Úvodníslovo starostyobcesmilovice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvodníslovo starostyobcesmilovice"

Transkript

1 SMILOVICKÝ Zprvodj vydává Obec Smilovice červenec 2010, č. 7 Úvodníslovo strostyobcesmilovice V souvislosti s posledním vydáním nšeho Smilovického zprvodje si dovolím npst pár řádků o rekpitulci činností OÚ Smilovice ve volebním období Níže uvádím nejdůležitější kce rozdělené pro přehlednost do následujících činností: 1) Personální změny: Po změně strosty po dlouhodobém vedení obce Pvlem Szlbutem v 4/2007 došlo k personálním změnám: - po výběrovém řízení bylo zvedeno nové prcovní místo pro tjemník obce, kterým se stl Ing. Drhomír Wiewiorková (nutnost zřízení stálého prc. míst v přípdě neuvolněného strosty místostrosty) - provedeno výběrové řízení pro funkci účetní, kterou vykonává Jn Swczynová (0,5 úvzku) - přerozdělení činnosti Renty Lsotové tk, by pouze metodicky řídil místní knihovnu vykonávl dlší činnosti OÚ - zřízení částečného úvzku pro nového změstnnce v knihovně (p. Mrie Lipowcznová 0,5 úvzku) - zvedení správce vodojemu vodohospodářské sítě obce Petr Guznr (f Indpe) 2) Relizovné investiční kce projekty (poslední vydání ve volebním období ) 3) Investiční kce v řízení 5) Kultur - setkání s jubilnty (2007, 2008, 2009*, 2010*) Pozn.: *společně se všemi seniory (70 let výše) - Den obce (550 let obce) - výstv obrzů Pwł Włch rodák ze Smilovic - 7x zeměpisné kce T. Frnek (prky Afriky v příprvě) - zřízení Fotoklubu Smilovice (http://fotobnk.regrd.cz prezentce obce v řízení) - kce knihovny uvedeny v smosttném článku 6) Různé - publikce Z historie obce Smilovice, Z historii Gminy Śmilowice" - Obrzová publikce - J. Buzek čestný občn obce - Nottnik beskidzki (J. Tomoszek ) - pohlednice obce - zimní letní - změn územního plánu č. 2 (Archplán) - nový územní plán (ASSECO) v řízení - převedení místního hřbitov od SCEAV Komorní Lhotk do mjetku obce - převedení pozemků z Pozemkového fondu do mjetku obce 2 v celkové výměře m v hodnotě cc 3 mil Kč - likvidce bývlé budovy v reálu ZŠ + MŠ ptřící PZKO - splcení úvěru vod/ plyn úvěru n výměnu oken dveří ve škole - úprv půdních prostor n OÚ z důvodu protipožárního zbezpečení (vystěhování úložiště nebezpečného odpdu) - oprv střech okpů (budov OÚ + obchod) - zvedení dvojjzyčné vjezdové výjezdové tbule obce Smilovice / Śmiłowice n silnici III/4798 (dotční titul Úřdu vlády; připrvuje se) - zřízení míst CzechPOINT - ukončení nájmu po 10 letém působení fy Dwcr v resturci U dubu - zřízení letní zhrdy (bufet U pošty ) - znovu zložení ČZS (Českého zhrádkářského svzu) ve Smilovicích - prodej obchodu v bývlé hsičské zbrojnici do soukromého vlstnictví

2 2 Zprvodj obce SMILOVICE - setkání občnů z mikroregionu ve věci dvojjzyčných názvů v MSK z přítomnosti ministr p. Michel Kocáb doprovodu - zvedení vyhlášky z důvodu volně pobíhjících psů Finnční hospodření je zjištěno vyrovnným rozpočtem. Obec uzvřel v roce 2009 novou smlouvu o úvěru ve výši Kč n pokrytí investice výstvby vodovodu. N závěr bych chtěl poděkovt zejmén tjemnici OÚ Smilovice ing.wiewiorkové, která byl ktlyzátorem všech kcí v nší obci od jmenování KÚ MSK v 5/2007, smozřejmě změstnncům OÚ Smilovice p. Lsotové, Swczynové Lipowcznové. Poděkování ptří i zstupitelům, bez kterých relizce nových projektů kcí by nebyl uskutečněn tktéž sponzorům podílejícím se n řdě kcí v neposlední řdě tiskárně T-Print z příprvu zprvodje, pozvánek fotodokumentce obce. Přeji novému vedení obce zstupitelům po komunálních volbách v říjnu 2010, by nvázli n dosvdní ktivní činnost zstupitelů změstnnců OÚ Smilovice. Rozhodně se nemáme z co stydět myslím, že máme jen krůček k získání titulu pro nši obec Smilovice, npř. Bílá stuh z činnost s mládeží (TJ, PZKO, MS, ČVS, místní knihovn, Krmel SCEAV,...) nebo i jiná ocenění přiznáván MMR v rámci kce Vesnice roku npř. Miss venkov s disciplínmi jízd n koni nebo trktoru, dojení koz, rozdělání ohně v krbu, prnostiky, vření, pečení - viz nebo Pro úplnost n poslední strně zprvodje si můžete smi udělt přehled o činnosti OÚ, spolků v obci jednotlivců v období , kde je uveden přehled článků ve vydných zprvodjích nší obce Smilovice (možno zpětně njít n nebo v místní knihovně, přípdně ve Státním rchivu Frýdek Místek. Ing. Gustv Chwistek - strost Důsledku dlouhodobých srážek následných přívlových dešťů se v polovině květn řd nšich obyvtel potýkl se záplvmi. V obci byl vyhlášen 3.stupeň povodňové ktivity kromě ztopených sklepů RD, ZŠ + MŠ, TJ byly postiženy následující loklity: MK (místní komunikce) - 7c Hl.silnice Szczuková - 21c K.Lhotk-Mrózek-Chwistek-Kčírek - 5c Hl.silnice-krvín-Godul - 5d Hl.silnice-vodojem Propustky, příkopy - propustek Heliošovi nedosttečná světlost - příkop u RD Kouslík-Plo včetně propustků při stvbách RD došlo k nrušení meliorčního systému, části příkopu byly zsypány - propustek u RD Šářec - příkop u RD Sbelová (Rkovec) - propustek Hodink - Wlch Problemtik poškozených MK, čištění příkopů nevhodných odtokových poměrů byl projednáván s Lesy ČR, ZVS (Zemědělská vodohospodářská správ), odbor ŽP MěÚ Třinec, Stvením úřdem OÚ Hnojník, MK Engineering, SÚS (Správ údržby silnic Bystřice n/o). V nejbližší době budou provedeny nejnutnější oprvy jednání s Lesostvby FM. Během mpování škod bylo zjištěno: - příkopy nejsou čištěny ZVS přípdně vlstníky, pokud jsou n jejich pozemcích - přístupové cesty v soukromém vlstnictví nejsou předmětem řešení OÚ - sjezdy n MK nejsou provedeny dle povolení OÚ (tj. světlost propustků není dodržen dle dokumentce) - z příkopů nejsou odstrňovány větve dřevo po prováděných probírkách les v Goduli - problémový odtok povrchové vody z reálu ZŠ + MŠ Povodeň květen 2010 V závěru děkujeme Sboru dobrovolných hsičů v Řece, zejmén veliteli - Zdeňku Kubinovi, kteří počínje konče skutečně v nší obci byli nesčetněkrát čerpli vodu z MŠ ZŠ Smilovice, uprvovli nános odplvenin od smilovického vodojemu, čerpli vodu ze sklepů OÚ RD č.p.- 12, 16, 68, 88, 148. Z necelé 2 týdny byli u nás opět! Obec Smilovice má schválený územní plán včetně 2 dodtků, poslední dodtek č.2 byl schválen zstupitelstvem obce Nový stvební zákon ukládá obcím povinnost uvést tento do souldu do konce roku 2015, proto obec upustil od záměru necht zprcovt pouze dlší změnu rozhodl o zprcování nového územního plánu. Od roku 2006 do konce roku 2009 bylo podáno celkem 82 podnětů vlstníků pozemků n změnu jejich využití z nich 58 zstupitelstvo schválilo k dlšímu zprcování. Nejvíce poždvků bylo n změnu n pozemek určený k zástvbě rodinným domem, 1 poždvek n možnost postvení přístřešku pro zemědělské stroje 9 podnětů podl obec n zrušení nebo zmenšení ploch pro zástvbu RD. Pořizovtelem ÚP je Město Třinec, Odbor stvebního řádu územního plánování, který n zákldě podnětů doplňujících průzkumů rozborů zprcovl návrh zdání, který byl zveřejněn, ke kterému se mohly vyjádřit dotčené orgány veřejnost. Orgán ochrny přírody krjiny nesouhlsil s většinou poždvků n změny. Otázkou je nkolik bylo jejich stnovisko ovlivněno připomínkou podnou petičním výborem, který se s odvoláním n Petici občnů Smilovic z zchování krjinného rázu obce nesouhlsně vyjádřil k řdě nvrhovných změn. Obec z vlstního podnětu po dohodě s vlstníky nvrhl k vyřzení plochy pro stvbu cc 40 RD. Odbor životního prostředí MěÚ Třinec ve svém stnovisku odsouhlsil plochy nvržené k vyřzení, nebo omezení pro stvbu RD odsouhlsil, nově všk schválil pouze loklity pro stvbu 9 RD, z toho 7 v k.ú Rkovec 2 RD u hl. Silnice n hrnici s obcí Střítež. Správ CHKO nepovolil žádné dlší loklity pro výstvbu RD. N zákldě podných připomínek bude uprven návrh zdání po konzultci se strostou obce bude předložen ke schválení zstupitelstvu. Po schválení zdání ÚP zstupitelstvem obce bude toto předáno zprcovteli, firmě Asseco, která bude zprcovávt návrh nového územního plánu. Dále bude následovt: společné jednání o návrhu ÚP posouzení návrhu ÚP krjským úřdem veřejné projednání návrhu ÚP přezkum odůvodnění návrhu ÚP vydání ÚP zstupitelstvem obce Služby obecního úřdu Ověřovánílistinpodpisů Czech POINT VýpiszKtstrunemovitostí VýpiszObchodníhorejstříku VýpiszŽivnostenskéhorejstříku VýpiszRejstříkutrestů Přijetípodánípodleživnostenskéhozákon( 72) ŽádostovýpisnebopiszRejstříkutrestů podlezákonč.124/208sb Výpiszbodovéhohodnocenířidičedlší Obecní úřd bude ve dnech července 2010 UZAVŘEN z důvodu čerpání dovolené. Tvorb nového územního plánu obce Smilovice Ing. Drhomír Wiewiorková - tjemnice OÚ Výstv spolků v sálu OÚ Smilovice Dne se uskuteční 1. výstv spolků, individuálních sběrtelů umělců z obce. Orgnizátorem je ZO ČZS ve Smilovicích (zhrádkáři) společně s MS - Myslivecké sdružení Smilovice - Řek, ZO ČVS (včelři) Smilovice, Fotoklub Smilovice, p. Pweł Włch mlíř pocházející ze Smilovic dlší překvpení (npř. prezentce obce Bitrová/Slovensko - OÚ

3 Zprvodj obce SMILOVICE 3 Setkáníseniorů jubilntů obcesmilovice (text úvodního proslovu strosty) Vážení jubilnti senioři nší obce, vážení předstvitelé křesťnského edukčního středisk Krmel, vážení hosté Sznowni jubilnci orz seniorzy gminy Śmiłowice, sznowni przedstviciele ośrodku chrześcijnskoedukcyjnego Krmel, sznowsni goście Přesně před rokem jsme poprvé uspořádli společné setkání jubilntů seniorů nší obce, které bylo spojené s oslvmi 550. výročí od první zmínky o obci křtem nší 1. publikce Z historie obce Smilovice Nyní ve spolupráci obce Smilovice s Evngelickým sborem (SCEAV) Křesťnským společenstvím (KS-SCH) u příležitosti 10. výročí od otevření středisk Krmel po rekonstrukci jsme si dovolili Vás pozvt do těchto krásných prostor, které jsou bez ndsázky chloubou nší obce. Oczywiście witm oprócz Ws wszystkich jubilntów i seniorów nszego njstrszego obywtel p. Jerzego Zientk, którego heroiczne losy podczs II. wojny świtowej były opisywne w osttnim Śmiłowickim periodyku dokończenie nstąpi w czerwcowym wydniu. Niestety z dlszych 90-letnich obywteli nszej gminy jest tylko Terezi Sztefkow i Stnisłw Włch. Oczywiście są usprwiedliwione nsze dlsze 90 letnie obywtelki Ann Kocurová, Mrie Klfsová i Emilie Bobková. Dlej chciłbym przywitć między nmi nszego dlszego rodk p. Pwł Włch z żoną, który swymi obrzmi, zwłszcz nszych krjobrzów, rozsłwi nszą gmine n Sląsku Cieszyńskim orz poz grnicmi. Jest między nmi i p. Wnd Milersk, któr nszą wioskę opisuje w szeregu opowidń. Dovolil jsem si pozvt i nšeho bývlého občn pn Gustv Bromk stršího z Životic, který pmtuje Kotsowku ještě z dob, kdy tdy byly význmné ovocné sdy. Přizvl jsem i p. Gustv Kiszu ze Střítěže 88 letého pmětník nšeho okolí. Osttně pozvl jsem n tuto nši společenskou kci i nšeho čestného občn profesor Jerzego Buzk, který rovněž dovrší 70 let bude tím ptřit mezi nše seniory. Obdržel jsem všk omluvný dopis, který Vám nyní budu z části citovt: Z przykrością zmuszony jestem poinformowć, że ze względu n zplnowną wcześniej, oficjlną wizytę w Hiszpnii u król Jun Crlos, niemożliwy będzie, tym rzem, przyjzd do Śmiłowic. Licząc n Pństw zrozumienie, chciłbym przekzć - dl wszystkich uczestników uroczystości - życzeni dobrych i rdosnych obchodów "Dni Senior". Podle nejnovější zprávy z důvodu hospitlizce krále Jun Crlose operce plícní uzliny došlo ke změně progrmu předsed EP předává dopoledne cenu Krl Velikého premiérovi Polsk n večer má zsedání předsedů prlmentu EP ve Stockholmu. Moje vystoupení jk smi vidíte proplétám v polsko-českém jzyce, to zejmén i z důvodu, že podsttná část zdejších občnů n nšem jubileu je polské národnosti. V letošním roce v červnu se chystjí velkolepé oslvy jk Českého Těšín, tk Cieszyn, mezi jinými událostmi budou i význmné kce Slezské církve evngelické.v., kterou reprezentuje opět náš občn z obce Smilovice p. biskup Stnislv Piętk, který pozvl n oslvy i součsného premiér ČR Jn Fišer. N závěr bych chtěl popřát Vám všem hezké prožití dnešního dne než jubilntům předám kytice, tk jsem pro Vás všechny připrvil mlý koncert, ve kterém Vám zhrji n housle v dlší části progrmu 2 skldby, to Humoresku od Antonín Dvořák Pieśń wieczorną od Stnisłw Moniuszki. Tyto skldby tky věnuji mému ttínkovi, který byl členem místní kpely v létech v příštím roce by se dožil 100 let. Předpokládám, že nové vedení obce po komunálních Největší hudební těleso - Smilovická dechovk n pozdí po koncertě n Krmelu * volbách v říjnu t.r. určitě bude trdovt tento svátek pro Vás jubilnty seniory. Již nyní je možno uvžovt i o místě konání, to doporučuji n půdě TJ Smilovice, kde bude v nejbližších týdnech otevřen resturce z Operčního progrmu přeshrniční spolupráce ČR Polsko bude z význmného finnčního dotčního titulu pro projekt Léto v Krzyžnovicích, zim ve Smilovicích rozvoj turistickorekreční infrstruktury v česko-polském pohrničí dokončen záměr sportovního centr obce Smilovice. Tento reál je možno využívt i Vámi pro některé sportovní činnosti. Koneckonců jsou i mezi seniory doposud ktivní sportovci, jelikož ne všichni z Vás prcují n svých polích jk v minulosti, tk pohybem n bowlingu nebo jinou méně náročnou sportovní disciplínou můžete utužovt své zdrví přímo v reálu nší TJ Smilovice, přípdně přijít fndit mldším. Zároveň Vás tím zvu n Den obce, který se uskuteční budou tentokráte kromě řdy sportovních soutěží znít i různé hudební žánry, tj. obdobně jk před rokem - dechovk, lidové tnce v podání folklórního souboru Śmiłowinie, cimbálovk něco rychlejšího pro všechny ktegorie n závěr oslv. OÚ * Název křesťnského středisk Krmel, které ptří Křesťnskému společenství (KS-SCH) při Slezské církvi evngelické.v., je shodné s horou Krmel v Izreli ve stejnojmenném pohoří, které se táhne si 20 km od potok Císon ž k hifskému zálivu do Středozemního moře. Slovo Krmel znmená úrodné pole. Do dnes jsou stráně pohoří Krmelu porostlé dubovými stromy. Mndlovníky hrušně přinášejí této glilejské oblsti hojnou úrodu šťvntého ovoce. Všichni jsme si oddechli, když velká vod odtekl. Měl jsem příležitost vidět tu velkou vodu v rovinté oblsti kolem Ktovic z ptčí perspektivy během letu do Londýn buďme rádi, že máme nše krásné Beskydy. Jenže u nás velká vod trochu potrápil její následky budeme odstrňovt ještě nějký čs. Aby byl vod z nšich vodovodních kohoutku čistá nezávdná bude, probíht v příštích si třech týdnech čištění vodojemu proplchy vodovodního řádu. Čištění vodojemu občne nepocítí, le při proplchování vodovodního řádu bude docházet n některých místech ke kolísní tlku vody. Chceme tímto dát občnům n vědomí, že budou probíht tyto práce přípdné možné problémy budou jen krátkodobé. Přejeme všem krásné léto s dosttečným odpočinkem příjemnou dovolenou Vod, vod, vod. Z správce vodovodu INDAPE, s.r.o. Petr Guznr

4 4 Zprvodj obce SMILOVICE Od vřečky k fjce Nechci, by těch několik řádků vyznělo jko smochvál, le chci vyhovět pnu strostovi, který mě požádl, bych se s Vámi podělil o rdost ze svého koníčk. Tky nechci v žádném přípdě propgovt kouření, neboť jsem nekuřák. Po odchodu do důchodu opdnutí euforie, že nemusím nosit bílé košile modrou krvtu, nstl dob přemýšlení co dále. Ženě se zlomil oblíben vřečk, tk mě požádl, bych ji vyřezl nějký klcek, než se dostne do měst koupí novou. Kutil jsem, vyřezávl z nějkou dobu strávenou v dílně jsem přišel s dýmkou. Nstl dob shánění dřev (třešně, višně, švestk, ořech), zdlouhvé sušení pk hledání těch správných postupů, tvrů velikostí. Nikdy jsem dýmku či dlouhou fjku neprodl, vždy, když se podřil, zřdil jsem ji do své sbírky nebo věnovl někomu, kdo je mé důvěry hoden. Nejrději jsem vyřezávl dlouhé fjky, protože ty, kromě továrních porcelánek už málokdo dělá. Tktéž účst n výstvách nebyl můj nápd, le odpověď n pozvání. Sbírk cc 300 dýmek přibližuje krásu dřev v konečné podobě bude opět prezentován n výstvě Pozn.: Výstv dýmek byl uskutečněn dne (první setkání seniorů obce Smilovice u příležitosti 550. výročí od 1. zmínky o obci). Josef Novák V květnu 2009 jsme vydli publikci o historii obce Smilovice. Do knihy se nedostly zjímvé záznmy nšich občnů, proto nyní otiskujeme výňtky z mteriálů občn Smilovice-Rkovec Petr Szturce, které určitě osloví některé pmětníky. Jednotk protivzdušné obrny n Goduli V roce 2008 uběhlo přibližně půlstoletí od vzniku protivzdušné vojenské jednotky umístěné n hoře Godul. Tuto dobu bych chtěl obyvtelům Těšínského Slezsk připomenout zmínit se o okolnostech, proč tomu tk bylo. Přibližně deset let po druhé světové válce byl svět hlvně Evrop rozdělen n dv tábory z obv o znovunpdení Československé republiky ze strny Zápdního Německ pktu NATO vznikl silná protivzdušná obrn. Aby byly ochráněny proti vzdušnému npdení Třinecké železárny V.I.Molotov, byl postven n jihozápd od Třince si v roce 1956 n hrnici obcí Komorní Lhotk, Smilovice Řek n vrcholu hory Goduly vojenská ksárn. Součsně byl stvěn ksárn n severozápd od Třince v obci Třnovice n východ od Třince v Nýdku. Po obszení ksáren byl dovezen výzbroj zčlo hlídání vzdušného prostoru nd Třineckem. Hor Godul leží v ktstrech Smilovic, Řeky Komorní Lhotky. Má výšku 738 m n.m. Ve vzpomínných pdesátých létech vedl n vrchol lesní cest zvná vojenská. Zčínl z dnešní resturci u Tesárk v Komorní Lhotce odtud vedl ž n vrchol. Převýšení je si 350 metrů vzdálenost 3 km. N vrcholu Goduly, kde hrničí obce Smilovice, Komorní Lhotk Řek, je v součsné době rekreční středisko Ondráš. Jeho resturce, kuchyně prostory pro hosty jsou vlstně původní ksárn zdptovná do dnešní podoby. Vojenská ksárn tvořil dvě dřevěné přízemní budovy, v těch dobách se stvěly všechny podobného typu. N přilehlé louce byl umístěn výzbroj technik jednotky. Celá louk byl zbezpečen proti vstupu plotem z betonových sloupků si osmi řdmi ostntého drátu. N východ od budov stál v průjezdných okopech čtyři protiletdlová děl vzdálená od sebe si 20 metrů. Z vlstních vzpomínek, když mi bylo si 10 let, nvštívili jsme několikrát jko žáci Národní školy ve Smilovicích tento vojenský oddíl s tehdejším řídícím učitelem p. Frntiškem Kublou. Vojáci nám předvedli změřování děl n tzv. Polygonu, což byly dv stožáry s ntženými lny, po kterých se pohybovl si půlmetrová mket letdl. Obsluh děl pomocí optických změřovčů táhl hlvně děl n tento cíl. V bočních stěnách okopů pod zemí byl dvířk, z kterými stály dělostřelecké náboje necelý metr vysoké. Vojáci nám dli vystřelit ze smonbíjecích pušek slepými náboji obdrovli nás lisovnou kávou s cukrem z kádeček. Z historie obce okolí O vodní pile ve Smilovicích V součsnosti, v roce 2008, je tomu přibližně sto let, kdy ve Smilovicích n toku říčky Ropičnky bylo zpočto se stvbou pily n vodní pohon. Vyžádl si to dob, kdy bylo zpotřebí řezivo pro všechny možné účely. Lidé byli stále chytřejší dovednější vymýšleli jk si ulehčit práci se dřevem, kterého bylo v okolních lesích horách dosttek. Vesnice se rozrůstl v prvním desetiletí dvcátého století ve Smilovicích bylo málo chlup. To se le postupem doby měnilo lidí chlup přibývlo. Kdo chtěl stvět dům hospodářská stvení, potřebovl trámy, prkn jiné řezné produkty pily. A protože počátkem 20. stolení lidstvo téměř nevědělo, co je to elektřin, využívly se přírodní zdroje energie. N levém břehu smilovické řeky Ropičnky stály n přelomu století poblíž míst, kde v dnešní době přehrzuje Ropičnku jez, z kterého se odvádí část vody umělým knálem potoky do říčky Stonávky pro npájení Těrlické přehrdy, tři stvení. Ve dvou z nich žili pn Pvel Wlch, ročník 1878 jeho zeť ze sousedství pn Pvel Jurs, ročník Pn Wlch byl vyučen kovářem měl kovárnu jeho zeť Pvel Jurs byl zedníkem. Ve třetí usedlosti bydlel rodin Březinů, která provozovl kovářství. Tyto dvě profese jsou ke stvění budov zřízení velmi užitečné jistě tito pánové měli podniktelského duch, tk se dohodli, že spolu poství tolik potřebnou vodní pilu. Jk se před 100 lety děll projekt, jk se získávl povolení, jk se geometricky vyměřovlo co vše stvbě předcházelo, to se dnes můžeme jen domýšlet. Bylo to přece z Rkousko-uherské monrchie, kdy končil vládu střičký mocnář Frntišek Josef I. Dění, které kolem historie vodní pily popisuji, jsem se dozvěděl od lidí žijících dnes v okolí tehdejší pily, hlvně od vnuk spolumjitele spolustvitele Pvl Wlch, pn Petr Krop ze Smilovic, ročník 1953, pní Anny Szlbutové, ročník 1926, která žije v domku poblíž míst bývlé pily, v již vzpomínné usedlosti Březinových jiných pmětníků, mezi něž ptří i mí rodiče ročníků Nečerpl jsem vědomosti z žádných kronik ni písemných mteriálů, proto mohou být některé skutečnosti zkreslené nepřesné, neboť lidé zpomínjí přesná dt, proto mohou být nebo se mohou v něčem splést, kdežto kroniky se nepletou. Nicméně v roce 1914 již byl pil v provozu. Muselo tomu přecházet vyměření budovy, by se docílilo čím nejkrtší délky náhonu potřebného spádu vzhledem ke klesání toku říčky Ropičnky, by se vod, která pdá n vodní kolo, mohl vrátit níž po proudu do toku řeky. Budov pily byl přízemní, dřevěná, s velkými vrty vpředu i vzdu. Budov stál n betonových kmenných zákldech, které nesly celou tíhu veškerého zřízení uvnitř budovy, včetně záklden pro ložisk vodního kol, které bylo vedle budovy. Uvnitř byl umístěn vlstní listová pil (ktr), která řezl přivezenou kultinu, kmeny stromů různých druhů průměrů n prkn nebo hrnoly. Po 2. sv. válce, po únoru 1948, se velmi změnil dob, nový režim již tolik nepřál soukromému podnikání tky poněkud zstrlo zřízení i lidé točící se kolem pily. Přibližně v roce 1955, si jko pětiletý kluk si mtně pmtuji, když moji rodiče dli nřezt prkn n trámy z kultiny n stodolu, n některé detily - mohutné vodní kolo, ze spodní strojovny nhoru dolů běhjící registr řezjící trámy velkou hromdu pilin pod registrem. Vzpomínám tky n veliké pstruhy stojící v tůni pod vodním kolem, když se netočilo. Kluci je chytli do lvorů velkých pstruhů bylo v Ropičce vždycky dost. Jednou, si v roce 1957, při řezání olšové kultiny pro Hečkovy Smiecovy ze Smilovic Rkovce zlověstně zprštělo zlomil se hlvní dubová hřídel vodního kol. To byl konec pily ve Smilovicích, Budov pily byl úřdy zplombován, chátrl v 60. létech se zčlo s likvidcí. Obyvtelé Smilovic orgnizováni ve složkách tehdejší Národní fronty pořádli brigády ve sběru železného šrotu. Došlo i n pilu. Z pomocí trktorů techniky z místního Jednotného zemědělského družstv byly kovové věci vlstně legálně ukrdeny odvezeny do šrotu. A byly tm těžké kusy. Npř. více jk tunové setrvčníky z litiny, řemenice hřídele, ozubená kol jiné kovové věci. Nikomu ze sběrčů kovů to si nebylo líto zničit, tk užitečné zřízení, vždyť v regionu rostly modernější pily poháněné již běžně elektřinou řezivo se dlo koupit hotové v prodejnách. Dnes již jen málokdo projíždějící po silnici ze Smilovic do Střítěže si v polovině cesty ví, že když otočí zrk doprv k okrji lesíku lemujícího břeh Ropičnky si 100 m od silnice 100 m od budovy jezného proti proudu stávl pil, která možná po šest desetiletí proměňovl kmeny stromů n tolik potřebné řezivo. Zvídvější n místě, kde se psl tto historie, mohou uvidět zbytky zákldů budovy poměrně dobře zntelný

5 Zprvodj obce SMILOVICE 5 náhon mezi stromy ž skoro k místům, kde bylo stvědlo. Využít sílu vody chtěl v euforické době po listopdovém převrtu, roku 1989, smilovický občn pn Jindřich Mckowski. Nstupující nový režim umožňovl soukromé podnikání. Zmíněný pán zčl budovt n jezu 50 m pod smilovickým mostem česlo stvědlo pro zčátek náhonu, který měl být si 300 m dlouhý z betonových trub o průměru 80 cm vod měl pohánět turbíny ve zděné budově níž po proudu po levé strně říčky. Hodně bylo uděláno, le z více důvodů z projektu v 90. letech 20. století sešlo. Pro technicky smýšlející lidi je to ke škodě, neboť kinetická energie vody je po stletí neslábnoucí mohl by být částečně využit. Vesničk by měl zjímvý technický prvek, jehož věhls by mohl v mpách turistických průvodcích přesáhnout hrnice nšeho regionu. Petr Szturc Stré nové ovocnření ve Smilovicích (dokončení z č. 6/2009) Z dnešního pohledu svých znlostí mi vrtlo hlvou, proč v obci Smilovice bylo zloženo tkové úctyhodné množství velkých i menších jbloňových sdů, vyszeno tisíce třešňových stromů podél mezí místních cest. Vysvětlení je ekonomické ekologické. Z ekonomického pohledu n sedláky (dnes by to byli frmáři) n zčátku století dotírl obilní krize, kterou způsobil dovoz levného obilí z Ameriky. Dnes víme, že zemědělské produkty, zejmén obilí v nšich klimtických podmínkách neměly vlnou kvlitu spolu s málo výkonnými odrůdmi nedávly potřebný efekt. Pro názornost výnosy pšenice do šedesátých let minulého století se u nás pohybovly cc 15q/h dnes 70 q/h není výjimkou. Tehdejší sedláci museli produkovt něco jiného, než pouze zemědělské produkty. Zkládání sdů se jevilo jko význmný ekonomický počin. Intenzivní rozvoj okolních měst Třince Těšín, stěhováním mldých lidí do těchto měst se zároveň vytvářely podmínky pro poptávku n ovoce. Tento trend význmně posilovl peněženku tehdejších zemědělců-sdřů. Tto činnost byl pk od pdesátých let podporován státem, kde byly zřizovány výkupny ovoce jiných komodit přímo v obcích. Tehdy tké vnikl Český zhrádkářský svz, který v roce 2008 slvil 50. výročí svého vzniku. Ten zkládl své zákldní orgnizce v kždé vesnici městě, šířil osvětu v pěstování ovoce mezi svými členy. Zváděly se nové výkonné odrůdy v celém sortimentu. Tké ve Smilovicích byl velmi ktivní orgnizce, která v roce 1998 znikl. Bude-li někdo nmítt, že to bylo jink, pk nemůže opomíjet geogrfické, klimtické ekologické podmínky obce Smilovic. - obec leží v podhůří horského msivu Beskyd n rozsáhlé plnině, kde rnní silné rosy prouděním vzduchu rychle mizí. Vzhledem k rovině je zde intenzivní sluneční svit. - převládjící zápdní severní větry nepřinášejí do loklity škodlivé zplodiny tím ovzduší je reltivně čisté. - podnebí je zde humidní tj. srážky převládjí nd výprem. Sdy tedy mjí dosttek vláhy, což neslouží obecně zemědělským plodinám půdy se musejí drenážovt. Neméně význmnou kldnou vlstností do nedávn byl slezská zástvb obce, kde sousede měli k sobě dosti dleko. Pozemky nebyly rozdrobené, tvořily větší velké ucelené plochy. Mohly se zkládt sdy n větších plochách tk se mohly používt při ošetřování stroje chemické příprvky. Mluvíne-li dnes o strých ovocných stromech, musí mít stáří minimálně 60 let jejich odrůdová skldb by měl být rovněž. strší než 60 let. Smilovické sdy tuto zákldní podmínku splňují. Podle letmého šetření se n území obce ncházejí skutečné odrůdové pokldy. Pro názornost uvádím : Bernské růžové, Švýcrské růžové, Sudetská renet, Vilémovo, Strýmk zelená, Strýmk červená, Croncelské, Ontrio, Coxov renet, Jonthn, Libovické Bláhovo, Průsvitné letní, Mtčino, Boskopské zelené, Boskopské červené, Železné, Wtervlietské, Blenhjmská renet, Boikovo jiné. Mnohé odrůdy vymizely úplně jko: Cr Alexnder, Pisówk, Jeptišk,Gdánský hrnáč, Prmen zltá, Lndsberská, Gscoigneho šrlátové, Blck Ben, Bismrkovo, Auror j. Většin stromů není pojmenovvých, protože odešel původní pěstitel pokrčovtelé si tyto názvy nezznmenli. Ústním podáním vnikly někdy nové náhrdní odrůdové názvy, které se vážou k místu pěstování nebo události. Tk vnikjí lidové názvy jko Zelené od vápenky, Pruhovné z louky, Červené od gráže, Stříkové, Kmeňák, Pruhovné od stodoly td. Ovocnření v zhrdách v součsné době jde novým směrem vlstně kopíruje se zpožděním nové trendy velkých producentů ovoce. Jíž úplně znikly vysokokmeny n semenáčích, v sdech se jíž nepěstují zemědělské plodiny. Mluvíme-li dnes o ovocných dřevinách, máme n mysli pěstování v mlých skupinách, které nám nezbírá mnoho míst při tom dává slušný výnos. Nemusíme mluvit ni o úplném zásobení ovocem po celý rok, le jde nám o využití volného míst n zhrdě s využitím volného čsu. Smotná sebelepší odrůd nenplní nše očekávání, když nebudeme dodržovt specifické pěstitelské postupy pří řezu chemickém ošetření. Není to nic složitého, musíme být jen důslední. Ale o těchto záležitostech si můžeme popovídt někdy jindy, npř. n výstvě ovoce ve Smilovicích ( ). Myslivecké sdružení Smilovice Řek sdružuje zájemce z účelem provozování myslivecké činnosti. Jsme občnské sdružení, které je v obcích Smilovice Řek velmi oblíbené viditelně pomáhá při různých společenských kcích. Nšim hlvním posláním je udržovt chránit lesní polní zvěř v součsných složitých podmínkách, zejmén v intenzivní stvební činnosti, která ne vždy je v souldu s nšimi pohledy n ochrnu zvěře. Nše myslivecké sdružení sdružuje jk členy, tk i příznivce myslivosti. Zákldnou pro nši činnost je myslivecká hájenk, která dosáhl stáří 45 let její stáří je již vidět nyní vyžduje celkovou oprvu pro dlší využití. Nyní jsme před náročným úkolem toto zřízení celkově rekonstruovt. Chceme do budoucn vytvořit podmínky pro lepší využití celého objektu. Počítáme s využitím pro menší rodinné kce. Vzhledem k nšim mldým myslivcům chceme tuto hájenku uprvit perspektivně nejen pro schůzování, le i společné kce, které by mohli využívt osttní občné obou obcí. Tento záměr bude vyždovt větší finnční nákldy, o které budeme usilovt z různých zdrojů. Jsme si vědomi, že se nelze uzvřít jen do smotné myslivecké činnosti, což je nšim posláním, le myslíme rovněž n nše mldé nástupce. Máme výborný vzth se Zákldní školou ve Smilovicích, kde provádíme besedy s prktickou ukázkou exponátů zvěře. N oplátku nám žáci sbírjí zejmén žludy kštny, které jsou v zimě nepostrdtelnou doplňkovou strvou pro spárktou zvěř. Význmnou činností je svépomocné obstrání objemového krmiv, to je sen. Dlší je jderné krmivo včetně medicinálních lízů, které nkupujeme. Můžeme se rovněž pochlubit spoluprácí při pořádání společenských kcí v obcích Smilovice Řek, n kterých zjišťujeme velmi žádnou mysliveckou kuchyň. Nše obec je velmi rozsáhlá rozptýlená zástvb s velmi vyvinutou cestovní sítí láká novodobé pytláky k lovu srnčí jelení zvěře. Nši členové jsou bezmocní proti rychlým terénním vozidlům, která jsou hlvním pomocníkem pytláků. K poslední událostí pytlčení došlo v sobotu dne v rnních hodinách n pozemku pn Gocmn. Došlo k upytlčení srnce z terénního vozu tmvé brvy, kterého si pchtelé odvezli. Chtěli bychom, by nší občné tyto nešvry dnešní doby nenechli bez povšimnutí pomáhli nám je odhlovt. Žádáme proto veřejnost o spolupráci v přípdě pohybu podezřelých osob se obrátili n nši mysliveckou stráž. Kontkt: Ing. Antonín Smek, tel.č , Doc. Ing. Václv Šátek Csc., tel.č , Ing. Václv Šátek ml., tel.č , Emil Stch,tel.č Dnešní intenzivní individuální stvební činnost v obci nám dělá nemlé strosti. Apelujeme n obecní zstupitelství, by při projednávání územního plánu obce brli vážně připomínky myslivců, kteří v rámci ochrny zvěře poždují zchování minimálních biokoridorů, tj. umožnění přirozené migrce zvěře v rámci ktstru tím zchování jejich přirozených dlouhodobých návyků zvěře. Nemlé úsilí vkládáme do snhy zvyšování počtu bžntí zječí zvěře. Tento problém řešíme se sousedními mysliveckými sdruženími. Toto je náš prioritní úkol rovněž do budoucn. Ing. Vldislv Smek - místopředsed ZO ČZS Krviná Činnost Mysliveckého sdružení Smilovice Řek v nší obci Ing. Antonín Smek - Předsed MS Smilovice Řek

6 6 Zprvodj obce SMILOVICE Wspomnieni wojenne p. Jerzego Zientk ze Śmiłowic, (njstrszy obywtel nszej wioski ur ) - dokończenie z 6/2009 Jk my sie dowiedzieli o możliwości służby w Polskiej Armii pod brytyjskim dowódzstwem, tk żech sie też zroz zgłosił, dobrowolnie jko i ms osttnich. Było to roku. Zszeregowno mnie do I Polskiej Zbrojnej Kdry Dywizji w dniu r. Już r. przełożyli mie do Włoch. Płynęli my jedynost dni przez Gibrltr i Morze Śródziemne ż do Nepolu. N morzu my zżyli strszną burze. Po krótkim przeszkoleniu wojskowym mie minowli r. do XVII Kompnii Służby Łączności, Bzy Drugiego Polskiego Korpusu gen. Włdysłw Anders r. żech sie przyłączył do zmotoryzownej jednostki w okolicch Rzymu. W tym okresie żech pełnił różne przydzielone roboty. Byłech też przy porządkowniu terenu pod Monte Cssino. Było to jedno wielki złomowisko wojskowej techniki pod kierym 1) jeszcze leżły od bitwy ji trupy poległych. Budowli kurt polski cmentrz. Było trzeb wyrównć teren (prometrowe dziury) po ciężkich bombch, przywieźć tysiące ton cementu, płyt trwertynu itd. Doł żech swój żołd, tk jko osttni kmrci, n koszty budowy. W okresie od r. do r. żech broł udził z III Krpcką Dywizją Piechoty Łączności i Lekkim Pomocniczym oddziłem typu B, II polskiego Korpusu w kcji n rzece Senio potem w dziłnich w Lombrdii, w rmch kierej przebiegł bitw o Bolonię. Po ukończeniu wojny ns przewiyźli do Anglii. Z wojsk my byli honorowo zwolnieni ż r. Rdzili nóm nie wrcć do domu. Jo dostoł bilet n okręt do Kndy. Ciężki to było decydowni. Mioł żech już 32 roków. Teschnot z chlupą był le wielko tt pisli, że z tą sytucją polityczną nim ż tk źle. Tk żech sie wrócił, było to r. Jeszcze w tym smym roku w listopdzie żech sie ożynił. No dli to już je inszo histori. Wnd Zientek 1) Zwycięsk bitw o Monte Cssino otworzył lintom drogę do Rzymu, środkowych, północnych Włoch i do inwzji n Frncję. Rozpoczęł się w styczniu 1944 roku ntrciem Ameryknów, potem próbowli Anglicy, w połowie mrc po uprzednim zbombrdowniu Klsztoru Hindusi i Nowozelndczycy. Wszystkie skończyły klęską. Czwrte ntrcie było polskim ntrciem zwycięskim. Trwło od 11.5 do r. Drpní se do Godule Po letech znovuzrozená orgnizce místních zhrádkářů ve Smilovicích zčl po jrních intenzívních prcích tké relxovt. Předsed pn Zbyšek Vnduch spolu se strostou pnem Gustvem Chwistkem vymysleli n sobotu pro své členy i příznivce výšlp n Goduli. Všichni turisté, obyčejně vystupují po trsách z Komorní Lhotky nebo Řeky, my to vyjdem po strých chodnících. Kdo je, le pmtuje? Poslední chlup v Goduli je u Mrozků tk srz bude tm. Přesně v 9,45 hod. se sešl různorodá společnost. Romn Mrozek v roli průvodce nás perfektně po necelé hodině vyvedl ž k rekrečnímu středisku Ondráš. Cestou byl možnost fotogrfování té přírodní nádhery. N místě bývlých československých vojenských ksáren v 70 letech 20.stol. přestvěných n rekreční středisko Ondráš, jsem sdělil pár informcí o hoře Goduli o povídkách, P. Bezručovi, třech kostelích, lomech, pomnících, domech, slších, lázních jiných zjimvostech. Odpoledne jsme se vrátili do nšich Smilovic s dobrými pocity hlvně obohceni o nové pozntky. Z vše děkuje jeden z účstníků výšlpu. Lumír Svobod z Komorní Lhotky Bufet u pošty ve Smilovicích má rozhodně lepší prmetry než původní posezení v křižovtce silnic. Co bude dál je závislé od dotcí pro oprvu celého komplexu budov obecního úřdu. Místo bývlé resturce U dubu zřídíme knihovnu, "sknzen" z místností pro spolky nebo řádnou dědinskou hospodu? Máte jiný nápd? OÚ ZESPÓŁ ŚMIŁOWIANIE Młodzież z wioski i okolicy chętnie spotyk się n prkiecie w śmiłowickiej sli, by uczyć się sztuki tńc. Tniec pozwl człowiekowi rozwijć się i ćwiczyć nie tylko ciło, le i umysł. Tncerze tworzą n prkiecie zgrną pczkę, któr współprcuje, by rzem wytworzyć tneczny obrz. To wszystko przenosi się jednk i do codziennego życi, i t grupk ludzi dltego tk lubi się spotykć, bwić i cokolwiek robić. Młodzi tncerze mją z sobą brdzo udny sezon blowy. W okresie od 19. styczni do 13. lutego ztńczyli n jedenstu blch od Dąbrowej po Gródek. W swoim progrmie przedstwili tńce stndrdowe wlc wiedeński, wltz ngielski i tngo orz tńce ltynomerykńskie ch-ch, rumb i jive. Ćwicząc pod bcznym okiem Adm Kriny pokzli swe zdolności, wytrwłość, wielki postęp i chęć do prcy nd sobą. Njwiększą oceną był dl nich sukces jki zdobyli. Zespół Śmiłowinie zistnił n Śląsku Cieszyńskim, jest stle zprszny n występy nie tylko u ns, le i z grnicę. Cieszymy się z tego niezmiernie i prcujemy n progrmie ludowym, tj. folklorze tej ziemi. Dzięki zrobkom z występów i finnsowemu wsprciu PZKO Smiłowice i Gminy Smiłowice udło nm się zkupić nowe stroje górli beskidskich. Cły zespół zprezentowł się w pełnej krsie swej rodzimej publiczności

7 Zprvodj obce SMILOVICE 7 30.kwietni 2010 n Mjówce w Smiłowicch. Chyb t imprez zpisze się n stłe do reperturu nszego zespołu. Przed nmi dużo prcy i występów w Rzece, Nieborch, Dąbrowej, Gutch, Błędowicch i n Koncercie świątecznym w grudniu w Trzyńcu. kierownik zespołu Andrzej Krin Smilovice v ČR A. Obce 1) Smilovice (Třinec) obyvtel 2) Smilovice (Mldá Boleslv) obyvtel 3) Smilovice (Rkovník) - 56 obyvtel B. Části obcí 1) Chotilsko (Příbrm) 2) Stňkovice (Kutná Hor) 3) Žimutice (České Budějovice) Śmiłowice w Polsce Część gminy (sołectwo) 1) Pkosłwice (woj. opolskie) 2) Mikołów (woj. śląskie) 3) Nowe Brzesko (woj. młopolskie) 4) Choceń (woj. kujwsko-pomorskie) Policie Hnojník sděluje Policisté OOP Hnojník v období počátku roku 2010 do součsnosti šetřili prověřovli v obci Smilovice 7 trestných činů 6 přestupků. Z počtu trestných činů se jednlo ve 3 přípdech o trestné činy krádeže, ve dvou přípdech o přečin znedbání povinné výživy ve dvou přípdech o podezření z trestných činů úvěrového podvodu poškozování cizích práv. V přípdě přestupků hnojničtí policisté šetřili vždy ve dvou přípdech přestupky proti občnskému soužití, přestupky proti mjetku přestupky v doprvě n úseku ochrny před lkoholismem jinými toxikomniemi. V uvedeném období byl v obci Smilovice policisty OOP Hnojník zdržen jedn osob v celostátním pátrání. Hnojničtí policisté se dne , letos v prostorách reálu firmy Bonp-ICCZ s.r.o. v Hnojníku, zúčstnili kždoročního kce Den Integrovného záchrnného systému, s ukázkmi používné služební techniky zákroky služebních psů. Akci v průběhu dne n místě nvštívili žáci všech škol Mikroregionu obcí povodí Stonávky, včetně žáků zákldní školy ve Smilovicích. V průběhu nedávného povodňového období policisté OOP Hnojník nešetřili ni nezjišťovli v obci Smilovice žádnou mimořádnou událost. Znáte zeměpis? Setkání smilovičnů ČR PL by mohlo být přínosem nebo nikoliv? Ndpor. Bc. Michl Berk OOPČR Hnojník Dobové snímky obce Smilovice utor CD Lubomír Zbystrzn 2010 Kretivní přístup občn Smilovic Tetr w Śmiłowicch z długoletnią trdycją W roku 1945 więc 66 lt temu powstł Tetr Cieszyński. Był to wżny rok, w którym powstwły Miejsowe Koł Polskiego Związku Kulturlno-Oświtowego w poszczególnych gminch. Nieco później (w roku 1948)złożono go również w Śmiłowicch. I zrz w krótkim czsie powstł w nszym śmiłowickim kole również tetr tetr mtorski. I tk, jk w Cieszynie do dziś istnieje Tetr Cieszyński, tk w Śmiłowicch grmy przez cłych 62 lt (z młymi tylko przerwmi). A jk wypływ z zpisów, zdjęć i pmięci długoletnich ktorów i dziłczy, wystwiliśmy już pond 74 sztuk. Njczęściej grmy sztuki nszych rodzimych utorów, co prwd zwykłe, z życi codziennego zczerpnięte sceny, le te włśnie są njbrdziej lubine. W okresie 62 lt reżysermi w nszym kole byli m. in.: p. Brzeżek, A. Pieknik, W. Kubiczek, Z. Wnok, E. Brsony. Pierwsze przedstwienie p.t. Nwrócony wyreżyserowne przez pn Brzeżk zgrno zrz w roku Niektóre przedstwieni zgrno dw lub trzy rzy, le w innej obsdzie i z kilkoletnią przerwą. Między njfjniejsze przedstwieni nleżą: Gospodrz to j, Co po nogle, Sumeryj u Drzązgły, Bbsko rewolucj, Hjdmsz, Snęby czyli nmowy, Jko mć tko nć i inne. Brdzo udł się sztuk Cudowny owoc (r. 2006), w której w rolch głównych wystąpili ci nsi njmłodsi (7-14 lt). I jest już tk trdycj, że corocznie w pierwszy mjowy dzień wystwimy nową sztukę. Jest tylko jeden problem, sl, w której wystwimy przedstwieni jest z mł, i rok co rok przychodzi więcej widzów sl pęk w szwch. I z tego powodu zrobiliśmy w tym roku zminę. Co prwd, grliśmy o tydzień później niż zwykle, le 2 dni. A więc premier odbył się w sobotę (sl był zpełnion około 100 gości), dernier w niedzielę (sl znów pękł w szwch około 150 osób). I przedstwienie brdzo się udło. Zgrno Co po nogle Adm Wwrosz i Z deszcz pod rynnym Włdysłw Młynk. Drug sztuk był o tyle śmieszniejsz, że n scenie pojwił się żyw kur. Jk możemy słyszeć z wypowiedzi widzów, to nsz tetr brdzo lubią. Bo chociż odwiedzją Tetr Cieszyński, który jest profesionlny i n wysokim poziomie, to Śmiłowicki Tetr jest tki nsz, rodzinny. Tu przychodzimy się pobwić i od serc się zśmić. mówią. Trzeb dodć, że tkie imprezy są orgnizowne dl wszystkich, dl strszych i młodych, dzieci i dzidków, dl Polków i Czechów...nie m różnicy, wszyscy śmieją się ż do łez...zwsze... po nszymu wszyscy rozumią. Dl informcji trzeb podć, że w przedstwienich występują czsmi cłe rodziny, co ciekwe, że ich przodcyrodzice, dzidkowie i prdzidkowie też kiedyś grli... wszysy się tym bwimy. A njwięcej cieszy ns to, że bwi się widowni. Były czsy, kiedy brkowło nm mężczyzn, le n szczęście sytucj się zmienił, jest dużo młodych i chętnych. Ale n p e w n o n i e d z i ł ł o b y t o b e z t y c h s t r s z y c h, doświdczonych. Wielkie dzięki nleżą pństwu Łbjom

8 8 Zprvodj obce SMILOVICE z ich długoletnią prcę, cłej rodzinie Sikorów, Płonków... z tych młodszych Kowlczyków, Niemczyków, Brteczków (chociż i ich przodcy grli w tym tetrze..) Wielkie dzięki nleży też współczesnej pni reżyser, Ewie Brsony, któr m siłę i cierpliwość kżdorocznie przygotowywć sztuki. Ale jk to byw - bez reżyser nie grlibyśmy bez ktorów też by się nie grło. A więc tk oto w wielkim skrócie opisn jest dziłlność Śmiłowickiego Amtorskiego Ruchu Tetrlnego. KA Sportovní výsledky fotblových Smilovic Po sportovní stránce se nám v jrní fotblové sezóně dřilo lépe než v podzimní části jsme pyšní n to, že reprezentce Smilovic v regionu nšeho okresu i Morvskoslezského krje byl opět n vysoké úrovni. Po šptném podzimu byly výsledky A mužstv mužů v jrní části Krjské soutěže výrzně lepší konečné 4.místo je obrovským sportovním úspěchem. Nvíc se nám podřilo v důležitém regionálním derby zvítězit v Bystřici 2:0. Největší rdost nám stále děljí mládežnická družstv. Nejmenší benjmínci, kteří trénují pod vedením trenérů D. Míry Č. Byrtuse úspěšně bojují v Třinecké lize. Strší žáci pod vedením trenérů R.Hvlík V.Dyby se pohybují n čelních pozicích v Okresní soutěži. Družstvo dorostenců pod vedením trenér J.Rjnoch ptří opět k nejlepším v Okresním přeboru. B mužstvo mužů pod vedením K.Kniezk zprcovává do týmu mldé hráče z dorostu bojuje o střed tbulky Okresní soutěže. Zájemci o fotbl především z řd mládeže, kteří se chtějí zpojit do fotblových týmů, se můžou kdykoliv zúčstnit tréninků. Závěrem bychom chtěli poděkovt všem, kteří se strjí o smilovický fotbl (trenérům, pořdtelům, správci i výboru TJ) dále všem prtnerům včetně Obce. Veškeré výsledky fotblových družstev njdete n nebo Ornžové hřiště tké ve Smilovicích Během měsíce červn dojde ve sportovním reálu k otevření nového víceúčelového sportovního hřiště (lze provozovt odbíjenou, košíkovou, nohejbl, florbl, hokejbl, inline hokej v zimě i bruslení), které by mělo sloužit nejen obyvtelům Smilovic, členům TJ le i široké veřejnosti. Ornžové hřiště, jehož investiční nákldy přeshují 2,5 mil. Kč bylo vybudováno z přispění Ndce ČEZ, Tělovýchovné jednoty, komerčních prtnerů v neposlední řdě i Obce Smilovice. Hřiště si lze rezervovt denně v době 8-22 hod. u správce reálu n tel. čísle Pro obyvtele Smilovic členy TJ bude vstup zdrm (osvětlení z popltek). Slvnostní otevření hřiště s utkáním v odbíjené košíkové proběhne v průběhu prázdnin budete o této kci informováni. Věříme, že nové sportoviště přiláká širokou veřejnost, která jej bude chtít co nejdříve vyzkoušet. Bližší ktuální informce získáte n Resturce s bowlingem ve sportovním reálu V průběhu měsíce července by mělo dojít, jk už bylo dříve vizováno, k otevření objektu, jehož součástí bude Resturce s bowlingem, jež by měl sloužit všem obyvtelům Smilovic celého regionu. Dojde tk k nplnění dlší části projektu výstvby sportovního reálu v obci, jko centr sportovního společenského vyžití. V rekonstruovném objektu se kromě Resturce s nezbytným zázemím bowlingu s 2 kvlitními dráhmi ncházejí v ptře 2 společenské místnosti s kpcitou osob, které budou sloužit různým společenským, kulturním, sportovním, rodinným, firemním jiným kcím. V letních měsících bude určitě oblíbená zstřešená ters s výhledem n většinu sportovišť. Věříme, že se nám podří dát dohromdy kvlitní tým lidí, který bude návštěvníkům poskytovt odpovídjící servis. Tké doufáme, že se dobudováním tohoto objektu stne sportovní reál vyhledávným příjemným místem pro trávení volného čsu obyvtel Smilovic i návštěvníků ze širokého okolí. Slvnostní otevření objektu proběhne během prázdnin společně s otevřením Ornžového hřiště. Určitě se těšíme n Vší návštěvu. Bližší ktuální informce získáte n Plány ve sportovním reálu do budoucn Do konce roku 2010 by měl být zhájen výstvb objektu spojujícího budovu sportovní hly resturce jehož součástí by mělo být zázemí hly (štny, sociální zřízení, nářďovn ), dále recepce reálu s klubovnou zázemím, dětský koutek j. v rámci Projektu s názvem Léto v Krzyžnovicích (PL), zim ve Smilovicích (CZ). Projekt by měl být spolufinncován Evropskou Unii z fondu ERDF v rámci Operčního progrmu přeshrniční spolupráce Česká republik-polská republik. V rámci projektu přeshrniční spolupráce jehož prtnery jsou TJ Smilovice obec Krzyžnowice (www.krzyznowice.pl)

9 Zprvodj obce SMILOVICE 9 budou orgnizovány společné sportovní kce dospělých dětí ZŠ v zimě ve Smilovicích v létě v Krzyžnovicích, n jejichž zákldě by mohl existovt dlouhodobá spolupráce mezi lidmi, municiplitmi, spolky, institucemi, firmmi n obou strnách hrnice. Součástí společných kcí, kromě sportovních ktivit, by měl být přirozená výměn informcí o historických kulturních trdicích sousedů. Věříme, že vzájemná spolupráce prtnerů bude přínosem pro obě strny, dojde k nvázání nových kontktů k prohloubení spolupráce společných ktivit. N konci březn jsme uspořádli v reálu TJ společné sportovní odpoledne s hosty z Krzyžnowic koncem květn se zúčstnili žáci nší ZŠ sportovních her pořádných prtnerskou ZŠ Krzyżnowice. Výstvb splškové knlizce + ČOV - zjišťování podkldů pro územní řízení: Projektová dokumentce ve stupních DUR + DSP (dokumentce pro územní řízení + dokumentce pro stvební povolení) pro uvedenou stvbu byl zprcován v roce Tto projektová dokumentce je kldně projednán se všemi dotčenými orgány orgnizcemi. Před zhájením územního stvebního řízení musí být rovněž uzvřeny smlouvy o provedení provozování stvby mezi mjiteli jednotlivých dotčených prcel investorem stvby obcí Smilovice. Jednotlivé větve knlizce objekty ČOV jsou nvrženy n pozemcích ktstrálního území Smilovice u Třince - celkem je dotčeno 86 prcel. Z uvedeného počtu 86-ti dotčených prcel chybí uzvřít tuto smlouvu s 5-ti mjiteli. Po uzvření těchto 5-ti chybějících smluv bude vyprcován žádost n vydání územního rozhodnutí. Územní rozhodnutí bude vydávt stvební úřd obce Hnojník následné vodoprávní povolení odbor životního prostředí měst Třinec. V přípdě zájmu o podrobnější technické informce k řešení knlizce + ČOV můžete dotzy zslt n e-mil: lt. volt n tel. č ing.miroslv Kruz - projektnt Progrm setkání n Krmelu ve Smilovicích v nejbližších dnech Neděle Biblická hodin v 15 hod. Pátek Setkání pro všechny generce pod velkým stnem u Krmelu. Neděle Bohoslužby pod Stnem u Krmelu v 9.hod. v rámci MISIJNÍHO DNE proběhne 21.ročník stnového tábor X-cmp (u středisk Krmel). Progrm bude připrvený i pro veřejnost - dopolední přednášky, semináře, odpolední zstvení u Božího slov rovněž i večerní progrm. Podrobný progrm njdete před zčátkem tábor n obecní vývěsce Křesťnského společenství-sch Smilovice Slezské církve evngelické.v. v centru obce nebo n int. stránkách: Ing. Tomáš Kubl - SC Smilovice Srdečně zve : Slezská církev evngelická.v. v Komorní Lhotce ve spolupráci s Křesťnským společenstvím ve Smilovicích. Vážení spoluobčné, o důležitosti nezstupitelnosti včely v přírodě toho bylo již npsáno hodně, le stále je to jen zlomek všeho, co bychom chtěli nebo měli vědět. Nejvíce toho jistě ví dlouholetí včelři, kteří se v ZO ČSV Smilovice strjí o 291 včelstev. Nše ZO, která sdružuje 45 včelřů, má členy nejen ve Smilovicích, le i v Gutech, Řece, Neborech, le i Dolních Domslvicích v Petřvldu, v Hvířově, Českém Těšíně Stříteži. Pokrývjí tedy nši včelři velké členité území, kterému poskytují ze své práce 90 % užitku. Ano, jen si 10 % činnosti tvoří včelři jeho tzv. "zisk". Když položíte některému včelři otázku, proč chová včely, si vám odpoví: "Včely? Mám je proto, že se mi včelření líbí." A toto jeho vnitřní uspokojení prmení i z toho, že chápe velký význm včel pro přírodu život lidí. Mezi včelři je poměrně dobře znám výrok velkého fyzik Prof. Albert Einstein: "Pokud vyhynou včely, zbývjí člověku ještě 4 roky život." Včelři věkem prcí se včelmi moudří, le zestárnou. Průměrný věk včelřů je nyní u nás 63 let. I to bylo podsttným důvodem k tomu, by n letošní únorové výroční schůzi ZO předl strý výbor, vedený desítky let přítelem Jnem Pieterem z Gutů (71 let), pomyslně žezlo mldším kolegům. Mgr. Krlík, Ing. Smek p. Heczko převzli štfetu vedení, le ni jim roky věku nikdo nezství. Je nutno zmínit, že přítel p. Pieter i ndále ktivně prcuje pro orgnizci. Npř. v květnu t.r. měli včelři ze smilovické ZO u něj dom besedu s přednáškou, kterou provedl legendární učitel včelřství - přítel Emil Mcur z Nýdku. Nesmírně zjímvě poutvě předávl p. Mcur přítomné dvcítce zájemců umění, jk získávt vychovávt nové včelí mtky, tzv. královny. Být včelřem, to je i kus přírodní filozofie. Tu se le musí mldí, zčínjící včelři nučit. S mteriálními podmínkmi již nyní pomáhá i stát, vždyť npř. bezpltnou veterinární péči o včelky nám nyní závidí mnohé země. Dotce n podporu zkrmování cukrem n zimu, grnty ministerstv, krjských úřdů čsto i obcí vytváření stále lepší mteriální podmínky pro tuto bezesporu krásnou zjímvou činnost. Vedení obce Smilovice nám bezpltně poskytuje své prostory pro schůzovou činnost, dává nám zdrm k dispozici webové stránky n Jen se nebát nučit se využít nbízené pomoci. Ale přípdným sponzorům donátorům bychom se jistě nebránili. V dlouhé řdě uplynulých let prcovl úspěšně v nší smilovické ZŠ včelřský kroužek. Bývlá ředitelk Mgr. Krlíková zde vytvořil optimální podmínky k činnosti. Díky spolupráci s Domem dětí mládeže v Třinci byli mldí včelříci úspěšní v řdě soutěží po celé Morvě. Někteří se včelkám smi zčli úspěšně věnovt. Než le nši včelříci dorostou dozrjí, uplyne ještě řd let. Nové vedení ZŠ ve Smilovicích by jistě umožnilo obnovení činnosti tohoto kroužku, le kdo z dospělých nyní vezme včelříky pod svá křídl? Pepíku, Pvle, Lukáši, le tké Mruško Mrkétko, Simčo Verčo, Liduško, Štěpko, Dáško spoust dlších - nstoupíte po nás? N závěr dovolte ještě jeden moudrý citát, nyní z úst učitele národů, Jn Ámose Komenského: "Z včelřství nučil jsem se přírodu více znáti více milovti, než z mnoh knih učených." Mgr. Krlík Zdeněk předsed ZO ČSV Smilovice Závěr školního roku n ZŠ Smilovice Dlší školní rok je z námi, prázdniny před námi. Doufejme, že nám přinesou více sluníčk, než tom bylo v posledních měsících. Jko všichni spoluobčné tké ZŠ MŠ se potýkl s povodněmi. Velkou vodou byl postižen nštěstí jen suterén budovy ZŠ sklep MŠ. Díky včsnému záshu obětvých změstnnců, hsičů SDH Řek rodičů ochotných

10 10 Zprvodj obce SMILOVICE způjčit čerpdl se podřilo zchránit před vodou elektrické vybvení školní kuchyně. Všem z příkldnou pomoc děkujeme! I přes nepřízeň počsí život ve škole běžel dál. Žáci se vzdělávli, le tké se zpojovli do dlšího dění v obci i mimo ni. V květnu vyjeli výtvrně ndní žáci n Festivl kreslení v Komorní Lhotce, ncvičili jsme progrm pro seniory ze Smilovic n jejich setkání n Krmelu, ve spolupráci s místní knihovnou shlédli děti MŠ žáci ZŠ loutkoherecké předstvení Duhová pohádk. V rámci projektu TJ Smilovice jsme nvštívili školu v Krzyžnovicích. Žáci ročníku prošli kurzem doprvní výchovy, kdy ve spolupráci s MěÚ Třinec odbor doprvy utoškoly Centrum byl zjištěn lektor, který provedl proškolení v doprvních bezpečnostních předpisech. Následující den si žáci mohli své pozntky vyzkoušet v prxi n doprvním hřišti v Třinci. Odměnou z dvoudenní snžení jim byl průkz mldého cyklisty. Žáci 1. ž 3. ročníku zse bsolvovli zjímvou besedu s mskérkou ČT v rámci temtického celku povolání lidí. Rodiče přicházející si pro své rtolesti do školní družiny nepochybovli o hromdném úrzu dětí, když viděli žáky nmskovné odřeninmi, monokly škrábnci. Tímto děkujeme pní J. Procházkové z milou ukázku svého umění. Letos poprvé jsme ve škole oslvovli Den rodin. V reálu školy si rodiče společně s dětmi zsoutěžili, opekli párky poseděli v příjemném prostředí. Rodiče le nejen oslvovli, le ttínkové i pomáhli při stvbě venkovního přístřešku pro zstínění posezení dětí ve školní zhrdě. Děkujeme všem, kteří se zúčstnili brigád děkujeme předem i těm rodičům, kteří o prázdninách přijdou pomoci při odstrnění podlhové krytiny v tělocvičně školy. Ve škole bude živo o prázdninách. Školnici čekjí ntěrčské údržbářské práce, plánovná je výmlb tělocvičny skldů, pokládk nové podlhové krytin výstvb dřevěného přístřešku. Doufáme, že v příštím roce se podří uskutečnit výměnu oken v MŠ, které již delší čs voljí po renovci. Teď už jen zbývá rozloučit se s páťáky, rozdt vysvědčení hurá n prázdniny! Ř ZŠ + MŠ Mgr. Jn Dybová Komplexní pozemkové úprvy Smilovice Vážení občné účstníci pozemkových úprv, rádi bychom Vás opět prostřednictvím zprvodje seznámili s průběhem prcí prováděných v rámci komplexních pozemkových úprv (dále KPÚ) Smilovice. Šetření stveb Zprcovtel návrhu KPÚ firm OLGEO s.r.o., zprcovl odevzdl dokumentci o zjišťování průběhu hrnic stvebních pozemků, které proběhlo ve dnech 26. ž z účsti zástupců obecního úřdu, stvebního úřdu, ktstrálního úřdu pozemkového úřdu. Při vlstním zjišťování průběhu hrnic pozemků komise porovnl odsouhlsil skutečný stv v terénu s hrnicemi pozemků v ktstrální mpě. Komise posuzovl jednotlivé přípdy individuálně, se snhou o nlezení co nejjednoduššího řešení. S kždým vlstníkem, který se zúčstnil tohoto šetření, byl hrnice odsouhlsen, v přípdě nesouldu byl vlstník vyzván k doplnění (koludční rozhodnutí, geometrický plán td.). Návrh nového uspořádání pozemků V druhé polovině tohoto roku bude zprcovtel projednávt s vlstníky návrh nového uspořádání pozemků. Zprcovný návrh pozemkových úprv bude vystven po dobu 30 dnů v obci Smilovice, obci Komorní Lhotk n Pozemkovém úřdě Frýdek-Místek k nhlédnutí známí účstníci řízení budou o vystvení návrhu vyrozuměni. Součsně bude vlstníkům pozemků zslán část návrhu týkjící se jejich pozemků. V této době budou mít účstníci řízení poslední možnost upltnit k návrhu své námitky připomínky u pozemkového úřdu. Nebude-li vlstník souhlsit s novým uspořádáním pozemků, pozemkový úřd posoudí důvod jeho nesouhlsu znovu s ním bude ve věci jednt. Po uplynutí doby vystvení návrhu KPÚ svolá pozemkový úřd závěrečné jednání, n kterém zhodnotí výsledky pozemkových úprv účstníky seznámí s návrhem, o kterém bude rozhodnuto. V průběhu minulých měsíců požádli dlší vlstníci pozemků Pozemkový úřd Frýdek-Místek o provedení pozemkových úprv v k.ú. Rkovec. Pozemkový úřd podné žádosti vyhodnotil ve vzthu k 6 odst. 3 zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úprvách pozemkových úřdech..., ve znění pozdějších předpisů zjistil, že doposud se vyslovili pro zhájení pozemkových úprv vlstníci pozemků 38,14 % výměry zemědělské půdy v dotčeném ktstrálním území. To znmená, že nebyl splněn poždvek 6 odst. 3 zákon č. 139/2002 Sb., n vyslovení se vlstníků pozemků ndpoloviční výměry. Proto pozemkový úřd řízení o pozemkových úprvách v k.ú. Rkovec ztím nezhájil. Formulář žádosti je stále k dispozici n Obecním úřdě ve Smilovicích, Pozemkovém úřdě Frýdek-Místek n Pozemkové úprvy Rkovec Ing. Šárk Horynová - Pozemkový úřd Frýdek-Místek POPLATKY (elektronická informce) Zřídili jsme pro Vás internetový portál Jsou to webové stránky, které zpřístupňují všem občnům náhled n plnění vlstních závzků vůči obci. Dokáží tké utomticky rozeslt emily, tím částečně nhrdit rozesílání složenek celkově tedy ušetřit peníze i čs. Vše si můžete vyzkoušet už teď, stčí poskytnout svou emilovou dresu souhls, následně obdržíte přístupové údje. O vše osttní již bude postáráno nším novým systémem. Více se můžete s tímto novým projektem seznámit n drese Odpdy ve Smilovicích O systému nkládání s odpdy ve Smilovicích lze mluvit od druhé poloviny roku 1999, kdy společnost Nehlsen Třinec, s.r.o., rozmístil v obci první popelnice. Od této doby došlo k mnoh změnám. V prvních měsících svozu se objevovly z různých strn hlsy, že svoz odpdu je zbytečný, že přece odpdu z domácností je tk málo, že ni z měsíc nebude popelnice plná pod. Teď se už nd tkovými úvhmi nikdo ni nepozství popelnice u kždého domku je smozřejmostí. Objevují se le negtivní ohlsy týkjící se i sběru svozu tříděného odpdu následného nkládání s ním zpochybňující úvhy nd ekonomickou výhodností tkového postupu. Jk tedy dál? Odpověď je jednoduchá smosttný svoz seprovného odpdu je nutný jk z legisltivního hledisk (povinnost třídit dle zákon o odpdech), tk i z hledisk ekonomického (svoz z pytlů zvonů je pro obec občny levnější než svoz stejného objemu odpdu z popelnic). O tom, že tříděného odpdu přibývá, svědčí i následující čísl. V roce 2000 se ze Smilovic svezlo 225 pytlů plstů 189 pytlů ppíru. V roce 2009 to již bylo 1739 pytlů plstů 801 pytlů s ppírem. Ještě bližší pohled n množství odpdu nám dává následující tbulk. Množství ppíru stouplo z devět sledovných let více než šestinásobně, množství plstů vzrostlo čtyřnásobně komunálního odpdu z popelnic přibylo více než dvojnásobně.

11 Zprvodj obce SMILOVICE 11 V osttních odpdech jsou zhrnuty odpdy objemné, bioodpdy, kovy jiné, které občné Smilovic nebo následně Nehlsen roztřídí. Z výše uvedené tbulky pouze směsný komunální odpd končí n skládce, osttní odpdy jsou nějkým způsobem využity. V přípdě porovnání let je opět vidět jednoznčný posun ke třídění následnému využití odpdů. Pokud v roce 2000 bylo využíváno pouze necelých 19% odpdů, v loňském roce to bylo téměř 45%. Uvedené výsledky jednoznčně ukzují trend, kterým směřuje celý systém nkládání s odpdy od prostého skládkování k využívání odpdů jko druhotné suroviny. Množství odpdu dle druhu v kilogrmech Ing. Dvid Rucki vedoucí provozovny svozu odpdu Nehlsen Třinec, s.r.o. Vyrábíme v knihovně I v letošním roce probíhjí z finnční podpory ministerstv kultury v nší knihovně rukodělné dílny, kterých se účstní děti školní družiny ZŠ. V květnu nás nvštívil lektork nkldtelství Angrm, pod jejímž vedením děti vytvořily půvbné dárečky pro mminky bbičky k jejich svátku. Děti jsou moc šikovné ni v posledním měsíci školního roku nezhálejí vyrábějí drobnůstky pro rdost. N červenec je nejen pro děti,le i pro odrostlejší populci připrven Prázdninový čtyřlístek, n který je nutno se předem přihlásit. Mrie Lipowcznová Nkldtelství Angrm vyrábíme Psování prvňáčku n rytíře Připrvujeme: Prázdninový čtyřlístek pro děti i seniory Dotce 2010 Z Ministerstv kultury n projekt: Besedujeme, promítáme vyrábíme v knihovně ,- Kč, N nákup knih v polštině 5 000,- Kč; z progrmu ČESKÁ KNIHOVNA n nákup české litertury - nekomerčních děl: žádost o tituly ve výši 2 767,- Kč (omezeno n 2 800,-Kč) 2009 z progrmu ČESKÁ KNIHOVNA n nákup české litertury - nekomerčních děl: žádost o tituly ve výši 3690,- Kč uživtelů 114, knihovní fond celkem 7 707, výpůjčky 3 895, vzdělávcí kce Z Ministerstv kultury n projekt: Vyrábíme podle knihy ,- Kč, Knih polská menšin 5 000,- Kč; z progrmu ČESKÁ KNIHOVNA n nákup české litertury - nekomerčních děl: žádost o tituly ve výši 4 982,- Kč (omezeno n 5 000,-Kč) 2007 Z Ministerstv kultury n projekt: Vzdělávání podle nučné krásné litertury 5 000,- Kč, Nákup polská litertury 5 000,- Kč, Přechod n AKS Clvius zpřístupnění on-line ktlogu knihovny ,- Kč; z progrmu ČESKÁ KNIHOVNA n nákup české litertury - omezeno n 4 400,-Kč Publikční činnost Ve zprvodjích: Stonávce Smilovickém zprvodji jsou zveřejňovány články o dění v knihovně Elektronické služby knihovny Knihovn má internetové stránky se zveřejněnými povinnými údji, kde je přístupný i on-line ktlog CLAVIUS. Internet je poskytován návštěvníkům bezpltně. Kždoročně jsou připrvovány kce: Noc s Andersenem, Březen - měsíc čtenářů, knihy internetu, Týden knihoven, Psování prvňáčků dále besedy, výstvy, knihovnické lekce, dílny, výměnné soubory z jiné knihovny, MVS výpůjční služb. Zpojení do projektu: Celé Česko čte dětem Měření výkonů knihoven - Benchmrking Psování n rytíře řádu čtenářského Nemusíme hledt v historii přece se můžeme i dnes účstnit psování n rytíře to: řádu čtenářského. Pět nšich prvňáčku s pní ředitelkou z účsti svých rodičů se setklo v nší knihovně při tomto slvnostním ktu. Mlí depti n čtenářské rytíře složili čtenářskou zkoušu oddně slibovli, že knihy budou optrovt jko nejvzácnější dry budou se k nim chovt s úctou. Pni knihovnice Mrušk je následně mečem opsovl n rytíře jko odměnu si kždý nový rytíř odnesl knihu. Rent Lsotová Údje o místní knihovně Činnost v období: leden červen 2010 Čteme - hlsité čtení v knihovně kmpň: Celé Česko čte dětem Já nic, já muziknt - hudební předstvení Noc s Andersenem Olympijské hry - besed Duhová pohádk - činoherní pohádk s loutkmi Soutěže: Zhrj si n ilustrátor knih, Npište pohádku Dílny: vyrábíme

12 12 Zprvodj obce SMILOVICE Smilovický zprvodj červen 2007/prosinec 2009 Děkujeme všem dopisovtelům z příspěvky do zprvodjů - určitě se njdete u jednotlivého titulu Číslo - Název článku Červen 2007 Kždý z nás je něčí soused Zákldní škol Postřehy z Místní knihovny 1x vidět = 5xčíst o obci Smilovice Rdovánky už byly školní rok končí Tělovýchovná jednot Křesťnské společenství (KS-SCH) při SCEAV PZKO Smilovice Podří se zchránit jeřábk lesního v Beskydech? Smilovičtí včelří úspěšně bojují Svz zdrvotně tělesně postižených v ČR Prosinec 2007 Podzim v ZŠ MŠ Smilovice Rdost pro všechny! (KS-SCH) MK PZKO Śmiłowice było, jest i będzie (60 lt) Test pro lingvisty Půjde letos Mikuláš i do školy školky? Automtické kotle n dřevní pelety Vánoční progrm n Krmelu Vánoční progrm SCEAV Co připrvujeme v obci Smilovice Bude mít obec Smilovice publ. o min. souč. obce? Idioti n plvbě kolem svět Spolek Spółk Godul Sousedské spory prgrfy Informce z obecního úřdu Návštěv domov důchodců v Komorní Lhotce Mldým smilovickým fotblistům se dří Turnj ve volejble Myslivost ve Smilovicích v Řece Setkání s jubilnty obce Smilovice Červen 2008 Křižovtk U dubu Informce z úřdu Petice obč. Smilovic z zchování krjinného rázu obce Informce Policie ČR Hnojník Stwinie Mj ZO včelřů ve Smilovicích slví 80 let od zložení Pozemková úprv Kosení pozemků Informce KS-SCH SCEAV Uroczystość 60-leci MK PZKO Śmiłowice Oclmy od zpomnieni (Szkołim. J.Kubisz, Hnojník) Svz tělesně postižených v ČR, o.s. MO Smilovice Setkání s jubilnty TJ Smilovice Kluziště v dědině Den Země n ZŠ Smilovice Postřehy z místní knihovny N dětech nám záleží Volejblisté jsou kždý týden v hle Výšlp n Goduli s p. Šřcem Fotogrfická soutěž Co říkáte n mlý sknzen v dědině? Několik informcí o vodě Lingv. soutěž (česky-polsky-slovensky-po nszymu) Přednášk Himláje/Tibet Peru/Bolívie Archiv dokumentce OÚ Smilovice Prosinec 2008 Zmyšlení-Renát Firlová,frářk SCEAV Výsledky voleb do zst. krje říjn-okrsek č. 1 Policie ČR v Hnojníku informuje Ceník dodávky vody pro rok 2009 Informce z OÚ Přečetli jsme z Vás (občnský zákoník) Podzim ve Smilovicích Śmiłowice dnce Nová hern tříd v MŠ Smilovice Z historie obce Smilovice Kroniky obce Smilovice n DVD Volejblisté Smilovic turnj mikroregionu 51. výročí Dechové hudby Smilovice Budov první školy ve Smilovicích má nyní rritu Cest n Guty spolupráce MěÚ Třinec Dechovk Smilovice v Brtislvě Sndný rychlý zisk mrnt Máte rádi med? Zesilovč mikrofon opět v provozu Fotosoutěž Náš les v GODULI Vod, vod, vod. Zprávy ze smilovické knihovny Jk se u nás kdysi léčilo? PZKO - Spotknie obwodu gnojnickiego Czy zemi pod Godulą kryje skrby? Komplexní pozemková úpr. k.ú Smilovice Červenec 2009 Policie ČR v Hnojníku informuje Vyzvedněte si knihu o Smilovicích Pozemková úprv v k.ú. Rkovec 1. Mj v Śmiłowicch Dětské rdovánky ve Smilovicích Pozdrowieni od zespodu tnecznego Śmiłowinie Závěr roku ve smilovické škole Jk jsme ve škole slvili Den mtek Velkoobjemový nebezpečný odpd kontejner Czech Point n obecním úřdu Výstvb splškové knlizce Jubilejní 20.XCmp dne v reálu Krmel Důvodová zpráv pro udělení čest. obč. - prof.j.buzek Prosinec 2009 Vánoční zmyšlení Nový územní plán obce Komplexní pozemkové úprvy Smilovic Souč. stv nejbližší budoucnost v nkládání s odpdy Vod, vod, vod. Předsed EP Jerzy Buzek čestným občnem rodných Smilovic neb jk jsme slvili 550 let obce Klub důchodců obcí Mikroregionu Stonávk v TŽ,.s. Doprvně-bezpečnostní kce-pčr Hnojník Zespół regionlny ŚMIŁOWIANIE Podzim v ZŠ MŠ Smilovice V zemi kniblů (Indonésie) T. Frnek Lmpiónky nejen pro děti TJ Smilovice přehled činnosti Zhrádkáři v obci vymřeli? Stré nové ovocnření ve Smilovicích (1. část) Pomozme zvěři v době zimní nouze Wspomnieni wojenne p. Jerzego Zientk ze Śmiłowic Aktivní publikční činnost byl rovněž ve zprvodji mikroregionu Stonávk, periodickém tisku Horizont, Třinecký Hutník Glos Ludu Vydává: Obec Smilovice. Redkční rd: Gustv Chwistek, Drhomír Wiewiorková, Renát Lsotová. Tisk: T-PRINT, s.r.o. Třinec, nákld 300 ks. Děkujeme z všechny příspěvky spolupráci v novém volebním období

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 28. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 3.9.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 977/2015/STAR ze dne 2. listopdu 2015 Rd měst Počátky (dále jen rd) : I. dle ust. 102 odst.1 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: doporučuje

Více

U S N E S E N Í 10. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.7.2015

U S N E S E N Í 10. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.7.2015 U S N E S E N Í 10. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.7.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 292/10 schvluje poskytnutí

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 24. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 18.4.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

uzavírají tuto KOALIČNÍ SMLOUVU Čl. 1 Předmět a účel smlouvy

uzavírají tuto KOALIČNÍ SMLOUVU Čl. 1 Předmět a účel smlouvy Zstupitelé z Kolici pro Louny (dále jen zstupitelé KPL ) Zstupitelé z Občnskou demokrtickou strnu (dále jen zstupitelé ODS ) Zstupitelé z TOP 09 (dále jen zstupitelé TOP 09 ) Zstupitelé z Unii pro sport

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

U S N E S E N Í 55. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 5.5.2014

U S N E S E N Í 55. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 5.5.2014 U S N E S E N Í 55. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 5.5.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1430/55 souhlsí s použitím

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 63379/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 15-42 Usnesení 3. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015 U S N E S E N Í 12. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 7.9.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 374/12 bere n vědomí informci

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 60368/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 175-227 Usnesení 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

U S N E S E N Í 35. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 6.3.2013

U S N E S E N Í 35. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 6.3.2013 U S N E S E N Í 35. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 6.3.2013 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 957/35 schvluje rozbory hospodření

Více

U S N E S E N Í 58. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.7.2014

U S N E S E N Í 58. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.7.2014 U S N E S E N Í 58. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 7.7.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1520/58 schvluje převod finnčních

Více

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence:

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence: Konvence Integrovného doprvního systému Libereckého krje (IDOL) Účstníci Konvence: KORID LK, spol. s r.o. Liberecký krj Město Česká Líp Město Jblonec nd Nisou Sttutární město Liberec Město Turnov České

Více

Moderně s letitou tradicí

Moderně s letitou tradicí ZPRÁVA O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ ZA ROK 2010 Moderně s letitou trdicí Zprcovl: Schválil: Ing. Tomáš Gociek Ing. Zdeněk Vldár referent životního prostředí ředitel společnosti Slévárny Třinec,.s. Dtum: 01.03.2011

Více

Národní centrum výzkumu polárních oblastí

Národní centrum výzkumu polárních oblastí Národní centrum výzkumu polárních oblstí Dohod o spolupráci při výzkumu polárních oblstí Země Msrykov univerzit Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, zstoupená rektorem Prof. PhDr. Petrem Filou,

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&33934/2010/Šo ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková ČÍSLA USNESENÍ: 575-597 Usnesení 26. zsedání Zstupitelstv

Více

Dohoda o partnerství a spolupráci na Integrovaném systému nakládání s komunálními odpady v Plzeňském kraji

Dohoda o partnerství a spolupráci na Integrovaném systému nakládání s komunálními odpady v Plzeňském kraji Dohod o prtnerství spolupráci n Integrovném systému nkládání s komunálními odpdy v Plzeňském krji kterou níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřely n zákldě ustnovení 51 zákon č. 40/1964 Sb., občnského zákoníku,

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 35939/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3382-3398 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 109. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&66612/2010/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 98-145 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 5. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 48477/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3545-3611 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 115. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&42404/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: 4003-4011 ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová Usnesení z 100. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015 U S N E S E N Í 7. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.4.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 176/7 schvluje poskytnutí

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012 Zápis ze zsedání zstupitelstv měst Rychnov u Jblonce nd Nisou ze dne 17.9.2012 Ověřitelé: Ing. Jromír Plán, Oldřich Preisler Přítomni: dle prezenční listiny, od zčátku jednání přítomno zstupitelů 12 zstupitelů.

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 20288/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 74-102 Usnesení 5. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 29399/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2444-2500 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 77. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 02.07.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 19020/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2258-2301 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 72. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 30.04.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 55409/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 435-476 Usnesení 19. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli 1. Zdeněk Berntík, nr. 14.5.1954 Jrmil Berntíková, nr. 30.12.1956 ob bytem Stroveská 270/87, Ostrv-Proskovice ob jko Smluvní strn 1 2. Tělovýchovná jednot Petřvld

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 42346/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 400-434 Usnesení 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014.

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014. Albrechtice nd Vltvou Z Á P I S ze 7. zsedání zstupitelstv obce Albrechtice nd Vltvou konného dne 15. prosince 2014. Místo konání: OÚ Albrechtice n. Vlt. Zčátek: 19,00 hodin Zsedání řídil: strost ing.

Více

7. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST

7. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST 7. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST Autoevluce školy dlší evluční činnosti slouží ke zjištění toho, jk se dří uskutečňovt stnovené vzdělávcí jká je mteriální úroveň školy. Oblstí hodnocení je

Více

Usnesení 19. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 09. 2007

Usnesení 19. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 09. 2007 Usnesení 19. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 917 - Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t pojmenování ulice K Očnímu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím

Více

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui Stvební firm Díky nám si postvíte svůj svět. 1.D Klár Koldovská Šárk Bronová Lucie Pncová My Anh Bui Obsh 1) Úvod 2) Přesvědčení bnky 3) Obchodní jméno, chrkteristik zákzník, propgce 4) Seznm mjetku 5)

Více

Usnesení. konaného dne 19. 06. 2008

Usnesení. konaného dne 19. 06. 2008 z 11. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 19. 06. 2008 Usnesení z 11. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 19. 06. 2008 251 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o

Více

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014 U S N E S E N Í 62. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 8.9.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1601/62 bere n vědomí informci

Více

U s n e s e n í z a s t u p i t e l s t v a o b c e L i b a v s k é Ú d o l í. Usnesení

U s n e s e n í z a s t u p i t e l s t v a o b c e L i b a v s k é Ú d o l í. Usnesení U s n e s e n í z s t u p i t e l s t v o b c e L i b v s k é Ú d o l í Usnesení XX. řádného zsedání zstupitelstv Obce Libvské Údolí konného dne 07.05.2014 v obřdní síni Obecního úřdu od 17.00 hod. 441/14

Více

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE DÍLČÍ ČÁST II BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ + PŘÍPRAVA NA PRAXI. František Prášek

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE DÍLČÍ ČÁST II BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ + PŘÍPRAVA NA PRAXI. František Prášek SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE DÍLČÍ ČÁST II BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ + PŘÍPRAVA NA PRAXI Frntišek Prášek Ostrv 011 1 : Sylbus modulu Upltnění n trhu práce, dílčí část II Bklářská práce + příprv n prxi

Více

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014 U S N E S E N Í 1. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 24.11.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1/1 bere n vědomí výsledky

Více

84. schůze Rady města Kopřivnice, 17.09.2013, usnesení č. 2590-2658

84. schůze Rady města Kopřivnice, 17.09.2013, usnesení č. 2590-2658 MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40601/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2590-2658 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 84. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, konaného dne 16. 04. 2009

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, konaného dne 16. 04. 2009 Usnesení z 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 16. 04. 2009 (usnesení č. 390-409) Usnesení z 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 16. 04. 2009 390 - Zstupitelstvo měst

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&36015/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: 3947-3977 ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová Usnesení z 98. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

Zápis z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici

Zápis z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Zápis z ustvujícího zsedání obecního zstupitelstv v Borovnici Dtum: 31.10.2014 Přítomní členové zstupitelstv: Omluveni: Ondřej Lejdr, Květ Štilcová, Pvel Votoček, Ing. Josef Bušák, Krel Novák, Miroslv

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 12. zsedání Zstupitelstv městského obvodu Ostrv-Jih které se konlo 13. 9. 2012 09:00 (usn. č. 0354/12 - usn. č. 0376/12) Mgr. Krel Sibinský

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 16/2010 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rd městské části U S N E S E N Í č. 24 ze dne 8.12.2010 k návrhu Smlouvy o výstvbě mezi Městskou částí Prh 3, Renátou Bádlovou, Jnem Běhounkem Alicí Běhounkovou, Jiřinou

Více

ZPRAVODAJ MESTSKÉ Č ČÁSTI MODRANY Č - KAMÝK - KOMORANY Č - CHOLUPICE - TOČNÁ. strana 4

ZPRAVODAJ MESTSKÉ Č ČÁSTI MODRANY Č - KAMÝK - KOMORANY Č - CHOLUPICE - TOČNÁ. strana 4 ZPRAVODAJ MESTSKÉ Č ČÁSTI MODRANY Č - KAMÝK - KOMORANY Č - CHOLUPICE - TOČNÁ WWW.PRAHA12.CZ BREZEN 2011 ZDARMA Š Zveme vás... Km s ním, neb Odpdy 2011 Sportovt lze v kždém věku strn 4 strn 5 AKTUALITY

Více

U S N E S E N Í 56. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 2.6.2014

U S N E S E N Í 56. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 2.6.2014 U S N E S E N Í 56. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 2.6.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1472/56 schvluje poskytnutí

Více

Usnesení z 24. schůze Rady města Cvikova 20. listopadu 2012

Usnesení z 24. schůze Rady města Cvikova 20. listopadu 2012 Město Cvikov Usnesení z 24. schůze Rdy měst Cvikov 20. listopdu 2012 účst: ze 7 členů přítomno: 6 členů, 1 omluven Ing. Beránek 436/12 Revokuje usnesení rdy č. 427/12 ze dne 6.11.2012 ve věci stnovení

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. "Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE pro zjednodušené podlimitní řízení n služby v rámci projektu Hospodárné odpovědné město Klimkovice, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00121, který bude finncován ze zdrojů EU "Pordenství

Více

Smlouva o realizaci akce: Skupinový vodovod pro obce Přerov nad Labem, Semice a Bříství

Smlouva o realizaci akce: Skupinový vodovod pro obce Přerov nad Labem, Semice a Bříství Smlouv o relizci kce: Skupinový vodovod pro obce Přerov nd Lbem, Semice Bříství I. Smluvní strny 1. strn Mikroregion Polbí - Dobrovolný svzek obcí Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nd Lbem Mgr. Jiřím Hvelkou

Více

LETNÍ KOUPALIŠTĚ V UHŘICÍCH

LETNÍ KOUPALIŠTĚ V UHŘICÍCH LETNÍ KOUPALIŠTĚ V UHŘICÍCH Ing. Miln Šmíd, Bzény wellness s.r.o., projektový teliér Slunce nám vstoupilo do znmení Bern, což je přes chldné dny neklmný příchod jr. Venku sice fičí fujvice, le my již posouváme

Více

Platné znění schválené usnesením rady města č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 17. 2.

Platné znění schválené usnesením rady města č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 17. 2. Pltné znění schválené usnesením rdy měst č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 rdou Městského obvodu Liberec - Vrtislvice nd Nisou dne 17. 2. 2014 Interní předpis PRO ZŘIZOVÁNÍ SLUŽEBNOSTÍ Čl. 1 Předmět ceny 1.

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.3.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing.

Více

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008 z 15. zsedání Zstupitelstv měst Usnesení z 15. zsedání Zstupitelstv měst, 319 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o mí zprávu ověřovtelů zápisu pn MUDr. Rudolf Bbince pn RSDr. Krl Kuboše

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009 Usnesení 57. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2394 - Rd měst po projednání s c h v l u j e doplnění týmu CAF o DiS. Ivnu Rškovou, koordinátorku projektu Zdrvé město MA 21. 2395 - Rd měst po projednání

Více

Smlouva č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015

Smlouva č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015 Smlouv č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotce ze státního rozpočtu ČR v oblsti sportu n rok 2015 Název : Šchový svz České republiky Adres : Zátopkov 100/2, 160 17 Prh 6 IČ : 48548464 Bnkovní

Více

kritérium Návaznost na další dokumenty Dokument naplňující standard

kritérium Návaznost na další dokumenty Dokument naplňující standard 1. CÍLE A ZPŮSOBY ČINNOSTI POVĚŘENÉ OSOBY Dokument obshuje zákldní prohlášení středisk Služby pro pěstouny, do kterého se řdí: poslání, cílová skupin, cíle zásdy, v souldu s kterými je služb poskytován.

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O REZERVACI POZEMKU A SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O DÍLO Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Prh 2, PSČ 120 00, zpsná

Více

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku. Program:

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku. Program: 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 28.3.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter (příchod ve 14:30

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 11157/2012/KnD ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová ČÍSLA USNESENÍ: 194-219 Usnesení 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky Komuniké předsedy Nejvyššího kontrolního úřdu Slovenské republiky prezident Účetního dvor Slovinské republiky prezident Nejvyššího kontrolního úřdu, Česká republik prezident rkouského Účetního dvor o výsledcích

Více

Mestský úrad Šumperk - odbor výstavby lesenická 31, 787 93 Šumperk telefon (+420) 583 388 111 rdds: 8bqb4gk, e-podatelna: posta@sumperk.

Mestský úrad Šumperk - odbor výstavby lesenická 31, 787 93 Šumperk telefon (+420) 583 388 111 rdds: 8bqb4gk, e-podatelna: posta@sumperk. Mestský úrd Šumperk - odbor výstvby lesenická 31, 787 93 Šumperk telefon (+420) 583 388 111 rdds: 8bqb4gk, e-podteln: post@sumperk.cz Sp.zn.: 70121/2011 VYS/HEUR Cj.: MUSP 97921/2011 Šumperk, dne 10.10.2011

Více

Z P R Á V A O Ž I V O T N Í M P R O S T Ř E D Í Z A R O K 2 0 1 1

Z P R Á V A O Ž I V O T N Í M P R O S T Ř E D Í Z A R O K 2 0 1 1 Z P R Á V A O Ž I V O T N Í M P R O S T Ř E D Í Z A R O K 2 0 1 1 Moderně s letitou trdicí Zprcovl: Ing. Tomáš Gociek referent životního prostředí Schválil: Ing. Zdeněk Vldár ředitel společnosti Slévárny

Více

Usnesení RM č.j. : 06/RADA/97 z 23.3.2006

Usnesení RM č.j. : 06/RADA/97 z 23.3.2006 Usnesení RM č.j. : 06/RADA/97 z 23.3.2006 Usnesení č. 3939/06 RM bere n vědomí kontrolu plnění usnesení č. 3903-3909/06, 3913/06, 3923/06, 3924/06, 3929/06, 3931/06, 3932/06, 3935/06, 3936/06 souhlsí s

Více

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 9

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 9 MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJ Ů MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 9 DNE: 26. 11. 2015 JEDNACÍ ČÍSLO: 9/2015/ŠKS/7 NÁZEV: Dodtek č. 1 k Memorndu o příprvě, relizci provozování expozice Umění brok ANOTACE:

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 20681/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 308-347 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 10. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 29.04.2015

Více

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007 Usnesení 13. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 528 - Rd měst po projednání uzvření dodtku č.1 ke smlouvě o dílo n zprcování "Urbnisticko-rchitektonické studie centrální městské zóny v Kopřivnici" ze

Více

Usnesení. konaného dne 17. 04. 2008

Usnesení. konaného dne 17. 04. 2008 z 10. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 17. 04. 2008 Usnesení z 10. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 17. 04. 2008 216 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Výzv k podání nbídky k prokázání kvlifikce pro VZ mlého rozshu Název veřejné zkázky: Servisní podpor NN zřízení LNS Brno Identifikce zdvtele: Zdvtel: Řízení letového provozu České republiky, s.p. Se sídlem:

Více

I. Prohlášení smluvních stran

I. Prohlášení smluvních stran 8/14118 SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ A SOUHLAS SE ZŘÍZENÍM STAVBY uzvřená podle * 1785 násl. ~ 2055 násl., občnského zákoníku * 110 odst. 2) písm. ) zák. Č. 183/2006 Sb., stvební zákon Smluvní strny:

Více

Měsíc IČO 12 25700359. AKTIVA řád. Běžné účetní období Minulé účetní Brutto Korekce Netto období netto b c 1 2 3

Měsíc IČO 12 25700359. AKTIVA řád. Běžné účetní období Minulé účetní Brutto Korekce Netto období netto b c 1 2 3 Schváleno MF ČR ROZVAHA v plném rozshu čj. 281/71701/95 Rozvh Úč POD 101 Účetní jednotk doručí účetní Název sídlo účetní jednotky závěrku součsně s doručením Collegium Mrinum Týnská dňového přiznání z

Více

Usnesení 20. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 09. 10. 2007

Usnesení 20. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 09. 10. 2007 Usnesení 20. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 960 - Rd měst po projednání uzvření smlouvy o poskytování prcovnělékřské péče městem Kopřivnice jko objedntel MUDr. Tiborem Vicsápim, s místem podnikání

Více

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem:

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem: Níže uvedeného dne, měsíce roku byl uzvřen mezi těmito smluvními strnmi: obchodní společnost se sídlem: IČ: DIČ: zpsná zstoupen (dále jen jko budoucí strn prodávjící ) v obchodním rejstříku vedeném, oddíl,

Více

dodatek č. 1 ke smlouvě o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

dodatek č. 1 ke smlouvě o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli 1. Zdeněk Berntík, nr. 14.5.1954 Jrmil Berntíková, nr. 30.12.1956 ob bytem Stroveská 270/87, Ostrv-Proskovice ob jko Smluvní strn 1 2. Tělovýchovná jednot Petřvld

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&34122/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 617-675 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 18. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ Brnislv Lcko VUT v Brně, Fkult strojního inženýrství, Ústv utomtizce informtiky, Technická 2, 616 69 Brno, lcko@ui.fme.vutbr.cz Abstrkt Příspěvek podává

Více

Usnesení 17. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 17. 07. 2007

Usnesení 17. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 17. 07. 2007 Usnesení 17. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 794 - Rd měst po projednání b e r e n v ě d o m í ústní informci o činnosti Stvebního úřdu z 1. pololetí roku 2007 ve znění předloženém prostřednictvím

Více

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání PROGRAMY rok 2010 45. zasedání dne 25.1.2010 v 17 00 hod. 3. Podněty č. 1-3 na změnu ÚP 4. OZV č.1/2010 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Smilovice 5. Prodej nemovitosti

Více

vydává Obec Smilovice www.smilovice.cz èervenec 2012

vydává Obec Smilovice www.smilovice.cz èervenec 2012 SMILOVICKÝ Zprvodj vydává Obec Smilovice www.smilovice.cz èervenec 2012 Bitrov ze Slovensk mìli nši obèné možnost se zúèstnit dvou kcí, to u pøíležitosti Pochování bsy Dne mtek. Obì kce se všem zúèstnìným

Více

zájemce, kterým službu nemůžeme nabídnout a vedeme je v seznamu čekatelů. Tento

zájemce, kterým službu nemůžeme nabídnout a vedeme je v seznamu čekatelů. Tento V Slovo úvodem Vážení spoluprcovníci, přátelé příznivci Textilní dílny Gwin, připrvili pro Vás výroční zprávu z rok 2009. Co všechno v tomto roce zžili? Zčl bych nšimi uživteli nší služby, protože pro

Více

EKOLISTY. Obsah. Jihomoravské

EKOLISTY. Obsah. Jihomoravské Jihomorvské EKOLISTY Foto rchiv Správy CHKO Pálv Pro budování vytváření citu pro nši plnetu není žádné místo n světě důležitější než místo, kde dítě vyrůstá. Mgr. Květoslv Burešová dlouholetá pedgožk zkldtelk

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANYCrefo číslo: 9210195021. Identifikace firmy

PLASTIC FICTIVE COMPANYCrefo číslo: 9210195021. Identifikace firmy Vše znčk / Strn 1 z 11 Identifikce firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY.s. Telefon 00420/ 246 810 246 Vysočnská 5 Telefx 00420/ 369 113 691 190 00 Prh 9 e-mil info@pfc-plstic.cz Česká republik Web www.pfc-plstic.cz

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008 Usnesení 54. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2246 - Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t 1.1. rozpočet měst Kopřivnice n rok 2009 v celkovém objemu 422 687,9

Více

mezi (dále jen Investor postupitel 3 ) a... (Investor postupitel 1 až Investor - postupitel... dále společně jen Investoři - postupitelé )

mezi (dále jen Investor postupitel 3 ) a... (Investor postupitel 1 až Investor - postupitel... dále společně jen Investoři - postupitelé ) SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY uzvřená podle 1879 násl. zákon č. 89/2014 Sb., občnský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občnský zákoník ) Jméno příjmení:... Jméno Uživtele:... Adres trvlého

Více

Èíslo 3-2010 VÝTISK ZDARMA

Èíslo 3-2010 VÝTISK ZDARMA Èíslo 3-2010 VÝTISK ZDARMA Od8.únormárdmìstnovésložení.Vtjné volbì se jím stl pn Vldimír Mikeš, který získl podporu 9 zstupitelù, když pro druhého kndidát, pn Jroslv Brtizl, hlsovlo 6 zstupitelù. Pn Mikeš

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.4.2013 C(2013) 2420 finl NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, kterým se mění nřízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o poždvky n zveřejňování

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. Eret Tomáš, r.č. 711107/1814 bytem: nám. Krále Jiřího z Poděbrd 1/14, 350 02 Cheb 2 jko budoucí prodávjící n strně jedné 2. mnželé xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Mgr. Vítězslv Jvůrek, se sídlem v Hrdci Králové, PSČ 500 02, Čechov 1100, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSHK 42 INS 9569/2012-A-14 ze dne 4. říjn 2012 insolvenčním

Více

PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ OSTATNÍCH PŘÍTOKŮ DUNAJE ZPRÁVA O ZPŮSOBU VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK. Povodí Vltavy, státní podnik

PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ OSTATNÍCH PŘÍTOKŮ DUNAJE ZPRÁVA O ZPŮSOBU VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK. Povodí Vltavy, státní podnik PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ OSTATNÍCH PŘÍTOKŮ E ZPRÁVA O ZPŮSOBU VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK Povodí Vltvy, státní podnik Srpen 2015 1. Úvod Stručný popis průběhu zprcování návrhu plánu jeho zveřejnění V rámci 2. plánovcího

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 1964/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1076-1132 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 30. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 17.01.2012

Více

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012 Město Cvikov Usnesení z 25. schůze Rdy měst Cvikov 4. prosince 2012 účst: ze 7 členů přítomno: 6 členů, 1 omluven Ing. Dostál 468/12 Středisko pro rnou péči Liberec s.r.o n zákldě žádosti schvluje příspěvek

Více

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. říjn 2004 Nřízení Evropského prlmentu Rdy (ES) č. 1935/2004 o mteriálech předmětech určených pro styk s potrvinmi o zrušení směrnic 80/590/EHS 89/109/EHS EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Mgr. Petr Vysoudil, sídlem Mtiční 730/3, 702 00 Ostrv-Morvská Ostrv, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSOS 36 INS 8513/2014-A-13, ze dne 03.10.2014, insolvenčním

Více

Zprávy z Majetína ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ OBEC MAJETÍN

Zprávy z Majetína ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ OBEC MAJETÍN ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ OBEC MAJETÍN -1- Slovo má strostk obce Vážení milí spoluobčné, srdečně Vás vítám při čtení řádků letos již druhého vydání Zpráv z Mjetín. Doufám, že i tentokráte se dozvíte co nejvíce

Více

Usnesení 83. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 15. 12. 2009

Usnesení 83. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 15. 12. 2009 Usnesení 83. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 15. 12. 2009 3357 - Rd měst po projednání 1. b e r e n v ě d o m í vzorovou smlouvu o poskytování služeb pultu centrlizovné ochrny Městskou policií Kopřivnice

Více

Usnesení 63. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 07. 04. 2009

Usnesení 63. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 07. 04. 2009 Usnesení 63. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 07. 04. 2009 2600 - Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o právu provést stvbu městem Kopřivnice jko stvebník Českou republikou - Úřdem

Více

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 30.5.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Ivn Skřítecká MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Jroslv Pleslová - zpisovtelk Omluveni:

Více

ROZVAHA Burza cenných papírů Praha a.s. v plném rozsahu 31.3.2015 (v celých tisících Kč) Rybná 14 Praha 1 47115629 110 05

ROZVAHA Burza cenných papírů Praha a.s. v plném rozsahu 31.3.2015 (v celých tisících Kč) Rybná 14 Praha 1 47115629 110 05 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/00 Sb ROZVAHA v plném rozshu ke dni... 3.3.05 (v celých tisících Kč) IČ 47569 Obchodní firm nebo jiný název účetní jednotky Burz cenných ppírů Prh.s.

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 35618/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2512-2525 ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová Usnesení z 80. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 12.08.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&2050/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 146-0194 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 6. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

Lomnice nad Popelkou DOPRAVNÍ TERMINÁLY LIBERECKÝ KRAJ

Lomnice nad Popelkou DOPRAVNÍ TERMINÁLY LIBERECKÝ KRAJ Lomnice nd Popelkou DOPRAVNÍ TERMINÁLY LIBERECKÝ KRAJ ÚZEMNĚ - TECHNICKÁ STUDIE objedntel: Město Lomnice nd Popelkou Huso náměstí 6, 51251 dtum: 08/2015 THÁKUROVA 7, 166 29 PRAHA 6 tel. 773 693 334 info@domyjink.cz

Více