Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC. MS Power Point

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC. MS Power Point"

Transkript

1 Šklení bsluhy PC stručný manuál bsluhy pr pužívání PC MS Pwer Pint 1

2 Úvd - PwerPint K čemu se prgram PwerPint pužívá? Při prezentaci, kdy přednášející pr psílení účinku svých slv prmítá snímky, které si vytvřil v prezentačním prgramu, přím na brazvce pčítače neb přes panel LCD na prmítacím plátně. Takvá prezentace se může vládat ručně neb běžet autmaticky. S takt připravenu prezentací můžete pdávat psluchačům zprávy výsledcích, úklech, plánech neb cílech firmy, infrmvat je Vašich prjektech a jejich vývji, prpagvat své výrbky, služby, vést výuku či šklení, 1. Ovládání prgramu 2.1 Spuštění prgramu Nejčastěji spuštíme prgram PwerPint dvěma způsby Ve startvací nabídce prgramu Windws se bjeví ikna s názvem Micrsft PwerPint Na pracvní plše si vytvříme zástupce prgramu Micrsft PwerPint 2.2 Způsby vytvření prezentace P spuštění nám dává prgram Micrsft PwerPint na výběr 4 mžnsti: Otevřít existující prezentaci umžňuje vybrat jednu z prezentací, které jste vytvřili již dříve a dále na ní pracvat neb ji tisknut, prmítat, Prázdná prezentace nejnárčnější, ale má tu výhdu, že tvůrce si může vypracvat d začátku vše tak, jak mu t vyhvuje Se šablnu umžňuje zvlit si jak pdklad pr Vaši prezentaci jednu z připravených šabln (vzrvých prezentací) Stručný průvdce napůl autmatický způsb vytvření prezentace. PwerPint Vám plží něklik dtazů na téma, frmu a způsby publikvání a sám připraví prezentaci 2

3 2.3 Vzhled kna prgramu PwerPint Hlavní nabídka bsahuje příkazy, které je prgram schpen prvést a jsu pdle pvahy uspřádané d nabídek, z nichž si můžeme vybírat Standardní panel nástrjů bsahuje becně nejpuživanější tlačítka Panel nástrjů frmát pr frmátvání textu Stavvý řádek infrmace k aktualni situaci čísl a pčet snímků, název šablny, Okn prezentace se snímkem Panel kreslení Prstr pr pznámky Nabídka rzlžení snímku 2.4 Základní zbrazení prezentace Vlbu určitéh zbrazení vlivňujeme, c a jak z prezentace vidíme a jaké činnsti s ní můžeme prvádět. Z nabídky ZOBRAZIT vyberte Nrmální je vidět puze jeden vybraný snímek. Umžňuje prvádět jakékli úpravy snímku, tj. psát, měnit, frmátvat text, Řazení snímků lze vidět celu prezentaci najednu snímky jsu zmenšené vedle sebe. Je mžn měnit přadí snímků, přechdvé efekty, Uknčení prgramu Práci v PwerPintu uknčíte bvyklým způsbem KONEC z nabídky SOUBOR Zavíracím tlačítkem kna PwerPint Klávesvu zkratku ALT+F4 Pkud máte rzpracvanu prezentaci a neulžili jste ji, PwerPint Vás na tut skutečnst upzrní kénkem s dtazem ULOŽIT ZMĚNY DO PREZENTACE 3

4 2. Základy práce s prezentacemi 3.1 Vytvření nvé prezentace P spuštění nabízí PwerPint autmaticky tři mžnsti, kterých jsme se zmínili už dříve. Chcete-li vytvářet další prezentace v průběhu práce, zvlte z nabídky SOUBOR plžku NOVÝ a z nabídky si vyberete nejvhdnější prezentaci. 3.2 Ulžení prezentace Ulžení prezentace se prvede příkazem ULOŽIT z nabídky SOUBOR V kénku ULOŽIT DO vybereme vhdnu slžku(na disku, disketě), kam chceme prezentaci ulžit Zde napíšeme název Vaší prezentace Klepneme na tlačítk ULOŽIT 3.3 Práce se snímky Vytvření snímku Ptřebujete-li d prezentace vlžit další snímek zadejte NOVÝ SNÍMEK z nabídky SOUBOR neb klepněte na iknu ze Standardníh panelu. Nvý snímek se zařadí za aktuální. Před samtným vlžením se bjeví dialgvé kn, z něhž si můžete vybrat jedn z autmatických rzvržení snímku Práce s více snímky Prvedení některých úprav a nastavení pr více snímků je mžn prvést v nabídce Zbrazení a Řazení snímků neb klepnut na iknu v levé dlní části brazvky. Se snímky lze prvádět tyt perace: Přesun, kpírvání a duplikvání snímku Snímek značíme tak, že něj klepneme LTM, více snímku-navíc držíme klávesu SHIFT Kpírvání pužijeme,chceme-li mít snímek v prezentaci vícekrát neb jak základ pr tvrbu snímku pdbnéh a t tak, že v zbrazení řazení snímků držíme klávesu CTRL a LTM táhneme snímek na pžadvané míst. Můžeme pužít i PTM, pmcí kteréh přetáhneme snímek a na pžadvaném místě vybereme z menu mžnst kpírvat Jednduše lze kpírvat snímky i mžnstí DUPLIKOVAT, kteru vybereme z nabídky ÚPRAVY neb kmbinací kláves CTRL+D 4

5 Přesun snímku na nvé míst prvedeme tak že značíme snímek a za držení LTM h přesuneme na nvé míst Odstranění snímku Odstranit nepvedený snímek lze v kterémkli zbrazení pmcí nabídky ÚPRAVY a ODSTRANIT SNÍMEK neb v zbrazení ŘAZENÍ SNÍMKŮ jej značíme a stiskneme klávesu DELETE Změna rzvržení snímku Příkazem ROZVRŽENÍ SNÍMKU z nabídky FORMÁT je mžné změnit dsavadní rzvržení snímku.všechny htvé bjekty zůstanu na snímku a v případě ptřeby je mžn je přeuspřádat tak, aby se nepřekrývaly Změna pzadí snímku Pzadí snímku je prázdná plcha snímku, na níž se vrství statní bjekty.pzadí každéh snímku lze měnit. Z nabídky FORMÁT vyberte POZADÍ Klepněte na šipku a vyberte jaký druh pzadí chcete: Nabízenu barvu Vlastní barvu z Další barvy Neb Vzhled výplně: Přechd barev Textura brázek Pužít pr všechny snímky Pužít pr jeden snímek Nastavení a kpírvání barevnéh schématu snímku Barevné schéma, kterým se snímek řídí je dán šablnu, kteru jste si zvlili pr prezentaci. Pkud chceme snímek barevně změnit, můžeme vybrat jiné NÁVRH SNÍMKU z nabídky FORMÁT KLEPNEME na iknu ze Standardníh panelu a vybereme z nabídky Nastavení přechdvých efektů a sestavvání textu snímku Je kmbinace brazvéh a zvukvéh efektu při střídání snímků a bude ppsán pzději Skrytí snímku Snímky, jejichž vhdnsti pr připravenu prjekci nejste přesvědčeni, můžete nastavit jak skryté.ten zůstane dále sučástí prezentace, bude vidět ve všech zbrazeních, ale při prjekci bude přeskčen. Skrytí snímku v prezentaci prvedeme takt: Označíme snímek který chceme skrýt v nabídce Prezentace klepněte na příkaz Skrýt snímek. V zbrazení Řazení snímků vyberte snímek, který chcete skrýt, a ptm klepněte na tlačítk Skrýt snímek Čísl tht snímku se zbrazí v přeškrtnutém rámečku 5

6 4. Psaní a kreslení 4.1 Textvé bjekty Práce s textem je v PwerPintu velmi snadná.můžete psát d připravených rámečků neb d nakreslených tvarů.stačí klepnut a psát, aktuální plhu v textu Vám určuje blikající kurzr. Úpravy, značvání a frmátvání textu je v PwerPintu stejné jak např v textvém editru Wrd. Rvněž kpírvání a přesun textu je stejný jak v každém jiném prgramu ( např přes Úpravy a kpírvat neb vlžit, neb přes ikny, ppř. pmcí pravéh tlačítka myši neb přes klávesvé zkratky CTRL+C, CTRL+V) Rvněž můžeme měnit řádkvání z nabídky FORMÁT a ŘÁDKOVÁNÍ. Lze také měnit zarvnávání dstavců a t vlev, vprav, na střed a d blku. Na panelu nástrjů FORMÁT najdeme k tmut určená tlačítka. 4.2 Kreslení Kreslit různé grafické bjekty lze pmcí panelu nástrjů KRESLENÍ Pr kreslení základních tvarů, jak je čára, kruh, elipsa, bdélník klepneme na panelu na jeh symbl a tažením myši na plše vytvříme pžadvaný tvar i velikst.. Pr kreslení grafických brazců jak jsu hvězdy, tlusté šipky, trjúhelníky, kvádry, ppisky nám služí autmatické tvary. Pužijeme panel AUTOMATICKÉ TVARY a pstupujeme stejně jak u kreslení základních tvarů. 4.3 Úprava bjektů Objekt je textvý rámeček, nakreslený brazec a také bjekty vlžené z jiných aplikací ( tabulky, grafy, brázky, ). Označení - před prvedením jakékli perace je ptřeba bjekt značit. T se prvede klepnutím LTM d bjektu a klem bjektu se bjeví manipulační úchyty. Přesun neb kpírvání, pužijeme stejné pstupy jak např. při kpírvání textu. Odstranění bjektu - značíme jej a zmačkneme klávesu DELETE. Změna tvaru a veliksti tvar bjektu můžeme měnit tažením myši za vhdný úchyt pžadvaným směrem Změna veliksti při zachvání tvaru sučasně s tažením myši držte klávesu SHIFT Změna veliksti při zachvání plhy středu Sučasně s tažením myši držte klávesu CTRL Zachvání plhy středu i tvaru bjektu držte CTRL+SHIFT při tažení myši Tvar se mění tažením úchytu 6

7 Výplně, brysy, stín pužívá se přednastavených barev. Při je mžn pužít panel KRESLENÍ. Přadí překrývání - kreslíme-li neb vkládáme nvé bjekty, PwerPint je vlží jak další vrstvu na pzadí snímku, nejnvější bjekt je tedy v ppředí a ma-li nastavenu neprůhlednu výplň, překrývá pzadí a všechny dříve nakreslené bjekty. Prt PwerPint nabízí nástrje, z jejichž pmcí lze tt přadí měnit. K převrstvení služí část nabídky KRESLENÍ Přenést dpředu přenese bjekt d ppředí, tj překryje vše statní Přenést dzadu přenese bjekt zcela d pzadí, bude překrytý statními bjekty Přenést blíž přenese bjekt jednu vrstvu d ppředí Přenést dál jednu vrstvu dpředu Seskupvání čast bývá výhdné něklik bjektů pdbnéh typu a stejnéh frmátu seskupit. S takvu skupinu se ptm velmi dbře pracuje, prtže se chvá jak jediný bjekt a je mžné ji přesunvat, kpírvat apd. bez neustáléh značvání všech kmpnentů. Nejprve značíme všechny bjekty držíme SHIFT a sučasně na bjekty ťukáme LTM. Pak zadáme z nabídky KRESLENÍ příkaz SESKUPIT. Z něklika bjektů takt vytvříme jeden Chceme-li znvu bjekty ddělit pužijeme příkaz ODDĚLIT z nabídky KRESLENÍ 5. Vkládání bjektů Vkládání bjektů nám umžní vlžit d prezentace jednduché brázky z ClipArtu, internetu neb vkládat tabulky, grafy atd. 5.1 Vkládání ClipArtu Už při vkládání nvéh snímku d prezentace si můžeme vybrat autmatické rzlžení prezentace s brázkem vlžíme ClipArt tak, že pklepeme LTM na iknu v panelu kreslení, není-li tam tak LTM na VLOŽIT OBRÁZEK KLIPART Odstranění brázku - pkud se mi vlžený brázek nebude líbit a budu h chtít dstranit stačí jej klepnutím LTM značit a zmáčknut klávesu DELETE 5.2 Vkládání brázků z internetu Na internetu se nachází spusta brázků, kterými můžete vaši prezentaci vylepšit. Pstup vkládání těcht brázků je následující. Na internetu najdeme příslušný brázek Např. tent a klepneme na něj PRAVÝM tlačítkem myši a z menu vyberu mžnst KOPÍROVAT 7

8 5.3 Vkládání grafu Graf by se měl v prezentaci bjevit tam, kde je třeba názrně a přehledně znázrnit časvý vývj určitých hdnt( např. růstu pdílu firmy na trhu ).Tehdy psluží graf lépe než tabulka. Pr vkládání grafů můžeme pužít dva základní způsby: Graf si vyrbíme v jiném prgramu např. MS Excelu a d prezentace jej přeneseme jak brázek Ke vkládání grafů služí přím v PwerPintu funkce GRAF z nabídky VLOŽIT klepněte na iknu ze Standardníh panelu a vybereme vhdné rzlžení snímku Na snímku se bjeví graf a kénk s datvu tabulku.tat tabulka bsahuje vzrvé údaje na jejichž základě se mění graf. Hrní řádek a levý slupec tabulky služí pr ppis hdnt a také se přenáší d grafu. Vytvřený graf nemusí vždy nejvhdnějším způsbem vykreslvat vaše data. Můžeme prt vybrat jiný typ grafu a t tak, že d grafu klepneme pravým tl. myši a vybereme TYP GRAFU, který nám nejlépe vyhvuje 8

9 6. Předvádění prezentací Vytvřenu prezentaci můžete prmítat na brazvce pčítače neb na prjektru, atd. Lze jí nastavit ruční či autmatický režim. LTM klepneme na menu PREZENTACE a NASTAVIT PREZENTACI Vybereme, které snímky v prezentaci pužijeme Vybereme, způsb přechdu na další snímek 6.1 Ruční prezentace V NABÍDCE prezentace vyberte nabídka SPUSTIT PREZENTACI neb stiskneme klávesu F5 neb iknu v levé dlní části brazvky. Přechd na další snímek se prmítne p stisknutí klávesy ENTER neb p zmačknutí LTM Uknčení prezentace p psledním snímku je autmatické, chceme-li uknčit prezentaci dříve zmačkneme klávesu ESC 6.2 Načasvání snímků k autmatické prjekci V nabídce prezentace vybereme nabídku přechd snímku, kde můžeme nadefinvat efekt přechdu, rychlst přechdu, jestli chceme přechd na další snímek pmcí myši neb sčasváním a jak velkým a také jestli tt bude pužit u jednh snímku neb u všech 9

10 6.3 Animace bjektů Pr živení prezentace, je výhdné pužívat animaci bjektů KLEPNEME na iknu ze Standardníh panelu a vybereme z nabídky ANIMAČNÍ SCHÉMATA k pdrbnějšímu nastavvání efektů animace zejména u bjektů (brázky, grafy, ) můžeme přidat efekt pmcí, kteru získáme klepnutí pravým tlačítkem myši d zvlenéh bjektu 10

11 7. Tisk prezentací Vše c jste v PwerPintu vytvřili je mžné vytisknut např. na flie a ptm prmítnut např. na zpětném prjektru.tisk se zadáním pdrbnstí c a jak chcete vytisknut, prvedeme výběrem příkazu TISK z nabídky Subr. Mžn vybrat jaký tiskvý výstup pžadujeme 11

SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Tabulkový kalkulátor MS Excel TABULKOVÉ KALKULÁTORY PROGRAM MS EXCEL

SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Tabulkový kalkulátor MS Excel TABULKOVÉ KALKULÁTORY PROGRAM MS EXCEL SOŠS a SOU Kadaň Šklení SIPVZ Tabulkvý kalkulátr MS Excel TABULKOVÉ KALKULÁTORY PROGRAM MS EXCEL 2005 SOŠS a SOU Kadaň Šklení SIPVZ Tabulkvý kalkulátr MS EXCEL OBSAH TABULKOVÉ KALKULÁTORY...4 PROGRAM MS

Více

P r o j e k t Učitel ONLINE

P r o j e k t Učitel ONLINE P r j e k t Učitel ONLINE CZ.1.07/1.1.06/02.0092 Gymnázium Dr. J. Pekaře, Mladá Bleslav, Palackéh 211 Splečná část pr všechny metdické skupiny Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Bleslav, prjekt Učitel ONLINE

Více

Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive.

Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive. Verze 6.1, 8/2008 Uživatelský manuál WebActive s.r..,hviezdslavva 16, 400 03 Ústí nad Labem www.webactive.cz - inf@webactive.cz Úvd Cntent Management Server WebJet (dále jen CMS WebJet) je systém pr ucelenu

Více

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka DOCHÁZKA Autmatizvaný dcházkvý a přístupvý systém Verze 3.xx Uživatelská příručka RON Sftware spl. s r.. Nám. Budvatelů 1405 735 06 Karviná - Nvé Měst tel.: +420 596 312 827, +420 596 317 877, fax : +420

Více

SMART Notebook 11. Operační systémy Windows

SMART Notebook 11. Operační systémy Windows SMART Ntebk 11 Operační systémy Windws Uživatelská příručka Pr zbrazení nápvě dy k sftwaru SMART Ntebk na svém mbilním telefnu neb jiném mbilním zařízení naskenujte následující QR kód. Upzrnění chranných

Více

NET Genium. Příručka administrátora

NET Genium. Příručka administrátora NET Genium Příručka administrátra Verze: 1.0 Datum: 2.9.2013 Autr: Bc. Michael Kupka, +420 242 441 548, michael.kupka@netgenium.cm Splečnst: NetGenium s.r.., www.netgenium.cm 1/91 Histrie změn Autr Datum

Více

Logistika, sklady, fakturace a distribuce v IS. Vzdělávací modul. - 1 - Logistika, sklady, fakturace a distribuce v IS

Logistika, sklady, fakturace a distribuce v IS. Vzdělávací modul. - 1 - Logistika, sklady, fakturace a distribuce v IS - 1 - Lgistika, sklady, fakturace a distribuce v IS Vzdělávací mdul Lgistika, sklady, fakturace a distribuce v IS - 2 - Lgistika, sklady, fakturace a distribuce v IS Obsah 1. Naplnění základních číselníků...

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 PwerPint a Access v příkladech Pachner - p výběru tématickéh celku se bjeví kn se zadáním úlhy: ppis jedntlivých dílčích krků p animvaných tázkách jedntlivých dílčích krků uživatel abslvuje test na prvěření

Více

PŘÍPRAVA A PLÁNOVÁNÍ V PROJEKTOVÉM CYKLU

PŘÍPRAVA A PLÁNOVÁNÍ V PROJEKTOVÉM CYKLU PŘÍPRAVA A PLÁNOVÁNÍ V PROJEKTOVÉM CYKLU úvd d využití sftwarvých prstředků ZPRACOVAL: Tmáš Tžička tzicka@mybx.cz Vypracván s pdpru: Wikipedia; Stránky svbdném sftware www.gnu.cz; Staníček, Hajkr Řízení

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-5 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, 18. ledna 2013 dstáváte nvu verzi

Více

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze: 1.1 Účinnst d: 1. 12. 2012 Ministerstv pr místní rzvj ČR Starměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze:

Více

Software602 Print2PDF X

Software602 Print2PDF X Instalační příručka Vytvřen dne: 7.11.2012 Aktualizván: 5.6.2013 2012 Sftware602, a.s. Obsah Ptřebný sftware... 3 Instalace Webvéh serveru IIS... 3 Instalace webvé aplikace Web service... 4 Instalace certifikátů...

Více

Microsoft PowerPoint 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS.

Microsoft PowerPoint 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Microsoft PowerPoint 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Loga - Office a PowerPoint Autor této příručky si neklade za cíl detailně popsat všechny funkce tvůrce prezentací PowerPoint,

Více

Microsoft Offi ce 365 a Windows Intune. Prodejní příručka Vydání září 2011

Microsoft Offi ce 365 a Windows Intune. Prodejní příručka Vydání září 2011 Micrsft Offi ce 365 a Windws Intune Prdejní příručka Vydání září 2011 Office 365 jsu sftwarvé prdukty pr kancelářsku prduktivitu nabízené frmu předplacených služeb pskytvaných v tzv. cludu. Zahrnují služby

Více

Microsoft Online Services. Office 365 Windows Intune CRM Online. Prodejní příručka Vydání srpen 2012

Microsoft Online Services. Office 365 Windows Intune CRM Online. Prodejní příručka Vydání srpen 2012 Micrsft Online Services Office 365 Windws Intune CRM Online Prdejní příručka Vydání srpen 2012 Micrsft Office 365 jsu sftwarvé prdukty pr kancelářsku prduktivitu nabízené frmu předplacených služeb pskytvaných

Více

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Prezentace, program MS PowerPoint PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint 2005 OBSAH CO JE TO PowerPoint...3 PREZENTACE...3 MO NOSTI PUBLIKOVÁNÍ PREZENTACÍ...3 K ÈEMU PREZENTACE

Více

PowerPoint základní ovládání a práce v programu

PowerPoint základní ovládání a práce v programu Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační a komunikační technologie 1. a 2. (dle oboru vzdělávání) Ing. Andrea Modrovská Název zpracovaného celku: Software pro tvorbu prezentací Březen 2013 PowerPoint

Více

Stahujte si nové verze sami z internetu

Stahujte si nové verze sami z internetu CSH spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-4 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz 10. ledna 2008 Vážení uživatelé, dstáváte nvu verzi

Více

Aktualizace služeb Office 365

Aktualizace služeb Office 365 Aktualizace služeb pr Office 365 pr prfesinály a menší firmy (P1) Říjen 2012 Nvé funkce Office Web Apps v SharePintu Nejnvější aktualizace služby SharePint Online přináší nvé funkce pr webvé aplikace Office

Více

Microsoft Office POWERPOINT 2003. METODICKÁ PŘÍRUČKA pro výuku. V rámci vzdělávacích kurzů projektu Stejná šance na vzdělávání

Microsoft Office POWERPOINT 2003. METODICKÁ PŘÍRUČKA pro výuku. V rámci vzdělávacích kurzů projektu Stejná šance na vzdělávání V rámci vzdělávacích kurzů projektu Stejná šance na vzdělávání METODICKÁ PŘÍRUČKA pro výuku TVORBA PREZENTACÍ POMOCÍ PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Tento projekt byl podpořen v rámci OP Praha

Více

1. Definice os, typy os, služby a vrstvy, systémová volání, virtuální počítač Typy OS: Vrstvy: Služby: Systémová volání:

1. Definice os, typy os, služby a vrstvy, systémová volání, virtuální počítač Typy OS: Vrstvy: Služby: Systémová volání: 1. Definice s, typy s, služby a vrstvy, systémvá vlání, virtuální pčítač Definice: -sftwarvá nadstavba HW -splečně s hw představuje virtuální pčítač -je rzhraním mezi živitelem a systémem (laik, efektivní

Více

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST EXPERIMENTÁLNÍ PROCESOROVÁ ARCHITEKTURA ATTOWPU 0.9 Tmáš Mariančík Kpřivnice 2011 STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obr SOČ: 18 infrmatika Experimentální prcesrvá archiketura

Více

Přednáška - DATABÁZOVÉ SYSTÉMY

Přednáška - DATABÁZOVÉ SYSTÉMY Přednáška - DATABÁZOVÉ SYSTÉMY Osnva prezentace 1. Data a jejich struktura 2. Databáze 3. Systém řízení báze dat 4. Databázvý systém (DBS) 5. Představitelé mdelů dat 6. Nrmalizace dat 7. Dtazvací jazyk

Více

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma...

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma... [Zadejte text.] Obsah 1 WORD... 5 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5 1.2 Práce s textem... 5 1.3 Formátování ve Wordu... 7 1.3.1 Formátování písma... 7 1.3.2 Formátování odstavce... 8 1.4 Odrážky a číslování...

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Výběrvé řízení v rámci prjektu Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a POKYNY PRO UCHAZEČE 1 Prjekt je splufinancván

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

Základy práce v textovém editoru Microsoft Word. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Základy práce v textovém editoru Microsoft Word. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Základy práce v textovém editoru Microsoft Word Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 2012 Obsah 1. Vzhled a ovládání aplikace Word 2010... 3 2. Vytvoření a uložení

Více

Vykazování dat prostřednictvím SDNS Web Services

Vykazování dat prostřednictvím SDNS Web Services Sekce infrmatiky Odbr infrmačních systémů Vykazvání dat prstřednictvím SDNS Web Services Příručka uživatele (prgramátra) verze 1.8 Autr: Zdeněk Teska (NESS Czech s.r..) Jiří Smlík (ČNB) prsinec 2012 Vykazvání

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více