Olejové, plynové a dvoupalivové hořáky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Olejové, plynové a dvoupalivové hořáky"

Transkript

1 Olejvé, plynvé a dvupalivvé hřáky Hřáky série Skupina 4 Výkn kw

2

3 Obsah Všebecně 1 Jak vybrat hřák 2 Hřáky na lehký tpný lej Technické údaje a rzměry 3 PI schémata 4 Rzsah ddávky 4 Grafy výknu/zpětnéh tlaku 5 Hřáky na těžký tpný lej Technické údaje a rzměry 6 PI schémata 7 Rzsah ddávky 7 Grafy výknu/zpětnéh tlaku 8 Plynvé hřáky Technické údaje a rzměry 9 PI schémata 10 Rzsah ddávky 11 Grafy výknu/zpětnéh tlaku 12 Dvupalivvé hřáky na lehký tpný lej/plyn Technické údaje a rzměry 13 PI schémata 14 Rzsah ddávky 15 Grafy výknu/zpětnéh tlaku 16 Dvupalivvé hřáky na těžký tpný lej/plyn Technické údaje a rzměry 17 PI schémata 18 Rzsah ddávky 19 Grafy výknu/zpětnéh tlaku 20 Tabulka výběru plynvéh ventilu 21 Ohyb plynvéh vedení 22 Plynvý nízkemisní hřák 22 Ovládací panely a napájecí skříňky 23 Optimalizace ztráty tlakvé výšky při spalvání 24 Předehřívač leje 25 Tlumič 25 Optimalizace pklesu tlaku spalvací hlavice 26 Utěsnění hřáku 26 Rzměry plamene 26 Schéma přívdu těžkéh tpnéh leje 27 Mntáž regulátru tlaku plynu 27 Hřáky na lehký tpný lej Hřáky na těžký tpný lej Plynvé hřáky Dvupalivvé hřáky na lehký tpný lej/plyn Dvupalivvé hřáky na těžký tpný lej/plyn 17-20

4 Olejvé, plynvé a dvupalivvé hřáky Hřáky série Olejvé, plynvé a dvupalivvé hřáky Oiln jsu plně autmatické, bezpečné a splehlivé. Design a výrba hřáků jsu zalženy na eknmičnsti, bezpečnsti a servisu, ale také na dbrém vztahu k živtnímu prstředí. Naše plynvé hřáky splňují nrmu EN 676, lejvé hřáky nrmy EN 230 a EN 267 a dvupalivvé hřáky splňují všechny tyt nrmy. Všechny hřáky pršly typvými testy EU. Ddáváme také hřáky, splňující nejrůznější klasifikační pžadavky námřních splečnstí, jak jsu ABS, BV, CCS, DNV, GL, KR, LR, NKK, RINA a RS. Knstrukce Plechvá knstrukce bklpuje třífázvý mtr, který phání ventilátr, umístěný v krytu. Olejvé čerpadl má vlastní třífázvý mtr. Pvrchvá úprava pláště je prvedena dlným vysce lesklým nátěrem. Plášť je vybaven výklpnu přírubu/krajem hřáku s bezpečnstním chranným spínačem, umžňujícím tevření hřáku tčením dleva neb dprava. Díky tčné přírubě je mžné prvádět servis spalvací hlavice, trysek a zážehvých elektrd bez demntáže. Spalvací hlavice ze slitiny nerezvé celi a rzptylvací disk dlají tepltám až 1200 C. Spalvací hlavice je nastavitelná tak, aby dšl k ptimalizaci míchání paliva bez hledu na rychlst spalvání. Hřák bsahuje průhledný tvr pr pzrvání plamene. Na straně sání ventilátru je vzduchvý tlumič, který splečně se servmtrem autmaticky řídí mnžství paliva a vzduchu na základě pžadvané rychlsti spalvání. Odstranitelný hrní kryt usnadňuje servis elektrinstalací a hřáku. Instalace a vhdné aplikace Hřáky jsu vhdné teplvdní a hrkvdní ktle, parní ktle, generátry hrkéh vzduchu a různé typy prcesních hřevů. Jsu rvněž navrženy tak, aby vyhvvaly pecím s vyským sacím tlakem/prtitlakem. Hřáky mhu být namntvány hrizntálně, vertikálně neb v rientaci směrem vzhůru, neb vertikálně s rientací směrem dlů. Naše hřáky jsu prjektvány pr prvz v interiérech, při max. +50 C. Běžná prvzní výška je 500 metrů nad mřem (jiné výšky na dtaz). Třída chrany hřáku je IP 20. Paliva Mhu být pužita různá paliva v závislsti na mdelu hřáku: KP mdely: - lehký tpný lej, viskzita 4 t 12 mm 2 /s, +20 C RP mdely: - těžký tpný lej, viskzita max. 250 mm 2 /s, +50 C - těžký tpný lej, viskzita max. 450 mm 2 /s, +50 C tpný zásbník pr čerpadl a trysku a elektrmagnetický ventil - těžký tpný lej, viskzita max. 650 mm 2 /s, +50 C tpné zásbníky jak uveden výše + hřev p trase lejvéh vedení GP mdely: - zemní plyn, plyny 2. skupiny, skupin H a E (kategrie zařízení I 2R ) Dvupalivvé hřáky GKP a GRP: - charakteristiky paliva dle výše uvedenéh, zemní plyn/lehký tpný lej - charakteristiky paliva dle výše uvedenéh, zemní plyn/těžký tpný lej Hřáky, pužívající jiné paliv, jsu k dispzici na vyžádání. Metdy regulace výknu V závislsti na mdelu si lze vybírat z následujících mžnstí: třístupňvá, T mdulační, M Třífázvé hřáky jsu vybaveny servmtrem vzduchvéh tlumiče, jehž dba chdu je 5 vteřin mezi výknvými fázemi. Hřáky autmaticky fungují jak jedn-, dvu- neb třístupňvé v suladu se zatížením. Mdulační hřáky jsu vybaveny servmtrem s přechdvým časem 30 sek/90. Servmtr je připjen na regulátr leje a regulátr směsi pmcí sy. Mdulační hřák funguje bez hledu na rychlst spalvání, a t na základě zatížení. Hřáky jsu řízeny na základě analýzy spalin.. Předehřívač Oiln garantuje přesné řízení teplty leje Mdely RP a GRP jsu vybaveny regulačními ventily leje, filtrem a také elektrickým bjemvým předehřívačem. Předehřívač je řízen elektrnickým regulátrem, který udržuje stabilní tepltu leje. Stabilní teplta leje usnadňuje dsažení ptimálních spalvacích pdmínek. U hřáků na těžký tpný lej teče lej, hřátý v průběhu fáze čištění d trysky přes předehřívač, aby byl zajištěn, že je teplta leje dstatečně vyská v průběhu fáze zážehu. Plynvé zařízení Kmpnenty, vztahující se k plynu, u plynvých a dvupalivvých hřáků splňují nrmu EN 676: dva regulační ventily, tlakvé spínače (min./max.) a autmatický tester úniků na ventilu. Další vybavení, vztahující se k ptrubí, je k dispzici na vyžádání. Olejvé ptrubí Namntván na hřáku třístupňvé hřáky s čtyřmi elektrmagnetickými ventily (jeden hlavní ventil a jeden ventil pr každu trysku). Mdulační hřáky mají tři elektrmagnetické ventily. Regulátr leje pr mdulační hřák je umístěn na lejvém vedení, které se vrací z trysky. Olejvý filtr je umístěn na straně sání čerpadla. Dvě lejvé hadice umžňují zavěšení hřáku. Mnitring plamene Všechny mdely jsu vybaveny autmatickým mnitrváním plamene. U mdelů KP a RP je mnitring plamene zajištěn prstřednictvím ftbuňky; u mdelů GP, GKP a GRP je zajištěn prstřednictvím UV buňky. Řídící zařízení Řízení hřáku (řídící jedntka) je integrván d hřáku. Řídící jedntka autmaticky fázuje veškeré aktivity hřáku. V případě závady na hřáku přejde autmatika autmaticky zastaví hřák. Mdulační hřáky zahrnují také předem namntvaný kntrler výknu. Za příplatek je mžné hřáky ddávat s elektrnicku kntrlu pměru.. Tlumič Hladina hluku u hřáků je nízká, ale pkud je t pžadván mhu být vybaveny samstatným tlumičem, aby byly ještě tišší. Optimalizace ztráty tlaku spalvací hlavice Za příplatek mhu být mdulační hřáky vybaveny systémem, který ptimalizuje ztrátu tlaku spalvací hlavice. Systém redukuje mnžství přebytečnéh vzduchu a také zlepšuje hdnty spalvání pr částečné zátěže hřáku. Splečnst si vyhrazuje práv na technické změny.

5 Jak vybrat hřák A. Pstup 1. Zjistěte relevantní infrmace ktli a aplikaci výkn a účinnst ktle neb pžadvaná výkn hřáku zpětný tlak spalvací kmry paliv/paliva, která mají být pužita tlak paliva na vstupu d hřáku metda regulace výknu hřáku 2. Vypčtěte výkn hřáku. Výkn hřáku = výkn ktle/účinnst Příklad: výkn ktle 6,500 kw, účinnst 90 % výkn hřáku = 6,500 kw/0.9 = 7,220 kw. 3. Plynvé hřáky: pžadvaný průtk plynu [m 3 n/h] = (výkn hřáku [kw] x 3.6)/výhřevnst plynu [MJ/m 3 n]. Příklad: pžadvaná výkn hřáku = 7,220 kw pžadvaný průtk plynu = (7,220 kw x 3.6)/35.8 MJ/m 3 n = 726 m 3 n/h, kde 35.8 MJ/m 3 n je výhřevnst zemníh plynu. Olejvé hřáky: Vypčtěte pžadvaný průtk leje [kg/h]. Pžadvaný průtk leje [kg/h] = (výkn hřáku [kw] x 3.6)/ výhřevnst leje [MJ/kg]. Příklad: pžadvaná výkn hřáku = 7,220 kw pžadvaný průtk leje = (7,220 kw x 3.6)/42.7 MJ/kg = 609 kg/h, kde 42.7 MJ/kg je výhřevnst lehkéh tpnéh leje. 4. Viz příručka, kde najdete grafy výknu hřáku/zpětnéh tlaku: Grafy indikují prvzní rzsah hřáku. Například zpětný tlak ktle s kapacitu ktle 7,220 kw je 18 mbar. Pkud se pdíváte na bd s krdinátami 7,720 kw a 18 mbar na grafu ve spdní části stránky, uvidíte, že bd je umístěn v blasti výknu/zpětnéh tlaku pr hřák GP- 700 M. Pkud je bd, představující pžadvaný zpětný tlak a výkn, umístěn v indikvané blasti, je výkn hřáku adekvátní. Nejlepší velikst hřáku lze zvlit na základě výběru hřáku, pr nějž je bd umístěn c nejblíže k pravému kraji. Zapamatujte si, že pr různá paliva a metdy regulace výknu existují samstatné grafy. Výhřevnst paliva je indikvána ve spjitsti s grafy. 5. Výběr ventilu pr plynvé a dvupalivvé hřáky: vyberte dstatečně velký ventil, pužijte tabulku pr výběr plynvéh ventilu. Zapamatujte si, že hdnty ve výběrvé tabulce platí tehdy, když je zpětný tlak pece 0 mbar. Prt tedy musíte dečíst zpětný tlak pece d aktuálníh tlaku plynu na vstupu a zvlit ventil na základě takt získané hdnty. Údaje uvedené v tabulce platí pr zemní plyn. Pkud je například vstupní tlak plynu na hřáku 100 mbar, zpětný tlak ktle je 18 mbar, a pžadvaný výkn hřáku je 7,220 kw, pak pracvní tlak je 100 mbar - 18 mbar = 82 mbar. Například pr GP-700 M hřák byste měli zvlit ventil, umžňující minimální výkn hřáku 7,220 kw při vstupním tlaku plynu 82 v tmt případě ventil DN Zkntrlujte, aby byly vnější rzměry hřáku, především rzměry spalvací hlavice, vhdné pr danu aplikaci; délka spalvací hlavice by měla být takvá, aby i p mntáži byla spalvací hlavice ve stěně spalvací kmry neb přibližně 10 až 20 mm uvnitř spalvací kmry (viz údaje pr Zdiv ). 7. Zkntrlujte rzměry plamene v tabulce rzměrů plamene. Zapamatujte si, prsím, že plamen se nesmí dtýkat stěn pece. 8. Nezapmeňte na příslušenství: regulátr tlaku plynu, jedntka vpuštění leje, termstaty/presstaty ktle. B. Rvnice a indexy 1. Výkn hřáku = výkn ktle/0.9 (když je účinnst ktle 90 %) 2. Parní ktle: 1 tuna/h páry 700 kw výkn ktle 3. Lehký tpný lej: 1 kg/h kw výkn hřáku s výhřevnstí 42.7 MJ/kg 4. Těžký tpný lej: 1 kg/h kw výkn hřáku s výhřevnstí 40.5 MJ/kg 5. Zemní plyn: 1 m 3 n/h 10 kw výkn hřáku s výhřevnstí MJ/m 3 n 6. Objem spalvanéh vzduchu: Plynvé hřáky: pžadvaný bjem spalvanéh vzduchu pr každých 10 kw výknu hřáku je 12 až 13 m 3 /h. Olejvé hřáky: pžadvaný bjem spalvanéh vzduchu pr každý kilgram spálenéh leje [kg/h] je 13.5 m 3 /h. 7. Jedntka pr čerpání, filtrvání a předehřívání leje (Oiln HtBx) je vyžadvána pr těžký tpný lej. Při výknu hřáku více jak 2 MW je nutná čerpací jedntka (Oiln SPY) i pr pužití s lehkým tpným lejem. Pžadvaný minimální výkn čerpadla [kg/h] může být vypčten následvně: Pžadvaný minimální výkn [kg/h] = (průtk leje, který má být pálen v kg/h až 200 kg/h)* 1.25 až 1.3, kdy výraz v závrkách indikuje tk předehřátéh leje d každéh hřáku. Příklad výběru hřáku Graf znázrňující tlakvu ztrátu ktle v závislsti na výknu hřáku Maximální výkn hrkvdníh ktle je 6,500 kw, účinnst 0.9, a dpvídající kapacita hřáku 6,500 kw/0.9 = 7,220 kw. Graf indikuje, že vhdný plynvý hřák pr tent výkn je mdel GP-700 M, prtže hdnta ztráty tlaku pr ktel se nachází uvnitř blasti pr hřák GP-700 M na grafu výknu/zpětnéh tlaku. Mdel GP-600 M může být rvněž pužit pr tut aplikaci za předpkladu, že není vyžadván plný výkn ktle. Nezapmeňte vzít v úvahu účinnst, když budete vztahvat infrmaci ztrátě tlaku ktle ke grafu výknu hřáku/zpětnéh tlaku. 2

6 Hřáky na lehký tpný lej KP-300 M M-II KP-400 M-I M-II HOŘÁK L4 H6 B1 KP-300 M KP-300 M-II HOŘÁK L2 L6 B1 B2 B4 B5 Ø D1 Ø D4 R1 KP-400 M-I KP-500 M KP-600 M KP-700 M KP-700 M-I KP-700 M-II Technické údaje Upzrnění! Hmtnst se ličí v závislstina bsahu ddávky. HOŘÁK KP-300 M KP-300 M-II Výkn kg/h kw Ventilátr Výkn kw Prud A Připjení lejvé hadice - přívd - zpětný tk Olejvé čerpadl - Mtr Výkn kw Prud A TA TA Hmtnst kg HOŘÁK KP-400 M-I KP-500 M KP-600 M KP-700 M KP-700 M-I KP-700 M-II Výkn kg/h kw Ventilátr Výkn kw Prud A Připjení lejvé hadice - přívd - zpětný tk Olejvé čerpadl - Mtr Výkn kw Prud A TA TA Regulační ventil TV 4001 TV 4001 TV 4001 Weight kg TA T T T

7 Hřáky na lehký tpný lej PI-schémata KP-300 M M KP-700 M M-II 1 Filtr leje 2 Olejvé čerpadl 3 Manmetr 4 Elektrmagnetický ventil, NC 5 Elektrmagnetický ventil, NC 6 Manmetr 7 Regulátr leje 8 Zpětná klapka 9 Olejvý tlakvý spínač, max. 10 Spínač dif. tlaku vzduchu A Olej, přívd B Olej, zpětný tk 1 Filtr leje 2 Olejvé čerpadl 3 Manmetr 4 Elektrmagnetický ventil, NC 5 Elektrmagnetický ventil, NC 6 Manmetr 7 Regulátr leje 8 Zpětná klapka 9 Olejvý tlakvý spínač, max. 10 Tlakvý regulační ventil 11 Spínač dif. tlaku vzduchu A Olej, přívd B Olej, zpětný tk Rzsah ddávky Hřáky zahrnují následující vybavení: standardní ddávka na vyžádání KP-300 M M-II Výklpná příruba s kncvým spínačem Těsnění příruby hřáku Olejvé trysky Elektrmagnetické ventily pr lej Olejvé čerpadl s regulačním ventilem tlaku Olejvé čerpadl s dděleným mtrem Zpětný ventil Měřič tlaku leje Tlakvý spínač pr vratný lej Odvzdušňvač 2 lejvé hadice, délka 3000 mm Filtr leje Měřič tlaku pr kntrlu vstupníh leje Tlakvý spínač pr kntrlu vstupníh leje Regulátr pměru směsi vzduch/lej vč.: - regulátru leje - servmtru WiseDrive (electrnický regulátr) pr řízení pměru vzduch/lej vč.: - regulátru leje - servmtru pr lejvý regulátr - servmtru pr vládání vzduchvých klapek - servmtru pr regulaci spalvací hlavice Ptencimetr umístěný v servmtru Spínač dif. tlaku vzduchu Zážehvý transfrmátr Zážehvé kabely a elektrdy Čidl plamene Vestavěný ventilátr spalvanéh vzduchu s přímým elektrmtrem Vzduchvé klapky Samstatný servmtr pr vládání vzduchvých klapek Měřič tlaku ventilátru Manuál 4

8 Hřáky na lehký tpný lej Grafy výknu/zpětnéh tlaku 5 Lehký tpný lej: 1 kg/h = kw

9 Hřáky na těžký tpný lej RP-300 M, -300 M-II RP-400 M-I M-II HOŘÁK L4 H6 B6 RP-300 M RP-300 M-II HOŘÁK L2 L6 B1 B2 B4 B5 B6 Ø D1 Ø D4 R1 RP-400 M-I RP-500 M RP-600 M RP-700 M RP-700 M-I RP-700 M-II Technické údaje HOŘÁK RP-300 M RP-300 M-II Upzrnění! Hmtnst se ličí v závislstina bsahu ddávky. Výkn kg/h kw Mtr ventilátru Výkn kw Prud A Připjení lejvé hadice - přívd - zpětný tk Olejvé čerpadl - Mtr Výkn kw Prud A 5,5 11, R½ SPF10R46 1,5 4, ,5 15, R½ SPF10R46 1,5 4, Předehřívač Výkn kw Hmtnst kg HOŘÁK RP-400 M-I RP-500 M RP-600 M RP-700 M RP-700 M-I RP-700 M-II Výkn kg/h kw Mtr ventilátru Výkn kw Prud A Připjení lejvé hadice - přívd - zpětný tk R½ R½ R½ R½ R½ R½ Olejvé čerpadl - Mtr Výkn kw Prud A SPF10R SPF10R SPF20R SPF20R SPF20R SPF20R56 Předehřívač Výkn kw Hmtnst kg

10 Hřáky na těžký tpný lej PI-schémata RP-300 M M-II 1 Filtr leje 2 Olejvé čerpadl, bez přípjky 3 Předehřívač 4 Regulace teplty, dlní mez 5 Limitní termstat 6 Manmetr 7 Teplměr 8 Zpětná klapka 9 Elektrmagnetický ventil, NC 10 Elektrmagnetický ventil, NO 11 Elektrmagnetický ventil, NC 12 Regulátr leje 13 Manmetr 14 Tlakvý spínač, max. 15 Tlakvý regulační ventil 16 Spínač dif. tlaku vzduchu 17 Odvzdušňvač 18 Prpuštěcí kulvý ventil A Olej, přívd B Olej, zpětný tk 7 Rzsah ddávky Hřáky zahrnují následující vybavení: standardní ddávka na vyžádání RP-300 M M-II Výklpná příruba s kncvým spínačem Těsnění příruby hřáku Olejvé trysky Vyhřívání lejvých trysek Elektrmagnetické ventily pr lej Vyhřívání elektrmagnetických ventilů Olejvé čerpadl s regulačním ventilem tlaku Vyhřívání lejvéh čerpadla Samstatný mtr lejvéh čerpadla Zpětný ventil Měřič tlaku leje Teplměr Tlakvý spínač pr vratný lej Odvzdušňvač Elektrický předehřívač vč.: - limitníh termstatu - tepltníh sensru 2 lejvé hadice, délka 3000 mm Elektrické kabely pr trasvání ptrubí lejvéh hřáku Elektrické kabely pr trasvání lejvých hadic Filtr leje Měřič tlaku pr kntrlu vstupníh leje Tlakvý spínač pr kntrlu vstupníh leje Regulátr pměru směsi vzduch/lej vč.: - regulátru leje - servmtru WiseDrive (electrnický regulátr) pr řízení pměru vzduch/lej vč.: - regulátru leje - servmtru pr lejvý regulátr - servmtru pr vládání vzduchvých klapek - servmtru pr regulaci spalvací hlavice Ptencimetr umístěný v servmtru Spínač dif. tlaku vzduchu Zážehvý transfrmátr Zážehvé kabely a elektrdy Čidl plamene Vestavěný ventilátr spalvanéh vzduchu s přímým elektrmtrem Vzduchvé klapky Samstatný servmtr pr vládání vzduchvých klapek Měřič tlaku ventilátru Manuál

11 Hřáky na těžký tpný lej Grafy výknu/zpětnéh tlaku Těžký tpný lej: 1 kg/h = kw 8

12 Plynvé hřáky GP-300 M M-II HOŘÁK L2 Ø D1 Ø D4 GP-300 M GP-300 M-II GP-400 M-I M-II HOŘÁK L2 B1 B2 B4 Ø D1 R1 R2 GP-400 M-I GP-500 M GP-600 M GP-700 M GP-700 M-I GP-700 M-II

13 Plynvé hřáky Technické údaje HOŘÁK GP-300 M GP-300 M-II Výkn kw Mtr ventilátru Výkn kw Prud A Hmtnst kg HOŘÁK GP-400 M-I GP-500 M GP-600 M GP-700 M GP-700 M-I GP-700 M-II Výkn kw Mtr ventilátru Výkn kw Prud A Hmtnst kg Upzrnění! Hmtnst se ličí v závislstina bsahu ddávky PI-schémata GP-300 M M-II 1 Kulvý dvzdušňvací ventil 2 Tlakvý spínač, min. 3 Dvjitý elektrmagnetický ventil, NC 4 Indikátr úniku plynu 5 Tlakvý spínač, max. 6 Elektrmagnetický ventil, NC, zážeh plynu 7 Škrtící klapka (ventil) 8 Spínač dif. tlaku vzduchu C Plyn

14 Plynvé hřáky Rzsah ddávky Hřáky zahrnují následující vybavení: standardní vybavení na vyžádání 11 Výklpná příruba s kncvým spínačem Těsnění příruby hřáku Regulátr pměru vzduch/plyn vč.: - servmtru - škrtící klapky WiseDrive (electrnický regulátr) pr řízení pměru vzduch/plyn vč.: - škrtící klapky - servmtru pr škrtící klapku - servmtru pr vládání vzduchvých klapek - servmtru pr regulaci spalvací hlavice Ptencimetr umístěný v servmtru Plynvá tryska Měřič tlaku na plynvých tryskách Spínač max. tlaku plynu Spínač dif. tlaku vzduchu Zážehvý transfrmátr Zážehvé kabely a elektrdy Čidl plamene Vestavěný ventilátr spalvanéh vzduchu s přímým elektrmtrem Vzduchvé klapky Měřič tlaku ventilátru Řídící jedntka Klen 90 Dvjitý elektrmagnetický ventil na plyn vč.: - spínače min. tlaku plynu - 2 plynvých ventilů - autmatickéh ventilu s kntrlní funkcí - kulvéh dvzdušňvacíh ventilu Elektrmagnetický ventil pr zážeh plynu Manuál GP-300 M -700 M-II

15 Plynvé hřáky Grafy výknu/zpětnéh tlaku 12

16 Dvupalivvé hřáky na lehký tpný lej/plyn GKP-300 M, -300 M-II HOŘÁK L2 Ø D1 Ø D4 GKP-300 M GKP-300 M-II GKP-400 M-I M-II HOŘÁK L2 L6 B1 B2 B4 B5 Ø D1 R1 R2 GKP-400 M-I GKP-500 M GKP-600 M GKP-700 M GKP-700 M-I GKP-700 M-II

17 Dvupalivvé hřáky na lehký tpný lej/plyn Technické údaje HOŘÁK GKP-300 M GKP-300 M-II Upzrnění! Hmtnst se ličí v závislstina bsahu ddávky. Výkn kg/h kw Mtr ventilátru Výkn kw Prud A Připjení lejvé hadice - přívd - zpětný tk Olejvé čerpadl - Mtr Výkn kw Prud A TA TA Hmtnst kg HOŘÁK GKP-400 M-I GKP-500 M GKP-600 M GKP-700 M GKP-700 M-I GKP-700 M-II Výkn kg/h kw Mtr ventilátru Výkn kw Prud A Připjení lejvé hadice - přívd - zpětný tk Olejvé čerpadl - Mtr Výkn kw Prud A TA TA Regulační ventil TV4001 TV4001 TV4001 Hmtnst kg TA T T T PI-schémata 14 GKP-300 M M GKP-700 M M-II 1 Kulvý dvzdušňvací ventil 2 Tlakvý spínač, min. 3 Dvjitý elektrmagnetický ventil, NC 4 Indikátr úniku plynu 5 Tlakvý spínač, max. 6 Elektrmagnetický ventil, NC, zážeh plynu 7 Škrtící klapka 8 Filtr leje 9 Olejvé čerpadl, s přípjku 10 Manmetr 11 Elektrmagnetický ventil, NC 12 Elektrmagnetický ventil, NC 13 Manmetr 14 Regulátr leje 15 Zpětná klapka 16 Tlakvý spínač leje, max. 17 Spínač dif. tlaku vzduchu A Olej, přívd B Olej, zpětný tk C Plyn 1 Kulvý dvzdušňvací ventil 2 Tlakvý spínač, min. 3 Dvjitý elektrmagnetický ventil, NC 4 Indikátr úniku plynu 5 Tlakvý spínač, max. 6 Elektrmagnetický ventil, NC, zážeh plynu 7 Škrtící klapka 8 Filtr leje 9 Olejvé čerpadl, s přípjku 10 Manmetr 11 Elektrmagnetický ventil, NC 12 Elektrmagnetický ventil, NC 13 Manmetr 14 Regulátr leje 15 Zpětná klapka 16 Tlakvý spínač leje, max. 17 Spínač dif. tlaku vzduchu 18 Tlakvý regulační ventil A Olej, přívd B Olej, zpětný tk C Plyn

18 Dvupalivvé hřáky na lehký tpný lej/plyn Rzsah ddávky Hřáky zahrnují následující vybavení: standardní ddávka na vyžádání 15 Výklpná příruba s kncvým spínačem Těsnění příruby hřáku Olejvé trysky Elektrmagnetický ventil pr lej Olejvé čerpadl s regulačním ventilem tlaku Samstatný mtr lejvéh čerpadla Zpětný ventil Měřič tlaku leje Tlakvý spínač pr vratný lej Odvzdušňvač GKP-300 M M-II 2 lejvé hadice, délka 3000 mm Filtr leje Měřič tlaku pr kntrlu vstup. leje Tlakvý spínač pr kntrlu vstup. leje Regulátr pměru směsi vzduch/lej/plyn vč.: - regulátru leje - škrtící klapky - servmtru WiseDrive (electrnický regulátr) pr řízení pměru vzduch/lej/plyn vč.: - regulátru leje - škrtící klapky - servmtru pr lejvý regulátr - servmtru pr škrtící klapky - servmtru pr vládání vzduchvých klapek - servmtru pr regulaci spalvací hlavice Ptencimetr umístěný v servmtru Plynvá tryska Měřič tlaku na plynvých tryskách Tlakvý spínač plynu, max. Spínač dif. tlaku vzduchu Zážehvý trasfrmátr Zážehvé kabely a elektrdy Čidl plamene Vestavěný ventilátr spalvanéh vzduchu s přímým elektrphnem Vzduchvé klapky Měřič tlaku ventilátru Klen 90 Dvjitý elektrmagnetický ventil na plyn vč.: - spínače min. tlaku plynu - 2 plynvých ventilů - autmatickéh ventilu s kntrlní funkcí - kulvéh dvzdušňvacíh ventilu Elektrmagnetický ventil pr zážeh plynu Manuál

19 Dvupalivvé hřáky na lehký tpný lej/plyn Grafy výknu/zpětnéh tlaku 16

20 Dvupalivvé hřáky na těžký tpný lej/plyn GRP-300 M, -300 M-II HOŘÁK L2 Ø D1 Ø D4 GRP-300 M GRP-300 M-II GRP-400 M-I M-II HOŘÁK L2 L6 B1 B2 B4 B5 B6 D1 R1 R2 GRP-400 M-I GRP-500 M GRP-600 M GRP-700 M GRP-700 M-I GRP-700 M-II

21 Dvupalivvé hřáky na těžký tpný lej/plyn Technické údaje Upzrnění! Hmtnst se ličí v závislstina bsahu ddávky. HOŘÁK GRP-300 M GRP-300 M-II Výkn kg/h kw Mtr ventilátru Výkn kw Prud A Připjení lejvé hadice - přívd - zpětný tk Olejvé čerpadl - Mtr Výkn kw Prud A R½ SPF10R R½ SPF10R Předehřívač Výkn kw Hmtnst kg HOŘÁK GRP-400 M-I GRP-500 M GRP-600 M GRP-700 M GRP-700 M-I GRP-700 M-II Výkn kg/h kw Mtr ventilátru Výkn kw Prud A Připjení lejvé hadice - přívd - zpětný tk Olejvé čerpadl - Mtr Výkn kw Prud A R½ SPF10R R½ SPF10R R½ SPF20R R½ SPF120R R½ SPF20R R½ SPF20R56 Předehřívač Výkn kw Hmtnst kg GRP-300 M M-II PI-schémata 1 Kulvý dvzdušňvací ventil 2 Tlakvý spínač, min. 3 Dvjitý elektrmagnetický ventil 4 Indikátr úniku plynu 5 Tlakvý spínač plynu, max. 6 Elektrmagnetický ventil, NC, zážeh plynu*) 7 Škrtící klapka 8 Filtr leje 9 Olejvé čerpadl s přípjku 10 Předehřívač 11 Regulace teplty/dlní mez 12 Limitní termstat 13 Manmetr 14 Teplměr 15 Zpětný ventil 16 Regulátr leje 17 Elektrmagnetický ventil, NC 18 Elektrmagnetický ventil, NC 19 Elektrmagnetický ventil, NO 20 Manmetr 21 Tlakvý spínač, max. 22 Spínač dif. tlaku vzduchu 23 Tlakvý regulační ventil 24 Odvzdušňvač 25 Kulvý prpuštěcí ventil A Olej, přívd B Olej, zpětný tk C Plyn

22 Dvupalivvé hřáky na těžký tpný lej/plyn Rzsah ddávky Hřáky zahrnují následující vybavení: standardní ddávka na vyžádání 19 Výklpná příruba s kncvým spínačem Těsnění příruby hřáku Olejvé trysky Vyhřívání lejvých trysek Elektrmagntické ventily pr lej Vyhřívání elektrmagnetických ventilů Olejvé čerpadl s regulačním ventilem tlaku Vyhřívání lejvéh čerpadla Samstatný mtr lejvéh čerpadla Zpětný ventil GRP-300 M M-II 2 měřiče tlaku leje Teplměr Tlakvý spínač pr vratný lej Odvzdušňvač pr lej Elektrický předehřívač vč.: - limitníh termstatu - tepltníh sensru 2 lejvé hadice, délka 3000 mm Elektrické kabely pr trasvání ptrubí lejvéh hřáku Elektrické kabely pr trasvání lejvých hadic Filtr leje Měřič vstupníh tlaku leje Tlakvý spínač pr kntrlu vstupníh leje Regulátr pměru směsi vzduch/lej/plyn vč.: - regulátru leje - škrtící klapky - servmtru WiseDrive (electrnický regulátr) pr řízení pměru vzduch/lej/plyn vč.: - regulátru leje - škrtící klapky - servmtru pr lejvý regulátr - servmtru pr škrtící klapky - servmtru pr vládání vzduchvých klapek - servmtru pr regulaci spalvací hlavice Ptencimetr umístěný v servmtru Plynvá tryska Měřič tlaku na plynvých tryskách Tlakvý spínač plynu, max. Spínač dif. tlaku vzduchu Zážehvý transfrmátr Zážehvé kabely a elektrdy Čidl plamene Vestavěný ventilátr spalvanéh vzduchu s přímým elektrmtrem Vzduchvé klapky Měřič tlaku ventilátru Klen 90 Dvjitý elektrmagnetický ventil vč.: - spínače min. tlaku plynu, min. - 2 plynvých ventilů - autmatickéh ventilu s kntrlní funkcí - kulvéh dvzdušňvacíh ventilu Elektrmagnetický ventil pr zážeh plynu Manuál

23 Dvupalivvé hřáky na těžký tpný lej/plyn Grafy výknu/zpětnéh tlaku 20

24 Tabulka výběru plynvéh ventilu HOŘÁKY SÉRIE 300 HOŘÁK PLYNOVÝ VENTIL MAX. VÝKON HOŘÁKU kw *) SPALOVACÍ VSTUPNÍ TLAK PLYNU mbar HLAVICE VELIKOST TYP **) DN GP/GKP/GRP-300 M 50 DMV-D GRP-300 M-II 50 DMV-D GP/GKP/GRP-300 M 65 DMV GRP-300 M-II 65 DMV GP/GKP/GRP-300 M 80 DMV GRP-300 M-II 80 DMV GP/GKP/GRP-300 M 100 DMV GRP-300 M-II 100 DMV GP/GKP/GRP-300 M 125 DMV GRP-300 M-II 125 DMV HOŘÁKY SÉRIE HOŘÁK PLYNOVÝ VENTIL MAX. VÝKON HOŘÁKU kw *) SPALOVACÍ VSTUPNÍ TLAK PLYNU mbar HLAVICE VELIKOST TYP **) DN GP/GKP/GRP-400 M-I 50 DMV-D DMV DMV DMV DMV GP/GKP/GRP-500 M 65 DMV DMV DMV DMV GP/GKP/GRP-600 M 65 DMV DMV DMV DMV GP/GKP/GRP-700 M 80 DMV DMV DMV GP/GKP-700 M-I 80 DMV DMV DMV GP/GKP/GRP-700 M-II 80 DMV DMV DMV POZNÁMKA! Pkud je vstupní tlak plynu nižší, než 20 mbar neb pkud není pužitý plyn mezi těmi, které jsu zde uváděny, je třeba prvést specifické zhdncení pr daný případ. *) Max. výkny, uvedené v tabulce, jsu dsahvány při zpětném tlaku ktle 0. Zemní plyn 1 m 3 n/h 10 kw **) neb dpvídající typ Vstupní tlak plynu (Pmax) na hřáku - max. 500 mbar při pužití ventilu DMV-D

25 Klen ROZMĚR KOLENA DLE VENTILU DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 H L L L L L GP/GKP/GRP M-II GP/GKP/GRP M-II Jiné rzměry k dispzici na vyžádání NOx nízkemisní technlgie pr nižší emise spalin 22 Vývj nízkemisních hřáků výrazně zvýšil výběr hřáků Oiln. K největšímu vylepšení dšl na spalvací hlavici hřáku, kde změny prudění zpldin umžňují nižší emise Nx. Různé testy a praktické zkušensti dkazují, že nízkemisní hřáky mhu dsáhnut 40 až 60 % nižších úrvní emisí prti tradičním hřákům. Emise xidu uhelnatéh u nízkemisních hřáků jsu rvněž velmi nízké. Vyská účinnst, typická pr Oiln hřáky, platí i pr nízkemisní hřáky. Pkud se týká nastavených rzměrů, pak vnější rzměry spalvací hlavice hřáku jsu stejné jak rzměry standardních hřáků, takže nízkemisní hřáky se snadn instalují na místa tradičních hřáků Oiln, a t dknce bez mdifikací elektr. Hřáky jsu navrženy pr plyny 2. skupiny, skupiny H a E (zemní plyn).

26 Ovládací panely a napájecí skříňky 23 Tat řada hřáků zahrnuje samstatné vládací panely a napájecí skříňky. Standardní panely a skříňky jsu navrženy pr napětí 3~400 V 50 Hz, vládací napětí 1~230 V 50 Hz. Třída chrany IP 40. Vnější rzměry jsu 600 x 600 x 210 mm. Pkud je t nezbytné, panely a skříňky mhu být knstruvány dle ptřeb zákazníka. Typvé značení vládacích panelů: OK100 Typvé značení napájecích skříněk: RK100 Typvé značení vládacích panelů pr specifické paliv: Ovládací panel pr hřák na lehký tpný lej hřák OK100-KPMC0 Ovládací panel pr hřák na těžký tpný lej hřák OK100-RPMC0 Ovládací panel pr plynvý hřák OK100-GPMC1 Ovládací panel pr dvupalivvý hřák lehký tpný lej/plyn OK100-GKPMC1 Ovládací panel pr dvupalivvý hřák těžký tpný lej/plyn OK100-GRPMC1 Ovládací panel OK100 Rzsah ddávky Ovládací panely zahrnují následující plžky: standardní ddávka na vyžádání OK100- OK100- OK100- OK100- OK100- KPMC0 RPMC0 GPMC1 GKPMC1 GRPMC1 Řídící jedntka LAL Řídící jedntka LFL Regulátr výknu RWF-40 Regulátr výknu, statní Dplňkvá relé Řídící spínač hřáku Čítač hdin prvzu pr lej Čítač hdin prvzu pr plyn Tlačítk resetu pr případ závady Signálky Regulátr teplty předehřívače CAL Ovládací spínač předehřívače Dálkvý start/stp Infrmace výknu pr dálkvé využití (ptentcmetr se servmtrem) Bezptenciálvé alarmy Autmatika ktle pára/vda integrvaná d vládacíh panelu O 2 display/alarm Zvýšená třída chrany IP Jiné napětí Knstruván v suladu s pžadavky klasifikačních splečnstí PLC vládání a/neb elektrnická kntrla pměru paliva/vzduchu Ovládání tlumiče spalin Alarm úniku leje Napájecí skříňka RK100 Rzsah ddávky Rzvaděč s následujícími plžkami Hlavní spínač Jističe Výstupní stykače Tepelné relé Startér Sft startér Mechanismus pr vstupní výkn vyskéh napěti RK100 Ovládací panel OK100 Hřákvá autmatika: O 2,/tlakvý rzdíl/kaskádvá regulace Napájecí skříňka RK100

27 WiseDrive WiseDrive (WD), elektrnický regulátr pr řízení pměru paliva/vzduchu energeticky účinné a k živtnímu prstředí přátelské řešení Elektrnické zařízení pr řízení pměru paliva / vzduchu v hřáku (vlitelné) přináší výhdy nižších emisí spalin, snížené sptřeby energie a lepších technických charakteristik hřáku, jak je přesnější regulace. Příklady funkcí WiseDrive: Kntrlní sekvence hřáku, běžná kntrlní jedntka zrušena Řízení pměru paliva / vzduchu vyhrazenými serv mtry lze prvést přesné nastavení pr každé řídící zařízení Výstupní regulátr (PID) jak standard, výstupní regulace rvněž externím signálem ma Při spalvání plynu prvádí WiseDrive testvání hlavních plynvých ventilů Regulace O2 a táček mtru ventilátru dle výstupu Odečet signálů sptřebě z měřidel paliva Mžn prpjení s externí autmatiku jedntky prstřednictvím MdBuss 4 prvzní úrvně Zadávání parametrů přes panel, zbrazující znaky a přes prvzní panel. Za příplatek se ddává i s grafickým dtykvým displejem. WiseDrive frekvenční měnič + dtykvý displej Regulace prudění vzduchu Optimalizátr spalvací hlavice 24 O 2 sensr Grafický vládací panel Frekvenční měnič Generátr impulsů Indikační a prvzní jedntka Ovladač spalvání Regulace průtku leje Regulace prudění plynu Kntrlní sekvence, směšvání paliv/vzduch a výstupy regulace, kntrla těsnsti ventilů a celá řada dalších funkcí v jednm balíčku.

28 Předehřívač leje Přesné řízení teplty zaručuje dknalé spalvání Při spalvání těžkéh tpnéh leje je správná atmizační viskzita leje stěžejní pr kvalitní spalvání a nízké emise zpldin. Předpkladem pr stabilní atmizační viskzitu je t, aby teplta leje zůstávala stabilní v rámci jakékli rychlsti spalvání. Objemvý předehřívač Oiln ML udržuje tepltu leje na stabilní úrvni i v případě výkyvů vstupní teplty. Díky knstrukci a elektrnickému regulátru zůstává teplta leje, tekucíh z trysky, stabilní. Hřák může v závislsti na kapacitě a mdelu mít jeden neb něklik 6-kW hřívačů, vybavených bezpečnstním zařízením na charnu prti přehřátí. Elektrnický regulátr má také integrvaný mezvač minimální teplty; ten zabrání tmu, aby se hřák nespustil v dbě, kdy je lej příliš studený. 25 Tlumič Tlumič hluku sání, typ MV 1 Knstrukce Tlumič MV 1 je vyrben z nerezvéh pláště a je lemván hni dlnu tlumící vlnu. Tlumič je připjen na stranu sání hřáku, a t šrubvým spjením. Tlumič redukuje hluk, vznikající při prudění vzduchu. Tlumič, typ MV 3 Knstrukce Tlumič MV 3 je vyrben z nerezvéh pláště a je lemván hnivzdrnu tlumící vlnu. Tent tlumič izluje hřák ze čtyř stran. Tlumič MV 3 redukuje zvuky, vznikající za prvzu hřáku.

29 Optimalizace pklesu tlaku spalvací hlavice Rychlst spalvanéh vzduchu ve spalvací hlavici je řízena phybem nastavvacíh kružku v axiálním směru. Když je nastavvací kružek v přední pzici, prstr mezi kružkem a diskem difuzéru je malý a tedy vhdný pr minimální výkn hřáku. Když je nastavvací kružek v zadní pzici, prstr mezi kružkem a diskem difuzéru je velký a tedy vhdný pr maximální výkn. Autmatická ptimalizace spalvací hlavy je k dispzici vlitelně pr mdulační hřáky. Phyblivý nastavvací kružek spalvací hlavice je připjen na servmtr, regulující výkn hřáku. Tímt způsbem je nastavvací kružek vždy ptimalizván pr pžadvaný výkn. A dále, rzsah škály nastavení hřáku se rzšiřuje. Utěsnění hřáku Rzměry plamene 26 Max. délka plamene Min. délka plamene Max. průměr plamene Min. průměr plamene 1 Těsnění 2 Mntážní panel 3 Keramická vlna neb ekvivalent 4 Vyzdívka ØD1 viz schéma rzměrů hřáků ØD2 D1+40 mm L2 viz schéma rzměrů hřáků Rzměry platí pr lehký tpný lej plyn. Pr těžký tpný lej musí být rzměry větší.

30 Schéma přívdu těžkéh tpnéh leje Příklad Prpuštěcí kulvý ventil Prpuštěcí kulvý ventil Tlakvý regulační ventil 27 Mntáž regulátru tlaku plynu Příklad

31

32 GB4/2.00/ Oiln investuje d prduktvéh výzkumu a vývje. Mderní vývjvé středisk, které splňuje veškeré evrpské nrmy, nám umžňuje vyknávat širké spektrum zkušek hřlavsti a přesná měření leje a plynu. Ddáváme hřáky pr ldě v suladu s certifikacemi ABS, BV, CCS, DNV, GL, KR, LR, NKK, RINA a RS. Každý rk vystavujeme na mezinárdních veletrzích. UNITHERM, s. r.. Vedlejší Jablnec nad Nisu, CZ Tel.:

Efektivní řešení pro elektřinu a teplo Kogenerační jednotky Bosch

Efektivní řešení pro elektřinu a teplo Kogenerační jednotky Bosch Efektivní řešení pr elektřinu a tepl Kgenerační jedntky Bsch 2 Efektivní řešení pr elektřinu a tepl - Kgenerační jedntky Bsch Vítejte u splečnsti Bsch Již více než st let je jmén Bsch synnymem pr prvtřídní

Více

VÍŘIVÁ VÝUSŤ EMCO TYPU DAL 358

VÍŘIVÁ VÝUSŤ EMCO TYPU DAL 358 OBLASTI POUŽITÍ FUNKCE ZPŮSOB PROVOZOVÁNÍ DAL 8 Vířivá výusť DAL 8 Vířivá výusť DAL 8 je vysce induktivní, se čtvercvu neb kruhvu čelní masku s integrvanými štěrbinvými prfily s excentrickými válečky z

Více

Průmyslová vrata sekční rolovací

Průmyslová vrata sekční rolovací Průmyslvá vrata sekční rlvací Sekční vrata MakrPr a MakrPr Alu představují mderní řešení pr průmyslvé bjekty, skladvé haly, dílny a hspdářské prstry. Splehlivá, trvanlivá a teplá vrata: Nsná knstrukce

Více

Příloha č. 1 zadávacích podmínek. Laserová, bezdrátová 3D geometrie. Technické parametry (minimální):

Příloha č. 1 zadávacích podmínek. Laserová, bezdrátová 3D geometrie. Technické parametry (minimální): Přílha č. 1 zadávacích pdmínek Laservá, bezdrátvá 3D gemetrie Technické parametry (minimální): kamervá 3D gemetrie kmunikace prstřednictvím Bluetth 4 kusy 3-bdvých držáků 3D terčů s rychlupínáním, uchycení

Více

Katalog výrobků 2013

Katalog výrobků 2013 Katalg výrbků 2013 OBSAH O firmě LED žárvky s paticí GU10 LED žárvkyi MR16/GU11/MR11 LED žárvky JDR/E27 LED žárvky E14 LED žárvky E27 LED žárvky E27/G9 LED žárvky G4 Kalkulačka úspr LED žárvky AR111/GC53/G24

Více

BULLETIN 10/2011 Pro zákazníky a partnery společnosti MICOS spol. s r.o., divize Telcom

BULLETIN 10/2011 Pro zákazníky a partnery společnosti MICOS spol. s r.o., divize Telcom BULLETIN 10/2011 Pr zákazníky a partnery splečnsti MICOS spl. s r.., divize Telcm Vážení bchdní partneři, ve splupráci se splečnstí PROFiber jsme pr Vás připravili šklení na téma: OPTICKÉ ROZVADĚČE MONTÁŽ

Více

4.Silniční motorová vozidla

4.Silniční motorová vozidla 4.Silniční mtrvá vzidla Silniční mtrvá vzidla jsu strje určené pr dpravu sb a nákladů p silničních kmunikacích. V širším smyslu d tét skupiny strjů patří také vzidla určená k dpravě p cestách a v terénu.

Více

Teplota a její měření

Teplota a její měření 1 Teplta 1.1 Celsiva teplta 1.2 Fahrenheitva teplta 1.3 Termdynamická teplta Kelvin 2 Tepltní stupnice 2.1 Mezinárdní tepltní stupnice z rku 1990 3 Tepltní rzdíl 4 Teplměr Blmetr Termgraf 5 Tepltní rztažnst

Více

SMART Document Camera Model SDC-450

SMART Document Camera Model SDC-450 Specifikace SMART Dcument Camera Mdel SDC-450 Parametry Velikst Sklpená Rzlžená Hmtnst Přepravní velikst Přepravní hmtnst Krychle smíšené reality Velikst Hmtnst 10" Š 2 3/4" V 12" H (25,4 cm 7 cm 30,5

Více

MONTÁŽNÍ TECHNIKA. pro všechny druhy fotovoltalických systémů. 4 profily nabízející široké využití. Praktické nerezové držáky

MONTÁŽNÍ TECHNIKA. pro všechny druhy fotovoltalických systémů. 4 profily nabízející široké využití. Praktické nerezové držáky MONTÁŽNÍ TECHNIKA MONTÁŽNÍ TECHNIKA pr všechny druhy ftvltalických systémů Srtiment 4/014 4 prfily nabízející širké využití Praktické nerezvé držáky Zkušensti z více jak desetileté praxe HLINÍKOVÉ PROFILY

Více

02-03.1 10.05.CZ Redukční stanice RS 502

02-03.1 10.05.CZ Redukční stanice RS 502 0-0. 0.05.CZ Redukční stanice RS 50 -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační ventil musí

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O.

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Sídl:Lidická 7, 15000, Praha 5, tel 257 324 581 mbil: 607 120 287, e-mail: atest.reality@vlny.cz Prvzvna: Rseveltva 34/615, Praha 6, 160 00, tel. 233

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

Nové nátěrové systémy pro oblast infrastruktury. Osvědčená technologie Nové výhody

Nové nátěrové systémy pro oblast infrastruktury. Osvědčená technologie Nové výhody Nvé nátěrvé systémy pr blast infrastruktury HEMADUR MASTIC 4588W/HEMADUR 47960 HEMATHANE HS 55610 Osvědčená technlgie Nvé výhdy 1 Testvání Špičkvá kvalita a splehlivst nátěrvých systémů HEMEL je garantvána

Více

Z1 ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ STANDARD 1 24 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 Z1 ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ STANDARD 1

Z1 ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ STANDARD 1 24 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 Z1 ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ STANDARD 1 ELI - Dlní Břežany - Výkaz nábytku p mítnstech (kmplet stěhvání + Arbyd) kód ppis Celkem Ks Stěhvání (ks) M.00.19 M.00.20 M.00.21 O.00.02 O.00.03 O.00.04 O.00.05 O.00.06 O.00.07 O.00.08 O.00.09 O.00.10

Více

MarketsTrader 2 Stručný návod Poslední Update: říjen 2013

MarketsTrader 2 Stručný návod Poslední Update: říjen 2013 City Credit Capital (UK) Limited 12th Flr, Hern Twer 110 Bishpsgate Lndn EC2N 4AY United Kingdm T +44 (0)207 614 4600 F +44 (0)207 614 4660 W www.cccapital.c.uk MarketsTrader 2 Stručný návd Pslední Update:

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Generování Homepage ze serveru AReality.sk

Generování Homepage ze serveru AReality.sk Genervání Hmepage ze serveru AReality.sk 9. 9. 2010 - Ing. Jiří Fřt Diadema Sftware s.r.. Verze 3.5 Diadema Sftware s. r.. Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1. Obecně k prpjení dat... 3 2. Typy prpjení dat...

Více

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu 0 Mžnsti připjení WMS služby d Klienta v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Tile systém v Marushka Designu

Tile systém v Marushka Designu 0 Tile systém v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy 4 Datvý typ, prměnné, literály, knstanty, výrazy, perátry, příkazy Studijní cíl Tent studijní blk má za cíl pkračvat v základních prvcích jazyka Java. Knkrétně bude uvedena definice datvéh typu, uvedeny

Více

IPS1 zápočtový test na fei-learnu

IPS1 zápočtový test na fei-learnu IPS1 zápčtvý test na fei-learnu Správce sítě se musí rzvíjet schéma IP adres, které pužívá adresvý prstr 192.168.1.0/24. Síť, která bsahuje sérivé linky, je zařazen mim samstatné řady. Každé síti bude

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Nabídka partnerství a propagačních služeb v rámci konference Fórum českého stavebnictví 2007

Nabídka partnerství a propagačních služeb v rámci konference Fórum českého stavebnictví 2007 Nabídka partnerství a prpagačních služeb v rámci knference Fórum českéh stavebnictví 2007 Různé úrvně partnerství zahrnují různý rzsah pdpůrných akcí prstřednictvím mediálních partnerů, reklamy na knferenčních

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ POLITIKA PRO DARŮ & POHOŠTĚNÍ Nabízení či přijímání bchdních darů a phštění je čast náležitým způsbem, jak si bchdní partneři prkazují vzájemnu úctu

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická. Resslova 5, Ústí nad Labem. Fázory a komplexní čísla v elektrotechnice. - Im

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická. Resslova 5, Ústí nad Labem. Fázory a komplexní čísla v elektrotechnice. - Im Střední průmyslvá škla strjní a elektrtechnická Resslva 5, Ústí nad Labem Fázry a kmplexní čísla v elektrtechnice A Re + m 2 2 j 1 + m - m A A ϕ ϕ A A* Re ng. Jarmír Tyrbach Leden 1999 (2/06) Fázry a kmplexní

Více

IT Security a Cloud. Zbyněk Juřena Managing Director ALTRON Business Solutions, a.s. září 2014

IT Security a Cloud. Zbyněk Juřena Managing Director ALTRON Business Solutions, a.s. září 2014 IT Security a Clud Zbyněk Juřena Managing Directr ALTRON Business Slutins, a.s. září 2014 AGENDA C je t Clud? Mdely nasazení a pskytvání služeb Nejčastější případy pužití Cludu Bezpečnstní rizika a bezpečnst

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

1. PROČ VYVÁŽET PENÍZE NA SKLÁDKU?

1. PROČ VYVÁŽET PENÍZE NA SKLÁDKU? . s. a t k e j r p r d y H c e w S kalu í n á v ň zply a Sušení dklad p í n v Prac 1. PROČ VYVÁŽET PENÍZE NA SKLÁDKU? Kal je materiál, který vzniká na všech kmunálních čistírnách dpadních vd, prt je nevyhnutelným

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft Stacionární nekondenzační kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. atmovit atmovit exclusiv atmocraft atmovit komplexní řešení topných systémů atmovit Stacionární kotle Stacionární

Více

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán Zdeněk Kndler Zlín Státní energetická inspekce 28. 3. 2014 Státní energetická inspekce jak dtčený rgán v rámci plitiky územníh rzvje a územníh plánvání stanviska k plitice územníh rzvje a územně plánvací

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014 Vedení prjektů, Odhadvání, histrie Jiří Mach 26. 11. 2014 Agenda Dcházka Specifikace Vedení prjektů Pár slv SW prjektu na MFF Odhadvání Histrie prjektů Dtazy 2 Prject management C je t prjekt? Frmální

Více

V jádru krásná koupelna Stavební veletrh BVV Brno 17. 21.4.2007 PAVILON D, stánek č. 41 A

V jádru krásná koupelna Stavební veletrh BVV Brno 17. 21.4.2007 PAVILON D, stánek č. 41 A V jádru krásná kupelna Stavební veletrh BVV Brn 17. 21.4.2007 PAVILON D, stánek č. 41 A V rámci expzice Vám přestavíme : Mderní kmpaktní materiály Technistne a SlidStne, jejich využití v interieru. - reknstrukce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

Bezpečnostní list podle vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 231/2004 Sb.

Bezpečnostní list podle vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 231/2004 Sb. Strana 1/8 Bezpečnstní list pdle vyhlášky Ministerstva průmyslu a bchdu č. 231/2004 Sb. Datum vydání:03.05. 2004 Datum revize: I. vydání Vydal: VYDO-CZ, s.r.. Brn Pčet stran: 8 Část 1 Identifikace přípravku,

Více

OUTdoor MGW 260. Kontejnerové provedení. Typový list kogenerační jednotky. s plynovým motorem GE WAUKESHA. Zemní plyn - emise NOx < 500 mg/m3 @ 5%O2

OUTdoor MGW 260. Kontejnerové provedení. Typový list kogenerační jednotky. s plynovým motorem GE WAUKESHA. Zemní plyn - emise NOx < 500 mg/m3 @ 5%O2 Typový list kogenerační jednotky s plynovým motorem GE WAUKESHA Kontejnerové provedení OUTdoor MGW 260 Zemní plyn - emise NOx < 500 mg/m3 @ 5%O2 Specifikace dodávky Technické parametry Motor a generátor

Více

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o.

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o. IT Strategie a Standardy Akademie htelnictví a cestvníh ruchu střední škla, s.r.. Verze 2: Listpad 2014 Dkument služí k infrmvání zaměstnanců, studentů, týmu IT pdpry a dalších zúčastněných stran jejich

Více

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický popis TČ Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda s označením HPBW B je kompaktní zařízení pro instalaci do vnitřního prostředí, které

Více

Pro ty, kdo to s hudbou myslí vážně: WALKMAN řady X s velkým 3palcovým OLED displejem nabízí zábavu bez kompromisů

Pro ty, kdo to s hudbou myslí vážně: WALKMAN řady X s velkým 3palcovým OLED displejem nabízí zábavu bez kompromisů Tiskvá zpráva Praha, 9. ledna 2009 Pr ty, kd t s hudbu myslí vážně: WALKMAN řady X s velkým 3palcvým OLED displejem nabízí zábavu bez kmprmisů Unikátní WALKMAN řady W ve stylu sluchátek přináší svbzující

Více

Cycle Transport Improvements

Cycle Transport Improvements Cycle Transprt Imprvements 4. dubna 2011 MANUÁL K CYKLOWEBU Del. N.: D.1.1 Versin: 1 Date: Prepared: Checked: Apprved: R.T. JMS MSH 2 / 16 Cycle Transprt Imprvements Obsah 1 Úvd... 4 2 Ppis webvé aplikace

Více

Nahrávání hovorů pro IP telefonii a kontaktní centra

Nahrávání hovorů pro IP telefonii a kontaktní centra IP Slutins, pure and simple. Nahrávání hvrů pr IP telefnii a kntaktní centra ZOOM CallREC je rbustní řešení pr nahrávání hvrů v prstředí IP telefnie. Je určen pr splečnsti všech velikstí, d něklika uživatelů

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2008

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2008 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2008 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty a přibyly další parametry s hledem na jejich mnžství jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná

Více

Podrobné technické specifikace a požadavky k dílčímu plnění 1:

Podrobné technické specifikace a požadavky k dílčímu plnění 1: Pdrbné technické specifikace a pžadavky k dílčímu plnění : a) Zálžní server včetně UPS pr virtuální server b) Zálžní file server včetně UPS pr fungvání virtuálních serverů c) Knslidace LAN navýšení ptických

Více

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Výrobek Dodavatel název: Topná jednotka Ermaf typ: ERA 33 název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163 1 Obsah:

Více

5.12.2014 18.5.2015 25. MSK 82246/2015 2.7.2015 2.7.2015 3.12.2014 15.5.2015

5.12.2014 18.5.2015 25. MSK 82246/2015 2.7.2015 2.7.2015 3.12.2014 15.5.2015 V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení. Uvedený dkument má puze infrmativní charakter a není závazný. Aktuální znění výrkvé

Více

Ceník/Cenník 2015/2016. Komínové ventilátory, regulace a příslušenství. Platnost od 1.8.2015. Ceny bez DPH

Ceník/Cenník 2015/2016. Komínové ventilátory, regulace a příslušenství. Platnost od 1.8.2015. Ceny bez DPH Ceník/Cenník 2015/2016 Komínové ventilátory, regulace a příslušenství Platnost od 1.8.2015 Ceny bez DPH EBC20 EXHAUSTO Alarm OK Reset Zajistěte si správný komínový tah Exodraft má vedoucí postavení na

Více

Profil společnosti ELLANS SPED. mezinárodní zasilatelství

Profil společnosti ELLANS SPED. mezinárodní zasilatelství Prfil splečnsti ELLANS SPED mezinárdní zasilatelství Obsah 1. Základní údaje.. 1 2. Pslání splečnsti.. 2 3. Histrie a vývj.. 4 4. Prtfli služeb.. 5 5. Vzvý park.. 6 6. Reference.. 8 7. Kntakty.. 9 Sazba,

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Kombi kolte na dřevo, pelety, ETO a zemní plyn

Kombi kolte na dřevo, pelety, ETO a zemní plyn Kombi kolte na dřevo, pelety, ETO a zemní plyn Kotel na peletya zplynování dřeva ATMOS DC15EP, DC 18SP, DC 25SP, DC32SP Kombinované kotle na zplynování dřeva, pelety, zemní plyn a extra lehký topný olej

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) 01.07.2014 Rzdělvník: Základní právní

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

ČESKÝ VÝROBEK PROVOZUJTE S HRDOSTÍ EPELNA ERPADLA

ČESKÝ VÝROBEK PROVOZUJTE S HRDOSTÍ EPELNA ERPADLA ˇ ESKA ČESKÝ VÝROBEK PROVOZUJTE S HRDOSTÍ ˇ EPELNA ERPADLA Česká splečnst se světvu kvalitu Prvnán s statnmi zdrji vytápěn ACOND a. s., Praha sdl, ACOND a. s., Milevsk výrba Čtyři desetilet zkušenst v

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

Změna Sazebníku KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček k 1.1.2014 nové znění měněných bodů

Změna Sazebníku KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček k 1.1.2014 nové znění měněných bodů Změna Sazebníku KB pr pdnikatele, pdniky a municipality v bsluze pbček k 1.1.2014 nvé znění měněných bdů Vysvětlení K 1.1.2014 dchází ke změnám v Sazebníku KB pr pdnikatele, pdniky a municipality v bsluze

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O NABÍZENÉM PODNIKU

ZÁKLADNÍ INFORMACE O NABÍZENÉM PODNIKU Prdej části pdniku splečnsti EXCON Steel a.s. ZÁKLADNÍ INFORMACE O NABÍZENÉM PODNIKU stav k 6.2.2015 Dkument služí puze pr získání základníh přehledu prdávaném pdniku a nenahrazuje DueDilligence ani jiný

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 I O: 28375327 Tel.: Fax: e-mail: 272 769 786 272 773 116 info@egis.cz Investor: Místo stavby: Stavba: Profese: 0bsah

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014.

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014. 1 Služba... 2 2 Varianty služby... 4 3 Lhůta pr zřízení služby... 4 4 Ceny za zřízení a pskytvání služby... 4 5 Prdej a instalace kncvých zařízení... 5 6 Zřízení a pskytvání služby... 7 7 Dplňkvé služby...

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

5. Glob{lní navigační satelitní systémy (GNSS), jejich popis, princip, využití v geodézii.

5. Glob{lní navigační satelitní systémy (GNSS), jejich popis, princip, využití v geodézii. 5. Glb{lní navigační satelitní systémy (GNSS), jejich ppis, princip, využití v gedézii. Zpracval: Tmáš Kbližek, 2014 Obecný princip Glbální navigační družicvé systémy (GNSS) umžňují určení prstrvé plhy

Více

HiPath 3000. Assistant TC optipoint pro správu systému. Návod k použití

HiPath 3000. Assistant TC optipoint pro správu systému. Návod k použití HiPath 3000 Assistant TC ptipint pr správu systému Návd k pužití Infrmace k návdu k pužití Tent návd k pužití ppisuje, jak můžete jak správce systému přizpůsbit svůj systém HiPath 3000 svým pžadavkům.

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností Uživatelská příručka pr správu uživatelských přístupů d registru řidičů pr becní úřady bcí s rzšířenu půsbnstí 1 Licenční ujednání Veškerá práva vyhrazena Ministerstv dpravy nábřeží L. Svbdy 1222/12 110

Více

Nastavení firewallu pro AVG 7.5

Nastavení firewallu pro AVG 7.5 Nastavení firewallu pr AVG 7.5 Revize dkumentu 75.2 (8.2.2007) Cpyright GRISOFT, s.r.. Všechna práva vyhrazena. Tent prdukt pužívá RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algrithm, Cpyright (C) 1991-2,

Více

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 192 Frekvenční měniče SED2 Frekvenční měniče pro regulaci otáček třífázových motorů na střídavý pro pohon ventilátorů a čerpadel. Rozsah: 0.37 kw až 90 kw ve verzi IP20/21, 1.1 kw až 90 kw ve verzi IP54.

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

OBSAH EDICE KATALOGŮ LAC

OBSAH EDICE KATALOGŮ LAC OBSH PEE LBORTORNÍ L... 4 PEE LBORTORNÍ MUFLOÉ HORIZONTÁLNÍ LMH... 5 PEE LBORTORNÍ HORIZONTÁLNÍ LH... 6 PEE LBORTORNÍ MUFLOÉ ERTIKÁLNÍ LM... 7 PEE LBORTORNÍ KOMOROÉ K... 8 PEE LBORTORNÍ KLIÍ PK... 9 PEE

Více

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE. Ekonomika staveb a sídel /2

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE. Ekonomika staveb a sídel /2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE Eknmika staveb a sídel /2 Rzmístění bydlení ve městě filter dwn = vyfiltrvání stárnutím bytů se zhršuje kvalita bydlení nárčnější byvatelé dcházejí staré čtvrti

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

Bereme na sebe vaše rizika

Bereme na sebe vaše rizika Bereme na sebe vaše rizika Na c se můžete těšit Kd jsme a čím Jak 2 Přednášející Kd jsme a čím Jan Dubec Člen dzrčí rady EGAP Veducí ddělení pjištění teritriálních rizik 3 22 let pdprujeme český exprt

Více

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ČAPPO a SAPPO seminář - Praha, 6.11.2013 Téma: Bezpečnst na čerpacích stanicích --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku therm PRo 14 XZ, txz therm 20 LXZ, tlxz therm 28 LXZ, tlxz therm 20 LXZe.A, tlxze.a therm 28 LXZe.A therm PRo 14 KX, tkx therm 28 LXZ.A 5, tlxz.a 5 therm 20 LXZe.A

Více

Konference a akce na míru

Konference a akce na míru Glf & Ski Resrt Ostravice Knference a akce na míru Každá úspěšná firemní akce vyžaduje dbře vybavené zázemí, knferenční sál s kvalitní prezentační techniku a příjemné prstředí. Glf & Ski Resrt Ostravice

Více

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost.

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost. Zápis z prady knihvníků a zástupců bcí, knané 21. května 2012 v Městské knihvně v Tišnvě a 24. května 2012 v Městské knihvně v Rsicích Účastníci: Tišnv: 17 účastníků - zástupci bcí a knihvníci z bcí Brač,

Více

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA Řešení s tepelnými čerpadly pro jednoduchou nástěnnou montáž Série RVT-ARCTIC 1-2014 Kvalita se systémem REMKO DODAVATEL SYSTÉMŮ ORIENTOVANÝ NA ZÁKAZNÍKY PO

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013

UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013 UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013 1. CO TO JE UTV UTV znamená Unreal TV a služí k tmu, aby se k běžícímu zápasu na UT2004 serveru mhl připjit UTV server a k němu primární klient (kameraman). Ostatní, kteří

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více