Město Lipník nad Bečvou

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Lipník nad Bečvou"

Transkript

1 Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 10. schůzi dne následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na stanovisko Úřadu na ochranu osobních údajů č. 2/2004. Neupravené verze těchto dokumentů jsou uloženy k nahlédnutí oprávněným osobám podle ust. 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na Městském úřadě Lipník nad Bečvou, kancelář starosty, nám. T.G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou. 240/2003 RM 10 Kontrola plnění usnesení ze schůzí RM RM po projednání bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze schůzí RM. 241/2003 RM 10 Příspěvky zájmovým organizacím pro rok 2003 RM po projednání ukládá komisi pro využití volného času dopracovat materiál návrh příspěvků zájmovým organizacím pro rok 2003 v souladu se schválenými podmínkami - Stanovení podmínek, postupu a kritérií pro přidělení příspěvku z rozpočtu města vybraným zájmovým organizacím v Lipníku nad Bečvou schválenými usnesením č. 319/2001 ZM 11 ze dne a a předložit radě města k projednání. T:

2 242/2003 RM 10 Inventarizace majetku za rok RM po projednání bere na vědomí zprávu o inventarizaci za rok RM ukládá starostovi města zajistit: a) provedení fyzické inventury bytových a zbývající části nebytových prostor T: b) ocenit umělecké předměty a z podrozvahových účtů je zatřídit na účet 032 T: c) provést soupis hmotného majetku po jednotlivých kancelářích a vyvěsit seznamy tohoto majetku na viditelném místě v každé místnosti T: d) přepracovat podobu rekapitulace inventurních soupisů tak, aby u každého účtu byl uveden: - počáteční stav - přírůstek - úbytek - konečný stav T: e) seznam přírůstků a úbytků přiložit ke každé organizaci T: f) k inventarizaci vydaných pokutových bloků a k jejich vyúčtování připojit přehled příjmových dokladů, kterými byly inkasované peníze odvedeny do pokladny MěÚ. T: /2003 RM 10 Rozpočtové opatření č RM po projednání schvaluje rozpočtové opatření zvyšující rozpočet města na straně příjmů i výdajů shodně o částku ,00 Kč na hodnotu celkem ,00 Kč, v následujícím členění: a) - přesun finančních prostředků na straně příjmů: Kč ,00 z pol na pol. 4113, ÚZ 90103, neinvestiční přijaté dotace ze státních fondů SFŽP likvidace lednic, - přesun finančních prostředků na straně výdajů a zařazení výdajů pod ÚZ: Kč ,00 z org. 365, 3721, pol na org. 413, 3721, pol. 5169, ÚZ 90103, likvidace ledniček, b) - přesun finančních prostředků na straně výdajů:

3 Kč ,00 z org. 410, 3322, pol na org. 415, 3322, pol. 5171, oprava hřbitovní kaple, c) - přesun finančních prostředků na straně výdajů: Kč ,00 z org. 415, 2212, pol na org. 410, 2212, pol. 5171, oprava komunikace sídl. Dukla, d) - na straně příjmů navýšení o částku: Kč ,00 v 6171, pol. 3111, příjmy z prodeje pozemků, Kč ,00 v pol. 1119, daň z příjmů FO, j. n., Kč ,00 v pol. 1334, odvody za odnětí půdy ze zeměd. půdního fondu, Kč ,00 v org. 414, 3636, pol. 6144, odvody za odnětí zemědělské půdy, Kč ,00 v org. 414, 3636, pol. 6130, pozemky, Kč 2.620,00 v org. 415, 3635, pol. 6119, územní plán koncept dotace, Kč 500,00 v org. 442, 6171, pol. 5429, spoluúčast - úraz, e) - na straně příjmů navýšení o částku: Kč 9.000,00 v 6171, pol. 2321, přijaté neinvestiční dary, Kč 9.000,00 v org. 346, 6171, pol. 5171, oprava obecní budovy, f) - na straně příjmů navýšení o částku: Kč ,00 v pol. 4116, ÚZ 34238, ostatní neinvestiční přijaté dotace ze SR Kč ,00 v org. 390, 3314, pol. 5331, ÚZ 34238, neinvestiční příspěvky zřízeným PO zajištění funkce knihovny g) - na straně příjmů navýšení o částku: Kč ,00 v 3111, pol. 2111, školkovné, Kč ,00 v 3113, pol. 2111, družinkovné, Kč ,00 v org. 305, 3111, pol. 5331, neinv. přísp. zříz. PO školkovné a družinkovné, Kč ,00 v org. 311, 3113, pol. 5331, neinv. přísp. zříz. PO školkovné a družinkovné, Kč ,00 v org. 312, 3113, pol. 5331, neinv. přísp. zříz. PO školkovné a družinkovné, Kč ,00 v org. 315, 3113, pol. 5331, neinv. přísp. zříz. PO školkovné a družinkovné, h) - na straně příjmů navýšení o částku: Kč 2.530,00 v pol. 1119, daň z příjmů FO, j. n., Kč 5.170,00 v 5311, pol. 2210, přijaté sankční platby MP, Kč ,00 v 6171, pol. 2210, přijaté sankční platby vnitřní správa, Kč ,00 v org. 410, 3322, pol. 5219, ostatní neinv. dotace podnikatelským subjektům, i) - na straně příjmů navýšení o částku: Kč ,00 v 6171, pol. 2322, přijaté pojistně náhrady, Kč ,00 v org. 400, 3322, pol. 5171, opravy klášterní zahrada, zídka, brána, j) - přesun na straně výdajů: Kč ,00 z org. 442, 3313, pol. 5331, kulturní akce hody, Záhorské slavnosti, ples,... Kč ,00 na org. 340, 3313, pol. 5331, kulturní akce,

4 Kč 5.000,00 na org. 390, 3314, pol. 5331, Kašňák, k) - na straně výdajů přesuny v org. 442: Kč 80,00 z 3111, pol. 5139, nákup materiálu (r. 2002), Kč 5.480,00 z 3111, pol. 5151, studená voda (r. 2002), Kč 4.060,00 z 3111, pol. 5153, plyn (r. 2002), Kč ,00 z 3111, pol. 5154, elektrická energie (r. 2002), Kč 3.190,00 na 3111, pol. 5162, služby telekomunikací a radiokomunikací (r.2002), Kč 50,00 z 3111, pol. 5171, opravy a udržování (r. 2002), Kč ,00 na 3113, pol. 5154, elektrická energie (r. 2002), Kč 790,00 na 3113, pol. 5162, služby telekomunikací a radiokomunikací (r. 2002), Kč ,00 na 3141, pol. 5131, potraviny (r. 2002), Kč 2.180,00 na 3141, pol. 5153, plyn (r. 2002), Kč 680,00 na 3141, pol. 5162, služby telekomunikací a radiokomunikací (r. 2002), Kč 50,00 z 3313, pol. 5331, kulturní akce hody, Záhorské slavnosti, ples, l) - zařazení pod orj. v org. 431: Kč ,00 z 6171, pol. 5175, pohoštění Kč 500,00 na 6171, pol. 5175, orj. 89, pohoštění kancelář tajemníka, Kč 1.500,00 na 6171, pol. 5175, orj. 90, pohoštění odbor regionálního rozvoje, Kč 1.500,00 na 6171, pol. 5175, orj. 91, pohoštění odbor správy majetku, Kč 1.000,00 na 6171, pol. 5175, orj. 92, pohoštění odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Kč 1.500,00 na 6171, pol. 5175, orj. 93, pohoštění odbor školství a kultury, Kč 500,00 na 6171, pol. 5175, orj. 94, pohoštění obecní živnostenský úřad, Kč 1.500,00 na 6171, pol. 5175, orj. 95, pohoštění stavební úřad, Kč 1.000,00 na 6171, pol. 5175, orj. 96, pohoštění odbor životního prostředí, Kč 500,00 na 6171, pol. 5175, orj. 97, pohoštění odbor vnitřních věcí, Kč 500,00 na 6171, pol. 5175, orj. 98, pohoštění odbor dopravy, Kč 1.000,00 na 6171, pol. 5175, orj. 99, pohoštění odbor finanční, m)- přesuny na straně výdajů v org. 431: Kč 500,-Kč z 6171, pol na 6171, pol. 5169, členské poplatky n) - přesuny na straně výdajů: Kč 1.000,00 z org. 342, 6171, pol na org. 380, 6171, pol. 5139, nákup materiálu o) - přesun na straně výdajů v org. 344, 6171, orj. 56: Kč ,00 z pol. 6111, pořízení NIM server spisová služba, Kč 3.500,00 na pol. 5139, montáž kabelu v budově ISŠE, Kč ,00 na pol 5162, přenos dat bezdrátovým spojem mezi MěÚ a ISŠE, p) - na straně příjmů navýšení o částku: Kč 5.000,00 v pol. 4111, neinvestiční přijaté dotace z VPS SR rozšířená působnost, Kč 5.000,00 v org. 415, 3322, pol. 6121, orj. 55, ÚZ 98250, zámek rekonstrukce. 2. RM ukládá vedoucímu odboru finančního zabezpečit začlenění rozpočtového opatření do rozpočtu města. T:

5 244/2003 RM 10 Přehled finančních nákladů spojených se zajištěním výkonu státní správy obce s rozšířenou působností plnění usnesení č. 6/2002 RM 1 RM po projednání bere na vědomí přehled finančních nákladů spojených se zajištěním výkonu státní správy obce s rozšířenou působností. 245/2003 RM 10 Plnění usnesení č. 14/2002 RM 1 ze dne RM po projednání bere na vědomí informaci o plnění usnesení č. 14/2002 RM 1 ze dne Dlouhodobý úvěr na pokrytí nákladů spojených s rekonstrukcí budovy zámku. 2. RM ukládá místostarostovi města p. P. Šoltysovi dopracovat předložený materiál a opětovně předložit k projednání v RM. T: /2003 RM 10 Veřejnoprávní smlouva na projednávání přestupků 1. RM po projednání schvaluje: a) uzavření veřejnoprávní smlouvy na projednávání přestupků orgány Města Lipník nad Bečvou namísto orgánů Obce Bohuslávky, Obce Dolní Nětčice, Obce Dolní Újezd, Obce Hlinsko, Obce Horní Nětčice, Obce Jezernice, Obce Kladníky, Obce Lhota, Obce Osek nad Bečvou, Obce Radotín, Obce Soběchleby, Obce Týn nad Bečvou, Obce Veselíčko, v rozsahu stanoveném 53 odst. 1 zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, b) předložené návrhy veřejnoprávních smluv. 2. RM pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávních smluv. 3. RM ukládá vedoucímu odboru vnitřních věcí projednat se starosty obcí uzavření veřejnoprávních smluv a jejich předložení Krajskému úřadu Olomouckého kraje k udělení souhlasu. T:

6 247/2003 RM 10 Revokace usnesení č. 200/2003 RM 9 ze dne RM po projednání revokuje usnesení č. 200/2003 RM 9 ze dne RM ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat p. Růženu Vláčilovou o výsledku jednání. T: /2003 RM 10 Návrh na ubytování žadatele v ubytovně Venedik, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání neschvaluje ubytování slečny Hedviky Vláčilové na ubytovně Venedik č a č RM ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatelku o výsledku jednání. T: /2003 RM 10 Návrh na přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou, ul. Zahradní č. 1335, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje přidělení bytu č. 13 v Domě s pečovatelskou službou, ul. Zahradní č. 1335, Lipník nad Bečvou, panu Ladislavu Olivovi od RM ukládá ředitelce Sociálních služeb města Lipníku nad Bečvou zajistit uzavření nájemní smlouvy. 3. RM ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatele o výsledku jednání. T:

7 250/2003 RM 10 Návrh na přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou, ul. Zahradní č. 1335, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje přidělení bytu č. 31 v Domě s pečovatelskou službou, ul. Zahradní č. 1335, Lipník nad Bečvou, paní Alžbětě Perdykulové od RM ukládá ředitelce Sociálních služeb města Lipníku nad Bečvou zajistit uzavření nájemní smlouvy. 3. RM ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatele o výsledku jednání. T: /2003 RM 10 Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 315, okres Přerov provoz školní kuchyně 1. RM po projednání bere na vědomí nevyhovující stav školní jídelny kuchyně Základní školy Lipník nad Bečvou, Osecká 315, okres Přerov, který není v souladu s vyhl. MZ č. 107/2001 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných a schvaluje záměr vedení školy zpracovat projektovou dokumentaci a zahájit stavební úpravy pro splnění podmínek pro stravovací služby v souladu s platnou legislativou. 2. RM ukládá: a) řediteli příspěvkové organizace Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 315, okres Přerov zabezpečit zpracování projektové dokumentace stavby, zajištění výběrového řízení na dodavatele stavby, zpracování cenové kalkulace stavby a zajištění stavebního povolení k realizaci stavby T: b) vedoucí odboru školství a kultury předložit vedoucímu odboru finančního návrh na rozpočtové opatření, případně jiný způsob finančního zabezpečení realizované stavby T:

8 252/2003 RM 10 Mateřská škola Lipník nad Bečvou, okres Přerov, příspěvková organizace organizační změny 1. RM po projednání bere na vědomí organizační změny příspěvkové organizace Mateřská škola Lipník nad Bečvou, okres Přerov, příspěvková organizace s účinností od , které spočívají ve zrušení elokovaného pracoviště se sídlem Souhradní 116, školní jídelny se sídlem Na Zelince 1185 a školní jídelny se sídlem Zahradní Zrušené školní jídelny budou k datu účinnosti organizační změny v organizaci nahrazeny výdejnami stravy. 2. RM ukládá vedoucí odboru školství a kultury zabezpečit sepsání žádosti o změnu v zařazení do sítě škol, předškolních a školských zařízení s účinností od T: /2003 RM 10 Stanovení závazných ukazatelů na rok 2003 úprava k RM po projednání stanovuje závazné ukazatele na rok 2003 úprava k , příspěvkovým organizacím Městská knihovna Lipník nad Bečvou, Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62 a Středisko volného času Lipník nad Bečvou, dle přílohy. 2. RM ukládá vedoucí odboru školství a kultury informovat ředitele příspěvkových organizací. T: /2003 RM 10 Ukončení nájemní smlouvy na pronájem části pozemku ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr parc.č. 3086/1 v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje: a) ukončení nájemní smlouvy na pronájem části pozemku ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr parc.č. 3086/1 o výměře 5448 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou mezi Pozemkovým fondem České republiky, zastoupeným vedoucím Územního pracoviště PF ČR Přerov Ing. Karlem Vondrákem (jako pronajímatelem) a

9 Agrochovem Jezernice, a.s., se sídlem Jezernice č.p. 42, zastoupenou předsedou představenstva Ing. Zdeňkem Bednářem (jako nájemcem), jejíž závazky přešly na Město Lipník nad Bečvou na základě kupní smlouvy uzavřené mezi Pozemkovým fondem České republiky a Městem Lipník nad Bečvou, b) předloženou dohodu o ukončení nájmu. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit: a) podepsání dohody o ukončení nájmu, T: b) v případě, že nebude podepsána dohoda o ukončení nájmu vypovězení nájemní smlouvy. T: /2003 RM 10 Částečná revokace usnesení městského zastupitelstva č. 168/2000 MMZ 6 ze dne RM po projednání doporučuje ZM schválit částečnou revokaci usnesení č. 168/2000 MMZ 6 ze dne týkajícího se bezúplatného, případně úplatného (za cenu dle znaleckého posudku) převodu pozemků: parc.č. 1243/4 zahrada o výměře 1289 m 2, parc.č. 1243/17 zahrada o výměře 878 m 2, parc.č. 1243/6 zahrada o výměře 656 m 2, parc.č. 1243/7 zahrada o výměře 598 m 2, parc.č. 1243/8 zahrada o výměře 603 m 2, parc.č. 1243/10 zahrada o výměře 611 m 2, parc.č. 1243/11 zahrada o výměře 617 m 2 v katastrálním území Lipník nad Bečvou, z vlastnictví státu ČR Pozemkového fondu do vlastnictví Města Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá starostovi města předložit materiál k projednání v ZM. T: /2003 RM 10 Vyhlášení záměru prodeje částí pozemků ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr parc.č. 3086/2 a parc.č v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání nedoporučuje ZM schválit vyhlášení záměru prodeje částí pozemků ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr parc.č. 3086/2 o výměře cca 230 m 2 a parc.č o výměře cca 430 m 2 (viz situační plán) v k.ú. Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá starostovi města předložit materiál k projednání v ZM. T:

10 257/2003 RM 10 Vyhlášení záměru prodeje pozemků parc.č. 2787/134 trvalý travní porost a parc.č. 2787/137 trvalý travní porost v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit vyhlášení záměru prodeje pozemků parc.č. 2787/134 trvalý travní porost o výměře 300 m 2 a parc.č. 2787/137 trvalý travní porost o výměře 300 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá starostovi města předložit materiál k projednání v ZM. T: /2003 RM 10 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku parc.č. 1145/3 trvalý travní porost v k.ú. Loučka 1. RM po projednání nedoporučuje ZM schválit vyhlášení záměru prodeje části pozemku parc.č. 1145/3 trvalý travní porost o výměře cca 1000 m 2 (viz situační plán) v k.ú. Loučka. 2. RM ukládá starostovi města předložit materiál k projednání v ZM. T: /2003 RM 10 Vyhlášení záměru pronájmu pozemků v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru pronájmu pozemku parc.č. 3943/1 orná půda o výměře 2212 m 2 a pozemků ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr: parc.č o výměře 722 m 2, parc.č o výměře 2432 m 2, parc.č o výměře 4116 m 2, parc.č o výměře 7051 m 2, parc.č o výměře 4559 m 2, parc.č o výměře 1621 m 2, parc.č o výměře 2345 m 2, parc.č o výměře m 2, parc.č o výměře 6221 m 2, parc.č o výměře 3167 m 2, parc.č o výměře 3007 m 2, parc.č. 3081/1 o výměře 2819 m 2, parc.č. 3081/2 o výměře 3414 m 2, parc.č o výměře m 2

11 vše v k.ú. Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru pronájmu. T: /2003 RM 10 Pronájem části pozemku parc.č. 282/1 ost. pl. ost. komunikace v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje: a) pronájem části pozemku parc.č. 282/1 ost. pl. ost. komunikace o výměře 20 m 2 (viz situační plán) v k.ú. Lipník nad Bečvou Radku Buzinisovi, IČ , se sídlem v Malhoticích 107, na dobu neurčitou, a to od , za cenu 50,- Kč/m 2 /rok, za účelem umístění prodejního stánku, b) předloženou nájemní smlouvu. V případě, že nájemní smlouva nebude podepsána do dvou měsíců ode dne schválení pronájmu radou města, pozbude usnesení platnosti. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit podepsání nájemní smlouvy. T: /2003 RM 10 Přidělení a pronájem bytu č.3 v domě č.p. 79 ul. Nerudova, Lipník nad Bečvou mimo Pořadník žadatelů o přidělení bytu 1+1 v majetku Města Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání neschvaluje přidělení a pronájem bytu č.3, o velikosti 1+1, v domě č.p. 79 ul. Nerudova, Lipník nad Bečvou mimo Pořadník žadatelů o přidělení bytu 1+1 v majetku Města Lipník nad Bečvou : - slečně Lucii Džugové,, - paní Janě Sivákové,. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku informovat žadatelky. T: RM po projednání schvaluje přidělení a pronájem bytu č.3, o velikosti 1+1, v domě č.p. 79 ul. Nerudova, Lipník nad Bečvou panu Ing. Čestmíru Fialovi, mimo Pořadník žadatelů o přidělení bytu 1+1 v majetku Města Lipník nad Bečvou.

12 4. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit uzavření nájemní smlouvy. T: /2003 RM 10 Přechod nájmu bytu č. 6 v domě č.p ul. Bratrská, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání bere na vědomí přechod nájmu bytu č. 6 v domě č.p ul. Bratrská, Lipník nad Bečvou ze současné nájemkyně paní Zdenky Langrové na její vnučku paní Marcelu Vinklarovou,, dle 706 a 708 zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit uzavření nájemní smlouvy s paní Marcelou Vinklarovou. T: /2003 RM 10 Podnájem bytu č. 4 v domě č.p. 47 nám. T.G.Masaryka, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání souhlasí s uzavřením smlouvy o podnájmu bytu č. 4 v domě č.p. 47 nám. T.G.Masaryka, Lipník nad Bečvou mezi paní Alenou Kamanovou a paní Markétou Spáčilovou,, na dobu určitou, a to do , dle 719 zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku informovat žadatelku. T: /2003 RM 10 Vrácení částí kauce na byt 1. RM po projednání schvaluje: a) vrácení části kauce ve výši 7.620,- Kč paní Boženě Patkaňové,, kterou uhradila při přidělování bytu dle Směrnice o hospodaření s obecními byty v majetku Města Lipník nad Bečvou, b) vrácení části kauce ve výši ,- Kč manželům Markovi a Janě Řídkým,, kterou uhradili při přidělování bytu dle Směrnice o hospodaření s obecními byty v majetku Města Lipník nad Bečvou,

13 c) vrácení části kauce ve výši 9.585,- Kč manželům Vojtěchu a Evě Ševečkovým,, kterou uhradili při přidělování bytu dle Směrnice o hospodaření s obecními byty v majetku Města Lipník nad Bečvou, d) vrácení části kauce ve výši 6.117,- Kč paní Jitce Němečkové,, kterou uhradila při přidělování bytu dle Směrnice o hospodaření s obecními byty v majetku Města Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit vrácení částí kauce. T: /2003 RM 10 Vyhlášení záměru pronájmu nebytových prostor ve III. NP objektu č.p. 358 ul. Bratrská, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru pronájmu nebytových prostor ve III. NP objektu č.p. 358 ul. Bratrská, Lipník nad Bečvou, situovaném na pozemku parc.č. st.276/2 v k.ú. Lipník nad Bečvou, za účelem výkonu státní správy státní sociální podpory, úřadu práce a advokátní kanceláře, a to: - kancelář o výměře 21,56 m 2, - kancelář o výměře 24,14 m 2, - kancelář o výměře 17,27 m 2, - kancelář o výměře 18,98 m 2, - kancelář o výměře 27,14 m 2, - kancelář o výměře 52,60 m 2, - kancelář o výměře 50,77 m 2, - kancelář o výměře 55,97 m 2, - kancelář o výměře 52,43 m 2, - kuchyň o výměře 11,42 m 2, - chodba o výměře 144,45 m 2, - sociální zařízení o výměře 16,60 m RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru pronájmu. T: Ing. Miloslav Přikryl starosta města Vladimír Mikeška místostarosta města

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi dne 30. 6. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 60. schůzi dne 27. 6. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 27. zasedání dne 26. 9. 2006 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

2. RM ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatele o výsledku jednání.

2. RM ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatele o výsledku jednání. Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 39. schůzi dne 13. 9. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 29. schůzi 25.04.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 04.06.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 75. schůzi 29.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 1. řádné schůzi dne 2. 12. 2002 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi 29.06.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 30. 11. 2004 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 30.06.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 24. zasedání 15.06.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 21. schůzi dne 24. 11. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 23.09. 2008 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 40. schůzi dne 4. 10. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 15. schůzi dne 25. 8. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 28. schůzi dne 1. 3. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi dne 20. 1. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi dne 12. 1. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 50. schůzi dne 7. 3. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi 06.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 33. schůzi dne 7. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 12.12.2011 od 14:05 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 12.12.2011 od 14:05 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 12.12.2011 od 14:05 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 62. schůzi 04.01.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

576/17 1. Bere na vědomí zprávu o možnostech zapůjčování předmětů v majetku města. 2. Ukládá předložit pravidla a ceník zápůjček.

576/17 1. Bere na vědomí zprávu o možnostech zapůjčování předmětů v majetku města. 2. Ukládá předložit pravidla a ceník zápůjček. USNESENÍ 17. schůze Rady města Vítkova konané dne 1. září 2015 v zasedací místnosti rady na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 571/17 do č. 621/17) Rada města: 571/17 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha pí Rachůnková

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha pí Rachůnková Usnesení ze 45. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 16. září 2008 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 45/01 Ztráty a nálezy Rada města schvaluje bezúplatný převod 1 ks jízdního

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 11. prosince 2001 v 15:00 hodin v obřadní síni MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 Zastupitelstvo

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 13. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 19. srpna 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi dne 9. 6. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. března 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. března 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. března 2013 R 128/13 R 129/13 Povolení k odchytu bílé ryby z Máchova jezera souhlasí s udělením povolení k odchytu bílé ryby z Máchova jezera za smluvní cenu

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh na uzavření úvěrové smlouvy - kontokorentní úvěr u České spořitelny a.s. (tisk R/253)

U S N E S E N Í. 3. Návrh na uzavření úvěrové smlouvy - kontokorentní úvěr u České spořitelny a.s. (tisk R/253) U S N E S E N Í z 24. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 12. prosince 2007 ve 13:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 1. Změna rozpočtu roku

Více

USNESENÍ. z 46. schůze Rady města Hranic, dne 5. 2. 2013

USNESENÍ. z 46. schůze Rady města Hranic, dne 5. 2. 2013 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 46. schůze Rady města Hranic, dne 5. 2. 2013 Usnesení 1434/2013 - RM 46 ze dne 5. 2. 2013 Výše nájmů kotelen hlasováním per rollam k datu 28.1.2013 změnu nájmů z nebytových prostor

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 15. schůzi dne 30. 7. 2007 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení ze 73. schůze Rady města Chlumec volební období 2010 2014 konané dne 30.09.2013 od 15:00 do 18:15 hodin v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec

Více

U S N E S E N Í. 25. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 16.01.2012 od 15:30 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 25. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 16.01.2012 od 15:30 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 25. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 16.01.2012 od 15:30 hodin. I. BERE NA VĚDOMÍ: Rada města Stříbra: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Usnesení z 12. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 7. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 12. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 7. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 12. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 7. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 318/12/2015 schvaluje program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Různé

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 40. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. ledna 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám.

Více

Usnesení. z 99. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 25. srpna 2010 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 99. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 25. srpna 2010 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 99. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 25. srpna 2010 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 99/01 Výkazy obchodní společnosti Městské lesy a zeleň, s. r. o. ke dni

Více

schvaluje pro příští rok 2000 koeficient pro výpočet daně z nemovitosti ve stávající výši.

schvaluje pro příští rok 2000 koeficient pro výpočet daně z nemovitosti ve stávající výši. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 7. řádného zasedání Městské rady v Kojetíně, konané dne 6. dubna 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 46. schůzi 23.03.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 70. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 27.dubna 2006 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín, spol. s r.o.,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 52 rady města konané 07.12.2011

Město Králíky. Zápis z jednání č. 52 rady města konané 07.12.2011 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 52 rady města konané 07.12.2011 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Vlastimil Kubíček, Jan Mlynář Ing.

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 31. března 2014

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 31. března 2014 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 31. března 2014 R 179/14 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí zprávu o plnění usnesení rady města ke dni 31. 03. 2014, b) souhlasí s prodloužením

Více

ode dne 15.6.2012 za cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc;

ode dne 15.6.2012 za cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc; Usnesení 37. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 7. 6. 2012 825/37 Rada města bere na vědomí plnění usnesení 36. schůze rady města ze 17. 5. 2012. 826/37 Rada města schvaluje uzavření

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 66. schůzi dne 24. 10. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení. ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 42/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

U S N E S E N Í. 46. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 15.04.2013 od 14:07 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 46. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 15.04.2013 od 14:07 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 46. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 15.04.2013 od 14:07 hodin I. BERE NA VĚDOMÍ: Rada města Stříbra: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 12. prosince 2000 v 15:00 hodin v sále Sokolovny Kojetín na nám. Republiky Zastupitelstvo

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 48. schůzi 04.03.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Soubor usnesení z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jenišovice konaného dne 15. 12. 2015 Usnesení č. 1/12/2015

Soubor usnesení z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jenišovice konaného dne 15. 12. 2015 Usnesení č. 1/12/2015 Soubor usnesení z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jenišovice konaného dne 15. 12. 2015 Usnesení č. 1/12/2015 schvaluje Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2016 ve znění Přílohy tohoto Usnesení.

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 7 Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 52. schůze Rady města Hostinné, konané dne 20.04.2016 788/52/RM/2016 Schválení programu 52. schůze rady města program 52. schůze: 1. Schválení

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 81. schůzi dne 7. 8. 2006 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 8. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. dubna 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o.,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi dne 2. 5. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 60. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 16. dubna 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 44. schůzi dne 6. 12. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ. z 73. schůze Rady města Hranic, dne 23. 6. 2014

USNESENÍ. z 73. schůze Rady města Hranic, dne 23. 6. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 73. schůze Rady města Hranic, dne 23. 6. 2014 Usnesení 2355/2014 - RM 73 ze dne 23. 6. 2014 Zahájení, schválení programu program s doplněním dle zápisu. Ondriášová Radka, starostka

Více

Usnesení RM č. 61/2012-RADA ze dne 06.09.2012

Usnesení RM č. 61/2012-RADA ze dne 06.09.2012 61/2012-RADA/2652-61. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing. arch. Vladimíru Středovou 61/2012-RADA/2653-61. Rada města předložený program jednání RM 61/2012-RADA/2654-61. Rada města informaci o splněných

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 9. schůzi dne 14. 4. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 47. schůzi dne 24. 1. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi 12.01.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení. z 97. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 14. července 2010 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 97. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 14. července 2010 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 97. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 14. července 2010 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 97/01 Přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ve výši

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 7. schůzi dne 5. 3. 2007 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 1. schůzi dne 13. 11. 2006 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 31.10.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

USNESENÍ Z 12. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 5. 9. 2006

USNESENÍ Z 12. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 5. 9. 2006 USNESENÍ Z 12. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 5. 9. 2006 USNESENÍ Č. 453/06 Návrh na přijetí záměru snížení základního jmění společnosti LVT a. s. jako jediný akcionář při výkonu působnosti

Více

Usnesení 81. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 6. 5. 2014

Usnesení 81. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 6. 5. 2014 Usnesení 81. schůze Rady města Radhoštěm, konané dne 6. 5. 2014 1901/81 - Rada města schvaluje program 81. schůze rady města, konané 6. 5. 2014. 1902/81 - Rada města bere na vědomí plnění usnesení 80.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 20. schůzi 11.01.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. 16. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 13.07.2015 od 16:20 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 16. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 13.07.2015 od 16:20 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 16. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 13.07.2015 od 16:20 hodin I. BERE NA VĚDOMÍ: Rada města Stříbra: 01. Žádost paní Xxxx o přidělení městského bytu. 02. Informace o vývoji

Více

Usnesení. z 16. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 28. února 2008 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 16. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 28. února 2008 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 16. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 28. února 2008 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 16/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

Usnesení RM č. 8/2015-RADA ze dne 11.03.2015

Usnesení RM č. 8/2015-RADA ze dne 11.03.2015 08/2015-RADA/407-8. Rada města ověřovatelem zápisu RM Zděnku Šebkovou 08/2015-RADA/408-8. Rada města předložený program jednání RM 08/2015-RADA/409-8. Rada města informaci tajemníka MěÚ Žamberk o splněných

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 37. schůzi dne 29.09.2008 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 47. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. května 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám.

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 R 26/16 R 27/16 R 28/16 R 29/16 Navýšení rozpočtů školských zařízení o prostředky na platy ze státního rozpočtu za IV. čtvrtletí 2015 a) souhlasí

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 85. schůzi dne 16. 10. 2006 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 7. schůze Rady města Hustopeče konané dne 20.01.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení RM č. 1/7/15: RM schválila program jednání dnešní

Více

U S N E S E N Í z jednání Rady města Hranice č. RM 04/16, konaného dne 24.2.2016 na MěÚ Hranice od 14.30 hod.

U S N E S E N Í z jednání Rady města Hranice č. RM 04/16, konaného dne 24.2.2016 na MěÚ Hranice od 14.30 hod. U S N E S E N Í z jednání Rady města Hranice č. RM 04/16, konaného dne 24.2.2016 na MěÚ Hranice od 14.30 hod. Přítomni: Miroslav Picka, Zdeňka Heišteinová, Martina Nová, Marcela Švecová, PhDr. Hana Levá

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 Usnesení RM č. 57/2013-70 I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 366/1

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 65. schůzi 17.02.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov. Rada MO Střekov U S N E S E N Í. 12. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 16.6.

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov. Rada MO Střekov U S N E S E N Í. 12. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 16.6. Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 12. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 16.6.2015 Projednané návrhy: 1. Schválení účetní závěrky MO Střekov za rok 2014.

Více

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 226 (ve volebním období 22. zasedání) ze dne: 19.9.2011 kancelář starosty

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 226 (ve volebním období 22. zasedání) ze dne: 19.9.2011 kancelář starosty řádné zasedání rady města RM 226 (ve volebním období 22. zasedání) ze dne: 19.9.2011 kancelář starosty od 15:00 hodin Pořadová čísla usnesení z této porady : 9460 až 9508 STIS Stránka 1 z 9 K Čl. 2. 1

Více

U S N E S E N Í. 38. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 24.09.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 38. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 24.09.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 38. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 24.09.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015)

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

620/16 Schvaluje textovou opravu ve směrnici č. 4/2011 a 8/2011 dle důvodové zprávy.

620/16 Schvaluje textovou opravu ve směrnici č. 4/2011 a 8/2011 dle důvodové zprávy. U S N E S E N Í 16. schůze Rady města Vítkova konané dne 30. srpna 2011 v zasedací místnosti RM na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 619/16 do č. 685/16 ) Rada města: 619/16 Schvaluje zprávu o

Více

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Přebírající bere na vědomí, že v případě zveřejnění osobních údajů uvedených v předaných materiálech se dopustí porušení zákona č. 101/2000

Více

U S N E S E N Í. 42. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 14.01.2013 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 42. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 14.01.2013 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 42. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 14.01.2013 od 14:10 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Informaci pana RNDr. Zb. Navrátila, ředitele Městského muzea, o škodě

Více

Usnesení. 232/Z/101207 Následující termíny zasedání zastupitelstva v roce 2008: - 3.3., 14.4., 9.6., 11.8., 29.10., 8.12.

Usnesení. 232/Z/101207 Následující termíny zasedání zastupitelstva v roce 2008: - 3.3., 14.4., 9.6., 11.8., 29.10., 8.12. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 10.12.2007 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 17 členů

Více

Zápis. z 35. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 15. prosince 2015 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Zápis. z 35. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 15. prosince 2015 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Zápis z 35. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 15. prosince 2015 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle prezenční listiny Mgr. Zdislava

Více

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne 18.11.2015

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne 18.11.2015 31. schůze rady městského obvodu konané dne 18.11.2015 čís. 0761/RMOb-Vit/1418/31-0796/RMOb-Vit/1418/31 Leoš Koláček místostarosta Petr Menšík člen rady Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

Usnesení z 5. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 5. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 5. řádného jednání Rady města Ostrov konaného dne 14. září 2006 od 15 hod. v Domě kultury Ostrov Usn. ZM č. 141/06 Kontrola plnění usnesení ZM 1. ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ZM

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 17. června 2003 v 15:00 hodin v sále vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více