Ostatní nemoci hříbat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ostatní nemoci hříbat"

Transkript

1 Ostatní nemoci hříbat Kevin T. T. Corley Úvod Mnoho nemocí hříbat má podobnou anamnézu i klinický nález. U neonatálních hříbat jsou ve skutečnosti pouze dvě různé anamnézy. První z nich uvádí, že hříbě je abnormální od narození. Podle druhá bylo hříbě bezprostředně po porodu normální, ale pak začalo progresivně slábnout. Prematurita Normální délka gravidity u klisen je průměrně dní, ale přesto se může mezi plemeny a různými jedinci lišit. Vzhledem k této variabilitě není vhodné rozhodovat o tom, zda je hříbě prematurní jen podle délky gravidity. I hříbě narozené ve stejném termínu jako prematurní hříbě může být normální. Dysmaturita je termín označující hříbě narozené v očekávaném termínu porodu, ale vykazující znaky prematurity. Navzdory tomu, co je napsáno výše, mohou být užitečná určitá pravidla: > 320 dní: Prematurita/dysmaturita je vzácná. Sedm ze 174 (4 %) zdokumentovaných referovaných případů, u kterých trvala gravidita déle než 320 dní, bylo posouzeno jako prematurní nebo dysmaturní. < 320 dní: Mnoho, i když ne všechna hříbata, narozená před 320. dnem gestace vyžadují určitý stupeň veterinární intervence. < 305 dní: Všechna tato hříbata vyžadují veterinární intervenci. Většina z nich bude vyžadovat intenzivní péči. Hříbata narozená před 300. dnem s normální placentou mají vysokou pravděpodobnost, že nepřežijí. < 280 dní: Hříbata mladší než 280 dní nepřežívají. Prognóza je mnohem lepší u hříbat předčasně narozených z vážně infikované dělohy než u hříbat ze zjevně zdravé dělohy po indukovaném porodu nebo narozená císařským řezem. Je to pravděpodobně způsobeno fyziologickým stresem, který na hříbě v infikovaném prostředí dělohy působí a vyvolá zrychlení maturace hříběte. Klinické příznaky prematurity/dysmaturity: 1. Hříbě je menší, než je typické pro plemeno, 2. krátká, hedvábná srst,

2 3. převislé uši a měkké pysky, 4. generalizovaná slabost, 5. zvýšená laxita šlach spěnky jsou nízko nad zemí pokud hříbě stojí, zejména na pánevních končetinách, 6. nekompletní osifikace malých kostí karpu a/nebo tarzu, 7. abnormálně nízká (<25) nebo vysoká dechová frekvence, 8. dechová tíseň. Mnoho hříbat je relativně silných a aktivních během prvních 12 až 24 hodin života, což maskuje závažnost jejich prematurity. To může být způsobeno hormonálními změnami spojenými s porodem a naneštěstí to může způsobit odklad v poskytnutí vhodné terapie. Některá prematurní nebo dysmaturní hříbata, zejména ta, která měla zjevně zesílenou nebo infikovanou placentu, vykazují také příznaky perinatální asfyxie. Existují dva hlavní limitující faktory přežití dostatečná produkce surfaktantu v plicích a osifikace kuboidních kostí v tarzu. Nekompletní osifikace může vést k zaklínění malých karpálních nebo tarzálních kůstek a omezovat tak výkonnostní potenciál. Z tohoto důvodu je velmi důležité rentgenologické vyšetření těchto hříbat. Mnoho prematurních hříbat je utraceno, jakmile je zhotoven rentgenogram a to také částečně vysvětluje nízký počet hříbat přežívajících na klinikách. Kuboidní kůstky jsou klasifikovány dle stupnice Adams-Poulose: Stupeň 1 některé kuboidní kosti nevykazují žádné rentgenologické známky osifikace. Stupeň 2 všechny kuboidní kosti vykazují určitý stupeň osifikace. Proximální epifýzy třetího matatarzu nebo třetího metakarpu jsou přítomny a jejich fýzy otevřené. Laterální processus styloideus radiu a malleolus tibie chybí nebo jsou stěží viditelné. Stupeň 3 kuboidní kosti jsou malé s kulatými okraji. Kloubní prostory vypadají široké. Laterální processus styloideus distálního radiu a malleolus na distální straně tibie jsou zřetelné. Proximální fýzy třetího metakarpu a metatarsu jsou rentgenologicky uzavřené. Stupeň 4 kuboidní kosti jsou řádně osifikované a mají tvar kosti dospělého koně. Kloubní prostory jsou přiměřené šířky. Laboratorní příznaky prematurity/dysmaturity 1. Nízký poměr neutrofilů a lymfocytů 2. Trvale nízký počet periferních leukocytů 3. Metabolická acidóza Za prognosticky nepříznivé znaky jsou považovány poměr neutrofilů a lymfocytů méně než 2

3 druhý den života nebo později, celkový počet leukocytů trvale menší než 5x10 9 /l a metabolická acidóza (ph < 7,3). 1 Terapie Podpůrná terapie Výživa Výživa je popsána v samostatné kapitole tohoto sborníku. Nezralá hříbata jsou z důvodu nedostatečných zásob ohrožena hypoglykémii. U mnoha těchto hříbat dojde po přidání ml 50% glukózy do infůze ke zlepšení klinického stavu. Enterální výživa může být prematurními hříbaty špatně tolerována, zejména proto, že nezralý trávicí trakt není schopen mléko dostatečně trávit. Podpora nezralých končetin Optimální podpora nekompletně osifikovaných končetin není známa. Někdy se preferuje držet hříbě ve sternální poloze na měkké podložce tak dlouho, jak je to jen možné. Komplikací může být tvorba dekubitů, pneumonie a zvýšení laxity šlach. Další terapeutické možnosti jsou přiložení nízkého kastu, dlah nebo závěs. Žádný z těchto způsobů ale není dostatečný. Mnoho hříbat postižených třetím stupněm a některá hříbata postižená stupněm dvě mohou být úspěšně léčena klidem v boxu do doby kompletní osifikace. Respirační podpora Respirační podpora nezralého hříběte může být velkým problémem, zejména kvůli nedostatečnému množství surfaktantu. Terapie pomocí náhražky surfaktantu může být u hříbat velmi účinná, ale klinický efekt aplikace je jen velmi krátkodobý (u některých případů jen dvě hodiny), což vyžaduje jeho opakované podávání. To bohužel činí terapii surfaktantem neúměrně drahou. U některých hříbat je nezbytná mechanická ventilace, ale vzhledem k špatné sportovní prognóze hříběte, jen málo majitelů s takovouto podporou souhlasí. Podpora krevního oběhu Podpora krevního oběhu může být u nezralých hříbat velkým problémem. U některých hříbat ještě přetrvává fetální krevní oběh, který nepřivádí dostatečné množství krve do plic. U těchto hříbat velké množství krve prochází přes foramen ovale a ductus arteriosus a jen málo krve prochází do plic, což vyústí ve velmi nízký obsah kyslíku v krvi. U většiny případů je tento druh oběhu udržován vazokonstrikcí plicních cév. U těchto hříbat dosahujeme určitého úspěchu aplikací sildenafilu (Viagra ) v dávce 0,5-2,5 mg/kg po 4 hodinách. (Při použití dávky blížící se horní hranici uvedeného rozmezí může dojít k systémové hypotenzi). Klidový tlak krve u nezralého hříběte může být nižší než u zralých hříbat. Z tohoto důvodu

4 by podpora tlaku krve (která je často nezbytná) měla být volena nejen na základě jeho měření, ale také na základě stavu vědomí, produkce moči a koncentrace laktátu v krvi. Specifická terapie Žádná specifická terapie, která by zlepšila prognózu nezralých hříbat není známa. Podle humánní medicíny může aplikace kortikosteroidů matce během hodin před porodem urychlit maturaci plodu a zlepšit prognózu. Bohužel možnost použít tuto terapii máme jen výjimečně. Vhodný druh kortikosteroidů a přesná dávka nejsou u koní známy. Postnatální aplikace kortikosteroidů Aplikace kortikosteroidů u nezralého novorozeného hříběte je kontroverzní. Hříbata, která jsou narozena z infikované dělohy, mají většinou funkci nadledvinek již dostatečnou a suprese endogenní produkce s možnou následnou imunosupresí jsou pravděpodobně nežádoucí. U prematurních hříbat narozených z normální dělohy je lákavé aplikovat fyziologické dávky kortikosteroidů. Já jsem zkoušel u nezralých hříbat jak prednisolon sukcinát sodný (1-3 mg/kg IV 1 x denně) tak hydrokortison sukcinát sodný (úvodní dávka 100 mg IV a pokračování 0,18 mg/kg/hod v konstantní infúzi). Moje klinická zkušenost s touto terapii ale nebyla kladná. Tato dávka hydrokortisonu může relativně rychle zvýšit plazmatickou koncentraci sodíku. Jedno hříbě narozené císařským řezem během operace koliky u klisny, u kterého byl aplikován prednisolon během prvních třech dnů života, mělo při následné pitvě ve věku 14 dní mykotickou pneumonii. Některými jinými kliniky je ale uváděn pozitivní efekt této terapie. Názor na použití kortikosteroidů u těchto hříbat stále není jednotný. Adrenokortikotropní hormon (ACTH) ACTH v dávce 0,25 u na hříbě IM q24h ve 2-4 dávkách. Prospěšnost této terapie také není jasná. U hříbat, která jsou narozena z infikované dělohy, je endogenní produkce kortizolu obvykle vysoká. U ostatních hříbat naopak nejsou nadledvinky schopné na stimulaci ACTH odpovědět (nedostatečná odpověď na působení ACTH je ukazatelem špatné prognózy). V literatuře je uváděn názor, že nadledvinky jsou schopné odpovědět na opakovanou aplikaci ACTH. L-tyroxin 200 µg IM dvakrát denně snížený po pěti dnech terapie nebo TRH 0,1 mg IV. V současnosti není známo, zda je tato terapie prospěšná. Syndrom hypothyroidismu se zřejmými příznaky nezralosti naznačující souvislost mezi hormony štítné žlázy a nezralostí je dobře popsán v Severní Americe. Infúze vápníku Někteří klinici doporučují infúze vápníku v případech nekompletní osifikace. Zatímco

5 adekvátní výživa včetně vyváženého obsahu vápníku a fosforu je pro hříbě jednoznačně prospěšná, v současnosti jsou důkazy o prospěšnosti infúze vápníku s cílem urychlení osifikace kuboidních kostí jen mlhavé. Prognóza Krátkodobé přežití (tedy do ukončení hospitalizace na klinice) 37 referovaných hříbat s jednoznačnými příznaky prematurity/dysmaturity bylo jen 38% v porovnání s celkovým přežíváním kriticky nemocných hříbat které bylo 74,4% (celkový počet hříbat 474). U těchto hříbat může být také ovlivněna jejich dlouhodobá sportovní výkonnost. Prematurní či dysmaturní hříbata mají v budoucnosti horší sportovní výkonnost a získávají v dostizích také signifikantně méně peněz a umístění. Hříbata s délkou gestace delší než 310 dní mají obecně dobrou prognózu pokud je osifikace stupně tři nebo vyšší. Jsou ale také publikovány případy hříbat s délkou gestace dní a hříbat s osifikací prvního stupně, která přežila a dosáhla dobré výkonnosti. Neonatální izoerytrolýza Neonatální isoerytrolýza je způsobená produkcí protilátek klisnou proti antigenům přítomných na erytrocytech hříběte. K tomuto stavu dochází, pokud hřebec má jinou krevní skupinu než klisna. Nejběžnější krevní skupiny, u kterých dochází k neonatální izoerytrolýze, jsou Aa nebo Qa, kde hřebec nese tyto antigeny a klisna nikoliv. První hříbě klisny zdědí krevní skupinu otce. Během porodu dochází k přestupu části erytrocytů hříběte do krve matky, kde vyvolají produkci protilátek proti těmto erytrocytům. Tyto protilátky se ale nedostávají k hříběti a tak je typické, že první hříbě zůstává nepostiženo. Pokud má klisna další hříbě se stejnou krevní skupinou, jsou protilátky do hříběte přeneseny kolostrem. To může vyvolat aglutinaci nebo lýzu erytrocytů hříběte. Klinické příznaky Klinické příznaky se nejčastěji objevují kolem třetího dne věku, i když jsem zaznamenal ikterická hříbata i 16 hodin stará a příležitostně se mohou objevit až u týdenních hříbat. Nejčastějším klinickým příznakem je ikterus žluté zbarvení sliznic. Příčinou je kumulace bilirubinu, který je rozpadným produktem hemoglobinu. Bilirubin je potenciálně toxický pro mozek a způsobuje stav, který se nazývá kernikterus, projevující se křečemi. Tato komplikace je málo častá. Pokud probíhá hemolýza intravaskulárně (tam, kde se na protilátky váže

6 komplement), vyvine se hemoglobinurie. Ta může vést k nefropatii a renálnímu poškození, zejména u hypovolemických hříbat. I tato komplikace je poměrně vzácná. Většina hříbat je slabých, i když ikterus je někdy náhodně objeven u jinak zdravého hříběte při rutinním vyšetření. U těžké neonatální izoerytrolýzy může pokles vazebné kapacity krve vést k hypoxickému poškození tkání s klinickými příznaky podobnými syndromu perinatální asfyxie. Laboratorní příznaky 1. Velmi nízký hematokrit (může být až 4 %). Pokud je krev odstředěna, plazma má často žlutý nádech. 2. Zvýšená koncentrace bilirubinu (setkal jsem se s kernikterem u hříběte s koncentrací bilirubinu 694 µmol/l). 3. Zvýšená koncentrace laktátu. 4. Snížená tenze kyslíku ve venózní krvi a snížená saturace. Terapie Terapie neonatální isoerytrolýzy je založena na transfúzi kompatibilní krve. Transfúze je indikovaná u hříbat s hematokritem nižším než 16 % nebo u hříbat vykazujících příznaky slabosti. Jestliže je hematokrit mezi 16 až 20 % u hříběte mladšího dvou dnů, hříbě by mělo dostat transfúzi, protože to naznačuje prudkou destrukci erytrocytů. Pro indikaci transfúze by měly být hodnoceny také další laboratorní parametry jako je laktát a saturace venózní krve (pokud jsou tyto laboratorní parametry dostupné). Pro transfúzi lze využít dvou zdrojů červených krvinek, oba mají své výhody i nevýhody. Promyté erytrocyty matky Od matky hříběte lze dle velikosti klisny získat až šest litů krve. Krev musí být odebírána do vaků s přídavkem antikoagulancia (obvykle citrátu). Plazma obsahuje protilátky proti erytrocytům hříběte a tak je nutné ji odstranit buď odstředěním plné krve nebo plazmaferézou. Erytrocyty jsou dále resuspendovány a promyty ve sterilním fyziologickém roztoku. Promytí erytrocytů je třeba dvakrát opakovat, aby se odstranilo co největší množství plazmy. Výhodou této techniky je, že promyté erytrocyty matky nebudou napadány protilátkami přijatými kolostrem. Nevýhodou je časově náročná příprava erytrocytů (4-6 hodin), během které se může stav hříběte i velmi vážně zhoršit a hříbě může uhynout. Někteří klinici používají u velmi vážně postižených hříbat oxyglobin (umělá náhrada hemoglobinu) pro překlenutí období než budou k dispozici promyté erytrocyty matky, ale to je velmi finančně náročné

7 řešení. Transfúze plné krve donora Transfúze plné krve předpokládá dostupnost donora, u kterého byla určena krevní skupina. Krev by měla být Aa i Qa negativní. Aa a Qa jsou nejběžnější antigeny podílející se na vzniku neonatální izoerytrolýzy, ale důležité jsou i další, zejména faktory Pa, Ua a krevní skupiny R a S. Krev je odebírána do plastových vaků nebo skleněných lahví s obsahem antikoagulancia (obvykle citrátu). Nemáme dost informací o skladování koňské krve, ale víme z humánní medicíny, že lidská krev významně ztrácí kvalitu po 14 dnech skladování a stává se nebezpečnou po 28 dnech skladování. Jakmile je krev odebrána, je okamžitě aplikována hříběti. Výhodou této techniky je rychlá dostupnost erytrocytů. Nevýhodou je riziko inkompatibility podaných erytrocytů, které mají krátkou životnost a mohou zhoršit ikterus. Další terapie Rozsah podpůrné terapie závisí na stupni postižení hříběte během období hypoxie. Většina hříbat se po aplikaci erytrocytů rychle zotaví. Během doby přípravy transfúze by hříběti měla být podána infúze v dávce 2-3 ml/kg/hod. Kortikosteroidy nejsou v terapii neonatální izoerytolýzy prospěšné. Prognóza Prognóza záleží na rychlosti stanovení diagnózy a terapie. Pokud je diagnóza stanovena okamžitě a terapie zahájena rychle, prognóza je vynikající. 2 Prevence Prevence neonatální izoerytrolýzy (NI) závisí na identifikaci rizikových spojení. 3 Pokud klisna měla v minulosti hříbě postižené NI, je pravděpodobné, že k NI dojde také u dalšího hříběte, zejména pokud je znovu připuštěna stejným hřebcem. Některé laboratoře (např. Irish Equine Center, Johnstown, Naas, Co Kildare), nabízejí určení krevních skupin a porovnání hřebce a klisny s cílem určit zda je riziko NI pro hříbě vysoké, střední nebo nízké. Také nabízejí stanovení protilátek proti erytrocytům v plazmě matky v období těsně před očekávaným porodem. Hříbatům z vysoce rizikových spojení by se preventivně mělo zabránit v příjmu kolostra po dobu hodin nebo do té doby, dokud není ověřena snášenlivost kolostra aglutinačním testem. Tato hříbata by měla dostat směs kolostra od jiných klisen které nikdy neměly hříbě s NI nebo by měla dostat komerční hyperimunní plazmu. Ke krmení u nich lze použít mléko jiných klisen nebo ředěné kozí mléko do té doby, dokud není bezpečné sání přímo od matky hříběte. Většina chovatelů dá hříběti během rizikového období náhubek a ponechá ho s jeho matkou.

8 Ruptura močového měchýře Klinické příznaky Hříbata s rupturou močového měchýře jsou obvykle předvedena k vyšetření ve věku 3-5 dnů s výrazně zvětšeným objemem břišní dutiny. Tradičně se uvádí, že ruptura močového měchýře je častější u hřebečků, ale studie z poslední doby popisují výskyt i u klisniček. 4 Klisničky bývají předvedeny k vyšetření i mladší nebo starší než je výše uvedený věk. Hříbata sice mohou vykazovat příznaky koliky, ale navzdory výrazné distenzi břišní dutiny není kolika běžným příznakem. Hyperkalemie může vést k srdečním arytmii charakterizované bradykardií a změnami EKG (chybějící nebo malými P-vlnami a špičatými T-vlnami). Tato hříbata mohou mít abdominální kompartment syndrom, u kterého zvýšení abdominálního tlaku omezuje pohyb bránice a tlačí na v. cava caudalis, čímž omezuje žilní návrat krve do srdce. Laboratorní příznaky Klasickým laboratorním příznakem ruptury močového měchýře je hyponatremie, hyperkalemie a hypochloremie. Tyto elektrolytové změny se však nemusí vyskytovat u všech zvířat, zejména pokud jim už byla aplikována infúze. 5 Mnoho hříbat bude mít zvýšenou koncentraci kreatininu a močoviny. Klasickým způsobem diagnostiky ruptury močového měchýře je porovnání koncentrace kreatininu v plazmě a v peritoneální tekutině. Za diagnostické kriterium je považována dvojnásobná koncentrace kreatininu v peritoneální tekutině ve srovnání s plazmatickou. Toto vyšetření je ale v současnosti prováděno zřídka, protože ve většině případů se diagnóza stanoví ultrasonograficky. Ultrasonografické vyšetření Pro diagnostiku ruptury močového měchýře je ultrasonografické vyšetření břicha nesmírně užitečné. Dostatečným vybavením je běžný přístroj používaný pro gynekologické vyšetření klisen. Sonda je během vyšetření umístěná napříč břichem v mediální linii po obou stranách pupku. Kraniálně před pupkem můžeme vidět velké množství volné hypoechogení tekutiny. Kaudálně za pupkem se nachází malý močový měchýř, příležitostně může být viditelná trhlina jeho stěny. Močový měchýř je často vidět zavěšený na dorzálním ligamentu, kterým procházejí umbilikální arterie.

9 Terapie Prioritou v léčbě je drenáž břišní dutiny a korekce elektrolytových abnormalit. Jedná se v první řadě o interní, ne chirurgickou intervenci. Drenáž břišní dutiny Břišní dutina může být drénována strukovou kanylou přes břišní stěnu. Nevýhodou tohoto postupu je jeho invazivnost a není úplnou výjimkou výhřez malé části omenta otvorem, kterým byla zavedena kanyla. My nyní obecně preferujeme drenáž abdomenu pomocí (sterilního) Foleyho katétru umístěného přes uretru do močového měchýře. Pro využití tohoto způsobu drenáže je nutný dostatečně velký otvor v močovém měchýři, aby umožnil zpětný tok moči z břišní dutiny do močového měchýře. Příležitostně je na ultrazvuku vidět, že trhlina ve stěně je dostatečně velká, aby jí prošel balónek katétru do peritoneální dutiny. Bylo publikováno několik případů s malou trhlinou v močovém měchýři, u kterých zavedení Foleyho katétru na několik dní bylo pro hojení trhliny dostatečných, a stav byl řešen bez chirurgického zákroku. Korekce elektrolytových abnormalit Obecně preferuji intravenózní aplikaci 1,8% roztoku NaCl k pomalému zvýšení koncentrace sodíku a chloridů a vyhýbám se aplikaci roztoků s obsahem draslíku. Velmi hypertonické roztoky (> 5 %) NaCl by nikdy neměly být u hříbat používány. Hříbata, jejichž koncentrace draslíku není příliš vysoká (< 5,5 mmol/l) mohou dostat Ringer laktát neboť koncentrace draslíku v tomto roztoku je nízká. V případě, že v terénu není možné změřit koncentraci draslíku, je možné Ringer laktát pro stabilizaci použít. Při výrazné hyperkalemii (> 7 mmol/l) nebo bradykardii a svalové slabosti je nutné aplikovat vápník (kalcium glukonát nebo boroglukonát v dávce 0,5 ml/kg IV během 10 minut). Glukóza (50% roztok) v dávce 2 ml/kg/ IV během 5 minut může být také užitečná. Chirurgická intervence Cílem chirurgického zákroku je uzavřít trhlinu ve stěně močového měchýře. Trhliny se většinou nacházejí na dorzální straně měchýře, blízko krčku. Prognóza Do dnešní doby jsme s případy ruptury močového měchýře, které jsme léčili, měli velké štěstí. Klíčem je nespěchat na operační sál a přistupovat k chirurgickému zákroku jako možnosti volby až druhý den, až když jsme si jisti, že elektrolytové abnormality jsou korigovány. Existuje několik neoficiálních tvrzení o opakované tvorbě kamenů v močovém měchýři spojených se suturou stěny měchýře. Jako následek chirurgického zákroku mohou také

10 vzniknout adheze v břišní dutině. Syndrom dysfunkce močového měchýře Diferenciální diagnózou ruptury močového měchýře je takzvaný syndrom dysfunkce močového měchýře, který je jedním z příznaků perinatální asfyxie. Často nejsou další příznaky perinatální asfyxie patrné. U tohoto onemocnění dochází k poruše vyprazdňování močového měchýře a jeho velikost se zvětšuje až do okamžiku ruptury. Katetrizací lze získat hodně velké množství moči (i více jak 1,5 l). Tento stav lze odlišit od ruptury močového měchýře ultrasonografickým vyšetřením. Terapie spočívá v zavedení permanentího katétru do močového měchýře na dobu 1-3 dnů. Ulcerace žaludku a duodena u hříbat U hříbat se mohou vyskytovat vředy žaludku a duodena a jejich morbidita a mortalita může být velká. V jedné publikované studii byla u hříbat bez klinických známek onemocnění žaludku zjištěna prevalence výskytu vředů během endoskopického vyšetření 50,6 % (z celkového počtu 75 hříbat). 6 V současnosti panuje diskuse, zda u hříbat provádět preventivní antiulcerózní terapii či ne. Ve studii pocházející z Anglie a Irska byly vředy běžně nalézány u hříbat trpících jiným primárním onemocněním, zejména průjmem. 6 Podle jiných názorů jsou vředy u neonatálních hříbat spíše problémem snížené perfúze žaludku než důsledkem kyselého prostředí a antacida podle nich nejsou indikována. Můj osobní názor je, že vředy žaludku jsou u hříbat důležité a antacida jsou v jejich prevenci indikována. Nepoužívám ale antacida během prvních 36 hodin života, během kterých je kyselé prostředí žaludku důležitou bariérou chránící novorozence před časnou neonatální infekcí (během tohoto období je produkce kyselin žaludkem stejně snížena). Terapeutickou možností je omeprazol (4 mg/kg PO nebo 0,5-1,5 mg/kg/ IV jednou denně), ranitidin (6,6 mg/kg PO 3x denně) nebo cimetidin (6,6 mg/kg IV 4x denně). Ulcerace duodena mohou vést ke vzniku duodenálních striktur. Tato hříbata jsou nejčastěji předvedena s mírnou, ale chronickou kolikou, vzácně je kolika akutní. Během ultrasonografického vyšetření je nalezen velký tekutinou naplněný žaludek. Někdy je možné zavést gastroskop až do duodena a místo vředů a striktury vizualizovat. Specifická terapie duodenálních vředů není známa a obvykle je stejná jako terapie žaludečních vředů. Působení antacid není pravděpodobně v alkalickém prostředí duodena efektivní. Hříbata postižená duodenální strikturou jsou obvykle utrácena, ale bylo popsáno i chirurgické řešení v podobě bypassu pyloru.

11 Rozštěp měkkého patra a dysfunkce hltanu Rozštěp měkkého patra není u hříbat běžný. Většinou se setkáváme s jedním nebo dvěma případy ročně. Obvyklým příznakem je výtok mléka z nozder okamžitě po napití. Hříbata také mohou vykazovat příznaky aspirační pneumonie. Nejdůležitější diferenciální diagnózou je faryngeální dysfunkce. Ta může být u neonatálních hříbat jediným projevem perinatální asfyxie. Často nejsou žádné další příznaky perinatální asfyxie patrné. U starších hříbat (a i u některých mladších hříbat léčených intenzívně antibiotiky) se může vyskytnout faryngeální dysfunkce jako následek infekce vzdušného vaku (bakteriální nebo mykotické). Hříbata s faryngeální dysfunkcí bývají předvedena s výtokem mléka z nozder. Mohou také vykazovat inspirační stridor způsobený kolapsem dorzální stěny hltanu a příznaky aspirační pneumonie. Rozštěp měkkého patra je diagnostikován endoskopicky. Po stranách nosohltanu můžeme vidět jako svitky dvě separované stěny měkkého patra. V závislosti na rozsahu rozštěpu, může být rostrálně viditelné normální měkké patro. Někdy je možné zjistit rozštěp měkkého patra při vyšetření ústní dutiny, ale bez celkové anestézie je obtížné dostatečně rozevřít čelisti hříběte. Pokud rozštěp zasahuje jen měkké patro, je možné provést chirurgickou korekci. Častou komplikací ale je selhání sutury po operaci. Terapie faryngeální dysfunkce se provádí permanentní sondou zavedenou do žaludku nebo parenterální výživou. Pokud je nalezena infekce vzdušných vaků, měla by být léčena. Seznam literatury 1. Rossdale PD, Ousey JC, Silver M, et al: Studies on equine prematurity 6: Guidelines for assessment of foal maturity. Equine Vet J 16: , Boyle AG, Magdesian KG, Ruby RE: Neonatal isoerythrolysis in horse foals and a mule foal: 18 cases ( ). J Am Vet Med Assoc 227: , McClure JJ: Strategies for prevention of neonatal isoerythrolysis in horses and mules. Equine Vet Educ 9: , Kablack KA, Embertson RM, Bernard WV, et al: Uroperitoneum in the hospitalised equine neonate: retrospective study of 31 cases, Equine Vet J 32: , Dunkel B, Palmer JE, Olson KN, et al: Uroperitoneum in 32 foals: influence of intravenous fluid therapy, infection, and sepsis. J Vet Intern Med 19: , Murray MJ, Murray CM, Sweeney HJ, et al: Prevalence of gastric lesions in foals without signs of gastric disease: an endoscopic survey. Equine Vet J 22:6-8, 1990

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 OBSAH 1. Úvod 11 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 3. Prenatální a postnatální růst 18 3.1. Prenatální období 18 3.2. Postnatální

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Perioperační péče o nemocné s diabetem

Perioperační péče o nemocné s diabetem Perioperační péče o nemocné s diabetem Michal Anděl, Antonín Kratochvíl, Elena Šilhová Centrum výzkumu diabetu, metabolismu a výživy a 2. interní klinika 3. lékařská fakulta UK Praha, 16. listopadu 2013

Více

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Helena Švábová, Andrea Žmijáková Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno Separační středisko je součástí Interní hematologické

Více

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika Důležitým cílem léčby cukrovky je u každého diabetika především normalizovat glykémii, nebo ji maximálně přiblížit k normálním hodnotám. Ukazateli

Více

Septická peritonitida

Septická peritonitida Septická peritonitida MVDr. Leona Raušerová-Lexmaulová, Ph.D. Klinika chorob psů a koček VFU Brno Predispoziční faktory primární onemocnění chirurgický zákrok celkový stav pacienta 2 Klinické příznaky

Více

DOPORUČENÝ POSTUP PŘI VÝSKYTU MALIGNÍ HYPERTERMIE. Pracovní skupina. Černý Vladimír Schröderová Ivana Šrámek Vladimír Štěpánková Dagmar

DOPORUČENÝ POSTUP PŘI VÝSKYTU MALIGNÍ HYPERTERMIE. Pracovní skupina. Černý Vladimír Schröderová Ivana Šrámek Vladimír Štěpánková Dagmar Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny DOPORUČENÝ POSTUP PŘI VÝSKYTU MALIGNÍ HYPERTERMIE Pracovní skupina Černý Vladimír Schröderová Ivana Šrámek Vladimír Štěpánková Dagmar

Více

Ztížený porod a patologické stavy v časném poporodním období u klisen. MVDr. Markéta Sedlinská, PhD, Klinika chorob koní

Ztížený porod a patologické stavy v časném poporodním období u klisen. MVDr. Markéta Sedlinská, PhD, Klinika chorob koní Ztížený porod a patologické stavy v časném poporodním období u klisen MVDr. Markéta Sedlinská, PhD, Klinika chorob koní Ztížený porod a patologické stavy v časném poporodním období Ztížený porod abnormality

Více

Imunoprofylaxe RSV infekce. M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha

Imunoprofylaxe RSV infekce. M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha Imunoprofylaxe RSV infekce M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha RSV - RNA (objeven 1956) - Skupina paramyxoviridae - 2 skupiny (povrchové

Více

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Klinické studie provedené v Národním onkologickém centru, s nádorovým onemocněním mléčné žlázy, konečníku, střeva, plic a děložního čípku. STANDARDNÍ CHEMOTERAPIE,

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Podpora časné enterální výživy z pohledu sestry. Bc. Michaela Kolářová VFN Praha, Gynekologicko porodnická klinika Neonatologické oddělení

Podpora časné enterální výživy z pohledu sestry. Bc. Michaela Kolářová VFN Praha, Gynekologicko porodnická klinika Neonatologické oddělení Podpora časné enterální výživy z pohledu sestry Bc. Michaela Kolářová VFN Praha, Gynekologicko porodnická klinika Neonatologické oddělení Extrémní nezralost Od 24. gestačního týdne Extrémní nezralostnepřipravenost

Více

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Krev Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství, Klinická propedeutika, První pomoc, Biologie, Vybrané

Více

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Oběhová soustava Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Zabezpečuje: Přepravu (transport): - přepravcem je krev (soustava oběhová) - zabezpečuje přísun základních kamenů živin do buněk,

Více

informace pro těhotné péče

informace pro těhotné péče informace pro těhotné prenatální péče V průběhu těhotenství je nezbytné podstoupit řadu vyšetření pro kontrolu správného vývoje plodu. Klinická a laboratorní vyšetření při poskytování prenatální péče rozdělujeme

Více

GDV u psů a jeho prevence

GDV u psů a jeho prevence GDV u psů a jeho prevence MVDr. Lucie Urbanová, MVDr. Michal Crha Ph.D., prof. MVDr. Alois Nečas Ph.D., MBA Definice zvětšení žaludku s jeho následným otočením podél mezenteriální osy ve směru hodinových

Více

Laboratorní diagnostika Močových onemocnění

Laboratorní diagnostika Močových onemocnění Laboratorní diagnostika Močových onemocnění Onemocnění močového aparátu Chronická močová onemocnění jsou jedny z nejčastějších onemocnění psů a koček Častou příčinou jsou chronické infekce močových cest

Více

Eradikace BVD v Německu naše zkušenosti

Eradikace BVD v Německu naše zkušenosti Eradikace BVD v Německu naše zkušenosti MVDr. Kirsten Stemme Základní údaje o BVD Virus BVD - pestivirus - různé genotypy a subtypy - dva rozdílné biotypy (necytopatogenní, cytopatogenní) podle Heckerta

Více

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5 PŘÍLOHA I SEZNAM NÁZVŮ, LÉKOVÁ FORMA, KONCENTRACE VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB(Y) PODÁNÍ, DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI V ČLENSKÝCH STÁTECH Page 1 of 5 Členský stát Žadatel

Více

Krevní skupiny a protilátky v červených krvinkách v těhotenství

Krevní skupiny a protilátky v červených krvinkách v těhotenství Krevní skupiny a protilátky v červených krvinkách v těhotenství V průběhu těhotenství vám nabídneme testy na zjištění krevní skupiny, a abychom určili, zda máte v krvi protilátky proti červeným krvinkám.

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ

VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ RCD s.r.o. Americká 632 252 29 Dobřichovice IČO: 470525511 VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ Řídící pracovník studie: RNDr. Pavla Poučková, CSc Vedoucí pokusu: RNDr.

Více

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie Strana č./celkem stran: 1/9 Obsah Anti-Xa aktivita LMWH ( anti-xa aktivita nízkomolekulárního heparinu)... 1 AT Antitrombin... 2 APTT (aktivovaný parciální tromboplastinový test) poměr... 2 D - dimery...

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Léčebné a vyšetřovací polohy

Léčebné a vyšetřovací polohy Léčebné a vyšetřovací polohy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje září 2010 Bc. Zouharová Klára Polohování nemocného Polohování ukládání N

Více

Léčba anemie. Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika VFN Praha

Léčba anemie. Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika VFN Praha Léčba anemie Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika VFN Praha Anemie Nedostatek červených krvinek - erytrocytů resp. krevního barviva - hemoglobinu Stupně anemie normální KO hgb 120-175 g/l lehká anemie

Více

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml Příbalová informace Informace pro použití, čtěte pozorně! Název přípravku 3 -[ 18 F]FLT, INJ Kvalitativní i kvantitativní složení 1 lahvička obsahuje: Léčivá látka: Pomocné látky: Léková forma Injekční

Více

Novorozenecké k ř e č e J. Janota

Novorozenecké k ř e č e J. Janota Novorozenecké křeče J. Janota Definice Křeče jsou definovány klinicky jako paroxysmální (záchvatovitá) alterace neurologických funkcí (chování, motoriky, autonomních funkcí a kombinace). Incidence Výskyt

Více

Resuscitation of babies at birth European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010. MUDr.Karel Liška Neonatologické odd.

Resuscitation of babies at birth European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010. MUDr.Karel Liška Neonatologické odd. Resuscitation of babies at birth European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010 MUDr.Karel Liška Neonatologické odd.gpk VFN Hlavní změny od r. 2005 Pozdní podvaz pupečníku 1 min po porodu.

Více

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská Organizace transfuzní služby I.Sulovská Transfuzní oddělení Výroba transfuzních přípravků (TP) řízena zákony, vyhláškami a metodickými pokyny 2 druhy TO: výrobci TP odběrová střediska Výrobci TP mají uděleno

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU. Metacam 5 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU. Metacam 5 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Metacam 5 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml obsahuje: Léčivá látka: Meloxicamum

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH poznejme NÁDOROVÁ RIZIKA OBSAH Úvod... 3 Proč bychom se měli dozvědět o svých vlastních rizicích?... 4 Jaké jsou naše služby?... 4 Kdo by měl být vyšetřen?... 5 Jaký je postup při vyšetřování?... 6 Informace

Více

Septická polyartritida hříbat

Septická polyartritida hříbat Septická polyartritida hříbat Jennifer O. Stephen Diagnostika Septická artritida vzniká u hříbat jako následek selhání pasivního transferu protilátek nebo bakteriémie jako sekundární komplikace infekce

Více

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA HOREČKY PO NÁVRATU Z TROPŮ

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA HOREČKY PO NÁVRATU Z TROPŮ DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA HOREČKY PO NÁVRATU Z TROPŮ Interaktivní prezentace Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc. Centrum očkování a cestovní medicíny Hradec Králové JAKÁ JSOU RIZIKA PRO CESTOVATELE V ZAHRANIČÍ?

Více

Regionální anestezie na dětské klinice FN Olomouc. Stanislava Weinlichová FN Olomouc Klinika anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny

Regionální anestezie na dětské klinice FN Olomouc. Stanislava Weinlichová FN Olomouc Klinika anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny Regionální anestezie na dětské klinice FN Olomouc Stanislava Weinlichová FN Olomouc Klinika anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny Regionální = svodná anestezie (RA) = anestezie v určité oblasti

Více

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA 1 Výskyt akutní plicní embolie Jiří Widimský, Jaroslav Malý 13 2 Patogeneze žilní trombózy a plieni embolie (tromboembolie) Jaroslav Malý, Jiří Widimský 19 2.1.1 Velké chirurgické výkony, zejména ortopedické

Více

Onemocnění močového aparátu klinická patologie

Onemocnění močového aparátu klinická patologie Onemocnění močového aparátu klinická patologie Petr Jahn, Barbora Chejnová Močový aparát se skládá z ledvin, močovodů, močového měchýře a uretry. Patologické stavy těchto orgánů mohou mít specifické klinické

Více

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Inclusion Definice Zlomenina krčku SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Diagnostická kritéria Pacient ve věku 65 let a více + splňující následující tři diagnostická kritéria:

Více

Ascites Paracentéza. Tomáš Fejfar. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Ascites Paracentéza. Tomáš Fejfar. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Ascites Paracentéza Tomáš Fejfar Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Paracentéza Diagnostický výkon Terapeutický výkon Fyzikální nález (83%senzitivita)

Více

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU MUDr. Miroslava Schützová 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele 20. - 21. listopadu 2009 Karlova Studánka ČESKÁ MYELOMOVÁ

Více

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7, PSČ 150 00 OŠETŘOVATELSKÁ DOKUMENTACE PORODNÍ SÁL Místo odborné praxe: Jméno a příjmení studenta: Studijní obor: Podpis studenta: Ročník studia:

Více

Předoperační vyšetření v anestézii dětí

Předoperační vyšetření v anestézii dětí Předoperační vyšetření v anestézii dětí ČSARIM 2009 České Budějovice Klimovič. M. KDAR MU Brno Předoperační vyšetření před výkony v celkové anestezii u dětí Cílem je odkrýt choroby, které mají pro anesteziologické

Více

Markery srdeční dysfunkce v sepsi

Markery srdeční dysfunkce v sepsi Markery srdeční dysfunkce v sepsi MUDr. Pavel Malina MUDr. Janka Franeková, Ph. D. Oddělení klinické biochemie Interní oddělení Nemocnice Písek, a.s. Pracoviště laboratorních metod IKEM Praha Colours of

Více

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty...............................

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... Obsah Úvod......................................... 11 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... 12 1.1 Metabolismus.................................... 12 1.2 Dráždivost......................................

Více

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Rozhodovánív intenzivnípéči... Subjektivní Paliativnípéče na ICU roste věk pacientů, roste potřeba ICU jen ½ ICU

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

Akutní selhání jater a podpůrné systémy

Akutní selhání jater a podpůrné systémy Akutní selhání jater a podpůrné systémy Jaterní selhání akutní- klinický syndrom s rychlým vývojem poruchy syntetické funkce jater se závažnou koagulopatií chronické /chronická jaterní insuficience/ s

Více

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS EPOSS výsledky interim analýzy Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS K čemu slouží interim analýza Jde o testování primární hypotézy v průběhu projektu Testování souboru stran interní validity

Více

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETA KJ B T S d. č. 0s ČAJOVÁ-SONDOVÁ - hrazena enterální klinickou výživou (Nutrison, NutrilaC, atd.) Indikace: u pacientů, kteří nemohou přijímat stravu per os.

Více

MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP

MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP Asthma bronchiale -chronické celoživotní onemocnění Pokud je včas léčeno,lze je účinně dostat pod kontrolu Asthma bronchiale- definice Chronické

Více

Variace Soustava krevního oběhu

Variace Soustava krevního oběhu Variace 1 Soustava krevního oběhu 21.7.2014 16:08:47 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA SOUSTAVA KREVNÍHO OBĚHU KREV A KREVNÍ OBĚH Charakteristika krve Krev - složení fyzikální, chemické, biologické.

Více

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze přednosta prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. Urologická klinika VFN a 1. LF UK se letos

Více

Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu

Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu po srdeční zástavě Miroslav Solař I. Interní klinika FN Hradec Králov lové Úvod do problematiky Diagnostika akutního infarktu myokardu kardiomarkery koronarografie

Více

VYBRANÉ BIOCHEMICKÉ A FYZIOLOGICKÉ HODNOTY JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT MVDr. Vladimír Kopřiva,Ph.D DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4 up.

VYBRANÉ BIOCHEMICKÉ A FYZIOLOGICKÉ HODNOTY JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT MVDr. Vladimír Kopřiva,Ph.D DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4 up. VYBRANÉ BIOCHEMICKÉ A FYZIOLOGICKÉ HODNOTY JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT MVDr. Vladimír Kopřiva,Ph.D DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4 up. BIOCHEMICKÉ HODNOTY U VYBRANÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT (SKOT,PRASE,

Více

Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno

Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno Východiska: ALS je nezvratně progredující, v současné době nevyléčitelné onemocnění vedoucí k ztrátě: Hybnosti Schopnosti přijímat

Více

Chyby a omyly v péči o diabetika 2.typu Terezie Pelikánová Centrum diabetologie IKEM Praha

Chyby a omyly v péči o diabetika 2.typu Terezie Pelikánová Centrum diabetologie IKEM Praha Chyby a omyly v péči o diabetika 2.typu Terezie Pelikánová Centrum diabetologie IKEM Praha Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do PL neprovádí důsledně skríning diabetu

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp. zn. sukls115710/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU GLYPRESSIN 1 mg injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna ampule s 8,5 ml

Více

Patologické změny produkce kortikoidních hormonů

Patologické změny produkce kortikoidních hormonů KRTIKIDY Kortikoidní hormony Produkovány ve 3 vrstvách kůry nadledvin Vnější vrstva mineralokortikoidy Střední vrstva glukokortikoidy Vnitřní vrstva androgeny, estrogeny, progesteron Kortikoidní hormony

Více

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Systém preventivních prohlídek v ČR je dlouhodobě propracovaný preventivní program, který umožňuje u Vašeho dítěte odhalit a včas léčit nejrůznější

Více

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Ovzduší a zdraví MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Systém monitorování zdravotního stavu obyvatel ČR ve vztahu k životnímu prostředí koordinované pravidelné aktivity ke sledování přímých

Více

Chloridy v séru. Patofyziologické mechanismy ovlivňující koncentraci. Příčiny hypochlorémie. Nedostatečný přívod Zcela neslaná dieta

Chloridy v séru. Patofyziologické mechanismy ovlivňující koncentraci. Příčiny hypochlorémie. Nedostatečný přívod Zcela neslaná dieta Chloridy v séru Abstrakt Chloridy jsou hlavním aniontem extracelulární tekutiny, jejich koncentrace v séru je nižší než v arteriální krvi. Stanovení koncentrace chloridů v séru je základem pro interpretaci

Více

Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus. MUDr. Pavel Frňka

Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus. MUDr. Pavel Frňka Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus MUDr. Pavel Frňka Praha, 18.2.2015 Zlepšení péče? Asi se shodneme, že zlepšení péče je zvýšení její kvality Kvalita = splněná očekávání, kladená

Více

C 16 Zásady odběrů biologického materiálu

C 16 Zásady odběrů biologického materiálu C 16 Zásady odběrů biologického materiálu Odběrovou soupravu tvoří dva vatové tampony, zkumavka s virologickým odběrovým médiem a záznamová karta. Odběrové médium se uchovává v mrazničce při teplotě 20

Více

Neodolatelný SELECTAN ORAL SELECTAN ORAL. 23 mg/ml koncentrát k použití v pitné vodě. Vysoký příjem, nejlepší léčba.

Neodolatelný SELECTAN ORAL SELECTAN ORAL. 23 mg/ml koncentrát k použití v pitné vodě. Vysoký příjem, nejlepší léčba. SELECTAN ORAL 23 mg/ml koncentrát k použití v pitné vodě Neodolatelný Vysoký příjem, nejlepší léčba. SELECTAN ORAL představuje léčivý roztok v pitné vodě řešící opakující se infekce u prasat. : nová molekula

Více

Hyperbilirubinemie novorozence

Hyperbilirubinemie novorozence Hyperbilirubinemie novorozence Autoři: J. Dort, H. Tobrmanová Oponenti: Výbor České neonatologické společnosti ČLS JEP I. Úvod, definice a cíle Hyperbilirubinemie je bez ohledu na věk definována jako zvýšení

Více

Myastenie Gravis Švejková Lucie Kučerová Iva Je relativně vzácná nervosvalová choroba charakterizována abnormální slabostí a únavou po normálním svalovém vypětí. Spouštěcí mechanismy -infekce -těhotenství

Více

Dechové pomůcky s úhradou zdravotnických pojišťoven. Mgr. Petra Žurková Rehabilitační oddělení, Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno

Dechové pomůcky s úhradou zdravotnických pojišťoven. Mgr. Petra Žurková Rehabilitační oddělení, Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Dechové pomůcky s úhradou zdravotnických pojišťoven Mgr. Petra Žurková Rehabilitační oddělení, Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Obsah Preskripce dechových pomůcek Přehled dechových pomůcek

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

Traumata urogenitálního systému z pohledu urologa. MUDr. Jiří Vašík MUDr. Jakub Szewczyk

Traumata urogenitálního systému z pohledu urologa. MUDr. Jiří Vašík MUDr. Jakub Szewczyk Traumata urogenitálního systému z pohledu urologa MUDr. Jiří Vašík MUDr. Jakub Szewczyk Trauma ledviny Představuje 1-5% všech traumat břicha Nejčastější poraněný orgán břicha Příčiny- tupé poranění častější

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

Extramurální znamená, že močovod probíhá kompletně mimo močovod dál dozadu:

Extramurální znamená, že močovod probíhá kompletně mimo močovod dál dozadu: Co je to označováno pojmem ektopický ureter? (ektopie = uložené nebo jsoucí mimo obvyklé místo) Je to tedy vrozená vývojová anomálie vývodních močových cest, projevující se vyústěním močovodů na nesprávném

Více

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak?

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Miroslav Solař Oddělení akutní kardiologie I. interní klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové Chronická arteriální hypertenze Hypertenze u akutních

Více

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE!

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE! Pot je dobrý. Pot je společníkem dříčů, pro které není první krůpěj důvodem přestat, ale důkazem, že jsme ze sebe něco vydali a blahodárným povzbuzením. Povzbuzením, jenž se stalo tělesnou rozkoší, která

Více

SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA

SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA Milana Indráčková Alena Rešková Dana Novotná Dialyzační a nefrologické oddělení, Interní hepatogastroenterologické kliniky FNB

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám http://www.kardiobtl.cz/produkty/diag-ultrazvuky-ge/ge-vivid-7/ K l i n i c k á p r o p e d e u t i k a Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí,

Více

STUDENÉ DĚTI HYPOTERMIE. Ošetřovatelská péče při řízené hypotermii u asfyktického novorozence s příznaky HIE - hypoxicko ischemické encefalopatie

STUDENÉ DĚTI HYPOTERMIE. Ošetřovatelská péče při řízené hypotermii u asfyktického novorozence s příznaky HIE - hypoxicko ischemické encefalopatie HYPOTERMIE ANEB STUDENÉ DĚTI Ošetřovatelská péče při řízené hypotermii u asfyktického novorozence s příznaky HIE - hypoxicko ischemické encefalopatie Alena Grácová, Dagmar Siegelová Fakultní nemocnice

Více

Operační řešení tuboovariálního abscesu (TOA)

Operační řešení tuboovariálního abscesu (TOA) Operační řešení tuboovariálního abscesu (TOA) J. Feyereisl, L. Krofta, J.Drahoňovský, J. Hanáček Ústav pro péči o matku a dítě, Praha Pelvic inflammatory disease PID zánět orgánů v malé pánvi klesající

Více

Standardy péče o diabetes mellitus v těhotenství

Standardy péče o diabetes mellitus v těhotenství Standardy péče o diabetes mellitus v těhotenství Vzhledem k rostoucímu počtu diabetu 1.typu i diabetu 2.typu v populaci a zlepšení péče o pacienty s diabetem v posledních dvou desetiletích stoupá i počet

Více

Racionální hemoterapie

Racionální hemoterapie Racionální hemoterapie motto racionální hemoterapie: podat správný přípravek správnému pacientovi správnou technikou ve správnou chvíli Léčivé přípravky z krve transfuzní přípravky: vyráběné v rámci TO

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Díky peru Caninsulin VetPen... nebyla léčba CUKROVKY PSŮ A KOČEK. nikdy snadnější

Díky peru Caninsulin VetPen... nebyla léčba CUKROVKY PSŮ A KOČEK. nikdy snadnější Díky peru Caninsulin VetPen... nebyla léčba CUKROVKY PSŮ A KOČEK nikdy snadnější Vaše domácí zvíře má cukrovku Zjištění, že váš oblíbený pes či kočka má cukrovku, může být zpočátku šokující, avšak uvědomme

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Jitka Hůsková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Jitka Hůsková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Práce s pracovním listem navazuje na prezentaci Odběry biologického materiálu. Prostřednictvím kazuistiky a doplňkově řízených otázek by měl být žák schopen samostatně reprodukovat znalosti a dovednosti

Více

Role a kompetence sestry

Role a kompetence sestry Role a kompetence sestry Role sestry Je určena typem ošetřovatelské péče profesionální péče vyžaduje speciální vědomosti, dovednosti a postoje kvalifikované sestry laická pomoc okolí rodině, přátelům,

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Metody nukleární medicíny. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika

Metody nukleární medicíny. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika Metody nukleární medicíny Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika Nukleární medicína Zobrazení metodami nukleární medicíny (rovněž označované jako skenování) patří mezi diagnostické

Více

Hematologická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Hematologická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Hematologická vyšetření krve Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Hrušková Jindřiška duben 2009 Hematologická vyšetření Provádí je hematologicko-transfúzní

Více

Poznáváme homeopatii. Jak šetrně léčit psy a kočky. MVDr. Michaela Švaříčková, MVDr. Václav Holzbauer

Poznáváme homeopatii. Jak šetrně léčit psy a kočky. MVDr. Michaela Švaříčková, MVDr. Václav Holzbauer MVDr. Michaela Švaříčková, MVDr. Václav Holzbauer Poznáváme homeopatii Jak šetrně léčit psy a kočky Máme doma štěně, kotě Růst a dospívání Stáří Domácí homeopatická lékárna Ukázka knihy z internetového

Více

Septický šok ve světle doporučených postupů MUDr. Jana Vidunová

Septický šok ve světle doporučených postupů MUDr. Jana Vidunová Septický šok ve světle doporučených postupů MUDr. Jana Vidunová Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií Klinické sledování Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy u pacientů s nejasnou polyneuropatií Informace pro pacienta Vážená paní, vážený pane, Na základě dosud provedených

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

MUDr. Miroslav Toms Dětské odd. Jindřichův Hradec

MUDr. Miroslav Toms Dětské odd. Jindřichův Hradec Helicobacter pylori u dětí MUDr. Miroslav Toms Dětské odd. Jindřichův Hradec Bakterie H.pylori 1 leden 2003 MUDr.Miroslav Toms 4 Bakterie H.pylori 2 G-neg spirální mikroaerofilní tyčka Adaptace na kyselé

Více

z p r a c o v a l a : M g r. E v a S t r n a d o v á http://www.kardiobtl.cz/produkty/diag-ultrazvuky-ge/ge-vivid-7/

z p r a c o v a l a : M g r. E v a S t r n a d o v á http://www.kardiobtl.cz/produkty/diag-ultrazvuky-ge/ge-vivid-7/ http://www.kardiobtl.cz/produkty/diag-ultrazvuky-ge/ge-vivid-7/ K l i n i c k á p r o p e d e u t i k a Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. Dostupné z Metodického

Více

Karcinom žlučníku - strategie chirurgické léčby

Karcinom žlučníku - strategie chirurgické léčby Karcinom žlučníku - strategie chirurgické léčby Kala Z. Chirurgická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno Incidence ZN žlučníku (C23,C24) v krajích ČR v období 2006-2010

Více

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů u konkrétního

Více

Biochemická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Biochemická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Biochemická vyšetření krve Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Hrušková Jindřiška duben 2009 Biochemická vyšetření krve 1. část Biochemická

Více