Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. 3. Schválení uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. 3. Schválení uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města"

Transkript

1 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 23. ledn 2017 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Hn Plchá - zpisovtelk Progrm: 1. Schválení uzvření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotce z rozpočtu měst Rychnov nd Kněžnou č. VPS/29/2017 pí xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx. 2. Schválení uzvření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotce z rozpočtu měst Rychnov nd Kněžnou č. VPS/30/2017 p. xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. 3. Schválení uzvření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotce z rozpočtu měst Rychnov nd Kněžnou č. VPS/31/2017 p. xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx. 4. Schválení změny položkového rozpisu rozpočtu č. 2/1/ Souhls s převzetím záštity strosty měst nd progrmem společnosti Tesco Ndčního fondu Tesco s názvem Vy rozhodujete, my pomáháme v r Projednání žádosti Spolku Lungt, Prh o připojení se měst Rychnov nd Kněžnou k mezinárodní kmpni Vljk pro Tibet dne Oznámení společného jednání o návrhu Změny č.2 Územního plánu Vmberk. 8. Oznámení o zhájení řízení o změně Územního plánu Rychnov nd Kněžnou - Veřejné projednání návrhu Změny č.1 Územního plánu Rychnov nd Kněžnou Vyhodnocení vlivů návrhu změny č.1 Územního plánu Rychnov n. Kn. n udržitelný rozvoj území. 9. Projednání stnovisk k podné žádosti včetně námitek mnž. xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx ve věci výstvby Skldové hly v k.ú. Dlouhá Ves u Rychnov n. Kn. 10. Návrh n prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. pro ždtelku pí xxxxx xxxxxxxxxxxx. 11. Schválení uzvření Smlouvy o potrvinové pomoci Drovcí smlouvy s Potrvinovou bnkou Hrdec Králové, členem federce potrvinových bnk, Hrdec Králové. 12. Schválení Dohody o splátkách dluhu s mnželi xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx. 13. Schválení prominutí vlorizčních doložek pro r z pronájem nemovitostí v mjetku Měst Rychnov nd Kněžnou. 14. Schválení přidělení náhrdního bytu v čp. 1453/16, ul. Mírová, Rychnov n. Kn. 15. Schválení přidělení strtovcích bytů v čp. 832, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. dle pořdníku sestveného bytovou komisí dne Schválení uzvření Dodtku č. 4 ke Smlouvě o dílo n stvbu Regenerce pěší zóny Hvlíčkovy ulice, Rychnov nd Kněžnou dodtečné nové stvební práce IV" se společností M - SILNICE.s., Prdubice. 17. Zápis z bytové komise ze dne schválení dohod o ukončení nájmu bytů přidělení bytů. 18. Souhls s konáním cyklistických závodů n horských kolech STALAK BIKE CUP 2017 dne

2 2 19. Souhls s konáním dětského cyklistického závodu PANEL CUP 2017 dne Souhls s konáním cyklistických závodů n horských kolech "MALÝ STALAK BIKE CUP 2017" dne n p.p.č. 2232/2 v k.ú. Rychnov n. Kn. 21. Projednání obou oznámení o konání sportovních kcí: "RYCHNOV CLASSIC MARATHON 2017" dne "Olympijský běh 2017" dne Projednání směny části p.p.č. 2417/413 z p.p.č. 2588/3 v k.ú. Rychnov n. Kn. 23. Projednání prodeje části p.p.č. 1447/1 v k.ú. Rychnov n. Kn. - potvrzení usn. ZM č. 66/06 ze dne Schválení umístění sídl spolku ProLokot, z.s. v budově Městského úřdu Rychnov nd Kněžnou, Hvlíčkov 136, Rychnov n. Kn. 25. Schválení přidělení bytů v DPS v Rychnově n. Kn. 26. Souhls s užitím znku měst Rychnov nd Kněžnou n plkátech k kci prvního ročníku fotblového turnje GENERAL JUNIOR CUP Msters tem konné dne ve Sportovní hle Romn Šebrleho, Rychnov n. Kn. pro spolek FC Sprtk Rychnov nd Kněžnou, z.s., Rychnov n. Kn. Jednání Rdy měst Rychnov nd Kněžnou zhájil ve 14:20 hodin strost měst Ing. Jn Skořep. K návrhu progrmu nebyly rdními vzneseny připomínky ni jiné doplňující návrhy. K bodu č.1.: Schválení uzvření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotce z rozpočtu měst Rychnov nd Kněžnou č. VPS/29/2017 pí xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru školství, kultury, mládeže tělovýchovy. Nebyly žádné USNESENO č. 19/2017 I. schvluje uzvření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotce z rozpočtu měst Rychnov nd Kněžnou č. VPS/29/2017 s ždtelkou pní xxxxxxxx xxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxx xx, xxxxxxxxxxxxxx n provedení prcí - "Obnov nátěru fsády n objektu rodinného domu čp. 27, ulice Stré náměstí v Rychnově nd Kněžnou", dle předloženého návrhu. II. pověřuje strostu měst podpisem výše uvedené smlouvy. K bodu č.2.: Schválení uzvření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotce z rozpočtu měst Rychnov nd Kněžnou č. VPS/30/2017 p. xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru školství, kultury, mládeže tělovýchovy. Nebyly žádné

3 3 USNESENO č. 20/2017 I. schvluje uzvření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotce z rozpočtu měst Rychnov nd Kněžnou č. VPS/30/2017 s ždtelem pnem xxxxxxxxxx xxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx čp. xxx, xxxxxxxxxxxxxx n provedení prcí - "Obnov nátěru oken (směrem do náměstí) n objektu občnské vybvenosti čp. 28, ulice Stré náměstí v Rychnově nd Kněžnou", dle předloženého návrhu. II. pověřuje strostu měst podpisem výše uvedené smlouvy. K bodu č.3.: Schválení uzvření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotce z rozpočtu měst Rychnov nd Kněžnou č. VPS/31/2017 p. xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru školství, kultury, mládeže tělovýchovy. Nebyly žádné USNESENO č. 21/2017 I. schvluje uzvření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotce z rozpočtu měst Rychnov nd Kněžnou č. VPS/31/2017 s ždtelem xx. xxxxxx xxxxxx, bytem xxxxxxxxxx čp. xx, xxxxxxxxxxxxxx n provedení prcí - "Výměn výplní otvorů n objektu rodinného domu čp. 31, ulice Komenského v Rychnově nd Kněžnou", dle předloženého návrhu. II. pověřuje strostu měst podpisem výše uvedené smlouvy. K bodu č.4.: Schválení změny položkového rozpisu rozpočtu č. 2/1/2017. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru finnčního. Nebyly žádné USNESENO č. 22/2017 schvluje změnu položkového rozpisu rozpočtu číslo 2/1/2017.

4 4 K bodu č.5.: Souhls s převzetím záštity strosty měst nd progrmem společnosti Tesco Ndčního fondu Tesco s názvem Vy rozhodujete, my pomáháme v r Všichni rdní obdrželi písemný mteriál strosty Ing. Skořepy. Nebyly žádné USNESENO č. 23/2017 souhlsí s převzetím záštity strosty měst Ing. Jn Skořepy nd progrmem společnosti Tesco Ndčního fondu Tesco s názvem Vy rozhodujete, my pomáháme v roce 2017, který si klde z cíl podporovt činnost neziskových příspěvkových orgnizcí npříč Českou republikou. K bodu č.6.: Projednání žádosti Spolku Lungt, Prh o připojení se měst Rychnov nd Kněžnou k mezinárodní kmpni Vljk pro Tibet dne Všichni rdní obdrželi kopii žádosti Spolku Lungt. Po diskusi se rdní rozhodli hlsovt o níže uvedeném usnesení: - Rd měst schvluje vyvěšení tibetské vljky dne n budově Městského úřdu Rychnov n. Kn. n podporu mezinárodní kmpně Spolku Lungt, Prh Vljk pro Tibet. 4 pro, 1 proti (JUDr. Novák), 2 se zdrželi (strost Ing. Skořep, Mgr. Jehličk) USNESENO č. 24/2017 schvluje vyvěšení tibetské vljky dne n budově Městského úřdu Rychnov n. Kn. n podporu mezinárodní kmpně Spolku Lungt, Prh Vljk pro Tibet. K bodu č.7.: Oznámení společného jednání o návrhu Změny č.2 územního plánu Vmberk. Strost seznámil rdní s písemným oznámením odboru výstvby životního prostředí. Nebyly žádné USNESENO č. 25/2017 vzl n vědomí Oznámení společného jednání o návrhu Změny č.2 územního plánu Vmberk. Návrh je vystven k veřejnému nhlédnutí od do

5 5 K bodu č.8.: Oznámení o zhájení řízení o změně Územního plánu Rychnov nd Kněžnou - Veřejné projednání návrhu Změny č.1 Územního plánu Rychnov nd Kněžnou Vyhodnocení vlivů návrhu změny č.1 Územního plánu Rychnov n. Kn. n udržitelný rozvoj území. Strost seznámil rdní s písemným oznámením odboru výstvby životního prostředí. Strost Ing. Skořep sdělil, že Veřejné projednání návrhu Změny č.1 Územního plánu Rychnov nd Kněžnou Vyhodnocení vlivů návrhu změny č.1 Územního plánu Rychnov nd Kněžnou n udržitelný rozvoj území se bude kont dne v 16:00 hod. ve velkém sále Pelclov divdl, ul. Pnská čp. 79, Rychnov n. Kn. Nebyly žádné USNESENO č. 26/2017 vzl n vědomí Oznámení o zhájení řízení o změně Územního plánu Rychnov nd Kněžnou - Veřejné projednání návrhu Změny č.1 Územního plánu Rychnov nd Kněžnou Vyhodnocení vlivů návrhu změny č.1 Územního plánu Rychnov nd Kněžnou n udržitelný rozvoj území. Návrh je vystven k veřejnému nhlédnutí od do K bodu č.9.: Projednání žádosti včetně námitek mnž. xxx. xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx stnovisk ke stvebnímu záměru - Skldová hl Dlouhá Ves v k.ú. Dlouhá Ves u Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemnou žádost od mnželů xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxx o řešení situce vzniklé plánovným záměrem výstvby Skldové hly v k.ú. Dlouhá Ves u Rychnov n. Kn. včetně přílohy týkjící se námitek účstníků řízení. Strost seznámil přítomné rdní se stnoviskem ke stvebnímu záměru - Skldová hl Dlouhá Ves zprcovným p. Bc. Petrem Duškem, vedoucím Odboru výstvby životního prostředí, který se z stvební úřd k dné situci vyjádřil se závěrem, že nvrhovná stvb není v rozporu s příslušnými právními normmi, tedy neshledl důvod k zmítnutí žádosti. Strost řekl, že je to přenesený výkon státní správy, proto rdní nemjí právo zshovt do správního řízení stvebního úřdu. Po delší diskusi se rdní rozhodli vzít předloženou žádost včetně námitek mnželů xxxxxx stnovisko ke stvebnímu záměru Odboru výstvby životního prostředí n vědomí. USNESENO č. 27/2017 vzl n vědomí 1. žádost mnželů xxx. xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, bytem xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxxx o řešení situce vzniklé plánovným záměrem výstvby Skldové hly v k.ú. Dlouhá Ves u Rychnov n. Kn. včetně námitek účstníků řízení.

6 6 2. stnovisko ke stvebnímu záměru - Skldová hl Dlouhá Ves zprcovné pnem Bc. Petrem Duškem, vedoucím Odboru výstvby životního prostředí se závěrem z stvební úřd ve znění, že nvrhovná stvb není v rozporu s příslušnými právními normmi tedy neshledl důvod k zmítnutí žádosti. Jedná se o přenesený výkon státní správy, z tohoto důvodu nemjí rdní právo zshovt do správního řízení stvebního úřdu. K bodu č.10.: Návrh n prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. pro ždtelku pí xxxxx xxxxxxxxxxxx. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru sociálních věcí. Nebyly žádné USNESENO č. 28/2017 schvluje prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě o vel. 0+1 v čp. 835, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. pro pní xxxxx xxxxxxxxxxxx n dobu určitou od do K bodu č.11.: Schválení uzvření Smlouvy o potrvinové pomoci Drovcí smlouvy s Potrvinovou bnkou Hrdec Králové, členem federce potrvinových bnk, Hrdec Králové. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru sociálních věcí. Nebyly žádné USNESENO č. 29/2017 I. schvluje uzvření Smlouvy o potrvinové pomoci Drovcí smlouvy s Potrvinovou bnkou Hrdec Králové, členem federce potrvinových bnk, N Kropáčce 30/3, Hrdec Králové, dle předložených návrhů. II. pověřuje strostu měst podpisem výše uvedených smluv. K bodu č.12.: Schválení Dohody o splátkách dluhu s mnželi xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx.

7 7 USNESENO č. 30/2017 schvluje dohodu o splátkách dluhu s mnželi pní xxxxx pnem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxx, ul. xxxxxxxxxx xxx, dle předloženého návrhu. K bodu č.13.: Schválení prominutí vlorizčních doložek pro r z pronájem nemovitostí v mjetku Měst Rychnov nd Kněžnou. USNESENO č. 31/2017 schvluje prominutí vlorizčních doložek pro rok 2017 vyplývjících z nájemních smluv n nemovitosti (budovy, prostory, prostory sloužící podnikání, pozemky byty) v mjetku Měst Rychnov nd Kněžnou. K bodu č.14.: Schválení přidělení náhrdního bytu v čp. 1453/16, ul. Mírová, Rychnov n. Kn. USNESENO č. 32/2017 schvluje uzvření nájemní smlouvy n náhrdní byt č. 16, o vel. 0+1 v čp. 1453, ul. Mírová, Rychnov n. Kn. pní xxxxxx xxxxxxx, bytem xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx. Nájemní smlouv bude uzvřen n dobu určitou 3 měsíců. K bodu č.15.: Schválení přidělení strtovcích bytů v čp. 832, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. dle pořdníku sestveného bytovou komisí dne

8 8 USNESENO č. 33/2017 I. vzl n vědomí pořdník pro přidělení strtovcích bytů dne sestvený bytovou komisí II. schvluje 1. uzvření nájemní smlouvy n byt č. 10, o vel. 0+1 v čp. 832, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. se slečnou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx pnem xxxxxx xxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx xxx. Nájemní smlouv bude uzvřen n dobu určitou 1 rok s předplcením nájemného částkou ,00 Kč. 2. uzvření nájemní smlouvy n byt č. 14, o vel. 0+1 v čp. 832, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. se slečnou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx pnem xxxxx xxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx. Nájemní smlouv bude uzvřen n dobu určitou 1 rok s předplcením nájemného částkou ,00 Kč. K bodu č.16.: Schválení uzvření Dodtku č. 4 ke Smlouvě o dílo n stvbu Regenerce pěší zóny Hvlíčkovy ulice, Rychnov nd Kněžnou dodtečné nové stvební práce IV" se společností M - SILNICE.s., Prdubice. USNESENO č. 34/2017 I. schvluje uzvření Dodtku č. 4 ke Smlouvě o dílo n stvbu Regenerce pěší zóny Hvlíčkovy ulice, Rychnov nd Kněžnou dodtečné nové stvební práce IV" se společností M - SILNICE.s., Prdubice z důvodu: 1. změny termínu zhájení relizce stvby: Regenerce pěší zóny Hvlíčkovy ulice, Rychnov nd Kněžnou - dodtečné nové stvební práce IV (III. etp), dle předložené žádosti od zhotovitele stvby společnosti M SILNICE.s., se sídlem Husov 1697, Prdubice. 2. změny mteriálu oproti zprcovné relizční projektové dokumentci u stvby: Regenerce pěší zóny Hvlíčkovy ulice, Rychnov nd Kněžnou - dodtečné nové stvební práce IV (III. etp), dle předloženého návrhu Ing. rch. Frntišk Křeliny, Ateliér DELTA 90, Hrdec Králové.

9 9 II. pověřuje strostu měst podpisem výše uvedeného dodtku. K bodu č.17.: Zápis z bytové komise ze dne schválení dohod o ukončení nájmu bytů přidělení bytů. USNESENO č. 35/2017 I. vzl n vědomí zápis z bytové komise ze dne II. schvluje 1. dohodu o ukončení nájmu bytu s pnem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxx, ul. xxxxxxxxxx xxx, n byt č. 3 v čp. 834, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. ke dni dohodu o ukončení užívání bytu s pní xxxxx xxxxxxxxx, bytem xxxxxxx xxxxxx, ul. xxxxxxxxxx xxx, n byt č. 411 v čp. 831, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. ke dni uzvření nájemní smlouvy n byt č. 5 o vel. 3+1 v čp. 1491, ul. Městská Hbrová, Rychnov n. Kn. s mnželi pní xxxxxx pnem xxxxxx xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx. Nájemní smlouv bude uzvřen n dobu neurčitou. 4. n zákldě doporučení bytové komise ze dne uzvření nájemní smlouvy n byt č. 51 o vel. 1+1 v čp. 1556, ul. Městská Hbrová, Rychnov n. Kn. s pnem xxxxxx xxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx. Nájemní smlouv bude uzvřen n dobu určitou 5 let s předplcením nájemného částkou ,00 Kč. 5. n zákldě doporučení bytové komise ze dne uzvření nájemní smlouvy n byt č. 2 o vel. 1+1 v čp. 1557, ul. Městská Hbrová, Rychnov n. Kn. s pnem xxxxxx xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx. Nájemní smlouv bude uzvřen n dobu určitou 5 let s předplcením nájemného částkou ,00 Kč. K bodu č.18: Souhls s konáním cyklistických závodů n horských kolech STALAK BIKE CUP 2017 dne

10 10 USNESENO č. 36/2017 souhlsí 1. s konáním cyklistických závodů n horských kolech STALAK BIKE CUP 2017 dne v lese Včelný orgnizovných Cycling temem Rychnov nd Kněžnou. Závod se bude kont n zpevněných lesních cestách po stejné trse jko v roce s poskytnutím p.p.č. 2232/2 v k.ú. Rychnov n. Kn., jedná se o hřiště přilehlou louku nproti resturci U Mřenky, kde proběhnou doprovodné kce spojené se závodem dne K bodu č.19.: Souhls s konáním dětského cyklistického závodu PANEL CUP 2017 dne USNESENO č. 37/2017 souhlsí s konáním dětského cyklistických závodu PANEL CUP 2017 dne v čse od 13:00 hod. do 16:00 hod. v prostoru hřiště trvntých ploch mezi domy čp , v ul. Mírová n p.p.č. 2417/53, 2417/54, 1152/56, 1148/11 v k.ú. Rychnov n. Kn. pod záštitou Cycling temu Rychnov nd Kněžnou, dle předložené žádosti ze dne K bodu č.20.: Souhls s konáním cyklistických závodů n horských kolech "MALÝ STALAK BIKE CUP 2017" dne n p.p.č. 2232/2 v k.ú. Rychnov n. Kn. USNESENO č. 38/2017 souhlsí 1. s konáním cyklistických závodů n horských kolech MALÝ STALAK BIKE CUP 2017 dne n louce nproti resturci U Mřenky n silnici vedoucí ke kouplišti. 2. s poskytnutím p.p.č. 2232/2 v k.ú. Rychnov n. Kn. - jedná se o hřiště přilehlou louku nproti resturci U Mřenky, kde proběhnou doprovodné kce spojené se závodem dne

11 11 K bodu č.21.: Projednání obou oznámení o konání sportovních kcí: "RYCHNOV CLASSIC MARATHON 2017" dne "Olympijský běh 2017" dne Všichni rdní obdrželi písemné mteriály odboru správy nemovitostí. Po diskusi se rdní rozhodli odložit ob mteriály do doby projednání orgnizčního mteriálního zbezpečení obou kcí s hlvním orgnizátorem p. Jnem Jelínkem, xxxxxxxxxxxxx. Rd měst dále rozhodl uložit místostrostce Mgr. Drejslové projednání vyjsnění si orgnizční mteriální zbezpečení s hlvním orgnizátorem kcí p. Jelínkem. USNESENO č. 39/2017 I. vzl n vědomí 1. oznámení o konání sportovní kce RYCHNOV CLASSIC MARATHON 2017, který proběhne dne v lese Včelný, dle předloženého návrhu ze dne oznámení sportovní kce Olympijský běh 2017, který proběhne dne v lese Včelný, dle předloženého návrhu ze dne Obě sportovní kce jsou pod záštitou 3-thlon clubu RK zstoupeného pnem Jnem Jelínkem, bytem xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx. II. odkládá vyřizování o konání sportovních kcí RYCHNOV CLASSIC MARATHON 2017 Olympijský běh 2017 do doby projednání orgnizčního mteriálního zbezpečení obou kcí s hlvním orgnizátorem pnem Jnem Jelínkem, bytem xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx. III. ukládá místostrostce Mgr. Jně Drejslové projednání vyjsnění si orgnizční mteriální zbezpečení s hlvním orgnizátorem kcí pnem Jnem Jelínkem, xxxxxxxxxxxxx. K bodu č.22.: Projednání směny části p.p.č. 2417/413 z p.p.č. 2588/3 v k.ú. Rychnov n. Kn. USNESENO č. 40/2017 I. vzl n vědomí žádost pn xxxxxx xxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx o směnu části p.p.č. 2417/413 z p.p.č. 2588/3 v k.ú. Rychnov n. Kn.

12 12 II. projednl nedoporučuje ZM ke schválení směnu části p.p.č. 2417/413 o výměře m 2 z podílového spoluvlstnictví mnželů xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx slečny xxxxxx xxxxxxxx, všichni bytem xxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx z p.p.č. 2588/3 o výměře m 2 z vlstnictví měst Rychnov nd Kněžnou v k.ú. Rychnov n. Kn. K bodu č.23.: Projednání prodeje části p.p.č. 1447/1 v k.ú. Rychnov n. Kn. - potvrzení usn. ZM č. 66/06 ze dne USNESENO č. 41/2017 I. vzl n vědomí žádost pn xxxxxxxx xxxxx, bytem xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx o odkoupení části p.p.č. 1447/1 v k.ú. Rychnov n. Kn. II. projednl doporučuje ZM potvrdit usnesení ZM č. 66/06 ze dne (tímto usnesením nebyl schválen prodej celé ni části p.p.č. 1447/1 v k.ú. Rychnov n. Kn.). K bodu č.24.: Schválení umístění sídl spolku ProLokot, z.s. v budově Městského úřdu Rychnov nd Kněžnou, Hvlíčkov 136, Rychnov n. Kn. USNESENO č. 42/2017 I. schvluje umístění sídl spolku ProLokot, z.s. v budově Městského úřdu v čp. 136, Hvlíčkov ul., Rychnov n. Kn., která je ve vlstnictví měst Rychnov nd Kněžnou je zpsán v ktstru nemovitostí vedeného Ktstrálním úřdem pro Královéhrdecký krj, Ktstrálním prcovištěm Rychnov nd Kněžnou n listu vlstnictví číslo pro obec ktstrální území Rychnov n. Kn.

13 13 II. pověřuje strostu měst podpisem listiny, kterou město Rychnov nd Kněžnou souhlsí s umístěním sídl spolku ProLokot, z.s. n výše uvedené drese. K bodu č.25.: Schválení přidělení bytů v DPS v Rychnově n. Kn. USNESENO č. 43/2017 schvluje 1. v souldu s usnesením Komise sociální Rdy měst Rychnov nd Kněžnou ze dne o doplnění pořdníku n výměnu bytu v DPS uzvření nájemní smlouvy n byt č. 411 o vel. 0+1 v čp. 831, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. s pnem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bytem xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx. Nájemní smlouv bude uzvřen n dobu určitou 1 rok. 2. v souldu s usnesením Komise sociální Rdy měst Rychnov nd Kněžnou ze dne o doplnění pořdníku n byty v DPS uzvření nájemní smlouvy n byt č. 443 o vel. 0+1 v čp. 1595, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. s pní xxxxx xxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx. Nájemní smlouv bude uzvřen n dobu určitou 1 rok. K bodu č.26.: Souhls s užitím znku měst Rychnov nd Kněžnou n plkátech k kci prvního ročníku fotblového turnje GENERAL JUNIOR CUP Msters tem konné dne ve Sportovní hle Romn Šebrleho, Rychnov n. Kn. pro spolek FC Sprtk Rychnov nd Kněžnou, z.s., Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál místostrostky Mgr. Drejslové. Nebyly žádné USNESENO č. 44/2017 souhlsí 6 pro 1 se zdržel (Mgr. Jehličk) n zákldě žádosti spolku FC Sprtk Rychnov nd Kněžnou, z.s., U Stdionu 1430, Rychnov n. Kn. s použitím znku měst Rychnov nd Kněžnou n plkátech k kci prvního ročníku fotblového turnje strších příprvek s názvem GENERAL JUNIOR CUP Msters tem konné dne ve Sportovní hle Romn Šebrleho, Rychnov n. Kn., dle předložené žádosti ze dne

14 14 Vzhledem k tomu, že progrm jednání Rdy měst Rychnov nd Kněžnou byl vyčerpán, ukončil strost měst jednání Rdy měst v 15:39 hodin. Příští jednání Rdy měst bude v pondělí 6. únor 2017 od 14:00 hodin. Ing. Jn Skořep strost Mgr. Jn Drejslová místostrostk

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.3.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing.

Více

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 7.3.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Jroslv

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 2.5.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing.

Více

Ing. Pavlína Ciranová - referentka odboru výstavby a životního prostředí

Ing. Pavlína Ciranová - referentka odboru výstavby a životního prostředí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.2.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 26.9.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Hn

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 21.3.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing.

Více

USNESENO č. 413/2016 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje. prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835 o vel. 1+1, ul.

USNESENO č. 413/2016 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje. prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835 o vel. 1+1, ul. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 12.9.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk Ing. Ldislv Pysktý -

Více

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 30.5.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Ivn Skřítecká MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Jroslv Pleslová - zpisovtelk Omluveni:

Více

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.8.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk Mgr. Krel Štrégl Jroslv Pleslová - zpisovtelk

Více

1 se zdržel (p. Erben) USNESENO č. 432/10 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. I. vzala na vědomí

1 se zdržel (p. Erben) USNESENO č. 432/10 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. I. vzala na vědomí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 13.12.2010 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter Ing.

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Ing. Ivana Skřítecká

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Ing. Ivana Skřítecká 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 9. ledn 2017 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl (příchod ve 14:04

Více

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 6. únor 2017 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing. Ivn Skřítecká Jroslv Pleslová - zpisovtelk Omluveni:

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.11.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová JUDr. Miln Novák Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. p. Milan Kott, jednatel společnosti ORIONE Ubytování s.r.o.

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. p. Milan Kott, jednatel společnosti ORIONE Ubytování s.r.o. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 7. listopdu 2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Mgr. Krel Štrégl JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Ing. Ivn Skřítecká

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 4.4.2016 Přítomni: Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing. Jn Skořep (příchod

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. 17. Návrh na poskytnutí dotací a vyrovnávacích plateb v rámci vyhlášené výzvy k podání

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. 17. Návrh na poskytnutí dotací a vyrovnávacích plateb v rámci vyhlášené výzvy k podání 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 19.11.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing.

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 29.8.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Rdek Jehličk Ing. Ldislv Pysktý

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 20.10.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Hn Plchá - zpisovtelk

Více

Schválení podrobného položkového rozpisu úprav rozpočtu města na r č. 11/III/2014 schválených zastupitelstvem města dne

Schválení podrobného položkového rozpisu úprav rozpočtu města na r č. 11/III/2014 schválených zastupitelstvem města dne 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 9.6.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Ing. Michel Zimová Jiří Oberreiter Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Jroslv Pleslová

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 19.10.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing.

Více

Jaroslav Tichý. Program:

Jaroslav Tichý. Program: 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 22.11.2010 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter Ing.

Více

Jmenování správní rady a dozorčí rady společnosti Sociální služby města Rychnov nad Kněžnou, o.p.s., Rychnov n. Kn. s účinností ode dne

Jmenování správní rady a dozorčí rady společnosti Sociální služby města Rychnov nad Kněžnou, o.p.s., Rychnov n. Kn. s účinností ode dne 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 26.5.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Jiří Oberreiter Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák (příchod

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 16.12.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl Mgr. Rdek Jehličk (příchod ve 13:44 hod.)

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 2.12.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Rdek Jehličk Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Jroslv Pleslová

Více

Mgr. Zdeněk Žabokrtský Bc. František Vogl - vedoucí odboru sociálních věcí

Mgr. Zdeněk Žabokrtský Bc. František Vogl - vedoucí odboru sociálních věcí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 23.5.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Jroslv Pleslová

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 5.10.2015 Přítomni: Ing. Jan Skořepa Mgr. Jana Drejslová JUDr. Milan Novák Ing. Ivana Skřítecká Mgr. Radek Jehlička MUDr. Hana Dvořáková Mgr.

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Ing. Hana Synková - referentka odboru výstavby a životního prostředí

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Ing. Hana Synková - referentka odboru výstavby a životního prostředí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 2.11.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing. Ldislv Pysktý -

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 6.1.2015 Přítomni: Ing. Jan Skořepa Mgr. Jana Drejslová JUDr. Milan Novák Ing. Ivana Skřítecká Mgr. Karel Štrégl Mgr. Radek Jehlička MUDr. Hana

Více

USNESENO č. 75/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje

USNESENO č. 75/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 20.2.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Jroslv

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. Mgr. Karel Štrégl

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. Mgr. Karel Štrégl 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 19. prosince 2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Ing. Ivn Skřítecká Ing. Ldislv

Více

USNESENO č. 377/2015 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje

USNESENO č. 377/2015 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje 1 Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 7.9.2015 Přítomni: Ing. Jan Skořepa Mgr. Jana Drejslová JUDr. Milan Novák Ing. Ivana Skřítecká Mgr. Radek Jehlička MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav

Více

USNESENO č. 120/2013 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje

USNESENO č. 120/2013 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 18.3.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835, ul. Na Drahách, Rychnov n. Kn. pro žadatelku pí Ivu Sedláčkovou.

Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835, ul. Na Drahách, Rychnov n. Kn. pro žadatelku pí Ivu Sedláčkovou. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 14.7.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Ing. Ldislv

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Mgr. Karel Štrégl

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Mgr. Karel Štrégl 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 13.7.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová MUDr. Hn Dvořáková JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Hn Plchá

Více

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 8.8.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk Jroslv Pleslová - zpisovtelk

Více

Zápis. Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka

Zápis. Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 7. 11. 2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

USNESENO č. 474/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. povoluje

USNESENO č. 474/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. povoluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 17.9.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Jroslv Pleslová -

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 8.9.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Jiří Oberreiter Jroslv Pleslová - zpisovtelk

Více

USNESENO č. 524/11 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje

USNESENO č. 524/11 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 24.10.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Mgr. Jn Drejslová (příchod ve 14:04 hod.) Ing. Michel Zimová

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 16.9.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

Mgr. Simona Hejhalová - referentka odboru správy nemovitostí

Mgr. Simona Hejhalová - referentka odboru správy nemovitostí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 1.7.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Mgr. Jn Drejslová (příchod

Více

Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne

Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 12.8.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. Ing. Ivana Skřítecká

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. Ing. Ivana Skřítecká Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 9.6.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová MUDr. Hn Dvořáková JUDr. Miln Novák Mgr. Krel Štrégl Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Hn Plchá - zpisovtelk

Více

K bodu č.1: Dohody o ukončení nájmu bytu, přidělení bytu. Všichni radní obdrželi písemný materiál OSM. Nebyly žádné připomínky.

K bodu č.1: Dohody o ukončení nájmu bytu, přidělení bytu. Všichni radní obdrželi písemný materiál OSM. Nebyly žádné připomínky. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 14.3.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne

Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 13.8.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter Tomáš Erben Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Hn Plchá - zpisovtelk

Více

USNESENO č. 568/11 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje

USNESENO č. 568/11 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 21.11.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Ing.

Více

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Milan Bělka - vedoucí odboru správy nemovitostí

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Milan Bělka - vedoucí odboru správy nemovitostí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 24.6.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

Na jednání Rady města se krátce představili noví zástupci FC Spartak Rychnov n. Kn.

Na jednání Rady města se krátce představili noví zástupci FC Spartak Rychnov n. Kn. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 21.5.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Dana Hubálková - referentka odboru správy nemovitostí

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Dana Hubálková - referentka odboru správy nemovitostí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 4.3.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

USNESENO č. 452/11 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje

USNESENO č. 452/11 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 12.9.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Ing. Michel Zimová Jiří Oberreiter Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Tomáš Erben Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

Ing. Michaela Zimová Jiří Oberreiter. Bc. František Vogl vedoucí odboru sociálních věcí Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku.

Ing. Michaela Zimová Jiří Oberreiter. Bc. František Vogl vedoucí odboru sociálních věcí Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 28.2.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Ing. Ldislv Pysktý tjemník Jroslv Pleslová

Více

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku. Program:

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku. Program: 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 28.3.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter (příchod ve 14:30

Více

Bc. František Vogl - pověřen řízením odboru sociálních věcí Bc. Josef Šimerda - referent odboru sociálních věcí

Bc. František Vogl - pověřen řízením odboru sociálních věcí Bc. Josef Šimerda - referent odboru sociálních věcí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 17.2.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Jroslv

Více

USNESENO č. 106/2014 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí

USNESENO č. 106/2014 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 17.3.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Ing. Ldislv

Více

USNESENO č. 345/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí

USNESENO č. 345/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 18.6.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben JUDr. Miln Novák (příchod ve 13:05 hod.)

Více

Mgr. Zdeněk Žabokrtský. Bc. František Vogl - vedoucí odboru sociálních věcí. Program:

Mgr. Zdeněk Žabokrtský. Bc. František Vogl - vedoucí odboru sociálních věcí. Program: 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 22.7.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a TV Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a TV Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 20.12.2010 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter Mgr. Zdeněk Žbokrtský (příchod

Více

Ing. Jiří Brandejs, referent odboru výstavby a životního prostředí

Ing. Jiří Brandejs, referent odboru výstavby a životního prostředí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 12.5.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter Tomáš Erben Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 21.9.2015 Přítomni: Mgr. Jn Drejslová Mgr. Rdek Jehličk JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl Hn Plchá - zpisovtelk Omluven: Ing.

Více

K bodu č.1: Rozpočtové opatření číslo 12/3/2011. Všichni radní obdrželi písemný materiál tajemníka Ing. Pyskatého. Nebyly žádné připomínky.

K bodu č.1: Rozpočtové opatření číslo 12/3/2011. Všichni radní obdrželi písemný materiál tajemníka Ing. Pyskatého. Nebyly žádné připomínky. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 1.8.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Jroslv

Více

K bodu č.1.: Schválení rozpočtového opatření č. 2/1/2014. Všichni radní obdrželi písemný materiál tajemníka Ing. Pyskatého. Nebyly žádné připomínky.

K bodu č.1.: Schválení rozpočtového opatření č. 2/1/2014. Všichni radní obdrželi písemný materiál tajemníka Ing. Pyskatého. Nebyly žádné připomínky. 1 Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 20.1.2014 Přítomni: Ing. Jan Skořepa Mgr. Jana Drejslová Ing. Michaela Zimová Tomáš Erben JUDr. Milan Novák Mgr. Zdeněk Žabokrtský Jiří Oberreiter

Více

Pověření pí Aleny Strnadové řízením MŠ Klíček, Rychnov n. Kn.

Pověření pí Aleny Strnadové řízením MŠ Klíček, Rychnov n. Kn. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 4.8.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Hn Plchá -

Více

2 14. Souhlas se zřízením vysílacího bodu v objektu čp. 1492, Panská ul., Rychnov n. Kn. - Společenské centrum - internetové společnosti Tlapnet

2 14. Souhlas se zřízením vysílacího bodu v objektu čp. 1492, Panská ul., Rychnov n. Kn. - Společenské centrum - internetové společnosti Tlapnet 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 23.4.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 6.5.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter Jroslv

Více

USNESENO č. 451/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí

USNESENO č. 451/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.9.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy. Program:

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy. Program: 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 8.4.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

USNESENO č. 613/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje

USNESENO č. 613/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 10.12.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Ing. Ldislv Pysktý -

Více

Usnesení 1. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne /RMObM-Pro/1418/1

Usnesení 1. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne /RMObM-Pro/1418/1 1. mimořádné schůze rdy městského obvodu konné dne 13.07.2015 čís. 0180/RMObM-Pro/1418/1-0189/RMObM-Pro/1418/1 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost Strn 1/8 Přehled usnesení rdy městského

Více

- 0256/RMOb-Pro/1418/23

- 0256/RMOb-Pro/1418/23 23. schůze rdy městského obvodu konné dne 02.11.2015 čís. 0246/RMOb-Pro/1418/23-0256/RMOb-Pro/1418/23 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost Strn 1/9 Přehled usnesení rdy městského obvodu

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&36015/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: 3947-3977 ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová Usnesení z 98. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Bc. František Vogl - vedoucí odboru sociálních věcí

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Bc. František Vogl - vedoucí odboru sociálních věcí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 2.9.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Jroslv Pleslová - zpisovtelk

Více

Návrh na vyřazení majetku ZŠ Rychnov n. Kn., Masarykova, MŠ Čtyřlístek, Rychnov n. Kn., MŠ Kytička, Rychnov n. Kn., ZŠ Rychnov n. Kn., Javornická.

Návrh na vyřazení majetku ZŠ Rychnov n. Kn., Masarykova, MŠ Čtyřlístek, Rychnov n. Kn., MŠ Kytička, Rychnov n. Kn., ZŠ Rychnov n. Kn., Javornická. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.3.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Ing. Ldislv

Více

Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ

Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ Město Vejprty, Tylov 870/6, IČ 00262170 V ý p i s u s n e s e n í 3. řádného zsedání Zstupitelstv měst Vejprty, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 31. březn 2011 od 16:30 hod. v zsedcí síni v Městském

Více

USNESENO č. 587/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí

USNESENO č. 587/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 26.11.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Jroslv Pleslová

Více

- 0201/RMOb-Pro/1418/17

- 0201/RMOb-Pro/1418/17 17. schůze rdy městského obvodu konné dne 27.07.2015 čís. 0190/RMOb-Pro/1418/17-0201/RMOb-Pro/1418/17 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost Strn 1/9 Přehled usnesení rdy městského obvodu

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009 Usnesení 57. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2394 - Rd měst po projednání s c h v l u j e doplnění týmu CAF o DiS. Ivnu Rškovou, koordinátorku projektu Zdrvé město MA 21. 2395 - Rd měst po projednání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 54. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne 4. 2.

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 54. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne 4. 2. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 54. schůze Rdy městského obvodu Proskovice konné dne 4. 2. 2013 čís. 808/54 823/54 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 60368/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 175-227 Usnesení 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE

DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE č. 53/2016 uzvřená mezi Pn/pní: xxxxxxxxxxxxxx Osobní číslo: xxxxxxxxxxxxxxxx Rodné příjmení: xxxxxxxxxxxxxxxx Místo nrození: xxxxxxxxxxxxx Dtum nrození: xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Číslo OP: xxxxxxxxxxxxxx

Více

U S N E S E N Í 10. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.7.2015

U S N E S E N Í 10. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.7.2015 U S N E S E N Í 10. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.7.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 292/10 schvluje poskytnutí

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&66612/2010/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 98-145 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 5. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 35939/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3382-3398 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 109. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 977/2015/STAR ze dne 2. listopdu 2015 Rd měst Počátky (dále jen rd) : I. dle ust. 102 odst.1 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: doporučuje

Více

Mgr. Jana Drejslová Ing. Michaela Zimová Mgr. Zdeněk Žabokrtský Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Milan Novák Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Mgr. Jana Drejslová Ing. Michaela Zimová Mgr. Zdeněk Žabokrtský Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Milan Novák Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 5.12.2011 Přítomni: Ing. Jan Skořepa Mgr. Jana Drejslová Ing. Michaela Zimová Mgr. Zdeněk Žabokrtský Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Milan Novák

Více

Usnesení 19. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 09. 2007

Usnesení 19. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 09. 2007 Usnesení 19. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 917 - Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t pojmenování ulice K Očnímu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&42404/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: 4003-4011 ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová Usnesení z 100. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

Z Á P I S č. 19/2016 z 19. jednání Zastupitelstva obce Lovčice

Z Á P I S č. 19/2016 z 19. jednání Zastupitelstva obce Lovčice Z Á P I S č. 19/2016 z 19. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 17. 8. 2016 od 18,00 hodin Místo konání: zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Přítomno: podle prezenční listiny 5 členů

Více

Z Á P I S č. 18/2016 z 18. jednání Zastupitelstva obce Lovčice

Z Á P I S č. 18/2016 z 18. jednání Zastupitelstva obce Lovčice Z Á P I S č. 18/2016 z 18. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 6. 7. 2016 od 18,00 hodin Místo konání: zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Přítomno: podle prezenční listiny 7 členů

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 4. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 4. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne V souldu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochrně osobních údjů o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v uprvené podobě. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 4. schůze

Více

U S N E S E N Í 2. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne

U S N E S E N Í 2. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne U S N E S E N Í 2. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 8.12.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 48/2 zřizuje Komisi životního

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 35293/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 543-556 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 17. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 14.07.2015

Více

U S N E S E N Í 34. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne

U S N E S E N Í 34. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne U S N E S E N Í 34. schůze Rdy obce Dětmrovice konné dne 7.11.2016 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 948/34 souhlsí s použitím

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 63379/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 15-42 Usnesení 3. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 6.10.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

U S N E S E N Í 55. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 5.5.2014

U S N E S E N Í 55. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 5.5.2014 U S N E S E N Í 55. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 5.5.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1430/55 souhlsí s použitím

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 42346/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 400-434 Usnesení 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Město Horní Benešov USNESENÍ Z Á Ř Í ze 71. schůze Rady města v Horním Benešově, která se konala dne

Město Horní Benešov USNESENÍ Z Á Ř Í ze 71. schůze Rady města v Horním Benešově, která se konala dne Město Horní Benešov USNESENÍ ze 71. schůze Rdy měst v Horním Benešově, která se konl dne 9.9.2013 v 17:00 hod. v knceláři strosty. Z Á Ř Í 2 0 1 3 1 Po projednání přednesených zpráv rozprvy byl přijt následující

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 11157/2012/KnD ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová ČÍSLA USNESENÍ: 194-219 Usnesení 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne v hod v malém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne v hod v malém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 8. 9. 2014 v 18.00 hod v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing. Josef

Více