FINANCE PODNIKU 1FP201 1FP211 1FP212 1FP214. podklady ke kurzům ÚVOD DO FINANCÍ PODNIKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FINANCE PODNIKU 1FP201 1FP211 1FP212 1FP214. podklady ke kurzům ÚVOD DO FINANCÍ PODNIKU"

Transkript

1 FINANCE PDNIKU podklady ke kurzům 1FP201 1FP211 1FP212 1FP214 ÚVD D FINANCÍ PDNIKU Finanční management = přijímání finančních rozhodnutí trojího typu: 1. Do čeho investovat? 2. Z čeho investovat? 3. Kolik vyplatit na podílech na zisku? Investiční axiomy 1. Každý investor preferuje více peněz než méně. 2. Každý investor preferuje méně rizika než více. 3. Každý investor preferuje stejné množství peněz dnes spíše než zítra. Investoři racionální iracionální ÚVD D FINANCÍ PDNIKU Maximalizace tržní hodnoty podniku Maximalizace interních finančních zdrojů Udržování likvidity statní cíle Maximalizace zisku Maximalizace odpisů Maximalizace ostatních interních finančních zdrojů 1

2 ÚVD D FINANCÍ PDNIKU Krátkodobý finanční management = finanční management, v jehož rámci se přijímají finanční rozhodnutí s důsledky na dobu do 1 roku řízení likvidity a pracovního kapitálu řízení krátkodobých aktiv a jejich jednotlivých složek řízení krátkodobých pasiv a jejich jednotlivých složek sestavení krátkodobého finančního plánu Dlouhodobý finanční management = finanční management, v jehož rámci se přijímají finanční rozhodnutí s důsledky na dobu delší 1 roku rozhodování o investicích do dlouhodobého majetku optimalizace finanční struktury rozhodování o podílech na zisku sestavení dlouhodobého finančního plánu Finanční analýza = proces vyšetřování a vyvozování závěrů z výsledků finančního hospodaření určité osoby ÚVD D FINANCÍ PDNIKU Finance podniku jako vědní disciplína Franco Modigliani (* ) Merton H. Miller (* ) Harry M. Markowitz (*1927) William F. Sharpe (*1934) ČASVÁ HDNTA PENĚZ Časová hodnota peněz = finanční metoda sloužící k porovnání dvou či více peněžních částek z různých časových období Úroková míra = poměr výnosu k vloženému kapitálu nominální úroková míra délka poměřovaného období RNÚM = 2 PNÚM = 4 ČNÚM = 12 MNÚM = 365 (360, 366) DNÚM četnost skládání úroků reálná úroková míra 2

3 Skládání úroků ČASVÁ HDNTA PENĚZ úrok Roční skládání úroků ČASVÁ HDNTA PENĚZ Čtvrtletní skládání úroků Skládání úroků nespojité skládání ČASVÁ HDNTA PENĚZ spojité skládání 3

4 ČASVÁ HDNTA PENĚZ Budoucí hodnota peněz bdobí n FV Future value Současná hodnota peněz úročitel Present value odúročitel Příklad: Rozhodněte se mezi Kč dnes nebo Kč za 5 let? Zvažovaná úroková míra činí 12 %? Kč Kč ČASVÁ HDNTA PENĚZ Anuita = série pravidelných plateb ve stejné výši za určité období anuita placená pozadu anuita placená dopředu perpetuita ČASVÁ HDNTA PENĚZ Budoucí hodnota anuity placené pozadu bdobí n FVA z střadatel fondovatel Současná hodnota anuity placené pozadu zásobitel umořovatel 4

5 ČASVÁ HDNTA PENĚZ Budoucí hodnota anuity placené dopředu bdobí 0 začátek 2 začátek 3 začátek n konec n FVA p Současná hodnota anuity placené dopředu Anuitní platba v anuitě placené dopředu ČASVÁ HDNTA PENĚZ Současná hodnota perpetuity ČASVÁ HDNTA PENĚZ Úvěr s anuitním splácením úvěrová částka = 200tis. Kč, úroková míra = 10%, doba splatnosti =3 roky, zaokrouhlení anuitní platby na celé tisícikoruny dolu bdobí Počáteční bilance Úroková platba Anuitní platba Splátka Konečná bilance ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , (úprava) , , , ,00 0,00 5

6 RIZIK Riziko = nebezpečí, že se skutečné výsledky budou lišit od výsledků námi očekávaných Nejistota = nemožnost spolehlivého stanovení budoucího výsledku - vnější (objektivní) faktory - vnitřní (subjektivní) faktory Pravděpodobnost obor hodnot: <0;1> resp. v % <0;100> měření objektivní subjektivní Událost i p i nízká poptávka 1 0,3 průměrná poptávka 2 0,5 vysoká poptávka 3 0,2 Celkem 1,0 RIZIK Průměrný očekávaný výnos investice Rozptyl Směrodatná odchylka Variační koeficient Událost i p i A i p i A i nízká poptávka 1 0, průměrná poptávka 2 0, vysoká poptávka 3 0, Celkem E A 8 Událost i (A i E A ) 2 p i nízká poptávka 1 97,2 průměrná poptávka 2 2,0 vysoká poptávka 3 96,8 Celkem 196,0 Diverzifikace RIZIK Portfolio = kombinace aktiv pro investiční účely Riziko Diverzifikovatelné Nediverzifikovatelné Počet různých aktiv v portfoliu Riziko diverzifikovatelné (nesystematické, jedinečné, reziduální, specifické) nediverzifikovatelné (systematické, tržní) Podmínky: riziko další investice < riziko portfolia KKdalší investice a aspoň 1 investice z portfolia < 1 6

7 RIZIK Kovariance Korelační koeficient obor hodnot: < 1;1> kde KK = 1 dokonalá přímá závislost KK = 0 nezávislost KK = 1 dokonalá nepřímá závislost RIZIK čekávaný výnos portfolia Příklad Rozptyl RIZIK 7

8 RIZIK Směrodatná odchylka Variační koeficient RIZIK Beta koeficient Beta Vztah mezi výnosem cenného papíru a tržním výnosem ß> 1 E i roste (klesá) rychleji než roste (klesá) E m ß= 1 E i roste (klesá) stejně rychle jako roste (klesá) E m 0 < ß< 1 E i roste (klesá) pomaleji než roste (klesá) E m ß= 0 E i je nezávislý na E m 1 < ß < 0 E i roste (klesá) pomaleji než klesá (roste) E m ß= 1 E i roste (klesá) stejně rychle jako klesá (roste) E m ß< 1 E i roste (klesá) rychleji než klesá (roste) E m RIZIK Efektivní hranice = hranice efektivních portfolií = portfolia poskytující současně při daném riziku nejvyšší možný výnos a při daném výnosu nejnižší možné riziko Pravidla 1. Existuje portfolio se stejným nebo nižším rizikem a současně s vyšším výnosem? Jestliže ano, pak portfolio, které je s tímto portfoliem porovnáváno, nemůže být součástí efektivní hranice. 2. Existuje portfolio se stejným nebo vyšším výnosem a současně s nižším rizikem? Jestliže ano, pak portfolio, které je s tímto portfoliem porovnáváno, nemůže být součástí efektivní hranice. 8

9 RIZIK Efektivní hranice E p Pravidla 1. Existuje portfolio se stejným nebo nižším rizikem a současně s vyšším výnosem? Jestliže ano, pak portfolio, které je s tímto portfoliem porovnáváno, nemůže být součástí efektivní hranice. σ p Efektivní hranice RIZIK E p σ p Pravidla 1. Existuje portfolio se stejným nebo nižším rizikem a současně s vyšším výnosem? Jestliže ano, pak portfolio, které je s tímto portfoliem porovnáváno, nemůže být součástí efektivní hranice. 2. Existuje portfolio se stejným nebo vyšším výnosem a současně s nižším rizikem? Jestliže ano, pak portfolio, které je s tímto portfoliem porovnáváno, nemůže být součástí efektivní hranice. Efektivní hranice RIZIK E p slabá averze středně silná averze silná averze Postoje k riziku sklon k riziku neutrální postoj k riziku averze k riziku σ p Harry M. Markowitz (*1927) 9

10 VLIV ZDANĚNÍ NA FINANČNÍ RZHDVÁNÍ Daně v České republice Přímé daně Nepřímé daně statní daně Důchodové daně 1. Daň z příjmů fyzických osob 2. Daň z příjmů právnických osob Majetkové daně 1. Daň z nemovitých věcí 2. Daň silniční 3. Daň z nabytí nemovitých věcí 1. Daň z přidané hodnoty 2. Daně spotřební 3. Cla 4. Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů 5. Daň z pevných paliv 6. Daň z elektřiny 1. Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 2. Pojistné na veřejné zdravotní pojištění VLIV ZDANĚNÍ NA FINANČNÍ RZHDVÁNÍ Daň z příjmu fyzických osob předmět zdanění - příjmy ze závislé činnosti - příjmy ze samostatné činnosti - příjmy z kapitálového majetku -příjmy z nájmu - ostatní příjmy VLIV ZDANĚNÍ NA FINANČNÍ RZHDVÁNÍ Daň z příjmu fyzických osob dílčí základ daně ze samostatné činnosti - u účetní jednotky - u neúčetní jednotky, která vede daňovou evidenci - u neúčetní jednotky, která uplatňuje výdaje procentem z příjmu základ daně sazba daně -lineární 15 % + solidární daň 7 % celková daňová povinnost 10

11 VLIV ZDANĚNÍ NA FINANČNÍ RZHDVÁNÍ Daň z příjmu právnických osob předmět zdanění - příjmy z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem základ daně sazba daně -lineární 19 % celková daňová povinnost VLIV ZDANĚNÍ NA FINANČNÍ RZHDVÁNÍ Daň z přidané hodnoty předmět zdanění -dodání zboží za úplatu - poskytnutí služby za úplatu - pořízení zboží z jiného státu Evropské unie za úplatu -dovoz zboží s místem plnění vtuzemsku sazby daně -základní % (17,5 % od r. 2016) -snížená % (zrušena od r. 2016) osoby povinné k dani -F a P, které samostatně uskutečňují ekonomické činnosti -za určitých podmínek např. i některé veřejnoprávní subjekty plátce daně -povinná registrace... obrat za 12 měsíců 1 mil. Kč (750 tis. Kč od r. 2015) - dobrovolná registrace VLIV ZDANĚNÍ NA FINANČNÍ RZHDVÁNÍ Daň z přidané hodnoty PL A PL B PL C konečný spotřebitel Položka PL A PL B PL C V Faktura od dodavatele 0,00 121,00 242,00 N Spotřeba materiálu 0,00 100,00 200,00 DPH na vstupu 0,00 21,00 42,00 V N sobní náklady 60,00 60,00 60,00 P Faktura odběrateli 121,00 242,00 363,00 V Tržby 100,00 200,00 300,00 DPH na výstupu 21,00 42,00 63,00 = Výsledek hospodaření 40,00 40,00 40,00 V dvod DPH 21,00 21,00 21,00 = Čistý peněžní tok 40,00 40,00 40,00 11

12 VLIV ZDANĚNÍ NA FINANČNÍ RZHDVÁNÍ Daň z přidané hodnoty PL A PL B NPL D konečný spotřebitel Položka PL A PL B NPL D V Faktura od dodavatele 0,00 121,00 242,00 N Spotřeba materiálu 0,00 100,00 242,00 DPH na vstupu 0,00 21,00 0,00 V N sobní náklady 60,00 60,00 60,00 P Faktura odběrateli 121,00 242,00 363,00 V Tržby 100,00 200,00 363,00 DPH na výstupu 21,00 42,00 0,00 = Výsledek hospodaření 40,00 40,00 61,00 V dvod DPH 21,00 21,00 0,00 = Čistý peněžní tok 40,00 40,00 61,00 PL C 242,00 200,00 42,00 60,00 363,00 300,00 63,00 40,00 21,00 40,00 VLIV ZDANĚNÍ NA FINANČNÍ RZHDVÁNÍ Daň z přidané hodnoty PL A NPL E PL C konečný spotřebitel Položka PL A NPL E PL C V Faktura od dodavatele 0,00 121,00 200,00 N Spotřeba materiálu 0,00 121,00 200,00 DPH na vstupu 0,00 0,00 0,00 V N sobní náklady 60,00 60,00 60,00 P Faktura odběrateli 121,00 200,00 363,00 V Tržby 100,00 200,00 300,00 DPH na výstupu 21,00 0,00 63,00 = Výsledek hospodaření 40,00 19,00 40,00 V dvod DPH 21,00 0,00 63,00 = Čistý peněžní tok 40,00 19,00 40,00 PL B 121,00 100,00 21,00 60,00 242,00 200,00 42,00 40,00 21,00 40,00 VLIV ZDANĚNÍ NA FINANČNÍ RZHDVÁNÍ Daň z přidané hodnoty NPL F PL B PL C konečný spotřebitel Položka NPL F PL B PL C V Faktura od dodavatele 0,00 100,00 242,00 N Spotřeba materiálu 0,00 100,00 200,00 DPH na vstupu 0,00 0,00 42,00 V N sobní náklady 60,00 60,00 60,00 P Faktura odběrateli 100,00 242,00 363,00 V Tržby 100,00 200,00 300,00 DPH na výstupu 0,00 42,00 63,00 = Výsledek hospodaření 40,00 40,00 40,00 V dvod DPH 0,00 42,00 21,00 = Čistý peněžní tok 40,00 40,00 40,00 PL A 0,00 0,00 0,00 60,00 121,00 100,00 21,00 40,00 21,00 40,00 12

13 VLIV ZDANĚNÍ NA FINANČNÍ RZHDVÁNÍ Daňová úspora = peněžní částka, o níž se sníží daňová povinnost v důsledku vzniku události, která zakládá nárok na snížení základu daně nebo na uplatnění slev na dani nebo vede kjiné skutečnosti mající za následek snížení daňové povinnosti Položka I. II. Změna Výnosy 400,00 400,00 Náklady 200,00 220,00 +20,00 Základ daně 200,00 180,00 20,00 Daň 38,00 34,20 3,80 Čistý zisk 162,00 145,80 16,20 VLIV ZDANĚNÍ NA FINANČNÍ RZHDVÁNÍ 1. při tvorbě kapitálové struktury zdanění odměny pro poskytovatele kapitálu - 15% srážková daň (komanditista, společník s. r. o., akcionář, člen družstva, majitel dluhopisu) - součást příjmů v daňovém přiznání (společník v. o. s., komplementář, věřitel) existence daňové úspory z vyplacených odměn existence daňové úspory z nákladů vynaložených na zvýšení kapitálu -u základního kapitálu -NE -u cizího kapitálu -AN VLIV ZDANĚNÍ NA FINANČNÍ RZHDVÁNÍ 2. při investičním rozhodování daňové odpisy - rovnoměrná metoda -zrychlená metoda existence daňové úspory ze zůstatkové ceny při vyřazení majetku z užívání existence daňové úspory z titulu poskytnutí vládního příslibu tzv. investiční pobídky 13

14 VLIV ZDANĚNÍ NA FINANČNÍ RZHDVÁNÍ 3. na personální politiku Kolik % čistého výdaje zaměstnavatele činí čistý příjem pracovníka? Položka Mzda ,00 Pojistné na sociální zabezpečení 1 300,00 6,5 % Pojistné na zdravotní pojištění 900,00 4,5 % Záloha na daň 1 950,00 Čistý příjem pracovníka ČPP ,00 VLIV ZDANĚNÍ NA FINANČNÍ RZHDVÁNÍ 3. na personální politiku Kolik % čistého výdaje zaměstnavatele činí čistý příjem pracovníka? Položka Mzda ,00 Pojistné na sociální zabezpečení 5 000,00 25,0 % Pojistné na zdravotní pojištění 1 800,00 9,0 % sobní náklad ,00 Daňová úspora 5 092,00 19,0 % Čistý výdaj zaměstnavatele ČVZ ,00 VLIV ZDANĚNÍ NA FINANČNÍ RZHDVÁNÍ 3. na personální politiku peněžní plnění vůči pracovníkům - př. náhrady cestovních výdajů, za opotřebení vlastního nářadí,... nepeněžní plnění vůči pracovníkům - hodnota používaných osobních ochranných pracovních pomůcek, slevy na dani z titulu zaměstnávání pracovníků se zdravotním postižením - př Kč za každého pracovníka se zdravotním postižením 14

15 VLIV ZDANĚNÍ NA FINANČNÍ RZHDVÁNÍ 4. při volbě právní formy podnikání zdanění podílu na zisku -15% srážková daň (komanditista, společník s. r. o., akcionář, člen družstva) - součást příjmů v daňovém přiznání (společník v. o. s., komplementář) alternativy k podílu na zisku -mzda - skrytá forma -dar - nenávratná a bezúročná půjčka - prodej produktů společníkům za zvýhodněnou cenu 8 odst. 3 Daňový řád č. 280/2009 Sb.: Správce daně vychází ze skutečného obsahu právního jednání nebo jiné skutečnosti rozhodné pro správu daní. VLIV ZDANĚNÍ NA FINANČNÍ RZHDVÁNÍ 5. při řízení rizika odpočitatelnost daňové ztráty od ZD -nejdéle v 5 následujících zdaňovacích obdobích existence daňové úspory z nákladů na opatření vedoucí ke snížení rizika VLIV ZDANĚNÍ NA FINANČNÍ RZHDVÁNÍ 6. při poskytování bezúplatných plnění účely - na vědu, výzkum, kulturu, vzdělávání, školství,... - sociální, zdravotnické, ekologické, humanitární,... maximální výše úhrnné hodnoty darů odečitatelné od ZD -u P: 10 % ze ZD a min. hodnota bezúplatného plnění Kč -u F: 15 % ze ZD(při min. úhrnné hodnotě plnění Kč nebo 2 % ze ZD) 15

16 CEŇVÁNÍ FINANČNÍH MAJETKU Finanční trh podstata - instituce určená pro realizaci a zprostředkování prodeje a koupě domácího a zahraničního krátkodobého i dlouhodobého kapitálu typy -peněžní - finanční kapitál závazkové povahy se splatností do 1 roku - kapitálový - finanční kapitál majetkové povahy - finanční kapitál závazkové povahy se splatností nad 1 rok - devizový trh -trh drahých kovů CEŇVÁNÍ FINANČNÍH MAJETKU Dluhopis = cenný papír, s nímž je spojeno právo majitele (věřitele) na splacení dlužné částky a na vyplácení výnosu z této částky, a povinnost emitenta (dlužníka) toto právo uspokojit angl. bond podle způsobu stanovení výnosu - dluhopis s pevnou úrokovou sazbou -dluhopis s pohyblivou úrokovou sazbou -dluhopis s podílem na zisku VH 100 mil. Kč ÚS = 12 % VH >100 mil. Kč ÚS = 18 % - dluhopis s prémií - dluhopis neúročený JHD = 1000 Kč, TCD = 920 Kč výnos = JHD TCD = 80 Kč - dluhopis s kombinovaným výnosem CEŇVÁNÍ FINANČNÍH MAJETKU Dluhopis = cenný papír, s nímž je spojeno právo majitele (věřitele) na splacení dlužné částky a na vyplácení výnosu z této částky, a povinnost emitenta (dlužníka) toto právo uspokojit angl. bond podle způsobu splácení -dluhopis s jednorázovým splacením ke stanovenému termínu splatnosti - dluhopis s procentuálním splácením - dluhopis s anuitním splácením -dluhopis s nepravidelným nebo jiným splácením 16

17 CEŇVÁNÍ FINANČNÍH MAJETKU Dluhopis = cenný papír, s nímž je spojeno právo majitele (věřitele) na splacení dlužné částky a na vyplácení výnosu z této částky, a povinnost emitenta (dlužníka) toto právo uspokojit angl. bond zvláštní druhy - vyměnitelný dluhopis - prioritní dluhopis - podřízený dluhopis - indexový dluhopis CEŇVÁNÍ FINANČNÍH MAJETKU Současná hodnota dluhopisu = současná hodnota příjmů z dluhopisu = součet současné hodnoty splátek a současné hodnoty úrokových plateb Rozhodovací kritérium SHD> TCD AN koupit (resp. NE prodat) dluhopis SHD= TCD = stejně výhodné koupit i nekoupit, prodat i neprodat dluhopis SHD< TCD NE kupovat (resp. AN prodat) dluhopis CEŇVÁNÍ FINANČNÍH MAJETKU Výnos ke dni splatnosti = taková zvažovaná úroková míra, při níž se SHDrovná TCD Rozhodovací kritérium VDS> ZÚM AN koupit (resp. NE prodat) dluhopis VDS= ZÚM = stejně výhodné koupit i nekoupit, prodat i neprodat dluhopis VDS< ZÚM NE kupovat (resp. AN prodat) dluhopis Přímý výpočet TCD <JHD VDS> KÚM (1 -SDzÚ) TCD = JHD VDS= KÚM (1 -SDzÚ) TCD >JHD VDS< KÚM (1 -SDzÚ) 17

18 CEŇVÁNÍ FINANČNÍH MAJETKU Riziko při investování do dluhopisů spojené s emitentem spojené se znehodnocením příjmů z dluhopisu ve vztahu k ostatním příjmům CEŇVÁNÍ FINANČNÍH MAJETKU Akcie = majetkový cenný papír, s nímž jsou spojena práva jeho majitele jako akcionáře podílet se podle zákona o obchodních korporacích a stanov a.s. na jejím řízení, na zisku a na likvidačním zůstatku angl. share, stock kmenová prioritní - hlasovací právo -přednostní právo -buď na podílu na zisku - nebo na likvidačním zůstatku -anebo na obojím CEŇVÁNÍ FINANČNÍH MAJETKU Současná hodnota kmenové akcie = současná hodnota příjmů z kmenové akcie = součet současné hodnoty dividendových plateb a současné hodnoty příjmu z prodeje akcie Rozhodovací kritérium SHAK> TCA 0 AN koupit (resp. NE prodat) akcii SHAK= TCA 0 = stejně výhodné koupit i nekoupit, prodat i neprodat akcii SHAK< TCA 0 NE kupovat (resp. AN prodat) akcii 18

19 CEŇVÁNÍ FINANČNÍH MAJETKU Celkový akciový výnos = taková zvažovaná úroková míra, při níž se SHAKrovná TCA 0 za předpokladu, že n = 1 CEŇVÁNÍ FINANČNÍH MAJETKU Celkový akciový výnos = taková zvažovaná úroková míra, při níž se SHAKrovná TCA 0 Rozhodovací kritérium CAV> ZÚM AN koupit (resp. NE prodat) akcii CAV= ZÚM = stejně výhodné koupit i nekoupit, prodat i neprodat akcii CAV< ZÚM NE kupovat (resp. AN prodat) akcii CEŇVÁNÍ FINANČNÍH MAJETKU Rozhodování o investicích do akcií technická analýza - zaměřuje se na odhalení akciového trendu -bere v úvahu: -dosavadní vývoj tržní ceny akcie - výše objemu obchodovaných akcií fundamentální analýza -zaměřuje se na zjištění, zda akcie je na trhu podhodnocená nebo nadhodnocená -bere v úvahu: -ocenění vnitřní hodnoty akcie (SHAK,CAV) - poměrová finanční analýza - vztah podniku k prognóze odvětví a ekonomiky psychologická analýza - zaměřuje se na rozbor chování investiční veřejnosti - bere v úvahu: - existenci cenových bublin, atd. 19

20 CEŇVÁNÍ FINANČNÍH MAJETKU Price-earnings ratio = poměr tržní ceny akcie a výsledku hospodaření na akcii přístupy k interpretaci z hlediska nadhodnocení jedné akcie vůči druhé akcii CEŇVÁNÍ FINANČNÍH MAJETKU Price-earnings ratio = poměr tržní ceny akcie a výsledku hospodaření na akcii přístupy k interpretaci z hlediska času - neměnná budoucí očekávání - změna budoucích očekávání CEŇVÁNÍ FINANČNÍH MAJETKU Price-earnings ratio = poměr tržní ceny akcie a výsledku hospodaření na akcii přístupy k interpretaci z hlediska rizika 20

21 CEŇVÁNÍ FINANČNÍH MAJETKU Dividendový výnos dividend yield = poměr dividendy na akcii a tržní ceny akcie CEŇVÁNÍ FINANČNÍH MAJETKU Riziko při investování do akcií spojené s emitentem spojené se znehodnocením příjmů z akcie ve vztahu k ostatním příjmům FINANČNÍ ANALÝZA Finanční analýza = proces vyšetřování a vyvozování závěrů z výsledků finančního hospodaření minulých nebo budoucích období určité osoby včetně zjišťování jeho slabých a silných stránek, testování jednotlivých finančních parametrů a ověřování jejich skutečné vypovídací schopnosti Postup práce finančního analytika stanovení účelu finanční analýzy a provedení výběru vyšetřované osoby příprava vstupních dat základní vyšetření specifické vyšetření stanovení diagnózy finančního zdraví a návrh léčebného procesu 21

22 FINANČNÍ ANALÝZA Způsob vyhodnocení finančních ukazatelů časová báze prostorová báze Podnik prostý aritmetický průměr vážený aritmetický průměr medián modus ( ;2> (2;4> (4;6> (6;8> (8; ) A 9,00 120,00 0,12 1,08 B 8,00 100,00 0,10 0,80 C 6,00 90,00 0,09 0,54 D 6,00 110,00 0,11 0,66 E 5,00 70,00 0,07 0,35 F 4,00 150,00 0,15 0,60 G 4,00 50,00 0,05 0,20 H 3,00 80,00 0,08 0,24 I 3,00 130,00 0,13 0,39 J 2,00 100,00 0,10 0,20 Součet 46, ,00 1,00 4,66 FINANČNÍ ANALÝZA Způsob vyhodnocení finančních ukazatelů časová báze prostorová báze báze finančního plánu báze expertních zkušeností FINANČNÍ ANALÝZA Analýza rentability = poměr dosaženého výsledku společnosti k vynaloženému kapitálu na dosažení tohoto výnosu Rentabilita úhrnného vloženého kapitálu v čisté podnikové podobě příklad 22

23 FINANČNÍ ANALÝZA Analýza rentability = poměr dosaženého výnosu společnosti k vynaloženému kapitálu na dosažení tohoto výnosu Rentabilita úhrnného vloženého kapitálu v čisté podnikové podobě roční měsíční denní,... FINANČNÍ ANALÝZA Analýza rentability = poměr dosaženého výnosu společnosti k vynaloženému kapitálu na dosažení tohoto výnosu Rentabilita úhrnného vloženého kapitálu v čisté podnikové podobě v hrubé podnikové podobě v čisté obecné podobě v hrubé obecné podobě Earnings Before Interests and Taxes FINANČNÍ ANALÝZA Analýza rentability = poměr dosaženého výnosu společnosti k vynaloženému kapitálu na dosažení tohoto výnosu Rentabilita dlouhodobého kapitálu v čisté podnikové podobě v hrubé obecné podobě 23

24 FINANČNÍ ANALÝZA Analýza rentability = poměr dosaženého výnosu společnosti k vynaloženému kapitálu na dosažení tohoto výnosu Rentabilita vlastního kapitálu teze: kladná hodnota Rvk je vždy lepší než záporná hodnota Rvk Vlastní kapitál Základní kapitál Kapitálové fondy Fondy ze zisku Výsledek hospodaření minulých let Výsledek hospodaření FINANČNÍ ANALÝZA Analýza rentability = poměr dosaženého výnosu společnosti k vynaloženému kapitálu na dosažení tohoto výnosu Rentabilita vlastního kapitálu teze: kladná hodnota Rvk je vždy lepší než záporná hodnota Rvk teze: hodnota rentability tržní hodnotyvlastního kapitálu podniku musí být větší než hodnota výnosové úrokové míry dosahované z dlouhodobých státních dluhopisů, aby pro investora bylo vůbec ještě zajímavé investovat do jeho akcií Ukazatel Výsledek hospodaření VK v účetní hodnotě Počet akcií VK na akcii Hodnota Kč Kč ks Kč Ukazatel Hodnota Rentabilita účetní hodnoty VK 0,5 % Tržní cena akcie 150 Kč VK v tržní hodnotě Kč Rentabilita tržní hodnoty VK 100,0 % FINANČNÍ ANALÝZA Analýza rentability = poměr dosaženého výnosu společnosti k vynaloženému kapitálu na dosažení tohoto výnosu Příklad I. II. III. Rúvk 1 Rúvk 0 abs.zm. rel.zm. 24

25 Pyramidální rozklad FINANČNÍ ANALÝZA Nákladová větev Kapitálová větev = = / Pyramidální rozklad FINANČNÍ ANALÝZA FINANČNÍ ANALÝZA Pyramidální rozklad +VH 0 +VH 1 VH 0 VH 1 +VH 0 VH 1 VH 0 +VH 1 0,24 0,03 0,27 Výn >VarN zvýšit výrobu Výn =VarN stop výrobě Výn <VarN stop výrobě 25

26 FINANČNÍ ANALÝZA Analýza nákladovosti Nákladová větev = + / FINANČNÍ ANALÝZA Analýza obratovosti aktiv a pasiv počet obrátek aktiv či pasiv za určité období za 1 rok, nebo za 1 den doba obratu aktiv či pasiv v časových jednotkách v letech, nebo ve dnech FINANČNÍ ANALÝZA Analýza obratovosti zásob ZÁSBY Materiál Zboží Zásoby vlastní výroby Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Zvířata doba obratu materiálu ve dnech Vliv metody oceňování FIF (first-in-first-out) LIF (last-in-first-out) ACM (average-cost-method) FIF LIF Dmat SMat/V 26

27 FINANČNÍ ANALÝZA Analýza obratovosti zásob ZÁSBY Materiál Zboží Zásoby vlastní výroby Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Zvířata doba obratu zboží ve dnech FINANČNÍ ANALÝZA Analýza obratovosti zásob ZÁSBY Materiál Zboží Zásoby vlastní výroby Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Zvířata doba obratu zásob vlastní výroby ve dnech FINANČNÍ ANALÝZA Analýza obratovosti zásob ZÁSBY Materiál Zboží Zásoby vlastní výroby Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Zvířata doba obratu zásob ve dnech 27

28 FINANČNÍ ANALÝZA Analýza obratovosti pohledávek doba obratu pohledávek z obchodních vztahů ve dnech teze: čím nižší hodnota Dpov, tím lépe teze: hodnota Dpov má odpovídat průměrné době splatnosti pohledávek uváděných na fakturách FINANČNÍ ANALÝZA Analýza obratovosti pohledávek doba obratu pohledávek z obchodních vztahů ve dnech doba obratu závazků z obchodních vztahů ve dnech obchodní deficit vliv obchodního deficitu na peněžní toky FINANČNÍ ANALÝZA Analýza obratovosti pohledávek vliv obchodního deficitu na zisk obchodníka 1. obchodník Nákup: 100, Platba: do 30 dnů Prodej: 100, Platba: do 15 dnů 2. obchodník Nákup: 100, Platba: do 15 dnů Prodej: 100, Platba: do 30 dnů 3. obchodník Nákup: 100, Platba: do 15 dnů Prodej: 101, Platba: do 30 dnů 28

29 Analýza likvidity FINANČNÍ ANALÝZA likvidita = schopnost podniku přeměnit svůj majetek na prostředky, které lze použít k úhradě závazků solventnost = dlouhodobější dostupnost peněz pro uspokojení finančních závazků v termínech splatnosti (1. definice) = schopnost podniku uhradit ke stanovenému datu ve stanovené podobě a na stanoveném místě všechny své splatné závazky (2. definice) Analýza likvidity FINANČNÍ ANALÝZA Aktiva Pasiva Dlouhodobá aktiva 300 Dlouhodobá pasiva 150 Krátkodobá aktiva 300 Krátkodobá pasiva 450 Celkem 600 Celkem 600 Dlouhodobá aktiva = majetek s dobou využitelnosti nad 1 rok ke dni vzniku účetního případu (resp. ke dni sestavení rozvahy v případě pohledávek) Krátkodobá aktiva = majetek s dobou využitelnosti do 1 roku ke dni vzniku účetního případu (resp. ke dni sestavení rozvahy v případě pohledávek) KrA= PzUZK+ DNM+ DHM+ DFM+ Zás+ Dpoh+ Kpoh + KFM+ ČRA Analýza likvidity FINANČNÍ ANALÝZA Aktiva Pasiva Dlouhodobá aktiva 300 Dlouhodobá pasiva 150 Krátkodobá aktiva 300 Krátkodobá pasiva 450 Celkem 600 Celkem 600 Dlouhodobá pasiva = vlastní kapitál a závazky s dobou splatnosti nad 1 rok ke dni sestavení rozvahy Krátkodobá pasiva = závazky s dobou splatnosti do 1 roku ke dni sestavení rozvahy KrP= VK + Rez+ DZáv+ KZáv+ DBÚ+ KBÚ+ KFV+ ČRP 29

30 Analýza likvidity FINANČNÍ ANALÝZA Aktiva Pasiva Dlouhodobá aktiva 300 Dlouhodobá pasiva 150 Krátkodobá aktiva 300 Krátkodobá pasiva 450 Celkem 600 Celkem 600 Běžná likvidita (celková likvidita, obecná likvidita, likvidita 3. stupně) Strategie Hodnota BL Konzervativní nad 2,5 Průměrná mezi 1,5 a 2,5 Agresivní pod 1,5 Fiktivní hodnota = hodnota s KrA neupravenými o nelikvidní majetek Reálná hodnota = hodnota s KrA upravenými o nelikvidní majetek FINANČNÍ ANALÝZA Analýza likvidity Krátkodobá aktiva Krátkodobá pasiva Krátkodobá aktiva Výnosy / 365 / Krátkodobá pasiva Výnosy / 365 Zásoby Výnosy / 365 Krátk. pohledávky + Výnosy / Krátk. fin. majetek Výnosy / 365 Skutečná Žádoucí Dzás Dkpo Dkfm Dkp Analýza likvidity FINANČNÍ ANALÝZA Pohotová likvidita (rychlá likvidita, kyselý test, likvidita 2. stupně, běžná likvidita) Strategie Hodnota PL Konzervativní nad 1,5 Průměrná mezi 1 a 1,5 Agresivní pod 1 30

31 Analýza likvidity kamžitá likvidita FINANČNÍ ANALÝZA Peněžní likvidita Analýza likvidity Pracovní kapitál FINANČNÍ ANALÝZA Výchozí stav KrA 10 KrP 5 BL 2 PK 5 Změna Současný stav FINANČNÍ ANALÝZA Analýza likvidity Pracovní kapitál Astra Pampeliška PK 10,00 10,0 Výnosy 100,00 10,0 PK / Výnosy 0,1,0 1,0 Výnosy / Aktiva 0,5,0 0,5,0 Aktiva 200,00 20,0 PK / Aktiva 0,05 0,5 Strategie Hodnota PK/A Konzervativní nad 0,3 Průměrná mezi 0,1 a 0,3 Agresivní pod 0,1 31

32 Analýza zadluženosti FINANČNÍ ANALÝZA Ukazatele měřící celkovou výši zadluženosti Věřitelské riziko Krytí cizího kapitálu Finanční páka Koeficient samofinancování Podíl cizího kapitálu k vlastnímu kapitálu Podíl vlastního kapitálu k cizímu kapitálu FINANČNÍ ANALÝZA Analýza zadluženosti Ukazatele měřící celkovou výši zadluženosti Věřitelské riziko ptimální zadluženost? I. II. CK 110 ÚVK 100 VR 1,1 FINANČNÍ ANALÝZA Analýza zadluženosti Ukazatele měřící schopnost splácet dluh Úrokové krytí Průměrná doba splatnosti úvěru 32

33 FINANČNÍ ANALÝZA Predikce finanční tísně = metoda sloužící k odhadu, zda se podnik nachází či nenachází ve finanční tísni finanční tíseň = podnik není schopen dostát k danému termínu, v dané podobě a na daném místě všem svým splatným závazkům (relativní platební neschopnost) = hodnota jeho závazků převyšuje hodnotu jeho aktiv (absolutní platební neschopnost) modely jednorozměrné = nalezení řady jednotlivých ukazatelů, jež se vyhodnocují samostatně a jejichž výpočet sám o sobě postačuje v rozlišení mezi podniky prosperujícími a podniky ve finanční tísni (Beaverův model) vícerozměrné = hodnota ukazatele, který se skládá z více ukazatelů, jimž jsou pro účely výpočtu přiřazovány určité váhy (Altmanův model) Predikce finanční tísně Altmanův model FINANČNÍ ANALÝZA Zeta = ZETA skóre, x 1 = pracovní kapitál / aktiva, x 2 = zadržený zisk / aktiva, x 3 = výsledek hospodaření před úroky a zdaněním / aktiva, x 4 = tržní kapitalizace / cizí kapitál, x 5 = tržby / aktiva. bankrot šedá zóna prosperita KRÁTKDBÝ FINANČNÍ MANAGEMENT Krátkodobý finanční management = finanční management, v jehož rámci se přijímají finanční rozhodnutí s důsledky na dobu do 1 roku kruhy řízení 1. Řízení likvidity a pracovního kapitálu 2. Řízení krátkodobých aktiv a jejich jednotlivých složek 3. Řízení krátkodobých pasiv a jejich jednotlivých složek 4. Krátkodobé finanční plánování 33

34 KRÁTKDBÝ FINANČNÍ MANAGEMENT Řízení zásob 1. Analýza obratovosti zásob 2. Analýza kvality materiálu a zboží od dodavatelů 3. Volba způsobu financování zásob 4. Regulace stavu zásob 5. Regulace struktury zásob 6. ceňování zásob 7. Hledání rezerv v řízení zásob KRÁTKDBÝ FINANČNÍ MANAGEMENT Řízení zásob ptimalizační metoda(pro materiál) cíl = minimalizovat pořizovací a skladovací náklady Celkové skladovací náklady Celkové pořizovací náklady předpoklady nulový počáteční a konečný stav materiálu lineární spotřeba materiálu každá dodávka následuje vždy přesně v tom okamžiku, kdy je spotřebována dodávka předcházející KRÁTKDBÝ FINANČNÍ MANAGEMENT Řízení zásob ptimalizační metoda(pro materiál) cíl = minimalizovat pořizovací a skladovací náklady optimální dodávka minimální potřeba materiálu maximální potřeba materiálu průměrná potřeba materiálu 34

35 KRÁTKDBÝ FINANČNÍ MANAGEMENT Řízení peněžních prostředků 1. Analýza obratovosti peněžních prostředků 2. Regulace stavu peněžních prostředků (modely) 3. Regulace struktury peněžních prostředků KRÁTKDBÝ FINANČNÍ MANAGEMENT Řízení peněžních prostředků Modely řízení peněžních prostředků cíl minimalizace nákladů spojených se získáváním peněžních prostředků a jejich držením na účtu a v hotovosti transakční náklady spojené s nákupem či prodejem pokladničních poukázek náklady ušlé příležitosti v podobě diskontní míry z pokladničních poukázek předpoklad podnik drží současně neúročené peněžní prostředky a likvidní aktivum nesoucí úrok KRÁTKDBÝ FINANČNÍ MANAGEMENT Řízení peněžních prostředků Modely řízení peněžních prostředků (Millerův a rrův model) Horní limit Nákup pokladničních poukázek Bod návratu Dolní limit Prodej pokladničních poukázek čas Princip při dosažení horního limitu, budeme nakupovat pokladniční poukázky, a to až do dosažení bodu návratu při dosažení dolního limitu, budeme prodávat pokladniční poukázky, a to až do dosažení bodu návratu 35

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz FINANCOVÁNÍ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz Majetková struktura (aktiva) 1. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

Investiční činnost v podniku. cv. 10

Investiční činnost v podniku. cv. 10 Investiční činnost v podniku cv. 10 Investice Rozhodování o investicích jsou jedněmi z nejdůležitějších a nejobtížnějších rozhodování podnikového managementu. Dobré rozhodnutí vede podnik k rozkvětu, špatné

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

FINANCE PODNIKU 1FP201 1FP211 1FP212 1FP214. podklady ke kurzům ÚVOD DO FINANCÍ PODNIKU

FINANCE PODNIKU 1FP201 1FP211 1FP212 1FP214. podklady ke kurzům ÚVOD DO FINANCÍ PODNIKU ÚVD D FINNCÍ DNIKU FINNC DNIKU podklady ke kurzům 1F201 1F211 1F212 1F214 Finanční management = přijímání finančních rozhodnutí trojího typu: 1. Do čeho investovat? 2. Z čeho investovat? 3. Kolik vyplatit

Více

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí

Více

9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU

9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 1. Výrobní faktory a jejich řízení podnikem... 2 2. Členění financování... 2 3. Směnka... 4 4. Hotovostní a bezhotovostní platební styk... 6 5. Finanční analýza její význam a úlohy...

Více

Externí financování. Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku.

Externí financování. Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku. Externí financování Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku. Využití externího kapitálu je možné za předpokladu, že náklady na pořízení externího kapitálu jsou nižší,

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Finanční trhy Finanční trh je založený na nabídce relativně

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. Ekonomika lesního hospodářství Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Ekonomika lesního hospodářství (EKLH) Připravil: Ing. Tomáš

Více

LEASING (OPERATIVNÍ X FINANČNÍ)

LEASING (OPERATIVNÍ X FINANČNÍ) Financování tvorba rozdělování a užití finančních zdrojů Finanční zdroje vlastní: (vklady společníků, nerozdělený zisk, rezervní fond ze zisku pro nečekané náklady, zisk, odpisy) cizí zdroje: úvěr bankovní

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finance podniku úzce navazují a vycházejí z: - Podnikové ekonomiky - Finančního účetnictví - Manažerského účetnictví - Marketingu Dále využívají poznatky a metody: - Statistky a

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Krátkodobé

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lesnická ekonomika Připravil: Ing. Tomáš Badal Lesnická ekonomika Financování podniku Finanční

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Majetková a kapitálová struktura podniku Aktiva Na zahájení činnosti potřebuje podnik finanční zdroje kapitál, peníze vlastní x cizí (dluhy, závazky). Výrobní podnik přemění tento kapitál ve výrobní faktory.

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

Financování podniku. Finanční řízení podniku

Financování podniku. Finanční řízení podniku Financování podniku Finanční řízení podniku Peněžní toky v podniku NÁKUP výrobní faktory - práce - materiál - stroje VÝROBA výrobky a služby peněžní příjmy PRODEJ peněžní výdaje PENÍZE (CASH FLOW) Úkoly

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY - specifický trh, na kterém se obchodují peníze - peníze - můžou mít různou podobu hotovost, devizy, cenné papíry - funkce oběživa, platidla, dají se

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Alternativní formy financování. Leasing. Faktoring a forfaiting. Venture kapitál.

Alternativní formy financování. Leasing. Faktoring a forfaiting. Venture kapitál. Alternativní formy financování Leasing. Faktoring a forfaiting. Venture kapitál. Leasing Leasing finanční služba poskytovaná specializovanými společnostmi (obchodní společnosti) nebo bankami. Předpoklad:

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Pojem investování a druhy investic

Pojem investování a druhy investic Investiční činnost Pojem investování a druhy investic Rozhodování o investicích Zdroje financování investic Hodnocení efektivnosti investic Metody hodnocení investic Ukazatele hodnocení efektivnosti investic

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2014 Název účetní jednotky: Sídlo: Husovo náměstí 1 517 54 Vamberk Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00275492 Část I: Počáteční a koncové stavy a

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014 1 Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku skupiny Alfa k 31. 3. 2014 Bodové hodnocení tis. Kč Tržby z prodeje zboží a služeb (187 600 + 79 920 * 5/12 2 600 výp (ii) 1 100 výp (ii)) 217 200 2 Náklady na prodané

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 8. KAPITOLA: KRÁTKODOBÝ A DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK. MAJETKOVÉ A DLUŽNÉ CENNÉ PAPÍRY. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25 KAPITOLA 3 SYSTÉM PLÁNŮ A ROZPOČTŮ Případová studie Abstinent Společnost Abstinent, a. s. vyrábí jediný, na trhu však úspěšný a zavedený výrobek nealkoholický nápoj A1. Výroba probíhá v relativně plynulém

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Komerční bankovnictví 6

Komerční bankovnictví 6 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: Téma: Alternativní formy financování 1. Faktoring 2.

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ Cíle FŘP: udržení finanční stability, maximalizace hodnoty majetku (akcionářů), integrace činností, uspokojení zákazníků, dosahovat stálé likvidity.

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Kapitálová struktura podniku. cv. 5

Kapitálová struktura podniku. cv. 5 Kapitálová struktura podniku cv. 5 Kapitálová struktura Struktura zdrojů, z nichž vznikl majetek podniku. Vlastní kapitál vložil majitel a je nositelem rizika. Cizí kapitál vložili věřitelé. Vlastní zdroje

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků AKTIVA PASIVA Stroje 320 Základní kapitál 200 Oprávky 80 Rezervní fond 20 Stálá aktiva 240 Nerozdělený zisk 50 Vlastní kapitál 270 Peníze na BÚ 30 pokladna 0 Dluhy 0 Oběžná aktiva 30 Aktiva celkem 270

Více

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic Investičníčinnost Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie Podnikové pojetí investic Klasifikace investic v podniku 1) Hmotné (věcné, fyzické, kapitálové) investice 2) Nehmotné

Více

FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost

FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost DRUHY FAKTORINGU: regresní faktor NEPŘEBÍRÁ rizika spojená s platební neschopností

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY CHARAKTERISTIKA: zobrazují styk účetní jednotky s okolím sledují veškeré pohledávky a krátkodobé závazky KLASIFIKACE: Skupina 31 Pohledávky: DD a KD pohledávky z obchodních vztahů,

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 INVENTARIZACE ING. JAN BŘÍZA TENTO

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Bankovnictví. Aktivní bankovní obchody SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A

Bankovnictví. Aktivní bankovní obchody SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A V OBORU EKONOMIKA Ořechová 790, 379 01 Třeboň, IČO: 734 76 901, DIČO : CZ 7401281228 mobil: 777 152 675 člen komory soudních znalců e-mail: info@znalectvi.net www.znalectvi.net

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty 3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty Oběžný majetek - nemusí ho být v podniku mnoho - je v podniku v různých formách (ve věcné podobě jako suroviny, materiál apod., v peněžní podobě jako peníze, pohledávky,

Více

SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ

SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ Klasický přístup dle odrazu v BILANCI banky: AKTIVNÍ bank. obchody - na straně aktiv - B jako VĚŘITEL, tzn. vznik pohledávky, - poskytování úvěrů, nákup cenných

Více

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech - fce: alokační, redistribuční (soustřeďuje, přerozděluje, rozmisťuje) - peněžní: KRÁTKODOBÉ peníze, fin.

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu

Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu Základy účetnictví - vzor Příklad č. 1 Soukromá Obchodní akademie vyučuje své žáky v pronajatých prostorách. V září škola

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 1 OBLASTI ČINNOSTI ZASÍLATELE. POPTÁVKA, NABÍDKA, OBJEDNÁVKA, OBCHODNÍ KONTRAKT VE VZTAHU K ZASÍLATELI. ZÁSADY NAVRHOVÁNÍ SILNIČNÍCH POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Vysoká škola technická a

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2012 Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu. Leasingy

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu. Leasingy Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Leasingy Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulta financí a účetnictví

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy:

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy: HODNOCENÍ INVESTIC Podstatou hodnocení investic je porovnání vynaloženého kapitálu (nákladů na investici) s výnosy, které investice přinese. Jde o rozpočtování jednorázových (investičních) nákladů a ročních

Více

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy Účtování provozu banky dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy - dlouhodobý majetek hmotný, nehmotný - účty dlouhodobého majetku, pořízení dlouhodobého majetku a oprávek = 43. skup. účtů - účtování

Více

Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů.

Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů. 4. Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů. Bankovní produkty služby, které mohou banky svým klientům samostatně nabízet bankovní produkt = bankovní obchod Základní charakteristiky

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Časová hodnota peněz Každou peněžní operaci prováděnou v současnosti a zaměřenou do budoucnosti

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2005

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2005 ISO 9001:2000 POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2005 Obsah: I. Zpráva o činnosti Základní údaje o emitentovi Popis podnikatelské činnosti Valná hromada a změny ve statutárních orgánech II. Mezitímní účetní závěrka

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více