Papillomaviry a HPV typizace (nejen) v roce 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Papillomaviry a HPV typizace (nejen) v roce 2015"

Transkript

1 Papillomaviry a HPV typizace (nejen) v roce 2015 D. Konvalinka, J. Mazurová, I. Urbanovská, R. Měch, B. Kubová, J. Šimová, M. Uvírová, J. Dvořáčková CGB laboratoř a.s., Ostrava Aktuální otázky gynekologické cytologie, Praha,

2 evolučně stará a rozsáhlá skupina virů > 200 PV Papillomaviry (PV) nalezeny u lidí, dalších savců, ptáků, plazů klasifikace na základě podobnosti (homologie) ORF sekvence L1 genu v genomu PV 29 rodů (homologie ORF L1: 60%) druhy (60-70%) typy (71-89%)

3 Papillomaviry (PV, pokračování)

4 Lidské papillomaviry (Human Papillomaviruses, HPV) více než 130 typů HPV 5 rodů (α, β, γ, μ, ν) druhově specifické striktně epiteliotropní tkáňově specifické typy kožní a slizniční

5 HPV (pokračování) nízce rizikové typy (low risk, LR) HPV: 6, 11, 42, 43, 44, 54, 61, 70, 72, 81 vysoce rizikové typy (high risk, HR) HPV: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68 (73, 82)

6 www: openi.nlm.nih.gov α, β, γ, μ, ν papillomaviry

7 Leden 2015: HPV: 5 rodů 49 druhů 202 typů

8 μ ν

9 HPV typy a asociované tumory

10 představy : Jak HPV vypadá?

11 Skutečný vzhled:

12 Lidský papillomavirus typ 16, kompletní genom (7904 bp)

13 HPV infekce nejběžnější virová STI incidence: cca 6 *10 6 /rok prevalence: cca 20 *10 6 celoživotní riziko: % clearance: 70% po 1 roce, 90% po 2 letech

14 Infekce HPV v epitelu infekce kožního epitelu diferenciace buněk na keratinocyty; virový genom v epizomální formě infekce slizničního epitelu vývoj lézí; možná integrace genomu HPV do buněčného genomu

15 HPV replikace: Lowy D.R. et Schiller J.T.: Prophylactic human papillomavirus vaccines, J.Clin.Invest. 116: (2006)

16 Interakce E6 p53 E 6 protein

17 Interakce E7 prb E 7 protein

18 HPV a nádory I Skupina LR HPV benigní nádory: 1. verruca plana, v. plantaris, v. vulgaris ruce a nohy (chodidla) 2. condylomata accuminata vulva, vagina, cervix, penis, anální oblast; 3. epiglotis a hlasivky rekurentní (laryngeální) papilomatóza 4. fokální epiteliální hyperplázie dutina ústní

19 HPV a nádory II Skupina HR HPV Skvamocelulární ca (80 90 %) hrdlo děložní, vulva, vagina, anus, penis oropharynx (mandle, báze jazyka), jícen adenokarcinom (10 20 %) nejagresivnější HPV 18

20 HPV a nádory III IARC a WHO označily HPV za karcinogeny HR HPV (HR typy 16 a 18) jsou původcem: 25 % nádorů hlavy a krku > 50 % nádorů vulvy a vaginy cca 90 % nádorů anální oblasti a > 70 % karcinomů děložního hrdla Muńoz et al, N. Engl. J. Med. 2003;348: Bernard H.U. et al, IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans; vol 64

21 HPV a nádory IV DNA lidských papillomavirů byla nalezena téměř u všech karcinomů (85 99,7 %) a jim předcházejících lézí děložního hrdla

22 Karcinom děložního hrdla (cervikální karcinom, CxCa) 2. nejčastější nádorové onemocnění u žen (ihned po nádorech prsu) v EU (věk. skupina let) případů ročně / úmrtí na CxCa v Evropě časná stádia jsou většinou asymptomatická klinické projevy se objevují u pokročilých stádií cíl: detekce preinvazivních stádií časná detekce: 5-leté přežívání > 90%

23 Karcinogeneze skin to skin přenos (sexuální / genitální kontakt) 70% clearance po 1 roce, 90% po 2 letech od inf. perzistence: predikuje CIN3+ progrese invaze Lowy D.R. et Schiller J.T.: Prophylactic human papillomavirus vaccines, J.Clin.Invest. 116: (2006)

24 Lowy D.R. et Schiller J.T.: Prophylactic human papillomavirus vaccines, J.Clin.Invest. 116: (2006)

25 Incidence a mortalita na ZN děložního hrdla v ČR

26 Zastoupení klinických stádií CxCa

27 1 Srbsko a Černá Hora Dánsko Rumunsko Ruská federace Bosna a Hercegovina Rakousko Albánie Německo Polsko Francie Bulharsko Norsko Slovensko Belgie Litva Itálie Lotyšsko Švýcarsko Česká Republika 22,1 10 Česká republika Lucembursko Moldavsko Švédsko Estonsko Řecko Slovinsko Velká Británie Maďarsko Španělsko Bělorusko Nizozemsko Ukrajina Island Portugalsko Irsko Chorvatsko Malta Makedonie Finsko 6.2 Zdroj dat: GLOBOCAN 2002 C53 - Hrdlo děložní cervix uteri, ženy srovnání incidence v ČR s ostatními zeměmi Evropy, přepočet na osob 38 Finsko 6,2

28 Globocan 2008: incidence CxCa ČR: 11. místo; 18,9 / osob Finsko: 40. místo; 5,6 / osob

29 Globocan 2012: incidence / mortalita CxCa Ferlay J, Soerjomataram I, Ervik M, Dikshit R, Eser S, Mathers C, Rebelo M, Parkin DM, Forman D, Bray, F. GLOBOCAN 2012 v1.0, Cancer Incidence and Mortality Worldwide: IARC CancerBase No. 11 [Internet]. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer; Available from: accessed on day/month/year.

30 Screening CxCa Pap test identifikuje dysplázie / prekancerózy / CxCa specificita / sensitivita HPV test identifikuje ženy v riziku negativní prediktivní hodnota (CIN, CxCa) reproducibilita Kombinovaný přístup co-testing spolu s cytologií ( 30 let) ASCUS-triage: sledovací interval ( 21 let) Am J Clin Pathol 2012; 137:516

31 2012: Cervical Screening Guidelines

32 Hlavní body: žádný každoroční screening Věk: < 21 let: bez screeningu let: cytologie 1x 3 roky let: co-testing 1x 5 let nebo cytologie 1x 3 roky > 65 let: bez CIN2+ během posledních 20 let = STOP > 65 let: CIN2+ během posledních 20 let = rutinní scr. nejméně dalších 20 let

33 Zdůvodění intervalu pro co-testing: cytologie 1x rok co-testing 1x 5 let BMJ 2008;377:a1754

34 Situace v ČR? Vyhláška č. 70/2012 Sb., 7 obsah a časové rozmezí gynekologické preventivní prohlídky v oboru gynekologie a porodnictví 1x ročně, zpravidla po 11 měsících: a) k) f) odběr materiálu z děložního čípku k cytologickému, případně bakteriologickému nebo virologickému vyšetření; neprovádí se u virgo žen, Vyšetření přítomnosti NK HR HPV v cervikálním stěru pro screening ca děložního hrdla - u žen se sporným cytologickým nálezem (odhad: cca 4 % všech klientek ve screeningu)

35 Jak zjistit přítomnost původce těchto nádorových onemocnění lidských papillomavirů v lidském organismu?

36 Metody detekce HPV NEPŘÍMÉ - kolposkopie, cytologie, histologie a metody sérologické PŘÍMÉ - elektronmikroskopické, imunohistochemické a metody molekulárně biologické

37 Nepřímý průkaz cytologické potvrzení HPV infekce (v Pap nátěru)

38 Přímý průkaz elektronová mikroskopie

39 Molekulárně biologické metody pro detekci HPV DNA Hybrid Capture 2 High-Risk HPV DNA Test (Qiagen) - přímá hybridizace HPV DNA s RNA sondou cobas 4800 HPV Test (Roche) - izolace DNA a následná real-time PCR; HPV16, HPV18 Cervista HPV HR (Hologic) - Invader; HPV16, HPV18 APTIMA HPV Assay (Gen-Probe / Hologic) - TMA

40 Hybrid Capture 2 High-Risk HPV DNA Test (Qiagen) určení HPV pozitivity (HR) nebo HPV negativity přímá hybridizace virové DNA s RNA sondou, užití protilátek, chemiluminiscenční detekce amplifikace signálu 13 HR HPV typů: HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68 bez izolace DNA bez amplifikace virové DNA bez interní kontroly (pouze kalibrátory)

41 cobas 4800 HPV Test (Roche) specifická detekce HPV 16 a HPV 18 izolace virové DNA z odebraného vzorku v transportním médiu, real time PCR výhoda: možnost genotypizace, tj. stanovení přítomnosti konkrétního typu HR HPV 16 a HR HPV 18 (kromě ostatních HR HPV) 14 HR HPV typů: HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 amplifikace virové DNA interní kontrola (lidský β-globin)

42 Cervista HPV HR (Hologic) určení HPV pozitivity (HR) nebo HPV negativity INVADER technologie, hybridizace virové DNA s FRET sondou amplifikace signálu 14 HR HPV typů: HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 izolace DNA bez amplifikace virové DNA interní kontrola (lidský HIST2H2BE)

43 APTIMA HPV Assay detekce mrna E6 a E7 virových onkogenů (detekce exprese) plně automatická izolace a detekce virové mrna z odebraného vzorku v transportním médiu stanovení exprese virových onkogenů E6 a E7, tj. jejich integrace do genomu hostitelské buňky = riziko maligní transformace buňky 14 HR HPV typů: HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 interní kontrola amplifikace cílové RNA RUO assay: HPV 16 vs. HPV 18/45

44 Vakcinace Silgard vakcína proti vysoce rizikovým typům HPV 16, 18 a nízce rizikovým typům HPV 6, 11 ženy ve věku 9-26 let, k prevenci CxCa, prekanceróz a genitálních bradavic muži ve věku 9-26 let, k prevenci genitálních bradavic Cervarix vakcína proti vysoce rizikovým typům HPV 16, 18 ženy ve věku let, k prevenci CxCa a prekanceróz není schválená pro použití u mužů k prevenci genitálních bradavic

45 Prosinec 2014:

46 Gardasil 9 vakcína proti typům vysoce rizikovým typům HPV 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58 a nízce rizikovým typům HPV 6, 11 ženy ve věku 9-26 let, k prevenci CxCa, vaginálního, vulvárního a análního ca, prekanceróz a genitálních bradavic muži ve věku 9-15 let, k prevenci análního ca, prekanceróz a genitálních bradavic

47 Závěrem: Detekce HPV a jeho vysoce rizikových genotypů NENÍ soupeřem cytologického vyšetření. Dle názorů expertů a současných poznatků k sobě patří a vzájemně se doplňují.

48 Děkuji za pozornost

Vyšetření HPV jako součást prevence karcinomu děložního hrdla

Vyšetření HPV jako součást prevence karcinomu děložního hrdla Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Katedra laboratorních metod a informačních systémů Bakalářská práce Vyšetření HPV jako součást prevence karcinomu děložního hrdla

Více

Virové infekce genitálu

Virové infekce genitálu Virové infekce genitálu Tachezy, R. *, Hamšíková, E. *, Roubalová, K. +, Suchánková, A. + * Ústav hematologie a krevní transfuze, Oddělení experimentální virologie, NRL pro papillomaviry, U nemocnice 1,

Více

Český Krumlov. 14. 16. října 2010 SBORNÍK PŘEDNÁŠEK. Diagnostika a léčba nádorů vaječníku, čípku a těla děložního

Český Krumlov. 14. 16. října 2010 SBORNÍK PŘEDNÁŠEK. Diagnostika a léčba nádorů vaječníku, čípku a těla děložního XVII. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY Český Krumlov 14. 16. října 2010 SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Diagnostika a léčba nádorů vaječníku, čípku a těla děložního OBSAH 1 EPIDEMIOLOGIE, ETIOLOGIE, SCREENING, PATOLOGIE EPIDEMIOLOGIE

Více

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Očkování proti rakovině děložního čípku Jolana Musilová

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Očkování proti rakovině děložního čípku Jolana Musilová Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Očkování proti rakovině děložního čípku Jolana Musilová Bakalářská práce 2009 1 2 3 Prohlášení Prohlašuji : Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré

Více

Prevence onemocnění čípku děložního a informovanost žen na okrese Prostějov

Prevence onemocnění čípku děložního a informovanost žen na okrese Prostějov UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav porodní asistence Věra Tisoňová Prevence onemocnění čípku děložního a informovanost žen na okrese Prostějov Bakalářská práce Vedoucí práce:

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Jan Matoušek FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Veřejné zdravotnictví B 5347 Jan Matoušek Studijní obor:

Více

VÝZNAM IMUNOHISTOCHEMICKÉHO VYŠETŘENÍ U PREKANCERÓZ DĚLOŽNÍHO ČÍPKU Importance of immunohistochemical examination in cervical precanceroses

VÝZNAM IMUNOHISTOCHEMICKÉHO VYŠETŘENÍ U PREKANCERÓZ DĚLOŽNÍHO ČÍPKU Importance of immunohistochemical examination in cervical precanceroses VÝZNAM IMUNOHISTOCHEMICKÉHO VYŠETŘENÍ U PREKANCERÓZ DĚLOŽNÍHO ČÍPKU Importance of immunohistochemical examination in cervical precanceroses Jana Vaculová, Jaroslav Horáček, Petra Bystroňová IX: 1-211,

Více

6. konference. 7. 9. 12. 2012 Praha, OREA Hotel Pyramida. Sekce kolposkopie a cervikální patologie ČGPS ČLS JEP

6. konference. 7. 9. 12. 2012 Praha, OREA Hotel Pyramida. Sekce kolposkopie a cervikální patologie ČGPS ČLS JEP 6. konference Sekce kolposkopie a cervikální patologie ČGPS ČLS JEP ve spolupráci se Sekcí ambulantní gynekologie ČGPS ČLS JEP a Sdružením soukromých gynekologů ČR 7. 9. 12. 2012 Praha, OREA Hotel Pyramida

Více

objektivní analýza dostupných dat

objektivní analýza dostupných dat INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Onkologická péče e v Libereckém m kraji objektivní analýza dostupných dat Populační

Více

KARCINOM DĚLOŽNÍHO ČÍPKU MOHOU ŽENY OVLIVNIT VYHLÍDKU NA VYLÉČENÍ?

KARCINOM DĚLOŽNÍHO ČÍPKU MOHOU ŽENY OVLIVNIT VYHLÍDKU NA VYLÉČENÍ? MASARYKOVA UNIVERSITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA KATEDRA OŠETŘOVATELSTVÍ Zdeňka Pešová KARCINOM DĚLOŽNÍHO ČÍPKU MOHOU ŽENY OVLIVNIT VYHLÍDKU NA VYLÉČENÍ? Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Jana Kocourková

Více

Gynekopatologie I. (vulva, vagína, děloha) P. Škapa

Gynekopatologie I. (vulva, vagína, děloha) P. Škapa Gynekopatologie I. (vulva, vagína, děloha) P. Škapa Lower Female Genital Tract (vulva, vagína, děložní hrdlo) Human PapillomaVirus (HPV) vulva vagína děložní hrdlo dlaždicový epitel dysplastické (prekancerózní)

Více

Indikátory kvality v programech screeningu zhoubných nádorů

Indikátory kvality v programech screeningu zhoubných nádorů Indikátory kvality v programech screeningu zhoubných nádorů Ondřej Májek, Ladislav Dušek Připravil Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity ÚVOD Screeningové programy v České republice DOPORUČENÍ

Více

4. EVROPSKÉ DNY KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

4. EVROPSKÉ DNY KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU 4. EVROPSKÉ DNY KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU 29. 30. 5. 2015, Brno www.crcprevention.eu: konference zaměřená na problémy související s prevencí a léčbou kolorektálního karcinomu v EU a v ČR Konferenci organizují

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO TECHNOLOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára Birkášová

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO TECHNOLOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára Birkášová UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO TECHNOLOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Klára Birkášová UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO TECHNOLOGICKÁ KATEDRA BIOLOGICKÝCH a BIOCHEMICKÝCH VĚD EpCAM a jeho role

Více

Celostátní konference

Celostátní konference Celostátní konference České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP a Sdružení soukromých gynekologů ČR Seminář porodních asistentek Hradec Králové 6. 8. 6. 2008 G-AGENCY s. r. o. Generální sponzor

Více

Nejčastější solidní nádory učeských žen

Nejčastější solidní nádory učeských žen Patobiochemie rakoviny Nádorové markery Drahomíra Springer ÚKBLD VFN a 1.LF UK Praha 2 Rakovina Výsledek genetické mutace série náhodných událostí Zárodečná mutace vzniká při vývoji voji v zárode rodečné

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra antropologie a zdravovědy DIPLOMOVÁ PRÁCE. Bc. Renata Kolářová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra antropologie a zdravovědy DIPLOMOVÁ PRÁCE. Bc. Renata Kolářová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra antropologie a zdravovědy DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Renata Kolářová Znalosti studentů středních škol o sexuálně přenosných chorobách Olomouc 2014 vedoucí

Více

Doporučený postup pro histologické vyšetření karcinomu plic

Doporučený postup pro histologické vyšetření karcinomu plic Doporučený postup pro histologické vyšetření karcinomu plic Pavel Dundr, Helena Hornychová Radoslav Matěj, Aleš Ryška Libor Staněk, Tomáš Tichý 2 histologické vyšetření karcinomu plic stránka Úvod 3 Cytologické

Více

Karcinom prsu problém i v 21. století

Karcinom prsu problém i v 21. století 26 Karcinom prsu problém i v 21. století MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA Radioterapeuticko-onkologické oddělení FN v Motole a 2. LF UK v Praze Práce shrnuje současné poznatky z epidemiologie a etiologie

Více

VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY

VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY ROČNÍK LXXVI PROSINEC 2007 ČÍSLO 6 PREDIKTIVNÍ A PROGNOSTICKÉ FAKTORY INVAZIVNÍHO KARCINOMU PRSU V PRAXI 1 Petr CINEK, 2 Stanislav FILIP 1 Oddělení klinické onkologie Ústřední

Více

ONKOLOGICKÉ MINIMUM. Přílohu připravili členové České onkologické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s nakladatelstvím GASSET a partnery.

ONKOLOGICKÉ MINIMUM. Přílohu připravili členové České onkologické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s nakladatelstvím GASSET a partnery. ONKOLOGICKÉ MINIMUM Přílohu připravili členové České onkologické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s nakladatelstvím GASSET a partnery. Předseda onkologické společnosti prof. Jiří Vorlíček: Reformu zdravotnictví

Více

ODBORNÝ PROGRAM lékaři

ODBORNÝ PROGRAM lékaři ODBORNÝ PROGRAM lékaři 7. 11. 2013 Předsedající: Pešek M., Votruba J. 27 Update klinických doporučení pro diagnostiku a léčbu pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic Koubková L. Pneumologická klinika

Více

Molekulárně biologická diagnostika mutací genu KRAS a BRAF u pacientů s kolorektálním karcinomem zkušenosti laboratorního pracoviště

Molekulárně biologická diagnostika mutací genu KRAS a BRAF u pacientů s kolorektálním karcinomem zkušenosti laboratorního pracoviště Původní práce Molekulárně biologická diagnostika mutací genu KRAS a BRAF u pacientů s kolorektálním karcinomem zkušenosti laboratorního pracoviště Molecular Biological Diagnostics of KRAS and BRAF Mutations

Více

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Znalosti žen o riziku a prevenci karcinomu prsu Andrea Podwiková

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Znalosti žen o riziku a prevenci karcinomu prsu Andrea Podwiková Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Znalosti žen o riziku a prevenci karcinomu prsu Andrea Podwiková Bakalářská práce 2009 2 3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci na téma:,,znalosti

Více

Současné postavení anti VEGF protilátek v léčbě nádorových onemocnění

Současné postavení anti VEGF protilátek v léčbě nádorových onemocnění Současné postavení anti VEGF protilátek v léčbě nádorových onemocnění Kurdějov, 29.4.2014 MUDr. Jitka Růžičková Roche Pharma Metastatická nádorová onemocnění: Stanovení prognózy není vždy snadné 2 Cílená

Více

Kolorektální karcinom 2009

Kolorektální karcinom 2009 Kolorektální karcinom 2009 speciální příloha Kolorektální karcinom 2009 vydavatel šéfredaktor zástupkyně šéfredaktora obchodní ředitelka odborná redakce jazyková redakce Farmakon Press, spol. s r.o. Košická

Více

Onkologie. minimum pro praxi. Jiří Tomášek a kol.

Onkologie. minimum pro praxi. Jiří Tomášek a kol. Onkologie minimum pro praxi Jiří Tomášek a kol. ÚVOD OBECNÁ ČÁST Úvod Onkologie je mimořádně komplexní obor a stejně jako u jiných velkých oborů je velmi obtížné držet krok napříč všemi diagnózami a tématy,

Více

UIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra geografie Eva FUCHSOVÁ AALÝZA VÝSKYTU ZHOUBÝCH OVOTVARŮ A STŘEDÍ MORAVĚ (se zaměřením na zhoubný novotvar prsu) Bakalářská práce Vedoucí práce

Více

Význam a virologie lidského cytomegaloviru

Význam a virologie lidského cytomegaloviru Význam a virologie lidského cytomegaloviru Vlasta Štěpánová NRL pro CMV Ústav klinické mikrobiologie Fakultní nemocnice Hradec Králové Úvod l Běžný beta-herpesvirus - 50 80% dospělé populace l Celoživotní

Více