Státní energetická inspekce jako dotčený orgán

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Státní energetická inspekce jako dotčený orgán"

Transkript

1 Zdeněk Kndler Zlín Státní energetická inspekce

2 Státní energetická inspekce jak dtčený rgán v rámci plitiky územníh rzvje a územníh plánvání stanviska k plitice územníh rzvje a územně plánvací dkumentaci (vyhláška č. 195/2007 Sb.) psuzvání námitek k územním plánům, stanviska v rámci námitkvých řízení v rámci územních a stavebních řízení pdle stavebníh zákna závazná stanviska ke stavbám a prjektvým dkumentacím v suvislsti s chranu zájmů chráněných zák. č. 406/2000 Sb. a zejména jeh prváděcími vyhláškami - č. 78/2013 Sb., energetické nárčnsti budv, - č. 193/2007 Sb., kteru se stanví pdrbnsti účinnsti užití energie při rzvdu tepelné energie a vnitřním rzvdu tepelné energie a chladu, - č. 441/2012 Sb., stanvení minimální účinnsti užití energie při výrbě elektřiny a tepelné energie psuzení dkumentů prkazující energeticku nárčnst budv Stát má zájem na energetických úsprách a SEI je jeh dzrvým rgánem

3 Státní energetická inspekce jak dtčený rgán Stanviska vydaná územním inspektrátem Stanviska St.říz. nad 700 GJ St.říz. pd 700 GJ. 106 Úz.říz. nad 700 GJ.. 40 Úz.říz. pd 700 GJ.. 83 Úz. plány a ÚPD Úz. energ. kncep Vydává státní energetická inspekce stanviska ke všem realizvaným stavbám => NE

4 Územní a stavební řízení pvinnsti dle zákna 406/2000 Sb. výstavba nvé budvy kladné závazné stanvisk SEI pr budvu na nákladvě ptimální úrvni ( ), resp. budvu s téměř nulvu sptřebu energie (rgán veřejné mci, statní vlastníci) průkaz energetické nárčnsti (prkazuje splnění pžadavků na ENB) - psuzení technické, eknmické a eklgické prveditelnsti alternativních systémů ddávek energie ( 9a zákna) větší změna dknčené budvy (> 25 % celkvé plchy bálky budvy] průkaz energetické nárčnsti - splnění pžadavků pr budvu neb měněné stavební prvky resp. technické systémy - psuzení technické, eknmické a eklgické prveditelnsti alternativních systémů ddávek energie (EP - budvy s výknem zdrje energie > 200 kw ( 9a zákna)) - stanvení dpručených patření pr snížení energetické nárčnsti budvy jiná než větší změna dknčené budvy Kpie dkladů vztahujících se k měněným stavebním prvkům bálky budvy neb měněným technickým systémům (p dbu 5 let) Plnění pžadavků na energeticku nárčnst ve vztahu: - ke stáří budvy (budvy nvé a změny staveb) - na vlastníka (vlastnictví staveb rgány veřejné mci)

5 Pžadavky energetické legislativy na prjektvání staveb Zlín THERM 2014 Územní a stavební řízení pvinnsti dle zákna 406/2000 Sb. Budvy splňující pžadavek energetické nárčnstí na nákladvě ptimální úrvni Od rku 2020 by však nvstavby měly plnit tzv. téměř nulvý standard, u bytvých a administrativních budv bude tat pvinnst platit již d rku Cílem záknné úpravy, pčínaje rkem 2020, je prjektvat nvě stavěné budvy s téměř nulvu sptřebu energie a tut sptřebu navíc pkrýt z bnvitelných zdrjů => výstavba pasivních dmů. Budvy s téměř nulvu sptřebu - pžadavek na nvstavby Orgán veřejné mci Všichni vlastníci > 1500 m 2 > 350 m 2 < 350 m 2 > 1500 m 2 > 350 m 2 < 350 m 2

6 Energetická nárčnst budvy Prkázání splnění pžadavků ENB při stavebních řízeních Obecně platí ( 7) Energetická nárčnst splnění pžadavků Stanvisk SEI PENB Výstavba nvé budvy ANO ANO ANO Větší změna dknčené stavby ANO NE ANO Jiná než větší změna dknčené stavby ANO NE NE Nvá budva - PENB - Ukazatele energetické nárčnsti budvy ( 3, 6 vyhl. č. 78/2013) a) celkvá primární energie za rk, b) nebnvitelná primární energie za rk, c) celkvá ddaná energie za rk, d) dílčí ddané energie pr technické systémy vytápění, chlazení, větrání, úpravu vlhksti vzduchu, přípravu teplé vdy a světlení za rk, e) průměrný sučinitel prstupu tepla, f) sučinitele prstupu tepla jedntlivých knstrukcí na systémvé hranici, g) účinnst technických systémů. Pžadavky na energeticku nárčnst nvé budvy a budvy s téměř nulvu sptřebu energie jsu splněny, pkud ukazatele energetické nárčnsti uvedené pd písm. b), c) a e) nejsu vyšší než pžadvané hdnty ukazatelů energetické nárčnsti referenční budvy.

7 Energetická nárčnst budvy Prkázání splnění pžadavků ENB při stavebních řízeních Hdnty ukazatelů energetické nárčnsti hdncené budvy a referenční budvy se stanvují: - výpčtem na základě dkumentace u nvých budv, - v suladu se sučasným stavem budvy (vstupní údaje) u dknčených budv. Pr výpčet ukazatelů energetické nárčnsti referenční budvy se pužijí hdnty parametrů budvy, stavebních prvků a knstrukcí a technických systémů budvy uvedené v přílze prváděcíh předpisu a parametrů typickéh užívání budvy. Výpčet průměrnéh sučinitele prstupu tepla a sučinitele prstupu tepla jedntlivých knstrukcí a účinnsti technických systémů vytápění, chlazení, větrání, úpravy vlhksti vzduchu, přípravy teplé vdy a světlení se prvádí pdle příslušných českých technických nrem.

8 Energetická nárčnst budvy Prkázání splnění pžadavků ENB při stavebních řízeních Výpčet ddané energie Celkvá ddaná energie d budvy se stanví sučtem dílčích ddaných energií a vyjádří se také p jedntlivých energnsitelích. Je sučtem vypčtené sptřeby energie a pmcné energie bez té části energie, která služí k výrbě elektřiny neb tepla, které jsu ddávány mim budvu,. Dílčí ddaná energie - energie na vytápění, chlazení, větrání, úpravu vlhksti vzduchu, přípravu teplé vdy, světlení vč. pmcné energie jedntlivých systémů. Výpčet primární energie Celkvá primární energie a nebnvitelná primární energie pr hdncenu budvu se vypčítají jak sučet sučinů ddané energie, v rzdělení p jedntlivých energnsitelích, stanvené pdle 4 a příslušných faktrů primární a nebnvitelné primární energie uvedených v přílze č. 3 vyhlášky. Nebnvitelná primární energie pr referenční budvu se vypčítá vynásbením vypčtených sptřeb energie a pmcných energií pr jedntlivé technické systémy faktry nebnvitelné primární energie pdle typů sptřeb uvedenými v tabulce č. 4 přílhy č. 1 vyhlášky p 1. lednu 2015 snížením hdnty nebnvitelné primární energie stanvené pdle písmene a) hdntu uvedenu v tabulce č. 5 přílhy č. 1 vyhlášky.

9 Energetická nárčnst budvy Prkázání splnění pžadavků ENB při stavebních řízeních Obecně platí ( 7) Energetická nárčnst splnění pžadavků Stanvisk SEI PENB Výstavba nvé budvy ANO ANO ANO Větší změna dknčené stavby ANO NE ANO Jiná než větší změna dknčené stavby ANO NE NE Větší změna dknčené budvy ukazatele EN bud. jedntlivé prvky ( 3, 6 vyhl. č. 78/2013) průkaz energetické nárčnsti budvy - nebnvitelná primární energie za rk + průměrný sučinitel prstupu tepla - celkvá ddaná energie za rk + průměrný sučinitel prstupu tepla splnění pžadavků pr všechny měněné stavební prvky resp. všechny měněné technické systémy - sučinitele prstupu tepla jedntlivých knstrukcí na systémvé hranici jsu nižší než referenční hdnty uvedené v tabulce č. 2 přílhy č. 1 vyhlášky - účinnst technických systémů (ukazatel EN) není nižší než referenční hdnty uvedené v tabulce č. 3 přílhy č. 1 vyhlášky Přístavba a nástavba navyšující půvdní energeticky vztažnu plchu více než 25 % se pvažuje při stanvení referenčních hdnt ukazatelů energetické nárčnsti budvy za nvu budvu.

10 Energetická nárčnst budvy Psuzení technické, eknmické a eklgické prveditelnsti alternativních systémů ddávek energie (nvé budvy i větší změny budv) Alternativní systém ddávek energie a) místní systém ddávky energie využívající energii z bnvitelných zdrjů, b) kmbinvaná výrba elektřiny a tepla, c) sustava zásbvání tepelnu energií, d) tepelné čerpadl. Technická prveditelnst - technická mžnst instalace neb připjení alternativníh systému ddávky energie Eknmická prveditelnst - dsažení prsté dby návratnsti investice d alternativníh systému ddávek energie kratší než dba jeh živtnsti, resp. dba živtnsti alternativníh systému ddávek energie je delší než dba živtnsti nvéh jinéh systému. (pr písm. c). Eklgická prveditelnst - instalace neb připjení alternativníh systému ddávky energie bez zvýšení mnžství nebnvitelné primární energie prti stávajícímu neb navrhvanému stavu. Psuzení = sučást prtklu průkazu energetické nárčnsti budvy.

11 Energetická nárčnst budvy Dpručená patření pr snížení energetické nárčnsti budvy (větší změny budv) Stavební prvky a knstrukce budvy Technické systémy budvy - vytápění, chlazení, větrání, úprava vlhksti vzduchu, příprava teplé vdy, světlení Obsluha a prvz systémů budvy technická vhdnst - patření se dkládá technicku mžnstí jeh instalace, funkční vhdnst - dkládá se účelem a vlivem na jiné základní funkce stavby a na susední stavby, eknmická vhdnst - dkládá se dsažením prsté dby návratnsti kratší než dba živtnsti dpručenéh patření. vyhdncení účinku dpručených patření se prvádí minimálně na základě úspry celkvé ddané energie a nebnvitelné primární energie.

12 Prkázání splnění pžadavků ENB při stavebních řízeních Výjimky umžněné záknem Výjimky ( 7 dst 5 a 7a dst. 5) (nvstavby i změny stavby) Energetická nárčnst splnění pžadavků Stanvisk SEI PENB celkvá energeticky vztažná plcha menší než 50 m2 NE NE NE kulturní památky neb budvy v památkvé rezervaci neb zóně budvy bvykle užívané jak místa bhslužeb a pr nábženské účely NE NE ANO NE NE NE stavby pr rdinnu rekreaci NE NE NE průmyslvé a výrbních prvzů, prvzvny a zemědělské budvy (sptř. energie d 700 GJ/rk) větší změny budv - technická neb eknmická nevhdnst (živtnst budvy, prvzní účely) NE NE NE NE NE ANO Kulturní památky změna dknčené budvy ENB u budv, které jsu kulturní památku, aneb nejsu kulturní památku, ale nacházejí se v památkvé rezervaci neb památkvé zóně, pkud by s hledem na zájmy státní památkvé péče splnění některých pžadavků na energeticku nárčnst těcht budv výrazně změnil jejich charakter neb vzhled; tut skutečnst stavebník, vlastník budvy neb splečenství vlastníků jedntek dlží závazným stanviskem rgánu státní památkvé péče průkaz energetické nárčnsti ( 7, dst. 5, písm. a))

13 Snižvání energetické nárčnsti

14 Snižvání energetické nárčnsti Státní energetická kncepce řešení energetických zdrjů, jaderné elektrárny, závislsti na ddávkách plynu, pdílu bnvitelných zdrjů energie v energetickém mixu, smysluplné buducnsti a mnha dalších tázek Zvyšvání efektivity a mezvání plýtvání s energií důraz na patření veducí k energetickým úsprám, investice d efektivníh nakládání s energiemi znamená zjedndušení tázek SEK cesta k vyspělé knkurence schpné eknmice s růstem, stabilitu a zejména energetické sběstačnsti Příležitst k úsprám na každém krku patření v sektru dmácnstí, terciálním sektru, sektru průmyslu, zemědělství, dpravy apd.

15 Snižvání energetické nárčnsti Opatření v sektru dmácnstí pdíl dmácnstí na celkvé sptřebě energií činí cca 30% vyský ptenciál úspr nevýhda velká rzmanitst frem sptřeby energie a nutnst kmbinace infrmačních aktivit a finančních pdpr Opatření v terciálním sektru řada prgramů pr zlepšení energetické účinnsti budv a úspr energií (EPC apd.) blast bčanské vybavensti (šklství, zdravtnictví, bjekty veřejné a státní správy) - realizace patření ke zlepšení energetické účinnsti na základě EA prvzvání budv, regulace sptřeby atd.. - investice k dsažení pžadvaných hdnt v tepelné chraně budv pdpra výrbků s nízku sptřebu energie

16 Efektivita sptřeby energie; sptřeba v bytných dmech Opatření přím pžadvaná záknem 2013 nvstavby splňují pžadavek tzv. nákladvě ptimální úrvně 2020 nvstavby mají plnit tzv. téměř nulvý standard (bytvé a kancelářských budvy d rku 2018 (>1500m 2 )) Cílem - pčínaje rkem 2020 nvě stavěné budvy prjektvány s téměř nulvu sptřebu energie, tj. vše je směrván k výstavbě pasivních dmů a nízkenergetických dmů Opatření nepřím pžadvaná záknem reknstrukce budv - zákn k reknstrukci nenutí - při její realizaci pžaduje splnění pdmínek energetické nárčnsti jednduchá patření renvace, zateplení existujících budv neb výměna některých stavebních kmpnent (kna, dveře) - mdernizací či reknstrukcí lze dcílit nízkenergetický či pasivní standard

17 Efektivita sptřeby energie v budvách

18 Sptřeba energie v bytných dmech Dmácnsti (budvy) v ČR 4 miliny bytvých jedntek 1,8 mil. rdinných a bytvých dmů (z th 1,5 mil představují RD) průměrné stáří cca 50 let (ČSÚ 2011) značný ptenciál úspr energie v budvách (30% celkvé knečné sptřeby země) výdaje za energie významná část rzpčtů rzhdující (jediné) kritériem pr reknstrukci největší pdíl prvzních nákladů budv - tepl na vytápění a hřev TUV (BD na CZT - 37% a 23%) eknmicky nejefektivnější ttální kmplexní reknstrukce prblém nedstatek jednrázvých dispnibilních prstředků. pstupná reknstrukce d akcí s vyšší eknmicku efektivnstí k těm nižším nejvhdnější přadí reknstrukcí tepl, elektřina, vda (velikst buducí úspry prvzních výdajů různých frem energie)

19 Sptřeba energie v bytných dmech Rční náklady - vytápění v RD 7% 3% 2% 12% d Kč 16% d Kč d Kč 32% d Kč d Kč nad Kč 28% neví Rční náklady - vytápění v BJ 14% 6% 8% 2% 26% d Kč d Kč d Kč 13% d Kč d Kč nad Kč 31% neví Zdrj Raiffeisen stavební spřitelna

20 Reknstrukce budv Tepelná energie největší plžka prvzních výdajů zdrj tepelné energie pr vytápění hřev vdy snížení tepelných ztrát stavebními tvry snížení tepelných ztrát střechu snížení tepelných ztrát svislými stěnami snížení tepelných ztrát pdlahu ztráty výměnu vzduchu, v dpadní vdě, klimatizací Ovlivňující faktry reálně dsažitelné úspry tepelné energie kvalita ken a sazení ken d knstrukce tlušťka tepelné izlace a kvalita prvedení zateplvacíh systému způsb zabudvání tepelných izlací d stavební knstrukce (ktvy) eliminace tepelných mstů ddržení technlgických pstupů při výstavbě vyregulvání tpné sustavy energetický management v budvě Reknstrukce v celém kmplexu patření může znamenat reálnu úspru ve výši % půvdní sptřeby energie.

21 Stavba nvé budvy pžadavky na prjekt Vyhláška č. 268/2009 Sb., technických pžadavcích na stavby 8 Základní pžadavky uvádí: Stavba musí být navržena a prvedena tak, aby byla při respektvání hspdárnsti vhdná pr určené využití a aby sučasně splnila základní pžadavky, kterými jsu a) mechanická dlnst a stabilita, b) pžární bezpečnst 1), c) chrana zdraví sb a zvířat, zdravých živtních pdmínek a živtníh prstředí 2), d) chrana prti hluku 3), e) bezpečnst při užívání, f) úspra energie a tepelná chrana (406/2000 Sb.). Pžadavky musí stavba splňvat při běžné údržbě a půsbení běžně předvídatelných vlivů p dbu plánvané živtnsti stavby a rvněž výrbky, materiály a knstrukce navržené a pužité pr stavbu musí zaručit, že stavba tyt pžadavky splní.

22 Stavba nvé budvy pžadavky na prjekt Vyhláška č. 268/2009 Sb., technických pžadavcích na stavby Spustu pžadavků a pdmínek, jejichž splnění je nutné při pzdějším schvalvání stavby, mj. pžadavky na úspru energií, pžadvanu výše uvedeným bdem f). 16 Úspra energie a tepelná chrana uvádí: (1) Budvy musí být navrženy a prvedeny tak, aby sptřeba energie na jejich vytápění, větrání, umělé světlení, ppřípadě klimatizaci byla c nejnižší. Energeticku nárčnst je třeba vlivňvat tvarem budvy, jejím dispzičním řešením, rientací a velikstí výplní tvrů, pužitými materiály a výrbky a systémy technickéh zařízení budv. Při návrhu stavby se musí respektvat klimatické pdmínky lkality. (2) Budvy s pžadvaným stavem vnitřníh prstředí musí být navrženy a prvedeny tak, aby byly dluhdbě p dbu jejich užívání zaručeny pžadavky na jejich tepelnu chranu splňující a) tepelnu phdu uživatelů, b) pžadvané tepelně technické vlastnsti knstrukcí a budv, c) tepelně vlhkstní pdmínky technlgií pdle různých účelů budv, d) nízku energeticku nárčnst budv. (3) Pžadavky na tepelně technické vlastnsti knstrukcí a budv jsu dány nrmvými hdntami.

23 Stavba nvé budvy pžadavky na prjekt Vyhláška č. 268/2009 Sb., technických pžadavcích na stavby POŽADAVKY NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE STAVEB ( 18-31): Vnější stěny a vnitřní stěny ddělující prstry s rzdílným režimem vytápění, stěnvé knstrukce přilehlé k terénu musí splu s jejich pvrchy splňvat pžadavky na tepelně technické vlastnsti při prstupu tepla, prstupu vdní páry a vzduchu knstrukcemi dané nrmvými hdntami a) nejnižších vnitřních pvrchvých teplt knstrukce, zejména v místech tepelných mstů v knstrukci a tepelných vazeb mezi knstrukcemi, b) sučinitele prstupu tepla, včetně tepelných mstů v knstrukci, c) lineárních a bdvých činitelů prstupu tepla pr tepelné vazby mezi knstrukcemi, d) kndenzace vdních par a bilance vlhksti v rčním průběhu, e) průvzdušnsti knstrukce a spár mezi knstrukcemi, f) tepelné stability knstrukce v zimním a letním bdbí ve vazbě na místnst neb budvu, g) prstupu tepla bvdvým pláštěm budvy ve vazbě na další knstrukce budvy. Strpy, pdlahy, pvrchy stěn a strpů a pdlahy musí splňvat pžadavky na tepelně technické vlastnsti při prstupu tepla, prstupu vdní páry a vzduchu knstrukcemi v ustáleném i neustáleném tepltním stavu, které vychází z nrmvých hdnt.

24 Stavba nvé budvy pžadavky na prjekt Vyhláška č. 268/2009 Sb., technických pžadavcích na stavby Střešní knstrukce musí splňvat pžadavky na tepelně technické vlastnsti při prstupu tepla, prstupu vdní páry a prstupu vzduchu knstrukcemi dané nrmvými hdntami a) nejnižších vnitřních pvrchvých teplt knstrukce, zejména v místech tepelných mstů v knstrukci a tepelných vazeb mezi knstrukcemi, b) sučinitele prstupu tepla, včetně tepelných mstů v knstrukci, c) lineárních a bdvých činitelů prstupu tepla pr tepelné vazby mezi knstrukcemi, d) kndenzace vdních par a bilance vlhksti v rčním průběhu, e) průvzdušnsti knstrukce a spár mezi knstrukcemi, f) tepelné stability knstrukce v zimním a letním bdbí ve vazbě na místnst neb budvu, g) prstupu tepla bvdvým pláštěm budvy ve vazbě na další knstrukce budvy. Výplně tvrů musí splňvat pžadavky na tepelně technické vlastnsti v ustáleném tepltním stavu v suladu s nrmvými hdntami. Předsazené části staveb a ldžie jsu navrženy tak, že lineární a bdvý činitel prstupu tepla jejich vlivem musí být v suladu s ptřebným nízkým prstupem tepla bvdvým pláštěm budvy daným nrmvými hdntami.

25 Stavba nvé budvy pžadavky na prjekt Vyhláška č. 268/2009 Sb., technických pžadavcích na stavby POŽADAVKY NA TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVEB ( 32-38): Technické vybavení zdrjů tepla musí umžnit hspdárný, bezpečný a splehlivý prvz a je nutné brát zřetel na mžnsti prveditelnsti alternativních zdrjů vytápění 5). V případě instalace tepelných sptřebičů na tuhá paliva musí být k dispzici prstr na uskladnění tuhých paliv. Ktle a sptřebiče musí mít zajištěn přívd spalvacíh a větracíh vzduchu. Odvd spalin, kndenzátu ze spalin a dalších škdlivin nesmí hržvat živtní prstředí a zdraví sb neb zvířat. Výpčet tepelných ztrát budv je dán nrmvými pstupy. Otpná tělesa instalvaná ve stavbách se zvýšeným nebezpečím úrazu (zejm. předšklní a šklská zařízení) musí být patřena chrannými kryty, které však nesmí bránit řádnému sdílení tepla z tpných těles d klí. Otpné sustavy musí být sazeny zařízením umžňujícím měření a nastavení parametrů, při prvzu musí být zajištěn řízení tepelnéh výknu v závislsti na ptřebě tepla. Hlavní uzávěr tpnéh média musí být sazen na vstupu d vnitřní tpné sustavy stavby a výstupu z ní, při ddávce tepla z vnějšíh zdrje. Otpné sustavy a hlavní uzávěry tpnéh média musí být přístupné a zabezpečené prti neprávněné manipulaci. Rzvdy tpné sustavy vedené technickými pdlažími musí být izlvané.

26 Stavba nvé budvy pžadavky na prjekt PLNĚNÍ POŽADAVKŮ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE A TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVEB: Pdmínky pr splnění pžadavků energetické nárčnsti budvy a jejíh energetickéh hspdářství, tj. dsažení maximální účinnsti ve sptřebě energií při prvzu staveb upřesňují prváděcí předpisy k záknu č. 406/2000 Sb.: - vyhláška č. 78/2013 Sb., energetické nárčnsti budv, - vyhláška č. 193/2007 Sb., kteru se stanví pdrbnsti účinnsti užití energie při rzvdu tepelné energie a vnitřním rzvdu tepelné energie a chladu, - vyhláška č. 441/2012 Sb., stanvení minimální účinnsti užití energie při výrbě elektřiny a tepelné energie.

27 Dtazy Celkvá energeticky vztažná plcha vnější půdrysná plcha všech prstrů s upravvaným vnitřním prstředím v celé budvě, vymezená vnějšími pvrchy knstrukcí bálky budvy

28 Dtazy Pvinnst zpracvat PENB ( 7a zák. č. 406/2000 Sb.) Prdej není výstavba a napak - prveditelnst alternativních systémů ddávek energie, - dpručená patření pr snížení EN, - energetický psudek

29 Dtazy Některé z bnusů závazné stanvisk, PENB při výstavbě nvé budvy 100/200 PENB, prkázání EN při změnách budv 100/200 vybavení vnitřních zařízení přístrji regulujícími ddávku 50/100 vypracvání PENB ze zákna 100/200 předlžení PENB 50/100 zveřejnění ukazatelů při prdeji apd. 100/200

30 Děkuji za pzrnst

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

< -- 181 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

< -- 181 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY PRŮKAZ ENERGETCKÉ NÁROČNOST BUDOVY vydaný pdle zákna č. 406/2000 Sb., hspdaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., energetické nárčnsti budv Ulice, čísl: Jana Frňka 667 PSČ, míst: Typ budvy: 27306 Libušín

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa Název stavby: Oprava a mdernizace panelvéh bytvéh dmu Pd Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM II/2013 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Investr: Zdpvědný prjektant: Veducí prjektu: Vypracval:

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

AKČNÍ PLÁN SPLNĚNÍ PŘEDBĚŽNÉ PODMÍNKY 4.1

AKČNÍ PLÁN SPLNĚNÍ PŘEDBĚŽNÉ PODMÍNKY 4.1 AKČNÍ PLÁN SPLNĚNÍ PŘEDBĚŽNÉ PODMÍNKY 4.1 Úvd Předběžné pdmínky definuje tzv. nařízení splečných ustanveních 1 týkajících se evrpských strukturálních a investičních fndů (článek 19). Jejich zavedení vychází

Více

Úspory energií. Rozdělení úspor. o dělení úspor o úspory v domácnosti. Zdroj energie. Místo úspory. šetřit lze i při stejném komfortu

Úspory energií. Rozdělení úspor. o dělení úspor o úspory v domácnosti. Zdroj energie. Místo úspory. šetřit lze i při stejném komfortu Úspry energií šetřit lze i při stejném kmfrtu dělení úspr úspry v dmácnsti bilance dmácí energetiky kde se dá uspřit způsby jak šetřit Zdrj energie Míst úspry elektrická energie elektrsptřebiče Rzdělení

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa Název stavby: Oprava a mdernizace panelvéh bytvéh dmu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM III/2013 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Investr: Zdpvědný prjektant: Veducí prjektu: Vypracval:

Více

OBYTNÁ LOKALITA VLČNOV U STARÉHO JIČÍNA

OBYTNÁ LOKALITA VLČNOV U STARÉHO JIČÍNA Investr: Ing. Michal Martch, Vlčnv 80, 742 31 Starý Jičín OBYTNÁ LOKALITA VLČNOV U STARÉHO JIČÍNA Územní studie pr zastavitelnu plchu 9 Z/15 SO-V na k.ú. Vlčnv u Staréh Jičína Radek Hála, IČO: 747 43 911

Více

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC 1) Ovzduší 1. Budu ddržvány navržené emisní limity u středníh zdrje znečišťvání vzduší dle tabulky č. 1. Tabulka č. 1 Emisní zdrje a navržené závazné emisní limity Jmenvitý tepelný výkn (MW) Emisní limit

Více

Technický produktový list Top heating. Rozdělovací stanice IQ Energy Comfort Box. Rozdělovací stanice NEREZ

Technický produktový list Top heating. Rozdělovací stanice IQ Energy Comfort Box. Rozdělovací stanice NEREZ Technický prduktvý list Tp heating Obchdní název: Mntážní název: Rzdělvací stanice IQ Energy Cmfrt B Rzdělvací stanice NEREZ Stručný ppis: Pr snadné, rychlé a přesné zaregulvání celéh pdlahvéh tpení je

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Technický produktový list Top heating

Technický produktový list Top heating Technický prduktvý list Tp heating Obchdní název: Reflexní pdlžka Tp heating PROFI REFLEX 3000 Mntážní název: Pdlžka 3000 Stručný ppis: Maximální úspry a dknalý přens tepla zajišťuje v systému Tp heating

Více

ANALÝZA SEGMENTU TRHU

ANALÝZA SEGMENTU TRHU Zavedení směrnice energetické nárčnsti budv v České Republice ANALÝZA SEGMENTU TRHU 21. listpad 2005 1 PROCES ANALÝZY SEGMENTU TRHU...3 1.1 Výběr budv pr analýzu segmentu trhu...3 1.1.1 Vybavení budv z

Více

Efektivní řešení pro elektřinu a teplo Kogenerační jednotky Bosch

Efektivní řešení pro elektřinu a teplo Kogenerační jednotky Bosch Efektivní řešení pr elektřinu a tepl Kgenerační jedntky Bsch 2 Efektivní řešení pr elektřinu a tepl - Kgenerační jedntky Bsch Vítejte u splečnsti Bsch Již více než st let je jmén Bsch synnymem pr prvtřídní

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE dle ustanvení 38 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

Proč a jak zavést progresivní požadavky na energetickou náročnost budov pro bydlení

Proč a jak zavést progresivní požadavky na energetickou náročnost budov pro bydlení Prč a jak zavést prgresivní pžadavky na energeticku nárčnst budv pr bydlení Listpad 2010 Iniciativa ŠANCE PRO BUDOVY předkládá p důkladné dbrné diskusi tat dpručení pr dluhdbé buducí nastavení pžadavků

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Paul Davidson/ Richard Hartless (Klíčový expert na Článek 4) BRE. listopad 2005

Paul Davidson/ Richard Hartless (Klíčový expert na Článek 4) BRE. listopad 2005 Paul Davidsn/ Richard Hartless (Klíčvý expert na Článek 4) BRE listpad 2005 Rzsah prezentace Pžadavky uvedené v Článcích 4, 5 a 6 EPBD a jejich prpjení Nastavení pžadavků na energeticku výknnst (EP) budv

Více

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Šklicí příručka Pžární chrany Obsah: 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu

Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu Technické pžadavky pr napjení vdvdní neb kanalizační přípjky na vdvd neb kanalizaci pr veřejnu ptřebu stanvené pr vdvdy a kanalizace prvzvané Vdhspdářsku splečnstí Vrchlice-Maleč, a.s. jak vlastníkem a

Více

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. M A J E T Í N ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: palacka@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 tel.: +420 545

Více

p ř í a d o o v é s t s t r u v é u d i c e Požárně bezpečnostní řešení Vícepodlažní budova nechráněná ocelová konstrukce Půdorys 1.

p ř í a d o o v é s t s t r u v é u d i c e Požárně bezpečnostní řešení Vícepodlažní budova nechráněná ocelová konstrukce Půdorys 1. p ř í k l a d v é s t u d i e c e l v é k n s t r u k c e Půdrys 1.NP chráněná knstrukce nechráněná knstrukce Půdrys 2.NP Řez A-A chráněná knstrukce nechráněná knstrukce chráněná knstrukce nechráněná knstrukce

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Odbr majetku města Přílha č. 1 Specifikace veřejné zakázky maléh rzsahu na akci: Opravy chdníků - realizace akce Míst akce : následující chdníkvá tělesa - Ke Kryčce

Více

integrované povolení

integrované povolení Integrvané pvlení čj. MSK 102663/2010 ze dne 12.10.2010, ve znění pzdějších změn V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení.

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Stavba

Více

1.3. Požárně bezpečnostní řešení

1.3. Požárně bezpečnostní řešení 1.3. Pžárně bezpečnstní řešení Název akce : Míst : 3.ddělení MŠ přístavba budvy stávající MŠ, bří. Musálků 249, Řepiště kat.ú. Řepiště, par.č.292/2 Žadatel : Charakter akce : Obec Řepiště ul.mírvá 178

Více

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI.

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Na Slvance 2 182 21 Praha 8 eli-cz@fzu.cz www.eli-beams.eu Ppis Stavby: akce: Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pr předmntáž a uskladnění technlgie ELI. Na vyznačeném

Více

Magisterský program: 5. ročník, zimní semestr, zaměření NPS, APS 14. 9. 2007

Magisterský program: 5. ročník, zimní semestr, zaměření NPS, APS 14. 9. 2007 Magisterský prgram: 5. rčník, zimní semestr, zaměření NPS, APS 14. 9. 2007 Zadání: Vypracujte návrh bjektu za předem specifikvaných krajvých pdmínek, v předepsaném stupni pdrbnsti a frmě úpravy. Objekt

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

č.l ke smlouvě o díločíslo: 02758/2014/ÍM /dále jen dodatek"/ [^RAVSKOSUSŠK^

č.l ke smlouvě o díločíslo: 02758/2014/ÍM /dále jen dodatek/ [^RAVSKOSUSŠK^ KUMSP00QE4E5 PERAČNÍ PRGRAM ŽIVTNÍ PRSTŘEDÍ EVRPSKÁ UNIE fnd sudržnsti Prvedu, vzduch a přírdu č.l Veřejná zakázka č. 100/2015 ke sluvě dílčísl: 02758/2014/ÍM /dále jen ddatek"/ [^RAVSKSUSŠK^ CÍW.0 SMLUVY

Více

Úspora energie a hotové peníze

Úspora energie a hotové peníze Úspra energie a htvé peníze Stručný přehled výhd Prfi-tip FERMACELL: Pdkrvní prvky FERMACELL P+D Asi 20 % tepla se ztrcí střechu / strpy! Tent pdíl asi 20 % celkvé energetické ztrty budvy lze účinně a

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Měst Odstranění závad z revize elektrickéh zařízení v bjektu č.p. 826 ul. Bartňva v Pardubicích 1. Základní údaje zadavateli:

Více

ANALÝZA POTENCIÁLU ÚSPORA MOŽNOSTI TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

ANALÝZA POTENCIÁLU ÚSPORA MOŽNOSTI TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ANALÝZA POTENCIÁLU ÚSPORA MOŽNOSTI TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ V bjektu Markušva 1632-8v Praze Předmětem analýzy je zjištění mžnéh ptenciálu úspr tepla v zatepleném dmě, které byl prveden p etapách výměna ken klem

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Nouzové zásobování pitnou vodou v hl. m. Praze Mgr. Daniel Barták

Nouzové zásobování pitnou vodou v hl. m. Praze Mgr. Daniel Barták Nuzvé zásbvání pitnu vdu v hl. m. Praze Mgr. Daniel Barták dd. KM RED MHMP 2 Obsah Nuzvé náhradní zásbvání vdu Právní předpisy Plánvací dkumentace Systém zásbvání pitnu vdu v hl. m. Praze Nuzvé zásbvání

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV DOKUMENTACE PRO VEŘEJNÉ ŘÍZENÍ Ing. arch. Břetislav Malinvský ARCHINVEST 11/2014 Identifikační údaje přizvatele a zpracvatele Obec, vydávající ÚPD: Měst Bakv nad Jizeru

Více

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV dbr stavebníh úřadu a územníh plánvání, třída Masarykva 239, 550 01 Brumv SPIS. ZN.: Č.J.: Oprávněná úřední sba TEL: E-MAIL: DATUM: MUBR 8720/2016 ST,ÚP/SD PDMUBR 16388/2016

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX006PU01* UOHSX006PU01 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s1100/2014/vz-1506/2015/543/jwe Brn 15. ledna 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚZEMNÍ ROZVOJ. Ekonomika staveb a sídel /3

ÚZEMNÍ ROZVOJ. Ekonomika staveb a sídel /3 ÚZEMNÍ ROZVOJ Eknmika staveb a sídel /3 ÚZEMNÍ ROZVOJ = jakékliv zhdncení nemvitsti změnu jejíh využívání změna funkčníh využití území nezastavěné zastavěné méně eknmicky výhdná funkce eknmicky výhdnější

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

2. SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ

2. SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ 2. SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ SVJ Ležáků 352 354 Pardubice dne 11.11.2013 v Pardubicích PROGRAM : Zahájení, prezence, vlba rgánů schůze shrmáždění Zpráva výbru činnsti d 11.9.2013 d termínu knání 2.schůze shrmáždění

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení. Uvedený dkument má puze infrmativní charakter a není závazný. Aktuální znění výrkvé

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Zabezpečovací technika v kontextu koncepce rozvoje železniční infrastruktury

Zabezpečovací technika v kontextu koncepce rozvoje železniční infrastruktury Zabezpečvací technika v kntextu kncepce rzvje železniční infrastruktury Bc. Marek Bink ředitel dbru strategie České Budějvice, 12. listpadu 2013 Kncepce rzvje železniční infrastruktury vstupy: technické

Více

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů Metdická pmůcka Využívání záruk ČMZRB k zajišťvání bankvních úvěrů Cílem pmůcky je minimalizvat pdíl případů, kdy je nutn zamítnut žádst pskytnutí záruky z důvdu nesuladu s klíčvými pdmínkami prgramu pdpry.

Více

PROVÁDĚNÍ HYGIENICKO - SANITAČNÍ ČINNOSTI

PROVÁDĚNÍ HYGIENICKO - SANITAČNÍ ČINNOSTI Nvá šance v gastrnmii PROVÁDĚNÍ HYGIENICKO - SANITAČNÍ ČINNOSTI Lektr: Mirslav Šeda Gastrnmická akademie.s. Trcha terie SANITACE / ČIŠTĚNÍ znamená zbavení pvrchu nečistt a mastnty, většinu s pmcí nástrjů

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Obsah: Šklící příručka Pžární chrany 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

Zadávací dokumentace Příloha č. 1B Technická specifikace předmětu plnění pro část 2 Nákup univerzálního kabelážního systému a rozvaděčů pro DC

Zadávací dokumentace Příloha č. 1B Technická specifikace předmětu plnění pro část 2 Nákup univerzálního kabelážního systému a rozvaděčů pro DC Zadávací dkumentace Přílha č. 1B Technická specifikace předmětu plnění pr část 2 Nákup univerzálníh kabelážníh systému a rzvaděčů pr DC Obsah Obsah... 1 1 Předmět zakázky... 2 2 Technická specifikace...

Více

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice:

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice: Čajkvskéh 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem-centrum, IČ:75149541, tel.: 475 666 610, fax: 475 666 620, email:dzp@dzp-ul.cz Organizační struktura rganizace Dmvy pr sby se zdravtním pstižením Ústí nad Labem,

Více

1 SKLO Z POŽÁRNÍHO HLEDISKA - TEPELNÉ VLASTNOSTI SKLA

1 SKLO Z POŽÁRNÍHO HLEDISKA - TEPELNÉ VLASTNOSTI SKLA 1 SKLO Z POŽÁRNÍHO HLDISKA - TPLNÉ VLASTNOSTI SKLA Skl patří k materiálům, které významně vlivňují vývj stavební techniky a architektury. Nálezy skla pcházející z dby asi klem 5000 let před naším letpčtem

Více

DIFÚZNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLŮ PLOCHÝCH STŘECH A JEJICH VLIV NA TEPELNĚ TECHNICKÝ VÝPOČET

DIFÚZNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLŮ PLOCHÝCH STŘECH A JEJICH VLIV NA TEPELNĚ TECHNICKÝ VÝPOČET DIFÚZNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLŮ PLOCHÝCH STŘECH A JEJICH VLIV NA TEPELNĚ TECHNICKÝ VÝPOČET Abstract DIFFUSION PROPERTIES OF MATERIALS IN FLAT ROOFS AND THEIR INFLUENCE ON TECHNICAL THERMAL CALCULATION Petr

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce maléh rzsahu na stavební práce a ddávky, nespadající pd aplikaci Zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách. Druh zadávacíh řízení: Veřejná zakázka maléh rzsahu na

Více

OTOPNÁ TĚLESA Rozdělení otopných těles 1. Lokální tělesa 2. Konvekční tělesa Článková otopná tělesa

OTOPNÁ TĚLESA Rozdělení otopných těles 1. Lokální tělesa 2. Konvekční tělesa Článková otopná tělesa OTOPNÁ TĚLESA Rzdělení tpných těles Stejně jak celé sustavy vytápění, tak i tpná tělesa dělíme na lkální tělesa a tělesa ústředníh vytápění. Lkální tělesa přeměňují energii v tepl a tt předávají d vytápěné

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle 53 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, pr pdlimitní veřejnu zakázku na stavební práce Zajištění energetických úspr ZŠ Buzulucká,

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK BeF Passive

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK BeF Passive NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK BeF Passive Důležitá upzrnění: Infrmujte svéh kresníh kminíka, ppř. kminickéh mistra! Přečtěte si prsím celý návd k instalaci a bsluze! Respektujte

Více

Norské fondy Program CZ08

Norské fondy Program CZ08 Nrské fndy Prgram CZ08 Základní údaje Pskytvatel příspěvku (dnr): Nrsk Zprstředkvatel prgramu: Ministerstv financí Partner prgramu - ČR: Ministerstv živtníh prstředí pdílí se na přípravě prgramu včetně

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC

POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC ZNALECKÝ POSUDEK č. 19/107/2014 O CENĚ NEMOVITÝCH VĚCÍ POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC (POVINNÍ VLASTIMIL ĎURIŠ A JAROSLAVA ĎURIŠOVÁ EX 660/09119) OBJEDNATEL OCENĚNÍ: ÚČEL OCENĚNÍ: EXEKUTORSKÝ

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA

P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA Regulační plán A. TEXTOVÁ ČÁST RP ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. Akce: POLIČKA LOKALITA MÁNESOVA regulační plán Evidenční čísl: 27 006 139 Přizvatel:

Více

Městský rozvojový fond Pardubice a.s. v Divadla 828. 530 02 Pardubice Zapsáno v obdi. rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B.

Městský rozvojový fond Pardubice a.s. v Divadla 828. 530 02 Pardubice Zapsáno v obdi. rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B. - \ Městský rzvjvý fnd Pardubice a.s. v Divadla 828. 530 02 Pardubice Zapsán v bdi. rejstříku Krajskéh sudu v Hradci Králvé ddíl B. vlžka 1822 MR FP VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení) I. Název prgramu (kód) Pdpra Místních akčních skupin Mravskslezskéh kraje 2015 (RRC/xx/2015) II. Vyhlašvatel prgramu, pskytvatel dtace Vyhlašvatelem prgramu a pskytvatelem dtace je Mravskslezský kraj,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4130-80-2015 bvyklé ceně nemvitsti - pzemku parcel.č. 846 se stavbu garáže na pzem. parc.č. 846, bec Pardubice, k.ú. Svítkv, kres Pardubice, kraj Pardubický Objednavatel znaleckéh psudku:

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr hlavní měst Prahu Praha 18. srpna 2015 Č. j. MV-108490-4/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní

Více

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí o změně stavby

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí o změně stavby Městský úřad Řevnice Stavební úřad náměstí Krále Jiříh z Pděbrad čp. 74, PSČ 25230 tel. 25772 0223, fax 25772 0160 Spis.zn.: Čj.: Vyřizuje: Řevnice: 2551/2010 0974/2011lSU/Sa Ing. Michaela 2.3.201 I Šádkvá

Více

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013 Strategické rámce správy a rzvje klasifikace DRG v rce 2013 Ministerstv zdravtnictví má až d knce rku 2013 uzavřenu s NRC prváděcí smluvu k prvádění některých činnstí týkajících se kultivace systému DRG

Více

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií III.1.1 Diverzifikace činnstí nezemědělské pvahy Charakteristika patření patření je zaměřen na realizaci jedntlivých aktivit ve venkvských blastech v rámci diverzifikace činnstí zemědělských subjektů (malých

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP OTOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP OTOVICE ÚZEMNÍ PLÁN OTOICE TEXTOÁ ČÁST ODŮODNĚNÍ ÚP OTOICE Zadavatel: Přizvatel: Prjektant: Obec Otvice Městský úřad Brumv Ing.Arch.Karel Nvtný Bržíkva 1684, 50012 Hradec Králvé Tel.: 604566916, 495265812 e-mail:

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN důvdnění Změny č. 1 ÚP Hdnín II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN UPRAVENÝ NÁVRH ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1256-239-2014

Více

Technická specifikace zakázky

Technická specifikace zakázky Přílha č. 2 Smluvy díl Technická specifikace zakázky Název veřejné zakázky: Prjektvá dkumentace a suvisející služby (dále také zakázka). I. Základní specifikace Obec: Pdlí u Brna NUTS CZ0643583634 Katastrální

Více

se sídlem Purkyňova 125, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek

se sídlem Purkyňova 125, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Purkyňva 125, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Ve věci : Znalecký

Více

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad pr bdbí 2007-13 Schválen MV ROP JZ dne 30. 5. 2011 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Zastupena: Rbinem Pvšíkem,

Více

STATIKUM s.r.o. znalecký ústav jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR

STATIKUM s.r.o. znalecký ústav jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1579-134-2015

Více

OPPIK Program SLUŽBY INFRASTRUKTURY

OPPIK Program SLUŽBY INFRASTRUKTURY OPPIK Prgram SLUŽBY INFRASTRUKTURY říjen 2016 Cíl Výzvy a právní frmy v prgramu Služby infrastruktury (SI) Pdprvané aktivity prgramu SI Odvětvvé vymezení: CZ-NACE Způsbilé / Nezpůsbilé výdaje Frma a výše

Více

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Úvd Jihčeská vědecká knihvna (JVK) v Českých Budějvicích prvzuje své webvé stránky d začátku rku 1996 (tehdy

Více

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám SUSEN generální ddávka staveb v areálu Řež Ddatečná infrmace č. 1 k zadávacím pdmínkám Č.j.:SUSEN/216937/DI/001 Zadavatel bdržel dne 18. 7. 2012 následující pžadavek na ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám:

Více

MIKROPROCESOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY KOTLE ÚT + UTV

MIKROPROCESOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY KOTLE ÚT + UTV MIKROPROCESOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY KOTLE ÚT + UTV KOTLE ÚT + UTV NÁVOD K OBSLUZE 2 Návd k bsluze SP-06 LOCJIC 1. Ppis předníh panelu 3 1 2 7 4 5 6 Phled na regulátr s značenými funkcemi Opis stanu pracy

Více

V jádru krásná koupelna Stavební veletrh BVV Brno 17. 21.4.2007 PAVILON D, stánek č. 41 A

V jádru krásná koupelna Stavební veletrh BVV Brno 17. 21.4.2007 PAVILON D, stánek č. 41 A V jádru krásná kupelna Stavební veletrh BVV Brn 17. 21.4.2007 PAVILON D, stánek č. 41 A V rámci expzice Vám přestavíme : Mderní kmpaktní materiály Technistne a SlidStne, jejich využití v interieru. - reknstrukce

Více

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR Resilience a adaptace na klimaticku změnu v reginálních strategiích Strategie přizpůsbení se změně klimatu v pdmínkách ČR Havlíčkův Brd, 16. 3. 2016 Jakub Hrecký dbr becné chrany přírdy a krajiny Jana

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více