FINANCE PODNIKU 1FP201 1FP211 1FP212 1FP214. podklady ke kurzům ÚVOD DO FINANCÍ PODNIKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FINANCE PODNIKU 1FP201 1FP211 1FP212 1FP214. podklady ke kurzům ÚVOD DO FINANCÍ PODNIKU"

Transkript

1 ÚVD D FINNCÍ DNIKU FINNC DNIKU podklady ke kurzům 1F201 1F211 1F212 1F214 Finanční management = přijímání finančních rozhodnutí trojího typu: 1. Do čeho investovat? 2. Z čeho investovat? 3. Kolik vyplatit na podílech na zisku? Investiční axiomy 1. Každý investor preferuje více peněz než méně. 2. Každý investor preferuje méně rizika než více. 3. Každý investor preferuje stejné množství peněz dnes spíše než zítra. Investoři racionální iracionální ÚVD D FINNCÍ DNIKU ÚVD D FINNCÍ DNIKU Maximalizace tržní hodnoty podniku Krátkodobý finanční management = finanční management, v jehož rámci se přijímají finanční rozhodnutí s důsledky na dobu do 1 roku řízení likvidity a pracovního kapitálu řízení krátkodobých aktiv a jejich jednotlivých složek řízení krátkodobých pasiv a jejich jednotlivých složek sestavení krátkodobého finančního plánu Maximalizace zisku Maximalizace interních finančních zdrojů Maximalizace odpisů Udržování likvidity Maximalizace ostatních interních finančních zdrojů statní cíle Dlouhodobý finanční management = finanční management, v jehož rámci se přijímají finanční rozhodnutí s důsledky na dobu delší 1 roku rozhodování o investicích do dlouhodobého majetku optimalizace finanční struktury rozhodování o podílech na zisku sestavení dlouhodobého finančního plánu Finanční analýza = proces vyšetřování a vyvozování závěrů z výsledků finančního hospodaření určité osoby ÚVD D FINNCÍ DNIKU ČVÁ HDN NĚZ Franco Modigliani (* ) Finance podniku jako vědní disciplína Merton H. Miller (* ) Harry M. Markowitz (*1927) William F. harpe (*1934) Časová hodnota peněz = finanční metoda sloužící k porovnání dvou či více peněžních částek z různých časových období Úroková míra = poměr výnosu k vloženému kapitálu nominální úroková míra délka poměřovaného období RNÚM= 2 NÚM = 4 ČNÚM = 12 MNÚM = 365 (360, 366) DNÚM četnost skládání úroků reálná úroková míra 1

2 kládání úroků ČVÁ HDN NĚZ Roční skládání úroků ČVÁ HDN NĚZ úrok Čtvrtletní skládání úroků kládání úroků nespojité skládání ČVÁ HDN NĚZ Budoucí hodnota peněz ČVÁ HDN NĚZ bdobí n FV Future value spojité skládání oučasná hodnota peněz úročitel resent value odúročitel říklad: Rozhodněte se mezi dnes nebo za 5 let? Zvažovaná úroková míra činí 12 %? ČVÁ HDN NĚZ nuita = série pravidelných plateb ve stejné výši za určité období anuita placená pozadu anuita placená dopředu perpetuita ČVÁ HDN NĚZ Budoucí hodnota anuity placené pozadu bdobí n FV z střadatel fondovatel oučasná hodnota anuity placené pozadu zásobitel umořovatel 2

3 ČVÁ HDN NĚZ Budoucí hodnota anuity placené dopředu ČVÁ HDN NĚZ oučasná hodnota perpetuity bdobí 0 začátek 2 začátek 3 začátek n konec n FV p oučasná hodnota anuity placené dopředu nuitní platba v anuitě placené dopředu ČVÁ HDN NĚZ Úvěr s anuitním splácením úvěrová částka = 200tis., úroková míra = 10%, doba splatnosti =3 roky, zaokrouhlení anuitní platby na celé tisícikoruny dolu bdobí očáteční bilance Úroková platba nuitní platba plátka Konečná bilance ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , (úprava) , , , ,00 0,00 RIZIK Riziko = nebezpečí, že se skutečné výsledky budou lišit od výsledků námi očekávaných Nejistota = nemožnost spolehlivého stanovení budoucího výsledku - vnější (objektivní) faktory - vnitřní (subjektivní) faktory ravděpodobnost obor hodnot: <0;1>resp. v % <0;100> měření objektivní subjektivní Událost i p i nízká poptávka 1 0,3 průměrná poptávka 2 0,5 vysoká poptávka 3 0,2 Celkem 1,0 Variační koeficient RIZIK růměrný očekávaný výnos investice Rozptyl měrodatná odchylka Událost i p i i p i i nízká poptávka 1 0, průměrná poptávka 2 0, vysoká poptávka 3 0, Celkem 8 Událost i ( i ) 2 p i nízká poptávka 1 97,2 průměrná poptávka 2 2,0 vysoká poptávka 3 96,8 Celkem 196,0 Diverzifikace RIZIK ortfolio = kombinace aktiv pro investiční účely Riziko Diverzifikovatelné Nediverzifikovatelné očet různých aktiv v portfoliu Riziko diverzifikovatelné (nesystematické, jedinečné, reziduální, specifické) nediverzifikovatelné (systematické, tržní) odmínky: riziko další investice < riziko portfolia KKdalší investice a aspoň 1 investice z portfolia < 1 3

4 RIZIK RIZIK Kovariance čekávaný výnos portfolia Korelační koeficient říklad obor hodnot: < 1;1> kde KK = 1 dokonalá přímá závislost KK = 0 nezávislost KK = 1 dokonalá nepřímá závislost RIZIK RIZIK Rozptyl měrodatná odchylka Variační koeficient Beta koeficient Beta RIZIK Vztah mezi výnosem cenného papíru a tržním výnosem ß> 1 i roste (klesá) rychleji než roste (klesá) m ß= 1 i roste (klesá) stejně rychle jako roste (klesá) m 0 < ß< 1 i roste (klesá) pomaleji než roste (klesá) m ß= 0 i je nezávislý na m 1 < ß < 0 i roste (klesá) pomaleji než klesá (roste) m ß= 1 i roste (klesá) stejně rychle jako klesá (roste) m ß< 1 i roste (klesá) rychleji než klesá (roste) m RIZIK fektivní hranice = hranice efektivních portfolií = portfolia poskytující současně při daném riziku nejvyšší možný výnos a při daném výnosu nejnižší možné riziko ravidla 1. xistuje portfolio se stejným nebo nižším rizikem a současně s vyšším výnosem? Jestliže ano, pak portfolio, které je s tímto portfoliem porovnáváno, nemůže být součástí efektivní hranice. 2. xistuje portfolio se stejným nebo vyšším výnosem a současně s nižším rizikem? Jestliže ano, pak portfolio, které je s tímto portfoliem porovnáváno, nemůže být součástí efektivní hranice. 4

5 RIZIK RIZIK fektivní hranice fektivní hranice p p ravidla 1. xistuje portfolio se stejným nebo nižším rizikem a současně s vyšším výnosem? Jestliže ano, pak portfolio, které je s tímto portfoliem porovnáváno, nemůže být součástí efektivní hranice. σ p σ p ravidla 1. xistuje portfolio se stejným nebo nižším rizikem a současně s vyšším výnosem? Jestliže ano, pak portfolio, které je s tímto portfoliem porovnáváno, nemůže být součástí efektivní hranice. 2. xistuje portfolio se stejným nebo vyšším výnosem a současně s nižším rizikem? Jestliže ano, pak portfolio, které je s tímto portfoliem porovnáváno, nemůže být součástí efektivní hranice. RIZIK VLIV ZDNĚNÍ N FINNČNÍ RZHDVÁNÍ fektivní hranice p slabá averze Daně v České republice římé daně Nepřímé daně statní daně středně silná averze silná averze ostoje k riziku sklon k riziku neutrální postoj k riziku averze k riziku σ p Harry M. Markowitz (*1927) Důchodové daně 1. Daň z příjmů fyzických osob 2. Daň z příjmů právnických osob Majetkové daně 1. Daň z nemovitých věcí 2. Daň silniční 3. Daň z nabytí nemovitých věcí 1. Daň z přidané hodnoty 2. Daně spotřební 3. Cla 4. Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů 5. Daň z pevných paliv 6. Daň z elektřiny 1. ojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 2. ojistné na veřejné zdravotní pojištění VLIV ZDNĚNÍ N FINNČNÍ RZHDVÁNÍ Daň z příjmu fyzických osob předmět zdanění - příjmy ze závislé činnosti - příjmy ze samostatné činnosti - příjmy z kapitálového majetku -příjmy z nájmu - ostatní příjmy VLIV ZDNĚNÍ N FINNČNÍ RZHDVÁNÍ Daň z příjmu fyzických osob dílčí základ daně ze samostatné činnosti - u účetní jednotky - u neúčetní jednotky, která vede daňovou evidenci - u neúčetní jednotky, která uplatňuje výdaje procentem z příjmu základ daně sazba daně -lineární 15 % + solidární daň 7 % celková daňová povinnost 5

6 VLIV ZDNĚNÍ N FINNČNÍ RZHDVÁNÍ Daň z příjmu právnických osob předmět zdanění - příjmy z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem základ daně sazba daně -lineární 19 % celková daňová povinnost VLIV ZDNĚNÍ N FINNČNÍ RZHDVÁNÍ Daň z přidané hodnoty předmět zdanění -dodání zboží za úplatu - poskytnutí služby za úplatu - pořízení zboží z jiného státu vropské unie za úplatu -dovoz zboží s místem plnění vtuzemsku sazby daně -základní % (17,5 % od r. 2016) -snížená % (zrušena od r. 2016) osoby povinné k dani -F a, které samostatně uskutečňují ekonomické činnosti -za určitých podmínek např. i některé veřejnoprávní subjekty plátce daně -povinná registrace... obrat za 12 měsíců 1 mil. (750 tis. od r. 2015) - dobrovolná registrace VLIV ZDNĚNÍ N FINNČNÍ RZHDVÁNÍ Daň z přidané hodnoty L L B L C konečný spotřebitel VLIV ZDNĚNÍ N FINNČNÍ RZHDVÁNÍ Daň z přidané hodnoty L L B NL D konečný spotřebitel oložka L L B L C V Faktura od dodavatele 0,00 121,00 242,00 N potřeba materiálu 0,00 100,00 200,00 DH na vstupu 0,00 21,00 42,00 V N sobní náklady 60,00 60,00 60,00 Faktura odběrateli 121,00 242,00 363,00 V ržby 100,00 200,00 300,00 DH na výstupu 21,00 42,00 63,00 = Výsledek hospodaření 40,00 40,00 40,00 V dvod DH 21,00 21,00 21,00 = Čistý peněžní tok 40,00 40,00 40,00 oložka L L B NL D V Faktura od dodavatele 0,00 121,00 242,00 N potřeba materiálu 0,00 100,00 242,00 DH na vstupu 0,00 21,00 0,00 V N sobní náklady 60,00 60,00 60,00 Faktura odběrateli 121,00 242,00 363,00 V ržby 100,00 200,00 363,00 DH na výstupu 21,00 42,00 0,00 = Výsledek hospodaření 40,00 40,00 61,00 V dvod DH 21,00 21,00 0,00 = Čistý peněžní tok 40,00 40,00 61,00 L C 242,00 200,00 42,00 60,00 363,00 300,00 63,00 40,00 21,00 40,00 VLIV ZDNĚNÍ N FINNČNÍ RZHDVÁNÍ Daň z přidané hodnoty L NL L C konečný spotřebitel VLIV ZDNĚNÍ N FINNČNÍ RZHDVÁNÍ Daň z přidané hodnoty NL F L B L C konečný spotřebitel oložka L NL L C V Faktura od dodavatele 0,00 121,00 200,00 N potřeba materiálu 0,00 121,00 200,00 DH na vstupu 0,00 0,00 0,00 V N sobní náklady 60,00 60,00 60,00 Faktura odběrateli 121,00 200,00 363,00 V ržby 100,00 200,00 300,00 DH na výstupu 21,00 0,00 63,00 = Výsledek hospodaření 40,00 19,00 40,00 V dvod DH 21,00 0,00 63,00 = Čistý peněžní tok 40,00 19,00 40,00 L B 121,00 100,00 21,00 60,00 242,00 200,00 42,00 40,00 21,00 40,00 oložka NL F L B L C V Faktura od dodavatele 0,00 100,00 242,00 N potřeba materiálu 0,00 100,00 200,00 DH na vstupu 0,00 0,00 42,00 V N sobní náklady 60,00 60,00 60,00 Faktura odběrateli 100,00 242,00 363,00 V ržby 100,00 200,00 300,00 DH na výstupu 0,00 42,00 63,00 = Výsledek hospodaření 40,00 40,00 40,00 V dvod DH 0,00 42,00 21,00 = Čistý peněžní tok 40,00 40,00 40,00 L 0,00 0,00 0,00 60,00 121,00 100,00 21,00 40,00 21,00 40,00 6

7 VLIV ZDNĚNÍ N FINNČNÍ RZHDVÁNÍ Daňová úspora = peněžní částka, o níž se sníží daňová povinnost v důsledku vzniku události, která zakládá nárok na snížení základu daně nebo na uplatnění slev na dani nebo vede kjiné skutečnosti mající za následek snížení daňové povinnosti oložka I. II. Změna Výnosy 400,00 400,00 Náklady 200,00 220,00 +20,00 Základ daně 200,00 180,00 20,00 Daň 38,00 34,20 3,80 Čistý zisk 162,00 145,80 16,20 VLIV ZDNĚNÍ N FINNČNÍ RZHDVÁNÍ 1. při tvorbě kapitálové struktury zdanění odměny pro poskytovatele kapitálu - 15% srážková daň (komanditista, společník s. r. o., akcionář, člen družstva, majitel dluhopisu) - součást příjmů v daňovém přiznání (společník v. o. s., komplementář, věřitel) existence daňové úspory z vyplacených odměn existence daňové úspory z nákladů vynaložených na zvýšení kapitálu -u základního kapitálu -N -u cizího kapitálu -N VLIV ZDNĚNÍ N FINNČNÍ RZHDVÁNÍ 2. při investičním rozhodování daňové odpisy - rovnoměrná metoda -zrychlená metoda existence daňové úspory ze zůstatkové ceny při vyřazení majetku z užívání existence daňové úspory z titulu poskytnutí vládního příslibu tzv. investiční pobídky VLIV ZDNĚNÍ N FINNČNÍ RZHDVÁNÍ 3. na personální politiku Kolik % čistého výdaje zaměstnavatele činí čistý příjem pracovníka? oložka Mzda ,00 ojistné na sociální zabezpečení 1 300,00 6,5 % ojistné na zdravotní pojištění 900,00 4,5 % Záloha na daň 1 950,00 Čistý příjem pracovníka Č ,00 VLIV ZDNĚNÍ N FINNČNÍ RZHDVÁNÍ 3. na personální politiku Kolik % čistého výdaje zaměstnavatele činí čistý příjem pracovníka? oložka Mzda ,00 ojistné na sociální zabezpečení 5 000,00 25,0 % ojistné na zdravotní pojištění 1 800,00 9,0 % sobní náklad ,00 Daňová úspora 5 092,00 19,0 % Čistý výdaj zaměstnavatele ČVZ ,00 VLIV ZDNĚNÍ N FINNČNÍ RZHDVÁNÍ 3. na personální politiku peněžní plnění vůči pracovníkům - př. náhrady cestovních výdajů, za opotřebení vlastního nářadí,... nepeněžní plnění vůči pracovníkům - hodnota používaných osobních ochranných pracovních pomůcek, slevy na dani z titulu zaměstnávání pracovníků se zdravotním postižením - př za každého pracovníka se zdravotním postižením 7

8 VLIV ZDNĚNÍ N FINNČNÍ RZHDVÁNÍ 4. při volbě právní formy podnikání zdanění podílu na zisku -15% srážková daň (komanditista, společník s. r. o., akcionář, člen družstva) - součást příjmů v daňovém přiznání (společník v. o. s., komplementář) alternativy k podílu na zisku -mzda - skrytá forma -dar - nenávratná a bezúročná půjčka - prodej produktů společníkům za zvýhodněnou cenu 8 odst. 3 Daňový řád č. 280/2009 b.: právce daně vychází ze skutečného obsahu právního jednání nebo jiné skutečnosti rozhodné pro správu daní. VLIV ZDNĚNÍ N FINNČNÍ RZHDVÁNÍ 5. při řízení rizika odpočitatelnost daňové ztráty od ZD -nejdéle v 5 následujících zdaňovacích obdobích existence daňové úspory z nákladů na opatření vedoucí ke snížení rizika VLIV ZDNĚNÍ N FINNČNÍ RZHDVÁNÍ 6. při poskytování bezúplatných plnění účely - na vědu, výzkum, kulturu, vzdělávání, školství,... - sociální, zdravotnické, ekologické, humanitární,... maximální výše úhrnné hodnoty darů odečitatelné od ZD -u : 10 % ze ZD a min. hodnota bezúplatného plnění u F: 15 % ze ZD(při min. úhrnné hodnotě plnění nebo 2 % ze ZD) CŇVÁNÍ FINNČNÍH MJKU Finanční trh podstata - instituce určená pro realizaci a zprostředkování prodeje a koupě domácího a zahraničního krátkodobého i dlouhodobého kapitálu typy -peněžní - finanční kapitál závazkové povahy se splatností do 1 roku - kapitálový - finanční kapitál majetkové povahy - finanční kapitál závazkové povahy se splatností nad 1 rok - devizový trh -trh drahých kovů CŇVÁNÍ FINNČNÍH MJKU Dluhopis = cenný papír, s nímž je spojeno právo majitele (věřitele) na splacení dlužné částky a na vyplácení výnosu z této částky, a povinnost emitenta (dlužníka) toto právo uspokojit angl. bond podle způsobu stanovení výnosu - dluhopis s pevnou úrokovou sazbou -dluhopis s pohyblivou úrokovou sazbou -dluhopis s podílem na zisku VH 100 mil. Ú = 12 % VH >100 mil. Ú = 18 % - dluhopis s prémií - dluhopis neúročený JHD = 1000, CD = 920 výnos = JHD CD = 80 - dluhopis s kombinovaným výnosem CŇVÁNÍ FINNČNÍH MJKU Dluhopis = cenný papír, s nímž je spojeno právo majitele (věřitele) na splacení dlužné částky a na vyplácení výnosu z této částky, a povinnost emitenta (dlužníka) toto právo uspokojit angl. bond podle způsobu splácení -dluhopis s jednorázovým splacením ke stanovenému termínu splatnosti - dluhopis s procentuálním splácením - dluhopis s anuitním splácením -dluhopis s nepravidelným nebo jiným splácením 8

9 CŇVÁNÍ FINNČNÍH MJKU Dluhopis = cenný papír, s nímž je spojeno právo majitele (věřitele) na splacení dlužné částky a na vyplácení výnosu z této částky, a povinnost emitenta (dlužníka) toto právo uspokojit angl. bond zvláštní druhy - vyměnitelný dluhopis - prioritní dluhopis - podřízený dluhopis - indexový dluhopis CŇVÁNÍ FINNČNÍH MJKU oučasná hodnota dluhopisu = současná hodnota příjmů z dluhopisu = součet současné hodnoty splátek a současné hodnoty úrokových plateb Rozhodovací kritérium HD> CD N koupit (resp. N prodat) dluhopis HD= CD = stejně výhodné koupit i nekoupit, prodat i neprodat dluhopis HD< CD N kupovat (resp. N prodat) dluhopis CŇVÁNÍ FINNČNÍH MJKU Výnos ke dni splatnosti = taková zvažovaná úroková míra, při níž se HDrovná CD CŇVÁNÍ FINNČNÍH MJKU Riziko při investování do dluhopisů spojené s emitentem spojené se znehodnocením příjmů z dluhopisu ve vztahu k ostatním příjmům Rozhodovací kritérium VD> ZÚM N koupit (resp. N prodat) dluhopis VD= ZÚM = stejně výhodné koupit i nekoupit, prodat i neprodat dluhopis VD< ZÚM N kupovat (resp. N prodat) dluhopis římý výpočet CD <JHD VD> KÚM (1 -DzÚ) CD = JHD VD= KÚM (1 -DzÚ) CD >JHD VD< KÚM (1 -DzÚ) CŇVÁNÍ FINNČNÍH MJKU kcie = majetkový cenný papír, s nímž jsou spojena práva jeho majitele jako akcionáře podílet se podle zákona o obchodních korporacích a stanov a.s. na jejím řízení, na zisku a na likvidačním zůstatku angl. share, stock kmenová prioritní - hlasovací právo -přednostní právo -buď na podílu na zisku - nebo na likvidačním zůstatku -anebo na obojím CŇVÁNÍ FINNČNÍH MJKU oučasná hodnota kmenové akcie = současná hodnota příjmů z kmenové akcie = součet současné hodnoty dividendových plateb a současné hodnoty příjmu z prodeje akcie Rozhodovací kritérium HK> C 0 N koupit (resp. N prodat) akcii HK= C 0 = stejně výhodné koupit i nekoupit, prodat i neprodat akcii HK< C 0 N kupovat (resp. N prodat) akcii 9

10 CŇVÁNÍ FINNČNÍH MJKU Celkový akciový výnos = taková zvažovaná úroková míra, při níž se HKrovná C 0 CŇVÁNÍ FINNČNÍH MJKU Celkový akciový výnos = taková zvažovaná úroková míra, při níž se HKrovná C 0 za předpokladu, že n = 1 Rozhodovací kritérium CV> ZÚM N koupit (resp. N prodat) akcii CV= ZÚM = stejně výhodné koupit i nekoupit, prodat i neprodat akcii CV< ZÚM N kupovat (resp. N prodat) akcii CŇVÁNÍ FINNČNÍH MJKU Rozhodování o investicích do akcií technická analýza - zaměřuje se na odhalení akciového trendu -bere v úvahu: -dosavadní vývoj tržní ceny akcie - výše objemu obchodovaných akcií fundamentální analýza -zaměřuje se na zjištění, zda akcie je na trhu podhodnocená nebo nadhodnocená -bere v úvahu: -ocenění vnitřní hodnoty akcie (HK,CV) - poměrová finanční analýza - vztah podniku k prognóze odvětví a ekonomiky psychologická analýza - zaměřuje se na rozbor chování investiční veřejnosti - bere v úvahu: - existenci cenových bublin, atd. CŇVÁNÍ FINNČNÍH MJKU rice-earnings ratio = poměr tržní ceny akcie a výsledku hospodaření na akcii přístupy k interpretaci z hlediska nadhodnocení jedné akcie vůči druhé akcii CŇVÁNÍ FINNČNÍH MJKU rice-earnings ratio = poměr tržní ceny akcie a výsledku hospodaření na akcii CŇVÁNÍ FINNČNÍH MJKU rice-earnings ratio = poměr tržní ceny akcie a výsledku hospodaření na akcii přístupy k interpretaci z hlediska času - neměnná budoucí očekávání přístupy k interpretaci z hlediska rizika - změna budoucích očekávání 10

11 CŇVÁNÍ FINNČNÍH MJKU Dividendový výnos dividend yield = poměr dividendy na akcii a tržní ceny akcie CŇVÁNÍ FINNČNÍH MJKU Riziko při investování do akcií spojené s emitentem spojené se znehodnocením příjmů z akcie ve vztahu k ostatním příjmům Finanční analýza = proces vyšetřování a vyvozování závěrů z výsledků finančního hospodaření minulých nebo budoucích období určité osoby včetně zjišťování jeho slabých a silných stránek, testování jednotlivých finančních parametrů a ověřování jejich skutečné vypovídací schopnosti ostup práce finančního analytika stanovení účelu finanční analýzy a provedení výběru vyšetřované osoby příprava vstupních dat základní vyšetření specifické vyšetření stanovení diagnózy finančního zdraví a návrh léčebného procesu Způsob vyhodnocení finančních ukazatelů časová báze prostorová báze odnik prostý aritmetický průměr vážený aritmetický průměr medián modus ( ;2> (2;4> (4;6> (6;8> (8; ) ,00 120,00 0,12 1,08 B 8,00 100,00 0,10 0,80 C 6,00 90,00 0,09 0,54 D 6,00 110,00 0,11 0,66 5,00 70,00 0,07 0,35 F 4,00 150,00 0,15 0,60 G 4,00 50,00 0,05 0,20 H 3,00 80,00 0,08 0,24 I 3,00 130,00 0,13 0,39 J 2,00 100,00 0,10 0,20 oučet 46, ,00 1,00 4,66 Způsob vyhodnocení finančních ukazatelů časová báze prostorová báze báze finančního plánu báze expertních zkušeností nalýza rentability = poměr dosaženého výsledku společnosti k vynaloženému kapitálu na dosažení tohoto výnosu Rentabilita úhrnného vloženého kapitálu v čisté podnikové podobě příklad 11

12 nalýza rentability = poměr dosaženého výnosu společnosti k vynaloženému kapitálu na dosažení tohoto výnosu Rentabilita úhrnného vloženého kapitálu v čisté podnikové podobě roční nalýza rentability = poměr dosaženého výnosu společnosti k vynaloženému kapitálu na dosažení tohoto výnosu Rentabilita úhrnného vloženého kapitálu v čisté podnikové podobě v hrubé podnikové podobě měsíční v čisté obecné podobě denní,... v hrubé obecné podobě arnings Before Interests and axes nalýza rentability = poměr dosaženého výnosu společnosti k vynaloženému kapitálu na dosažení tohoto výnosu Rentabilita dlouhodobého kapitálu v čisté podnikové podobě nalýza rentability = poměr dosaženého výnosu společnosti k vynaloženému kapitálu na dosažení tohoto výnosu Rentabilita vlastního kapitálu v hrubé obecné podobě teze: kladná hodnota Rvk je vždy lepší než záporná hodnota Rvk Vlastní kapitál Základní kapitál Kapitálové fondy Fondy ze zisku Výsledek hospodaření minulých let Výsledek hospodaření nalýza rentability = poměr dosaženého výnosu společnosti k vynaloženému kapitálu na dosažení tohoto výnosu Rentabilita vlastního kapitálu nalýza rentability = poměr dosaženého výnosu společnosti k vynaloženému kapitálu na dosažení tohoto výnosu říklad I. II. III. Rúvk 1 teze: kladná hodnota Rvk je vždy lepší než záporná hodnota Rvk teze: hodnota rentability tržní hodnotyvlastního kapitálu podniku musí být větší než hodnota výnosové úrokové míry dosahované z dlouhodobých státních dluhopisů, aby pro investora bylo vůbec ještě zajímavé investovat do jeho akcií Rúvk 0 abs.zm. rel.zm. Ukazatel Výsledek hospodaření VK v účetní hodnotě očet akcií VK na akcii Hodnota ks Ukazatel Hodnota Rentabilita účetní hodnoty VK 0,5 % ržní cena akcie 150 VK v tržní hodnotě Rentabilita tržní hodnoty VK 100,0 % 12

13 yramidální rozklad yramidální rozklad Nákladová větev Kapitálová větev = = / yramidální rozklad +VH 0 +VH 1 +VH 0 VH 1 VH 0 VH 1 VH 0 +VH 1 nalýza nákladovosti Nákladová větev 0,24 0,03 0,27 Výn >VarN zvýšit výrobu Výn =VarN stop výrobě Výn <VarN stop výrobě = + / nalýza obratovosti aktiv a pasiv počet obrátek aktiv či pasiv za určité období za 1 rok, nebo za 1 den doba obratu aktiv či pasiv v časových jednotkách v letech, nebo ve dnech nalýza obratovosti zásob ZÁBY Materiál Zboží Zásoby vlastní výroby Nedokončená výroba olotovary vlastní výroby Výrobky Zvířata doba obratu materiálu ve dnech Vliv metody oceňování FIF (first-in-first-out) LIF (last-in-first-out) CM (average-cost-method) FIF LIF Dmat Mat/V 13

14 nalýza obratovosti zásob ZÁBY Materiál Zboží Zásoby vlastní výroby Nedokončená výroba olotovary vlastní výroby Výrobky Zvířata doba obratu zboží ve dnech nalýza obratovosti zásob ZÁBY Materiál Zboží Zásoby vlastní výroby Nedokončená výroba olotovary vlastní výroby Výrobky Zvířata doba obratu zásob vlastní výroby ve dnech nalýza obratovosti zásob ZÁBY Materiál Zboží Zásoby vlastní výroby Nedokončená výroba olotovary vlastní výroby Výrobky Zvířata doba obratu zásob ve dnech nalýza obratovosti pohledávek doba obratu pohledávek z obchodních vztahů ve dnech teze: čím nižší hodnota Dpov, tím lépe teze: hodnota Dpov má odpovídat průměrné době splatnosti pohledávek uváděných na fakturách nalýza obratovosti pohledávek doba obratu pohledávek z obchodních vztahů ve dnech doba obratu závazků z obchodních vztahů ve dnech obchodní deficit vliv obchodního deficitu na peněžní toky nalýza obratovosti pohledávek vliv obchodního deficitu na zisk obchodníka 1. obchodník Nákup: 100, latba: do 30 dnů rodej: 100, latba: do 15 dnů 2. obchodník Nákup: 100, latba: do 15 dnů rodej: 100, latba: do 30 dnů 3. obchodník Nákup: 100, latba: do 15 dnů rodej: 101, latba: do 30 dnů 14

15 nalýza likvidity likvidita = schopnost podniku přeměnit svůj majetek na prostředky, které lze použít k úhradě závazků solventnost = dlouhodobější dostupnost peněz pro uspokojení finančních závazků v termínech splatnosti (1. definice) = schopnost podniku uhradit ke stanovenému datu ve stanovené podobě a na stanoveném místě všechny své splatné závazky (2. definice) nalýza likvidity ktiva asiva Dlouhodobá aktiva 300 Dlouhodobá pasiva 150 Krátkodobá aktiva 300 Krátkodobá pasiva 450 Celkem 600 Celkem 600 Dlouhodobá aktiva = majetek s dobou využitelnosti nad 1 rok ke dni vzniku účetního případu (resp. ke dni sestavení rozvahy v případě pohledávek) Krátkodobá aktiva = majetek s dobou využitelnosti do 1 roku ke dni vzniku účetního případu (resp. ke dni sestavení rozvahy v případě pohledávek) Kr= zuzk+ DNM+ DHM+ DFM+ Zás+ Dpoh+ Kpoh + KFM+ ČR nalýza likvidity nalýza likvidity ktiva asiva Dlouhodobá aktiva 300 Dlouhodobá pasiva 150 Krátkodobá aktiva 300 Krátkodobá pasiva 450 Celkem 600 Celkem 600 Dlouhodobá pasiva = vlastní kapitál a závazky s dobou splatnosti nad 1 rok ke dni sestavení rozvahy Krátkodobá pasiva = závazky s dobou splatnosti do 1 roku ke dni sestavení rozvahy Kr= VK + Rez+ DZáv+ KZáv+ DBÚ+ KBÚ+ KFV+ ČR ktiva asiva Dlouhodobá aktiva 300 Dlouhodobá pasiva 150 Krátkodobá aktiva 300 Krátkodobá pasiva 450 Celkem 600 Celkem 600 Běžná likvidita (celková likvidita, obecná likvidita, likvidita 3. stupně) trategie Hodnota BL Konzervativní nad 2,5 růměrná mezi 1,5 a 2,5 gresivní pod 1,5 Fiktivní hodnota = hodnota s Kr neupravenými o nelikvidní majetek Reálná hodnota = hodnota s Kr upravenými o nelikvidní majetek nalýza likvidity Krátkodobá aktiva Krátkodobá pasiva nalýza likvidity ohotová likvidita (rychlá likvidita, kyselý test, likvidita 2. stupně, běžná likvidita) Krátkodobá aktiva Výnosy / 365 Zásoby Výnosy / 365 / Krátk. pohledávky + Výnosy / Krátkodobá pasiva Výnosy / 365 Krátk. fin. majetek Výnosy / 365 trategie Hodnota L Konzervativní nad 1,5 růměrná mezi 1 a 1,5 gresivní pod 1 kutečná Žádoucí Dzás Dkpo Dkfm Dkp

16 nalýza likvidity kamžitá likvidita nalýza likvidity racovní kapitál eněžní likvidita Výchozí stav Kr 10 Kr 5 BL 2 K 5 Změna oučasný stav nalýza likvidity racovní kapitál stra ampeliška K 10,00 10,0 Výnosy 100,00 10,0 K / Výnosy 0,1,0 1,0 Výnosy / ktiva 0,5,0 0,5,0 ktiva 200,00 20,0 K / ktiva 0,05 0,5 trategie Hodnota K/ Konzervativní nad 0,3 růměrná mezi 0,1 a 0,3 gresivní pod 0,1 nalýza zadluženosti Ukazatele měřící celkovou výši zadluženosti Věřitelské riziko Finanční páka odíl cizího kapitálu k vlastnímu kapitálu Krytí cizího kapitálu Koeficient samofinancování odíl vlastního kapitálu k cizímu kapitálu nalýza zadluženosti Ukazatele měřící celkovou výši zadluženosti Věřitelské riziko nalýza zadluženosti Ukazatele měřící schopnost splácet dluh Úrokové krytí ptimální zadluženost? I. II. CK 110 ÚVK 100 VR 1,1 růměrná doba splatnosti úvěru 16

17 redikce finanční tísně = metoda sloužící k odhadu, zda se podnik nachází či nenachází ve finanční tísni finanční tíseň = podnik není schopen dostát k danému termínu, v dané podobě a na daném místě všem svým splatným závazkům (relativní platební neschopnost) = hodnota jeho závazků převyšuje hodnotu jeho aktiv (absolutní platební neschopnost) modely jednorozměrné = nalezení řady jednotlivých ukazatelů, jež se vyhodnocují samostatně a jejichž výpočet sám o sobě postačuje v rozlišení mezi podniky prosperujícími a podniky ve finanční tísni (Beaverův model) vícerozměrné = hodnota ukazatele, který se skládá z více ukazatelů, jimž jsou pro účely výpočtu přiřazovány určité váhy (ltmanův model) redikce finanční tísně ltmanův model Zeta= Z skóre, x 1 = pracovní kapitál / aktiva, x 2 = zadržený zisk / aktiva, x 3 = výsledek hospodaření před úroky a zdaněním / aktiva, x 4 = tržní kapitalizace / cizí kapitál, x 5 = tržby / aktiva. bankrot šedá zóna prosperita KRÁKDBÝ FINNČNÍ MNGMN Krátkodobý finanční management = finanční management, v jehož rámci se přijímají finanční rozhodnutí s důsledky na dobu do 1 roku kruhy řízení 1. Řízení likvidity a pracovního kapitálu 2. Řízení krátkodobých aktiv a jejich jednotlivých složek 3. Řízení krátkodobých pasiv a jejich jednotlivých složek 4. Krátkodobé finanční plánování KRÁKDBÝ FINNČNÍ MNGMN Řízení zásob 1. nalýza obratovosti zásob 2. nalýza kvality materiálu a zboží od dodavatelů 3. Volba způsobu financování zásob 4. Regulace stavu zásob 5. Regulace struktury zásob 6. ceňování zásob 7. Hledání rezerv v řízení zásob KRÁKDBÝ FINNČNÍ MNGMN Řízení zásob ptimalizační metoda(pro materiál) cíl = minimalizovat pořizovací a skladovací náklady Celkové skladovací náklady KRÁKDBÝ FINNČNÍ MNGMN Řízení zásob ptimalizační metoda(pro materiál) cíl = minimalizovat pořizovací a skladovací náklady Celkové pořizovací náklady předpoklady nulový počáteční a konečný stav materiálu lineární spotřeba materiálu každá dodávka následuje vždy přesně v tom okamžiku, kdy je spotřebována dodávka předcházející optimální dodávka minimální potřeba materiálu maximální potřeba materiálu průměrná potřeba materiálu 17

18 KRÁKDBÝ FINNČNÍ MNGMN Řízení peněžních prostředků 1. nalýza obratovosti peněžních prostředků 2. Regulace stavu peněžních prostředků (modely) 3. Regulace struktury peněžních prostředků KRÁKDBÝ FINNČNÍ MNGMN Řízení peněžních prostředků Modely řízení peněžních prostředků cíl minimalizace nákladů spojených se získáváním peněžních prostředků a jejich držením na účtu a v hotovosti transakční náklady spojené s nákupem či prodejem pokladničních poukázek náklady ušlé příležitosti v podobě diskontní míry z pokladničních poukázek předpoklad podnik drží současně neúročené peněžní prostředky a likvidní aktivum nesoucí úrok KRÁKDBÝ FINNČNÍ MNGMN Řízení peněžních prostředků Modely řízení peněžních prostředků (Millerův a rrův model) KRÁKDBÝ FINNČNÍ MNGMN Řízení peněžních prostředků Modely řízení peněžních prostředků (Millerův a rrův model) Horní limit Nákup pokladničních poukázek Horní limit Nákup pokladničních poukázek Bod návratu Dolní limit rodej pokladničních poukázek Bod návratu Dolní limit rodej pokladničních poukázek čas rincip při dosažení horního limitu, budeme nakupovat pokladniční poukázky, a to až do dosažení bodu návratu při dosažení dolního limitu, budeme prodávat pokladniční poukázky, a to až do dosažení bodu návratu 1. krok subjektivní stanovení dolního limitu ředpoklady transakce lze uskutečnit kdykoli doba transakce je zanedbatelná čas KRÁKDBÝ FINNČNÍ MNGMN Řízení peněžních prostředků Modely řízení peněžních prostředků (Millerův a rrův model) KRÁKDBÝ FINNČNÍ MNGMN Řízení peněžních prostředků Modely řízení peněžních prostředků (Millerův a rrův model) Horní limit Nákup pokladničních poukázek Horní limit Nákup pokladničních poukázek Bod návratu Dolní limit rodej pokladničních poukázek Bod návratu Dolní limit rodej pokladničních poukázek 2. krok výpočet rozpětí mezi horním a dolním limitem čas 3. krok výpočet horního limitu čas ředpoklady transakční náklady jsou fixní peněžní toky jsou nahodilé 18

19 Řízení peněžních prostředků Modely řízení peněžních prostředků (Millerův a rrův model) Horní limit Bod návratu Dolní limit KRÁKDBÝ FINNČNÍ MNGMN 4. krok výpočet bodu návratu Nákup pokladničních poukázek rodej pokladničních poukázek čas KRÁKDBÝ FINNČNÍ MNGMN 1. nalýza obratovosti pohledávek 2. nalýza finanční důvěryhodnosti klientů 3. Zajištění pohledávek 4. Volba obchodních podmínek 5. Volba způsobu financování pohledávek 6. Regulace stavu pohledávek 7. Regulace struktury pohledávek 8. Vymáhání pohledávek 9. Účetní a daňové vypořádání pohledávek po lhůtě splatnosti Využitelnost? KRÁKDBÝ FINNČNÍ MNGMN latební instrumenty - platba jiným zbožím KRÁKDBÝ FINNČNÍ MNGMN latební instrumenty - platba v hotovosti dběratel zboží zboží Dodavatel dběratel zboží Dodavatel KRÁKDBÝ FINNČNÍ MNGMN latební instrumenty - platba bankovním převodem dběratel Banka odběratele zboží Dodavatel Banka dodavatele KRÁKDBÝ FINNČNÍ MNGMN latební instrumenty - směnka dlužný cenný papír abstraktní závazek nároky oprávněných majitelů směnky nejsou vázány na příčinu vzniku tohoto závazku jestliže dlužník se cítí nezavázán k zaplacení směnky absolutní námitky (nesplnění formálních náležitostí) relativní námitky (nesplnění obsahových náležitostí) druhy směnky směnka vlastní = bezpodmínečný písemný závazek výstavce uhradit v určitý den určitou částku oprávněnému majiteli směnky směnka cizí = bezpodmínečný písemný příkaz výstavce směnečníku zaplatit v určitý den určitou částku oprávněnému majiteli směnky směnečník se k této povinnosti zavazuje jen tehdy, pokud směnku akceptoval 19

20 KRÁKDBÝ FINNČNÍ MNGMN latební instrumenty - směnka KRÁKDBÝ FINNČNÍ MNGMN latební instrumenty - směnka (bankovní akcept) dběratel zboží M Dodavatel zboží M Dodavatel B dběratel zboží M Dodavatel M M Ž k L Banka odběratele M Banka dodavatele Banka = přijetí bezpodmínečného příkazu akceptantem zaplatit za směnku písemná doložka ("přijato", "zaplatím", "akceptuji") a podpis akceptanta povinnost akceptanta (hlavního dlužníka): proplatit v den splatnosti celou směnečnou částku, pokud se výslovně nezaváže jen k určité dílčí části KRÁKDBÝ FINNČNÍ MNGMN latební instrumenty - směnka (bankovní aval) dběratel zboží M Dodavatel KRÁKDBÝ FINNČNÍ MNGMN latební instrumenty - dokumentární akreditiv = závazek banky příkazce poskytnout na žádost svého klienta na jeho účet určité plnění oprávněné osobě, pokud oprávněný splní do určité doby stanovené podmínky, a příkazce se zavazuje zaplatit bance úplatu Ž v L L Banka = přijetí bezpodmínečné záruky avalisty za směnečný (šekový) závazek avaláta písemná doložka ("jako rukojmí", "per aval"), ozn. avaláta a podpis avalisty závazek avalisty (solidárního dlužníka) je stejný jako osoba, za kterou se zaručil, pokud se výslovně nezavázal jen k určité dílčí části KRÁKDBÝ FINNČNÍ MNGMN latební instrumenty - dokumentární akreditiv dběratel Ž Banka odběratele 10 mil. 3 mil. dok zboží dok dok Dodavatel dok Banka dodavatele KRÁKDBÝ FINNČNÍ MNGMN latební instrumenty - dokumentární akreditiv podle odvolatelnosti: odvolatelný: může být kdykoli odvolán bankou plátce neodvolatelný: lze změnit nebo zrušit pouze se souhlasem všech zúčastněných stran podle zajištění částky akreditivu ze strany banky příkazce: krytý je zajištěn již v okamžiku svého otevření např. zablokováním částky akreditivu na účtu příkazce poskytnutím úvěru na částku akreditivu protizárukou bonitní banky zástavní smlouvou nekrytý není zajištěn bankou podle postavení banky příjemce (dodavatele): akreditiv nepotvrzený (avizovaný) banka příjemce odpovídá jen za správnost avíza a přebíraných dokumentů akreditiv potvrzený banka příjemce se připojuje k závazku za splnění akreditivu a spolu s bankou plátce ručí za tento závazek společně a nerozdílně 20

Investiční činnost v podniku. cv. 10

Investiční činnost v podniku. cv. 10 Investiční činnost v podniku cv. 10 Investice Rozhodování o investicích jsou jedněmi z nejdůležitějších a nejobtížnějších rozhodování podnikového managementu. Dobré rozhodnutí vede podnik k rozkvětu, špatné

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management I Finanční řízení Finanční řízení efektivní financování splnění cílů podniku Manažerské

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

FINANCE PODNIKU 1FP201 1FP211 1FP212 1FP214. podklady ke kurzům ÚVOD DO FINANCÍ PODNIKU

FINANCE PODNIKU 1FP201 1FP211 1FP212 1FP214. podklady ke kurzům ÚVOD DO FINANCÍ PODNIKU FINANCE PDNIKU podklady ke kurzům 1FP201 1FP211 1FP212 1FP214 ÚVD D FINANCÍ PDNIKU Finanční management = přijímání finančních rozhodnutí trojího typu: 1. Do čeho investovat? 2. Z čeho investovat? 3. Kolik

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz FINANCOVÁNÍ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz Majetková struktura (aktiva) 1. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

FINANCE PODNIKU 1FP201 1FP211 1FP212 1FP214. podklady ke kurzům ÚVOD DO FINANCÍ PODNIKU

FINANCE PODNIKU 1FP201 1FP211 1FP212 1FP214. podklady ke kurzům ÚVOD DO FINANCÍ PODNIKU FINANCE PDNIKU podklady ke kurzům 1FP201 1FP211 1FP212 1FP214 ÚVD D FINANCÍ PDNIKU Finanční management = přijímání finančních rozhodnutí trojího typu: 1. Do čeho investovat? 2. Z čeho investovat? 3. Kolik

Více

28.1.2012. Finanční analýza. 1. Podstata, význam a cíle finanční analýzy. Struktura kapitoly

28.1.2012. Finanční analýza. 1. Podstata, význam a cíle finanční analýzy. Struktura kapitoly Finanční analýza Struktura kapitoly 1. Podstata význam a cíle finanční analýzy. 2. Uživatelé finanční analýzy. 3. Zdroje pro finanční analýzu. 4. Analýza rozvahy. 5. Analýza výsledovky. 6. Analýza CASH

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA - AKTIVA A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL B. STÁLÁ AKTIVA B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM): - nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Daňové odpisy Řídí se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 30 Doba odpisování činí minimálně: odpisová skupina

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lesnická ekonomika Připravil: Ing. Tomáš Badal Lesnická ekonomika Financování podniku Finanční

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Podniková ekonomika Majetková a kapitálová struktura podniku Co je majetek? Jak je financován? Proč jsou tyto údaje důležité? 2 Rozvaha přehled majetkové a kapitálové struktury podniku stavový výkaz, kde

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Příloha č. 7 Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Financování podniku. Finanční řízení podniku

Financování podniku. Finanční řízení podniku Financování podniku Finanční řízení podniku Peněžní toky v podniku NÁKUP výrobní faktory - práce - materiál - stroje VÝROBA výrobky a služby peněžní příjmy PRODEJ peněžní výdaje PENÍZE (CASH FLOW) Úkoly

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Seznam studijní literatury

Seznam studijní literatury Seznam studijní literatury Zákon o účetnictví, Vyhlášky 500 a 501/2002 České účetní standardy (o CP) Kovanicová, D.: Finanční účetnictví, Světový koncept, Polygon, Praha 2002 nebo později Standard č. 28,

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016 19.03.2016 20:06:21.012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje.013 Software.014 Ostatní ocenitelná práva.015 Goodwill.019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek.021 Stavby.022 Hmotné movité věci a jejich soubory.025

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Krátkodobé

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní Náklady na kapitál I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní fond - statutární a ostatní fondy 4)

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finanční řízení Základním úkolem je zajištění kapitálu a koordinace peněžních toků podnikání s cílem dosáhnout co nejlepšího zhodnocení kapitálu při zachování platební schopnosti

Více

Vysoká škola ekonomická Fakulta financí a účetnictví

Vysoká škola ekonomická Fakulta financí a účetnictví Vysoká škola ekonomická Fakulta financí a účetnictví PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA INŢENÝRSKÉ STUDIUM specializace Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy školní rok 2006/2007 TEST Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Účtová osnova pro podnikatele 2016

Účtová osnova pro podnikatele 2016 Účtová osnova pro podnikatele 2016 U účtů, které mohou být v několika řádcích výkazů, je tučně a podtženě označen řádek ve standardní definici. Účty 091, 092, 095, 096 a 391 nejsou ve standardní definici

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků AKTIVA PASIVA Stroje 320 Základní kapitál 200 Oprávky 80 Rezervní fond 20 Stálá aktiva 240 Nerozdělený zisk 50 Vlastní kapitál 270 Peníze na BÚ 30 pokladna 0 Dluhy 0 Oběžná aktiva 30 Aktiva celkem 270

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Český daňový systém Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Výkaz o peněžních tocích

Výkaz o peněžních tocích Výkaz o peněžních tocích Výkaz CF používaný ve vyspělých zemích Evropské unie od poloviny 60. let minulého století se opíral o zkušenosti z amerického vývoje výkaznictví. V ČR je Opatřením MF ČR čj. 281/50

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Komerční bankovnictví 6

Komerční bankovnictví 6 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: Téma: Alternativní formy financování 1. Faktoring 2.

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 8 MANAŽERSKÉ FINANCE PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání:

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11 obsah 3 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Dohadné účty - pohledávky a závazky neurčité výše a období nevyfakturované nákupy nebo dodávky (odečet měřidla), nejasné pojistky

Dohadné účty - pohledávky a závazky neurčité výše a období nevyfakturované nákupy nebo dodávky (odečet měřidla), nejasné pojistky P Ř E C H O D N É Ú Č T Y Věcná a časová souvislost, princip opatrnosti A K T I V A P A S I V A - náklady příštích období - výdaje příštích období - příjmy příštích období - výnosy příštích období - dohadné

Více

Vyhodnocení závazných ukazatelů příspěvkové organizace za rok 2016 (v Kč) Plán odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku organizace v roce 2016 Položka Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena Roční

Více

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU

9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 1. Výrobní faktory a jejich řízení podnikem... 2 2. Členění financování... 2 3. Směnka... 4 4. Hotovostní a bezhotovostní platební styk... 6 5. Finanční analýza její význam a úlohy...

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy Účtování provozu banky dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy - dlouhodobý majetek hmotný, nehmotný - účty dlouhodobého majetku, pořízení dlouhodobého majetku a oprávek = 43. skup. účtů - účtování

Více

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 1. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Majetek podniku (obchodní majetek) Souhrn věcí, peněz, pohledávek a

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU

KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Eva Štichhauerová Technická univerzita v Liberci Nauka

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Rozvaha 5. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 6. Odpisy dlouhodobého majetku a jeho vyřazení

Více

Pojem investování a druhy investic

Pojem investování a druhy investic Investiční činnost Pojem investování a druhy investic Rozhodování o investicích Zdroje financování investic Hodnocení efektivnosti investic Metody hodnocení investic Ukazatele hodnocení efektivnosti investic

Více

Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením:

Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením: Alokace zisků Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením: a) krytí ztráty minulých let b) tvorba zákonem předepsaných i dobrovolných rezerv (pro částečné krytí rizik z podnikání)

Více

Finanční řízení podniku. cv. 8

Finanční řízení podniku. cv. 8 Finanční řízení podniku cv. 8 Podstata finančního řízení podniku Věcná stránka tok statků (strojů, surovin, materiálu) lze rozdělit na 3 hlavní aktivity zásobování, výrobu a prodej. Finanční zdroje každá

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Financování podniku Fin i an an ování ován í p od od i n k i u

Financování podniku Fin i an an ování ován í p od od i n k i u Financování podniku Financování podniku Vztah mezi věcnými a peněžními toky v podniku práce suroviny stroje výroba výrobky a služby peněžní příjmy prodej peněžní výdaje peníze (cash flow) Úkoly finančního

Více

ASTUR Jeseník, s. r. o. 790 01 Jeseník, Palackého 148 IČ 268 23 209 Příloha k účetním výkazům k 31. 12. 2006 Uspořádání a obsahové vymezení přílohy k účetní závěrce uvádí Vyhláška č. 500/2002 Sb., v 39.

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 10.09.2015 čas: 14.17 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 8. KAPITOLA: KRÁTKODOBÝ A DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK. MAJETKOVÉ A DLUŽNÉ CENNÉ PAPÍRY. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Podobné jako v podnikatelském subjektu, zahrnuje účtování: a) dlouhodobého majetku, b) zásob, c) zúčtovacích vztahů ad.

Podobné jako v podnikatelském subjektu, zahrnuje účtování: a) dlouhodobého majetku, b) zásob, c) zúčtovacích vztahů ad. UcFI 6. přednáška Účtování provozu banky Podobné jako v podnikatelském subjektu, zahrnuje účtování: a) dlouhodobého majetku, b) zásob, c) zúčtovacích vztahů ad. a) dlouhodobý majetek hmotný, nehmotný -

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Finanční trhy Finanční trh je založený na nabídce relativně

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710 22. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A FINANČNÍ ANALÝZA na základě účetní uzávěrky se sestavuje účetní závěrka, která podle zákona o účetnictví zahrnuje: rozvahu (bilanci) výkaz zisku a ztráty (výsledovka) příloha, jejíž

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více