Prezentace výstupů 1. etapy projektu: Integrace cizinců na úrovni samosprávy problematiky osob migrujících. Plzně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prezentace výstupů 1. etapy projektu: Integrace cizinců na úrovni samosprávy problematiky osob migrujících. Plzně"

Transkript

1 Prezentace výstupů 1. etapy projektu: Integrace cizinců na úrovni samosprávy řešení problematiky osob migrujících ch za prací na území města Plzně PŘÍMÁ INTERVENCE Počet poskytnutých intervencí - KCC říjen 2008 listopad 2008 prosinec 2008 leden únor 2009 březen 2009 duben

2 Oblasti nejčast astějších problémů uživatelů služby: hledání zaměstn stnání (vyhledávání pracovních ch míst, pomoc s vytvářen ením životopisů) problémy s pobytem (zejména změnou účelu pobytu, ztrátou tou účelu pobytu aj.) nedostatek informací o možnostech smluvního zdravotního pojištění pro cizince problémy v pracovněpr právních vztazích neznalost ve věci v nostrifikací dokladů o vzdělání neznalost ve věci v nároku n na nemocenské dávky návratové programy - informace Přímá intervence terénn nní asistence 2

3 Státn tní příslušnost klientů: Mongolsko Ukrajina Bělorusko Rusko Kazachstán Uzbekistán Arménie Vietnam Moldávie Bulharsko Polsko Slovensko Terénn nní asistenční služby: Nejčast astější asistence: Oblastníředitelstv editelství cizinecké policie Úřad práce Zaměstnavatel stnavatelé/personální agentury Všeobecná zdravotní pojišťovna ovna Úřad práce úsek státn tní sociáln lní podpory Živnostenský úřad Krajský úřad 3

4 Programy pro rodiny s dětmi: d Salesiánsk nské středisko mláde deže Plzeň Program: 4 programy ve skupinách: 1. sportovní aktivity 2. hudebně pohybové aktivity 3. výtvarné aktivity 4. stolní hry Nízkoprahová forma mohl přijít kdokoli, bez nutnosti se přihlašovat 4

5 5

6 Výstupy z programů pro děti: d Účast 28 dětíd 3 tlumočníci Velkým problémem je časté nepřihl ihlášení dětí na ubytovnách (zjištěno v monitoringu viz. dále) d Realizátor v budoucnosti navrhuje aktivitu přiblížit it cizincům m např.. ukázkou realizovanou na ubytovně,, popř.. ve škole Nízkoprahové kurzy ČJ víkendová výuka ZČU VZDĚLÁVÁNÍ Neděle od 18.hod. 21 hod (3 vyučovac ovací hodiny) 6

7 Nízkoprahové kurzy českého jazyka ZČU U Bory CIC o.s. Návštěvnost vnost měla m vzrůstaj stající tendenci Průměrný rný počet osob Více jak 60% se dostavilo více v jak jednou Počet mužů a žen přiblip ibližně vyrovnaný původ příchozp chozích cizinců: : Vietnam, Ukrajina, Rusko, Bulharsko Od ledna nárůst: n 1. kurz osob realizace kurzů na MMP a v KC pro cizince MMP Kurzy ČJ únor duben

8 Kurzy ČJ únor duben 2009 Pilotní kurz pro mongolskou minoritu v Plzni TOTEM RDC o.s. 8 setkání metodického týmu 20 setkání s účastníky 4 ukázkov zkové hodiny 1 beseda s institucemi otevřen ená pro celou minoritu Alespoň jednou lekcí prošlo 89 účastníků Certifikát t získalo z 17 účastníků Čeština pro cizince Pracovně právn vní otázky Pobyty v ČR Zdravotní pojištění v ČR Sociáln lní zabezpečen ení Bezpečnost Doprava v Plzni + práce s internetem 8

9 Pilotní kurz pro mongolskou minoritu v Plzni TOTEM RDC o.s. Specializované workshopy pro cizince EKS o.s. 3 semináře: e: Pracovně právn vní problematika Zdravotní pojištění Systém m sociáln lního zabezpečen ení sociáln lní dávky 9

10 Specializované workshopy pro cizince Specializované workshopy pro cizince Zúčastněno no 37 osob původ příchozp chozích cizinců: : Vietnam, Ukrajina, Rusko, Bulharsko hlavní motivace: problémy v personáln lních agenturách nedostatečné informace problémy při p i jednání s úřady Velmi problematické tlumočen ení do všech v jazyků doporučen ení dělat užšíu skupiny 10

11 Specializované kurzy pro úředníky a policisty EKS o.s. 3 semináře: e: Pobyt cizinců na územíčr Kulturní a genderová senzitivita + interkulturní komunikace Sociokulturní rozdíly a komunikace Specializované kurzy pro úředníky a policisty EKS o.s. 43 osob Instituce: ÚP, VZP, UMO, MMP,CP, MP, OSSZ Interaktivní metoda Dle evalvačních dotazníků účastníků - výstupy: Zlepšen ení povědomosti Větší schopnost empatie Zlepšen ení spolupráce navázání kontaktů 11

12 První vzdělávac vací workshop pro cizince téma pobyty v ČR R (Totem ve spolupráci s CP) Přítomno mezi osob MNG, UKR Logo projektu Den pro cizince PROPAGACE Informační brožurka pro cizince tématicky rozčlen leněna na a zaměř ěřena na město m Plzeň 6 jazykových mutací Informační leták Kontaktní centrum pro cizince Informační leták k o asistenční službě Jednodenní akce Den pro cizince prezentace činností NNO působp sobících ch na území města Informační leták k o problematice závislostz vislostí ve Vietnamštin tině (potřeba NNO prevence kriminality) 12

13 Akce Den pro cizince - Salesiánské středisko mládeže Plzeň Akce Den pro cizince 13

14 Akce Den pro cizince Přítomno 6 neziskových organizací: Diecézn zní charita Plzeň Poradna pro cizince Organizace pro pomoc uprchlíkům RDC TOTEM o.s. Člověk k v tísni t Společnosr při ČT, o.p.s. Česko-mongolská společnost Salesiánsk nské středisko mláde deže DDM Plzeň Magistrát t města m Plzně kontaktní centrum pro cizince Akce Den pro cizince Prezentace neziskových organizací Nabídka pomoci a jednotlivých programů zodpovídání dotazů Představení některých minorit specifika Volnočasov asové aktivity pro cizince Návštěvnost vnost během b dne osob 14

15 MONITORING Počty cizinců na území města Plzně říjen 2008 Celkem cizinců Muži Ženy Děti měsíc Cizinci v Plzni a v přilehlých obcí - říjen Děti Ženy Muži Celkem cizinců 1 Celkem cizinců Muži Ženy Děti MONITORING Počty cizinců na území města Plzně prosinec 2008 Celkem cizinců Muži Ženy Děti měsíc Cizinci v Plzni a v přilehlých obcí - prosinec Celkem cizinců Muži Ženy Děti Děti 4000 Ženy Muži Celkem cizinců 1 15

16 Vybrané státn tní příslušnosti cizinců na území města Plzně a přilehlých p obcí Statistika o počtech cizinců vybraných státních příslušnostech na teritoriu města Plzně a přilehlých obcí Národnosti ke k k k k k pohyb Bělorusko Bulharsko Moldavsko Mongolsko Polsko Rumunsko Rusko Slovensko Ukrajina Uzbekistán Vietnam Celkem Počet cizinců na území města Plzně a přilehlých obcí říjen prosinec 2008 (vytipované národnosti) Vietnam Uzbekistán Ukrajina Slovensko Rusko Rumunsko Polsko Mongolsko Moldavsko Bulharsko Bělorusko

17 Počet cizinců na území města Plzně a přilehlých obcí leden březen 2009 (vytipované národnosti) Celkem Vietnam Uzbekistán Ukrajina Slovensko Rusko Rumunsko Polsko Mongolsko Moldavsko Bulharsko Bělorusko k k k Statistika vývoj - říjen 08 - březen 09 Celkem Vietnam Uzbekistán Ukrajina Slovensko Rusko Rumunsko Polsko Mongolsko k k k k k ke Moldavsko Bulharsko Bělorusko Bělorusko Bulharsko Moldavsko Mongolsko Polsko Rumunsko Rusko Slovensko Ukrajina Uzbekistán Vietnam Celkem k k k k k ke

18 Statistiky CP (vybrané země NON EU) - 01/09 Vše celkem; CELKEM Vše celkem; 1093 Děti Ž M TUC DUC Vše celkem; 5753 Vše celkem; 8148 Vše celkem; 3826 Vše celkem; Vše celkem BLR MDA RUS MNG UZB UKR VNM Vybrané výstupy NON EU - 01/09 STP DUC TUC M Ž Děti CELKEM VNM UKR UZB MNG RUS MDA BLR Vše celkem Statistiky CP (vybrané země EU) - 01/09 CELKEM Vše celkem; Děti Vše celkem; 1093 Ž M TUC Vše celkem; 3826 Vše celkem; 5753 Vše celkem; 8148 Vše celkem BGR ROU POL SVK DUC Vše celkem; Vybrané výstupy EU - 01/09 STP DUC TUC M Ž Děti CELKEM SVK POL ROU BGR Vše celkem

19 Statistiky CP (vybrané země NON EU) - 02/09 Vše celkem; CELKEM Vše celkem; 1093 Děti Ž M TUC DUC Vše celkem; 5753 Vše celkem; 8148 Vše celkem; 3826 Vše celkem; Vše celkem BLR MDA RUS MNG UZB UKR VNM Vybrané výstupy NON EU - 02/09 STP DUC TUC M Ž Děti CELKEM VNM UKR UZB MNG RUS MDA BLR Vše celkem Statistiky CP (vybrané země EU) - 02/09 CELKEM Vše celkem; Děti Vše celkem; 1093 Ž M TUC Vše celkem; 3826 Vše celkem; 5753 Vše celkem; 8148 Vše celkem BGR ROU POL SVK DUC Vše celkem; Vybrané výstupy EU - 02/09 STP DUC TUC M Ž Děti CELKEM SVK POL ROU BGR Vše celkem

20 Statistiky CP (vybrané země NON EU) - 03/09 Vše celkem; CELKEM Vše celkem; 1118 Děti Ž M Vše celkem; 5749 Vše celkem; 8158 Vše celkem BLR MDA RUS MNG UZB UKR VNM Vše celkem; 3828 TUC Vše celkem; DUC Vybrané výstupy NON EU- 03/09 STP DUC TUC M Ž Děti CELKEM VNM UKR UZB MNG RUS MDA BLR Vše celkem Statistiky CP (vybrané země EU) - 03/09 Vše celkem; CELKEM Vše celkem; 1118 Děti Ž M Vše celkem; 5749 Vše celkem; 8158 Vše celkem BGR ROU POL TUC Vše celkem; 3828 SVK DUC Vše celkem; Vybrané výstupy EU - 03/09 STP DUC TUC M Ž Děti CELKEM SVK POL ROU BGR Vše celkem

21 Cizinci pobyt dle bydliště v Plzni a v přilehlých obcí říjen 2008 Cizinci pobyt v Plzni a v přilehlých obcí - říjen Plzeň 1 Plzeň 2 Plzeň 3 Plzeň 4 Plzeň 5 Plzeň 6 Plzeň 7 Plzeň 8 Plzeň 9 Plzeň 10 Ostatní obce Cizinci pobyt dle bydliště v Plzni a v přilehlých obcí prosinec Cizinci pobyt v Plzni a v přilehlých obcí - prosinec Plzeň 1 Plzeň 2 Plzeň 3 Plzeň 4 Plzeň 5 Plzeň 6 Plzeň 7 Plzeň 8 Plzeň 9 Plzeň 10 Ostatní obce 21

22 Cizinci pobyt dle bydliště v Plzni a v přilehlých obcí leden 2009 Cizinci pobyt v Plzni a v přilehlých obcí - leden Plzeň 1 Plzeň 2 Plzeň 3 Plzeň 4 Plzeň 5 Plzeň 6 Plzeň 7 Plzeň 8 Plzeň 9 Plzeň 10 Ostatní obce Cizinci pobyt dle bydliště v Plzni a v přilehlých obcí březen Cizinci pobyt v Plzni a v přilehlých obcí - březen Plzeň 1 Plzeň 2 Plzeň 3 Plzeň 4 Plzeň 5 Plzeň 6 Plzeň 7 Plzeň 8 Plzeň 9 Plzeň 10 Ostatní obce 22

23 Problematika počtů cizinců - statistik Existence fiktivního ubytování přihlášení Při i změně adresy pobytu nenahláš ášení této to změny velmi specifické pro cizince z Vietnamu (OSVČ pobyt mají stále hláš ášen tam, kde mají sídlo podnikání) Občan ané EU využívaj vají toho, že e se nemusí přihlašovat, pokud 1x za 3 měsíce m jedou do země původu nelze dokázat Na ubytovnách se často nesmějí hlásit nezletilé osoby Cizinci, kteří se zdržuj ují na území města nelegáln lně Toto číslo lze pouze odhadovat vzhledem k počtu propuštěných Odhadujeme, že e je zde cca 1000 osob nelegáln lně tyto osoby však v velmi často migrují,, nezdržuj ují se na jednom místě nehlásí se k pobytu Velkým problémem je i fakt, že e do ilegality lze díky d současn asné legislativě spadnout velmi snadno pokud zde cizinec neodpracoval 365 dnů,, nemá při i ztrátě zaměstn stnání ochranou lhůtu 30 dnů,, spadá do ilegality ihned Tyto počty jsou pouze odhadní lze počítat s navyšov ováním m tohoto čísla vzhledem k propouštění 23

24 Ubytovací zařízen zení na území města Plzně a přilehlých p obcí Počet ubytoven 70 Kapacitu nelze odhadnout ne každá ubytovna ji uvádí přibližně 5000 osob Cena za osobu se pohybuje /noc Hygienické podmínky na ubytovnách se velmi liší ší,, od bezproblémových po zcela nevyhovující 24

25 25

26 26

27 Problémy ubytovacích ch zařízen zení Chybí domovní ubytovacířád Ubytovny nejsou značen ené Nedostatky v knize ubytovaných po 30 dnech musí hlásit na CP Neodepisování osob, kteří zde již nežij ijí Nevyhovující hygienické podmínky Velmi často převyp evyšovaná kapacita Problémy ubytovacích ch zařízen zení Mnohem většív počet ubytovaných je hláš ášen v bytových jednotkách, bytech, domech minimáln lní možnost kontroly ze strany CP Fiktivní ubytovávání za úplatu Počet osob hláš ášených v bytech je nereálný např hláš ášeno 90 osob Ubytovací prostory neodpovídaj dají např. předělaný sklep 27

28 28

29 29

30 Problémy při p i kontrolách ubytoven V domě nikdo neotvírá bezradnost CP Ubytovatel poskytuje ubytování bezplatně Nezletilé osoby porušuj ují školní docházku nejsou zde hláš ášeny a rodiče e tvrdí, že školu navštěvuj vují v zemi původu p (občan ané EU) Součinnost hygieny je minimáln lní Cizinci tvrdí, že e jsou na ubytovně pouze na návštěvě n mají pobyt hláš ášen jinde Personáln lní agentury V Plzni během b roku působilo p přes p 90 Personáln lních agentur a přes p 100 družstev (seznam je stále doplňov ován) PA s největší ším m počtem cizinců nemají sídlo v Plzni Téměř všechna družstva vlastní sami cizinci Minimáln lní spolupráce PA Z počtu 50 kontrolovaných PA za rok 2008 jsou pouze 4 bez problémů (hláš ášeno z ÚP) 30

31 Zjištěné nedostatky PA Časté zaměstn stnávání osob s podnikatelským vízem Cizinci z vízem v účast v právnick vnické osobě (družstevn stevníci) pracují standartně v továrn rnách Formy výpujček PA jiným společnostem (družstva, s.r.o.) chybí kontrola Neplacení zdravotního pojištění (falšov ování zdravotního pojištění) Zaměstn stnávání na černo zvláš ášť v prvních měsících ch při p i změně zaměstn stnání (čeká na pracovní povolení) Zjištěné nedostatky PA Zaměstn stnávání na DPP, smlouva o dílod Od ledna využívání změny zákona z o zaměstnanosti chybí stanovení počtu dní pracovní cesty cizinci pracující v jiném místě,, než jsou hláš ášeni Porušov ování pracovně právn vních vztahů není povinnost překlp ekládat smlouvu Nedodržov ování stanovených přesp esčasů ani odměn n za přesp esčasy (víkendy, svátky) 31

32 Zjištěné nedostatky PA Fiktivní zaměstn stnávání za úplatu pouze aby měl m prodloužený pobyt, pracovní povolení Existence více v účelů k pobytu Vyhrožov ováním m cizincům m ztráty ty povolení k pobytu při i stížnostech, odchodu k jiné PA Nesmyslné krácen cení mezd pokuty např.. za pracovní neschopnost, prodloužen ení smluv, vydání výplatní pásky apod. Pracovní smlouvy jim PA nevydá má u sebe Zjištěné nedostatky PA Pracovní smlouvy jsou napsané na částku podstatně nižší ší,, než cizinci dostávaj vají (na minimáln lní mzdu) z toho jsou kráceny daně, odvody pojistného Dohody o provedení práce jsou nesmyslně dávány na počet hodin převyp evyšující zákonou normu např.. u 200 hod. měsíčněm u zaměstnavatele odměna Cizinci dostávaj vají filtrované informace od agenturních tlumočníků koordinátor torů (neznalost = manipulovatelnost) 32

33 Nelegáln lní zaměstn stnávání Úspora na 1 pracovníka měsíčně m 5 000,- Kč (při i 1000 pracovníků = ) + zisk od zaměstnavatele Ročně při i 1000 agenturních zaměstnanc stnanců zisk s agenturního zaměstn stnávání Pokuty od ÚP první kontrola cca ,- Kč Od sankce ÚP P aža 2 mil. KčK Problémy institucí zabývající se problematikou cizinců ÚP P jednoho města m (regionu) nemá možnost získat informace od jiného ÚP P v ČR R (jsou to samostatné úřady) Malý počet osob provádějících ch kontrolu Rozdělen lení kontrol na ÚP P a OIP nelze kontrolovat vše v e najednou, chybí předávání informací Nejednotnost statistik ochrana osobních údajů VZP, OSSZ nemůž ůže e poskytnout jmenovité informace CP (a naopak) nemožnost nost ověř ěření 33

34 Problémy institucí zabývající se problematikou cizinců Pojem ubytovatel a kompetence CP při p i kontrolách Malá kapacita policistů CP (na celý region) Chybí součinnost CP, ÚP P a FÚF i v jednom městm stě Ne zcela ideáln lní informační databáze CP (nelze vyhledat data bez jména, data narození cizince) PA nevrací po ukončen ení zaměstn stnání kartičku ku zdravotní pojišťovny ovny cizince PA neodhlašuje po ukončen ení zaměstn stnání cizince na ÚP MPSV, které spravuje databázi PA, kdy mají každý rok povinnost vykázat skutečné stavy pracovníků-cizinc cizinců tak nečin iní za rok 2007 tedy v roce 2008 jich z počtu více v jak 2000 PA dodala pouze jedna třetina t statistiky zaměstn stnávaných cizinců nepřesn esné Analýza potřeb cizinců na území města Plzně - ZČU Rozhovory s cizinci na území města Plzně (52 dotazovaných respondentů) terénn nní šetření Otázky z jednotlivých oblastí života např. bydlení,, zaměstn stnávání,, sociáln lní oblast, tráven vení volného času, zkušenosti s příjezdem i plány do budoucna 34

35 Analýza potřeb cizinců - ZČU Respondenti ze zemích EU potvrdili úplatky za cestu a práci v ČR R (v rozmezí od dolarů závisí na zemi původu) p Největší problémy vidí respondenti s praktiky PA Cizinci zaměstnan stnaní přes PA mají menší vzdělání,, neznalost českého jazyka, minimáln lní znalost prostřed edí v ČR, minimum volného času Motiv k cestě do ČR po většinou v ekonomický důvodd Cizinci ze zemí bývalého SSSR často nerozlišuj ují pojmy zaměstnavatel = mafian V ČR R chce zůstat z většina v dotazovaných v budoucnosti by se rádi r zde usadili Cizincům m chybí informace, rádi r by se vzdělávali vali velmi často to ale nekoresponduje s jejich volným časem Cizinci se po většinu v času stýkají opět t pouze s cizinci (objevili se i problémy týkající se xenofóbn bních tendencí) Cizincům m chybí rodinné vazby, smysluplné tráven vení volného času Nejhorší zkušenosti z PA mají cizinci z Mongolska Cizinci shodně upozorňovali ovali na nerovnost v pracovních ch podmínk nkách mezi cizinci (i mezi národnostmi) n a pracovníky z ČR U osob zaměstn stnávaných přes p PA lze hovořit o sociáln lní izolaci (veškerý čas tráví v zaměstn stnání,, v dopravě PA, na ubytovně PA. POZITIVA V PROJEKTU Popsání hlavních problémů Návrhy legislativních změn n za jednotlivé instituce Navazování spolupráce vytipovaných institucí Pravidelné setkávání platformy pružnější reagování na problémy, spolupráce - operativní předávání informací Velmi dobrá spolupráce města m s CP a ÚP P Plzeň město Zapojení neziskového sektoru předávání informací účinnější pomoc Zvyšov ování odbornosti pracovníků institucí Větší povědom domí cizinců o právech a povinnostech, zlepšov ování znalosti českého jazyka Motivace ke změně 35

36 Děkuji za pozornost. 36