek památkové péče 10, ,00 70,0 474 Regenerace městských památkových zón a městských památkových rezervací - neinv. příspěvek p. Novotný 144, ,00 100,0 475 Celkem 1 723, , ,00 90,5 476 ZÁMEK MEDLEŠICE 477 elektrická energie 55,0 57, ,00 98,6 478 Celkem 55,0 57, ,00 98,6 479 GRANTY, OSTATNÍ DOTACE A PŘÍSPĚVKY 480 příspěvky na podporu sportu a tělovýchovy 2 005, , ,00 98,8 481 kulturní dotace 645,0 645, ,00 100,0 482 poskytnutí grantů 250,0 250, ,00 100,0 483 příspěvky a dotace ostatním obč. sdružením 350,0 325, ,00 93,8 484 PŘÍMÉ DOTACE celkem (řádky ) 3 020, , ,00 100,0 485 AFK Chrudim 1 200, , ,00 100,0 486 Občanské sdružení Altus 130,0 330, ,00 100,0 487 Šance pro Tebe 530,0 530, ,00 100,0 488 Mama klub Chrudim 90,0 90, ,00 100,0 489 Rytmus - Chrudim, o. p. s. 100,0 100, ,00 100,0 490 Centrum J. J. Pestalozziho, o. p. s. 500,0 500, ,00 100,0 491 Oblastní spolek ČČK Chrudim 100,0 100, ,00 100,0 492 Farní charita Chrudim 100,0 100, ,00 100,0 493 Vodní záchranná služba ČČK 20,0 20, ,00 100,0 494 SOPRE CR 100,0 100, ,00 100,0 495 Smíření 100,0 100, ,00 100,0 496 ZO ČSOP Habrov 50,0 50, ,00 100,0 497 Regionální muzeum 45, ,00 100,0 498 příspěvky a dary RM a ZM 130,0 155, ,00 98,7 499 investiční dotace pro Aeroklub ČR Chrudim na nákup kolového traktoru a mulčovače 150,0 150, ,00 100,0

19 Název odboru - text Rozpočet na rok 2010 Rozpočet po změnách k v tis. Kč Skutečnost k v Kč % k RU 500 neinvestiční dotace Římskokatolické farnosti arciděkanství Chrudim na rekonstrukci kostela Nanebevzetí Panny Marie 250,0 500, ,00 100,0 501 HC Chrudim, s. r. o , ,00 100,0 502 Celkem 6 800, , ,00 99,5 503 SPORTOVNÍ AREÁLY MĚSTA CHRUDIM, s. r. o. 504 dotace na provoz , , ,00 100,0 505 dotace na nájem 500,0 500, ,00 100,0 506 Celkem , , ,00 100, Celkem k u l t u r a , , ,40 99,5 509 Celkem za Odbor školství a kultury , , ,45 99, Odbor investic 511 SILNICE včetně MK 512 plošné výspravy místních komunikací 2 000, , ,00 98,3 513 lokální výspravy místních komunikací, běžná údržba 2 000, , ,80 99,8 514 údržba mostů, oprava a čištění uličních vpustí, havárie MK 1 000, , ,00 92,0 515 revize mostů 100,0 0,0 0,00 0,0 516 rekonstrukce ulice Střelecká, Chrudim , , ,00 99,8 517 rekonstrukce ulice Jasmínová, Markovice 112, ,00 100,0 518 rekonstrukce ulice Šeříková, Markovice 1 500, , ,00 99,1 519 rekonstrukce komunikace ul. Dr. Malíka - přechod u školy 1 500,0 860, ,00 100,0 520 dočasné stavební úpravy ul. Pardubická, Chrudim 590, ,00 99,8 521 instalace retardérů ul. Vaňkova a ul. Na Výsluní 0,0 160, ,20 74,9 522 Celkem , , ,00 98,6 523 PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY 524 oprava autobusových zastávek nespecifikovaně 100,0 300, ,80 99,4 525 Celkem 100,0 300, ,80 99,4 526 OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KOMUNIKACÍ 527 běžná údržba chodníků 2 150, , ,80 99,0 528 údržba parkovišť 200,0 250, ,00 99,5 529 výstavba bezbariérových přechodů 300,0 300, ,00 91,2 530 rekreační lesy Podhůra modernizace cest (dotace EU, kryto úvěrem) 33, , ,00 99,8 531 dočasné stavební úpravy Školní náměstí, Chrudim 1 439, ,00 100,0 532 regenerace sídliště U Stadionu 0,0 68, ,00 99,9 533 přechod přes I/17 a prodloužení cyklostezky 0, , ,00 72,9 534 Celkem 2 683, , ,80 93,2 535 PITNÁ VODA 536 zhotovení vodovodní přípojky na Tyršově náměstí 50, ,00 90,5 537 Celkem 50, ,00 90,5 538 ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD 539 opravy, údržba a výstavba kanalizací nespecifikovaně 2 500, , ,00 98,4 540 vklad do VaKu - výstavba kanalizace ul. Moravská 4 000,0 0,0 0, výstavba kanalizace ul. Moravská 2 330, ,00 100,0 542 Celkem 6 500, , ,00 99,2 543 ÚPRAVY DROBNÝCH VODNÍCH TOKŮ 544 náhon - běžná údržba a oprava 162,0 162, ,00 65,4 545 Celkem 162,0 162, ,00 65,4 546 MATEŘSKÉ ŠKOLY

20 Název odboru - text Rozpočet na rok 2010 Rozpočet po změnách k v tis. Kč Skutečnost k v Kč % k RU 547 údržba a opravy hřišť v mateřských školách 270,0 370, ,00 72,8 548 rekonstrukce stávajících hřišť v mateřských školách 1 500, , ,00 99,7 549 oprava stropu MŠ Na Valech 500,0 325, ,00 94,6 550 stavební úpravy ZŠ Na Valech na MŠ 781, ,00 99,9 551 běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních: 552 MŠ Strojařů + MŠ Medlešice 495,0 569, ,00 98,6 553 MŠ Svatopluka Čecha 495,0 430, ,80 98,8 554 MŠ Na Valech + MŠ Sladkovského 495,0 495, ,60 98,8 555 MŠ U Stadionu 405,0 675, ,00 93,8 556 MŠ Víta Nejedlého 405,0 405, ,90 95,4 557 MŠ Dr. Malíka + MŠ Topol 495,0 595, ,60 99,1 558 Celkem 5 060, , ,90 96,5 559 ZÁKLADNÍ ŠKOLY 560 oprava střechy ZŠ Dr. Peška 1 300, , ,00 98,3 561 výdejna jídel ZŠ Sladkovského 240, ,00 99,8 562 běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních: 563 ZŠ Sladkovského + ZŠ Na Valech 504,0 710, ,10 95,5 564 ZŠ Husova + ZŠ Dr. Peška 585,0 670, ,50 98,1 565 ZŠ Školní náměstí 567,0 707, ,20 90,8 566 ZŠ U Stadionu 630,0 630, ,00 99,3 567 ZŠ Dr. Malíka 675,0 825, ,80 95,8 568 Celkem 4 261, , ,60 96,6 569 SPECIÁLNÍ ŠKOLA 570 běžná údržba a rekonstrukce 450,0 682, ,40 98,1 571 Celkem 450,0 682, ,40 98,1 572 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA 573 běžná údržba a rekonstrukce 243,0 238, ,40 94,2 574 Celkem 243,0 238, ,40 94,2 575 KINA 576 městské kino - běžná údržba a rekonstrukce 90,0 90, ,00 86,8 577 Celkem 90,0 90, ,00 86,8 578 ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ 579 knihovny - běžná údržba a rekonstrukce 297,0 467, ,80 98,7 580 Celkem 297,0 467, ,80 98,7 581 PAMÁTKY muzeum barokních soch - rekonstrukce kostela sv. Josefa (dotace EU, kryto úvěrem) doplnění rozvodů kanalizace, elektroinstalace a zdrav. techniky pro kostel sv. Josefa - suterénní prostory (mimo dosah dotace) , , ,12 100,0 405,0 406, ,00 99,9 584 oprava fasády ZŠ Školní náměstí - "Růžovka" 0, , ,33 93,9 585 běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních: 586 zámek Medlešice 90,0 90, ,80 79,7 587 divadlo K. Pippicha 450,0 670, ,30 93,7 588 muzeum - Chrudimská beseda čp ,0 690, ,10 95,6 589 opravy kulturních památek: 590 sochy 495,0 860, ,00 100,0 591 sochy - zhotovení výdusky 177, ,00 89,8 592 hradby 90,0 90, ,00 48,0 593 Celkem , , ,65 99,5

21 Název odboru - text Rozpočet na rok 2010 Rozpočet po změnách k v tis. Kč Skutečnost k v Kč % k RU 594 ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE 595 Spolkový dům - běžná údržba a rekonstrukce 50,0 50, ,00 59,3 596 Celkem 50,0 50, ,00 59,3 597 ROZHLAS A TELEVIZE 598 Výstavba veřejného rozhlasu ul. Vaňkova 150,0 150, ,00 50,9 599 Celkem 150,0 150, ,00 50,9 600 SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE 601 investiční dotace Sportovním areálům, s. r. o. na technické zhodnocení majetku města (řádky ): 2 100, , ,00 98,1 602 rekonstrukce hokejbalového hřiště Chrudim - I. etapa (plocha) 2 000, , ,00 99,9 603 rekonstrukce náhradního zdroje KPB 100,0 38,0 0,00 0,0 604 Celkem 2 100, , ,00 98,1 605 VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 606 běžná údržba stávajících dětských hřišť 540,0 740, ,60 86,9 607 rekonstrukce, výstavba a doplnění dětských hřišť 1 500, , ,00 87,5 608 Celkem 2 040, , ,60 87,3 609 BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ přestavba objektu čp. 490 ul. Rooseveltova, Chrudim (IPRM, dotace EU, kryto úvěrem) výměna oken a dveří domů v ulici Revoluční a Rooseveltova (IPRM,dotace EU, kryto úvěrem) , , ,29 38, , ,57 86,0 612 rekonstrukce čp. 593, ul. Revoluční (IPRM, dotace EU, kryto úvěrem) 456, ,00 100,0 613 rekonstrukce čp. 594, ul. Revoluční (IPRM, dotace EU, kryto úvěrem) 500, ,00 91,7 614 rekonstrukce čp. 540 a 595, ul. Rooseveltova (IPRM, dotace EU, kryto úvěrem) 536, ,20 99,9 615 Celkem , , ,06 43,2 616 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 617 rekonstrukce, doplnění a oprava veřejného osvětlení nespecifikovaně 405,0 540, ,10 96,6 618 rekonstrukce VO ul. Střelecká, Chrudim 1 000,0 450, ,00 93,3 619 rekonstrukce VO ul. Jasmínová, Markovice 98, ,00 98,6 620 rekonstrukce VO ul. Šeříková, Markovice 450,0 160, ,00 98,4 621 Celkem 1 855, , ,10 95,8 622 KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 623 projekty, průzkumy, technické pomoci obecné, příprava inv. akcí 6 142, , ,60 99,1 624 údržba nespecifikovaného majetku 270,0 370, ,00 93,2 625 projektové dokumentace - veřejné prostranství IPRM 53,0 0,00 0,0 rekonstrukce veřejných ploch lokalita Fibichova, Chrudim (IPRM, dotace EU, 626 kryto úvěrem) 0,0 297, ,00 99,6 627 regenerace sídliště U Stadionu 0,0 135, ,00 99,6 628 Celkem 6 412, , ,60 96,4 629 PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘ. ZELEŇ 630 shoz havraních hnízd 90,0 140, ,00 99,6 631 údržba a opravy odpočinkových míst 300,0 385, ,80 94,8 632 údržba trávníků 5 800, , ,18 87,3 633 údržba živých plotů 630,0 638, ,71 92,9 634 údržba stromů a keřových skupin 2 420, , ,40 99,3 635 údržba mobilních nádob a záhonů 440,0 440, ,20 87,8 636 výsadby stromů a keřů 200,0 200, ,80 51,5 637 inventarizace zeleně vč. posouzení provozně nebezp. stromů 350,0 350, ,00 97,1 638 rekonstrukce Klášterních zahrad a Zlaté stezky v Chrudimi (dotace EU, kryto úvěrem) 8 100, , ,20 98,5

22 Název odboru - text Rozpočet na rok 2010 Rozpočet po změnách k v tis. Kč Skutečnost k v Kč % k RU 639 regenerace vnitrobloku Pod Zbrojnicí, Chrudim 700, , ,00 99,9 640 regenerace vnitrobloku Víta Nejedlého, Chrudim 1 500,0 0,0 0,00 0,0 641 regenerace odpočinkového místa ul. Sv. Čecha 500,0 500, ,00 100,0 642 regenerace sídliště U Stadionu 1 500,0 97,0 0,00 0,0 643 Celkem , , ,29 94,9 644 DOMY NA PŮL CESTY 645 dům na půl cesty Malecká (dotace EU, kryto úvěrem) , , ,00 47,8 646 Celkem , , ,00 47,8 647 BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK 648 doplnění kamerového systému ul. Revoluční 550, ,00 96,5 649 Celkem 550, ,00 96,5 650 Celkem za Odbor investic , , ,00 81, Odbor správní 652 KOMISE PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI 653 nákup materiálu 50,0 48, ,00 50,7 654 nákup služeb 8,0 8, ,00 88,4 655 pohoštění 1,0 1,0 900,00 90,0 656 věcné dary 46,0 46, ,00 53,8 657 volby do Parlamentu ČR 526, ,24 97,8 658 Egoncentrum 153, ,00 99,9 659 volby do zastupitelstev 622, ,90 100,0 660 sčítání lidu, domů a bytů 51, ,10 7,6 661 Celkem za Odbor správní 105, , ,24 92, Odbor životního prostředí 663 OCHRANA OVZDUŠÍ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 664 monitoring ovzduší (provoz analyzátorů na území města) 100,0 113, ,00 100,0 665 černé skládky (likvidace černých skládek) 200,0 200, ,10 95,7 666 ekologická výchova 115,0 122, ,00 100,0 667 regulace holubů, likvidace invazních druhů rostlin 300,0 280, ,00 38,6 668 výkon státní správy - posudky, rozbory, týraná zvířata ,0 230, ,00 33,5 669 monitoring starých ekologických zátěží 170,0 170,0 0,00 0,0 670 kalamitní stav v lesích (kůrovec, nezalesněné holiny) 15,0 15,0 0,00 0,0 671 zvýšení separace odpadů 100,0 79,0 0,00 0,0 672 odborný lesní hospodář, zvýšené náklady v lesích 1 592, ,00 100,0 673 zvýšené náklady v lesích 27, ,00 99,8 674 lesní hospodářský plán 1 590, ,00 100,0 675 Celkem za Odbor životního prostředí 1 210, , ,10 86, Odbor dopravy 677 provozování MHD 5 300, , ,00 97,2 678 znalecké posudky 80,0 80, ,00 32,4 679 Generel cyklostezek na území města Chrudim 150,0 150,0 0,00 0,0 680 Generel parkování na území města Chrudim 200,0 125,0 0,00 0,0 681 odvod SFŽP (EKO poplatek za rok 2009) , Celkem za Odbor dopravy 5 730, , ,00 92,1

23 Název odboru - text Rozpočet na rok 2010 Rozpočet po změnách k v tis. Kč Skutečnost k v Kč % k RU Stavební odbor 684 prostředky na výkon státní správy (posudky, řešení havárií) 150,0 76,0 0,00 0,0 685 Celkem za Stavební odbor 150,0 76,0 0,00 0, Obecní živnostenský úřad 687 Celkem za Obecní živnostenský úřad 0,0 0,0 0,00 0, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 689 DÁVKY SOCIÁLNÍ PÉČE - pověřený úřad (kryto dotací SR) 690 zdravotně postižení občané příspěvek na individuální dopravu 800, ,00 33, příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu a garáže 60, ,00 77,3 693 dávky v hmotné nouzi příspěvek na živobytí 5 395, ,00 100, doplatek na bydlení 781, ,00 79, MOP- újma na zdraví 22, ,00 99, mimořádná událost 320, ,00 74, jednorázový nezbytný výdaj 230, ,00 100, nezbytné zdůvodněné náklady 286, ,00 100,0 700 Celkem 7 896, ,00 89,9 701 DÁVKY SOCIÁLNÍ PÉČE - rozšířená působnost (kryto dotací SR) 702 příspěvek na péči - osoby závislé na jiné fyz. osobě , ,00 99,1 703 mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým soc. vyloučením 60, ,00 91,5 704 příspěvek na opatření zvláštních pomůcek 4 669, ,00 55,9 705 příspěvek na úpravu bytu 346, ,00 100,0 706 příspěvek na zakoupení, celkovou úpravu a opravu motorového vozidla 4 000, ,00 68,7 707 příspěvek na provoz motorového vozidla , ,00 79,1 708 Celkem , ,00 96,7 709 OSTATNÍ VÝDAJE ODBORU 710 sociální prevence 400,5 598, ,00 92,4 711 platby lékařům za vystavená doporučení pro DPS 9,0 9,0 0,00 0,0 712 komunitní plánování 63,0 63, ,00 95,1 713 provoz městské noclehárny 153,0 153, ,00 100,0 714 odvod soc. dávek do SR , zajištění pohotovostní služby 80, ,00 100,0 716 Celkem 625,5 903, ,38 103,0 717 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI 718 neinvestiční příspěvek na činnost , , ,00 100,0 719 investiční příspěvek na nákup automobilů 680, ,00 100,0 720 Celkem , , ,00 100,0 721 Celkem za Odbor sociálních věcí a zdravotnictví , , ,38 96,6 722 Orgán obce 723 MĚSTSKÁ POLICIE 724 oděv, obuv 190,0 124, ,00 99,4 725 drobný dlouhodobý hmotný (investiční) majetek 35,0 85, ,00 99,7 726 nákup materiálu 50,0 76, ,60 89,2 727 pohonné hmoty, mazadla, oleje 190,0 180, ,16 93,2 728 služby telekomunikací a radiokomunikací 9,0 9, ,44 71,9

24 Název odboru - text Rozpočet na rok 2010 Rozpočet po změnách k v tis. Kč Skutečnost k v Kč % k RU 729 pojištění osob 15,0 13, ,00 99,6 730 školení, vzdělávání 100,0 44, ,00 98,1 731 nákup služeb 90,0 39, ,00 51,1 732 opravy a udržování 110,0 124, ,00 99,5 733 platby daní a poplatků, nákup kolků 8,0 4, ,00 27,5 734 knihy, učební pomůcky, tisk 10,0 3, ,00 65,5 735 pojištění služebních vozů 38,0 28, ,00 98,2 736 údržba a servis kamerového systému 300,0 444, ,40 99,0 737 údržba a servis pultu centrální ochrany 65,0 71, ,00 99,6 738 cestovné 20,0 5, ,00 81,2 739 služby pošt 2,0 2,0 582,00 29,1 740 ochranné pomůcky 4,0 4, ,00 37,2 741 technické zhodnocení kamerového systému 127, ,10 98,8 742 potraviny - ochranné nápoje 2, ,00 99,9 743 léky a zdravotnický materiál 2, ,00 66,1 744 Celkem za MĚSTSKOU POLICII 1 236, , ,70 95,6 745 VÝDAJE CELKEM , , ,38 92,2

25 Ř Í ÁŘ š éý í í í š éý ří í í í á ář é ě ď š á á ář é á ě á á á á ě á Í Ží Ž í áď á í íš í ó í ý í í í ěž óú ž á í ú ěž á ž á ě ů ěž ě á ě í ů í í í á í č ů ě é ř Ž í š š Č á í á ů á í ů Ž í ůž á á Ž á ů á ě í á š í á á Ú ů ě š ě í č í í ů ěž ě č š ě í č í í á ě á ďě í ů á í č ů ě é ř Š á š á ě í š í á í Č á ů č á ě í Ž ž á ě íš ě á ě á š á ě í á á é íč á Žá ů š á ů č á á é Č á ě č í á á é ř ó ř ě ěž í á í í í í í ů ě í ř é ě í ř Ž í á ř á ě é ě á í í ý í á é Ž č ě ě ý é ý í á í é žá ř é ě í í ř Ž í ň á áč í í í ů ž é Ž á ř ž ů ě áž á ž é čá é žá ř é ě í í á ř ží á ť í ř ů ě č í ó č í č Š ří á íú čí í í í é č í ě č ě é ě é ý ů í í ř ů ě č ě Š í ř ě ý ř č ě ě í Š í ý í é á í í Š í ú Š í ě á ý í ř ů

26 ě é í ý ď ě á á é Ž č č é íú ó ř ě ý ř č ě ě í č í ů ř ž í ě č í é á é ě á í í í í ě ř čá í é é é í č í ú ž í ř Ž í ě ý č í é ů ň ý í É Ž á ř í é é ěú á říč ý é ů í é č Í Á Ž Í č í ů á ď á ý ů č ť á ř ě í č í Í ý ěž úú ž í ů ěž á ž í ů á ě ů ěž ě á ě í ů í ů í í č ů ě é ř áč á á ž ě í á ě í Š ě á á ě š í á á ň á á á íč á Š é Š ž í á š á ě í é í á ý š á Ú ž š Ú šť á ě ů ěž ě á ě í ů í ů á í č ů ě é ř é ří ě á í š ě é é ř é éř á ě ů ěž ě á ě í ů í ů á í č ů ě é ř ě á ě í řů á á ě á á é ří

27 ě é íú Š í ó ě í á ý ě é Í í á č ř ě ú á í í ý á ů š á í í í ú ř ž ě í Š á ě í é ž šíř ů š úž í í ř ž á é ě ř ř í ý č ř ř ž í ř ě ý ú ů é ó á í í áží í ě á í ř á í ý ů á á í í é ú č čá í ř é ě í ú ě í í ř á í ť é ó é í ř á í á č Ž í š ě á í š ě ď é á ý š ě ě Í ď á Ř É Č Í ý ó ě í ú é í ď š í á í ú š č í ě á á í ř ě ší á ď ř í říč ě š á ř š í ý ž í íě ř ě š í é á ž á ř š í šť ý č ě í í í ď á ýš ú ň ř é á í ý á ě ď č Á í í ří š ě ě í á í ří ě ší é ů č Í ě á ě éš í í á é í í á í á áž í ří Á Ě Í č Š Ě Í Í ú ž ý í ě č š í á ž í é ž č é ě ř š í í ě ď č ů í š á ě ř á ě

28 ý ě á ý í ě á á č ř áíí á ě ť í ř ů ě Í š š ý ř ý í Ú Í Ů ěž ú ž ý ú í ý á á í í í ú Ž é č í ě úř řů ů Ú ř š ř ý š á ř š í á ř ý š í é ý ů í č í ř šť ý ř š ř ý š Í č Š ě í ář ý ř í íť é Š ří ě ě ě ť á í č í ú Š é é ě ř š í ě á ň ší č á é č ěž áí ž Í í Š řů ÍŠ š ěž á ď Ž á í íš ě Ž í ý ě ú ř ý ě ý ě á ří á áů ě í í ů ě ý á í áž é ří č á í áž ý í á ž ě Š č ěž á ž á á í í íž é é á á í ů é ří č á í ý ý ří á í č ěú ř ý ě ý ř ě ý ý ě í é Š é Š č č éž á ž á é é á á í í á í ů á í í ý ří á ě ří á í á í á í á é č Š ěž á ď Ž á é é á ří é á ž í é ž í á á ě ý ě ž ří í šíř í ý ě á é ří ě

29 Š é ěž áú ž á é é á Í č éá á íč é á á ý í á í á í ý ě é á ě í á í ý á ů í Š í Š ěž á ú ž á é é á ý é ří ý ě á é ří ě ý ě í í ý ě ří čů ý ě ý ří á í á Á Í Š ř Š š š ř š í áš ě á ď č ý í Š é ů í ě ě ě ý í á í Í í ř í č ď ěž áú Ž ř í Š é Š Š é ěž á ú ž í á í í í é ř í ý ří š ú š í íř é á ý ě í Ž ů á í é á í á í á é říč š Š ěž á Ž í é é á á íč š í é č ě á ě íř é á ř š í Š Š š Š š ěž áú ž Í á á í Í ď ú ě í č ě ě ý ě č ěý ě ě í í č á é é á ý ě ří á ý ě í í ý í í á Š ě á ú ž á é é á ú ě í ř í ě íř é á á Í Š Š ě í č č ěž á ď Ž á é é á í í ý ů ý ří čů á í ě á í č ý ě ů á í í č í í á í í ý ě ž á í í á ě ů é ř š í í ě í á í ž í ů ý ě ě í ř ří á á í é áď é í č ý ě ě č ě í í ŠŠ í á ě í í á í Š ěž áúď ž á é é á ý ě í í čá á í é č á í ě í ý ě ó á á í č í í ó ý á ů ďš ě š íí ě Š í ě á ú ž í é é á ý ě ří čů á í ř č ěý ě á ů é ě č ě č ě á í ý í í ý í á š ě í í ří é í í ě í í ý ě í í ů é

30 Á Í š ěž áú ž á ý ě ří ě č ě é é á á íč ý ě ří č ý ě ě í č á á íš Á Í ň Á Š ěž áú ž Í á á í ý ď ří í é í á é é á Š á í é í ě é ěž áúď ž á á í é éá č É ě ó ě á ž é é á ý ě ří čů íř é á ř š í ž ů á í ě é ě í ý ě ř ě ý ě é ě í í č á ě á í í á á š ď ě ě é Ž ů í é ů ěž ě č š é á é á ě á í í ší ř í á í í á é š ě í í í ý á í ů í šť á í á é á ě ě ší ř í í č í á á ě ř í ě á ě ě ší ě ř á á ě á ří é ř š á š á ě íč íí č í á ř ě í č í í ě í ů ř š ě í ů í í Ž é á é í ě í č ě ř í ů č ó ŠŠ í ó ě í ůž ě á íř é č ě á ý ě ý á ý ó ý

31 í č Š á ó š ě á Ž á í í é í ó ě ýá ě á í ěž áúď Ž í ď é é ý ě ě é č á í á ě á í í í ě á ě á í ěž áú Ž é š í č š á í é š č ář č í í í í ý í ě é ý á í č ě á ě é á č č š ě í í á í á š í ý á č á í š ě í ší á ě ů ň čů ů ě ý á ý ó ě ý á ý í ý ř é ú ň á ý í ě ň í š ě ý ý ů í á ý á čů ů á á ý ů č é í é á é Í íú ž ě ř í á í Í ŘÍ Í č í í á ů ě é ř š ě č í ý í č í ř č í ř ř ýč á í ř

32 ó á í š ěž ú ž í í ě ý ř š á í č í í ě Šý ř šť č ř í ě ý ř šť ě í í ř č áří á ž ě ý í ř šť ý č á š ě ř šť é š ř í ě ý ř šť í š í ů ěž ě ě í í ů ň í í é á ě é í í ě ý ř šť í í ě ý ř š č ě é ř š ě ě í č ě é í í í í á í í ř š ě ý í í š ě á č ý é ě ř É ÁŘ Í č ý čí ř č šíř ř ě í ří á í í š á č ří í ří á ř á í Ú š č ě ý ě ř é í č ý á ý ě č č í í á č ě í á í č ý á č á č í ř ě í ý č í ý ě ří ý ě ří ů č í č ř á í í ě ů á ť č í ř ě í ý č í č č í í ě č í ď ř ť é ý í č í ř á í á ř í í žá é í í á ř ší í á ř č ý ů Ž ý ý í í á ě ýá ě í á é ů í ří á č í ř ě í ý č í ě č í í č č í ř ó íč ů í č í ř í ř č ě šíř í ů ů í ř á í í ř á žáďá í í á í á č í ř ě í ý č í

33 č č í č ě ř í ě í ř á í á ě Ž šíř ř ě í šť š ř í ě í ří ě í á ě ř í á č á ř í é š á ě í ů í á í ž í í í ř á á ě í ř ě í ý č í Ř É Ě Í ř é ě í ř ó á ř á í í ř é ě í č ě é í áč ž ě é é ř é ě í á í í ř é ě í ť í ř ů ě č ř é ě í Š ří ó čá í Š ří é í í í ř é ě í ě ě é í é á í í ř é ě í ť í ř ů ě č í ó č í ě ě ř é ě í í á í č ě í ř é ě í ě ý ě ž í í í ř é ě í í á č á ě ž č ů í ý ě í ř é ě í š í š í ř ž ě é š í ě ú š ě í ř ř é ů í á á ě ž č ů ě ř é ě í ě ů á č ě í í ě ě š ý é ě ě š ý é é á á ý ě í ř é ě í á ž Í é í ů ší í í š ě é á ě š ý Ží ý ý ří ř š ě ů é é ří č í í á ý í é ů ří í í říš í í Í ř é í í ř ý ě ř é ý í č í ř á í á ř á í žá á í í á ř ší ř é í š ě ří ř é ě í ň ě é ř š ě š éú í í íš á ř ůč č ě š ě Š á č í ř ě í ý č í í š ě á í š ě á á ř ž í í

34 í í á í ů ý í á í í ú ž á í ů í é š ř í ý á ř é ě ě á í ě Ú ž ž ý ů ě í č ář Í Ž ý ů ěř ý č ěú á í í Ú ý ů ř ý á í ů č í í č íř ů éč ř ň á í řů Ž ů č ů ň á í á ý ů ř ý ý á Ú ž í ó ó ů á ě í á á í í č č ě ří á ů í á Ú č ý í ž č ý í ň č í í ň á í š ý č ř í š ě í š ě ě í ý ž í ě í á í í ř í ě í í í í á ďěá í č ů í Ž á í é Ž íš í á ě í á ř é říž ú í čí ů ý ů řů í ě í í ý ů ě č í ě ě ý ů ší ů č ě í í í í č š š í é ě á ý ý š í á í á š Š á ě í č í ú í í í í č á ř ě í ý í

35 č é í č é í Č á ě á ů á á ář á é č í ř ý ý ý ď ě é ář í š ě ě í šíě č á č í ří ě í ě ěž í ů ě é ů ů ó š á í Í é ů č ě ř š í á á říč á ř í á č ď í í ž áří á ř ě í č í ý ě í é é č í šíř í ě é é é ě č í ř í í á ě é ě í á í í ě ů ý ž ý é žá á í á á á á č ří é á í á ý á á ř ý á ě ě ř ý á á ř í č í ř á íď ý é á í í é é č č í á í č č ě ř ý Í č ě š ř á á ě ř á í á í ě é

36 IV. Přehled hospodaření příspěvkových organizací ZŠ Školní náměstí ZŠ Dr. Malíka Centrum sociálních služeb a pomoci Městská knihovna Chrudimská beseda

37 Výsledek hospodaření a stavy fondů příspěvkových organizací města Chrudim - sumář Příspěvková organizace Hospodářský výsledek 2010 Fondy po rozdělení HV 2010 FKSP odměn rezervní reprodukce celkem MŠ Strojařů 2 360, , , , ,55 MŠ Svatopluka Čecha 3 599, , , , ,55 MŠ Na Valech 9 242, , , , ,90 MŠ U Stadionu , , , , ,75 MŠ Víta Nejedlého , , , , ,45 MŠ Dr. Malíka , , , , ,99 ZŠ Školní náměstí , , , , ,04 ZŠ Dr. Peška 9 800, , , , ,66 ZŠ U Stadionu , , , , ,99 ZŠ Dr. Malíka , , , , ,04 ZŠ Speciální školy 0,00 80, , , ,87 ZUŠ , , , , , ,32 Městská knihovna 0, , , , , ,80 Chrudimská beseda , , , , , ,31 Centrum sociálních služeb a pomoci 1 276, , , , , ,69 Poznámka VH ovlivněn přepisem pohledávky za bývalou účetní (pravomocný rozsudek soudu), doúčtován předpis pohledávky 1,3 mil. Kč. v rez.fondu nespotřebovaná dotace EU ve výši ,22 v rez.fondu nespotřebovaná dotace EU ve výši ,71 v roce 2010 odvod z odpisů ve výši v rez.fondu nespotřebovaná dotace EU ve výši ,70 z HV úhrada ztráty za rok 2009 ve výši ,70 Celkem , , , , , ,91

38 MŠ Strojařů Ukazatel Skutečnost k v Kč hlavní činnost hospodářská činnost Náklady celkem , ,00 Náklady z činnosti , , Spotřeba materiálu , , Spotřeba energie , , Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží Opravy a udržování , Cestovné 4 757, Náklady na reprezentaci Ostatní služby , Mzdové náklady , , Zákonné sociální pojištění , , Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady , Jiné sociální náklady , Daň silniční Daň z nemovitostí Jiné daně a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále 2 913, Dary Prodaný materiál Manka a škody Tvorba fondů Odpisy dlouhodobého majetku 5 036, Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z odepsaných pohledávek Ostatní náklady z činnosti ,00 Finanční náklady ,00 0, Úroky Kurzové ztráty Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady ,00

39 Výnosy celkem , , Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z činnosti , , Výnosy z prodeje služeb , , Výnosy z pronájmu 6 650, Výnosy z prodaného zboží Jiné výnosy z vlastních výkonů Změna stavu nedokončené výroby Změna stavu polotovarů Změna stavu výrobků Změna stavu ostatních zásob Aktivace materiálu a zboží Aktivace vnitroorganizačních služeb Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku Aktivace dlouhodobého hmotného majetku Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z odepsaných pohledávek Výnosy z prodeje materiálu Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů 7 580, Ostatní výnosy z činnosti Finanční výnosy 234,51 0, Úroky 234, Kurzové zisky Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční výnosy Výnosy z nezpochybnitelných nároků na prostředky SR, ÚSC a st. fondů ,00 0, Výnosy z nároků na prostředky SR , Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC , Výnosy z nároků na prostředky státních fondů Výnosy z ostatních nároků Výsledek hospodaření před zdaněním , , Daň z příjmů Dodatečné odvody daně z příjmů ,00 Výsledek hospodaření po zdanění 8 087, ,00 INVESTICE INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE - nákup smažící pánve ,00

40 MŠ Sv. Čecha Ukazatel Skutečnost k v Kč hlavní činnost hospodářská činnost Náklady celkem , ,23 Náklady z činnosti , , Spotřeba materiálu , , Spotřeba energie ,00 559, Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží Opravy a udržování , Cestovné 2 010, Náklady na reprezentaci Ostatní služby , Mzdové náklady , , Zákonné sociální pojištění , , Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady ,00 82, Jiné sociální náklady , Daň silniční Daň z nemovitostí Jiné daně a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary Prodaný materiál Manka a škody Tvorba fondů Odpisy dlouhodobého majetku 1 296, Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z odepsaných pohledávek Ostatní náklady z činnosti ,12 Finanční náklady 0,00 0, Úroky Kurzové ztráty Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady

41 Výnosy celkem , ,00 Výnosy z činnosti , , Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb , , Výnosy z pronájmu Výnosy z prodaného zboží Jiné výnosy z vlastních výkonů Změna stavu nedokončené výroby Změna stavu polotovarů Změna stavu výrobků Změna stavu ostatních zásob Aktivace materiálu a zboží Aktivace vnitroorganizačních služeb Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku Aktivace dlouhodobého hmotného majetku Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z odepsaných pohledávek Výnosy z prodeje materiálu Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů , Ostatní výnosy z činnosti 9,20 Finanční výnosy 136,55 0, Úroky 136, Kurzové zisky Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční výnosy Výnosy z nezpochybnitelných nároků na prostředky SR, ÚSC a st. fondů ,00 0, Výnosy z nároků na prostředky SR , Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC , Výnosy z nároků na prostředky státních fondů Výnosy z ostatních nároků Výsledek hospodaření před zdaněním , , Daň z příjmů Dodatečné odvody daně z příjmů Výsledek hospodaření po zdanění , ,77 INVESTICE INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE - nákup varného kotle ,00

42 MŠ Na Valech Ukazatel Skutečnost k v Kč hlavní činnost hospodářská činnost Náklady celkem ,28 0,00 Náklady z činnosti ,28 0, Spotřeba materiálu , Spotřeba energie , Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží Opravy a udržování , Cestovné 330, Náklady na reprezentaci Ostatní služby , Mzdové náklady , Zákonné sociální pojištění , Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady , Jiné sociální náklady , Daň silniční Daň z nemovitostí Jiné daně a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary Prodaný materiál Manka a škody Tvorba fondů Odpisy dlouhodobého majetku , Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z odepsaných pohledávek Ostatní náklady z činnosti ,46 Finanční náklady 0,00 0, Úroky Kurzové ztráty Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady

43 Výnosy celkem , , Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z činnosti , , Výnosy z prodeje služeb , , Výnosy z pronájmu , Výnosy z prodaného zboží Jiné výnosy z vlastních výkonů Změna stavu nedokončené výroby Změna stavu polotovarů Změna stavu výrobků Změna stavu ostatních zásob Aktivace materiálu a zboží Aktivace vnitroorganizačních služeb Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku Aktivace dlouhodobého hmotného majetku Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z odepsaných pohledávek Výnosy z prodeje materiálu Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů , Ostatní výnosy z činnosti Finanční výnosy 8 761,29 0, Úroky 8 761, Kurzové zisky Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční výnosy Výnosy z nezpochybnitelných nároků na prostředky SR, ÚSC a st. fondů ,00 0, Výnosy z nároků na prostředky SR , Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC , Výnosy z nároků na prostředky státních fondů Výnosy z ostatních nároků Daň z příjmů Dodatečné odvody daně z příjmů Výsledek hospodaření před zdaněním , ,00 Výsledek hospodaření po zdanění , ,00 INVESTICE INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE

44 MŠ U Stadionu Ukazatel Skutečnost k v Kč hlavní činnost Náklady celkem ,07 Náklady z činnosti , Spotřeba materiálu , Spotřeba energie , Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží Opravy a udržování , Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby , Mzdové náklady , Zákonné sociální pojištění , Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady , Jiné sociální náklady , Daň silniční Daň z nemovitostí Jiné daně a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary Prodaný materiál Manka a škody Tvorba fondů Odpisy dlouhodobého majetku , Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z odepsaných pohledávek Ostatní náklady z činnosti , Úroky Kurzové ztráty Náklady z přecenění reálnou hodnotou Finanční náklady , Ostatní finanční náklady ,00

45 Výnosy celkem , Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z činnosti , Výnosy z prodeje služeb , Výnosy z pronájmu Výnosy z prodaného zboží Jiné výnosy z vlastních výkonů Změna stavu nedokončené výroby Změna stavu polotovarů Změna stavu výrobků Změna stavu ostatních zásob Aktivace materiálu a zboží Aktivace vnitroorganizačních služeb Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku Aktivace dlouhodobého hmotného majetku Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z odepsaných pohledávek Výnosy z prodeje materiálu Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti ,00 Finanční výnosy 4 572, Úroky 4 572, Kurzové zisky Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční výnosy Výnosy z nezpochybnitelných nároků na prostředky SR, ÚSC a st. fondů , Výnosy z nároků na prostředky SR , Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC , Výnosy z nároků na prostředky státních fondů Výnosy z ostatních nároků Daň z příjmů Dodatečné odvody daně z příjmů Výsledek hospodaření před zdaněním ,64 Výsledek hospodaření po zdanění ,64 INVESTICE INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE

46 MŠ Víta Nejedlého Ukazatel Skutečnost k v Kč hlavní činnost Náklady celkem ,26 Náklady z činnosti , Spotřeba materiálu , Spotřeba energie , Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží Opravy a udržování 7 987, Cestovné 1 315, Náklady na reprezentaci Ostatní služby , Mzdové náklady , Zákonné sociální pojištění , Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady , Jiné sociální náklady , Daň silniční Daň z nemovitostí Jiné daně a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary Prodaný materiál Manka a škody Tvorba fondů Odpisy dlouhodobého majetku 5 617, Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z odepsaných pohledávek Ostatní náklady z činnosti , Úroky Kurzové ztráty Náklady z přecenění reálnou hodnotou Finanční náklady , Ostatní finanční náklady ,50

47 Výnosy celkem , Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z činnosti , Výnosy z prodeje služeb , Výnosy z pronájmu Výnosy z prodaného zboží Jiné výnosy z vlastních výkonů Změna stavu nedokončené výroby Změna stavu polotovarů Změna stavu výrobků Změna stavu ostatních zásob Aktivace materiálu a zboží Aktivace vnitroorganizačních služeb Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku Aktivace dlouhodobého hmotného majetku Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z odepsaných pohledávek Výnosy z prodeje materiálu Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů , Ostatní výnosy z činnosti Finanční výnosy 4 628, Úroky 4 628, Kurzové zisky Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční výnosy Výnosy z nezpochybnitelných nároků na prostředky SR, ÚSC a st. fondů , Výnosy z nároků na prostředky SR , Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC , Výnosy z nároků na prostředky státních fondů Výnosy z ostatních nároků Daň z příjmů Dodatečné odvody daně z příjmů Výsledek hospodaření před zdaněním ,50 Výsledek hospodaření po zdanění ,50 INVESTICE INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE

48 MŠ Dr. J. Malíka Ukazatel Skutečnost k v Kč hlavní činnost Náklady celkem ,72 Náklady z činnosti , Spotřeba materiálu , Spotřeba energie , Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží Opravy a udržování , Cestovné 5 183, Náklady na reprezentaci 1 504, Ostatní služby , Mzdové náklady , Zákonné sociální pojištění , Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady , Jiné sociální náklady , Daň silniční Daň z nemovitostí Jiné daně a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary Prodaný materiál Manka a škody Tvorba fondů Odpisy dlouhodobého majetku , Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z odepsaných pohledávek Ostatní náklady z činnosti , Úroky Kurzové ztráty Náklady z přecenění reálnou hodnotou Finanční náklady , Ostatní finanční náklady ,50

49 Výnosy celkem , Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z činnosti , Výnosy z prodeje služeb , Výnosy z pronájmu Výnosy z prodaného zboží Jiné výnosy z vlastních výkonů Změna stavu nedokončené výroby Změna stavu polotovarů Změna stavu výrobků Změna stavu ostatních zásob Aktivace materiálu a zboží Aktivace vnitroorganizačních služeb Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku Aktivace dlouhodobého hmotného majetku Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z odepsaných pohledávek Výnosy z prodeje materiálu Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů , Ostatní výnosy z činnosti ,18 Finanční výnosy 6 274, Úroky 5 796, Kurzové zisky Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční výnosy 478,00 Výnosy z nezpochybnitelných nároků na prostředky SR, ÚSC a st. fondů , Výnosy z nároků na prostředky SR , Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC , Výnosy z nároků na prostředky státních fondů Výnosy z ostatních nároků Daň z příjmů Dodatečné odvody daně z příjmů Výsledek hospodaření před zdaněním ,15 Výsledek hospodaření po zdanění ,15 INVESTICE INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE

50 ZŠ Sladkovského škola k sloučena se ZŠ Školní nám. Ukazatel Skutečnost k v Kč hlavní činnost hospodářská činnost Náklady celkem , ,37 Náklady z činnosti , , Spotřeba materiálu , , Spotřeba energie , , Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží Opravy a udržování , Cestovné , Náklady na reprezentaci Ostatní služby , Mzdové náklady , , Zákonné sociální pojištění , , Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady ,50 447, Jiné sociální náklady 623, Daň silniční Daň z nemovitostí Jiné daně a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary Prodaný materiál Manka a škody Tvorba fondů Odpisy dlouhodobého majetku ,00 745, Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z odepsaných pohledávek Ostatní náklady z činnosti ,50 Finanční náklady 0,00 0, Úroky Kurzové ztráty Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady

51 Výnosy celkem , , Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z činnosti , , Výnosy z prodeje služeb , , Výnosy z pronájmu Výnosy z prodaného zboží Jiné výnosy z vlastních výkonů Změna stavu nedokončené výroby Změna stavu polotovarů Změna stavu výrobků Změna stavu ostatních zásob Aktivace materiálu a zboží Aktivace vnitroorganizačních služeb Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku Aktivace dlouhodobého hmotného majetku Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z odepsaných pohledávek Výnosy z prodeje materiálu Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti Finanční výnosy 151,47 0, Úroky 151, Kurzové zisky Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční výnosy Výnosy z nezpochybnitelných nároků na prostředky SR, ÚSC a st. fondů ,89 0, Výnosy z nároků na prostředky SR , Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC , Výnosy z nároků na prostředky státních fondů Výnosy z ostatních nároků Daň z příjmů Dodatečné odvody daně z příjmů Výsledek hospodaření před zdaněním -219,63 219,63 Výsledek hospodaření po zdanění -219,63 219,63 INVESTICE INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE

52 ZŠ Školní náměstí Ukazatel Skutečnost k v Kč hlavní činnost hospodářská činnost Náklady celkem , ,85 Náklady z činnosti , , Spotřeba materiálu , , Spotřeba energie , , Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek , , Prodané zboží Opravy a udržování ,50 679, Cestovné 9 609, Náklady na reprezentaci Ostatní služby , , Mzdové náklady , , Zákonné sociální pojištění , , Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady , , Jiné sociální náklady , Daň silniční Daň z nemovitostí Jiné daně a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále , Dary Prodaný materiál Manka a škody Tvorba fondů Odpisy dlouhodobého majetku , Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z odepsaných pohledávek Ostatní náklady z činnosti , ,40 Finanční náklady 0,00 0, Úroky Kurzové ztráty Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady

53 Výnosy celkem , , Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z činnosti , , Výnosy z prodeje služeb , , Výnosy z pronájmu 1 500, Výnosy z prodaného zboží Jiné výnosy z vlastních výkonů Změna stavu nedokončené výroby Změna stavu polotovarů Změna stavu výrobků Změna stavu ostatních zásob Aktivace materiálu a zboží Aktivace vnitroorganizačních služeb Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku Aktivace dlouhodobého hmotného majetku Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z odepsaných pohledávek Výnosy z prodeje materiálu Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti ,22 Finanční výnosy 3 360,70 0, Úroky Kurzové zisky Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční výnosy 3 360,70 Výnosy z nezpochybnitelných nároků na prostředky SR, ÚSC a st. fondů ,11 0, Výnosy z nároků na prostředky SR , Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC , Výnosy z nároků na prostředky státních fondů Výnosy z ostatních nároků Daň z příjmů Dodatečné odvody daně z příjmů Výsledek hospodaření před zdaněním , ,15 Výsledek hospodaření po zdanění , ,15 INVESTICE INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE

54 ZŠ Dr. Peška Ukazatel Skutečnost k v Kč hlavní činnost hospodářská činnost Náklady celkem , ,00 Náklady z činnosti , , Spotřeba materiálu , , Spotřeba energie , , Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží Opravy a udržování , Cestovné , Náklady na reprezentaci Ostatní služby , , Mzdové náklady , , Zákonné sociální pojištění , , Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady , Jiné sociální náklady , Daň silniční Daň z nemovitostí Jiné daně a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary Prodaný materiál Manka a škody Tvorba fondů Odpisy dlouhodobého majetku , Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z odepsaných pohledávek Ostatní náklady z činnosti ,00 Finanční náklady ,08 0, Úroky Kurzové ztráty Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady ,08

55 Výnosy celkem , , Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z činnosti , , Výnosy z prodeje služeb , , Výnosy z pronájmu , Výnosy z prodaného zboží Jiné výnosy z vlastních výkonů Změna stavu nedokončené výroby Změna stavu polotovarů Změna stavu výrobků Změna stavu ostatních zásob Aktivace materiálu a zboží Aktivace vnitroorganizačních služeb Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku Aktivace dlouhodobého hmotného majetku Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z odepsaných pohledávek Výnosy z prodeje materiálu Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů , Ostatní výnosy z činnosti , ,00 Finanční výnosy 2 437,29 0, Úroky 641, Kurzové zisky Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční výnosy 1 795,40 Výnosy z nezpochybnitelných nároků na prostředky SR, ÚSC a st. fondů ,00 0, Výnosy z nároků na prostředky SR , Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC , Výnosy z nároků na prostředky státních fondů Výnosy z ostatních nároků Daň z příjmů Dodatečné odvody daně z příjmů Výsledek hospodaření před zdaněním , ,00 Výsledek hospodaření po zdanění , ,00 INVESTICE INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE

56 ZŠ U Stadionu Ukazatel Skutečnost k v Kč hlavní činnost hospodářská činnost Náklady celkem , ,00 Náklady z činnosti , , Spotřeba materiálu , Spotřeba energie , , Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží Opravy a udržování , Cestovné , Náklady na reprezentaci Ostatní služby , Mzdové náklady , , Zákonné sociální pojištění , Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady , Jiné sociální náklady , Daň silniční Daň z nemovitostí Jiné daně a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary Prodaný materiál Manka a škody Tvorba fondů Odpisy dlouhodobého majetku , Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek 1 153, Náklady z odepsaných pohledávek Ostatní náklady z činnosti 28,35 Finanční náklady ,01 0, Úroky Kurzové ztráty Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady ,01

57 Výnosy celkem , , Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z činnosti , , Výnosy z prodeje služeb , Výnosy z pronájmu , Výnosy z prodaného zboží Jiné výnosy z vlastních výkonů Změna stavu nedokončené výroby Změna stavu polotovarů Změna stavu výrobků Změna stavu ostatních zásob Aktivace materiálu a zboží Aktivace vnitroorganizačních služeb Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku Aktivace dlouhodobého hmotného majetku Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z odepsaných pohledávek Výnosy z prodeje materiálu Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů , Ostatní výnosy z činnosti ,00 Finanční výnosy 628,95 0, Úroky 628, Kurzové zisky Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční výnosy Výnosy z nezpochybnitelných nároků na prostředky SR, ÚSC a st. fondů ,00 0, Výnosy z nároků na prostředky SR , Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC , Výnosy z nároků na prostředky státních fondů Výnosy z ostatních nároků Daň z příjmů Dodatečné odvody daně z příjmů Výsledek hospodaření před zdaněním , ,00 Výsledek hospodaření po zdanění , ,00 INVESTICE INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE

58 ZŠ Dr. Malíka Ukazatel Skutečnost k v Kč hlavní činnost hospodářská činnost Náklady celkem , ,00 Náklady z činnosti , , Spotřeba materiálu , Spotřeba energie , , Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží Opravy a udržování , Cestovné , Náklady na reprezentaci Ostatní služby , Mzdové náklady , , Zákonné sociální pojištění , , Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady , Jiné sociální náklady , Daň silniční Daň z nemovitostí Jiné daně a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále 100, Dary Prodaný materiál Manka a škody Tvorba fondů Odpisy dlouhodobého majetku , Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z odepsaných pohledávek Ostatní náklady z činnosti ,82 Finanční náklady ,00 0, Úroky Kurzové ztráty Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady ,00

59 Výnosy celkem , , Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z činnosti , , Výnosy z prodeje služeb , , Výnosy z pronájmu , Výnosy z prodaného zboží Jiné výnosy z vlastních výkonů Změna stavu nedokončené výroby Změna stavu polotovarů Změna stavu výrobků Změna stavu ostatních zásob Aktivace materiálu a zboží Aktivace vnitroorganizačních služeb Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku Aktivace dlouhodobého hmotného majetku Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z odepsaných pohledávek Výnosy z prodeje materiálu Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů , Ostatní výnosy z činnosti ,99 Finanční výnosy 1 073,09 0, Úroky 1 073, Kurzové zisky Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční výnosy Výnosy z nezpochybnitelných nároků na prostředky SR, ÚSC a st. fondů ,51 0, Výnosy z nároků na prostředky SR , Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC , Výnosy z nároků na prostředky státních fondů Výnosy z ostatních nároků Daň z příjmů Dodatečné odvody daně z příjmů Výsledek hospodaření před zdaněním , ,00 Výsledek hospodaření po zdanění , ,00 INVESTICE INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE

60 Speciální škola Ukazatel Skutečnost k v Kč hlavní činnost hospodářská činnost Náklady celkem , ,00 Náklady z činnosti , , Spotřeba materiálu , , Spotřeba energie , , Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží Opravy a udržování , Cestovné , Náklady na reprezentaci 2 012, Ostatní služby , , Mzdové náklady , , Zákonné sociální pojištění , , Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady ,00 72, Jiné sociální náklady , Daň silniční Daň z nemovitostí Jiné daně a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále 9 826, Dary Prodaný materiál Manka a škody Tvorba fondů Odpisy dlouhodobého majetku , Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z odepsaných pohledávek Ostatní náklady z činnosti ,00 Finanční náklady 9 420,00 0, Úroky Kurzové ztráty Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady 9 420,00

61 Výnosy celkem , , Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z činnosti , , Výnosy z prodeje služeb 6 100, , Výnosy z pronájmu , Výnosy z prodaného zboží Jiné výnosy z vlastních výkonů Změna stavu nedokončené výroby Změna stavu polotovarů Změna stavu výrobků Změna stavu ostatních zásob Aktivace materiálu a zboží Aktivace vnitroorganizačních služeb Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku Aktivace dlouhodobého hmotného majetku Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z odepsaných pohledávek Výnosy z prodeje materiálu Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů , Ostatní výnosy z činnosti 6 117,00 Finanční výnosy ,22 0, Úroky , Kurzové zisky Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční výnosy Výnosy z nezpochybnitelných nároků na prostředky SR, ÚSC a st. fondů ,42 0, Výnosy z nároků na prostředky SR , Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC , Výnosy z nároků na prostředky státních fondů Výnosy z ostatních nároků Daň z příjmů Dodatečné odvody daně z příjmů Výsledek hospodaření před zdaněním , ,00 Výsledek hospodaření po zdanění , ,00 INVESTICE INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE

62 Základní umělecká škola Ukazatel Skutečnost k v Kč hlavní činnost hospodářská činnost Náklady celkem , ,00 Náklady z činnosti , , Spotřeba materiálu , , Spotřeba energie , Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 610, Prodané zboží Opravy a udržování , , Cestovné , Náklady na reprezentaci 1 270, Ostatní služby , Mzdové náklady , , Zákonné sociální pojištění , , Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady ,08 444, Jiné sociální náklady , Daň silniční Daň z nemovitostí Jiné daně a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále , Dary Prodaný materiál Manka a škody Tvorba fondů Odpisy dlouhodobého majetku , Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek 1 153, Náklady z odepsaných pohledávek Ostatní náklady z činnosti ,97 Finanční náklady ,00 0, Úroky Kurzové ztráty Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady ,00

63 Výnosy celkem , , Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z činnosti , , Výnosy z prodeje služeb , Výnosy z pronájmu , Výnosy z prodaného zboží Jiné výnosy z vlastních výkonů Změna stavu nedokončené výroby Změna stavu polotovarů Změna stavu výrobků Změna stavu ostatních zásob Aktivace materiálu a zboží Aktivace vnitroorganizačních služeb Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku Aktivace dlouhodobého hmotného majetku Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z odepsaných pohledávek Výnosy z prodeje materiálu Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti Finanční výnosy 402,99 0, Úroky 402, Kurzové zisky Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční výnosy Výnosy z nezpochybnitelných nároků na prostředky SR, ÚSC a st. fondů ,30 0, Výnosy z nároků na prostředky SR , Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC , Výnosy z nároků na prostředky státních fondů Výnosy z ostatních nároků Daň z příjmů Dodatečné odvody daně z příjmů Výsledek hospodaření před zdaněním , ,00 Výsledek hospodaření po zdanění , ,00 INVESTICE INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE - z ESF ,00 odvod zřizovateli ,00

64 Chrudimská beseda Ukazatel Skutečnost k v Kč hlavní činnost z toho restaurace Náklady celkem , ,19 Náklady z činnosti , , Spotřeba materiálu , , Spotřeba energie , , Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek , , Prodané zboží , , Opravy a udržování , , Cestovné , Náklady na reprezentaci , Ostatní služby , , Mzdové náklady , , Zákonné sociální pojištění , , Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady , , Jiné sociální náklady , , Daň silniční 4 488, , Daň z nemovitostí Jiné daně a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále 2 030, Dary Prodaný materiál Manka a škody Tvorba fondů Odpisy dlouhodobého majetku , , Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z odepsaných pohledávek Ostatní náklady z činnosti , ,72 Finanční náklady 0,00 0, Úroky Kurzové ztráty Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady

65 Výnosy celkem , ,02 Výnosy z činnosti , , Výnosy z prodeje vlastních výrobků , , Výnosy z prodeje služeb , , Výnosy z pronájmu , , Výnosy z prodaného zboží , , Jiné výnosy z vlastních výkonů Změna stavu nedokončené výroby Změna stavu polotovarů Změna stavu výrobků Změna stavu ostatních zásob Aktivace materiálu a zboží Aktivace vnitroorganizačních služeb Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku Aktivace dlouhodobého hmotného majetku Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z odepsaných pohledávek Výnosy z prodeje materiálu Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů , Ostatní výnosy z činnosti ,43 147,82 Finanční výnosy , Úroky 247, Kurzové zisky Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční výnosy ,00 Výnosy z nezpochybnitelných nároků na prostředky SR, ÚSC a st. fondů , Výnosy z nároků na prostředky SR , Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC , Výnosy z nároků na prostředky státních fondů Výnosy z ostatních nároků Daň z příjmů Dodatečné odvody daně z příjmů Výsledek hospodaření před zdaněním , ,83 Výsledek hospodaření po zdanění , ,83 INVESTICE INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE - doplatek inv. dotace - přepočet DPH ,40

66 Městská knihovna Ukazatel Skutečnost k v Kč hlavní činnost Náklady celkem ,10 Náklady z činnosti , Spotřeba materiálu , Spotřeba energie , Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží Opravy a udržování , Cestovné , Náklady na reprezentaci 4 144, Ostatní služby , Mzdové náklady , Zákonné sociální pojištění , Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady , Jiné sociální náklady Daň silniční Daň z nemovitostí Jiné daně a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary Prodaný materiál Manka a škody Tvorba fondů Odpisy dlouhodobého majetku , Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z odepsaných pohledávek Ostatní náklady z činnosti , Úroky Kurzové ztráty Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady Finanční náklady 0,00

67 Výnosy celkem , Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z činnosti , Výnosy z prodeje služeb , Výnosy z pronájmu Výnosy z prodaného zboží Jiné výnosy z vlastních výkonů Změna stavu nedokončené výroby Změna stavu polotovarů Změna stavu výrobků Změna stavu ostatních zásob Aktivace materiálu a zboží Aktivace vnitroorganizačních služeb Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku Aktivace dlouhodobého hmotného majetku Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z odepsaných pohledávek Výnosy z prodeje materiálu Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů , Ostatní výnosy z činnosti ,80 Finanční výnosy , Úroky , Kurzové zisky Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční výnosy Výnosy z nezpochybnitelných nároků na prostředky SR, ÚSC a st. fondů , Výnosy z nároků na prostředky SR Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC , Výnosy z nároků na prostředky státních fondů Výnosy z ostatních nároků Daň z příjmů Dodatečné odvody daně z příjmů Výsledek hospodaření před zdaněním 0,00 Výsledek hospodaření po zdanění 0,00 INVESTICE INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE

68 Centrum sociálních služeb Ukazatel Skutečnost k v Kč hlavní činnost Náklady celkem ,30 Náklady z činnosti , Spotřeba materiálu , Spotřeba energie , Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek , Prodané zboží , Opravy a udržování , Cestovné , Náklady na reprezentaci 2 723, Ostatní služby , Mzdové náklady , Zákonné sociální pojištění , Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady , Jiné sociální náklady , Daň silniční Daň z nemovitostí Jiné daně a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary Prodaný materiál Manka a škody Tvorba fondů Odpisy dlouhodobého majetku , Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z odepsaných pohledávek Ostatní náklady z činnosti , Úroky Kurzové ztráty Náklady z přecenění reálnou hodnotou Finanční náklady , Ostatní finanční náklady ,25

69 Výnosy celkem , Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z činnosti , Výnosy z prodeje služeb , Výnosy z pronájmu Výnosy z prodaného zboží , Jiné výnosy z vlastních výkonů Změna stavu nedokončené výroby Změna stavu polotovarů Změna stavu výrobků Změna stavu ostatních zásob Aktivace materiálu a zboží Aktivace vnitroorganizačních služeb Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku Aktivace dlouhodobého hmotného majetku Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z odepsaných pohledávek Výnosy z prodeje materiálu Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů , Ostatní výnosy z činnosti ,00 Finanční výnosy 1 510, Úroky 1 510, Kurzové zisky Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční výnosy Výnosy z nezpochybnitelných nároků na prostředky SR, ÚSC a st. fondů , Výnosy z nároků na prostředky SR , Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC , Výnosy z nároků na prostředky státních fondů Výnosy z ostatních nároků Daň z příjmů Dodatečné odvody daně z příjmů Výsledek hospodaření před zdaněním 1 276,35 Výsledek hospodaření po zdanění 1 276,35 INVESTICE INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE - nákup aut ,00

70 Ostatní přílohy

71 V. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ Přehled přijatých rozpočtových opatření v roce PŘÍJMY v tis. Kč Datum Text Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace Příjmy po konsolidaci Finanční rezervy Převody fondů Přijaté úvěry ZDROJE celkem Schvalující orgán x ROZPOČET SCHVÁLENÝ , , , , , , , , ,2 Zastupitelstvo města Rozpočtové opatření č , , , , , , , ,7 Zastupitelstvo města Rozpočtové opatření č , , , , ,1 Rada města Rozpočtové opatření č ,4 141, , , ,5 Zastupitelstvo města Rozpočtové opatření č , , , ,7 Rada města Rozpočtové opatření č ,5 793,5 793,5 Rada města Rozpočtové opatření č ,0 12,0 285,0 456, , , ,9 Zastupitelstvo města Rozpočtové opatření č. 7 0, , ,0 Zastupitelstvo města Rozpočtové opatření č. 8 41, , , ,9 Rada města Rozpočtové opatření č , , ,9 Rada města Rozpočtové opatření č , , ,1 Rada města Rozpočtové opatření č ,9 523, ,0 565, , ,9 Zastupitelstvo města Rozpočtové opatření č ,0 641,0 641,0 Rada města Rozpočtové opatření č. 13 0,0 0,0 Rada města Rozpočtové opatření č ,3 50, , , , , ,4 Zastupitelstvo města Rozpočtové opatření č , , , , ,7 Zastupitelstvo města Celkové navýšení rozpočtu , , , , , , , , ,1

72 V. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ Přehled přijatých rozpočtových opatření v roce VÝDAJE v tis. Kč Datum Text Interní audit (1) Kancelář tajemníka (2) Finanční (4) Odbor správy majetku (5) ÚP a region. rozvoje (6) Školství a kultury (7) Název odboru - oddělení Odbor investic (8) Správní (9) Životního prostředí (10) Dopravy (11) Stavební (12) Živnosten ský úřad(13) Soc. věcí a zdrav. (15) Městská policie (16) Rozpočet po změnách k Schvalující orgán X ROZPOČET SCHVÁLENÝ 0, , , , , , ,0 105, , ,0 150,0 0, , , ,2 Zastupitelstvo města Rozpočtové opatření č , ,7 500, ,0 400, ,7 Zastupitelstvo města Rozpočtové opatření č , ,9 329, , , ,1 Rada města Rozpočtové opatření č ,4-32,1 32, ,0 141, ,5 Zastupitelstvo města Rozpočtové opatření č , ,3 526,2 397, ,7 Rada města Rozpočtové opatření č. 5 1,5 22,5 20,0 643,2 100,0 6,3 793,5 Rada města Rozpočtové opatření č. 6 20, , , , ,0-50,0 44, , Rozpočtové opatření č , ,0 Zastupitelstvo města Zastupitelstvo města Rozpočtové opatření č , ,8 25,0 41,1 398,2 178, ,9 Rada města Rozpočtové opatření č ,9 120, , ,9 Rada města Rozpočtové opatření č , , , ,1 Rada města Rozpočtové opatření č ,2 25,6 680,7 569, ,0-15,0-24,0-25, ,9 Zastupitelstvo města Rozpočtové opatření č ,1 25,0 503,9 641,0 Rada města Rozpočtové opatření č. 13 0,0 Rada města Rozpočtové opatření č , ,7 136,3-127, ,2 187,0-78,4 419, ,0 10, , Rozpočtové opatření č , , ,0 15, , ,7 Celkové navýšení rozpočtu 0, , , , , , , , , ,0 76,0 0, , , ,1 Zastupitelstvo města Zastupitelstvo města

73 VI. Účelové prostředky poskytnuté v roce 2010 v Kč Název Položka Účelový znak Poskytnuto Vyčerpáno Rozdíl - bude doplaceno při finančním vypořádání Rozdíl - k vrácení při finančním vypořádání Dotace zahrnuté v rozpočtu na rok 2010 Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu - souhrnný finanční vztah , ,00 Dotace poskytnuté v průběhu roku 2010 Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na výkon státní správy - sociální služby Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na volby do Parlamentu ČR Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na volby do zastupitelstev obcí Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na výkon státní správy - sociálně-právní ochrana dětí Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na sčítání lidu, bytů a domů Neinvestiční dotace na sociální dávky - příspěvek na péči oprávněným osobám Neinvestiční dotace na sociální dávky - příspěvek na hmotnou nouzi, sociální péči Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na činnost odborného lesního hospodáře dle 37 lesního zákona Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na úhradu zvýšených nákladů dle 24 lesního zákona Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na digitální lesní plán Neinvestiční dotace od Ministerstva kultury z "Programu regenerace městských památkových rezervací a zón" Neinvestiční dotace z Operačního programu Životního prostředí a SFŽP - Revitalizace starého ramene řeky Chrudimky Neinvestiční dotace na přehlídku dětských souborů pro Chrudimskou besedu Neinvestiční dotace z Ministerstva zdravotnictví na "Zdravé město" Investiční dotace ze státního rozpočtu na lesní plán Investiční dotace na nový územní plán Investiční dotace na nový územní plán Investiční dotace z Operačního programu Životního prostředí a SFŽP - Revitalizace starého ramene řeky Chrudimky Investiční dotace na Integrovaný plán rozvoje města Investiční dotace na Integrovaný plán rozvoje města Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na zajištění regionální funkce veřejných knihoven Neinvestiční grant od Pardubického kraje na podporu talentovaných žáků v ZUŠ Neinvestiční grant od Pardubického kraje na 4. ročník soutěže "Zelený ParDoubek" Neinvestiční grant od Pardubického kraje na restaurování sochy M. Dolorosa a E.H. Neinvestiční grant od Pardubického kraje na přehlídku dětských souborů pro Chrudimskou besedu Neinvestiční grant od Pardubického kraje na prevenci kriminality Neinvestiční grant od Pardubického kraje na "Zdravé město" Neinvestiční grant od Pardubického kraje na "Loutkářskou Chrudim" Neinvestiční grant od Pardubického kraje na informační centrum Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu a fondů EU na projekt - OP VK ZŠ Dr. Jana Malíka Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu a fondů EU na projekt - OP VK Speciální ZŠ Chrudim Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu a fondů EU na projekt - OP VK ZUŠ Neinvestiční grant od Pardubického kraje na zvýšení výdajů pro JSDH Investiční dotace ze státního rozpočtu a fondů EU na projekt - OP VK ZUŠ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

74 VI. Účelové prostředky poskytnuté v roce 2010 v Kč Název Položka Účelový znak Poskytnuto Vyčerpáno Rozdíl - bude doplaceno při finančním vypořádání Rozdíl - k vrácení při finančním vypořádání Neinvestiční dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod - Rekonstrukce Klášterních zahrad a Zlaté stezky v Chrudimi Neinvestiční dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod - Rekonstrukce Klášterních zahrad a Zlaté stezky v Chrudimi Investiční dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod - Rekreační lesy Podhůra Investiční dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod - Rekreační lesy Podhůra Investiční dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod - Muzeum barokních soch, rekonstrukce kostela sv. Josefa Investiční dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod - Muzeum barokních soch, rekonstrukce kostela sv. Josefa Investiční dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod - cyklostezka Chrudim - Pardubice, část Chrudim - Medlešice Investiční dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod - cyklostezka Chrudim - Pardubice, část Chrudim - Medlešice Investiční dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod - Rekonstrukce Klášterních zahrad a Zlaté stezky v Chrudimi Investiční dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod - Rekonstrukce Klášterních zahrad a Zlaté stezky v Chrudimi Investiční dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod - Rekreační lesy Podhůra Investiční dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod - Rekreační lesy Podhůra Investiční dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod - Muzeum barokních soch, rekonstrukce kostela sv. Josefa Investiční dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod - Muzeum barokních soch, rekonstrukce kostela sv. Josefa Investiční dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod -Dům na půl cesty Investiční dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod -Dům na půl cesty Neinvestiční dotace z Operačního programu Životního prostředí a SFŽP - Revitalizace starého ramene řeky Chrudimky Investiční dotace z Operačního programu Životního prostředí a SFŽP - Revitalizace starého ramene řeky Chrudimky Investiční dotace ze SFDI - Přechod - cyklostezka 1/37 Dotace od Ministerstva životního prostředí (revolvingový fond) - Místní agenda 21 v Chrudimi - Jednej lokálně, mysli globálně aneb mysli do budoucna Dotace od Ministerstva životního prostředí (revolvingový fond) - Místní agenda 21 v Chrudimi - Pokračujeme v cestě ke kvalitě (první záloha bude vyčerpána v roce 2011) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 C e l k e m , , , ,71

75 VII. Přehled o stavu a pohybu fondů a finančních rezerv v Kč FINANČNÍ REZERVY I. ZDROJE Stav k ,80 Výsledek hospodaření roku ZDROJE CELKEM ,80 II. VÝDAJE Použití finančních rezerv v roce finanční krytí odvodu nevyčerpaných účelových prostředků ,12 - převody k posílení schváleného rozpočtu ,00 - převody k posílení rozpočtu v průběhu roku (nad rámec schváleného rozpočtu) ,00 VÝDAJE CELKEM ,12 STAV k ,68 Stav fondu po finančním vypořádání roku ,01 FOND ROZVOJE BYDLENÍ I. ZDROJE Stav k ,54 Splátky půjček ,39 Vklad ze zpětně vyplacené dotace na územní plán ,00 Připsané úroky ,71 ZDROJE CELKEM ,64 II. VÝDAJE Poskytnuté půjčky ,00 Poplatky za vedení účtu a položky 4 806,00 Dotace do rozpočtu města (územní plán) ,00 VÝDAJE CELKEM ,00 Stav k ,64 SOCIÁLNÍ FOND I. ZDROJE Počáteční stav k ,02 Splátky půjček od zaměstnanců ,00 Bonus za pojištění zaměstnanců ,00 Podíl města ,00 ZDROJE CELKEM ,02 II. VÝDAJE Poskytnuté půjčky zaměstnancům ,00 Odměny při pracovních a životních výročích ,00 Příspěvky na dovolenou ,00 Příspěvky na stravování zaměstnanců ,00 Příspěvky k životnímu pojištění zaměstnanců ,00 Příspěvky na zdravotně preventivní péči ,00 Příspěvky na vzdělávání zaměstnanců ,00 Sociální výpomoci ,00 Příspěvky na sportovní a kulturní činnost ,00 Péče o rekreační objekty (údržba, opravy, vybavení) - VÝDAJE CELKEM ,00 Stav k ,02

76 VIII. Toky peněžních prostředků k MĚSTO CHRUDIM - IČO č.ř. v tis. Kč A POČÁTEČNÍ STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ K ,90 PŘÍJMY P1 Třída 1 Daňové příjmy - ř ,40 P2 Třída 2 Nedaňové příjmy - ř ,50 P3 Třída 3 Kapitálové příjmy - ř ,40 P4 Třída 4 Přijaté dotace - ř ,30 Pc P1+P2+P3+P4 Příjmy celkem (před konsolidací) - ř ,60 Kp Konsolidace celkem - ř ,30 Pk Pc - Kp Příjmy po konsolidaci - ř ,30 P5 - úvěry krátkodobé (do 1 roku) - ř ,90 P6 - úvěry dlouhodobé - ř ,80 P7 - výše uvažovaného úvěru ze SFŽP - P8 - příjem z vydání krátkodobých dluhopisů - ř P9 - příjem z vydání dlouhodobých dluhopisů - ř P10 - ostatní Pf P5+P6+P7+P8+P9+P10 Přijaté úvěry a komunální obligace ,70 P Pk + Pf KONSOLIDOVANÉ PŘÍJMY CELKEM ,00 V1 Třída 5 Běžné (neinvestiční) výdaje - ř ,80 V2 Třída 6 Kapitálové (investiční) výdaje - ř ,20 Vc V1+V2 Výdaje celkem (před konsolidací) - ř ,00 Kv Konsolidace celkem - ř ,30 Vk Vc-Kv Výdaje po konsolidaci - ř ,70 V4 - splátka jistiny krátkodobých úvěrů - ř ,90 V5 - splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - ř ,10 V6 - splátka jistiny uvažovaného úvěru ze SFŽP - V7 - splátka jistiny krátkodobého dluhopisu - ř V8 - splátka jistiny dlouhodobého dluhopisu - ř V9 - ostatní - splátka návratné finanční výpomoci ř Vf V4+V5+V6+V7+V8+V9 Splátky jistin úvěrů, dluhopisů ,00 V Vk + Vf KONSOLIDOVANÉ VÝDAJE CELKEM ,70 D P - V Hotovost běžného roku ,70 E VÝDAJE A + D STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ K (Hotovost k ) ,20 z toho : fond rozvoje bydlení 7 075,10 sociální fond 955,90 prostředky rozpočtového hospodaření - ZBÚ ,20

77 IX. Monitoring hospodaření města Chrudim za rok 2010 Název položky Číslo řádku Stav k Chrudim Název obce Počet obyvatel Příjem celkem (po konsolidaci) ,36 Úroky ,37 Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků ,01 Dluhová služba celkem ,38 Ukazatel DS 5:2 (%) 6 0,12 Rozvaha aktiv a pasiv ,64 Cizí zdroje a PNFV ,13 Stav na bankovních účtech ,73 Úvěry a komunální obligace ,50 Přijaté NFV a ostatní dluhy ,00 Zadluženost celkem ,50 Podíl CZ a PNFV k celkovým aktivům 8:7 (%) 13 0,17 Podíl zadluženosti na CZ a PNFV 12:8 (%) 14 0,20 Zadluženost (CZ a PNFV) na 1 obyv. 8: ,85 Oběžná aktiva ,87 Krátkodobé závazky ,67 Celková likvidita 18 16:17 1,17 Hodnocení monitoringu hospodaření Musí platit, že ukazatel celkové likvidity nesmí být v intervalu (O,1) a zároveň podíl cizích zdrojů k aktivům není vyšší než 25 % Výsledek MH - Chrudim Dluhová služba 11,60% základní ukazatel Dluh na obyvatele účetní (statistický počet obyvatel 2010) Kč účetní ukazatel Dluh na obyvatele fyzický (z úvěrové zadluženosti) Kč základní ukazatel Ukazatel celkové likvidity 1,17 Podíl cizích zdrojů k aktivům je 17,23% zaokrouhleno na 17 % Ukazatele jsou spočteny dle metodiky MF ČR a vychází z nových účetních výkazů na akruální bázi (účtování o výnosech a nákladech) Rozpis výdajů na dluhovou službu v tis. Kč Platby úroků KB - úvěr na bytové jednotky KB - úvěr na zpřístupnění průmyslové zóny*) (rekonstrukce a rozšíření příjezdových komunikací) ČS - úvěr na financování projektů EU I (revolving) ČS - úvěr na financování projektů EU II (revolving) ČS - úvěr na podporu rozvoje průmyslových zón (výkupy pozemků a inženýrské sítě v PZ - sever) ČS - úvěr na dofinancování rekonstrukce atletické dráhy na letním stadionu AFK Chrudim ČSOB - kontokorent (překlenovací úvěr) Úroky celkem Splátky jistiny KB - úvěr na bytové jednotky KB - úvěr na zpřístupnění průmyslové zóny*) (rekonstrukce a rozšíření příjezdových komunikací) ČS - úvěr na financování projektů EU I (revolving) ČS - úvěr na financování projektů EU II (revolving) ČS - úvěr na podporu rozvoje průmyslových zón (výkupy pozemků a inženýrské sítě v PZ - sever) ČS - úvěr na dofinancování rekonstrukce atletické dráhy na letním stadionu AFK Chrudim ČSOB - kontokorent (překlenovací úvěr) Splátky jistiny celkem , , , , , , , , , , , , , , , ,46

78 X. Přehled o stavu nesplacených úvěrů a návratných finančních výpomocí k Ú V Ě R Y MĚSTO CHRUDIM - IČO Výše přijatého úvěru Úvěr přijat v roce Poskytovatel úvěru Účel použití Zajištění úvěru Splatnost úvěru Výše nesplaceného úvěru k zástavní právo , Komerční banka hypoteční úvěr na výstavbu bytů k nemovitosti města I/ , , Komerční banka zpřístupnění průmyslové zóny*) (rekonstrukce a rozšíření příjezdových komunikací) bez zajištění IX/ , , Česká spořitelna , Česká spořitelna * Česká spořitelna dofinancování rekonstrukce atletické dráhy na letním stadionu AFK Chrudim bez zajištění XII/2010 0,00 podpora rozvoje průmyslových zón - výkupy pozemků v PZzápad, inženýrské sítě v PZ-sever bez zajištění V/ ,00 financování projektů EU I (Kostel sv.j., Zlatá stezka, Rekreační lesy Podhůra) bez zajištění XII/ , * 2009 Česká spořitelna financování projektů EU II (IPRM a Dům na půl cesty) bez zajištění XII/ ,93 Zůstatek nesplacených úvěrů celkem k ,19 * - částka představuje úvěrový limit revolvingu Řevolvingové úvěry se stále ještě čerpají. P Ř I J A T É N Á V R A T N É F I N A N Č N Í V Ý P O M O C I Výše NFV , NFV přijata v roce Poskytovatel Účel použití Zajištění NFV 5. Chrudimské bytové družstvo Splatnost NFV Výše nesplacené NFV k na základě uzavřené smlouvy o budoucí kupní smlouvě a o budoucí dohodě o započtení pohledávek bude provedeno jednorázové vyrovnání, a to ke dni, kdy uplyne 20 let od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí na bytových domech Chrudim - Rozhledna x r ,00 Zůstatek nesplacených přijatých návratných finančních výpomocí k celkem ,00

79 XI. Výpis z výkazu 60 - Rozvaha ÚSC A K T I V A T e x t STÁLÁ AKTIVA OBĚŽNÁ AKTIVA ÚHRN AKTIV (brutto) P A S I V A T e x t VLASTNÍ KAPITÁL CIZÍ ZDROJE Dlouhodobý nehmot. majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobé pohledávky Zásoby Krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek ÚHRN AKTIV (netto) Jmění účetní jednotky a upravující položky v tis. Kč SU Stav k : software , ,37 drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,19 ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , ,92 nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek , ,70 pozemky , ,55 kulturní předměty , ,27 stavby , ,23 samostatné movité věci a soubory movitých věcí , ,25 drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,42 nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , ,81 poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek ,00 0,00 majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem , ,00 majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem , ,00 ostatní dlouhodobý finanční majetek , ,57 pořizovaný dlouhodobý finanční majetek ,32 0,00 dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 1,00 1,00 ostatní dlouhodobé pohledávky , ,06 materiál na skladě , ,16 zboží na skladě ,06 353,36 odběratelé , ,50 směnky k inkasu , ,00 krátkodobé poskytnuté zálohy , ,36 jiné pohledávky z hlavní činnosti , ,33 poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé ,00 0,00 pohledávky za zaměstnanci ,35 506,66 pohledávky za státním rozpočtem 346 0, ,85 pohledávky za rozpočtem ÚSC 348 0, ,35 poskytnuté zálohy na dotace 373 0, ,00 příjmy příštích období 385 0,00 6,70 dohadné účty aktivní 388 0, ,08 ostatní krátkodobé pohledávky , ,25 termínované vklady krátkodobé , ,50 jiné běžné účty ,66 408,90 základní běžný účet ÚSC , ,68 běžné účty fondů ÚSC , ,05 ceniny 263 1,00 1, , , , , ,81 SU Stav k : jmění účetní jednotky , ,07 dotace na pořízení dlouhodobého majetku 403 0, ,83 oceńovací rozdíly při změně metody 406 0, ,19 jiné oceňovací rozdíly , ,80 Fondy ÚJ ostatní fondy (SF,FRB) , ,31 Výsledek hospodaření výsledek hospodaření běžného účetního období ,54 Výdajové účty RH zvláštní výdajový účet 223 x x Rezervy rezervy 441 x x Dlouhodobé závazky dlouhodobé úvěry , ,49 ostatní dlouhodobé závazky , ,00 dodavatelé , ,59 krátkodobé přijaté zálohy , ,40 závazky z dělené správy a kaucí ,51 945,17 zaměstnanci , ,70 jiné závazky vůči zaměstnancům ,51 15,65 zúčtování s institucemi SZ a ZP , ,77 Krátkodobé závazky jiné přímé daně ,25 522,29 daň z přidané hodnoty ,56 295,63 přijaté zálohy na dotace 374 0, ,80 výdaje příštích období 383 0,00 411,91 výnosy příštích období 384 0, ,43 dohadné účty pasivní 389 0, ,20 ostatní krátkodobé závazky 378 6,00 120,02 ÚHRN PASIV korekce brutto údajů , ,81

80 XII. Přehled o hospodaření obchodních společností založených městem Chrudim Technické služby Chrudim 2000, spol. s r. o. v tis. Kč ROZVAHA AKTIVA PASIVA stálá vlastní kapitál oběžná cizí zdroje časové rozlišení časové rozlišení celkem Náklady Výnosy ZISK HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Městské lesy Chrudim, s. r. o. v tis. Kč ROZVAHA AKTIVA PASIVA stálá 3 138,00 vlastní kapitál 5 158,00 oběžná 4 884,00 cizí zdroje 3 022,00 časové rozlišení 158,00 časové rozlišení 0,00 celkem 8 180, ,00 Náklady Výnosy ZISK HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK , , Sportovní areály Chrudim, s. r. o. v tis. Kč ROZVAHA AKTIVA PASIVA stálá 2 678,00 vlastní kapitál 3 850,00 oběžná 4 410,00 cizí zdroje 2 335,00 časové rozlišení 120,00 časové rozlišení 1 023,00 celkem Náklady Výnosy ZISK HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK , , Kompletní účetní závěrky výše uvedených obchodních společností města Chrudim naleznete na jejich webových stránkách :

81 XIII. Podrobný přehled o poskytnutých dotacích dle oblastí a příjemců Dotace a příspěvky na podporu sportu a tělovýchovy v roce 2010 Příjemce Poskytnuto v Kč k Účel doprava činnost projekt 1 Integra při SRPDŠ 5 000, , ,00 2 Tenisový klub Chrudim , , ,00 Název projektu Vyčerpáno k Nedočerpáno Vratka dotace při fin. vypoř. Regionální kolo plavání pro Spec. ZŠ ,00 0,00 0,00 Mezinárodní turnaj neregistr. do 10 Let ,00 0,00 0,00 3 RAFT CLUB Chrudim 0,00 0, ,00 Voda pro všechny 4 000,00 0,00 0,00 4 Taneční klub Besta Chrudim , ,00 0, ,00 0,00 0,00 5 Treking Chrudim odbor KČT , , ,00 Okolo Hůry ,00 0,00 0,00 6 Zálesák - středisko Táborníci 4 000, , ,00 Závod "VPŘED" ,00 0,00 0,00 7 TJ Chrudim - oddíl lyžování 0, ,00 Závod v Obřím ,00 slalomu, 34. ročník Štít ,00 0,00 0,00 8 Klub českých turistů 0,00 0, ,00 Pochod generací + vejšlapy 6 000,00 0,00 0,00 VZS ČČK, míst. skupina 9 Chrudim 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 10 TJ Sokol Topol 0, ,00 Turnaj ve stolním 3 000,00 tenise, dětský den 5 250,00 0,00 0,00 11 SDH Chrudim 4 000, , ,00 O pohár města Chrudimi ,00 0,00 0,00 12 HBC JOKERIT Chrudim , ,00 0, , , ,00 13 Sportovní klub Chrudim , , ,00 Turnaj přípravek 2x ,00 0,00 0,00 14 Atletika Chrudim , ,00 0, ,00 0,00 0,00 15 AFK Chrudim - oddíl kopané , , ,00 Halové turnaje ,00 0,00 0,00 16 Klub rekreačních běžců 0,00 0, ,00 Běžecké akce 5 000,00 0,00 0,00 17 AMK ZEJAX motoklub Chrudim , ,00 0, ,00 0,00 0,00 18 SDH Markovice 1 000, ,00 Maškarní bál, 4 000,00 Čarodějný rej, O Markovický pohár 9 000,00 0,00 0,00 19 SRP při DDM Chrudim , ,00 0, ,00 0,00 0,00 20 SK Shotokan karate Chrudim 9 000, ,00 0, ,00 0,00 0,00 21 Hokejový club Chrudim , ,00 Bruslení pro 8 000,00 neregistrovanou veřejnost ,00 0,00 0,00 22 TJ Sokol - házená dívky , ,00 0, ,00 104,00 104,00 23 TJ Sokol - házená chlapci , ,00 0, , , ,00 24 TJ Sokol - basketbal , ,00 0, ,00 0,00 0,00 25 TJ Sokol - moder. gymnastika 8 000, ,00 Festival pohyb ,00 Skladeb ,00 0,00 0,00 26 TJ Sokol - sport. gymnastika , ,00 0, ,00 0,00 0,00 27 TJ Sokol - volejbal 3 000, ,00 0, ,00 0,00 0,00 28 TJ Sokol - mažoretky , ,00 0, ,00 0,00 0,00 29 TJ Sokol - sokol. všestrannost , ,00 0, ,00 0,00 0,00 30 TJ Sokol - florbal , , ,00 Turnaj "O pohár města Chrudimě" amatérská florbal. Liga , , ,00 31 TJ Sokol - basketbal II. kolo 8 000,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 32 TJ Sokol - MTBC Manitou 0,00 0, ,00 MTB maraton ,00 0,00 0,00

82 33 KST LINEA , ,00 0, ,00 0,00 0,00 34 SORU Gym 5 000, ,00 Národní pohár ČR , ,00 0,00 0,00 35 Mama klub Chrudim 0,00 0,00 Cvičení dětí a ,00 rodičů ,00 0,00 0,00 36 Junák - svaz skautů a skautek 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 37 FK ERA PACK Chrudim , ,00 Turnaje mládeže ve ,00 futsale ,00 0,00 0,00 38 Školní sportovní klub GJR 1 000, ,00 0, ,00 0,00 0,00 39 Sport. jezdecký klub Vestec 4 000, , , ročník "Pohár města Chrudimi" ,00 0,00 0,00 40 ASO Fitcentrum Chrudim 3 000, ,00 0, ,00 0,00 0,00 41 Vodácké sdružení Kačeři , ,00 0, ,00 0,00 0,00 FK ERA PACK Chrudim II. 42 kolo 5 000,00 0, ,00 0,00 0,00 43 Sportovní klub Chrudim II.kolo 3 000,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 44 TJ Sokol - házená chlapci II. kolo ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Celkem dle oblastí , , , , , ,00 Celkem - dotace sport , ,- vráceno v roce 2010 V případě vrácení nevyčerpaných finančních prostředků v běžném roce dochází ke kompenzaci výdajů

83 Dotace kulturní a dotace ostatní (nezařaditelné mezi sport a kulturu) v roce 2010 Příjemce Poskytnuto v Kč Účel činnost projekt Název projektu Vyčerpáno k Nedočerpán o Vratka dotace při fin. vypoř. 1 Chrudimští patrioti 5 000,00 0, ,00 0,00 0,00 2 Hudební spolek Chrudim , ,00 Dva koncerty v Chrudimi ,00 1,00 1,00 3 PROMUSIC, o.s. 0, ,00 Chrudimský zvonek ,00 0,00 0,00 4 Sdružení členů a přátel národopisného souboru KOHOUTEK ,00 0, ,00 0,00 0,00 5 Kacafírek loutkářský spolek ,00 0, ,00 0,00 0,00 6 Vodácké sdružení Kačeři 0, ,00 Divadelní představení 5 000,00 0,00 0,00 7 Melodie Chrudim, o. s , ,00 Podzimní koncert ,00 0,00 0,00 8 Lout. spolek AHOJ Chrudim ,00 6. krajská přehlídka loutkářských souborů v ,00 Pa kraji ,00 0,00 0,00 9 MALIK CHOR CHRUDIM ,00 0, ,00 0,00 0,00 10 Chrud. Komorní Filharmonie , ,00 Společný koncert ,00 0,00 0,00 Je dobré najít někoho - 11 PŘÁTELÉ Chrudim , ,00 vydání CD ,00 0,00 0,00 12 FAMILIARIS DOMINI REGIS ,00 0, ,00 0,00 0,00 13 Slavoj, pěv. a hud. spolek , ,00 Festival I. Reimanna ,00 0,00 0,00 14 Slavoj, pěv. a hud. spolek 0,00 Koncertování v Německé ,00 republice ,00 0,00 0,00 15 Naděžda Gutzerová 0,00 Cyklus cestopisných přednášek Kolem světa ,00 za 80 minut ,00 0,00 0,00 16 Salvátor - Chrudim, o. s ,00 0, ,00 0,00 0,00 17 Div. Spolek J. N. Štěpánka ,00 0, ,00 0,00 0,00 18 MAMA klub Chrudim 0, ,00 Ukládání broučků 2 000,00 0,00 0,00 19 MAMA klub Chrudim 0, ,00 Vynášení Morény 1 000,00 0,00 0, ,00 Hudebně - dramatické vystoupení v ,00 Holandském Ede ,00 0,00 0,00 21 Sdružení pro vydávání časopisu LOUTKÁŘ 0, ,00 Výstava 20 let s přeletem 3 000,00 0,00 0,00 22 Klub rodičů při ZUŠ Chrudim 0,00 Hrajeme a zpíváme si ,00 pro radost ,00 0,00 0,00 23 SRaP Kuřátka Chrudim ,00 Folklorní festival Tradice ,00 Evropy ,00 0,00 0,00 24 Svaz tělesně postižených 3 000,00 0, ,00 0,00 0,00 25 Svaz diabetiků Pronájem plaveckého 4 000,00 bazénu 4 000,00 0,00 0,00 26 Konfederace politických vězňů ,00 0, ,00 0,00 0,00 27 MS VZS ČČK , ,00 Pomoc - topím se! ,00 0,00 0,00 28 Český zahrádkářský svaz 5 000,00 0, ,00 0,00 0,00 29 PALUČINY ,00 0, ,00 0,00 0,00 30 LS AHOJ Chrudim 0,00 Propagace města Chrudim na Dnech Evropy v Olešnici v 8 000,00 Polsku 8 000,00 0,00 0,00 31 Společnost rodičů a přátel denního stacionáře pro mentálně postižené ,00 0, ,00 0,00 0,00 32 Č. svaz bojovníků za svobodu 5 000,00 0, ,00 0,00 0,00

84 Příjemce Poskytnuto v Kč Vyčerpáno Nedočerpán Vratka dotace Účel Název projektu k o při fin. vypoř. činnost projekt 33 ČČK oblastní spolek Chrudim 0,00 Republiková soutěž Hlídek mladých ,00 zdravotníků ,00 0,00 0,00 34 ČČK oblastní spolek Chrudim 0,00 Příprava družstva ZDHJ 8 000,00 ČČK 8 000,00 0,00 0,00 35 ČČK oblastní spolek Chrudim 0, ,00 Pilotní kurz život zachraňujících úkonů pro neslyšící a nedoslýchavé 0, , ,00 36 M klub Medlešice 8 000, ,00 Zámecké radovánky ,00 0,00 0,00 Čarodějnický pohárek 37 AVZO TSČ ČR Chrudim 5 000, ,00 města Chrudim 8 000,00 0,00 0,00 38 AVZO TSČ ČR Chrudim 4 000,00 RTW CUP 4 000,00 0,00 0,00 Kondiční plavání a 39 Společnost seniorů a jejich př , ,00 cvičení 5 000,00 0,00 0,00 40 Společnost seniorů a jejich př ,00 Kondiční masáže 1 000,00 0,00 0,00 Výstava drobného 41 Český svaz chovatelů 0, ,00 zvířectva 3 000,00 0,00 0,00 42 o. s. Altus 0, ,00 Mladí redaktoři 5 000,00 0,00 0,00 43 o. s. Altus 0, ,00 Desková herna ,00 0,00 0,00 44 Momo Chrudim ,00 0, ,00 0,00 0,00 45 MAMA klub Chrudim 0, ,00 Mama školka ,00 0,00 0,00 46 Čes. křesť. akademie MS Chr. 0, ,00 Přednášková činnost 2 000,00 0,00 0,00 47 Centrum pro zdr. postižené , ,00 Dětský klub Mumínek , , ,00 48 Centrum pro zdr. postižené 9 000,00 Osobní asistence 9 000,00 0,00 0,00 49 Junák ČR, stř. Chrudim ,00 0, ,00 0,00 0,00 50 Treking Chrudim 0,00 20 let činnosti odboru 8 000,00 KČT 8 000,00 0,00 0,00 51 Ekocentrum PALETA ,00 0, ,00 0,00 0,00 52 ZO ČSOP Klub ochránců SPR Habrov 0, ,00 Ekocentrum Zelený dům 4 000,00 0,00 0,00 53 ZO ČSOP Klub ochránců SPR Habrov 0,00 Propagace aktivit ZO 2 000,00 ČSOP 2 000,00 0,00 0,00 54 Tichý svět v Chrudimi ,00 0,00 0, , ,00 55 SOPRE CR, o. p. s , ,00 0,00 0,00 56 SDH Chrudim ,00 0, ,00 0,00 0,00 57 Celkem dle oblastí , , , , ,00 Celkem - dotace kultura a ostatní ,00

85 Granty v rámci programu Zdravé město a MA 21 v roce 2010 Příjemce Účel Poskytnuto v Kč k Vyčerpáno v Kč k Nedočerpáno Vratka dotace při fin. vypoř. 1 Klub českých turistů Chrudim Výstup na Sněžku 8 000, ,00 0,00 0,00 2 TyfloCentrum Pce, o. p. s. TyfloCentrum Pardubice, o.p.s , ,00 0,00 0,00 3 ZŠ Chrudim, U Stadionu Bezstarostné dětství bez úrazu 9 000, ,00 0,00 0,00 4 MŠ Chrudim, Sv. Čecha Poslouchej, co se mi přihodilo , ,00 0,00 0,00 5 ZO ČSOP 44/16 6 ZO ČSOP 44/16 Doprovodné akce ke "Dni Země 2010" , , , ,00 Doprovodné akce ke "Dni Zdraví 2010" 1 000, ,00 0,00 0,00 7 Mama klub Chrudim IT JE KAMARÁD 5 000, ,00 0,00 0,00 8 Péče o duševní zdraví Prevence sociálního vyloučení duševně nemocných , ,00 0,00 0,00 9 Amalthea o. s. Sanace rodiny - služby pro město Chrudim , ,00 0,00 0,00 10 Český červený kříž, Oblastní spolek Chrudim Už budu umět pomoci! , ,00 0,00 0,00 11 Naděžda Gutzerová 12 o. s. KONTAKT Krok za krokem přírodou - cyklus vycházek do okolí Chrudimi 8 000, ,00 0,00 0,00 Provoz krajské Linky důvěry Ústí nad Orlicí 5 000, ,00 0,00 0,00 13 ACET ČR Zvol si život , ,00 0,00 0,00 14 Ekocentrum Paleta Biojarmark , ,00 0,00 0,00 15 granty MA 21 Kvetoucí město 5 700, ,00 0,00 0,00 Celkem - granty ZM a MA , , ,00 0,00

86 Příspěvky a dary RM a ZM Příjemce účel Poskytnuto v Kč k Vyčerpáno k Nedočerpáno Vratka dotace při fin. vypořádání Poznámky, dodatky 1 Mgr. Jan Stejskal Náklady spojené s vydáním knihy 5 000, ,00 0,00 0,00 Sdružení přátel Pardubického kraje Vlastivědné listy , ,00 0,00 0,00 Česká abilympijská asociace 18. národní abilympiáda 5 000, ,00 0,00 0,00 Klub výsadkových veteránů Kytice, věnce, stuhy 5 000, ,00 0,00 0,00 Střední škola zdravot. a sociální Podpora programu dobrovolnictví 5 000, ,00 0,00 0,00 6 Klub českých turistů 100. výročí založení 7 000, ,00 0,00 0,00 7 Sportovní klub policie ČR Bezpečné prázdniny , ,00 0,00 0,00 8 Šance pro Tebe, o. s. 15. roční Yanderov , ,00 0,00 0,00 9 Karel Fiedler Část. pokrytí nákl. s účastí na ME veteránů v atletice 5 000, ,00 0,00 0,00 10 E-mrak Propagace města Chrudim a modelu rozhledy Bára v Benátkách , ,00 0,00 0,00 11 JR Running Sport Koncert - honoráře umělců 3 000, ,00 0,00 0,00 12 Slavoj Stravné umělců Moskevské univerzity 4 000, ,00 80,00 80,00 13 Židovská obec Obnova židovského hřbitova 6 000, ,00 0,00 0,00 14 Josef Krečmer Vydání knihy , ,00 0,00 0,00 15 Treking Chrudim Zhotovení fotografií 3 000, ,00 0,00 0,00 16 Foibos Books, s.r.o. Na projekt "Slavné vily Čech, Moravy a Slezska" , ,00 0,00 0,00 Celkem , ,00 80,00 80,- Kč vráceno 80,00 v roce 2010

87 Přímé dotace na rok 2010 Příjemce Účel Poskytnuto v Kč k Vyčerpáno k Nedočerpáno Vratka dotace při fin. vypoř. Poznámka, dodatky 1 Centrum J. J. Vodné, stočné, el., plyn, nájem, Pestalozziho, o. p. mzd.náklady s , ,00 0,00 0,00 2 Farní charita Mzdové a provozní náklady , ,00 0,00 0,00 3 o. s. Altus 4 ČČK Chrudim 5 AFK Chrudim LS Vodné, stočné, elektřina, plyn, nájem, mzd. nákl. při zajištění a realizaci Bambiriády , ,00 0,00 Vodné, stočné, elektřina, plyn, nájem a pojištění prostor,spoje, poštovné,kopírování, materiál, čistící prostředky a kancelářské potřeby , ,00 0,00 údržby travnatých ploch, na údržbu atletické dráhy a sektorů s umělým povrchem, údržba hřiště pro kopanou s 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 dodatek č. 1 + dodatek č. 2 6 MAMA klub Část. úhrady mzdových nákladů , ,00 0,00 0,00 7 SOPRE, o. p. s. Vodné, stočné, elektřina, plyn, kanc. potřeby, telefon, internet, účetní služby, mzdy , ,00 0,00 0,00 8 Smíření Vodné, stočné, elektřina, plyn, mzdy , ,00 0,00 0,00 9 Rytmus o. s. 10 ZO ČSOP 44/16 Vodné, stočné, elektřina, plyn, nájem, ostatní náklady a mzdové náklady , ,00 0,00 Elektřina, vodné, stočné, plyn, svoz odpadu, internet, telefon, doprava, kanc. potřeby, kopírování, mzdy , ,00 0,00 11 MS VZS ČČK Pronájem sportovních zařízení , ,00 0,00 0,00 12 Šance pro Tebe Vodné, stočné, elektřina, plyn, mzd. nákl. technickohospodář. a vedoucích pracovníků Celkem ,00 Neinvestiční dotace na kostel Nanebevzetí Panny Marie v roce ,00 0, , ,00 0,00 0,00 dodatek č. 1 Příjemce účel Poskytnuto v Kč k Vyčerpáno k Nedočerpáno Vratka dotace při fin. vypoř. Poznámka dodatky 1 Římskokatolická farnost - arciděkanství Chrudim Na opravu střechy kostela Nanebevzetí Panny Marie , ,00 0,00 0,00 Neinvestiční dotace Občanskému sdružení Altus Příjemce 1 Občanské sdružení Altus Účel Poskytnuto v Kč k Vyčerpáno k Nedočerpáno Vratka dotace při fin. vypoř. Velká výměna zkušeností , ,00 0,00 0,00 Poznámka dodatky Příspěvek Regionálnímu muzeu Chrudim 1 Příjemce Regionální muzeum v Chrudimi Účel Poskytnuto v Kč k Vyčerpáno k Nedočerpáno Vratka dotace při fin. vypoř. Příspěvek na vydání katalogu , ,00 0,00 0,00 Poznámka dodatky Investiční dotace Aeroklubu ČR - Chrudim Příjemce Účel Poskytnuto v Kč k Vyčerpáno k Nedočerpáno Vratka dotace při fin. vypoř. Poznámka dodatky 1 Aeroklub ČR - Chrudim Investiční dotace na nákup kolového traktoru a mulčovače , ,00 0,00 0,00 Dotace na činnosti HC Chrudim, s. r. o. 1 Příjemce HC Chrudim, s. r. o. Účel Poskytnuto v Kč k Vyčerpáno k Nedočerpáno Vratka dotace při fin. vypoř. Dotace na činnost , , ,40 0,00 Poznámka dodatky

88 Dotace přidělené obchodním společnostem, kde je město 100% vlastníkem v roce 2010 Příjemce 1 Městské lesy Chrudim, s.r.o. 2 Městské lesy Chrudim, s.r.o Sportovní areály města Chrudim, s.r.o. Sportovní areály města Chrudim, s.r.o. Sportovní areály města Chrudim, s.r.o. Poskytnuto v Kč k Vyčerpáno k Nedočerpáno Vratka dotace při fin. vypoř. Účel Na odstranění kalamity v lesích , ,00 0,00 0,00 Na zajištění funkce rekreačních lesů , ,00 0,00 0,00 Rekonstrukce hokejbalového hřiště - I.etapa plocha , ,00 855,00 0,00 Provoz Nájem , ,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 Dotace přidělené na pořízení a opravu majetku právnickým osobám v roce 2010 Příjemce Investiční dotace Chrudimské 1 nemocnici, a. s. Neinvestiční dotace na opravu 2 kulturní památky ing. Novotnému (spoluúčast k dotaci MPR a MPZ) Neinvestiční dotace Římskokatolické 3 farnosti Chrudim Účel Poskytnuto v Kč k Vyčerpáno k Nedočerpáno Vratka dotace při fin. vypoř. Nákup operačního stolu , ,00 0,00 0,00 Oprava domu č.p. 104 "Na Puši" , ,00 0,00 0,00 Restaurování Božího hrobu ,00 vyúčtování do

89 XIV. Přehled o financování projektů EU k Průběh financování projektu Poř.č. PROJEKT ORG SPECS Čerpání projektů od jejich zahájení ke dni celkem Čisté použití úvěru (cizí zdroje) Dosud zaslané dotace na projekt Použití finančních rezerv (vlastní zdroje) Stav realizace projektu 1 Rekreační lesy Podhůra , , , ,49 není ukončena administrace 2 MBS-Kostel sv. Josefa , , , ,14 probíhá 3 Zlatá stezka, Klášterní zahrady , , , ,48 není ukončena administrace 4 Marketing cestovního ruchu , , ,13 5 není ukončena administrace Cyklostezka Chrudim- Medlešice , , ,39 ukončeno 6 Dům na půl cesty , , , ,31 probíhá 7 Integrovaný plán rozvoje města , , , ,25 probíhá 8 Revitalizace náhona , , ,62 ukončeno 9 Územní plán 576 x , , ,00 10 EKO zátěž TRA 9029 x , , ,00 akce probíhá, administrace dotace ukončena prozatím ukončeno 11 egon vzdělávání 283 x , ,00 ukončeno 12 Revolging MA-Mysli globálně 559 x , , ,50 ukončeno Celkem SUM , , , ,31 v procentech 32,7 44,7 22,6

90 XIV. Grafické shrnutí čtvrt. 2. čtvrt. 3. čtvrt. 4. čtvrt. Východ Západ Sever

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY I. P Ř Í J M Y Druh příjmů 31.12.v tis. Kč 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 sdílené daně - celkem 159 066,6 159 066,6 163 538 917,00 102,8 3 z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 38 900,0 38 900,0 37

Více

Město Kojetín. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011

Město Kojetín. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 2011 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 Závěrečný účet Města Kojetína je sestaven v souladu s 17 Zák. č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech

Více

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno:

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: 1 OBSAH : ÚVOD 1. ROZPOČET... 3 2. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY... 3 Daňové příjmy (tř.1)... 4 Nedaňové příjmy (tř. 2)... 9 Kapitálové příjmy

Více

Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005

Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005 Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005 Hospodaření města Sokolova v roce 2005 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno v zastupitelstvu města dne 16.12.2004). Následně byl v zastupitelstvu města

Více

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NA ROK Obsah I. ÚVOD 3 II. SOUHRNNÉ ÚDAJE 5 III. ZDROJE ROZPOČTU 6 A. DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 B. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8 C. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 D. PŘIJATÉ DOTACE 10 IV. VÝDAJE

Více

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014 ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 1 OBSAH ROZBORU FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY za rok 1 Výsledky finančního hospodaření města Klatovy za rok... 3 2 Příjmy města Klatovy za rok...

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2014

Závěrečný účet města Třince za rok 2014 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na 5. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 15.06.2015 usnesením č. 05/140/2015 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek města 2.1 Prodej majetku 2.2 Inventarizace

Více

Rozpočet Města Blansko

Rozpočet Města Blansko Rozpočet Města Blansko na 1 Zastupitelstvo města schválilo na 15. zasedání dne 17. prosince 2013 rozpočet Města Blansko na v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 372 688, 0 tis. Kč. Příjmová

Více

1. Souhrnné hodnocení

1. Souhrnné hodnocení 1. Souhrnné hodnocení V průběhu roku 2008 byl schválený rozpočet výdajů 2.033.409 tis. Kč upraven na 2.552.882,22 tis. Kč, tzn. navýšení rozpočtu o 519.473,22 tis. Kč. Rozpočet příjmů byl zvýšen o 286.426,51

Více

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 1 Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Závěrečný účet města Žamberka ke dni 31. 12. 2011 I. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni

Více

Závěrečný účet. za rok 2012. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292. V Kravařích: 4. června 2013 6.6.

Závěrečný účet. za rok 2012. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292. V Kravařích: 4. června 2013 6.6. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292 Závěrečný účet za rok 2012 Starosta: Místostarosta: Místostarosta: Ing. Andreas Hahn Ing. Petr Muczka Alois Hadamczik V Kravařích:

Více

Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč)

Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) 1. Daňové příjmy (včetně správních a místních poplatků) Pro sestavení návrhu rozpočtu příjmů z daní na r.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012 Zastupitelstvo města Bechyně dne 15.05.2013 1 Město Bechyně, nám. T.G. Masaryka 2, 391 65 Bechyně IČO: 00252069 Závěrečný účet města Bechyně za

Více

Návrh závěrečného účtu města Třeboně za rok 2012

Návrh závěrečného účtu města Třeboně za rok 2012 Návrh závěrečného účtu města Třeboně za rok 2012 Závěrečný účet je umístěn na internetové adrese www.mesto-trebon.cz a celý jeho obsah je k nahlédnutí na odboru finančním a majetkovém Městského úřadu v

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 212 pro jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne 6.6.213 Předkládá: Ing. Vít Mandík, primátor města Zpracoval: Finanční

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 Obsah textové části: 1. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ... 1 2. HODNOCENÍ PROVOZNÍ ČÁSTI ROZPOČTU... 2 3. HODNOCENÍ KAPITÁLOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU...

Více

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2015 I. ÚVOD. II. PŘÍJMY A FINACOVÁNÍ příloha č. 2, list PŔÍJMY

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2015 I. ÚVOD. II. PŘÍJMY A FINACOVÁNÍ příloha č. 2, list PŔÍJMY Strana 1 (celkem 9) KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2015 I. ÚVOD Návrh rozpočtu Statutárního města Opavy pro rok 2015 je sestaven dle pokynu pro sestavování návrhu rozpočtu SMO, vydaným odborem finančním a

Více

Komentář k rozpočtu 2009

Komentář k rozpočtu 2009 1. Kancelář tajemníka - běžný rozpočet Osobní náklady úřadu Komentář k rozpočtu 2009 org. 1 - mzdové výdaje úřadu Mzdové výdaje zahrnují kromě platů zaměstnanců také odvody zaměstnavatele na sociální (25%)

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2012 Zastupitelstvo Zlínského kraje 26. 6. 2013 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 1.1. PŘÍJMY... 3 1.2. VÝDAJE... 7 2. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ JEDNOTLIVÝCH ODBORŮ...

Více

Finanční prostředky na běžných bankovních účtech k 31.12.2014: Finanční přebytek hospodaření za rok 2014, jeho skladba:

Finanční prostředky na běžných bankovních účtech k 31.12.2014: Finanční přebytek hospodaření za rok 2014, jeho skladba: Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2014 Město Lipník nad Bečvou hospodařilo v roce 2014 podle zastupitelstvem města schváleného rozpočtu na zasedaní konaném dne 17.12.2013, usnesení č. 535/2013

Více

PŘÍJMY 597 500 000,00 VÝDAJE 693 609 000,00 FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00

PŘÍJMY 597 500 000,00 VÝDAJE 693 609 000,00 FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00 1 ROZPOČET MĚSTA LITOVEL NA ROK 2014 PŘÍJMY 597 500 000,00 VÝDAJE 693 609 000,00 FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00 Třída 8 - FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00 Přijaté úvěry Krátkodobé úvěry 24 979 000,00 Dlouhodobý úvěr

Více

Město Kojetín ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011

Město Kojetín ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 2011 ZÁVĚREČNÝ ÚČET včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 Závěrečný účet Města Kojetína je sestaven v souladu s 17 Zák. č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů PŘIPOMÍNKY

Více

krajinu, 89850/ENV/06 + 48,0 + 0,0 + 48,0 + 48,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0-40,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0-38,8 investiční akci (Regenerace sídlištì Dukelská)

krajinu, 89850/ENV/06 + 48,0 + 0,0 + 48,0 + 48,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0-40,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0-38,8 investiční akci (Regenerace sídlištì Dukelská) Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T MĚSTA RÝMAŘOVA ZA ROK 2006 Zpracoval: Martin Ondra Dne: březen / 2007 Zahrnuté úpravy rozpočtu (údaje v tis.kč) Příjmy Příjem Splátky Saldo oper. Přebytek Zdroje Výdaje Text rozpočtu

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru Město Lanškroun 120328_ 51_ 02 Spisový znak: 101.2.1 Počet listů dokumentu: 23 Počet listů příloh: 37 Čj.: MULA 7344/2012 V Lanškrouně 12.03.2012 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012

Více

R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E

R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E N A R O K 2014 (návrh údaje uváděné v tis. Kč) listopad 2013 Zpracoval: ekonomický odbor Vyvěšeno dne: 27. listopadu 2013 Sejmuto: 13.12.2013 NÁVRH ROZPOČTU

Více

Závěrečný účet města Horažďovice za rok 2014 - návrh

Závěrečný účet města Horažďovice za rok 2014 - návrh Závěrečný účet města Horažďovice za rok 2014 - návrh Hospodaření města Horažďovice se v roce 2014 řídilo rozpočtovým provizoriem a dále rozpočtem, schváleným dne 17. března 2014 zastupitelstvem města.

Více

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2005 Obsah závěrečného účtu: 1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Položka Název Realizace VLASTNÍ PŘÍJMY - BĚŽNÉ 1 Daňové příjmy 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více