3) Jaká bude možnost prostudovat finální návrh smlouvy o úvěru. (kdy, kde, jak).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3) Jaká bude možnost prostudovat finální návrh smlouvy o úvěru. (kdy, kde, jak)."

Transkript

1 Jaroslav Chlupáč Komu: SVJ Proutěná - U Pramene 14. ledna :32 Ahoj všem, na příštím plánovaném shromáždění dne by měl být odsouhlasen úvěr ve výši cca ,-Kč na revitalizaci domu. Také by měly být nejpozději měsíc před termínem shromáždění známy výsledky výběrového řízení a připraven návrh smlouvy finální úvěrové banky, s kterým by měli být seznámeni všichni vlastníci ve smyslu stanov a zákona. Zkusím shrnout některé otázky, které jsem v této souvislosti na včerejší večerní schůzce výboru ventiloval. Výplývají z nich částečně i návrhy a konkrétní situace, jejichž řešením by se měl, dle mého názoru, výbor zabývat. Zároveň se nebráním v této oblasti takové spolupráci, která bude ku prospěchu všech vlastníků. 1) Jaké jsou kritéria, preference, požadavky výboru SVJ při výběru úvěrující banky. 2) Kolik bankovních ústavů bylo do dnešního dne již osloveno a jakým způsobem (hromadná elektronická poptávka nebo osobní návštěvy bankovních ústavů resp. kombinace obou alternativ). Které banky byly tedy konkrétně osloveny a s jakým výsledkem. 3) Jaká bude možnost prostudovat finální návrh smlouvy o úvěru. (kdy, kde, jak). 4) Stanoviska oslovených bank k rizikům nesplácení úvěru. 5) Reálný postup bank v případě nesplácení úvěru. 6) Předčasné splacení úvěru - podminky úvěrujících bank ve vztahu zejména k bodu 1) a 7) 7) Vlastník by měl mít možnost zaplatit svůj podíl na úvěru předem přímo úvěrující bance. V případě úvěru bez ručení tedy ze zákona (NOZ) se musí dohodnou s bankou způsob realizace platby, včetně potvrzení banky o splacení, včetně potvrzení o tom, že banka nemá dalších závazků vůči vlastníkovi. 8) Jakým způsobem a kdy se člen SVJ dozví, pokud začnou vznikat problémy se splácením úvěru. 9) Problematika bankovního úvěru obsahuje portfolio 184 bytů, 94 garáží, 1 x obchod, 1 x resturace, 1 x jiný nebytový prostor. Rizikové množiny jsou: a) sociálně slabší, tj. starší členové SVJ odkázaní na důchod - cca 8% (při úmrtí: notářské řízení - není účet u banky a finance na účtu - nejsou platby). b) již existující úvěry na byty stávajících vlastníku - cca 18% c) nové úvěry stávajících či nově vzniklých vlastníků, (skutečné nebo spekulativní) - minimálně 30% d) rizika při prodeji bytů i přes nově zavedenou notifikační povinnost (např.stávající vlastník prodá byt novému vlastníkovi. Otázka úvěru SVJ není mezi nimi ošetřena smluvně. (Starý vlastník má dluhy a nový vlastník odmítá platit dluhy za starého vlastníka, popř. nový vlastník nechce platit zálohy do fondu oprav, z kterých se splácí úvěr. Jak se bude tato situace řešit). NOZ na tyto situace právně pamatuje. Neřeší to však finanční likviditu. e) Nepružné vymáhání pohledávek za vlastníky - modelová situace: neplatí např. 40 vlastníků z důvodů a,b,c,d), obvyklé právní postupy jsou - tři měsíce tanečků zaplať, pak soudní řízení s výhradami a připomínkami vlastníka - proces může trvat roky - konečný verdikt soudu a peníze v nedohlednu. Banka však vyžaduje splácení úvěru. f) plán oprav z roku 2013 a posun plateb z roku 2013 do roku 2014 g) nevhodně zvolený bankovní ústav = možné blokace na účtu

2 h) jiná rizika (Pelikán = družstvo) i) 94 garáží = víc jak ,. Kč roční příspěvek do fondu oprav. Za 15 let splácení úvěru jde o částku ,-Kč. Jak s ní bude naloženo v souvislosti s plánovanou revitalizací budovy. Resp. jakou částkou se bude garážový fond oprav podílet na rekonstrukci domu. Doposud je s celou částkou ,- Kč kalkulováno v představách výboru jako s částkou, která bude použita na splácení úvěru. Jak se bude tato situace řešit. j) Jak se bude na celkové revitalizaci domu podílet 1 x obchod, 1 x resturace, 1 x jiný nebytový prostor. k) Kabelservis Praha s.r.o využivá prostory, kde má klimatizovanou místnost s technickými zařízeními a na střeše jsou rovněž stožáry a technika firmy Kabelservis. Jak jsou vztahy mezi SVJ a Kabelservisem řešeny smluvně popř. mimosmluvně. 10. Proč nemůžeme být plátci DPH a v rámci plateb za faktury dodavatekům, toto DPH odečítat, resp nárokovat u příslušného finančního úřadu. Rozpracovat zákonné možnosti? Úspory na úvěru cca 8 Mio. Nemalé úspory na službách - dodávky el. energie, teplo, voda. 11) V souvislosti s úvěrem očekávají vlastníci rozbor informací souvisejících s porovnáním výhod úvěru v rámci programu PANEL, programu REVIT (Wüstenrot) nebo programu Dotace Evropské komise na zateplení domu (Česká spořitelna), atd. - viz prezentace na shromážděni z Závěr: a) Domluvit pravidla hry předem. b) Interní dohled, dozor nad splácením úvěru. Např. účetní vnitropodniková směrnice. c) Vytvoření mechanismů, přesných pravidel jak postupovat, vzniknou-li některé výše uvedené situace. d) Vše pojmenovat, zformulovat, odsouhlasit na shromáždění a pokud možno zakotvit ve stanovách - úvaha o nutnosti změny stanov dle NOZ. e) Výsledkem ad a,b,c,d = pružnější komunikace s vlastníky - nebude časový press při vymáhání dluhu. Je zde pozitivní dopad na platební morálku vlatníků, atd. f) Jak se bude postupovat, bude díky tomu známo dlužníkům i soudům dopředu. Statisícové úspory za právníka ročně. g) Je nutná intenzivnější mediální osvěta, propagace činnosti výboru SVJ směrem k vlastníkům. Poznámka: Protokol o hlasování (shromáždění ) v otázce č. 8 má být NE nikoliv ANO - viz dohlasování per rollam. Ve stávající stanovách čl.vii, bod 13, písm. c) má být znění: odstavec 4 nikoliv 3), písmeno c) S přáním hezkého dne Jarda SVJ Proutěná - U Pramene 14. ledna :42 Komu: Jaroslav Chlupáč Jardo děkuji. Toto je přesně to oč jsem včera žádal. Informací a dotazů bylo tolik, že jsem později rezignoval na poznámky. Zdraví Milan

3 Jaroslav Chlupáč 19. ledna :17 Komu: SVJ Proutěná - U Pramene Barbora Boschat Hana Petrová Michal Čermák Milan Trávníček Pavel Zdráhal Petr Železný Renata Jašková Ahoj Dášo, omlouvám se za pozdní reakci na Tvoji variantu interního zápisu z pondělní schůzky konané dne , kde jsem byl přítomen jako host. Svoji účast na schůzce s prezentaci týkající se úvěrové problematiky jsem shrnul a zaslal em k informaci na adresu a to cca hodinu před tím, než byl zaslán k informaci Tvůj interní zápis z této schůzky. Byl tedy k dispozici podrobný popis toho, o čem jsme hovořili. Pominu-li nepřesné formulace jednotlivých bodů, tak rozhodně nemohu souhlasit se závěrečným výrokem, J.Chlupáč: nabídka zprostředkování úvěru. Moje nabidka se týkala spoluúčasti při tvorbě a vyjednávání podmínek chystaného úvěru. Nejednalo se tedy v žádném případě o moji nabídku ke zprostředkování úvěru. Žádám v tomto smyslu o odstranění závěrečné citace J.Chlupáč: nabídka zprostředkování úvěru. Poznámka: Nepodceňjme úvěrovou problematiku. Projektová činnost v rámci revitalizace domu je velmi důležitá a chválihodná. Pamatujme však na to, že primárně jde o finance a to finance nás všech. S pozdravem Jarda Příloha: (Interní zápis) Zápis ze schůze výboru a kontrolní komise SVJ Proutěná U Pramene , Praha 4 s Jaroslavem Chlupáčem konané dne Přítomni: Barbora Boschat, Michal Čermák, Renata Jašková, Hana Petrová, Dagmar Pospíchalová, Milan Trávníček, Pavel Zdráhal, Petr Železný, J. Chlupáč Projednávané body: 1.Příprava úvěru: formulace podmínek výběrového řízení na poskytovatele úvěru 2.Co se stane, když někdo nebude platit? 3.Vytvoření obranných mechanismů, zapracovat je do stanov (riziko, že cca 40% vlastníků nebude platit?) a.rizikové sociální skupiny: 8% senioři (riziko úmrtí) b.18% existující úvěry na bytech c.nové úvěry stávajících vlastníků (i spekulativní!) odhad 30% - zapracovat do stanov d.povinnost nových vlastníků notifikovat výbor stávající vlastník prodá byt (starý vlastník má dluhy, nový vlastník je nechce platit nebo splácet) 4.Interní pravidla, jak postupovat v případě neplatiče 5.Jak se budou (nebudou) podílet garáže zavést podíl na úvěru podle celkového podílu na katastru 6.Firma SVJBD.cz: firma, která se zabývá poptávkovým systémem 7.Vytvořit oběžník na osvětu k úvěru 8.Otázka, zda získat přímý přístup do katastru nemovitostí: podmínky?

4 9.Výpočtový list musí obsahovat, kolik má vlastník na fondu oprav, kolik z toho jde na úvěr + jednoduché vysvětlivky pojmů J. Chlupáč: nabídka zprostředkování úvěru SVJ Proutěná - U Pramene 25. ledna :32 Komu: Jaroslav Chlupáč Kopie: Barbora Boschat Hana Petrová Michal Čermák Milan Trávníček Pavel Zdráhal Petr Železný Renata Jašková Ahoj Jardo, souhlasíme s tebou, že otázka financování revitalizace je velice důležitá pro nás pro všechny. Bude-li schválena revitalizace v rozměru, v jakém se připravují veškeré podklady, bude pro nás velmi pravděpodobně nezbytné čerpat nějaký úvěr. Těší nás, že jsi (jako zatím jediný další vlastník) projevil aktivní snahu se touto otázkou zabývat. Nechceme rozhodně nic podcenit, ale aktuálně nemáme dostatek informací k tomu, abychom mohli odpovědně zadat poptávku. Doplnila jsem zápis o veškeré tvoje poznámky a vrátíme se k němu, jakmile budeme mít více informací (viz příloha). V této věci bude prvním úkolem revidovat stanovy SVJ tak, abychom vůbec mohli riziko úvěru (respektive jeho nesplácení) podstoupit. Máš-li možnost a zájem, pošli nám prosím podněty k formulaci nových paragrafů stanov. S pozdravem Dagmar Pospíchalová (poznámka autora: (viz příloha) obsahuje interní zápis ze schůzky konané a můj tj. shrnutí schůzky ze dne vše je uvedeno výše v originále.) Jaroslav Chlupáč 26. ledna :29 Komu: SVJ Proutěná - U Pramene Kopie: Barbora Boschat Hana Petrová Michal Čermák Milan Trávníček Pavel Zdráhal Petr Železný Renata Jašková Ahoj Dášo, dobrý den všem, děkuji za včerejší . Úvodem malé zamyšlení. Oficiální zápis schůzky ze dne kde jsem fungoval jako host hned v bodu 1 říká: Diskuse s J. Chlupáčem k definici podmínek získání úvěru na revitalizaci: přijata nabídka ke spolupráci. Dva týdny trvalo, než přišla nějaká reakce ze

5 strany výboru. Přitom by stačilo pár minut osobního či telefonického rozhovoru. Tomu přístupu prostě nerozumím. Nevnímám to příliš vstřícně. Smyslem mojí koresponcence a obecně komunikace se statutárním orgánem, tedy výborem, který byl zvolen Shromážděním vlastníků jednotek, je snaha vlastníka vyjádřit se k dění v našem společenství. Z reakcí výboru vyplývajících z pravidelných schůzek, resp. z jejich zápisů včetně schůzky, které jsem se zúčastnil jako host dne , nemám dobrý pocit. Zajímal jsem se o problematiku revitalizace, jejíž cena činí dle jednání s architektem částku max ,.-Kč. Z toho se odhaduje výše úvěru na ,-Kč. Mám pochybnosti o tom, že výbor zvládá svoji roli ku prospěchu všech vlastníků našeho společenství. Výbor si představuje - viz Zápis ze schůze výboru a kontrolní komise SVJ Proutěná U Pramene , Praha 4 konané dne že, cituji: shromáždění není diskusní fórum, je určeno k tomu, aby se odhlasovalo, co je třeba. Kdo chce diskutovat, ať přijde před shromážděním nebo ve dnech předem inzerovaných konzultací. Výbor si neuvědomuje, že problematika revitalizace zahrnuje architekta, projektanta, cenové specifikace, výběrová řízení na dodavatele, dodavatelské smlouvy, výběrová řízení na úvěr, úvěrovou smlouvu, atd. Jedná se o studium určitě více než stovky stran textu, který musí vlastník vstřebat, posoudit, tedy pokud má zájem. Přitom vlastník není ani právník, ekonom, stavebník, atd. Má právo ze zákona, konzultovat veškeré smlouvy týkající se revitalizace se svým známým právníkem, ekonomem, stavebníkem, atd. Ručí totiž dle zákona do výše svého spoluvlastnického podílu v lepším případě, v horším případě celým svým majetkem. Těžko lze realizovat v sídle splečenství, ve sklepě, kde je devět židlí, skutečnost, aby se každý vlastník seznámil s celou problematikou revitalizace. Předpokládám, že výbor bude tuto problematiku řešit vstřicně, směrem k vlastníkům, a že tvrzení výboru, že shromáždění není diskusní fórum, je určeno k tomu, aby se odhlasovalo, co je třeba. Kdo chce diskutovat, ať přijde před shromážděním nebo ve dnech předem inzerovaných konzultací je v tommto případě velmi mylné, odporující dobrým mravům a opomíjející humánní aspekt výkladu práva. Jako vlastník si představuji konstruktivní spolupráci s výborem a potažmo kontrolní komisí tak, že bude komunikovat, tzn. reagovat na konkrétní otázky a připomínky vlastníka. Výbor, kontrolní komise komunikuje, reaguje se značným zpožděním. Např. před dvěma týdny jsem na schůzce ventiloval v rámci diskuze mnoho otázek, na které mi nebylo odpovězeno a není ani dodnes. Následující den jsem shrnul otázky, které jsem ventiloval na této schůzce em na korespondenční adresu SVJ, tj Zápis ze schůze dne ovšem neodpovídal tomu, o čem se jednalo. Např. jsem ventiloval: a) u garáží činí splátky z fondu oprav za předpokládanou dobu trvání patnácti let úvěru celkem více jak ,-Kč. S touto částkou je kalkulováno dle představ výboru jako s částkou, která bude použita na splácení úvěru. Považuji to za nepřijatelné, neboť nemůže být tímto fondem dotováno zateplení domu, výměna oken či oprava (výměna) lodžií, atd. b) není odpovědˇna otázku, jak se bude na celkové revitalizaci domu podílet 1 x obchod, 1 x restaurace, 1 x jiný nebytový prostor, ačkoliv revitalizací dojde ke zřejmému zhodnocení uvedených prostor. c) Kabelservis Praha s.r.o využívá prostory v našem domě, kde má klimatizovanou místnost s technickými zařízeními a na střeše jsou rovněž stožáry a technika této firmy. Jak jsou vztahy mezi SVJ a Kabelservisem řešeny smluvně popř. mimosluvně? Kromě popsaných skutečností jsou zde další věci, které výbor neřeší: Věc č.1: neplatnost otázky č.8 z důvodů porušení stanov: V otázce č.8 je v protokolu o hlasování na shromáždění SVJ konaném dne chybně uvedeno potřebné kvôrum.

6 Otázka č. 8 nemohla být schválena, neboť dle platných stanov ze dne je zapotřebí nejméně tříčtvrtinové většiny všech členů společenství a to je uvedeno hned ve dvou článcích platných stanov našeho SVJ: a) Viz čl.iv, bod 1, druhá věta: Stavební úpravy spočívající v modernizaci, rekonstrukci a opravách společných částí domu, jimiž se nemění vnitřní uspořádání domu a závoveň velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu, zajišťuje společenství se souhlasem nejméně tříčtvrtinové většiny všech hlasů. b) viz čl. VII, bod 14, druhá věta: Jde-li o stavební úpravy spočívající v modernizaci, rekonstrukci a opravách společných části domu, jimiž se nemění vnitřní uspořádání domu a zárovň velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu, postačuje souhlas nejméně tříčtvrtinové většiny všech členů společenství. Od posledního Shromáždění vlastníků uplynuly již dva měsíce. I přes moje opakované upozornění na neplatnost hlasování v otázce č.8 nedošlo k dnešnímu dni k nápravě - viz zápis a protokol o hlasování na stránkach proutena-upramene.cz Žádám o korekci jednak ve zmiňovaném protokolu a jednak v Zápisu ze schůze shromáždění vlastníků SVJ Proutěná U Pramene , Praha 4 konané dne 28. listopadu Zároveň v této věci selhala kontrolní komise, která nezareagovala na skutečnost, že došlo k porušení stanov v čl.iv, bodu 1, druhá věta a čl. VII, bodu 14, druhá věta. Zde je nasnadě otázka vlastníka, jak jsou chráněna jeho práva, jestliže selhaly v takto závažných situacích i kontrolní mechanismy. Protože nedošlo k platnému odsouhlasení otázky č. 8 týkající se revitalizace, není platný ani jakýkoliv mandát výboru vyplývající z takto odsouhlasené otázky. Poznámka: Pro přehlednost cituji předmětné znění otázky č.8. Schvaluji revitalizaci našeho domu tj. komplexní opravu a modernizaci týkající se výměny výtahů, výměny oken a balkónových zábradlí, revitalizaci pláště a zateplení domu, opravy a zateplení střechy, revitalizaci vchodů včetně výměny vchodových dveří. Předpokládaná cena revitalizace je 43 mil. Kč. Věc č.2: Pojistná smlouva na dům - měla by být oskenována a uveřejněna na webových stránkách Společenství. Jak je pojištěn statutárního orgán (jednotlivé osob Výboru SVJ) v případě takového rozhodnutí, které způsobí Společenství či konkrétnímu vlastníkovi finanční škodu. Vlastníky zajímá, jaké jsou podmínky plnění, při takovéto pojistné události. Věc č 3: Vytvoření pravidel, jak se zachovat při rizikových situacích, které mohou nepříznivě ovlivnit splácení úvěru, pojmenovat tyto rizika a v případě potřeby je implementovat do stanov. Věc č.4: Definice pravidel, jak bude nakládáno se současnými finančními prostředky vlastníků ve fondu oprav. Postupy, plán, atd. Věc č.5: Definice pravidel, jak bude nakládáno s finančními úvěrovými prostředky. Věc č.6: Definice podmínek úvěrového výběrového řízení. Zápisy z osobního jednání s oslovenými bankami, elektronická komunikace v této souvislosti atd Věc č.7: Se sdělením, které vyplývá z tvého včerejšího u, že není aktuálně dostatek informací k tomu, abychom, mohli odpovědně zadat poptávku směrem na banky nesouhlasím. O jaké informace jmenovitě jde? Nějaké jednání ze strany výboru probíhají - viz téma Úvěr na revitalizaci ze dne , kde Petr Železný říká: doslovně cituji: Dle předběžných nabídek, které jsme doposud obdrželi banka požaduje jako zajištění úvěru pouze blokaci čtyřnásobku měsíční splátky úvěru na účtu SVJ, příp.zástavu pohledávek z tohoto běžného účtu SVJ.

7 Věc č.8: Týká se tvého posledního odstavce revidovat stanovy SVJ tak, abychom vůbec mohli riziko úvěru (respektive jeho nesplácení) podstoupit. S tím souhlasim. Není-li však dostatek informací, nebo více informací, jak píšeš, není možné (zde se musím opakovat) činit kvalifikované závěry a vytvářet konkrétní pravidla, jak se zachovat při rizikových situacích, které mohou nepříznivě ovlivnit splácení úvěru, pojmenovat tyto rizika a v případě potřeby je implementovat do stanov. Věc č.9: Seznámení s projektem architekta v rámci revitalizace Věc č.10: Způsob a podmínky výběrových řízení na dodavatele - zateplení, fasáda, okna, vstupní portály, lodžie, zábradlí, střecha, garáže, atd. Věc č.11: Návrhy znění dodavatelských smluv - je nějaká představa? Věc č.12: V neposlední řadě jde také o zápisy ze schůzek a jiných jednání. Mají pro vlastníka mnohdy malou nebo žádnou vypovídací schopnost. Také pokud výbor hlasuje na schůzkách, musí být vlastníkům veřejně známo, jak hlasovali jmenovitě jednotliví členové výboru. Závěr: Celá problematika je v rozměru jak se připravuje natolik složitá, že nespočívá v posílání podnětů na nějaké téma. Již obsah mého u to jistě dokládá. Tvořit stanovy, aniž bychom měli dostatek konkrétních informací nemá smysl, viz např body ve věcech č.7,8. Primárně to vidím tak, že je potřeba se sejít a řešit to osobně ledna :26 Komu: Jaroslav Chlupáč Kopie: SVJ Proutěná - U Pramene Barbora Boschat Hana Petrová Michal Čermák Pavel Zdráhal Petr Železný Renata Jašková Ahoj Jardo! Vážím si toho, že jako teprve druhý vlastník bytu, se za dobu trvání našeho SVJ aktivně zajímáš o konkrétní věci týkající se společného domu. Přiznám se však, že ne všemu Tvému rozhořčení plně rozumím. Dodnes nechápu ani pravý důvod Tvé rezignace na funkci předsedy a člena kontrolní komise. Mohu se proto pouze domýšlet, že Ti chybí možnost více aktivně zasahovat do činnosti výboru. Je-li tomu tak, pak mi prosím dej vědět a já rád rezignuji na svůj post ve výboru, abych umožnil pro SVJ pracovat člověku s větším rozhledem a možnostmi. Dovolil jsem si svoji odpověď takto sumarizovat, neboť není v mých možnostech stučně odpovědět na všechny Tvé podněty. Zdraví Milan Trávníček Jaroslav Chlupáč 27. ledna :06 Komu: Kopie: SVJ Proutěná - U Pramene Barbora Boschat Hana Petrová Michal Čermák Pavel Zdráhal Petr Železný Renata Jašková Ahoj Milane,

8 děkuji za reakci, které si velmi cením. Tvoji nabídku, nemohu přijmout právě pro tvoji koretnost a skutečnost, že říkáš to, co si myslíš. Se mnou je to také tak. Ujišťuji tě, možnost zasahovat aktivně do činnosti výboru mi opravdu nechybí. Mrzí mne jen, že označuješ moji oprávněnou argumentaci za rozhořčení. Opakuji, že smyslem mojí koresponcence a obecně komunikace s výborem, je snaha vlastníka vyjádřit se k dění v našem společenství. S díky Jarda Barbora Boschat 27. ledna :03 Komu: Jaroslav Chlupáč Kopie: SVJ Proutěná - U Pramene Hana Petrová Michal Čermák Pavel Zdráhal Petr Železný Renata Jašková Milan Trávníček Ahoj Jardo, plně se ztotožňuji s Milanovou reakcí na Tvůj včerejší . Za sebe dále dodávám, že je naprosto sprosté osočovat členy výboru/kontrolní komise takovým způsobem, jaký je Ti ale asi vlastní. Samozřejmě, vše by šlo dělat lépe. Členové ke své funkci a plnění úkolů přistupují s maximální zodpovědností a nasazením. Je nutné si ale uvědomit, že každý z nás má vlastní práci, rodinu a zájmy. Členství ve výboru/kontrolní komisi je "vedlejší" aktivita, která se však snadno na počet hodin věnovaných SVJ vyrovná polovičnímu ne-li vyššímu úvazku. Jen na okraj podotýkám, že za necelé dva tisíce měsíčně. Ty jako vlastník můžeš zasílat výboru podněty k řešení. Je pak na výboru, aby podnět vyhodnotil, přiřadil prioritu a případně zpracoval. V žádném případě ale nemůžeš výbor úkolovat! Bára Jaroslav Chlupáč 27. ledna :02 Komu: Barbora Boschat Kopie: SVJ Proutěná - U Pramene Hana Petrová Michal Čermák Pavel Zdráhal Petr Železný Renata Jašková Milan Trávníček Ahoj Báro, 1) Přečti si prosím moji reakci na dnešní Milanův . 2) Nazývat mojí korespondenci s výborem či KK jako sprosté osočování je příliš silný výrok, který není adekvátní tomu čím a jak argumentuji. 2) Moje konstatování, že kontrolní komise v případě hlasování na Shromáždění vlastníků ze dne v otázce č.8 selhala je pravdivé, nikoliv sprosté. Protokol o hlasování včetně zápisu je v této otázce č.8 špatně. Na to měla kontrolní komise reagovat. Dodnes se tak nestalo. Jestliže žádám o nápravu, neúkoluji. Jako vlastník společenství mohu žádat. Je to mé zákonné právo.

9 Následně pak má výbor či kontrolní komise věcně a včas reagovat na žádost vlastníka. 4) Velmi dobře si uvědomuji náročnost dění ve společenství - výboru, obzvláště v souvislosti s plánovanou revitalizaci. Výbor SVJ projednává celou řadu velmi závažných věcí. Řešení běžného chodu SVJ není jednoduché. Pak zde máme nový občanský zákoník, kde je zapracován původní Zákon o vlastnictví bytů a s tím související změny, které se promítají do plánu revitalizace domu a to je velmi složitý a náročný proces. Rovněž úvěrová problematika, optimální volba bankovního ústavu, vytvoření obranných mechanismů vůčí rizikovým faktorům, které mohou nastat při splácení úvěru. Je toho opravdu hodně. Chápu že každý člen výboru je tedy pod velkým tlakem, pokud má snahu a chce řešít vše optimálně, ve prospěch vlastníků. Paralelně vedle toho musí všichni fungovat jako matky, otcové, plnit další role, např. fungovat jako zaměstnanci, atd. 5) Z bodu 4 vyplývají velmi rozmanité množiny rizik pravě proto, že jsme jenom lidé. Při plánované revitalizaci ,- je riziko o to větší. S přáním hezkého dne Jarda

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu

Více

Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026. Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026

Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026. Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026 Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026 Adresa: SVBJ, Tesaříkova 1025, 102 00 Praha 10 IČO: 26480166 DIČ: CZ26480166 Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026 Datum

Více

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Pod lysinami 479-481 konaného 11. 12. 2012 v klubovně č.p. 480

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Pod lysinami 479-481 konaného 11. 12. 2012 v klubovně č.p. 480 Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Pod lysinami 479-481 konaného 11. 12. 2012 v klubovně č.p. 480 Přítomni: Dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu. Přítomno

Více

a) Roční účetní závěrka za rok 2014.

a) Roční účetní závěrka za rok 2014. 3. Projednání a schválení Roční účetní závěrky za rok 2014 a návrhu Rozpočtu SVJ na rok 2015. a) Roční účetní závěrka za rok 2014. Účetní závěrka za rok 2014 byla předána pověřenému vlastníkovi správcem

Více

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Obsah I. Dotace na úhradu úroků... 2 1 Čerpání dotace... 2 2 Podmínky zachování dotace na úhradu úroků v případě změn smlouvy o úvěru... 2 3 Změna

Více

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 26.2.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 26.2.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 588, ulice Malkovského, Praha 18 - Letňany Identifikační číslo: 271 93 110 Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 26.2.2015 Místo konání: Malkovského 588,

Více

PODKLADOVÉ MATERIÁLY k ustavující schůzi společenství vlastníků konané v restauraci Smíchovský zámeček ve čtvrtek dne 12.6.2014 v 18.

PODKLADOVÉ MATERIÁLY k ustavující schůzi společenství vlastníků konané v restauraci Smíchovský zámeček ve čtvrtek dne 12.6.2014 v 18. PODKLADOVÉ MATERIÁLY k ustavující schůzi společenství vlastníků konané v restauraci Smíchovský zámeček ve čtvrtek dne 12.6.2014 v 18.00 hodin OBSAH: Pozvánka str. 3 Schválení názvu společenství str. 4

Více

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 Město Příbram OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram Zastupitelstvo města Příbram

Více

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Zastupitelstvo města Napajedla svým usnesením č.15/2/2005 ze dne 21.2.2005 zřídilo následující fond, jehož

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

Informace z organizačně-právního úseku

Informace z organizačně-právního úseku V Tišnově dne 10.12.2009 Zpravodaj č. 2/2009 Informace z organizačně-právního úseku Informace o převodech bytů do osobního vlastnictví K 30.6.2009 požádalo 41 družstevníků o převod bytu do osobního vlastnictví,

Více

Článek I. Vymezení pojmů

Článek I. Vymezení pojmů 1 Pravidla Statutárního města Kladna o použití finančních prostředků z FONDU OBNOVY OBYTNÝCH DOMŮ na opravy a modernizaci obytných domů (dále jen Pravidla) Článek I. Vymezení pojmů 1. Tato Pravidla upravují

Více

Financování úvěry Volksbank s využitím dotací PANEL

Financování úvěry Volksbank s využitím dotací PANEL Financování úvěry Volksbank s využitím dotací PANEL Revitalizace sídlišť v Moravskoslezském kraji Diskusní setkání Stavebního fóra 9. září 2008, Ostrava Petr Merta Představení společnosti (1) Obchodní

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012 Bytové družstvo U Arény Ostrava Vítkovice, Sovova 1340/14, PSČ 703 00 IČ: 26829681 Zapsáno u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Dr 1746 http://bd-u-areny.unas.cz ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012 Datum

Více

Zápis ze schůze Výboru Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích, konané dne 27.10.2010

Zápis ze schůze Výboru Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích, konané dne 27.10.2010 Zápis ze schůze Výboru Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích, konané dne 27.10.2010 Přítomni: p. Milan Slavíček předseda p. Zdeněk Lážek místopředseda pí. Lenka Dúpalová členka výboru

Více

Pravidla hospodaření SBD Rybníčky II-družstvo

Pravidla hospodaření SBD Rybníčky II-družstvo PRACOVNÍ VERZE!!!!!!!!!!!!! PŘIPOMÍNKY K NÁVRHU ZASÍLEJTE NA EMAIL DRUŽSTVA sbdrybnicky2@seznam.cz Pravidla hospodaření SBD Rybníčky II-družstvo strana 1 / celkem 10 stran Obsah: 1. Vymezení pojmů a vysvětlení

Více

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu)

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) Fond rozvoje bydlení byl zřízen usnesením Obecního zastupitelstva

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD

SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD evidenční číslo (pro interní potřebu České spořitelny, a.s.): 0374819109 SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00 IČ: 45244782

Více

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy:

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy: Principy prodeje nemovitostí č.p. 1334 a 1335 U Smaltovny 22 a 20 na pozemku parc. č. 1451, 1448 a pozemků parc. č. 1451, 1448, 1450, 1449, vše k.ú. Holešovice, oprávněným nájemcům, formou převodu vlastnictví

Více

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek 1. Vznik společenství vlastníků jednotek právnické osoby... 1 2. SVJ účetní jednotka... 2 2.1. Účetní předpisy... 2 2.2. Účtování příspěvku

Více

Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013

Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013 Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013 1 - Zahájení členské schůze Předseda představenstva p. V.Strupek přivítal přítomné členy BD

Více

Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010

Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010 2. Seznámení s přípravou revitalizace domu Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010 Příprava revitalizace domu: Příprava revitalizace typicky zahrnuje následující

Více

Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940

Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940 Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940 Zápis ze shromáždění vlastníků jednotek bytového domu konané dne 4. 11. 2014 od 19.00

Více

Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení

Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Letohrad se na svém zasedání dne 17. 09. 2007 usnesením č. 131/2007 usneslo vydat dle

Více

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Zastupitelstvo města schválilo na svém řádném zasedání dne 10. 2. 2015 usnesením č. 4/VII tuto

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

Šance. pro váš dům. Spočítejte si splátku sami. www.csob.cz. www.csob.cz. Infolinka 800 300 300. Infolinka 800 300 300

Šance. pro váš dům. Spočítejte si splátku sami. www.csob.cz. www.csob.cz. Infolinka 800 300 300. Infolinka 800 300 300 Spočítejte si splátku sami Úvěry od ČSOB jsou dostupné pro většinu BD a SVJ. Porovnejte si měsíční vklady do vašeho fondu oprav s anuitní splátkou potřebného úvěru a v řadě případů zjistíte, že z důvodu

Více

SBD Rybníčky II Družstvo, Talichova 3272/33, Kroměříž

SBD Rybníčky II Družstvo, Talichova 3272/33, Kroměříž Zápis z veřejné schůze představenstva SBD Rybníčky II, konané dne 10.4.2013 Zahájeno: 18,00 hod Ukončeno: 20,30 hod Přítomni: Omluveni: Hosté: Program: Michal Koranda, Hana Večeřová, Bronislav Panzar,

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství vlastníků

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel PORADENSKÉ CENTRUM ZELENÁ ÚSPORÁM Kontaktní osoba: Telefon: e-mail: Iva Rokytková 6668753 Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

Zápis ze schůze SVJ Krčínova 50 a 52, konané dne 20. 12. 2007

Zápis ze schůze SVJ Krčínova 50 a 52, konané dne 20. 12. 2007 Zápis ze schůze SVJ Krčínova 50 a 52, konané dne 20. 12. 2007 od 18 hodin v zasedací místnosti KD Vltava. 1. Zahájení schůze Předseda výboru Ing. Kuncl přivítal 47 přítomných vlastníků bytů. Po seznámení

Více

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:..

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:.. SMLOUVA č. / O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi těmito

Více

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014)

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014) MĚSTO KLIMKOVICE Úplné znění Statutu Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1 schváleného dne 22..2006, dodatkem č. 2 schváleného dne

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel Kontaktní osoba: Ing. Julie Böhmová Telefon: 606 687 056 e-mail: j.bohmova@zelenausporam.cz Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

VYMÁHÁNÍ FINANČNÍCH POHLEDÁVEK PO LHŮTĚ SPLATNOSTI

VYMÁHÁNÍ FINANČNÍCH POHLEDÁVEK PO LHŮTĚ SPLATNOSTI Stavební bytové družstvo SCHZ předpis č.: OS 13 vydání č.: 6 účinnost od: 7.1.2014 počet str. : 8 typ ON: organizační směrnice název ON: VYMÁHÁNÍ FINANČNÍCH POHLEDÁVEK PO LHŮTĚ SPLATNOSTI vypracoval :

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a K r á l í k y : O v y t v o ř e n í a p o u ž i t í ú č e l o v ý c h p r o s t ř e d k ů " F o n d u r o z v o j e b y d l e n í " n a

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p.

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p. S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p. 510, PSČ 181 00 Obsah VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...1 Základní ustanovení...1 Název,

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

S T A N O V Y společenství vlastníků jednotek

S T A N O V Y společenství vlastníků jednotek (dále též Stanovy) S T A N O V Y společenství vlastníků jednotek Čl. I. Název a sídlo společenství vlastníků jednotek 1. Název: Společenství vlastníků jednotek domu Brno, Svatoplukova 5, 7, č. p. 3966,

Více

2. Schválení programu schůze Shromáždění SVJ

2. Schválení programu schůze Shromáždění SVJ 1 Zápis ze schůze Shromáždění vlastníků jednotek domu Bryksova 762/44, Praha 14 konané dne 4. 8. 2011 konané v 2. podlaží v sušárně domu. Podle přiložené prezenční listiny bylo přítomno 23.174 hlasů, z

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

Zápis z 6. schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Baranova 10 Praha 3

Zápis z 6. schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Baranova 10 Praha 3 Zápis z 6. schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Baranova 10 Praha 3 I. Shromáždění SVJ Baranova 10 Praha 3 se sídlem Baranova 1878/10, Praha 3, 130 00, IČ: 248 30 003 (dále jen Společenství)

Více

SVJ (92,7 %) Stabilita a tradice. Zodpovědnost

SVJ (92,7 %) Stabilita a tradice. Zodpovědnost Vážená paní, vážený pane, děkujeme, že jste oslovili naší společnost při výběru správce Vaší nemovitosti. V následujícím textu si dovolujeme shrnout důležitá fakta, kterých si na naší společnosti vážíme

Více

NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTI

NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTI 1 Sídlo : Mezibranská3, 110 00 Praha 1 Tel/fax : +420 296 22 00 52 E-mail : kancelar@eloca.cz NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTI Adresa a popis nemovitosti : Adresa : Praha 13, Trávníčkova 1767-1771 Typ nemovitosti

Více

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnosti realitní kanceláře při převodu vlastnického práva k jednotce (bytové nebo nebytové) Činnost realitní kanceláře při převodu členských

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21 Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor Tato pravidla byla schválena usnesením č. 228 na 9. zasedání Zastupitelstva města v Kopřivnici dne

Více

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 8.12.2010 JUDr. Ivana Seifertová www.koncimsdluhy.cz Základní údaje zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a změně některých zákonů vyhlášen 20. května

Více

Zápis z jednání valné hromad společnosti SEKO Koclířov s.r.o. dne 5.2.2014

Zápis z jednání valné hromad společnosti SEKO Koclířov s.r.o. dne 5.2.2014 Zápis z jednání valné hromad společnosti SEKO Koclířov s.r.o. dne 5.2.2014 Přítomni: Jednatelé : Martin Hofman Jaromír Lenoch Ing. Stanislav Telec Za ALTENERIE Develop : Martin Valter Zástupci obce Koclířov

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU

ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU Společenství vlastníků č. 637 Pořadí jednání 4. Datum konání schůze 6. 12. 2011 Zahájení v Místo konání 19:00 hodin vchod 3100, zasedací místnost Účast členů výboru 10

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti Společnost SPS Císařka, s.r.o., se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 165/22, PSČ 120 00, IČ 284 78 568, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 144552 číslo účtu na kupní

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Příloha č. 6 k zákonu č. 45/ Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) CreditPortal,a.s

Více

Pokyn rady města č. 1/2008

Pokyn rady města č. 1/2008 M ě s t o T ý n e c n a d S á z a v o u Pokyn rady města č. 1/2008 Fond oprav a modernizace bytového fondu Rada města Týnec nad Sázavou na svém zasedání dne 15.12.2008 schválila Pokyn č. 1/2008, týkající

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze:

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze: MĚSTO PROSEČ Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč Číslo: S/01/2014 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství vlastníků

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek Hráského 1908-1910 ze dne 30. 5. 2012

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek Hráského 1908-1910 ze dne 30. 5. 2012 Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek Hráského 1908-1910 ze dne 30. 5. 2012 Účast na shromáždění: přítomno celkem 64%, fyzicky 41, shromáždění usnášeníschopné. 1) Volba zapisovatele jednohlasně

Více

Závěry ze schůze Shromáždění vlastníků jednotek domu Bryksova 762/44, Praha 14 konané dne 7. 6. 2011 pro e-stráky.

Závěry ze schůze Shromáždění vlastníků jednotek domu Bryksova 762/44, Praha 14 konané dne 7. 6. 2011 pro e-stráky. 1 Závěry ze schůze Shromáždění vlastníků jednotek domu Bryksova 762/44, Praha 14 konané dne 7. 6. 2011 pro e-stráky. Podle přiložené prezenční listiny byl přítomen potřebný počet hlasů nad 75%. Shromáždění

Více

6) HLASOVAT: Nahradit tímto textem (současně je bráno jako fakt, že Příloha Stanov byla upravena podle předchozích návrhů na hlasování):

6) HLASOVAT: Nahradit tímto textem (současně je bráno jako fakt, že Příloha Stanov byla upravena podle předchozích návrhů na hlasování): Připomínky k zaprotokolování: PŘIPOMÍNKY K PROJEDNÁNÍ NA ČLENSKÉ SCHŮZI BD SEIDLOVA 23. 2. 2011 Stanovy jsou uvedeny římským číslem hlavy a arabským číslem je označen bod příslušné hlavy.: Zásady jsou

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 61Cm 74/2009-41 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl soudkyní JUDr. Jindrou Nejtkovou v právní věci žalobce: Bytové družstvo Skřivánek, IČ 00043800, sídlem Stará

Více

BYTservis-služby, spol. s r.o.

BYTservis-služby, spol. s r.o. Informace a pokyny pro nájemce v domech č.p. 602 605 a č.p. 606 609 v Karviné Ráji, vydané společností BYTservis-služby, spol. s r.o. v souvislosti s privatizací těchto domů ( Pokyny ) Vážená paní, vážený

Více

Z á p i s ze zasedání členské chůze družstva

Z á p i s ze zasedání členské chůze družstva Z á p i s ze zasedání členské chůze družstva Bytové družstvo Jana Masaryka č.p. 829, Praha 2 konané dne 4.6 2014 od 17:00 hod v kanceláři BYTYDOMYPRAHA2 společnosti MUROM a.s. na adrese Římská 421/24,

Více

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění:

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění: *UOOUX002SI34* Zn. SPR-2018/10-36 ROZHODNUTÍ Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, jako odvolací orgán věcně a místně příslušný podle 2, 29 a 32 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a

Více

ZÁPIS. ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Makovského 1339-1341, Řepy

ZÁPIS. ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Makovského 1339-1341, Řepy ZÁPIS ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Makovského 1339-1341, Řepy konaného dne 4. listopadu, 2010 v 19:00 hod., ve velkém sále Kulturního střediska Průhon, Socháňova 1220 Praha 6-Řepy

Více

ŽÁDOST O GRANT HL. M. PRAHY

ŽÁDOST O GRANT HL. M. PRAHY Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 981 ze dne 26. 6. 2012 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VZOR MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY odbor památkové péče PID ŽÁDOST O GRANT HL. M. PRAHY vlastníkům památkově významných objektů

Více

Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí

Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí Podmínky: Obec může poskytnout ze svých rozpočtových prostředků vlastníku nemovitosti na území Městské památkové rezervace Kadaň

Více

b)337 p. Hájková f)341 p. Synek d)339 p. Bělohlávek h)343 p. Becková

b)337 p. Hájková f)341 p. Synek d)339 p. Bělohlávek h)343 p. Becková Zápis z členské schůze Bytového družstva Ostřešany, IČ: 25992431: Místo: Ostřešany 343, Pardubice Tato schůze svolána je předsedou družstva MUDr. Janem Flašarem Přítomni za č.p.: a) 336 p. Kautský v.z.

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha

Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha Konání schůze: 29.11.2006 od 19 hod. v Gymnáziu Českolipská 373, Praha 9. Zápis

Více

Zápis ze společné schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 a Členské schůze Bytového družstva Bronzová 2024-6

Zápis ze společné schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 a Členské schůze Bytového družstva Bronzová 2024-6 Zápis ze společné schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 a Členské schůze Bytového družstva Bronzová 2024-6 Datum a místo konání: 28. ledna 2015, v ZŠ Bronzová od 18:00 hod.

Více

Stanovy Společenství vlastníků jednotek Žalovská 433-434-435

Stanovy Společenství vlastníků jednotek Žalovská 433-434-435 Stanovy Společenství vlastníků jednotek Žalovská 433-434-435 Příloha č. 1 ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení Článek I Název a sídlo společenství (1) Název: Společenství vlastníků jednotek Žalovská 433-434-435

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Makovského 1177, Praha 6

Stanovy společenství vlastníků jednotek Makovského 1177, Praha 6 Stanovy společenství vlastníků jednotek Makovského 1177, Praha 6 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou,

Více

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Financování investičních záměrů Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Investiční poradenství je standardním produktem finanční skupiny Erste Bank Největší

Více

Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace

Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace číslo: W1/.../... Vitalex Computers Masarykova 750/ 316 400 01, Ústí nad Labem www.vitalex.cz (strana 1) Smlouva o vytvoření webové aplikace ( Uzavřená dle

Více

1 Návrh stanov společenství vlastníků jednotek v domě 107 ul. Rooseveltová Olomouc ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení

1 Návrh stanov společenství vlastníků jednotek v domě 107 ul. Rooseveltová Olomouc ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1 Návrh stanov společenství vlastníků jednotek v domě 107 ul. Rooseveltová Olomouc ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství )

Více

N á v r h Z Á K O N. ze dne 2013

N á v r h Z Á K O N. ze dne 2013 III N á v r h Z Á K O N ze dne 2013 o převodu vlastnického práva k jednotkám některých bytových družstev, záležitostech s tím spojených a o změně zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím

Více

SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi:

SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi: SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi: 1. Botanická 24 společenství vlastníků jednotek se sídlem Brno Veveří, Botanická

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2014

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2014 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství Bukolská

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru:

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Celková výše spotřebitelského úvěru, nebo také jistina: Znamená částku, kterou

Více

Zápis shromáždění ze dne 30.5.2012

Zápis shromáždění ze dne 30.5.2012 Zápis shromáždění ze dne 30.5.2012 Společenství vlastníků jednotek v budově čp.3121-3123, ul. Pejevové, Praha 4 Se sídlem: ul. Pejevové čp. 3122, 14300 Praha 4, IČ: 28210212 Shromáždění se stalo usnášeníschopným

Více

Zápis. Společenství pro dům č.p. 684, Praha-Letňany, IČ 27189678

Zápis. Společenství pro dům č.p. 684, Praha-Letňany, IČ 27189678 Zápis o průběhu druhého shromáždění členů Společenství pro dům č.p. 684, Praha-Letňany (dále jen "SVJ"), IČ: 27189678 zapsané v rejstříku SVJ u MS v Praze, oddíl S, vložka 5187, konané 21.února 2005 v

Více

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Zastupitelstvo města Hranice vydává v souladu s ustanovením 35 odst.

Více

DOTAZNÍK PRO CESTOVNÍ KANCELÁŘ

DOTAZNÍK PRO CESTOVNÍ KANCELÁŘ DOTAZNÍK PRO CESTOVNÍ KANCELÁŘ GENERALI POJIŠŤOVNA A.S. ALLIANZ POJIŠŤOVNA, A.S. ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, A.S. ČESKÁ POJIŠŤOVNA A.S. UNIQA POJIŠŤOVNA, A.S. POJIŠŤOVNA ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S. IPB

Více

Financování výstavby parkovacích domů

Financování výstavby parkovacích domů Možnosti mimorozpočtového financování (z pohledu veřejného zadavatele) Investiční úvěr Leasing Soukromý investor PPP projekt Dodavatelský úvěr (EU nebo jiné fondy?) 2 Investiční úvěr Popis Výhody Nevýhody

Více

Smlouva o obstarání záležitostí a zprostředkování uzavřená mezi těmito účastníky:

Smlouva o obstarání záležitostí a zprostředkování uzavřená mezi těmito účastníky: Smlouva o obstarání záležitostí a zprostředkování uzavřená mezi těmito účastníky: 1) Společenství pro dům Dlouhá č. p. 1862/50, Nový Jičín a zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl

Více

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 až 575 a ve smyslu zák.č.72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se

Více

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Zastupitelstvo Obce Levínská Olešnice se usneslo na vydání této Směrnice č. 1/2014, která stanoví postup

Více

Zápis z jednání Výboru společenství vlastníků Kaskády Barrandov III

Zápis z jednání Výboru společenství vlastníků Kaskády Barrandov III Dne 13.8.2007 Zápis z jednání Výboru společenství vlastníků Kaskády Barrandov III Schůze zahájena v 18:00 Účast: Příjmení a jméno Vavřina Zbyněk Člen výboru Přítomen Hanousek Jan Člen výboru Přítomen Bejček

Více

Společenství pro dům Hakenova č.p. 921, Praha 9 se sídlem Praha 9 Čakovice, Hakenova ul. IČ: 284 25 511

Společenství pro dům Hakenova č.p. 921, Praha 9 se sídlem Praha 9 Čakovice, Hakenova ul. IČ: 284 25 511 Společenství pro dům Hakenova č.p. 921, Praha 9 se sídlem Praha 9 Čakovice, Hakenova ul. IČ: 284 25 511 Z Á P I S z 2. schůze shromáždění společenství vlastníků jednotek Doba konání: Místo konání: 30.9.2008

Více

Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001

Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001 Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 16. 8. 2001 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o

Více

Přílohy k žádosti o investiční podporu z programu Zelená úsporám

Přílohy k žádosti o investiční podporu z programu Zelená úsporám Přílohy k žádosti o investiční podporu z programu Zelená úsporám Povinná příloha? Typ žadatele Opatření Originál/? Ověřený podpis? Kdy se předkládá? Popis přílohy 1 Krycí list technických parametrů žadatel

Více

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby.

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. Směrnice S 106/11 ZÁSADY PRO STANOVENÍ A ROZÚČTOVÁNÍ NÁJEMNÉHO Z BYTŮ A GARÁŽÍ A STANOVENÍ ÚHRADY I. ÚČEL: Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. II. NAHRAZUJE: Směrnici S 106/03 schválenou představenstvem

Více

Z á p i s. ze schůze shromáždění společenství vlastníků jednotek domu Teplická čp. 276-284 Střížkov, Praha 9

Z á p i s. ze schůze shromáždění společenství vlastníků jednotek domu Teplická čp. 276-284 Střížkov, Praha 9 Z á p i s ze schůze shromáždění společenství vlastníků jednotek domu Teplická čp. 276-284 Střížkov, Praha 9 Schůze shromáždění vlastníků jednotek Společenství vlastníků jednotek domu Teplická čp. 276-284

Více

Formulář pro odpovědi na konzultační otázky Ministerstva financí (transpozice směrnice MCD)

Formulář pro odpovědi na konzultační otázky Ministerstva financí (transpozice směrnice MCD) Formulář pro odpovědi na konzultační otázky Ministerstva financí (transpozice směrnice MCD) Na otázky odpověděl: [...] Otázka č. 1): Považujete za vhodné, aby byly informační povinnosti věřitele vůči dlužníkovi

Více

V Y H L Á Š K A č. 29

V Y H L Á Š K A č. 29 V Y H L Á Š K A č. 29 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území města Kadaně Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. f) zákona č. 367/90 Sb. o obcích,

Více

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení bubakov.net 2. Sídlo sdružení je: Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí.

Více

Stanovy Společenství vlastníků jednotek objektu Nad Vltavským údolím, Praha 6. ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení. Článek I Základní ustanovení

Stanovy Společenství vlastníků jednotek objektu Nad Vltavským údolím, Praha 6. ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení. Článek I Základní ustanovení Stanovy Společenství vlastníků jednotek objektu Nad Vltavským údolím, Praha 6 ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení Článek I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je

Více