GeoDTM. Uživatelská příručka. Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA Verze 1.0

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GeoDTM. Uživatelská příručka. Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056. Verze 1.0"

Transkript

1 GeDTM Uživatelská příručka Verze Výstup byl vytvřen s finanční pdpru TA ČR v rámci prjektu TA

2 2

3 Obsah 1 Úvd Systémvé pžadavky Hardwarvý klíč Struktura a způsb ulžení dat Prjekt Ulžení dat Struktura subrvých dat Menu GePlan Menu manažeru GePlan Rletvé menu Paletvé menu Menu grafické části GePlan Rletvé menu Manažer GePlan Subr Úpravy Prjekt Otevřít prjekt Zavřít prjekt Zalžit nvý prjekt Editvat prjekt Infrmace prjektu Smazat prjekt Infrmace prjektech Zálhvat prjekt Načíst zálhu jednh prjektu Synchrnizace prjektů Vstup/Výstup Imprt VFK Imprt VKM Exprt VFK Exprt VKM

4 3.5 Infrmace Výpis LV Infrmace parcele Supisy parcel a vlastníků Rejstříky parcel a vlastníků Nahlížení d katastru Databáze bdů Seznam bdů Imprt bdů z TXT Exprt bdů d TXT Databáze bdvých plí GP Editace nvéh SPI Genervání vazeb SPI a grafika Spustit grafické prstředí TDM Výkresy Seznam Kntakty Aktualizace Přizvatel Ověřvatel Kntrla parcel Kreslení Číselník sítí Číselník vrstev Číselník stylů Nápvěda Nápvěda spustit Verze Grafické prstředí Manažery Manažer výkresů Manažer chyb

5 4.2 Vstup / Výstup Bdy d výkresu z TXT Výřez katastrální mapy Neměřický záznam Mapvý list Průsvitka Přehled čísel bdů Plygn pr VFK Imprt kresby z DB Exprt kresby d DB Infrmace Výpčet výměry plchy Vyhledání parcelníh čísla Údaje parcele Klad mapvých listů Kresba DKM Kreslení elementů Infrmace elementech Označit prvek pr zrušení Obnvit prvek jak dsavadní Opravná editace Tvrba/Aktual. PCB z DB Přens bdů z DB Autmatický přens bdů GROMA - gedetické úlhy Kntrly Gemetrický plán Tvrba GP Definice nvéh SPI Tabulky GP - Gemetrické plány DTM Sítě - pjmenvané skupiny Inženýrské sítě Rastr

6 4.7.1 Rastrvé referenční výkresy Transfrmace Nástrje Zbrazení bdů Měřítk výkresu Lupa

7 1 Úvd V tét kapitle jsu uvedeny základní infrmace prduktu GePlan, jedná se systémvé pžadavky nutné pr běh aplikace, infrmace chraně aplikace hardwarvým klíčem a struktura a způsb ulžení dat. 1.1 Systémvé pžadavky Aplikace GePlan je instalvána buď lkálně včetně databáze Oracle, neb je aplikace na klientské stanici a databáze na serveru. Dále aplikace využívá centrální databázi a webvé služby, prt je nutné připjení k internetu. V případě, že je GePlan nainstalván na lkálním PC, jsu nárky na tent pčítač shdné s nárky na server i pracvní stanici dhrmady. Hardwarvé pžadavky na klientsku stanici: prcesr Intel neb AMD minimálně 512 MHz alespň 512 MB RAM, dpručen 1 GB MB diskvéh prstru (dle mnžství zpracvávaných dat) Sftwarvé pžadavky na klientsku stanici: Operační systém Windws 7, 32 bit Micrsft Internet Explrer 7 s 128bitvým šifrváním MicrStatin V8i Micrsft.NET Framewrk 2, 3, 3.5, 4 - všechny včetně aktualizací (htfixů). Java(TM) 6 Update 26 a vyšší Hardwarvé pžadavky na server: minimálně DualCre / 1600 MHz minimálně 2 GB GB RAM, dpručen 4 GB 2,5 GB vlnéh místa pr vlastní instalaci ORACLE 11.2 Minimálně 4 GB na vlastní databázi Sftwarvé pžadavky na server jsu shdné s klientskými. 1.2 Hardwarvý klíč Systém GePlan a jeh mduly jsu chráněny hardwarvým klíčem. Bez hardwarvéh klíče (dále jen HWK) není mžné krektně prvzvat žádný z mdulů. P spuštění kntrluje aplikace přítmnst HWK a pkud h nenalezne, uknčí svu činnst. Ovladače ptřebné pr HW klíč se instalují sučasně s prduktem GePlan, bližší infrmace jsu uvedeny v Administrátrské příručce. 7

8 1.3 Struktura a způsb ulžení dat Veškerá data pr systém GePlan jsu přiřazena vždy k jednmu prjektu, např. k jednmu vyhtvvanému gemetrickému plánu. Řídícím částí celéh systému GePlan je Manažer GePlan, který zajišťuje připjení k databázi, zakládání a nastavvání prjektu, imprt dat a kmunikaci s centrální DB v síti internet. Grafická data jsu na začátku a na knci zpracvání ulžena v databázi, v průběhu zpracvání zakázky jsu ulžena v samstatných výkresech a rámci adresářvé struktury dat prjektu Prjekt Prjekt je základní jedntku celéh systému. Pr každu akci (gemetrický plán) musí být vždy zalžen samstatný prjekt. Práce prbíhají puze na tevřeném prjektu. Zakládání, editvání, zálhvání a načítání prjektů se prvádí v části Manažer GePlan. Z ní se teprve spuští Grafická část prgramu Ulžení dat Při zalžení prjektu je každému prjektu autmaticky přiřazen ID, pd kterým jsu všechna data příslušející k danému prjektu ukládána v databázi. Grafická data prjektu jsu ukládána d adresářvé struktury d výkresů též značených ID prjektu. Křenvý adresář pr ulžení grafický dat se definuje při instalaci a je mžné h případně změnit v subru GPlan.cfg, cestu k datům lze měnit i při zakládání neb editaci prjektu, ale tat změna je platná puze pr daný prjekt Ppisná data Veškerá ppisná data jsu ulžena v databázi a ukládají a editují se s návaznstí na prjekt, ve kterém se pracuje. Pr ulžení se využívá databáze Oracle 11.2, k datům je mžn přistupvat jak z části manažeru, tak z grafickéh prstředí a v bu případech se využívá rzhraní ODBC Grafická data a vstupní a výstupní subry Veškerá grafická a subrvá data (vektrvé a rastrvé výkresy, vstupní a výstupní subry, prtkly a další dkumenty suvisející s prjektem) jsu ulžena v pevné adresářvé struktuře v křenvém adresáři prjektu. Výkresvé subry jsu vždy ulženy v adresářích C:\GePlan\data\[název prjektu]\mapy\*. Názvy výkresů jsu vždy ttžné s ID prjektu. 8

9 1.3.3 Struktura subrvých dat Adresář data bsahuje pdadresáři s číselným neb jmenným značením prjektů. [Prjekt] IN - vstupní údaje prjektu BODY - bdy ze seznamu suřadnic BPEJ - bnitvané půdně eklgické jedntky DB_SS VFK - výměnné frmáty dat MAPY - výkresy prjektu BPJ - výkres pr imprt izlinií BPEJ DGE - výkres pr zbrazení grafických chyb DGN - pmcné, pracvní a dčasné výkresy GP - výkres gemetrickéh plánu KGS - knečný grafický subr, využívá se pr exprt kresby d DB PCB - výkres pr zbrazení pdrbných měřených bdů (suřadnice brazu) PCB2 - výkres pr zbrazení pdrbných měřených bdů (suřadnice plhy) PKD - pdkladvý výkres pr imprt kresby z DB OUT - výstupy prjektu BACKUP - zálhy prjektu BODY - textvé výstupy DB DB_SS - textvé výstupy kntrly DKM <=> DB PLOT - výstupy tisků d subru REPORT - subry výstupních prtklů TRANSFOR - subry transfrmačních klíčů VFK - výstupní výměnné frmáty dat RASTRY rastrvá data RASTRY.KN rastrvé subry map katastru nemvitstí RASTRY.OR rastrvé subry rtftsnímků RASTRY.PK rastrvé subry map pzemkvéh katastru 9

10 2 Menu GePlan Jak část manažeru, tak grafická část prduktu mají jak rletvé, tak paletvé menu. V rletvém menu jsu dstupné všechny funkce, v paletvém pak nejčastěji pužívané. 2.1 Menu manažeru GePlan Rletvé menu Rletvé menu Manažeru nabízí následující funkce: Paletvé menu Paletvé menu manažeru GePlan pak bsahuje ikny pr rychlý přístup k některým nejčastěji pužívaným funkcím. Otevřít prjekt - tevře dialg pr výběr prjektu k tevření Zavřít prjekt - uzavře aktuálně tevřený prjekt Zalžit nvý prjekt - tevře dialg pr vytvření nvéh prjektu Editvat prjekt - tevře dialg pr editvání aktuálně tevřenéh prjektu 10

11 Smazat prjekt - umžní smazání aktuálně tevřenéh prjektu, resp. dat v rámci prjektu Výpis LV - zbrazí seznam čísel LV v prjektu, z něhž lze vlit LV pr zbrazení výpisu Infrmace parcele - zbrazí seznam parcel v prjektu, z něhž lze vlit parcely pr výpis Tabulky GP - spustí mdul pr vyplnění údajů gemetrickéh plánu Spustit grafické prstředí - spustí grafické prstředí systému GePlan Nápvěda 2.2 Menu grafické části GePlan Krmě standardníh rletvéh menu systému MicrStatin je v prduktu GePlan i rletvé menu funkcí GePlan, které bsahuje jedntlivá menu pr přístup k pužívaným funkcím Rletvé menu Subr - bsahuje klasické rletvé menu MS Editvat - bsahuje klasické rletvé menu MS Manažery - bsahuje funkce pr práci s manažery Manažer výkresů Manažer chyb Vstup/výstup - menu bsahuje funkce pr imprty a exprty bdů a kresby Bdy d výkresu z TXT Kpie KM Neměřický záznam Mapvý list Průsvitka Přehled čísel bdů nvě z PCB Plygn pr VFK Imprt kresby z DB Exprt kresby d DB Infrmace - bsahuje funkce pr zjišťvání údajů a parcelách a kladech mapvých listů Výpčet plchy Vyhledání parcelníh čísla Údaje parcele Klad mapvých listů 11

12 Kresba DKM - skupina funkcí pr kreslení elementů katastrální mapy, práci s bdy a gedetické úlhy Kreslení elementů Infrmace elementech Označit prvek pr zrušení Obnvit prvek jak dsavadní Opravná editace Tvrba/aktualizace PCB z DB Grma - Gedetické úlhy Kntrlní funkce GP - bsahuje funkce pr tvrbu gemetrickéh plánu a ZPMZ Tvrba GP Definice nvéh SPI Tabulky GP Rastr - funkce pr práci s rastrvými daty Rastrvé referenční výkresy Transfrmace rastrů Nástrje - funkce zjedndušující práci s daty Zbrazení bdů Měřítk výkresu Lupa MicrStatin - bsahuje klasické rletvé menu MS 12

13 3 Manažer GePlan V tét kapitle jsu ppsány všechny funkce manažeru GePlan. Funkce jsu rzděleny d následujících základních skupin: Subr Úpravy Prjekt Vstup/Výstup Infrmace Databáze bdů GP - gemetrický plán TDM - digitální technická mapa Nápvěda 3.1 Subr Menu Subr bsahuje dvě plžky: Zbrazit prtkl - plžka pr zbrazení chybvéh prtklu tevřenéh prjektu. Knec - uknčí systém GePlan. 3.2 Úpravy Skupina funkcí umžňující kpírvání a vkládání plžek při práci s dialgvými kny. Funkce je mžné využít z menu neb pmcí klávesvých zkratek: Ctrl+X - Vyjmut Ctrl+C - Kpírvat Ctrl+V - Vlžit 13

14 3.3 Prjekt Subr funkcí pr práci s prjektem. Jedná se základní funkce, které uživateli umžní: Otevřít prjekt Zavřít prjekt Zalžit nvý prjekt Editvat prjekt Infrmace prjektu Smazat prjekt Infrmace prjektech Zálhvat prjekt/celu DB Načíst zálhu celé DB Načíst zálhu jednh prjektu Otevřít prjekt Funkce umžní tevřít libvlný existující prjekt, s daty prjektu lze pracvat jen tehdy, je-li prjekt tevřen. Prjekt lze tevřít i pmcí ikny. Z nabídky vyberte prjekt a stiskněte tlačítk Otevřít neb 2x klikněte na jmén prjektu. Z důvdu lepší přehlednsti se vedle názvu prjektu zbrazuje i jeh ID. Otevřít prjekt - vyberte prjekt Otevřít - tevře vybraný prjekt 14

15 Strn - zavře funkci Zavřít prjekt Zavření prjektu, znemžní přístup uživatele k prjektu. Zavření prjektu je nutné při pžadavku na jeh smazání, není mžné mazat aktuálně tevřený prjekt. Prjekt je mžné zavřít též pmcí ikny Zalžit nvý prjekt Systém GePlan je navržen pr práci p prjektech a prt je nutné p jeh spuštění tevřít existující prjekt neb zalžit nvý. Příkaz Zalžit nvý prjekt tevře dialgvé kn, ve kterém se vyplňují základní údaje zpracvávaném gemetrickém plánu. Tlačítkem OK se spustí prces, kterým se vytvří adresářvá struktura pr ulžení subrvých dat, vytvří se prázdné výkresvé subry a d databáze se ulží zadané údaje prjektu. Čísl (ID) prjektu se přiřazuje autmaticky, nelze je pakvat ani editvat. Dialgvé kn Nvý prjekt je mžné tevřít také pmcí ikny 15

16 Typy plí Autmaticky vyplňvané - ID prjektu je přiřazván autmaticky. Je t unikátní identifikace prjektu v databázi. Čísl je využíván i při umísťvání a pjmenvání pracvních subrů. Tučné plžky se vyplňují pvinně, jsu nutné pr zalžení prjektu Ostatní plžky jsu vlitelné Pkud není uveden jinak - lze psát libvlné znaky. Upzrnění! - Uživatel nemůže pužít stejný název pr více prjektů. Tent krk je šetřen chybvým hlášením. Z důvdu mžné klize názvu při načítání zálhy prjektu je k tmut názvu přiřazen ještě ID danéh prjektu. Může tedy v seznamu existvat něklik prjektů stejnéh jména, které se dlišují jiným ID. Název prjektu - libvlný název, na který se dvláváme při tevírání prjektů Katastrální úřad - úřad, který přijme gemetrický plán Obec - příslušná bec ke katastrálnímu území Katastrální území - katastrální území, v němž se GP nachází FSÚ - šestimístný identifikátr k.ú. Přadvé čísl k.ú. - třímístný identifikátr v rámci kresu Čísl ZPMZ - přadvé čísl záznamu pdrbných změn v rámci k.ú. Čísl GP - čísl gemetrickéh plánu Zpracvatelský kód - kód uživatele v rámci rganizace (puze číslice) Zaměřil - jmén měřiče GP Vypčetl - jmén zpracvatele GP Ověřil - jmén věřvatele GP Ptvrdil - jmén ptvrzvatele GP Datum - datum zpracvání List kat. mapy - list katastrální mapy Přístrj - přístrj, kterým byl prveden měření Nvé hranice značeny - jak jsu značeny hranice Důvd změny - důvd změny dle vyhlášky Typ suřadnicvéh systému - typ suřadnicvéh systému. Vyberte-S-JTSK, Gusterberg, Svatý Štěpán, Místní Typ mapy - typ mapy. Vyberte - DKM, KM-D (Gusterberg), KMD (JTSK), statní Číselná řada - číselná řada. Vyberte - 1-jedna číselná řada, 2-číselná řada stavebních a pzemkvých parcel Vztažné měřítk - vztažné měřítk vytvářených výkresů (určuje velikst značek, textů, pmístníh názvslví, parcelních čísel) Pdkladvé měřítk KN - určuje v jakém měřítku jsu rastrvé pdklady, využívá se pr výpčty a prvnání výměr a další kntrly Půvdní měřítk - určuje v jakém vztažném měřítku je připraven vektrvý pdklad pr bnvu perátu Pdkladvé měřítk PK - určuje v jakém měřítku jsu rastrvé pdklady, využívá se pr výpčty a prvnání výměr a další kntrly Srážka pdkladu KN - vyjádření srážky katastrální mapy na PET flii Srážka pdkladu PK - vyjádření srážky map půvdních pzemkvých evidencí 16

17 Čísl zakázky - identifikátr pr ptřeby uživatele Ppis - ple pr další infrmace Adresář s daty prjektu - určuje, kde bude vytvřena adresářvá struktura pr grafické subry Ikna pr výběr jinéh umístění adresáře ČÚZK - hyperlink na stránky ČÚZK - nahlížení d KN. P zadání názvu neb čísla FSÚ katastrálníh území je mžné zjistit číselnu řadu OK - stiskem tlačítka je zalžen prjekt Zrušit - zavře dialgvé kn Editvat prjekt Pkud je nutné editvat prjekt, je tak mžné učinit v jakékli fázi jeh zpracvání, tučně značené plžky ale musí být vždy vyplněné. Pr editaci platí stejná pravidla jak při zalžení prjektu. Otevření dialgu Editace prjektu umžní také ikna Ple pr vyplnění jsu ttžná jak při zakládání prjektu. OK - ptvrdí zadané údaje a zavře dialg Zrušit - zavře dialgvé kn Upzrnění: Pkud djde ke změně číselné řady, je nutné smazat data z DB a znvu naimprtvat VFK, stejně tak, pkud djde ke změně FSÚ, je též nutný pětvný imprt VFK. Pr další práci je nutné prjekt znvu tevřít. 17

18 3.3.5 Infrmace prjektu Funkce služí k zbrazení údajů (v tisknutelné pdbě) aktuálně tevřeném prjektu Smazat prjekt Funkce umžňuje smazat celý aktuální prjekt včetně celé adresářvé struktury neb data prjektu ulžená v DB. Funkci lze spustit rvněž pmcí ikny Chybvý prtkl - ukazuje cestu k subru pr záznam chyb prcesu Adresář s daty - ukazuje cestu k datům aktuálníh prjektu Vlby pr smazání Smazat celý prjekt - umžní smazání celéh adresáře s daty prjektu a z databáze dstraní prjekt Smazat data - vymaže puze data v databázvé části Smazat - spustí funkci smazání Strn - zruší funkci bez prvedení mazání 18

19 3.3.7 Infrmace prjektech Funkce služí k zbrazení údajů všech prjektech v databázi v tisknutelné pdbě Zálhvat prjekt Zálhvání prjektu je mžné využít pr exprt jedntlivéh prjektu z DB d samstatnéh subru. Chybvý prtkl - ukazuje cestu k subru pr záznam chyb prcesu Subr - výběr subru pr ulžení zálhy Zálhvat - spustí funkci Strn - zavře funkci bez prvedení zálhvání Upzrnění: Funkce zálhuje puze data prjektu ulžená v DB. Výkresvé subry je nutné zálhvat ručně. 19

20 3.3.9 Načíst zálhu jednh prjektu Tat funkce uživateli umžní bnvit zálhvaný prjekt. Načtení zálhy prjektu se prvádí d existujícíh tevřenéh prjektu. Načíst zálhu prjektu Chybvý prtkl - ukazuje cestu k subru pr záznam chyb prcesu Subr - výběr subru s ulženu zálhu Aktualizvat prjekt - aktualizuje infrmace prjektu. (V pačném případě djde puze k bnvení zálhvaných dat v DB). Načíst - spustí funkci Strn - zavře funkci Adresář s půvdními daty prjektu: Adresář s daty - výběr adresáře s půvdními daty prjektu, která je nutné zkpírvat d nvéh umístění a přejmenvat Čísl půvdníh ID - čísl přidělené půvdnímu prjektu Kpírvat - spustí funkci Synchrnizace prjektů Funkce umžňuje p připjení na centrální server ulžení vybranéh prjektu na tent server a dále pak stažení prjektu z centrálníh serveru d lkální DB. 20

21 Nastavení připjení databáze pr server Jmén uživatele - zadání uživatelskéh jména pr připjení na centrální server Hesl - zadaní hesla pr připjení Databáze - identifikace centrálníh serveru Ovladač - výběr vladače pr připjení k centrálnímu serveru Přihlásit - připjí se k serveru Strn - uknčí funkci bez připjení Výběr prjektů Místní prjekt - zde je vždy aktuálně tevřený prjekt Prjekt server - výběr prjektu na serveru Vlba směru synchrnizace - prvede synchrnizaci zvleným směrem 21

22 3.4 Vstup/Výstup Subr funkcí pr Imprt a Exprt dat ve výměnných frmátech: Imprt VFK Imprt VFM Exprt VFK Exprt VKM Imprt VFK Funkce pr imprt nvéh výměnnéh frmátu d aktuálně tevřenéh prjektu. Prgram umžňuje imprtvat více subrů VFK v rámci jednh prjektu. Imprtem dalšíh jinéh subru VFK se nepřemazávají předešlá data, ale data se přidají k již dříve neimprtvaným a databáze se zvětšuje. Pr imprt stejnéh subru výměnnéh frmátu je nutné nejprve smazat dříve naimprtvaná data. Vznikne-li ptřeba aktualizvat stávající data v DB, imprtuje se stavvý VFK stejně, ale je nutné aktivvat vypínač Změnvé věty. Upzrnění: Oblast, vybraná z ISKN, musí být stejně velká neb větší, než půvdní. Chybvý prtkl - ukazuje cestu k subru pr záznam chyb prcesu Subr - ple pr zadání cesty k subru s výměnným frmátem Imprt - spustí funkci Imprt Strn - zavře funkci Změnvé věty - aktivuje se při pžadavku imprtu stavvéh VFK stejné části kresby a DB Smazat data - aktivuje se při pžadavku smazat již existující data Imprt VKM Funkce pr načtení dat katastru nemvitstí ve starém výměnném frmátu d databáze. 22

23 Chybvý prtkl - ukazuje cestu k subru pr záznam chyb prcesu Subr - ple pr zadání cesty k subru s výměnným frmátem Dsav. stav - zajistí ulžení kresby d DB s příznakem dsavadní Nvý stav - zajistí ulžení kresby d DB s příznakem nvý Imprt - spustí imprt Strn - zavře funkci Exprt VFK Funkce pr exprt vytvřené změny gemetrickéh plánu z databáze d změnvé dávky nvéh výměnnéh frmátu. Chybvý prtkl - ukazuje cestu k subru pr záznam chyb prcesu Subr - ukazuje cestu, kam bude ulžen exprtvaný subr. Exprt - spustí exprt změny d VFK Strn - zavře funkci 23

24 3.4.4 Exprt VKM Funkce pr exprt vytvřené změny d staréh výměnnéh frmátu. Chybvý prtkl - ukazuje cestu k subru pr záznam chyb prcesu Subr - ukazuje cestu, kam bude ulžen exprtvaný subr Dsav. stav - exprtuje dsavadní prvky Nvý stav - exprtuje nvé prvky Exprtvat jak GPL - exprtují se puze měněné prvky Exprt - spustí Exprt Strn - zavře funkci 24

25 3.5 Infrmace Subr funkcí pr zbrazení ppisných dat ulžených v databázi v rámci jednh prjektu, pslední funkce jsu pr zbrazení infrmací přes nahlížení d katastru. Jedná se plžky: Výpis LV Infrmace parcele Supisy Parcel Vlastníků Rejstříky Parcel Vlastníků Nahlížení d katastru Vyhledání parcely Nemvitst na LV Mapa Zde je mžné získat infrmace stavu platném v ISKN ke dni vydání dat ve výměnném frmátu, případně infrmace změněné zpracvávanu změnu Výpis LV Funkce umžňuje zbrazit výpis bsahu LV v rámci prjektu z dat imprtvaných pmcí VFK. Funkce Výpis LV je dstupná také pmcí ikny Chybvý prtkl - ukazuje cestu k subru pr záznam chyb prcesu Stav Dsavadní - infrmace získané imprtem výměnnéh frmátu Nvý - stav p prvedení zpracvávané změny LV - rletvé menu pr výběr pžadvanéh listu vlastnictví Zbrazit - spustí funkci a tevře kn výchzíh internetvéh prhlížeče, kde je zbrazen list vlastnictví Strn - zavře funkci Pznámka: Výpis z LV nemusí být krektní v případě VFK získanéh výřezem z mapy. Pkud se tak stane, je nutné pužít VFK celéh k.ú. 25

26 Tent dialg se bjeví v případě, že uživatel imprtuje d DB subr výměnnéh frmátu s výřezem přes dvě k.ú., neb imprtuje něklik subrů z různých k.ú. V nvém rletvém menu je mžné vybrat pžadvané čísl FSÚ a v kně LV k němu příslušející čísl LV Infrmace parcele Funkce služí k zbrazení základních infrmací parcelách aktuálníh prjektu v DB a výběru parcel pr zbrazení pdrbnějších infrmací nich. Infrmace se zbrazují frmu výpisu v implicitním prhlížeči. Chybvý prtkl - ukazuje cestu k subru pr záznam chyb prcesu Stav Dsavadní - seznam parcel ve stavu imprtvaném z ISKN Nvý - seznam parcel ve stavu p prvedení změny Vše - změní stav všech řádků na An Nic - změní stav všech řádků na Ne 26

27 Pstup Zbrazit - funkce tevře kn výchzíh internetvéh prhlížeče, kde jsu zbrazeny infrmace vybrané parcele Strn - zavře funkci P tevření funkce vyberte řádek s pžadvaným parcelním číslem a klikněte na něj ve slupci Zbrazit, Ne se změní na An. Infrmaci parcelním čísle získáte stiskem tlačítkem Zbrazit. Pzn.: Je mžné vybrat libvlný pčet řádků Supisy parcel a vlastníků Funkce umžňuje zbrazit supisy parcel a vlastníků dsavadníh a nvéh stavu ze všech dat imprtvaných v rámci prjektu d DB Supis parcel P spuštění funkce se v kně výchzíh internetvéh prhlížeče zbrazí supis všech parcel v prjektu, parcely jsu setříděny pdle parcelníh čísla. Stav Dsavadní - zbrazí údaje dsavadníh stavu Nvý - zbrazí údaje p prvedení změny Zbrazit - spustí genervání a zbrazení supisu Strn - uknčí funkci Supis vlastníků P spuštění funkce se v kně výchzíh internetvéh prhlížeče zbrazí supis všech právněných subjektů v prjektu, právněné subjekty jsu setříděny pdle čísla listu vlastnictví. Stav Dsavadní - zbrazí údaje dsavadníh stavu Nvý - zbrazí údaje p prvedení změny Zbrazit - spustí genervání a zbrazení supisu Strn - uknčí funkci Rejstříky parcel a vlastníků Funkce umžňuje zbrazit rejstříky parcel a vlastníků dsavadníh a nvéh stavu ze všech dat imprtvaných v rámci prjektu d DB. 27

28 Rejstřík parcel P spuštění funkce se v kně výchzíh internetvéh prhlížeče zbrazí rejstřík všech parcel v prjektu. Parcely jsu setříděny pdle čísla listu vlastnictví. Stav Dsavadní - zbrazí údaje dsavadníh stavu Nvý - zbrazí údaje p prvedení změny Zbrazit - spustí genervání a zbrazení supisu Strn - uknčí funkci Rejstřík vlastníků P spuštění funkce se v kně výchzíh internetvéh prhlížeče zbrazí rejstřík všech právněných subjektů v prjektu. Oprávněné subjekty jsu setříděny pdle abecedy. Stav Dsavadní - zbrazí údaje dsavadníh stavu Nvý - zbrazí údaje p prvedení změny Zbrazit - spustí genervání a zbrazení supisu Strn - uknčí funkci Nahlížení d katastru Skupina funkcí umžňující rychlé přepnutí na služby nahlížení d katastru a t knkrétně na: Vyhledání infrmací parcele Infrmace LV Zbrazení mapy 28

29 Vyhledání parcely Funkce umžňuje vyhledat aktuální infrmace zadané parcele, například pr kntrlu, že nedšl d exprtu dat z ISKN k nějaké změně Nemvitst na LV Vygenervání aktuálníh výpisu z LV. Oprti výpisu z LV dstupnéh přím v aplikaci GePlan na základě načtených dat, je tent výpis zjedndušený a nejsu v něm knkrétní infrmace typech věcných břemen a chybí infrmace listinách. 29

30 Mapa Zbrazí přehledvu mapu, kde je mžné vyhledávat. 30

31 3.6 Databáze bdů Subr funkcí pr práci s databází bdů. Umžňují přístup d databáze bdů imprtvaných z ISKN s mžnstí zbrazení suřadnic brazu a suřadnic plhy, bdů nvéh stavu neb pdrbných bdů, které budu sučástí exprtu d VFK. Obsahuje funkce: Seznam bdů Zbrazit Označit Přidat Hrmadné změny Přečíslvat Smazat Imprt bdů z TXT Exprt bdů d TXT Databáze bdvých plí Triangulační listy PBP číslem PBP k.ú. V manažeru GePlan, kapitla Seznam bdů je mžné pracvat s dvjími suřadnicemi, je však nutné ddržvat určitá pravidla: Za hlavní suřadnice jsu pvažvány suřadnice brazu - tyt suřadnice jsu pvinné pr každý bd. Služí k zbrazení bdu v mapě. Suřadnice mhu mít kód kvality puze v intervalu 4-8 neb žádný! Vedlejšími suřadnicemi jsu suřadnice plhy. Z hlediska ISKN nejsu tyt suřadnice pvinné. Jedná se zpravidla měřené suřadnice určující plhu bdu v terénu. Může u nich být uveden puze kód kvality 3 neb žádný. Každý bd musí bsahvat puze jeden kód kvality. U suřadnic brazu 4-8, u suřadnic plhy 3, pdle th, c je platným gemetrickým a plhvým určením bdu. Není přípustné, aby bd měl dva kódy kvality, stejně tak není přípustný bd bez kódu kvality Seznam bdů Tat kapitla seznámí uživatele s řadu funkcí, které umžňují práci s bdy, ulženými v databázi. Pmcí těcht funkcí lze pracvat s bdy dsavadníh i nvéh stavu. Zbrazit Označit Přidat Hrmadné změny Přečíslvat Smazat 31

32 Zbrazit Funkce pr zbrazení bdů ulžených v DB. Chybvý prtkl - ukazuje cestu k subru pr záznam chyb prcesu Suř. brazu - ve funkci Zbrazení není přepínač aktivní Suř. plhy - ve funkci Zbrazení není přepínač aktivní Vše/Nic - tlačítka pr rychlý výběr bdů - značí celý seznam bdů Šipky - tlačítka pr stránkvání v seznamech bdů (stránka zbrazuje 1000 bdů) Číselný údaj mezi šipkami - právě zbrazená stránka/celkvý pčet stran Strn - zavře funkci Dvjklikem na vybraný řádek v Seznamu bdů se tevře dialgvé kn Editace bdu. Funkce umžňuje editvat údaje v rámci vybranéh bdu. Změnit - stiskem tlačítka se ptvrdí prvedené změny 32

33 Označit Funkce pr hrmadné značení bdů pdle nastavených parametrů. Přepínač suřadnice brazu x suřadnice plhy Suřadnice brazu i suřadnice plhy mají svu vlastní databázvu tabulku pr ulžení. Tabulka pr suřadnice brazu je základní a ukládají se d ní puze bdy bez TP neb s TP = 4-8. D tabulky suřadnice plhy se ukládají bdy s TP = 3 neb jen bdy bez TP. Aktivní přepínač určuje, v jaké tabulce se budu bdy značvat. Dialgvé kn pr nastavení parametrů Předčíslí - filtrvání pdle předčíslí bdu Čísl - filtrvání pdle čísla bdu Stav - filtrvání pdle stavu dat Suřadnice - filtrvání pdle suřadnic Kvalita - filtrvání pdle kvality bdu Chvání při značvání bdů Nvé - značí puze bdy vyhvující aktuálnímu filtru Přidat k - přidá bdy vyhvující aktuálnímu filtru k již značeným Zpracvání pdmínky Všechny pdmínky - značí bdy vyhvující všem zadaným pdmínkám 33

34 Alespň 1 pdmínka - značí bdy vyhvující alespň jedné ze zadaných pdmínek Zrušit značení - zruší značení vybraných bdů Smazat nastavení - smaže nastavení pdmínek pr filtrvání bdů Označit - spustí funkci Přidat Funkce pr jedntlivé ruční vkládání bdů d DB. Přepínače suřadnice brazu x suřadnice plhy nejsu aktivní, čísl bdu a suřadnice se zapisují d příslušných plí v dialgu Vstup bdu. Suřadnice brazu Úplné čísl - ple pr zadání úplnéh čísla bdu Stav - přepínač stavu přidávanéh bdu Půvdní - není přístupný, není mžné přidat půvdní bd Nvý - stav nvě přidaných bdů Suřadnice Y - ple pr vyplnění Suřadnice X - ple pr vyplnění FSÚ - ple pr zadání čísla katastrálníh území, pkud není zadán, dplňte pdle prjektu Char. b. - ple pr zadání charakteristiky kvality bdu Suřadnice plhy Čísl ZPMZ měření - ple pr zadání ZPMZ Suřadnice Y - ple pr vyplnění Suřadnice X - ple pr vyplnění FSÚ - ple pr zadání čísla katastrálníh území, pkud není zadán, dplňte pdle prjektu Char. b. - ple pr zadání hdnty charakteristiky kvality bdu Přidat - spustí funkci 34

35 Hrmadné změny Funkce je určena k prvádění hrmadných změn v DB bdů. Stav dsav. - je-li přepínač aktivní, změny se prvádějí v dsavadním stavu Stav nvý - je-li přepínač aktivní, změny se prvádějí v nvém stavu Suř. brazu - je-li přepínač aktivní, prvádí se změna v tabulce suřadnice brazu Suř. plhy - je-li přepínač aktivní, prvádí se změna v tabulce suřadnice plhy Dialgvé kn pr nastavení parametrů změny Suřadnice X / Y - editace suřadnice Změnit - zapnutý vypínač umžňuje aplikvat změnu v dané plžce d DB Nastavit - hdnta nastavená v pli Suřadnice se zapíše d DB Vynásbit - hdntu nastavenu v pli Suřadnice se vynásbí hdnta v DB Přičíst - hdnta nastavená v pli Suřadnice se přičte k hdntě v DB FSÚ - ple pr zadání evidenčníh čísla katastrálníh území Změnit - zapnutý vypínač umžňuje aplikvat změnu v dané plžce d DB Char. bdu - ple pr zadání hdnty charakteristiky kvality bdu Změnit - zapnutý vypínač umžňuje aplikvat změnu v dané plžce d DB. Rvněž zpřístupní vypínač Pnechat. 35

36 Pnechat - je-li vypínač zapnutý, mění jen char. kvality v aktuální tabulce (pdle nastavení přepínačů Suř. brazu neb Suř. plhy). Pkud je vypnutý, změní se char. kvality v tabulce, kde se nachází, bez hledu na nastavení přepínačů. Změnit - zapnutý vypínač umžňuje aplikvat změnu v dané plžce d DB Vše - nadefinvaná změna bude prvedena u všech bdů Označené - nadefinvaná změna bude prvedena puze u dříve značených bdů Stav bdu Změnit - zapnutý vypínač umžňuje aplikvat změnu v DB pdle značení Dsavadní - změní stav vybraných bdů na dsavadní Nvý - změní stav vybraných bdů na nvý X <=> Y - prhdí suřadnici X a Y v tabulce suř. brazu neb suř. plhy (pdle stavu přepínačů) a na aktuálním listu Suř. pl. - funkce pracuje nad celu DB. Pužitím tlačítka se autmaticky dplní suřadnice plhy (pdle suřadnic brazu) tam, kde suřadnice chybějí Změnit - spustí funkci hrmadné změny Přečíslvat Funkce je určena k hrmadnému přečíslvání bdů. Suř. brazu - je-li přepínač aktivní, prvádí se přečíslvání v tabulce suřadnice brazu Suř. plhy - je-li přepínač aktivní, prvádí se přečíslvání v tabulce suřadnice plhy Dialgvé kn pr nastavení parametrů Předčíslí - umžňuje změnit předčíslí bdů Změnit - přepínač definující změnu předčíslí Čísl - umžňuje hrmadnu změnu čísel bdů 36

37 Změnit - přepínač definující změnu čísel bdů Krk - ple pr zadání přírůstku čísla Pč. - ple pr zadání pčátečníh čísla - čísla prvníh bdu Přečíslvat - definuje plžky, které se budu měnit Všechny bdy - nadefinvaná změna bude prvedena u všech bdů Označené bdy - nadefinvaná změna bude prvedena puze u značených bdů Přečíslvat - spustí funkci přečíslvání Smazat Funkce je určena ke smazání bdů z databáze. U bdů v dsavadním stavu lze smazat puze suřadnice plhy. K suřadnici brazu je nutné přiřadit hdntu charakteristiky kvality bdu. U bdů v nvém stavu je mžné mazat suřadnice plhy i suřadnice brazu. Při tm je nutné ddržvat níže uvedená pravidla. Základní pravidla pr mazání bdů z DB U bdů v dsavadním stavu lze mazat puze suřadnice plhy, u bdů v nvém stavu suřadnice plhy i brazu. Nelze smazat suřadnice brazu, pkud u bdu existují suřadnice plhy. Ty je nutné smazat jak první. Nepvlená perace je šetřena chybvu hlášku. Výše uvedenu pdmínku lze bejít pužitím vypínače Řádek. Je-li aktivní, smaže se značený řádek se suřadnicemi brazu i plhy. Charakteristika kvality smí být u bdu bsažena právě v jedné tabulce. Pkud se mažu suřadnice plhy, je nutné v pli Třída přesnsti zvlit hdntu charakteristiky kvality, která se autmaticky zapíše k bdu se suřadnicemi brazu. Smazání vybranéh bdu se prvede stiskem tlačítka Smazat 37

38 3.6.2 Imprt bdů z TXT Funkce pr imprt bdů z textvéh subru d databáze. Bdy z textvéh subru se vždy načtu d nvéh stavu. Je mžné bdy imprtvat d bu tabulek (suřadnice brazu i plhy), ale musí se respektvat hdnta charakteristiky kvality. D tabulky suřadnice brazu bdy s TP 4-8 neb bez, d tabulky suřadnice plhy bdy s TP 3 neb bez. Tabulka suřadnice plhy nemusí bsahvat suřadnice. Chybvý prtkl - ukazuje cestu k subru pr záznam chyb prcesu Subr - ukazuje cestu k imprtvanému subru Stav - vlba, kam budu suřadnice imprtvány Suř. brazu - je-li aktivní, imprtují se bdy se suřadnicemi brazu Suř. plhy - je-li aktivní, imprtují se bdy se suřadnicemi plhy Seznam frmátů - listbx pr výběr frmátu imprtvaných dat ČB Y X CHK ČB X Y CHK ČB Y X Z CHK ČB X Y Z CHK Oddělvač - ple pr zadání ddělvacíh znaménka pužitéh v textvém subru Imprt - spustí funkci imprtu Strn - zavře funkci Exprt bdů d TXT Funkce pr vytvření textvéh subru bdů ulžených v databázi. Bdy lze exprtvat z tabulek dsavadníh neb nvéh stavu. Exprtují se puze bdy z příslušné tabulky. 38

39 Chybvý prtkl - ukazuje cestu k subru pr záznam chyb prcesu Subr - ukazuje cestu k subru pr exprt Suř. brazu - je-li aktivní, exprtují se bdy se suřadnicemi brazu Suř. plhy - je-li aktivní, exprtují se bdy se suřadnicemi plhy Exprt - spustí funkci exprtu Strn - zavře funkci Databáze bdvých plí Skupina funkcí pr nline vyhledání infrmací bdech dbvých plí, je mžné vyhledávat infrmace trignmetrických bdech, zhušťvacích bdech a pdrbných bdech bdvéh ple. Dstupné funkce jsu: Trignmetrické listy PBP číslem PBP k.ú Triangulační listy Vyhledávání pdle triangulačních listů. 39

40 PBP číslem Vyhledávání bdů bdvých plí zadáním jeh čísla PBP k.ú. Funkce umžňuje vyhledání všech bdů bdvéh ple v rámci zadanéh katastrálníh území. 40

41 3.7 GP Subr funkcí pr vytváření gemetrických plánů. Jedná se databázvé funkce, které se užívají p vytvření kresby nvéh gemetrickéh plánu: Editace nvéh SPI Genervání vazeb SPI a grafika Tabulky GP Spustit grafickéh prstředí Editace nvéh SPI Funkce, která uživateli umžní editvat již vygenervané SPI a navázat na parcely BPEJ. Před spuštěním tét funkce musí být vztah nadefinván. Tat činnst se prvádí v grafické části, lišta GP, Definice nvéh SPI. P kliknutí datvým tlačítkem na parcelu v seznamu se v pravé části dialgvéh kna zbrazí údaje parcele, editvat je mžné: Výměru parcely Identifikační čísl k.ú. Druh pzemku Využití pzemku Způsb určení výměry Mapvý list 41

42 V dalším blku Seznamu je mžné editvat způsb chrany nemvitsti, kódy a výměry BPEJ. Ty se autmaticky načítají z databáze. Ochrana nemvitstí Smazat - p značení řádku smaže data Smazat vše - smaže všechna zde zapsaná data Přidat - umžní přidat zvlenu chranu k parcele BPEJ BPEJ - kód BPEJ Vým. BPEJ - ukazuje výměru parcely s nadefinvanými BPEJ Výměra - zbývající plcha parcely k bnitvání Vým. nebn. - výměra nebnitvané plchy parcely. Pkud se zde bjeví záprná hdnta, je sučet bnitvaných výměr vyšší, než výměra parcely Nvý díl - ple pr vyplnění nvé dílu BPEJ Přidat - tlačítk pr vlžení dat d DB Pstup při editaci BPEJ u nvých dílů 1. Označte v seznamu pžadvaný řádek s parcelním číslem. 2. Výměra se autmaticky zbrazuje z DB. 3. Dpište kód BPEJ. 4. Stiskněte tlačítk Přidat. Údaje se bjeví v kně BPEJ. +R - p stisku se tevře dialg Přidat rušené parcely +A - p stisku se tevře dialg Přidat aktualizvané parcely 42

43 X - p stisku jsu smazány značené řádky seznamu +N - p stisku se tevře dialg pr Zadání nvé parcely Genervání vazeb SPI a grafika Funkce, která vytvří vazby mezi SPI a grafickými daty. Pzn.: Před generváním vazeb musí být kresba z výkresu KGS vyexprtvána d DB. Chybvý prtkl - ukazuje cestu k subru pr záznam chyb prcesu Spustit - spustí funkci genervání vazeb Strn - zavře funkci Spustit grafické prstředí Funkce spuští graficku část systému GePlan v prstředí MicrStatin V8. Spuštění grafickéh prstředí je dstupné i iknu 43

44 3.8 TDM Subr funkcí pr vytváření digitální technické mapy. Jedná se databázvé funkce, které se užívají p vytvření kresby digitální technické mapy: Výkresy Seznam Kntakty Aktualizace Přizvatel Ověřvatel Kntrla parcel Kreslení Kreslení Text Značky Číselník sítí Typ sítě Síť Číselník vrstev Číselník stylů Výkresy Seznam Kntakty Aktualizace Přizvatel 44

45 3.8.6 Ověřvatel Kntrla parcel Kreslení Kreslení Text Značky Číselník sítí Typ sítě Síť Číselník vrstev Číselník stylů 45

46 3.9 Nápvěda Menu Nápvěda bsahuje dvě plžky Nápvěda spustit Funkce zbrazí nápvědu systému GePlan. Nápvědu lze spustit i klávesu F1. Dialgvé kn Nápvěda GePlan je vertikálně rzdělen na dvě části. V levé části se ve strmvé struktuře vlí plžky dpvídající menu systému GePlan, v pravé se zbrazí nápvěda pr vybranu plžku Verze Funkce tevře dialgvé kn s infrmacemi verzi systému GePlan, knihven pr GP a SpravceDB.cx. 46

47 4 Grafické prstředí Grafické prstředí běží jak nadstavba systému MicrStatin V8i. Následuje referenčně uspřádaný ppis všech funkcí systému GePlan, určených pr práci s grafickými daty - výkresy typu DGN a RDL. Funkce jsu rzděleny d rletvých menu: Manažery Vstup/Výstup Infrmace Tvrba DKM GP Rastr Nástrje 4.1 Manažery Skupina funkcí pr zjedndušení práce s výkresy a nalezenými chybami ve zpracvávané zakázce. Rletvé menu bsahuje: Manažer výkresů Manažer chyb Manažer výkresů Manažer výkresů je dialgvé kn pr práci s grafickými subry - výkresy. Jedná se zejména připjvání, dpjvání referenčních výkresů a vlbu aktivníh výkresu. Referenční výkresy - nelze je becně editvat (některé funkce an). Připjení či dpjení ref. subru se prvádí kliknutím myši (stiskem <DATA>) v zaškrtávacím plíčku manažeru u pžadvanéh výkresu. Aktivní výkres - lze plně editvat. Zvlení aktivníh subru se prvádí dvjím kliknutím myši na pžadvaný subr. Aktivní subr je značen červenu barvu. 47

48 Pzn.: Manažer výkresu je určen pr práci se subry v rámci jednh prjektu. Prjekt je značen ID prjektu zbrazeným nad seznamem výkresů. Výkres Vše připjit - připjí všechny referenční výkresy. Vše dpjit - dpjí všechny referenční výkresy. Zavřít - zavře dialgvé kn Manažer výkresů. Nástrje Přizpůsbit phled - přizpůsbí rzpětí vybranéh phledu tak, aby se zbrazil veškerý bsah připjenéh referenčníh výkresu vybranéh v seznamu. Vytvřit nvý subr > vybraný - vytvří nvý výkresvý subr v adresáři, jež dpvídá značené plžce (černý řádek) v seznamu. Vytvřit nvý subr > vlitelně - tevře dialgvé kn Vytvřit výkres pr vytvření nvéh výkresvéh subru ve vybraném adresáři Manažer chyb Funkce Manažer chyb služí k manipulaci s chybvými elementy vytvřenými pmcí funkce Kntrl. Tvar chybvéh elementu určuje typ chyby, na který element ukazuje. Chybvé elementy jsu zbrazeny ve výkresu DGE, který musí být referenčně připjen. Pmcí manažeru chybvých elementů lze ptimálně zbrazit místa chyb a smazat již neptřebné chybvé elementy. Dialgvé kn Manažer chyb bsahuje dvě karty: Zbrazení Parametry Karta Zbrazení Služí pr manipulaci se zbrazenými chybami, jejich zbrazvaní a mazání. 48

49 Chyba - ppis chyby a statistika < a > - tlačítka pr zbrazení prvníh a psledníh chybvéh elementu v detailu. V dialgvém kně se přitm bjevuje kód a ppis chyby. < a > - listvací tlačítka pr psun jednu chybu. V dialgvém kně se přitm bjevuje kód a ppis chyby. Při mdifikaci (smazání) chybvých elementů jinak než prstřednictvím manažeru chyb se dpručuje p každé takvé mdifikaci pužít tlačítk < neb > Prvek - ppis chyby dle identifikace chybvé značky ve výkresu. Mazání chyb Aktivní - funkce pr smazání aktivníh chybvéh elementu. Vše - funkce pr smazání všech chybvých elementů. Karta Parametry Vyhledávání chyb z kntrly - určuje rzsah vyhledávaných chybvých elementů dle druhu kntrly: elementy - kntrla rzpznatelnsti elementů kresby - kntrla kresby bluky - kntrla bluků a kružnic plchy - kntrla plch k.ú. - systémvá kntrla k.ú. DKM <=> DB bdů - kntrla DKM s databází bdů DKM <=> SPI - kntrla DKM se subrem ppisných infrmací Vše - Označí všechny vlby Nic - Odznačí všechny vlby Phled - phled pr zbrazvání detailu klem chybvých elementů Zvětšení - měřítk zvětšení chybvých elementů při zbrazení v detailu Základní pužití manažeru chyb 1. Spusťte nějaký kntrlní prces, který vytvří chybvé elementy. 2. Stiskněte tlačítk < pr přesun na první chybvý element a zbrazení statistiky. 3. Zbrazujte místa chyb v detailu pmcí listvacích tlačítek. 4. Jestliže chyby ve výkresu zárveň pravujete, zrušte vždy p pravě chybvý element tlačítkem Aktivní. 49

50 4.2 Vstup / Výstup Skupina vstupních a výstupních funkcí. Funkce pr imprt a exprt dat, tiskvé funkce. Rletvé menu bsahuje: Bdy d výkresu z TXT Výřez KM Neměřický záznam Mapvý list Průsvitka Přehled čísel bdů nvě z PCB Plygn pr VFK Imprt kresby z DB Exprt kresby d DB Bdy d výkresu z TXT Funkce Bdy d výkresu z TXT služí k imprtu bdů ze seznamu suřadnic d aktivníh výkresu. Načtený bd je ve výkresu prezentván "tečku" v příslušných suřadnicích. K "tečce" jsu připjeny dynamické infrmace bdu, které lze nastavit pmcí Zbrazení bdů. Pzr!!! Imprtvané bdy nejsu zapsány d DB bdů. Lze je využívat jak pmcné bdy. P vyvlání funkce se zbrazí dialgvé kn Bdy d výkresu Jmén imprtvanéh subru lze zadat dvjím způsbem: Jmén subru Zapíše se plná cesta se jménem subru Zvlením plžky Nastavení > Otevřít subry se tevře dialgvé kn Seznam subrů kde se vybere příslušný subr. Č.b. Y X - výběrvé ple pr zvlení struktury imprtvanéh subru Kód kv. - ple pr dplnění defnvanéh kódu kvality ke všem imprtvaným bdům Imprt - tlačítk spustí načítání subru (bdů) d výkresu. Nastavení Výběr Otevřít subry 50

51 Výběr Bd min: - vstupní ple pr nastavení minimálníh čísla bdu, d kteréh se bude prvádět výběr (0) Bd max: - vstupní ple pr nastavení maximálníh čísla bdu, d kteréh se bude prvádět výběr ( ) (12 míst) Ymin: - vstupní ple pr nastavení minimální Y suřadnice, d které se bude prvádět výběr Xmin: - vstupní ple pr nastavení minimální X suřadnice, d které se bude prvádět výběr Ymax: - vstupní ple pr nastavení maximální Y suřadnice, d které se bude prvádět výběr Xmax: - vstupní ple pr nastavení maximální X suřadnice, d které se bude prvádět výběr Výřez katastrální mapy Funkce Výřez KM je určena pr vytvření a tisk výřezu z katastrální mapy. Nastavení - skupina plžek pr varianty kpie KM Měřítk výstup - pžadvané výstupní měřítk kpie katastrální mapy Měřítk vstup - vztažné měřítk výkresu, ze kteréh se tvří výstup Pzn.: U výstupu ze suřadnicvéh systému Gusterbergskéh neb Svatštěpánskéh je nutné plžky Měřítk vstup i Měřítk výstup vyplnit shdně '2880G' neb '2880S'. Rz: - rzměr výstupníh frmátu (A4 neb A3) Raz. - přepínač zajistí připjení ppisvéh ple k výřezu kresby 90 - přepínač zajistí ptčení výřezu kresby 90 Subr - název zdrjvéh subru, ze kteréh je vytvřen výřez. Otevře p stisku tlačítka Výkres 51

52 Zbraz - tlačítk pr vygenervání tiskvéh subru. Funkce pr dané měřítk "vyřízne" z grafickéh subru DKM zvlenu blast ve frmátu A4 neb A3 d tiskvéh subru Tisk - tlačítk spustí tisk na systémvu tiskárnu Tisk kn - je-li aktivní, pak při stisku tlačítka Tisk se nejprve tevře kn Náhledu systému MicrStatin Výkres - tlačítk zajistí znvutevření zdrjvéh subru. Ple Subr je autmaticky vyplněn jménem subru, ze kteréh byl výřez vytvřen Zrušit - tlačítk zavře dialgvé kn Výřez katastrální mapy Při tisku Výřezu KM je nutné zkntrlvat, zda je nastaven správné měřítk tisku. Pkud nemůžete nastavit pžadvané měřítk, ale puze menší, musíte změnit hdnty rzměru stránky v subrech a4.asc a a3.asc v [Prgram]\system\GePlanMS\pltcfg\ dle veliksti tisknutelné plchy Vaší tiskárny. Tvrba Výřezu katastrální mapy 1. Stiskněte tlačítk Zbraz a umístěte rám hrady na zvlenu část kresby 2. Stiskem tlačítka <DATA> vygenerujte výkres pr tisk 3. Pkud si chcete tent výkres nejdříve prhlédnut, případně změnit některá nastavení tisku, aktivujte přepínač Tisk kn a stiskněte tlačítk Tisk. Otevře se Náhled systému MicrStatin 4. Pkud chcete výkres rvnu vytisknut, stiskněte tlačítk Tisk Neměřický záznam Funkce určena pr vytvření a tisk neměřickéh záznamu. Nastavení - skupina plžek pr varianty záznamu: Měřítk výstup - pžadvané výstupní měřítk neměřickéh záznamu 52

53 Měřítk vstup - vztažné měřítk výkresu, ze kteréh se tvří výstup Pzn.: u výstupu ze suřadnicvéh systému Gusterbergskéh neb Svatštěpánskéh je nutné plžky Měřítk vstup i Měřítk výstup vyplnit shdně '2880G' neb '2880S'. Rz: - rzměr výstupníh frmátu (A4 neb A3) Raz. - vypínač zajistí připjení ppisvéh ple k výřezu kresby 90 - vypínač zajistí ptčení výřezu kresby 90 Subr - název zdrjvéh subru, ze kteréh je vytvřen záznam. Otevře p stisku tlačítka Výkres Zbraz - tlačítk pr vygenervání tiskvéh subru. Funkce pr dané měřítk "vyřízne" z grafickéh subru DKM zvlenu blast ve frmátu A4 neb A3 d tiskvéh subru Tisk - tlačítk spustí tisk na systémvu tiskárnu Tisk kn - je-li vypínač aktivní, pak při stisku tlačítka Tisk se nejprve tevře kn Náhledu systému MicrStatin Výkres - tlačítk zajistí znvutevření zdrjvéh subru. Ple Subr je autmaticky vyplněn jménem subru, ze kteréh byl záznam vytvřen Zrušit - tlačítk zavře dialgvé kn Neměřický záznam Ple ZPMZ, Rk, Katastrální úřad, Katastrální pracviště, Obec, Kat. území, FSÚ, Dne a Subr jsu vyplněna autmaticky, statní je nutné vyplnit ručně Ple Zpracvatel je předvyplněn údaji uvedenými při instalaci prgramu (viz subr GePlan.spc). Pkud je nutné uvést jiné údaje, v tmt pli je mžné je editvat. Tent záznam se neukládá Při tisku Neměřickéh záznamu je nutné zkntrlvat, zda je nastaven správné měřítk tisku. Pkud nemůžete nastavit pžadvané měřítk, ale puze menší, musíte změnit hdnty rzměru stránky v subrech a4.asc a a3.asc v [Prgram]\system\GePlanMS\pltcfg\ dle veliksti tisknutelné plchy Vaší tiskárny. Pužití funkce Neměřický záznam 1. Stiskněte tlačítk Zbraz a umístěte rám hrady na zvlenu část kresby 2. Stiskem tlačítka <DATA> vygenerujte výkres pr tisk 3. Pkud si chcete tent výkres nejdříve prhlédnut, případně změnit některá nastavení tisku, aktivujte vypínač Tisk kn a stiskněte tlačítk Tisk. Otevře se Náhled systému MicrStatin 4. Pkud chcete výkres rvnu vytisknut, stiskněte tlačítk Tisk Mapvý list Funkce Mapvý list je určena pr genervání kresby z aktivníh neb referenčníh výkresu d pracvníh subru, včetně mapvéh rámu, ppisu a mimrámvých údajů a průsečíků suřadnicvé sítě. 53

54 Síť - přepínač pr genervání průsečíků suřadnicvé sítě Rám - přepínač pr genervání mapvéh rámu Ppis - přepínač pr genervání ppisu a mimrámvých údajů List - stiskem tlačítka vygenerujete mapvý list včetně průsečíků suřadnicvé sítě, mapvéh rámu, ppisu a mimrámvých údajů (pdle nastavených přepínačů) d pracvníh subru. Funkce pr dané měřítk "vyřízne" z mapy blast (dle zvlenéh měřítka mapvéh listu) d subru pr tisk a tent subr přepracuje pr zbrazení dle Vyhlášky č.190/1996 Sb Síť - tlačítk, které umžňuje v pracvním subru ulžit suřadnice u zvlených průsečíků suřadnicvé sítě Výkres - tlačítk umžní návrat k subru, ze kteréh se mapvý list tvřil a jehž jmén je uveden v dialgvém kně, plžka Výkres. Jmén subru se vyplňuje autmaticky při tevření dialgvéh kna Zrušit - tlačítk zavře dialgvé kn Vytvření mapvéh listu v nrmalizvaném zbrazení 1. V dialgvém kně Mapvý list aktivujte pžadvané přepínače, a pkud je t nutné, tak i v dialgvých knech menu Nastavení 2. V dialgvém kně Parametry musí být přepínač Výkres - zapnut (je přednastaven) 3. Stiskněte tlačítk List 4. Stiskem tlačítka <DATA> v zájmvé blasti se zbrazí rám mapvéh listu pžadvanéh měřítka 5. Vyplňte v dialgvém kně jmén pracvníh subru, d kteréh bude mapvý list vygenerván 6. Ptvrzením jména subru je pr danu blast vygenerván mapvý rám, průsečíky suřadnicvé sítě, ppis a mimrámvé údaje (pdle nastavených přepínačů) 7. Umístění suřadnic u zvlených "průsečíků suřadnicvé sítě": 8. P vytvření pracvníh subru aktivujte přepínač Síť 9. Stiskem tlačítka <DATA> vyberte průsečík suřadnicvé sítě, který chcete ppsat. 10. Stiskem tlačítka <RESET> funkci uknčíte. Tisk mapvéh listu 1. Pmcí funkce Umístit hradu umístěte hradu tak, aby mapvý list byl celý uvnitř. V případě pužití přepínače ppis před vytvřením mapvéh listu, můžete využít "pmcné rhy" pr vytvření ptimální hrady. 2. V rletvém menu Subr spusťte funkci Tisk. Nastavení Parametry Barva rám: - nastavení barvy mapvéh rámu Barva síť: - nastavení barvy průsečíků suřadnicvé sítě Barva ppis: - nastavení barvy pr ppis a mimrámvé údaje Vrstva rám: - nastavení vrstvy, ve které bude vytvřen mapvý rám Vrstva síť: - nastavení vrstvy, ve které budu vytvřeny průsečíky suřadnicvé sítě 54

55 Vrstva ppis: - nastavení vrstvy, ve které budu vytvřeny mimrámvé údaje a ppis Měřítk vstup: - nastavení měřítka, ve kterém je grafický subr DKM vytvřen Měřítk výstup: - nastavení měřítka, d kteréh se přepčítá velikst značek a ppisů Slučka - dplní na všechny linie vnitřní kresby slučku Edit. PČ - pkud je přepínač zapnut před vytvřením ML, funkce Mapvý list vygeneruje parcelní čísla na styku mapvých listů. Ta je mžné pzději editvat a dplnit. Ppis naleznete v dstavci Editace parcelních čísel. Jestliže lkalizvaný mapvý list nebsahuje žádné parcelní čísl, funkci 'Edit. PČ' nelze pužít Změnit barvu - pkud je přepínač zapnut, mění se barevné zbrazení elementů na zbrazení černbílé Změnit tlušťku - pkud je přepínač zapnut, nastaví se síla (tlušťka) čáry na příslušnu hdntu dle vyhlášky Pměrem Měřítk vstup / Měřítk výstup se překreslují texty a značky na výstupu. U map S-JTSK se měřítk výstup rvněž pužívá pr určení veliksti výřezu. Nastavení Ppis Tent příkaz tevře dialgvé kn Mimrámvé údaje. Zde lze vyplnit textvé mimrámvé údaje. Plžka Systém tht dialgvéh kna umžňuje vlbu suřadnicvéh systému: JTSK... pr S - JTSK, 2880G... pr systém gusterbergský, 2880S... pr systém svatštěpánský. 55

56 Dialgvé kn Mimrámvé údaje při nastavení vlby Systém na JTSK: 'Obec, katastrální území' - jmén bce (bcí) a katastrálníh (-ních) území. 'Mapval v rce ' - jmén půvdníh zhtvitele mapy a rk mapvání. 'Mapa bnvena v digitální frmě v rce' - rk bnvy. 'Kpii mapy zhtvil dne:' - datum zhtvení kpie. ' Český úřad zeměměřický a katastrální' - letpčet suhlasný s rkem bnvy. Při nastavení vlby Systém v dialgvém kně Mimrámvé údaje na '2880G' neb na '2880S' je vyplnění textvých plí u plžek stejné s tím, že plžka 'Mapval v rce ' zde není. Zbývající mimrámvé údaje na kpii (název a značení mapvéh listu, názvy susedních ML, měřítk, kres, jmén katastrálníh území, atd.) jsu autmatizvaně přebírány z knfiguračních subrů. Editace parcelních čísel Parcelní čísla, která byla dplněna autmatizvaně pužitím přepínače Edit PC dialgvéh kna Parametry, lze lkalizvat a upravit pmcí dialgvéh kna Dplnění parcelních čísel. Seznam - tlačítk je určen pr načtení seznamu dplněných čísel, čísla jsu načtena d výběrvéh ple 1 - rletvé menu pr výběr phledu, d kteréh se budu vybraná parcelní čísla zbrazvat 10 - ple pr zadání měřítka pr zbrazení vybraných parcelních čísel << - tlačítk umžňuje zbrazení prvníh čísla v seznamu < - tlačítk umžňuje zbrazení předchzíh čísla (krk zpět) > - tlačítk umžňuje zbrazení následujících čísel seznamu (krk vpřed) >> - tlačítk pr skk na pslední čísl v seznamu Čís. parcely - textvé ple, ve kterém lze editvat vybrané parcelní čísl Změna - tlačítk umžní změněné čísl ulžit d pracvníh výkresu Smazat - tlačítk je určen pr vymazání vybranéh čísla ze seznamu i výkresu Klepnutím na parcelní čísl ve výběrvém pli se ve zvleném phledu rvnu tt parcelní čísl zbrazí a zvýrazní se. 56

57 Kntrla umístěných čísel 1. Pkud je mapvý list vygenerván se zaškrtnutým přepínačem Edit PČ, zbrazí se p vygenervání mapvéh listu dialgvé kn Dplnění parcelních čísel 2. Zvlte pracvní phled a měřítk, implicitně je nastaven phled 1 a měřítk Pmcí tlačítek <<, <, >, >> prcházejte parcely a editujte jejich umístění 4. Změna umístění se ptvrdí tlačítkem Změnit Průsvitka Funkce Průsvitka je určena k autmatické tvrbě návrhu změny pr analgvu mapu. Vkládá d výkresu kncvé bdy nvých linií, bdy je mžné vkládat i ručně. D průsvitky je též mžné vlžit značku identickéh bdu a severku. Je mžné rvněž kpírvat prvky z referenčníh výkresu. D subru prusvitka.rdl mhu být také zapsány údaje ZPMZ (pdle prjektu), měřítku a map. listu. Suř. síť: - je-li vypínač aktivní, ve výkresu prusvitka.rdl se zbrazí křížky suřadnicvé sítě Měřítk - rletvé menu pr nastavení výstupníh měřítka Frmát - nastavení veliksti výstupníh média 90 - aktivní vypínač zajistí ptčení rámu hrady 90 d svislé plhy Úlha - rletvé menu s mžnstí vlby prvků a kpírvání Raz. - je-li vypínač aktivní, rám hrady je zmenšen tak, aby p tisku byl mžné na papír umístit razítk. D levéh dlníh kraje výřezu jsu umístěny údaje ZPMZ (pdle prjektu), měřítku a map. listu Okraj - vlba pr nastavení vzdálensti rámu hrady d kraje papíru Zbraz - tlačítk pr vygenervání tiskvéh subru. Funkce vymezí hradu v grafickém subru DKM zvlenu blast kresby pdle nastavenéh měřítka a vytvří subr prusvitka.rdl Úlha - p stisku tlačítka je mžné d výkresu prusvitka.rdl vlžit vybraný prvek (tečka, značka Identickéh bdu, Severka) neb kpírvat prvek z pdkladvéh (referenčníh) výkresu Výkres - tlačítk zajistí znvutevření zdrjvéh subru Zrušit - tlačítk zavře dialgvé kn Průsvitka Tvrba Průsvitky 1. Otevřete aktivní (zdrjvý) subr s kresbu 2. Spusťte funkci Průsvitka 3. Nastavte pžadvané parametry výstupu (např. Měřítk, Frmát, Okraj apd.) 57

58 4. Stiskněte tlačítk Zbraz a umístěte rám hrady na zvlenu část kresby. Ptvrďte levým tlačítkem myši. Vytvří a tevře se subr prusvitka.rdl 5. Pkud je t ptřeba, pmcí Manažeru výkresů referenčně připjte zdrjvý výkres 6. Rzbalte rletvé menu, vyberte plžku, stiskněte tlačítk Úlha, neb dvakrát klikněte na plžku. Umístěte prvek na pžadvanu pzici. 7. Kpírvání - klepněte na plžku Kpírvání a stiskněte tlačítk Úlha, neb dvakrát klikněte na plžku Kpírvání. Kurzrem vyberte prvek. Stiskem levéh tlačítka myši je prvek zkpírván. Odpjte referenční výkres a funkcí MSTN bnvte phled 8. K tisku pužijte funkci prgramu MicrStatin Pzn.: subr prusvitka.rdl se ukládá d adresáře DGN a každým dalším pužitím funkce se přepisuje. Pkud h chcete archivvat, přejmenujte h neb ulžte d jinéh adresáře Přehled čísel bdů Funkce Přehled čísel bdů umžňuje pdle PCB neb nvě vytvřit na základě kresby seznam bdů a pdrbné bdy čísluje Přehled čísel bdů nvě Funkce Přehled čísel bdů - nvě je určena pr nvé číslvání lmvých bdů kresby. Nastavení - menu pr nastavení parametrů a výběr subrů pr ulžení dat Parametry - tevře kn pr nastavení parametrů Nvý subr - zalží nvý subr a cestu k němu nastaví d ple subr Otevřít subr - tevře existující subr a cestu k němu nastaví d ple subr Zavřít - uknčí funkci Subr - ple pr zadání cesty a jména textvéh subru, který bude bsahvat seznam bdů se suřadnicemi Čísl bdu: - ple pr zadání hdnty prvníh čísla bdu Raz - přepínač pr zapnutí, resp. vypnutí genervání razítka Očísluj - tlačítk spustí vlastní prces tvrby subrů (výkres a seznam) číselnéh plánu Pkud je v dialgvém kně Nastavení vlba 'Výkres' nastavena na 'Ref' neb 'Ref+výkres' vytvří se subr "snímek.*" Je-li vlba 'Výkres' nastavena na 'Výkres' je číselný plán generván d aktivníh subru 58

59 Bd - tlačítk je určen k číslvání jedntlivých lmvých bdů kresby. Vybraný bd se zapíše d zvlenéh textvéh subru Síť - tlačítk umžní zapsat suřadnice u zvlených průsečíků suřadnicvé sítě Výkres - tlačítk zavře subr snimek.dgn a zpětně tevře půvdní subr, ze kteréh byl spuštěn číslvání bdů. Knec - tlačítk zavře dialgvé kn Číselný plán Tvrba číselnéh plánu 1. Stiskněte tlačítk Očísluj. 2. Stiskem tlačítka <DATA> v phledu zadejte první rh hrady 3. Druhým stiskem <DATA> zadejte prtilehlý rh hrady. 4. Dalším stiskem tlačítka <DATA> se spustí prces vytvření výkresu číselnéh plánu a seznamu bdů Očíslvání jednh bdu 1. Stiskněte tlačítk 'Bd' (tevře se dialgvé kn pr zadání čísla náčrtu a čísla bdu). 2. Stiskem tlačítka <TENTATIVE> vyberte (lkalizujte) bd pr číslvání. 3. Dalším stiskem tlačítka <DATA> vlbu ptvrďte. Zapsání suřadnic u průsečíku suřadnicvé sítě 1. Stiskněte tlačítk Síť 2. Kurzr umístěte pblíž průsečíku suřadnicvé sítě 3. Stiskem tlačítka <DATA> se zapíše suřadnice vybranéh průsečíku suřadnicvé sítě Vyhtvený číselný plán lze vytisknut funkcí 'Tisk' z rletvéh menu 'Subr'. Nastavení Parametry V menu Nastavení dialgvéh kna Číselný plán vyberete plžku Parametry. Otevře se dialg Nastavení, v němž je mžn dplnit nvé hdnty a měnit přednastavené. Čísl zakázky - ple pr čísl zakázky Kat. území - textvé ple pr jmén katastrálníh území Bd - nastavení barvy a vrstvy pr zbrazení bdu Čas - pčítačvý čas v dbě vyhtvení číselnéh plánu 59

60 Vyhtvil - textvé ple pr jmén pracvníka, který číselný plán vyhtvil Dne - textvé ple pr datum vyhtvení číselnéh plánu Ptvrdil - textvé ple pr jmén pracvníka, který číselný plán ptvrdil Dne - textvé ple pr datum ptvrzení číselnéh plánu Měřítk vstup - textvé ple pr nastavení měřítka výkresu, ve kterém byl výkres zhtven Měřítk výstup - textvé ple pr nastavení výstupníh měřítka výkresu (tent parametr vlivňuje zárveň velikst textů číslvaných bdů) ZPMZ: - nastavení čísla ZPMZ TP: - vlba pr nastavení kódu kvality bdů pr danu číslvanu blast Síť - aktivní přepínač zajistí genervání průsečíků suřadnicvé sítě Md - přepínač pr změnu zbrazení elementů dle nrmy. Pkud je přepínač vypnut, je vygenerván výřez ve struktuře GePlan Výkres: - vlba pr určení subru, d kteréh se budu genervat pracvní čísla bdů: Výkres - genervání čísel bdů d aktivníh výkresu. Elementy jsu ukládány d aktivníh výkresu, a pkud je zapnut přepínače Md, jsu změněny prvky aktivníh výkresu. Služí pr číslvání připjených referenčních výkresů Ref + Výkres - d ref. subru ("snímek.*") jsu zkpírvány elementy půvdníh aktivníh výkresu a jsu vygenervána čísla. P vygenervání pracvních čísel zůstane připjen i půvdní aktivní výkres, Ref - genervání čísel bdů d ref. subru ("snímek.*"). D subru ("snímek.*") jsu zkpírvány elementy půvdníh aktivníh výkresu a jsu vygenervána čísla. Služí pr číslvání aktivníh výkresu, nebť se d něj neprvádějí změny, Přehled čísel bdů - z PCB Funkce umžňuje trvalé zapsání infrmací bdech (pdle zvlených parametrů) d aktivníh výkresu. Jsu zapisvány infrmace ulžené v subru PČB k jedntlivým bdům. Pkud není zadána hrada, je zpracván celý výkres. V dialgvém kně se nastavují kritéria pr zápis infrmací bdech d aktivníh výkresu: Čísl - d výkresu bude zapsán čísl bdu KÚ - d výkresu bude zapsán čísl k.ú. ZPMZ - d výkresu bude zapsán čísl ZPMZ Bd - d výkresu bude zakreslena značka bdu Char. kv. - d výkresu bude zapsán kód kvality bdu KÚ-ZPMZ - přepínač pr nastavení struktury čísla bdu - je-li aktivní, bude se čísl k.ú. a čísl ZPMZ zapisvat splečně 60

61 Vše z PČB - přepínač pr zpřístupnění dlní části dialgu pr zadání kritérií výběru. Je-li aktivní, zapíší se všechny bdy z výkresu PČB. Není-li aktivní, je mžné nastavit filtr pr výběr Výběr bdů - skupina plí k zadání kritérií pr výběr bdů. Při výběru má vždy vyšší priritu kritérium ve skupině vlev (např. pr vybrání všech bdů s číslem ZPMZ 13 je nutné zadat i příslušné čísl k.ú.). Zapsat - tlačítk pr spuštění prcesu Nastavení Parametry Umžňuje nastavení atributů jedntlivých údajů vztahujících se k bdu Plygn pr VFK Funkce je určena k vytvření výměnnéh frmátu se zájmvým plygnem při pžadavku vydání dat na katastrálním pracvišti. Obvd zájmvéh plygnu se zadává pmcí hrady MicrStatin. Je mžné pužít všechny druhy hrad. Nvý - vytvření nvéh subru pr ulžení zájmvéh plygnu Dsavadní - tevření existujícíh subru Otevřít - vytvří / tevře subr pr ulžení zájmvéh plygnu Zbrazit - zbrazí subr s plygnem 61

62 Zapsat - zapíše plygn vymezený hradu systému MicrStatin d subru. Pkud už subr něc bsahuje, djde k přepsání dat Pstup vytvření plygnu 1. Vlbu Nvý / Dsavadní zvlte vytvření nvéh subru / neb tevření již existujícíh. 2. Tlačítkem Otevřít se vytvří / tevře subr 3. Pmcí funkce Ohrada zvlte zájmvu blast 4. Stiskněte tlačítk Zapsat 5. Ptvrďte kliknutím datvým tlačítkem d výkresu 6. Tlačítkem Zbrazit zbrazíte bsah vytvřenéh VFK se zájmvým plygnem Imprt kresby z DB Funkce Imprt kresby z DB služí k načtení dat z databáze d aktivníh výkresu. ID prjektu - čísl aktivníh prjektu. Čísl FSÚ - šestimístné identifikační čísl katastrálníh území. Průběh imprtu d DKM - zbrazuje pdrbnsti imprtu dat d výkresu. Operát - přepínače pr výběr načítaných dat KN - dsavadní stav KN (tat vlba není pvlena). OO - data bnvenéh perátu. Imprt BPEJ - umžňuje imprtvat izlinie BPEJ, vždy d výkresu BPJ. Imprt definičních bdů - imprtuje definiční bdy parcel (dpručené pr k.ú., kde neexistuje digitální mapa v ISKN). Imprt rientační mapy - imprtuje prvky rientační mapy v katastrech, kde neexistuje digitální mapa v ISKN. Imprt DKM - imprt digitální mapy vedené v ISKN (DKM neb KMD). Rzlžit LineString na linie - rzlží spjené linie na jedntlivé úsečky. Imprt - spustí prces imprtu dat kresby z databáze d aktivníh výkresu. Prtkl - zbrazí prtkl (tlačítk je dstupné puze pkud djde k chybě a je prtkl vytvřen). Knec - zavře dialgvé kn. 62

63 Pzn.: Pkud djde k chybě imprtu kresby, je vytvřený prtkl ulžen v [...IDPROJEKT\OUT\REPORT\] Exprt kresby d DB Funkce Exprt kresby d DB je určena k exprtu aktivníh subru d databáze. Pzn.: Při knverzi dat je sučasně vytvřen prtkl, který se ukládá d [...IDPROJEKT\ut \REPORT]. ID prjektu - čísl aktivníh prjektu Čísl FSÚ - šestimístné identifikační čísl katastrálníh území Průběh exprtu d DKM - zbrazuje pdrbnsti exprtu výkresu d DB Exprt - přepínače pr výběr pužité technlgie zápisu d DB: ODBC - zápis prstřednictvím ODBC driveru Ext. lader - zápis prstřednictvím externíh laderu pužité DB (tat vlba není pvlena) Operát - přepínače pr výběr blku DB, d kteréh se bude kresba ukládat: KN - dsavadní stav KN (tat vlba není pvlena) OO - data bnvenéh perátu Exprt BPEJ - umžňuje exprtvat izlinie BPEJ (musí být v aktivním výkresu) Mazat Graf. tab. - vymaže předchzí bsah grafických tabulek v databázi Genervat ident. parcel - k hranicím parcel funkce vygeneruje ID bu susedících parcel Exprt - spustí prces exprtu aktivníh výkresu d databáze Prtkl - zbrazí prtkl Knec - zavře dialgvé kn 63

64 4.3 Infrmace Skupina funkcí pr získání pdrbných infrmací z DB neb z výkresu. Výpčet výměry plchy Vyhledání p.č. Údaje parcele Klad map. listů Výpčet výměry plchy Funkce umžňuje výpčet výměry plchy pdle zadaných pdmínek. Tlačítkem <DATA> se vybere plcha, u které se má pčítat výměra. U hrmadnéh výpčtu se ptvrdí stiskem tlačítka <DATA>. Pzn.: Vypčtená výměra a bvd jsu také zbrazvány ve stavvém řádku grafickéh prstředí MSTN (vlev dle). U hrmadnéh výpčtu jsu hdnty zapsány d zvlenéh prtklu. Je-li referenčně připjen výkres PCB, pak se čísla všech bdů přebírají d prtklů z PCB. Funkce je rzdělena d šesti karet: Určení plchy Nastavení Subr Prtkl Seznam bdů Kalkulačka Určení plchy Funkce je určena pr vlbu nastavení při výpčtu výměry plchy a vlastní spuštění výpčtu. Určení plchy - vlba blasti pr výpčet KÚ - celé katastrální území Parc. - vybraná parcela Vni.kr. - plcha, hraničená vnitřní kresby neb i hranicí parcely 64

65 Vše - veškerá kresba PK - plcha, hraničená linií hranice parcely evidvané zjedndušeným způsbem neb i hranicí parcely BPJ - plcha, vymezená izlinií BPEJ. Subr musí být v Manažeru výkresů nastaven jak aktivní VB - plcha, vymezená linií věcnéh břemena Typ plchy - přepínače pr nastavení způsbu výpčtu výměry plchy Plná - plcha parcely včetně vnitřní parcely Odpčet - plcha parcely bez plchy vnitřní parcely neb uzavřené plchy vnitřní kresby, se kteru nemá žádný styčný bd Hrmadný výpčet - vypínač pr nastavení hrmadnéh výpčtu výměr plch Náčrt - v systému GePlan se nevyužívá Seznam bdů - zapnutý vypínač zpřístupní dlní část dialgvéh kna, ve kterém se p výpčtu zbrazí suřadnice lmvých bdů měřené parcely Start - tlačítk pr spuštění výpčtu Pstup při výpčtu výměry plchy 1. Na kartě Určení plchy nastavte přepínače pr výpčet (např. Parc. a Odpčet) a stiskněte tlačítk Start 2. Tlačítkem <DATA> klikněte uvnitř zájmvé plchy. Ve stavvém řádku MS (vlev dle) se zbrazí vypčtené údaje. Je-li zapnutý vypínač Seznam bdů, vypčtené údaje se zbrazí i na kartě Určení plchy. 3. Tlačítkem <RESET> se funkce pr výpčet uknčí. Hrmadný výpčet výměry plch 1. Na kartě Určení plchy nastavte přepínače Určení plchy a Typ plchy na pžadvané hdnty a zapněte vypínač Hrmadný výpčet 2. Na kartě Subr vyberte neb zalžte subr pr zápis prtklu. Pkud není subr vybrán, je uživatel p stisku tlačítka Start vyzván k jeh zalžení 3. Na kartě Prtkl vyberte plžky, které chcete d prtklu zapsat 4. Spusťte funkci stiskem tlačítka Start a ptvrďte stiskem <DATA> v phledu MS Interaktivní výpčet výměry plchy a zápis d subru 1. Na kartě Subr vyberte neb zalžte subr pr zápis prtklu 2. Na kartě Určení plchy nastavte přepínače 3. Na kartě Prtkl vyberte plžky, které chcete d prtklu zapsat. Stiskem tlačítka Start spusťte výpčet 4. Stiskem tlačítka Zapsat ulžte údaje d subru prtklu 65

66 Nastavení Zbrazit výpčet - vypínač pr zvýraznění bvdu pčítané plchy Plchu zakruhlit na m2 - vypínač pr nastavení zakruhlvání výměry na m2 Vyplnění plchy - vypínač pr vybarvení plchy. Vybarvení je puze dčasné a p bnvě phledu zmizí. Obnva phledu - zvýrazní vždy puze bvd plchy pčítané jak pslední Upravit phled - vlba phledu pr detailní zbrazení pčítané plchy Ulžit bjekt - zapnutý vypínač umžní zkpírvání bvdu a výplně pčítané plchy d aktivníh výkresu. Barva - nastavení barvy výplně Vyšrafvat bjekt - vypínač pr vyšrafvání pčítané plchy. Sučasně musí být zapnutý i vypínač Ulžit bjekt Final - tent vypínač se při tvrbě GPL a Neměřickéh záznamu nepužívá Vypustit bdy na přímce - při výpčtu výměry plchy funkce ignruje bdy na přímce. Je tím ale vlivněna přesnst výsledku Viditelný - je-li zapnutý, vnitřní intersekce jsu pvažvány za lmvý bd Subr Subr - výběrvá plžka pr práci se subrem (prtklem) Zbrazit aktivní - zbrazí bsah vybranéh subru prtklu Nvý subr - zalží nvý subr prtklu Otevřít subr - tevře existující prtkl Smazat aktivní subr - smaže vybraný prtkl Subr - tlačítk prvede zvlenu akci Jmén prtklu - název subru, d kteréh se ulží infrmace výměře a bvdu plchy 66

67 Pzn.: Údaje jedné plše se d subru ulží stiskem tlačítka Zapsat na kartě Prtkl. U hrmadnéh výpčtu se infrmace plchách ukládají autmaticky Prtkl Zde se nastavují plžky pr zápis d prtklu. Zapnuté vypínače umžní zbrazit infrmace plše a stanví, které plžky budu zapsány d prtklu. Seznam bdů - vypínač umžní zbrazení a zapsání infrmace suřadnicích lmvých bdů měřené plchy d prtklu Frmát výstupu - zatržením přepínače se vypne frmátvání výstupu d prtklu a ulží se puze suřadnice a vypčtené hdnty Zapsat - stiskem tlačítka se infrmace plše zapíší d prtklu Start - stiskem je spuštěn výpčet Seznam bdů Funkce na tét kartě je určena k pstupnému zbrazvání lmvých bdů plchy ve vybraném phledu. Musí být zapnutý vypínač Seznam bdů a prveden výpčet Seznam bdů - vypínač umžní zbrazení bdů Psun - výběr směru phybu v seznamu bdů Zbrazit - tlačítk pr zbrazení vybranéh bdu ve zvleném phledu Phled - nastavení čísla phledu pr zbrazení bdů Hrana - délka kratší strany phledu v metrech 67

68 Kalkulačka Funkce je určena k prstému sčítání neb dčítání výměr skupiny plch Plcha - v pli se zbrazí výměra vybrané plchy Sučet - v pli se pstupně zbrazuje výsledná výměra sčítaných plch MC - stiskem tlačítka se vynuluje bsah ple Sučet M+ - stiskem se přičte výměra pslední značené plchy M- - stiskem se dečte výměra pslední značené plchy Přičíst - jsu-li nastaveny plžky M+ neb M-, funkce autmaticky přičítá neb dečítá výměru plchy. Je-li nastavena plžka Ne, pužívají se tlačítka M+ neb M- Start - aktivuje funkci výpčtu výměry plchy Pstup práce s kalkulačku 1. Nastavte přepínače na kartě Určení plchy 2. Na kartě Kalkulačka aktivujte výpčet stiskem tlačítka Start 3. Tlačítkem <DATA> klikněte uvnitř pžadvané plchy 4. Stiskněte tlačítk M+ pr přičtení 5. Opakujte pstup pdle bdů 3 a Vyhledání parcelníh čísla Funkce vyhledá parcelu pdle parcelníh čísla a ukáže ji v ptimálním zvětšení ve zvleném phledu. Parcelní čísl: - ple pr zadání hledanéh parcelníh čísla Parcela: - přepínač pr nastavení druhu vyhledávanéh parcelníh čísla neb textu. Mžné vlby - Pzemkvá, Stavební, Zjed. pzem., Zjed. staveb. a Obecný text Vyhledat - stiskem tlačítka vyhledáte parcelu pdle zadanéh čísla Část - přepínač pr vyhledání čísla pdle neúplnéh zadání Více - přepínač pr vyhledání stejných čísel, pkud se v kresbě vyskytují. Ve spjení s předchzím přepínačem dvluje vyhledat všechna čísla pdle zadanéh základu Upravit phled - přepínač pr vlbu phledu, ve kterém se zbrazí parcela s hledaným číslem 68

69 Vyhledání parcely 1. Otevřete funkci. 2. Zadejte parcelní čísl neb jeh část, druh parcely, nastavte přepínače Část a Více a vyberte phled pr zbrazení 3. Stiskněte Vyhledat Údaje parcele Funkce je určena k interaktivnímu získávání základních údajů z SPI a SGI pr vybranu parcelu. Vyhledat - tlačítk pr aktivvání funkce vyhledávání výměra SGI - vypínač pr výpčet plchy z výkresu kvalita bdu - zapnutý vypínač umžní získat infrmaci kvalitě výměry parcely z PCB Zbrazení infrmací parcele z SPI pdle parcelníh čísla 1. Stiskněte tlačítk Vyhledat 2. Stiskem tlačítka <DATA> identifikujte parcelní čísl 3. Dalším stiskem tlačítka <DATA> spusťte prces Klad mapvých listů Funkce Klad mapvých listů umžňuje zjistit značení mapvéh listu v kladu ML danéh měřítka a zbrazit neb zapsat tent údaj d výkresu. V kmunikačním řádku dialgvéh kna systému MicrStatin se rvněž zbrazí značení ML. Měřítk - mžnst vlby nastavení měřítka. Pdle nastavenéh měřítka se zbrazuje na brazvce příslušný ML v kladu mapvých listů '1:200' až '1:50000'... klad mapvých listů v S - JTSK '1:2880G'... klad mapvých listů v systému gusterbergském 69

70 '1:2880S'... klad mapvých listů v systému svatštěpánském G - připjení kladu gusterberskéh systému transfrmvanéh d S-JTSK S - připjení kladu svatštěpánskéh systému transfrmvanéh d S-JTSK 10 - připjení kladu map 1: Zapsat - přepínač umžňuje zapsání rámu a značení mapvéh listu d vrstvy 63 aktivníh výkresu Dynamika - je-li přepínač zapnut jsu rámy zbrazvány při phybu kurzru nad kresbu. Je-li přepínač vypnut, je nutn pr infrmaci stisknut tlačítk <DATA> Klad - tlačítk, které aktivuje funkci vyhledávání ML. Mapvý list je vyhledán pdle nastavenéh měřítka a plhy kurzru v grafickém subru Značka - ple pr zadání značky, kteru má být vytvřena hektmetrvá síť Síť - tlačítkem lze v zadané blasti vytvřit hektmetrvu síť. Oblast je bdélníkvá a zadává se dvěma prtilehlými bdy. Prvky sítě se zapíší d vrstvy 63 aktivníh výkresu Vyhledání mapvéh listu 1. Nastavte pžadvané měřítk 2. Aktivujte přepínač Dynamika, případně přepínač Zapsat 3. Stiskněte tlačítk Klad 4. Kurzrem vyberte v aktivním výkresu míst, kde chcete zjistit značení mapvéh listu 5. P stisku tlačítka <DATA> se zbrazí rám mapvéh listu a v kmunikačním řádku MicrStatin značení mapvéh listu 6. Pkud nebyl rám a značení mapvéh listu zapsán d výkresu, pužijte k dstranění virtuálníh rámu funkci Obnvit phled 70

71 4.4 Kresba DKM Menu Kresba DKM bsahuje funkce pr tvrbu a pravu grafických dat. Rletvé menu bsahuje následující funkce: Kreslení elementů Infrmace elementech Označit prvek pr zrušení Obnvit prvek jak dsavadní Psun linie Opravná editace Vstup bdů Vyhledávání bdů Tvrba / Aktualizace PCB z DB Přens bdů z DB Autmatický přens bdů Grma - gedetické úlhy Transfrmace kresby Kntrlní funkce Kreslení elementů Funkce Kreslení elementů (prvků) je rzdělen na karty dle prvků na kreslení: Linie Texty Značky ZPMZ GP Přepínání mezi jedntlivými kartami lze pmcí hrních přepínačů neb pmcí klávesvých zkratek: SHIFT + CTRL + L... Linie SHIFT + CTRL + T... Texty SHIFT + CTRL + Z... Značky Pzr! Vlba typu prvku (dsavadní x nvý) je dstupná puze pr mapy analgvé a KM-D, v případě práce nad DKM a KMD je přístupné kreslení puze nvých prvků. Jedntlivé správní hranice je mžné kreslit se značku (****) Bez Levá Pravá Střed Obě 71

72 Kreslení linie P vyvlání funkce se tevře dialgvé kn DKM - Kreslení prvku, kde musí být zaškrtnut přepínač Linie. Nastavení pr kreslení se skládá z něklika částí, které lze vzájemně kmbinvat. V hrní části jsu výběrvé seznamy, dále následují seznamy pr definici druhu linie, platnsti prvků, umístění správních značek na linii. První dva výběrvé seznamy kna DKM - Kreslení prvku služí k nastavení typu linie, třetí výběrvý seznam je mžné kmbinvat s prvním, a tak k základním liniím přidat atributy vlastnsti hranice. Předpsledním výběrvým seznamem se definuje typ linie ("linie","bluk"). V psledním výběrvém seznamu se vybírá platnst prvku. Kresli - spuští kreslení s nastavenými atributy Accu - spuštění funkce AccuDraw pr pravúhle kreslení Zámek na bdy - je-li přepínač zapnut, pak každé zadání bdu linie bez pužití tlačítka <TENTATIVE> je upřesněn na hdncený bd, pkud takvý existuje v dstatečné blízksti. Bdy se vyhledávají v aktivním výkresu s připjeným výkresem PCB. Nast. - zbrazí atributy vybranéh prvku Pstup kreslení linie Stiskněte přepínač Linie v kně DKM - Kreslení prvku. Pmcí výběrvéh seznamu zvlte typ linie a pkud je třeba, výběrvými seznamy nastavte další atributy. Stiskem Kresli a pmcí tlačítka <DATA> vlžte první bd linie. Vkládejte pstupně další bdy linie. Kreslení uknčíte stiskem <RESET> Kreslení textu P vyvlání funkce se tevře dialgvé kn DKM - Kreslení prvku, kde musí být zaškrtnut přepínač Text. 72

73 Pmcí jednh ze dvu výběrvých seznamů pd přepínači se zvlí příslušný druh textu (v hrním seznamu parcelní čísla, v prstředním místní názvy a spdní se nepužívá). Text se napíše d vstupníh ple v dlní části dialgvéh kna DKM - Kreslení prvku a umístí se na pžadvaném místě ve výkresu pmcí tlačítek Kresli a <DATA>. Kresli - spuští kreslení s nastavenými atributy. Šipka - umžňuje zakreslit parcelní čísl se šipku. Pkud se aktivuje přepínač Šipka, nabídne se přepínač Text, který umžní umístit ppisvé parcelní čísl libvlně mim šipku. Ppisvé - umžňuje vytvářet ppisvé parcelní čísl (není identifikátrem parcely). Platnst - dsavadní text neb nvý text. Úhel - je-li přepínač zapnut, zadává se kurzrem natčení elementu. Velikst: - zadání veliksti elementu. standardní... element má standardní velikst. zmenšená (0.67)...element je zmenšený na 0.67 standardní veliksti. Nast. - zbrazí atributy vybranéh prvku. Pstup při kreslení textu 1. Stiskněte přepínač Text v kně DKM - Kreslení prvku. 2. Pmcí výběrvých seznamů zvlte pžadvaný druh ppisu. 3. Zadejte v pli pžadvaný ppis, např. parcelní čísl. 4. Je-li t nutné aktivujte přepínač Úhel. Prvním stiskem tlačítka <DATA> v parcele umístěte čísl d parcely, druhým určete natčení textu Kreslení značky DKM P vyvlání funkce se tevře dialgvé kn DKM - Kreslení prvku, kde musí být zaškrtnut přepínač Značky. Pužívání funkce je analgické s umísťváním textvéh elementu, správný průběh je všem pdmíněn existencí příslušných značek v knihvně buněk. 73

74 Kresli - spuští kreslení s nastavenými atributy. Zámek na bdy - je-li přepínač zapnut, pak každé zadání bdu linie bez pužití tlačítka <TENTATIVE> je upřesněn na hdncený bd, pkud takvý existuje v dstatečné blízksti. Bdy se vyhledávají v aktivním výkresu s připjeným výkresem PCB. Úhel - je-li přepínač zapnut, zadává se kurzrem natčení elementu, viz becný ppis funkce. Velikst: - zadání veliksti elementu. standardní... element má standardní velikst. zmenšená (0.67)...element je zmenšený na 0.67 standardní veliksti. Nast. - zbrazí atributy vybranéh prvku. Kreslení značky 1. Pstup při umístění značky 2. Stiskněte přepínač Značky v kně DKM - Kreslení prvku. 3. Pmcí některéh z výběrvých seznamů zvlte pžadvanu značku. 4. Nastavte dplňující atributy. 5. Stiskem tlačítka <TENTATIVE> identifikujte lmvý bd a pmcí tlačítka <DATA> umístěte značku. Značky druhu pzemku umísťujte jen stiskem <DATA> Kreslení prvků ZPMZ P vyvlání funkce se tevře dialgvé kn DKM - Kreslení prvku, kde musí být zaškrtnut přepínač ZPMZ. Dialgvé kn bsahuje dva výběrvé seznamy funkcí a tlačítk Spustit pr aktivvání zvlené funkce. Vzhled spdní části kna se mění pdle zvlené funkce a umžňuje zvlit případné další atributy či speciální nastavení pr vybranu funkci. 74

75 Kreslení prvků GP P vyvlání funkce se tevře dialgvé kn DKM - Kreslení prvku, kde musí být zaškrtnut přepínač GP. Dialgvé kn bsahuje dva výběrvé seznamy funkcí a tlačítk Spustit pr aktivvání zvlené funkce. Vzhled spdní části kna se mění pdle zvlené funkce a umžňuje zvlit případné další atributy či speciální nastavení pr vybranu funkci. Nast. - přepínač pr zbrazení atributů Infrmace elementech Funkce umžňuje p vybrání elementu ve výkresu tlačítkem <DATA> zbrazit jeh atributy v dialgvém kně DKM - Infrmace prvku. Nast. - přepínač pr zbrazení atributů elementu. 75

76 4.4.3 Označit prvek pr zrušení Funkce pr značení libvlnéh prvku mapy pr zrušení. Během značvání jsu prvky kntrlvány, zda je jedná dsavadní prvky a zda svji strukturu dpvídají platným prvků mapy. Při pkusu značení nvéh prvku je uživatel infrmván chybvu hlášku Obnvit prvek jak dsavadní Funkce pr bnvení libvlnéh prvku, který byl mylem značen pr zrušení. Pstup 1. Aktivujte funkci Obnvit prvek jak dsavadní. 2. Označte tlačítkem myši <DATA> mylem zrušený prvek a jeh atributy jsu bnveny na dsavadní Opravná editace Funkce Opravná editace je určena k editvání již existující linivé kresby a textů. Vlžení vrchlu (Úsečku vlž) Odebrání vrchlu (Úsečku uber) Rzlžení lmené čáry (Úsečku rzlž) Oříznutí na průsečík se zakruhlením na cm Zmenšení parcelníh čísla Přidělení atributu pr zrušení Smazání šipky a ppisvéh čísla 76

77 Psunutí textu Změna veliksti textu Psunutí značky Změna veliksti LV Vyvedení LV se šipku Průsečíky Vyrvnání bdů Psun svazku Plty Editace pzadí Tvrba ppisvých čísel Vlžení vrchlu Funkce pr vlžení bdu na úsečku a rzdělení úsečky na dvě části. Vlžení vrchlu d úsečky 1. Vyberte funkci Úsečku vlž 2. Stisknutím tlačítka <DATA> vyberte úsečku určenu pr rzdělení 3. Stisknutím tlačítka <DATA> umístěte nvý vrchl úseček Odebrání vrchlu Funkce pr debrání vrchlu dvu úseček a nahrazení úsečku jednu. Nvě vzniklá úsečka přebírá atributy první úsečky. Odebrání vrchlu 1. Vyberte funkci Úsečku uber 2. Stisknutím tlačítka <DATA> vyberte první úsečku 3. Stisknutím tlačítka <DATA> vyberte druhu úsečku 4. Stisknutím tlačítka <DATA> výběr ptvrdíte Rzlžení lmené čáry Funkce, která umžní rzlžení lmené čáry na úsečky. 77

78 Zmenšení parcelníh čísla Funkce je určena ke zmenšení parcelníh čísla, které pr jeh velikst nelze umístit d parcely. Vytvří parcelní čísl se šipku. Aktivní vypínač Parcelní čísl samstatně umžní umístit ppisvé čísl u šipky libvlně. Vytvření parcelníh čísla se šipku 1. Vyberte funkci Ppis zmenši 2. Stisknutím tlačítka <DATA> vyberte parcelní čísl 3. Stisknutím tlačítka <DATA> umístěte zmenšené parcelní čísl d parcely 4. Stisknutím tlačítka <DATA> umístěte druhý knec šipky d vhdnéh prstru 5. Pkud byl zatržen Parcelní čísl samstatně, umístěte ppisný text Přidělení atributu pr zrušení Funkce je určena k přidělení atributu pr zrušení parcelnímu číslu (identifikátru), šipce a prdlužvací linii Smazání šipky a ppisvéh čísla Funkce smaže šipku, prdlužvací linii a ppisvé čísl. Sučasně zvětší parcelní čísl (identifikátr) na půvdní velikst Psunutí textu Funkce je určena k psunutí (přemístění) a tčení textu. Psun - je -li aktivní, umžní psunutí textu Otčit - je -li aktivní, umžní tčení textu Zapsat plhu - zapíše plhu pr exprt d VFK Psunutí a tčení textu 1. Vyberte funkci Ppis psun 2. Aktivujte příslušné vypínače Psun i Otčit 3. Stisknutím tlačítka <DATA> značte text a umístěte h d pžadvané pzice 4. Dalším stiskem tlačítka <DATA> natčte text 5. Psledním stiskem tlačítka <DATA> ptvrďte umístění textu 78

79 Změna veliksti textu Funkce je určena k úpravě veliksti textu. Zmenšit na: - pdle výběru se zmenší text na 90, 80 a 67% půvdní veliksti Zmenšit na velikst: - aktivní vypínač zajistí změnu veliksti textu pdle pžadavku uživatele Výška - ple pr zadání výšky textu Šířka - ple pr zadání šířky textu Psunutí značky Funkce je určena k psunutí (přemístění) značky na pžadvanu pzici. Při tvrbě GP se značka nepsuvá, půvdní značka se funkcí KresbaDKM Označit prvek pr zrušení značí jak rušená a nvá se nakreslí na pžadvanu pzici Změna veliksti LV Funkce je určena ke změně veliksti klečka s číslem LV. Umžňuje změnu veliksti na 90, 80, 67, 50% a becnu velikst. Změna veliksti 1. Vyberte funkci LV zmenši 2. Zvlte pžadvané zmenšení 3. Stisknutím tlačítka <DATA> vyberte značku LV 4. Stisknutím tlačítka <DATA> vlbu ptvrďte Vyvedení LV se šipku Funkce je určena k vyvedení klečka s číslem LV d vhdnější pzice v kresbě. Vyvedení LV se šipku 1. Vyberte funkci LV upravit 2. Stiskem tlačítka <DATA> vyberte značku LV a přesuňte na vhdnější pzici 79

80 3. Dalším stiskem tlačítka <DATA> umístění ptvrdíte. Sučasně se bjeví šipka s pčátkem na půvdní pzici Průsečík Funkce pr vytvření průsečíku linií Vytvření průsečíku 1. Vyberte funkci Průsečíky 2. Stiskem <DATA> značte jednu z linií, které se kříží 3. Dalším stiskem <DATA> je vytvřen průsečík Vyrvnání bdů Funkce pr vyrvnání bdů d přímky. Vytvří průsečíky na jednm hlavním linivém prvku, který kříží něklik dalších linií. Krmě th funkce autmaticky dstraní kratší knce těcht linií. S výhdu se pužívá při vektrizaci řadvé zástavby, schdů apd. Vyrvnání bdů na přímku 1. Vyberte funkci Vyrvnání bdů 2. Stiskem <DATA> značte základní linivý prvek 3. Dalším stiskem <DATA> jsu vytvřeny průsečíky a sučasně smazány kratší knce křižujících linivých prvků Psun svazku Funkce pr psun svazku linií veducích d jednh bdu (vrchlu). Psun svazku 1. Vyberte funkci Psun svazku 2. Stiskem <DATA> značte jednu z linií v blízksti vrchlu 3. Umístěte vrchl a ptvrďte stiskem <DATA> Plty Funkce změní rientaci značek na linii. Editace pltů 1. Vyberte funkci Editace pltů 2. Stiskem tlačítka <DATA> značte linii plt 3. Dalším stiskem tlačítka <DATA> změňte rientaci značky na linii 80

81 Editace pzadí Funkce, která služí pr přesunutí vyplněné plchy za kresbu. Jde zejména plchy vyplněné při výpčtu plch se zapnutým parametrem Vyplnění plchy a Ulžit bjekt. Editace pzadí 1. Vyberte funkci Editace pzadí. 2. Stisknutím pkusnéh tlačítka <TRIGER> na kraj plchy ji vyberte. 3. Stisknutím tlačítka <DATA> psunete plchu za kresbu Ppisvá parcelní čísla Funkce vytvří z parcelníh čísla jeh kpii s atributy ppisvéh parcelníh čísla. Tvrba ppisvých čísel 1. Vyberte funkci Ppis převd 2. Stiskem tlačítka <DATA> značte parcelní čísl 3. Vytvřenu kpii přesuňte d vhdné pzice a stiskem tlačítka <DATA> ulžte d kresby Tvrba/Aktual. PCB z DB Funkce Tvrba/aktualizace PCB z DB aktualizuje výkres PCB a PCB2 na základě bsahu databáze bdů. D výkresu PCB se umisťují suřadnice SOBR a d výkresu PCB2 suřadnice SPOL. Pzr! Výkresy PCB nesmí být aktivní. Obecné - mžnsti mezení bjemu imprtvaných dat ZPMZ d - zapnutý přepínač zajistí imprt bdů pdle ZPMZ ve zvleném rzmezí 81

82 Bdy d - zapnutý přepínač zajistí imprt bdů v zadaném rzsahu PORCIS - zapnutý vypínač zajistí imprt bdů s daným přadvým číslem k.ú. Dle hrady - zapnutý vypínač zajistí imprt bdů v rámci definvané hrady Před imp. smazat PČB - je-li aktivní, bude předchzí bsah výkresů smazán Stav bdu - mžnst mezení imprtu bdu dle jeh stavu přizván (2) - nvě měřené bdy buducnst (1) - nevyužívá se pr tvrbu GP přítmnst (0) - bdy dsavadníh stavu KN minulst (-1) - nevyužívá se pr tvrbu GP Kód kvality přepínače definující, které bdy dle kódů kvality se mají imprtvat Průběh imprtu - seznamuje uživatele s průběhem imprtu Přens bdů z DB Funkce umžňuje autmatický přens měřených bdů z DB přím d výkresu, ve funkci je mžné nastavit interval přensu a zdrjvu tabulku bdů v DB. Imprt - tlačítk pr ruční načtení všech bdů ze zvlené DB tabulky bdů Obnvvat - aktivace autmatickéh přensu bdů Čas - definice času bnvy Smazat - definuje, zda se nvé bdy mají d výkresu přidávat, neb zda se má vždy celý bsah smazat Tabulka - definuje zdrjvu tabulku bdů v DB Bdy - tabulka T_GR_BODY OO sbr - tabulka OO_SOURADNICE_OBRAZU Aktivní - přepínač definující, zda se mají bdy ukládat d aktivníh výkresu neb d PCB Autmatický přens bdů Spustí funkci Přens bdů z DB rvnu d režimu autmatickéh přensu bez zbrazení dialgu a mžnsti nastavení GROMA - gedetické úlhy Gedetické úlhy řeší prgram GROMA, který je sučástí systému GePlan. Prgram GROMA se spuští z rletvéh menu Kresba DKM plžku Grma - gedet. úlhy. Pr práci v grafickém prstředí se využívají následující skupiny funkcí 82

83 Subr Nastavení Pzn. Vlastní výpčetní část bsahuje vlastní nápvědu Subr Pzr!!! Následující funkce nemění bsah databáze bdů, služí puze pr práci s dynamickými bdy ve výkresu Načíst Funkce služí pr načtení seznamu suřadnic v textvém tvaru (*.txt) d aktivníh výkresu. Jmén subru: - ple pr zadání cesty k imprvanému subru. Vybrat - tlačítk pr vlbu imprtvanéh subru. Typ subru: - nastavení typu textvéh subru (přadí suřadnic). OK - spustí a zbrazí průběh imprt bdů. Zapsat bdy d výkresu - pkud je přepínač vypnut, bdy p překreslení brazvky zmizí. Tut vlbu lze pužít pr kntrlu správnsti Vytvřit bd Funkce umžňuje vytvářet jedntlivé bdy v aktivním výkresu. P nastavení hdnt a stisknutí Vytvřit se ve výkresu určí bd tlačítkem myši <TENTATIVE> a ptvrdí se stiskem tlačítka <DATA>. P vytvření bdu je autmaticky zvýšen čísl bdu jedničku Editvat bd Funkce služí pr editvání dynamickéh ppisu bdů. 83

84 P zvlení příkazu Subr Editvat bd se ve výkresu určí bd tlačítkem myši <DATA>. Otevře se dialgvé kn, v němž je mžné editvat ppisné údaje Vytvřit ppisy Funkce služí k vytvření ppisů bdů pevné veliksti d aktivníh výkresu PCB. Funkce vytvří ppisy u všech dynamických bdů nacházejících se ve výkresu PCB. Nastavení ppisů pr tisk se řídí dle nastavení v plžce Subr Atributy. Pzr!!! Výkres PCB musí být aktivním výkresem a musí bsahvat dynamické bdy. Před pužitím funkce si nejdříve připravte nastavení atributů bdů pr tisk Odstranit duplicitní bdy Tat funkce dstraní duplicitní bdy z výkresu Přenést bdy d Grmy Pmcí tét funkce můžete přenést hrmadně bdy z výkresu d seznamu suřadnic systému GROMA. V systému GROMA zvlte funkci Suřadnice Přidej plžku zapněte tlačítk pr grafické dečítání a v systému MicrStatin spusťte tut funkci (Subr Přenest bdy d Grmy). Funkci ptvďte stisknutím tlačítka <DATA> v příslušném phledu. Máte-li umístěnu hradu, budu d seznamu přeneseny bdy z hrady, jinak budu přeneseny bdy z celéh výkresu Mazání bdů Funkce smaže bdy v zadaném rzsahu z aktivníh výkresu Knec Funkce uknčí práci s Grmu. 84

85 Nastavení Zbrazit bdy Funkce zapne zbrazení dynamických bdů ve výkresu Skrýt bdy Funkce vypne zbrazení dynamických bdů ve výkresu Zbrazení bdů Vyvlá dialg pr nastavení parametrů pr zbrazvání bdů ve výkresu Atributy... V dialgvém kně Atributy zbrazení můžete definvat, jakými atributy budu ve výkresu zbrazeny bdy pmcí funkce Vytvřit ppisy neb přetahváním bdu z prstředí Grmy d aktivníh výkresu. 85

86 Texty nezávislé na phledu - vytvřené textvé elementy jsu nezávislé na natčení phledu. Vhdné pr práci ve 3D výkresu. Textvé elementy jsu vždy čitelné ve všech phledech (v půdrysu, bkrysu i becných phledech). Měřítk - služí pr přepčet zadaných velikstí (mm) na skutečnu velikst ve výkresu. Zbrazvané plžky Závislé na měřítku - Předčíslí, Čísl, Výška, Kód Nezávislé na měřítku - Bd, Značka, Infrmace bdu (dynamické bdy) Název - ple pr zadání názvu sady nastavení. Ulž - služí pr ulžení sady nastavení d seznamu nastavení. Smaž - služí pr smazání sady nastavení ze seznamu nastavení. Pzn.: Můžete si sestavit až 20 pjmenvaných sad knfigurací. Pslední sadu nastavení nelze smazat, vždy musí být definvána alespň jedna sada. Aktivní sadu nastavení zvlíte ukázáním myší v seznamu. Úplné čísl s pmlčku - zvlíte-li pr předčíslí i čísl stejné umístění (např. uprstřed nahře), bude ve výkresu zbrazen úplné čísl ve frmě předčíslí-čísl (ddělené pmlčku). 86

87 Rzdělit předčíslí - čísl k.ú. a čísl ZPMZ je rzdělen pmlčku. Dpručení!!! Při práci s Grmu si d základní sady nastavte jen Infrmace bdu, při přímém přetahvání bdů z Grmy d výkresu se tak vytvří puze dynamické bdy. Je vhdné si předem nadefinvat sady knfigurací Suřadnice V dialgvém kně Nastavení suřadnicvé sustavy můžete nastavit, jakým způsbem mají být skutečné suřadnice převedeny na výkresvé. Lze nastavit redukci suřadnic, keficienty, kterými budu suřadnice vynásbeny, ppř. záměnu X a Y. Pzn. Implicitně je mdul přednastaven na způsb běžný pr práci v prgramu MicrStatin (aby se dsáhl správné rientace s, je zaměněna suřadnice X a Y a bě jsu přenásbeny keficientem -1) Kntrly Funkce Kntrly je určena ke kntrle linivé i bjektvé čistty grafických dat, krektnsti pužitých prvků a suladu prvků kresby s databází. Dialgvé kn bsahuje 6 aktivních karet. Každá karta zastupuje jeden typ kntrly (krmě karty Nastavení). Kntrlvaná kresba musí být uzavřena d plygnu tvřenéh linií: Hranice dtčených parcel (KresbaDKM/DKM - Kreslení/GP a první výběrvý seznam): Start - spustí kntrlu aktivní zálžky. V případě, že pr danu kartu není kntrla definvána, je tlačítk Start zašedlé (nepřístupné) Knec - tt tlačítk služí k uknčení aplikace kntrly 87

88 Karty kntrl Karta Nastavení Karta Kresby Karta Plch Karta DKM SPI - kntrla není aktivní, pracuje s celým k.ú. Karta DKM DB Karta Rzpz. elem. Karta Kat. území - kntrla není aktivní Karta Obluky, kruž Nastavení Nastavení k.ú. Název výkresu - implicitně je přednastaven název aktivníh výkresu. Měřítk pdkladu - zadává se měřítk výkresu. Tt měřítk se následně pužívá při kntrle dchylek. Vztažné měřítk - zadává se vztažné měřítk výkresu (v tmt měřítku jsu ve výkresu zakresleny značky a texty). Chybvé značky Vrstva - určuje d jaké vrstvy se má chybvá značka umístit. Přednastavená hdnta je

89 Velikst - určuje velikst chybvé značky. Velikst dle vztažnéh měřítka - velikst chybvé značky se autmaticky řídí dle nastavenéh vztažnéh měřítka. Operát - určuje, ve kterém perátu má být kntrla prváděna OO - přepínač využívaný pr data zpracvávané v systému GePlan SGS - nevyužívá se Singularita - služí k nastavení parametrů pr tlervání některých chyb zjištěných během výpčtu. Chyby Blízkst uzlů, Blízkst uzlu a linie či Délky mim rzsah lze značit umístěním značky jak přípustná singularita kresby. Pté již nebudu pvažvány za chybu. Akceptuj singulární bdy (značky) - je-li přepínač zapnut, akceptují se umístěné značky singulárních bdů. Vrstva - vrstva značek singulárních bdů. Název - název značky pr singulární bdy. Číslvání nvých bdů Přadvé č. k.ú. - d tht editačníh plíčka se zadává přadvé čísl katastrálníh území v krese. Čísl ZPMZ - nastaví se čísl ZPMZ. Bdy číslvat d - nastaví se čísl prvníh chybějícíh bdu v databázi bdů. Třída přesnsti - nastaví se kód charakteristiky kvality chybějících bdů. Prtkl - určuje, zda se během kntrl bude vytvářet prtkl chyb a jeh následné umístění. Vyhtvil - bsahuje jmén sby, která je zdpvědná za prváděné kntrly. Kat. území - bsahuje jmén kntrlvanéh katastrálníh území. Před každu kntrlu mazat subr DGE - určuje, zda se má před každu kntrlu mazat dsavadní subr DGE (pkud existuje). Implicitně je nastaven přepisvání. Přepisvat výstupní chybvý prtkl - určuje, zda se má před každu kntrlu mazat výstupní chybvý prtkl (pkud existuje). Implicitně je nastaven přepisvání Kresby Zálžka Kresba služí pr vládání mdulu na detekci tplgických chyb kresby. Pjem kresba zde může být chápán v širším smyslu, než v bvyklé frmě elementárních hranic (hranice parcel + vnitřní kresba). Kresebný subr lze pvažvat za mnžinu kresebných segmentů, z nichž některé musí splňvat určité gemetrické vztahy, např. nesmějí se prtínat, být příliš blízk u sebe, nesmí mít délku mim rzsah, atd. Za segment se pvažuje úsečka, bluk, kružnice, úsečka lmené čáry, bvdvý rámeček textu a bvdvý rámeček značky. Kntrly - 12 přepínačů určujících, jaké chyby mají být detekvány. Nulvé délky - je-li přepínač zapnut, jsu detekvány segmenty nulvé délky (bdy). Tut chybu lze autmatizvaně dstranit aktivváním plíčka vprav. Délky mim rzsah - je-li přepínač zapnut, jsu detekvány segmenty, jejichž velikst nedpvídá stanvenému rzsahu. Hdnty rzsahu lze nastavit v dialgvém kně Vzdálensti a veliksti. 89

90 Vlné knce - je-li přepínač zapnut, jsu detekvány vlné knce linií, tj. takvé knce linií, které nemají návaznst na jinu linii neb segment - představují tedy míst nespjitsti. Duplicity - je-li přepínač zapnut, jsu detekvány linivé segmenty, které se vyskytují duplicitně. Tut chybu lze autmatizvaně dstranit aktivváním plíčka vprav. Pdrbnsti lze nastavit v ddíle Za duplicitní elementy se pvažuje:. Klineární bdy - je-li přepínač zapnut, jsu detekvány knce linivých segmentů, které se vyskytují uvnitř nějakéh úsečkvéh segmentu (na úsečce). Tyt chyby lze autmatizvaně dstranit aktivváním plíčka vprav. Vnitřní intersekce - je-li přepínač zapnut, jsu detekvány vnitřní intersekce (neuzlvé průsečíky) linivých segmentů. Tyt chyby lze autmatizvaně dstranit aktivváním plíčka vprav. Blízkst dvu uzlů - je-li přepínač zapnut, jsu detekvány ty dvjice uzlů (krajní bdy splečné alespň dvěma různým linivým segmentům), jejichž vzdálenst nedsahuje stanvenu mez. Mezní hdnta se nastavuje v dialgu Vzdálensti a veliksti. Blízkst uzlu a linie - je-li přepínač zapnut, jsu detekvány ty uzly, jejichž vzdálenst k některému úsečkvému segmentu nedsahuje stanvenu mez. Mezní hdnta se nastavuje v dialgu Vzdálensti a veliksti. Vnitřní uzly - je-li přepínač zapnut, jsu detekvány ty uzly, které jsu tvřeny vnitřním vrchlem lmené čáry (linestring) a mají stupeň větší než 2 (vycházejí z něj alespň 3 linie). Překrytí rámečku - je-li přepínač zapnut, jsu detekvána místa překrytí rámečků textvých elementů či značek s nějakým dalším segmentem (např. linie přes parcelní čísl). 90

91 Blízkst rámečku - je-li přepínač zapnut, jsu detekvána místa rámečků textvých elementů či značek, která jsu příliš blízk k nějakému dalšímu segmentu. Mezní hdnta se nastavuje v dialgu Vzdálensti a veliksti. Křivky na vlast. hra. - je-li přepínač zapnut, jsu detekvány ty části vlastnické hranice, které jsu tvřeny křivku Vše- tt tlačítk služí k rychlému značení všech kntrl. Tplgie- tt tlačítk služí k rychlému značení těcht kntrl - Křivky na vlastnických hranicích, Vnitřní intersekce, Klineární bdy, Vlné knce. Nic- tt tlačítk služí k rychlému dznačení všech kntrl. Parametry - služí k nastavení pdmínek zpracvání kntrl. Obecně - je-li přepínač zapnut, je mžn nastavit interaktivně seznam vrstev, které se při kntrlách kresby budu prcházet. V případě, že tent přepínač není zapnut, nelze vrstvy editvat. Číselná mapa vrstev - služí k nastavení vrstev (lze upravvat puze v případě, že je zaškrtnut přepínač Obecně. Hranice ZE - tent přepínač služí k autmatickému zapnutí vrstev hranice ZE (puze vrstva 6). Hranice KN - tent přepínač služí k autmatickému zapnutí vrstev hranice KN (vrstvy 1,2,13,14). Vnitřní kresba - tent přepínač služí k autmatickému zapnutí vrstev Vnitřní kresba ( vrstvy 3,4,37). Značky - tent přepínač služí k autmatickému zapnutí vrstev Značek - buněk ( vrstvy 24,25,29). Texty - tent přepínač služí k autmatickému zapnutí vrstev, ve kterých jsu ulženy Texty ( vrstvy 18,19,20). BPEJ - tent přepínač služí k autmatickému zapnutí vrstev, ve kterých jsu ulženy BPEJ ( implicitně vrstvy 52,53). VB - tent přepínač služí k autmatickému zapnutí vrstev, ve kterých jsu ulženy hranice věcnéh břemene ( implicitně vrstva 27). Za duplicitní elementy se pvažuje - vztahuje se puze na autmaticku pravu duplicit. Shdné suřad. - pravují se puze ty elementy, které jsu shdnéh typu a mají shdné suřadnice. Shdné suřad. a atributy - pravují se puze ty elementy, které jsu shdnéh typu, se shdnými suřadnicemi a atributy (barva, vrstva, styl, tlušťka). Vzdálensti - dialg, ve kterém lze nastavit minimální a maximální vzdálensti a veliksti. 91

92 Pdrbnsti - vyvlá dialg, ve kterém lze nastavit seznam elementů, které se mají při kntrlách kresby uvažvat. Elementy - Úsečka, Lmená čára, Shape, Obluk, Elipsa, Křivka - jsu-li přepínače zapnuty, jsu vstupem elementy příslušných typů. Kmpnenty - je-li přepínač zapnut, jsu kmpnenty buněk chápány jak samstatné linivé elementy. Text, Buňka - jsu-li přepínače zapnuty, jsu vstupem elementy příslušných typů. Zakruhlvat vypčtené suřadnice na cm - služí jak mžnst zakruhlvat vypčtené suřadnice při autmatických pravách vnitřních intersekcí a klineárních bdů. Odstraňvat všechny dupl. prvky - zapnutý přepínač zajistí smazání bu duplicitních elementů Plch Zálžka Plch bsahuje funkce umžňující detekvat chyby plšných bjektů. Průběh výpčtu všech funkcí lze předčasně uknčit stiskem tlačítka Knec. Struktura parcel - kntrluje se struktura parcely (pkud je bjekt uvnitř parcely spjen úsečku s hranicí parcely aniž by tvřil samstatný plygn). Ukázka takvé parcely: KN parcely s LV bsahující parcely ZE - kntrluje se každá parcela katastru nemvitstí s LV, zda nebsahuje parcelní čísla zjedndušené evidence. 92

93 KN parcely bez LV nebsahující parcely ZE - kntrluje se každá parcela katastru nemvitstí bez LV v DKM, jestli také bsahuje parcelní čísla zjedndušené evidence. Parcely KN s něklika parcelními čísly - kntrluje se každá parcela katastru nemvitstí zda nebsahuje něklik parcelních čísel katastru nemvitstí. Parcely ZE s něklika parcelními čísly - kntrluje se každá parcela ZE, jestli nebsahuje něklik parcelních čísel ZE. Parcely KN bez parcelních čísel - není přístupná Parcely ZE bez parcelních čísel - není přístupná Duplicitní parcelní čísla KN - vyhledávají se parcelní čísla katastru nemvitstí, která jsu ve výkresu pužitá něklikrát. Struktura parcelních čísel - jedná se případy, kdy parcelní čísl bsahuje nepvlený znak neb má jinu vadu ve svém značení (příkladem nesprávné struktury parcelníh čísla jsu např. tat značení: 7_158///1, k153). Obvdvé linie - kntrluje se struktura bvdvých linií parcel (ZE i KN). Atributy stavebních parc. čísel - kntrluje/praví chybné atributy parcelních čísel stavebních parcel v katastrech s jednřadým číslváním Stavební parcelní čísla neležící uvnitř budv - kntrla umístění stavebních parcel Kntrlvat i parc. dpsud vedené v ZE - pkud je tat vlba aktivní, zpřístupní se kntrly KN parcel DKM DB Kntrla DKM DB pracuje puze v aktivním výkresu a v rzsahu celéh výkresu. Prces vytvří pr bdy chybějící ve výkresu textvý subr "DGNxxx.txt". Pr slitérní bdy, které leží samstatně (nejsu na knci linie), vytvří subr "SLVxxx.txt". Funkce dále umžňuje zkntrlvat, zda pd 93

94 každým lmvým bdem výkresu existuje v databázi bdů příslušný bd a pačně. Pkud tmu tak není, vytvří se textvý subr suřadnic bdů, které nejsu bsahem databáze neb kresby. Pr bdy, které neleží na centimetrvé mřížce, se vytvří textvý seznam suřadnic těcht bdů "ZKRxxx.txt". Uživatel má mžnst zadat údaje ("ZPMZ", "začátek číslvání bdů", "třídu přesnsti - kód charakteristiky kvality") pr subr chybějících bdů v databázi ("DBFxxx.txt") a vytvřit tak nvý textvý seznam suřadnic, který lze imprtvat d databáze bdů. Kntrly Bdy, které jsu v databázi, ale nejsu ve výkresu Bdy, které jsu ve výkresu, ale nejsu v DB - vytvří prtkl s bdy číslvanými pdle parametrů zadaných v nastavení DKM < = >DB. V případě vyššíh pčtu bdů než 9999 vyzve prgram uživatele k zadání dalšíh čísla ZPMZ Slitérní bdy - bdy, které leží samstatně a jsu linivě vázané. Bdy mim centimetrvu mřížku - bdy, které nejsu zakruhleny na centimetry. Lgické umístění bjektů Přebytečné značky PBPP v DKM Stav bdu - charakteristika bdu v čase. Přizván (2) Buducnst (1) Přítmnst (0) Minulst (-1) Kntrly bez databáze bdů - budu se prvádět puze ty kntrly, které nevyžadují připjení databáze bdů. Zakreslvat chybvé značky d DGE výkresu - přepínač umžňuje umísťvat "chybvé" značky d výkresu "*.dge" v místě, kde kntrla dhalila chybu (bd není ve výkresu, bd 94

95 výkresu není v databázi, chyba umístění PBPP, špatně umístěn bd). Chybvé značky lze zpracvávat manažerem chyb. Kntrlvat i hranice ZE - pracuje se i s bdy na hranicích ZE Kntrlvat bez hledu na hdntu přízení - v systému GePlan se nevyužije Rušit bdy v DB, které nejsu na kresbě - funkce smaže z DB všechny bdy, které neleží na kntrlvané kresbě Rzpznatelnst elementů Zálžka Rzpznatelnst elementů spuští prces pr kntrlu rzpznatelnsti elementů. V hrmadném prcesu se zjišťuje, zda dané elementy dpvídají svými grafickými vlastnstmi bsahu grafickéh subru DKM. Funkce pracuje puze v aktivním výkresu. Kntrly Rzpznatelnst elementů - kntrlují se všechny elementy zda dpvídají svými grafickými vlastnstmi bsahu grafickéh subru DKM. Vztažné měřítk elementů - kntrluje se vztažné měřítk textů a značek zda dpvídá příslušným elementům. Hlavička buněk - kntrlují se hlavičky buněk, zda jsu umístěny ve vrstvě 0. Pkud nejsu je mžnst tyt chyby autmaticky pravit, zaškrtnutím tlačítka vprav d tét kntrly. Slžené prvky - kntrluje výkres, zda bsahuje slžené prvky (řetězce, LineString, Shape). Funkce autmatické rzkládání prvků zatím nefunguje. Elipsy - Kntrlují se všechny kružnice a bluky, zda svu definicí nejsu elipsami. Neviditelné textvé řetězce - kntrluje neviditelné řetězce, např. texty tvřené puze mezerami, tyt řetězce je mžn autmaticky smazat. 95

96 Nastavení rzpznatelnsti elementů - vztahuje se puze ke kntrle rzpznatelnsti elementů. Linie - kntrlují se grafické vlastnsti příslušnéh typu elementu (v ddílu Elementy, které se budu kntrlvatlze nastavit pdrbnější údaje). Texty - kntrlují se grafické vlastnsti všech elementů typu Text, které se nacházejí v aktivním výkresu. Značky - kntrlují se grafické vlastnsti všech elementů typu Buňka, které se nacházejí v aktivním výkrese. Elementy, které se budu kntrlvat - tt nastavení se vztahuje puze k přepínači Linie v ddílu Nastavení rzpznatelnsti elementů. Autmatické pravy elementů - tt nastavení se vztahuje puze ke kntrle Vztažné měřítk elementů. Parcelní čísla u paty šipek (KN i ZE) - pravuje se vztažné měřítk těch parcelních čísel, která jsu příliš malá (zajišťuje se sulad s frmátem VFK). Vztažné měřítk parcelních čísel a značek - pravuje se vztažné měřítk parcelních čísel a buněk, jejichž měřítk nesuhlasí s nastaveným vztažným měřítkem. Zbrazvat průběh prcesu - lze nastavit grafické znázrňvání průběhu prcesu na brazvce (zkntrlvané elementy jsu zvýrazněny). Je vhdné mít tut mžnst vypnutu, prtže kntrly pak běží cca. 30% rychleji Karta Obluky, kružnice Zálžka Obluky, kružnice kntrluje a zárveň přiřazuje elementům typu bluk a kružnice uživatelský atribut. Uživatelský atribut bsahuje gemetricku definici elementu (suřadnice bdů), který v systému MicrStatin jinak nelze zapsat neb dvdit. Z uživatelskéh atributu jsu identifikvané suřadnice krajních a prstředníh bdu bluku a suřadnice tří bdů definujících kružnici. Tyt suřadnice jsu ptřebné jednak pr správný výstup elementů typu bluk a kružnice d VFK, jednak pr bezchybné vyhdncení kntrly Prvnání DKM s databází bdů. Kružnice - kntrlují se puze příslušné elementy (kružnice). Obluky - kntrlují se puze příslušné elementy (bluky). Pzn.: Pr kružnice i ibluky je nutné mít v Db bdů 3 bdy. S kružnicí definvanu středem a plměrem aplikace nepracuje. Aplikace pracuje puze v aktivním výkresu a v rzsahu celéh výkresu. Předpkládá přístupnu příslušnu databázi bdů a zhledňuje puze bdy, které mají STAV "vstupní", neb "platný". Infrmace prvedeném prcesu jsu zapsány ve výstupním prtklu, který je implicitně umísťván d adresáře [IDPROJEKTU]\OUT\REPORT. 96

97 4.5 Gemetrický plán Menu Gemetrický plán bsahuje funkce pr vytvření gemetrickéh plánu, neměřickéh náčrtu a pr vygenervání tabulkvých výstupů ke gemetrickému plánu. Tvrba GP Definice nvéh SPI Tabulky GP Tvrba GP Obsahuje funkce umžňující vyhtvení gemetrickéh plánu. Využívá se k vytváření pdkladu pr tvrbu grafiky nvéh stavu dle gemetrickéh plánu, mdifikuje zbrazené prvky KGS výkresu a na pdkladě výkresu KGS vytváří výstupy pr tisk grafických zbrazení: záznam pdrbnéh měření změn gemetrický plán upřesněný přídělvý plán vytyčvací náčrt Na základě vytvřené kresby umžní definvat a genervat nvé SPI a práci s díly a parcelami KGS Karta KGS služí pr naplnění výkresu KGS na základě výřezu zájmvé blasti z výkresu PKD a k zbrazvání nvých, rušených a dsavadních prvků. Výkres - tlačítk pr nastavení výkresu KGS jak aktivní Zbrazit - skupina vypínačů pr varianty zbrazení kresby výkresu KGS Vše - zbrazí všechny prvky kresbu Nvá kresba - zbrazí jen nvě nakreslené prvky Půvdní - zbrazí jen půvdní prvky Rušená kresba - zbrazí jen v rámci prjektu rušené prvky Zbrazit -stiskem tlačítka se zbrazí kresba pdle nastavení vypínačů Zrušit - zruší zbrazení pdle nastavení vypínačů a zbrazí všechny prvky ve výkresu 97

98 Tvrba Naplnit - p stisku tlačítka je uživatel vyzván k zadání hrady pr naplnění výkresu KGS Pstup naplnění výkresu KGS 1. Stiskem tlačítka Výkres na kartě KGS funkce Tvrba GP nastavte výkres KGS jak aktivní 2. Připjte referenčně výkres PKD. Předpkládá se, že d něj byl prveden Imprt kresby z DB 3. Stiskněte tlačítk Naplnit a zadejte hradu klem zájmvé blasti. Funkce infrmuje úspěšném kpírvání kresby d KGS 4. Odpjte výkres PKD, tlačítkem Upravit rzpětí phledu v dlní části kna MS zbrazte celu kresbu a zrušte hradu 5. Nyní je mžné editvat prvky kresby pdle pžadavků Tvrba Funkce pr genervání grafických znázrnění. Principy tvrby jsu následující: Ve výkresu KGS jsu všechny prvky kresby, získané imprtem výměnnéh frmátu d DB D výkresu GP se kreslí všechny další prvky, jež jsu sučástí jakéhkli grafickéh znázrnění Kreslení dplňkvých grafických prvků je přístupné z menu KresbaDKM/Kreslení prvků - přepínače ZPMZ a GP Zbrazit Frma - vlbu ve výběrvém seznamu je mžné vytvářet grafická zbrazení pr Zbrazit - zbrazí prvky GP a KGS pr výkres pdle výběru v seznamu Frma Smazat - vymaže tiskvý výkres z pdadresáře GP pdle výběru v seznamu Frma Tisk - ulží tiskvý výstup vytvřený pdle výběru v seznamu Frma d pdadresáře GP 98

99 Frmát - umžňuje zvlit frmát papíru, na který bude prveden tisk Umístit - umžní umístění bdélníku veliksti dpvídající vybranému frmátu Oříznut - umžní vytvřit čtyřúhelníkvu hradu typu Oříznutí vně. Využívá se pr smazání neptřebné kresby v různé fázi tvrby tiskvéh výstupu Výkres - stisk tlačítka umžní tevření výkresu GP (Manažer výkresů - GP je aktivní) Otevřít - tevře výkres pdle nastavení ve výběrvém seznamu Frma Díly Na tét kartě se nachází funkce pr definvání dílů parcel dsavadníh stavu KN a PK. Díl parcely Označení dílu - ple pr zbrazení značení dílu Výměra - ple pr zbrazení výměry dtčené parcely Typ - výběrvý seznam pr výběr typu parcelníh čísla Parcelní čísl - ple pr zbrazení parcelníh čísla Vybrat - stiskem tlačítka a následným značením parcelníh čísla se vyplní zbrazvací ple v části Dtčená parcela Parcely ds. KN: Typ - výběrvý seznam pr výběr typu parcelníh čísla Parcelní čísl - ple pr zbrazení parcelníh čísla Vybrat - stiskem tlačítka a následným značením parcelníh čísla se vyplní zbrazvací ple v části Dtčená parcela 99

100 Parcely ds. PK: Typ - výběrvý seznam pr výběr typu parcelníh čísla Parcelní čísl - ple pr zbrazení parcelníh čísla Vybrat - stiskem tlačítka a následným značením parcelníh čísla se vyplní zbrazvací ple v části Dtčená parcela Seznam - vypínač je určen k tevření kna Seznam, v němž lze kntrlvat, resp. editvat již prvedené definice Přidat - tlačítk, které ulží data vybraná v částech dtčená a nvá parcela a zbrazí je v kně Seznam Editvat - umžní uživateli editvat značený řádek sestavení Editvání řádku - vyberte řádek k editvání, tlačítkem Vybrat prveďte změnu, stiskněte Editvat a ptvrďte datvým tlačítkem myši mim dialgvéh kna Tvrba GP Smazat - umžní uživateli vymazat značený řádek sestavení Mazání řádku - vyberte řádek ke smazání, stiskněte tlačítk Smazat a ptvrďte datvým tlačítkem myši mim dialgvéh kna Tvrba GP Parcely Nvé parcely Typ - výběrvý seznam pr výběr typu parcelníh čísla 100

101 Parcelní čísl - ple pr zbrazení parcelníh čísla Vybrat - stiskem tlačítka a následným značením parcelníh čísla se vyplní zbrazvací ple v části Dtčená parcela Parcely ds. KN: Typ - výběrvý seznam pr výběr typu parcelníh čísla Parcelní čísl - ple pr zbrazení parcelníh čísla Vybrat - stiskem tlačítka a následným značením parcelníh čísla se vyplní zbrazvací ple v části Dtčená parcela Seznam - vypínač je určen k tevření kna Seznam, v němž lze kntrlvat, resp. editvat již prvedené definice Přidat - tlačítk, které ulží data vybraná v částech dtčená a nvá parcela a zbrazí je v kně Seznam Editvat - umžní uživateli editvat značený řádek sestavení Editvání řádku - vyberte řádek k editvání, tlačítkem Vybrat prveďte změnu, stiskněte Editvat a ptvrďte datvým tlačítkem myši mim dialgvéh kna Tvrba GP Smazat - umžní uživateli vymazat značený řádek sestavení Mazání řádku - vyberte řádek ke smazání, stiskněte tlačítk Smazat a ptvrďte datvým tlačítkem myši mim dialgvéh kna Tvrba GP Genervat - tlačítk pr vygenervání sestavy GP d výsledných tabulek K vygenervání sestav pužijte klávesu F4 (Gemetrický plán-> Zpracvat) Definice nvéh SPI V dialgvém kně se z kresby definují nvé, rušené, případně aktualizvané parcely, a SPI se průběžně v DB generuje. Vybrat aktualizvanu / nvu / rušenu parcelu - stiskem tlačítka pdle příslušnéh stavu a následným značením parcelníh čísla se vyplní zbrazvací ple Seznamu parcel Uknčit vyhledávání - zruší platnst aktivní funkce Výběru 101

102 Odstranit vybranu parcelu - smaže ze seznamu značený řádek Zrušit návrh změny - kmpletně vymaže celý seznam Seřadit dle PČ - seřadí parcely pdle parcelních čísel Seřadit dle stavu - seřadí parcely pdle stavu Knec - stiskem tlačítka se zavře dialg Tabulky GP - Gemetrické plány Funkce služí k plautmatickému vytváření frmulářů: Výpčet výměr Výkaz dsavadníh a nvéh stavu údajů katastru nemvitstí Výkaz údajů BPEJ Záznam pdrbnéh měření změn 102

103 4.6 DTM Skupina funkcí pr práci s prvky digitální technické mapy, které nejsu sučástí digitální katastrální mapy. Obsahuje následující funkce: Sítě - pjmenvané skupiny Inženýrské sítě Kreslení linie Kreslení ppisu Kreslení značek Sítě - pjmenvané skupiny Funkce umžňuje vytvářet pjmenvané skupiny prvků pdle typu sítě a následně je vyhledávat a zbrazvat. Druhu funkcí je mžnst vytvářet histrii výkresů, kde lze zjišťvat, jak prbíhala aktualizace mapvéh pdkladu. P základním zpracvání a nakreslení vstupních dat se prvede inicializace histrie. Pté se již zapisují veškeré změny d histrie výkresu. Tat histrie se dá prcházet a nechat si zbrazvat prvky nvé, změněné a smazané. Histrie se ukládá v mmentu ulžení celé změny. Pkud bude např. prvedena přelžka vdvdníh ptrubí, tak se nejprve v manažeru zapíše prváděná aktualizace sítě a p jejím celkvém zpracvání se prvede ulžení d histrie. Půvdní vdvdní řád bude smazán a nvý zakreslen, ale půvdní řád lze nechat zbrazit např. z důvdu dalších výkpvých prací, aby se věděl, kudy prchází půvdní vdvdní řád. Typ sítě - nastavení základníh typu sítě Síť - nastavení pdrbnéh typu sítě Část sítě - nastavení části pdrbnéh typu sítě Úprava sítě - nastavení části sítě pdle data úpravy Výběr - přidá bjekty d výběru prvků Mnžina - zbrazí v příslušném phledu jen danu pjmenvanu skupinu Htv - zbrazí se puze upravené htvé bjekty Pjmenvané skupiny Zbrazit - prvede se zbrazení pjmenvaných skupin pdle nastavených parametrů 103

104 Přiřadit - prvede se přiřazení bjektů d pjmenvaných skupin Vytvřit - prvede se vytvření pjmenvaných skupin pdle části sítě a úpravy sítě Histrie Zbrazit - zbrazí se dialgvé kn s histrií, kde lze prcházet histrií výkresu, resp. sítí Ulžit - ulží se prvedené změny ve výkresu d histrie, zárveň se zapíše d databáze úprava sítě, že je htvá a k jakému datu, histrie se ulží k natavené úpravě sítě Inicial. - inicializuje histrii výkresu pr pčáteční stav Inženýrské sítě Funkce služí pr kreslení prvků technické mapy, které nejsu bsahem digitální katastrální mapy. Dále pr mdifikaci prvků, k infrmaci prvku a ke smazání prvku. Linií Ppisů Značek Prvky je mžné kreslit: Platné Rušené Jedntlivé prvky je mžné kreslit: Se značku Bez značky Kreslení linie Nastavení pr kreslení linií se vlí nejprve typ inženýrské sítě. Tent typ je definván v databázi v manažeru. Dále se zvlí příslušná část sítě. Pkud se dělá prava zákresu sítě, tak se zvlí i aktualizace, pd kteru t patří. Tím je zajištěn určení d jaké skupiny kreslený prvek patří a dají se následně určit skupiny prvků, které k sbě patří. Předpsledním výběrvým seznamem se definuje typ linie ("linie", "bluk"). V psledním výběrvém seznamu se vybírá platnst prvku. Při kreslení definvané linie se pstupuje stejně jak u příslušných funkcí ve standardním menu MicrStatin. 104

105 Výběrvé seznamy Typ sítě Část sítě Úprava sítě Linie - vlba mezi kresbu úsečky a kruhvéh bluku Platnst - pr účely histrie platná linie neb linie rušená Se značku - vlba umístění se značku na linii neb bez ní Accu - zapnutí, vypnutí kreslení s AccuDraw Zámek na bdy - je-li přepínač zapnut, pak každé zadání bdu linie bez pužití tlačítka <TENTATIVE> je upřesněn na hdncený bd, pkud takvý existuje v dstatečné blízksti. Bdy se vyhledávají v aktivním výkresu a výkresu PCB. Kresli - spuští kreslení s nastavenými atributy Nast. - zbrazí atributy vybranéh prvku Pstup při kreslení: 1. Pmcí ikny v kně Nastavení pr kreslení zvlte typ linie, a pkud je třeba, výběrvými seznamy nastavte další atributy. 2. Pmcí stisku tlačítka <DATA> vlžte první bd linie a vytvářejte kresbu. Pstup při kreslení pravúhle: 1. Pmcí ikny v kně Nastavení pr kreslení zvlte typ linie, a pkud je třeba, výběrvými seznamy nastavte další atributy. 2. Pmcí stisku tlačítka <DATA> vlžte první bd linie. 3. Stiskněte klávesu F2 - zbrazí se směrvá růžice, kteru můžete libvlně táčet - určete směr kreslení linie. Růžice AccuDraw se zastaví v pžadvaném směru. 4. Vkládejte pstupně další bdy linie, přičemž při přiblížení k pravému úhlu se linie přichytne v tmt směru Kreslení ppisu Nastavení pr vlžení textu se vlí nejprve typ inženýrské sítě. Tent typ je definván v databázi v manažeru. Dále se zvlí příslušná část sítě. Pkud se dělá prava zákresu sítě, tak se zvlí 105

106 i aktualizace, pd kteru t patří. Tím je zajištěn určení d jaké skupiny kreslený prvek patří a dají se následně určit skupiny prvků, které k sbě patří. V psledním výběrvém seznamu se vybírá platnst prvku. Při kreslení definvané linie se pstupuje stejně jak u příslušných funkcí ve standardním menu MicrStatin. Text se napíše d vstupníh ple v dlní části dialgu Nastavení pr kreslení, určí se jeh atributy (lze i bráceně) a umístí se na pžadvaném místě ve výkresu tlačítkem <DATA>. Pkud má být text umístěn jinak než vdrvně, je třeba zapnut přepínač Úhel a dvěma stisky tlačítka <DATA> určit nejprve plhu levéh dlníh kraje textu a pté úhel natčení. Obdbným způsbem lze zadat (pkud t klnsti vyžadují) i jinu velikst textu než jaku stanvuje hdnta atributu (přepínač Velikst). Uživatel může pmcí tří stisků tlačítka <DATA> určit velikst textu a úhel jeh natčení. Výběrvé seznamy: Typ sítě Část sítě Úprava sítě Platnst - platná text neb text pr zrušení Text: - ple pr zadání ppisu. Úhel - je-li přepínač zapnut, zadává se kurzrem natčení elementu Velikst: - zadání veliksti elementu. standardní - element má standardní velikst. zmenšená (0.67) - element je zmenšený na 0.67 standardní veliksti určit - nestandardní velikst elementu se zadává kurzrem Kresli - spuští kreslení s nastavenými atributy Nast. - zbrazí atributy vybranéh prvku Umístění značky Nastavení pr vlžení značky se vlí nejprve typ inženýrské sítě. Tent typ je definván v databázi v manažeru. Dále se zvlí příslušná část sítě. Pkud se dělá prava zákresu sítě, tak se zvlí i aktualizace, pd kteru t patří. Tím je zajištěn určení d jaké skupiny kreslený prvek patří a dají se následně určit skupiny prvků, které k sbě patří. V předpsledním výběru se vlí značka, která se má vlžit. V psledním výběrvém seznamu se vybírá platnst prvku. Při kreslení definvané linie se 106

107 pstupuje stejně jak u příslušných funkcí ve standardním menu MicrStatin. Pužívání funkce je analgické s umísťváním textvéh elementu, správný průběh je všem pdmíněn existencí příslušných značek v knihvně buněk. Výběrvé seznamy: Typ sítě Část sítě Úprava sitě Značka Úhel - je-li přepínač zapnut, zadává se kurzrem natčení elementu Velikst: - zadání veliksti elementu standardní - element má standardní velikst zmenšená (0.67) - element je zmenšený na 0.67 standardní veliksti určit - velikst elementu (nestandardní) se zadává kurzrem Kresli - spuští kreslení s nastavenými atributy Nast. - zbrazí atributy vybranéh prvku Pstup při umístění značky: 1. Stiskněte přepínač Značky v kně Nastavení pr kreslení. 2. Pmcí některéh z výběrvých seznamů neb některé z ikn zvlte pžadvanu značku. 3. Nastavte dplňující atributy. 4. Stiskem tlačítka <TENTATIVE> identifikujte lmvý bd a pmcí tlačítka <DATA> umístěte značku. Značky druhu pzemku umísťujte jen stiskem <DATA>. 107

108 4.7 Rastr Rletvé menu Rastr bsahuje tyt funkce: Rastrvé referenční výkresy Transfrmace Rastrvé referenční výkresy Funkce tevře dialgvé kn Referenční výkresy: rastrvé subry. V kně jsu zbrazeny všechny připjené rastrvé referenční subry, včetně infrmací připjení. Na riginály rastrvých subrů se nesmí pužít funkce manipulace s rastry (přesunutí, změny měřítka) v nabídce Nástrje. Tyt funkce mhu rastrvý subr nenávratně pškdit. Napak lze těcht funkcí s výhdu pužít na kpiích rastrvých subrů neb na rastrvých subrech a atributy puze pr čtení Menu Nástrje Zde jsu ppsány puze ty plžky tét nabídky, které mají pr systém GePlan větší význam. Připjit - načtení subru, na který lze dále pužít funkce manipulace s rastry, Odpjit - dpjí rastrvý subr vybraný ze seznamu, Odpjit vše - dpjí všechny rastrvé subry, Přesunut - přesune rastrvý výkres na nvu pzici, Upravit - změní velikst rastrvéh výkresu. Transfrmace - umžní psun, tčení a změnu veliksti rastrvéh výkresu Transfrmace Funkce služí pr transfrmaci rastrvých subrů. Nápvěda funkce je v samstatném dkumentu v instalaci systému GePlan. 108

109 4.8 Nástrje Rletvé menu bsahuje pmcné funkce a nastavení: Zbrazení bdů Měřítk výkresu Lupa Zbrazení bdů Funkce Zbrazení bdů vyvlá dialgvé kn Parametry zbrazení bdů, které služí pr nastavení dynamicky zbrazvaných bdů. Zbrazvat infrmace - určuje, zda se má akceptvat nastavení v tmt dialgu. Zbrazit - skupina přepínačů pr výběr zbrazvaných infrmací. Čísl, K.Ú., ZPMZ, Bd, Kvalita Nastavení >> - zpřístupní dlní část dialgu pr nastavení parametrů zbrazení bdů. Rzdělení předčíslí - přepínač definuje, zda se má čísl k.ú. a čísl ZPMZ zbrazvat dděleně neb splečně jak předčíslí. Linivé elementy Zbrazit knce - zbrazí tečku na knci každé linie. Tlušťka - velikst tečky. Nastavení pr texty (Čísl, Předčíslí, K.Ú., ZPMZ, Výška, Ppis, Kvalita) Barva - barva ppisu. Fnt - typ písma. Velikst - velikst písma. 109

110 Nastavení pr "Bd" Barva - barva tečky bdu. TL - nastavení veliksti tečky. Pdle Nastavení - barva čtverečku pdle nastavenéh ple Barva. Char. kv. - barva čtverečku pdle kódu kvality. Max. vzdálenst - velikst kna v metrech, při které se již infrmace bdech nezbrazují. Pzn.: P dknčení nastavení zbrazvání bdů pužijte funkci Obnvit phled Měřítk výkresu Funkce Měřítk výkresu služí k nastavení aktivníh měřítka výkresu. Tt nastavení vlivňuje velikst umisťvaných textů a značek. Funkce vyvlá dialgvé kn Měřítk. Katastrální území - čísl aktivníh k.ú. Aktivní výkres - typ aktivníh výkresu. Měřítk prjektu - měřítkvé čísl přečtené z prjektu. Měřítk výkresu - měřítkvé čísl přečtené z výkresu. Nastavit - nastaví měřítk aktivníh výkresu dle prjektu. Zavřít - zavře dialgvé kn Lupa Funkce Lupa je určena pr zbrazení zájmvé blasti výkresu v zadaném zvětšení. Phled - určuje čísl kna, ve kterém se bude zbrazvat detail. Vel. - určuje rzměr v metrech kratší strany phledu, ve kterém se zbrazí zájmvá blast. Ulžit - ulží nastavení parametrů lupy. Pkud není nastavení ulžen, je při vypnutí systému zapmenut. 110

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business.

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business. Zakázka na vytvření výukvé aplikace Start-up businees a Interaktivní webvé rzhraní Přílha č. 2 Technická specifikace Pžadavky: Specifikace pr SW aplikaci Start-up business. Obecné pžadavky Cílem je vytvřit

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy N Náávvrrh hn naa zzvveeřřeejjn něěn níí žžiivv ttn níí ssiittu uaaccee N Náávvrrh hn naa ssm maazzáán níí zzvveeřřeejjn něěn néé žžiivv ttn níí ssiittu uaaccee N Náávvrrh hn naa eed

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí vvěěssttn nííkku u S Sm maazzáán níí vvěěssttn nííkku u P Přřiid dáán níí p přřííll h h kkee zzvveeřřeejjn něěn néém mu u vvěěssttn nííkku u Vytvřen dne: 16.3.2012

Více

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah 1. ÚVOD DO HRY 3 1.1. Histrie hry 3 1.2. Pravidla hry 3 1.3. Pčítačvá verze hry 3 2. INSTALACE HRY 4 2.1. Instalace z disku CD-ROM 4 2.2. Instalace hry stažené z internetu

Více

Témata v MarushkaDesignu

Témata v MarushkaDesignu 0 Témata v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...5-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme práci

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

SMART Notebook Math Tools 11

SMART Notebook Math Tools 11 SMART Ntebk Math Tls 11 Operační systémy Windws Uživatelská příručka Upzrnění chranných známkách SMART Bard, SMART Ntebk, smarttech, l SMART a všechna značení SMART jsu chranné známky neb reistrvané chranné

Více

Plánování směn verze 2.1, revize 03

Plánování směn verze 2.1, revize 03 Plánvání směn verze 2.1, revize 03 Ing. Antnín Vecheta Email: t254@seznam.cz Pžadavky na pčítač: 1) Operační systém: MS Windws Vista neb nvější (nutné) 2) Prcesr: Intel i5 (dpručení) 3) Paměť: 4GB (dpručení)

Více

5. Zobrazení stručné informace o právě běžícím programu. 6. Zobrazení podrobné informace o právě běžícím programu

5. Zobrazení stručné informace o právě běžícím programu. 6. Zobrazení podrobné informace o právě běžícím programu 1. Přepínání kanálů Psun na susední kanál Přímá vlba pmcí čísla kanálu Vlba výběrem z přehledu všech kanálu Kanál chráněný rdičvským zámkem 2. Vypnutí a zapnutí STB 3. NULTÝ kanál 4. Dialg "nejste právněn"

Více

Obsah cvic ení procvic ovane dovednosti

Obsah cvic ení procvic ovane dovednosti Výpčetní technika a algritmizace I Obsah cvic ení prcvic vane dvednsti Studijní cíle cvičení Ve cvičeních předmětu VA1: student si svjí základní práci s peračním systémem Windws, cž zahrnuje zejména: základní

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

HTML šablona v MarushkaDesignu

HTML šablona v MarushkaDesignu 0 HTML šablna v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGN...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

2.1. Operační systém. 2.1.1. První kroky. 2.1.1.1. Zapnutí počítače a přihlášení do systému. 2.1.1.2. Restartování počítače

2.1. Operační systém. 2.1.1. První kroky. 2.1.1.1. Zapnutí počítače a přihlášení do systému. 2.1.1.2. Restartování počítače Pužívání pčítače a správa subrů (Windws 7) 2.1. Operační systém Operační systém Micrsft Windws 7 je mderní perační systém, který se vládá pmcí tlačítek, panelů, ken a dalších prvků. Název peračníh systému

Více

Uživatelský manuál. RBroker. Asset Management Suite. RBroker. Uživatelský manuál. Datum: 21. ledna 2014. Strana 1 / 24

Uživatelský manuál. RBroker. Asset Management Suite. RBroker. Uživatelský manuál. Datum: 21. ledna 2014. Strana 1 / 24 Uživatelský manuál RBrker Asset Management Suite RBrker Uživatelský manuál Datum: 21. ledna 2014 Strana 1 / 24 Uživatelský manuál RBrker Obsah ÚVOD... 3 1 TECHNICKÉ POŽADAVKY... 3 2 PŘIHLÁŠENÍ... 3 3 ÚVOD

Více

GeoPlan. Uživatelská příručka. Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA Verze 1.0

GeoPlan. Uživatelská příručka. Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA Verze 1.0 GePlan Uživatelská příručka Verze Výstup byl vytvřen s finanční pdpru TA ČR v rámci prjektu TA02011056 2 Obsah 1 Úvd... 6 1.1 Systémvé pžadavky... 6 1.2 Hardwarvý klíč... 6 1.3 Struktura a způsb ulžení

Více

Programová příručka. GoPal Navigator verze 5

Programová příručka. GoPal Navigator verze 5 Prgramvá příručka GPal Navigatr verze 5 GPal Navigatr verze 5 Obsah KAPITOLA 1: ÚVOD... 1 Uvítání... 1 Obsah CD/DVD... 1 Systémvé pžadavky... 3 Knvence v tét příručce... 3 Rady a varvná upzrnění... 4 Důležité

Více

INFORMACE O NOVÉ VERZI POSKI REAL

INFORMACE O NOVÉ VERZI POSKI REAL INFORMACE O NOVÉ VERZI POSKI REAL Verze 3.3, vydaná 1. 3. 2016 Vážení zástupci realitních kanceláří, Rádi bychm vám představili nvu verzi našeh blíbenéh realitníh sftwaru, která jak vždy, přináší spustu

Více

Programová příručka. GoPal Navigator verze 5.5

Programová příručka. GoPal Navigator verze 5.5 Prgramvá příručka GPal Navigatr verze 5.5 GPal Navigatr verze 5.5 Obsah KAPITOLA 1: ÚVOD... 1 Uvítání...1 Obsah CD/DVD...1 Systémvé pžadavky...3 Knvence v tét příručce...3 Rady a varvná upzrnění...4 Důležité

Více

Vizualizace TIN (trojúhelníková nepravidelná síť) v Marushka Designu

Vizualizace TIN (trojúhelníková nepravidelná síť) v Marushka Designu ; Vizualizace TIN (trjúhelníkvá nepravidelná síť) v Marushka Designu 0 TIN v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGN...5-1

Více

DTM (Digitální technická mapa) v Marushka Designu

DTM (Digitální technická mapa) v Marushka Designu 0 DTM (Digitální technická mapa) v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...5-1 - 1 Cíl příkladu V tmt

Více

Přeložit spolupráce s externím serverem Jazyk možnost nastavení jazykové kontroly a výběr jazyka

Přeložit spolupráce s externím serverem Jazyk možnost nastavení jazykové kontroly a výběr jazyka Kntrla pravpisu Pravpis a gramatika Zdrje infrmací Tezaurus Pčet slv Jazyk Přelžit splupráce s externím serverem Jazyk mžnst nastavení jazykvé kntrly a výběr jazyka Kmentář Mžnst, jak se vyjádřit k publikvanému

Více

Spisová služba/elisa - Dodatek k manuálu - subverze 1.28

Spisová služba/elisa - Dodatek k manuálu - subverze 1.28 Spisvá služba/elisa - Ddatek k manuálu - subverze 1.28 01.06.2016 Ddatek k manuálu subverze 1.28 1. Obsah 2. Filtrvací ple... 3 3. Zbrazení značky slžky... 4 4. Načítání seznamů (datagridů)... 4 5. Název

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI. Proč je výhodné se zaregistrovat v systému ipartner

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI. Proč je výhodné se zaregistrovat v systému ipartner H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-4 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz 11. srpna 2009 Vážení uživatelé, dstáváte nvé verze

Více

Maturitní prací student osvědčuje svou schopnost samostatně pracovat na projektech a aktivně využívat nabyté zkušenosti

Maturitní prací student osvědčuje svou schopnost samostatně pracovat na projektech a aktivně využívat nabyté zkušenosti GYMNÁZIUM DR.J. PEKAŘE Maturitní prací student svědčuje svu schpnst samstatně pracvat na prjektech a aktivně využívat nabyté zkušensti Pravidla pr psaní maturitní práce. Hdncení práce Frmální zpracvání

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Podklady k práci s Intranetem - administrátor

Podklady k práci s Intranetem - administrátor SPACE COM spl. s r.. Datum 29.8.2012 Na Závdí 1668 396 01 Humplec +420565535010;731612614 Pdklady k práci s Intranetem - administrátr 1) Přihlášení d systému - ve webvém prhlížeči na adrese http://intranet.sssluzeb.cz

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí p p vviin nn něě zzvveeřřeejjň ň vvaan néé iin nff rrm maaccee S Sm maazzáán níí p p vviin nn něě zzvveeřřeejjň ň vvaan néé iin nff rrm maaccee E Ed diittaaccee

Více

SMART Notebook 10.8. Mac OS X software pro operační systémy. Uživatelská příručka

SMART Notebook 10.8. Mac OS X software pro operační systémy. Uživatelská příručka SMART Ntebk 10.8 Mac OS X sftware pr perační systémy Uživatelská příručka Oznámení chranných známkách SMART Ntebk, SMART Respnse, SMART Bard, SMART Dcument Camera, SMART Exchane, SMART Classrm Suite, DViT,

Více

DeepBurner Free 1.9. Testování uživatelského rozhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011. Testování uživatelských rozhraní 2011 ČVUT FEL

DeepBurner Free 1.9. Testování uživatelského rozhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011. Testování uživatelských rozhraní 2011 ČVUT FEL Testvání uživatelských rzhraní 2011 DeepBurner Free 1.9 Testvání uživatelskéh rzhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011 Daniel Mikeš Tmáš Pastýřík Ondřej Pánek Jiří Šebek Testvání uživatelských rzhraní

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárdní nrmy Extrakt nenahrazuje samtnu technicku nrmu, je puze infrmativním materiálem nrmě. Elektrnický výběr pplatků (EFC) Zabezpečené mnitrvání pr autnmní systémy výběru mýtnéh Zkušení

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Autorizace mapového serveru

Autorizace mapového serveru 0 Autrizace mapvéh serveru OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme mžnsti

Více

Elektrická deska udržující teplo

Elektrická deska udržující teplo Elektrická deska udržující tepl 114.360 114.361 114.362 V1/1209 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4130-80-2015 bvyklé ceně nemvitsti - pzemku parcel.č. 846 se stavbu garáže na pzem. parc.č. 846, bec Pardubice, k.ú. Svítkv, kres Pardubice, kraj Pardubický Objednavatel znaleckéh psudku:

Více

Tile systém v Marushka Designu

Tile systém v Marushka Designu 0 Tile systém v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám SUSEN generální ddávka staveb v areálu Řež Ddatečná infrmace č. 1 k zadávacím pdmínkám Č.j.:SUSEN/216937/DI/001 Zadavatel bdržel dne 18. 7. 2012 následující pžadavek na ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám:

Více

Vykreslení obrázku z databázového sloupce na referenční bod geometrie

Vykreslení obrázku z databázového sloupce na referenční bod geometrie 0 Vykreslení brázku z databázvéh slupce na referenční bd gemetrie OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...5-1 - 1 Cíl

Více

Lokalizace souřadnic v MarushkaDesignu

Lokalizace souřadnic v MarushkaDesignu ; Lkalizace suřadnic v MarushkaDesignu 0 OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu

Více

Kotlík na polévku Party

Kotlík na polévku Party Ktlík na plévku Party 100.054 V3/0107-1 - CZ 1. Obecné infrmace 102 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 102 1.2 Vysvětlivky symblů 102 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 102-103 1.4 Ochrana autrských práv

Více

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení Návrh zákna evidenci tržeb připmínkvé řízení Infrmace k 31.3.2015 (a k 9.4.2015) Zpracval: Bhuslav Čížek, SHP SP ČR Znění předlžené p úpravách vychází z připmínkvéh řízení a jednání s MF. Veškeré naše

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 8

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 8 Outsurcing tiskvých řešení pr městsku část Praha 14 Přílha č. 1 - Technické pžadavky Technické pžadavky na multifunkční zařízení a tiskárny (dále jen tiskvá zařízení Pžadvané technické parametry jsu ppsány

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Dotaz typu Common Info v MarushkaDesignu

Dotaz typu Common Info v MarushkaDesignu 0 Dtaz typu Cmmn Inf v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL TUTORIÁLU...2 2 PRÁCE S TUTORIÁLEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS TUTORIÁLU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl tutriálu V tmt tutriálu

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Synchronizace kontaktů z ESO9 do MS Outlook

Synchronizace kontaktů z ESO9 do MS Outlook Synchrnizace kntaktů z ESO9 d MS Outlk E S O 9 i n t e r n a t i n a l a. s. U M l ý n a 2 2 1 4 1 0 0, P r a h a Strana 1 (celkem 5) Ppis... 3 Instalace a nastavení dplňku klienta... 3 Instalace... 3

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

integrované povolení

integrované povolení Integrvané pvlení čj. MSK 102663/2010 ze dne 12.10.2010, ve znění pzdějších změn V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení.

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Obsluha PC snadn a rychle - Multimediální učebnice MS Windws XP Pachner Panel nástrjů vprav nahře (shra dlů) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux Acrnis Backup & Recvery 10 Server fr Linux Uživatelská příručka Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Všechna práva vyhrazena. Acrnis a Acrnis Secure Zne jsu registrvané chranné známky splečnsti Acrnis, Inc.

Více

Informační ikony v MarushkaDesignu

Informační ikony v MarushkaDesignu 0 Infrmační ikny v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více

Řízení kvality, kontroling, rizika. Branislav Lacko Martina Polčáková. Kateřina Hrazdilová Bočková - konzultantka 6. 12. 2010

Řízení kvality, kontroling, rizika. Branislav Lacko Martina Polčáková. Kateřina Hrazdilová Bočková - konzultantka 6. 12. 2010 Sylabus mdulu G: Řízení kvality, kntrling, rizika Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Branislav Lack Martina Plčákvá Kateřina Hrazdilvá Bčkvá - knzultantka 6. 12. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky

Více

GeoPlan. Administrátorská příručka. Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056. Verze 1.0

GeoPlan. Administrátorská příručka. Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056. Verze 1.0 GeoPlan Administrátorská příručka Verze Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056 2 Obsah 1 Úvod... 4 1.1 Systémové požadavky... 4 2 Instalace systému... 5 2.1 Instalace

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Manažer DIKAT Web. Manažer DIKAT Web. Manažer DIKAT Web Další. Dikat Web. Kapitola Manažer DIKAT Web obsahuje tyto podkapitoly:

Manažer DIKAT Web. Manažer DIKAT Web. Manažer DIKAT Web Další. Dikat Web. Kapitola Manažer DIKAT Web obsahuje tyto podkapitoly: Manažer DIKAT Web Manažer DIKAT Web Manažer DIKAT Web Kapitola Manažer DIKAT Web obsahuje tyto podkapitoly: 1. Soubor 2. Úpravy 3. Projekt Otevřít projekt Zavřít projekt Založit nový projekt Editovat projekt

Více

Eda. Evidence obchodních aktivit. Proces nákupu

Eda. Evidence obchodních aktivit. Proces nákupu Eda Prces nákupu Tent dkument bsahuje ppis prcesu nákupu včetně ukázky typických krků d bjednávky až p fakturaci. Obsah: Struktura dat... 2 Zalžení bjednávky... 3 Základní údaje... 3 Text bjednávky...

Více

Indukční vařič IK 105.835 105.930 105.930S. Uchovejte tuto příručku na dostupném místi v blízkosti přístroje!

Indukční vařič IK 105.835 105.930 105.930S. Uchovejte tuto příručku na dostupném místi v blízkosti přístroje! Indukční vařič IK 105.835 105.930 105.930S Uchvejte tut příručku na dstupném místi v blízksti přístrje! Obsah 1. Obecné infrmace...3 1.1 Infrmace příručce...3 1.2 Klíč k symblům...3 1.3 Záruka...3 1.4

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

Operační systém Windows 8.1

Operační systém Windows 8.1 Operační systém Windws 8.1 1. Práce v uživatelském prstředí Windws Systém Přihlásit se ke svému uživatelskému účtu. Odhlásit se (Start úvdní brazvka /pravý hrní rh (ikna přihlášenéh uživatele účtu / Odhlásit).

Více

ReDat experience v Release notes

ReDat experience v Release notes ReDat experience v 2.34.2 Release ntes Vydání: 02/2018 v 2.34.2 rev.1 Výrbce: RETIA, a.s. Pražská 341 Zelené Předměstí 530 02 Pardubice s certifikvaným systémem řízení jaksti pdle ISO 9001 a člen AOP V

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

Návod k použití vědeckého kalkulátoru HP10s

Návod k použití vědeckého kalkulátoru HP10s 2. 1. Návd k pužití vědeckéh kalkulátru HP10s Obsah 1. Pužití chrannéh krytu... 1 2. Bezpečnstní upzrnění... 1 3. Další upzrnění... 1 4. Dvuřádkvý displej... 2 5. Příprava kalkulátru... 2 - Módy... 2 -

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

Nastavení funkce pro Elektronickou evidenci tržeb EET v programu Aconto

Nastavení funkce pro Elektronickou evidenci tržeb EET v programu Aconto Nastavení funkce pr Elektrnicku evidenci tržeb EET v prgramu Acnt Pvinnst elektrnicky evidvat tržby (dále EET) lze nastavit pr evidenci Pkladna v mdulu Evidence a pr prgram Kasa. Pkud je pvinnst nastavena,

Více

3D vektory a mračna bodů v Marushka Designu

3D vektory a mračna bodů v Marushka Designu 0 3D vektry a mračna bdů v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 -d 1 Cíl příkladu V tmt příkladu

Více

Upomínky a kontroly E S O 9 i n t e r n a t i o n a l a. s.

Upomínky a kontroly E S O 9 i n t e r n a t i o n a l a. s. Upmínky a kntrly E S O 9 i n t e r n a t i n a l a. s. U M l ý n a 2 2 1 4 1 0 0, P r a h a www.es9.cz Strana 1 (celkem 6) Upmínky... 3 Evidence a tisk upmínek (1.3.3.1)... 3 Kntrla phledávek a psílání

Více

Spisová služba/elisa - Dodatek k manuálu - Verze 1.30

Spisová služba/elisa - Dodatek k manuálu - Verze 1.30 Spisvá služba/elisa - Ddatek k manuálu - Verze 1.30 15.05.2017 Ddatek k manuálu verze 1.30 1. Obsah 2. Filtrvací ple... 3 3. Pdrbný ppis na příjmu zásilky... 4 4. Elektrnická pdatelna... 5 4.1 Autmatické

Více

Instalace a technické informace

Instalace a technické informace Dkumentace k mdulu MdleKREM Samstatný mdul MdleKREM umžňuje zbrazit (vyučujícím i studentů) mdel průchdu studenta vyučvaným kurzem a t jak v grafické pdbě (využívající znalstní mdel GLIKREM - GuideLine

Více

Helios Orange Plugin Zadávání vlastností

Helios Orange Plugin Zadávání vlastností Helis Orange Plugin Zadávání vlastnstí 2015 BürKmplet, s.r.. Obsah Zadávání vlastnstí... 3 Definice... 3 Skupiny... 3 Definice vlastnstí... 4 Knfigurace... 6 Zadávání a zbrazvání vlastnstí... 6 Editační

Více

Zadávací dokumentace PC3-Vyvedení výkonu a úpravy stávající rozvodny. Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612

Zadávací dokumentace PC3-Vyvedení výkonu a úpravy stávající rozvodny. Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612 Zadavatel: Míst stavby: TAMERO Kralupy nad Vltavu Evidenční čísl prjektu: 3.1 EED 03/612 PC3 Vyvedení výknu a úprava stávající rzvdny Část A Smluva DÍLO na realizaci akce Vyvedení výknu a úprava stávající

Více

Co JE, K ČEMU JE A JAK SE PRACUJE S GISEM

Co JE, K ČEMU JE A JAK SE PRACUJE S GISEM C je, k čemu je a jak se pracuje s GISem C JE, K ČEMU JE A JAK SE PRACUJE S GISEM Ve sdělvacích prstředcích se stále více mluví tm, že žijeme v "infrmačním věku JJ. Na infrmace se nahlíží jak na klíč k

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku na služby zadávanou v souladu s postupy pro zadávání zakázek v rámci programu JPD 3

Zadávací dokumentace pro zakázku na služby zadávanou v souladu s postupy pro zadávání zakázek v rámci programu JPD 3 Zadávací dkumentace pr zakázku na služby zadávanu v suladu s pstupy pr zadávání zakázek v rámci prgramu JPD 3 Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců splečnsti EMCO spl. s r.. Název zadavatele: Emc spl.

Více

Vyberte režim. Chcete-li:

Vyberte režim. Chcete-li: OmniTuch 8400 Instant Cmmunicatins Suite Služby jednh čísla, webvý přístup Stručná uživatelská příručka R6.0 C jsu Služby jednh čísla? Služby jednh čísla nabízejí uživatelům směrvání sbních vlání a umžňují

Více

Obecnou rovnici musíme upravit na středovou. 2 2 2 2 2 2 2 2. leží na kružnici musí vyhovovat její rovnici dosadíme ho do ní.

Obecnou rovnici musíme upravit na středovou. 2 2 2 2 2 2 2 2. leží na kružnici musí vyhovovat její rovnici dosadíme ho do ní. 75 Hledání kružnic I Předpklady: 750, kružnice z gemetrie Př : Kružnice je dána becnu rvnicí x y x y plměr Rzhdni, zda na kružnici leží bd A[ ; ] + + + 6 + = 0 Najdi její střed a Obecnu rvnici musíme upravit

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva Přídavky na děti v mezinárdních případech (Evrpská unie, Evrpský hspdářský prstr a Švýcarsk) Pužití nadstátníh práva Tent prspekt Vám má pskytnut přehled zvláštnstech v mezinárdních případech. Všebecné

Více

Změny ve verzi 6.0.4.33000 o proti verzi 5.5.3.30333

Změny ve verzi 6.0.4.33000 o proti verzi 5.5.3.30333 Změny ve verzi 6.0.4.33000 o proti verzi 5.5.3.30333 Důležitá vylepšení: 1. Byl přepracován a výrazně vylepšen dialog Editování SPI. Hlavní změny jsou: Byl vylepšen vzhled dialogu. V dialogu byly umožněny

Více

Mimořádná účetní uzávěrka

Mimořádná účetní uzávěrka Mimřádná účetní uzávěrka E S O 9 i n t e r n a t i n a l a. s. U M l ý n a 2 2 1 4 1 0 0, P r a h a www.es9.cz Strana 1 (celkem 6) Ppis... 3 Průběh mimřádné účetní uzávěrky... 3 Mimřádná účetní uzávěrka

Více

MISTROVSTVÍ EVROPY TEAMGYM SENIOŘI A JUNIOŘI PRAVIDLA ZÁŘÍ 2013 ČESKÝ PŘEKLAD. revize k 1.12.2015. Pravidla TeamGym září 2013 Strana 1 z 14

MISTROVSTVÍ EVROPY TEAMGYM SENIOŘI A JUNIOŘI PRAVIDLA ZÁŘÍ 2013 ČESKÝ PŘEKLAD. revize k 1.12.2015. Pravidla TeamGym září 2013 Strana 1 z 14 MISTROVSTVÍ EVROPY TEAMGYM SENIOŘI A JUNIOŘI PRAVIDLA ZÁŘÍ 2013 ČESKÝ PŘEKLAD revize k 1.12.2015 Pravidla TeamGym září 2013 Strana 1 z 14 Úvd Tat pravidla se vztahují na závdy senirů i junirů. Tat verze

Více

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1 1. Vymezení prgramu Akce přírda Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1.1 O c prgram usiluje Hnutí Brntsaurus (dále

Více

Publikace. 1. Spuštění modulu Publikace. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Publikace

Publikace. 1. Spuštění modulu Publikace. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Publikace Publikace Mdul služí k přehledu a zadávání údajů publikační činnsti d centrální databáze VUT. Data jsu přizvána za účelem předávání údajů výsledcích výzkumu a vývje d Rejstříku infrmací výsledcích (RIV),

Více

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností Uživatelská příručka pr správu uživatelských přístupů d registru řidičů pr becní úřady bcí s rzšířenu půsbnstí 1 Licenční ujednání Veškerá práva vyhrazena Ministerstv dpravy nábřeží L. Svbdy 1222/12 110

Více