nm 0,1 0,2 0,4 0,8 2, m cm nm. speciá ální analýza a 4-1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "100 200 400 800 nm 0,1 0,2 0,4 0,8 2,5 15 50 m 12500 4000 670 cm -1 190-800 nm. speciá ální analýza a 4-1"

Transkript

1 bl lízká (vak kuová) UV VUV/VIS elektronová spektroskopie UV VIS NIR IČ FIR nm 0,1 0,2 0,4 0,8 2, m cm nm speciá ální analýza a přírod dních 4-1

2 spektrum elektromagnetických vln gama rentgenovo UV viditelné IČ mikrovlny radiové metry vlnová délka frekvence energie speciá ální analýza a přírod dních 4-2

3 Duha primární (42 ) a sekundární (51 ) červená á vnější vnitřní fialová vnitřní vnější poselkyně bohů Iris symbol úmluvy s Hospodinem Gen 9:13 Aristoteles t ( přnl) ř odraz světla v oblacích speciá ální analýza a přírod dních Roger Bacon ( ) 1266 oblouk 42 René Descartes ( ) 1656 lom v kapkách 4-3

4 Vznik duhy: složení obrazu duhy rozklad světla v kapce vody 4-4 speciální analýzaa přírodních

5 * Lanškroun (Kronland) Praha studoval v Litomyšli, Jindřichově Hradci a Olomouci Bc.Phil., Mgr.Phil., 1618 Praha, 1625 Dr.med fyzikus (lékař) Království českého 1626 mimořádný a 1630 řádný profesor spolupracoval s Galileem 1648 rozklad světla 1648 důstojník legie, šlechtický stav 1658 osobní lékař císaře Leopolda I 1662 rektor university zabýval se astronomií, mechanikou, optikou, zavedl kyvadlo k měření tepu speciá ální analýza a přírod dních Jan Marek (Marcus) Marci z Kronlandu (Lanškrouna) ( ). Tento vynikající učenec renesanční šíře zájmů působil u nás ve složité pobělohorské době za politických a ideových střetů, válečných událostí a zhoubných epidemií a proslul jako lékař, filozof, matematik, astronom a zejména fyzik. Tento český č Galileo Galilei i vmnohém předešel ř dšlsvé slavné následovníky áld Newtona, Huygense, Hooka, Boyla, Grimandiho a další. 4-5

6 speciá ální analýza a přírod dních Slunce a vesmír byly prvé objekty pro zkoumání podstaty světla, optiky a spektrometrie. 4-6

7 Joseph von Fraunhofer ( ) sluneční spektrum 574 čar, 8 nejvýraznějších, pojmenovaných A-G 1802 William Wollaston temné čáry ve spektru 1868 žlutá čára při zatmění slunce helium spektrum vodíku Lymanova serie UV Balmerova serie VIS Paschenova serie IR Pfundova serie speciá ální analýza a přírod dních Gustav Kirchhoff ( ) 1887) Robert Bunsen ( ) Cs (1860), Rb (1861) snímek slunce v oblasti heliové čáry II 4-7

8 rozklad slunečního viditelného světla 4-8 speciální analýzaa přírodních

9 Popis spektra vodíku přeskok z počáteční na linii: Lymanova serie UV n 1 = 1 Balmerova serie VIS n 1 = 2 Paschenova serie IR n 1 = 3 Brackettova serie n 1 = 4 Pfundova serie n 1 = 5 Vlnové délky odpovídající přeskokům mohou být vypočteny Rydbergovou rovnicí R( ( ) n 2 n Vlnová délka nm Barva Počáteční n 2 410,2 Fialová 6 434,1 Modrá 5 486,1 Zelená 4 656,3 Červená 3 Balmerova serie čar spektra vodíku linie kde R je Rydbergova konstanta 1, m.s speciá ální analýza a přírod dních starobylý spektrometr s hranolem používaný k analýze zabarvení plamene kahanu 1 4-9

10 Johann Wilhelm Ritter nar. Samitz, Slezsko (poté Německo, nyní Chojnow, Polsko) 1776 V roce 1801 objevil ultrafialové světlo Přibližně v době, kdy astrofyzik Sir Herschel objevil IČ. Přepokládal, že i na druhé straně viditelného spektra bude podobné pokračování a na základě této úvahy objevil UV světlo. Experimentoval se zčernáváním chloridu stříbrného (C.W.Scheele) působením záření (fotochemické vylučování Ag). V jeho době se lidé domnívali, že modré světlo silněji podporuje chemické reakce než červené, Ritter prokázal (a překvapilo ho to), že UV světlo je ještě účinnější než modré. Nazval nejdříve toto t záření chemické paprsky. Jeho pozorování bylo potvrzeno nezávisle Wollastonem v roce speciá ální analýza a přírod dních bílé světlo hranol IČ (teploměr) UV (AgCl) 4-10

11 antivazebný antivazebný energ gie energetické přechody elektronů v závorkách anglické názvy hladin nevazebný vazebný vazebný 4-11

12 1. excitovaný singlet mezi hladinami relaxace vibrační relaxace mezisystémový přechod, 10-9 s relaxace fluorescence s triplet fosforescence s základní singlet populace vibračních složek v celkové obálce elektronového absopčního pásu JABLONSKÉHO ODIAGRAM A speciá ální analýza a přírod dních Elektronový přechod s Franckův-Condonův princip na jádra atomů lze pohlížet jako na statická 4-12

13 energie záření, které prochází vzorkem je absorbováno a využito k doplnění energie elektronů tak, že mohou vystoupit na vyšší (excitovanou) hladinu podívejme se, jak taková excitace proběhne např. u butadienu 4 * 3 * LUMO * čtyři základní p atomové orbitaly 2 HOMO 1 základní stav molekulových orbitalů butadienu excitovaný stav LUMO Lowest Unoccupied Molecular Orbital (nejnižší neobsazený MO) HOMO Highest Occupied Molecular Orbital (nejvyšší obsazený MO) 4-13

14 u běžného nekonjugovaného alkenu je excitace jednoduchá: 2 * LUMO * dva základní p atomové orbitaly základní stav molekulových orbitalů butadienu 1 HOMO excitovaný stav 165 nm 15,

15 u karbonylu se uplatní i zakázaný n-> * přechod * * * * n n * 290 nm = 10 zakázaný * 170 nm = 100 povolený 4-15

16 přechod elektronu -> * odpovídá u butadienu změně energie, která se projeví absorbcí v elektronickém spektru u 217 nm 1,3-butadien h a přírodních ální analýza speciá 4-16

17 energetický rozdíl při přechodu * se s počtem konjugovaných vazeb snižuje Pavia, Lampman, Kriz, Vyvyan Introduction to Spectroscopy, 4th ed. en nergie ethylen butadien hexatrien oktatetraen bílé světlo hranol UV čím je energetický rozdíl menší, tím je snadnější excitace elektronu a tím je sloučenina ochotna přijmout energii méně energetického záření (čím dále blíže viditelnému spektru) a tím se stává pro náš zrak barevnou začne pohlcovat fialovou fialovou část spektra a my jí vidíme jako žlutou 4-17

18 přechod elektronu -> * odpovídá u karotenu změně energie, která se projeví absorbcí v elektronickém spektru u 425 nm a výše jedenáct konjugovaných dvojných vazeb s 22 elektrony delokalizovanými podle řetězce max 460 nm ( 139,000); );pohlcuje modrou, vidíme jej jjako oranžový 4-18

19 pohlcuje žlutozelenou barvu z bílého světla a my jej vnímáme jako modrofialový HO OH Cl - OH 530 O + OH OH Anthocyaniny (flavonoidy) jsou v buněčných vakuolách listů a po degradaci d chlorofyly způsobují modré, purpurové či červené zabarvení listů; vybarvují i květy a plody. cyanidin-chlorid: max = 375nm / 530 nm (1) anionická anhydrobase: max = 375 nm / 560 nm (2) cyanidin-chlorid: max = 375nm / 530 nm (1) Fe komplex: max = 535 nm (2) Al komplex: max = 560 nm (3) 4-19

20 Cl - malachitová zeleň s malachitem má společnou jen barvu N N malachitová zeleň pohlcuje čevenooranžovou barvu z bílého světla a my jí vnímáme jako zelenou 4-20

21 vlnová délka záření absorbovaná b -karotenem k t je v modré oblasti viditelného spektra; když se tudíž díváme na -karoten, nevidíme žádné modré vlnové délky" neboť je karoten absorbuje; zbytek viditelného světla (minus modrá) v našich očích vypadá jako oranžová; barva (vlnová délka) která je molekulou absorbována není ta, kterou detekujeme, to co vidíme na spektru jako absorbci je tudíž intenzita pohlceného světla barva pozorovaná barva absorbovaná absorbovaná vlnová délka zelená červená 700 nm modrozelená oranžovočervená 600 nm fialová žlutá 550 nm červenofialová žlutozelená 530 nm červená modrozelená 500 nm oranžová modrá 450 nm žlutá fialová 400 nm 4-21

22 Příklady přírodních barviv -karoten z mrkve O H N HO OH OH O O O OH OH karmínová kyselina (kermesová) k hmyzu Coccus Cacti O OH Čopíková J., Uher M., Lapčík O., Moravcová J., Drašar P.: Přírodní barevné látky, Chem. Listy 99, (2005). X N H O X=H, indigo z Isatis tinctoria X=Br, punicin anebo tyrský purpur ze šneků rodu Murex krocetin ze šafránu OH 4-22 O

23 měřící cela monochromátor detektor lampa čočka zesilovač zpracování schéma jednopaprskového spektrofotometru bílé světlo disperzní úhel hranol dvoupaprskový je obohacen o porovnávání referenčního a měřeného paprsku monochromátor zesilovač poměr zesilovač zpracování 4-23

24 schema dvoupaprskového UV-VIS spektrometru 4-24 speciální analýzaa přírodních

25 propustnost (transmittance) a pohltivost (absorbance) I o I vzorek sample v kyvetě I T 1 I I o Io A log( ) log( ) % T T 100% I T množství světla ě absorbované b vzorkem je určeno č molární absorptivitou i (absorbční koeficient), což je veličina používaná při srovnávání spekter různých sloučenin; je definována jako: A / c l (kde A = absorbance, c = koncentrace vzorku v molech / litr a l = dráha paprsku záření procházející vzorkem v cm) 4-25

26 Příprava vzorku plyny se naplní do kyvety z křemene ( nm), skla či plastu ( nm) kapaliny se naplní do kyvety z křemene ( nm), skla či plastu ( nm) pevná látka se rozpustí ve vhodném rozpouštědle (ethanol (do 205 nm), voda (do 190 nm) nebo hexan (do 201 nm)) Beerův ů zákon říká, že absorpce je proporcionální počtu absorbujících bjííh molekul Lambertův zákon říká, že procento absorbovaného záření nezávisí na jeho intenzitě spojením vzniká Lambertův-Beerův zákon I 0 je intenzita dopadajícího záření I je intenzita it záření procházejícího íh I je absorpční koeficient (dř. extinkční) 10 l je délka absorbujícího prostředí c je koncentrace vzorku v mol dm -1 0 log I lc I 4-26

27 délka cely v cm délka cely v cm koncentrace vzorku platnost Lambertova-Beerova zákona u koncentrace při vyšších hodnotách přestává v reálné situaci platit také platí jen pro monomerní látky u asociátů neplatí (je nelineární) 4-27

28 Acetonitril UV 190 Pentan 190 Voda 190 Hexan UV 195 Cyclopentan 198 Cyclohexan 200 Heptan 200 Isopropyl alkohol 205 Methanol 205 Ethyl alkohol Methoxyethanol 210 Methyl t-butyl ether 210 Propyl alkohol 210 Trifluoroctová kys. 210 Tetrahydrofuran UV 212 Butanol 215 1,4-Dioxan 215 Ethyl ether 215 Iso-oktan 215 Chlorbutan 220 Glym 220 Isobutyl alkohol 220 Propylen-karbonát 220 1,2-Dichlorethan 228 1,1,2-Trichlortrifluorethan 231 Dichlormethan 233 Chloroform 245 Butyl-acetát 254 Ethyl-acetát 256 Dimethylacetamid 268 N,N-Dimethylformamid 268 Dimethylsulfoxid 268 Toluen 284 N-Methylpyrrolidon 285 Chlorobenzen 287 o-xylen 288 o-dichlorbenzen 295 1,2,4-Trichlorbenzen 308 Methyl ethyl keton 329 Aceton 330 Methyl isoamyl keton 330 Methyl propyl keton 331 Methyl isobutyl keton 334 příklady některých rozpouštědel pro měření UV-VIS spekter (hrana v nm [cut-off]) spíše polární, spíše nepolární 4-28

29 UV hrana pro některé směsné chromatografické mobilní fáze (nm) Kyselina octová, 1% 230 Chlorovodíková kyselina, 0.1% 190 Trilfluoroctová kys., 0.1% 190 Fosforečnan dvojamonný, 50 mm 205 Triethylamin, 1% 235 Waters PIC Reagent A, 1 vialka/litr 200 PIC Reagent B-6, 1 vialka/litr 225 PIC Reagent B-6, low UV, 1 vialka/litr 190 PIC Reagent D-4, 1 vialka/litr 190 Octan amonný, 10 mm 205 Amonium-bikarbonát, 10 mm 190 EDTA, dvojsodná sůl, 1 mm 190 HEPES, 10 mm, ph MES, 10 mm, ph Fosforečnan draselný, 10 mm 190 Octan sodný, 10 mm 205 Chlorid sodný, 1 M 207 Citran sodný, 10 mm 225 Mravenčan sodný, 10 mm 200 TRIS HCl, 20 mm, ph dtto, ph Triton-XTM 100, 0.1% 240 BRIJ 35, 0.1% 190 CHAPS, 0.1% 215 Dodecylsulfát sodný 190 TweenTM 20, 0.1%

30 příklady některých typických chromoforů chromofor látka excitace max, nm rozpouštědlo C=C ethen * hexan C C 1-hexyn * hexan n * hexan C=O ethanal * hexan n * ethanol N=O nitromethan * ethanol C-X X=Br methylbromid * n hexan X=I methyljodid n * hexan 4-30

31 konjugace dvojných vazeb čím více dvojných vazeb tím více je přechodů k dispozici h a přírodních ální analýza speciá 4-31

32 terminologie posuny posun k delším vlnovým délkám posun ke kratším vlnovým délkám změna absorbance k vyšší hodnotě změna absorbance k nižší hodnotě bathochromní hypsochromní hyperchromní hypochromní chromofory skupiny atomů v molekule odpovědné za absorbce ve spektru přechody zakázané přechody (z kvantové teorie) - méně pravděpodobné - nízká intenzita povolené přechody (z kvantové teorie) - více pravděpodobné - vysoká intenzita takové termíny platí i pro analogické jevy a děje v jiných spektroskopiích 4-32

33 Empirická pravidla pro odhad vlnové délky absorbce u konjugovaných systémů (Woodwardova-Fieserova pravidla) výpočet: max = příspěvek základního chromoforu + příspěvky substituentů a korekce základní chromofor ovlivňující substituent A R- alkyl + 5 nm C C RO- alkoxy +6nm C C X- Cl nebo Br + 10 nm transoidní dien RCO- acyl nm RS- sulfid + 30 nm RN- amin + 60 nm C C cyklohexadien další konjugo- C 260 nm vaná dvojná vazba +30nm C C 6 H 5 - fenyl + 60 nm C C B každá exocyklická vazba přidá 5 nm na obrázku jsou dvě exocyklické vazebné komponenty, jedna pro kruh A, druhá pro kruh B vliv rozpouštědel je zanedbatelný 4-33

34 Empirická pravidla pro odhad vlnové délky absorbce u konjugovaných systémů (Woodwardova-Fieserova pravidla) X X=H 235 vypoč vypoč. 285 COOH 285 vypoč. 290 X=EtO 241 vypoč vypoč. 270 X=MeS 268 vypoč. 265 X=Br 238 vypoč vypoč. 258 O , 248, 282, 291 O vypoč. 350 n n 328 n 358 n 384 n n 4-34

35 Woodwardova-Fieserova pravidla pro max konjugovaných karbonylů C O C C O C C C chromofor R = alkyl: 215 nm R = H: 210 nm R=OR': 195 nm cyclopentenon 202 nm substituent a jeho vliv - Substituent R- (alkyl) +10 nm Cl- (chloro) +15 Br- (bromo) +25 HO- (hydroxyl) +35 RO- (alkoxyl) +35 RCO 2 - (acyl) +6 - Substituent R- (alkyl) +12 nm Cl- (chloro) +12 Br- (bromo) +30 HO- (hydroxyl) +30 RO- (alkoxyl) +30 RCO 2 - (acyl) +6 RS- (sulfid) +85 R 2 N- (amino) +95 další -konjug. C=C +30 C 6 H 5 (fenyl)

36 Woodwardova-Fieserova pravidla pro max konjugovaných karbonylů chromofor substituent a jeho vliv C C O C C C - Substituenty R- (alkyl) +18 nm ( ) HO- (hydroxyl) +50 nm ( ) RO- (alkoxyl) +30 nm ( ) A C C B (i) každá exocyklická dvojná vazba přidá 5 nm; sloučenina nahoře má dvě formální exocyklické vazby jednu v kruhu A, druhou v kruhu B (ii) homoanelovaný cyclohexadien přidá +35 nm (atomy kruhu musí být počítány zvlášť, jako substituenty) (iii) korekce na rozpouštědlo: voda = -8; methanol/ethanol = 0; ether = +7; hexan/cyclohexan =

37 Woodwardova-Fieserova pravidla pro max konjugovaných karbonylů O O O O O 233 vypoč vypoč vypoč vypoč vypoč. 242 O O HOOC O 281 vypoč vypoč. 244, vypoč

38 Woodwardova-Fieserova pravidla pro max konjugovaných karbonylů zakázán povolen povolen povolen transoidní bicyklický dien cisoidní bicyklický dien slabý pás, = silnější pás, = delší vlnová délka, 273 nm kratší vlnová délka, 234 nm Pavia, Lampman, Kriz, Vyvyan Introduction to Spectroscopy, 4th ed. 4-38

39 substituční efekt na absorpci aromatických sloučenin 255 nm pás je citlivý na elektronovou hustotu aromatického kruhu OH CH 3 O O C O = 270 nm ( = 1450) = 270 nm ( = 1450) = 270 nm ( = 1450) fenol anisol fenyl-acetát elektronová hustota červeně = nejvyšší zeleně = střední modrá = nejnižší 4-39

40 ph efekty na aromatickou absorbci OH = 270 nm ( = 1450) = 287 nm ( = 2600) O fenoxidový iont elektrostatická potenciálová mapa NH 2 NH 3 = 280 nm ( = 1450) = 254 nm ( = 160) aniliniový iont elektrostatická potenciálová mapa 4-40

41 azulen 4-41 speciální analýzaa přírodních

42 oktafluornaftalen F F F F F F F F 4-42 speciální analýzaa přírodních

43 pyrrol NH 4-43 speciální analýzaa přírodních

44 thiazol N S 4-44 speciální analýzaa přírodních

45 divinylether O 4-45 speciální analýzaa přírodních

46 chinonová a antrachinonová alizarin, ph = barviva 12,1 O O - O - fialový O alizarin, ph = 6,8 O O - OH alizarin, ph = 5,5 oranžovočervený červený O O O OH OH 4-46

47 O O NH 2 HN SO 3 Na O H N CH 3 Acid Blue 40 Alizarin Direct Blue A2G max : 610 nm H 3 C O H N N N max : 357 nm HO CH 3 Disperse Yellow 3 Celliton Fast Yellow G Solvent Yellow

48 H 3 C N N N SO 3 Na H 3 C max : 514 nm Methyloranž Acid Orange 52 ph 3,2 H 3 C N N N SO 3 Na H 3 C max : 506 nm H 3 C N N N SO 3 Na H 3 C max : 467 nm Methyloranž Acid Orange 52 ph 3,8 Methyloranž Acid Orange 52 ph 4,4 4-48

49 OH CH(CH 3 ) 2 max : 590 nm H 3 C CH(CH 3 ) 2 OH O O CH 3 Tymolftalein ph 10 pod ph = 10 ztrácí tymplftalein druhý proton kolem ph = 9 ztrácí tymolftalein prvý proton Tymolftalein ph 8 fenoly s -OH H 3 C OH CH(CH 3 ) 2 CH(CH 3 ) 2 OH O O CH

50 Jaké má UV-VIS spektroskopie důsledky na běžný život v laboratoři a/ můžeme studovat vlastnosti barevných, b/ můžeme vidět UV-aktivní látky např. na TLC či při HPLC s UV detekcí. a733.esp Retention Time (min)

51 Konec konců,kvůlikvůli absorpčním přechodům v UV/Vis oblasti vidíme! McMurry Organic Chemistry 6th edition Chapter 14 (c)

52 Presented material is aimed mainly at the students of the Institute of Chemical Technology, Prague. Some of its data stems from public sources and for reasons of simplicity and clarity not all quotations are properly cited as it is common in technical literature. ase turn direct tly to the authors. klk kolekce spekter h / t /db ll l speciální analýzaa přírodních With possible objections ple o spektroskopii

53 A to je dnes konec povídání o elektronové spektroskopii h a přírodních ální analýza speciá 4-53

Environmentální chemie I

Environmentální chemie I Environmentální chemie I Environmentální chemie I Předmět je zaměřen na studium chemických a fyzikálně-chemických dějů probíhajících v přirozeném a antropogenně ovlivněném prostředí. Součástí jsou také

Více

Úvod do obecné chemie

Úvod do obecné chemie Úvod do obecné chemie Hlavním úkolem chemie je - zkoumání látek a jejich přeměn při chemických dějích - zjišťování podmínek, za jakých tyto děje probíhají - zkoumání vnitřní stavby látek, která podmiňuje

Více

INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE

INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE Patrik Kania 1 Úvod Infračervená spektroskopie patří do skupiny nedestruktivních analytických metod, kdy zkoumaný vzorek není analýzou nikterak poškozen, a přesto poskytuje informaci

Více

FLUORIMETRICKÉ STANOVENÍ FLUORESCEINU

FLUORIMETRICKÉ STANOVENÍ FLUORESCEINU FLUORIMETRICKÉ STANOVENÍ FLUORESCEINU návod vznikl jako součást bakalářské práce Martiny Vidrmanové Fluorimetrie s využitím spektrofotometru SpectroVis Plus firmy Vernier (http://is.muni.cz/th/268973/prif_b/bakalarska_prace.pdf)

Více

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA CHEMIE I (Obecná chemie) Bruno Kostura Vytvořeno v rámci projektu Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů CZ.04.1.03/3..15.1/0016 Studijní opory s převažujícími

Více

(P13.1) (P13.2) (P13.3)

(P13.1) (P13.2) (P13.3) 13 Prvky skupiny 13 13.1 Jednoduché hydridy 13.1.1 Neutrální hydridy Vzhledem k třem valenčním elektronům lze u všech prvku skupiny 13 očekávat hydridy MH 3. Existence BH 3 byla však prokázána pouze v

Více

Analýza vod. Literatura. Znečištění povrchových vod. Eva Tesařová tesarove@natur.cuni.cz

Analýza vod. Literatura. Znečištění povrchových vod. Eva Tesařová tesarove@natur.cuni.cz Literatura Analýza vod Analytická chemie životního prostředí Popl, Fahnrich VŠCHT, 1999 Eva Tesařová tesarove@natur.cuni.cz Introduction to Environmental Analysis Roger Reeve Wiley; 2002 Znečištění povrchových

Více

ORGANICKÁ CHEMIE A BIOCHEMIE

ORGANICKÁ CHEMIE A BIOCHEMIE ORGANICKÁ CHEMIE A BIOCHEMIE pro vyšší stupeň Gymnázia v Duchcově 1. díl JIŘÍ ROUBAL motto: 1. Nikdy nemůžete zvítězit, v nejlepším případě dosáhnete nerozhodného výsledku. 2. Nerozhodného výsledku můžete

Více

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E 1. Atomová fyzika 9 1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E V této kapitole se dozvíte: které experimentální skutečnosti si vynutily vznik atomové teorie; o historii vývoje modelů atomů. Budete

Více

Pracovní listy OKTÁVA pro základní školy a víceletá gymnázia

Pracovní listy OKTÁVA pro základní školy a víceletá gymnázia Václav Pazdera Jan Diviš Jan Nohýl Měření fyzikálních veličin se systémem Vernier Pracovní listy OKTÁVA pro základní školy a víceletá gymnázia Fyzika na scéně - exploratorium pro žáky základních a středních

Více

SPEKTROMETRIE V BLÍZKÉ INFRAČERVENÉ OBLASTI

SPEKTROMETRIE V BLÍZKÉ INFRAČERVENÉ OBLASTI SPEKTROMETRIE V BLÍZKÉ INFRAČERVENÉ OBLASTI Pavel Matějka Úvod Spektrometrie v blízké infračervené oblasti ( near-infrared spectrometry NIR spectrometry) je metodou molekulové spektroskopie, která využívá

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD MASARIKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Diplomová práce ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Brno, 2007 Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Josef Budiš Vypracovala: Karolína Frintová 2 Prohlašuji,

Více

Matematika v proměnách věků. I

Matematika v proměnách věků. I Matematika v proměnách věků. I Vladimír Štefl Vznik a vývoj astrofyziky In: Jindřich Bečvář (editor); Eduard Fuchs (editor): Matematika v proměnách věků. I. Sborník. (Czech). Praha: Prometheus, 1998. pp.

Více

ANALYTICKÁ CHEMIE I.

ANALYTICKÁ CHEMIE I. UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ Katedra analytické chemie ANALYTICKÁ CHEMIE I. (ELEKTRONICKÁ BETA-VERZE) FRANTIŠEK RENGER, JAROMÍR KALOUS Název: Analytická chemie I. Autoři: Ing. František

Více

Verze 2.0 Volně ke stažení na http://www.chempok.wz.cz/ Kontaktní email:

Verze 2.0 Volně ke stažení na http://www.chempok.wz.cz/ Kontaktní email: Verze 2.0 Volně ke stažení na http://www.chempok.wz.cz/ Kontaktní email: 1 bsah Předmluva 3 1. Vzájemné reakce kationtů a aniontů 4 2. Velké krystaly kovů 8 3. Tepelný rozklad pevných látek 10 4. Samozápalné

Více

Hydrobiologie přednáška 2

Hydrobiologie přednáška 2 Hydrobiologie přednáška 2 Abiotické podmínky fyzikální vlastnosti ovlilvňující života ve vodě VODA Za normální teploty a tlaku je to bezbarvá, čirá kapalina bez zápachu, v silnější vrstvě namodralá. V

Více

Ekologické aspekty záměny fosilních paliv za biomasu

Ekologické aspekty záměny fosilních paliv za biomasu VŠB - Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Ekologické aspekty záměny fosilních paliv za biomasu Tadeáš Ochodek, Jan Koloničný, Michal Branc Studie v rámci projektu Možnosti lokálního

Více

Elektrický perkolační práh a dielektrické vlastnosti elastomerních nanokompozitů

Elektrický perkolační práh a dielektrické vlastnosti elastomerních nanokompozitů Elektrický perkolační práh a dielektrické vlastnosti elastomerních nanokompozitů Electric percolation treshold and dielectric properties Bc. Martin Winkler Diplomová práce 2008 ***nascannované zadání s.

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA CHEMICKÁ ÚSTAV CHEMIE POTRAVIN A BIOTECHNOLOGIÍ FACULTY OF CHEMISTRY INSTITUTE OF FOOD SCIENCE AND BIOTECHNOLOGY ANALÝZA VYBRANÝCH PRVKŮ

Více

Optická vlákna. VŠB - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra elektroniky a sdělovací techniky

Optická vlákna. VŠB - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra elektroniky a sdělovací techniky VŠB - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra elektroniky a sdělovací techniky Optická vlákna verze 2.1.3 2006 Ing. Leoš Maršálek Tento dokument je určen čtenářům, kteří

Více

Metody a principy měření alkoholu v těle

Metody a principy měření alkoholu v těle Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Bakalářská práce Metody a principy měření alkoholu v těle Jiří Kubička Školitel a vedoucí práce: Ing. Michal Šerý České Budějovice 2011

Více

Současné možnosti turbidimetrie a nefelometrie

Současné možnosti turbidimetrie a nefelometrie Klin. Biochem. Metab., 14 (35), 2006, No. 3, p. 146 151. Současné možnosti turbidimetrie a nefelometrie Štern P. Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF UK, Katedra klinické biochemie

Více

Vliv teploty na procesy fotosyntézy a růst C3 a C4 rostlin ve výuce na biologie na školách

Vliv teploty na procesy fotosyntézy a růst C3 a C4 rostlin ve výuce na biologie na školách Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze Katedra experimentální biologie rostlin Zuzana Máhrlová Vliv teploty na procesy fotosyntézy a růst C3 a C4 rostlin ve výuce na biologie na školách Bakalářská

Více

QSAR = QUANTITATIVE STRUCTURE ACTIVITY RELATIONSHIPS KVANTITATIVNÍ VZTAHY MEZI (CHEMICKOU) STRUKTUROU A (BIOLOGICKOU) AKTIVITOU

QSAR = QUANTITATIVE STRUCTURE ACTIVITY RELATIONSHIPS KVANTITATIVNÍ VZTAHY MEZI (CHEMICKOU) STRUKTUROU A (BIOLOGICKOU) AKTIVITOU QSAR = QUANTITATIVE STRUCTURE ACTIVITY RELATIONSHIPS KVANTITATIVNÍ VZTAHY MEZI (CHEMICKOU) STRUKTUROU A (BIOLOGICKOU) AKTIVITOU doc. PharmDr. Oldřich Farsa, PhD., 2012 Oldřich Farsa 2010 Hledáme vztah,

Více

Ing. Jana Vápeníková: Látkové množství, chemické reakce, chemické rovnice

Ing. Jana Vápeníková: Látkové množství, chemické reakce, chemické rovnice Látkové množství Symbol: n veličina, která udává velikost chemické látky pomocí počtu základních elementárních částic, které látku tvoří (atomy, ionty, molekuly základní jednotkou: 1 mol 1 mol kterékoliv

Více

Příčiny a důsledky vlivu člověka na životní prostředí z fyzikálního hlediska

Příčiny a důsledky vlivu člověka na životní prostředí z fyzikálního hlediska PaedDr. Antonín Balnar, PhD. Příčiny a důsledky vlivu člověka na životní prostředí z fyzikálního hlediska Wichterlovo gymnázium Recenze: Mgr. Libor Koníček, PhD., Přírodovědecká fakulta Ostravské Univerzity

Více

Barva, barevné obrazy a správa barev

Barva, barevné obrazy a správa barev Barva, barevné obrazy a správa barev Václav Hlaváč České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická, katedra kybernetiky Centrum strojového vnímání http://cmp.felk.cvut.cz/ hlavac, hlavac@fel.cvut.cz

Více

OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE

OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE 1. díl pro vyšší stupeň Gymnázia v Duchcově JIŘÍ ROUBAL motto: Z ničeho se nemá dělat věda ani z vědy. Jan Werich Předmluva k třetímu vydání. Předkládaná skripta představují

Více

Základní metody světelné mikroskopie

Základní metody světelné mikroskopie Základní metody světelné mikroskopie Brno 2004 2 Předmluva Předkládáme Vám pomocný text o světelných mikroskopech, abychom Vám umožnili alespoň částečně proniknout do tajů, kterými je obestřena funkce

Více

1 Přednáška Konstrukční materiály

1 Přednáška Konstrukční materiály 1 Přednáška Konstrukční materiály Stručný obsah přednášky: Základní skupiny konstrukčních materiálů. Vazby v pevných látkách. Vlastnosti materiálů. Krystalová stavba kovů. Millerovy indexy Motivace k přednášce

Více