AGREGÁTN TNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "18.04.2007 AGREGÁTN TNÍ"

Transkript

1 7. přednáška AGREGÁTN TNÍ POPTÁVKA A NABÍDKA

2 7. přednáška I. AD II. AS III. Rovnováha AD-AS AS

3 7. přednáška KLÍČOV OVÁ SLOVA Agregátn tní poptávka, agregátn tní nabídka, rovnovážná cenová hladina, Keynesův efekt, Pigouův efekt, deflační impotence, past na likviditu, klasická křivka agregátn tní nabídky, extrémn mní keynesiánsk nská křivka agregátn tní nabídky, základnz kladní (běž ěžná) keynesiánsk nská křivka nabídky, monetaristická křivka agregátn tní nabídky

4 Model AD-AS AS Předpoklady modelu: křivka AD vychází z modelu IS-LM ekonomika pod potenc. produktem (nevyužité výr. zdroje) uzavřená ekonomika o množství peněz rozhoduje CB vliv proměnlivé cenové hladiny makroekonomická rovnováha v KO i DO východisko: trh práce

5 Model AD-AS AS makroekonomická rovnováha v KO i DO příčiny krátkodobých kolísání zaměstnanosti a produktu trend veličin v DO

6 I. AGREGÁTN TNÍ POPTÁVKA Jaké faktory ovlivňuj ují AD? AD vyjadřuje různá množství statků a služeb, která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční zákazníci koupit při různých cenových hladinách Součet C,I,G,NX v závislosti z na P

7 AD Cenová hladina P C+I+G+NX AD Reálný produkt

8 AD každý bod AD rovnovážná úroveň produktu, kdy plánované výdaje = skutečným výdajům vztah P a Y (pokles P celkové plánované výdaje rostou) příčiny: 1. Keynesův efekt 2. Efekt bohatství, efekt reálných peněžních zůstatků 3. Zahraniční efekt

9 Odvození křivky AD i LM (M/P 1 ) LM (M/P 0 ) IS Cenová hladina P AD Reálný produkt

10 Odvození křivky AD LM: i = 1/h*(kY- F/P) F fixní nomináln lní zásoba peněz z (F=M) mění se P (růstem P, klesá reáln lná peněž ěžní zásoba) - roste i, pokles I, pokles Y (příčina růst P reálná peněž ěžní zásoba vzrostla)

11 Definice křivky k AD vyjadřuje všechny v kombinace cenové hladiny a reáln lného produktu, kdy je v rovnováze trh statků a služeb, trh peněz z a ostatních finančních aktiv Y = γ*a + β*m/p P = β* M Y -γ*a

12 AD klesající tvar AD Efekt úrokové míry Efekt bohatství Zahraniční efekt

13 AD Efekt úrokové míry (Keynes( Keynesův efekt) pokles P k běžb ěžným výdajům m stačí držba nižší šího nomináln lního množstv ství peněz klesá MD, roste poptávka OFA, roste cena obligací,, klesá i Keynesiánsk nská interpretace P a rostoucích ch výdajů nevylučuje uje situaci selhání,, kdy i neklesá,, nebo I nereagují na její změnu roste P, M/P klesá

14 AD Efekt bohatství bez vlivu úrokové sazby pokles P, nemění se nomináln lní výše e peněz domácnost cností,, roste ale reáln lná hodnota (kupní síla) Domácnosti bohatší ší,, rostou spotřebn ební výdaje = efekt reálných peněž ěžních zůstatkz statků (Pigouův efekt) P a bohatství domácnost cností (CP) pokles P-pokles P i N - růst ceny CP (pokles P-růst P bohatství a C)

15 AD Zahraniční efekt Pokles domácí P nárůst poptávky zahraničních subjektů po zlevněných ných statcích, ch, možný pokles domácí poptávky po dražší ším m exportovaném m zboží

16 AD Extrémní případy 1. Past na likviditu 2. Deflační impotence

17 AD Extrémní případy Past na likviditu - při i nízkn zké i (h ), h je vysoká,, lidé chtějí jakékoliv koliv množstv ství peněz z (oček ekávaný růst r i) přerušení K.E. (viz křivka k LM) - klasikové: samoregulační mechanismus (SM) - keynesiánci nci: : neexistuje SM, ekonomika pod potenc.y i dlouhodobě - Pigouv AD nemůž ůže e být vertikáln lní ani u pasti na likviditu, ale negativní sklon (Pigo( Pigoův efekt) - potvrzení SM, jen teorie, proti: faktory: očeko ekávání,, efekt znovurozdělov lování

18 i LM IS Cenová hladina P AD Reálný produkt

19 i LM IS Cenová hladina P AD Reálný produkt

20 AD Extrémní případy Další teorie Keynesiánc nců Deflační impotence - křivka IS vertikáln lní (b=0) investice nereagují na změnu

21 i IS LM (M/P 0 ) Cenová hladina P AD Reálný produkt

22 AD Extrémní případy Shrnutí: - předpoklad Keynesiánc nců o existenci pasti na likviditu a deflační impotenci - pod potenc.. Y - vysoká nezaměstnanost - MP neúčinn inná,, trh peněz z nepomůž ůže - prosazovali FP (posunutí AD zvýšen ením m G)

23 AD Změny AD (růst (C,I,G,NX) a pokles AD) P AD Y

24 AD Posuny křivky k AD posun IS, LM IS: doprava: zvýšen ení Ca,G, I, TR pokles Ta (posun o Y Y = γ * A) LM: změna M, ne P dolů: : monetárn rní expanze

25 AD Body mimo křivkuk Body napravo skutečný produkt(as) je větší než AD neplánovaný růst zásob fy omezí výrobu Body nalevo Body nalevo AD větší než AS neplánovaný pokles zásob fy zvýší výrobu Ing. A. Ecková, PhD.

26 AD Faktory ovlivňuj ující AD růst zásoby z peněz zlepšen ení očekávání zvýšen ení bohatství snížen ení daní zvýšen ení vládn dních výdajů znehodnocení kurzu domácí měny oživení v zahraničí

27 II. AGREGÁTN TNÍ NABÍDKA AS vyjadřuje různá množství statků a služeb, která chtějí firmy vyrábět při různých cenových hladinách AS vyjadřuje celkové množství produkce, které bude nabízeno při daných cenách

28 II. AGREGÁTN TNÍ NABÍDKA - různé školy, různr zné předpoklady (trh práce) - Agregátn tní produkční funkce (vstupy-výstupy) výstupy) - KO vše e fixní,, kromě L (mezní produkt práce MPL= Y/ Y/ L) Y Y=f(L) L

29 II. AGREGÁTN TNÍ NABÍDKA - klesající výnosy z faktoru, (menší přírůstky) - po přidp idání dodatečné jednotky práce Y klesá pomaleji - sklon MPL klesající (křivka MPL klesající) - je dán d n mezním m produktem práce (MPN = Y/ = Y/ N) - Při i změně K posun celé křivky, roste mezní produkt práce MPL L

30 II. AGREGÁTN TNÍ NABÍDKA TRH PRÁCE: - nabídka (ek( ek.. subjekty, max užitku), - poptávka (fy, max zisku) Poptávka - 1 fa, KO- rozhoduje o rozsahu práce a produkce (kolik lidí zaměstn stná v KO) - fa max zisku, zvyšuje výrobu a poptávku po práci (nájem dodatečného pracovníka do doby, než se příjem p na posledního pracovníka nevyrovná nákladům m na dodatečného pracovníka (MR=MC) - fa najímá pracovníka do doby než se MPL nevyrovná reáln lné mzdě

31 II. AGREGÁTN TNÍ NABÍDKA Poptávka DK mezní náklady=cena mezní náklad nomináln lní mzda/mezní produkt práce (P=w/MPN MPN=w/P reáln lná mzda) MPN1>w/P firmy zvýší najímání pracovníků MPN2<w/P omezení poptávky po práci Ing. A. Ecková, PhD.

32 II. AGREGÁTN TNÍ NABÍDKA Poptávka křivka mezního produktu práce totožná s křivkou k poptávky po práci pro 1 firmu - horizontáln lní součet všech v poptávek agregátn tní poptávka po práci ND=f(w/P) MPN1 w/p=mpn MPN2 N Ing. A. Ecková, PhD.

33 II. AGREGÁTN TNÍ NABÍDKA Nabídka celkový užitek u závisz visí na reáln lném m důchodd chodě a velikosti volného času individuáln lní nabídka jednoho člověka - rozhoduje se kolik nabídne práce (práce ce-volný čas) - volný čas užitek - práce odměna užitek - Indiferenční křivky - kombinace času a důchodu, d kt.. PřinP inášejí užitek (U3 vetší užitek) - sklon určuje uje ochotu zaměň ěňovat volný čas za reálný důchodd

34 II. AGREGÁTN TNÍ NABÍDKA - Linie rozpočtu - skutečné možnosti, které má zaměstnanec k dispozici - sklon je dán d n reálnou mzdou (zvýšen ení mzdy-zvý zvýšení sklonu) Agregátn tní nabídka práce NS - pozitivně rostoucí Ing. A. Ecková, PhD.

35 II. AGREGÁTN TNÍ NABÍDKA w/p*l w/p U3 Y

36 II. AGREGÁTN TNÍ NABÍDKA DO AS na úrovni potenciáln lního produktu potenciáln lní produkt: produkt, při p i kterém m dochází k plnému využit ití všech zdrojů (L, K, A), maximum (více nemůž ůže e ekonomika vyprodukovat)

37 II. AGREGÁTN TNÍ NABÍDKA Krátk tké období P SAS Y

38 II. AGREGÁTN TNÍ NABÍDKA Změny AS (růst (ceny) a pokles AD) Krátk tké období P SAS Y

39 II. AGREGÁTN TNÍ NABÍDKA KO AS je rostoucí (vyšší P, vyšší Y) Náklady firem jsou po jistý čas fixní faktory (nomináln lní) ) ovlivňuj ující růst cen: růst nomináln lních mezd růst cen surovin znehodnocení měnového kurzu Reáln lné faktory

40 KLASICKÁ KŘIVKA AS Předpoklad: - dokonale flexibilní trh práce (mzdová sazba i cena se mění m vyrovnání rovnováhy) - klasikové ekonomika pracuje při p i plném m využit ití zdrojů - pokles P reáln lná mzda se nemění,, nerovnováha se odstrání posunem nomináln lní mzdy - křivka AS vertikáln lní v KO i v DO (flexibilita mezd) - plná zaměstnanost ne všichni v jsou zaměstnan stnaní

41 KLASICKÁ KŘIVKA AS Y Y=f(L,..) Y 45 Y0 L Y0 Y w/p P SAS=LAS w/p0,w/p1 ND P0 P1 L0=L* L Y0=Y* Y

42 FP a KLASICKÁ KŘIVKA AS P AS P1 P0 AD1 AD0 Y* Y zvýšen ení G AD posun doprava, produkce se nemění ani zaměstnanost, P vzroste, i vzroste vytěsňovac ovací efekt (o kolik vzroste G o tolik klesnou soukromé výdaje)

43 MP a KLASICKÁ KŘIVKA AS P AS P1 P0 AD1 AD0 Y* Y růst nomináln lní zásoby peněz z (AD doprava) monetárn rní expanze

44 MP a KLASICKÁ KŘIVKA AS Důsledky: - reálný produkt a zaměstnanost se nemění - reáln lně se množstv ství peněz z nezmění,, ani i - růst cenové hladiny P Kvantitativní rovnice peněz: M*V=P*Y, klasikové-produkt na potenciálu, zvýšen ení M = zvýšen ení P neutralita peněz Neutralita peněz: změna peněž ěžní zásoby mám dopad pouze na nomináln lní veličiny iny (P, YN, ), ale ne na reáln lné veličiny(re iny(reálný produkt, mzda, zaměstnanost)

45 ZÁKLADNÍ KEYNESIÁNSK NSKÁ KŘIVKA AS Předpoklad: - v KO fixní nomináln lní mzdy (dlouhodobé kolektivní smlouvy) - změna P - nedobrovolná nezaměstnanost

46 ZÁKLADNÍ KEYNESIÁNSK NSKÁ KŘIVKA AS Y Y=f(L,..) Y 45 Y0 L Y0 Y w/p P SAS=LAS w/p0 ND P1 P0 L0=L* L Y0 Y

47 ZÁKLADNÍ KEYNESIÁNSK NSKÁ KŘIVKA AS - fy poptávaj vají méně než je nabídka (kolik se zaměstn stná lidí záleží na poptávce po práci) - cenová hladina se nemění - když se zvýší nomináln lní mzda vyšší náklad na výrobu-posun AS nahoru (nomináln lní šok)m snížen ení výrobních nákladn kladů-posun křivky k dolů

48 ZÁKLADNÍ KEYNESIÁNSK NSKÁ KŘIVKA AS FP v KO - fiskáln lní expanze, posun doprava o Y= γ G - Dopady: - reálný produkt vzrostl o Y= γ G - cenová hladina vzrostla (klesnou reáln lné peněž ěžní zůstatky, roste i) - klesla reáln lná mzda, vzrostla cenová hladina - klesl mezní produkt práce

49 ZÁKLADNÍ KEYNESIÁNSK NSKÁ KŘIVKA AS FP v DO - reáln lná mzda klesla není souhlas na dlouho, snaha nárůst nomin.. mezd, rostou náklady n na výrobu Dopady: - reálný produkt stejný - cenová hladina vzrostla - i vzrostla - úplný vytěsňovac ovací efekt

50 ZÁKLADNÍ KEYNESIÁNSK NSKÁ KŘIVKA AS MP v KO Dopady: - roste reálný produkt o Y = β* M/P - cenová hladina vzroste, i klesne - reáln lná mzdy klesne, nomináln lní fixní

51 ZÁKLADNÍ KEYNESIÁNSK NSKÁ KŘIVKA AS MP v DO reáln lná mzda klesla-po požadavek na nárůst n nomináln lních mezd (posun nahoru) - Dopady: - Reálny produkt ani zaměstnanost se nezmění - cenová hladina vzrostla - reáln lná mzda stejná

52 EXTRÉMN MNÍ KEYNESIÁNSK NSKÁ KŘIVKA AS Předpoklad - velmi KO - pod potenc.. Produktem-nevyu nevyužité VF, dostatečná zásoba práce - dodatečný nájem n pracovníků za stejnou nomináln lní mzdu (fixní) ) (Keynesi( Keynesiánci-i i ceny fixní)

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky.

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnitřní versus vnější rovnováha ekonomiky Vnitřní rovnováha znamená dosažení takové úrovně reálného

Více

Ekonomie 1. 4. Determinace produktu. RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. 4.1 Určení rovnovážné produkce pomocí modelu AS-AD

Ekonomie 1. 4. Determinace produktu. RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. 4.1 Určení rovnovážné produkce pomocí modelu AS-AD Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 4. Determinace produktu Otázka: Jaké síly rozhodují o tom, jak velký produkt Y (obvykle HDP) bude

Více

5. kapitola Agregátní poptávka a agregátní nabídka

5. kapitola Agregátní poptávka a agregátní nabídka 5. kapitola Agregátní poptávka a agregátní nabídka V této kapitole se seznámíte - s tím, co je to agregátní poptávka a jaké faktory ji ovlivňují - podrobně s tím, jak délka časového období ovlivňuje agregátní

Více

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Agregátní nabídka a agregátní poptávka cena

Více

Studijní opora TRH PRÁCE, NEZAMĚSTNANOST A PHILLIPSOVA KŘIVKA. Část 1 Trh práce a nezaměstnanost. EKONOMIE II (část makroekonomie) Téma 5

Studijní opora TRH PRÁCE, NEZAMĚSTNANOST A PHILLIPSOVA KŘIVKA. Část 1 Trh práce a nezaměstnanost. EKONOMIE II (část makroekonomie) Téma 5 Studijní opora Název předmětu: EKONOMIE II (část makroekonomie) Téma 5 TRH PRÁCE, NEZAMĚSTNANOST A PHILLIPSOVA KŘIVKA Část 1 Trh práce a nezaměstnanost Zpracoval: doc. RSDr. Luboš ŠTANCL, CSc. Operační

Více

Otázky - OBECNÁ EKONOMIE II MAKROEKONOMIE - 2015

Otázky - OBECNÁ EKONOMIE II MAKROEKONOMIE - 2015 Otázky - OBECNÁ EKONOMIE II MAKROEKONOMIE - 2015 1. Hlavní makroekonomické směry stručně charakterizuje učení fyziokratů a merkantilismus - co je podstatou jejich učení, kdy, představitelé, kritika Fyziokraté

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI Kapitola 8 INFLACE Inflace = růst všeobecné cenové hladiny všeobecná cenová hladina průměrná cenová hladina v ekonomice vyjadřujeme jako míru inflace (procentní růst) při inflaci kupní síla peněz a když

Více

Jedná se o podíl spotřebních výdajů domácností a výdajů neziskových institucí na HDP v %.

Jedná se o podíl spotřebních výdajů domácností a výdajů neziskových institucí na HDP v %. 3.kapitola Výdaje a rovnovážný hrubý domácí produkt V této kapitole se seznámíte: s faktory, které ovlivňují spotřebu a investice s tím, jak je konstituován rovnovážný produkt jak je rovnovážný produkt

Více

Studijní opora. 4. Kapitola. Celkové výdaje a produkt. Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D.

Studijní opora. 4. Kapitola. Celkové výdaje a produkt. Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D. Studijní opora Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) 4. Kapitola Celkové výdaje a produkt Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu:

Více

M = Ma + m YD NX = X M vždy

M = Ma + m YD NX = X M vždy Makroekonomie magisterský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, 2011 www.median-os.cz, www.ak-ol.cz Cvičení téma 2 Čistý export, měnový kurz, rozšířený model důchod výdaje. Obsah. 4) Čistý export.

Více

Studijní opora. 11. Kapitola. Fiskální politika. Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D.

Studijní opora. 11. Kapitola. Fiskální politika. Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D. Studijní opora Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) 11. Kapitola Fiskální politika Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu:

Více

Peníze a monetární politika

Peníze a monetární politika Peníze a monetární politika Komponenty nabídky peněz. Poptávka po penězích a motivy jejich držby. Bankovní sektor a nabídka peněz. Centrální banka, cíle a nástroje její monetární politika (operace na volném

Více

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Inflace Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Co je to inflace? Inflace není v původním význam růst cen. Inflace je

Více

12. kapitola Fiskální politika shrnutí

12. kapitola Fiskální politika shrnutí 12. kapitola Fiskální politika shrnutí Úvod Fiskální politika znamená ovlivňování ekonomiky prostřednictvím veřejných rozpočtů a to jak prostřednictvím příjmové, tak výdajové stránky. Cílem je zajistit

Více

2. Model jednoduché ekonomiky

2. Model jednoduché ekonomiky Model jednoduché ekonomiky 2. Model jednoduché ekonomiky 45 V rámci této kapitoly: získáte informace o tom, co ekonomická teorie chápe jako model jednoduché ekonomiky, se seznámíte se základními makroekonomickými

Více

Da ová teorie a politika

Da ová teorie a politika Da ová teorie a politika Stanislav Klazar DA OVÁ TEORIE A POLITIKA 2009 1. přednáška Dějiny daňových teorií Ekonomické teorie Klasická Neoklasická Keynesiánská Neokonzervativní Vývoj teorie Daňová teorie

Více

8 Volba výstupu dokonale konkurenční firmou

8 Volba výstupu dokonale konkurenční firmou 8 Volba výstupu dokonale konkurenční firmou 8.1 Obecná východiska určení výstupu, při němž firma maximalizuje zisk Firma maximalizující zisk podřizuje volbu vstupů i výstupů dosažení maximálního ekonomického

Více

Téma è. 3: 34 Úvod do agegátní poptávky a agregátní nabídky ÚVOD DO AGREGÁTNÍ POPTÁVKY A AGREGÁTNÍ NABÍDKY

Téma è. 3: 34 Úvod do agegátní poptávky a agregátní nabídky ÚVOD DO AGREGÁTNÍ POPTÁVKY A AGREGÁTNÍ NABÍDKY 34 Úvod do agegátní poptávky a agregátní nabídky Téma è. 3: ÚVOD DO AGRGÁTNÍ OTÁVK A AGRGÁTNÍ NABÍDK Klíèové pojmy k zapamatování: Agregátní poptávka Faktory pùsobící na agregátní poptávku (spotøeba, investice,

Více

Předpokládané znalosti

Předpokládané znalosti Předpokládané znalosti Před zahájením navazujícího magisterského studia Vám doporučujeme zopakovat si učivo v rozsahu bakalářského studia. V další části najdete tématické okruhy a doporučenou literaturu

Více

1 Daňové teorie 1.1 Členění daní

1 Daňové teorie 1.1 Členění daní 1 Daňové teorie 1.1 Členění daní Na daně jako zdroje veřejných rozpočtů lze pohlížet z různých stránek. Lze tak například členit daně z těchto hledisek: - podle místa dopadu, kdy mohou být daně uvalovány:

Více

Makroekonomický produkt a důchod

Makroekonomický produkt a důchod Makroekonomie zabývá se souhrnnými ekonomickými jevy a jejich vztahy: produkt agregátní poptávka a agregátní nabídka peníze, trh peněz, měnová politika nezaměstnanost; míra nezaměstnanosti ČR 1Q. 2013

Více

Rozlišení zisku. Mikroekonomie. Účetní zisk = Ekonomický zisk. Normální zisk. Zisk firmy. Co je důležité pro členění zisku

Rozlišení zisku. Mikroekonomie. Účetní zisk = Ekonomický zisk. Normální zisk. Zisk firmy. Co je důležité pro členění zisku Zisk firmy Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Zisk (π) je rozdíl mezi celkovými příjmy a celkovými náklady. Π = TR - TC Je také vynásobený objem produkce rozdílem průměrného

Více

VÝVOJ HDP V ČR PŘED A PO VSTUPU DO EU

VÝVOJ HDP V ČR PŘED A PO VSTUPU DO EU JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Řízení a ekonomika podniku VÝVOJ HDP V ČR PŘED A PO VSTUPU DO EU Vedoucí diplomové

Více

Výkladový slovník ekonomických pojmů. je souhrn poptávky všech subjektů v ekonomice po celkovém množství výrobků a služeb

Výkladový slovník ekonomických pojmů. je souhrn poptávky všech subjektů v ekonomice po celkovém množství výrobků a služeb Agregátní nabídka Agregátní poptávka Akcept Akcie Akcionář Akciová společnost Aktiva Audit Auditor Banka centrální Banky obchodní Bezhotovostní platba Bonita je souhrn množství všech výrobků a služeb nabízených

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY. Vladimír Hobza, Dora Assenza, Jaroslav Zlámal ZÁKLADY EKONOMIE

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY. Vladimír Hobza, Dora Assenza, Jaroslav Zlámal ZÁKLADY EKONOMIE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY Vladimír Hobza, Dora Assenza, Jaroslav Zlámal ZÁKLADY EKONOMIE Studijní texty pro denní studium na vysokých školách neekonomického zaměření Olomouc

Více

Metodika finanční gramotnosti PRO STUDENTY aktualizace 2013

Metodika finanční gramotnosti PRO STUDENTY aktualizace 2013 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace Karasova 16, 709 00 Ostrava Mariánské Hory Metodika finanční gramotnosti PRO STUDENTY aktualizace 2013

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 4 MANAŽERSKÁ EKONOMIKA PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání:

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více

Peníze mají dlouhou historii. Jejich různé formy nevznikly najednou ze dne na den, ale prošly vývojem, s jehož základními fázemi se nyní seznámíme.

Peníze mají dlouhou historii. Jejich různé formy nevznikly najednou ze dne na den, ale prošly vývojem, s jehož základními fázemi se nyní seznámíme. 4.kapitola Peníze V této kapitole se seznámíte s tím, jak se peníze vyvíjely v minulosti až do dnešních forem peněz s nabídkou peněz, neboli jak centrální banka prostřednictvím celé bankovní soustavy vytváří

Více