S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 4. schůze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 4. schůze 16. 2. 2015"

Transkript

1 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ R a d a m ě s t a Z l í n a 4. schůze /4R/2015 2/4R/2015 3/4R/2015 4/4R/2015 souhlasí s rozšířením prodeje zastavěné části pozemku p.č. 3249/23 k. ú. Zlín o výměru 7 m2 dle geometrického zaměření po kolaudaci přístavby k RD pro ***, ve výši dle CMZ, tj Kč/m2 bez DPH doporučuje Zastupitelstvu města Zlína ke schválení uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne , jehož předmětem bude změna platby za nájemné, energie a služby spojené s užíváním nebytových prostor z měsíční splátky vždy do 5. kalendářního dne na měsíční splátku vždy do posledního kalendářního dne příslušného měsíce s platností od u nájemce nebytových prostor v přízemí budovy č.p na třídě Tomáše Bati ve Zlíně pro nájemce *** změnu nájemce nebytových prostor v přízemí budovy č.p. 66, Zlín o výměře 83,24 m2 z firmy INTEL SE-CO spol. s r.o., Praha Radotín, Sídliště 1087/27, PSČ 15300, IČ na firmu ENLAIN spol. s r.o., Sídliště 1087/27, PSČ 15300, IČ na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dle OZ za nájemné 577 Kč/m2/rok bez DPH pro skladové a prodejní prostory internetového obchodu s dětským zbožím uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce č na část nebytových prostor /tělocvičny/ v objektu č.p. 53, který je součástí pozemku p.č 494 k.ú. Velíková o výměře 70 m2 pro vypůjčitele Sportovní klub Velíková, Velíková č.p. 53, IČ , jehož předmětem bude doplnění podmínky, že vypůjčitel umožní v předmětu výpůjčky činnost spolkům a zájmovým organizacím působících v místní části Velíková a využití pro akce organizované místními občany - 1 -

2 5/4R/2015 6/4R/2015 7/4R/2015 8/4R/2015 9/4R/2015 věcné břemeno pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 pro RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústní nad Labem, IČ (oprávněného) + *** (investora) přes pozemek - p. č. 82/14 k. ú. Mladcová (NTL plyn. přípojka pro RD č.p. 624) věcné břemeno pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 pro - E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ přes pozemek - p. č. 3461/2 k. ú. Zlín ( Zlín, Stavosvit, kabelové vedení NN - kabel NN, rozpojovací skříň NN) věcné břemeno pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 pro - E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ přes pozemek - p. č. 122/2, p. č. 122/3 k. ú. Zlín ( Zlín, Stat. město Zlín, přeložka kab. NN - kabelové vedení NN) věcné břemeno pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 pro - E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ přes pozemek - p. č. 142/35, p. č. 142/31 k. ú. Malenovice u Zlína ( Malenovice, AMO, kabel NN - kabelové vedení NN, uzemnění) věcné břemeno pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 pro - E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ přes pozemek - p. č. 3187/3, p. č. 3191/1, p.č. 3191/93, p.č. 3191/94 k. ú. Zlín ( Přívod VN pro vestavěnou trafostanici - Polyfunkční dům Kvítková ) - 2 -

3 10/4R/ /4R/ /4R/ /4R/ /4R/2015 věcné břemeno pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 pro E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ přes pozemek p.č. 529/41 k.ú. Prštné (příhr. stožár VN) věcné břemeno pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 pro - Zlín Net, a. s., Zlín, Nad Stráněmi 5656, IČ , vedení optické sítě : Metropolitní síť Zlín Net Příluky (Atax Tech) přes pozemek - p.č. 1157/20, p.č. 1157/21, p.č. 1526/2 k.ú. Příluky u Zlína věcné břemeno pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 pro - Zlín Net, a. s., Zlín, Nad Stráněmi 5656, IČ , vedení optické sítě : Metropolitní síť Zlín Net Lužkovice (Svoboda Březík) přes pozemek -p.č. 639/1, p.č. 639/5, p.č. 639/34, p.č. 639/56, k.ú. Lužkovice věcné břemeno pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 pro - Zlín Net, a. s., Zlín, Nad Stráněmi 5656, IČ , vedení optické sítě : Metropolitní síť Zlín Net Zlín (MP Rentax) přes pozemek - p.č. 1141/12, 1145/19, 1526/1 k.ú. Příluky u Zlína věcné břemeno pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 pro - Zlín Net, a. s., Zlín, Nad Stráněmi 5656, IČ , vedení optické sítě : Metropolitní síť Zlín Net Zlín (DINEL) přes pozemek - p.č. 639/56 k.ú. Lužkovice - 3 -

4 15/4R/ /4R/ /4R/ /4R/2015 věcné břemeno pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 pro - E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ přes pozemek - p. č. 400/110, p. č. 370/103 k. ú. Prštné (kabel NN, přípojka k výstavbě RD) věcné břemeno pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 pro RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústní nad Labem, IČ (oprávněného) + *** (investora) přes pozemek - p. č. 370/103 k. ú. Prštné ( NTL plyn. přípojka pro výstavbu RD) věcné břemeno pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 pro - O2 Czech Republic a. s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 - Michle, IČ přes pozemek - p. č. 645/5, p. č. 645/4 k. ú. Zlín (telekomunikační rozvody, napojení vysílače, optické kabely) uzavření smlouvy o právu provést stavbu s názvem akce Silnice III/49016: Zlín, most ev. č , vybudování nové dešťové kanalizace SO 301 Dešťová kanalizace pro odvodnění mostu na pozemcích p.č. st. 7465, p.č.st p.č. 144/1, p.č. 160/3, p.č. 1799/7, p.č. 1820/2, p.č. 1822/3, p.č. 1822/5, p.č. 1822/6, p.č. 1822/8, p.č. 3500/1, p.č. 3565/3, p.č. 3565/19, p.č. 3565/33, p.č. 3565/56, p.č. 3565/59, p.č. 3565/60, p.č. 3565/87, p.č. 3565/88 k.ú. Zlín, obec Zlín, mezi společností Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o., K Majáku 5001, Zlín, IČ , jako stavebníkem, a statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako vlastníkem pozemků, jejímž předmětem je vybudování nové dešťové kanalizace pro odvodnění mostu na ulici Gahurova a dočasné přesunutí zastávky MHD Čepkov ve Zlíně, vše dle podmínek OKaRDS, OŽPaZ a OMZ - 4 -

5 19/4R/ /4R/ /4R/ /4R/ /4R/ /4R/ /4R/ /4R/ /4R/ /4R/2015 zveřejnění změny nájemce části pozemků p.č. 906/110, p.č. 901/1, p.č. 901/3 a p.č. 901/6 v k.ú. Malenovice u Zlína, obci Zlín o celkové výměře 106 m2 v důsledku fůze společností, a to ze společnosti Teplárna Otrokovice, a.s., IČ , Objízdná 1777, Otrokovice na společnost Teplárna Otrokovice, a.s., IČ , Objízdná 1777, Otrokovice záměr na výpůjčku části pozemku p.č. 1109/29 k.ú. Zlín o výměře 300 m2 záměr na výpůjčku části pozemku p.č. 1109/28 k.ú. Zlín o výměře 310 m2 záměr na nájem části pozemku p.č. 300/9 k.ú. Kudlov o výměře 180 m2 záměr na rozšíření smlouvy o výpůjčce o část pozemku p.č. 986/1 k.ú. Štípa o výměře 30 m2 záměr na výpůjčku části pozemku p.č k.ú. Zlín o výměře 110 m2 záměr na výpůjčku části pozemku p.č. 38/1 k.ú. Jaroslavice u Zlína o výměře 15 m2 záměr na výpůjčku částí pozemků p.č a p.č. 1994/3 k.ú. Louky nad Dřevnicí o celkové výměře 25 m2 zamítá záměr na výpůjčku, nájem části pozemku p.č. 563/2 k.ú. Zlín o výměře 13 m2 záměr na nájem, prodej části pozemku p.č. 3256/21 k. ú. Zlín o výměře do 30 m2-5 -

6 29/4R/ /4R/ /4R/ /4R/ /4R/ /4R/ /4R/ /4R/ /4R/ /4R/2015 záměr na nájem, prodej části pozemku p.č. 3124/10 k. ú. Zlín o výměře do 20 m2 záměr na nájem, prodej části pozemku p.č. 3256/11 k. ú. Zlín o výměře do 50 m2 záměr na nájem, prodej části pozemku p.č. 3247/13 k. ú. Zlín o výměře do 50 m2 záměr na prodej, nájem, výpůjčku části pozemku p.č. 1559/7 k.ú. Příluky u Zlína o výměře do 300 m2 záměr na směnu části pozemku p.č. 82/3 k.ú. Příluky u Zlína o výměře do 400 m2 ve vlastnictví statutárního města Zlína za pozemky p.č. 1349/4 o výměře 37 m2, p.č. 1348/8 o výměře 165 m2 a p.č. 1348/15 o výměře 288 m2 vše k.ú. Příluky u Zlína ve vlastnictví právnické osoby záměr na nájem, výpůjčku nebytových prostor v přízemí objektu Dlouhá (č. jednotky 4217/7) Zlín o výměře 14,58 m2 záměr na nájem, výpůjčku nebytových prostor v přízemí objektu Dlouhá (č. jednotky 4213/3), Zlín o výměře 99,8 m2 záměr na rozšíření výměry u nájmu části pozemku p.č. 591/1 v k.ú. Mladcová o výměru 150 m2 záměr na změnu nájemce části pozemku p.č. 2801/69 k.ú. Zlín o výměře 100 m2 záměr na prodej, nájem části pozemku p.č. 3789/2 k.ú. Zlín o výměře do

7 m2 39/4R/ /4R/ /4R/ /4R/ /4R/ /4R/ /4R/2015 záměr na prodej pozemků p.č. 306/34 o výměře 367 m2, p.č. 481/26 o výměře 316 m2 a částí pozemků p.č. 306/40 o výměře do 145 m2 a p.č. 1986/9 o výměře do 450 m2 vše k.ú. Louky nad Dřevnicí záměr na výpůjčku částí pozemku p.č. 2801/46 k.ú. Zlín o výměře 350 m2 záměr na změnu vypůjčitele a rozšíření výměry dřevěného plata umístěného na části pozemku p.č. 222 k.ú. Zlín na výměru 91 m2 záměr na rozšíření výměry dřevěného plata umístěného na části pozemku p.č. 222 k.ú. Zlín na výměru 46 m2 věcné břemeno pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 pro AH-ENERGY s.r.o., IČ přes pozemek p.č. 529/41, p.č. 529/42, p.č. 529/48, p.č. 529/93, p.č. 529/96, p.č. 1386/19 k.ú. Prštné(kabelové vedení VN a NN) uzavření Smlouvy o právu provést stavbu mezi BULL invest a.s. se sídlem Vodní 2985, Zlín, IČ , jako vlastníkem pozemku, a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako stavebníkem, jejímž předmětem je zřízení bezúplatného práva stavebníka provést stavbu názvem "III. etapa regenerace panelového sídliště Zlín - Podhoří" na části pozemku st. p. č. 652 zastavěná plocha a nádvoří v obci Zlín, k. ú. Prštné. záměr na směnu části do 40 m2 pozemku p. č. 61/14 ostatní plocha ostatní komunikace v obci Zlín a k. ú. Jaroslavice u Zlína za část o výměře do 15 m2 pozemku p. č. 62/16 ostatní plocha ostatní komunikace ve vlastnictví statutárního města Zlína, vše v obci Zlín, k. ú. Jaroslavice u Zlína

8 46/4R/ /4R/ /4R/2015 uzavření Smlouvy o právu provést stavbu mezi ***, jako vlastníky pozemku, a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako stavebníkem, jejímž předmětem je zřízení bezúplatného práva stavebníka provést stavbu Oprava komunikace ul. Ve Svahu I, Zlín - Jaroslavice na části pozemku p. č. 61/11 ostatní plocha ostatní komunikace v obci Zlín a k. ú. Jaroslavice u Zlína, souhlasí uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi ***, jako budoucími prodávajícími, a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako budoucím kupujícím, jejímž předmětem je závazek obou smluvních stran ve lhůtě do 12 měsíců od uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřít kupní smlouvu o výkupu části o výměře do 36 m2 pozemku p. č. 61/11 ostatní plocha ostatní komunikace v obci Zlín, k. ú. Jaroslavice u Zlína, včetně stavby Oprava komunikace ul. Ve Svahu I, Zlín - Jaroslavice, která bude na této části pozemku zbudována, za celkovou kupní cenu ve výši 558 Kč/m2, za podmínky, že ke dni uzavření kupní smlouvy nebude předmětná část pozemku zatížena zástavním právem, doporučuje Zastupitelstvu města Zlína ke schválení uzavření Smlouvy o podnájmu mezi ***, jako nájemcem pozemku, a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako podnájemcem, jejímž předmětem je přenechání části o výměře do 115 m2 pozemku p. č trvalý travní porost v obci a k. ú. Zlín do dočasného užívání (podnájmu) podnájemci za účelem realizace stavby Komunikace a osvětlení Dolní Paseky, U Majáku. uzavření Nájemní smlouvy mezi Povodím Moravy, s. p., se sídlem Dřevařská 932/11, Veveří, Brno, IČ , jako pronajímatelem, a statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako nájemcem, jejímž předmětem je nájem části o výměře do 13 m2 pozemku p. č. 1177/1, části o výměře do 6 m2 pozemku p. č. 1177/4 a části o výměře do 6 m2, vše v obci Zlín, k. ú. Prštné, za účelem realizace stavby "Stavební úpravy křižovatky + SSZ, Zlín - Přímá x Nábřeží" ve znění dle přílohy č. 1, souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Povodím Moravy, s.p., se sídlem Dřevařská 932/11, Veveří, Brno, IČ , jako budoucím povinným, a statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako budoucím oprávněným, v souvislosti se stavbou "Stavební úpravy křižovatky + SSZ, Zlín - Přímá x Nábřeží" ve znění dle přílohy č. 1, doporučuje Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

9 49/4R/2015 zveřejnění záměru na výpůjčku prostor v budově č.p. 204, která je součástí pozemku p. č. st. 23 v k. ú. Zlín, obec Zlín (Zlínský klub 204 na třídě Tomáše Bati ve Zlíně): 1) záměr na výpůjčku sdílených prostor - místností č. 209, 210, 219 ve 2. NP budovy č.p. 204, která je součástí pozemku p. č. st. 23 v k. ú. Zlín, obec Zlín, za účelem rekondičního cvičení diabetiků provozované prostřednictvím Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s., základní organizace DIA Zlín (SPCCH ZO DIA Zlín), na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Zájemce předloží: 1. kopie stanov v platném znění, 2. kopie dokladu o volbě nebo jmenování statutárního zástupce, případně písemné zmocnění k zastupování, 3. kopie platné smlouvy o založení bankovního účtu nebo kopie písemného potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu, 4. čestným prohlášením doloží, že nemá k datu podání žádosti dluh vůči finančnímu úřadu, zdravotním pojišťovnám, okresní správě sociálního zabezpečení, 5. čestným prohlášením doloží, že nemá k datu podání žádosti vůči statutárnímu městu Zlínu závazek po splatnosti, 6. popis zamýšlené veřejně prospěšné činnosti, kterou hodlá ve vypůjčených nebytových prostorech poskytovat, 7. definici cílové skupiny, na kterou je činnost zaměřena, 8. čestným prohlášením doloží, že veškeré uvedené údaje jsou pravdivé a souhlasí s nakládáním s uvedenými osobními údaji dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 2) záměr na výpůjčku sdílených prostor - místností č. 209, 210, 223 ve 2. NP budovy č.p. 204, která je součástí pozemku p. č. st. 23 v k. ú. Zlín, obec Zlín, za účelem rekondičního cvičení diabetiků provozované prostřednictvím Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s., základní organizace RESPI Zlín (SPCCH ZO RESPI Zlín), na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Zájemce předloží: 1. kopie stanov v platném znění, 2. kopie dokladu o volbě nebo jmenování statutárního zástupce, případně písemné zmocnění k zastupování, 3. kopie platné smlouvy o založení bankovního účtu nebo kopie písemného potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu, 4. čestným prohlášením doloží, že nemá k datu podání žádosti dluh vůči finančnímu úřadu, zdravotním pojišťovnám, okresní správě sociálního zabezpečení, 5. čestným prohlášením doloží, že nemá k datu podání žádosti vůči statutárnímu městu Zlínu závazek po splatnosti, 6. popis zamýšlené veřejně prospěšné činnosti, kterou hodlá ve vypůjčených nebytových prostorech poskytovat, - 9 -

10 7. definici cílové skupiny, na kterou je činnost zaměřena, 8. čestným prohlášením doloží, že veškeré uvedené údaje jsou pravdivé a souhlasí s nakládáním s uvedenými osobními údaji dle z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. náměstka primátora Dalibora Stříbného dojednáním podrobností a zveřejněním záměru na výpůjčku 50/4R/ /4R/ /4R/2015 zrušuje část usnesení Rady města Zlína ze dne , usn. č. 68/7R/2014 u seznamu žadatelů č. 2/2014 čp. 4510, Družstevní, Zlín, k. ú. Zlín, na odprodej jednotky v majetku statutárního města Zlína do vlastnictví fyzických osob dle tabulky č. 1 souhlasí s prodejem jednotky v domě čp. 4510, Družstevní, Zlín, k. ú. Zlín, v majetku statutárního města Zlína do vlastnictví fyzických osob dle tabulky č. 2 doporučuje Zastupitelstvu města Zlína ke schválení. 1. Záměr na přímý prodej pozemku parc. č. st. 2072/2 o výměře 38 m2 jehož součástí je rodinný dům o velikosti 3 + 1, čp o podlahové ploše 80,68 m2, Krátká 5997, Zlín v k. ú. Zlín. Minimální cena je stanovena ve výši Kč, tj. 60 % z ceny tržní. Tržní cena Kč je tvořena dle zákona č. 151/1997 Sb. o ceňování majetku ve znění pozdějších právních předpisů a z cenového předpisu MF ČR platného ke dni ocenění, který zákon provádí. 2. Záměr na přímý prodej pozemku parc. č. st. 3166/2 o výměře 38 m2 jehož součástí je rodinný dům o velikosti 3 + 1, čp o podlahové ploše 78,79 m2 a okolního pozemku (zahrada) p. č. 673/812 o výměře 178 m2, Lomená, Zlín v k. ú. Zlín. Minimální cena je stanovena ve výši Kč, tj. 60 % z ceny tržní. Tržní cena Kč je tvořena dle zákona č. 151/1997 Sb. o ceňování majetku ve znění pozdějších právních předpisů a z cenového předpisu MF ČR platného ke dni ocenění, který zákon provádí. 3. Záměr na přímý prodej pozemku parc. č. st. 3601/1 o výměře 38 m2 jehož součástí je rodinný dům o velikosti 3 + 1, čp o podlahové ploše 85,53 m2, Podvesná XV, Zlín v k. ú. Zlín. Minimální cena je stanovena ve výši Kč, tj. 60 % z ceny tržní. Tržní cena Kč je tvořena dle zákona č. 151/1997 Sb. o ceňování majetku ve znění pozdějších právních předpisů a z cenového předpisu MF ČR platného ke dni ocenění, který zákon provádí. zamítá přidělení městského bytu ***

11 53/4R/ /4R/ /4R/ /4R/ /4R/ /4R/ /4R/2015 neprodloužení nájmu bytu z důvodu neplacení nájemného a následné podání žalob o vyklizení bytů dle tabulky č. 2, pokud nebude byt vyklizen a vrácen nájemníkem na základě výzvy. vyřazení žádosti o městský byt a vyřazení s tím souvisejících přihlášek na pronájem bytu mimo pořadí ***. jmenovité návrhy na uzavření nájemních smluv k městským bytům dle seznamu č. 3 a)snížení počtu osob na straně nájemce k bytu ul. Podlesí IV 5349 ve Zlíně, o *** b)snížení počtu osob na straně nájemce k bytu ul. Okružní 4699 ve Zlíně, o ***. uhrazení částky ,35 Kč bez DPH za bezesmluvní odběr vody pro bytový dům na ulici Okružní č. p ve Zlíně za období od do společnosti IMMOTEL a.s., Švédská 635/8, Praha 5 - Smíchov, IČ nesouhlasí s udělením výjimky z Pravidel pro nájem a prodej garáží v majetku statutárního města Zlína k prodeji budovy bez č. p. / č. ev., která je součástí pozemku st. p. č. 5013/1 (garáže) v k. ú. a obec Zlín (Lesní čtvrť II), *** doporučuje Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí zamítá a) slevu na nájmu podzemního parkovacího stání v objektu PPS 4 / stání č. 10 ve výši 50 % po dobu do přidělení nového parkovacího stání *** b) podání výpovědí dle platného občanského zákoníku nájemníkům garáží, které jsou dle katastru nemovitostí bez čísla popisného nebo evidenčního a jsou součástí pozemku st. p. č. 2765/1 v k. ú. a obci Zlín (Zálešná IX). - ***. V nájemní smlouvě předmět nájmu označen jako garážové stání v objektu společných garáží 1807, na Zálešné IX ve Zlíně. - ***. V nájemní smlouvě předmět nájmu označen jako garáž na Zálešné IX ve Zlíně

12 60/4R/ /4R/ /4R/ /4R/ /4R/2015 záměr na zveřejnění nabídky pronájmu volných podzemních parkovacích stání, garážových stání, garážových boxů a garáží dle přílohy č. 1. nájem garážových stání č. A 3 a č. A 4 v budově č. p. 5410, Podlesí V ve Zlíně, ve vlastnictví statutárního města Zlína a Bytového družstva Podlesí pro ***. rozpočtové opatření č. 5/2015 navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku 2015 dle přiložených tabulek uzavření Dodatku č. 6 ke smlouvě "Pojistná smlouva č " uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, IČ: , jako pojistníkem a ČSOB Pojišťovnou, a.s., členem holdingu ČSOB, se sídlem Masarykovo náměstí 1458, Zelené předměstí, Pardubice, , IČ: , jako pojistitelem, ze dne , jejímž předmětem je změna rozsahu pojištěného majetku u společností Technické služby Zlínsko, s.r.o., Technické služby Zlín, s.r.o., Filharmonie Bohuslava Martinů, o.p.s. a ZOO a zámek Zlín-Lešná, o.p.s., Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním všech náležitostí dodatku, jeho uzavřením a podpisem. zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby Pojištění majetku a odpovědnosti SMZ a jím zřízených či založených organizací v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, realizací některých úkonů v zadávacím řízení, zejména schválením zadávacích podmínek a jejich podpisem, dále výkonem pravomoci zadavatele vyloučit uchazeče či zájemce v zákonem stanovených případech, realizací některých úkonů souvisejících s uzavřením smlouvy a podpisem smlouvy s uchazečem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, jmenuje - komisi pro otevírání obálek s nabídkami, která bude současně komisí pro posouzení kvalifikace dodavatelů, ve složení: členové: Ondřej Běták, náměstek primátora Jana Holcová, vedoucí odd. rozpočtu a controllingu

13 Magdaléna Chmelařová, pověřená vedením OP náhradníci: RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora Zuzana Vrtelová, odd. rozpočtu a controllingu Petra Tichá, pověřená vedením odd. veřejných zakázek 65/4R/ /4R/2015 uzavření Dohody o sdružení zadavatelů za účelem společného zadání veřejné zakázky na služby Pojištění majetku a odpovědnosti statutárního města Zlína a jím zřízených či založených organizací v řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním všech potřebných náležitostí dohody o sdružení zadavatelů, jejím uzavřením a podpisem ruší část usnesení Rady města Zlína č. 92/11R/2011 ze dne v části "" a dále usnesení Rady města Zlína č. 58/4R/2013 ze dne složení komisí v zadávacích řízeních pro veřejné zakázky zadávané obchodními společnostmi s majoritním podílem statutárního města Zlína (dále jen zadavatel ) postupem dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, tzn. veřejné zakázky podlimitní a nadlimitní, takto: 1. Komise pro otevírání obálek a posouzení kvalifikace ve složení: předseda: zástupce zadavatele členové : 1 zástupce zadavatele 1 pracovník příslušného odboru Magistrátu města Zlína 2. Hodnotící komise ve složení: předseda : zástupce zadavatele členové : 2 zástupci zadavatele 2 pracovníci příslušného odboru Magistrátu města Zlína 67/4R/ zadání nadlimitní veřejné zakázky na dodávky Konsolidace IT a nové služby TC Zlín, rozdělené na části A a B, v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - zadávací podmínky pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Konsolidace IT a nové služby TC Zlín zadávanou v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Dalibora Stříbného, náměstka primátora, realizací některých úkonů v zadávacím řízení, zejména schválením zadávacích podmínek a jejich

14 podpisem, dále výkonem pravomoci zadavatele vyloučit uchazeče či zájemce v zákonem stanovených případech, realizací některých úkonů souvisejících s uzavřením smlouvy a podpisem smlouvy s uchazečem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější jmenuje - komisi pro otevírání obálek s nabídkami, která bude současně komisí pro posouzení kvalifikace ve složení: č l e n o v é: 1. Dalibor Stříbný, náměstek primátora 2. Zdeňka Bačová, Odbor informatiky 3. Petra Tichá, Odbor právní n á h r a d n í c i: 1. Patrik Kamas, náměstek primátora 2. Vladimír Brázda, Odbor informatiky 3. Pavla Krystýnková, Odbor právní - hodnotící komisi, a to ve složení: č l e n o v é: 1. Dalibor Stříbný, náměstek primátora 2. Jiří Korec, člen ZMZ 3. Radomír Rafaja, člen ZMZ 4. Zdeňka Bačová, Odbor informatiky 5. Vladimír Brázda, Odbor informatiky 6. Petra Tichá, Odbor právní MMZ n á h r a d n í c i: 1. Patrik Kamas, náměstek primátora 2. David Vychytil, člen ZMZ 3. Ondřej Běták, člen ZMZ 4. Jiří Večerka, Odbor informatiky 5. Michal Kočenda, Odbor informatiky 6. Pavla Krystýnková, Odbor právní MMZ 68/4R/2015 zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce Regenerace panelového sídliště Zlín - Malenovice - 4. etapa v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, zadávací podmínky pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Regenerace panelového sídliště Zlín - Malenovice - 4. etapa" zadávanou v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, realizací některých úkonů v zadávacím řízení, zejména schválením zadávacích podmínek a jejich podpisem, dále výkonem pravomoci zadavatele vyloučit uchazeče či zájemce v zákonem stanovených případech, realizací některých úkonů souvisejících s uzavřením smlouvy a podpisem smlouvy s uchazečem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější

15 jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami, která bude současně komisí pro posouzení kvalifikace ve složení: č l e n o v é: RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora Karel Říha,vedoucí Odboru koncepce a realizace dopravních staveb Romana Červíková, Odbor právní n á h r a d n í c i : Josef Novák, člen RMZ Jaroslav Kubáč, Odbor koncepce a realizace dopravních staveb Pavla Krystýnková, Odbor právní jmenuje hodnotící komisi ve složení č l e n o v é : RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora Radomír Rafaja, člen ZMZ Svatava Juráková, člen ZMZ Karel Říha,vedoucí Odboru koncepce a realizace dopravních staveb Magdaléna Zmeškalová, Odbor koncepce a realizace dopravních staveb Romana Červíková, Odbor právní n á h r a d n í c i : Josef Novák, člen ZMZ Ing. Jan Štětkář, člen ZMZ Pavel Chwaszcz, člen ZMZ Jaroslav Kubáč, Odbor koncepce a realizace dopravních staveb Jaroslav Černý, Odbor koncepce a realizace dopravních staveb Pavla Krystýnková, Odbor právní 69/4R/2015 zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, zadávací podmínky pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "Rekonstrukce křižovatky ul. Svatopluka Čecha a ul. Mikoláše Alše, Zlín - Podhoří" zadávanou v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, Josefa Nováka, člena Rady města Zlína, realizací některých úkonů v zadávacím řízení, zejména schválením zadávacích podmínek a jejich podpisem, dále výkonem pravomoci zadavatele vyloučit uchazeče či zájemce v zákonem stanovených případech, realizací některých úkonů souvisejících s uzavřením smlouvy a podpisem smlouvy s uchazečem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami, která bude současně komisí pro posouzení kvalifikace ve složení: č l e n o v é : Josef Novák, člen Rady města Zlína

16 Karel Říha, vedoucí Odboru koncepce a realizace dopravních staveb Zuzana Kománková, referent oddělení veřejných zakázek Odboru právního n á h r a d n í c i : RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora Jaroslav Černý, referent Odboru koncepce a realizace dopravních staveb Pavla Krystýnková, právník oddělení veřejných zakázek Odboru právního 70/4R/ /4R/2015 výběrové řízení v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Zlín ulice Březnická, úprava parkovací a manipulační plochy" Josefa Nováka, člena Rady města Zlína, realizací některých úkonů ve výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení, rozhodnutím o zrušení výběrového řízení, rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky, a dále uzavřením a podpisem smlouvy s vybraným uchazečem jmenuje komisi pro výběrové řízení: č l e n o v é: Josef Novák, člen Rady města Zlína Karel Říha, vedoucí Odboru koncepce a realizace dopravních staveb Pavla Krystýnková, Odbor právní n á h r a d n í c i: RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora Jaroslav Černý, Odbor koncepce a realizace dopravních staveb Romana Červíková, Odbor právní zadávací podmínky pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Rekonstrukce komunikace ul. Mostní, Zlín zadávanou v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů jmenuje hodnotící komisi, a to ve složení: č l e n o v é: 1. Josef Novák, člen Rady města Zlína 2. Ondřej Albrecht, člen ZMZ 3. Svatava Juráková, člen ZMZ 4. Karel Říha, vedoucí Odboru koncepce a realizace dopravních staveb 5. Jaroslav Černý, Odbor koncepce a realizace dopravních staveb 6. Pavla Krystýnková, Odbor právní n á h r a d n í c i: 1. RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora 2. Ing. et. Ing. Jiří Korec, člen ZMZ 3. Zdeněk Hábl, člen ZMZ 4. Magdaléna Zmeškalová, Odbor koncepce a realizace dopravních staveb

17 5. Jaroslav Kubáč, Odbor koncepce a realizace dopravních staveb 6. Romana Červíková, Odbor právní 72/4R/ /4R/ /4R/ /4R/ /4R/2015 uzavření smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy v souvislosti s přípravou investiční akce "Rekonstrukce komunikace ul. Mostní, Zlín" mezi Statutárním městem Zlínem, nám. Míru 12, Zlín, IČ: jako žadatelem a společností E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ: , jako provozovatelem distribuční soustavy s předpokládanou cenou za provedení přeložky ve výši ,-Kč Josefa Nováka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí uvedené smlouvy, jejím uzavřením a podpisem. Vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na akci "Zajištění služby pro převozy osob do Kroměřížské nemocnice, a.s., protialkoholní záchytné stanice náměstka primátora, Ondřeje Bětáka, realizací této veřejné zakázky a podpisem smlouvy s uchazečem, který nabídl nejvýhodnější nabídku uzavření veřejnoprávních smluv na poskytnutí strážníků dle ust. 3b zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů náměstka primátora, Ondřeje Bětáka, uzavřením těchto smluv a jejich podpisem uzavření dodatků ke smlouvám o poskytování služeb, jimiž se mění fakturační období pro úhradu ceny za poskytované služby z kalendářního měsíce na kalendářní čtvrletí náměstka primátora, Ondřeje Bětáka, uzavřením těchto dodatků a jejich podpisem uzavření Trojstranné dohody mezi společností LIFTCOMP a.s., IČ , Záhumení 2320/11, Ostrava Poruba, jako převodcem, statutárním městem Zlín jako zákazníkem a společností OTIS a.s., IČ , J. Opletala 3506/45, Břeclav, jako nabyvatelem, jejímž předmětem bude převod práv a povinností ze smlouvy o dílo uzavřené dne mezi statutárním městem Zlín a společností LIFTCOMP a.s., ze společnosti LIFTCOMP a.s. na společnost OTIS a.s. z důvodu postoupení

18 nového dodavatele servisních smluv mezi společnostmi LIFTCOMP a.s. a OTIS a.s., a to ke dni MUDr. Miroslava Adámka, primátora, dojednáním ostatních náležitostí a podpisem dohody 77/4R/ /4R/2015 uzavření smlouvy o zřízení služebnosti, spočívající ve zřízení, provozování, udržování, modernizaci nebo zlepšení výkonnosti výměníkové stanice v 1. PP ve společných prostorách domu č. p na pozemku p. č. st na ulici Sadová - Školní ve Zlíně, a to v samostatné místnosti o celkové výměře 21 m2, mezi statutárním městem Zlín, ***, jako povinnými a společností Teplo Zlín, a.s. Družstevní č. p. 4651, Zlín, IČ , jako oprávněným, na dobu, po kterou bude výměníková stanice využívána oprávněným k zajišťování dodávky tepelné energie pro vytápění a přípravu teplé vody do budov č. p. 3895, 3896 na pozemku parc. č. st na ulici Sadová, Školní ve Zlíně, a to úplatně za cenu Kč, která bude vyfakturována a uhrazena Společenství č.p , Sadová a Školní ve Zlíně Dalibora Stříbného, náměstka primátora, uzavřením a podpisem této smlouvy zrušuje usnesení RMZ č. j. 120/2R/2015 ze dne ve znění: "uzavření dohody o narovnání mezi statutárním městem Zlín a společností Radio Čas s.r.o., IČ , Karla Svobody 130/95 Ostrava - Plesná, jejímž předmětem bude uhrazení nákladů na spotřebu elektrické energie na provoz telekomunikačního zařízení, které vlastní a provozuje Radio Čas s.r.o. na základě smlouvy o nájmu části nemovitosti, umístěného na střeše bytového domu na ulici Středová č. p ve Zlíně, který je v majetku statutárního města Zlín, za období od do ve výši ,04 Kč bez DPH a úhradu nákladů ve výši do Kč spojených s vratkou částky jednotlivým nájemníkům bytů domu Středová č. p ve Zlíně společností Radio Čas s.r.o." uzavření dohody o narovnání mezi statutárním městem Zlín a společností Radio Čas s.r.o., IČ , Karla Svobody 130/95 Ostrava - Plesná, jejímž předmětem bude uhrazení nákladů na spotřebu elektrické energie na provoz telekomunikačního zařízení, které vlastní a provozuje Radio Čas s.r.o. na základě smlouvy o nájmu části nemovitosti, umístěného na střeše bytového domu na ulici Středová č. p ve Zlíně, který je v majetku statutárního města Zlín, za období od do v celkové výši ,24 Kč a úhradu nákladů ve výši do Kč spojených s vratkou částky jednotlivým nájemníkům bytů domu Středová č. p ve Zlíně společností Radio Čas s.r.o. Dalibora Stříbného, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí a

19 podpisem této dohody 79/4R/ /4R/ /4R/ uzavření "Změnového dodatku Přílohy č. 2 ke Smlouvě o dodávce chladu č. 002/2/10TE ze dne " mezi statutárním městem Zlínem, IČ: , se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, jako odběratelem a společností Teplo Zlín, a.s., IČ: , se sídlem Družstevní 4651, Zlín, jako dodavatelem, dle přílohy - uzavření "Změnového dodatku Přílohy č. 2 ke Smlouvě o dodávce tepelné energie č. 001/2/10TE ze dne " mezi statutárním městem Zlínem, IČ: , se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, jako odběratelem a společností Teplo Zlín, a.s., IČ: , se sídlem Družstevní 4651, Zlín, jako dodavatelem, dle přílohy uzavření bezúplatné smlouvy o vzájemném plnění při realizaci projektu Zdravé stromy pro zítřek mezi Statutárním městem Zlín, jako vlastníkem ošetřované dřeviny a Nadací Partnerství IČ: se sídlem Údolní 33, Brno jako zprostředkovatelem odborného ošetření stromu a RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, podpisem této smlouvy uzavření Smlouvy o výpůjčce prostor o celkové výměře 222 m2 podlahové plochy, nacházející se v 1. podzemním podlaží budovy č. p. 2734, která je součástí pozemku p. č. st v k. ú. Zlín, obci Zlín za účelem zřízení zázemí Památníku Tomáše Bati pro návštěvníky, kustody, ostrahu a ostatní činnosti spojené s provozem Památníku Tomáše Bati, mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ: jako vypůjčitelem a Gymnáziem a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky Zlín, se sídlem náměstí T. G. Masaryka 2734, Zlín, IČ: jako půjčitelem na dobu určitou 30 let, a to s účinností ode dne předání předmětu výpůjčky po jeho vyklizení půjčitelem, nejpozději však ke dni účinnosti nabytí právní moci stavebního povolení pro stavbu zázemí Památníku Tomáše Bati s tím, že tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran nebo výpovědí z důvodu porušení ujednání této smlouvy, s výpovědní lhůtou 1 rok, která začne běžet prvního dne následujícího měsíce po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Porušením ujednání této smlouvy se rozumí zejména: - stavební úpravy provedené vypůjčitelem bez souhlasu půjčitele; - porušení povinností dle článku V. této smlouvy; - porušení povinností dle článku VI. odstavec 2. této smlouvy. V případě, že by půjčitel potřeboval předmět výpůjčky nevyhnutelně dříve z důvodu, který nemohl při uzavření této smlouvy předvídat, může odstoupit od této smlouvy formou požadavku na předčasné vrácení s tím, že požadavek na předčasné vrácení předmětu výpůjčky oznámí vypůjčiteli minimálně 1 rok před potřebou předmět výpůjčky využít pro své potřeby. Mezi půjčitelem a

20 vypůjčitelem budou v takovém případě vypořádány náklady se zohledněním doby užívání předmětu výpůjčky vypůjčitelem tak, že za každý celý rok zbývající do ukončení smlouvy do uplynutí sjednané doby výpůjčky, náleží vypůjčiteli náhrada ve výši 1/30 nákladů, které vypůjčitel na úpravu předmětu výpůjčky se souhlasem půjčitele vynaložil. V případě, že by vypůjčitel nezajistil financování projektu, může vypůjčitel odstoupit od této smlouvy s účinností ke dni doručení odstoupení půjčiteli. MUDr. Miroslava Adámka, primátora, dojednáním ostatních náležitostí Smlouvy o výpůjčce prostor a jejím podpisem 82/4R/ /4R/ /4R/2015 ukončení Smlouvy o spolupráci mezi statutárním městem Zlínem, IČ: a Milanem Machem, IČ: provozovatelem Energetického konzultačního a informačního střediska ze sítě České energetické agentury a to dohodou ke dni Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, podpisem této dohody změnu č. 1 směrnice č. 7/2014, o tvorbě a evidenci smluv, dle přílohy č. 1. zrušuje usnesení Rady města Zlína ze dne , č. j. 112/23R/2014 ve znění: " uzavření Dohody o splátkách a uznání dluhu mezi statutárním městem Zlínem, IČ , jako věřitelem a Střední školou hotelovou Zlín, s. r. o., se sídlem Zlín, Dřevnická 1788, Zlín, IČ , jako dlužníkem, jejímž předmětem bude uznání dluhu z neuhrazeného nájemného z nájmu nebytových prostor v budově č. p na ul. Dřevnická ve Zlíně za měsíce říjen a listopad ve výši Kč a sjednání následujícího splátkového kalendáře na tuto částku: splátka ve výši Kč do splátka ve výši Kč do splátka ve výši Kč do splátka ve výši Kč do splátka ve výši Kč do splátka ve výši Kč do , a to pod ztrátou výhody splátek s tím, že celková výše pohledávky včetně příslušenství bude vyčíslena ke dni podpisu "Dohody o splátkách a uznání dluhu" uzavření Dohody o splátkách a uznání dluhu mezi statutárním městem Zlínem, IČ , jako věřitelem a Střední školou hotelovou Zlín, s.r.o., se sídlem Zlín, Dřevnická 1788, Zlín, IČ , jako dlužníkem, jejímž předmětem bude uznání dluhu z neuhrazeného nájemného z nájmu nebytových prostor v budově č. p na ul. Dřevnická ve Zlíně, za část měsíce listopad 2014, měsíc prosinec 2014 a měsíc leden 2015, ve výši

21 242 Kč a sjednání následujícího splátkového kalendáře na tuto částku: splátka ve výši Kč do splátka ve výši Kč do splátka ve výši Kč do splátka ve výši Kč do splátka ve výši Kč do splátka ve výši Kč do splátka ve výši Kč do , a to pod ztrátou výhody splátek s tím, že celková výše pohledávky včetně příslušenství bude vyčíslena ke dni podpisu "Dohody o splátkách a uznání dluhu" Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních náležitostí splátkového kalendáře, jeho uzavřením a podpisem. 85/4R/2015 plat ředitelce Mateřské školy Zlín, tř. Tomáše Bati 1285, organizace, IČ , s účinností od příspěvkové 86/4R/ /4R/ /4R/2015 bere na vědomí výsledek následné veřejnosprávní kontroly, provedené na základě zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, za období kalendářního roku 2013 a I. pololetí roku 2014 v Základní škole Emila Zátopka Zlín, Štefánikova 2701, příspěvkové organizaci, IČ , dle přílohy č. l ukládá Odboru školství ve spolupráci s Odborem právním MMZ zpracovat a předat písemné rozhodnutí o uložení odvodu, ve výši dle přílohy č. l, za porušení rozpočtové kázně příspěvkové organizaci Základní škole Emila Zátopka Zlín, Štefánikova 2701, IČ , v rozsahu dle přílohy č. 1. bere na vědomí výsledek následné veřejnosprávní kontroly, provedené na základě zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, za období kalendářního roku 2013 v Mateřské škole Zlín, Sokolská 3961, příspěvkové organizaci, IČ , dle přílohy č. l ukládá Odboru školství ve spolupráci s Odborem právním MMZ zpracovat a předat písemné rozhodnutí o uložení odvodu, ve výši dle přílohy č. l, za porušení rozpočtové kázně příspěvkové organizaci Mateřské škole Zlín, Sokolská 3961, IČ , v rozsahu dle přílohy č. 1. udělení souhlasu pro ředitelku Mateřské školy Zlín, Dětská 4698, příspěvkové organizace, s podáním žádostí o poskytnutí dotací pro Mateřskou školu Zlín, Dětská 4698, IČ , z Fondu kultury

22 Zlínského kraje: Zlínský kraj - Fond kultury, IČ , se sídlem Třída Tomáše Bati 21, Zlín: - z programu Podpora kulturních aktivit - Estetická výchova mládeže, dotace ve výši Kč, - z programu Podpora ekologických aktivit, dotace ve výši Kč. 89/4R/ /4R/ /4R/ /4R/2015 likvidaci prodejní buňky v majetku statutárního města Zlína, užívané Základní školou Zlín, Komenského 78, příspěvkovou organizací, IČ , která je vedena jako jiná stavba na LV 10001, pozemku st. p. 205, v pořizovací hodnotě Kč, rok pořízení 1980, souhlasí se Změnou č. 1 Zřizovací listiny Základní školy Zlín, Komenského 78, příspěvkové organizace, IČ , dle přílohy, doporučuje Zastupitelstvu města Zlína ke schválení. režim konání veřejných setkání s občany místních částí a lokalit města Zlína pro volební období uzavření smlouvy mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí, IČ: , statutárním městem Zlínem, jako vlastníkem útulku a MVDr. Dominikem Gregoříkem, IČ: a Evou Poiselovou, Ph.D., IČ: jako provozovateli útulku o umístění nalezených, opuštěných a toulavých zvířat odchycených na správním území obce Želechovice nad Dřevnicí v případě volné kapacity Útulku pro zvířata v nouzi Zlín Vršava, a to za úplatu dle aktuálního schváleného ceníku vlastníka útulku a RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora podpisem smlouvy. - podporu Útulku pro zvířata v nouzi Zlín-Vršava - objednávku bezúplatného poskytnutí reklamních ploch za účelem propagace Útulku pro zvířata v nouzi Zlín-Vršava na základě článku IX. Smlouvy o nájmu objektů, pozemků a zařízení pro reklamu a podmínkách provozování zařízení pro reklamu č uzavřené mezi statutárním městem Zlínem a euroawk s.r.o., IČ: , sídlem Konopišťská 739/16, Praha 10, Vršovice, v měsíci březnu 2015, a to v rozsahu 10 kusů citylight vitrin, přičemž fakturace za poskytnutí reklamních ploch bude činit 0,-- Kč

23 93/4R/ /4R/ /4R/ /4R/ podporu ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvkové organizace, Lukovská 112, Zlín 12, IČ: , formou propagace prostřednictvím reklamních zařízení v souladu s čl. IX. Smlouvy o nájmu objektů, pozemků a zařízení pro reklamu a podmínkách provozování zařízení pro reklamu č , uzavřené mezi statutárním městem Zlínem a euroawk s.r.o., IČ: , sídlem Konopišťská 739/16, Praha 10-Vršovice, - objednávku bezúplatného poskytnutí reklamních ploch společností euroawk s.r.o., se sídlem Praha 10, Vršovice, Konopišťská 739/16, PSČ , IČ: , za účelem propagace expozice Zátoka rejnoků, nových druhů zvířat a mláďat v měsíci březnu 2015 a to v rozsahu 3 kusů Citylight vitrín a 2 kusů billboardů, přičemž fakturace za poskytnutí reklamních ploch bude činit 0,- Kč. - podporu propagace inscenace Večer tříkrálový, pořadatel: Městské divadlo Zlín, p. o., třída Tomáše Bati 32, Zlín, IČ: ; - objednávku bezúplatného poskytnutí reklamních ploch na základě článku IX. Smlouvy o nájmu objektů, pozemků a zařízení pro reklamu a podmínkách provozování zařízení pro reklamu č uzavřené mezi statutárním městem Zlínem a euroawk s.r.o., IČ: , sídlem Konopišťská 739/16, Praha 10-Vršovice za účelem propagace inscenace Večer tříkrálový, a to v rozsahu 5 kusů citylight vitrin v měsíci březnu 2015, přičemž fakturace za poskytnutí reklamních ploch bude činit 0,- Kč. podporu propagace Festivalu Amatérská kamera a Velikonočního a farmářského jarmarku, jehož pořadatelem je statutární město Zlín. - objednávku bezúplatného poskytnutí reklamních ploch na základě článku IX. Smlouvy o nájmu objektů, pozemků a zařízení pro reklamu a podmínkách provozování zařízení pro reklamu č , uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, IČ: , sídlem nám. Míru 12, Zlín a euroawk s.r.o., IČ: , sídlem Konopišťská 739/16, Praha 10 - Vršovice, za účelem propagace Festivalu Amatérská kamera a Velikonočního a farmářského jarmarku ve Zlíně v měsící březnu 2015, a to v rozsahu 8 kusů citylight vitrín, přičemž fakturace za poskytnutí reklamních ploch bude činit 0,- Kč. uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem bude pronájem prostor Kongresového centra Zlín společnosti FILMFEST, s.r.o., sídlem Filmová 174, Zlín, IČ , za účelem pořádání ZLÍN FILM FESTIVALU ve dnech , za paušální částku ,00 Kč bez DPH, vedoucího Odboru Kulturní centrum Ing. Zdeňka Ševčíka k dojednání

24 ostatních náležitostí uvedené nájemní smlouvy, jejím uzavřením a podpisem 97/4R/ /4R/ /4R/ /4R/ /4R/ /4R/ /4R/2015 Aktivně životem o.p.s. (IČ: ), ,00 Kč, Festival pro rodiny s dětmi "BABY FEST aneb Vítáme prázdniny!", , Park Komenského, Zlín "ArtZlín" o.s. (IČO: ), ,00 Kč, JAZZ DO REGIONU - cyklus koncertů, I. pololetí 2015, hudební a divadelní klub Zelenáčova šopa, Zlín Bamboo company s.r.o. (IČO: ), ,00 Kč, JAZZ FACTORY - české i zahraniční jazzbluesové koncerty, I. pololetí 2015, Bamboo klub, Zlín-Jižní Svahy Bamboo company s.r.o. (IČO: ), ,00 Kč, "JazzZlin Festival 2015" (collaboration jazz-blues-funk musicians) - 3. ročník, červen 2015, Zlín Bamboo company s.r.o. (IČO: ), ,00 Kč, Projekt "MLADÁ ŽIVÁ HUDBA - nejen podpora začínajících kapel", I. pololetí 2015, Bamboo klub, Zlín zamítá ***, ,00 Kč, Vydání knihy Jana Antonína Bati "Spolupráce" formou reprintu podle 1. vydání z roku 1936, rok 2015 zamítá GOLDEN APPLE CINEMA, a.s. (IČO: ), ,00 Kč, Dětské divadlo v kině, I. pololetí 2015, Zlín

25 104/4R/ /4R/ /4R/ /4R/ /4R/ /4R/ /4R/2015 GOLDEN APPLE CINEMA, a.s. (IČO: ), ,00 Kč, Muzikanti, hrajte - 6. pokračování hudebně vizuální koláže; Festival amatérských turistických filmů, I. pololetí 2015, Velké kino, Zlín Komunitní křižovatka" (IČO: ), ,00 Kč, Zlínské jaro, (výstava až do ), Zlín Nadační fond JUDr. Matina Růžičky (IČO: ), ,00 Kč, Mezinárodní soutěž Talent designu 2014, , Kongresové centrum, Zlín Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba Zlín (IČO: ), ,00 Kč, Den kostelů 2015, Noc kostelů 2015, Tradiční Zlínská pouť 2015, I. pololetí 2015, Zlín Římskokatolická farnost Zlín-Malenovice (IČO: ), ,00 Kč, Kulturní jaro 2015, , Zlín-Malenovice Sdružení dechového orchestru mladých Zlín, o. s. (SDOM Zlín, o. s.) (IČO: ), ,00 Kč, Účast na soutěžích v ČR a v mezinárodních soutěžích mládežnických orchestrů vč. soustředění, I. pololetí 2015 Sdružení dechového orchestru mladých Zlín, o. s. (SDOM Zlín, o. s.) (IČO: ), ,00 Kč, Reprezentace města Zlína v německém Bad Bramstedtu,

26 111/4R/ /4R/ /4R/ /4R/ /4R/ /4R/ /4R/2015 Sdružení dechového orchestru mladých Zlín, o. s. (SDOM Zlín, o. s.) (IČO: ), ,00 Kč, Pořízení tympánů pro orchestr, I. pololetí 2015 Sdružení ředitelů mateřských škol Zlínského kraje (IČO: ), ,00 Kč, Zlínský škrpálek - přehlídka MŠ, , Kongresové centrum, Zlín Společnost klasické kytary Zlín (IČO: ), ,00 Kč, "Kytara Zlín mezinárodní koncerty v atriu", Borbála Seres (Maďarsko) dne , Marcin Dylla (Polsko) dne , atrium ZUŠ Zlín zamítá Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (IČO: ), ,00 Kč, Galavečer soutěže krásy Miss Academia 2015, , Kongresové centrum Zlín Základní umělecká škola Zlín (IČO: ), ,00 Kč, Projekty "Pojďme sčítat hrušky s jabkama"; multižánrový festival "ZUŠKA? ZUŠKA!" ve Zlíně; "Prolínání kultur" v Rýmařově, I. pololetí 2015 Zlínský hudební klub (IČO: ), ,00 Kč, Poslechové pořady Jiřího Černého a hudebního kaleidoskopu Jana Rejžka, I. pololetí 2015, Dílna 9472, Recal, Zlín - udělení výjimky k pořádání akce na jiném veřejném prostranství v objektu a na zahrádce Restaurace Přístav Příluky při konání akce "Tradiční moravská zabijačka" v sobotu od 9:00 do 24:00 hodin, pořadatel: ***

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze 14. 7. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze 14. 7. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 18. schůze 15. 9. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 18. schůze 15. 9. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 5. schůze 2. 3. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 5. schůze 2. 3. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 2050, Luční čtvrť

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015 Veřejná zakázka Zhotovení projektové dokumentace DPS v Sezimově Ústí (mat. č. 280/2015) Usnesení č. 270/2015 Protokol z jednacího řízení

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Usnesení č. 1 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.12.2008 Usnesení č. 2 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o podmínkách poskytnutí

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 30. 7. 2014 (usnesení č. 217-238)

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 30. 7. 2014 (usnesení č. 217-238) Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 30. 7. 2014 (usnesení č. 217-238) USNESENÍ č. 217/16-14 R I. n e s o u h l a s í 1. s prominutím nákladů soudního řízení v částce 1.000,- Kč podle platebního

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013. U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Plnění usnesení rady

Více

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/009/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 3. jednání datum konání: 02.02.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 02.02.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0038/RM3/2015 Schválení změny organizačního řádu - pravomoc

Více

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Příloha č. 01 usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 3. a) přesné určení nemovitosti: část poz.p.č.

Více

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739)

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739) U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. července 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna schváleného rozpočtu

Více

Rada města Usnesení č. 16/10

Rada města Usnesení č. 16/10 Rada města Usnesení č. 16/10 z jednání rady města konaného dne 4.10.2010 Usnesení obsahuje: 9 stran, body č. 474-542 RM schvaluje 474) žádost p. J. P. 73, Blovice o vrácení zaplaceného nájemného v celkové

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA Dne: 3. června 2015 Přítomni: 4 Omluven: Huszár 1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 483 v k.ú. Horní Planá v souvislosti se stavbou

Více

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006 Usnesení č. 123 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 06.02.2006. Usnesení č. 124 Rada města souhlasí s podáním žádosti o pokácení 9 dřevin

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 01/12/2011 RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření Městského kulturního střediska Tišnov k 30.04.2011. 02/12/2011 RM konstatuje nespokojenost

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21 Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor Tato pravidla byla schválena usnesením č. 228 na 9. zasedání Zastupitelstva města v Kopřivnici dne

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

U S N E S E N Í č. 15 z 15. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 21. 07. 2015

U S N E S E N Í č. 15 z 15. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 21. 07. 2015 U S N E S E N Í č. 15 z 15. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 21. 07. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Ing. Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu

Více

36. VÝPIS Z USNESENÍ

36. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 36. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.01.2008 1/2008-36. RM V s c h v a l u j e restrukturalizaci Městské policie Dvůr Králové nad Labem

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 přijaté usnesení č. 203/2014 - N 3293 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 15.11.2012 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn

Více

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci USNESENÍ 12. mimořádné schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. dubna 2015 usnesením č. 2015/576 1) schválila program 12. schůze rady města, konané dne 27.04.2015. usnesením č. 2015/577 1) určila ověřovatelem

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé.

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé. ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 86. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Šoustalová, p. Schwarzová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, p. Kaššák, Hosté: 0 Pozn.: Zveřejněna

Více

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 248/2013 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města vyslovit souhlas se záměrem uzavřít smlouvu o vzájemné spolupráci s městem

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1674/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila program 109. schůze rady města. 2. Kontrola plnění usnesení

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 :. loravskosí.hzsi ;;--AÍ.KY I Disíribiiíní siuíby. s.r.o. Ttíefenergjf *o lead.sm.57698. 6/BVB... zastoupený: ič: DIČ:" bankovní účet: Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 Ing, Ivanem S 708 90 692 náměstkem

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1445/06-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.06.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1445/06-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.06.2013. U S N E S E N Í z 68. schůze Rady města Kojetína, konané dne 5. června 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Sportovní hala v Kojetíně R 1442/06-13

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Ing. Karel Hudeček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Informace o přijatých usneseních. z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015

Informace o přijatých usneseních. z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015 z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 374/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 24. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou,

Více

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu Obec Veliny IČ.: 00274542 se sídlem Veliny 60, 534 01 Veliny zastoupena starostou obce Petrem Krejcarem. Tel.: 466 682 187 Bankovní spojení : 192583650257/0100 (dále jen strana Budoucí povinná ) na straně

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 18. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. září 2013 usnesením č. 18/545/2013 program 18. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 18/546/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213)

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) USNESENÍ č. 196/16-13 R I. u k l á d á vedoucí odboru VaSV zveřejnit záměr pronájmu bytu č. 13 v domě čp. 637 v Bechyni

Více

Rada města Chropyně. Usnesení

Rada města Chropyně. Usnesení čj. MCH 6624/2009 spisová značka 6621/2009 OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 7. prosince 2009 R M 1 / 9 4 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou

Více

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 51/1.1 Plnění usnesení rady města č. 41 ze dne 30.10.2012,

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč Číslo: P/02/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 20. 12. 2012 Účinnost od: 1. 1. 2013

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Souhlas obce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi (mat. č. 230/2015) Usnesení č. 218/2015 vydání souhlasného stanoviska dle 33 odst. 6

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4)

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ z 9. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 16:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj

Více

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.06.2015

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.06.2015 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.06.2015 čís. 0066/ZMOb-Sle/1418/5-0106/ZMOb-Sle/1418/5 MVDr. Barbora Jelonková v.r. Starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. Místostarosta

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

PhDr. Říhová místostarostka. Program:

PhDr. Říhová místostarostka. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč,

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč, z 15. schůze Rady města Rumburk, konané dne 9. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 215/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 15. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth

Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluveni: Zápis z jednání č. 02 rady města konané 16.01.2013 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Bc. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth Město Králíky

Více

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. EP-12-4002883/04

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. EP-12-4002883/04 Město Rychnov u Jablonce nad Nisou, IČO: 00262552, DIČ: CZ00262552, Se sídlem: Husova 490, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou, zástupce: Bc. Tomáš Levinský, funkce: starosta města, tel..:488 880 830, email:

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.10.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 7. zasedání dne 28. ledna 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 415/2015 Číslo spisu jednání: 404/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 7 / 1 5 : 1. program zasedání

Více

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11.

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11. 1 U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 10. prosince 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 18.6.2015 297/10R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Přijatá usnesení z 13. Rady města Rousínova konané dne 10. června 2015

Přijatá usnesení z 13. Rady města Rousínova konané dne 10. června 2015 Přijatá usnesení z 13. Rady města Rousínova konané dne 10. června 2015 Usnesení 13/01/15R: RM nedoporučuje ZM vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 820/8 Usnesení 13/02/15R: RM nedoporučuje ZM vyhlášení

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 731/50/2012/RMS schválila návrh programu 50. schůze rady města Slatiňany 732/50/2012/RMS schválila ceny

Více

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Přijatá usnesení z 2. Rady města Rousínova konaného dne 23. ledna 2015

Přijatá usnesení z 2. Rady města Rousínova konaného dne 23. ledna 2015 Přijatá usnesení z 2. Rady města Rousínova konaného dne 23. ledna 2015 Usnesení 02/01/14R: RM projednala a schvaluje smlouvu o zřízení práva věcného břemene pro Čechyně, připojení 2x RD Kusník, Čermák.

Více