S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 5. schůze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 5. schůze 2. 3. 2015"

Transkript

1 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ R a d a m ě s t a Z l í n a 5. schůze /5R/2015 2/5R/2015 3/5R/2015 4/5R/2015 5/5R/2015 nájem nebytových prostor v 1. PP objektu Podlesí IV 5302, Zlín o výměře 152,6 m2 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dle OZ pro *** pro veřejné fitness centrum, za nájemné ve výši 374 Kč/m2/r bez DPH nájem nebytových prostor v 1. PP objektu Podlesí IV 5302, Zlín o výměře 34 m2 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dle OZ pro CLIM CZ, s.r.o., Podlesí IV 5302, Zlín, IČ , pro sklad dekorací, za nájemné ve výši 200 Kč/m2/r bez DPH nájem části pozemku p.č. 86/2 k.ú. Příluky u Zlína o výměře 350 m2 pro ***, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za nájemné ve výši 0,788 Kč/m2/r k údržbě zeleně nájem části pozemku p.č. 3877/4 k.ú. Zlín o výměře 140 m2 /díl č. 3/ pro *** na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za nájemné ve výši 0,506 Kč/m2/rok k zahrádkářskému účelu změnu nájemce části pozemku p.č. 921/6 o výměře 400 m2 v k.ú. Kostelec u Zlína pro *** na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za nájemné ve výši 0,506 Kč/m2/r k zahrádkářskému účelu změnu nájemce části pozemku p.č. 274/1 o výměře 33 m2 a části pozemku p.č. 274/2 o výměře 157 m2 v k.ú. Malenovice u Zlína o celkové výměře 190 m2 pro *** na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za nájemné ve výši 1,544 Kč/m2/r k zahrádkářskému účelu - 1 -

2 6/5R/2015 7/5R/2015 8/5R/2015 9/5R/ /5R/ /5R/2015 výpůjčku části pozemku p.č. 3187/3 k.ú. Zlín o výměře 14 m2 pro Drag Consulting s.r.o., Lešetín I 659, Zlín, IČ pro sjezd z komunikace na pozemek p.č. 3186/13 k.ú. Zlín od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ výpůjčku části pozemku p.č. 1163/1 k.ú. Prštné o výměře 4 m2 pro HYUNDAI MOTOR ZLÍN a.s., Tř. T. Bati 387, Zlín-Louky, IČ pro založení pylonu na železobetonové základové patce pro označení provozovny od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ výpůjčku části pozemku p.č. 193/1 k.ú. Velíková o výměře 15 m2 pro *** pro sjezd z komunikace na pozemek p.č. 675/1 k.ú. Velíková od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ, OMZ výpůjčku pozemku p.č. 2144/19 k.ú. Zlín o výměře 3053 m2 pro Charita Zlín, Burešov 4886, Zlín, IČ pro údržbu zeleně kolem objektu č.p SNP, Zlín azylový dům od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ, OMZ výpůjčku části pozemku p.č. 1544/1 k.ú. Příluky u Zlína o výměře 15 m2 pro *** pro zpevněné plochy a sjezd z komunikace na pozemky p.č. 1089/50 a p.č. 1089/110 k.ú. Příluky u Zlína od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ výpůjčku částí pozemku p.č. 980/3 k.ú. Zlín o výměře 20 m2 pro *** pro chodníky a přístup do domu, zpevněné plochy, vše u domu od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ, OUaA, OKaPP - 2 -

3 12/5R/ /5R/ /5R/ /5R/ /5R/2015 výpůjčku části pozemku p.č. 980/3 k.ú. Zlín v délce 6 bm pro *** pro doplnění stávajícího oplocení živým plotem o drátěné pletivo, u domu od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ, OUaA, OKaPP výpůjčku objektu mobilní buňky, nacházející se na části pozemku p.č. 68/2 k.ú. Zlín o výměře 14 m2 pro *** pro šatnu sloužící návštěvníkům hřiště a částečně jako sklad k uskladnění nářadí nutného k udržování sportovního zařízení od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ výpůjčku části pozemku p.č. 3247/7 k.ú. Zlín o výměře 10 m2 pro *** pro oplocení u domu od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ, OUaA, OKaPP zamítá výpůjčku části pozemku p.č. 3247/7 k.ú. Zlín o výměře 20 m2 pro *** pro příjezd a parkovací stání u domu výpůjčku části pozemku p.č. 768/39 v k.ú. Zlín o výměře do 25 bm pro umístění kovového zábradlí k objektu bez č.p., který je součástí pozemku st.p.č k.ú. Zlín pro *** od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ výpůjčku částí pozemků p.č. 516/20, p.č. 305, p.č. 516/2, p.č. 299/2, p.č. 3561/1, p.č. 300/5, p.č. 85/1 v k.ú. Zlín o celkové výměře do 150 m2 pro sjezdy a komunikační připojení budoucích polyfunkčních objektů pro *** od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ výpůjčku částí pozemků p.č. 88 a p.č. 85/1 v k.ú. Zlín o výměře do 90 m2 pro umístění 2 ks retenčních nádrží pro budoucí polyfunkční objekty pro *** od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ - 3 -

4 výpůjčku částí pozemků p.č. 516/20, p.č. 305, p.č. 516/2, p.č. 512/2 v k.ú. Zlín o celkové výměře do 450 m2 pro vybudování veřejných parkovacích stání u budoucích polyfunkčních objektů pro *** od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ 17/5R/ /5R/ /5R/ /5R/2015 s prodejem částí pozemků p.č. 370/77, 400/98, 400/99 v k.ú. Prštné dle geometrického zaměření o celkové výměře do m2 pro výstavbu vila domů pro SMO, a.s., Zlínská 172, Otrokovice, 76502, IČ za cenu ve výši dle CMZ, tj Kč/m2 bez DPH s tím, že kupní smlouva bude uzavřena do 60 dnů po kolaudaci stavby nejpozději do nájem částí pozemků p.č. 370/77, 400/98, 400/99 v k.ú. Prštné o celkové výměře m2 pro výstavbu vila domů pro SMO, a.s., Zlínská 172, Otrokovice, 76502, IČ za nájemné ve výši 195 Kč/m2/rok na dobu určitou s účinností od právní moci stavebního povolení po dobu výstavby nejpozději do se snížením kupní ceny za prodej části pozemku p.č. 4089/4 k.ú. Zlín o výměře do 37 m2 po hranici zarovnání s pozemky p.č. 768/269 a p.č. 768/237 k.ú. Zlín dle geometrického zaměření pro *** pro zatrubnění dešťového kanálu z ceny ve výši dle CMZ, t.j Kč/m2 na cenu ve výši 220 Kč/m2 bez DPH s prodejem části pozemku p.č. 927 k.ú. Štípa o výměře do 15 m2 dle geometrického zaměření a pozemku p.č. 928 k.ú. Štípa o výměře 94 m2 pro *** pro zahradu u RD za cenu ve výši dle CMZ, t.j. 600 Kč/m2 bez DPH s prodejem id. podílů na pozemcích p.č.st o výměře 517 m2 a p.č.st. 7517/1 o výměře 306 m2 k.ú. Zlín v souladu s podíly na objektu pro vlastníky jednotek v domě č.p. 4939, 4940, 4941, 4942, 4943, 4944, 4945, umístěném na pozemcích p.č.st. 7513, st. 7515/2, st. 7517/1, st. 7518/1, st k.ú. Zlín za cenu ve výši dle CMZ č. 11, tj Kč/m2 bez DPH - 4 -

5 21/5R/ /5R/ /5R/ /5R/ /5R/ /5R/2015 s prodejem části pozemku p.č. 2144/15 v k.ú. Zlín dle geometrického zaměření o výměře do 35 m2 pro přemístění a výstavbu nové kioskové trafostanice VN/NN pro E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ za cenu ve výši dle CMZ č. 11, tj Kč/m2 bez DPH s podmínkou zřízení předkupního práva pro statutární město Zlín za stejnou cenu, za jakou se realizoval prodej ne se snížením kupní ceny za prodej pozemku p.č. 768/398 k.ú. Zlín o výměře 78 m2 pro *** pro rozšíření zahrady z ceny ve výši dle CMZ, t.j Kč/m2 Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí ne s prodejem částí pozemků p.č. 1965/98 k.ú. Louky nad Dřevnicí o výměře do 20 m2 a p.č. 1212/2 k.ú. Louky nad Dřevnicí o výměře do 5 m2 dle geometrického zaměření pro *** pro rozšíření a zarovnání hranice pozemku u RD po veřejný chodník Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí ne s prodejem části pozemku p.č. 3191/93 k.ú. Zlín o výměře do 450 m2 dle geometrického zaměření pro *** pro parkování, údržbu zeleně u objektu Kvítková, Zlín Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí zamítá výpůjčku části pozemku p.č. 981/33 k.ú. Zlín o výměře 15 m2 pro *** pro oplocení zaužívané části u domu zamítá záměr na výpůjčku nebo nájem části pozemku p.č k.ú. Zlín o výměře 25 m2 pro *** pro 2 nová neveřejná parkovací stání navazující na stávající parkovací stání - 5 -

6 27/5R/ /5R/ /5R/ /5R/ /5R/ /5R/2015 zamítá výpůjčku části pozemku p.č. 673/883 k.ú. Zlín o výměře 3 m2 pro *** pro vybudování a užívání vydlážděné odstavné plochy pro umístění kontejnerů na domovní odpad (2 ks) a bio odpad (2 ks) pro RD nájem nebytových prostor v 1. NP objektu ul. Dlouhá (č. jednotky 4217/8), Zlín o výměře 102,22 m2 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dle OZ pro Pohřebnictví Zlín, spol. s r.o., Filmová 412, Zlín, IČ za účelem kanceláře na sjednávání pohřbů za nájemné ve výši Kč/m2/r bez DPH vrácení zaplaceného nájemného v celkové částce Kč za pronájem části pozemku p.č. 1990/28, k.ú. Zlín pro umístění lešení a zařízení staveniště při revitalizaci domu č.p 4579 Jílová, Zlín s podmínkou dodržení podmínek Oddělení urbanismu a architektů Magistrátu města Zlína a předáním pozemku Odboru městské zeleně Magistrátu města Zlína pro Společenství vlastníků jednotek domu Jílová 4579 ve Zlíně, Jílová 4579, PSČ , IČ vrácení zaplaceného nájemného v celkové částce Kč za pronájem částí pozemků p.č. 2001/17 a p.č. 2001/18, k.ú. Zlín pro umístění lešení a zařízení staveniště při revitalizaci domu č.p 4505 Družstevní, Zlín s podmínkou dodržení podmínek Oddělení urbanismu a architektů Magistrátu města Zlína a předáním pozemku Odboru městské zeleně Magistrátu města Zlína pro Společenství vlastníků jednotek domu Družstevní 4505 ve Zlíně, Družstevní 4505 PSČ , IČ výpůjčku částí pozemků p.č. 570, p.č. 589/11, p.č. 589/12, p.č. 590/12, p.č. 573/1 k.ú. Mladcová o celkový výměře 400 m2 pro Společenství vlastníků jednotek domu Mokrá II 292, Zlín, Mokrá II 292, Zlín-Mladcová, IČ pro umístění lešení a zařízení staveniště při revitalizaci bytového domu č.p. 292 Mokrá II, Zlín od uzavření smlouvy po dobu provádění stavebních prací s výpovědní lhůtou 3 měsíce s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ a OMZ výpůjčku částí pozemku p.č. 600/55 k.ú. Zlín o výměře 40 m2 pro Společenství vlastníků jednotek domu tř. T. Bati ve Zlíně, tř. T. Bati 1287, Zlín, IČ pro umístění lešení při opravě balkonů bytového domu č.p. 1286, 1287 Tř. T. Bati, Zlín od uzavření smlouvy po - 6 -

7 dobu provádění stavebních prací s výpovědní lhůtou 3 měsíce s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ a OMZ 33/5R/ /5R/ /5R/ /5R/ /5R/2015 věcné břemeno pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 pro - E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ přes pozemek p. č. 370/104, p. č. 310/162 k. ú. Prštné ( Prštné, p. Gajdušek, úprava venkovního vedení NN - kabel NN + 2x rozpojovací skříň, 3x přípojková skříň) věcné břemeno pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 pro - UNIMEX GROUP, a.s., Václavské nám. 53, Praha 1, IČ přes pozemek p. č. 670/188, p.č. 670/206, p.č. 670/208, p.č. 670/210 k. ú. Louky nad Dřevnicí (přípojka tepla horkovod, venkovní osvětlení) věcné břemeno pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 pro - Hyundai Motor Zlín, a. s., třída Tomáše Bati 387, Zlín, IČ přes pozemek p. č. 1163/1 k. ú. Prštné (kabel NN napájení reklamního pylonu) doplnění usnesení RMZ č.j. 5/25R/2013 ze dne ve znění: "Rada města Zlína věcné břemeno pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 pro - E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ přes pozemek p. č. 349/3, p.č. 275 k. ú. Štípa (přípojka NN)" o upřesnění účelu - kabel NN a pilíř NN doplnění usnesení RMZ č.j. 7/25R/2013 ze dne ve znění: "Rada města Zlína věcné břemeno pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v - 7 -

8 Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 pro - E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ přes pozemek p. č. 370/106 k. ú. Prštné (přípojka NN)" o upřesnění účelu - kabelová smyčka NN zemní kabel NN a kabelová skříň NN) 38/5R/ /5R/ /5R/ /5R/ /5R/ /5R/ /5R/ /5R/ /5R/2015 záměr na výpůjčku částí pozemku p.č. 1241/2 k.ú. Kostelec u Zlína o výměře 15 m2 záměr na výpůjčku částí pozemků p.č. 2660/1 a p.č. 2660/56 k.ú. Zlín o celkové výměře 450 m2 záměr na výpůjčku částí pozemků p.č. 2937/105 a p.č. 2937/98 k.ú. Zlín o celkové výměře 30 m2 záměr na výpůjčku části pozemní komunikace nacházející se na části pozemku p.č. 3565/23 k.ú. Zlín o výměře 14 m2 záměr na změnu vypůjčitele částí pozemků p.č k.ú. Zlín o výměře 638 m2 a p.č k.ú. Zlín o výměře 150 m2 záměr na výpůjčku části pozemku p.č. 3710/1 k.ú. Zlín o výměře 25 m2 záměr na prodloužení doby výpůjčky části pozemní komunikace nacházející se na části pozemku p.č. 3565/9 k.ú. Zlín o výměře 80 m2 záměr na výpůjčku části pozemku p.č. 645/4 k.ú. Zlín o výměře 20 m2 záměr na výpůjčku částí pozemku p.č. 732/21 k.ú. Zlín o výměře 360 m2-8 -

9 47/5R/ /5R/ /5R/ /5R/ /5R/ /5R/ /5R/ /5R/2015 zamítá záměr na prodej pozemku st.p.č. 4990/2 k.ú. Zlín o výměře 18 m2 záměr na nájem části pozemku p.č. 387/111 k.ú. Kostelec u Zlína o výměře 3462 m2 k zemědělskému účelu záměr na prodej pozemků st.p.č k.ú. Zlín o výměře 16 m2 a st.p.č k.ú. Zlín o výměře 17 m2 záměr na prodej části pozemku p.č. 555/4 k.ú. Zlín o výměře do 70 m2 záměr na prodej, nájem části pozemku p.č. 49/4 k.ú. Kudlov o výměře do 35 m2 záměr na prodej, nájem části pozemku p.č. 49/4 k.ú. Kudlov o výměře do 90 m2 záměr na výpůjčku části pozemku p.č. 275 o výměře do 10 m2 v k.ú. Štípa s uzavřením Směnné smlouvy mezi ***, jako prvním směňujícím, a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako druhým směňujícím, v souvislosti s majetkoprávní přípravou stavby "Oprava účelové komunikace na p. č. 1518/4, 1509 v k. ú. Kudlov", jejímž předmětem je směna části o výměře do 110 m2 pozemku p. č ostatní plocha ostatní komunikace a pozemku p. č. 198 o celkové výměře 747 m2 lesní pozemek ve vlastnictví prvního směňujícího, za část o výměře do 230 m2 pozemku p. č. 1480/1 ostatní plocha ostatní komunikace, vše v obci Zlín, k. ú. Kudlov, ve vlastnictví druhého směňujícího, s doplatkem ve výši rozdílu cen směnovaných nemovitostí ve prospěch statutárního města Zlína,

10 55/5R/ /5R/ /5R/ /5R/2015 uzavření Nájemní smlouvy mezi Povodím Moravy, s. p. se sídlem Dřevařská 932/11, Brno, IČ , jako pronajímatelem, a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako nájemcem, na pozemek p. č. 1559/3 ostatní plocha jiná plocha v obci Zlín a k. ú. Příluky u Zlína, v souvislosti se stavbou Osvětlení cyklostezky v úseku Zlín, Bartošova čtvrť - Příluky, ve znění dle přílohy č. 1, s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Povodím Moravy, s. p. se sídlem Dřevařská 932/11, Brno, IČ , jako budoucím povinným, a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako budoucím oprávněným, jejímž předmětem je zřízení služebnosti na pozemku p. č. 1559/3 ostatní plocha jiná plocha v obci Zlín a k. ú. Příluky u Zlína, v souvislosti se stavbou Osvětlení cyklostezky v úseku Zlín, Bartošova čtvrť - Příluky, ve znění dle přílohy č. 1,. s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem , IČ , jako povinným, a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako oprávněným, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na pozemku st. p. č zastavěná plocha nádvoří v obci a k. ú. Zlín, v souvislosti se stavbou Zpevněné plochy Zlín, Zálešná II, ve znění dle přílohy č. 2,. uzavření Smlouvy o podmínkách a právu provést stavbu, mezi Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem K majáku 5001, Zlín, IČ , a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako investorem, jejímž předmětem je založení práva investora provést na části silničního pozemku p. č. 246/1 v obci Zlín a k. ú. Lhotka u Zlína,stavbu Oprava chodníku v m. č. Zlín - Lhotka, ve znění dle přílohy č. 3, ne - se zrušením předkupního práva na dobu 50 let u bytové jednotky č. 1 v domě čp. 1257, na st. p. č. 1309, Zálešná X, Zlín v k. ú. Zlín - se zrušením předkupního práva na dobu 50 let u pozemku na st. p. č. 3596, jehož součástí je dům čp. 3043, Podvesná XVII, Zlín v k. ú. Zlín Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí

11 59/5R/ /5R/ /5R/ /5R/ /5R/ /5R/ /5R/2015 záměr na zveřejnění nabídky pronájmu volných bytů dle seznamu č. 1, zájemcům, kteří jsou zaregistrováni v evidenci žadatelů o městský byt. přidělení jiného bytu zvláštního určení na Zálešné I 4057 (Drofa) *** s podmínkou vrácení stávajícího bytu zvláštního určení. podání výpovědi z nájmu bytu dle 2291 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník z důvodu neplacení nájemného a následné podání žalob o vyklizení bytů dle tabulky č. 1/2015 jmenovité návrhy na uzavření nájemních smluv k městským bytům dle seznamu č. 4 prominutí poplatků z prodlení ***, ve výši Kč, tj. 80% z Kč, a uzavření dohody o uznání dluhu a způsobu jeho úhrady a o prominutí poplatku z prodlení dle Pravidel pro prominutí poplatků a úroků z prodlení nájemcům bytů nebo obytných místností ve vlastnictví statutárního města Zlína Dalibora Stříbného, náměstka primátora, podpisem uvedené dohody zrušuje část usnesení č. 90/25R/2014 Rady města Zlína ze dne v seznamu č. 137, pořadové č. 2, nájem garážového stání pro Sun Technik Plus, s. r. o. uzavření Smlouvy o provedení analýzy plnění Dohody podílových spoluvlastníků bytových domů o hospodaření se společnou věcí ze dne mezi statutárním městem Zlínem, IČ , náměstí Míru 12, Zlín jako objednavatelem a HZK audit, s. r. o., IČ , Zlín, Kvítková 4703, PSČ jako vykonavatelem, která proběhne v roce 2015 a jejímž předmětem je provedení analýzy, kontroly a posouzení oprávněnosti rozdělení příjmů a výdajů souvisejících se společným hospodařením s domy dle ustanovení uvedených v Dohodě podílových spoluvlastníků bytových domů o hospodaření se společnou věcí ze dne za období roku 2013, za dohodnutou cenu ve výši Kč bez DPH,

12 Dalibora Stříbného, náměstka primátora, podpisem výše uvedené smlouvy. 66/5R/ /5R/ /5R/ /5R/ /5R/2015 bere na vědomí rozpočtové opatření č.32/2014 navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku 2014 v souladu s usnesením č.4/24r/2014 dle přiložených tabulek a Zastupitelstvu města Zlína rozpočtové opatření vzít na vědomí. 1. rozpočtové opatření č. 6/2015 navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku 2015 dle přiložených tabulek 2. poskytnutí dotací subjektům a ve výši dle tabulky č.5 řádek 1,2 a tabulky č.6 řádek 2 3. uzavření veřejnoprávních smluv o dotacích se subjekty dle tabulek a čísel řádků uvedených v bodě č.2 tohoto usnesení 1. s rozpočtovým opatřením č. 7/2015 navýšení a přesuny schváleného rozpočtu roku 2015 dle přiložených tabulek 2. s poskytnutím dotací subjektům a ve výši dle tabulky č.7 řádek 3, tabulky č.23 řádky 1 až 4, tabulky č.24 řádek 2 a tabulky č.33 řádek 2 3. s uzavřením veřejnoprávních smluv o dotacích se subjekty dle tabulek a čísel řádků uvedených v bodě č.2 tohoto usnesení. Změnu č. 1 Pravidel pro odpisování dlouhodobého majetku u příspěvkových organizací, zřízených statutárním městem Zlínem, dle přílohy 1. plán tvorby a použití investičního fondu v roce 2015 příspěvkové organizace ZOO a zámek Zlín - Lešná, IČ: , dle přílohy č. 1, 2. odpisový plán na rok 2015 příspěvkové organizace ZOO a zámek Zlín - Lešná, IČ: , dle přílohy č.2 71/5R/2015 s realizací investiční akce: "Celková rekonstrukce 25m bazénu ve Zlíně - II. etapa" a přidělením finančních prostředků do rozpočtu na rok 2016 a to ve výši ,- Kč

13 72/5R/ /5R/ /5R/ /5R/ /5R/2015 s delegováním MUDr. Miroslava Adámka jako zástupce statutárního města Zlína, IČ: na valné hromady společnosti PSG Zlín, s.r.o., IČ: , které se budou konat v rámci celého aktuálního volebního období člena Zastupitelstva města Zlína, nejdéle však do ,. výjimku z "Pravidel přidělování a využití finančních prostředků určených pro místní části statutárního města Zlína" dle čl. VI., odst. 1. pravidel, a to prioritu Komise místní části Štípa "Investiční dotace pro Nemovitosti města Zlína, spol. s r. o., nám. Míru 10, Zlín, IČ: , ,00 Kč, na zahájení realizace akce Víceúčelový objekt Štípa, na pozemku parc. č. 21/2, k. ú. Štípa. s Roční zprávou o postupu realizace IPRM 2014 Zastupitelstva města Zlína ke schválení změnu č. 1 směrnice č. 5/2012, systém řízení rizik, dle přílohy. výjimku z povinnosti provést výběrové řízení dle směrnice č. 1/2014 o veřejných zakázkách malého rozsahu, v souladu s čl. 12 této směrnice, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Oprava kanalizace u křížení s tepelným kanálem u budovy 103, a to za účelem přímého zadání této veřejné zakázky společnosti TRASKO, a.s., se sídlem Na Nouzce 487/8, Vyškov, IČ uzavření smlouvy o dílo na stavební práce na akci Oprava kanalizace u křížení s tepelným kanálem u budovy 103 se společností TRASKO, a.s., se sídlem Na Nouzce 487/8, Vyškov, IČ , jejímž předmětem bude odstranění technicky nepřípustného stavu kanalizace v hodnotě Kč bez DPH Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním náležitostí smlouvy o dílo a jejím uzavřením a podpisem

14 77/5R/ /5R/2015 ruší - část usnesení č. 63/17R/2014 ze dne , kterým RMZ pověřila Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, realizací některých úkonů ve výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení, rozhodnutím o zrušení výběrového řízení, rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky, a dále uzavřením a podpisem smlouvy s vybraným uchazečem - část usnesení č. 63/17R/2014 ze dne , kterým RMZ jmenovala komisi pro výběrové řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby "Dodávka a implementace systému umožňujícího placení parkovného formou SMS zpráv a pomocí mobilních plateb" Josefa Nováka, člena Rady města Zlína, realizací některých úkonů ve výběrovém řízení, zejména výkonem pravomoci zadavatele vyloučit uchazeče či zájemce a podpisem smlouvy s uchazečem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější a uzavřením a podpisem smlouvy s vybraným uchazečem jmenuje komisi pro výběrové řízení: č l e n o v é : Josef Novák, člen Rady města Zlína, Karel Říha, vedoucí Odboru koncepce a realizace dopravních staveb, Zuzana Kománková, referent oddělení veřejných zakázek Odboru právního n á h r a d n í c i : RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora, Andrea Fusková, referent Odboru koncepce a realizace dopravních staveb, Petra Tichá, právník oddělení veřejných zakázek Odboru právního zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce Rekonstrukce ul. Svatopluka Čecha, Zlín - Podhoří v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů zadávací podmínky pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Rekonstrukce ul. Svatopluka Čecha, Zlín - Podhoří zadávanou v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Josefa Nováka, člena Rady města Zlína, realizací některých úkonů v zadávacím řízení, zejména schválením zadávacích podmínek a jejich podpisem, dále výkonem pravomoci zadavatele vyloučit uchazeče či zájemce v zákonem stanovených případech, realizací některých úkonů souvisejících s uzavřením smlouvy a podpisem smlouvy s uchazečem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami, která bude současně komisí pro posouzení kvalifikace ve složení:

15 č l e n o v é: Josef Novák, člen Rady města Zlína Karel Říha, vedoucí Odboru koncepce a realizace dopravních staveb Pavla Krystýnková, Odbor právní n á h r a d n í c i: RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora Jaroslav Černý, Odbor koncepce a realizace dopravních staveb Romana Červíková, Odbor právní jmenuje hodnotící komisi, a to ve složení: č l e n o v é: 1. Josef Novák, člen Rady města Zlína 2. Ing. David Vychytil, člen ZMZ 3. Ondřej Albrecht, člen ZMZ 4. Karel Říha, vedoucí Odboru koncepce a realizace dopravních staveb 5. Jaroslav Černý, Odbor koncepce a realizace dopravních staveb 6. Pavla Krystýnková, Odbor právní n á h r a d n í c i: 1. RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora 2. Mgr. Michal Cholek, člen ZMZ 3. Jaromír Schneider, člen ZMZ 4. Magdaléna Zmeškalová, Odbor koncepce a realizace dopravních staveb 5. Jaroslav Kubáč, Odbor koncepce a realizace dopravních staveb 6. Romana Červíková, Odbor právní 79/5R/2015 zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce Rekonstrukce MK ulice Slovenská a Lesní čtvrť I a výstavba opěrné stěny u RD č.p v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů zadávací podmínky pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Rekonstrukce MK ulice Slovenská a Lesní čtvrť I a výstavba opěrné stěny u RD č.p zadávanou v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Josefa Nováka, člena Rady města Zlína, realizací některých úkonů v zadávacím řízení, zejména schválením zadávacích podmínek a jejich podpisem, dále výkonem pravomoci zadavatele vyloučit uchazeče či zájemce v zákonem stanovených případech, realizací některých úkonů souvisejících s uzavřením smlouvy a podpisem smlouvy s uchazečem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami, která bude současně komisí pro posouzení kvalifikace ve složení: č l e n o v é: Josef Novák, člen Rady města Zlína Karel Říha, vedoucí Odboru koncepce a realizace dopravních staveb

16 Pavla Krystýnková, Odbor právní n á h r a d n í c i: RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora Jaroslav Kubáč, Odbor koncepce a realizace dopravních staveb Romana Červíková, Odbor právní jmenuje hodnotící komisi, a to ve složení: č l e n o v é: 1. Josef Novák, člen Rady města Zlína 2. Stanislav Remeš, člen ZMZ 3. Dana Kovaříková, člen ZMZ 4. Karel Říha, vedoucí Odboru koncepce a realizace dopravních staveb 5. Jaroslav Kubáč, Odbor koncepce a realizace dopravních staveb 6. Pavla Krystýnková, Odbor právní n á h r a d n í c i: 1. RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora 2. Mgr. Svetoslav Točev, člen ZMZ 3. Věra Komínková, člen ZMZ 4. Magdaléna Zmeškalová, Odbor koncepce a realizace dopravních staveb 5. Jaroslav Černý, Odbor koncepce a realizace dopravních staveb 6. Romana Červíková, Odbor právní 80/5R/ /5R/2015 výběrové řízení v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Zlín, Mladcová úprava stezky pro pěší v ul. L. Košuta" Josefa Nováka, člena Rady města Zlína, realizací některých úkonů ve výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení, rozhodnutím o zrušení výběrového řízení, rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky, a dále uzavřením a podpisem smlouvy s vybraným uchazečem jmenuje komisi pro výběrové řízení: č l e n o v é: Josef Novák, člen Rady města Zlína Karel Říha, vedoucí Odboru koncepce a realizace dopravních staveb Pavla Krystýnková, Odbor právní n á h r a d n í c i: RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora Jaroslav Černý, Odbor koncepce a realizace dopravních staveb Romana Červíková, Odbor právní výběrové řízení v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Zlín, ul. Březnická statické zabezpečení opěrné

17 zdi B podél chodníku Josefa Nováka, člena Rady města Zlína, realizací některých úkonů ve výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení, rozhodnutím o zrušení výběrového řízení a dále uzavřením a podpisem smlouvy s vybraným uchazečem jmenuje komisi pro výběrové řízení: č l e n o v é: Josef Novák, člen Rady města Zlína Karel Říha, vedoucí Odboru koncepce a realizace dopravních staveb Pavla Krystýnková, Odbor právní n á h r a d n í c i: RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora Jaroslav Černý, Odbor koncepce a realizace dopravních staveb Romana Červíková, Odbor právní 82/5R/ /5R/2015 výběrové řízení v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Oprava točny MHD Hony, Zlín - ulice Středová" Josefa Nováka, člena Rady města Zlína, realizací některých úkonů ve výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení, rozhodnutím o zrušení výběrového řízení, rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky, a dále uzavřením a podpisem smlouvy s vybraným uchazečem jmenuje komisi pro výběrové řízení: č l e n o v é: Josef Novák, člen Rady města Zlína Karel Říha, vedoucí Odboru koncepce a realizace dopravních staveb Pavla Krystýnková, Odbor právní n á h r a d n í c i: RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora Jaroslav Kubáč, Odbor koncepce a realizace dopravních staveb Romana Červíková, Odbor právní výběrové řízení v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Zlín, Kostelec - stezka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem Josefa Nováka, člena Rady města Zlína, realizací některých úkonů ve výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení, rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky a dále uzavřením a podpisem smlouvy s vybraným uchazečem,

18 jmenuje komisi pro výběrové řízení: č l e n o v é: Josef Novák, člen Rady města Zlína Karel Říha, vedoucí Odboru koncepce a realizace dopravních staveb Romana Červíková, Odbor právní n á h r a d n í c i: RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora Jaroslav Černý, Odbor koncepce a realizace dopravních staveb Pavla Krystýnková, Odbor právní 84/5R/ /5R/2015 výběrové řízení v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Zlín, Kostelec - oprava zpevněných ploch v ul. Za Kovárnou" Josefa Nováka, člena Rady města Zlína, realizací některých úkonů ve výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení, rozhodnutím o zrušení výběrového řízení, rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky, a dále uzavřením a podpisem smlouvy s vybraným uchazečem jmenuje komisi pro výběrové řízení: č l e n o v é: Josef Novák, člen Rady města Zlína Karel Říha, vedoucí Odboru koncepce a realizace dopravních staveb Romana Červíková, Odbor právní n á h r a d n í c i: RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora Jaroslav Černý, Odbor koncepce a realizace dopravních staveb Pavla Krystýnková, Odbor právní výběrové řízení v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Rekonstrukce mostu Z35 přes Chlumský potok ve Zlíně - Loukách". Josefa Nováka, člena Rady města Zlína, realizací některých úkonů ve výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení, rozhodnutím o zrušení výběrového řízení, rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky, a dále uzavřením a podpisem smlouvy s vybraným uchazečem jmenuje komisi pro výběrové řízení: č l e n o v é: Josef Novák, člen Rady města Zlína

19 Karel Říha, vedoucí Odboru koncepce a realizace dopravních staveb Romana Červíková, Odbor právní n á h r a d n í c i: RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora Jaroslav Kubáč, Odbor koncepce a realizace dopravních staveb Pavla Krystýnková, Odbor právní 86/5R/ /5R/2015 výběrové řízení v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Zrušení mostu Z41 přes bývalý náhon a oprava chodníku v ulici U Dřevnice, Louky". Josefa Nováka, člena Rady města Zlína, realizací některých úkonů ve výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení, rozhodnutím o zrušení výběrového řízení, rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky, a dále uzavřením a podpisem smlouvy s vybraným uchazečem jmenuje komisi pro výběrové řízení: č l e n o v é: Josef Novák, člen Rady města Zlína Karel Říha, vedoucí Odboru koncepce a realizace dopravních staveb Romana Červíková, Odbor právní n á h r a d n í c i: RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora Jaroslav Kubáč, Odbor koncepce a realizace dopravních staveb Pavla Krystýnková, Odbor právní výběrové řízení v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Rekonstrukce mostu Z16 přes Dřevnici v Malenovicích u ČOV (1. etapa)" Josefa Nováka, člena RMZ, realizací některých úkonů ve výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení, rozhodnutím o zrušení výběrového řízení, rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky jmenuje komisi pro výběrové řízení: č l e n o v é : Josef Novák, člen Rady města Zlína Karel Říha, vedoucí Odboru koncepce a realizace dopravních staveb Romana Červíková, Odbor právní n á h r a d n í c i : RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora Jaroslav Kubáč,Odbor koncepce a realizace dopravních staveb Pavla Krystýnková, Odbor právní

20 88/5R/ /5R/ /5R/2015 výběrové řízení v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Zlín, Štípa Odvedení dešťových vod ze silnice III/4912 před napojením MK ul. Na Výpustě", Josefa Nováka, člena Rady města Zlína, realizací některých úkonů ve výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení, dále výkonem pravomoci zadavatele vyloučit uchazeče či zájemce z výběrového řízení, rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky a uzavřením a podpisem smlouvy s vybraným uchazečem, jmenuje komisi pro výběrové řízení: č l e n o v é : Josef Novák, člen Rady města Zlína Karel Říha, vedoucí Odboru koncepce a realizace dopravních staveb Zuzana Kománková, referent oddělení veřejných zakázek Odboru právního n á h r a d n í c i : RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora Jaroslav Černý, referent Odboru koncepce a realizace dopravních staveb Pavla Krystýnková, právník oddělení veřejných zakázek Odboru právního - výjimku z povinnosti provést výběrové řízení dle směrnice č. 1/2014, o veřejných zakázkách malého rozsahu dle čl. 12, bod 12.1 této směrnice, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku Studie rozvoje areálu skládky Suchý důl, a to za účelem přímého zadání této veřejné zakázky malého rozsahu vybranému dodavateli za podmínek v místě a čase obvyklých, - uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Zlínem jako objednatelem a Ing. Rostislavem Svobodou, IČ: , jako dodavatelem Studie rozvoje areálu skládky Suchý důl s celkovou cenou za dodávku ve výši Kč bez DPH, Kč DPH, Kč vč. DPH a RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí a podpisem této smlouvy. - výjimku z povinnosti provést výběrové řízení v souladu se směrnicí č. 1/2014, o veřejných zakázkách malého rozsahu, čl. 20, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu Rozvojová péče u dřevin vysazených v rámci akce Zlín regenerace zeleně ve městě Zlíně pro rok 2015, a to za účelem přímého zadání této veřejné zakázky vybranému dodavateli za podmínek v místě a čase obvyklých, - uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Zlín jako objednatelem a Gardenline s.r.o. se sídlem Litoměřice, Šeříková 405/13, PSČ , IČ:

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze 14. 7. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze 14. 7. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 18. schůze 15. 9. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 18. schůze 15. 9. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi 08.06.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015. Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015. Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015 Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení program rady města v předloženém znění. Usnesení 390/2015 - RM 11 ze dne 30.

Více

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 94. jednání Rady města

Více

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 24. zasedání dne 12.12.2011 1. Plnění usnesení RZK a ZZK 1109/R24/11 bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského

Více

USNESENÍ ZE 4. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 14. 2. 2012

USNESENÍ ZE 4. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 14. 2. 2012 USNESENÍ ZE 4. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 14. 2. 2012 USNESENÍ Č. 92/2012 Návrh rozpočtového opatření č. 1 Statutárního města Liberec na rok 2012 souhlasí s návrhem rozpočtového opatření č.

Více

USNESENÍ Z 13. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 16. 7. 2013

USNESENÍ Z 13. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 16. 7. 2013 USNESENÍ Z 13. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 16. 7. 2013 USNESENÍ Č. 520/2013 Majetkoprávní operace MO Vratislavice n. N. majetkoprávní operace pod bodem: I. Věcné břemeno zřízení věcného břemene

Více

USNESENÍ z 11. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 04. 2015

USNESENÍ z 11. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 04. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 11.

Více

1. schvaluje následující rozpočtová opatření:

1. schvaluje následující rozpočtová opatření: MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 2. schůze Rady města Hranic, dne 15. 12. 2014 Usnesení 29/2014 - RM 2 ze dne 15. 12. 2014 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise PhDr. Vladimír Juračka Usnesení

Více

z 5. zasedání Zastupitelstva města Havířova

z 5. zasedání Zastupitelstva města Havířova STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město NAŠE Č. j.: MMH/47 993/2015 VYŘIZUJE: Veronika Richterová, DiS. TEL.: 596 803 228 FAX: 596 811 143 E-MAIL: richterova.veronika@havirov-city.cz

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 13. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 4.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 13. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 4. 1 z 24 15.4.2015 15:32 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 13. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 9. 4. 201510:00 (usn. č. 0547/13 - usn. č. 0612/13) Bc.

Více

Z 10. SCHŮZE. Změna. ber. a u kládá. Rady T: 10. sch. valuje návrh

Z 10. SCHŮZE. Změna. ber. a u kládá. Rady T: 10. sch. valuje návrh USS NESENÍ Z 10. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 19. 5. 2015 USNESENÍ Č. 372/2015 Informace o rezignaci MUDr. Peteraa Hromádky na mandát členaa ZM Liberec Radaa města po projednání ber e na věě domí

Více

Zpráva o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014 Rada MČ Praha 10 2. zasedání ZMČ Praha 10 dne 26. 1. 2015 Zpráva o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014 Důvod předložení: 94 odst. 1 a 70 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o

Více

I.část. z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova. konaného dne 17.12.2012 v Kulturním domě RADOST v Havířově.

I.část. z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova. konaného dne 17.12.2012 v Kulturním domě RADOST v Havířově. U S N E S E N Í z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova v Kulturním domě RADOST v Havířově I.část Č.jed. KP/95 267/Vl/2012 V Havířově dne 17.12.2012 Zapsala: Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 14. schůzi 07.09.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ z 29. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 24. listopadu 2010

USNESENÍ z 29. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 24. listopadu 2010 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 29.

Více

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 20. zasedání dne 17.10.2011 1. Plnění usnesení RZK a ZZK 0892/R20/11 bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského

Více

Mgr. Josef Běhan kronikář. Ing. Jan Lipner starosta

Mgr. Josef Běhan kronikář. Ing. Jan Lipner starosta Mgr. Josef Běhan kronikář Ing. Jan Lipner starosta 1 I. Obsah kroniky Obce Horní Suchá za rok 2003 Název kapitoly Strana I. Obsah kroniky Obce Horní Suchá za rok 2003 2-5 II. Stručný životopis kronikáře

Více

USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010

USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010 USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010 USNESENÍ RK/6/310/2010 při výkonu působnosti Valné hromady společnosti Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a. s.,

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 103. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 26. 6.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 103. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 26. 6. 1 z 26 7.7.2014 13:05 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 103. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 26. 6. 2014 09:00 (usn. č. 5298/103 - usn. č. 5371/103)

Více

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 5. zasedání dne 10.03.2014 1 Plnění usnesení RZK a ZZK 0153/R05/14 bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského

Více

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 28.8.2007

Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 28.8.2007 Zápis 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 28.8.2007 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka RMČ, Jana Černochová, starostka, Ing. Karel Chramosil, člen

Více

Usnesení 60. schůze Rady města Karviné konané dne 23.06.2009

Usnesení 60. schůze Rady města Karviné konané dne 23.06.2009 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 60. schůze Rady města Karviné konané dne 23.06.2009 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3296 Schválení

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 101. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 12. 6.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 101. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 12. 6. 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 101. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 12. 6. 201400:00 (usn. č. 5215/101 - usn. č. 5296/101) Mgr. Karel Sibinský

Více