PŘEHLED USNESENÍ Z 26. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEHLED USNESENÍ Z 26. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 25.02.2016"

Transkript

1

2 PŘEHLED USNESENÍ Z 26. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z Číslo Číslo usn. mat. Problematika Kontrola plnění usnesení Souhlas s nákupem vozidla pro rozvoz stravy pro Mateřskou školu Studénka, Komenského 700, okres Nový Jičín Souhlas s upuštěním od vymáhání pohledávek Mateřskou školou Studénka, Komenského 700, okres Nový Jičín Žádosti o poskytnutí veřejné finanční podpory grantu z rozpočtu města Studénky pro rok Rozpočtové opatření v kompetenci Rady města Studénky č. RO/RMS/2016/ Pohledávky města Studénky po lhůtě splatnosti k Prodej neupotřebitelného movitého majetku města Studénky Inventarizace majetku a závazků města Studénky k Výroční zpráva za rok 2015 o činnosti Městského úřadu Studénka v oblasti poskytování informací podle 18 odst. (1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Zpráva o vyřizování stížností a petic za rok Návrh na výjimku z ceníku za služby a práce prováděné Jednotkou sboru dobrovolných hasičů města Studénky Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci Suché poldry ve Studénce, priorita č. I. a II Zadání veřejné zakázky na službu Údržba veřejné zeleně ve městě Studénka Smlouva na údržbu veřejné zeleně Stanovení prodejní ceny sad tašek na třídění odpadu Návrhy na zrušení údaje o místu trvalého pobytu Zrušení platnosti usnesení RMS č. 495/24/15, bodu Uzavření nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města Studénky Žádost o souhlas s opravami v bytě č. 779/ Žádost o pronájem místnosti v budově čp. 386 v k. ú. Butovice Výpůjčka části pozemku parc. č. 15/3 v k. ú. Nová Horka p. Kabátovi Žádost pí Pavlové o pronájem části pozemku parc. č. 1356/73 v k. ú. Butovice Žádost p. Knesla o pronájem části pozemku parc. č. 1356/69 v k. ú. Butovice Nabídka převodu pozemku parc. č. 2179/3 v k. ú. Studénka nad Odrou do vlastnictví města Studénky Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby PD rekonstrukce strojovny zimního stadionu ve Studénce 589 př. 1 Dohoda o ukončení smlouvy o výpůjčce 590 př. 2 Vnitroorganizační směrnice č. SM/.../2016/TAJ Zásady pro tvorbu a použití prostředků fondu péče o zaměstnance města Studénky (sociální fond) 591 Žádost o dotaci v rámci dotačního titulu Posouzení vhodnosti energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC 592 Informace tajemníka městského úřadu o výsledku kontroly výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům města Studénky 564/26/16 Rada města Studénky po projednání mat. č bere na vědomí kontrolu plnění usnesení a úkolů předešlých schůzí Rady města Studénky. Strana 2 (celkem 12) Usnesení z 26. schůze RMS z

3 565/26/16 Rada města Studénky po projednání mat. č souhlasí s nákupem vozidla na splátky formou leasingu pro rozvoz stravy pro Mateřskou školu Studénka, Komenského 700, okres Nový Jičín, IČ: T: Z: ředitelka Mateřské školy Studénka 566/26/16 Rada města Studénky po projednání mat. č souhlasí s upuštěním od vymáhání pohledávek Mateřskou školou Studénka, Komenského 700, okres Nový Jičín, IČ: , v celkové výši 3.066,00 Kč, dle důvodové zprávy. T: Z: ředitelka Mateřské školy Studénka 567/26/16 Rada města Studénky po projednání mat. č poskytnout veřejnou finanční podporu grant z rozpočtu města Studénky pro rok 2016 těmto žadatelům o grant: a) Český svaz chovatelů, základní organizace Studénka, se sídlem Studénka, Veřovická 513, IČ: , ve výši: 3.000,00 Kč na projekt Místní výstava králíků, drůbeže a holubů, 7.000,00 Kč na projekt Okresní výstava králíků, drůbeže a holubů, b) Spolek žen Studénka, se sídlem Studénka, Jiráskova 662, IČ: , ve výši 8.000,00 Kč na projekt Dětský maškarní ples, c) AS Bizon Studénka, se sídlem Studénka, Sjednocení 625, IČ: , ve výši 6.000,00 Kč na projekt IXX. ročník memoriálu A. Bůžka v malé kopané, d) Rodičovské sdružení při ZŠ Studénka, se sídlem Studénka, Sjednocení 650, IČ: , ve výši: 6.000,00 Kč na projekt In line lety čarodějnic, 3.000,00 Kč na projekt O putovní pohár předsedy SRPDŠ ve sjezdovém lyžování, e) Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín, IČ: , ve výši: 4.000,00 Kč na projekt Butovická hvězdička, 4.000,00 Kč na projekt HAVE FUN WITH ENGLISH, 1.500,00 Kč na projekt Studénecká laťka, f) p. J. Kuncek ve výši 3.000,00 Kč na projekt Studénecká pětka, g) Příroda kolem nás, o. p. s., se sídlem Studénka, Panská 229, IČ: , ve výši ,00 Kč na projekt Pony den Studénka, h) Leteckomodelářský klub 260 Studénka, se sídlem Studénka, Matiční 114, IČ: , ve výši 3.000,00 Kč na projekt AIR SHOW Studénka 2016, i) Sbor dobrovolných hasičů Studénka nádraží, se sídlem Studénka, 2. května 883, IČ: , ve výši 5.000,00 Kč na projekt Soutěž požárních družstev v požárním útoku o pohár starosty SDH Studénka nádraží, j) Sbor dobrovolných hasičů Studénka-Butovice, se sídlem Studénka, Butovická 514, IČ: , ve výši: Strana 3 (celkem 12) Usnesení z 26. schůze RMS z

4 5.000,00 Kč na projekt 29. ročník fotbalového turnaje o pohár SDH a starosty města, 4.000,00 Kč na projekt 11. ročník pohárové soutěže mladých hasičů v požárním útoku, 3.000,00 Kč na projekt Zakončení léta s dětmi, k) Základní organizace OS KOVO MSV Studénka, se sídlem Studénka, R. Tomáška 859, IČ: , ve výši 2.000,00 Kč na projekt Setkání důchodců, l) SK Studénka, z. s., se sídlem Studénka, 2. května 7, IČ: , ve výši: 3.500,00 Kč na projekt Pouliční turnaj v národní házené, 3.500,00 Kč na projekt Losovací turnaj ve volejbale smíšených družstev, m) FOTBAL STUDÉNKA, o. s., se sídlem Studénka, Malá strana 295, IČ: , ve výši: ,00 Kč na projekt 49. ročník žákovského turnaje v kopané a 24. ročník memoriálu Oldřicha Halusky, 3.000,00 Kč na projekt 3. ročník turnaje předpřípravek, 4.000,00 Kč na projekt 4. ročník turnaje přípravek, 1.000,00 Kč na projekt 2. ročník náborového odpoledne mládeže, n) Sdružení rodičů při ZŠ Studénka, se sídlem Studénka, 2. května 500, IČ: , ve výši ,00 Kč na projekt Rodinné odpoledne, o) Sportovní klub Statek Nová Horka, se sídlem Studénka, Nová Horka, IČ: , ve výši: 2.000,00 Kč na projekt Turnaj v kopané memoriál A. Nazalaníka, 2.000,00 Kč na projekt Turnaj ve volejbale, 4.000,00 Kč na projekt Dětský den, p) Český svaz včelařů, o. s., základní organizace Studénka, se sídlem Albrechtičky 48, IČ: , ve výši 3.000,00 Kč na projekt Včelařské odpoledne, q) Sportovní klub policie Ostrava, se sídlem Ostrava, 30. dubna 24, IČ: , pro oddíl sportovní kynologie ve výši: ,00 Kč na projekt 23. ročník soutěže Obranářský speciál SKP Ostrava, 1.000,00 Kč na projekt Hurá na prázdniny kynologové dětem, r) Mateřská škola Studénka, Komenského 700, okres Nový Jičín, IČ: , ve výši ,00 Kč na projekt Předškolka, s) Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, 2. května 500, okres Nový Jičín, IČ: , ve výši 6.000,00 Kč na projekt Moje škola v našem městě aneb nanečisto, t) Základní škola Studénka, Sjednocení 650, příspěvková organizace, IČ: , ve výši 7.000,00 Kč na projekt Den pro zdraví, u) Raketové a míčové sporty, o. s., se sídlem Studénka, Budovatelská 555, IČ: , ve výši: 4.000,00 Kč na projekt Mikulášský turnaj dětí čtyřhra v badmintonu, 3.000,00 Kč na projekt Kombinovaný dvojturnaj turnaj dětí a turnaj dětí s rodiči v badmintonu, 2.000,00 Kč na projekt Turnaj čtyřher o titul Raketový mistr města Studénky v raketovém trojboji, v) Základní umělecká škola J. A. Komenského, Studénka, příspěvková organizace, se sídlem Studénka, Butovická 376, IČ: , ve výši: 2.000,00 Kč na projekt Studénecký slavíček, 3.000,00 Kč na projekt Keramické milíře, zahradní slavnosti a malování na vodě, Strana 4 (celkem 12) Usnesení z 26. schůze RMS z

5 1.000,00 Kč na projekt Pískohrátky aneb den dětí trochu jinak, 2.000,00 Kč na projekt Soutěžní klavírní přehlídka Il Pianoforte per Tutti, 1.2. neposkytnout veřejnou finanční podporu grant z rozpočtu města Studénky pro rok 2016 těmto žadatelům: a) Fotbal Studénka, o. s., se sídlem Studénka, Malá strana 295, IČ: , na projekt 2. ročník fotbalového turnaje Studénka City CUP 2016, b) Raketové a míčové sporty, o. s., se sídlem Studénka, Budovatelská 555, IČ: na projekty V. a VI. ročník turnaje 100letých, II. ročník turnaje Studeňáků ve čtyřhře v badmintonu, Turnaj smíšených dvojic v badmintonu, 6. ročník turnaje mužů čtyřhra v badmintonu a 7. ročník turnaje žen v badmintonu, c) Sbor dobrovolných hasičů Studénka-Butovice, se sídlem Studénka, Butovická 514, IČ: , na projekt 3. ročník turnaje v nohejbalu o pohár SDH, 1.3. uzavřít smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory grantu z rozpočtu města Studénky pro rok 2016 s žadateli a na jednotlivé projekty uvedené v bodu 1.1. dle vzorové smlouvy, která je připojena jako příloha č. 1 předloženého materiálu, pro účely uvedené v příloze č. 2 předloženého materiálu. T: Z: vedoucí odboru školství, kultury a sociálních věcí 568/26/16 Rada města Studénky po projednání mat. č schvaluje změnu rozpočtu rozpočtovým opatřením v kompetenci Rady města Studénky č. RO/RMS/2016/ odboru vnitřních věcí, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 1.2. odboru stavebního řádu, územního plánování a rozvoje, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 1.3. odboru místního hospodářství a údržby majetku, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu. 2. stanovuje upravené závazné ukazatele hospodaření pro rok odboru školství, kultury a sociálních věcí, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, 2.2. odboru vnitřních věcí, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu, 2.3. odboru stavebního řádu, územního plánování a rozvoje, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu, 2.4. odboru místního hospodářství a údržby majetku, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu, 2.5. tajemníkovi městského úřadu, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu, 2.6. organizační složce Středisko čistírny odpadních vod a kanalizace, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu. 3. ukládá seznámit vedoucí odborů, tajemníka a vedoucího organizační složky s rozhodnutím dle bodů 1. a 2. tohoto usnesení. T: Z: vedoucí odboru financí a rozpočtu Strana 5 (celkem 12) Usnesení z 26. schůze RMS z

6 569/26/16 Rada města Studénky po projednání mat. č bere na vědomí informaci o stavu pohledávek města Studénky k , dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu. 570/26/16 Rada města Studénky po projednání mat. č upustit jednorázově od postupu stanoveného vnitroorganizační směrnicí č. SM/17/2015/FaR Oběh účetních dokladů a pokladní operace, při prodeji neupotřebitelného movitého majetku města Studénky, 1.2. zveřejnit záměr prodeje osobního automobilu Škoda Fabia Combi, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu; zájemci předloží své nabídky v zalepené obálce v termínu do ; osobní automobil bude odprodán zájemci, který předloží nejvyšší nabídku, 1.3. zřídit komisi pro výběr kupujícího dle bodu 1.2. tohoto usnesení ve složení: předseda: L. Šobich, starosta, členové: Ing. G. Teglová, vedoucí odboru financí a rozpočtu, M. Šajtarová, referentka odboru financí a rozpočtu, náhradník: P. Odchodnický, místostarosta, 1.4. uzavřít kupní smlouvu, jejímž předmětem je prodej movitého majetku, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu. T: Z: vedoucí odboru financí a rozpočtu 571/26/16 Rada města Studénky po projednání mat. č schvaluje provedenou inventarizaci majetku a závazků města Studénky k , dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. 572/26/16 Rada města Studénky po projednání mat. č bere na vědomí Výroční zprávu za rok 2015 o činnosti Městského úřadu Studénka v oblasti poskytování informací podle 18 odst. (1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. 573/26/16 Rada města Studénky po projednání mat. č bere na vědomí zprávu o vyřizování stížností a petic za rok 2015, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. 574/26/16 Rada města Studénky po projednání mat. č schvaluje výjimku z ceníku za služby a práce prováděné Jednotkou sboru dobrovolných hasičů města Studénky a stanovuje pro požární asistenci na akci Dny NATO v Ostravě & Dny vzdušných sil Armády České republiky 2016 ceny dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. Strana 6 (celkem 12) Usnesení z 26. schůze RMS z

7 T: Z: vedoucí odboru vnitřních věcí 575/26/16 Rada města Studénky po projednání mat. č. 12 uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. RMI/2015/0016/SD Suché poldry ve Studénce, priorita č. I. a II. mezi městem Studénka jako objednatelem a společností Pas Natura, s. r. o., se sídlem Praha 4-Nusle, Hvězdova 1716/2b, IČ: , jako zhotovitelem, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. T: Z: vedoucí odboru stavebního řádu, územního plánování a rozvoje 576/26/16 Rada města Studénky po projednání mat. č zadat nadlimitní veřejnou zakázku na službu Údržba veřejné zeleně ve městě Studénka, dle příloh předloženého materiálu, 1.2. stanovit komisi pro otvírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ve složení: člen: L. Šobich starosta, náhradník: P. Odchodnický místostarosta, člen: Ing. J. Lev vedoucí odboru místního hospodářství a údržby majetku, náhradnice: R. Knoppová referentka odboru místního hospodářství a údržby majetku, členka: Ing. E. Ďuláková referentka odboru místního hospodářství a údržby majetku, náhradnice: M. Tichavská referentka odboru místního hospodářství a údržby majetku, člen: Mgr. M. Stiller člen ZMS, náhradník: PhDr. M. Havránek člen ZMS, členka: L. Palatová členka RMS, náhradník: K. Polák člen ZMS. realizovat bod 1. tohoto usnesení a předložit RMS výsledky vzešlé ze zadávacího řízení k rozhodnutí o výběru dodavatele. T: Z: vedoucí odboru stavebního řádu, územního plánování a rozvoje 577/26/16 Rada města Studénky po projednání mat. č. 14 uzavřít smlouvu o poskytování služeb č. MHÚM/2016/0006/SD mezi městem Studénka jako objednatelem a firmou Ing. Petr Pavlík, se sídlem Albrechtičky 70, IČ: , jako zhotovitelem, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. T: Strana 7 (celkem 12) Usnesení z 26. schůze RMS z

8 578/26/16 Rada města Studénky po projednání mat. č stanovuje prodejní cenu sady tašek na třídění odpadu ve výši 40,00 Kč včetně DPH. T: /26/16 Rada města Studénky po projednání mat. č. 16 podat ohlašovně Městského úřadu Studénka návrhy na zrušení údaje o místu trvalého pobytu, a to v souladu s 12 odst. 1 písm. c) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, občanům, kterým zaniklo užívací právo k bytu ve vlastnictví města Studénky, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. T: /26/16 Rada města Studénky po projednání mat. č. 17 zrušit platnost usnesení RMS č. 495/24/15, bodu č. 1.3., z , ve věci uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 13, 1+0 standardní kvality, v domě s byty zvláštního určení čp. 779 na ul. Budovatelské ve Studénce, části Butovice. T: /26/16 Rada města Studénky po projednání mat. č. 18 uzavřít nájemní smlouvu k bytu se sníženou kvalitou, v domě na ul. Tovární ve Studénce, části Butovice, s pí I. Schneiderovou takto: výše nájemného včetně zálohy na služby činí 1.894,00 Kč měsíčně, se sníženou kvalitou, v domě na ul. Tovární ve Studénce, části Butovice, s p. M. Chalúpkem takto: výše nájemného včetně zálohy na služby činí 1.808,00 Kč měsíčně, se sníženou kvalitou, v domě na ul. Tovární ve Studénce, části Butovice, s pí I. Kotrlovou takto: výše nájemného včetně zálohy na služby činí 1.902,00 Kč měsíčně, standardní kvality, v domě s byty zvláštního určení na ul. Budovatelské ve Studénce, části Butovice, s pí S. Malovcovou takto: nájem se sjednává na dobu určitou od do , výše nájemného včetně zálohy na služby činí 2.665,00 Kč měsíčně, Strana 8 (celkem 12) Usnesení z 26. schůze RMS z

9 standardní kvality, v domě na ul. Budovatelské ve Studénce, části Butovice, s pí M. Kőllnerovou takto: výše nájemného včetně zálohy na služby činí 4.240,00 Kč měsíčně, standardní kvality, v domě na ul. Budovatelské ve Studénce, části Butovice, s pí K. Sehnalovou takto: výše nájemného včetně zálohy na služby činí 3.088,00 Kč měsíčně, standardní kvality, v domě na ul. Budovatelské ve Studénce, části Butovice, s manželi L. a I. Schneiderovými takto: výše nájemného včetně zálohy na služby činí 3.599,00 Kč měsíčně, standardní kvality, v domě na ul. Budovatelské ve Studénce, části Butovice, s p. P. Bůžkem takto: výše nájemného včetně zálohy na služby činí 2.904,00 Kč měsíčně, standardní kvality, v domě na ul. Budovatelské ve Studénce, části Butovice, s pí V. Urbánkovou takto: výše nájemného včetně zálohy na služby činí 3.171,00 Kč měsíčně. T: /26/16 Rada města Studénky po projednání mat. č vyhovět žádosti pí L. Žovinové, nájemkyně bytu v domě s byty zvláštního určení na ul. Budovatelské ve Studénce, části Butovice, a souhlasí s opravami koupelny spočívajícími ve výměně WC a umývadla za invalidní a v rozšíření vstupu do koupelny, a to na náklady pronajímatele a při splnění podmínky, že nájemce před započetím stavebních prací uzavře dodatek k nájemní smlouvě, jehož předmětem bude zvýšení nájemného od , 1.2. stanovit výši nájemného u bytů s výše uvedenou úpravou koupelny na částku 45,05 Kč/m 2 /měsíc realizovat bod 1.1. tohoto usnesení. T: realizovat bod 1.2. tohoto usnesení. T: trvale 583/26/16 Rada města Studénky po projednání mat. č upustit jednorázově od postupu stanoveného vnitroorganizační směrnicí č. SM/18/2012/MHÚM Pravidla pro stanovení nájemného z nebytových prostor a pozemků pro účely podnikání, které jsou ve vlastnictví města Studénky, 1.2. zveřejnit záměr pronájmu místnosti ve 2. nadzemním podlaží budovy čp. 386 na pozemku parc. č v obci Studénka, k. ú. Butovice, a to místnosti kabinetu Strana 9 (celkem 12) Usnesení z 26. schůze RMS z

10 o ploše 19,5 m 2, za účelem zkoušek hudebního souboru, na dobu neurčitou. Nájemné za užívání nebytového prostoru je stanoveno ve výši minimálně 200,00 Kč/m 2 /rok. T: /26/16 Rada města Studénky po projednání mat. č. 21 uzavřít smlouvu o výpůjčce části pozemku parc. č. 15/3 v k. ú. Nová Horka o výměře m 2 mezi městem Studénka jako půjčitelem a p. J. Kabátem jako vypůjčitelem, za účelem chovu koní, a to na dobu neurčitou, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu. T: /26/16 Rada města Studénky po projednání mat. č. 22 zveřejnit záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1356/73 v obci Studénka, k. ú. Butovice, o výměře 44 m 2 za účelem zřízení venkovního posezení před provozovnou Sport bar na nám. Republiky, a to na dobu určitou od do , při ceně nájmu 330,00 Kč/m 2 /rok. T: /26/16 Rada města Studénky po projednání mat. č upustit jednorázově od postupu stanoveného vnitroorganizační směrnicí č. SM/18/2012/MHÚM Pravidla pro stanovení nájemného z nebytových prostor a pozemků pro účely podnikání, které jsou ve vlastnictví města Studénky, 1.2. zveřejnit záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1356/69 v obci Studénka, k. ú. Butovice, o výměře 20 m 2, za účelem zřízení venkovního posezení před provozovnou Elefant na ulici A. Dvořáka, a to na dobu určitou od do , při ceně nájmu 330,00 Kč/m 2 /rok. T: /26/16 Rada města Studénky po projednání mat. č doporučuje ZMS na základě nabídky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Praha 2, Rašínovo nábřeží 390/42, IČ: , územní pracoviště Ostrava, odbor odloučené pracoviště Nový Jičín, Husova 1079/11, na převod pozemku parc. č. 2179/3 ostatní plocha o výměře 428 m 2, v obci Studénka, k. ú. Studénka nad Odrou, požádat o bezúplatný převod tohoto pozemku do vlastnictví města Studénky. Strana 10 (celkem 12) Usnesení z 26. schůze RMS z

11 předložit ZMS materiál dle bodu 1. tohoto usnesení. T: Z: místostarosta 588/26/16 Rada města Studénky po projednání mat. č zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na služby PD rekonstrukce strojovny zimního stadionu ve Studénce, dle příloh předloženého materiálu, 1.2. jmenovat komisi pro otvírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ve složení: člen: P. Odchodnický místostarosta, náhradník: Mgr. M. Stiller člen ZMS, člen: L. Šobich starosta, náhradník: K. Polák člen ZMS, členka: Ing. R. Pilchová Mackovíková členka ZMS, náhradník: Ing. R. Rochla člen RMS, člen: PhDr. M. Havránek člen ZMS, náhradnice: H. Wojdylová členka ZMS, člen: Ing. J. Lev vedoucí odboru místního hospodářství a údržby majetku, náhradnice: Ing. R. Nováková vedoucí odboru stavebního řádu, územního plánování a rozvoje. T: /26/16 Rada města Studénky po projednání přínosu č. 1 uzavřít písemnou dohodu o ukončení smlouvy o výpůjčce č. MHÚM/2015/0046/SD dle vypůjčitele, č. 001/2015 dle půjčitele, mezi městem Studénka jako vypůjčitelem a Zámkem Nová Horka, příspěvkovou organizací, se sídlem Studénka, část Nová Horka 22, IČ: , jako půjčitelem, a to k , dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. T: /26/16 Rada města Studénky po projednání přínosu č vydává vnitroorganizační směrnici č. SM/.../2016/TAJ Zásady pro tvorbu a použití prostředků fondu péče o zaměstnance města Studénky (sociální fond), dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. T: Z: tajemník městského úřadu Strana 11 (celkem 12) Usnesení z 26. schůze RMS z

12

PŘEHLED USNESENÍ Z 16. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 06.08.2015

PŘEHLED USNESENÍ Z 16. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 06.08.2015 PŘEHLED USNESENÍ Z 16. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 06.08.2015 Číslo Číslo usn. mat. 327 1 Kontrola plnění usnesení 328 2 Problematika Smlouva o bezúplatném převodu hydraulického vyprošťovacího zařízení

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 75. schůzi 29.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 2.5.2011

U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 2.5.2011 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 10. schůze U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 2.5.2011 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

U S N E S E N Í. 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 12.12.2011 od 14:05 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 12.12.2011 od 14:05 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 12.12.2011 od 14:05 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

U S N E S E N Í z 28. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 22.2.2012

U S N E S E N Í z 28. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 22.2.2012 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 28. schůze U S N E S E N Í z 28. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 22.2.2012 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

U S N E S E N Í. 25. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 16.01.2012 od 15:30 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 25. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 16.01.2012 od 15:30 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 25. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 16.01.2012 od 15:30 hodin. I. BERE NA VĚDOMÍ: Rada města Stříbra: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 27.06.2011 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Usnesení 4. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Svinov, konané dne 18.3.2015

Usnesení 4. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Svinov, konané dne 18.3.2015 4. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Svinov, konané dne 18.3.2015 27/4/15 37/4/15 Mgr. Lenka Hrušková starostka Ing. Helena Wieluchová místostarostka 27/4/15 M. č. 1 LXV. výzvu Ministerstva životního

Více

U S N E S E N Í. 46. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 15.04.2013 od 14:07 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 46. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 15.04.2013 od 14:07 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 46. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 15.04.2013 od 14:07 hodin I. BERE NA VĚDOMÍ: Rada města Stříbra: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Zápis č. 20/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 20.01.2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204

Zápis č. 20/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 20.01.2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 Zápis č. 20/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 20.01.2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 Přítomni: Irena Brabcová, Zbyněk Ohnoutek, František Cívela, Kamil Koláček,

Více

2487/71 Pověřuje Danielu Olbertovou, vedoucí oddělení kultury uzavíráním smluv a objednávek

2487/71 Pověřuje Danielu Olbertovou, vedoucí oddělení kultury uzavíráním smluv a objednávek USNESENÍ 71. schůze Rady města Vítkova konané dne 8. dubna 2014 v zasedací místnosti RM na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 2482/71 do č. 2525/71) Rada města: 2482/71 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

U snesení z 18. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 26. 09. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení z 18. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 26. 09. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení z 18. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 26. 09. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 18/1.1 Program 18. zasedání

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 6. listopadu 2013

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 6. listopadu 2013 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 6. listopadu 2013 u p r a v e n á v e r z e č. 308 1. doporučuje Zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří schválit zrušení splátek zapůjčených finančních

Více

U S N E S E N Í. 19. schůze Rady města Stříbra konané v mimořádném termínu 19.09.2011 od 14:30 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 19. schůze Rady města Stříbra konané v mimořádném termínu 19.09.2011 od 14:30 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 19. schůze Rady města Stříbra konané v mimořádném termínu 19.09.2011 od 14:30 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu a doporučení komise pro výběrové řízení na obsazení

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 10. schůzi dne 5. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

76. VÝPIS Z USNESENÍ

76. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 76. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 31.05.2005 588/2005 76. RM V s c h v a l u j e plán oprav komunikací pro rok 2005 v upraveném znění, 589/2005

Více

USNESENÍ. z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016

USNESENÍ. z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016 Usnesení 704/2016 - RM 20 ze dne 19. 1. 2016 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 705/2016 - RM 20

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Karel Hudeček Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi dne 30. 6. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 31. března 2014

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 31. března 2014 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 31. března 2014 R 179/14 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí zprávu o plnění usnesení rady města ke dni 31. 03. 2014, b) souhlasí s prodloužením

Více

Usnesení ze IV. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 29. března 2007

Usnesení ze IV. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 29. března 2007 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze IV. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 29. března 2007 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

U S N E S E N Í č. 19 z 19. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 29. 09. 2015

U S N E S E N Í č. 19 z 19. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 29. 09. 2015 U S N E S E N Í č. 19 z 19. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 29. 09. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Ing. Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu

Více

Usnesení ze 4. schůze v roce 2013, konané 6. března 2013 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení ze 4. schůze v roce 2013, konané 6. března 2013 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení ze 4. schůze v roce 2013, konané 6. března 2013 Usnesení s termínem č.: 194 taj. 20.03. 1180 taj. (ONI) 12.06. Trvalá usnesení č.: 715/11 taj. k žádostem přísp. organizací

Více

Usnesení z 23. schůze v roce 2015, konané 29. září 2015 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 23. schůze v roce 2015, konané 29. září 2015 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 23. schůze v roce 2015, konané 29. září 2015 Usnesení s termínem č.: 1136 ONI ihned 985 Taj. (OSVV) 13.10. 879 Taj. (ONI) 13.10. 619 HNsP 27.10. 981 Taj. 13.10.

Více

MĚSTO RALSKO. Přítomni: p. Šolc, p. Ing. Králík, pí. Nováková, p. Tůma Omluveni: pí. Mgr. Kalvová. Kontrola zápisu: pan Jindřich Šolc

MĚSTO RALSKO. Přítomni: p. Šolc, p. Ing. Králík, pí. Nováková, p. Tůma Omluveni: pí. Mgr. Kalvová. Kontrola zápisu: pan Jindřich Šolc MĚSTO RALSKO Upravená verze z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. ZÁPIS A USNESENÍ z 22. schůze Rady

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí Zápis č. 1/2012 z jednání Kontrolního výboru města Němčice nad Hanou, konaného dne 17. 1. 2012 viz.

U S N E S E N Í. bere na vědomí Zápis č. 1/2012 z jednání Kontrolního výboru města Němčice nad Hanou, konaného dne 17. 1. 2012 viz. U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 4. 4. 2012 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Zápis

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Zápis Rada města Chlumec Zápis z 33. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 20.01.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/33R/2016 Schválení

Více

Soubor usnesení z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jenišovice konaného dne 15. 12. 2015 Usnesení č. 1/12/2015

Soubor usnesení z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jenišovice konaného dne 15. 12. 2015 Usnesení č. 1/12/2015 Soubor usnesení z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jenišovice konaného dne 15. 12. 2015 Usnesení č. 1/12/2015 schvaluje Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2016 ve znění Přílohy tohoto Usnesení.

Více

S O U B O R U S N E S E N Í. z 11. schůze Rady Jihočeského kraje dne 18. 5. 2004

S O U B O R U S N E S E N Í. z 11. schůze Rady Jihočeského kraje dne 18. 5. 2004 S O U B O R U S N E S E N Í z 11. schůze Rady Jihočeského kraje dne 18. 5. 2004 Program: 1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje Usnesení č. 352/2004/RK 2. Aktualizace plánů projektů AP PRK

Více

RO 27 16. 11. 2015. Strana 1 (celkem 7)

RO 27 16. 11. 2015. Strana 1 (celkem 7) VÝTAH z USNESENÍ z 27. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Ing. Alena Janošová,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.09.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.09.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.09.2006 Usnesení č. 1003 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11.09.2006. Usnesení č. 1004 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo Zavedení

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov. Rada MO Střekov U S N E S E N Í. 12. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 16.6.

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov. Rada MO Střekov U S N E S E N Í. 12. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 16.6. Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 12. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 16.6.2015 Projednané návrhy: 1. Schválení účetní závěrky MO Střekov za rok 2014.

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 66. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 25.4.2005 U S N E S E N Í 66. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 66/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Usnesení. 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014

Usnesení. 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014 Usnesení 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014 1864/80 - Rada města schvaluje program 80. schůze rady města, konané 17. 4. 2014. 1865/80 - Rada města bere na vědomí plnění

Více

Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov Usn. RM č. 621/07 - Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2005 pod č. 671/05,

Více

Mimořádná přidělení bytů 3. RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu sl. Vladimíře Misalové, pí Daně Jurčové.

Mimořádná přidělení bytů 3. RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu sl. Vladimíře Misalové, pí Daně Jurčové. Město Ostrov Usnesení z 6. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 17. března 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Ing. Jan Bureš, Milan

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 12. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.04.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 12. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.04.2015 Město Horažďovice Usnesení z 12. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.04.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Usnesení. Vyvěšení tibetské vlajky na radnici v Moravské Třebové v rámci celosvětové akce Vlajka pro Tibet dne 10. března 2013.

Usnesení. Vyvěšení tibetské vlajky na radnici v Moravské Třebové v rámci celosvětové akce Vlajka pro Tibet dne 10. března 2013. Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 71. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 04.03.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

U S N E S E N Í č. 7 z 7. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 03. 03. 2015

U S N E S E N Í č. 7 z 7. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 03. 03. 2015 U S N E S E N Í č. 7 z 7. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 03. 03. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015)

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Datum jednání STRANA 1

Datum jednání STRANA 1 102-3/14 RM upravuje a doplňuje program následovně: na 17.00 hodin se zařazuje nový bod programu Dokončovací práce na městských komunikacích k bodu 11 původně navrženého programu Návrh zadávacích podmínek

Více

Město Hostivice. ZÁPIS z jednání Rady města Hostivice č. 18/2011 konaného dne 12.9.2011 od 16,05 hod. do 18,00 hod. Jaroslav Kratochvíl

Město Hostivice. ZÁPIS z jednání Rady města Hostivice č. 18/2011 konaného dne 12.9.2011 od 16,05 hod. do 18,00 hod. Jaroslav Kratochvíl * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 30. 11. 2004 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

1 250 včelařů, o. s., Strakonice Česká tábornická unie, 18 500 Tábornický klub Podskalí Strakonice Duha Husot 3 000 Junák svaz skautů a skautek ČR,

1 250 včelařů, o. s., Strakonice Česká tábornická unie, 18 500 Tábornický klub Podskalí Strakonice Duha Husot 3 000 Junák svaz skautů a skautek ČR, - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 142. jednání Rady města

Více

U S N E S E N Í. 44. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 18.02.2013 od 15:30 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 44. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 18.02.2013 od 15:30 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 44. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 18.02.2013 od 15:30 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

přijatá na 80. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 5.12.2012 v 11:00 hodin na radnici v Jeseníku

přijatá na 80. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 5.12.2012 v 11:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 80. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 5.12.2012 v 11:00 hodin na radnici v Jeseníku 2528. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o umístění a provozování kontejnerů

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 21. 5. 2015

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 21. 5. 2015 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 21. 5. 2015 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18.03

Více

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 280 (ve volebním období 76. zasedání) ze dne: 29.10.2013 kancelář starosty

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 280 (ve volebním období 76. zasedání) ze dne: 29.10.2013 kancelář starosty Pro schválení zápisu řádné zasedání rady města RM 280 (ve volebním období 76. zasedání) ze dne: 29.10.2013 kancelář starosty od 13:00 hodin Pořadová čísla usnesení z této porady : 11853 až 11893 STIS Stránka

Více

U S N E S E N Í. 39. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 29.10.2012 od 14:10 hodin 31.10. 2012 do 8:15 hod. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 39. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 29.10.2012 od 14:10 hodin 31.10. 2012 do 8:15 hod. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 39. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 29.10.2012 od 14:10 hodin 31.10. 2012 do 8:15 hod. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení ze 73. schůze Rady města Chlumec volební období 2010 2014 konané dne 30.09.2013 od 15:00 do 18:15 hodin v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Zastupitelstva města Lanškroun dne 25.02.2009

VÝTAH Z USNESENÍ Zastupitelstva města Lanškroun dne 25.02.2009 VÝTAH Z USNESENÍ Zastupitelstva města Lanškroun dne 25.02.2009 1/2009 Zastupitelstvo města Lanškroun projednalo žádost čj. 4615/2009/PRA/KGr ze dne 05.02.2009 o udělení výjimky při uzavření kupní smlouvy

Více

Usnesení. Předložený plán práce komise památkové péče rady města na rok 2014. Z: Miloslav Kužílek, předseda komise

Usnesení. Předložený plán práce komise památkové péče rady města na rok 2014. Z: Miloslav Kužílek, předseda komise Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 100. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 27.01.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 85. schůze rady města Hustopeče, konané dne 30.4.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/85/13: RM schválila program dnešní schůze RM. Usnesení (úkol) č. 2/85/13: RM ukládá

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 27. zasedání dne 26. 9. 2006 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Město Lomnice nad Popelkou USNESENÍ. z 39. schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne 18. dubna 2016

Město Lomnice nad Popelkou USNESENÍ. z 39. schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne 18. dubna 2016 Město Lomnice nad Popelkou USNESENÍ z 39. schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne 18. dubna 2016 Rada města doporučuje 105 / 16 / R - zastupitelstvu města zrušit zřizovací listiny příspěvkových

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 4/2015 konané dne 23. února 2015

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 4/2015 konané dne 23. února 2015 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 4/2015 konané dne 23. února 2015 Přítomni: Ing. Miloš Choura, Ing. Miroslav Opa, Ph.D., Ing. Josef Pátek, Ing. Miloš Sekyra, Mgr. Marek Skalický Omluveni: Ing. Petr

Více

Usnesení ze schůze Rady města Čelákovic

Usnesení ze schůze Rady města Čelákovic USNESENÍ RADY MĚSTA Usnesení č. 17/2015 ze schůze Rady města Čelákovic dne 23. června 2015 Rada města Čelákovic: 1.1 Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.3, 4.7, 4.8, 4.9, 11.7 a 11.8

Více

620/16 Schvaluje textovou opravu ve směrnici č. 4/2011 a 8/2011 dle důvodové zprávy.

620/16 Schvaluje textovou opravu ve směrnici č. 4/2011 a 8/2011 dle důvodové zprávy. U S N E S E N Í 16. schůze Rady města Vítkova konané dne 30. srpna 2011 v zasedací místnosti RM na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 619/16 do č. 685/16 ) Rada města: 619/16 Schvaluje zprávu o

Více

Usnesení. Změnu termínu plnění usnesení č. 1145/R/160112 z původního termínu 21.05.2012 na nový termín 23.07.2012.

Usnesení. Změnu termínu plnění usnesení č. 1145/R/160112 z původního termínu 21.05.2012 na nový termín 23.07.2012. Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 49. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 21.05.2012 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 523 Rada města schvaluje záměr pronájmu části pozemku ppč. 832/1 o výměře 440 m 2 v k.ú. Parník, obci Česká Třebová, za účelem užívání zahrádky, za cenu 0,50 Kč/m 2 /rok, na dobu neurčitou od 01.08.2016,

Více

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 119/13 z 8. 4. 2013 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 119/13 z 8. 4. 2013 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení. USNESENÍ z 49. řádné schůze Rady statutárního města Chomutova, která se konala dne 8. 4. 2013 od 9.00 hod, v zasedací místnosti č. 13 na radnici, nám. 1. máje v Chomutově. Usnesení RaMěst č. 119/13 z 8.

Více

U S N E S E N Í. 38. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 24.09.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 38. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 24.09.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 38. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 24.09.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

V Ý P I S 15. 2011 (RM

V Ý P I S 15. 2011 (RM V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 15. listopadu 2011 (RM č. 29) Upozorněni: Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve zněni pozdějších

Více

Informace z 8. schůze Rady města Milevska

Informace z 8. schůze Rady města Milevska Informace z 8. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 14.05.2012 v 16,00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Bc. Zdeněk Herout starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, Mgr. Vlasta

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. března 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. března 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. března 2013 R 128/13 R 129/13 Povolení k odchytu bílé ryby z Máchova jezera souhlasí s udělením povolení k odchytu bílé ryby z Máchova jezera za smluvní cenu

Více

U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 7.11.2011

U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 7.11.2011 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 20. schůze U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 7.11.2011 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

ZPRÁVA ze 68. zasedání Rady města Uherského Brodu dne 6.4.2005

ZPRÁVA ze 68. zasedání Rady města Uherského Brodu dne 6.4.2005 ZPRÁVA ze 68. zasedání Rady města Uherského Brodu dne 6.4.2005 RM doporučuje ZM schválit předložená rozpočtová opatření. RM doporučuje ZM schválit odepsání nedobytné pohledávky za firmou KAPR, s. r. o.,

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 90. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 14.10.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. nám. T. G. Masaryka za účasti

Více

U s n e s e n í z 6. schůze rady města Hustopeče dne 25.01.2011

U s n e s e n í z 6. schůze rady města Hustopeče dne 25.01.2011 U s n e s e n í z 6. schůze rady města Hustopeče dne 25.01.2011 Rada města schválila: 1) Dnešní program schůze RM (příloha č. 1). 2) Znění dopisu pro hejtmana JmK ohledně žádosti o okamžitou revokaci usnesení

Více

Zápis. z 35. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 15. prosince 2015 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Zápis. z 35. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 15. prosince 2015 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Zápis z 35. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 15. prosince 2015 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle prezenční listiny Mgr. Zdislava

Více

USNESENÍ. z 46. schůze Rady města Hranic, dne 5. 2. 2013

USNESENÍ. z 46. schůze Rady města Hranic, dne 5. 2. 2013 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 46. schůze Rady města Hranic, dne 5. 2. 2013 Usnesení 1434/2013 - RM 46 ze dne 5. 2. 2013 Výše nájmů kotelen hlasováním per rollam k datu 28.1.2013 změnu nájmů z nebytových prostor

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 31 rady města konané 15.08.2012

Město Králíky. Zápis z jednání č. 31 rady města konané 15.08.2012 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 31 rady města konané 15.08.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Mgr. Vlastimil Kubíček, Jan Mlynář, Ing. Ladislav Tóth Ing.

Více

USNESENÍ. konané dne 5. 3. 2015

USNESENÍ. konané dne 5. 3. 2015 USNESENÍ z 10. schůze Rady města Oder konané dne 5. 3. 2015 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 23. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 10.8.2015 ve 14:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8)

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8) - 1 - U S N E S E N Í z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015 (č. 109/8 122/8) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, M. Konečná, M. Robenek, P. Kukučka Omluveni :

Více

U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Oder konané dne 3. 12. 2009

U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Oder konané dne 3. 12. 2009 Rada města Oder po projednání U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Oder konané dne 3. 12. 2009 A/vzala na vědomí A/1/61 plán zasedání RM a ZM Oder na rok 2010 pís. příloha č.24. A/2/61 informaci ředitele

Více

U snesení. z 10. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 16.03.2015 v 08:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 10. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 16.03.2015 v 08:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 10. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 16.03.2015 v 08:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Tajemnice 10/1.1 Jmenování vedoucího úředníka jmenuje s účinností

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh na uzavření úvěrové smlouvy - kontokorentní úvěr u České spořitelny a.s. (tisk R/253)

U S N E S E N Í. 3. Návrh na uzavření úvěrové smlouvy - kontokorentní úvěr u České spořitelny a.s. (tisk R/253) U S N E S E N Í z 24. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 12. prosince 2007 ve 13:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 1. Změna rozpočtu roku

Více

96. VÝPIS Z USNESENÍ

96. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 96. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 21.02.2006 152/2006-96. RM V a) doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 69/11 včetně spoluvlastnického

Více

U S N E S E N Í. 16. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 13.07.2015 od 16:20 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 16. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 13.07.2015 od 16:20 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 16. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 13.07.2015 od 16:20 hodin I. BERE NA VĚDOMÍ: Rada města Stříbra: 01. Žádost paní Xxxx o přidělení městského bytu. 02. Informace o vývoji

Více

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 20. 3. 2013 (č. usnesení 701/2013-724/B/2013)

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 20. 3. 2013 (č. usnesení 701/2013-724/B/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 20. 3. 2013 (č. usnesení 701/2013-724/B/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Rada města usnesením č. 2012/1305 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 38. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/1305 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 38. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 38. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 9. ledna 2012 usnesením č. 2012/1304 program 38. schůze rady města, konané dne 09.01.2012. usnesením č. 2012/1305 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Usnesení z 12. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 7. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 12. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 7. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 12. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 7. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 318/12/2015 schvaluje program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Různé

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 27.07.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 27.07.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 27.07.2009 Usnesení č. 675 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 13.07.2009. Usnesení č. 676 Rada města provádí změnu rozpočtu na rok 2009 dle předloženého

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 4. 1. 2016

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 4. 1. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

1. Petice k dopravnímu značení Usnesení č. 1030/2011 (38/1) Rada města po projednání. I. Bere na vědomí

1. Petice k dopravnímu značení Usnesení č. 1030/2011 (38/1) Rada města po projednání. I. Bere na vědomí - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 38. jednání Rady města

Více

Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 26. června 2012 (RM č. 19)

Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 26. června 2012 (RM č. 19) Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 26. června 2012 (RM č. 19) I. Organizační záležitosti - schválení programu, kontrola zápisu č.usnesení:12/19/1/01 - Schválení programu RM č. 19 RM schvaluje

Více

MĚSTO ROSICE Starosta Palackého nám. 13, 665 01 Rosice

MĚSTO ROSICE Starosta Palackého nám. 13, 665 01 Rosice MĚSTO ROSICE Starosta Palackého nám. 13, 665 01 Rosice Výpis z usnesení č. 11/2016 z 11. zasedání Zastupitelstva města Rosice, konaného dne 05.05.2016 Zastupitelstvo města Rosice na svém zasedání dne 05.05.2016

Více

Usnesení z 22. schůze v roce 2012, konané 28. listopadu 2012 R A D A M Ě S T A. l. ukládá. II. schvaluje

Usnesení z 22. schůze v roce 2012, konané 28. listopadu 2012 R A D A M Ě S T A. l. ukládá. II. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 22. schůze v roce 2012, konané 28. listopadu 2012 Usnesení s termínem č.: 1088 taj. 19.12. 898 taj. (ONI) 31.12. 899 taj. (ONI) 31.12. 957 taj. (ONI) 31.12. 194

Více

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 26. zasedání dne 16. září 2015

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 26. zasedání dne 16. září 2015 RADA MĚSTA CHROPYNĚ Výpis usnesení z 26. zasedání dne 16. září 2015 Usnesení RM 1/26/15: s chvaluje program zasedání Rady města Chropyně č. 26. 1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně Usnesení

Více

MĚSTO RALSKO. Přítomni: p. Tůma, pí. Mgr. Kalvová, p. Šolc, p. Ing. Králík, pí. Nováková Omluveni: p. Šolc Kontrola zápisu: pí.

MĚSTO RALSKO. Přítomni: p. Tůma, pí. Mgr. Kalvová, p. Šolc, p. Ing. Králík, pí. Nováková Omluveni: p. Šolc Kontrola zápisu: pí. MĚSTO RALSKO Upravená verze z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. ZÁPIS A USNESENÍ Ze 4. schůze Rady

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25.11.2013

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25.11.2013 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25.11.2013 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Ing. Petr Bednarčík Ing. Jaroslava Martanová Zdeněk Ženíšek,

Více

U S N E S E N Í z 31. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 4.4.2012

U S N E S E N Í z 31. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 4.4.2012 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 31. schůze U S N E S E N Í z 31. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 4.4.2012 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

USNESENÍ z 36. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. dubna 2012 v 8:00 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 36. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. dubna 2012 v 8:00 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 36. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. dubna 2012 v 8:00 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/36/2012 Kontrola zápisu z 35. schůze Rady města Uničova

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ ze 14. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 25. 1. 2012 (č. usnesení 368/2012-392/2012)

USNESENÍ ze 14. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 25. 1. 2012 (č. usnesení 368/2012-392/2012) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 14. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 25. 1. 2012 (č. usnesení 368/2012-392/2012) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Zápis z 39. schůze rady města konané dne 18. 4. 2012

Zápis z 39. schůze rady města konané dne 18. 4. 2012 Město Pohořelice Zápis z 39. schůze rady města konané dne 18. 4. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Plevzová, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica

Více

USNESENÍ z 6. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 27. 4. 2011 (č. usnesení 111/2011-146/2011)

USNESENÍ z 6. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 27. 4. 2011 (č. usnesení 111/2011-146/2011) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 6. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 27. 4. 2011 (č. usnesení 111/2011-146/2011) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 13. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 19. srpna 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí

Více