SMART Notebook Math Tools 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMART Notebook Math Tools 11"

Transkript

1 SMART Ntebk Math Tls 11 Operační systémy Windws Uživatelská příručka

2 Upzrnění chranných známkách SMART Bard, SMART Ntebk, smarttech, l SMART a všechna značení SMART jsu chranné známky neb reistrvané chranné známky splečnsti SMART Technlies ULC ve Spjených státech a/neb v jiných zemích. Všechny prdukty jiných výrbců a názvy splečnstí mhu být chrannými známkami jejich příslušných vlastníků. Upzrnění na autrská práva 2012 SMART Technlies ULC. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tét publikace dkumentu nesmí být bez předchzíh písemnéh suhlasu splečnsti SMART Technlies ULC žádnu frmu a žádnými prstředky reprdukvána, přenášena, přepisvána, ukládána v systému s mžnstí pětvnéh získání neb překládána d jakéhkli jazyka. Infrmace v tmt návdu pdléhají změnám bez předchzíh upzrnění a nepředstavují ze strany splečnsti SMART žádný závazek. Jeden neb více z následujících patentů: US ; US ; US ; US ; US ; USD616462; a USD Další patenty jsu předmětem řízení. 10/2012

3 Obsah Kapitla 1: Úvd d aplikace SMART Ntebk Math Tls 1 Zbrazvání tlačítek SMART Ntebk Math Tls 1 Kapitla 2: Práce s rvnicemi 3 Vkládání rvnic 3 Psaní rvnic 4 Řešení matematických výrazů 7 Kapitla 3: Práce s brazci 9 Vkládání pravidelných mnhúhelníků 9 Vkládání nepravidelných mnhúhelníků 9 Zbrazení vnitřních úhlů 10 Zbrazení a úprava délek stran 10 Zbrazení a úprava vrchlů brazce 11 Rzdělvání brazců 12 Kapitla 4: Práce s rafy 13 Vkládání kartézských rafů 13 Vkládání kvadrantvých rafů 14 Vkládání rafů číselné řady 16 Výběr rafů 16 Manipulace s rafy 17 Přizpůsbení rafů 18 Vytváření rafů z rvnic 19 Vytváření rafů z tabulek 20 Vytváření rafů z tabulek 21 Přidávání brazců ke rafům 21 Přílha A: Aktivace prduktu SMART Ntebk Math Tls 23 Získání prduktvéh klíče 23 Aktivace SMART Ntebk Math Tls prstřednictvím prduktvéh klíče 23 i

4

5 Kapitla 1 Úvd d aplikace SMART Ntebk Math Tls Pkud d svéh pčítače nainstalujete sftware SMART Ntebk Math Tls, sftware Sftware SMART Ntebk zahrnuje matematické funkce jak úprava rvnic, rzpznávání ručně psanéh textu matematických výrazů, další nástrje brazců a vytváření rafů. Zbrazvání tlačítek SMART Ntebk Math Tls Pr zbrazení tlačítek SMART Ntebk Math Tls klepněte na plžku Zbrazit tlačítka Math. Pr skrytí tlačítek SMART Ntebk Math Tls p dknčení, znvu klepněte na tlačítk Zbrazit tlačítka Math. Následující tabulka ppisuje funkce tlačítek SMART Ntebk Math Tls. Tlačítk Příkaz Grafy Nepravidelný mnhúhelník Tabulky rafu Rvnice Akce Vkládání kartézských, kvadrantvých rafů neb rafů číselné řady. Vkládání nepravidelných mnhúhelníků. Vkládání tabulek rafů. Vkládání rvnic. Krmě výše uvedených tlačítek existují ještě dvě další tlačítka, která s aplikací SMART Ntebk Math Tls pužíváte: Tlačítk Příkaz Pravidelný mnhúhelník Měřící nástrje Akce Vkládání pravidelných mnhúhelníků. Pužijte pravítk, úhlměr neb kružítk. 1

6

7 Kapitla 2 Práce s rvnicemi Vkládání rvnic 3 Psaní rvnic 4 Tipy pr psaní rvnic 5 Tipy pr psaní trinmetrických rvnic 5 Tipy pr psaní laritmických rvnic 6 Tipy pr řešení víceřádkvých rvnic 6 Rzpznané matematické symbly 6 Číslice 6 Operátři 6 Latinka 6 Řecké písm 6 Další matematické symbly 6 Rzpznané matematické funkce 7 Laritmické funkce 7 Trinmetrické funkce 7 Řešení matematických výrazů 7 Pmcí SMART Ntebk Math Tls můžete vkládat neb psát rvnice d stránek subrů.ntebk. Můžete kdykliv řešit vlžené neb napsané matematické výrazy. Vkládání rvnic Pmcí editru Rvnice můžete na stránku vkládat rvnice. Pstup vkládání rvnic 1. Zbrazte tlačítka SMART Ntebk Math Tls (viz stránka 1). 2. Stiskněte Rvnice. 3. Stiskněte na míst, kde chcete rvnici umístit. Otevře se editr Rvnice a zbrazí se textvé ple. 4. Zadejte číslice, které chcete přidat d rvnice.stiskem tlačítek v editru Rvnice vyberte matematické znaky, které chcete přidat d rvnice. 3

8 K A P I T O L A 2 Práce s rvnicemi 5. P dknčení rvnice klikněte mim textvý bjekt. P OZ N Á M K A Pkud vlžíte nějaký matematický výraz, můžete jej vyřešit (viz Řešení matematických výrazů na straně 7).Na základě tét rvnice můžete také vytvřit raf (viz Vytváření rafů z rvnic na straně 19). Psaní rvnic Rvnice můžete na stránce psát pmcí per z lišty s ppisvači (u interaktivních tabulí) neb pmcí připevněnéh pera a tlačítek nástrjů pera (u interaktivních displejů). P OZ N Á M K A Rvnici můžete také vlžit pmcí editru Rvnic (viz Vkládání rvnic na předchzí straně). Pstup psaní rvnic 1. Stiskněte plžku Pera. Zbrazí se tlačítka nástrjů Pera. 2. Stiskněte plžku Druhy pera a vyberte Per. 3. Vyberte typ čáry. 4. Napište rvnici na interaktivní brazvku s využitím tipů v následujících částí. 5. Stiskněte šipku nabídky rvnice a vyberte Rzpznat matematický inkust. Zbrazí se rvnice bklpená mdrým hraničením.pd rvnicí se zbrazí zelený kruh a červený kruh. 4

9 K A P I T O L A 2 Práce s rvnicemi 6. Pkud se rvnice zbrazí správně, stiskněte zelený kruh. P OZ N Á M K Y Sftware SMART Ntebk Math Tls rzpznává mnh znaků včetně číslic, perátrů, latinky, řeckéh písma a dalších matematických symblů (viz Rzpznané matematické symbly na další straně). Sftware SMART Ntebk Math Tls rvněž rzpznává mnh matematických funkcí (viz Rzpznané matematické funkce na straně 7). Pkud napíšete matematický výraz, můžete jej vyřešit (viz Řešení matematických výrazů na straně 7).Na základě tét rvnice můžete také vytvřit raf (viz Vytváření rafů z rvnic na straně 19). Pkud se rvnice nezbrazí správně, stiskněte červený kruh ji znvu. Nesnažte se psát přes svu půvdní rvnici., smažte rvnici a napište Tipy pr psaní rvnic Při psaní rvnic zvažte následující: Pište každý symbl zřetelně a nepřekrývejte symbly. Nechte mezi psanými znaky, symbly, vzrci a rvnicemi mezeru. Symbl násbení nakreslete jak šesticípu hvězdu, např.. Pkud rvnice bsahuje více řádků, jak např. zlmky, nechte mezi těmit řádky mezeru. Avšak nerzdělujte jednřádkvu rvnici na více řádků. Hrní indexy, jak mcnitele, zarvnávejte vprav a nad přilehlý znak či symbl. Znak a hrní index se nesmějí překrývat. Pište úlhy pstupně zleva dprava a shra dlů. Desetinu tečku vlžíte klepnutím. Nekreslete malinké znaky a nečitelné značky. Nepužívejte j jak prměnnu, pkud nepíšete trinmetrický výraz neb kmplexní výraz.nepužívejte i neb jak prměnnu, pkud nepíšete trinmetrický výraz. Nepužívejte e jak prměnnu, pkud nepíšete expnenciální výraz. Vkládejte expnenty d závrek. Tipy pr psaní trinmetrických rvnic Při psaní trinmetrických rvnic zvažte následující: Prměnné vkládejte d závrek, např. sin (x). Oddělujte něklik trinmetrických výrazů pmcí symblu krát, např. sin(a)* cs(a). 5

10 K A P I T O L A 2 Práce s rvnicemi Tipy pr psaní laritmických rvnic Při psaní expnentů, laritmů a emetrických řad zvažte následující: Sftware SMART Ntebk Math Tls rzpznává l (N) jak l 10 N. Sftware SMART Ntebk Math Tls rzpznává lm jak lm neb lm (přirzený laritmus). SMART Ntebk Math Tls rzpznává puze l 2 M a l 10 M. Pište přirzený laritmus (ln) jak l. Pište l 2 jak l2.pište l 10 jak l10. Sftware SMART Ntebk Math Tls nepdpruje dlní indexy. Tipy pr řešení víceřádkvých rvnic SMART Ntebk Math Tls umí řešit některé víceřádkvé rvnice, pkud vyberete celu rvnici, stisknete šipku nabídky rvnice a vyberete Rzpznat matematický inkust. Rzpznané matematické symbly Sftware SMART Ntebk Math Tls rzpznává matematické symbly a funkce v rvnicích a převádí je na strjem psaný text. SMART Ntebk Math Tls umí rzpznat mnh symblů včetně číslic, perátrů, latinky, řeckéh písma a dalších matematických symblů. Číslice Operátři Latinka Řecké písm Další matematické symbly 6

11 K A P I T O L A 2 Práce s rvnicemi Rzpznané matematické funkce Sftware SMART Ntebk Math Tls rzpznává matematické symbly a funkce v rvnicích a převádí je na strjem psaný text. SMART Ntebk Math Tls rzpznává matematické funkce v těcht kateriích: Laritmické funkce Trinmetrické funkce Laritmické funkce l (a) l10 (a) l2 (a) přirzený laritmus desítkvý laritmus binární laritmus Trinmetrické funkce acs (a) asin (a) atan (a) cs (a) csh (a) ct (a) cth (a) csc (a) sec (a) sin (a) sinc (a) sinh (a) tan (a) tanh (a) brácená funkce cs brácená funkce sin brácená funkce tan funkce cs hyperblická funkce cs funkce ct hyperblická funkce ct funkce ksekans funkce sekans funkce sin funkce sinc funkce sinh funkce tan funkce tanh Řešení matematických výrazů Když na stránku vlžíte neb napíšete matematický výraz, můžete tent výraz vyřešit a zbrazit celu rvnici pmcí dstupných mžnstí nabídky. P OZ N Á M K Y Můžete rvněž vytvářet rafy z rvnic (viz Vytváření rafů z rvnic na straně 19). Sftware SMART Ntebk Math Tls umí řešit některé rvnice numericky, ale ne symblicky, a umí řešit některé rvnice symblicky, ale ne numericky. Pkud typ řešení není k dispzici, nemůžete jej v nabídce vybrat. Napište rvnici ve tvaru y = f (x). 7

12 K A P I T O L A 2 Práce s rvnicemi Pstup řešení výrazu numericky 1. Vyberte rvnici. 2. Stiskněte šipku nabídky rvnice a vyberte Matematické funkce > Číselně zjedndušit. Pstup řešení výrazu symblicky 1. Vyberte rvnici. 2. Stiskněte šipku nabídky rvnice a vyberte Matematické funkce > Zjedndušit pmcí symblů. Pstup hledání nulvé hdnty rvnice 1. Vyberte rvnici. 2. Stiskněte šipku nabídky rvnice a vyberte Matematické funkce > Nalézt nuly. Pstup hledání minimálních a maximálních hdnt rvnice 1. Vyberte rvnici. 2. Stiskněte šipku nabídky rvnice a vyberte Matematické funkce > Nalézt extrém. 8

13 Kapitla 3 Práce s brazci Vkládání pravidelných mnhúhelníků 9 Vkládání nepravidelných mnhúhelníků 9 Zbrazení vnitřních úhlů 10 Zbrazení a úprava délek stran 10 Zbrazení a úprava vrchlů brazce 11 Rzdělvání brazců 12 V aplikaci SMART Ntebk Math Tls můžete vytvářet pravidelné i nepravidelné mnhúhelníky a upravvat vnitřní úhly, délky stran a vrchly těcht brazců. Kružnici, čtverec neb bdélník můžete rzdělit na více kusů se stejnu plchu. Vkládání pravidelných mnhúhelníků Pmcí nástrje Pravidelný mnhúhelník můžete vkládat pravidelné mnhúhelníky se 3 až 15 stranami. Pstup vlžení pravidelnéh mnhúhelníku 1. Stiskněte plžku Pravidelné mnhúhelníky. Zbrazí se tlačítka nástrjů Pravidelné mnhúhelníky. 2. Zvlte některý mnhúhelník. Čísl v mnhúhelníku představuje pčet stran. T I P Pr zbrazení více mnhúhelníků, klepněte na šipku dlů. 3. Vytvřte tvar stiskem brazvky v místě, kam chcete brazec umístit, a ptm tažením určete pžadvanu velikst brazce. Vkládání nepravidelných mnhúhelníků Krmě vytváření brazců pmcí nástrje Obrazce sftwaru SMART Ntebk můžete pmcí nástrje Nepravidelný mnhúhelník vkládat i nepravidelné mnhúhelníky. 9

14 K A P I T O L A 3 Práce s brazci Pstup vlžení nepravidelnéh mnhúhelníku 1. Zbrazte tlačítka SMART Ntebk Math Tls (viz stránka 1). 2. Stiskněte plžku Nepravidelné mnhúhelníky. 3. Stiskněte na míst, kde chcete umístit první vrchl brazce. První vrchl se zbrazí jak malý červený kruh. 4. Stiskněte na míst, kde chcete umístit další vrchl. Dva vrchly se spjí čáru. 5. Opakváním krku 4 přidejte další vrchly. 6. Jakmile máte všechny vrchly a chcete dknčit tvar, stiskněte červený kruh prvníh vrchlu. P OZ N Á M K A P vytvření nepravidelnéh mnhúhelníků můžete zbrazit jeh vnitřní úhly a délky stran (viz Zbrazení vnitřních úhlů dříve a Zbrazení a úprava délek stran dříve). Zbrazení vnitřních úhlů Můžete zbrazit vnitřní úhly brazce. P OZ N Á M K Y Pkud tyt úhly zbrazíte a následně upravíte vrchly brazce (viz Zbrazení a úprava vrchlů brazce na další straně), sftware SMART Ntebk Math Tls aktualizuje značení hdnt a zbrazí nvé vnitřní úhly. Můžete rvněž zbrazit délky stran (viz Zbrazení a úprava délek stran dříve). Pstup zbrazení vnitřních úhlů 1. Vyberte brazec. 2. Stiskněte šipku nabídky brazce a vyberte Zbrazit/Skrýt vnitřní úhly. P OZ N Á M K A Chcete-li skrýt vnitřní úhly, stiskněte šipku nabídky brazce a znvu zvlte Zbrazit/Skrýt vnitřní úhly. Zbrazení a úprava délek stran Můžete zbrazit délky stran brazce. Pkud upravíte zbrazenu délku, sftware SMART Ntebk Math Tls hdnty přepčítá a zbrazí délky statních stran. 10

15 K A P I T O L A 3 Práce s brazci P OZ N Á M K Y Pkud tyt délky zbrazíte a následně upravíte vrchly brazce (viz Zbrazení a úprava vrchlů brazce dříve), sftware SMART Ntebk Math Tls aktualizuje značení hdnt a zbrazí nvé délky stran. Můžete rvněž zbrazit vnitřní úhly (viz Zbrazení vnitřních úhlů na předchzí straně). Pstup zbrazení délek stran 1. Vyberte brazec. 2. Stiskněte šipku nabídky brazce a vyberte Zbrazit/Skrýt délky stran. Sftware SMART Ntebk Math Tls vypčítá délky na základě výchzích jedntek pravítka. P OZ N Á M K A Chcete-li skrýt délky stran, stiskněte šipku nabídky brazce a znvu vyberte Zbrazit/Skrýt délky stran. Pstup úpravy délek stran 1. Pkud jste tak dpsud neučinili, zbrazte délky stran. 2. Dvjitě klikněte na délku strany, kteru chcete změnit. 3. Zadejte nvu délku. 4. Stiskněte někam jinam na stránce. Sftware SMART Ntebk Math Tls přepčítá hdnty a zbrazí délky zbývajících dvu stran. Zbrazení a úprava vrchlů brazce Pzici vrchlů brazce můžete upravvat. Pkud máte zbrazeny vnitřní úhly brazce neb délky stran, sftware SMART Ntebk Math Tls autmaticky aktualizuje značení hdnt a zbrazí nvé vnitřní úhly neb délky stran. Pstup zbrazení vrchlů brazce 1. Vyberte brazec. 2. Stiskněte šipku nabídky brazce a vyberte Zbrazit/Skrýt vrchly. Každý z vrchlů brazce nahradí červené kružnice. 11

16 K A P I T O L A 3 Práce s brazci Pstup úpravy vrchlů brazce 1. Pkud jste tak dpsud neučinili, zbrazte vrchly tvaru. 2. Přetažením červené kružnice psunete vrchl. 3. Jakmile jste s úpravu vrchlů tvaru htvi, stiskněte někam jinam na stránku. Pstup skrytí vrchlů brazce 1. Vyberte brazec. 2. Stiskněte šipku nabídky brazce a znvu vyberte Zbrazit/Skrýt vrchly. Rzdělvání brazců Kružnici, čtverec neb bdélník můžete rzdělit na více kusů stejné plše. Ptm tyt kusy můžete upravvat a manipulvat s nimi jak se samstatnými bjekty. P OZ N Á M K A Jiné brazce tímt způsbem rzdělvat nelze. Pstup rzdělení brazce 1. Vyberte brazec. 2. Stiskněte šipku nabídky brazce a vyberte Dělení brazců. Zbrazí se dialvé kn Dělení brazců. 3. V rzbalvacím seznamu Rzdělit brazec na vyberte pčet kusů, na které chcete rzdělit tvar. 4. Stiskněte OK. Obrazec se rzdělí na jedntlivé bjekty. 12

17 Kapitla 4 Práce s rafy Vkládání kartézských rafů 13 Vkládání kvadrantvých rafů 14 Vkládání rafů číselné řady 16 Výběr rafů 16 Manipulace s rafy 17 Přizpůsbení rafů 18 Vytváření rafů z rvnic 19 Vytváření rafů z tabulek 20 Vytváření rafů z tabulek 21 Přidávání brazců ke rafům 21 S aplikací SMART Ntebk Math Tls můžete vytvářet kartézské, kvadrantvé rafy a rafy číselné řady a vytvářet rafy z rvnic a tabulek a tabulky z rafů. Vkládání kartézských rafů Můžete vlžit kartézský raf na stránku. Můžete vybrat výchzí kartézský raf neb můžete vytvřit raf s vlastními sami. P vlžení rafu d něj můžete přidat bdy. P OZ N Á M K A P vlžení rafu můžete rvněž upravit jeh pzici, velikst a tčení, a přizpůsbit jeh název, sy a značení (viz Manipulace s rafy na straně 17 a Přizpůsbení rafů na straně 18). Pstup vlžení výchzíh kartézskéh rafu 1. Zbrazte tlačítka SMART Ntebk Math Tls (viz stránka 1). 2. Stiskněte Grafy a ptm Kartézský. Zbrazí se kartézský raf. Pstup vlžení vlastníh kartézskéh rafu 1. Zbrazte tlačítka SMART Ntebk Math Tls (viz stránka 1). 2. Stiskněte Grafy a ptm Průvdce. Zbrazí se dialvé kn Vlžit raf. 13

18 K A P I T O L A 4 Práce s rafy 3. Vyberte Kartézský a stiskněte Další. 4. Graf přizpůsbte následujícím způsbem: Chcete-li změnit přírůstky čísel na některé z s rafu, zadejte hdntu d ple Krk. Chcete-li změnit pčáteční a kncvý bd sy X (hrizntální) sy a Y (vertikální), zadejte hdnty d ple Začátek a Knec. Chcete-li zbrazit raf bez vdrvných čar, zrušte výběr zaškrtávacíh plíčka Vdrvné čáry. Chcete-li zbrazit raf bez svislých čar, zrušte výběr zaškrtávacíh plíčka Svislé čáry. Chcete-li zbrazit raf bez čísel na sách, zrušte výběr zaškrtávacíh plíčka Zbrazení čísel. 5. Stiskněte Dknčit. Pstup vlžení bdů d rafu 1. Dvjitě klikněte na pzici v rafu, kam chcete umístit bd. 2. Opakujte krk 1, dkud d rafu neumístíte všechny pžadvané bdy. P OZ N Á M K A Můžete vytvřit tabulku hdnt, vycházejících z rafu (viz Vytváření rafů z tabulek na straně 21). Pstup debrání bdů z rafu 1. Dvjitě klikněte na bd, který chcete debrat. 2. Opakujte krk 1, dkud z rafu nedeberete všechny pžadvané bdy. Vkládání kvadrantvých rafů Můžete vlžit kvadrantvý raf na stránku. Můžete vybrat výchzí kvadrantvý raf neb můžete vytvřit raf s vlastními sami. P vlžení rafu d něj můžete přidat bdy. P OZ N Á M K A P vlžení rafu můžete rvněž upravit jeh pzici, velikst a tčení, a přizpůsbit jeh název, sy a značení (viz Manipulace s rafy na straně 17 a Přizpůsbení rafů na straně 18). 14

19 K A P I T O L A 4 Práce s rafy Pstup vlžení výchzíh kvadrantvéh rafu 1. Zbrazte tlačítka SMART Ntebk Math Tls (viz stránka 1). 2. Stiskněte Grafy a ptm Kvadrant. Zbrazí se kvadrantvý raf. Pstup vlžení vlastníh kvadrantvéh rafu 1. Zbrazte tlačítka SMART Ntebk Math Tls (viz stránka 1). 2. Stiskněte Grafy a ptm Průvdce. Zbrazí se dialvé kn Vlžit raf. 3. Vyberte Kvadrant a stiskněte Další. 4. Graf přizpůsbte následujícím způsbem: Chcete-li změnit přírůstků čísel na některé z s rafu, zadejte hdntu d ple Krk. Chcete-li změnit pčáteční a kncvý bd sy X (hrizntální) sy a Y (vertikální), zadejte hdnty d ple Začátek a Knec. Chcete-li zbrazit raf bez vdrvných čar, zrušte výběr zaškrtávacíh plíčka Vdrvné čáry. Chcete-li zbrazit raf bez svislých čar, zrušte výběr zaškrtávacíh plíčka Svislé čáry. Chcete-li zbrazit raf bez čísel na sách, zrušte výběr zaškrtávacíh plíčka Zbrazení čísel. 5. Stiskněte Dknčit. Pstup vlžení bdů d rafu 1. Dvjitě klikněte na pzici v rafu, kam chcete umístit bd. 2. Opakujte krk 1, dkud d rafu neumístíte všechny pžadvané bdy. P OZ N Á M K A Můžete vytvřit tabulku hdnt, vycházejících z rafu (viz Vytváření rafů z tabulek na straně 21). Pstup debrání bdů z rafu 1. Dvjitě klikněte na bd, který chcete debrat. 2. Opakujte krk 1, dkud z rafu nedeberete všechny pžadvané bdy. 15

20 K A P I T O L A 4 Práce s rafy Vkládání rafů číselné řady Můžete vlžit raf číselné řady na stránku. Můžete vybrat výchzí číselnu řadu neb můžete vytvřit raf s vlastními sami. P OZ N Á M K A P vlžení rafu můžete rvněž upravit jeh pzici, velikst a tčení, a přizpůsbit jeh název, sy a značení (viz Manipulace s rafy na další straně a Přizpůsbení rafů na straně 18). Pstup vlžení výchzíh rafu číselné řady 1. Zbrazte tlačítka SMART Ntebk Math Tls (viz stránka 1). 2. Stiskněte Grafy a ptm Číselná řada. Zbrazí se raf číselné řady. Pstup vlžení vlastníh rafu číselné řady 1. Zbrazte tlačítka SMART Ntebk Math Tls (viz stránka 1). 2. Stiskněte Grafy a ptm Průvdce. Zbrazí se dialvé kn Vlžit raf. 3. Vyberte Číselná řada a stiskněte Další. 4. Graf přizpůsbte následujícím způsbem: Chcete-li změnit přírůstky čísel na se, zadejte hdntu d ple Krk. Chcete-li změnit pčáteční a kncvý bd sy, zadejte hdnty d ple Začátek a Knec. Chcete-li zbrazit raf bez čísel na sách, zrušte výběr zaškrtávacíh plíčka Zbrazení čísel. 5. Stiskněte Dknčit. Výběr rafů Předtím, než můžete manipulvat s rafem neb tevírat mžnsti jeh nabídky, jej musíte vybrat. Jakmile vyberete raf, můžete: Přesunut raf. Přizpůsbit raf. Vytvřit tabulku z rafu. 16

21 K A P I T O L A 4 Práce s rafy Pstup výběru rafu 1. Stiskněte Vybrat. 2. Stiskněte mim, ale blízk, pravéh hrníh rhu rafu a přetáhněte bdélník d prtějšíh rhu. Klem rafu se zbrazí bdélník výběru. Kruh v pravém dlním rhu rafu je úchytem pr změnu veliksti. Šipka dlů v pravém hrním rhu rafu je šipku nabídky. Manipulace s rafy Můžete na stránku vlžit kartézský raf neb kvadrantvý raf neb můžete vytvřit raf z rvnice neb tabulky hdnt. P vlžení rafu jej můžete přesuvat neb měnit úrveň přiblížení. P OZ N Á M K A Můžete rvněž přizpůsbit název, sy a značení rafu (viz Přizpůsbení rafů na další straně). Pstup přesunu rafu 1. Vyberte raf (viz stránka 16). 2. Klikněte na míst uvnitř hraničení ale mim raf a ptm raf přetáhněte na jiné míst na stránce. Pstup změny hdnty zvětšení rafu 1. Vyberte raf (viz stránka 16). 2. Pkud se pd rafem nezbrazí žádné ikny, stiskněte dvě šipky dlů v pravém dlním rhu rafu. Pd rafem se zbrazí sm ikn. 3. Stiskem raf přiblížíte. NEBO Stiskem raf ddálíte. Pstup zbrazení jiné části rafu 1. Vyberte raf (viz stránka 16). 2. Pkud se pd rafem nezbrazí žádné ikny, stiskněte dvě šipky dlů v pravém dlním rhu rafu. Pd rafem se zbrazí sm ikn. 17

22 K A P I T O L A 4 Práce s rafy 3. Stiskněte iknu ruky. 4. Psuňte raf. 5. Jakmile sftware SMART Ntebk Math Tls zbrazí tu část rafu, kteru chcete prhlížet, znvu stisknete iknu ruky. Přizpůsbení rafů Můžete na stránku vlžit kartézský raf neb kvadrantvý raf neb můžete vytvřit raf z rvnice neb tabulky hdnt. P vlžení rafu můžete přizpůsbit název rafu a upravit pčáteční bd, kncvý bd, značení a čáry jeh suřadnicvé sítě. Můžete rvněž přidat čáru nejlepšíh přizpůsbení pdle bdů rafu. P OZ N Á M K A Můžete manipulvat s plhu a velikstí rafu (viz Manipulace s rafy na předchzí straně).. Pstup přizpůsbení rafu pmcí skryté nabídky 1. Vyberte raf (viz stránka 16). 2. Pkud se pd rafem nezbrazí žádné ikny, stiskněte dvě šipky dlů v pravém dlním rhu rafu. 3. Pr přizpůsbení rafu pužijte tyt ikny: Tlačítk Příkaz Zbrazit/Skrýt čáry Ukázat/Skrýt bdvá značení Zbrazit/Skrýt čáru nejlepšíh přizpůsbení Zbrazit/Skrýt čísla Zbrazit/Skrýt značení X/Y a názvy Akce Zbrazit vdrvné a svislé čáry rafu Zbrazit bdvá značení Zbrazit čáry nejlepšíh přizpůsbení na základě bdů vlžených d rafu Zbrazit čísla na sách Zbrazit značení na sách a název nad rafem Pstup přizpůsbení rafu pmcí karty Vlastnsti 1. Vyberte raf (viz stránka 16). 2. Stiskněte šipku nabídky rafu a vyberte Vlastnsti. 18

23 K A P I T O L A 4 Práce s rafy 3. Prveďte následující: Pkud chcete nad raf přidat štítek, napište jej d ple Název. Chcete-li zbrazit čísla na sách, vyberte Zbrazení čísel; zrušením tht výběru je deberete. Chcete-li zbrazit svislé čáry, vyberte Svislé čáry; zrušením tht výběru je deberete. Chcete-li zbrazit vdrvné čáry, vyberte Vdrvné čáry; zrušením tht výběru je deberete. Chcete-li zbrazit bdvá značení, vyberte Zbrazit bdvá značení; zrušením tht výběru je deberete. Chcete-li změnit značení na sách, rzteč s neb přírůstky čísel na sách, nvé hdnty zadejte d plí Označení, Pčátek, Knec a Přírůstek. Vytváření rafů z rvnic Když vlžíte neb napíšete rvnici, můžete vytvřit a zbrazit raf vycházející z tét rvnice. Pstup vytvření rafu z rvnice 1. Vyberte rvnici. 2. Stiskněte šipku nabídky rvnice a vyberte Matematické funkce > Vytvřit raf. Zbrazí se raf. P OZ N Á M K A P vlžení rafu můžete rvněž upravit jeh pzici, velikst a tčení, a přizpůsbit jeh název, sy a značení (viz Manipulace s rafy na straně 17 a Přizpůsbení rafů na předchzí straně). Pkud aktualizujete údaje v rvnici, sftware SMART Ntebk Math Tls aktualizuje raf. Pstup uknčení spjení mezi rvnicí a rafem 1. Vyberte rvnici neb raf. Klem rvnice a rafu se zbrazí mdré zvýraznění. V mdrém kruhu mezi nimi se zbrazí X. 2. Stiskněte symbl X. Pkud aktualizujete údaje v rvnici a spjení se přeruší, sftware SMART Ntebk Math Tls raf neaktualizuje. 19

24 K A P I T O L A 4 Práce s rafy Pstup pětvnéh spjení rvnice a rafu 1. Vyberte rvnici. Klem tabulky se zbrazí mdré zvýraznění a vedle ní se zbrazí malý mdrý čtverec. 2. Vyberte mdrý čtverec a přetáhněte jej nad raf. Vytváření rafů z tabulek Můžete vytvřit tabulku hdnt a ptm vytvřit raf vycházející z těcht hdnt. Pstup vytvření rafu z tabulky 1. Zbrazte tlačítka SMART Ntebk Math Tls (viz stránka 1). 2. Stiskněte Tabulky rafu. Zbrazí se mřížka. 3. Zvlte pčet řádků, které v tabulce chcete. Buňky v mřížce dpvídají buňkám tabulky. Tabulka se zbrazí na stránce. 4. Zadejte hdnty d buněk tabulky. 5. Stiskněte šipku nabídky tabulky a vyberte Matematické funkce > Vytvřit raf. Pkud aktualizujete údaje v tabulce, sftware SMART Ntebk Math Tls aktualizuje raf, a napak. Pstup uknčení spjení mezi rafem a tabulku 1. Vyberte tabulku neb raf. Klem tabulky a rafu se zbrazí mdré zvýraznění. V mdrém kruhu mezi nimi se zbrazí X. 2. Stiskněte symbl X. Pkud aktualizujete údaje v tabulce a spjení se přeruší, sftware SMART Ntebk Math Tls neaktualizuje raf, a napak. Pstup pětvnéh spjení rafu a tabulky 1. Vyberte tabulku. Klem tabulky se zbrazí mdré zvýraznění a vedle ní se zbrazí malý mdrý čtverec. 2. Vyberte mdrý čtverec a přetáhněte jej nad raf. 20

25 K A P I T O L A 4 Práce s rafy Vytváření rafů z tabulek Pkud vlžíte kartézský neb kvadrantvý raf a ptm d něj vlžíte bdy, můžete vytvřit tabulku hdnt vycházející z těcht bdů. Pstup vytvření tabulky z rafu 1. Vyberte raf. 2. Stiskněte šipku nabídky rafu a vyberte Matematické funkce > Vytvřit tabulku. Pkud přidáte neb deberete bdy v rafu, sftware SMART Ntebk Math Tls aktualizuje tabulku, a napak. Pstup uknčení spjení mezi tabulku a rafem 1. Vyberte tabulku neb raf. Klem tabulky a rafu se zbrazí mdré zvýraznění. V mdrém kruhu mezi nimi se zbrazí X. 2. Stiskněte symbl X. Pkud aktualizujete údaje v rafu a spjení je přerušené, sftware SMART Ntebk Math Tls neaktualizuje tabulku, a napak. Pstup pětvnéh spjení tabulky a rafu 1. Vyberte tabulku. Klem tabulky se zbrazí mdré zvýraznění a vedle ní se zbrazí malý mdrý čtverec. 2. Vyberte mdrý čtverec a přetáhněte jej nad raf. Přidávání brazců ke rafům Můžete přidat brazec ke rafu a ptm zbrazit suřadnice jeh vrchlů. Pstup přidání brazce ke rafu 1. Vytvřte brazec. 2. Stiskněte brazec a přetáhněte jej nad raf. 21

26 K A P I T O L A 4 Práce s rafy Pstup zbrazení suřadnic vrchlů brazce 1. Vyberte brazec. 2. Stiskněte šipku nabídky brazce a vyberte plžky Zbrazit/Skrýt vrchly. P OZ N Á M K A Chcete-li skrýt suřadnice, stiskněte šipku nabídky brazce a znvu vyberte Zbrazit/Skrýt vrchly. Pstup zbrazení délek stran 1. Vyberte brazec. 2. Stiskněte šipku nabídky brazce a vyberte Zbrazit/Skrýt délky stran. Sftware SMART Ntebk Math Tls vypčítá délky pdle údajů rafu. Pr převrácení brazce 1. Vyberte brazec. 2. Stiskněte šipku nabídky brazce a vyberte Převrátit brazec. 3. Vyberte Převrátit pdle X=0, Převrátit pdle Y=0, Převrátit pdle Y=X neb Převrátit pdle Y=-X. Převrácený brazec se bjeví v rafu. Půvdní brazec zůstane na půvdním místě. 22

27 Přílha A Aktivace prduktu SMART Ntebk Math Tls Pr aktivaci prduktu SMART Ntebk Math Tls ptřebujete kód prduktvý klíč. Tent prduktvý klíč není stejný jak ten, který jste pužili pr aktivaci sftwaru SMART Ntebk. Získání prduktvéh klíče Prduktvý klíč zakupte u našeh autrizvanéh prdejce SMART (smarttech.cm/wheretbuy). T I P P získání prduktvéh klíče jej pr buducí pužití ulžte na bezpečném místě. Aktivace SMART Ntebk Math Tls prstřednictvím prduktvéh klíče Sftware SMART Ntebk Math Tls můžete aktivvat p získání prduktvéh klíče. Aktivace prduktu SMART Ntebk Math Tls 1. V sftwaru SMART Ntebk vyberte mžnsti Nápvěda > Aktivvat sftware. Zbrazí se kn Aktivace sftwaru SMART. P OZ N Á M K Y Můžete také tevřít kn Aktivace sftwaru SMART z nabídky SMART Prduct Update (SPU) stiskem mžnsti Aktivvat v řádku SMART Ntebk. 23

28 P Ř Í L O H A A Aktivace prduktu SMART Ntebk Math Tls Hdnta ve slupci Stav značuje stav pr každý prdukt: Nainstalván Sftware je nainstalván. Aktivván Expirace Platnst vypršela Neznámý Sftware je nainstalván a aktivván s trvalu licencí. Sftware je nainstalván, ale nebyl dsud aktivván. Čísl v závrce značuje pčet dní, zbývajících d vypršení zkušebníh bdbí. Sftware je nainstalván, ale nebyl dsud aktivván. Zkušební bdbí vypršel. Dkud sftware neaktivujete, nemůžete jej pužívat. Stav sftwaru není znám. 2. Stiskněte Přidat. 3. Pr aktivaci sftwaru SMART Ntebk Math Tls prstřednictvím prduktvéh klíče pstupujte pdle pkynů na brazvce. 24

29

30 SMART Technlies smarttech.cm/supprt smarttech.cm/cntactsupprt

SMART Notebook Math Tools

SMART Notebook Math Tools SMART Notebook Math Tools Windows operační systémy Uživatelská příručka Oznámení o ochranných známkách SMART Board, SMART Notebook, smarttech, loo SMART a všechna označení SMART jsou obchodními známkami

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Obsluha PC snadn a rychle - Multimediální učebnice MS Windws XP Pachner Panel nástrjů vprav nahře (shra dlů) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených

Více

MarketsTrader 2 Stručný návod Poslední Update: říjen 2013

MarketsTrader 2 Stručný návod Poslední Update: říjen 2013 City Credit Capital (UK) Limited 12th Flr, Hern Twer 110 Bishpsgate Lndn EC2N 4AY United Kingdm T +44 (0)207 614 4600 F +44 (0)207 614 4660 W www.cccapital.c.uk MarketsTrader 2 Stručný návd Pslední Update:

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

Tile systém v Marushka Designu

Tile systém v Marushka Designu 0 Tile systém v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

SMART Document Camera Model SDC-450

SMART Document Camera Model SDC-450 Specifikace SMART Dcument Camera Mdel SDC-450 Parametry Velikst Sklpená Rzlžená Hmtnst Přepravní velikst Přepravní hmtnst Krychle smíšené reality Velikst Hmtnst 10" Š 2 3/4" V 12" H (25,4 cm 7 cm 30,5

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Interaktivní výuka MS Office 2000 Pachner Panel nástrjů vlev nahře (zleva) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených stránek Rejstřík Zálžky Pznámky

Více

Nastavení firewallu pro AVG 7.5

Nastavení firewallu pro AVG 7.5 Nastavení firewallu pr AVG 7.5 Revize dkumentu 75.2 (8.2.2007) Cpyright GRISOFT, s.r.. Všechna práva vyhrazena. Tent prdukt pužívá RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algrithm, Cpyright (C) 1991-2,

Více

Obsah cvičení procvičované dovednosti

Obsah cvičení procvičované dovednosti Výpčetní technika a algritmizace I Obsah cvičení prcvičvané dvednsti Pznámka: Na učebnách je Windws XP, prtže nvější verze Windws nesplupracují s dalšími technlgiemi na MENDELU. Studijní cíle cvičení Ve

Více

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy 4 Datvý typ, prměnné, literály, knstanty, výrazy, perátry, příkazy Studijní cíl Tent studijní blk má za cíl pkračvat v základních prvcích jazyka Java. Knkrétně bude uvedena definice datvéh typu, uvedeny

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

Obsah cvic ení procvic ovane dovednosti

Obsah cvic ení procvic ovane dovednosti Výpčetní technika a algritmizace I Obsah cvic ení prcvic vane dvednsti Studijní cíle cvičení Ve cvičeních předmětu VA1: student si svjí základní práci s peračním systémem Windws, cž zahrnuje zejména: základní

Více

SMART Document Camera 450. Uživatelská příručka

SMART Document Camera 450. Uživatelská příručka SMART Dcument Camera 450 Uživatelská příručka Registrace prduktu Jestliže si svůj prdukt SMART zaregistrujete, budeme vás upzrňvat na nvé funkce a upgrade sftwaru. Zaregistrujte se nline na adrese smarttech.cm/registratin.

Více

NEC CLOUD STORAGE. Uživatelská příručka. Verze: R03.1

NEC CLOUD STORAGE. Uživatelská příručka. Verze: R03.1 NEC CLOUD STORAGE Uživatelská příručka Verze: R03.1 2013 1 ÚVOD... 5 1.1 ÚČEL TOHOTO DOKUMENTU... 5 1.2 POJMY, AKRONYMY A ZKRATKY... 5 2 ÚVOD K NEC CLOUD STORAGE... 6 2.1 CO JE PRO POUŽÍVÁNÍ CLOUD STORAGE

Více

Generování Homepage ze serveru AReality.sk

Generování Homepage ze serveru AReality.sk Genervání Hmepage ze serveru AReality.sk 9. 9. 2010 - Ing. Jiří Fřt Diadema Sftware s.r.. Verze 3.5 Diadema Sftware s. r.. Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1. Obecně k prpjení dat... 3 2. Typy prpjení dat...

Více

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC. MS Power Point

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC. MS Power Point Šklení bsluhy PC stručný manuál bsluhy pr pužívání PC MS Pwer Pint 1 Úvd - PwerPint K čemu se prgram PwerPint pužívá? Při prezentaci, kdy přednášející pr psílení účinku svých slv prmítá snímky, které si

Více

HiPath 3000. Assistant TC optipoint pro správu systému. Návod k použití

HiPath 3000. Assistant TC optipoint pro správu systému. Návod k použití HiPath 3000 Assistant TC ptipint pr správu systému Návd k pužití Infrmace k návdu k pužití Tent návd k pužití ppisuje, jak můžete jak správce systému přizpůsbit svůj systém HiPath 3000 svým pžadavkům.

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

SMART Notebook 11. Operační systémy Windows

SMART Notebook 11. Operační systémy Windows SMART Ntebk 11 Operační systémy Windws Uživatelská příručka Pr zbrazení nápvě dy k sftwaru SMART Ntebk na svém mbilním telefnu neb jiném mbilním zařízení naskenujte následující QR kód. Upzrnění chranných

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu 0 Mžnsti připjení WMS služby d Klienta v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu

Více

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s.

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. Uživatelská příručka aplikace Partner24 mdul Zaměstnavatelský prtál Česká spřitelna penzijní splečnst, a.s. Verze: 1.20 (30.3.2011) Autr: Jan Zámstný, Lukáš Hns Schválil: Šárka Rlčíkvá Vlastník: ČS penzijní

Více

XTB-Trader DMA. Zastavení ztrát (Stop Loss) a Realizovat zisk (Take Profit)

XTB-Trader DMA. Zastavení ztrát (Stop Loss) a Realizovat zisk (Take Profit) XTB-Trader DMA Příkazy k nákupu či prdeji akcií zadáváte jednduše přím v platfrmě XTB-Trader. V kénku pr nastavení nvéh pkynu vepište pčet kusů akcií, které chcete zbchdvat. Zastavení ztrát (Stp Lss) a

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická. Resslova 5, Ústí nad Labem. Fázory a komplexní čísla v elektrotechnice. - Im

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická. Resslova 5, Ústí nad Labem. Fázory a komplexní čísla v elektrotechnice. - Im Střední průmyslvá škla strjní a elektrtechnická Resslva 5, Ústí nad Labem Fázry a kmplexní čísla v elektrtechnice A Re + m 2 2 j 1 + m - m A A ϕ ϕ A A* Re ng. Jarmír Tyrbach Leden 1999 (2/06) Fázry a kmplexní

Více

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14 Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytvých prstr z majetku MČ Praha 14 Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek bytů a nebytvých prstr, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál

Více

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více

P r o j e k t Učitel ONLINE

P r o j e k t Učitel ONLINE P r j e k t Učitel ONLINE CZ.1.07/1.1.06/02.0092 Gymnázium Dr. J. Pekaře, Mladá Bleslav, Palackéh 211 Splečná část pr všechny metdické skupiny Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Bleslav, prjekt Učitel ONLINE

Více

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností Uživatelská příručka pr správu uživatelských přístupů d registru řidičů pr becní úřady bcí s rzšířenu půsbnstí 1 Licenční ujednání Veškerá práva vyhrazena Ministerstv dpravy nábřeží L. Svbdy 1222/12 110

Více

Podklady k práci s Intranetem - administrátor

Podklady k práci s Intranetem - administrátor SPACE COM spl. s r.. Datum 29.8.2012 Na Závdí 1668 396 01 Humplec +420565535010;731612614 Pdklady k práci s Intranetem - administrátr 1) Přihlášení d systému - ve webvém prhlížeči na adrese http://intranet.sssluzeb.cz

Více

Jak se zúčastnit dražby

Jak se zúčastnit dražby Jak se zúčastnit dražby Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek nemvitstí, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál www.elektrnickedrazby.cz, přihlaste se d knkrétní(ch) dražby(eb),

Více

Instalační manuál systému Desktop Management System OptimAccess

Instalační manuál systému Desktop Management System OptimAccess SODATSW spl. s r.. Hrní 32, 639 00 BRNO http://www.sdatsw.cz tel./ fax: 543 236 177 e-mail: inf@sdatsw.cz Instalační manuál systému Desktp Management System Instalační manuál Desktp Management System Vážený

Více

TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT Cvičení 8

TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT Cvičení 8 TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT Cvičení 8 Cvičení je zaměřené na práci v SQL, zejména dtazvání. Zadání je rzdělen d typvých úlh. Jedna úlha bsahuje základní dtaz a něklik alternativních dtazů ke stejné prblematice.

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Porovnání výsledků analytických metod

Porovnání výsledků analytických metod Metdický lit 1 EURCHEM-ČR 212 Editr: Zbyněk Plzák (plzk@iic.c.cz) Prvnání výledků nlytických metd Chrkterizce výknnti nlytické měřící metdy je jedním z důležitých znků nlytickéh měřicíh ytému, zejmén pr

Více

SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Tabulkový kalkulátor MS Excel TABULKOVÉ KALKULÁTORY PROGRAM MS EXCEL

SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Tabulkový kalkulátor MS Excel TABULKOVÉ KALKULÁTORY PROGRAM MS EXCEL SOŠS a SOU Kadaň Šklení SIPVZ Tabulkvý kalkulátr MS Excel TABULKOVÉ KALKULÁTORY PROGRAM MS EXCEL 2005 SOŠS a SOU Kadaň Šklení SIPVZ Tabulkvý kalkulátr MS EXCEL OBSAH TABULKOVÉ KALKULÁTORY...4 PROGRAM MS

Více

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol Ministerstv financí Odbr 47 Centrální harmnizační jedntka Infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Mdul pr vyhdncení rčních výsledků finančních kntrl Leden 2015 Manuál MF - infrmační systém finanční

Více

Referenční příručka hp ipaq Pocket PC řady h1900. Document Part Number: 311757-003

Referenční příručka hp ipaq Pocket PC řady h1900. Document Part Number: 311757-003 Referenční příručka hp ipaq Pcket PC řady h1900 Dcument Part Number: 311757-003 červen 2003 2003 Hewlett-Packard Cmpany 2003 Hewlett-Packard Develpment Cmpany, L.P. HP, Hewlett Packard a lg Hewlett-Packard

Více

Příručka pro předkládání údajů

Příručka pro předkládání údajů Příručka pr předkládání údajů Část 12 - Jak připravit a předlžit známení klasifikaci a značení pmcí IUCLID Annankatu 18, P.O. Bx 400, FI-00121 Helsinky, Finsk Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.eurpa.eu

Více

Cycle Transport Improvements

Cycle Transport Improvements Cycle Transprt Imprvements 4. dubna 2011 MANUÁL K CYKLOWEBU Del. N.: D.1.1 Versin: 1 Date: Prepared: Checked: Apprved: R.T. JMS MSH 2 / 16 Cycle Transprt Imprvements Obsah 1 Úvd... 4 2 Ppis webvé aplikace

Více

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka DOCHÁZKA Autmatizvaný dcházkvý a přístupvý systém Verze 3.xx Uživatelská příručka RON Sftware spl. s r.. Nám. Budvatelů 1405 735 06 Karviná - Nvé Měst tel.: +420 596 312 827, +420 596 317 877, fax : +420

Více

Evropa Program Prémiové automatické objednávky (ADR)

Evropa Program Prémiové automatické objednávky (ADR) Evrpa Prgram Prémivé autmatické bjednávky () Výhdy je autmatický měsíční bjednávkvý prgram pr distributry a upřednstněné zákazníky. Pdpruje měsíční autmatický nákup prduktů splečnstí Nu Skin a Pharmanex,

Více

Teplota a její měření

Teplota a její měření 1 Teplta 1.1 Celsiva teplta 1.2 Fahrenheitva teplta 1.3 Termdynamická teplta Kelvin 2 Tepltní stupnice 2.1 Mezinárdní tepltní stupnice z rku 1990 3 Tepltní rzdíl 4 Teplměr Blmetr Termgraf 5 Tepltní rztažnst

Více

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze: 1.1 Účinnst d: 1. 12. 2012 Ministerstv pr místní rzvj ČR Starměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze:

Více

VŠEM přístup k SW firmy Microsoft

VŠEM přístup k SW firmy Microsoft VŠEM přístup k SW firmy Micrsft Základní infrmace Micrsft DreamSpark Premium (dříve MSDNAA nebli MSDN Academic Alliance) je licenční prgram, v rámci kteréh mhu studenti VŠEM bezplatně pužívat vybraný sftware

Více

1.2. Kinematika hmotného bodu

1.2. Kinematika hmotného bodu 1.. Kinematika hmtnéh bdu P matematické přípravě už můžeme začít s první kapitlu, kinematiku. Tat část fyziky se zabývá ppisem phybu těles, aniž by se ptala prč k phybu dchází. Jak je ve fyzice častým

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 PwerPint a Access v příkladech Pachner - p výběru tématickéh celku se bjeví kn se zadáním úlhy: ppis jedntlivých dílčích krků p animvaných tázkách jedntlivých dílčích krků uživatel abslvuje test na prvěření

Více

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server SBS Edition

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server SBS Edition Acrnis Backup & Recvery 10 Advanced Server SBS Editin Uživatelská příručka Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Všechna práva vyhrazena. Acrnis a Acrnis Secure Zne jsu registrvané chranné známky splečnsti

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Bezpečnostní programovatelný modul TRISAFE od Phoenix Contact.

Bezpečnostní programovatelný modul TRISAFE od Phoenix Contact. Bezpečnstní prgramvatelný mdul TRISAFE d Phenix Cntact. Prgramvatelných bezpečnstních mdulů je na trhu hdně, každý větší výrbce je už má ve své nabídce. Mdul TRISAFE d splečnsti Phenix Cntact nabízí ale

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition Acrnis Backup & Recvery 10 Advanced Server Virtual Editin Uživatelská příručka Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Všechna práva vyhrazena. Acrnis a Acrnis Secure Zne jsu registrvané chranné známky splečnsti

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2008

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2008 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2008 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty a přibyly další parametry s hledem na jejich mnžství jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná

Více

JOYCE R, s.r.o., WELL PTI-8111 Uživatelská p íru

JOYCE R, s.r.o., WELL PTI-8111 Uživatelská p íru JOYCE ČR, s.r.., Fakturační adresa: Matzenauerva 8, 616 00 Brn, ČR, Krespndenční adresa: Venhudva 6, 614 00 Brn, ČR IČO: 25317571, DIČ: CZ25317571, Tel.: +420 539 088 010, Fax: +420 539 088 000, E-mail:

Více

MODULÁRNÍ SYSTÉM KOMUNIKACE (MSGSERVER)

MODULÁRNÍ SYSTÉM KOMUNIKACE (MSGSERVER) MODULÁRNÍ SYSTÉM KOMUNIKACE (MSGSERVER) Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Velmi blíbenu frmu elektrnické kmunikace se krmě e-mailu stal zasílání krátkých textvých zpráv tzv.

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

E232, E240, E330, E332n

E232, E240, E330, E332n E232, E240, E330, E332n Uživatelská příručka Červen 2005 www.lexmark.cz Lexmark a Lexmark se symblem červenéh diamantu jsu chranné známky splečnsti Lexmark Inerntatinal, Inc. registrvané v USA a/neb statních

Více

Konstrukce paraboly dané dvěma tečnami s body dotyku. Příklad: Sestrojte parabolu p, jsou-li dány její tečny t 1, t 2 s body T 1, T 2 dotyku.

Konstrukce paraboly dané dvěma tečnami s body dotyku. Příklad: Sestrojte parabolu p, jsou-li dány její tečny t 1, t 2 s body T 1, T 2 dotyku. Gemetrie Další užitečné knstrukce parably Řešené úlhy Knstrukce parably dané děma tečnami s bdy dtyku Příklad: Sestrjte parablu p, jsu-li dány její tečny, s bdy, dtyku. zlme dě různběžné přímky, a na každé

Více

About Golf Limited Indoor Golf Environment

About Golf Limited Indoor Golf Environment Abut Glf Limited Indr Glf Envirnment Uživatelská příručka Obsah 1. Základní nabídka...4 2. Play Glf...5 2.1. Výběr hráčů (Members Screen)...5 2.1.1. Nvý hráč...5 2.1.2. Existující hráč...6 2.2. Výběr

Více

Kapitola 3 VÝDAJE A ROVNOVÁŽNÝ PRODUKT (MODEL 45 tzn. MODEL DŮCHOD VÝDAJE)

Kapitola 3 VÝDAJE A ROVNOVÁŽNÝ PRODUKT (MODEL 45 tzn. MODEL DŮCHOD VÝDAJE) www.thunva.cz Kapitla 3 VÝDAJE A ROVNOVÁŽNÝ RODUKT (MODEL 45 tzn. MODEL DŮCHOD VÝDAJE) Mdel 45 (mdel s multiplikátrem): prvnává skutečně vytvřený prdukt (HD) a plánvané výdaje, které zamýšlejí ek. subjekty

Více

<knihy:clanek xmlns:kniha= http://www.moje_stranka.cz/knihy">

<knihy:clanek xmlns:kniha= http://www.moje_stranka.cz/knihy> ZÁKLADY XML JMENNÉ PROSTORY při spjení XML dat z různých zdrjů může djít ke knfliktu v názvech elementů a atributů elementy mhu přidělit k různým jmenným prstrům, a tak je rzliším jmenný prstr musíme deklarvat

Více

Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive.

Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive. Verze 6.1, 8/2008 Uživatelský manuál WebActive s.r..,hviezdslavva 16, 400 03 Ústí nad Labem www.webactive.cz - inf@webactive.cz Úvd Cntent Management Server WebJet (dále jen CMS WebJet) je systém pr ucelenu

Více

SHRNUTÍ LÁTKY 7. ROČNÍKU Mgr. Iva Strolená

SHRNUTÍ LÁTKY 7. ROČNÍKU Mgr. Iva Strolená ARITMETIKA ZLOMKY A RACIONÁLNÍ ČÍSLA Jestliže něc (celek) rzdělíme na něklik stejných dílů, nazývá se každá část celku zlmkem. Zlmek tři čtvrtiny (tři lmen čtyřmi) zlmek Čitatel sděluje, klik těcht částí

Více

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz

Více

Změna Sazebníku KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček k 1.1.2014 nové znění měněných bodů

Změna Sazebníku KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček k 1.1.2014 nové znění měněných bodů Změna Sazebníku KB pr pdnikatele, pdniky a municipality v bsluze pbček k 1.1.2014 nvé znění měněných bdů Vysvětlení K 1.1.2014 dchází ke změnám v Sazebníku KB pr pdnikatele, pdniky a municipality v bsluze

Více

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB ISTQB PARTNER PROGRAM VERZE CZ-1.0 (30.05.2013) Czech and Slvak Testing Bard Internatinal Sftware Testing Qualificatin Bard www.castb.rg PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB OSNOVA 1. SHRNUTÍ

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST

VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST Cvičení 2: Internetvá bezpečnst Každý tým vytvří pmcí prgramu MS Wrd seznam alespň 10 rizik, která nám hrzí z internetu. Na závěr zpracujte suhrnný seznam za celu

Více

Návod pro uživatele městského kola

Návod pro uživatele městského kola Návd pr uživatele městskéh kla Tent manuál bsahuje důležité bezpečnstní a mntážní infrmace a infrmace udržvání. Před pužitím si tent návd pečlivě nastudujte. Uchvejte tent návd k dalšímu pužití. Obsah

Více

mtransfer Technická dokumentace Varianta Standard

mtransfer Technická dokumentace Varianta Standard mtransfer Technická dkumentace Varianta Standard mbank S.A., se sídlem ul. Senatrska 18, 00-950 Warszawa, Plsk, zapsaná v Celstátním sudním rejstříku (KRS) Rejstříku pdnikatelů vedeném u Obvdníh sudu hl.

Více

Pro ty, kdo to s hudbou myslí vážně: WALKMAN řady X s velkým 3palcovým OLED displejem nabízí zábavu bez kompromisů

Pro ty, kdo to s hudbou myslí vážně: WALKMAN řady X s velkým 3palcovým OLED displejem nabízí zábavu bez kompromisů Tiskvá zpráva Praha, 9. ledna 2009 Pr ty, kd t s hudbu myslí vážně: WALKMAN řady X s velkým 3palcvým OLED displejem nabízí zábavu bez kmprmisů Unikátní WALKMAN řady W ve stylu sluchátek přináší svbzující

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Výukvá pexesa Terasft Úvdní menu Spustit CD-ROM, Tisk pexes na tiskárně, Knec (mžnst zatrhnut spuštění v Celé brazvce) Pexesa pr celu rdinu Obrázkvá pexesa hledání dvjic kartiček se stejným brázkem

Více

TISKÁRNY. Canon ix 4000

TISKÁRNY. Canon ix 4000 TISKÁRNY Tiskárna je zařízení, které dstává data z pčítače a tiskne je na papír. Tiskárna je výstupní zařízení, které služí k přensu dat ulžených v elektrnické pdbě na papír neb jiné médium (ftpapír, kmpaktní

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-5 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, dstáváte nvu verzi všech prgramů na

Více

www.thunova.cz Kapitola 6 HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS A EKONOMICKÝ RŮST

www.thunova.cz Kapitola 6 HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS A EKONOMICKÝ RŮST Kapitla 6 HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS A EKONOMICKÝ RŮST Hspdářské cykly: hspdářský cyklus představuje klísání reálnéh hrubéh dmácíh prduktu (RHDP či Y) klem ptenciálníh prduktu Y* výkyvy v eknmické aktivitě dprvázené

Více

NET Genium. Příručka administrátora

NET Genium. Příručka administrátora NET Genium Příručka administrátra Verze: 1.0 Datum: 2.9.2013 Autr: Bc. Michael Kupka, +420 242 441 548, michael.kupka@netgenium.cm Splečnst: NetGenium s.r.., www.netgenium.cm 1/91 Histrie změn Autr Datum

Více

Obsah. Stránka 2 z 12

Obsah. Stránka 2 z 12 Verze 1.0 - pslední změna 2.10.2012 Obsah Úvd... 3 Kmerční certifikát... 3 Kvalifikvaný certifikát... 3 Hlavní vlastnsti elektrnickéh pdpisu... 4 Certifikační autrity... 4 Alternativní úlžiště certifikátů...

Více

Tabulkový kalkulátor

Tabulkový kalkulátor 1.1.1 GRAF Vhodným doplněním textů a tabulek jsou grafy. Graf je v podstatě obrázek graficky zobrazující hodnoty údajů z tabulky. Je vhodným objektem pro porovnávání údajů a jejich analýzu. Graf můžeme

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-5 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, 9. ledna 2012 dstáváte nvu verzi všech

Více

Uživatelský manuál služby. pro klienty s ERP pístupem

Uživatelský manuál služby. pro klienty s ERP pístupem Uživatelský manuál služby pr klienty s ERP pístupem Vážená paní, vážený pane, služba @FAKTURA 24 je mderní frma fakturace, která Vám umžní vystavvat, desílat a pijímat faktury v elektrnické pdb. Služba

Více

Podmínky Tipkonta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Podmínky Tipkonta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Pdmínky Tipknta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Prgram TIPKONTO 1.1. TIPKONTO je název věrnstníh prgramu, který splečnst TIPSPORT, a.s., se sídlem v Beruně 1, Plitických vězňů 156 (dále jen TIPSPORT) nabízí svým

Více

NA ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ DOMÁCNOSTÍ

NA ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ DOMÁCNOSTÍ PŘEDBĚŽNÁ ANALÝZA DOPADY SJEDNOCENÍ SAZEB DPH NA 20% NA ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ DOMÁCNOSTÍ 18. ÚNORA 2011 LIBOR DUŠEK, PH.D., PETR JANSKÝ, M.SC. Shrnutí: 1. Úvd Plánvané sjedncení sazeb DPH na 20% p pvinné valrizaci

Více

VSTOOLS.KOMJAK Aplikace pro stanovování emisních limitů kombinovaným způsobem

VSTOOLS.KOMJAK Aplikace pro stanovování emisních limitů kombinovaným způsobem VSTOOLS.KOMJAK Aplikace pr stanvvání emisních limitů kmbinvaným způsbem Dkumentace nástrjů a uživatelská příručka Petr Vyskč, Jiří Picek, Silvie Semerádvá Září 2011 Pr verzi aplikace 20110621 VSTOOLS.KOMJAK

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

Jak funguje léková regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 13. 1. 2011

Jak funguje léková regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 13. 1. 2011 Jak funguje lékvá regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel dbr farmacie 13. 1. 2011 Jak funguje... Regulace cen a úhrad léčiv d r. 2008 Zákn č. 48/1997 Sb., veřejném zdravtním pjištění Zákn

Více

Pravidla pro MethanCity: Bod obnovy

Pravidla pro MethanCity: Bod obnovy Pravidla pr MethanCity: Bd bnvy 1. Obecná pravidla pr všechny účastníky LARPu 2. Herní předměty 3. Idezlčiny 4. Zbraně a munice 5. Zásahvé bdy, zranění a bj 6. Agónie a léčení 7. Smrt a respawn 8. Ozáření

Více

Aktualizace služeb Office 365

Aktualizace služeb Office 365 Aktualizace služeb pr Office 365 pr prfesinály a menší firmy (P1) Říjen 2012 Nvé funkce Office Web Apps v SharePintu Nejnvější aktualizace služby SharePint Online přináší nvé funkce pr webvé aplikace Office

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI CSH spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-4 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, 11. ledna 2010 dstáváte nvu verzi

Více

Logistika, sklady, fakturace a distribuce v IS. Vzdělávací modul. - 1 - Logistika, sklady, fakturace a distribuce v IS

Logistika, sklady, fakturace a distribuce v IS. Vzdělávací modul. - 1 - Logistika, sklady, fakturace a distribuce v IS - 1 - Lgistika, sklady, fakturace a distribuce v IS Vzdělávací mdul Lgistika, sklady, fakturace a distribuce v IS - 2 - Lgistika, sklady, fakturace a distribuce v IS Obsah 1. Naplnění základních číselníků...

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s.

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s. REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY Případvá studie Implementace věrnstníh prgramu s.oliver www.risrsa.cz inf@risrsa.cz 11.11.2014 Úvd Splečnst s.oliver CZ s.r.. a s.oliver

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více