Státní energetická inspekce jako dotčený orgán

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Státní energetická inspekce jako dotčený orgán"

Transkript

1 Zdeněk Kndler Zlín Státní energetická inspekce

2 Státní energetická inspekce jak dtčený rgán v rámci plitiky územníh rzvje a územníh plánvání stanviska k plitice územníh rzvje a územně plánvací dkumentaci (vyhláška č. 195/2007 Sb.) psuzvání námitek k územním plánům, stanviska v rámci námitkvých řízení v rámci územních a stavebních řízení pdle stavebníh zákna závazná stanviska ke stavbám a prjektvým dkumentacím v suvislsti s chranu zájmů chráněných zák. č. 406/2000 Sb. a zejména jeh prváděcími vyhláškami - č. 78/2013 Sb., energetické nárčnsti budv, - č. 193/2007 Sb., kteru se stanví pdrbnsti účinnsti užití energie při rzvdu tepelné energie a vnitřním rzvdu tepelné energie a chladu, - č. 441/2012 Sb., stanvení minimální účinnsti užití energie při výrbě elektřiny a tepelné energie psuzení dkumentů prkazující energeticku nárčnst budv Stát má zájem na energetických úsprách a SEI je jeh dzrvým rgánem

3 Státní energetická inspekce jak dtčený rgán Stanviska vydaná územním inspektrátem Stanviska St.říz. nad 700 GJ St.říz. pd 700 GJ. 106 Úz.říz. nad 700 GJ.. 40 Úz.říz. pd 700 GJ.. 83 Úz. plány a ÚPD Úz. energ. kncep Vydává státní energetická inspekce stanviska ke všem realizvaným stavbám => NE

4 Územní a stavební řízení pvinnsti dle zákna 406/2000 Sb. výstavba nvé budvy kladné závazné stanvisk SEI pr budvu na nákladvě ptimální úrvni ( ), resp. budvu s téměř nulvu sptřebu energie (rgán veřejné mci, statní vlastníci) průkaz energetické nárčnsti (prkazuje splnění pžadavků na ENB) - psuzení technické, eknmické a eklgické prveditelnsti alternativních systémů ddávek energie ( 9a zákna) větší změna dknčené budvy (> 25 % celkvé plchy bálky budvy] průkaz energetické nárčnsti - splnění pžadavků pr budvu neb měněné stavební prvky resp. technické systémy - psuzení technické, eknmické a eklgické prveditelnsti alternativních systémů ddávek energie (EP - budvy s výknem zdrje energie > 200 kw ( 9a zákna)) - stanvení dpručených patření pr snížení energetické nárčnsti budvy jiná než větší změna dknčené budvy Kpie dkladů vztahujících se k měněným stavebním prvkům bálky budvy neb měněným technickým systémům (p dbu 5 let) Plnění pžadavků na energeticku nárčnst ve vztahu: - ke stáří budvy (budvy nvé a změny staveb) - na vlastníka (vlastnictví staveb rgány veřejné mci)

5 Pžadavky energetické legislativy na prjektvání staveb Zlín THERM 2014 Územní a stavební řízení pvinnsti dle zákna 406/2000 Sb. Budvy splňující pžadavek energetické nárčnstí na nákladvě ptimální úrvni Od rku 2020 by však nvstavby měly plnit tzv. téměř nulvý standard, u bytvých a administrativních budv bude tat pvinnst platit již d rku Cílem záknné úpravy, pčínaje rkem 2020, je prjektvat nvě stavěné budvy s téměř nulvu sptřebu energie a tut sptřebu navíc pkrýt z bnvitelných zdrjů => výstavba pasivních dmů. Budvy s téměř nulvu sptřebu - pžadavek na nvstavby Orgán veřejné mci Všichni vlastníci > 1500 m 2 > 350 m 2 < 350 m 2 > 1500 m 2 > 350 m 2 < 350 m 2

6 Energetická nárčnst budvy Prkázání splnění pžadavků ENB při stavebních řízeních Obecně platí ( 7) Energetická nárčnst splnění pžadavků Stanvisk SEI PENB Výstavba nvé budvy ANO ANO ANO Větší změna dknčené stavby ANO NE ANO Jiná než větší změna dknčené stavby ANO NE NE Nvá budva - PENB - Ukazatele energetické nárčnsti budvy ( 3, 6 vyhl. č. 78/2013) a) celkvá primární energie za rk, b) nebnvitelná primární energie za rk, c) celkvá ddaná energie za rk, d) dílčí ddané energie pr technické systémy vytápění, chlazení, větrání, úpravu vlhksti vzduchu, přípravu teplé vdy a světlení za rk, e) průměrný sučinitel prstupu tepla, f) sučinitele prstupu tepla jedntlivých knstrukcí na systémvé hranici, g) účinnst technických systémů. Pžadavky na energeticku nárčnst nvé budvy a budvy s téměř nulvu sptřebu energie jsu splněny, pkud ukazatele energetické nárčnsti uvedené pd písm. b), c) a e) nejsu vyšší než pžadvané hdnty ukazatelů energetické nárčnsti referenční budvy.

7 Energetická nárčnst budvy Prkázání splnění pžadavků ENB při stavebních řízeních Hdnty ukazatelů energetické nárčnsti hdncené budvy a referenční budvy se stanvují: - výpčtem na základě dkumentace u nvých budv, - v suladu se sučasným stavem budvy (vstupní údaje) u dknčených budv. Pr výpčet ukazatelů energetické nárčnsti referenční budvy se pužijí hdnty parametrů budvy, stavebních prvků a knstrukcí a technických systémů budvy uvedené v přílze prváděcíh předpisu a parametrů typickéh užívání budvy. Výpčet průměrnéh sučinitele prstupu tepla a sučinitele prstupu tepla jedntlivých knstrukcí a účinnsti technických systémů vytápění, chlazení, větrání, úpravy vlhksti vzduchu, přípravy teplé vdy a světlení se prvádí pdle příslušných českých technických nrem.

8 Energetická nárčnst budvy Prkázání splnění pžadavků ENB při stavebních řízeních Výpčet ddané energie Celkvá ddaná energie d budvy se stanví sučtem dílčích ddaných energií a vyjádří se také p jedntlivých energnsitelích. Je sučtem vypčtené sptřeby energie a pmcné energie bez té části energie, která služí k výrbě elektřiny neb tepla, které jsu ddávány mim budvu,. Dílčí ddaná energie - energie na vytápění, chlazení, větrání, úpravu vlhksti vzduchu, přípravu teplé vdy, světlení vč. pmcné energie jedntlivých systémů. Výpčet primární energie Celkvá primární energie a nebnvitelná primární energie pr hdncenu budvu se vypčítají jak sučet sučinů ddané energie, v rzdělení p jedntlivých energnsitelích, stanvené pdle 4 a příslušných faktrů primární a nebnvitelné primární energie uvedených v přílze č. 3 vyhlášky. Nebnvitelná primární energie pr referenční budvu se vypčítá vynásbením vypčtených sptřeb energie a pmcných energií pr jedntlivé technické systémy faktry nebnvitelné primární energie pdle typů sptřeb uvedenými v tabulce č. 4 přílhy č. 1 vyhlášky p 1. lednu 2015 snížením hdnty nebnvitelné primární energie stanvené pdle písmene a) hdntu uvedenu v tabulce č. 5 přílhy č. 1 vyhlášky.

9 Energetická nárčnst budvy Prkázání splnění pžadavků ENB při stavebních řízeních Obecně platí ( 7) Energetická nárčnst splnění pžadavků Stanvisk SEI PENB Výstavba nvé budvy ANO ANO ANO Větší změna dknčené stavby ANO NE ANO Jiná než větší změna dknčené stavby ANO NE NE Větší změna dknčené budvy ukazatele EN bud. jedntlivé prvky ( 3, 6 vyhl. č. 78/2013) průkaz energetické nárčnsti budvy - nebnvitelná primární energie za rk + průměrný sučinitel prstupu tepla - celkvá ddaná energie za rk + průměrný sučinitel prstupu tepla splnění pžadavků pr všechny měněné stavební prvky resp. všechny měněné technické systémy - sučinitele prstupu tepla jedntlivých knstrukcí na systémvé hranici jsu nižší než referenční hdnty uvedené v tabulce č. 2 přílhy č. 1 vyhlášky - účinnst technických systémů (ukazatel EN) není nižší než referenční hdnty uvedené v tabulce č. 3 přílhy č. 1 vyhlášky Přístavba a nástavba navyšující půvdní energeticky vztažnu plchu více než 25 % se pvažuje při stanvení referenčních hdnt ukazatelů energetické nárčnsti budvy za nvu budvu.

10 Energetická nárčnst budvy Psuzení technické, eknmické a eklgické prveditelnsti alternativních systémů ddávek energie (nvé budvy i větší změny budv) Alternativní systém ddávek energie a) místní systém ddávky energie využívající energii z bnvitelných zdrjů, b) kmbinvaná výrba elektřiny a tepla, c) sustava zásbvání tepelnu energií, d) tepelné čerpadl. Technická prveditelnst - technická mžnst instalace neb připjení alternativníh systému ddávky energie Eknmická prveditelnst - dsažení prsté dby návratnsti investice d alternativníh systému ddávek energie kratší než dba jeh živtnsti, resp. dba živtnsti alternativníh systému ddávek energie je delší než dba živtnsti nvéh jinéh systému. (pr písm. c). Eklgická prveditelnst - instalace neb připjení alternativníh systému ddávky energie bez zvýšení mnžství nebnvitelné primární energie prti stávajícímu neb navrhvanému stavu. Psuzení = sučást prtklu průkazu energetické nárčnsti budvy.

11 Energetická nárčnst budvy Dpručená patření pr snížení energetické nárčnsti budvy (větší změny budv) Stavební prvky a knstrukce budvy Technické systémy budvy - vytápění, chlazení, větrání, úprava vlhksti vzduchu, příprava teplé vdy, světlení Obsluha a prvz systémů budvy technická vhdnst - patření se dkládá technicku mžnstí jeh instalace, funkční vhdnst - dkládá se účelem a vlivem na jiné základní funkce stavby a na susední stavby, eknmická vhdnst - dkládá se dsažením prsté dby návratnsti kratší než dba živtnsti dpručenéh patření. vyhdncení účinku dpručených patření se prvádí minimálně na základě úspry celkvé ddané energie a nebnvitelné primární energie.

12 Prkázání splnění pžadavků ENB při stavebních řízeních Výjimky umžněné záknem Výjimky ( 7 dst 5 a 7a dst. 5) (nvstavby i změny stavby) Energetická nárčnst splnění pžadavků Stanvisk SEI PENB celkvá energeticky vztažná plcha menší než 50 m2 NE NE NE kulturní památky neb budvy v památkvé rezervaci neb zóně budvy bvykle užívané jak místa bhslužeb a pr nábženské účely NE NE ANO NE NE NE stavby pr rdinnu rekreaci NE NE NE průmyslvé a výrbních prvzů, prvzvny a zemědělské budvy (sptř. energie d 700 GJ/rk) větší změny budv - technická neb eknmická nevhdnst (živtnst budvy, prvzní účely) NE NE NE NE NE ANO Kulturní památky změna dknčené budvy ENB u budv, které jsu kulturní památku, aneb nejsu kulturní památku, ale nacházejí se v památkvé rezervaci neb památkvé zóně, pkud by s hledem na zájmy státní památkvé péče splnění některých pžadavků na energeticku nárčnst těcht budv výrazně změnil jejich charakter neb vzhled; tut skutečnst stavebník, vlastník budvy neb splečenství vlastníků jedntek dlží závazným stanviskem rgánu státní památkvé péče průkaz energetické nárčnsti ( 7, dst. 5, písm. a))

13 Snižvání energetické nárčnsti

14 Snižvání energetické nárčnsti Státní energetická kncepce řešení energetických zdrjů, jaderné elektrárny, závislsti na ddávkách plynu, pdílu bnvitelných zdrjů energie v energetickém mixu, smysluplné buducnsti a mnha dalších tázek Zvyšvání efektivity a mezvání plýtvání s energií důraz na patření veducí k energetickým úsprám, investice d efektivníh nakládání s energiemi znamená zjedndušení tázek SEK cesta k vyspělé knkurence schpné eknmice s růstem, stabilitu a zejména energetické sběstačnsti Příležitst k úsprám na každém krku patření v sektru dmácnstí, terciálním sektru, sektru průmyslu, zemědělství, dpravy apd.

15 Snižvání energetické nárčnsti Opatření v sektru dmácnstí pdíl dmácnstí na celkvé sptřebě energií činí cca 30% vyský ptenciál úspr nevýhda velká rzmanitst frem sptřeby energie a nutnst kmbinace infrmačních aktivit a finančních pdpr Opatření v terciálním sektru řada prgramů pr zlepšení energetické účinnsti budv a úspr energií (EPC apd.) blast bčanské vybavensti (šklství, zdravtnictví, bjekty veřejné a státní správy) - realizace patření ke zlepšení energetické účinnsti na základě EA prvzvání budv, regulace sptřeby atd.. - investice k dsažení pžadvaných hdnt v tepelné chraně budv pdpra výrbků s nízku sptřebu energie

16 Efektivita sptřeby energie; sptřeba v bytných dmech Opatření přím pžadvaná záknem 2013 nvstavby splňují pžadavek tzv. nákladvě ptimální úrvně 2020 nvstavby mají plnit tzv. téměř nulvý standard (bytvé a kancelářských budvy d rku 2018 (>1500m 2 )) Cílem - pčínaje rkem 2020 nvě stavěné budvy prjektvány s téměř nulvu sptřebu energie, tj. vše je směrván k výstavbě pasivních dmů a nízkenergetických dmů Opatření nepřím pžadvaná záknem reknstrukce budv - zákn k reknstrukci nenutí - při její realizaci pžaduje splnění pdmínek energetické nárčnsti jednduchá patření renvace, zateplení existujících budv neb výměna některých stavebních kmpnent (kna, dveře) - mdernizací či reknstrukcí lze dcílit nízkenergetický či pasivní standard

17 Efektivita sptřeby energie v budvách

18 Sptřeba energie v bytných dmech Dmácnsti (budvy) v ČR 4 miliny bytvých jedntek 1,8 mil. rdinných a bytvých dmů (z th 1,5 mil představují RD) průměrné stáří cca 50 let (ČSÚ 2011) značný ptenciál úspr energie v budvách (30% celkvé knečné sptřeby země) výdaje za energie významná část rzpčtů rzhdující (jediné) kritériem pr reknstrukci největší pdíl prvzních nákladů budv - tepl na vytápění a hřev TUV (BD na CZT - 37% a 23%) eknmicky nejefektivnější ttální kmplexní reknstrukce prblém nedstatek jednrázvých dispnibilních prstředků. pstupná reknstrukce d akcí s vyšší eknmicku efektivnstí k těm nižším nejvhdnější přadí reknstrukcí tepl, elektřina, vda (velikst buducí úspry prvzních výdajů různých frem energie)

19 Sptřeba energie v bytných dmech Rční náklady - vytápění v RD 7% 3% 2% 12% d Kč 16% d Kč d Kč 32% d Kč d Kč nad Kč 28% neví Rční náklady - vytápění v BJ 14% 6% 8% 2% 26% d Kč d Kč d Kč 13% d Kč d Kč nad Kč 31% neví Zdrj Raiffeisen stavební spřitelna

20 Reknstrukce budv Tepelná energie největší plžka prvzních výdajů zdrj tepelné energie pr vytápění hřev vdy snížení tepelných ztrát stavebními tvry snížení tepelných ztrát střechu snížení tepelných ztrát svislými stěnami snížení tepelných ztrát pdlahu ztráty výměnu vzduchu, v dpadní vdě, klimatizací Ovlivňující faktry reálně dsažitelné úspry tepelné energie kvalita ken a sazení ken d knstrukce tlušťka tepelné izlace a kvalita prvedení zateplvacíh systému způsb zabudvání tepelných izlací d stavební knstrukce (ktvy) eliminace tepelných mstů ddržení technlgických pstupů při výstavbě vyregulvání tpné sustavy energetický management v budvě Reknstrukce v celém kmplexu patření může znamenat reálnu úspru ve výši % půvdní sptřeby energie.

21 Stavba nvé budvy pžadavky na prjekt Vyhláška č. 268/2009 Sb., technických pžadavcích na stavby 8 Základní pžadavky uvádí: Stavba musí být navržena a prvedena tak, aby byla při respektvání hspdárnsti vhdná pr určené využití a aby sučasně splnila základní pžadavky, kterými jsu a) mechanická dlnst a stabilita, b) pžární bezpečnst 1), c) chrana zdraví sb a zvířat, zdravých živtních pdmínek a živtníh prstředí 2), d) chrana prti hluku 3), e) bezpečnst při užívání, f) úspra energie a tepelná chrana (406/2000 Sb.). Pžadavky musí stavba splňvat při běžné údržbě a půsbení běžně předvídatelných vlivů p dbu plánvané živtnsti stavby a rvněž výrbky, materiály a knstrukce navržené a pužité pr stavbu musí zaručit, že stavba tyt pžadavky splní.

22 Stavba nvé budvy pžadavky na prjekt Vyhláška č. 268/2009 Sb., technických pžadavcích na stavby Spustu pžadavků a pdmínek, jejichž splnění je nutné při pzdějším schvalvání stavby, mj. pžadavky na úspru energií, pžadvanu výše uvedeným bdem f). 16 Úspra energie a tepelná chrana uvádí: (1) Budvy musí být navrženy a prvedeny tak, aby sptřeba energie na jejich vytápění, větrání, umělé světlení, ppřípadě klimatizaci byla c nejnižší. Energeticku nárčnst je třeba vlivňvat tvarem budvy, jejím dispzičním řešením, rientací a velikstí výplní tvrů, pužitými materiály a výrbky a systémy technickéh zařízení budv. Při návrhu stavby se musí respektvat klimatické pdmínky lkality. (2) Budvy s pžadvaným stavem vnitřníh prstředí musí být navrženy a prvedeny tak, aby byly dluhdbě p dbu jejich užívání zaručeny pžadavky na jejich tepelnu chranu splňující a) tepelnu phdu uživatelů, b) pžadvané tepelně technické vlastnsti knstrukcí a budv, c) tepelně vlhkstní pdmínky technlgií pdle různých účelů budv, d) nízku energeticku nárčnst budv. (3) Pžadavky na tepelně technické vlastnsti knstrukcí a budv jsu dány nrmvými hdntami.

23 Stavba nvé budvy pžadavky na prjekt Vyhláška č. 268/2009 Sb., technických pžadavcích na stavby POŽADAVKY NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE STAVEB ( 18-31): Vnější stěny a vnitřní stěny ddělující prstry s rzdílným režimem vytápění, stěnvé knstrukce přilehlé k terénu musí splu s jejich pvrchy splňvat pžadavky na tepelně technické vlastnsti při prstupu tepla, prstupu vdní páry a vzduchu knstrukcemi dané nrmvými hdntami a) nejnižších vnitřních pvrchvých teplt knstrukce, zejména v místech tepelných mstů v knstrukci a tepelných vazeb mezi knstrukcemi, b) sučinitele prstupu tepla, včetně tepelných mstů v knstrukci, c) lineárních a bdvých činitelů prstupu tepla pr tepelné vazby mezi knstrukcemi, d) kndenzace vdních par a bilance vlhksti v rčním průběhu, e) průvzdušnsti knstrukce a spár mezi knstrukcemi, f) tepelné stability knstrukce v zimním a letním bdbí ve vazbě na místnst neb budvu, g) prstupu tepla bvdvým pláštěm budvy ve vazbě na další knstrukce budvy. Strpy, pdlahy, pvrchy stěn a strpů a pdlahy musí splňvat pžadavky na tepelně technické vlastnsti při prstupu tepla, prstupu vdní páry a vzduchu knstrukcemi v ustáleném i neustáleném tepltním stavu, které vychází z nrmvých hdnt.

24 Stavba nvé budvy pžadavky na prjekt Vyhláška č. 268/2009 Sb., technických pžadavcích na stavby Střešní knstrukce musí splňvat pžadavky na tepelně technické vlastnsti při prstupu tepla, prstupu vdní páry a prstupu vzduchu knstrukcemi dané nrmvými hdntami a) nejnižších vnitřních pvrchvých teplt knstrukce, zejména v místech tepelných mstů v knstrukci a tepelných vazeb mezi knstrukcemi, b) sučinitele prstupu tepla, včetně tepelných mstů v knstrukci, c) lineárních a bdvých činitelů prstupu tepla pr tepelné vazby mezi knstrukcemi, d) kndenzace vdních par a bilance vlhksti v rčním průběhu, e) průvzdušnsti knstrukce a spár mezi knstrukcemi, f) tepelné stability knstrukce v zimním a letním bdbí ve vazbě na místnst neb budvu, g) prstupu tepla bvdvým pláštěm budvy ve vazbě na další knstrukce budvy. Výplně tvrů musí splňvat pžadavky na tepelně technické vlastnsti v ustáleném tepltním stavu v suladu s nrmvými hdntami. Předsazené části staveb a ldžie jsu navrženy tak, že lineární a bdvý činitel prstupu tepla jejich vlivem musí být v suladu s ptřebným nízkým prstupem tepla bvdvým pláštěm budvy daným nrmvými hdntami.

25 Stavba nvé budvy pžadavky na prjekt Vyhláška č. 268/2009 Sb., technických pžadavcích na stavby POŽADAVKY NA TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVEB ( 32-38): Technické vybavení zdrjů tepla musí umžnit hspdárný, bezpečný a splehlivý prvz a je nutné brát zřetel na mžnsti prveditelnsti alternativních zdrjů vytápění 5). V případě instalace tepelných sptřebičů na tuhá paliva musí být k dispzici prstr na uskladnění tuhých paliv. Ktle a sptřebiče musí mít zajištěn přívd spalvacíh a větracíh vzduchu. Odvd spalin, kndenzátu ze spalin a dalších škdlivin nesmí hržvat živtní prstředí a zdraví sb neb zvířat. Výpčet tepelných ztrát budv je dán nrmvými pstupy. Otpná tělesa instalvaná ve stavbách se zvýšeným nebezpečím úrazu (zejm. předšklní a šklská zařízení) musí být patřena chrannými kryty, které však nesmí bránit řádnému sdílení tepla z tpných těles d klí. Otpné sustavy musí být sazeny zařízením umžňujícím měření a nastavení parametrů, při prvzu musí být zajištěn řízení tepelnéh výknu v závislsti na ptřebě tepla. Hlavní uzávěr tpnéh média musí být sazen na vstupu d vnitřní tpné sustavy stavby a výstupu z ní, při ddávce tepla z vnějšíh zdrje. Otpné sustavy a hlavní uzávěry tpnéh média musí být přístupné a zabezpečené prti neprávněné manipulaci. Rzvdy tpné sustavy vedené technickými pdlažími musí být izlvané.

26 Stavba nvé budvy pžadavky na prjekt PLNĚNÍ POŽADAVKŮ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE A TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVEB: Pdmínky pr splnění pžadavků energetické nárčnsti budvy a jejíh energetickéh hspdářství, tj. dsažení maximální účinnsti ve sptřebě energií při prvzu staveb upřesňují prváděcí předpisy k záknu č. 406/2000 Sb.: - vyhláška č. 78/2013 Sb., energetické nárčnsti budv, - vyhláška č. 193/2007 Sb., kteru se stanví pdrbnsti účinnsti užití energie při rzvdu tepelné energie a vnitřním rzvdu tepelné energie a chladu, - vyhláška č. 441/2012 Sb., stanvení minimální účinnsti užití energie při výrbě elektřiny a tepelné energie.

27 Dtazy Celkvá energeticky vztažná plcha vnější půdrysná plcha všech prstrů s upravvaným vnitřním prstředím v celé budvě, vymezená vnějšími pvrchy knstrukcí bálky budvy

28 Dtazy Pvinnst zpracvat PENB ( 7a zák. č. 406/2000 Sb.) Prdej není výstavba a napak - prveditelnst alternativních systémů ddávek energie, - dpručená patření pr snížení EN, - energetický psudek

29 Dtazy Některé z bnusů závazné stanvisk, PENB při výstavbě nvé budvy 100/200 PENB, prkázání EN při změnách budv 100/200 vybavení vnitřních zařízení přístrji regulujícími ddávku 50/100 vypracvání PENB ze zákna 100/200 předlžení PENB 50/100 zveřejnění ukazatelů při prdeji apd. 100/200

30 Děkuji za pzrnst

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

Efektivní řešení pro elektřinu a teplo Kogenerační jednotky Bosch

Efektivní řešení pro elektřinu a teplo Kogenerační jednotky Bosch Efektivní řešení pr elektřinu a tepl Kgenerační jedntky Bsch 2 Efektivní řešení pr elektřinu a tepl - Kgenerační jedntky Bsch Vítejte u splečnsti Bsch Již více než st let je jmén Bsch synnymem pr prvtřídní

Více

Proč a jak zavést progresivní požadavky na energetickou náročnost budov pro bydlení

Proč a jak zavést progresivní požadavky na energetickou náročnost budov pro bydlení Prč a jak zavést prgresivní pžadavky na energeticku nárčnst budv pr bydlení Listpad 2010 Iniciativa ŠANCE PRO BUDOVY předkládá p důkladné dbrné diskusi tat dpručení pr dluhdbé buducí nastavení pžadavků

Více

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI.

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Na Slvance 2 182 21 Praha 8 eli-cz@fzu.cz www.eli-beams.eu Ppis Stavby: akce: Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pr předmntáž a uskladnění technlgie ELI. Na vyznačeném

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

ÚZEMNÍ ROZVOJ. Ekonomika staveb a sídel /3

ÚZEMNÍ ROZVOJ. Ekonomika staveb a sídel /3 ÚZEMNÍ ROZVOJ Eknmika staveb a sídel /3 ÚZEMNÍ ROZVOJ = jakékliv zhdncení nemvitsti změnu jejíh využívání změna funkčníh využití území nezastavěné zastavěné méně eknmicky výhdná funkce eknmicky výhdnější

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

V jádru krásná koupelna Stavební veletrh BVV Brno 17. 21.4.2007 PAVILON D, stánek č. 41 A

V jádru krásná koupelna Stavební veletrh BVV Brno 17. 21.4.2007 PAVILON D, stánek č. 41 A V jádru krásná kupelna Stavební veletrh BVV Brn 17. 21.4.2007 PAVILON D, stánek č. 41 A V rámci expzice Vám přestavíme : Mderní kmpaktní materiály Technistne a SlidStne, jejich využití v interieru. - reknstrukce

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE. Ekonomika staveb a sídel /2

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE. Ekonomika staveb a sídel /2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE Eknmika staveb a sídel /2 Rzmístění bydlení ve městě filter dwn = vyfiltrvání stárnutím bytů se zhršuje kvalita bydlení nárčnější byvatelé dcházejí staré čtvrti

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

1. PROČ VYVÁŽET PENÍZE NA SKLÁDKU?

1. PROČ VYVÁŽET PENÍZE NA SKLÁDKU? . s. a t k e j r p r d y H c e w S kalu í n á v ň zply a Sušení dklad p í n v Prac 1. PROČ VYVÁŽET PENÍZE NA SKLÁDKU? Kal je materiál, který vzniká na všech kmunálních čistírnách dpadních vd, prt je nevyhnutelným

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Vzdělaností k trvale udržitelnému rozvoji Rok 2014

Vzdělaností k trvale udržitelnému rozvoji Rok 2014 Certifikace budv V rámci prjektu Vzdělanstí k trvale udržitelnému rzvji Rk 2014 Energetická agentura Zlínskéh kraje,.p.s. 2014 Energetická agentura Zlínskéh kraje,.p.s. Obecně prspěšná splečnst zalžená

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Zákonná omezení v chráněných územích

Zákonná omezení v chráněných územích Záknná mezení v chráněných územích Mgr. Libr Opluštil Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Závěrečná prezentace výsledků prjektu Vliv chráněných území na rzvj bcí zkušensti českých a rakuských municipalit

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Stavební spoření pomáhá peněženkám i životnímu prostředí. Energie nejsou zadarmo

Stavební spoření pomáhá peněženkám i životnímu prostředí. Energie nejsou zadarmo Stavební spření pmáhá peněženkám i živtnímu prstředí Energie nejsu zadarm Nejnadějnějším zdrjem energie jsu úspry Prakticky každá lednička prdaná v České republice má na sbě visačku Energetická třída A.

Více

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O.

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Sídl:Lidická 7, 15000, Praha 5, tel 257 324 581 mbil: 607 120 287, e-mail: atest.reality@vlny.cz Prvzvna: Rseveltva 34/615, Praha 6, 160 00, tel. 233

Více

Maturitní otázka č. 14. 14/ Zúčtování daní a dotací. DAŇ: zákonem určená platba do veřejného rozpočtu Nepřímé daně Přímé daně: POJMY: Správce daně:

Maturitní otázka č. 14. 14/ Zúčtování daní a dotací. DAŇ: zákonem určená platba do veřejného rozpočtu Nepřímé daně Přímé daně: POJMY: Správce daně: Ing. Eliška Galambicvá Maturitní tázka č. 14. 14/ Zúčtvání daní a dtací. Základní pjmy v blasti daní (daň, správce daně, plátce, pplatník, zdaňvací bdbí, splatnst daně). Členění daní (daně přímé a nepřímé).

Více

Silniční infrastruktura a legislativa

Silniční infrastruktura a legislativa Silniční infrastruktura a legislativa Mtt: Hdnta spjení dvu měst je čast vyšší, než sučet hdnt těcht měst Hannibal (247-183 př. n. l.) V rce 2013 jsem měl tu čest vést pracvní skupinu dbrníků pr silniční

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně.

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Zápis ze 7. schůze Výknné rady ČSTS knané dne 2.1.2009 v Praze Přítmni: Barnat (PB), Bartuňkvá (EB), Odstrčil (PO), Siegel (LS), Nvtný (LN) Prgram jednání: 0. Kntrla úklů 0.1. Úkly prezidia 0.2. Úkly VR

Více

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence M e t d i c k ý n á v d Energetickéh regulačníh úřadu k pdávání žádstí udělení, změny neb zrušení licencí pdle zákna č. 458/2000 Sb., pdmínkách pdnikání a výknu státní správy v energetických dvětvích a

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz OBNOVA NERATOVA Prjekt Sdružení Neratv,.s. www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi a putníh místa pmc lidem s pstižením a puštěným dětem

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

5.12.2014 18.5.2015 25. MSK 82246/2015 2.7.2015 2.7.2015 3.12.2014 15.5.2015

5.12.2014 18.5.2015 25. MSK 82246/2015 2.7.2015 2.7.2015 3.12.2014 15.5.2015 V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení. Uvedený dkument má puze infrmativní charakter a není závazný. Aktuální znění výrkvé

Více

Změny ve využívání území, jejich důsledky pro plánování. Územní plánování 1 / 5

Změny ve využívání území, jejich důsledky pro plánování. Územní plánování 1 / 5 Změny ve využívání území, jejich důsledky pr plánvání Územní plánvání 1 / 5 bytné zóny Bydlení 50-60% urbanizvaných plch ve městech sučástí bydlení je mnh dalších činnstí vazba na základní bčanské vybavení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadanu dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn) jak zjedndušené pdlimitní řízení Technický dzr investra

Více

o záměru PROJEKTU VÝSTAVBY FARMY VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN ENERCON E-82 v k.ú. PROSEČNÉ

o záměru PROJEKTU VÝSTAVBY FARMY VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN ENERCON E-82 v k.ú. PROSEČNÉ OZNÁMENÍ pdle zákna č. 100/2001 Sb., ve znění zákna č. 93/2004 Sb. a zákna č. 163/2006 Sb., kterým se mění zákn č. 100/2001 Sb., psuzvání vlivů na živtní prstředí (dle 6), přílhy č. 4 záměru PROJEKTU VÝSTAVBY

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Jak funguje léková regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 13. 1. 2011

Jak funguje léková regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 13. 1. 2011 Jak funguje lékvá regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel dbr farmacie 13. 1. 2011 Jak funguje... Regulace cen a úhrad léčiv d r. 2008 Zákn č. 48/1997 Sb., veřejném zdravtním pjištění Zákn

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

BULLETIN 10/2011 Pro zákazníky a partnery společnosti MICOS spol. s r.o., divize Telcom

BULLETIN 10/2011 Pro zákazníky a partnery společnosti MICOS spol. s r.o., divize Telcom BULLETIN 10/2011 Pr zákazníky a partnery splečnsti MICOS spl. s r.., divize Telcm Vážení bchdní partneři, ve splupráci se splečnstí PROFiber jsme pr Vás připravili šklení na téma: OPTICKÉ ROZVADĚČE MONTÁŽ

Více

R O Z H O D N U T Í I. územní rozhodnutí II. stavební povolení

R O Z H O D N U T Í I. územní rozhodnutí II. stavební povolení M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbr výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Hrní Pčernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 č. j.: P20/OV/9563/595/2010/Br/9 Vyřizuje: Ing.arch. Iva

Více

Nové nátěrové systémy pro oblast infrastruktury. Osvědčená technologie Nové výhody

Nové nátěrové systémy pro oblast infrastruktury. Osvědčená technologie Nové výhody Nvé nátěrvé systémy pr blast infrastruktury HEMADUR MASTIC 4588W/HEMADUR 47960 HEMATHANE HS 55610 Osvědčená technlgie Nvé výhdy 1 Testvání Špičkvá kvalita a splehlivst nátěrvých systémů HEMEL je garantvána

Více

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014 Vedení prjektů, Odhadvání, histrie Jiří Mach 26. 11. 2014 Agenda Dcházka Specifikace Vedení prjektů Pár slv SW prjektu na MFF Odhadvání Histrie prjektů Dtazy 2 Prject management C je t prjekt? Frmální

Více

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo. Fáze realizace. Část P1_1. P1_1_Fáze realizace

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo. Fáze realizace. Část P1_1. P1_1_Fáze realizace Přílha č. 1 Smluvy díl Fáze realizace Část P1_1 P1_1_Fáze realizace 1 Obsah 1 OBSAH... 2 2 HARMONOGRAM SOUBĚHU FÁZÍ REALIZACE APLIKACE MS2014+... 3 3 ORIENTAČNÍ ROZDĚLENÍ FUNKCIONALIT APLIKACE MS2014+

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Manuál pro Vodohospodářský model Zelená louka

Manuál pro Vodohospodářský model Zelená louka Manuál pr Vdhspdářský mdel Zelená luka Mdel verze 17.1, 17.3 (LXI. a LXIII. výzva) MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.pzp.cz, dtazy@sfzp.cz Zelená linka pr zájemce

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějvice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějvice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějvice Viz

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP NOVÝ BYDŽOV P R O S I N E C 2 0 1 0 ÚPLNÁ AKTUALIZACE

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP NOVÝ BYDŽOV P R O S I N E C 2 0 1 0 ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP NOVÝ BYDŽOV P R O S I N E C 2 0 1 0 ÚPLNÁ AKTUALIZACE ZÁKLADNÍ ÚDAJE POŘIZOVATEL: ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ORP NOVÝ BYDŽOV Městský úřad Nvý Bydžv Masarykv nám. 1, Nvý Bydžv

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brn tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brn: MUDr. Rman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrn.cz IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Více

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz Sklvská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz OBSAH krektrské služby. 2 pskytvané slevy. 3 expresní příplatky. 3 ddací lhůty pr krektrské služby. 4 prjektvý management. 5 granty jedntlivé

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN

L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce SOUBOR ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN UPRAVENÝ NÁVRH Evidenční čísl zhtvitele

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

Teplota a její měření

Teplota a její měření 1 Teplta 1.1 Celsiva teplta 1.2 Fahrenheitva teplta 1.3 Termdynamická teplta Kelvin 2 Tepltní stupnice 2.1 Mezinárdní tepltní stupnice z rku 1990 3 Tepltní rzdíl 4 Teplměr Blmetr Termgraf 5 Tepltní rztažnst

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická. Resslova 5, Ústí nad Labem. Fázory a komplexní čísla v elektrotechnice. - Im

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická. Resslova 5, Ústí nad Labem. Fázory a komplexní čísla v elektrotechnice. - Im Střední průmyslvá škla strjní a elektrtechnická Resslva 5, Ústí nad Labem Fázry a kmplexní čísla v elektrtechnice A Re + m 2 2 j 1 + m - m A A ϕ ϕ A A* Re ng. Jarmír Tyrbach Leden 1999 (2/06) Fázry a kmplexní

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1336-319-2014

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1379-362-2014

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...11 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...11 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7)

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7) KANDIDÁTI d výbru ČKAIT blast Zlín vlební bdbí 2015-2018 vlby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů d výbru (pčet vlených rgánů 7) 1. Ing. Ladislav Alster 2. Ing. Igr Balák 3. Ing. Marta Bantvá 4. Ing. Petr Chytil

Více

Dotační možnosti pro podnikatele v období 2014 2020. z OP Zaměstnanost, OP Životní prostředí a. Integrovaného regionálního operačního programu

Dotační možnosti pro podnikatele v období 2014 2020. z OP Zaměstnanost, OP Životní prostředí a. Integrovaného regionálního operačního programu Dtační mžnsti pr pdnikatele v bdbí 2014 2020 z OP Zaměstnanst, OP Živtní prstředí a Integrvanéh reginálníh peračníh prgramu (zpracván dle aktuální verze peračních prgramů ke dni 20.2.2015) Operační prgram

Více

Územní studie TOPĚLEC

Územní studie TOPĚLEC 2013 Územní studie TOPĚLEC návrh Přizvaná ÚS TOPĚLEC bude služit jak pdklad pr rzhdvání v území v rzsahu vymezené řešenéh území a dále studie služí též jak pdklad pr nvý územní plán Čížvé. Ing. arch. Radek

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Pžadavky na bsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast pdpry 1.3 Další vzdělávání pracvníků škl a šklských zařízení 21.8.2014 Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst MŠMT Obsah Úvd... 3 Pžadavky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018 VLEBNÍ PRGRAM KDU-ČSL PLNÁ PR BDBÍ 2014 2018 Vážení splubčané, představujeme Vám vlební prgram KDU-ČSL pr vlby d Zastupitelstva města Plná. Při jeh tvrbě jsme se snažili pstihnut všechny důležité blasti

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

podle přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb.

podle přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb. Oznámení kncepce pdle přílhy č. 7 zákna č. 100/2001 Sb. ve znění pzdějších předpisů STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020 Duben 2014 EIA SERVIS s.r.. České

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE Přizvatel: MěÚ Straknice zhtvitel: A+U DESIGN, spl. s r.. Nvá 24, České Budějvice Veducí prjektant: Ing. arch. Jiří Brůha datum: říjen 2012 1 N á v r h z a d á n

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

Document imaging, Digitalizace - Sure we can

Document imaging, Digitalizace - Sure we can Dcument imaging, Digitalizace - Sure we can Splečnsti TNT Expres Česká republika a HANDICAP vdi se spjily s cílem pskytvat maximální a plně prfesinální služby v blasti lgistiky, dpravy, expresních zásilek,

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

4.Silniční motorová vozidla

4.Silniční motorová vozidla 4.Silniční mtrvá vzidla Silniční mtrvá vzidla jsu strje určené pr dpravu sb a nákladů p silničních kmunikacích. V širším smyslu d tét skupiny strjů patří také vzidla určená k dpravě p cestách a v terénu.

Více

Business intelligence řešení v modelu MBI

Business intelligence řešení v modelu MBI Business intelligence řešení v mdelu MBI Jan Pur Katedra infrmačních technlgií VŠE v Praze, nám. W.Churchilla 4, 130 67 Praha 3 email: pur@vse.cz Abstrakt: Na katedře IT VŠE v Praze se v rámci jednh z

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2008

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2008 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2008 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty a přibyly další parametry s hledem na jejich mnžství jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná

Více

Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: MS, SM Ročník: 3 Zpracoval: Bc. Jan Dula.

Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: MS, SM Ročník: 3 Zpracoval: Bc. Jan Dula. Název prjektu: Sbližvání terie s praxí Datum zahájení prjektu: 01.11.2010 Datum uknčení prjektu: 30.06.2012 Obr: MS, SM Rčník: 3 Zpracval: Bc. Jan Dula Mdul: ISO 14 000 OBSAH 1. Úvd..2 2. Přehled nrem

Více

PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Přílha č. 3 PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH Odbr chrany živtníh prstředí... 2 Finanční dbr... 4 Odbr dpravy a silničníh hspdářství... 6 Odbr kultury

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov Zápis z veřejnéh zasedání Zastupitelstva bce Pstřekv Míst: zasedací místnst Obecníh úřadu Datum: 26.11.2014 Zúčastnění členvé ZO: Omluveni: -- Jan Kreuz, Jarmír Steinberger, Petr Plák, Dana Vgeltanzvá,

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk Úřad Reginální rady Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v suladu s Reginálním peračním prgramem reginu

Více

Informace o revizi TEN-T k A-PÚR ČR 2014 a krajům

Informace o revizi TEN-T k A-PÚR ČR 2014 a krajům ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Brn, 26. 5. 2014 František, Nantl Jednání s kraji, Staré Splavy u Dks, 5. 6. 2014 Infrmace revizi TEN-T k A-PÚR ČR 2014 a krajům Vznikl z těcht důvdů: Na základě ustanvení Smluvy

Více

Manuál pro Vodohospodářský model Zelená louka

Manuál pro Vodohospodářský model Zelená louka Manuál pr Vdhspdářský mdel Zelená luka Mdel verze 16.1 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.pzp.cz, dtazy@sfzp.cz Zelená linka pr zájemce dtace: 800 260 500 www.mzp.cz,

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MŠ. Mgr. Dagmar Herudková, ředitelka školy

PROVOZNÍ ŘÁD MŠ. Mgr. Dagmar Herudková, ředitelka školy Základní škla a mateřská škla KOZMICE, kres Opava, příspěvkvá rganizace PROVOZNÍ ŘÁD MŠ Č.j.: 12/2014 Vypracvala: Schválila: Prvzní prada prjednala dne: 9. ledna 2014 Směrnice nabývá platnsti de dne: 9.

Více

Informační audit teorie a praxe v České republice

Informační audit teorie a praxe v České republice Infrmační audit terie a praxe v České republice Očk Petr Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze petr.ck@ff.cuni.cz Michaela Dmbrvská Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze michaela.dmbrvska@ff.cuni.cz

Více

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1 PŘÍLOHA Č. 1 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Přílha č. 1 vybrané infrmace Prnajímaných prstrech NNF a Nemcnici Na Františku - Plánek Prnajímaných prstr NNF - Stanvisk VZP ke struktuře pskytvané péče v rámci

Více