Město Třinec Strategický plán města Třince pro období

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Třinec Strategický plán města Třince pro období 2014-2020"

Transkript

1 Strtegický plán měst Třince pro období Tr inec fjne mı sto pro z ivot Leden 2014

2 Obsh Vize rozvoje měst... 4 I Oborová koncepce Doprv Stručná nlýz oblsti Doprvy Interpretce problémového stromu SWOT nlýz oblsti doprv Specifické cíle oblsti priority oblsti doprv Priority optření dílčí koncepce doprv Klíčové projekty oblsti doprv II Oborová koncepce Životní prostředí infrstruktur Stručná nlýz oblsti životní prostředí infrstruktur Interpretce problémového stromu SWOT nlýz oblsti životní prostředí infrstruktur Specifické cíle oblsti priority oblsti životní prostředí infrstruktur Priority optření dílčí koncepce životní prostředí infrstruktur Klíčové projekty v oblsti životní prostředí infrstruktur III Oborová koncepce Sociální prostředí bydlení Stručná nlýz oblsti sociální prostředí bydlení Interpretce problémového stromu SWOT nlýz oblsti sociální prostředí bydlení Specifické cíle oblsti priority sociální prostředí bydlení Priority optření dílčí koncepce sociální prostředí bydlení Klíčové projekty v oblsti sociální prostředí bydlení IV. Oborová koncepce školství Stručná nlýz oblsti školství Interpretce problémového stromu SWOT nlýz oblsti školství Specifické cíle oblsti priority školství Priority optření dílčí koncepce školství Optření podoptření dílčí koncepce školství Klíčové projekty v oblsti školství V. Oborová koncepce ekonomický rozvoj inovční potenciál Stručná nlýz oblsti ekonomický rozvoj inovční potenciál

3 1.1 Interpretce problémového stromu SWOT nlýz oblsti ekonomický rozvoj inovční potenciál Specifické cíle oblsti priority ekonomický rozvoj inovční potenciál Priority optření dílčí koncepce ekonomický rozvoj inovční potenciál Klíčové projekty v oblsti ekonomický rozvoj inovční potenciál

4 Vize rozvoje měst Vize, již si město Třinec stnovilo v horizontu pltnosti Strtegie, byl formulován tkto: Třinec fjne místo pro život N formulci vize se podílely jk prcovní skupiny v rámci Strtegického plánu měst Třince zásdních oborových koncepcí, tk i Výbor pro strtegický rozvoj. Velký vliv pochopitelně měl i názor veřejnosti, poněvdž strtegický plán měst Třince je určen zejmén veřejnosti musí odrážet potřeby občnů. Pochopitelně zodpovědnost z relizci strtegického plánu mjí volené orgány měst. Vize Třinec fjne místo pro život dosttečně vystihuje cíle dílčích oborových koncepcí. Aby bylo město skutečně fjnym místem pro život, musí totiž vyváženým způsobem uspokojovt pestrou pletu potřeb svých občnů firem působících n území měst, zejmén: Vytvářet trktivní prostředí pro podniktelské subjekty, které budou vytvářet prcovní příležitosti Zjišťovt vysokou míru bezpečí v území Zjišťovt kvlitní dostupnou technickou infrstrukturu měst Umožňovt kvlitní dostupné volnočsové vyžití pro všechny generce Vytvářet dále zkvlitňovt příznivé životní prostředí Zkvlitňovt sociální infrstrukturu Přicházet s novými myšlenkmi Při relizci strtegického plánu je mximální důrz klden n svobodná rozhodnutí občnů firem. Město volí tktiku nepřekážení všude tm, kde je role měst pouze okrjová, nicméně tm, kde město může pomoci, bude vždy vystupovt velmi ktivně s cílem zjistit pro své občny firmy zde působící mximální efekty. Smotný strtegický plán je relizován prostřednictvím pěti klíčových oborových koncepcí, které tvoří pilíře strtegického plánu. Jsou jimi: I. Oborová koncepce Doprv II. Oborová koncepce Školství III. Oborová koncepce Sociální prostředí bydlení IV. Oborová koncepce Životní prostředí infrstruktur V. Oborová koncepce Ekonomický rozvoj inovční potenciál 4

5 Schém č. 1 Schém strtegického plánu dílčích oborových koncepcí 5

6 I Oborov koncepce Doprv Globální cíl dílčí koncepce: Podporovt dokončení přeložky I/11, optimlizovt veřejnou sttickou doprvu, koordinovt jednotlivé druhy doprvy, zlepšit systém údržby modernizce místních komunikcí, budovt cyklostezky cyklotrsy 6

7 1 Stručná nlýz oblsti Doprvy Doprv je povžován z jeden z největších problémů měst Třince, přičemž tento problém je pociťován nejen občny, le i firmmi působícími n území měst. Geneze těchto problémů je velmi komplikovná o čemž npovídá následující problémový strom. Schém č. 2 Problémový strom intervenční schém oblsti doprvy 7

8 1.1 Interpretce problémového stromu Jednoznčně největším problémem měst Třince je nedokončená přeložk I /11, která se projevuje v intenzitách doprvy jk n smotné I/11, jež prochází zstvěným územím částí měst Nebory, Oldřchovice, Lyžbice, le druhotně i n páteřních komunikcích měst. 24 hodinové intenzity jk n I/11 tk i n páteřních komunikcích uvnitř měst (ulice Frýdecká, Jblunkovská, 1. Máje, Těšínská) doshují ž vozidel. Dosvdní neexistence přeložky je způsobená primárně velmi komplikovnou trsou, která prochází tzv. rozptýlenou slezskou zástvbou, která je chrkteristická velkým počtem vlstníků pozemků. Situci všk nepomohl ni legisltiv týkjící se výkupů pozemků ochrny přírody. Přes všechny komplikce (včetně jisté nekoncepčnosti ze strny centrální státní správy v oblsti plánování doprvní infrstruktury) v příprvné fázi přeložky I/11 je nyní stvb připrven v úseku NeboryBystřice probíhá výběrové řízení n zhotovitele stvby. Vzhledem k tomu, že z důvodů ekonomiky stvby bylo nutné vypustit dílčí stvební objekty, vzlo město n sebe zodpovědnost zrelizovt tzv. vyvolné investice přeložky I/11 výměnou z urychlenou relizci stvby. Druhým problémem z hledisk doprvy v Třinci se jeví nekoordinovnost rezervy v optimálnosti jednotlivých druhů doprvy. Tto nekoordinovnost se projevuje dosud neplánovitým rozvojem jednotlivých druhů doprvy. V Třinci ztím není zveden regulce sttické doprvy (jko jedno z mál měst v ČR), přičemž le nutno poznment, že to ztím nezpůsobuje větší problémy, pokud pomineme smotnou doprvní zátěž emise z doprvy. Cyklostezky cyklotrsy jsou ztím budovány jen okrjově, o to větší úsilí chce město věnovt právě tomuto druhu doprvy v příštích letech. Modernizcí prošl železniční trť č.320 byl vybudován žel. Zstávk Třinec Centrum, která prokázl, že železniční doprv může dobře konkurovt individuální utomobilové doprvě, zejmén n doprvně velmi vytížených trsách. Primárně všk nekoordinovnost rezervy v optimálnosti ovlivňuje životní styl, flexibilit prcovní síly, produkce Just in time smozřejmě koncentrce průmyslových podniků n reltivně mlé území měst Třince. Třetím význmným problémem v oblsti doprvy je systém údržby modernizce místních komunikcí. Systém údržby je primárně určen geogrfií měst (rozshem ktstru 8537 h ptří město k nejrozsáhlejším v Morvskoslezském krji). Rozpočtové určení dní všk nezohledňuje velikost ktstru obce, proto je nedosttek finnčních prostředků n údržbu modernizci místních komunikcí je obecně problém zjistit se stávjícími zdroji obsluhu území k plné spokojenosti obyvtel. 8

9 2 SWOT nlýz oblsti doprv Prcovní skupin formulovl následující silné slbé stránky, příležitosti ohrožení. Silné stránky Slbé stránky Dlouhodobý vývoj I/11 Dokončená příprv I/11 Zhrnutí I/11 do TENT 75 km chodníků IV. Žel koridor Nemožnost vyhovět všem Tým lidí usilující o relizci přeložky I/11 Nedosttek prkovcích míst Město v socici měst pro cyklisty Zjištěná doprvní obslužnost n území 300 km místních komunikcí vlivem rozsáhlého ktstru měst celého měst Připrvené projektové dokumentce Příležitosti Ohrožení Připrvenost I/11 čerpt EU fondy Tendrování I/11 Elimince souběhů vlkbus Politická nestbilit Ekologizce doprvy Ekonomický vývoj Nedosttek finncí dotčních titulů n řešení problemtiky místních komunikcí. Konflikt zelených ploch sttické doprvy Odklon od veřejné doprvy posilování individuální doprvy 9

10 3 Specifické cíle oblsti priority oblsti doprv 1. Podporovt dokončení přeložky I/11 2. Zvýšení koordince optimlizce jednotlivých druhů doprvy 3. Budování cyklostezek cyklotrs 4. Zlepšení systému údržby modernizce místních komunikcí včetně součástí příslušenství Priorit D1: Priorit D2: Podpor Zvýšení dokončení koordince přeložky I/11 Priorit D3: Budování Priorit D4: Zlepšení modernizce systému optimlizce cyklostezek údržby jednotlivých cyklotrs modernizce druhů doprvy místních komunikcí včetně součástí příslušenství 10

11 4 Priority optření dílčí koncepce doprv Priorit D1: Priorit D2: Podpor Zvýšení dokončení koordince přeložky I/11 Priorit D3: Budování Priorit D4: Zlepšení modernizce systému optimlizce cyklostezek údržby jednotlivých cyklotrs modernizce druhů doprvy místních komunikcí včetně součástí příslušenství Optření D1.1: Dokončení vyvlstňování v trse přeložky Optření D1.2: Relizce Optření Optimlizce MHD D 3.1: D 2.2: Koordince doprvy (vlkbusmhd) vyvolných investic v Optření D 2.1: důsledku přeložky I/11 D 2.3: Přestupní terminály D 2.4: Zklidňování doprvy D 2.5: Modernizce páteřních místních Budování komunikcí nových cyklostezek cyklotrs Optření D 4.1: dle generelu cyklodoprvy D 3.2: D 4.2: Modernizce osttních místních komunikcí D 4.3: Modernizce stávjících cyklostezek dle Prkoviště dle generelu sttické doprvy Regulce sttické cyklotrs doprvy generelu D 4.4: cyklodoprvy REKO VO dle stáří D 4.5: REKO chodníků, utobusových zálivů D 4.6: Řešení doprvních závd D 4.7: Doprvní npojení nových 11 zstvitelných ploch

12 5 Optření D 1.2 Klíčové projekty oblsti doprv Název Termín projektu relizce Aktulizce PD 2014 Připrvenost Nákldy v Nositel CZK PD Dle PD kce Ndchod Dušinec D 1.2 Stvb Ndchod Dušinec D 1.2 Chodníky Dle PD KODIS/město v souběhu dle I/11 D 2.1 Zdávcí dokumentce Optimlizce MHD D 2.1 Relizce Optimlizce MHD D 2.1 Zdávcí dokumentce Plán udržitelného rozvoje doprvy D 2.1 Plán udržitelného rozvoje doprvy D 2.2 Koordince doprvy (vlk Třinec prtner busmhd) D 2.3 Modernizce Nádrží SŽDC/ČD/město Třinec prtner 12

13 D 2.3 Modernizce Dle PD Dle PD PD Morvskoslezský utobusového stnoviště D 2.3 TřinecCentrum (výprvní budov) D 2.4 Projektové dokumentce Zklidňování doprvy dle loklit D 2.4 Relizce zklidňování doprvy dle jednotlivých loklit D 3.1 PD Cyklostezky cyklopruhy dle cyklogenerelu D 3.1 Cyklostezky cyklopruhy dle cyklogenerelu D 4.1 Projektová dokumentce krj/město Modernizce Třinec prtner ulic 1. Máje, Jblunkovská, Frýdecká D 4.1 Relizce PD Morvskoslezský modernizce krj/město 1. Třinec prtner Máje, Jblunkovská, 13

14 Frýdecká relizce D 4.2 Propojk Dle PD Dle PD JblunkovskáLidická PD (dsp) D 4.2 Propojk JblunkovskáLidická relizce D 4.3 PD Prkoviště dle generelu sttické doprvy D 4.3 Prkoviště dle generelu sttické doprvy D 4.4 Zprcování plánu 2014 REKO VO D 4.4 REKO VO dle plánu D 4.5 REKO chodníků, utobusových zálivů D 4.6 Řešení doprvních závd (přechody, bezpečnostní 14

15 prvky D 4.6 prověření Dle PD Morvskoslezský technického (PD) řešení křížení stávjící I/11 s nvzujícími komunikcemi, D 4.6 Křížení stávjící I/11 s nvzujícími komunikcemi D 4.7 Křižovtk VIA 2014 Lyžbice pátá krj/město čtvrť D 4.7 Propojk Třinec prtner VIA LyžbiceSosn (studie) 15

16 II Oborová koncepce Životní prostředí infrstruktur Globální cíl dílčí koncepce: Zjistit udržitelný rozvoj měst Třince 16

17 1 Stručná nlýz oblsti životní prostředí infrstruktur Oblst životního prostředí infrstruktury je po doprvě vnímán jko nejvíce problémová, což pochopitelně souvisí s průmyslovou orientcí lokální ekonomiky. Následující problémový strom se snží postihnout stěžejní problémy jejich příčiny. Schém č. 3 Problémový strom intervenční schém oblsti životního prostředí infrstruktury 17

18 1.1 Interpretce problémového stromu Nejvýznmnějším problémem měst z hledisk kvlity životního prostředí druhým v pořdí celkově, je jednoznčně neuspokojivá kvlity ovzduší. infrstruktury, se dlouhodobě umisťuje n čelních místech sttistik týkjících se znečištění životního prostředí. N kvlitě ovzduší se podílí zhrub stejnou měrou průmyslová výrob, doprv (jk trnzitní tk i vnitřní) lokální topeniště. V přípdě průmyslové výroby je znečištění dáno nejen chrkterem výroby, který zde má více než 170ti letou trdici, le pochopitelně i geomorfologií terénu, která způsobuje zejmén při inverzním zvrstvení tmosféry slbém proudění vzduchu nepříznivé rozptylové podmínky. N území se všk zejmén v zimním období dostávjí dálkovým přenosem imise ze vzdálenějších území ostrvské glomerce Polsk. Přesto všk celkové emise z průmyslové výroby klesjí (přestože největší znečišťovtelé neomezují výrobu, le právě nopk vyrábějí n plnou kpcitu). N znečištění ovzduší se všk nemlou měrou podílejí i lokální topeniště, která se kvůli cenovým spektům médií vrcejí k neekologickým způsobům vytápění, což je ještě více umocněno v prostředí rozptýlené slezské zástvby. Legisltiv nevytváří dosttečný tlk n tto lokální topeniště kupní síl obyvtel nevytváří prostor pro možnost zvedení ekonomických nástrojů. Kromě lokálních topenišť průmyslové výroby je třetím hlvním znečišťovtelem doprv (ť již trnzitní či vnitřní). Třinec je význmné ekonomické centrum doprv, jko odvětví, které zjištuje vzájemnou výměnu výrobních prostředků zboží o tom smozřejmě velmi dobře vypovídá. Doprní intenzity n silnici I/11, le i n klíčových páteřních místních komunikcích v centru měst doshují intenzit ž utomobilů z 24 hodin. Přestože byl Třinec z hledisk urbnistického velmi dobře rozvržen co do počtu dimenzování zelených ploch, některé zelené plochy nejsou využívány, což je primárně způsobeno nedosttkem vlstních zdrojů měst nstvením dotčních titulů řešící tuto problemtiku. Rozsáhlý ktstr měst rozptýlená slezská zástvb je z hledisk rozšiřování modernizce jkékoliv inženýrské sítě (vodovod, knlizce, plyn) extrémně finnčně náročná ve větším rozshu je relizovtelná pouze z přispění externích finnčních zdrojů. Jkákoliv z těchto inženýrských sítí je městem tvrdě zplcen následně předán provozovteli bez možnosti lespoň částečné úhrdy vynložených nákldů. Odpdové hospodářství ptří v Třinci k velmi rozvinutým, město se opkovně umisťuje v celostátních žebříčcích n předních místech, pokud jde o třídění odpdů. Přesto není plně využit potenciál nejlepších dostupných prktik v oblsti odpdového hospodářství. V rámci řešení odpdového hospodářství se město musí vždy rozhodovt se společníkem, neboť ob společníci vlstní 50 %. 18

19 2 SWOT nlýz oblsti životní prostředí infrstruktur Prcovní skupin formulovl následující silné slbé stránky, příležitosti ohrožení. Silné stránky Obrovské Slbé stránky investice skupiny TŽ do optření snižujících vliv n ŽP Emise průmyslových podniků Emise Vysoká úroveň třídění některých složek komunálních odpdů Vysoká úroveň péče o zeleň Fungující centrální zásobování teplem Informční systém znečištění ovzduší (pnely, Net) zdrojů znečištění ovzduší Vybvenost infrstrukturou v centrální části měst z mobilních Emise z mlých zdrojů znečištění ovzduší Zstrlost mobiliáře Nevyužitý potenciál příměstské zeleně Rozptýlená zástvb v okrjových částech Jednotná knlizce Zstrlost podfinncování inženýrských sítí (s výjimkou CZT) Nedosttečná úroveň EVVO (důslednější třídění, BRKO) Příležitosti Ohrožení Dobudování přeložky I/11 Ceny energií Progrmové období EU jiné Konflikt dotční tituly Zákon o odpdech využití BAT zelených ploch sttické doprvy Úroveň myšlení obyvtel 19

20 3 Specifické cíle oblsti priority oblsti životní prostředí infrstruktur 1. Zlepšit kvlitu ovzduší 2. Využít potenciálu zelených ploch 3. Rozšířit modernizovt infrstrukturu n území měst 4. Zlepšit systém odpdového hospodářství EVVO Priorit Priorit Priorit ZPI1: ZPI2: ZPI3: Zlepšení Využití Rozšíření kvlity ovzduší potenciálu modernizce zelených ploch infrstruktury n území měst Priorit ZPI 4: Zlepšení systému odpdového hospodářství EVVO 20

21 4 Priority optření dílčí koncepce životní prostředí infrstruktur Priorit Priorit Priorit ZPI1: ZPI2: ZPI3: Zlepšení Využití Rozšíření kvlity ovzduší potenciálu modernizce zelených ploch infrstruktury n území měst Priorit ZPI 4: Zlepšení systému odpdového hospodářství EVVO Optření Optření Optření Optření ZPI 1.1: ZPI 2.1: ZPI 3.1: ZPI 4.1: Zlepšení Využití Rozšíření Zlepšení kvlity ovzduší potenciálu modernizce systému zelených ploch infrstruktury odpdového n území měst hospodářství EVVO 21

22 5 Optření ZPI 1.1 Klíčové projekty v oblsti životní prostředí infrstruktur Název Termín Připrvenost Nákldy v Nositel projektu relizce Rekonstrukce V relizci TŽ V relizci TŽ V relizci TŽ Příprv ŘSD/město Třinec CZK odsávání odléváren VP 4 VP 6 ZPI 1.1 Sekundární odprášení hly KKO ZPI 1.1 Odprášení splin uzlů n glomerci č. 2 ZPI 1.1 ZPI 1.1 Dokončení přeložky I/11 /relizce Doplnění CZT V relizci do prtner Dle poptávky loklity Tepl/město stré Lyžbice ZPI 1.1 Obnov Distribuce Třinec prtner kotle V relizci Energetik K14 Třinec/město Třinec prtner ZPI 2.1 Využití Jhodné PD ZPI 2.1 Využití město Dle PD Lesy ČR/ město Třinec prtner Rekonstrukce prku ČR/ Třinec prtner Jhodné ZPI 2.1 Lesy město Třinec před gymnáziem v 22

23 Třinci ZPI 2.1 PD Rekonstrukce 2016 Dle PD město Třinec Výsdby prk město Třinec Dle PD město Třinec PD město Třinec město Třinec 2014 PD město Třinec 2015 město Třinec Dle PD město Třinec PD město Třinec 2014 PD město Třinec 2015 město Třinec 2015 město Třinec prku před gymnáziem v Třinci ZPI 2.1 Knd PD ZPI 2.1 Výsdby prk 2016 Knd ZPI 2.1 Loklit Pod břehem ZPI 2.1 Prk U 2015 hvězdárny PD ZPI 2.1 Revitlizce lesoprku cestní síť ZPI 2.1 Revitlizce potoku Křivec PD ZPI 2.1 Revitlizce potoku Křivec ZPI 3.1 Vodovodní řd 2014 Gutská cest ZPI 3.1 Rozšíření vodovodu NeboryDušinec ZPI 3.1 Vodovod OldřichoviceZáguří projekt ZPI 3.1 Vodovod OldřichoviceZáguřírelizce ZPI 3.1 Modernizce 2015 město Třinec 23

24 rozšíření knlizce včetně prticipce město občn ZPI 3.1 Rozšíření CZT město Třinec do loklity z trtí ZPI 3.1 Jvorový vrch 2014 PD město Třinec kpcitní vodovod+ ČOV ZPI 3.1 Lyžřská město Třinec? infrstruktur ZPI 4.1 ZPI 4.1 ZPI 4.1 Motivční ZPI Nehlsen systém třídění Třinec/město odpdů Třinec Rozšíření PD Nehlsen (zkvlitnění) Třinec/město sběru BRKO Třinec EVVO n školách ZPI 4.1 PD ročně Nehlsen Třinec/město dlších Třinec/příspěvkové skupinách orgnizce měst Propgce ročně Nehlsen veřejné Třinec/město doprvy Třinec Nová třídírn 2020 EIA Nehlsen Třinec/město Třinec 24

25 III Oborová koncepce Sociální prostředí bydlení Globální cíl dílčí koncepce: Zchovt komplexní rozsh sociálních služeb, zjistit dosttečnou nbídku bydlení vysokou míru bezpečnosti pro své občny. 25

26 1 Stručná nlýz oblsti sociální prostředí bydlení Sociální prostředí bydlení není vnímáno v Třinci jko problém, nicméně z hledisk koncepčního se jeví jko potřebné mít zprcovánu i tuto oborovou koncepci, zejmén s ohledem n demogrfický vývoj. Schém č. 4 Problémový strom intervenční schém oblsti sociální prostředí bydlení 26

27 1.1 Interpretce problémového stromu Jk již bylo konsttováno, předstvuje problemtik sociálního prostředí bydlení v porovnání s problemtikou doprvy životního prostředí reltivně méně význmný problém ztím. Nejintenzívněji je vnímán problemtik struktury kvlity bytového fondu, kdy byly budovány státní byty v rámci tehdejšího státního podniku Třinecké železárny. V rámci trnsformce ekonomiky všk byly privtizovány, jko by byly integrální součástí skupiny TŽ. Většin bytů je nyní v mjetku holdingu CPI. K tomu přistupuje deregulce, která již vlstně nrovnl deregulovné ceny n tržní úroveň. Přesto všk existují velké rozdíly mezi nájemným v městských bytech bytech osttních vlstníků, přičemž je evidentní, že demogrfická struktur bude vyvíjet mnohem větší tlk n vlstníky nemovitostí, by byly reinvestovány výnosy z nájemného zpět do bytových domů (zejmén směrem ke zvyšování kvlity směrem ke zmenšování bytů). nemá problémové loklit, jko je tomu v jiných městech Morvskoslezského krje, nicméně i n území měst existují objekty v nevyhovujícím stvu (Folvrk, Borek, Lyžbice), které mohou být pro cenovou dostupnost vyhledávány problémovými skupinmi obyvtelstv. Klíčovým je v rámci sociálního prostředí měst Třince komunitní plánování sociálních služeb, které pomáhá koordinovt rozvíjet jednotlivé prvky sociálního prostředí měst Třince. Komunitní plánování má v Třinci dlouholetou trdici bylo s ním zpočto dleko dříve, než toto zčl poždovt legisltivní úprv. ptří mezi bezpečné loklity nejen v rámci Morvskoslezského krje, le i v rámci celé České republiky, což svědčí o kvlitě nejen sociálního prostředí, le nepřímo vypovídá o tom, že město Třinec nemá problém s nezměstnností využitím volného čsu. Přestože složky integrovného záchrnného systému fungují velmi dobře, jsou n ně kldeny čím dál větší nároky. Rozšiřují se prvomoci, v důsledku čehož je nutné pořizovt dlší dlší vybvení, přičemž jsou lidské kpcity poddimenzovné prostory pro práci změstnnců uskldnění vybvení nprosto nedostčující. Nepříznivou situci by mohlo vyřešit integrovné výjezdové centrum. Sociální služby, ť již pobytové, mbulntní či terénní, trpí podobně jko v jiných městech nedosttkem finnčních prostředků, i když se město Třinec výrzně podílí n jejich finncování, legisltiv nekoncepční systém implementovný centrálními orgány státní správy tlčí některé poskytovtele do role příjemců dotcí z EU, přičemž jde o nprosto nesystémová optření. Není důvod, by tyto služby byly finncovány po provozní stránce z dotcí EU. Proto bude potřeb v sociálních službách testovt hledt jiná řešení, která nebudou pro poskytovtele sociálních služeb ntolik likvidční. 27

28 2 SWOT nlýz oblsti sociální prostředí bydlení Prcovní skupin formulovl následující silné slbé stránky, příležitosti ohrožení. Silné stránky Slbé stránky Zsíťování sociálními službmi Výborná spolupráce měst s NNO Velmi kvlitní komunitní plán Komunitní plánování již od roku 2005 Existence studie výjezdového centr Memorndum týkjící se IVC Loklit pro IVC Zájem řešit problemtiku bydlení Nízká mír nezměstnnosti Reltivně vysoké systému stbility ve finncování sociálních služeb integrovného Nejistot Nedokončený proces finncování výstvby IVC Nedosttek mlometrážních bytů Nevyhovující bytový fond v loklitách (Folvrk, Borek, Těšínská, Lyžbice) Nezodpovědnost určité skupiny občnů k řešení vlstní sociální situce výdělky Nedosttek městských pozemků vhodných pro bytovou výstvbu v rámci Mlá kpcit bytů zvláštního určení Morvskoslezského krje Sociální soudržnost n Třinecku Příležitosti Ohrožení Progrmové období EU Koncepce bydlení Koordince s dominntními vlstníky Legisltiv CPI, bytová družstv Stárnutí populce Zvyšující se počet prázdných bytů ve městě Využití dobrých prktik v sociálních službách jiných zemí Vytváření dětských skupin jko lterntiv MŠ jeslí 28

29 3 Specifické cíle oblsti priority sociální prostředí bydlení 1. Zjistit kontinuitu střednědobého plánu sociálních návzných služeb 2. Rozvíjet zázemí pro ktivity seniorů 3. Vybudovt systém sociálního bydlení 4. Podílet se n vybudování integrovného výjezdového centr dbát n bezpečnost občnů měst Třince 5. Podporovt pilotní inovtivní projekty v oblsti sociálního prostředí bydlení Priorit Priorit Priorit Priorit Priorit SPB 2: SPB 3: SPB 4: SPB 5: Rozvoj zázemí Vybudování SPB1: Udržitelnost stávjících sociálních návzných služeb jejich plánování pro seniorů ktivity systému sociálního bydlení Zlepšení Podpor koordince relizce záchrnných složek inovtivních pilotních řešení projektů bezpečnosti v v sociální území oblsti 29

30 4 Priority optření dílčí koncepce sociální prostředí bydlení Priorit Priorit Priorit Priorit Priorit SPB 2: SPB 3: SPB 4: SPB 5: Rozvoj zázemí Vybudování SPB1: Udržitelnost stávjících sociálních návzných pro ktivity seniorů systému sociálního bydlení služeb jejich plánování Zlepšení Podpor koordince relizce záchrnných složek inovtivních pilotních řešení projektů bezpečnosti v v sociální území oblsti Optření Optření Optření Optření SPB1.1: SPB 2.1: SPB 3.1: SPB 4.1: Střednědobé Výstvb/přes Výstvb Výstvb plánování tvb objektů /přestvb Integrovného mlometrážníc výjezdového h bytů centr Optření Optření Optření SPB 5.2: SPB 3.2: SPB 4.2: sociálních pro návzných volnočsové služeb ktivity seniorů Adptce části Prevence nevyužitého kriminlity bytového fondu n byty zvláštního určení Optření Optření SPB 4.3: Protidrogová prevence Optření SPB 5.1: Sdílená prcovní míst Flexibilní formy práce Optření SPB 5.3: Sociální podniky Optření SPB 3.3: SPB 5.4: Řešení Podpor rodin problemtiky nevyhovujícíh Optření o bytového SPB 5.5: fondu Osttní projekty 30

31 5 Optření SPB 1.1 Klíčové projekty v oblsti sociální prostředí bydlení Název Termín projektu relizce Projekty dle Připrvenost Nákldy v Nositel CZK Střednědobého plánu sociálních návzných služeb SPB 1.1 Relizce do informčního systému sociálních služeb návzných ktivit SPB 1.1 Zpojení projektu/ů MSK Morvskoslezský krj/ Město Třinec prtner SPB 2.1 Vytipování 2014 vhodného objektu TŽ pro Centrum seniorů SPB 2.1 Projektová 2015 dokumentce TŽ Centrum seniorů SPB 2.1 Relizce Centrum pro Projektová Dle PD TŽ seniory SPB dokumentce n rekonstrukci stávjícího Klubu 31

32 seniorů SPB 2.1 Relizce 2015 rekonstrukce stávjícího Klubu seniorů revitlizce zhrdy SPB 2.1 Revitlizce 2014 lesoprku Příprv/relizce STRS/Město Třinec venkovní posilovn SPB 3.1 Projektová dokumentce Nebory SPB 3.1 Relizce kce 2015 Nebory SPB 3.1 Projektová 2014 dokumentce Domov Nýdek SPB 3.1 Relizce kce 2014 Domov Nýdek SPB Adptce domu n Hbrové ulici n dům s pečovtelskými byty pořízení projektová dokumentce SPB 3.2 Adptce domu n Hbrové ulici n dům s pečovtelskými byty relizce 32

33 SPB 3.2 Zřízení sociální Město ubytovny (Dolní Líštná) SPB 3.2 Změn/definice prvidel 2014 pro 2015 přidělování městských bytů SPB 3.3 Řešení problemtiky Třinec/vlstníci nevyhovujícího domů bytového fondu (Folvrk, Borek, Těšínská, Lyžbice) SPB 4.1 SPB 4.2 Integrovné Morvskoslezský výjezdové krj/město centrum Třinec prtner Plán prevence dle kriminlity SPB 4.2 Projekty plánu 2015 dle prevence kriminlity SPB 4.3 Plán protidrogové prevence SPB 4.3 Projekty Plánu protidrogové prevence SPB 5.4 Plán prorodinné 2015 politiky 33

34 SPB 5.4 Projekty 2015 prorodinné 2020 politiky SPB 5.4 Podpor vytváření dětských skupin 34

35 IV. Oborová koncepce školství Globální cíl dílčí koncepce: Třinecké školství bude kvlitní, moderní smysluplné, s odpovídjícím mteriálním personálním zázemím nejen pro výuku, le tké pro mimoškolní ktivity. Svým přístupem k žákům, studentům učňům je bude připrvovt nejen n jejich budoucí povolání, le tké n zodpovědný život ve společnosti. Svým širším záběrem n všechny obyvtele měst jeho okolí bude jednotícím prvkem místní pospolitosti. 35

36 1 Stručná nlýz oblsti školství Školství, podobně jko oblst sociálního prostředí bydlení, není vnímáno v Třinci jko problém, nicméně s ohledem n jeho celospolečenský význm pro dlší vývoj je velmi význmnou oborovou koncepcí měst Třince pokud ne tou nejdůležitější. Schém č. 5 Problémový strom intervenční schém oblsti školství 36

37 1.1 Interpretce problémového stromu Část svých finnčních potřeb školy pokrývjí vlstními rozvojovými projekty, předmětem kritiky všk je náročnost dotčních titulů, která pokud přímo nepřekrčuje reálné možnosti škol, prlyzuje část jejich dministrtivních i pedgogických kpcit. Město poskytuje k dotčním výzvám informční konzultční servis (vlstními kpcitmi), který všk využívjí pouze některé školy. Podobně nevyrovnná je tké ktivit jednotlivých škol vůči dotčním možnostem smotným. V obou přípdech stojí z zjištění, proč tomu tk je co se s tím dá dělt. Některé školy si zbezpečují informční konzultční servis od komerčních firem, což je spojeno se znčnými nákldy. Město nbízí školám spolupráci při příprvě projektů (především při jejich kompletci, definujíli školy jejich obsh) při jejich dministrci v průběhu po ukončení relizce. Město může zstřešovt, přípdně koordinovt individuální nebo prtnerské projekty škol. V přípdě výrzného zvýšení zájmu škol o tyto služby bude město prvděpodobně muset posílit své kpcity. Z 35 budov se podle odhdu nchází v hvrijním stvu přibližně desetin. Nejhorší problémy jsou postupně odstrňovány. K pěti budovám existují posudky dokládjící jejich šptný technický stv jeho odstrnění se předpokládá v roce Kždá škol dále disponuje hygienickými zprávmi, které jsou bez význmnějších nedosttků, pouze přibližně v desetině přípdů jsou zjišťovány drobné nedosttky, které jsou bezprostředně odstrňovány. Pro nejbližší období jsou nplánovány kce s výdji přeshujícími 50 mil. Kč. Příčiny uvedených problémů jednoznčně spočívjí ve způsobu finncování (kombince vlstních cizích zdrojů, dministrtivní náročnost nejistot spojená s dotčními řízeními td.). V návznosti n změny, které přinese připrvovná koncepce finncování regionálního školství, přípdně jiné vizovné zásdní změny v oblsti školství, bude v budoucnu prvděpodobně nevyhnutelné otevřít otázku kpcit třineckých zákldních mteřských škol, jejich rozmístění n území měst hledání lterntivních způsobů zbezpečení školní docházky péče o děti do doby před jejím nástupem. Město eviduje zájem části rodičů o lterntivní školu. V přípdě, že bude zájem přetrvávt, by město hledlo způsob, jk umožnit zřízení tkové školy, npř. poskytnutím prostor, budouli ve městě k dispozici. Stávjící rekonstruovná hřiště jsou vesměs volně přístupná veřejnosti, byť po orgnizční i technické stránce je způsob zpřístupnění různý. Modelovým příkldem je Bunkr o.s., kde je hřiště sprvováno školníkem, veřejnosti přístupné je 3 hodiny denně, 3 dny v týdnu, po dobu 4 měsíců v roce (zhrub). Zpřístupnění dlších hřišť musí být vázáno n jejich rekonstrukci, přípdně n orgnizční zjištění volného přístupu orgnizci souvisejících (především sportovních) kcí informování veřejnosti o existující nbídce. Orgnizčně lze provoz zjistit po stránce obsluhy správcem školy (školníkem), po stránce výchovné či volnočsové jiným změstnncem školy, přípdně zpojením tělovýchovných jednot (přípdně jiných spolků). Především druhá z uvedených funkcí by měl být finnčně podpořen (městem, či ze školních fondů odměn), by motivovl zpojené osoby k nplnění kpcit školních hřišť. 37

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. "Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE pro zjednodušené podlimitní řízení n služby v rámci projektu Hospodárné odpovědné město Klimkovice, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00121, který bude finncován ze zdrojů EU "Pordenství

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hornolidečska na období Příloha: Analýza rizik

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hornolidečska na období Příloha: Analýza rizik Strtegie komunitně vedeného místního rozvoje n období 2014 2020 Příloh: Anlýz rizik Příprv strtegie byl spolufinncován z rozpočtu Zlínského krje z operčního progrmu Technická pomoc Anlýz rizik Tto příloh

Více

kritérium Návaznost na další dokumenty Dokument naplňující standard

kritérium Návaznost na další dokumenty Dokument naplňující standard 1. CÍLE A ZPŮSOBY ČINNOSTI POVĚŘENÉ OSOBY Dokument obshuje zákldní prohlášení středisk Služby pro pěstouny, do kterého se řdí: poslání, cílová skupin, cíle zásdy, v souldu s kterými je služb poskytován.

Více

Moderně s letitou tradicí

Moderně s letitou tradicí ZPRÁVA O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ ZA ROK 2010 Moderně s letitou trdicí Zprcovl: Schválil: Ing. Tomáš Gociek Ing. Zdeněk Vldár referent životního prostředí ředitel společnosti Slévárny Třinec,.s. Dtum: 01.03.2011

Více

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015 U S N E S E N Í 12. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 7.9.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 374/12 bere n vědomí informci

Více

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky Komuniké předsedy Nejvyššího kontrolního úřdu Slovenské republiky prezident Účetního dvor Slovinské republiky prezident Nejvyššího kontrolního úřdu, Česká republik prezident rkouského Účetního dvor o výsledcích

Více

Strategický rámec MAP pro ORP Kralupy nad Vltavou

Strategický rámec MAP pro ORP Kralupy nad Vltavou Strtegický rámec pro ORP Krlupy nd Vltvou Červen 2016 Projekt Místní kční plán rozvoje vzdělávání v ORP Krlupy nd Vltvou (registrční číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000317) 1 Obsh 1. Seznm zkrtek... 3

Více

Z P R Á V A O Ž I V O T N Í M P R O S T Ř E D Í Z A R O K 2 0 1 1

Z P R Á V A O Ž I V O T N Í M P R O S T Ř E D Í Z A R O K 2 0 1 1 Z P R Á V A O Ž I V O T N Í M P R O S T Ř E D Í Z A R O K 2 0 1 1 Moderně s letitou trdicí Zprcovl: Ing. Tomáš Gociek referent životního prostředí Schválil: Ing. Zdeněk Vldár ředitel společnosti Slévárny

Více

Strategický rámec MAP pro ORP Kralupy nad Vltavou Leden 2017

Strategický rámec MAP pro ORP Kralupy nad Vltavou Leden 2017 Strtegický rámec pro ORP Krlupy nd Vltvou Leden 2017 Projekt Místní kční plán rozvoje vzdělávání v ORP Krlupy nd Vltvou (registrční číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000317) 1 Obsh 1. Seznm zkrtek... 3

Více

U S N E S E N Í 10. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.7.2015

U S N E S E N Í 10. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.7.2015 U S N E S E N Í 10. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.7.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 292/10 schvluje poskytnutí

Více

grafický manuál květen 2004 verze 1.0

grafický manuál květen 2004 verze 1.0 květen 2004 verze 1.0 grfický mnuál Úvodní slovo Tento dokument slouží jko mnuál pro používání log Fondu soudržnosti. Součástí mnuálu je i zákldní grfický design pro tištěné elektronické mteriály sloužící

Více

uzavírají tuto KOALIČNÍ SMLOUVU Čl. 1 Předmět a účel smlouvy

uzavírají tuto KOALIČNÍ SMLOUVU Čl. 1 Předmět a účel smlouvy Zstupitelé z Kolici pro Louny (dále jen zstupitelé KPL ) Zstupitelé z Občnskou demokrtickou strnu (dále jen zstupitelé ODS ) Zstupitelé z TOP 09 (dále jen zstupitelé TOP 09 ) Zstupitelé z Unii pro sport

Více

Národní centrum výzkumu polárních oblastí

Národní centrum výzkumu polárních oblastí Národní centrum výzkumu polárních oblstí Dohod o spolupráci při výzkumu polárních oblstí Země Msrykov univerzit Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, zstoupená rektorem Prof. PhDr. Petrem Filou,

Více

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence:

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence: Konvence Integrovného doprvního systému Libereckého krje (IDOL) Účstníci Konvence: KORID LK, spol. s r.o. Liberecký krj Město Česká Líp Město Jblonec nd Nisou Sttutární město Liberec Město Turnov České

Více

N 111/09/02 N 114/09/02

N 111/09/02 N 114/09/02 N 111/09/02 N 114/09/02 9. funkční období N 111/09/02 N 114/09/02 Usnesení Výboru pro záležitosti Evropské unie k návrhu směrnice Evropského prlmentu Rdy o snížení národních emisí některých látek znečišťujících

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

U S N E S E N Í 34. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne

U S N E S E N Í 34. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne U S N E S E N Í 34. schůze Rdy obce Dětmrovice konné dne 7.11.2016 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 948/34 souhlsí s použitím

Více

Platné znění schválené usnesením rady města č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 17. 2.

Platné znění schválené usnesením rady města č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 17. 2. Pltné znění schválené usnesením rdy měst č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 rdou Městského obvodu Liberec - Vrtislvice nd Nisou dne 17. 2. 2014 Interní předpis PRO ZŘIZOVÁNÍ SLUŽEBNOSTÍ Čl. 1 Předmět ceny 1.

Více

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015 U S N E S E N Í 7. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.4.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 176/7 schvluje poskytnutí

Více

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE DÍLČÍ ČÁST II BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ + PŘÍPRAVA NA PRAXI. František Prášek

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE DÍLČÍ ČÁST II BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ + PŘÍPRAVA NA PRAXI. František Prášek SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE DÍLČÍ ČÁST II BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ + PŘÍPRAVA NA PRAXI Frntišek Prášek Ostrv 011 1 : Sylbus modulu Upltnění n trhu práce, dílčí část II Bklářská práce + příprv n prxi

Více

VYHLÁŠKA ze dne 6. prosince 2016 o požadavcích na systém řízení

VYHLÁŠKA ze dne 6. prosince 2016 o požadavcích na systém řízení Částk 166 Sbírk zákonů č. 408 / 2016 Strn 6363 408 VYHLÁŠKA ze dne 6. prosince 2016 o poždvcích n systém řízení Státní úřd pro jdernou bezpečnost stnoví podle 236 zákon č. 263/2016 Sb., tomový zákon, k

Více

Úvod do politiky soudržnosti EU pro období 2014-2020

Úvod do politiky soudržnosti EU pro období 2014-2020 Úvod do politiky EU pro období 2014-2020 Politik Červen 2014 Co je politik? Politik je hlvní investiční politik EU Cílí n všechny měst v Evropské unii. Jejím cílem je podpor vytváření prcovních míst, konkurenceschopnosti

Více

Z Á P I S č. 9/2015 z 9. jednání Zastupitelstva obce Lovčice

Z Á P I S č. 9/2015 z 9. jednání Zastupitelstva obce Lovčice Z Á P I S č. 9/2015 z 9. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 9. 9. 2015 od 18,00 hodin Místo konání: zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Přítomno: podle prezenční listiny 7 členů

Více

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Závěrečná zpráv o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových progrm MŠMT n rok 2006 Fkult/Ústv: Univerzit Prdubice/rektorát Název projektu: Vytváření příležitostí k uspokojení zvyšování zájmu ndných

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 28. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 3.9.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 24. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 18.4.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

7. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST

7. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST 7. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST Autoevluce školy dlší evluční činnosti slouží ke zjištění toho, jk se dří uskutečňovt stnovené vzdělávcí jká je mteriální úroveň školy. Oblstí hodnocení je

Více

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014 U S N E S E N Í 62. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 8.9.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1601/62 bere n vědomí informci

Více

Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria - výzva Excelentní výzkum - Kontrola formálních náležitostí - 1., 2. kolo

Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria - výzva Excelentní výzkum - Kontrola formálních náležitostí - 1., 2. kolo Příloh č. 2 Hodnoticí - výzv Excelentní výzkum - Kontrol formálních náležitostí - 1., 2. kolo pořdí název oprvitelné/neopr vitelné způsob - bodů hlvní zdroj informcí Popis Návod pro e F1 Žádost o podporu

Více

Z anglického slova market neboli trh a koncovky -ing, která v angličtině vyjadřuje děj, pohyb, akci.

Z anglického slova market neboli trh a koncovky -ing, která v angličtině vyjadřuje děj, pohyb, akci. Otázk: Mrketingový informční systém Předmět: Ekonomie Přidl(): Jeniicek Z nglického slov mrket neboli trh koncovky -ing, která v ngličtině vyjdřuje děj, pohyb, kci. Je to systém vytvořený z účelem shromžďování,

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 55409/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 435-476 Usnesení 19. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

U S N E S E N Í 2. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne

U S N E S E N Í 2. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne U S N E S E N Í 2. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 8.12.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 48/2 zřizuje Komisi životního

Více

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014 U S N E S E N Í 1. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 24.11.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1/1 bere n vědomí výsledky

Více

EKOLISTY. Obsah. Jihomoravské

EKOLISTY. Obsah. Jihomoravské Jihomorvské EKOLISTY Foto rchiv Správy CHKO Pálv Pro budování vytváření citu pro nši plnetu není žádné místo n světě důležitější než místo, kde dítě vyrůstá. Mgr. Květoslv Burešová dlouholetá pedgožk zkldtelk

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 19020/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2258-2301 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 72. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 30.04.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&36015/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: 3947-3977 ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová Usnesení z 98. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

U S N E S E N Í 56. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 2.6.2014

U S N E S E N Í 56. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 2.6.2014 U S N E S E N Í 56. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 2.6.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1472/56 schvluje poskytnutí

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR ŘÍJEN 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&66612/2010/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 98-145 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 5. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.4.2013 C(2013) 2420 finl NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, kterým se mění nřízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o poždvky n zveřejňování

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 63379/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 15-42 Usnesení 3. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

U S N E S E N Í 40. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne

U S N E S E N Í 40. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne U S N E S E N Í 40. schůze Rdy obce Dětmrovice konné dne 3.4.2017 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1172/40 schvluje poskytnutí

Více

Z Á P I S č. 8/2015 z 8. jednání Zastupitelstva obce Lovčice

Z Á P I S č. 8/2015 z 8. jednání Zastupitelstva obce Lovčice Z Á P I S č. 8/2015 z 8. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 8. 7. 2015 od 18,00 hodin Místo konání: zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Přítomno: podle prezenční listiny 7 členů

Více

U S N E S E N Í 42. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne

U S N E S E N Í 42. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne U S N E S E N Í 42. schůze Rdy obce Dětmrovice konné dne 5.6.2017 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1268/42 neschvluje poskytnutí

Více

Dohoda o partnerství a spolupráci na Integrovaném systému nakládání s komunálními odpady v Plzeňském kraji

Dohoda o partnerství a spolupráci na Integrovaném systému nakládání s komunálními odpady v Plzeňském kraji Dohod o prtnerství spolupráci n Integrovném systému nkládání s komunálními odpdy v Plzeňském krji kterou níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřely n zákldě ustnovení 51 zákon č. 40/1964 Sb., občnského zákoníku,

Více

U S N E S E N Í 55. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 5.5.2014

U S N E S E N Í 55. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 5.5.2014 U S N E S E N Í 55. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 5.5.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1430/55 souhlsí s použitím

Více

II. Faktory ovlivňující rozhodnutí o ukončení pracovní aktivity

II. Faktory ovlivňující rozhodnutí o ukončení pracovní aktivity II. Fktory ovlivňující rozhodnutí o ukončení prcovní ktivity Hrnice pro odchod do strobního důchodu v ČR má rozhodující vliv n ukončení veškerých prcovních ktivit výrzně se projevuje i v pozdějším ukončení

Více

U S N E S E N Í 29. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne

U S N E S E N Í 29. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne U S N E S E N Í 29. schůze Rdy obce Dětmrovice konné dne 11.7.2016 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 793/29 bere n vědomí informci

Více

Z Á P I S č. 19/2016 z 19. jednání Zastupitelstva obce Lovčice

Z Á P I S č. 19/2016 z 19. jednání Zastupitelstva obce Lovčice Z Á P I S č. 19/2016 z 19. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 17. 8. 2016 od 18,00 hodin Místo konání: zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Přítomno: podle prezenční listiny 5 členů

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 60368/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 175-227 Usnesení 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 28

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 28 MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJ Ů MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 28 DNE: 2. 11. 2015 JEDNACÍ ČÍSLO: 411/2015/ŠKS NÁZEV: Dodtek č. 1 k Memorndu o příprvě, relizci provozování expozice Umění brok ANOTACE: Dodtek

Více

U S N E S E N Í 25. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne

U S N E S E N Í 25. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne U S N E S E N Í 25. schůze Rdy obce Dětmrovice konné dne 4.4.2016 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 644/25 schvluje rozbory hospodření

Více

U S N E S E N Í 35. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 6.3.2013

U S N E S E N Í 35. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 6.3.2013 U S N E S E N Í 35. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 6.3.2013 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 957/35 schvluje rozbory hospodření

Více

U S N E S E N Í 36. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne

U S N E S E N Í 36. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne U S N E S E N Í 36. schůze Rdy obce Dětmrovice konné dne 9.1.2017 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1033/36 schvluje návrh drovcí

Více

Lomnice nad Popelkou DOPRAVNÍ TERMINÁLY LIBERECKÝ KRAJ

Lomnice nad Popelkou DOPRAVNÍ TERMINÁLY LIBERECKÝ KRAJ Lomnice nd Popelkou DOPRAVNÍ TERMINÁLY LIBERECKÝ KRAJ ÚZEMNĚ - TECHNICKÁ STUDIE objedntel: Město Lomnice nd Popelkou Huso náměstí 6, 51251 dtum: 08/2015 THÁKUROVA 7, 166 29 PRAHA 6 tel. 773 693 334 info@domyjink.cz

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 29399/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2444-2500 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 77. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 02.07.2013

Více

Konektivita Základní školy a Mateřské školy Bohuslava Reynka, Lípa, příspěvková organizace - uživatel

Konektivita Základní školy a Mateřské školy Bohuslava Reynka, Lípa, příspěvková organizace - uživatel 1 Zákldní škol Mteřská škol Bohuslv Reynk, Líp, příspěvková orgnizce Konektivit Zákldní školy Mteřské školy Bohuslv Reynk, Líp, příspěvková orgnizce - uživtel Zstrlost nšich prostředků ICT nevyhovující

Více

U S N E S E N Í 58. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.7.2014

U S N E S E N Í 58. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.7.2014 U S N E S E N Í 58. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 7.7.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1520/58 schvluje převod finnčních

Více

PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ OSTATNÍCH PŘÍTOKŮ DUNAJE ZPRÁVA O ZPŮSOBU VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK. Povodí Vltavy, státní podnik

PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ OSTATNÍCH PŘÍTOKŮ DUNAJE ZPRÁVA O ZPŮSOBU VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK. Povodí Vltavy, státní podnik PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ OSTATNÍCH PŘÍTOKŮ E ZPRÁVA O ZPŮSOBU VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK Povodí Vltvy, státní podnik Srpen 2015 1. Úvod Stručný popis průběhu zprcování návrhu plánu jeho zveřejnění V rámci 2. plánovcího

Více

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui Stvební firm Díky nám si postvíte svůj svět. 1.D Klár Koldovská Šárk Bronová Lucie Pncová My Anh Bui Obsh 1) Úvod 2) Přesvědčení bnky 3) Obchodní jméno, chrkteristik zákzník, propgce 4) Seznm mjetku 5)

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012 Zápis ze zsedání zstupitelstv měst Rychnov u Jblonce nd Nisou ze dne 17.9.2012 Ověřitelé: Ing. Jromír Plán, Oldřich Preisler Přítomni: dle prezenční listiny, od zčátku jednání přítomno zstupitelů 12 zstupitelů.

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 20288/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 74-102 Usnesení 5. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ

Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ Město Vejprty, Tylov 870/6, IČ 00262170 V ý p i s u s n e s e n í 3. řádného zsedání Zstupitelstv měst Vejprty, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 31. březn 2011 od 16:30 hod. v zsedcí síni v Městském

Více

Regulace f v propojených soustavách

Regulace f v propojených soustavách Regulce f v propojených soustvách Zopkování principu primární sekundární regulce f v izolovné soustvě si ukážeme obr.,kde je znázorněn S Slovenské Republiky. Modře jsou vyznčeny bloky, které jsou zřzeny

Více

Smlouva č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015

Smlouva č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015 Smlouv č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotce ze státního rozpočtu ČR v oblsti sportu n rok 2015 Název : Šchový svz České republiky Adres : Zátopkov 100/2, 160 17 Prh 6 IČ : 48548464 Bnkovní

Více

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007 Usnesení 13. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 528 - Rd měst po projednání uzvření dodtku č.1 ke smlouvě o dílo n zprcování "Urbnisticko-rchitektonické studie centrální městské zóny v Kopřivnici" ze

Více

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Základní školy T. G. Masaryka Šardice

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Základní školy T. G. Masaryka Šardice Školní progrm environmentálního vzdělávání, výchovy osvěty Zákldní školy T. G. Msryk Šrdice Mgr. Mrtin Králíková V Šrdicích dne 1. 9. 2011 Anotce Motto: "Vzdělání není pouhým hromděním vědomostí, jko těstem

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 12. zsedání Zstupitelstv městského obvodu Ostrv-Jih které se konlo 13. 9. 2012 09:00 (usn. č. 0354/12 - usn. č. 0376/12) Mgr. Krel Sibinský

Více

U S N E S E N Í 28. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne

U S N E S E N Í 28. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne U S N E S E N Í 28. schůze Rdy obce Dětmrovice konné dne 6.6.2016 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 736/28 schvluje poskytnutí

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O REZERVACI POZEMKU A SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O DÍLO Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Prh 2, PSČ 120 00, zpsná

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 4. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 4. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne V souldu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochrně osobních údjů o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v uprvené podobě. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 4. schůze

Více

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ Brnislv Lcko VUT v Brně, Fkult strojního inženýrství, Ústv utomtizce informtiky, Technická 2, 616 69 Brno, lcko@ui.fme.vutbr.cz Abstrkt Příspěvek podává

Více

ÚZEMNÍ STUDIE - LOKALITA ROUDNIČSKÁ HRADEC KRÁLOVÉ k.ú. TŘEBEŠ

ÚZEMNÍ STUDIE - LOKALITA ROUDNIČSKÁ HRADEC KRÁLOVÉ k.ú. TŘEBEŠ ÚZEMNÍ TUDIE - LOKLIT ROUDNIČKÁ HRDEC KRÁLOVÉ k.ú. TŘEBEŠ HLVNÍ PROJEKTNT: ing.rch Krel CHMIED ml. UTOR TVBY : ing.rch Krel chmied ml. ODPOVĚDNÝ PROJEKTNT: ing.rch Krel chmied ml. INVETOR : Mgistrát měst

Více

Usnesení 20. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 09. 10. 2007

Usnesení 20. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 09. 10. 2007 Usnesení 20. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 960 - Rd měst po projednání uzvření smlouvy o poskytování prcovnělékřské péče městem Kopřivnice jko objedntel MUDr. Tiborem Vicsápim, s místem podnikání

Více

Roční výkaz pro malé ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví za rok 2001

Roční výkaz pro malé ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví za rok 2001 Roční výkz pro mlé ekonomické subjekty vybrných produkčních odvětví z rok 00 P4-0 Registrováno ČSÚ ČV 93/0 ze dne 30. 8.00 IKF 500 Výkz je součástí Progrmu sttistických zjišťování n rok 00. Podle zákon

Více

2219 **** 580 000,00 580 000,00 2223 **** 50 000,00 50 000,00 2321 **** 0,00 0,00 294 915,49 100 000,00 100 000,00 29 520,00

2219 **** 580 000,00 580 000,00 2223 **** 50 000,00 50 000,00 2321 **** 0,00 0,00 294 915,49 100 000,00 100 000,00 29 520,00 2212 Silnice 2212 5169 Nákup osttních služe 50 00 50 00 2212 5171 Výdje n dodvtel.zjišť.oprvy údrž 500 00 500 00 41 654,40 2212 **** 550 00 550 00 41 654,40 2219 Ost. záležitosti pozemních komunikcí 2219

Více

výchovy na období 2014-2020

výchovy na období 2014-2020 n období 2014-2020 1 ÚVOD k n své procentuální zstoupení v v díky své specifické roli oje. Bez ohledu mldí lidé svou nezstupitelnou roli multikulturní, mldých lidí, který tk trendy jko plurlitní, globální,

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 977/2015/STAR ze dne 2. listopdu 2015 Rd měst Počátky (dále jen rd) : I. dle ust. 102 odst.1 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: doporučuje

Více

OBSAH. A. Informační část. B. Realizační část. C. Přílohová část

OBSAH. A. Informační část. B. Realizační část. C. Přílohová část OBSAH A. Informční část A Identifikční údje zprcovtelů...5 A2 Chrkteristik krizové situce...5 A3 Rozsh krizové situce...5 A4 Předpokládné dopdy krizové situce n působnost zprcovtele...7 A5 Orgnizční schém

Více

HOBBY PREZENTACE inels. www.elkoep.cz

HOBBY PREZENTACE inels. www.elkoep.cz HOBBY PREZENTACE inels www.elkoep.cz Chytré ŘÍZENÍ DOMU Chytrý dům s jeden DŮM jeden SYSTÉM jeden OVLADAČ n VŠE Technologie v domě si rozumí Technologie prcují z Vás Přináší mximální užitek Čsové finnční

Více

84. schůze Rady města Kopřivnice, 17.09.2013, usnesení č. 2590-2658

84. schůze Rady města Kopřivnice, 17.09.2013, usnesení č. 2590-2658 MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40601/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2590-2658 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 84. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 48477/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3545-3611 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 115. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

Usnesení 42. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 07. 2008

Usnesení 42. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 07. 2008 Usnesení 42. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 1881 - Rd měst po projednání s c h v l u j e nájemce bytu č. 56 v domě s pečovtelskou službou v Kopřivnici, Česká 320, uvedeného v příloze č. 1 podkldového

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 1964/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1076-1132 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 30. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 17.01.2012

Více

Úřední věstník Evropské unie 25.6.2004 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE

Úřední věstník Evropské unie 25.6.2004 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE 03/sv. 45 75 32004R0854 25.6.2004 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE L 226/83 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubn 2004, kterým se stnoví zvláštní prvidl pro orgnizci úředních

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 5735/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2928-2969 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 93. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 04.02.2014

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 16/2010 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rd městské části U S N E S E N Í č. 24 ze dne 8.12.2010 k návrhu Smlouvy o výstvbě mezi Městskou částí Prh 3, Renátou Bádlovou, Jnem Běhounkem Alicí Běhounkovou, Jiřinou

Více

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smlouv o prtnerství s finnčním příspěvkem uzvřená podle 1746 odst. 2 zákon č. 89/2012 Sb., občnský zákoník Článek I Smluvní strny PROFIMEDIA s.r.o. sídlo: tříd Spojenců 550/18, 74601 Opv - Předměstí zpsná

Více

Usnesení z 24. schůze Rady města Cvikova 20. listopadu 2012

Usnesení z 24. schůze Rady města Cvikova 20. listopadu 2012 Město Cvikov Usnesení z 24. schůze Rdy měst Cvikov 20. listopdu 2012 účst: ze 7 členů přítomno: 6 členů, 1 omluven Ing. Beránek 436/12 Revokuje usnesení rdy č. 427/12 ze dne 6.11.2012 ve věci stnovení

Více

» Obce do 3000 obyvatel nebudou v roce 2013 předávat Pomocný analytický přehled

» Obce do 3000 obyvatel nebudou v roce 2013 předávat Pomocný analytický přehled strn 1 Dtum vydání 13. 10. 2012 / číslo 8 / 2012 Obsh vydání:» Obce do 3000 obyvtel nebudou v roce 2013 předávt Pomocný nlytický přehled 2» Výzv pro příjem žádostí - nové optření Progrmu rozvoje venkov

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Usnesení 17. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 17. 07. 2007

Usnesení 17. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 17. 07. 2007 Usnesení 17. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 794 - Rd měst po projednání b e r e n v ě d o m í ústní informci o činnosti Stvebního úřdu z 1. pololetí roku 2007 ve znění předloženém prostřednictvím

Více

Zpráva o činnosti Výboru pro regionální rozvoj

Zpráva o činnosti Výboru pro regionální rozvoj Zstupitelstvo Jihomorvského krje 11. zsedání konné dne 24. 04. 2014 Mteriál k bodu č. 7 progrmu: Zpráv o činnosti Výboru pro regionální rozvoj Návrh n usnesení Zstupitelstvo Jihomorvského krje b e r e

Více

USNESENÍ. Město Horní Benešov S R P E N

USNESENÍ. Město Horní Benešov S R P E N Město Horní Benešov USNESENÍ z 97. schůze Rdy měst v Horním Benešově, která se konl dne 4.8.2010 v 6:00 hod. v knceláři strosty. S R P E N 2 0 1 0 Po projednání přednesených zpráv rozprvy byl přijt následující

Více

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012 Město Cvikov Usnesení z 25. schůze Rdy měst Cvikov 4. prosince 2012 účst: ze 7 členů přítomno: 6 členů, 1 omluven Ing. Dostál 468/12 Středisko pro rnou péči Liberec s.r.o n zákldě žádosti schvluje příspěvek

Více

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu ROZVAHA dle vyhlášky 54/22 1.1.-31.12.213 Název, sídlo právní form s účinností pro účetní jednotky (v celých tisích Kč) účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné orgnizce IČO Jedštěd

Více

ZPRAVODAJ MESTSKÉ Č ČÁSTI MODRANY Č - KAMÝK - KOMORANY Č - CHOLUPICE - TOČNÁ. strana 4

ZPRAVODAJ MESTSKÉ Č ČÁSTI MODRANY Č - KAMÝK - KOMORANY Č - CHOLUPICE - TOČNÁ. strana 4 ZPRAVODAJ MESTSKÉ Č ČÁSTI MODRANY Č - KAMÝK - KOMORANY Č - CHOLUPICE - TOČNÁ WWW.PRAHA12.CZ BREZEN 2011 ZDARMA Š Zveme vás... Km s ním, neb Odpdy 2011 Sportovt lze v kždém věku strn 4 strn 5 AKTUALITY

Více

Usnesení bylo schváleno.

Usnesení bylo schváleno. Z Á P I S z 29. zsedání Zstupitelstv obce Lovčice Místo konání: Obec Lovčice zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Dob konání: dne 11. 9. 2013 od 18.00 hod. Přítomno: podle prezenční listiny

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Mgr. Petr Vysoudil, sídlem Mtiční 730/3, 702 00 Ostrv-Morvská Ostrv, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSOS 36 INS 8513/2014-A-13, ze dne 03.10.2014, insolvenčním

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. ze 70. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. ze 70. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í ze 70. schůze Rdy městského obvodu Proskovice konné dne 7. 10. 2013 čís. 1024/70 1037/70 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský

Více