S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 4. schůze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 4. schůze 16. 2. 2015"

Transkript

1 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ R a d a m ě s t a Z l í n a 4. schůze /4R/2015 2/4R/2015 3/4R/2015 4/4R/2015 souhlasí s rozšířením prodeje zastavěné části pozemku p.č. 3249/23 k. ú. Zlín o výměru 7 m2 dle geometrického zaměření po kolaudaci přístavby k RD pro ***, ve výši dle CMZ, tj Kč/m2 bez DPH doporučuje Zastupitelstvu města Zlína ke schválení uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne , jehož předmětem bude změna platby za nájemné, energie a služby spojené s užíváním nebytových prostor z měsíční splátky vždy do 5. kalendářního dne na měsíční splátku vždy do posledního kalendářního dne příslušného měsíce s platností od u nájemce nebytových prostor v přízemí budovy č.p na třídě Tomáše Bati ve Zlíně pro nájemce *** změnu nájemce nebytových prostor v přízemí budovy č.p. 66, Zlín o výměře 83,24 m2 z firmy INTEL SE-CO spol. s r.o., Praha Radotín, Sídliště 1087/27, PSČ 15300, IČ na firmu ENLAIN spol. s r.o., Sídliště 1087/27, PSČ 15300, IČ na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dle OZ za nájemné 577 Kč/m2/rok bez DPH pro skladové a prodejní prostory internetového obchodu s dětským zbožím uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce č na část nebytových prostor /tělocvičny/ v objektu č.p. 53, který je součástí pozemku p.č 494 k.ú. Velíková o výměře 70 m2 pro vypůjčitele Sportovní klub Velíková, Velíková č.p. 53, IČ , jehož předmětem bude doplnění podmínky, že vypůjčitel umožní v předmětu výpůjčky činnost spolkům a zájmovým organizacím působících v místní části Velíková a využití pro akce organizované místními občany - 1 -

2 5/4R/2015 6/4R/2015 7/4R/2015 8/4R/2015 9/4R/2015 věcné břemeno pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 pro RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústní nad Labem, IČ (oprávněného) + *** (investora) přes pozemek - p. č. 82/14 k. ú. Mladcová (NTL plyn. přípojka pro RD č.p. 624) věcné břemeno pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 pro - E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ přes pozemek - p. č. 3461/2 k. ú. Zlín ( Zlín, Stavosvit, kabelové vedení NN - kabel NN, rozpojovací skříň NN) věcné břemeno pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 pro - E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ přes pozemek - p. č. 122/2, p. č. 122/3 k. ú. Zlín ( Zlín, Stat. město Zlín, přeložka kab. NN - kabelové vedení NN) věcné břemeno pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 pro - E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ přes pozemek - p. č. 142/35, p. č. 142/31 k. ú. Malenovice u Zlína ( Malenovice, AMO, kabel NN - kabelové vedení NN, uzemnění) věcné břemeno pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 pro - E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ přes pozemek - p. č. 3187/3, p. č. 3191/1, p.č. 3191/93, p.č. 3191/94 k. ú. Zlín ( Přívod VN pro vestavěnou trafostanici - Polyfunkční dům Kvítková ) - 2 -

3 10/4R/ /4R/ /4R/ /4R/ /4R/2015 věcné břemeno pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 pro E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ přes pozemek p.č. 529/41 k.ú. Prštné (příhr. stožár VN) věcné břemeno pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 pro - Zlín Net, a. s., Zlín, Nad Stráněmi 5656, IČ , vedení optické sítě : Metropolitní síť Zlín Net Příluky (Atax Tech) přes pozemek - p.č. 1157/20, p.č. 1157/21, p.č. 1526/2 k.ú. Příluky u Zlína věcné břemeno pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 pro - Zlín Net, a. s., Zlín, Nad Stráněmi 5656, IČ , vedení optické sítě : Metropolitní síť Zlín Net Lužkovice (Svoboda Březík) přes pozemek -p.č. 639/1, p.č. 639/5, p.č. 639/34, p.č. 639/56, k.ú. Lužkovice věcné břemeno pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 pro - Zlín Net, a. s., Zlín, Nad Stráněmi 5656, IČ , vedení optické sítě : Metropolitní síť Zlín Net Zlín (MP Rentax) přes pozemek - p.č. 1141/12, 1145/19, 1526/1 k.ú. Příluky u Zlína věcné břemeno pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 pro - Zlín Net, a. s., Zlín, Nad Stráněmi 5656, IČ , vedení optické sítě : Metropolitní síť Zlín Net Zlín (DINEL) přes pozemek - p.č. 639/56 k.ú. Lužkovice - 3 -

4 15/4R/ /4R/ /4R/ /4R/2015 věcné břemeno pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 pro - E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ přes pozemek - p. č. 400/110, p. č. 370/103 k. ú. Prštné (kabel NN, přípojka k výstavbě RD) věcné břemeno pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 pro RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústní nad Labem, IČ (oprávněného) + *** (investora) přes pozemek - p. č. 370/103 k. ú. Prštné ( NTL plyn. přípojka pro výstavbu RD) věcné břemeno pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 pro - O2 Czech Republic a. s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 - Michle, IČ přes pozemek - p. č. 645/5, p. č. 645/4 k. ú. Zlín (telekomunikační rozvody, napojení vysílače, optické kabely) uzavření smlouvy o právu provést stavbu s názvem akce Silnice III/49016: Zlín, most ev. č , vybudování nové dešťové kanalizace SO 301 Dešťová kanalizace pro odvodnění mostu na pozemcích p.č. st. 7465, p.č.st p.č. 144/1, p.č. 160/3, p.č. 1799/7, p.č. 1820/2, p.č. 1822/3, p.č. 1822/5, p.č. 1822/6, p.č. 1822/8, p.č. 3500/1, p.č. 3565/3, p.č. 3565/19, p.č. 3565/33, p.č. 3565/56, p.č. 3565/59, p.č. 3565/60, p.č. 3565/87, p.č. 3565/88 k.ú. Zlín, obec Zlín, mezi společností Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o., K Majáku 5001, Zlín, IČ , jako stavebníkem, a statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako vlastníkem pozemků, jejímž předmětem je vybudování nové dešťové kanalizace pro odvodnění mostu na ulici Gahurova a dočasné přesunutí zastávky MHD Čepkov ve Zlíně, vše dle podmínek OKaRDS, OŽPaZ a OMZ - 4 -

5 19/4R/ /4R/ /4R/ /4R/ /4R/ /4R/ /4R/ /4R/ /4R/ /4R/2015 zveřejnění změny nájemce části pozemků p.č. 906/110, p.č. 901/1, p.č. 901/3 a p.č. 901/6 v k.ú. Malenovice u Zlína, obci Zlín o celkové výměře 106 m2 v důsledku fůze společností, a to ze společnosti Teplárna Otrokovice, a.s., IČ , Objízdná 1777, Otrokovice na společnost Teplárna Otrokovice, a.s., IČ , Objízdná 1777, Otrokovice záměr na výpůjčku části pozemku p.č. 1109/29 k.ú. Zlín o výměře 300 m2 záměr na výpůjčku části pozemku p.č. 1109/28 k.ú. Zlín o výměře 310 m2 záměr na nájem části pozemku p.č. 300/9 k.ú. Kudlov o výměře 180 m2 záměr na rozšíření smlouvy o výpůjčce o část pozemku p.č. 986/1 k.ú. Štípa o výměře 30 m2 záměr na výpůjčku části pozemku p.č k.ú. Zlín o výměře 110 m2 záměr na výpůjčku části pozemku p.č. 38/1 k.ú. Jaroslavice u Zlína o výměře 15 m2 záměr na výpůjčku částí pozemků p.č a p.č. 1994/3 k.ú. Louky nad Dřevnicí o celkové výměře 25 m2 zamítá záměr na výpůjčku, nájem části pozemku p.č. 563/2 k.ú. Zlín o výměře 13 m2 záměr na nájem, prodej části pozemku p.č. 3256/21 k. ú. Zlín o výměře do 30 m2-5 -

6 29/4R/ /4R/ /4R/ /4R/ /4R/ /4R/ /4R/ /4R/ /4R/ /4R/2015 záměr na nájem, prodej části pozemku p.č. 3124/10 k. ú. Zlín o výměře do 20 m2 záměr na nájem, prodej části pozemku p.č. 3256/11 k. ú. Zlín o výměře do 50 m2 záměr na nájem, prodej části pozemku p.č. 3247/13 k. ú. Zlín o výměře do 50 m2 záměr na prodej, nájem, výpůjčku části pozemku p.č. 1559/7 k.ú. Příluky u Zlína o výměře do 300 m2 záměr na směnu části pozemku p.č. 82/3 k.ú. Příluky u Zlína o výměře do 400 m2 ve vlastnictví statutárního města Zlína za pozemky p.č. 1349/4 o výměře 37 m2, p.č. 1348/8 o výměře 165 m2 a p.č. 1348/15 o výměře 288 m2 vše k.ú. Příluky u Zlína ve vlastnictví právnické osoby záměr na nájem, výpůjčku nebytových prostor v přízemí objektu Dlouhá (č. jednotky 4217/7) Zlín o výměře 14,58 m2 záměr na nájem, výpůjčku nebytových prostor v přízemí objektu Dlouhá (č. jednotky 4213/3), Zlín o výměře 99,8 m2 záměr na rozšíření výměry u nájmu části pozemku p.č. 591/1 v k.ú. Mladcová o výměru 150 m2 záměr na změnu nájemce části pozemku p.č. 2801/69 k.ú. Zlín o výměře 100 m2 záměr na prodej, nájem části pozemku p.č. 3789/2 k.ú. Zlín o výměře do

7 m2 39/4R/ /4R/ /4R/ /4R/ /4R/ /4R/ /4R/2015 záměr na prodej pozemků p.č. 306/34 o výměře 367 m2, p.č. 481/26 o výměře 316 m2 a částí pozemků p.č. 306/40 o výměře do 145 m2 a p.č. 1986/9 o výměře do 450 m2 vše k.ú. Louky nad Dřevnicí záměr na výpůjčku částí pozemku p.č. 2801/46 k.ú. Zlín o výměře 350 m2 záměr na změnu vypůjčitele a rozšíření výměry dřevěného plata umístěného na části pozemku p.č. 222 k.ú. Zlín na výměru 91 m2 záměr na rozšíření výměry dřevěného plata umístěného na části pozemku p.č. 222 k.ú. Zlín na výměru 46 m2 věcné břemeno pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 pro AH-ENERGY s.r.o., IČ přes pozemek p.č. 529/41, p.č. 529/42, p.č. 529/48, p.č. 529/93, p.č. 529/96, p.č. 1386/19 k.ú. Prštné(kabelové vedení VN a NN) uzavření Smlouvy o právu provést stavbu mezi BULL invest a.s. se sídlem Vodní 2985, Zlín, IČ , jako vlastníkem pozemku, a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako stavebníkem, jejímž předmětem je zřízení bezúplatného práva stavebníka provést stavbu názvem "III. etapa regenerace panelového sídliště Zlín - Podhoří" na části pozemku st. p. č. 652 zastavěná plocha a nádvoří v obci Zlín, k. ú. Prštné. záměr na směnu části do 40 m2 pozemku p. č. 61/14 ostatní plocha ostatní komunikace v obci Zlín a k. ú. Jaroslavice u Zlína za část o výměře do 15 m2 pozemku p. č. 62/16 ostatní plocha ostatní komunikace ve vlastnictví statutárního města Zlína, vše v obci Zlín, k. ú. Jaroslavice u Zlína

8 46/4R/ /4R/ /4R/2015 uzavření Smlouvy o právu provést stavbu mezi ***, jako vlastníky pozemku, a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako stavebníkem, jejímž předmětem je zřízení bezúplatného práva stavebníka provést stavbu Oprava komunikace ul. Ve Svahu I, Zlín - Jaroslavice na části pozemku p. č. 61/11 ostatní plocha ostatní komunikace v obci Zlín a k. ú. Jaroslavice u Zlína, souhlasí uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi ***, jako budoucími prodávajícími, a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako budoucím kupujícím, jejímž předmětem je závazek obou smluvních stran ve lhůtě do 12 měsíců od uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřít kupní smlouvu o výkupu části o výměře do 36 m2 pozemku p. č. 61/11 ostatní plocha ostatní komunikace v obci Zlín, k. ú. Jaroslavice u Zlína, včetně stavby Oprava komunikace ul. Ve Svahu I, Zlín - Jaroslavice, která bude na této části pozemku zbudována, za celkovou kupní cenu ve výši 558 Kč/m2, za podmínky, že ke dni uzavření kupní smlouvy nebude předmětná část pozemku zatížena zástavním právem, doporučuje Zastupitelstvu města Zlína ke schválení uzavření Smlouvy o podnájmu mezi ***, jako nájemcem pozemku, a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako podnájemcem, jejímž předmětem je přenechání části o výměře do 115 m2 pozemku p. č trvalý travní porost v obci a k. ú. Zlín do dočasného užívání (podnájmu) podnájemci za účelem realizace stavby Komunikace a osvětlení Dolní Paseky, U Majáku. uzavření Nájemní smlouvy mezi Povodím Moravy, s. p., se sídlem Dřevařská 932/11, Veveří, Brno, IČ , jako pronajímatelem, a statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako nájemcem, jejímž předmětem je nájem části o výměře do 13 m2 pozemku p. č. 1177/1, části o výměře do 6 m2 pozemku p. č. 1177/4 a části o výměře do 6 m2, vše v obci Zlín, k. ú. Prštné, za účelem realizace stavby "Stavební úpravy křižovatky + SSZ, Zlín - Přímá x Nábřeží" ve znění dle přílohy č. 1, souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Povodím Moravy, s.p., se sídlem Dřevařská 932/11, Veveří, Brno, IČ , jako budoucím povinným, a statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako budoucím oprávněným, v souvislosti se stavbou "Stavební úpravy křižovatky + SSZ, Zlín - Přímá x Nábřeží" ve znění dle přílohy č. 1, doporučuje Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

9 49/4R/2015 zveřejnění záměru na výpůjčku prostor v budově č.p. 204, která je součástí pozemku p. č. st. 23 v k. ú. Zlín, obec Zlín (Zlínský klub 204 na třídě Tomáše Bati ve Zlíně): 1) záměr na výpůjčku sdílených prostor - místností č. 209, 210, 219 ve 2. NP budovy č.p. 204, která je součástí pozemku p. č. st. 23 v k. ú. Zlín, obec Zlín, za účelem rekondičního cvičení diabetiků provozované prostřednictvím Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s., základní organizace DIA Zlín (SPCCH ZO DIA Zlín), na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Zájemce předloží: 1. kopie stanov v platném znění, 2. kopie dokladu o volbě nebo jmenování statutárního zástupce, případně písemné zmocnění k zastupování, 3. kopie platné smlouvy o založení bankovního účtu nebo kopie písemného potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu, 4. čestným prohlášením doloží, že nemá k datu podání žádosti dluh vůči finančnímu úřadu, zdravotním pojišťovnám, okresní správě sociálního zabezpečení, 5. čestným prohlášením doloží, že nemá k datu podání žádosti vůči statutárnímu městu Zlínu závazek po splatnosti, 6. popis zamýšlené veřejně prospěšné činnosti, kterou hodlá ve vypůjčených nebytových prostorech poskytovat, 7. definici cílové skupiny, na kterou je činnost zaměřena, 8. čestným prohlášením doloží, že veškeré uvedené údaje jsou pravdivé a souhlasí s nakládáním s uvedenými osobními údaji dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 2) záměr na výpůjčku sdílených prostor - místností č. 209, 210, 223 ve 2. NP budovy č.p. 204, která je součástí pozemku p. č. st. 23 v k. ú. Zlín, obec Zlín, za účelem rekondičního cvičení diabetiků provozované prostřednictvím Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s., základní organizace RESPI Zlín (SPCCH ZO RESPI Zlín), na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Zájemce předloží: 1. kopie stanov v platném znění, 2. kopie dokladu o volbě nebo jmenování statutárního zástupce, případně písemné zmocnění k zastupování, 3. kopie platné smlouvy o založení bankovního účtu nebo kopie písemného potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu, 4. čestným prohlášením doloží, že nemá k datu podání žádosti dluh vůči finančnímu úřadu, zdravotním pojišťovnám, okresní správě sociálního zabezpečení, 5. čestným prohlášením doloží, že nemá k datu podání žádosti vůči statutárnímu městu Zlínu závazek po splatnosti, 6. popis zamýšlené veřejně prospěšné činnosti, kterou hodlá ve vypůjčených nebytových prostorech poskytovat, - 9 -

10 7. definici cílové skupiny, na kterou je činnost zaměřena, 8. čestným prohlášením doloží, že veškeré uvedené údaje jsou pravdivé a souhlasí s nakládáním s uvedenými osobními údaji dle z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. náměstka primátora Dalibora Stříbného dojednáním podrobností a zveřejněním záměru na výpůjčku 50/4R/ /4R/ /4R/2015 zrušuje část usnesení Rady města Zlína ze dne , usn. č. 68/7R/2014 u seznamu žadatelů č. 2/2014 čp. 4510, Družstevní, Zlín, k. ú. Zlín, na odprodej jednotky v majetku statutárního města Zlína do vlastnictví fyzických osob dle tabulky č. 1 souhlasí s prodejem jednotky v domě čp. 4510, Družstevní, Zlín, k. ú. Zlín, v majetku statutárního města Zlína do vlastnictví fyzických osob dle tabulky č. 2 doporučuje Zastupitelstvu města Zlína ke schválení. 1. Záměr na přímý prodej pozemku parc. č. st. 2072/2 o výměře 38 m2 jehož součástí je rodinný dům o velikosti 3 + 1, čp o podlahové ploše 80,68 m2, Krátká 5997, Zlín v k. ú. Zlín. Minimální cena je stanovena ve výši Kč, tj. 60 % z ceny tržní. Tržní cena Kč je tvořena dle zákona č. 151/1997 Sb. o ceňování majetku ve znění pozdějších právních předpisů a z cenového předpisu MF ČR platného ke dni ocenění, který zákon provádí. 2. Záměr na přímý prodej pozemku parc. č. st. 3166/2 o výměře 38 m2 jehož součástí je rodinný dům o velikosti 3 + 1, čp o podlahové ploše 78,79 m2 a okolního pozemku (zahrada) p. č. 673/812 o výměře 178 m2, Lomená, Zlín v k. ú. Zlín. Minimální cena je stanovena ve výši Kč, tj. 60 % z ceny tržní. Tržní cena Kč je tvořena dle zákona č. 151/1997 Sb. o ceňování majetku ve znění pozdějších právních předpisů a z cenového předpisu MF ČR platného ke dni ocenění, který zákon provádí. 3. Záměr na přímý prodej pozemku parc. č. st. 3601/1 o výměře 38 m2 jehož součástí je rodinný dům o velikosti 3 + 1, čp o podlahové ploše 85,53 m2, Podvesná XV, Zlín v k. ú. Zlín. Minimální cena je stanovena ve výši Kč, tj. 60 % z ceny tržní. Tržní cena Kč je tvořena dle zákona č. 151/1997 Sb. o ceňování majetku ve znění pozdějších právních předpisů a z cenového předpisu MF ČR platného ke dni ocenění, který zákon provádí. zamítá přidělení městského bytu ***

11 53/4R/ /4R/ /4R/ /4R/ /4R/ /4R/ /4R/2015 neprodloužení nájmu bytu z důvodu neplacení nájemného a následné podání žalob o vyklizení bytů dle tabulky č. 2, pokud nebude byt vyklizen a vrácen nájemníkem na základě výzvy. vyřazení žádosti o městský byt a vyřazení s tím souvisejících přihlášek na pronájem bytu mimo pořadí ***. jmenovité návrhy na uzavření nájemních smluv k městským bytům dle seznamu č. 3 a)snížení počtu osob na straně nájemce k bytu ul. Podlesí IV 5349 ve Zlíně, o *** b)snížení počtu osob na straně nájemce k bytu ul. Okružní 4699 ve Zlíně, o ***. uhrazení částky ,35 Kč bez DPH za bezesmluvní odběr vody pro bytový dům na ulici Okružní č. p ve Zlíně za období od do společnosti IMMOTEL a.s., Švédská 635/8, Praha 5 - Smíchov, IČ nesouhlasí s udělením výjimky z Pravidel pro nájem a prodej garáží v majetku statutárního města Zlína k prodeji budovy bez č. p. / č. ev., která je součástí pozemku st. p. č. 5013/1 (garáže) v k. ú. a obec Zlín (Lesní čtvrť II), *** doporučuje Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí zamítá a) slevu na nájmu podzemního parkovacího stání v objektu PPS 4 / stání č. 10 ve výši 50 % po dobu do přidělení nového parkovacího stání *** b) podání výpovědí dle platného občanského zákoníku nájemníkům garáží, které jsou dle katastru nemovitostí bez čísla popisného nebo evidenčního a jsou součástí pozemku st. p. č. 2765/1 v k. ú. a obci Zlín (Zálešná IX). - ***. V nájemní smlouvě předmět nájmu označen jako garážové stání v objektu společných garáží 1807, na Zálešné IX ve Zlíně. - ***. V nájemní smlouvě předmět nájmu označen jako garáž na Zálešné IX ve Zlíně

12 60/4R/ /4R/ /4R/ /4R/ /4R/2015 záměr na zveřejnění nabídky pronájmu volných podzemních parkovacích stání, garážových stání, garážových boxů a garáží dle přílohy č. 1. nájem garážových stání č. A 3 a č. A 4 v budově č. p. 5410, Podlesí V ve Zlíně, ve vlastnictví statutárního města Zlína a Bytového družstva Podlesí pro ***. rozpočtové opatření č. 5/2015 navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku 2015 dle přiložených tabulek uzavření Dodatku č. 6 ke smlouvě "Pojistná smlouva č " uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, IČ: , jako pojistníkem a ČSOB Pojišťovnou, a.s., členem holdingu ČSOB, se sídlem Masarykovo náměstí 1458, Zelené předměstí, Pardubice, , IČ: , jako pojistitelem, ze dne , jejímž předmětem je změna rozsahu pojištěného majetku u společností Technické služby Zlínsko, s.r.o., Technické služby Zlín, s.r.o., Filharmonie Bohuslava Martinů, o.p.s. a ZOO a zámek Zlín-Lešná, o.p.s., Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním všech náležitostí dodatku, jeho uzavřením a podpisem. zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby Pojištění majetku a odpovědnosti SMZ a jím zřízených či založených organizací v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, realizací některých úkonů v zadávacím řízení, zejména schválením zadávacích podmínek a jejich podpisem, dále výkonem pravomoci zadavatele vyloučit uchazeče či zájemce v zákonem stanovených případech, realizací některých úkonů souvisejících s uzavřením smlouvy a podpisem smlouvy s uchazečem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, jmenuje - komisi pro otevírání obálek s nabídkami, která bude současně komisí pro posouzení kvalifikace dodavatelů, ve složení: členové: Ondřej Běták, náměstek primátora Jana Holcová, vedoucí odd. rozpočtu a controllingu

13 Magdaléna Chmelařová, pověřená vedením OP náhradníci: RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora Zuzana Vrtelová, odd. rozpočtu a controllingu Petra Tichá, pověřená vedením odd. veřejných zakázek 65/4R/ /4R/2015 uzavření Dohody o sdružení zadavatelů za účelem společného zadání veřejné zakázky na služby Pojištění majetku a odpovědnosti statutárního města Zlína a jím zřízených či založených organizací v řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním všech potřebných náležitostí dohody o sdružení zadavatelů, jejím uzavřením a podpisem ruší část usnesení Rady města Zlína č. 92/11R/2011 ze dne v části "" a dále usnesení Rady města Zlína č. 58/4R/2013 ze dne složení komisí v zadávacích řízeních pro veřejné zakázky zadávané obchodními společnostmi s majoritním podílem statutárního města Zlína (dále jen zadavatel ) postupem dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, tzn. veřejné zakázky podlimitní a nadlimitní, takto: 1. Komise pro otevírání obálek a posouzení kvalifikace ve složení: předseda: zástupce zadavatele členové : 1 zástupce zadavatele 1 pracovník příslušného odboru Magistrátu města Zlína 2. Hodnotící komise ve složení: předseda : zástupce zadavatele členové : 2 zástupci zadavatele 2 pracovníci příslušného odboru Magistrátu města Zlína 67/4R/ zadání nadlimitní veřejné zakázky na dodávky Konsolidace IT a nové služby TC Zlín, rozdělené na části A a B, v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - zadávací podmínky pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Konsolidace IT a nové služby TC Zlín zadávanou v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Dalibora Stříbného, náměstka primátora, realizací některých úkonů v zadávacím řízení, zejména schválením zadávacích podmínek a jejich

14 podpisem, dále výkonem pravomoci zadavatele vyloučit uchazeče či zájemce v zákonem stanovených případech, realizací některých úkonů souvisejících s uzavřením smlouvy a podpisem smlouvy s uchazečem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější jmenuje - komisi pro otevírání obálek s nabídkami, která bude současně komisí pro posouzení kvalifikace ve složení: č l e n o v é: 1. Dalibor Stříbný, náměstek primátora 2. Zdeňka Bačová, Odbor informatiky 3. Petra Tichá, Odbor právní n á h r a d n í c i: 1. Patrik Kamas, náměstek primátora 2. Vladimír Brázda, Odbor informatiky 3. Pavla Krystýnková, Odbor právní - hodnotící komisi, a to ve složení: č l e n o v é: 1. Dalibor Stříbný, náměstek primátora 2. Jiří Korec, člen ZMZ 3. Radomír Rafaja, člen ZMZ 4. Zdeňka Bačová, Odbor informatiky 5. Vladimír Brázda, Odbor informatiky 6. Petra Tichá, Odbor právní MMZ n á h r a d n í c i: 1. Patrik Kamas, náměstek primátora 2. David Vychytil, člen ZMZ 3. Ondřej Běták, člen ZMZ 4. Jiří Večerka, Odbor informatiky 5. Michal Kočenda, Odbor informatiky 6. Pavla Krystýnková, Odbor právní MMZ 68/4R/2015 zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce Regenerace panelového sídliště Zlín - Malenovice - 4. etapa v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, zadávací podmínky pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Regenerace panelového sídliště Zlín - Malenovice - 4. etapa" zadávanou v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, realizací některých úkonů v zadávacím řízení, zejména schválením zadávacích podmínek a jejich podpisem, dále výkonem pravomoci zadavatele vyloučit uchazeče či zájemce v zákonem stanovených případech, realizací některých úkonů souvisejících s uzavřením smlouvy a podpisem smlouvy s uchazečem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější

15 jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami, která bude současně komisí pro posouzení kvalifikace ve složení: č l e n o v é: RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora Karel Říha,vedoucí Odboru koncepce a realizace dopravních staveb Romana Červíková, Odbor právní n á h r a d n í c i : Josef Novák, člen RMZ Jaroslav Kubáč, Odbor koncepce a realizace dopravních staveb Pavla Krystýnková, Odbor právní jmenuje hodnotící komisi ve složení č l e n o v é : RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora Radomír Rafaja, člen ZMZ Svatava Juráková, člen ZMZ Karel Říha,vedoucí Odboru koncepce a realizace dopravních staveb Magdaléna Zmeškalová, Odbor koncepce a realizace dopravních staveb Romana Červíková, Odbor právní n á h r a d n í c i : Josef Novák, člen ZMZ Ing. Jan Štětkář, člen ZMZ Pavel Chwaszcz, člen ZMZ Jaroslav Kubáč, Odbor koncepce a realizace dopravních staveb Jaroslav Černý, Odbor koncepce a realizace dopravních staveb Pavla Krystýnková, Odbor právní 69/4R/2015 zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, zadávací podmínky pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "Rekonstrukce křižovatky ul. Svatopluka Čecha a ul. Mikoláše Alše, Zlín - Podhoří" zadávanou v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, Josefa Nováka, člena Rady města Zlína, realizací některých úkonů v zadávacím řízení, zejména schválením zadávacích podmínek a jejich podpisem, dále výkonem pravomoci zadavatele vyloučit uchazeče či zájemce v zákonem stanovených případech, realizací některých úkonů souvisejících s uzavřením smlouvy a podpisem smlouvy s uchazečem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami, která bude současně komisí pro posouzení kvalifikace ve složení: č l e n o v é : Josef Novák, člen Rady města Zlína

16 Karel Říha, vedoucí Odboru koncepce a realizace dopravních staveb Zuzana Kománková, referent oddělení veřejných zakázek Odboru právního n á h r a d n í c i : RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora Jaroslav Černý, referent Odboru koncepce a realizace dopravních staveb Pavla Krystýnková, právník oddělení veřejných zakázek Odboru právního 70/4R/ /4R/2015 výběrové řízení v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Zlín ulice Březnická, úprava parkovací a manipulační plochy" Josefa Nováka, člena Rady města Zlína, realizací některých úkonů ve výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení, rozhodnutím o zrušení výběrového řízení, rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky, a dále uzavřením a podpisem smlouvy s vybraným uchazečem jmenuje komisi pro výběrové řízení: č l e n o v é: Josef Novák, člen Rady města Zlína Karel Říha, vedoucí Odboru koncepce a realizace dopravních staveb Pavla Krystýnková, Odbor právní n á h r a d n í c i: RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora Jaroslav Černý, Odbor koncepce a realizace dopravních staveb Romana Červíková, Odbor právní zadávací podmínky pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Rekonstrukce komunikace ul. Mostní, Zlín zadávanou v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů jmenuje hodnotící komisi, a to ve složení: č l e n o v é: 1. Josef Novák, člen Rady města Zlína 2. Ondřej Albrecht, člen ZMZ 3. Svatava Juráková, člen ZMZ 4. Karel Říha, vedoucí Odboru koncepce a realizace dopravních staveb 5. Jaroslav Černý, Odbor koncepce a realizace dopravních staveb 6. Pavla Krystýnková, Odbor právní n á h r a d n í c i: 1. RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora 2. Ing. et. Ing. Jiří Korec, člen ZMZ 3. Zdeněk Hábl, člen ZMZ 4. Magdaléna Zmeškalová, Odbor koncepce a realizace dopravních staveb

17 5. Jaroslav Kubáč, Odbor koncepce a realizace dopravních staveb 6. Romana Červíková, Odbor právní 72/4R/ /4R/ /4R/ /4R/ /4R/2015 uzavření smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy v souvislosti s přípravou investiční akce "Rekonstrukce komunikace ul. Mostní, Zlín" mezi Statutárním městem Zlínem, nám. Míru 12, Zlín, IČ: jako žadatelem a společností E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ: , jako provozovatelem distribuční soustavy s předpokládanou cenou za provedení přeložky ve výši ,-Kč Josefa Nováka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí uvedené smlouvy, jejím uzavřením a podpisem. Vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na akci "Zajištění služby pro převozy osob do Kroměřížské nemocnice, a.s., protialkoholní záchytné stanice náměstka primátora, Ondřeje Bětáka, realizací této veřejné zakázky a podpisem smlouvy s uchazečem, který nabídl nejvýhodnější nabídku uzavření veřejnoprávních smluv na poskytnutí strážníků dle ust. 3b zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů náměstka primátora, Ondřeje Bětáka, uzavřením těchto smluv a jejich podpisem uzavření dodatků ke smlouvám o poskytování služeb, jimiž se mění fakturační období pro úhradu ceny za poskytované služby z kalendářního měsíce na kalendářní čtvrletí náměstka primátora, Ondřeje Bětáka, uzavřením těchto dodatků a jejich podpisem uzavření Trojstranné dohody mezi společností LIFTCOMP a.s., IČ , Záhumení 2320/11, Ostrava Poruba, jako převodcem, statutárním městem Zlín jako zákazníkem a společností OTIS a.s., IČ , J. Opletala 3506/45, Břeclav, jako nabyvatelem, jejímž předmětem bude převod práv a povinností ze smlouvy o dílo uzavřené dne mezi statutárním městem Zlín a společností LIFTCOMP a.s., ze společnosti LIFTCOMP a.s. na společnost OTIS a.s. z důvodu postoupení

18 nového dodavatele servisních smluv mezi společnostmi LIFTCOMP a.s. a OTIS a.s., a to ke dni MUDr. Miroslava Adámka, primátora, dojednáním ostatních náležitostí a podpisem dohody 77/4R/ /4R/2015 uzavření smlouvy o zřízení služebnosti, spočívající ve zřízení, provozování, udržování, modernizaci nebo zlepšení výkonnosti výměníkové stanice v 1. PP ve společných prostorách domu č. p na pozemku p. č. st na ulici Sadová - Školní ve Zlíně, a to v samostatné místnosti o celkové výměře 21 m2, mezi statutárním městem Zlín, ***, jako povinnými a společností Teplo Zlín, a.s. Družstevní č. p. 4651, Zlín, IČ , jako oprávněným, na dobu, po kterou bude výměníková stanice využívána oprávněným k zajišťování dodávky tepelné energie pro vytápění a přípravu teplé vody do budov č. p. 3895, 3896 na pozemku parc. č. st na ulici Sadová, Školní ve Zlíně, a to úplatně za cenu Kč, která bude vyfakturována a uhrazena Společenství č.p , Sadová a Školní ve Zlíně Dalibora Stříbného, náměstka primátora, uzavřením a podpisem této smlouvy zrušuje usnesení RMZ č. j. 120/2R/2015 ze dne ve znění: "uzavření dohody o narovnání mezi statutárním městem Zlín a společností Radio Čas s.r.o., IČ , Karla Svobody 130/95 Ostrava - Plesná, jejímž předmětem bude uhrazení nákladů na spotřebu elektrické energie na provoz telekomunikačního zařízení, které vlastní a provozuje Radio Čas s.r.o. na základě smlouvy o nájmu části nemovitosti, umístěného na střeše bytového domu na ulici Středová č. p ve Zlíně, který je v majetku statutárního města Zlín, za období od do ve výši ,04 Kč bez DPH a úhradu nákladů ve výši do Kč spojených s vratkou částky jednotlivým nájemníkům bytů domu Středová č. p ve Zlíně společností Radio Čas s.r.o." uzavření dohody o narovnání mezi statutárním městem Zlín a společností Radio Čas s.r.o., IČ , Karla Svobody 130/95 Ostrava - Plesná, jejímž předmětem bude uhrazení nákladů na spotřebu elektrické energie na provoz telekomunikačního zařízení, které vlastní a provozuje Radio Čas s.r.o. na základě smlouvy o nájmu části nemovitosti, umístěného na střeše bytového domu na ulici Středová č. p ve Zlíně, který je v majetku statutárního města Zlín, za období od do v celkové výši ,24 Kč a úhradu nákladů ve výši do Kč spojených s vratkou částky jednotlivým nájemníkům bytů domu Středová č. p ve Zlíně společností Radio Čas s.r.o. Dalibora Stříbného, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí a

19 podpisem této dohody 79/4R/ /4R/ /4R/ uzavření "Změnového dodatku Přílohy č. 2 ke Smlouvě o dodávce chladu č. 002/2/10TE ze dne " mezi statutárním městem Zlínem, IČ: , se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, jako odběratelem a společností Teplo Zlín, a.s., IČ: , se sídlem Družstevní 4651, Zlín, jako dodavatelem, dle přílohy - uzavření "Změnového dodatku Přílohy č. 2 ke Smlouvě o dodávce tepelné energie č. 001/2/10TE ze dne " mezi statutárním městem Zlínem, IČ: , se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, jako odběratelem a společností Teplo Zlín, a.s., IČ: , se sídlem Družstevní 4651, Zlín, jako dodavatelem, dle přílohy uzavření bezúplatné smlouvy o vzájemném plnění při realizaci projektu Zdravé stromy pro zítřek mezi Statutárním městem Zlín, jako vlastníkem ošetřované dřeviny a Nadací Partnerství IČ: se sídlem Údolní 33, Brno jako zprostředkovatelem odborného ošetření stromu a RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, podpisem této smlouvy uzavření Smlouvy o výpůjčce prostor o celkové výměře 222 m2 podlahové plochy, nacházející se v 1. podzemním podlaží budovy č. p. 2734, která je součástí pozemku p. č. st v k. ú. Zlín, obci Zlín za účelem zřízení zázemí Památníku Tomáše Bati pro návštěvníky, kustody, ostrahu a ostatní činnosti spojené s provozem Památníku Tomáše Bati, mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ: jako vypůjčitelem a Gymnáziem a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky Zlín, se sídlem náměstí T. G. Masaryka 2734, Zlín, IČ: jako půjčitelem na dobu určitou 30 let, a to s účinností ode dne předání předmětu výpůjčky po jeho vyklizení půjčitelem, nejpozději však ke dni účinnosti nabytí právní moci stavebního povolení pro stavbu zázemí Památníku Tomáše Bati s tím, že tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran nebo výpovědí z důvodu porušení ujednání této smlouvy, s výpovědní lhůtou 1 rok, která začne běžet prvního dne následujícího měsíce po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Porušením ujednání této smlouvy se rozumí zejména: - stavební úpravy provedené vypůjčitelem bez souhlasu půjčitele; - porušení povinností dle článku V. této smlouvy; - porušení povinností dle článku VI. odstavec 2. této smlouvy. V případě, že by půjčitel potřeboval předmět výpůjčky nevyhnutelně dříve z důvodu, který nemohl při uzavření této smlouvy předvídat, může odstoupit od této smlouvy formou požadavku na předčasné vrácení s tím, že požadavek na předčasné vrácení předmětu výpůjčky oznámí vypůjčiteli minimálně 1 rok před potřebou předmět výpůjčky využít pro své potřeby. Mezi půjčitelem a

20 vypůjčitelem budou v takovém případě vypořádány náklady se zohledněním doby užívání předmětu výpůjčky vypůjčitelem tak, že za každý celý rok zbývající do ukončení smlouvy do uplynutí sjednané doby výpůjčky, náleží vypůjčiteli náhrada ve výši 1/30 nákladů, které vypůjčitel na úpravu předmětu výpůjčky se souhlasem půjčitele vynaložil. V případě, že by vypůjčitel nezajistil financování projektu, může vypůjčitel odstoupit od této smlouvy s účinností ke dni doručení odstoupení půjčiteli. MUDr. Miroslava Adámka, primátora, dojednáním ostatních náležitostí Smlouvy o výpůjčce prostor a jejím podpisem 82/4R/ /4R/ /4R/2015 ukončení Smlouvy o spolupráci mezi statutárním městem Zlínem, IČ: a Milanem Machem, IČ: provozovatelem Energetického konzultačního a informačního střediska ze sítě České energetické agentury a to dohodou ke dni Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, podpisem této dohody změnu č. 1 směrnice č. 7/2014, o tvorbě a evidenci smluv, dle přílohy č. 1. zrušuje usnesení Rady města Zlína ze dne , č. j. 112/23R/2014 ve znění: " uzavření Dohody o splátkách a uznání dluhu mezi statutárním městem Zlínem, IČ , jako věřitelem a Střední školou hotelovou Zlín, s. r. o., se sídlem Zlín, Dřevnická 1788, Zlín, IČ , jako dlužníkem, jejímž předmětem bude uznání dluhu z neuhrazeného nájemného z nájmu nebytových prostor v budově č. p na ul. Dřevnická ve Zlíně za měsíce říjen a listopad ve výši Kč a sjednání následujícího splátkového kalendáře na tuto částku: splátka ve výši Kč do splátka ve výši Kč do splátka ve výši Kč do splátka ve výši Kč do splátka ve výši Kč do splátka ve výši Kč do , a to pod ztrátou výhody splátek s tím, že celková výše pohledávky včetně příslušenství bude vyčíslena ke dni podpisu "Dohody o splátkách a uznání dluhu" uzavření Dohody o splátkách a uznání dluhu mezi statutárním městem Zlínem, IČ , jako věřitelem a Střední školou hotelovou Zlín, s.r.o., se sídlem Zlín, Dřevnická 1788, Zlín, IČ , jako dlužníkem, jejímž předmětem bude uznání dluhu z neuhrazeného nájemného z nájmu nebytových prostor v budově č. p na ul. Dřevnická ve Zlíně, za část měsíce listopad 2014, měsíc prosinec 2014 a měsíc leden 2015, ve výši

21 242 Kč a sjednání následujícího splátkového kalendáře na tuto částku: splátka ve výši Kč do splátka ve výši Kč do splátka ve výši Kč do splátka ve výši Kč do splátka ve výši Kč do splátka ve výši Kč do splátka ve výši Kč do , a to pod ztrátou výhody splátek s tím, že celková výše pohledávky včetně příslušenství bude vyčíslena ke dni podpisu "Dohody o splátkách a uznání dluhu" Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních náležitostí splátkového kalendáře, jeho uzavřením a podpisem. 85/4R/2015 plat ředitelce Mateřské školy Zlín, tř. Tomáše Bati 1285, organizace, IČ , s účinností od příspěvkové 86/4R/ /4R/ /4R/2015 bere na vědomí výsledek následné veřejnosprávní kontroly, provedené na základě zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, za období kalendářního roku 2013 a I. pololetí roku 2014 v Základní škole Emila Zátopka Zlín, Štefánikova 2701, příspěvkové organizaci, IČ , dle přílohy č. l ukládá Odboru školství ve spolupráci s Odborem právním MMZ zpracovat a předat písemné rozhodnutí o uložení odvodu, ve výši dle přílohy č. l, za porušení rozpočtové kázně příspěvkové organizaci Základní škole Emila Zátopka Zlín, Štefánikova 2701, IČ , v rozsahu dle přílohy č. 1. bere na vědomí výsledek následné veřejnosprávní kontroly, provedené na základě zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, za období kalendářního roku 2013 v Mateřské škole Zlín, Sokolská 3961, příspěvkové organizaci, IČ , dle přílohy č. l ukládá Odboru školství ve spolupráci s Odborem právním MMZ zpracovat a předat písemné rozhodnutí o uložení odvodu, ve výši dle přílohy č. l, za porušení rozpočtové kázně příspěvkové organizaci Mateřské škole Zlín, Sokolská 3961, IČ , v rozsahu dle přílohy č. 1. udělení souhlasu pro ředitelku Mateřské školy Zlín, Dětská 4698, příspěvkové organizace, s podáním žádostí o poskytnutí dotací pro Mateřskou školu Zlín, Dětská 4698, IČ , z Fondu kultury

22 Zlínského kraje: Zlínský kraj - Fond kultury, IČ , se sídlem Třída Tomáše Bati 21, Zlín: - z programu Podpora kulturních aktivit - Estetická výchova mládeže, dotace ve výši Kč, - z programu Podpora ekologických aktivit, dotace ve výši Kč. 89/4R/ /4R/ /4R/ /4R/2015 likvidaci prodejní buňky v majetku statutárního města Zlína, užívané Základní školou Zlín, Komenského 78, příspěvkovou organizací, IČ , která je vedena jako jiná stavba na LV 10001, pozemku st. p. 205, v pořizovací hodnotě Kč, rok pořízení 1980, souhlasí se Změnou č. 1 Zřizovací listiny Základní školy Zlín, Komenského 78, příspěvkové organizace, IČ , dle přílohy, doporučuje Zastupitelstvu města Zlína ke schválení. režim konání veřejných setkání s občany místních částí a lokalit města Zlína pro volební období uzavření smlouvy mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí, IČ: , statutárním městem Zlínem, jako vlastníkem útulku a MVDr. Dominikem Gregoříkem, IČ: a Evou Poiselovou, Ph.D., IČ: jako provozovateli útulku o umístění nalezených, opuštěných a toulavých zvířat odchycených na správním území obce Želechovice nad Dřevnicí v případě volné kapacity Útulku pro zvířata v nouzi Zlín Vršava, a to za úplatu dle aktuálního schváleného ceníku vlastníka útulku a RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora podpisem smlouvy. - podporu Útulku pro zvířata v nouzi Zlín-Vršava - objednávku bezúplatného poskytnutí reklamních ploch za účelem propagace Útulku pro zvířata v nouzi Zlín-Vršava na základě článku IX. Smlouvy o nájmu objektů, pozemků a zařízení pro reklamu a podmínkách provozování zařízení pro reklamu č uzavřené mezi statutárním městem Zlínem a euroawk s.r.o., IČ: , sídlem Konopišťská 739/16, Praha 10, Vršovice, v měsíci březnu 2015, a to v rozsahu 10 kusů citylight vitrin, přičemž fakturace za poskytnutí reklamních ploch bude činit 0,-- Kč

23 93/4R/ /4R/ /4R/ /4R/ podporu ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvkové organizace, Lukovská 112, Zlín 12, IČ: , formou propagace prostřednictvím reklamních zařízení v souladu s čl. IX. Smlouvy o nájmu objektů, pozemků a zařízení pro reklamu a podmínkách provozování zařízení pro reklamu č , uzavřené mezi statutárním městem Zlínem a euroawk s.r.o., IČ: , sídlem Konopišťská 739/16, Praha 10-Vršovice, - objednávku bezúplatného poskytnutí reklamních ploch společností euroawk s.r.o., se sídlem Praha 10, Vršovice, Konopišťská 739/16, PSČ , IČ: , za účelem propagace expozice Zátoka rejnoků, nových druhů zvířat a mláďat v měsíci březnu 2015 a to v rozsahu 3 kusů Citylight vitrín a 2 kusů billboardů, přičemž fakturace za poskytnutí reklamních ploch bude činit 0,- Kč. - podporu propagace inscenace Večer tříkrálový, pořadatel: Městské divadlo Zlín, p. o., třída Tomáše Bati 32, Zlín, IČ: ; - objednávku bezúplatného poskytnutí reklamních ploch na základě článku IX. Smlouvy o nájmu objektů, pozemků a zařízení pro reklamu a podmínkách provozování zařízení pro reklamu č uzavřené mezi statutárním městem Zlínem a euroawk s.r.o., IČ: , sídlem Konopišťská 739/16, Praha 10-Vršovice za účelem propagace inscenace Večer tříkrálový, a to v rozsahu 5 kusů citylight vitrin v měsíci březnu 2015, přičemž fakturace za poskytnutí reklamních ploch bude činit 0,- Kč. podporu propagace Festivalu Amatérská kamera a Velikonočního a farmářského jarmarku, jehož pořadatelem je statutární město Zlín. - objednávku bezúplatného poskytnutí reklamních ploch na základě článku IX. Smlouvy o nájmu objektů, pozemků a zařízení pro reklamu a podmínkách provozování zařízení pro reklamu č , uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, IČ: , sídlem nám. Míru 12, Zlín a euroawk s.r.o., IČ: , sídlem Konopišťská 739/16, Praha 10 - Vršovice, za účelem propagace Festivalu Amatérská kamera a Velikonočního a farmářského jarmarku ve Zlíně v měsící březnu 2015, a to v rozsahu 8 kusů citylight vitrín, přičemž fakturace za poskytnutí reklamních ploch bude činit 0,- Kč. uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem bude pronájem prostor Kongresového centra Zlín společnosti FILMFEST, s.r.o., sídlem Filmová 174, Zlín, IČ , za účelem pořádání ZLÍN FILM FESTIVALU ve dnech , za paušální částku ,00 Kč bez DPH, vedoucího Odboru Kulturní centrum Ing. Zdeňka Ševčíka k dojednání

24 ostatních náležitostí uvedené nájemní smlouvy, jejím uzavřením a podpisem 97/4R/ /4R/ /4R/ /4R/ /4R/ /4R/ /4R/2015 Aktivně životem o.p.s. (IČ: ), ,00 Kč, Festival pro rodiny s dětmi "BABY FEST aneb Vítáme prázdniny!", , Park Komenského, Zlín "ArtZlín" o.s. (IČO: ), ,00 Kč, JAZZ DO REGIONU - cyklus koncertů, I. pololetí 2015, hudební a divadelní klub Zelenáčova šopa, Zlín Bamboo company s.r.o. (IČO: ), ,00 Kč, JAZZ FACTORY - české i zahraniční jazzbluesové koncerty, I. pololetí 2015, Bamboo klub, Zlín-Jižní Svahy Bamboo company s.r.o. (IČO: ), ,00 Kč, "JazzZlin Festival 2015" (collaboration jazz-blues-funk musicians) - 3. ročník, červen 2015, Zlín Bamboo company s.r.o. (IČO: ), ,00 Kč, Projekt "MLADÁ ŽIVÁ HUDBA - nejen podpora začínajících kapel", I. pololetí 2015, Bamboo klub, Zlín zamítá ***, ,00 Kč, Vydání knihy Jana Antonína Bati "Spolupráce" formou reprintu podle 1. vydání z roku 1936, rok 2015 zamítá GOLDEN APPLE CINEMA, a.s. (IČO: ), ,00 Kč, Dětské divadlo v kině, I. pololetí 2015, Zlín

25 104/4R/ /4R/ /4R/ /4R/ /4R/ /4R/ /4R/2015 GOLDEN APPLE CINEMA, a.s. (IČO: ), ,00 Kč, Muzikanti, hrajte - 6. pokračování hudebně vizuální koláže; Festival amatérských turistických filmů, I. pololetí 2015, Velké kino, Zlín Komunitní křižovatka" (IČO: ), ,00 Kč, Zlínské jaro, (výstava až do ), Zlín Nadační fond JUDr. Matina Růžičky (IČO: ), ,00 Kč, Mezinárodní soutěž Talent designu 2014, , Kongresové centrum, Zlín Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba Zlín (IČO: ), ,00 Kč, Den kostelů 2015, Noc kostelů 2015, Tradiční Zlínská pouť 2015, I. pololetí 2015, Zlín Římskokatolická farnost Zlín-Malenovice (IČO: ), ,00 Kč, Kulturní jaro 2015, , Zlín-Malenovice Sdružení dechového orchestru mladých Zlín, o. s. (SDOM Zlín, o. s.) (IČO: ), ,00 Kč, Účast na soutěžích v ČR a v mezinárodních soutěžích mládežnických orchestrů vč. soustředění, I. pololetí 2015 Sdružení dechového orchestru mladých Zlín, o. s. (SDOM Zlín, o. s.) (IČO: ), ,00 Kč, Reprezentace města Zlína v německém Bad Bramstedtu,

26 111/4R/ /4R/ /4R/ /4R/ /4R/ /4R/ /4R/2015 Sdružení dechového orchestru mladých Zlín, o. s. (SDOM Zlín, o. s.) (IČO: ), ,00 Kč, Pořízení tympánů pro orchestr, I. pololetí 2015 Sdružení ředitelů mateřských škol Zlínského kraje (IČO: ), ,00 Kč, Zlínský škrpálek - přehlídka MŠ, , Kongresové centrum, Zlín Společnost klasické kytary Zlín (IČO: ), ,00 Kč, "Kytara Zlín mezinárodní koncerty v atriu", Borbála Seres (Maďarsko) dne , Marcin Dylla (Polsko) dne , atrium ZUŠ Zlín zamítá Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (IČO: ), ,00 Kč, Galavečer soutěže krásy Miss Academia 2015, , Kongresové centrum Zlín Základní umělecká škola Zlín (IČO: ), ,00 Kč, Projekty "Pojďme sčítat hrušky s jabkama"; multižánrový festival "ZUŠKA? ZUŠKA!" ve Zlíně; "Prolínání kultur" v Rýmařově, I. pololetí 2015 Zlínský hudební klub (IČO: ), ,00 Kč, Poslechové pořady Jiřího Černého a hudebního kaleidoskopu Jana Rejžka, I. pololetí 2015, Dílna 9472, Recal, Zlín - udělení výjimky k pořádání akce na jiném veřejném prostranství v objektu a na zahrádce Restaurace Přístav Příluky při konání akce "Tradiční moravská zabijačka" v sobotu od 9:00 do 24:00 hodin, pořadatel: ***

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze 14. 7. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze 14. 7. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 18. schůze 15. 9. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 18. schůze 15. 9. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 8. schůze 13. 4. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 8. schůze 13. 4. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 5. schůze 2. 3. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 5. schůze 2. 3. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 18. schůze 7. 9. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 18. schůze 7. 9. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 3. schůze 26. 3. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 3. schůze 26. 3. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 11. schůze 25. 5. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 11. schůze 25. 5. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 6. schůze 10. 9. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 6. schůze 10. 9. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi 08.06.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 21. schůzi 28.11.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 24. zasedání dne 12.12.2011 1. Plnění usnesení RZK a ZZK 1109/R24/11 bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského

Více

Usnesení z 22. jednání RM konané dne 08. 09. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Odbor sociálních věcí. Odbor finanční

Usnesení z 22. jednání RM konané dne 08. 09. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Odbor sociálních věcí. Odbor finanční 15/022/006/01/00 RM neschvaluje účast xxxx na jednání 22. RM. 15/022/006/02/00 RM schvaluje účast xxxx na jednání 22. RM. Usnesení z 22. jednání RM konané dne 08. 09. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/022/001/00/00

Více

1. schvaluje následující rozpočtová opatření:

1. schvaluje následující rozpočtová opatření: MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 2. schůze Rady města Hranic, dne 15. 12. 2014 Usnesení 29/2014 - RM 2 ze dne 15. 12. 2014 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise PhDr. Vladimír Juračka Usnesení

Více

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA KANCELÁŘ PRIMÁTORA

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA KANCELÁŘ PRIMÁTORA STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA KANCELÁŘ PRIMÁTORA Zápis ze 45. řádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne 17.07.2012 od 10:00 hodin v zasedací místnosti rady Přítomni: Štěpánka Fraňková,

Více

USNESENÍ. z 6. schůze Rady města Hranic, dne 30. 3. 2015

USNESENÍ. z 6. schůze Rady města Hranic, dne 30. 3. 2015 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 6. schůze Rady města Hranic, dne 30. 3. 2015 Usnesení 203/2015 - RM 6 ze dne 30. 3. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise PhDr. Vladimír Juračka Usnesení

Více

USNESENÍ. z 9. schůze Rady města Hranic, dne 11. 5. 2015

USNESENÍ. z 9. schůze Rady města Hranic, dne 11. 5. 2015 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 9. schůze Rady města Hranic, dne 11. 5. 2015 Usnesení 294/2015 - RM 9 ze dne 11. 5. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. PhDr. Vladimír Juračka Usnesení

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 43. schůzi 26.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015. Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015. Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015 Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení program rady města v předloženém znění. Usnesení 390/2015 - RM 11 ze dne 30.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 14. schůzi 07.09.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ Z 13. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 16. 7. 2013

USNESENÍ Z 13. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 16. 7. 2013 USNESENÍ Z 13. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 16. 7. 2013 USNESENÍ Č. 520/2013 Majetkoprávní operace MO Vratislavice n. N. majetkoprávní operace pod bodem: I. Věcné břemeno zřízení věcného břemene

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 66. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 31.08.2010

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 66. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 31.08.2010 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 66. schůze U S N E S E N Í z 66. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 31.08.2010 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více