Ostatní nemoci hříbat

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ostatní nemoci hříbat"

Transkript

1 Ostatní nemoci hříbat Kevin T. T. Corley Úvod Mnoho nemocí hříbat má podobnou anamnézu i klinický nález. U neonatálních hříbat jsou ve skutečnosti pouze dvě různé anamnézy. První z nich uvádí, že hříbě je abnormální od narození. Podle druhá bylo hříbě bezprostředně po porodu normální, ale pak začalo progresivně slábnout. Prematurita Normální délka gravidity u klisen je průměrně dní, ale přesto se může mezi plemeny a různými jedinci lišit. Vzhledem k této variabilitě není vhodné rozhodovat o tom, zda je hříbě prematurní jen podle délky gravidity. I hříbě narozené ve stejném termínu jako prematurní hříbě může být normální. Dysmaturita je termín označující hříbě narozené v očekávaném termínu porodu, ale vykazující znaky prematurity. Navzdory tomu, co je napsáno výše, mohou být užitečná určitá pravidla: > 320 dní: Prematurita/dysmaturita je vzácná. Sedm ze 174 (4 %) zdokumentovaných referovaných případů, u kterých trvala gravidita déle než 320 dní, bylo posouzeno jako prematurní nebo dysmaturní. < 320 dní: Mnoho, i když ne všechna hříbata, narozená před 320. dnem gestace vyžadují určitý stupeň veterinární intervence. < 305 dní: Všechna tato hříbata vyžadují veterinární intervenci. Většina z nich bude vyžadovat intenzivní péči. Hříbata narozená před 300. dnem s normální placentou mají vysokou pravděpodobnost, že nepřežijí. < 280 dní: Hříbata mladší než 280 dní nepřežívají. Prognóza je mnohem lepší u hříbat předčasně narozených z vážně infikované dělohy než u hříbat ze zjevně zdravé dělohy po indukovaném porodu nebo narozená císařským řezem. Je to pravděpodobně způsobeno fyziologickým stresem, který na hříbě v infikovaném prostředí dělohy působí a vyvolá zrychlení maturace hříběte. Klinické příznaky prematurity/dysmaturity: 1. Hříbě je menší, než je typické pro plemeno, 2. krátká, hedvábná srst,

2 3. převislé uši a měkké pysky, 4. generalizovaná slabost, 5. zvýšená laxita šlach spěnky jsou nízko nad zemí pokud hříbě stojí, zejména na pánevních končetinách, 6. nekompletní osifikace malých kostí karpu a/nebo tarzu, 7. abnormálně nízká (<25) nebo vysoká dechová frekvence, 8. dechová tíseň. Mnoho hříbat je relativně silných a aktivních během prvních 12 až 24 hodin života, což maskuje závažnost jejich prematurity. To může být způsobeno hormonálními změnami spojenými s porodem a naneštěstí to může způsobit odklad v poskytnutí vhodné terapie. Některá prematurní nebo dysmaturní hříbata, zejména ta, která měla zjevně zesílenou nebo infikovanou placentu, vykazují také příznaky perinatální asfyxie. Existují dva hlavní limitující faktory přežití dostatečná produkce surfaktantu v plicích a osifikace kuboidních kostí v tarzu. Nekompletní osifikace může vést k zaklínění malých karpálních nebo tarzálních kůstek a omezovat tak výkonnostní potenciál. Z tohoto důvodu je velmi důležité rentgenologické vyšetření těchto hříbat. Mnoho prematurních hříbat je utraceno, jakmile je zhotoven rentgenogram a to také částečně vysvětluje nízký počet hříbat přežívajících na klinikách. Kuboidní kůstky jsou klasifikovány dle stupnice Adams-Poulose: Stupeň 1 některé kuboidní kosti nevykazují žádné rentgenologické známky osifikace. Stupeň 2 všechny kuboidní kosti vykazují určitý stupeň osifikace. Proximální epifýzy třetího matatarzu nebo třetího metakarpu jsou přítomny a jejich fýzy otevřené. Laterální processus styloideus radiu a malleolus tibie chybí nebo jsou stěží viditelné. Stupeň 3 kuboidní kosti jsou malé s kulatými okraji. Kloubní prostory vypadají široké. Laterální processus styloideus distálního radiu a malleolus na distální straně tibie jsou zřetelné. Proximální fýzy třetího metakarpu a metatarsu jsou rentgenologicky uzavřené. Stupeň 4 kuboidní kosti jsou řádně osifikované a mají tvar kosti dospělého koně. Kloubní prostory jsou přiměřené šířky. Laboratorní příznaky prematurity/dysmaturity 1. Nízký poměr neutrofilů a lymfocytů 2. Trvale nízký počet periferních leukocytů 3. Metabolická acidóza Za prognosticky nepříznivé znaky jsou považovány poměr neutrofilů a lymfocytů méně než 2

3 druhý den života nebo později, celkový počet leukocytů trvale menší než 5x10 9 /l a metabolická acidóza (ph < 7,3). 1 Terapie Podpůrná terapie Výživa Výživa je popsána v samostatné kapitole tohoto sborníku. Nezralá hříbata jsou z důvodu nedostatečných zásob ohrožena hypoglykémii. U mnoha těchto hříbat dojde po přidání ml 50% glukózy do infůze ke zlepšení klinického stavu. Enterální výživa může být prematurními hříbaty špatně tolerována, zejména proto, že nezralý trávicí trakt není schopen mléko dostatečně trávit. Podpora nezralých končetin Optimální podpora nekompletně osifikovaných končetin není známa. Někdy se preferuje držet hříbě ve sternální poloze na měkké podložce tak dlouho, jak je to jen možné. Komplikací může být tvorba dekubitů, pneumonie a zvýšení laxity šlach. Další terapeutické možnosti jsou přiložení nízkého kastu, dlah nebo závěs. Žádný z těchto způsobů ale není dostatečný. Mnoho hříbat postižených třetím stupněm a některá hříbata postižená stupněm dvě mohou být úspěšně léčena klidem v boxu do doby kompletní osifikace. Respirační podpora Respirační podpora nezralého hříběte může být velkým problémem, zejména kvůli nedostatečnému množství surfaktantu. Terapie pomocí náhražky surfaktantu může být u hříbat velmi účinná, ale klinický efekt aplikace je jen velmi krátkodobý (u některých případů jen dvě hodiny), což vyžaduje jeho opakované podávání. To bohužel činí terapii surfaktantem neúměrně drahou. U některých hříbat je nezbytná mechanická ventilace, ale vzhledem k špatné sportovní prognóze hříběte, jen málo majitelů s takovouto podporou souhlasí. Podpora krevního oběhu Podpora krevního oběhu může být u nezralých hříbat velkým problémem. U některých hříbat ještě přetrvává fetální krevní oběh, který nepřivádí dostatečné množství krve do plic. U těchto hříbat velké množství krve prochází přes foramen ovale a ductus arteriosus a jen málo krve prochází do plic, což vyústí ve velmi nízký obsah kyslíku v krvi. U většiny případů je tento druh oběhu udržován vazokonstrikcí plicních cév. U těchto hříbat dosahujeme určitého úspěchu aplikací sildenafilu (Viagra ) v dávce 0,5-2,5 mg/kg po 4 hodinách. (Při použití dávky blížící se horní hranici uvedeného rozmezí může dojít k systémové hypotenzi). Klidový tlak krve u nezralého hříběte může být nižší než u zralých hříbat. Z tohoto důvodu

4 by podpora tlaku krve (která je často nezbytná) měla být volena nejen na základě jeho měření, ale také na základě stavu vědomí, produkce moči a koncentrace laktátu v krvi. Specifická terapie Žádná specifická terapie, která by zlepšila prognózu nezralých hříbat není známa. Podle humánní medicíny může aplikace kortikosteroidů matce během hodin před porodem urychlit maturaci plodu a zlepšit prognózu. Bohužel možnost použít tuto terapii máme jen výjimečně. Vhodný druh kortikosteroidů a přesná dávka nejsou u koní známy. Postnatální aplikace kortikosteroidů Aplikace kortikosteroidů u nezralého novorozeného hříběte je kontroverzní. Hříbata, která jsou narozena z infikované dělohy, mají většinou funkci nadledvinek již dostatečnou a suprese endogenní produkce s možnou následnou imunosupresí jsou pravděpodobně nežádoucí. U prematurních hříbat narozených z normální dělohy je lákavé aplikovat fyziologické dávky kortikosteroidů. Já jsem zkoušel u nezralých hříbat jak prednisolon sukcinát sodný (1-3 mg/kg IV 1 x denně) tak hydrokortison sukcinát sodný (úvodní dávka 100 mg IV a pokračování 0,18 mg/kg/hod v konstantní infúzi). Moje klinická zkušenost s touto terapii ale nebyla kladná. Tato dávka hydrokortisonu může relativně rychle zvýšit plazmatickou koncentraci sodíku. Jedno hříbě narozené císařským řezem během operace koliky u klisny, u kterého byl aplikován prednisolon během prvních třech dnů života, mělo při následné pitvě ve věku 14 dní mykotickou pneumonii. Některými jinými kliniky je ale uváděn pozitivní efekt této terapie. Názor na použití kortikosteroidů u těchto hříbat stále není jednotný. Adrenokortikotropní hormon (ACTH) ACTH v dávce 0,25 u na hříbě IM q24h ve 2-4 dávkách. Prospěšnost této terapie také není jasná. U hříbat, která jsou narozena z infikované dělohy, je endogenní produkce kortizolu obvykle vysoká. U ostatních hříbat naopak nejsou nadledvinky schopné na stimulaci ACTH odpovědět (nedostatečná odpověď na působení ACTH je ukazatelem špatné prognózy). V literatuře je uváděn názor, že nadledvinky jsou schopné odpovědět na opakovanou aplikaci ACTH. L-tyroxin 200 µg IM dvakrát denně snížený po pěti dnech terapie nebo TRH 0,1 mg IV. V současnosti není známo, zda je tato terapie prospěšná. Syndrom hypothyroidismu se zřejmými příznaky nezralosti naznačující souvislost mezi hormony štítné žlázy a nezralostí je dobře popsán v Severní Americe. Infúze vápníku Někteří klinici doporučují infúze vápníku v případech nekompletní osifikace. Zatímco

5 adekvátní výživa včetně vyváženého obsahu vápníku a fosforu je pro hříbě jednoznačně prospěšná, v současnosti jsou důkazy o prospěšnosti infúze vápníku s cílem urychlení osifikace kuboidních kostí jen mlhavé. Prognóza Krátkodobé přežití (tedy do ukončení hospitalizace na klinice) 37 referovaných hříbat s jednoznačnými příznaky prematurity/dysmaturity bylo jen 38% v porovnání s celkovým přežíváním kriticky nemocných hříbat které bylo 74,4% (celkový počet hříbat 474). U těchto hříbat může být také ovlivněna jejich dlouhodobá sportovní výkonnost. Prematurní či dysmaturní hříbata mají v budoucnosti horší sportovní výkonnost a získávají v dostizích také signifikantně méně peněz a umístění. Hříbata s délkou gestace delší než 310 dní mají obecně dobrou prognózu pokud je osifikace stupně tři nebo vyšší. Jsou ale také publikovány případy hříbat s délkou gestace dní a hříbat s osifikací prvního stupně, která přežila a dosáhla dobré výkonnosti. Neonatální izoerytrolýza Neonatální isoerytrolýza je způsobená produkcí protilátek klisnou proti antigenům přítomných na erytrocytech hříběte. K tomuto stavu dochází, pokud hřebec má jinou krevní skupinu než klisna. Nejběžnější krevní skupiny, u kterých dochází k neonatální izoerytrolýze, jsou Aa nebo Qa, kde hřebec nese tyto antigeny a klisna nikoliv. První hříbě klisny zdědí krevní skupinu otce. Během porodu dochází k přestupu části erytrocytů hříběte do krve matky, kde vyvolají produkci protilátek proti těmto erytrocytům. Tyto protilátky se ale nedostávají k hříběti a tak je typické, že první hříbě zůstává nepostiženo. Pokud má klisna další hříbě se stejnou krevní skupinou, jsou protilátky do hříběte přeneseny kolostrem. To může vyvolat aglutinaci nebo lýzu erytrocytů hříběte. Klinické příznaky Klinické příznaky se nejčastěji objevují kolem třetího dne věku, i když jsem zaznamenal ikterická hříbata i 16 hodin stará a příležitostně se mohou objevit až u týdenních hříbat. Nejčastějším klinickým příznakem je ikterus žluté zbarvení sliznic. Příčinou je kumulace bilirubinu, který je rozpadným produktem hemoglobinu. Bilirubin je potenciálně toxický pro mozek a způsobuje stav, který se nazývá kernikterus, projevující se křečemi. Tato komplikace je málo častá. Pokud probíhá hemolýza intravaskulárně (tam, kde se na protilátky váže

6 komplement), vyvine se hemoglobinurie. Ta může vést k nefropatii a renálnímu poškození, zejména u hypovolemických hříbat. I tato komplikace je poměrně vzácná. Většina hříbat je slabých, i když ikterus je někdy náhodně objeven u jinak zdravého hříběte při rutinním vyšetření. U těžké neonatální izoerytrolýzy může pokles vazebné kapacity krve vést k hypoxickému poškození tkání s klinickými příznaky podobnými syndromu perinatální asfyxie. Laboratorní příznaky 1. Velmi nízký hematokrit (může být až 4 %). Pokud je krev odstředěna, plazma má často žlutý nádech. 2. Zvýšená koncentrace bilirubinu (setkal jsem se s kernikterem u hříběte s koncentrací bilirubinu 694 µmol/l). 3. Zvýšená koncentrace laktátu. 4. Snížená tenze kyslíku ve venózní krvi a snížená saturace. Terapie Terapie neonatální isoerytrolýzy je založena na transfúzi kompatibilní krve. Transfúze je indikovaná u hříbat s hematokritem nižším než 16 % nebo u hříbat vykazujících příznaky slabosti. Jestliže je hematokrit mezi 16 až 20 % u hříběte mladšího dvou dnů, hříbě by mělo dostat transfúzi, protože to naznačuje prudkou destrukci erytrocytů. Pro indikaci transfúze by měly být hodnoceny také další laboratorní parametry jako je laktát a saturace venózní krve (pokud jsou tyto laboratorní parametry dostupné). Pro transfúzi lze využít dvou zdrojů červených krvinek, oba mají své výhody i nevýhody. Promyté erytrocyty matky Od matky hříběte lze dle velikosti klisny získat až šest litů krve. Krev musí být odebírána do vaků s přídavkem antikoagulancia (obvykle citrátu). Plazma obsahuje protilátky proti erytrocytům hříběte a tak je nutné ji odstranit buď odstředěním plné krve nebo plazmaferézou. Erytrocyty jsou dále resuspendovány a promyty ve sterilním fyziologickém roztoku. Promytí erytrocytů je třeba dvakrát opakovat, aby se odstranilo co největší množství plazmy. Výhodou této techniky je, že promyté erytrocyty matky nebudou napadány protilátkami přijatými kolostrem. Nevýhodou je časově náročná příprava erytrocytů (4-6 hodin), během které se může stav hříběte i velmi vážně zhoršit a hříbě může uhynout. Někteří klinici používají u velmi vážně postižených hříbat oxyglobin (umělá náhrada hemoglobinu) pro překlenutí období než budou k dispozici promyté erytrocyty matky, ale to je velmi finančně náročné

7 řešení. Transfúze plné krve donora Transfúze plné krve předpokládá dostupnost donora, u kterého byla určena krevní skupina. Krev by měla být Aa i Qa negativní. Aa a Qa jsou nejběžnější antigeny podílející se na vzniku neonatální izoerytrolýzy, ale důležité jsou i další, zejména faktory Pa, Ua a krevní skupiny R a S. Krev je odebírána do plastových vaků nebo skleněných lahví s obsahem antikoagulancia (obvykle citrátu). Nemáme dost informací o skladování koňské krve, ale víme z humánní medicíny, že lidská krev významně ztrácí kvalitu po 14 dnech skladování a stává se nebezpečnou po 28 dnech skladování. Jakmile je krev odebrána, je okamžitě aplikována hříběti. Výhodou této techniky je rychlá dostupnost erytrocytů. Nevýhodou je riziko inkompatibility podaných erytrocytů, které mají krátkou životnost a mohou zhoršit ikterus. Další terapie Rozsah podpůrné terapie závisí na stupni postižení hříběte během období hypoxie. Většina hříbat se po aplikaci erytrocytů rychle zotaví. Během doby přípravy transfúze by hříběti měla být podána infúze v dávce 2-3 ml/kg/hod. Kortikosteroidy nejsou v terapii neonatální izoerytolýzy prospěšné. Prognóza Prognóza záleží na rychlosti stanovení diagnózy a terapie. Pokud je diagnóza stanovena okamžitě a terapie zahájena rychle, prognóza je vynikající. 2 Prevence Prevence neonatální izoerytrolýzy (NI) závisí na identifikaci rizikových spojení. 3 Pokud klisna měla v minulosti hříbě postižené NI, je pravděpodobné, že k NI dojde také u dalšího hříběte, zejména pokud je znovu připuštěna stejným hřebcem. Některé laboratoře (např. Irish Equine Center, Johnstown, Naas, Co Kildare), nabízejí určení krevních skupin a porovnání hřebce a klisny s cílem určit zda je riziko NI pro hříbě vysoké, střední nebo nízké. Také nabízejí stanovení protilátek proti erytrocytům v plazmě matky v období těsně před očekávaným porodem. Hříbatům z vysoce rizikových spojení by se preventivně mělo zabránit v příjmu kolostra po dobu hodin nebo do té doby, dokud není ověřena snášenlivost kolostra aglutinačním testem. Tato hříbata by měla dostat směs kolostra od jiných klisen které nikdy neměly hříbě s NI nebo by měla dostat komerční hyperimunní plazmu. Ke krmení u nich lze použít mléko jiných klisen nebo ředěné kozí mléko do té doby, dokud není bezpečné sání přímo od matky hříběte. Většina chovatelů dá hříběti během rizikového období náhubek a ponechá ho s jeho matkou.

8 Ruptura močového měchýře Klinické příznaky Hříbata s rupturou močového měchýře jsou obvykle předvedena k vyšetření ve věku 3-5 dnů s výrazně zvětšeným objemem břišní dutiny. Tradičně se uvádí, že ruptura močového měchýře je častější u hřebečků, ale studie z poslední doby popisují výskyt i u klisniček. 4 Klisničky bývají předvedeny k vyšetření i mladší nebo starší než je výše uvedený věk. Hříbata sice mohou vykazovat příznaky koliky, ale navzdory výrazné distenzi břišní dutiny není kolika běžným příznakem. Hyperkalemie může vést k srdečním arytmii charakterizované bradykardií a změnami EKG (chybějící nebo malými P-vlnami a špičatými T-vlnami). Tato hříbata mohou mít abdominální kompartment syndrom, u kterého zvýšení abdominálního tlaku omezuje pohyb bránice a tlačí na v. cava caudalis, čímž omezuje žilní návrat krve do srdce. Laboratorní příznaky Klasickým laboratorním příznakem ruptury močového měchýře je hyponatremie, hyperkalemie a hypochloremie. Tyto elektrolytové změny se však nemusí vyskytovat u všech zvířat, zejména pokud jim už byla aplikována infúze. 5 Mnoho hříbat bude mít zvýšenou koncentraci kreatininu a močoviny. Klasickým způsobem diagnostiky ruptury močového měchýře je porovnání koncentrace kreatininu v plazmě a v peritoneální tekutině. Za diagnostické kriterium je považována dvojnásobná koncentrace kreatininu v peritoneální tekutině ve srovnání s plazmatickou. Toto vyšetření je ale v současnosti prováděno zřídka, protože ve většině případů se diagnóza stanoví ultrasonograficky. Ultrasonografické vyšetření Pro diagnostiku ruptury močového měchýře je ultrasonografické vyšetření břicha nesmírně užitečné. Dostatečným vybavením je běžný přístroj používaný pro gynekologické vyšetření klisen. Sonda je během vyšetření umístěná napříč břichem v mediální linii po obou stranách pupku. Kraniálně před pupkem můžeme vidět velké množství volné hypoechogení tekutiny. Kaudálně za pupkem se nachází malý močový měchýř, příležitostně může být viditelná trhlina jeho stěny. Močový měchýř je často vidět zavěšený na dorzálním ligamentu, kterým procházejí umbilikální arterie.

9 Terapie Prioritou v léčbě je drenáž břišní dutiny a korekce elektrolytových abnormalit. Jedná se v první řadě o interní, ne chirurgickou intervenci. Drenáž břišní dutiny Břišní dutina může být drénována strukovou kanylou přes břišní stěnu. Nevýhodou tohoto postupu je jeho invazivnost a není úplnou výjimkou výhřez malé části omenta otvorem, kterým byla zavedena kanyla. My nyní obecně preferujeme drenáž abdomenu pomocí (sterilního) Foleyho katétru umístěného přes uretru do močového měchýře. Pro využití tohoto způsobu drenáže je nutný dostatečně velký otvor v močovém měchýři, aby umožnil zpětný tok moči z břišní dutiny do močového měchýře. Příležitostně je na ultrazvuku vidět, že trhlina ve stěně je dostatečně velká, aby jí prošel balónek katétru do peritoneální dutiny. Bylo publikováno několik případů s malou trhlinou v močovém měchýři, u kterých zavedení Foleyho katétru na několik dní bylo pro hojení trhliny dostatečných, a stav byl řešen bez chirurgického zákroku. Korekce elektrolytových abnormalit Obecně preferuji intravenózní aplikaci 1,8% roztoku NaCl k pomalému zvýšení koncentrace sodíku a chloridů a vyhýbám se aplikaci roztoků s obsahem draslíku. Velmi hypertonické roztoky (> 5 %) NaCl by nikdy neměly být u hříbat používány. Hříbata, jejichž koncentrace draslíku není příliš vysoká (< 5,5 mmol/l) mohou dostat Ringer laktát neboť koncentrace draslíku v tomto roztoku je nízká. V případě, že v terénu není možné změřit koncentraci draslíku, je možné Ringer laktát pro stabilizaci použít. Při výrazné hyperkalemii (> 7 mmol/l) nebo bradykardii a svalové slabosti je nutné aplikovat vápník (kalcium glukonát nebo boroglukonát v dávce 0,5 ml/kg IV během 10 minut). Glukóza (50% roztok) v dávce 2 ml/kg/ IV během 5 minut může být také užitečná. Chirurgická intervence Cílem chirurgického zákroku je uzavřít trhlinu ve stěně močového měchýře. Trhliny se většinou nacházejí na dorzální straně měchýře, blízko krčku. Prognóza Do dnešní doby jsme s případy ruptury močového měchýře, které jsme léčili, měli velké štěstí. Klíčem je nespěchat na operační sál a přistupovat k chirurgickému zákroku jako možnosti volby až druhý den, až když jsme si jisti, že elektrolytové abnormality jsou korigovány. Existuje několik neoficiálních tvrzení o opakované tvorbě kamenů v močovém měchýři spojených se suturou stěny měchýře. Jako následek chirurgického zákroku mohou také

10 vzniknout adheze v břišní dutině. Syndrom dysfunkce močového měchýře Diferenciální diagnózou ruptury močového měchýře je takzvaný syndrom dysfunkce močového měchýře, který je jedním z příznaků perinatální asfyxie. Často nejsou další příznaky perinatální asfyxie patrné. U tohoto onemocnění dochází k poruše vyprazdňování močového měchýře a jeho velikost se zvětšuje až do okamžiku ruptury. Katetrizací lze získat hodně velké množství moči (i více jak 1,5 l). Tento stav lze odlišit od ruptury močového měchýře ultrasonografickým vyšetřením. Terapie spočívá v zavedení permanentího katétru do močového měchýře na dobu 1-3 dnů. Ulcerace žaludku a duodena u hříbat U hříbat se mohou vyskytovat vředy žaludku a duodena a jejich morbidita a mortalita může být velká. V jedné publikované studii byla u hříbat bez klinických známek onemocnění žaludku zjištěna prevalence výskytu vředů během endoskopického vyšetření 50,6 % (z celkového počtu 75 hříbat). 6 V současnosti panuje diskuse, zda u hříbat provádět preventivní antiulcerózní terapii či ne. Ve studii pocházející z Anglie a Irska byly vředy běžně nalézány u hříbat trpících jiným primárním onemocněním, zejména průjmem. 6 Podle jiných názorů jsou vředy u neonatálních hříbat spíše problémem snížené perfúze žaludku než důsledkem kyselého prostředí a antacida podle nich nejsou indikována. Můj osobní názor je, že vředy žaludku jsou u hříbat důležité a antacida jsou v jejich prevenci indikována. Nepoužívám ale antacida během prvních 36 hodin života, během kterých je kyselé prostředí žaludku důležitou bariérou chránící novorozence před časnou neonatální infekcí (během tohoto období je produkce kyselin žaludkem stejně snížena). Terapeutickou možností je omeprazol (4 mg/kg PO nebo 0,5-1,5 mg/kg/ IV jednou denně), ranitidin (6,6 mg/kg PO 3x denně) nebo cimetidin (6,6 mg/kg IV 4x denně). Ulcerace duodena mohou vést ke vzniku duodenálních striktur. Tato hříbata jsou nejčastěji předvedena s mírnou, ale chronickou kolikou, vzácně je kolika akutní. Během ultrasonografického vyšetření je nalezen velký tekutinou naplněný žaludek. Někdy je možné zavést gastroskop až do duodena a místo vředů a striktury vizualizovat. Specifická terapie duodenálních vředů není známa a obvykle je stejná jako terapie žaludečních vředů. Působení antacid není pravděpodobně v alkalickém prostředí duodena efektivní. Hříbata postižená duodenální strikturou jsou obvykle utrácena, ale bylo popsáno i chirurgické řešení v podobě bypassu pyloru.

11 Rozštěp měkkého patra a dysfunkce hltanu Rozštěp měkkého patra není u hříbat běžný. Většinou se setkáváme s jedním nebo dvěma případy ročně. Obvyklým příznakem je výtok mléka z nozder okamžitě po napití. Hříbata také mohou vykazovat příznaky aspirační pneumonie. Nejdůležitější diferenciální diagnózou je faryngeální dysfunkce. Ta může být u neonatálních hříbat jediným projevem perinatální asfyxie. Často nejsou žádné další příznaky perinatální asfyxie patrné. U starších hříbat (a i u některých mladších hříbat léčených intenzívně antibiotiky) se může vyskytnout faryngeální dysfunkce jako následek infekce vzdušného vaku (bakteriální nebo mykotické). Hříbata s faryngeální dysfunkcí bývají předvedena s výtokem mléka z nozder. Mohou také vykazovat inspirační stridor způsobený kolapsem dorzální stěny hltanu a příznaky aspirační pneumonie. Rozštěp měkkého patra je diagnostikován endoskopicky. Po stranách nosohltanu můžeme vidět jako svitky dvě separované stěny měkkého patra. V závislosti na rozsahu rozštěpu, může být rostrálně viditelné normální měkké patro. Někdy je možné zjistit rozštěp měkkého patra při vyšetření ústní dutiny, ale bez celkové anestézie je obtížné dostatečně rozevřít čelisti hříběte. Pokud rozštěp zasahuje jen měkké patro, je možné provést chirurgickou korekci. Častou komplikací ale je selhání sutury po operaci. Terapie faryngeální dysfunkce se provádí permanentní sondou zavedenou do žaludku nebo parenterální výživou. Pokud je nalezena infekce vzdušných vaků, měla by být léčena. Seznam literatury 1. Rossdale PD, Ousey JC, Silver M, et al: Studies on equine prematurity 6: Guidelines for assessment of foal maturity. Equine Vet J 16: , Boyle AG, Magdesian KG, Ruby RE: Neonatal isoerythrolysis in horse foals and a mule foal: 18 cases ( ). J Am Vet Med Assoc 227: , McClure JJ: Strategies for prevention of neonatal isoerythrolysis in horses and mules. Equine Vet Educ 9: , Kablack KA, Embertson RM, Bernard WV, et al: Uroperitoneum in the hospitalised equine neonate: retrospective study of 31 cases, Equine Vet J 32: , Dunkel B, Palmer JE, Olson KN, et al: Uroperitoneum in 32 foals: influence of intravenous fluid therapy, infection, and sepsis. J Vet Intern Med 19: , Murray MJ, Murray CM, Sweeney HJ, et al: Prevalence of gastric lesions in foals without signs of gastric disease: an endoscopic survey. Equine Vet J 22:6-8, 1990

Monitoring vnitřního prostředí pacienta

Monitoring vnitřního prostředí pacienta Monitoring vnitřního prostředí pacienta MVDr. Leona Raušerová -Lexmaulová, Ph.D. Klinika chorob psů a koček VFU Brno Vnitřní prostředí Voda Ionty Bílkoviny Cukry Tuky Důležité faktory Obsah vody Obsah

Více

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 OBSAH 1. Úvod 11 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 3. Prenatální a postnatální růst 18 3.1. Prenatální období 18 3.2. Postnatální

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

učební texty Univerzity Karlovy v Praze NEONATOLOGIE Jiří Dort Eva Dortová Petr Jehlička KAROLINUM

učební texty Univerzity Karlovy v Praze NEONATOLOGIE Jiří Dort Eva Dortová Petr Jehlička KAROLINUM učební texty Univerzity Karlovy v Praze NEONATOLOGIE Jiří Dort Eva Dortová Petr Jehlička KAROLINUM Neonatologie doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D. MUDr. Eva Dortová MUDr. Petr Jehlička, Ph.D. Recenzovali: doc.

Více

Koliky a enterokolitidy u hříbat

Koliky a enterokolitidy u hříbat Koliky a enterokolitidy u hříbat Kevin T.T. Corley Úvod Kolika a enterokolitida patří mezi běžná onemocnění novorozených hříbat. Ze 128 hříbat ošetřených na naší klinice v roce 2008 bylo 11 (8,6 %) přijato

Více

Perioperační péče o nemocné s diabetem

Perioperační péče o nemocné s diabetem Perioperační péče o nemocné s diabetem Michal Anděl, Antonín Kratochvíl, Elena Šilhová Centrum výzkumu diabetu, metabolismu a výživy a 2. interní klinika 3. lékařská fakulta UK Praha, 16. listopadu 2013

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Opakovaná ruptura pochvy u feny po krytí MVDr. Roman Vitásek, Ph.D. MVDr. Alena Bartošková MVDr. Michaela Jenčová MVDr. Robert Novotný MVDr. Petr Čížek Dlouhodobá anamnéza Druh: pes Pohlaví: fena Plemeno:

Více

Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti

Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti Urbánek L., Kratochvílová J., Žák J. I. chirurgická klinika Oddělení hygieny a epidemiologie Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně Klostridiová kolitida

Více

Léčba hypoxicko ischemické encefalopatie řízenou hypotermií. Bc. Lucie Zahradníková

Léčba hypoxicko ischemické encefalopatie řízenou hypotermií. Bc. Lucie Zahradníková Léčba hypoxicko ischemické encefalopatie řízenou hypotermií Bc. Lucie Zahradníková Bc. Věra Tomková FN Plzeň Neonatologie JIRP Hypoxicko ischemická encefalopatie (HIE) Nevratné poškození mozku - následek

Více

NeuroBloc. botulinový toxin typu B injekční roztok, U/ml

NeuroBloc. botulinový toxin typu B injekční roztok, U/ml NeuroBloc botulinový toxin typu B injekční roztok, 5 000 U/ml Důležité bezpečnostní informace určené lékařům Účelem této příručky je poskytnout lékařům, kteří jsou oprávněni předepisovat a aplikovat přípravek

Více

ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ KRVÁCENÍ V PNP.

ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ KRVÁCENÍ V PNP. ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ KRVÁCENÍ V PNP. Sviták R., Bosman R., Vrbová M., Tupá M. Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Krvácení Úrazové Neúrazové GIT, aneurysmata velkých tepen, komplikace těhotenství

Více

(Ne)plánovaný císařský řez očima rodičky. MUDr. Kateřina Vítková

(Ne)plánovaný císařský řez očima rodičky. MUDr. Kateřina Vítková (Ne)plánovaný císařský řez očima rodičky MUDr. Kateřina Vítková Sectio caesara - S.C. operační ukončení porodu - porodnická operace, během které je novorozenec vybaven z děložní dutiny cestou chirurgicky

Více

Varicella v těhotenství. K.Roubalová Vidia s.r.o.

Varicella v těhotenství. K.Roubalová Vidia s.r.o. Varicella v těhotenství K.Roubalová Vidia s.r.o. Infekce VZV 90% v dětství (3-5 let), 10% v dospělosti (horší průběh) Většina primárních infekcí symptomatická - Varicella Vždy virémie Infekčnost: vysoká:

Více

Maturitní témata z předmětů Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní pro obor Trenérství dostihových a sportovních koní pro školní rok 2014/15

Maturitní témata z předmětů Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní pro obor Trenérství dostihových a sportovních koní pro školní rok 2014/15 Maturitní témata z předmětů Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní pro obor Trenérství dostihových a sportovních koní pro školní rok 2014/15 1. Složení živého organismu buňka - stavba, funkce jednotlivých

Více

Septická peritonitida

Septická peritonitida Septická peritonitida MVDr. Leona Raušerová-Lexmaulová, Ph.D. Klinika chorob psů a koček VFU Brno Predispoziční faktory primární onemocnění chirurgický zákrok celkový stav pacienta 2 Klinické příznaky

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

BARIATRIČTÍ PACIENTI A ÚSKALÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE. Fakultní nemocnice Plzeň KARIM Petra Kulhánková Vanda Tomášková

BARIATRIČTÍ PACIENTI A ÚSKALÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE. Fakultní nemocnice Plzeň KARIM Petra Kulhánková Vanda Tomášková BARIATRIČTÍ PACIENTI A ÚSKALÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE Fakultní nemocnice Plzeň KARIM Petra Kulhánková Vanda Tomášková OBEZITA Globální epidemie (WHO) Není jen estetický problém Chorobný stav spojený se zvýšenou

Více

Úvodní tekutinová resuscitace

Úvodní tekutinová resuscitace Úvodní tekutinová resuscitace Jiří Žurek Klinika dětské anesteziologie a resuscitace LF MU, FN Brno Tekutinová resuscitace první hodina začátek rychlý bolus 20ml/kg ¹: - izotonický krystaloid nebo 5%

Více

DIAFRAGMATICKÁ HERNIE U NOVOROZENCŮ. Bc. Kateřina Medonosová Bc. Jana Schönerová

DIAFRAGMATICKÁ HERNIE U NOVOROZENCŮ. Bc. Kateřina Medonosová Bc. Jana Schönerová DIAFRAGMATICKÁ HERNIE U NOVOROZENCŮ Bc. Kateřina Medonosová Bc. Jana Schönerová ÚVOD: Vrozená brániční kýla (CDH - kongenitální diafragmatická hernie) jedna z nejčastějších a život ohrožujících malformací

Více

Sůl kyseliny mléčné - konečný produkt anaerobního metabolismu

Sůl kyseliny mléčné - konečný produkt anaerobního metabolismu Biochemické vyšetření ve sportu Laktát Sůl kyseliny mléčné - konečný produkt anaerobního metabolismu V klidu 0,8 mmol/l (0,5-1,5 mmol/l) Tvorba laktátu = přetížení aerobního způsobu zisku energie a přestup

Více

Ošetřovatelské postupy I V. Podklady pro přípravu ke zkoušce. Tématické okruhy:

Ošetřovatelské postupy I V. Podklady pro přípravu ke zkoušce. Tématické okruhy: Ošetřovatelské postupy I V. Podklady pro přípravu ke zkoušce Tématické okruhy: 1) Infekce spojené se zdravotní péčí (nozokomiální infekce) Infekce spojené se zdravotní péčí základní terminologie Prevence

Více

Z. Straňák, Ústav pro péči o matku a dítě - Praha INTERMEDIÁRNÍ PÉČE O NEDONOŠENÉ DÍTĚ

Z. Straňák, Ústav pro péči o matku a dítě - Praha INTERMEDIÁRNÍ PÉČE O NEDONOŠENÉ DÍTĚ Z. Straňák, Ústav pro péči o matku a dítě - Praha INTERMEDIÁRNÍ PÉČE O NEDONOŠENÉ DÍTĚ Historické aspekty péče o novorozence 60.-80. léta 20.století Maximální snaha zachránit Velmi nízká porodní hmotnost

Více

Každý má svou šanci kazuistika. FN Brno, PEK odd. 56 Inka Vrtílková, Ludmila Pecková

Každý má svou šanci kazuistika. FN Brno, PEK odd. 56 Inka Vrtílková, Ludmila Pecková Každý má svou šanci kazuistika FN Brno, PEK odd. 56 Inka Vrtílková, Ludmila Pecková Anamnéza matky: V r. 2010 ukončeno těhotenství v 36. g.t porod mrtvého dítěte (chlapec) II. Gravidita: prenatální src.

Více

Imunoprofylaxe RSV infekce. M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha

Imunoprofylaxe RSV infekce. M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha Imunoprofylaxe RSV infekce M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha RSV - RNA (objeven 1956) - Skupina paramyxoviridae - 2 skupiny (povrchové

Více

Témata z předmětů: Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní

Témata z předmětů: Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní Témata z předmětů: Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní 1. Složení živého organismu buňka - stavba, funkce jednotlivých organel tkáně typy tkání, stavba, funkce tělní tekutiny složení, funkce krve,

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

KOMPLIKACE "BEZPEČNÉHO PREPARÁTU"

KOMPLIKACE BEZPEČNÉHO PREPARÁTU KOMPLIKACE "BEZPEČNÉHO PREPARÁTU" Palásková Simona, Paříková Helena KARIP TC IKEM Praha ANAMNÉZA OA: 74-letá žena s anamnézou hypertenze a Crohnovy choroby, trpící syndromem krátkého střeva, po mnohočetných

Více

HIV (z klinického pohledu)

HIV (z klinického pohledu) HIV (z klinického pohledu) David Jilich HIV centrum, Nemocnice Na Bulovce, Praha 11.12. 2014 Vývoj situace ve světě Changes in incidance rate 2001 to 2009 zdroj: UNAIDS Zákadní charakteristika virová infekce

Více

Agresivní léčba nemocných s oběhovým šokem v PNP na základě monitorace sérového laktátu úvodní výsledky randomizované prospektivní studie

Agresivní léčba nemocných s oběhovým šokem v PNP na základě monitorace sérového laktátu úvodní výsledky randomizované prospektivní studie Agresivní léčba nemocných s oběhovým šokem v PNP na základě monitorace sérového laktátu úvodní výsledky randomizované prospektivní studie Sviták R. 1,2, Chytra I. 2, Bosman R. 2, Beneš J. 2, Kasal E. 2,

Více

Klinicko-patologické změny u koní po intraartikulární aplikaci autologních a allogeních mezenchymálních kmenových buněk získaných z placenty

Klinicko-patologické změny u koní po intraartikulární aplikaci autologních a allogeních mezenchymálních kmenových buněk získaných z placenty Klinicko-patologické změny u koní po intraartikulární aplikaci autologních a allogeních mezenchymálních kmenových buněk získaných z placenty Cytotherapy 2011 MVDr. Miroslav Trunda Intro Koňské mezenchymální

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Metronidazol B. Braun 5 mg/ml, infuzní roztok. metronidazolum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Metronidazol B. Braun 5 mg/ml, infuzní roztok. metronidazolum sp.zn.sukls126426/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Metronidazol B. Braun 5 mg/ml, infuzní roztok metronidazolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

Produkce kyselin v metabolismu Těkavé: 15,000 mmol/den kyseliny uhličité, vyloučena plícemi jako CO 2 Netěkavé kyseliny (1 mmol/kg/den) jsou vyloučeny

Produkce kyselin v metabolismu Těkavé: 15,000 mmol/den kyseliny uhličité, vyloučena plícemi jako CO 2 Netěkavé kyseliny (1 mmol/kg/den) jsou vyloučeny Vnitřní prostředí a acidobazická rovnováha 13.12.2004 Vnitřní prostředí Sestává z posuzování složení extracelulární tekutiny z hlediska izohydrie (= optimální koncentrace ph) izoionie (= optimální koncentrace

Více

Antibiotická profylaxe v gynekologické operativě

Antibiotická profylaxe v gynekologické operativě Antibiotická profylaxe v gynekologické operativě J. MAŠATA Gynekologicko porodnická klinika VFN a 1. LF UK, Praha Definice infekce Kolonizace (colonisation) běžná přítomnost bakterie Kontaminace (contamination)

Více

LÉKAŘSKÁ VYŠETŘENÍ A LABORATORNÍ TESTY

LÉKAŘSKÁ VYŠETŘENÍ A LABORATORNÍ TESTY LÉKAŘSKÁ VYŠETŘENÍ A LABORATORNÍ TESTY Pokud čtete tento text, pravděpodobně jste v kontaktu s odborníkem na léčbu mnohočetného myelomu. Diagnóza mnohočetného myelomu je stanovena pomocí četných laboratorních

Více

Akutní stavy v paliativní péči hemoptýza, hemoptoe V. česko-slovenská konference paliativní mediciny Brno, 19.-20.9. 2013

Akutní stavy v paliativní péči hemoptýza, hemoptoe V. česko-slovenská konference paliativní mediciny Brno, 19.-20.9. 2013 Akutní stavy v paliativní péči hemoptýza, hemoptoe V. česko-slovenská konference paliativní mediciny Brno, 19.-20.9. 2013 Marcela Tomíšková Klinika nemocí plicních a tuberkulózy Fakultní nemocnice Brno,

Více

Vyšetřování a léčba poruch acidobazické rovnováhy

Vyšetřování a léčba poruch acidobazické rovnováhy Vyšetřování a léčba poruch acidobazické rovnováhy Vladimír Soška Oddělení klinické biochemie Fyziologické hodnoty ABR Parametr Jednotka Normální meze Kritické hodnoty ph 7.35-7.45 < 7.1; > 7.6 pco 2 kpa

Více

PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY

PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY Doc. MUDr. Květoslava Dostálová, CSc. Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických

Více

Seznam vyšetření biochemie a hematologie

Seznam vyšetření biochemie a hematologie Seznam vyšetření biochemie a hematologie BIOCHEMICKÁ VYŠETŘENÍ NÁZEV: Glukosa POUŽITÍ: Stanovení koncentrace glukosy v séru (plazmě) a v moči JEDNOTKY KONCENTRACE: mmol/l (sérum, plazma) g% (sbíraná moč)

Více

Výuková jednotka z pohledu koordinátorky teoretické sekce. Prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.

Výuková jednotka z pohledu koordinátorky teoretické sekce. Prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. Výuková jednotka z pohledu koordinátorky teoretické sekce Prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. Kurzy v sekcích Teoretické vědy; 33 Diagnostické obory a neurovědy; 16 Chirurgické vědy; 17 Interní lékařství; 35

Více

ESA - erytropoézu stimulující agens a jejich použití v klinické praxi

ESA - erytropoézu stimulující agens a jejich použití v klinické praxi ESA - erytropoézu stimulující agens a jejich použití v klinické praxi T. Kotulák Klinika anestezie a resuscitace, IKEM, Praha a 1. LF UK a VFN, Praha etiologie ICU anémie anémie kritických stavů je častý

Více

Léčba akutního astmatu

Léčba akutního astmatu Léčba akutního astmatu Akutní astma Exacerbace astmatu (astmatický záchvat, akutní astma) jsou epizody progresivního zhoršení dušnosti, kašle, pískotů či tíže na hrudníku, nebo některé kombinace těchto

Více

POH O L H E L D E U D U M

POH O L H E L D E U D U M SEPSE Z POHLEDU MIKROBIOLOGA Milan Kolář Ústav mikrobiologie FNOL a LF UP v Olomouci K významným problémům současné medicíny patří bezesporu septické stavy z důvodu vysoké morbidity, mortality a současně

Více

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Helena Švábová, Andrea Žmijáková Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno Separační středisko je součástí Interní hematologické

Více

Nemoci gastrointestinálního systému

Nemoci gastrointestinálního systému Nemoci gastrointestinálního systému kolika diarrhoea ztráta hmotnosti Klinické syndromy Kolika Změna v chování způsobená abdominální bolestí Nejčastější GIT syndrom v hipiatrické praxi Akutní Chronická

Více

Potransfuzní reakce. Rozdělení potransfuzních reakcí a komplikací

Potransfuzní reakce. Rozdělení potransfuzních reakcí a komplikací Potransfuzní reakce Potransfuzní reakcí rozumíme nežádoucí účinek podaného transfuzního přípravku. Od roku 2005 (dle platné legislativy) rozlišujeme: závažná nežádoucí příhoda ( vzniká v souvislosti s

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Rozpoznání rizikové gravidity a její řešení

Rozpoznání rizikové gravidity a její řešení Rozpoznání rizikové gravidity a její řešení Kevin T. T. Corley Úvod Včasná identifikace rizikové gravidity u klisny umožňuje jak pečlivé sledování porodu a novorozeného hříběte, tak i terapii. Zvyšuje

Více

Eradikace BVD v Německu naše zkušenosti

Eradikace BVD v Německu naše zkušenosti Eradikace BVD v Německu naše zkušenosti MVDr. Kirsten Stemme Základní údaje o BVD Virus BVD - pestivirus - různé genotypy a subtypy - dva rozdílné biotypy (necytopatogenní, cytopatogenní) podle Heckerta

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

4.5 Klinický obraz perinatální asfyxie Prevence asfyxie H ypoxicko-ischem ické poškození mozku 22 5 Resuscitace a poresuscitační péče

4.5 Klinický obraz perinatální asfyxie Prevence asfyxie H ypoxicko-ischem ické poškození mozku 22 5 Resuscitace a poresuscitační péče OBSAH 1 Základní epidem iologické indikátory péče o těhotnou ženu a novorozence 8 2 Vyšetření novorozence 10 2.1 Klasifikace novorozence podle gestačního stáří 10 2.2 Klasifikace novorozence podle porodní

Více

SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ

SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ 1. Celkový počet absolventů v jednotlivých oborech (kvalifikační studium) a celkový počet sester a asistentů v praxi 2. Srovnání činností všeobecné sestry a zdravotnického

Více

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Klinické studie provedené v Národním onkologickém centru, s nádorovým onemocněním mléčné žlázy, konečníku, střeva, plic a děložního čípku. STANDARDNÍ CHEMOTERAPIE,

Více

Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG

Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG 009.2012 Platná verze MKN-10 Pro rok 2012 je platnou verzí Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů 2. aktualizované

Více

Žádost o grant AVKV 2012

Žádost o grant AVKV 2012 Žádost o grant AVKV 2012 Zlepšení nutričního stavu chirurgických nemocných s maligním onemocněním trávicího traktu Žadatel Všeobecná Fakultní Nemocnice 1. Chirurgická klinika Praha 2, U nemocnice 2, 128

Více

PŘÍNOS LÉČBY INZULÍNOVOU POMPOU U OSOB S DIABETEM 2. TYPU. Autor: Monika Slezáková 4. ročník LF UP. Výskyt cukrovky

PŘÍNOS LÉČBY INZULÍNOVOU POMPOU U OSOB S DIABETEM 2. TYPU. Autor: Monika Slezáková 4. ročník LF UP. Výskyt cukrovky PŘÍNOS LÉČBY INZULÍNOVOU POMPOU U OSOB S DIABETEM 2. TYPU Autor: Monika Slezáková 4. ročník LF UP Výskyt cukrovky V roce 2010 se léčilo v ČR s tímto onemocněním více než 800 tisíc osob. To představovalo

Více

VYŠETŘENÍ FETOMATERNÁLNÍ HEMORRHAGIE POMOCÍ PRŮTOKOVÉ CYTOMETRIE

VYŠETŘENÍ FETOMATERNÁLNÍ HEMORRHAGIE POMOCÍ PRŮTOKOVÉ CYTOMETRIE VYŠETŘENÍ FETOMATERNÁLNÍ HEMORRHAGIE POMOCÍ Zajíc T. 1, Kamenická H. 2, Kuťková D. 2, Veselá I. 2, Bydžovská I. 3, Zemanová D. 3, Gavendová H. 3, Procházková R. 2 Krajská nemocnice Liberec, a.s. 1 Oddělení

Více

VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ

VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ RCD s.r.o. Americká 632 252 29 Dobřichovice IČO: 470525511 VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ Řídící pracovník studie: RNDr. Pavla Poučková, CSc Vedoucí pokusu: RNDr.

Více

HYPOKALÉMIE, HYPERKALÉMIE A DALŠÍ METABOLICKÉ PŘÍČINY ZÁSTAVY OBĚHU. Jiří Chvojka JIP I.interní kliniky FN a LF UK v Plzni

HYPOKALÉMIE, HYPERKALÉMIE A DALŠÍ METABOLICKÉ PŘÍČINY ZÁSTAVY OBĚHU. Jiří Chvojka JIP I.interní kliniky FN a LF UK v Plzni HYPOKALÉMIE, HYPERKALÉMIE A DALŠÍ METABOLICKÉ PŘÍČINY ZÁSTAVY OBĚHU Jiří Chvojka JIP I.interní kliniky FN a LF UK v Plzni 4 T? Hypoterm ie? Hypoxi e? Hypovolémi e? Sakra, co tam ještě bylo za H? DRASLÍK

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Borgal 200/40 mg/ml injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml obsahuje: Léčivé látky: Sulfadoxinum 200 mg Trimethoprimum

Více

Nutriční podpora novorozeného hříběte

Nutriční podpora novorozeného hříběte Nutriční podpora novorozeného hříběte Kevin T. T. Corley Obecné zásady V klinických podmínkách si můžeme u dospělého koně poměrně bez rizika dovolit omezit přísun krmiva na dobu 3 5 dní. Novorozená hříbata

Více

Poranění hrudníku (převzato od BATLS nutno lehce upravit pro civilní účely)

Poranění hrudníku (převzato od BATLS nutno lehce upravit pro civilní účely) Poranění hrudníku (převzato od BATLS nutno lehce upravit pro civilní účely) Incidence Hrudní poranění se vyskytují velmi často nejen v civilním, ale i vojenském prostředí: Přibližně 10 % všech válečných

Více

Financování ambulantních a laboratorních výkonů (porovnání ČR x Dolní Rakousko) Mgr. Šímová Ivana Mgr. Zimmelová Petra Ph.D.

Financování ambulantních a laboratorních výkonů (porovnání ČR x Dolní Rakousko) Mgr. Šímová Ivana Mgr. Zimmelová Petra Ph.D. Financování ambulantních a laboratorních výkonů (porovnání ČR x Dolní Rakousko) Mgr. Šímová Ivana Mgr. Zimmelová Petra Ph.D. Původní záměr Porovnání ambulantních výkonů a jejich úhrad ČR x Dolní Rakousko:

Více

Hemodynamický efekt komorové tachykardie

Hemodynamický efekt komorové tachykardie Hemodynamický efekt komorové tachykardie Autor: Kristýna Michalčíková Výskyt Lidé s vadami srdce, kteří během svého života prodělali srdeční infarkt, trpí zúženými věnčitými tepnami zásobujícími srdce

Více

Podpora časné enterální výživy z pohledu sestry. Bc. Michaela Kolářová VFN Praha, Gynekologicko porodnická klinika Neonatologické oddělení

Podpora časné enterální výživy z pohledu sestry. Bc. Michaela Kolářová VFN Praha, Gynekologicko porodnická klinika Neonatologické oddělení Podpora časné enterální výživy z pohledu sestry Bc. Michaela Kolářová VFN Praha, Gynekologicko porodnická klinika Neonatologické oddělení Extrémní nezralost Od 24. gestačního týdne Extrémní nezralostnepřipravenost

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

Využití RT-CGMS technologie (real time continuous glucose monitoring system) v péči o novorozence diabetických matek

Využití RT-CGMS technologie (real time continuous glucose monitoring system) v péči o novorozence diabetických matek Využití RT-CGMS technologie (real time continuous glucose monitoring system) v péči o novorozence diabetických matek K.Štechová, D.Bartášková, K.Chaloupek, I.Špálová, M.Černý /UK 2.LF a FN Motol Praha/

Více

Erytrocyty. Hemoglobin. Krevní skupiny a Rh faktor. Krevní transfúze. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková

Erytrocyty. Hemoglobin. Krevní skupiny a Rh faktor. Krevní transfúze. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Erytrocyty. Hemoglobin. Krevní skupiny a Rh faktor. Krevní transfúze. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Formované krevní elementy: Buněčné erytrocyty, leukocyty Nebuněčné trombocyty Tvorba krevních

Více

Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu

Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu J.Minařík, V.Ščudla Mnohočetný myelom Nekontrolované zmnožení nádorově změněných plasmatických buněk v kostní dřeni Mnohočetný = obvykle více oblastí kostní

Více

Myopatie u koní nozologické jednotky

Myopatie u koní nozologické jednotky Myopatie u koní nozologické jednotky SAR Nutriční myodegenerace (NMD) Polysaccharide storage myopathy (PSSM) Rekurentní zátěžová rabdomyolýza (RER) Atypická myoglobinurie Elektrolytové dysbalance? Nutriční

Více

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika Důležitým cílem léčby cukrovky je u každého diabetika především normalizovat glykémii, nebo ji maximálně přiblížit k normálním hodnotám. Ukazateli

Více

Fitness for anaesthesia

Fitness for anaesthesia Fitness for anaesthesia Richard Pradl KARIM FN a LF UK Plzeň ČSARIM, Plzeň 2015 04/10/2015 Cílem předoperačního hodnocení stavu pacienta je pokles morbidity spojené s operačním výkonem, zvýšení efektivity

Více

von Willebrandova choroba Mgr. Jaroslava Machálková

von Willebrandova choroba Mgr. Jaroslava Machálková von Willebrandova choroba Mgr. Jaroslava Machálková von Willebrandova choroba -je dědičná krvácivá choroba způsobená vrozeným kvantitativním či kvalitativním defektem von Willebrandova faktoru postihuje

Více

Seznam vyšetření biochemie a hematologie

Seznam vyšetření biochemie a hematologie Seznam vyšetření biochemie a hematologie BIOCHEMIE NÁZEV: Glukosa POUŽITÍ: Stanovení koncentrace glukosy v séru (plazmě) a v moči JEDNOTKY KONCENTRACE: mmol/l (sérum, plazma) g% (sbíraná moč) g (odpad

Více

SCREENING KRITICKÝCH VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD PŘED PROPUŠTĚNÍM DO DOMÁCÍ PÉČE

SCREENING KRITICKÝCH VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD PŘED PROPUŠTĚNÍM DO DOMÁCÍ PÉČE SCREENING KRITICKÝCH VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD PŘED PROPUŠTĚNÍM DO DOMÁCÍ PÉČE Kantor L., Navrátilová A., Vránová I., Dubrava L., Šuláková S., Romanová J., Novorozenecké oddělení Fakultní nemocnice a Lékařské

Více

Krvácivé komplikace při léčbě warfarinem

Krvácivé komplikace při léčbě warfarinem Krvácivé komplikace při léčbě warfarinem Doporučení pro klinickou praxi Sekce pro trombózu a hemostázu České hematologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně J.Gumulec, P.Kessler*,

Více

POH O L H E L D E U D U M

POH O L H E L D E U D U M SEPSE Z POHLEDU MIKROBIOLOGA Milan Kolář Ústav mikrobiologie FNOL a LF UP v Olomouci K významným problémům současné medicíny patří bezesporu septické stavy z důvodu vysoké morbidity, mortality a současně

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls74848/2010

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls74848/2010 Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls74848/2010 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MONO MACK DEPOT MONO MACK 50 D tablety s proslouženým uvolňováním SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

Epistaxe Jaká je role anesteziologa?

Epistaxe Jaká je role anesteziologa? Epistaxe Jaká je role anesteziologa? Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Fakultní nemocnice Hradec Králové Jitka Schreiberová

Více

Regenerace ve sportu biologické veličiny. MUDr.Kateřina Kapounková

Regenerace ve sportu biologické veličiny. MUDr.Kateřina Kapounková Regenerace ve sportu biologické veličiny MUDr.Kateřina Kapounková Biologické veličiny pro řízení zatížení Srdeční frekvence Laktát Močovina Kreatinkináza Amoniak Hematokrit a hemoglobin Glukóza Minerály

Více

- Kolaps,mdloba - ICHS angina pectoris - ICHS infarkt myokardu - Arytmie - Arytmie bradyarytmie,tachyarytmie

- Kolaps,mdloba - ICHS angina pectoris - ICHS infarkt myokardu - Arytmie - Arytmie bradyarytmie,tachyarytmie NÁHLÁ POSTIŽENÍ OBĚHOVÉHO SYSTÉMU NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.--9.3.2012 BRNO 27.2. POSTIŽENÍ TEPEN - Onemocnění věnčitých tepen věnčité tepny zásobují srdeční sval krví a tedy i kyslíkem - Onemocnění

Více

HEMOFILIE - DIAGNOSTIKA A LÉČBA V SOUČASNOSTI

HEMOFILIE - DIAGNOSTIKA A LÉČBA V SOUČASNOSTI HEMOFILIE - DIAGNOSTIKA A LÉČBA V SOUČASNOSTI Patofyziologie hemofilie Deficit koagulačního faktoru VIII (hemofilie A) nebo IX (hemofilie B), jeho dysfunkce nebo přítomnost jeho inhibitorů vede k poruše

Více

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Krev Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství, Klinická propedeutika, První pomoc, Biologie, Vybrané

Více

Ztížený porod a patologické stavy v časném poporodním období u klisen. MVDr. Markéta Sedlinská, PhD, Klinika chorob koní

Ztížený porod a patologické stavy v časném poporodním období u klisen. MVDr. Markéta Sedlinská, PhD, Klinika chorob koní Ztížený porod a patologické stavy v časném poporodním období u klisen MVDr. Markéta Sedlinská, PhD, Klinika chorob koní Ztížený porod a patologické stavy v časném poporodním období Ztížený porod abnormality

Více

Poruchy vnitřního prostředí. v intenzivní medicíně

Poruchy vnitřního prostředí. v intenzivní medicíně Poruchy vnitřního prostředí v intenzivní medicíně Vnitřní prostředí = extracelulární tekutina (plazma, intersticiální tekutina) Poruchy objemu a osmolality Poruchy iontů (Na, K, Ca, Mg, Cl) Poruchy acidobazické

Více

POSTTRAUMATICKÁ PANKREATITIDA

POSTTRAUMATICKÁ PANKREATITIDA POSTTRAUMATICKÁ PANKREATITIDA Robek Oldřich, Ph.D. - Chirurgická klinika FN Brno Čan Vladimír - Chirurgická klinika FN Brno Ondrášková Helena, Ph.D. - Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

Více

DOPORUČENÝ POSTUP PŘI VÝSKYTU MALIGNÍ HYPERTERMIE. Pracovní skupina. Černý Vladimír Schröderová Ivana Šrámek Vladimír Štěpánková Dagmar

DOPORUČENÝ POSTUP PŘI VÝSKYTU MALIGNÍ HYPERTERMIE. Pracovní skupina. Černý Vladimír Schröderová Ivana Šrámek Vladimír Štěpánková Dagmar Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny DOPORUČENÝ POSTUP PŘI VÝSKYTU MALIGNÍ HYPERTERMIE Pracovní skupina Černý Vladimír Schröderová Ivana Šrámek Vladimír Štěpánková Dagmar

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn.sukls182457/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Ringerfundin B. Braun Infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1000 ml infuzního roztoku Ringerfundin B. Braun obsahuje:

Více

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty Vše co potřebujete vědět o hemoroidech Rady pro pacienty CO? CO? JAK? JAK? KDY? KDY? PROČ? PROČ? CO CO jsou hemoroidy? je hemoroidální onemocnění? Anatomie řitního kanálu a konečníku Hemoroidy jsou přirozenou

Více

Chirocaine 5 mg/ml Chirocaine 7,5 mg/ml injekční roztok (Levobupivacaini hydrochloridum)

Chirocaine 5 mg/ml Chirocaine 7,5 mg/ml injekční roztok (Levobupivacaini hydrochloridum) PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Chirocaine 5 mg/ml Chirocaine 7,5 mg/ml injekční roztok (Levobupivacaini hydrochloridum) V příbalové informaci naleznete: 1. Co je přípravek Chirocaine a k

Více

Postavení laboratorního vyšetření v klasickém systému péče o pacienta Klinik ik indikuje laboratorní vyšetření Laboratoř vyšetření provádí Klinik výsl

Postavení laboratorního vyšetření v klasickém systému péče o pacienta Klinik ik indikuje laboratorní vyšetření Laboratoř vyšetření provádí Klinik výsl Externí hodnocení kvality POCT vyšetření protrombinového času Petr Kessler Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov, p.o. Postavení laboratorního vyšetření v klasickém systému péče o pacienta

Více

Výsledky vyšetření krve. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Výsledky vyšetření krve. Vítejte na našem dialyzačním středisku Výsledky vyšetření krve Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč tak často kontrolujete mou krev? Každý měsíc Vám odebíráme vzorky krve, abychom zjistili, zda je pravidelná dialýza dostatečně účinná.

Více

Obor: 41-51-H/01 Zemědělec farmář

Obor: 41-51-H/01 Zemědělec farmář Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 41-51-H/01 Zemědělec farmář Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Odborný výcvik Ročník: 1. Téma: Chov

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

Anamnéza. muž, 59 let. AA: Citron, kyselé, na léky ne. RA: Otec 5x infarkt myokardu, první v 50 letech; matka demence

Anamnéza. muž, 59 let. AA: Citron, kyselé, na léky ne. RA: Otec 5x infarkt myokardu, první v 50 letech; matka demence Anamnéza muž, 59 let NO: Od včerejšího rána bodavé bolesti za hrudní kostí vystřelující mezi lopatky. Bolesti jej budily i ze spaní, trvají stále, nyní mírnější, ale stále jsou. Bez vazby na pohyb či na

Více

Ukončené případy pracovní neschopnosti podle délky trvání v ČR v roce 2001

Ukončené případy pracovní neschopnosti podle délky trvání v ČR v roce 2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14.1.2003 2 Ukončené případy pracovní neschopnosti podle délky trvání v ČR v roce 2001 Ve statistice pracovní neschopnosti

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU CHLORID SODNÝ 0,9% BAXTER 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Natrii chloridum: 9,0 g/l Jeden ml roztoku obsahuje 9 mg natrii chloridum mmol/l: Na + : 154

Více

Kazuistika: Inkretiny při léčbě obezity a diabetu 2. typu

Kazuistika: Inkretiny při léčbě obezity a diabetu 2. typu Kazuistika: Inkretiny při léčbě obezity a diabetu 2. typu Jaromíra Gajdová II. Interní klinika LF UP a FN Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů

Více

GDV u psů a jeho prevence

GDV u psů a jeho prevence GDV u psů a jeho prevence MVDr. Lucie Urbanová, MVDr. Michal Crha Ph.D., prof. MVDr. Alois Nečas Ph.D., MBA Definice zvětšení žaludku s jeho následným otočením podél mezenteriální osy ve směru hodinových

Více

Chronická obstrukční plicní nemoc MUDR.ŠÁRKA BARTIZALOVÁ BARTIZALOVAS@FNPLZEN.CZ

Chronická obstrukční plicní nemoc MUDR.ŠÁRKA BARTIZALOVÁ BARTIZALOVAS@FNPLZEN.CZ Chronická obstrukční plicní nemoc MUDR.ŠÁRKA BARTIZALOVÁ BARTIZALOVAS@FNPLZEN.CZ Nařízení vlády č. 114/2011 Platné od 1.7.2011 Kapitola III, položka 13 Chronická obstrukční plicní nemoc s FEV1/FVC méně

Více