KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období volby Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7)"

Transkript

1 KANDIDÁTI d výbru ČKAIT blast Zlín vlební bdbí vlby Návrh kandidátů d výbru (pčet vlených rgánů 7) 1. Ing. Ladislav Alster 2. Ing. Igr Balák 3. Ing. Marta Bantvá 4. Ing. Petr Chytil 5. Ing. Jsef Kavan, MBA 6. Ing. Jiří Matúš 7. Ing. Stanislav Sigmund 8. Ing. Ladislav Smla 9. Ing. Pavel Starý 10. Ing. Jarslav Ševela

2 Ing. Ladislav Alster Členské čísl Rk narzení 1954 Autrizace v bru/d dpravní stavby/1993 ČVUT Praha, br Knstrukce a dpravní stavby/ Rzsah činnsti v pzici prjekční činnst/1979 autrizvané sby/d ČKAIT - člen výbru/2009 Jak se mhu v činnsti Pmc členům kmry v rientaci při změnách legislativy a technických předpisů. výbru angažvat Přádání seminářů dané prblematice v c nejaktuálnějším termínu. Technické a legislativní změny v bru dpravní stavby. Ing. Igr Balák Členské čísl Rk narzení 1969 Autrizace v bru/d technlgická zařízení staveb/1999 technika prstředí staveb, elektrtechnická zařízení/1999 VUT Brn, br elektrické strje/ Rzsah činnsti v pzici prjektvá činnst ve výstavbě, inženýrská činnst, revize elektrických zařízení, autrizvané sby/d Jak se mhu v činnsti výbru angažvat technické pradenství v energetice, zpracvání dbrných psudků/1992 Účast na tvrbě legislativy v blasti energetiky, výstavby a BOZP. Činnst v dbrných kmisích v blasti elektrenergetiky a elektrtechniky Snaha vyšší účast členů v prgramu celživtníh vzdělávání a vyšší kntrla účasti členů. Zvýšení splečenskéh významu kmry jak garanta dbrnsti ve výstavbě Vyšší mtivace pr zapjení členů d práce v kmře.

3 Ing. Marta Bantvá Členské čísl Rk narzení 1948 Autrizace v bru/d technika prstředí staveb/1994 VUT Brn Fakulta stavební, pzemní stavby-tzb/ ČVUT Praha Fakulta strjní - pstgraduální studium - větrání a klimatizace/ Rzsah činnsti v pzici prjektant TZB/1972 autrizvané sby/d Jak se mhu v činnsti Rzšířit vzdělávací akce a exkurze v prfesích TZB. výbru angažvat Ve splupráci s klegy v bru zjistit návrhy na žádaná vzdělávací témata v bru TZB, pak vybrat nejzajímavější mžné, zajistit knání seminářů. Pmc při zajišťvání akcí, návrhu akcí,, apd.-splupráce s klegy z jiných prfesních kmr-stejnéh bru, nemám zatím jasnu představu mžné angažvansti. Ing. Petr Chytil Členské čísl Rk narzení 1945 Autrizace v bru/d statika a dynamika staveb/1992 pzemní stavby/1994 dpravní stavby/1997 Rzsah činnsti v pzici autrizvané sby/d Jak se mhu v činnsti výbru angažvat VUT Brn Fakulta stavební, br inženýrské knstrukce/ prjektvá činnst/1967 ČKAIT - člen výbru/ člen stavvskéh sudu ČKAIT/ místpředseda stavvskéh sudu ČKAIT/2008 Věnvat pzrnst kvalitě práce členů kmry. V rámci dbrné činnsti v nejbližším klí sustavně půsbit na členy kmry, aby i navzdry eknmickému tlaku, vyknávali svu práci v nejvyšší kvalitě. Nadále se angažvat v činnsti u stavvskéh sudu.

4 Ing. Jsef Kavan, MBA Členské čísl Rk narzení 1958 Autrizace v bru/d pzemní stavby/1994 B. I. B. S. Brn - Prgram MBA Senir Executive/ VŠ dpravy a spjů Žilina, br stavební údržba a reknstrukce tratí/ dplňující vzdělání: VUT Brn Ústav sudníh inženýrství, specializační studium technickéh znalectví v bru eknmiky/ ceňvání pdniků/ Rzsah činnsti v pzici realizace staveb pzemníh a inženýrskéh stavitelství/1983 autrizvané sby/d Jak se mhu angažvat Dsáhnut větší vážnsti prfese ve splečnsti. v činnsti výbru Prsazení členů kmry d výběrvých kmisí při tendrvání zakázek, a t kvalitu certifikace sb např. p 5 či 10 letech, lbváním. Oblast pzemníh stavitelství. Ing. Jiří Matúš Členské čísl Rk narzení 1944 Autrizace v bru/d dpravní stavby/1993 Slvenská vyská škla technická Bratislava - stavební fakulta/ Rzsah činnsti v pzici prjektvá činnst/1969 autrizvané sby/d ČKAIT - člen výbru/ člen kmise pr malé a střední pdnikání/ předseda výbru blasti Zlín/2011 Jak se mhu angažvat v činnsti výbru Aktivně pmáhat členům Kmry řešit knkrétní ptřeby členů v suladu se záknem a řády Kmry. Splupráce se státní správu, samsprávu, dbrnými institucemi s vazbu na ČKAIT a psilvat její úlhu v tét blasti. Jak zakládající člen pbčky ČKAIT ve Zlíně a d r jak předseda výbru i nadále pracvat ve výbru, pkračvat v práci v kmisi pr malé a střední pdnikání, nadále pracvat v aktivu dpravních staveb.

5 Ing. Stanislav Sigmund Členské čísl Rk narzení 1960 Autrizace v bru/d pzemní stavby/1995 VUT Brn Fakulta stavební, pzemní stavby/ Rzsah činnsti v pzici realizační činnst/1995 autrizvané sby/d ČKAIT - člen výbru/2012 ČSSI místpředseda výbru/2014 Jak se mhu angažvat v činnsti výbru Být nápmcen ke zvýšení účasti členů na valných hrmadách a tím dsažení lepšíh pstavení v rámci blastí ČKAIT. Přádání aktuálních seminářů, které vychází z pžadavků členské základny dle jedntlivých brů a specializací. Pr br pzemní stavby-legislativní, technické změny. Ing. Ladislav Smla Členské čísl Rk narzení 1951 Autrizace v bru/d pžární bezpečnst staveb/1994 pzemní stavby/1994 VUT Brn Fakulta stavební/ VUT v Brn Ústav sudníh inženýrství - pstgraduální studium sudníh Rzsah činnsti v pzici autrizvané sby/d Jak se mhu angažvat v činnsti výbru inženýrství/ hlavní a zdpvědný prjektant staveb, inženýrská činnst, autrský dzr, technický dzr/1973 ČKAIT člen výbru/ člen dzrčí rady/2014 ČSSI předseda výbru/2014 Přípravu celživtníh vzdělávání k aktuálním změnám záknů a nrem, zapjení členů ČKAIT d činnsti při výběru témat. Nabídnut vedení Magistrátu města Zlína a vedení Zlínskéh kraje dbrnu knzultační a pradensku činnst při plánvání rzvje města a kraje, např. při péči nemvité technické a kulturní památky ve městě a kraji

6 Ing. Pavel Starý Členské čísl Rk narzení 1953 Autrizace v bru/d vdhspdářské stavby/1992 VUT Brn Fakulta stavební, br Vdní stavby a vdní hspdářství Znalecká činnst v bru eknmika a stavebnictví Rzsah činnsti v pzici prjekční činnst/1972 autrizvané sby/d ČKAIT člen výbru/1993 Jak se mhu angažvat v činnsti výbru příprava témat v blasti celživtníh vzdělávání v bru vdhspdářské stavby a aktuální legislativy Ing. Jarslav Ševela Členské čísl Rk narzení 1968 Autrizace v bru/d pzemní stavby/1999 VUT Brn, fakulta stavební, br pzemní stavby/ Rzsah činnsti v pzici dbrné vedení prvádění staveb/1991 autrizvané sby/d Jak se mhu angažvat v činnsti výbru Přiblížit a prezentvat činnst blasti, respektive ĆKAIT becně, k řadvým členům k členské základně. Organizvat a pdprvat aktivity blasti (šklení, semináře, dbrné exkurze, ) dle zájmů a ptřeb členské základny. Hájit a pdprvat stavařské řemesl směrem k veřejnsti. Např. vydávat kvartálně krátké inf činnsti blasti a distribuvat např. frmu vých zpráv mezi členy neb v případě, že je t mžné, tak zřídit internetvé (webvé) stránky blasti Zlín ČKAIT. Např. frmu dtazníkvéh šetření mezi člensku základnu cíleně rganizvat šklení či semináře, které mhu mít i něklik nsných témat (jak např. aktuálně nvela zákna veřejných zakázkách a připravvaná změna zákna v suvislsti se Směrnicí EU či dtační příležitsti z EU v rámci prgramvacíh bdbí neb seminář wrkshp s čast v praxi diskutvaným tématem chyby v prjektvé dkumentaci x kvalitní realizace díla ). Např. frmu dbrné diskuse a pnentury v bdbí přípravy a schvalvání rzhdných záknů či jiných předpisů (zákn veřejných zakázkách, stavební zákn, vyhlášky, ) a dále frmu aktivní kmunikace a splupráce s médii (např. reginální nviny).

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s.

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s. na bdbí 2007 2013 MAS LUŽNICE,.s. Splek pr rzvj reginu MAS Lužnice,.s. Jiráskva 84 Sudměřice u Bechyně 105 375 01 Týn nad Vltavu 391 72 Sudměřice u Bechyně splek@vltavtynsk.cz bec@sudmerice.cz 1 MAS LUŽNICE,.s.

Více

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz www.bezk.cz, www.eklist.cz Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: eklist@eklist.cz Výrční zpráva 2013 Obsah Kd jsme..................................................... 2 Realizvané prjekty

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Vyšší odborná škola sociálně právní

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Vyšší odborná škola sociálně právní Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2012/13 Vyšší dbrná škla sciálně právní Jasmínvá 3166/37a, 106 00 Praha 10 IČ 61385395 inf@vssp.cz, www.vssp.cz I. Základní údaje škle 1. Přesný název právnické sby:

Více

Programové prohlášení. Rady Karlovarského kraje

Programové prohlášení. Rady Karlovarského kraje Prgramvé prhlášení Rady Karlvarskéh kraje Obdbí 2015 2016 Preambule Při vědmí plitické dpvědnsti za chd a rzvj Karlvarskéh kraje vyjádřili kaliční partneři splečným prgramvým prhlášením vůli pracvat na

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání Úvdní slv V rámci prjektu Splečně v dalším vzdělávání jsme připravili bržuru, která má za cíl prpagvat blast dalšíh vzdělávání dspělých v Jihmravském kraji. Tat nabídka vznikla na základě slvení vzdělávacích

Více

ČAE, 2007. Výbor ČAE schválil Koncepci oboru ergoterapie jako jeden ze strategických dokumentů České asociace ergoterapeutů dne 22. 2. 2008.

ČAE, 2007. Výbor ČAE schválil Koncepci oboru ergoterapie jako jeden ze strategických dokumentů České asociace ergoterapeutů dne 22. 2. 2008. Kncepce bru ergterapie Autři: Mgr. Jana Jelínkvá Mária Krivšíkvá, MSc. ČAE, 2007 Výbr ČAE schválil Kncepci bru ergterapie jak jeden ze strategických dkumentů České asciace ergterapeutů dne 22. 2. 2008.

Více

Export do Polska. manuál pro exportéry. Zastupitelský úřad ČR v Polské republice 2012. Autoři. Karel Kysilka Svatopluk Opěla Katarzyna Baranowska

Export do Polska. manuál pro exportéry. Zastupitelský úřad ČR v Polské republice 2012. Autoři. Karel Kysilka Svatopluk Opěla Katarzyna Baranowska Exprt d Plska manuál pr exprtéry Zastupitelský úřad ČR v Plské republice 2012 Autři Karel Kysilka Svatpluk Opěla Katarzyna Baranwska Plsk je prvním přirzeným cílem marketingvých a akvizičních aktivit našich

Více

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Rada města Brna Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll MMB2000000215 ZM7/ "? ^' Z7/ 05. zasedání Zastupitelstva města Brna knané d 14.4.2015 Název: Návrh na přistupení statutárníh města Brna

Více

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 O B S A H 1. Úvd 3 2. Obecná část 6 3. Pjištěnci 12 4. Základní fnd zdravtníh pjištění 14 4.1 Záměry vývje hspdaření ZFZP v

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Plán udržitelné městské mbility Opava Veřejná zakázka na služby zadávaná pdle 21 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn): Plán udržitelné městské mbility

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1 Základní škla Havířv-Pdlesí Mládežnická 11/1564 kres Karviná, příspěvkvá rganizace Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2012/2013 Mtt škly Bez znalsti cizích jazyků, infrmatiky, matematiky a eknmick-právních

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

Minimální standard vzdělávání v sociální práci ASVSP

Minimální standard vzdělávání v sociální práci ASVSP Minimální standard vzdělávání v sciální práci ASVSP B. Kmentvaný návrh bsahu studia Dále uvedená minimální kncepce bsahu studia sciální práce předpkládá, že dbrnu kvalifikaci pr samstatný výkn sciální

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Je lépe radit se před činy, než ptm nich přemítat. Démkrits z Abdér Tent Minimální preventivní prgram k prevenci sciálně patlgických

Více

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla Mravské Budějvice, Havlíčkva ul. 933, kres Třebíč Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk 2009 2010 Hspdářský rk 2009 Mravské Budějvice 30.09.2010... František Dstál, ředitel ZŠ Obsah výrční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

HON NA OSOBNOSTI JAK ZÍSKAT DO FIRMY KVALITNÍ KVALIFIKOVANÉ LIDI? VITKOVICE MACHNIERY GROUP

HON NA OSOBNOSTI JAK ZÍSKAT DO FIRMY KVALITNÍ KVALIFIKOVANÉ LIDI? VITKOVICE MACHNIERY GROUP HON NA OSOBNOSTI JAK ZÍSKAT DO FIRMY KVALITNÍ KVALIFIKOVANÉ LIDI? Ostrava 21.3. 2013 VITKOVICE MACHNIERY GROUP Martin LEHOCKÝ Persnální ředitel VITKOVICE a.s.. ŠPATNÉ ZPRÁVY NA PRACOVNÍM TRHU Více než

Více

Základy e-learningu. 1. Začínáme s e-learningem. 1.1 Předchůdci e-learningu a jeho vznik. 1.2 Základní představy o e-learningu. Sestavil Karel Květoň

Základy e-learningu. 1. Začínáme s e-learningem. 1.1 Předchůdci e-learningu a jeho vznik. 1.2 Základní představy o e-learningu. Sestavil Karel Květoň Základy e-learningu Sestavil Karel Květň 1. Začínáme s e-learningem 1.1 Předchůdci e-learningu a jeh vznik Vyučvací strje byly půvdně speciální mechanické a elektrnkvé strjky, pzději zalžené na vyšších

Více

Vzdělávací soustava v ČR

Vzdělávací soustava v ČR Vzdělávací sustava v ČR Sučasná rganizace šklství vznikla průběhem histrie. První základy se vyvíjely v plvině 19. Stletí. Výchvné a vzdělávací instituce vznikly v různých dbách, v různých sciálních pdmínkách.

Více

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014 KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ MĚSTO ČESKÝ BROD STUDIE PROVEDITELNOSTI PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: 1. KONSOLIDACE HW A SW ÚŘADU VČETNĚ VIRTUALIZACE APLIKACÍ, DESKTOPŮ, SERVERŮ, INFRASTRUKTURY 3. ZVÝŠENÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

Organizace, management a podpora výzkumu. Základy vědecké práce 5

Organizace, management a podpora výzkumu. Základy vědecké práce 5 Organizace, management a pdpra výzkumu Základy vědecké práce 5 JAK SE VÝZKUM SLEDUJE FINANCUJE 2 Výzkumná pracviště Akademie věd České republiky dbrné ústavy Ústav anrganické chemie Řež Ústav dějin umění

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 3.0 Znění účinné d: 19. 6. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 19. 6. 2015 Verze

Více