S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 18. schůze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 18. schůze 15. 9. 2014"

Transkript

1 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ R a d a m ě s t a Z l í n a 18. schůze /18R/2014 2/18R/2014 3/18R/2014 4/18R/2014 změnu výměry nebytových prostor v přízemí objektu Okružní 4699, Zlín z celkové výměry 19,86 m2 na 22,66 m2 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce pro nájemce *** ve výši 4020 Kč/m2/rok (bez DPH) za prodejnu o výměře 15,86 m2 a 2364 Kč/m2/rok (bez DPH) za společné prostory o výměře 6,8 m2 změnu výměry nebytových prostor v přízemí objektu Okružní 4699, Zlín z celkové výměry 19,83 m2 na 22,63 m2 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce pro nájemce MP Krásno, a.s., Hranická 430, Valašské Meziříčí, IČ a Leoše Nováka, spol. s r.o., Na Vrchovici 41, Zlín Kudlov, IČ ve výši 3910 Kč/m2/rok (bez DPH) za prodejnu o výměře 15,83 m2 a 3251 Kč/m2/rok (bez DPH) za společné prostory o výměře 6,8 m2 změnu výměry nebytových prostor v přízemí objektu Okružní 4699, Zlín z celkové výměry 15,92 m2 na 17,94 m2 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce pro nájemce *** ve výši Kč/m2/rok (bez DPH) za prodejnu o výměře 12,54 m2 a 751 Kč/m2/rok (bez DPH) za společné prostory o výměře 5,4 m2 změnu výměry nebytových prostor v přízemí objektu Okružní 4699, Zlín z celkové výměry 16,27 m2 na 18,34 m2 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce pro nájemce Pekárnu VEKA, s.r.o., U Pekárny 496, Zlín- Štípa, IČ a Leoše Nováka, spol. s r.o., Na Vrchovici 41, Zlín Kudlov, IČ ve výši 1420 Kč/m2/rok (bez DPH) za sklad o výměře 12,84 m2 a 886 Kč/m2/rok (bez DPH) za společné prostory o výměře 5,5 m2-1 -

2 5/18R/2014 6/18R/2014 7/18R/2014 8/18R/2014 9/18R/2014 změnu výměry nebytových prostor v přízemí objektu Okružní 4699, Zlín z celkové výměry 20,6 m2 na 23,4 m2 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce pro vypůjčitele Podané ruce osobní asistence, Zborovská 465, Frýdek Místek, IČ výpůjčku části nebytových prostor o výměře do 80 m2 ve 2. NP /sál č. 227/ objektu č.p. 1 Soudní, Zlín, který je součástí pozemku p.č. st. 3 k.ú. Zlín pro zasedání Krajské rady Junáka Zlínského kraje pro JUNÁK, Svaz skautů a skautek ČR, Krajskou radu Junáka Zlínského kraje 720, Areál Svit, 16. budova, Zlín 1, IČ , na dobu určitou od hod do hod změnu účelu výpůjčky částí pozemků p.č 1090/11, 1090/12, 1090/58 k.ú. Zlín o výměře do 800 m2 z vybudování veřejně přístupného dětského hřiště a přístupových chodníků na neveřejné dětské hřiště a přístupové chodníky a změnu podmínek stanovených OMZ, že veřejně přístupné dětské hřiště bude odpovídat platným evropským normám ČSN EN 1176 a 1177 a že vypůjčitel bude zodpovídat za veškerou správu nad hřištěm a dodržovaní platné podmínky provozování hřiště dle norem (pravidelné provozní kontroly, roční kontroly certifikovanou osobou) vč. provozního řádu hřišť (provozní doba, zákazy, povolení na hřišti apod.) na nové podmínky OMZ, a to, že dětské hřiště bude odpovídat platným evropským normám ČSN EN 1176 a 1177 a že vypůjčitel bude zodpovídat za veškerou správu nad hřištěm a dodržovaní platné podmínky provozování hřiště dle norem (pravidelné provozní kontroly, roční kontroly certifikovanou osobou) vč. provozního řádu hřiště pro vypůjčitele Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně, nám. T.G.Masaryka 5555, IČ věcné břemeno pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 pro - Zlín Net, a. s., Zlín, Nad Stráněmi 5656, IČ , přes pozemek p.č. 1109/1, 1109/51, 1119/141, 1119/6, 1119/99, 3514/1, st. p. č k. ú. Zlín (vedení optické sítě Podchod nám. Práce) věcné břemeno pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 pro - Zlín Net, a. s., Zlín, Nad Stráněmi 5656, IČ , - 2 -

3 přes pozemek p.č. 1090/13, 1090/18, 1090/24, 1090/26, 1090/27, 1090/35, 1090/39, 1090/45, 1090/5, 1090/57, 1090/58, 1090/62, 1090/67, 1090/70, 1090/71, 1090/88, st. p.č.4604, st.p.č. 8423/1 k. ú. Zlín (vedení optické sítě nám. T.G.M. a Růmy) 10/18R/ /18R/ /18R/ /18R/2014 věcné břemeno pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 pro - Zlín Net, a. s., Zlín, Nad Stráněmi 5656, IČ , přes pozemek p.č. 3249/19, 3249/32, 3249/36, 3458/1, 3458/7 k. ú. Zlín (vedení optické sítě Krajská nemocnice Tomáše Bati) věcné břemeno pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 pro - Zlín Net, a. s., Zlín, Nad Stráněmi 5656, IČ , přes pozemek p.č. 1000/11, 1000/15, 1000/2, 1000/8, 1109/25, 3539/22, 3539/32, 3539/9, 3540/2, st.p.č k. ú. Zlín (vedení optické sítě Policie ČR, nám. T.G.M) věcné břemeno pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 pro - Zlín Net, a. s., Zlín, Nad Stráněmi 5656, IČ , přes pozemek p.č. 1430/1 k. ú. Příluky u Zlína (vedení optické sítě Hasičský záchranný sbor ZK) zrušuje usnesení Rady města Zlína ze dne , č.j. 27/9R/2014 ve znění: nesouhlasí s prodejem části pozemku p.č. 901/6 o výměře 210 m2 v k.ú. Malenovice u Zlína dle geometrického zaměření zastavěného přístavbou objektu č.p. 764 pro MAJOR REAL s.r.o, Praha 5, Smíchov, Holečkova 619/59, 15000, IČ a doporučuje Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí, zamítá nájem části pozemku p.č. 901/6 o výměře 210 m2 v k.ú. Malenovice u Zlína zastavěné přístavbou objektu č.p. 764 pro MAJOR REAL s.r.o, Praha 5, Smíchov, Holečkova 619/59, 15000, IČ a výpůjčku části pozemku p.č. 901/6 o výměře 210 m2 v k.ú. Malenovice u Zlína zastavěné přístavbou objektu č.p. 764 pro MAJOR REAL s.r.o, Praha 5, Smíchov, Holečkova 619/59, 15000, IČ od uzavření smlouvy do s výpovědní lhůtou 3 měsíce a možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OUaA - 3 -

4 souhlasí s prodejem části pozemku p.č. 901/6 o výměře 210 m2 v k.ú. Malenovice u Zlína dle geometrického zaměření zastavěného přístavbou objektu č.p. 764 pro MAJOR REAL s.r.o, Praha 5, Smíchov, Holečkova 619/59, 15000, IČ za cenu ve výši dle CMZ č. 11 tj. 950 Kč/m2 doporučuje Zastupitelstvu města Zlína ke schválení 14/18R/ /18R/ /18R/ /18R/ /18R/2014 souhlasí se změnou kupujícího zastavěné části pozemku st. p. č. 4276/5 k.ú. Zlín o výměře 18 m2 po kolaudaci přístavby k RD čp. 716, Podvesná X *** a *** na *** a *** ve výši dle CMZ tj. 800,- Kč/m2 doporučuje Zastupitelstvu města Zlína ke schválení souhlasí se změnou kupní ceny u prodeje pozemku st. p.č. 4276/5 k. ú. Zlín o výměře 18 m2 zastavěným přístavbou RD č.p. 716 Podvesná X, Zlín pro *** a ***, z ceny dle CMZ, tj. 800 Kč/m2 na cenu dle CMZ, tj Kč/m2 bez DPH doporučuje Zastupitelstvu města Zlína ke schválení zrušuje usnesení RMZ č.j. 21/16R/2014 ze dne ve znění: "Rada města Zlína prodloužení doby výpůjčky částí pozemků p.č. 1060/1, p.č. 1056/1, p.č. 1056/6 vše k.ú. Zlín o celkové výměře 670 m2 pro *** pro vybudování příjezdové komunikace z termínu do na termín s výpovědní lhůtou 3 měsíce a možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ, OMZ, OKaRDS" prodloužení doby výpůjčky částí pozemků p.č. 1060/1, p.č. 1056/2, p.č. 1056/6 vše k.ú. Zlín o celkové výměře 670 m2 pro *** pro vybudování příjezdové komunikace z termínu do na termín s výpovědní lhůtou 3 měsíce a možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ, OMZ, OKaRDS záměr na nájem části pozemku p.č. 3895/2 k.ú. Zlín o výměře 250 m2 záměr na prodej částí pozemků p.č. 370/77, 400/98, 400/99 v k.ú. Prštné o celkové výměře m2 pro výstavbu vila domů zamítá záměr na prodej id. podílů na pozemcích p.č.st. 5624/5 /výměra 20 m2/, 5624/6 /výměra 8 m2/ k.ú. Zlín o celkové výměře 28 m2 v souladu s podíly - 4 -

5 na objektu pro vlastníky objektu č.p. 4467, umístěného na pozemcích p.č.st. 5624/1, 5624/5, 5624/6, 5624/7, 5624/8, 5624/9 k.ú. Zlín 19/18R/ /18R/ /18R/ /18R/ /18R/ /18R/ /18R/ /18R/ /18R/2014 záměr na prodej částí pozemků p.č. 2144/15 v k.ú. Zlín dle geometrického zaměření o výměře do 35 m2 pro přemístění a výstavbu nové kioskové trafostanice VN/NN záměr na nájem části pozemku p.č. 3877/4 k.ú. Zlín o výměře 100 m2 zamítá záměr na prodej pozemků st.p.č. 598 o výměře 27 m2, p.č. 1157/17 o výměře 439 m2, p.č. 1157/18 o výměře 447 m2, p.č. 1157/19 o výměře 460 m2 a p.č. 1157/1 o výměře 515 m2 vše k.ú. Kudlov záměr na výpůjčku částí pozemku p.č. 901/1 k.ú. Malenovice u Zlína o výměře 300 m2 záměr na výpůjčku části pozemku p.č. 3186/7 k.ú. Zlín o výměře 15 m2 záměr na výpůjčku části pozemku p.č. 675/1 k.ú. Prštné o výměře 5 m2 zamítá záměr na výpůjčku částí pozemků p.č. 673/16, p.č. 673/17, p.č. 673/67 k.ú. Zlín o celkové výměře 48 m2 věcné břemeno pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 pro - E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ přes pozemek p. č k. ú. Jaroslavice u Zlína (přípojka NN) záměr na výpůjčku části pozemku p.č. 3519/1 k.ú. Zlín o výměře 31 m2-5 -

6 28/18R/ /18R/ /18R/ /18R/ /18R/ /18R/ /18R/ /18R/2014 záměr na výpůjčku sloupu trolejového vedení umístěného na části pozemku p.č. 1119/6 k.ú. Zlín záměr na prodej pozemku p. č. st. 3461/2 jehož součástí je rodinný dům čp podle Pravidel pro prodej bytů a nebytových prostor v domech, domů a ideálních podílů na domech v majetku statutárního města Zlína, schválených ZMZ dne , usn. č. 10/24Z/2014 a Dodatku č. 1 k pravidlům, schváleného ZMZ dne , usn. č. 75/24Z/2014, seznam č. 7/2014 žadatelů o prodej domu v majetku statutárního města Zlína do vlastnictví fyzických osob lokalita Zálešná v k. ú. Zlín. snížení počtu osob na straně nájemce k bytu č. 1205, ul. Okružní 4699 ve Zlíně. výši nájemného u nově přidělovaných bytů do nájmu s účinností od ve výši 69 Kč/m2 u bytů na ulici Okružní 4699, Středová 4786, Nad Ovčírnou IV 344, Zlín - vyjma bytů zvláštního určení a 65 Kč/m2 u bytů se sníženou kvalitou na ulici Obeciny, K Majáku 5005, U Slanice 264, Zlín. neprodloužení nájmu bytu z důvodu neplacení nájemného a následné podání žalob o vyklizení bytů dle tabulky č. 1, pokud nebude byt vyklizen a vrácen nájemníkem na základě výzvy. podání výpovědi z nájmu bytu dle 2291 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník z důvodu neplacení nájemného a následné podání žalob o vyklizení bytů dle tabulky č. 5/2014. jmenovité návrhy na uzavření nájemních smluv k městským bytům dle seznamu č. 14. bere na vědomí odpis pohledávky za nájemci: *** a *** pohledávka z titulu náhrady škody nájemného z bytu na adrese - 6 -

7 Nad Ovčírnou 344, Zlín, v celkové výši Kč bez příslušenství 36/18R/ /18R/ /18R/ /18R/ /18R/ /18R/ /18R/2014 bere na vědomí odpis pohledávky za dlužníkem: *** pohledávka z nájmu bytu na adrese Zálešná III 5751, Zlín a Gahurova 5289, Zlín, v celkové výši Kč bez příslušenství bere na vědomí odpis pohledávek za nájemci: 1. *** náhrada nákladů vynaložených na opravu poškozeného bytu ve výši Kč bez příslušenství; 2. *** náhrada nákladů vynaložených na opravu poškozeného bytu ve výši 668 Kč bez příslušenství; 3. *** náhrada nákladů vynaložených na opravu poškozeného bytu ve výši Kč bez příslušenství; 4. *** - náhrada nákladů vynaložených na opravu poškozeného bytu ve výši Kč bez příslušenství rozpočtové opatření č. 24/2014 navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku 2014 dle přiložených tabulek změnu č. 1 odpisového plánu a plánu tvorby a použití investičního fondu v roce 2014 příspěvkové organizace ZOO a zámek Zlín - Lešná, IČ: , dle přílohy č. 1 a č. 2. Provozní řád pro stavbu "Regionální cyklostezka č páteřní trasa Zlín Otrokovice" dle přílohy a Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, podpisem uvedeného Provozního řádu Provozní řád organizace dopravy na ulici Školní jmenuje pro veřejnou zakázku na stavební práce "Oprava chodníku - ulice Kamenec a ulice Tyršova, Malenovice", zadávanou v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, hodnotící komisi, ve složení: - 7 -

8 č l e n o v é : člen A: Jiří Kadeřábek, 1. náměstek primátora člen B: Ing. Josef Kocháň, člen ZMZ člen C: Ing. Miroslav Šenkýř, člen ZMZ člen D: Karel Říha, vedoucí Odboru koncepce a realizace dopravních staveb člen E: Zuzana Kománková, referent oddělení veřejných zakázek Odboru právního n á h r a d n í c i : náhradník za člena A: RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora náhradník za člena B: Ing. Jan Štětkář, člen ZMZ náhradník za člena C: doc. Ing. Marián Lehocký, Ph.D., člen ZMZ náhradník za člena D: Jaroslav Kubáč, Odbor koncepce a realizace dopravních staveb náhradník za člena E: Petra Tichá, právník oddělení veřejných zakázek Odboru právního 43/18R/2014 jmenuje pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky "Dodávka integrace agendových systémů SMZ" realizovanou v rámci projektu Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě Statutárního města Zlín, registrační číslo projektu CZ.1.06/2.1.00/ , zadávanou v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění - komisi pro otevírání obálek s nabídkami, která bude současně komisí pro posouzení kvalifikace ve složení: č l e n o v é: Ondřej Běták, náměstek primátora Zdeňka Bačová, pověřená zast. vedoucího Odboru informatiky Petr Hnízda, RECTE.CZ, s.r.o. n á h r a d n í c i: RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora Vladimír Brázda, Odbor informatiky Jana Šenková, RECTE.CZ, s.r.o. - hodnotící komisi ve složení: č l e n o v é : 1. Ondřej Běták, náměstek primátora 2. doc. Ing. Robert Popesko, Ph.D., člen ZMZ 3. Mgr. Mojmír Jurák, člen ZMZ 4. Zdeňka Bačová, pověřená zast. vedoucího Odboru informatiky 5. Vladimír Brázda, Odbor informatiky 6. Petr Hnízda, RECTE.CZ, s.r.o. n á h r a d n í c i : náhradník za člena 1. RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora náhradník za člena 2. Věra Komínková, členka ZMZ náhradník za člena 3. Ing. Miroslav Šenkýř, člen ZMZ náhradník za člena 4. Michal Kočenda, Odbor informatiky náhradník za člena 5. Jiří Večerka, Odbor informatiky - 8 -

9 náhradník za člena 6. Jana Šenková, RECTE.CZ, s.r.o. 44/18R/2014 ruší usnesení RMZ č. 66/15R/2014 ze dne , kterým vyslovila souhlas se schválením veřejné zakázky "Rámcová kupní smlouva na dodávky kancelářských PC a monitorů včetně příslušenství", konkrétně se schválením zadávacího řízení, s pověřením Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, realizací některých úkonů v zadávacím řízení, se jmenováním komise pro otevírání obálek a posouzení kvalifikace a se záměrem vyčlenění odpovídajících finančních prostředků v rozpočtu statutárního města Zlína pro rok 2015, přičemž výše uvedené doporučila ZMZ ke schválení. výběrové řízení v souladu s 21 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky "Rámcová kupní smlouva na dodávky kancelářských PC a monitorů včetně příslušenství Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, realizací některých úkonů v zadávacím řízení, zejména schválením zadávacích podmínek a jejich podpisem, dále výkonem pravomoci zadavatele vyloučit uchazeče či zájemce v zákonem stanovených případech, a podpisem smlouvy s uchazečem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, jmenuje - komisi pro otevírání obálek s nabídkami, která bude současně komisí pro posouzení kvalifikace ve složení: č l e n o v é: Ondřej Běták náměstek primátora Zdeňka Bačová, pověřená zastupováním vedoucího Odboru Informatiky Petra Tichá, Odbor právní n á h r a d n í c i: RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora Vladimír Brázda, Odbor informatiky Zuzana Kománková, Odbor právní - hodnotící komisi ve složení: č l e n o v é : člen A: Ondřej Běták, náměstek primátora člen B: František Pilka, člen Zastupitelstva města Zlína člen C: Mgr. Aleš Dufek, člen Zastupitelstva města Zlína člen D: Zdeňka Bačová, pověřená zastupováním vedoucího Odboru informatiky člen E: Vladimír Brázda, Odbor informatiky člen F: Petra Tichá, Odbor právní n á h r a d n í c i : náhradník za člena A: RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora náhradník za člena B: Josef Novák, člen Zastupitelstva města Zlína náhradník za člena C: Rudolf Chmelař, člen Zastupitelstva města Zlína náhradník za člena D: Michal Kočenda, Odbor informatiky náhradník za člena E: Jiří Večerka, Odbor informatiky - 9 -

10 náhradník za člena F: Magdaléna Chmelařová, Odbor právní 45/18R/ /18R/ /18R/2014 výběrové řízení v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby "Zhotovení PENB v bytových domech v majetku statutárního města Zlína" Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, realizací některých úkonů ve výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení, rozhodnutím o zrušení výběrového řízení, rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky, a dále uzavřením a podpisem smlouvy s vybraným uchazečem jmenuje komisi pro výběrové řízení ve složení: č l e n o v é: Ondřej Běták, náměstek primátora Vladimír Chudárek, vedoucí Odboru ekonomiky a majetku Pavla Krystýnková, Odbor právní n á h r a d n í c i: Mgr. Aleš Dufek, 2. náměstek primátora Lenka Kováříková, Odbor ekonomiky a majetku Romana Červíková, Odbor právní - výjimku z povinnosti provést výběrové řízení dle směrnice č. 1/2014, o veřejných zakázkách malého rozsahu dle čl. 12, bod 12.1 této směrnice, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku analyzátoru skládkového plynu a systému sběru dat a ovládání čerpací stanice bioplynu, a to za účelem přímého zadání této veřejné zakázky malého rozsahu vybranému dodavateli za podmínek v místě a čase obvyklých, - uzavření kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem jako objednatelem a společností Ústav využití plynu Brno s.r.o., se sídlem Radlas 61/7, Brno, PSČ , IČ: , jako dodavatelem na dodání analyzátoru skládkového plynu a systému sběru dat a ovládání čerpací stanice bioplynu s celkovou cenou za dodávku a montáž ve výši Kč bez DPH, Kč DPH, Kč vč. DPH a RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, podpisem této smlouvy. - výjimku z povinnosti provést výběrové řízení dle směrnice MMZ č. 1/2014 o veřejných zakázkách malého rozsahu, v souladu s čl. 12, bod 12.1 této směrnice, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku 31 ks motivů vánočního osvětlení umístěných na sloupech VO v centrální části Zlína, a to za účelem přímého zadání veřejné zakázky malého rozsahu vybranému dodavateli za podmínek v místě a čase obvyklých,

11 - uzavření kupní smlouvy s vybraným dodavatelem na dodávku 31 ks motivů vánočního osvětlení umístěných na sloupech VO v centrální části Zlína mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ: jako kupujícím a společností BLUE BUTTERFLY DESIGN, s. r. o., se sídlem Slovenská 69, Prešov, , Slovakia, IČ: jako prodávajícím, jejímž předmětem je dodávka 31 ks motivů vánočního osvětlení, za kupní cenu v celkové výši Kč bez DPH. Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí této smlouvy a jejím podpisem. 48/18R/ /18R/ /18R/2014 zadání veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění na akci: Stavební úpravy pavilonu šaten, kuchyně a jídelny 8. Základní školy, Komenského 78, Zlín - Malenovice, dodatečné stavební práce. MUDr. Miroslava Adámka, primátora města Zlína, realizací některých úkonů v zadávacím řízení, zejména výkonem pravomoci zadavatele vyloučit zájemce v zákonem stanovených případech, rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky a dále podpisem smlouvy s uchazečem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější. jmenuje hodnotící komisi, která bude plnit současně i funkci komise pro otevírání obálek s nabídkou: členové: MUDr. Miroslav Adámek, primátor RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora Magdalena Chmelařová, OP Petra Tichá, OP Leopold Bednařík, ORIA Petr Hloušek, ORIA uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, IČ: , se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, jako půjčitelem a společností Nemovitosti města Zlína spol. s r.o., se sídlem náměstí Míru 10/5, Zlín, jako vypůjčitelem, na základě které vznikne právo vypůjčitele bezplatně užívat 1 notebook HP ProBook 650, 1 monitor NEC LCD 22 a dokovací stanici HP W ve vlastnictví půjčitele, které budou umístěny v sídle vypůjčitele, Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním veškerých podrobností předmětné smlouvy a jejím podpisem. uzavření Smlouvy o spolupráci při zpracování digitálních reprodukcí archiválií v péči archivu a o podmínkách jejich dalšího využívání mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ:

12 (dále jen "SMZ) a Českou republikou - Moravským zemským archivem v Brně, se sídlem v Brně - Bohunicích, Palachovo náměstí 1, PSČ , IČ: (dále jen "archiv"), jejímž předmětem je spolupráce při digitalizaci vybraných archiválií, přičemž archiv k digitalizaci bezplatně poskytne vybrané archiválie za účelem jejich digitalizace a město Zlín se zavazuje prostřednictvím vybraného subjektu digitalizaci provést a předat archivu repliky digitálních reprodukcí vybraných archiválií Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí této smlouvy, jejím uzavřením a podpisem 51/18R/ /18R/ /18R/ /18R/2014 uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č ze dne uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, IČ: , se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, jako objednatelem a společností Eunice Consulting a.s., se sídlem v Praze, Belgická 642/15, PSČ , IČ: , jako zhotovitelem z důvodu snížení ceny za dílo o částku za zpracování technické části zadávací dokumentace Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním dalších náležitostí dodatku č. 1, a dále jeho uzavřením a podpisem uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce mezi statutárním městem Zlín a Českou republikou Krajským ředitelstvím policie Zlínského kraje, jejíž předmětem je vybavení, sloužící k výkonu činnosti zástupce výpůjčitele v bezpečnostní radě statutárního města Zlína náměstka primátora, Ondřeje Bětáka, uzavřením této smlouvy a jejím podpisem uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č na nájem části místnosti uzavřené dne mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ: jako nájemcem a Dopravní společností Zlín-Otrokovice, s.r.o., se sídlem Podvesná XVII/3833, Zlín, IČ: , jako pronajímatelem, kterým se snižuje částka za služby spojené s užíváním o Kč bez DPH na částku Kč bez DPH ročně Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním veškerých podrobností předmětného Dodatku č. 1 a jeho podpisem. podání výpovědi ze smlouvy o poskytování servisních služeb č uzavřené dne mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem nám

13 Míru 12, Zlín, IČ: a společností Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Brno-Židenice, Žarošická 4395/13, PSČ , IČ: týkající se servisní podpory k software SafeQ, s výpovědní dobou 3 měsíce Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, podpisem výpovědi z předmětné smlouvy 55/18R/ /18R/ /18R/2014 uzavření Smlouvy o převodu práv a povinností z územního rozhodnutí mezi společností E.ON Distribuce, a. s., sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ , zastoupenou na základě plné moci společností E.ON Česká republika, s r. o., sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ , jako nabyvatelem, a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako stavebníkem, jejímž předmětem je postoupení práv a povinností stavebníka k části stavby - přeložení energetického zařízení kabelu VN, vyplývajících z Územního rozhodnutí na stavbu "Lávka Z8 přes Dřevnici ve Zlíně - technologická lávka", vydaného Stavebním úřadem Magistrátu města Zlína dne pod č. j. MMZL /2013, Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí uvedené smlouvy, jejím uzavřením a podpisem. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, Zlín, IČ: a zhotovitelem stavby Centring spol. s r.o., Tečovská 1052, Zlín - Malenovice, IČ: , na stavbu "Oprava chodníků - Oprava chodníku v ulici Náves Louky - část C", jehož předmětem je prodloužení termínu dokončení prací do 15. září 2014, Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí uvedeného dodatku a jeho podpisem. uzavření smlouvy o zřízení služebnosti k domu č. p na pozemku parc. č. st na ulici Sokolská ve Zlíně mezi statutárním městem Zlín, ***,..., jako povinnými a společností Teplo Zlín, a.s. Družstevní č. p. 4691, Zlín, IČ , jako oprávněným, na dobu, po kterou bude objektová předávací stanice využívána oprávněným k zajišťování dodávky tepelné energie pro vytápění a přípravu teplé vody do budov č. p. 3961, 3962, 3963, 3964 na pozemku parc. č. st na ulici Sokolská ve Zlíně, a to úplatně za cenu Kč bez DPH, která bude vyfakturována a uhrazena Společenství vlastníků č. p , Sokolská ve Zlíně

14 58/18R/ /18R/ /18R/ /18R/ /18R/2014 uzavření smlouvy o dílo na stavební práce na akci "Havarijní oprava vnitřních prostor sauny v Městské sportovní hale, ul. Dukelská 5413, Zlín" se společností IZOFO spol. s r.o., se sídlem tř. T. Bati 269, Zlín,IČ: , jejímž předmětem budou stavební práce v hodnotě Kč bez DPH Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, k dojednání dalších náležitostí smlouvy o dílo, jejím uzavřením a podpisem uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem m-modulzlín, s.r.o., IČ: se sídlem Zlín, Dlouhá 108, PSČ , na likvidaci dětských hřišť a pískovišť na rok 2014, celková cena díla bez DPH ,- Kč a RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, podpisem této smlouvy uzavření dohody mezi statutárním městem Zlínem, IČ: , se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, jako stavebníkem a RWE GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: v zastoupení RWE Distribuční služby, s. r. o., se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, Brno, IČ: , jako vlastníkem plynárenského zařízení, kterou se statutární město Zlín zaváže na výzvu vlastníka plynárenského zařízení demontovat terasy v ul. Školní při realizacích oprav plynárenského zařízení v místě těchto teras Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, dojednáním dalších podrobností dohody, jejím uzavřením a podpisem uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č , na akci: Městské divadlo Zlín bezbariérové úpravy mezi statutárním městem Zlínem, IČ: , nám. Míru 12, Zlín, jako objednatelem a Pozemním stavitelstvím Zlín a.s., se sídlem Kúty 3967, Zlín, IČ: , jako zhotovitelem, kterým se snižuje cena díla o ,- Kč bez DPH. Jiřího Kadeřábka, náměstka primátora, dojednáním dalších náležitostí Dodatku č. 1 smlouvy o dílo, jeho uzavřením a podpisem uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č na akci: Přístavba azylového zařízení a nízkoprahového denního centra pro osoby bez přístřeší, ulice Santražiny ve Zlíně mezi statutárním městem Zlínem, IČ: ,

15 nám. Míru 12, Zlín, jako objednatelem a fy. STAVOSVIT, a.s., se sídlem Vršava 2538, Zlín, IČ: , jako zhotovitelem, kterým dochází ke změně termínu dokončení díla a protokolárního předání a převzetí díla do Mgr. Miroslava Kašného, náměstka primátora, dojednáním dalších náležitostí Dodatku č. 1 smlouvy o dílo, jeho uzavřením a podpisem 63/18R/ /18R/ /18R/ /18R/2014 uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č v rámci stavby "Oprava kanalizace podél budovy č. 84" uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem nám. Míru 12, Zlín, IČ: , jako objednatelem a společností RM GAS, s.r.o., se sídlem Záhumení 325, Hvozdná, IČ : , jehož předmětem bude zúžení předmětu díla o tzv. méněpráce za cenu ve výši ,- Kč bez DPH kdy výsledná cena za dílo činí ,- Kč bez DPH Mgr. Aleše Dufka, 2. náměstka primátora, dojednáním dalších náležitostí Dodatku č.2 smlouvy o dílo, jeho uzavřením a podpisem uzavření dodatku č. 1 ke koprodukční smlouvě mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ: jako koproducentem a společností Český styl s.r.o., se sídlem Zlín, Příluky 261, IČ: jako producentem, jímž dochází ke změně čl. odst 10, dle zdůvodnění, náměstka primátora Mgr. Miroslava Kašného dojednáním podrobností a podpisem předmětného dodatku. uzavření smlouvy o spolupráci mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ: a Českou republikou - Moravský zemský archiv v Brně, organizační složka státu, Palachovo náměstí 723/1, Brno-Starý Lískovec, IČ: , jejímž předmětem je spolupráce smluvních stran při realizaci výstavních projektů z fondů Státního okresního archivu Zlín-Klečůvka v prostorách Alternativy - kulturního institutu Zlín každým druhým rokem (bienálně), Mgr. Miroslava Kašného, náměstka primátora, dojednáním podrobností a podpisem smlouvy. výběrové řízení v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Zlepšení tepelně technických vlastností budovy Středisko

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze 14. 7. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze 14. 7. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 24. zasedání dne 12.12.2011 1. Plnění usnesení RZK a ZZK 1109/R24/11 bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 94. jednání Rady města

Více

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 5. zasedání dne 10.03.2014 1 Plnění usnesení RZK a ZZK 0153/R05/14 bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského

Více

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 13. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 4.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 13. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 4. 1 z 24 15.4.2015 15:32 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 13. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 9. 4. 201510:00 (usn. č. 0547/13 - usn. č. 0612/13) Bc.

Více

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 14. zasedání dne 07.07.2014 1 Plnění usnesení RZK a ZZK 0543/R14/14 zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje, dle

Více

USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015

USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015 USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010

USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010 USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010 USNESENÍ RK/6/310/2010 při výkonu působnosti Valné hromady společnosti Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a. s.,

Více

Usnesení. 4073 Schválení ověřovatelů zápisu 88. schůze RM Karviné konané dne 08.10.2014

Usnesení. 4073 Schválení ověřovatelů zápisu 88. schůze RM Karviné konané dne 08.10.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 88. schůze Rady města Karviné konané dne 08.10.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 4073 Schválení

Více

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 20. zasedání dne 17.10.2011 1. Plnění usnesení RZK a ZZK 0892/R20/11 bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ Z 12. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 19. 6. 2012

USNESENÍ Z 12. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 19. 6. 2012 USNESENÍ Z 12. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 19. 6. 2012 Plán obnovy a údržby sportoviště "Sport park" pro rok 2012 včetně úhrady faktur z prostředků SAL Tento bod byl stažen z programu jednání.

Více

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 9. zasedání dne 22.04.2013 1 Plnění usnesení RZK a ZZK 0358/R09/13 bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského

Více

USNESENÍ z 11. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 04. 2015

USNESENÍ z 11. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 04. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 11.

Více

Rada Města na svém 104. zasedání konaném dne 14.12.2005...

Rada Města na svém 104. zasedání konaném dne 14.12.2005... Rada Města na svém 104. zasedání konaném dne 14.12.2005... - schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí a udržování počítačového programu FISO s firmou AQE advisors, s.r.o., Brno a pověřuje starostu Města

Více

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 14. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 21.07.2014 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka,

Více

Zpráva o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014 Rada MČ Praha 10 2. zasedání ZMČ Praha 10 dne 26. 1. 2015 Zpráva o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014 Důvod předložení: 94 odst. 1 a 70 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o

Více

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 6. zasedání dne 24.03.2014 1 Plnění usnesení RZK a ZZK 0216/R06/14 bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského

Více

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 11. zasedání dne 20.05.2013 1 Plnění usnesení RZK a ZZK 0435/R11/13 bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského

Více

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 10. zasedání dne 06.05.2013 1 Plnění usnesení RZK a ZZK 0396/R10/13 bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského

Více

USNESENÍ z 13. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 14. května 2008

USNESENÍ z 13. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 14. května 2008 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 13.

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 99. schůze rady města Hustopeče, konané dne 22.10.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/99/13: RM schválila program dnešní schůze RM. Usnesení č. 2/99/13: RM neschvaluje instalaci

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 4. zasedání dne 22.02.2010 1. Plnění usnesení RZK a ZZK 0111/R04/10 b e r e n a v ě domí zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva

Více

USNESENÍ. z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015. 1. schvaluje program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise.

USNESENÍ. z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015. 1. schvaluje program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise. MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015 Usnesení 115/2015 - RM 4 ze dne 9. 2. 2015 Zahájení, schválení programu program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise.

Více

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více