Dokumentace - Deliverable 3 elektronický prototyp

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dokumentace - Deliverable 3 elektronický prototyp"

Transkript

1 SEN - Mbilní prstředí pr seniry ČVUT PRAHA Fakulta elektrtechnická Dkumentace - Deliverable 3 elektrnický prttyp Mbilní prstředí pr seniry A7B39PDA - Principy tvrby mbilních aplikací Tým: SEN Tmáš Slavíček, Lubš Vnásek, Pavel Hübner, cvičící: Jan Balata 1

2 SEN - Mbilní prstředí pr seniry Zadání práce V našem prjektu navrhujeme nvé rzhraní pr dtykvé telefny. T bude uzpůsbené pr seniry, starší lidi se zhršenu mtriku prstů neb s hrším zrakem. Tit lidé většinu chtějí pužívat některé pkrčilé funkce telefnu, jak například ftaparát, ale čast jim vadí malé písm, mají prblém se strefvat na iknky, neb se zrientvat ve slžitějším prstředí. Pdle našich mckupů jsme navrhli dva elektrnické prttypy, které jsu spustitelné na platfrmě Andrid (instalační subr typu.apk, pdpra systému d verze 2.3, v případě prttypu A1, d verze 4.0 v případě prttypu A2). Obsah brazvek (seznamy SMS, hvrů apd.) je načítán přím z telefnu. Při návrhu prttypů jsme zachvali bvyklé způsby vládání na dané platfrmě (tapnutí, gesta, pužití hrníh panelu). Systémvé kmpnenty jsme si ale přizpůsbili, aby lépe seděly d našeh knceptu (například jsme systémvé panely zvětšili, udělali větší písm apd.). Oba prttypy jsme ptm dali testvat něklika lidem (přím na telefnu). Zjištěné prblémy a jejich návrhy řešení ppisujeme ve druhé části tht dkumentu. Uživatelský průzkum Prvedli jsme krátký kvalitativní průzkum mezi staršími lidmi (6 lidí, nejmladší 54 let, nejstarší 91 let, průměrný věk 71.3 let). Zajímal nás, jak pužívají své mbilní telefny, c jim na nich vadí, případně chybí. Vyšl nám, že nejčastěji pžadvané funkce telefnu jsu: zavlání čísla vytčenéh na klávesnici, zavlání vybranéh blíbenéh kntaktu (bvykle udržují kntakt tak s 5 až 10 lidmi), případně mžnst zavlání SOS pmci. Zprávy čte neb píše méně jak plvina lidí, přest je t pr ně ale pměrně vyžadvaná věc. Další důležitá je pr ně mžnst přizvání ftgrafií a jejich prhlížení přím na telefnu. Ostatní funkce chtěli jen jedntky lidí, zmiňvaný byl budík, textvé pznámky (nákupní seznam), diktafn, svítilna, případně kalkulačka. Funkce typu phlížení webu, psílání ů, neb přístup na Facebk, nebyly pr danu skupinu lidí důležité. Prttyp A1 Prttyp A1 vychází z mckupu A1 (který jsme navrhli v minulém dkumentu). Snaží se být c nejvíce pdbný klasickému tlačítkvému mbilu. Je uzpůsbený pr člvěka, c d telefnu pžaduje jen nejzákladnější funkce. Zajímá h vlání, většinu jen něklika mál kntaktům. Ostatní funkce mu stačí, když budu skryté někde v menu (viz schéma na další stránce). Hlavní brazvka bsahuje velký čas a datum, dle se nachází velká číselná klávesnice. Z tét brazvky lze přím vytčit hvr, přejít tlačítkem na brazvku blíbených kntaktů, neb vstupit d menu. V menu lze přehledně zbrazit přijaté zprávy, seznam psledních hvrů, neb výpis kntaktů. Dále je zde dsažitelná brazvka s výpisem vybraných systémvých aplikací. Na každé brazvce jsu zbrazena 3 systémvá tlačítka (vstup na brazvku blíbených kntaktů, tlačítk pr návrat zpět a pr návrat na hlavní brazvku). Oblast uprstřed brazvky je psuvatelná, je vykreslen grafický psuvník. Plžky menu mají velké textvé ppisky. Ddatečné (méně důležité) perace každé brazvky se nachází v hrním panelu, jak tlačítka s jednduchým piktgramem. Pr zadávání čísel a textu se pužívá klasická 3x4 multitap klávesnice. 2

3 SEN - Mbilní prstředí pr seniry * * * * * * 3

4 SEN - Mbilní prstředí pr seniry z brazvky seznamu kntaktů na brazvku detail kntaktu Testvané úkly Pr nefrmální testvání prttypu jsme zvlili tyt případy pužití: 1. Zavlat na zadané čísl (vytčit hvr) 2. Přidat nvý kntakt d telefnníh seznamu 3. Zavlat číslu z telefnníh seznamu 4. Zavlat blíbenému kntaktu 5. Přidat kntakt mezi blíbené / debrat h z blíbených 6. Přečíst přijaté zprávy 7. Spustit ftaparát 8. Najít, kd mi včera večer vlal Participanti a test setup Pstupně jsme navštívili něklik participantů, kterým jsme zadali některé z těcht úklů (případně všechny). Jeden člvěk byl z věkvé skupiny let, dva lidé let a dva lidé let. Prttyp jsme předváděli na telefnech Samsung Galaxy S3 a Galaxy S3 mini. Test prbíhal u participantů dma, pté, c jsme si s nimi chvíli ppvídali základních funkcích tht telefnu, na jaku cílvu skupinu míří a v čem je tent nápad invativní. Prttypy jsme si také testvali a hdntili vzájemně v rámci týmu. 4

5 SEN - Mbilní prstředí pr seniry Testvání prttypu A1 Základní perace, jak vytčení čísla na klávesnici, přečtení pslední zprávy neb spuštění ftaparátu, prběhly bez prblémů. Uživatelé ceňují velké písm, že si k telefnu nemusí brát brýle. Rzhraní pvažují za přehledné, plžky v hlavním menu jsu snadn k nalezení. Animace byly svižné, rzhraní ani jednu nespadl. Zmiňují, jak jim t pěkně připmíná klasický telefn. Dále uvádíme puze zjištěné prblémy: Tlačítk SOS Pužité tlačítk SOS na hlavní brazvce mate uživatele. Prakticky všichni se ptají, c se stane, pkud na něj kliknu. Vadí jim, že má stejnu barvu, jak tlačítk dmečku (návrat na hlavní brazvku), navíc, že zde jedn tlačítk sdílí více funkcí. Pkud mažu napsané čísl (které chtěli vytčit), tak mhu mylem zavlat SOS pmc (pkud stisknu mazání vícekrát). Řešením bude tlačítk SOS přesunut někam jinam, ideálně na úplně extra klávesu, nastavit mu také jinu barvu. Přidání kntaktu d blíbených Další prblém, se kterým bjvali prakticky všichni participanti, byl přidání kntaktu d blíbených. Ikna siluety sb, nahře nalev na brazvce detailu kntaktu (se zbrazeným malým plus / mínus), nijak nevypadá, že by suvisela s brazvku blíbených kntaktů. Uživatelé na ni většinu kliknuli ze zvědavsti, aniž by věděli, c se stane. Obdbně není úplně jasné, c udělá iknka tužtičky přím na brazvce blíbených kntaktů. Nyní tevírá seznam kntaktů, musí se ptm rzkliknut jejich detail; a na tevřené brazvce zvlit jejich přidání d blíbených iknu nalev nahře. Tent vybírací seznam kntaktů je ale matucí. Neměly by u jmen být uvedeny iknky telefnníh sluchátka, ale mžná spíš nějaká zaškrtávátka. Také vadil, že p přidání blíbenéh kntaktu (symblem plus) se mbil přesměruje na brazvku blíbených, klepnutí na mínus ale už nikam nepřejde (jen se změní piktgram a uživatel zůstane na půvdní brazvce). Minimálně by t chtěl vypisvat alespň nějaku textvu identifikaci, c se děje. Řešením by byl nejspíš úplně zrušit iknku siluety sb na detailu kntaktu, tut funkci zde například vyjádřit velku textvu plžku. Případně knfiguraci blíbených úplně přesunut jinam, nebude t stejně většinu tak častá perace. Výběr blíbených by se pak mhl udělat pmcí zaškrtávátek, stejně, jak t teď například funguje na brazvce knfigurace aplikací. Také byl matucí ppisek přidejte si kntakty, pkud člvěk na začátku neměl ještě žádné blíbené nastavené. Uživatelé na tent ppisek chtěli kliknut, ale nic se neděl. Odebrání blíbenéh kntaktu V sučasném řešení byl nedknalé i debírání kntaktu. Jeden uživatel se úplně ztratil mezi brazvkami, pletl se mu telefnní seznam, seznam blíbených a vybírací dialg kntaktů. Kntakt ptm chtěl z blíbených dstranit kliknutím na iknku ppelnice (ta ale smaže kntakt úplně). Vlání blíbenéh kntaktu Někteří uživatelé čekávali, že z brazvky blíbených, p kliknutí na kntakt, h rvnu zavlají. Některým napak přišl aktuální řešení lepší (ba přím až čekávatelné), tj. že se tevře karta kntaktu, 5

6 SEN - Mbilní prstředí pr seniry teprve z té mhu danému kntaktu zavlat. Thle řešení je sice na více kliknutí dá se říct, že becně ale byl ale pchpitelné pr všechny. Umžňuje navíc blíbenému kntaktu deslat i SMS zprávu. Další pznatky Jednmu uživateli vadil, že za psuvník na straně nejde táhnut, dává jen infrmaci pzici. U hrních tlačítek by byl dbré zavést textvu legendu. Občas není jasné, k čemu které tlačítk je (speciálně u tlačítka tužky = edit). Napak ale ceňují srzumitelnst piktgramů + (pr přidání kntaktu) a lupy (pr hledání). Neaktivní tlačítka by se mžná měla ztmavvat (tj. zelená iknka blíbených kntaktů v brazvce blíbených kntaktů, příp. červené tlačítk na dmvské brazvce, pkud zrušíme tlačítk SOS). Tlačítk Menu nemá úplně rzpznatelnu iknu. Uživatelé se d menu napprvé dst čast dstali vyřazvací metdu, nebyl jim jasné, c tlačítk udělá. Pak už h ale pužívali intuitivně. U každé plžky ve výpisu kntaktů je zbrazena iknka telefnníh sluchátka, p jejím kliknutí se rvnu vytčí hvr. Prakticky nikd ale tuhle funkci nebjevil (raději si rzkliknuli detail kntaktu, teprve pak h zavlali kliknutím na zelené tlačítk, případně na nápis vlat ). Implementační chyby Dluhá jména by měla být značena např. 3 tečkami, že nejsu zbrazena celá. Nefunguje hardwarvé tlačítk zpět (t byl v tét verzi blkván cíleně, aby uživatelé pužívali jen t virtuální, někh t ale mátl). Tlačítk zpět se jednu zacyklil mezi dvěma stavy brazvek. První načtení některých brazvek (SMS, kntakty) trvá déle, byl by je asi dbré načítat předem. Telefnní seznam nezbrazuje některé znaky (přehlasvané, u). V seznamu se zbrazují i lidé, c nemají ulžené telefnní čísl, jen například (jedná se nejspíš důsledek prpjení Ggle služeb) U některých lidí se nezbrazuje ftka (jedná se mžná kntakty synchrnizvané z Facebku?) Čísla pr zjišťvání kreditu apd. (např. *104*#) nejdu zatím vlat, nastane chyba. P uknčení hvru se také nepřepne rzhraní na půvdní brazvku (ale zůstane tam napsán, že se stále vytáčí hvr). Hrní tlačítka by měla mít také chranu něklik px prti ukliknutí, aby nedcházel k nechtěnému zmáčknutí (bdbně jak t má teď keypad). 6

7 SEN - Mbilní prstředí pr seniry Prttyp A2 Prttyp A2 vychází z mckupu A2 (také navrženém v minulém dkumentu). Tent prttyp je uzpůsbený pr mírně pkrčilejšíh člvěka. Na hlavní brazvce se nachází velký rzcestník ikn, ty dkazují přím na jedntlivé funkce telefnu. Hlavní brazvka tedy supluje standardní brazvku menu (viz mapa brazvek na další straně). Jedntlivá tlačítka míří na určité rzcestníky, které sdružují vždy vybrané funkce. P kliknutí na kntakty se dstaneme k blíbeným kntaktům, dalším tlačítkem si zbrazíme všechny kntakty. Tlačítk vytáčení zbrazí vytáčecí klávesnici, případně se přes něj jde dstat k předchzím hvrům. Tlačítk zprávy přesměruje na všechny přijaté i deslané zprávy (řazené pdle vláken kntaktů), případně se dsud dá napsat nvá zpráva. Obdbně fungují i aplikace, případně nastavení. Dlu se dají připnut ještě tři ftky blíbených kntaktů, p jejich vybrání se rvnu vytčí jejich čísl. Nefrmální testvání prttypu A2 Některým uživatelům trchu vadil trchu pnuré a prttypvé ladění aplikace, díky čemuž si nebyli úplně jistí vládáním. Uvítali by grafické iknky u tlačítek na hlavní brazvce a becně mžná víc brázků. V jedné z testvacích verzí je také pletl, když se na brazvce nacházela dvě pdbná tlačítka SMS a SOS. Příjemná byla pr ně pměrně velká rientace na ftky kntaktů; kdy mhli lidé vidět ftgrafie lidí přím ve výpisu zpráv i v seznamu kntaktů, u každé plžky. Přidávání kntaktů mezi blíbené jim přišl pměrně intuitivní (jde se d kntaktů, rzklikne detail, ulží d blíbených kliknutím na velku plžku ulžit jak blíbené ). Ptm je ptřeba kliknut na slt, kde se má kntakt umístit. Trchu byl matucí pjmenvání sltů Kntakty a Dmv (čekávali by spíše něc jak Hlavní brazvka). Také jeden participant čekával, že bude mci p kliknutí na prázdný slt rvnu blíbený kntakt nastavit (nyní t neudělá nic). Odebrat kntakt z blíbených se lidem nepdařil (prttyp t zatím neumžňuje, částečně také prt, aby t uživatele nemátl). Umístění výpisu hvrů pd tlačítk vytáčení přijde alespň jednmu uživateli nelgické, nehledal by t tam. Měl by tmu být prý vyhrazen extra tlačítk. Případně by se ta plžka měla nějakým způsbem přejmenvat, přidat d tét brazvky i vytáčení ulženéh čísla apd. 7

8 SEN - Mbilní prstředí pr seniry Prttyp A2 mapa brazvek 8

9 SEN - Mbilní prstředí pr seniry Prttyp A2 frmální testvání (přílha), Lubš Vnásek Participanti Jaku skupinu participantů jsem plánval získat Prefervaná skupina participantů byla seniři. Pr méně prblematické testvání jsem pžadval, aby měli zkušenst aspň s klasickým tlačítkvým telefnem. Způsb výběru participantů P nepříjemné zkušensti s minulým výběrem participantů jsem se rzhdl slvit stejné participanty jak při minulém testvání. Ppis výsledné skupiny participantů Výsledná skupina participantů se skládá puze ze dvu senirů, kteří byli chtní testvání pdstupit. Nastavení testu Test prbíhal v dmvech jedntlivých senirů. Senir dstal d ruky mbilní telefn s naším launcherem. Během mdervání testu jsem se snažil participanta nerušit a pradit mu puze v případě, že si radu řekne. Testvání nebyl zaznamenáván, prtže by přítmnst nahrávacíh zařízení senira zbytečně stresvala a mhla by vlivnit výsledek testu. Pr jedntlivé úkly jsem se snažil vyvarvat situacím, že by senir vlal někmu, kh nezná. Ppis úklů pr participanty Úkly pr participanty byly zvleny tak, aby vycházeli z reálných situací, aby byl jasné, c se p nich chce. Úkly byly vybrány tak, aby pkryly c nejvíce brazvek launcheru. Zavlat neulženému číslu Zavlejte na inflinku P té, c vám hlasvý autmat dpví, hvr uknčete. Zavlat ulženému číslu Najděte v kntaktech telefn Lubše Vnáska a zavlejte mu. Zavlat blíbenému kntaktu Zavlejte kntaktu (Zde byl zvlen kntakt, který senir znal a byl přidán mezi blíbené). Přečtení zprávy Přečtěte pslední zprávu. 9

10 SEN - Mbilní prstředí pr seniry Analýza plnění úklů Participant 1 Tent participant pracval sice pmalu, ale skr vždy se dstal k výsledku. Jediný prblém, c měl, byl skrlvání. Participant 2 Participant pracval velice rychle, nedcházel ke zdluhavému zamyšlení, pracval s prstředím velice intuitivně. Supis prblémů a návrh řešení Skrlvání Velký prblém u senirů může být skrlvání, je t něc, c neznají a sami na t nepřijdu. Byl by vhdné ukázat na displeji jak skrlvat. Ikny V launcheru chybí ikny. Pkud bychm dplnili ikny, mhl by se uživatel v prstředí rychleji zrientvat. 10

11 SEN - Mbilní prstředí pr seniry Lgy Pužil jsem zkratky P. (participant) a M. (mderátr). Participant 1 Událst Pznámka Task Čas Zahájení 1 Marker P. si čte zadání úklu 1 0:00 Marker P. se dívá na úvdní brazvku 1 0:10 Marker P. klepnul na tlačítk vytáčení 1 0:20 Marker P. zadává tel. čísl 1 0:30 Marker P. zahájil hvr 1 0:50 Marker P. uknčil hvr 1 1:00 Uknčení 1 1:10 Zahájení 2 1:20 Marker P. si čte zadání úklu 2 1:30 Marker P. tevírá kntakty 2 1:40 Marker P. neví, c dál 2 2:00 Marker M. napvídá, c má dále dělat 2 2:10 Marker P. klepnul na tlačítk všechny kntakty 2 2:50 Marker P. dělá prblém skrlvání 2 3:10 Marker M. prvedl tevření kntaktu míst participanta 2 3:30 Marker P.zahájil hvr 2 4:00 Marker P. uknčil hvr 2 4:20 Uknčení 2 4:20 Zahájení 3 4:30 Marker P. si čte zadání úklu 3 4:50 Marker P. tevírá kntakty 3 5:10 Marker P.zahájil hvr 3 5:20 Marker P. uknčil hvr 3 7:20 Uknčení 3 7:20 Zahájení 4 7:30 Marker P. si čte zadání úklu 4 7:50 Marker P. tevírá zprávy 4 8:20 Marker P. neví, která zpráva je pslední 4 8:30 Marker M. vysvětluje že ta úplně nahře 4 8:50 Marker P. tevřel a přečetl si zprávu 4 9:10 Uknčení 4 9:10 11

12 SEN - Mbilní prstředí pr seniry Participant 2 Událst Pznámka Task Čas Zahájení 1 Marker P. si čte zadání úklu 1 0:00 Marker P. klepnul na tlačítk vytáčení 1 0:10 Marker P. zadává tel. čísl 1 0:20 Marker P. zahájil hvr 1 0:30 Marker P. uknčil hvr 1 0:40 Uknčení 1 0:40 Zahájení 2 0:50 Marker P. si čte zadání úklu 2 0:50 Marker P. tevírá kntakty 2 1:00 Marker P. klepnul na tlačítk všechny kntakty 2 1:20 Marker P. skrluje seznamem 2 1:30 Marker P.tevírá seznam 2 1:40 Marker P.zahájil hvr 2 1:50 Marker P. uknčil hvr 2 2:00 Uknčení 2 2:00 Zahájení 3 2:00 Marker P. si čte zadání úklu 3 2:10 Marker P. tevírá kntakty 3 2:10 Marker P.zahájil hvr 3 2:20 Marker P. uknčil hvr 3 2:30 Uknčení 3 2:30 Zahájení 4 2:40 Marker P. si čte zadání úklu 4 2:40 Marker P. tevírá zprávy 4 2:40 Marker P. tevřel a přečetl si zprávu 4 2:50 Uknčení 4 3:00 12

13 SEN - Mbilní prstředí pr seniry Vyplnění dtazníků Otázka Participant 1 Participant 2 Váš věk 41 až 65 let 41 až 65 let Jaký vlastníte mbilní telefn klasický - tlačítkvý klasický - tlačítkvý Jak čast pužíváte mbilní telefn puze když je ptřeba denně Jaký telefn vlastníte nevím Nkia Které funkce na telefnu využíváte Vlání Vlání, Psaní SMS, Ftaparát Jak čast nabíjíte telefn jednu či víckrát týdně jednu či víckrát týdně Jak byste hdntil(a) pužitelnst telefnu nrmální vynikající Byl vládání telefnu intuitivní spíše an an C Vám nejvíce znepříjemnil vládání telefnu psuvání v kntaktech nevím Vaše připmínka k testvání - - Závěr Rzhranní se zdá být pr participanty přijatelné (cž může být způsben příliš snadnými úkly). Z testu mám velice malý pčet pznatků, vyzdvihl bych asi jen skrlvání. T je ptřeba uživatele nějakým způsbem naučit. 13

14 SEN - Mbilní prstředí pr seniry Screener Váš věk méně než 20 let 20 až 26 let 27 až 40 let 41 až 65 let více Jaký vlastníte mbilní telefn žádný klasický - tlačítkvý dtykvý Jak čast pužíváte mbilní telefn denně aspň jednu týdně puze když je ptřeba nepužívám 14

15 SEN - Mbilní prstředí pr seniry Pre-test dtazník Jaký telefn vlastníte Nkia Aligátr iphne nevím jiný(dplňte) Které funkce na telefnu využíváte Vlání Psaní SMS Ftaparát Internet Jak čast nabíjíte telefn denně jednu či víckrát týdně jednu či víckrát za měsíc 15

16 SEN - Mbilní prstředí pr seniry Pst-test dtazník Jak byste hdntil(a) pužitelnst telefnu vynikající nrmální špatný nepužitelný Byl vládání telefnu intuitivní an spíše an spíše ne ne nevím, nedkážu hdntit 16

17 SEN - Mbilní prstředí pr seniry C Vám nejvíce znepříjemnil vládání telefnu Vaše připmínka k testvání(můžete nechat prázdné) 17

DeepBurner Free 1.9. Testování uživatelského rozhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011. Testování uživatelských rozhraní 2011 ČVUT FEL

DeepBurner Free 1.9. Testování uživatelského rozhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011. Testování uživatelských rozhraní 2011 ČVUT FEL Testvání uživatelských rzhraní 2011 DeepBurner Free 1.9 Testvání uživatelskéh rzhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011 Daniel Mikeš Tmáš Pastýřík Ondřej Pánek Jiří Šebek Testvání uživatelských rzhraní

Více

Témata v MarushkaDesignu

Témata v MarushkaDesignu 0 Témata v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...5-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme práci

Více

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah 1. ÚVOD DO HRY 3 1.1. Histrie hry 3 1.2. Pravidla hry 3 1.3. Pčítačvá verze hry 3 2. INSTALACE HRY 4 2.1. Instalace z disku CD-ROM 4 2.2. Instalace hry stažené z internetu

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí vvěěssttn nííkku u S Sm maazzáán níí vvěěssttn nííkku u P Přřiid dáán níí p přřííll h h kkee zzvveeřřeejjn něěn néém mu u vvěěssttn nííkku u Vytvřen dne: 16.3.2012

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy N Náávvrrh hn naa zzvveeřřeejjn něěn níí žžiivv ttn níí ssiittu uaaccee N Náávvrrh hn naa ssm maazzáán níí zzvveeřřeejjn něěn néé žžiivv ttn níí ssiittu uaaccee N Náávvrrh hn naa eed

Více

Uživatelský manuál. RBroker. Asset Management Suite. RBroker. Uživatelský manuál. Datum: 21. ledna 2014. Strana 1 / 24

Uživatelský manuál. RBroker. Asset Management Suite. RBroker. Uživatelský manuál. Datum: 21. ledna 2014. Strana 1 / 24 Uživatelský manuál RBrker Asset Management Suite RBrker Uživatelský manuál Datum: 21. ledna 2014 Strana 1 / 24 Uživatelský manuál RBrker Obsah ÚVOD... 3 1 TECHNICKÉ POŽADAVKY... 3 2 PŘIHLÁŠENÍ... 3 3 ÚVOD

Více

Obsah cvic ení procvic ovane dovednosti

Obsah cvic ení procvic ovane dovednosti Výpčetní technika a algritmizace I Obsah cvic ení prcvic vane dvednsti Studijní cíle cvičení Ve cvičeních předmětu VA1: student si svjí základní práci s peračním systémem Windws, cž zahrnuje zejména: základní

Více

5. Zobrazení stručné informace o právě běžícím programu. 6. Zobrazení podrobné informace o právě běžícím programu

5. Zobrazení stručné informace o právě běžícím programu. 6. Zobrazení podrobné informace o právě běžícím programu 1. Přepínání kanálů Psun na susední kanál Přímá vlba pmcí čísla kanálu Vlba výběrem z přehledu všech kanálu Kanál chráněný rdičvským zámkem 2. Vypnutí a zapnutí STB 3. NULTÝ kanál 4. Dialg "nejste právněn"

Více

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business.

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business. Zakázka na vytvření výukvé aplikace Start-up businees a Interaktivní webvé rzhraní Přílha č. 2 Technická specifikace Pžadavky: Specifikace pr SW aplikaci Start-up business. Obecné pžadavky Cílem je vytvřit

Více

2.1. Operační systém. 2.1.1. První kroky. 2.1.1.1. Zapnutí počítače a přihlášení do systému. 2.1.1.2. Restartování počítače

2.1. Operační systém. 2.1.1. První kroky. 2.1.1.1. Zapnutí počítače a přihlášení do systému. 2.1.1.2. Restartování počítače Pužívání pčítače a správa subrů (Windws 7) 2.1. Operační systém Operační systém Micrsft Windws 7 je mderní perační systém, který se vládá pmcí tlačítek, panelů, ken a dalších prvků. Název peračníh systému

Více

SMART Notebook Math Tools 11

SMART Notebook Math Tools 11 SMART Ntebk Math Tls 11 Operační systémy Windws Uživatelská příručka Upzrnění chranných známkách SMART Bard, SMART Ntebk, smarttech, l SMART a všechna značení SMART jsu chranné známky neb reistrvané chranné

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

HTML šablona v MarushkaDesignu

HTML šablona v MarushkaDesignu 0 HTML šablna v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGN...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

Návod k použití vědeckého kalkulátoru HP10s

Návod k použití vědeckého kalkulátoru HP10s 2. 1. Návd k pužití vědeckéh kalkulátru HP10s Obsah 1. Pužití chrannéh krytu... 1 2. Bezpečnstní upzrnění... 1 3. Další upzrnění... 1 4. Dvuřádkvý displej... 2 5. Příprava kalkulátru... 2 - Módy... 2 -

Více

AKS. Asociace komunitních služeb sekce bydlení Setkání v Praze v Eset Helpu v kavárně Dendrit dne 5.3.2015

AKS. Asociace komunitních služeb sekce bydlení Setkání v Praze v Eset Helpu v kavárně Dendrit dne 5.3.2015 AKS Asciace kmunitních služeb sekce bydlení Setkání v Praze v Eset Helpu v kavárně Dendrit dne 5.3.2015 Účastníci setkání: Bna - Jiřka Chalupská Fkus Vysčina Pelhřimv Jana Baginvá Fkus Vysčina Havl. Brd

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

Mobilní zpravodajská aplikace idnes. A7B39PDA - Principy tvorby mobilních aplikací

Mobilní zpravodajská aplikace idnes. A7B39PDA - Principy tvorby mobilních aplikací Mbilní zpravdajská aplikace idnes A7B39PDA - Principy tvrby mbilních aplikací Autr: Marek Krátký kratkma2@fel.cvut.cz Ppis D1 Zpravdajská aplikace idnes je určena pr chytré telefny neb pr tablety. Aplikace

Více

Programová příručka. GoPal Navigator verze 5.5

Programová příručka. GoPal Navigator verze 5.5 Prgramvá příručka GPal Navigatr verze 5.5 GPal Navigatr verze 5.5 Obsah KAPITOLA 1: ÚVOD... 1 Uvítání...1 Obsah CD/DVD...1 Systémvé pžadavky...3 Knvence v tét příručce...3 Rady a varvná upzrnění...4 Důležité

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

Přeložit spolupráce s externím serverem Jazyk možnost nastavení jazykové kontroly a výběr jazyka

Přeložit spolupráce s externím serverem Jazyk možnost nastavení jazykové kontroly a výběr jazyka Kntrla pravpisu Pravpis a gramatika Zdrje infrmací Tezaurus Pčet slv Jazyk Přelžit splupráce s externím serverem Jazyk mžnst nastavení jazykvé kntrly a výběr jazyka Kmentář Mžnst, jak se vyjádřit k publikvanému

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

INFORMACE O NOVÉ VERZI POSKI REAL

INFORMACE O NOVÉ VERZI POSKI REAL INFORMACE O NOVÉ VERZI POSKI REAL Verze 3.3, vydaná 1. 3. 2016 Vážení zástupci realitních kanceláří, Rádi bychm vám představili nvu verzi našeh blíbenéh realitníh sftwaru, která jak vždy, přináší spustu

Více

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám SUSEN generální ddávka staveb v areálu Řež Ddatečná infrmace č. 1 k zadávacím pdmínkám Č.j.:SUSEN/216937/DI/001 Zadavatel bdržel dne 18. 7. 2012 následující pžadavek na ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám:

Více

Programová příručka. GoPal Navigator verze 5

Programová příručka. GoPal Navigator verze 5 Prgramvá příručka GPal Navigatr verze 5 GPal Navigatr verze 5 Obsah KAPITOLA 1: ÚVOD... 1 Uvítání... 1 Obsah CD/DVD... 1 Systémvé pžadavky... 3 Knvence v tét příručce... 3 Rady a varvná upzrnění... 4 Důležité

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Tile systém v Marushka Designu

Tile systém v Marushka Designu 0 Tile systém v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárdní nrmy Extrakt nenahrazuje samtnu technicku nrmu, je puze infrmativním materiálem nrmě. Elektrnický výběr pplatků (EFC) Zabezpečené mnitrvání pr autnmní systémy výběru mýtnéh Zkušení

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1 1. Vymezení prgramu Akce přírda Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1.1 O c prgram usiluje Hnutí Brntsaurus (dále

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

Kotlík na polévku Party

Kotlík na polévku Party Ktlík na plévku Party 100.054 V3/0107-1 - CZ 1. Obecné infrmace 102 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 102 1.2 Vysvětlivky symblů 102 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 102-103 1.4 Ochrana autrských práv

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Vizualizace TIN (trojúhelníková nepravidelná síť) v Marushka Designu

Vizualizace TIN (trojúhelníková nepravidelná síť) v Marushka Designu ; Vizualizace TIN (trjúhelníkvá nepravidelná síť) v Marushka Designu 0 TIN v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGN...5-1

Více

Obecnou rovnici musíme upravit na středovou. 2 2 2 2 2 2 2 2. leží na kružnici musí vyhovovat její rovnici dosadíme ho do ní.

Obecnou rovnici musíme upravit na středovou. 2 2 2 2 2 2 2 2. leží na kružnici musí vyhovovat její rovnici dosadíme ho do ní. 75 Hledání kružnic I Předpklady: 750, kružnice z gemetrie Př : Kružnice je dána becnu rvnicí x y x y plměr Rzhdni, zda na kružnici leží bd A[ ; ] + + + 6 + = 0 Najdi její střed a Obecnu rvnici musíme upravit

Více

Elektrická deska udržující teplo

Elektrická deska udržující teplo Elektrická deska udržující tepl 114.360 114.361 114.362 V1/1209 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana

Více

ÚVOD OVLÁDÁNÍ APLIKACE PROFIL SLUŽBY TIPY A DOPORUČENÍ

ÚVOD OVLÁDÁNÍ APLIKACE PROFIL SLUŽBY TIPY A DOPORUČENÍ 1 ÚVOD OVLÁDÁNÍ APLIKACE PROFIL SLUŽBY TIPY A DOPORUČENÍ 2 JabltrnSOS TIP 3 UPOZORNĚNÍ: Pkud jste v aplikaci pprvé, neb nemáte účet, je ptřeba se registrvat. Registrvat nvéh uživatele Zaregistrvat 4 TIP:

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

SMART Notebook 10.8. Mac OS X software pro operační systémy. Uživatelská příručka

SMART Notebook 10.8. Mac OS X software pro operační systémy. Uživatelská příručka SMART Ntebk 10.8 Mac OS X sftware pr perační systémy Uživatelská příručka Oznámení chranných známkách SMART Ntebk, SMART Respnse, SMART Bard, SMART Dcument Camera, SMART Exchane, SMART Classrm Suite, DViT,

Více

Informační ikony v MarushkaDesignu

Informační ikony v MarushkaDesignu 0 Infrmační ikny v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

Jak používat formulář rezervace sálu na stránkách ZUŠ Rýmařov

Jak používat formulář rezervace sálu na stránkách ZUŠ Rýmařov Jak pužívat frmulář rezervace sálu na stránkách ZUŠ Rýmařv - Musíte mít jakékli zařízení, které se umí připjit k internetu pčítač, mbil, tablet - Otevřete si jakýkli prhlížeč internetu. - D adresníh řádku

Více

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách.

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách. SITUACE NA MÍSTNÍM TRHU Na českém trhu panuje nedůvěra v realitní kanceláře a makléře. Spusta makléřů na trhu se chvá nepctivě. Většina realitních makléřů jsu špatní makléři. Dále dchází k bezdůvdnému

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX004YPRY* UOHSX004YPRY ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S338/2012/VZ-13234/2013/512/JHl Brn 15. července 2013 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 dst. 1 zákna

Více

Studentská Agora. - Proběhne 6 krajských kol debatní soutěže pod dozorem poroty.

Studentská Agora. - Proběhne 6 krajských kol debatní soutěže pod dozorem poroty. Studentská Agra Studentská Agra je škla kultivvané diskuze pr středšklské studenty. Jeh sučástí jsu šklení debatních dvednstí a studentská debatní sutěž. Prjekt se snaží zlepšit debatní prstředí v ČR a

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Stránka 1/6 BEZPEČNOSTNÍ LIST pdle nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 24.9. 2009 Revize: I. vydání Vydal: BOHEMIACOLOR s.r.. Pčet stran: 6 Část 1 Identifikace přípravku,

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

GeoDTM. Uživatelská příručka. Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056. Verze 1.0

GeoDTM. Uživatelská příručka. Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056. Verze 1.0 GeDTM Uživatelská příručka Verze Výstup byl vytvřen s finanční pdpru TA ČR v rámci prjektu TA02011056 2 Obsah 1 Úvd... 7 1.1 Systémvé pžadavky... 7 1.2 Hardwarvý klíč... 7 1.3 Struktura a způsb ulžení

Více

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk Scieknmická studie mikrreginu Frýdlantsk B.5. Analýza knkurenčníh ptenciálu skiareálu Smrk Únr 2008 Studie vznikla v rámci prjektu Alternativy pr Frýdlantsk, který krdinuje Jizerskještědský hrský splek.

Více

Eda. Evidence obchodních aktivit. Proces nákupu

Eda. Evidence obchodních aktivit. Proces nákupu Eda Prces nákupu Tent dkument bsahuje ppis prcesu nákupu včetně ukázky typických krků d bjednávky až p fakturaci. Obsah: Struktura dat... 2 Zalžení bjednávky... 3 Základní údaje... 3 Text bjednávky...

Více

Co JE, K ČEMU JE A JAK SE PRACUJE S GISEM

Co JE, K ČEMU JE A JAK SE PRACUJE S GISEM C je, k čemu je a jak se pracuje s GISem C JE, K ČEMU JE A JAK SE PRACUJE S GISEM Ve sdělvacích prstředcích se stále více mluví tm, že žijeme v "infrmačním věku JJ. Na infrmace se nahlíží jak na klíč k

Více

Podklady k práci s Intranetem - administrátor

Podklady k práci s Intranetem - administrátor SPACE COM spl. s r.. Datum 29.8.2012 Na Závdí 1668 396 01 Humplec +420565535010;731612614 Pdklady k práci s Intranetem - administrátr 1) Přihlášení d systému - ve webvém prhlížeči na adrese http://intranet.sssluzeb.cz

Více

Pokyny pro autory OBECNÉ POŽADAVKY NA ÚPRAVU RUKOPISŮ

Pokyny pro autory OBECNÉ POŽADAVKY NA ÚPRAVU RUKOPISŮ Pkyny pr autry Časpis Sudní lékařství zalžený v r. 1956 je ficiální tiskvina České splečnsti sudníh lékařství a sudní txiklgie ČLS JEP. P devíti letech samstatné existence, v r. 1965 byl slučen s tehdy

Více

Příloha č. 9. Podmínky Výběru hotovosti a Bezhotovostního převodu. 1. Podmínky Výběru hotovosti prostřednictvím Bankomatu

Příloha č. 9. Podmínky Výběru hotovosti a Bezhotovostního převodu. 1. Podmínky Výběru hotovosti prostřednictvím Bankomatu Přílha č. 9 Pdmínky Výběru htvsti a Bezhtvstníh převdu 1. Pdmínky Výběru htvsti prstřednictvím Bankmatu 1.1. Obecné pdmínky pr Výběr htvsti Htvst lze vybrat u neúčelvé Dávky až d výše dispnibilníh zůstatku

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí p p vviin nn něě zzvveeřřeejjň ň vvaan néé iin nff rrm maaccee S Sm maazzáán níí p p vviin nn něě zzvveeřřeejjň ň vvaan néé iin nff rrm maaccee E Ed diittaaccee

Více

MyDroid. Jak nosit? Jak nabíjet?

MyDroid. Jak nosit? Jak nabíjet? MyDrid Jak nsit? - Ideální je umístění kusek nad zápěstím a zajištění pmcí pásku na místě aby se nemhl phybvat, senzr na spdní straně by se měl ideálně dtýkat kůže Jak nabíjet? - Ujistěte se je baterie

Více

brugermanual wearable digital audio player

brugermanual wearable digital audio player brugermanual käyttöppaita uživatelské příručky felhasználói útmutatók instrukcje bsługi pužívateľské príručka appleûíó Ó ÒÚ Ó ÔÓÎ ÁÓ ÚÂÎfl ÂÁ ÂÈÚ ÈÔ Ú ÛË kullanıcı elkitabı wearable digital audi player

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Zpravodaj projektu PREGNET

Zpravodaj projektu PREGNET Zpravdaj prjektu PREGNET Úvdní slv Přibližně každý desátý bčan České republiky (ČR) se ptýká se zdravtním pstižením, které mu v různé míře kmplikuje vstup neb dluhdbé udržení se na pracvním trhu. Od rku

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

HiPath 3000. Assistant TC optipoint pro správu systému. Návod k použití

HiPath 3000. Assistant TC optipoint pro správu systému. Návod k použití HiPath 3000 Assistant TC ptipint pr správu systému Návd k pužití Infrmace k návdu k pužití Tent návd k pužití ppisuje, jak můžete jak správce systému přizpůsbit svůj systém HiPath 3000 svým pžadavkům.

Více

Silverline A135.009 V1/0612

Silverline A135.009 V1/0612 Silverline A135.009 V1/0612 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana autrských práv 135 1.5 Prhlášení

Více

MINIBANKA PROJEKTŮ. (Materiály pro malý seminář)

MINIBANKA PROJEKTŮ. (Materiály pro malý seminář) MINIBANKA PROJEKTŮ (Materiály pr malý seminář) SEZNAM PROJEKTŮ 1) 2) 3) Putvání medvídka kl světa Dětská encyklpedie dmácích zvířat Škla bez hranic 1. st. 4) 5) 6) Škla pdprující zdraví Změny klimatu můžeme

Více

Plánování směn verze 2.1, revize 03

Plánování směn verze 2.1, revize 03 Plánvání směn verze 2.1, revize 03 Ing. Antnín Vecheta Email: t254@seznam.cz Pžadavky na pčítač: 1) Operační systém: MS Windws Vista neb nvější (nutné) 2) Prcesr: Intel i5 (dpručení) 3) Paměť: 4GB (dpručení)

Více

Rekuperace rodinného domu v Přestavlkách

Rekuperace rodinného domu v Přestavlkách Rekuperace rdinnéh dmu v Přestavlkách Pjem: Rekuperace, nebli zpětné získávání tepla je děj, při němž se přiváděný vzduch d budvy předehřívá teplým dpadním vzduchem. Teplý vzduch není tedy bez užitku dveden

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007U4K1* UOHSX007U4K1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0813/2015/VZ-40365/2015/523/MKv Brn 20. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 8

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 8 Outsurcing tiskvých řešení pr městsku část Praha 14 Přílha č. 1 - Technické pžadavky Technické pžadavky na multifunkční zařízení a tiskárny (dále jen tiskvá zařízení Pžadvané technické parametry jsu ppsány

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

PŘÍPRAVA, ORGANIZACE A REALIZACE PROJEKTU

PŘÍPRAVA, ORGANIZACE A REALIZACE PROJEKTU PŘÍPRAVA, ORGANIZACE A REALIZACE PROJEKTU Příprava a realizace barevných dnů je rzdělena d všech tříd v MŠ. Každá třída připravuje jeden barevný den. Děti se střídají v jedntlivých třídách a každý den

Více

Přednášky Teorie řízení Tereza Sieberová, 2015 LS 2014/2015

Přednášky Teorie řízení Tereza Sieberová, 2015 LS 2014/2015 -černě přednášky -červeně cvičení různě přeházené, pdle th, jak jsme pakvali, datum dpvídá přednáškám PŘEDNÁŠKA 10.2. C je t řízení? Subjektivní, cílevědmá činnst lidí Objektivně nutná Pznává a využívá

Více

Instalace a technické informace

Instalace a technické informace Dkumentace k mdulu MdleKREM Samstatný mdul MdleKREM umžňuje zbrazit (vyučujícím i studentů) mdel průchdu studenta vyučvaným kurzem a t jak v grafické pdbě (využívající znalstní mdel GLIKREM - GuideLine

Více

RAILTRAC 1000 UNIKÁTNÍ, FLEXIBILNÍ A VÍCEÚČELOVÝ SYSTÉM PRO SVAŘOVÁNÍ A ŘEZÁNÍ

RAILTRAC 1000 UNIKÁTNÍ, FLEXIBILNÍ A VÍCEÚČELOVÝ SYSTÉM PRO SVAŘOVÁNÍ A ŘEZÁNÍ RAILTRAC 1000 UNIKÁTNÍ, FLEIBILNÍ A VÍCEÚČELOVÝ SYSTÉM PRO SVAŘOVÁNÍ A ŘEZÁNÍ 1 Flexibilní dpvěď na tvrdé pžadavky je systém kmpnent, který může být knfigurván, tak aby vytvřil ptimální řešení pr Vaše

Více

SPARTAN DAIRY 3.0. Uživatelský manuál. Vytvořeno s podporou Interní vzdělávací agentury projekt č. 2017FVHE/2220/47 VFU BRNO

SPARTAN DAIRY 3.0. Uživatelský manuál. Vytvořeno s podporou Interní vzdělávací agentury projekt č. 2017FVHE/2220/47 VFU BRNO SPARTAN DAIRY 3.0 Uživatelský manuál Vytvřen s pdpru Interní vzdělávací agentury prjekt č. 2017FVHE/2220/47 VFU BRNO - Prgram spustíte rzkliknutím zelené ikny S (Spartan Diary 3) PO SPUŠTĚNÍ: - Na brazvce

Více

Spisová služba/elisa - Dodatek k manuálu - subverze 1.28

Spisová služba/elisa - Dodatek k manuálu - subverze 1.28 Spisvá služba/elisa - Ddatek k manuálu - subverze 1.28 01.06.2016 Ddatek k manuálu subverze 1.28 1. Obsah 2. Filtrvací ple... 3 3. Zbrazení značky slžky... 4 4. Načítání seznamů (datagridů)... 4 5. Název

Více

Autorizace mapového serveru

Autorizace mapového serveru 0 Autrizace mapvéh serveru OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme mžnsti

Více

Integrace Google map v MarushkaDesignu

Integrace Google map v MarushkaDesignu ; Integrace Ggle map v MarushkaDesignu 0 OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGN...6-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

Lokalizace souřadnic v MarushkaDesignu

Lokalizace souřadnic v MarushkaDesignu ; Lkalizace suřadnic v MarushkaDesignu 0 OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu

Více

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, Korunní 98, Praha 10, 101 00

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, Korunní 98, Praha 10, 101 00 X. kngres Medicína katastrf Brn 5. únra 2015 MU s nebezpečnu chemicku látku - cvičení Metr Ing. Jarslav Slezák Zdravtnická záchranná služba hl. m. Prahy, Krunní 98, Praha 10, 101 00 ABSTRAKT Dne 22. 10.

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Technická specifikace 1. Účel dkumentu Tent dkument bsahuje seznam zadavatelvých technických pžadavků na virtuální server (zejména z phledu architektury, výknnstních a kvalitativních parametrů (SLA) a

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

integrované povolení

integrované povolení Integrvané pvlení čj. MSK 102663/2010 ze dne 12.10.2010, ve znění pzdějších změn V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení.

Více

Role metodika v procesu zavádění a ověřování standardů kvality v praxi

Role metodika v procesu zavádění a ověřování standardů kvality v praxi Rle metdika v prcesu zavádění a věřvání standardů kvality v praxi Standardizace rgánu sciálně-právní chrany dětí na Městském úřadu v Třinci 20.05.2015 Standard kvality Standard nrma, kritérium, becně uznávaný

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI. Proč je výhodné se zaregistrovat v systému ipartner

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI. Proč je výhodné se zaregistrovat v systému ipartner H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-4 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz 11. srpna 2009 Vážení uživatelé, dstáváte nvé verze

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

30. výzva Ministerstva životního prostředí

30. výzva Ministerstva životního prostředí Čísl výzvy v MS 2014+: 05_16_030 Název výzvy v MS 2014+: MŽP_30. výzva, PO 4, SC 4.4, klvá 30. výzva Ministerstva živtníh prstředí k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Operačníh prgramu Živtní prstředí

Více

Maturitní prací student osvědčuje svou schopnost samostatně pracovat na projektech a aktivně využívat nabyté zkušenosti

Maturitní prací student osvědčuje svou schopnost samostatně pracovat na projektech a aktivně využívat nabyté zkušenosti GYMNÁZIUM DR.J. PEKAŘE Maturitní prací student svědčuje svu schpnst samstatně pracvat na prjektech a aktivně využívat nabyté zkušensti Pravidla pr psaní maturitní práce. Hdncení práce Frmální zpracvání

Více