SMART Notebook Math Tools 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMART Notebook Math Tools 11"

Transkript

1 SMART Ntebk Math Tls 11 Operační systémy Windws Uživatelská příručka

2 Upzrnění chranných známkách SMART Bard, SMART Ntebk, smarttech, l SMART a všechna značení SMART jsu chranné známky neb reistrvané chranné známky splečnsti SMART Technlies ULC ve Spjených státech a/neb v jiných zemích. Všechny prdukty jiných výrbců a názvy splečnstí mhu být chrannými známkami jejich příslušných vlastníků. Upzrnění na autrská práva 2012 SMART Technlies ULC. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tét publikace dkumentu nesmí být bez předchzíh písemnéh suhlasu splečnsti SMART Technlies ULC žádnu frmu a žádnými prstředky reprdukvána, přenášena, přepisvána, ukládána v systému s mžnstí pětvnéh získání neb překládána d jakéhkli jazyka. Infrmace v tmt návdu pdléhají změnám bez předchzíh upzrnění a nepředstavují ze strany splečnsti SMART žádný závazek. Jeden neb více z následujících patentů: US ; US ; US ; US ; US ; USD616462; a USD Další patenty jsu předmětem řízení. 10/2012

3 Obsah Kapitla 1: Úvd d aplikace SMART Ntebk Math Tls 1 Zbrazvání tlačítek SMART Ntebk Math Tls 1 Kapitla 2: Práce s rvnicemi 3 Vkládání rvnic 3 Psaní rvnic 4 Řešení matematických výrazů 7 Kapitla 3: Práce s brazci 9 Vkládání pravidelných mnhúhelníků 9 Vkládání nepravidelných mnhúhelníků 9 Zbrazení vnitřních úhlů 10 Zbrazení a úprava délek stran 10 Zbrazení a úprava vrchlů brazce 11 Rzdělvání brazců 12 Kapitla 4: Práce s rafy 13 Vkládání kartézských rafů 13 Vkládání kvadrantvých rafů 14 Vkládání rafů číselné řady 16 Výběr rafů 16 Manipulace s rafy 17 Přizpůsbení rafů 18 Vytváření rafů z rvnic 19 Vytváření rafů z tabulek 20 Vytváření rafů z tabulek 21 Přidávání brazců ke rafům 21 Přílha A: Aktivace prduktu SMART Ntebk Math Tls 23 Získání prduktvéh klíče 23 Aktivace SMART Ntebk Math Tls prstřednictvím prduktvéh klíče 23 i

4

5 Kapitla 1 Úvd d aplikace SMART Ntebk Math Tls Pkud d svéh pčítače nainstalujete sftware SMART Ntebk Math Tls, sftware Sftware SMART Ntebk zahrnuje matematické funkce jak úprava rvnic, rzpznávání ručně psanéh textu matematických výrazů, další nástrje brazců a vytváření rafů. Zbrazvání tlačítek SMART Ntebk Math Tls Pr zbrazení tlačítek SMART Ntebk Math Tls klepněte na plžku Zbrazit tlačítka Math. Pr skrytí tlačítek SMART Ntebk Math Tls p dknčení, znvu klepněte na tlačítk Zbrazit tlačítka Math. Následující tabulka ppisuje funkce tlačítek SMART Ntebk Math Tls. Tlačítk Příkaz Grafy Nepravidelný mnhúhelník Tabulky rafu Rvnice Akce Vkládání kartézských, kvadrantvých rafů neb rafů číselné řady. Vkládání nepravidelných mnhúhelníků. Vkládání tabulek rafů. Vkládání rvnic. Krmě výše uvedených tlačítek existují ještě dvě další tlačítka, která s aplikací SMART Ntebk Math Tls pužíváte: Tlačítk Příkaz Pravidelný mnhúhelník Měřící nástrje Akce Vkládání pravidelných mnhúhelníků. Pužijte pravítk, úhlměr neb kružítk. 1

6

7 Kapitla 2 Práce s rvnicemi Vkládání rvnic 3 Psaní rvnic 4 Tipy pr psaní rvnic 5 Tipy pr psaní trinmetrických rvnic 5 Tipy pr psaní laritmických rvnic 6 Tipy pr řešení víceřádkvých rvnic 6 Rzpznané matematické symbly 6 Číslice 6 Operátři 6 Latinka 6 Řecké písm 6 Další matematické symbly 6 Rzpznané matematické funkce 7 Laritmické funkce 7 Trinmetrické funkce 7 Řešení matematických výrazů 7 Pmcí SMART Ntebk Math Tls můžete vkládat neb psát rvnice d stránek subrů.ntebk. Můžete kdykliv řešit vlžené neb napsané matematické výrazy. Vkládání rvnic Pmcí editru Rvnice můžete na stránku vkládat rvnice. Pstup vkládání rvnic 1. Zbrazte tlačítka SMART Ntebk Math Tls (viz stránka 1). 2. Stiskněte Rvnice. 3. Stiskněte na míst, kde chcete rvnici umístit. Otevře se editr Rvnice a zbrazí se textvé ple. 4. Zadejte číslice, které chcete přidat d rvnice.stiskem tlačítek v editru Rvnice vyberte matematické znaky, které chcete přidat d rvnice. 3

8 K A P I T O L A 2 Práce s rvnicemi 5. P dknčení rvnice klikněte mim textvý bjekt. P OZ N Á M K A Pkud vlžíte nějaký matematický výraz, můžete jej vyřešit (viz Řešení matematických výrazů na straně 7).Na základě tét rvnice můžete také vytvřit raf (viz Vytváření rafů z rvnic na straně 19). Psaní rvnic Rvnice můžete na stránce psát pmcí per z lišty s ppisvači (u interaktivních tabulí) neb pmcí připevněnéh pera a tlačítek nástrjů pera (u interaktivních displejů). P OZ N Á M K A Rvnici můžete také vlžit pmcí editru Rvnic (viz Vkládání rvnic na předchzí straně). Pstup psaní rvnic 1. Stiskněte plžku Pera. Zbrazí se tlačítka nástrjů Pera. 2. Stiskněte plžku Druhy pera a vyberte Per. 3. Vyberte typ čáry. 4. Napište rvnici na interaktivní brazvku s využitím tipů v následujících částí. 5. Stiskněte šipku nabídky rvnice a vyberte Rzpznat matematický inkust. Zbrazí se rvnice bklpená mdrým hraničením.pd rvnicí se zbrazí zelený kruh a červený kruh. 4

9 K A P I T O L A 2 Práce s rvnicemi 6. Pkud se rvnice zbrazí správně, stiskněte zelený kruh. P OZ N Á M K Y Sftware SMART Ntebk Math Tls rzpznává mnh znaků včetně číslic, perátrů, latinky, řeckéh písma a dalších matematických symblů (viz Rzpznané matematické symbly na další straně). Sftware SMART Ntebk Math Tls rvněž rzpznává mnh matematických funkcí (viz Rzpznané matematické funkce na straně 7). Pkud napíšete matematický výraz, můžete jej vyřešit (viz Řešení matematických výrazů na straně 7).Na základě tét rvnice můžete také vytvřit raf (viz Vytváření rafů z rvnic na straně 19). Pkud se rvnice nezbrazí správně, stiskněte červený kruh ji znvu. Nesnažte se psát přes svu půvdní rvnici., smažte rvnici a napište Tipy pr psaní rvnic Při psaní rvnic zvažte následující: Pište každý symbl zřetelně a nepřekrývejte symbly. Nechte mezi psanými znaky, symbly, vzrci a rvnicemi mezeru. Symbl násbení nakreslete jak šesticípu hvězdu, např.. Pkud rvnice bsahuje více řádků, jak např. zlmky, nechte mezi těmit řádky mezeru. Avšak nerzdělujte jednřádkvu rvnici na více řádků. Hrní indexy, jak mcnitele, zarvnávejte vprav a nad přilehlý znak či symbl. Znak a hrní index se nesmějí překrývat. Pište úlhy pstupně zleva dprava a shra dlů. Desetinu tečku vlžíte klepnutím. Nekreslete malinké znaky a nečitelné značky. Nepužívejte j jak prměnnu, pkud nepíšete trinmetrický výraz neb kmplexní výraz.nepužívejte i neb jak prměnnu, pkud nepíšete trinmetrický výraz. Nepužívejte e jak prměnnu, pkud nepíšete expnenciální výraz. Vkládejte expnenty d závrek. Tipy pr psaní trinmetrických rvnic Při psaní trinmetrických rvnic zvažte následující: Prměnné vkládejte d závrek, např. sin (x). Oddělujte něklik trinmetrických výrazů pmcí symblu krát, např. sin(a)* cs(a). 5

10 K A P I T O L A 2 Práce s rvnicemi Tipy pr psaní laritmických rvnic Při psaní expnentů, laritmů a emetrických řad zvažte následující: Sftware SMART Ntebk Math Tls rzpznává l (N) jak l 10 N. Sftware SMART Ntebk Math Tls rzpznává lm jak lm neb lm (přirzený laritmus). SMART Ntebk Math Tls rzpznává puze l 2 M a l 10 M. Pište přirzený laritmus (ln) jak l. Pište l 2 jak l2.pište l 10 jak l10. Sftware SMART Ntebk Math Tls nepdpruje dlní indexy. Tipy pr řešení víceřádkvých rvnic SMART Ntebk Math Tls umí řešit některé víceřádkvé rvnice, pkud vyberete celu rvnici, stisknete šipku nabídky rvnice a vyberete Rzpznat matematický inkust. Rzpznané matematické symbly Sftware SMART Ntebk Math Tls rzpznává matematické symbly a funkce v rvnicích a převádí je na strjem psaný text. SMART Ntebk Math Tls umí rzpznat mnh symblů včetně číslic, perátrů, latinky, řeckéh písma a dalších matematických symblů. Číslice Operátři Latinka Řecké písm Další matematické symbly 6

11 K A P I T O L A 2 Práce s rvnicemi Rzpznané matematické funkce Sftware SMART Ntebk Math Tls rzpznává matematické symbly a funkce v rvnicích a převádí je na strjem psaný text. SMART Ntebk Math Tls rzpznává matematické funkce v těcht kateriích: Laritmické funkce Trinmetrické funkce Laritmické funkce l (a) l10 (a) l2 (a) přirzený laritmus desítkvý laritmus binární laritmus Trinmetrické funkce acs (a) asin (a) atan (a) cs (a) csh (a) ct (a) cth (a) csc (a) sec (a) sin (a) sinc (a) sinh (a) tan (a) tanh (a) brácená funkce cs brácená funkce sin brácená funkce tan funkce cs hyperblická funkce cs funkce ct hyperblická funkce ct funkce ksekans funkce sekans funkce sin funkce sinc funkce sinh funkce tan funkce tanh Řešení matematických výrazů Když na stránku vlžíte neb napíšete matematický výraz, můžete tent výraz vyřešit a zbrazit celu rvnici pmcí dstupných mžnstí nabídky. P OZ N Á M K Y Můžete rvněž vytvářet rafy z rvnic (viz Vytváření rafů z rvnic na straně 19). Sftware SMART Ntebk Math Tls umí řešit některé rvnice numericky, ale ne symblicky, a umí řešit některé rvnice symblicky, ale ne numericky. Pkud typ řešení není k dispzici, nemůžete jej v nabídce vybrat. Napište rvnici ve tvaru y = f (x). 7

12 K A P I T O L A 2 Práce s rvnicemi Pstup řešení výrazu numericky 1. Vyberte rvnici. 2. Stiskněte šipku nabídky rvnice a vyberte Matematické funkce > Číselně zjedndušit. Pstup řešení výrazu symblicky 1. Vyberte rvnici. 2. Stiskněte šipku nabídky rvnice a vyberte Matematické funkce > Zjedndušit pmcí symblů. Pstup hledání nulvé hdnty rvnice 1. Vyberte rvnici. 2. Stiskněte šipku nabídky rvnice a vyberte Matematické funkce > Nalézt nuly. Pstup hledání minimálních a maximálních hdnt rvnice 1. Vyberte rvnici. 2. Stiskněte šipku nabídky rvnice a vyberte Matematické funkce > Nalézt extrém. 8

13 Kapitla 3 Práce s brazci Vkládání pravidelných mnhúhelníků 9 Vkládání nepravidelných mnhúhelníků 9 Zbrazení vnitřních úhlů 10 Zbrazení a úprava délek stran 10 Zbrazení a úprava vrchlů brazce 11 Rzdělvání brazců 12 V aplikaci SMART Ntebk Math Tls můžete vytvářet pravidelné i nepravidelné mnhúhelníky a upravvat vnitřní úhly, délky stran a vrchly těcht brazců. Kružnici, čtverec neb bdélník můžete rzdělit na více kusů se stejnu plchu. Vkládání pravidelných mnhúhelníků Pmcí nástrje Pravidelný mnhúhelník můžete vkládat pravidelné mnhúhelníky se 3 až 15 stranami. Pstup vlžení pravidelnéh mnhúhelníku 1. Stiskněte plžku Pravidelné mnhúhelníky. Zbrazí se tlačítka nástrjů Pravidelné mnhúhelníky. 2. Zvlte některý mnhúhelník. Čísl v mnhúhelníku představuje pčet stran. T I P Pr zbrazení více mnhúhelníků, klepněte na šipku dlů. 3. Vytvřte tvar stiskem brazvky v místě, kam chcete brazec umístit, a ptm tažením určete pžadvanu velikst brazce. Vkládání nepravidelných mnhúhelníků Krmě vytváření brazců pmcí nástrje Obrazce sftwaru SMART Ntebk můžete pmcí nástrje Nepravidelný mnhúhelník vkládat i nepravidelné mnhúhelníky. 9

14 K A P I T O L A 3 Práce s brazci Pstup vlžení nepravidelnéh mnhúhelníku 1. Zbrazte tlačítka SMART Ntebk Math Tls (viz stránka 1). 2. Stiskněte plžku Nepravidelné mnhúhelníky. 3. Stiskněte na míst, kde chcete umístit první vrchl brazce. První vrchl se zbrazí jak malý červený kruh. 4. Stiskněte na míst, kde chcete umístit další vrchl. Dva vrchly se spjí čáru. 5. Opakváním krku 4 přidejte další vrchly. 6. Jakmile máte všechny vrchly a chcete dknčit tvar, stiskněte červený kruh prvníh vrchlu. P OZ N Á M K A P vytvření nepravidelnéh mnhúhelníků můžete zbrazit jeh vnitřní úhly a délky stran (viz Zbrazení vnitřních úhlů dříve a Zbrazení a úprava délek stran dříve). Zbrazení vnitřních úhlů Můžete zbrazit vnitřní úhly brazce. P OZ N Á M K Y Pkud tyt úhly zbrazíte a následně upravíte vrchly brazce (viz Zbrazení a úprava vrchlů brazce na další straně), sftware SMART Ntebk Math Tls aktualizuje značení hdnt a zbrazí nvé vnitřní úhly. Můžete rvněž zbrazit délky stran (viz Zbrazení a úprava délek stran dříve). Pstup zbrazení vnitřních úhlů 1. Vyberte brazec. 2. Stiskněte šipku nabídky brazce a vyberte Zbrazit/Skrýt vnitřní úhly. P OZ N Á M K A Chcete-li skrýt vnitřní úhly, stiskněte šipku nabídky brazce a znvu zvlte Zbrazit/Skrýt vnitřní úhly. Zbrazení a úprava délek stran Můžete zbrazit délky stran brazce. Pkud upravíte zbrazenu délku, sftware SMART Ntebk Math Tls hdnty přepčítá a zbrazí délky statních stran. 10

15 K A P I T O L A 3 Práce s brazci P OZ N Á M K Y Pkud tyt délky zbrazíte a následně upravíte vrchly brazce (viz Zbrazení a úprava vrchlů brazce dříve), sftware SMART Ntebk Math Tls aktualizuje značení hdnt a zbrazí nvé délky stran. Můžete rvněž zbrazit vnitřní úhly (viz Zbrazení vnitřních úhlů na předchzí straně). Pstup zbrazení délek stran 1. Vyberte brazec. 2. Stiskněte šipku nabídky brazce a vyberte Zbrazit/Skrýt délky stran. Sftware SMART Ntebk Math Tls vypčítá délky na základě výchzích jedntek pravítka. P OZ N Á M K A Chcete-li skrýt délky stran, stiskněte šipku nabídky brazce a znvu vyberte Zbrazit/Skrýt délky stran. Pstup úpravy délek stran 1. Pkud jste tak dpsud neučinili, zbrazte délky stran. 2. Dvjitě klikněte na délku strany, kteru chcete změnit. 3. Zadejte nvu délku. 4. Stiskněte někam jinam na stránce. Sftware SMART Ntebk Math Tls přepčítá hdnty a zbrazí délky zbývajících dvu stran. Zbrazení a úprava vrchlů brazce Pzici vrchlů brazce můžete upravvat. Pkud máte zbrazeny vnitřní úhly brazce neb délky stran, sftware SMART Ntebk Math Tls autmaticky aktualizuje značení hdnt a zbrazí nvé vnitřní úhly neb délky stran. Pstup zbrazení vrchlů brazce 1. Vyberte brazec. 2. Stiskněte šipku nabídky brazce a vyberte Zbrazit/Skrýt vrchly. Každý z vrchlů brazce nahradí červené kružnice. 11

16 K A P I T O L A 3 Práce s brazci Pstup úpravy vrchlů brazce 1. Pkud jste tak dpsud neučinili, zbrazte vrchly tvaru. 2. Přetažením červené kružnice psunete vrchl. 3. Jakmile jste s úpravu vrchlů tvaru htvi, stiskněte někam jinam na stránku. Pstup skrytí vrchlů brazce 1. Vyberte brazec. 2. Stiskněte šipku nabídky brazce a znvu vyberte Zbrazit/Skrýt vrchly. Rzdělvání brazců Kružnici, čtverec neb bdélník můžete rzdělit na více kusů stejné plše. Ptm tyt kusy můžete upravvat a manipulvat s nimi jak se samstatnými bjekty. P OZ N Á M K A Jiné brazce tímt způsbem rzdělvat nelze. Pstup rzdělení brazce 1. Vyberte brazec. 2. Stiskněte šipku nabídky brazce a vyberte Dělení brazců. Zbrazí se dialvé kn Dělení brazců. 3. V rzbalvacím seznamu Rzdělit brazec na vyberte pčet kusů, na které chcete rzdělit tvar. 4. Stiskněte OK. Obrazec se rzdělí na jedntlivé bjekty. 12

17 Kapitla 4 Práce s rafy Vkládání kartézských rafů 13 Vkládání kvadrantvých rafů 14 Vkládání rafů číselné řady 16 Výběr rafů 16 Manipulace s rafy 17 Přizpůsbení rafů 18 Vytváření rafů z rvnic 19 Vytváření rafů z tabulek 20 Vytváření rafů z tabulek 21 Přidávání brazců ke rafům 21 S aplikací SMART Ntebk Math Tls můžete vytvářet kartézské, kvadrantvé rafy a rafy číselné řady a vytvářet rafy z rvnic a tabulek a tabulky z rafů. Vkládání kartézských rafů Můžete vlžit kartézský raf na stránku. Můžete vybrat výchzí kartézský raf neb můžete vytvřit raf s vlastními sami. P vlžení rafu d něj můžete přidat bdy. P OZ N Á M K A P vlžení rafu můžete rvněž upravit jeh pzici, velikst a tčení, a přizpůsbit jeh název, sy a značení (viz Manipulace s rafy na straně 17 a Přizpůsbení rafů na straně 18). Pstup vlžení výchzíh kartézskéh rafu 1. Zbrazte tlačítka SMART Ntebk Math Tls (viz stránka 1). 2. Stiskněte Grafy a ptm Kartézský. Zbrazí se kartézský raf. Pstup vlžení vlastníh kartézskéh rafu 1. Zbrazte tlačítka SMART Ntebk Math Tls (viz stránka 1). 2. Stiskněte Grafy a ptm Průvdce. Zbrazí se dialvé kn Vlžit raf. 13

18 K A P I T O L A 4 Práce s rafy 3. Vyberte Kartézský a stiskněte Další. 4. Graf přizpůsbte následujícím způsbem: Chcete-li změnit přírůstky čísel na některé z s rafu, zadejte hdntu d ple Krk. Chcete-li změnit pčáteční a kncvý bd sy X (hrizntální) sy a Y (vertikální), zadejte hdnty d ple Začátek a Knec. Chcete-li zbrazit raf bez vdrvných čar, zrušte výběr zaškrtávacíh plíčka Vdrvné čáry. Chcete-li zbrazit raf bez svislých čar, zrušte výběr zaškrtávacíh plíčka Svislé čáry. Chcete-li zbrazit raf bez čísel na sách, zrušte výběr zaškrtávacíh plíčka Zbrazení čísel. 5. Stiskněte Dknčit. Pstup vlžení bdů d rafu 1. Dvjitě klikněte na pzici v rafu, kam chcete umístit bd. 2. Opakujte krk 1, dkud d rafu neumístíte všechny pžadvané bdy. P OZ N Á M K A Můžete vytvřit tabulku hdnt, vycházejících z rafu (viz Vytváření rafů z tabulek na straně 21). Pstup debrání bdů z rafu 1. Dvjitě klikněte na bd, který chcete debrat. 2. Opakujte krk 1, dkud z rafu nedeberete všechny pžadvané bdy. Vkládání kvadrantvých rafů Můžete vlžit kvadrantvý raf na stránku. Můžete vybrat výchzí kvadrantvý raf neb můžete vytvřit raf s vlastními sami. P vlžení rafu d něj můžete přidat bdy. P OZ N Á M K A P vlžení rafu můžete rvněž upravit jeh pzici, velikst a tčení, a přizpůsbit jeh název, sy a značení (viz Manipulace s rafy na straně 17 a Přizpůsbení rafů na straně 18). 14

19 K A P I T O L A 4 Práce s rafy Pstup vlžení výchzíh kvadrantvéh rafu 1. Zbrazte tlačítka SMART Ntebk Math Tls (viz stránka 1). 2. Stiskněte Grafy a ptm Kvadrant. Zbrazí se kvadrantvý raf. Pstup vlžení vlastníh kvadrantvéh rafu 1. Zbrazte tlačítka SMART Ntebk Math Tls (viz stránka 1). 2. Stiskněte Grafy a ptm Průvdce. Zbrazí se dialvé kn Vlžit raf. 3. Vyberte Kvadrant a stiskněte Další. 4. Graf přizpůsbte následujícím způsbem: Chcete-li změnit přírůstků čísel na některé z s rafu, zadejte hdntu d ple Krk. Chcete-li změnit pčáteční a kncvý bd sy X (hrizntální) sy a Y (vertikální), zadejte hdnty d ple Začátek a Knec. Chcete-li zbrazit raf bez vdrvných čar, zrušte výběr zaškrtávacíh plíčka Vdrvné čáry. Chcete-li zbrazit raf bez svislých čar, zrušte výběr zaškrtávacíh plíčka Svislé čáry. Chcete-li zbrazit raf bez čísel na sách, zrušte výběr zaškrtávacíh plíčka Zbrazení čísel. 5. Stiskněte Dknčit. Pstup vlžení bdů d rafu 1. Dvjitě klikněte na pzici v rafu, kam chcete umístit bd. 2. Opakujte krk 1, dkud d rafu neumístíte všechny pžadvané bdy. P OZ N Á M K A Můžete vytvřit tabulku hdnt, vycházejících z rafu (viz Vytváření rafů z tabulek na straně 21). Pstup debrání bdů z rafu 1. Dvjitě klikněte na bd, který chcete debrat. 2. Opakujte krk 1, dkud z rafu nedeberete všechny pžadvané bdy. 15

20 K A P I T O L A 4 Práce s rafy Vkládání rafů číselné řady Můžete vlžit raf číselné řady na stránku. Můžete vybrat výchzí číselnu řadu neb můžete vytvřit raf s vlastními sami. P OZ N Á M K A P vlžení rafu můžete rvněž upravit jeh pzici, velikst a tčení, a přizpůsbit jeh název, sy a značení (viz Manipulace s rafy na další straně a Přizpůsbení rafů na straně 18). Pstup vlžení výchzíh rafu číselné řady 1. Zbrazte tlačítka SMART Ntebk Math Tls (viz stránka 1). 2. Stiskněte Grafy a ptm Číselná řada. Zbrazí se raf číselné řady. Pstup vlžení vlastníh rafu číselné řady 1. Zbrazte tlačítka SMART Ntebk Math Tls (viz stránka 1). 2. Stiskněte Grafy a ptm Průvdce. Zbrazí se dialvé kn Vlžit raf. 3. Vyberte Číselná řada a stiskněte Další. 4. Graf přizpůsbte následujícím způsbem: Chcete-li změnit přírůstky čísel na se, zadejte hdntu d ple Krk. Chcete-li změnit pčáteční a kncvý bd sy, zadejte hdnty d ple Začátek a Knec. Chcete-li zbrazit raf bez čísel na sách, zrušte výběr zaškrtávacíh plíčka Zbrazení čísel. 5. Stiskněte Dknčit. Výběr rafů Předtím, než můžete manipulvat s rafem neb tevírat mžnsti jeh nabídky, jej musíte vybrat. Jakmile vyberete raf, můžete: Přesunut raf. Přizpůsbit raf. Vytvřit tabulku z rafu. 16

21 K A P I T O L A 4 Práce s rafy Pstup výběru rafu 1. Stiskněte Vybrat. 2. Stiskněte mim, ale blízk, pravéh hrníh rhu rafu a přetáhněte bdélník d prtějšíh rhu. Klem rafu se zbrazí bdélník výběru. Kruh v pravém dlním rhu rafu je úchytem pr změnu veliksti. Šipka dlů v pravém hrním rhu rafu je šipku nabídky. Manipulace s rafy Můžete na stránku vlžit kartézský raf neb kvadrantvý raf neb můžete vytvřit raf z rvnice neb tabulky hdnt. P vlžení rafu jej můžete přesuvat neb měnit úrveň přiblížení. P OZ N Á M K A Můžete rvněž přizpůsbit název, sy a značení rafu (viz Přizpůsbení rafů na další straně). Pstup přesunu rafu 1. Vyberte raf (viz stránka 16). 2. Klikněte na míst uvnitř hraničení ale mim raf a ptm raf přetáhněte na jiné míst na stránce. Pstup změny hdnty zvětšení rafu 1. Vyberte raf (viz stránka 16). 2. Pkud se pd rafem nezbrazí žádné ikny, stiskněte dvě šipky dlů v pravém dlním rhu rafu. Pd rafem se zbrazí sm ikn. 3. Stiskem raf přiblížíte. NEBO Stiskem raf ddálíte. Pstup zbrazení jiné části rafu 1. Vyberte raf (viz stránka 16). 2. Pkud se pd rafem nezbrazí žádné ikny, stiskněte dvě šipky dlů v pravém dlním rhu rafu. Pd rafem se zbrazí sm ikn. 17

22 K A P I T O L A 4 Práce s rafy 3. Stiskněte iknu ruky. 4. Psuňte raf. 5. Jakmile sftware SMART Ntebk Math Tls zbrazí tu část rafu, kteru chcete prhlížet, znvu stisknete iknu ruky. Přizpůsbení rafů Můžete na stránku vlžit kartézský raf neb kvadrantvý raf neb můžete vytvřit raf z rvnice neb tabulky hdnt. P vlžení rafu můžete přizpůsbit název rafu a upravit pčáteční bd, kncvý bd, značení a čáry jeh suřadnicvé sítě. Můžete rvněž přidat čáru nejlepšíh přizpůsbení pdle bdů rafu. P OZ N Á M K A Můžete manipulvat s plhu a velikstí rafu (viz Manipulace s rafy na předchzí straně).. Pstup přizpůsbení rafu pmcí skryté nabídky 1. Vyberte raf (viz stránka 16). 2. Pkud se pd rafem nezbrazí žádné ikny, stiskněte dvě šipky dlů v pravém dlním rhu rafu. 3. Pr přizpůsbení rafu pužijte tyt ikny: Tlačítk Příkaz Zbrazit/Skrýt čáry Ukázat/Skrýt bdvá značení Zbrazit/Skrýt čáru nejlepšíh přizpůsbení Zbrazit/Skrýt čísla Zbrazit/Skrýt značení X/Y a názvy Akce Zbrazit vdrvné a svislé čáry rafu Zbrazit bdvá značení Zbrazit čáry nejlepšíh přizpůsbení na základě bdů vlžených d rafu Zbrazit čísla na sách Zbrazit značení na sách a název nad rafem Pstup přizpůsbení rafu pmcí karty Vlastnsti 1. Vyberte raf (viz stránka 16). 2. Stiskněte šipku nabídky rafu a vyberte Vlastnsti. 18

23 K A P I T O L A 4 Práce s rafy 3. Prveďte následující: Pkud chcete nad raf přidat štítek, napište jej d ple Název. Chcete-li zbrazit čísla na sách, vyberte Zbrazení čísel; zrušením tht výběru je deberete. Chcete-li zbrazit svislé čáry, vyberte Svislé čáry; zrušením tht výběru je deberete. Chcete-li zbrazit vdrvné čáry, vyberte Vdrvné čáry; zrušením tht výběru je deberete. Chcete-li zbrazit bdvá značení, vyberte Zbrazit bdvá značení; zrušením tht výběru je deberete. Chcete-li změnit značení na sách, rzteč s neb přírůstky čísel na sách, nvé hdnty zadejte d plí Označení, Pčátek, Knec a Přírůstek. Vytváření rafů z rvnic Když vlžíte neb napíšete rvnici, můžete vytvřit a zbrazit raf vycházející z tét rvnice. Pstup vytvření rafu z rvnice 1. Vyberte rvnici. 2. Stiskněte šipku nabídky rvnice a vyberte Matematické funkce > Vytvřit raf. Zbrazí se raf. P OZ N Á M K A P vlžení rafu můžete rvněž upravit jeh pzici, velikst a tčení, a přizpůsbit jeh název, sy a značení (viz Manipulace s rafy na straně 17 a Přizpůsbení rafů na předchzí straně). Pkud aktualizujete údaje v rvnici, sftware SMART Ntebk Math Tls aktualizuje raf. Pstup uknčení spjení mezi rvnicí a rafem 1. Vyberte rvnici neb raf. Klem rvnice a rafu se zbrazí mdré zvýraznění. V mdrém kruhu mezi nimi se zbrazí X. 2. Stiskněte symbl X. Pkud aktualizujete údaje v rvnici a spjení se přeruší, sftware SMART Ntebk Math Tls raf neaktualizuje. 19

24 K A P I T O L A 4 Práce s rafy Pstup pětvnéh spjení rvnice a rafu 1. Vyberte rvnici. Klem tabulky se zbrazí mdré zvýraznění a vedle ní se zbrazí malý mdrý čtverec. 2. Vyberte mdrý čtverec a přetáhněte jej nad raf. Vytváření rafů z tabulek Můžete vytvřit tabulku hdnt a ptm vytvřit raf vycházející z těcht hdnt. Pstup vytvření rafu z tabulky 1. Zbrazte tlačítka SMART Ntebk Math Tls (viz stránka 1). 2. Stiskněte Tabulky rafu. Zbrazí se mřížka. 3. Zvlte pčet řádků, které v tabulce chcete. Buňky v mřížce dpvídají buňkám tabulky. Tabulka se zbrazí na stránce. 4. Zadejte hdnty d buněk tabulky. 5. Stiskněte šipku nabídky tabulky a vyberte Matematické funkce > Vytvřit raf. Pkud aktualizujete údaje v tabulce, sftware SMART Ntebk Math Tls aktualizuje raf, a napak. Pstup uknčení spjení mezi rafem a tabulku 1. Vyberte tabulku neb raf. Klem tabulky a rafu se zbrazí mdré zvýraznění. V mdrém kruhu mezi nimi se zbrazí X. 2. Stiskněte symbl X. Pkud aktualizujete údaje v tabulce a spjení se přeruší, sftware SMART Ntebk Math Tls neaktualizuje raf, a napak. Pstup pětvnéh spjení rafu a tabulky 1. Vyberte tabulku. Klem tabulky se zbrazí mdré zvýraznění a vedle ní se zbrazí malý mdrý čtverec. 2. Vyberte mdrý čtverec a přetáhněte jej nad raf. 20

25 K A P I T O L A 4 Práce s rafy Vytváření rafů z tabulek Pkud vlžíte kartézský neb kvadrantvý raf a ptm d něj vlžíte bdy, můžete vytvřit tabulku hdnt vycházející z těcht bdů. Pstup vytvření tabulky z rafu 1. Vyberte raf. 2. Stiskněte šipku nabídky rafu a vyberte Matematické funkce > Vytvřit tabulku. Pkud přidáte neb deberete bdy v rafu, sftware SMART Ntebk Math Tls aktualizuje tabulku, a napak. Pstup uknčení spjení mezi tabulku a rafem 1. Vyberte tabulku neb raf. Klem tabulky a rafu se zbrazí mdré zvýraznění. V mdrém kruhu mezi nimi se zbrazí X. 2. Stiskněte symbl X. Pkud aktualizujete údaje v rafu a spjení je přerušené, sftware SMART Ntebk Math Tls neaktualizuje tabulku, a napak. Pstup pětvnéh spjení tabulky a rafu 1. Vyberte tabulku. Klem tabulky se zbrazí mdré zvýraznění a vedle ní se zbrazí malý mdrý čtverec. 2. Vyberte mdrý čtverec a přetáhněte jej nad raf. Přidávání brazců ke rafům Můžete přidat brazec ke rafu a ptm zbrazit suřadnice jeh vrchlů. Pstup přidání brazce ke rafu 1. Vytvřte brazec. 2. Stiskněte brazec a přetáhněte jej nad raf. 21

26 K A P I T O L A 4 Práce s rafy Pstup zbrazení suřadnic vrchlů brazce 1. Vyberte brazec. 2. Stiskněte šipku nabídky brazce a vyberte plžky Zbrazit/Skrýt vrchly. P OZ N Á M K A Chcete-li skrýt suřadnice, stiskněte šipku nabídky brazce a znvu vyberte Zbrazit/Skrýt vrchly. Pstup zbrazení délek stran 1. Vyberte brazec. 2. Stiskněte šipku nabídky brazce a vyberte Zbrazit/Skrýt délky stran. Sftware SMART Ntebk Math Tls vypčítá délky pdle údajů rafu. Pr převrácení brazce 1. Vyberte brazec. 2. Stiskněte šipku nabídky brazce a vyberte Převrátit brazec. 3. Vyberte Převrátit pdle X=0, Převrátit pdle Y=0, Převrátit pdle Y=X neb Převrátit pdle Y=-X. Převrácený brazec se bjeví v rafu. Půvdní brazec zůstane na půvdním místě. 22

27 Přílha A Aktivace prduktu SMART Ntebk Math Tls Pr aktivaci prduktu SMART Ntebk Math Tls ptřebujete kód prduktvý klíč. Tent prduktvý klíč není stejný jak ten, který jste pužili pr aktivaci sftwaru SMART Ntebk. Získání prduktvéh klíče Prduktvý klíč zakupte u našeh autrizvanéh prdejce SMART (smarttech.cm/wheretbuy). T I P P získání prduktvéh klíče jej pr buducí pužití ulžte na bezpečném místě. Aktivace SMART Ntebk Math Tls prstřednictvím prduktvéh klíče Sftware SMART Ntebk Math Tls můžete aktivvat p získání prduktvéh klíče. Aktivace prduktu SMART Ntebk Math Tls 1. V sftwaru SMART Ntebk vyberte mžnsti Nápvěda > Aktivvat sftware. Zbrazí se kn Aktivace sftwaru SMART. P OZ N Á M K Y Můžete také tevřít kn Aktivace sftwaru SMART z nabídky SMART Prduct Update (SPU) stiskem mžnsti Aktivvat v řádku SMART Ntebk. 23

28 P Ř Í L O H A A Aktivace prduktu SMART Ntebk Math Tls Hdnta ve slupci Stav značuje stav pr každý prdukt: Nainstalván Sftware je nainstalván. Aktivván Expirace Platnst vypršela Neznámý Sftware je nainstalván a aktivván s trvalu licencí. Sftware je nainstalván, ale nebyl dsud aktivván. Čísl v závrce značuje pčet dní, zbývajících d vypršení zkušebníh bdbí. Sftware je nainstalván, ale nebyl dsud aktivván. Zkušební bdbí vypršel. Dkud sftware neaktivujete, nemůžete jej pužívat. Stav sftwaru není znám. 2. Stiskněte Přidat. 3. Pr aktivaci sftwaru SMART Ntebk Math Tls prstřednictvím prduktvéh klíče pstupujte pdle pkynů na brazvce. 24

29

30 SMART Technlies smarttech.cm/supprt smarttech.cm/cntactsupprt

SMART Notebook 10.8. Mac OS X software pro operační systémy. Uživatelská příručka

SMART Notebook 10.8. Mac OS X software pro operační systémy. Uživatelská příručka SMART Ntebk 10.8 Mac OS X sftware pr perační systémy Uživatelská příručka Oznámení chranných známkách SMART Ntebk, SMART Respnse, SMART Bard, SMART Dcument Camera, SMART Exchane, SMART Classrm Suite, DViT,

Více

2.1. Operační systém. 2.1.1. První kroky. 2.1.1.1. Zapnutí počítače a přihlášení do systému. 2.1.1.2. Restartování počítače

2.1. Operační systém. 2.1.1. První kroky. 2.1.1.1. Zapnutí počítače a přihlášení do systému. 2.1.1.2. Restartování počítače Pužívání pčítače a správa subrů (Windws 7) 2.1. Operační systém Operační systém Micrsft Windws 7 je mderní perační systém, který se vládá pmcí tlačítek, panelů, ken a dalších prvků. Název peračníh systému

Více

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah 1. ÚVOD DO HRY 3 1.1. Histrie hry 3 1.2. Pravidla hry 3 1.3. Pčítačvá verze hry 3 2. INSTALACE HRY 4 2.1. Instalace z disku CD-ROM 4 2.2. Instalace hry stažené z internetu

Více

Uživatelský manuál. RBroker. Asset Management Suite. RBroker. Uživatelský manuál. Datum: 21. ledna 2014. Strana 1 / 24

Uživatelský manuál. RBroker. Asset Management Suite. RBroker. Uživatelský manuál. Datum: 21. ledna 2014. Strana 1 / 24 Uživatelský manuál RBrker Asset Management Suite RBrker Uživatelský manuál Datum: 21. ledna 2014 Strana 1 / 24 Uživatelský manuál RBrker Obsah ÚVOD... 3 1 TECHNICKÉ POŽADAVKY... 3 2 PŘIHLÁŠENÍ... 3 3 ÚVOD

Více

Obsah cvic ení procvic ovane dovednosti

Obsah cvic ení procvic ovane dovednosti Výpčetní technika a algritmizace I Obsah cvic ení prcvic vane dvednsti Studijní cíle cvičení Ve cvičeních předmětu VA1: student si svjí základní práci s peračním systémem Windws, cž zahrnuje zejména: základní

Více

Návod k použití vědeckého kalkulátoru HP10s

Návod k použití vědeckého kalkulátoru HP10s 2. 1. Návd k pužití vědeckéh kalkulátru HP10s Obsah 1. Pužití chrannéh krytu... 1 2. Bezpečnstní upzrnění... 1 3. Další upzrnění... 1 4. Dvuřádkvý displej... 2 5. Příprava kalkulátru... 2 - Módy... 2 -

Více

Programová příručka. GoPal Navigator verze 5.5

Programová příručka. GoPal Navigator verze 5.5 Prgramvá příručka GPal Navigatr verze 5.5 GPal Navigatr verze 5.5 Obsah KAPITOLA 1: ÚVOD... 1 Uvítání...1 Obsah CD/DVD...1 Systémvé pžadavky...3 Knvence v tét příručce...3 Rady a varvná upzrnění...4 Důležité

Více

Programová příručka. GoPal Navigator verze 5

Programová příručka. GoPal Navigator verze 5 Prgramvá příručka GPal Navigatr verze 5 GPal Navigatr verze 5 Obsah KAPITOLA 1: ÚVOD... 1 Uvítání... 1 Obsah CD/DVD... 1 Systémvé pžadavky... 3 Knvence v tét příručce... 3 Rady a varvná upzrnění... 4 Důležité

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí vvěěssttn nííkku u S Sm maazzáán níí vvěěssttn nííkku u P Přřiid dáán níí p přřííll h h kkee zzvveeřřeejjn něěn néém mu u vvěěssttn nííkku u Vytvřen dne: 16.3.2012

Více

Témata v MarushkaDesignu

Témata v MarushkaDesignu 0 Témata v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...5-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme práci

Více

5. Zobrazení stručné informace o právě běžícím programu. 6. Zobrazení podrobné informace o právě běžícím programu

5. Zobrazení stručné informace o právě běžícím programu. 6. Zobrazení podrobné informace o právě běžícím programu 1. Přepínání kanálů Psun na susední kanál Přímá vlba pmcí čísla kanálu Vlba výběrem z přehledu všech kanálu Kanál chráněný rdičvským zámkem 2. Vypnutí a zapnutí STB 3. NULTÝ kanál 4. Dialg "nejste právněn"

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy N Náávvrrh hn naa zzvveeřřeejjn něěn níí žžiivv ttn níí ssiittu uaaccee N Náávvrrh hn naa ssm maazzáán níí zzvveeřřeejjn něěn néé žžiivv ttn níí ssiittu uaaccee N Náávvrrh hn naa eed

Více

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business.

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business. Zakázka na vytvření výukvé aplikace Start-up businees a Interaktivní webvé rzhraní Přílha č. 2 Technická specifikace Pžadavky: Specifikace pr SW aplikaci Start-up business. Obecné pžadavky Cílem je vytvřit

Více

DeepBurner Free 1.9. Testování uživatelského rozhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011. Testování uživatelských rozhraní 2011 ČVUT FEL

DeepBurner Free 1.9. Testování uživatelského rozhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011. Testování uživatelských rozhraní 2011 ČVUT FEL Testvání uživatelských rzhraní 2011 DeepBurner Free 1.9 Testvání uživatelskéh rzhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011 Daniel Mikeš Tmáš Pastýřík Ondřej Pánek Jiří Šebek Testvání uživatelských rzhraní

Více

Příloha č. 9. Podmínky Výběru hotovosti a Bezhotovostního převodu. 1. Podmínky Výběru hotovosti prostřednictvím Bankomatu

Příloha č. 9. Podmínky Výběru hotovosti a Bezhotovostního převodu. 1. Podmínky Výběru hotovosti prostřednictvím Bankomatu Přílha č. 9 Pdmínky Výběru htvsti a Bezhtvstníh převdu 1. Pdmínky Výběru htvsti prstřednictvím Bankmatu 1.1. Obecné pdmínky pr Výběr htvsti Htvst lze vybrat u neúčelvé Dávky až d výše dispnibilníh zůstatku

Více

SMART Notebook Math Tools

SMART Notebook Math Tools SMART Notebook Math Tools Windows operační systémy Uživatelská příručka Oznámení o ochranných známkách SMART Board, SMART Notebook, smarttech, loo SMART a všechna označení SMART jsou obchodními známkami

Více

GeoDTM. Uživatelská příručka. Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056. Verze 1.0

GeoDTM. Uživatelská příručka. Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056. Verze 1.0 GeDTM Uživatelská příručka Verze Výstup byl vytvřen s finanční pdpru TA ČR v rámci prjektu TA02011056 2 Obsah 1 Úvd... 7 1.1 Systémvé pžadavky... 7 1.2 Hardwarvý klíč... 7 1.3 Struktura a způsb ulžení

Více

Vyberte režim. Chcete-li:

Vyberte režim. Chcete-li: OmniTuch 8400 Instant Cmmunicatins Suite Služby jednh čísla, webvý přístup Stručná uživatelská příručka R6.0 C jsu Služby jednh čísla? Služby jednh čísla nabízejí uživatelům směrvání sbních vlání a umžňují

Více

Informace o této uživatelské příručce. Obsah

Informace o této uživatelské příručce. Obsah Infrmace tét uživatelské příručce V tét příručce naleznete všechny ptřebné infrmace pr pčáteční instalaci a vládání nvéh televizru. Přečtěte si také nápvědu, která se zbrazuje v dlní části brazvky. Pkud

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux Acrnis Backup & Recvery 10 Server fr Linux Uživatelská příručka Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Všechna práva vyhrazena. Acrnis a Acrnis Secure Zne jsu registrvané chranné známky splečnsti Acrnis, Inc.

Více

Operační systém Windows 8.1

Operační systém Windows 8.1 Operační systém Windws 8.1 1. Práce v uživatelském prstředí Windws Systém Přihlásit se ke svému uživatelskému účtu. Odhlásit se (Start úvdní brazvka /pravý hrní rh (ikna přihlášenéh uživatele účtu / Odhlásit).

Více

Přeložit spolupráce s externím serverem Jazyk možnost nastavení jazykové kontroly a výběr jazyka

Přeložit spolupráce s externím serverem Jazyk možnost nastavení jazykové kontroly a výběr jazyka Kntrla pravpisu Pravpis a gramatika Zdrje infrmací Tezaurus Pčet slv Jazyk Přelžit splupráce s externím serverem Jazyk mžnst nastavení jazykvé kntrly a výběr jazyka Kmentář Mžnst, jak se vyjádřit k publikvanému

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Dokumentace - Deliverable 3 elektronický prototyp

Dokumentace - Deliverable 3 elektronický prototyp SEN - Mbilní prstředí pr seniry ČVUT PRAHA Fakulta elektrtechnická Dkumentace - Deliverable 3 elektrnický prttyp Mbilní prstředí pr seniry A7B39PDA - Principy tvrby mbilních aplikací Tým: SEN Tmáš Slavíček,

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI. Proč je výhodné se zaregistrovat v systému ipartner

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI. Proč je výhodné se zaregistrovat v systému ipartner H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-4 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz 11. srpna 2009 Vážení uživatelé, dstáváte nvé verze

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Obsluha PC snadn a rychle - Multimediální učebnice MS Windws XP Pachner Panel nástrjů vprav nahře (shra dlů) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

Obsah. Obsah 1. Nastavení nabídky SETUP 7-8. Důležité bezpečnostní instrukce 2. Nastavení nabídky Úvod 9. Bezpečnostní opatření 3

Obsah. Obsah 1. Nastavení nabídky SETUP 7-8. Důležité bezpečnostní instrukce 2. Nastavení nabídky Úvod 9. Bezpečnostní opatření 3 Obsah Obsah 1 Důležité bezpečnstní instrukce 2 Bezpečnstní patření 3 Označení vladačů 4-6 Nastavení nabídky SETUP 7-8 Nastavení nabídky Úvd 9 Parametry a specifikace 10 Parametry baterie 10 1 Důležité

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

MarketsTrader 2 Stručný návod Poslední Update: říjen 2013

MarketsTrader 2 Stručný návod Poslední Update: říjen 2013 City Credit Capital (UK) Limited 12th Flr, Hern Twer 110 Bishpsgate Lndn EC2N 4AY United Kingdm T +44 (0)207 614 4600 F +44 (0)207 614 4660 W www.cccapital.c.uk MarketsTrader 2 Stručný návd Pslední Update:

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

HTML šablona v MarushkaDesignu

HTML šablona v MarushkaDesignu 0 HTML šablna v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGN...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

Silverline A135.009 V1/0612

Silverline A135.009 V1/0612 Silverline A135.009 V1/0612 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana autrských práv 135 1.5 Prhlášení

Více

SMART Document Camera Model SDC-450

SMART Document Camera Model SDC-450 Specifikace SMART Dcument Camera Mdel SDC-450 Parametry Velikst Sklpená Rzlžená Hmtnst Přepravní velikst Přepravní hmtnst Krychle smíšené reality Velikst Hmtnst 10" Š 2 3/4" V 12" H (25,4 cm 7 cm 30,5

Více

Tile systém v Marushka Designu

Tile systém v Marushka Designu 0 Tile systém v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení Návrh zákna evidenci tržeb připmínkvé řízení Infrmace k 31.3.2015 (a k 9.4.2015) Zpracval: Bhuslav Čížek, SHP SP ČR Znění předlžené p úpravách vychází z připmínkvéh řízení a jednání s MF. Veškeré naše

Více

Multimédia a interaktivní PDF

Multimédia a interaktivní PDF Multimédia a interaktivní PDF Iv Šnábl Web studi Institut bistatistiky a analýz MU snabl@iba.muni.cz Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst Prjekt Zvyšvání IT gramtnsti zaměstnanců vybraných fakult

Více

V. NEŽÁDOUCÍ REAKCE U pacientů s citlivostí na latex se můžete setkat s alergickou reakcí na gutaperču, která obsahuje sušený přírodní kaučuk.

V. NEŽÁDOUCÍ REAKCE U pacientů s citlivostí na latex se můžete setkat s alergickou reakcí na gutaperču, která obsahuje sušený přírodní kaučuk. GuttaCre POPIS PRODUKTU GuttaCre bturátry se pužívají pr plnění křenvých kanálků. I. INDIKACE Tyt prdukty je mžn pužít puze v klinickém neb dentálním zařízení, kvalifikvaným stmatlgem. Aplikační ple: GuttaCre

Více

MISTROVSTVÍ EVROPY TEAMGYM SENIOŘI A JUNIOŘI PRAVIDLA ZÁŘÍ 2013 ČESKÝ PŘEKLAD. revize k 1.12.2015. Pravidla TeamGym září 2013 Strana 1 z 14

MISTROVSTVÍ EVROPY TEAMGYM SENIOŘI A JUNIOŘI PRAVIDLA ZÁŘÍ 2013 ČESKÝ PŘEKLAD. revize k 1.12.2015. Pravidla TeamGym září 2013 Strana 1 z 14 MISTROVSTVÍ EVROPY TEAMGYM SENIOŘI A JUNIOŘI PRAVIDLA ZÁŘÍ 2013 ČESKÝ PŘEKLAD revize k 1.12.2015 Pravidla TeamGym září 2013 Strana 1 z 14 Úvd Tat pravidla se vztahují na závdy senirů i junirů. Tat verze

Více

PROPER PIXI. PROPER PIXI apex lokátor

PROPER PIXI. PROPER PIXI apex lokátor PROPER PIXI apex lkátr 1 ÚVOD Gratulujeme k zakupení prper pixi apex lkátru. prper pixi je zařízení určené pr detekci menšíh apikálníh framenu zalžené na analýze elektrických vlastnstí různých tkání uvnitř

Více

Kotlík na polévku Party

Kotlík na polévku Party Ktlík na plévku Party 100.054 V3/0107-1 - CZ 1. Obecné infrmace 102 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 102 1.2 Vysvětlivky symblů 102 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 102-103 1.4 Ochrana autrských práv

Více

Postup práce a) Připravte si 50 ml roztoku NaOH o koncentraci 1 mol.dm-3 a) Určení měrné a molární otáčivosti sacharózy ve vodném roztoku

Postup práce a) Připravte si 50 ml roztoku NaOH o koncentraci 1 mol.dm-3 a) Určení měrné a molární otáčivosti sacharózy ve vodném roztoku 1 ÚLOHA 7: Plarimetrická analýza sacharidů Příprava Prstudujte základy plarimetrie - neplarizvané a plarizvané světl, plarizace světla lmem a drazem, ptická aktivita látek a jejich interakce s plarizvaným

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Interaktivní výuka MS Office 2000 Pachner Panel nástrjů vlev nahře (zleva) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených stránek Rejstřík Zálžky Pznámky

Více

RAILTRAC 1000 UNIKÁTNÍ, FLEXIBILNÍ A VÍCEÚČELOVÝ SYSTÉM PRO SVAŘOVÁNÍ A ŘEZÁNÍ

RAILTRAC 1000 UNIKÁTNÍ, FLEXIBILNÍ A VÍCEÚČELOVÝ SYSTÉM PRO SVAŘOVÁNÍ A ŘEZÁNÍ RAILTRAC 1000 UNIKÁTNÍ, FLEIBILNÍ A VÍCEÚČELOVÝ SYSTÉM PRO SVAŘOVÁNÍ A ŘEZÁNÍ 1 Flexibilní dpvěď na tvrdé pžadavky je systém kmpnent, který může být knfigurván, tak aby vytvřil ptimální řešení pr Vaše

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

Helios Orange Plugin Zadávání vlastností

Helios Orange Plugin Zadávání vlastností Helis Orange Plugin Zadávání vlastnstí 2015 BürKmplet, s.r.. Obsah Zadávání vlastnstí... 3 Definice... 3 Skupiny... 3 Definice vlastnstí... 4 Knfigurace... 6 Zadávání a zbrazvání vlastnstí... 6 Editační

Více

EDH 82 SS - EDH 82 CB - EDH 82

EDH 82 SS - EDH 82 CB - EDH 82 622424 EDH 82 SS - EDH 82 CB - EDH 82 2 1 11 3 5 4 6 19 20 7 1 10 11 16 2 9 17 13 6 12 30 7 8 8 3,,,,,,,,,, 23 18 6 23 29 5 1 2 3 6 5 27 28 25 26 21 24 22,,, 45,,,,,,,, Vzrky 0,3 0,5 0,5 0,3 0,5 34 38

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Elektrická deska udržující teplo

Elektrická deska udržující teplo Elektrická deska udržující tepl 114.360 114.361 114.362 V1/1209 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana

Více

Pokyny pro autory OBECNÉ POŽADAVKY NA ÚPRAVU RUKOPISŮ

Pokyny pro autory OBECNÉ POŽADAVKY NA ÚPRAVU RUKOPISŮ Pkyny pr autry Časpis Sudní lékařství zalžený v r. 1956 je ficiální tiskvina České splečnsti sudníh lékařství a sudní txiklgie ČLS JEP. P devíti letech samstatné existence, v r. 1965 byl slučen s tehdy

Více

INFORMACE O NOVÉ VERZI POSKI REAL

INFORMACE O NOVÉ VERZI POSKI REAL INFORMACE O NOVÉ VERZI POSKI REAL Verze 3.3, vydaná 1. 3. 2016 Vážení zástupci realitních kanceláří, Rádi bychm vám představili nvu verzi našeh blíbenéh realitníh sftwaru, která jak vždy, přináší spustu

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Nastavení firewallu pro AVG 7.5

Nastavení firewallu pro AVG 7.5 Nastavení firewallu pr AVG 7.5 Revize dkumentu 75.2 (8.2.2007) Cpyright GRISOFT, s.r.. Všechna práva vyhrazena. Tent prdukt pužívá RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algrithm, Cpyright (C) 1991-2,

Více

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy 4 Datvý typ, prměnné, literály, knstanty, výrazy, perátry, příkazy Studijní cíl Tent studijní blk má za cíl pkračvat v základních prvcích jazyka Java. Knkrétně bude uvedena definice datvéh typu, uvedeny

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

Maturitní prací student osvědčuje svou schopnost samostatně pracovat na projektech a aktivně využívat nabyté zkušenosti

Maturitní prací student osvědčuje svou schopnost samostatně pracovat na projektech a aktivně využívat nabyté zkušenosti GYMNÁZIUM DR.J. PEKAŘE Maturitní prací student svědčuje svu schpnst samstatně pracvat na prjektech a aktivně využívat nabyté zkušensti Pravidla pr psaní maturitní práce. Hdncení práce Frmální zpracvání

Více

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám SUSEN generální ddávka staveb v areálu Řež Ddatečná infrmace č. 1 k zadávacím pdmínkám Č.j.:SUSEN/216937/DI/001 Zadavatel bdržel dne 18. 7. 2012 následující pžadavek na ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám:

Více

SMART Notebook 11. Uživatelská příručka

SMART Notebook 11. Uživatelská příručka SMART Ntebk 11 Sftware peračníh systému Mac OS X Uživatelská příručka Pr zbrazení nápvě dy k sftwaru SMART Ntebk na svém mbilním telefnu neb jiném mbilním zařízení naskenujte následující QR kód. Upzrnění

Více

DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÝ NÁVOD

DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÝ NÁVOD Eursat CS DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÝ NÁVOD 4/8/16 KANÁLŮ PDR X5K 1.0 Děkujeme za zakupení digitálníh viderekrdéru. Před pužitím digitálníh viderekrdéru nastudujte tent uživatelský návd Bezpečnstní

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Obsah cvičení procvičované dovednosti

Obsah cvičení procvičované dovednosti Výpčetní technika a algritmizace I Obsah cvičení prcvičvané dvednsti Pznámka: Na učebnách je Windws XP, prtže nvější verze Windws nesplupracují s dalšími technlgiemi na MENDELU. Studijní cíle cvičení Ve

Více

Doprava a přeprava základní pojmy

Doprava a přeprava základní pojmy Dprava a přeprava základní pjmy Dprava je způsb phybvání se bjektů z místa na míst. Jde přemisťvání. Objektem můžu být předměty, sby, zvířata ale třeba i infrmace neb energie. Dpravní technlgie sestávají

Více

Masážní křeslo DF1688F3-N

Masážní křeslo DF1688F3-N Masážní křesl DF1688F3-N Masážní křesl DF1688F3-N Návd k pužití Důležité bezpečnstní instrukce Nebezpečí Varvání Pr mezení rizika úrazu elektrickým prudem: Zařízení vždy kamžitě p sknčení pužívání dpjte

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

Přednášky Teorie řízení Tereza Sieberová, 2015 LS 2014/2015

Přednášky Teorie řízení Tereza Sieberová, 2015 LS 2014/2015 -černě přednášky -červeně cvičení různě přeházené, pdle th, jak jsme pakvali, datum dpvídá přednáškám PŘEDNÁŠKA 10.2. C je t řízení? Subjektivní, cílevědmá činnst lidí Objektivně nutná Pznává a využívá

Více

Plánování směn verze 2.1, revize 03

Plánování směn verze 2.1, revize 03 Plánvání směn verze 2.1, revize 03 Ing. Antnín Vecheta Email: t254@seznam.cz Pžadavky na pčítač: 1) Operační systém: MS Windws Vista neb nvější (nutné) 2) Prcesr: Intel i5 (dpručení) 3) Paměť: 4GB (dpručení)

Více

SMART Document Camera 450. Uživatelská příručka

SMART Document Camera 450. Uživatelská příručka SMART Dcument Camera 450 Uživatelská příručka Registrace prduktu Jestliže si svůj prdukt SMART zaregistrujete, budeme vás upzrňvat na nvé funkce a upgrade sftwaru. Zaregistrujte se nline na adrese smarttech.cm/registratin.

Více

Kulturní kalendář Karlovarského kraje MANUÁL

Kulturní kalendář Karlovarského kraje MANUÁL Kulturní kalendář Karlvarskéh kraje MANUÁL 1. ROLE UŽIVATELŮ Superadmin Superadmin je v každém kalendáři vždy jen jeden. Oprti administrátrvi má navíc mžnst vytvářet a spravvat další uživatele (administrátry),

Více

Informační ikony v MarushkaDesignu

Informační ikony v MarushkaDesignu 0 Infrmační ikny v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

Obsah cvic ení procvic ovane dovednosti

Obsah cvic ení procvic ovane dovednosti Výpčetní technika a algritmizace I Obsah cvic ení prcvic vane dvednsti Studijní cíle cvičení Ve cvičeních předmětu VA1: student si svjí základní práci s peračním systémem Windws, cž zahrnuje zejména: základní

Více

I. Zobrazení dat a operace.

I. Zobrazení dat a operace. Zpracval: hypspave@fel.cvut.cz 11. Zbrazení dat a perace. Číselné sustavy. Sčítání, dčítání, psuvy, násbení a dělení ve dvjkvé sustavě a zapjení příslušných bvdů. Zbrazení čísel se znaménkem a perace s

Více

Generování Homepage ze serveru AReality.sk

Generování Homepage ze serveru AReality.sk Genervání Hmepage ze serveru AReality.sk 9. 9. 2010 - Ing. Jiří Fřt Diadema Sftware s.r.. Verze 3.5 Diadema Sftware s. r.. Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1. Obecně k prpjení dat... 3 2. Typy prpjení dat...

Více

Bezpečnostní IP kamera

Bezpečnostní IP kamera Bezpečnstní IP kamera Návd k pužití Hlavní výhdy prduktu: Jednduché nastavení a vládání Aplikace pr Andrid i iphne Příznivý pměr výkn x cena www.spyshps.cz Stránka 1 1. Instalace prduktu Přišrubujte anténu

Více

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE Úplná pravidla sutěže v rámci kmunikační kampaně Ria MÁNIE Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže v rámci sutěže Ria MÁNIE (dále jen "sutěž"). Tat pravidla jsu jediným dkumentem, který

Více

Masážní křeslo JETT 618

Masážní křeslo JETT 618 Návd k pužití Důležité bezpečnstní instrukce Nebezpečí Varvání Pr mezení rizika úrazu elektrickým prudem: Zařízení vždy kamžitě p sknčení pužívání dpjte z elektrické zásuvky. Přístrj dpjte z elektrické

Více

AVV&CRV na jednotkách řady 471

AVV&CRV na jednotkách řady 471 AVV&CRV na jedntkách řady 471 Inicializace: Přestavením režimvéh přepínače d plhy CB. Puze pkud jedntka stjí! Při přestavení režimvéh přepínače d plhy CB za jízdy bez předchzíh zadání údajů, zadá systém

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007U4K1* UOHSX007U4K1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0813/2015/VZ-40365/2015/523/MKv Brn 20. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

Cíl kapitoly: Cílem této č{sti je naučit se při debutov{ní číst hexadecim{lní hodnoty odpovídající z{znamu celých a re{lných čísel.

Cíl kapitoly: Cílem této č{sti je naučit se při debutov{ní číst hexadecim{lní hodnoty odpovídající z{znamu celých a re{lných čísel. Zbrazení dat Část 2 zbrazení čísel Cíl kapitly: Cílem tét č{sti je naučit se při debutv{ní číst hexadecim{lní hdnty dpvídající z{znamu celých a re{lných čísel. Zápis čísel Uvědmte si, že všechna čísla

Více

Mikrovlnná trouba 610.836

Mikrovlnná trouba 610.836 Mikrvlnná truba 610.836 CZ Uchvejte tut příručku na dstupném místě v blízksti přístrje! V1/0806 OBSAH 1. Obecné infrmace...2 2. Bezpečnst... 4 3. Ddání, balení a skladvání...5 4. Technické vlastnsti...6

Více

xoption X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/21

xoption X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/21 xoptin UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1/21 Zapsána v bchdním rejstříku vedeném Městským sudem v Praze, ddíl A, vlžka č. 56720 X-Trade Brkers DM S.A., rganizační slžka Pbřežní 12, 186 00 Praha 8, Česká republika +420

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

cobas 4800 systém Uživatelská příručka Verze softwaru 1.1 HPV testy

cobas 4800 systém Uživatelská příručka Verze softwaru 1.1 HPV testy cbas 4800 systém Uživatelská příručka Verze sftwaru 1.1 HPV testy cbas 4800 systém Infrmace dkumentu Histrie revizí Verze příručky Verze sftwaru Datum revize Změny 1.0 1.0 Červenec 2009 1.1 1.1 Květen

Více

C V I Č E N Í 3 1. Představení firmy Glaverbel Czech a.s. Teplice a. Vyráběný sortiment

C V I Č E N Í 3 1. Představení firmy Glaverbel Czech a.s. Teplice a. Vyráběný sortiment Technlgie skla 00/0 C V I Č E N Í. Představení firmy Glaverbel Czech a.s. [-]. Viskzitní křivka skla [,6]. Výpčet pmcí Vgel-Fulcher-Tammannvy rvnice [,6]. Výpčet z chemickéh slžení [,6]. Představení firmy

Více

NEC CLOUD STORAGE. Uživatelská příručka. Verze: R03.1

NEC CLOUD STORAGE. Uživatelská příručka. Verze: R03.1 NEC CLOUD STORAGE Uživatelská příručka Verze: R03.1 2013 1 ÚVOD... 5 1.1 ÚČEL TOHOTO DOKUMENTU... 5 1.2 POJMY, AKRONYMY A ZKRATKY... 5 2 ÚVOD K NEC CLOUD STORAGE... 6 2.1 CO JE PRO POUŽÍVÁNÍ CLOUD STORAGE

Více

integrované povolení

integrované povolení Integrvané pvlení čj. MSK 102663/2010 ze dne 12.10.2010, ve znění pzdějších změn V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení.

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

Mistrovství České republiky v logických úlohách

Mistrovství České republiky v logických úlohách Mistrvství České republiky v lgických úlhách Blk - Kktejl :5-5: Řešitel Stezky První větší Sendvič Dminvé dlaždice 5 Rzlžené čtverce 6 Dlaždice 7 Klik plí prjdu vedle? 8 Milenci 9 Kulečník Dmin 7x8 Cruxkrs

Více

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk Scieknmická studie mikrreginu Frýdlantsk B.5. Analýza knkurenčníh ptenciálu skiareálu Smrk Únr 2008 Studie vznikla v rámci prjektu Alternativy pr Frýdlantsk, který krdinuje Jizerskještědský hrský splek.

Více

Zadávací dokumentace PC3-Vyvedení výkonu a úpravy stávající rozvodny. Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612

Zadávací dokumentace PC3-Vyvedení výkonu a úpravy stávající rozvodny. Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612 Zadavatel: Míst stavby: TAMERO Kralupy nad Vltavu Evidenční čísl prjektu: 3.1 EED 03/612 PC3 Vyvedení výknu a úprava stávající rzvdny Část A Smluva DÍLO na realizaci akce Vyvedení výknu a úprava stávající

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí p p vviin nn něě zzvveeřřeejjň ň vvaan néé iin nff rrm maaccee S Sm maazzáán níí p p vviin nn něě zzvveeřřeejjň ň vvaan néé iin nff rrm maaccee E Ed diittaaccee

Více

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Autpjištění Allianz pjišťvna nabízí zaměstnancům Vyské škly báňské Technické univerzity Ostrava cenvě

Více

SMART Notebook 11. Operační systémy Windows

SMART Notebook 11. Operační systémy Windows SMART Ntebk 11 Operační systémy Windws Uživatelská příručka Pr zbrazení nápvě dy k sftwaru SMART Ntebk na svém mbilním telefnu neb jiném mbilním zařízení naskenujte následující QR kód. Upzrnění chranných

Více

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC. MS Power Point

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC. MS Power Point Šklení bsluhy PC stručný manuál bsluhy pr pužívání PC MS Pwer Pint 1 Úvd - PwerPint K čemu se prgram PwerPint pužívá? Při prezentaci, kdy přednášející pr psílení účinku svých slv prmítá snímky, které si

Více

Lokalizace souřadnic v MarushkaDesignu

Lokalizace souřadnic v MarushkaDesignu ; Lkalizace suřadnic v MarushkaDesignu 0 OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu

Více

Co je nového v ArcGIS 9.2

Co je nového v ArcGIS 9.2 Nvinky v ArcGIS Desktp 9.2 ArcGIS Desktp 9.2 přináší, mim prav chyb z předešlých verzí SW, řadu vylepšení a nvých mžnstí, jak jedndušeji a efektivněji pracvat v prstředí ArcGIS. Níže jsu prbrány některé

Více