Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník"

Transkript

1 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk Jroslv Pleslová - zpisovtelk Omluveni: MUDr. Hn Dvořáková Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Progrm: 1. Návrh n uzvření nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. s ždtelkou pí xxxxxxxxx xxxxxxx. 2. Schválení znění vyjádření k ktulizci údjů v síti sociálních služeb Královéhrdeckého krje pro Sociální služby měst Rychnov nd Kněžnou, o.p.s., Rychnov n. Kn. 3. Povolení konání kce s hudební produkcí Loučení s létem dne do dne do 02:00 hod. v reálu Městského Podorlického pivovru Podorlické sodovkárny v Rychnově n. Kn. 4. Schválení uzvření smlouvy o nájmu části p.p.č. 1014/2 v k.ú. Dlouhá Ves u Rychnov n. Kn. se společností Drewood s.r.o., Husovice, Brno v termínu Zrušení bodu 1. usnesení RM č. 249/2016 ze dne schválení výpůjčky budovy n p.p.č. 788 v k.ú. Rychnov n. Kn. společnosti Kultur Rychnov nd Kněžnou, s.r.o., Rychnov n. Kn. dne z účelem uspořádání koncertu Evy Urbnové Severočeské filhrmonie Teplice. 6. Projednání uzvření Souhlsného prohlášení s ČR Úřdem pro zstupováním státu ve věcech mjetkových, Prh k vlstnictví pozemků p.č. 1303/18, 1303/19, 1303/20, 1303/21, 1303/22, 1303/23, 1303/ /25 v k.ú. Rychnov n. Kn. 7. Projednání směny části p.p.č. 2583/3 části p.p.č. 2583/13 z vlstnictví měst z p.p.č. 2583/70 z vlstnictví p. xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, vše v k.ú. Rychnov n. Kn. 8. Vyhodnocení nbídek veřejné zkázky n relizci stvby Odstvné stání u čp v ulici Sokolovská v Rychnově nd Kněžnou. 9. Projednání návrhu řešení doprvní situce v ulici Pod Strání v ulici Kštny v Rychnově n. Kn. doručeného dne od občnů bydlících v této loklitě. 10. Schválení uzvření Smlouvy o dílo n zhotovení projektové dokumentce n stvbu Prkoviště v ulici Jiráskov v Rychnově nd Kněžnou se společností VIAPROJEKT s.r.o., Hrdec Králové. 11. Vyhodnocení nbídek veřejné zkázky n relizci stvby Prkoviště n ulici Jvornická v Rychnově nd Kněžnou. 12. Schválení prominutí popltků úroků z prodlení z dlužné nájemné z byt v čp. 835, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. ve výši 80% mnželům xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx 13. Schválení nájmu prostor sloužících podnikání v čp. 1492, Pnská ul., Rychnov n. Kn. p. xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx 14. Schválení nájmu prostor sloužících podnikání v čp. 1492, Pnská ul., Rychnov n. Kn. pí xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx. 15. Schválení dohod o ukončení nájmu bytu přidělení bytu.

2 2 16. Schválení uzvření Smlouvy o právu provést stvbu inženýrské sítě Nový vodovod v místní části Městská Hbrová, I. etp s příspěvkovou orgnizcí Správ silnic Královéhrdeckého krje, Hrdec Králové. 17. Schválení uzvření Smlouvy o dílo n kci Rychnov n. Kn., ul. Nd Zvonicí VO kbelizce se společností Energomontáže Votroubek s.r.o., Rychnov n. Kn. 18. Schválení dohody při provozování provozně souvisejících vodovodů knlizcí n pozemcích p.č. 5071/ /29 v k.ú. Rychnov n. Kn. ukončení smluvního vzthu se společností Nová Sibiř s.r.o., Rychnov n. Kn. uzvření nové dohody s Mgr. xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx 19. Schválení zřízení věcného břemene k p.p.č. 2961/3 v k.ú. Rychnov n. Kn. ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce,.s., Děčín. 20. Schválení zřízení věcného břemene k p.p.č v k.ú. Rychnov n. Kn. ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce,.s., Děčín. 21. Schválení přidělení bytu v DPS v Rychnově n. Kn. 22. Schválení uzvření Smlouvy o dílo n vyprcování projektové dokumentce n kci Rekonstrukce prkoviště v souběžné ulici s ulicí Hvlíčkovou v Rychnově nd Kněžnou se společností BKN, spol. s r.o., Vysoké Mýto. 23. Souhls s užitím znku měst n plkátech mteriálech spojených s kcí Nertovské poutní slvnosti konnou ve dnech v Nertově projednání poskytnutí finnčního dru n podporu této kce. 24. Souhls s vydáním Prohlášení vlstník pozemků p.č. 1602/1 1602/2 v k.ú. Rychnov n. Kn. s relizcí optření k projektu Modernizce doplnění utomtických měřících systémů dobrovolnické sítě ČHMÚ část I. 25. Projednání Rozpočtového výhledu Měst Rychnov nd Kněžnou n roky Schválení uzvření Smlouvy o dílo n zhotovení projektové žádosti Doprvní přestupní terminál Rychnov nd Kněžnou do IROP se zhotovitelem Východočeská rozvojová s.r.o., Nové Město nd Metují. 27. Schválení Doprvní strtegie Měst Rychnov nd Kněžnou pro období let Projednání dopisu sistent senátor JUDr. Miroslv Antl informujícím o vystoupení Flétnového souboru I fluti mtti ZUŠ Rychnov n. Kn. dne v Senátu Prlmentu ČR. 29. Projednání nbídky p. xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx prodeje pečeti měst Rychnov nd Kněžnou z roku Zrušení usnesení RM č. 313/2016 ze dne schválení nového znění Prvidel pro zveřejňování předvolebních informcí ve volební kmpni pro volby do Zstupitelstv Královéhrdeckého krje v roce 2016 v médiích prostorách kontrolovných nebo vlstněných městem Rychnov nd Kněžnou. 31. Schválení peněžitého dru pro MŠ Láň, Rychnov n. Kn. 32. Schválení uzvření Smlouvy o umístění prvků kmerového systému se Společenstvím vlstníků HOKEJKA, Rychnov n. Kn. 33. Projednání vydání Obecně závzné vyhlášky č. 1/2016, o zákzu požívání lkoholických nápojů n veřejném prostrnství. Jednání Rdy měst Rychnov nd Kněžnou zhájil ve 13:00 hodin strost měst Ing. Jn Skořep. K návrhu progrmu nebyly rdními vzneseny připomínky ni jiné doplňující návrhy. K bodu č.1.: Návrh n uzvření nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. s ždtelkou pí xxxxxxxxx xxxxxxx. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru sociálních věcí. Nebyly žádné

3 USNESENO č. 349/2016 schvluje 3 uzvření nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. pro pní xxxxxxxx xxxxxxx n dobu určitou od do K bodu č.2.: Schválení znění vyjádření k ktulizci údjů v síti sociálních služeb Královéhrdeckého krje pro Sociální služby měst Rychnov nd Kněžnou, o.p.s., Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru sociálních věcí. Nebyly žádné USNESENO č. 350/2016 schvluje znění vyjádření k plánovnému personálnímu nvýšení ve společnosti Sociální služby měst Rychnov nd Kněžnou, o.p.s., Rychnov n. Kn. v rámci ktulizce údjů v síti sociálních služeb Královéhrdeckého krje, dle předloženého návrhu. K bodu č.3.: Povolení konání kce s hudební produkcí Loučení s létem dne do dne do 02:00 hod. v reálu Městského Podorlického pivovru Podorlické sodovkárny v Rychnově n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Strost informovl rdní, že od bude možné krtší dobu nočního klidu nebo příp. žádnou vymezit pouze obecně závznou vyhláškou, nikoliv rozhodnutím určeného orgánu obce. Nebyly žádné USNESENO č. 351/2016 povoluje n zákldě žádosti Podorlické sodovkárny s.r.o., Kštny 435, Rychnov n. Kn. pořádání kce s hudební produkcí Loučení s létem dne do dne do 02:00 hod. v reálu Městského Podorlického pivovru Podorlické sodovkárny v Rychnově n. Kn. s podmínkou, že hlsitost hudební produkce bude po 22:00 hod. snížen. K bodu č.4.: Schválení uzvření smlouvy o nájmu části p.p.č. 1014/2 v k.ú. Dlouhá Ves u Rychnov n. Kn. se společností Drewood s.r.o., Husovice, Brno v termínu Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Nebyly žádné

4 USNESENO č. 352/2016 schvluje 4 uzvření smlouvy o nájmu části p.p.č. 1014/2 v k.ú. Dlouhá Ves u Rychnov n. Kn. se společností Drewood s.r.o., Skryjov 1606/8, Husovice, Brno. Ploch záboru bude 2 m 2 dle předložené situce. Termín záboru bude od do z úpltu 1.210,-- Kč včetně DPH. K bodu č.5.: Zrušení bodu 1. usnesení RM č. 249/2016 ze dne schválení výpůjčky budovy n p.p.č. 788 v k.ú. Rychnov n. Kn. společnosti Kultur Rychnov nd Kněžnou, s.r.o., Rychnov n. Kn. dne z účelem uspořádání koncertu Evy Urbnové Severočeské filhrmonie Teplice. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Nebyly žádné USNESENO č. 353/2016 I. ruší bod 1. usnesení RM č. 249/2016 ze dne II. schvluje výpůjčku budovy n p.p.č. 788 (zámecké jízdárny) v obci k.ú. Rychnov n. Kn. společnosti Kultur Rychnov nd Kněžnou, s.r.o., Rychnov n. Kn. dne z účelem uspořádání koncertu Evy Urbnové Severočeské filhrmonie Teplice. K bodu č.6.: Projednání uzvření Souhlsného prohlášení s ČR Úřdem pro zstupováním státu ve věcech mjetkových, Prh k vlstnictví pozemků p.č. 1303/18, 1303/19, 1303/20, 1303/21, 1303/22, 1303/23, 1303/ /25 v k.ú. Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Nebyly žádné USNESENO č. 354/2016 I. vzl n vědomí žádost Úřdu pro zstupování státu ve věcech mjetkových, Ršínovo nábřeží 390/42, Prh 2 o prověření přechodu vlstnického práv k pozemkům p.č. 1303/18 ž p.č. 1303/25 v k.ú. Rychnov n. Kn. ve prospěch měst Rychnov nd Kněžnou.

5 II. projednl doporučuje ZM ke schválení 5 uzvření Souhlsného prohlášení mezi Českou republikou Úřdem pro zstupování státu ve věcech mjetkových, se sídlem Ršínovo nábřeží 390/42, Prh 2 městem Rychnov nd Kněžnou, týkjícího se vlstnictví pozemků p.č. 1303/18, p.č. 1303/19, p.č. 1303/20, p.č. 1303/21, p.č. 1303/22, p.č. 1303/23, p.č. 1303/24 p.č. 1303/25 v k.ú. Rychnov n. Kn., dle předloženého návrhu. K bodu č.7.: Projednání směny části p.p.č. 2583/3 části p.p.č. 2583/13 z vlstnictví měst z p.p.č. 2583/70 z vlstnictví p. xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, vše v k.ú. Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Po krátké diskusi se rdní rozhodli doporučit ZM ke schválení, by nákldy se směnou spojené uhrdil p. xxxxx xxxx vzhledem k tomu, že směnou bude vyřešeno jeho neoprávněné užívání pozemků ve vlstnictví měst. USNESENO č. 355/2016 I. vzl n vědomí žádost pn xxxxxx xxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx o směnu části p.p.č. 2583/13 z p.p.č. 2583/70 v reálu bývlých ksáren v Rychnově n. Kn. II. projednl doporučuje ZM ke schválení směnu části p.p.č. 2583/3 části p.p.č. 2583/13 o celkové výměře cc 23 m 2 v k.ú. Rychnov n. Kn. z vlstnictví měst Rychnov nd Kněžnou z p.p.č. 2583/70 o výměře 28 m 2 v k.ú. Rychnov n. Kn. z vlstnictví pn xxxxxx xxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx Mezi smluvními strnmi nedojde k žádnému finnčnímu vyrovnání. Nákldy se směnou spojené uhrdí pn xxxxx xxxx. Bude-li poždováno, bude zároveň se směnou nebo před směnou částí p.p.č. 2583/3 p.p.č. 2583/13 zřízeno právo věcného břemene uložení vodovodní přípojky knlizční přípojky, ncházejících se v p.p.č. 2583/3, to ve prospěch vlstník p.p.č. 2583/16, jehož součástí je budov bez čp - jiná stvb. III. ukládá odboru správy nemovitostí zveřejnit záměr měst Rychnov n. Kn. směnit část p.p.č. 2583/3 část p.p.č. 2583/13 o celkové výměře cc 23 m 2 v k.ú. Rychnov n. Kn., dle vyznčení v plánku. K bodu č.8.: Vyhodnocení nbídek veřejné zkázky n relizci stvby Odstvné stání u čp v ulici Sokolovská v Rychnově nd Kněžnou. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Nebyly žádné

6 6 USNESENO č. 356/2016 I. schvluje n zákldě doporučení komise pro posouzení hodnocení nbídek n veřejnou zkázku mlého rozshu n relizci stvby Odstvné stání u čp v ulici Sokolovská v Rychnově nd Kněžnou vítězem poptávkového řízení firmu STAVITELSTVÍ EU s.r.o., Husovo náměstí 99, Vmberk. strostu měst podpisem Smlouvy o dílo s výše uvedenou firmou. K bodu č.9.: Projednání návrhu řešení doprvní situce v ulici Pod Strání v ulici Kštny v Rychnově n. Kn. doručeného dne od občnů bydlících v této loklitě. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Místostrostk měst Mgr. Drejslová seznámil rdní se součsnou doprvní situcí v ulici Pod Strání v ulici Kštny v Rychnově n. Kn. Po krátké diskusi rdní vzli návrh řešení doprvní situce v ulici Pod Strání v ulici Kštny v Rychnově n. Kn. doručený od občnů bydlících v této loklitě pouze n vědomí. USNESENO č. 357/2016 vzl n vědomí návrh řešení doprvní situce v ulici Pod Strání v ulici Kštny v Rychnově n. Kn. doručený od občnů bydlících v této loklitě. K bodu č.10.: Schválení uzvření Smlouvy o dílo n zhotovení projektové dokumentce n stvbu Prkoviště v ulici Jiráskov v Rychnově nd Kněžnou se společností VIAPROJEKT s.r.o., Hrdec Králové. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Nebyly žádné USNESENO č. 358/2016 I. schvluje uzvření Smlouvy o dílo n zhotovení projektové dokumentce n stvbu Prkoviště v ulici Jiráskov v Rychnově nd Kněžnou se společností VIAPROJEKT s.r.o., se sídlem Jižní 870, Hrdec Králové, dle předloženého návrhu.

7 7 strostu měst podpisem výše uvedené smlouvy K bodu č.11.: Vyhodnocení nbídek veřejné zkázky n relizci stvby Prkoviště n ulici Jvornická v Rychnově nd Kněžnou. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Nebyly žádné USNESENO č. 359/2016 I. schvluje n zákldě doporučení komise pro posouzení hodnocení nbídek n veřejnou zkázku mlého rozshu n relizci stvby Prkoviště n ulici Jvornická v Rychnově nd Kněžnou vítězem poptávkového řízení firmu STAVITELSTVÍ DS s.r.o., Mírová 1446, Rychnov n. Kn. strostu měst podpisem Smlouvy o dílo s výše uvedenou firmou. K bodu č.12.: Schválení prominutí popltků úroků z prodlení z dlužné nájemné z byt v čp. 835, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. ve výši 80% mnželům xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Nebyly žádné USNESENO č. 360/2016 schvluje prominutí popltků úroků z prodlení z dlužné nájemné z byt č. 7 v čp. 835, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. ve výši 80% dlužných popltků úroků mnželům xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx. K bodu č.13.: Schválení nájmu prostor sloužících podnikání v čp. 1492, Pnská ul., Rychnov n. Kn. p. xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Nebyly žádné

8 USNESENO č. 361/2016 schvluje 8 nájem prostor sloužících podnikání v čp n p.p.č. 80/1 v k.ú. Rychnov n. Kn., Pnská ul., Rychnov n. Kn., Společenské centrum, II. NP, kncelář č. 220 o výměře 17,51 m 2 pnu xxxxxx xxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, z těchto podmínek: nájem n dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, výše nájmu - celkem 17,51 m ,-- Kč/m 2 /ročně, kždoroční vlorizce nájmu, + služby, účel nájmu - kncelář. K bodu č.14.: Schválení nájmu prostor sloužících podnikání v čp. 1492, Pnská ul., Rychnov n. Kn. pí xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Nebyly žádné USNESENO č. 362/2016 schvluje nájem prostor sloužících podnikání v čp n p.p.č. 80/1 v k.ú. Rychnov n. Kn., Pnská ul., Rychnov n. Kn., Společenské centrum, II. NP, místnost č. 226 o výměře 19,82 m 2 pní xxxxxx xxxxxxxxx, bytem xxxxxxx, xxxxxxxxxx z těchto podmínek: nájem n dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, výše nájmu - celkem 19,82 m ,-- Kč/m 2 /ročně, kždoroční vlorizce nájmu, + služby, účel nájmu - kosmetický slon, změn užívání bude proveden nájemcem n vlstní nákldy. K bodu č.15.: Schválení dohod o ukončení nájmu bytu přidělení bytu. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Nebyly žádné USNESENO č. 363/2016 schvluje 1. dohodu o ukončení nájmu bytu s mnželi xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx n byt č. 54 v čp. 1556, ul. Městská Hbrová, Rychnov n. Kn. ke dni dohodu o ukončení nájmu bytu s mnželi MUDr. xxxxxx MUDr. xxxxxx xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx n byt č. 13 v čp. 1558, ul. Městská Hbrová, Rychnov n. Kn. ke dni n zákldě doporučení bytové komise ze dne uzvření nájemní smlouvy n byt č. 29 o vel. 1+1 v čp. 1557, ul. Městská Hbrová, Rychnov n. Kn. s pnem xxxxxxxxxx xxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx. Nájemní smlouv bude uzvřen n dobu určitou 5 let s předplcením nájemného částkou ,-- Kč.

9 9 K bodu č.16.: Schválení uzvření Smlouvy o právu provést stvbu inženýrské sítě Nový vodovod v místní části Městská Hbrová, I. etp s příspěvkovou orgnizcí Správ silnic Královéhrdeckého krje, Hrdec Králové. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Nebyly žádné USNESENO č. 364/2016 I. schvluje uzvření Smlouvy o právu provést stvbu inženýrské sítě Nový vodovod v místní části Městská Hbrová, I. etp s příspěvkovou orgnizcí Správ silnic Královéhrdeckého krje, se sídlem Kutnohorská 59, Hrdec Králové, dle předloženého návrhu. strostu měst podpisem výše uvedené smlouvy. K bodu č.17.: Schválení uzvření Smlouvy o dílo n kci Rychnov n. Kn., ul. Nd Zvonicí VO kbelizce se společností Energomontáže Votroubek s.r.o., Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Nebyly žádné USNESENO č. 365/2016 I. schvluje uzvření Smlouvy o dílo n kci Rychnov n. Kn., ul. Nd Zvonicí VO kbelizce se společností Energomontáže Votroubek s.r.o., se sídlem Jiráskov 318, Rychnov n. Kn., dle předloženého návrhu. strostu měst podpisem výše uvedené smlouvy. K bodu č.18.: Schválení dohody při provozování provozně souvisejících vodovodů knlizcí n pozemcích p.č. 5071/ /29 v k.ú. Rychnov n. Kn. ukončení smluvního vzthu se společností Nová Sibiř s.r.o., Rychnov n. Kn. uzvření nové dohody s Mgr. xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Nebyly žádné

10 10 USNESENO č. 366/2016 I. schvluje 1. ukončení smluvního vzthu, n zákldě uzvřené Dohody o vzájemných právech povinnostech při provozování provozně souvisejících vodovodů knlizcí n pozemcích p.č. 5071/ /29 v k.ú. Rychnov n. Kn., která byl uzvřen dne se společností Nová Sibiř s.r.o., se sídlem Plckého 696, Rychnov n. Kn., z důvodu převodu vlstnických práv předmětných sítí n nového vlstník 2. uzvření Dohody o vzájemných právech povinnostech při provozování provozně souvisejících vodovodů knlizcí n pozemcích p.č. 5071/ /29 v k.ú. Rychnov n. Kn. s Mgr. xxxxxxxxx xxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, dle předloženého návrhu. strostu měst podpisem Dohody ukončující smluvní vzth s Novou Sibiří s.r.o. podpisem Dohody s Mgr. xxxxxxxxx xxxxxx. K bodu č.19.: Schválení zřízení věcného břemene k p.p.č. 2961/3 v k.ú. Rychnov n. Kn. ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce,.s., Děčín. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Nebyly žádné USNESENO č. 367/2016 I. schvluje zřízení věcného břemene - služebnosti k pozemku p.č. 2961/3 v k.ú. Rychnov n. Kn. ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce,.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, spočívjící v právu umístění, zřízení, provozování, údržby oprv zřízení distribuční soustvy Rychnov n. K., p.č. 2961/3, Město. Věcné břemeno bude zřízeno z úpltu 1.000,-- Kč. strostu měst podpisem Smlouvy o uzvření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene Smlouvy o zřízení věcného břemene. K bodu č.20.: Schválení zřízení věcného břemene k p.p.č v k.ú. Rychnov n. Kn. ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce,.s., Děčín. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Nebyly žádné

11 11 USNESENO č. 368/2016 I. schvluje zřízení věcného břemene - služebnosti k p.p.č v k.ú. Rychnov n. Kn. ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce,.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, spočívjící v právu umístění, zřízení, provozování, údržby oprv zřízení distribuční soustvy Rychnov n. K., N Láni, 3392/10, Šulc-úprv nn. Věcné břemeno bude zřízeno z úpltu 1.000,-- Kč. strostu měst podpisem Smlouvy o uzvření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene Smlouvy o zřízení věcného břemene. K bodu č.21.: Schválení přidělení bytu v DPS v Rychnově n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Nebyly žádné USNESENO č. 369/2016 schvluje v souldu s usnesením komise sociální ze dne o doplnění pořdníku n byty v DPS uzvření nájemní smlouvy n byt č. 311 o vel. 1+1 v čp. 1595, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. s mnželi xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx. Nájemní smlouv bude uzvřen n dobu určitou 1 rok. K bodu č.22.: Schválení uzvření Smlouvy o dílo n vyprcování projektové dokumentce n kci Rekonstrukce prkoviště v souběžné ulici s ulicí Hvlíčkovou v Rychnově nd Kněžnou se společností BKN, spol. s r.o., Vysoké Mýto. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Nebyly žádné USNESENO č. 370/2016 I. schvluje uzvření Smlouvy o dílo n vyprcování projektové dokumentce n kci Rekonstrukce prkoviště v souběžné ulici s ulicí Hvlíčkovou v Rychnově nd Kněžnou se společností BKN, spol. s r.o., se sídlem Vldislvov 29/I, Vysoké Mýto, dle předloženého návrhu.

12 12 strostu měst podpisem výše uvedené smlouvy. K bodu č.23.: Souhls s užitím znku měst n plkátech mteriálech spojených s kcí Nertovské poutní slvnosti konnou ve dnech v Nertově projednání poskytnutí finnčního dru n podporu této kce. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál místostrostky měst Mgr. Drejslové. Po krátké diskusi se rdní rozhodli n zákldě návrhu místostrostky měst Mgr. Drejslové schválit poskytnutí finnčního dru ve výši 7.000,-- Kč Sdružení Nertov, z.s., se sídlem Brtošovice v Orl. horách 84 n podporu kce Nertovské poutní slvnosti konné ve dnech v Nertově. USNESENO č. 371/2016 I. souhlsí s užitím znku měst Rychnov nd Kněžnou n plkátech mteriálech spojených s kcí Nertovské poutní slvnosti konnou ve dnech v Nertově. II. schvluje poskytnutí finnčního dru ve výši 7.000,-- Kč Sdružení Nertov, z.s., se sídlem Brtošovice v Orl. horách 84 n podporu kce Nertovské poutní slvnosti konné ve dnech v Nertově. K bodu č.24.: Souhls s vydáním Prohlášení vlstník pozemků p.č. 1602/1 1602/2 v k.ú. Rychnov n. Kn. s relizcí optření k projektu Modernizce doplnění utomtických měřících systémů dobrovolnické sítě ČHMÚ část I. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál místostrostky měst Mgr. Drejslové. Místostrostk měst Mgr. Drejslová doplnil, že předložený mteriál se vzthuje k meteorologické stnici umístěné v reálu MŠ Láň, Rychnov n. Kn. Nebyly žádné USNESENO č. 372/2016 souhlsí s vydáním Prohlášení vlstník pozemků p.č. 1602/1 1602/2 v k.ú. Rychnov n. Kn., které budou dotčeny relizcí optření k projektu Modernizce doplnění utomtických měřících systémů dobrovolnické sítě ČHMÚ část I. Město Rychnov nd Kněžnou souhlsí s relizcí optření včetně instlce zřízení po dobu min. 5 let od ukončení relizce kce umožní konečnému uživteli - Českému hydrometeorologickému ústvu následnou péči údržbu zřízení.

13 13 K bodu č.25.: Projednání Rozpočtového výhledu Měst Rychnov nd Kněžnou n roky Všichni rdní obdrželi písemný mteriál strosty. Strost sdělil, že do předloženého návrhu byl nvíc oproti RM schválenému Rozpočtovému výhledu Měst Rychnov nd Kněžnou n roky ze dne zprcován v roce 2017 spoluúčst měst ve výši 1 mil. Kč n zřízení Doprvního přestupního terminálu Rychnov nd Kněžnou u železniční stnice v Rychnově n. Kn. Nebyly žádné USNESENO č. 373/2016 schvluje Rozpočtový výhled Měst Rychnov nd Kněžnou n roky , který nznčuje dlší možný vývoj rozpočtu měst v oblsti běžného i kpitálového finncování dluhové služby, dle předloženého návrhu. K bodu č.26.: Schválení uzvření Smlouvy o dílo n zhotovení projektové žádosti Doprvní přestupní terminál Rychnov nd Kněžnou do IROP se zhotovitelem Východočeská rozvojová s.r.o., Nové Město nd Metují. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál strosty. Strost seznámil rdní s výší ceny díl, která dle předložené smlouvy činí: ,-- Kč bez DPH z příprvu projektové žádosti příloh, vč. zdání do MS2014+, ,-- Kč bez DPH z studii proveditelnosti ,-- Kč bez DPH z úhrdu po dokončení hodnocení projektu kldném rozhodnutí o podpoře z IROP. Nebyly žádné USNESENO č. 374/2016 I. schvluje uzvření Smlouvy o dílo n zhotovení projektové žádosti Doprvní přestupní terminál Rychnov nd Kněžnou do Integrovného regionálního operčního progrmu se zhotovitelem Východočeská rozvojová s.r.o., se sídlem Sdová 1539, Nové Město nd Metují, dle předloženého návrhu. strostu měst podpisem výše uvedené smlouvy. K bodu č.27.: Schválení Doprvní strtegie Měst Rychnov nd Kněžnou pro období let Všichni rdní obdrželi písemný mteriál strosty. Strost sdělil, že předložená strtegie byl zprcován Ing. Jiřím Brndejsem, referentem odboru výstvby životního prostředí bude součástí projektové žádosti o dotci n Doprvní přestupní terminál Rychnov nd Kněžnou. Nebyly žádné

14 14 USNESENO č. 375/2016 schvluje dokument Doprvní strtegie Měst Rychnov nd Kněžnou pro období let , dle předloženého návrhu. K bodu č.28.: Projednání dopisu sistent senátor JUDr. Miroslv Antl informujícím o vystoupení Flétnového souboru I fluti mtti ZUŠ Rychnov n. Kn. dne v Senátu Prlmentu ČR. Všichni rdní obdrželi kopii dopisu sistent senátor JUDr. Miroslv Antl. Po krátké diskusi se rdní rozhodli schválit úhrdu doprvy utobusu do Prhy n vystoupení Flétnového souboru I fluti mtti Zákldní umělecké školy, Rychnov n. Kn. dne v Senátu Prlmentu ČR v rámci Kulturního lét v Senátu z rozpočtu měst Rychnov nd Kněžnou v přípdě dosttečného zájmu účsti n kci. USNESENO č. 376/2016 I. vzl n vědomí dopis sistent senátor JUDr. Miroslv Antl informujícím o vystoupení Flétnového souboru I fluti mtti Zákldní umělecké školy, Rychnov n. Kn. dne v Senátu Prlmentu ČR v rámci Kulturního lét v Senátu. II. schvluje úhrdu doprvy utobusu do Prhy n vystoupení Flétnového souboru I fluti mtti Zákldní umělecké školy, Rychnov n. Kn. dne v Senátu Prlmentu ČR v rámci Kulturního lét v Senátu z rozpočtu měst Rychnov nd Kněžnou v přípdě dosttečného zájmu účsti n kci. K bodu č.29.: Projednání nbídky p. xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx prodeje pečeti měst Rychnov nd Kněžnou z roku Všichni rdní obdrželi písemný mteriál strosty. Strost doplnil, že p. xxxxxxxxxx nbídl městu k odkoupení pečeť měst Rychnov nd Kněžnou z roku 1628 z cenu ,-- Kč. Místostrostk měst Mgr. Drejslová nvrhl, že by bylo dobré ve spolupráci se Státním okresním rchivem v Rychnově n. Kn. necht hodnotu pečeti její stáří posoudit kviziční komisí při Státním oblstním rchivu v Zámrsku. Po krátké diskusi se rdní většinou rozhodli uložit místostrostce měst Mgr. Jně Drejslové zjistit posouzení nbízené pečeti měst Rychnov nd Kněžnou z roku 1628 kviziční komisí při Státním oblstním rchivu v Zámrsku vyhotovený posudek následně předložit rdě měst k rozhodnutí o odkoupení. 5 pro, 1 se zdržel (Mgr. Štrégl)

15 15 USNESENO č. 377/2016 I. vzl n vědomí nbídku pn xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx prodeje pečeti měst Rychnov nd Kněžnou z roku 1628 z cenu ,-- Kč do vlstnictví měst Rychnov nd Kněžnou. II. ukládá místostrostce měst Mgr. Jně Drejslové zjistit posouzení nbízené pečeti měst Rychnov nd Kněžnou z roku 1628 kviziční komisí při Státním oblstním rchivu v Zámrsku vyhotovený posudek následně předložit rdě měst k rozhodnutí o odkoupení. K bodu č.30.: Zrušení usnesení RM č. 313/2016 ze dne schválení nového znění Prvidel pro zveřejňování předvolebních informcí ve volební kmpni pro volby do Zstupitelstv Královéhrdeckého krje v roce 2016 v médiích prostorách kontrolovných nebo vlstněných městem Rychnov nd Kněžnou. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál místostrostky měst Mgr. Drejslové, která seznámil rdní se změnmi oproti mteriálu schválenému n minulém jednání RM dne Nebyly žádné USNESENO č. 378/2016 I. ruší usnesení RM č. 313/2016 ze dne II. schvluje nové znění Prvidel pro zveřejňování předvolebních informcí ve volební kmpni pro volby do Zstupitelstv Královéhrdeckého krje v roce 2016 v médiích prostorách kontrolovných nebo vlstněných městem Rychnov nd Kněžnou, dle předloženého návrhu. K bodu č.31.: Schválení peněžitého dru pro MŠ Láň, Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru školství, kultury, mládeže tělovýchovy. Nebyly žádné USNESENO č. 379/2016 schvluje účelový peněžitý dr Mteřské škole Láň, Rychnov n. Kn., Českých brtří 1387

16 16 od společnosti ŠKODA AUTO.s., Mldá Boleslv ve výši dle předloženého návrhu. K bodu č.32.: Schválení uzvření Smlouvy o umístění prvků kmerového systému se Společenstvím vlstníků HOKEJKA, Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál strosty. Nebyly žádné USNESENO č. 380/2016 I. schvluje uzvření Smlouvy o umístění prvků kmerového systému se Společenstvím vlstníků HOKEJKA, Sokolovská ul , Rychnov n. Kn., s účinností ode dne jejího podpisu, dle předloženého návrhu. strostu měst podpisem výše uvedené smlouvy. K bodu č.33.: Projednání vydání Obecně závzné vyhlášky č. 1/2016, o zákzu požívání lkoholických nápojů n veřejném prostrnství. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál tjemník Ing. Pysktého. Nebyly žádné USNESENO č. 381/2016 doporučuje ZM vydt Obecně závznou vyhlášku č. 1/2016, o zákzu požívání lkoholických nápojů n veřejném prostrnství, dle předloženého návrhu. Závěrem strost informovl rdní, že ve spolupráci s tjemníkem Ing. Ldislvem Pysktým vedoucí odboru knceláře tjemník Mgr. Jnou Linhrtovou připrví pro jednání RM návrh n fungování městského prkovcího systému od vzhledem k ukončení doby trvání smlouvy se společností City Prking Group s.r.o., Prh n zjištění městského prkovcího systému k Vzhledem k tomu, že progrm jednání Rdy měst Rychnov nd Kněžnou byl vyčerpán, ukončil strost měst jednání Rdy měst ve 14:35 hodin. Příští jednání Rdy měst bude v pondělí 29. srpn 2016 od 13:00 hodin. Mgr. Jn Drejslová místostrostk Ing. Jn Skořep strost

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 7.3.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Jroslv

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 2.5.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing.

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 26.9.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Hn

Více

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.8.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk Mgr. Krel Štrégl Jroslv Pleslová - zpisovtelk

Více

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 30.5.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Ivn Skřítecká MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Jroslv Pleslová - zpisovtelk Omluveni:

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.11.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová JUDr. Miln Novák Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 20.10.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Hn Plchá - zpisovtelk

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 21.3.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing.

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 16.12.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl Mgr. Rdek Jehličk (příchod ve 13:44 hod.)

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 2.12.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Rdek Jehličk Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Jroslv Pleslová

Více

Schválení podrobného položkového rozpisu úprav rozpočtu města na r č. 11/III/2014 schválených zastupitelstvem města dne

Schválení podrobného položkového rozpisu úprav rozpočtu města na r č. 11/III/2014 schválených zastupitelstvem města dne 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 9.6.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Ing. Michel Zimová Jiří Oberreiter Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Jroslv Pleslová

Více

USNESENO č. 120/2013 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje

USNESENO č. 120/2013 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 18.3.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 6. únor 2017 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing. Ivn Skřítecká Jroslv Pleslová - zpisovtelk Omluveni:

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Ing. Ivana Skřítecká

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Ing. Ivana Skřítecká 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 9. ledn 2017 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl (příchod ve 14:04

Více

Zápis. Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka

Zápis. Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 7. 11. 2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. p. Milan Kott, jednatel společnosti ORIONE Ubytování s.r.o.

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. p. Milan Kott, jednatel společnosti ORIONE Ubytování s.r.o. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 7. listopdu 2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Mgr. Krel Štrégl JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Ing. Ivn Skřítecká

Více

USNESENO č. 524/11 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje

USNESENO č. 524/11 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 24.10.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Mgr. Jn Drejslová (příchod ve 14:04 hod.) Ing. Michel Zimová

Více

1 se zdržel (p. Erben) USNESENO č. 432/10 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. I. vzala na vědomí

1 se zdržel (p. Erben) USNESENO č. 432/10 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. I. vzala na vědomí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 13.12.2010 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter Ing.

Více

USNESENO č. 413/2016 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje. prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835 o vel. 1+1, ul.

USNESENO č. 413/2016 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje. prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835 o vel. 1+1, ul. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 12.9.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk Ing. Ldislv Pysktý -

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 29.8.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Rdek Jehličk Ing. Ldislv Pysktý

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Ing. Hana Synková - referentka odboru výstavby a životního prostředí

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Ing. Hana Synková - referentka odboru výstavby a životního prostředí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 2.11.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing. Ldislv Pysktý -

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.3.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing.

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. 3. Schválení uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. 3. Schválení uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 23. ledn 2017 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl

Více

Ing. Pavlína Ciranová - referentka odboru výstavby a životního prostředí

Ing. Pavlína Ciranová - referentka odboru výstavby a životního prostředí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.2.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

Jaroslav Tichý. Program:

Jaroslav Tichý. Program: 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 22.11.2010 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter Ing.

Více

USNESENO č. 345/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí

USNESENO č. 345/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 18.6.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben JUDr. Miln Novák (příchod ve 13:05 hod.)

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. Mgr. Karel Štrégl

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. Mgr. Karel Štrégl 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 19. prosince 2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Ing. Ivn Skřítecká Ing. Ldislv

Více

USNESENO č. 568/11 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje

USNESENO č. 568/11 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 21.11.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Ing.

Více

Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne

Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 13.8.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter Tomáš Erben Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Hn Plchá - zpisovtelk

Více

Ing. Jiří Brandejs, referent odboru výstavby a životního prostředí

Ing. Jiří Brandejs, referent odboru výstavby a životního prostředí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 12.5.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter Tomáš Erben Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. 17. Návrh na poskytnutí dotací a vyrovnávacích plateb v rámci vyhlášené výzvy k podání

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. 17. Návrh na poskytnutí dotací a vyrovnávacích plateb v rámci vyhlášené výzvy k podání 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 19.11.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing.

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 4.4.2016 Přítomni: Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing. Jn Skořep (příchod

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 16.9.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

USNESENO č. 106/2014 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí

USNESENO č. 106/2014 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 17.3.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Ing. Ldislv

Více

Z Á P I S č. 19/2016 z 19. jednání Zastupitelstva obce Lovčice

Z Á P I S č. 19/2016 z 19. jednání Zastupitelstva obce Lovčice Z Á P I S č. 19/2016 z 19. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 17. 8. 2016 od 18,00 hodin Místo konání: zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Přítomno: podle prezenční listiny 5 členů

Více

USNESENO č. 613/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje

USNESENO č. 613/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 10.12.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Ing. Ldislv Pysktý -

Více

Mgr. Simona Hejhalová - referentka odboru správy nemovitostí

Mgr. Simona Hejhalová - referentka odboru správy nemovitostí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 1.7.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Mgr. Jn Drejslová (příchod

Více

USNESENO č. 75/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje

USNESENO č. 75/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 20.2.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Jroslv

Více

Mgr. Zdeněk Žabokrtský. Bc. František Vogl - vedoucí odboru sociálních věcí. Program:

Mgr. Zdeněk Žabokrtský. Bc. František Vogl - vedoucí odboru sociálních věcí. Program: 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 22.7.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

Jmenování správní rady a dozorčí rady společnosti Sociální služby města Rychnov nad Kněžnou, o.p.s., Rychnov n. Kn. s účinností ode dne

Jmenování správní rady a dozorčí rady společnosti Sociální služby města Rychnov nad Kněžnou, o.p.s., Rychnov n. Kn. s účinností ode dne 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 26.5.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Jiří Oberreiter Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák (příchod

Více

K bodu č.1: Dohody o ukončení nájmu bytu, přidělení bytu. Všichni radní obdrželi písemný materiál OSM. Nebyly žádné připomínky.

K bodu č.1: Dohody o ukončení nájmu bytu, přidělení bytu. Všichni radní obdrželi písemný materiál OSM. Nebyly žádné připomínky. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 14.3.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

Mgr. Zdeněk Žabokrtský Bc. František Vogl - vedoucí odboru sociálních věcí

Mgr. Zdeněk Žabokrtský Bc. František Vogl - vedoucí odboru sociálních věcí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 23.5.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Jroslv Pleslová

Více

USNESENO č. 451/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí

USNESENO č. 451/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.9.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 8.9.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Jiří Oberreiter Jroslv Pleslová - zpisovtelk

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 19.10.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing.

Více

Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835, ul. Na Drahách, Rychnov n. Kn. pro žadatelku pí Ivu Sedláčkovou.

Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835, ul. Na Drahách, Rychnov n. Kn. pro žadatelku pí Ivu Sedláčkovou. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 14.7.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Ing. Ldislv

Více

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Milan Bělka - vedoucí odboru správy nemovitostí

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Milan Bělka - vedoucí odboru správy nemovitostí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 24.6.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

K bodu č.1: Rozpočtové opatření číslo 12/3/2011. Všichni radní obdrželi písemný materiál tajemníka Ing. Pyskatého. Nebyly žádné připomínky.

K bodu č.1: Rozpočtové opatření číslo 12/3/2011. Všichni radní obdrželi písemný materiál tajemníka Ing. Pyskatého. Nebyly žádné připomínky. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 1.8.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Jroslv

Více

Ing. Michaela Zimová Jiří Oberreiter. Bc. František Vogl vedoucí odboru sociálních věcí Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku.

Ing. Michaela Zimová Jiří Oberreiter. Bc. František Vogl vedoucí odboru sociálních věcí Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 28.2.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Ing. Ldislv Pysktý tjemník Jroslv Pleslová

Více

USNESENO č. 474/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. povoluje

USNESENO č. 474/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. povoluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 17.9.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Jroslv Pleslová -

Více

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Dana Hubálková - referentka odboru správy nemovitostí

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Dana Hubálková - referentka odboru správy nemovitostí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 4.3.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

Na jednání Rady města se krátce představili noví zástupci FC Spartak Rychnov n. Kn.

Na jednání Rady města se krátce představili noví zástupci FC Spartak Rychnov n. Kn. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 21.5.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne

Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 12.8.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. Ing. Ivana Skřítecká

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. Ing. Ivana Skřítecká Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 9.6.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová MUDr. Hn Dvořáková JUDr. Miln Novák Mgr. Krel Štrégl Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Hn Plchá - zpisovtelk

Více

- 0256/RMOb-Pro/1418/23

- 0256/RMOb-Pro/1418/23 23. schůze rdy městského obvodu konné dne 02.11.2015 čís. 0246/RMOb-Pro/1418/23-0256/RMOb-Pro/1418/23 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost Strn 1/9 Přehled usnesení rdy městského obvodu

Více

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku. Program:

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku. Program: 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 28.3.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter (příchod ve 14:30

Více

USNESENO č. 452/11 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje

USNESENO č. 452/11 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 12.9.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Ing. Michel Zimová Jiří Oberreiter Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Tomáš Erben Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

2 14. Souhlas se zřízením vysílacího bodu v objektu čp. 1492, Panská ul., Rychnov n. Kn. - Společenské centrum - internetové společnosti Tlapnet

2 14. Souhlas se zřízením vysílacího bodu v objektu čp. 1492, Panská ul., Rychnov n. Kn. - Společenské centrum - internetové společnosti Tlapnet 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 23.4.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 6.1.2015 Přítomni: Ing. Jan Skořepa Mgr. Jana Drejslová JUDr. Milan Novák Ing. Ivana Skřítecká Mgr. Karel Štrégl Mgr. Radek Jehlička MUDr. Hana

Více

USNESENO č. 587/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí

USNESENO č. 587/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 26.11.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Jroslv Pleslová

Více

Bc. František Vogl - pověřen řízením odboru sociálních věcí Bc. Josef Šimerda - referent odboru sociálních věcí

Bc. František Vogl - pověřen řízením odboru sociálních věcí Bc. Josef Šimerda - referent odboru sociálních věcí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 17.2.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Jroslv

Více

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy. Program:

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy. Program: 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 8.4.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

Návrh na vyřazení majetku ZŠ Rychnov n. Kn., Masarykova, MŠ Čtyřlístek, Rychnov n. Kn., MŠ Kytička, Rychnov n. Kn., ZŠ Rychnov n. Kn., Javornická.

Návrh na vyřazení majetku ZŠ Rychnov n. Kn., Masarykova, MŠ Čtyřlístek, Rychnov n. Kn., MŠ Kytička, Rychnov n. Kn., ZŠ Rychnov n. Kn., Javornická. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.3.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Ing. Ldislv

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 6.5.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter Jroslv

Více

Usnesení 1. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne /RMObM-Pro/1418/1

Usnesení 1. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne /RMObM-Pro/1418/1 1. mimořádné schůze rdy městského obvodu konné dne 13.07.2015 čís. 0180/RMObM-Pro/1418/1-0189/RMObM-Pro/1418/1 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost Strn 1/8 Přehled usnesení rdy městského

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 5.10.2015 Přítomni: Ing. Jan Skořepa Mgr. Jana Drejslová JUDr. Milan Novák Ing. Ivana Skřítecká Mgr. Radek Jehlička MUDr. Hana Dvořáková Mgr.

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Mgr. Karel Štrégl

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Mgr. Karel Štrégl 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 13.7.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová MUDr. Hn Dvořáková JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Hn Plchá

Více

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a TV Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a TV Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 20.12.2010 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter Mgr. Zdeněk Žbokrtský (příchod

Více

- 0201/RMOb-Pro/1418/17

- 0201/RMOb-Pro/1418/17 17. schůze rdy městského obvodu konné dne 27.07.2015 čís. 0190/RMOb-Pro/1418/17-0201/RMOb-Pro/1418/17 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost Strn 1/9 Přehled usnesení rdy městského obvodu

Více

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Bc. František Vogl - vedoucí odboru sociálních věcí

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Bc. František Vogl - vedoucí odboru sociálních věcí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 2.9.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Jroslv Pleslová - zpisovtelk

Více

U S N E S E N Í 2. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne

U S N E S E N Í 2. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne U S N E S E N Í 2. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 8.12.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 48/2 zřizuje Komisi životního

Více

USNESENO č. 377/2015 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje

USNESENO č. 377/2015 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje 1 Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 7.9.2015 Přítomni: Ing. Jan Skořepa Mgr. Jana Drejslová JUDr. Milan Novák Ing. Ivana Skřítecká Mgr. Radek Jehlička MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav

Více

Z Á P I S č. 18/2016 z 18. jednání Zastupitelstva obce Lovčice

Z Á P I S č. 18/2016 z 18. jednání Zastupitelstva obce Lovčice Z Á P I S č. 18/2016 z 18. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 6. 7. 2016 od 18,00 hodin Místo konání: zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Přítomno: podle prezenční listiny 7 členů

Více

Pověření pí Aleny Strnadové řízením MŠ Klíček, Rychnov n. Kn.

Pověření pí Aleny Strnadové řízením MŠ Klíček, Rychnov n. Kn. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 4.8.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Hn Plchá -

Více

U S N E S E N Í 34. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne

U S N E S E N Í 34. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne U S N E S E N Í 34. schůze Rdy obce Dětmrovice konné dne 7.11.2016 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 948/34 souhlsí s použitím

Více

U S N E S E N Í 10. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.7.2015

U S N E S E N Í 10. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.7.2015 U S N E S E N Í 10. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.7.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 292/10 schvluje poskytnutí

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 50. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 50. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 50. schůze Rdy městského obvodu Proskovice konné dne 3. 12. 2012 čís. 751/50 764/50 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 63379/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 15-42 Usnesení 3. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

U S N E S E N Í z 17. schůze rady města konané dne 5. října 2010

U S N E S E N Í z 17. schůze rady města konané dne 5. října 2010 Byl proveden oprv usnesení č. RM 10 17 37 06 dne 14.10.2010 Uprvená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozshu zveřejňovných osobních údjů podle zákon o ochrně osobních údjů. Sttutární město Děčín U S

Více

U S N E S E N Í 55. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 5.5.2014

U S N E S E N Í 55. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 5.5.2014 U S N E S E N Í 55. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 5.5.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1430/55 souhlsí s použitím

Více

Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ

Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ Město Vejprty, Tylov 870/6, IČ 00262170 V ý p i s u s n e s e n í 3. řádného zsedání Zstupitelstv měst Vejprty, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 31. březn 2011 od 16:30 hod. v zsedcí síni v Městském

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 54. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne 4. 2.

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 54. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne 4. 2. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 54. schůze Rdy městského obvodu Proskovice konné dne 4. 2. 2013 čís. 808/54 823/54 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost

Více

Město Horní Benešov USNESENÍ Z Á Ř Í ze 71. schůze Rady města v Horním Benešově, která se konala dne

Město Horní Benešov USNESENÍ Z Á Ř Í ze 71. schůze Rady města v Horním Benešově, která se konala dne Město Horní Benešov USNESENÍ ze 71. schůze Rdy měst v Horním Benešově, která se konl dne 9.9.2013 v 17:00 hod. v knceláři strosty. Z Á Ř Í 2 0 1 3 1 Po projednání přednesených zpráv rozprvy byl přijt následující

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 28. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 3.9.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 48477/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3545-3611 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 115. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 977/2015/STAR ze dne 2. listopdu 2015 Rd měst Počátky (dále jen rd) : I. dle ust. 102 odst.1 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: doporučuje

Více

U S N E S E N Í 35. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 6.3.2013

U S N E S E N Í 35. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 6.3.2013 U S N E S E N Í 35. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 6.3.2013 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 957/35 schvluje rozbory hospodření

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 4. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 4. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne V souldu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochrně osobních údjů o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v uprvené podobě. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 4. schůze

Více

U S N E S E N Í 42. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne

U S N E S E N Í 42. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne U S N E S E N Í 42. schůze Rdy obce Dětmrovice konné dne 5.6.2017 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1268/42 neschvluje poskytnutí

Více

Zastupitelstvo obce Dobrá 1. s ch v a l u j e Strategický plán rozvoje obce Dobrá na období let

Zastupitelstvo obce Dobrá 1. s ch v a l u j e Strategický plán rozvoje obce Dobrá na období let 1. Zhájení U S N E S E N Í z 19. jednání Zstupitelstv obce Dobrá, konného dne 09.06.2014 od 17 hodin, v budově Zákldní školy Dobrá, 1. poschodí společenský sál 1. v o l í návrhovou komisi ve složení: Ing.

Více

USNESENÍ. Město Horní Benešov S R P E N

USNESENÍ. Město Horní Benešov S R P E N Město Horní Benešov USNESENÍ z 97. schůze Rdy měst v Horním Benešově, která se konl dne 4.8.2010 v 6:00 hod. v knceláři strosty. S R P E N 2 0 1 0 Po projednání přednesených zpráv rozprvy byl přijt následující

Více

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, konaného dne 16. 04. 2009

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, konaného dne 16. 04. 2009 Usnesení z 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 16. 04. 2009 (usnesení č. 390-409) Usnesení z 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 16. 04. 2009 390 - Zstupitelstvo měst

Více

U S N E S E N Í 36. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne

U S N E S E N Í 36. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne U S N E S E N Í 36. schůze Rdy obce Dětmrovice konné dne 9.1.2017 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1033/36 schvluje návrh drovcí

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 29399/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2444-2500 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 77. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 02.07.2013

Více

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014 U S N E S E N Í 62. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 8.9.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1601/62 bere n vědomí informci

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 12. zsedání Zstupitelstv městského obvodu Ostrv-Jih které se konlo 13. 9. 2012 09:00 (usn. č. 0354/12 - usn. č. 0376/12) Mgr. Krel Sibinský

Více

Zastupitelstvo městské části USNESENÍ. 15. zasedání Zastupitelstva ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE

Zastupitelstvo městské části USNESENÍ. 15. zasedání Zastupitelstva ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE Městská část Prh-Lysolje Zstupitelstvo městské části USNESENÍ 15. zsedání Zstupitelstv konného dne 31. říjn 2012, od 18:00 hodin ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE Usnesení č. 1/15/2012 s c h

Více

Z Á P I S č. 23/2016 z 23. jednání Zastupitelstva obce Lovčice

Z Á P I S č. 23/2016 z 23. jednání Zastupitelstva obce Lovčice Z Á P I S č. 23/2016 z 23. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 14. 12. 2016 od 18,00 hodin Místo konání: zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Přítomno: podle prezenční listiny 6

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&33934/2010/Šo ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková ČÍSLA USNESENÍ: 575-597 Usnesení 26. zsedání Zstupitelstv

Více