Výsledek hospodaření města Stříbra k

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výsledek hospodaření města Stříbra k 31. 12. 2009"

Transkript

1 Výsledek hospodaření města Stříbra k Výsledek hospodaření včetně fondů za rok 2009 v tis. Kč 2009 SR UR Skut. % I.PŘÍJMY CELKEM , , ,95 92% z toho daňové , , ,35 92% nedaňové , , ,81 117% kapitálové 2 200, , ,41 256% dotace neinvestiční , , ,70 101% dotace investiční 0, , ,68 34% II. VÝDAJE CELKEM , , ,12 68% z toho CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE A REZERVY , , ,01 87% kapitálové 8 938, , ,11 29% III. SALDO: příjmů a výdajů 2 916, , ,83-21% V. FINANCOVÁNÍ CELKEM , , ,83-21% a) splátky půjček (další výdaje) položka , , ,00 100% - splátka půjčky na 35 bj. stará kasárna , , ,00 100% - splátka půjčky na 25 bj. stará kasárna , , ,00 100% b) půjčky, úvěry 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! Výsledek hospodaření za rok 2009.xls 1

2 - úvěr na financování 34 bj. Stará kasárna ,00 0,00 0,00 #DIV/0! - úvěr na financování 25 bj. Stará kasárna ,00 0,00 0,00 #DIV/0! - úvěr na zateplení škol (05finanční prostředky Conseq-8125) ,00 0,00 0,00 #DIV/0! c) použití ost.fondů 0,00 819,95 883,98 108% - použití FRBMS ,00 819, ,24 136% - použití sociálního fondu ,00 0,00-231,26 #DIV/0! d) použití volných prostředků (krytí výdajů,jež nejsou kryty z příjmů a ost.fondů) 0, , ,81-16% Celkem výdaje na krytí rozdílu příjmů a výdajů a na krytí financování (krytí i z fondů a půjček) 0, , ,83-15% Celkem na krytí rozdílu příjmů a výdajů bez půjček (z volných prostředků i fondů) 0, , ,83-15% Výsledek hospodaření bez fondů za rok 2009 v tis. Kč 2009 I.PŘÍJMY CELKEM bez fondů SR UR Skut. % , , ,59 92% z toho daňové , , ,35 92% nedaňové , , ,74 121% kapitálové 2 200, , ,41 256% dotace neinvestiční , , ,41 101% dotace investiční 0, , ,68 34% II. VÝDAJE CELKEM bez fondů , , ,78 68% z toho CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE A REZERVY , , ,62 87% běžné , , ,62 87% Výsledek hospodaření za rok 2009.xls 2

3 REZERVA MĚSTA 72,75 49,50 0,00 0% REZERVA RADY 100,00 49,50 0,00 0% ÚČELOVÁ REZ. - KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE MĚSTA 300,00 0,00 0,00 #DIV/0! ÚČELOVÁ REZ. - PRO KRIZOVÁ OPATŘ.A MIMOŘ.UDÁLOSTI 100,00 100,00 0,00 0% ÚČELOVÁ REZ. - NA PŘÍSPĚVKY (DOTACE) PRO CIZÍ SUBJEKTY 15,00 0,00 0,00 #DIV/0! ÚČELOVÁ REZ. - ochrana zvířat (ZPRAC.DOK."PROGRAM ROZVOJE MĚSTA"04,05,06) 35,00 35,00 0,00 0% ÚČELOVÁ REZ. - OPRAVY A INVESTIČNÍ AKCE 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! kapitálové 6 938, , ,16 27% III. SALDO: příjmů a výdajů bez fondů 2 916, , ,81-23% IV. FINANCOVÁNÍ CELKEM bez fondů , , ,81-23% a) splátky půjček (další výdaje) položka , , ,00 100% - splátky půjčky SFŽP akce ČOV splátka půjčky na 35 bj. stará kasárna , , ,00 100% - splátka půjčky na 25 bj. stará kasárna , , ,00 100% b) půjčky, úvěry a použití ost.fondů 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! - úvěr na financování 34 bj. Stará kasárna úvěr na financování 25 bj. Stará kasárna ,00 0,00 0,00 #DIV/0! - úvěr na zateplení škol (05finanční prostředky Conseq-8125) ,00 0,00 0,00 #DIV/0! c) použití volných prostředků (krytí výdajů,jež nejsou kryty z příjmů a ost.fondů) 0, , ,81-16% Celkem výdaje na krytí rozdílu příjmů a výdajů a na krytí financování (krytí i z půjček) 0, , ,81-16% Následuje podrobnější rozpis příjmů a výdajů: P Ř Í J M Y 1. třída - daňové DPFO závislá činnost , , ,92 93% DPFO SVČ , , ,19 37% DPFO zvláštní sazba 1113(+1119) 0 580,00 580, ,07 189% DPPO , , ,20 82% položka Výsledek hospodaření za rok 2009.xls 3

4 DPPO obec , , ,98 100% DPH , , ,95 92% správní poplatky, místní poplatky a ost.daně , , ,04 92% výtěžek z VHP , , ,37 106% daň z nemovitostí , , ,63 121% daňové příjmy celkem , , ,35 92% 2. třída - nedaňové položka příjem za služby od ČSAD - údržba zastávek ,00 60,00 45,00 75% příjem za služby - cyklistický závod ,00 293,55 264,84 90% příjem za služby OS ZZ , , ,43 112% příjem za služby - finanční záruka 1012;3612, ,00 0,00 24,58 #DIV/0! příjmy z poskyt.služeb (DPS; veřejného WC atd.) 363x ,00 169,00 164,77 97% příjmy za odvoz odpadu od firem - smlouvy ,00 0,00 6,14 #DIV/0! odměna za tříděný odpad ,00 700,00 873,95 125% pečovatelská služba - výkony ,00 400,00 399,11 100% příjem za služby od obcí - SDH ,00 7,00 1,80 26% příjem od kraje - SDH propl. výdajů ,00 60,47 60,47 100% příjmy za vedení účetnictví ,00 25,00 25,00 100% příjem za věcná břemena ,00 0,00 185,37 #DIV/0! příjmy z pronájmu pozemků , , ,84 120% příjmy z pronájmu honitby ,00 30,00 27,47 92% DDM - příjmy z krátkodobých pronájmů PO ,00 0,00 11,95 #DIV/0! ZŠ Mánesova - příjmy z krátkodobých pronájmů PO ,00 0,00 9,54 #DIV/0! ZŠ Gagarinova - příjmy z krátkodobých pronájmů PO ,00 0,00 60,91 #DIV/0! pronájem ledové plochy ,00 190,00 301,48 159% příjmy za pronájem Benešova , , ,46 106% příjmy z pronájmu (nebyt.prost.,bytů,lesů a park.ploch a hrobů) , , ,01 123% příjmy z pronájmu movitých věcí (pronáj. transportéru + vozu) ,00 0,00 2,10 #DIV/0! příjmy z úroků, kurz.zisk (bank.účty, plat.rozkazy, spl.půjčky) 235, x 0 900,00 900,00 882,83 98% přijaté sankční platby - pokuty a pokutové bloky , , ,45 106% vrácené nevyčerp.příspěvky od z min.let; fin.vyp.dotací z PK x 0 0,00 42,67 317,70 745% vrácené sociální příspěvky od obyvatelstva ,00 0,00 0,00 #DIV/0! příjmy z prodeje drobného majetku 3xxx;61xx ,00 0,00 101,82 #DIV/0! přijaté neinvestiční dary - Nadace ČEZ (08Alcoa Foundation) 3xxx ,00 200,00 200,00 100% přijaté neinv. dary - 09 sport dětí;08 Němci; 03,04-80,05,Kermi, 04-30,Lesní 3419 společ. (3399) na 2321 EU 0 0,00 35,00 35,00 100% přijaté neinvestiční dary - cyklo ,00 0,00 2,00 #DIV/0! přijaté neinvestiční dary - horníci ,00 303,00 303,00 100% přijaté pojistné náhrady - plnění za poj. událost ,00 60,00 156,78 261% přijaté nekapitálové příspěvky + přeplatky minulých let 35xx, 36xx ,00 645,00 703,47 109% vratka vymožených příjmů sociálních dávek (výživné) ,00 0,00 0,00 #DIV/0! náhrada za majetek (03,04,05nekapitálové náhrady-kino 3313) 61xx ,00 0,00 11,00 #DIV/0! neidentif.příjem (04veřej.sml;.06lesní osnovy) , , ,00 91% ost.ned.příjmy-nálezy (07Hutňan;05Družstvo Sadová) 36xx ,00 0,00 5,54 #DIV/0! Výsledek hospodaření za rok 2009.xls 4

5 ostatní nedaňové příjmy - mylné platby ,00 0,00 177,07 #DIV/0! příjmy ze splátek půjčky (03 FKSP;SMMS,r.06 Lesy, TJ Baník) ,00 0,00 613,86 #DIV/0! nedaňové příjmy celkem , , ,74 121% 3. třída - kapitálové položka prodej pozemků ,00 900, ,46 451% prodej bytů (+ úroky ) , , ,51 291% prodej nemovitostí , , ,44 126% příjmy za prodej majetku ,00 0,00 4,00 #DIV/0! přijaté dary na pořízení DM - RWE - Otročín (08Alcoa foundation - vyb.has.auta) , , ,00 100% kapitálové příjmy celkem 2 200, , ,41 256% 4. třída - dotace dotace ze státního rozpočtu celkem: , , ,02 100% z toho státní správa , , ,60 100% školství , , ,42 100% dotace od MF - neinv. úč. dotace - sociální služby (cest.pasy;06 i agenda dopravy215tis) , , ,39 100% dotace od MF - neinv. úč. dotace - sociální služby (cest.pasy;06 i agenda dopravy215tis) ,00 244,06 244,06 100% dotace od KÚ volby do zastup.;04volby do PK98193 a do senátu ,00 129,80 129,80 100% neinv. dotace CZ - Sběrný dvůr ,00 0,00 5,80 #DIV/0! neinv. dotace - pojistné pro VS ,00 2,39 2,39 100% dotace od KÚ - refund. mezd prac.vpp+abs ,00 0,00 0,00 #DIV/0! sociální dávky (98072;98272) , , ,00 100% dotace od MPSV - Pečovatelská služba (r.05 od kraje bez UZ) ,00 600,00 600,00 100% dotace od MPSV - neinvestiční účelová dotace - Příspěvek na péči , , ,00 100% dotace od KÚ - CZEICH POINT ,00 58,26 29,90 51% neinv. dotace EU - Sběrný dvůr ,00 0,00 98,52 #DIV/0! dotace z int.oper.prog- územní plán ,00 0,00 924,21 #DIV/0! 08Městské slavnosti 08 - INTERREG ,00 0,00 0,00 #DIV/0! dotace od KÚ - fin.příspěvek (lesní zákon) ,00 336,15 336,15 100% dotace od KÚ - fin.příspěvek (lesní zákon) ,00 88,72 88,72 100% dotace od MK - Koubkova branka ,00 141,00 141,00 100% dotace od MK - Min. klášter - zeď (08,07 hradby; 06 Radnice;05 Minoritský kl.záp.strana) ,00 159,00 159,00 100% dotace od MK - Kamenný most s věží a sochou (03,04 ÚZ 34341) ,00 500,00 500,00 100% dotace - Norské fondy , ,67 917,40 62% přípěvek od obcí - na adminitrativu Norské fondy ,00 149,40 149,40 100% obec obci na školství , , ,83 89% příjem za veřejnoprávní smlouvy od obcí ,00 181,00 180,82 100% dotace od PK - ZŠ Mánesova,org.315 (Globe;Zdravá Máneska) ,00 85,00 85,00 100% dotace od PK - MKS - org.551 Stříbrný pohár (03,04 Stř.pusa) ,00 20,00 20,00 100% dotace od PK - MKS org. 552 (na lesní porosty org. 300,od 05 bez UZ) ,00 20,00 20,00 100% dotace od PK - Cykl.závod org. 936(06MM-Inf.centrum;05 ZUŠ;03 likv.povod.škod) ,00 20,00 20,00 100% položka ÚZ Výsledek hospodaření za rok 2009.xls 5

6 dotace od PK - MŠ Pastýřská - odvodnění ,00 100,00 100,00 100% dotace od PK-ZŠ Gagarinova,Vzdělávej se poznáním,org.314 bez UZ ,00 0,00 0,00 #DIV/0! dotace od PK - Muzeum org.550 (do 08SDH-org.255) ,00 10,00 10,00 100% dotace od PK - infor. tabule (08fasáda 487;07kaplička Otročín;05 Minor.klášter org.2965) ,00 50,00 50,00 100% příjem z FRBMS (příspěvek města do FRBMS) ,00 800,00 800,00 100% inv.dotace - Plynofikace Jižní předměstí ; ,00 0,00 431,20 #DIV/0! inv. dotace CZ - Sběrný dvůr ,00 0,00 267,89 #DIV/0! inv.dotace - Husova 96 - půdní vestavba 2 bj , , ,00 100% inv. dotace EU - Sběrný dvůr , , ,15 114% inv.dotace- demolice kasáren (07Regulační plán kasáren;05hřiště Těchlovice;06Benešova 4216 ul.) , , ,00 100% dotace - Norské fondy , , ,44 7% inv. dotace KÚ - chodník Těchlovice (07 sběrný dvůr;05 Otroč.potok;04stacionář pro seniory; ekologie) 0,00 250,00 250,00 100% dotace celkem , , ,09 74% p ř í j m y c e l k e m , , ,59 92% V Ý D A J E 5. třída - běžné výdaje , , ,62 87% Závazné ukazatele č. 3 až 15 (běžné i kapitálové výdaje) ÚZ , , ,45 92% ZU 3 org. 207 Výdaje města a úradu - kap. 08 (majetek úřadu, pojištění, poplatky rádio, televize) 714,00 714,00 680,96 95% org. 207 Výdaje města a úradu - kap. 09 (výdaje úřadu - energie, služby, údržba) 1 653, , ,01 99% org. 207 Výdaje města a úradu - kap. 14 (výdaje města) 1 681, , ,65 95% org. 207 Výdaje města a úradu - kap. 18 (výdaje pečovatelské služby - bez mzd. výd.) 400,00 342,26 342,07 100% org. 207 Výdaje města a úradu - kap. 20 (materiál, poštovné, cestovné) 1 724, , ,14 99% org. 207 Výdaje města a úradu - kap. 31 (právní záležitosti) 30,00 101,00 100,74 100% org. 207 Výdaje města a úradu - kap. 33 (výdaje spojené s vozidly) 1 200, ,00 928,11 77% ZU 4 Mzdové výdaje úřadu, OS ZZ a MP - kap , , ,29 99% ZU 5 Výdaje za výpočetní techniku, telefony - úřad, OS SDH a MP - kap , , ,76 94% ZU 6 Výdaje za MHD a dopravní obslužnost 1 524, , ,64 100% ZU 7 Výdaje Výboru pro kulturu a sport a místostarosty - kap ,00 104,00 94,37 91% ZU 8 Výdaje HIO (hřbitov, správa byt. a nebyt. jednotek, zálohy do FO,.)- kap , , ,10 92% ZU 9 Výdaje HIO (mobiliář, byty, majetku, vánoční výzdoba, VO, hřiště, WC..) - kap , , ,73 87% ZU 10 Výdaje OŽP (odpad, skládky, studně )- kap , , ,74 89% ZU 11 Výdaje OŽP (lesy, myslivost, rybářství, útulek, park)- kap ,00 330,01 275,33 83% ZU 12 Výdaje OŽP (Minoristské zahrady, zeleň místních částí, rybníky)- kap , ,00 986,07 94% Výsledek hospodaření za rok 2009.xls 6

7 ZU 13 Výdaje OVÚP (komunikace, zeleň ve městě, dopr. značení..)- kap , , ,62 100% ZU 14 Výdaje starosty (propagace, reprezentace úřadu a města v kultuře, sportu..)- kap ,00 377,20 340,36 90% ZU 15a Org. složka Zdravotní zařízení Stříbro - kap. 27 (bez mzd.nákladů) 2 400, , ,25 97% ZU 15b SDH (+ provoz hasičárny, bez telefonů)- kap , ,47 461,21 12% ZU 15c Městská policie (bez mzdových nákl., telefonů)- kap ,00 94,00 87,56 93% 205x SDH - dar na vybavení auta 0,00 428,74 428,74 100% 10 lesní hospodářství 0,00 524,87 424,87 81% 226 Dotace - převod fin.prostř.(les.zákon) 0,00 336,15 336,15 100% 226 Dotace - převod fin.prostř.(les.zákon) 0,00 88,72 88,72 100% 395 Vynětí ze ZPF 0,00 100,00 0,00 0% 21 cestovní ruch 0,00 62,50 62,50 100% 608 5ks infr.tabulí - podíl (06Oprava komunikací k rekre.chatám) 0,00 62,50 62,50 100% 22 doprava 0,00 678,72 188,71 28% 150 ÚAMK - fin.přísp. 0,00 10,00 10,00 100% 350 Úprava chodníků Husova, Plzeňská 0,00 100,00 100,00 100% 401 Oprava Mánesovy ulice (03 ZŠ Mánesova - západní strana) 0,00 78,72 78,71 100% 586 Ulice J. z Poděbrad (06Partyzánská-odvodnění před 611) 0,00 490,00 0,00 0% 23 - vodní hospodářství 0,00 236,00 235,88 100% 584 kanál Královská štola (05Kan. přípojka k čp. 17) 0,00 200,00 200,00 100% 589 Kanal. řad Ruská (Výměna lež.rozvodů vody v DPS-05) 0,00 36,00 35,88 100% vzdělávání ÚZ 9 091, , ,70 100% 110 Sdružení rodičů při gymnáziu a OA - fin. přísp. 15,00 15,00 15,00 100% 125 Gymnázium a Obchodní akademie - fin. dar + PŘÍSP.(07Šímová ;06 příspěvek;05 dar-org.150)5,00 21,00 21,00 100% 150 Gaudeamus-nad.fond - fin.dar ;07Šrámková Barbora;06Holub Jan 0,00 5,00 5,00 100% 305 ZUŠ Stříbro - finanční příspěvek na mimoškolní aktivity 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 306 ZUŠ Stříbro - na provoz (org.305odpisy + oprava budovy) 163,00 163,00 163,00 100% 310 MŠ - příspěvek od města (org.309,313) 2 409, , ,00 100% 311 ZŠ Mánesova ( +ŠJ ) - příspěvek od města 2 959, , ,43 100% 312 ZŠ Gagarinova ( +ŠJ ) - příspěvek od města 3 400, , ,89 100% 314 ZŠ Gagarinova - čerp. dotace KÚ 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! Výsledek hospodaření za rok 2009.xls 7

8 315 ZŠ Mánesova - účel. dotace od KÚ 0,00 85,00 85,00 100% 316 ZŠ Gagarinova - finanční příspěvek na mimoškolní aktivity školy 40,00 40,00 40,00 100% 317 ZŠ Mánesova - finanční příspěvek na mimoškolní aktivity školy 100,00 100,00 100,00 100% 413 MŠ Pastýřská - dotace 0,00 100,00 100,00 100% 413 MŠ Pastýřská - podíl k dotaci (Odvodnění plochy-03) 0,00 50,00 9,38 19% 33 kultura ÚZ 7 205, , ,85 51% 107 Římskokatolická farnost Stříbro - finanční příspěvek (06 taky dar na) opr.zvonice) 0,00 30,00 30,00 100% 108 Nadace Jakoubka ze Stříbra - 10 % finanční příspěvek 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 111 Zlatíčka ze Stříbra - finanční příspěvek (VHP) 0,00 25,00 25,00 100% 113 Divoch, divadelní společnost - finanční příspěvek 15,00 15,00 15,00 100% 114 Český svaz chovatelů - finanční dar (08příspěvek) 5,00 5,00 5,00 100% 115 Hornicko-historický spolek Stříbro - finanční příspěvek 30,00 40,00 40,00 100% 117 Stříbrští občané městu (STROM) + střel.sbor - fin. příspěvek 45,00 45,00 45,00 100% 121 Český svaz včelařů - finanční příspěvek (05 dar)-25,89 0,00 10,00 10,00 100% 126 Klub mladých debrujárů - finanční příspěvek 10,00 10,00 10,00 100% 137 Klub vojenského opevnění 0,00 25,00 0,00 0% 148 Coward - finanční dar 0,00 10,00 10,00 100% Hud.skup. Bit..- dar; 08Cetl Stanislav;07Coward;06 org ,00 2,50 2,50 100% ,08Český rozhlas; 07 Ostrostřelci Loket;05Alcoa Fujikura Czech s.r.o - fin. Dar 0,00 20,00 20,00 100% kočky (Hor.-hist.spolek+Stříbrská ostrostř.garda)-fin.dar 0,00 5,00 5,00 100% 153 STROM, Bída Band, Coward - finanční dar 16,00 16,00 16,00 100% ,08Aleš Bohuslav;122Ouředník Jan - Pivo zdarma - fin. příspěvek (rocková hudba) 0,00 7,00 7,00 100% 155 HS SPZ Dyk - finanční dar 5,00 5,00 5,00 100% 156 Miroslav Löbl Suchel, Martin Svoboda - bunkry - fin.dar 5,00 5,00 5,00 100% 157 Jiránek - Fotoklub MKS - fin.dar 09,08-150;04 Den hudby Luby org.141;05taneční šk.bartovské;06kamil 0,00 Nenutil;07Zlatíčka 6,00 6,00 100% 204 SPOZ včetně mzdových nákladů 118,00 118,00 96,26 82% 209 půjčka Egrensis 0,00 280,00 280,00 100% 283 Opravy památek (04Org.oslav Silvestra Komisí pro kulturu a sport) 0,00 8,18 0,00 0% 438 Grafický informační systém 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 550 Městské muzeum - dotace na Informační centrum 0,00 10,00 10,00 100% 551 MKS - účelová dotace od kraje - Stříbrný pohár 0,00 20,00 20,00 100% 552 MKS - účelová dotace od kraje 0,00 20,00 20,00 100% 553 Městské muzeum - příspěvek od města 3 416, , ,00 100% 554 MKS - příspěvek od města (r tis.z Reprodukce,552,555,556,558) 3 390, , ,74 100% 557 MKS - účelový příspěvek na konání městských slavností (05,06-552) 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 618 Oprava Kostela Nanebevzetí Panny Marie (07střechy a krovu-podíl města) 150,00 213,73 32,50 15% 619 Opr.střechy KD (Opr.Nanebevzetí P.M.-dary od STROMU, Ryba) 0,00 787,13 787,12 100% 910 Hornické slavnosti - fin. Dary 0,00 303,00 0,00 0% 2901 Koubkova branka (Kašna na náměstí)- podíl k dotaci 0,00 143,00 142,34 100% 2901 Koubkova branka -dotace 0,00 141,00 141,00 100% 291x Kamenný most s věží a sochou - dotace 0,00 500,00 500,00 100% 291x Kamenný most s věží a sochou 0,00 500,00 488,46 98% 294x I.etapa - městské opevnění - památka (včetně PD) 0,00 126,37 0,30 0% 296x Minoritský klášter - vlastní prostředky, dotace PK 0, ,89 211,81 14% Výsledek hospodaření za rok 2009.xls 8

9 296x Minoritský klášter - dotace na opravu od MK 0,00 159,00 159,00 100% 297x Norské fondy 0, ,49 106,81 1% 297x Norské fondy - dotace 0, ,67 602,01 40% 342x Městské slavnosti 2008(VHP 07-58,7) 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 342x Městské slavnosti dotace 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 34 TV a zájmová činnost ÚZ 4 650, , ,57 91% 112 TJ Baník-fin.příspěvek (r.05-údržba stadionu+org.150;r.06-soutěže;07 z výtěžku VHP + org.150) 200 tis. Kč 222,00 222,00 222,00 100% 112 TJ Baník-fin.příspěvek - fotbalisti (r vdsoutěže) 200,00 200,00 200,00 100% 116 HC Buldoci - fin.příspěvek (04, STROM) 15,00 28,00 28,00 100% 120 Klub - Zápas Stříbro - finanční příspěvek 20,00 25,00 25,00 100% 122 PŘÍSP Kynologický klub - fin. dar (08fin.příspěvek) 7,00 7,00 7,00 100% 123 SK Billard Stříbro - finanční dar 0,00 5,00 5,00 100% 124 Automotoklub Stříbro - finanční příspěvek 0,00 20,00 20,00 100% 127 DAR Cyklodrak - finanční příspěvek (+05,06, VD-ceny) 10,00 20,00 20,00 100% 128 Hokejový klub - HC Stříbro 06 - fin. příspěvek 10,00 10,00 10,00 100% 129 Oddíl kulturistiky - fin. dar 5,00 5,00 5,00 100% 130 Klub českých turistů - finanční příspěvek (08 dar) 10,00 10,00 10,00 100% 131 Sportovní oddíl stolního tenisu - fin. dar 10,00 10,00 10,00 100% 132 Potápěčský klub Lighthouse - fin. dar 0,00 5,00 5,00 100% 133 Obec Slovákov, region Stříbro - fin.dar 0,00 5,00 5,00 100% 135 HK Skoba - fin. příspěvek 10,00 20,00 20,00 100% 136 Jachetní klub - fin. dar (06,07-150;05-119) 0,00 5,00 5,00 100% 149 Lepičová Lenka - fin. dar na reprezentaci města v atletice 5,00 5,00 5,00 100% 142 DAR Fan klub Štybara - fin. příspěvek(zdeněk Štybar- dar) 0,00 10,00 10,00 100% 150 SC MARATHON - fin. příspěvek (08Studenti Gymnázia;07Jaša Tomáš;06Vítěz Stříbrské prémie;05ženský 0,00 fotb.tým) 10,00 10,00 100% 152 Mgr. Krabec Jan finanční dar 5,00 5,00 5,00 100% 158 Čenščák Daniel - atletická činnost - fin.dar (03-08 org.150) 0,00 5,00 5,00 100% 209 TJ Baník - finanční výpomoc bezúročná 0,00 800,00 800,00 100% 215 Cyklocentrum Lhota - provoz 60,00 60,00 47,56 79% 220 Hřiště s ledovou plochou - provoz + údržba 2 500, , ,80 82% 256 Cvičiště a plovárna včetně pořízení mobiliáře ve správě SDH (+dětský bazén) 40,00 40,00 22,68 57% 336 DDMS - příspěvek od města 1 350, , ,40 100% 565 Naučná stezka - Historie hornictví - opravy + udržování 80,00 80,00 45,00 56% 588 Obnova cyklist.povrchů (Cyklocentrum-zřízení topení) 0,00 75,52 75,52 100% 902 Dar na sportovní aktivity 0,00 35,00 0,00 0% 936 Cyklistický závod (03-08Výdaje spojené s cyklotrasami) 0,00 443,55 440,17 99% 936x Cyklistický závod - dotace od PK 0,00 20,00 20,00 100% 937 Zhotovení naučné stezky malých opevnění 50,00 50,00 35,34 71% 975 Vyhlášení sportovce roku - fin. dar (změna z VD 27.MěR ze dne ) 10,00 10,00 10,00 100% 910 Hornické slavnosti 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0 VĚCNÉ DARY : #DIV/0! 912 VD-Vánoční míle - ceny pro mládež 8,00 8,00 8,00 100% Výsledek hospodaření za rok 2009.xls 9 #DIV/0!

10 920 VD-Český svaz bojovníků za svobodu - periodika, květiny 3,00 3,00 0,00 0% 935 Běh historickým Stříbrem (VD,FV, organizace) (06,07 org.959;05 918SDH) 20,00 20,00 15,10 76% 35 zdravotnictví ÚZ 310,00 354,50 354,50 100% 102 LSPP = zdravotní sestra při ZZS - finanční příspěvek z výtěžku VHP 250,00 250,00 250,00 100% 103 Společnost KOTEC,o.s. - fin.příspěvek (+ na provoz K - centra)(05org.150dar) z výtěžku VHP 35,00 35,00 35,00 100% 134 Sdružení Romů - finanční dar z výtěžku VHP 0,00 10,00 10,00 100% 144 Svaz zdravotně postižených Stříbrska - finanční dar z výtěžku VHP 5,00 5,00 5,00 100% 145 Svaz postižených civilizačními chorobami - finanční dar z výtěžku VHP 5,00 9,50 9,50 100% 146 Příspěvek těles.postiž.občanům - Pětroš - finanční dar 5,00 5,00 5,00 100% 147 Příspěvek těles.postiž.občanům - Michalčák - finanční dar z výtěžku VHP 5,00 5,00 5,00 100% 150 Slabá - fin. dar (05Český červený kříž) z výtěžku VHP 0,00 5,00 5,00 100% 150 Kupec - fin. dar z výtěžku VHP 0,00 5,00 5,00 100% 151 Centrum pro zdrav.postižené Plzeňsk.kraje - finanční dar z výtěžku VHP 5,00 5,00 5,00 100% 172 Prima Vizus - fin. příspěvek z výtěžku VHP 0,00 20,00 20,00 100% 36 komunální rozvoj ÚZ 4 635, , ,38 81% 1 Podíly k dotacím 0,00 11,90 11,90 100% 93 Dlouhodobé zálohy na opravy budov kotelen a prov.budov SMMS 265,47 265,47 265,46 100% Novoročenky (08logo města;07 Softag; 06Špiler Vladimír - finanční dar) 0,00 3,50 3,50 100% 217 Úhrada daně z příjmu právnických osob za město 0, , ,98 100% 418 Opr.fasády čp.733 Sokol.ul. (03oprava nebyt. prostor Nádražní 719) 0, ,00 980,90 98% 479 Revize ÚPN SÚ Stříbro 100,00 398,45 54,74 14% 480 Veřejné osvětlení Dukelská (03Sokolská - opravy) 0,00 400,00 385,08 96% 508 Úz.analytické podklady (04Geom.odd.parcel pro 6 RD Třešňová;08 původně org.170) 0, ,17 0,00 0% 508 Úz.analytické podklady - dotace 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 533 Provoz býv.kasáren 4 000, , ,10 64% 583 Výdaje místních částí 270,00 195,05 109,71 56% 599 VO Plzeňská ul. + mosty 0,00 138,60 138,60 100% 612 PD k opravám 0,00 123,29 108,52 88% 625 Oprava opěrné zdi Havlíčkova ul. 0,00 50,00 0,00 0% 637 ZUŠ - okna + fasáda - podíl k dotaci 0,00 145,00 0,00 0% 201x MP - Sociální fond 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 999 Mylné platby 0,00 0,00-3,11 #DIV/0! 37 ochrana životního prostředí ÚZ 200,00 323,00 181,97 56% 235 Monitoring kasáren - ŽP 200,00 200,00 181,97 91% 573 Úpr. veř.prostr. pod kl.zahradami 0,00 123,00 0,00 0% 41 sociální zabezpečení ÚZ , , ,25 100% Výsledek hospodaření za rok 2009.xls 10

11 208 Sociální dávky-rodina a děti, nezaměst.a důchodci (98072;98272) , , ,25 105% 208 Sociální dávky - Příspěvek na péči , , ,00 100% ,00 495,24 0,00 0% 43 sociální péče ÚZ 1 760, , ,40 99% 104 Farní charita - finanční přísp.pro týdenní a denní stacionář z výtěžku VHP 300,00 300,00 300,00 100% 104 Farní charita - finanční dar na provoz krizového bytu ve stacionáři 30,00 30,00 30,00 100% 202 Klub důchodců 132,00 132,00 131,85 100% 207 Výdaje na pečovatelskou službu - kapitola 18 účelová dotace od MPSV 0 0,00 600,00 600,00 100% 207 Neinvestiční účelová dotace - sociální služby - 108/ ,00 244,06 244,06 100% 207 Neinvestiční účelová dotace - právní ochrana dětí , , ,39 100% 208 Soc.hospitalizace, pomoc, ost.péče + záloha na drob.vydání (záchyt) 0 33,00 33,00 17,10 52% 52 civilní ochrana ÚZ 15,00 15,00 0,00 0% 200x Krizové řízení 15,00 15,00 0,00 0% 53 bezpečnost a veřejný pořádek 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 55 protipožární ochrana 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 61 územní samospráva ÚZ 2 419, , ,08 72% 206 Zastupitelstvo města Stříbra - kapitola , , ,09 100% 207 Městský úřad - kap dotace KÚ kont.místa (06 ŽÚ;05Evid.zeměď.podnik.) 0,00 58,26 29,89 51% 207 Městský úřad - kap dotace-volby EU(08do Parlamentu;04 senát a Zast.kraje) 0,00 129,80 148,55 114% 207 Městský úřad - poskytované zálohy vlastní pokladně 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 597 Oprava budovy úřadu čp PD 0,00 805,71 0,00 0% 492x Oprava budov úřadu 300,00 300,00 214,55 72% 63 finanční operace ÚZ 1 433, , ,68 100% 52 Příspěvek do Sociálního fondu (03,04,05 do FRBMS org.51) , , ,29 100% 207 Pojištění veřejné služby - dotace 0 0,00 2,39 2,39 100% 64 ostatní činnosti ÚZ 0,00 415,59 415,59 100% Finanční vypořádání minulých let 0,00 415,59 415,59 100% Výsledek hospodaření za rok 2009.xls 11

12 6. třída - kapitálové výdaje 6 938, , ,16 27% kapitálové výdaje 6 938, , ,16 27% 10 - zemědělství a lesní hospodářství ÚZ 250,00 995,77 608,48 61% 207 Nákup pozemků - kap ,00 743,90 608,48 82% 207 Nákup pozemků od restituentů - kap ,00 11,87 0,00 0% 603 Dělení pozemků 0 0,00 240,00 0,00 0% 22 doprava ÚZ 1 998, , ,80 36% 400 Severní obchvat - PD (08Studie přeložky - sever;03 mostu na plovárně) 0 0, ,00 0,00 0% 401 Oprava Mánesovy ulice (03 ZŠ Mánesova - západní strana) 0 0, , ,12 96% 461 Studie přeložky II./93 Stříbro - jih (03,04 komunikace Dostojevského) 0 0,00 175,00 0,00 0% 536 PD - Masar.nám.vč.přilehlých ulic a prostranství (Přemístění autobusové zastávky 0 - náměstí) 1 669, , ,95 89% 544 Cesta u ml. chodníku (Chodník mezi DPS) 0 0,00 169,54 169,47 100% 600 Budování parkovacích míst včetně PD 0 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 621 PD - autobus. zálivy s čekárnami u hotelu Branka (obě strany) 0 0,00 65,81 0,00 0% 632 Studie rekonstrukce Palackého, U Jána 0 0,00 120,00 0,00 0% 633 PD - koncepce dopravy v městské památkové zóně 0 0,00 130,00 0,00 0% 640 Propojení komunikací spolufinancované z ROPu 0 0, ,24 15,51 0% 293x Těchlovice - chodník - podíl obce k dotaci kraje 0 329, ,55 959,75 60% 2932 Těchlovice - chodník - dotace PK 0 0,00 250,00 250,00 100% 23 vodní hospodářství ÚZ 0, ,59 566,55 12% VSOZČ - příspěvek na kanalizace Americká 0 0,00 673,59 566,55 84% 283x Otročín-vodovod - dar (Těchlovice- kanalizace) 0 0, ,00 0,00 0% 283x Otročín-vodovod - podíl k daru (Těchlovice- kanalizace) 0 0, ,00 0,00 0% vzdělávání ÚZ 360,00 360,00 360,00 100% 310 MŠ - přís.na investice-počítač (523-05MŠ Pastýřská-vytápění) 0 50,00 50,00 50,00 100% 311 ZŠ Mánesova - příspěvek na investice - zařízení pro jídelnu 0 310,00 310,00 310,00 100% 33 kultura,církve a sdělovací prostředky ÚZ 80, ,04 641,27 2% 438 Grafický informační systém 0 80,00 80,00 40,34 50% 537 Bezbariérový záchod v KD 0 0,00 42,97 42,96 100% 296x Minoritský klášter - II. etapa (technické zhod.výtah;pd; zabez.zař.) 0 0,00 40,80 40,80 100% 2971 Norské fondy - Věž kostela všech svatých 0 0,00 211,66 77,24 36% 2972 Norské fondy - Minoristký klášter 0 0, ,87 6,14 0% 297x Norské fondy - dotace 0 0, ,74 433,79 2% Výsledek hospodaření za rok 2009.xls 12

13 34 tělovýchova a zájmová činnost ÚZ 2 000, , ,80 38% Povrch IN-LINE na ledové ploše; 07Nákup rolby;05 Sport.hřiště Těchlovice 0 0, , ,62 95% 548 PD + Hřiště s ledovou plochou - podíl města , ,00 373,18 19% 593 Víceuč.hřiště Jižní-podíl k dotaci (Oplocení dětského hřiště Gag.-Dukelská) 0 0,00 470,00 0,00 0% 630 Skatepark - podíl k dotaci 0 0,00 400,00 0,00 0% 35 zdravotnictví 0 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! bydlení, komunální služby ÚZ 1 800, , ,50 61% 1 Podíly k dotacím , ,53 0,00 0% 72 Správa a údržba veřejného osvětlení 0 0,00 111,20 111,18 100% 207 Tech. zhod. budovy PDA 0 0,00 108,00 108,00 100% 389 Demolice kasáren - podíl k dotaci (Hájovna Sulislav) 0 0, , ,94 91% 389 Demolice kasáren - dotace 0 0, , ,00 100% 433 Rekonstrukce bytu v majetku města čp ,00 400,00 377,72 94% 583 Výdaje místních částí 0 0,00 74,95 74,95 100% 591 Husova 96 - půdní vestavba. 2 bj. + PD 0 0,00 157,34 157,34 100% 591 Husova 96 - půdní vestavba. 2 bj. + PD - dotace 0 0, , ,00 100% 612 Zpracování PD investičních akcí a oprav 0 400,00 591,48 460,57 78% 636 Milíkov + Lhota u Stříbra - realizace přípojek a trafa 0 0,00 153,50 0,00 0% 900 REPREFOND STAROSTY A PROPAGACE MĚSTA 0 0,00 2,80 2,80 100% 0 37 ochrana životního prostředí ÚZ 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! sociální péče ÚZ 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! bezpečnost a veřejný pořádek ÚZ 0,00 450,00 0,00 0% 529 Kamerový systém 0 0,00 450,00 0,00 0% 55 protipožární ochrana ÚZ 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0 #DIV/0! 61 územní samospráva ÚZ 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! Výsledek hospodaření za rok 2009.xls 13

14 REZERVA MĚSTA 72,75 49,50 0,00 0% REZERVA RADY 100,00 49,50 0,00 0% ÚČELOVÁ REZ. - KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE MĚSTA 300,00 0,00 0,00 #DIV/0! ÚČELOVÁ REZ. - PRO KRIZOVÁ OPATŘ.A MIMOŘ.UDÁLOSTI 100,00 100,00 0,00 0% ÚČELOVÁ REZ. - NA PŘÍSPĚVKY (DOTACE) PRO CIZÍ SUBJEKTY 15,00 0,00 0,00 #DIV/0! ÚČELOVÁ REZ. - ochrana zvířat (ZPRAC.DOK."PROGRAM ROZVOJE MĚSTA"04,05,06) 35,00 35,00 0,00 0% ÚČELOVÁ REZ. - OPRAVY A INVESTIČNÍ AKCE 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! C E L K E M R E Z E R V Y 622,75 234,00 0,00 0% v ý d a j e c e l k e m (bez rezerv - tj.běžné+kapitálové) , , ,78 68% SOCIÁLNÍ FOND PŘÍJMY - SOCIÁLNÍ FOND Sociální fond - provize z penzijního fondu ned.p. 0,00 0,00 16,70 #DIV/0! Sociální fond - tvorba fondu konsol , , ,29 100% CELKEM PŘÍJMY - SOCIÁLNÍ FOND 1 433, , ,99 101% VÝDAJE - SOCIÁLNÍ FOND pokladna ,00 0,00 0,00 #DIV/0! 201x 0 běžný v , , ,73 85% CELKEM VÝDAJE - SOCIÁLNÍ FOND 1 433, , ,73 85% SALDO: příjmů a výdajů SF 0,00 0,00 231,26 #DIV/0! FRBMS PŘÍJMY - FRBMS příjmy z úroků, kurz.zisk (bank.účty, plat.rozkazy, spl.půjčky) 214x ned.p. 30,00 30,00 150,86 503% příjem za poplatky FRBMS ned.p. 20,00 20,00 32,82 164% FRBMS - splátky půjček ned.p , , ,69 78% CELKEM PŘÍJMY FRBMS , , ,37 86% VÝDAJE - FRBMS pokladna běžný v. 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! Výsledek hospodaření za rok 2009.xls 14

15 služby peněžních ústavů běžný v. 50,00 50,00 48,66 97% odčerpání fin. prostředků běžný v. 0,00 800,00 800,00 100% FRBMS kap.výdaj 2 000, , ,95 100% CELKEM VÝDAJE - FRBMS , , ,61 100% SALDO: příjmů a výdajů FRBMS ,00-819, ,24 136% Výsledek hospodaření za rok 2009.xls 15

S CH V Á L E N Ý R O Z P O Č E T 2 0 0 9 V Č E T N Ě F O N D Ů

S CH V Á L E N Ý R O Z P O Č E T 2 0 0 9 V Č E T N Ě F O N D Ů S CH V Á L E N Ý R O Z P O Č E T 2 0 0 9 V Č E T N Ě F O N D Ů v tis. Kč 2009 I.PŘÍJMY CELKEM 149 012,78 z toho daňové 80 248,00 nedaňové 17 756,47 kapitálové 2 200,00 dotace neinvestiční 48 808,31 dotace

Více

Příloha č. 03 ROZPOČET MĚSTA STŘÍBRA NA ROK 2015 VČETNĚ FONDŮ

Příloha č. 03 ROZPOČET MĚSTA STŘÍBRA NA ROK 2015 VČETNĚ FONDŮ Příloha č. 03 usnesení ze 03. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 15. prosince 2014 Zastupitelstvo města Stříbra s c h v a l u j e : Rozpočet města Stříbra na rok 2015 ROZPOČET MĚSTA STŘÍBRA NA ROK

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2008 VČETNĚ FONDŮ

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2008 VČETNĚ FONDŮ SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2008 VČETNĚ FONDŮ v tis. Kč SR I.PŘÍJMY CELKEM 137 176,96 z toho daňové 73 917,00 nedaňové 14 086,40 kapitálové 550,00 dotace neinvestiční 48 623,56 dotace investiční 0,00 II.

Více

Schválený rozpočet města Stříbra na rok 2007

Schválený rozpočet města Stříbra na rok 2007 Schválený rozpočet města Stříbra na rok 2007 Text v tis. Kč I. PŘÍJMY CELKEM 122 020,27 z toho daňové 63 414,00 nedaňové (včetně FRBMS) 14 498,00 kapitálové 250,00 dotace neinvestiční 42 488,27 dotace

Více

Výsledek hospodaření města Stříbra k 31. 12. 2005 v tis. Kč 2005 SR UR Skuteč. % I.PŘÍJMY CELKEM 107 869,26 134 653,99 143 390,18 106% z toho daňové 57 759,00 64 124,61 71 055,68 111% nedaňové (včetně

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Komentář k plnění rozpočtu

Komentář k plnění rozpočtu Komentář k plnění rozpočtu Příjmy: Odvod z výtěžku z provozování loterie 6% z výtěžku VHP Správní poplatky za VHP správní poplatek za užívání komunikace stavební povolení živnostenské listy odbor dopravy

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Celkové příjmy Celkové výdaje Financování rozpočtu - splátky úvěrů, převod finančních prostředků, revolvingový úvěr Vyrovnanost rozpočtu

Více

Rozpoet msta Stíbra na rok 2004 I.PÍJMY CELKEM 110 663,0. z toho daové 52 983,0 nedaové 15 842,0 kapitálové 1 400,0 dotace neinvestiní 40 438,0

Rozpoet msta Stíbra na rok 2004 I.PÍJMY CELKEM 110 663,0. z toho daové 52 983,0 nedaové 15 842,0 kapitálové 1 400,0 dotace neinvestiní 40 438,0 Rozpoet msta Stíbra na rok 2004 I.PÍJMY CELKEM 110 663,0 z toho daové 52 983,0 nedaové 15 842,0 kapitálové 1 400,0 dotace neinvestiní 40 438,0 II. VÝDAJE CELKEM 110 724,5 z toho bžné 100 931,0 kapitálové

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 daňové příjmy: pol. ODPA text: v tis.kč 1111 28 000 1112 1 800 1113 2 900 1121 27 700 1211 55 000 1122 7 798 1511 6 500 1332 10 1334 4 1335

Více

MĚSTO PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2013

MĚSTO PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2013 MĚSTO PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2013 PŘÍJMY (v Kč) Daně a poplatky 24 880 587,01 Splátky půjček od obyv., org. 461 700,00 Dotace na volby prezidenta 61 042,00 Dotace na volby do Parlamentu ČR 96 400,00

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Daňové příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 938 xxxx 1111 Daň z příjmů FO - OSVČ 80 xxxx 1112 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 44 xxxx 1113 Daň z příjmů právnických osob 1390

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012

Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012 Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012 v tis. Kč 1. Daňové příjmy 60 291,00 2. Nedaňové příjmy 10 921,59 3. Kapitálové příjmy 12 854,45 4. Přijaté dotace 16 698,51 Příjmy celkem 100 765,55

Více

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení Rozpočet na rok 2005 Příjmy : Daňové příjmy 18010 Nedaňové příjmy 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení 1 Základní škola 2,8 Bytové a nebytové hospodářství

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013 (v tis. Kč)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013 (v tis. Kč) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE Rozpočt.skladba 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 4000,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008

Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008 Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008 v tis. Kč 1. Daňové příjmy 2. Nedaňové příjmy 3. Kapitálové příjmy 4. Přijaté dotace 63 673,76 8 543,37 14 475,72 19 910,37 Součet příjmů 106 603,22 5. Běţné

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3000,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 (ke schválení v ZM)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 (ke schválení v ZM) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 (ke schválení v ZM) PŘÍJMY (v tis. Kč) Daně a poplatky 23036,40 Splátky půjček od obyv., org. 816,80 Dotace ze SR souhrnný dotační vztah 1228,30 Dotace z MPSV na

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2015 (v tis. Kč)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2015 (v tis. Kč) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2015 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE Rozpočt.skladba 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 4800,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 120,00 4. daň z příjmu

Více

Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007

Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007 Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007 Podkladem pro vypracování závěrečného účtu jsou roční účetní a finanční výkazy obce Třída 1 4 Upravený rozpočet Skutečnost % plnění Celkové příjmy po konsolidaci

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2009

Hospodaření města Slatiňany za rok 2009 Hospodaření města Slatiňany za rok 2009 2. část závěrečného účtu města Slatiňany za rok 2009 Vyvěšeno: 31.5.2010 Sejmuto: Hospodaření města 1-12/2009 příjmy na oddíly Kč Poř.č. Oddíl Pol. Upravený Skutečnost

Více

Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1

Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1 Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1 Schváleno usnesením UZ09_0440 dne 17.12.2009 Položka Název seskupení položek SCH 2010 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1 332 Poplatky za znečištování životního

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s.

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s. Obec Hvozdnice IČ: 45978662 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s. 1. Plnění rozpočtu za období 2007-2009 2007 2008 2009 PŘÍJMY

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Kapitola Položka Kod položka Kod kapitola Upr.rozp 2013 Skut 10/ 2013 Návrh 2014 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu 1111 0 2 000 000 1 997 728 2 500 000 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu FO 1112 0 500 000

Více

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2014 schválený dne 17.2.2014

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2014 schválený dne 17.2.2014 Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2014 schválený dne 17.2.2014 Celkové příjmy Celkové výdaje Financování rozpočtu - splátky úvěrů, převod finančních prostředků, revolvingový úvěr Vyrovnanost rozpočtu

Více

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČ: 00278742 Návrh rozpočtu na rok 2014 P Ř Í J M Y / V Ý D A J E r.2014 DPFO - závislá činnost 5 820 500 DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) 157 500 DPFO

Více

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2009

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2009 OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2009 1 DANĚ A POPLATKY 2 daň z příjmu ze záv. čin. 3400,00 3 daň z příjmu FO 200,00 4 daň z příjmu FO - zvl. sazba 200,00 5 daň z příjmu právnic. osob 4500,00 6 daň z

Více

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011 OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011 ROZPOČET (v tis. Kč) SKUTEČNOST K 31.12.2011 (v Kč) PŘÍJMY VÝDAJE PŘ. VÝD. 1 DANĚ A POPLATKY 2 daň z příjmu ze záv. čin. 3200,00 3 197 424,11 3 daň z příjmu FO sam.

Více

Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok 2011 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok 2011 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 7 400 7 400 daň z příjmů právnických osob 1341 420 420 poplatek ze psů

Více

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Obec Staňkovice IČ: 00236446 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 - stavy po uzavření roku v prosinci 2013 Fenix 7.20.008, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 26.3.2013

Více

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71 Obec Ponědraž IČ: 00666505 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2011 Fenix 7.00.602, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 10.5.2012 9:48:37 1. Plnění rozpočtu za období

Více

Úhrn výdajů celkem 2 967,0 2 846,0 Běžné výdaje 5 1 767,0 1 775,0 Kapitálové výdaje 6 1 200,0 1 071,0

Úhrn výdajů celkem 2 967,0 2 846,0 Běžné výdaje 5 1 767,0 1 775,0 Kapitálové výdaje 6 1 200,0 1 071,0 Návrh proveden a projednáván dne: Vyvěšeno: Sejmuto: Schválen v zastupitelstvu dne : schvál.rozpočet návrh t e x t roky rozpočtu Rekapitulace příjmů a výdajů v tis.kč v tis.kč Změna stavu krátkodobých

Více

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč)

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Obec Hvozdnice IČ: 45978662 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2011 Fenix 6.95.007, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 16.2.2012 8:57:01 1.1. Běžný rozpočet 2011 třída

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2015 8 600 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

Výsledek hospodaení msta Stíbra k 31. 12. 2004

Výsledek hospodaení msta Stíbra k 31. 12. 2004 Výsledek hospodaení msta Stíbra k 31. 12. 2004 v tis. K 2004 2004 2004 SR UR Skute. I.PÍJMY CELKEM 110 032,7 170 484,4 178 247,4 z toho daové 52 983,0 61 910,7 68 392,3 nedaové (vetn FRBMS) 15 842,0 22

Více

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2008

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2008 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2008 1) Příjmy - Výdaje - Financování Příjmy 268 379 000 Kč Výdaje 320 729 000 Kč Rozdíl -52 350 000 Kč Rozpočet je postaven jako schodkový, schodek bude kryt finančními

Více

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 Příjmy daňové příjmy: pol. ODPA text: v tis.kč 1111 Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost 28 000 1112 Daň z příjmů fyzických osob -

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2015 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 61 819 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 10 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 Schváleno usn. č. Z 406/12-13 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 R E K A P I T U L A C E (podle druhového třídění RS) schválený rozpočet 2014 třída 1 daňové příjmy 61 012,00 třída 2 nedaňové příjmy 16 232,15

Více

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2011. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2011. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru Závěrečný účet Města Sušice rok 2011 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2011 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

PŘÍJMY CELKEM 61773912

PŘÍJMY CELKEM 61773912 ROZPOČET OBCE PSÁRY na rok 2015 v POLOŽKÁCH Rozpočtové příjmy NÁVRH k vyvěšeni daňové 1111 DPFOzezáv.č. 7000000 1112 DPFO-OSVČ 1700000 1113 DPFOzkap. výnosů 700000 1121 DPPO 6800000 1122 DPPO za obec 900000

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2003-2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 schválený rozpočet

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 5 500 daň z příjmů právnických osob 1341 400 poplatek ze psů 1342 5

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 2012 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 900 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 80 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

Rekapitulace příjmů. daňové 217 845,00 nedaňové 7 829,00 přijaté transfery 34 116,07 kapitálové 10 269,00 ostatní 37 838,79. celkem příjmy 307 897,86

Rekapitulace příjmů. daňové 217 845,00 nedaňové 7 829,00 přijaté transfery 34 116,07 kapitálové 10 269,00 ostatní 37 838,79. celkem příjmy 307 897,86 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 217 845,00 nedaňové 7 829,00 přijaté transfery 34 116,07 kapitálové 10 269,00 ostatní 37 838,79 celkem příjmy 307 897,86 Financování 81 446,00 Příjmy + financování

Více

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Příjmy: 1 000 Kč Daňové příjmy Daň z příjmu fyz.osob závislá činnost 231 15 0000

Více

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Příjmová část paragraf název položky, paragrafu druh příjmů Schválený rozpočet 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY: Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků sdílená

Více

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 6 000 daň z příjmů právnických osob 1341 350 poplatek ze psů 1342 5 poplatek

Více

Komentář k plnění rozpočtu

Komentář k plnění rozpočtu Příjmy: Komentář k plnění rozpočtu Správní poplatky položka 1361 evidence motorových a přípojných vozidel 3 858,1 tis.kč VHP 697,0 tis.kč za vydávání OP a cestovních dokladů 639,4 tis.kč živnostenské listy

Více

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 0000 1112 DAň z příjmu fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti -70.000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů

Více

Účetní případ položka MD. Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245.

Účetní případ položka MD. Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245. Návrh rozpočtu na rok 2009 - Příjmy Účetní případ položka MD Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245.000,-- Kč Daň z příjmů právnických

Více

340 22 Nýrsko okres Klatovy

340 22 Nýrsko okres Klatovy O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel., fax : 376390180, 376390014, 376390015, 376390058 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 6. 4. 2010 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku Rozpočet 2015 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku XXXX XXXXXX 0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. čin. 3 200 000 3 200 000 1112 Daň z

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

Příjmy města 2009 v tis. Kč

Příjmy města 2009 v tis. Kč P Ř Í J M Y CELKEM 106 865,7 DAŇOVÉ PŘÍJMY 66 583,0 Daňové výnosy 52 053,0 1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti 10 582,3 1112 Daň z příjmu fyzických osob 2 228,0 1121 Daň z příjmu právnických osob 15

Více

Pol Daňové příjmy - Poplatky 1361 správní poplatky 70 000 Kč výherní hrací přístroje matriční (ověřování)

Pol Daňové příjmy - Poplatky 1361 správní poplatky 70 000 Kč výherní hrací přístroje matriční (ověřování) Obec Kunžak - Návrh rozpočtu na rok 2012 Příjmy Celkem z toho Pol Daňové příjmy - Daně 1111 daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti 2 559 254 Kč ze závislé činnosti 2 420 334 Kč dle zaměstnanců 138

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2014 v

Více

Město Týnec nad Sázavou Návrh rozpočtu pro rok 2009 Strana 1

Město Týnec nad Sázavou Návrh rozpočtu pro rok 2009 Strana 1 Město Týnec nad Sázavou Návrh rozpočtu pro rok 2009 Strana 1 kap. 02 - životní prostředí 2310 pitná voda 5171 opravy a udržování 1 200 000 opravy vodovodních vedení "Kolonka" - splátka 5171 opravy a udržování

Více

ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 2212 Silnice 2272 Provoz ostatních drah 2310 Pitná voda 2412 Internet

ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 2212 Silnice 2272 Provoz ostatních drah 2310 Pitná voda 2412 Internet ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 050 000 100 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 700 000-250 000 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 50 000 10 000 1121

Více

ROZPOČET MĚSTA KRÁLÍKY PŘÍJMY VÝDAJE NA ROK 2012 2012 2012

ROZPOČET MĚSTA KRÁLÍKY PŘÍJMY VÝDAJE NA ROK 2012 2012 2012 ROZPOČET MĚSTA KRÁLÍKY PŘÍJMY VÝDAJE NA ROK 2012 2012 2012 SCHVÁLENO ZM DNE 19.03.2012 v Kč v Kč Daňové příjmy 43 203 470,00 0,00 Splátky půjček 181 000,00 0,00 Příjmy z dotací 34 927 780,00 0,00 Zemědělství

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Skřinářov IČ: 00599824 N á v r h ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Návrh ZÚ 2012 byl projednán a schválen ZO Skřinářov dne 15.3.2013 Návrh ZÚ vyvěšen na ÚD od 16.3.2013 do 16.4.2013 Vypracoval: Ing. Vítězslav

Více

Město Vysoké Veselí IČ: 00272418. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Město Vysoké Veselí IČ: 00272418. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Město Vysoké Veselí IČ: 00272418 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.10.011, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 4.3.2013 11:45:59 1. Plnění rozpočtu za

Více

v tisících Kč Zemědělství - celkem 1012 1632 příjmy z pronájmu pozemků 2131 414 příjmy z pronájmu nemovitého majetku 2132 1218

v tisících Kč Zemědělství - celkem 1012 1632 příjmy z pronájmu pozemků 2131 414 příjmy z pronájmu nemovitého majetku 2132 1218 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY ZA ROK 2008 v tisících Kč NÁVRH P Ř Í J M Y ORG položka rozpočtu Daňové příjmy - celkem 28722 daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin. 1111 2400 daň z př.fyz.osob ze sam.výděl.čin.

Více

Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015

Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015 Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015 Příjmy - 1111 Daň z příjmu FO ze ZČ a funkč. požitků 2 650 000-1112 Daň z příjmu FO ze samost.výděl.činnosti 90 000-1113 Daň z příjmu FO z kapitál. výnosů 300 000-1121

Více

Město Mimoň Rozpočet na rok 2007

Město Mimoň Rozpočet na rok 2007 Město Mimoň Rozpočet na rok 2007 Schváleno usnesením Z 07/35 ze dne 22.2.2007 Položka 8113 8114 8115 8118 8123 8124 Financování Text Krátkodobé přijaté půjčky Uhrazené splátky krátkodobě přijatých půjček

Více

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009 Rozpočet statutárního města Karviné na rok Schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 577 ze dne 9.12.2008. Uvedeno v tis. Kč Příjmy Třída 1 - Daňové příjmy celkem 678 980 Daně z příjmů, zisku

Více

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000 V POL0ŽK~ CH Rozpočtové příjmy ROZPQČETOBCEPSÁRY na rok 2014 NÁVRH k vyvěšení daňové 1111 DPFOzezáv.č. 6000000 11120PF0-OSVČ 1300000 1113 DPFOzkap. výnosů 600000 1121 DPPO 6000000 1122 DPPO za obec 400000

Více

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Hospodaření města k 31.12.2011. nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČO 567884. (v tis. Kč)

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Hospodaření města k 31.12.2011. nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČO 567884. (v tis. Kč) MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČO 567884 Hospodaření města k 31.12.2011 (v tis. Kč) Popis Rozp.schv. Rozp.upr. Skutečnost % plnění 1111 DPFO ze závislé činnosti 10 100 10 100 11

Více

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 1. Rozpočtové příjmy: Příjmová položka položky (v tis. Kč) součet po položkách Zůstatek k 31.12.2006 po vyrovnání se SR Daňové příjmy 14 330,0 14 330,0 daň

Více

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH Účtování T e x t Skut.2013 UR 2014 k 31.12.2014 R 2015 I I I 1 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 941870,16 950 986528,17 950 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč)

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468 DIČ: CZ00275468 NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) návrh 2012 1. Daňové příjmy 50219304,00 daň z příjmu právnických osob placená obcí 1720000,00 2. Nedaňové příjmy

Více

Rozpočet města - 5. úprava. Rekapitulace příjmů. daňové 166 030,00 nedaňové 152 657,45 dotace 186 805,93 kapitálové 28 428,00 ostatní 88 623,70

Rozpočet města - 5. úprava. Rekapitulace příjmů. daňové 166 030,00 nedaňové 152 657,45 dotace 186 805,93 kapitálové 28 428,00 ostatní 88 623,70 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 166 030,00 nedaňové 152 657,45 dotace 186 805,93 kapitálové 28 428,00 ostatní 88 623,70 celkem příjmy 622 545,08 Příjmy 1 druh p íjmu Daňové 166 030,00 podíl na daních

Více

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 21 Vyvěšeno dne 17.1.21 Sejmuto dne 5.2. 21 Rozpočtové p ř í j m y TŘÍDA 1 Třída 1 SU AU Funkční třídění Druhové třídění Částka Daňové příjmy-text XXX XXX Paragraf

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 činil v příjmech 6 733 500,- Kč a ve výdajích, včetně financování, 6 733 500,- Kč. Po konečných úpravách činil rozpočet

Více