Mzdy, personalistika a pracovní právo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mzdy, personalistika a pracovní právo"

Transkript

1 V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Mzdy, personalistika a pracovní právo kurzy a semináře září prosinec VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1,

2 VZDĚLÁVÁNÍ OTEVÍRÁ X MOŽNOSTÍ Dámy a pánové, vydáváme další brožuru s nabídkou kurzů pro oblast mezd a personalistiky. Víme, že mnohá témata vám budou jistě povědomá, jiná vám budou znít zcela nově. Jsem si však jistá, že početný tým našich osvědčených a renomovaných lektorů znovu přichází s výběrem toho nejlepšího, co dnes poskytuje příslušný segment trhu vzdělávání. Struktura našich vzdělávacích aktivit je dána jejich promyšleným systémem, který vychází z potřeb potenciálního klienta a jednoznačně zohledňuje jak aspekty jeho odborného růstu, tak případné kariérní předpoklady. Optimisticky přitom tvrdíme, že vždy je nejen možné, ale i nutné klást otázky a očekávat odpovědi. V 1. VOX a.s. poskytujeme skutečné znalosti s vysokou přidanou hodnotou, nikoliv pouze papírový doklad o absolvování kurzu. Nepropadáme pocitu, že vše je naprosto dokonalé, natož abychom se sháněli po vavřínech, na kterých se tak dobře spí, ani si nemyslíme, že všechno je jinak a všechno tu už bylo. Pouze předpokládáme, že budoucnost máme sice společnou, ale své sny individuální. Přijďte se zasnít. T: , , 2

3 mzdy, personalistika a pracovní PRÁVO obsah TERMÍN název kurzu STRANA NOVELY ZÁKONA O ZAMĚSTNANOSTI A ZÁKONA O INSPEKCI PRÁCE V ROCE CYKLUS: ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY ZAČÁTEČNÍCI (on-line kurz) 1. ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY ZAČÁTEČNÍCI VZNIK PP (on-line kurz) PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY ZAČÁTEČNÍCI PRŮBĚH PP (on-line kurz) ČLENOVÉ STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ PO REKODIFIKACI SOUBĚHY, RIZIKA VÝKONU MZDOVÁ PROBLEMATIKA KROK ZA KROKEM 7 ZÁKLADNÍ ORIENTACE V PRACOVNÍM PRÁVU, POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE NÁHRADA MZDY A PLATU, NÁHRADA VÝDAJŮ ZAMĚSTNANCŮ V PRAXI ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY ZAČÁTEČNÍCI ZÁNIK PP (on-line kurz) NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ KONTROLY ZAMĚSTNAVATELŮ INSPEKTORÁTY PRÁCE POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ, DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI , a x PRACOVNĚPRÁVNÍ MINIMUM PRO VEDOUCÍ ZAMĚSTNANCE LEGÁLNÍ A NELEGÁLNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ Z POHLEDU ZAMĚSTNAVATELE BOZP VE VAZBĚ NA NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK PRVNÍ ZKUŠENOSTI VYUŽITÍ ipadu VE FIREMNÍ PRAXI ZÁKONÍK PRÁCE V PRAXI SPECIÁLKA EKONOMICKÉ A ÚČETNÍ MINIMUM PRO ASISTENTY NOVINKY V PRAVOPISE, STYLISTICE A NORMĚ PRACOVNĚPRÁVNÍ MINIMUM JAK NA PROBLEMATICKÉHO ZAMĚSTNANCE PŘEDCHÁZENÍ A ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ SRÁŽKY ZE MZDY, EXEKUCE, OSOBNÍ BANKROT PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY Z POHLEDU ORGÁNŮ INSPEKCE PRÁCE A NOVELA ZÁKONA O ZAMĚSTNANOSTI A ZÁKONA O INSPEKCI PRÁCE ZMĚNY VE MZDOVÉ ÚČTÁRNĚ A PERSONÁLNÍ OBLASTI V ROCE 2014 A OČEKÁVANÉ ZMĚNY PRO ROK 2015 ZÁKLADY PRÁVA PRO PERSONALISTY SE ZAMĚŘENÍM NA NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ NEJEN V PERSONALISTICE RODINNÉ PRÁVO V NOZ VYBRANÉ OTÁZKY SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU JAK NA PERSONÁLNÍ ZMĚNY PRAKTICKÝ PRŮVODCE, DOPORUČENÍ A NEJČASTĚJŠÍ CHYBY PŘI PROPOUŠTĚNÍ BOZP PRO MANAŽERY A PERSONALISTY NEJDŮLEŽITĚJŠÍ LEGISLATIVA POVINNOSTI VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ PŘI VZNIKU, ZMĚNÁCH A ROZVÁZÁNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

4 mzdy, personalistika a pracovní PRÁVO TERMÍN název kurzu STRANA VÝKON FUNKCE STATUTÁRA PODLE NOVÉHO ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH PRACOVNÍ SMLOUVY A JAK NA NĚ Z POHLEDU PRAXE (on-line kurz) PRACOVNÍ DOBA, ROZVRHY, DOVOLENÁ ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PORUŠOVÁNÍ ZÁKONÍKU PRÁCE A ZÁKONA O ZAMĚSTNANOSTI Z POHLEDU ORGÁNŮ INSPEKCE PRÁCE PENĚŽNÍ A NEPENĚŽNÍ BENEFITY POSKYTOVANÉ ZAMĚSTNANCŮM ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ V ČR A VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ DO ZAHRANIČÍ V PRAXI EFEKTIVNÍ PRÁCE S POŠTOU A MI OUTLOOK A ONENOTE MZDOVĚ PERSONÁLNÍ PROFESIONÁL PRACOVNÍ PRÁVO V PRAXI AKTUÁLNĚ A ZMĚNY PRO ROK MZDOVÉ A PLATOVÉ PŘEDPISY V PRAXI AKTUÁLNĚ A ZMĚNY PRO ROK 2015 NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ, POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V PRAXI AKTUÁLNĚ A ZMĚNY PRO ROK ZDAŇOVÁNÍ MEZD A PLATŮ AKTUÁLNĚ A ZMĚNY PRO ROK DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ V PRAXI ORGANIZACÍ AKTUÁLNĚ A ZMĚNY PRO ROK ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ VE VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH A SPRÁVĚ CESTOVNÍ NÁHRADY AKTUÁLNĚ A ZMĚNY PRO ROK BOZP ROČNÍ PROVĚRKA A PRACOVNÍ ÚRAZY Z POHLEDU PREVENCE PREVENCE PODVODŮ A NASTAVENÍ INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ PRO DETEKCI PODEZŘELÝCH OBCHODŮ NA PRAKTICKÝCH PŘÍKLADECH POVINNOSTI VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ V PRŮBĚHU PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU Novinky ve mzdách 2015 (on-line kurz) ZMĚNY V PRACOVNÍM PRÁVU V SOUVISLOSTI S NOZ VČETNĚ CHYSTANÝCH LEGISLATIVNÍCH ZMĚN JAK NEPORUŠOVAT A NECHYBOVAT V PRACOVNÍM PRÁVU Z POHLEDU PERSONALISTY (on-line kurz) OCHRANA MAJETKU ZAMĚSTNAVATELE V PRAXI NOVELA SLUŽEBNÍHO ZÁKONA V PRAXI ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ NA ÚZEMÍ ČR JAK EFEKTIVNĚ ELEKTRONICKY KOMUNIKOVAT (NEJEN) S ÚŘADY CESTOVNÍ NÁHRADY AKTUÁLNĚ A PRO ROK ZÁKONÍK PRÁCE NEROVNOMĚRNÉ ROZVRŽENÍ PRACOVNÍ DOBY Z POHLEDU PRAXE VE FIRMÁCH PRŮŘEZ PRACOVNĚPRÁVNÍ A MZDOVOU OBLASTÍ AKTUÁLNĚ PRO ROK PRACOVNĚPRÁVNÍ PŘEDPISY AKTUÁLNĚ PRO ROK ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍCH POŽITKŮ V ROCE 2015 A ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZA ROK CESTOVNÍ NÁHRADY MZDOVÉ PŘEDPISY AKTUÁLNĚ PRO ROK

5 září 2014 NOVELY ZÁKONA O ZAMĚSTNANOSTI A ZÁKONA O INSPEKCI PRÁCE V ROCE 2014 mzdy, personalistika a pracovní PRÁVO PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY :00 12: :00 13:00 Seminář je určen personalistům, mzdovým účetním, podnikovým právníkům, personálním manažerům a dále všem fyzickým a právnickým osobám, které zaměstnavateli jsou nebo se zaměstnavateli stát teprve chystají. Účastníci se dozvědí o novinkách v oblasti zaměstnanosti, které mohou mít vliv na jejich činnost v určitých oblastech tímto zákonem spravovaných, stejně tak jako o nové úpravě zákona o inspekci práce, a to jak v oblasti kontrolních postupů orgánů inspekce práce, tak v oblasti přestupků, správních deliktů a správního řízení. Mgr. Petr Kieler (vedoucí právního odboru OIP pro hl. m. Prahu) JUDr. Jaroslav Stádník (vedoucí inspektor OIP pro hlavní město Prahu) Jednotlivé novelizační body zákona o zaměstnanosti osoby se zdravotním postižením zaměstnanci ze zahraničí kontrolní činnost přestupky a správní delikty jednotlivé novelizační body zákona o inspekci práce změny v návaznosti na kontrolní řád a zákon č. 64/2014 Sb. úprava skutkových podstat přestupků a správních deliktů odpovědnost za správní delikt důvody pro přijetí jednotlivých novel důsledky pro adresáty těchto právních předpisů. Pracovníkům HR oddělení a všem ostatním, kteří ve firmách zajišťují personální agendu. Účastníci se budou umět orientovat v aktuální úpravě pracovnělékařských služeb a poskytování zdravotní péče zaměstnancům z pohledu pracovního práva a souvisejících oblastí. JUDr. Jaroslav Škubal (advokát, spolupracuje s advokátní kanceláří PRK Partners) Hlavní principy pracovnělékařské služby a příslušná přechodná ustanovení návod, jak smluvně zajistit pracovnělékařské služby (včetně jejich obsahu a úhrady) informace o povinných pracovnělékařských prohlídkách zaměstnanců význam vydaného pracovnělékařského posudku a doporučení, jak postupovat v případě, že má vady. Sankce pro zaměstnavatele za nesplnění povinnosti zajistit pracovnělékařské služby doporučení zaměstnavatelům ve věci smluv uzavíraných s poskytovateli pracovnělékařských služeb diskuze. KÓD: KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 5

6 mzdy, personalistika a prac. PRÁVO květen 2014 ČLENOVÉ STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ PO REKODIFIKACI SOUBĚHY, RIZIKA VÝKONU ZKUŠENOSTI Z APLIKACE PRÁVNÍ ÚPRAVY ÚČINNÉ OD :00 14:00 Seminář je určen pro odbornou právnickou veřejnost, zejména pro advokáty, podnikové právníky. Vhodný je i pro podnikatele, manažery, ředitele a členy statutárních orgánů obchodních korporací. r ekodifikace Seznámit posluchače s aktuální právní úpravou zákona o obchodních korporacích vztahující se na členy statutárních orgánů, zejména upozornit na významné změny, jejich praktické dopady na členy statutárních orgánů a možná rizika, která pro ně právní úprava přináší. Posluchači se například dozví, zda už definitivně odzvonilo souběhu funkcí, či proč se vyplatí uzavřít smlouvu o výkonu funkce, jak to je skutečně s odpovědností statutárních orgánů a také jaká případná další rizika pro členy statutárních orgánů s sebou nová právní úprava přináší. Vše bude doplněno o první praktické zkušenosti spojené s aplikací právní úpravy účinné od Není-li uvedeno jinak, školit Vás budeme v sídle společnosti 1. VOX a.s. SMOSK (K CENTRUM) Senovážné nám. 23 Praha 1 JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D. (lektor a advokát se specializací na právo veřejných zakázek, obchodních společností a cenných papírů) Předpoklady pro výkon funkce vznik a zánik funkce smlouva o výkonu funkce, odměňování souběhy funkcí člena statutárního orgánu s pracovním poměrem po rekodifikaci základní práva a povinnosti členů statutárních orgánů jednání za společnost, péče řádného hospodáře a důsledky jejího porušení možnost vyloučení člena statutárního orgánu z výkonu funkce zákonné ručení členů volených orgánů právnických osob nové pojetí zákazu konkurence jednatel společnosti s ručením omezeným statutární orgán akciové společnosti v monistickém a dualistickém systému aj. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH Tel:

7 září 2014 mzdy, personalistika a pracovní PRÁVO MZDOVÁ PROBLEMATIKA KROK ZA KROKEM VOLNÝ CYKLUS MOŽNOST ZÍSKAT MEZINÁRODNÍ CERTIFIKÁT IES :00 16:00 Seminář je určen pro mzdové účetní, personalisty a všechny ostatní, kteří při své praxi potřebují znát mzdové a pracovněprávní předpisy a mají již o této oblasti základní povědomí. Absolventi cyklu seminářů budou mít ucelený přehled v oblasti mzdové a pracovněprávní problematiky, který by měl mít každý, kdo prakticky zpracovává mzdy. Mgr. Vladimír Černý (lektor a poradce v oblasti pracovněprávních vztahů a kolektivního vyjednávání) Ing. Marie Hajšmanová (auditorská kancelář Valenta-Nocar s.r.o., znalkyně v oboru mezd a účetnictví) Vlasta Nováčková (účetní poradkyně se zaměřením na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění) SE SKLÁDÁ Z PĚTI SEMINÁŘŮ, KTERÉ LZE ABSOLVOVAT I SAMOSTATNĚ 1. seminář ZÁKLADNÍ ORIENTACE V PRACOVNÍM PRÁ- VU, POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE Mgr. Vladimír Černý, Ing. Marie Hajšmanová 2. seminář NÁHRADA MZDY A PLATU, NÁHRADA VÝDA- JŮ ZAMĚSTNANCŮ V PRAXI Ing. Marie Hajšmanová 3. seminář NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Vlasta Nováčková 4. seminář POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ, DŮCHODOVÉ POJIŠ- TĚNÍ Vlasta Nováčková 5. seminář DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI Ing. Marie Hajšmanová Na konci výuky TEST IES (včetně praktického výpočtu mzdy, cestovních náhrad, srážek ze mzdy apod.) Na konci cyklu účastníci obdrží Osvědčení o jeho absolvování. Zájemci mohou na základě úspěšného zvládnutí testu získat mezinárodní certifikát IES. KÓD: CENA: Kč bez DPH (vč. slevy ve výši Kč při účasti na celém cyklu) Kč vč. 21% DPH KÓD: CENA: Kč bez DPH (cena za certifikát Mzdová problematika krok za krokem) 7

8 mzdy, personalistika a pracovní PRÁVO září 2014 ZÁKLADNÍ ORIENTACE V PRACOVNÍM PRÁVU, POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE :00 16:00 Pro mzdové účetní, personalisty a všechny ostatní, kteří při své praxi potřebují znát pracovněprávní předpisy a mají již o této oblasti základní povědomí. Umět se orientovat v pracovním právu a povinnostech zaměstnavatele týkajících se pracovněprávních vztahů zaměstnance a zaměstnavatele. Mgr. Vladimír Černý (lektor a poradce v oblasti pracovněprávních vztahů a kolektivního vyjednávání) Ing. Marie Hajšmanová (auditorská kancelář Valenta-Nocar s.r.o., znalkyně v oboru mezd a účetnictví) 09:00 12:00 Mgr. Vladimír Černý PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY (PPV): Povinnosti zaměstnavatele v okamžiku nástupu prvního zaměstnance druhy PPV, jejich navázání, změny a ukončení zákaz výpovědi povinnosti při ukončení PPV. NÁROKY PŘI UKONČENÍ PRACOVNÍHO PO- MĚRU: Odstupné nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru potvrzení o zaměstnání. PRACOVNÍ DOBA: Základní pravidla a rozvrh pracovní doby problematika přestávek v práci evidence konto pracovní doby a další nerovnoměrné rozvržení. 13:00 16:00 Ing. Marie Hajšmanová ODMĚNA ZA PRÁCI: Základní formy odměňování za práci kategorizace mezd vnitřní mzdový předpis minimální mzda zaručená mzda stanovení mzdy mzdové složky náhradní volno za práci přesčas a ve svátek odměna za pracovní pohotovost příplatky. SRÁŽKY ZE MZDY: Dohody o srážkách ze mzdy pořadí srážek životní minimum nezabavitelné minimum exekuce. VÝPLATA MZDY: Splatnost mzdy stanovení výplatního termínu splatnost mzdy ve zvláštních případech uspokojení nároků prodlení a jeho důsledky úroky z prodlení. Seminář je součástí cyklu MZDOVÁ PROBLE- MATIKA KROK ZA KROKEM. Obsahem semináře je ucelené téma, lze jej proto absolvovat samostatně. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 8

9 září 2014 NÁHRADA MZDY A PLATU, NÁHRADA VÝDAJŮ ZAMĚSTNANCŮ V PRAXI mzdy, personalistika a pracovní PRÁVO NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ :00 16: :00 16:00 Seminář je určen pro mzdové účetní, personalisty a všechny ostatní, kteří zpracovávají mzdy zaměstnanců a mají již o této oblasti základní povědomí. Absolventi semináře budou prakticky znát problematiku náhrad mezd a náhrad výdajů poskytovaných zasměstnanci. Ing. Marie Hajšmanová (znalkyně v oboru mezd a účetnictví, auditorská kancelář Valenta-Nocar s.r.o.) NÁHRADY VÝDAJŮ POSKYTOVANÝCH ZAMĚST- NANCI V SOUVISLOSTI S VÝKONEM PRÁCE: Cestovní náhrady při tuzemských a zahraničních cestách náhrady za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce. PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK A JEHO POUŽITÍ: Rozhodné období formy průměrného výdělku pravděpodobný výdělek použití průměrného výdělku. NÁHRADA MZDY PŘI DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI: Podmínky pro nárok na náhradu mzdy redukovaný průměrný výdělek pro náhradu náhrada mzdy vliv pracovní doby na náhradu mzdy souběh dočasné pracovní neschopnosti s dalšími překážkami v práci. DOVOLENÁ: Dovolená za kalendářní rok dovolená za odpracované dny výměra a krácení dovolené čerpání dovolené náhrada za dovolenou. PŘEKÁŽKY V PRÁCI: Překážky v práci na straně zaměstnance překážky v práci na straně zaměstnavatele. Seminář je určen pro mzdové účetní, personalisty a všechny ostatní, kteří zpracovávají mzdy zaměstnanců a mají již o této oblasti základní povědomí. Absolventi semináře budou prakticky znát povinnosti zaměstnavatele v oblasti nemocenského pojištění. Vlasta Nováčková (účetní poradkyně se zaměřením na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění) NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ: Aktuální legislastiva účast na NP okruh pojištěných osob vznik a zánik účasti na NP u zaměstnanců přerušení účasti na NP podmínky nároku na dávky NP druhy dávek, jejich výpočet a výplata uplatnění nároku na dávky společná ustanovení zákona o NP pro dávkovou oblast NP (např. ochranná lhůta, rozhodné období, vyměřovací základ, procentní výše dávek) povinnosti zaměstnavatelů v NP příklady. Seminář je součástí cyklu MZDOVÁ PROBLE- MATIKA KROK ZA KROKEM. Obsahem semináře je ucelené téma, lze jej proto absolvovat samostatně. V průběhu semináře budou počítány příklady. Doporučujeme s sebou přinést kalkulačky. Seminář je součástí cyklu a lze jej absolvovat samostatně. KÓD: KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 9

10 mzdy, personalistika a pracovní PRÁVO září 2014 KONTROLY ZAMĚSTNAVATELŮ INSPEKTORÁTY PRÁCE PRŮBĚH KONTROLY A POSTUP INSPEKCE PRÁCE PŘI KONTROLE, KONTROLNÍ ŘÁD PŘI KONTROLNÍ ČINNOSTI POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ, DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ :00 13:00 Seminář je určen zaměstnavatelům, kteří se chtějí orientovat v právech a oprávněních zaměstnavatele a inspektora, a těm, kteří chtějí získat informace o realizaci kontrol v oblasti pracovněprávních vztahů. Personalistům, mzdovým účetním, podnikovým právníkům, personálním manažerům. Po absolvování budete znát svá oprávnění v rámci kontroly, budete vědět, jaké máte povinnosti a co vám hrozí, pokud nebudete v rámci kontroly spolupracovat, poznáte druhy kontrol. V rámci semináře budou současně popsány a diskutovány základní dokumenty vzniklé v průběhu kontroly a v návaznosti na ni. Mgr. Petr Kieler (vedoucí právního odboru OIP pro hl. m. Prahu) JUDr. Jaroslav Stádník (vedoucí inspektor OIP pro hlavní město Prahu) Kompetence orgánů inspekce práce pro kontroly zaměstnavatelů. Základní právní úprava zahájení kontroly vyloučení kontrolních pracovníků práva inspektora a povinnosti kontrolované osoby povinnosti inspektora a práva kontrolované osoby vytváření podmínek pro řádné provedení kontroly a případná pořádková pokuta některé specifické povinnosti zaměstnavatele při kontrole zákona o zaměstnanosti účast specializovaného odborníka faktický průběh kontroly protokol o výsledku kontroly námitky proti protokolu základní rozdíly nového kontrolního řádu změny v ustanoveních věnovaných kontrolní činnosti v částech zákona o zaměstnanosti a zákona o inspekci práce opatření k odstranění nedostatků :00 16:00 Seminář je určen pro mzdové účetní, personalisty a všechny ostatní, kteří zpracovávají mzdy zaměstnanců a mají již o této oblasti základní povědomí. Absolventi semináře budou prakticky znát povinnosti zaměstnavatele v oblasti SZ, ZP a DP. Vlasta Nováčková (účetní poradkyně se zaměřením na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění) POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ: Právní úprava SP poplatníci pojistného na SP vyměřovací základ a výpočet výše pojistného splatnost a odvod pojistného povinnosti zaměstnavatele v pojistném na SP příklady. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ: Základní informace a povinnosti zaměstnavatelů ve ZP vyměřovací základ rozhodné období a sazby pojistného splatnost a odvod pojistného cizinci ve zdravotním pojištění příklady. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ: Rozsah působnosti účast na DP včetně okruhu pojištěných osob doba pojištění a náhradní doba pojištění výpočtový základ rozhodné období výpočet důchodu druhy důchodů ELDP povinnosti zaměstnavatelů v DP příklady. Seminář je součástí cyklu MZDOVÁ PROBLE- MATIKA KROK ZA KROKEM. Obsahem semináře je ucelené téma, lze jej proto absolvovat samostatně. V průběhu semináře budou počítány příklady. Doporučujeme s sebou přinést kalkulačky. KÓD: KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 10

11 září 2014 DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI :00 16:00 Seminář je určen pro mzdové účetní, personalisty a všechny ostatní, kteří zpracovávají mzdy zaměstnanců a mají již o této oblasti základní povědomí. Absolventi semináře se budou umět prakticky orientovat v oblasti daně z příjmů FO ze závislé činnosti, vybírání záloh a ročním zúčtování záloh na daň. Ing. Marie Hajšmanová (znalkyně v oboru mezd a účetnictví, auditorská kancelář Valenta-Nocar s.r.o.) DAŇ Z PŘÍJMŮ: Základní zásady daně z příjmů fyzických osob dílčí základy daně stanovení základu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti vztah daně z příjmů k zákonům o pojistném na sociálním a zdravotním pojištění zaměstnanecké benefity zálohy na daň a zvláštní sazba daně slevy na dani, daňové zvýhodnění. VYBÍRÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI: Vybírání záloh na daň a zvláštní sazby daně prohlášení k dani vybírání záloh na daň v příkladech. ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH NA DAŇ: Uplatnění nezdanitelných částek ze základu daně a způsob jejich prokazování roční zúčtování záloh na daň v příkladech odpovědnost a povinnosti plátců daně. Seminář je součástí cyklu MZDOVÁ PROBLEMA- TIKA KROK ZA KROKEM. Obsahem semináře je ucelené téma, lze jej proto absolvovat samostatně. V průběhu semináře budou počítány příklady. Doporučujeme s sebou přinést kalkulačky. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH WEBINÁŘE kód: CELNÍ PŘEDPISY 2014 (on-line kurz) Marek Reinoha kód: CYKLUS: ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY ZAČÁTEČNÍCI (on-line kurz) Mgr. Vladimír Černý kód: ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY ZAČÁTEČNÍCI VZNIK PP (on-line kurz) Mgr. Vladimír Černý kód: ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY ZAČÁTEČNÍCI PRŮBĚH PP (on-line kurz) Mgr. Vladimír Černý kód: PRÁVA A POVINNOSTI PODLE Z. O KONTROLNÍM ŘÁDU (on-line kurz) Ing. Miroslava Pýchová kód: ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY ZAČÁTEČNÍCI ZÁNIK PP (on-line kurz) Mgr. Vladimír Černý kód: SMLOUVY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ... (on-line kurz) Ing. Tereza Krupová kód: SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU (on-line kurz) Mgr. Vladimír Černý kód: DPH v roce 2015 (on-line kurz) Ing. Ota Paikert kód: Zákon o korporacích v roce 2015 (on-line kurz) Ing. Lenka Kruntorádová, MBA kód: Problematika pohledávek a dluhů (závazků) v roce 2015 (on-line kurz) RNDr. Ivan Brychta kód: PRACOVNÍ SMLOUVY A JAK NA NĚ Z POHLEDU PRAXE (on-line kurz) Mgr. Vladimír Černý kód: EKONOMICKÉ A ÚČETNÍ MINIMUM PRO NEÚČETNÍ PROFESE (on-line kurz) RNDr. Ivan Brychta kód: Novinky v oblasti daní a účetnictví (on-line kurz) Ing. Lenka Kruntorádová, MBA kód: DPH při obchodu mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2015 (on-line kurz) JUDr. Svatopluk Galočík kód: Novinky ve mzdách (on-line kurz) Ing. Lenka Kruntorádová, MBA kód: JAK NEPORUŠOVAT A NECHYBOVAT V PRACOVNÍM PRÁVU Z POHLEDU PERSONALISTY (on-line kurz) Mgr. Vladimír Černý kód: NOZ PO 1. ROCE PRAXE + PLÁNOVANÉ ZMĚNY NA 2015 (on-line kurz) Ing. Tereza Krupová kód: ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2015 ZMĚNY 2014 A K (on-line kurz) Ing. Antonín Daněk 11

12 mzdy, personalistika a pracovní PRÁVO září X PRACOVNĚPRÁVNÍ MINIMUM PRO VEDOUCÍ ZAMĚSTNANCE JAKÉ PASTI ČÍHAJÍ NA VEDOUCÍHO ZAMĚSTNANCE V KAŽDODENNÍ PRAXI LEGÁLNÍ A NELEGÁLNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ Z POHLEDU ZAMĚSTNAVATELE JAK SE VYHNOUT POKUTÁM? VOLNÝ CYKLUS N ovinka N ovinka , a :00 14:00 Pro vedoucí zaměstnance na všech úrovních řízení a zájemce o problematiku pracovního práva, tj. zejména personalisty, podnikové právníky, advokáty a mzdové účetní, kteří se musejí orientovat v této problematice. Cyklus seminářů je zaměřen na aplikaci ustanovení zákoníku práce, a souvisejících právních předpisů v každodenní praxi vedoucích zaměstnanců. V rámci celého cyklu bude uvedena řada příkladů z firemní praxe a zodpovězeny dotazy účastníků. V případě zájmu účastníků možnost ověřit získané znalosti formou nezávazného zkušebního testu. JUDr. Pavel Jindřich (odborný poradce pro pracovněprávní vztahy a personalistiku) SE SKLÁDÁ ZE TŘÍ SEMINÁŘŮ, KTERÉ LZE ABSOLVOVAT I SAMOSTATNĚ 1. seminář LEGÁLNÍ A NELEGÁLNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ Z POHLEDU ZAMĚSTNAVATELE 2. seminář POVINNOSTI VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ PŘI VZNIKU, ZMĚNÁCH A ROZVÁZÁNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU :00 14:00 Seminář je určen pro vedoucí zaměstnance na všech úrovních řízení a zájemce o problematiku pracovního práva, tj. zejména personalisty, podnikové právníky, advokáty a mzdové účetní, kteří se musejí orientovat v této problematice. Seminář je zaměřen na aplikaci ustanovení zákoníku práce a souvisejících právních předpisů v každodenní praxi vedoucích zaměstnanců. V rámci celého semináře bude uvedena řada příkladů z firemní praxe a zodpovězeny dotazy účastníků. V případě zájmu účastníků možnost ověřit získané znalosti formou nezávazného zkušebního testu. JUDr. Pavel Jindřich (odborný poradce pro pracovněprávní vztahy a personalistiku) Pracovní poměr dohody mimo pracovní poměr agenturní zaměstnávání nelegální zaměstnávání a postup při kontrole inspekce práce. Seminář je součástí cyklu 3x PRACOVNĚ- PRÁVNÍ MINIMUM PRO VEDOUCÍ ZAMĚST- NANCE. Obsahem semináře je ucelené téma, lze jej proto absolvovat samostatně. 3. seminář POVINNOSTI VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ V PRŮBĚHU PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU Na konci cyklu účastníci obdrží Osvědčení o jeho absolvování. KÓD: CENA: Kč bez DPH (vč. slevy ve výši Kč při účasti na celém cyklu) Kč vč. 21% DPH KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 12

13

14 mzdy, personalistika a pracovní Právo Říjen 2014 BOZP VE VAZBĚ NA NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK PRVNÍ ZKUŠENOSTI VYUŽITÍ IPADU VE FIREMNÍ PRAXI r ekodifikace N ovinka :00 14:00 Vedoucím pracovníkům všech typů zaměstnaneckých subjektů, manažerům, personalistům, poradcům a dalším osobám, které se zúčastňují řešení problematiky BOZP, tzn. zaměstnavatelé, zaměstnanci, OZO BOZP, zástupci odborových organizací a ostatní odborná veřejnost. Nový občanský zákoník (NOZ) změnil i řadu ustanovení v zákoníku práce. Seminář je zaměřen na změny, které mají přímý a nebo zprostředkovaný dopad do problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Bc. Zdeněk Šenk (auditor, certifikovaný specialista BOZP, autor publikací) Všeobecný úvod ke změnám v zákoníku práce ve vazbě na NOZ nové pojmy a definice s vazbou na NOZ odškodňování zaměstnanců při pracovním úrazu a nemocech z povolání v roce 2014 informace o změnách v oblasti BOZP vynucených NOZ vnitřní předpisy zaměstnavatele definice, změny ve využití vnitřních předpisů a povinnosti zaměstnanců rozhodování soudů a judikatura soudů právní případ shodný v podstatných znacích. Školení zaměstnanců v BOZP očekávání rozumu průměrného člověka, neznalost zákona neomlouvá, ověřování znalostí zaměstnanců řízení rizik BOZP hlavní zásady posuzování rizik, formulace konkrétních opatření snižující úroveň rizik :00 13:00 Kurz je určen manažerům firem a všem ostatním, kteří využívají ipad pro svou práci. Účastníci kurzu se seznámí s možnostmi aplikací pro ipad a naučí se s nimi efektivně pracovat. Jako hlavní body jmenujme využívání MS Office na zařízeních ipad, editaci a sdílení poznámek a práci s poštou a s dokumenty. Ing. Markéta Kubálková, Ph.D. (VŠE Praha, katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací) Seznámení s možnostmi ipadu a s prací s aplikacemi využití MS Office pro ipad: Word, Excel, PowerPoint pro ipad poznámky v aplikaci One- Note pro ipad ukládání a sdílení dokumentů prostřednictvím OneDrive. Práce s poštou prostřednictvím aplikace OWA (pro ipad) použití pošty, kalendáře, připomínek a kontaktů v aplikacích Apple, které jsou přímo instalované s dodávaným ipadem. Předpokladem aktivní účasti je vlastnictví ipadu (nejlépe se staženými výše uvedenými aplikacemi, u Office pro ipad verze zdarma či placená, případně znalost hesla pro stahování aplikací do ipadu), který si, prosím, přineste s sebou. Zaručujeme individuální přístup v malé skupině účastníků. Účastníci semináře si budou moci zakoupit publikaci Bc. Zdeňka Šenka. KÓD: KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 14

15 říjen 2014 mzdy, personalistika a pracovní PRÁVO ZÁKONÍK PRÁCE V PRAXI SPECIÁLKA S DŮRAZEM NA ZMĚNY, PRAKTICKÉ PROBLÉMY A VÝKLADOVÉ OTÁZKY den 09:00 16:00, 2. den 09:00 14:00 Všem pokročilým zájemcům o problematiku pracovního práva, tj. zejména personalistům, podnikovým právníkům, advokátům, mzdovým účetním a řídícím pracovníkům. Seminář je určen především lidem z praxe, u nichž se předpokládá, že již získali základní znalosti v oblasti pracovního práva. Pozornost bude věnována zejména informacím o posledních a připravovaných změnách zákoníku práce, a dále aktuálním a problémovým otázkám daných tématických okruhů zákoníku práce. Výklad všech odborných bloků semináře bude proveden se zaměřením na rozbor zkušeností s praktickou aplikací. JUDr. Dominik Brůha, Ph.D. (advokát, odborník na pracovněprávní problematiku) JUDr. Petr Bukovjan (specialista na pracovní právo s praxí v kontrolní činnosti, člen Kolegia expertů AKV Praha) 1. den POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE PŘI VZNI- KU, ZMĚNÁCH A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU PŘEKÁŽKY V PRÁCI JUDr. Petr Bukovjan Způsoby vzniku pracovního poměru náležitosti pracovní smlouvy; principy spojené se jmenováním; odvolání zaměstnance z vedoucího pracovního místa a následný postup pracovnělékařské služby vstupní lékařská prohlídka a její úhrada, další pracovnělékařské prohlídky, povinnosti vyplývající pro zaměstnavatele z lékařského posudku; pracovní poměry na dobu určitou sjednávání, omezení, zástupy, atd. změny pracovního poměru problémy při převedení zaměstnance na jinou práci, doplatky do průměrného výdělku, dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli skončení pracovního poměru rozbor jednotlivých způsobů skončení pracovního poměru; neuspokojivé pracovní výsledky a porušení povinností zaměstnance jako důvod k rozvázání pracovního poměru; pracovní kázeň; výpověď pro porušení režimu dočasně práce neschopného zaměstnance, konkrétní příklady soudních rozhodnutí a jejich dopad do praxe odstupné výše, vazba na trvání pracovního poměru, vztah k poskytování podpory v nezaměstnanosti potvrzení o zaměstnání a jeho obsah; nepravdivé údaje v pracovním posudku a vznik škody doručování písemností v pracovněprávních vztazích. Překážky v práci na straně zaměstnance (např. návrat z rodičovské dovolené, vyšetření u lékaře, pracovní volno na hledání nového zaměstnání atd.) překážky v práci na straně zaměstnavatele (např. částečná nezaměstnanost). 2. den PRACOVNÍ DOBA ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI DOVOLENÁ DOHODY O PRACÍCH KONA- NÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR JUDr. Dominik Brůha, Ph.D. Pojem pracovní doby a související základní pojmy, rozsah pracovní doby, rozvržení pracovní doby rovnoměrné a nerovnoměrné, zpracování rozvrhu, pružné rozvržení, přestávky v práci a nemožnost přerušení práce, nepřetržitý odpočinek v týdnu a mezi směnami, práce ve dnech pracovního klidu, pracovní pohotovost, práce přesčas, práce v noci, evidence pracovní doby. Mzda a plat způsoby určení (smluvní a jednostranné) výše (ve vazbě na nejnižší úrovně zaručené mzdy) jednotlivé složky (nárokové i nenárokové) a jejich možné změny sjednání mzdy a stanovení platu práce přesčas a její odměňování příplatky za práci ve svátek, v noci, v sobotu a v neděli, za dělenou směnu, za vedení, apod. čerpání náhradního volna odměna za pracovní pohotovost splatnost a výplata náhrada mzdy a platu za dovolenou, při překážkách v práci průměrný výdělek a jeho používání v pracovněprávních vztazích. Druhy a výměra dovolené poměrná část krácení principy jejího čerpání dovolená čerpaná po mateřské dovolené náhrada mzdy a platu za dovolenou proplácení nevyčerpané dovolené převody do dalšího roku. Dohoda o pracovní činnosti a dohoda o provedení práce rozdíly s pracovním poměrem možnosti výhodnost limity rozsahu práce. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 15

16 mzdy, personalistika a pracovní Právo Říjen 2014 EKONOMICKÉ A ÚČETNÍ MINIMUM PRO ASISTENTY ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ PRINCIPY A POSTUPY Z HLEDISKA DANÍ A ÚČETNICTVÍ :00 14:00 Seminář je určen pro každého, kterému není oblast daní a účetnictví tou hlavní anebo s danou problematikou začíná a potřebuje se v ní lépe zorientovat. Vysvětlit základní ekonomické principy a postupy z hlediska daní a účetnictví, potřebné pro běžnou praxi obchodních společností. RNDr. Ivan Brychta (daňový poradce) Vysvětlení základních ekonomických principů a postupů z hlediska daní a účetnictví, potřebných pro běžnou praxi obchodních společností výsledek hospodaření pohledem účetnictví (základní orientace v účetní osnově a sestavách účetní závěrky) účetní principy, náležitosti účetních dokladů, oběh dokladů a jejich archivace majetek, jeho evidence, odpisování a inventarizace (základní postupy) co je třeba vědět o evidování zásob (možnosti, skladové karty) fakturace a související problémy náklady a výnosy (základní principy zachycení nákladů a výnosů v účetnictví, časové rozlišení, vybrané příklady daňových a nedaňových nákladů). Přehled daní v ČR (stručné probrání jednotlivých daní a základních principů pro jejich aplikaci, zejména se zaměřením na základní povinnosti) daň z příjmů (základní princip zdanění fyzických a právnických osob, rozdíl mezi účetním a daňovým výsledkem, povinnosti daňového subjektu) základní povinnosti podnikatelského subjektu při hrazení sociálního a zdravotního pojištění vztah se správcem daně (registrace, základní práva a povinnosti daňového subjektu, termíny podávání přiznání a hlášení, kontrola správce daně) daň z přidané hodnoty základní pravidla aplikace daně (podmínky pro registraci, náležitosti daňových dokladů, postup při plněních ve vztahu k EU a zahraničí), splatnost DPH, daňové přiznání. Další vybrané problémové okruhy (zaměstnanci, cestovní náhrady apod.). Při výkladu budou též zdůrazněny aktuální novinky v legislativě. V průběhu semináře budou zodpovězeny konkrétní dotazy účastníků k dané problematice. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 16

17 říjen 2014 NOVINKY V PRAVOPISE, STYLISTICE A NORMĚ VZDĚLÁVACÍ JE AKREDITOVÁN MV ČR POD ČÍSLEM AK/PV-251/2014 mzdy, personalistika a pracovní PRÁVO PRACOVNĚPRÁVNÍ MINIMUM M v ČR N ovinka :00 14:00 Kurz je určen pro úředníky a úřednice a všechny, kdo si nechtějí svou profesní image kazit zbytečnými hrubkami. Nového je více než hodně! Vyšla nová pravidla pravopisu, aktualizuje se korespondenční norma a mění se také stylistika firemní korespondence. Chcete-li držet krok s dobou a nekazit si image profesionálů zbytečnými chybami, nechejte se lektorkou provést všemi změnami. Uděláte si pořádek v tom, co je dnes jinak, než jste se učili ve škole, a doplníte to, co vás ve škole zapomněli naučit. Mgr. Jana Olchavová (učitelka, metodička, autorka učebnic a metodických materiálů) Ach ty čárky! velká písmena tituly, hodnosti, funkce jak oslovit a neurazit aneb pátý pád stále žije zkratky a značky moderní stylistika jak se vypořádat s úředničtinou nelogičnosti, nadbytečnosti a modernismy v úřednickém jazyce kouzelná slůvka a malé zrady v jazyce úředníka mezery na vás hodně prozradí norma ČSN úprava písemností psaných textovými editory. Účastníci semináře obdrží Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu akreditovaného MV ČR. KÓD: CENA: Kč bez DPH (cena je osvobozena od DPH dle 57 zákona o DPH č. 235/2004 Sb. ve znění p.p.) :00 16:00 Nejen pro personalisty a mzdové účetní, ale také pro všechny další zájemce, kteří se chtějí umět orientovat v pracovněprávních vztazích, jako např. pro podnikatele a manažery. Srozumitelnou formou a za použití praktických příkladů zprostředkovat účastníkům orientaci v úpravě pracovněprávních vztahů. Určitá míra povědomí o pravidlech zakládání a rozvazování pracovního poměru, nařizování práce přesčas, určování dovolené apod. se často ukazuje jako nezbytná i pro ty, pro které personální řízení představuje jen dílčí část jejich každodenní pracovní činnosti. Seminář bude zaměřen na pochopení hlavních souvislostí a zahrne základní přehled o všech jednotlivých oblastech úpravy výkonu práce v pracovněprávním vztahu. JUDr. Jaroslav Stránský (odborník na pracovní právo a právo sociálního zabezpečení) Vznik pracovního poměru právní souvislosti výběru vhodného zaměstnance vstupní lékařská prohlídka zkušební doba pracovní poměr na dobu určitou změny a skončení pracovního poměru pracovní cesta dočasné přidělení dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Pracovní doba a dovolená řízení a rozvrhování práce práce přesčas doby odpočinku vznik práva na dovolenou a její čerpání odměňování mzdové složky, příplatky splatnost a výplata mzdy překážky v práci překážky na straně zaměstnance a zaměstnavatele prokazování překážek odpovědnost za škodu předcházení škod odpovědnost zaměstnance a hmotná odpovědnost odpovědnost zaměstnavatele pracovní úrazy aj. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 17

18 mzdy, personalistika a pracovní Právo Říjen 2014 JAK NA PROBLEMATICKÉHO ZAMĚSTNANCE PŘEDCHÁZENÍ A ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ SRÁŽKY ZE MZDY, EXEKUCE, OSOBNÍ BANKROT r ekodifikace :00 16:00 Seminář ocení zejména členové managementu, HR ředitelé a další pracovníci HR oddělení a vedoucí právních oddělení společností. Cílem semináře je seznámit s možnostmi, které zákoník práce a především soudní judikatura dává zaměstnavatelům při řešení problémů se zaměstnanci. Kromě samotného propuštění bude seminář zaměřen i na jiné způsoby řešení problémů, například na možnost snížit či nepřiznat zaměstnancům variabilní složky mezd nebo možnost převedení zaměstnanců na jinou práci, respektive i na možnost prevence budoucích problémů, zejména prostřednictvím ujednání v pracovní smlouvě nebo řádného hodnocení a odměňování zaměstnanců. JUDr. Jaroslav Škubal (advokát, spolupracuje s advokátní kanceláří PRK Partners) Prevence budoucích problémů se zaměstnanci možnosti řešení existujících problémů ( fáze před propuštěním ). Propuštění výpověď z důvodu nesplňování předpokladů/požadavků a neuspokojivých pracovních výsledků výpověď a okamžité zrušení pro porušení pracovní kázně (méně závažné, závažné či zvlášť hrubé porušení) výpověď pro porušení léčebného režimu výpověď z organizačních důvodů diskuze :00 14:00 Seminář je určen pro mzdové účetní, personalisty a ostatní osoby, které se zabývají srážkami z příjmu fyzických osob. Procvičit si na praktických příkladech problematiku srážek ze mzdy a dále jak postupovat v případě exekuce či osobního bankrotu zaměstnance. Účastníci semináře budou upozorněni na nejčastější chyby ve výpočtech. Ing. Růžena Klímová (odborná lektorka a konzultantka mzdového účetnictví, specialistka personální agendy) Právní předpisy upravující postup při provádění srážek ze mzdy příjmy, z nichž se srážky provádějí srážky bez souhlasu zaměstnance a se souhlasem zaměstnance (dohoda uzavřená podle 2045 NOZ) srážky přednostní a nepřednostní pořadí srážek nezabavitelné částky, plně zabavitelná část mzdy jediný plátce příjmu, několik souběžných plátců příjmu postup při provádění srážek ze mzdy příslušenství ke srážce povinnosti plátce příjmu souběh exekucí sankce při porušení povinností úroky z prodlení doručování exekučních titulů do datových schránek exekuce a dočasná pracovní neschopnost. Postup při exekuci v případě změny plátce: Zaměstnavatel versus OSSZ, insolvenční zákon a osobní bankrot podání návrhu na insolvenční řízení, zahájení insolvenčního řízení, rozhodnutí o úpadku, rozhodnutí o oddlužení schválením splátkového kalendáře, oddlužení zpeněžením majetkové podstaty. Postup zaměstnavatele v případě insolvence zaměstnance. Součinnost zaměstnavatele vůči insolvenčním správcům, exekutorům, soudům. KÓD: KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 18

19 říjen 2014 PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY Z POHLEDU ORGÁNŮ INSPEKCE PRÁCE mzdy, personalistika a pracovní PRÁVO NOVELA ZÁKONA O ZAMĚSTNANOSTI A ZÁKONA O INSPEKCI PRÁCE r ekodifikace :00 14:00 Personalistům, mzdovým účetním, podnikovým právníkům, personálním manažerům a dále všem fyzickým a právnickým osobám, které zaměstnavateli jsou, nebo se zaměstnavateli stát teprve chystají. Nový občanský zákoník přinesl a připravovaná novela zákona o zaměstnanosti a zákona o inspekci práce ještě přinesou řadu změn i do posuzování pracovněprávních vztahů. Tento seminář vás seznámí s povinnostmi zaměstnavatele při vzniku, změně a skončení pracovněprávních vztahů s upozorněním na tyto změny a to zejména z pohledu orgánů inspekce a s důsledky porušení těchto povinností. Po absolvování semináře budou účastníci vědět, jak správně uzavírat pracovněprávní vztahy, jak správně formulovat důvody při skončení pracovního poměru, nebudou dělat chyby při skončení pracovního poměru, zmenší potenciální možnost porušení povinností v těchto případech. Získají orientaci o tom, jak správně skončit pracovní poměr, ale i dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Budou se umět orientovat v názorech soudů vyjádřených k těmto otázkám. Na semináři budou nastíněny i připravované novely pracovněprávních předpisů. Co je to závislá práce druhy základních pracovněprávních vztahů vznik pracovního poměru, náležitosti pracovní smlouvy a další povinnosti s tím spojené dohoda o skončení pracovního poměru zásadní novinky z občanského zákoníku náležitosti výpovědi a její důvody okamžité zrušení pracovního poměru možný souběh více ukončovacích úkonů odstupné a náhrada mzdy při okamžitém zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance jak se bránit proti neplatnému skončení pracovního poměru náležitosti dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr povinnosti vyplývající z těchto dohod způsoby skončení těchto dohod porušení zákoníku práce při vzniku, změně nebo skončení pracovněprávního vztahu jako přestupek a správní delikt navrhované změny v dotčené oblasti. JUDr. Jaroslav Stádník (vedoucí inspektor OIP pro hlavní město Prahu) doc. Martin Štefko, Ph.D. (PF UK v Praze, AK Pavela Of Counsel) KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 19

20 mzdy, personalistika a pracovní Právo Říjen 2014 ZMĚNY VE MZDOVÉ ÚČTÁRNĚ A PERSONÁLNÍ OBLASTI V ROCE 2014 OČEKÁVANÉ ZMĚNY PRO ROK 2015 ZÁKLADY PRÁVA PRO PERSONALISTY SE ZAMĚŘENÍM NA NOZ :00 16:00 Seminář je určen pro mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí získat ucelený přehled o změnách ve mzdové a personální oblasti. Na semináři získáte aktuální přehled změn ve mzdové a personání oblasti. Ing. Růžena Klímová (odborná lektorka a konzultantka mzdového účetnictví, specialistka personální agendy) N ovela Změny v dani z příjmů návrh změn změny v uplatnění daňového zvýhodnění na dítě paušály u OSVČ sleva na manželku lhůty pro provedení ročního zúčtování návrat k minulosti potvrzení o zdanitelných příjmech v roce 2014 závazné formuláře. Změny v zaměstnávání cizinců změny v zákoně o pobytu cizinců změny v zákoně o zaměstnanosti zrušení zelené karty zaměstnanecká karta duální a neduální. Změny ve zdravotním pojištění zvýšení odpočtu při zaměstnávání invalidů v rámci tzv. chráněných dílen. Příprava na budoucí povolání. Srážky ze mzdy stanovisko Asociace kolektivního vyjednávání dohody o srážkách ze mzdy souběh dohod a exekucí nezabavitelná částka a prokazování vyživovaných osob. Insolvence zaměstnance změny v zákoně č. 182/2006 Sb. a povinnosti plátců zaměstnavatel jako věřitel. Zdravotní prohlídky. Dovolená. Další změny platné k datu konání semináře dotazy a diskuze :00 14:00 r ekodifikace Seminář je určen personalistům, neprávníkům. Seminář poskytne přehlednou a srozumitelnou formou základní přehled důležitých právních pravidel pro práci personalisty. Věnovat se bude zejména novému občanskému zákoníku, pracovněprávní odpovědnosti, ale dotkne se i jiných právních odvětví daňovému právu, problematice odvodů. Ing. Mgr. Tereza Krupová (Právnická fakulta UK) Přehled právních odvětví důležitých pro personalistickou praxi NOZ a zákoník práce. Závazkové právo uzavírání smluv vybrané smluvní typy odpovědnost za škodu. Změny v odvodech za DPP, DPČ. Seminář bude doplněn o aktuální poznatky z praxe, případné novely a připravovanou legislativu. KÓD: KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 20

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

Personalisté, personální manažeři, mzdové účetní, vedoucí a ředitelé jednotlivých úseků firem.

Personalisté, personální manažeři, mzdové účetní, vedoucí a ředitelé jednotlivých úseků firem. Vzdělávací agentura JVN www.jvn.cz Ing. Renata Horníčková Mobil: 604 914621 686 01 Uh.Hradiště jvn@ jvn.cz si Vás dovoluje pozvat na čtyřdenní vzdělávací cyklus Personální a mzdové procesy jako strategie

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam Přednáška pro podnikatele nový Zákoník práce Nový zákoník práce - základní principy nového pracovněprávního kodexu, hlavní změny, srovnání se současnou právní úpravou.

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. pořádá. dvoudenní seminář pro mzdové účetní a personalisty. MZDY v roce 2011. který se uskuteční

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. pořádá. dvoudenní seminář pro mzdové účetní a personalisty. MZDY v roce 2011. který se uskuteční SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO pořádá dvoudenní seminář pro mzdové účetní a personalisty MZDY v roce 2011 který se uskuteční ve dnech 17. a 18. února 2011 v budově SVŠE Znojmo, Loucká 21 Součástí

Více

Obsah. Předmluva... XVII Seznam zkratek... XVIII. Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru

Obsah. Předmluva... XVII Seznam zkratek... XVIII. Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Obsah Předmluva....................................................................... XVII Seznam zkratek.................................................................. XVIII DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele

Více

Obsah. Předmluva... XVII Seznam zkratek... XVIII. Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru

Obsah. Předmluva... XVII Seznam zkratek... XVIII. Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Obsah Předmluva....................................................................... XVII Seznam zkratek.................................................................. XVIII DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele

Více

Úvod 10. Seznam použitých zkratek 11. Související předpisy 13. 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15

Úvod 10. Seznam použitých zkratek 11. Související předpisy 13. 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15 OBSAH Úvod 10 Seznam použitých zkratek 11 Související předpisy 13 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15 2 Exkurz do historie agenturního zaměstnávání 16 3 Právní prameny agenturního

Více

Nový zákoník práce v ČR

Nový zákoník práce v ČR Nový zákoník práce v ČR 14. března 2007 Martin Vacek advokát PETERKA & PARTNERS v.o.s. Obsah I. Koncepce a hlavní principy nového zákoníku práce II. III. Budoucnost současné právní úpravy Stručný přehled

Více

Pracovní právo Metodický list číslo 1

Pracovní právo Metodický list číslo 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Pracovní právo Metodický list číslo 1 Pracovní právo, pracovně právní vztah, pracovní poměr Tematický celek je věnován objasnění postavení pracovního práva

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I.

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ Mzdové účetnictví představuje účetnickou agendu související se zaměstnáváním pracovníků účetní jednotky. Zahrnuje personální

Více

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka 11. 18.10.13 Ergonomie - nauka o zákonitostech vztahů mezi člověkem, strojem a pracovním prostředím manipulace s materiálem 1) ruční 2) jeřáby 3) dopravníky 4) vozíky (elektr., benzín, ruční) 5 speciální

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

Abecední seznam hesel

Abecední seznam hesel Abecední seznam hesel A Analogie 12 B Bezdůvodné obohacení 13 Bezpečnost a ochrana zdraví při výkonu služby 13 Bezpečnostní sbor 17 Bezúhonnost 18 Bývalý příslušník 19 Č Čerpání dovolené 20 Člen rodiny

Více

2.2.6.8 Obsah potvrzení o zaměstnání a některých dalších potvrzení 57 2.2.6.9 Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru 59 2.2.

2.2.6.8 Obsah potvrzení o zaměstnání a některých dalších potvrzení 57 2.2.6.9 Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru 59 2.2. OBSAH 1. OSOBNÍ A MZDOVÁ AGENDA 13 1.1 OBECNĚ K OSOBNÍ EVIDENCI 15 1.2 JAKÁ OSOBNÍ DATA LZE A NELZE VYŽADOVAT 16 1.3 ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO PŘIJETÍ DO ZAMĚSTNÁNÍ. 17 1.4 OSOBNÍ SPIS 18 1.5 OCHRANA OSOBNÍCH

Více

Pracovní právo. Místo na název prezentace v roce 2013 19.2.2013. w w w. p r k p a r t n e r s. c o m

Pracovní právo. Místo na název prezentace v roce 2013 19.2.2013. w w w. p r k p a r t n e r s. c o m Pracovní právo Místo na název prezentace v roce 2013 19.2.2013 P R A H A B R A T I S L A V A B U D A P E Š Ť O S T R A V A w w w. p r k p a r t n e r s. c o m Změny v pracovním právu 2013 Jednotná minimální

Více

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE Dne 9. 9. 2011 byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválena významná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen zákoník práce ). Ačkoli bude o novele

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27 Obsah ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 1. Právní úkony a právní skutečnosti...17 1.1 Znaky právních úkonů...18 1.2 Písemné a ústní právní úkony...20 1.3 Kdy je právní úkon

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci.

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci. PRACOVNÍ POMĚR Pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vzniká na základě pracovní smlouvy (výjimkou je volba a jmenování zaměstnance Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 33 odst. 2 a 3.) Podle

Více

Obsah. Úvod... 8. Používané zkratky... 9

Obsah. Úvod... 8. Používané zkratky... 9 Obsah Úvod... 8 Používané zkratky... 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2010... 10 1.1 Právní předpisy... 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2010... 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a

Více

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9 Obsah Úvod 8 Používané zkratky 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2011 10 1.1 Právní předpisy 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2011 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a 2008 10 1.2.2 Limit

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY Marie Kučerová TÉMATA: Platy od 1. 11. 2014 Příplatek za vedení Odměny dle 224 ZP Minimální

Více

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Pojem mzda, struktura hrubé mzdy Pojistné na SZ a ZP Daň z příjmů ze závislé činnosti Účtování mezd Zálohy, pohledávky a závazky Mzdová evidence 1 Základní mzda Úkolová

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

Novela zákoníku práce 2012. Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D

Novela zákoníku práce 2012. Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D Novela zákoníku práce 2012 Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D Parametry novely Navržená účinnost 1. ledna 2012 Důvod předložení posílení flexibility pracovního práva reakce na nález Ústavního soudu reforma veřejných

Více

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. 6 _Mzdové účetnictví Seminář z práva, P3 ANOTACE V rámci procvičování

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ LEDEN - ÚNOR 2016 KVĚTEN ČERVEN 2013 VYŠKOV Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

MANUÁL PRACOVNÍHO PRÁVA VE ŠKOLSTVÍ

MANUÁL PRACOVNÍHO PRÁVA VE ŠKOLSTVÍ MANUÁL PRACOVNÍHO PRÁVA VE ŠKOLSTVÍ Zpracováno v rámci projektu Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích Konfederace zamìstnavatelských a podnikatelských svazù ÈR ve spoluprácii s Èeskomoravskou konfederací

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Fúze a akvizice, restrukturalizace

Fúze a akvizice, restrukturalizace Obchodní právo Fúze a akvizice, restrukturalizace Bankovnictví, finance, leasing Nemovitosti a stavební právo Sporná agenda, správa pohledávek Snídaňové diskusní setkání Manažerské smlouvy a švarcsystém

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M005 Školní rok: 2013/2014 Třída: DS

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní smlouva 3. ročník obor 66-41-L/01 Obchodník 3. ročník

Více

Pohotový společník personalisty

Pohotový společník personalisty OBSAH CD 1.2 STRANA 1 Obsah CD Pohotový společník personalisty 1. Obecné 1. Pověření zaměstnance 2. Zmocnění udělené zaměstnavatelem 3. Zmocnění udělené zaměstnancem 4. Odvolání zmocnění 5. Výpověď zmocnění

Více

Personální činnosti I.

Personální činnosti I. Personální činnosti I. Personální činnosti I. VY_32_INOVACE_11_02_01 Tento materiál je určen k doplnění výuky předmětu v prvním ročníku oboru Podnikání. Zaměřuje se na seznámení žáků s náplní personálních

Více

Skalský Dvůr 26.-27.11.2012. Mzdy novinky. Romana Pavelková

Skalský Dvůr 26.-27.11.2012. Mzdy novinky. Romana Pavelková Skalský Dvůr 26.-27.11.2012 Mzdy novinky Romana Pavelková 1. Docházka Evidence začátku a konce, 96 dost. 1) ZP a) Odpracované Směny, Práce přesčas, další dohodnuté práce přesčas, noční práce a doby v době

Více

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86. PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.00035 OBLASTI PRACOVNÍHO PRÁVA: vznik a zánik pracovního poměru

Více

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Práva zaměstnanců. JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Mgr. Tomáš Liškutín

Práva zaměstnanců. JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Mgr. Tomáš Liškutín Výpověď acodál? Práva zaměstnanců při skončení pracovního poměru JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Mgr. Tomáš Liškutín 20. října 2011 Rozvázání pracovního poměru Zrušení pracovního poměru ve zkušební době Výpověď

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_11_PRACOVNÍ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ

Více

Mzdy, personalistika a pracovní právo

Mzdy, personalistika a pracovní právo V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Mzdy, personalistika a pracovní právo KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz OBSAH MZDY, PERSONALISTIKA

Více

Nemocnice Pelhřimov, p.o., Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov DODATEK Č. 1 K OS 01 002 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ÚŘ Nahrazuje/ruší: -

Nemocnice Pelhřimov, p.o., Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov DODATEK Č. 1 K OS 01 002 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ÚŘ Nahrazuje/ruší: - Odpovědný úsek: úsek ředitele Jméno Útvar Podpis Zpracoval: Mgr. Michal Kozár právník Schválil: Vydala: Ing. Jan Mlčák, MBA Rada Kraje Vysočina Vydáno dne: Účinnost od: ÚŘ Nahrazuje/ruší: - zřizovatel

Více

Příručka pro podnikání v roce 2010

Příručka pro podnikání v roce 2010 Příručka pro podnikání v roce 2010 Vydavatel: Hospodářská komora České republiky Aktuální elektronická forma publikace je k dispozici na http://www.komora.cz Copyright Hospodářská komora České republiky,

Více

Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky

Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2008 Strana 1 Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky Byly přidány následující nové mzdové složky MZS 2624 - Zdr. poj. - úhrn VZ mimo PP - Mzs slouží k

Více

Pohotový společník personalisty

Pohotový společník personalisty OBSAH CD 1.2 STRANA 1 Obsah CD Pohotový společník personalisty 1. Obecné 1. Pověření zaměstnance 2. Zmocnění udělené zaměstnavatelem 3. Zmocnění udělené zaměstnancem 4. Odvolání zmocnění 5. Výpověď zmocnění

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA CHOMUTOV NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ *** PODZIM ZIMA 2010 *** VZDĚLÁVACÍ AGENTURA GEN

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA CHOMUTOV NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ *** PODZIM ZIMA 2010 *** VZDĚLÁVACÍ AGENTURA GEN ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA Marta Semančíková, Písečná 5024, 430 05 CHOMUTOV AGENTURA GEN IČO: 48298816 VZDĚLÁVACÍ AGENTURA GEN CHOMUTOV Kurz: Termín: Organizace:.. Jméno a příjmení:. Adresa:. PSČ:.. NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

Správa zaměstnanosti

Správa zaměstnanosti Správa zaměstnanosti SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Ilona Vébrová V/2_Inovace a zkvalitněnívýuky

Více

VEŘEJNĚ SPRÁVNÍ AKADEMIE vyšší odborná škola VSA. Okruhy pro absolutorium studijního oboru Personální řízení,

VEŘEJNĚ SPRÁVNÍ AKADEMIE vyšší odborná škola VSA. Okruhy pro absolutorium studijního oboru Personální řízení, VEŘEJNĚ SPRÁVNÍ AKADEMIE vyšší odborná škola VSA Okruhy pro absolutorium studijního oboru Personální řízení, Charakterizujte pojem řízení lidských zdrojů a vysvětlete jeho místo a význam v životě podniku.

Více

I. Druhy pracovněprávních vztahů

I. Druhy pracovněprávních vztahů I. Druhy pracovněprávních vztahů PRACOVNÍ POMĚR PRÁCE KONANÁ MIMO PRACOVNÍ POMĚR ŠVARCSYSTÉM vztah založen možnosti zániku právního vztahu pracovní smlouvou výpovědí či ukončením; ze strany zaměstnavatele

Více

6. Odměňování v podniku

6. Odměňování v podniku 6. Odměňování v podniku 1. Právní úprava odměňování...1 2. Definice mzdy...1 3. Vlivy působící na výši mzdy...2 4. Sjednávání mzdy ( zákon o mzdě )...2 5. Druhy mezd...2 6. Složky mezd...3 7. Srážky ze

Více

Seminář 116 se uskuteční ve středu dne 20. ledna 2016 Společenství vlastníků jednotek ( SVJ a SV) jako právnická osoba

Seminář 116 se uskuteční ve středu dne 20. ledna 2016 Společenství vlastníků jednotek ( SVJ a SV) jako právnická osoba ; JEDNOTA ČESKÝCH PRÁVNÍKŮ PRAŽSKÉ SDRUŽENÍ 110 00 Praha 1, Ovocný trh 14 telefon/fax 222 717 719 Pozvání na semináře 2016 Výbor Pražského sdružení Jednoty českých právníků připravil v souladu se svým

Více

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ 3.1 Uzavření smluv s jednateli Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která nemůže sama jednat a proto za ni musí jednat někdo jiný. Podle

Více

Mzdy, personalistika a pracovní právo

Mzdy, personalistika a pracovní právo V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Mzdy, personalistika a pracovní právo kurzy a semináře leden duben 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz Pf 2015 Děkujeme vám

Více

DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru

DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Obsah DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Kapitola 1 Povinnosti zaměstnavatele k úřadu práce a vyhledání nového zaměstnance... 100 Kapitola 2 Povinnosti zaměstnavatele před

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

JUDr. Jaroslav Škubal. 20. října 2011

JUDr. Jaroslav Škubal. 20. října 2011 Jak na problematické zaměstnance JUDr. Jaroslav Škubal 20. října 2011 HR Days Prevence Prevence před uzavřením pracovní smlouvy omezené možnosti získání informací v průběhu přijímacího pohovoru rovněž

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Správní právo III/2 VY_32_INOVACE_195 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu

Více

Právo pro øeditele škol v kostce. Monika Puškinová

Právo pro øeditele škol v kostce. Monika Puškinová Právo pro øeditele škol v kostce Monika Puškinová Právo pro ředitele škol v kostce Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: PUŠKINOVÁ, M. Právo pro ředitele škol v kostce. Praha:

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ PÉČE (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Obor vzdělání: Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005

Více

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Osnova práce: Obecná charakteristika pracovního práva Vymezení pojmu, právní

Více

OBSAH SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 13 SOUPIS CITOVANÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V PLATNÉM ZNĚNÍ... 14

OBSAH SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 13 SOUPIS CITOVANÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V PLATNÉM ZNĚNÍ... 14 OBSAH ÚVOD... 12 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 13 SOUPIS CITOVANÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V PLATNÉM ZNĚNÍ... 14 1. PRÁVNÍ POSTAVENÍ VEŘEJNÉ ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ... 18 1.1 Právní postavení školy a školského

Více

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2013 Strana 1 1 Mzdy/Číselníky mezd/zákl. nemoc. dávek Číselník byl rozšířen o nové hranice redukující vyměřovací základ při výpočtu dočasné pracovní

Více

Tabulky a informace. a podnikání

Tabulky a informace. a podnikání Tabulky a informace pro daně a podnikání 2015 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Na publikaci se autorsky podíleli: RNDr. Ivan Brychta Ing. Marie Hajšmanová Ing. Bc. Petr Kameník

Více

Zkušební doba. Změny v pracovním právu. Kamila Hebelková TC AV ČR hebelkova@tc.cz. Úprava do konce roku 2011 Návrh úpravy od roku 2012

Zkušební doba. Změny v pracovním právu. Kamila Hebelková TC AV ČR hebelkova@tc.cz. Úprava do konce roku 2011 Návrh úpravy od roku 2012 Změny v pracovním právu Kamila Hebelková TC AV ČR hebelkova@tc.cz Zkušební doba -zkušební doba vedoucího zaměstnance stejná jako řadového zaměstnance, a to 3 měsíce -Delší než řadový zaměstnanec, tzn.

Více

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty Klíčové pojmy Mzda Postup výpočtu mzdy Hrubá mzda Čistá mzda Částka k výplatě Výpočet daně z příjmů ze závislé činnosti Mzda peněžité plnění (příp. naturální) poskytované

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_29. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9.

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_29. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9. Šablona FG č. I, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a svět práce Pěstitelské práce Pěstitelské práce Zaměstnání - plat/mzda Ročník 9. 2. díl ze 4-dílné série zaměřené

Více

-Právní úprava -Základní pojmy -Výpočet čisté mzdy MZDY

-Právní úprava -Základní pojmy -Výpočet čisté mzdy MZDY -Právní úprava -Základní pojmy -Výpočet čisté mzdy MZDY STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství

Více

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_28. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9.

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_28. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9. Šablona FG č. I, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a svět práce Pěstitelské práce Pěstitelské práce Zaměstnání - plat/mzda Ročník 9. 1. díl ze 4-dílné série zaměřené

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8 Úvod 11 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 1 Zahraniční osoba z Arménie podnikající v ČR - zápis v obchodním rejstříku 17

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU

OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU Metodický list pro první soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU ODOP (4 soustředění) Název tématického celku : Optimalizace daně z příjmů v oblasti vztahu

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová Právní aspekty práce z domova Třebíč 18.6.2013 JUDr. Jana Seemanová JUDr. Jana Seemanová Kontakt dlouhodobě se věnuje poradenské, lektorské a publikační činnosti v oblasti pracovního práva a práva sociálního

Více

Obsah. 2.8 Více pracovních cest v jednom dni... 76 3. Náhrada jízdních výdajů... 81 3.1 Veřejná hromadná doprava... 82

Obsah. 2.8 Více pracovních cest v jednom dni... 76 3. Náhrada jízdních výdajů... 81 3.1 Veřejná hromadná doprava... 82 Obsah Úvodní slovo autora... 12 Použité zkratky... 13 1. Komu a kdy se cestovní náhrady poskytují... 14 1.1 Zaměstnanci a osoby, které se za zaměstnance považují... 19 1.2 Úhrada cestovních výdajů jiným

Více

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Situace v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením Na úřadech

Více

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani ANOTACE 1. Zákon o dani z příjmu sazba, nezdanitelné a odpočitatelné položky, slevy na dani 2. Autor Mgr. Vladimír

Více

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 Obsah Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 ČÁST I. Podmínky poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči.... 13 1. Příspěvek na péči... 14 1.1

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo sociálního zabezpečení Základním cílem kurzu je získání celkového přehledu o právní úpravě soustavy sociálního zabezpečení v České republice a jednotlivých

Více

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů MKOS Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů Přehled dotčených oblastí Změny platné od 1.1.2011 v oblasti Nemocenských dávkách Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více