POTŘEBA TECHNICKY VZDĚLANÝCH ABSOLVENTŮ VŠ/SŠ PRO DALŠÍ ROZVOJ VÍTKOVIC, PODPORA STŘEDNÍHO TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POTŘEBA TECHNICKY VZDĚLANÝCH ABSOLVENTŮ VŠ/SŠ PRO DALŠÍ ROZVOJ VÍTKOVIC, PODPORA STŘEDNÍHO TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ"

Transkript

1 POTŘEBA TECHNICKY VZDĚLANÝCH ABSOLVENTŮ VŠ/SŠ PRO DALŠÍ ROZVOJ VÍTKOVIC, PODPORA STŘEDNÍHO TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Ostrava Martin LEHOCKÝ Persnální ředitel VITKOVICE a.s..

2 ŠPATNÉ ZPRÁVY NA PRACOVNÍM TRHU Více než plvině českých firem chybí technicky vzdělaní dbrníci (Zdrj: CzechInvest 2012) Nedstatek technicky vzdělaných abslventů - d rku 2005 se zvýšil pčet VŠ 110 tisíc, techniků ale jen 10 tisíc (Zdrj: ČSÚ) Struktura ČR šklství nedpvídá ptřebám eknmiky a průmyslu (40% zaměstnanci průmyslu jenm 29% studentů nastupuje na tech. bry) Ve strjírenství je 1500 více vlných pracvních míst než vycházejících abslventů škl (Zdrj: SPČR 2012) Téměř 20 tisíc zaměstnanců průmyslu během 5 let dejde d důchdu ( zam. rčně v letech ) (Zdrj: SPČR 2012) Demgrafický vývj 90. léta: 1/4 zaměstnanců > 45 let, sučasnst: cca 40% zaměstnanců (Zdrj: SPČR 2013) Velké průmyslvé pdniky mají dnes 67 % zaměstnanců starších 40 let, přičemž 32 % je starších 50 let!

3 NEPŘÍZNIVÝ VÝVOJ NA PRACOVNÍM TRHU P rce 2016 nastane abslutní nedstatek technicky vzdělaných abslventů škl (Mravskslezský kraj) Zdrj: SPČR 2012

4 AKTUÁLNÍ POTŘEBY VITKOVICE MACHINERY GROUP Splečnstem skupiny Vítkvice chybí v průměru dělnických pzic měsíčně, primárně v prfesích strjní zámečník, frézař, svářeč, mntér celvých knstrukcí. V prfesích prjektant, knstruktér, technlg, kvalitář a dalších technick-administrativních pzicích chybí splečnstem skupiny Vítkvice v průměru kvalifikvaných zaměstnanců. D rku 2016 bude v důchdvém věku 5% z celkem 8,5 tisíc zaměstnanců našich splečnstí, z th 2/3 tvří dělnické prfese. Průměrný věk zaměstnanců skupiny Vítkvice je 44 let. 63% zaměstnanců skupiny je starších 40 let, přičemž 36% tvří zaměstnanci starší 50 let.

5 HROMADNÉ PRODUKTY Infrmační systémy a IT Kvané tyče, blky, trubky Údrţba strjů a zařízení Ocelvé YOUR LOGO tlakvé láhve Tvarvé výkvky, dlitky a díly ldí Mntáţe OK a TG knstrukcí Strjírenská výrba Převdvé skříně a zubení Sluţby Hasící technika

6 ENGINEERINGOVÉ OBORY Klasická energetika Jaderná energetika Green technlgy Těţba a úprava survin YOUR LOGO Chemické a petrchem. zařízení Msty a celvé knstrukce Zařízení celáren Halvé systémy Průmyslvé pece Systémvá integrace a bezpečnst

7 KLÍČOVÉ PERSONÁLNÍ INDIKÁTORY SK. VÍTKOVICE Pčet zaměstnanců ve skupině: Pčet rčních nástupů (2012): 1055 Z th abslventů SŠ/VŠ: 78 (7%) Pčet rčních výstupů (2012): 970 Přirzená fluktuace: 9-10 % Nemcnst: 4,3 % Průměrný pčet tevřených pzic: Pčet SŠ/VŠ v adaptačním prcesu: 165 Pčet zpracvaných živtpisů/měs.: Pčet zaměstnávaných cizinců: 270

8 JAK ZÍSKAT, UDRŢET a ROZVÍJET KVALITNÍ & KVALIFIKOVANÉ ZAMĚSTNANCE?

9 PRIORITY HR V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ ZAMĚSTNANOSTI 1. Stabilizace a udržení kvalifikvaných zaměstnanců a klíčvých prfesí ve splečnstech (mtivace, sciální prgramy, rzvjvé prgramy, talent management) 2. Adaptační prgramy pr nvě nastupující SŠ a VŠ abslventy 3. Prhlubvání a zvyšvání kvalifikace sučasných zaměstnanců s důrazem na multiprfesnst (firemní akademie, dčasné přidělení, apd.) 4. Intenzivní persnální marketing pr získání kvalifikvaných zaměstnanců na trhu práce (aktivní recruitment, dny tevřených dveří, veletrhy ) 5. Výchva specialistů prstřednictvím vlastní technické škly (VSPŠ) s preferencí vybraných výučných i maturitních brů (mtivace prspěch. a firemní stipendia) 6. Pdpra a zvyšvání pvědmí přírdvědných a technických brech pmcí persnálníh marketingu na cílvu skupinu rdičů, žáků ZŠ, výchvných pradců

10

11 C E N T E R O F E X C E L L E N C E BACK OFFICE INFORMACE, METODIKA PODPORUJÍCÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ HR PERSONÁLNÍ ŘED DS Pracvní vztahy a kmunikace Péče zaměstnance ŘÍZENÍ Výběr a nábr zaměstnanců Mzdy a dměňvání PERSONÁLNÍ KONZULTANT (FRONT OFFICE) Adaptace zaměstnanců PODPORA & INFORMACE Hdncení zaměstnanců, měření výknu Vzdělávání a persnální rzvj PODPORA & INFORMACE ZAMĚSTNANCI LINIOVÝ MANAŽER Vedení persnální agendy Řešení prblémů a stížnstí Právní pmc Stravvání a důchdy Kmunikace a infrmace ŘÍZENÍ Výběr a nábr, výb. řízení Adaptační prces Analýza vzděl. ptřeb a plán vzděl. Hdncení pracvníků (asist.) Právní pmc v pers. tázkách Řešení persnálních prblémů

12 STRUKTURA ŘÍZENÍ HR ÚTVARŮ HODLINGOVÝ HR ÚTVAR (HR Directr) MZDY A ODMĚŇOVÁNÍ PERSONÁLNÍ SLUŽBY VZDĚLÁVACÍ CEBTRUM ŘÍZENÍ PRAC. VÝKONU A HODN. ORG. ROZVOJ A PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍ ROZVOJ A KOMUNIKACE BACK OFFICE & CENTER OF EXCELLENCE Supprt pr Frnt Office PIS supprt Persnální prcesy Právní služby Pers. strategie a plitika Persnální prjekty Metdika Analýza, cntrlling VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. Persnální úsek (HR manager) VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. Persnální úsek (HR manager) VÍTKOVICE MECHANIKAa.s. Persnální úsek (HR manager) DCEŘINÁ SPOLEČNOST X... Persnální úsek (HR manager) DCEŘINÁ SPOLEČNOST Y Persnální úsek (HR manager) Persnální knzultanti Persnální knzultanti Persnální knzultanti Persnální knzultanti Persnální knzultanti FRONT OFFICE FRONT OFFICE FRONT OFFICE FRONT OFFICE FRONT OFFICE

13 ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍCH POTŘEB V ČASE JEDNORÁZOVÉ ČI KRÁTKODOBÉ AKTIVITY ZACÍLENÉ NA OKAMŽITÉ ŘEŠENÍ ABSENCE PERSONÁLNÍCH ZDROJŮ (prces nábru a výběru zaměstnanců) STŘEDNĚDOBÉ PROJEKTY NAVAZUJÍCÍ NA PERSONÁLNÍ PLÁNY JEDNOTLIVÝCH SPOLEČNOSTÍ (plánvání, systém přípravy a rzvje zaměstnanců) ELIMINACE POŽÁRŮ A POTENCIÁLNĚ HROZÍCÍHO NEDOSTATKU LZ PROSTŘEDNICTVÍM PRŮBĚŽNÝCH AKTIVIT A PROJEKTŮ (prces stabilizace zaměstnanců) DLOUHODOBÉ PROJEKTY S VÝHLEDEM NĚKOLIKA LET ZAMĚŘENÉ NA BUDOVÁNÍ ZAMĚSTNANECKÉ ZÁKLADNY (strategická patření)

14 1. ŘEŠENÍ OKAMŢITÝCH POTŘEB SPOLEČNOSTI

15 1. ŘEŠENÍ OKAMŢITÝCH POTŘEB SPOLEČNOSTI Aktivní nábrvá plitika dpručení zaměstnanců ve skupině aktivní účast na specializvaných jb veletrzích dny tevřených dveří pr veřejnst speciální dny tevřených dveří pr VŠ abslventy exkurze pr SŠ/VŠ v prvzech splečnstí 1500 st./rk 35% e-recruitment, 49% reakce uchazečů, 16% přímý dtaz na persnálním centru & vyhledávání na jb prtálech Nábrvé centrum centrální nábrvé středisk Pers. a vzděl. centrum VTK standardizvané výběrvé pstupy, AC měsíčně zpracván cca 500 CV, 65% TH a 35% D databáze 30% uchazečů pzván na základě CV na interview dpručen 19% d 2. kla, z celkvéh pčtu uchazečů 5%. psychlgická labratř

16 OVĚŘENÉ POSTUPY RECRUITMENTU e-recruitment, jb prtály cílená inzerce v dbrných a úzce zaměřených médiích přímé slvení firem / zaměstnavatelů dny tevřených dveří pr studenty reference klegů, známých jasná a přesná specifikace pracvní pzice rychlá dezva na zaslané CV zkrácení dby výběrvéh prcesu databáze uchazečů aktivní/pasivní standardizace prcesů výběru (phvr, testy, případvky) adaptační prces, mentring

17 2. STŘEDNĚDOBÁ OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ ZAMĚSTNANOSTI

18 2. STŘEDNĚDOBÁ OPATŘENÍ HR - PŘEDCHÁZENÍ Persnální plánvání analýza persnálních ptřeb s hledem na pžadavky výrby a zakázkvu naplněnst Detail k zaměstnansti a mzdvým nákladům dle brů, PJ, NS (rční plán) 4.4. Zaměstnanst, mzdvé náklady, prduktivita práce VDO (3-letý plán) PBU, br, PJ, NS Obrbna kalírna a frézvna Mntáž Réžie Mistři a statní TH pracvníci ve výrbě Engineering a bchd funkce, prfese brusič kvů kalič sustružník kvů frézař rýsvač vrtař lakýrník strjní zámečník svařeč statní dělnické prfese Mistři a statní TH prjektant, knstruktér referent pr matketing, prdej a nabídku specialista pr výstavbu IC statní TH funkce TP řízení jaksti prjektant, knstruktér statní TH funkce Pčet zam Průměrná mzda Rk 2013 MN-OON Náklady na vzdělávání Kategrie přepčtené pčty, náklady m.j ZAMĚSTNANCI CELKEM - kncvý fyz. stav ZAMĚSTNANCI CELKEM - přepčtený stav sb sb z th: THP sb režijní dělníci výrbní dělníci Nakupvaná pracvní síla Mzdvé náklady bez OON OON Mzdvé náklady celkem Průměrná mzda z MN-OON Náklady na vzdělávání Náklady na nákup pracvní síly Výkny na zaměstnance sb sb sb tis. Kč tis. Kč tis. Kč Kč tis. Kč tis. Kč Kč Ostatní TH ředitelé Přidaná hdnta na zaměstnance Kč Přidaná hdn. na zam. vč. nákupu prac. síly Kč

19 2. STŘEDNĚDOBÁ OPATŘENÍ HR REAKCE NA TRH Adaptační prgram nvých zaměstnanců a abslventů úvdní prezentace VMG, seznámení s činnstí a aktivitami mentring, shadwing wrkshpy s abslventy SŠ/VŠ 2x rčně Rekvalifikační prgramy (svářeč, bráběč) reakce na akutní nedstatek těcht prfesí důraz na multiprfesnst Firemní akademie (Akademie knwledge managementu) přechd d nárazvých kurzů k systematickému a kmplexnímu vzdělávání vybraných klíčvých prfesí FA mistry, technik jaksti, svářeč, nákup, technlg, bráběč, bchdník, persnalista sdílení knw-hw, příklady dbré praxe, kmplexnst budvání DC Prgram persnálních rezerv (talent management) Průběžné jazykvé vzdělávání na všech úrvních

20 STRTUKTURA VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT VMG Peridické VA Jazykvé vzdělávání Kurzy a šklení YOUR LOGO pr dělnické prfese Odbrné IT kurzy a šklení INTERNÍ/EXTERNÍ VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY Specializvané VA pr technické prfese Manaţerské vzdělávání

21 2. STŘEDNĚDOBÁ OPATŘENÍ HR VZDĚLÁVÁNÍ Pčet pršklených zam. 2012: Celkvé náklady na vzdělávání: 13 mil Kč Z th pršklen z prjektů ESF: 327 zam. Z th interní VA vlastní lekt. tým: zam. Interní lektrská základna: 30 lektrů Interní VA: 41%, Externí: 8%, Jazykvé vzdělávání: 39%, Svářečské kurzy: 12% Organizace a realizace VA Persnální a vzdělávací centrum, 13 učeben, digitální jazykvé labratře, 3D učebna, IT učebny

22 3. PRŮBĚŢNÁ A KONTINUÁLNÍ OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ ZAMĚSTNANOSTI

23 3. UDRŢET KVALITNÍ ZAMĚSTNANCE JE PRIORITOU Sciální plitika, zaměstnanecké prgramy rekndiční pbyty zaměstnanců prgram zdraví pr klíčvé zaměstnance příspěvek na živtní a pnez. pjištění příspěvek na stravvání týden dvlené nad rámec ZP zvýhdněné bchdní pdmínky u partnerů zaměstnavatele mžnst ubytvání zaměstnanců atd. Mzdvá plitika splečnsti standardizace a unifikace mzdvé plitiky ve skupině Mtivační prgramy pr zaměstnance prémivý systém pstavený na výknvých ukazatelích Psychlgická pradna

24 4. STRATEGICKÉ A DLOUHODOBÉ AKTIVITY

25 4. MYSLÍME NA BUDOUCNOST - PŘÍPRAVA VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ, PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A GYM. příprava buducích zaměstnanců v prefervaných brech nástup cca abslventů / rk mžnst firemních stipendií závazek studenta dpracvat 4 rky ve splečnsti dbrné praxe a stáže v prvzech skupiny VSPŠ - vznik 2008, 1500 žáků, dbrné učebny, dílny, labratře 22 vzdělávacích brů (10 MS, 12 VL + 2 nadst. studium) - strj., mechanici, zámečníci, elektr, nástrjáři, bráběči Svářečská škla příprava svářečských dbrnstí v rámci firemní akademie rekvalifikace na svářeče, zvyšvání kvalifikace Centrum celživtníh vzdělávání u VSPŠ rekvalifikace v prefervaných brech, zvyšvání kvalifikace pršklen přes 2000 zaměstnanců

26 4. MYSLÍME NA BUDOUCNOST - PŘÍPRAVA Strategické aktivity dluhdbéh charakteru exkurze žáků, studentů a pedaggů ZŠ/SŠ/VŠ pdle speciálně připravených prgramů / 4420 účastníku v r účast pracvníků HR a pedaggů VSPŠ na třídních schůzkách na ZŠ speciální prgramy pr děti a mládež v rámci Dne tevřených dveří ve VTK Intenzivní splupráce s VŠ, především VŠB-TUO, VUT Brn Prpagace přírdvědných a technických brů Účast na prjektech ppularizujících tech. bry Iniciace prjektu Dlní blasti Vítkvic jak splečenskéh, kulturníh ale především vzdělávacíh centra Prjekt interaktivníh Světa techniky Budvání Science Technlgy Centra v DOV Ppularizace tech. brů jak perspektivníh zaměstnání

27 PROČ TO VŠECHNO DĚLÁME Udržitelná knkurenceschpnst Udržitelný rzvj Předávání a udržení jedinečnéh knw-hw Splečenská dpvědnst

28 DĚKUJI ZA POZORNOST Martin Lehcký

HON NA OSOBNOSTI JAK ZÍSKAT DO FIRMY KVALITNÍ KVALIFIKOVANÉ LIDI? VITKOVICE MACHNIERY GROUP

HON NA OSOBNOSTI JAK ZÍSKAT DO FIRMY KVALITNÍ KVALIFIKOVANÉ LIDI? VITKOVICE MACHNIERY GROUP HON NA OSOBNOSTI JAK ZÍSKAT DO FIRMY KVALITNÍ KVALIFIKOVANÉ LIDI? Ostrava 21.3. 2013 VITKOVICE MACHNIERY GROUP Martin LEHOCKÝ Persnální ředitel VITKOVICE a.s.. ŠPATNÉ ZPRÁVY NA PRACOVNÍM TRHU Více než

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj Listpad 2012 INFORMAČNÍ SERVIS Infrmační servis dtačních mžnstech pr Ústecký kraj Listpad 2012 OBSAH ÚVOD... 4 FONDY EVROPSKÉ UNIE... 5 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD... 5 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání Úvdní slv V rámci prjektu Splečně v dalším vzdělávání jsme připravili bržuru, která má za cíl prpagvat blast dalšíh vzdělávání dspělých v Jihmravském kraji. Tat nabídka vznikla na základě slvení vzdělávacích

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název prjektu: Pdpra přírdvědnéh a technickéh vzdělávání v Mravskslezském kraji (NatTech MSK) Registrační čísl prjektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Evaluační zpráva k prjektu Pdpra přírdvědnéh a technickéh

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ pr Reginální perační prgram změnvá verze listpad 28 OBSAH. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3. 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 5. 6. 6.1 6.2 7. 8.

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

Programové prohlášení. Rady Karlovarského kraje

Programové prohlášení. Rady Karlovarského kraje Prgramvé prhlášení Rady Karlvarskéh kraje Obdbí 2015 2016 Preambule Při vědmí plitické dpvědnsti za chd a rzvj Karlvarskéh kraje vyjádřili kaliční partneři splečným prgramvým prhlášením vůli pracvat na

Více

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011 Výrční zpráva činnstech Základní škly Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv ve šklním rce 2010/2011 Část I. Základní charakteristika škly Název: Základní škla Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv

Více

ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ

ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ Praha,. března ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ COM (2008) 725 final Stanvisk Ministerstva zdravtnictví ČR k veřejné knzultaci Evrpské kmise I. OBECNÝ KOMENTÁŘ Česká republika se ptýká

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1 Základní škla Havířv-Pdlesí Mládežnická 11/1564 kres Karviná, příspěvkvá rganizace Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2012/2013 Mtt škly Bez znalsti cizích jazyků, infrmatiky, matematiky a eknmick-právních

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škla, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvkvá rganizace 28. října 2733, Česká Lípa, PSČ 470 06 Výrční zpráva za šklní rk 2013/2014 Prjednala a schválila Šklská rada dne 14. 10. 2014 Předkládá:

Více

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz www.bezk.cz, www.eklist.cz Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: eklist@eklist.cz Výrční zpráva 2013 Obsah Kd jsme..................................................... 2 Realizvané prjekty

Více

Dotační a grantové příležitosti

Dotační a grantové příležitosti Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk - verze 8/2015 Dtační a grantvé příležitsti verze 8/2015 Pzn.: 1. Dkument je aktualizván v měsíčním intervalu k 10. dni danéh měsíce. 2. Nvě vlžené dtační

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Vyšší odborná škola sociálně právní

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Vyšší odborná škola sociálně právní Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2012/13 Vyšší dbrná škla sciálně právní Jasmínvá 3166/37a, 106 00 Praha 10 IČ 61385395 inf@vssp.cz, www.vssp.cz I. Základní údaje škle 1. Přesný název právnické sby:

Více

Dotační možnosti pro podnikatele v období 2014 2020. z OP Zaměstnanost, OP Životní prostředí a. Integrovaného regionálního operačního programu

Dotační možnosti pro podnikatele v období 2014 2020. z OP Zaměstnanost, OP Životní prostředí a. Integrovaného regionálního operačního programu Dtační mžnsti pr pdnikatele v bdbí 2014 2020 z OP Zaměstnanst, OP Živtní prstředí a Integrvanéh reginálníh peračníh prgramu (zpracván dle aktuální verze peračních prgramů ke dni 20.2.2015) Operační prgram

Více

Měření spokojenosti zákazníků ve VZP. Eva Ticháčková

Měření spokojenosti zákazníků ve VZP. Eva Ticháčková Měření spkjensti zákazníků ve VZP Eva Ticháčkvá Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Mje bakalářská práce je zaměřena na měření, analýzu spkjensti zákazníků VZP ČR ve Zlínském kraji. Měření spkjensti zákazníků

Více

Strategický plán sociálního začleňování Ostrava 2015-2018

Strategický plán sociálního začleňování Ostrava 2015-2018 Strategický plán sciálníh začleňvání Ostrava 2015-2018 Vize: Ostrava je měst vstřícné ke všem byvatelům a je všestranně připraven pmci řešit situaci každéh, kd k ní sám přistupuje aktivně. Strategický

Více

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 O B S A H 1. Úvd 3 2. Obecná část 6 3. Pjištěnci 12 4. Základní fnd zdravtníh pjištění 14 4.1 Záměry vývje hspdaření ZFZP v

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Je lépe radit se před činy, než ptm nich přemítat. Démkrits z Abdér Tent Minimální preventivní prgram k prevenci sciálně patlgických

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

Možnosti získání dotace pro výrobu tepla a energie z obnovitelných zdrojů (OZE)

Možnosti získání dotace pro výrobu tepla a energie z obnovitelných zdrojů (OZE) červenec 2007 Grantvý pradce Zdarma, rčník 2, čísl 4 Průvdce pr tpmanažery, prfesinální pradce a dbrníky státní správy Obsah A. Tp Téma Dtace na OZE B. Pdniky Nejzajímavější prgramy z rámce OPPI C. Analýza

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň. Koterovská 85, 326 00 Plzeň. Akreditace vzdělávacího programu

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň. Koterovská 85, 326 00 Plzeň. Akreditace vzdělávacího programu Ktervská 85, 326 00 Plzeň Akreditace vzdělávacíh prgramu ELEKTROTECHNIKA V INTELIGENTNÍCH STAVBÁCH Obr vzdělání: 26-41-N/.. Elektrtechnika 2 Obsah Obsah... 2 Identifikační údaje Vyšší dbrné škly... 3 Prfil

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Šklní rk: 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa škly, pr kteru platí tent MPP Jmén a příjmení ředitele Telefn na ředitele 573 380 682 Minimální preventivní prgram ZŠ praktická a ZŠ speciální

Více

Posláním sdružení Aperio je zlepšovat postavení rodiny ve společnosti.

Posláním sdružení Aperio je zlepšovat postavení rodiny ve společnosti. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Psláním sdružení Aperi je zlepšvat pstavení rdiny ve splečnsti. Aperi Splečnst pr zdravé rdičvství Šmilvskéh 5 120 00 Praha 2 telefn: 739 062 011 telefn/fax: 222 513 099 aperi@aperi.cz

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA KATEDRA KŘESŤANSKÉ VÝCHOVY Sciální pedaggika ZUZANA SLEZÁKOVÁ Obr Sciální pedaggika z phledu studentů danéh bru Bakalářská práce Veducí

Více

Manažerské shrnutí 1/8

Manažerské shrnutí 1/8 Manažerské shrnutí Zakázka d realizace prgramů financvaných ze strukturálních fndů v České republice, jejímž zadavatelem je Ministerstv pr místní rzvj ČR (MMR), byla realizvána splečnstí HOPE-E.S., v..s.,

Více