Rekapitulace příjmů. daňové ,00 nedaňové 8 276,50 přijaté transfery ,07 kapitálové ,00 ostatní ,24. celkem příjmy ,81

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rekapitulace příjmů. daňové 217 845,00 nedaňové 8 276,50 přijaté transfery 35 993,07 kapitálové 12 269,00 ostatní 38 802,24. celkem příjmy 313 185,81"

Transkript

1 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové ,00 nedaňové 8 276,50 přijaté transfery ,07 kapitálové ,00 ostatní ,24 celkem příjmy ,81 Financování ,00 Příjmy + financování ,81 Příjmy 1

2 druh příjmu Daňové ,00 podíl na daních ze SR ,00 DPFO - závislá činnost ,00 DPPO - právnické osoby ,00 DPPO - srážková daň 3 000,00 DPH - přidaná hodnota ,00 daň z příjmu OSVČ 2 000,00 daň z nemovitostí ,00 poplatek za ukládání odpadu ,00 ostatní daně a poplatky ,00 poplatek za svoz odpadů 8 300,00 odvod z loterií 400,00 odvod z VHP a jiných technických zařízení 7 000,00 poplatek za psy 465,00 poplatek za užívání veřejného prostranství 300,00 příjmy za zkoušky - řidičské průkazy 380,00 ostatní správní poplatky 5 000,00 Nedaňové 8 276,50 z vlastní činnosti 3 031,00 pult centrální ochrany 1 000,00 parkovací automaty 700,00 Kadaňské noviny 180,00 reklama SD a.s. - Císařský den ,00 reklama Bauvant s.r.o. - Císařský den 12,10 reklama FRK s.r.o. - Císařský den 20,00 reklama SASME s.r.o. - Císařský den 12,10 reklama Jamečný - Císařský den 12,10 reklama Petrom stavby s.r.o. - Císařský den 6,05 reklama ČEZ, a.s. - narozeniny Maxipsa Fíka 302,50 reklama WITTE Nejdek spol s r.o. - Dopravní soutěž mladých cyklistů 18,15 Centrum služeb pro silniční dopravu - Dopravní soutěž mladých cyklistů 6,00 reklama Kabelová televize Kadaň, a.s. - publikace 121,00 prodej zboží 36,00 pronájem majetku 3 343,00 nájem z pozemků 753,00 nájem z bytů a nebytů 2 590,00 dary 80,00 neinvestiční 80,00 sankční platby 1 822,50 pokuty městské policie 300,00 pokuty přestupkové komise 120,00 pokuty - dopravní agendy 1 200,00 pokuty - životní prostředí 22,50 ostatní sankční platby 180,00 Přijaté transfery ,07 neinvestiční náklady na žáka - od obcí 36,00 příspěvek na výkon přenesené působnosti ,90 činnost v oblasti sociálně právní ochrany dětí 3 759,00 volby prezidenta ,00 zateplení 3. MŠ 2 274,74 zabezpečení lékařské pohotovostní služby - KÚ 805,00 Účelová neinv. dotace na výdaje jednotek SDH - KÚ 450,00 OP Lidské zdroje a zaměstnanost - Centrum soc. služeb Prunéřov - KÚ 3 122,43 příspěvek na obnovu radnice č.p. 1 - MK 200,00 Konference Sdružení hist.sídel Čech, Moravy a Slezska v Kadani - KÚ 30,00 Asistent prevence kriminality MV 454,00 Výchovně rekreační víkendové pobyty MV 64,00 Společně proti kriminalitě - MV 70,00 pěstounská péče - Úřad práce 1 000,00 Příjmy I. 2

3 druh příjmu Kapitálové ,00 prodej nemovitostí ,00 Strážiště I ,00 Strážiště II ,00 prodej pozemků 300,00 prodej bytů 350,00 Rafanda - prodej bytů na splátky 120,00 prodej pozemků - Strážiště III, lokalita Úhošťany 3 260,00 prodej vozidla 39,00 investiční dary 2 000,00 Ostatní ,24 úroky z bankovních účtů 200,00 věcná břemena 60,00 správa bytů ,00 pojistné plnění 184,79 ostatní příjmy 436,45 ostatní nedaňové příjmy - Euroregion Krušnohoří 109,00 převod z investičního fondu 3.ZŠ 212,00 převod z investičního fondu 5.ZŠ 500,00 Příjmy II. 3

4 Návrh rozpočtu 2012 Financování ,00 změna stavu na bankovních účtech ,00 Financování 4

5 Rekapitulace výdajů v tis. Kč Odbor vnitřních věcí ,60 Odbor životního prostředí ,70 Odbor dopravy ,95 Odbor regionálního rozvoje ,50 Odbor výstavby ,26 Stavební úřad 40,00 Odbor školství 4 901,53 Odbor sociálních věcí 8 983,63 Organizační složky 3 597,00 Příspěvkové organizace ,90 Ostatní výdaje ,74 celkem výdaje ,81 Výdaje 5

6 Odbor vnitřních věcí ,60 mzdové a sociální náklady ,60 platy ,00 náhrady mezd v době nemoci 180,00 OON 3 067,00 ošatné 80,00 sociální pojištění ,00 zdravotní pojištění 3 910,00 pojistné z mezd 243,60 platy - prevence kriminality 377,00 sociální pojištění - prevence kriminality 94,00 zdravotní pojištění - prevence kriminality 33,00 pojistné z mezd - prevence kriminality 0,00 platy - hasiči 261,20 OON - hasiči 100,00 sociální pojištění - hasiči 65,30 zdravotní pojištění - hasiči 23,50 refundace mezd 70,00 převod do sociálního fondu 1 324,00 neinvestiční náklady 8 465,00 ochranné pomůcky 50,00 knihy, tisk 95,00 drobný hmotný majetek 285,00 materiál 1 380,00 pohonné hmoty 250,00 poštovné 852,00 telekomunikace a radiokomunikace 685,00 poradenské a právní služby 500,00 nákup služeb 2 106,00 školení a vzdělávání 258,00 opravy a údržba 600,00 programové vybavení 80,00 SPOZ 70,00 cestovné 290,00 pohoštění 250,00 GIS 200,00 dálniční známky 6,00 léky a zdravotnický materiál 12,00 pronájem kopírky 50,00 voby prezidenta dotace KÚ 336,00 průkaz energetické náročnosti budov 110,00 investiční náklady 700,00 programové vybavení 300,00 stroje, přístroje a zařízení 400,00 činnost v oblasti sociálně právní ochrany dětí - KÚ 0,00 platy náhrady mezd v době nemoci sociální pojištění zdravotní pojištění pojistné z mezd nákup materiálu 0,00 pohonné hmoty 0,00 cestovné 0,00 školení 0,00 poštovné 0,00 telekomunikace a radiokomunikace 0,00 drobný hmotný majetek 0,00 leasing auta 0,00 OVV 6

7 Odbor životního prostředí ,70 údržba zeleně 4 502,00 investice v zeleni 1 684,00 údržba sportovišť 1 290,00 údržba zahrad Františkánského kláštera 100,00 ochrana přírody a krajiny 197,50 údržba naučných stezek 170,00 Löschnerovo náměstí - projektová dokumentace, ošetření dřevin 767,20 konzultace les 38,00 údržba lesů 100,00 myslivost 24,00 odpadové hospodářství 206,00 veřejná doprava na akce města 250,00 psí útulek 350,00 deratizace a desinfekce 50,00 likvidace autovraků 15,00 vodní hospodářství 218,00 TSK s.r.o. - ošetření zeleně 3 640,00 TSK s.r.o. - čištění Prunéřov 150,00 TSK s.r.o. - svoz odpadkových košů 680,00 TSK s.r.o. - TDO dle vyhlášky 9 700,00 TSK s.r.o. - nebezpečný odpad 400,00 OŽP 7

8 Odbor dopravy ,95 TSK s.r.o. - údržba a obnova dopravního značení a zařízení 770,00 TSK s.r.o. - MAD 4 200,00 TSK s.r.o. - zimní údržba 3 385,00 TSK s.r.o. - čištění města 3 100,00 TSK s.r.o. - blokové čištění 350,00 BESIP 114,95 zimní rekreační doprava 70,00 OD 8

9 Odbor regionálního rozvoje ,50 příspěvky MPR - zachování a obnova kulturních památek 500,00 územní plánování 240,50 regenerace MPR a MPZ 241,04 ochrana památek a péče o kulturní dědictví 468,96 úprava zahrady č.p. 7 v Kadani 420,00 Informační centrum Kadaň ,00 obnova radnice č.p. 1 - příspěvek MK 200,00 ORRaUP 9

10 Odbor výstavby ,26 ROP ,00 Nábřeží Maxipsa Fíka - Vodní sporty ,00 zeleň 6 000,00 úpravy Löschnerova náměstí 6 000,00 doprava ,38 chodníky a komunikace ,38 cyklostezka 1 000,00 regenerace sídliště C - část A ,00 regenerace sídliště C - část F 5 000,00 školství ,74 údržba škol a školských zařízení 4 095,00 zateplení 3.MŠ 3 497,00 zateplení 3.MŠ - dotace 2 274,74 zateplení 2.ZŠ 1 000,00 vestavba 10.MŠ do 1.ZŠ včetně hřiště 8 200,00 víceúčelové hřiště 1.ZŠ - dar ČEZ 2 000,00 kultura 500,00 fresky - klášter 500,00 vnitřní správa ,34 údržba budov 3 397,34 údržba hradeb 1 370,00 investice do veřejného osvětlení 774,00 energie města 9 200,00 správa bytů - investice 7 000,00 sportoviště ,80 ostatní sportoviště - údržba 500,00 ostatní sportoviště - energie 1 500,00 multifunkční hřiště - údržba 0,00 multifunkční hřiště - energie 0,00 multifunkční hřiště - údržba, energie, nájem traktoru 1 362,00 zimní stadion - údržba 1 300,00 zimní stadion - energie 4 350,00 fotbalový stadion - údržba 0,00 atletická dráha ,00 discgolfové hřiště 298,80 příspěvek Tepelnému hospodářství na koupaliště 0,00 TSK s.r.o ,00 údržba veřejného osvětlení 2 000,00 dešťová kanalizace a fontány 750,00 veřejná WC 200,00 hřbitov - budovy 360,00 komunikace 750,00 správa odboru - projekty 4 750,00 OV 10

11 Stavební úřad 40,00 mapové podklady, dokumentace 5,00 odborné posudky 15,00 nutné zabezpečovací práce 20,00 SU 11

12 Odbor školství a kultury 4 901,53 školství 140,00 literatura a ostatní 10,00 ceny pro soutěže škol 40,00 akce škol - služby 70,00 neinvestiční náklady - žáci dětské domovy 20,00 sport 85,00 ceny pro sportovce, sportovní akce 70,00 sportovec města 15,00 kultura 4 676,53 propagace města 1 315,00 narozeniny Maxipsa Fíka 330,00 ostatní - výlep, plakáty 90,00 Císařský den 1 771,53 Advent 180,00 Městská galerie 325,00 Kadaňské noviny 250,00 publikační činnost 255,00 konference SHSČMS 160,00 OŠKS 12

13 Odbor sociálních věcí 8 983, ,63 sociální právní ochrana dětí a ostatní služby 274,00 Terénní program "Společný start" Prunéřov u Kadaně 374,20 Centrum sociálních služeb Prunéřov - předfinancování 195,00 rekonstrukce č.p. 169, Prunéřov - projektová dokumentace 195,00 OP Lidské zdroje a zaměstnanost - Centrum soc. služeb Prunéřov - dotace 3 122,43 Prevence kriminality - víkendové pobyty - MV 64,00 činnost v oblasti sociálně právní ochrany dětí - KÚ 3 759,00 platy 2 560,00 náhrady mezd v době nemoci 20,00 sociální pojištění 640,00 zdravotní pojištění 230,00 pojistné z mezd 14,00 nákup materiálu 20,00 pohonné hmoty 80,00 cestovné 15,00 školení 30,00 poštovné 10,00 telekomunikace a radiokomunikace 15,00 drobný hmotný majetek 43,28 opravy a údržba 5,00 leasing auta 66,60 pojištění auta 10,12 pěstounská péče 1 000,00 platy 300,00 náhrady mezd v době nemoci 5,00 sociální pojištění 75,00 zdravotní pojištění 27,00 pojistné z mezd 1,50 nákup materiálu 20,00 pohonné hmoty 100,00 cestovné 5,00 školení 30,00 poštovné 10,00 telekomunikace a radiokomunikace 15,00 drobný hmotný majetek 100,00 služby pěstounům 311,50 OSVaZ 13

14 Organizační složky 3 597,00 Městská policie 2 513,00 prádlo, oděv, obuv 150,00 knihy, učební pomůcky, tisk 3,00 drobný hmotný majetek 80,00 nákup materiálu 147,00 pohonné hmoty 300,00 telekomunikace a radiokomunikace 110,00 školení a vzdělávání 140,00 nákup služeb 1 000,00 odtahy vozidel 50,00 opravy a udržování 379,00 cestovné 5,00 prevence kriminality a patologických jevů 46,00 kolky 10,00 ochranné pomůcky 30,00 nájemné 3,00 stroje, přístroje a zařízení 60,00 Požární ochrana 1 084,00 drobný hmotný majetek 110,61 ochranné pomůcky 140,00 prádlo, oděv a obuv 60,00 refundace 2,79 knihy, tisk 1,00 nákup materiálu 103,00 pohonné hmoty 140,00 telekomunikace a radiokomunikace 35,00 školení a vzdělávání 27,00 nákup služeb 50,00 cestovné 2,00 opravy a udržování 189,00 programové vybavení 5,00 ostatní nákupy 7,00 stroje, přístroje a zařízení 211,60 Org.složky 14

15 Příspěvkové organizace ,90 Městská správa sociálních služeb 5 000,00 provoz 5 000,00 Kulturní zařízení Kadaň ,30 provoz KZK a městské knihovny ,30 sportovní hala - provoz 2 350,00 Školská zařízení ,60 1.ZŠ 3 632,90 provoz obec 3 632,90 2.ZŠ 3 581,60 provoz obec 3 581,60 3.ZŠ 3 167,10 provoz obec 3 167,10 5.ZŠ 3 307,20 provoz obec 3 307,20 ZŠ a MŠ při nemocnici 1 463,00 provoz obec 1 463,00 DDM Šuplík 1 450,00 provoz obec 1 450,00 ZUŠ 870,00 provoz obec 870,00 1.MŠ 727,50 provoz obec 727,50 3.MŠ 871,80 provoz obec 871,80 4.MŠ 820,90 provoz obec 820,90 6.MŠ 912,60 provoz obec 912,60 9.MŠ 1 804,50 provoz obec 1 804,50 10.MŠ 2 483,50 provoz obec 2 483,50 PO 15

16 Ostatní výdaje ,74 Transfery a dary ,00 sportovní organizace 2 584,00 Hockey Club Kadaň - pozemní hokej 100,00 ostatní organizace 572,00 Grantový systém 200,00 Náboženská obec církve čs. husitské v Kadani 50,00 Nemocnice Kadaň s.r.o. (včetně pojištění) 4 300,00 příspěvek Tepelnému hospodářství na koupaliště 1 200,00 mzdy zimní stadion 2 700,00 SK Kadaň a.s. - A mužstvo 1 700,00 FK Tatran - A mužstvo 500,00 FK Tatran - údržba 500,00 opravy v kostele Čtrnácti sv. Pomocníků v Kadani 1 000,00 Rodiče a děti Kadaně 100,00 K - centrum 100,00 dotace na železniční dopravu pro rekreační účely 50,00 příspěvky za členství - Nechranicko, Euroregion, SHS 130,00 příspěvek pro Destinační agenturu Poohří 200,00 ZS a koupaliště - platba dle usnes. č. 4/ MZ 17 96,00 finanční dar - povodně České Kopisty 500,00 Ostatní výdaje ,74 majetkoprávní úsek 812,00 pojištění 1 758,40 nákup pozemků 38,00 poplatky bance 250,00 daň z převodu nemovitostí 50,00 DPH 2 193,52 správa bytů ,00 odvod za neplnění zam. zdr. post. 150,00 TSK s.r.o. - odvoz ostatních odpadů 100,00 příspěvek na dopravu (Skládka Tušimice) 3 700,00 Prevence kriminality - Světlo, o.s. 70,00 nájemné 360,00 udržitelnost Nábřeží Maxipsa Fíka - I. etapa 731,60 udržitelnost Nábřeží Maxipsa Fíka - III. etapa Podhradí 255,00 udržitelnost Vodní sporty 45,00 udržitelnost č.p ,00 zabezpečení lékařské pohotovostní služby - dotace KÚ 805,00 finanční vypořádání dotací z roku volby prezidenta ČR 1,87 finanční vypořádání dotací z roku provence kriminality 13,35 ostatní výdaje 250,00 rezerva - soudní řízení 2 800,00 rezerva 5 500,00 Ostatní 16

17 Sociální fond Příjmy 1 444,00 převod zůstatku z roku ,00 příděl do fondu pro rok ,00 Výdaje 1 444,00 penzijní připojištění 320,00 stravenky 460,00 kulturní a společenské akce 100,00 výročí 24,00 věrnostní příspěvek zaměstnancům formou šeků 459,00 rezerva 81,00 Sociální fond 17

18 výdaje na Organizace města příjmy investice zisk provoz Tepelné hospodářství Kadaň s.r.o , , , ,00 Technické služby Kadaň s.r.o , , ,00 30,00 Kabelová televize Kadaň a.s , , , ,00 Nemocnice Kadaň s.r.o , , ,00 0,00 Celkem , , , ,00 organizace města 18

Rozpočet města - 1. úprava.xls. Rekapitulace příjmů. daňové 153 450,00 nedaňové 121 760,00 dotace 99 213,00 kapitálové 26 505,00 ostatní 110 639,86

Rozpočet města - 1. úprava.xls. Rekapitulace příjmů. daňové 153 450,00 nedaňové 121 760,00 dotace 99 213,00 kapitálové 26 505,00 ostatní 110 639,86 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 153 450,00 nedaňové 121 760,00 dotace 99 213,00 kapitálové 26 505,00 ostatní 110 639,86 celkem příjmy 511 567,86 Příjmy 1 druh p íjmu Daňové 153 450,00 podíl na daních

Více

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY I. P Ř Í J M Y Druh příjmů 31.12.v tis. Kč 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 sdílené daně - celkem 159 066,6 159 066,6 163 538 917,00 102,8 3 z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 38 900,0 38 900,0 37

Více

R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E

R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E N A R O K 2014 (návrh údaje uváděné v tis. Kč) listopad 2013 Zpracoval: ekonomický odbor Vyvěšeno dne: 27. listopadu 2013 Sejmuto: 13.12.2013 NÁVRH ROZPOČTU

Více

PŘÍJMY 597 500 000,00 VÝDAJE 693 609 000,00 FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00

PŘÍJMY 597 500 000,00 VÝDAJE 693 609 000,00 FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00 1 ROZPOČET MĚSTA LITOVEL NA ROK 2014 PŘÍJMY 597 500 000,00 VÝDAJE 693 609 000,00 FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00 Třída 8 - FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00 Přijaté úvěry Krátkodobé úvěry 24 979 000,00 Dlouhodobý úvěr

Více

Přehled schváleného rozpočtu

Přehled schváleného rozpočtu NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Strana 1 / 13 01 KAP odbor ekonomický 1000 odbor ekonomický 01.01. rezerva na nepředvídané výdaje 15 308,00 01002 rozpočtová rezerva 0,00 15 308,00 0,00 01.01. bankovní poplatky 01.01.

Více

Rozpočet na rok 2015 - II. RO

Rozpočet na rok 2015 - II. RO Město Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok II. RO schváleno Zastupitelstvem města dne 25. 5. 2015 pod usnesením č. 107/2015 V Kolíně dne 26. 5. 2015 Ing Petr Villner vedoucí finančního odboru Rozpočet

Více

Rozpočet Města Blansko

Rozpočet Města Blansko Rozpočet Města Blansko na 1 Zastupitelstvo města schválilo na 15. zasedání dne 17. prosince 2013 rozpočet Města Blansko na v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 372 688, 0 tis. Kč. Příjmová

Více

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno:

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: 1 OBSAH : ÚVOD 1. ROZPOČET... 3 2. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY... 3 Daňové příjmy (tř.1)... 4 Nedaňové příjmy (tř. 2)... 9 Kapitálové příjmy

Více

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2006

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2006 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2006 REKAPITULACE 1) Příjmy - Výdaje - Financování Příjmy 295 742 573 Kč Výdaje 326 503 201 Kč Rozdíl -30 760 628 Kč Rozpočet je postaven jako schodkový, schodek ve výši

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y DANĚ Daň z příjmu fyz. os ze závislé činnosti... 1.453.091,09Kč Daň z př. fyz. osob se SVC... 46.438,05Kč Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů...

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Příjmová část paragraf název položky, paragrafu druh příjmů Schválený rozpočet 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY: Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků sdílená

Více

Komentář k návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2014

Komentář k návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2014 Komentář k návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2014 Předkládaná varianta návrhu rozpočtu Města Chodova pro rok 2014 je zpracována v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Více

10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč

10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč 10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč Třída 1 - daňové příjmy 1361 917 OVS - ověřování, Czechpoint, ostatní 140 1361

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč)

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč) 2010 k 30.6.2010 čerpání * běžné 208 902,00 211 145,00 139 950,39 66,28 24 310,00 235 455,00 * investiční (kapitálové) příjmy

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. 1. se závěrečným účtem za rok 2013 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. 1. se závěrečným účtem za rok 2013 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení č.j.: 477/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 433 ze dne 09.06.2014 Závěrečný účet městské části Praha 3 za rok 2013 Rada městské části I. s o u h l a s í 1. se závěrečným účtem

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 5 500 daň z příjmů právnických osob 1341 400 poplatek ze psů 1342 5

Více

II. Příjmy a výdaje podle odpovědných míst

II. Příjmy a výdaje podle odpovědných míst II. Příjmy a výdaje podle odpovědných míst 23 24 V této části je rozpočet každého odpovědného místa v jednotlivých oblastech návazně na bilanční tabulku rozpracován do příslušných paragrafů a položek rozpočtové

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012 Zastupitelstvo města Bechyně dne 15.05.2013 1 Město Bechyně, nám. T.G. Masaryka 2, 391 65 Bechyně IČO: 00252069 Závěrečný účet města Bechyně za

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2015 I. ÚVOD. II. PŘÍJMY A FINACOVÁNÍ příloha č. 2, list PŔÍJMY

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2015 I. ÚVOD. II. PŘÍJMY A FINACOVÁNÍ příloha č. 2, list PŔÍJMY Strana 1 (celkem 9) KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2015 I. ÚVOD Návrh rozpočtu Statutárního města Opavy pro rok 2015 je sestaven dle pokynu pro sestavování návrhu rozpočtu SMO, vydaným odborem finančním a

Více

Komenta r kna vrhu rozpoc tu na r. 2015

Komenta r kna vrhu rozpoc tu na r. 2015 Komenta r kna vrhu rozpoc tu na r. 2015 Rozpočet města je pro r. 2015 je navrhován v souladu s zákonem č. 250/2000 Sb.,v pl. zn. Rozpočet je sestaven jako schodkový. Schodek navrhovaného rozpočtu je kryt

Více

Usnesení č. 2/20/2 - Příloha č. 2 Počet stran přílohy: 34. Strana 1. VÝDAJE ROZPOČTU Moravskoslezského kraje na rok 2005 1.

Usnesení č. 2/20/2 - Příloha č. 2 Počet stran přílohy: 34. Strana 1. VÝDAJE ROZPOČTU Moravskoslezského kraje na rok 2005 1. Strana 1 VÝDAJE ROZPOČTU Moravskoslezského kraje na rok 2005 1. BĚŽNÉ VÝDAJE Skupina 2 - PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 2.1 paragraf položka Název 2140 Vnitřní služby, obchod a turismus 10 500

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obecní úřad Zahájí Zahájí 4 373 48 Dívčice Návrh rozpočtu na rok 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka NÁVRH 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 550 000.00 0000 1112

Více

1. Souhrnné hodnocení

1. Souhrnné hodnocení 1. Souhrnné hodnocení V průběhu roku 2008 byl schválený rozpočet výdajů 2.033.409 tis. Kč upraven na 2.552.882,22 tis. Kč, tzn. navýšení rozpočtu o 519.473,22 tis. Kč. Rozpočet příjmů byl zvýšen o 286.426,51

Více

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Příjmy: 1 000 Kč Daňové příjmy Daň z příjmu fyz.osob závislá činnost 231 15 0000

Více