Obsah

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.vedamabudoucnost.cz Obsah"

Transkript

1

2 Obsah Třetí ročník završen! 3 Zapojené firmy a školy 4 Východiska projektu 6 Systémové působení projektu Věda má budoucnost 7 Irsko a Slovensko 8 Strategičtí partneři a networking 8 Medializace 9 Dovednosti v práci 10 Vzdělávání pedagogických pracovníků základních škol 10 Hodnocení projektu 11 Evaluace modulu Dovednosti v práci 12 Vybraná čísla žáci, učitelé, firmy 12 Dovednosti v práci žáci 13 Dovednosti v práci školy 19 Dovednosti v práci firmy 24 Evaluace modulu Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ 27 Slovo závěrem 29

3 Třetí ročník završen! Jsou tomu právě tři roky, kdy se v České republice naplno rozběhl projekt Věda má budoucnost. Projekt, který od roku 2013 úspěšně běží také na Slovensku. Co se za uplynulý školní rok 2013/14 v projektu událo? Letošní ročník byl významný zejména zapojením dalších partnerů, kteří významným způsobem podpořili a rozvinuli projekt. Ke čtyřem firmám zapojeným v druhém ročníku: Bayer, IBM, ABB a Sedlecký kaolin, přibyla letos pátá společnost ŠKODA AUTO, a.s., největší český výrobce automobilů. Díky zapojení tohoto významného hráče na poli automobilového průmyslu vznikl unikátní výukový modul Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ, který rozšířil portfolio projektu o další cílovou skupinu. Jednotlivých setkání v rámci tohoto modulu se zúčastnilo 31 učitelů z Mladoboleslavska a okolí a 18 z nich získalo osvědčení o absolvování celého modulu. Modul Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ navíc získal akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Pro odbornou úroveň projektu je významné získání záštity a partnerství od Akademie věd ČR a Slovenské akademie věd. Díky spojení s těmito renomovanými institucemi mohou účastníci projektu navštívit specializovaná pracoviště v podobě laboratoří, ve kterých se rozvíjí vědecké poznatky v praxi. Na části projektu věnované kariérnímu poradenství se podařilo získat personálně poradenskou společnost Assessment Systems International. Konzultanti z této společnosti navštěvovali jednotlivé bloky projektu a probírali s účastníky kariérní témata z pohledu personalistů ve firmách. Kromě dvou výše zmíněných záštit od akademií věd přibyla ještě další od Svazu průmyslu a dopravy ČR. Novinkou v projektu byla realizace studentské soutěže na popularizaci vědy pod patronací společností Bayer, která měla dosah po celé ČR i na Slovensku. V rámci soutěže byly nejlepší studentské týmy oceněny finančními odměnamy v celkovém objemu přesahujícím 70 tisíc korun (2.500 eur). Celkově bylo v letošním školním roce do projektu zapojeno 401 žáků a studentů a 48 učitelů z 31 škol. Z vyhodnocení letošní evaluace mezi všemi zapojenými žáky a učiteli se rádi pochlubíme například tím, že 86 % žáků ohodnotilo projekt jako výborný nebo velmi dobry a u 48 % žáků účast v programu ovlivnila jejich názor či změnila jejich pohled na vzdělání a kariéru v těchto oborech. Jako hlavní výhodu uvedlo letos 100 % zástupců škol poskytnutí obecného vhledu žákům do světa práce a získání dovedností, které jim pomohou při hledání zaměstnání.

4 Projekt tedy plní svůj smysl a ukazuje mladým lidem i pedagogům přírodovědné a technické vědy jako zajímavou a perspektivní příležitost pro budoucí kariérní volbu. Cílem této zprávy je podat souhrnný přehled o průběhu třetího ročníku projektu s důrazem na vyhodnocení evaluačních dotazníků od zapojených žáků, škol a firem. Evaluace byla provedena po ukončení programu projektu v závěru školního roku 2013/2014. Mgr. Radim Zabadal, koordinátor projektu ve školním roce 2013/14. Zapojené firmy a školy Třetího ročníku projektu Věda má budoucnost se během školního roku 2013/2014 zúčastnil 5 firem a 31 partnerských škol. Prostřednictvím firem bylo do projektu zapojeno 401 žáků a 48 pedagogů. BAYER s.r.o. Česká republika a BAYER, spol. s r.o. Slovenská republika & partnerské školy: VOŠ a Střední zdravotnická škola, Praha SŠ - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha Střední zemědělská škola Brandýs nad Labem Základní škola Chrudim, Dr. J. Malíka Malostranské gymnázium, Praha Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Kralupy n. Vltavou Základní škola T. G. Masaryka, Praha Gymnázium Alberta Einsteina, Bratislava Stredná zdravotnícka škola, Bratislava Stredná odborná škola chemická, Bratislava Gymnázium, ul. Ladislava Sáru, Bratislava Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Trnava Súkromná stredná odborná škola veterinárna, Bratislava

5 IBM Česká republika, spol. s r. o. & partnerská škola: ZŠ, MŠ, ZUŠ Jesenice ŠKODA AUTO, a.s. & partnerské školy: Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice Masarykova základní škola Dymokury Základní škola a mateřská škola Nymburk, Komenského 589 Základní škola Bakov nad Jizerou Základní škola Bělá pod Bezdězem Základní školu Dr. Edvarda Beneše Mladá Boleslav Základní škola Kralupy nad Vltavou, Generála Klapálka 1029 Základní škola Masarykova Debř Základní školu a mateřskou školu Kamenický Šenov Základní škola Mladá Boleslav, 17. listopadu 1325 Základní školu Mladá Boleslav, Komenského nám. 91 Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254 Základní škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895 Základní škola Vrchlického, Liberec Sedlecký kaolin a.s. & partnerská škola: Střední průmyslová škola Ostrov ABB s.r.o. & partnerská škola: Základní škola a mateřská škola Ostrava Bělský Les

6 Východiska projektu Projekt navazuje na národní priority českého předsednictví v Radě EU, které si v oblasti vzdělávání za svou hlavní prioritu vytyčilo partnerství vzdělávání a businessu. Pod touto prioritou se uskutečnily důležité mezinárodní akce na půdě ČR i Belgie: Neformální zasedání ministrů školství zemí EU a kandidátských zemí v Praze ( ). Mezinárodní konference na téma partnerství škol a businessu v Praze ( ). Další akce pořádané v Bruselu byly pod vedením českého předsednictví rovněž zaměřeny na uvedené téma. Závěry Rady ministrů zemí EU na téma partnerství vzdělávání a businessu byly schváleny na zasedání v Bruselu. Mj. upozorňují na význam přímé spolupráce mezi firmami a školami na nižších úrovních vzdělávání, a to s důrazem, jaký tato spolupráce přináší žákům a studentům z hlediska jejich dovedností a budoucího profesního uplatnění. V doporučených řešeních jsou pak přímo uvedeny aktivity jako realizace kurikulárních inovací, podpora vzdělávání učitelů nebo prevence předčasného opouštění školy, které se projekt Věda má budoucnost snaží zdůrazňovat. V návaznosti na tyto aktivity bylo v ČR uspořádáno několik akcí, které téma spolupráce škol a businessu znovu vyzdvihly. Z hlediska projektu Věda má budoucnost byly nejdůležitějšími akcemi národní konference pořádané v rámci Evropské spolupráce ve vzdělávání. Projekt byl prezentován na konferenci uskutečněné dne s názvem Partnerství pro MST. Jako příklad dobré praxe byl poté uveden i v závěrech konference, které byly dopisem MŠMT rozeslány představitelům firem a dalším relevantním partnerům. Projekt Věda má budoucnost celým svým konceptem spadá do oblasti Společenské odpovědnosti firem (CSR) a vznikl pod patronací společností IBM a Bayer, které stály v ČR u jeho zrodu. Podporuje strategické řešení dlouhodobé stagnace tzv. STEM oborů a stimulaci k jejich rozvoji. Již zkraje se dočkal publikování jako příklad dobré praxe v článku Věda má budoucnost příklad firemní spolupráce se školami v rámci publikace Best Office vydané Americkou obchodní komorou (říjen 2012). Dále vyšel v podobě případové studie o projektu s názvem Posilování místních podmínek - Věda má budoucnost jako součást publikace Vytváření sdílené hodnoty, Průvodce novou firemní (r)evolucí (prosinec 2012).

7 Systémové působení projektu Věda má budoucnost Jedním z důležitých aspektů realizace projektu Věda má budoucnost je propojení na systémové úrovni, tedy s veřejnou a státní správou. Cílem této snahy je provázat praktickou realizaci projektu se systémovým pojetím a nastavením obecných priorit českého a slovenského vzdělávacího systému. V tomto ohledu bylo důležité získání dalších partnerů projektu v podobě Akademie věd ČR (únor 2014) a Slovenské akademie věd (březen 2014). Další významnou institucí, která udělila projektu záštitu, je Svaz průmyslu a dopravy ČR (březen 2014), který představuje napojení projektu na průmyslový sektor. Vážím si Vaší iniciativy zvýšit povědomí o těchto oblastech u žáků základních a středních škol. Vaší žádosti, abych jako představitel Akademie věd ČR převzal nad tímto projektem záštitu, se souhlasem Akademické rady AV ČR rád vyhovuji. Prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c., předseda AV ČR v rámci udělení záštity ze dne Slovenská akadémia vied na základe Vašej žiadosti s veľkou radosťou súhlasí s prevzatím záštity nad projektom Vada má budúcnosť, ktorý občianske združenie Aisis organizuje na Slovensku v spolupráci s firmou Bayer. Prof. RNDr. Jaromir Pastorek, DrSc., predseda v rámci udělení záštity ze dne Svaz průmyslu a dopravy ČR podpoří projekt, který prostřednictvím dlouhodobé strukturované spolupráce firem a škol usiluje o zvýšení atraktivity přírodovědných a technických oborů pro žáky základních a studenty středních škol a poukazuje na to, že kariéra v těchto oborem má smysl. Zdeněk Liška, generální ředitel Svazu průmyslu a dopravy ČR v rámci udělení záštity ze dne Udělené záštity navazují na dříve získané záštity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (srpen 2012) a Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (leden 2013).

8 Irsko a Slovensko Projekt je součástí platformy Školy firmám - firmy školám, která vychází z úspěšné irské iniciativy School Business Partnership, která v současné době zprostředkovává 250 partnerství mezi firmami a školami. Iniciativa School Business Partnership probíhá pod hlavičkou nevládní neziskové organizace Business in the Community, působící po celém Irsku. S irskými partnery jsme v pravidelném kontaktu a diskutujeme s nimi nastavení našeho programu i vize projektu do budoucna. Díky zájmu společnosti Bayer a pod záštitou slovenského Ministerstva hospodárstva se projekt v roce 2013 rozšířil i na území Slovenské republiky. Ve školním roce 2013/2014 úspěšně probíhl již druhý ročník projektu a do spolupráce se společností Bayer bylo zapojeno 6 škol. Od nového školního roku bude projekt otevřen dalším zájemcům ze strany firem i škol. Informace o slovenském projektu Veda má budúcnosť naleznete na webových stránkách či na Facebooku: Strategičtí partneři a networking Získání nového partnera projektu v podobě společnosti ŠKODA AUTO, a.s., prosinec Navázání spolupráce a získání záštity Akademia věd ČR, únor Navázání spolupráce a získání záštity Slovenské akademie věd, březen Projekt získal záštitu Svazu průmyslu a dopravy ČR, březen Účast na veletrhu práce JOB EXPO, březen Účast na veletrhu práce ikariera, březen Projekt byl prezentován na konferenci SCIAP, pořádané Akademia věd ČR, červen Navázání spolupráce s personálně-poradenskou společností Assessment Systems International. Společnost Assessment Systems International se v rámci své CSR strategie podílí na realizaci karérních témat v projektu, březen 2014.

9 Jednání o spolupráci s Českým vysokým učením technickým, březen Spuštění portálu na vyhlášené soutěže žáků a studentů na podporu vědy, květen Jednání o možných formách podpory projektu s Úřadem vlády ČR, kabinet vicepremiera pro vědu a výzkum, červenec Medializace Článek o projektu na portále Americké obchodní komory Czech Marketplace, prosinec Články o projektu v časopise AUTOMA, leden a červenec 2014 : Články o projektu v časopise MODERNÍ VYUČOVÁNÍ, leden až červenec 2014 : Článek o projektu v časopise Škoda mobil, únor 2014: Článek o projektu v Moravskoslezském deníku, duben 2014: Článek o projektu v regionálním peridodiku Jižní listy, duben 2014: Článek o projektu v tiskové agentuře ČTK, červen 2014: Článek o projektu v odborném periodiku Učitelské noviny, červen 2014: Další 3 prezentace projektu v on-line médiích v Čechách a 22 prezentací v on-line mediích na Slovensku. Kompletní media coverage a přehled mediálních ohlasů se všemi články na stáhnutí ve formátu.pdf naleznete zde: Kompletní aktualizovaná fotogalerie akcí na: &

10 Kompletní přehled dění v projektu na & Pravidelná aktualizace Facebook profilů: & Dovednosti v práci Modulu Dovednosti v práci se ve školním roce 2013/14 zúčastnilo celkem 401 žáků z celé České republiky a ze Slovenska. Jde o roční program, který formou strukturovaných návštěv a workshopů seznamuje žáky s chodem spolupracujících firem. V rámci každého partnerství firma škola proběhlo zpravidla 3 až 5 setkání. Témata jednotlivých setkání byla: Den v životě firmy; Životopisy a příprava na pohovor; Pohovory nanečisto; Věda v praxi; Závěrečné hodnocení. První 3 setkání připravovala vždy partnerská firma ve spolupráci s AISIS, o.s., čtvrté setkání Věda v praxi probíhalo buď pod taktovkou firmy, nebo ve spolupráci s Akademií věd ČR, resp. Slovenskou akademií věd. Závěrečné setkání proběhlo v režii zapojených žáků jako týmový projekt. Setkání se konala ve firmě i ve škole dle úvodní domluvy všech stran. Vzdělávání pedagogických pracovníků základních škol Díky zapojení nového partnera projektu v podobě společnosti ŠKODA AUTO vznikl unikátní vzdělávací modul zaměřený na zvýšení motivace učitelů a podporu výuky technických oborů na školách. Vzniklý modul vychází ze zkušenosti irského partnera projektu, který úspěšně realizoval vzdělávací projekty v iniciativě School Business Partnership. Série školení respektuje vzdělávací potřeby škol a využívá špičkového zázemí společnosti ŠKODA AUTO. Modul Vzdělávání pedagogickcý pracovníků ZŠ obdržel akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Tvoří jej 5 částí, která probíhala v prostorách společnosti ŠKODA AUTO a spolupracujícíh organizací:

11 Úvodní konference Den v životě firmy Moderní trendy ve výuce Technické obory a příležitosti pro kariéru Věda v praxi Všechna setkání byla připravována v úzké součinnosti zástupců společnosti ŠKODA AUTO a AISIS. Setkání Moderní trendy ve výuce probíhalo na půdě Matematicko-fyzikální fakulty UK. Setkání Věda v praxi bylo zároveň závěrečným hodnotícím setkáním. Hodnocení projektu Po absolvování ročníku byli žáci i učitelé ze zapojených škol požádáni o zhodnocení projektu formou dotazníků. O zpětnou vazbu jsme požádali i všechny zapojené firmy a školy. V dotaznících jsme zjišťovali spokojenost s uplynulým ročníkem, názory na jednotlivé části programu i doporučení, co upravit či změnit do příštího školního roku. Projekt hodnotilo 131 z celkového počtu 273 oslovených žáků (návratnost dotazníků tedy dosáhla 48 %) a 18 z 20 oslovených učitelů (návratnost 90 %). Souhrnné výsledky této evaluace i nejzajímavější postřehy a citace uvádíme na následujících stránkách.

12 Evaluace modulu Dovednosti v práci Vybraná čísla žáci 86 % žáků ohodnotilo projekt jako výborný nebo velmi dobrý. Ani jeden žák nehodnotil projekt jako špatný. 58 % žáků si nejvíce užilo první setkání, a to Den v životě firmy. 48 % žáků potvrdilo, že je jejich účast na programu ovlivnila, či změnila jejich pohled na vzdělání a kariéru. A to především v technických a přírodních vědách. 96 % žáků si myslí, že tato spolupráce mezi školou a společností je užitečný způsob, jak se dozvědět o náplni pracovních pozic v dané organizaci. Vybraná čísla učitelé 90 % učitelů ohodnotilo projekt jako výborný nebo velmi dobrý. Ani jeden pedagog nehodnotil projekt jako špatný. 75 % učitelů si nejvíce užilo setkání s názvem Věda v praxi. 90 % učitelů se domnívá, že takovýto formát spolupráce mezi školou a soukromou společností je užitečný způsob, jak se dozvědět o novinkách a trendech v jejich oboru a dále se profesně vzdělávat. Vybraná čísla firmy a školy 100 % zástupců škol jako hlavní letošní výhodu uvedlo toto: Žákům byl poskytnut obecný vhled do světa práce a získali dovednosti, které jim pomohou při hledání zaměstnání. 100 % zástupců škol poté uvedlo, že pro jejich žáky bylo přínosné především to, že získali zkušenosti a informace ze světa práce.

13 Jako jednu z největších výhod pro studenty ocenilo 88 % zástupců škol poskytnutou pomoc s pohovory nanečisto. Dovednosti v práci žáci Po absolvování tohoto vzdělávacího modulu byli žáci všech zapojených škol požádáni o hodnocení projektu formou dotazníků. Projekt hodnotilo 131 žáků. Otázka 1: Ohodnoť, prosím, tento projekt a okomentuj níže: 86 % žáků ohodnotilo projekt jako výborný nebo velmi dobrý. Ani jeden žák nehodnotil projekt jako špatný. Komentáře: Přednášky se mi líbily, jen je škoda, že bylo málo času. Bylo to velmi příjemné, setkání se zaměstnanci firmy si vážím. Je dobré, že někdo podobné projekty vytváří a dává šanci studentům vytvořit něco zajímavého v týmu a jsou motivováni finanční odměnou. Tento projekt byl přínosem pro naši školu, protože jsme se dozvěděli mnoho informací, které jsme nevěděli. Děkujeme :) Tento projekt se mi velmi líbil, prohlídka byla ponaučení o tom, jak to v Bayeru chodí, prohlídky místností, sympatické lidi. Bylo to výborné a je pěkné, že se aspoň někdo stará o budoucnost mladých. Bylo to takové uvedení do reálného života.

14 Otázka 2: Které setkání jsi si užil/a nejvíce? Žáci mohli zaškrtnout libovolný počet setkání. Výsledky můžete vidět v následujícím grafu. Uveď, prosím, jakékoliv další detaily o tom, proč se ti líbila právě ta setkání, která byla tebou zaškrtnuta výše. Den v životě firmy komentáře: Prohlídka firmy byla velice zajímavá. Též pracovní pohovor byl užitečný. Jelikož jsem se přesvědčila o informacích okolo firmy Bayer. Poznala jsem také, jak to tam chodí každý den. Jak pracují s materiály, jak je používají a jak spolu spolupracují. Nejvíce jsem si užila Den v životě firmy, protože jsme tam měli pohodlí, jídlo, které nám pořád doplňovali a také to povídání bylo velice zajímavé. Tvorba životopisů a příprava na pohovor komentáře: Přednáška byla velmi zajímavá a poučná. Exkurze ve firmě mi přinesla poznání o firmě a o věcech, kterými se firma zabývá. Příprava životopisu mi bude určitě v budoucnosti užitečná. Získala jsem důležitou zkušenost s pohovorem a získala jsem důležité informace k tvorbě mého životopisu. Naučila jsem se chování a reprezentaci při pohovoru a vylepšila si dovednosti co do životopisu. Příjemné prostředí. Hodně sušenek, zajímavé informace. Připravení do budoucna.

15 Otázka 3: Jakou část programu jsi pokládal/a za nejvíce zajímavou/prospěšnou? Proč? Žáci mohli zmínit více než jedno setkání. Výsledky jsou zaznamenány v následujícím grafu. Komentáře: Přišlo mi to zajímavé z důvodu, že mě život ve firmě zajímá a je důležité vědět, co očekávat od práce v takové firmě. Exkurze byla zajímavá a velmi zábavná. Možnost kouknout se do této firmy beru jako velmi pozitivní. Za zajímavý program pokládám Vědu v praxi, protože jsem nečekala, co všechno se tam dá vidět a vyzkoušet, a jak zábavná práce to může být. Mohli zme si vyzkúšať, ako to na pohovore funguje, ako musíme býť oblečení, ako sa na to pripraviť apod. Konečně zhodnocení bylo nejvíce poučné, v podstatě jsme si celý projekt zrekapitulovali. Pokládám ji za prospěšnou, protože jsme dostali možnost vyzkoušet si přijímací pohovor a sepsání životopisu, což jsou věci, které nás v životě nejspíše neminou. Protože jsem si mohl vyzkoušet, jak se hýbe s robotem, viděli jsme, jak se rozdělává motor. Zo všetkých stretnutí som si odniesla nejaké pozitiva.

16 Otázka 4: Co považuješ z celého projektu za nejméně zajímavé/nejméně prospěšné? Proč? Většina žáků pokládala všechny setkání za prospěšná, takže neformulovala v tomto bodě žádné komentáře. Vše bylo svým způsobem zajímavé. Exkurze do AV mi přišla občas celkem dost nudná, protože spoustě věcí, které nám říkali, jsme ani nerozuměli. Chápu, že pro ně to může být obtížné nám to vysvětlit, ale přeci jenom se tomu věnují a měli by to dokázat. Vysvětlit a popsat svoji práci laikovi. Den v životě firmy - moc mi to nedalo. Procházeli jsme firmu, kde byly jen kanceláře. Čekala jsem, že nám ukáží nějakou činnost (praxi). Ale prezentační část byla zajímavá. Těžko říct. Návštěva AV, a to asi proto, že mě nebavil vybraný oddíl biologického ústavu. Otázka 5: Myslíš si, že tato spolupráce mezi školou a společností je užitečný způsob, jak se dozvědět o náplni různých pracovních pozic v dané organizaci? Uveď, prosím, proč ano nebo proč ne? 96 % žáků odpovědělo, že tato spolupráce mezi školou a společností je užitečný způsob, jak se dozvědět o náplni různých pracovních pozic. Jednotlivé postřehy jsou uvedeny v komentářích. Komentáře: Určitě je to užitečné, líbí se mi, že firma spolupracuje se školou a přináší studentům nové pohledy na pracovní pole. Žáci mají možnost se dozvědět něco nového, co by si v životě nemohli sami vyzkoušet. Dle mého názoru je dobré tímto způsobem motivovat studenty k sebezdokonalování a vzdělávání. Ano, protože lidé ve školách se učí jen základní věci, nevědí, jak to vypadá v provozu, a doplní si to až ve ČTVRTÉM ROČNÍKU. Je těžké se rozmýšlet během pár týdnů, jaká pozice by nás bavila, ale byla pro nás i vhodná.

17 Otázka 6: Jaká vylepšení či doplnění/změny bys navrhoval/a pro lepší fungování tohoto projektu? Všechny nápady jsou vítány! Většina žáků byla s projektem spokojena, dokonce navrhovali více setkání. Jiní pouze navrhovali návštěvu jiného ústavu Akademie věd než biologického a dodání více míst k sezení. Komentáře: Při návštěvě AV udělat některé prohlídky zajímavější formou. V AV najít místo na odložení věcí, protože po chvíli nošení těžkých tašek bolí hodně lidí záda a člověk se pak tolik nesoustředí na přednášky. Projekt je fajn, jak je. Možná by to chtělo větší propagaci. Více sušenek na stoly v Bayeru! Jinak super! Myslím si, že moc změn by projekt nepotřeboval. Možná by bylo vhodné naplnit setkání nějakými zábavnými prvky. Možná bych uvítal více těchto projektových dnů. Žádné, projekt byl velmi dobrý. Více než dvě setkání. Bylo to perfektní!

18 Otázka 7: Ovlivnila tvoje účast na programu tvůj názor či změnila tvůj pohled na vzdělání a kariéru v přírodních vědách? Prosím, odpověz níže. 48 % žáků účast v programu ovlivnila. Velké procento žáků, které odpovědělo záporně, projekt neovlivnil, pouze potvrdil jejich kladný názor na přírodní a technické vědy, jelikož již studují na odborných školách. Na otázku odpovědělo 131 žáků. Komentáře: Já jsem se rozhodla k vědeckému směru Přírodovědné fakulty UK, k vědě jsem měla vždycky blízko a měla jsem o ní velký zájem. Myslím si, že obory jako chemie, biologie a fyzika jsou čím dál méně vyhledávány na VŠ. Mělo by se to změnit. V kariéře mám jasno bez účasti v programu. Můj názor zůstává, protože mám ráda vědu, a své představy jsem si jen potvrdila. Ujasnila jsem si, co je vše potřeba vystudovat, abyste dosáhli práce v AV. A také, jak je to složité. Mám takový názor, že půjdu na elektrotechniku, což technické je, a na nic chemického nepůjdu, protože mě chemie moc nebaví a nemám ji tolik rád. Došlo mi, že věda má opravdu budoucnost. Myslím, že můj názor na přírodní vědu je, že je fascinující a zajímavá a můj názor už nejde změnit k horšímu ani k lepšímu. Určitě mě ovlivnila - více mě začaly bavit vědy, jak přírodní tak technické, nečekala jsem, že to bude tak zábavné.

19 Dovednosti v práci školy Po absolvování tohoto vzdělávacího modulu byli zástupci škol požádáni o zhodnocení projektu formou dotazníků. Celkem projekt ohodnotilo 8 školních koordinátorů. Formuláře byly rozděleny do těchto oddílů: 1. Struktura a obsah 2. Výhody programu 3. Komunikace, servis a podpora 4. Ovlivnění žáků 5. Doporučení Oddíl 1: Struktura a obsah: Zástupci škol byli požádáni, aby ohodnotili jednotlivé bloky vzdělávacího modulu. Hodnotily se 3 atributy užitečnost/důležitost tématu, připravenost na straně firmy, prezentace a realizace na straně firmy. Hodnocení pomocí stupnice od 1 4, kde 1 je špatná a 4 vynikající. Ohodnoťte, prosím, každé setkání, které proběhlo mezi vaší školou a partnerskou firmou v tomto roce. Které/á setkání považují vaši žáci za nejprospěšnější? Proč? Prosím, uveďte detaily. Žáci hodnotí jako nejprospěšnější druhé setkání, tedy modul Věda v praxi. To je dáno jistě i tím, že tato část projektu byla nejvíce zaměřena na prohlídku provozu společnosti ABB a praktické ukázky techniky. Žáci mohli díky tomuto modulu nahlédnout do skutečného pracovního procesu, dověděli se, jak vypadá organizace práce ve

20 výrobní hale apod. Největší dojem na žáky udělala robotika, kde si mohli prohlédnout proces repase a vyzkoušet si i fungování robotů. Pozitívna odozva bola na Deň v živote firmy. Mali možnosť nazrieť do pracovného dňa spoločnosti, kam nemajú prístup. Získali informácie v oblasti organizácie práce, ľudských zdrojov, motivovania zamestnanco. Přednáška profesora Šeby z MBÚ AV na téma očkování a vakcíny. Byla na vynikající úrovni a přitom velmi srozumitelně a přehledně připravená a vysoce aktuální. Poskytla studentům vhodné doplnění informací, které získávají ve škole. Den v životě firmy kariérní poradenství. Oddíl 2: Výhody programu Jaké si myslíte, že byly hlavní výhody pro žáky ve vaší škole tento rok? (Zaškrtněte, prosím, co nejvíce políček, o kterých si myslíte, že jsou vhodná) Jsou zde nějaké další hmatatelné výhody vaší školy díky účasti v tomto projektu? Prosím, uveďte detaily: Téma pracovních dovedností a návyků prochází ve škole snad všemi obory. Není přitom vůbec snadné žákům přiblížit, co je čeká v jejich pracovním životě jak se ucházet o práci, jak funguje pracovní kolektiv, co je to firemní kultura a podobně. Projekt Věda má budoucnost je nám v tomto skvělou pomocí. Žáci si mohou díky tomuto programu uvědomit, jak důležité je mít o daný obor skutečný zájem a že k úspěchu vede hlavně chuť učit se stále něco nového, zlepšovat se. Už jen to, že žáci se dostali do Přírodní haly a mohli si pohovořit s pracovníky (včetně

21 manažerů), přispívá k rozšíření obzoru dětí, k zvýšení jejich povědomí o světě práce. Velmi pozitivní je také to, že žákům bylo mnohokrát zdůrazněno, jak důležitá pro uplatnění v zaměstnání je schopnost komunikovat anglicky. Pro školu jako instituci je zapojení do projektu skvělou reklamou. Zvýšila sa prestíž školy, nakoľko študijný odbor farmaceutický laborant je len na vybraných školách na Slovensku (6 škôl, medzi školami je zdravá konkurencia), navzájom o svojich aktivitách vieme, preto nám záleží na zvyšovanie si prestíže. Ide nielen o kvalitu absolventov a ich zamestnanosť, prípadne úspešné prijatie na vysoké školy, ale aj aktivity na celoslovenskej úrovni. Privítali by sme, keby sa projektu urobila väčšia reklama. Co považujete za hlavní výhody pro vaši školu v tomto roce? (Zaškrtněte, prosím, co nejvíce výhod, o kterých si myslíte, že jsou vhodné). Oddíl 3: Komunikace, servis a podpora Služby poskytované koordinátory hodnotilo 8 lidí. Hodnocení pomocí stupnice 1 4, kde 1 je špatná a 4 je vynikající. Hodnocení je zaznamenáno na následujícím grafu.

22 Ohodnocení služeb poskytovaných AISIS koordinátorem komentáře: Vstřícná komunikace, přesné a včasné poskytování informací, propagace projektu i školy v médiích. Profesionálny prístup, komunikatívny, priateľský. Projekt byl výborně připravený, organizačně vše zkoordinováno. K žákům se koordinátor choval velmi přátelsky, což žáci ocenili, cítili se příjemně a v pohodě. Hodnocení volím stejné jako vloni vynikající. Děkujeme! Ohodnocení komunikace s firemním koordinátorem komentáře: Vždy usměvavá, milá, kdykoliv každému ochotně pomoci. Na všech částech setkání byla velmi příjemná atmosféra, za což může právě p. Daniela Červenclová. Z jednání paní Červenclové je patrný nefalšující zájem o projekt Věda má budoucnost. V tandemu s koordinátorem z AISIS jsou sehraným týmem. Hodnocení vynikající. Oddíl 4: Ovlivnění žáků Tento projekt mohl výrazně ovlivnit některé žáky. Můžete uvést nějaké příklady žáků, jejichž postoj, přístup a/nebo zaměření se pozitivně změnily jako důsledek spolupráce s vaší partnerskou firmou? Z reakcí žáků po absolvování projektu je zřejmé, že mnozí z nich nyní o práci v technických oborech uvažují, ačkoli před tím se jim taková varianta zdála vzdálená, nebo o ní nepřemýšleli vůbec. Zapůsobila na ně rovněž informace, že bez (alespoň solidní) angličtiny si budou obtížně hledat atraktivní zaměstnání. Nie, žiaci sú už rozhodnutí kam sa budú uberať v budúcnosti. Získali nové skúsenosti v tímovej práci. Zvýšila sa motivácia žiakov, ktorí sa zapojili do projektu. Vzhledem k průběhu tohoto ročníku nemohu toto zhodnotit. Studenti získali lepší představu o tvorbě CV a průběhu pohovoru za účelem získání zaměstnání u velké firmy. Dále byli velmi motivováni přednáškou na téma očkování a minimálně budou přistupovat zodpovědněji k této otázce, protože při přednášce získali další úhel pohledu na danou problematiku (např. otázka černého kašle a další). Studenti se účastní během školního roku exkurzí v laboratořích i provozech různých firem, ale pro většinu z nich to byl první kontakt s personalistou, popř. s lidmi, kteří stojí ve vedení firmy. Pro mnohé z nich to byla jistě zajímavá zkušenost, i když nevím, jak dalece to změnilo jejich postoje.

23 V tyto dny není možné ještě odpovědně posoudit, u vítězného týmu ještě vládně euforie a těší se na budování mikrobiologické laboratoře. Někteří účastníci projektu mluví o návštěvě Akademie věd v Praze s obdivem a s tím, že by možná zde rádi pracovali. Jiní vědí, že rozhodně tento obor, není tím, kde by chtěli budovat svoji kariéru. Můžete uvést, že účast žáků v tomto projektu měla takový účinek, aby u nich vyvolala potřebu dalšího studia či zájmu o přírodní či technické vědy? Prosím, uveďte detaily: Žáci naší školy navštěvují v současné době osmou třídu, nejsou ještě rozhodnuti o dalším studiu. V devátém ročníku si vyberou střední školu, na které budou chtít studovat. Nyní pouze přemýšlí o své životní dráze. Domnívám se, že účast v projektu u některých žáků skutečně vyvolala potřebu dalšího zájmu o technické vědy a obory. Studenti VOŠ jsou sice už většinou rozhodnuti pro dané povolání, někteří ovšem pokračují studiem na VŠ a je pravděpodobné, že i některé aktivity z projektu mohou jejich rozhodnutí podpořit. V každém případě se zvýšil jejich zájem o řešenou problematiku. Naši studenti studují na technické odborné škole, kde hlavní předměty jsou právě ty přírodovědné. Předpokládám, že jejich zájem o studium těchto předmětů nebyl projektem výrazně ovlivněn. Oddíl 5: Doporučení Jaká doporučení byste zařadili do projektu na příští školní rok? Prosím, zvažte oblasti, jako je obsah programu, struktura programu a celková realizace projektu na vaší škole. V letošním roce nebyl do programu projektu zařazen modul obsahující pohovor nanečisto a zpracování CV. Tyto aktivity považuji velmi přínosné, v případě pokračování zapojení naší školy do programu bychom uvítali jejich opětné zařazení. Zvýšiť informovanosť verejnosti a škôl o projekte. Rozhodne zachovať návštevu firmy Bayer, téning prijímacích rozhovorov, rozbor životopisov. Bolo by dobré obsah rozšíriť oblasť marketingu, reklamy (z pohľadu upútania a predajnosti produktov). Pre nás jako odbornú školu, kde žiaci chodia aj do lekární počas školského roku a komunikujú so zákazníkmi, je táto oblasť dôležitá. Vzhledem k tomu, že se jedná o VOŠ a vzhledem ke konkrétnímu zaměření studentů, je pro nás akceptovatelné jakékoli farmaceutické téma.

24 Nastoupená cesta tvorby projektů žáky se mi jeví jako tvůrčí, odpovídající požadavkům doby a pracovního trhu. Žáci se naučí pracovat v týmu s uplatněním osobních ambicí. Pro příští školní rok bych pouze změnila zadání projektů, ale strukturu bych ponechala stávající. S průběhem projektu jsme byli velmi spokojeni. Výborná spolupráce s koordinátorem, dobré zajištění domluvených akcí a vzorná péče o žáky i učitele. Včasné zasílání informací, dobrá komunikace. Velmi si cením zajištění návštěvy na Akademii věd v Praze. Výborné zajištění průběhu závěrečné konference. Dovednosti v práci firmy Po absolvování tohoto vzdělávacího modulu byli zástupci firem požádáni o zhodnocení projektu formou dotazníků. Projekt hodnotili zástupci ze dvou firem. Formuláře byly rozděleny do těchto oddílů: 1. Struktura a obsah 2. Výhody programu 3. Komunikace, servis a podpora 4. Doporučení Oddíl 1: Struktura a obsah Zástupci firem byli požádáni, aby ohodnotili jednotlivé bloky vzdělávacího modulu. Hodnotily se 4 atributy uvítání a celková příprava, chování žáků během setkání, technické zázemí a pomůcky, spokojenost společnosti ze setkání. Hodnoceno pomocí stupnice od 1-4, kde 1 je špatná a 4 je vynikající. Ohodnoťte, prosím, každé setkání, které proběhlo mezi vaší firmou a partnerskou školou v tomto roce.

25 Které setkání jste ze strany vaší firmy a z pohledu vašich zaměstnanců pokládali za nejpřínosnější? Proč? Prosím, uveďte detaily. Ze strany firmy to byly oba moduly Den v životě firmy a Věda v praxi, během nichž naši zaměstnanci byli v interakci s žáky a mohli jim předávat své zkušenosti a znalosti. Přínosné pro nás bylo rovněž Závěrečné setkání, protože jsme měli možnost s žáky diskutovat o jejich profesních a studijních plánech, o tom dle jakých parametrů si vybírají střední školu atd. Den v životě firmy, dále setkání týkající se životopisů a přípravy na kariéru a Závěrečnou konferenci. U té bychom rádi uvítali více škol a více kratších prezentací ze strany studentů. Oddíl 2: Výhody programu Co si myslíte, že byly hlavní výhody pro zaměstnance, kteří se podíleli na programu v tomto roce? Zaškrtněte, prosím, co nejvíce políček, o kterých si myslíte, že jsou vhodné.

26 Co považujete za hlavní výhody pro firmu v tomto roce? Zaškrtněte, prosím, co nejvíce výhod, o kterých si myslíte, že jsou vhodné. Oddíl 3: Komunikace, servis a podpora Služby poskytované AISIS koordinátorem a komunikaci se školním koordinátorem hodnotili 2 lidé, partnerství mezi firmou a školou hodnotilo 5 lidí. Hodnoceno pomocí stupnice od 1-4, kde 1 je špatná a 4 je vynikající. Ohodnocení služeb poskytovaných AISIS koordinátorem komentáře Všechno bylo perfektní, velká spokojenost. Bez problémů, praktická, rychlá a operativní komunikace. Osobně si myslím, že termíny a další praktické detaily projektu je efektivnější komunikovat mezi firemním koordinátorem napřímo.

27 Ohodnocení komunikace se školním koordinátorem komentáře Bez problémů, praktická, rychlá a operativní komunikace. Se školou se mi spolupracovalo nadstandardně. Věřím, že to bylo dané i přidělenou školní koordinátorkou, kterou byla paní Doris Růžičková, jež je velmi milá a vstřícná paní. Ohodnocení partnerství mezi vaší firmou a školou komentáře Spolupráce probíhala již 2. rokem a naše společnost tak měla možnost alespoň částečně ovlivnit rozhodování žáků 8. tříd o jejich budoucím studijním a profesním směřování + získala praktické vstupy od žáků dle čeho se rozhodují. Oddíl 4: Doporučení Jaká doporučení, změny či dodatky byste zařadili do projektu na příští školní rok? Prosím, zvažte oblasti jako je obsah programu, struktura programu a celkové zastřešení a networking projektu. Rádi bychom přidali ještě další školy z oboru a propracovali více koncept závěrečné konference, aby se jí mohlo zúčastnit více škol, více studentů apod., jelikož je dle našeho názoru velmi prospěšná pro širší publikum. Osobně bych uvítala vyhodnocení již realizovaných běhů projektu v číslech zda se např. zvýšil v zapojených školách zájem o vědu a technické obory, zda tudíž má projekt hmatatelný dopad. Doporučili byste tento program jiné firmě? 100 % dotazovaných by doporučila tento projekt jiné firmě. Evaluace modulu Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ Celkově se modulu Vzdělávání pedagogickcýh pracovníků ZŠ účastnilo ze strany škol na 30 účastníků z regionů Mladá Boleslav, Česká Lípa, Liberec a Nymburk. Celý modul absolvovalo dvacet účastníků ze 14 základních škol, další 4 pedagogové se přihlásili jen na setkání věnované kariérnímu poradenství, 6 pedagogů se zúčastnilo pouze jednotlivých setkání. Projekt hodnotilo 18 z 20 oslovených učitelů.

28 Z hlediska přínosu pro výuku na škole patří mezi nejlépe hodnocené setkání Věda v praxi, Moderní trendy ve výuce a Den v životě firmy. Zatímco jako nejvíce zajímavé, či zábavné je hodnoceno setkání s názvem Věda v praxi, jako setkání nejvíce osobně prospěšné pro účastníky bylo hodnoceno setkání s názvem Moderní trendy ve výuce. Domníváte se, že účast v projektu Vám do budoucna napomůže lépe motivovat Vaše žáky do studia přírodních a technických věd či k uvažování o kariéře v souvisejících oborech? Výběr doporučení od pedagogů na změny v projektu v následujícím školním roce: Bylo by vhodné orientovat se opravdu na žáky ZŠ, připravit více praktických lekcí - zajímavá fyzika realizovaná prostřednictvím jednoduchých pokusů, možnost účasti žáků na exkurzích pořádaných firmou, takže více praxe a méně teorie. Zajímala by mě třeba ukázka výuky praxe na učilišti AUTO ŠKODA nebo ukázka pohovoru při přijímání zaměstnanců. Výběr citací k hodnocení projektu: Děkuji za perfektní profesionální práci z Vaší strany, tedy ASIS a Škoda auto. Děkuji za zajímavá setkání, praktické nové trendy, informace jsou pro školní praxi velmi prospěšné a užitečné. Spojení ASIS a Škoda Auto, a.s., co víc si můžete přát??

Druhý ročník je úspěšně za námi

Druhý ročník je úspěšně za námi 2 Druhý ročník je úspěšně za námi Během loňského podzimu jsme do světa vypustili první Závěrečnou zprávu & Evaluaci projektu Věda má budoucnost. Necelý rok poté můžeme svědomitě říci, že ani v druhém ročníku

Více

Formy spolupráce mezi vysokými školami a průmyslem v současném prostředí

Formy spolupráce mezi vysokými školami a průmyslem v současném prostředí Formy spolupráce mezi vysokými školami a průmyslem v současném prostředí případová studie zpracovaná na základě šetření, anket a poznatků získaných v rámci realizace projektu CZ. 04.3.07/4.2.01.1/0037

Více

Národní cena kariérového poradenství 2013. Sborník soutěžních příspěvků z České republiky

Národní cena kariérového poradenství 2013. Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového poradenství 2013 Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového poradenství 2013 Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Vydavatel: Dům zahraniční

Více

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 1.září 2003-30.června 2006 31. července 2006 Mgr. Lenka Felcmanová koordinátorka projektu Obsah: 1. Obecné informace... 3 2.

Více

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha Od teorie k praxi úspěšné příběhy VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha SBORNÍK DOBRÉ PRAXE Obsah

Více

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Obsah Úvodem... 4 Slavnostní vyhlášení Národní ceny kariérového

Více

Pilotní ověření systému popularizace technických a přírodovědných oborů vytváření vazeb vysokých škol na školy nižších stupňů

Pilotní ověření systému popularizace technických a přírodovědných oborů vytváření vazeb vysokých škol na školy nižších stupňů Objednatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7 118 12 Praha 1 IČ: 00022985 Poskytovatel: Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 617/9 611 37 Brno IČ: 00216224 Pilotní ověření systému

Více

Zpráva o realizaci projektu

Zpráva o realizaci projektu Zpráva o realizaci projektu -Letní škola mladých vědců 2013 -Tvůrčí dílna řešitelů SOČ a konzultantů IV Číslo projektu rozhodnutí MŠMT ČR: 512 018 13 Krajský úřad Jihomoravského kraje: Číslo projektu smlouva

Více

Občanské sdružení Slovo 21. Projekt PALE O VUDAR OTEVŘÍT DVEŘE Zhodnocení, zkušenosti, názory, vize. březen 2006 červenec 2007

Občanské sdružení Slovo 21. Projekt PALE O VUDAR OTEVŘÍT DVEŘE Zhodnocení, zkušenosti, názory, vize. březen 2006 červenec 2007 Občanské sdružení Slovo 21 Projekt PALE O VUDAR OTEVŘÍT DVEŘE Zhodnocení, zkušenosti, názory, vize březen 2006 červenec 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

8. března se konala konference v pražském hotelu STEP

8. března se konala konference v pražském hotelu STEP Z obsahu: Inkluze je pro všechny...str. 7 8 Jak se reformují ZUŠ... str. 9 Příloha: Gramotnosti na základních školách 1/2012 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ Editorial Dostává se Vám do rukou

Více

CHYSTÁ SE VZKŘÍŠENÍ MISTROVSKÝCH ZKOUŠEK

CHYSTÁ SE VZKŘÍŠENÍ MISTROVSKÝCH ZKOUŠEK Z OBSAHU Polemika kolem maturit Příklady využití systému ECVET Co už vykonal projekt UNIV 3 Finský úspěch je založen na učitelích 2/2014 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ NOVÁ STRATEGIE DO ROKU

Více

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných

Více

Pečeť kvality. program Leonardo da Vinci Projekty 2009 Česká republika

Pečeť kvality. program Leonardo da Vinci Projekty 2009 Česká republika Pečeť kvality program Leonardo da Vinci Projekty 2009 Česká republika Obsah 1. Program Leonardo da Vinci 5 2. Pečeť kvality 9 3. Hodnocení kvality projektů 13 4. Hodnoticí formulář 17 5. Shrnutí zpráv

Více

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva Národní ústav odborného vzdělávání výroční zpráva 2006 Obsah Základní údaje...................................................................4 Úvodní slovo ředitele...............................................................5

Více

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ZPRÁVA O 2013 SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Naše krédo Jsme přesvědčeni, že naší prvotní odpovědností je odpovědnost vůči lékařům, zdravotním sestrám a pacientům, vůči matkám a otcům a všem ostatním, kdo používají

Více

Metodika klíčové aktivity motivační aktivity

Metodika klíčové aktivity motivační aktivity Metodika klíčové aktivity motivační aktivity Metodika vypracovaná v rámci Individuálního projektu národního Podpora technických a přírodovědných oborů expertním týmem klíčové aktivity Motivační aktivity

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

Vysokoškolské poradenství

Vysokoškolské poradenství Vysokoškolské poradenství Brno 7. 8. 12. 2006 Obsah Vysokoškolské poradenství v nových souvislostech 1 Struktura poradenských center a prezentace poraden 2 Spolupráce ostatních institucí s poradnou 3

Více

žen a mužů ve slaďování rodinného a pracovního života v praxi

žen a mužů ve slaďování rodinného a pracovního života v praxi Přínosy uplatňování Rovných příležitostí žen a mužů ve slaďování rodinného a pracovního života v praxi Euroface Consulting s. r. o. Kroměříž 2013 Obsah Úvod 5 Slovo o projektu 5 Ze života projektu genderové

Více

Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn)

Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn) Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn) Fakulta sociálně ekonomická UJEP Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji CZ.1.07/1.1.00/54.0049

Více

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S Sociální partnerství odborných škol Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S 1 Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného

Více

Miroslav Engliš vědeckým pracovníkem roku

Miroslav Engliš vědeckým pracovníkem roku Červen 2007 Ročník 12/5 QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS (PETRONIUS) Miroslav Engliš vědeckým pracovníkem roku Prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc., ředitel Matematického ústavu Slezské univerzity (SU), převzal

Více

Kampaň Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015

Kampaň Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015 Kampaň Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015 Společné snaha, která chce propojit aktivity všech partnerů a zviditelnit je! Kampaň startuje v roce 2015, naše spolupráce a společné úsilí však budou

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více

V tomto sborníku naleznete stručné medailony věnované jednotlivým mluvčím nebo jejich organizacím, a také jejich zpracované příspěvky.

V tomto sborníku naleznete stručné medailony věnované jednotlivým mluvčím nebo jejich organizacím, a také jejich zpracované příspěvky. Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 Medailony... 4 Centrum zaměstnanosti Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko... 4 Mgr. Bc. Michaela Beranová... 5 Ing. Zdeněk Borůvka... 7 Mgr. Martin Čapka... 8 Mgr. Petra Fortelná...

Více

A 7-2 POPULARIZACE VÝZKUMU A VÝVOJE CÍLE A MOŽNOSTI DALŠÍHO ROZVOJE V ČESKÉ REPUBLICE. Finální verze

A 7-2 POPULARIZACE VÝZKUMU A VÝVOJE CÍLE A MOŽNOSTI DALŠÍHO ROZVOJE V ČESKÉ REPUBLICE. Finální verze A 7-2 POPULARIZACE VÝZKUMU A VÝVOJE CÍLE A MOŽNOSTI DALŠÍHO ROZVOJE V ČESKÉ REPUBLICE Finální verze 31. říjen 2011 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy a podklady pro

Více

Pokračování na str. 6

Pokračování na str. 6 z obsahu Zahrada hrou zvítězila v soutěži EDUína Ověřování kvality programů primární prevence Workshopy o vlastním hodnocení škol NSK pomáhá při rekvalifikacích Příloha: Chronologie událostí ve školství

Více

Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba?

Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba? Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba? Vzdělávání v ČR neodpovídá potřebám firem, ukazují data V globálním světě plném nových technologií potřebují firmy podle

Více

PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1

PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1 PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1 / 2 Pro všechny, kteří (se) vzdělávají Program celoživotního učení 2007 2013 Česká republika Praha 2013 /

Více

Příloha ke sborníku Sociální partnerství očima zaměstnavatelů. Příklady dobré praxe Spolupráce zaměstnavatelů a odborných škol

Příloha ke sborníku Sociální partnerství očima zaměstnavatelů. Příklady dobré praxe Spolupráce zaměstnavatelů a odborných škol Příloha ke sborníku Sociální partnerství očima zaměstnavatelů Příklady dobré praxe Spolupráce zaměstnavatelů a odborných škol OBSAH 1 SLOVÁCKÉ STROJÍRNY 3 2 BORSODCHEM MCHZ, s. r. o. 6 3 BAYER s. r. o.

Více