Mikolášek P

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "WWW.DYNEX.CZ Mikolášek P"

Transkript

1 Neobvyklé průběhy lymeské borreliózy udětí Mikolášek P,, Krbková L, Pavelka J, Klapačová L, Bednářová J, Ondruš Š Klinika dětských infekčních nemocí Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno Mikrobiologické oddělení FN Brno Bohunice Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie LF MU

2 Klinické formy LB časná álokalizovaná li erythema migrans časná diseminovaná pozdní EM multiple borreliový lymfocytom časná neuroborrelióza časná kloubní forma acrodermatitis chronica atrophicans pozdní nervové a kloubní projevy

3 Borreliová artritida opakující se krátké ataky s objektivním otokem jednoho nebo několika málo kloubů asymetrické, bolestivé s akutním začátkem trvání dny až týdny, vzácně i rok přechod do chronicity nejvíce imunogenní

4 Pacient č tiletá tá dívka trpěla opakovanými otoky levého kolenního kloubu déle než rok, spontánně opakovaně odezněl. Na vyšetření nikde nebyla Bez teploty, bez bolestí, jen omezení hybnosti Klíště v r Poslední otok již 14 dní, bez regrese, proto hospitalizace na ortopedii Obvod kolen s diskrepancí 3 cm Na ortopedii základní odběry + revmatologický screening + 2x punktát 130 a 110 ml zkaleného sanguinolentního výpotku

5

6

7 Laboratoř KO: bez pozoruhodností FW: 94/105 CRP: 55,8 JT: v normě Sérologie: WIDAL, Yersinie, ASLO, Punktát cytologicky: leu 38,79 ery 0,O1 Hb 1 Tr 34 WIDAL, Yersinie, ASLO, - negat.

8 1. sérologie borrelií Odběr : Vyšetření: Bor.vše - sérum Borrelia garini IgG ELISA ,565 Pozitivní Borrelia garini IgM ELISA....0,996 Negativní Borr.afzelii ELISA IgG...5,579 Pozitivní Borr.afzelii ELISA IgM... 1,192 Slabě pozitivní Borr.burgdorf. IgG ELISA... >3,000 Pozitivní Borr.burgdorf. IgM ELISA... 0, Negativní Bor.gar-West.blot IgG-EU... Pozitivní Bor.gar-West.blot IgM-EU... Negativní Bor.afzeli-WB IgG... Pozitivní Bor.afzeli-WB IgM... Negativní Bor.burgd. West.blot IgG... Pozitivní Bor.burgd. -West.blot IgM... Pozitivní Obsahuje IgG protilátky v testu EU na BB proti: p21,p25 p25,p28,p29,,p28,p29,p31,p36,p39,p41,p43,p47,p50 H,p57,p62,p75,p83p83 Obsahuje IgM protilátky v testu EU na BB proti: p18,p21 p21,p41 H,p62 H Obsahuje IgG protilátky v testu EU na BA proti p17,p19,p21,p25 H,p30,p31,p39,p83,VIsE Obsahuje IgG protilátky v testu EU na BG proti: p19 H,p21,p25,p28,p29 H,p30,p37,p39,p41,p43,p47,p57,p62,p75,p83 Obsahuje IgM protilátky v testu EU na BG proti: p25 H,p41 H,p57 H,p62

9 Protilátky v punktátu ELISA testy: Bor. Gar.: IgG 39 3,950 0( silně ě pozit. ) IgM negat. Bor. Afz.: IgG 5,106 ( silně pozit. ) IgM 1,136 ( slabě pozit. ) Bor. Bur.: IgG >3,0 ( silně pozit. ) IgM negat. Western Blot: Bor. Gar.: IgG pozit., IgM pozit. Bor. Afz.: IgG pozit., IgM harniční Bor. Bur.: IgG pozit., IgM pozit.

10 Terapie a průběh Cefalosporiny III generace (ceftriaxon) 2000 mg/den t.j. 45 mg/kg/den i.v. 28 dní Nesteroidní antiflogistika (ibuprofen) 400 mg 3x1tbl.p.o. Opakované ortopedické kontroly: Zpočátku teploty do 38,2 st., progrese výpotku, mohutná defigurace levého kolenního kloubu, ballotment pately, hybnost kloubu výrazně omezená výpotkem, opakované punkce, celkem 4x s evakuací pokaždé cca 120 ml výpotku, ledování. Po celou dobu paradoxně bez bolesti

11 Z důvodu produktivní synovialitidy indikovaná proplachová laváž v celkové anestezii Proveden výplach kloubu, kde silně zkalená, sanguinolentní tekutina ti s cárami nekrotické ké výstelky se zavedením drenáže mediálně i laterálně, pak nasazení sádrové dlahy Histologický nález: Fibrinosně hnisavý zánětlivý exsudát (nespecifický) prostoupený p četnými ý neutrofilními granulocyty a jaderním detritem. Hnisavá gonitis (Kultivačně opakovaně v punktátu sterilní nález)

12

13 Zavedena proplachová drenáž na 1,5 l za 24hod., v Redonové láhvi zpočátku zkalený sekret Denní bilance drenáže pozitivní o 100 ml, další dny již obsah čirejší Snižování proplachu na 1000 ml/24 hod, bilance nižší Po 7 dnech extrakce Redonových drenů, dlaha však ponechaná Další dny ortéza a berle a začátek RHB s izometrickou zátěží

14 Kontrolní odběry: KO: v průběhu hospitalizace vývin leukopenie 3,18 a eosinofilie 8,5 CRP: 55,8 33,4 2,2 <1 FW: 94/105 76/88 36/66 Jaterní testy: při propuštění lehká elevace ALT 0,77, AST 0,70 Propuštěna 28 den v klinicky dobrém stavu s obvodem levého kolene o 0,5 cm větším oproti pravému Pokračování v konsolidační terapii: doxycyclin a 100 mg 2x1 tbl.p.o. po dobu 14 dní

15 Sérologie po 3 měsících Odběr : Vyšetření: Bor.vše - sérum Borrelia garini IgG ELISA.. 4,444 Pozitivní Borrelia garini IgM ELISA... 0,847 Negativní Borr.afzelii ELISA IgG... 4,127 Pozitivní Borr.afzelii ELISA IgM... 1,108 Slabě pozitivní Borr.burgdorf. IgG ELISA.. >3,00 Pozitivní Borr.burgdorf. IgM ELISA. 0,106 Hraniční hodnota Bor.gar-West.blot IgG-EU... Pozitivní Bor.gar-West.blot IgM-EU... Hraniční Bor.afzeli-WB IgG... Pozitivní Bor.afzeli-WB IgM... Hraniční Bor.burgd. west.blot IgG... Pozitivní Bor.burgd.-west.blot IgM.....Pozitivní Obsahuje IgG protilátky v testu EU na BG proti: p21,p25,p28,p29,p30,p39,p41,p43,p47,p57,p62,p75,p83 p25 p28 p29 p30 p39 p41 p43 p47 p57 p62 p75 p83 Obsahuje IgM protilátky v testu EU na BG proti: p25,p41 H,p57 H Obsahuje IgG protilátky v testu EU na BA proti p17,p19,p21,p25,p30,p31,p39,p83,vise p19 p21 p25 p30 p31 p39 p83 Obsahuje IgM protilátky v testu EU na BA proti: p25 Obsahuje IgG protilátky v testu EU na BB proti: p21,p25,p28,p29,p31,p36,p39,p41,p43,p47,p50 p25 p28 p29 p31 p36 p39 p41 p43 p47 p50 H,p57,p62,p75,p83 p62 p75 p83 Obsahuje IgM protilátky v testu EU na BB proti: p18,p21,p25,p62 H

16 Souhrn Opakované neléčené é ataky artritidy Průběh komplikován nadměrnou produkcí výpotku Prognóza závisí na rychlosti stanovení diagnózy Včasnost ATB léčby (u pacientky úspěšná) Genetická predispozice přechodu do chronicity (DRB1*0401)

17 Neuroborrelióza inokulace neurotropního kmene B.garinii nervové projevy v rámci časné diseminované formy má % dětí serózní meningitida itid (leptomeningy) kraniální neuritida tda (n.vii) (poly)radikulitida (ganglia zadních kořenů míšních) meningopolyradikuloneuritida (G-B-B B sy)

18 Klinická a laboratorní kritéria NB 1. klinické i ké nervové postižení (meningoradikuloneuritida, meningitida, kraniální neuritida) 2. základní laboratorní kritéria i (pleocytóza, intratekální syntéza antiborreliových protilátek) 3. podpůrná laboratorní kritéria (signifikantní změny ě ab, specifické oligoklonální pásy, přímý průkaz borrelií v CSF: kultivace, PCR)

19 Pacient č. 2 Chlapec, nar RA, OA bezvýznamná EA: klíšťata opakovaná expozice, poslední sání 4-5 5týd týdnů ů před ř začátkem příznaků intermitentně zvracení, bolesti hlavy, diplopie, T neměřena, dostával antipyretika

20 Základní vyšetření oftalmologické: nález městnavých papil, L oko v konvergentním postavení neurologické: diplopie i všemi směry, ě frustní paréza n. VI. sin, meningeální není hospitalizace ace na onkologii základní laboratorní vyšetření v normě

21 Zobrazovací metody CT mozku nativně i postkontrastně: normální struktura a denzita tkáně mozku, komorový systém bez dilatace MR mozku: normální intrakraniální poměry vedlejší nález: nevýrazné slizniční změny v ethmoidech intrakraniální expanze vyloučena diff. dg.: pseudotumor cerebri? neuroinfekce?

22 Vyšetření likvoru transfer na KDIN CSF-mo:10; CSF-po: 0; CSF-er: 2; CSF-CB: CB: 0.24; CSF-gl: 2.9; CSF-la: 1.6; likvor: albumin 165, IgG 32.5, IgM 6.17, Q-albumin norma

23 IT syntéza Borrelia garini IgG ELISA... Pozitivní Borrelia garini IgM ELISA..Negativní Bor.gar-West.blot IgG-EU...Hraniční Bor.gar-West.blot IgM-EU.Negativní Borr.afzelii ELISA IgG... Pozitivní Borr.afzelii ELISA IgM... Hraniční hodnota Intratek Ab.v likvoru-igg... Pozitivní Intratek Ab.v likvoru-igm... Pozitivní AI IgG = 4,96 (B.garinii) AI IgM = 8,48 (B.garinii) Obsahuje IgG protilátky v testu EU na BG proti: OspA,p41,p62

24 Sérologie Borrelia garini IgG ELISA....Pozitivní 1:2100 Borrelia garini IgM ELISA......Pozitivní 1:1100 Bor.gar-West.blot IgG-EU...Hraniční Bor.gar-West.blot IgM-EU...Negativní Borr.afzelii ELISA IgG...Pozitivní 1:1800 Borr.afzelii ELISA IgM...Pozitivní 1:1400 Bor.afzeli-WB IgG...Pozitivní Bor.afzeli-WB IgM...Negativní Borr.burgdorf. IgG ELISA...Pozitivní 1:500 Borr.burgdorf. IgM ELISA...Negativní Bor.burgd. west.blot IgG...Negativní Bor.burgd.-west.blot IgM...Negativní Obsahuje IgG protilátky v testu EU na BG proti: OspA,p41 Obsahuje IgG protilátky v testu EU na BA proti: p30,p41,vlse Obsahuje IgG protilátky v testu EU na BB proti: OspA

25 Průběh aléčba Zahájena terapie ceftriaxon i.v. Diplopie v mírné regresi Transfer na dětské oddělení v místě bydliště k pokračování č terapie Kontrolní o oční vyšetření e 59,tj 5.9., tj. 19 9d dní po ukončení léčby kompletní regrese nálezu (bez známek městnání a subjektivně bez diplopie)

26 Souhrn Pozvolný nástup klinické symptomatologie Nález městnavé papily p vedl primárně k podezření z nitrolební expanze Nález v likvoru navzdory absenci meningeálních příznaků Paréza n. abducenti patří k vzácným postižením v rámci nervové formy borreliózy (meningoneuritida) Pozitivní ATB test

27 Děkuji za pozornost

Nemoci nervového systému v dětském věku. MUDr. Radka Drápalová Dětská klinika FN Olomouc

Nemoci nervového systému v dětském věku. MUDr. Radka Drápalová Dětská klinika FN Olomouc Nemoci nervového systému v dětském věku MUDr. Radka Drápalová Dětská klinika FN Olomouc Nemoci nervového systému Anatomie nervového systému Vyšetřovací metody Příznaky chorob nervového systému Zánětlivá

Více

PARAZITÁRNÍ NEUROINFEKCE

PARAZITÁRNÍ NEUROINFEKCE Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP ve spolupráci se Společností infekčního lékařství ČLS JEP a Českou parazitologickou společností odborný seminář PARAZITÁRNÍ NEUROINFEKCE Praha 5.4.2011

Více

Infekce dýchacích cest (OD)

Infekce dýchacích cest (OD) OTÁZKY Z INFEKTOLOGIE, vypracovali Šárka Bohoňková, Dagmar Mocná, Markéta Lorenzová, Tereza Koňasová, Petr Grenar, Martina Panešová, 3.LF 2012 Infekce dýchacích cest (OD) 1. Chřipka: význam onemocnění

Více

Závažné infekce v intenzivní péči komunitní pneumonie, meningitidy, mediastinitidy. MUDr.Eva Straževská KARIM FN Brno, LF MU Brno

Závažné infekce v intenzivní péči komunitní pneumonie, meningitidy, mediastinitidy. MUDr.Eva Straževská KARIM FN Brno, LF MU Brno Závažné infekce v intenzivní péči komunitní pneumonie, meningitidy, mediastinitidy MUDr.Eva Straževská KARIM FN Brno, LF MU Brno Úvod Definice komunitní infekce: Vznik mimo nemocnici nebo do 48hodin po

Více

BUDĚJOVICE KAZUISTICKÉ

BUDĚJOVICE KAZUISTICKÉ Sborník abstrakt BUDĚJOVICE KAZUISTICKÉ 25. 9. 2014 Jihočeská univerzita České Budějovice BUDĚJOVICE KAZUISTICKÉ České Budějovice 25. 9. 2014 Sborník přednášek ISBN: 978-80-905041-6-5 Vydavatel: Nemocnice

Více

Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu

Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení Zpracování zdravotního odborných stavu a pracovní lékařských schopnosti

Více

REFERÁTOVÝ VÝBĚR A AKTUALITY Z REVMATOLOGIE. Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc.

REFERÁTOVÝ VÝBĚR A AKTUALITY Z REVMATOLOGIE. Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. REFERÁTOVÝ VÝBĚR A AKTUALITY Z REVMATOLOGIE Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. Vydává: Národní lékařská knihovna Sokolská 54, 121 32 Praha 2 ISSN 0034 2882 Svazek 41 Literární a technická

Více

Chronické choroby pohybového aparátu

Chronické choroby pohybového aparátu Chronické choroby pohybového aparátu základní rozdíly mezi zánětlivým a nezánětlivým stavem z hlediska diferenciální diagnostiky a základní léčby Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné

Více

NEOBVYKLÁ PŘÍČINA FEBRILIÍ IMITUJÍCÍCH AKUTNÍ ATAKU CROHNOVY CHOROBY

NEOBVYKLÁ PŘÍČINA FEBRILIÍ IMITUJÍCÍCH AKUTNÍ ATAKU CROHNOVY CHOROBY NEOBVYKLÁ PŘÍČINA FEBRILIÍ IMITUJÍCÍCH AKUTNÍ ATAKU CROHNOVY CHOROBY M. Kostrejová (1), R. Mudr (1) M. Janče (2) Interní oddělení - gastroenterologie Rentgenologické oddělení NMSKB CROHNOVA CHOROBA je

Více

Doporučený postup pro antibiotickou léčbu komunitních respiračních infekcí v primární péči. Zadavatelé: Autoři (podle abecedy):

Doporučený postup pro antibiotickou léčbu komunitních respiračních infekcí v primární péči. Zadavatelé: Autoři (podle abecedy): Doporučený postup pro antibiotickou léčbu komunitních respiračních infekcí v primární péči. Zadavatelé: Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP Autoři

Více

Odborný redaktor:. Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. Doc. MUDr. M. Kučera, CSc. MUDr. B. Tesárek Ing. P. Kratochvíl, CSc. Ing. R. Kalouš, CSc.

Odborný redaktor:. Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. Doc. MUDr. M. Kučera, CSc. MUDr. B. Tesárek Ing. P. Kratochvíl, CSc. Ing. R. Kalouš, CSc. Referátový výběr z revmatologie č. 4/2001 Odborný redaktor:. Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc Vydává: Národní lékařská knihovna Sokolská 54, 121 32 Praha 2 ISSN 0034-2882 Svazek 41 Literární a technická

Více

KAZUISTIKY Z GASTROENTEROLOGIE

KAZUISTIKY Z GASTROENTEROLOGIE KAZUISTIKY Z GASTROENTEROLOGIE VI. roãník rok 2000 KAZUISTIKY IDIOPATICKÝCH STŘEVNÍCH ZÁNĚTŮ Doc. MUDr. Milan Lukáš, CSc. a kolektiv Gastroenterologické centrum VFN IV. interní klinika VFN a 1. LF UK,

Více

BOLESTI POHYBOVÉHO APARÁTU OBECNĚ, BOLESTI ZAD, BOLESTI HLAVY NOVELIZACE 2014

BOLESTI POHYBOVÉHO APARÁTU OBECNĚ, BOLESTI ZAD, BOLESTI HLAVY NOVELIZACE 2014 Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře BOLESTI POHYBOVÉHO APARÁTU OBECNĚ BOLESTI ZAD, BOLESTI HLAVY MOŽNOSTI LÉČBY Autoři MUDr. Bohumil Skála, Ph.D. Společnost všeobecného

Více

Doporuèení. pro diagnostiku, léèbu a profylaxi infekèní endokarditidy

Doporuèení. pro diagnostiku, léèbu a profylaxi infekèní endokarditidy Doporuèení pro diagnostiku, léèbu a profylaxi infekèní endokarditidy Kapesní verze Doporuèení pro diagnostiku, léèbu a profylaxi infekèní endokarditidy J. Beneš 1, P. Gregor 2, A. Mokráček 3 1 Infekční

Více

Změna algoritmu léčby peritonzilárního abscesu v dětském věku

Změna algoritmu léčby peritonzilárního abscesu v dětském věku Masarykova univerzita v Brně Lékařská fakulta Klinika dětské otorhinolaryngologie FN Brno Změna algoritmu léčby peritonzilárního abscesu v dětském věku Disertační práce řešitel: MUDr. Michaela Máchalová

Více

STANDARDY DIAGNOSTIKY A LÉČBY IDIOPATICKÝCH STŘEVNÍCH ZÁNĚTŮ 2004

STANDARDY DIAGNOSTIKY A LÉČBY IDIOPATICKÝCH STŘEVNÍCH ZÁNĚTŮ 2004 STANDARDY DIAGNOSTIKY A LÉČBY IDIOPATICKÝCH STŘEVNÍCH ZÁNĚTŮ 2004 Pracovní skupina pro ISZ Koordinátor: Doc.MUDr.Milan Lukáš, CSc. Členové: Doc.MUDr.Vladimír Zbořil, CSc. Doc.MUDr.Pavel Kohout, PhD Doc.MUDr.Jiří

Více

SBORNÍK PROGRAM, ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY

SBORNÍK PROGRAM, ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY SBORNÍK PROGRAM, ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY POSTGRADUÁLNÍ KURZ V NEUROCHIRURGII 28.3. 30.3. 2012 HRADEC KRÁLOVÉ Česká neurochirurgická společnost ČLS JEP Neurochirurgická klinika FN Hradec Králové pod záštitou

Více

WWW.DYNEX.CZ. diagnostiky LF a FN Hradec Králové

WWW.DYNEX.CZ. diagnostiky LF a FN Hradec Králové Možnosti a úskalí detekce DNA Borrelia burgdorferi sensu lato Bolehovská R., Plíšková L., Ústav klinické i ké biochemie i a diagnostiky LF a FN Hradec Králové obtížná Diagnostika lymeské boreliózy klinický

Více

OŠETŘOVÁNÍ KLIENTA S LYMSKOU BORELIÓZOU

OŠETŘOVÁNÍ KLIENTA S LYMSKOU BORELIÓZOU OŠETŘOVÁNÍ KLIENTA S LYMSKOU BORELIÓZOU ANOTACE Lymská borelióza je bakteriální onemocnění, které může postihovat řadu orgánu ať už lokalizovaně, nebo diseminovaně. Jedná se o antropozoonózu tedy přenos

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Stanislava Matějková FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Stanislava Matějková Studijní

Více

Nejčastější neurologická onemocnění v dětském věku

Nejčastější neurologická onemocnění v dětském věku Nejčastější neurologická onemocnění v dětském věku MUDr. Miriam Adamovičová 1. LF UK, KDDL Epilepsie Definice: Opakovaný výskyt neprovokovaných epileptických záchvatů Prevalence: U dětí až 4% U dospělých

Více

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře BOLESTI HLAVY

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře BOLESTI HLAVY Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře BOLESTI HLAVY Autoři: MUDr. Jolana Marková Sekce pro diagnostiku a léčbu bolesti hlavy České neurologické společnosti ČLS JEP MUDr.

Více

Neurologie. Abstrakta A2011. XIII. NEURO-SKI Harrachov 2011 PRO PRAXI. Neurol. pro praxi 2011; 12(Suppl. A) www.solen.cz ISBN 978-80-87327-54-8

Neurologie. Abstrakta A2011. XIII. NEURO-SKI Harrachov 2011 PRO PRAXI. Neurol. pro praxi 2011; 12(Suppl. A) www.solen.cz ISBN 978-80-87327-54-8 Neurologie PRO PRAXI A2011 Neurol. pro praxi 2011; 12(Suppl. A) www.solen.cz ISBN 978-80-87327-54-8 Abstrakta XIII. NEURO-SKI Harrachov 2011 17. 19. březen 2011 Současná podoba Neurologické kliniky v areálu

Více

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc. 1, MUDr. Ivan Šubrt 2, MUDr. Jiří Dort, Ph.D. 3 1. Infekční klinika, LF UK a FN Plzeň 2

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc. 1, MUDr. Ivan Šubrt 2, MUDr. Jiří Dort, Ph.D. 3 1. Infekční klinika, LF UK a FN Plzeň 2 KONGENITÁLNÍ INFEKCE SOUČASNÝ STAV doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc. 1, MUDr. Ivan Šubrt 2, MUDr. Jiří Dort, Ph.D. 3 1 Infekční klinika, LF UK a FN Plzeň 2 Ústav lékařské genetiky, LF UK a FN Plzeň 3 Neonatologické

Více

SYMPOZIUM PRAKTICKÉ NEUROLOGIE

SYMPOZIUM PRAKTICKÉ NEUROLOGIE Neurologie PRO PRAXI B 2012 www.solen.cz ISSN 1803 5884 ROČNÍK 13. Abstrakta IX. SYMPOZIUM PRAKTICKÉ NEUROLOGIE 31. 5. 1. 6. 2012, Hotel International Brno COPAXONE Je účinný u pacientů s CIS i s RRMS

Více

POUČILI JSME SE V PŘÍSTUPU K LÉČBĚ ABSCEDUJÍCÍ PNEUMONIE VYVOLANÉ KMENEM STAPHYLOCOCCUS AUREUS S PRODUKCÍ PANTON- VALENTINE LEUKOCIDINU?

POUČILI JSME SE V PŘÍSTUPU K LÉČBĚ ABSCEDUJÍCÍ PNEUMONIE VYVOLANÉ KMENEM STAPHYLOCOCCUS AUREUS S PRODUKCÍ PANTON- VALENTINE LEUKOCIDINU? POUČILI JSME SE V PŘÍSTUPU K LÉČBĚ ABSCEDUJÍCÍ PNEUMONIE VYVOLANÉ KMENEM STAPHYLOCOCCUS AUREUS S PRODUKCÍ PANTON- VALENTINE LEUKOCIDINU? P. Pavlíček, D. Blažek, K. Dlask Klinika anesteziologie a resuscitace

Více

Případ č. 41. Klinická historie a anamnéza

Případ č. 41. Klinická historie a anamnéza Klinická historie a anamnéza Případ č. 41 NO: 62letý muž přijatý (na neurologickou kliniku) do nemocnice pro pravostrannou hemiparézu. Pacient byl v dobrém zdravorním stavu až do doby 3 měsíce před přijetím,

Více

Klinické doporučení: Diagnostika a léčba komunitní pneumonie dospělých

Klinické doporučení: Diagnostika a léčba komunitní pneumonie dospělých Klinické doporučení: Diagnostika a léčba komunitní pneumonie dospělých Předkládají: Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP, Společnost infekčního lékařství ČLS JEP. (Autoři: prof. MUDr.

Více

Nález pyurie není atribut uroinfekce, neboť může být přítomna i z jiné příčiny.

Nález pyurie není atribut uroinfekce, neboť může být přítomna i z jiné příčiny. Infekce močových cest - přehledné sdělení Medicína a umění 1. Úvod Močové infekce jsou vzhledem k četnosti výskytu nejčastějšími infekcemi, vyvolanými bakteriálními původci. Infekci močových cest charakterizuje

Více

Infekční a zánětlivá onemocnění CNS. MUDr. Jan Bartoušek OUP FN Olomouc

Infekční a zánětlivá onemocnění CNS. MUDr. Jan Bartoušek OUP FN Olomouc Infekční a zánětlivá onemocnění CNS MUDr. Jan Bartoušek OUP FN Olomouc Neuroinfekce Denně jsou na OUP FN odeslání 2 3 nemocní k vyloučen ení neuroinfekce. Skutečná neuroinfekce se vyskytuje méněm než 1x

Více