Mzdy, personalistika a pracovní právo

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mzdy, personalistika a pracovní právo"

Transkript

1 V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Mzdy, personalistika a pracovní právo kurzy a semináře září prosinec VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1,

2 VZDĚLÁVÁNÍ OTEVÍRÁ X MOŽNOSTÍ Dámy a pánové, vydáváme další brožuru s nabídkou kurzů pro oblast mezd a personalistiky. Víme, že mnohá témata vám budou jistě povědomá, jiná vám budou znít zcela nově. Jsem si však jistá, že početný tým našich osvědčených a renomovaných lektorů znovu přichází s výběrem toho nejlepšího, co dnes poskytuje příslušný segment trhu vzdělávání. Struktura našich vzdělávacích aktivit je dána jejich promyšleným systémem, který vychází z potřeb potenciálního klienta a jednoznačně zohledňuje jak aspekty jeho odborného růstu, tak případné kariérní předpoklady. Optimisticky přitom tvrdíme, že vždy je nejen možné, ale i nutné klást otázky a očekávat odpovědi. V 1. VOX a.s. poskytujeme skutečné znalosti s vysokou přidanou hodnotou, nikoliv pouze papírový doklad o absolvování kurzu. Nepropadáme pocitu, že vše je naprosto dokonalé, natož abychom se sháněli po vavřínech, na kterých se tak dobře spí, ani si nemyslíme, že všechno je jinak a všechno tu už bylo. Pouze předpokládáme, že budoucnost máme sice společnou, ale své sny individuální. Přijďte se zasnít. T: , , 2

3 mzdy, personalistika a pracovní PRÁVO obsah TERMÍN název kurzu STRANA NOVELY ZÁKONA O ZAMĚSTNANOSTI A ZÁKONA O INSPEKCI PRÁCE V ROCE CYKLUS: ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY ZAČÁTEČNÍCI (on-line kurz) 1. ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY ZAČÁTEČNÍCI VZNIK PP (on-line kurz) PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY ZAČÁTEČNÍCI PRŮBĚH PP (on-line kurz) ČLENOVÉ STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ PO REKODIFIKACI SOUBĚHY, RIZIKA VÝKONU MZDOVÁ PROBLEMATIKA KROK ZA KROKEM 7 ZÁKLADNÍ ORIENTACE V PRACOVNÍM PRÁVU, POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE NÁHRADA MZDY A PLATU, NÁHRADA VÝDAJŮ ZAMĚSTNANCŮ V PRAXI ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY ZAČÁTEČNÍCI ZÁNIK PP (on-line kurz) NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ KONTROLY ZAMĚSTNAVATELŮ INSPEKTORÁTY PRÁCE POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ, DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI , a x PRACOVNĚPRÁVNÍ MINIMUM PRO VEDOUCÍ ZAMĚSTNANCE LEGÁLNÍ A NELEGÁLNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ Z POHLEDU ZAMĚSTNAVATELE BOZP VE VAZBĚ NA NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK PRVNÍ ZKUŠENOSTI VYUŽITÍ ipadu VE FIREMNÍ PRAXI ZÁKONÍK PRÁCE V PRAXI SPECIÁLKA EKONOMICKÉ A ÚČETNÍ MINIMUM PRO ASISTENTY NOVINKY V PRAVOPISE, STYLISTICE A NORMĚ PRACOVNĚPRÁVNÍ MINIMUM JAK NA PROBLEMATICKÉHO ZAMĚSTNANCE PŘEDCHÁZENÍ A ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ SRÁŽKY ZE MZDY, EXEKUCE, OSOBNÍ BANKROT PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY Z POHLEDU ORGÁNŮ INSPEKCE PRÁCE A NOVELA ZÁKONA O ZAMĚSTNANOSTI A ZÁKONA O INSPEKCI PRÁCE ZMĚNY VE MZDOVÉ ÚČTÁRNĚ A PERSONÁLNÍ OBLASTI V ROCE 2014 A OČEKÁVANÉ ZMĚNY PRO ROK 2015 ZÁKLADY PRÁVA PRO PERSONALISTY SE ZAMĚŘENÍM NA NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ NEJEN V PERSONALISTICE RODINNÉ PRÁVO V NOZ VYBRANÉ OTÁZKY SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU JAK NA PERSONÁLNÍ ZMĚNY PRAKTICKÝ PRŮVODCE, DOPORUČENÍ A NEJČASTĚJŠÍ CHYBY PŘI PROPOUŠTĚNÍ BOZP PRO MANAŽERY A PERSONALISTY NEJDŮLEŽITĚJŠÍ LEGISLATIVA POVINNOSTI VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ PŘI VZNIKU, ZMĚNÁCH A ROZVÁZÁNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

4 mzdy, personalistika a pracovní PRÁVO TERMÍN název kurzu STRANA VÝKON FUNKCE STATUTÁRA PODLE NOVÉHO ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH PRACOVNÍ SMLOUVY A JAK NA NĚ Z POHLEDU PRAXE (on-line kurz) PRACOVNÍ DOBA, ROZVRHY, DOVOLENÁ ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PORUŠOVÁNÍ ZÁKONÍKU PRÁCE A ZÁKONA O ZAMĚSTNANOSTI Z POHLEDU ORGÁNŮ INSPEKCE PRÁCE PENĚŽNÍ A NEPENĚŽNÍ BENEFITY POSKYTOVANÉ ZAMĚSTNANCŮM ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ V ČR A VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ DO ZAHRANIČÍ V PRAXI EFEKTIVNÍ PRÁCE S POŠTOU A MI OUTLOOK A ONENOTE MZDOVĚ PERSONÁLNÍ PROFESIONÁL PRACOVNÍ PRÁVO V PRAXI AKTUÁLNĚ A ZMĚNY PRO ROK MZDOVÉ A PLATOVÉ PŘEDPISY V PRAXI AKTUÁLNĚ A ZMĚNY PRO ROK 2015 NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ, POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V PRAXI AKTUÁLNĚ A ZMĚNY PRO ROK ZDAŇOVÁNÍ MEZD A PLATŮ AKTUÁLNĚ A ZMĚNY PRO ROK DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ V PRAXI ORGANIZACÍ AKTUÁLNĚ A ZMĚNY PRO ROK ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ VE VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH A SPRÁVĚ CESTOVNÍ NÁHRADY AKTUÁLNĚ A ZMĚNY PRO ROK BOZP ROČNÍ PROVĚRKA A PRACOVNÍ ÚRAZY Z POHLEDU PREVENCE PREVENCE PODVODŮ A NASTAVENÍ INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ PRO DETEKCI PODEZŘELÝCH OBCHODŮ NA PRAKTICKÝCH PŘÍKLADECH POVINNOSTI VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ V PRŮBĚHU PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU Novinky ve mzdách 2015 (on-line kurz) ZMĚNY V PRACOVNÍM PRÁVU V SOUVISLOSTI S NOZ VČETNĚ CHYSTANÝCH LEGISLATIVNÍCH ZMĚN JAK NEPORUŠOVAT A NECHYBOVAT V PRACOVNÍM PRÁVU Z POHLEDU PERSONALISTY (on-line kurz) OCHRANA MAJETKU ZAMĚSTNAVATELE V PRAXI NOVELA SLUŽEBNÍHO ZÁKONA V PRAXI ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ NA ÚZEMÍ ČR JAK EFEKTIVNĚ ELEKTRONICKY KOMUNIKOVAT (NEJEN) S ÚŘADY CESTOVNÍ NÁHRADY AKTUÁLNĚ A PRO ROK ZÁKONÍK PRÁCE NEROVNOMĚRNÉ ROZVRŽENÍ PRACOVNÍ DOBY Z POHLEDU PRAXE VE FIRMÁCH PRŮŘEZ PRACOVNĚPRÁVNÍ A MZDOVOU OBLASTÍ AKTUÁLNĚ PRO ROK PRACOVNĚPRÁVNÍ PŘEDPISY AKTUÁLNĚ PRO ROK ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍCH POŽITKŮ V ROCE 2015 A ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZA ROK CESTOVNÍ NÁHRADY MZDOVÉ PŘEDPISY AKTUÁLNĚ PRO ROK

5 září 2014 NOVELY ZÁKONA O ZAMĚSTNANOSTI A ZÁKONA O INSPEKCI PRÁCE V ROCE 2014 mzdy, personalistika a pracovní PRÁVO PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY :00 12: :00 13:00 Seminář je určen personalistům, mzdovým účetním, podnikovým právníkům, personálním manažerům a dále všem fyzickým a právnickým osobám, které zaměstnavateli jsou nebo se zaměstnavateli stát teprve chystají. Účastníci se dozvědí o novinkách v oblasti zaměstnanosti, které mohou mít vliv na jejich činnost v určitých oblastech tímto zákonem spravovaných, stejně tak jako o nové úpravě zákona o inspekci práce, a to jak v oblasti kontrolních postupů orgánů inspekce práce, tak v oblasti přestupků, správních deliktů a správního řízení. Mgr. Petr Kieler (vedoucí právního odboru OIP pro hl. m. Prahu) JUDr. Jaroslav Stádník (vedoucí inspektor OIP pro hlavní město Prahu) Jednotlivé novelizační body zákona o zaměstnanosti osoby se zdravotním postižením zaměstnanci ze zahraničí kontrolní činnost přestupky a správní delikty jednotlivé novelizační body zákona o inspekci práce změny v návaznosti na kontrolní řád a zákon č. 64/2014 Sb. úprava skutkových podstat přestupků a správních deliktů odpovědnost za správní delikt důvody pro přijetí jednotlivých novel důsledky pro adresáty těchto právních předpisů. Pracovníkům HR oddělení a všem ostatním, kteří ve firmách zajišťují personální agendu. Účastníci se budou umět orientovat v aktuální úpravě pracovnělékařských služeb a poskytování zdravotní péče zaměstnancům z pohledu pracovního práva a souvisejících oblastí. JUDr. Jaroslav Škubal (advokát, spolupracuje s advokátní kanceláří PRK Partners) Hlavní principy pracovnělékařské služby a příslušná přechodná ustanovení návod, jak smluvně zajistit pracovnělékařské služby (včetně jejich obsahu a úhrady) informace o povinných pracovnělékařských prohlídkách zaměstnanců význam vydaného pracovnělékařského posudku a doporučení, jak postupovat v případě, že má vady. Sankce pro zaměstnavatele za nesplnění povinnosti zajistit pracovnělékařské služby doporučení zaměstnavatelům ve věci smluv uzavíraných s poskytovateli pracovnělékařských služeb diskuze. KÓD: KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 5

6 mzdy, personalistika a prac. PRÁVO květen 2014 ČLENOVÉ STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ PO REKODIFIKACI SOUBĚHY, RIZIKA VÝKONU ZKUŠENOSTI Z APLIKACE PRÁVNÍ ÚPRAVY ÚČINNÉ OD :00 14:00 Seminář je určen pro odbornou právnickou veřejnost, zejména pro advokáty, podnikové právníky. Vhodný je i pro podnikatele, manažery, ředitele a členy statutárních orgánů obchodních korporací. r ekodifikace Seznámit posluchače s aktuální právní úpravou zákona o obchodních korporacích vztahující se na členy statutárních orgánů, zejména upozornit na významné změny, jejich praktické dopady na členy statutárních orgánů a možná rizika, která pro ně právní úprava přináší. Posluchači se například dozví, zda už definitivně odzvonilo souběhu funkcí, či proč se vyplatí uzavřít smlouvu o výkonu funkce, jak to je skutečně s odpovědností statutárních orgánů a také jaká případná další rizika pro členy statutárních orgánů s sebou nová právní úprava přináší. Vše bude doplněno o první praktické zkušenosti spojené s aplikací právní úpravy účinné od Není-li uvedeno jinak, školit Vás budeme v sídle společnosti 1. VOX a.s. SMOSK (K CENTRUM) Senovážné nám. 23 Praha 1 JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D. (lektor a advokát se specializací na právo veřejných zakázek, obchodních společností a cenných papírů) Předpoklady pro výkon funkce vznik a zánik funkce smlouva o výkonu funkce, odměňování souběhy funkcí člena statutárního orgánu s pracovním poměrem po rekodifikaci základní práva a povinnosti členů statutárních orgánů jednání za společnost, péče řádného hospodáře a důsledky jejího porušení možnost vyloučení člena statutárního orgánu z výkonu funkce zákonné ručení členů volených orgánů právnických osob nové pojetí zákazu konkurence jednatel společnosti s ručením omezeným statutární orgán akciové společnosti v monistickém a dualistickém systému aj. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH Tel:

7 září 2014 mzdy, personalistika a pracovní PRÁVO MZDOVÁ PROBLEMATIKA KROK ZA KROKEM VOLNÝ CYKLUS MOŽNOST ZÍSKAT MEZINÁRODNÍ CERTIFIKÁT IES :00 16:00 Seminář je určen pro mzdové účetní, personalisty a všechny ostatní, kteří při své praxi potřebují znát mzdové a pracovněprávní předpisy a mají již o této oblasti základní povědomí. Absolventi cyklu seminářů budou mít ucelený přehled v oblasti mzdové a pracovněprávní problematiky, který by měl mít každý, kdo prakticky zpracovává mzdy. Mgr. Vladimír Černý (lektor a poradce v oblasti pracovněprávních vztahů a kolektivního vyjednávání) Ing. Marie Hajšmanová (auditorská kancelář Valenta-Nocar s.r.o., znalkyně v oboru mezd a účetnictví) Vlasta Nováčková (účetní poradkyně se zaměřením na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění) SE SKLÁDÁ Z PĚTI SEMINÁŘŮ, KTERÉ LZE ABSOLVOVAT I SAMOSTATNĚ 1. seminář ZÁKLADNÍ ORIENTACE V PRACOVNÍM PRÁ- VU, POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE Mgr. Vladimír Černý, Ing. Marie Hajšmanová 2. seminář NÁHRADA MZDY A PLATU, NÁHRADA VÝDA- JŮ ZAMĚSTNANCŮ V PRAXI Ing. Marie Hajšmanová 3. seminář NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Vlasta Nováčková 4. seminář POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ, DŮCHODOVÉ POJIŠ- TĚNÍ Vlasta Nováčková 5. seminář DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI Ing. Marie Hajšmanová Na konci výuky TEST IES (včetně praktického výpočtu mzdy, cestovních náhrad, srážek ze mzdy apod.) Na konci cyklu účastníci obdrží Osvědčení o jeho absolvování. Zájemci mohou na základě úspěšného zvládnutí testu získat mezinárodní certifikát IES. KÓD: CENA: Kč bez DPH (vč. slevy ve výši Kč při účasti na celém cyklu) Kč vč. 21% DPH KÓD: CENA: Kč bez DPH (cena za certifikát Mzdová problematika krok za krokem) 7

8 mzdy, personalistika a pracovní PRÁVO září 2014 ZÁKLADNÍ ORIENTACE V PRACOVNÍM PRÁVU, POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE :00 16:00 Pro mzdové účetní, personalisty a všechny ostatní, kteří při své praxi potřebují znát pracovněprávní předpisy a mají již o této oblasti základní povědomí. Umět se orientovat v pracovním právu a povinnostech zaměstnavatele týkajících se pracovněprávních vztahů zaměstnance a zaměstnavatele. Mgr. Vladimír Černý (lektor a poradce v oblasti pracovněprávních vztahů a kolektivního vyjednávání) Ing. Marie Hajšmanová (auditorská kancelář Valenta-Nocar s.r.o., znalkyně v oboru mezd a účetnictví) 09:00 12:00 Mgr. Vladimír Černý PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY (PPV): Povinnosti zaměstnavatele v okamžiku nástupu prvního zaměstnance druhy PPV, jejich navázání, změny a ukončení zákaz výpovědi povinnosti při ukončení PPV. NÁROKY PŘI UKONČENÍ PRACOVNÍHO PO- MĚRU: Odstupné nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru potvrzení o zaměstnání. PRACOVNÍ DOBA: Základní pravidla a rozvrh pracovní doby problematika přestávek v práci evidence konto pracovní doby a další nerovnoměrné rozvržení. 13:00 16:00 Ing. Marie Hajšmanová ODMĚNA ZA PRÁCI: Základní formy odměňování za práci kategorizace mezd vnitřní mzdový předpis minimální mzda zaručená mzda stanovení mzdy mzdové složky náhradní volno za práci přesčas a ve svátek odměna za pracovní pohotovost příplatky. SRÁŽKY ZE MZDY: Dohody o srážkách ze mzdy pořadí srážek životní minimum nezabavitelné minimum exekuce. VÝPLATA MZDY: Splatnost mzdy stanovení výplatního termínu splatnost mzdy ve zvláštních případech uspokojení nároků prodlení a jeho důsledky úroky z prodlení. Seminář je součástí cyklu MZDOVÁ PROBLE- MATIKA KROK ZA KROKEM. Obsahem semináře je ucelené téma, lze jej proto absolvovat samostatně. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 8

9 září 2014 NÁHRADA MZDY A PLATU, NÁHRADA VÝDAJŮ ZAMĚSTNANCŮ V PRAXI mzdy, personalistika a pracovní PRÁVO NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ :00 16: :00 16:00 Seminář je určen pro mzdové účetní, personalisty a všechny ostatní, kteří zpracovávají mzdy zaměstnanců a mají již o této oblasti základní povědomí. Absolventi semináře budou prakticky znát problematiku náhrad mezd a náhrad výdajů poskytovaných zasměstnanci. Ing. Marie Hajšmanová (znalkyně v oboru mezd a účetnictví, auditorská kancelář Valenta-Nocar s.r.o.) NÁHRADY VÝDAJŮ POSKYTOVANÝCH ZAMĚST- NANCI V SOUVISLOSTI S VÝKONEM PRÁCE: Cestovní náhrady při tuzemských a zahraničních cestách náhrady za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce. PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK A JEHO POUŽITÍ: Rozhodné období formy průměrného výdělku pravděpodobný výdělek použití průměrného výdělku. NÁHRADA MZDY PŘI DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI: Podmínky pro nárok na náhradu mzdy redukovaný průměrný výdělek pro náhradu náhrada mzdy vliv pracovní doby na náhradu mzdy souběh dočasné pracovní neschopnosti s dalšími překážkami v práci. DOVOLENÁ: Dovolená za kalendářní rok dovolená za odpracované dny výměra a krácení dovolené čerpání dovolené náhrada za dovolenou. PŘEKÁŽKY V PRÁCI: Překážky v práci na straně zaměstnance překážky v práci na straně zaměstnavatele. Seminář je určen pro mzdové účetní, personalisty a všechny ostatní, kteří zpracovávají mzdy zaměstnanců a mají již o této oblasti základní povědomí. Absolventi semináře budou prakticky znát povinnosti zaměstnavatele v oblasti nemocenského pojištění. Vlasta Nováčková (účetní poradkyně se zaměřením na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění) NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ: Aktuální legislastiva účast na NP okruh pojištěných osob vznik a zánik účasti na NP u zaměstnanců přerušení účasti na NP podmínky nároku na dávky NP druhy dávek, jejich výpočet a výplata uplatnění nároku na dávky společná ustanovení zákona o NP pro dávkovou oblast NP (např. ochranná lhůta, rozhodné období, vyměřovací základ, procentní výše dávek) povinnosti zaměstnavatelů v NP příklady. Seminář je součástí cyklu MZDOVÁ PROBLE- MATIKA KROK ZA KROKEM. Obsahem semináře je ucelené téma, lze jej proto absolvovat samostatně. V průběhu semináře budou počítány příklady. Doporučujeme s sebou přinést kalkulačky. Seminář je součástí cyklu a lze jej absolvovat samostatně. KÓD: KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 9

10 mzdy, personalistika a pracovní PRÁVO září 2014 KONTROLY ZAMĚSTNAVATELŮ INSPEKTORÁTY PRÁCE PRŮBĚH KONTROLY A POSTUP INSPEKCE PRÁCE PŘI KONTROLE, KONTROLNÍ ŘÁD PŘI KONTROLNÍ ČINNOSTI POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ, DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ :00 13:00 Seminář je určen zaměstnavatelům, kteří se chtějí orientovat v právech a oprávněních zaměstnavatele a inspektora, a těm, kteří chtějí získat informace o realizaci kontrol v oblasti pracovněprávních vztahů. Personalistům, mzdovým účetním, podnikovým právníkům, personálním manažerům. Po absolvování budete znát svá oprávnění v rámci kontroly, budete vědět, jaké máte povinnosti a co vám hrozí, pokud nebudete v rámci kontroly spolupracovat, poznáte druhy kontrol. V rámci semináře budou současně popsány a diskutovány základní dokumenty vzniklé v průběhu kontroly a v návaznosti na ni. Mgr. Petr Kieler (vedoucí právního odboru OIP pro hl. m. Prahu) JUDr. Jaroslav Stádník (vedoucí inspektor OIP pro hlavní město Prahu) Kompetence orgánů inspekce práce pro kontroly zaměstnavatelů. Základní právní úprava zahájení kontroly vyloučení kontrolních pracovníků práva inspektora a povinnosti kontrolované osoby povinnosti inspektora a práva kontrolované osoby vytváření podmínek pro řádné provedení kontroly a případná pořádková pokuta některé specifické povinnosti zaměstnavatele při kontrole zákona o zaměstnanosti účast specializovaného odborníka faktický průběh kontroly protokol o výsledku kontroly námitky proti protokolu základní rozdíly nového kontrolního řádu změny v ustanoveních věnovaných kontrolní činnosti v částech zákona o zaměstnanosti a zákona o inspekci práce opatření k odstranění nedostatků :00 16:00 Seminář je určen pro mzdové účetní, personalisty a všechny ostatní, kteří zpracovávají mzdy zaměstnanců a mají již o této oblasti základní povědomí. Absolventi semináře budou prakticky znát povinnosti zaměstnavatele v oblasti SZ, ZP a DP. Vlasta Nováčková (účetní poradkyně se zaměřením na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění) POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ: Právní úprava SP poplatníci pojistného na SP vyměřovací základ a výpočet výše pojistného splatnost a odvod pojistného povinnosti zaměstnavatele v pojistném na SP příklady. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ: Základní informace a povinnosti zaměstnavatelů ve ZP vyměřovací základ rozhodné období a sazby pojistného splatnost a odvod pojistného cizinci ve zdravotním pojištění příklady. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ: Rozsah působnosti účast na DP včetně okruhu pojištěných osob doba pojištění a náhradní doba pojištění výpočtový základ rozhodné období výpočet důchodu druhy důchodů ELDP povinnosti zaměstnavatelů v DP příklady. Seminář je součástí cyklu MZDOVÁ PROBLE- MATIKA KROK ZA KROKEM. Obsahem semináře je ucelené téma, lze jej proto absolvovat samostatně. V průběhu semináře budou počítány příklady. Doporučujeme s sebou přinést kalkulačky. KÓD: KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 10

11 září 2014 DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI :00 16:00 Seminář je určen pro mzdové účetní, personalisty a všechny ostatní, kteří zpracovávají mzdy zaměstnanců a mají již o této oblasti základní povědomí. Absolventi semináře se budou umět prakticky orientovat v oblasti daně z příjmů FO ze závislé činnosti, vybírání záloh a ročním zúčtování záloh na daň. Ing. Marie Hajšmanová (znalkyně v oboru mezd a účetnictví, auditorská kancelář Valenta-Nocar s.r.o.) DAŇ Z PŘÍJMŮ: Základní zásady daně z příjmů fyzických osob dílčí základy daně stanovení základu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti vztah daně z příjmů k zákonům o pojistném na sociálním a zdravotním pojištění zaměstnanecké benefity zálohy na daň a zvláštní sazba daně slevy na dani, daňové zvýhodnění. VYBÍRÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI: Vybírání záloh na daň a zvláštní sazby daně prohlášení k dani vybírání záloh na daň v příkladech. ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH NA DAŇ: Uplatnění nezdanitelných částek ze základu daně a způsob jejich prokazování roční zúčtování záloh na daň v příkladech odpovědnost a povinnosti plátců daně. Seminář je součástí cyklu MZDOVÁ PROBLEMA- TIKA KROK ZA KROKEM. Obsahem semináře je ucelené téma, lze jej proto absolvovat samostatně. V průběhu semináře budou počítány příklady. Doporučujeme s sebou přinést kalkulačky. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH WEBINÁŘE kód: CELNÍ PŘEDPISY 2014 (on-line kurz) Marek Reinoha kód: CYKLUS: ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY ZAČÁTEČNÍCI (on-line kurz) Mgr. Vladimír Černý kód: ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY ZAČÁTEČNÍCI VZNIK PP (on-line kurz) Mgr. Vladimír Černý kód: ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY ZAČÁTEČNÍCI PRŮBĚH PP (on-line kurz) Mgr. Vladimír Černý kód: PRÁVA A POVINNOSTI PODLE Z. O KONTROLNÍM ŘÁDU (on-line kurz) Ing. Miroslava Pýchová kód: ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY ZAČÁTEČNÍCI ZÁNIK PP (on-line kurz) Mgr. Vladimír Černý kód: SMLOUVY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ... (on-line kurz) Ing. Tereza Krupová kód: SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU (on-line kurz) Mgr. Vladimír Černý kód: DPH v roce 2015 (on-line kurz) Ing. Ota Paikert kód: Zákon o korporacích v roce 2015 (on-line kurz) Ing. Lenka Kruntorádová, MBA kód: Problematika pohledávek a dluhů (závazků) v roce 2015 (on-line kurz) RNDr. Ivan Brychta kód: PRACOVNÍ SMLOUVY A JAK NA NĚ Z POHLEDU PRAXE (on-line kurz) Mgr. Vladimír Černý kód: EKONOMICKÉ A ÚČETNÍ MINIMUM PRO NEÚČETNÍ PROFESE (on-line kurz) RNDr. Ivan Brychta kód: Novinky v oblasti daní a účetnictví (on-line kurz) Ing. Lenka Kruntorádová, MBA kód: DPH při obchodu mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2015 (on-line kurz) JUDr. Svatopluk Galočík kód: Novinky ve mzdách (on-line kurz) Ing. Lenka Kruntorádová, MBA kód: JAK NEPORUŠOVAT A NECHYBOVAT V PRACOVNÍM PRÁVU Z POHLEDU PERSONALISTY (on-line kurz) Mgr. Vladimír Černý kód: NOZ PO 1. ROCE PRAXE + PLÁNOVANÉ ZMĚNY NA 2015 (on-line kurz) Ing. Tereza Krupová kód: ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2015 ZMĚNY 2014 A K (on-line kurz) Ing. Antonín Daněk 11

12 mzdy, personalistika a pracovní PRÁVO září X PRACOVNĚPRÁVNÍ MINIMUM PRO VEDOUCÍ ZAMĚSTNANCE JAKÉ PASTI ČÍHAJÍ NA VEDOUCÍHO ZAMĚSTNANCE V KAŽDODENNÍ PRAXI LEGÁLNÍ A NELEGÁLNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ Z POHLEDU ZAMĚSTNAVATELE JAK SE VYHNOUT POKUTÁM? VOLNÝ CYKLUS N ovinka N ovinka , a :00 14:00 Pro vedoucí zaměstnance na všech úrovních řízení a zájemce o problematiku pracovního práva, tj. zejména personalisty, podnikové právníky, advokáty a mzdové účetní, kteří se musejí orientovat v této problematice. Cyklus seminářů je zaměřen na aplikaci ustanovení zákoníku práce, a souvisejících právních předpisů v každodenní praxi vedoucích zaměstnanců. V rámci celého cyklu bude uvedena řada příkladů z firemní praxe a zodpovězeny dotazy účastníků. V případě zájmu účastníků možnost ověřit získané znalosti formou nezávazného zkušebního testu. JUDr. Pavel Jindřich (odborný poradce pro pracovněprávní vztahy a personalistiku) SE SKLÁDÁ ZE TŘÍ SEMINÁŘŮ, KTERÉ LZE ABSOLVOVAT I SAMOSTATNĚ 1. seminář LEGÁLNÍ A NELEGÁLNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ Z POHLEDU ZAMĚSTNAVATELE 2. seminář POVINNOSTI VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ PŘI VZNIKU, ZMĚNÁCH A ROZVÁZÁNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU :00 14:00 Seminář je určen pro vedoucí zaměstnance na všech úrovních řízení a zájemce o problematiku pracovního práva, tj. zejména personalisty, podnikové právníky, advokáty a mzdové účetní, kteří se musejí orientovat v této problematice. Seminář je zaměřen na aplikaci ustanovení zákoníku práce a souvisejících právních předpisů v každodenní praxi vedoucích zaměstnanců. V rámci celého semináře bude uvedena řada příkladů z firemní praxe a zodpovězeny dotazy účastníků. V případě zájmu účastníků možnost ověřit získané znalosti formou nezávazného zkušebního testu. JUDr. Pavel Jindřich (odborný poradce pro pracovněprávní vztahy a personalistiku) Pracovní poměr dohody mimo pracovní poměr agenturní zaměstnávání nelegální zaměstnávání a postup při kontrole inspekce práce. Seminář je součástí cyklu 3x PRACOVNĚ- PRÁVNÍ MINIMUM PRO VEDOUCÍ ZAMĚST- NANCE. Obsahem semináře je ucelené téma, lze jej proto absolvovat samostatně. 3. seminář POVINNOSTI VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ V PRŮBĚHU PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU Na konci cyklu účastníci obdrží Osvědčení o jeho absolvování. KÓD: CENA: Kč bez DPH (vč. slevy ve výši Kč při účasti na celém cyklu) Kč vč. 21% DPH KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 12

13

14 mzdy, personalistika a pracovní Právo Říjen 2014 BOZP VE VAZBĚ NA NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK PRVNÍ ZKUŠENOSTI VYUŽITÍ IPADU VE FIREMNÍ PRAXI r ekodifikace N ovinka :00 14:00 Vedoucím pracovníkům všech typů zaměstnaneckých subjektů, manažerům, personalistům, poradcům a dalším osobám, které se zúčastňují řešení problematiky BOZP, tzn. zaměstnavatelé, zaměstnanci, OZO BOZP, zástupci odborových organizací a ostatní odborná veřejnost. Nový občanský zákoník (NOZ) změnil i řadu ustanovení v zákoníku práce. Seminář je zaměřen na změny, které mají přímý a nebo zprostředkovaný dopad do problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Bc. Zdeněk Šenk (auditor, certifikovaný specialista BOZP, autor publikací) Všeobecný úvod ke změnám v zákoníku práce ve vazbě na NOZ nové pojmy a definice s vazbou na NOZ odškodňování zaměstnanců při pracovním úrazu a nemocech z povolání v roce 2014 informace o změnách v oblasti BOZP vynucených NOZ vnitřní předpisy zaměstnavatele definice, změny ve využití vnitřních předpisů a povinnosti zaměstnanců rozhodování soudů a judikatura soudů právní případ shodný v podstatných znacích. Školení zaměstnanců v BOZP očekávání rozumu průměrného člověka, neznalost zákona neomlouvá, ověřování znalostí zaměstnanců řízení rizik BOZP hlavní zásady posuzování rizik, formulace konkrétních opatření snižující úroveň rizik :00 13:00 Kurz je určen manažerům firem a všem ostatním, kteří využívají ipad pro svou práci. Účastníci kurzu se seznámí s možnostmi aplikací pro ipad a naučí se s nimi efektivně pracovat. Jako hlavní body jmenujme využívání MS Office na zařízeních ipad, editaci a sdílení poznámek a práci s poštou a s dokumenty. Ing. Markéta Kubálková, Ph.D. (VŠE Praha, katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací) Seznámení s možnostmi ipadu a s prací s aplikacemi využití MS Office pro ipad: Word, Excel, PowerPoint pro ipad poznámky v aplikaci One- Note pro ipad ukládání a sdílení dokumentů prostřednictvím OneDrive. Práce s poštou prostřednictvím aplikace OWA (pro ipad) použití pošty, kalendáře, připomínek a kontaktů v aplikacích Apple, které jsou přímo instalované s dodávaným ipadem. Předpokladem aktivní účasti je vlastnictví ipadu (nejlépe se staženými výše uvedenými aplikacemi, u Office pro ipad verze zdarma či placená, případně znalost hesla pro stahování aplikací do ipadu), který si, prosím, přineste s sebou. Zaručujeme individuální přístup v malé skupině účastníků. Účastníci semináře si budou moci zakoupit publikaci Bc. Zdeňka Šenka. KÓD: KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 14

15 říjen 2014 mzdy, personalistika a pracovní PRÁVO ZÁKONÍK PRÁCE V PRAXI SPECIÁLKA S DŮRAZEM NA ZMĚNY, PRAKTICKÉ PROBLÉMY A VÝKLADOVÉ OTÁZKY den 09:00 16:00, 2. den 09:00 14:00 Všem pokročilým zájemcům o problematiku pracovního práva, tj. zejména personalistům, podnikovým právníkům, advokátům, mzdovým účetním a řídícím pracovníkům. Seminář je určen především lidem z praxe, u nichž se předpokládá, že již získali základní znalosti v oblasti pracovního práva. Pozornost bude věnována zejména informacím o posledních a připravovaných změnách zákoníku práce, a dále aktuálním a problémovým otázkám daných tématických okruhů zákoníku práce. Výklad všech odborných bloků semináře bude proveden se zaměřením na rozbor zkušeností s praktickou aplikací. JUDr. Dominik Brůha, Ph.D. (advokát, odborník na pracovněprávní problematiku) JUDr. Petr Bukovjan (specialista na pracovní právo s praxí v kontrolní činnosti, člen Kolegia expertů AKV Praha) 1. den POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE PŘI VZNI- KU, ZMĚNÁCH A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU PŘEKÁŽKY V PRÁCI JUDr. Petr Bukovjan Způsoby vzniku pracovního poměru náležitosti pracovní smlouvy; principy spojené se jmenováním; odvolání zaměstnance z vedoucího pracovního místa a následný postup pracovnělékařské služby vstupní lékařská prohlídka a její úhrada, další pracovnělékařské prohlídky, povinnosti vyplývající pro zaměstnavatele z lékařského posudku; pracovní poměry na dobu určitou sjednávání, omezení, zástupy, atd. změny pracovního poměru problémy při převedení zaměstnance na jinou práci, doplatky do průměrného výdělku, dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli skončení pracovního poměru rozbor jednotlivých způsobů skončení pracovního poměru; neuspokojivé pracovní výsledky a porušení povinností zaměstnance jako důvod k rozvázání pracovního poměru; pracovní kázeň; výpověď pro porušení režimu dočasně práce neschopného zaměstnance, konkrétní příklady soudních rozhodnutí a jejich dopad do praxe odstupné výše, vazba na trvání pracovního poměru, vztah k poskytování podpory v nezaměstnanosti potvrzení o zaměstnání a jeho obsah; nepravdivé údaje v pracovním posudku a vznik škody doručování písemností v pracovněprávních vztazích. Překážky v práci na straně zaměstnance (např. návrat z rodičovské dovolené, vyšetření u lékaře, pracovní volno na hledání nového zaměstnání atd.) překážky v práci na straně zaměstnavatele (např. částečná nezaměstnanost). 2. den PRACOVNÍ DOBA ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI DOVOLENÁ DOHODY O PRACÍCH KONA- NÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR JUDr. Dominik Brůha, Ph.D. Pojem pracovní doby a související základní pojmy, rozsah pracovní doby, rozvržení pracovní doby rovnoměrné a nerovnoměrné, zpracování rozvrhu, pružné rozvržení, přestávky v práci a nemožnost přerušení práce, nepřetržitý odpočinek v týdnu a mezi směnami, práce ve dnech pracovního klidu, pracovní pohotovost, práce přesčas, práce v noci, evidence pracovní doby. Mzda a plat způsoby určení (smluvní a jednostranné) výše (ve vazbě na nejnižší úrovně zaručené mzdy) jednotlivé složky (nárokové i nenárokové) a jejich možné změny sjednání mzdy a stanovení platu práce přesčas a její odměňování příplatky za práci ve svátek, v noci, v sobotu a v neděli, za dělenou směnu, za vedení, apod. čerpání náhradního volna odměna za pracovní pohotovost splatnost a výplata náhrada mzdy a platu za dovolenou, při překážkách v práci průměrný výdělek a jeho používání v pracovněprávních vztazích. Druhy a výměra dovolené poměrná část krácení principy jejího čerpání dovolená čerpaná po mateřské dovolené náhrada mzdy a platu za dovolenou proplácení nevyčerpané dovolené převody do dalšího roku. Dohoda o pracovní činnosti a dohoda o provedení práce rozdíly s pracovním poměrem možnosti výhodnost limity rozsahu práce. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 15

16 mzdy, personalistika a pracovní Právo Říjen 2014 EKONOMICKÉ A ÚČETNÍ MINIMUM PRO ASISTENTY ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ PRINCIPY A POSTUPY Z HLEDISKA DANÍ A ÚČETNICTVÍ :00 14:00 Seminář je určen pro každého, kterému není oblast daní a účetnictví tou hlavní anebo s danou problematikou začíná a potřebuje se v ní lépe zorientovat. Vysvětlit základní ekonomické principy a postupy z hlediska daní a účetnictví, potřebné pro běžnou praxi obchodních společností. RNDr. Ivan Brychta (daňový poradce) Vysvětlení základních ekonomických principů a postupů z hlediska daní a účetnictví, potřebných pro běžnou praxi obchodních společností výsledek hospodaření pohledem účetnictví (základní orientace v účetní osnově a sestavách účetní závěrky) účetní principy, náležitosti účetních dokladů, oběh dokladů a jejich archivace majetek, jeho evidence, odpisování a inventarizace (základní postupy) co je třeba vědět o evidování zásob (možnosti, skladové karty) fakturace a související problémy náklady a výnosy (základní principy zachycení nákladů a výnosů v účetnictví, časové rozlišení, vybrané příklady daňových a nedaňových nákladů). Přehled daní v ČR (stručné probrání jednotlivých daní a základních principů pro jejich aplikaci, zejména se zaměřením na základní povinnosti) daň z příjmů (základní princip zdanění fyzických a právnických osob, rozdíl mezi účetním a daňovým výsledkem, povinnosti daňového subjektu) základní povinnosti podnikatelského subjektu při hrazení sociálního a zdravotního pojištění vztah se správcem daně (registrace, základní práva a povinnosti daňového subjektu, termíny podávání přiznání a hlášení, kontrola správce daně) daň z přidané hodnoty základní pravidla aplikace daně (podmínky pro registraci, náležitosti daňových dokladů, postup při plněních ve vztahu k EU a zahraničí), splatnost DPH, daňové přiznání. Další vybrané problémové okruhy (zaměstnanci, cestovní náhrady apod.). Při výkladu budou též zdůrazněny aktuální novinky v legislativě. V průběhu semináře budou zodpovězeny konkrétní dotazy účastníků k dané problematice. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 16

17 říjen 2014 NOVINKY V PRAVOPISE, STYLISTICE A NORMĚ VZDĚLÁVACÍ JE AKREDITOVÁN MV ČR POD ČÍSLEM AK/PV-251/2014 mzdy, personalistika a pracovní PRÁVO PRACOVNĚPRÁVNÍ MINIMUM M v ČR N ovinka :00 14:00 Kurz je určen pro úředníky a úřednice a všechny, kdo si nechtějí svou profesní image kazit zbytečnými hrubkami. Nového je více než hodně! Vyšla nová pravidla pravopisu, aktualizuje se korespondenční norma a mění se také stylistika firemní korespondence. Chcete-li držet krok s dobou a nekazit si image profesionálů zbytečnými chybami, nechejte se lektorkou provést všemi změnami. Uděláte si pořádek v tom, co je dnes jinak, než jste se učili ve škole, a doplníte to, co vás ve škole zapomněli naučit. Mgr. Jana Olchavová (učitelka, metodička, autorka učebnic a metodických materiálů) Ach ty čárky! velká písmena tituly, hodnosti, funkce jak oslovit a neurazit aneb pátý pád stále žije zkratky a značky moderní stylistika jak se vypořádat s úředničtinou nelogičnosti, nadbytečnosti a modernismy v úřednickém jazyce kouzelná slůvka a malé zrady v jazyce úředníka mezery na vás hodně prozradí norma ČSN úprava písemností psaných textovými editory. Účastníci semináře obdrží Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu akreditovaného MV ČR. KÓD: CENA: Kč bez DPH (cena je osvobozena od DPH dle 57 zákona o DPH č. 235/2004 Sb. ve znění p.p.) :00 16:00 Nejen pro personalisty a mzdové účetní, ale také pro všechny další zájemce, kteří se chtějí umět orientovat v pracovněprávních vztazích, jako např. pro podnikatele a manažery. Srozumitelnou formou a za použití praktických příkladů zprostředkovat účastníkům orientaci v úpravě pracovněprávních vztahů. Určitá míra povědomí o pravidlech zakládání a rozvazování pracovního poměru, nařizování práce přesčas, určování dovolené apod. se často ukazuje jako nezbytná i pro ty, pro které personální řízení představuje jen dílčí část jejich každodenní pracovní činnosti. Seminář bude zaměřen na pochopení hlavních souvislostí a zahrne základní přehled o všech jednotlivých oblastech úpravy výkonu práce v pracovněprávním vztahu. JUDr. Jaroslav Stránský (odborník na pracovní právo a právo sociálního zabezpečení) Vznik pracovního poměru právní souvislosti výběru vhodného zaměstnance vstupní lékařská prohlídka zkušební doba pracovní poměr na dobu určitou změny a skončení pracovního poměru pracovní cesta dočasné přidělení dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Pracovní doba a dovolená řízení a rozvrhování práce práce přesčas doby odpočinku vznik práva na dovolenou a její čerpání odměňování mzdové složky, příplatky splatnost a výplata mzdy překážky v práci překážky na straně zaměstnance a zaměstnavatele prokazování překážek odpovědnost za škodu předcházení škod odpovědnost zaměstnance a hmotná odpovědnost odpovědnost zaměstnavatele pracovní úrazy aj. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 17

18 mzdy, personalistika a pracovní Právo Říjen 2014 JAK NA PROBLEMATICKÉHO ZAMĚSTNANCE PŘEDCHÁZENÍ A ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ SRÁŽKY ZE MZDY, EXEKUCE, OSOBNÍ BANKROT r ekodifikace :00 16:00 Seminář ocení zejména členové managementu, HR ředitelé a další pracovníci HR oddělení a vedoucí právních oddělení společností. Cílem semináře je seznámit s možnostmi, které zákoník práce a především soudní judikatura dává zaměstnavatelům při řešení problémů se zaměstnanci. Kromě samotného propuštění bude seminář zaměřen i na jiné způsoby řešení problémů, například na možnost snížit či nepřiznat zaměstnancům variabilní složky mezd nebo možnost převedení zaměstnanců na jinou práci, respektive i na možnost prevence budoucích problémů, zejména prostřednictvím ujednání v pracovní smlouvě nebo řádného hodnocení a odměňování zaměstnanců. JUDr. Jaroslav Škubal (advokát, spolupracuje s advokátní kanceláří PRK Partners) Prevence budoucích problémů se zaměstnanci možnosti řešení existujících problémů ( fáze před propuštěním ). Propuštění výpověď z důvodu nesplňování předpokladů/požadavků a neuspokojivých pracovních výsledků výpověď a okamžité zrušení pro porušení pracovní kázně (méně závažné, závažné či zvlášť hrubé porušení) výpověď pro porušení léčebného režimu výpověď z organizačních důvodů diskuze :00 14:00 Seminář je určen pro mzdové účetní, personalisty a ostatní osoby, které se zabývají srážkami z příjmu fyzických osob. Procvičit si na praktických příkladech problematiku srážek ze mzdy a dále jak postupovat v případě exekuce či osobního bankrotu zaměstnance. Účastníci semináře budou upozorněni na nejčastější chyby ve výpočtech. Ing. Růžena Klímová (odborná lektorka a konzultantka mzdového účetnictví, specialistka personální agendy) Právní předpisy upravující postup při provádění srážek ze mzdy příjmy, z nichž se srážky provádějí srážky bez souhlasu zaměstnance a se souhlasem zaměstnance (dohoda uzavřená podle 2045 NOZ) srážky přednostní a nepřednostní pořadí srážek nezabavitelné částky, plně zabavitelná část mzdy jediný plátce příjmu, několik souběžných plátců příjmu postup při provádění srážek ze mzdy příslušenství ke srážce povinnosti plátce příjmu souběh exekucí sankce při porušení povinností úroky z prodlení doručování exekučních titulů do datových schránek exekuce a dočasná pracovní neschopnost. Postup při exekuci v případě změny plátce: Zaměstnavatel versus OSSZ, insolvenční zákon a osobní bankrot podání návrhu na insolvenční řízení, zahájení insolvenčního řízení, rozhodnutí o úpadku, rozhodnutí o oddlužení schválením splátkového kalendáře, oddlužení zpeněžením majetkové podstaty. Postup zaměstnavatele v případě insolvence zaměstnance. Součinnost zaměstnavatele vůči insolvenčním správcům, exekutorům, soudům. KÓD: KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 18

19 říjen 2014 PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY Z POHLEDU ORGÁNŮ INSPEKCE PRÁCE mzdy, personalistika a pracovní PRÁVO NOVELA ZÁKONA O ZAMĚSTNANOSTI A ZÁKONA O INSPEKCI PRÁCE r ekodifikace :00 14:00 Personalistům, mzdovým účetním, podnikovým právníkům, personálním manažerům a dále všem fyzickým a právnickým osobám, které zaměstnavateli jsou, nebo se zaměstnavateli stát teprve chystají. Nový občanský zákoník přinesl a připravovaná novela zákona o zaměstnanosti a zákona o inspekci práce ještě přinesou řadu změn i do posuzování pracovněprávních vztahů. Tento seminář vás seznámí s povinnostmi zaměstnavatele při vzniku, změně a skončení pracovněprávních vztahů s upozorněním na tyto změny a to zejména z pohledu orgánů inspekce a s důsledky porušení těchto povinností. Po absolvování semináře budou účastníci vědět, jak správně uzavírat pracovněprávní vztahy, jak správně formulovat důvody při skončení pracovního poměru, nebudou dělat chyby při skončení pracovního poměru, zmenší potenciální možnost porušení povinností v těchto případech. Získají orientaci o tom, jak správně skončit pracovní poměr, ale i dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Budou se umět orientovat v názorech soudů vyjádřených k těmto otázkám. Na semináři budou nastíněny i připravované novely pracovněprávních předpisů. Co je to závislá práce druhy základních pracovněprávních vztahů vznik pracovního poměru, náležitosti pracovní smlouvy a další povinnosti s tím spojené dohoda o skončení pracovního poměru zásadní novinky z občanského zákoníku náležitosti výpovědi a její důvody okamžité zrušení pracovního poměru možný souběh více ukončovacích úkonů odstupné a náhrada mzdy při okamžitém zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance jak se bránit proti neplatnému skončení pracovního poměru náležitosti dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr povinnosti vyplývající z těchto dohod způsoby skončení těchto dohod porušení zákoníku práce při vzniku, změně nebo skončení pracovněprávního vztahu jako přestupek a správní delikt navrhované změny v dotčené oblasti. JUDr. Jaroslav Stádník (vedoucí inspektor OIP pro hlavní město Prahu) doc. Martin Štefko, Ph.D. (PF UK v Praze, AK Pavela Of Counsel) KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 19

20 mzdy, personalistika a pracovní Právo Říjen 2014 ZMĚNY VE MZDOVÉ ÚČTÁRNĚ A PERSONÁLNÍ OBLASTI V ROCE 2014 OČEKÁVANÉ ZMĚNY PRO ROK 2015 ZÁKLADY PRÁVA PRO PERSONALISTY SE ZAMĚŘENÍM NA NOZ :00 16:00 Seminář je určen pro mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí získat ucelený přehled o změnách ve mzdové a personální oblasti. Na semináři získáte aktuální přehled změn ve mzdové a personání oblasti. Ing. Růžena Klímová (odborná lektorka a konzultantka mzdového účetnictví, specialistka personální agendy) N ovela Změny v dani z příjmů návrh změn změny v uplatnění daňového zvýhodnění na dítě paušály u OSVČ sleva na manželku lhůty pro provedení ročního zúčtování návrat k minulosti potvrzení o zdanitelných příjmech v roce 2014 závazné formuláře. Změny v zaměstnávání cizinců změny v zákoně o pobytu cizinců změny v zákoně o zaměstnanosti zrušení zelené karty zaměstnanecká karta duální a neduální. Změny ve zdravotním pojištění zvýšení odpočtu při zaměstnávání invalidů v rámci tzv. chráněných dílen. Příprava na budoucí povolání. Srážky ze mzdy stanovisko Asociace kolektivního vyjednávání dohody o srážkách ze mzdy souběh dohod a exekucí nezabavitelná částka a prokazování vyživovaných osob. Insolvence zaměstnance změny v zákoně č. 182/2006 Sb. a povinnosti plátců zaměstnavatel jako věřitel. Zdravotní prohlídky. Dovolená. Další změny platné k datu konání semináře dotazy a diskuze :00 14:00 r ekodifikace Seminář je určen personalistům, neprávníkům. Seminář poskytne přehlednou a srozumitelnou formou základní přehled důležitých právních pravidel pro práci personalisty. Věnovat se bude zejména novému občanskému zákoníku, pracovněprávní odpovědnosti, ale dotkne se i jiných právních odvětví daňovému právu, problematice odvodů. Ing. Mgr. Tereza Krupová (Právnická fakulta UK) Přehled právních odvětví důležitých pro personalistickou praxi NOZ a zákoník práce. Závazkové právo uzavírání smluv vybrané smluvní typy odpovědnost za škodu. Změny v odvodech za DPP, DPČ. Seminář bude doplněn o aktuální poznatky z praxe, případné novely a připravovanou legislativu. KÓD: KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 20

Mzdy, personalistika a pracovní právo

Mzdy, personalistika a pracovní právo V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Mzdy, personalistika a pracovní právo KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz OBSAH MZDY, PERSONALISTIKA

Více

Mzdy, personalistika a pracovní právo

Mzdy, personalistika a pracovní právo V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Mzdy, personalistika a pracovní právo kurzy a semináře leden duben 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz Pf 2015 Děkujeme vám

Více

Mzdy, personalistika a pracovní právo

Mzdy, personalistika a pracovní právo V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Mzdy, personalistika a pracovní právo kurzy a semináře květen / srpen 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz předplatné on-line

Více

Nezisková sféra. kurzy a semináře září prosinec 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v

Nezisková sféra. kurzy a semináře září prosinec 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Nezisková sféra kurzy a semináře září prosinec 2014 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz VZDĚLÁVÁNÍ OTEVÍRÁ X MOŽNOSTÍ Dámy a pánové,

Více

Právo pro právníky i neprávníky

Právo pro právníky i neprávníky V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Právo pro právníky i neprávníky kurzy a semináře leden červen 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz Pf 2015 Děkujeme vám za

Více

Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í. Nezisková sféra KURZY A SEMINÁŘE. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.

Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í. Nezisková sféra KURZY A SEMINÁŘE. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox. V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Nezisková sféra KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Vážení a milí klienti, dostáváte od nás nabídku

Více

Daně, účetnictví a finance

Daně, účetnictví a finance V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně, účetnictví a finance kurzy a semináře leden duben 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz Pf 2015 Děkujeme vám za přízeň

Více

Daně a účetnictví. kurzy a semináře září prosinec 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v

Daně a účetnictví. kurzy a semináře září prosinec 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně a účetnictví kurzy a semináře září prosinec 2014 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz VZDĚLÁVÁNÍ OTEVÍRÁ X MOŽNOSTÍ Dámy a pánové,

Více

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Katalog PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH únor 2012 červenec 2012 5981 - ICU-Katalog 2012.indd 1 30.1.2012 11:03:00 Kontakty INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Hybernská 24, 110 00

Více

Odborné semináře a kurzy

Odborné semináře a kurzy Odborné semináře a kurzy září 2013 únor 2014 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s., je společnost s dlouholetou tradicí v oblasti vzdělávání, zaměřená především na rozvoj profesních účetních, controllerů,

Více

Daně a účetnictví KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Z D Ě L Á V

Daně a účetnictví KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Z D Ě L Á V V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Daně a účetnictví KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz OBSAH Vážení a milí klienti, dostáváte od nás

Více

Daně a účetnictví. kurzy a semináře květen srpen 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v

Daně a účetnictví. kurzy a semináře květen srpen 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně a účetnictví kurzy a semináře květen srpen 2014 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz VZDĚLÁVÁNÍ OTEVÍRÁ X MOŽNOSTÍ Ve všech našich

Více

P.O.BOX 78 779 11 Olomouc 9 seminare@anag.cz tel. 585 757 421

P.O.BOX 78 779 11 Olomouc 9 seminare@anag.cz tel. 585 757 421 P.O.BOX 78 779 11 Olomouc 9 seminare@anag.cz tel. 585 757 421 Vyberte si svůj seminář Morava září říjen listopad prosinec 1. 1. 1. 1. 2. 2. 2. Účetní závěrka (40) 2. Účet. závěrka PO (39), Sest. přílohy

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ KVĚTEN - ČERVEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 PRAHA Informace pro: + PRÁZDNINOVÉ SEMINÁŘE pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu

Více

11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10

11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10 DANĚ, ÚČETNICTVÍ A FINANCE obsah TERMÍN NÁZEV KURZU STRANA 11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10 12. 5. 2015 UPLATŇOVÁNÍ DPH SE

Více

rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015.

rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015. Vážení příznivci mzdové problematiky, rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015. Byl to můj sen, mít k účetnímu portálu svého průvodce,

Více

AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ. ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016)

AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ. ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016) působnost od roku 1992 akreditace MŠMT ČR výpis z živnostenského rejstříku nčj. MMB/0155205/2010 AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016) Přehled seminářů....................................................

Více

ODBORNÉ PUBLIKACE. účetnictví daně práce mzdy pojištění právo ostatní. management rozvoj osobnosti časopisy

ODBORNÉ PUBLIKACE. účetnictví daně práce mzdy pojištění právo ostatní. management rozvoj osobnosti časopisy ODBORNÉ PUBLIKACE účetnictví daně práce mzdy pojištění právo ostatní management rozvoj osobnosti časopisy 2011 NAKLADATELSTVÍ ANAG OBSAH ÚČETNICTVÍ 2 13 DANĚ 14 23 PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ 24 39 PRÁVO OSTATNÍ

Více

DANĚ A ÚČETNICTVÍ IV. ČTVRTLETÍ 2013. www.vox.cz. 1. VOX a. s.

DANĚ A ÚČETNICTVÍ IV. ČTVRTLETÍ 2013. www.vox.cz. 1. VOX a. s. V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í DANĚ A ÚČETNICTVÍ IV. ČTVRTLETÍ 2013 1. VOX a.s. Senovážné náměstí 23, 110 00 Praha 1 tel.: 226 539 670, 777 741 777 e-mail: prihlaska@vox-kurzy.cz www.vox.cz

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 BRNO Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

Ekonomické a fi nanční vzdělávání

Ekonomické a fi nanční vzdělávání V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Ekonomické a fi nanční vzdělávání KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz OBSAH EKONOMICKÉ A FINANČNÍ

Více

Ekonomické a finanční vzdělávání

Ekonomické a finanční vzdělávání V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Ekonomické a finanční vzdělávání kurzy a semináře květen srpen 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz VZDĚLÁVÁNÍ OTEVÍRÁ X MOŽNOSTÍ

Více

Nabídkový katalog odborných publikací

Nabídkový katalog odborných publikací AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ROK 2010: změny přijaté v souvislosti s hospodářskou krizí tzv. krizové balíčky, nové nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací, změny v nemocenském pojištění a v sociálním

Více

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY SEMINÁŘŮ

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY SEMINÁŘŮ 4. 6. Nová právní úprava nemovitostí a práv k nim podle nového občanského zákoníku a nového katastrálního zákona... 44 4. 6. DPH v roce 2014... 157 5. 6. Směnka (blankosměnka) jako nástroj zajištění pohledávek

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ BŘEZEN - DUBEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 PRAHA Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

DÁMY A PÁNOVÉ, To vše souvisí a vyvíjí se jedno z druhého.

DÁMY A PÁNOVÉ, To vše souvisí a vyvíjí se jedno z druhého. DÁMY A PÁNOVÉ, situace na českém trhu práce je, jaká je. Na jedné straně jsou ti, kteří práci nemají, na straně druhé je práce, která nemá, kdo by ji vykonával. Nezáleží na tom, jak hodně nebo málo honosně

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 PRAHA Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

ODBORNÉ PUBLIKACE 2015 ÚČETNICTVÍ DANĚ PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ PRÁVO OSTATNÍ CLO MANAGEMENT ROZVOJ OSOBNOSTI

ODBORNÉ PUBLIKACE 2015 ÚČETNICTVÍ DANĚ PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ PRÁVO OSTATNÍ CLO MANAGEMENT ROZVOJ OSOBNOSTI ODBORNÉ PUBLIKACE 2015 ÚČETNICTVÍ DANĚ PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ PRÁVO OSTATNÍ CLO MANAGEMENT ROZVOJ OSOBNOSTI NAKLADATELSTVÍ ANAG ÚČETNICTVÍ......................................................................................

Více

Obsah. Předmluva... XVII Seznam zkratek... XVIII. Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru

Obsah. Předmluva... XVII Seznam zkratek... XVIII. Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Obsah Předmluva....................................................................... XVII Seznam zkratek.................................................................. XVIII DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ KVĚTEN - ČERVEN 2015 OSTRAVA OLOMOUC KVĚTEN ČERVEN 2013 Informace pro: + PRÁZDNINOVÉ SEMINÁŘE pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce

Více