Vyšetřování průběhu funkce pomocí programu MatLab. 1. Co budeme potřebovat?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyšetřování průběhu funkce pomocí programu MatLab. 1. Co budeme potřebovat?"

Transkript

1 Vyšetřování průběhu funkce pomocí programu MatLab K práci budeme potřebovat následující příkazy pro 1. Co budeme potřebovat? (a) zadání jednotlivých výrazů symbolicky (obecně) (b) řešení rovnice f()=0, (c) symbolický (obecný) výpočet první a druhé derivace funkce f(), tedy zjískání předpisu pro f '() a f ''(), (d) výpočet limity. Všechny nadále uvedené příkazy (a další) je možno nalézt v Symbolic Math Toolbo. Tak se nazývá skupina příkazů, které s daty pracijí symbolicky. To znamená, že pracijí s algebraickou podobou výrazů (tedy s písmenky) a ne s jejich funkčními hodnotami (tedy ne s konkrétními čísly). 2. Co k tomu využijeme? Odpovídající příkazy k předchozímu výčtu (a) až (c) uvedeme pro konkrétní případ funkcí f =a 2 b c, g = , h a =sin a. (a) Zavedení symbolických proměnných a jejich následné použití při definici funkce: >> syms a b c >> f = a*^2 + b* + c, g = 2 * ^2 + 1 / + 4, h = sin (a* ) (b) Nalezení nulových bodů funkcí f, g a h je vlastně úkolem nalézt řešení rovnic g =0 a h a =0. K tomuto účelu použijeme >> nul_g = solve (g) >> nul_h = solve (h) (c) Derivace vyhodnocujeme následujícím způsobem. Jména proměnných (vždy na levé straně rovnosí) volíme vhodně, například: >> prvni_derivace_f_podle_ = diff ( f, ) >> prvni_derivace_g_podle_ = diff ( g ) '--> není potřeba zadávat diff ( g, ), protože v předpisu fukce g je jen jediná neznámá a to >> prvni_derivace_h_podle_a = diff ( h, a ) >> druha_derivace_f_podle_ = diff ( f,, 2 ) >> druha_derivace_g_podle_ = diff ( g, 2 ) >> druha_derivace_h_podle_a = diff ( h, a,2 ) (d) Výpočet limity a uložení výsledku pod zvolenými názvy lim_f = lim 0 f, lim_g = lim t g, lim_h = lim a h a : >> lim_f = limit (f,,0) >> lim_g = limit (g,,t) >> lim_h = limit (g,a,inf ) Limita funkce f v bodě 0 zprava je >> lim_f_zprava = limit (f,,0, 'right') a zleva >> lim_f_zleva = limit (f,,0, 'left'). Konkrétní příklad Pro teoretický podklad odkazuji na přednášky z matematiky. Postup dále uvedený není univerzální, ale ukazuje příklad využití příkazů v programu MatLab k zjednodušení práce při vyšetřování průběhu funkce.konkrétní kroky postupu se mohou lišit v závislosti na vyšetřované funkci. Zadání: Vyšetřete průběh funkce f = 2 1.

2 Řešení: (1.) Symbolické zadání funkce f, symbolické vyhodnocení její první a druhé derivace Zavedeme symbolickou proměnnou : >> syms Z důvodu, který bude zřejmý v kroku (2), si nejdříve zvlášť definujeme funkce v čitateli i ve jmenovateli označené g1 a g2. Až potom definujeme funkci f jako podíl g1() a g2() : >> g1 = -^ ; >> g2 = ; >> f = g1 / g2 ; Dále si nechejme vypočítat první a druhou derivaci funkce f. První derivaci označíme df a druhou ddf : >> df = diff(f,) df = (-2*+1)/-(-^2+)/^2 >> ddf = diff(f,,2) ddf = -2/-2*(-2*+1)/^2+2*(-^2+)/^ Případně si můžeme nechat vyjádření df a ddf zjednodušit následujícím způsobem >> df = simplify(df) df = -(^2)/^2 >> ddf = simplify(ddf) ddf = -2/^ (2.) Základní vlastnosti: body nespojitosti a definiční obor Jelikož funkce f je racionální (lomená) potřebujeme nejdříve nalézt body nespojitosti. To jsou nulové body fukce ve jmenovateli. Budeme tedy hledat řešení rovnice g2 =0, které si označíme zero_g2: >> zero_g2 = 0 Tento výsledek můžeme rovnou napsat, protože g2 =. (Jinak bysme použili příkaz solve) Funkce v čitateli f je definována na celé reálné ose, tedy definiční obor funkce f je celá reálná osa až na bod 0 : Df =,0 0, (.) Nulové body - průsečíky f s -ovou osou Nulový bod nalezneme jako všechna reálná řešení rovnice f =0 tedy : >> zero_f = solve(f) zero_f = [ 1/2/2*i*^(1/2)] [ 1/2+1/2*i*^(1/2)] Vidíme, že v obou dvou případech jde o komplení číslo (objevuje se tam imaginární jednotka i ). Proto můžeme říci, že funkce f nemá průsečíky s osou (pracujeme totiž v reálném oboru). (4.) Kladnost a zápornost funkce f Protože nenáme žádný reálný nulový bod funkce, budeme studovat jen dva intervaly,0 a 0,. Hodnoty funkce budou stejné vždy v celém intervalu. Takže postačí jen dosadit libovolnou hodnotu z každého z těchto intervalů. Zvlome například a 1. Opět si můžeme pomoci MalLabovským příkazem: >> subs(f,) >> subs(f,1) Tedy f() > 0 pro,0 a f() < 0 pro 0,.

3 (5.) Stacionární body a monotónnost funkce f Stacionární body nalezneme jako nulové body df první derivace funkce f, tedy řešení rovnice df =0 : >> zero_df = solve (df) zero_df = [ 1] [ ] Máme tedy dva stacionární body. Funkce f bude vždy rostoucí nebo klesající na celém intervalu z následujícího výčtu, 1, 1,0, 0,1 a 1,. Kladné hodnoty první derivace značí rostoucí funkci a záporné funkci klesající. Proto opět jako v kroku (4.) zvolíme z každého intervalu nějakého zástupce, například -2, -0.5, 0.5, 2. Tedy >> subs(df,-2) >> subs(df,-0.5) >> subs(df,0.5) >> subs(df,2) Vidíme, že funkce f je rostoucí (df() > 0 ) na intervalech a 1,0 a 0,1 a klesající (df() < 0 ) na, 1 a 1,. (6.) Inflení body, konvenost a konkávnost funkce f Inflení body nalezneme jako nulové body ddf druhé derivace funkce f, tedy řešení rovnice ddf =0 : >> zero_ddf = solve (ddf) Warning: Eplicit solution could not be found. > In E:\MATLAB6p5\toolbo\symbolic\solve.m at line 16 In at line 49 zero_ddf = [ empty sym ] Protože druhá derivace je tvaru ddf = 2 vidíme, že MatLab píše správně, že množina řešení dovnice ddf =0 je prázdná ( empty ). Funkce f nemá inflení body. Funkce f bude vždy konvení nebo konkávní na celém intervalu ze stejného výčtu jako v (5.) :, 1, 1,0, 0,1,a 1,. Kladné hodnoty druhé derivace značí konvení funkci a záporné funkci konkávní. Proto opět jako v kroku (4.) a v kroku (5.) zvolíme z každého intervalu nějakého zástupce, například -2, -0.5, 0.5, 2. Pak >> subs(ddf,-2) >> subs(ddf,-0.5) 16 >> subs(ddf,0.5) 6

4 >> subs(ddf,2) Závěr předchozího vyhodnocení je tedy ten, že funkce f je konvení (ddf() > 0 ) na intervalech, 1 a 1,0 a konkávní (ddf() < 0 ) na 0,1 a 1,. (7.) Lokální etrémy funkce f Stacionární body mohou být lokálním etrémem funkce.pokud v inflením bodě je hodnota druhé derivace kladná, jde o lokální mimimum, pokud je záporná, pak je lokální maimum. Stacionární body jsme nalezli v (5.). Jsou to 1 a, tedy >> subs(ddf,) 2 >> subs(ddf,1) -2 Tedy bod = je ostrým lokálním minimem a bod = 1 je ostrým lokálním maimem. Navíc si můžeme vyhodnotit funkční hodnoty v těchto etremálních bodech: >> subs(f,) >> subs(f,1) (8.) Asymptoty fumkce f (8a.) Vertikální asymptoty Chování funkce v bodech nespojitosti, tj. = a = 1. Pro 0 zleva je limita f rovna, >> lim_0_zleva = limit (f,,0,'left') lim_0_zleva = inf podobně pro je 0 zpava limita f rovna >> lim_0_zprava = limit (f,,0,'right') lim_0_zprava = - inf Vertikální asymptotou (tedy tzv. asymtotou bez směrnice) je tedy = 0. (8b.) Asymptoty v bodech a Jde o chování funkčních hodnot pro rostoucí nade vše meze. Pro je limita f rovna. >> lim_plus_inf = limit (f,,inf) lim_plus_inf = -inf >> lim_minus_inf = limit (f,,-inf) lim_minus_inf = inf Vyšetříme tedy, zda má funkce f asymptoty v a. Pokud budou hodnoty limit k=lim f a

5 q=lim f k nějaká konečná reálná čísla, pak je asymptotou v bodě přímka tvaru p =k q. Podobná podmínka platí pro bod. >> k_1 = limit (f/,,inf) k_1 = >> q_1 = limit (f - k*,,inf) q_1 = 1 Vidíme tedy, že funkce f má v bodě asymptotu p = 1. Podobně budeme postupovat v případě bodu : >> k_2 = limit (f/,,- inf) k_2 = >> q_2 = limit (f - k*,,- inf) q_2 = 1 I v bodě má funkce f asymptotu p = 1. (9.) Porovnání vlastního náčrtku s vykreslením pomocí programu MatLab. >> ezplot(f) Případně můžeme do grafu přidat asymptotu a vyznačit etrémy: >> p = ; >> etremy = [ 1] ; hodnoty = [subs(f,) subs(f,1)] >> ezplot(f),hold on,plot(etremy,hodnoty,'or'),hold on,fplot(p,[-6 6],'g')

Cvičení 1 Elementární funkce

Cvičení 1 Elementární funkce Cvičení Elementární funkce Příklad. Najděte definiční obor funkce f = +. + = + =, = D f =,. Příklad. Najděte definiční obor funkce f = 3. 3 3 = > 3 3 + =, 3, 3 = D f =, 3, 3. ± 3 = Příklad 3. Nalezněte

Více

Prbh funkce Jaroslav Reichl, 2006

Prbh funkce Jaroslav Reichl, 2006 rbh funkce Jaroslav Reichl, 6 Vyšetování prbhu funkce V tomto tetu je vzorov vyešeno nkolik úloh na vyšetení prbhu funkce. i ešení úlohy jsou využity základní vlastnosti diferenciálního potu.. ešený píklad

Více

Diferenciální počet 1 1. f(x) = ln arcsin 1 + x 1 x. 1 x 1 a x 1 0. f(x) = (cos x) cosh x + 3x. x 0 je derivace funkce f(x) v bodě x0.

Diferenciální počet 1 1. f(x) = ln arcsin 1 + x 1 x. 1 x 1 a x 1 0. f(x) = (cos x) cosh x + 3x. x 0 je derivace funkce f(x) v bodě x0. Nalezněte definiční obor funkce Diferenciální počet f = ln arcsin + Definiční obor funkce f je určen vztahy Z těchto nerovností plyne < + ln arcsin + je tedy D f =, Určete definiční obor funkce arcsin

Více

Funkce. Definiční obor a obor hodnot

Funkce. Definiční obor a obor hodnot Funkce Definiční obor a obor hodnot Opakování definice funkce Funkce je předpis, který každému číslu z definičního oboru, který je podmnožinou množiny všech reálných čísel R, přiřazuje právě jedno reálné

Více

Definiční obor funkce více proměnných, vrstevnice apod.

Definiční obor funkce více proměnných, vrstevnice apod. vičení 1 Definiční obor funkce více proměnných, vrstevnice apod. 1. Najděte definiční obor funkce fx, y = x y + y x. Řešení: D f = { x y a y x }, což je konvexní množina omezená křivkami x = y a y = x.

Více

Celá a necelá část reálného čísla

Celá a necelá část reálného čísla UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra matematiky a didaktiky matematiky Celá a necelá část reálného čísla Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Vladimír Bílek Prof. RNDr. Jarmila Novotná,

Více

Diferenciální a integrální počet funkcí více proměnných

Diferenciální a integrální počet funkcí více proměnných Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně 5. června 9 Diferenciální a integrální počet funkcí více proměnných RNDr. Jiří Klaška, Dr. Sbírka řešených příkladů k předmětu Matematika II pro profesní a kombinovanou

Více

8 Střední hodnota a rozptyl

8 Střední hodnota a rozptyl Břetislav Fajmon, UMAT FEKT, VUT Brno Této přednášce odpovídá kapitola 10 ze skript [1]. Také je k dispozici sbírka úloh [2], kde si můžete procvičit příklady z kapitol 2, 3 a 4. K samostatnému procvičení

Více

4. Topologické vlastnosti množiny reálných

4. Topologické vlastnosti množiny reálných Matematická analýza I přednášky M. Málka cvičení A. Hakové a R. Otáhalové Zimní semestr 2004/05 4. Topologické vlastnosti množiny reálných čísel V této kapitole definujeme přirozenou topologii na množině

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 IV/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti

Více

2.1.4 Funkce, definiční obor funkce. π 4. Předpoklady: 2103. Pedagogická poznámka: Následující ukázky si studenti do sešitů nepřepisují.

2.1.4 Funkce, definiční obor funkce. π 4. Předpoklady: 2103. Pedagogická poznámka: Následující ukázky si studenti do sešitů nepřepisují. .. Funkce, definiční obor funkce Předpoklady: 03 Pedagogická poznámka: Následující ukázky si studenti do sešitů nepřepisují. Uděláme si na tabuli jenom krátký seznam: S = a, y = x, s = vt, výška lidí v

Více

1. Definiční obor funkce dvou proměnných

1. Definiční obor funkce dvou proměnných Definiční obor funkce dvou proměnných Řešené příklady 1. Definiční obor funkce dvou proměnných Vyšetřete a v kartézském souřadném systému (O, x, y) zakreslete definiční obory následujících funkcí dvou

Více

DYNAMICKÉ SYSTÉMY I. Marek Lampart Michaela Mlíchová Lenka Obadalová

DYNAMICKÉ SYSTÉMY I. Marek Lampart Michaela Mlíchová Lenka Obadalová DYNAMICKÉ SYSTÉMY I Jana Dvořáková Marek Lampart Michaela Mlíchová Lenka Obadalová Předmluva Tento učební text vznikl v rámci projektu FRVŠ č. 2644/2008. Jde o učební text určený pro první semestr předmětu

Více

DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 1. ŘÁDU SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ

DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 1. ŘÁDU SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 1. ŘÁDU SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ DIPLOMOVÁ PRÁCE Diplomant: Vedoucí diplomové práce: Zdeněk ŽELEZNÝ RNDr. Libuše Samková,

Více

15. Goniometrické funkce

15. Goniometrické funkce @157 15. Goniometrické funkce Pravoúhlý trojúhelník Ze základní školy znáte funkce sin a cos jako poměr odvěsen pravoúhlého trojúhelníka ku přeponě. @160 Měření úhlů Velikost úhlů se měří buď mírou stupňovou

Více

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014 Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014 1. ročník (první pololetí, druhé pololetí) 1) Množiny. Číselné obory N, Z, Q, I, R. 2) Absolutní hodnota reálného čísla, intervaly. 3) Procenta,

Více

6. Lineární (ne)rovnice s odmocninou

6. Lineární (ne)rovnice s odmocninou @06 6. Lineární (ne)rovnice s odmocninou rovnice Když se řekne s odmocninou, znamená to, že zadaná rovnice obsahuje neznámou pod odmocninou. není (ne)rovnice s odmocninou neznámá x není pod odmocninou

Více

SPECIMEN. Základy zpracování dat. Michal Otyepka, Pavel Banáš, Eva Otyepková verze 16.2.2007. tento text byl vysázen systémem L A TEX2 ε

SPECIMEN. Základy zpracování dat. Michal Otyepka, Pavel Banáš, Eva Otyepková verze 16.2.2007. tento text byl vysázen systémem L A TEX2 ε Základy zpracování dat Michal Otyepka, Pavel Banáš, Eva Otyepková verze 16.2.2007 tento text byl vysázen systémem L A TEX2 ε ii Skripta vznikla pro potřeby kurzu Základy zpracování dat určeného studentům

Více

O FUNKCÍCH. Obsah. Petr Šedivý www.e-matematika.cz Šedivá matematika

O FUNKCÍCH. Obsah. Petr Šedivý www.e-matematika.cz Šedivá matematika O FUNKCÍCH Obsah Nezbytně nutná kapitola, kterou musíte znát pro studium limit, derivací a integrálů. Základ, bez kterého se neobejdete. Nejprve se seznámíte se všemi typy funkcí, které budete potřebovat,

Více

PROGRAM WXMAXIMA VE VÝUCE MATEMATIKY

PROGRAM WXMAXIMA VE VÝUCE MATEMATIKY PROGRAM WXMAXIMA VE VÝUCE MATEMATIKY Roman Hašek, Michaela Noruláková Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích Abstrakt. Článek představuje vybrané příklady použití počítačového algebraického systému

Více

Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty

Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty Bohumír Procházka, SZÚ Praha 1 Co můžeme sledovat Pro charakteristiku nebo vlastnost, kterou chceme sledovat zvolíme termín jev.

Více

5.2. Funkce, definiční obor funkce a množina hodnot funkce

5.2. Funkce, definiční obor funkce a množina hodnot funkce 5. Funkce 8. ročník 5. Funkce 5.. Opakování - Zobrazení a zápis intervalů a) uzavřený interval d) otevřený interval čísla a,b krajní body intervalu číslo a patří do intervalu (plné kolečko) číslo b patří

Více

Nástroje pro analýzu dat

Nástroje pro analýzu dat 7 Nástroje pro analýzu dat V té to ka pi to le: Ověřování vstupních dat Hledání řešení Řešitel Scénáře Citlivostní analýza Rychlá analýza Kapitola 7 Nástroje pro analýzu dat Součástí Excelu jsou nástroje

Více

( ) ( ) F t je = a (02) a ta se nazývá hustotou poruch. Příklad takové funkce f ( t ), která odpovídá funkci ( ) F t na

( ) ( ) F t je = a (02) a ta se nazývá hustotou poruch. Příklad takové funkce f ( t ), která odpovídá funkci ( ) F t na Doba do poruchy Uvažujme nějaký objekt, jenž je v čase t = 0 uveden do provozu. Tento objekt pracuje za určitých podmínek, o nichž budeme předpokládat, že se nemění s časem. V určitém čase t = x se ale

Více

1 Linearní prostory nad komplexními čísly

1 Linearní prostory nad komplexními čísly 1 Linearní prostory nad komplexními čísly V této přednášce budeme hledat kořeny polynomů, které se dále budou moci vyskytovat jako složky vektorů nebo matic Vzhledem k tomu, že kořeny polynomu (i reálného)

Více

analytické geometrie v prostoru s počátkem 18. stol.

analytické geometrie v prostoru s počátkem 18. stol. 4.. Funkce více proměnných, definice, vlastnosti Funkce více proměnných Funkce více proměnných se v matematice začal používat v rámci rozvoje analtické geometrie v prostoru s počátkem 8. stol. I v sami

Více

Numerické metody pro nalezení

Numerické metody pro nalezení Masarykova univerzita Brno Fakulta přírodovědecká Katedra aplikované matematiky Numerické metody pro nalezení vlastních čísel matic Diplomová práce květen 006 Alena Baštincová Poděkování V úvodu bych ráda

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 009/00 MATEMATIKA VYŠŠÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Ministerstvo

Více

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS IV. Gaussův zákon Obsah 4 GAUSSŮV ZÁKON 4.1 ELEKTRICKÝ TOK 4. GAUSSŮV ZÁKON 3 4.3 VODIČE 13 4.4 SÍLA PŮSOBÍCÍ VE VODIČI 18 4.5 SHRNUTÍ 4.6 DODATEK: TAH A TLAK V ELEKTRICKÉM POLI

Více

Obsah. 1 ÚVOD 2 1.1 Vektorové operace... 2 1.2 Moment síly k bodu a ose... 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav... 10 2 TĚŽIŠTĚ TĚLES 21

Obsah. 1 ÚVOD 2 1.1 Vektorové operace... 2 1.2 Moment síly k bodu a ose... 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav... 10 2 TĚŽIŠTĚ TĚLES 21 Obsah 1 ÚVOD 1.1 Vektorové operace................................... 1. Moment síly k bodu a ose.............................. 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav........................ 1 TĚŽIŠTĚ

Více