Průzkum mezi členskými subjekty klastrů v České republice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průzkum mezi členskými subjekty klastrů v České republice"

Transkript

1 Přílha A vzr dtazníku Průzkum mezi členskými subjekty klastrů v České republice *Pvinné ple Otázka č. 1. Klastr sdružuje: * 1-9 členů členů členů 101 a více členů Otázka č. 2. Délka členství v klastru: * méně než 2 rky 2-5 let 5-10 let více než 10 let Otázka č. 3. Hlavní br Vaší činnsti dle CZ-NACE: * Vyberte ze seznamu. Otázka č. 4. Náplň činnsti klastru: * Označte blast/i činnstí, kterým se Váš KLASTR AKTIVNĚ věnuje. netwrking rzvj lidských zdrjů výzkum, vývj a invace bchdní splupráce a prpagace financvání investičních záměrů lbbing pradenství Zatrhněte prsím knkrétní aktivitu/y. NETWORKING schůze zástupců jedntlivých firem splečný web katalg ddavatelů a služeb tištěné publikace zpravdaj

2 infrmační centrum Zatrhněte prsím knkrétní aktivitu/y. ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ dbrné vzdělávání zaměstnanců semináře wrkshpy knference studijní exkurze splečné šklicí centrum Zatrhněte prsím knkrétní aktivitu/y. VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE splečný výzkum a vývj splupráce s univerzitami vývj nvéh prduktu zlepšení staréh prduktu rzvj pdnikvéh prcesu služby inkubátru Zatrhněte prsím knkrétní aktivitu/y. OBCHODNÍ SPOLUPRÁCE A PROPAGACE splečný nákup lgistika splečné lg, bchdní značka splečná účast na veletrzích a výstavách sdílení nákladů na splečný marketing splečná reklama marketingvý průzkum trhů Zatrhněte prsím knkrétní aktivitu/y. FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH ZÁMĚRŮ zvýhdněné financvání splečné financvání Zatrhněte prsím knkrétní aktivitu/y.

3 LOBBING ve prspěch infrastruktury pr lepší právní předpisy ve prspěch dtací Zatrhněte prsím knkrétní aktivitu/y. PORADENSTVÍ účetní daňvé legislativní pmc při přípravě a řízení prjektů bankvní služby pjištění benchmarking Otázka č. 5: Prcentuálně dhadněte Vaši míru začlenění a angažvanst d uvedených aktivit: * Otázka č. 6. V realizaci kterých blastí činnstí vidíte prstr pr zlepšení? netwrking rzvj lidských zdrjů výzkum, vývj a invace bchdní splupráce a prpagace financvání investičních záměrů lbbing pradenství v žádné Ppište prsím knkrétně v čem a jak: Otázka č. 7. Jak byste hdntil/a kmunikaci a splupráci becně mezi členy navzájem? velmi pzitivně mírně pzitivně

4 nevím mírně negativně velmi negativně Otázka č. 8. Splupracuje Váš klastr s jinými klastry / klastrvými iniciativami v rzlišných reginech? an ne nevím Uveďte prsím účel splupráce: Otázka č. 9. Je pr vás členství v klastru přínsné? * určitě an spíše an nevím spíše ne určitě ne Otázka č. 10. Identifikujte v čem vidíte hlavní přínsy členství v klastru: knkurenční výhda úspry z rzsahu, sdílení nákladů přens infrmací public relatins a marketing pradenství a lbbing zdrje financvání (dtace, sukrmé zdrj, aj.) internacinalizace, exprt výzkum, vývj a invace vzdělávání Otázka č. 11. Dmníváte se, že má členství v klastru vliv na Vaši expanzi d zahraničí? an ne nevím Uveďte prsím prč, příp. jestli se tak již nestal:

5 Otázka č. 12. Myslíte si, že by měly být klastry pdprvány ze strukturálních fndů EU? * určitě an spíše an nevím spíše ne určitě ne "URČITĚ ANO", "SPÍŠE ANO": Blíže specifikujte: ve fázi vzniku ve fázi rzvje, činnsti je nezbytné uplatnit kmplexní přístup ke zhdncení klastru a pdpřit jen ty nejlepší Otázka č. 13. Patříte mezi pdpřené klastry? * an ne "ANO": V jaké míře vlivňuje bdržená dtace činnst a rzvj klastru? zásadně mírně zanedbatelně vůbec Otázka č. 14: Jmenujte aktivitu/y, kteru/é byste chtěli zahrnut d pdpry z veřejných zdrjů nad rámec sučasnéh prgramu: Otázka č. 15. Identifikujte hlavní překážky bránící rzvji klastrů na našem území: nedstatek dvětvvě blízkých dvětví v reginu neucelené plitické zaktvení absence pdpry na reginální úrvni nedůvěra mezi manažery firem, nezájem splupracvat nedstatek finančních prstředků Otázka č. 16. Ohdnťte Váš klastr: *

6 Přiřaďte známku jak ve škle Průzkum mezi manažery aktivních klastrů v České republice *Pvinné ple NÁZEV KLASTRU: Otázka č. 1. Klastr sdružuje: * 1-9 členů členů členů 101 a více členů Otázka č. 2. Stáří klastru: * méně než 2 rky 2-5 let 5-10 let více než 10 let Otázka č. 3. Hlavní br činnsti klastru dle CZ-NACE: * Vyberte ze seznamu. Otázka č. 4. Náplň činnsti klastru: * Označte blast/i činnstí, kterým se klastr AKTIVNĚ věnuje. netwrking rzvj lidských zdrjů výzkum, vývj a invace bchdní splupráce a prpagace financvání investičních záměrů lbbing pradenství

7 Zatrhněte prsím knkrétní aktivitu/y. NETWORKING schůze zástupců jedntlivých firem splečný web katalg ddavatelů a služeb tištěné publikace zpravdaj infrmační centrum Zatrhněte prsím knkrétní aktivitu/y. ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ dbrné vzdělávání zaměstnanců semináře wrkshpy knference studijní exkurze splečné šklicí centrum Zatrhněte prsím knkrétní aktivitu/y. VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE splečný výzkum a vývj splupráce s univerzitami vývj nvéh prduktu zlepšení staréh prduktu rzvj pdnikvéh prcesu služby inkubátru Zatrhněte prsím knkrétní aktivitu/y. OBCHODNÍ SPOLUPRÁCE A PROPAGACE splečný nákup lgistika splečné lg, bchdní značka splečná účast na veletrzích a výstavách sdílení nákladů na splečný marketing splečná reklama marketingvý průzkum trhů

8 Zatrhněte prsím knkrétní aktivitu/y. FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH ZÁMĚRŮ zvýhdněné financvání splečné financvání Zatrhněte prsím knkrétní aktivitu/y. LOBBING ve prspěch infrastruktury pr lepší právní předpisy ve prspěch dtací Zatrhněte prsím knkrétní aktivitu/y. PORADENSTVÍ účetní daňvé legislativní pmc při přípravě a řízení prjektů bankvní služby pjištění benchmarking Otázka č. 5. V realizaci kterých blastí činnstí vidíte prstr pr zlepšení? netwrking rzvj lidských zdrjů výzkum, vývj a invace bchdní splupráce a prpagace financvání investičních záměrů lbbing pradenství v žádné Ppište prsím knkrétně v čem a jak:

9 Otázka č. 6: Vyjmenujte, jaké aktivity mají členvé největší zájem: Otázka č. 7: Pvažujete člensku základnu klastru za stabilní? určitě an spíše an nevím spíše ne určitě ne Otázka č. 8. Jak byste hdntil/a kmunikaci a splupráci becně mezi vedením klastru a členskými subjekty? velmi pzitivně mírně pzitivně nevím mírně negativně velmi negativně Otázka č. 9. Splupracuje Váš klastr s jinými klastry / klastrvými iniciativami v rzlišných reginech? an ne nevím Uveďte prsím účel splupráce: Otázka č. 10. Myslíte si, že by měly být klastry pdprvány ze strukturálních fndů EU? * určitě an spíše an nevím spíše ne

10 určitě ne "URČITĚ ANO", "SPÍŠE ANO": Blíže specifikujte: ve fázi vzniku ve fázi rzvje, činnsti je nezbytné nastavit kmplexní přístup ke zhdncení klastru a pdpřit jen ty nejlepší Otázka č. 11. Patříte mezi pdpřené klastry? * an ne "ANO": V jaké míře vlivňuje bdržená dtace činnst a rzvj klastru? zásadně mírně zanedbatelně vůbec Otázka č. 12: Jmenujte aktivitu/y, kteru/é byste chtěli zahrnut d pdpry z veřejných zdrjů nad rámec sučasnéh prgramu: Otázka č. 13: Prvádíte mnitring výknnsti klastru? Pkud an, uveďte jakým způsbem. Otázka č. 14. Identifikujte hlavní překážky bránící rzvji klastrů na našem území: nedstatek dvětvvě blízkých dvětví v reginu neucelené plitické zaktvení absence pdpry na reginální úrvni nedůvěra mezi manažery firem, nezájem splupracvat nedstatek finančních prstředků Otázka č. 15. Ohdnťte Váš klastr: * Přiřaďte známku jak ve škle. 1 2

11 3 4 5

12 Přílha B struktura respndentů dle Klasifikace eknmických činnstí CZ-NACE Četnst % (A) Zemědělství, lesnictví a 1 1,19% rybářství (B) Těžba a dbývání 1 1,19% (C) Zpracvatelský průmysl 29 34,52% (D) Výrba a rzvd 1 1,19% elektřiny, plynu, tepla a klimatizvanéh vzduchu (F) Stavebnictví 5 5,95% (G) Velkbchd a 2 2,38% malbchd; pravy a údržba mtrvých vzidel (H) Dprava a skladvání 1 1,19% (I) Ubytvání, stravvání a 1 1,19% phstinství (J) Infrmační a 12 14,29% kmunikační činnsti (M) Prfesní, vědecké a 13 15,48% technické činnsti (P) Vzdělávání 6 7,14% (S) Ostatní činnsti 12 14,29% Celkem ,0% Pramen: vlastní zpracvání

13 Přílha C kmentáře k dtazníkům Kmentáře ke grafu č. 9: Činnsti, ve kterých členvé vidí největší prstr ke zlepšení Zjedndušení administrativy a byrkracie ze strany pskytvatele dtací, pužívání zdravéh rzumu ve státních rgánech, které rzhdují dtacích. Vše je mžné zlepšit, záleží na pdmínkách financvání a legislativních překážkách ze strany CzechInvestu. Šklení a vzdělávání tpenářů rzvj tpení peletami. Je třeba vyřešit elementární pravidla např. frmulace th, jsu-li členvé klastru přímými knkurenty; dále stanvit rzhdvací pravmci u zaměstnanců klastru, kteří chtějí rzhdvat, ale nenesu žádnu manažersku dpvědnst. Klastrvá struktura je typicku frmu pzlátka bez bsahu, reálně nepřináší žádné výhdy. Živtaschpnst těcht uskupení je v českých pměrech vyská, prtže zcela zapadá d kultury mlácení prázdné slámy. Navíc velmi vyhvuje členům klastru z řad nevýrbních rganizací (univerzity, pradenské firmy, atd.). T minimum skutečně fungujících klastrů vznikl jinu cestu, přirzeně. Vše je na dbré úrvni a spíše naráží na legislativní prblémy. Usnadnění vyhledávání partnerů pr splečné prjekty VaV, pdpra uplatnění VaV v praxi. V rámci akademickéh prstředí. Klastr sdružuje firmy pdbnéh zaměření s pdbnými prblémy. Tím, že jednáme jak skupina firem, máme výhdnější pstavení k ddavatelům. Výzkum a vývj s lepším a řízeným prpjením akademickéh a firemníh prstředí. Zvýšení pčtu aktivně zapjených členů, vyhledávání dalších knkrétních blastí splupráce. Větší prstr systému mezibrvých spluprácí a pdpry (vč. reginální) ve VaV. Sdílení vlných kapacit, stáže studentů. Lbbing v blasti průmyslvých činnstí, prjekce a knstrukce. Splupráce širšíh rzsahu uvnitř firem v klastru, vzájemná pdpra, začlenění firem klastru d výzkumu a vzájemná splupráce na prjektech. Pradenství a knzultace, zvyšvání pvědmí činnsti klastru a činnstech firem uvnitř klastru. Rzsah prváděných činnstí. Vytvřit systém pdpry žáků, např. frmu pdnikvých stipendií pr vzdělávání v dřevzpracujících brech a aktivně zapjit členy klastru při tvrbě bsahu šklních vzdělávacích prgramů. Členské firmy by měly pdprvat i vybavenst pracvišť pr vzdělávání buducích dbrníků pr své prvzy (perátr CNC strjů, truhlář, atd.). Web pr partnery. Napjení na klastry v Evrpě. Šklení pracvníků. Prakticky jsme nezačali splupracvat. Vše je mc frmální a nepřináší bchd. Vždy je prstr pr zlepšení. Uvedené výhdy více ušité na ptřeby jedntlivých členů. Stále je c zlepšvat a přizpůsbvat se nvým technlgiím, vzájemné splupráci, na kteru jsme zde p revluci nebyli zvyklí. Rizikvý kapitál, ručení za úvěry, financvání VaV ze splečných prjektů. Lepší přístup ze strany MPO. Pramen: vlastní zpracvání

14 Kmentáře ke grafu č. 11: Účel splupráce klastru s jinými klastry/klastrvými iniciativami v rzlišných reginech Prpjení sektrů. Splečné prjekty, výzkum. Netwrking. PR, na webu se nachází prkliky na mezinárdní klastry. Sdílení zkušenstí z práce klastru. Splečné zájmy. Věda, výzkum. Kperace a krdinace. Expanze vlivu klastru mim regin. Nsí se t. Všechny základní činnsti: prpagace, marketing, sdílení zkušenstí, prjekty. Výměna infrmací, prezentace. Vzájemné pznávání. Lbbing, pradenství, bchdní splupráce. Výměna zkušenstí, nabídka kapacit a výstupů z prjektů. Multidisciplinární splupráce na VaV. Mezibrvé infrmace a vývj nvých výrbků. IT. Obchdní příležitsti, využití managementu. Synergie v cestvním ruchu. Alternativní zdrje energií. Přeshraniční splupráce. Splečné prjekty, pradenství, dtace. Pramen: vlastní zpracvání Aktivity, které by členvé chtěli zahrnut d pdpry z veřejných zdrjů nad rámec sučasnéh prgramu Žádné, všechn řešíme bilaterálně a napřím, především splupráci s univerzitami. Průmyslvý výzkum. Šklení mntážníků OZE. Nákup SW a HW prstředků. Nedá se t říct jednznačně. Každý regin si žádá své. Jelikž jsme členem Klastru Česká peleta, pdpra je vhdná d zdrjů vytápění, lépe řečen d pdpry paliv OZE. Invace, reginální splupráce. Všechny základní aktivity náš klastr nemá zatím žádnu pdpru z veřejných zdrjů. Pdpra prjektů. Jakékliv aktivity na pdpru rzvje municipalit vzdělávání, urbanismus, infrastruktura, energetika, dprava. Pdpra dřevstaveb v ČR. Pdpra dpravy a lgistiky. Pdpra financvání RIS 3 strategie na úrvni reginů. Zjedndušení mžnstí mezinárdní splupráce ve VaV a zkušebnictví. Odbrné vzdělávání zaměstnanců, cílený marketing. Investice d nvých technlgií. Technické vzdělávání. Pdpra individuálníh rzvje malých firem živnstníků. Rizikvý kapitál na VaVaI. Pramen: vlastní zpracvání

15 Kmentáře ke grafu č. 19: Hlavní překážky bránící rzvji klastrů na našem území Neustálé změny v pdmínkách činnsti klastrů ze strany CzechInvestu a fluktuace jeh zaměstnanců. Lenst a neschpnst lidí majících mc. Legislativa, její slžitst, prváděcí vyhlášky, zákn zadávání veřejných zakázek, zvýšená administrace, která je v průběhu dby řešení stále upravvána, nevyjasněná pzice CzechInvest, CzechTrade, MPO, MF. Neschpné vedení. Velká byrkracie. Mál aktivit, špatné zaměření. Není jasně a knkrétně definván účel klastrů. Pramen: vlastní zpracvání

16 Přílha D mapa pdpřených klastrů Pramen:

17 Přílha E seznam aktivních klastrů a klastrvých iniciativ v ČR Přadí Název Zaměření Rk Měst Kraj Kntakt zalžení 1 ABC WOOD,.s. dřevařství 2007 Zlín Zlínský 2 ATOMEX GROUP, z.s.p.. jaderná energetika 2009 Benešv Středčeský 3 Bezpečnstně technlgický bezpečnstní technlgie 2010 Ostrava Mravskslezský klastr,. s. 4 CGMC, družstv becné strjírenství 2009 Planá nad Lužnicí Jihčeský 5 CLUTEX - klastr technické textilní průmysl 2006 Liberec Liberecký textilie,.s. 6 CREA Hydr&Energy,.s. vdní díla, energetika 2008 Brn Jihmravský 7 Czech Clud Cluster infrmační technlgie 2012 Písek Jihčeský 8 CZECH IT CLUSTER, družstv infrmační technlgie 2010 Jihlava Vysčina 9 CZECH STONE CLUSTER, zpracvání nerudných 2007 Lázně Bělhrad Hrálvehradecký družstv survin 10 CzechBi - asciace bitechnlgie 2009 Jesenice u Prahy Středčeský bitechnlgických splečnstí ČR, z.s.p.. 11 Česká peleta, z.s.p.. dřevařství 2010 Dbřichvice Středčeský 12 ČESKO - SLOVENSKÝ statní vzdělávání 2011 Slavičín Zlínský PRŮMYSLOVÝ KLASTR 13 Český IT klastr, z.s.p.. infrmační technlgie 2009 České Budějvice Jihčeský 14 Český nantechnlgický klastr, nantechnlgie 2006 Olmuc Olmucký družstv 15 Český pivvarský klastr, z.s.p.. pivvarnictví 2008 Pelhřimv Jihčeský 16 Český řemeslný klastr,. s. bižuterie 2012 Jablnec nad Nisu Liberecký 17 Český telekmunikační klastr.s. mbilní sítě 2010 Ostrava Mravskslezský 18 Český vědmstní klastr,.s. kulturní dědictví 2011 Praha Praha 19 Družstv ENVICRACK alternativní zdrj energie 2006 Ostrava Mravskslezský 20 ELECTRA-CITY urbanismus, e-mbilita 2012 Brn Jihčeský 21 EKOGEN eklgické stavebnictví 2006 Straknice Jihčeský 22 ENERGOKLASTR energetika 2008 Brn Jihmravský 23 ERGO-MED-KLASTR.s. ergnmie, prtetika, med Rakvník Středčeský

18 Přadí Název Zaměření Rk zalžení technlgie Měst Kraj Kntakt 24 Hradecký IT klastr infrmační technlgie 2008 Hradec Králvé Hrálvehradecký 25 IQ Klastr, z.s.p.. infrmační technlgie 2010 Brn Jihmravský 26 IT Cluster,.s. infrmační technlgie 2006 Ostrava Mravskslezský 27 Jihčeský dřevařský klastr. dřevařství 2007 České Budějvice Jihčeský z.s.p.. 28 Jihmravský stavební klastr, stavebnictví 2012 Brn Jihmravský bčanské sdružení 29 KLACR cestvní ruch 2008 Ostrava Mravskslezský 30 Klastr aplikvaných VaV bitechnlgie 2012 České Budějvice Jihčeský bitechnlgií a nantechnlgií, z.s.p.. 31 KLASTR Biplyn, z.s.p.. bnvitelná energie 2010 Červený Újezd Středčeský 32 Klastr českých nábytkářů, nábytkářství 2006 Brn Jihmravský družstv 33 Klastr ENWIWA dpadní hspdářství 2008 Karlvy Vary Karlvarský 34 Klastr invativních technlgií technlgie 2011 Třebíč Vysčina 35 Klastr MECHATRONIKA.s. mechatrnika 2011 Plzeň Plzeňský 36 Klastr NetPr Grup, z.s.p.. vývj systémů pr 2009 Karlvy Vary Karlvarský inteligentní řízení 37 Klastr NUTRIPOL ptravinářství 2009 Hradec Králvé Hrálvehradecký 38 Klastr bnvitelných zdrjů výrba elektřiny 2012 Unhšť Středčeský energie, z.s.p.. 39 Klastr pvrchvé úpravy a.s. pvrchvá úprava 2009 Pardubice Pardubický 40 Klastr průmyslu a výzkumu pr výzkum a vývj v blasti 2012 Olmuc Olmucký aktivní živt spl. a humanitních věd 41 Klastr přesnéh strjírenství strjírenství 2007 Mravské Vysčina Vysčina Budějvice 42 Klastr SPIN-ENERGETIKA CZ speciální elektrická zařízení 2008 Mravská Třebvá Pardubický 43 Klastr výrbců balů, družstv balvá technika 2005 Jarměř Hrálvehradecký 44 Klastr výrbců ptravinářských technlgií, družstv výrba ptravinářských strjů 2009 Ždírec nad Dubravu Vysčina

19 Přadí Název Zaměření Rk Měst Kraj Kntakt zalžení 45 Klastr Zelený Hriznt,.s. úprava dpadů k dalšímu 2011 Ostrava Mravskslezský využití 46 Knwledge Management Cluster, pdnikání 2006 Ostrava Mravskslezský 47 MedChemBi bimedicína 2009 Olmuc Olmucký 48 Mravskslezský autmbilvý autmbilvý průmysl 2006 Ostrava Mravskslezský klastr,.s. 49 Mravskslezský dřevařský dřevzprac. průmysl 2005 Ostrava Mravskslezský klastr, bčanské sdružení 50 Mravskslezský energetický energetika 2008 Ostrava Mravskslezský klastr, bčanské sdružení 51 Mravský lesnický klastr,. s. lesnictví a těžba dřeva 2010 Ostrava Mravskslezský 52 Mravský letecký klastr,.s. letecký průmysl 2010 Kunvice Zlínský 53 NANOPROGRES, z.s.p.. nantechnlgie 2010 Praha Praha 54 Nárdní strjírenský klastr,.s. strjírenství 2003 Ostrava Mravskslezský 55 Netwrk Security Mnitring infrmační technlgie 2010 Brn Jihmravský Cluster, družstv 56 NO DIG Klastr bezvýkpvé technlgie 2012 Olmuc Olmucký 57 NutriKlastr. s. farmaceutické a 2011 Brn Jihmravský ptravinářské přípravky a ptraviny 58 Olmucký klastr invací, infrmační technlgie 2006 Olmuc Olmucký družstv 59 Plastikářský klastr plastikářství 2006 Zlín Zlínský 60 Průmyslvý klastr zpracvatelský průmysl 2009 Slavičín Zlínský 61 Reginální ptravinářský klastr - ptravinářství 2009 České Budějvice Jihčeský Chutná hezky. Jihčesky 62 Sdružení NIPAS,.s. nízkenergetické a pasivní stavebnictví 2006 České Budějvice Jihčeský Pramen:

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí.

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Reserch a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO Suchá Lz č.p.72 687 53 Suchá Lz IČO: 27015777 Zápis z jednání valné hrmady MAS Výchdní Slváck dne 15.11.2012, Strání Přítmni: Hsté: dle prezenční listiny 24 členů Ing. Pavel Rada,

Více

Balíček oběhového hospodářství v Evropě

Balíček oběhového hospodářství v Evropě Balíček běhvéh hspdářství v Evrpě Pdkladvý materiál k debatě (9. 2. 2016, Evrpský dům) I. Úvd V sučasné dbě již k zajištění udržitelnéh růstu v Evrpské unii nestačí mdel, na který jsme byli v minulsti

Více

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS Setkání starstů MAS ORLICKO Operační prgramy a strategie MAS České Libchavy, 22. 9. 2015 Ing. Ivana Vanická Ing. Alice Bržkvá Ing. Lukáš Bednář Ing. Tmáš Vacenvský Obsah prezentace: - Integrvaný reginální

Více

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií III.1.1 Diverzifikace činnstí nezemědělské pvahy Charakteristika patření patření je zaměřen na realizaci jedntlivých aktivit ve venkvských blastech v rámci diverzifikace činnstí zemědělských subjektů (malých

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

Role metodika v procesu zavádění a ověřování standardů kvality v praxi

Role metodika v procesu zavádění a ověřování standardů kvality v praxi Rle metdika v prcesu zavádění a věřvání standardů kvality v praxi Standardizace rgánu sciálně-právní chrany dětí na Městském úřadu v Třinci 20.05.2015 Standard kvality Standard nrma, kritérium, becně uznávaný

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020 Integrvaný akč ní pla n rzvje ú zemí MAS Prste jv venkv 2014-2020 Verze 12.2014 Tvrba strategie byl pdpřena v rce 2014 z příspěvku Olmuckéh kraje 1. Ppis implementačníh prcesu na úrvni MAS, typy prjektů,

Více

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 Milevsk 2013 1. Úvd 1.1. CHARAKTERISTIKA MĚSTA A REGIONU Měst Milevsk a jeh regin se nachází v Jihčeském

Více

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR Resilience a adaptace na klimaticku změnu v reginálních strategiích Strategie přizpůsbení se změně klimatu v pdmínkách ČR Havlíčkův Brd, 16. 3. 2016 Jakub Hrecký dbr becné chrany přírdy a krajiny Jana

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Dotační a grantové příležitosti

Dotační a grantové příležitosti Dtační a grantvé příležitsti verze 4/2016 Pzn.: 1. Dkument je aktualizván v měsíčním intervalu k 10. dni danéh měsíce. 2. Nvě vlžené či aktualizvané dtační příležitsti prti minulé verzi jsu zvýrazněny

Více

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání Úvdní slv V rámci prjektu Splečně v dalším vzdělávání jsme připravili bržuru, která má za cíl prpagvat blast dalšíh vzdělávání dspělých v Jihmravském kraji. Tat nabídka vznikla na základě slvení vzdělávacích

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Představení spolupráce mezi lesnickým klastrem Ucayali a Národní klastrovou asociací. Ing. Lenka Ehrenbergerová

Představení spolupráce mezi lesnickým klastrem Ucayali a Národní klastrovou asociací. Ing. Lenka Ehrenbergerová Představení spolupráce mezi lesnickým klastrem Ucayali a Národní klastrovou asociací Ing. Lenka Ehrenbergerová Proč klastry? Klastry jako prokazatelně účinné nástroje regionálního a ekonomického rozvoje

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA Magna supeří rázně, ale čestně a pdpruje svbdnu a férvuhspdářsku sutěž. Budeme ddržvat všechny platné antimnplní

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1 1. Vymezení prgramu Akce přírda Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1.1 O c prgram usiluje Hnutí Brntsaurus (dále

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

Vítejte na. Jihomoravské partnerství E5

Vítejte na. Jihomoravské partnerství E5 Vítejte na setkání Jihmravské partnerství E5 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Brn 25.10.2016 www.rrajm.cz 1 představení činnsti RRAJM rzvj měst a bcí zahraniční splupráce pdpra scieknmicky slabším

Více

Financování veřejných vysokých škol v letech 2012-2015:

Financování veřejných vysokých škol v letech 2012-2015: Financvání veřejných vyských škl v letech 2012-2015: Pdklady pr analýzy citlivsti ukazatelů kvality a výknu v rámci rzpčtvéh kruhu I Subr pdkladů zpracvaných pr diskusi v rámci tematické aktivity TA 04

Více

POLITIKA CESTOVNÍHO RUCHU V ČR V LETECH 2007-2013 A JEJÍ OČEKÁVANÉ MOŽNOSTI V LETECH 2014-2020

POLITIKA CESTOVNÍHO RUCHU V ČR V LETECH 2007-2013 A JEJÍ OČEKÁVANÉ MOŽNOSTI V LETECH 2014-2020 DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-101 POLITIKA CESTOVNÍHO RUCHU V ČR V LETECH 2007-2013 A JEJÍ OČEKÁVANÉ MOŽNOSTI V LETECH 2014-2020 TOURISM POLICY IN THE CZECH REPUBLIC IN 2007-2013 AND THE PROSPECTIVE

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

SDRUŽENÍ NERATOV,o.s. Sociální podnikání

SDRUŽENÍ NERATOV,o.s. Sociální podnikání SDRUŽENÍ NERATOV,.s. Sciální pdnikání HK 22.10.2015 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. Sdružení Neratv,.s. byl zalžen v rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi a putníh místa s pmcí handicapvaných

Více

O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 5. OSTATNÍ FONDY 39

O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 5. OSTATNÍ FONDY 39 O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP V ROCE 2014 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21

Více

2. ZASEDÁNÍ PROGRAMOVÉHO VÝBORU KABINETU PRO STANDARDIZACI O.P.S.

2. ZASEDÁNÍ PROGRAMOVÉHO VÝBORU KABINETU PRO STANDARDIZACI O.P.S. 2. ZASEDÁNÍ PROGRAMOVÉHO VÝBORU KABINETU PRO STANDARDIZACI O.P.S. Míst: Úřad pr technicku nrmalizaci, metrlgii a státní zkušebnictví, Biskupský Dvůr 5, Praha 1, knferenční sál Kaplan Datu a čas: Pátek,

Více

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 OBSAH 1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 4 ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21 4.3.1 SMLUVNÍ POLITIKA

Více

Závěrečná evaluace JPD 3 zhodnocení přínosu programu v oblasti rozvoje lidských zdrojů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Závěrečná evaluace JPD 3 zhodnocení přínosu programu v oblasti rozvoje lidských zdrojů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Závěrečná evaluace JPD 3 zhdncení přínsu prgramu v blasti rzvje lidských zdrjů Datum předlžení: 21/11/2008 Tent prjekt je financván z ESF z JPD 3, z prjektu "Závěrečná evaluace JPD 3 Hl. m. Praha - zhdncení

Více

Zpravodaj projektu PREGNET

Zpravodaj projektu PREGNET Zpravdaj prjektu PREGNET Úvdní slv Přibližně každý desátý bčan České republiky (ČR) se ptýká se zdravtním pstižením, které mu v různé míře kmplikuje vstup neb dluhdbé udržení se na pracvním trhu. Od rku

Více

Erasmus + Příručka k programu. V případě rozdílného výkladu jednotlivých jazykových verzí je třeba se řídit verzí v angličtině.

Erasmus + Příručka k programu. V případě rozdílného výkladu jednotlivých jazykových verzí je třeba se řídit verzí v angličtině. Erasmus + Příručka k prgramu V případě rzdílnéh výkladu jedntlivých jazykvých verzí je třeba se řídit verzí v angličtině. Verze 1 (2015): 1/10/2014 1 2 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

Řízení kvality, kontroling, rizika. Branislav Lacko Martina Polčáková. Kateřina Hrazdilová Bočková - konzultantka 6. 12. 2010

Řízení kvality, kontroling, rizika. Branislav Lacko Martina Polčáková. Kateřina Hrazdilová Bočková - konzultantka 6. 12. 2010 Sylabus mdulu G: Řízení kvality, kntrling, rizika Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Branislav Lack Martina Plčákvá Kateřina Hrazdilvá Bčkvá - knzultantka 6. 12. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky

Více

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 Střední škla a Základní škla Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Střední škla a Základní škla Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Kncepce rzvje škly na bdbí 2015-2018 Zpracvala: Mgr. Miluše Juráňvá, ředitelka škly Šklská

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

Nabídka zajištění dotací z EU

Nabídka zajištění dotací z EU Nabídka zajištění dtací z EU Invace - Ptenciál pdnikatelské subjekty Eurfrum Grup, a.s. Na Zámecké 11, 140 00 Praha 4 E-mail: inf@capcnsult.cz Tel./fax: 272 730 431 Mbil: 732 747 993 736 607 729 Vážená

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku na služby zadávanou v souladu s postupy pro zadávání zakázek v rámci programu JPD 3

Zadávací dokumentace pro zakázku na služby zadávanou v souladu s postupy pro zadávání zakázek v rámci programu JPD 3 Zadávací dkumentace pr zakázku na služby zadávanu v suladu s pstupy pr zadávání zakázek v rámci prgramu JPD 3 Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců splečnsti EMCO spl. s r.. Název zadavatele: Emc spl.

Více

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Autpjištění Allianz pjišťvna nabízí zaměstnancům Vyské škly báňské Technické univerzity Ostrava cenvě

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

Představení projektu Gender v inovacích inovace v klastrech. PaedDr. Pavla Břusková, Národní klastrová asociace 30.3.2015, Praha

Představení projektu Gender v inovacích inovace v klastrech. PaedDr. Pavla Břusková, Národní klastrová asociace 30.3.2015, Praha Představení projektu Gender v inovacích inovace v klastrech PaedDr. Pavla Břusková, Národní klastrová asociace 30.3.2015, Praha 1 Inovace a klastry Nejvíce inovací pramení z osobních kontaktů v rámci týmů.

Více

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení Návrh zákna evidenci tržeb připmínkvé řízení Infrmace k 31.3.2015 (a k 9.4.2015) Zpracval: Bhuslav Čížek, SHP SP ČR Znění předlžené p úpravách vychází z připmínkvéh řízení a jednání s MF. Veškeré naše

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Klastrová politika přináší plody

Klastrová politika přináší plody Klastrová politika přináší plody Národní klastrová asociace PaedDr. Pavla Břusková prezidentka Rozvoj klastrů Klastry krajům: KONKURENČNÍ VÝHODU lidské zdroje internacionalizace KLASTROVÁ ORGANIZACE informace,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KABINETU PRO STANDARDIZACI, o.p.s. za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KABINETU PRO STANDARDIZACI, o.p.s. za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KABINETU PRO STANDARDIZACI,.p.s. za rk 2012 1. Úvdem (shrnutí) Kabinet pr standardizaci,.p.s. (dále jen Kabinet ) má za sebu tři rky činnsti. Plní becně prspěšné činnsti a pskytuje

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

Podněty AMSP ČR pro předsedu vlády Petra Nečase k deregulačnímu balíčku:

Podněty AMSP ČR pro předsedu vlády Petra Nečase k deregulačnímu balíčku: V Praze dne 5. dubna 2013 Č.j. GŘ/38/2013 Pdněty AMSP ČR pr předsedu vlády Petra Nečase k deregulačnímu balíčku: Zjedndušení statistickéh vykazvání Tt je palčivým prblémem pdnikání becně, duplicita vykazvání

Více

PŘEHLED PROJEKTŮ INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL (AKTUALIZACE PROJEKTŮ Z VÝZVY Č.4)

PŘEHLED PROJEKTŮ INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL (AKTUALIZACE PROJEKTŮ Z VÝZVY Č.4) PŘEHLED PROJEKTŮ INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL (AKTUALIZACE PROJEKTŮ Z VÝZVY Č.4) ÚROVEŇ 2 ZLEPŠOVÁNÍ ZAMĚSTNATELNOSTI: Zlepšvání přístupu a návratu na trh práce pr sby btížně integrvatelné; http://www.equalcr.cz/clanek.php?lg=1&id=682

Více

integrované povolení

integrované povolení Integrvané pvlení čj. MSK 102663/2010 ze dne 12.10.2010, ve znění pzdějších změn V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení.

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC 1) Ovzduší 1. Budu ddržvány navržené emisní limity u středníh zdrje znečišťvání vzduší dle tabulky č. 1. Tabulka č. 1 Emisní zdrje a navržené závazné emisní limity Jmenvitý tepelný výkn (MW) Emisní limit

Více

Předem děkujeme za vyplnění a ochotu podílet se na rozvoji našeho městyse.

Předem děkujeme za vyplnění a ochotu podílet se na rozvoji našeho městyse. DOTAZNÍK PRO PODNIKATELE Vážení pdnikatelé, dvlujeme si Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb pdnikatelských subjektů půsbících v Nvém Hrádku. V dtazníku najdete tázky

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

Co JE, K ČEMU JE A JAK SE PRACUJE S GISEM

Co JE, K ČEMU JE A JAK SE PRACUJE S GISEM C je, k čemu je a jak se pracuje s GISem C JE, K ČEMU JE A JAK SE PRACUJE S GISEM Ve sdělvacích prstředcích se stále více mluví tm, že žijeme v "infrmačním věku JJ. Na infrmace se nahlíží jak na klíč k

Více

Výkonná rada Paktu zaměstnanosti. 15. června 2017 Hradec Králové

Výkonná rada Paktu zaměstnanosti. 15. června 2017 Hradec Králové Výknná rada Paktu zaměstnansti 15. června 2017 Hradec Králvé Prgram I. Úvdní slv II. III. IV. Aktuální vývj realizvaných prjektů Prjekt Zaměstnaný abslvent Prjekt Predikce trhu práce (KOMPAS) Vyhdncení

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

A 3-3 METODICKÝ RÁMEC PRO HODNOCENÍ PROGRAMŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ. Závěrečná zpráva

A 3-3 METODICKÝ RÁMEC PRO HODNOCENÍ PROGRAMŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ. Závěrečná zpráva A 3-3 METODICKÝ RÁMEC PRO HODNOCENÍ PROGRAMŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ Závěrečná zpráva 7. červen 2011 Tat analýza byla vypracvána v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy a pdklady pr realizaci a aktualizaci

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk Scieknmická studie mikrreginu Frýdlantsk B.5. Analýza knkurenčníh ptenciálu skiareálu Smrk Únr 2008 Studie vznikla v rámci prjektu Alternativy pr Frýdlantsk, který krdinuje Jizerskještědský hrský splek.

Více

Resortní systémy centralizovaného zadávání (RS CZ)

Resortní systémy centralizovaného zadávání (RS CZ) Resrtní systémy centralizvanéh zadávání (RS CZ) Transparentní nvela aneb C je v té krabici? Ing. Pavel Brž ředitel divize rzvjvých prjektů CS-PROJECT pbrz@cs-prject.cz 04. 10. 2012, Htel Olympik Tristar

Více

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. M A J E T Í N ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: palacka@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 tel.: +420 545

Více

PROGRAM SPOLUPRÁCE Klastry II. výzva prodloužení

PROGRAM SPOLUPRÁCE Klastry II. výzva prodloužení Osnva studie prveditelnsti PROGRAM SPOLUPRÁCE Klastry II. výzva prdlužení pr klastry, které dsud nebdržely veřejnu pdpru na rzvj klastru ze zdrjů OPPP/OPPI 1. Stručný ppis prjektu Název prjektu klastru

Více

Doprava a přeprava základní pojmy

Doprava a přeprava základní pojmy Dprava a přeprava základní pjmy Dprava je způsb phybvání se bjektů z místa na míst. Jde přemisťvání. Objektem můžu být předměty, sby, zvířata ale třeba i infrmace neb energie. Dpravní technlgie sestávají

Více

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business.

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business. Zakázka na vytvření výukvé aplikace Start-up businees a Interaktivní webvé rzhraní Přílha č. 2 Technická specifikace Pžadavky: Specifikace pr SW aplikaci Start-up business. Obecné pžadavky Cílem je vytvřit

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

16. Kategorizace SW chyb, kritéria korektnosti a použitelnosti, spolehlivost SW

16. Kategorizace SW chyb, kritéria korektnosti a použitelnosti, spolehlivost SW 16. Kategrizace SW chyb, kritéria krektnsti a pužitelnsti, splehlivst SW 1. Sftwarvá chyba Prezentace th, že prgram dělá něc nepředpkládanéh Míra th, kdy prgram přestává být užitečný Je t nesuhlas mezi

Více

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje Ilíilllll',]!! 11! lllll 11111 KUÍ1SP80RnZ6V SMLOUVA MORAVSKOSLEZS KÝ KRAJ - K ^AJBKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMI 0$f X-yVYCDOD Mír ATKU) -4- Cfe... zk db. se sídlem: zastupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava IC: 70890692

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Studentská Agora. - Proběhne 6 krajských kol debatní soutěže pod dozorem poroty.

Studentská Agora. - Proběhne 6 krajských kol debatní soutěže pod dozorem poroty. Studentská Agra Studentská Agra je škla kultivvané diskuze pr středšklské studenty. Jeh sučástí jsu šklení debatních dvednstí a studentská debatní sutěž. Prjekt se snaží zlepšit debatní prstředí v ČR a

Více

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12. Rakovského 3136/1, 143 00 Praha 4 - Modřany

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12. Rakovského 3136/1, 143 00 Praha 4 - Modřany Výrční zpráva Základní škla Rakvskéh v Praze 12 Rakvskéh 3136/1, 143 00 Praha 4 - Mdřany za šklní rk 2014/2015 Část A Základní údaje škle 1. Název škly: Základní škla Rakvskéh v Praze 12 2. Sídl: Rakvskéh

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA

ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA I. ÚZEMNÍ PLÁN ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. Akce územní plán Šebrv- návrh Evidenční čísl zhtvitele 212 001 538 Objednatel: bec Šebrv- Přizvatel : Úřad

Více

STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016)

STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016) STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016) návrh pr schválení dle 42 zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu (stavební

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1

ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1 ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1 2 OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI: I. VÝROKOVÁ ČÁST: A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ... 5 2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ MĚSTA, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT... 5 2.1.

Více

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s.

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s. SDRUŽENÍ NERATOV,.s. partner prjektu Ergtep pr žáky i pedaggy, reg. čísl CZ.1.07/1.1.00/54.0051 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi

Více

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: BŘEZINY Územní plán čistpis Evidenční čísl: 27-006-166 Přizvatel: Městský úřad Plička

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Doporučená struktura podnikatelského plánu

Doporučená struktura podnikatelského plánu Dpručená struktura pdnikatelskéh plánu 1 Pdnikatelský Plán Účel vypracvání pdnikatelskéh plánu má něklik rvin: Pr pdnikatele je tent dkument mžnstí zamyslet se ve strukturvané frmě nad jedntlivými blastmi

Více

... P R O V A ŠE P O H O D L Í

... P R O V A ŠE P O H O D L Í .PROVAŠEPOHODLÍ Naše splečnst se zaměřuje na výrbu mbilních vytápěcích a chladicích zařízení. Histrie splečnsti se datuje už d šedesátých let. V sučasné dbě je hlavní sídl Desa Int v Bwling Green, Kentucky,

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD Sídl: Masarykva 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 353/88, 360 21 Karlvy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502 353 e-mail:

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN důvdnění Změny č. 1 ÚP Hdnín II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN UPRAVENÝ NÁVRH ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz

Více

Velké internetové obchody v české praxi

Velké internetové obchody v české praxi Budujme chytřejší planetu Ltus Sympsium 2009 Velké internetvé bchdy v české praxi aneb Když Ltus Ntes a Dmin phánějí CzechCmputer.cz Zdeněk Michálek, Xy Online s.r.. 1. B2C Velký český B2C E-shp??? Unikátních

Více

Přednášky Teorie řízení Tereza Sieberová, 2015 LS 2014/2015

Přednášky Teorie řízení Tereza Sieberová, 2015 LS 2014/2015 -černě přednášky -červeně cvičení různě přeházené, pdle th, jak jsme pakvali, datum dpvídá přednáškám PŘEDNÁŠKA 10.2. C je t řízení? Subjektivní, cílevědmá činnst lidí Objektivně nutná Pznává a využívá

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

CzechInvest Váš partner pro podnikání v ČR. Mgr. Marie Danišová projektová manažerka Praha, 27. listopadu 2014

CzechInvest Váš partner pro podnikání v ČR. Mgr. Marie Danišová projektová manažerka Praha, 27. listopadu 2014 CzechInvest Váš partner pro podnikání v ČR Mgr. Marie Danišová projektová manažerka Praha, 27. listopadu 2014 OPPI operační program podnikání a inovace 2007 2013 Alokace pro program Spolupráce klastry

Více

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Šklicí příručka Pžární chrany Obsah: 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více