3) Jaká bude možnost prostudovat finální návrh smlouvy o úvěru. (kdy, kde, jak).

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3) Jaká bude možnost prostudovat finální návrh smlouvy o úvěru. (kdy, kde, jak)."

Transkript

1 Jaroslav Chlupáč Komu: SVJ Proutěná - U Pramene 14. ledna :32 Ahoj všem, na příštím plánovaném shromáždění dne by měl být odsouhlasen úvěr ve výši cca ,-Kč na revitalizaci domu. Také by měly být nejpozději měsíc před termínem shromáždění známy výsledky výběrového řízení a připraven návrh smlouvy finální úvěrové banky, s kterým by měli být seznámeni všichni vlastníci ve smyslu stanov a zákona. Zkusím shrnout některé otázky, které jsem v této souvislosti na včerejší večerní schůzce výboru ventiloval. Výplývají z nich částečně i návrhy a konkrétní situace, jejichž řešením by se měl, dle mého názoru, výbor zabývat. Zároveň se nebráním v této oblasti takové spolupráci, která bude ku prospěchu všech vlastníků. 1) Jaké jsou kritéria, preference, požadavky výboru SVJ při výběru úvěrující banky. 2) Kolik bankovních ústavů bylo do dnešního dne již osloveno a jakým způsobem (hromadná elektronická poptávka nebo osobní návštěvy bankovních ústavů resp. kombinace obou alternativ). Které banky byly tedy konkrétně osloveny a s jakým výsledkem. 3) Jaká bude možnost prostudovat finální návrh smlouvy o úvěru. (kdy, kde, jak). 4) Stanoviska oslovených bank k rizikům nesplácení úvěru. 5) Reálný postup bank v případě nesplácení úvěru. 6) Předčasné splacení úvěru - podminky úvěrujících bank ve vztahu zejména k bodu 1) a 7) 7) Vlastník by měl mít možnost zaplatit svůj podíl na úvěru předem přímo úvěrující bance. V případě úvěru bez ručení tedy ze zákona (NOZ) se musí dohodnou s bankou způsob realizace platby, včetně potvrzení banky o splacení, včetně potvrzení o tom, že banka nemá dalších závazků vůči vlastníkovi. 8) Jakým způsobem a kdy se člen SVJ dozví, pokud začnou vznikat problémy se splácením úvěru. 9) Problematika bankovního úvěru obsahuje portfolio 184 bytů, 94 garáží, 1 x obchod, 1 x resturace, 1 x jiný nebytový prostor. Rizikové množiny jsou: a) sociálně slabší, tj. starší členové SVJ odkázaní na důchod - cca 8% (při úmrtí: notářské řízení - není účet u banky a finance na účtu - nejsou platby). b) již existující úvěry na byty stávajících vlastníku - cca 18% c) nové úvěry stávajících či nově vzniklých vlastníků, (skutečné nebo spekulativní) - minimálně 30% d) rizika při prodeji bytů i přes nově zavedenou notifikační povinnost (např.stávající vlastník prodá byt novému vlastníkovi. Otázka úvěru SVJ není mezi nimi ošetřena smluvně. (Starý vlastník má dluhy a nový vlastník odmítá platit dluhy za starého vlastníka, popř. nový vlastník nechce platit zálohy do fondu oprav, z kterých se splácí úvěr. Jak se bude tato situace řešit). NOZ na tyto situace právně pamatuje. Neřeší to však finanční likviditu. e) Nepružné vymáhání pohledávek za vlastníky - modelová situace: neplatí např. 40 vlastníků z důvodů a,b,c,d), obvyklé právní postupy jsou - tři měsíce tanečků zaplať, pak soudní řízení s výhradami a připomínkami vlastníka - proces může trvat roky - konečný verdikt soudu a peníze v nedohlednu. Banka však vyžaduje splácení úvěru. f) plán oprav z roku 2013 a posun plateb z roku 2013 do roku 2014 g) nevhodně zvolený bankovní ústav = možné blokace na účtu

2 h) jiná rizika (Pelikán = družstvo) i) 94 garáží = víc jak ,. Kč roční příspěvek do fondu oprav. Za 15 let splácení úvěru jde o částku ,-Kč. Jak s ní bude naloženo v souvislosti s plánovanou revitalizací budovy. Resp. jakou částkou se bude garážový fond oprav podílet na rekonstrukci domu. Doposud je s celou částkou ,- Kč kalkulováno v představách výboru jako s částkou, která bude použita na splácení úvěru. Jak se bude tato situace řešit. j) Jak se bude na celkové revitalizaci domu podílet 1 x obchod, 1 x resturace, 1 x jiný nebytový prostor. k) Kabelservis Praha s.r.o využivá prostory, kde má klimatizovanou místnost s technickými zařízeními a na střeše jsou rovněž stožáry a technika firmy Kabelservis. Jak jsou vztahy mezi SVJ a Kabelservisem řešeny smluvně popř. mimosmluvně. 10. Proč nemůžeme být plátci DPH a v rámci plateb za faktury dodavatekům, toto DPH odečítat, resp nárokovat u příslušného finančního úřadu. Rozpracovat zákonné možnosti? Úspory na úvěru cca 8 Mio. Nemalé úspory na službách - dodávky el. energie, teplo, voda. 11) V souvislosti s úvěrem očekávají vlastníci rozbor informací souvisejících s porovnáním výhod úvěru v rámci programu PANEL, programu REVIT (Wüstenrot) nebo programu Dotace Evropské komise na zateplení domu (Česká spořitelna), atd. - viz prezentace na shromážděni z Závěr: a) Domluvit pravidla hry předem. b) Interní dohled, dozor nad splácením úvěru. Např. účetní vnitropodniková směrnice. c) Vytvoření mechanismů, přesných pravidel jak postupovat, vzniknou-li některé výše uvedené situace. d) Vše pojmenovat, zformulovat, odsouhlasit na shromáždění a pokud možno zakotvit ve stanovách - úvaha o nutnosti změny stanov dle NOZ. e) Výsledkem ad a,b,c,d = pružnější komunikace s vlastníky - nebude časový press při vymáhání dluhu. Je zde pozitivní dopad na platební morálku vlatníků, atd. f) Jak se bude postupovat, bude díky tomu známo dlužníkům i soudům dopředu. Statisícové úspory za právníka ročně. g) Je nutná intenzivnější mediální osvěta, propagace činnosti výboru SVJ směrem k vlastníkům. Poznámka: Protokol o hlasování (shromáždění ) v otázce č. 8 má být NE nikoliv ANO - viz dohlasování per rollam. Ve stávající stanovách čl.vii, bod 13, písm. c) má být znění: odstavec 4 nikoliv 3), písmeno c) S přáním hezkého dne Jarda SVJ Proutěná - U Pramene 14. ledna :42 Komu: Jaroslav Chlupáč Jardo děkuji. Toto je přesně to oč jsem včera žádal. Informací a dotazů bylo tolik, že jsem později rezignoval na poznámky. Zdraví Milan

3 Jaroslav Chlupáč 19. ledna :17 Komu: SVJ Proutěná - U Pramene Barbora Boschat Hana Petrová Michal Čermák Milan Trávníček Pavel Zdráhal Petr Železný Renata Jašková Ahoj Dášo, omlouvám se za pozdní reakci na Tvoji variantu interního zápisu z pondělní schůzky konané dne , kde jsem byl přítomen jako host. Svoji účast na schůzce s prezentaci týkající se úvěrové problematiky jsem shrnul a zaslal em k informaci na adresu a to cca hodinu před tím, než byl zaslán k informaci Tvůj interní zápis z této schůzky. Byl tedy k dispozici podrobný popis toho, o čem jsme hovořili. Pominu-li nepřesné formulace jednotlivých bodů, tak rozhodně nemohu souhlasit se závěrečným výrokem, J.Chlupáč: nabídka zprostředkování úvěru. Moje nabidka se týkala spoluúčasti při tvorbě a vyjednávání podmínek chystaného úvěru. Nejednalo se tedy v žádném případě o moji nabídku ke zprostředkování úvěru. Žádám v tomto smyslu o odstranění závěrečné citace J.Chlupáč: nabídka zprostředkování úvěru. Poznámka: Nepodceňjme úvěrovou problematiku. Projektová činnost v rámci revitalizace domu je velmi důležitá a chválihodná. Pamatujme však na to, že primárně jde o finance a to finance nás všech. S pozdravem Jarda Příloha: (Interní zápis) Zápis ze schůze výboru a kontrolní komise SVJ Proutěná U Pramene , Praha 4 s Jaroslavem Chlupáčem konané dne Přítomni: Barbora Boschat, Michal Čermák, Renata Jašková, Hana Petrová, Dagmar Pospíchalová, Milan Trávníček, Pavel Zdráhal, Petr Železný, J. Chlupáč Projednávané body: 1.Příprava úvěru: formulace podmínek výběrového řízení na poskytovatele úvěru 2.Co se stane, když někdo nebude platit? 3.Vytvoření obranných mechanismů, zapracovat je do stanov (riziko, že cca 40% vlastníků nebude platit?) a.rizikové sociální skupiny: 8% senioři (riziko úmrtí) b.18% existující úvěry na bytech c.nové úvěry stávajících vlastníků (i spekulativní!) odhad 30% - zapracovat do stanov d.povinnost nových vlastníků notifikovat výbor stávající vlastník prodá byt (starý vlastník má dluhy, nový vlastník je nechce platit nebo splácet) 4.Interní pravidla, jak postupovat v případě neplatiče 5.Jak se budou (nebudou) podílet garáže zavést podíl na úvěru podle celkového podílu na katastru 6.Firma SVJBD.cz: firma, která se zabývá poptávkovým systémem 7.Vytvořit oběžník na osvětu k úvěru 8.Otázka, zda získat přímý přístup do katastru nemovitostí: podmínky?

4 9.Výpočtový list musí obsahovat, kolik má vlastník na fondu oprav, kolik z toho jde na úvěr + jednoduché vysvětlivky pojmů J. Chlupáč: nabídka zprostředkování úvěru SVJ Proutěná - U Pramene 25. ledna :32 Komu: Jaroslav Chlupáč Kopie: Barbora Boschat Hana Petrová Michal Čermák Milan Trávníček Pavel Zdráhal Petr Železný Renata Jašková Ahoj Jardo, souhlasíme s tebou, že otázka financování revitalizace je velice důležitá pro nás pro všechny. Bude-li schválena revitalizace v rozměru, v jakém se připravují veškeré podklady, bude pro nás velmi pravděpodobně nezbytné čerpat nějaký úvěr. Těší nás, že jsi (jako zatím jediný další vlastník) projevil aktivní snahu se touto otázkou zabývat. Nechceme rozhodně nic podcenit, ale aktuálně nemáme dostatek informací k tomu, abychom mohli odpovědně zadat poptávku. Doplnila jsem zápis o veškeré tvoje poznámky a vrátíme se k němu, jakmile budeme mít více informací (viz příloha). V této věci bude prvním úkolem revidovat stanovy SVJ tak, abychom vůbec mohli riziko úvěru (respektive jeho nesplácení) podstoupit. Máš-li možnost a zájem, pošli nám prosím podněty k formulaci nových paragrafů stanov. S pozdravem Dagmar Pospíchalová (poznámka autora: (viz příloha) obsahuje interní zápis ze schůzky konané a můj tj. shrnutí schůzky ze dne vše je uvedeno výše v originále.) Jaroslav Chlupáč 26. ledna :29 Komu: SVJ Proutěná - U Pramene Kopie: Barbora Boschat Hana Petrová Michal Čermák Milan Trávníček Pavel Zdráhal Petr Železný Renata Jašková Ahoj Dášo, dobrý den všem, děkuji za včerejší . Úvodem malé zamyšlení. Oficiální zápis schůzky ze dne kde jsem fungoval jako host hned v bodu 1 říká: Diskuse s J. Chlupáčem k definici podmínek získání úvěru na revitalizaci: přijata nabídka ke spolupráci. Dva týdny trvalo, než přišla nějaká reakce ze

5 strany výboru. Přitom by stačilo pár minut osobního či telefonického rozhovoru. Tomu přístupu prostě nerozumím. Nevnímám to příliš vstřícně. Smyslem mojí koresponcence a obecně komunikace se statutárním orgánem, tedy výborem, který byl zvolen Shromážděním vlastníků jednotek, je snaha vlastníka vyjádřit se k dění v našem společenství. Z reakcí výboru vyplývajících z pravidelných schůzek, resp. z jejich zápisů včetně schůzky, které jsem se zúčastnil jako host dne , nemám dobrý pocit. Zajímal jsem se o problematiku revitalizace, jejíž cena činí dle jednání s architektem částku max ,.-Kč. Z toho se odhaduje výše úvěru na ,-Kč. Mám pochybnosti o tom, že výbor zvládá svoji roli ku prospěchu všech vlastníků našeho společenství. Výbor si představuje - viz Zápis ze schůze výboru a kontrolní komise SVJ Proutěná U Pramene , Praha 4 konané dne že, cituji: shromáždění není diskusní fórum, je určeno k tomu, aby se odhlasovalo, co je třeba. Kdo chce diskutovat, ať přijde před shromážděním nebo ve dnech předem inzerovaných konzultací. Výbor si neuvědomuje, že problematika revitalizace zahrnuje architekta, projektanta, cenové specifikace, výběrová řízení na dodavatele, dodavatelské smlouvy, výběrová řízení na úvěr, úvěrovou smlouvu, atd. Jedná se o studium určitě více než stovky stran textu, který musí vlastník vstřebat, posoudit, tedy pokud má zájem. Přitom vlastník není ani právník, ekonom, stavebník, atd. Má právo ze zákona, konzultovat veškeré smlouvy týkající se revitalizace se svým známým právníkem, ekonomem, stavebníkem, atd. Ručí totiž dle zákona do výše svého spoluvlastnického podílu v lepším případě, v horším případě celým svým majetkem. Těžko lze realizovat v sídle splečenství, ve sklepě, kde je devět židlí, skutečnost, aby se každý vlastník seznámil s celou problematikou revitalizace. Předpokládám, že výbor bude tuto problematiku řešit vstřicně, směrem k vlastníkům, a že tvrzení výboru, že shromáždění není diskusní fórum, je určeno k tomu, aby se odhlasovalo, co je třeba. Kdo chce diskutovat, ať přijde před shromážděním nebo ve dnech předem inzerovaných konzultací je v tommto případě velmi mylné, odporující dobrým mravům a opomíjející humánní aspekt výkladu práva. Jako vlastník si představuji konstruktivní spolupráci s výborem a potažmo kontrolní komisí tak, že bude komunikovat, tzn. reagovat na konkrétní otázky a připomínky vlastníka. Výbor, kontrolní komise komunikuje, reaguje se značným zpožděním. Např. před dvěma týdny jsem na schůzce ventiloval v rámci diskuze mnoho otázek, na které mi nebylo odpovězeno a není ani dodnes. Následující den jsem shrnul otázky, které jsem ventiloval na této schůzce em na korespondenční adresu SVJ, tj Zápis ze schůze dne ovšem neodpovídal tomu, o čem se jednalo. Např. jsem ventiloval: a) u garáží činí splátky z fondu oprav za předpokládanou dobu trvání patnácti let úvěru celkem více jak ,-Kč. S touto částkou je kalkulováno dle představ výboru jako s částkou, která bude použita na splácení úvěru. Považuji to za nepřijatelné, neboť nemůže být tímto fondem dotováno zateplení domu, výměna oken či oprava (výměna) lodžií, atd. b) není odpovědˇna otázku, jak se bude na celkové revitalizaci domu podílet 1 x obchod, 1 x restaurace, 1 x jiný nebytový prostor, ačkoliv revitalizací dojde ke zřejmému zhodnocení uvedených prostor. c) Kabelservis Praha s.r.o využívá prostory v našem domě, kde má klimatizovanou místnost s technickými zařízeními a na střeše jsou rovněž stožáry a technika této firmy. Jak jsou vztahy mezi SVJ a Kabelservisem řešeny smluvně popř. mimosluvně? Kromě popsaných skutečností jsou zde další věci, které výbor neřeší: Věc č.1: neplatnost otázky č.8 z důvodů porušení stanov: V otázce č.8 je v protokolu o hlasování na shromáždění SVJ konaném dne chybně uvedeno potřebné kvôrum.

6 Otázka č. 8 nemohla být schválena, neboť dle platných stanov ze dne je zapotřebí nejméně tříčtvrtinové většiny všech členů společenství a to je uvedeno hned ve dvou článcích platných stanov našeho SVJ: a) Viz čl.iv, bod 1, druhá věta: Stavební úpravy spočívající v modernizaci, rekonstrukci a opravách společných částí domu, jimiž se nemění vnitřní uspořádání domu a závoveň velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu, zajišťuje společenství se souhlasem nejméně tříčtvrtinové většiny všech hlasů. b) viz čl. VII, bod 14, druhá věta: Jde-li o stavební úpravy spočívající v modernizaci, rekonstrukci a opravách společných části domu, jimiž se nemění vnitřní uspořádání domu a zárovň velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu, postačuje souhlas nejméně tříčtvrtinové většiny všech členů společenství. Od posledního Shromáždění vlastníků uplynuly již dva měsíce. I přes moje opakované upozornění na neplatnost hlasování v otázce č.8 nedošlo k dnešnímu dni k nápravě - viz zápis a protokol o hlasování na stránkach proutena-upramene.cz Žádám o korekci jednak ve zmiňovaném protokolu a jednak v Zápisu ze schůze shromáždění vlastníků SVJ Proutěná U Pramene , Praha 4 konané dne 28. listopadu Zároveň v této věci selhala kontrolní komise, která nezareagovala na skutečnost, že došlo k porušení stanov v čl.iv, bodu 1, druhá věta a čl. VII, bodu 14, druhá věta. Zde je nasnadě otázka vlastníka, jak jsou chráněna jeho práva, jestliže selhaly v takto závažných situacích i kontrolní mechanismy. Protože nedošlo k platnému odsouhlasení otázky č. 8 týkající se revitalizace, není platný ani jakýkoliv mandát výboru vyplývající z takto odsouhlasené otázky. Poznámka: Pro přehlednost cituji předmětné znění otázky č.8. Schvaluji revitalizaci našeho domu tj. komplexní opravu a modernizaci týkající se výměny výtahů, výměny oken a balkónových zábradlí, revitalizaci pláště a zateplení domu, opravy a zateplení střechy, revitalizaci vchodů včetně výměny vchodových dveří. Předpokládaná cena revitalizace je 43 mil. Kč. Věc č.2: Pojistná smlouva na dům - měla by být oskenována a uveřejněna na webových stránkách Společenství. Jak je pojištěn statutárního orgán (jednotlivé osob Výboru SVJ) v případě takového rozhodnutí, které způsobí Společenství či konkrétnímu vlastníkovi finanční škodu. Vlastníky zajímá, jaké jsou podmínky plnění, při takovéto pojistné události. Věc č 3: Vytvoření pravidel, jak se zachovat při rizikových situacích, které mohou nepříznivě ovlivnit splácení úvěru, pojmenovat tyto rizika a v případě potřeby je implementovat do stanov. Věc č.4: Definice pravidel, jak bude nakládáno se současnými finančními prostředky vlastníků ve fondu oprav. Postupy, plán, atd. Věc č.5: Definice pravidel, jak bude nakládáno s finančními úvěrovými prostředky. Věc č.6: Definice podmínek úvěrového výběrového řízení. Zápisy z osobního jednání s oslovenými bankami, elektronická komunikace v této souvislosti atd Věc č.7: Se sdělením, které vyplývá z tvého včerejšího u, že není aktuálně dostatek informací k tomu, abychom, mohli odpovědně zadat poptávku směrem na banky nesouhlasím. O jaké informace jmenovitě jde? Nějaké jednání ze strany výboru probíhají - viz téma Úvěr na revitalizaci ze dne , kde Petr Železný říká: doslovně cituji: Dle předběžných nabídek, které jsme doposud obdrželi banka požaduje jako zajištění úvěru pouze blokaci čtyřnásobku měsíční splátky úvěru na účtu SVJ, příp.zástavu pohledávek z tohoto běžného účtu SVJ.

7 Věc č.8: Týká se tvého posledního odstavce revidovat stanovy SVJ tak, abychom vůbec mohli riziko úvěru (respektive jeho nesplácení) podstoupit. S tím souhlasim. Není-li však dostatek informací, nebo více informací, jak píšeš, není možné (zde se musím opakovat) činit kvalifikované závěry a vytvářet konkrétní pravidla, jak se zachovat při rizikových situacích, které mohou nepříznivě ovlivnit splácení úvěru, pojmenovat tyto rizika a v případě potřeby je implementovat do stanov. Věc č.9: Seznámení s projektem architekta v rámci revitalizace Věc č.10: Způsob a podmínky výběrových řízení na dodavatele - zateplení, fasáda, okna, vstupní portály, lodžie, zábradlí, střecha, garáže, atd. Věc č.11: Návrhy znění dodavatelských smluv - je nějaká představa? Věc č.12: V neposlední řadě jde také o zápisy ze schůzek a jiných jednání. Mají pro vlastníka mnohdy malou nebo žádnou vypovídací schopnost. Také pokud výbor hlasuje na schůzkách, musí být vlastníkům veřejně známo, jak hlasovali jmenovitě jednotliví členové výboru. Závěr: Celá problematika je v rozměru jak se připravuje natolik složitá, že nespočívá v posílání podnětů na nějaké téma. Již obsah mého u to jistě dokládá. Tvořit stanovy, aniž bychom měli dostatek konkrétních informací nemá smysl, viz např body ve věcech č.7,8. Primárně to vidím tak, že je potřeba se sejít a řešit to osobně ledna :26 Komu: Jaroslav Chlupáč Kopie: SVJ Proutěná - U Pramene Barbora Boschat Hana Petrová Michal Čermák Pavel Zdráhal Petr Železný Renata Jašková Ahoj Jardo! Vážím si toho, že jako teprve druhý vlastník bytu, se za dobu trvání našeho SVJ aktivně zajímáš o konkrétní věci týkající se společného domu. Přiznám se však, že ne všemu Tvému rozhořčení plně rozumím. Dodnes nechápu ani pravý důvod Tvé rezignace na funkci předsedy a člena kontrolní komise. Mohu se proto pouze domýšlet, že Ti chybí možnost více aktivně zasahovat do činnosti výboru. Je-li tomu tak, pak mi prosím dej vědět a já rád rezignuji na svůj post ve výboru, abych umožnil pro SVJ pracovat člověku s větším rozhledem a možnostmi. Dovolil jsem si svoji odpověď takto sumarizovat, neboť není v mých možnostech stučně odpovědět na všechny Tvé podněty. Zdraví Milan Trávníček Jaroslav Chlupáč 27. ledna :06 Komu: Kopie: SVJ Proutěná - U Pramene Barbora Boschat Hana Petrová Michal Čermák Pavel Zdráhal Petr Železný Renata Jašková Ahoj Milane,

8 děkuji za reakci, které si velmi cením. Tvoji nabídku, nemohu přijmout právě pro tvoji koretnost a skutečnost, že říkáš to, co si myslíš. Se mnou je to také tak. Ujišťuji tě, možnost zasahovat aktivně do činnosti výboru mi opravdu nechybí. Mrzí mne jen, že označuješ moji oprávněnou argumentaci za rozhořčení. Opakuji, že smyslem mojí koresponcence a obecně komunikace s výborem, je snaha vlastníka vyjádřit se k dění v našem společenství. S díky Jarda Barbora Boschat 27. ledna :03 Komu: Jaroslav Chlupáč Kopie: SVJ Proutěná - U Pramene Hana Petrová Michal Čermák Pavel Zdráhal Petr Železný Renata Jašková Milan Trávníček Ahoj Jardo, plně se ztotožňuji s Milanovou reakcí na Tvůj včerejší . Za sebe dále dodávám, že je naprosto sprosté osočovat členy výboru/kontrolní komise takovým způsobem, jaký je Ti ale asi vlastní. Samozřejmě, vše by šlo dělat lépe. Členové ke své funkci a plnění úkolů přistupují s maximální zodpovědností a nasazením. Je nutné si ale uvědomit, že každý z nás má vlastní práci, rodinu a zájmy. Členství ve výboru/kontrolní komisi je "vedlejší" aktivita, která se však snadno na počet hodin věnovaných SVJ vyrovná polovičnímu ne-li vyššímu úvazku. Jen na okraj podotýkám, že za necelé dva tisíce měsíčně. Ty jako vlastník můžeš zasílat výboru podněty k řešení. Je pak na výboru, aby podnět vyhodnotil, přiřadil prioritu a případně zpracoval. V žádném případě ale nemůžeš výbor úkolovat! Bára Jaroslav Chlupáč 27. ledna :02 Komu: Barbora Boschat Kopie: SVJ Proutěná - U Pramene Hana Petrová Michal Čermák Pavel Zdráhal Petr Železný Renata Jašková Milan Trávníček Ahoj Báro, 1) Přečti si prosím moji reakci na dnešní Milanův . 2) Nazývat mojí korespondenci s výborem či KK jako sprosté osočování je příliš silný výrok, který není adekvátní tomu čím a jak argumentuji. 2) Moje konstatování, že kontrolní komise v případě hlasování na Shromáždění vlastníků ze dne v otázce č.8 selhala je pravdivé, nikoliv sprosté. Protokol o hlasování včetně zápisu je v této otázce č.8 špatně. Na to měla kontrolní komise reagovat. Dodnes se tak nestalo. Jestliže žádám o nápravu, neúkoluji. Jako vlastník společenství mohu žádat. Je to mé zákonné právo.

9 Následně pak má výbor či kontrolní komise věcně a včas reagovat na žádost vlastníka. 4) Velmi dobře si uvědomuji náročnost dění ve společenství - výboru, obzvláště v souvislosti s plánovanou revitalizaci. Výbor SVJ projednává celou řadu velmi závažných věcí. Řešení běžného chodu SVJ není jednoduché. Pak zde máme nový občanský zákoník, kde je zapracován původní Zákon o vlastnictví bytů a s tím související změny, které se promítají do plánu revitalizace domu a to je velmi složitý a náročný proces. Rovněž úvěrová problematika, optimální volba bankovního ústavu, vytvoření obranných mechanismů vůčí rizikovým faktorům, které mohou nastat při splácení úvěru. Je toho opravdu hodně. Chápu že každý člen výboru je tedy pod velkým tlakem, pokud má snahu a chce řešít vše optimálně, ve prospěch vlastníků. Paralelně vedle toho musí všichni fungovat jako matky, otcové, plnit další role, např. fungovat jako zaměstnanci, atd. 5) Z bodu 4 vyplývají velmi rozmanité množiny rizik pravě proto, že jsme jenom lidé. Při plánované revitalizaci ,- je riziko o to větší. S přáním hezkého dne Jarda

Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026. Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026

Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026. Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026 Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026 Adresa: SVBJ, Tesaříkova 1025, 102 00 Praha 10 IČO: 26480166 DIČ: CZ26480166 Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026 Datum

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu

Více

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Datum a místo konání: 10. června 2014, v ZŠ Bronzová od 18:00 hod. Obsah: 1 Přivítání účastníků, předložení programu, seznámení s pravidly

Více

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

a) Roční účetní závěrka za rok 2014.

a) Roční účetní závěrka za rok 2014. 3. Projednání a schválení Roční účetní závěrky za rok 2014 a návrhu Rozpočtu SVJ na rok 2015. a) Roční účetní závěrka za rok 2014. Účetní závěrka za rok 2014 byla předána pověřenému vlastníkovi správcem

Více

shromáždění vlastníků jednotek na den 27.5.2014, od 19,00 hodin, v sušárně domu 479/8. Program shromáždění:

shromáždění vlastníků jednotek na den 27.5.2014, od 19,00 hodin, v sušárně domu 479/8. Program shromáždění: Předseda výboru Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p. 478, 479 ulice Mazovská, Praha 8, svolává v souladu s 1207 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (NOZ): shromáždění vlastníků jednotek

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků SVJ Bellušova 1803-1804 www.svj-bellusova.cz svj.bellusova@seznam.cz Zápis ze shromáždění společenství vlastníků SVJ Bellušova 1803-1804 se sídlem Bellušova 1803/5, Praha 5, Stodůlky, PSČ 155 00 Identifikační

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků bytových jednotek

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků bytových jednotek Zápis ze shromáždění společenství vlastníků bytových jednotek Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160, Praha 6 se sídlem Praha 6, Vondroušova 1158/5, IČ: 24755222, zapsané v rejstříku společenství

Více

PODKLADOVÉ MATERIÁLY k ustavující schůzi společenství vlastníků konané v restauraci Smíchovský zámeček ve čtvrtek dne 12.6.2014 v 18.

PODKLADOVÉ MATERIÁLY k ustavující schůzi společenství vlastníků konané v restauraci Smíchovský zámeček ve čtvrtek dne 12.6.2014 v 18. PODKLADOVÉ MATERIÁLY k ustavující schůzi společenství vlastníků konané v restauraci Smíchovský zámeček ve čtvrtek dne 12.6.2014 v 18.00 hodin OBSAH: Pozvánka str. 3 Schválení názvu společenství str. 4

Více

Článek I. Vymezení pojmů

Článek I. Vymezení pojmů 1 Pravidla Statutárního města Kladna o použití finančních prostředků z FONDU OBNOVY OBYTNÝCH DOMŮ na opravy a modernizaci obytných domů (dále jen Pravidla) Článek I. Vymezení pojmů 1. Tato Pravidla upravují

Více

Zápis ze Shromáždění vlastníků ze dne 20.5.2015

Zápis ze Shromáždění vlastníků ze dne 20.5.2015 Zápis ze Shromáždění vlastníků ze dne 20.5.2015 Schůze byla zahájena v 18:15 předsedou výboru Davidem Vlčkem. Před zahájením byla provedena evidence přítomných vlastníků a jejich podílů na objektu na základě

Více

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 Společenství vlastníků SEZEMÍNSKÁ 2030 se sídlem Sezemínská 2030/5, 155 00 Praha 5 Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 konaného dne 17.6. 2015 od 19:45: hodin v kinosále

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9. Úvodní slovo autora 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9. Úvodní slovo autora 11 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9 Úvodní slovo autora 11 1 BytZ všeobecně 1.1 Předpoklady vzniku jednotek v budově podle BytZ 14 1.2 Vlastník budovy a povinnost převádět jednotky

Více

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 1.10.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 1.10.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 588, ulice Malkovského, Praha 18 - Letňany Identifikační číslo: 271 93 110 Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 1.10.2015 Místo konání: Malkovského 588,

Více

Zápis ze shromáždění

Zápis ze shromáždění Zápis ze shromáždění Datum konání: 9. 11. 2009 Místo konání: ZŠ Mládežnická Trutnov, budova bývalého kina Program 1. Volba zapisovatele, volba skrutátora, kontrola usnášeníschopnosti 2. Zpráva o činnosti

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ BYTOVÝCH JEDNOTEK. přijaté v souladu s ust. 9 zák. č. 72/1994 Sb. I. Základní ustanovení. II. Název společenství

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ BYTOVÝCH JEDNOTEK. přijaté v souladu s ust. 9 zák. č. 72/1994 Sb. I. Základní ustanovení. II. Název společenství STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ BYTOVÝCH JEDNOTEK přijaté v souladu s ust. 9 zák. č. 72/1994 Sb. I. Základní ustanovení 1. Vlastníci jednotek zakládají podle ust. 9 zák. č.72/1994 Sb., o vlastnictví bytů,

Více

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Obsah I. Dotace na úhradu úroků... 2 1 Čerpání dotace... 2 2 Podmínky zachování dotace na úhradu úroků v případě změn smlouvy o úvěru... 2 3 Změna

Více

INFORMACE SPRÁVCE O HOSPODAŘENÍ ZA OBDOBÍ 1-12/2014 a stavu ke dni 30.4.2015 SUBJEKT : SVJ Ladova 5/2043 ZÁKLADNÍ ÚDAJE

INFORMACE SPRÁVCE O HOSPODAŘENÍ ZA OBDOBÍ 1-12/2014 a stavu ke dni 30.4.2015 SUBJEKT : SVJ Ladova 5/2043 ZÁKLADNÍ ÚDAJE INFORMACE SPRÁVCE O HOSPODAŘENÍ ZA OBDOBÍ 1-12/2014 a stavu ke dni 30.4.2015 SUBJEKT : SVJ Ladova 5/2043 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Správce : Green Lions a.s., Vocelova 1, Praha 2, tel. 224 217 069 Facility Manager

Více

Zápis ze schůze SVJ Krčínova 50 a 52, konané dne 20. 12. 2007

Zápis ze schůze SVJ Krčínova 50 a 52, konané dne 20. 12. 2007 Zápis ze schůze SVJ Krčínova 50 a 52, konané dne 20. 12. 2007 od 18 hodin v zasedací místnosti KD Vltava. 1. Zahájení schůze Předseda výboru Ing. Kuncl přivítal 47 přítomných vlastníků bytů. Po seznámení

Více

Z á p i s ze zasedání členské chůze družstva

Z á p i s ze zasedání členské chůze družstva Z á p i s ze zasedání členské chůze družstva Bytové družstvo Jana Masaryka č.p. 829, Praha 2 konané dne 4.6 2014 od 17:00 hod v kanceláři BYTYDOMYPRAHA2 společnosti MUROM a.s. na adrese Římská 421/24,

Více

Zápis z jednání shromáždění. konaného dne 24. května 2006 v 18 hod.

Zápis z jednání shromáždění. konaného dne 24. května 2006 v 18 hod. Zápis z jednání shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560, 561, 562, 563 a 564 se sídlem Praha 5, Jinonice, Bochovská 564/7 konaného dne 24. května 2006 v 18 hod. v posluchárně č.

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV:

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: Z Á S A D Y tvorby a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Hořice Číslo dokumentu: VS/42 Vydání č.: 1 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 23. 6. 2014 Platnost

Více

Článek I. Předmět úpravy

Článek I. Předmět úpravy Směrnice č.2/2011 O nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Článek I. Předmět úpravy (1) Tato směrnice upravuje: a) nájemné v bytech

Více

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit:

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit: Platební řád Bytové družstvo Lucemburská 2136/16 podle článku 26 a násl. Stanov Bytového družstva přijímá a schvaluje tato pravidla pro platby členů družstva (dále jen Platební řád ): Článek 1. A/ Členové

Více

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Zastupitelstvo města Napajedla svým usnesením č.15/2/2005 ze dne 21.2.2005 zřídilo následující fond, jehož

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků bytových jednotek

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků bytových jednotek Zápis ze shromáždění společenství vlastníků bytových jednotek Společenství vlastníků dům Vondroušova 1154 1160, Praha 6 Se sídlem Praha 6, Vondroušova 1158/5, IČ: 24755222, zapsané v rejstříku společenství

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

ZÁPIS. ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Makovského 1339-1341, Řepy

ZÁPIS. ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Makovského 1339-1341, Řepy ZÁPIS ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Makovského 1339-1341, Řepy konaného dne 4. listopadu, 2010 v 19:00 hod., ve velkém sále Kulturního střediska Průhon, Socháňova 1220 Praha 6-Řepy

Více

Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 11.6.2015 od 19:00

Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 11.6.2015 od 19:00 Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 11.6.2015 od 19:00 1) zahájení, informace o činnosti Výboru SVJ 2) projednání návrhu nových stanov

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 26.2.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 26.2.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 588, ulice Malkovského, Praha 18 - Letňany Identifikační číslo: 271 93 110 Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 26.2.2015 Místo konání: Malkovského 588,

Více

Zpráva k účetní závěrce za rok 2010.

Zpráva k účetní závěrce za rok 2010. Zpráva k účetní závěrce za rok 2010. Společenství Archangelská 864,865,868 (dale jen společenství ) je právnickou osobou, je zapsáno v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu S, vložka

Více

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU.

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 a 575 a ve smyslu zákona č.72/1994sb. v platném znění, kterým se upravují některé

Více

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnosti realitní kanceláře při převodu vlastnického práva k jednotce (bytové nebo nebytové) Činnost realitní kanceláře při převodu členských

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: Úvodní

Více

Společenství pro dům Hakenova č.p. 921, Praha 9 se sídlem Praha 9 Čakovice, Hakenova ul. IČ: 284 25 511

Společenství pro dům Hakenova č.p. 921, Praha 9 se sídlem Praha 9 Čakovice, Hakenova ul. IČ: 284 25 511 Společenství pro dům Hakenova č.p. 921, Praha 9 se sídlem Praha 9 Čakovice, Hakenova ul. IČ: 284 25 511 Z Á P I S z 2. schůze shromáždění společenství vlastníků jednotek Doba konání: Místo konání: 30.9.2008

Více

Zápis ze schůze Společenství vlastníků jednotek domu Dusíkova č. p. 910, Brno

Zápis ze schůze Společenství vlastníků jednotek domu Dusíkova č. p. 910, Brno Zápis ze schůze Společenství vlastníků jednotek domu Dusíkova č. p. 910, Brno Datum: 5. června 2013 Místo: Konferenční sál nadačního fondu Maják, Dusíkova 824/5 Přítomni: za výbor - Ing. Martin Lisý předseda

Více

OBEC LOUKOV VYHLÁŠKA OBCE LOUKOV Č.O1/2000

OBEC LOUKOV VYHLÁŠKA OBCE LOUKOV Č.O1/2000 OBEC LOUKOV VYHLÁŠKA OBCE LOUKOV Č.O1/2000 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území obce Loukov a m. č. Libosváry Obecní zastupitelstvo v Loukově schválilo na svém jednání

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s.

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Čl. I Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z.s., (dále jen Spolek ) 2. Sídlo Spolku: nám. 25.března 100, Praha

Více

b)337 p. Hájková f)341 p. Synek d)339 p. Bělohlávek h)343 p. Becková

b)337 p. Hájková f)341 p. Synek d)339 p. Bělohlávek h)343 p. Becková Zápis z členské schůze Bytového družstva Ostřešany, IČ: 25992431: Místo: Ostřešany 343, Pardubice Tato schůze svolána je předsedou družstva MUDr. Janem Flašarem Přítomni za č.p.: a) 336 p. Kautský v.z.

Více

Informace z organizačně-právního úseku

Informace z organizačně-právního úseku V Tišnově dne 10.12.2009 Zpravodaj č. 2/2009 Informace z organizačně-právního úseku Informace o převodech bytů do osobního vlastnictví K 30.6.2009 požádalo 41 družstevníků o převod bytu do osobního vlastnictví,

Více

Financování úvěry Volksbank s využitím dotací PANEL

Financování úvěry Volksbank s využitím dotací PANEL Financování úvěry Volksbank s využitím dotací PANEL Revitalizace sídlišť v Moravskoslezském kraji Diskusní setkání Stavebního fóra 9. září 2008, Ostrava Petr Merta Představení společnosti (1) Obchodní

Více

POROVNÁNÍ. Kritérium BD SVJ

POROVNÁNÍ. Kritérium BD SVJ POROVNÁNÍ mezi bytovým družstvem (BD) a společenstvím vlastníků jednotek (SVJ) Kritérium BD SVJ Pramen práva Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen ObchZ) Nemovitost katastr nemovitostí Budova

Více

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Pod lysinami 479-481 konaného 11. 12. 2012 v klubovně č.p. 480

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Pod lysinami 479-481 konaného 11. 12. 2012 v klubovně č.p. 480 Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Pod lysinami 479-481 konaného 11. 12. 2012 v klubovně č.p. 480 Přítomni: Dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu. Přítomno

Více

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Habrová 449, konaného dne 12.04.2012

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Habrová 449, konaného dne 12.04.2012 Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Habrová 449, konaného dne 12.04.2012 1) Prezentace přítomných členů Schůze Společenství vlastníků jednotek se zúčastnilo 6 (+1) členů z celkového počtu

Více

Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha

Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha Konání schůze: 29.11.2006 od 19 hod. v Gymnáziu Českolipská 373, Praha 9. Zápis

Více

Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno

Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno Den konání: 22. června 2005 Místo konání: přízemí bytového domu Kneslova 5a, Brno Přítomni: Předseda družstva:

Více

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5. Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014 Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.2015 V roce 2014 byla do fondu oprav předepisována částka ve

Více

Zápis ze schůze Společenství konané dne 19.5.2015

Zápis ze schůze Společenství konané dne 19.5.2015 Společenství vlastníků bytů Vila Elza, Rakouská 543, Milovice Rakouská 543 289 24 Milovice IČO: 247 10 733 Zápis ze schůze Společenství konané dne 19.5.2015 Schůzi zahájil v 19:10 hodin pan Jan Vaněk,

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012 Bytové družstvo U Arény Ostrava Vítkovice, Sovova 1340/14, PSČ 703 00 IČ: 26829681 Zapsáno u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Dr 1746 http://bd-u-areny.unas.cz ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012 Datum

Více

Pokyn rady města č. 1/2008

Pokyn rady města č. 1/2008 M ě s t o T ý n e c n a d S á z a v o u Pokyn rady města č. 1/2008 Fond oprav a modernizace bytového fondu Rada města Týnec nad Sázavou na svém zasedání dne 15.12.2008 schválila Pokyn č. 1/2008, týkající

Více

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 20.12.2013 Žadatel (dlužník 1) Jméno a příjmení: Markéta Ukázková Rodné číslo: 764530/0000 Narozen:

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154 konaného dne 24. 3. 2015 ve 14. ZŠ, Zábělská 25, Plzeň ÚČAST: Členové společenství vlastníků jednotek pro

Více

Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010

Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010 2. Seznámení s přípravou revitalizace domu Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010 Příprava revitalizace domu: Příprava revitalizace typicky zahrnuje následující

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most konaného dne 22.11.2009 od 19,00 hodin ve společných prostorách domu č.p. 908 Jednání se konalo dne 22.11.2011

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e ze dne 6. května 1996 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území obce Líbeznic Obecní zastupitelstvo obce Líbeznic

Více

Čl. 4 Výběrové řízení

Čl. 4 Výběrové řízení MĚSTO TŘEBOŇ V Y H L Á Š K A vytvoření a použití účelových prostředků " Fondu rozvoje bydlení na území města Třeboně ". -------- Městské zastupitelstvo Třeboň schválilo na základě 14, odst. 1, písmeno

Více

Vlastnictví bytů zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů rozhodování společenství vlastníků jednotek

Vlastnictví bytů zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů rozhodování společenství vlastníků jednotek Vlastnictví bytů zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů rozhodování společenství vlastníků jednotek Pavla Schödelbauerová Ministerstvo pro místní rozvoj Listopad 2012 www.mmr.cz Společenství vlastníků

Více

Zápis z kontroly vedení administrativy a souladu činnosti výboru se zákonem o vlastnictví bytů a stanovami

Zápis z kontroly vedení administrativy a souladu činnosti výboru se zákonem o vlastnictví bytů a stanovami Zápis z kontroly vedení administrativy a souladu činnosti výboru se zákonem o vlastnictví bytů a stanovami Oznámení o zahájení kontroly: 10. 8. 2012 Upřesnění kontroly včetně požadavku na dodání podkladů:

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

Společenství vlastníků jednotek Jeremenkova 1171, se sídlem Praha 4, Podolí, Jeremenkova 1171/102 IČ 276 51 100

Společenství vlastníků jednotek Jeremenkova 1171, se sídlem Praha 4, Podolí, Jeremenkova 1171/102 IČ 276 51 100 Společenství vlastníků jednotek Jeremenkova 1171, se sídlem Praha 4, Podolí, Jeremenkova 1171/102 IČ 276 51 100 Zápis ze schůze výboru a kontrolní komise konané dne 11. 6. 2013 Zahájení : Pravidelná schůze

Více

Zápis z II.shromáždění ze dne 3. června 2010

Zápis z II.shromáždění ze dne 3. června 2010 Zápis z II.shromáždění ze dne 3. června 2010 Společenství vlastníků jednotek pro dům Tř.Václava Klementa 336, Mladá Boleslav se sídlem Tř.Václava Klementa 336, Mladá Boleslav 293 01 IČO: 290 07 615. zapsaného

Více

Zápis z jednání členské schůze BD Karviná Centrum konané dne 23. 4. 2014

Zápis z jednání členské schůze BD Karviná Centrum konané dne 23. 4. 2014 Zápis z jednání členské schůze BD Karviná Centrum konané dne 23. 4. 2014 v prostorách Literárního salonu - II. patro Regionální knihovny Karviná, ul. Centrum 2296/16 Přítomni dle presenční listiny Ad 1/

Více

Zápis z 6. schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Baranova 10 Praha 3

Zápis z 6. schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Baranova 10 Praha 3 Zápis z 6. schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Baranova 10 Praha 3 I. Shromáždění SVJ Baranova 10 Praha 3 se sídlem Baranova 1878/10, Praha 3, 130 00, IČ: 248 30 003 (dále jen Společenství)

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů Zastupitelstvo města Havířova Usnesením č.138/4/zm/07 ze dne 18.6.2007 Usnesením č.436/9/zm/08, bod 1.2. ze dne 14.4.2008 Usnesením č.485/10/zm/08, bod 2 ze dne 23.6.2008 Usnesením č.119/5zm/2011, ze dne

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků SVJ Bellušova 1803-1804 www.svj-bellusova.cz svj.bellusova@seznam.cz Zápis ze shromáždění společenství vlastníků SVJ Bellušova 1803-1804 se sídlem Bellušova 1803/5, Praha 5, Stodůlky, PSČ 155 00 Identifikační

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky České informační agentury, s. r. o. 1. Úvodní ustanovení a) Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) České informační agentury, s. r. o. (dále jen Poskytovatel ) vycházejí

Více

Zápis ze schůze bytového družstva Michelská 956/76 konané dne 23.6.2014

Zápis ze schůze bytového družstva Michelská 956/76 konané dne 23.6.2014 Zápis ze schůze bytového družstva Michelská 956/76 konané dne 23.6.2014 Přítomní: Š. Vítko, T.Jehlička, M.Bürgerová, Žikavský, Vojta, Walch, Štěrba, Pospíšilová, Tomková, p.malá (na základě plné moci zástupce

Více

Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení

Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Letohrad se na svém zasedání dne 17. 09. 2007 usnesením č. 131/2007 usneslo vydat dle

Více

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI 13Reg5125_4.pdf Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Územní pracoviště v, ve, pro Daňové identifikační číslo skupiny Otisk

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Zpráva o hospodaření Zajištění a financování služeb Veškeré platby členů SVJ související s úhradou předpisů a záloh na zajišťované služby byly řádně vedeny a za rok 2014 jsou

Více

Zápis a usnesení členské schůze Bytového družstva Ravennská 321,322

Zápis a usnesení členské schůze Bytového družstva Ravennská 321,322 Zápis a usnesení členské schůze Bytového družstva Ravennská 321,322 Datum konání: Místo konání: 1. října 2014, v 18.00 hod. suterén domu Ravennská 321,322, 109 00 Praha 10 Horní Měcholupy 1 Přítomni Předseda:

Více

Společenství vlastníků jednotek Litoměřická 405/9, Praha 9-Prosek. Zápis ze zasedání výboru

Společenství vlastníků jednotek Litoměřická 405/9, Praha 9-Prosek. Zápis ze zasedání výboru Zápis ze zasedání výboru Datum: 1. 7. 2010 18:30 Místo jednání: výměník, Litoměřická 405/9 Přítomen: Yveta Bravencová František Debnár Hana Marková Roman Zajíc Nepřítomen: Angel Dončev Přizván: pan a paní

Více

Zápis z členské schůze bytového družstva RIVERSIDE

Zápis z členské schůze bytového družstva RIVERSIDE Zápis z členské schůze bytového družstva RIVERSIDE Schůze konaná dne: 29. 11. 2012 Začátek konání: 18:00 hod Skutečné zahájení: 18:00 hod Ukončení schůze: 20:00 hod Místo konání: ZŠ Křídlovická Počet zúčastněných

Více

Zápis z II. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice

Zápis z II. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice Zápis z II. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice IČO 24271730, sídlem U Hostavického potoka 735/31, 198 00 Praha 9, konané dne 27. 3. 2013 od 18 hod. v Hotelu

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

ZÁPIS ZE SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK ZÁPIS ZE SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK domu č.p. 497, 498, 499, 500, 501, ul. J.A.Komenského, v Mostě konané dne 18. 9. 2006 od 17. 00 hod. Program shromáždění: 1. Zahájení 2. Kontrola usnášení

Více

Zápis č. 49 ze schůze výboru, konané dne 1. 7. 2009

Zápis č. 49 ze schůze výboru, konané dne 1. 7. 2009 Zápis č. 49 ze schůze výboru, konané dne 1. 7. 2009 Účast SV David Předseda Přítomen Martin Salinger Místopředseda Přítomen Člen Přítomen Jan Heřmanský Člen Přítomen Richard Žlebek Člen Přítomen Ondřej

Více

Indikativní nabídka financování pro. Společenství vlastníků jednotek Lidická

Indikativní nabídka financování pro. Společenství vlastníků jednotek Lidická Indikativní nabídka financování pro Společenství vlastníků jednotek Lidická Červen 2010 Vážená paní Bc. Zuzana Klusáčková Lidická 602 00 BRNO V Brně, dne 11. června 2010 Vážená paní Klusáčková, v návaznosti

Více

Indikativní nabídka financování pro. Společenství vlastníků jednotek Lidická

Indikativní nabídka financování pro. Společenství vlastníků jednotek Lidická Indikativní nabídka financování pro Společenství vlastníků jednotek Lidická Duben 2010 Vážená paní Bc. Zuzana Klusáčková Lidická 602 00 Brno V Brně, dne 11. června 2010 Vážená paní Klusáčková, v návaznosti

Více

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 Město Příbram OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram Zastupitelstvo města Příbram

Více

Mandátní smlouva o obstarání správy společných částí domu s jednotkami ve vlastnictví

Mandátní smlouva o obstarání správy společných částí domu s jednotkami ve vlastnictví Mandátní smlouva o obstarání správy společných částí domu s jednotkami ve vlastnictví uzavřená podle 566 až 576 obchodního zákoníku a zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění, kterým se upravují některé spoluvlastnické

Více

Z á p i s. Pozváno: 87 členů družstva. Přítomno: Členská schůze je usnášeníschopná.

Z á p i s. Pozváno: 87 členů družstva. Přítomno: Členská schůze je usnášeníschopná. Z á p i s z členské schůze družstevníků Bytového družstva Mělník, Bezručova 2898-2903, která se konala dne 26.6.2014 od 19.00 hod. v prostorách školní jídelny SOU Cukrovar, Mělník Pozváno: Přítomno: 106

Více

Přílohy k žádosti o investiční podporu z programu Zelená úsporám

Přílohy k žádosti o investiční podporu z programu Zelená úsporám Přílohy k žádosti o investiční podporu z programu Zelená úsporám Povinná příloha? Typ žadatele Opatření Originál/? Ověřený podpis? Kdy se předkládá? Popis přílohy 1 Krycí list technických parametrů žadatel

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Příloha č. 6 k zákonu č. 45/ Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) CreditPortal,a.s

Více

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014)

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014) MĚSTO KLIMKOVICE Úplné znění Statutu Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1 schváleného dne 22..2006, dodatkem č. 2 schváleného dne

Více

Hlasování Shromáždění: Souhlasíte s rozšířením programu? Rozšíření programu schůze bylo odsouhlaseno. pro: 95,5% proti: 0 % zdržel se: 4,5 %

Hlasování Shromáždění: Souhlasíte s rozšířením programu? Rozšíření programu schůze bylo odsouhlaseno. pro: 95,5% proti: 0 % zdržel se: 4,5 % Zápis ze 4. schůze shromáždění Společenství pro dům Konradova 2212/11, Brno, svolané v souladu s čl. VIII odst. 9 stanov společenství shromáždění Společenství vlastníků jednotek, konané ve středu 6. 3.

Více

Obec Rokytno. Obecně závazná vyhláška. č. 1/2010. o vytvoření a použití účelových prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu

Obec Rokytno. Obecně závazná vyhláška. č. 1/2010. o vytvoření a použití účelových prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu Obec Rokytno Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu Zastupitelstvo obce vydává dne 17.2.2010 v souladu s 84, odst. 2 písm.

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVT0B* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle 588 a následujících a 152 a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající:

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Roman Kamarýt Josef Pikálek ENVIROS, s.r.o. 1 Program NOVÝ PANEL Program vychází z Nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje

Více

P r á v n í s t a n o v i s k o

P r á v n í s t a n o v i s k o P r á v n í s t a n o v i s k o k otázce rozhodnutí o převodech družstevních bytů do vlastnictví členů družstva u Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 (dále jen BDC ) ve vztahu k návrhu stanov podle

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel PORADENSKÉ CENTRUM ZELENÁ ÚSPORÁM Kontaktní osoba: Telefon: e-mail: Iva Rokytková 6668753 Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s.

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s. Stanovy spolku Náš Kopec, z.s. Čl. 1. Název, sídlo a působnost Náš Kopec o.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen

Více

Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2828, 2829 v Přerově. Shromáždění svolává podle Čl. III. odst. 3 ) stanov 28.22% hlasů vlastníků jednotek:

Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2828, 2829 v Přerově. Shromáždění svolává podle Čl. III. odst. 3 ) stanov 28.22% hlasů vlastníků jednotek: Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2828, 2829 v Přerově 6. května 2015, 18 hodin, Kratochvílova 41, Přerov Zápis z jednání Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2828, 2829 v Přerově, se sídlem

Více

Sazebník úhrad za poskytované služby platný od 01/03/2012. Sazebník se vztahuje na služby poskytované fyzickým a právnickým osobám.

Sazebník úhrad za poskytované služby platný od 01/03/2012. Sazebník se vztahuje na služby poskytované fyzickým a právnickým osobám. sazebník Sazebník úhrad za poskytované služby platný od 01/03/2012. Sazebník se vztahuje na služby poskytované fyzickým a právnickým osobám. I. Stavební spoření Položka 1. Uzavření smlouvy Poznámka 2.

Více

LIBERECKÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO STADION. IČ : 25049593 se sídlem Jeronýmova 494/20, 460 07 LIBEREC 7

LIBERECKÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO STADION. IČ : 25049593 se sídlem Jeronýmova 494/20, 460 07 LIBEREC 7 LIBERECKÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO STADION IČ : 25049593 se sídlem Jeronýmova 494/20, 460 07 LIBEREC 7 Program náhradní členské schůze dne 29.1.2015 1) 19:05 Zahájení, volba orgánů členské schůze HLASOVAT 2) 19:10

Více

Pozvánka. na 8. schůzi shromáždění Společenství vlastníků Žárovická 1642

Pozvánka. na 8. schůzi shromáždění Společenství vlastníků Žárovická 1642 Společenství vlastníků Žárovická 1642 Žárovická 1642, 190 16 Praha Újezd nad Lesy IČ 28 97 66 22, mailto:svjarovicka1642@volny.cz Pozvánka na 8. schůzi shromáždění Společenství vlastníků Žárovická 1642

Více

SPOLEČENSTVÍ PETRŽÍLKOVA 2486-2491 Petržílkova 2490, 158 00 Praha 5 IČO: 26759331 DIČ: CZ26759331

SPOLEČENSTVÍ PETRŽÍLKOVA 2486-2491 Petržílkova 2490, 158 00 Praha 5 IČO: 26759331 DIČ: CZ26759331 ZÁPIS Z VÝROČNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ PETRŽÍLKOVA 2486-2491 14. KVĚTNA 2015 Program výroční schůze - shromáždění členů Společenství Petržílkova 2486-2491 je následující: 1. Zahájení, zjištění usnášeníschopnosti

Více

Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013

Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013 Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013 1 - Zahájení členské schůze Předseda představenstva p. V.Strupek přivítal přítomné členy BD

Více