Obsah

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.vedamabudoucnost.cz Obsah"

Transkript

1

2 Obsah Třetí ročník završen! 3 Zapojené firmy a školy 4 Východiska projektu 6 Systémové působení projektu Věda má budoucnost 7 Irsko a Slovensko 8 Strategičtí partneři a networking 8 Medializace 9 Dovednosti v práci 10 Vzdělávání pedagogických pracovníků základních škol 10 Hodnocení projektu 11 Evaluace modulu Dovednosti v práci 12 Vybraná čísla žáci, učitelé, firmy 12 Dovednosti v práci žáci 13 Dovednosti v práci školy 19 Dovednosti v práci firmy 24 Evaluace modulu Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ 27 Slovo závěrem 29

3 Třetí ročník završen! Jsou tomu právě tři roky, kdy se v České republice naplno rozběhl projekt Věda má budoucnost. Projekt, který od roku 2013 úspěšně běží také na Slovensku. Co se za uplynulý školní rok 2013/14 v projektu událo? Letošní ročník byl významný zejména zapojením dalších partnerů, kteří významným způsobem podpořili a rozvinuli projekt. Ke čtyřem firmám zapojeným v druhém ročníku: Bayer, IBM, ABB a Sedlecký kaolin, přibyla letos pátá společnost ŠKODA AUTO, a.s., největší český výrobce automobilů. Díky zapojení tohoto významného hráče na poli automobilového průmyslu vznikl unikátní výukový modul Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ, který rozšířil portfolio projektu o další cílovou skupinu. Jednotlivých setkání v rámci tohoto modulu se zúčastnilo 31 učitelů z Mladoboleslavska a okolí a 18 z nich získalo osvědčení o absolvování celého modulu. Modul Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ navíc získal akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Pro odbornou úroveň projektu je významné získání záštity a partnerství od Akademie věd ČR a Slovenské akademie věd. Díky spojení s těmito renomovanými institucemi mohou účastníci projektu navštívit specializovaná pracoviště v podobě laboratoří, ve kterých se rozvíjí vědecké poznatky v praxi. Na části projektu věnované kariérnímu poradenství se podařilo získat personálně poradenskou společnost Assessment Systems International. Konzultanti z této společnosti navštěvovali jednotlivé bloky projektu a probírali s účastníky kariérní témata z pohledu personalistů ve firmách. Kromě dvou výše zmíněných záštit od akademií věd přibyla ještě další od Svazu průmyslu a dopravy ČR. Novinkou v projektu byla realizace studentské soutěže na popularizaci vědy pod patronací společností Bayer, která měla dosah po celé ČR i na Slovensku. V rámci soutěže byly nejlepší studentské týmy oceněny finančními odměnamy v celkovém objemu přesahujícím 70 tisíc korun (2.500 eur). Celkově bylo v letošním školním roce do projektu zapojeno 401 žáků a studentů a 48 učitelů z 31 škol. Z vyhodnocení letošní evaluace mezi všemi zapojenými žáky a učiteli se rádi pochlubíme například tím, že 86 % žáků ohodnotilo projekt jako výborný nebo velmi dobry a u 48 % žáků účast v programu ovlivnila jejich názor či změnila jejich pohled na vzdělání a kariéru v těchto oborech. Jako hlavní výhodu uvedlo letos 100 % zástupců škol poskytnutí obecného vhledu žákům do světa práce a získání dovedností, které jim pomohou při hledání zaměstnání.

4 Projekt tedy plní svůj smysl a ukazuje mladým lidem i pedagogům přírodovědné a technické vědy jako zajímavou a perspektivní příležitost pro budoucí kariérní volbu. Cílem této zprávy je podat souhrnný přehled o průběhu třetího ročníku projektu s důrazem na vyhodnocení evaluačních dotazníků od zapojených žáků, škol a firem. Evaluace byla provedena po ukončení programu projektu v závěru školního roku 2013/2014. Mgr. Radim Zabadal, koordinátor projektu ve školním roce 2013/14. Zapojené firmy a školy Třetího ročníku projektu Věda má budoucnost se během školního roku 2013/2014 zúčastnil 5 firem a 31 partnerských škol. Prostřednictvím firem bylo do projektu zapojeno 401 žáků a 48 pedagogů. BAYER s.r.o. Česká republika a BAYER, spol. s r.o. Slovenská republika & partnerské školy: VOŠ a Střední zdravotnická škola, Praha SŠ - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha Střední zemědělská škola Brandýs nad Labem Základní škola Chrudim, Dr. J. Malíka Malostranské gymnázium, Praha Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Kralupy n. Vltavou Základní škola T. G. Masaryka, Praha Gymnázium Alberta Einsteina, Bratislava Stredná zdravotnícka škola, Bratislava Stredná odborná škola chemická, Bratislava Gymnázium, ul. Ladislava Sáru, Bratislava Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Trnava Súkromná stredná odborná škola veterinárna, Bratislava

5 IBM Česká republika, spol. s r. o. & partnerská škola: ZŠ, MŠ, ZUŠ Jesenice ŠKODA AUTO, a.s. & partnerské školy: Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice Masarykova základní škola Dymokury Základní škola a mateřská škola Nymburk, Komenského 589 Základní škola Bakov nad Jizerou Základní škola Bělá pod Bezdězem Základní školu Dr. Edvarda Beneše Mladá Boleslav Základní škola Kralupy nad Vltavou, Generála Klapálka 1029 Základní škola Masarykova Debř Základní školu a mateřskou školu Kamenický Šenov Základní škola Mladá Boleslav, 17. listopadu 1325 Základní školu Mladá Boleslav, Komenského nám. 91 Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254 Základní škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895 Základní škola Vrchlického, Liberec Sedlecký kaolin a.s. & partnerská škola: Střední průmyslová škola Ostrov ABB s.r.o. & partnerská škola: Základní škola a mateřská škola Ostrava Bělský Les

6 Východiska projektu Projekt navazuje na národní priority českého předsednictví v Radě EU, které si v oblasti vzdělávání za svou hlavní prioritu vytyčilo partnerství vzdělávání a businessu. Pod touto prioritou se uskutečnily důležité mezinárodní akce na půdě ČR i Belgie: Neformální zasedání ministrů školství zemí EU a kandidátských zemí v Praze ( ). Mezinárodní konference na téma partnerství škol a businessu v Praze ( ). Další akce pořádané v Bruselu byly pod vedením českého předsednictví rovněž zaměřeny na uvedené téma. Závěry Rady ministrů zemí EU na téma partnerství vzdělávání a businessu byly schváleny na zasedání v Bruselu. Mj. upozorňují na význam přímé spolupráce mezi firmami a školami na nižších úrovních vzdělávání, a to s důrazem, jaký tato spolupráce přináší žákům a studentům z hlediska jejich dovedností a budoucího profesního uplatnění. V doporučených řešeních jsou pak přímo uvedeny aktivity jako realizace kurikulárních inovací, podpora vzdělávání učitelů nebo prevence předčasného opouštění školy, které se projekt Věda má budoucnost snaží zdůrazňovat. V návaznosti na tyto aktivity bylo v ČR uspořádáno několik akcí, které téma spolupráce škol a businessu znovu vyzdvihly. Z hlediska projektu Věda má budoucnost byly nejdůležitějšími akcemi národní konference pořádané v rámci Evropské spolupráce ve vzdělávání. Projekt byl prezentován na konferenci uskutečněné dne s názvem Partnerství pro MST. Jako příklad dobré praxe byl poté uveden i v závěrech konference, které byly dopisem MŠMT rozeslány představitelům firem a dalším relevantním partnerům. Projekt Věda má budoucnost celým svým konceptem spadá do oblasti Společenské odpovědnosti firem (CSR) a vznikl pod patronací společností IBM a Bayer, které stály v ČR u jeho zrodu. Podporuje strategické řešení dlouhodobé stagnace tzv. STEM oborů a stimulaci k jejich rozvoji. Již zkraje se dočkal publikování jako příklad dobré praxe v článku Věda má budoucnost příklad firemní spolupráce se školami v rámci publikace Best Office vydané Americkou obchodní komorou (říjen 2012). Dále vyšel v podobě případové studie o projektu s názvem Posilování místních podmínek - Věda má budoucnost jako součást publikace Vytváření sdílené hodnoty, Průvodce novou firemní (r)evolucí (prosinec 2012).

7 Systémové působení projektu Věda má budoucnost Jedním z důležitých aspektů realizace projektu Věda má budoucnost je propojení na systémové úrovni, tedy s veřejnou a státní správou. Cílem této snahy je provázat praktickou realizaci projektu se systémovým pojetím a nastavením obecných priorit českého a slovenského vzdělávacího systému. V tomto ohledu bylo důležité získání dalších partnerů projektu v podobě Akademie věd ČR (únor 2014) a Slovenské akademie věd (březen 2014). Další významnou institucí, která udělila projektu záštitu, je Svaz průmyslu a dopravy ČR (březen 2014), který představuje napojení projektu na průmyslový sektor. Vážím si Vaší iniciativy zvýšit povědomí o těchto oblastech u žáků základních a středních škol. Vaší žádosti, abych jako představitel Akademie věd ČR převzal nad tímto projektem záštitu, se souhlasem Akademické rady AV ČR rád vyhovuji. Prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c., předseda AV ČR v rámci udělení záštity ze dne Slovenská akadémia vied na základe Vašej žiadosti s veľkou radosťou súhlasí s prevzatím záštity nad projektom Vada má budúcnosť, ktorý občianske združenie Aisis organizuje na Slovensku v spolupráci s firmou Bayer. Prof. RNDr. Jaromir Pastorek, DrSc., predseda v rámci udělení záštity ze dne Svaz průmyslu a dopravy ČR podpoří projekt, který prostřednictvím dlouhodobé strukturované spolupráce firem a škol usiluje o zvýšení atraktivity přírodovědných a technických oborů pro žáky základních a studenty středních škol a poukazuje na to, že kariéra v těchto oborem má smysl. Zdeněk Liška, generální ředitel Svazu průmyslu a dopravy ČR v rámci udělení záštity ze dne Udělené záštity navazují na dříve získané záštity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (srpen 2012) a Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (leden 2013).

8 Irsko a Slovensko Projekt je součástí platformy Školy firmám - firmy školám, která vychází z úspěšné irské iniciativy School Business Partnership, která v současné době zprostředkovává 250 partnerství mezi firmami a školami. Iniciativa School Business Partnership probíhá pod hlavičkou nevládní neziskové organizace Business in the Community, působící po celém Irsku. S irskými partnery jsme v pravidelném kontaktu a diskutujeme s nimi nastavení našeho programu i vize projektu do budoucna. Díky zájmu společnosti Bayer a pod záštitou slovenského Ministerstva hospodárstva se projekt v roce 2013 rozšířil i na území Slovenské republiky. Ve školním roce 2013/2014 úspěšně probíhl již druhý ročník projektu a do spolupráce se společností Bayer bylo zapojeno 6 škol. Od nového školního roku bude projekt otevřen dalším zájemcům ze strany firem i škol. Informace o slovenském projektu Veda má budúcnosť naleznete na webových stránkách či na Facebooku: Strategičtí partneři a networking Získání nového partnera projektu v podobě společnosti ŠKODA AUTO, a.s., prosinec Navázání spolupráce a získání záštity Akademia věd ČR, únor Navázání spolupráce a získání záštity Slovenské akademie věd, březen Projekt získal záštitu Svazu průmyslu a dopravy ČR, březen Účast na veletrhu práce JOB EXPO, březen Účast na veletrhu práce ikariera, březen Projekt byl prezentován na konferenci SCIAP, pořádané Akademia věd ČR, červen Navázání spolupráce s personálně-poradenskou společností Assessment Systems International. Společnost Assessment Systems International se v rámci své CSR strategie podílí na realizaci karérních témat v projektu, březen 2014.

9 Jednání o spolupráci s Českým vysokým učením technickým, březen Spuštění portálu na vyhlášené soutěže žáků a studentů na podporu vědy, květen Jednání o možných formách podpory projektu s Úřadem vlády ČR, kabinet vicepremiera pro vědu a výzkum, červenec Medializace Článek o projektu na portále Americké obchodní komory Czech Marketplace, prosinec Články o projektu v časopise AUTOMA, leden a červenec 2014 : Články o projektu v časopise MODERNÍ VYUČOVÁNÍ, leden až červenec 2014 : Článek o projektu v časopise Škoda mobil, únor 2014: Článek o projektu v Moravskoslezském deníku, duben 2014: Článek o projektu v regionálním peridodiku Jižní listy, duben 2014: Článek o projektu v tiskové agentuře ČTK, červen 2014: Článek o projektu v odborném periodiku Učitelské noviny, červen 2014: Další 3 prezentace projektu v on-line médiích v Čechách a 22 prezentací v on-line mediích na Slovensku. Kompletní media coverage a přehled mediálních ohlasů se všemi články na stáhnutí ve formátu.pdf naleznete zde: Kompletní aktualizovaná fotogalerie akcí na: &

10 Kompletní přehled dění v projektu na & Pravidelná aktualizace Facebook profilů: & Dovednosti v práci Modulu Dovednosti v práci se ve školním roce 2013/14 zúčastnilo celkem 401 žáků z celé České republiky a ze Slovenska. Jde o roční program, který formou strukturovaných návštěv a workshopů seznamuje žáky s chodem spolupracujících firem. V rámci každého partnerství firma škola proběhlo zpravidla 3 až 5 setkání. Témata jednotlivých setkání byla: Den v životě firmy; Životopisy a příprava na pohovor; Pohovory nanečisto; Věda v praxi; Závěrečné hodnocení. První 3 setkání připravovala vždy partnerská firma ve spolupráci s AISIS, o.s., čtvrté setkání Věda v praxi probíhalo buď pod taktovkou firmy, nebo ve spolupráci s Akademií věd ČR, resp. Slovenskou akademií věd. Závěrečné setkání proběhlo v režii zapojených žáků jako týmový projekt. Setkání se konala ve firmě i ve škole dle úvodní domluvy všech stran. Vzdělávání pedagogických pracovníků základních škol Díky zapojení nového partnera projektu v podobě společnosti ŠKODA AUTO vznikl unikátní vzdělávací modul zaměřený na zvýšení motivace učitelů a podporu výuky technických oborů na školách. Vzniklý modul vychází ze zkušenosti irského partnera projektu, který úspěšně realizoval vzdělávací projekty v iniciativě School Business Partnership. Série školení respektuje vzdělávací potřeby škol a využívá špičkového zázemí společnosti ŠKODA AUTO. Modul Vzdělávání pedagogickcý pracovníků ZŠ obdržel akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Tvoří jej 5 částí, která probíhala v prostorách společnosti ŠKODA AUTO a spolupracujícíh organizací:

11 Úvodní konference Den v životě firmy Moderní trendy ve výuce Technické obory a příležitosti pro kariéru Věda v praxi Všechna setkání byla připravována v úzké součinnosti zástupců společnosti ŠKODA AUTO a AISIS. Setkání Moderní trendy ve výuce probíhalo na půdě Matematicko-fyzikální fakulty UK. Setkání Věda v praxi bylo zároveň závěrečným hodnotícím setkáním. Hodnocení projektu Po absolvování ročníku byli žáci i učitelé ze zapojených škol požádáni o zhodnocení projektu formou dotazníků. O zpětnou vazbu jsme požádali i všechny zapojené firmy a školy. V dotaznících jsme zjišťovali spokojenost s uplynulým ročníkem, názory na jednotlivé části programu i doporučení, co upravit či změnit do příštího školního roku. Projekt hodnotilo 131 z celkového počtu 273 oslovených žáků (návratnost dotazníků tedy dosáhla 48 %) a 18 z 20 oslovených učitelů (návratnost 90 %). Souhrnné výsledky této evaluace i nejzajímavější postřehy a citace uvádíme na následujících stránkách.

12 Evaluace modulu Dovednosti v práci Vybraná čísla žáci 86 % žáků ohodnotilo projekt jako výborný nebo velmi dobrý. Ani jeden žák nehodnotil projekt jako špatný. 58 % žáků si nejvíce užilo první setkání, a to Den v životě firmy. 48 % žáků potvrdilo, že je jejich účast na programu ovlivnila, či změnila jejich pohled na vzdělání a kariéru. A to především v technických a přírodních vědách. 96 % žáků si myslí, že tato spolupráce mezi školou a společností je užitečný způsob, jak se dozvědět o náplni pracovních pozic v dané organizaci. Vybraná čísla učitelé 90 % učitelů ohodnotilo projekt jako výborný nebo velmi dobrý. Ani jeden pedagog nehodnotil projekt jako špatný. 75 % učitelů si nejvíce užilo setkání s názvem Věda v praxi. 90 % učitelů se domnívá, že takovýto formát spolupráce mezi školou a soukromou společností je užitečný způsob, jak se dozvědět o novinkách a trendech v jejich oboru a dále se profesně vzdělávat. Vybraná čísla firmy a školy 100 % zástupců škol jako hlavní letošní výhodu uvedlo toto: Žákům byl poskytnut obecný vhled do světa práce a získali dovednosti, které jim pomohou při hledání zaměstnání. 100 % zástupců škol poté uvedlo, že pro jejich žáky bylo přínosné především to, že získali zkušenosti a informace ze světa práce.

13 Jako jednu z největších výhod pro studenty ocenilo 88 % zástupců škol poskytnutou pomoc s pohovory nanečisto. Dovednosti v práci žáci Po absolvování tohoto vzdělávacího modulu byli žáci všech zapojených škol požádáni o hodnocení projektu formou dotazníků. Projekt hodnotilo 131 žáků. Otázka 1: Ohodnoť, prosím, tento projekt a okomentuj níže: 86 % žáků ohodnotilo projekt jako výborný nebo velmi dobrý. Ani jeden žák nehodnotil projekt jako špatný. Komentáře: Přednášky se mi líbily, jen je škoda, že bylo málo času. Bylo to velmi příjemné, setkání se zaměstnanci firmy si vážím. Je dobré, že někdo podobné projekty vytváří a dává šanci studentům vytvořit něco zajímavého v týmu a jsou motivováni finanční odměnou. Tento projekt byl přínosem pro naši školu, protože jsme se dozvěděli mnoho informací, které jsme nevěděli. Děkujeme :) Tento projekt se mi velmi líbil, prohlídka byla ponaučení o tom, jak to v Bayeru chodí, prohlídky místností, sympatické lidi. Bylo to výborné a je pěkné, že se aspoň někdo stará o budoucnost mladých. Bylo to takové uvedení do reálného života.

14 Otázka 2: Které setkání jsi si užil/a nejvíce? Žáci mohli zaškrtnout libovolný počet setkání. Výsledky můžete vidět v následujícím grafu. Uveď, prosím, jakékoliv další detaily o tom, proč se ti líbila právě ta setkání, která byla tebou zaškrtnuta výše. Den v životě firmy komentáře: Prohlídka firmy byla velice zajímavá. Též pracovní pohovor byl užitečný. Jelikož jsem se přesvědčila o informacích okolo firmy Bayer. Poznala jsem také, jak to tam chodí každý den. Jak pracují s materiály, jak je používají a jak spolu spolupracují. Nejvíce jsem si užila Den v životě firmy, protože jsme tam měli pohodlí, jídlo, které nám pořád doplňovali a také to povídání bylo velice zajímavé. Tvorba životopisů a příprava na pohovor komentáře: Přednáška byla velmi zajímavá a poučná. Exkurze ve firmě mi přinesla poznání o firmě a o věcech, kterými se firma zabývá. Příprava životopisu mi bude určitě v budoucnosti užitečná. Získala jsem důležitou zkušenost s pohovorem a získala jsem důležité informace k tvorbě mého životopisu. Naučila jsem se chování a reprezentaci při pohovoru a vylepšila si dovednosti co do životopisu. Příjemné prostředí. Hodně sušenek, zajímavé informace. Připravení do budoucna.

15 Otázka 3: Jakou část programu jsi pokládal/a za nejvíce zajímavou/prospěšnou? Proč? Žáci mohli zmínit více než jedno setkání. Výsledky jsou zaznamenány v následujícím grafu. Komentáře: Přišlo mi to zajímavé z důvodu, že mě život ve firmě zajímá a je důležité vědět, co očekávat od práce v takové firmě. Exkurze byla zajímavá a velmi zábavná. Možnost kouknout se do této firmy beru jako velmi pozitivní. Za zajímavý program pokládám Vědu v praxi, protože jsem nečekala, co všechno se tam dá vidět a vyzkoušet, a jak zábavná práce to může být. Mohli zme si vyzkúšať, ako to na pohovore funguje, ako musíme býť oblečení, ako sa na to pripraviť apod. Konečně zhodnocení bylo nejvíce poučné, v podstatě jsme si celý projekt zrekapitulovali. Pokládám ji za prospěšnou, protože jsme dostali možnost vyzkoušet si přijímací pohovor a sepsání životopisu, což jsou věci, které nás v životě nejspíše neminou. Protože jsem si mohl vyzkoušet, jak se hýbe s robotem, viděli jsme, jak se rozdělává motor. Zo všetkých stretnutí som si odniesla nejaké pozitiva.

16 Otázka 4: Co považuješ z celého projektu za nejméně zajímavé/nejméně prospěšné? Proč? Většina žáků pokládala všechny setkání za prospěšná, takže neformulovala v tomto bodě žádné komentáře. Vše bylo svým způsobem zajímavé. Exkurze do AV mi přišla občas celkem dost nudná, protože spoustě věcí, které nám říkali, jsme ani nerozuměli. Chápu, že pro ně to může být obtížné nám to vysvětlit, ale přeci jenom se tomu věnují a měli by to dokázat. Vysvětlit a popsat svoji práci laikovi. Den v životě firmy - moc mi to nedalo. Procházeli jsme firmu, kde byly jen kanceláře. Čekala jsem, že nám ukáží nějakou činnost (praxi). Ale prezentační část byla zajímavá. Těžko říct. Návštěva AV, a to asi proto, že mě nebavil vybraný oddíl biologického ústavu. Otázka 5: Myslíš si, že tato spolupráce mezi školou a společností je užitečný způsob, jak se dozvědět o náplni různých pracovních pozic v dané organizaci? Uveď, prosím, proč ano nebo proč ne? 96 % žáků odpovědělo, že tato spolupráce mezi školou a společností je užitečný způsob, jak se dozvědět o náplni různých pracovních pozic. Jednotlivé postřehy jsou uvedeny v komentářích. Komentáře: Určitě je to užitečné, líbí se mi, že firma spolupracuje se školou a přináší studentům nové pohledy na pracovní pole. Žáci mají možnost se dozvědět něco nového, co by si v životě nemohli sami vyzkoušet. Dle mého názoru je dobré tímto způsobem motivovat studenty k sebezdokonalování a vzdělávání. Ano, protože lidé ve školách se učí jen základní věci, nevědí, jak to vypadá v provozu, a doplní si to až ve ČTVRTÉM ROČNÍKU. Je těžké se rozmýšlet během pár týdnů, jaká pozice by nás bavila, ale byla pro nás i vhodná.

17 Otázka 6: Jaká vylepšení či doplnění/změny bys navrhoval/a pro lepší fungování tohoto projektu? Všechny nápady jsou vítány! Většina žáků byla s projektem spokojena, dokonce navrhovali více setkání. Jiní pouze navrhovali návštěvu jiného ústavu Akademie věd než biologického a dodání více míst k sezení. Komentáře: Při návštěvě AV udělat některé prohlídky zajímavější formou. V AV najít místo na odložení věcí, protože po chvíli nošení těžkých tašek bolí hodně lidí záda a člověk se pak tolik nesoustředí na přednášky. Projekt je fajn, jak je. Možná by to chtělo větší propagaci. Více sušenek na stoly v Bayeru! Jinak super! Myslím si, že moc změn by projekt nepotřeboval. Možná by bylo vhodné naplnit setkání nějakými zábavnými prvky. Možná bych uvítal více těchto projektových dnů. Žádné, projekt byl velmi dobrý. Více než dvě setkání. Bylo to perfektní!

18 Otázka 7: Ovlivnila tvoje účast na programu tvůj názor či změnila tvůj pohled na vzdělání a kariéru v přírodních vědách? Prosím, odpověz níže. 48 % žáků účast v programu ovlivnila. Velké procento žáků, které odpovědělo záporně, projekt neovlivnil, pouze potvrdil jejich kladný názor na přírodní a technické vědy, jelikož již studují na odborných školách. Na otázku odpovědělo 131 žáků. Komentáře: Já jsem se rozhodla k vědeckému směru Přírodovědné fakulty UK, k vědě jsem měla vždycky blízko a měla jsem o ní velký zájem. Myslím si, že obory jako chemie, biologie a fyzika jsou čím dál méně vyhledávány na VŠ. Mělo by se to změnit. V kariéře mám jasno bez účasti v programu. Můj názor zůstává, protože mám ráda vědu, a své představy jsem si jen potvrdila. Ujasnila jsem si, co je vše potřeba vystudovat, abyste dosáhli práce v AV. A také, jak je to složité. Mám takový názor, že půjdu na elektrotechniku, což technické je, a na nic chemického nepůjdu, protože mě chemie moc nebaví a nemám ji tolik rád. Došlo mi, že věda má opravdu budoucnost. Myslím, že můj názor na přírodní vědu je, že je fascinující a zajímavá a můj názor už nejde změnit k horšímu ani k lepšímu. Určitě mě ovlivnila - více mě začaly bavit vědy, jak přírodní tak technické, nečekala jsem, že to bude tak zábavné.

19 Dovednosti v práci školy Po absolvování tohoto vzdělávacího modulu byli zástupci škol požádáni o zhodnocení projektu formou dotazníků. Celkem projekt ohodnotilo 8 školních koordinátorů. Formuláře byly rozděleny do těchto oddílů: 1. Struktura a obsah 2. Výhody programu 3. Komunikace, servis a podpora 4. Ovlivnění žáků 5. Doporučení Oddíl 1: Struktura a obsah: Zástupci škol byli požádáni, aby ohodnotili jednotlivé bloky vzdělávacího modulu. Hodnotily se 3 atributy užitečnost/důležitost tématu, připravenost na straně firmy, prezentace a realizace na straně firmy. Hodnocení pomocí stupnice od 1 4, kde 1 je špatná a 4 vynikající. Ohodnoťte, prosím, každé setkání, které proběhlo mezi vaší školou a partnerskou firmou v tomto roce. Které/á setkání považují vaši žáci za nejprospěšnější? Proč? Prosím, uveďte detaily. Žáci hodnotí jako nejprospěšnější druhé setkání, tedy modul Věda v praxi. To je dáno jistě i tím, že tato část projektu byla nejvíce zaměřena na prohlídku provozu společnosti ABB a praktické ukázky techniky. Žáci mohli díky tomuto modulu nahlédnout do skutečného pracovního procesu, dověděli se, jak vypadá organizace práce ve

20 výrobní hale apod. Největší dojem na žáky udělala robotika, kde si mohli prohlédnout proces repase a vyzkoušet si i fungování robotů. Pozitívna odozva bola na Deň v živote firmy. Mali možnosť nazrieť do pracovného dňa spoločnosti, kam nemajú prístup. Získali informácie v oblasti organizácie práce, ľudských zdrojov, motivovania zamestnanco. Přednáška profesora Šeby z MBÚ AV na téma očkování a vakcíny. Byla na vynikající úrovni a přitom velmi srozumitelně a přehledně připravená a vysoce aktuální. Poskytla studentům vhodné doplnění informací, které získávají ve škole. Den v životě firmy kariérní poradenství. Oddíl 2: Výhody programu Jaké si myslíte, že byly hlavní výhody pro žáky ve vaší škole tento rok? (Zaškrtněte, prosím, co nejvíce políček, o kterých si myslíte, že jsou vhodná) Jsou zde nějaké další hmatatelné výhody vaší školy díky účasti v tomto projektu? Prosím, uveďte detaily: Téma pracovních dovedností a návyků prochází ve škole snad všemi obory. Není přitom vůbec snadné žákům přiblížit, co je čeká v jejich pracovním životě jak se ucházet o práci, jak funguje pracovní kolektiv, co je to firemní kultura a podobně. Projekt Věda má budoucnost je nám v tomto skvělou pomocí. Žáci si mohou díky tomuto programu uvědomit, jak důležité je mít o daný obor skutečný zájem a že k úspěchu vede hlavně chuť učit se stále něco nového, zlepšovat se. Už jen to, že žáci se dostali do Přírodní haly a mohli si pohovořit s pracovníky (včetně

21 manažerů), přispívá k rozšíření obzoru dětí, k zvýšení jejich povědomí o světě práce. Velmi pozitivní je také to, že žákům bylo mnohokrát zdůrazněno, jak důležitá pro uplatnění v zaměstnání je schopnost komunikovat anglicky. Pro školu jako instituci je zapojení do projektu skvělou reklamou. Zvýšila sa prestíž školy, nakoľko študijný odbor farmaceutický laborant je len na vybraných školách na Slovensku (6 škôl, medzi školami je zdravá konkurencia), navzájom o svojich aktivitách vieme, preto nám záleží na zvyšovanie si prestíže. Ide nielen o kvalitu absolventov a ich zamestnanosť, prípadne úspešné prijatie na vysoké školy, ale aj aktivity na celoslovenskej úrovni. Privítali by sme, keby sa projektu urobila väčšia reklama. Co považujete za hlavní výhody pro vaši školu v tomto roce? (Zaškrtněte, prosím, co nejvíce výhod, o kterých si myslíte, že jsou vhodné). Oddíl 3: Komunikace, servis a podpora Služby poskytované koordinátory hodnotilo 8 lidí. Hodnocení pomocí stupnice 1 4, kde 1 je špatná a 4 je vynikající. Hodnocení je zaznamenáno na následujícím grafu.

22 Ohodnocení služeb poskytovaných AISIS koordinátorem komentáře: Vstřícná komunikace, přesné a včasné poskytování informací, propagace projektu i školy v médiích. Profesionálny prístup, komunikatívny, priateľský. Projekt byl výborně připravený, organizačně vše zkoordinováno. K žákům se koordinátor choval velmi přátelsky, což žáci ocenili, cítili se příjemně a v pohodě. Hodnocení volím stejné jako vloni vynikající. Děkujeme! Ohodnocení komunikace s firemním koordinátorem komentáře: Vždy usměvavá, milá, kdykoliv každému ochotně pomoci. Na všech částech setkání byla velmi příjemná atmosféra, za což může právě p. Daniela Červenclová. Z jednání paní Červenclové je patrný nefalšující zájem o projekt Věda má budoucnost. V tandemu s koordinátorem z AISIS jsou sehraným týmem. Hodnocení vynikající. Oddíl 4: Ovlivnění žáků Tento projekt mohl výrazně ovlivnit některé žáky. Můžete uvést nějaké příklady žáků, jejichž postoj, přístup a/nebo zaměření se pozitivně změnily jako důsledek spolupráce s vaší partnerskou firmou? Z reakcí žáků po absolvování projektu je zřejmé, že mnozí z nich nyní o práci v technických oborech uvažují, ačkoli před tím se jim taková varianta zdála vzdálená, nebo o ní nepřemýšleli vůbec. Zapůsobila na ně rovněž informace, že bez (alespoň solidní) angličtiny si budou obtížně hledat atraktivní zaměstnání. Nie, žiaci sú už rozhodnutí kam sa budú uberať v budúcnosti. Získali nové skúsenosti v tímovej práci. Zvýšila sa motivácia žiakov, ktorí sa zapojili do projektu. Vzhledem k průběhu tohoto ročníku nemohu toto zhodnotit. Studenti získali lepší představu o tvorbě CV a průběhu pohovoru za účelem získání zaměstnání u velké firmy. Dále byli velmi motivováni přednáškou na téma očkování a minimálně budou přistupovat zodpovědněji k této otázce, protože při přednášce získali další úhel pohledu na danou problematiku (např. otázka černého kašle a další). Studenti se účastní během školního roku exkurzí v laboratořích i provozech různých firem, ale pro většinu z nich to byl první kontakt s personalistou, popř. s lidmi, kteří stojí ve vedení firmy. Pro mnohé z nich to byla jistě zajímavá zkušenost, i když nevím, jak dalece to změnilo jejich postoje.

23 V tyto dny není možné ještě odpovědně posoudit, u vítězného týmu ještě vládně euforie a těší se na budování mikrobiologické laboratoře. Někteří účastníci projektu mluví o návštěvě Akademie věd v Praze s obdivem a s tím, že by možná zde rádi pracovali. Jiní vědí, že rozhodně tento obor, není tím, kde by chtěli budovat svoji kariéru. Můžete uvést, že účast žáků v tomto projektu měla takový účinek, aby u nich vyvolala potřebu dalšího studia či zájmu o přírodní či technické vědy? Prosím, uveďte detaily: Žáci naší školy navštěvují v současné době osmou třídu, nejsou ještě rozhodnuti o dalším studiu. V devátém ročníku si vyberou střední školu, na které budou chtít studovat. Nyní pouze přemýšlí o své životní dráze. Domnívám se, že účast v projektu u některých žáků skutečně vyvolala potřebu dalšího zájmu o technické vědy a obory. Studenti VOŠ jsou sice už většinou rozhodnuti pro dané povolání, někteří ovšem pokračují studiem na VŠ a je pravděpodobné, že i některé aktivity z projektu mohou jejich rozhodnutí podpořit. V každém případě se zvýšil jejich zájem o řešenou problematiku. Naši studenti studují na technické odborné škole, kde hlavní předměty jsou právě ty přírodovědné. Předpokládám, že jejich zájem o studium těchto předmětů nebyl projektem výrazně ovlivněn. Oddíl 5: Doporučení Jaká doporučení byste zařadili do projektu na příští školní rok? Prosím, zvažte oblasti, jako je obsah programu, struktura programu a celková realizace projektu na vaší škole. V letošním roce nebyl do programu projektu zařazen modul obsahující pohovor nanečisto a zpracování CV. Tyto aktivity považuji velmi přínosné, v případě pokračování zapojení naší školy do programu bychom uvítali jejich opětné zařazení. Zvýšiť informovanosť verejnosti a škôl o projekte. Rozhodne zachovať návštevu firmy Bayer, téning prijímacích rozhovorov, rozbor životopisov. Bolo by dobré obsah rozšíriť oblasť marketingu, reklamy (z pohľadu upútania a predajnosti produktov). Pre nás jako odbornú školu, kde žiaci chodia aj do lekární počas školského roku a komunikujú so zákazníkmi, je táto oblasť dôležitá. Vzhledem k tomu, že se jedná o VOŠ a vzhledem ke konkrétnímu zaměření studentů, je pro nás akceptovatelné jakékoli farmaceutické téma.

24 Nastoupená cesta tvorby projektů žáky se mi jeví jako tvůrčí, odpovídající požadavkům doby a pracovního trhu. Žáci se naučí pracovat v týmu s uplatněním osobních ambicí. Pro příští školní rok bych pouze změnila zadání projektů, ale strukturu bych ponechala stávající. S průběhem projektu jsme byli velmi spokojeni. Výborná spolupráce s koordinátorem, dobré zajištění domluvených akcí a vzorná péče o žáky i učitele. Včasné zasílání informací, dobrá komunikace. Velmi si cením zajištění návštěvy na Akademii věd v Praze. Výborné zajištění průběhu závěrečné konference. Dovednosti v práci firmy Po absolvování tohoto vzdělávacího modulu byli zástupci firem požádáni o zhodnocení projektu formou dotazníků. Projekt hodnotili zástupci ze dvou firem. Formuláře byly rozděleny do těchto oddílů: 1. Struktura a obsah 2. Výhody programu 3. Komunikace, servis a podpora 4. Doporučení Oddíl 1: Struktura a obsah Zástupci firem byli požádáni, aby ohodnotili jednotlivé bloky vzdělávacího modulu. Hodnotily se 4 atributy uvítání a celková příprava, chování žáků během setkání, technické zázemí a pomůcky, spokojenost společnosti ze setkání. Hodnoceno pomocí stupnice od 1-4, kde 1 je špatná a 4 je vynikající. Ohodnoťte, prosím, každé setkání, které proběhlo mezi vaší firmou a partnerskou školou v tomto roce.

25 Které setkání jste ze strany vaší firmy a z pohledu vašich zaměstnanců pokládali za nejpřínosnější? Proč? Prosím, uveďte detaily. Ze strany firmy to byly oba moduly Den v životě firmy a Věda v praxi, během nichž naši zaměstnanci byli v interakci s žáky a mohli jim předávat své zkušenosti a znalosti. Přínosné pro nás bylo rovněž Závěrečné setkání, protože jsme měli možnost s žáky diskutovat o jejich profesních a studijních plánech, o tom dle jakých parametrů si vybírají střední školu atd. Den v životě firmy, dále setkání týkající se životopisů a přípravy na kariéru a Závěrečnou konferenci. U té bychom rádi uvítali více škol a více kratších prezentací ze strany studentů. Oddíl 2: Výhody programu Co si myslíte, že byly hlavní výhody pro zaměstnance, kteří se podíleli na programu v tomto roce? Zaškrtněte, prosím, co nejvíce políček, o kterých si myslíte, že jsou vhodné.

26 Co považujete za hlavní výhody pro firmu v tomto roce? Zaškrtněte, prosím, co nejvíce výhod, o kterých si myslíte, že jsou vhodné. Oddíl 3: Komunikace, servis a podpora Služby poskytované AISIS koordinátorem a komunikaci se školním koordinátorem hodnotili 2 lidé, partnerství mezi firmou a školou hodnotilo 5 lidí. Hodnoceno pomocí stupnice od 1-4, kde 1 je špatná a 4 je vynikající. Ohodnocení služeb poskytovaných AISIS koordinátorem komentáře Všechno bylo perfektní, velká spokojenost. Bez problémů, praktická, rychlá a operativní komunikace. Osobně si myslím, že termíny a další praktické detaily projektu je efektivnější komunikovat mezi firemním koordinátorem napřímo.

27 Ohodnocení komunikace se školním koordinátorem komentáře Bez problémů, praktická, rychlá a operativní komunikace. Se školou se mi spolupracovalo nadstandardně. Věřím, že to bylo dané i přidělenou školní koordinátorkou, kterou byla paní Doris Růžičková, jež je velmi milá a vstřícná paní. Ohodnocení partnerství mezi vaší firmou a školou komentáře Spolupráce probíhala již 2. rokem a naše společnost tak měla možnost alespoň částečně ovlivnit rozhodování žáků 8. tříd o jejich budoucím studijním a profesním směřování + získala praktické vstupy od žáků dle čeho se rozhodují. Oddíl 4: Doporučení Jaká doporučení, změny či dodatky byste zařadili do projektu na příští školní rok? Prosím, zvažte oblasti jako je obsah programu, struktura programu a celkové zastřešení a networking projektu. Rádi bychom přidali ještě další školy z oboru a propracovali více koncept závěrečné konference, aby se jí mohlo zúčastnit více škol, více studentů apod., jelikož je dle našeho názoru velmi prospěšná pro širší publikum. Osobně bych uvítala vyhodnocení již realizovaných běhů projektu v číslech zda se např. zvýšil v zapojených školách zájem o vědu a technické obory, zda tudíž má projekt hmatatelný dopad. Doporučili byste tento program jiné firmě? 100 % dotazovaných by doporučila tento projekt jiné firmě. Evaluace modulu Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ Celkově se modulu Vzdělávání pedagogickcýh pracovníků ZŠ účastnilo ze strany škol na 30 účastníků z regionů Mladá Boleslav, Česká Lípa, Liberec a Nymburk. Celý modul absolvovalo dvacet účastníků ze 14 základních škol, další 4 pedagogové se přihlásili jen na setkání věnované kariérnímu poradenství, 6 pedagogů se zúčastnilo pouze jednotlivých setkání. Projekt hodnotilo 18 z 20 oslovených učitelů.

28 Z hlediska přínosu pro výuku na škole patří mezi nejlépe hodnocené setkání Věda v praxi, Moderní trendy ve výuce a Den v životě firmy. Zatímco jako nejvíce zajímavé, či zábavné je hodnoceno setkání s názvem Věda v praxi, jako setkání nejvíce osobně prospěšné pro účastníky bylo hodnoceno setkání s názvem Moderní trendy ve výuce. Domníváte se, že účast v projektu Vám do budoucna napomůže lépe motivovat Vaše žáky do studia přírodních a technických věd či k uvažování o kariéře v souvisejících oborech? Výběr doporučení od pedagogů na změny v projektu v následujícím školním roce: Bylo by vhodné orientovat se opravdu na žáky ZŠ, připravit více praktických lekcí - zajímavá fyzika realizovaná prostřednictvím jednoduchých pokusů, možnost účasti žáků na exkurzích pořádaných firmou, takže více praxe a méně teorie. Zajímala by mě třeba ukázka výuky praxe na učilišti AUTO ŠKODA nebo ukázka pohovoru při přijímání zaměstnanců. Výběr citací k hodnocení projektu: Děkuji za perfektní profesionální práci z Vaší strany, tedy ASIS a Škoda auto. Děkuji za zajímavá setkání, praktické nové trendy, informace jsou pro školní praxi velmi prospěšné a užitečné. Spojení ASIS a Škoda Auto, a.s., co víc si můžete přát??

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Prezentace ČESKÁ CHEMIE.CZ

Prezentace ČESKÁ CHEMIE.CZ Prezentace ČESKÁ CHEMIE.CZ Doc. Ing. Libor Čapek, Ph.D. Mgr. Luboš Kopecký Přerov 24. října 2012 Strana 1 26. červenec 2012 Co je Českáchemie.cz? českáchemie.cz = součást projektu Partnerství pro chemii

Více

Druhý ročník je úspěšně za námi

Druhý ročník je úspěšně za námi 2 Druhý ročník je úspěšně za námi Během loňského podzimu jsme do světa vypustili první Závěrečnou zprávu & Evaluaci projektu Věda má budoucnost. Necelý rok poté můžeme svědomitě říci, že ani v druhém ročníku

Více

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE PRAVIDLA PRO ZAPOJENÍ DOTČENÉ VEŘEJNOSTI SO ORP Bystřice nad Pernštejnem Verze 1 Září 2016 Město Bystřice nad Pernštejnem

Více

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy PhDr. Helena Úlovcová Národní ústav odborného vzdělávání Národní konference projektu VIP Kariéra II

Více

Zhodnocení vazeb a vlivu navrhovaných opatření na aktéry v oblasti odborného vzdělávání 14. 5. 2015. RNDr. Martina Hartlová

Zhodnocení vazeb a vlivu navrhovaných opatření na aktéry v oblasti odborného vzdělávání 14. 5. 2015. RNDr. Martina Hartlová Zhodnocení vazeb a vlivu navrhovaných opatření na aktéry v oblasti odborného vzdělávání 14. 5. 2015 RNDr. Martina Hartlová Kontext a metodologie Příspěvek vychází z výstupů externí evaluace. V rámci hodnocení

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 4095 RESPONDENTŮ 1 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 DOPORUČIL/A BYSTE SVÝM PŘÁTELŮM PRÁCI

Více

2014-15 VĚDA MÁ BUDOUCNOST ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA RADIM ZABADAL

2014-15 VĚDA MÁ BUDOUCNOST ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA RADIM ZABADAL 2014-15 VĚDA MÁ BUDOUCNOST ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA RADIM ZABADAL VĚDA MÁ BUDOUCNOST Spolupráce firem a škol jako cesta ke zvýšení atraktivity přírodovědných předmětů a technických oborů Firmy zapojené do programu

Více

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Přehled změn v ŠVP Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Dodatky Dodatek č.1 k č.j. V 465-SŠ-686/11 ke kapitole Charakteristika školního vzdělávacího

Více

Popis projektu. Klíčové aktivity

Popis projektu. Klíčové aktivity Zvyšování motivace k technickému vzdělávání Výše finanční podpory : 7 195 707,16 Doba realizace: 1.9.2012 31.10.2014 Poskytovatel: Jihočeský kraj, grantové schéma Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Operační

Více

Rozvojový projekt na rok 2014

Rozvojový projekt na rok 2014 VYSOKÁ ŠKOLA: VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Rozvojový projekt na rok 2014 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: 1. Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol Podprogram: Název

Více

Popis fungování Místního akčního plánu ORP Sokolov

Popis fungování Místního akčního plánu ORP Sokolov Popis fungování Místního akčního plánu ORP Sokolov ÚVOD Místní akční plán ORP Sokolov je projekt, který je realizován jako součást tzv. akce KLIMA Kultura učení, Leadership, Inkluze, Metodická podpora

Více

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM Hodnocení výuky studenty a studentkami, FHS UK, Letní semestr 2012 Kompletní hodnocení kurzu: SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM vyučující: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. kód: YMN078 odevzdané formuláře: 7

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metodologie... 4 2.1 Základní nástroje sběr dat:... 4 2.2 Základní nástroje analýza a syntéza:...

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Podpora technického vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů JHK a JSRLZ, o.p.s.

Podpora technického vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů JHK a JSRLZ, o.p.s. Podpora technického vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů JHK a JSRLZ, o.p.s. 2. 10. 2015 Dana Feferlová, Jihočeská hospodářská komora JHK a JSRLZ, o.p.s. Jihočeská hospodářská komora Sdružení podnikatelů

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Současné možnosti ICT ve vzdělávání

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

REHABILITACE - AKTIVACE PRÁCE. EQUAL/2/52CZ.04.4.09/1.1.00.4/0038 Příjemce: Vzdělávací společnost EDOST s.r.o.

REHABILITACE - AKTIVACE PRÁCE. EQUAL/2/52CZ.04.4.09/1.1.00.4/0038 Příjemce: Vzdělávací společnost EDOST s.r.o. o setkání transnational steering group o workshopy o komunikace mezi partnery o proces rozhodování - rozhovory - monitorovací zprávy Hodnocené aktivity: Setkání Transnational Steering Group, 20. 21. 2006,

Více

Tisková konference Praha 29. srpna 2012

Tisková konference Praha 29. srpna 2012 Tisková konference Praha 29. srpna 2012 Martin Ježek, ředitel projektu Rozumíme penězům Markéta Vaňková, CSR manažerka GE Money Bank Program 1. Vývoj projektu Rozumíme penězům 2. Výsledky průzkumu mezi

Více

Prvního ročníku projektu Věda má budoucnost se během školního roku 2011/2012 zúčastnily 3 firmy a 3 partnerské školy:

Prvního ročníku projektu Věda má budoucnost se během školního roku 2011/2012 zúčastnily 3 firmy a 3 partnerské školy: Závěrečná zpráva & Evaluace projektu 1. ročník 2011/2012 2 Úvod Prvního ročníku projektu Věda má budoucnost se během školního roku 2011/2012 zúčastnily 3 firmy a 3 partnerské školy: Bayer s.r.o., BaySystems

Více

Program Erasmus+ 2014-2020

Program Erasmus+ 2014-2020 Erasmus+ Program Erasmus+ 2014-2020 program pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport program podporuje mezinárodní mobility a spolupráci, inovační procesy a dobrou praxi, politiku a reformy na

Více

IMPLEMENTAČNÍ PROJEKT ČÁST KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ. Zlín,

IMPLEMENTAČNÍ PROJEKT ČÁST KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ. Zlín, IMPLEMENTAČNÍ PROJEKT ČÁST KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ Zlín, 13. 6. 2017 2 Klíčové aktivity Krajská hospodářská komora KA 6.1 Regionální web kariérního poradenství Oslovování, komunikace a jednání se spolupracujícími

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Institucionální rozvojový plán

Institucionální rozvojový plán Institucionální rozvojový plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro rok 2013 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 30. 10. 2012 Institucionální rozvojový

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

KARIÉRNÍ CENTRUM MASARYKOVY UNIVERZITY. Masarykova univerzita - univerzita s budoucností 1

KARIÉRNÍ CENTRUM MASARYKOVY UNIVERZITY. Masarykova univerzita - univerzita s budoucností 1 KARIÉRNÍ CENTRUM MASARYKOVY UNIVERZITY Masarykova univerzita - univerzita s budoucností 1 CHARAKTERISTIKA KARIÉRNÍHO CENTRA MU Cílem působení Kariérního centra Masarykovy univerzity je směrovat jeho vývoj

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

Evaluace kurzů projektu Postilión za 2. monitorovací období

Evaluace kurzů projektu Postilión za 2. monitorovací období Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace Postilión - projekt zvyšování kvality vzdělávání v oblasti poštovnictví a logistiky s důrazem na konkurenceschopnost

Více

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014 PRAXE DO FIREM Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem Praha 6. 11. 2014 OBSAH PREZENTACE 1. Představení projektu Praxe do firem 2. Hlavní zjištění

Více

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33%

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33% ANALÝZA POTŘEB ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Analýza potřeb žáků SŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 9/ Závěrečná zpráva Za účelem vnitřního zajištění kvality vzdělávací činnosti na VŠRR je každoročně realizována evaluace výuky studenty.

Více

Projekt Učme se podnikat, reg.č.: CZ.1.07/1.1.22/02.0014

Projekt Učme se podnikat, reg.č.: CZ.1.07/1.1.22/02.0014 Projekt Učme se podnikat, reg.č.: CZ.1.7/1.1.22/2.14 Projekt probíhal v období říjen 212 březen 215 Na základě podávání průběžných monitorovacích zpráv lze jednotlivá období rozčlenit následujícím způsobem:

Více

Výstupy z dotazníku pro studenty Přírodovědecké fakulty OU

Výstupy z dotazníku pro studenty Přírodovědecké fakulty OU Výstupy z dotazníku pro studenty Přírodovědecké fakulty OU Fakta o dotazníku Anonymní dotazník Vytvořen ve spolupráci se studenty PřF Řešeno prostřednictvím internetového průzkumu přes Google.com Celkem

Více

Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji

Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji Prezentace projektu 16. 4. 2015 Praha MŠMT Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/54.0049 Projekt CEV Realizátor: UJEP v Ústí nad Labem,

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Masarykovy univerzity na rok 2016 2 1 Diverzifikace a otevřenost studijní nabídky 1.1 Analyzovat příčiny neúspěšně ukončených studií, rozvíjet cílené

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ Zpracovala: Petra Nosková Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Odloučená pracoviště: Polní 10 a J. Hory 33, Jablonec nad Nisou

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

DOTAZNÍKOVÉ HODNOCENÍ KVALITY VÝUKY PRO SOUČASNÉ STUDENTY NA FAKULTĚ METALURGIE A MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ

DOTAZNÍKOVÉ HODNOCENÍ KVALITY VÝUKY PRO SOUČASNÉ STUDENTY NA FAKULTĚ METALURGIE A MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ DOTAZNÍKOVÉ HODNOCENÍ KVALITY VÝUKY PRO SOUČASNÉ STUDENTY NA FAKULTĚ METALURGIE A MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ Projekt ModIn Modulární inovace bakalářských a navazujících magisterských programů na Fakultě

Více

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 13. 9-14. 9. 2012 Ing. Jitka Ondeková ondekova@cert-aco.cz CO JE E-LEARNING E-LEARNING je forma vzdělávání moderním, úsporným a efektivním způsobem, elektronickou,

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 1: Vyhodnocení primárního průzkumu v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn STRUKTURA PRŮZKUMU Tabulka 1: Struktura primárního průzkumu projektu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Vyhodnocení studentské ankety

Vyhodnocení studentské ankety Vyhodnocení studentské ankety V rámci řešení klíčové aktivity č. 7: Návaznost dalších předmětů bakalářského studia byla provedena podrobná analýza výsledků studentské ankety realizované v průběhu posledních

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

Vyhodnocení souhrnného dotazníkového šetření k projektu Učme se podnikat!

Vyhodnocení souhrnného dotazníkového šetření k projektu Učme se podnikat! Vyhodnocení souhrnného dotazníkového šetření k projektu Učme se podnikat! Střední školy Vyhodnocena byla souhrnně všechna realizované závěrečná dotazníková šetření z kurzů, realizovaných v období leden

Více

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia?

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia? ANALÝZA SITUACE V OBLASTI SPOLUPRÁCE MEZI ŠKOLAMI A PODNIKY V rámci projektu TechIN Propojení studia a praxe bylo provedeno v prvním čtvrtletí roku 2009 rozsáhlé dotazníkové šetření, které mělo, mimo jiné,

Více

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Měření efektivity informačního vzdělávání Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Evaluace jako výzkumný proces Formy informačního vzdělávání CEINVE Kontaktní (face to

Více

PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC

PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC 31. 3. 2015 1 PRACOVNÍ SKUPINA PRO ZMĚNU KLUBU NKC vznik leden 2015 68 členek a členů pro koho lidé, kteří chtějí změnu a chtějí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

Případové studie: M/01 Dopravní prostředky SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov, Školní 416, Jablunkov Stav ke dni: 29.7.

Případové studie: M/01 Dopravní prostředky SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov, Školní 416, Jablunkov Stav ke dni: 29.7. 1 Případové studie: 23-45-M/01 Dopravní prostředky Škola: SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov, Školní 416, 739 91 Jablunkov Stav ke dni: 29.7.2014 Úvodní komentář k případové studii: SOŠ a SOU podnikání

Více

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I.

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Uplatnění na trhu práce, část I Uplatnění

Více

ERASMUS+ školní / odborné vzdělávání

ERASMUS+ školní / odborné vzdělávání ERASMUS+ školní / odborné vzdělávání Klíčová akce 1 Projekty mobility osob Klíčová akce 2 Projekty spolupráce Výzva 2017 Na kafe s ERASMEM+ KLÍČOVÁ AKCE 1 Projekty mobility osob Zapojené instituce - školní

Více

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list Inovace výuky Člověk a svět práce Pracovní list Čp 09_15 Zaměstnání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Člověk a svět

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

PRACOVNÍ SKUPINA PRO IMPLEMENTACI PRŮMYSLU 4.0 VE FIRMÁCH

PRACOVNÍ SKUPINA PRO IMPLEMENTACI PRŮMYSLU 4.0 VE FIRMÁCH PRACOVNÍ SKUPINA PRO IMPLEMENTACI PRŮMYSLU 4.0 VE FIRMÁCH 23.01.2017 WWW.SPCR.CZ PROGRAM JEDNÁNÍ 1. Úvodní slovo, zahájení jednání 2. Agenda 4.0 na vládní úrovni 3. Implementace Průmyslu 4.0 ve firmách

Více

Dobrodružství vápna a písku

Dobrodružství vápna a písku Speciální komentované technologické prohlídky Dobrodružství vápna a písku vyhodnocení dotazníkové ankety Zpracovala: Ing. Gabriela Setunská, listopad 2011 Úvod K zajištění zpětné vazby od návštěvníků,

Více

IBAR: Kvalita a řízení vysokých škol

IBAR: Kvalita a řízení vysokých škol IBAR: Kvalita a řízení vysokých škol Vladimír Roskovec Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i., Praha UKF, Nitra, prosinec 2012 ESG o řízení Basic principles prvotní odpovědnost za kvalitu poskytovaného

Více

Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi

Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi Evaluační zpráva pilotního ověření projektu Název projektu: Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi Uskutečněno v rámci projektu financovaného z

Více

Strategické řízení a plánování ve školách a v územích - SRP. Reg. č. CZ /0.0/0.0/15_001/

Strategické řízení a plánování ve školách a v územích - SRP. Reg. č. CZ /0.0/0.0/15_001/ Strategické řízení a plánování ve školách a v územích - SRP Reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0000283 Projektový tým Příklad zpracování MAP, soubor dokumentů Inspiromat Inspiromat zveřejněn, příklad zpracování

Více

Seminář Studenti a absolventi UK: odkud přicházejí, jak studují a kam směřují 17.5.2013

Seminář Studenti a absolventi UK: odkud přicházejí, jak studují a kam směřují 17.5.2013 Seminář Studenti a absolventi UK: odkud přicházejí, jak studují a kam směřují směřují 17.5.2013 Karolina Houžvičková Šolcová OVVP MFF UK solcova@dekanat.mff.cuni.cz Klíčová slova prezentace: absolventi

Více

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Z POHLEDU SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Z POHLEDU SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Z POHLEDU SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA NOVELA ZÁKONA O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ 2015-2020 REFORMA FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO

Více

Propojování počátečního a dalšího vzdělávání

Propojování počátečního a dalšího vzdělávání Střední průmyslová škola textilní, Tyršova 1, Liberec 9. 2. 2012 Propojování počátečního a dalšího vzdělávání Projekt Podpora dalšího vzdělávání v Libereckém kraji projekt realizovaný v rámci Operačního

Více

AKTIVITY SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR V OBLASTI PODPORY ROZVOJE PRŮMYSLU 4.0 V ČR

AKTIVITY SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR V OBLASTI PODPORY ROZVOJE PRŮMYSLU 4.0 V ČR AKTIVITY SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR V OBLASTI PODPORY ROZVOJE PRŮMYSLU 4.0 V ČR PRACOVNÍ SKUPINA PRO IMPLEMENTACI PRŮMYSLU 4.0 VE FIRMÁCH WWW.SPCR.CZ PRIORITY PRACOVNÍ SKUPINY 1.Sledovat a zapojovat se

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ Krajská hospodářská komora Pardubického kraje (Khk Pk) vznikla na základě zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární

Více

Pozvánka. čtvrtek 16. října 2014. Pod záštitou premiéra vlády ČR Bohuslava Sobotky

Pozvánka. čtvrtek 16. října 2014. Pod záštitou premiéra vlády ČR Bohuslava Sobotky Pozvánka Česká škola 21. století DRuhý RoČník konference ČeSká škola 21. Století na téma SPoluPRáce mezi školami a PoDniky na cestě k větší konkurenceschopnosti ČR. čtvrtek 16. října 2014 od 9.00 do 13.00

Více

Rozvojový projekt na rok 2015

Rozvojový projekt na rok 2015 VYSOKÁ ŠKOLA: VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Rozvojový projekt na rok 2015 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: 1. Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol Podprogram: Název

Více

Obecná priorita A1: PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ U ŽÁKŮ A STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL

Obecná priorita A1: PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ U ŽÁKŮ A STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL PODKLAD PRO JEDNÁNÍ MINITÝMU PRO PODPORU PODNIKAVOSTI, INICIATIVY A KREATIVITY Formulace kritérií splnění dílčích cílů se opírala rovněž o souhrnné výsledky dotazníkového šetření potřeb na školách pro

Více

Spolupráce vysokých škol s absolventy. Ing. Roman Kozel, Ph.D. proděkan Ekonomické fakulty VŠB TU Ostrava

Spolupráce vysokých škol s absolventy. Ing. Roman Kozel, Ph.D. proděkan Ekonomické fakulty VŠB TU Ostrava Spolupráce vysokých škol s absolventy Ing. Roman Kozel, Ph.D. proděkan Ekonomické fakulty VŠB TU Ostrava SEGMENTY SPOLUPRÁCE studenti středních škol studenti vysoké školy absolventi vysoké školy zaměstnanci

Více

VÝZVY VE VZDĚLÁVÁNÍ. Zdeněk Slejška, EDUin 25. 3. 2014

VÝZVY VE VZDĚLÁVÁNÍ. Zdeněk Slejška, EDUin 25. 3. 2014 VÝZVY VE VZDĚLÁVÁNÍ Zdeněk Slejška, EDUin 25. 3. 2014 O ČEM BUDU HOVOŘIT O PROMĚNĚ SPOLEČNOSTI A BUDOUCNOSTI O ČEM MÁ BÝT ŠKOLA A VÝSLEDCÍCH KAMPANĚ O TRENDECH A BUDOUCNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ KDE JSME A KAM MÍŘÍME?

Více

Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření.

Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření. Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření. 1 Příloha číslo 1: DOTAZNÍK K INKLUZIVNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ pro výchovné poradce Dobrý den,

Více

PREZENTACE VÝSLEDKŮ PROJEKTU

PREZENTACE VÝSLEDKŮ PROJEKTU PREZENTACE VÝSLEDKŮ PROJEKTU EKONOM - nové formy výuky ekonomických odborných předmětů CZ.1.07/1.1.00/14.0170 v rámci semináře Výměna zkušeností s realizací projektu OPVK PRAHA 6. února 2014 1 Stručné

Více

Úroveň vzdělávání v ČR

Úroveň vzdělávání v ČR TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: klara.prochazkova@soc.cas.cz Úroveň vzdělávání v ČR Technické parametry Výzkum:

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 02 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 02 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

45 odpovědi. Souhrn Zobrazit úplné odpovědi. 1) Jsem Muž 9 20% Žena 36 80%

45 odpovědi. Souhrn Zobrazit úplné odpovědi. 1) Jsem Muž 9 20% Žena 36 80% 45 odpovědi Souhrn Zobrazit úplné odpovědi 1) Jsem Muž 9 20% Žena 36 80% 2) Můj věk je méně než 30 let 2 4% 31-40 let 33 73% 41-50 let 10 22% 51-60 let 0 0% 61 let a více 0 0% Nechci uvést 0 0% 3) Mé dítě

Více

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015 Lukáš Hula Východiska Zahraničí Česká republika Přehled Proč hovoříme o výchově k podnikavosti? Protože podnikatelé jsou páteří ekonomiky Protože

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2017 Verze: 1 Platnost: 1. 1. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

vývojvoj a perspektivy

vývojvoj a perspektivy Příprava učitelu itelů fyziky na JU vývojvoj a perspektivy Jiří Tesař, katedra fyziky PF JU Brno 13. 14. 9. 2007 Historie přípravyp pravy učitelu itelů na PF JU 1948 Pedagogická fakulta (pod UK Praha)

Více

dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech.

dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech. V Praze, dne 20.11.2013 Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech.

Více

Příloha 1f Evaluace Tréning pozorování, MŠ Přibyslav,

Příloha 1f Evaluace Tréning pozorování, MŠ Přibyslav, Příloha 1f Evaluace Tréning pozorování, MŠ Přibyslav, 13. 1. 2015 Průběžný evaluační dotazník vyplnilo celkem 20 účastníků Tréningu pozorování. Na základě analýzy odevzdaných dotazníků byly zjištěny následující

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ.1.07/1.3.00/08.0181 Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky SEKCE MÍSTOPŘEDSEDY VLÁDY PRO VĚDU, VÝZKUM A INOVACE Úřad vlády České republiky Pavel Bělobrádek místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace a předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace Věda není náklad,

Více

Mentoring nebo jen hodnocení? aneb co, jak, kdo a proč

Mentoring nebo jen hodnocení? aneb co, jak, kdo a proč Mentoring nebo jen hodnocení? aneb co, jak, kdo a proč Saša Dobrovolná, 11. června 2014 Dobrý večer O čem to dnes bude? TÉMA mentoring ve vzdělávání CO? - informovat o mentoringu JAK? - seznámit, jakým

Více

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu.

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu. Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín Praha, 17.září 2013 www.vzdelavanipedagogu.cz 1 Projekt Vzdělávání pro udržitelný rozvoj pro pedagogy základních

Více

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání IPS poskytuje informace o: - síti středních, vyšších odborných a vysokých škol v Praze a v celé ČR - možnostech uplatnění absolventů škol v

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice

Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice 1. ÚVOD Komunikační strategie Místního akčního plánu ORP Kraslice (dále jen MAP ORP Kraslice) obsahuje rámcový přehled jednotlivých

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

DOTAZNÍK PRO PODPOŘENÉ OSOBY V PROJEKTECH OPZ

DOTAZNÍK PRO PODPOŘENÉ OSOBY V PROJEKTECH OPZ DOTAZNÍK PRO PODPOŘENÉ OSOBY V PROJEKTECH OPZ 2. ČÁST ÚDAJE PŘI VÝSTUPU Z PROJEKTU Tento dotazník slouží ke zjištění přínosů účasti v projektech financovaných z Operačního programu Zaměstnanost, které

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA K PROJEKTU

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA K PROJEKTU HODNOTÍCÍ ZPRÁVA K PROJEKTU Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088 Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem Projekt byl realizován

Více

PLÁN ČINNOSTI SK RVŠ NA ROK 2016

PLÁN ČINNOSTI SK RVŠ NA ROK 2016 PLÁN ČINNOSTI SK RVŠ NA ROK 2016 Obsah Komise pro sociální a ekonomické záležitosti...2 Komise pro vysokoškolskou samosprávu...3 Komise pro doktorské studium...4 Legislativní komise...5 Pracovní skupina

Více

Projekt: Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.

Projekt: Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54. Projekt: Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.0057 Ing. Bedřich Musil, SST, supervizor projektu Rok 2015 je vyhlášen

Více

Závěrečná zpráva Sasko

Závěrečná zpráva Sasko Závěrečná zpráva Sasko V březnu 2007 proběhl dotazníkový průzkum na školách v Budyšíně a Drážďanech (správní obvod Drážďany) a v Chemnitz a Zwickau (správní obvod Chemnitz). Dotazníky byly školám rozeslány

Více

Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás?

Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás? Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás? Lenka Řeháková Kostelec nad Černými lesy 12.11.-13.11.2014 Obsah příspěvku Vymezení finanční gramotnosti dle OECD Irský

Více

Národní institut pro další vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání Národní institut pro další vzdělávání partner pedagogů v oblasti DVPP MAP Místní akční plány rozvoje vzdělávání Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání ve školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů,

Více