Výsledek hospodaření města Stříbra k

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výsledek hospodaření města Stříbra k 31. 12. 2009"

Transkript

1 Výsledek hospodaření města Stříbra k Výsledek hospodaření včetně fondů za rok 2009 v tis. Kč 2009 SR UR Skut. % I.PŘÍJMY CELKEM , , ,95 92% z toho daňové , , ,35 92% nedaňové , , ,81 117% kapitálové 2 200, , ,41 256% dotace neinvestiční , , ,70 101% dotace investiční 0, , ,68 34% II. VÝDAJE CELKEM , , ,12 68% z toho CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE A REZERVY , , ,01 87% kapitálové 8 938, , ,11 29% III. SALDO: příjmů a výdajů 2 916, , ,83-21% V. FINANCOVÁNÍ CELKEM , , ,83-21% a) splátky půjček (další výdaje) položka , , ,00 100% - splátka půjčky na 35 bj. stará kasárna , , ,00 100% - splátka půjčky na 25 bj. stará kasárna , , ,00 100% b) půjčky, úvěry 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! Výsledek hospodaření za rok 2009.xls 1

2 - úvěr na financování 34 bj. Stará kasárna ,00 0,00 0,00 #DIV/0! - úvěr na financování 25 bj. Stará kasárna ,00 0,00 0,00 #DIV/0! - úvěr na zateplení škol (05finanční prostředky Conseq-8125) ,00 0,00 0,00 #DIV/0! c) použití ost.fondů 0,00 819,95 883,98 108% - použití FRBMS ,00 819, ,24 136% - použití sociálního fondu ,00 0,00-231,26 #DIV/0! d) použití volných prostředků (krytí výdajů,jež nejsou kryty z příjmů a ost.fondů) 0, , ,81-16% Celkem výdaje na krytí rozdílu příjmů a výdajů a na krytí financování (krytí i z fondů a půjček) 0, , ,83-15% Celkem na krytí rozdílu příjmů a výdajů bez půjček (z volných prostředků i fondů) 0, , ,83-15% Výsledek hospodaření bez fondů za rok 2009 v tis. Kč 2009 I.PŘÍJMY CELKEM bez fondů SR UR Skut. % , , ,59 92% z toho daňové , , ,35 92% nedaňové , , ,74 121% kapitálové 2 200, , ,41 256% dotace neinvestiční , , ,41 101% dotace investiční 0, , ,68 34% II. VÝDAJE CELKEM bez fondů , , ,78 68% z toho CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE A REZERVY , , ,62 87% běžné , , ,62 87% Výsledek hospodaření za rok 2009.xls 2

3 REZERVA MĚSTA 72,75 49,50 0,00 0% REZERVA RADY 100,00 49,50 0,00 0% ÚČELOVÁ REZ. - KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE MĚSTA 300,00 0,00 0,00 #DIV/0! ÚČELOVÁ REZ. - PRO KRIZOVÁ OPATŘ.A MIMOŘ.UDÁLOSTI 100,00 100,00 0,00 0% ÚČELOVÁ REZ. - NA PŘÍSPĚVKY (DOTACE) PRO CIZÍ SUBJEKTY 15,00 0,00 0,00 #DIV/0! ÚČELOVÁ REZ. - ochrana zvířat (ZPRAC.DOK."PROGRAM ROZVOJE MĚSTA"04,05,06) 35,00 35,00 0,00 0% ÚČELOVÁ REZ. - OPRAVY A INVESTIČNÍ AKCE 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! kapitálové 6 938, , ,16 27% III. SALDO: příjmů a výdajů bez fondů 2 916, , ,81-23% IV. FINANCOVÁNÍ CELKEM bez fondů , , ,81-23% a) splátky půjček (další výdaje) položka , , ,00 100% - splátky půjčky SFŽP akce ČOV splátka půjčky na 35 bj. stará kasárna , , ,00 100% - splátka půjčky na 25 bj. stará kasárna , , ,00 100% b) půjčky, úvěry a použití ost.fondů 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! - úvěr na financování 34 bj. Stará kasárna úvěr na financování 25 bj. Stará kasárna ,00 0,00 0,00 #DIV/0! - úvěr na zateplení škol (05finanční prostředky Conseq-8125) ,00 0,00 0,00 #DIV/0! c) použití volných prostředků (krytí výdajů,jež nejsou kryty z příjmů a ost.fondů) 0, , ,81-16% Celkem výdaje na krytí rozdílu příjmů a výdajů a na krytí financování (krytí i z půjček) 0, , ,81-16% Následuje podrobnější rozpis příjmů a výdajů: P Ř Í J M Y 1. třída - daňové DPFO závislá činnost , , ,92 93% DPFO SVČ , , ,19 37% DPFO zvláštní sazba 1113(+1119) 0 580,00 580, ,07 189% DPPO , , ,20 82% položka Výsledek hospodaření za rok 2009.xls 3

4 DPPO obec , , ,98 100% DPH , , ,95 92% správní poplatky, místní poplatky a ost.daně , , ,04 92% výtěžek z VHP , , ,37 106% daň z nemovitostí , , ,63 121% daňové příjmy celkem , , ,35 92% 2. třída - nedaňové položka příjem za služby od ČSAD - údržba zastávek ,00 60,00 45,00 75% příjem za služby - cyklistický závod ,00 293,55 264,84 90% příjem za služby OS ZZ , , ,43 112% příjem za služby - finanční záruka 1012;3612, ,00 0,00 24,58 #DIV/0! příjmy z poskyt.služeb (DPS; veřejného WC atd.) 363x ,00 169,00 164,77 97% příjmy za odvoz odpadu od firem - smlouvy ,00 0,00 6,14 #DIV/0! odměna za tříděný odpad ,00 700,00 873,95 125% pečovatelská služba - výkony ,00 400,00 399,11 100% příjem za služby od obcí - SDH ,00 7,00 1,80 26% příjem od kraje - SDH propl. výdajů ,00 60,47 60,47 100% příjmy za vedení účetnictví ,00 25,00 25,00 100% příjem za věcná břemena ,00 0,00 185,37 #DIV/0! příjmy z pronájmu pozemků , , ,84 120% příjmy z pronájmu honitby ,00 30,00 27,47 92% DDM - příjmy z krátkodobých pronájmů PO ,00 0,00 11,95 #DIV/0! ZŠ Mánesova - příjmy z krátkodobých pronájmů PO ,00 0,00 9,54 #DIV/0! ZŠ Gagarinova - příjmy z krátkodobých pronájmů PO ,00 0,00 60,91 #DIV/0! pronájem ledové plochy ,00 190,00 301,48 159% příjmy za pronájem Benešova , , ,46 106% příjmy z pronájmu (nebyt.prost.,bytů,lesů a park.ploch a hrobů) , , ,01 123% příjmy z pronájmu movitých věcí (pronáj. transportéru + vozu) ,00 0,00 2,10 #DIV/0! příjmy z úroků, kurz.zisk (bank.účty, plat.rozkazy, spl.půjčky) 235, x 0 900,00 900,00 882,83 98% přijaté sankční platby - pokuty a pokutové bloky , , ,45 106% vrácené nevyčerp.příspěvky od z min.let; fin.vyp.dotací z PK x 0 0,00 42,67 317,70 745% vrácené sociální příspěvky od obyvatelstva ,00 0,00 0,00 #DIV/0! příjmy z prodeje drobného majetku 3xxx;61xx ,00 0,00 101,82 #DIV/0! přijaté neinvestiční dary - Nadace ČEZ (08Alcoa Foundation) 3xxx ,00 200,00 200,00 100% přijaté neinv. dary - 09 sport dětí;08 Němci; 03,04-80,05,Kermi, 04-30,Lesní 3419 společ. (3399) na 2321 EU 0 0,00 35,00 35,00 100% přijaté neinvestiční dary - cyklo ,00 0,00 2,00 #DIV/0! přijaté neinvestiční dary - horníci ,00 303,00 303,00 100% přijaté pojistné náhrady - plnění za poj. událost ,00 60,00 156,78 261% přijaté nekapitálové příspěvky + přeplatky minulých let 35xx, 36xx ,00 645,00 703,47 109% vratka vymožených příjmů sociálních dávek (výživné) ,00 0,00 0,00 #DIV/0! náhrada za majetek (03,04,05nekapitálové náhrady-kino 3313) 61xx ,00 0,00 11,00 #DIV/0! neidentif.příjem (04veřej.sml;.06lesní osnovy) , , ,00 91% ost.ned.příjmy-nálezy (07Hutňan;05Družstvo Sadová) 36xx ,00 0,00 5,54 #DIV/0! Výsledek hospodaření za rok 2009.xls 4

5 ostatní nedaňové příjmy - mylné platby ,00 0,00 177,07 #DIV/0! příjmy ze splátek půjčky (03 FKSP;SMMS,r.06 Lesy, TJ Baník) ,00 0,00 613,86 #DIV/0! nedaňové příjmy celkem , , ,74 121% 3. třída - kapitálové položka prodej pozemků ,00 900, ,46 451% prodej bytů (+ úroky ) , , ,51 291% prodej nemovitostí , , ,44 126% příjmy za prodej majetku ,00 0,00 4,00 #DIV/0! přijaté dary na pořízení DM - RWE - Otročín (08Alcoa foundation - vyb.has.auta) , , ,00 100% kapitálové příjmy celkem 2 200, , ,41 256% 4. třída - dotace dotace ze státního rozpočtu celkem: , , ,02 100% z toho státní správa , , ,60 100% školství , , ,42 100% dotace od MF - neinv. úč. dotace - sociální služby (cest.pasy;06 i agenda dopravy215tis) , , ,39 100% dotace od MF - neinv. úč. dotace - sociální služby (cest.pasy;06 i agenda dopravy215tis) ,00 244,06 244,06 100% dotace od KÚ volby do zastup.;04volby do PK98193 a do senátu ,00 129,80 129,80 100% neinv. dotace CZ - Sběrný dvůr ,00 0,00 5,80 #DIV/0! neinv. dotace - pojistné pro VS ,00 2,39 2,39 100% dotace od KÚ - refund. mezd prac.vpp+abs ,00 0,00 0,00 #DIV/0! sociální dávky (98072;98272) , , ,00 100% dotace od MPSV - Pečovatelská služba (r.05 od kraje bez UZ) ,00 600,00 600,00 100% dotace od MPSV - neinvestiční účelová dotace - Příspěvek na péči , , ,00 100% dotace od KÚ - CZEICH POINT ,00 58,26 29,90 51% neinv. dotace EU - Sběrný dvůr ,00 0,00 98,52 #DIV/0! dotace z int.oper.prog- územní plán ,00 0,00 924,21 #DIV/0! 08Městské slavnosti 08 - INTERREG ,00 0,00 0,00 #DIV/0! dotace od KÚ - fin.příspěvek (lesní zákon) ,00 336,15 336,15 100% dotace od KÚ - fin.příspěvek (lesní zákon) ,00 88,72 88,72 100% dotace od MK - Koubkova branka ,00 141,00 141,00 100% dotace od MK - Min. klášter - zeď (08,07 hradby; 06 Radnice;05 Minoritský kl.záp.strana) ,00 159,00 159,00 100% dotace od MK - Kamenný most s věží a sochou (03,04 ÚZ 34341) ,00 500,00 500,00 100% dotace - Norské fondy , ,67 917,40 62% přípěvek od obcí - na adminitrativu Norské fondy ,00 149,40 149,40 100% obec obci na školství , , ,83 89% příjem za veřejnoprávní smlouvy od obcí ,00 181,00 180,82 100% dotace od PK - ZŠ Mánesova,org.315 (Globe;Zdravá Máneska) ,00 85,00 85,00 100% dotace od PK - MKS - org.551 Stříbrný pohár (03,04 Stř.pusa) ,00 20,00 20,00 100% dotace od PK - MKS org. 552 (na lesní porosty org. 300,od 05 bez UZ) ,00 20,00 20,00 100% dotace od PK - Cykl.závod org. 936(06MM-Inf.centrum;05 ZUŠ;03 likv.povod.škod) ,00 20,00 20,00 100% položka ÚZ Výsledek hospodaření za rok 2009.xls 5

6 dotace od PK - MŠ Pastýřská - odvodnění ,00 100,00 100,00 100% dotace od PK-ZŠ Gagarinova,Vzdělávej se poznáním,org.314 bez UZ ,00 0,00 0,00 #DIV/0! dotace od PK - Muzeum org.550 (do 08SDH-org.255) ,00 10,00 10,00 100% dotace od PK - infor. tabule (08fasáda 487;07kaplička Otročín;05 Minor.klášter org.2965) ,00 50,00 50,00 100% příjem z FRBMS (příspěvek města do FRBMS) ,00 800,00 800,00 100% inv.dotace - Plynofikace Jižní předměstí ; ,00 0,00 431,20 #DIV/0! inv. dotace CZ - Sběrný dvůr ,00 0,00 267,89 #DIV/0! inv.dotace - Husova 96 - půdní vestavba 2 bj , , ,00 100% inv. dotace EU - Sběrný dvůr , , ,15 114% inv.dotace- demolice kasáren (07Regulační plán kasáren;05hřiště Těchlovice;06Benešova 4216 ul.) , , ,00 100% dotace - Norské fondy , , ,44 7% inv. dotace KÚ - chodník Těchlovice (07 sběrný dvůr;05 Otroč.potok;04stacionář pro seniory; ekologie) 0,00 250,00 250,00 100% dotace celkem , , ,09 74% p ř í j m y c e l k e m , , ,59 92% V Ý D A J E 5. třída - běžné výdaje , , ,62 87% Závazné ukazatele č. 3 až 15 (běžné i kapitálové výdaje) ÚZ , , ,45 92% ZU 3 org. 207 Výdaje města a úradu - kap. 08 (majetek úřadu, pojištění, poplatky rádio, televize) 714,00 714,00 680,96 95% org. 207 Výdaje města a úradu - kap. 09 (výdaje úřadu - energie, služby, údržba) 1 653, , ,01 99% org. 207 Výdaje města a úradu - kap. 14 (výdaje města) 1 681, , ,65 95% org. 207 Výdaje města a úradu - kap. 18 (výdaje pečovatelské služby - bez mzd. výd.) 400,00 342,26 342,07 100% org. 207 Výdaje města a úradu - kap. 20 (materiál, poštovné, cestovné) 1 724, , ,14 99% org. 207 Výdaje města a úradu - kap. 31 (právní záležitosti) 30,00 101,00 100,74 100% org. 207 Výdaje města a úradu - kap. 33 (výdaje spojené s vozidly) 1 200, ,00 928,11 77% ZU 4 Mzdové výdaje úřadu, OS ZZ a MP - kap , , ,29 99% ZU 5 Výdaje za výpočetní techniku, telefony - úřad, OS SDH a MP - kap , , ,76 94% ZU 6 Výdaje za MHD a dopravní obslužnost 1 524, , ,64 100% ZU 7 Výdaje Výboru pro kulturu a sport a místostarosty - kap ,00 104,00 94,37 91% ZU 8 Výdaje HIO (hřbitov, správa byt. a nebyt. jednotek, zálohy do FO,.)- kap , , ,10 92% ZU 9 Výdaje HIO (mobiliář, byty, majetku, vánoční výzdoba, VO, hřiště, WC..) - kap , , ,73 87% ZU 10 Výdaje OŽP (odpad, skládky, studně )- kap , , ,74 89% ZU 11 Výdaje OŽP (lesy, myslivost, rybářství, útulek, park)- kap ,00 330,01 275,33 83% ZU 12 Výdaje OŽP (Minoristské zahrady, zeleň místních částí, rybníky)- kap , ,00 986,07 94% Výsledek hospodaření za rok 2009.xls 6

7 ZU 13 Výdaje OVÚP (komunikace, zeleň ve městě, dopr. značení..)- kap , , ,62 100% ZU 14 Výdaje starosty (propagace, reprezentace úřadu a města v kultuře, sportu..)- kap ,00 377,20 340,36 90% ZU 15a Org. složka Zdravotní zařízení Stříbro - kap. 27 (bez mzd.nákladů) 2 400, , ,25 97% ZU 15b SDH (+ provoz hasičárny, bez telefonů)- kap , ,47 461,21 12% ZU 15c Městská policie (bez mzdových nákl., telefonů)- kap ,00 94,00 87,56 93% 205x SDH - dar na vybavení auta 0,00 428,74 428,74 100% 10 lesní hospodářství 0,00 524,87 424,87 81% 226 Dotace - převod fin.prostř.(les.zákon) 0,00 336,15 336,15 100% 226 Dotace - převod fin.prostř.(les.zákon) 0,00 88,72 88,72 100% 395 Vynětí ze ZPF 0,00 100,00 0,00 0% 21 cestovní ruch 0,00 62,50 62,50 100% 608 5ks infr.tabulí - podíl (06Oprava komunikací k rekre.chatám) 0,00 62,50 62,50 100% 22 doprava 0,00 678,72 188,71 28% 150 ÚAMK - fin.přísp. 0,00 10,00 10,00 100% 350 Úprava chodníků Husova, Plzeňská 0,00 100,00 100,00 100% 401 Oprava Mánesovy ulice (03 ZŠ Mánesova - západní strana) 0,00 78,72 78,71 100% 586 Ulice J. z Poděbrad (06Partyzánská-odvodnění před 611) 0,00 490,00 0,00 0% 23 - vodní hospodářství 0,00 236,00 235,88 100% 584 kanál Královská štola (05Kan. přípojka k čp. 17) 0,00 200,00 200,00 100% 589 Kanal. řad Ruská (Výměna lež.rozvodů vody v DPS-05) 0,00 36,00 35,88 100% vzdělávání ÚZ 9 091, , ,70 100% 110 Sdružení rodičů při gymnáziu a OA - fin. přísp. 15,00 15,00 15,00 100% 125 Gymnázium a Obchodní akademie - fin. dar + PŘÍSP.(07Šímová ;06 příspěvek;05 dar-org.150)5,00 21,00 21,00 100% 150 Gaudeamus-nad.fond - fin.dar ;07Šrámková Barbora;06Holub Jan 0,00 5,00 5,00 100% 305 ZUŠ Stříbro - finanční příspěvek na mimoškolní aktivity 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 306 ZUŠ Stříbro - na provoz (org.305odpisy + oprava budovy) 163,00 163,00 163,00 100% 310 MŠ - příspěvek od města (org.309,313) 2 409, , ,00 100% 311 ZŠ Mánesova ( +ŠJ ) - příspěvek od města 2 959, , ,43 100% 312 ZŠ Gagarinova ( +ŠJ ) - příspěvek od města 3 400, , ,89 100% 314 ZŠ Gagarinova - čerp. dotace KÚ 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! Výsledek hospodaření za rok 2009.xls 7

8 315 ZŠ Mánesova - účel. dotace od KÚ 0,00 85,00 85,00 100% 316 ZŠ Gagarinova - finanční příspěvek na mimoškolní aktivity školy 40,00 40,00 40,00 100% 317 ZŠ Mánesova - finanční příspěvek na mimoškolní aktivity školy 100,00 100,00 100,00 100% 413 MŠ Pastýřská - dotace 0,00 100,00 100,00 100% 413 MŠ Pastýřská - podíl k dotaci (Odvodnění plochy-03) 0,00 50,00 9,38 19% 33 kultura ÚZ 7 205, , ,85 51% 107 Římskokatolická farnost Stříbro - finanční příspěvek (06 taky dar na) opr.zvonice) 0,00 30,00 30,00 100% 108 Nadace Jakoubka ze Stříbra - 10 % finanční příspěvek 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 111 Zlatíčka ze Stříbra - finanční příspěvek (VHP) 0,00 25,00 25,00 100% 113 Divoch, divadelní společnost - finanční příspěvek 15,00 15,00 15,00 100% 114 Český svaz chovatelů - finanční dar (08příspěvek) 5,00 5,00 5,00 100% 115 Hornicko-historický spolek Stříbro - finanční příspěvek 30,00 40,00 40,00 100% 117 Stříbrští občané městu (STROM) + střel.sbor - fin. příspěvek 45,00 45,00 45,00 100% 121 Český svaz včelařů - finanční příspěvek (05 dar)-25,89 0,00 10,00 10,00 100% 126 Klub mladých debrujárů - finanční příspěvek 10,00 10,00 10,00 100% 137 Klub vojenského opevnění 0,00 25,00 0,00 0% 148 Coward - finanční dar 0,00 10,00 10,00 100% Hud.skup. Bit..- dar; 08Cetl Stanislav;07Coward;06 org ,00 2,50 2,50 100% ,08Český rozhlas; 07 Ostrostřelci Loket;05Alcoa Fujikura Czech s.r.o - fin. Dar 0,00 20,00 20,00 100% kočky (Hor.-hist.spolek+Stříbrská ostrostř.garda)-fin.dar 0,00 5,00 5,00 100% 153 STROM, Bída Band, Coward - finanční dar 16,00 16,00 16,00 100% ,08Aleš Bohuslav;122Ouředník Jan - Pivo zdarma - fin. příspěvek (rocková hudba) 0,00 7,00 7,00 100% 155 HS SPZ Dyk - finanční dar 5,00 5,00 5,00 100% 156 Miroslav Löbl Suchel, Martin Svoboda - bunkry - fin.dar 5,00 5,00 5,00 100% 157 Jiránek - Fotoklub MKS - fin.dar 09,08-150;04 Den hudby Luby org.141;05taneční šk.bartovské;06kamil 0,00 Nenutil;07Zlatíčka 6,00 6,00 100% 204 SPOZ včetně mzdových nákladů 118,00 118,00 96,26 82% 209 půjčka Egrensis 0,00 280,00 280,00 100% 283 Opravy památek (04Org.oslav Silvestra Komisí pro kulturu a sport) 0,00 8,18 0,00 0% 438 Grafický informační systém 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 550 Městské muzeum - dotace na Informační centrum 0,00 10,00 10,00 100% 551 MKS - účelová dotace od kraje - Stříbrný pohár 0,00 20,00 20,00 100% 552 MKS - účelová dotace od kraje 0,00 20,00 20,00 100% 553 Městské muzeum - příspěvek od města 3 416, , ,00 100% 554 MKS - příspěvek od města (r tis.z Reprodukce,552,555,556,558) 3 390, , ,74 100% 557 MKS - účelový příspěvek na konání městských slavností (05,06-552) 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 618 Oprava Kostela Nanebevzetí Panny Marie (07střechy a krovu-podíl města) 150,00 213,73 32,50 15% 619 Opr.střechy KD (Opr.Nanebevzetí P.M.-dary od STROMU, Ryba) 0,00 787,13 787,12 100% 910 Hornické slavnosti - fin. Dary 0,00 303,00 0,00 0% 2901 Koubkova branka (Kašna na náměstí)- podíl k dotaci 0,00 143,00 142,34 100% 2901 Koubkova branka -dotace 0,00 141,00 141,00 100% 291x Kamenný most s věží a sochou - dotace 0,00 500,00 500,00 100% 291x Kamenný most s věží a sochou 0,00 500,00 488,46 98% 294x I.etapa - městské opevnění - památka (včetně PD) 0,00 126,37 0,30 0% 296x Minoritský klášter - vlastní prostředky, dotace PK 0, ,89 211,81 14% Výsledek hospodaření za rok 2009.xls 8

9 296x Minoritský klášter - dotace na opravu od MK 0,00 159,00 159,00 100% 297x Norské fondy 0, ,49 106,81 1% 297x Norské fondy - dotace 0, ,67 602,01 40% 342x Městské slavnosti 2008(VHP 07-58,7) 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 342x Městské slavnosti dotace 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 34 TV a zájmová činnost ÚZ 4 650, , ,57 91% 112 TJ Baník-fin.příspěvek (r.05-údržba stadionu+org.150;r.06-soutěže;07 z výtěžku VHP + org.150) 200 tis. Kč 222,00 222,00 222,00 100% 112 TJ Baník-fin.příspěvek - fotbalisti (r vdsoutěže) 200,00 200,00 200,00 100% 116 HC Buldoci - fin.příspěvek (04, STROM) 15,00 28,00 28,00 100% 120 Klub - Zápas Stříbro - finanční příspěvek 20,00 25,00 25,00 100% 122 PŘÍSP Kynologický klub - fin. dar (08fin.příspěvek) 7,00 7,00 7,00 100% 123 SK Billard Stříbro - finanční dar 0,00 5,00 5,00 100% 124 Automotoklub Stříbro - finanční příspěvek 0,00 20,00 20,00 100% 127 DAR Cyklodrak - finanční příspěvek (+05,06, VD-ceny) 10,00 20,00 20,00 100% 128 Hokejový klub - HC Stříbro 06 - fin. příspěvek 10,00 10,00 10,00 100% 129 Oddíl kulturistiky - fin. dar 5,00 5,00 5,00 100% 130 Klub českých turistů - finanční příspěvek (08 dar) 10,00 10,00 10,00 100% 131 Sportovní oddíl stolního tenisu - fin. dar 10,00 10,00 10,00 100% 132 Potápěčský klub Lighthouse - fin. dar 0,00 5,00 5,00 100% 133 Obec Slovákov, region Stříbro - fin.dar 0,00 5,00 5,00 100% 135 HK Skoba - fin. příspěvek 10,00 20,00 20,00 100% 136 Jachetní klub - fin. dar (06,07-150;05-119) 0,00 5,00 5,00 100% 149 Lepičová Lenka - fin. dar na reprezentaci města v atletice 5,00 5,00 5,00 100% 142 DAR Fan klub Štybara - fin. příspěvek(zdeněk Štybar- dar) 0,00 10,00 10,00 100% 150 SC MARATHON - fin. příspěvek (08Studenti Gymnázia;07Jaša Tomáš;06Vítěz Stříbrské prémie;05ženský 0,00 fotb.tým) 10,00 10,00 100% 152 Mgr. Krabec Jan finanční dar 5,00 5,00 5,00 100% 158 Čenščák Daniel - atletická činnost - fin.dar (03-08 org.150) 0,00 5,00 5,00 100% 209 TJ Baník - finanční výpomoc bezúročná 0,00 800,00 800,00 100% 215 Cyklocentrum Lhota - provoz 60,00 60,00 47,56 79% 220 Hřiště s ledovou plochou - provoz + údržba 2 500, , ,80 82% 256 Cvičiště a plovárna včetně pořízení mobiliáře ve správě SDH (+dětský bazén) 40,00 40,00 22,68 57% 336 DDMS - příspěvek od města 1 350, , ,40 100% 565 Naučná stezka - Historie hornictví - opravy + udržování 80,00 80,00 45,00 56% 588 Obnova cyklist.povrchů (Cyklocentrum-zřízení topení) 0,00 75,52 75,52 100% 902 Dar na sportovní aktivity 0,00 35,00 0,00 0% 936 Cyklistický závod (03-08Výdaje spojené s cyklotrasami) 0,00 443,55 440,17 99% 936x Cyklistický závod - dotace od PK 0,00 20,00 20,00 100% 937 Zhotovení naučné stezky malých opevnění 50,00 50,00 35,34 71% 975 Vyhlášení sportovce roku - fin. dar (změna z VD 27.MěR ze dne ) 10,00 10,00 10,00 100% 910 Hornické slavnosti 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0 VĚCNÉ DARY : #DIV/0! 912 VD-Vánoční míle - ceny pro mládež 8,00 8,00 8,00 100% Výsledek hospodaření za rok 2009.xls 9 #DIV/0!

10 920 VD-Český svaz bojovníků za svobodu - periodika, květiny 3,00 3,00 0,00 0% 935 Běh historickým Stříbrem (VD,FV, organizace) (06,07 org.959;05 918SDH) 20,00 20,00 15,10 76% 35 zdravotnictví ÚZ 310,00 354,50 354,50 100% 102 LSPP = zdravotní sestra při ZZS - finanční příspěvek z výtěžku VHP 250,00 250,00 250,00 100% 103 Společnost KOTEC,o.s. - fin.příspěvek (+ na provoz K - centra)(05org.150dar) z výtěžku VHP 35,00 35,00 35,00 100% 134 Sdružení Romů - finanční dar z výtěžku VHP 0,00 10,00 10,00 100% 144 Svaz zdravotně postižených Stříbrska - finanční dar z výtěžku VHP 5,00 5,00 5,00 100% 145 Svaz postižených civilizačními chorobami - finanční dar z výtěžku VHP 5,00 9,50 9,50 100% 146 Příspěvek těles.postiž.občanům - Pětroš - finanční dar 5,00 5,00 5,00 100% 147 Příspěvek těles.postiž.občanům - Michalčák - finanční dar z výtěžku VHP 5,00 5,00 5,00 100% 150 Slabá - fin. dar (05Český červený kříž) z výtěžku VHP 0,00 5,00 5,00 100% 150 Kupec - fin. dar z výtěžku VHP 0,00 5,00 5,00 100% 151 Centrum pro zdrav.postižené Plzeňsk.kraje - finanční dar z výtěžku VHP 5,00 5,00 5,00 100% 172 Prima Vizus - fin. příspěvek z výtěžku VHP 0,00 20,00 20,00 100% 36 komunální rozvoj ÚZ 4 635, , ,38 81% 1 Podíly k dotacím 0,00 11,90 11,90 100% 93 Dlouhodobé zálohy na opravy budov kotelen a prov.budov SMMS 265,47 265,47 265,46 100% Novoročenky (08logo města;07 Softag; 06Špiler Vladimír - finanční dar) 0,00 3,50 3,50 100% 217 Úhrada daně z příjmu právnických osob za město 0, , ,98 100% 418 Opr.fasády čp.733 Sokol.ul. (03oprava nebyt. prostor Nádražní 719) 0, ,00 980,90 98% 479 Revize ÚPN SÚ Stříbro 100,00 398,45 54,74 14% 480 Veřejné osvětlení Dukelská (03Sokolská - opravy) 0,00 400,00 385,08 96% 508 Úz.analytické podklady (04Geom.odd.parcel pro 6 RD Třešňová;08 původně org.170) 0, ,17 0,00 0% 508 Úz.analytické podklady - dotace 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 533 Provoz býv.kasáren 4 000, , ,10 64% 583 Výdaje místních částí 270,00 195,05 109,71 56% 599 VO Plzeňská ul. + mosty 0,00 138,60 138,60 100% 612 PD k opravám 0,00 123,29 108,52 88% 625 Oprava opěrné zdi Havlíčkova ul. 0,00 50,00 0,00 0% 637 ZUŠ - okna + fasáda - podíl k dotaci 0,00 145,00 0,00 0% 201x MP - Sociální fond 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 999 Mylné platby 0,00 0,00-3,11 #DIV/0! 37 ochrana životního prostředí ÚZ 200,00 323,00 181,97 56% 235 Monitoring kasáren - ŽP 200,00 200,00 181,97 91% 573 Úpr. veř.prostr. pod kl.zahradami 0,00 123,00 0,00 0% 41 sociální zabezpečení ÚZ , , ,25 100% Výsledek hospodaření za rok 2009.xls 10

11 208 Sociální dávky-rodina a děti, nezaměst.a důchodci (98072;98272) , , ,25 105% 208 Sociální dávky - Příspěvek na péči , , ,00 100% ,00 495,24 0,00 0% 43 sociální péče ÚZ 1 760, , ,40 99% 104 Farní charita - finanční přísp.pro týdenní a denní stacionář z výtěžku VHP 300,00 300,00 300,00 100% 104 Farní charita - finanční dar na provoz krizového bytu ve stacionáři 30,00 30,00 30,00 100% 202 Klub důchodců 132,00 132,00 131,85 100% 207 Výdaje na pečovatelskou službu - kapitola 18 účelová dotace od MPSV 0 0,00 600,00 600,00 100% 207 Neinvestiční účelová dotace - sociální služby - 108/ ,00 244,06 244,06 100% 207 Neinvestiční účelová dotace - právní ochrana dětí , , ,39 100% 208 Soc.hospitalizace, pomoc, ost.péče + záloha na drob.vydání (záchyt) 0 33,00 33,00 17,10 52% 52 civilní ochrana ÚZ 15,00 15,00 0,00 0% 200x Krizové řízení 15,00 15,00 0,00 0% 53 bezpečnost a veřejný pořádek 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 55 protipožární ochrana 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 61 územní samospráva ÚZ 2 419, , ,08 72% 206 Zastupitelstvo města Stříbra - kapitola , , ,09 100% 207 Městský úřad - kap dotace KÚ kont.místa (06 ŽÚ;05Evid.zeměď.podnik.) 0,00 58,26 29,89 51% 207 Městský úřad - kap dotace-volby EU(08do Parlamentu;04 senát a Zast.kraje) 0,00 129,80 148,55 114% 207 Městský úřad - poskytované zálohy vlastní pokladně 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 597 Oprava budovy úřadu čp PD 0,00 805,71 0,00 0% 492x Oprava budov úřadu 300,00 300,00 214,55 72% 63 finanční operace ÚZ 1 433, , ,68 100% 52 Příspěvek do Sociálního fondu (03,04,05 do FRBMS org.51) , , ,29 100% 207 Pojištění veřejné služby - dotace 0 0,00 2,39 2,39 100% 64 ostatní činnosti ÚZ 0,00 415,59 415,59 100% Finanční vypořádání minulých let 0,00 415,59 415,59 100% Výsledek hospodaření za rok 2009.xls 11

12 6. třída - kapitálové výdaje 6 938, , ,16 27% kapitálové výdaje 6 938, , ,16 27% 10 - zemědělství a lesní hospodářství ÚZ 250,00 995,77 608,48 61% 207 Nákup pozemků - kap ,00 743,90 608,48 82% 207 Nákup pozemků od restituentů - kap ,00 11,87 0,00 0% 603 Dělení pozemků 0 0,00 240,00 0,00 0% 22 doprava ÚZ 1 998, , ,80 36% 400 Severní obchvat - PD (08Studie přeložky - sever;03 mostu na plovárně) 0 0, ,00 0,00 0% 401 Oprava Mánesovy ulice (03 ZŠ Mánesova - západní strana) 0 0, , ,12 96% 461 Studie přeložky II./93 Stříbro - jih (03,04 komunikace Dostojevského) 0 0,00 175,00 0,00 0% 536 PD - Masar.nám.vč.přilehlých ulic a prostranství (Přemístění autobusové zastávky 0 - náměstí) 1 669, , ,95 89% 544 Cesta u ml. chodníku (Chodník mezi DPS) 0 0,00 169,54 169,47 100% 600 Budování parkovacích míst včetně PD 0 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 621 PD - autobus. zálivy s čekárnami u hotelu Branka (obě strany) 0 0,00 65,81 0,00 0% 632 Studie rekonstrukce Palackého, U Jána 0 0,00 120,00 0,00 0% 633 PD - koncepce dopravy v městské památkové zóně 0 0,00 130,00 0,00 0% 640 Propojení komunikací spolufinancované z ROPu 0 0, ,24 15,51 0% 293x Těchlovice - chodník - podíl obce k dotaci kraje 0 329, ,55 959,75 60% 2932 Těchlovice - chodník - dotace PK 0 0,00 250,00 250,00 100% 23 vodní hospodářství ÚZ 0, ,59 566,55 12% VSOZČ - příspěvek na kanalizace Americká 0 0,00 673,59 566,55 84% 283x Otročín-vodovod - dar (Těchlovice- kanalizace) 0 0, ,00 0,00 0% 283x Otročín-vodovod - podíl k daru (Těchlovice- kanalizace) 0 0, ,00 0,00 0% vzdělávání ÚZ 360,00 360,00 360,00 100% 310 MŠ - přís.na investice-počítač (523-05MŠ Pastýřská-vytápění) 0 50,00 50,00 50,00 100% 311 ZŠ Mánesova - příspěvek na investice - zařízení pro jídelnu 0 310,00 310,00 310,00 100% 33 kultura,církve a sdělovací prostředky ÚZ 80, ,04 641,27 2% 438 Grafický informační systém 0 80,00 80,00 40,34 50% 537 Bezbariérový záchod v KD 0 0,00 42,97 42,96 100% 296x Minoritský klášter - II. etapa (technické zhod.výtah;pd; zabez.zař.) 0 0,00 40,80 40,80 100% 2971 Norské fondy - Věž kostela všech svatých 0 0,00 211,66 77,24 36% 2972 Norské fondy - Minoristký klášter 0 0, ,87 6,14 0% 297x Norské fondy - dotace 0 0, ,74 433,79 2% Výsledek hospodaření za rok 2009.xls 12

13 34 tělovýchova a zájmová činnost ÚZ 2 000, , ,80 38% Povrch IN-LINE na ledové ploše; 07Nákup rolby;05 Sport.hřiště Těchlovice 0 0, , ,62 95% 548 PD + Hřiště s ledovou plochou - podíl města , ,00 373,18 19% 593 Víceuč.hřiště Jižní-podíl k dotaci (Oplocení dětského hřiště Gag.-Dukelská) 0 0,00 470,00 0,00 0% 630 Skatepark - podíl k dotaci 0 0,00 400,00 0,00 0% 35 zdravotnictví 0 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! bydlení, komunální služby ÚZ 1 800, , ,50 61% 1 Podíly k dotacím , ,53 0,00 0% 72 Správa a údržba veřejného osvětlení 0 0,00 111,20 111,18 100% 207 Tech. zhod. budovy PDA 0 0,00 108,00 108,00 100% 389 Demolice kasáren - podíl k dotaci (Hájovna Sulislav) 0 0, , ,94 91% 389 Demolice kasáren - dotace 0 0, , ,00 100% 433 Rekonstrukce bytu v majetku města čp ,00 400,00 377,72 94% 583 Výdaje místních částí 0 0,00 74,95 74,95 100% 591 Husova 96 - půdní vestavba. 2 bj. + PD 0 0,00 157,34 157,34 100% 591 Husova 96 - půdní vestavba. 2 bj. + PD - dotace 0 0, , ,00 100% 612 Zpracování PD investičních akcí a oprav 0 400,00 591,48 460,57 78% 636 Milíkov + Lhota u Stříbra - realizace přípojek a trafa 0 0,00 153,50 0,00 0% 900 REPREFOND STAROSTY A PROPAGACE MĚSTA 0 0,00 2,80 2,80 100% 0 37 ochrana životního prostředí ÚZ 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! sociální péče ÚZ 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! bezpečnost a veřejný pořádek ÚZ 0,00 450,00 0,00 0% 529 Kamerový systém 0 0,00 450,00 0,00 0% 55 protipožární ochrana ÚZ 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0 #DIV/0! 61 územní samospráva ÚZ 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! Výsledek hospodaření za rok 2009.xls 13