3) Jaká bude možnost prostudovat finální návrh smlouvy o úvěru. (kdy, kde, jak).

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3) Jaká bude možnost prostudovat finální návrh smlouvy o úvěru. (kdy, kde, jak)."

Transkript

1 Jaroslav Chlupáč Komu: SVJ Proutěná - U Pramene 14. ledna :32 Ahoj všem, na příštím plánovaném shromáždění dne by měl být odsouhlasen úvěr ve výši cca ,-Kč na revitalizaci domu. Také by měly být nejpozději měsíc před termínem shromáždění známy výsledky výběrového řízení a připraven návrh smlouvy finální úvěrové banky, s kterým by měli být seznámeni všichni vlastníci ve smyslu stanov a zákona. Zkusím shrnout některé otázky, které jsem v této souvislosti na včerejší večerní schůzce výboru ventiloval. Výplývají z nich částečně i návrhy a konkrétní situace, jejichž řešením by se měl, dle mého názoru, výbor zabývat. Zároveň se nebráním v této oblasti takové spolupráci, která bude ku prospěchu všech vlastníků. 1) Jaké jsou kritéria, preference, požadavky výboru SVJ při výběru úvěrující banky. 2) Kolik bankovních ústavů bylo do dnešního dne již osloveno a jakým způsobem (hromadná elektronická poptávka nebo osobní návštěvy bankovních ústavů resp. kombinace obou alternativ). Které banky byly tedy konkrétně osloveny a s jakým výsledkem. 3) Jaká bude možnost prostudovat finální návrh smlouvy o úvěru. (kdy, kde, jak). 4) Stanoviska oslovených bank k rizikům nesplácení úvěru. 5) Reálný postup bank v případě nesplácení úvěru. 6) Předčasné splacení úvěru - podminky úvěrujících bank ve vztahu zejména k bodu 1) a 7) 7) Vlastník by měl mít možnost zaplatit svůj podíl na úvěru předem přímo úvěrující bance. V případě úvěru bez ručení tedy ze zákona (NOZ) se musí dohodnou s bankou způsob realizace platby, včetně potvrzení banky o splacení, včetně potvrzení o tom, že banka nemá dalších závazků vůči vlastníkovi. 8) Jakým způsobem a kdy se člen SVJ dozví, pokud začnou vznikat problémy se splácením úvěru. 9) Problematika bankovního úvěru obsahuje portfolio 184 bytů, 94 garáží, 1 x obchod, 1 x resturace, 1 x jiný nebytový prostor. Rizikové množiny jsou: a) sociálně slabší, tj. starší členové SVJ odkázaní na důchod - cca 8% (při úmrtí: notářské řízení - není účet u banky a finance na účtu - nejsou platby). b) již existující úvěry na byty stávajících vlastníku - cca 18% c) nové úvěry stávajících či nově vzniklých vlastníků, (skutečné nebo spekulativní) - minimálně 30% d) rizika při prodeji bytů i přes nově zavedenou notifikační povinnost (např.stávající vlastník prodá byt novému vlastníkovi. Otázka úvěru SVJ není mezi nimi ošetřena smluvně. (Starý vlastník má dluhy a nový vlastník odmítá platit dluhy za starého vlastníka, popř. nový vlastník nechce platit zálohy do fondu oprav, z kterých se splácí úvěr. Jak se bude tato situace řešit). NOZ na tyto situace právně pamatuje. Neřeší to však finanční likviditu. e) Nepružné vymáhání pohledávek za vlastníky - modelová situace: neplatí např. 40 vlastníků z důvodů a,b,c,d), obvyklé právní postupy jsou - tři měsíce tanečků zaplať, pak soudní řízení s výhradami a připomínkami vlastníka - proces může trvat roky - konečný verdikt soudu a peníze v nedohlednu. Banka však vyžaduje splácení úvěru. f) plán oprav z roku 2013 a posun plateb z roku 2013 do roku 2014 g) nevhodně zvolený bankovní ústav = možné blokace na účtu

2 h) jiná rizika (Pelikán = družstvo) i) 94 garáží = víc jak ,. Kč roční příspěvek do fondu oprav. Za 15 let splácení úvěru jde o částku ,-Kč. Jak s ní bude naloženo v souvislosti s plánovanou revitalizací budovy. Resp. jakou částkou se bude garážový fond oprav podílet na rekonstrukci domu. Doposud je s celou částkou ,- Kč kalkulováno v představách výboru jako s částkou, která bude použita na splácení úvěru. Jak se bude tato situace řešit. j) Jak se bude na celkové revitalizaci domu podílet 1 x obchod, 1 x resturace, 1 x jiný nebytový prostor. k) Kabelservis Praha s.r.o využivá prostory, kde má klimatizovanou místnost s technickými zařízeními a na střeše jsou rovněž stožáry a technika firmy Kabelservis. Jak jsou vztahy mezi SVJ a Kabelservisem řešeny smluvně popř. mimosmluvně. 10. Proč nemůžeme být plátci DPH a v rámci plateb za faktury dodavatekům, toto DPH odečítat, resp nárokovat u příslušného finančního úřadu. Rozpracovat zákonné možnosti? Úspory na úvěru cca 8 Mio. Nemalé úspory na službách - dodávky el. energie, teplo, voda. 11) V souvislosti s úvěrem očekávají vlastníci rozbor informací souvisejících s porovnáním výhod úvěru v rámci programu PANEL, programu REVIT (Wüstenrot) nebo programu Dotace Evropské komise na zateplení domu (Česká spořitelna), atd. - viz prezentace na shromážděni z Závěr: a) Domluvit pravidla hry předem. b) Interní dohled, dozor nad splácením úvěru. Např. účetní vnitropodniková směrnice. c) Vytvoření mechanismů, přesných pravidel jak postupovat, vzniknou-li některé výše uvedené situace. d) Vše pojmenovat, zformulovat, odsouhlasit na shromáždění a pokud možno zakotvit ve stanovách - úvaha o nutnosti změny stanov dle NOZ. e) Výsledkem ad a,b,c,d = pružnější komunikace s vlastníky - nebude časový press při vymáhání dluhu. Je zde pozitivní dopad na platební morálku vlatníků, atd. f) Jak se bude postupovat, bude díky tomu známo dlužníkům i soudům dopředu. Statisícové úspory za právníka ročně. g) Je nutná intenzivnější mediální osvěta, propagace činnosti výboru SVJ směrem k vlastníkům. Poznámka: Protokol o hlasování (shromáždění ) v otázce č. 8 má být NE nikoliv ANO - viz dohlasování per rollam. Ve stávající stanovách čl.vii, bod 13, písm. c) má být znění: odstavec 4 nikoliv 3), písmeno c) S přáním hezkého dne Jarda SVJ Proutěná - U Pramene 14. ledna :42 Komu: Jaroslav Chlupáč Jardo děkuji. Toto je přesně to oč jsem včera žádal. Informací a dotazů bylo tolik, že jsem později rezignoval na poznámky. Zdraví Milan

3 Jaroslav Chlupáč 19. ledna :17 Komu: SVJ Proutěná - U Pramene Barbora Boschat Hana Petrová Michal Čermák Milan Trávníček Pavel Zdráhal Petr Železný Renata Jašková Ahoj Dášo, omlouvám se za pozdní reakci na Tvoji variantu interního zápisu z pondělní schůzky konané dne , kde jsem byl přítomen jako host. Svoji účast na schůzce s prezentaci týkající se úvěrové problematiky jsem shrnul a zaslal em k informaci na adresu a to cca hodinu před tím, než byl zaslán k informaci Tvůj interní zápis z této schůzky. Byl tedy k dispozici podrobný popis toho, o čem jsme hovořili. Pominu-li nepřesné formulace jednotlivých bodů, tak rozhodně nemohu souhlasit se závěrečným výrokem, J.Chlupáč: nabídka zprostředkování úvěru. Moje nabidka se týkala spoluúčasti při tvorbě a vyjednávání podmínek chystaného úvěru. Nejednalo se tedy v žádném případě o moji nabídku ke zprostředkování úvěru. Žádám v tomto smyslu o odstranění závěrečné citace J.Chlupáč: nabídka zprostředkování úvěru. Poznámka: Nepodceňjme úvěrovou problematiku. Projektová činnost v rámci revitalizace domu je velmi důležitá a chválihodná. Pamatujme však na to, že primárně jde o finance a to finance nás všech. S pozdravem Jarda Příloha: (Interní zápis) Zápis ze schůze výboru a kontrolní komise SVJ Proutěná U Pramene , Praha 4 s Jaroslavem Chlupáčem konané dne Přítomni: Barbora Boschat, Michal Čermák, Renata Jašková, Hana Petrová, Dagmar Pospíchalová, Milan Trávníček, Pavel Zdráhal, Petr Železný, J. Chlupáč Projednávané body: 1.Příprava úvěru: formulace podmínek výběrového řízení na poskytovatele úvěru 2.Co se stane, když někdo nebude platit? 3.Vytvoření obranných mechanismů, zapracovat je do stanov (riziko, že cca 40% vlastníků nebude platit?) a.rizikové sociální skupiny: 8% senioři (riziko úmrtí) b.18% existující úvěry na bytech c.nové úvěry stávajících vlastníků (i spekulativní!) odhad 30% - zapracovat do stanov d.povinnost nových vlastníků notifikovat výbor stávající vlastník prodá byt (starý vlastník má dluhy, nový vlastník je nechce platit nebo splácet) 4.Interní pravidla, jak postupovat v případě neplatiče 5.Jak se budou (nebudou) podílet garáže zavést podíl na úvěru podle celkového podílu na katastru 6.Firma SVJBD.cz: firma, která se zabývá poptávkovým systémem 7.Vytvořit oběžník na osvětu k úvěru 8.Otázka, zda získat přímý přístup do katastru nemovitostí: podmínky?

4 9.Výpočtový list musí obsahovat, kolik má vlastník na fondu oprav, kolik z toho jde na úvěr + jednoduché vysvětlivky pojmů J. Chlupáč: nabídka zprostředkování úvěru SVJ Proutěná - U Pramene 25. ledna :32 Komu: Jaroslav Chlupáč Kopie: Barbora Boschat Hana Petrová Michal Čermák Milan Trávníček Pavel Zdráhal Petr Železný Renata Jašková Ahoj Jardo, souhlasíme s tebou, že otázka financování revitalizace je velice důležitá pro nás pro všechny. Bude-li schválena revitalizace v rozměru, v jakém se připravují veškeré podklady, bude pro nás velmi pravděpodobně nezbytné čerpat nějaký úvěr. Těší nás, že jsi (jako zatím jediný další vlastník) projevil aktivní snahu se touto otázkou zabývat. Nechceme rozhodně nic podcenit, ale aktuálně nemáme dostatek informací k tomu, abychom mohli odpovědně zadat poptávku. Doplnila jsem zápis o veškeré tvoje poznámky a vrátíme se k němu, jakmile budeme mít více informací (viz příloha). V této věci bude prvním úkolem revidovat stanovy SVJ tak, abychom vůbec mohli riziko úvěru (respektive jeho nesplácení) podstoupit. Máš-li možnost a zájem, pošli nám prosím podněty k formulaci nových paragrafů stanov. S pozdravem Dagmar Pospíchalová (poznámka autora: (viz příloha) obsahuje interní zápis ze schůzky konané a můj tj. shrnutí schůzky ze dne vše je uvedeno výše v originále.) Jaroslav Chlupáč 26. ledna :29 Komu: SVJ Proutěná - U Pramene Kopie: Barbora Boschat Hana Petrová Michal Čermák Milan Trávníček Pavel Zdráhal Petr Železný Renata Jašková Ahoj Dášo, dobrý den všem, děkuji za včerejší . Úvodem malé zamyšlení. Oficiální zápis schůzky ze dne kde jsem fungoval jako host hned v bodu 1 říká: Diskuse s J. Chlupáčem k definici podmínek získání úvěru na revitalizaci: přijata nabídka ke spolupráci. Dva týdny trvalo, než přišla nějaká reakce ze

5 strany výboru. Přitom by stačilo pár minut osobního či telefonického rozhovoru. Tomu přístupu prostě nerozumím. Nevnímám to příliš vstřícně. Smyslem mojí koresponcence a obecně komunikace se statutárním orgánem, tedy výborem, který byl zvolen Shromážděním vlastníků jednotek, je snaha vlastníka vyjádřit se k dění v našem společenství. Z reakcí výboru vyplývajících z pravidelných schůzek, resp. z jejich zápisů včetně schůzky, které jsem se zúčastnil jako host dne , nemám dobrý pocit. Zajímal jsem se o problematiku revitalizace, jejíž cena činí dle jednání s architektem částku max ,.-Kč. Z toho se odhaduje výše úvěru na ,-Kč. Mám pochybnosti o tom, že výbor zvládá svoji roli ku prospěchu všech vlastníků našeho společenství. Výbor si představuje - viz Zápis ze schůze výboru a kontrolní komise SVJ Proutěná U Pramene , Praha 4 konané dne že, cituji: shromáždění není diskusní fórum, je určeno k tomu, aby se odhlasovalo, co je třeba. Kdo chce diskutovat, ať přijde před shromážděním nebo ve dnech předem inzerovaných konzultací. Výbor si neuvědomuje, že problematika revitalizace zahrnuje architekta, projektanta, cenové specifikace, výběrová řízení na dodavatele, dodavatelské smlouvy, výběrová řízení na úvěr, úvěrovou smlouvu, atd. Jedná se o studium určitě více než stovky stran textu, který musí vlastník vstřebat, posoudit, tedy pokud má zájem. Přitom vlastník není ani právník, ekonom, stavebník, atd. Má právo ze zákona, konzultovat veškeré smlouvy týkající se revitalizace se svým známým právníkem, ekonomem, stavebníkem, atd. Ručí totiž dle zákona do výše svého spoluvlastnického podílu v lepším případě, v horším případě celým svým majetkem. Těžko lze realizovat v sídle splečenství, ve sklepě, kde je devět židlí, skutečnost, aby se každý vlastník seznámil s celou problematikou revitalizace. Předpokládám, že výbor bude tuto problematiku řešit vstřicně, směrem k vlastníkům, a že tvrzení výboru, že shromáždění není diskusní fórum, je určeno k tomu, aby se odhlasovalo, co je třeba. Kdo chce diskutovat, ať přijde před shromážděním nebo ve dnech předem inzerovaných konzultací je v tommto případě velmi mylné, odporující dobrým mravům a opomíjející humánní aspekt výkladu práva. Jako vlastník si představuji konstruktivní spolupráci s výborem a potažmo kontrolní komisí tak, že bude komunikovat, tzn. reagovat na konkrétní otázky a připomínky vlastníka. Výbor, kontrolní komise komunikuje, reaguje se značným zpožděním. Např. před dvěma týdny jsem na schůzce ventiloval v rámci diskuze mnoho otázek, na které mi nebylo odpovězeno a není ani dodnes. Následující den jsem shrnul otázky, které jsem ventiloval na této schůzce em na korespondenční adresu SVJ, tj Zápis ze schůze dne ovšem neodpovídal tomu, o čem se jednalo. Např. jsem ventiloval: a) u garáží činí splátky z fondu oprav za předpokládanou dobu trvání patnácti let úvěru celkem více jak ,-Kč. S touto částkou je kalkulováno dle představ výboru jako s částkou, která bude použita na splácení úvěru. Považuji to za nepřijatelné, neboť nemůže být tímto fondem dotováno zateplení domu, výměna oken či oprava (výměna) lodžií, atd. b) není odpovědˇna otázku, jak se bude na celkové revitalizaci domu podílet 1 x obchod, 1 x restaurace, 1 x jiný nebytový prostor, ačkoliv revitalizací dojde ke zřejmému zhodnocení uvedených prostor. c) Kabelservis Praha s.r.o využívá prostory v našem domě, kde má klimatizovanou místnost s technickými zařízeními a na střeše jsou rovněž stožáry a technika této firmy. Jak jsou vztahy mezi SVJ a Kabelservisem řešeny smluvně popř. mimosluvně? Kromě popsaných skutečností jsou zde další věci, které výbor neřeší: Věc č.1: neplatnost otázky č.8 z důvodů porušení stanov: V otázce č.8 je v protokolu o hlasování na shromáždění SVJ konaném dne chybně uvedeno potřebné kvôrum.

6 Otázka č. 8 nemohla být schválena, neboť dle platných stanov ze dne je zapotřebí nejméně tříčtvrtinové většiny všech členů společenství a to je uvedeno hned ve dvou článcích platných stanov našeho SVJ: a) Viz čl.iv, bod 1, druhá věta: Stavební úpravy spočívající v modernizaci, rekonstrukci a opravách společných částí domu, jimiž se nemění vnitřní uspořádání domu a závoveň velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu, zajišťuje společenství se souhlasem nejméně tříčtvrtinové většiny všech hlasů. b) viz čl. VII, bod 14, druhá věta: Jde-li o stavební úpravy spočívající v modernizaci, rekonstrukci a opravách společných části domu, jimiž se nemění vnitřní uspořádání domu a zárovň velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu, postačuje souhlas nejméně tříčtvrtinové většiny všech členů společenství. Od posledního Shromáždění vlastníků uplynuly již dva měsíce. I přes moje opakované upozornění na neplatnost hlasování v otázce č.8 nedošlo k dnešnímu dni k nápravě - viz zápis a protokol o hlasování na stránkach proutena-upramene.cz Žádám o korekci jednak ve zmiňovaném protokolu a jednak v Zápisu ze schůze shromáždění vlastníků SVJ Proutěná U Pramene , Praha 4 konané dne 28. listopadu Zároveň v této věci selhala kontrolní komise, která nezareagovala na skutečnost, že došlo k porušení stanov v čl.iv, bodu 1, druhá věta a čl. VII, bodu 14, druhá věta. Zde je nasnadě otázka vlastníka, jak jsou chráněna jeho práva, jestliže selhaly v takto závažných situacích i kontrolní mechanismy. Protože nedošlo k platnému odsouhlasení otázky č. 8 týkající se revitalizace, není platný ani jakýkoliv mandát výboru vyplývající z takto odsouhlasené otázky. Poznámka: Pro přehlednost cituji předmětné znění otázky č.8. Schvaluji revitalizaci našeho domu tj. komplexní opravu a modernizaci týkající se výměny výtahů, výměny oken a balkónových zábradlí, revitalizaci pláště a zateplení domu, opravy a zateplení střechy, revitalizaci vchodů včetně výměny vchodových dveří. Předpokládaná cena revitalizace je 43 mil. Kč. Věc č.2: Pojistná smlouva na dům - měla by být oskenována a uveřejněna na webových stránkách Společenství. Jak je pojištěn statutárního orgán (jednotlivé osob Výboru SVJ) v případě takového rozhodnutí, které způsobí Společenství či konkrétnímu vlastníkovi finanční škodu. Vlastníky zajímá, jaké jsou podmínky plnění, při takovéto pojistné události. Věc č 3: Vytvoření pravidel, jak se zachovat při rizikových situacích, které mohou nepříznivě ovlivnit splácení úvěru, pojmenovat tyto rizika a v případě potřeby je implementovat do stanov. Věc č.4: Definice pravidel, jak bude nakládáno se současnými finančními prostředky vlastníků ve fondu oprav. Postupy, plán, atd. Věc č.5: Definice pravidel, jak bude nakládáno s finančními úvěrovými prostředky. Věc č.6: Definice podmínek úvěrového výběrového řízení. Zápisy z osobního jednání s oslovenými bankami, elektronická komunikace v této souvislosti atd Věc č.7: Se sdělením, které vyplývá z tvého včerejšího u, že není aktuálně dostatek informací k tomu, abychom, mohli odpovědně zadat poptávku směrem na banky nesouhlasím. O jaké informace jmenovitě jde? Nějaké jednání ze strany výboru probíhají - viz téma Úvěr na revitalizaci ze dne , kde Petr Železný říká: doslovně cituji: Dle předběžných nabídek, které jsme doposud obdrželi banka požaduje jako zajištění úvěru pouze blokaci čtyřnásobku měsíční splátky úvěru na účtu SVJ, příp.zástavu pohledávek z tohoto běžného účtu SVJ.

7 Věc č.8: Týká se tvého posledního odstavce revidovat stanovy SVJ tak, abychom vůbec mohli riziko úvěru (respektive jeho nesplácení) podstoupit. S tím souhlasim. Není-li však dostatek informací, nebo více informací, jak píšeš, není možné (zde se musím opakovat) činit kvalifikované závěry a vytvářet konkrétní pravidla, jak se zachovat při rizikových situacích, které mohou nepříznivě ovlivnit splácení úvěru, pojmenovat tyto rizika a v případě potřeby je implementovat do stanov. Věc č.9: Seznámení s projektem architekta v rámci revitalizace Věc č.10: Způsob a podmínky výběrových řízení na dodavatele - zateplení, fasáda, okna, vstupní portály, lodžie, zábradlí, střecha, garáže, atd. Věc č.11: Návrhy znění dodavatelských smluv - je nějaká představa? Věc č.12: V neposlední řadě jde také o zápisy ze schůzek a jiných jednání. Mají pro vlastníka mnohdy malou nebo žádnou vypovídací schopnost. Také pokud výbor hlasuje na schůzkách, musí být vlastníkům veřejně známo, jak hlasovali jmenovitě jednotliví členové výboru. Závěr: Celá problematika je v rozměru jak se připravuje natolik složitá, že nespočívá v posílání podnětů na nějaké téma. Již obsah mého u to jistě dokládá. Tvořit stanovy, aniž bychom měli dostatek konkrétních informací nemá smysl, viz např body ve věcech č.7,8. Primárně to vidím tak, že je potřeba se sejít a řešit to osobně ledna :26 Komu: Jaroslav Chlupáč Kopie: SVJ Proutěná - U Pramene Barbora Boschat Hana Petrová Michal Čermák Pavel Zdráhal Petr Železný Renata Jašková Ahoj Jardo! Vážím si toho, že jako teprve druhý vlastník bytu, se za dobu trvání našeho SVJ aktivně zajímáš o konkrétní věci týkající se společného domu. Přiznám se však, že ne všemu Tvému rozhořčení plně rozumím. Dodnes nechápu ani pravý důvod Tvé rezignace na funkci předsedy a člena kontrolní komise. Mohu se proto pouze domýšlet, že Ti chybí možnost více aktivně zasahovat do činnosti výboru. Je-li tomu tak, pak mi prosím dej vědět a já rád rezignuji na svůj post ve výboru, abych umožnil pro SVJ pracovat člověku s větším rozhledem a možnostmi. Dovolil jsem si svoji odpověď takto sumarizovat, neboť není v mých možnostech stučně odpovědět na všechny Tvé podněty. Zdraví Milan Trávníček Jaroslav Chlupáč 27. ledna :06 Komu: Kopie: SVJ Proutěná - U Pramene Barbora Boschat Hana Petrová Michal Čermák Pavel Zdráhal Petr Železný Renata Jašková Ahoj Milane,

8 děkuji za reakci, které si velmi cením. Tvoji nabídku, nemohu přijmout právě pro tvoji koretnost a skutečnost, že říkáš to, co si myslíš. Se mnou je to také tak. Ujišťuji tě, možnost zasahovat aktivně do činnosti výboru mi opravdu nechybí. Mrzí mne jen, že označuješ moji oprávněnou argumentaci za rozhořčení. Opakuji, že smyslem mojí koresponcence a obecně komunikace s výborem, je snaha vlastníka vyjádřit se k dění v našem společenství. S díky Jarda Barbora Boschat 27. ledna :03 Komu: Jaroslav Chlupáč Kopie: SVJ Proutěná - U Pramene Hana Petrová Michal Čermák Pavel Zdráhal Petr Železný Renata Jašková Milan Trávníček Ahoj Jardo, plně se ztotožňuji s Milanovou reakcí na Tvůj včerejší . Za sebe dále dodávám, že je naprosto sprosté osočovat členy výboru/kontrolní komise takovým způsobem, jaký je Ti ale asi vlastní. Samozřejmě, vše by šlo dělat lépe. Členové ke své funkci a plnění úkolů přistupují s maximální zodpovědností a nasazením. Je nutné si ale uvědomit, že každý z nás má vlastní práci, rodinu a zájmy. Členství ve výboru/kontrolní komisi je "vedlejší" aktivita, která se však snadno na počet hodin věnovaných SVJ vyrovná polovičnímu ne-li vyššímu úvazku. Jen na okraj podotýkám, že za necelé dva tisíce měsíčně. Ty jako vlastník můžeš zasílat výboru podněty k řešení. Je pak na výboru, aby podnět vyhodnotil, přiřadil prioritu a případně zpracoval. V žádném případě ale nemůžeš výbor úkolovat! Bára Jaroslav Chlupáč 27. ledna :02 Komu: Barbora Boschat Kopie: SVJ Proutěná - U Pramene Hana Petrová Michal Čermák Pavel Zdráhal Petr Železný Renata Jašková Milan Trávníček Ahoj Báro, 1) Přečti si prosím moji reakci na dnešní Milanův . 2) Nazývat mojí korespondenci s výborem či KK jako sprosté osočování je příliš silný výrok, který není adekvátní tomu čím a jak argumentuji. 2) Moje konstatování, že kontrolní komise v případě hlasování na Shromáždění vlastníků ze dne v otázce č.8 selhala je pravdivé, nikoliv sprosté. Protokol o hlasování včetně zápisu je v této otázce č.8 špatně. Na to měla kontrolní komise reagovat. Dodnes se tak nestalo. Jestliže žádám o nápravu, neúkoluji. Jako vlastník společenství mohu žádat. Je to mé zákonné právo.

9 Následně pak má výbor či kontrolní komise věcně a včas reagovat na žádost vlastníka. 4) Velmi dobře si uvědomuji náročnost dění ve společenství - výboru, obzvláště v souvislosti s plánovanou revitalizaci. Výbor SVJ projednává celou řadu velmi závažných věcí. Řešení běžného chodu SVJ není jednoduché. Pak zde máme nový občanský zákoník, kde je zapracován původní Zákon o vlastnictví bytů a s tím související změny, které se promítají do plánu revitalizace domu a to je velmi složitý a náročný proces. Rovněž úvěrová problematika, optimální volba bankovního ústavu, vytvoření obranných mechanismů vůčí rizikovým faktorům, které mohou nastat při splácení úvěru. Je toho opravdu hodně. Chápu že každý člen výboru je tedy pod velkým tlakem, pokud má snahu a chce řešít vše optimálně, ve prospěch vlastníků. Paralelně vedle toho musí všichni fungovat jako matky, otcové, plnit další role, např. fungovat jako zaměstnanci, atd. 5) Z bodu 4 vyplývají velmi rozmanité množiny rizik pravě proto, že jsme jenom lidé. Při plánované revitalizaci ,- je riziko o to větší. S přáním hezkého dne Jarda

Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL

Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL Lidové bytové družstvo Praha 3 2009 Obsah: Společenství vlastníků jednotek..... 2 Shromáždění vlastníků jednotek jako nejvyšší orgán společenství..

Více

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah:

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah: pro členy družstva Dočkáme se nových bytů? Stavební bytová družstva stavěla již od sedmdesátých let 19. století. Dodnes existují nástupci v podobě "Obecně prospěšných bytových družstev", tzv. Lidová bytová

Více

Praktické informace pro společenství vlastníků 2014

Praktické informace pro společenství vlastníků 2014 1 2 Praktické informace pro společenství vlastníků 2014 Obsah CO NOVÉHO V PLZEŇSKÉM SERVISU Datel, ochránce Vašich domů Samolepka na schránky PRÁVNÍ ČÁST Nový občanský zákoník EKONOMICKÁ ČÁST Promlčené

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 Představenstvo Bytového

Více

Zápis z 8. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 7. 11. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Zápis z 8. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 7. 11. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Zápis z 8. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 7. 11. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : --- Neomluveni : --- Na začátku jednání

Více

Založení a vedení účetnictví Společenství vlastníků jednotek

Založení a vedení účetnictví Společenství vlastníků jednotek SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Založení a vedení účetnictví Společenství vlastníků

Více

SVJ správa domů. bytová družstva NOZ PF 2014. Využijte výhod úvěru s dotací VLÁDA RADUJME SE VESELME SE JEŽÍŠEK NÁM DÁRKY VEZE PŘIVEZL JICH PLNÉ SÁNĚ

SVJ správa domů. bytová družstva NOZ PF 2014. Využijte výhod úvěru s dotací VLÁDA RADUJME SE VESELME SE JEŽÍŠEK NÁM DÁRKY VEZE PŘIVEZL JICH PLNÉ SÁNĚ bytová družstva SVJ správa domů Časopis Svazu českých a moravských bytových družstev ročník XII X 2/2015 6/2013 RADUJME SE VESELME SE ZÁSTUPCI SČMBD NA SLOVENSKU www.scmbd.cz JEŽÍŠEK NÁM DÁRKY VEZE NEKONEČNÝ

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 60/2008

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 60/2008 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info@bdsvitavy.cz, www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 60/2008 Představenstvo BD Svitavy

Více

POZVÁNKA výbor společenství svolává

POZVÁNKA výbor společenství svolává POZVÁNKA výbor společenství svolává Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Teplická čp. 276-284 Střížkov, Praha 9 (SVJ) Doba konání: dne 22.4.2014 od 18 hod. (prezence již od 17:30) Místo konání:

Více

M E T O D I K A. Obsah: Úvod 4

M E T O D I K A. Obsah: Úvod 4 M E T O D I K A pro uplatnění zákona č. 378/2005 Sb., o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení, a o změně zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech (zákon o podpoře výstavby družstevních

Více

STANOVY. Společenství MORAVA, společenství vlastníků Dolní 8 24, Prostějov ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. I Úvodní ustanovení

STANOVY. Společenství MORAVA, společenství vlastníků Dolní 8 24, Prostějov ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. I Úvodní ustanovení STANOVY Společenství MORAVA, společenství vlastníků Dolní 8 24, Prostějov ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. I Úvodní ustanovení 1. Společenství vlastníků (dále jen společenství") je korporací, právnickou

Více

PODKLADY PRO ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLÉVAČSKÁ 905 se sídlem Slévačská 905, Praha 9. konanou ve čtvrtek dne 19.6.2014 v 18.

PODKLADY PRO ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLÉVAČSKÁ 905 se sídlem Slévačská 905, Praha 9. konanou ve čtvrtek dne 19.6.2014 v 18. PODKLADY PRO ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLÉVAČSKÁ 95 se sídlem Slévačská 95, Praha 9 konanou ve čtvrtek dne 19.6.214 v 18. hodin v jídelně Základní školy Chvaletická na adrese Chvaletická

Více

Uveřejňování dlužníků

Uveřejňování dlužníků Vyšlo 21. 9. 2012 9/2012 VERLAG DASHÖFER Aktuální informace, tipy a praktická doporučení pro bezproblémové vedení společenství vlastníků jednotek Uveřejňování dlužníků Stále častěji se setkáváme s dotazy

Více

1 Úvodní slovo předsedy představenstva SBD Vítkovice 2-9. 2 Změna právního postavení družstva od 1.1.2014 10-13

1 Úvodní slovo předsedy představenstva SBD Vítkovice 2-9. 2 Změna právního postavení družstva od 1.1.2014 10-13 STAVEBNÍ BYTOVÉ DR U ŽS TVO VÍTKOVICE, Ostrava - Mariánské Hory, Daliborova 54, 709 71 IČ 00050806, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 I N F O R M Á T O R Obsah str.č. 1 Úvodní slovo předsedy

Více

STANOVY. Společenství vlastníků jednotek Cihlářská 12-16 Hodonín. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo

STANOVY. Společenství vlastníků jednotek Cihlářská 12-16 Hodonín. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo STANOVY Společenství vlastníků jednotek Cihlářská 12-16 Hodonín Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo 1) Název společenství: Společenství vlastníků jednotek Cihlářská 12-16, 695 03 Hodonín, dále

Více

OBSAH STANOV Bytového družstva Chabařovická 1321-1326, IČ 25716298 (dle Zákona 89/2012Sb, schválené Členskou schůzí dne 29.

OBSAH STANOV Bytového družstva Chabařovická 1321-1326, IČ 25716298 (dle Zákona 89/2012Sb, schválené Členskou schůzí dne 29. OBSAH STANOV Bytového družstva Chabařovická 1321-1326, IČ 25716298 (dle Zákona 89/2012Sb, schválené Členskou schůzí dne 29. května 2014) Část I. Základní ustanovení čl. 1 Založení bytového družstva čl.

Více

Rozhodnutí o neplatnosti přijatého usnesení shromáždění delegátů 3.12.2013 2-3. 2 Informace ze shromáždění delegátů konaného dne 9.6.

Rozhodnutí o neplatnosti přijatého usnesení shromáždění delegátů 3.12.2013 2-3. 2 Informace ze shromáždění delegátů konaného dne 9.6. STAVEBNÍ BYTOVÉ DR U ŽS TVO VÍTKOVICE, Ostrava - Mariánské Hory, Daliborova 390/54, 709 71 IČ 00050806, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 I N F O R M Á T O R Obsah str.č. 1 Rozhodnutí

Více

Realitní magazín. asociace realitních kanceláří. české republiky

Realitní magazín. asociace realitních kanceláří. české republiky Realitní magazín asociace realitních kanceláří české republiky www.arkcr.cz 5 / 2014 Legislativa Problematika neplatnosti OZ x NOZ v kontextu nájemní smlouvy Tento článek se zabývá výkladem neplatnosti

Více

BEZPEČNOST PRÁCE ve stavebnictví

BEZPEČNOST PRÁCE ve stavebnictví BEZPEČNOST PRÁCE ve stavebnictví určeno především pro zadavatele staveb, zhotovitele na stavbách a odborně způsobilé osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik a k činnostem koordinátora BOZP na staveništi

Více

Stanovy Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154

Stanovy Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154 Stanovy Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154 platné od 1. října 2007 (se změnami od 31. května 2010 a 20. března 2012, s úpravou podle zák. č. 89/2012 Sb.) ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ

Více

STANOVY. Společenství vlastníků domu Ratibořská 971/46, Opava

STANOVY. Společenství vlastníků domu Ratibořská 971/46, Opava STANOVY Společenství vlastníků domu Ratibořská 971/46, Opava Část I. Základní ustanovení Stavební bytové družstvo Stavbař, Krnovská 2034/2, 746 01 Opava Předměstí bylo původním vlastníkem budovy a plnilo

Více

N o t á ř s k ý z á p i s

N o t á ř s k ý z á p i s Strana první. ---------------------------------------------------------- Nz 987/2014 -------------------- ---------------------------------------------------------------------------- N 993/2014 --------------------

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek v budově sekce C areálu IBC č. p. 843 (or. č. 4) na ulici Příkop v Brně.

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek v budově sekce C areálu IBC č. p. 843 (or. č. 4) na ulici Příkop v Brně. S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek v budově sekce C areálu IBC č. p. 843 (or. č. 4) na ulici Příkop v Brně. Čl. I Název a sídlo společenství 1. Název společenství vlastníků zní Společenství

Více

NÁZEV VZDĚLÁVACÍ AKCE

NÁZEV VZDĚLÁVACÍ AKCE NÁZEV PROJEKTU: UDRŽITELNOST PROJEKTŮ ROZVOJE VENKOVA REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: 08/005/3310A/231/001762 NÁZEV VZDĚLÁVACÍ AKCE "ROZVOJ FINANČNÍ KAPACITY DOTACE" TERMÍN KONÁNÍ: 11. 3. 2010 LEKTOR: MGR.

Více

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z pracovní porady předsedů samospráv, právnických osob a delegátů na shromáždění delegát ze sídliště Slatina a Líšeň konané dne 14. 4.

Více

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A URBÁNKOVA 3349-3353

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A URBÁNKOVA 3349-3353 S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A URBÁNKOVA 3349-3353 Praha 3.3.2002 2 Obsah: I. Obecná ustanovení a vymezení pojmů...4 II. Obchodní jméno a sídlo...4 III. Účel založení Družstva a předmět

Více

Podepsat můžeš, přečíst musíš!

Podepsat můžeš, přečíst musíš! průvodce Průvodce spotřebitele Podepsat můžeš, přečíst musíš! 1 1 PRŮVODCE SPOTŘEBITELE Podepsat můžeš, přečíst musíš! (O spotřebitelských půjčkách a úvěrech) Leden 2005 Ing. Libor Dupal, JUDr. Ing. Otakar

Více

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 Z Á P I S z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 12. zasedání ZMČ se zúčastnilo : 28 členů Zastupitelstva

Více

11. zasedání ZMČ Praha 5 17. 4. 2008

11. zasedání ZMČ Praha 5 17. 4. 2008 11. zasedání ZMČ Praha 5 17. 4. 2008 Dámy a pánové, zahajuji dnešní již 11. ZMČ. Obrátil se na mne předseda klubu ODS a požádal mě o patnáctiminutovou přestávku na jednání klubu. P. H e i s s l e r : Chtěl

Více