Obsah

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.vedamabudoucnost.cz Obsah"

Transkript

1

2 Obsah Třetí ročník završen! 3 Zapojené firmy a školy 4 Východiska projektu 6 Systémové působení projektu Věda má budoucnost 7 Irsko a Slovensko 8 Strategičtí partneři a networking 8 Medializace 9 Dovednosti v práci 10 Vzdělávání pedagogických pracovníků základních škol 10 Hodnocení projektu 11 Evaluace modulu Dovednosti v práci 12 Vybraná čísla žáci, učitelé, firmy 12 Dovednosti v práci žáci 13 Dovednosti v práci školy 19 Dovednosti v práci firmy 24 Evaluace modulu Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ 27 Slovo závěrem 29

3 Třetí ročník završen! Jsou tomu právě tři roky, kdy se v České republice naplno rozběhl projekt Věda má budoucnost. Projekt, který od roku 2013 úspěšně běží také na Slovensku. Co se za uplynulý školní rok 2013/14 v projektu událo? Letošní ročník byl významný zejména zapojením dalších partnerů, kteří významným způsobem podpořili a rozvinuli projekt. Ke čtyřem firmám zapojeným v druhém ročníku: Bayer, IBM, ABB a Sedlecký kaolin, přibyla letos pátá společnost ŠKODA AUTO, a.s., největší český výrobce automobilů. Díky zapojení tohoto významného hráče na poli automobilového průmyslu vznikl unikátní výukový modul Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ, který rozšířil portfolio projektu o další cílovou skupinu. Jednotlivých setkání v rámci tohoto modulu se zúčastnilo 31 učitelů z Mladoboleslavska a okolí a 18 z nich získalo osvědčení o absolvování celého modulu. Modul Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ navíc získal akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Pro odbornou úroveň projektu je významné získání záštity a partnerství od Akademie věd ČR a Slovenské akademie věd. Díky spojení s těmito renomovanými institucemi mohou účastníci projektu navštívit specializovaná pracoviště v podobě laboratoří, ve kterých se rozvíjí vědecké poznatky v praxi. Na části projektu věnované kariérnímu poradenství se podařilo získat personálně poradenskou společnost Assessment Systems International. Konzultanti z této společnosti navštěvovali jednotlivé bloky projektu a probírali s účastníky kariérní témata z pohledu personalistů ve firmách. Kromě dvou výše zmíněných záštit od akademií věd přibyla ještě další od Svazu průmyslu a dopravy ČR. Novinkou v projektu byla realizace studentské soutěže na popularizaci vědy pod patronací společností Bayer, která měla dosah po celé ČR i na Slovensku. V rámci soutěže byly nejlepší studentské týmy oceněny finančními odměnamy v celkovém objemu přesahujícím 70 tisíc korun (2.500 eur). Celkově bylo v letošním školním roce do projektu zapojeno 401 žáků a studentů a 48 učitelů z 31 škol. Z vyhodnocení letošní evaluace mezi všemi zapojenými žáky a učiteli se rádi pochlubíme například tím, že 86 % žáků ohodnotilo projekt jako výborný nebo velmi dobry a u 48 % žáků účast v programu ovlivnila jejich názor či změnila jejich pohled na vzdělání a kariéru v těchto oborech. Jako hlavní výhodu uvedlo letos 100 % zástupců škol poskytnutí obecného vhledu žákům do světa práce a získání dovedností, které jim pomohou při hledání zaměstnání.

4 Projekt tedy plní svůj smysl a ukazuje mladým lidem i pedagogům přírodovědné a technické vědy jako zajímavou a perspektivní příležitost pro budoucí kariérní volbu. Cílem této zprávy je podat souhrnný přehled o průběhu třetího ročníku projektu s důrazem na vyhodnocení evaluačních dotazníků od zapojených žáků, škol a firem. Evaluace byla provedena po ukončení programu projektu v závěru školního roku 2013/2014. Mgr. Radim Zabadal, koordinátor projektu ve školním roce 2013/14. Zapojené firmy a školy Třetího ročníku projektu Věda má budoucnost se během školního roku 2013/2014 zúčastnil 5 firem a 31 partnerských škol. Prostřednictvím firem bylo do projektu zapojeno 401 žáků a 48 pedagogů. BAYER s.r.o. Česká republika a BAYER, spol. s r.o. Slovenská republika & partnerské školy: VOŠ a Střední zdravotnická škola, Praha SŠ - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha Střední zemědělská škola Brandýs nad Labem Základní škola Chrudim, Dr. J. Malíka Malostranské gymnázium, Praha Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Kralupy n. Vltavou Základní škola T. G. Masaryka, Praha Gymnázium Alberta Einsteina, Bratislava Stredná zdravotnícka škola, Bratislava Stredná odborná škola chemická, Bratislava Gymnázium, ul. Ladislava Sáru, Bratislava Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Trnava Súkromná stredná odborná škola veterinárna, Bratislava

5 IBM Česká republika, spol. s r. o. & partnerská škola: ZŠ, MŠ, ZUŠ Jesenice ŠKODA AUTO, a.s. & partnerské školy: Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice Masarykova základní škola Dymokury Základní škola a mateřská škola Nymburk, Komenského 589 Základní škola Bakov nad Jizerou Základní škola Bělá pod Bezdězem Základní školu Dr. Edvarda Beneše Mladá Boleslav Základní škola Kralupy nad Vltavou, Generála Klapálka 1029 Základní škola Masarykova Debř Základní školu a mateřskou školu Kamenický Šenov Základní škola Mladá Boleslav, 17. listopadu 1325 Základní školu Mladá Boleslav, Komenského nám. 91 Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254 Základní škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895 Základní škola Vrchlického, Liberec Sedlecký kaolin a.s. & partnerská škola: Střední průmyslová škola Ostrov ABB s.r.o. & partnerská škola: Základní škola a mateřská škola Ostrava Bělský Les

6 Východiska projektu Projekt navazuje na národní priority českého předsednictví v Radě EU, které si v oblasti vzdělávání za svou hlavní prioritu vytyčilo partnerství vzdělávání a businessu. Pod touto prioritou se uskutečnily důležité mezinárodní akce na půdě ČR i Belgie: Neformální zasedání ministrů školství zemí EU a kandidátských zemí v Praze ( ). Mezinárodní konference na téma partnerství škol a businessu v Praze ( ). Další akce pořádané v Bruselu byly pod vedením českého předsednictví rovněž zaměřeny na uvedené téma. Závěry Rady ministrů zemí EU na téma partnerství vzdělávání a businessu byly schváleny na zasedání v Bruselu. Mj. upozorňují na význam přímé spolupráce mezi firmami a školami na nižších úrovních vzdělávání, a to s důrazem, jaký tato spolupráce přináší žákům a studentům z hlediska jejich dovedností a budoucího profesního uplatnění. V doporučených řešeních jsou pak přímo uvedeny aktivity jako realizace kurikulárních inovací, podpora vzdělávání učitelů nebo prevence předčasného opouštění školy, které se projekt Věda má budoucnost snaží zdůrazňovat. V návaznosti na tyto aktivity bylo v ČR uspořádáno několik akcí, které téma spolupráce škol a businessu znovu vyzdvihly. Z hlediska projektu Věda má budoucnost byly nejdůležitějšími akcemi národní konference pořádané v rámci Evropské spolupráce ve vzdělávání. Projekt byl prezentován na konferenci uskutečněné dne s názvem Partnerství pro MST. Jako příklad dobré praxe byl poté uveden i v závěrech konference, které byly dopisem MŠMT rozeslány představitelům firem a dalším relevantním partnerům. Projekt Věda má budoucnost celým svým konceptem spadá do oblasti Společenské odpovědnosti firem (CSR) a vznikl pod patronací společností IBM a Bayer, které stály v ČR u jeho zrodu. Podporuje strategické řešení dlouhodobé stagnace tzv. STEM oborů a stimulaci k jejich rozvoji. Již zkraje se dočkal publikování jako příklad dobré praxe v článku Věda má budoucnost příklad firemní spolupráce se školami v rámci publikace Best Office vydané Americkou obchodní komorou (říjen 2012). Dále vyšel v podobě případové studie o projektu s názvem Posilování místních podmínek - Věda má budoucnost jako součást publikace Vytváření sdílené hodnoty, Průvodce novou firemní (r)evolucí (prosinec 2012).

7 Systémové působení projektu Věda má budoucnost Jedním z důležitých aspektů realizace projektu Věda má budoucnost je propojení na systémové úrovni, tedy s veřejnou a státní správou. Cílem této snahy je provázat praktickou realizaci projektu se systémovým pojetím a nastavením obecných priorit českého a slovenského vzdělávacího systému. V tomto ohledu bylo důležité získání dalších partnerů projektu v podobě Akademie věd ČR (únor 2014) a Slovenské akademie věd (březen 2014). Další významnou institucí, která udělila projektu záštitu, je Svaz průmyslu a dopravy ČR (březen 2014), který představuje napojení projektu na průmyslový sektor. Vážím si Vaší iniciativy zvýšit povědomí o těchto oblastech u žáků základních a středních škol. Vaší žádosti, abych jako představitel Akademie věd ČR převzal nad tímto projektem záštitu, se souhlasem Akademické rady AV ČR rád vyhovuji. Prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c., předseda AV ČR v rámci udělení záštity ze dne Slovenská akadémia vied na základe Vašej žiadosti s veľkou radosťou súhlasí s prevzatím záštity nad projektom Vada má budúcnosť, ktorý občianske združenie Aisis organizuje na Slovensku v spolupráci s firmou Bayer. Prof. RNDr. Jaromir Pastorek, DrSc., predseda v rámci udělení záštity ze dne Svaz průmyslu a dopravy ČR podpoří projekt, který prostřednictvím dlouhodobé strukturované spolupráce firem a škol usiluje o zvýšení atraktivity přírodovědných a technických oborů pro žáky základních a studenty středních škol a poukazuje na to, že kariéra v těchto oborem má smysl. Zdeněk Liška, generální ředitel Svazu průmyslu a dopravy ČR v rámci udělení záštity ze dne Udělené záštity navazují na dříve získané záštity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (srpen 2012) a Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (leden 2013).

8 Irsko a Slovensko Projekt je součástí platformy Školy firmám - firmy školám, která vychází z úspěšné irské iniciativy School Business Partnership, která v současné době zprostředkovává 250 partnerství mezi firmami a školami. Iniciativa School Business Partnership probíhá pod hlavičkou nevládní neziskové organizace Business in the Community, působící po celém Irsku. S irskými partnery jsme v pravidelném kontaktu a diskutujeme s nimi nastavení našeho programu i vize projektu do budoucna. Díky zájmu společnosti Bayer a pod záštitou slovenského Ministerstva hospodárstva se projekt v roce 2013 rozšířil i na území Slovenské republiky. Ve školním roce 2013/2014 úspěšně probíhl již druhý ročník projektu a do spolupráce se společností Bayer bylo zapojeno 6 škol. Od nového školního roku bude projekt otevřen dalším zájemcům ze strany firem i škol. Informace o slovenském projektu Veda má budúcnosť naleznete na webových stránkách či na Facebooku: Strategičtí partneři a networking Získání nového partnera projektu v podobě společnosti ŠKODA AUTO, a.s., prosinec Navázání spolupráce a získání záštity Akademia věd ČR, únor Navázání spolupráce a získání záštity Slovenské akademie věd, březen Projekt získal záštitu Svazu průmyslu a dopravy ČR, březen Účast na veletrhu práce JOB EXPO, březen Účast na veletrhu práce ikariera, březen Projekt byl prezentován na konferenci SCIAP, pořádané Akademia věd ČR, červen Navázání spolupráce s personálně-poradenskou společností Assessment Systems International. Společnost Assessment Systems International se v rámci své CSR strategie podílí na realizaci karérních témat v projektu, březen 2014.

9 Jednání o spolupráci s Českým vysokým učením technickým, březen Spuštění portálu na vyhlášené soutěže žáků a studentů na podporu vědy, květen Jednání o možných formách podpory projektu s Úřadem vlády ČR, kabinet vicepremiera pro vědu a výzkum, červenec Medializace Článek o projektu na portále Americké obchodní komory Czech Marketplace, prosinec Články o projektu v časopise AUTOMA, leden a červenec 2014 : Články o projektu v časopise MODERNÍ VYUČOVÁNÍ, leden až červenec 2014 : Článek o projektu v časopise Škoda mobil, únor 2014: Článek o projektu v Moravskoslezském deníku, duben 2014: Článek o projektu v regionálním peridodiku Jižní listy, duben 2014: Článek o projektu v tiskové agentuře ČTK, červen 2014: Článek o projektu v odborném periodiku Učitelské noviny, červen 2014: Další 3 prezentace projektu v on-line médiích v Čechách a 22 prezentací v on-line mediích na Slovensku. Kompletní media coverage a přehled mediálních ohlasů se všemi články na stáhnutí ve formátu.pdf naleznete zde: Kompletní aktualizovaná fotogalerie akcí na: &

10 Kompletní přehled dění v projektu na & Pravidelná aktualizace Facebook profilů: & Dovednosti v práci Modulu Dovednosti v práci se ve školním roce 2013/14 zúčastnilo celkem 401 žáků z celé České republiky a ze Slovenska. Jde o roční program, který formou strukturovaných návštěv a workshopů seznamuje žáky s chodem spolupracujících firem. V rámci každého partnerství firma škola proběhlo zpravidla 3 až 5 setkání. Témata jednotlivých setkání byla: Den v životě firmy; Životopisy a příprava na pohovor; Pohovory nanečisto; Věda v praxi; Závěrečné hodnocení. První 3 setkání připravovala vždy partnerská firma ve spolupráci s AISIS, o.s., čtvrté setkání Věda v praxi probíhalo buď pod taktovkou firmy, nebo ve spolupráci s Akademií věd ČR, resp. Slovenskou akademií věd. Závěrečné setkání proběhlo v režii zapojených žáků jako týmový projekt. Setkání se konala ve firmě i ve škole dle úvodní domluvy všech stran. Vzdělávání pedagogických pracovníků základních škol Díky zapojení nového partnera projektu v podobě společnosti ŠKODA AUTO vznikl unikátní vzdělávací modul zaměřený na zvýšení motivace učitelů a podporu výuky technických oborů na školách. Vzniklý modul vychází ze zkušenosti irského partnera projektu, který úspěšně realizoval vzdělávací projekty v iniciativě School Business Partnership. Série školení respektuje vzdělávací potřeby škol a využívá špičkového zázemí společnosti ŠKODA AUTO. Modul Vzdělávání pedagogickcý pracovníků ZŠ obdržel akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Tvoří jej 5 částí, která probíhala v prostorách společnosti ŠKODA AUTO a spolupracujícíh organizací:

11 Úvodní konference Den v životě firmy Moderní trendy ve výuce Technické obory a příležitosti pro kariéru Věda v praxi Všechna setkání byla připravována v úzké součinnosti zástupců společnosti ŠKODA AUTO a AISIS. Setkání Moderní trendy ve výuce probíhalo na půdě Matematicko-fyzikální fakulty UK. Setkání Věda v praxi bylo zároveň závěrečným hodnotícím setkáním. Hodnocení projektu Po absolvování ročníku byli žáci i učitelé ze zapojených škol požádáni o zhodnocení projektu formou dotazníků. O zpětnou vazbu jsme požádali i všechny zapojené firmy a školy. V dotaznících jsme zjišťovali spokojenost s uplynulým ročníkem, názory na jednotlivé části programu i doporučení, co upravit či změnit do příštího školního roku. Projekt hodnotilo 131 z celkového počtu 273 oslovených žáků (návratnost dotazníků tedy dosáhla 48 %) a 18 z 20 oslovených učitelů (návratnost 90 %). Souhrnné výsledky této evaluace i nejzajímavější postřehy a citace uvádíme na následujících stránkách.

12 Evaluace modulu Dovednosti v práci Vybraná čísla žáci 86 % žáků ohodnotilo projekt jako výborný nebo velmi dobrý. Ani jeden žák nehodnotil projekt jako špatný. 58 % žáků si nejvíce užilo první setkání, a to Den v životě firmy. 48 % žáků potvrdilo, že je jejich účast na programu ovlivnila, či změnila jejich pohled na vzdělání a kariéru. A to především v technických a přírodních vědách. 96 % žáků si myslí, že tato spolupráce mezi školou a společností je užitečný způsob, jak se dozvědět o náplni pracovních pozic v dané organizaci. Vybraná čísla učitelé 90 % učitelů ohodnotilo projekt jako výborný nebo velmi dobrý. Ani jeden pedagog nehodnotil projekt jako špatný. 75 % učitelů si nejvíce užilo setkání s názvem Věda v praxi. 90 % učitelů se domnívá, že takovýto formát spolupráce mezi školou a soukromou společností je užitečný způsob, jak se dozvědět o novinkách a trendech v jejich oboru a dále se profesně vzdělávat. Vybraná čísla firmy a školy 100 % zástupců škol jako hlavní letošní výhodu uvedlo toto: Žákům byl poskytnut obecný vhled do světa práce a získali dovednosti, které jim pomohou při hledání zaměstnání. 100 % zástupců škol poté uvedlo, že pro jejich žáky bylo přínosné především to, že získali zkušenosti a informace ze světa práce.

13 Jako jednu z největších výhod pro studenty ocenilo 88 % zástupců škol poskytnutou pomoc s pohovory nanečisto. Dovednosti v práci žáci Po absolvování tohoto vzdělávacího modulu byli žáci všech zapojených škol požádáni o hodnocení projektu formou dotazníků. Projekt hodnotilo 131 žáků. Otázka 1: Ohodnoť, prosím, tento projekt a okomentuj níže: 86 % žáků ohodnotilo projekt jako výborný nebo velmi dobrý. Ani jeden žák nehodnotil projekt jako špatný. Komentáře: Přednášky se mi líbily, jen je škoda, že bylo málo času. Bylo to velmi příjemné, setkání se zaměstnanci firmy si vážím. Je dobré, že někdo podobné projekty vytváří a dává šanci studentům vytvořit něco zajímavého v týmu a jsou motivováni finanční odměnou. Tento projekt byl přínosem pro naši školu, protože jsme se dozvěděli mnoho informací, které jsme nevěděli. Děkujeme :) Tento projekt se mi velmi líbil, prohlídka byla ponaučení o tom, jak to v Bayeru chodí, prohlídky místností, sympatické lidi. Bylo to výborné a je pěkné, že se aspoň někdo stará o budoucnost mladých. Bylo to takové uvedení do reálného života.

14 Otázka 2: Které setkání jsi si užil/a nejvíce? Žáci mohli zaškrtnout libovolný počet setkání. Výsledky můžete vidět v následujícím grafu. Uveď, prosím, jakékoliv další detaily o tom, proč se ti líbila právě ta setkání, která byla tebou zaškrtnuta výše. Den v životě firmy komentáře: Prohlídka firmy byla velice zajímavá. Též pracovní pohovor byl užitečný. Jelikož jsem se přesvědčila o informacích okolo firmy Bayer. Poznala jsem také, jak to tam chodí každý den. Jak pracují s materiály, jak je používají a jak spolu spolupracují. Nejvíce jsem si užila Den v životě firmy, protože jsme tam měli pohodlí, jídlo, které nám pořád doplňovali a také to povídání bylo velice zajímavé. Tvorba životopisů a příprava na pohovor komentáře: Přednáška byla velmi zajímavá a poučná. Exkurze ve firmě mi přinesla poznání o firmě a o věcech, kterými se firma zabývá. Příprava životopisu mi bude určitě v budoucnosti užitečná. Získala jsem důležitou zkušenost s pohovorem a získala jsem důležité informace k tvorbě mého životopisu. Naučila jsem se chování a reprezentaci při pohovoru a vylepšila si dovednosti co do životopisu. Příjemné prostředí. Hodně sušenek, zajímavé informace. Připravení do budoucna.

15 Otázka 3: Jakou část programu jsi pokládal/a za nejvíce zajímavou/prospěšnou? Proč? Žáci mohli zmínit více než jedno setkání. Výsledky jsou zaznamenány v následujícím grafu. Komentáře: Přišlo mi to zajímavé z důvodu, že mě život ve firmě zajímá a je důležité vědět, co očekávat od práce v takové firmě. Exkurze byla zajímavá a velmi zábavná. Možnost kouknout se do této firmy beru jako velmi pozitivní. Za zajímavý program pokládám Vědu v praxi, protože jsem nečekala, co všechno se tam dá vidět a vyzkoušet, a jak zábavná práce to může být. Mohli zme si vyzkúšať, ako to na pohovore funguje, ako musíme býť oblečení, ako sa na to pripraviť apod. Konečně zhodnocení bylo nejvíce poučné, v podstatě jsme si celý projekt zrekapitulovali. Pokládám ji za prospěšnou, protože jsme dostali možnost vyzkoušet si přijímací pohovor a sepsání životopisu, což jsou věci, které nás v životě nejspíše neminou. Protože jsem si mohl vyzkoušet, jak se hýbe s robotem, viděli jsme, jak se rozdělává motor. Zo všetkých stretnutí som si odniesla nejaké pozitiva.

16 Otázka 4: Co považuješ z celého projektu za nejméně zajímavé/nejméně prospěšné? Proč? Většina žáků pokládala všechny setkání za prospěšná, takže neformulovala v tomto bodě žádné komentáře. Vše bylo svým způsobem zajímavé. Exkurze do AV mi přišla občas celkem dost nudná, protože spoustě věcí, které nám říkali, jsme ani nerozuměli. Chápu, že pro ně to může být obtížné nám to vysvětlit, ale přeci jenom se tomu věnují a měli by to dokázat. Vysvětlit a popsat svoji práci laikovi. Den v životě firmy - moc mi to nedalo. Procházeli jsme firmu, kde byly jen kanceláře. Čekala jsem, že nám ukáží nějakou činnost (praxi). Ale prezentační část byla zajímavá. Těžko říct. Návštěva AV, a to asi proto, že mě nebavil vybraný oddíl biologického ústavu. Otázka 5: Myslíš si, že tato spolupráce mezi školou a společností je užitečný způsob, jak se dozvědět o náplni různých pracovních pozic v dané organizaci? Uveď, prosím, proč ano nebo proč ne? 96 % žáků odpovědělo, že tato spolupráce mezi školou a společností je užitečný způsob, jak se dozvědět o náplni různých pracovních pozic. Jednotlivé postřehy jsou uvedeny v komentářích. Komentáře: Určitě je to užitečné, líbí se mi, že firma spolupracuje se školou a přináší studentům nové pohledy na pracovní pole. Žáci mají možnost se dozvědět něco nového, co by si v životě nemohli sami vyzkoušet. Dle mého názoru je dobré tímto způsobem motivovat studenty k sebezdokonalování a vzdělávání. Ano, protože lidé ve školách se učí jen základní věci, nevědí, jak to vypadá v provozu, a doplní si to až ve ČTVRTÉM ROČNÍKU. Je těžké se rozmýšlet během pár týdnů, jaká pozice by nás bavila, ale byla pro nás i vhodná.

17 Otázka 6: Jaká vylepšení či doplnění/změny bys navrhoval/a pro lepší fungování tohoto projektu? Všechny nápady jsou vítány! Většina žáků byla s projektem spokojena, dokonce navrhovali více setkání. Jiní pouze navrhovali návštěvu jiného ústavu Akademie věd než biologického a dodání více míst k sezení. Komentáře: Při návštěvě AV udělat některé prohlídky zajímavější formou. V AV najít místo na odložení věcí, protože po chvíli nošení těžkých tašek bolí hodně lidí záda a člověk se pak tolik nesoustředí na přednášky. Projekt je fajn, jak je. Možná by to chtělo větší propagaci. Více sušenek na stoly v Bayeru! Jinak super! Myslím si, že moc změn by projekt nepotřeboval. Možná by bylo vhodné naplnit setkání nějakými zábavnými prvky. Možná bych uvítal více těchto projektových dnů. Žádné, projekt byl velmi dobrý. Více než dvě setkání. Bylo to perfektní!

18 Otázka 7: Ovlivnila tvoje účast na programu tvůj názor či změnila tvůj pohled na vzdělání a kariéru v přírodních vědách? Prosím, odpověz níže. 48 % žáků účast v programu ovlivnila. Velké procento žáků, které odpovědělo záporně, projekt neovlivnil, pouze potvrdil jejich kladný názor na přírodní a technické vědy, jelikož již studují na odborných školách. Na otázku odpovědělo 131 žáků. Komentáře: Já jsem se rozhodla k vědeckému směru Přírodovědné fakulty UK, k vědě jsem měla vždycky blízko a měla jsem o ní velký zájem. Myslím si, že obory jako chemie, biologie a fyzika jsou čím dál méně vyhledávány na VŠ. Mělo by se to změnit. V kariéře mám jasno bez účasti v programu. Můj názor zůstává, protože mám ráda vědu, a své představy jsem si jen potvrdila. Ujasnila jsem si, co je vše potřeba vystudovat, abyste dosáhli práce v AV. A také, jak je to složité. Mám takový názor, že půjdu na elektrotechniku, což technické je, a na nic chemického nepůjdu, protože mě chemie moc nebaví a nemám ji tolik rád. Došlo mi, že věda má opravdu budoucnost. Myslím, že můj názor na přírodní vědu je, že je fascinující a zajímavá a můj názor už nejde změnit k horšímu ani k lepšímu. Určitě mě ovlivnila - více mě začaly bavit vědy, jak přírodní tak technické, nečekala jsem, že to bude tak zábavné.

19 Dovednosti v práci školy Po absolvování tohoto vzdělávacího modulu byli zástupci škol požádáni o zhodnocení projektu formou dotazníků. Celkem projekt ohodnotilo 8 školních koordinátorů. Formuláře byly rozděleny do těchto oddílů: 1. Struktura a obsah 2. Výhody programu 3. Komunikace, servis a podpora 4. Ovlivnění žáků 5. Doporučení Oddíl 1: Struktura a obsah: Zástupci škol byli požádáni, aby ohodnotili jednotlivé bloky vzdělávacího modulu. Hodnotily se 3 atributy užitečnost/důležitost tématu, připravenost na straně firmy, prezentace a realizace na straně firmy. Hodnocení pomocí stupnice od 1 4, kde 1 je špatná a 4 vynikající. Ohodnoťte, prosím, každé setkání, které proběhlo mezi vaší školou a partnerskou firmou v tomto roce. Které/á setkání považují vaši žáci za nejprospěšnější? Proč? Prosím, uveďte detaily. Žáci hodnotí jako nejprospěšnější druhé setkání, tedy modul Věda v praxi. To je dáno jistě i tím, že tato část projektu byla nejvíce zaměřena na prohlídku provozu společnosti ABB a praktické ukázky techniky. Žáci mohli díky tomuto modulu nahlédnout do skutečného pracovního procesu, dověděli se, jak vypadá organizace práce ve

20 výrobní hale apod. Největší dojem na žáky udělala robotika, kde si mohli prohlédnout proces repase a vyzkoušet si i fungování robotů. Pozitívna odozva bola na Deň v živote firmy. Mali možnosť nazrieť do pracovného dňa spoločnosti, kam nemajú prístup. Získali informácie v oblasti organizácie práce, ľudských zdrojov, motivovania zamestnanco. Přednáška profesora Šeby z MBÚ AV na téma očkování a vakcíny. Byla na vynikající úrovni a přitom velmi srozumitelně a přehledně připravená a vysoce aktuální. Poskytla studentům vhodné doplnění informací, které získávají ve škole. Den v životě firmy kariérní poradenství. Oddíl 2: Výhody programu Jaké si myslíte, že byly hlavní výhody pro žáky ve vaší škole tento rok? (Zaškrtněte, prosím, co nejvíce políček, o kterých si myslíte, že jsou vhodná) Jsou zde nějaké další hmatatelné výhody vaší školy díky účasti v tomto projektu? Prosím, uveďte detaily: Téma pracovních dovedností a návyků prochází ve škole snad všemi obory. Není přitom vůbec snadné žákům přiblížit, co je čeká v jejich pracovním životě jak se ucházet o práci, jak funguje pracovní kolektiv, co je to firemní kultura a podobně. Projekt Věda má budoucnost je nám v tomto skvělou pomocí. Žáci si mohou díky tomuto programu uvědomit, jak důležité je mít o daný obor skutečný zájem a že k úspěchu vede hlavně chuť učit se stále něco nového, zlepšovat se. Už jen to, že žáci se dostali do Přírodní haly a mohli si pohovořit s pracovníky (včetně

21 manažerů), přispívá k rozšíření obzoru dětí, k zvýšení jejich povědomí o světě práce. Velmi pozitivní je také to, že žákům bylo mnohokrát zdůrazněno, jak důležitá pro uplatnění v zaměstnání je schopnost komunikovat anglicky. Pro školu jako instituci je zapojení do projektu skvělou reklamou. Zvýšila sa prestíž školy, nakoľko študijný odbor farmaceutický laborant je len na vybraných školách na Slovensku (6 škôl, medzi školami je zdravá konkurencia), navzájom o svojich aktivitách vieme, preto nám záleží na zvyšovanie si prestíže. Ide nielen o kvalitu absolventov a ich zamestnanosť, prípadne úspešné prijatie na vysoké školy, ale aj aktivity na celoslovenskej úrovni. Privítali by sme, keby sa projektu urobila väčšia reklama. Co považujete za hlavní výhody pro vaši školu v tomto roce? (Zaškrtněte, prosím, co nejvíce výhod, o kterých si myslíte, že jsou vhodné). Oddíl 3: Komunikace, servis a podpora Služby poskytované koordinátory hodnotilo 8 lidí. Hodnocení pomocí stupnice 1 4, kde 1 je špatná a 4 je vynikající. Hodnocení je zaznamenáno na následujícím grafu.

22 Ohodnocení služeb poskytovaných AISIS koordinátorem komentáře: Vstřícná komunikace, přesné a včasné poskytování informací, propagace projektu i školy v médiích. Profesionálny prístup, komunikatívny, priateľský. Projekt byl výborně připravený, organizačně vše zkoordinováno. K žákům se koordinátor choval velmi přátelsky, což žáci ocenili, cítili se příjemně a v pohodě. Hodnocení volím stejné jako vloni vynikající. Děkujeme! Ohodnocení komunikace s firemním koordinátorem komentáře: Vždy usměvavá, milá, kdykoliv každému ochotně pomoci. Na všech částech setkání byla velmi příjemná atmosféra, za což může právě p. Daniela Červenclová. Z jednání paní Červenclové je patrný nefalšující zájem o projekt Věda má budoucnost. V tandemu s koordinátorem z AISIS jsou sehraným týmem. Hodnocení vynikající. Oddíl 4: Ovlivnění žáků Tento projekt mohl výrazně ovlivnit některé žáky. Můžete uvést nějaké příklady žáků, jejichž postoj, přístup a/nebo zaměření se pozitivně změnily jako důsledek spolupráce s vaší partnerskou firmou? Z reakcí žáků po absolvování projektu je zřejmé, že mnozí z nich nyní o práci v technických oborech uvažují, ačkoli před tím se jim taková varianta zdála vzdálená, nebo o ní nepřemýšleli vůbec. Zapůsobila na ně rovněž informace, že bez (alespoň solidní) angličtiny si budou obtížně hledat atraktivní zaměstnání. Nie, žiaci sú už rozhodnutí kam sa budú uberať v budúcnosti. Získali nové skúsenosti v tímovej práci. Zvýšila sa motivácia žiakov, ktorí sa zapojili do projektu. Vzhledem k průběhu tohoto ročníku nemohu toto zhodnotit. Studenti získali lepší představu o tvorbě CV a průběhu pohovoru za účelem získání zaměstnání u velké firmy. Dále byli velmi motivováni přednáškou na téma očkování a minimálně budou přistupovat zodpovědněji k této otázce, protože při přednášce získali další úhel pohledu na danou problematiku (např. otázka černého kašle a další). Studenti se účastní během školního roku exkurzí v laboratořích i provozech různých firem, ale pro většinu z nich to byl první kontakt s personalistou, popř. s lidmi, kteří stojí ve vedení firmy. Pro mnohé z nich to byla jistě zajímavá zkušenost, i když nevím, jak dalece to změnilo jejich postoje.

23 V tyto dny není možné ještě odpovědně posoudit, u vítězného týmu ještě vládně euforie a těší se na budování mikrobiologické laboratoře. Někteří účastníci projektu mluví o návštěvě Akademie věd v Praze s obdivem a s tím, že by možná zde rádi pracovali. Jiní vědí, že rozhodně tento obor, není tím, kde by chtěli budovat svoji kariéru. Můžete uvést, že účast žáků v tomto projektu měla takový účinek, aby u nich vyvolala potřebu dalšího studia či zájmu o přírodní či technické vědy? Prosím, uveďte detaily: Žáci naší školy navštěvují v současné době osmou třídu, nejsou ještě rozhodnuti o dalším studiu. V devátém ročníku si vyberou střední školu, na které budou chtít studovat. Nyní pouze přemýšlí o své životní dráze. Domnívám se, že účast v projektu u některých žáků skutečně vyvolala potřebu dalšího zájmu o technické vědy a obory. Studenti VOŠ jsou sice už většinou rozhodnuti pro dané povolání, někteří ovšem pokračují studiem na VŠ a je pravděpodobné, že i některé aktivity z projektu mohou jejich rozhodnutí podpořit. V každém případě se zvýšil jejich zájem o řešenou problematiku. Naši studenti studují na technické odborné škole, kde hlavní předměty jsou právě ty přírodovědné. Předpokládám, že jejich zájem o studium těchto předmětů nebyl projektem výrazně ovlivněn. Oddíl 5: Doporučení Jaká doporučení byste zařadili do projektu na příští školní rok? Prosím, zvažte oblasti, jako je obsah programu, struktura programu a celková realizace projektu na vaší škole. V letošním roce nebyl do programu projektu zařazen modul obsahující pohovor nanečisto a zpracování CV. Tyto aktivity považuji velmi přínosné, v případě pokračování zapojení naší školy do programu bychom uvítali jejich opětné zařazení. Zvýšiť informovanosť verejnosti a škôl o projekte. Rozhodne zachovať návštevu firmy Bayer, téning prijímacích rozhovorov, rozbor životopisov. Bolo by dobré obsah rozšíriť oblasť marketingu, reklamy (z pohľadu upútania a predajnosti produktov). Pre nás jako odbornú školu, kde žiaci chodia aj do lekární počas školského roku a komunikujú so zákazníkmi, je táto oblasť dôležitá. Vzhledem k tomu, že se jedná o VOŠ a vzhledem ke konkrétnímu zaměření studentů, je pro nás akceptovatelné jakékoli farmaceutické téma.

24 Nastoupená cesta tvorby projektů žáky se mi jeví jako tvůrčí, odpovídající požadavkům doby a pracovního trhu. Žáci se naučí pracovat v týmu s uplatněním osobních ambicí. Pro příští školní rok bych pouze změnila zadání projektů, ale strukturu bych ponechala stávající. S průběhem projektu jsme byli velmi spokojeni. Výborná spolupráce s koordinátorem, dobré zajištění domluvených akcí a vzorná péče o žáky i učitele. Včasné zasílání informací, dobrá komunikace. Velmi si cením zajištění návštěvy na Akademii věd v Praze. Výborné zajištění průběhu závěrečné konference. Dovednosti v práci firmy Po absolvování tohoto vzdělávacího modulu byli zástupci firem požádáni o zhodnocení projektu formou dotazníků. Projekt hodnotili zástupci ze dvou firem. Formuláře byly rozděleny do těchto oddílů: 1. Struktura a obsah 2. Výhody programu 3. Komunikace, servis a podpora 4. Doporučení Oddíl 1: Struktura a obsah Zástupci firem byli požádáni, aby ohodnotili jednotlivé bloky vzdělávacího modulu. Hodnotily se 4 atributy uvítání a celková příprava, chování žáků během setkání, technické zázemí a pomůcky, spokojenost společnosti ze setkání. Hodnoceno pomocí stupnice od 1-4, kde 1 je špatná a 4 je vynikající. Ohodnoťte, prosím, každé setkání, které proběhlo mezi vaší firmou a partnerskou školou v tomto roce.

25 Které setkání jste ze strany vaší firmy a z pohledu vašich zaměstnanců pokládali za nejpřínosnější? Proč? Prosím, uveďte detaily. Ze strany firmy to byly oba moduly Den v životě firmy a Věda v praxi, během nichž naši zaměstnanci byli v interakci s žáky a mohli jim předávat své zkušenosti a znalosti. Přínosné pro nás bylo rovněž Závěrečné setkání, protože jsme měli možnost s žáky diskutovat o jejich profesních a studijních plánech, o tom dle jakých parametrů si vybírají střední školu atd. Den v životě firmy, dále setkání týkající se životopisů a přípravy na kariéru a Závěrečnou konferenci. U té bychom rádi uvítali více škol a více kratších prezentací ze strany studentů. Oddíl 2: Výhody programu Co si myslíte, že byly hlavní výhody pro zaměstnance, kteří se podíleli na programu v tomto roce? Zaškrtněte, prosím, co nejvíce políček, o kterých si myslíte, že jsou vhodné.

26 Co považujete za hlavní výhody pro firmu v tomto roce? Zaškrtněte, prosím, co nejvíce výhod, o kterých si myslíte, že jsou vhodné. Oddíl 3: Komunikace, servis a podpora Služby poskytované AISIS koordinátorem a komunikaci se školním koordinátorem hodnotili 2 lidé, partnerství mezi firmou a školou hodnotilo 5 lidí. Hodnoceno pomocí stupnice od 1-4, kde 1 je špatná a 4 je vynikající. Ohodnocení služeb poskytovaných AISIS koordinátorem komentáře Všechno bylo perfektní, velká spokojenost. Bez problémů, praktická, rychlá a operativní komunikace. Osobně si myslím, že termíny a další praktické detaily projektu je efektivnější komunikovat mezi firemním koordinátorem napřímo.

27 Ohodnocení komunikace se školním koordinátorem komentáře Bez problémů, praktická, rychlá a operativní komunikace. Se školou se mi spolupracovalo nadstandardně. Věřím, že to bylo dané i přidělenou školní koordinátorkou, kterou byla paní Doris Růžičková, jež je velmi milá a vstřícná paní. Ohodnocení partnerství mezi vaší firmou a školou komentáře Spolupráce probíhala již 2. rokem a naše společnost tak měla možnost alespoň částečně ovlivnit rozhodování žáků 8. tříd o jejich budoucím studijním a profesním směřování + získala praktické vstupy od žáků dle čeho se rozhodují. Oddíl 4: Doporučení Jaká doporučení, změny či dodatky byste zařadili do projektu na příští školní rok? Prosím, zvažte oblasti jako je obsah programu, struktura programu a celkové zastřešení a networking projektu. Rádi bychom přidali ještě další školy z oboru a propracovali více koncept závěrečné konference, aby se jí mohlo zúčastnit více škol, více studentů apod., jelikož je dle našeho názoru velmi prospěšná pro širší publikum. Osobně bych uvítala vyhodnocení již realizovaných běhů projektu v číslech zda se např. zvýšil v zapojených školách zájem o vědu a technické obory, zda tudíž má projekt hmatatelný dopad. Doporučili byste tento program jiné firmě? 100 % dotazovaných by doporučila tento projekt jiné firmě. Evaluace modulu Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ Celkově se modulu Vzdělávání pedagogickcýh pracovníků ZŠ účastnilo ze strany škol na 30 účastníků z regionů Mladá Boleslav, Česká Lípa, Liberec a Nymburk. Celý modul absolvovalo dvacet účastníků ze 14 základních škol, další 4 pedagogové se přihlásili jen na setkání věnované kariérnímu poradenství, 6 pedagogů se zúčastnilo pouze jednotlivých setkání. Projekt hodnotilo 18 z 20 oslovených učitelů.

28 Z hlediska přínosu pro výuku na škole patří mezi nejlépe hodnocené setkání Věda v praxi, Moderní trendy ve výuce a Den v životě firmy. Zatímco jako nejvíce zajímavé, či zábavné je hodnoceno setkání s názvem Věda v praxi, jako setkání nejvíce osobně prospěšné pro účastníky bylo hodnoceno setkání s názvem Moderní trendy ve výuce. Domníváte se, že účast v projektu Vám do budoucna napomůže lépe motivovat Vaše žáky do studia přírodních a technických věd či k uvažování o kariéře v souvisejících oborech? Výběr doporučení od pedagogů na změny v projektu v následujícím školním roce: Bylo by vhodné orientovat se opravdu na žáky ZŠ, připravit více praktických lekcí - zajímavá fyzika realizovaná prostřednictvím jednoduchých pokusů, možnost účasti žáků na exkurzích pořádaných firmou, takže více praxe a méně teorie. Zajímala by mě třeba ukázka výuky praxe na učilišti AUTO ŠKODA nebo ukázka pohovoru při přijímání zaměstnanců. Výběr citací k hodnocení projektu: Děkuji za perfektní profesionální práci z Vaší strany, tedy ASIS a Škoda auto. Děkuji za zajímavá setkání, praktické nové trendy, informace jsou pro školní praxi velmi prospěšné a užitečné. Spojení ASIS a Škoda Auto, a.s., co víc si můžete přát??

Prezentace ČESKÁ CHEMIE.CZ

Prezentace ČESKÁ CHEMIE.CZ Prezentace ČESKÁ CHEMIE.CZ Doc. Ing. Libor Čapek, Ph.D. Mgr. Luboš Kopecký Přerov 24. října 2012 Strana 1 26. červenec 2012 Co je Českáchemie.cz? českáchemie.cz = součást projektu Partnerství pro chemii

Více

Druhý ročník je úspěšně za námi

Druhý ročník je úspěšně za námi 2 Druhý ročník je úspěšně za námi Během loňského podzimu jsme do světa vypustili první Závěrečnou zprávu & Evaluaci projektu Věda má budoucnost. Necelý rok poté můžeme svědomitě říci, že ani v druhém ročníku

Více

Rozvojový projekt na rok 2014

Rozvojový projekt na rok 2014 VYSOKÁ ŠKOLA: VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Rozvojový projekt na rok 2014 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: 1. Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol Podprogram: Název

Více

Evaluace kurzů projektu Postilión za 2. monitorovací období

Evaluace kurzů projektu Postilión za 2. monitorovací období Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace Postilión - projekt zvyšování kvality vzdělávání v oblasti poštovnictví a logistiky s důrazem na konkurenceschopnost

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014 CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014 v roce 2014 je informačně-poradenské centrum Jihomoravského kraje. Jeho cílem je zvyšovat zájem obyvatel regionu o další vzdělávání a rozvíjet jejich konkurenceschopnost

Více

Projekt Učme se podnikat, reg.č.: CZ.1.07/1.1.22/02.0014

Projekt Učme se podnikat, reg.č.: CZ.1.07/1.1.22/02.0014 Projekt Učme se podnikat, reg.č.: CZ.1.7/1.1.22/2.14 Projekt probíhal v období říjen 212 březen 215 Na základě podávání průběžných monitorovacích zpráv lze jednotlivá období rozčlenit následujícím způsobem:

Více

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Přehled změn v ŠVP Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Dodatky Dodatek č.1 k č.j. V 465-SŠ-686/11 ke kapitole Charakteristika školního vzdělávacího

Více

REHABILITACE - AKTIVACE PRÁCE. EQUAL/2/52CZ.04.4.09/1.1.00.4/0038 Příjemce: Vzdělávací společnost EDOST s.r.o.

REHABILITACE - AKTIVACE PRÁCE. EQUAL/2/52CZ.04.4.09/1.1.00.4/0038 Příjemce: Vzdělávací společnost EDOST s.r.o. o setkání transnational steering group o workshopy o komunikace mezi partnery o proces rozhodování - rozhovory - monitorovací zprávy Hodnocené aktivity: Setkání Transnational Steering Group, 20. 21. 2006,

Více

Kariérní systém učitelů

Kariérní systém učitelů Kariérní systém učitelů 1 Obsah příspěvku Seznámení s připravovaným KS Rozbor standardu učitele a jeho postavení v kariérním systému Předání podrobných informací k nově připravované kariérní cestě cestě

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 9/ Závěrečná zpráva Za účelem vnitřního zajištění kvality vzdělávací činnosti na VŠRR je každoročně realizována evaluace výuky studenty.

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33%

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33% ANALÝZA POTŘEB ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Analýza potřeb žáků SŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

Dobrodružství vápna a písku

Dobrodružství vápna a písku Speciální komentované technologické prohlídky Dobrodružství vápna a písku vyhodnocení dotazníkové ankety Zpracovala: Ing. Gabriela Setunská, listopad 2011 Úvod K zajištění zpětné vazby od návštěvníků,

Více

Příloha k TZ oceněné projekty

Příloha k TZ oceněné projekty Příloha k TZ oceněné projekty Název příspěvku: V práci otevřeno (Uplatnění kvalifikace migrantů a migrantek na českém pracovním trhu) Název organizace: Evropská kontaktní skupina Kontaktní osoba: Helena

Více

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014)

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) [PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU] 1 PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) Realizovaný v rámci projektu Genderová politika - už víme jak na to! Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00083 Realizátor

Více

NABÍDKA SLUŽEB VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 10. BŘEZNA 2015 AULA VŠB - TU OSTRAVA NABÍDKA SLUŽEB

NABÍDKA SLUŽEB VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 10. BŘEZNA 2015 AULA VŠB - TU OSTRAVA NABÍDKA SLUŽEB NABÍDKA SLUŽEB VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 10. BŘEZNA 2015 AULA VŠB - TU OSTRAVA NABÍDKA SLUŽEB SHRNUTÍ POSLEDNÍHO ROČNÍKU Sedmý veletrh pracovních příležitostí Kariéra PLUS se uskutečnil v aule Vysoké

Více

IAESTE LC Brno Obsah

IAESTE LC Brno Obsah Závěrečná zpráva z Veletrhu ikariéra 2015 na VUT v Brně Obsah Úvod... 3 Veletrh ikariéra 2015 v číslech a grafech... 3 Workshopy... 8 Osvědčené součásti Veletrhu ikariéra z loňských let... 9 Novinky na

Více

Kongresové dny Asociace výchovného poradenství 9-10. 9. 2014 Brno. Vyhodnocení části c - Kariérové poradenství, otázky č. 13-21

Kongresové dny Asociace výchovného poradenství 9-10. 9. 2014 Brno. Vyhodnocení části c - Kariérové poradenství, otázky č. 13-21 Kongresové dny Asociace výchovného poradenství 9-10. 9. 2014 Brno - dílčí vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení části c - Kariérové poradenství, otázky č. 13-21 Dotazník byl vypracován pro účely

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 25 Střední průmyslová škola Edvarda

Více

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.)

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS 2014 Tiskové zprávy vydané 26. října 2014 (zaměření veletrhu)

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ANALÝZA POTŘEB STUDENTŮ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Analýza potřeb studentů VŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u studentů VŠ technického

Více

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM Hodnocení výuky studenty a studentkami, FHS UK, Letní semestr 2012 Kompletní hodnocení kurzu: SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM vyučující: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. kód: YMN078 odevzdané formuláře: 7

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Rok v Lotrinsku

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Rok v Lotrinsku ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Rok v Lotrinsku. Základní údaje o studentovi Jméno: Vojtěch Příjmení: Hanzal Název domácí školy: Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. Obor studia: hotelnictví Ročník

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání IPS poskytuje informace o: - síti středních, vyšších odborných a vysokých škol v Praze a v celé ČR - možnostech uplatnění absolventů škol v

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz Monitorujeme a rozvíjíme kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz O nás Občanské sdružení Společnost pro kvalitu školy vzniklo koncem 90. let 20. století jako občanské sdružení Klíč. Vzhledem k

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY Klub ekologické výchovy Občanské sdružení ZŠ Pertoldova 3373 143 00 Praha 4-Modřany IČO: 62941844 Bankovní spojení: 19-5383540277 / 0100 Klub ekologické výchovy o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

2. Evaluační zpráva monitorující aktivity projektu za období 1.11.2012-28.02.2013. Služby péče o děti: - Hlídání dětí se školkovým režimem

2. Evaluační zpráva monitorující aktivity projektu za období 1.11.2012-28.02.2013. Služby péče o děti: - Hlídání dětí se školkovým režimem Číslo výzvy: 76 Název globálního grantu: rovné příležitosti žen a mužů a slaďování rodinného a pracovního života Název oblasti podpory: 3.4. Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního

Více

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Měření efektivity informačního vzdělávání Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Evaluace jako výzkumný proces Formy informačního vzdělávání CEINVE Kontaktní (face to

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo 2012 Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 16 Střední průmyslová škola a Vyšší

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Kulatý stůl Centrum školského managementu PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Struktura sdělení Informace o práci střediska ped.praxí na PedfUK Systém fakultních škol a fakultních

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ A VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 UVÍTALI BYSTE VÍCE INFORMACÍ O VÝSLEDCÍCH

Více

Motivace a očekávání studentů prvních ročníků na MU 2007

Motivace a očekávání studentů prvních ročníků na MU 2007 Motivace a očekávání studentů prvních ročníků na MU 2007 Zpráva z průzkumu V roce 2007 bylo na Masarykově univerzitě uskutečněno celouniverzitní dotazníkové šetření s názvem Motivace a očekávání studentů

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

Závěrečná zpráva projektu

Závěrečná zpráva projektu Do Německa na zkušenou - Versuch s mal in Deutschland Česko-německé fórum mládeže Závěrečná zpráva projektu Projekt číslo 6 10 1346 Do Německa na zkušenou Versuch's mal in Deutschland 2010 Tato závěrečná

Více

Příklad dobré praxe IXX

Příklad dobré praxe IXX Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe IXX pro průřezové téma Člověk a svět práce Milan Adamec 2010

Více

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život 1. Výzkumy pedagogičtí pracovníci, pracovníci pracující s dětmi a mládeží, děti a mládež Metodologie: sběr dat bude realizován technikou strukturovaných řízených rozhovorů (dotazníkem) v organizacích zabývajících

Více

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 13. 9-14. 9. 2012 Ing. Jitka Ondeková ondekova@cert-aco.cz CO JE E-LEARNING E-LEARNING je forma vzdělávání moderním, úsporným a efektivním způsobem, elektronickou,

Více

ANALÝZA POTŘEB STŘEDNÍCH ŠKOL V OBLASTI SPOLUPRÁCE S VYSOKOŠKOLSKÝMI PORADENSKÝMI CENTRY

ANALÝZA POTŘEB STŘEDNÍCH ŠKOL V OBLASTI SPOLUPRÁCE S VYSOKOŠKOLSKÝMI PORADENSKÝMI CENTRY ANALÝZA POTŘEB STŘEDNÍCH ŠKOL V OBLASTI SPOLUPRÁCE S VYSOKOŠKOLSKÝMI PORADENSKÝMI CENTRY Závěrečná zpráva Zpracovala: Jana Čihounková Brno 2010 1. Úvod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR svými

Více

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s. vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY platný pro rok 2013 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností

Více

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I.

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Uplatnění na trhu práce, část I Uplatnění

Více

Centrum školského managementu

Centrum školského managementu Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Závěr projektu ESF Profesionalizace klíčových kompetencí řídících pracovníků ve školství PhDr. Václav TROJAN, Ph.D. Manažer

Více

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Projekt, do kterého se škola přihlásila Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziříčí 19. listopad 2009 Projekt UNIV (1) Výsledky projektu UNIV (1)

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing.

Více

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Obsah: 1. Úvodní informace o projektu 2. Popis stávající situace,

Více

Graf 1: Počet let pedagogické praxe

Graf 1: Počet let pedagogické praxe Ústav pro informace ve vzdělávání Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání SP KVALITA I 4A2U1 Statistické zpracování výsledků dotazníkového šetření Martin Chvál Praha, prosinec 2005 Sběr dat Sběr dat

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Popis realizace IT Škola, název, adresa Střední škola Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška Pulická 695, 518 01 Dobruška Charakteristika školy Kód a název oboru vzdělání

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Zpráva o činnosti Centra inovací a transferu technologií PEF ČZU v Praze za rok 2013. Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta

Zpráva o činnosti Centra inovací a transferu technologií PEF ČZU v Praze za rok 2013. Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Materiál pro jednání kolegia děkana PEF ČZU v Praze dne 6. 11. 2013 Předkládá: prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr.h.c. děkan PEF ČZU v Praze

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

NABÍDKA SLUŽEB VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 8. BŘEZNA 2016 AULA VŠB - TU OSTRAVA NABÍDKA SLUŽEB

NABÍDKA SLUŽEB VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 8. BŘEZNA 2016 AULA VŠB - TU OSTRAVA NABÍDKA SLUŽEB NABÍDKA SLUŽEB VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 8. BŘEZNA 2016 AULA VŠB - TU OSTRAVA NABÍDKA SLUŽEB SHRNUTÍ POSLEDNÍHO ROČNÍKU Osmý veletrh pracovních příležitostí Kariéra PLUS se uskutečnil v aule Vysoké

Více

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s.

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. Je to skvělý pocit, když se vám povede udělat něco dobrého pro lidi kolem sebe.

Více

Stavitelství NV s.r.o. REFERENČNÍ ANALÝZA ZPĚTNÉ VAZBY, HODNOCENÍ A OVĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKŮ. Tvoříme z neviditelného viditelné.

Stavitelství NV s.r.o. REFERENČNÍ ANALÝZA ZPĚTNÉ VAZBY, HODNOCENÍ A OVĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKŮ. Tvoříme z neviditelného viditelné. Stavitelství NV s.r.o. REFERENČNÍ ANALÝZA ZPĚTNÉ VAZBY, HODNOCENÍ A OVĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKŮ Tvoříme z neviditelného viditelné. OBSAH Seznam zákazníků / popis služby, spolupráce... 3 Kdy byla zakázka

Více

FILTR: NA IV. ODPOVÍDAJÍ TI, KTEŘÍ V III. ODPOVĚDĚLI

FILTR: NA IV. ODPOVÍDAJÍ TI, KTEŘÍ V III. ODPOVĚDĚLI 1. DOTAZNÍK Dobrý den jmenuji se a jsem tazatelem marketingové společnosti DATAMAR. Zabýváme se výzkumem trhu, v současné době provádíme výzkum zaměřený na zjištění informací, jak se podnikatelé dívají

Více

Kariérní systém učitelů. MU Brno, 26/11/2014 RNDr. Jiří Kuhn

Kariérní systém učitelů. MU Brno, 26/11/2014 RNDr. Jiří Kuhn Kariérní systém učitelů MU Brno, 26/11/2014 RNDr. Jiří Kuhn Obsah příspěvku 1. Očekávání a vize 2. Kariérní cesty KS 3. Standard učitele 4. Kariérní cesta rozvoje profesních kompetencí 5. Atestační řízení

Více

Popis projektu. Klíčové aktivity

Popis projektu. Klíčové aktivity Zvyšování motivace k technickému vzdělávání Výše finanční podpory : 7 195 707,16 Doba realizace: 1.9.2012 31.10.2014 Poskytovatel: Jihočeský kraj, grantové schéma Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Operační

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011 Podklady pro webové stránky Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky realizace tohoto projektu, která je naplánovaná

Více

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list Inovace výuky Člověk a svět práce Pracovní list Čp 09_15 Zaměstnání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Člověk a svět

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

GENERATION EUROPE. Generation Europe Česká republika Vratislavova 5/59 128 00 Praha 2

GENERATION EUROPE. Generation Europe Česká republika Vratislavova 5/59 128 00 Praha 2 GENERATION EUROPE Nezisková organizace Generation Europe, (GE) byla založena v roce 2002 a působí především v oblasti vzdělávání s dlouhodobým zájmem o inovace a nové koncepty (zkušenostní a zážitkové

Více

Standard učitele pro kariérní systém

Standard učitele pro kariérní systém Standard učitele pro kariérní systém OBLAST: 3 Název: Učitel a jeho okolí Podnázev: Rozvoj školy, klima školy, spolu s kolegy, s rodiči a sociálními partnery. Anotace: Učitel vnímá své povinnosti ve vztahu

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI MARKETINGOVÝ PLÁN NA LÉTA 2011-1014 Počet stran: 14 1 OBSAH 1 PLÁN ČINNOSTI PRO CÍLOVÉ TRHY A DLE JEDNOTLIVÝCH SPEC. CÍLŮ... 3 2 HODNOCENÍ A MĚŘENÍ ÚSPĚŠNOSTI MARKETINGOVÉHO

Více

Stipendijní program. ČéDés

Stipendijní program. ČéDés Stipendijní program ČéDés informační příručka pro školní rok 2010/2011 1. Slovo úvodem Firma České dráhy, a. s., největší železniční dopravce v České republice poskytující komplexní služby v železniční

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

Informační výuka VŠ studentů a pedagogů

Informační výuka VŠ studentů a pedagogů Informační výuka VŠ studentů a pedagogů Ing. Jiří Potáček, CSc. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 29. května 2009 VYSOKÁ ŠKOLA - UNIVERZITA PEDAGOGOVÉ S T U D E N T I VLASTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ Zpracovala: Petra Nosková Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Odloučená pracoviště: Polní 10 a J. Hory 33, Jablonec nad Nisou

Více

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Komunikační priority a cílové skupiny... 4 2.1

Více

Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus.

Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus. Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus. 1. Úvod: krátké shrnutí šetření Dotazníkové šetření probíhalo prostřednictvím

Více

Naše vize. Naše poslání

Naše vize. Naše poslání Na základě žádosti o finanční podporu z OP LZZ získalo město Třebíč dotaci na projekt s názvem Vybudování koordinačního centra práce na dálku v Třebíči. Svoji činnost zahájilo Koordinační centrum 1. srpna

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ realizovaného v rámci projektu Zavedení statusu veřejné prospěšnosti do české legislativy 1. POPIS PRŮZKUMU Průzkum Spolupráce krajů

Více

MONITORING TISKU A PUBLICITA CERMAT

MONITORING TISKU A PUBLICITA CERMAT Mediální aktivity CERMAT: MONITORING TISKU A PUBLICITA CERMAT Výběr za monitorovací období 2005-2008 leden 2006 CERMAT se osamostatnil 23. 1. 2006 Testy pro žáky devátých tříd Střední školy ukázky testů

Více

Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání

Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání Osobní údaje Jméno Příjmení Bydliště (obec) Věk Kateřina Machatá Uherský Brod 44 let Vzdělávací a studijní kariéra Uveďte požadovaný údaj Obor vzdělání na

Více

Příklad dobré praxe VII

Příklad dobré praxe VII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VII z realizace kariérového poradenství Mgr. Václav Štrof 2010

Více

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK 16. 22. listopadu 2015. Nabídka partnerství

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK 16. 22. listopadu 2015. Nabídka partnerství GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK 16. 22. listopadu 2015 Nabídka partnerství Využijte k propagaci služeb a produktů tu největší událost pro podnikatele, firmy, startupy a inovace v Česke republice a ve světě,

Více

Dotazník pro žáky SŠ

Dotazník pro žáky SŠ Dotazník pro žáky SŠ Poznatky ze všech předmětů, které se na mém oboru vyučují, uplatním při výkonu povolání. Očekávám, že budu vykonávat povolání, pro které mě obor připravuje. Během výkladu nové látky

Více

LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE

LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE MEZINÁRODNÍ KONFERENCE GALAVEČER S ČESKOU KVALITOU KONFERENCE VÍTĚZŮ CEN ZA KVALITU NÁRODNÍ CENY KVALITY ČR A CSR zřizovatel Rady kvality ČR Záštitu

Více

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2012

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2012 Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2012 Tvorba dotazníku a vyhodnocení dat: Magdaléna Katolická / @madla_art magdalena@marketingovevyzkumy.cz www.magdalenakatolicka.cz 2 Obsah

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

ŘÍZENÍ ŠKOLY A ORGANIZACE PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ School & Education Management Rating Scale

ŘÍZENÍ ŠKOLY A ORGANIZACE PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ School & Education Management Rating Scale School & Education Management Rating Scale Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego, cílem tohoto evaluačního dotazníku je především získání objektivních informací a názorů od všech členů pedagogického

Více

ZÁŽITKOVÁ PRACOVNÍ KONFERENCE

ZÁŽITKOVÁ PRACOVNÍ KONFERENCE 18 & 19 / 03 / 2016 Dlouhodobě se věnujeme tématům, jež vloni Úřad Vlády také zařadil do Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014-2020. ZÁŽITKOVÁ PRACOVNÍ KONFERENCE EQUAL PAY DAY V ČR

Více

VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů

VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů IPN KREDO Doplňkový úkol č. VIII (KA 03) Alena Hanzelková Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Cíl doplňkového úkolu č. VIII Zjistit, do

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU Jak debatovat o Evropské unii Agora Central Europe společnost pro demokracii a kulturu Závěrečná zpráva Název projektu: Jak debatovat o Evropské unii projekt pro středoškolskou

Více