Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. Mgr. Karel Štrégl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. Mgr. Karel Štrégl"

Transkript

1 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 19. prosince 2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Ing. Ivn Skřítecká Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Hn Plchá - zpisovtelk Omluven: Mgr. Krel Štrégl Progrm: 1. Návrh n vyřzení mjetku p.o. Plvecký bzén RK, Rychnov n. Kn. 2. Schválení účelového peněžitého dru pro p.o. Plvecký bzén RK, Rychnov n. Kn. 3. Pověření společnosti Účetnictví Měst Rychnov nd Kněžnou, s.r.o., plněním povinností služeb obecného hospodářského zájmu schválení Smlouvy o dílo n účetní dministrtivní správu bytového nebytového fondu. 4. Pověření společnosti AUDIS BUS s.r.o., plněním povinností služeb obecného hospodářského zájmu schválení Smlouvy o zjištění svozu rozvozu občnů měst poskytnutí vyrovnávcí pltby z závzek veřejné služby pro rok Pověření společnosti TS RK, s.r.o., plněním povinností služeb obecného hospodářského zájmu schválení Smluv o dílo č. 1/TS/2017, 2/TS/2017, 3/TS/2017 Dodtku č. 7 ke Smlouvě o dílo č. 4/TS ze dne Rozhodnutí o přidělení zkázek společnosti TS RK, s.r.o. schválení Smluv o dílo č. 5/TS/2017 6/TS/ Schválení změny položkového rozpisu rozpočtu č. 33/13/ Schválení rozpočtového optření č. 32/K/2016 k (n zákldě kompetence rdy měst k provádění rozpočtových optření dle usn. ZM č. 97/2014 z ) podrobného položkového rozpisu úprv rozpočtu měst z r č. 32/K/2016 k Schválení podrobného položkového rozpisu úprv rozpočtu měst n r č. 30/VI/2016 schválených zstupitelstvem měst dne Schválení podrobného položkového rozpisu rozpočtu měst n r schváleného zstupitelstvem měst dne Schválení Dodtku č. 1 ke Směrnici o odpisování mjetku. 12. Návrh n pověření orgnizcí podporovných Městem Rychnov n.kn., poskytujících sociální služby plněním povinností služeb obecného hospodářského zájmu (SOHZ) n rok 2017, připojení se k Pověření k zjištění dostupnosti poskytování sociální služby zřzením do sítě Královéhrdeckého krje, schválení výše dotcí n rok 2017 obshů smluv o poskytnutí dotcí. 13. Návrh n prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. pro ždtelku pí xxxxxx xxxxxxxxx. 14. Schválení návrhu n zpočtení vzájemných pohledávek pí xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, vzniklých s užíváním bytu v mjetku měst.

2 2 15. Zrušení usnesení RM č. 580/2016, II), 3 ze dne schválení dohod o ukončení nájmu bytu. 16. Schválení výpůjčky budovy n p.p.č. 243 v obci k.ú. Rychnov n. Kn. (kple Proměnění Páně) Komornímu sboru X-tet pod záštitou umělecké vedoucí pí Mgr. Dgmr Zemánkové z účelem uspořádání koncertu dne Schválení Dodtku ke Smlouvě o dílo n poskytování úklidových prcí společnosti FORCORP GROUP spol. s r. o., Olomouc ke změně ceny z poskytovné úklidové služby v budovách měst. 18. Schválení zřízení věcného břemene k p.p.č. 80/11 v k.ú. Rychnov n. Kn. ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce,.s., Děčín. 19. Zřízení věcného břemene k pozemkům p.č. 1152/26, 1152/28, 1152/30, 1152/128, 1152/142, 1152/151, 1152/152, 1152/ /6 vše v k.ú. Rychnov n. Kn. ve prospěch společnosti Tepelné hospodářství Rychnov nd Kněžnou, s.r.o., Rychnov n. Kn. 20. Schválení výpůjčky prostor n p.p.č. 11 v obci k.ú. Rychnov n. Kn. pnu xxxxxxxx xxxxxxxxx, bytem xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx z účelem zřízení sběrného míst "Kol pro Afriku" n dobu určitou 1 rok. 21. Schválení uzvření Dodtku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce prostor v čp. 79, Pnská ul. Rychnov n. Kn. zákldnímu spolku Prusův pěvecký sbor X-tet, z.s., Rychnov n. Kn. 22. Schválení ukončení Nájemní smlouvy ze dne s pí xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx n nájem části p.p.č. 1447/1 v k.ú. Rychnov n. Kn. dohodou k neschválení pronájmu části p.p.č. 1447/1 v k.ú. Rychnov n. Kn. p. xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx. 23. Schválení finnčního vyrovnání z oprvu části komunikce ve vlstnictví měst Rychnov nd Kněžnou n části p.p.č. 1756/2 v k.ú. Rychnov n. Kn. p. xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx. 24. Schválení prodeje mjetku z vlstnictví měst Rychnov nd Kněžnou - technologického zřízení plynové kotelny II. ktegorie PK 44 umístěném v části budovy čp n p.p.č. 2215/9 v k.ú. Rychnov n. Kn. 25. Schválení uzvření Dodtku č. 2 ke Smlouvě o dílo n kci "Stvební úprvy změn užívání části nebytových prostor čp. 1492, ul. Pnská, Rychnov nd Kněžnou". 26. Projednání územně nlytických podkldů ktulizce Vyhodnocení stnovisek připomínek ze společného jednání, poždvky n úprvu dokumentce pro veřejné projednání návrhu Změny č.1 územního plánu Rychnov nd Kněžnou. 28. Projednání odpovědi k dopisu p. xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx ze dne ve věci přesunu utobusového nádrží k vlkovému nádrží v Rychnově n. Kn. 29. Souhls s prohlášením o střetu zájmů člen rdy měst schválení vyhlášení výsledku výběrového řízení n veřejnou zkázku s názvem Výběr pojišťovcího mkléře pojistitele měst Rychnov nd Kněžnou. Jednání Rdy měst Rychnov nd Kněžnou zhájil ve 14:16 hodin strost měst Ing. Jn Skořep. K návrhu progrmu nebyly rdními vzneseny připomínky ni jiné doplňující návrhy. K bodu č.1.: Návrh n vyřzení mjetku p.o. Plvecký bzén RK, Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru školství, kultury, mládeže tělovýchovy. Nebyly žádné

3 3 USNESENO č. 615/2016 vzl n vědomí vyřzení mjetku příspěvkové orgnizce Plvecký bzén RK, Rychnov n. Kn., Jvornická 1720 z evidence mjetku orgnizce, dle předloženého návrhu orgnizce ze dne K bodu č.2.: Schválení účelového peněžitého dru pro p.o. Plvecký bzén RK, p.o. Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru školství, kultury, mládeže tělovýchovy. Nebyly žádné USNESENO č. 616/2016 schvluje účelový peněžitý dr Plveckému bzénu RK, p.o., Rychnov n. Kn., Jvornická 1720, Rychnov n. Kn., od design365 s.r.o., Rychnov n. Kn., Jvornická 1580 ve výši dle předloženého návrhu. K bodu č.3.: Pověření společnosti Účetnictví Měst Rychnov nd Kněžnou, s.r.o., plněním povinností služeb obecného hospodářského zájmu schválení Smlouvy o dílo n účetní dministrtivní správu bytového nebytového fondu. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru finnčního, který strost Ing. Skořep krátce okomentovl. Nebyly žádné USNESENO č. 617/2016 I. pověřuje společnost Účetnictví Měst Rychnov nd Kněžnou, s.r.o., zjišťováním služeb obecného hospodářského zájmu n území měst Rychnov nd Kněžnou to účetní dministrtivní správou bytového nebytového fondu, v tom zejmén účetnictvím bytové správy městských bytů nebytových prostor, vedením evidenčních listů městských bytů, kontrolou úhrdy nájemného, fkturcí nájemného služeb, inksem nájemného, včetně kontktu s nájemníky, s účinností ode dne 1. ledn 2017 do 31. prosince II. schvluje Smlouvu o dílo n účetní dministrtivní správu bytového nebytového fondu se společností Účetnictví Měst Rychnov nd Kněžnou, s.r.o., IČO

4 4 III. pověřuje strostu měst podpisem výše uvedené smlouvy. K bodu č.4.: Pověření společnosti AUDIS BUS s.r.o., plněním povinností služeb obecného hospodářského zájmu schválení Smlouvy o zjištění svozu rozvozu občnů měst poskytnutí vyrovnávcí pltby z závzek veřejné služby pro rok Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru finnčního, který strost Ing. Skořep krátce okomentovl. Nebyly žádné USNESENO č. 618/2016 I. pověřuje společnost AUDIS BUS s.r.o., Soukenická 242, Rychnov n. Kn. zjišťováním služeb obecného hospodářského zájmu n území měst Rychnov nd Kněžnou, to provozem MrketBUSu, jenž přeprvuje v prvidelných intervlech občny měst tk, by jim umožnil nákup ve všech mrketech v Rychnově n. Kn., s účinností ode dne 1. ledn 2017 do 31. prosince II. schvluje Smlouvu o zjištění svozu rozvozu občnů měst poskytnutí vyrovnávcí pltby z závzek veřejné služb pro rok 2017 se společností AUDIS BUS s.r.o., IČO III. pověřuje strostu měst podpisem výše uvedené smlouvy. K bodu č.5.: Pověření společnosti TS RK, s.r.o., plněním povinností služeb obecného hospodářského zájmu schválení Smluv o dílo č. 1/TS/2017, 2/TS/2017, 3/TS/2017 Dodtku č. 7 ke Smlouvě o dílo č. 4/TS ze dne Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru finnčního, který strost Ing. Skořep krátce okomentovl. Nebyly žádné USNESENO č. 619/2016 I. pověřuje společnost TS RK, s.r.o., zjišťováním služeb obecného hospodářského zájmu n území měst Rychnov nd Kněžnou: - zimní údržbou komunikcí v souldu s Plánem zimní údržby,

5 5 - provozem přírodního koupliště ve Včelném, - provozem, údržbou oprvmi veřejného osvětlení semforů n území měst Rychnov nd Kněžnou, s účinností ode dne 1. ledn 2017 do 31. prosince II. schvluje 1. Smlouvu o dílo č. 1/TS/2017 n zimní údržbu komunikcí v souldu s Plánem údržby se společností TS RK, s.r.o., IČO Smlouvu o dílo č. 2/TS/2017 n provoz přírodního koupliště ve Včelném se společností TS RK, s.r.o., IČO Smlouvu o dílo č. 3/TS/2017 n provoz, údržbu oprvy veřejného osvětlení semforů n území měst Rychnov nd Kněžnou se společností TS RK, s.r.o., IČO Dodtek č. 7 ke Smlouvě o dílo č. 4/TS ze dne n úklid veřejných prostrnství mimo režim Plánu zimní údržby komunikcí, včetně úklidu černých skládek se společností TS RK, s.r.o., IČO III. pověřuje strostu měst podpisem výše uvedených smluv. K bodu č.6.: Rozhodnutí o přidělení zkázek společnosti TS RK, s.r.o. schválení Smluv o dílo č. 5/TS/2017 6/TS/2017. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru finnčního, který strost Ing. Skořep krátce okomentovl. Nebyly žádné USNESENO č. 620/2016 I. rozhoduje 1. o přidělení zkázky n údržbu zeleně v Rychnově n. Kn. n pozemcích v dlších ktstrálních územích, ve kterých se nchází pozemky ve vlstnictví měst Rychnov nd Kněžnou - společnosti TS RK, s.r.o., IČO o přidělení zkázky n svoz komunálního odpdu, bioodpdu tříděného odpdu od občnů měst Rychnov nd Kněžnou společnosti TS RK, s.r.o., IČO II. schvluje 1. Smlouvu o dílo č. 5/TS/2017 n údržbu zeleně v Rychnově n. Kn. n pozemcích v dlších ktstrálních územích, ve kterých se nchází

6 6 pozemky ve vlstnictví měst Rychnov nd Kněžnou se společností TS RK, s.r.o., IČO Smlouvu o dílo č. 6/TS/2017 n svoz komunálního odpdu, bioodpdu tříděného odpdu od občnů měst Rychnov nd Kněžnou se společností TS RK, s.r.o., IČO III. pověřuje strostu měst podpisem výše uvedených smluv. K bodu č.7.: Schválení změny položkového rozpisu rozpočtu č. 33/13/2016. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru finnčního, který strost Ing. Skořep krátce okomentovl. Nebyly žádné USNESENO č. 621/2016 schvluje změnu položkového rozpisu rozpočtu číslo 33/13/2016. K bodu č.8.: Schválení rozpočtového optření č. 32/K/2016 k (n zákldě kompetence rdy měst k provádění rozpočtových optření dle usn. ZM č. 97/2014 z ) podrobného položkového rozpisu úprv rozpočtu měst z r č. 32/K/2016 k Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru finnčního, který strost Ing. Skořep krátce okomentovl. Nebyly žádné USNESENO č. 622/2016 schvluje 1. rozpočtové optření číslo 32/K/2016 k podrobný položkový rozpis úprv rozpočtu měst n rok 2016 číslo 32/K/2016 k K bodu č.9.: Schválení podrobného položkového rozpisu úprv rozpočtu měst n r č. 30/VI/2016 schválených zstupitelstvem měst dne Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru finnčního, který strost Ing. Skořep krátce okomentovl. Nebyly žádné

7 7 USNESENO č. 623/2016 schvluje podrobný položkový rozpis úprv rozpočtu měst n rok 2016 číslo 30/VI/2016 schválených zstupitelstvem měst dne K bodu č.10.: Schválení podrobného položkového rozpisu rozpočtu měst n r schváleného zstupitelstvem měst dne Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru finnčního, který strost Ing. Skořep krátce okomentovl. Nebyly žádné USNESENO č. 624/2016 schvluje podrobný položkový rozpis rozpočtu měst n rok K bodu č.11.: Schválení Dodtku č. 1 ke Směrnici o odpisování mjetku. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru finnčního, který strost Ing. Skořep krátce okomentovl. Nebyly žádné USNESENO č. 625/2016 schvluje Dodtek č. 1 ke Směrnici o odpisování mjetku. K bodu č.12.: Návrh n pověření orgnizcí podporovných Městem Rychnov n.kn., poskytujících sociální služby plněním povinností služeb obecného hospodářského zájmu (SOHZ) n rok 2017, připojení se k Pověření k zjištění dostupnosti poskytování sociální služby zřzením do sítě Královéhrdeckého krje, schválení výše dotcí n rok 2017 obshů smluv o poskytnutí dotcí. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál místostrostky, který Mgr. Drejslová krátce okomentovl. Nebyly žádné USNESENO č. 626/2016 I. pověřuje 1. Dikonie Broumov, sociální družstvo, zjišťováním služeb obecného hospodářského zájmu n území měst Rychnov nd Kněžnou,

8 8 nebo v místě působnosti služby, to poskytováním pomoci sociálně, tělesně zdrvotně hndicpovným. 2. Péče o duševní zdrví, z.s., zjišťováním služeb obecného hospodářského zájmu n území měst Rychnov nd Kněžnou, to poskytováním mbulntních terénních sociálních služeb pro duševně nemocné, s účinností ode dne 1. ledn 2017 do 31. prosince II. schvluje 1. předložený návrh n poskytnutí dotcí - vyrovnávcích plteb pro sociální oblst n rok 2017, dle předloženého návrhu. 2. znění Veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotcí - vyrovnávcích plteb z rozpočtu měst Rychnov nd Kněžnou, dle předloženého návrhu. K bodu č.13.: Návrh n prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. pro ždtelku pí xxxxxx xxxxxxxxx. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru sociálních věcí. Nebyly žádné USNESENO č. 627/2016 schvluje prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě o vel. 0+1 v čp. 835, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. pro pní xxxxxx xxxxxxxxx n dobu určitou od do K bodu č.14.: Schválení návrhu n zpočtení vzájemných pohledávek pí xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, vzniklých s užíváním bytu v mjetku měst. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Nebyly žádné USNESENO č. 628/2016 schvluje zpočtení vzájemných pohledávek pní xxxxxx xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxx, vzniklých s užíváním bytu v mjetku měst, dle předloženého návrhu.

9 9 K bodu č.15.: Zrušení usnesení RM č. 580/2016, II), 3 ze dne schválení dohod o ukončení nájmu bytu. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Nebyly žádné USNESENO č. 629/2016 I. ruší usnesení RM č. 580/2016, II), 3) ze dne II. schvluje 1. dohodu o ukončení nájmu bytu s pní xxxxx xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxx čp. x n byt č. 36 v čp. 1556, ul. Městská Hbrová, Rychnov n. Kn. ke dni dohodu o ukončení nájmu bytu s pní xxxxxxx xxxxxxxxx, bytem xxxxxxx xxxxxx, čp. xxxx n byt č. 51 v čp. 1556, ul. Městská Hbrová, Rychnov n. Kn. ke dni K bodu č.16.: Schválení výpůjčky budovy n p.p.č. 243 v obci k.ú. Rychnov n. Kn. (kple Proměnění Páně) Komornímu sboru X-tet pod záštitou umělecké vedoucí pí Mgr. Dgmr Zemánkové z účelem uspořádání koncertu dne Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Nebyly žádné USNESENO č. 630/2016 schvluje výpůjčku budovy n p.p.č. 243 v obci k.ú. Rychnov n. Kn. (budov kple Proměnění Páně) Komornímu sboru X-tet pod záštitou umělecké vedoucí pní Mgr. Dgmr Zemánkové z účelem uspořádání koncertu dne , dle předložené žádosti ze dne K bodu č.17.: Schválení Dodtku ke Smlouvě o dílo n poskytování úklidových prcí společnosti FORCORP GROUP spol. s r. o., Olomouc ke změně ceny z poskytovné úklidové služby v budovách měst. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Strost Ing. Skořep řekl, že tto změn ceny z poskytovné úklidové služby se týká nvýšení minimální mzdy, kterou vlád odsouhlsil. Sdělil, že společnost FORCORP GROUP spol. s r. o. žádá o nvýšení ceny z služby z poskytovné úklidové služby v budovách měst o 10%, to s účinností od Po krátké diskusi se rdní rozhodli schválit uzvření

10 10 Dodtku č. 1 ke Smlouvě o dílo n poskytování úklidových prcí, kterým se nvyšuje cen z zhotovitelem poskytovné úklidové služby o 10% v budovách měst. USNESENO č. 631/2016 I. vzl n vědomí žádost ze dne společnosti FORCORP GROUP spol. s r. o., se sídlem Hmerská 812, Olomouc o nvýšení ceny z služby úklidové práce v budovách měst o 10%, to s účinností od II. schvluje 1. uzvření Dodtku č. 2 ke Smlouvě o dílo n poskytování úklidových prcí ze dne , kterým se nvyšuje cen z zhotovitelem poskytovné úklidové služby o 10% v budově Městského úřdu v Hvlíčkově ulici čp.136 v Rychnově n. Kn., mezi Městem Rychnov nd Kněžnou společností FORCORP GROUP spol. s r. o. Hmerská 812, Olomouc, to s účinností od uzvření Dodtku č. 1 ke Smlouvě o dílo n poskytování úklidových prcí ze dne , kterým se nvyšuje cen z zhotovitelem poskytovné úklidové služby o 10% v budově Společenského centr mezi Městem Rychnov nd Kněžnou společností FORCORP GROUP spol. s r. o. Hmerská 812, Olomouc, to s účinností od uzvření Dodtku č. 1 ke Smlouvě o dílo n poskytování úklidových prcí ze dne , kterým se nvyšuje cen z zhotovitelem poskytovné úklidové služby o 10% v budovách měst (čp. 1453, čp , čp. 2, čp. 1491, čp. 1556, čp. 1557, čp.1558, čp. 1559) mezi Městem Rychnov nd Kněžnou společností FORCORP GROUP spol. s r. o. Hmerská 812, Olomouc, to s účinností od K bodu č.18.: Schválení zřízení věcného břemene k p.p.č. 80/11 v k.ú. Rychnov n. Kn. ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce,.s., Děčín. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Nebyly žádné USNESENO č. 632/2016 I. schvluje zřízení věcného břemene - služebnosti k pozemku p.č. 80/11 v k.ú. Rychnov n. Kn. ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce,.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, spočívjící v právu umístění, zřízení, provozování, údržby oprv zřízení distribuční soustvy č. IV /VB/1, Rychnov n/kn., Stré nám. 28, Šbt. Věcné břemeno bude zřízeno z úpltu 1.000,00 Kč.

11 11 II. pověřuje strostu měst podpisem smlouvy o uzvření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene smlouvy o zřízení věcného břemene. K bodu č.19.: Zřízení věcného břemene k pozemkům p.č. 1152/26, 1152/28, 1152/30, 1152/128, 1152/142, 1152/151, 1152/152, 1152/ /6 vše v k.ú. Rychnov n. Kn. ve prospěch společnosti Tepelné hospodářství Rychnov nd Kněžnou, s.r.o., Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Nebyly žádné USNESENO č. 633/2016 I. schvluje zřízení věcného břemene - služebnosti k pozemkům p.č. 1152/26, 1152/28, 1152/30, 1152/128, 1152/142, 1152/151, 1152/152, 1152/ /6 vše v k.ú. Rychnov n. Kn. ve prospěch společnosti Tepelné hospodářství, s.r.o., se sídlem Mírová 1411, Rychnov n. Kn., spočívjící v právu umístění, zřízení, provozování, údržby, oprv úprv zřízení teplovodního potrubí v rozshu dle geometrického plánu č /2016 ze dne Věcné břemeno bude zřízeno bezúpltně. II. pověřuje strostu měst podpisem smlouvy o zřízení práv věcného břemene. K bodu č.20.: Schválení výpůjčky prostor n p.p.č. 11 v obci k.ú. Rychnov n. Kn. pnu xxxxxxxx xxxxxxxxx, bytem xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx z účelem zřízení sběrného míst "Kol pro Afriku" n dobu určitou 1 rok. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Nebyly žádné USNESENO č. 634/2016 schvluje výpůjčku prostor v I. NP o celkové výměře 70,01 m 2 v čp. 69 n p.p.č. 11 v obci k.ú. Rychnov n. Kn., pnu xxxxxxxx xxxxxxxxx, bytem xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxxx z účelem zřízení sběrného míst "Kol pro Afriku" n dobu určitou 1 rok.

12 12 K bodu č.21.: Schválení uzvření Dodtku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce prostor v čp. 79, Pnská ul. Rychnov n. Kn. zákldnímu spolku Prusův pěvecký sbor X-tet, z.s., Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Nebyly žádné USNESENO č. 635/2016 schvluje uzvření Dodtku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce prostor ze dne v čp. 79, n p.p.č. 36 v obci k.ú. Rychnov n. Kn., Pnská ul., Rychnov n. Kn. (Národní dům), III. NP, zmenšení předmětu výpůjčky o místnost č. 310 o výměře 19,47 m 2 zmenšení záloh z služby zákldnímu spolku Prusův pěvecký sbor X-tet, z.s., se sídlem Sokolovská 1341, Rychnov n. Kn. od K bodu č.22.: Schválení ukončení Nájemní smlouvy ze dne s pí xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx n nájem části p.p.č. 1447/1 v k.ú. Rychnov n. Kn. dohodou k neschválení pronájmu části p.p.č. 1447/1 v k.ú. Rychnov n. Kn. p. xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Strost Ing. Skořep krátce okomentovl předložený mteriál poté vyzvl rdní, by se vyjádřili. Po krátké diskusi se rdní rozhodli schválit ukončení Nájemní smlouvy ze dne n nájem části p.p.č. 1447/1 v k.ú. Rychnov n. Kn. (pod prodejním stánkem v Ekologické ul.) o výměře 37 m 2 pní xxxx xxxxxxxx, bytem xxxxxx xx, dohodou ke dni Dále v návznosti n ukončení Nájemní smlouvy dohodou s pí xxxxxxxxx, strost vyzvl rdní k o žádosti p. xxxxx z xxxxxxxxx o pronájem části p.p.č. 1447/1 v k.ú. Rychnov n. Kn. (pod prodejním stánkem v Ekologické ul.) o výměře 37 m 2. Po krátké diskusi se rdní rozhodli neschválit pronájem části pozemku p.p.č. 1447/1 v k.ú. Rychnov n. Kn. (pod prodejním stánkem v Ekologické ul.) o výměře 37 m 2 pnu xxxxxxxx xxxxxxx, bytem xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx z účelem provozování relitní zprostředkovtelské knceláře. USNESENO č. 636/2016 I. schvluje ukončení Nájemní smlouvy ze dne n nájem části p.p.č. 1447/1 v k.ú. Rychnov n. Kn. (pod prodejním stánkem v Ekologické ul.) o výměře 37 m 2 pní xxxx xxxxxxxx, bytem xxxxxx 31, dohodou k

13 13 II. vzl n vědomí žádost pn xxxxxxxx xxxxx, bytem xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx o pronájem části p.p.č. 1447/1 v k.ú. Rychnov n. Kn. (pod prodejním stánkem v Ekologické ul.) o výměře 37 m 2. III. neschvluje pronájem části pozemku p.p.č. 1447/1 v k.ú. Rychnov n. Kn. (pod prodejním stánkem v Ekologické ul.) o výměře 37 m 2 pnu xxxxxxxx xxxxxxx, bytem xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx z účelem provozování relitní zprostředkovtelské knceláře. K bodu č.23.: Schválení finnčního vyrovnání z oprvu části komunikce ve vlstnictví měst Rychnov nd Kněžnou n části p.p.č. 1756/2 v k.ú. Rychnov n. Kn. p. xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Nebyly žádné USNESENO č. 637/2016 schvluje finnční vyrovnání ve výši 1.000,00 Kč + DPH z oprvu komunikce, která je ve vlstnictví měst Rychnov nd Kněžnou, ncházející se n části p.p.č. 1756/2 v k.ú. Rychnov n. Kn. (dle vyznčení v změření, vyhotoveném dne pnem Jroslvem Jvůrkem), pnu xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx. K bodu č.24.: Schválení prodeje mjetku z vlstnictví měst Rychnov nd Kněžnou - technologického zřízení plynové kotelny II. ktegorie PK 44 umístěném v části budovy čp n p.p.č. 2215/9 v k.ú. Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Nebyly žádné USNESENO č. 638/2016 schvluje prodej mjetku z vlstnictví měst Rychnov nd Kněžnou technologického zřízení plynové kotelny II. ktegorie PK 44, umístěném v části budovy Rychnov nd Kněžnou s čp. 1629, která stojí n p.p.č. 2215/9 v k.ú. Rychnov n. Kn., popsném ve znleckém posudku č. 57/16 ze dne , vyprcovném pnem Ing. Bohumírem Novákem, xxxxxxxxxxx xxxx,

14 14 xxxxxxx xxxxxx, společnosti Tepelné hospodářství Rychnov nd Kněžnou, s.r.o., Mírová 1411, Rychnov n. Kn. z celkovou kupní cenu ve výši ,00 Kč + DPH v pltné výši. K bodu č.25.: Schválení uzvření Dodtku č. 2 ke Smlouvě o dílo n kci "Stvební úprvy změn užívání části nebytových prostor čp. 1492, ul. Pnská, Rychnov nd Kněžnou". Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Nebyly žádné USNESENO č. 639/2016 I. schvluje uzvření Dodtku č. 2 ke Smlouvě o dílo n kci "Stvební úprvy změn užívání části nebytových prostor čp. 1492, ul. Pnská, Rychnov nd Kněžnou" se společností MARHOLD.s., se sídlem Jiráskov 169, Prdubice, dle předloženého návrhu. II. pověřuje strostu měst podpisem dodtku s výše uvedenou společností. K bodu č.26.: Projednání územně nlytických podkldů ktulizce Strost seznámil rdní s písemným mteriálem Návrhem územně nlytických podkldů ktulizce 2016 předloženým odborem výstvby životního prostředí. Nebyly žádné USNESENO č. 640/2016 I. vzl n vědomí územně nlytické podkldy předložené odborem výstvby životního prostředí s uvedenými problémy k řešení v územní plánovcí dokumentci (závdy, střety, ohrožení problémy vyplývjící ze závěrů SWOT nlýz). II. pověřuje strostu podpisem předloženého dokldu o projednání.

15 15 K bodu č.27.: Vyhodnocení stnovisek připomínek ze společného jednání, poždvky n úprvu dokumentce pro veřejné projednání návrhu Změny č.1 územního plánu Rychnov nd Kněžnou. Strost seznámil rdní s písemným vyhodnocením odboru výstvby životního prostředí. Nebyly žádné USNESENO č. 641/2016 vzl n vědomí Vyhodnocení stnovisek připomínek ze společného jednání, poždvky n úprvu dokumentce pro veřejné projednání návrhu Změny č.1 územního plánu Rychnov nd Kněžnou. K bodu č.28.: Projednání odpovědi k dopisu p. xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx ze dne ve věci přesunu utobusového nádrží k vlkovému nádrží v Rychnově n. Kn. Strost seznámil rdní se zněním odpovědi k dopisu p. xxxxxx ze dne Rdní vzli odpověď k dopisu p. xxxxxx n vědomí. Nebyly žádné USNESENO č. 642/2016 vzl n vědomí odpověď k dopisu pn xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx ze dne ve věci přesunu utobusového nádrží k vlkovému nádrží v Rychnově n. Kn. K bodu č.29.: Souhls s prohlášením o střetu zájmů člen rdy měst schválení vyhlášení výsledku výběrového řízení n veřejnou zkázku s názvem Výběr pojišťovcího mkléře pojistitele měst Rychnov nd Kněžnou. Strost seznámil rdní s Prohlášením o střetu zájmů člen rdy měst Rychnov nd Kněžnou požádl rdní o podepsání výše uvedeného prohlášení, které je nedílnou součástí protokolu je vyždováno novým zákonem č. 134/2016 Sb., o zdávání veřejných zkázek. Řekl, že rdní musí být při svém rozhodování nestrnní nezávislí. Poté strost seznámil rdní se Zprávou komise o posouzení hodnocení nbídek informovl je o výsledku výběrového řízení n veřejnou zkázku s názvem Výběr pojišťovcího mkléře pojistitele měst Rychnov nd Kněžnou, dle předloženého mteriálu. Strost požádl přítomné rdní o schválení, n zákldě doporučení komise pro posouzení hodnocení nbídek, vítěze výběrového řízení - společnost Eurovlley s.r.o., se sídlem Brno, Příkop 838/6, Zábrdovice, IČO: , která nbídl nejnižší cenu ve výši 1, ,00 Kč (bez DPH) splnil všechny podmínky v zdávcí dokumentci. Po krátké diskusi se rdní rozhodli souhlsit s "Prohlášením o střetu zájmů člen rdy měst Rychnov nd Kněžnou" stvrdit prohlášení o střetu zájmů podpisem. Dále se rozhodli schválit vítěze výběrového řízení n veřejnou zkázku s názvem Výběr pojišťovcího

16 16 mkléře pojistitele měst Rychnov nd Kněžnou - společnost Eurovlley s.r.o., se sídlem Brno, Příkop 838/6, Zábrdovice, IČO: , která nbídl nejnižší cenu ve výši 1, ,00 Kč (bez DPH) splnil všechny podmínky v zdávcí dokumentci. USNESENO č. 643/2016 I. souhlsí s předloženým Prohlášením o střetu zájmů člen rdy měst Rychnov nd Kněžnou, které je nedílnou součástí protokolu je vyždováno novým zákonem č. 134/2016 Sb., o zdávání veřejných zkázek. II. schvluje n zákldě doporučení komise pro posouzení hodnocení nbídek n veřejnou zkázku s názvem Výběr pojišťovcího mkléře pojistitele měst Rychnov nd Kněžnou, vítězem poptávkového řízení společnost Eurovlley s.r.o., se sídlem Brno, Příkop 838/6, Zábrdovice, IČO: III. pověřuje strostu měst podpisem Smlouvy o dílo s výše uvedenou společností. Strost Ing. Skořep informovl o jednání se zástupci sdružení vlstníků bytových jednotek n sídlišti Trávník I, které se uskutečnilo n konci květn 2016 předložil e-mil od pn Jiřího Šimk ze dne s tím, by rdní mohli porovnt vystoupení pn Šimk n ZM konného dne s poždvky ve výše uvedeném e-milu. Vzhledem k tomu, že progrm jednání Rdy měst Rychnov nd Kněžnou byl vyčerpán, ukončil strost měst jednání Rdy měst v 15:33 hodin. Příští jednání Rdy měst bude v pondělí 9. ledn 2017 od 14:00 hodin. Ing. Jn Skořep strost Mgr. Jn Drejslová místostrostk

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 7.3.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Jroslv

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 26.9.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Hn

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 2.5.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing.

Více

1 se zdržel (p. Erben) USNESENO č. 432/10 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. I. vzala na vědomí

1 se zdržel (p. Erben) USNESENO č. 432/10 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. I. vzala na vědomí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 13.12.2010 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter Ing.

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. p. Milan Kott, jednatel společnosti ORIONE Ubytování s.r.o.

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. p. Milan Kott, jednatel společnosti ORIONE Ubytování s.r.o. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 7. listopdu 2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Mgr. Krel Štrégl JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Ing. Ivn Skřítecká

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 6.1.2015 Přítomni: Ing. Jan Skořepa Mgr. Jana Drejslová JUDr. Milan Novák Ing. Ivana Skřítecká Mgr. Karel Štrégl Mgr. Radek Jehlička MUDr. Hana

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Ing. Ivana Skřítecká

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Ing. Ivana Skřítecká 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 9. ledn 2017 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl (příchod ve 14:04

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 20.10.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Hn Plchá - zpisovtelk

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 29.8.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Rdek Jehličk Ing. Ldislv Pysktý

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 21.3.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing.

Více

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 6. únor 2017 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing. Ivn Skřítecká Jroslv Pleslová - zpisovtelk Omluveni:

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.3.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing.

Více

Schválení podrobného položkového rozpisu úprav rozpočtu města na r č. 11/III/2014 schválených zastupitelstvem města dne

Schválení podrobného položkového rozpisu úprav rozpočtu města na r č. 11/III/2014 schválených zastupitelstvem města dne 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 9.6.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Ing. Michel Zimová Jiří Oberreiter Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Jroslv Pleslová

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.11.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová JUDr. Miln Novák Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 4.4.2016 Přítomni: Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing. Jn Skořep (příchod

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. 17. Návrh na poskytnutí dotací a vyrovnávacích plateb v rámci vyhlášené výzvy k podání

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. 17. Návrh na poskytnutí dotací a vyrovnávacích plateb v rámci vyhlášené výzvy k podání 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 19.11.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing.

Více

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 30.5.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Ivn Skřítecká MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Jroslv Pleslová - zpisovtelk Omluveni:

Více

USNESENO č. 613/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje

USNESENO č. 613/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 10.12.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Ing. Ldislv Pysktý -

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. 3. Schválení uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. 3. Schválení uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 23. ledn 2017 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl

Více

Ing. Pavlína Ciranová - referentka odboru výstavby a životního prostředí

Ing. Pavlína Ciranová - referentka odboru výstavby a životního prostředí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.2.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

USNESENO č. 413/2016 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje. prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835 o vel. 1+1, ul.

USNESENO č. 413/2016 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje. prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835 o vel. 1+1, ul. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 12.9.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk Ing. Ldislv Pysktý -

Více

USNESENO č. 120/2013 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje

USNESENO č. 120/2013 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 18.3.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 5.10.2015 Přítomni: Ing. Jan Skořepa Mgr. Jana Drejslová JUDr. Milan Novák Ing. Ivana Skřítecká Mgr. Radek Jehlička MUDr. Hana Dvořáková Mgr.

Více

USNESENO č. 568/11 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje

USNESENO č. 568/11 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 21.11.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Ing.

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Ing. Hana Synková - referentka odboru výstavby a životního prostředí

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Ing. Hana Synková - referentka odboru výstavby a životního prostředí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 2.11.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing. Ldislv Pysktý -

Více

Zápis. Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka

Zápis. Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 7. 11. 2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 2.12.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Rdek Jehličk Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Jroslv Pleslová

Více

Jaroslav Tichý. Program:

Jaroslav Tichý. Program: 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 22.11.2010 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter Ing.

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 16.12.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl Mgr. Rdek Jehličk (příchod ve 13:44 hod.)

Více

Mgr. Zdeněk Žabokrtský Bc. František Vogl - vedoucí odboru sociálních věcí

Mgr. Zdeněk Žabokrtský Bc. František Vogl - vedoucí odboru sociálních věcí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 23.5.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Jroslv Pleslová

Více

Mgr. Simona Hejhalová - referentka odboru správy nemovitostí

Mgr. Simona Hejhalová - referentka odboru správy nemovitostí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 1.7.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Mgr. Jn Drejslová (příchod

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 19.10.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing.

Více

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.8.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk Mgr. Krel Štrégl Jroslv Pleslová - zpisovtelk

Více

Jmenování správní rady a dozorčí rady společnosti Sociální služby města Rychnov nad Kněžnou, o.p.s., Rychnov n. Kn. s účinností ode dne

Jmenování správní rady a dozorčí rady společnosti Sociální služby města Rychnov nad Kněžnou, o.p.s., Rychnov n. Kn. s účinností ode dne 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 26.5.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Jiří Oberreiter Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák (příchod

Více

USNESENO č. 524/11 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje

USNESENO č. 524/11 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 24.10.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Mgr. Jn Drejslová (příchod ve 14:04 hod.) Ing. Michel Zimová

Více

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Dana Hubálková - referentka odboru správy nemovitostí

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Dana Hubálková - referentka odboru správy nemovitostí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 4.3.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

USNESENO č. 345/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí

USNESENO č. 345/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 18.6.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben JUDr. Miln Novák (příchod ve 13:05 hod.)

Více

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 8.8.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk Jroslv Pleslová - zpisovtelk

Více

USNESENO č. 75/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje

USNESENO č. 75/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 20.2.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Jroslv

Více

USNESENO č. 451/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí

USNESENO č. 451/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.9.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

USNESENO č. 106/2014 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí

USNESENO č. 106/2014 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 17.3.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Ing. Ldislv

Více

Ing. Jiří Brandejs, referent odboru výstavby a životního prostředí

Ing. Jiří Brandejs, referent odboru výstavby a životního prostředí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 12.5.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter Tomáš Erben Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 16.9.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

K bodu č.1: Dohody o ukončení nájmu bytu, přidělení bytu. Všichni radní obdrželi písemný materiál OSM. Nebyly žádné připomínky.

K bodu č.1: Dohody o ukončení nájmu bytu, přidělení bytu. Všichni radní obdrželi písemný materiál OSM. Nebyly žádné připomínky. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 14.3.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

USNESENO č. 452/11 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje

USNESENO č. 452/11 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 12.9.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Ing. Michel Zimová Jiří Oberreiter Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Tomáš Erben Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 8.9.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Jiří Oberreiter Jroslv Pleslová - zpisovtelk

Více

Na jednání Rady města se krátce představili noví zástupci FC Spartak Rychnov n. Kn.

Na jednání Rady města se krátce představili noví zástupci FC Spartak Rychnov n. Kn. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 21.5.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

USNESENO č. 474/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. povoluje

USNESENO č. 474/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. povoluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 17.9.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Jroslv Pleslová -

Více

- 0256/RMOb-Pro/1418/23

- 0256/RMOb-Pro/1418/23 23. schůze rdy městského obvodu konné dne 02.11.2015 čís. 0246/RMOb-Pro/1418/23-0256/RMOb-Pro/1418/23 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost Strn 1/9 Přehled usnesení rdy městského obvodu

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. Ing. Ivana Skřítecká

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. Ing. Ivana Skřítecká Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 9.6.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová MUDr. Hn Dvořáková JUDr. Miln Novák Mgr. Krel Štrégl Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Hn Plchá - zpisovtelk

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

USNESENO č. 377/2015 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje

USNESENO č. 377/2015 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje 1 Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 7.9.2015 Přítomni: Ing. Jan Skořepa Mgr. Jana Drejslová JUDr. Milan Novák Ing. Ivana Skřítecká Mgr. Radek Jehlička MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav

Více

U S N E S E N Í 55. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 5.5.2014

U S N E S E N Í 55. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 5.5.2014 U S N E S E N Í 55. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 5.5.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1430/55 souhlsí s použitím

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Mgr. Karel Štrégl

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Mgr. Karel Štrégl 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 13.7.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová MUDr. Hn Dvořáková JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Hn Plchá

Více

Zastupitelstvo obce Dobrá 1. s ch v a l u j e Strategický plán rozvoje obce Dobrá na období let

Zastupitelstvo obce Dobrá 1. s ch v a l u j e Strategický plán rozvoje obce Dobrá na období let 1. Zhájení U S N E S E N Í z 19. jednání Zstupitelstv obce Dobrá, konného dne 09.06.2014 od 17 hodin, v budově Zákldní školy Dobrá, 1. poschodí společenský sál 1. v o l í návrhovou komisi ve složení: Ing.

Více

Usnesení 1. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne /RMObM-Pro/1418/1

Usnesení 1. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne /RMObM-Pro/1418/1 1. mimořádné schůze rdy městského obvodu konné dne 13.07.2015 čís. 0180/RMObM-Pro/1418/1-0189/RMObM-Pro/1418/1 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost Strn 1/8 Přehled usnesení rdy městského

Více

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Milan Bělka - vedoucí odboru správy nemovitostí

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Milan Bělka - vedoucí odboru správy nemovitostí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 24.6.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

K bodu č.1: Rozpočtové opatření číslo 12/3/2011. Všichni radní obdrželi písemný materiál tajemníka Ing. Pyskatého. Nebyly žádné připomínky.

K bodu č.1: Rozpočtové opatření číslo 12/3/2011. Všichni radní obdrželi písemný materiál tajemníka Ing. Pyskatého. Nebyly žádné připomínky. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 1.8.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Jroslv

Více

Mgr. Zdeněk Žabokrtský. Bc. František Vogl - vedoucí odboru sociálních věcí. Program:

Mgr. Zdeněk Žabokrtský. Bc. František Vogl - vedoucí odboru sociálních věcí. Program: 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 22.7.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne

Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 13.8.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter Tomáš Erben Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Hn Plchá - zpisovtelk

Více

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a TV Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a TV Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 20.12.2010 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter Mgr. Zdeněk Žbokrtský (příchod

Více

USNESENO č. 587/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí

USNESENO č. 587/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 26.11.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Jroslv Pleslová

Více

Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne

Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 12.8.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

Z Á P I S č. 19/2016 z 19. jednání Zastupitelstva obce Lovčice

Z Á P I S č. 19/2016 z 19. jednání Zastupitelstva obce Lovčice Z Á P I S č. 19/2016 z 19. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 17. 8. 2016 od 18,00 hodin Místo konání: zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Přítomno: podle prezenční listiny 5 členů

Více

Pověření pí Aleny Strnadové řízením MŠ Klíček, Rychnov n. Kn.

Pověření pí Aleny Strnadové řízením MŠ Klíček, Rychnov n. Kn. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 4.8.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Hn Plchá -

Více

Návrh na vyřazení majetku ZŠ Rychnov n. Kn., Masarykova, MŠ Čtyřlístek, Rychnov n. Kn., MŠ Kytička, Rychnov n. Kn., ZŠ Rychnov n. Kn., Javornická.

Návrh na vyřazení majetku ZŠ Rychnov n. Kn., Masarykova, MŠ Čtyřlístek, Rychnov n. Kn., MŠ Kytička, Rychnov n. Kn., ZŠ Rychnov n. Kn., Javornická. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.3.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Ing. Ldislv

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 6.5.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter Jroslv

Více

Bc. František Vogl - pověřen řízením odboru sociálních věcí Bc. Josef Šimerda - referent odboru sociálních věcí

Bc. František Vogl - pověřen řízením odboru sociálních věcí Bc. Josef Šimerda - referent odboru sociálních věcí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 17.2.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Jroslv

Více

Ing. Michaela Zimová Jiří Oberreiter. Bc. František Vogl vedoucí odboru sociálních věcí Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku.

Ing. Michaela Zimová Jiří Oberreiter. Bc. František Vogl vedoucí odboru sociálních věcí Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 28.2.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Ing. Ldislv Pysktý tjemník Jroslv Pleslová

Více

Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835, ul. Na Drahách, Rychnov n. Kn. pro žadatelku pí Ivu Sedláčkovou.

Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835, ul. Na Drahách, Rychnov n. Kn. pro žadatelku pí Ivu Sedláčkovou. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 14.7.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Ing. Ldislv

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 20288/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 74-102 Usnesení 5. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Město Horní Benešov USNESENÍ Z Á Ř Í ze 71. schůze Rady města v Horním Benešově, která se konala dne

Město Horní Benešov USNESENÍ Z Á Ř Í ze 71. schůze Rady města v Horním Benešově, která se konala dne Město Horní Benešov USNESENÍ ze 71. schůze Rdy měst v Horním Benešově, která se konl dne 9.9.2013 v 17:00 hod. v knceláři strosty. Z Á Ř Í 2 0 1 3 1 Po projednání přednesených zpráv rozprvy byl přijt následující

Více

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy. Program:

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy. Program: 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 8.4.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku. Program:

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku. Program: 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 28.3.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter (příchod ve 14:30

Více

- 0201/RMOb-Pro/1418/17

- 0201/RMOb-Pro/1418/17 17. schůze rdy městského obvodu konné dne 27.07.2015 čís. 0190/RMOb-Pro/1418/17-0201/RMOb-Pro/1418/17 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost Strn 1/9 Přehled usnesení rdy městského obvodu

Více

U S N E S E N Í 34. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne

U S N E S E N Í 34. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne U S N E S E N Í 34. schůze Rdy obce Dětmrovice konné dne 7.11.2016 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 948/34 souhlsí s použitím

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. ze 70. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. ze 70. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í ze 70. schůze Rdy městského obvodu Proskovice konné dne 7. 10. 2013 čís. 1024/70 1037/70 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 4. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 4. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne V souldu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochrně osobních údjů o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v uprvené podobě. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 4. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 63379/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 15-42 Usnesení 3. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

2 14. Souhlas se zřízením vysílacího bodu v objektu čp. 1492, Panská ul., Rychnov n. Kn. - Společenské centrum - internetové společnosti Tlapnet

2 14. Souhlas se zřízením vysílacího bodu v objektu čp. 1492, Panská ul., Rychnov n. Kn. - Společenské centrum - internetové společnosti Tlapnet 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 23.4.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Bc. František Vogl - vedoucí odboru sociálních věcí

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Bc. František Vogl - vedoucí odboru sociálních věcí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 2.9.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Jroslv Pleslová - zpisovtelk

Více

USNESENÍ. Město Horní Benešov S R P E N

USNESENÍ. Město Horní Benešov S R P E N Město Horní Benešov USNESENÍ z 97. schůze Rdy měst v Horním Benešově, která se konl dne 4.8.2010 v 6:00 hod. v knceláři strosty. S R P E N 2 0 1 0 Po projednání přednesených zpráv rozprvy byl přijt následující

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 20681/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 308-347 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 10. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 29.04.2015

Více

USNESENÍ. směrnici Inventarizace majetku a závazků s účinností od 1. září HLASOVÁNÍ PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 SCHVÁLENO

USNESENÍ. směrnici Inventarizace majetku a závazků s účinností od 1. září HLASOVÁNÍ PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 SCHVÁLENO Město Krslice Nám. 28. říjn 1438, 358 20 Krslice USNESENÍ z 20. schůze Rdy měst Krslic, která se uskutečnil mimo řádný termín dne 31. 8. 2011 od 15:00 hodin v mlé zsedcí místnosti Městského úřdu v Krslicích.

Více

Zastupitelstvo městské části USNESENÍ. 15. zasedání Zastupitelstva ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE

Zastupitelstvo městské části USNESENÍ. 15. zasedání Zastupitelstva ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE Městská část Prh-Lysolje Zstupitelstvo městské části USNESENÍ 15. zsedání Zstupitelstv konného dne 31. říjn 2012, od 18:00 hodin ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE Usnesení č. 1/15/2012 s c h

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 19020/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2258-2301 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 72. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 30.04.2013

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 50. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 50. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 50. schůze Rdy městského obvodu Proskovice konné dne 3. 12. 2012 čís. 751/50 764/50 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 12. zsedání Zstupitelstv městského obvodu Ostrv-Jih které se konlo 13. 9. 2012 09:00 (usn. č. 0354/12 - usn. č. 0376/12) Mgr. Krel Sibinský

Více

Z Á P I S č. 23/2016 z 23. jednání Zastupitelstva obce Lovčice

Z Á P I S č. 23/2016 z 23. jednání Zastupitelstva obce Lovčice Z Á P I S č. 23/2016 z 23. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 14. 12. 2016 od 18,00 hodin Místo konání: zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Přítomno: podle prezenční listiny 6

Více

USNESENÍ. Město Horní Benešov P R O S I N E C

USNESENÍ. Město Horní Benešov P R O S I N E C Město Horní Benešov USNESENÍ z 3. schůze Rdy měst v Horním Benešově, která se konl dne 13.12.2010 v 17:00 hod. v knceláři strosty. P R O S I N E C 2 0 1 0 Po jednání přednesených zpráv rozprvy byl přijt

Více

U S N E S E N Í 42. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne

U S N E S E N Í 42. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne U S N E S E N Í 42. schůze Rdy obce Dětmrovice konné dne 5.6.2017 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1268/42 neschvluje poskytnutí

Více

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012 Město Cvikov Usnesení z 25. schůze Rdy měst Cvikov 4. prosince 2012 účst: ze 7 členů přítomno: 6 členů, 1 omluven Ing. Dostál 468/12 Středisko pro rnou péči Liberec s.r.o n zákldě žádosti schvluje příspěvek

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&42404/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: 4003-4011 ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová Usnesení z 100. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 28. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 3.9.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

U S N E S E N Í 10. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.7.2015

U S N E S E N Í 10. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.7.2015 U S N E S E N Í 10. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.7.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 292/10 schvluje poskytnutí

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 54. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne 4. 2.

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 54. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne 4. 2. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 54. schůze Rdy městského obvodu Proskovice konné dne 4. 2. 2013 čís. 808/54 823/54 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost

Více

U s n e s e n í z a s t u p i t e l s t v a o b c e L i b a v s k é Ú d o l í. Usnesení

U s n e s e n í z a s t u p i t e l s t v a o b c e L i b a v s k é Ú d o l í. Usnesení U s n e s e n í z s t u p i t e l s t v o b c e L i b v s k é Ú d o l í Usnesení XX. řádného zsedání zstupitelstv Obce Libvské Údolí konného dne 07.05.2014 v obřdní síni Obecního úřdu od 17.00 hod. 441/14

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 29399/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2444-2500 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 77. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 02.07.2013

Více

U S N E S E N Í 2. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne

U S N E S E N Í 2. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne U S N E S E N Í 2. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 8.12.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 48/2 zřizuje Komisi životního

Více

Z Á P I S č. 18/2016 z 18. jednání Zastupitelstva obce Lovčice

Z Á P I S č. 18/2016 z 18. jednání Zastupitelstva obce Lovčice Z Á P I S č. 18/2016 z 18. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 6. 7. 2016 od 18,00 hodin Místo konání: zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Přítomno: podle prezenční listiny 7 členů

Více