Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ CASH-FLOW PROJEKTU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ CASH-FLOW PROJEKTU"

Transkript

1 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR OBLASTI VZ ZDĚLÁVÁNÍ NÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ V KUR RZ: : FINANČ FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ CASH-FLOW PROJEKTU V rámci projektu Vzdělávání vedoucích pracovníků středních škol Zlínského kraje v projektovém řízení CZ.1.07/1.3.09/ Ing. Tomáš Kantor Doc. Dan Marek Velké Karlovice březen 2011

2 OBSAH Definice základních pojmů Plán průběhu Cash Flow Výpočet nákladové mezery Praktické příklady výpočty Modelové příklady 2

3 DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ Hotovostní tok (Cash Flow): tok ve finančním vyjádření, který může nabývat podobu příjmu (přírůstek peněz) či výdaje (úbytek peněz). Příjem: kladný tok peněz, doprovázen zvýšením stavu peněžních prostředků v pokladně nebo na některém z účtů. Vlastní zdroje. Úvěr. Dotace. Příjmy generované projektem. Výdaj: záporný tok peněz, doprovázen snížením stavu peněžních prostředků v pokladně nebo na některém z účtů. Nákup pozemků, budov, stavební práce apod. Splacení úvěru. Výdaje nutné k zabezpečení výdajů projektu.

4 DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ Čistý hotovostní tok (Net Cash Flow): saldo (rozdíl) kladných a záporných hotovostních toků, tedy rozdíl příjmů a výdajů. Pro řízenííprojektu jevhodné členění í výdajů projektu na fixní a variabilní. Fixní náklady: náklady neměnící se s objemem produkce (např. nájmy, režie). Variabilní náklady: náklady závisící na produkci (např. spotřeba materiálu).

5 PLÁN PRŮBĚHU CASH FLOW Plán průběhu Cash Flow = vyčíslení výše příjmů a výdajů v jednotlivých obdobích projektu. Výsledkem plánu průběhu Cash Flow je Průběh příjmů a výdajů v průběhu realizace projektu (v investiční fázi). Do investiční fáze se zahrnují všechny způsobilé a nezpůsobilé výdaje projektu; rozčlenění do čtvrtletí. Součástí sestavování plánu průběhu příjmů v investiční fázi je také sestavení harmonogramu předkládání žádostí o platbu. U projektů vytvářejících příjmy je nutné zohlednit maximální výši dotace vypočtenou v souboru Výpočet maximální výše dotace u PVP. Průběh příjmů a výdajů vprůběhu sledování udržitelnosti (v provozní fázi). Rozčlenění na jednotlivé roky.

6 PLÁN PRŮBĚHU CASH FLOW Dobrý plán průběhu Cash Flow je pro hladký průběh projektu velmi důležitý! Toky příjmů a nákladů projektu je potřeba naplánovat tak, aby ve všech fázích projektu bylo zabezpečeno jeho financování. Ve všech fázích projektu je třeba zajistit jeho udržitelnost (finanční i institucionální)!

7 VÝPOČET NÁKLADOVÉ MEZERY Nákladová mezera představuje rozdíl mezi náklady na přípravu určitého projektu a výnosy z něj. Jedná se tedy o rozdíl mezi uznatelnými náklady na realizaci projektu (včetně tržní ceny projektu před jeho zahájením) a výnosy z tohoto projektu po jeho dokončení (tj. tržní hodnotou = cenou obvyklou). Výše nákladové mezery objem podpory/dotace.

8 VÝPOČET NÁKLADOVÉ MEZERY Výše nákladové mezery (NM) se stanoví dle následujícího výpočtu: NM = CO + UN - COP CO je cena obvyklá podnikatelské nemovitosti v rozsahu, který odpovídá investičnímu záměru; je stanovená před zahájením projektu. UN jsou uznatelné náklady na realizaci projektu. COP je cena obvyklá podnikatelské nemovitosti po dokončení projektu.

9 DOPORUČENÁ LITERATURA CALLAHAN, Kevin STETZ, Gary BROOKS, Lynne: Project Management Accounting: Budgeting, Tracking, and Reporting Costs and Profitability. John Wiley and Sons DOLEŽAL, Jan - LACKO, Branislav MÁCHAL, Pavel a kol.: Projektový management podle IPMA. Grada Publishing GIDO, Jack CLEMENTS, James: Successful Project Management. South- Western Cengage Learning LOCK, Dennis: Project management. Gower Publishing Limited MAREK, Dan KANTOR, Tomáš: Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. Barrister & Principal SEDLÁČEK, Jaroslav: Cash Flow. Computer Press STEVENS, Martin: Project Management Pathways. Association for Project Management 2002.