Zpráva o auditu. ROVS Rožnovský vzdělávací servis s. r. o. Copyright DAHA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o auditu. ROVS Rožnovský vzdělávací servis s. r. o. Copyright DAHA"

Transkript

1 Zpráva o auditu ROVS Rožnovský vzdělávací servis s. r. o Copyright DAHA

2 ROVS Rožnovský vzdělávací servis s. r. o. Základní údaje Sídlo firmy: Dolní Paseky Rožnov pod Radhoštěm Telefon: , Fax: Internetová adresa: Vedení: Ing. Jindřich LOUDÍN - jednatel Ing. Elena LOUDÍNOVÁ - jednatel Kontaktní osoba: Bc. Marcela DOBŘANSKÁ odborný pracovník BOZP a PO Termín auditu Q FOR: prosinec 2005 březen 2006 Předchozí termín auditu Q FOR: Obory vzdělávání a poradenství: vzdělávání: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Požární ochrana Typy poskytovaných služeb: vzdělávání - otevřené kurzy vývoj / prodej didaktického materiálu poradenství a konzultace vývoj / prodej know-how jiné služby Rok založení: 1990 Právní statut: Fyzická osoba od roku 1990 Právnická osoba od roku 2005 (společnost s ručením omezeným) Firma je členem: Obchodní hospodářská komora ve Vsetíně Sdružení CZECH PROTECT Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství při VŠB TU Ostrava Firma spolupracuje s těmito subjekty: Institut výchovy bezpečnosti práce Brno, všechny oblastní inspektoráty práce (Praha České Budějovice, Plzeň, Ústí nad Labem, Hradec Králové, Brno, Ostrava) Copyright DAHA 2

3 Charakteristika firmy Vznik a vývoj firmy - Vznik firmy v roce 1990, fyzická osoba v Žilině (Žilinský vzdělávací servis). - V roce 1992 před rozdělením Československé republiky přesídlení firmy do Rožnova pod Radhoštěm, Ing. Jindřich Loudín ROVS Rožnovský vzdělávací servis, Kramolišov 1424, Rožnov pod Radhoštěm. - V Žilině pracoval Ing. Loudín jako fyzická osoba sám, v Rožnově zaměstnal jednoho zaměstnance. - Od roku 1990 vydává literaturu z oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany. - Od roku 1990 pořádání odborných kurzů a seminářů v oblasti BOZP a PO. - Od roku 1993 vydává časopis Poradce BOZP. - Od roku 1996 vydává časopis Poradce PO. - V roce 1995 se součástí firmy stala tiskárna. - Od roku 2000 vývoj vlastního software. - V roce 2000 firma přesídlila z Kramolišova do současného sídla firmy Dolní Paseky 1618, Rožnov pod Radhoštěm. - V roce 2005 transformace firmy z fyzické osoby na právnickou osobu (společnost s ručením omezeným). Aktivity a specifika firmy - Firma pořádá kurzy a semináře zaměřené výhradně na oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). - Firma poskytuje komplexní služby v oblasti BOZP a PO (semináře, kurzy, publikace, tiskopisy, software, videopořady, časopisy Poradce BOZP a Poradce PO, Programy na hodnocení rizik, program pro kategorizaci prací, program pro začlenění činností dle požárního nebezpečí, apod.). - Součástí firmy je vlastní ofsetová tiskárna, která umožňuje tisk publikací, tiskopisů apod. - Firma spolupracuje s řadou odborníků, kteří tvoří odborné publikace. - Účastníci základního kurzu k získání odborné způsobilosti v prevenci rizik obdrží literaturu, kterou napsali přímo lektoři, kteří v kurzu přednášejí. - Firma je flexibilní umí rychle reagovat na změny v legislativě a dalších předpisech. - Firma má bohaté přístrojové vybavení, které umožňuje výuku s použitím moderní didaktické techniky. - Firma provádí kdekoliv v rámci republiky zdarma prezentace svých produktů. - Firma má dobré jméno a tradici. Strategie a vize v oblasti vzdělávání - Firma opakovaně získala akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro pořádání základního kurzu k získání odborné způsobilosti prevenci rizik. Firma požádala Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o akreditaci kurzů v oboru požární ochrany a to: odborně způsobilá osoba v oboru požární ochrany, technik požární ochrany a preventista požární ochrany s místem konání v Praze a Brně. - Firma hodlá i nadále pořádat základní kurzy pro získání odborné způsobilosti v prevenci rizik a kurzy požární ochrany vždy na jaře a na podzim. Copyright DAHA 3

4 - Firma rozšířila místo konání výše uvedeného kurzu kromě stávajícího Rožnova pod Radhoštěm a Českých Budějovic přibyly i Pardubice. - Na základní kurz navazují kurzy Rozvoj dovedností bezpečnostního technika s novinkami v oblasti BOZP. Kurzy probíhají v několika termínech a na několika místech republiky. - Rozšířením míst konání kurzu se zvýšila dostupnost kurzu pro zákazníky. - Získáním certifikátu Q-FOR by se měla firma ještě více zviditelnit a získat lepší prestiž. - Firma dbá důsledně na odbornost a kvalitu lektorů ve všech kurzech a seminářích. - Po ukončení každé akce vyplňují účastníci dotazník hodnocení vzdělávací akce. - Firma hodlá v budoucnu vylepšit a rozšířit své webové stránky. Průběh vzdělávacího projektu - Pro základní kurz pro získání odborné způsobilosti v prevenci rizik je zpracován projekt, který je schválen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Jednotlivé kurzy probíhají vždy na jaře a na podzim na třech místech Rožnov pod Radhoštěm, České Budějovice a Pardubice. - Tato vzdělávací akce je třítýdenní, po týdenním soustředění následuje minimálně 14 denní přestávka. - Kurzy probíhají v pronajatých prostorách, termíny kurzu jsou rezervovány zhruba jeden rok předem. Současně je rezervováno i ubytování pro účastníky kurzu. Na každý týden konání kurzu je vystavována samostatná objednávka. - Školení, ubytování i stravování je převážně zajišťováno v jedné budově. - Nejméně dva měsíce před zahájením kurzu je rozesílána nabídka. - Nejméně dva měsíce předem jsou lektorům sděleny termíny jejich přednášek. - Průběžně se evidují došlé přihlášky, podle jejich počtů je upřesněna rezervace ubytování a počet míst v učebně. - Pro účastníky kurzů v Rožnově pod Radhoštěm je zajištěn odvoz z autobusového nádraží nebo nádraží ČD do hotelu firemními automobily. - V učebně firma používá vlastní didaktickou techniku (notebook, dataprojektor, zpětný projektor, flip-chart, barevné fixy). - Účastníci kurzu obdrží odborné publikace dle projektu ke kurzu. - Firma důsledně dbá na dodržování stanoveného programu kurzu. - Účastníci kurzu hodnotí odbornou a pedagogickou úroveň jednotlivých lektorů ve všech kurzech a na konci kurzu vyplňují dotazník, ve kterém hodnotí průběh celé vzdělávací akce. - Kurzy k získání odborné způsobilosti v prevenci rizik jsou ukončeny ověřením znalostí před zkušební komisí (zástupci SÚIP, OIP, IVBP). - Firma pořádá třítýdenní kurzy požární ochrany s možností získání odborné způsobilost v oboru požární ochrany, kurzy probíhají na jaře a na podzim. Účastník si může vybrat ze dvou míst konání kurzu Brno nebo Praha. - Kurzy k získání odborné způsobilosti v oboru požární ochrany jsou ukončeny ověřením znalostí před zkušební komisí (Ministerstvo vnitra ČR). - Firma pořádá týdenní kurzy nazvané Rozvoj dovedností bezpečnostního technika. Odborný obsah kurzu se stanoví nejméně 2 měsíce předem podle aktuálního stavu legislativy a právních předpisů v oblasti BOZP. - Firma pořádá i jednodenní akce Konzultační dny. Konzultační dny probíhají ve spolupráci a pod odbornou garancí příslušných oblastních inspektorátů práce. - Firma pravidelně vystavuje své produkty na mezinárodním veletrhu prostředků osobní ochrany, bezpečnosti práce a pracovního prostředí INTERPROTEC, který se koná každé 2 roky v Brně. Copyright DAHA 4

5 Systémy řízení jakosti (příp. certifikace) Systémy řízení jakosti - Ve firmě není zaveden systém řízení jakosti. Interní sledování kvality Interní sledování kvality - Dotazník - hodnocení jednotlivých lektorů. - Dotazník - hodnocení vzdělávací akce (program, ubytování, stravování). - Zkoušky před zkušební komisí, komise je nejméně tříčlenná, komisi tvoří přední odborníci v oboru bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany (SÚIP, OIP, IVBP, MV ČR) Copyright DAHA 5

6 Struktura firmy Způsob řízení - Firma má dva jednatele. Jednatelé jednají jménem společnosti samostatně. - Ve firmě je jmenována ředitelka firmy, která zajišťuje personální a finanční politiku firmy a řídí chod firmy. - Dalším vedoucím pracovníkem je vedoucí tiskárny, který řídí 5 pracovníků. - Firma má 2 programátory, jednoho stálého zaměstnance a jednoho externího spolupracovníka zaměstnanců (podle potřeby) zajišťuje kurzy a semináře. - 1 zaměstnanec zajišťuje fakturaci a redakci časopisů a knih. - 1 zaměstnanec provádí fakturaci, propagaci a marketing. - 1 zaměstnanec zajišťuje provoz a údržbu budovy. - 1 zaměstnanec je odborný pracovník BOZP a PO. - Firma má celkem 16 stálých zaměstnanců a 1 externího zaměstnance. Lidské zdroje Stav k Rozsah spolupráce (počet dní za rok) > >10 >3 Lektoři a konzultanti zaměstnanci externí Rozsah spolupráce plný úvazek poloviční úvazek menší úvazek příležitostně jiný Řídící a administrativní pracovníci zaměstnanci 16 1 externí Copyright DAHA

7 Aktivity firmy Obory vzdělávání / poradenství Vzdělávání ekonomie a administrativa ekonomie právo daně a účetnictví legislativa finance a bankovnictví pojišťovnictví administrativa / sekretářky organizace podniku obchod a podnikání marketing propagace, public relations prodejní dovednosti komunikace time management týmová spolupráce komunikační dovednosti firemní kultura management a lidské zdroje management eko-management personální management management ve veřejném sektoru informatika jakost logistika celní problematika jazyky různé evropské struktury životní prostředí BOZ Poradenství Informatika (hardware, software) a informační systémy Technologie a technika Administrativa a finance (účetnictví, daně) Marketing, komunikace, prodej Rozvoj lidských zdrojů Výroba a logistika Strategie a management Obory/služby, které představují více než 15% činnosti firmy a ty, v nichž vzdělávací instituce pořádá akce více než 50 dní v roce. Obory/služby, které představují méně než 15% činnosti firmy nebo v nich vzdělávací instituce pořádá akce méně než 50, ale více než 10 dní v roce. Copyright DAHA 7

8 Aktivity za sledované období Vzdělávání Otevřené kurzy Počet kurzů 44 Průměrná délka 6 dní Průměrný počet účastníků 33 Uzavřené kurzy Počet kurzů 3 Průměrná délka tematického modulu 7 dní Průměrný počet účastníků Poradenství Počet projektů Přehled aktivit Název kurzu / projektu Typ * Trvání (dny) Počet provedení Seminář k nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů VO 1 6 a nářadí Školení a přezkoušení z vyhl. č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice VO 3 9 Novinky v BOZP (Rozvoj dovedností bezpečnostního technika) VO 5 7 Základní kurz bezpečnostních techniků (osoba odborně způsobilá v prevenci rizik) VO 15 7 Kurz PO (Osoba odborně způsobilá v oboru požární ochrany) VO 10 4 Kurz PO (Technik požární ochrany) VO 10 4 Kurz PO (Preventista požární ochrany) VO 2 4 Základní kurz bezpečnostních techniků (osoba odborně způsobilá v prevenci rizik) VU 15 1 Školení a přezkoušení z vyhl. č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice VU 3 2 Bezpečnostní a požární technik obce VO 5 2 Řízení a organizace BOZP a PO ve firmě VO 3 1 * VO = vzdělávání - otevřené kurzy, VU = vzdělávání - uzavřené kurzy, DM = vývoj didaktického materiálu a jeho podstatný prodej, K = koučink, PK = poradenství a konzultace, A = audity, PT = průzkumy trhu, ŘP = řízení projektů, KH = vývoj a prodej know-how, J = jiné služby Copyright DAHA 8

9 Reference významní zákazníci Fakultní nemocnice Ostrava Fakultní nemocnice Plzeň Katastrální úřad České Budějovice Škoda Auto Mladá Boleslav Barum continental Zlín Skanska Prostějov ČEZ Dukovany REHAU BOMESPOL Praha AERO VODOCHODY Odolená Voda Český Telecom Praha 3 KAROSA Vysoké Mýto AGROSTAV Pardubice Copyright DAHA 9

10 Výsledky auditu Výsledek je syntézou odpovědí vzorku zákazníků, vybraných namátkou ze seznamu všech zákazníků, jimž firma fakturovala od Počet dotazovaných zákazníků: 10 Období, v němž proběhly telefonické ankety: leden 2006 Výsledky telefonických anket Celková spokojenost (% zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení) Spokojenost v jednotlivých aspektech (% zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení) 100 % 90,89 % Komentář k výsledku telefonických anket Grafy udávají % zákazníků, kteří byli: 1 velmi nespokojeni nespokojení indiferentní spokojení velmi spokojení nebylo možné aplikovat Podíl zákazníků, kteří byli spokojeni nebo velmi spokojeni u jednotlivých kritérií, nezahrnuje ty, kteří dané kritérium nemohli aplikovat. Příprava akce / kurzu Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 89 % Služby vzdělávací instituce ROVS Rožnovský vzdělávací servis s. r. o. (dále jen ROVS), vyhledávají převážně odborní pracovníci v oboru bezpečnosti práce a požární ochrany. K zapsání do kurzu vede účastníky potřeba získat požadovanou kvalifikaci (kurz ukončený certifikovanou zkouškou) nebo její rozšíření. Účastníci nejčastěji reagují na pravidelně zasílané nabídky kurzů nebo na webové stránky vzdělávací instituce. Zákazníci hodnotí předem poskytnuté informace jako dostatečné, jasné a přehledné. S přípravnou fází jsou účastníci spokojeni a nemají výhrady k práci zaměstnanců firmy ROVS. Pouze jediný zákazník měl drobné výhrady k nedostatečnosti předem poskytnutých informací. Nehodnotící zákazník se přípravné fáze neúčastnil, veškerý kontakt se vzdělávací institucí pro něj zajišťoval jeho zaměstnavatel. Copyright DAHA 10

11 Průběh akce / kurzu Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 90 % Velmi spokojení zákazníci hodnotili velmi kladně nejen obsahovou stránku, ale také praktické zaměření kurzů, průběh akce předčil jejich očekávání. Spokojení zákazníci ve všech případech uvádějí, že kurzy splnily jejich očekávání. Podle účastníků bývají kurzy obsahově poměrně náročné, protože se většinou dotýkají mnoha témat z oblasti bezpečnosti práce nebo požární ochrany. To je dáno různým profesním zaměřením přihlášených a potřebou dotknout se témat potřebných pro každého jednotlivého účastníka. Zákazníci tuto obsahovou rozmanitost tolerují, v několika případech ji dokonce považují za užitečnou. Ve třech případech by ale spokojení zákazníci uvítali podrobnější probírání témat, která se týkají jejich oboru. Jeden indiferentně hodnotící zákazník uvedl, že průběh kurzu odpovídal domluvenému, ale jeho očekávání bylo vyšší - zvláště k praktickému zaměření. Konzultanti / lektoři Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 80 % Na kurzech většinou spolupracuje celý tým lektorů, z nichž každý se věnuje jedné profesní oblasti. Velmi spokojení zákazníci pozitivně hodnotí práci jednotlivých lektorů a zároveň vyváženost lektorského týmu. Jsou spokojeni s jejich odborností, praktickými zkušenostmi a zároveň s jejich pedagogickými schopnostmi. Jeden velmi spokojený zákazník uvádí, že lektoři vzdělávací instituce ROVS jsou lidé na svém místě. Spokojení zákazníci také nemají závažnější výhrady k práci lektorů; zákazníci hodnotili lektorské týmy jako kvalitní, přestože občas uváděli drobné výhrady k jednomu lektorovi z početnějšího týmu. Výhrady indiferentně hodnotících zákazníků byly zaměřeny zejména na praktickou orientaci několika lektorů z týmu. Nástroje a výstupy Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 90 % Velmi spokojení a spokojení zákazníci nemají žádné výhrady k využívání didaktické techniky v průběhu kurzu, uvítali zejména použití video nahrávek s praktickými ukázkami. Adekvátní využití didaktické techniky uznává také indiferentně hodnotící zákazník. Devadesát procent dotazovaných vyjádřilo spokojenost nebo vysokou spokojenost také se studijními materiály. Ty jsou k dispozici všem účastníkům kurzů. Účastníci je používají nejen v průběhu kurzu, ale i po jeho skončení při výkonu své práce. Zákazníci také vítají možnost zakoupení dalších studijních materiálů, počítačových programů nebo periodik, která vzdělávací instituce ROVS vydává. Výhrada indiferentně hodnotícího zákazníka se týkala aktuálnosti informací uvedených v jednom ze studijních materiálů. Následná péče / follow up Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 90 % Naprostá většina zákazníků je s ukončením kurzu a s následnou péčí spokojena. Většinou uvádějí, že měli možnost vzdělávací akci zhodnotit, někteří si vzpomněli na závěrečný hodnotící dotazník. Také v průběhu (zvláště vícedenních) kurzů, na jejichž vedení se podílelo více lektorů, měli účastníci možnost vyjádřit svou spokojenost s prací jednotlivých lektorů. S pravidelnými nabídkami vzdělávacích akcí jsou také zákazníci spokojeni. Aktuální informace jsou zasílány pravidelně. Uživatelé počítačových programů kladně hodnotí nabízené aktualizace a servis s tím spojený. Někteří zákazníci odebírají periodika vydávaná firmou ROVS (Poradce PO a Poradce BOZP). Zákazníci vítají, že dostali kontakt na jednotlivé lektory a mají možnost s nimi konzultovat své problémy z praxe. Jediná výhrada ze strany zaměstnavatele účastníka se týkala vyhodnocení vzdělávací akce zákazník by uvítal podrobnější informace. Copyright DAHA 11

12 Řízení projektu Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 100 % V případě vzdělávacích akcí firmy ROVS nelze hovořit o dlouhodobějších projektech, což vychází z povahy nabízených kurzů, při spolupráci se zákazníky se vychází z momentální potřeby. Přesto se k akcím pořádaným touto vzdělávací institucí ROVS účastníci vracejí. Všichni zákazníci byli spokojeni nebo dokonce velmi spokojeni s organizační stránkou vzdělávacích akcí, uvádějí, že vzdělávací instituce nic neměnila na dohodnutém časovém ani obsahovém plánu. Lektoři byli vstřícní k potřebám a požadavkům účastníků, ovšem, jak uvádí jeden spokojený zákazník, to nikdy nebylo na úkor kvality.. Kontakt s klientem Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 100 % Zákazníci mají s jednáním zaměstnanců vzdělávací instituce ROVS dobré zkušenosti, a jsou s jejich prací spokojeni. Pracovníci jednají se zákazníky vstřícně, zákazníci oceňují jejich přístup k práci a ochotu pomoci a vyhovět potřebám zákazníka. Dotazovaní považují ROVS za firmu orientovanou na zákazníky, za firmu, která má dobrý vztah se svými klienty. Dva velmi spokojení zákazníci jsou ochotni dojíždět poměrně velkou vzdálenost právě kvůli vysoké spokojenosti s nabízenými službami. Administrativa, logistika, infrastruktura Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 90 % Vzdělávací akce probíhají na několika místech České republiky, v pronajatých prostorách. Zákazníci jsou s prostory v naprosté většině spokojeni, nemají žádné připomínky ke kvalitě výukových prostor, k jejich dostupnosti a vybavení, ani k možnosti občerstvení. Za problematičtější lze označit otázku ubytování, ke kterému se v několika případech objevují drobné výhrady. Zákazníci ale tuto skutečnost nepovažují za nijak zásadní. Jeden indiferentně hodnotící zákazník považoval zajištění ubytování za problematické, uvítal by podrobnější informace s větším časovým předstihem před začátkem kurzu. Po formální stránce (fakturace atd.) proběhly vzdělávací akce bez problémů, zákazníci jsou s touto oblastí spokojeni. Vztah kvalita / cena Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 89 % Spokojení zákazníci považují cenu kurzů za adekvátní, uvádějí, že hodnota získaných znalostí a dovedností odpovídala ceně jsou přesvědčeni, že za zaplacené peníze získali skutečně kvalitu. Indiferentně hodnotící zákazník považuje cenu kurzu za vyšší, než je cena podobných kurzů pořádaných jinými vzdělávacími institucemi. Jeden zákazník nebyl schopen tuto otázku hodnotit, neboť neměl přehled o cenách na trhu. Copyright DAHA 12

13 Celková spokojenost Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 100 % Všichni dotazovaní zákazníci byli se spoluprací se vzdělávací institucí ROVS spokojeni nebo velmi spokojeni. Velmi spokojení zákazníci kladně hodnotí zejména charakter firmy ( rodinný podnik ), individuální přístup ke klientům a práci v menších skupinách. Za silnou stránku vzdělávací instituce uvádějí velmi spokojení zákazníci také kvalitní lektorský tým. Obsahová stránka je považována za velmi dobrou, kladně je hodnocena zvláště rychlá reakce na legislativní změny v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany. Spokojení zákazníci také oceňují vstřícnost, komunikaci a individuální přístup pracovníků firmy, chválí lektorský tým a jeho připravenost. Jako kvalitní označují nejen obsahovou, ale také organizační stránku kurzů a opět rychlou reakci na změny zákonů. Velmi spokojení zákazníci neuvádějí žádné výhrady ke spolupráci se vzdělávací institucí ani náměty na zlepšení. Spokojení zákazníci by v některých případech uvítali větší posílení praktické stránky kurzů a větší vazbu lektorů na praxi, objevil se námět na zlepšení ubytovacích služeb u vícedenních vzdělávacích akcí. Všichni dotazovaní zákazníci by se v budoucnu na vzdělávací instituci ROVS znovu obrátili. Návštěva firmy Dne se auditorka Mgr. Dagmar Hartmannová setkala s představiteli firmy ROVS Rožnovský vzdělávací servis s. r. o. V průběhu setkání namátkovou kontrolou prověřila věrohodnost informací, které firma pro audit poskytla. Nebyly zjištěny žádné nesrovnalosti. Ověření zprávy komisí expertů Zprávu o auditu posoudil zástupce komise expertů při občanském sdružení Sdružení pro kvalitu a informace ve vzdělávání (SKIV) a odsouhlasil udělení certifikátu Q FOR firmě ROVS Rožnovský vzdělávací servis s. r. o. Závěr auditu Firma ROVS Rožnovský vzdělávací servis s. r. o., k splnila veškeré podmínky pro udělení certifikátu Q FOR. V Praze dne Mgr. Dagmar Hartmannová auditorka Ing. Zdeněk Vršník člen komise expertů Copyright DAHA 13

Zpráva o auditu. Signal Projekt s.r.o.

Zpráva o auditu. Signal Projekt s.r.o. Zpráva o auditu Signal Projekt s.r.o. 2006 Signal Projekt s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Brno, Vojtova 7 PSČ 602 00 Telefon: 543 214 868, 543 233 962 Fax: 543 331 046 trnka@signalprojekt.cz; havlickova@signalprojekt.cz;

Více

Zpráva o auditu. LBS, s.r.o.

Zpráva o auditu. LBS, s.r.o. Zpráva o auditu LBS, s.r.o. 2001 LBS, s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Měchenická 2561, 141 00 Praha 4 Kancelář firmy: Vinohradská 184, 130 52 Praha 3 Telefon: 267 132 127-8 Fax: 267 132 129 E-mail:

Více

Zpráva o auditu. Thomas International CZ s.r.o

Zpráva o auditu. Thomas International CZ s.r.o Zpráva o auditu Thomas International CZ s.r.o 2005 Thomas International CZ s.r.o Základní údaje Sídlo firmy: Všehrdova 146, 500 02 Hradec Králové Pobočky: Thomas International CZ s.r.o.- organizačná zložka

Více

Zpráva o auditu. LBS s.r.o.

Zpráva o auditu. LBS s.r.o. Zpráva o auditu LBS s.r.o. 2005 LBS s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Měchenická 2561, Praha-4, 141 00 Provozovna: Vinohradská 184, 130 52 Praha 3 Telefon: 267132127-8 Fax: 267132129 E-mail: info@lbspraha.cz

Více

Zpráva o auditu. SEMIS, spol. s r.o.

Zpráva o auditu. SEMIS, spol. s r.o. Zpráva o auditu SEMIS, spol. s r.o. 2003 SEMIS, spol. s r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Písnická 752, 142 00 Praha 4 Telefon: 224 919 851, 224 922 581 Fax: 224 922 581 E-mail: info@semis.cz Internetová

Více

Zpráva o auditu. Minerva vzdělávací společnost, s.r.o.

Zpráva o auditu. Minerva vzdělávací společnost, s.r.o. Zpráva o auditu Minerva vzdělávací společnost, s.r.o. 2004 Základní údaje Minerva vzdělávací společnost, s.r.o. Sídlo firmy: Opletalova 37, Praha 1 Telefon: 224213053, 272910085, 603252926 Fax: 272910085,

Více

Zpráva o auditu. ROVS Ro!novsk" vzd#lávací servis s. r. o. www.qfor.org

Zpráva o auditu. ROVS Ro!novsk vzd#lávací servis s. r. o. www.qfor.org Zpráva o auditu ROVS Ro!novsk" vzd#lávací servis s. r. o. 2009 www.qfor.org Úvod Auditor Oficiální jméno firmy: ROVS - Rožnovský vzdělávací servis s. r. o. Sídlo firmy: ROVS - Rožnovský vzdělávací servis

Více

Zpráva o auditu. SIGNAL PROJEKT s.r.o.

Zpráva o auditu. SIGNAL PROJEKT s.r.o. Zpráva o auditu SIGNAL PROJEKT s.r.o. 2002 SIGNAL PROJEKT s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Vojtova 7, 602 00 Brno Telefon: 543 214 868, 543 233 962, mobil: 602/545 008 Fax: 543 331 046 E-mail: trnka@signalprojekt.cz

Více

Zpráva o auditu. Počítačová služba s.r.o

Zpráva o auditu. Počítačová služba s.r.o Zpráva o auditu Počítačová služba s.r.o 2005 Základní údaje Počítačová služba s. r. o. Sídlo firmy: Stupkova 413/1a 779 00 Olomouc Telefon: 585 226 388 Fax: 585 226 388 E-mail: info@poc-sluzba.cz Internetová

Více

Zpráva o auditu. MINERVA vzdělávací společnost s.r.o.

Zpráva o auditu. MINERVA vzdělávací společnost s.r.o. Zpráva o auditu MINERVA vzdělávací společnost s.r.o. 2007 MINERVA vzdělávací společnost s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Thámova 20, 186 00 Praha 8 Telefon: 222 312 036 Fax: 222 312 036 E-mail: info@minervacz.cz

Více

Zpráva o auditu. CC Systems, a.s., úsek vzdělávání dospělých

Zpráva o auditu. CC Systems, a.s., úsek vzdělávání dospělých Zpráva o auditu CC Systems, a.s., úsek vzdělávání dospělých 2002 CC Systems, a.s., úsek vzdělávání dospělých Základní údaje Sídlo firmy: Národní tř. 101, 695 01 Hodonín Telefon: 518 342 243 Fax: 518 342

Více

Zpráva o auditu. Thomas International CZ, s. r. o.

Zpráva o auditu. Thomas International CZ, s. r. o. Zpráva o auditu Thomas International CZ, s. r. o. 2002 Thomas International CZ, s. r. o. Základní údaje Sídlo firmy: Všehrdova 146, 500 02 Hradec Králové Telefon: 495 521 254, 495 538 780 Fax: 495 531

Více

Zpráva o auditu. Akademie J. A. Komenského Praha

Zpráva o auditu. Akademie J. A. Komenského Praha Zpráva o auditu Akademie J. A. Komenského Praha 2003 Akademie J. A. Komenského Praha Základní údaje Sídlo firmy: Tržiště 20, Praha 1 Malá Strana 118 43 Telefon: 257 531 476 Fax: 257 531 476 E-mail: akademie@login.cz

Více

Zpráva o auditu INTEGRITY CONSULTING

Zpráva o auditu INTEGRITY CONSULTING Zpráva o auditu INTEGRITY CONSULTING 2007 INTEGRITY CONSULTING Základní údaje Sídlo firmy: Prvního Pluku 8, Praha 8, 186 00 Telefon: +420 224 891 333 Fax: +420 224 891 332 E-mail: info@integrity-consulting.cz

Více

Zpráva o auditu. Gradua-CEGOS, s.r.o.

Zpráva o auditu. Gradua-CEGOS, s.r.o. Zpráva o auditu Gradua-CEGOS, s.r.o. 2005 Gradua-CEGOS, s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Karlovo nám.7, 128 01 Praha 2 Pošt.přihr.77 Telefon: +420 222 162 312 Fax: +420 222 162 313, 222 162 726 E-mail:

Více

Zpráva o auditu. Aperta, s. r. o.

Zpráva o auditu. Aperta, s. r. o. Zpráva o auditu Aperta, s. r. o. 2004 Aperta, s. r. o. Základní údaje Sídlo firmy: Křižíkova 527, Liberec, 460 07 Telefon: +420 485 240 217 Fax: +420 485 240 217 E-mail: aperta@aperta.cz Internetová adresa:

Více

Zpráva o auditu. POE EDUCO, spol. s r.o.

Zpráva o auditu. POE EDUCO, spol. s r.o. Zpráva o auditu POE EDUCO, spol. s r.o. 2007 POE EDUCO, spol. s r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Štefánikova 2086/12 741 01 Nový Jičín Telefon: 596 657 241 Fax: 596 639 550 E-mail: pavla.cmuchova@poe.cz

Více

Zpráva o auditu. Positive s.r.o.

Zpráva o auditu. Positive s.r.o. Zpráva o auditu Positive s.r.o. 2005 Positive s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Rytířská 18 20, 110 00 Praha 1 Kontaktní adresa: Záhřebská 23/25, 120 00 Praha 2 Telefon: 224 210 749, 224 214 702 Fax:

Více

Zpráva o auditu. MITA THOR INTERNATIONAL, spol. s r. o.

Zpráva o auditu. MITA THOR INTERNATIONAL, spol. s r. o. Zpráva o auditu MITA THOR INTERNATIONAL, spol. s r. o. 2007 MITA THOR INTERNATIONAL, spol. s r. o. Základní údaje Sídlo firmy: centrála: tř. Kpt. Jaroše 37a, 602 00 Brno pobočky: Na Pankráci 30, 140 00

Více

Zkušební řád. zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Zkušební řád. zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Držitel akreditace pro provádění zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., čj. 2009/18389-43 ze dne 5. 3.

Více

Zpráva o auditu QforScan Praemia, k.s.

Zpráva o auditu QforScan Praemia, k.s. Zpráva o auditu QforScan Praemia, k.s. Datum auditu: 28.06.2007 Auditor: Přítomni během auditu (jméno a funkce): Mgr. Dagmar Hartmannová Lucie Šemberová, office manager Lucie Houšková Prezentace firmy

Více

Zpráva o auditu QforScan POSITIVE s.r.o.

Zpráva o auditu QforScan POSITIVE s.r.o. Zpráva o auditu QforScan POSITIVE s.r.o. Datum auditu: 11.07.2007 Auditor: Mgr. Dagmar Hartmannová Přítomni během auditu (jméno a funkce): Kamila Ludvíková, manažerka kvality Prezentace firmy Obchodní

Více

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. z realizace zakázky MV ČR. Zajištění školení pracovníků nových kontaktních míst Czech POINT

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. z realizace zakázky MV ČR. Zajištění školení pracovníků nových kontaktních míst Czech POINT VZDĚLÁVACÍ CENTRUM POČÍTAČOVÁ SLUŢBA s.r.o. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA z realizace zakázky MV ČR Zajištění školení pracovníků nových kontaktních míst Czech POINT Člen Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR Mezinárodní

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková Ing. Michael Ledvina Působení ve Svazu účetních člen Metodické rady Svazu účetních pro podnikatele předseda Metodické rady Svazu účetních pro neziskové auditor, člen KA ČR člen Komory certifikovaných účetních

Více

Metodické školení lektorů anglického jazyka

Metodické školení lektorů anglického jazyka Metodické školení lektorů anglického jazyka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Název zakázky Lektorské zajištění akreditovaných kurzů Základy podnikání a Účetnictví a daňová evidence 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Projekt, do kterého se škola přihlásila Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziříčí 19. listopad 2009 Projekt UNIV (1) Výsledky projektu UNIV (1)

Více

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 stávající nabídka prohlubování kvalifikace Institut dnes realizuje vzdělávací akce pro

Více

1. Zaměření projektu (1)

1. Zaměření projektu (1) ESF JPD Grantové schéma 4.1 Konkurenceschopnost CZ.4..7/4.1../87 INTERNAL CONTROL ACADEMY Eurodan, s.r.o. Ing. Rodan Svoboda +4 6 49 svoboda@eurodan.cz www.eurodan.cz 1. Zaměření projektu (1) Záměr projektu

Více

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace do terciárního vzdělávání Michal Karpíšek, David Václavík Členové expertního týmu IPn Reforma terciárního vzdělávání Semináře pro VOŠ Praha a Brno, 10.

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

Nabídka kurzů k systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) ČSN ISO/IEC 27001:2014

Nabídka kurzů k systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) ČSN ISO/IEC 27001:2014 23.1.2014 Nabídka kurzů k systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) ČSN ISO/IEC 27001:2014 Kurz k roli manažera podle požadavků zákona o kybernetické bezpečnosti Verze 201411 Tayllor-Cox Dilia - divadelní,

Více

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Telefon : 552 304 079 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : Internet

Více

Projekt Age management

Projekt Age management Projekt Age management OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradecký kraj CZ.1.07/3.2.10/03.0003 člen AIVD ČR Age Management věkový management představuje řízení zohledňující věk a schopnosti zaměstnanců

Více

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.cz IČO: 25965981 KB Nové Město nad Metují DIČ: 243-25965981 č.účtu: 27-0349910277/0100

Více

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy)

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy) Profesní životopis Jméno a příjmení Mgr. Stanislav Loskot, MBA Adresa Košařiska 112 Milíkov 739 81 Telefon +420 737 977 779 E-mail Státní příslušnost loskot.stanislav@gmail.com Česká republika Datum narození

Více

Hodnoticí standard. Skladník (kód: 66-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Hodnoticí standard. Skladník (kód: 66-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Skladník (kód: 66-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Specialista maloobchodu Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná způsobilost

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Číslo zakázky: 201502 CZ61388980

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Číslo zakázky: 201502 CZ61388980 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Číslo zakázky: 201502 Název zakázky: Konference SSC 2016 Předmět zakázky: Organizační zajištění konference Solid State Chemistry 2016 Datum vyhlášení

Více

Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury (kód: 65-032-N)

Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury (kód: 65-032-N) Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury (kód: 65-032-N) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání:

Více

OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu

OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu Základní údaje o projektu individuální projekt Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) poskytovatel dotace -

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE K DALŠÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Jednodenní seminář Vzdělávací program

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE K DALŠÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Jednodenní seminář Vzdělávací program ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE K DALŠÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Jednodenní seminář Vzdělávací program Českomoravská konfederace odborových svazů REALIZAČNÍ PROJEKT VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVACÍ

Více

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h)

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h) 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické principy, formy a metody vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace a. Předpoklady a možnosti

Více

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2.

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2. Závěrečná zpráva Název projektu: Registrační číslo projektu: Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov CZ.1.04/4.1.00/40.00071 Datum zahájení realizace: 1.3.2010 Datum ukončení realizace: 31.12.2012 Rozhodnutí

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

Výhody a nevýhody architektonických soutěží Proč architektonická soutěž

Výhody a nevýhody architektonických soutěží Proč architektonická soutěž Výhody a nevýhody architektonických soutěží Proč architektonická soutěž Ing. arch. Petr Lešek Předseda Pracovní skupiny Za transparentní zadávání veřejných zakázek při České komoře architektů Projekt Stavba

Více

Výběr kandidátů na finanční pozice z pohledu personalistů

Výběr kandidátů na finanční pozice z pohledu personalistů Výběr kandidátů na finanční pozice z pohledu personalistů Vytvořil Distribuce dokumentu Datum Česká asociace pro finanční řízení Elektronicky na členy asociace a vybrané personalisty 1. 8. 2013 30. 8.

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření Střední uměleckoprůmyslová škola Kamenický Šenov 3. a 4. ročník

Vyhodnocení dotazníkového šetření Střední uměleckoprůmyslová škola Kamenický Šenov 3. a 4. ročník Vyhodnocení dotazníkového šetření Střední uměleckoprůmyslová škola Kamenický Šenov 3. a 4. ročník Dotazníkového šetření se zúčastnilo 15 žáků z toho 13 dívek a 2 chlapci. 3. ročník celkem 8 žáků z toho

Více

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Podpora cestovního ruchu ve Zlínském kraji

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Podpora cestovního ruchu ve Zlínském kraji Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Podpora cestovního ruchu ve Zlínském kraji Starý Hrozenkov 14. 10. 2009 1. Pozice Centrály cestovního ruchu ve Zlínském kraji Centrála cestovního ruchu

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

Věc: Nabídka služeb v oblasti BOZP a PO

Věc: Nabídka služeb v oblasti BOZP a PO Věc: Nabídka služeb v oblasti BOZP a PO Vážení zákazníci, dovoluji si vám předložit nabídku naší společnosti na zajištění komplexních služeb v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce (PO a BOZP). Naše

Více

č. j.: MSMT-18917/2012-27/2

č. j.: MSMT-18917/2012-27/2 č. j.: MSMT-18917/2012-27/2 Metodika Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování v období

Více

Odborné praxe ve ŠKODA AUTO

Odborné praxe ve ŠKODA AUTO Odborné praxe ve ŠKODA AUTO 1 WBL Bratislava 8.-9. června 2015 Mladí odborníci jsou zárukou budoucnosti každé společnosti. ŠKODA AUTO chce být vždy o krok před konkurencí, proto je výchova mladých odborníků

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc tel: 585 417 828, 723 560 038, fax: 585 417 823 e mail: jana.palkova@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MARKETING

Více

ILP Institute for leading people. Basic Four. vzdělávací program

ILP Institute for leading people. Basic Four. vzdělávací program Basic Four vzdělávací program Cílem vzdělávacího programu Basic Four je poskytnout vedoucím pracovníkům v sociálních službách ucelené vzdělávání, které jim poskytne znalosti a dovednosti ve všech oblastech,

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

DOTAZNÍK ZKOUMAJÍCÍ KVALITU PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V ÚZEMÍ MAS HLINECKO

DOTAZNÍK ZKOUMAJÍCÍ KVALITU PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V ÚZEMÍ MAS HLINECKO Toto dotazníkové šetření bylo zaměřeno na podnikatelské subjekty bez ohledu na velikost, které se nacházejí v regionu MAS Hlinecko. Anketa měla za úkol zjistit oblasti, ve kterých jsou podniky ochotny

Více

Strategický plán města České Budějovice

Strategický plán města České Budějovice STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Strategický plán města České Budějovice VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MEZI NÁVŠTĚVNÍKY MĚSTA Verze: 15. října 2007 Strana 1 z 14 celkem 1. Charakteristika respondentů

Více

Jednotný programový dokument hl. města Prahy Opatření 4.3 KOMPLEXNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLENÍ MANAŽER BEZPEČNOSTI POTRAVIN V GASTRONOMII

Jednotný programový dokument hl. města Prahy Opatření 4.3 KOMPLEXNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLENÍ MANAŽER BEZPEČNOSTI POTRAVIN V GASTRONOMII Jednotný programový dokument hl. města Prahy Opatření 4.3 KOMPLEXNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLENÍ MANAŽER BEZPEČNOSTI POTRAVIN V GASTRONOMII ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ ZADAVATEL: SVAZ OBCHODU A CESTOVNÍHO

Více

AKTUÁLNÍ TRENDY V KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

AKTUÁLNÍ TRENDY V KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH AKTUÁLNÍ TRENDY V KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Jana Brabcová Tomáš Langer Proč je kvalita tématem dne? dotace ESF výběrová řízení objem dalšího vzdělávání náročnost zákazníka dalšího vzdělávání odlišení

Více

Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření)

Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření) Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření) Vytvořil: Distribuce dokumentu: Česká asociace pro finanční řízení elektronicky na členy asociace a vybrané manažery Datum: 7. 12. 2012 31. 1. 2013

Více

SZU akademie nabídka školení 2014

SZU akademie nabídka školení 2014 ZU kademie nabídka školení 2014 úvodní slovo Vážení zákazníci, Strojírenský zkušební ústav, s.p. (SZÚ) je u nás a ve střední Evropě jednou z největších firem v oblasti, která je ve světě definovaná anglickou

Více

Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus.

Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus. Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus. 1. Úvod: krátké shrnutí šetření Dotazníkové šetření probíhalo prostřednictvím

Více

Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání

Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání Osobní údaje Jméno Příjmení Bydliště (obec) Věk Kateřina Machatá Uherský Brod 44 let Vzdělávací a studijní kariéra Uveďte požadovaný údaj Obor vzdělání na

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá vyšší odborná škola daňového poradenství STING, s.r.o. Uzbecká 2, 625 00 Brno. Identifikátor: 600 020 461

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá vyšší odborná škola daňového poradenství STING, s.r.o. Uzbecká 2, 625 00 Brno. Identifikátor: 600 020 461 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromá vyšší odborná škola daňového poradenství STING, s.r.o. Uzbecká 2, 625 00 Brno Identifikátor: 600 020 461 Termín konání inspekce:

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsíci březnu roku 2012 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava dotazníkové šetření zjišťující spokojenost

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí Květen 2010

Více

Prezentace společnosti EuroCon Czech s.r.o.

Prezentace společnosti EuroCon Czech s.r.o. EuroCon Czech s.r.o. Strana: 1 1. Kdo jsme Obor působnosti Jsme zavedenou a dynamickou společností v oblasti třídění a kontroly jakosti. Specializujeme se především na: KONTROLY (vstupní, mezioperační,

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Olomouc Inspekční zpráva Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Prostějov, Lidická 2 Lidická 2, 796 65 Prostějov Identifikátor: 610 300 580 Zřizovatel:

Více

Rusko, Ukrajina...Kanada, USA...jiné

Rusko, Ukrajina...Kanada, USA...jiné Úvodní dotazník Klastru českých nábytkářů Vážená paní, vážený pane, rádi bychom Vás požádali o vyplnění krátkého dotazníku. Tento dotazník nám pomůže určit bližší zaměření klastru podle Vašich preferencí,

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku kurzů projektového managementu

Více

Vývoj pracovního trhu

Vývoj pracovního trhu Vývoj pracovního trhu výběr z dat za 1. čtvrtletí 2012 Tomáš Ervín Dombrovský, LMC Vývoj trhu 18 % pozic vhodných pro absolventy (v r. 2008-24 %) Srovnání poptávky a nabídky, vývoj Jobs.cz březen 2012

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

TIME (tréninkové, inovační, metodické a edukační týmy škol poskytující střední odborné vzdělání), reg. č. CZ.1.07/1.3.00/14.0018

TIME (tréninkové, inovační, metodické a edukační týmy škol poskytující střední odborné vzdělání), reg. č. CZ.1.07/1.3.00/14.0018 TIME (tréninkové, inovační, metodické a edukační týmy škol poskytující střední odborné vzdělání), reg. č. CZ.1.07/1.3.00/14.0018 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA METROLOGIE VE STROJÍRENSTVÍ 1. CÍLE STÁŽE Stáž je určena

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

Hodnoticí standard. Aranžér v maloobchodu (kód: 66-024-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Aranžér v maloobchodu (kód: 66-024-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Aranžér v maloobchodu (kód: 66-024-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Aranžér Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná způsobilost

Více

DĚKUJI ZA VAŠI POZORNOST A DOTAZY

DĚKUJI ZA VAŠI POZORNOST A DOTAZY NOVÉ A PŘIPRAVOVANÉ NÁSTROJE HODNOCENÍ KVALITY V DV Tomáš Langer Program Jak poznat kvalitní vzdělávací instituci a kvalitního lektora Profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání Rating vzdělávacích

Více

Časové schéma vzdělávacího programu :

Časové schéma vzdělávacího programu : Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu www.procentre.eu NABÍZÍME VÁM KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PROFESIONÁL ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ JAKÉ JSOU PŘÍNOSY VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU? Získání znalostí a dovedností

Více

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO SOCIÁLNÍ OBLAST

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO SOCIÁLNÍ OBLAST TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO SOCIÁLNÍ OBLAST konané dne 24.05.2013 na Krajském úřadu Jihomoravského kraje v Brně v rámci projektu Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO Přítomni: dle

Více

SOCIÁLNÍ DIALOG Jednodenní seminář Vzdělávací program

SOCIÁLNÍ DIALOG Jednodenní seminář Vzdělávací program SOCIÁLNÍ DIALOG Jednodenní seminář Vzdělávací program Českomoravská konfederace odborových svazů REALIZAČNÍ PROJEKT VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVACÍ AKTIVITA VZDĚLÁVACÍ SLUŽBA PSYCHO-SOCIÁLNÍHO TYPU 1)

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Mimoň 1. a 2. ročník

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Mimoň 1. a 2. ročník Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Mimoň 1. a 2. ročník Přednášky, semináře a závěrečného Dne D se zúčastnilo 24 žáků 1. a 2. ročníku Gymnázia v Mimoni. 1. ročník 5 dívek a 2 chlapci 2. ročník

Více

Čl.1. Akreditační komise pro DVPP

Čl.1. Akreditační komise pro DVPP Pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k vydávání osvědčení o způsobilosti vzdělávacího zařízení k pořádání vzdělávacích akcí v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Č.j. 11 031/2001-25

Více

Manažerské shrnutí výsledků analýzy jednotlivých strategických dokumentů

Manažerské shrnutí výsledků analýzy jednotlivých strategických dokumentů Manažerské shrnutí výsledků analýzy jednotlivých strategických dokumentů Z genderové analýzy vyplynulo hodnocení souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin se stanovenými cíly jednotlivých

Více

PŘÍSTUPY A DOVEDNOSTI PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

PŘÍSTUPY A DOVEDNOSTI PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ PODPORA PRACOVNÍKŮ OSPOD PŘI PÉČI O OHROŽENÉ DĚTI Závěrečná zpráva ze vzdělávacího programu: PŘÍSTUPY A DOVEDNOSTI PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ 2012 Nadace Sirius Obecně prospěšná společnost

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření V Poradně Charity Ostrava 2014

Vyhodnocení dotazníkového šetření V Poradně Charity Ostrava 2014 Vyhodnocení dotazníkového šetření V Poradně Charity Ostrava 2014 V Poradně Charity Ostrava proběhlo během roku 2014 anonymní dotazníkové šetření. Cílem bylo průběžně zjišťovat spokojenost klientů s činností

Více

OBECNÉ INFORMACE. Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz

OBECNÉ INFORMACE. Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz OBECNÉ INFORMACE Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz Obsah Profil Identifikační údaje Nabídka klientům Návrh vzdělávacích programů

Více

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI CZP PK 2013 Strana: 1 z 10. Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s. (dále jen CZP PK )

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI CZP PK 2013 Strana: 1 z 10. Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s. (dále jen CZP PK ) Strana: 1 z 10 Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s. (dále jen CZP PK ) PRŮZKUM ZAMĚŘENÝ NA ZJIŠTĚNÍ SPOKOJENOSTI UŢIVATELŮ SLUŢEB A ZHODNOCENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH SLUŢEB

Více

KVALITA VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

KVALITA VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Obsah prezentace VSTUPNÍ WORKSHOP ČLENŮ OTEVŘENÉ SÍTĚ VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ A LEKTORŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE Projekt: Podpora inovačních přístupů v dalším vzdělávání Středočeský kraj Jak poznat kvalitní

Více

(ES) 13 1828/2006 2014 2015 DODATEČNÉ INFORMACE Č. 8 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

(ES) 13 1828/2006 2014 2015 DODATEČNÉ INFORMACE Č. 8 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Zadavatel: Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem Praha 1, Staroměstské nám. 6, PSČ: 110 15 IČ: 66002222 Zastoupen: Janem Králem, MBA ředitelem Odboru řízení a koordinace NSRR Veřejná

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz MPA Master of Public Administration MPA@vsci.cz Vysoká škola CEVRO Institut Je moderní vysoká škola akreditovaná MŠMT ČR a MV ČR MAGISTERSKÉ A BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Veřejná správa Politologie Právní specializace

Více

Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání. NET University s.r.o.

Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání. NET University s.r.o. Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání NET University s.r.o. Proč e-learning na VŠ? Řízené ONLINE vzdělávání VŠ má mnoho vzdělávacího obsahu, know-how z

Více

Metodika kontrolních auditů a následných kontrolních auditů

Metodika kontrolních auditů a následných kontrolních auditů Příloha č. 4 Metodika kontrolních auditů a následných kontrolních auditů (Interní dokument Koordinační rady poskytovatelů informací pro mládež a Kontrolní komise, který upravuje postup kontrolní komise

Více

Nižší a střední management

Nižší a střední management Další vzdělávání nižšího a středního managementu firem CZ.1.07/3.2.13/04.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Nižší a střední management MODUL 2 Obchodní korespondence v českém a anglickém jazyce 1 2013 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ

Více