Registr domácí parenterální výživy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Registr domácí parenterální výživy"

Transkript

1 Registr domácí parenterální výživy Aktuální stav 11/2013 dočasná DPV paliativní onkologická DPV Úpravy ve struktuře databáze pediatrická část registru prostupnost mezi centry

2 Analýza REDNUP Dospělí pacienti Export dat k

3 Výběr pacientů pro analýzu Celkový počet pacientů: 400 Odstranění z analýzy z důvodu: (%) Není znám aktuální stav (N=9) Analyzovaní pacienti (N=391) 2 98

4 počet nových pacientů N = 391 pacientů* Počet pacientů dle data zahájení DPV rok

5 počet nových pacientů * U 9 pacientů chybí potřebné údaje k výpočtu délky DPV Počet katétr-dnů na rok N = 391 pacientů* rok

6 počet katétr-dnů * U 9 pacientů chybí potřebné údaje k výpočtu délky DPV N = 391 pacientů* Počet katétr-dnů na rok * 6524 rok Průměrný počet katétr-dnů na rok (bez roku 2014 *) = * katétr-dny k

7 Počet pacientů dle data zahájení DPV pokračují v DPV N = 391 pacientů Zahájení DPV Pokračují v DPV k datu

8 Prevalence Prevalence pacientů na DPV počet katétr-dnů na jednoho pacienta * U 9 pacientů chybí potřebné údaje k výpočtu délky DPV N = 391 pacientů* Počet pacientů na DPV v daném roce

9 Základní charakteristiky souboru N = 391 pacientů Zastoupení zdravotnických center v registru % 30 VFN Praha - IV. Interní klinika 23, FN Brno - Interní gastroent. klinika 18, Nový Jičín - ARO, nutriční ambulance 5, ,2 VFN Praha - III. Interní klinika 7, ,9 FN Plzeň - I. interní klinika 6, ,4 Thomayerova nemocnice - Interní odd. pavilon B3 7, ,2 10,0 9,2 FN Motol - Interní klinika 5, ,9 IKEM Praha - Interní klinika 5, ,1 FN Ostrava - Interní klinika 3, ,1 FNKV Praha - II. interní klinika ,6 4,1 Havířov - Mezioborová JIP ,6 3,6 FNHK - III. interní gerontometabolická klinika ,8 4,1 1,0 1,2 1,0 0,6 0,8 1,8 8,3 Nemocnice Na Homolce - Interní odd České Budějovice - Interní oddělení 4 2 ÚnL - Gastroent. oddělení 4 1 Kladno - Interní odd ,7 Celkový počet pacientů Aktuálně DPV

10 N = 391 pacientů Počet pacientů v centrech za jednotlivé roky VFN Praha - IV. Interní klinika FN Brno - Interní gastroent. klinika Nový Jičín - ARO, nutriční ambulance VFN Praha - III. Interní klinika FN Plzeň - I. interní klinika Thomayerova nemocnice - Interní odd. pavilon B FN Motol - Interní klinika IKEM Praha - Interní klinika FN Ostrava - Interní klinika FNKV Praha - II. interní klinika Havířov - Mezioborová JIP FNHK - III. interní gerontometabolická klinika Nemocnice Na Homolce - Interní odd České Budějovice - Interní oddělení ÚnL - Gastroent. oddělení Kladno - Interní odd

11 Základní charakteristiky souboru N = 391 pacientů Ženy: 60.9 %; N = 238 Pohlaví pacientů 40 Věk pacientů 30 30,9 % 20 14,6 20,5 16,1 Muži: 39.1 %; N = ,7 6,9 0 2,0 Do Nad 85 1,3 Věkové kategorie (roky) Průměr: 56.4 let 95% interval spolehlivosti: let Medián: 58.5 let Minimum maximum: 1 94 let

12 Základní charakteristiky souboru N = 391 pacientů Věk dle pohlaví pacientů 40 31,1 30,7 30 ŽENY 24,4 N = 238 % 20 16,4 14,4 19,6 13,9 Průměr: 56.2 let 95% interval spolehlivosti: let Medián: 56.9 let Minimum maximum: let ,8 9,2 8,5 6,7 5,9 4,6 0,4 1,3 1,3 Do Nad 85 MUŽI N = 153 Průměr: 56.7 let 95% interval spolehlivosti: let Medián: 60.9 let Minimum maximum: let Věkové kategorie (roky)

13 WEANING

14 N = 66 pacientů Základní charakteristiky souboru (Předpokládaný weaning) Ženy: 43.9 %; N = 29 Pohlaví pacientů 40 Věk pacientů 30 28,8 % 20 18,2 16,7 15,2 Muži: 56,1 %; N = ,1 7,6 6,1 0 Do Nad 85 1,5 Věkové kategorie (roky) Průměr: 54.4 let 95% interval spolehlivosti: let Medián: 56.9 let Minimum maximum: let

15 N = 66 pacientů Základní charakteristiky souboru (Předpokládaný weaning) Věk dle pohlaví pacientů ,6 28,8 ŽENY % 20 17,2 16,7 24,1 15,2 13,8 N = 29 Průměr: 53.5 let 95% interval spolehlivosti: let Medián: 52.0 let Minimum maximum: let ,8 10,3 10,8 6,9 6,1 5,4 1,5 0,0 0,0 Do Nad 85 Věkové kategorie (roky) MUŽI N = 37 Průměr: 55.1 let 95% interval spolehlivosti: let Medián: 61.3 let Minimum maximum: let

16 Základní charakteristiky souboru N = 66 pacientů Fyzická zdatnost pacienta na počátku Ekonomická aktivita pacientů na počátku* 48,5% 20,0% 27,3% 15,2% 35,4% 44,6% 1,5% 7,6% 0 (bez příznaků): N = 18 1 (s příznaky, ale plně mobilní): N = 32 2 (větší část dne mimo lůžko): N = 10 V neproduktivním věku: N = 23 V produktivním věku, ekonomicky aktivní: N = 13 V produktivním věku, ekonomicky neaktivní: N = 29 3 (větší část dne na lůžku): N =5 4 (trvale upoután na lůžko): N = 1 * Ekonomická aktivita neznáma u 3 pacientů.

17 Stav po kontrole pacientů N = 66 pacientů Stav pacienta na počátku kontroly* 63,1% 33,8% 3,1% Pokračuje v DPV: N = 22 Ukončení DPV, přijímá per os či DEV: N = 41 Ukončení DPV, úmrtí: N = 2 * 1 pacient ztracen z evidence.

18 Stav po kontrole pacientů N = 66 pacientů Četnost změny fyzické zdatnosti pacientů* 100,0% 0,0% Změna ano: N = 0 Změna ne: N = 57 * Změna fyzické zdatnosti neznáma u 9 pacientů.

19 Stav po kontrole pacientů N = 66 pacientů Četnost změny ekonomické aktivity pacientů* Ekonomická aktivita pacienta po změně stavu 90,4% N=5 V neproduktivním věku: N = 1 V produktivním věku, ekonomicky neaktivní: N = 2 V produktivním věku, ekonomicky aktivní: N = 2 9,6% Změna ano: N = 5 Změna ne: N = 47 * Změna ekonomické aktivity neznáma u 14 pacientů.

20 Stav po kontrole pacientů N = 66 pacientů Dominantní příčina nasazení domácí parentální výživy % Počet pacientů * Nádor a jeho léčba 23,5 16 Nenádorové chirurgické stavy 30,9 21 Crohnova nemoc 25,0 17 Mesenterický infarkt 8,8 6 Radiační enteritida 4,4 3 Pseudoobstrukce 0 Nenádorová pankreatopatie 0 Jiná 7,4 5 * Každý pacient může mít více dominantních příčin nasazení DPV.

21 Stav po kontrole pacientů N = 66 pacientů Příčina nasazení domácí parentální výživy syndrom* % Počet pacientů ** Krátké střevo 39,7 27 Obstrukce 8,8 6 Malabsorbce 14,7 10 Píštěl 22,1 15 Anorexie 1,5 1 Dysfagie 4,4 3 Jiná 7,4 5 * Příčina nasazení DPV neznáma u 1 pacienta. ** Každý pacient může mít více příčin nasazení DPV.

22 Stav po kontrole pacientů N = 66 pacientů Výskyt osteoporózy* 80,3% 19,7% Ano: N = 11 Ne: N = 50 * Výskyt osteoporózy není znám u 5 pacientů.

23 Syndrom krátkého střeva N = 32 pacientů (syndrom krátkého střeva) ** Typ krátkého střeva* Délka zbývajícího jejuna 58,1% 22,6% 9,7% 66,7% 33,3% 9,7% Jejunostomie: N = 18 Jejunokoloanastomóza: N = 7 Známá: N = 20 Neznámá: N = 12 Jenunoileoanastomóza: N = 3 Jiná chirurgická montáž: N = 3 Průměr: 89.5 cm 95% interval spolehlivosti: cm Medián: 80.0 cm Minimum maximum: cm * Typ krátkého střeva není znám u 1 pacienta. ** Hodnoceno při první kontrole

24 Domácí parenterální výživa N = 66 pacientů Typ centrálního žilního katétru % Počet pacientů * Centrální žilní katétr 75,0 78 Venózní port 12,5 13 PICC 5,8 6 Jiný 6,7 7 Typ parentální infúze % Počet pacientů * Komerční 68,3 71 Individuální 31,7 33 * Každý pacient může mít více záznamů.

25 Domácí parenterální výživa N = 66 pacientů Počet infuzí týdně (první podání) , % ,2 10,8 7,7 0 Do Nad 6 Kategorie počtu infuzí Vyplněné údaje: 65 pacientů Průměr: % interval spolehlivosti: Medián: 7.0 Minimum maximum:

26 Vážné komplikace N = 66 pacientů Výskyt nežádoucích účinků* Ne: 66.1 %; N = 41 Ano: 33.9 %; N = 21 N = 21 pacientů Typy nežádoucích účinků % Počet pacientů * Infekční komplikace 71,4 15 Výměna žilní linky 42,9 9 Okluze žilní linky 19,0 4 Žilní trombóza 0,0 0 Každý pacient může mít více typů záznamů o nežádoucích účincích. *Nevyplněno u 4 pacientů.

27 N = 66 pacientů Počet komplikací Počet infekčních komplikací (N=15) Počet výměn žilní linky (N=10) 2; 5; 33% 1; 8; 54% 1; 9; 90% 3; 2; 13% 2; 0; 0% 3; 0; 0% 5; 1; 10% Počet okluzí žilní linky (N=6) Počet žilních trombóz (N=1) 1; 6; 100% 1; 1; 100%

28 N = 62 pacientů* Hepatobiliární komplikace Výskyt hepatobiliárních komplikací % Počet pacientů ** Cholestáza 13,1 8 Steatóza 4,9 3 Jiná 3,3 2 Nepřítomná 80,3 49 * 4 pacienti neměli informaci o hepatobiliárních komplikacích ** Každý pacient může mít více hepatobiliárních komplikací.

29 Charakteristika zahájení a ukončení DPV u pacientů s ukončenou DPV N = 41 pacientů s ukončenou DPV (přijímá per os nebo DEV) Příčina nasazení domácí parentální výživy % Počet pacientů Krátké střevo 36,6 15 Píštěl 26,8 11 Malabsorbce 17,1 7 Obstrukce 9,8 4 Dysfagie 4,9 2 Anorexie 2,4 1 Jiná 7,3 3

30 Nasazení DPV syndrom krátkého střeva N = 41 pacientů, DPV nasazena z důvodu krátkého střeva u 15 pacientů Typ krátkého střeva* Délka zbývajícího jejuna 33,3% 89,9% 33,3% 13,3% 20,0% 10,1% Jejunostomie: N = 5 Jejunokoloanastomóza: N = 5 Známá: N = 7 Neznámá: N = 8 Jenunoileoanastomóza: N = 2 Jiná chirurgická montáž: N = 3

31 Kumulativní přežití Setrvání na léčbě od začátku DPV N = 66 pacientů Celkové přežití Počet pacientů* 65 Medián OS (95% IS) 1.08 ( ) medián (roky) Celkové přežití (%, 95% IS) 1leté přežití 58.6 ( ) 2leté přežití 29.8 ( ) Kompletní odpověď je dána úmrtím pacienta nebo ukončením léčby. Přežití pacientů bylo hodnoceno metodikou podle Kaplana-Meiera. Čas (roky) * U 1 pacienta chybí záznam o dalším stavu pacienta nebo datum zahájení DPV

32 PALIATIVNÍ

33 N = 46 pacientů Základní charakteristiky souboru (Paliativní DPV) Ženy: 65.2 %; N = 30 Pohlaví pacientů Věk pacientů 41,3 30 % 21,7 20 Muži: 34.8 %; N = ,2 4,3 13,0 6,5 10,9 0 Do Nad 80 Věkové kategorie (roky) Průměr: 56.5 let 95% interval spolehlivosti: let Medián: 60.2 let Minimum maximum: let

34 Základní charakteristiky souboru (Paliativní DPV) N = 46 pacientů Věk dle pohlaví pacientů ŽENY % N = 30 Průměr: 56.5 let 95% interval spolehlivosti: let Medián: 57.4 let Minimum maximum: let MUŽI Do Nad 85 N = 16 Průměr: 56.5 let 95% interval spolehlivosti: let Medián: 61.6 let Minimum maximum: let Věkové kategorie (roky)

35 Základní charakteristiky souboru N = 46 pacientů Fyzická zdatnost pacienta na počátku Ekonomická aktivita pacientů na počátku* 8,7% 34,8% 28,3% 34,8% 41,3% 50,0% 0,0% 2,2% 0 (bez příznaků): N = 0 1 (s příznaky, ale plně mobilní): N = 16 2 (větší část dne mimo lůžko): N = 16 V neproduktivním věku: N = 19 V produktivním věku, ekonomicky aktivní: N = 4 V produktivním věku, ekonomicky neaktivní: N = 23 3 (větší část dne na lůžku): N =1 4 (trvale upoután na lůžko): N = 1

36 Stav po kontrole pacientů N = 46 pacientů Stav pacienta na počátku kontroly* 80,0% 6,7% 13,3% Pokračuje v DPV: N = 6 Ukončení DPV, přijímá per os či DEV: N = 3 Ukončení DPV, úmrtí: N = 36 * 1 pacient ztracen z evidence.

37 Stav po kontrole pacientů N = 48 pacientů Dominantní příčina nasazení domácí parentální výživy* % Počet pacientů ** Nádor a jeho léčba Nádor a jeho léčba 93,8 45 Nenádorové Nenádorové chirurgické stavy chirurgické stavy 0 Crohnova nemoccrohnova nemoc 0 Mesenterický infarkt Mesenterický infarkt 2,1 1 Radiační enteritida Radiační enteritida 2,1 1 Pseudoobstrukce Pseudoobstrukce 0 Nenádorová pankreatopatie Nenádorová pankreatopatie 0 Jiná Jiná 0 * Dominantní příčina neznáma u 1 pacienta. ** Každý pacient může mít více dominantních příčin nasazení DPV.

38 Stav po kontrole pacientů N = 46 pacientů Příčina nasazení domácí parentální výživy syndrom % Počet pacientů * Krátké střevo 10,4 5 Obstrukce 72,9 35 Malabsorbce 10,4 5 Píštěl 0,0 0 Anorexie 2,1 1 Dysfagie 0,0 0 Jiná 4,2 2 * Každý pacient může mít více příčin nasazení DPV.

39 Stav po kontrole pacientů N = 46 pacientů Výskyt osteoporózy* 88,1% 11,9% Ano: N = 5 Ne: N = 37 * Výskyt osteoporózy není znám u 4 pacientů.

40 N = 6 pacientů (syndrom krátkého střeva)* Syndrom krátkého střeva Typ krátkého střeva* Délka zbývajícího jejuna 66,7% 16,7% 0,0% 66,7% 33,3% 16,7% Jejunostomie: N = 4 Jejunokoloanastomóza: N = 0 Známá: N = 4 Neznámá: N = 2 Jenunoileoanastomóza: N = 1 Jiná chirurgická montáž: N = 1 * Hodnoceno po první diagnóze.

41 Domácí parenterální výživa N = 55 pacientů Typ centrálního žilního katétru** % Počet pacientů * Centrální žilní katétr 50,9 28 Venózní port 30,9 17 PICC 5,5 3 Jiný 10,9 6 **U 1 pacienta není typ centrálního žilního katétru znám (1,8%). Typ parentální infúze*** % Počet pacientů * Komerční 70,9 39 Individuální 7,3 15 ***U 1 pacienta není typ parentální infúze znám (1,8%). * Každý pacient může mít více záznamů.

42 Domácí parenterální výživa N = 46 pacientů Počet infuzí týdně (první podání)* % ,6 1,8 7,3 5,5 Do Nad 6 Kategorie počtu infuzí Vyplněné údaje: 44 pacientů Průměr: % interval spolehlivosti: Medián: 7.0 Minimum maximum: *U 1 pacienta není počet infuzí znám.

43 Vážné komplikace N = 46 pacientů Výskyt nežádoucích účinků Ne: 84.8 %; N = 35 Ano: 15.2 %; N = 7 N = 7 pacientů Typy nežádoucích účinků % Počet pacientů * Infekční komplikace 85,7 6 Výměna žilní linky 42,9 3 Okluze žilní linky 0,0 0 Žilní trombóza 14,3 1 Každý pacient může mít více typů záznamů o nežádoucích účincích. * Nevyplněno u 4 pacientů.

44 N = 46 pacientů Počet komplikací Počet infekčních komplikací (N=6) Počet výměn žilní linky (N=3) 1; 4; 67% 2; 2; 33% 1; 2; 67% 12; 1; 33% Počet okluzí žilní linky (N=0) Počet žilních trombóz (N=1) 1; 4; 100% 1; 1; 100%

45 N = 42 pacientů* Hepatobiliární komplikace Výskyt hepatobiliárních komplikací* % Počet pacientů ** Cholestáza 12,2 5 Steatóza 9,8 4 Jiná 4,9 2 Nepřítomná 75,6 31 * 4 pacienti neměli informaci o hepatobiliárních komplikacích ** Každý pacient může mít více hepatobiliárních komplikací.

46 Charakteristika zahájení a ukončení DPV u zemřelých N = 46 pacientů Ukončena DPV 6,7% 13,3% 80,0% Pokračuje v DPV: N = 6 Ukončení DPV, přijímá per os či DEV: N = 3 Ukončení DPV, úmrtí: N = 36 N = 36 pacientů* Dominantní problém pacienta** % Nádor a jeho léčba 94,4 Mesenterický infarkt 2,8 Radiační enteritida 2,8 * 1 pacient ztracen z evidence. ** Každý pacient může mít více příčin nasazení DPV.

47 Kumulativní přežití N = 45 pacientů* Celkové přežití od začátku DPV Celkové přežití Počet pacientů* 45 Medián OS (95% IS) 0.42 ( ) medián (roky) Celkové přežití (%, 95% IS) 1leté přežití 24.6 ( ) 2leté přežití 11.6 ( ) Čas (roky) * U 1 pacienta chybí záznam o dalším stavu pacienta nebo datum zahájení DPV Přežití pacientů bylo hodnoceno metodikou podle Kaplana-Meiera.

REDNUP za 2013 (REgistr Domácí NUtriční Podpory)

REDNUP za 2013 (REgistr Domácí NUtriční Podpory) PEDIATRICKÝ REDNUP NEVYHNUTNÉ ZMĚNY? REDNUP za 2013 (REgistr Domácí NUtriční Podpory) Szitányi P. SOUČASNÝ FORMÁT REDNUPu SOUČASNÝ FORMÁT REDNUPu - seznam pacientů - pro všechny pediatry by měl být dostupný

Více

15. den DPV. organizovaný pracovní skupinou pro DPV - SKVIMP a kolektivem VFN Praha ve Faustově domě.

15. den DPV. organizovaný pracovní skupinou pro DPV - SKVIMP a kolektivem VFN Praha ve Faustově domě. 15. den DPV organizovaný pracovní skupinou pro DPV - SKVIMP a kolektivem VFN Praha ve Faustově domě. Kvalita života QoL!?! DPV QoL QoL Velice málo studií HPN QoL Dotazníky: obecné vs pro danou diagnózu

Více

TARCEVA klinický registr

TARCEVA klinický registr TARCEVA klinický registr Karcinom pankreatu Stav k datu 10. 10. 2011 Analýza dat: Mgr. Zbyněk Bortlíček Informační technologie: RNDr. Daniel Klimeš, Ph.D. Management projektu: Ing. Petr Brabec, Mgr. Karel

Více

CORECT - VECTIBIX. Klinický registr pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem. Stav registru k datu

CORECT - VECTIBIX. Klinický registr pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem. Stav registru k datu CORECT - VECTIBIX Klinický registr pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem Stav registru k datu 26. 3. 2012 Management projektu: Analýza dat: Technické zajištění: Mgr. Karel Hejduk, Ing. Petr

Více

TARCEVA klinický registr

TARCEVA klinický registr TARCEVA klinický registr Karcinom pankreatu Stav k datu 10. 4. 2011 Registr Tarceva je podporován výzkumným ý grantem firmy Roche. Česká onkologická společnost Institut biostatistiky a analýz Stav registru

Více

Lékový registr ALIMTA

Lékový registr ALIMTA Lékový registr Pravidelný report Maligní pleurální mezoteliom (MPM) Stav registru k datu 19. 10. 2015 Pneumoonkologická centra zapojená v projektu Alimta 1. FN Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno - Bohunice

Více

NÁRODNÍ REGISTR IMPLANTABILNÍCH KARDIOVERTER- DEFIBRILÁTORŮ

NÁRODNÍ REGISTR IMPLANTABILNÍCH KARDIOVERTER- DEFIBRILÁTORŮ NÁRODNÍ REGISTR IMPLANTABILNÍCH KARDIOVERTER- DEFIBRILÁTORŮ Souhrn dosavadních údajů z registru ICD od 1.1. do 31.12.2010 Export dat 26.1.2011 Odborná garance: MUDr. Jan Bytešník, CSc. V Brně, 24.6.2011

Více

Pravidelný report projektu BREAST - Avastin

Pravidelný report projektu BREAST - Avastin Pravidelný report projektu BREAST - Avastin Stav k datu 10. 10. 2011 Analýza dat: Mgr. Zbyněk Bortlíček Informační technologie: RNDr. Daniel Klimeš, Ph.D. Management projektu: Ing. Petr Brabec, Mgr. Karel

Více

Lenalidomid. Statistická analýza léčeb z českých center / rmgnew.registry.cz. rmgnew.registry.

Lenalidomid. Statistická analýza léčeb z českých center / rmgnew.registry.cz.   rmgnew.registry. 1 Lenalidomid Statistická analýza 1 761 léčeb z českých center 2013 11/2016 Léčebné centrum 2 Celkový počet záznamů N = 1 761 OKH České Budějovice 1,6 KN Liberec 1,8 FNKV Plzeň 3,2 FNKV Praha 8,4 HO Nový

Více

Vliv rizikových faktorů na výskyt zdravotních komplikací u pacientů s domácí umělou výživou

Vliv rizikových faktorů na výskyt zdravotních komplikací u pacientů s domácí umělou výživou MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Institut biostatistiky a analýz Vliv rizikových faktorů na výskyt zdravotních komplikací u pacientů s domácí umělou výživou Týmový projekt Vypracovali: Jan

Více

Lékový registr ALIMTA

Lékový registr ALIMTA Lékový registr Pravidelný report Maligní pleurální mezoteliom (MPM) Stav registru k datu 31. 3. 2014 Pneumoonkologická centra zapojená v projektu Alimta 1. FN Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno - Bohunice

Více

TULUNG - AVASTIN. Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. Stav registru k datu 17. 9. 2012

TULUNG - AVASTIN. Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. Stav registru k datu 17. 9. 2012 TULUNG - AVASTIN Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic Stav registru k datu 17. 9. 2012 Management projektu: Analýza dat: Technické zajištění: Mgr. Karel Hejduk, Ing. Petr Brabec Mgr.

Více

TULUNG - AVASTIN. Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. Stav registru k datu 26. 3. 2012

TULUNG - AVASTIN. Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. Stav registru k datu 26. 3. 2012 TULUNG - AVASTIN Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic Stav registru k datu 26. 3. 2012 Management projektu: Analýza dat: Technické zajištění: Mgr. Karel Hejduk, Ing. Petr Brabec Mgr.

Více

Analytický report projektu AVASTIN klinický registr

Analytický report projektu AVASTIN klinický registr Analytický report projektu AVASTIN klinický registr Karcinom prsu Stav k datu 10. 4. 2011 Registr Avastin je podporován výzkumným ý grantem firmy Roche. Česká Institut t onkologická biostatistiky společnost

Více

Parenterální výživa v paliativní onkologické péči. Eva Meisnerová

Parenterální výživa v paliativní onkologické péči. Eva Meisnerová Parenterální výživa v paliativní onkologické péči Eva Meisnerová Výživa v paliativní onkologické péči Většina pacientů s pokročilým nádorovým onemocněním - má poruchy příjmu potravy a malnutrici Fakt nedostatečného

Více

KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÁ CENTRA

KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÁ CENTRA KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÁ CENTRA Věstník Ministerstva zdravotnictví České republiky Onkologická péče v ČR ze dne 5.12.2008 Ročník 2008 Částka 7 Bod 6 Strana 27-34 Doplňky - Věstník MZČR 2/2009 a 7/2009 Komplexní

Více

Hlavní principy. Farmako-ekonomika OLA

Hlavní principy. Farmako-ekonomika OLA 29.8.211 Autorský kolektiv CAR FN Hradec Králové Sedlák Krčmová FN Thomayerova Praha Chlumský Vašáková FN Plzeň Teřl Panzner FN Brno-Bohunice Kindlová Novotná FN Olomouc Zatloukal Panzner FNsP Ostrava

Více

Český národní registr Guillain-Barrého syndromu: výsledky 34měsíčního fungování.

Český národní registr Guillain-Barrého syndromu: výsledky 34měsíčního fungování. Český národní registr Guillain-Barrého syndromu: výsledky 34měsíčního fungování. Škorňa M 1, Bednařík J 1,2, Junkerová J 3, Staněk J 4, Kuchyňka J, Strmisková L, Mazanec R 6, Haberlová J 7, Otruba P 8,

Více

Český národní registr Guillain-Barrého syndromu: výsledky 39měsíčního fungování.

Český národní registr Guillain-Barrého syndromu: výsledky 39měsíčního fungování. Český národní registr Guillain-Barrého syndromu: výsledky 39měsíčního fungování. Škorňa M 1, Bednařík J 1,2, Junkerová J 3, Staněk J 4, Kuchyňka J, Strmisková L, Mazanec R 6, Haberlová J 7, Otruba P 8,

Více

15. Forum Onkologů Klinická zpráva z lékových registrů

15. Forum Onkologů Klinická zpráva z lékových registrů 15. Forum Onkologů 22.5.2009 Klinická zpráva z lékových registrů Stav k datu 31. 3. 2009 R.Vyzula, L.Dušek, P.Brabec Česká onkologická společnost Institut biostatistiky a analýz Analytická zpráva projektu

Více

Registr domácí parenterální výživy

Registr domácí parenterální výživy Registr domácí parenterální výživy MUDr. Michal Šenkyřík, MUDr. Jan Gojda, Ph.D Interní gastroenterologická klinika, FN Brno a LF MU, přednosta as. MUDr. J. Dolina, Ph.D. II. Interní klinika FN Královské

Více

Metodika. Registr pacientů RESET. (REgistr SElárních Tumorů) Stav k 19.09.2011

Metodika. Registr pacientů RESET. (REgistr SElárních Tumorů) Stav k 19.09.2011 Metodika Registr pacientů RESET (REgistr SElárních Tumorů) Stav k 19.09.2011 Cíl studie Cíl projektu: - Zjistit důležitá data prevalence makroprolaktinomů v ČR a SR - Popsat jednotlivé používané léčebné

Více

Český národní registr Guillain-Barrého syndromu: výsledky 52měsíčního fungování.

Český národní registr Guillain-Barrého syndromu: výsledky 52měsíčního fungování. Český národní registr Guillain-Barrého syndromu: výsledky 2měsíčního fungování. Škorňa M 1, Bednařík J 1,2, Junkerová J 3, Staněk J 4, Kuchyňka J, Strmisková L, Mazanec R 6, Haberlová J 7, Otruba P 8,

Více

Analýza dat LP Revlimid z registru pacientů v ČR

Analýza dat LP Revlimid z registru pacientů v ČR XII. workshop mnohočetný myelom, hotel Galant, Mikulov 12. dubna 2014 Analýza dat LP Revlimid z registru pacientů v ČR (1.144 pacientů, 2007 3/2014) Vladimír Maisnar za Pacienti léčeni Revlimidem dle center

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

Epidemiologie CHOPN. MUDr. Tomáš Bártek Plicní klinika FNsP Ostrava

Epidemiologie CHOPN. MUDr. Tomáš Bártek Plicní klinika FNsP Ostrava Epidemiologie CHOPN MUDr. Tomáš Bártek Plicní klinika FNsP Ostrava Základní pojmy Epidemiologie: obor lékařství zabývající se příčinami vzniku a zákonitostmi šíření nemocí hromadného výskytu Prevalence:

Více

Léčba LP Revlimid aktuální analýza dat RMG

Léčba LP Revlimid aktuální analýza dat RMG Mikulášský seminář, 25. listopadu 2011, hotel Santon, Brno Léčba LP Revlimid aktuální analýza dat RMG Statistická analýza 513 pacientů 2007 06/2011 Vladimír Maisnar za Pacienti léčeni Revlimidem dle center

Více

Roční zpráva o výsledcích projektu Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita

Roční zpráva o výsledcích projektu Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita Roční zpráva o výsledcích projektu 20.7.2015 Projekt REPLY Projekt REPLY je koncipován jako retrospektivní klinický registr zaměřený na neintervenční sledování pacientů s plicní hypertenzí. Registr sleduje

Více

Léčba MM LP Revlimid v ČR - aktuální analýza dat RMG

Léčba MM LP Revlimid v ČR - aktuální analýza dat RMG Léčba MM LP Revlimid v ČR - aktuální analýza dat RMG Statistická analýza 262 pacientů Vladimír Maisnar za II. interní klinika OKH FN a LF UK Hradec Králové Léčba MM LP Revlimid v ČR Látka patřící do skupiny

Více

Klinický profil, léčba a prognóza 121 případů Guillainova- Barrého syndromu u 119 nemocných prospektivně zaznamenaných v české národním registru GBS.

Klinický profil, léčba a prognóza 121 případů Guillainova- Barrého syndromu u 119 nemocných prospektivně zaznamenaných v české národním registru GBS. Klinický profil, léčba a prognóza 121 případů Guillainova- Barrého syndromu u 119 nemocných prospektivně zaznamenaných v české národním registru GBS. J.Bednařík 1, 2, M.Škorňa 1, J.Kuchyňka 3, R.Mazanec

Více

KLINICKÁ VÝŽIVA A INTENZIVNÍ METABOLICKÁ PÉČE - II. ČÁST března 2018

KLINICKÁ VÝŽIVA A INTENZIVNÍ METABOLICKÁ PÉČE - II. ČÁST března 2018 Certifikovaný kurz akreditovaný MZČR teoretická část vzdělávacího programu KLINICKÁ VÝŽIVA A INTENZIVNÍ METABOLICKÁ PÉČE - I. ČÁST 13. - 15. listopadu 2017 KLINICKÁ VÝŽIVA A INTENZIVNÍ METABOLICKÁ PÉČE

Více

Registr AINSO Technická podpora a pilotní výsledky z registru. Josef Bednařík, Miloš Suchý, Martina Pátá Neuromuskulární registry

Registr AINSO Technická podpora a pilotní výsledky z registru. Josef Bednařík, Miloš Suchý, Martina Pátá Neuromuskulární registry Registr AINSO Technická podpora a pilotní výsledky z registru Josef Bednařík, Miloš Suchý, Martina Pátá Neuromuskulární registry 2014 21.3.2014 Registr AINSO vytvořen na základě doporučení plynoucího z

Více

RMG = nutná součást dalšího zlepšování péče o pacienty s MM

RMG = nutná součást dalšího zlepšování péče o pacienty s MM RMG = nutná součást dalšího zlepšování péče o pacienty s MM V. Maisnar za Českou myelomovou skupinu Epidemiologická data MM (dle NOR) 1% všech malignit, 10% hematologických Muži/Ženy = 3/2, medián věku:

Více

Problematika PICC katétru zkušenosti ve FN Brno. L.Brázdilová, H.Šebelová, J.Špačková Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno

Problematika PICC katétru zkušenosti ve FN Brno. L.Brázdilová, H.Šebelová, J.Špačková Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno Problematika PICC katétru zkušenosti ve FN Brno L.Brázdilová, H.Šebelová, J.Špačková Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno 24.10.2018 PICC Peripherally Inserted Central Catheter střednědobý

Více

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. Revmatologický ústav Praha Klinika revmatologie 1. LF UK

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. Revmatologický ústav Praha Klinika revmatologie 1. LF UK Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. Revmatologický ústav Praha Klinika revmatologie 1. LF UK Historie centrové péče v revmatologii podnětem zavedení biologické léčby RA v roce 2000 diskuze DOHADOVACÍ ŘÍZENÍ

Více

STATISTICKÁ ROČENKA dialyzační léčby v České republice v roce 2016

STATISTICKÁ ROČENKA dialyzační léčby v České republice v roce 2016 Česká nefrologická společnost STATISTICKÁ ROČENKA dialyzační léčby v České republice v roce 2016 Za Českou nefrologickou společnost, o.s., ve spolupráci s firmou ProDos zpracovali: prof. MUDr. Ivan Rychlík,

Více

STATISTICKÁ ROČENKA dialyzační léčby v České republice v roce 2015

STATISTICKÁ ROČENKA dialyzační léčby v České republice v roce 2015 Česká nefrologická společnost STATISTICKÁ ROČENKA dialyzační léčby v České republice v roce 2015 Za Českou nefrologickou společnost, o.s., ve spolupráci s firmou ProDos zpracovali: prof. MUDr. Ivan Rychlík,

Více

Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních

Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních Ing.M.Preininger, Nemocnice Na Homolce, MUDr.Benešová, FN Motol, Praha 2011 Používání NISu

Více

STATISTICKÁ ROČENKA dialyzační léčby v České republice v roce 2014

STATISTICKÁ ROČENKA dialyzační léčby v České republice v roce 2014 Česká nefrologická společnost STATISTICKÁ ROČENKA dialyzační léčby v České republice v roce 2014 Za Českou nefrologickou společnost, o.s., ve spolupráci s firmou ProDos zpracovali: prof. MUDr. Ivan Rychlík,

Více

KARIM VFN PRAHA. M. Gregorovičová. strana 1

KARIM VFN PRAHA. M. Gregorovičová. strana 1 KARIM VFN PRAHA M. Gregorovičová strana 1 KARIM KARIM AMB - Centrum pro léčbu bolesti - Kanylační centrum - Anesteziologické ambulance Lůžková část KARIM - Resuscitační péče 16 lůžek - Pooperační péče

Více

Bc. Petra Kholová, Roberta Dlouhá. Interní JIP Klinika gerontologická a metabolická, Fakultní nemocnice Hradec Králové

Bc. Petra Kholová, Roberta Dlouhá. Interní JIP Klinika gerontologická a metabolická, Fakultní nemocnice Hradec Králové Bc. Petra Kholová, Roberta Dlouhá Interní JIP Klinika gerontologická a metabolická, Fakultní nemocnice Hradec Králové žena,42 let Crohnova choroba stomie, perianální píštěl DPV syndrom krátkého střeva

Více

Registr pacientů RESET. (REgistr SElárních Tumorů) Prolaktinom. Export dat 18.11.2015

Registr pacientů RESET. (REgistr SElárních Tumorů) Prolaktinom. Export dat 18.11.2015 Registr pacientů RESET (REgistr SElárních Tumorů) Prolaktinom Export dat 18.11.2015 Celkem RESET obsahuje 239 pacientů s Prolaktinomem 20 pacientů nemá uveden typ 192 pacientů s makroadenomem 27 pacientů

Více

Hodnocení a modelování populačních dat na příkladu epidemiologie vážných chorob: I. Analýza dat, princip predikcí.

Hodnocení a modelování populačních dat na příkladu epidemiologie vážných chorob: I. Analýza dat, princip predikcí. Hodnocení a modelování populačních dat na příkladu epidemiologie vážných chorob: I. Analýza dat, princip predikcí. Úvod do matematické biologie Tomáš Pavlík & O. Májek, L. Dušek, J. Mužík, E. Gelnarová,

Více

Praxe hodnocení cílené biologické léčby zhoubných nádorů v ČR a její edukační obsah

Praxe hodnocení cílené biologické léčby zhoubných nádorů v ČR a její edukační obsah Praxe hodnocení cílené biologické léčby zhoubných nádorů v ČR a její edukační obsah R. Vyzula, P. Brabec, L. Dušek, J. Fínek Stav k datu 30. 10. 2010 Informační a edukační obsah sledování cílené léčby

Více

Statistická analýza dat k

Statistická analýza dat k ANALÝZA VÝSLEDKŮ LÉČBY AVASTINEM Statistická analýza dat k 30. 9. 2006 R. Vyzula, D. Némethová, A. Svobodník et al. I ZÁKLADNÍ POPIS SOUBORU I.1. Počet pacientů v jednotlivých centrech Celkový počet zařazených

Více

STATISTICKÁ ROČENKA dialyzační léčby v České republice v roce 2013

STATISTICKÁ ROČENKA dialyzační léčby v České republice v roce 2013 Česká nefrologická společnost STATISTICKÁ ROČENKA dialyzační léčby v České republice v roce 2013 Za Českou nefrologickou společnost, o.s., ve spolupráci s firmou ProDos zpracovali: prof. MUDr. Ivan Rychlík,

Více

Jak stanovit efektivitu zdravotní péče v DRG systému. MUDr. Milič Řepa

Jak stanovit efektivitu zdravotní péče v DRG systému. MUDr. Milič Řepa Jak stanovit efektivitu zdravotní péče v DRG systému MUDr. Milič Řepa DRG Platba za diagnózu Platba za výsledek Vše agregováno Mrtvétermíny: TISS, JIP, ARO, ZUM, ZULP 2 Historie 2007 2008 2009 2010 20%

Více

Epidemiologická onkologická data v ČR a jejich využití

Epidemiologická onkologická data v ČR a jejich využití Institut biostatistiky a analýz Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologická onkologická data v ČR a jejich

Více

Klinická výživa a intenzivní metabolická péče

Klinická výživa a intenzivní metabolická péče Pozvánka a předběžný program Klinická výživa a intenzivní metabolická péče Pořádá Aesculap Akademie Pod záštitou Společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické péče Pavilon B. Braun Dialog Praha

Více

Úloha NT u pacienta na sondové výživě. Marcela Fliegelová 4. interní klinika VFN Praha

Úloha NT u pacienta na sondové výživě. Marcela Fliegelová 4. interní klinika VFN Praha Úloha NT u pacienta na sondové výživě Marcela Fliegelová 4. interní klinika VFN Praha nutriční tým lékař nutricionista nutriční terapeut zdravotní sestra farmaceut = Efektivní poskytování umělé výživy

Více

Pravidelný výstup z registru ReMuS

Pravidelný výstup z registru ReMuS Pravidelný výstup z registru ReMuS Export dat ke dni 30. 6. 2016 souhrnná zpráva V Praze dne 30. 8 2016 1 18 Obsah 1 Úvod... 3 2 Výsledky... 4 2.1 Demografické údaje... 6 2.1.1 Pohlaví... 6 2.1.2 Věk v

Více

Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k :

Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k : Age related MAcular DEgeneration And MAcular Diabetic Edema USed in Patients treated with anti-vegf treatment in the Czech Republic Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 14. 12. 2016: Hodnocení

Více

Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015:

Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015: Age related MAcular DEgeneration And MAcular Diabetic Edema USed in Patients treated with anti-vegf treatment in the Czech Republic Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015: Hodnocení

Více

CEBO: (Center for Evidence Based Oncology) Incidence Kostních příhod u nádorů prsu PROJEKT IKARUS. Neintervenční epidemiologická studie

CEBO: (Center for Evidence Based Oncology) Incidence Kostních příhod u nádorů prsu PROJEKT IKARUS. Neintervenční epidemiologická studie CEBO: (Center for Evidence Based Oncology) Incidence Kostních příhod u nádorů prsu PROJEKT Neintervenční epidemiologická studie PROTOKOL PROJEKTU Verze: 4.0 Datum: 26.09.2006 Strana 2 PROTOKOL PROJEKTU

Více

Žádost o grant AVKV 2012

Žádost o grant AVKV 2012 Žádost o grant AVKV 2012 Zlepšení nutričního stavu chirurgických nemocných s maligním onemocněním trávicího traktu Žadatel Všeobecná Fakultní Nemocnice 1. Chirurgická klinika Praha 2, U nemocnice 2, 128

Více

DOPADY LEGISLATIVNÍCH ZMĚN NA PRÁCI NEMOCNIČNÍHO HYGIENIKA. MUDr. Iva Šípová Nemocnice České Budějovice, a.s.

DOPADY LEGISLATIVNÍCH ZMĚN NA PRÁCI NEMOCNIČNÍHO HYGIENIKA. MUDr. Iva Šípová Nemocnice České Budějovice, a.s. DOPADY LEGISLATIVNÍCH ZMĚN NA PRÁCI NEMOCNIČNÍHO HYGIENIKA MUDr. Iva Šípová Nemocnice České Budějovice, a.s. OBSAH Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách Vyhláška MZ ČR č. 92/2012 Sb., o požadavcích

Více

Nová metodika vykazování dostupnosti transplantací v ČR

Nová metodika vykazování dostupnosti transplantací v ČR Brodovy dny, 7. edukační symposium ČNS, Ústí/L., 6.-7.4.2017 Nová metodika vykazování dostupnosti transplantací v ČR Tomáš Reischig, Ivan Rychlík I. interní klinika, FN a LF UK Plzeň, I. interní klinika,

Více

Doporučení ESPEN: Výživa v chirurgii s komentářem SKVIMP

Doporučení ESPEN: Výživa v chirurgii s komentářem SKVIMP Doporučení ESPEN: Výživa v chirurgii s komentářem SKVIMP Igor Satinský Mezioborová JIP, Nemocnice Havířov Fakulta veřejných politik, Slezská univerzita Opava Colours of Ostrava, 31.1.2018 Prohlášení o

Více

ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE

ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE Pavel Klener ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE Galén Autor prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. I. interní klinika klinika hematologie 1. LF UK a VFN, Praha Recenzenti MUDr. Eva Helmichová, CSc. Homolka Premium Care

Více

Výsledky léčby Waldenströmovy makroglobulinemie na IHOK FN Brno

Výsledky léčby Waldenströmovy makroglobulinemie na IHOK FN Brno C Z E C H G R O U P C Z E C H G R O U P Výsledky léčby Waldenströmovy makroglobulinemie na IHOK FN Brno Luděk Pour IHOK FN Brno 10-11.4. 2015 XIII. Roční setkání CMG C M G Č E S K Á M YE LO M O VÁ S K

Více

Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů

Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů DOBRO PACIENTA JE NEJVYŠŠÍ ZÁKON Důvody měření spokojenosti pacientů ve vyspělých zdravotních systémech:

Více

Hodnocení skóre nutričního rizika na pracovištích Interní kliniky FN Motol. Nutriční terapeutka Kateřina Kristová FN Motol

Hodnocení skóre nutričního rizika na pracovištích Interní kliniky FN Motol. Nutriční terapeutka Kateřina Kristová FN Motol Hodnocení skóre nutričního rizika na pracovištích Interní kliniky FN Motol Nutriční terapeutka Kateřina Kristová FN Motol Směrnice nutriční péče ve FN Motol Organizační směrnice č.ios_9/2008_4 Odpovědnost

Více

rodinné stříbro české onkologie Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc předsedkyně Celostátní rady NORu vedoucí KOC FN Bulovka, FTN, VFN

rodinné stříbro české onkologie Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc předsedkyně Celostátní rady NORu vedoucí KOC FN Bulovka, FTN, VFN Národní onkologický registr (NOR) rodinné stříbro české onkologie ONKOFORUM BRNO 4112011 Prof MUDr Jitka Abrahámová, DrSc předsedkyně Celostátní rady NORu vedoucí KOC FN Bulovka, FTN, VFN Publikace Novotvary

Více

Registr AINSO. Miloš Suchý, Martina Pátá, Josef Bednařík. Brno 2016 Neuromuskulární registry 2016

Registr AINSO. Miloš Suchý, Martina Pátá, Josef Bednařík. Brno 2016 Neuromuskulární registry 2016 Registr AINSO Miloš Suchý, Martina Pátá, Josef Bednařík Brno 2016 Neuromuskulární registry 2016 Registr AINSO vytvořen v roce 2012 na základě doporučení plynoucího z klinického standardu pro léčbu pacientů

Více

Paliativní péče ve FNKV Praha

Paliativní péče ve FNKV Praha Paliativní péče ve FNKV Praha Martin Havrda, Kateřina Ledererová 1. interní klinika FN Král.Vinohrady a 3. lékařské fakulty UK Praha 10 IX. Celostátní konference paliativní medicíny, Brno, 8.9.2017 Fakultní

Více

Mobilní DPV z pohledu pacienta. Monika Malíčková

Mobilní DPV z pohledu pacienta. Monika Malíčková Mobilní DPV z pohledu pacienta Monika Malíčková Úvodem Náhlý přechod z plného zdraví a aktivního života k doživotní invaliditě nejvyššího stupně Ztráta celého tenkého střeva, třetiny tlustého střeva, sleziny,

Více

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody MUDr. Jan Bartoník Historie medikamentosní terapie ischemických CMP Přes veškerou snahu byly do r. 1995 ischemické CMP považovány za více méně terapeuticky neovlivnitelné. Za jedinou účinnou látku v terapii

Více

Jednání KR a VR ČNHP Praha

Jednání KR a VR ČNHP Praha Jednání KR a VR ČNHP 21. 2. 2017 Praha Program 10:30 Zahájení Představení registru v Clade-IS (Pavlíčková, 90 min) Postřehy k vyplňování (všichni, 30 min) 12:30 Oběd Propojení registru s WAPPS-Hemo (Ovesná,

Více

Prezentace Registr AINSO, Neuromuskulární registry 2016, Brno 2016 Příloha 6. Registr AINSO. Miloš Suchý, Martina Pátá, Josef Bednařík

Prezentace Registr AINSO, Neuromuskulární registry 2016, Brno 2016 Příloha 6. Registr AINSO. Miloš Suchý, Martina Pátá, Josef Bednařík Prezentace Registr AINSO, Neuromuskulární registry 216, Brno 216 Příloha 6 Registr AINSO Miloš Suchý, Martina Pátá, Josef Bednařík Brno 216 Neuromuskulární registry 216 Registr AINSO vytvořen v roce 212

Více

Pravidelný výstup z registru ReMuS

Pravidelný výstup z registru ReMuS Pravidelný výstup z registru ReMuS Export dat ke dni 31. 12. 2015 souhrnná zpráva V Praze dne 9. března 2016 1 18 Obsah 1 Úvod... 3 2 Výsledky... 4 2.1 Demografické údaje... 6 2.1.1 Pohlaví... 6 2.1.2

Více

Drogová epidemiologie (problémoví uživatelé drog) v Karlovarském kraji. I. Zdroje informací

Drogová epidemiologie (problémoví uživatelé drog) v Karlovarském kraji. I. Zdroje informací K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH adresa: Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary, tel:355 328 311, e-mail:sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32 Váš dopis

Více

Příloha č. 1 - Vakcinační centra

Příloha č. 1 - Vakcinační centra MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 1 - Vakcinační centra Praha + Středočeský kraj Fakultní nemocnice Na Bulovce Budínova 2 180 81 Praha 8 266 082 256 Fakultní Thomayerova nemocnice Vídeňská

Více

Akreditační standardy a jejich naplňování pro oblast výživy

Akreditační standardy a jejich naplňování pro oblast výživy Akreditační standardy a jejich naplňování pro oblast výživy Bc. Markéta Zemanová,DiS. OLV FNKV Praha Dietní výživa 2017 Úvod Součástí zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

Více

Pravidelný výstup z registru ReMuS

Pravidelný výstup z registru ReMuS Pravidelný výstup z registru ReMuS Export dat ke dni 31. 12. 2014 souhrnná zpráva V Praze dne 6. března 2015 Obsah 1 Úvod... 3 2 Výsledky... 4 2.1 Demografické údaje... 6 2.1.1 Pohlaví... 6 2.1.2 Věk v

Více

STATISTICKÁ ROČENKA dialyzační léčby v České republice v roce 2009

STATISTICKÁ ROČENKA dialyzační léčby v České republice v roce 2009 Česká nefrologická společnost STATISTICKÁ ROČENKA dialyzační léčby v České republice v roce 2009 Za Českou nefrologickou společnost ve spolupráci s firmou ProDos zpracovali: doc. MUDr. Ivan Rychlík, CSc.,

Více

Zkušenosti z chirurgickou léčbou karcinomu prostaty. Broďák M. Urologická klinika LFUK a FN Hradec Králové

Zkušenosti z chirurgickou léčbou karcinomu prostaty. Broďák M. Urologická klinika LFUK a FN Hradec Králové Zkušenosti z chirurgickou léčbou karcinomu prostaty Broďák M. Urologická klinika LFUK a FN Hradec Králové www.urologie-hk.cz Úvod Nejčastější zhoubný nádor u mužů (mimo nádorů kůže) Narůstající incidence,

Více

PROBLEMATIKA FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÉ NEMOCNIČNÍ PÉČE U DĚTÍ S ŽIVOT LIMITUJÍCÍM ONEMOCNĚNÍM

PROBLEMATIKA FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÉ NEMOCNIČNÍ PÉČE U DĚTÍ S ŽIVOT LIMITUJÍCÍM ONEMOCNĚNÍM PROBLEMATIKA FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÉ NEMOCNIČNÍ PÉČE U DĚTÍ S ŽIVOT LIMITUJÍCÍM ONEMOCNĚNÍM Hrdlička R. 1)., Dušek L. 2), Mojžíšová M. 3), Sklenář M. 4) 1) Dětské oddělení Oblastní nemocnice Kolín a.s.

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Chřipka ve zdravotnickém zařízení v sezóně 2012/2013

Chřipka ve zdravotnickém zařízení v sezóně 2012/2013 Chřipka ve zdravotnickém zařízení v sezóně 2012/2013 Alena Olexová HS hl. m. Prahy 20.mezinárodní konference Nemocniční epidemiologie a hygiena Brno 24.-25.9.2013 Chřipková sezóna 2012/2013 v Praze Praha

Více

MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R o č n í k 2001 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: Kč OBSAH METODICKÁ OPATŘENÍ 6. Spádovost lůžkových zdravotnických zařízení v hlavním městě Praze (akutní lůžková

Více

Patient s hemato-onkologickým onemocněním: péče v závěru života - umírání v ČR, hospicová péče - zkušenosti jednoho pracoviště

Patient s hemato-onkologickým onemocněním: péče v závěru života - umírání v ČR, hospicová péče - zkušenosti jednoho pracoviště Patient s hemato-onkologickým onemocněním: péče v závěru života - umírání v ČR, hospicová péče - zkušenosti jednoho pracoviště Jindřich Polívka 1, Jan Švancara 2 1 Hospic Dobrého Pastýře Čerčany 2 Institut

Více

Velcade. Statistická analýza 27 pacientů

Velcade. Statistická analýza 27 pacientů Velcade Statistická analýza 27 pacientů Pacienti začínající s léčbou Velcade v roce 29 Celkový počet záznamz znamů N = 27 Havířov N = 15 55.6 % 11.1 % Pelhřimov N = 3 Opava N = 3 11.1 %. % 11.1 % 11.1

Více

Vznik NEKUŘÁCKÉ NEMOCNICE ve FN Hradec Králové

Vznik NEKUŘÁCKÉ NEMOCNICE ve FN Hradec Králové Vznik NEKUŘÁCKÉ NEMOCNICE ve FN Hradec Králové Jana Kudelová, Michal Poddaný - studenti LF UK HK Michal Uher IBA LF MUNI Brno Vladimír Koblížek Plicní klinika FN HK Pozor - kouření není pouhý zlozvyk Agenda

Více

Kontinuita péče o nevyléčitelně nemocného dětského pacienta - od nemocnice po domácí prostředí. irena závadová domácí hospic Cesta domů

Kontinuita péče o nevyléčitelně nemocného dětského pacienta - od nemocnice po domácí prostředí. irena závadová domácí hospic Cesta domů Kontinuita péče o nevyléčitelně nemocného dětského pacienta - od nemocnice po domácí prostředí irena závadová domácí hospic Cesta domů dívka 8 let nádorové onemocnění léčené kombinovanou protinádorovou

Více

Význam UZ a EKG navigace při zavádění centrálních žilních vstupů

Význam UZ a EKG navigace při zavádění centrálních žilních vstupů Význam UZ a EKG navigace při zavádění centrálních žilních vstupů Maňásek V., Sirotek L., Charvát J., Chovanec V. 7.9.2017 Komplexní onkologické centrum Nový Jičín Klinika operační onkologie MOÚ Brno Jednotka

Více

2014 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV

2014 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Parenterální výživy pro terapii ve vlastním sociálním prostředí 2 Parenterální výživy pro domácí terapii Výsledky revize za období 2011 a 2012 Jitka Pavlíková XXX. Mezinárodní kongres SKVIMP Hradec Králové

Více

USNESENÍ č. 39 ze 4. schůze, konané dne 13. listopadu 2002

USNESENÍ č. 39 ze 4. schůze, konané dne 13. listopadu 2002 Parlament České republiky Poslanecká sněmovna výbor pro sociální politiku a zdravotnictví 4. volební období 2002 USNESENÍ č. 39 ze 4. schůze, konané dne 13. listopadu 2002 k návrhu státního rozpočtu na

Více

Iktové centrum Nemocnice Znojmo - naše zkušenosti s mezioborovou spoluprácí v péči o pacienty s CMP

Iktové centrum Nemocnice Znojmo - naše zkušenosti s mezioborovou spoluprácí v péči o pacienty s CMP Iktové centrum Nemocnice Znojmo - naše zkušenosti s mezioborovou spoluprácí v péči o pacienty s CMP MUDr. Zdeněk Monhart, Ph.D. zástupce ředitele pro LPP, Nemocnice Znojmo MUDr. Vladislav Kopecký, MUDr.

Více

Projekty schválené ŘO IROP k poskytnutí dotace v 5. výzvě "VYSOCE SPECIALIZOVANÁ PÉČE V OBLASTECH ONKOGYNEKOLOGIE A PERINATOLOGIE"

Projekty schválené ŘO IROP k poskytnutí dotace v 5. výzvě VYSOCE SPECIALIZOVANÁ PÉČE V OBLASTECH ONKOGYNEKOLOGIE A PERINATOLOGIE Projekty schválené ŘO IROP k poskytnutí dotace v. výzvě "VYSOCE SPECIALIZOVANÁ PÉČE V OBLASTECH ONKOGYNEKOLOGIE A PERINATOLOGIE" Pořadí CZ.../././_/ FN Brno modernizace onkogynekologického centra Fakultní

Více

EPOSS - co jsme (možná) dosud nevěděli? EPOSS lessons learned

EPOSS - co jsme (možná) dosud nevěděli? EPOSS lessons learned EPOSS - co jsme (možná) dosud nevěděli? EPOSS lessons learned M. Matějovič on behalf of EPOSS investigators Projekt EPOSS (Data-based evaluation and prediction of outcome in severe sepsis) multicentrický

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

Implementace klinických protokolů ve fakultní nemocnici případová studie

Implementace klinických protokolů ve fakultní nemocnici případová studie 17. 18. května 2018 Implementace klinických protokolů ve fakultní nemocnici případová studie MUDr. Ing. Daniel Hodyc, Ph.D. Advance Healthcare Management Institute ČESKÁ REPUBLIKA Výchozí situace Klinika

Více

Úloha nemocniční epidemiologie v prevenci infekcí v intenzivní péči. MUDr. Eva Míčková

Úloha nemocniční epidemiologie v prevenci infekcí v intenzivní péči. MUDr. Eva Míčková Úloha nemocniční epidemiologie v prevenci infekcí v intenzivní péči MUDr. Eva Míčková Intenzivní péče a infekce spojené se zdravotní péčí Jednotka intenzivní péče (JIP), anglicky intensive care unit (ICU),

Více

USNESENÍ č. 198 z 30. schůze dne 11. listopadu 2004

USNESENÍ č. 198 z 30. schůze dne 11. listopadu 2004 Parlament České republiky Poslanecká sněmovna výbor pro sociální politiku a zdravotnictví 4. volební období 2004 USNESENÍ č. 198 z 30. schůze dne 11. listopadu 2004 k návrhu státního rozpočtu na rok 2005

Více

98/2012 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 22. března 2012

98/2012 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 22. března 2012 98/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o zdravotnické dokumentaci Změna: 236/2013 Sb. Změna: 364/2015 Sb. Změna: XXX/2017 Sb. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o

Více

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Formulář: Vstupní parametry Rok narození Věk Pohlaví Kouření o Kuřák o Bývalý kuřák o Nekuřák Hmotnost pacienta v době diagnózy (kg) Hmotnost pacienta v době

Více

Cílený screening kolorektálního karcinomu u diabetiků 2. typu a osob s kardiovaskulárním rizikem

Cílený screening kolorektálního karcinomu u diabetiků 2. typu a osob s kardiovaskulárním rizikem Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Interní klinika Cílený screening kolorektálního karcinomu u diabetiků 2. typu a osob s kardiovaskulárním

Více

ARO. Nemocnice Havlíčkův Brod

ARO. Nemocnice Havlíčkův Brod ARO Nemocnice Havlíčkův Brod Dělení žilních vstupů Podle předpokládané doby zavedení: Krátkodobé periferní žilní kanyla - 72-96 hodin centrální žilní katetr - 1-3 týdny Střednědobé midline - 1-3 měsíce

Více

Česká nefrologická společnost. dialyzační léčby

Česká nefrologická společnost. dialyzační léčby Česká nefrologická společnost STATISTICKÁ ROČENKA dialyzační léčby v České republice v roce 2009 Za Českou nefrologickou společnost ve spolupráci s firmou ProDos zpracovali: doc. MUDr. Ivan Rychlík, CSc.,

Více

Sledování dětí exponovaných intrauterinně anti- TNFa léčbě

Sledování dětí exponovaných intrauterinně anti- TNFa léčbě Sledování dětí exponovaných intrauterinně anti- TNFa léčbě 1 Dana Ďuricová, 1 Eva Dvořáková, 2 Jana Koželuhová, 3 Pavel Kohout, 1,5 Katarína Mitrová, 4 Marianna Durilová, 5 Kristýna Zárubová, 5 Ondřej

Více