13.1. Úvod Cílem regresní analýzy je popsat závislost hodnot znaku Y na hodnotách

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "13.1. Úvod Cílem regresní analýzy je popsat závislost hodnot znaku Y na hodnotách"

Transkript

1 13 Regrese Úvod Cílem regresní analýzy je popsat závislost hodnot znaku Y na hodnotách znaku X. Přitom je třeba vyřešit jednak volbu funkcí k vystižení dané závislosti a dále stanovení konkrétních hodnot parametrů těchto zvolených funkcí. V dalších sekcích se zaměříme na funkce tvaru k y = β j φ j (x) j=0 kde funkce φ j (x) jsou známé funkce neobsahující neznámé parametry a φ 0 (x) = 1. Častou volbou je φ j (x) = x j, j = 0, 1,..., k Přímka procházející počátkem Nejprve se zaměříme na φ 0 (x) = 0 a φ 1 (x) = x. Nechť platí Y i = βx i + e i, i = 1..., n. V tomto případě X = (x 1,..., x n ), takže X X = ( x2 i ). Odhad ˆβ = x i Y i / x 2 i. Odhad pro σ 2 je s 2 = ( Y 2 i ˆβ ) x i Y i /(n 1). Příklad 13.1 Mějme měděnou trubku o délce L 0 = 1000 mm při teplotě t 0 = 20 C. Bylo naměřeno, o kolik milimetrů se tato trubka prodlouží, stoupne-li její teplota o C. Je známo, že pro délkovou roztažnost platí vzorec L = αl 0 t, kde α je tzv. koeficient tepelné roztažnosti. Změna teploty t: Prodloužení trubky L: 0,18 0,35 0,48 0,65 0,84 0,97 129

2 Je třeba odhadnout koeficient α. Proto provedeme úpravu dat z tabulky s cílem přejít na model Y i = βx i + e i, i = 1..., n, kde x i je hodnota výrazu L 0 t v i-tém měření, Y i je prodloužení trubky, β píšeme místo α a e i jsou chyby měření. x i : Y i : 0,18 0,35 0,48 0,65 0,84 0,97 Vyjde n = 6, ˆβ = 1, , s 2 = 3, Příklad 13.2 (mravenec průzkumník) Mravenec průzkumník se probouzí při teplotě okolo 5 C, při teplotě 10 C už může dosáhnout rychlosti 18 m/hod., při teplotě 15 C vyvine rychlost 54 m/hod., při teplotě 20 C běží rychlostí 126 m/hod., při teplotě 25 C uhání rychlostí 210 m/hod., při teplotě 28 C jeho rychlost klesá na 190 m/hod. Bernard Werber: Mravenci, KK, 2005 Najděte regresní přímku ˆβ 0 + ˆβ 1 x pro závislost rychlosti y mravence průzkumníka na teplotě okolí x. Určete index determinace. Zkonstruujte pás spolehlivosti pro regresní přímku a okolo regresní přímky. Marek, J.: Pravděpodobnost a matematická statistika 130

3 XIII.3 Věta. V modelu lineární regrese jsou odhadem parametrů regresní funkce β 0 + β 1 x odhady ˆβ 0 = Y i x2 i x i x iy i n x2 i ( x, (1) i) 2 ˆβ 1 = n x iy i x i Y i n x2 i ( x, (2) i) 2 S( ˆβ 0, ˆβ 1 ) = Y 2 i ˆβ 0 Y i ˆβ 1 x i Y i. (3) Data lze také vztáhnout k těžišti a pro výpočet odhadů regresních parametrů lze použít tyto vztahy ˆβ 1 = (x i x)y i (x i x) 2, ˆβ0 = Y ˆβ 1 x, Ŷ = ˆβ 0 + ˆβ 1 x = Y + ˆβ 1 (x x). Odchylky e i = Y i Ŷi = Y i ˆβ 0 ˆβ 1 x i = Y i Y ˆβ 1 (x i x), i = 1,..., n, se nazývají rezidua Statistika S e = S( ˆβ 0, ˆβ 1 ) = e 2 i = (Y i Ŷi) 2 = [Y i Y ˆβ 1 (x i x)] 2, se nazývá reziduální součet čtverců resp. součet čtverců reziduí. XIII Regrese 131

4 Výsledky uvádí tabulka i x i Y i x 2 i x i Y i Yi 2 Ŷ i e i e 2 i = ˆβ 0 = Y i x2 i x i x iy i n x2 i ( x = i) = = ˆβ 1 = n x iy i x i Y i n x2 i ( x = i) = = = S( ˆβ 0, ˆβ 1 ) = Y 2 i ˆβ 0 Y i ˆβ 1 x i Y i = = ˆβ 0 + ˆβ 1 x = x Marek, J.: Pravděpodobnost a matematická statistika 132

5 S e = , S 2 = S e n 2 = = , S = Výpočet lze realizovat pomocí těžiště x = 19.6, Y = 119.6: i x i Y i x i x (x i x) Y i (x i x) 2 Ŷ i e i e 2 i ˆβ 1 = (x i x)y i (x i x) 2 = = ˆβ 0 = Y ˆβ 1 x = = ˆβ 0 + ˆβ 1 x = x S e = , S 2 = S e n 2 = = , 5 2 S = Kvalitu s jakou jsou data popsána regresní přímkou, udává index determinace. I = n (Ŷi Y ) n (Y i Y ) = = i x i Y i Y i Y (Y i Y ) 2 Ŷ i Y (Ŷi Y ) Výpočtem zjistíme, že ( X n n X = x i n x i (X X) 1 = V našem případě 1 n x2 i ( x i) 2 X X = x2 i ( ) 5 98, ), ( x2 i x ) i x. i n XIII Regrese 133

6 (X X) 1 = Proto ( ) = 98 5 ( ) var( ˆβ) = var[(x X) 1 X Y] = (X X) 1 X [var(y)]x(x X) 1 var( ˆβ 0 ) = σ 2ˆβ0 = = (X X) 1 X (σ 2 I))X(X X) 1 = σ 2 (X X) 1. σ 2 n [ ] x2 i 1 n x2 i ( x i) = 2 σ2 n + (x) 2 n (x = i x) 2 = = var( ˆβ nσ 2 1 ) = σ 2ˆβ1 = n x2 i ( x i) = σ2 2 n (x i x) = 2 = = Při aplikacích se mnohdy také zajímáme o hodnotu β 0 + β 1 x, kde x je nějaké dané číslo, x min x i, max x i. Lze ukázat, že kde P(T d β 0 + β 1 x T h ) = 1 α, T d = ˆβ 0 + ˆβ 1 x t n 2,1 α 2 S T h = ˆβ 0 + ˆβ 1 x + t n 2,1 α 2 S 1 n (x x)2 + (xi x), (4) 2 1 (x x)2 + n (xi x). (5) 2 Oboustranný intervalový odhad hodnoty parametrické funkce β 0 +β 1 x pro dané x tvoří uspořádana dvojice statistik (T d, T h ). Dosazujeme-li do T d, T h různé hodnoty x min x i, max x i, dostaneme při spojitě se měnícím x tzv.pás spolehlivosti kolem regresní přímky. Tento pás má nejmenší šířku pro x = x, vzdaluje-li se x od x, šířka pásu roste. Určeme interval spolehlivosti pro x = 20. T d = ˆβ 0 + ˆβ 1 x t n 2,1 α 2 S 1 n T h = ˆβ 0 + ˆβ 1 x + t n 2,1 α 2 S (x x)2 + (xi x) = 2 + ( ) (x x)2 + n (xi x) = 2 = Marek, J.: Pravděpodobnost a matematická statistika 134

7 ( ) = Dosazujeme-li do T d, T h různé hodnoty x min x i, max x i, dostaneme při spojitě se měnícím x tzv.pás spolehlivosti kolem regresní přímky. Příklad 13.4 (mravenec průzkumník a vyšší teplota) Přepočtěte předchozí úlohu, když navíc uvažujte šesté měření při teplotě 30 C s naměřenou rychlostí mravence průzkumníka 140 m/hod. Najděte regresní přímku ˆβ 0 + ˆβ 1 x pro závislost rychlosti y mravence průzkumníka na teplotě okolí x. Určete index determinace. Zkonstruujte pás spolehlivosti pro regresní přímku a okolo regresní přímky. Při výpočtu užijte tabulek z předchozího příkladu. XIII Regrese 135

8 Příklad 13.5 (měření délky jednoho stupně zeměpisné délky) Okolo roku 1750 byla zorganizována měření délky oblouku poledníku s cílem potvrdit či vyvrátit hypotézy o tvaru Země jako rotačního elipsoidu. (Na měření v Římě se podílí Roger Joseph Boškovič na objednávku papeže Benedikta XIV.) Výsledky uvádí tabulka (délky oblouku jsou uváděny v toisích): i zem. poloha zem. šířka L x = sin 2 L délka oblouku y 1 Quito 0 0 0, Mys Dobré Naděje , Řím , Paříž , Laponsko , Marek, J.: Pravděpodobnost a matematická statistika 136

9 Výsledky uvádí tabulka i x i Y i x 2 i x i Y i Yi 2 Ŷ i e i e 2 i e e e e e e e = ˆβ 0 = Y i x2 i x i x iy i n x2 i ( x = i) = = ˆβ 1 = n x iy i x i Y i n x2 i ( x = i) == S( ˆβ 0, ˆβ 1 ) = Y 2 i ˆβ Y i ˆβ 1 x i Y i = ˆβ 0 + ˆβ 1 x = x S e = e+004, S 2 = S e e = n = e+003, S = XIII Regrese 137

10 Příklad: měření poledníku Test H 0 : β 1 = 0 proti H a : β 1 0 je založen na statistice T 1 = b 1 x2 i nx2 /s = / = Statistika T 1 > t n 3,1 α/2 = t 5 3,1 0.05/2 = Nulovou hypotézu zamítáme. Příklad 13.6 (mravenec průzkumník a vyšší teplota) Přepočtěte předchozí úlohu, když navíc uvažujte šesté měření při teplotě 30 C s naměřenou rychlostí mravence průzkumníka 140 m/hod. Najděte regresní přímku ˆβ 0 + ˆβ 1 x pro závislost rychlosti y mravence průzkumníka na teplotě okolí x. Určete index determinace. Zkonstruujte pás spolehlivosti pro regresní přímku a okolo regresní přímky. Při výpočtu užijte tabulek z předchozího příkladu. Výsledky uvádí tabulka i x i Y i x 2 i x i Y i Yi 2 Ŷ i e i e 2 i = ˆβ 0 = Y i x2 i x i x iy i n x2 i ( x = i) = = ˆβ 1 = n x iy i x i Y i n x2 i ( x = i) = = S( ˆβ 0, ˆβ 1 ) = Y 2 i ˆβ 0 Y i ˆβ 1 x i Y i = = ˆβ 0 + ˆβ 1 x = x Marek, J.: Pravděpodobnost a matematická statistika 138

11 S e = , S 2 = S e n 2 = = , S = Kvadratická regrese XIII.7 Věta. V modelu kvadratické regrese Y i = β 0 +β 1 +β 2 x 2 1+ɛ i lze odhad ˆβ získat opět z maticového vztahu ˆβ = (X X) 1 X Y, (6) 1 x 1 x 2 1 X = 1 x 2 x , X X = n xi x 2 i xi x 2 i x 3 i, (7) x 1 x n x 2 2 i x 3 i x 4 i n Yi X Y = xi Y i. x 2 i Y i Příklad 13.8 Uvažujme příklad mravenec průzkumník a vyšší teplota. Najděme kvadratickou aproximaci. XIII Regrese 139

12 V našem případě dostáváme X =, X X = , (8) X Y = ˆβ = 248, , ,5450 Pro reziduální součet čtverců platí S e = S(b 0, b 1, b 3 ) = e 2 i = Yi 2 b 0 Y i b 1 Pro odhad disperze pak platí s 2 = Se. n 3 V našem případě dostáváme Ŷ = x i Y i b 2 x 2 i Y i., S e = , s 2 = S e 6 3 = Proveďte také testy: a) H 0 : β 1 = 0 proti H a : β 1 0 b) H 0 : β 2 = 0 proti H a : β 2 0, c) H 0 : (β 1, β 2 ) = 0 proti H a : (β 1, β 2 ) 0. Test H 0 : β 2 = 0 proti H a : β 2 0 (test linearity regrese proti alternativě kvadratické regrese) je založen na statistice T 2 = b 2 = s 2 v = Statistika T 2 > t n 3,1 α/2 = t 6 3,1 0.05/2 = Nulovou hypotézu zamítáme. Test H 0 : (β 1, β 2 ) = 0 proti H a : (β 1, β 2 ) 0 je založen na statistice Z = 1 ( ) 1 ( ) 2s (b v11 v 1, b 2 2 ) 12 b1,. v 21 v 22 b 2 Statistika Z = > F 2,n 3,1 α = F 2,3, = Nulovou hypotézu zamítáme. Závěr: zamítáme hypotézu H 0 : (β 1, β 2 ) = 0. Marek, J.: Pravděpodobnost a matematická statistika 140

13 13.4. Regrese se dvěma nezávislými proměnnými Najděte odhady parametry β 0, β 1 a β 2 tak, aby platilo Y i = ˆβ 0 + ˆβ 1 x i + ˆβ 2 z i + ε i. XIII.9 Věta. V uvedeném modelu regrese se dvěma nezávisle proměnnými lze odhad ˆβ získat opět z maticového vztahu ˆβ = (X X) 1 X Y, (9) 1 x 1 z 1 X = 1 x 2 z 2..., X X = n xi zi xi x 2 i xi z i, (10) zi xi z 1 x n z i z 2 i n Yi X Y = xi Y i. zi Y i Příklad (savci) XIII Regrese 141

14 V našem případě dostáváme Pokusíme se u savců popsat závislost podílu tělesné vahy potomků po narození a váhy matky (ozn. Y, v %) na délce těla matky (ozn. x, v metrech) a době březosti (ozn. z, v měsících). i savec Y i x i z i 1. hraboš 53,00% 0,14 0,66 2. malý pes 30,00% 0,50 2,07 3. antilopa 10,00% 1,90 10,50 4. šimpanz 4,25% 1,30 8,30 5. plejtvák 1,00% 25,00 12,00 1 0,14 0,66 1 0,50 2,07 5,00 28,84 33,53 X = 1 1,90 10,50 1 1,30 8,30, X X = 28,84 630,57 331,87, (11) 33,53 331,87 327, ,00 12,00 X Y = 98,25 71,95 ˆβ = 49,9601 0, ,36 4,2448 prvky matice(x X) 1 ozn.v ij Pro reziduální součet čtverců platí S e = S( ˆβ 0, ˆβ 1 ) = e 2 i = Y 2 i β 1 x i Y 2 i β 2 z i Y 2 i. Pro odhad disperze pak platí s 2 = V našem případě dostáváme S e n Ŷ = , S e = , s 2 = S e 5 3 = Marek, J.: Pravděpodobnost a matematická statistika 142

15 Y = ˆβ 0 + ˆβ 1 x + ˆβ 2 z = 49, ,2003x 4,2448z. U ženy s výškou 165 cm, dostáváme odhad Ŷ = 49,9601+0, , = 12.08%, což je velký podíl tělesné váhy matky a dítěte odhad nasvědčuje na dvojčata. Pozn.: Při hledání odhadů neznámých parametrů regresni přímky je třeba vždy posoudit, zda lze opravdu závislost zvoleným modelem aproximovat. Realita může být mnohem složitější, závislá proměnná může být závislá na dalších faktorech. Snaha vše popsat vzorcem může vést k tragikomickým závěrům. Vhodnost modelu je možné ověřit pomocí vhodných testů. a) Test H 0 : β 1 = 0 proti H a : β 1 0 je založen na statistice T 1 = β 1 = s 2 v = Statistika T 1 < t n 3,1 α/2 = t 5 3,1 0.05/2 = Nulovou hypotézu nezamítáme. b) Test H 0 : β 2 = 0 proti H a : β 2 0 je založen na statistice T 2 = β 2 = 4,2448 s 2 v = Statistika T 2 < t n 3,1 α/2 = t 5 3,1 0.05/2 = Nulovou hypotézu nezamítáme. c) Test H 0 : (β 1, β 2 ) = 0 proti H a : (β 1, β 2 ) 0 je založen na statistice Z = 1 ( ) 1 ( ) 2s ( ˆβ 2 1, ˆβ v11 v 2 ) 12 ˆβ1,. v 21 v 22 ˆβ 2 Statistika Z = < F 2,n 3,1 α = F 2,2, = 19. Nulovou hypotézu nezamítáme. Závěr: nelze zamítnout hypotézu H 0 : (β 1, β 2 ) = 0. XIII Regrese 143

16 13.5. Regrese periodická funkce Příklad V tabulce jsou uvedeny průměrné měsíční teploty Y v Dunaji v Bratislavě. X i Y i Najděte aproximaci trigonometrickým polynomem prvního stupně ve tvaru Y i = β 0 + β 1 sin( π 6 x i) + β 2 cos( π 6 x i) + ɛ i i = 1,..., 12 Úlohu převedeme ne regresi se dvěma nezávislými proměnnými. Zavedeme substituci t i = sin( π 6 x i) a z i = cos( π 6 x i). V uvedeném modelu regrese se dvěma nezávisle proměnnými lze odhad ˆβ získat opět z maticového vztahu ˆβ = (X X) 1 X Y, (12) 1 t 1 z 1 1 sin( π X = 1 t 2 z 2... = ) cos( π) sin( π ) cos( π) t n z n 1 sin(2π) cos(2π) V našem případě X X = , X Y = (X X) 1 = , X Y = Odtud po dosazení dostáváme ˆβ = 10,3333 4,7704 7,6093 s 2 = S e n 3 = Y 2 i b 0 Y i b 1 t iy i b 2 z iy i n 3 = Marek, J.: Pravděpodobnost a matematická statistika 144

17 Regresní funkce je Y = sin( π 6 x) cos(π 6 x). a) Test H 0 : β 1 = 0 proti H a : β 1 0 je založen na statistice T 1 = β 1 = s 2 v 11 Statistika T 1 > t n 3,1 α/2 = t 12 3,1 0.05/2 = Nulovou hypotézu zamítáme. b) Test H 0 : β 2 = 0 proti H a : β 2 0 je založen na statistice T 2 = β 2 = s 2 v 22 Statistika T 2 > t n 3,1 α/2 = t 12 3,1 0.05/2 = Nulovou hypotézu zamítáme. c) Test H 0 : (β 1, β 2 ) = 0 proti H a : (β 1, β 2 ) 0 je založen na statistice Z = 1 ( ) 1 ( ) 2s ( ˆβ 2 1, ˆβ v11 v 2 ) 12 ˆβ1,. v 21 v 22 ˆβ 2 Statistika Z = > F 2,n 3,1 α = F 2,9, = Nulovou hypotézu zamítáme. Závěr: nelze zamítnout hypotézu H 0 : (β 1, β 2 ) = 0. XIII Regrese 145

Interpolace, aproximace

Interpolace, aproximace 11 Interpolace, aproximace Metoda nejmenších čtverců 11.1 Interpolace Mějme body [x i,y i ], i =0, 1,...,n 1. Cílem interpolace je najít funkci f(x), jejíž graf prochází všemi těmito body, tj. f(x i )=y

Více

Regresní analýza 1. Regresní analýza

Regresní analýza 1. Regresní analýza Regresní analýza 1 1 Regresní funkce Regresní analýza Důležitou statistickou úlohou je hledání a zkoumání závislostí proměnných, jejichž hodnoty získáme při realizaci experimentů Vzhledem k jejich náhodnému

Více

Statistika (KMI/PSTAT)

Statistika (KMI/PSTAT) Statistika (KMI/PSTAT) Cvičení dvanácté aneb Regrese a korelace Statistika (KMI/PSTAT) 1 / 18 V souboru 25 jedinců jsme měřili jejich výšku a hmotnost. Výsledky jsou v tabulce a grafu. Statistika (KMI/PSTAT)

Více

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA PRAVDĚPODOBNOS A SAISIKA Regresní analýza - motivace Základní úlohou regresní analýzy je nalezení vhodného modelu studované závislosti. Je nutné věnovat velkou pozornost tomu aby byla modelována REÁLNÁ

Více

Testování hypotéz o parametrech regresního modelu

Testování hypotéz o parametrech regresního modelu Testování hypotéz o parametrech regresního modelu Ekonometrie Jiří Neubauer Katedra kvantitativních metod FVL UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz Jiří Neubauer (Katedra UO

Více

1 Tyto materiály byly vytvořeny za pomoci grantu FRVŠ číslo 1145/2004.

1 Tyto materiály byly vytvořeny za pomoci grantu FRVŠ číslo 1145/2004. Prostá regresní a korelační analýza 1 1 Tyto materiály byly vytvořeny za pomoci grantu FRVŠ číslo 1145/2004. Problematika závislosti V podstatě lze rozlišovat mezi závislostí nepodstatnou, čili náhodnou

Více

Testování hypotéz o parametrech regresního modelu

Testování hypotéz o parametrech regresního modelu Statistika II Katedra ekonometrie FVL UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz Lineární regresní model kde Y = Xβ + e, y 1 e 1 β y 2 Y =., e = e 2 x 11 x 1 1k., X =....... β 2,

Více

Bodové a intervalové odhady parametrů v regresním modelu

Bodové a intervalové odhady parametrů v regresním modelu Statistika II Katedra ekonometrie FVL UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz Lineární regresní model Mějme lineární regresní model (LRM) Y = Xβ + e, kde y 1 e 1 β y 2 Y =., e

Více

LINEÁRNÍ REGRESE. Lineární regresní model

LINEÁRNÍ REGRESE. Lineární regresní model LINEÁRNÍ REGRESE Chemometrie I, David MILDE Lineární regresní model 1 Typy závislosti 2 proměnných FUNKČNÍ VZTAH: 2 závisle proměnné: určité hodnotě x odpovídá jediná hodnota y. KORELACE: 2 náhodné (nezávislé)

Více

MÍRY ZÁVISLOSTI (KORELACE A REGRESE)

MÍRY ZÁVISLOSTI (KORELACE A REGRESE) zhanel@fsps.muni.cz MÍRY ZÁVISLOSTI (KORELACE A REGRESE) 2.5 MÍRY ZÁVISLOSTI 2.5.1 ZÁVISLOST PEVNÁ, VOLNÁ, STATISTICKÁ A KORELAČNÍ Jednorozměrné soubory - charakterizovány jednotlivými statistickými znaky

Více

Regresní a korelační analýza

Regresní a korelační analýza Regresní a korelační analýza Mějme dvojici proměnných, které spolu nějak souvisí. x je nezávisle (vysvětlující) proměnná y je závisle (vysvětlovaná) proměnná Chceme zjistit funkční závislost y = f(x).

Více

Matematické modelování Náhled do ekonometrie. Lukáš Frýd

Matematické modelování Náhled do ekonometrie. Lukáš Frýd Matematické modelování Náhled do ekonometrie Lukáš Frýd Výnos akcie vs. Výnos celého trhu - CAPM model r it = r ft + β 1. (r mt r ft ) r it r ft = α 0 + β 1. (r mt r ft ) + ε it Ekonomický (finanční model)

Více

AVDAT Nelineární regresní model

AVDAT Nelineární regresní model AVDAT Nelineární regresní model Josef Tvrdík Katedra informatiky Přírodovědecká fakulta Ostravská univerzita Nelineární regresní model Ey i = f (x i, β) kde x i je k-členný vektor vysvětlujících proměnných

Více

Regresní analýza. Ekonometrie. Jiří Neubauer. Katedra ekonometrie FVL UO Brno kancelář 69a, tel

Regresní analýza. Ekonometrie. Jiří Neubauer. Katedra ekonometrie FVL UO Brno kancelář 69a, tel Regresní analýza Ekonometrie Jiří Neubauer Katedra ekonometrie FVL UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz Jiří Neubauer (Katedra ekonometrie UO Brno) Regresní analýza 1 / 23

Více

Regresní a korelační analýza

Regresní a korelační analýza Regresní a korelační analýza Mějme dvojici proměnných, které spolu nějak souvisí. x je nezávisle (vysvětlující) proměnná y je závisle (vysvětlovaná) proměnná Chceme zjistit funkční závislost y = f(x).

Více

Bodové a intervalové odhady parametrů v regresním modelu

Bodové a intervalové odhady parametrů v regresním modelu Bodové a intervalové odhady parametrů v regresním modelu 1 Odhady parametrů 11 Bodové odhady Mějme lineární regresní model (LRM) kde Y = y 1 y 2 y n, e = e 1 e 2 e n Y = Xβ + e, x 11 x 1k, X =, β = x n1

Více

Aplikovaná matematika I

Aplikovaná matematika I Metoda nejmenších čtverců Aplikovaná matematika I Dana Říhová Mendelu Brno c Dana Říhová (Mendelu Brno) Metoda nejmenších čtverců 1 / 8 Obsah 1 Formulace problému 2 Princip metody nejmenších čtverců 3

Více

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com)

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com) Závislost náhodných veličin Úvod Předchozí přednášky: - statistické charakteristiky jednoho výběrového nebo základního souboru - vztahy mezi výběrovým a základním souborem - vztahy statistických charakteristik

Více

Regresní a korelační analýza

Regresní a korelační analýza Regresní a korelační analýza Mějme dvojici proměnných, které spolu nějak souvisí. x je nezávisle (vysvětlující) proměnná y je závisle (vysvětlovaná) proměnná Chceme zjistit funkční závislost y = f(x).

Více

Lineární algebra : Změna báze

Lineární algebra : Změna báze Lineární algebra : Změna báze (13. přednáška) František Štampach, Karel Klouda LS 2013/2014 vytvořeno: 8. dubna 2014, 10:47 1 2 13.1 Matice přechodu Definice 1. Nechť X = (x 1,..., x n ) a Y = (y 1,...,

Více

Regresní a korelační analýza

Regresní a korelační analýza Regresní a korelační analýza Mějme dvojici proměnných, které spolu nějak souvisí. x je nezávisle (vysvětlující) proměnná y je závisle (vysvětlovaná) proměnná Chceme zjistit funkční závislost y = f(x).

Více

Statistická analýza jednorozměrných dat

Statistická analýza jednorozměrných dat Statistická analýza jednorozměrných dat Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc. Univerzita Pardubice, Pardubice 31.ledna 2011 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Parametry hledáme tak, aby součet čtverců odchylek byl minimální. Řešením podle teorie je =

Parametry hledáme tak, aby součet čtverců odchylek byl minimální. Řešením podle teorie je = Příklad 1 Metodou nejmenších čtverců nalezněte odhad lineární regresní funkce popisující závislost mezi výnosy pšenice a množstvím použitého hnojiva na základě hodnot výběrového souboru uvedeného v tabulce.

Více

odpovídá jedna a jen jedna hodnota jiných

odpovídá jedna a jen jedna hodnota jiných 8. Regresní a korelační analýza Problém: hledání, zkoumání a hodnocení souvislostí, závislostí mezi dvěma a více statistickými znaky (veličinami). Typy závislostí: pevné a volné Pevná závislost každé hodnotě

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Regrese Závislostproměnných funkční y= f(x) regresní y= f(x)

Více

Tomáš Karel LS 2012/2013

Tomáš Karel LS 2012/2013 Tomáš Karel LS 2012/2013 Doplňkový materiál ke cvičení z předmětu 4ST201. Na případné faktické chyby v této presentaci mě prosím upozorněte. Děkuji. Tyto slidy berte pouze jako doplňkový materiál není

Více

4. Aplikace matematiky v ekonomii

4. Aplikace matematiky v ekonomii 4. Aplikace matematiky v ekonomii 1 Lineární algebra Soustavy 1) Na základě statistických údajů se zjistilo, že závislost množství statku z poptávaného v průběhu jednoho týdne lze popsat vztahem q d =

Více

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA Testování hypotéz Nechť X je náhodná proměnná, která má distribuční funkci F(x, ϑ). Předpokládejme, že známe tvar distribuční funkce (víme jaké má rozdělení) a neznáme parametr

Více

Odhad parametrů N(µ, σ 2 )

Odhad parametrů N(µ, σ 2 ) Odhad parametrů N(µ, σ 2 ) Mějme statistický soubor x 1, x 2,, x n modelovaný jako realizaci náhodného výběru z normálního rozdělení N(µ, σ 2 ) s neznámými parametry µ a σ. Jaký je maximální věrohodný

Více

II. Statistické metody vyhodnocení kvantitativních dat Gejza Dohnal

II. Statistické metody vyhodnocení kvantitativních dat Gejza Dohnal Základy navrhování průmyslových experimentů DOE II. Statistické metody vyhodnocení kvantitativních dat Gejza Dohnal! Testování statistických hypotéz kvalitativní odezva kvantitativní chí-kvadrát test homogenity,

Více

Odhad parametrů N(µ, σ 2 )

Odhad parametrů N(µ, σ 2 ) Odhad parametrů N(µ, σ 2 ) Mějme statistický soubor x 1, x 2,, x n modelovaný jako realizaci náhodného výběru z normálního rozdělení N(µ, σ 2 ) s neznámými parametry µ a σ. Jaký je maximální věrohodný

Více

Věta 12.3 : Věta 12.4 (princip superpozice) : [MA1-18:P12.7] rovnice typu y (n) + p n 1 (x)y (n 1) p 1 (x)y + p 0 (x)y = q(x) (6)

Věta 12.3 : Věta 12.4 (princip superpozice) : [MA1-18:P12.7] rovnice typu y (n) + p n 1 (x)y (n 1) p 1 (x)y + p 0 (x)y = q(x) (6) 1. Lineární diferenciální rovnice řádu n [MA1-18:P1.7] rovnice typu y n) + p n 1 )y n 1) +... + p 1 )y + p 0 )y = q) 6) počáteční podmínky: y 0 ) = y 0 y 0 ) = y 1 y n 1) 0 ) = y n 1. 7) Věta 1.3 : Necht

Více

Regresní a korelační analýza

Regresní a korelační analýza Regresní a korelační analýza Mějme dvojici proměnných, které spolu nějak souvisí. x je nezávisle (vysvětlující) proměnná y je závisle (vysvětlovaná) proměnná Chceme zjistit funkční závislost y = f(x).

Více

Testování předpokladů pro metodu chain-ladder. Seminář z aktuárských věd Petra Španihelová

Testování předpokladů pro metodu chain-ladder. Seminář z aktuárských věd Petra Španihelová Testování předpokladů pro metodu chain-ladder Seminář z aktuárských věd 4. 11. 2016 Petra Španihelová Obsah Datová struktura Posouzení dat Předpoklady metody chain-ladder dle T. Macka Běžná lineární regrese

Více

Periodicita v časové řadě, její popis a identifikace, exponenciální vyrovnáván

Periodicita v časové řadě, její popis a identifikace, exponenciální vyrovnáván Periodicita v časové řadě, její popis a identifikace, exponenciální vyrovnávání Statistika II Katedra ekonometrie FVL UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz Periodicita v časových

Více

KGG/STG Statistika pro geografy

KGG/STG Statistika pro geografy KGG/STG Statistika pro geografy 9. Korelační analýza Mgr. David Fiedor 20. dubna 2015 Analýza závislostí v řadě geografických disciplín studujeme jevy, u kterých vyšetřujeme nikoliv pouze jednu vlastnost

Více

Interpolace, ortogonální polynomy, Gaussova kvadratura

Interpolace, ortogonální polynomy, Gaussova kvadratura Interpolace, ortogonální polynomy, Gaussova kvadratura Petr Tichý 20. listopadu 2013 1 Úloha Lagrangeovy interpolace Dán omezený uzavřený interval [a, b] a v něm n + 1 různých bodů x 0, x 1,..., x n. Nechť

Více

Intervalová data a výpočet některých statistik

Intervalová data a výpočet některých statistik Intervalová data a výpočet některých statistik Milan Hladík 1 Michal Černý 2 1 Katedra aplikované matematiky Matematicko-fyzikální fakulta Univerzita Karlova 2 Katedra ekonometrie Fakulta informatiky a

Více

Základy biostatistiky II. Veřejné zdravotnictví 3.LF UK - II

Základy biostatistiky II. Veřejné zdravotnictví 3.LF UK - II Základy biostatistiky II Veřejné zdravotnictví 3.LF UK - II Teoretické rozložení-matematické modely rozložení Naměřená data Výběrové rozložení Teoretické rozložení 1 e 2 x 2 Teoretické rozložení-matematické

Více

0.1 Úvod do lineární algebry

0.1 Úvod do lineární algebry Matematika KMI/PMATE 1 01 Úvod do lineární algebry 011 Lineární rovnice o 2 neznámých Definice 011 Lineární rovnice o dvou neznámých x, y je rovnice, která může být vyjádřena ve tvaru ax + by = c, kde

Více

Charakteristika datového souboru

Charakteristika datového souboru Zápočtová práce z předmětu Statistika Vypracoval: 10. 11. 2014 Charakteristika datového souboru Zadání: Při kontrole dodržování hygienických norem v kuchyni se prováděl odběr vzduchu a pomocí filtru Pallflex

Více

Regrese. 28. listopadu Pokud chceme daty proložit vhodnou regresní křivku, musíme obvykle splnit tři úkoly:

Regrese. 28. listopadu Pokud chceme daty proložit vhodnou regresní křivku, musíme obvykle splnit tři úkoly: Regrese 28. listopadu 2013 Pokud chceme daty proložit vhodnou regresní křivku, musíme obvykle splnit tři úkoly: 1. Ukázat, že data jsou opravdu závislá. 2. Provést regresi. 3. Ukázat, že zvolená křivka

Více

Pravděpodobnost a statistika, Biostatistika pro kombinované studium. Tutoriál č. 5: Bodové a intervalové odhady, testování hypotéz.

Pravděpodobnost a statistika, Biostatistika pro kombinované studium. Tutoriál č. 5: Bodové a intervalové odhady, testování hypotéz. Pravděpodobnost a statistika, Biostatistika pro kombinované studium Letní semestr 2015/2016 Tutoriál č. 5: Bodové a intervalové odhady, testování hypotéz Jan Kracík jan.kracik@vsb.cz Obsah: Výběrová rozdělení

Více

f (k) (x 0 ) (x x 0 ) k, x (x 0 r, x 0 + r). k! f(x) = k=1 Řada se nazývá Taylorovou řadou funkce f v bodě x 0. Přehled některých Taylorových řad.

f (k) (x 0 ) (x x 0 ) k, x (x 0 r, x 0 + r). k! f(x) = k=1 Řada se nazývá Taylorovou řadou funkce f v bodě x 0. Přehled některých Taylorových řad. 8. Taylorova řada. V urzu matematiy jsme uázali, že je možné funci f, terá má v oolí bodu x derivace aproximovat polynomem, jehož derivace se shodují s derivacemi aproximované funce v bodě x. Poud má funce

Více

MĚŘENÍ STATISTICKÝCH ZÁVISLOSTÍ

MĚŘENÍ STATISTICKÝCH ZÁVISLOSTÍ MĚŘENÍ STATISTICKÝCH ZÁVISLOSTÍ v praxi u jednoho prvku souboru se často zkoumá více veličin, které mohou na sobě různě záviset jednorozměrný výběrový soubor VSS X vícerozměrným výběrovým souborem VSS

Více

Metoda nejmenších čtverců Michal Čihák 26. listopadu 2012

Metoda nejmenších čtverců Michal Čihák 26. listopadu 2012 Metoda nejmenších čtverců Michal Čihák 26. listopadu 2012 Metoda nejmenších čtverců Matematicko-statistická metoda používaná zejména při zpracování nepřesných dat (typicky experimentálních empirických

Více

Teorie. Hinty. kunck6am

Teorie. Hinty.   kunck6am kytaristka@gmail.com www.natur.cuni.cz/ kunck6am 5. cvičení Teorie Definice. Necht funkce f je definována na neprázdném otevřeném intervalu I. Řekneme, že funkce F je primitivní funkce k f na I, jestliže

Více

9.2. Zkrácená lineární rovnice s konstantními koeficienty

9.2. Zkrácená lineární rovnice s konstantními koeficienty 9.2. Zkrácená lineární rovnice s konstantními koeficienty Cíle Řešíme-li konkrétní aplikace, které jsou popsány diferenciálními rovnicemi, velmi často zjistíme, že fyzikální nebo další parametry (hmotnost,

Více

Normální (Gaussovo) rozdělení

Normální (Gaussovo) rozdělení Normální (Gaussovo) rozdělení Normální (Gaussovo) rozdělení popisuje vlastnosti náhodné spojité veličiny, která vzniká složením různých náhodných vlivů, které jsou navzájem nezávislé, kterých je velký

Více

Tomáš Karel LS 2012/2013

Tomáš Karel LS 2012/2013 Tomáš Karel LS 2012/2013 Doplňkový materiál ke cvičení z předmětu 4ST201. Na případné faktické chyby v této presentaci mě prosím upozorněte. Děkuji. Tyto slidy berte pouze jako doplňkový materiál není

Více

Časové řady, typy trendových funkcí a odhady trendů

Časové řady, typy trendových funkcí a odhady trendů Statistika II Katedra ekonometrie FVL UO Brno kancelář 69a, tel 973 442029 email:jirineubauer@unobcz Stochastický proces Posloupnost náhodných veličin {Y t, t = 0, ±1, ±2 } se nazývá stochastický proces

Více

Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc.

Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz Pravděpodobnost a matematická statistika 010 1.týden (0.09.-4.09. ) Data, typy dat, variabilita, frekvenční analýza

Více

AVDAT Geometrie metody nejmenších čtverců

AVDAT Geometrie metody nejmenších čtverců AVDAT Geometrie metody nejmenších čtverců Josef Tvrdík Katedra informatiky Přírodovědecká fakulta Ostravská univerzita Lineární model klasický lineární regresní model odhad parametrů MNČ y = Xβ + ε, ε

Více

9. přednáška 26. listopadu f(a)h < 0 a pro h (0, δ) máme f(a 1 + h, a 2,..., a m ) f(a) > 1 2 x 1

9. přednáška 26. listopadu f(a)h < 0 a pro h (0, δ) máme f(a 1 + h, a 2,..., a m ) f(a) > 1 2 x 1 9 přednáška 6 listopadu 007 Věta 11 Nechť f C U, kde U R m je otevřená množina, a a U je bod Pokud fa 0, nemá f v a ani neostrý lokální extrém Pokud fa = 0 a H f a je pozitivně negativně definitní, potom

Více

7. Analýza rozptylu.

7. Analýza rozptylu. 7. Analýza rozptylu. Uvedeme obecnou ideu, která je založena na minimalizaci chyby metodou nejmenších čtverců. Nejdříve uvedeme několik základních tvrzení. Uvažujeme náhodný vektor Y = (Y, Y,..., Y n a

Více

Cvičení ze statistiky - 8. Filip Děchtěrenko

Cvičení ze statistiky - 8. Filip Děchtěrenko Cvičení ze statistiky - 8 Filip Děchtěrenko Minule bylo.. Dobrali jsme normální rozdělení Tyhle termíny by měly být známé: Centrální limitní věta Laplaceho věta (+ korekce na spojitost) Konfidenční intervaly

Více

Kontingenční tabulky, korelační koeficienty

Kontingenční tabulky, korelační koeficienty Statistika II Katedra ekonometrie FVL UO Brno kancelář 69a, tel 973 442029 email:jirineubauer@unobcz Budeme předpokládat, že X a Y jsou kvalitativní náhodné veličiny, obor hodnot X obsahuje r hodnot (kategorií,

Více

4EK211 Základy ekonometrie

4EK211 Základy ekonometrie 4EK Základy ekonometrie Odhad klasického lineárního regresního modelu II Cvičení 3 Zuzana Dlouhá Klasický lineární regresní model - zadání příkladu Soubor: CV3_PR.xls Data: y = maloobchodní obrat potřeb

Více

RNDr. Eva Janoušová doc. RNDr. Ladislav Dušek, Dr.

RNDr. Eva Janoušová doc. RNDr. Ladislav Dušek, Dr. Analýza dat pro Neurovědy RNDr. Eva Janoušová doc. RNDr. Ladislav Dušek, Dr. Jaro 2014 Institut biostatistiky Janoušová, a analýz Dušek: Analýza dat pro neurovědy Blok 7 Jak hodnotit vztah spojitých proměnných

Více

INDUKTIVNÍ STATISTIKA

INDUKTIVNÍ STATISTIKA 10. SEMINÁŘ INDUKTIVNÍ STATISTIKA 3. HODNOCENÍ ZÁVISLOSTÍ HODNOCENÍ ZÁVISLOSTÍ KVALITATIVNÍ VELIČINY - Vychází se z kombinační (kontingenční) tabulky, která je výsledkem třídění druhého stupně KVANTITATIVNÍ

Více

Testování statistických hypotéz

Testování statistických hypotéz Testování statistických hypotéz 1 Testování statistických hypotéz 1 Statistická hypotéza a její test V praxi jsme nuceni rozhodnout, zda nějaké tvrzeni o parametrech náhodných veličin nebo o veličině samotné

Více

Aproximace binomického rozdělení normálním

Aproximace binomického rozdělení normálním Aproximace binomického rozdělení normálním Aproximace binomického rozdělení normálním Příklad Sybilla a Kassandra tvrdí, že mají telepatické schopnosti, a chtějí to dokázat následujícím pokusem: V jedné

Více

1 Analytická geometrie

1 Analytická geometrie 1 Analytická geometrie 11 Přímky Necht A E 3 a v R 3 je nenulový Pak p = A + v = {X E 3 X = A + tv, t R}, je přímka procházející bodem A se směrovým vektorem v Rovnici X = A + tv, t R, říkáme bodová rovnice

Více

Lineární regrese. Komentované řešení pomocí MS Excel

Lineární regrese. Komentované řešení pomocí MS Excel Lineární regrese Komentované řešení pomocí MS Excel Vstupní data Tabulka se vstupními daty je umístěna v oblasti A1:B11 (viz. obrázek) na listu cela data Postup Základní výpočty - regrese Výpočet základních

Více

Časové řady, typy trendových funkcí a odhady trendů

Časové řady, typy trendových funkcí a odhady trendů Časové řady, typy trendových funkcí a odhady trendů Jiří Neubauer Katedra ekonometrie FVL UO Brno kancelář 69a, tel 973 442029 email:jirineubauer@unobcz Jiří Neubauer (Katedra ekonometrie UO Brno) Časové

Více

Regresní a korelační analýza

Regresní a korelační analýza Přednáška STATISTIKA II - EKONOMETRIE Katedra ekonometrie FEM UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz Regresní analýza Cíl regresní analýzy: stanovení formy (trendu, tvaru, průběhu)

Více

Plánování experimentu

Plánování experimentu Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie licenční studium Management systému jakosti Autor: Ing. Radek Růčka Přednášející: Prof. Ing. Jiří Militký, CSc. 1. LEPTÁNÍ PLAZMOU 1.1 Zadání Proces

Více

1 Tyto materiály byly vytvořeny za pomoci grantu FRVŠ číslo 1145/2004.

1 Tyto materiály byly vytvořeny za pomoci grantu FRVŠ číslo 1145/2004. Vícenásobná regresní a korelační analýza 1 1 Tto materiál bl vtvořen za pomoci grantu FRVŠ číslo 1145/2004. O vícenásobné závislosti mluvíme tehd, jestliže je závisle proměnná závislá na více nezávislých

Více

Jednovýběrový Wilcoxonův test a jeho asymptotická varianta (neparametrická obdoba jednovýběrového t-testu)

Jednovýběrový Wilcoxonův test a jeho asymptotická varianta (neparametrická obdoba jednovýběrového t-testu) Jednovýběrový Wilcoxonův test a jeho asymptotická varianta (neparametrická obdoba jednovýběrového t-testu) Frank Wilcoxon (1892 1965): Americký statistik a chemik Nechť X 1,..., X n je náhodný výběr ze

Více

Učební texty k státní bakalářské zkoušce Matematika Skalární součin. študenti MFF 15. augusta 2008

Učební texty k státní bakalářské zkoušce Matematika Skalární součin. študenti MFF 15. augusta 2008 Učební texty k státní bakalářské zkoušce Matematika Skalární součin študenti MFF 15. augusta 2008 1 10 Skalární součin Požadavky Vlastnosti v reálném i komplexním případě Norma Cauchy-Schwarzova nerovnost

Více

AKM CVIČENÍ. Opakování maticové algebry. Mějme matice A, B regulární, potom : ( AB) = B A

AKM CVIČENÍ. Opakování maticové algebry. Mějme matice A, B regulární, potom : ( AB) = B A AKM - 1-2 CVIČENÍ Opakování maticové algebry Mějme matice A, B regulární, potom : ( AB) = B A 1 1 ( A ) = ( A ) ( A ) = A ( A + B) = A + B 1 1 1 ( AB) = B A, kde A je řádu mxn a B nxk Čtvercová matice

Více

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA Definice lineárního normálního regresního modelu Lineární normální regresní model Y β ε Matice n,k je matice realizací. Předpoklad: n > k, h() k - tj. matice je plné hodnosti

Více

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE. Leptání plasmou. Ing. Pavel Bouchalík

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE. Leptání plasmou. Ing. Pavel Bouchalík SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Leptání plasmou Ing. Pavel Bouchalík 1. ÚVOD Tato semestrální práce obsahuje písemné vypracování řešení příkladu Leptání plasmou. Jde o praktickou zkoušku znalostí získaných při přednáškách

Více

Funkce komplexní proměnné a integrální transformace

Funkce komplexní proměnné a integrální transformace Funkce komplexní proměnné a integrální transformace Fourierovy řady I. Marek Lampart Text byl vytvořen v rámci realizace projektu Matematika pro inženýry 21. století (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0332), na

Více

Pravděpodobnost a matematická statistika

Pravděpodobnost a matematická statistika Pravděpodobnost a matematická statistika Příklady k přijímacím zkouškám na doktorské studium 1 Popisná statistika Určete aritmetický průměr dat, zadaných tabulkou hodnot x i a četností n i x i 1 2 3 n

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. 4.4 Aproximace křivek a vyhlazování křivek

UNIVERZITA PARDUBICE. 4.4 Aproximace křivek a vyhlazování křivek UNIVERZITA PARDUBICE Licenční Studium Archimedes Statistické zpracování dat a informatika 4.4 Aproximace křivek a vyhlazování křivek Mgr. Jana Kubátová Endokrinologický ústav V Praze, leden 2012 Obsah

Více

AVDAT Klasický lineární model, metoda nejmenších

AVDAT Klasický lineární model, metoda nejmenších AVDAT Klasický lineární model, metoda nejmenších čtverců Josef Tvrdík Katedra informatiky Přírodovědecká fakulta Ostravská univerzita Lineární model y i = β 0 + β 1 x i1 + + β k x ik + ε i (1) kde y i

Více

0.1 Úvod do lineární algebry

0.1 Úvod do lineární algebry Matematika KMI/PMATE 1 01 Úvod do lineární algebry 011 Vektory Definice 011 Vektorem aritmetického prostorur n budeme rozumět uspořádanou n-tici reálných čísel x 1, x 2,, x n Definice 012 Definice sčítání

Více

Matematika (CŽV Kadaň) aneb Úvod do lineární algebry Matice a soustavy rovnic

Matematika (CŽV Kadaň) aneb Úvod do lineární algebry Matice a soustavy rovnic Přednáška třetí (a pravděpodobně i čtvrtá) aneb Úvod do lineární algebry Matice a soustavy rovnic Lineární rovnice o 2 neznámých Lineární rovnice o 2 neznámých Lineární rovnice o dvou neznámých x, y je

Více

KGG/STG Statistika pro geografy

KGG/STG Statistika pro geografy KGG/STG Statistika pro geografy 10. Mgr. David Fiedor 27. dubna 2015 Nelineární závislost - korelační poměr užití v případě, kdy regresní čára není přímka, ale je vyjádřena složitější matematickou funkcí

Více

Vektorové podprostory, lineární nezávislost, báze, dimenze a souřadnice

Vektorové podprostory, lineární nezávislost, báze, dimenze a souřadnice Vektorové podprostory, lineární nezávislost, báze, dimenze a souřadnice Vektorové podprostory K množina reálných nebo komplexních čísel, U vektorový prostor nad K. Lineární kombinace vektorů u 1, u 2,...,u

Více

6. Lineární regresní modely

6. Lineární regresní modely 6. Lineární regresní modely 6.1 Jednoduchá regrese a validace 6.2 Testy hypotéz v lineární regresi 6.3 Kritika dat v regresním tripletu 6.4 Multikolinearita a polynomy 6.5 Kritika modelu v regresním tripletu

Více

Interpolace Uvažujme třídu funkcí jedné proměnné ψ(x; a 0,..., a n ), kde a 0,..., a n jsou parametry, které popisují jednotlivé funkce této třídy. Mějme dány body x 0, x 1,..., x n, x i x k, i, k = 0,

Více

Statistika. Regresní a korelační analýza Úvod do problému. Roman Biskup

Statistika. Regresní a korelační analýza Úvod do problému. Roman Biskup Statistika Regresní a korelační analýza Úvod do problému Roman Biskup Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta (Zemědělská fakulta) Katedra aplikované matematiky a informatiky 2008/2009

Více

LINEÁRNÍ REGRESE Komentované řešení pomocí programu Statistica

LINEÁRNÍ REGRESE Komentované řešení pomocí programu Statistica LINEÁRNÍ REGRESE Komentované řešení pomocí programu Statistica Vstupní data Data umístěná v excelovském souboru překopírujeme do tabulky ve Statistice a pojmenujeme proměnné, viz prezentace k tématu Popisná

Více

Teorie. Hinty. kunck6am

Teorie. Hinty.   kunck6am kytaristka@gmail.com www.natur.cuni.cz/ kunck6am 5. cvičení Teorie Definice. Necht funkce f je definována na neprázdném otevřeném intervalu I. Řekneme, že funkce F je primitivní funkce k f na I, jestliže

Více

Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz

Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz Pravděpodobnost a matematická

Více

6. Lineární regresní modely

6. Lineární regresní modely 6. Lineární regresní modely 6.1 Jednoduchá regrese a validace 6.2 Testy hypotéz v lineární regresi 6.3 Kritika dat v regresním tripletu 6.4 Multikolinearita a polynomy 6.5 Kritika modelu v regresním tripletu

Více

Kontingenční tabulky, korelační koeficienty

Kontingenční tabulky, korelační koeficienty Statistika II Katedra ekonometrie FVL UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz Mějme kategoriální proměnné X a Y. Vytvoříme tzv. kontingenční tabulku. Budeme tedy testovat hypotézu

Více

Statistická analýza dat

Statistická analýza dat Statistická analýza dat Jméno: Podpis: Cvičení Zkouška (písemná + ústní) 25 Celkem 50 Známka Pokyny k vypracování: doba řešení je 120min, jasně zodpovězte pokud možno všechny otázky ze zadání, pracujte

Více

Náhodné veličiny jsou nekorelované, neexistuje mezi nimi korelační vztah. Když jsou X; Y nekorelované, nemusí být nezávislé.

Náhodné veličiny jsou nekorelované, neexistuje mezi nimi korelační vztah. Když jsou X; Y nekorelované, nemusí být nezávislé. 1. Korelační analýza V životě většinou nesledujeme pouze jeden statistický znak. Sledujeme více statistických znaků zároveň. Kromě vlastností statistických znaků nás zajímá také jejich těsnost (velikost,

Více

PŘEDNÁŠKA 9 KŘIVKOVÝ A PLOŠNÝ INTEGRÁL 1. DRUHU

PŘEDNÁŠKA 9 KŘIVKOVÝ A PLOŠNÝ INTEGRÁL 1. DRUHU PŘEDNÁŠKA 9 KŘIVKOVÝ A PLOŠNÝ INTEGRÁL 1. DRUHU 6.1 Křivkový integrál 1. druhu Definice 1. Množina R n se nazývá prostá regulární křivka v R n právě tehdy, když existuje vzájemně jednoznačné zobrazení

Více

Cvičné texty ke státní maturitě z matematiky

Cvičné texty ke státní maturitě z matematiky Cvičné texty ke státní maturitě z matematiky Pracovní listy s postupy řešení Brno 2010 RNDr. Rudolf Schwarz, CSc. Státní maturita z matematiky Úloha 1 1. a = s : 45 = 9.10180 45 = 9.101+179 45 = 9.10.10179

Více

4EK211 Základy ekonometrie

4EK211 Základy ekonometrie 4EK211 Základy ekonometrie ZS 2016/17 Cvičení 3: Lineární regresní model LENKA FIŘTOVÁ KATEDRA EKONOMETRIE, FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE 1. Seznámení s EViews Upřesnění

Více

8.3). S ohledem na jednoduchost a názornost je výhodné seznámit se s touto Základní pojmy a vztahy. Definice

8.3). S ohledem na jednoduchost a názornost je výhodné seznámit se s touto Základní pojmy a vztahy. Definice 9. Lineární diferenciální rovnice 2. řádu Cíle Diferenciální rovnice, v nichž hledaná funkce vystupuje ve druhé či vyšší derivaci, nazýváme diferenciálními rovnicemi druhého a vyššího řádu. Analogicky

Více

JEDNOVÝBĚROVÉ TESTY. Komentované řešení pomocí programu Statistica

JEDNOVÝBĚROVÉ TESTY. Komentované řešení pomocí programu Statistica JEDNOVÝBĚROVÉ TESTY Komentované řešení pomocí programu Statistica Vstupní data Data umístěná v excelovském souboru překopírujeme do tabulky ve Statistice a pojmenujeme proměnné, viz prezentace k tématu

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA VYŠŠÍ GEODÉZIE název předmětu úloha/zadání název úlohy Základy fyzikální geodézie 3/19 Legendreovy přidružené funkce

Více

Úvod do teorie odhadu. Ing. Michael Rost, Ph.D.

Úvod do teorie odhadu. Ing. Michael Rost, Ph.D. Úvod do teorie odhadu Ing. Michael Rost, Ph.D. Náhodný výběr Náhodným výběrem ze základního souboru populace, která je popsána prostřednictvím hustoty pravděpodobnosti f(x, θ), budeme nazývat posloupnost

Více

SPECIÁLNÍCH PRIMITIVNÍCH FUNKCÍ INTEGRACE RACIONÁLNÍCH FUNKCÍ

SPECIÁLNÍCH PRIMITIVNÍCH FUNKCÍ INTEGRACE RACIONÁLNÍCH FUNKCÍ VÝPOČET PEIÁLNÍH PRIMITIVNÍH FUNKÍ Obecně nelze zadat algoritmus, který by vždy vedl k výpočtu primitivní funkce. Nicméně eistují jisté třídy funkcí, pro které eistuje algoritmus, který vždy vede k výpočtu

Více