Město Třinec Strategický plán města Třince pro období

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Třinec Strategický plán města Třince pro období 2014-2020"

Transkript

1 Strtegický plán měst Třince pro období Tr inec fjne mı sto pro z ivot Leden 2014

2 Obsh Vize rozvoje měst... 4 I Oborová koncepce Doprv Stručná nlýz oblsti Doprvy Interpretce problémového stromu SWOT nlýz oblsti doprv Specifické cíle oblsti priority oblsti doprv Priority optření dílčí koncepce doprv Klíčové projekty oblsti doprv II Oborová koncepce Životní prostředí infrstruktur Stručná nlýz oblsti životní prostředí infrstruktur Interpretce problémového stromu SWOT nlýz oblsti životní prostředí infrstruktur Specifické cíle oblsti priority oblsti životní prostředí infrstruktur Priority optření dílčí koncepce životní prostředí infrstruktur Klíčové projekty v oblsti životní prostředí infrstruktur III Oborová koncepce Sociální prostředí bydlení Stručná nlýz oblsti sociální prostředí bydlení Interpretce problémového stromu SWOT nlýz oblsti sociální prostředí bydlení Specifické cíle oblsti priority sociální prostředí bydlení Priority optření dílčí koncepce sociální prostředí bydlení Klíčové projekty v oblsti sociální prostředí bydlení IV. Oborová koncepce školství Stručná nlýz oblsti školství Interpretce problémového stromu SWOT nlýz oblsti školství Specifické cíle oblsti priority školství Priority optření dílčí koncepce školství Optření podoptření dílčí koncepce školství Klíčové projekty v oblsti školství V. Oborová koncepce ekonomický rozvoj inovční potenciál Stručná nlýz oblsti ekonomický rozvoj inovční potenciál

3 1.1 Interpretce problémového stromu SWOT nlýz oblsti ekonomický rozvoj inovční potenciál Specifické cíle oblsti priority ekonomický rozvoj inovční potenciál Priority optření dílčí koncepce ekonomický rozvoj inovční potenciál Klíčové projekty v oblsti ekonomický rozvoj inovční potenciál

4 Vize rozvoje měst Vize, již si město Třinec stnovilo v horizontu pltnosti Strtegie, byl formulován tkto: Třinec fjne místo pro život N formulci vize se podílely jk prcovní skupiny v rámci Strtegického plánu měst Třince zásdních oborových koncepcí, tk i Výbor pro strtegický rozvoj. Velký vliv pochopitelně měl i názor veřejnosti, poněvdž strtegický plán měst Třince je určen zejmén veřejnosti musí odrážet potřeby občnů. Pochopitelně zodpovědnost z relizci strtegického plánu mjí volené orgány měst. Vize Třinec fjne místo pro život dosttečně vystihuje cíle dílčích oborových koncepcí. Aby bylo město skutečně fjnym místem pro život, musí totiž vyváženým způsobem uspokojovt pestrou pletu potřeb svých občnů firem působících n území měst, zejmén: Vytvářet trktivní prostředí pro podniktelské subjekty, které budou vytvářet prcovní příležitosti Zjišťovt vysokou míru bezpečí v území Zjišťovt kvlitní dostupnou technickou infrstrukturu měst Umožňovt kvlitní dostupné volnočsové vyžití pro všechny generce Vytvářet dále zkvlitňovt příznivé životní prostředí Zkvlitňovt sociální infrstrukturu Přicházet s novými myšlenkmi Při relizci strtegického plánu je mximální důrz klden n svobodná rozhodnutí občnů firem. Město volí tktiku nepřekážení všude tm, kde je role měst pouze okrjová, nicméně tm, kde město může pomoci, bude vždy vystupovt velmi ktivně s cílem zjistit pro své občny firmy zde působící mximální efekty. Smotný strtegický plán je relizován prostřednictvím pěti klíčových oborových koncepcí, které tvoří pilíře strtegického plánu. Jsou jimi: I. Oborová koncepce Doprv II. Oborová koncepce Školství III. Oborová koncepce Sociální prostředí bydlení IV. Oborová koncepce Životní prostředí infrstruktur V. Oborová koncepce Ekonomický rozvoj inovční potenciál 4

5 Schém č. 1 Schém strtegického plánu dílčích oborových koncepcí 5

6 I Oborov koncepce Doprv Globální cíl dílčí koncepce: Podporovt dokončení přeložky I/11, optimlizovt veřejnou sttickou doprvu, koordinovt jednotlivé druhy doprvy, zlepšit systém údržby modernizce místních komunikcí, budovt cyklostezky cyklotrsy 6

7 1 Stručná nlýz oblsti Doprvy Doprv je povžován z jeden z největších problémů měst Třince, přičemž tento problém je pociťován nejen občny, le i firmmi působícími n území měst. Geneze těchto problémů je velmi komplikovná o čemž npovídá následující problémový strom. Schém č. 2 Problémový strom intervenční schém oblsti doprvy 7

8 1.1 Interpretce problémového stromu Jednoznčně největším problémem měst Třince je nedokončená přeložk I /11, která se projevuje v intenzitách doprvy jk n smotné I/11, jež prochází zstvěným územím částí měst Nebory, Oldřchovice, Lyžbice, le druhotně i n páteřních komunikcích měst. 24 hodinové intenzity jk n I/11 tk i n páteřních komunikcích uvnitř měst (ulice Frýdecká, Jblunkovská, 1. Máje, Těšínská) doshují ž vozidel. Dosvdní neexistence přeložky je způsobená primárně velmi komplikovnou trsou, která prochází tzv. rozptýlenou slezskou zástvbou, která je chrkteristická velkým počtem vlstníků pozemků. Situci všk nepomohl ni legisltiv týkjící se výkupů pozemků ochrny přírody. Přes všechny komplikce (včetně jisté nekoncepčnosti ze strny centrální státní správy v oblsti plánování doprvní infrstruktury) v příprvné fázi přeložky I/11 je nyní stvb připrven v úseku NeboryBystřice probíhá výběrové řízení n zhotovitele stvby. Vzhledem k tomu, že z důvodů ekonomiky stvby bylo nutné vypustit dílčí stvební objekty, vzlo město n sebe zodpovědnost zrelizovt tzv. vyvolné investice přeložky I/11 výměnou z urychlenou relizci stvby. Druhým problémem z hledisk doprvy v Třinci se jeví nekoordinovnost rezervy v optimálnosti jednotlivých druhů doprvy. Tto nekoordinovnost se projevuje dosud neplánovitým rozvojem jednotlivých druhů doprvy. V Třinci ztím není zveden regulce sttické doprvy (jko jedno z mál měst v ČR), přičemž le nutno poznment, že to ztím nezpůsobuje větší problémy, pokud pomineme smotnou doprvní zátěž emise z doprvy. Cyklostezky cyklotrsy jsou ztím budovány jen okrjově, o to větší úsilí chce město věnovt právě tomuto druhu doprvy v příštích letech. Modernizcí prošl železniční trť č.320 byl vybudován žel. Zstávk Třinec Centrum, která prokázl, že železniční doprv může dobře konkurovt individuální utomobilové doprvě, zejmén n doprvně velmi vytížených trsách. Primárně všk nekoordinovnost rezervy v optimálnosti ovlivňuje životní styl, flexibilit prcovní síly, produkce Just in time smozřejmě koncentrce průmyslových podniků n reltivně mlé území měst Třince. Třetím význmným problémem v oblsti doprvy je systém údržby modernizce místních komunikcí. Systém údržby je primárně určen geogrfií měst (rozshem ktstru 8537 h ptří město k nejrozsáhlejším v Morvskoslezském krji). Rozpočtové určení dní všk nezohledňuje velikost ktstru obce, proto je nedosttek finnčních prostředků n údržbu modernizci místních komunikcí je obecně problém zjistit se stávjícími zdroji obsluhu území k plné spokojenosti obyvtel. 8

9 2 SWOT nlýz oblsti doprv Prcovní skupin formulovl následující silné slbé stránky, příležitosti ohrožení. Silné stránky Slbé stránky Dlouhodobý vývoj I/11 Dokončená příprv I/11 Zhrnutí I/11 do TENT 75 km chodníků IV. Žel koridor Nemožnost vyhovět všem Tým lidí usilující o relizci přeložky I/11 Nedosttek prkovcích míst Město v socici měst pro cyklisty Zjištěná doprvní obslužnost n území 300 km místních komunikcí vlivem rozsáhlého ktstru měst celého měst Připrvené projektové dokumentce Příležitosti Ohrožení Připrvenost I/11 čerpt EU fondy Tendrování I/11 Elimince souběhů vlkbus Politická nestbilit Ekologizce doprvy Ekonomický vývoj Nedosttek finncí dotčních titulů n řešení problemtiky místních komunikcí. Konflikt zelených ploch sttické doprvy Odklon od veřejné doprvy posilování individuální doprvy 9

10 3 Specifické cíle oblsti priority oblsti doprv 1. Podporovt dokončení přeložky I/11 2. Zvýšení koordince optimlizce jednotlivých druhů doprvy 3. Budování cyklostezek cyklotrs 4. Zlepšení systému údržby modernizce místních komunikcí včetně součástí příslušenství Priorit D1: Priorit D2: Podpor Zvýšení dokončení koordince přeložky I/11 Priorit D3: Budování Priorit D4: Zlepšení modernizce systému optimlizce cyklostezek údržby jednotlivých cyklotrs modernizce druhů doprvy místních komunikcí včetně součástí příslušenství 10

11 4 Priority optření dílčí koncepce doprv Priorit D1: Priorit D2: Podpor Zvýšení dokončení koordince přeložky I/11 Priorit D3: Budování Priorit D4: Zlepšení modernizce systému optimlizce cyklostezek údržby jednotlivých cyklotrs modernizce druhů doprvy místních komunikcí včetně součástí příslušenství Optření D1.1: Dokončení vyvlstňování v trse přeložky Optření D1.2: Relizce Optření Optimlizce MHD D 3.1: D 2.2: Koordince doprvy (vlkbusmhd) vyvolných investic v Optření D 2.1: důsledku přeložky I/11 D 2.3: Přestupní terminály D 2.4: Zklidňování doprvy D 2.5: Modernizce páteřních místních Budování komunikcí nových cyklostezek cyklotrs Optření D 4.1: dle generelu cyklodoprvy D 3.2: D 4.2: Modernizce osttních místních komunikcí D 4.3: Modernizce stávjících cyklostezek dle Prkoviště dle generelu sttické doprvy Regulce sttické cyklotrs doprvy generelu D 4.4: cyklodoprvy REKO VO dle stáří D 4.5: REKO chodníků, utobusových zálivů D 4.6: Řešení doprvních závd D 4.7: Doprvní npojení nových 11 zstvitelných ploch

12 5 Optření D 1.2 Klíčové projekty oblsti doprv Název Termín projektu relizce Aktulizce PD 2014 Připrvenost Nákldy v Nositel CZK PD Dle PD kce Ndchod Dušinec D 1.2 Stvb Ndchod Dušinec D 1.2 Chodníky Dle PD KODIS/město v souběhu dle I/11 D 2.1 Zdávcí dokumentce Optimlizce MHD D 2.1 Relizce Optimlizce MHD D 2.1 Zdávcí dokumentce Plán udržitelného rozvoje doprvy D 2.1 Plán udržitelného rozvoje doprvy D 2.2 Koordince doprvy (vlk Třinec prtner busmhd) D 2.3 Modernizce Nádrží SŽDC/ČD/město Třinec prtner 12

13 D 2.3 Modernizce Dle PD Dle PD PD Morvskoslezský utobusového stnoviště D 2.3 TřinecCentrum (výprvní budov) D 2.4 Projektové dokumentce Zklidňování doprvy dle loklit D 2.4 Relizce zklidňování doprvy dle jednotlivých loklit D 3.1 PD Cyklostezky cyklopruhy dle cyklogenerelu D 3.1 Cyklostezky cyklopruhy dle cyklogenerelu D 4.1 Projektová dokumentce krj/město Modernizce Třinec prtner ulic 1. Máje, Jblunkovská, Frýdecká D 4.1 Relizce PD Morvskoslezský modernizce krj/město 1. Třinec prtner Máje, Jblunkovská, 13

14 Frýdecká relizce D 4.2 Propojk Dle PD Dle PD JblunkovskáLidická PD (dsp) D 4.2 Propojk JblunkovskáLidická relizce D 4.3 PD Prkoviště dle generelu sttické doprvy D 4.3 Prkoviště dle generelu sttické doprvy D 4.4 Zprcování plánu 2014 REKO VO D 4.4 REKO VO dle plánu D 4.5 REKO chodníků, utobusových zálivů D 4.6 Řešení doprvních závd (přechody, bezpečnostní 14

15 prvky D 4.6 prověření Dle PD Morvskoslezský technického (PD) řešení křížení stávjící I/11 s nvzujícími komunikcemi, D 4.6 Křížení stávjící I/11 s nvzujícími komunikcemi D 4.7 Křižovtk VIA 2014 Lyžbice pátá krj/město čtvrť D 4.7 Propojk Třinec prtner VIA LyžbiceSosn (studie) 15

16 II Oborová koncepce Životní prostředí infrstruktur Globální cíl dílčí koncepce: Zjistit udržitelný rozvoj měst Třince 16

17 1 Stručná nlýz oblsti životní prostředí infrstruktur Oblst životního prostředí infrstruktury je po doprvě vnímán jko nejvíce problémová, což pochopitelně souvisí s průmyslovou orientcí lokální ekonomiky. Následující problémový strom se snží postihnout stěžejní problémy jejich příčiny. Schém č. 3 Problémový strom intervenční schém oblsti životního prostředí infrstruktury 17

18 1.1 Interpretce problémového stromu Nejvýznmnějším problémem měst z hledisk kvlity životního prostředí druhým v pořdí celkově, je jednoznčně neuspokojivá kvlity ovzduší. infrstruktury, se dlouhodobě umisťuje n čelních místech sttistik týkjících se znečištění životního prostředí. N kvlitě ovzduší se podílí zhrub stejnou měrou průmyslová výrob, doprv (jk trnzitní tk i vnitřní) lokální topeniště. V přípdě průmyslové výroby je znečištění dáno nejen chrkterem výroby, který zde má více než 170ti letou trdici, le pochopitelně i geomorfologií terénu, která způsobuje zejmén při inverzním zvrstvení tmosféry slbém proudění vzduchu nepříznivé rozptylové podmínky. N území se všk zejmén v zimním období dostávjí dálkovým přenosem imise ze vzdálenějších území ostrvské glomerce Polsk. Přesto všk celkové emise z průmyslové výroby klesjí (přestože největší znečišťovtelé neomezují výrobu, le právě nopk vyrábějí n plnou kpcitu). N znečištění ovzduší se všk nemlou měrou podílejí i lokální topeniště, která se kvůli cenovým spektům médií vrcejí k neekologickým způsobům vytápění, což je ještě více umocněno v prostředí rozptýlené slezské zástvby. Legisltiv nevytváří dosttečný tlk n tto lokální topeniště kupní síl obyvtel nevytváří prostor pro možnost zvedení ekonomických nástrojů. Kromě lokálních topenišť průmyslové výroby je třetím hlvním znečišťovtelem doprv (ť již trnzitní či vnitřní). Třinec je význmné ekonomické centrum doprv, jko odvětví, které zjištuje vzájemnou výměnu výrobních prostředků zboží o tom smozřejmě velmi dobře vypovídá. Doprní intenzity n silnici I/11, le i n klíčových páteřních místních komunikcích v centru měst doshují intenzit ž utomobilů z 24 hodin. Přestože byl Třinec z hledisk urbnistického velmi dobře rozvržen co do počtu dimenzování zelených ploch, některé zelené plochy nejsou využívány, což je primárně způsobeno nedosttkem vlstních zdrojů měst nstvením dotčních titulů řešící tuto problemtiku. Rozsáhlý ktstr měst rozptýlená slezská zástvb je z hledisk rozšiřování modernizce jkékoliv inženýrské sítě (vodovod, knlizce, plyn) extrémně finnčně náročná ve větším rozshu je relizovtelná pouze z přispění externích finnčních zdrojů. Jkákoliv z těchto inženýrských sítí je městem tvrdě zplcen následně předán provozovteli bez možnosti lespoň částečné úhrdy vynložených nákldů. Odpdové hospodářství ptří v Třinci k velmi rozvinutým, město se opkovně umisťuje v celostátních žebříčcích n předních místech, pokud jde o třídění odpdů. Přesto není plně využit potenciál nejlepších dostupných prktik v oblsti odpdového hospodářství. V rámci řešení odpdového hospodářství se město musí vždy rozhodovt se společníkem, neboť ob společníci vlstní 50 %. 18

19 2 SWOT nlýz oblsti životní prostředí infrstruktur Prcovní skupin formulovl následující silné slbé stránky, příležitosti ohrožení. Silné stránky Obrovské Slbé stránky investice skupiny TŽ do optření snižujících vliv n ŽP Emise průmyslových podniků Emise Vysoká úroveň třídění některých složek komunálních odpdů Vysoká úroveň péče o zeleň Fungující centrální zásobování teplem Informční systém znečištění ovzduší (pnely, Net) zdrojů znečištění ovzduší Vybvenost infrstrukturou v centrální části měst z mobilních Emise z mlých zdrojů znečištění ovzduší Zstrlost mobiliáře Nevyužitý potenciál příměstské zeleně Rozptýlená zástvb v okrjových částech Jednotná knlizce Zstrlost podfinncování inženýrských sítí (s výjimkou CZT) Nedosttečná úroveň EVVO (důslednější třídění, BRKO) Příležitosti Ohrožení Dobudování přeložky I/11 Ceny energií Progrmové období EU jiné Konflikt dotční tituly Zákon o odpdech využití BAT zelených ploch sttické doprvy Úroveň myšlení obyvtel 19

20 3 Specifické cíle oblsti priority oblsti životní prostředí infrstruktur 1. Zlepšit kvlitu ovzduší 2. Využít potenciálu zelených ploch 3. Rozšířit modernizovt infrstrukturu n území měst 4. Zlepšit systém odpdového hospodářství EVVO Priorit Priorit Priorit ZPI1: ZPI2: ZPI3: Zlepšení Využití Rozšíření kvlity ovzduší potenciálu modernizce zelených ploch infrstruktury n území měst Priorit ZPI 4: Zlepšení systému odpdového hospodářství EVVO 20

21 4 Priority optření dílčí koncepce životní prostředí infrstruktur Priorit Priorit Priorit ZPI1: ZPI2: ZPI3: Zlepšení Využití Rozšíření kvlity ovzduší potenciálu modernizce zelených ploch infrstruktury n území měst Priorit ZPI 4: Zlepšení systému odpdového hospodářství EVVO Optření Optření Optření Optření ZPI 1.1: ZPI 2.1: ZPI 3.1: ZPI 4.1: Zlepšení Využití Rozšíření Zlepšení kvlity ovzduší potenciálu modernizce systému zelených ploch infrstruktury odpdového n území měst hospodářství EVVO 21

22 5 Optření ZPI 1.1 Klíčové projekty v oblsti životní prostředí infrstruktur Název Termín Připrvenost Nákldy v Nositel projektu relizce Rekonstrukce V relizci TŽ V relizci TŽ V relizci TŽ Příprv ŘSD/město Třinec CZK odsávání odléváren VP 4 VP 6 ZPI 1.1 Sekundární odprášení hly KKO ZPI 1.1 Odprášení splin uzlů n glomerci č. 2 ZPI 1.1 ZPI 1.1 Dokončení přeložky I/11 /relizce Doplnění CZT V relizci do prtner Dle poptávky loklity Tepl/město stré Lyžbice ZPI 1.1 Obnov Distribuce Třinec prtner kotle V relizci Energetik K14 Třinec/město Třinec prtner ZPI 2.1 Využití Jhodné PD ZPI 2.1 Využití město Dle PD Lesy ČR/ město Třinec prtner Rekonstrukce prku ČR/ Třinec prtner Jhodné ZPI 2.1 Lesy město Třinec před gymnáziem v 22

23 Třinci ZPI 2.1 PD Rekonstrukce 2016 Dle PD město Třinec Výsdby prk město Třinec Dle PD město Třinec PD město Třinec město Třinec 2014 PD město Třinec 2015 město Třinec Dle PD město Třinec PD město Třinec 2014 PD město Třinec 2015 město Třinec 2015 město Třinec prku před gymnáziem v Třinci ZPI 2.1 Knd PD ZPI 2.1 Výsdby prk 2016 Knd ZPI 2.1 Loklit Pod břehem ZPI 2.1 Prk U 2015 hvězdárny PD ZPI 2.1 Revitlizce lesoprku cestní síť ZPI 2.1 Revitlizce potoku Křivec PD ZPI 2.1 Revitlizce potoku Křivec ZPI 3.1 Vodovodní řd 2014 Gutská cest ZPI 3.1 Rozšíření vodovodu NeboryDušinec ZPI 3.1 Vodovod OldřichoviceZáguří projekt ZPI 3.1 Vodovod OldřichoviceZáguřírelizce ZPI 3.1 Modernizce 2015 město Třinec 23

24 rozšíření knlizce včetně prticipce město občn ZPI 3.1 Rozšíření CZT město Třinec do loklity z trtí ZPI 3.1 Jvorový vrch 2014 PD město Třinec kpcitní vodovod+ ČOV ZPI 3.1 Lyžřská město Třinec? infrstruktur ZPI 4.1 ZPI 4.1 ZPI 4.1 Motivční ZPI Nehlsen systém třídění Třinec/město odpdů Třinec Rozšíření PD Nehlsen (zkvlitnění) Třinec/město sběru BRKO Třinec EVVO n školách ZPI 4.1 PD ročně Nehlsen Třinec/město dlších Třinec/příspěvkové skupinách orgnizce měst Propgce ročně Nehlsen veřejné Třinec/město doprvy Třinec Nová třídírn 2020 EIA Nehlsen Třinec/město Třinec 24

25 III Oborová koncepce Sociální prostředí bydlení Globální cíl dílčí koncepce: Zchovt komplexní rozsh sociálních služeb, zjistit dosttečnou nbídku bydlení vysokou míru bezpečnosti pro své občny. 25

26 1 Stručná nlýz oblsti sociální prostředí bydlení Sociální prostředí bydlení není vnímáno v Třinci jko problém, nicméně z hledisk koncepčního se jeví jko potřebné mít zprcovánu i tuto oborovou koncepci, zejmén s ohledem n demogrfický vývoj. Schém č. 4 Problémový strom intervenční schém oblsti sociální prostředí bydlení 26

27 1.1 Interpretce problémového stromu Jk již bylo konsttováno, předstvuje problemtik sociálního prostředí bydlení v porovnání s problemtikou doprvy životního prostředí reltivně méně význmný problém ztím. Nejintenzívněji je vnímán problemtik struktury kvlity bytového fondu, kdy byly budovány státní byty v rámci tehdejšího státního podniku Třinecké železárny. V rámci trnsformce ekonomiky všk byly privtizovány, jko by byly integrální součástí skupiny TŽ. Většin bytů je nyní v mjetku holdingu CPI. K tomu přistupuje deregulce, která již vlstně nrovnl deregulovné ceny n tržní úroveň. Přesto všk existují velké rozdíly mezi nájemným v městských bytech bytech osttních vlstníků, přičemž je evidentní, že demogrfická struktur bude vyvíjet mnohem větší tlk n vlstníky nemovitostí, by byly reinvestovány výnosy z nájemného zpět do bytových domů (zejmén směrem ke zvyšování kvlity směrem ke zmenšování bytů). nemá problémové loklit, jko je tomu v jiných městech Morvskoslezského krje, nicméně i n území měst existují objekty v nevyhovujícím stvu (Folvrk, Borek, Lyžbice), které mohou být pro cenovou dostupnost vyhledávány problémovými skupinmi obyvtelstv. Klíčovým je v rámci sociálního prostředí měst Třince komunitní plánování sociálních služeb, které pomáhá koordinovt rozvíjet jednotlivé prvky sociálního prostředí měst Třince. Komunitní plánování má v Třinci dlouholetou trdici bylo s ním zpočto dleko dříve, než toto zčl poždovt legisltivní úprv. ptří mezi bezpečné loklity nejen v rámci Morvskoslezského krje, le i v rámci celé České republiky, což svědčí o kvlitě nejen sociálního prostředí, le nepřímo vypovídá o tom, že město Třinec nemá problém s nezměstnností využitím volného čsu. Přestože složky integrovného záchrnného systému fungují velmi dobře, jsou n ně kldeny čím dál větší nároky. Rozšiřují se prvomoci, v důsledku čehož je nutné pořizovt dlší dlší vybvení, přičemž jsou lidské kpcity poddimenzovné prostory pro práci změstnnců uskldnění vybvení nprosto nedostčující. Nepříznivou situci by mohlo vyřešit integrovné výjezdové centrum. Sociální služby, ť již pobytové, mbulntní či terénní, trpí podobně jko v jiných městech nedosttkem finnčních prostředků, i když se město Třinec výrzně podílí n jejich finncování, legisltiv nekoncepční systém implementovný centrálními orgány státní správy tlčí některé poskytovtele do role příjemců dotcí z EU, přičemž jde o nprosto nesystémová optření. Není důvod, by tyto služby byly finncovány po provozní stránce z dotcí EU. Proto bude potřeb v sociálních službách testovt hledt jiná řešení, která nebudou pro poskytovtele sociálních služeb ntolik likvidční. 27

28 2 SWOT nlýz oblsti sociální prostředí bydlení Prcovní skupin formulovl následující silné slbé stránky, příležitosti ohrožení. Silné stránky Slbé stránky Zsíťování sociálními službmi Výborná spolupráce měst s NNO Velmi kvlitní komunitní plán Komunitní plánování již od roku 2005 Existence studie výjezdového centr Memorndum týkjící se IVC Loklit pro IVC Zájem řešit problemtiku bydlení Nízká mír nezměstnnosti Reltivně vysoké systému stbility ve finncování sociálních služeb integrovného Nejistot Nedokončený proces finncování výstvby IVC Nedosttek mlometrážních bytů Nevyhovující bytový fond v loklitách (Folvrk, Borek, Těšínská, Lyžbice) Nezodpovědnost určité skupiny občnů k řešení vlstní sociální situce výdělky Nedosttek městských pozemků vhodných pro bytovou výstvbu v rámci Mlá kpcit bytů zvláštního určení Morvskoslezského krje Sociální soudržnost n Třinecku Příležitosti Ohrožení Progrmové období EU Koncepce bydlení Koordince s dominntními vlstníky Legisltiv CPI, bytová družstv Stárnutí populce Zvyšující se počet prázdných bytů ve městě Využití dobrých prktik v sociálních službách jiných zemí Vytváření dětských skupin jko lterntiv MŠ jeslí 28

29 3 Specifické cíle oblsti priority sociální prostředí bydlení 1. Zjistit kontinuitu střednědobého plánu sociálních návzných služeb 2. Rozvíjet zázemí pro ktivity seniorů 3. Vybudovt systém sociálního bydlení 4. Podílet se n vybudování integrovného výjezdového centr dbát n bezpečnost občnů měst Třince 5. Podporovt pilotní inovtivní projekty v oblsti sociálního prostředí bydlení Priorit Priorit Priorit Priorit Priorit SPB 2: SPB 3: SPB 4: SPB 5: Rozvoj zázemí Vybudování SPB1: Udržitelnost stávjících sociálních návzných služeb jejich plánování pro seniorů ktivity systému sociálního bydlení Zlepšení Podpor koordince relizce záchrnných složek inovtivních pilotních řešení projektů bezpečnosti v v sociální území oblsti 29

30 4 Priority optření dílčí koncepce sociální prostředí bydlení Priorit Priorit Priorit Priorit Priorit SPB 2: SPB 3: SPB 4: SPB 5: Rozvoj zázemí Vybudování SPB1: Udržitelnost stávjících sociálních návzných pro ktivity seniorů systému sociálního bydlení služeb jejich plánování Zlepšení Podpor koordince relizce záchrnných složek inovtivních pilotních řešení projektů bezpečnosti v v sociální území oblsti Optření Optření Optření Optření SPB1.1: SPB 2.1: SPB 3.1: SPB 4.1: Střednědobé Výstvb/přes Výstvb Výstvb plánování tvb objektů /přestvb Integrovného mlometrážníc výjezdového h bytů centr Optření Optření Optření SPB 5.2: SPB 3.2: SPB 4.2: sociálních pro návzných volnočsové služeb ktivity seniorů Adptce části Prevence nevyužitého kriminlity bytového fondu n byty zvláštního určení Optření Optření SPB 4.3: Protidrogová prevence Optření SPB 5.1: Sdílená prcovní míst Flexibilní formy práce Optření SPB 5.3: Sociální podniky Optření SPB 3.3: SPB 5.4: Řešení Podpor rodin problemtiky nevyhovujícíh Optření o bytového SPB 5.5: fondu Osttní projekty 30

31 5 Optření SPB 1.1 Klíčové projekty v oblsti sociální prostředí bydlení Název Termín projektu relizce Projekty dle Připrvenost Nákldy v Nositel CZK Střednědobého plánu sociálních návzných služeb SPB 1.1 Relizce do informčního systému sociálních služeb návzných ktivit SPB 1.1 Zpojení projektu/ů MSK Morvskoslezský krj/ Město Třinec prtner SPB 2.1 Vytipování 2014 vhodného objektu TŽ pro Centrum seniorů SPB 2.1 Projektová 2015 dokumentce TŽ Centrum seniorů SPB 2.1 Relizce Centrum pro Projektová Dle PD TŽ seniory SPB dokumentce n rekonstrukci stávjícího Klubu 31

32 seniorů SPB 2.1 Relizce 2015 rekonstrukce stávjícího Klubu seniorů revitlizce zhrdy SPB 2.1 Revitlizce 2014 lesoprku Příprv/relizce STRS/Město Třinec venkovní posilovn SPB 3.1 Projektová dokumentce Nebory SPB 3.1 Relizce kce 2015 Nebory SPB 3.1 Projektová 2014 dokumentce Domov Nýdek SPB 3.1 Relizce kce 2014 Domov Nýdek SPB Adptce domu n Hbrové ulici n dům s pečovtelskými byty pořízení projektová dokumentce SPB 3.2 Adptce domu n Hbrové ulici n dům s pečovtelskými byty relizce 32

33 SPB 3.2 Zřízení sociální Město ubytovny (Dolní Líštná) SPB 3.2 Změn/definice prvidel 2014 pro 2015 přidělování městských bytů SPB 3.3 Řešení problemtiky Třinec/vlstníci nevyhovujícího domů bytového fondu (Folvrk, Borek, Těšínská, Lyžbice) SPB 4.1 SPB 4.2 Integrovné Morvskoslezský výjezdové krj/město centrum Třinec prtner Plán prevence dle kriminlity SPB 4.2 Projekty plánu 2015 dle prevence kriminlity SPB 4.3 Plán protidrogové prevence SPB 4.3 Projekty Plánu protidrogové prevence SPB 5.4 Plán prorodinné 2015 politiky 33

34 SPB 5.4 Projekty 2015 prorodinné 2020 politiky SPB 5.4 Podpor vytváření dětských skupin 34

35 IV. Oborová koncepce školství Globální cíl dílčí koncepce: Třinecké školství bude kvlitní, moderní smysluplné, s odpovídjícím mteriálním personálním zázemím nejen pro výuku, le tké pro mimoškolní ktivity. Svým přístupem k žákům, studentům učňům je bude připrvovt nejen n jejich budoucí povolání, le tké n zodpovědný život ve společnosti. Svým širším záběrem n všechny obyvtele měst jeho okolí bude jednotícím prvkem místní pospolitosti. 35

36 1 Stručná nlýz oblsti školství Školství, podobně jko oblst sociálního prostředí bydlení, není vnímáno v Třinci jko problém, nicméně s ohledem n jeho celospolečenský význm pro dlší vývoj je velmi význmnou oborovou koncepcí měst Třince pokud ne tou nejdůležitější. Schém č. 5 Problémový strom intervenční schém oblsti školství 36

37 1.1 Interpretce problémového stromu Část svých finnčních potřeb školy pokrývjí vlstními rozvojovými projekty, předmětem kritiky všk je náročnost dotčních titulů, která pokud přímo nepřekrčuje reálné možnosti škol, prlyzuje část jejich dministrtivních i pedgogických kpcit. Město poskytuje k dotčním výzvám informční konzultční servis (vlstními kpcitmi), který všk využívjí pouze některé školy. Podobně nevyrovnná je tké ktivit jednotlivých škol vůči dotčním možnostem smotným. V obou přípdech stojí z zjištění, proč tomu tk je co se s tím dá dělt. Některé školy si zbezpečují informční konzultční servis od komerčních firem, což je spojeno se znčnými nákldy. Město nbízí školám spolupráci při příprvě projektů (především při jejich kompletci, definujíli školy jejich obsh) při jejich dministrci v průběhu po ukončení relizce. Město může zstřešovt, přípdně koordinovt individuální nebo prtnerské projekty škol. V přípdě výrzného zvýšení zájmu škol o tyto služby bude město prvděpodobně muset posílit své kpcity. Z 35 budov se podle odhdu nchází v hvrijním stvu přibližně desetin. Nejhorší problémy jsou postupně odstrňovány. K pěti budovám existují posudky dokládjící jejich šptný technický stv jeho odstrnění se předpokládá v roce Kždá škol dále disponuje hygienickými zprávmi, které jsou bez význmnějších nedosttků, pouze přibližně v desetině přípdů jsou zjišťovány drobné nedosttky, které jsou bezprostředně odstrňovány. Pro nejbližší období jsou nplánovány kce s výdji přeshujícími 50 mil. Kč. Příčiny uvedených problémů jednoznčně spočívjí ve způsobu finncování (kombince vlstních cizích zdrojů, dministrtivní náročnost nejistot spojená s dotčními řízeními td.). V návznosti n změny, které přinese připrvovná koncepce finncování regionálního školství, přípdně jiné vizovné zásdní změny v oblsti školství, bude v budoucnu prvděpodobně nevyhnutelné otevřít otázku kpcit třineckých zákldních mteřských škol, jejich rozmístění n území měst hledání lterntivních způsobů zbezpečení školní docházky péče o děti do doby před jejím nástupem. Město eviduje zájem části rodičů o lterntivní školu. V přípdě, že bude zájem přetrvávt, by město hledlo způsob, jk umožnit zřízení tkové školy, npř. poskytnutím prostor, budouli ve městě k dispozici. Stávjící rekonstruovná hřiště jsou vesměs volně přístupná veřejnosti, byť po orgnizční i technické stránce je způsob zpřístupnění různý. Modelovým příkldem je Bunkr o.s., kde je hřiště sprvováno školníkem, veřejnosti přístupné je 3 hodiny denně, 3 dny v týdnu, po dobu 4 měsíců v roce (zhrub). Zpřístupnění dlších hřišť musí být vázáno n jejich rekonstrukci, přípdně n orgnizční zjištění volného přístupu orgnizci souvisejících (především sportovních) kcí informování veřejnosti o existující nbídce. Orgnizčně lze provoz zjistit po stránce obsluhy správcem školy (školníkem), po stránce výchovné či volnočsové jiným změstnncem školy, přípdně zpojením tělovýchovných jednot (přípdně jiných spolků). Především druhá z uvedených funkcí by měl být finnčně podpořen (městem, či ze školních fondů odměn), by motivovl zpojené osoby k nplnění kpcit školních hřišť. 37

Úvod 1. Pojetí canisterapie 1.1 Zvířata lidem 1.2 Vznik canisterapie ve světě 1.3 Rozvoj canisterapie v ČR 1.4 Metody a formy canisterapie

Úvod 1. Pojetí canisterapie 1.1 Zvířata lidem 1.2 Vznik canisterapie ve světě 1.3 Rozvoj canisterapie v ČR 1.4 Metody a formy canisterapie Obsh Úvod 1. Pojetí cnisterpie 1.1 Zvířt lidem 1.2 Vznik cnisterpie ve světě 1.3 Rozvoj cnisterpie v ČR 1.4 Metody formy cnisterpie 1. Shrnutí 2. Zákldní terminologie indikce cnisterpie v sociální práci

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

Úvod do politiky soudržnosti EU pro období 2014-2020

Úvod do politiky soudržnosti EU pro období 2014-2020 Úvod do politiky EU pro období 2014-2020 Politik Červen 2014 Co je politik? Politik je hlvní investiční politik EU Cílí n všechny měst v Evropské unii. Jejím cílem je podpor vytváření prcovních míst, konkurenceschopnosti

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Tematické oblasti, opatření, aktivity Zpracovatel: AQE advisors, a. s., 2011 Vážení spoluobčané, Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Více

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU AKTUÁLNÍ VERZE ŘÍJEN 2010 1 EVIDENCE ZMĚN Platnost od Předmět změny Strana č. 7.4.2009 Kap. 2 Souhrn, Výstupy pracovních skupin priority, Oblast Životní prostředí,

Více

Program rozvoje Moravskoslezského kraje

Program rozvoje Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. G-Consult spol. s r.o. Hospodářská rozvojová agentura třinecka, Podnikatelské centrum s. r. o. RPIC-ViP s.r.o. Program rozvoje Moravskoslezského kraje Vize Strategické

Více

INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE D. NÁVRHOVÁ ČÁST. Masarykova 129/106. 400 01 Ústí nad Labem

INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE D. NÁVRHOVÁ ČÁST. Masarykova 129/106. 400 01 Ústí nad Labem INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE D. NÁVRHOVÁ ČÁST Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: únor 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod a metodika... 4 1.1 Strategická

Více

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 Statutární město Opava Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 září 2007 OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 SHRNUTÍ PROFILU MĚSTA... 5 2.1 Historie města a přírodní

Více

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 květen 2013 Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 2020 květen 2013 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

a k t u a l i z a c e 2013

a k t u a l i z a c e 2013 Program rozvoje města Hlinska a k t u a l i z a c e 2013 www.hlinsko.cz Strana 1 (celkem 57) Zadavatel: Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1 539 23 Hlinsko IČ 00270059 Zastoupené : PhDr.Magdou Křivanovou

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR III. OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR Verze 7.0 ze dne 30. 6. 2014 Řídicí orgán: hlavní město Praha Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Odbor evropských fondů MHMP OBSAH ÚVOD...

Více

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013 2020 Tento dokument vznikl v rámci projektu Central MeetBike, který je realizován prostřednictvím programu CentralEurope, který

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE

ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE Zpracoval Odbor strategické koncepce Útvaru rozvoje hl. m. Prahy ve spolupráci s Odborem fondů

Více

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU Zadavatel : Sdružení obcí okresu Strakonice (finančně podpořeno MMR ČR v rámci Programu obnovy venkova) Zpracoval : ing. Jan Přikryl, CSc. PROODOS Praha

Více

PLNÁ VERZE ČERVEN 2011 I VERZE 12 NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+

PLNÁ VERZE ČERVEN 2011 I VERZE 12 NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+ NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+ PLNÁ VERZE STRATEGICKÝ POZIČNÍ DOKUMENT NÁRODNÍ SÍTĚ MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN ČESKÉ REPUBLIKY PRO PŘÍPRAVU POLITIK ROZVOJE VENKOVA V RÁMCI PROGRAMOVACÍHO OBDOBÍ 2014

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H S T R A T E G I C K Ý P L Á N R O Z V O J E O B C E V E L K É B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H ÚVOD : Předložený dokument je výsledkem procesu strategického plánování, jež by měla obec Velké Březno

Více

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Verze 27. 10. 2014 datum 27. 10. 2014 Projekt ITI metropolitní oblasti hradecko-pardubická s reg. č. CZ.1.08/3.2.00/14.00309

Více

Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky

Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky ZPRACOVATEL: GaREP, spol. s r.o. nám. 28. října 3 602 00 Brno Zpracovatelský tým: Ing.

Více

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pracovní verze 1 srpen 2014 Nositel: Magistrát hlavního města Prahy Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Úvod... 4 1

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY Praha Listopad 2004 OBSAH I. Úvod... 3 II. Situace České republiky... 6 II.1 Ekonomický pilíř... 6 II.2 Environmentální pilíř... 12 II.3 Sociální pilíř...

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA V OBDOBÍ 2014 2020

OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA V OBDOBÍ 2014 2020 OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA V OBDOBÍ 2014 2020 Návrh č. 3 duben 2014 Obsah Oddíl 1 STRATEGIE, NA JEJÍMŽ ZÁKLADĚ BUDE PROGRAM SPOLUPRÁCE PŘISPÍVAT KE STRATEGII

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ÚVOD... 5 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ NA INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ ZAČLENĚNÍ A DOSAŽENÍ

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání verze k 5. 5. 2014 1 ÚVOD... 6 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ PRO INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ

Více

STRATEGICKÝ PLÁN MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO - BESKYDY

STRATEGICKÝ PLÁN MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO - BESKYDY STRATEGICKÝ PLÁN MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO - BESKYDY 2008 Obsah 1 Úvodní informace... 3 2 Profil území... 5 3 Souhrnná SWOT analýza... 13 4 Strategická vize rozvoje území... 15 5 Strategie rozvoje území...

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA Dokument neprošel jazykovou korekturou a stylistickou úpravou 1/49 OBSAH 1 VIZE MĚSTA MILEVSKA... 3 1.1 Infrastruktura a životní prostředí... 3 1.2 Podnikání

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více