Úvodníslovo starostyobcesmilovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvodníslovo starostyobcesmilovice"

Transkript

1 SMILOVICKÝ Zprvodj vydává Obec Smilovice červenec 2010, č. 7 Úvodníslovo strostyobcesmilovice V souvislosti s posledním vydáním nšeho Smilovického zprvodje si dovolím npst pár řádků o rekpitulci činností OÚ Smilovice ve volebním období Níže uvádím nejdůležitější kce rozdělené pro přehlednost do následujících činností: 1) Personální změny: Po změně strosty po dlouhodobém vedení obce Pvlem Szlbutem v 4/2007 došlo k personálním změnám: - po výběrovém řízení bylo zvedeno nové prcovní místo pro tjemník obce, kterým se stl Ing. Drhomír Wiewiorková (nutnost zřízení stálého prc. míst v přípdě neuvolněného strosty místostrosty) - provedeno výběrové řízení pro funkci účetní, kterou vykonává Jn Swczynová (0,5 úvzku) - přerozdělení činnosti Renty Lsotové tk, by pouze metodicky řídil místní knihovnu vykonávl dlší činnosti OÚ - zřízení částečného úvzku pro nového změstnnce v knihovně (p. Mrie Lipowcznová 0,5 úvzku) - zvedení správce vodojemu vodohospodářské sítě obce Petr Guznr (f Indpe) 2) Relizovné investiční kce projekty (poslední vydání ve volebním období ) 3) Investiční kce v řízení 5) Kultur - setkání s jubilnty (2007, 2008, 2009*, 2010*) Pozn.: *společně se všemi seniory (70 let výše) - Den obce (550 let obce) - výstv obrzů Pwł Włch rodák ze Smilovic - 7x zeměpisné kce T. Frnek (prky Afriky v příprvě) - zřízení Fotoklubu Smilovice (http://fotobnk.regrd.cz prezentce obce v řízení) - kce knihovny uvedeny v smosttném článku 6) Různé - publikce Z historie obce Smilovice, Z historii Gminy Śmilowice" - Obrzová publikce - J. Buzek čestný občn obce - Nottnik beskidzki (J. Tomoszek ) - pohlednice obce - zimní letní - změn územního plánu č. 2 (Archplán) - nový územní plán (ASSECO) v řízení - převedení místního hřbitov od SCEAV Komorní Lhotk do mjetku obce - převedení pozemků z Pozemkového fondu do mjetku obce 2 v celkové výměře m v hodnotě cc 3 mil Kč - likvidce bývlé budovy v reálu ZŠ + MŠ ptřící PZKO - splcení úvěru vod/ plyn úvěru n výměnu oken dveří ve škole - úprv půdních prostor n OÚ z důvodu protipožárního zbezpečení (vystěhování úložiště nebezpečného odpdu) - oprv střech okpů (budov OÚ + obchod) - zvedení dvojjzyčné vjezdové výjezdové tbule obce Smilovice / Śmiłowice n silnici III/4798 (dotční titul Úřdu vlády; připrvuje se) - zřízení míst CzechPOINT - ukončení nájmu po 10 letém působení fy Dwcr v resturci U dubu - zřízení letní zhrdy (bufet U pošty ) - znovu zložení ČZS (Českého zhrádkářského svzu) ve Smilovicích - prodej obchodu v bývlé hsičské zbrojnici do soukromého vlstnictví

2 2 Zprvodj obce SMILOVICE - setkání občnů z mikroregionu ve věci dvojjzyčných názvů v MSK z přítomnosti ministr p. Michel Kocáb doprovodu - zvedení vyhlášky z důvodu volně pobíhjících psů Finnční hospodření je zjištěno vyrovnným rozpočtem. Obec uzvřel v roce 2009 novou smlouvu o úvěru ve výši Kč n pokrytí investice výstvby vodovodu. N závěr bych chtěl poděkovt zejmén tjemnici OÚ Smilovice ing.wiewiorkové, která byl ktlyzátorem všech kcí v nší obci od jmenování KÚ MSK v 5/2007, smozřejmě změstnncům OÚ Smilovice p. Lsotové, Swczynové Lipowcznové. Poděkování ptří i zstupitelům, bez kterých relizce nových projektů kcí by nebyl uskutečněn tktéž sponzorům podílejícím se n řdě kcí v neposlední řdě tiskárně T-Print z příprvu zprvodje, pozvánek fotodokumentce obce. Přeji novému vedení obce zstupitelům po komunálních volbách v říjnu 2010, by nvázli n dosvdní ktivní činnost zstupitelů změstnnců OÚ Smilovice. Rozhodně se nemáme z co stydět myslím, že máme jen krůček k získání titulu pro nši obec Smilovice, npř. Bílá stuh z činnost s mládeží (TJ, PZKO, MS, ČVS, místní knihovn, Krmel SCEAV,...) nebo i jiná ocenění přiznáván MMR v rámci kce Vesnice roku npř. Miss venkov s disciplínmi jízd n koni nebo trktoru, dojení koz, rozdělání ohně v krbu, prnostiky, vření, pečení - viz nebo Pro úplnost n poslední strně zprvodje si můžete smi udělt přehled o činnosti OÚ, spolků v obci jednotlivců v období , kde je uveden přehled článků ve vydných zprvodjích nší obce Smilovice (možno zpětně njít n nebo v místní knihovně, přípdně ve Státním rchivu Frýdek Místek. Ing. Gustv Chwistek - strost Důsledku dlouhodobých srážek následných přívlových dešťů se v polovině květn řd nšich obyvtel potýkl se záplvmi. V obci byl vyhlášen 3.stupeň povodňové ktivity kromě ztopených sklepů RD, ZŠ + MŠ, TJ byly postiženy následující loklity: MK (místní komunikce) - 7c Hl.silnice Szczuková - 21c K.Lhotk-Mrózek-Chwistek-Kčírek - 5c Hl.silnice-krvín-Godul - 5d Hl.silnice-vodojem Propustky, příkopy - propustek Heliošovi nedosttečná světlost - příkop u RD Kouslík-Plo včetně propustků při stvbách RD došlo k nrušení meliorčního systému, části příkopu byly zsypány - propustek u RD Šářec - příkop u RD Sbelová (Rkovec) - propustek Hodink - Wlch Problemtik poškozených MK, čištění příkopů nevhodných odtokových poměrů byl projednáván s Lesy ČR, ZVS (Zemědělská vodohospodářská správ), odbor ŽP MěÚ Třinec, Stvením úřdem OÚ Hnojník, MK Engineering, SÚS (Správ údržby silnic Bystřice n/o). V nejbližší době budou provedeny nejnutnější oprvy jednání s Lesostvby FM. Během mpování škod bylo zjištěno: - příkopy nejsou čištěny ZVS přípdně vlstníky, pokud jsou n jejich pozemcích - přístupové cesty v soukromém vlstnictví nejsou předmětem řešení OÚ - sjezdy n MK nejsou provedeny dle povolení OÚ (tj. světlost propustků není dodržen dle dokumentce) - z příkopů nejsou odstrňovány větve dřevo po prováděných probírkách les v Goduli - problémový odtok povrchové vody z reálu ZŠ + MŠ Povodeň květen 2010 V závěru děkujeme Sboru dobrovolných hsičů v Řece, zejmén veliteli - Zdeňku Kubinovi, kteří počínje konče skutečně v nší obci byli nesčetněkrát čerpli vodu z MŠ ZŠ Smilovice, uprvovli nános odplvenin od smilovického vodojemu, čerpli vodu ze sklepů OÚ RD č.p.- 12, 16, 68, 88, 148. Z necelé 2 týdny byli u nás opět! Obec Smilovice má schválený územní plán včetně 2 dodtků, poslední dodtek č.2 byl schválen zstupitelstvem obce Nový stvební zákon ukládá obcím povinnost uvést tento do souldu do konce roku 2015, proto obec upustil od záměru necht zprcovt pouze dlší změnu rozhodl o zprcování nového územního plánu. Od roku 2006 do konce roku 2009 bylo podáno celkem 82 podnětů vlstníků pozemků n změnu jejich využití z nich 58 zstupitelstvo schválilo k dlšímu zprcování. Nejvíce poždvků bylo n změnu n pozemek určený k zástvbě rodinným domem, 1 poždvek n možnost postvení přístřešku pro zemědělské stroje 9 podnětů podl obec n zrušení nebo zmenšení ploch pro zástvbu RD. Pořizovtelem ÚP je Město Třinec, Odbor stvebního řádu územního plánování, který n zákldě podnětů doplňujících průzkumů rozborů zprcovl návrh zdání, který byl zveřejněn, ke kterému se mohly vyjádřit dotčené orgány veřejnost. Orgán ochrny přírody krjiny nesouhlsil s většinou poždvků n změny. Otázkou je nkolik bylo jejich stnovisko ovlivněno připomínkou podnou petičním výborem, který se s odvoláním n Petici občnů Smilovic z zchování krjinného rázu obce nesouhlsně vyjádřil k řdě nvrhovných změn. Obec z vlstního podnětu po dohodě s vlstníky nvrhl k vyřzení plochy pro stvbu cc 40 RD. Odbor životního prostředí MěÚ Třinec ve svém stnovisku odsouhlsil plochy nvržené k vyřzení, nebo omezení pro stvbu RD odsouhlsil, nově všk schválil pouze loklity pro stvbu 9 RD, z toho 7 v k.ú Rkovec 2 RD u hl. Silnice n hrnici s obcí Střítež. Správ CHKO nepovolil žádné dlší loklity pro výstvbu RD. N zákldě podných připomínek bude uprven návrh zdání po konzultci se strostou obce bude předložen ke schválení zstupitelstvu. Po schválení zdání ÚP zstupitelstvem obce bude toto předáno zprcovteli, firmě Asseco, která bude zprcovávt návrh nového územního plánu. Dále bude následovt: společné jednání o návrhu ÚP posouzení návrhu ÚP krjským úřdem veřejné projednání návrhu ÚP přezkum odůvodnění návrhu ÚP vydání ÚP zstupitelstvem obce Služby obecního úřdu Ověřovánílistinpodpisů Czech POINT VýpiszKtstrunemovitostí VýpiszObchodníhorejstříku VýpiszŽivnostenskéhorejstříku VýpiszRejstříkutrestů Přijetípodánípodleživnostenskéhozákon( 72) ŽádostovýpisnebopiszRejstříkutrestů podlezákonč.124/208sb Výpiszbodovéhohodnocenířidičedlší Obecní úřd bude ve dnech července 2010 UZAVŘEN z důvodu čerpání dovolené. Tvorb nového územního plánu obce Smilovice Ing. Drhomír Wiewiorková - tjemnice OÚ Výstv spolků v sálu OÚ Smilovice Dne se uskuteční 1. výstv spolků, individuálních sběrtelů umělců z obce. Orgnizátorem je ZO ČZS ve Smilovicích (zhrádkáři) společně s MS - Myslivecké sdružení Smilovice - Řek, ZO ČVS (včelři) Smilovice, Fotoklub Smilovice, p. Pweł Włch mlíř pocházející ze Smilovic dlší překvpení (npř. prezentce obce Bitrová/Slovensko - OÚ

3 Zprvodj obce SMILOVICE 3 Setkáníseniorů jubilntů obcesmilovice (text úvodního proslovu strosty) Vážení jubilnti senioři nší obce, vážení předstvitelé křesťnského edukčního středisk Krmel, vážení hosté Sznowni jubilnci orz seniorzy gminy Śmiłowice, sznowni przedstviciele ośrodku chrześcijnskoedukcyjnego Krmel, sznowsni goście Přesně před rokem jsme poprvé uspořádli společné setkání jubilntů seniorů nší obce, které bylo spojené s oslvmi 550. výročí od první zmínky o obci křtem nší 1. publikce Z historie obce Smilovice Nyní ve spolupráci obce Smilovice s Evngelickým sborem (SCEAV) Křesťnským společenstvím (KS-SCH) u příležitosti 10. výročí od otevření středisk Krmel po rekonstrukci jsme si dovolili Vás pozvt do těchto krásných prostor, které jsou bez ndsázky chloubou nší obce. Oczywiście witm oprócz Ws wszystkich jubilntów i seniorów nszego njstrszego obywtel p. Jerzego Zientk, którego heroiczne losy podczs II. wojny świtowej były opisywne w osttnim Śmiłowickim periodyku dokończenie nstąpi w czerwcowym wydniu. Niestety z dlszych 90-letnich obywteli nszej gminy jest tylko Terezi Sztefkow i Stnisłw Włch. Oczywiście są usprwiedliwione nsze dlsze 90 letnie obywtelki Ann Kocurová, Mrie Klfsová i Emilie Bobková. Dlej chciłbym przywitć między nmi nszego dlszego rodk p. Pwł Włch z żoną, który swymi obrzmi, zwłszcz nszych krjobrzów, rozsłwi nszą gmine n Sląsku Cieszyńskim orz poz grnicmi. Jest między nmi i p. Wnd Milersk, któr nszą wioskę opisuje w szeregu opowidń. Dovolil jsem si pozvt i nšeho bývlého občn pn Gustv Bromk stršího z Životic, který pmtuje Kotsowku ještě z dob, kdy tdy byly význmné ovocné sdy. Přizvl jsem i p. Gustv Kiszu ze Střítěže 88 letého pmětník nšeho okolí. Osttně pozvl jsem n tuto nši společenskou kci i nšeho čestného občn profesor Jerzego Buzk, který rovněž dovrší 70 let bude tím ptřit mezi nše seniory. Obdržel jsem všk omluvný dopis, který Vám nyní budu z části citovt: Z przykrością zmuszony jestem poinformowć, że ze względu n zplnowną wcześniej, oficjlną wizytę w Hiszpnii u król Jun Crlos, niemożliwy będzie, tym rzem, przyjzd do Śmiłowic. Licząc n Pństw zrozumienie, chciłbym przekzć - dl wszystkich uczestników uroczystości - życzeni dobrych i rdosnych obchodów "Dni Senior". Podle nejnovější zprávy z důvodu hospitlizce krále Jun Crlose operce plícní uzliny došlo ke změně progrmu předsed EP předává dopoledne cenu Krl Velikého premiérovi Polsk n večer má zsedání předsedů prlmentu EP ve Stockholmu. Moje vystoupení jk smi vidíte proplétám v polsko-českém jzyce, to zejmén i z důvodu, že podsttná část zdejších občnů n nšem jubileu je polské národnosti. V letošním roce v červnu se chystjí velkolepé oslvy jk Českého Těšín, tk Cieszyn, mezi jinými událostmi budou i význmné kce Slezské církve evngelické.v., kterou reprezentuje opět náš občn z obce Smilovice p. biskup Stnislv Piętk, který pozvl n oslvy i součsného premiér ČR Jn Fišer. N závěr bych chtěl popřát Vám všem hezké prožití dnešního dne než jubilntům předám kytice, tk jsem pro Vás všechny připrvil mlý koncert, ve kterém Vám zhrji n housle v dlší části progrmu 2 skldby, to Humoresku od Antonín Dvořák Pieśń wieczorną od Stnisłw Moniuszki. Tyto skldby tky věnuji mému ttínkovi, který byl členem místní kpely v létech v příštím roce by se dožil 100 let. Předpokládám, že nové vedení obce po komunálních Největší hudební těleso - Smilovická dechovk n pozdí po koncertě n Krmelu * volbách v říjnu t.r. určitě bude trdovt tento svátek pro Vás jubilnty seniory. Již nyní je možno uvžovt i o místě konání, to doporučuji n půdě TJ Smilovice, kde bude v nejbližších týdnech otevřen resturce z Operčního progrmu přeshrniční spolupráce ČR Polsko bude z význmného finnčního dotčního titulu pro projekt Léto v Krzyžnovicích, zim ve Smilovicích rozvoj turistickorekreční infrstruktury v česko-polském pohrničí dokončen záměr sportovního centr obce Smilovice. Tento reál je možno využívt i Vámi pro některé sportovní činnosti. Koneckonců jsou i mezi seniory doposud ktivní sportovci, jelikož ne všichni z Vás prcují n svých polích jk v minulosti, tk pohybem n bowlingu nebo jinou méně náročnou sportovní disciplínou můžete utužovt své zdrví přímo v reálu nší TJ Smilovice, přípdně přijít fndit mldším. Zároveň Vás tím zvu n Den obce, který se uskuteční budou tentokráte kromě řdy sportovních soutěží znít i různé hudební žánry, tj. obdobně jk před rokem - dechovk, lidové tnce v podání folklórního souboru Śmiłowinie, cimbálovk něco rychlejšího pro všechny ktegorie n závěr oslv. OÚ * Název křesťnského středisk Krmel, které ptří Křesťnskému společenství (KS-SCH) při Slezské církvi evngelické.v., je shodné s horou Krmel v Izreli ve stejnojmenném pohoří, které se táhne si 20 km od potok Císon ž k hifskému zálivu do Středozemního moře. Slovo Krmel znmená úrodné pole. Do dnes jsou stráně pohoří Krmelu porostlé dubovými stromy. Mndlovníky hrušně přinášejí této glilejské oblsti hojnou úrodu šťvntého ovoce. Všichni jsme si oddechli, když velká vod odtekl. Měl jsem příležitost vidět tu velkou vodu v rovinté oblsti kolem Ktovic z ptčí perspektivy během letu do Londýn buďme rádi, že máme nše krásné Beskydy. Jenže u nás velká vod trochu potrápil její následky budeme odstrňovt ještě nějký čs. Aby byl vod z nšich vodovodních kohoutku čistá nezávdná bude, probíht v příštích si třech týdnech čištění vodojemu proplchy vodovodního řádu. Čištění vodojemu občne nepocítí, le při proplchování vodovodního řádu bude docházet n některých místech ke kolísní tlku vody. Chceme tímto dát občnům n vědomí, že budou probíht tyto práce přípdné možné problémy budou jen krátkodobé. Přejeme všem krásné léto s dosttečným odpočinkem příjemnou dovolenou Vod, vod, vod. Z správce vodovodu INDAPE, s.r.o. Petr Guznr

4 4 Zprvodj obce SMILOVICE Od vřečky k fjce Nechci, by těch několik řádků vyznělo jko smochvál, le chci vyhovět pnu strostovi, který mě požádl, bych se s Vámi podělil o rdost ze svého koníčk. Tky nechci v žádném přípdě propgovt kouření, neboť jsem nekuřák. Po odchodu do důchodu opdnutí euforie, že nemusím nosit bílé košile modrou krvtu, nstl dob přemýšlení co dále. Ženě se zlomil oblíben vřečk, tk mě požádl, bych ji vyřezl nějký klcek, než se dostne do měst koupí novou. Kutil jsem, vyřezávl z nějkou dobu strávenou v dílně jsem přišel s dýmkou. Nstl dob shánění dřev (třešně, višně, švestk, ořech), zdlouhvé sušení pk hledání těch správných postupů, tvrů velikostí. Nikdy jsem dýmku či dlouhou fjku neprodl, vždy, když se podřil, zřdil jsem ji do své sbírky nebo věnovl někomu, kdo je mé důvěry hoden. Nejrději jsem vyřezávl dlouhé fjky, protože ty, kromě továrních porcelánek už málokdo dělá. Tktéž účst n výstvách nebyl můj nápd, le odpověď n pozvání. Sbírk cc 300 dýmek přibližuje krásu dřev v konečné podobě bude opět prezentován n výstvě Pozn.: Výstv dýmek byl uskutečněn dne (první setkání seniorů obce Smilovice u příležitosti 550. výročí od 1. zmínky o obci). Josef Novák V květnu 2009 jsme vydli publikci o historii obce Smilovice. Do knihy se nedostly zjímvé záznmy nšich občnů, proto nyní otiskujeme výňtky z mteriálů občn Smilovice-Rkovec Petr Szturce, které určitě osloví některé pmětníky. Jednotk protivzdušné obrny n Goduli V roce 2008 uběhlo přibližně půlstoletí od vzniku protivzdušné vojenské jednotky umístěné n hoře Godul. Tuto dobu bych chtěl obyvtelům Těšínského Slezsk připomenout zmínit se o okolnostech, proč tomu tk bylo. Přibližně deset let po druhé světové válce byl svět hlvně Evrop rozdělen n dv tábory z obv o znovunpdení Československé republiky ze strny Zápdního Německ pktu NATO vznikl silná protivzdušná obrn. Aby byly ochráněny proti vzdušnému npdení Třinecké železárny V.I.Molotov, byl postven n jihozápd od Třince si v roce 1956 n hrnici obcí Komorní Lhotk, Smilovice Řek n vrcholu hory Goduly vojenská ksárn. Součsně byl stvěn ksárn n severozápd od Třince v obci Třnovice n východ od Třince v Nýdku. Po obszení ksáren byl dovezen výzbroj zčlo hlídání vzdušného prostoru nd Třineckem. Hor Godul leží v ktstrech Smilovic, Řeky Komorní Lhotky. Má výšku 738 m n.m. Ve vzpomínných pdesátých létech vedl n vrchol lesní cest zvná vojenská. Zčínl z dnešní resturci u Tesárk v Komorní Lhotce odtud vedl ž n vrchol. Převýšení je si 350 metrů vzdálenost 3 km. N vrcholu Goduly, kde hrničí obce Smilovice, Komorní Lhotk Řek, je v součsné době rekreční středisko Ondráš. Jeho resturce, kuchyně prostory pro hosty jsou vlstně původní ksárn zdptovná do dnešní podoby. Vojenská ksárn tvořil dvě dřevěné přízemní budovy, v těch dobách se stvěly všechny podobného typu. N přilehlé louce byl umístěn výzbroj technik jednotky. Celá louk byl zbezpečen proti vstupu plotem z betonových sloupků si osmi řdmi ostntého drátu. N východ od budov stál v průjezdných okopech čtyři protiletdlová děl vzdálená od sebe si 20 metrů. Z vlstních vzpomínek, když mi bylo si 10 let, nvštívili jsme několikrát jko žáci Národní školy ve Smilovicích tento vojenský oddíl s tehdejším řídícím učitelem p. Frntiškem Kublou. Vojáci nám předvedli změřování děl n tzv. Polygonu, což byly dv stožáry s ntženými lny, po kterých se pohybovl si půlmetrová mket letdl. Obsluh děl pomocí optických změřovčů táhl hlvně děl n tento cíl. V bočních stěnách okopů pod zemí byl dvířk, z kterými stály dělostřelecké náboje necelý metr vysoké. Vojáci nám dli vystřelit ze smonbíjecích pušek slepými náboji obdrovli nás lisovnou kávou s cukrem z kádeček. Z historie obce okolí O vodní pile ve Smilovicích V součsnosti, v roce 2008, je tomu přibližně sto let, kdy ve Smilovicích n toku říčky Ropičnky bylo zpočto se stvbou pily n vodní pohon. Vyžádl si to dob, kdy bylo zpotřebí řezivo pro všechny možné účely. Lidé byli stále chytřejší dovednější vymýšleli jk si ulehčit práci se dřevem, kterého bylo v okolních lesích horách dosttek. Vesnice se rozrůstl v prvním desetiletí dvcátého století ve Smilovicích bylo málo chlup. To se le postupem doby měnilo lidí chlup přibývlo. Kdo chtěl stvět dům hospodářská stvení, potřebovl trámy, prkn jiné řezné produkty pily. A protože počátkem 20. stolení lidstvo téměř nevědělo, co je to elektřin, využívly se přírodní zdroje energie. N levém břehu smilovické řeky Ropičnky stály n přelomu století poblíž míst, kde v dnešní době přehrzuje Ropičnku jez, z kterého se odvádí část vody umělým knálem potoky do říčky Stonávky pro npájení Těrlické přehrdy, tři stvení. Ve dvou z nich žili pn Pvel Wlch, ročník 1878 jeho zeť ze sousedství pn Pvel Jurs, ročník Pn Wlch byl vyučen kovářem měl kovárnu jeho zeť Pvel Jurs byl zedníkem. Ve třetí usedlosti bydlel rodin Březinů, která provozovl kovářství. Tyto dvě profese jsou ke stvění budov zřízení velmi užitečné jistě tito pánové měli podniktelského duch, tk se dohodli, že spolu poství tolik potřebnou vodní pilu. Jk se před 100 lety děll projekt, jk se získávl povolení, jk se geometricky vyměřovlo co vše stvbě předcházelo, to se dnes můžeme jen domýšlet. Bylo to přece z Rkousko-uherské monrchie, kdy končil vládu střičký mocnář Frntišek Josef I. Dění, které kolem historie vodní pily popisuji, jsem se dozvěděl od lidí žijících dnes v okolí tehdejší pily, hlvně od vnuk spolumjitele spolustvitele Pvl Wlch, pn Petr Krop ze Smilovic, ročník 1953, pní Anny Szlbutové, ročník 1926, která žije v domku poblíž míst bývlé pily, v již vzpomínné usedlosti Březinových jiných pmětníků, mezi něž ptří i mí rodiče ročníků Nečerpl jsem vědomosti z žádných kronik ni písemných mteriálů, proto mohou být některé skutečnosti zkreslené nepřesné, neboť lidé zpomínjí přesná dt, proto mohou být nebo se mohou v něčem splést, kdežto kroniky se nepletou. Nicméně v roce 1914 již byl pil v provozu. Muselo tomu přecházet vyměření budovy, by se docílilo čím nejkrtší délky náhonu potřebného spádu vzhledem ke klesání toku říčky Ropičnky, by se vod, která pdá n vodní kolo, mohl vrátit níž po proudu do toku řeky. Budov pily byl přízemní, dřevěná, s velkými vrty vpředu i vzdu. Budov stál n betonových kmenných zákldech, které nesly celou tíhu veškerého zřízení uvnitř budovy, včetně záklden pro ložisk vodního kol, které bylo vedle budovy. Uvnitř byl umístěn vlstní listová pil (ktr), která řezl přivezenou kultinu, kmeny stromů různých druhů průměrů n prkn nebo hrnoly. Po 2. sv. válce, po únoru 1948, se velmi změnil dob, nový režim již tolik nepřál soukromému podnikání tky poněkud zstrlo zřízení i lidé točící se kolem pily. Přibližně v roce 1955, si jko pětiletý kluk si mtně pmtuji, když moji rodiče dli nřezt prkn n trámy z kultiny n stodolu, n některé detily - mohutné vodní kolo, ze spodní strojovny nhoru dolů běhjící registr řezjící trámy velkou hromdu pilin pod registrem. Vzpomínám tky n veliké pstruhy stojící v tůni pod vodním kolem, když se netočilo. Kluci je chytli do lvorů velkých pstruhů bylo v Ropičce vždycky dost. Jednou, si v roce 1957, při řezání olšové kultiny pro Hečkovy Smiecovy ze Smilovic Rkovce zlověstně zprštělo zlomil se hlvní dubová hřídel vodního kol. To byl konec pily ve Smilovicích, Budov pily byl úřdy zplombován, chátrl v 60. létech se zčlo s likvidcí. Obyvtelé Smilovic orgnizováni ve složkách tehdejší Národní fronty pořádli brigády ve sběru železného šrotu. Došlo i n pilu. Z pomocí trktorů techniky z místního Jednotného zemědělského družstv byly kovové věci vlstně legálně ukrdeny odvezeny do šrotu. A byly tm těžké kusy. Npř. více jk tunové setrvčníky z litiny, řemenice hřídele, ozubená kol jiné kovové věci. Nikomu ze sběrčů kovů to si nebylo líto zničit, tk užitečné zřízení, vždyť v regionu rostly modernější pily poháněné již běžně elektřinou řezivo se dlo koupit hotové v prodejnách. Dnes již jen málokdo projíždějící po silnici ze Smilovic do Střítěže si v polovině cesty ví, že když otočí zrk doprv k okrji lesíku lemujícího břeh Ropičnky si 100 m od silnice 100 m od budovy jezného proti proudu stávl pil, která možná po šest desetiletí proměňovl kmeny stromů n tolik potřebné řezivo. Zvídvější n místě, kde se psl tto historie, mohou uvidět zbytky zákldů budovy poměrně dobře zntelný

5 Zprvodj obce SMILOVICE 5 náhon mezi stromy ž skoro k místům, kde bylo stvědlo. Využít sílu vody chtěl v euforické době po listopdovém převrtu, roku 1989, smilovický občn pn Jindřich Mckowski. Nstupující nový režim umožňovl soukromé podnikání. Zmíněný pán zčl budovt n jezu 50 m pod smilovickým mostem česlo stvědlo pro zčátek náhonu, který měl být si 300 m dlouhý z betonových trub o průměru 80 cm vod měl pohánět turbíny ve zděné budově níž po proudu po levé strně říčky. Hodně bylo uděláno, le z více důvodů z projektu v 90. letech 20. století sešlo. Pro technicky smýšlející lidi je to ke škodě, neboť kinetická energie vody je po stletí neslábnoucí mohl by být částečně využit. Vesničk by měl zjímvý technický prvek, jehož věhls by mohl v mpách turistických průvodcích přesáhnout hrnice nšeho regionu. Petr Szturc Stré nové ovocnření ve Smilovicích (dokončení z č. 6/2009) Z dnešního pohledu svých znlostí mi vrtlo hlvou, proč v obci Smilovice bylo zloženo tkové úctyhodné množství velkých i menších jbloňových sdů, vyszeno tisíce třešňových stromů podél mezí místních cest. Vysvětlení je ekonomické ekologické. Z ekonomického pohledu n sedláky (dnes by to byli frmáři) n zčátku století dotírl obilní krize, kterou způsobil dovoz levného obilí z Ameriky. Dnes víme, že zemědělské produkty, zejmén obilí v nšich klimtických podmínkách neměly vlnou kvlitu spolu s málo výkonnými odrůdmi nedávly potřebný efekt. Pro názornost výnosy pšenice do šedesátých let minulého století se u nás pohybovly cc 15q/h dnes 70 q/h není výjimkou. Tehdejší sedláci museli produkovt něco jiného, než pouze zemědělské produkty. Zkládání sdů se jevilo jko význmný ekonomický počin. Intenzivní rozvoj okolních měst Třince Těšín, stěhováním mldých lidí do těchto měst se zároveň vytvářely podmínky pro poptávku n ovoce. Tento trend význmně posilovl peněženku tehdejších zemědělců-sdřů. Tto činnost byl pk od pdesátých let podporován státem, kde byly zřizovány výkupny ovoce jiných komodit přímo v obcích. Tehdy tké vnikl Český zhrádkářský svz, který v roce 2008 slvil 50. výročí svého vzniku. Ten zkládl své zákldní orgnizce v kždé vesnici městě, šířil osvětu v pěstování ovoce mezi svými členy. Zváděly se nové výkonné odrůdy v celém sortimentu. Tké ve Smilovicích byl velmi ktivní orgnizce, která v roce 1998 znikl. Bude-li někdo nmítt, že to bylo jink, pk nemůže opomíjet geogrfické, klimtické ekologické podmínky obce Smilovic. - obec leží v podhůří horského msivu Beskyd n rozsáhlé plnině, kde rnní silné rosy prouděním vzduchu rychle mizí. Vzhledem k rovině je zde intenzivní sluneční svit. - převládjící zápdní severní větry nepřinášejí do loklity škodlivé zplodiny tím ovzduší je reltivně čisté. - podnebí je zde humidní tj. srážky převládjí nd výprem. Sdy tedy mjí dosttek vláhy, což neslouží obecně zemědělským plodinám půdy se musejí drenážovt. Neméně význmnou kldnou vlstností do nedávn byl slezská zástvb obce, kde sousede měli k sobě dosti dleko. Pozemky nebyly rozdrobené, tvořily větší velké ucelené plochy. Mohly se zkládt sdy n větších plochách tk se mohly používt při ošetřování stroje chemické příprvky. Mluvíne-li dnes o strých ovocných stromech, musí mít stáří minimálně 60 let jejich odrůdová skldb by měl být rovněž. strší než 60 let. Smilovické sdy tuto zákldní podmínku splňují. Podle letmého šetření se n území obce ncházejí skutečné odrůdové pokldy. Pro názornost uvádím : Bernské růžové, Švýcrské růžové, Sudetská renet, Vilémovo, Strýmk zelená, Strýmk červená, Croncelské, Ontrio, Coxov renet, Jonthn, Libovické Bláhovo, Průsvitné letní, Mtčino, Boskopské zelené, Boskopské červené, Železné, Wtervlietské, Blenhjmská renet, Boikovo jiné. Mnohé odrůdy vymizely úplně jko: Cr Alexnder, Pisówk, Jeptišk,Gdánský hrnáč, Prmen zltá, Lndsberská, Gscoigneho šrlátové, Blck Ben, Bismrkovo, Auror j. Většin stromů není pojmenovvých, protože odešel původní pěstitel pokrčovtelé si tyto názvy nezznmenli. Ústním podáním vnikly někdy nové náhrdní odrůdové názvy, které se vážou k místu pěstování nebo události. Tk vnikjí lidové názvy jko Zelené od vápenky, Pruhovné z louky, Červené od gráže, Stříkové, Kmeňák, Pruhovné od stodoly td. Ovocnření v zhrdách v součsné době jde novým směrem vlstně kopíruje se zpožděním nové trendy velkých producentů ovoce. Jíž úplně znikly vysokokmeny n semenáčích, v sdech se jíž nepěstují zemědělské plodiny. Mluvíme-li dnes o ovocných dřevinách, máme n mysli pěstování v mlých skupinách, které nám nezbírá mnoho míst při tom dává slušný výnos. Nemusíme mluvit ni o úplném zásobení ovocem po celý rok, le jde nám o využití volného míst n zhrdě s využitím volného čsu. Smotná sebelepší odrůd nenplní nše očekávání, když nebudeme dodržovt specifické pěstitelské postupy pří řezu chemickém ošetření. Není to nic složitého, musíme být jen důslední. Ale o těchto záležitostech si můžeme popovídt někdy jindy, npř. n výstvě ovoce ve Smilovicích ( ). Myslivecké sdružení Smilovice Řek sdružuje zájemce z účelem provozování myslivecké činnosti. Jsme občnské sdružení, které je v obcích Smilovice Řek velmi oblíbené viditelně pomáhá při různých společenských kcích. Nšim hlvním posláním je udržovt chránit lesní polní zvěř v součsných složitých podmínkách, zejmén v intenzivní stvební činnosti, která ne vždy je v souldu s nšimi pohledy n ochrnu zvěře. Nše myslivecké sdružení sdružuje jk členy, tk i příznivce myslivosti. Zákldnou pro nši činnost je myslivecká hájenk, která dosáhl stáří 45 let její stáří je již vidět nyní vyžduje celkovou oprvu pro dlší využití. Nyní jsme před náročným úkolem toto zřízení celkově rekonstruovt. Chceme do budoucn vytvořit podmínky pro lepší využití celého objektu. Počítáme s využitím pro menší rodinné kce. Vzhledem k nšim mldým myslivcům chceme tuto hájenku uprvit perspektivně nejen pro schůzování, le i společné kce, které by mohli využívt osttní občné obou obcí. Tento záměr bude vyždovt větší finnční nákldy, o které budeme usilovt z různých zdrojů. Jsme si vědomi, že se nelze uzvřít jen do smotné myslivecké činnosti, což je nšim posláním, le myslíme rovněž n nše mldé nástupce. Máme výborný vzth se Zákldní školou ve Smilovicích, kde provádíme besedy s prktickou ukázkou exponátů zvěře. N oplátku nám žáci sbírjí zejmén žludy kštny, které jsou v zimě nepostrdtelnou doplňkovou strvou pro spárktou zvěř. Význmnou činností je svépomocné obstrání objemového krmiv, to je sen. Dlší je jderné krmivo včetně medicinálních lízů, které nkupujeme. Můžeme se rovněž pochlubit spoluprácí při pořádání společenských kcí v obcích Smilovice Řek, n kterých zjišťujeme velmi žádnou mysliveckou kuchyň. Nše obec je velmi rozsáhlá rozptýlená zástvb s velmi vyvinutou cestovní sítí láká novodobé pytláky k lovu srnčí jelení zvěře. Nši členové jsou bezmocní proti rychlým terénním vozidlům, která jsou hlvním pomocníkem pytláků. K poslední událostí pytlčení došlo v sobotu dne v rnních hodinách n pozemku pn Gocmn. Došlo k upytlčení srnce z terénního vozu tmvé brvy, kterého si pchtelé odvezli. Chtěli bychom, by nší občné tyto nešvry dnešní doby nenechli bez povšimnutí pomáhli nám je odhlovt. Žádáme proto veřejnost o spolupráci v přípdě pohybu podezřelých osob se obrátili n nši mysliveckou stráž. Kontkt: Ing. Antonín Smek, tel.č , Doc. Ing. Václv Šátek Csc., tel.č , Ing. Václv Šátek ml., tel.č , Emil Stch,tel.č Dnešní intenzivní individuální stvební činnost v obci nám dělá nemlé strosti. Apelujeme n obecní zstupitelství, by při projednávání územního plánu obce brli vážně připomínky myslivců, kteří v rámci ochrny zvěře poždují zchování minimálních biokoridorů, tj. umožnění přirozené migrce zvěře v rámci ktstru tím zchování jejich přirozených dlouhodobých návyků zvěře. Nemlé úsilí vkládáme do snhy zvyšování počtu bžntí zječí zvěře. Tento problém řešíme se sousedními mysliveckými sdruženími. Toto je náš prioritní úkol rovněž do budoucn. Ing. Vldislv Smek - místopředsed ZO ČZS Krviná Činnost Mysliveckého sdružení Smilovice Řek v nší obci Ing. Antonín Smek - Předsed MS Smilovice Řek

Život. Znovuotevření parku Jiřího Holíka

Život. Znovuotevření parku Jiřího Holíka Život 5 6/2009 5 6/2009 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník L OBSAH Znovuotevření prku Jiřího Holík 1. Znovuotevření prku Jiřího Holík... 1 2. Slovo redkce...4 3. Zstupitelstvo

Více

Příbramská kompostárna otevřena! Dotace na opravu rybníka. Pozvánka na 7. zasedání zastupitelstva. Můžete sledovat i on-line.

Příbramská kompostárna otevřena! Dotace na opravu rybníka. Pozvánka na 7. zasedání zastupitelstva. Můžete sledovat i on-line. Podmínky s 1.SčV jsou již nstveny Po několik měsících po nesčetných jednáních můžeme zkonsttovt, že podmínky dlší spolupráce měst s vodárenskou společností 1.SčV ohledně provozu městských vodovodů knlizcí

Více

měsíčník pro obyvatele obvodu Slezská Ostrava ročník XIX leden 2011 zdarma ročník XX leden 2012 17. 2. 2011 Pour Féliciter

měsíčník pro obyvatele obvodu Slezská Ostrava ročník XIX leden 2011 zdarma ročník XX leden 2012 17. 2. 2011 Pour Féliciter Slezskoostrvské Slezskoostrvské měsíčník pro obyvtele obvodu Slezská Ostrv ANTOŠOVICE HEŘMANICE HRUŠOV KOBLOV KUNČICE KUNČIČKY MUGLINOV noviny noviny měsíčník pro obyvtele obvodu Slezská Ostrv ročník XIX

Více

3/2014. Z obsahu: POČÁTKY MAJÍ NOVOU TURISTICKOU trasu. Citát měsíce

3/2014. Z obsahu: POČÁTKY MAJÍ NOVOU TURISTICKOU trasu. Citát měsíce 3/ POČÁTKY MAJÍ NOVOU TURISTICKOU trsu Modřínovou lejí k prmenům je název nové, počátecké turistické trsy, kterou iniciovl předdkyně počáteckého SPV Ing. Hn Benešová n podnět turisty tělem i duší Oldřich

Více

www.listyjm.cz (pokračování na str. X)

www.listyjm.cz (pokračování na str. X) Otevíráme pro Vás největší prodejnu s nábytkem ve Znojmě! Bezkonkurenční ceny Otvírcí slevy Široký sortiment OTEVÍRÁME JIŽ V ZÁŘÍ www.listyjm.cz září 2010 9 Jižní Morvou z prcí i zábvou Suohrdelská ul.

Více

Město Třinec Strategický plán města Třince pro období 2014-2020

Město Třinec Strategický plán města Třince pro období 2014-2020 Strtegický plán měst Třince pro období 20142020 Tr inec fjne mı sto pro z ivot Leden 2014 Obsh Vize rozvoje měst... 4 I Oborová koncepce Doprv... 6 1 Stručná nlýz oblsti Doprvy... 7 1.1 Interpretce problémového

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škol strojní, stvební doprvní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková orgnizce 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY z školní rok 2009/2010 Zprcovl : J. Folkrtová

Více

UNIKACE zpravodaj pro klienty společnosti EKO-KOM, a. a. s. s.

UNIKACE zpravodaj pro klienty společnosti EKO-KOM, a. a. s. s. zprvodj pro klienty společnosti EKO-KOM,.. s. s. 12/2010 SLOVO editoril ŘEDITELE KLIENTSKÉHO ODDĚLENÍ Vážení klienti, Kromě možnosti třídění odpdů n místě motivčních soutěží budou mít návštěvníci možnost

Více

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014.

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014. Albrechtice nd Vltvou Z Á P I S ze 7. zsedání zstupitelstv obce Albrechtice nd Vltvou konného dne 15. prosince 2014. Místo konání: OÚ Albrechtice n. Vlt. Zčátek: 19,00 hodin Zsedání řídil: strost ing.

Více

Číslo 244/ročník XXI. duben 2014 Proti dobrovolnému daru

Číslo 244/ročník XXI. duben 2014 Proti dobrovolnému daru Číslo 244/ročník XXI. duben 2014 Proti dobrovolnému dru Stworzenie świt dzień trzeci A potem Bóg rzekł: Niechj zbiorą się wody spod nieb w jedno miejsce i niech się ukże powierzchni such! A gdy tk się

Více

Investice za téměř půl miliardy pomáhá změnit mrtvé město Terezín

Investice za téměř půl miliardy pomáhá změnit mrtvé město Terezín Investice z téměř půl milirdy pomh změnit mrtvé město Terezín TEREZÍN - Relizční fze projektu Terezín oživení historické pmtky je u konce. Projekt, jehož cílem bylo zrekonstruot vybrné historické objekty

Více

OBJEKTIV MOHELNICE KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ ČERVENEC 2014 MOHELNICKÝ POMNÍK PADLÝM VOJÁKŮM Z 1.

OBJEKTIV MOHELNICE KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ ČERVENEC 2014 MOHELNICKÝ POMNÍK PADLÝM VOJÁKŮM Z 1. OBJEKTIV MOHELNICE KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ ČERVENEC 2014 MOHELNICKÝ POMNÍK PADLÝM VOJÁKŮM Z 1. SVĚTOVÉ VÁLKY Mohelnický válečný pomník nechl odhlit o svtodušních svátcích

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divdelní fkult Ateliér divdelního mnžerství jevištní technologie Divdelní mnžerství Vývoz živého kulturního bohtství Bklářská práce Autor práce: Alexndr Ann Pátková

Více

Vážené dámy, vážení pánové,

Vážené dámy, vážení pánové, 2013 2011 ÚVODNÍ SLOVO Dr. Pvel Doležl ředitel Zlté koruny Vážené dámy, vážení pánové, devátý loni oslvil ročník Zltá soutěže korun opět deset potvrdil, let že letošním Zltá korun ročníkem má tk n českém

Více

zpravodaj Zličína a Sobína

zpravodaj Zličína a Sobína zprvodj Zličín Sobín List zličínských sobínských občnů číslo dubn Doprvní soutěž pro mlé řidič Pální črodějnic n Zličíně Přdnášk v knihovně o poutní cstě kultur kultur; zprávy z rdnic ulturní tipy v okolí

Více

Vydala Nadace na ochranu zvířat. Projekt Pes ve městě je realizován s finančním přispěním hlavního města prahy a mč praha 4.

Vydala Nadace na ochranu zvířat. Projekt Pes ve městě je realizován s finančním přispěním hlavního města prahy a mč praha 4. ydl Ndce n ochrnu zvířt. Projekt Pes ve městě je relizován s finnčním přispěním hlvního měst prhy mč prh 4. Obsh: Destero soužití lidí psů Než si pořídíte ps neb důležité úvhy předem....................

Více

těšínské Informační dvouměsíčník města Český Těšín

těšínské Informační dvouměsíčník města Český Těšín ročník VI číslo 5 5. říjn 2012 těšínské Informční dvouměsíčník měst Český Těšín LISTY V Konikowě otevřeli truhlu Léto n koulišti Sokojeno bylo téměř 40 tisíc návštěvníků strn 3 Historie: ovodně 1972 Velká

Více

Úvod 1. Pojetí canisterapie 1.1 Zvířata lidem 1.2 Vznik canisterapie ve světě 1.3 Rozvoj canisterapie v ČR 1.4 Metody a formy canisterapie

Úvod 1. Pojetí canisterapie 1.1 Zvířata lidem 1.2 Vznik canisterapie ve světě 1.3 Rozvoj canisterapie v ČR 1.4 Metody a formy canisterapie Obsh Úvod 1. Pojetí cnisterpie 1.1 Zvířt lidem 1.2 Vznik cnisterpie ve světě 1.3 Rozvoj cnisterpie v ČR 1.4 Metody formy cnisterpie 1. Shrnutí 2. Zákldní terminologie indikce cnisterpie v sociální práci

Více

Zpravodaj obcí sdružených v mikroregionu Dolní Tošanovice Horní Tošanovice Hnojník Komorní Lhotka Ropice Řeka Smilovice Střítež Třanovice Vělopolí

Zpravodaj obcí sdružených v mikroregionu Dolní Tošanovice Horní Tošanovice Hnojník Komorní Lhotka Ropice Řeka Smilovice Střítež Třanovice Vělopolí Srpen 2007 č.4/ ročník IV. Zpravodaj obcí sdružených v mikroregionu Dolní Tošanovice Horní Tošanovice Hnojník Komorní Lhotka Ropice Řeka Smilovice Střítež Třanovice Vělopolí Jarmark v Komorní Lhotce více

Více

V Moravské Tøebové ve volbách

V Moravské Tøebové ve volbách LISTOPAD 2006 èíslo 11 IV. roèník V Morvské Tøebové ve volbách podruhé zvítìzil ODS V komunálních volbách, které probìhly o víkendu 20. 21.10., zvítìzil už podruhé Obènská demokrtická strn poètem 27,54

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Ktedr sociálních studií speciální pedgogiky Studijní progrm: Studijní oor: Kód ooru: Sociální práce Sociální prcovník 7502R022 Název klářské práce: NÁHRADNÍ

Více

Zpravodaj pro 13 obcí Březen 2014. Beskydy v lyžování nebo červnový společný výstup na Lysou horu. V nejbližší době budeme pracovat na zmapování

Zpravodaj pro 13 obcí Březen 2014. Beskydy v lyžování nebo červnový společný výstup na Lysou horu. V nejbližší době budeme pracovat na zmapování Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí str. 2, 3, 4 Frýdlant n. O., St. Hamry str. 4 Malenovice str. 5 Pržno, Staré Hamry str. 6 Baška str. 7 Lhotka, Bílá str. 8 Pstruží str. 9 Kunčice p. O., Metylovice

Více

KAPKA. zima 2009. Úvodní slovo generálního ředitele. V tomto čísle naleznete: www.pod.cz

KAPKA. zima 2009. Úvodní slovo generálního ředitele. V tomto čísle naleznete: www.pod.cz Z p r á v y Z a j í m a v o s t i N o v i n k y I n f o r m a c e Kapka - zima 2009 Povodí Oddr y, státní podnik 1 KAPKA Z p r a v o d a j s t á t n í h o p o d n i k u P O V O D Í O D R Y zima 2009 Úvodní

Více

Cesta za povoláním... rok 2015

Cesta za povoláním... rok 2015 Cest z povoláním... rok 0 Dobrá rozhodnutí znmenjí správný výsledek NEPA S.R.O., AUTORIZOVANÝ DISTRIBUTOR SHARP PURKYŇOVA, 00 BRNO, TEL.: +0-0,, FAX: +0-0 NEPA PRAHA, REVOLUČNÍ, HOVORČOVICE, 0 MĚŠICE U

Více

Reprezentovali nás na Slovensku

Reprezentovali nás na Slovensku Srpen 2009 č.4/ ročník VI. Dolní Tošanovice Horní Tošanovice Zpravodaj obcí sdružených v mikroregionu Hnojník Komorní Lhotka Ropice Řeka Jubilejní jarmark v K. Lhotce Čestné občanství pro J. Buzka Smilovice

Více

Festival kreslení podeváté

Festival kreslení podeváté Červen 2009 č.3/ ročník VI. Zpravodaj obcí sdružených v mikroregionu Dolní Tošanovice Horní Tošanovice Hnojník Komorní Lhotka Ropice Řeka Smilovice Střítež Třanovice Vělopolí Oslavy výročí v Řece Charita

Více

číslo 198 říjen 2006 STAROSTI STAROSTŮ

číslo 198 říjen 2006 STAROSTI STAROSTŮ 8,- Kč Nastal podzim, děti už dávno sedí ve školních lavicích a příroda začíná dostávat zlatavý kabát. Dnes na dlouhou dobu naposledy vyjíždím za starostmi starostů. V říjnu komunální volby někde možná

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012. Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012. Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Kpitol 381 Nejvyšší kontrolní úřd O B S A H A. Zpráv k závěrečnému účtu kpitoly státního rozpočtu 381 Nejvyšší kontrolní úřd z rok 2012. ÚVOD... 4. PŘÍJMY... 5. VÝDAJE... 8 V.

Více

památkách. Nezapomnělo se samozřejmě na jízdní řády hromadné dopravy, databázi informačních center a další pro turisty prospěšné

památkách. Nezapomnělo se samozřejmě na jízdní řády hromadné dopravy, databázi informačních center a další pro turisty prospěšné Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Staré Hamry Baška Malenovice, Janovice Lhotka, Metylovice Bílá, Čeladná Pstruží Pržno, Kunčice p. O. Ostravice Zpravodaj pro 13 obcí str. 2 str. 3 str. 4 str.

Více

Støíbrná zemìkoule z Varù putovala do Moravské Tøebové

Støíbrná zemìkoule z Varù putovala do Moravské Tøebové LISTOPAD èíslo 11 V. roèník Støíbrná zemìkoule z Vrù putovl do Morvské Tøebové Propgèní DVD mìst s názvem Perl èeské renesnce získlo n filmovém festivlu Tourregion film v Krlových Vrech støíbro. Porot

Více