Z P R Á V A O Ž I V O T N Í M P R O S T Ř E D Í Z A R O K

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z P R Á V A O Ž I V O T N Í M P R O S T Ř E D Í Z A R O K 2 0 1 1"

Transkript

1 Z P R Á V A O Ž I V O T N Í M P R O S T Ř E D Í Z A R O K Moderně s letitou trdicí Zprcovl: Ing. Tomáš Gociek referent životního prostředí Schválil: Ing. Zdeněk Vldár ředitel společnosti Slévárny Třinec,.s. Dtum:

2 Obsh 1 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE SPOLEČNOSTI O FIRMĚ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V SOUVISLOSTECH STAV V OBLASTI VODNÍHO A ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ, NAKLÁDÁNÍ S CHEMICKÝMI LÁTKAMI, EMISE DO OVZDUŠÍ A PROFIL FIRMY ZA ROK VYHODNOCENÍ NÁKLADŮ NA EMS OCHRANA VOD NAKLÁDÁNÍ S ODPADY OCHRANA OVZDUŠÍ NAKLÁDÁNÍ S CHEMICKÝMI LÁTKAMI A CHEMICKÝMI SMĚSMI MONITOROVÁNÍ A MĚŘENÍ VODA ODPADY OVZDUŠÍ MONITOROVÁNÍ OSTATNÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH UKAZATELŮ VYHODNOCENÍ PROGRAMU OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZA ROK VÝHLED PROGRAMU OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA ROK SEZNAM ZKRATEK POUŽÍVANÝCH VE ZPRÁVĚ O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ S l é v á r n y T ř i n e c,. s. 3

3 1 Úvodní slovo ředitele Vážení přátelé, v souldu s nší environmentální politikou Vám kždoročně předkládáme zprávu o tom, jk se nám dří nplňovt nše závzky jké nové úkoly si dáváme pro nejbližší období v oblsti ochrny životního prostředí. Z pohledu výroby vypdl zčátek roku 2011 poměrně optimisticky. Docházelo k postupnému oživování ekonomiky, rostl poptávk po odlitcích, le tento trend netrvl dlouho. Již v průběhu III. čtvrtletí nrůstjící ekonomické problémy některých států eurozóny zpříčinily zpomlení růstu výroby řd firem, z obvy co nstne, omezil poptávku po nšich odlitcích. Přesto rok 2011 můžeme hodnotit kldně. Dosáhli jsme kldného hospodářského výsledku vyrobili více než t odlitků, což byl oproti roku 2010 význmný nárůst. V průběhu roku 2011 jsme zhájili příprvu n třech projektech, jejichž hlvní relizci očekáváme v letošním roce, které vedle zvýšené produktivity práce budou mít i příznivý environmentální dopd n nši výrobu. První investiční kce přinese snížení emisí tuhých znečišťujících látek, to díky výměně 4 mokrých hldinových odlučovčů z 2 suché filtry. Tímto krokem snížíme množství emitovných emisí tuhých znečišťujících látek do ovzduší cc o 10 t z rok. Tento projekt s investicí bezmál 5 mil. Kč by se nepodřilo relizovt bez výrzné finnční podpory z Operčního progrmu životního prostředí. Druhá investiční kce přinese snížení energií cc o 50 %, díky výměně stré žíhcí pece z novou s nákldy přes 27 mil. Kč. Třetí investiční kce přinese zlepšení prcovního prostředí relizcí rekonstrukce lkovcí linky n odlitky s nákldy 5 mil. Kč. V následujícím období bychom chtěli z přispění Ministerstv životního prostředí, který pro letošní rok vyhlásil dlší výzvu n finnční podporu vedoucí ke snížení emisí jemných prchových částic v Morvskoslezském krji, postupně vyměnit všechny zbývjící mokré odlučovče z suché filtry. Věřím, že při příprvě relizci tohoto náročného projektu budeme úspěšní společně s Třineckými železárnmi pomůžeme snížit imisní zátěž prchu v nšem regionu. O všech dlších ktivitách v oblsti ochrny životního prostředí se můžete dočíst v předkládné publikci. Doufám, že se tto zpráv stne pro Vás vítným zdrojem informcí důkzem nší snhy o odpovědný přístup k ochrně životního prostředí. Ing. Zdeněk Vldár ředitel společnosti Slévárny Třinec,.s. S l é v á r n y T ř i n e c,. s. 5

4 2 O firmě Poloh firmy V centru průmyslového reálu TŽ o rozloze 394 h se nchází sídlo firmy SL se svými výrobními provozy. Průmyslový reál ohrničuje z jedné strny řek Olše z druhé strny železniční koridor. Součásti firmy je i dřevomodelárn, která se nchází mimo reál TŽ v části měst Třinec Lyžbice. Historie firmy Rozvoj sléváren slévárenství v Třinci úzce souvisí s rozvojem hutnictví ve Slezsku, jehož počátky shjí hluboko do minulosti. První slévárn zde byl postven roku 1842, tedy tři roky po zložení Třineckých železáren. Hlvními produkty tehdejší slévárny byl litinová kmn, plotny n kuchyňské pece, lité nádobí, různé stvební, knlizční, ozdobné umělecké odlitky. Postupně se nosná výrob přesouvl do hutních odlitků potřebných pro rovnoměrný chod zákldních hutních gregátů, tj. ocelárnám ocelářské kokily, válcovnám hutní válce, hutní prvovýrobě struskové pánve pro celý podnik odlitky náhrdních dílů pro strojní zřízení. Po roce 1989 nstl nutnost orientce n jinou výrobu než hutní slévárny se musely měnit z obslužné hutní n ryze komerční společnost. Z tímto účelem byl v březnu 1999 zložen smosttná dceřinná společnost s kpitálovou účsti TŽ. Rozvoj strtegie firmy Klíčovou podniktelskou ktivitou firmy je výrob prodej odlitků z oceli, litiny s lupínkovým kuličkovým grfitem neželezných kovů. Portfolio výrobků tvoří zejmén odlitky pro hutnictví, strojírenství, utomobilový železniční průmysl, protizávží pro mnipulční stroje, odlitky pro těžbu zprcování nerostných surovin různé díly příslušenství pro stvební zemědělskou techniku. V roce 2011 SL změstnávly 725 změstnnců, čímž se řdí mezi význmné změstnvtele ve skupině TŽ-MS. 6 S l é v á r n y T ř i n e c,. s.

5 3 Životní prostředí v souvislostech V rámci nší environmentální politiky upltňujeme následující zásdy: Zásd č. 1 Vyhovět všem legisltivním poždvkům n ochrnu životního prostředí n prevenci vzniku hvárií, při vývoji, výrobě, skldování přeprvě nšich výrobků. Zásd č. 2 Zlepšovt technické prmetry výrobních zřízení technologií tk, by se trvle snižovly negtivní vlivy nší výrobní činnosti n životní prcovní prostředí to cestou modernizce výrobních zřízení technologií, snižováním energetické, mteriálové surovinové náročnosti výroby. Zásd č. 3 Informovt o zásdách environmentálního chování nše externí spoluprcovníky, prtnery dodvtele poždovt od nich stejný přístup k ochrně životního prostředí, prověřovt zodpovědnost jejich jednání chování v této oblsti. Zjistit otevřený přístup k informcím o environmentálních spektech společnosti, efektivní výměnu informcí s osttními zinteresovnými strnmi (veřejností, obchodními prtnery, orgány státní správy) vyhodnocování získných podnětů k dlšímu zlepšování Zásd č. 4 Trvle zvyšovt povědomí všech osob, které prcují pro orgnizci nebo v její prospěch, o zásdách ochrny životního prostředí zlepšování prcovních podmínek, o prevenci možných důsledcích výrobních činností n životní prostředí o zásdách environmentálně ohleduplného chování změstnnců při výrobních postupech jejich prvidelným vzděláváním výcvikem. S l é v á r n y T ř i n e c,. s. 7

6 Vrcholové vedení firmy: èzjišťuje dosttečné lidské, mteriální finnční zdroje dlší podmínky pro rozvoj, udržování vylepšování environmentálního způsobu řízení podle poždvků normy ČSN EN ISO 14001, èdbá o rozvoj fungujícího účinného kontrolního systému pro ověřování funkčnosti EMS, èzjišťuje podmínky pro plnění závzné právní technické legisltivy pltné pro výrobní progrm, èvytváří podmínky pro zdokonlení informční technologie jejího používání, èvytváří podmínky pro používání kvlitních mteriálových zdrojů prcovních prostředků, èje příkldem v nplňování principů EMS, èstejný přístup vyžduje od všech dlších úrovní řízení. 8 S l é v á r n y T ř i n e c,. s.

7 4 Stv v oblsti vodního odpdového hospodářství, nkládání s chemickými látkmi, emise do ovzduší profil firmy z rok Vyhodnocení nákldů n EMS Oblst nákldů Vzdělání Výzkumné úkoly investice Měření monitorování Zbezpečování systému Audity Popltky z likvidci odpdů Popltky z vodné stočné Popltky z znečištění ovzduší Vyvolné nákldy hvárie, pokuty Celkem n EMS v roce v roce Ochrn vod Rok Výrob odlitků (t/rok) Spotřeb užitkové vody 3 (m /rok) Spotřeb technologické 3 vody (m /rok) Nárůst spotřeby vod kopíruje růst výroby. Kvlit odpdních vod se kždoročně sleduje n vybrných odběrových místech mír znečištění je dlouhodobě v souldu s limity knlizčního řádu. N žádném zřízení v SL nedošlo v roce 2011 k hvrijnímu úniku závdných látek, které by způsobilo zhoršení jkosti podzemních nebo povrchových vod. Veškerá činnost související s ochrnnou vod se řídí schváleným Hvrijním plánem zhoršení jkosti vod v SL. S l é v á r n y T ř i n e c,. s. 9

8 Celková spotřeb vody ve Slévárnách Třinec,.s. Technologická vod Užitková vod, výrob Množství vody v m Sledovný rok 0 Užitková vod Technologická vod Výrob odlitků 4.3 Nkládání s odpdy Rok Výrob odlitků (t/rok) Produkce osttních odpdů (t) , , , , , , , ,263 Produkce nebezpečných odpdů (t) 612,080 85,670 33,160 15,605 19,497 21,430 17,925 22, ,119 15, ,432 18, ,797 17,195 Produkce osttních odpdů v roce 2011 zznmenl mírný nárůst, což souviselo s růstem výroby. U nebezpečných odpdů byl trend opčný. Druhová skldb odpdů byl stejná jko v minulých letech. Největší podíl n produkci osttních odpdů má nezprcovná strusk kovový šrot. 10 S l é v á r n y T ř i n e c,. s.

9 Celková produkce odpdů ve Slévárnách Třinec,.s. Osttní odpdy, výrob Nebezpečné odpdy Množství odpdů v tunách Sledovný rok 0 Produkce osttních odpdů Produkce nebezpečných odpdů Výrob odlitků 4.4 Ochrn ovzduší Rok Výrob odlitků (t/rok) TZL (t) 23,998 20,416 21,543 24,579 29,629 25,244 22,850 21,600 SO 2(t) 21,029 21,308 3,212 1,785 1,853 3,908 1,130 3,657 NOx (t) 18,141 11,976 24,668 16,771 9,991 12,713 6,100 6, ,790 0,816 5, ,538 1,057 6, ,068 1,502 4,724 Meziročně došlo v roce 2011 ke zvýšení množství emisí do ovzduší u TZL SO2, ovšem toto zvýšení bylo menší než zvýšený objem výroby. Ze střednědobého hledisk jsou emise TZL s určitou vribilitou ustálené pohybují se průměrně n úrovni 25 t z rok. V roce 2012 očekáváme výrzný pokles emisí TZL to díky výměně 4 mokrých odlučovčů z suché filtry. S l é v á r n y T ř i n e c,. s. 11

10 Celkové emise vypouštěné do ovzduší ve Slévárnách Třinec,.s. 35, Emise Výrob 30, Množství emisí v tunách 25,0 20,0 15,0 10, , , Sledovný rok Tuhé emise SO2 NOx Výrob odlitků Nkládání s chemickými látkmi chemickými směsmi Ve smyslu REACH nejsme výrobci ni dovozci chemických látek, proto se nás netýká povinnost registrce. Povinnosti ve smyslu chemického zákon plníme prostřednictvím odborně způsobilé osoby přeprvu nebezpečných věcí dle ADR prostřednictvím bezpečnostního pordce. Chemické látky jejich směsi jsou řádně zbezpečeny uloženy v příručních skldech. Mnipulce nkládání s chemickými látkmi směsmi se řídí dle pokynů Místních provozních řádů. K žírvým látkám směsím jsou zprcovány Prvidl pro bezpečnost ochrnu zdrví. 12 S l é v á r n y T ř i n e c,. s.

11 5 Monitorování měření 5.1 Vod Měření odpdních vod probíhá v reálu SL v rozshu dném poždvky knlizčních řádů rozhodnutí orgánů státní správy. Množství jkost odpdních vod v SL se měří 2 x ročně n šchtě č. 207 n koncové šchtě sedimentčních nádrží. Měření odpdních vod z ČOV v SD se provádí 4 x ročně. 5.2 Odpdy Převážná část produkovných odpdů je mteriálově využíván jen neptrná část odpdů, které jsou z technického nebo ekonomického hledisk těžko zprcovtelné, je ukládán n skládku. Odpdy jsou průběžně evidovány jsou měřeny jejich chemické vlstnosti v souldu s pltnou legisltivou. Odběry nlýzy odpdů jsou prováděny utorizovnými lbortořemi 1 x ročně. 5.3 Ovzduší Monitorování měření ovzduší se provádí v souldu s integrovným povolením. Kždoročně se zprcovává Plán měření emisí, který se po projednání s měřicí skupinou ovzduší předkládá ČIŽP. Provozovné zdroje znečišťující ovzduší jsou měřené v 1-letém, 3-letém 5-letém intervlu. Odběry nlýzy znečišťujících látek jsou prováděny utorizovnými měřicími skupinmi. 5.4 Monitorování osttních environmentálních ukztelů V rámci SL jsou dále prvidelně monitorovány tyto klíčové znky: spotřeb energií, pliv spotřeb vybrných surovin mteriálů spotřeb nebezpečných chemických látek směsí množství produkovných oblů nákldy n environment vybrné ukztelé prcovního prostředí S l é v á r n y T ř i n e c,. s. 13

12 6 Vyhodnocení progrmu ochrny životního prostředí z rok 2011 Oblst Název kce (č. progrmu) - vyhodnocení Termín relizce Plnění Skut. nákldy v mil. Kč Zlepšovt technické prmetry zřízení Omezit množství emisí při tepelném zprcování odlitků n zřízení žíhcí vozová pec č. 2 v SC-slévárn oceli (3/11): - snížit množství emisí TZL o 20 % n t spotřeby pliv zřízení žíhcí pece č. 2 v porovnání s rokem 2010, - snížit množství emisí SO2 o 20 % n t spotřeby pliv zřízení žíhcí pece č. 2 v porovnání s rokem 2010, - snížit množství emisí CO o 20 % n t spotřeby pliv zřízení žíhcí pece č. 2 v porovnání s rokem Vyhodnocení: Proběhlo výběrové řízení n tvorbu projektové dokumentce, rekonstrukci žíhcí pece, přívod zemního plynu instlci klící vny včetně příslušenství. Hlvní dodvtelem byl vybrán f Schreier Vítkovice s.r.o. Omezit množství emisí n mokrých odlučovčích v SC (4/11): - snížit množství emisí TZL o 50 % v mg/m3 v porovnání s rokem 2010 n rekonstruovných zdrojích. Vyhodnocení: Byl zprcován žádost o dotci ve spolupráci s f HRAT s.r.o. odeslán n MŽP k Dotce byl schválen k 12/2011. Relizce výměny mokrých odlučovčů z suché filtry proběhne v roce probíhá 0, probíhá 0,16 Vyhovět všem legisltivním poždvkům Kždoročně proškolit změstnnce o environmentální politice, cílech cílových hodnotách, o Progrmu EMS konkrétních úkolech (1/11): - minimálně 1x ročně proškolit všechny změstnnce v EMS. Vyhodnocení: Všichni změstnnci byli minimálně 1x ročně proškoleni. Informovt všechny změstnnce, státní správu veřejnost o význmných dopdech výrobní i nevýrobní činnosti SL n životní prostředí (2/11): - zprcovt informční dokument o stvu životního prostředí v SL informovt okolí. Vyhodnocení: Zpráv byl distribuován n MÚ Třinec, vedoucímu odboru IL-ochrn životního prostředí byl umístěn n webové stránky SL splněno splněno bez vyčíslení 0, S l é v á r n y T ř i n e c,. s.

13 7 Výhled progrmu ochrny životního prostředí n rok 2012 Oblst Zlepšovt technické prmetry zřízení Název kce (č. progrmu) - cílová hodnot Omezit množství emisí při tepelném zprcování odlitků n zřízení žíhcí vozová pec č. 2 v SC-slévárn oceli (3/11): - snížit množství emisí TZL o 20 % n t spotřeby pliv zřízení žíhcí pece č. 2 v porovnání s rokem 2010, - snížit množství emisí SO2 o 20 % n t spotřeby pliv zřízení žíhcí pece č. 2 v porovnání s rokem 2010, - snížit množství emisí CO o 20 % n t spotřeby pliv zřízení žíhcí pece č. 2 v porovnání s rokem Omezit množství emisí n mokrých odlučovčích v SC (4/11): 3 - snížit množství emisí TZL o 50 % v mg/m v porovnání s rokem 2010 n rekonstruovných zdrojích. Omezit množství VOC při lkování odlitků (3/12) - snížit množství VOC o 10 % n t spotřebovných nátěrových hmot v SSg ve srovnání s rokem Zvýšit technickým optřením účinnost filtrce při odsávání vzdušniny z tryskcího stroje DISA (4/12) - zvýšit životnost tkninových filtrů n minimálně 2000 provozních hodin ve srovnání s rokem Termín relizce Plánovné nákldy v mil. Kč , , , ,1 Vyhovět všem legisltivním poždvkům Kždoročně proškolit změstnnce o environmentální politice, cílech cílových hodnotách, o Progrmu EMS konkrétních úkolech (1/12): - minimálně 1x ročně proškolit všechny změstnnce v EMS. Informovt všechny změstnnce, státní správu veřejnost o význmných dopdech výrobní i nevýrobní činnosti SL n životní prostředí (2/12): - zprcovt informční dokument o stvu životního prostředí v SL informovt okolí. Přihlásit se k dodržování dohody NEPSI (Dohod o ochrně zdrví prcovníků prostřednictvím správné mnipulce správného používání krystlického křemene produktů, které ho obshují) z účelem ochrny prcovníků proti účinkům dýchtelného krystlického křemene. - zjistit nplňování dohody NEPSI n všech provozech SL bez vyčíslení , bez vyčíslení S l é v á r n y T ř i n e c,. s. 15

14 8 Seznm zkrtek používných ve Zprávě o životním rostředí ADR ČIŽP ČOV EMS - Mezinárodní dohod o silniční přeprvě nebezpečných věcí - Česká inspekce životního prostředí - Čističk odpdních vod - Enviromentální systém řízení KÚ MSK - Krjský úřd Morvskoslezského krje MŽP NOx SL SO2 SD SC SSl SSg SU - Ministerstvo životního prostředí - Oxidy dusíku - Slévárny Třinec,.s. - Oxid siřičitý - Dřevomodelárn - Slévárn oceli - Slévárn šedé litiny I - Slévárn šedé litiny II - Oprcování údržb IL - Ochrn životního prostředí v TŽ,. s. TZL TŽ-MS - Tuhé znečišťující látky - TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY,.s. - MORAVIA STEEL,.s. 16 S l é v á r n y T ř i n e c,. s.

15 Moderně s letitou trdicí Slévárny Třinec,.s. Třinec-Stré Město, Průmyslová 1001, Třinec Czech Republic tel.: , fx: , e-mil:

Moderně s letitou tradicí

Moderně s letitou tradicí ZPRÁVA O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ ZA ROK 2010 Moderně s letitou trdicí Zprcovl: Schválil: Ing. Tomáš Gociek Ing. Zdeněk Vldár referent životního prostředí ředitel společnosti Slévárny Třinec,.s. Dtum: 01.03.2011

Více

ZA ROK 2014. Moderně s letitou tradicí. Schválil: Pavel Walica. Zpracoval: Ing. Zdeněk Vladár referent životního prostředí

ZA ROK 2014. Moderně s letitou tradicí. Schválil: Pavel Walica. Zpracoval: Ing. Zdeněk Vladár referent životního prostředí ZPRÁVA O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ ZA ROK 2014 Moderně s letitou tradicí Zpracoval: Schválil: Pavel Walica Ing. Zdeněk Vladár referent životního prostředí ředitel společnosti Slévárny Třinec, a.s. Datum: 01.05.2015

Více

Moderně s letitou tradicí

Moderně s letitou tradicí ZPRÁVA O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ ZA ROK 2012 Moderně s letitou tradicí Zpracoval: Schválil: Ing. Tomáš Gociek Ing. Zdeněk Vladár referent životního prostředí ředitel společnosti Slévárny Třinec, a.s. Datum:

Více

Z P R Á V A O Ž I V O T N Í M P R O S T Ř E D Í Z A R O K 2 0 1 3

Z P R Á V A O Ž I V O T N Í M P R O S T Ř E D Í Z A R O K 2 0 1 3 Z P R Á V A O Ž I V O T N Í M P R O S T Ř E D Í Z A R O K 2 0 1 Moderně s letitou tradicí Zpracoval: Ing. Tomáš Gociek referent životního prostředí Schválil: Ing. Zdeněk Vladár ředitel společnosti Slévárny

Více

Moderně s letitou tradicí

Moderně s letitou tradicí ZPRÁVA O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ ZA ROK 215 Moderně s letitou tradicí Zpracoval: Schválil: Pavel Walica Ing. Zdeněk Vladár referent životního prostředí ředitel společnosti Slévárny Třinec, a.s. Datum: 1.5.216

Více

kritérium Návaznost na další dokumenty Dokument naplňující standard

kritérium Návaznost na další dokumenty Dokument naplňující standard 1. CÍLE A ZPŮSOBY ČINNOSTI POVĚŘENÉ OSOBY Dokument obshuje zákldní prohlášení středisk Služby pro pěstouny, do kterého se řdí: poslání, cílová skupin, cíle zásdy, v souldu s kterými je služb poskytován.

Více

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky Komuniké předsedy Nejvyššího kontrolního úřdu Slovenské republiky prezident Účetního dvor Slovinské republiky prezident Nejvyššího kontrolního úřdu, Česká republik prezident rkouského Účetního dvor o výsledcích

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hornolidečska na období Příloha: Analýza rizik

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hornolidečska na období Příloha: Analýza rizik Strtegie komunitně vedeného místního rozvoje n období 2014 2020 Příloh: Anlýz rizik Příprv strtegie byl spolufinncován z rozpočtu Zlínského krje z operčního progrmu Technická pomoc Anlýz rizik Tto příloh

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. "Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE pro zjednodušené podlimitní řízení n služby v rámci projektu Hospodárné odpovědné město Klimkovice, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00121, který bude finncován ze zdrojů EU "Pordenství

Více

VYHLÁŠKA ze dne 6. prosince 2016 o požadavcích na systém řízení

VYHLÁŠKA ze dne 6. prosince 2016 o požadavcích na systém řízení Částk 166 Sbírk zákonů č. 408 / 2016 Strn 6363 408 VYHLÁŠKA ze dne 6. prosince 2016 o poždvcích n systém řízení Státní úřd pro jdernou bezpečnost stnoví podle 236 zákon č. 263/2016 Sb., tomový zákon, k

Více

Národní centrum výzkumu polárních oblastí

Národní centrum výzkumu polárních oblastí Národní centrum výzkumu polárních oblstí Dohod o spolupráci při výzkumu polárních oblstí Země Msrykov univerzit Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, zstoupená rektorem Prof. PhDr. Petrem Filou,

Více

grafický manuál květen 2004 verze 1.0

grafický manuál květen 2004 verze 1.0 květen 2004 verze 1.0 grfický mnuál Úvodní slovo Tento dokument slouží jko mnuál pro používání log Fondu soudržnosti. Součástí mnuálu je i zákldní grfický design pro tištěné elektronické mteriály sloužící

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR ŘÍJEN 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení

Více

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence:

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence: Konvence Integrovného doprvního systému Libereckého krje (IDOL) Účstníci Konvence: KORID LK, spol. s r.o. Liberecký krj Město Česká Líp Město Jblonec nd Nisou Sttutární město Liberec Město Turnov České

Více

Lidské zdroje a Personální agenda. Organizační opatření

Lidské zdroje a Personální agenda. Organizační opatření STRANA: 1 z 6 Orgnizční optření 1. je závzná pro změstnnce školy. 2. je pltná dnem podpisu účinná dnem 1.9.2012. ZPRACOVAL: PODPIS: SCHVÁLIL: PODPIS: VYDAL: DATUM: Pvlín Schneiderová PedDr. Soň Vlušková

Více

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 27 Vážení čtenáři, Lovochemie, a.s., věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření

Více

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui Stvební firm Díky nám si postvíte svůj svět. 1.D Klár Koldovská Šárk Bronová Lucie Pncová My Anh Bui Obsh 1) Úvod 2) Přesvědčení bnky 3) Obchodní jméno, chrkteristik zákzník, propgce 4) Seznm mjetku 5)

Více

N 111/09/02 N 114/09/02

N 111/09/02 N 114/09/02 N 111/09/02 N 114/09/02 9. funkční období N 111/09/02 N 114/09/02 Usnesení Výboru pro záležitosti Evropské unie k návrhu směrnice Evropského prlmentu Rdy o snížení národních emisí některých látek znečišťujících

Více

ZELENÁ ZPRÁVA O OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ZELENÁ ZPRÁVA O OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZELENÁ ZPRÁVA O OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 214 1 Lovochemie, a.s. věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření bezpečných

Více

BEZPEČNOST NA KOUPALIŠTÍCH

BEZPEČNOST NA KOUPALIŠTÍCH BEZPEČNOST NA KOUPALIŠTÍCH Ing. Miln Šmíd, Bzény wellness s.r.o., projektový teliér Kždý provozovtel veřejného bzénu přijde brzy n to, že se jeho hlvní provozní strosti odehrávjí ve třech rovinách: 1.

Více

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE DÍLČÍ ČÁST II BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ + PŘÍPRAVA NA PRAXI. František Prášek

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE DÍLČÍ ČÁST II BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ + PŘÍPRAVA NA PRAXI. František Prášek SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE DÍLČÍ ČÁST II BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ + PŘÍPRAVA NA PRAXI Frntišek Prášek Ostrv 011 1 : Sylbus modulu Upltnění n trhu práce, dílčí část II Bklářská práce + příprv n prxi

Více

U S N E S E N Í 34. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne

U S N E S E N Í 34. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne U S N E S E N Í 34. schůze Rdy obce Dětmrovice konné dne 7.11.2016 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 948/34 souhlsí s použitím

Více

Dohoda o partnerství a spolupráci na Integrovaném systému nakládání s komunálními odpady v Plzeňském kraji

Dohoda o partnerství a spolupráci na Integrovaném systému nakládání s komunálními odpady v Plzeňském kraji Dohod o prtnerství spolupráci n Integrovném systému nkládání s komunálními odpdy v Plzeňském krji kterou níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřely n zákldě ustnovení 51 zákon č. 40/1964 Sb., občnského zákoníku,

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 28. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 3.9.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

Z P R Á V A O Ž I V O T N Í M P R O S T Ř E D Í 2 0 0 8

Z P R Á V A O Ž I V O T N Í M P R O S T Ř E D Í 2 0 0 8 Z P R Á V A P R O S T Ř E D Í O Ž I V O T N Í M Z A R O K 2 0 0 7 zpracoval: Ing. Tomáš Gociek datum: 15.04. 2008 Z P R Á V A O Ž I V O T N Í M P R O S T Ř E D Í 2 0 0 8 3 1. Úvodní slovo ředitele společnosti

Více

Město Třinec Strategický plán města Třince pro období 2014-2020

Město Třinec Strategický plán města Třince pro období 2014-2020 Strtegický plán měst Třince pro období 20142020 Tr inec fjne mı sto pro z ivot Leden 2014 Obsh Vize rozvoje měst... 4 I Oborová koncepce Doprv... 6 1 Stručná nlýz oblsti Doprvy... 7 1.1 Interpretce problémového

Více

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY,a.s. Vysoké pece Integrované povolení čj. MSK 97969/2006 ze dne , ve znění pozdějších změn

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY,a.s. Vysoké pece Integrované povolení čj. MSK 97969/2006 ze dne , ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. ktuální

Více

- 1 - Slévárny Třinec, a.s. Průmyslová 1001 739 65 Třinec-Staré Město

- 1 - Slévárny Třinec, a.s. Průmyslová 1001 739 65 Třinec-Staré Město Adresa: Slévárny Třinec, a.s. Průmyslová 1001 739 65 Třinec-Staré Město Kontakt: Telefon: +420 558 532 040, +420 558 533 026 Fax: +420 558 532 586 email: foundry@trz.cz Datum zpracování: 20.04. 2005 Zpracoval:

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Výzv k podání nbídky k prokázání kvlifikce pro VZ mlého rozshu Název veřejné zkázky: Servisní podpor NN zřízení LNS Brno Identifikce zdvtele: Zdvtel: Řízení letového provozu České republiky, s.p. Se sídlem:

Více

OBSAH. A. Informační část. B. Realizační část. C. Přílohová část

OBSAH. A. Informační část. B. Realizační část. C. Přílohová část OBSAH A. Informční část A Identifikční údje zprcovtelů...5 A2 Chrkteristik krizové situce...5 A3 Rozsh krizové situce...5 A4 Předpokládné dopdy krizové situce n působnost zprcovtele...7 A5 Orgnizční schém

Více

U S N E S E N Í 42. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne

U S N E S E N Í 42. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne U S N E S E N Í 42. schůze Rdy obce Dětmrovice konné dne 5.6.2017 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1268/42 neschvluje poskytnutí

Více

Podmínky externí spolupráce

Podmínky externí spolupráce Podmínky externí spolupráce mezi tlumočnicko překldtelskou genturou Grbmüller Jzykový servis předstvující sdružení dvou fyzických osob podniktelů: Mrek Grbmüller, IČO: 14901820, DIČ: CZ6512231154, místo

Více

Úřední věstník Evropské unie 25.6.2004 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE

Úřední věstník Evropské unie 25.6.2004 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE 03/sv. 45 75 32004R0854 25.6.2004 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE L 226/83 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubn 2004, kterým se stnoví zvláštní prvidl pro orgnizci úředních

Více

Zpráva o životním prostředí za rok 2003

Zpráva o životním prostředí za rok 2003 Zpráva o životním prostředí za rok 2003 Vyhodnocení programu ochrany životního prostředí roku 2002 Program ochrany životního prostředí na rok 2003 1. Úvodní slovo ředitele společnosti 3 2. Vyhodnocení

Více

BEST - UNIKA 15 dvourohová/dělitelná

BEST - UNIKA 15 dvourohová/dělitelná technický List best - zdicí systém unik vnitřní BEST - UNIKA rohová/dělitelná BEST - UNIKA dvourohová/dělitelná BEST - UNIKA překldová BEST - UNIKA rohová/dělitelná BEST - UNIKA dvourohová/dělitelná BEST

Více

Z P R Á V A O Ž I V O T N Í M P R O S T Ř E D Í 2 0 0 6

Z P R Á V A O Ž I V O T N Í M P R O S T Ř E D Í 2 0 0 6 Z P R Á V A O Ž I V O T N Í M P R O S T Ř E D Í 2 0 0 6 zpracoval: Ing. Tomáš Gociek datum: 26.04. 2006 Z P R Á V A O Ž I V O T N Í M P R O S T Ř E D Í 2 0 0 6 3 1. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE SPOLEČNOSTI A

Více

VLIV TECHNOLOGICKÝCH POCHODŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

VLIV TECHNOLOGICKÝCH POCHODŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VLIV TECHNOLOGICKÝCH POCHODŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Komplex otázek a problémů Největší znečisťovatel průmysl a energetika. Řešení od počátku (systematické a komplexní): optimální volba vhodných technologických

Více

VÝSLEDKY EKOLOGICKÉ POLITIKY

VÝSLEDKY EKOLOGICKÉ POLITIKY Výrobní kapacity společnosti VEBA Broumov jsou rozmístěny v regionu Chráněné krajinné oblasti Broumovsko (CHKO) a v chráněné oblasti přirozené akumulace vod, tzv. Polické pánvi (CHOPAV). Textilní výroba

Více

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu ROZVAHA dle vyhlášky 54/22 1.1.-31.12.213 Název, sídlo právní form s účinností pro účetní jednotky (v celých tisích Kč) účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné orgnizce IČO Jedštěd

Více

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ Brnislv Lcko VUT v Brně, Fkult strojního inženýrství, Ústv utomtizce informtiky, Technická 2, 616 69 Brno, lcko@ui.fme.vutbr.cz Abstrkt Příspěvek podává

Více

U S N E S E N Í 55. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 5.5.2014

U S N E S E N Í 55. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 5.5.2014 U S N E S E N Í 55. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 5.5.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1430/55 souhlsí s použitím

Více

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smlouv o prtnerství s finnčním příspěvkem uzvřená podle 1746 odst. 2 zákon č. 89/2012 Sb., občnský zákoník Článek I Smluvní strny PROFIMEDIA s.r.o. sídlo: tříd Spojenců 550/18, 74601 Opv - Předměstí zpsná

Více

Zpráva o činnosti Výboru pro regionální rozvoj

Zpráva o činnosti Výboru pro regionální rozvoj Zstupitelstvo Jihomorvského krje 11. zsedání konné dne 24. 04. 2014 Mteriál k bodu č. 7 progrmu: Zpráv o činnosti Výboru pro regionální rozvoj Návrh n usnesení Zstupitelstvo Jihomorvského krje b e r e

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/ Titul,

Více

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E2 Integrované povolení čj. ŽPZ/10759/03/Hd/9 ze dne 9.12.2004

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E2 Integrované povolení čj. ŽPZ/10759/03/Hd/9 ze dne 9.12.2004 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

podle ust a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I.

podle ust a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I. Jkub Hnik nr. 15.1.1974 bytem: U Potok 170, 273 53 Hostouň nr. 31.1.1979 bytem: Lidečská 387, 155 21 Prh Zličín (dále jen budoucí oprávněný ) IČ: 00234397 Kldenská 119, 273 53 Hostouň bnkovní spojení:

Více

Problematika ovzduší v koncepčních dokumentech Moravskoslezského kraje Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a. s.

Problematika ovzduší v koncepčních dokumentech Moravskoslezského kraje Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a. s. Problematika ovzduší v koncepčních dokumentech Moravskoslezského kraje Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a. s. Ostrava 10. 11. 2011 Obsah 1. Strategie rozvoje na léta 2009-2016 2. Program

Více

Zpráva o životním prostředí 2004

Zpráva o životním prostředí 2004 Zpráva o životním prostředí 2004 Adresa: Slévárny Třinec, a.s. Průmyslová 1001 739 65 Třinec-Staré Město Kontakt: Telefon: +420 558 532 040, +420 558 533 026 Fax: +420 558 532 586 email: foundry@trz.cz

Více

Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria - výzva Excelentní výzkum - Kontrola formálních náležitostí - 1., 2. kolo

Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria - výzva Excelentní výzkum - Kontrola formálních náležitostí - 1., 2. kolo Příloh č. 2 Hodnoticí - výzv Excelentní výzkum - Kontrol formálních náležitostí - 1., 2. kolo pořdí název oprvitelné/neopr vitelné způsob - bodů hlvní zdroj informcí Popis Návod pro e F1 Žádost o podporu

Více

mezi (dále jen Investor postupitel 3 ) a... (Investor postupitel 1 až Investor - postupitel... dále společně jen Investoři - postupitelé )

mezi (dále jen Investor postupitel 3 ) a... (Investor postupitel 1 až Investor - postupitel... dále společně jen Investoři - postupitelé ) SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY uzvřená podle 1879 násl. zákon č. 89/2014 Sb., občnský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občnský zákoník ) Jméno příjmení:... Jméno Uživtele:... Adres trvlého

Více

U S N E S E N Í 40. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne

U S N E S E N Í 40. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne U S N E S E N Í 40. schůze Rdy obce Dětmrovice konné dne 3.4.2017 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1172/40 schvluje poskytnutí

Více

Operační program životní prostředí 2014-2020

Operační program životní prostředí 2014-2020 Operační program životní prostředí 2014-2020 Ing. Světlana Svitáková samostatné oddělení přípravy nového programovacího období Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz

Více

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014 U S N E S E N Í 62. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 8.9.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1601/62 bere n vědomí informci

Více

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Závěrečná zpráv o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových progrm MŠMT n rok 2006 Fkult/Ústv: Univerzit Prdubice/rektorát Název projektu: Vytváření příležitostí k uspokojení zvyšování zájmu ndných

Více

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. říjn 2004 Nřízení Evropského prlmentu Rdy (ES) č. 1935/2004 o mteriálech předmětech určených pro styk s potrvinmi o zrušení směrnic 80/590/EHS 89/109/EHS EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

Více

Co vše dělá Moravskoslezský kraj pro zlepšení kvality ovzduší v našem regionu

Co vše dělá Moravskoslezský kraj pro zlepšení kvality ovzduší v našem regionu Co vše dělá Moravskoslezský kraj pro zlepšení kvality ovzduší v našem regionu Zpracoval(a): Marek Bruštík Datum: 18.6.2015 Obsah Kvalita ovzduší z pohledu Moravskoslezského kraje Kvalita ovzduší Moravskoslezského

Více

Realizace projektů ke snížení znečišťujících látek ze zdrojů znečišťování ovzduší společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.

Realizace projektů ke snížení znečišťujících látek ze zdrojů znečišťování ovzduší společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. 2 Realizace projektů ke snížení znečišťujících látek ze zdrojů znečišťování ovzduší společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. Ing. Gajdacz Tomáš Ochrana ovzduší TŽ, a.s. 3 Cíl prezentace: Informovat o: Vývoji

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 29399/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2444-2500 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 77. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 02.07.2013

Více

Z Á P I S č. 23/2016 z 23. jednání Zastupitelstva obce Lovčice

Z Á P I S č. 23/2016 z 23. jednání Zastupitelstva obce Lovčice Z Á P I S č. 23/2016 z 23. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 14. 12. 2016 od 18,00 hodin Místo konání: zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Přítomno: podle prezenční listiny 6

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 19020/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2258-2301 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 72. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 30.04.2013

Více

EKOLISTY. Obsah. Jihomoravské

EKOLISTY. Obsah. Jihomoravské Jihomorvské EKOLISTY Foto rchiv Správy CHKO Pálv Pro budování vytváření citu pro nši plnetu není žádné místo n světě důležitější než místo, kde dítě vyrůstá. Mgr. Květoslv Burešová dlouholetá pedgožk zkldtelk

Více

Pojistná smlouva č. 8051534719

Pojistná smlouva č. 8051534719 Pojistná smlouv č. 8051534719 Smluvní strny: ČSOB Pojišťovn,. s., člen holdingu ČSOB Sídlo: Prdubice, Zelené předměstí Msrykovo náměstí čp. 1458 PSČ 532 18 IČ: 45534306 Zápis v OR: KS v Hrdci Králové,

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.4.2013 C(2013) 2420 finl NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, kterým se mění nřízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o poždvky n zveřejňování

Více

Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ

Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ Město Vejprty, Tylov 870/6, IČ 00262170 V ý p i s u s n e s e n í 3. řádného zsedání Zstupitelstv měst Vejprty, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 31. březn 2011 od 16:30 hod. v zsedcí síni v Městském

Více

U S N E S E N Í 2. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne

U S N E S E N Í 2. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne U S N E S E N Í 2. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 8.12.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 48/2 zřizuje Komisi životního

Více

4. Životní prostředí. Půdní fond: Orná půda dlouhodobě ubývá...

4. Životní prostředí. Půdní fond: Orná půda dlouhodobě ubývá... 4. Životní prostředí Půdní fond: Orná půda dlouhodobě ubývá... Z celkové výměry kraje tvoří téměř dvě třetiny nezemědělská půda, tzn. lesní pozemky, zastavěné plochy a nádvoří, vodní plochy a ostatní plochy.

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS

Více

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Horní Lomná

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Horní Lomná ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Horní Lomná 21. 06. 2016. Charakteristika společnosti ENERGETIKA TŘINEC, a.s. je 100 % dceřiná společnost Třineckých železáren, a.s. Zásobuje energiemi především mateřský podnik,

Více

Úvod do politiky soudržnosti EU pro období 2014-2020

Úvod do politiky soudržnosti EU pro období 2014-2020 Úvod do politiky EU pro období 2014-2020 Politik Červen 2014 Co je politik? Politik je hlvní investiční politik EU Cílí n všechny měst v Evropské unii. Jejím cílem je podpor vytváření prcovních míst, konkurenceschopnosti

Více

U S N E S E N Í 10. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.7.2015

U S N E S E N Í 10. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.7.2015 U S N E S E N Í 10. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.7.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 292/10 schvluje poskytnutí

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledn 2002, kterým se stnoví obecné zásdy poždvky potrvinového práv, zřizuje se Evropský úřd pro bezpečnost potrvin stnoví postupy týkjící

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Zdvtel: Morvskoslezský krj se sídlem Ostrv, 28. říjn 117, PSČ 702 18 IČ: 70890692 Veřejná zkázk: Přístvb Domu umění Glerie 21. století, výběr zhotovitele PD, AD, koordinátor BOZP, IČ zdávná v otevřeném

Více

NABÍDKA č. 2013/10. nových technických norem, tiskovin a publikací, připravených k vydání

NABÍDKA č. 2013/10. nových technických norem, tiskovin a publikací, připravených k vydání NABÍDKA č. 2013/10 nových technických norem, tiskovin publikcí, připrvených k vydání Nbídkový list vyplňte v podbrvených polích zšlete lskvě e-milem (jko přílohu) n dresu info@technickenormy.cz nebo fxem

Více

Platné znění schválené usnesením rady města č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 17. 2.

Platné znění schválené usnesením rady města č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 17. 2. Pltné znění schválené usnesením rdy měst č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 rdou Městského obvodu Liberec - Vrtislvice nd Nisou dne 17. 2. 2014 Interní předpis PRO ZŘIZOVÁNÍ SLUŽEBNOSTÍ Čl. 1 Předmět ceny 1.

Více

výchovy na období 2014-2020

výchovy na období 2014-2020 n období 2014-2020 1 ÚVOD k n své procentuální zstoupení v v díky své specifické roli oje. Bez ohledu mldí lidé svou nezstupitelnou roli multikulturní, mldých lidí, který tk trendy jko plurlitní, globální,

Více

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015 U S N E S E N Í 7. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.4.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 176/7 schvluje poskytnutí

Více

8 Emisní bilance základních škodlivin a CO 2

8 Emisní bilance základních škodlivin a CO 2 1 8 Emisní bilance základních škodlivin a CO 2 Zdroje, emitující do ovzduší znečišťující látky, jsou celostátně sledovány v registru emisí a stacionárních zdrojů podle 7, odst. 1 zákona č. 201/2012 Sb.,

Více

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP Znečištění ovzduší a způsoby řešení v malých obcích Ostrava 16.2.2011 Legislativní nástroje ochrany ovzduší v ČR odbor ochrany ovzduší MŽP Legislativa ochrany ovzduší současně platná (1/4) zahrnující malé

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014 U S N E S E N Í 1. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 24.11.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1/1 bere n vědomí výsledky

Více

6. P Ř Í L O H A. Prohlášení k životnímu prostředí. (období 2005 2006) OHL ŽS, a.s. závod Pozemní stavitelství

6. P Ř Í L O H A. Prohlášení k životnímu prostředí. (období 2005 2006) OHL ŽS, a.s. závod Pozemní stavitelství 6. P Ř Í L O H A Prohlášení k životnímu prostředí (období 25 26) OHL ŽS, a.s. závod Pozemní stavitelství 6 Úvod Tato Příloha k Prohlášení k životnímu prostředí je zpracována za OHL ŽS, a.s., závod Pozemní

Více

- 0201/RMOb-Pro/1418/17

- 0201/RMOb-Pro/1418/17 17. schůze rdy městského obvodu konné dne 27.07.2015 čís. 0190/RMOb-Pro/1418/17-0201/RMOb-Pro/1418/17 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost Strn 1/9 Přehled usnesení rdy městského obvodu

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 24. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 18.4.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007 Usnesení 13. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 528 - Rd měst po projednání uzvření dodtku č.1 ke smlouvě o dílo n zprcování "Urbnisticko-rchitektonické studie centrální městské zóny v Kopřivnici" ze

Více

Měsíc IČO 12 25700359. AKTIVA řád. Běžné účetní období Minulé účetní Brutto Korekce Netto období netto b c 1 2 3

Měsíc IČO 12 25700359. AKTIVA řád. Běžné účetní období Minulé účetní Brutto Korekce Netto období netto b c 1 2 3 Schváleno MF ČR ROZVAHA v plném rozshu čj. 281/71701/95 Rozvh Úč POD 101 Účetní jednotk doručí účetní Název sídlo účetní jednotky závěrku součsně s doručením Collegium Mrinum Týnská dňového přiznání z

Více

Z Á P I S č. 9/2015 z 9. jednání Zastupitelstva obce Lovčice

Z Á P I S č. 9/2015 z 9. jednání Zastupitelstva obce Lovčice Z Á P I S č. 9/2015 z 9. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 9. 9. 2015 od 18,00 hodin Místo konání: zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Přítomno: podle prezenční listiny 7 členů

Více

Strategický rámec MAP pro ORP Kralupy nad Vltavou

Strategický rámec MAP pro ORP Kralupy nad Vltavou Strtegický rámec pro ORP Krlupy nd Vltvou Červen 2016 Projekt Místní kční plán rozvoje vzdělávání v ORP Krlupy nd Vltvou (registrční číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000317) 1 Obsh 1. Seznm zkrtek... 3

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 54. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne 4. 2.

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 54. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne 4. 2. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 54. schůze Rdy městského obvodu Proskovice konné dne 4. 2. 2013 čís. 808/54 823/54 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost

Více

od myšlenek k aplikacím Rut Bízková, předsedkyně TA ČR

od myšlenek k aplikacím Rut Bízková, předsedkyně TA ČR od myšlenek k aplikacím Rut Bízková, předsedkyně TA ČR index (2=1) Stav životního prostředí v ČR Energetická náročnost hospodářství Energetická náročnost HDP v ČR [%], 23 211 Energetická náročnost hospodářství

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 4. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 4. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne V souldu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochrně osobních údjů o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v uprvené podobě. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 4. schůze

Více

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Základní školy T. G. Masaryka Šardice

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Základní školy T. G. Masaryka Šardice Školní progrm environmentálního vzdělávání, výchovy osvěty Zákldní školy T. G. Msryk Šrdice Mgr. Mrtin Králíková V Šrdicích dne 1. 9. 2011 Anotce Motto: "Vzdělání není pouhým hromděním vědomostí, jko těstem

Více

Roční výkaz pro malé ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví za rok 2001

Roční výkaz pro malé ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví za rok 2001 Roční výkz pro mlé ekonomické subjekty vybrných produkčních odvětví z rok 00 P4-0 Registrováno ČSÚ ČV 93/0 ze dne 30. 8.00 IKF 500 Výkz je součástí Progrmu sttistických zjišťování n rok 00. Podle zákon

Více

7. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST

7. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST 7. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST Autoevluce školy dlší evluční činnosti slouží ke zjištění toho, jk se dří uskutečňovt stnovené vzdělávcí jká je mteriální úroveň školy. Oblstí hodnocení je

Více

55/2011 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 1. března 2011. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků

55/2011 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 1. března 2011. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků 55/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 1. březn 2011 o činnostech zdrvotnických prcovníků jiných odborných prcovníků Ministerstvo zdrvotnictví stnoví podle 90 odst. 2 písm. e) zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 20288/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 74-102 Usnesení 5. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Vliv výměny starých kotlů na kvalitu ovzduší v Moravskoslezském kraji. Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu

Vliv výměny starých kotlů na kvalitu ovzduší v Moravskoslezském kraji. Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Vliv výměny starých kotlů na kvalitu ovzduší v Moravskoslezském kraji Ing. Marek Bruštík Hrotovice, 24.10.2014 Obsah Princip kotlíkové dotace Proč se zaměřujeme na výměnu starých kotlů? Proč motivovat

Více

Zápis z jednání Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina. č. 4/2010 konaného dne 12. 04. 2010

Zápis z jednání Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina. č. 4/2010 konaného dne 12. 04. 2010 Zápis z jednání Legisltivního výboru Zstupitelstv krje Vysočin č. 4/2010 konného dne 12. 04. 2010 Přítomni: 1. Mík Jn 7. Oulehl Drhoslv (předsed) 2. Pospíchl Petr 8. Rusová Mrie 3. Weis Vojtěch 9. Hvlíček

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 55409/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 435-476 Usnesení 19. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 16/2010 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rd městské části U S N E S E N Í č. 24 ze dne 8.12.2010 k návrhu Smlouvy o výstvbě mezi Městskou částí Prh 3, Renátou Bádlovou, Jnem Běhounkem Alicí Běhounkovou, Jiřinou

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&11174/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: 3532-3583 ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková Usnesení z 89. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více