Město Třinec Strategický plán města Třince pro období

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Třinec Strategický plán města Třince pro období 2014-2020"

Transkript

1 Strtegický plán měst Třince pro období Tr inec fjne mı sto pro z ivot Leden 2014

2 Obsh Vize rozvoje měst... 4 I Oborová koncepce Doprv Stručná nlýz oblsti Doprvy Interpretce problémového stromu SWOT nlýz oblsti doprv Specifické cíle oblsti priority oblsti doprv Priority optření dílčí koncepce doprv Klíčové projekty oblsti doprv II Oborová koncepce Životní prostředí infrstruktur Stručná nlýz oblsti životní prostředí infrstruktur Interpretce problémového stromu SWOT nlýz oblsti životní prostředí infrstruktur Specifické cíle oblsti priority oblsti životní prostředí infrstruktur Priority optření dílčí koncepce životní prostředí infrstruktur Klíčové projekty v oblsti životní prostředí infrstruktur III Oborová koncepce Sociální prostředí bydlení Stručná nlýz oblsti sociální prostředí bydlení Interpretce problémového stromu SWOT nlýz oblsti sociální prostředí bydlení Specifické cíle oblsti priority sociální prostředí bydlení Priority optření dílčí koncepce sociální prostředí bydlení Klíčové projekty v oblsti sociální prostředí bydlení IV. Oborová koncepce školství Stručná nlýz oblsti školství Interpretce problémového stromu SWOT nlýz oblsti školství Specifické cíle oblsti priority školství Priority optření dílčí koncepce školství Optření podoptření dílčí koncepce školství Klíčové projekty v oblsti školství V. Oborová koncepce ekonomický rozvoj inovční potenciál Stručná nlýz oblsti ekonomický rozvoj inovční potenciál

3 1.1 Interpretce problémového stromu SWOT nlýz oblsti ekonomický rozvoj inovční potenciál Specifické cíle oblsti priority ekonomický rozvoj inovční potenciál Priority optření dílčí koncepce ekonomický rozvoj inovční potenciál Klíčové projekty v oblsti ekonomický rozvoj inovční potenciál

4 Vize rozvoje měst Vize, již si město Třinec stnovilo v horizontu pltnosti Strtegie, byl formulován tkto: Třinec fjne místo pro život N formulci vize se podílely jk prcovní skupiny v rámci Strtegického plánu měst Třince zásdních oborových koncepcí, tk i Výbor pro strtegický rozvoj. Velký vliv pochopitelně měl i názor veřejnosti, poněvdž strtegický plán měst Třince je určen zejmén veřejnosti musí odrážet potřeby občnů. Pochopitelně zodpovědnost z relizci strtegického plánu mjí volené orgány měst. Vize Třinec fjne místo pro život dosttečně vystihuje cíle dílčích oborových koncepcí. Aby bylo město skutečně fjnym místem pro život, musí totiž vyváženým způsobem uspokojovt pestrou pletu potřeb svých občnů firem působících n území měst, zejmén: Vytvářet trktivní prostředí pro podniktelské subjekty, které budou vytvářet prcovní příležitosti Zjišťovt vysokou míru bezpečí v území Zjišťovt kvlitní dostupnou technickou infrstrukturu měst Umožňovt kvlitní dostupné volnočsové vyžití pro všechny generce Vytvářet dále zkvlitňovt příznivé životní prostředí Zkvlitňovt sociální infrstrukturu Přicházet s novými myšlenkmi Při relizci strtegického plánu je mximální důrz klden n svobodná rozhodnutí občnů firem. Město volí tktiku nepřekážení všude tm, kde je role měst pouze okrjová, nicméně tm, kde město může pomoci, bude vždy vystupovt velmi ktivně s cílem zjistit pro své občny firmy zde působící mximální efekty. Smotný strtegický plán je relizován prostřednictvím pěti klíčových oborových koncepcí, které tvoří pilíře strtegického plánu. Jsou jimi: I. Oborová koncepce Doprv II. Oborová koncepce Školství III. Oborová koncepce Sociální prostředí bydlení IV. Oborová koncepce Životní prostředí infrstruktur V. Oborová koncepce Ekonomický rozvoj inovční potenciál 4

5 Schém č. 1 Schém strtegického plánu dílčích oborových koncepcí 5

6 I Oborov koncepce Doprv Globální cíl dílčí koncepce: Podporovt dokončení přeložky I/11, optimlizovt veřejnou sttickou doprvu, koordinovt jednotlivé druhy doprvy, zlepšit systém údržby modernizce místních komunikcí, budovt cyklostezky cyklotrsy 6

7 1 Stručná nlýz oblsti Doprvy Doprv je povžován z jeden z největších problémů měst Třince, přičemž tento problém je pociťován nejen občny, le i firmmi působícími n území měst. Geneze těchto problémů je velmi komplikovná o čemž npovídá následující problémový strom. Schém č. 2 Problémový strom intervenční schém oblsti doprvy 7

8 1.1 Interpretce problémového stromu Jednoznčně největším problémem měst Třince je nedokončená přeložk I /11, která se projevuje v intenzitách doprvy jk n smotné I/11, jež prochází zstvěným územím částí měst Nebory, Oldřchovice, Lyžbice, le druhotně i n páteřních komunikcích měst. 24 hodinové intenzity jk n I/11 tk i n páteřních komunikcích uvnitř měst (ulice Frýdecká, Jblunkovská, 1. Máje, Těšínská) doshují ž vozidel. Dosvdní neexistence přeložky je způsobená primárně velmi komplikovnou trsou, která prochází tzv. rozptýlenou slezskou zástvbou, která je chrkteristická velkým počtem vlstníků pozemků. Situci všk nepomohl ni legisltiv týkjící se výkupů pozemků ochrny přírody. Přes všechny komplikce (včetně jisté nekoncepčnosti ze strny centrální státní správy v oblsti plánování doprvní infrstruktury) v příprvné fázi přeložky I/11 je nyní stvb připrven v úseku NeboryBystřice probíhá výběrové řízení n zhotovitele stvby. Vzhledem k tomu, že z důvodů ekonomiky stvby bylo nutné vypustit dílčí stvební objekty, vzlo město n sebe zodpovědnost zrelizovt tzv. vyvolné investice přeložky I/11 výměnou z urychlenou relizci stvby. Druhým problémem z hledisk doprvy v Třinci se jeví nekoordinovnost rezervy v optimálnosti jednotlivých druhů doprvy. Tto nekoordinovnost se projevuje dosud neplánovitým rozvojem jednotlivých druhů doprvy. V Třinci ztím není zveden regulce sttické doprvy (jko jedno z mál měst v ČR), přičemž le nutno poznment, že to ztím nezpůsobuje větší problémy, pokud pomineme smotnou doprvní zátěž emise z doprvy. Cyklostezky cyklotrsy jsou ztím budovány jen okrjově, o to větší úsilí chce město věnovt právě tomuto druhu doprvy v příštích letech. Modernizcí prošl železniční trť č.320 byl vybudován žel. Zstávk Třinec Centrum, která prokázl, že železniční doprv může dobře konkurovt individuální utomobilové doprvě, zejmén n doprvně velmi vytížených trsách. Primárně všk nekoordinovnost rezervy v optimálnosti ovlivňuje životní styl, flexibilit prcovní síly, produkce Just in time smozřejmě koncentrce průmyslových podniků n reltivně mlé území měst Třince. Třetím význmným problémem v oblsti doprvy je systém údržby modernizce místních komunikcí. Systém údržby je primárně určen geogrfií měst (rozshem ktstru 8537 h ptří město k nejrozsáhlejším v Morvskoslezském krji). Rozpočtové určení dní všk nezohledňuje velikost ktstru obce, proto je nedosttek finnčních prostředků n údržbu modernizci místních komunikcí je obecně problém zjistit se stávjícími zdroji obsluhu území k plné spokojenosti obyvtel. 8

9 2 SWOT nlýz oblsti doprv Prcovní skupin formulovl následující silné slbé stránky, příležitosti ohrožení. Silné stránky Slbé stránky Dlouhodobý vývoj I/11 Dokončená příprv I/11 Zhrnutí I/11 do TENT 75 km chodníků IV. Žel koridor Nemožnost vyhovět všem Tým lidí usilující o relizci přeložky I/11 Nedosttek prkovcích míst Město v socici měst pro cyklisty Zjištěná doprvní obslužnost n území 300 km místních komunikcí vlivem rozsáhlého ktstru měst celého měst Připrvené projektové dokumentce Příležitosti Ohrožení Připrvenost I/11 čerpt EU fondy Tendrování I/11 Elimince souběhů vlkbus Politická nestbilit Ekologizce doprvy Ekonomický vývoj Nedosttek finncí dotčních titulů n řešení problemtiky místních komunikcí. Konflikt zelených ploch sttické doprvy Odklon od veřejné doprvy posilování individuální doprvy 9

10 3 Specifické cíle oblsti priority oblsti doprv 1. Podporovt dokončení přeložky I/11 2. Zvýšení koordince optimlizce jednotlivých druhů doprvy 3. Budování cyklostezek cyklotrs 4. Zlepšení systému údržby modernizce místních komunikcí včetně součástí příslušenství Priorit D1: Priorit D2: Podpor Zvýšení dokončení koordince přeložky I/11 Priorit D3: Budování Priorit D4: Zlepšení modernizce systému optimlizce cyklostezek údržby jednotlivých cyklotrs modernizce druhů doprvy místních komunikcí včetně součástí příslušenství 10

11 4 Priority optření dílčí koncepce doprv Priorit D1: Priorit D2: Podpor Zvýšení dokončení koordince přeložky I/11 Priorit D3: Budování Priorit D4: Zlepšení modernizce systému optimlizce cyklostezek údržby jednotlivých cyklotrs modernizce druhů doprvy místních komunikcí včetně součástí příslušenství Optření D1.1: Dokončení vyvlstňování v trse přeložky Optření D1.2: Relizce Optření Optimlizce MHD D 3.1: D 2.2: Koordince doprvy (vlkbusmhd) vyvolných investic v Optření D 2.1: důsledku přeložky I/11 D 2.3: Přestupní terminály D 2.4: Zklidňování doprvy D 2.5: Modernizce páteřních místních Budování komunikcí nových cyklostezek cyklotrs Optření D 4.1: dle generelu cyklodoprvy D 3.2: D 4.2: Modernizce osttních místních komunikcí D 4.3: Modernizce stávjících cyklostezek dle Prkoviště dle generelu sttické doprvy Regulce sttické cyklotrs doprvy generelu D 4.4: cyklodoprvy REKO VO dle stáří D 4.5: REKO chodníků, utobusových zálivů D 4.6: Řešení doprvních závd D 4.7: Doprvní npojení nových 11 zstvitelných ploch

12 5 Optření D 1.2 Klíčové projekty oblsti doprv Název Termín projektu relizce Aktulizce PD 2014 Připrvenost Nákldy v Nositel CZK PD Dle PD kce Ndchod Dušinec D 1.2 Stvb Ndchod Dušinec D 1.2 Chodníky Dle PD KODIS/město v souběhu dle I/11 D 2.1 Zdávcí dokumentce Optimlizce MHD D 2.1 Relizce Optimlizce MHD D 2.1 Zdávcí dokumentce Plán udržitelného rozvoje doprvy D 2.1 Plán udržitelného rozvoje doprvy D 2.2 Koordince doprvy (vlk Třinec prtner busmhd) D 2.3 Modernizce Nádrží SŽDC/ČD/město Třinec prtner 12

13 D 2.3 Modernizce Dle PD Dle PD PD Morvskoslezský utobusového stnoviště D 2.3 TřinecCentrum (výprvní budov) D 2.4 Projektové dokumentce Zklidňování doprvy dle loklit D 2.4 Relizce zklidňování doprvy dle jednotlivých loklit D 3.1 PD Cyklostezky cyklopruhy dle cyklogenerelu D 3.1 Cyklostezky cyklopruhy dle cyklogenerelu D 4.1 Projektová dokumentce krj/město Modernizce Třinec prtner ulic 1. Máje, Jblunkovská, Frýdecká D 4.1 Relizce PD Morvskoslezský modernizce krj/město 1. Třinec prtner Máje, Jblunkovská, 13

14 Frýdecká relizce D 4.2 Propojk Dle PD Dle PD JblunkovskáLidická PD (dsp) D 4.2 Propojk JblunkovskáLidická relizce D 4.3 PD Prkoviště dle generelu sttické doprvy D 4.3 Prkoviště dle generelu sttické doprvy D 4.4 Zprcování plánu 2014 REKO VO D 4.4 REKO VO dle plánu D 4.5 REKO chodníků, utobusových zálivů D 4.6 Řešení doprvních závd (přechody, bezpečnostní 14

15 prvky D 4.6 prověření Dle PD Morvskoslezský technického (PD) řešení křížení stávjící I/11 s nvzujícími komunikcemi, D 4.6 Křížení stávjící I/11 s nvzujícími komunikcemi D 4.7 Křižovtk VIA 2014 Lyžbice pátá krj/město čtvrť D 4.7 Propojk Třinec prtner VIA LyžbiceSosn (studie) 15

16 II Oborová koncepce Životní prostředí infrstruktur Globální cíl dílčí koncepce: Zjistit udržitelný rozvoj měst Třince 16

17 1 Stručná nlýz oblsti životní prostředí infrstruktur Oblst životního prostředí infrstruktury je po doprvě vnímán jko nejvíce problémová, což pochopitelně souvisí s průmyslovou orientcí lokální ekonomiky. Následující problémový strom se snží postihnout stěžejní problémy jejich příčiny. Schém č. 3 Problémový strom intervenční schém oblsti životního prostředí infrstruktury 17

18 1.1 Interpretce problémového stromu Nejvýznmnějším problémem měst z hledisk kvlity životního prostředí druhým v pořdí celkově, je jednoznčně neuspokojivá kvlity ovzduší. infrstruktury, se dlouhodobě umisťuje n čelních místech sttistik týkjících se znečištění životního prostředí. N kvlitě ovzduší se podílí zhrub stejnou měrou průmyslová výrob, doprv (jk trnzitní tk i vnitřní) lokální topeniště. V přípdě průmyslové výroby je znečištění dáno nejen chrkterem výroby, který zde má více než 170ti letou trdici, le pochopitelně i geomorfologií terénu, která způsobuje zejmén při inverzním zvrstvení tmosféry slbém proudění vzduchu nepříznivé rozptylové podmínky. N území se všk zejmén v zimním období dostávjí dálkovým přenosem imise ze vzdálenějších území ostrvské glomerce Polsk. Přesto všk celkové emise z průmyslové výroby klesjí (přestože největší znečišťovtelé neomezují výrobu, le právě nopk vyrábějí n plnou kpcitu). N znečištění ovzduší se všk nemlou měrou podílejí i lokální topeniště, která se kvůli cenovým spektům médií vrcejí k neekologickým způsobům vytápění, což je ještě více umocněno v prostředí rozptýlené slezské zástvby. Legisltiv nevytváří dosttečný tlk n tto lokální topeniště kupní síl obyvtel nevytváří prostor pro možnost zvedení ekonomických nástrojů. Kromě lokálních topenišť průmyslové výroby je třetím hlvním znečišťovtelem doprv (ť již trnzitní či vnitřní). Třinec je význmné ekonomické centrum doprv, jko odvětví, které zjištuje vzájemnou výměnu výrobních prostředků zboží o tom smozřejmě velmi dobře vypovídá. Doprní intenzity n silnici I/11, le i n klíčových páteřních místních komunikcích v centru měst doshují intenzit ž utomobilů z 24 hodin. Přestože byl Třinec z hledisk urbnistického velmi dobře rozvržen co do počtu dimenzování zelených ploch, některé zelené plochy nejsou využívány, což je primárně způsobeno nedosttkem vlstních zdrojů měst nstvením dotčních titulů řešící tuto problemtiku. Rozsáhlý ktstr měst rozptýlená slezská zástvb je z hledisk rozšiřování modernizce jkékoliv inženýrské sítě (vodovod, knlizce, plyn) extrémně finnčně náročná ve větším rozshu je relizovtelná pouze z přispění externích finnčních zdrojů. Jkákoliv z těchto inženýrských sítí je městem tvrdě zplcen následně předán provozovteli bez možnosti lespoň částečné úhrdy vynložených nákldů. Odpdové hospodářství ptří v Třinci k velmi rozvinutým, město se opkovně umisťuje v celostátních žebříčcích n předních místech, pokud jde o třídění odpdů. Přesto není plně využit potenciál nejlepších dostupných prktik v oblsti odpdového hospodářství. V rámci řešení odpdového hospodářství se město musí vždy rozhodovt se společníkem, neboť ob společníci vlstní 50 %. 18

19 2 SWOT nlýz oblsti životní prostředí infrstruktur Prcovní skupin formulovl následující silné slbé stránky, příležitosti ohrožení. Silné stránky Obrovské Slbé stránky investice skupiny TŽ do optření snižujících vliv n ŽP Emise průmyslových podniků Emise Vysoká úroveň třídění některých složek komunálních odpdů Vysoká úroveň péče o zeleň Fungující centrální zásobování teplem Informční systém znečištění ovzduší (pnely, Net) zdrojů znečištění ovzduší Vybvenost infrstrukturou v centrální části měst z mobilních Emise z mlých zdrojů znečištění ovzduší Zstrlost mobiliáře Nevyužitý potenciál příměstské zeleně Rozptýlená zástvb v okrjových částech Jednotná knlizce Zstrlost podfinncování inženýrských sítí (s výjimkou CZT) Nedosttečná úroveň EVVO (důslednější třídění, BRKO) Příležitosti Ohrožení Dobudování přeložky I/11 Ceny energií Progrmové období EU jiné Konflikt dotční tituly Zákon o odpdech využití BAT zelených ploch sttické doprvy Úroveň myšlení obyvtel 19

20 3 Specifické cíle oblsti priority oblsti životní prostředí infrstruktur 1. Zlepšit kvlitu ovzduší 2. Využít potenciálu zelených ploch 3. Rozšířit modernizovt infrstrukturu n území měst 4. Zlepšit systém odpdového hospodářství EVVO Priorit Priorit Priorit ZPI1: ZPI2: ZPI3: Zlepšení Využití Rozšíření kvlity ovzduší potenciálu modernizce zelených ploch infrstruktury n území měst Priorit ZPI 4: Zlepšení systému odpdového hospodářství EVVO 20

21 4 Priority optření dílčí koncepce životní prostředí infrstruktur Priorit Priorit Priorit ZPI1: ZPI2: ZPI3: Zlepšení Využití Rozšíření kvlity ovzduší potenciálu modernizce zelených ploch infrstruktury n území měst Priorit ZPI 4: Zlepšení systému odpdového hospodářství EVVO Optření Optření Optření Optření ZPI 1.1: ZPI 2.1: ZPI 3.1: ZPI 4.1: Zlepšení Využití Rozšíření Zlepšení kvlity ovzduší potenciálu modernizce systému zelených ploch infrstruktury odpdového n území měst hospodářství EVVO 21

22 5 Optření ZPI 1.1 Klíčové projekty v oblsti životní prostředí infrstruktur Název Termín Připrvenost Nákldy v Nositel projektu relizce Rekonstrukce V relizci TŽ V relizci TŽ V relizci TŽ Příprv ŘSD/město Třinec CZK odsávání odléváren VP 4 VP 6 ZPI 1.1 Sekundární odprášení hly KKO ZPI 1.1 Odprášení splin uzlů n glomerci č. 2 ZPI 1.1 ZPI 1.1 Dokončení přeložky I/11 /relizce Doplnění CZT V relizci do prtner Dle poptávky loklity Tepl/město stré Lyžbice ZPI 1.1 Obnov Distribuce Třinec prtner kotle V relizci Energetik K14 Třinec/město Třinec prtner ZPI 2.1 Využití Jhodné PD ZPI 2.1 Využití město Dle PD Lesy ČR/ město Třinec prtner Rekonstrukce prku ČR/ Třinec prtner Jhodné ZPI 2.1 Lesy město Třinec před gymnáziem v 22

23 Třinci ZPI 2.1 PD Rekonstrukce 2016 Dle PD město Třinec Výsdby prk město Třinec Dle PD město Třinec PD město Třinec město Třinec 2014 PD město Třinec 2015 město Třinec Dle PD město Třinec PD město Třinec 2014 PD město Třinec 2015 město Třinec 2015 město Třinec prku před gymnáziem v Třinci ZPI 2.1 Knd PD ZPI 2.1 Výsdby prk 2016 Knd ZPI 2.1 Loklit Pod břehem ZPI 2.1 Prk U 2015 hvězdárny PD ZPI 2.1 Revitlizce lesoprku cestní síť ZPI 2.1 Revitlizce potoku Křivec PD ZPI 2.1 Revitlizce potoku Křivec ZPI 3.1 Vodovodní řd 2014 Gutská cest ZPI 3.1 Rozšíření vodovodu NeboryDušinec ZPI 3.1 Vodovod OldřichoviceZáguří projekt ZPI 3.1 Vodovod OldřichoviceZáguřírelizce ZPI 3.1 Modernizce 2015 město Třinec 23

24 rozšíření knlizce včetně prticipce město občn ZPI 3.1 Rozšíření CZT město Třinec do loklity z trtí ZPI 3.1 Jvorový vrch 2014 PD město Třinec kpcitní vodovod+ ČOV ZPI 3.1 Lyžřská město Třinec? infrstruktur ZPI 4.1 ZPI 4.1 ZPI 4.1 Motivční ZPI Nehlsen systém třídění Třinec/město odpdů Třinec Rozšíření PD Nehlsen (zkvlitnění) Třinec/město sběru BRKO Třinec EVVO n školách ZPI 4.1 PD ročně Nehlsen Třinec/město dlších Třinec/příspěvkové skupinách orgnizce měst Propgce ročně Nehlsen veřejné Třinec/město doprvy Třinec Nová třídírn 2020 EIA Nehlsen Třinec/město Třinec 24

25 III Oborová koncepce Sociální prostředí bydlení Globální cíl dílčí koncepce: Zchovt komplexní rozsh sociálních služeb, zjistit dosttečnou nbídku bydlení vysokou míru bezpečnosti pro své občny. 25

26 1 Stručná nlýz oblsti sociální prostředí bydlení Sociální prostředí bydlení není vnímáno v Třinci jko problém, nicméně z hledisk koncepčního se jeví jko potřebné mít zprcovánu i tuto oborovou koncepci, zejmén s ohledem n demogrfický vývoj. Schém č. 4 Problémový strom intervenční schém oblsti sociální prostředí bydlení 26

27 1.1 Interpretce problémového stromu Jk již bylo konsttováno, předstvuje problemtik sociálního prostředí bydlení v porovnání s problemtikou doprvy životního prostředí reltivně méně význmný problém ztím. Nejintenzívněji je vnímán problemtik struktury kvlity bytového fondu, kdy byly budovány státní byty v rámci tehdejšího státního podniku Třinecké železárny. V rámci trnsformce ekonomiky všk byly privtizovány, jko by byly integrální součástí skupiny TŽ. Většin bytů je nyní v mjetku holdingu CPI. K tomu přistupuje deregulce, která již vlstně nrovnl deregulovné ceny n tržní úroveň. Přesto všk existují velké rozdíly mezi nájemným v městských bytech bytech osttních vlstníků, přičemž je evidentní, že demogrfická struktur bude vyvíjet mnohem větší tlk n vlstníky nemovitostí, by byly reinvestovány výnosy z nájemného zpět do bytových domů (zejmén směrem ke zvyšování kvlity směrem ke zmenšování bytů). nemá problémové loklit, jko je tomu v jiných městech Morvskoslezského krje, nicméně i n území měst existují objekty v nevyhovujícím stvu (Folvrk, Borek, Lyžbice), které mohou být pro cenovou dostupnost vyhledávány problémovými skupinmi obyvtelstv. Klíčovým je v rámci sociálního prostředí měst Třince komunitní plánování sociálních služeb, které pomáhá koordinovt rozvíjet jednotlivé prvky sociálního prostředí měst Třince. Komunitní plánování má v Třinci dlouholetou trdici bylo s ním zpočto dleko dříve, než toto zčl poždovt legisltivní úprv. ptří mezi bezpečné loklity nejen v rámci Morvskoslezského krje, le i v rámci celé České republiky, což svědčí o kvlitě nejen sociálního prostředí, le nepřímo vypovídá o tom, že město Třinec nemá problém s nezměstnností využitím volného čsu. Přestože složky integrovného záchrnného systému fungují velmi dobře, jsou n ně kldeny čím dál větší nároky. Rozšiřují se prvomoci, v důsledku čehož je nutné pořizovt dlší dlší vybvení, přičemž jsou lidské kpcity poddimenzovné prostory pro práci změstnnců uskldnění vybvení nprosto nedostčující. Nepříznivou situci by mohlo vyřešit integrovné výjezdové centrum. Sociální služby, ť již pobytové, mbulntní či terénní, trpí podobně jko v jiných městech nedosttkem finnčních prostředků, i když se město Třinec výrzně podílí n jejich finncování, legisltiv nekoncepční systém implementovný centrálními orgány státní správy tlčí některé poskytovtele do role příjemců dotcí z EU, přičemž jde o nprosto nesystémová optření. Není důvod, by tyto služby byly finncovány po provozní stránce z dotcí EU. Proto bude potřeb v sociálních službách testovt hledt jiná řešení, která nebudou pro poskytovtele sociálních služeb ntolik likvidční. 27

28 2 SWOT nlýz oblsti sociální prostředí bydlení Prcovní skupin formulovl následující silné slbé stránky, příležitosti ohrožení. Silné stránky Slbé stránky Zsíťování sociálními službmi Výborná spolupráce měst s NNO Velmi kvlitní komunitní plán Komunitní plánování již od roku 2005 Existence studie výjezdového centr Memorndum týkjící se IVC Loklit pro IVC Zájem řešit problemtiku bydlení Nízká mír nezměstnnosti Reltivně vysoké systému stbility ve finncování sociálních služeb integrovného Nejistot Nedokončený proces finncování výstvby IVC Nedosttek mlometrážních bytů Nevyhovující bytový fond v loklitách (Folvrk, Borek, Těšínská, Lyžbice) Nezodpovědnost určité skupiny občnů k řešení vlstní sociální situce výdělky Nedosttek městských pozemků vhodných pro bytovou výstvbu v rámci Mlá kpcit bytů zvláštního určení Morvskoslezského krje Sociální soudržnost n Třinecku Příležitosti Ohrožení Progrmové období EU Koncepce bydlení Koordince s dominntními vlstníky Legisltiv CPI, bytová družstv Stárnutí populce Zvyšující se počet prázdných bytů ve městě Využití dobrých prktik v sociálních službách jiných zemí Vytváření dětských skupin jko lterntiv MŠ jeslí 28

29 3 Specifické cíle oblsti priority sociální prostředí bydlení 1. Zjistit kontinuitu střednědobého plánu sociálních návzných služeb 2. Rozvíjet zázemí pro ktivity seniorů 3. Vybudovt systém sociálního bydlení 4. Podílet se n vybudování integrovného výjezdového centr dbát n bezpečnost občnů měst Třince 5. Podporovt pilotní inovtivní projekty v oblsti sociálního prostředí bydlení Priorit Priorit Priorit Priorit Priorit SPB 2: SPB 3: SPB 4: SPB 5: Rozvoj zázemí Vybudování SPB1: Udržitelnost stávjících sociálních návzných služeb jejich plánování pro seniorů ktivity systému sociálního bydlení Zlepšení Podpor koordince relizce záchrnných složek inovtivních pilotních řešení projektů bezpečnosti v v sociální území oblsti 29

30 4 Priority optření dílčí koncepce sociální prostředí bydlení Priorit Priorit Priorit Priorit Priorit SPB 2: SPB 3: SPB 4: SPB 5: Rozvoj zázemí Vybudování SPB1: Udržitelnost stávjících sociálních návzných pro ktivity seniorů systému sociálního bydlení služeb jejich plánování Zlepšení Podpor koordince relizce záchrnných složek inovtivních pilotních řešení projektů bezpečnosti v v sociální území oblsti Optření Optření Optření Optření SPB1.1: SPB 2.1: SPB 3.1: SPB 4.1: Střednědobé Výstvb/přes Výstvb Výstvb plánování tvb objektů /přestvb Integrovného mlometrážníc výjezdového h bytů centr Optření Optření Optření SPB 5.2: SPB 3.2: SPB 4.2: sociálních pro návzných volnočsové služeb ktivity seniorů Adptce části Prevence nevyužitého kriminlity bytového fondu n byty zvláštního určení Optření Optření SPB 4.3: Protidrogová prevence Optření SPB 5.1: Sdílená prcovní míst Flexibilní formy práce Optření SPB 5.3: Sociální podniky Optření SPB 3.3: SPB 5.4: Řešení Podpor rodin problemtiky nevyhovujícíh Optření o bytového SPB 5.5: fondu Osttní projekty 30

31 5 Optření SPB 1.1 Klíčové projekty v oblsti sociální prostředí bydlení Název Termín projektu relizce Projekty dle Připrvenost Nákldy v Nositel CZK Střednědobého plánu sociálních návzných služeb SPB 1.1 Relizce do informčního systému sociálních služeb návzných ktivit SPB 1.1 Zpojení projektu/ů MSK Morvskoslezský krj/ Město Třinec prtner SPB 2.1 Vytipování 2014 vhodného objektu TŽ pro Centrum seniorů SPB 2.1 Projektová 2015 dokumentce TŽ Centrum seniorů SPB 2.1 Relizce Centrum pro Projektová Dle PD TŽ seniory SPB dokumentce n rekonstrukci stávjícího Klubu 31

32 seniorů SPB 2.1 Relizce 2015 rekonstrukce stávjícího Klubu seniorů revitlizce zhrdy SPB 2.1 Revitlizce 2014 lesoprku Příprv/relizce STRS/Město Třinec venkovní posilovn SPB 3.1 Projektová dokumentce Nebory SPB 3.1 Relizce kce 2015 Nebory SPB 3.1 Projektová 2014 dokumentce Domov Nýdek SPB 3.1 Relizce kce 2014 Domov Nýdek SPB Adptce domu n Hbrové ulici n dům s pečovtelskými byty pořízení projektová dokumentce SPB 3.2 Adptce domu n Hbrové ulici n dům s pečovtelskými byty relizce 32

33 SPB 3.2 Zřízení sociální Město ubytovny (Dolní Líštná) SPB 3.2 Změn/definice prvidel 2014 pro 2015 přidělování městských bytů SPB 3.3 Řešení problemtiky Třinec/vlstníci nevyhovujícího domů bytového fondu (Folvrk, Borek, Těšínská, Lyžbice) SPB 4.1 SPB 4.2 Integrovné Morvskoslezský výjezdové krj/město centrum Třinec prtner Plán prevence dle kriminlity SPB 4.2 Projekty plánu 2015 dle prevence kriminlity SPB 4.3 Plán protidrogové prevence SPB 4.3 Projekty Plánu protidrogové prevence SPB 5.4 Plán prorodinné 2015 politiky 33

34 SPB 5.4 Projekty 2015 prorodinné 2020 politiky SPB 5.4 Podpor vytváření dětských skupin 34

35 IV. Oborová koncepce školství Globální cíl dílčí koncepce: Třinecké školství bude kvlitní, moderní smysluplné, s odpovídjícím mteriálním personálním zázemím nejen pro výuku, le tké pro mimoškolní ktivity. Svým přístupem k žákům, studentům učňům je bude připrvovt nejen n jejich budoucí povolání, le tké n zodpovědný život ve společnosti. Svým širším záběrem n všechny obyvtele měst jeho okolí bude jednotícím prvkem místní pospolitosti. 35

36 1 Stručná nlýz oblsti školství Školství, podobně jko oblst sociálního prostředí bydlení, není vnímáno v Třinci jko problém, nicméně s ohledem n jeho celospolečenský význm pro dlší vývoj je velmi význmnou oborovou koncepcí měst Třince pokud ne tou nejdůležitější. Schém č. 5 Problémový strom intervenční schém oblsti školství 36

37 1.1 Interpretce problémového stromu Část svých finnčních potřeb školy pokrývjí vlstními rozvojovými projekty, předmětem kritiky všk je náročnost dotčních titulů, která pokud přímo nepřekrčuje reálné možnosti škol, prlyzuje část jejich dministrtivních i pedgogických kpcit. Město poskytuje k dotčním výzvám informční konzultční servis (vlstními kpcitmi), který všk využívjí pouze některé školy. Podobně nevyrovnná je tké ktivit jednotlivých škol vůči dotčním možnostem smotným. V obou přípdech stojí z zjištění, proč tomu tk je co se s tím dá dělt. Některé školy si zbezpečují informční konzultční servis od komerčních firem, což je spojeno se znčnými nákldy. Město nbízí školám spolupráci při příprvě projektů (především při jejich kompletci, definujíli školy jejich obsh) při jejich dministrci v průběhu po ukončení relizce. Město může zstřešovt, přípdně koordinovt individuální nebo prtnerské projekty škol. V přípdě výrzného zvýšení zájmu škol o tyto služby bude město prvděpodobně muset posílit své kpcity. Z 35 budov se podle odhdu nchází v hvrijním stvu přibližně desetin. Nejhorší problémy jsou postupně odstrňovány. K pěti budovám existují posudky dokládjící jejich šptný technický stv jeho odstrnění se předpokládá v roce Kždá škol dále disponuje hygienickými zprávmi, které jsou bez význmnějších nedosttků, pouze přibližně v desetině přípdů jsou zjišťovány drobné nedosttky, které jsou bezprostředně odstrňovány. Pro nejbližší období jsou nplánovány kce s výdji přeshujícími 50 mil. Kč. Příčiny uvedených problémů jednoznčně spočívjí ve způsobu finncování (kombince vlstních cizích zdrojů, dministrtivní náročnost nejistot spojená s dotčními řízeními td.). V návznosti n změny, které přinese připrvovná koncepce finncování regionálního školství, přípdně jiné vizovné zásdní změny v oblsti školství, bude v budoucnu prvděpodobně nevyhnutelné otevřít otázku kpcit třineckých zákldních mteřských škol, jejich rozmístění n území měst hledání lterntivních způsobů zbezpečení školní docházky péče o děti do doby před jejím nástupem. Město eviduje zájem části rodičů o lterntivní školu. V přípdě, že bude zájem přetrvávt, by město hledlo způsob, jk umožnit zřízení tkové školy, npř. poskytnutím prostor, budouli ve městě k dispozici. Stávjící rekonstruovná hřiště jsou vesměs volně přístupná veřejnosti, byť po orgnizční i technické stránce je způsob zpřístupnění různý. Modelovým příkldem je Bunkr o.s., kde je hřiště sprvováno školníkem, veřejnosti přístupné je 3 hodiny denně, 3 dny v týdnu, po dobu 4 měsíců v roce (zhrub). Zpřístupnění dlších hřišť musí být vázáno n jejich rekonstrukci, přípdně n orgnizční zjištění volného přístupu orgnizci souvisejících (především sportovních) kcí informování veřejnosti o existující nbídce. Orgnizčně lze provoz zjistit po stránce obsluhy správcem školy (školníkem), po stránce výchovné či volnočsové jiným změstnncem školy, přípdně zpojením tělovýchovných jednot (přípdně jiných spolků). Především druhá z uvedených funkcí by měl být finnčně podpořen (městem, či ze školních fondů odměn), by motivovl zpojené osoby k nplnění kpcit školních hřišť. 37

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. "Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE pro zjednodušené podlimitní řízení n služby v rámci projektu Hospodárné odpovědné město Klimkovice, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00121, který bude finncován ze zdrojů EU "Pordenství

Více

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015 U S N E S E N Í 12. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 7.9.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 374/12 bere n vědomí informci

Více

Národní centrum výzkumu polárních oblastí

Národní centrum výzkumu polárních oblastí Národní centrum výzkumu polárních oblstí Dohod o spolupráci při výzkumu polárních oblstí Země Msrykov univerzit Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, zstoupená rektorem Prof. PhDr. Petrem Filou,

Více

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015 U S N E S E N Í 7. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.4.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 176/7 schvluje poskytnutí

Více

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky Komuniké předsedy Nejvyššího kontrolního úřdu Slovenské republiky prezident Účetního dvor Slovinské republiky prezident Nejvyššího kontrolního úřdu, Česká republik prezident rkouského Účetního dvor o výsledcích

Více

Úvod do politiky soudržnosti EU pro období 2014-2020

Úvod do politiky soudržnosti EU pro období 2014-2020 Úvod do politiky EU pro období 2014-2020 Politik Červen 2014 Co je politik? Politik je hlvní investiční politik EU Cílí n všechny měst v Evropské unii. Jejím cílem je podpor vytváření prcovních míst, konkurenceschopnosti

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 24. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 18.4.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence:

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence: Konvence Integrovného doprvního systému Libereckého krje (IDOL) Účstníci Konvence: KORID LK, spol. s r.o. Liberecký krj Město Česká Líp Město Jblonec nd Nisou Sttutární město Liberec Město Turnov České

Více

grafický manuál květen 2004 verze 1.0

grafický manuál květen 2004 verze 1.0 květen 2004 verze 1.0 grfický mnuál Úvodní slovo Tento dokument slouží jko mnuál pro používání log Fondu soudržnosti. Součástí mnuálu je i zákldní grfický design pro tištěné elektronické mteriály sloužící

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR ŘÍJEN 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení

Více

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014 U S N E S E N Í 62. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 8.9.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1601/62 bere n vědomí informci

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.4.2013 C(2013) 2420 finl NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, kterým se mění nřízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o poždvky n zveřejňování

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014 U S N E S E N Í 1. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 24.11.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1/1 bere n vědomí výsledky

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 19020/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2258-2301 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 72. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 30.04.2013

Více

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007 Usnesení 13. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 528 - Rd měst po projednání uzvření dodtku č.1 ke smlouvě o dílo n zprcování "Urbnisticko-rchitektonické studie centrální městské zóny v Kopřivnici" ze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 29399/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2444-2500 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 77. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 02.07.2013

Více

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smlouv o prtnerství s finnčním příspěvkem uzvřená podle 1746 odst. 2 zákon č. 89/2012 Sb., občnský zákoník Článek I Smluvní strny PROFIMEDIA s.r.o. sídlo: tříd Spojenců 550/18, 74601 Opv - Předměstí zpsná

Více

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ Brnislv Lcko VUT v Brně, Fkult strojního inženýrství, Ústv utomtizce informtiky, Technická 2, 616 69 Brno, lcko@ui.fme.vutbr.cz Abstrkt Příspěvek podává

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012 Zápis ze zsedání zstupitelstv měst Rychnov u Jblonce nd Nisou ze dne 17.9.2012 Ověřitelé: Ing. Jromír Plán, Oldřich Preisler Přítomni: dle prezenční listiny, od zčátku jednání přítomno zstupitelů 12 zstupitelů.

Více

HOBBY PREZENTACE inels. www.elkoep.cz

HOBBY PREZENTACE inels. www.elkoep.cz HOBBY PREZENTACE inels www.elkoep.cz Chytré ŘÍZENÍ DOMU Chytrý dům s jeden DŮM jeden SYSTÉM jeden OVLADAČ n VŠE Technologie v domě si rozumí Technologie prcují z Vás Přináší mximální užitek Čsové finnční

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 1964/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1076-1132 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 30. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 17.01.2012

Více

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui Stvební firm Díky nám si postvíte svůj svět. 1.D Klár Koldovská Šárk Bronová Lucie Pncová My Anh Bui Obsh 1) Úvod 2) Přesvědčení bnky 3) Obchodní jméno, chrkteristik zákzník, propgce 4) Seznm mjetku 5)

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 5735/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2928-2969 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 93. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 04.02.2014

Více

Regulace f v propojených soustavách

Regulace f v propojených soustavách Regulce f v propojených soustvách Zopkování principu primární sekundární regulce f v izolovné soustvě si ukážeme obr.,kde je znázorněn S Slovenské Republiky. Modře jsou vyznčeny bloky, které jsou zřzeny

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008 Usnesení 54. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2246 - Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t 1.1. rozpočet měst Kopřivnice n rok 2009 v celkovém objemu 422 687,9

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 12. zsedání Zstupitelstv městského obvodu Ostrv-Jih které se konlo 13. 9. 2012 09:00 (usn. č. 0354/12 - usn. č. 0376/12) Mgr. Krel Sibinský

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012. Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012. Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Kpitol 381 Nejvyšší kontrolní úřd O B S A H A. Zpráv k závěrečnému účtu kpitoly státního rozpočtu 381 Nejvyšší kontrolní úřd z rok 2012. ÚVOD... 4. PŘÍJMY... 5. VÝDAJE... 8 V.

Více

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu ROZVAHA dle vyhlášky 54/22 1.1.-31.12.213 Název, sídlo právní form s účinností pro účetní jednotky (v celých tisích Kč) účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné orgnizce IČO Jedštěd

Více

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012 Město Cvikov Usnesení z 25. schůze Rdy měst Cvikov 4. prosince 2012 účst: ze 7 členů přítomno: 6 členů, 1 omluven Ing. Dostál 468/12 Středisko pro rnou péči Liberec s.r.o n zákldě žádosti schvluje příspěvek

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: KOPPA, v.o.s., se sídlem Mozrtov 679/21, 460 01 Liberec, ustnovená prvomocným Usnesením č.j. KSUL 44 INS 5060/2014-A-13, ze dne 04. dubn 2014, insolvenčním správcem

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O REZERVACI POZEMKU A SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O DÍLO Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Prh 2, PSČ 120 00, zpsná

Více

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014.

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014. Albrechtice nd Vltvou Z Á P I S ze 7. zsedání zstupitelstv obce Albrechtice nd Vltvou konného dne 15. prosince 2014. Místo konání: OÚ Albrechtice n. Vlt. Zčátek: 19,00 hodin Zsedání řídil: strost ing.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škol strojní, stvební doprvní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková orgnizce 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY z školní rok 2009/2010 Zprcovl : J. Folkrtová

Více

Úřad vlády České republiky Rada vlády pro udržitelný rozvoj

Úřad vlády České republiky Rada vlády pro udržitelný rozvoj pro udržitelný rozvoj Záznm ze zsedání Rdy vlády pro udržitelný rozvoj 27. zsedání, čtvrtek 15. 2. 2015, 16:30-19:00, Úřd vlády (místnost č. 147) Přítomní členové členky Rdy: Libor Ambrozek, Richrd Brbec,

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&33934/2010/Šo ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková ČÍSLA USNESENÍ: 575-597 Usnesení 26. zsedání Zstupitelstv

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledn 2002, kterým se stnoví obecné zásdy poždvky potrvinového práv, zřizuje se Evropský úřd pro bezpečnost potrvin stnoví postupy týkjící

Více

Protokol generálního shromáždění resp. Rady bezpečnosti. Rezoluce 1325 (2000) odsouhlasena na 4213. zasedání Rady bezpečnosti 31.

Protokol generálního shromáždění resp. Rady bezpečnosti. Rezoluce 1325 (2000) odsouhlasena na 4213. zasedání Rady bezpečnosti 31. Spojené národy /RES/1325 (2000) Protokol generálního shromáždění resp. Rdy bezpečnosti. Rd bezpečnosti k distribuci: všeobecně 31.říjn 2000 Rezoluce 1325 (2000) odsouhlsen n 4213. zsedání Rdy bezpečnosti

Více

zájemce, kterým službu nemůžeme nabídnout a vedeme je v seznamu čekatelů. Tento

zájemce, kterým službu nemůžeme nabídnout a vedeme je v seznamu čekatelů. Tento V Slovo úvodem Vážení spoluprcovníci, přátelé příznivci Textilní dílny Gwin, připrvili pro Vás výroční zprávu z rok 2009. Co všechno v tomto roce zžili? Zčl bych nšimi uživteli nší služby, protože pro

Více

ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Zatížení konstrukcí Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. Praha : ČNI, 2004.

ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Zatížení konstrukcí Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. Praha : ČNI, 2004. STÁLÁ UŽITNÁ ZTÍŽENÍ ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Ztížení konstrukcí Objemové tíhy, vlstní tíh užitná ztížení pozemních stveb. Prh : ČNI, 004. 1. Stálá ztížení stálé (pevné) ztížení stvebních prvků zhrnuje

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE F Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 8633/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1179-1234 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 32. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 20681/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 308-347 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 10. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 29.04.2015

Více

2219 **** 580 000,00 580 000,00 2223 **** 50 000,00 50 000,00 2321 **** 0,00 0,00 294 915,49 100 000,00 100 000,00 29 520,00

2219 **** 580 000,00 580 000,00 2223 **** 50 000,00 50 000,00 2321 **** 0,00 0,00 294 915,49 100 000,00 100 000,00 29 520,00 2212 Silnice 2212 5169 Nákup osttních služe 50 00 50 00 2212 5171 Výdje n dodvtel.zjišť.oprvy údrž 500 00 500 00 41 654,40 2212 **** 550 00 550 00 41 654,40 2219 Ost. záležitosti pozemních komunikcí 2219

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&34122/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 617-675 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 18. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

SEMINÁŘ I Teorie absolutních a komparativních výhod

SEMINÁŘ I Teorie absolutních a komparativních výhod PODKLDY K SEMINÁŘŮM ŘEŠENÉ PŘÍKLDY SEMINÁŘ I eorie bsolutních komprtivních výhod Zákldní principy teorie komprtivních výhod eorie komprtivních výhod ve své klsické podobě odvozuje motivci k obchodu z rozdílných

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: se sídlem: Koterovská 633/29, 326 00 Plzeň, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSPL 54 INS 378/2012-A-19 ze dne 29.3.2012, insolvenčním správcem dlužník:. prvomocným

Více

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem:

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem: Níže uvedeného dne, měsíce roku byl uzvřen mezi těmito smluvními strnmi: obchodní společnost se sídlem: IČ: DIČ: zpsná zstoupen (dále jen jko budoucí strn prodávjící ) v obchodním rejstříku vedeném, oddíl,

Více

UNIKACE zpravodaj pro klienty společnosti EKO-KOM, a. a. s. s.

UNIKACE zpravodaj pro klienty společnosti EKO-KOM, a. a. s. s. zprvodj pro klienty společnosti EKO-KOM,.. s. s. 12/2010 SLOVO editoril ŘEDITELE KLIENTSKÉHO ODDĚLENÍ Vážení klienti, Kromě možnosti třídění odpdů n místě motivčních soutěží budou mít návštěvníci možnost

Více

Příručka k portálu. Katalog sociálních služeb v Ústeckém kraji. socialnisluzby.kr-ustecky.cz

Příručka k portálu. Katalog sociálních služeb v Ústeckém kraji. socialnisluzby.kr-ustecky.cz Příručk k portálu Ktlog sociálních služeb v Ústeckém krji socilnisluzby.kr-ustecky.cz Uživtelská příručk k portálu socilnisluzby.kr-ustecky.cz 0 BrusTech s.r.o. Všechn práv vyhrzen. Žádná část této publikce

Více

Zastupitelstvo městské části USNESENÍ. 15. zasedání Zastupitelstva ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE

Zastupitelstvo městské části USNESENÍ. 15. zasedání Zastupitelstva ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE Městská část Prh-Lysolje Zstupitelstvo městské části USNESENÍ 15. zsedání Zstupitelstv konného dne 31. říjn 2012, od 18:00 hodin ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE Usnesení č. 1/15/2012 s c h

Více

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli 1. Zdeněk Berntík, nr. 14.5.1954 Jrmil Berntíková, nr. 30.12.1956 ob bytem Stroveská 270/87, Ostrv-Proskovice ob jko Smluvní strn 1 2. Tělovýchovná jednot Petřvld

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Oznámení o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Oznámení o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného Věstník Ročník 2009 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částk 3 Vydáno: 20. KVĚTNA 2009 Cen: 101 Kč OBSAH: 1. Oznámení o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného dohledu

Více

ROZVAHA Burza cenných papírů Praha a.s. v plném rozsahu 31.3.2015 (v celých tisících Kč) Rybná 14 Praha 1 47115629 110 05

ROZVAHA Burza cenných papírů Praha a.s. v plném rozsahu 31.3.2015 (v celých tisících Kč) Rybná 14 Praha 1 47115629 110 05 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/00 Sb ROZVAHA v plném rozshu ke dni... 3.3.05 (v celých tisících Kč) IČ 47569 Obchodní firm nebo jiný název účetní jednotky Burz cenných ppírů Prh.s.

Více

Vážené dámy, vážení pánové,

Vážené dámy, vážení pánové, 2013 2011 ÚVODNÍ SLOVO Dr. Pvel Doležl ředitel Zlté koruny Vážené dámy, vážení pánové, devátý loni oslvil ročník Zltá soutěže korun opět deset potvrdil, let že letošním Zltá korun ročníkem má tk n českém

Více

Podmínky externí spolupráce

Podmínky externí spolupráce Podmínky externí spolupráce mezi tlumočnicko překldtelskou genturou Grbmüller Jzykový servis předstvující sdružení dvou fyzických osob podniktelů: Mrek Grbmüller, IČO: 14901820, DIČ: CZ6512231154, místo

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 14700/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 163-247 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 8. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 24.03.2015

Více

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008 z 15. zsedání Zstupitelstv měst Usnesení z 15. zsedání Zstupitelstv měst, 319 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o mí zprávu ověřovtelů zápisu pn MUDr. Rudolf Bbince pn RSDr. Krl Kuboše

Více

Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. ROZVAHA ke dni... 3 1. 1 2. 2 0 1 0 jednotky: 1000 Kč Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky Správ městských sportovišť Kolín,.s. Sídlo

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009 Usnesení 57. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2394 - Rd měst po projednání s c h v l u j e doplnění týmu CAF o DiS. Ivnu Rškovou, koordinátorku projektu Zdrvé město MA 21. 2395 - Rd měst po projednání

Více

DOTAZNÍK. (Stav k 31. březnu v 24 hodin) KRUH SČÍTANIA OBYVATELSTVÍ BYTŮ. Datum narozeni. ženatý/vdaná. vdovec/vdova. rozvedený/rozvedená

DOTAZNÍK. (Stav k 31. březnu v 24 hodin) KRUH SČÍTANIA OBYVATELSTVÍ BYTŮ. Datum narozeni. ženatý/vdaná. vdovec/vdova. rozvedený/rozvedená CHORVÁTSKA REPUBLIKA STÁTNÍ STATISTICKÝ ÚŘÁD DOTAZNÍK (Stv k 31. březnu v 4 hodin) Formulář P-1 Všechny údje v tomto formuláři jsou úředním tjemstvím budou použité jenom n sttistické účely. 1. Příjmení

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divdelní fkult Ateliér divdelního mnžerství jevištní technologie Divdelní mnžerství Vývoz živého kulturního bohtství Bklářská práce Autor práce: Alexndr Ann Pátková

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

10. Nebezpečné dotykové napětí a zásady volby ochran proti němu, ochrana živých částí.

10. Nebezpečné dotykové napětí a zásady volby ochran proti němu, ochrana živých částí. 10. Nebezpečné dotykové npětí zásdy volby ochrn proti němu, ochrn živých částí. Z hledisk ochrny před nebezpečným npětím rozeznáváme živé neživé části elektrického zřízení. Živá část je pod npětím i v

Více

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012 Ulice Agentur sociální práce, o. s. Účetní závěrk z rok 2012 Osh: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY... 2 2. ZAMĚSTNANCI A OSOBNÍ NÁKLADY... 2 3. POSKYTNUTÉ PŮJČKY, ZÁRUKY ČI JINÁ PLNĚNÍ...

Více

Monitorování zbytkové vlhkosti do -90 C td

Monitorování zbytkové vlhkosti do -90 C td Budoucnost zvzuje Monitorování zbytkové vlhkosti do -90 C td Nový senzor, odolný proti kondenzci s technologií sol-gel Nejvyšší poždvky n tlkový vzduch Monitorování zbytkové vlhkosti předchází poškození

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Český jzyk litertur Chrkteristik předmětu Předmět je rozdělen n tři disciplíny literární výchovu, jzykovou výchovu ční slohovou výchovu, které tvoří svébytné celky, le zároveň jsou ve výuce čsto propojovány.

Více

SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT

SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE pořádjí ČTVRTOU VIRTUÁLNÍ VĚDECKOU KONFERENCI s mezinárodní účstí SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT PRAHA

Více

ROZVAHA (BILANCE) sestavená k 31.12.2006. Základní škola Přemyslovo nám. 1 627 00 Brno A K T I V A. Název, sídlo a právní forma jednotky

ROZVAHA (BILANCE) sestavená k 31.12.2006. Základní škola Přemyslovo nám. 1 627 00 Brno A K T I V A. Název, sídlo a právní forma jednotky Příloh účetní závěrky dle přílohy č.1 k vyhlášce č. 505/2002 S. ROZVAHA (BILANCE) (v tisících Kč n 2 des. míst) sestvená k Název, sídlo právní form jednotky Zákldní škol Přemyslovo nám. 1 627 00 Brno příspěvková

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 97. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 3. 4.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 97. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 3. 4. 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 97. schůze Rdy městského obvodu Ostrv-Jih která se konl 3. 4. 2014 09:00 (usn. č. 4893/97 - usn. č. 4969/97) Mgr. Krel Sibinský Ing. Pvel

Více

PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ BEROUNKY ZPRÁVA O ZPŮSOBU VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK. Povodí Vltavy, státní podnik

PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ BEROUNKY ZPRÁVA O ZPŮSOBU VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK. Povodí Vltavy, státní podnik PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ OUNKY ZPRÁVA O ZPŮSOBU VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK Povodí Vltvy, státní podnik Srpen 2015 1. Úvod Stručný popis průběhu zprcování návrhu plánu jeho zveřejnění V rámci 2. plánovcího období

Více

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH MOSTŮ PODLE EUROKÓDU 2 ČÁST 2 MOSTY Z PŘEDPJATÉHO BETONU

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH MOSTŮ PODLE EUROKÓDU 2 ČÁST 2 MOSTY Z PŘEDPJATÉHO BETONU POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DOPORUČENO PRO AUTORIZOVANÉ OSOBY SLEVY: AO ČKAIT 10 %, ČBS 20 %, AO+ČBS 30 % PŘI ÚČASTI NA 5. NEBO 6. BĚHU ŠKOLENÍ EC2-1 DALŠÍ SLEVA 5 % Ktedrou betonových zděných konstrukcí

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 25227/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 348-408 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 11. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 19.05.2015

Více

Příbramská kompostárna otevřena! Dotace na opravu rybníka. Pozvánka na 7. zasedání zastupitelstva. Můžete sledovat i on-line.

Příbramská kompostárna otevřena! Dotace na opravu rybníka. Pozvánka na 7. zasedání zastupitelstva. Můžete sledovat i on-line. Podmínky s 1.SčV jsou již nstveny Po několik měsících po nesčetných jednáních můžeme zkonsttovt, že podmínky dlší spolupráce měst s vodárenskou společností 1.SčV ohledně provozu městských vodovodů knlizcí

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

ZATÍŽENÍ KRUHOVÝCH ŠACHET PROSTOROVÝM ZEMNÍM TLAKEM

ZATÍŽENÍ KRUHOVÝCH ŠACHET PROSTOROVÝM ZEMNÍM TLAKEM ZATÍŽENÍ KRUHOVÝCH ŠACHET PROSTOROVÝM ZEMNÍM TLAKEM Ing. Michl Sedláček, Ph.D. ko-k s.r.o., Thákurov 7, Prh 6 Sptil erth pressure on circulr shft The pper present method for estimtion sptil erth pressure

Více

E V R O P S K Á Ú M L U V A O K R A J I NĚ

E V R O P S K Á Ú M L U V A O K R A J I NĚ E V R O P S K Á Ú M L U V A O K R A J I NĚ Sdělení Ministerstv zhrničníh věí č. 13/2005 S.m.s. Ministerstvo zhrničníh věí sděluje, že dne 20. říjn 2000 yl ve Florenii přijt Evropská úmluv o krjině. Jménem

Více

Odpověď. konkurenci domácnosti firmy stát a. makroekonomie mikroekonomie mezinárodní ekonomie. Co? Jak? Pro koho? Proč? d

Odpověď. konkurenci domácnosti firmy stát a. makroekonomie mikroekonomie mezinárodní ekonomie. Co? Jak? Pro koho? Proč? d Přijímcí řízení kdemický rok 2012/2013 Kompletní znění testových otázek ekonomický přehled 1 Koš Znění otázky Odpověď Odpověď Odpověď Odpověď Správná ) ) c) d) odpověď 1. 1 Mezi ekonomické sujekty trhu

Více

Virtuální svět genetiky 1

Virtuální svět genetiky 1 Chromozomy obshují mnoho genů pokud nejsou rozděleny crossing-overem, pk lely přítomné n mnoh lokusech kždého homologního chromozomu segregují jko jednotk během gmetogeneze. Rekombinntní gmety jsou důsledkem

Více

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa Smlouv o ustájení zjišťování veterinární péče pro toulvá opuštěná zvířt odchycená n území měst Česká Líp Smluvní strny Objedntel: Město Česká Líp, náměstí TGM 1,47001 Česká Líp Zstoupené : p. Jiřím Pzourkem,

Více

ROZVAHA. ke dni... Roset s.r.o. 31. 12. 2011. Raisova 1004 Strakonice 386 01

ROZVAHA. ke dni... Roset s.r.o. 31. 12. 2011. Raisova 1004 Strakonice 386 01 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. ROZVAHA ke dni... 31. 12. 2011 jednotky: 1000 Kč Rok Měsíc IČ 2011 1 2 28065280 Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky Roset s.r.o. Sídlo

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 38. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 19. 1.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 38. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 19. 1. 1 z 23 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 38. schůze Rdy městského obvodu Ostrv-Jih která se konl 19. 1. 2012 09:00 (usn. č. 1694/38 - usn. č. 1754/38) Mgr. Krel Sibinský Bc.

Více

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu * Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org Statutární město Pardubice www.pardubice.eu *ITI INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE = NOVÝ přístup k územnímu (urbánnímu) rozvoji - investice na základě

Více

Stanovení disociační konstanty acidobazického indikátoru. = a

Stanovení disociační konstanty acidobazického indikátoru. = a Stnovení disociční konstnty cidobzického indikátoru Teorie: Slbé kyseliny nebo báze disociují ve vodných roztocích jen omezeně; kvntittivní mírou je hodnot disociční konstnty. Disociční rekci příslušející

Více

Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k..0 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo právní form účetní jednotky IČO 8589 Společenství

Více

Úvod 1. Pojetí canisterapie 1.1 Zvířata lidem 1.2 Vznik canisterapie ve světě 1.3 Rozvoj canisterapie v ČR 1.4 Metody a formy canisterapie

Úvod 1. Pojetí canisterapie 1.1 Zvířata lidem 1.2 Vznik canisterapie ve světě 1.3 Rozvoj canisterapie v ČR 1.4 Metody a formy canisterapie Obsh Úvod 1. Pojetí cnisterpie 1.1 Zvířt lidem 1.2 Vznik cnisterpie ve světě 1.3 Rozvoj cnisterpie v ČR 1.4 Metody formy cnisterpie 1. Shrnutí 2. Zákldní terminologie indikce cnisterpie v sociální práci

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

ROZVAHA. ke dni... BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11 Praha 9 190 00 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0

ROZVAHA. ke dni... BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11 Praha 9 190 00 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. Písemnost yl podán elektronicky dne: 20.6.2012 Podcí : 2172526 Heslo zjištění stvu: c3d895fe Stv podání: vyřízeno ROZVAHA ke dni... 3 1. 1

Více

Přímá montáž SPŘAHOVÁNÍ OCELOBETONOVÝCH STROPŮ. Hilti. Splní nejvyšší nároky.

Přímá montáž SPŘAHOVÁNÍ OCELOBETONOVÝCH STROPŮ. Hilti. Splní nejvyšší nároky. SPŘAHOVÁNÍ OCELOBETONOVÝCH STROPŮ Hilti. Splní nejvyšší nároky. Spřhovcí prvky Technologie spřhovcích prvků spočívá v připevnění prvků přímo k pásnici ocelového nosníku, nebo připevnění k pásnici přes

Více

Usnesení 1. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 13. 11. 2006

Usnesení 1. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 13. 11. 2006 Usnesení 1. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 1 - Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 uzvření smlouvy o výpůjčce městem Kopřivnice jko půjčitel Mgr. Dgmr Jnčálkovou - členkou Rdy měst Kopřivnice

Více

PŘEDSTAVENÍ APLIKACE SMARTSELLING

PŘEDSTAVENÍ APLIKACE SMARTSELLING PŘEDSTAVENÍ APLIKACE SMARTSELLING CO JE TO SMARTSELLING SmartSelling je první kompletní nástroj n[ českém [ slovenském trhu, který pod jednou střechou spojuje všechny nezbytné nástroje moderního online

Více

Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k 3..03 ( v hléřích ) Název, sídlo právní form účetní jednotky IČO 6674354 Ndční fond

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela zpětná vazba, stabilita a oscilace

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela zpětná vazba, stabilita a oscilace Jiří Petržel zpětná vzb, stbilit oscilce zpětná vzb, stbilit oscilce zpětnou vzbou (ZV) přivádíme záměrněčást výstupního signálu zpět n vstup ZV zásdně ovlivňuje prkticky všechny vlstnosti dného zpojení

Více

Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2012 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo a právní forma

Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2012 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo a právní forma Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k 3..0 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo právní form účetní jednotky IČO 643695 Ndce

Více

BEST - UNIKA 15 dvourohová/dělitelná

BEST - UNIKA 15 dvourohová/dělitelná technický List best - zdicí systém unik vnitřní BEST - UNIKA rohová/dělitelná BEST - UNIKA dvourohová/dělitelná BEST - UNIKA překldová BEST - UNIKA rohová/dělitelná BEST - UNIKA dvourohová/dělitelná BEST

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více