3) Jaká bude možnost prostudovat finální návrh smlouvy o úvěru. (kdy, kde, jak).

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3) Jaká bude možnost prostudovat finální návrh smlouvy o úvěru. (kdy, kde, jak)."

Transkript

1 Jaroslav Chlupáč Komu: SVJ Proutěná - U Pramene 14. ledna :32 Ahoj všem, na příštím plánovaném shromáždění dne by měl být odsouhlasen úvěr ve výši cca ,-Kč na revitalizaci domu. Také by měly být nejpozději měsíc před termínem shromáždění známy výsledky výběrového řízení a připraven návrh smlouvy finální úvěrové banky, s kterým by měli být seznámeni všichni vlastníci ve smyslu stanov a zákona. Zkusím shrnout některé otázky, které jsem v této souvislosti na včerejší večerní schůzce výboru ventiloval. Výplývají z nich částečně i návrhy a konkrétní situace, jejichž řešením by se měl, dle mého názoru, výbor zabývat. Zároveň se nebráním v této oblasti takové spolupráci, která bude ku prospěchu všech vlastníků. 1) Jaké jsou kritéria, preference, požadavky výboru SVJ při výběru úvěrující banky. 2) Kolik bankovních ústavů bylo do dnešního dne již osloveno a jakým způsobem (hromadná elektronická poptávka nebo osobní návštěvy bankovních ústavů resp. kombinace obou alternativ). Které banky byly tedy konkrétně osloveny a s jakým výsledkem. 3) Jaká bude možnost prostudovat finální návrh smlouvy o úvěru. (kdy, kde, jak). 4) Stanoviska oslovených bank k rizikům nesplácení úvěru. 5) Reálný postup bank v případě nesplácení úvěru. 6) Předčasné splacení úvěru - podminky úvěrujících bank ve vztahu zejména k bodu 1) a 7) 7) Vlastník by měl mít možnost zaplatit svůj podíl na úvěru předem přímo úvěrující bance. V případě úvěru bez ručení tedy ze zákona (NOZ) se musí dohodnou s bankou způsob realizace platby, včetně potvrzení banky o splacení, včetně potvrzení o tom, že banka nemá dalších závazků vůči vlastníkovi. 8) Jakým způsobem a kdy se člen SVJ dozví, pokud začnou vznikat problémy se splácením úvěru. 9) Problematika bankovního úvěru obsahuje portfolio 184 bytů, 94 garáží, 1 x obchod, 1 x resturace, 1 x jiný nebytový prostor. Rizikové množiny jsou: a) sociálně slabší, tj. starší členové SVJ odkázaní na důchod - cca 8% (při úmrtí: notářské řízení - není účet u banky a finance na účtu - nejsou platby). b) již existující úvěry na byty stávajících vlastníku - cca 18% c) nové úvěry stávajících či nově vzniklých vlastníků, (skutečné nebo spekulativní) - minimálně 30% d) rizika při prodeji bytů i přes nově zavedenou notifikační povinnost (např.stávající vlastník prodá byt novému vlastníkovi. Otázka úvěru SVJ není mezi nimi ošetřena smluvně. (Starý vlastník má dluhy a nový vlastník odmítá platit dluhy za starého vlastníka, popř. nový vlastník nechce platit zálohy do fondu oprav, z kterých se splácí úvěr. Jak se bude tato situace řešit). NOZ na tyto situace právně pamatuje. Neřeší to však finanční likviditu. e) Nepružné vymáhání pohledávek za vlastníky - modelová situace: neplatí např. 40 vlastníků z důvodů a,b,c,d), obvyklé právní postupy jsou - tři měsíce tanečků zaplať, pak soudní řízení s výhradami a připomínkami vlastníka - proces může trvat roky - konečný verdikt soudu a peníze v nedohlednu. Banka však vyžaduje splácení úvěru. f) plán oprav z roku 2013 a posun plateb z roku 2013 do roku 2014 g) nevhodně zvolený bankovní ústav = možné blokace na účtu

2 h) jiná rizika (Pelikán = družstvo) i) 94 garáží = víc jak ,. Kč roční příspěvek do fondu oprav. Za 15 let splácení úvěru jde o částku ,-Kč. Jak s ní bude naloženo v souvislosti s plánovanou revitalizací budovy. Resp. jakou částkou se bude garážový fond oprav podílet na rekonstrukci domu. Doposud je s celou částkou ,- Kč kalkulováno v představách výboru jako s částkou, která bude použita na splácení úvěru. Jak se bude tato situace řešit. j) Jak se bude na celkové revitalizaci domu podílet 1 x obchod, 1 x resturace, 1 x jiný nebytový prostor. k) Kabelservis Praha s.r.o využivá prostory, kde má klimatizovanou místnost s technickými zařízeními a na střeše jsou rovněž stožáry a technika firmy Kabelservis. Jak jsou vztahy mezi SVJ a Kabelservisem řešeny smluvně popř. mimosmluvně. 10. Proč nemůžeme být plátci DPH a v rámci plateb za faktury dodavatekům, toto DPH odečítat, resp nárokovat u příslušného finančního úřadu. Rozpracovat zákonné možnosti? Úspory na úvěru cca 8 Mio. Nemalé úspory na službách - dodávky el. energie, teplo, voda. 11) V souvislosti s úvěrem očekávají vlastníci rozbor informací souvisejících s porovnáním výhod úvěru v rámci programu PANEL, programu REVIT (Wüstenrot) nebo programu Dotace Evropské komise na zateplení domu (Česká spořitelna), atd. - viz prezentace na shromážděni z Závěr: a) Domluvit pravidla hry předem. b) Interní dohled, dozor nad splácením úvěru. Např. účetní vnitropodniková směrnice. c) Vytvoření mechanismů, přesných pravidel jak postupovat, vzniknou-li některé výše uvedené situace. d) Vše pojmenovat, zformulovat, odsouhlasit na shromáždění a pokud možno zakotvit ve stanovách - úvaha o nutnosti změny stanov dle NOZ. e) Výsledkem ad a,b,c,d = pružnější komunikace s vlastníky - nebude časový press při vymáhání dluhu. Je zde pozitivní dopad na platební morálku vlatníků, atd. f) Jak se bude postupovat, bude díky tomu známo dlužníkům i soudům dopředu. Statisícové úspory za právníka ročně. g) Je nutná intenzivnější mediální osvěta, propagace činnosti výboru SVJ směrem k vlastníkům. Poznámka: Protokol o hlasování (shromáždění ) v otázce č. 8 má být NE nikoliv ANO - viz dohlasování per rollam. Ve stávající stanovách čl.vii, bod 13, písm. c) má být znění: odstavec 4 nikoliv 3), písmeno c) S přáním hezkého dne Jarda SVJ Proutěná - U Pramene 14. ledna :42 Komu: Jaroslav Chlupáč Jardo děkuji. Toto je přesně to oč jsem včera žádal. Informací a dotazů bylo tolik, že jsem později rezignoval na poznámky. Zdraví Milan

3 Jaroslav Chlupáč 19. ledna :17 Komu: SVJ Proutěná - U Pramene Barbora Boschat Hana Petrová Michal Čermák Milan Trávníček Pavel Zdráhal Petr Železný Renata Jašková Ahoj Dášo, omlouvám se za pozdní reakci na Tvoji variantu interního zápisu z pondělní schůzky konané dne , kde jsem byl přítomen jako host. Svoji účast na schůzce s prezentaci týkající se úvěrové problematiky jsem shrnul a zaslal em k informaci na adresu a to cca hodinu před tím, než byl zaslán k informaci Tvůj interní zápis z této schůzky. Byl tedy k dispozici podrobný popis toho, o čem jsme hovořili. Pominu-li nepřesné formulace jednotlivých bodů, tak rozhodně nemohu souhlasit se závěrečným výrokem, J.Chlupáč: nabídka zprostředkování úvěru. Moje nabidka se týkala spoluúčasti při tvorbě a vyjednávání podmínek chystaného úvěru. Nejednalo se tedy v žádném případě o moji nabídku ke zprostředkování úvěru. Žádám v tomto smyslu o odstranění závěrečné citace J.Chlupáč: nabídka zprostředkování úvěru. Poznámka: Nepodceňjme úvěrovou problematiku. Projektová činnost v rámci revitalizace domu je velmi důležitá a chválihodná. Pamatujme však na to, že primárně jde o finance a to finance nás všech. S pozdravem Jarda Příloha: (Interní zápis) Zápis ze schůze výboru a kontrolní komise SVJ Proutěná U Pramene , Praha 4 s Jaroslavem Chlupáčem konané dne Přítomni: Barbora Boschat, Michal Čermák, Renata Jašková, Hana Petrová, Dagmar Pospíchalová, Milan Trávníček, Pavel Zdráhal, Petr Železný, J. Chlupáč Projednávané body: 1.Příprava úvěru: formulace podmínek výběrového řízení na poskytovatele úvěru 2.Co se stane, když někdo nebude platit? 3.Vytvoření obranných mechanismů, zapracovat je do stanov (riziko, že cca 40% vlastníků nebude platit?) a.rizikové sociální skupiny: 8% senioři (riziko úmrtí) b.18% existující úvěry na bytech c.nové úvěry stávajících vlastníků (i spekulativní!) odhad 30% - zapracovat do stanov d.povinnost nových vlastníků notifikovat výbor stávající vlastník prodá byt (starý vlastník má dluhy, nový vlastník je nechce platit nebo splácet) 4.Interní pravidla, jak postupovat v případě neplatiče 5.Jak se budou (nebudou) podílet garáže zavést podíl na úvěru podle celkového podílu na katastru 6.Firma SVJBD.cz: firma, která se zabývá poptávkovým systémem 7.Vytvořit oběžník na osvětu k úvěru 8.Otázka, zda získat přímý přístup do katastru nemovitostí: podmínky?

4 9.Výpočtový list musí obsahovat, kolik má vlastník na fondu oprav, kolik z toho jde na úvěr + jednoduché vysvětlivky pojmů J. Chlupáč: nabídka zprostředkování úvěru SVJ Proutěná - U Pramene 25. ledna :32 Komu: Jaroslav Chlupáč Kopie: Barbora Boschat Hana Petrová Michal Čermák Milan Trávníček Pavel Zdráhal Petr Železný Renata Jašková Ahoj Jardo, souhlasíme s tebou, že otázka financování revitalizace je velice důležitá pro nás pro všechny. Bude-li schválena revitalizace v rozměru, v jakém se připravují veškeré podklady, bude pro nás velmi pravděpodobně nezbytné čerpat nějaký úvěr. Těší nás, že jsi (jako zatím jediný další vlastník) projevil aktivní snahu se touto otázkou zabývat. Nechceme rozhodně nic podcenit, ale aktuálně nemáme dostatek informací k tomu, abychom mohli odpovědně zadat poptávku. Doplnila jsem zápis o veškeré tvoje poznámky a vrátíme se k němu, jakmile budeme mít více informací (viz příloha). V této věci bude prvním úkolem revidovat stanovy SVJ tak, abychom vůbec mohli riziko úvěru (respektive jeho nesplácení) podstoupit. Máš-li možnost a zájem, pošli nám prosím podněty k formulaci nových paragrafů stanov. S pozdravem Dagmar Pospíchalová (poznámka autora: (viz příloha) obsahuje interní zápis ze schůzky konané a můj tj. shrnutí schůzky ze dne vše je uvedeno výše v originále.) Jaroslav Chlupáč 26. ledna :29 Komu: SVJ Proutěná - U Pramene Kopie: Barbora Boschat Hana Petrová Michal Čermák Milan Trávníček Pavel Zdráhal Petr Železný Renata Jašková Ahoj Dášo, dobrý den všem, děkuji za včerejší . Úvodem malé zamyšlení. Oficiální zápis schůzky ze dne kde jsem fungoval jako host hned v bodu 1 říká: Diskuse s J. Chlupáčem k definici podmínek získání úvěru na revitalizaci: přijata nabídka ke spolupráci. Dva týdny trvalo, než přišla nějaká reakce ze

5 strany výboru. Přitom by stačilo pár minut osobního či telefonického rozhovoru. Tomu přístupu prostě nerozumím. Nevnímám to příliš vstřícně. Smyslem mojí koresponcence a obecně komunikace se statutárním orgánem, tedy výborem, který byl zvolen Shromážděním vlastníků jednotek, je snaha vlastníka vyjádřit se k dění v našem společenství. Z reakcí výboru vyplývajících z pravidelných schůzek, resp. z jejich zápisů včetně schůzky, které jsem se zúčastnil jako host dne , nemám dobrý pocit. Zajímal jsem se o problematiku revitalizace, jejíž cena činí dle jednání s architektem částku max ,.-Kč. Z toho se odhaduje výše úvěru na ,-Kč. Mám pochybnosti o tom, že výbor zvládá svoji roli ku prospěchu všech vlastníků našeho společenství. Výbor si představuje - viz Zápis ze schůze výboru a kontrolní komise SVJ Proutěná U Pramene , Praha 4 konané dne že, cituji: shromáždění není diskusní fórum, je určeno k tomu, aby se odhlasovalo, co je třeba. Kdo chce diskutovat, ať přijde před shromážděním nebo ve dnech předem inzerovaných konzultací. Výbor si neuvědomuje, že problematika revitalizace zahrnuje architekta, projektanta, cenové specifikace, výběrová řízení na dodavatele, dodavatelské smlouvy, výběrová řízení na úvěr, úvěrovou smlouvu, atd. Jedná se o studium určitě více než stovky stran textu, který musí vlastník vstřebat, posoudit, tedy pokud má zájem. Přitom vlastník není ani právník, ekonom, stavebník, atd. Má právo ze zákona, konzultovat veškeré smlouvy týkající se revitalizace se svým známým právníkem, ekonomem, stavebníkem, atd. Ručí totiž dle zákona do výše svého spoluvlastnického podílu v lepším případě, v horším případě celým svým majetkem. Těžko lze realizovat v sídle splečenství, ve sklepě, kde je devět židlí, skutečnost, aby se každý vlastník seznámil s celou problematikou revitalizace. Předpokládám, že výbor bude tuto problematiku řešit vstřicně, směrem k vlastníkům, a že tvrzení výboru, že shromáždění není diskusní fórum, je určeno k tomu, aby se odhlasovalo, co je třeba. Kdo chce diskutovat, ať přijde před shromážděním nebo ve dnech předem inzerovaných konzultací je v tommto případě velmi mylné, odporující dobrým mravům a opomíjející humánní aspekt výkladu práva. Jako vlastník si představuji konstruktivní spolupráci s výborem a potažmo kontrolní komisí tak, že bude komunikovat, tzn. reagovat na konkrétní otázky a připomínky vlastníka. Výbor, kontrolní komise komunikuje, reaguje se značným zpožděním. Např. před dvěma týdny jsem na schůzce ventiloval v rámci diskuze mnoho otázek, na které mi nebylo odpovězeno a není ani dodnes. Následující den jsem shrnul otázky, které jsem ventiloval na této schůzce em na korespondenční adresu SVJ, tj Zápis ze schůze dne ovšem neodpovídal tomu, o čem se jednalo. Např. jsem ventiloval: a) u garáží činí splátky z fondu oprav za předpokládanou dobu trvání patnácti let úvěru celkem více jak ,-Kč. S touto částkou je kalkulováno dle představ výboru jako s částkou, která bude použita na splácení úvěru. Považuji to za nepřijatelné, neboť nemůže být tímto fondem dotováno zateplení domu, výměna oken či oprava (výměna) lodžií, atd. b) není odpovědˇna otázku, jak se bude na celkové revitalizaci domu podílet 1 x obchod, 1 x restaurace, 1 x jiný nebytový prostor, ačkoliv revitalizací dojde ke zřejmému zhodnocení uvedených prostor. c) Kabelservis Praha s.r.o využívá prostory v našem domě, kde má klimatizovanou místnost s technickými zařízeními a na střeše jsou rovněž stožáry a technika této firmy. Jak jsou vztahy mezi SVJ a Kabelservisem řešeny smluvně popř. mimosluvně? Kromě popsaných skutečností jsou zde další věci, které výbor neřeší: Věc č.1: neplatnost otázky č.8 z důvodů porušení stanov: V otázce č.8 je v protokolu o hlasování na shromáždění SVJ konaném dne chybně uvedeno potřebné kvôrum.

6 Otázka č. 8 nemohla být schválena, neboť dle platných stanov ze dne je zapotřebí nejméně tříčtvrtinové většiny všech členů společenství a to je uvedeno hned ve dvou článcích platných stanov našeho SVJ: a) Viz čl.iv, bod 1, druhá věta: Stavební úpravy spočívající v modernizaci, rekonstrukci a opravách společných částí domu, jimiž se nemění vnitřní uspořádání domu a závoveň velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu, zajišťuje společenství se souhlasem nejméně tříčtvrtinové většiny všech hlasů. b) viz čl. VII, bod 14, druhá věta: Jde-li o stavební úpravy spočívající v modernizaci, rekonstrukci a opravách společných části domu, jimiž se nemění vnitřní uspořádání domu a zárovň velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu, postačuje souhlas nejméně tříčtvrtinové většiny všech členů společenství. Od posledního Shromáždění vlastníků uplynuly již dva měsíce. I přes moje opakované upozornění na neplatnost hlasování v otázce č.8 nedošlo k dnešnímu dni k nápravě - viz zápis a protokol o hlasování na stránkach proutena-upramene.cz Žádám o korekci jednak ve zmiňovaném protokolu a jednak v Zápisu ze schůze shromáždění vlastníků SVJ Proutěná U Pramene , Praha 4 konané dne 28. listopadu Zároveň v této věci selhala kontrolní komise, která nezareagovala na skutečnost, že došlo k porušení stanov v čl.iv, bodu 1, druhá věta a čl. VII, bodu 14, druhá věta. Zde je nasnadě otázka vlastníka, jak jsou chráněna jeho práva, jestliže selhaly v takto závažných situacích i kontrolní mechanismy. Protože nedošlo k platnému odsouhlasení otázky č. 8 týkající se revitalizace, není platný ani jakýkoliv mandát výboru vyplývající z takto odsouhlasené otázky. Poznámka: Pro přehlednost cituji předmětné znění otázky č.8. Schvaluji revitalizaci našeho domu tj. komplexní opravu a modernizaci týkající se výměny výtahů, výměny oken a balkónových zábradlí, revitalizaci pláště a zateplení domu, opravy a zateplení střechy, revitalizaci vchodů včetně výměny vchodových dveří. Předpokládaná cena revitalizace je 43 mil. Kč. Věc č.2: Pojistná smlouva na dům - měla by být oskenována a uveřejněna na webových stránkách Společenství. Jak je pojištěn statutárního orgán (jednotlivé osob Výboru SVJ) v případě takového rozhodnutí, které způsobí Společenství či konkrétnímu vlastníkovi finanční škodu. Vlastníky zajímá, jaké jsou podmínky plnění, při takovéto pojistné události. Věc č 3: Vytvoření pravidel, jak se zachovat při rizikových situacích, které mohou nepříznivě ovlivnit splácení úvěru, pojmenovat tyto rizika a v případě potřeby je implementovat do stanov. Věc č.4: Definice pravidel, jak bude nakládáno se současnými finančními prostředky vlastníků ve fondu oprav. Postupy, plán, atd. Věc č.5: Definice pravidel, jak bude nakládáno s finančními úvěrovými prostředky. Věc č.6: Definice podmínek úvěrového výběrového řízení. Zápisy z osobního jednání s oslovenými bankami, elektronická komunikace v této souvislosti atd Věc č.7: Se sdělením, které vyplývá z tvého včerejšího u, že není aktuálně dostatek informací k tomu, abychom, mohli odpovědně zadat poptávku směrem na banky nesouhlasím. O jaké informace jmenovitě jde? Nějaké jednání ze strany výboru probíhají - viz téma Úvěr na revitalizaci ze dne , kde Petr Železný říká: doslovně cituji: Dle předběžných nabídek, které jsme doposud obdrželi banka požaduje jako zajištění úvěru pouze blokaci čtyřnásobku měsíční splátky úvěru na účtu SVJ, příp.zástavu pohledávek z tohoto běžného účtu SVJ.

7 Věc č.8: Týká se tvého posledního odstavce revidovat stanovy SVJ tak, abychom vůbec mohli riziko úvěru (respektive jeho nesplácení) podstoupit. S tím souhlasim. Není-li však dostatek informací, nebo více informací, jak píšeš, není možné (zde se musím opakovat) činit kvalifikované závěry a vytvářet konkrétní pravidla, jak se zachovat při rizikových situacích, které mohou nepříznivě ovlivnit splácení úvěru, pojmenovat tyto rizika a v případě potřeby je implementovat do stanov. Věc č.9: Seznámení s projektem architekta v rámci revitalizace Věc č.10: Způsob a podmínky výběrových řízení na dodavatele - zateplení, fasáda, okna, vstupní portály, lodžie, zábradlí, střecha, garáže, atd. Věc č.11: Návrhy znění dodavatelských smluv - je nějaká představa? Věc č.12: V neposlední řadě jde také o zápisy ze schůzek a jiných jednání. Mají pro vlastníka mnohdy malou nebo žádnou vypovídací schopnost. Také pokud výbor hlasuje na schůzkách, musí být vlastníkům veřejně známo, jak hlasovali jmenovitě jednotliví členové výboru. Závěr: Celá problematika je v rozměru jak se připravuje natolik složitá, že nespočívá v posílání podnětů na nějaké téma. Již obsah mého u to jistě dokládá. Tvořit stanovy, aniž bychom měli dostatek konkrétních informací nemá smysl, viz např body ve věcech č.7,8. Primárně to vidím tak, že je potřeba se sejít a řešit to osobně ledna :26 Komu: Jaroslav Chlupáč Kopie: SVJ Proutěná - U Pramene Barbora Boschat Hana Petrová Michal Čermák Pavel Zdráhal Petr Železný Renata Jašková Ahoj Jardo! Vážím si toho, že jako teprve druhý vlastník bytu, se za dobu trvání našeho SVJ aktivně zajímáš o konkrétní věci týkající se společného domu. Přiznám se však, že ne všemu Tvému rozhořčení plně rozumím. Dodnes nechápu ani pravý důvod Tvé rezignace na funkci předsedy a člena kontrolní komise. Mohu se proto pouze domýšlet, že Ti chybí možnost více aktivně zasahovat do činnosti výboru. Je-li tomu tak, pak mi prosím dej vědět a já rád rezignuji na svůj post ve výboru, abych umožnil pro SVJ pracovat člověku s větším rozhledem a možnostmi. Dovolil jsem si svoji odpověď takto sumarizovat, neboť není v mých možnostech stučně odpovědět na všechny Tvé podněty. Zdraví Milan Trávníček Jaroslav Chlupáč 27. ledna :06 Komu: Kopie: SVJ Proutěná - U Pramene Barbora Boschat Hana Petrová Michal Čermák Pavel Zdráhal Petr Železný Renata Jašková Ahoj Milane,

8 děkuji za reakci, které si velmi cením. Tvoji nabídku, nemohu přijmout právě pro tvoji koretnost a skutečnost, že říkáš to, co si myslíš. Se mnou je to také tak. Ujišťuji tě, možnost zasahovat aktivně do činnosti výboru mi opravdu nechybí. Mrzí mne jen, že označuješ moji oprávněnou argumentaci za rozhořčení. Opakuji, že smyslem mojí koresponcence a obecně komunikace s výborem, je snaha vlastníka vyjádřit se k dění v našem společenství. S díky Jarda Barbora Boschat 27. ledna :03 Komu: Jaroslav Chlupáč Kopie: SVJ Proutěná - U Pramene Hana Petrová Michal Čermák Pavel Zdráhal Petr Železný Renata Jašková Milan Trávníček Ahoj Jardo, plně se ztotožňuji s Milanovou reakcí na Tvůj včerejší . Za sebe dále dodávám, že je naprosto sprosté osočovat členy výboru/kontrolní komise takovým způsobem, jaký je Ti ale asi vlastní. Samozřejmě, vše by šlo dělat lépe. Členové ke své funkci a plnění úkolů přistupují s maximální zodpovědností a nasazením. Je nutné si ale uvědomit, že každý z nás má vlastní práci, rodinu a zájmy. Členství ve výboru/kontrolní komisi je "vedlejší" aktivita, která se však snadno na počet hodin věnovaných SVJ vyrovná polovičnímu ne-li vyššímu úvazku. Jen na okraj podotýkám, že za necelé dva tisíce měsíčně. Ty jako vlastník můžeš zasílat výboru podněty k řešení. Je pak na výboru, aby podnět vyhodnotil, přiřadil prioritu a případně zpracoval. V žádném případě ale nemůžeš výbor úkolovat! Bára Jaroslav Chlupáč 27. ledna :02 Komu: Barbora Boschat Kopie: SVJ Proutěná - U Pramene Hana Petrová Michal Čermák Pavel Zdráhal Petr Železný Renata Jašková Milan Trávníček Ahoj Báro, 1) Přečti si prosím moji reakci na dnešní Milanův . 2) Nazývat mojí korespondenci s výborem či KK jako sprosté osočování je příliš silný výrok, který není adekvátní tomu čím a jak argumentuji. 2) Moje konstatování, že kontrolní komise v případě hlasování na Shromáždění vlastníků ze dne v otázce č.8 selhala je pravdivé, nikoliv sprosté. Protokol o hlasování včetně zápisu je v této otázce č.8 špatně. Na to měla kontrolní komise reagovat. Dodnes se tak nestalo. Jestliže žádám o nápravu, neúkoluji. Jako vlastník společenství mohu žádat. Je to mé zákonné právo.

9 Následně pak má výbor či kontrolní komise věcně a včas reagovat na žádost vlastníka. 4) Velmi dobře si uvědomuji náročnost dění ve společenství - výboru, obzvláště v souvislosti s plánovanou revitalizaci. Výbor SVJ projednává celou řadu velmi závažných věcí. Řešení běžného chodu SVJ není jednoduché. Pak zde máme nový občanský zákoník, kde je zapracován původní Zákon o vlastnictví bytů a s tím související změny, které se promítají do plánu revitalizace domu a to je velmi složitý a náročný proces. Rovněž úvěrová problematika, optimální volba bankovního ústavu, vytvoření obranných mechanismů vůčí rizikovým faktorům, které mohou nastat při splácení úvěru. Je toho opravdu hodně. Chápu že každý člen výboru je tedy pod velkým tlakem, pokud má snahu a chce řešít vše optimálně, ve prospěch vlastníků. Paralelně vedle toho musí všichni fungovat jako matky, otcové, plnit další role, např. fungovat jako zaměstnanci, atd. 5) Z bodu 4 vyplývají velmi rozmanité množiny rizik pravě proto, že jsme jenom lidé. Při plánované revitalizaci ,- je riziko o to větší. S přáním hezkého dne Jarda

Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026. Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026

Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026. Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026 Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026 Adresa: SVBJ, Tesaříkova 1025, 102 00 Praha 10 IČO: 26480166 DIČ: CZ26480166 Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026 Datum

Více

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Datum a místo konání: 10. června 2014, v ZŠ Bronzová od 18:00 hod. Obsah: 1 Přivítání účastníků, předložení programu, seznámení s pravidly

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu

Více

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

a) Roční účetní závěrka za rok 2014.

a) Roční účetní závěrka za rok 2014. 3. Projednání a schválení Roční účetní závěrky za rok 2014 a návrhu Rozpočtu SVJ na rok 2015. a) Roční účetní závěrka za rok 2014. Účetní závěrka za rok 2014 byla předána pověřenému vlastníkovi správcem

Více

Indikativní nabídka. pro SVJ Lásenická 1513, PSČ Praha 9 Kyje. březen/2016. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy.

Indikativní nabídka. pro SVJ Lásenická 1513, PSČ Praha 9 Kyje. březen/2016. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy. Indikativní nabídka pro SVJ Lásenická 1513, PSČ 198 00 Praha 9 Kyje Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy. březen/2016 Tento dokument obsahuje informace, které jsou majetkem Československé obchodní banky,

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků bytových jednotek

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků bytových jednotek Zápis ze shromáždění společenství vlastníků bytových jednotek Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160, Praha 6 se sídlem Praha 6, Vondroušova 1158/5, IČ: 24755222, zapsané v rejstříku společenství

Více

shromáždění vlastníků jednotek na den 27.5.2014, od 19,00 hodin, v sušárně domu 479/8. Program shromáždění:

shromáždění vlastníků jednotek na den 27.5.2014, od 19,00 hodin, v sušárně domu 479/8. Program shromáždění: Předseda výboru Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p. 478, 479 ulice Mazovská, Praha 8, svolává v souladu s 1207 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (NOZ): shromáždění vlastníků jednotek

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků SVJ Bellušova 1803-1804 www.svj-bellusova.cz svj.bellusova@seznam.cz Zápis ze shromáždění společenství vlastníků SVJ Bellušova 1803-1804 se sídlem Bellušova 1803/5, Praha 5, Stodůlky, PSČ 155 00 Identifikační

Více

PODKLADOVÉ MATERIÁLY k ustavující schůzi společenství vlastníků konané v restauraci Smíchovský zámeček ve čtvrtek dne 12.6.2014 v 18.

PODKLADOVÉ MATERIÁLY k ustavující schůzi společenství vlastníků konané v restauraci Smíchovský zámeček ve čtvrtek dne 12.6.2014 v 18. PODKLADOVÉ MATERIÁLY k ustavující schůzi společenství vlastníků konané v restauraci Smíchovský zámeček ve čtvrtek dne 12.6.2014 v 18.00 hodin OBSAH: Pozvánka str. 3 Schválení názvu společenství str. 4

Více

Zápis ze shromáždění vlastníků Společenství Mračnická 1053 a 1054, SV 564, konaného dne

Zápis ze shromáždění vlastníků Společenství Mračnická 1053 a 1054, SV 564, konaného dne Zápis ze shromáždění vlastníků Společenství Mračnická 1053 a 1054, SV 564, konaného dne 21. 11. 2011 Adresa: Mračnická 1053-1054, 102 00 Praha 10 Spoluvlastnických podílů celkem: 38 847 Přítomno: viz prezenční

Více

Článek I. Vymezení pojmů

Článek I. Vymezení pojmů 1 Pravidla Statutárního města Kladna o použití finančních prostředků z FONDU OBNOVY OBYTNÝCH DOMŮ na opravy a modernizaci obytných domů (dále jen Pravidla) Článek I. Vymezení pojmů 1. Tato Pravidla upravují

Více

Bellušova 1820/39, Stodůlky, Praha 5

Bellušova 1820/39, Stodůlky, Praha 5 Indikativní nabídka pro Bytové družstvo TRIDOMUS, Bellušova 1820/39, Stodůlky, 155 00 Praha 5 IČO: 027 97 755 Kontaktní osoba: Jiří Jarolím, ČSOB, a.s., Dejvická 36/40, Praha 6 tel.: 233 084 654, mobil:

Více

Zásady pro používání fondu rozvoje bydlení města Rakovníka

Zásady pro používání fondu rozvoje bydlení města Rakovníka Zásady pro používání fondu rozvoje bydlení města Rakovníka Článek I. Základní ustanovení 1. Město Rakovník (dále jen město ) v zájmu zlepšení bydlení a vzhledu města vytvořilo Fond rozvoje bydlení města

Více

Obecně závazná vyhláška města Unhoště č. 12/2006 ze dne 18. prosince 2006 o zřízení účelového peněžního fondu

Obecně závazná vyhláška města Unhoště č. 12/2006 ze dne 18. prosince 2006 o zřízení účelového peněžního fondu 1 Obecně závazná vyhláška města Unhoště č. 12/2006 ze dne 18. prosince 2006 o zřízení účelového peněžního fondu Zastupitelstvo města Unhošť se dne 18. prosince 2006 usneslo vydat na základě ust. 5 odst.1)

Více

Postup při prodeji bytových domů

Postup při prodeji bytových domů Pravidla postupu při prodeji bytových domů ve vlastnictví obce Doupovské Hradiště ve znění schváleném na 6. zasedání Zastupitelstva obce Doupovské Hradiště konaném dne 17. srpna 2016 usnesením číslo: 56/6/2016

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9. Úvodní slovo autora 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9. Úvodní slovo autora 11 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9 Úvodní slovo autora 11 1 BytZ všeobecně 1.1 Předpoklady vzniku jednotek v budově podle BytZ 14 1.2 Vlastník budovy a povinnost převádět jednotky

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ BYTOVÝCH JEDNOTEK. přijaté v souladu s ust. 9 zák. č. 72/1994 Sb. I. Základní ustanovení. II. Název společenství

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ BYTOVÝCH JEDNOTEK. přijaté v souladu s ust. 9 zák. č. 72/1994 Sb. I. Základní ustanovení. II. Název společenství STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ BYTOVÝCH JEDNOTEK přijaté v souladu s ust. 9 zák. č. 72/1994 Sb. I. Základní ustanovení 1. Vlastníci jednotek zakládají podle ust. 9 zák. č.72/1994 Sb., o vlastnictví bytů,

Více

Zápis ze Shromáždění vlastníků ze dne 20.5.2015

Zápis ze Shromáždění vlastníků ze dne 20.5.2015 Zápis ze Shromáždění vlastníků ze dne 20.5.2015 Schůze byla zahájena v 18:15 předsedou výboru Davidem Vlčkem. Před zahájením byla provedena evidence přítomných vlastníků a jejich podílů na objektu na základě

Více

Zápis ze zasedání členské schůze družstva

Zápis ze zasedání členské schůze družstva Program schůze: Zápis ze zasedání členské schůze družstva Bytové družstvo Jana Masaryka č.p. 829, Praha 2 V pondělí dne 14.03.2016 od 18:00 hod v salonku v restauraci Zvonařka na adrese Šafaříkova 1, Praha

Více

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 1.10.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 1.10.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 588, ulice Malkovského, Praha 18 - Letňany Identifikační číslo: 271 93 110 Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 1.10.2015 Místo konání: Malkovského 588,

Více

Smlouva č. o úvěru na opravu a modernizaci bytového fondu

Smlouva č. o úvěru na opravu a modernizaci bytového fondu Smlouva č. o úvěru na opravu a modernizaci bytového fondu Smluvní strany: 1. Město Židlochovice IČ: 00282979, DIČ: CZ00282979 sídlem: Masarykova 100, Židlochovice, 667 01 Židlochovice bankovní spojení:

Více

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 Společenství vlastníků SEZEMÍNSKÁ 2030 se sídlem Sezemínská 2030/5, 155 00 Praha 5 Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 konaného dne 17.6. 2015 od 19:45: hodin v kinosále

Více

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Zastupitelstvo města Napajedla svým usnesením č.15/2/2005 ze dne 21.2.2005 zřídilo následující fond, jehož

Více

Zápis ze shromáždění

Zápis ze shromáždění Zápis ze shromáždění Datum konání: 9. 11. 2009 Místo konání: ZŠ Mládežnická Trutnov, budova bývalého kina Program 1. Volba zapisovatele, volba skrutátora, kontrola usnášeníschopnosti 2. Zpráva o činnosti

Více

Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 11.6.2015 od 19:00

Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 11.6.2015 od 19:00 Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 11.6.2015 od 19:00 1) zahájení, informace o činnosti Výboru SVJ 2) projednání návrhu nových stanov

Více

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Obsah I. Dotace na úhradu úroků... 2 1 Čerpání dotace... 2 2 Podmínky zachování dotace na úhradu úroků v případě změn smlouvy o úvěru... 2 3 Změna

Více

INFORMACE SPRÁVCE O HOSPODAŘENÍ ZA OBDOBÍ 1-12/2014 a stavu ke dni 30.4.2015 SUBJEKT : SVJ Ladova 5/2043 ZÁKLADNÍ ÚDAJE

INFORMACE SPRÁVCE O HOSPODAŘENÍ ZA OBDOBÍ 1-12/2014 a stavu ke dni 30.4.2015 SUBJEKT : SVJ Ladova 5/2043 ZÁKLADNÍ ÚDAJE INFORMACE SPRÁVCE O HOSPODAŘENÍ ZA OBDOBÍ 1-12/2014 a stavu ke dni 30.4.2015 SUBJEKT : SVJ Ladova 5/2043 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Správce : Green Lions a.s., Vocelova 1, Praha 2, tel. 224 217 069 Facility Manager

Více

Projednávaná témata:

Projednávaná témata: Zápis ze schůze výboru Společenství vlastníků domu Zakšínská č.p. 608 se sídlem Zakšínská 608/10, Střížkov, 190 00 Praha 9 IČ: 027 99 928 Účastníci: Nepřítomni: Hosté:,, Štepán Šatoplet (náhradník člena

Více

Zpráva k účetní závěrce za rok 2010.

Zpráva k účetní závěrce za rok 2010. Zpráva k účetní závěrce za rok 2010. Společenství Archangelská 864,865,868 (dale jen společenství ) je právnickou osobou, je zapsáno v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu S, vložka

Více

Zápis z členské schůze družstva

Zápis z členské schůze družstva Zápis z členské schůze družstva Datum: 25. 2. 2010 Doba konání: Od 18.30 hod do 20.15 hod. Místo: Dům Seniorů LUKÁŠ, Zasedací místnost., Trávníčkova 1746, Praha 13 Program jednání: 1. Zahájení, volba orgánů

Více

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU.

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 a 575 a ve smyslu zákona č.72/1994sb. v platném znění, kterým se upravují některé

Více

Společenství pro dům Hakenova č.p. 921, Praha 9 se sídlem Praha 9 Čakovice, Hakenova ul. IČ: 284 25 511

Společenství pro dům Hakenova č.p. 921, Praha 9 se sídlem Praha 9 Čakovice, Hakenova ul. IČ: 284 25 511 Společenství pro dům Hakenova č.p. 921, Praha 9 se sídlem Praha 9 Čakovice, Hakenova ul. IČ: 284 25 511 Z Á P I S z 2. schůze shromáždění společenství vlastníků jednotek Doba konání: Místo konání: 30.9.2008

Více

Z á p i s ze zasedání členské chůze družstva

Z á p i s ze zasedání členské chůze družstva Z á p i s ze zasedání členské chůze družstva Bytové družstvo Jana Masaryka č.p. 829, Praha 2 konané dne 4.6 2014 od 17:00 hod v kanceláři BYTYDOMYPRAHA2 společnosti MUROM a.s. na adrese Římská 421/24,

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS VÝBORU. čl.1. Odměny volených orgánů SVJ

VNITŘNÍ PŘEDPIS VÝBORU. čl.1. Odměny volených orgánů SVJ VNITŘNÍ PŘEDPIS VÝBORU čl.1 Odměny volených orgánů SVJ 1) Náklady na odměny volených orgánů SVJ jsou hrazeny ze záloh vlastníků a to podílem určeným stanovami. 2) Jednotliví členové volených orgánů mají

Více

Platební řád Bytového družstva Chabařovická

Platební řád Bytového družstva Chabařovická Platební řád Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 Bytové družstvo Chabařovická 1321 1326, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 přijímá a schvaluje tato

Více

Zápis z členské schůze bytového družstva

Zápis z členské schůze bytového družstva Zápis z členské schůze bytového družstva Datum: 17.10.2013 Doba konání: od 18.00 hod do 19.00 hod. Místo: Sušárna Poznaňská 436/31 Praha 8 Program jednání: 1. Zahájení, volba orgánů členské schůze (předsedající,

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV:

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: Z Á S A D Y tvorby a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Hořice Číslo dokumentu: VS/42 Vydání č.: 1 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 23. 6. 2014 Platnost

Více

Zápis ze schůze SVJ Krčínova 50 a 52, konané dne 20. 12. 2007

Zápis ze schůze SVJ Krčínova 50 a 52, konané dne 20. 12. 2007 Zápis ze schůze SVJ Krčínova 50 a 52, konané dne 20. 12. 2007 od 18 hodin v zasedací místnosti KD Vltava. 1. Zahájení schůze Předseda výboru Ing. Kuncl přivítal 47 přítomných vlastníků bytů. Po seznámení

Více

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit:

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit: Platební řád Bytové družstvo Lucemburská 2136/16 podle článku 26 a násl. Stanov Bytového družstva přijímá a schvaluje tato pravidla pro platby členů družstva (dále jen Platební řád ): Článek 1. A/ Členové

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 26.2.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 26.2.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 588, ulice Malkovského, Praha 18 - Letňany Identifikační číslo: 271 93 110 Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 26.2.2015 Místo konání: Malkovského 588,

Více

Informace z organizačně-právního úseku

Informace z organizačně-právního úseku V Tišnově dne 10.12.2009 Zpravodaj č. 2/2009 Informace z organizačně-právního úseku Informace o převodech bytů do osobního vlastnictví K 30.6.2009 požádalo 41 družstevníků o převod bytu do osobního vlastnictví,

Více

b)337 p. Hájková f)341 p. Synek d)339 p. Bělohlávek h)343 p. Becková

b)337 p. Hájková f)341 p. Synek d)339 p. Bělohlávek h)343 p. Becková Zápis z členské schůze Bytového družstva Ostřešany, IČ: 25992431: Místo: Ostřešany 343, Pardubice Tato schůze svolána je předsedou družstva MUDr. Janem Flašarem Přítomni za č.p.: a) 336 p. Kautský v.z.

Více

Článek I. Předmět úpravy

Článek I. Předmět úpravy Směrnice č.2/2011 O nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Článek I. Předmět úpravy (1) Tato směrnice upravuje: a) nájemné v bytech

Více

OBEC TLUČNÁ. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 01/2015 ZÁSADY PRO PRODEJ BYTŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE TLUČNÁ

OBEC TLUČNÁ. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 01/2015 ZÁSADY PRO PRODEJ BYTŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE TLUČNÁ OBEC TLUČNÁ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 01/2015 ZÁSADY PRO PRODEJ BYTŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE TLUČNÁ Zastupitelstvo obce Tlučná se na svém zasedání ze dne 12.03.2015 usnesením č. 5 usneslo vydat podle 84 odst.

Více

Zápis ze schůze Společenství vlastníků jednotek domu Dusíkova č. p. 910, Brno

Zápis ze schůze Společenství vlastníků jednotek domu Dusíkova č. p. 910, Brno Zápis ze schůze Společenství vlastníků jednotek domu Dusíkova č. p. 910, Brno Datum: 5. června 2013 Místo: Konferenční sál nadačního fondu Maják, Dusíkova 824/5 Přítomni: za výbor - Ing. Martin Lisý předseda

Více

SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK V DOMĚ JEMNICKÁ 887/4, PRAHA 4

SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK V DOMĚ JEMNICKÁ 887/4, PRAHA 4 SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK V DOMĚ JEMNICKÁ 887/4, PRAHA 4 28.5.2008 18:00 Shromáţdění se zúčastnili vlastníci osobně nebo prostřednictvím plné moci s vlastnictvím celkem 801/1000. Shromáţdění

Více

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnosti realitní kanceláře při převodu vlastnického práva k jednotce (bytové nebo nebytové) Činnost realitní kanceláře při převodu členských

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

Zápis ze shromáždění vlastníků jednotek

Zápis ze shromáždění vlastníků jednotek Zápis ze shromáždění vlastníků jednotek SPOLEČENSTVÍ PODVINNÝ MLÝN 2348 A 2349, PRAHA 9, IČ: 27414752 Místo konání: podzemní garáže pod SVJ PM 2348 a 2349 Datum a čas konání: úterý 5.11.2013 od 19:00 Schůze

Více

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Pod lysinami 479-481 konaného 11. 12. 2012 v klubovně č.p. 480

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Pod lysinami 479-481 konaného 11. 12. 2012 v klubovně č.p. 480 Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Pod lysinami 479-481 konaného 11. 12. 2012 v klubovně č.p. 480 Přítomni: Dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu. Přítomno

Více

ZÁPIS. ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Makovského 1339-1341, Řepy

ZÁPIS. ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Makovského 1339-1341, Řepy ZÁPIS ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Makovského 1339-1341, Řepy konaného dne 4. listopadu, 2010 v 19:00 hod., ve velkém sále Kulturního střediska Průhon, Socháňova 1220 Praha 6-Řepy

Více

Společenství vlastníků jednotek Dreyerova. Zápis ze shromáždění vlastníků bytových jednotek SVJ Dreyerova

Společenství vlastníků jednotek Dreyerova. Zápis ze shromáždění vlastníků bytových jednotek SVJ Dreyerova Společenství vlastníků jednotek Dreyerova Zápis ze shromáždění vlastníků bytových jednotek Shromáždění se konalo ve školní jídelně Základní školy a Mateřské školy, Chaplinovo náměstí 1/615, 152 00 Praha

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

V Y H L Á Š K A E 33/97. města Čelákovic

V Y H L Á Š K A E 33/97. města Čelákovic V Y H L Á Š K A E 33/97 města Čelákovic o poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu a o vytvoření Fondu rozvoje bydlení města Čelákovice a jeho použití Městské zastupitelstvo v

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Společenství pro dům Františkova č. p , Praha 9

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Společenství pro dům Františkova č. p , Praha 9 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Společenství pro dům Františkova č. p. 903 911, Praha 9 konaného dne 9.10.2012 od 19,00 hodin ve společných prostorách domu č.p. 908, ulice Františkova, Praha 9

Více

ZÁPIS Z NÁHRADNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE A+B DRUŽSTVA ZE DNE

ZÁPIS Z NÁHRADNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE A+B DRUŽSTVA ZE DNE ZÁPIS Z NÁHRADNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE A+B DRUŽSTVA ZE DNE 30. 11. 2005 Z důvodu neusnášeníschopnosti řádné členské schůze A+B družstva, se sídlem Jabloňová 2136/11, Praha 10 (dále jen družstvo), konané dne 15.11.2005,

Více

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 Město Příbram OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram Zastupitelstvo města Příbram

Více

POROVNÁNÍ. Kritérium BD SVJ

POROVNÁNÍ. Kritérium BD SVJ POROVNÁNÍ mezi bytovým družstvem (BD) a společenstvím vlastníků jednotek (SVJ) Kritérium BD SVJ Pramen práva Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen ObchZ) Nemovitost katastr nemovitostí Budova

Více

Zápis z jednání shromáždění. konaného dne 24. května 2006 v 18 hod.

Zápis z jednání shromáždění. konaného dne 24. května 2006 v 18 hod. Zápis z jednání shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560, 561, 562, 563 a 564 se sídlem Praha 5, Jinonice, Bochovská 564/7 konaného dne 24. května 2006 v 18 hod. v posluchárně č.

Více

Financování úvěry Volksbank s využitím dotací PANEL

Financování úvěry Volksbank s využitím dotací PANEL Financování úvěry Volksbank s využitím dotací PANEL Revitalizace sídlišť v Moravskoslezském kraji Diskusní setkání Stavebního fóra 9. září 2008, Ostrava Petr Merta Představení společnosti (1) Obchodní

Více

OZV č. 4/1997 o vytvoření a použití účelových prostředků města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu

OZV č. 4/1997 o vytvoření a použití účelových prostředků města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu M Ě S T O B R U N T Á L OZV č. 4/1997 o vytvoření a použití účelových prostředků města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu Zastupitelstvo Města Bruntálu

Více

Společenství vlastníků jednotek Jeremenkova 1171, se sídlem Praha 4, Podolí, Jeremenkova 1171/102 IČ 276 51 100

Společenství vlastníků jednotek Jeremenkova 1171, se sídlem Praha 4, Podolí, Jeremenkova 1171/102 IČ 276 51 100 Společenství vlastníků jednotek Jeremenkova 1171, se sídlem Praha 4, Podolí, Jeremenkova 1171/102 IČ 276 51 100 Zápis ze schůze výboru a kontrolní komise konané dne 11. 6. 2013 Zahájení : Pravidelná schůze

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012 Bytové družstvo U Arény Ostrava Vítkovice, Sovova 1340/14, PSČ 703 00 IČ: 26829681 Zapsáno u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Dr 1746 http://bd-u-areny.unas.cz ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012 Datum

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Zápis z II.shromáždění ze dne 3. června 2010

Zápis z II.shromáždění ze dne 3. června 2010 Zápis z II.shromáždění ze dne 3. června 2010 Společenství vlastníků jednotek pro dům Tř.Václava Klementa 336, Mladá Boleslav se sídlem Tř.Václava Klementa 336, Mladá Boleslav 293 01 IČO: 290 07 615. zapsaného

Více

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5. Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014 Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.2015 V roce 2014 byla do fondu oprav předepisována částka ve

Více

Zápis z jednání shromáždění společenství vlastníků jednotek, konaného dne v 19:00 hodin

Zápis z jednání shromáždění společenství vlastníků jednotek, konaného dne v 19:00 hodin Společenství vlastníků jednotek domu Křivoklátská čp. 302, 199 00 Praha Letňany IČO: 26718499, zapsané v rejstříku společenství vlastníků jednotek, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl S, vložka 2623

Více

P r á v n í s t a n o v i s k o

P r á v n í s t a n o v i s k o P r á v n í s t a n o v i s k o k otázce rozhodnutí o převodech družstevních bytů do vlastnictví členů družstva u Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 (dále jen BDC ) ve vztahu k návrhu stanov podle

Více

VÝZVA. k podání nabídky na vypracování projektové dokumentace

VÝZVA. k podání nabídky na vypracování projektové dokumentace 1 VÝZVA k podání nabídky na vypracování projektové dokumentace 1. Zadavatel : Společenství vlastníků jednotek Olbramovická 704-707, Praha 4 Olbramovická 705 14200 Praha 4 Kamýk IČ: 284 82 239 Zapsáno v

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s.

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Čl. I Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z.s., (dále jen Spolek ) 2. Sídlo Spolku: nám. 25.března 100, Praha

Více

Zápis ze schůze Společenství konané dne 19.5.2015

Zápis ze schůze Společenství konané dne 19.5.2015 Společenství vlastníků bytů Vila Elza, Rakouská 543, Milovice Rakouská 543 289 24 Milovice IČO: 247 10 733 Zápis ze schůze Společenství konané dne 19.5.2015 Schůzi zahájil v 19:10 hodin pan Jan Vaněk,

Více

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo E-mailová adresa Adresa internetových

Více

Pokyn rady města č. 1/2008

Pokyn rady města č. 1/2008 M ě s t o T ý n e c n a d S á z a v o u Pokyn rady města č. 1/2008 Fond oprav a modernizace bytového fondu Rada města Týnec nad Sázavou na svém zasedání dne 15.12.2008 schválila Pokyn č. 1/2008, týkající

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky České informační agentury, s. r. o. 1. Úvodní ustanovení a) Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) České informační agentury, s. r. o. (dále jen Poskytovatel ) vycházejí

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: Úvodní

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků bytových jednotek

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků bytových jednotek Zápis ze shromáždění společenství vlastníků bytových jednotek Společenství vlastníků dům Vondroušova 1154 1160, Praha 6 Se sídlem Praha 6, Vondroušova 1158/5, IČ: 24755222, zapsané v rejstříku společenství

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most konaného dne 22.11.2009 od 19,00 hodin ve společných prostorách domu č.p. 908 Jednání se konalo dne 22.11.2011

Více

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Habrová 449, konaného dne 12.04.2012

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Habrová 449, konaného dne 12.04.2012 Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Habrová 449, konaného dne 12.04.2012 1) Prezentace přítomných členů Schůze Společenství vlastníků jednotek se zúčastnilo 6 (+1) členů z celkového počtu

Více

Článek I. Základní ustanovení

Článek I. Základní ustanovení Vyhláška č.2/2000 obce Lukavice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Lukavice Obecní zastupitelstvo obce Lukavice schválilo na svém zasedání dne 13.6.2000 v souladu

Více

Společenství vlastníků pro dům Vondroušova , Praha 6

Společenství vlastníků pro dům Vondroušova , Praha 6 Zápis z jednání zasedání shromáždění Společenství vlastníků dům Vondroušova 1154-1160, Praha 6 Se sídlem Praha 6, Vondroušova 1158/5, IČ: 24755222, zapsané v rejstříku společenství vlastníků jednotek vedeném

Více

ZÁPIS Z 22. SCHŮZE KONTROLNÍHO VÝBORU

ZÁPIS Z 22. SCHŮZE KONTROLNÍHO VÝBORU ZÁPIS Z 22. SCHŮZE KONTROLNÍHO VÝBORU Datum konání: 12. 7. 2016 Místo konání: OÚ Přerov nad Labem Začátek schůze: 18.00 hodin Konec schůze: 19.30 hodin Přítomni: Omluveni: L. Kodešová, M. Kadeřávková,

Více

OBEC LOUKOV VYHLÁŠKA OBCE LOUKOV Č.O1/2000

OBEC LOUKOV VYHLÁŠKA OBCE LOUKOV Č.O1/2000 OBEC LOUKOV VYHLÁŠKA OBCE LOUKOV Č.O1/2000 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území obce Loukov a m. č. Libosváry Obecní zastupitelstvo v Loukově schválilo na svém jednání

Více

Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno

Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno Den konání: 22. června 2005 Místo konání: přízemí bytového domu Kneslova 5a, Brno Přítomni: Předseda družstva:

Více

Společenství vlastníků jednotek domu Bazalková č.p. 831, Praha 10

Společenství vlastníků jednotek domu Bazalková č.p. 831, Praha 10 Zápis ze schůze shromáždění Místo konání: Termín konání: Bytový dům Kolovrátek (garáž) Bazalková 831/1, Praha 10, 103 00 20. května 2011 (pátek) od 19:00 hod.. Za první Schůze shromáždění Společenství

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e ze dne 6. května 1996 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území obce Líbeznic Obecní zastupitelstvo obce Líbeznic

Více

Z á p i s. Pozváno: 87 členů družstva. Přítomno: Členská schůze je usnášeníschopná.

Z á p i s. Pozváno: 87 členů družstva. Přítomno: Členská schůze je usnášeníschopná. Z á p i s z členské schůze družstevníků Bytového družstva Mělník, Bezručova 2898-2903, která se konala dne 26.6.2014 od 19.00 hod. v prostorách školní jídelny SOU Cukrovar, Mělník Pozváno: Přítomno: 106

Více

Společenství vlastníků pro dům Vondroušova , Praha 6

Společenství vlastníků pro dům Vondroušova , Praha 6 Příloha k účetní závěrce Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160, Praha 6 I. Obecné údaje Název: Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154 1160 Sídlo: Vondroušova 1154-1160, 163 00 Praha

Více

Čl. 4 Výběrové řízení

Čl. 4 Výběrové řízení MĚSTO TŘEBOŇ V Y H L Á Š K A vytvoření a použití účelových prostředků " Fondu rozvoje bydlení na území města Třeboně ". -------- Městské zastupitelstvo Třeboň schválilo na základě 14, odst. 1, písmeno

Více

Zápis z členské schůze Bytového družstva 1753, 1754, 1755 Nad Alejí Nad Alejí 13, Praha 6,

Zápis z členské schůze Bytového družstva 1753, 1754, 1755 Nad Alejí Nad Alejí 13, Praha 6, Zápis z členské schůze Bytového družstva 1753, 1754, 1755 Nad Alejí Nad Alejí 13, Praha 6, 162 00 Datum a místo konání: 29.4.2014 jídelna ZŠ Šantrochova 1800, Praha 6 Začátek schůze: 18:30 hod. Ukončení

Více

Zápis ze schůze bytového družstva Michelská 956/76 konané dne 23.6.2014

Zápis ze schůze bytového družstva Michelská 956/76 konané dne 23.6.2014 Zápis ze schůze bytového družstva Michelská 956/76 konané dne 23.6.2014 Přítomní: Š. Vítko, T.Jehlička, M.Bürgerová, Žikavský, Vojta, Walch, Štěrba, Pospíšilová, Tomková, p.malá (na základě plné moci zástupce

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel PORADENSKÉ CENTRUM ZELENÁ ÚSPORÁM Kontaktní osoba: Telefon: e-mail: Iva Rokytková 6668753 Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014)

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014) MĚSTO KLIMKOVICE Úplné znění Statutu Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1 schváleného dne 22..2006, dodatkem č. 2 schváleného dne

Více

Vlastnictví bytů zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů rozhodování společenství vlastníků jednotek

Vlastnictví bytů zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů rozhodování společenství vlastníků jednotek Vlastnictví bytů zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů rozhodování společenství vlastníků jednotek Pavla Schödelbauerová Ministerstvo pro místní rozvoj Listopad 2012 www.mmr.cz Společenství vlastníků

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků SVJ Bellušova 1803-1804 www.svj-bellusova.cz svj.bellusova@seznam.cz Zápis ze shromáždění společenství vlastníků SVJ Bellušova 1803-1804 se sídlem Bellušova 1803/5, Praha 5, Stodůlky, PSČ 155 00 Identifikační

Více

Zápis z členské schůze bytového družstva RIVERSIDE

Zápis z členské schůze bytového družstva RIVERSIDE Zápis z členské schůze bytového družstva RIVERSIDE Schůze konaná dne: 29. 11. 2012 Začátek konání: 18:00 hod Skutečné zahájení: 18:00 hod Ukončení schůze: 20:00 hod Místo konání: ZŠ Křídlovická Počet zúčastněných

Více

dále jako prodávající nebo zástavní věřitel na straně jedné 2. Bytové družstvo Staňkova 30, družstvo

dále jako prodávající nebo zástavní věřitel na straně jedné 2. Bytové družstvo Staňkova 30, družstvo Kupní smlouva o převodu vlastnictví k nemovitým věcem a o zřízení zástavního práva uzavřené podle 2079 a násl. a 1309 a násl. zák.č.89/2012 Sb., obč. zákoník, mezi těmito smluvními stranami: 1. Statutární

Více