Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!"

Transkript

1 Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky!

2 O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/ Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/ /2015 Rzpčet: 5,8 mil. Kč Půsbnst: Klatvsk, Rkycansk, Dmažlick, Hršvsktýnsk, Stdsk a Nýřansk Persnál. zajištění: 4 úvazky aktivizační pracvníci, 0,5 úv. metdik / krdinátr+ DPP (lektři, psychlg) 0,5 úv. statní administrativa

3 Hlavní cíl Dplnění nabídky pradenství a asistenčních služeb pr žáky se specifickými vzdělávacími ptřebami (SVP) - zavedení nvéh typu pdpry šklníh úspěchu žáků se sciálním znevýhdněním v 6 reginech Plzeňskéh kraje: na Klatvsku, Rkycansku, Dmažlicku a Hršvsktýnsku, Stdsku a Nýřansku, čímž djde ke zvýšení šancí těcht žáků na vyšší dsažené vzdělání a pracvní uplatnění, respektive snížení pravděpdbnsti předčasnéh uknčení jejich vzdělávací kariéry, ppř. usnadnění návratu d systému vzdělávání.

4 Cílvé skupiny žáci ZŠ a SŠ (6-18 let) se SVP (knkrétně s tzv. scikulturním/sciálním znevýhdněním) rdiče těcht žáků pedaggičtí pracvníci škl a šklských zařízení dbrvlníci

5 Klíčvé aktivity 1. Pdpra šklní přípravy a pedaggizace rdinnéh prstředí 2. Vytvření a pdpra místních dbrvlnických skupin 3. Pdpra pedaggických pracvníků a místní dbrné veřejnsti

6 KA01 - Pdpra šklní přípravy a pedaggizace rdinnéh prstředí 1.1. Pdpra žáků v přípravě na vyučvání 1.2. Kariérvé pradenství 1.3. Pradenství a asistence rdičům 1.4. Rdičvské skupiny 1.5. Odplední šklní kružky / peer prgram 1.6. Vlnčasvé aktivity pr děti, dbrvlníky i rdiče 1.7. Letní zážitkvý kurz sbnstně sciálníh rzvje

7 KA01 - Pdpra šklní přípravy a pedaggizace rdinnéh prstředí 1.1. Pdpra žáků v přípravě na vyučvání Individuální a skupinvá dučvání Zapjení dbrvlníků

8 Výstupy: KA01 - Pdpra šklní přípravy a pedaggizace rdinnéh prstředí 72 dětí pracval na: Zlepšení neb udržení šklních výsledků Zamezení zhršvání stávajících šklních výsledků Rzvj znalstí a dvednstí v suvislsti s dcházku Otevřen 94 zakázek (uknčen 51 zakázek z čehž 70 % úspěšných) 13 dětí (80 %) - psílení kmpetencí suvisející s dalším studiem/pracvním uplatněním 6 dětí z 12 úspěšně slžil reparáty (1 či více) a úspěšně pstupil d dalšíh rčníku 4 děti (100 %) - Rzvj znalstí a dvednstí před nástupem d první třídy

9 KA01 - Pdpra šklní přípravy a pedaggizace rdinnéh prstředí 1.2. Kariérvé pradenství (14-18 let) Individuání knzulace 23 Wrkshpů (C est la vie, finanční gramtnst) s náslechy učitelů Retrstipendia

10 KA01 - Pdpra šklní přípravy a pedaggizace rdinnéh prstředí 1.3. Pradenství a asistence rdičům Zvýšení kmpetencí v blasti vzdělávání dětí Dprvd (PPP, škla), asistence, mediace Zprstředkvání kntaktu se šklu Splupráce s 72 rdiči (70% úspěšnst) 1.4. Rdičvské skupiny 6 skupin pr cca 20 rdičů

11 KA01 - Pdpra šklní přípravy a pedaggizace rdinnéh prstředí 1.5. Odplední šklní kružky / peer prgram Vypracvání DÚ, skupinvé dučvání, rzvjvé hry ve všech lkalitách, 145 akcí pr 56 dětí

12 KA01 - Pdpra šklní přípravy a pedaggizace rdinnéh prstředí 1.6. Vlnčasvé aktivity pr děti, dbrvlníky i rdiče Cíle: pdpra smysluplnéh trávení vlnéh času psílení sciálních a kmunikačních dvednstí mtivace k (dalšímu) vzdělávání zlepšení sebehdncení rientace v prstředí vně sciálně vylučenu lkalitu

13 KA01 - Pdpra šklní přípravy a pedaggizace rdinnéh prstředí 1.6. Vlnčasvé aktivity pr děti, dbrvlníky i rdiče 30 akcí pr více než 80 dětí návštěvy divadel, kin, hradů, muzeí ZOO Exkurze v Techmanii, planetáriu dpledne her, sprtvní gymnastika, puštění draků tvůrčí dílna pékání buřtů cesta vlakem

14 KA01 - Pdpra šklní přípravy a pedaggizace rdinnéh prstředí 1.7. Letní zážitkvý kurz sbnstně sciálníh rzvje Týdenní kurz pr 20 dětí na Šumavě, Farma Michlvka Prfesinální lektrský tým Hlavní cíl: zažít úspěch Činnsti: phybvé, kperativní, edukativní i tvůrčí Důležitá reflexe pržitků, téma: Cesta klem světa

15 KA01 - Pdpra šklní přípravy a pedaggizace rdinnéh prstředí 1.7. Letní zážitkvý kurz sbnstně sciálníh rzvje

16 KA01 - Pdpra šklní přípravy a pedaggizace rdinnéh prstředí Výstupy: 123 pdpřených dětí 72 pdpřených rdičů Na c jsme se zaměřili: Nedůvdněné přeřazvání dětí na praktické ZŠ Srvnání úrvně vzdělání na praktických a běžných ZŠ průzkum šklských zařízení (spádvst, naplněnst ZŠ) C byl důležité: Všechny děti baví se učit. Osbní přístup a nasazení aktivizačních pracvníků Prvázanst s dalšími službami rganizace (terénní prgramy, dluhvé pradenství, předšklní klub) Pdpra psychlga přím v rdině

17 KA02 - Vytvření a pdpra místních dbrvlnických skupin 2.1. Osvětvá kampaň - nábr a věření veškerých mžných zdrjů dbrvlníků nábry na SŠ, VŠ, splečenských a sprtvních akcích, ve firmách, na úřadech, kmunitních centrech Vyhledávání peerů na ZŠ Inzerce a články v nvinách, na facebku, internetu, letákvá kampaň

18 KA02 - Vytvření a pdpra místních dbrvlnických skupin Výstupy a úspěchy: 37 pršklených a zapjených dbrvlníků zapjení 14 peerů d vrstevnickéh dučvání

19 Sučasný stav služby Pdpra vzdělávání v Klatvech : 0,4 úvazku hrazený z nrskéh grantu NROS- Duč se t se mnu 0,1 úvazku kampaň Lepší škla Finanční příspěvek d Ministerstva vnitradbr prevence kriminality

20 NROS- Duč se t se mnu Cílvá skupina: žáci základních škl Realizace prjektu: duben březen 2016 Aktivity: individuální a skupinvá dučvání, rdičvské skupiny, 4 vlnčasvé aktivity Splupráce s dbrvlníky

21 NROS- Duč se t se mnu Sučasný stav: 2 skupinvá dučvání (Klatvy, Janvice) 10 dětí v individuálním dučvání : první výlet 6 aktivních dbrvlníků

22 Prjekt Pjďte d šklky! První předšklku zalžil Člvěk v tísni v rce 2005 v severčeské Bílině, dnes prvzuje ČvT pdbných zařízení deset.

23 Prjekt Pjďte d šklky! Rkycany

24 Cíl prjekt Pjďte d šklky! : Vzdělávat děti, které kvůli svému sciálnímu vylučení nechdí d běžných mateřských škl, a pmci jim tak úspěšně nastartvat šklní kariéru. Inspirvat pedaggy, jak s dětmi s různými speciálními vzdělávacími ptřebami pracvat. Nabízet jim knkrétní nástrje, které jim v jejich práci pmhu.

25 Cíl prjekt Pjďte d šklky! : Ukázat plitikům a úředníkům, že předšklní vzdělávání je naprst klíčvé pr pzdější úspěšnst dítěte. A t nejen ve škle, ale i v pzdějším živtě. Šířit myšlenky inkluzivníh vzdělávání pukazvat na t, že všechny děti mají splečně chdit d jedné škly a tat jedna škla má každéh svéh žáka dkázat vytáhnut na jeh maximum.

26 Cíl prjekt Pjďte d šklky! : Varvat před rzděleným vzdělávání - rzdělené vzdělávání znamená rzdělenu splečnst. časpis Zvní!, který infrmuje aktuálním dění k tématu a inkluzivním přístupu ke vzdělávání.

27 Děkuji za pzrnst

s o u h l a s í s předloženou zprávou a Výroční zprávu o činnosti přijímá.

s o u h l a s í s předloženou zprávou a Výroční zprávu o činnosti přijímá. Základní škla Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Zpráva byla prjednána ve Šklské radě dne 9. října 2008 s tímt závěrem: Šklská rada s u h l a s í s předlženu zprávu a Výrční zprávu činnsti přijímá. V Lipníku

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE chrany sb a majetku s. r.. Lenvva 1795 IČO: 25 38 32 05 Liptaňské nám. 890 733 01 Karviná-Hranice IZO: 061 988 278 763 11 708 00 Ostrava-Pruba IZO RED: 600 016 706 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PREVENCE

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Je lépe radit se před činy, než ptm nich přemítat. Démkrits z Abdér Tent Minimální preventivní prgram k prevenci sciálně patlgických

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP)

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Šklní rk 2014/2015 Obsah: Úvd (cíle prgramu, cílvé skupina, zaměření a becné zásady MPP) Řízení a realizace preventivních aktivit Vzdělávání, infrmvání a světa učitelů

Více

Analýza možností česko - norské spolupráce vypracovaná v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství

Analýza možností česko - norské spolupráce vypracovaná v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství Analýza mžnstí česk - nrské splupráce vypracvaná v rámci prjektu FM EHP/Nrska Splupráce při rzvji učňvskéh šklství Zpracvala: Mgr. Lenka Bílkvá 24. 6. 2010, Praha Pdpřen grantem z Islandu, Lichtenštějnska

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1 Základní škla Havířv-Pdlesí Mládežnická 11/1564 kres Karviná, příspěvkvá rganizace Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2012/2013 Mtt škly Bez znalsti cizích jazyků, infrmatiky, matematiky a eknmick-právních

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Vyšší odborná škola sociálně právní

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Vyšší odborná škola sociálně právní Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2012/13 Vyšší dbrná škla sciálně právní Jasmínvá 3166/37a, 106 00 Praha 10 IČ 61385395 inf@vssp.cz, www.vssp.cz I. Základní údaje škle 1. Přesný název právnické sby:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Šklní rk: 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa škly, pr kteru platí tent MPP Jmén a příjmení ředitele Telefn na ředitele 573 380 682 Minimální preventivní prgram ZŠ praktická a ZŠ speciální

Více

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj Červenec 2012 INFORMAČNÍ SERVIS Infrmační servis dtačních mžnstech pr Ústecký kraj Červenec 2012 OBSAH ÚVOD... 4 FONDY EVROPSKÉ UNIE... 5 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD... 5 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání Základní škla Eden Praha 10, Vladivstcká 6/1035 Mtt : Se sprtem za vzděláním 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 1.1. Název šklníh vzdělávacíh prgramu...3 1.2. Údaje

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název prjektu: Pdpra přírdvědnéh a technickéh vzdělávání v Mravskslezském kraji (NatTech MSK) Registrační čísl prjektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Evaluační zpráva k prjektu Pdpra přírdvědnéh a technickéh

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škla Třemšná, kres Plzeň-sever, příspěvkvá rganizace Americká 146, 330 11 Třemšná Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 1. Identifikační údaje Šklní družina tvří se základní šklu jednu právnicku

Více

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání Úvdní slv V rámci prjektu Splečně v dalším vzdělávání jsme připravili bržuru, která má za cíl prpagvat blast dalšíh vzdělávání dspělých v Jihmravském kraji. Tat nabídka vznikla na základě slvení vzdělávacích

Více

Občanské sdružení CESTOU NECESTOU, Náplavní 2013/1, Praha 2

Občanské sdružení CESTOU NECESTOU, Náplavní 2013/1, Praha 2 Občanské sdružení CESTOU NECESTOU, Náplavní 2013/1, Praha 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 C děláš pr sebe, děláš pr druhé. C děláš pr druhé, děláš pr sebe. ( N.D. Walsch) Údaje rganizaci Název bčanskéh sdružení

Více

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj Listpad 2012 INFORMAČNÍ SERVIS Infrmační servis dtačních mžnstech pr Ústecký kraj Listpad 2012 OBSAH ÚVOD... 4 FONDY EVROPSKÉ UNIE... 5 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD... 5 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ

Více

POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU

POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škly KNIH,.p.s. v Brně Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1.9.2011 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3

Více

Vzdělávací soustava v ČR

Vzdělávací soustava v ČR Vzdělávací sustava v ČR Sučasná rganizace šklství vznikla průběhem histrie. První základy se vyvíjely v plvině 19. Stletí. Výchvné a vzdělávací instituce vznikly v různých dbách, v různých sciálních pdmínkách.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škla, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvkvá rganizace 28. října 2733, Česká Lípa, PSČ 470 06 Výrční zpráva za šklní rk 2013/2014 Prjednala a schválila Šklská rada dne 14. 10. 2014 Předkládá:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odbrné učiliště, Praktická škla, Základní škla a Mateřská škla Příbram IV, p.. Šklní vzdělávací prgram ŠKOLNÍ DRUŽINA Šklní vzdělávací prgram je platný d 1. 9. 2014 1 OBSAH 1. Identifikační údaje... 3

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011 Výrční zpráva činnstech Základní škly Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv ve šklním rce 2010/2011 Část I. Základní charakteristika škly Název: Základní škla Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

Metodická zpráva č. 7

Metodická zpráva č. 7 Metdická zpráva č. 7 Témata: Odbrná metdika pr praxi šklníh psychlga neb šklníh speciálníh pedagga. Škla: ZŠ Kmenskéh 6, 591 01 Žďár nad Sázavu Specialista Jmén: Beranvá Alena, Mgr. Odbrné zaměření: šklní

Více

Posláním sdružení Aperio je zlepšovat postavení rodiny ve společnosti.

Posláním sdružení Aperio je zlepšovat postavení rodiny ve společnosti. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Psláním sdružení Aperi je zlepšvat pstavení rdiny ve splečnsti. Aperi Splečnst pr zdravé rdičvství Šmilvskéh 5 120 00 Praha 2 telefn: 739 062 011 telefn/fax: 222 513 099 aperi@aperi.cz

Více

Zpráva o vzdělávací činnosti Centra vzdělanosti Libereckého kraje, Liberec, Masarykova 18, příspěvkové organizace za školní rok 2005/2006

Zpráva o vzdělávací činnosti Centra vzdělanosti Libereckého kraje, Liberec, Masarykova 18, příspěvkové organizace za školní rok 2005/2006 Centrum vzdělansti Libereckéh kraje, Liberec, Masarykva 18, příspěvkvá rganizace 460 01 Liberec, Masarykva 18 tel.: 485101872, e-mail: sekretariat@cvlk.rg, www.cvlk.rg Zpráva vzdělávací činnsti Centra

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Zpracvala: Mgr. Lenka Michálkvá, krdinátra EVVO Vsetín 2012 1. Sučasný stav EVVO ve škle 1.1 Rzbr šklníh vzdělávacíh prgramu z phledu EVVO 1.1.1

Více

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakvice Šklní vzdělávací prgram ŠD Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Knkrétní cíle vzdělávání... 3 3. Délka a časvý plán vzdělávání... 3 4. Frmy vzdělávání...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škla a Mateřská škla Sudměřice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. 18 89 / 2007-2 V Sudměřicích 1. září 2007 NÁZEV ŠKOLY: Základní škla a Mateřská

Více

Strategický plán sociálního začleňování Ostrava 2015-2018

Strategický plán sociálního začleňování Ostrava 2015-2018 Strategický plán sciálníh začleňvání Ostrava 2015-2018 Vize: Ostrava je měst vstřícné ke všem byvatelům a je všestranně připraven pmci řešit situaci každéh, kd k ní sám přistupuje aktivně. Strategický

Více