P R A C O V N Í P L Á N

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P R A C O V N Í P L Á N"

Transkript

1 P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne

2 I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d hd. 2. Zřizvatel: bec Mčvice právní frma: bec, IČO Adresa: Mateřská škla Mčvice Mčvice Čáslav IČO Čísl telefnu: Předšklní zařízení sdružuje: a/ mateřská škla - kapacita 24 dětí - IZO b/ výdejna - kapacita 24 jídel - IZO Pčet pedaggických pracvníků: 2 7. Pčet prvzních zaměstnanců: 1 8. Pčet zapsaných dětí: d září zapsán 24 dětí

3 II. Výchvně vzdělávací zaměření Osvjit si dvednsti k pdpře zdraví a bezpečnsti, mít pvědmí, kde v případě ptřeby hledat pmc Rzvíjet vládání phybvéh aparátu rytmické dvednsti, jemná mtrika Rzvíjet pzitivní city ve vztahu k sbě, psilvat důvěru ve vlastní sbu Pdprvat a rzvíjet zájem pznávat nvé a bjevvat neznámé Učit děti chraňvat sbní sukrmí a své bezpečí Učit děti hdntit vlastní chvání, pvědět přede všemi pravdu vytvářet představu správném chvání Vytváření vkusnéh estetickéh prstředí, seznámení se zvyky, tradicemi, symbly Osvjit si pcit sunáležitsti s statními dětmi

4 Plán kntrlní a řídící činnsti ředitelky škly I.plletí srpen + září - kntrla připravensti na zahájení šklníh rku (výzdba, nástěnky, tabulky, hračky) zdp. uč. kntrla řed. dat zpracvat pracvní plán činnsti mateřské škly a hdntící zprávu škly zdp. řed. kntrla řed. dat kntrla celkvéh úklidu v mateřské škle, před budvu i na zahradě zdp. šk. kntrla řed. dat seznámení zaměstnanců s předpisa BOZP, PO, s prvzem, pracvní dbu, s vnitřním, prvzním a pracvním řádem, s náplněmi práce a pvinnstmi seznámí řed. kntrla řed. dat pučení a dpvědnst knkrétních zaměstnanců za strahu bjektu uzamykání, zabezpečení ken, manipulace s elektrickými sptřebiči zdp. všechny prac. kntrla řed. dat kntrla splupráce MŠ se ŠJ čas, výdej stravy, měření teplty zdp. prac. ŠJ kntrla řed. dat říjen - kntrla čerpání rzpčtu mzdvé i prvzní prstředky zdp. řed. kntrla řed. dat. - kntrla uzamykání úklidvých místnstí zdp. šk. kntrla řed. dat. - kntrla ddržvání bezpečnstních a hygienických předpisů při práci s dětmi zdp. uč. kntrla řed. dat. - kntrla četnsti při výměně ručníků a lůžkvin zdp. šk. kntrla řed. dat. listpad - příprava na uzavření mateřské škly v dbě vánčních prázdnin, prjednání s rdiči a zřizvatelem zdp. uč. a řed. kntrla řed. dat. - nákup nvých hraček na vánční besídku zdp. uč. a řed. kntrla řed. dat. prsinec - dčerpání mzdvých prstředků zdp. řed. kntrla řed. dat. - kntrla úklidu sněhu před budvu zdp. šk. kntrla řed. dat. leden - kntrla plnění rčníh plánu škly a závěrů ze zahajvací pedaggické rady zdp. uč. a řed. kntrla řed. dat. - prvedení celkvé inventarizace čerpání mzdvých i prvzních prstředků zdp. řed. kntrla řed. dat.

5 II. plletí únr - kntrla vedení šklní dkumentace zdp. uč. kntrla řed. dat. - kntrla pužívání sbních chranných pracvních prstředků zdp. všechny prac. kntrla řed. dat. - kntrla ulžení úklidvých a mycích prstředků zdp. šk. kntrla řed. dat. březen - kntrla nástěnek infrmace, estetika, kntakt s rdiči, aktuálnst zdp. uč. kntrla řed. dat. - kntrla plnění pvinnstí prvzní pracvnice zdp. šk. kntrla řed. dat. duben - vyhlášení zápisu dětí d mateřské škly zdp. řed. kntrla řed. dat. - prjednání prázdninvéh prvzu s rdiči dětí a zřizvatelem zdp. řed. kntrla řed. dat. - kntrla plnění šklníh vzdělávacíh plánu výsledky práce dětí zdp. uč. a řed. kntrla řed. dat. - prvěrka BOZP a PO zdp. všechny prac. kntrla řed. dat. květen - vyrzumění přijetí (nepřijetí) dítěte d mateřské škly uknčení správníh řízení zdp. řed. kntrla řed. dat. - kntrla upravensti šklní zahrady zdp. šk. kntrla řed. dat. červen - plnění plánu hspitací, výsledky hspitační činnsti, prjednání připmínek k práci s dětmi zdp. řed. kntrla řed. dat. - kmplexní hdncení šklníh rku, diskuze zdp. uč. a řed. kntrla řed. dat. - prjednání práce učitelek a prvzní pracvnice prázdninách zdp. všechny prac. kntrla řed. dat. - zajistit slavnstní rzlučení se škláky vysvědčení, pamětní listy, knihy zdp. uč. kntrla řed. dat. - kntrla čerpání mzdvých prstředků zdp. řed. kntrla řed. dat. červenec - zajistit pečlivý úklid škly a upravenst šklní zahrady zdp. šk. kntrla řed. dat. - zajistit nákup pmůcek, kancelářských a výtvarných ptřeb, hygienických a čistících prstředků zdp. řed. kntrla řed. dat. - zabezpečení květin a zeleně prázdninách zdp. šk. kntrla řed. dat.

6 Materiálně technické zabezpečení šklní rk 2014 / 15 zajistit pravu zahradníh dmku - střecha zajistit pravu a natření zahradních laviček průběžně kntrlvat správnu funkčnst tlakvé kanalizace průběžně dplňvat pmůcky pr výchvně vzdělávací a administrativní práci zakupit nvé hračky (vánce) zakupit sbní chranné pracvní pmůcky zajistit zvýšení pčtu bxů v šatně a v umyvárně zajistit vymalvání kuchyně a chdby v přízemí zakupit a plžit nvý kberec d herny zakupit nvé várnice a termmísy dkupit pvlaky, ručníky a hřebeny zakupit nvé dětské příbry, talíře, hrnečky V Mčvicích dne.. prjednán se zřizvatelem za mateřsku šklu O.Čepkvá ředitelka... za zřizvatele ing. M. Ks starsta bce

7 Další vzdělávání učitelek sledvat průběžně dstupný tisk Infrmatrium, Šklství, Učitelské nviny dknčit studium učitelství pr mateřské škly na SPgŠ v Čáslavi - učitelka dplňvat nvé náměty d Šklníh vzdělávacíh plánu seznamvat se s nvými knihami zakupenými pr vzdělávání dětí především metdiky výchvně vzdělávací práce zúčastňvat se vzdělávání dle nabídky VISK

8 Plán pedaggických rad Srpen: (spjen s prvzní) 1. Organizační zabezpečení šklníh rku - prjednání rzvrhu všech pracvnic 2. Seznámení s prvzem a pracvní dbu jedntlivých zaměstnanců 3. Seznámení s předpisy BOZP, CO, PO 4. Seznámení s vnitřním, pracvním, prvzním a rganizačním řádem 5. Prjednání pracvních pvinnstí jedntlivých zaměstnanců 6. Prjednání Pracvníh plánu a Hdntící zprávy 7. Zajištění účasti na vzdělávání pedaggických pracvnic škly Leden: 1. Kntrla plnění závěrů zahajvací pedaggické rady 2. Plnění úklů Šklníh vzdělávacíh plánu 3. Kntrla připravensti dětí na vstup d základní škly 4. Výsledky kntrlní a hdntící činnsti 5. Příprava veřejnéh vystupení k MDŽ 6. Plnění studijních úklů Červen: 1. Kmplexní hdncení šklníh rku 2. Předávání zkušenstí a pznatků z účasti na vzdělávacích akcích 3. Příprava na příští šklní rk diskuze 4. Prjednání práce učitelek prázdninách 5. Prjednání připmínek k práci s dětmi

9 Plán hspitací Září - Učit děti vytvářet si představu správném chvání Prsinec - Seznamvání dětí se zvyky, tradicemi, symbly Únr - Pdprvat a rzvíjet u dětí zájem pznávat nvé a bjevvat neznámé Plánvané akce škly

10 - návštěva vybraných představení v divadle a v kině v Čáslavi - seznamvání dětí se začátky angličtiny 1x týdně (děti pdle zájmu rdičů) - plavecký výcvik v bazénu v Kutné Hře - slavy narzenin a svátků dětí v průběhu celéh rku - Mikulášská besídka v mateřské škle - příprava na vánční svátky - výzdba, dárky, cukrví - vánční besídka u strmečku - výrba přáníček k Váncům pr rdiče, zřizvatele, klní MŠ a další - příprava na zápis d základní škly - dětský karneval - příprava pásma a dárků na veřejné vystupení k MDŽ - splupráce s rdiči - veřejné vystupení k MDŽ v sklvně - výrba dárků pr maminky a další ženy - zajištění ftgrafvání a videnahrávek z pásma na slavu MDŽ - příprava na veliknční svátky - výzdba, vejdunky, dárky - příprava na pálení čardějnic - výrba čardějnic ve splupráci s rdiči - pchd s čardějnicemi d OÚ na hřiště - pálení, pékání vuřtů apd. - celtýdenní slava MDD v mateřské škle hry a sutěže - zábavné dpledne na hřišti ve splupráci s rdiči, OÚ, Sklem Mčvice k MDD - pldenní výlet pdle zájmu rdičů - celdenní výlet d ZOO s rdiči a surzenci - ftgrafvání dětí na závěr šklníh rku - rzlučení s předškláky - pasvání na škláka, pslední zvnění, vysvědčení, knihy

11 Pedaggická rada (+ prvzní) Organizační zabezpečení šklníh rku prjednání rzvrhu všech pracvnic 2. Seznámení s prvzem a pracvní dbu jedntlivých zaměstnanců 3. Seznámení s předpisy BOZP, PO 4. Seznámení s vnitřním, pracvním, prvzním a rganizačním řádem 5. Prjednání pracvních pvinnstí jedntlivých zaměstnanců 6. Prjednání Pracvníh plánu a Hdntící zprávy 7. Zajištění účasti na vzdělávání pedaggických pracvnic škly Přítmni: O. Čepkvá, M. Klemanvá, H. Urbánkvá Průběh: 1. Organizační zabezpečení se d nvéh šklníh rku zlepší, z důvdu navýšení kapacity mateřské škly z půvdních dvaceti dětí na sučasných 24 dětí, mhl být navýšen i úvazek učitelky a pracvnice bchdníh prvzu. Úvazek učitelky bude plný = 100%, pracvnice ve šklní jídelně výdejně bude mít úvazek 25 %. Rzvrh pracvní dby bude případně upraven pdle rzvrhu dálkvéh studia učitelky. 2. Všechny pracvnice se seznámily s prvzem a pracvní dbu. Platvé pdmínky zůstávají stejné. U pracvnice bchdníh prvzu zůstává v platnsti t, že v dbě hlavních a vánčních prázdnin, kdy není na škle stravvání, bude pracvnice v případě, kdy již bude mít vyčerpanu řádnu dvlenu čerpat případně neplacené vln (jestli něj pžádá). 3. Všechny pracvnice byly pět prškleny ředitelku škly v předpisech BOZP a PO, pracvnice byly na závěr prvěřeny krátkým testem. 4. Pracvnice byly seznámeny s vnitřním, pracvním, prvzním a rganizačním řádem, vnitřním platvým předpisem atd. Všechny řády a platné předpisy si každá pracvnice pečlivě prčetla seznam Vnitřních směrnic. Vše ptvrdily svým pdpisem. 5. Pracvnice se také zavázaly, že budu pečlivě ddržvat všechny pracvní pvinnsti. Obě učitelky budu průběžně pracvat s nvým Šklním vzdělávacím plánem, budu průběžně dplňvat d něj nvé náměty a pznatky (např. z nvých publikací, které budu studvat). Prvzní pracvnice bude dbát na pečlivé udržvání čistty ve všech prstrách škly a t především v jídelně, výdejně, umývárně a na taletách. Jednu týdně bude vyměňvat ručníky a za tři týdny lůžkviny. Dále bude kntrlvat funkčnst tlakvé kanalizace vizuálně 1x denně. 6. Pracvní plán na šklní rk byl prjednán a zapsán prázdninách. Hdntící zpráva byla prjednána, písemně bude zpracvána d knce září.

12 7. V tmt šklním rce učitelka dknčí dvuleté dálkvé studium na SPgŠ v Čáslavi, studium bude uknčen maturitní zkušku. Závěry: 1. Odeslat jedntlivé výkazy pdle daných termínů termíny pdle pkynů zdp. Čepkvá 2. Dknčit studium učitelství mateřské škly termín červen 2015 zdp. Klemanvá 3. Dplňvat aktuální pznatky d ŠVP termín v průběhu celéh rku zdp. Čepkvá, Klemanvá 4. Udržvat pečlivě čisttu v celém bjektu mateřské škly termín - p celý rk zdp. Urbánkvá Zapsala: Čepkvá O. pdpis Četla: Klemanvá M. pdpis Urbánkvá H. pdpis

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Fakultní základní škla Dr.Milady Hrákvé a Mateřská škla Olmuc, Rţňavská 21 příspěvkvá rganizace Mateřská škla Radva 5, Olmuc dlučené pracviště Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání dlučenéh pracviště

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1 Základní škla Havířv-Pdlesí Mládežnická 11/1564 kres Karviná, příspěvkvá rganizace Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2012/2013 Mtt škly Bez znalsti cizích jazyků, infrmatiky, matematiky a eknmick-právních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání 2014/2015 SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA JAHODA - Identifikační údaje MŠ Jahda: - Název: Sukrmá mateřská

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání Mateřská škla TASOV Název: PÍSNIČKOVÝ SVĚT platnst: 2010 2013 1 P Í S N I Č K O V Ý S V Ě T = MY S PÍSNIČKOU JDEM KROK ZA KROKEM MĚSÍC PO MĚSÍCI CELÝM

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škla Třemšná, kres Plzeň-sever, příspěvkvá rganizace Americká 146, 330 11 Třemšná Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 1. Identifikační údaje Šklní družina tvří se základní šklu jednu právnicku

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, LHOTA POD LIBČANY, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Šklní řád je zpracvaný v suladu se záknem č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 328 /RAF /2013 Spisvý znak Skartační znak Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne 29.8.2013 Směrnice nabývá platnsti de dne: 1.9.2013 A.1. A5 Mgr.Jiří Cabrnch, ředitel

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Vlný čas dětí je velmi cenná deviza nárda, věnujme mu tedy patřičnu pzrnst a pečujme pdmínky pr jeh naplnění. Mtt: Naučit děti smysluplně využívat a plánvat svůj

Více

Chaloupka. Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání - ŠD. (školní rok 2014/2015) Školní rok 2014-2015

Chaloupka. Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání - ŠD. (školní rok 2014/2015) Školní rok 2014-2015 Šklní rk 2014-2015 Aby se dítě mhl zdravě rzvíjet, musí se cítit v bezpečí a spkjené Chalupka Šklní vzdělávací prgram šklskéh zařízení pr zájmvé vzdělávání - ŠD (šklní rk 2014/2015) 1 Obsah 1. Identifikační

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

Základní škola Vodičkova v Praze 1

Základní škola Vodičkova v Praze 1 Základní škla Vdičkva v Praze 1 Fakultní škla Pedaggické fakulty Univerzity Karlvy Přípravná třída základní škly Výchvně vzdělávací prgram jak přílha šklníh vzdělávacíh prgramu ÚČELEM VZDĚLÁNÍ NENÍ MYSL

Více

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracval: Lubš Klasna, ředitel škly Prjednán na pracvní pradě dne: 31. srpna 2006 Šklní řád nabývá platnsti de dne: 4. září 2006 Šklní řád Základní umělecké škly, Rkycany, Jiráskva 181 vydává

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla Mravské Budějvice, Havlíčkva ul. 933, kres Třebíč Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk 2009 2010 Hspdářský rk 2009 Mravské Budějvice 30.09.2010... František Dstál, ředitel ZŠ Obsah výrční

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011 Výrční zpráva činnstech Základní škly Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv ve šklním rce 2010/2011 Část I. Základní charakteristika škly Název: Základní škla Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromá mateřská škola Jahoda, Vybíralova 969, Praha 14

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromá mateřská škola Jahoda, Vybíralova 969, Praha 14 ŠKOLNÍ ŘÁD Sukrmá mateřská škla Jahda, Vybíralva 969, Praha 14 1. Úvdní ustanvení Šklní řád upravuje pdrbnsti výknu práv a pvinnstí záknných zástupců dětí v Sukrmé mateřské škle Jahda, Vybíralva 969, Praha

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škla, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvkvá rganizace 28. října 2733, Česká Lípa, PSČ 470 06 Výrční zpráva za šklní rk 2013/2014 Prjednala a schválila Šklská rada dne 14. 10. 2014 Předkládá:

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 Dmv pr seniry Severní Terasa příspěvkvá rganizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefn: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 DIČ: CZ44555326 e-mail: ddst@ddst.cz www.ddst.cz 1 OBSAH STRANA

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 Dmv pr seniry Severní Terasa příspěvkvá rganizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefn: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 DIČ: CZ44555326 e-mail: ddst@ddst.cz www.ddst.cz 1 OBSAH STRANA

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d 1.9.2007 6. Hdncení žáků a autevaluace škly 6.1. Pravidla pr hdncení žáků Hdncení žáků je běžná činnst, kteru

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV Základní škla Kvářv, kres Písek 398 55 Kvářv 80 Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV 1. Identifikační údaje Název škly Adresa škly Ředitel škly Základní škla

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. NÁZEV A ADRESA ZAŘÍZENÍ: Dům sv. Antonína Komenského 907 676 02 Moravské Budějovice

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. NÁZEV A ADRESA ZAŘÍZENÍ: Dům sv. Antonína Komenského 907 676 02 Moravské Budějovice ZÁKLADNÍ ÚDAJE NÁZEV A ADRESA ZAŘÍZENÍ: Dům sv. Antnína Kmenskéh 907 676 02 Mravské Budějvice Zřizvatel: SPRÁVNÍ RADA: DOZORČÍ RADA: Kngregace Milsrdných sester sv. Karla Brmejskéh Šprkva 12 180 00 Praha

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Zpracvala: Mgr. Lenka Michálkvá, krdinátra EVVO Vsetín 2012 1. Sučasný stav EVVO ve škle 1.1 Rzbr šklníh vzdělávacíh prgramu z phledu EVVO 1.1.1

Více