Nastavení firewallu pro AVG 7.5

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nastavení firewallu pro AVG 7.5"

Transkript

1 Nastavení firewallu pr AVG 7.5 Revize dkumentu 75.2 ( ) Cpyright GRISOFT, s.r.. Všechna práva vyhrazena. Tent prdukt pužívá RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algrithm, Cpyright (C) , RSA Data Security, Inc. Created Tent prdukt bsahuje kód knihvny C-SaCzech, Cpyright (c) Jarmír Dleček Tent prdukt pužívá kmpresní knihvnu zlib Cpyright (C) Jean-lup Gailly and Mark Adler Všechny statní bchdní značky jsu majetkem jejich registrvaných vlastníků.

2 2 Obsah 1. Úvd Brána firewall pr Windws XP (Centrum zabezpečení) Keri Persnal Firewall Zne Alarm Pr Micrsft ISA Server Agnitum Outpst Firewall Sygate Persnal Firewall Keri Winrute Firewall Technická pdpra... 31

3 3 1. Úvd Máte-li na svém pčítači nainstalván AVG a sučasně pužíváte firewall, mhu nastat prblémy při desílání / přijímání ů neb při stahvání aktualizací AVG. Tent průvdce ppisuje nastavení parametrů firewall pžadvané pr zpřístupnění všech funkcí AVG. Dkument zahrnuje knfigurační instrukce a dpručení k následujícím typům firewallů: Brána firewall pr Windws XP (Centrum zabezpečení) Keri Persnal Firewall Zne Alarm Pr firewall Micrsft ISA Server Agnitum Outpst Firewall Sygate Persnal Firewall Keri Winrute Firewall

4 4 2. Brána firewall pr Windws XP (Centrum zabezpečení) Za nrmálních pdmínek je výchzí knfigurace Brány firewall pr Windws XP nastavena tak, že nedchází ke klizi s knfigurací prgramu AVG. Pravděpdbně se s žádnými prblémy nesetkáte. Pkud k tmu však djde, pstupujte následvně: Knfigurace Brány firewall pr Windws XP Otevřete dialgvé kn knfigurace Windws Firewall: Start / Nastavení / Ovládací panel / Brána Firewall. Na zálžce Obecné věřte, že není vybrána plžka Nepvlvat výjimky. Definujte výjimky Přejděte na zálžku Výjimky, kde najdete seznam aplikací, které nemají pvlen přístup k internetu. Je ptřeba pvlit přístup k internetu všem aplikacím AVG. Th dsáhnete značením všech plíček vztažených k jedntlivým AVG aplikacím v seznamu prgramů a služeb (viz následující brázek).

5 5 Pr AVG musí být v seznamu pvleny tyt aplikace: AVG pr Windws AVG Cntrl Center avgemc.exe (puze v případě, že je nainstalván becný scanner AVG EMS) avginet.exe Nejsu-li tyt aplikace v seznamu výjimek uvedeny, je nutné je d něj ručně přidat pmcí tlačítka Přidat prgram (viz předchzí brázek). Přidání nvéh prgramu Nvé dialgvé kn se tevře s nabídku seznamu prgramů, které lze přidat d seznamu výjimek Brány Firewall. Ze seznamu vyberte všechny AVG aplikace a jejich přidání d seznamu výjimek Brány firewall ptvrďte tlačítkem OK (viz následující brázek):

6 6 Pkud v seznamu prgramů dialgu Přidat prgram nenajdete žádné AVG aplikace, je třeba je přidat d seznamu výjimek ručně. Stiskem tlačítka Prcházet tevřete dialg se strukturu adresářů lkálníh disku a vyhledejte uvedené subry (avgw.exe, avgcc.exe, avginet.exe a avgemc.exe) v prgramvém adresáři AVG7 (výchzí nastavení C:\Prgram Files\Grisft\AVG7): Přidání zvlených subrů d seznamu výjimek Brány firewall ptvrďte stiskem tlačítka OK v dialgu Přidat prgram. Vzdálená správa AVG Pkud je stanice, na níž nastavujete knfiguraci AVG, sučástí Vzdálené správy AVG a zárveň je stanice zapjena d Vzdálené správy AVG a připjena k AVG DataCenter;

7 7 je na stanici spuštěn prgram AVGADMIN a AVG TCP Server; je na stanici spuštěn prgram AVGADMIN; je nutné specifikvat, které prty mají být v Bráně firewall pr Windws XP tevřeny. Čísla prtů zadejte v dialgu Přidat prt, který vyvláte stiskem tlačítka Přidat prt a zálžce Výjimky: Je nutné zadat následující čísla prtů:

8 8 3. Keri Persnal Firewall U Keri Persnal Firewall bude pravděpdbně nutné nastavit knfiguraci tak, aby byl AVG (a jeh aplikacím) pvlen připjvat se k internetu (desílat a přijímat data) a spuštět další aplikace (prvádět aktualizaci). Při nastavení knfigurace Keri Persnal Firewall pstupujte takt: Spusťte Keri Persnal Firewall Ve vaší systémvé liště by měla být zbrazena ikna Keri Persnal Firewall ve tvaru štítu. Pklepáním na tut iknu tevřete knfigurační kn Keri Persnal Firewall. Pkud v systémvé liště takvá ikna není, je nutné spustit aplikaci Firewall Engine ve slžce Všechny prgramy / Keri / Persnal Firewall X z hlavníh menu Windws Start. Čísl X značuje verzi prduktu (například 4). Pté již bude ikna Keri Persnal Firewall v systémvé liště přítmna. Síťvá bezpečnst Vlbu plžky Síťvá bezpečnst (levé menu), zálžka Aplikace (hrní menu) zbrazíte přehled prgramů splu s infrmací tm, zda jedntlivé prgramy mají pvlen připjit se k internetu. V tmt seznamu věřte, že všechny aplikace AVG jsu značeny pvlit ve všech plích (Důvěryhdné Příchzí/Odchzí a Internet Příchzí/Odchzí). Zde je seznam aplikací AVG, pr které je třeba pvlit síťvu kmunikaci vždy: avginet.exe aplikace, zajišťující aktualizace AVG z internetu (implicitně umístěna v adresáři Prgram Files/Grisft/Avg7) avgemc.exe Scanner pr antivirvu kntrlu elektrnické pšty (implicitně umístěn v adresáři Prgram Files/Grisft/Avg7) Následující dvě aplikace musí mít pvlen přístup k síti, pkud je stanice sučástí systému Vzdálené správy AVG: avgmsvr.exe kmpnenta Správce událstí AVG (implicitně umístěna v adresáři Prgram Files/Grisft/Avg7) avgcc.exe aplikace AVG Cntrl Center (implicitně umístěna v adresáři Prgram Files/Grisft/Avg7) Knečně, pkud jsu na stanici instalvány hlavní řídící sučásti Vzdálené správy AVG, musí mít síťvu kmunikaci pvleny také tyt aplikace: avgadmin.exe prgram AVGADMIN, hlavní aplikace Vzdálené správy AVG (pkud je prdukt nainstalván, nachází se implicitně v adresáři Prgram Files/Grisft/AvgAdmin7) avgtcpsv.exe aplikace AVG TCP Server systému Vzdálené správy AVG (pkud je prdukt nainstalván, nachází se implicitně v adresáři Prgram Files/Grisft/Avg TCP Server) avginetl.exe aplikace AVG InetLite (pkud je instalvána, nachází se implicitně v adresáři Prgram Files/Grisft/Avg TCP Server)

9 9 Pkud má některá z AVG aplikací zakázán připjvat se k internetu, je nutné změnit její status. Klikněte na knkrétní plžku v seznamu pravým tlačítkem myši a z kntextvéh menu vyberte mžnst Pvlit. Pr ulžení změn v nastavení bezpečnstní plitiky stiskněte tlačítk Pužít v kně Keri Persnal Firewall / Síťvá bezpečnst (pkud změny neulžíte ihned, na ulžení budete psléze dtázáni). Pkud nějaká aplikace AVG na seznamu chybí, bude přidána, jakmile ji spustíte a/neb ve chvíli, kdy se pkusí kmunikvat p síti. V takvém případě se bjeví příslušné varvání systému Keri Persnal Firewall, vztahující se k dané aplikaci AVG:

10 10 Zde klikněte na tlačítk Pvlit a pak bnvte seznam aplikací v kně Keri Persnal Firewall / Síťvá bezpečnst (pmcí tlačítka Obnvit v pravém dlním rhu). Nyní můžete příslušné aplikaci pvlit síťvu kmunikaci tak, jak je ppsán na začátku tét části. Bezpečnst systému Vlbu plžky Bezpečnst systému (levé menu), zálžka Aplikace (hrní menu) zbrazíte přehled prgramů splu s infrmací, zda mají jedntlivé prgramy pvlen spuštět další aplikace (například aktualizace). Ujistěte se, že všechny AVG aplikace mají tut mžnst pvlenu tj. jsu značeny termínem pvlit. Pkud má některá z AVG aplikací zakázán spuštět další aplikace, je nutné změnit její status. Klikněte pravým tlačítkem myši na knkrétní prgram v seznamu a z kntextvéh menu zvlte mžnst Pvlit pr všechna ple (Spuštění, Změna a Spuštění jiných aplikací).

11 11 Pr ulžení změn v nastavení bezpečnstní plitiky stiskněte tlačítk Pužít v kně Keri Persnal Firewall / Bezpečnst systému (pkud změny neulžíte ihned, na ulžení budete psléze dtázáni). Pkud nějaká aplikace AVG na seznamu chybí, bude přidána pté, c se pkusí spustit jinu aplikaci. V takvém případě se bjeví příslušné varvání systému Keri Persnal Firewall, vztahující se k dané aplikaci AVG:

12 Zde klikněte na tlačítk Pvlit a pak bnvte seznam aplikací v kně Keri Persnal Firewall / Bezpečnst systému (pmcí tlačítka Obnvit v pravém dlním rhu). Nyní můžete příslušné aplikaci pvlit příslušné akce tak, jak je ppsán na začátku tét části. 12

13 13 3. Zne Alarm Pr U Zne Alarm Pr bude pravděpdbně ptřebné nastavit knfiguraci tak, aby se aplikace AVG mhly připjvat k internetu (psílat a přijímat data) a spuštět další aplikace (prvádět aktualizace). Chcete-li knfigurvat Zne Alarm Pr, pstupujte následvně: Spusťte Zne Alarm Pr Ve vaší systémvé liště by měla být přítmna ikna ZneAlarm Pr. Pklepáním na tut iknu tevřete knfigurační kn ZneAlarm Pr. Pkud v systémvé liště takvá ikna není, je nutné spustit aplikaci Zne Labs Security ve slžce Všechny prgramy / Zne Labs z hlavníh menu Windws Start. Pté již bude ikna ZneAlarm Pr v systémvé liště zbrazena. Okn Prgram Cntrl Vlbu plžky Prgram Cntrl (levé menu), zálžka Prgrams (hrní menu) zbrazíte seznam prgramů splu s infrmací tm, zda mají tyt prgramy pvlen připjvat se k internetu. V seznamu věřte, že všechny AVG aplikace jsu značeny jak pvlené (zelená značka). Pkud AVG aplikace nemají přístup i internetu pvlen, je třeba změnit jejich status: na pžadvanu plžku klikněte pravým tlačítkem myši a z kntextvéh menu vyberte mžnst cnfirmatin mark. Zde je seznam aplikací AVG, pr které je třeba pvlit síťvu kmunikaci vždy:

14 14 avginet.exe aplikace, zajišťující aktualizace AVG z internetu (implicitně umístěna v adresáři Prgram Files/Grisft/Avg7) avgemc.exe Scanner pr antivirvu kntrlu elektrnické pšty (implicitně umístěn v adresáři Prgram Files/Grisft/Avg7) Následující dvě aplikace musí mít pvlen přístup k síti, pkud je stanice sučástí systému Vzdálené správy AVG: avgmsvr.exe kmpnenta Správce událstí AVG (implicitně umístěna v adresáři Prgram Files/Grisft/Avg7) avgcc.exe aplikace AVG Cntrl Center (implicitně umístěna v adresáři Prgram Files/Grisft/Avg7) Knečně, pkud jsu na stanici instalvány hlavní řídící sučásti Vzdálené správy AVG, musí mít síťvu kmunikaci pvleny také tyt aplikace: avgadmin.exe prgram AVGADMIN, hlavní aplikace Vzdálené správy AVG (pkud je prdukt nainstalván, nachází se implicitně v adresáři Prgram Files/Grisft/AvgAdmin7) avgtcpsv.exe aplikace AVG TCP Server systému Vzdálené správy AVG (pkud je prdukt nainstalván, nachází se implicitně v adresáři Prgram Files/Grisft/Avg TCP Server) avginetl.exe aplikace AVG InetLite (pkud je instalvána, nachází se implicitně v adresáři Prgram Files/Grisft/Avg TCP Server) Přidání prgramu Pkud kterákli z ptřebných aplikací výše uvedenéh seznamu chybí v zálžce Prgram kna ZneAlarm Pr / Prgram Cntrl, je nutné ji přidat manuálně. Stiskněte tlačítk Add v pravém dlním rhu tht kna: V následujícím dialgu vyberte všechny ptřebné aplikace:

15 15 Odpvídající subry jsu implicitně umístěny v prgramvém adresáři Grisft (Prgram Files/Grisft/AVG7, Prgram Files/Grisft/AvgAdmin7 neb Prgram Files/Grisft/Avg TCP Server), jak je ppsán v seznamu v předchzí části tht dkumentu. Ochrana elektrnické pšty V dialgu tevřeném vlbu plžky Prtectin (levé menu), zálžka Main (hrní menu) deaktivujte chranu příchzí a dchzí elektrnické pšty implementvanu v Zne Alarm Pr. Vypnutím tét mžnsti chrany umžníte aktivaci mnitrvání elektrnické pšty kmplexním nástrjem kntrly AVG.

16 16 4. Micrsft ISA Server Veškerý síťvý prvz je p instalaci ISA Serveru implicitně blkván. Pkud chcete aplikacím AVG pvlit síťvu kmunikaci, musíte vytvřit v prstředí ISA Serveru alespň jedn dpvídající pravidl. Pr vytvření pravidla pstupujte pdle následujících krků: Otevřete hlavní knfigurační kn Micrsft ISA Server Spusťte průvdce New Access Rule Wizard V hlavním navigačním strmě na levé straně kna zvlte plžku Micrsft internet Security and Acceleratin Server Zde by měl být zbrazen jmén vašeh pčítače. Rzbalte tut větev (například pklepáním na iknu pčítače v navigačním strmě) a zvlte plžku Firewall Plicy: Na zálžce Tasks v pravé části kna zvlte akci Create New Access Rule. Otevře se kn průvdce. Pkračujte v průvdci New Access Rule Wizard Zadejte jmén nvéh pravidla (např. AVG):

17 17 V následujícím kně zvlte mžnst Allw (účelem pravidla je prpuštět síťvu kmunikaci aplikací AVG): V následujícím kně Prtcls zvlte mžnst Selected prtcls v pli This rule applies t:

18 18 Pužijte tlačítk Add k tevření strmvé nabídky s prtkly, jež je mžné přidat: Zvlte prtkly HTTP a HTTPS pmcí tlačítka Add v kně Add Prtcls.

19 19 Pkud je stanice sučástí systému Vzdálené správy AVG, neb pkud na stanici běží prgramy AVGADMIN či AVG TCP Server, je nutné přidat také prtkl TCP. Kterákli stanice může nicméně v určitých případech (např. při prvádění aktualizace z lkálníh webvéh serveru) kmunikvat pmcí TCP, prt dpručujeme spjení pmcí TCP prtklu přidat vždy! Tent prtkl není na seznamu, je tedy nutné vytvřit pr něj nvý záznam pmcí tlačítka New v hrní blasti kna Add Prtcls. Pté je spuštěn průvdce New Prtcl Definitin Wizard. Zadejte jmén pr záznam nvéh prtklu (např. AVGADMIN). Stiskněte tlačítk New. Objeví se kn New/Edit Prtcl Cnnectin: Pr jedntlivá ple v tmt zadejte tyt hdnty: Prtcl type TCP Directin Outbund Prt Range d 4156 d 4156 Pr ptvrzení změn stiskněte tlačítk OK. Pté stejný pstup vytvření nvéh spjení zpakujte ještě jednu. Všude zadejte stejné hdnty, všem vyjma rzsahu prtů zde je nyní nutné zadat d 6051 d Okn průvdce New Prtcl Definitin Wizard by pté měl vypadat takt:

20 20 Pr pkračvání stiskněte tlačítk Next. V dalším kně s výzvu pr druhtná spjení (secndary cnnectins) zvlte mžnst N a pkračujte p stisknutí tlačítka Next. Dknčete průvdce New Prtcl Definitin Wizard tlačítkem Finish. Nyní můžete nvě vytvřené spjení prtklem TCP přidat v kně Add Prtcls:

21 21 Nvé spjení je ve strmvé nabídce pd slžku User-Defined. K jeh přidání pužijte tlačítk Add. Okn Prtcls průvdce New Access Rule Wizard by pak měl vypadat takt:

22 22 Pkračujte pmcí tlačítka Next. V dalších dvu knech vyberte zdrjvé a cílvé blasti pr vybraná spjení. Pmcí tlačítka Add vyberte ve strmvé nabídce External, Lcalhst a Internal (v případě, že váš ISA Server služí jak internetvá brána pr statní pčítače ve vaší síti). Obě kna pr zdrjvé a cílvé blasti by pté měla vypadat takt: Pr pkračvání stiskněte tlačítk Next a pté dknčete průvdce pmcí tlačítka Finish. Ulžte změny v nastavení Firewall plicy tlačítkem Apply, které je umístěn nad seznamem pravidel. Micrsft ISA Server by pté měl být krektně nastaven tak, aby umžňval všem ptřebným aplikacím AVG kmunikvat p síti.

23 23 5. Agnitum Outpst Firewall P instalaci tht prduktu budete při spuštění některých prgramů využívajících síťvu kmunikaci dtazváni na pvlení spjení pr příslušné aplikace. T se může týkat i prduktů AVG. Firewall můžete becně nastavit tak, aby trvale pvlil síťvu kmunikaci pr všechny aplikace AVG. Nijak tím nesnížíte úrveň chrany vašeh pčítače - napak umžníte aplikacím AVG plně využívat veškeré funkce určené pr maximalizaci jejich účinnsti. Pvlení aktivit pr aplikaci Firewall reaguje vždy, když se neznámá aplikace snaží kmunikvat p síti. T platí i pr aplikace AVG předtím, než je ve firewallu naknfigurujete manuálně. Vždy je zbrazen následující kn (v tmt příkladě jde aplikaci AVG Cntrl Center): Zvlte a stiskněte tlačítk OK. T stejné prveďte i v případě statních aplikací AVG, je-li t zaptřebí. Nastavení firewallu Aplikacím AVG byste nicméně měli trvale pvlit síťvu kmunikaci becně již předtím, než se t pkusí. Chcete-li tak učinit (dpručen!), tevřete hlavní kn prduktu Agnitum Outpst Firewall:

24 24 Aplikace s pvleným přístupem přidáte p kliknutí pravým tlačítkem myši na plžku Plugins v hlavním navigačním strmu kna. Pté v kntextvém menu zvlte plžku Optins. Otevře se nvé kn, v kterém je nutné přejít na zálžku Applicatins: Pmcí tlačítka Add pstupně dle následujícíh seznamu přidejte všechny aplikace AVG, které jsu na vašem pčítači aktuálně nainstalvány. Zde je seznam aplikací AVG, pr které je třeba pvlit síťvu kmunikaci vždy:

25 25 avginet.exe aplikace, zajišťující aktualizace AVG z internetu (implicitně umístěna v adresáři Prgram Files/Grisft/Avg7) avgemc.exe Scanner pr antivirvu kntrlu elektrnické pšty (implicitně umístěn v adresáři Prgram Files/Grisft/Avg7) Následující dvě aplikace musí mít pvlen přístup k síti, pkud je stanice sučástí systému Vzdálené správy AVG: avgmsvr.exe kmpnenta Správce událstí AVG (implicitně umístěna v adresáři Prgram Files/Grisft/Avg7) avgcc.exe aplikace AVG Cntrl Center (implicitně umístěna v adresáři Prgram Files/Grisft/Avg7) Knečně, pkud jsu na stanici instalvány hlavní řídící sučásti Vzdálené správy AVG, musí mít síťvu kmunikaci pvleny také tyt aplikace: avgadmin.exe prgram AVGADMIN, hlavní aplikace Vzdálené správy AVG (pkud je prdukt nainstalván, nachází se implicitně v adresáři Prgram Files/Grisft/AvgAdmin7) avgtcpsv.exe aplikace AVG TCP Server systému Vzdálené správy AVG (pkud je prdukt nainstalván, nachází se implicitně v adresáři Prgram Files/Grisft/Avg TCP Server) avginetl.exe aplikace AVG InetLite (pkud je instalvána, nachází se implicitně v adresáři Prgram Files/Grisft/Avg TCP Server) Ptvrďte výběr aplikací tlačítkem OK. Pté by měly být všechny prvky síťvé kmunikace AVG plně funkční.

26 26 6. Sygate Persnal Firewall Také p instalaci Sygate Persnal Firewall budete při spuštění některých prgramů využívajících síťvu kmunikaci dtazváni na pvlení spjení pr příslušné aplikace. T se může týkat i prduktů AVG. Firewall můžete becně nastavit tak, aby trvale pvlil síťvu kmunikaci pr všechny aplikace AVG. Nijak tím nesnížíte úrveň chrany vašeh pčítače - napak umžníte aplikacím AVG plně využívat veškeré funkce určené pr maximalizaci splehlivsti vašeh antivirvéh systému. Pvlení aktivit pr aplikaci Firewall reaguje vždy, když se neznámá aplikace snaží kmunikvat p síti. T platí i pr aplikace AVG předtím, než je ve firewallu naknfigurujete manuálně. Vždy je zbrazen následující kn (v tmt příkladě jde aplikaci AVG Cntrl Center): Zaškrtněte ple Remember my answer a stiskněte tlačítk Yes. T stejné prveďte i v případě statních aplikací AVG, je-li t zaptřebí. Nastavení firewallu Aplikacím AVG byste nicméně měli trvale pvlit síťvu kmunikaci becně již předtím, než se t pkusí. Chcete-li tak učinit (dpručen!), tevřete hlavní kn prduktu Sygate Persnall Firewall:

27 27 Ve slžce Tls v hlavním menu zvlte plžku Advanced Rules. Objeví se příslušné kn: Pmcí tlačítka Add vytvříte nvé pravidl pr aplikace AVG v kně Advanced Rule Settings. Nejprve v tmt kně přejděte na zálžku Applicatins:

28 28 Zde stiskem tlačítka Brwse pstupně dle následujícíh seznamu přidejte všechny aplikace AVG, které jsu na vašem pčítači aktuálně nainstalvány. Zde je seznam aplikací AVG, pr které je třeba pvlit síťvu kmunikaci vždy: avginet.exe aplikace, zajišťující aktualizace AVG z internetu (implicitně umístěna v adresáři Prgram Files/Grisft/Avg7) avgemc.exe Scanner pr antivirvu kntrlu elektrnické pšty (implicitně umístěn v adresáři Prgram Files/Grisft/Avg7) Následující dvě aplikace musí mít pvlen přístup k síti, pkud je stanice sučástí systému Vzdálené správy AVG: avgmsvr.exe kmpnenta Správce událstí AVG (implicitně umístěna v adresáři Prgram Files/Grisft/Avg7) avgcc.exe aplikace AVG Cntrl Center (implicitně umístěna v adresáři Prgram Files/Grisft/Avg7) Knečně, pkud jsu na stanici instalvány hlavní řídící sučásti Vzdálené správy AVG, musí mít síťvu kmunikaci pvleny také tyt aplikace: avgadmin.exe prgram AVGADMIN, hlavní aplikace Vzdálené správy AVG (pkud je prdukt nainstalván, nachází se implicitně v adresáři Prgram Files/Grisft/AvgAdmin7) avgtcpsv.exe aplikace AVG TCP Server systému Vzdálené správy AVG (pkud je prdukt nainstalván, nachází se implicitně v adresáři Prgram Files/Grisft/Avg TCP Server) avginetl.exe aplikace AVG InetLite (pkud je instalvána, nachází se implicitně v adresáři Prgram Files/Grisft/Avg TCP Server)

29 29 Pté přejděte ve stejném kně na zálžku General: Zde je zaptřebí pvlit veškeru síťvu kmunikaci pr aplikace AVG pmcí vlby Allw this traffic. Ve spdní části kna najdete shrnutí aplikací, kterým jste takt umžnili přistupvat k síťvému připjení. Ptvrďte vytvření pravidla tlačítkem OK. Pté by měly být všechny prvky síťvé kmunikace AVG plně funkční.

30 30 7. Keri Winrute Firewall Stahvání aktualizací AVG i antivirvá kntrla pšty funguje s výchzím nastavením Keri Winrute Firewall bez prblémů. Pkud je nicméně stanice s AVG zapjena d systému Vzdálené správy AVG a je na ní instalván prgram AVGADMIN, ppřípadě je na tét stanici AVGADMIN i s aplikací AVG TCP Server prvzván, je nutné vytvřit nvé pravidl: Pr plnu funkčnst vzdálené správy je nutné pvlit libvlný zdrj i cíl pr tyt prty: 4156, 6051, 6052, 6053.

31 31 8. Technická pdpra V případě prblémů s AVG se pkuste vyhledat řešení v sekci FAQ na webu splečnsti Grisft na adrese Pkud na svůj dtaz nenajdete uspkjivu dpvěď, braťte se prsím na ddělení technické pdpry splečnsti Grisft na vé adrese D textu vé zprávy uveďte své licenční čísl!

32 32

Podklady k práci s Intranetem - administrátor

Podklady k práci s Intranetem - administrátor SPACE COM spl. s r.. Datum 29.8.2012 Na Závdí 1668 396 01 Humplec +420565535010;731612614 Pdklady k práci s Intranetem - administrátr 1) Přihlášení d systému - ve webvém prhlížeči na adrese http://intranet.sssluzeb.cz

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

Vyberte režim. Chcete-li:

Vyberte režim. Chcete-li: OmniTuch 8400 Instant Cmmunicatins Suite Služby jednh čísla, webvý přístup Stručná uživatelská příručka R6.0 C jsu Služby jednh čísla? Služby jednh čísla nabízejí uživatelům směrvání sbních vlání a umžňují

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Obsluha PC snadn a rychle - Multimediální učebnice MS Windws XP Pachner Panel nástrjů vprav nahře (shra dlů) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených

Více

Plánování směn verze 2.1, revize 03

Plánování směn verze 2.1, revize 03 Plánvání směn verze 2.1, revize 03 Ing. Antnín Vecheta Email: t254@seznam.cz Pžadavky na pčítač: 1) Operační systém: MS Windws Vista neb nvější (nutné) 2) Prcesr: Intel i5 (dpručení) 3) Paměť: 4GB (dpručení)

Více

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah 1. ÚVOD DO HRY 3 1.1. Histrie hry 3 1.2. Pravidla hry 3 1.3. Pčítačvá verze hry 3 2. INSTALACE HRY 4 2.1. Instalace z disku CD-ROM 4 2.2. Instalace hry stažené z internetu

Více

Operační systém Windows 8.1

Operační systém Windows 8.1 Operační systém Windws 8.1 1. Práce v uživatelském prstředí Windws Systém Přihlásit se ke svému uživatelskému účtu. Odhlásit se (Start úvdní brazvka /pravý hrní rh (ikna přihlášenéh uživatele účtu / Odhlásit).

Více

Vizualizace TIN (trojúhelníková nepravidelná síť) v Marushka Designu

Vizualizace TIN (trojúhelníková nepravidelná síť) v Marushka Designu ; Vizualizace TIN (trjúhelníkvá nepravidelná síť) v Marushka Designu 0 TIN v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGN...5-1

Více

Synchronizace kontaktů z ESO9 do MS Outlook

Synchronizace kontaktů z ESO9 do MS Outlook Synchrnizace kntaktů z ESO9 d MS Outlk E S O 9 i n t e r n a t i n a l a. s. U M l ý n a 2 2 1 4 1 0 0, P r a h a Strana 1 (celkem 5) Ppis... 3 Instalace a nastavení dplňku klienta... 3 Instalace... 3

Více

Účtování pojišťoven z Praktika

Účtování pojišťoven z Praktika Účtvání pjišťven z Praktika Níže bude ppsán pdrbně pstup, jak vyúčtvat pjišťvny přím z prgramu. Účtvání je tak pr Vás mnhem jednduší. Nemusíte se tak přihlašvat na jedntlivé prtály ZP. Pr tent druh účtvání

Více

Témata v MarushkaDesignu

Témata v MarushkaDesignu 0 Témata v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...5-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme práci

Více

SMART Notebook Math Tools 11

SMART Notebook Math Tools 11 SMART Ntebk Math Tls 11 Operační systémy Windws Uživatelská příručka Upzrnění chranných známkách SMART Bard, SMART Ntebk, smarttech, l SMART a všechna značení SMART jsu chranné známky neb reistrvané chranné

Více

Tile systém v Marushka Designu

Tile systém v Marushka Designu 0 Tile systém v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

Informační ikony v MarushkaDesignu

Informační ikony v MarushkaDesignu 0 Infrmační ikny v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí vvěěssttn nííkku u S Sm maazzáán níí vvěěssttn nííkku u P Přřiid dáán níí p přřííll h h kkee zzvveeřřeejjn něěn néém mu u vvěěssttn nííkku u Vytvřen dne: 16.3.2012

Více

Helios Orange Plugin Zadávání vlastností

Helios Orange Plugin Zadávání vlastností Helis Orange Plugin Zadávání vlastnstí 2015 BürKmplet, s.r.. Obsah Zadávání vlastnstí... 3 Definice... 3 Skupiny... 3 Definice vlastnstí... 4 Knfigurace... 6 Zadávání a zbrazvání vlastnstí... 6 Editační

Více

Instalační manuál systému Desktop Management System OptimAccess

Instalační manuál systému Desktop Management System OptimAccess SODATSW spl. s r.. Hrní 32, 639 00 BRNO http://www.sdatsw.cz tel./ fax: 543 236 177 e-mail: inf@sdatsw.cz Instalační manuál systému Desktp Management System Instalační manuál Desktp Management System Vážený

Více

Nastavení funkce pro Elektronickou evidenci tržeb EET v programu Aconto

Nastavení funkce pro Elektronickou evidenci tržeb EET v programu Aconto Nastavení funkce pr Elektrnicku evidenci tržeb EET v prgramu Acnt Pvinnst elektrnicky evidvat tržby (dále EET) lze nastavit pr evidenci Pkladna v mdulu Evidence a pr prgram Kasa. Pkud je pvinnst nastavena,

Více

Spisová služba/elisa - Dodatek k manuálu - subverze 1.28

Spisová služba/elisa - Dodatek k manuálu - subverze 1.28 Spisvá služba/elisa - Ddatek k manuálu - subverze 1.28 01.06.2016 Ddatek k manuálu subverze 1.28 1. Obsah 2. Filtrvací ple... 3 3. Zbrazení značky slžky... 4 4. Načítání seznamů (datagridů)... 4 5. Název

Více

Bezpečnostní IP kamera

Bezpečnostní IP kamera Bezpečnstní IP kamera Návd k pužití Hlavní výhdy prduktu: Jednduché nastavení a vládání Aplikace pr Andrid i iphne Příznivý pměr výkn x cena www.spyshps.cz Stránka 1 1. Instalace prduktu Přišrubujte anténu

Více

Eda. Evidence obchodních aktivit. Proces nákupu

Eda. Evidence obchodních aktivit. Proces nákupu Eda Prces nákupu Tent dkument bsahuje ppis prcesu nákupu včetně ukázky typických krků d bjednávky až p fakturaci. Obsah: Struktura dat... 2 Zalžení bjednávky... 3 Základní údaje... 3 Text bjednávky...

Více

O2 Office Connector Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

O2 Office Connector Telefónica O2 Czech Republic, a.s. O2 Office Cnnectr Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Ppis služby a pdrbný návd pr Crprate Email Cnnectr Verze 1.5 Obsah 1. Úvd... 3 1.1. Účel dkumentu...3 1.2. Jak s tímt dkumentem pracvat...3 2. Základní

Více

2.1. Operační systém. 2.1.1. První kroky. 2.1.1.1. Zapnutí počítače a přihlášení do systému. 2.1.1.2. Restartování počítače

2.1. Operační systém. 2.1.1. První kroky. 2.1.1.1. Zapnutí počítače a přihlášení do systému. 2.1.1.2. Restartování počítače Pužívání pčítače a správa subrů (Windws 7) 2.1. Operační systém Operační systém Micrsft Windws 7 je mderní perační systém, který se vládá pmcí tlačítek, panelů, ken a dalších prvků. Název peračníh systému

Více

Instalační manuál Desktop Security System AreaGuard

Instalační manuál Desktop Security System AreaGuard SODATSW spl. s r.. Hrní 32, 639 00 BRNO http://www.sdatsw.cz tel./ fax: 543 236 177 e-mail: inf@sdatsw.cz Instalační manuál Desktp Security System Instalační manuál Desktp Security System Vážený uživateli,

Více

Autorizace mapového serveru

Autorizace mapového serveru 0 Autrizace mapvéh serveru OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme mžnsti

Více

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu 0 Mžnsti připjení WMS služby d Klienta v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu

Více

UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013

UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013 UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013 1. CO TO JE UTV UTV znamená Unreal TV a služí k tmu, aby se k běžícímu zápasu na UT2004 serveru mhl připjit UTV server a k němu primární klient (kameraman). Ostatní, kteří

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy N Náávvrrh hn naa zzvveeřřeejjn něěn níí žžiivv ttn níí ssiittu uaaccee N Náávvrrh hn naa ssm maazzáán níí zzvveeřřeejjn něěn néé žžiivv ttn níí ssiittu uaaccee N Náávvrrh hn naa eed

Více

Obsah cvic ení procvic ovane dovednosti

Obsah cvic ení procvic ovane dovednosti Výpčetní technika a algritmizace I Obsah cvic ení prcvic vane dvednsti Studijní cíle cvičení Ve cvičeních předmětu VA1: student si svjí základní práci s peračním systémem Windws, cž zahrnuje zejména: základní

Více

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business.

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business. Zakázka na vytvření výukvé aplikace Start-up businees a Interaktivní webvé rzhraní Přílha č. 2 Technická specifikace Pžadavky: Specifikace pr SW aplikaci Start-up business. Obecné pžadavky Cílem je vytvřit

Více

Programová příručka. GoPal Navigator verze 5.5

Programová příručka. GoPal Navigator verze 5.5 Prgramvá příručka GPal Navigatr verze 5.5 GPal Navigatr verze 5.5 Obsah KAPITOLA 1: ÚVOD... 1 Uvítání...1 Obsah CD/DVD...1 Systémvé pžadavky...3 Knvence v tét příručce...3 Rady a varvná upzrnění...4 Důležité

Více

5. Zobrazení stručné informace o právě běžícím programu. 6. Zobrazení podrobné informace o právě běžícím programu

5. Zobrazení stručné informace o právě běžícím programu. 6. Zobrazení podrobné informace o právě běžícím programu 1. Přepínání kanálů Psun na susední kanál Přímá vlba pmcí čísla kanálu Vlba výběrem z přehledu všech kanálu Kanál chráněný rdičvským zámkem 2. Vypnutí a zapnutí STB 3. NULTÝ kanál 4. Dialg "nejste právněn"

Více

Novinky a změny POEM. verze Copyright 2012 VIAVIS a.s.

Novinky a změny POEM. verze Copyright 2012 VIAVIS a.s. Nvinky a změny POEM verze 5.3 16. 7. 2012 Cpyright 2012 VIAVIS a.s. Obsah 1. Obecné změny v POEM verze 5.3... 3 2. Nvinky a změny v jedntlivých mdulech... 5 2.1. Prjekty... 5 2.2. Partneři... 5 2.3. Kalendář...

Více

NEC CLOUD STORAGE. Uživatelská příručka. Verze: R03.1

NEC CLOUD STORAGE. Uživatelská příručka. Verze: R03.1 NEC CLOUD STORAGE Uživatelská příručka Verze: R03.1 2013 1 ÚVOD... 5 1.1 ÚČEL TOHOTO DOKUMENTU... 5 1.2 POJMY, AKRONYMY A ZKRATKY... 5 2 ÚVOD K NEC CLOUD STORAGE... 6 2.1 CO JE PRO POUŽÍVÁNÍ CLOUD STORAGE

Více

HTML šablona v MarushkaDesignu

HTML šablona v MarushkaDesignu 0 HTML šablna v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGN...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

SPARTAN DAIRY 3.0. Uživatelský manuál. Vytvořeno s podporou Interní vzdělávací agentury projekt č. 2017FVHE/2220/47 VFU BRNO

SPARTAN DAIRY 3.0. Uživatelský manuál. Vytvořeno s podporou Interní vzdělávací agentury projekt č. 2017FVHE/2220/47 VFU BRNO SPARTAN DAIRY 3.0 Uživatelský manuál Vytvřen s pdpru Interní vzdělávací agentury prjekt č. 2017FVHE/2220/47 VFU BRNO - Prgram spustíte rzkliknutím zelené ikny S (Spartan Diary 3) PO SPUŠTĚNÍ: - Na brazvce

Více

Relé WiFi modul ESP-01

Relé WiFi modul ESP-01 1512129314 VÝROBNÍ ČÍSLO Relé WiFi mdul ESP-01 1. POPIS Relé mdul je určen k vládání spínané zátěže pmcí WiFi. Zařízení bsahuje patici, která je určena k sazení WiFi mdulu ESP-01 s čipem ESP8266EX. P nastavení

Více

MarketsTrader 2 Stručný návod Poslední Update: říjen 2013

MarketsTrader 2 Stručný návod Poslední Update: říjen 2013 City Credit Capital (UK) Limited 12th Flr, Hern Twer 110 Bishpsgate Lndn EC2N 4AY United Kingdm T +44 (0)207 614 4600 F +44 (0)207 614 4660 W www.cccapital.c.uk MarketsTrader 2 Stručný návd Pslední Update:

Více

Programová příručka. GoPal Navigator verze 5

Programová příručka. GoPal Navigator verze 5 Prgramvá příručka GPal Navigatr verze 5 GPal Navigatr verze 5 Obsah KAPITOLA 1: ÚVOD... 1 Uvítání... 1 Obsah CD/DVD... 1 Systémvé pžadavky... 3 Knvence v tét příručce... 3 Rady a varvná upzrnění... 4 Důležité

Více

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více

Uživatelský manuál. RBroker. Asset Management Suite. RBroker. Uživatelský manuál. Datum: 21. ledna 2014. Strana 1 / 24

Uživatelský manuál. RBroker. Asset Management Suite. RBroker. Uživatelský manuál. Datum: 21. ledna 2014. Strana 1 / 24 Uživatelský manuál RBrker Asset Management Suite RBrker Uživatelský manuál Datum: 21. ledna 2014 Strana 1 / 24 Uživatelský manuál RBrker Obsah ÚVOD... 3 1 TECHNICKÉ POŽADAVKY... 3 2 PŘIHLÁŠENÍ... 3 3 ÚVOD

Více

Starting Guide PortStore4 První kroky sběru dat z PBX a ipbx pomocí PortStore4

Starting Guide PortStore4 První kroky sběru dat z PBX a ipbx pomocí PortStore4 PrtStre4 starting guide PrtStre4 HW grup Starting Guide PrtStre4 První krky sběru dat z PBX a ipbx pmcí PrtStre4 1) Zapjení PrtStre4 Stav zařízení: - Pwer / Bt (zelená) - Buffer data transmitin (Červená

Více

Multimédia a interaktivní PDF

Multimédia a interaktivní PDF Multimédia a interaktivní PDF Iv Šnábl Web studi Institut bistatistiky a analýz MU snabl@iba.muni.cz Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst Prjekt Zvyšvání IT gramtnsti zaměstnanců vybraných fakult

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí p p vviin nn něě zzvveeřřeejjň ň vvaan néé iin nff rrm maaccee S Sm maazzáán níí p p vviin nn něě zzvveeřřeejjň ň vvaan néé iin nff rrm maaccee E Ed diittaaccee

Více

DeepBurner Free 1.9. Testování uživatelského rozhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011. Testování uživatelských rozhraní 2011 ČVUT FEL

DeepBurner Free 1.9. Testování uživatelského rozhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011. Testování uživatelských rozhraní 2011 ČVUT FEL Testvání uživatelských rzhraní 2011 DeepBurner Free 1.9 Testvání uživatelskéh rzhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011 Daniel Mikeš Tmáš Pastýřík Ondřej Pánek Jiří Šebek Testvání uživatelských rzhraní

Více

2) Instalace modulu EET v programu Aconto

2) Instalace modulu EET v programu Aconto Nastavení funkce pr Elektrnicku evidenci tržeb EET v prgramu Acnt Pznámka: Pr funkční EET je ptřeba mít nainstalvaný certifikát pr pdepsání dkladu (vygenervaný Finanční správu), instalvanu aktuální verzi

Více

2) Instalace modulu EET v programu Aconto

2) Instalace modulu EET v programu Aconto Nastavení funkce pr Elektrnicku evidenci tržeb EET v prgramu Acnt Pznámka: Pr funkční EET je ptřeba mít nainstalvaný certifikát pr pdepsání dkladu (vygenervaný Finanční správu), instalvanu aktuální verzi

Více

2) Instalace modulu EET v programu Aconto

2) Instalace modulu EET v programu Aconto Nastavení funkce pr Elektrnicku evidenci tržeb EET v prgramu Acnt Pznámka: Pr funkční EET je ptřeba mít nainstalvaný certifikát pr pdepsání dkladu (vygenervaný Finanční správu), instalvanu aktuální verzi

Více

ZÁPISY Zápis volitelných předmětů probíhá prostřednictvím informačního systému Studium.

ZÁPISY Zápis volitelných předmětů probíhá prostřednictvím informačního systému Studium. ZÁPISY 2010 Obsah: K zápisu přineste:...- 1 - Web adresa...- 2 - Přihlášení...- 2 - Čas...- 3 - Jak si zapsat vlitelné předměty?...- 4 - Vlba předmětů... 5 - Náhled na detailní infrmace předmětech...-

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

3D vektory a mračna bodů v Marushka Designu

3D vektory a mračna bodů v Marushka Designu 0 3D vektry a mračna bdů v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 -d 1 Cíl příkladu V tmt příkladu

Více

Odpisy a opravné položky pohledávek

Odpisy a opravné položky pohledávek Odpisy a pravné plžky phledávek E S O 9 i n t e r n a t i n a l a. s. U M l ý n a 2 2 1 4 1 0 0, P r a h a www.es9.cz Strana 1 (celkem 9) Ppis... 3 Účetní perace (1.1.1.2), vzr Odpisy a pravné plžky...

Více

Obsah cvic ení procvic ovane dovednosti

Obsah cvic ení procvic ovane dovednosti Výpčetní technika a algritmizace I Obsah cvic ení prcvic vane dvednsti Studijní cíle cvičení Ve cvičeních předmětu VA1: student si svjí základní práci s peračním systémem Windws, cž zahrnuje zejména: základní

Více

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol Ministerstv financí Odbr 47 Centrální harmnizační jedntka Infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Mdul pr vyhdncení rčních výsledků finančních kntrl Leden 2015 Manuál MF - infrmační systém finanční

Více

Čipový terminál verze 3.3

Čipový terminál verze 3.3 Obsah Obsah...1 Čipvý terminál verze 3.3...2 Instalace terminálu...2 Ovládání terminálu pmcí Master čipu...3 Technické infrmace...3 Kmunikace s TM...4 Test spjení...4 Karty...5 Datum a čas...5 Časvá spínání...6

Více

Eda. Evidence obchodních aktivit. Proces prodejních kontraktů

Eda. Evidence obchodních aktivit. Proces prodejních kontraktů Evidence bchdních aktivit Eda Evidence bchdních aktivit Prces prdejních kntraktů Tent dkument bsahuje ppis prcesu prdejních kntraktů včetně ukázky typických krků d ptvrzené bjednávky až p fakturaci. Obsah:

Více

Vykreslení obrázku z databázového sloupce na referenční bod geometrie

Vykreslení obrázku z databázového sloupce na referenční bod geometrie 0 Vykreslení brázku z databázvéh slupce na referenční bd gemetrie OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...5-1 - 1 Cíl

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

DTM (Digitální technická mapa) v Marushka Designu

DTM (Digitální technická mapa) v Marushka Designu 0 DTM (Digitální technická mapa) v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...5-1 - 1 Cíl příkladu V tmt

Více

Instalace a technické informace

Instalace a technické informace Dkumentace k mdulu MdleKREM Samstatný mdul MdleKREM umžňuje zbrazit (vyučujícím i studentů) mdel průchdu studenta vyučvaným kurzem a t jak v grafické pdbě (využívající znalstní mdel GLIKREM - GuideLine

Více

Mobilní zpravodajská aplikace idnes. A7B39PDA - Principy tvorby mobilních aplikací

Mobilní zpravodajská aplikace idnes. A7B39PDA - Principy tvorby mobilních aplikací Mbilní zpravdajská aplikace idnes A7B39PDA - Principy tvrby mbilních aplikací Autr: Marek Krátký kratkma2@fel.cvut.cz Ppis D1 Zpravdajská aplikace idnes je určena pr chytré telefny neb pr tablety. Aplikace

Více

MS Word pro administrátory projektů Základy

MS Word pro administrátory projektů Základy MS Wrd pr administrátry prjektů Základy Knání kurzu financván z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst ZVYŠOVÁNÍ IT GRAMOTNOSTI ZAMĚSTNANCŮ VYBRANÝCH FAKULT MU Registrační čísl: CZ.1.07/2.2.00/15.0224

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI. Proč je výhodné se zaregistrovat v systému ipartner

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI. Proč je výhodné se zaregistrovat v systému ipartner H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-4 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz 11. srpna 2009 Vážení uživatelé, dstáváte nvé verze

Více

IPS1 zápočtový test na fei-learnu

IPS1 zápočtový test na fei-learnu IPS1 zápčtvý test na fei-learnu Správce sítě se musí rzvíjet schéma IP adres, které pužívá adresvý prstr 192.168.1.0/24. Síť, která bsahuje sérivé linky, je zařazen mim samstatné řady. Každé síti bude

Více

ReDat experience v Release notes

ReDat experience v Release notes ReDat experience v 2.34.2 Release ntes Vydání: 02/2018 v 2.34.2 rev.1 Výrbce: RETIA, a.s. Pražská 341 Zelené Předměstí 530 02 Pardubice s certifikvaným systémem řízení jaksti pdle ISO 9001 a člen AOP V

Více

Legenda v MarushkaDesignu

Legenda v MarushkaDesignu ; Legenda v MarushkaDesignu 0 OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGN...5-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme něklik

Více

Informační a komunikační technologie základní terminologie

Informační a komunikační technologie základní terminologie Infrmační a kmunikační technlgie základní terminlgie zkráceně ICT (z anglickéh Infrmatin and Cmmunicatin Technlgies) česky IKT veškeré technlgie pužívané pr kmunikaci a práci s infrmacemi IKT: hardwarvé

Více

VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST

VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST Cvičení 2: Internetvá bezpečnst Každý tým vytvří pmcí prgramu MS Wrd seznam alespň 10 rizik, která nám hrzí z internetu. Na závěr zpracujte suhrnný seznam za celu

Více

Jak propojit 2N GSM bránu s IP pobočkovou ústřednou

Jak propojit 2N GSM bránu s IP pobočkovou ústřednou Jak prpjit 2N GSM bránu s IP pbčkvu ústřednu Tt FAQ vás naučí jak připjit vaši GSM bránu k vaší IP pbčkvé ústředně. Pkud vám p nastavení brány pdle tht FAQ neprchází dchzí hvry, pdívejte se na naše FAQ

Více

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14 Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytvých prstr z majetku MČ Praha 14 Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek bytů a nebytvých prstr, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál

Více

Rádiová odečtová jednotka RFU 40. a odečtová aplikace RADIO READER

Rádiová odečtová jednotka RFU 40. a odečtová aplikace RADIO READER Rádivá dečtvá jedntka RFU 40 a dečtvá aplikace RADIO READER Obsah 1. Odečtvá jedntka RFU 40...3 1.1. Význam symblů LED did na dečtvé jednce RFU 40:...3 1.2. Technické údaje...4 1.3. Pkyny pr pužívání...4

Více

Integrace Google map v MarushkaDesignu

Integrace Google map v MarushkaDesignu ; Integrace Ggle map v MarushkaDesignu 0 OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGN...6-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 PwerPint a Access v příkladech Pachner - p výběru tématickéh celku se bjeví kn se zadáním úlhy: ppis jedntlivých dílčích krků p animvaných tázkách jedntlivých dílčích krků uživatel abslvuje test na prvěření

Více

Elektronické digitální váhy. Obj. č. A300.067 Obj. č. A300.150. Návod k použití

Elektronické digitální váhy. Obj. č. A300.067 Obj. č. A300.150. Návod k použití Elektrnické digitální váhy Obj. č. A300.067 Obj. č. A300.150 Návd k pužití Bartscher GmbH Telefn: 05258/971-0 Strana 1 D-33154 Salzktten htttp://www.bartscher.de Obsah Strana Před uvedením d prvzu 2 Základní

Více

Obsah. Stránka 2 z 12

Obsah. Stránka 2 z 12 Verze 1.0 - pslední změna 2.10.2012 Obsah Úvd... 3 Kmerční certifikát... 3 Kvalifikvaný certifikát... 3 Hlavní vlastnsti elektrnickéh pdpisu... 4 Certifikační autrity... 4 Alternativní úlžiště certifikátů...

Více

Jak používat formulář rezervace sálu na stránkách ZUŠ Rýmařov

Jak používat formulář rezervace sálu na stránkách ZUŠ Rýmařov Jak pužívat frmulář rezervace sálu na stránkách ZUŠ Rýmařv - Musíte mít jakékli zařízení, které se umí připjit k internetu pčítač, mbil, tablet - Otevřete si jakýkli prhlížeč internetu. - D adresníh řádku

Více

TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT Cvičení 8

TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT Cvičení 8 TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT Cvičení 8 Cvičení je zaměřené na práci v SQL, zejména dtazvání. Zadání je rzdělen d typvých úlh. Jedna úlha bsahuje základní dtaz a něklik alternativních dtazů ke stejné prblematice.

Více

Generování Homepage ze serveru AReality.sk

Generování Homepage ze serveru AReality.sk Genervání Hmepage ze serveru AReality.sk 9. 9. 2010 - Ing. Jiří Fřt Diadema Sftware s.r.. Verze 3.5 Diadema Sftware s. r.. Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1. Obecně k prpjení dat... 3 2. Typy prpjení dat...

Více

GeoDTM. Uživatelská příručka. Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056. Verze 1.0

GeoDTM. Uživatelská příručka. Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056. Verze 1.0 GeDTM Uživatelská příručka Verze Výstup byl vytvřen s finanční pdpru TA ČR v rámci prjektu TA02011056 2 Obsah 1 Úvd... 7 1.1 Systémvé pžadavky... 7 1.2 Hardwarvý klíč... 7 1.3 Struktura a způsb ulžení

Více

Dotaz typu Common Info v MarushkaDesignu

Dotaz typu Common Info v MarushkaDesignu 0 Dtaz typu Cmmn Inf v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL TUTORIÁLU...2 2 PRÁCE S TUTORIÁLEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS TUTORIÁLU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl tutriálu V tmt tutriálu

Více

Možnosti a druhy párování

Možnosti a druhy párování Mžnsti a druhy párvání E S O 9 i n t e r n a t i n a l a. s. U M l ý n a 2 2 1 4 1 0 0, P r a h a www.es9.cz Strana 1 (celkem 9) Autmatické hrmadné párvání... 3 Imprt bankvních výpisů (1.2.1.5)... 3 Párvání

Více

Kulturní kalendář Karlovarského kraje MANUÁL

Kulturní kalendář Karlovarského kraje MANUÁL Kulturní kalendář Karlvarskéh kraje MANUÁL 1. ROLE UŽIVATELŮ Superadmin Superadmin je v každém kalendáři vždy jen jeden. Oprti administrátrvi má navíc mžnst vytvářet a spravvat další uživatele (administrátry),

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

SMART Notebook 10.8. Mac OS X software pro operační systémy. Uživatelská příručka

SMART Notebook 10.8. Mac OS X software pro operační systémy. Uživatelská příručka SMART Ntebk 10.8 Mac OS X sftware pr perační systémy Uživatelská příručka Oznámení chranných známkách SMART Ntebk, SMART Respnse, SMART Bard, SMART Dcument Camera, SMART Exchane, SMART Classrm Suite, DViT,

Více

Nahrávání hovorů pro IP telefonii a kontaktní centra

Nahrávání hovorů pro IP telefonii a kontaktní centra IP Slutins, pure and simple. Nahrávání hvrů pr IP telefnii a kntaktní centra ZOOM CallREC je rbustní řešení pr nahrávání hvrů v prstředí IP telefnie. Je určen pr splečnsti všech velikstí, d něklika uživatelů

Více

Příručka pro předkládání údajů. Část 21 - Jak připravit a předložit hlášení následného uživatele pomocí nástroje IUCLID 5

Příručka pro předkládání údajů. Část 21 - Jak připravit a předložit hlášení následného uživatele pomocí nástroje IUCLID 5 Příručka pr předkládání údajů Část 21 - Jak připravit a předlžit hlášení následnéh uživatele pmcí nástrje IUCLID 5 2 Příručka pr předkládání údajů Verze 2.0 Verze Změny 2.0 Nvé grafické rzvržení dkumentu.

Více

- Aplikace je napsána v C#.NET, je instalována na webovém serveru - Data jsou ukládána v databázi MS-SQL 2005 a vyšší

- Aplikace je napsána v C#.NET, je instalována na webovém serveru - Data jsou ukládána v databázi MS-SQL 2005 a vyšší Prdukt: je aplikace pr správu ICT prjektvých záměrů a ICT prjektů. Je zpracvána na základě analýzy a specifikace pžadavků cílvých uživatelů. PMS - Aplikace pr řízení prjektvých záměrů a prjektů je nástrj

Více

HiPath 3000. Assistant TC optipoint pro správu systému. Návod k použití

HiPath 3000. Assistant TC optipoint pro správu systému. Návod k použití HiPath 3000 Assistant TC ptipint pr správu systému Návd k pužití Infrmace k návdu k pužití Tent návd k pužití ppisuje, jak můžete jak správce systému přizpůsbit svůj systém HiPath 3000 svým pžadavkům.

Více

SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ OS Windows XP OS WINDOWS ZÁKLADNÍ POJMY, UŽIVATELSKÉ PŘÍKAZY

SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ OS Windows XP OS WINDOWS ZÁKLADNÍ POJMY, UŽIVATELSKÉ PŘÍKAZY SOŠS a SOU Kadaň Šklení SIPVZ OS Windws XP OS WINDOWS ZÁKLADNÍ POJMY, UŽIVATELSKÉ PŘÍKAZY 2005 OBSAH OPERAÈNÍ SYSTÉM WINDOWS...3 PØIHLÁŠENÍ DO WINDOWS...3 ZÁKLADNÍ POJMY...3 OBJEKT A JEHO OZNAÈENÍ...3

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

Lokalizace souřadnic v MarushkaDesignu

Lokalizace souřadnic v MarushkaDesignu ; Lkalizace suřadnic v MarushkaDesignu 0 OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu

Více

Jak se zúčastnit dražby

Jak se zúčastnit dražby Jak se zúčastnit dražby Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek nemvitstí, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál www.elektrnickedrazby.cz, přihlaste se d knkrétní(ch) dražby(eb),

Více

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka DOCHÁZKA Autmatizvaný dcházkvý a přístupvý systém Verze 3.xx Uživatelská příručka RON Sftware spl. s r.. Nám. Budvatelů 1405 735 06 Karviná - Nvé Měst tel.: +420 596 312 827, +420 596 317 877, fax : +420

Více

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o.

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o. IT Strategie a Standardy Akademie htelnictví a cestvníh ruchu střední škla, s.r.. Verze 2: Listpad 2014 Dkument služí k infrmvání zaměstnanců, studentů, týmu IT pdpry a dalších zúčastněných stran jejich

Více

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux Acrnis Backup & Recvery 10 Server fr Linux Uživatelská příručka Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Všechna práva vyhrazena. Acrnis a Acrnis Secure Zne jsu registrvané chranné známky splečnsti Acrnis, Inc.

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více