Zpráva o auditu. ROVS Rožnovský vzdělávací servis s. r. o. Copyright DAHA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o auditu. ROVS Rožnovský vzdělávací servis s. r. o. Copyright DAHA"

Transkript

1 Zpráva o auditu ROVS Rožnovský vzdělávací servis s. r. o Copyright DAHA

2 ROVS Rožnovský vzdělávací servis s. r. o. Základní údaje Sídlo firmy: Dolní Paseky Rožnov pod Radhoštěm Telefon: , Fax: Internetová adresa: Vedení: Ing. Jindřich LOUDÍN - jednatel Ing. Elena LOUDÍNOVÁ - jednatel Kontaktní osoba: Bc. Marcela DOBŘANSKÁ odborný pracovník BOZP a PO Termín auditu Q FOR: prosinec 2005 březen 2006 Předchozí termín auditu Q FOR: Obory vzdělávání a poradenství: vzdělávání: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Požární ochrana Typy poskytovaných služeb: vzdělávání - otevřené kurzy vývoj / prodej didaktického materiálu poradenství a konzultace vývoj / prodej know-how jiné služby Rok založení: 1990 Právní statut: Fyzická osoba od roku 1990 Právnická osoba od roku 2005 (společnost s ručením omezeným) Firma je členem: Obchodní hospodářská komora ve Vsetíně Sdružení CZECH PROTECT Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství při VŠB TU Ostrava Firma spolupracuje s těmito subjekty: Institut výchovy bezpečnosti práce Brno, všechny oblastní inspektoráty práce (Praha České Budějovice, Plzeň, Ústí nad Labem, Hradec Králové, Brno, Ostrava) Copyright DAHA 2

3 Charakteristika firmy Vznik a vývoj firmy - Vznik firmy v roce 1990, fyzická osoba v Žilině (Žilinský vzdělávací servis). - V roce 1992 před rozdělením Československé republiky přesídlení firmy do Rožnova pod Radhoštěm, Ing. Jindřich Loudín ROVS Rožnovský vzdělávací servis, Kramolišov 1424, Rožnov pod Radhoštěm. - V Žilině pracoval Ing. Loudín jako fyzická osoba sám, v Rožnově zaměstnal jednoho zaměstnance. - Od roku 1990 vydává literaturu z oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany. - Od roku 1990 pořádání odborných kurzů a seminářů v oblasti BOZP a PO. - Od roku 1993 vydává časopis Poradce BOZP. - Od roku 1996 vydává časopis Poradce PO. - V roce 1995 se součástí firmy stala tiskárna. - Od roku 2000 vývoj vlastního software. - V roce 2000 firma přesídlila z Kramolišova do současného sídla firmy Dolní Paseky 1618, Rožnov pod Radhoštěm. - V roce 2005 transformace firmy z fyzické osoby na právnickou osobu (společnost s ručením omezeným). Aktivity a specifika firmy - Firma pořádá kurzy a semináře zaměřené výhradně na oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). - Firma poskytuje komplexní služby v oblasti BOZP a PO (semináře, kurzy, publikace, tiskopisy, software, videopořady, časopisy Poradce BOZP a Poradce PO, Programy na hodnocení rizik, program pro kategorizaci prací, program pro začlenění činností dle požárního nebezpečí, apod.). - Součástí firmy je vlastní ofsetová tiskárna, která umožňuje tisk publikací, tiskopisů apod. - Firma spolupracuje s řadou odborníků, kteří tvoří odborné publikace. - Účastníci základního kurzu k získání odborné způsobilosti v prevenci rizik obdrží literaturu, kterou napsali přímo lektoři, kteří v kurzu přednášejí. - Firma je flexibilní umí rychle reagovat na změny v legislativě a dalších předpisech. - Firma má bohaté přístrojové vybavení, které umožňuje výuku s použitím moderní didaktické techniky. - Firma provádí kdekoliv v rámci republiky zdarma prezentace svých produktů. - Firma má dobré jméno a tradici. Strategie a vize v oblasti vzdělávání - Firma opakovaně získala akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro pořádání základního kurzu k získání odborné způsobilosti prevenci rizik. Firma požádala Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o akreditaci kurzů v oboru požární ochrany a to: odborně způsobilá osoba v oboru požární ochrany, technik požární ochrany a preventista požární ochrany s místem konání v Praze a Brně. - Firma hodlá i nadále pořádat základní kurzy pro získání odborné způsobilosti v prevenci rizik a kurzy požární ochrany vždy na jaře a na podzim. Copyright DAHA 3

4 - Firma rozšířila místo konání výše uvedeného kurzu kromě stávajícího Rožnova pod Radhoštěm a Českých Budějovic přibyly i Pardubice. - Na základní kurz navazují kurzy Rozvoj dovedností bezpečnostního technika s novinkami v oblasti BOZP. Kurzy probíhají v několika termínech a na několika místech republiky. - Rozšířením míst konání kurzu se zvýšila dostupnost kurzu pro zákazníky. - Získáním certifikátu Q-FOR by se měla firma ještě více zviditelnit a získat lepší prestiž. - Firma dbá důsledně na odbornost a kvalitu lektorů ve všech kurzech a seminářích. - Po ukončení každé akce vyplňují účastníci dotazník hodnocení vzdělávací akce. - Firma hodlá v budoucnu vylepšit a rozšířit své webové stránky. Průběh vzdělávacího projektu - Pro základní kurz pro získání odborné způsobilosti v prevenci rizik je zpracován projekt, který je schválen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Jednotlivé kurzy probíhají vždy na jaře a na podzim na třech místech Rožnov pod Radhoštěm, České Budějovice a Pardubice. - Tato vzdělávací akce je třítýdenní, po týdenním soustředění následuje minimálně 14 denní přestávka. - Kurzy probíhají v pronajatých prostorách, termíny kurzu jsou rezervovány zhruba jeden rok předem. Současně je rezervováno i ubytování pro účastníky kurzu. Na každý týden konání kurzu je vystavována samostatná objednávka. - Školení, ubytování i stravování je převážně zajišťováno v jedné budově. - Nejméně dva měsíce před zahájením kurzu je rozesílána nabídka. - Nejméně dva měsíce předem jsou lektorům sděleny termíny jejich přednášek. - Průběžně se evidují došlé přihlášky, podle jejich počtů je upřesněna rezervace ubytování a počet míst v učebně. - Pro účastníky kurzů v Rožnově pod Radhoštěm je zajištěn odvoz z autobusového nádraží nebo nádraží ČD do hotelu firemními automobily. - V učebně firma používá vlastní didaktickou techniku (notebook, dataprojektor, zpětný projektor, flip-chart, barevné fixy). - Účastníci kurzu obdrží odborné publikace dle projektu ke kurzu. - Firma důsledně dbá na dodržování stanoveného programu kurzu. - Účastníci kurzu hodnotí odbornou a pedagogickou úroveň jednotlivých lektorů ve všech kurzech a na konci kurzu vyplňují dotazník, ve kterém hodnotí průběh celé vzdělávací akce. - Kurzy k získání odborné způsobilosti v prevenci rizik jsou ukončeny ověřením znalostí před zkušební komisí (zástupci SÚIP, OIP, IVBP). - Firma pořádá třítýdenní kurzy požární ochrany s možností získání odborné způsobilost v oboru požární ochrany, kurzy probíhají na jaře a na podzim. Účastník si může vybrat ze dvou míst konání kurzu Brno nebo Praha. - Kurzy k získání odborné způsobilosti v oboru požární ochrany jsou ukončeny ověřením znalostí před zkušební komisí (Ministerstvo vnitra ČR). - Firma pořádá týdenní kurzy nazvané Rozvoj dovedností bezpečnostního technika. Odborný obsah kurzu se stanoví nejméně 2 měsíce předem podle aktuálního stavu legislativy a právních předpisů v oblasti BOZP. - Firma pořádá i jednodenní akce Konzultační dny. Konzultační dny probíhají ve spolupráci a pod odbornou garancí příslušných oblastních inspektorátů práce. - Firma pravidelně vystavuje své produkty na mezinárodním veletrhu prostředků osobní ochrany, bezpečnosti práce a pracovního prostředí INTERPROTEC, který se koná každé 2 roky v Brně. Copyright DAHA 4

5 Systémy řízení jakosti (příp. certifikace) Systémy řízení jakosti - Ve firmě není zaveden systém řízení jakosti. Interní sledování kvality Interní sledování kvality - Dotazník - hodnocení jednotlivých lektorů. - Dotazník - hodnocení vzdělávací akce (program, ubytování, stravování). - Zkoušky před zkušební komisí, komise je nejméně tříčlenná, komisi tvoří přední odborníci v oboru bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany (SÚIP, OIP, IVBP, MV ČR) Copyright DAHA 5

6 Struktura firmy Způsob řízení - Firma má dva jednatele. Jednatelé jednají jménem společnosti samostatně. - Ve firmě je jmenována ředitelka firmy, která zajišťuje personální a finanční politiku firmy a řídí chod firmy. - Dalším vedoucím pracovníkem je vedoucí tiskárny, který řídí 5 pracovníků. - Firma má 2 programátory, jednoho stálého zaměstnance a jednoho externího spolupracovníka zaměstnanců (podle potřeby) zajišťuje kurzy a semináře. - 1 zaměstnanec zajišťuje fakturaci a redakci časopisů a knih. - 1 zaměstnanec provádí fakturaci, propagaci a marketing. - 1 zaměstnanec zajišťuje provoz a údržbu budovy. - 1 zaměstnanec je odborný pracovník BOZP a PO. - Firma má celkem 16 stálých zaměstnanců a 1 externího zaměstnance. Lidské zdroje Stav k Rozsah spolupráce (počet dní za rok) > >10 >3 Lektoři a konzultanti zaměstnanci externí Rozsah spolupráce plný úvazek poloviční úvazek menší úvazek příležitostně jiný Řídící a administrativní pracovníci zaměstnanci 16 1 externí Copyright DAHA

7 Aktivity firmy Obory vzdělávání / poradenství Vzdělávání ekonomie a administrativa ekonomie právo daně a účetnictví legislativa finance a bankovnictví pojišťovnictví administrativa / sekretářky organizace podniku obchod a podnikání marketing propagace, public relations prodejní dovednosti komunikace time management týmová spolupráce komunikační dovednosti firemní kultura management a lidské zdroje management eko-management personální management management ve veřejném sektoru informatika jakost logistika celní problematika jazyky různé evropské struktury životní prostředí BOZ Poradenství Informatika (hardware, software) a informační systémy Technologie a technika Administrativa a finance (účetnictví, daně) Marketing, komunikace, prodej Rozvoj lidských zdrojů Výroba a logistika Strategie a management Obory/služby, které představují více než 15% činnosti firmy a ty, v nichž vzdělávací instituce pořádá akce více než 50 dní v roce. Obory/služby, které představují méně než 15% činnosti firmy nebo v nich vzdělávací instituce pořádá akce méně než 50, ale více než 10 dní v roce. Copyright DAHA 7

8 Aktivity za sledované období Vzdělávání Otevřené kurzy Počet kurzů 44 Průměrná délka 6 dní Průměrný počet účastníků 33 Uzavřené kurzy Počet kurzů 3 Průměrná délka tematického modulu 7 dní Průměrný počet účastníků Poradenství Počet projektů Přehled aktivit Název kurzu / projektu Typ * Trvání (dny) Počet provedení Seminář k nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů VO 1 6 a nářadí Školení a přezkoušení z vyhl. č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice VO 3 9 Novinky v BOZP (Rozvoj dovedností bezpečnostního technika) VO 5 7 Základní kurz bezpečnostních techniků (osoba odborně způsobilá v prevenci rizik) VO 15 7 Kurz PO (Osoba odborně způsobilá v oboru požární ochrany) VO 10 4 Kurz PO (Technik požární ochrany) VO 10 4 Kurz PO (Preventista požární ochrany) VO 2 4 Základní kurz bezpečnostních techniků (osoba odborně způsobilá v prevenci rizik) VU 15 1 Školení a přezkoušení z vyhl. č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice VU 3 2 Bezpečnostní a požární technik obce VO 5 2 Řízení a organizace BOZP a PO ve firmě VO 3 1 * VO = vzdělávání - otevřené kurzy, VU = vzdělávání - uzavřené kurzy, DM = vývoj didaktického materiálu a jeho podstatný prodej, K = koučink, PK = poradenství a konzultace, A = audity, PT = průzkumy trhu, ŘP = řízení projektů, KH = vývoj a prodej know-how, J = jiné služby Copyright DAHA 8

9 Reference významní zákazníci Fakultní nemocnice Ostrava Fakultní nemocnice Plzeň Katastrální úřad České Budějovice Škoda Auto Mladá Boleslav Barum continental Zlín Skanska Prostějov ČEZ Dukovany REHAU BOMESPOL Praha AERO VODOCHODY Odolená Voda Český Telecom Praha 3 KAROSA Vysoké Mýto AGROSTAV Pardubice Copyright DAHA 9

10 Výsledky auditu Výsledek je syntézou odpovědí vzorku zákazníků, vybraných namátkou ze seznamu všech zákazníků, jimž firma fakturovala od Počet dotazovaných zákazníků: 10 Období, v němž proběhly telefonické ankety: leden 2006 Výsledky telefonických anket Celková spokojenost (% zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení) Spokojenost v jednotlivých aspektech (% zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení) 100 % 90,89 % Komentář k výsledku telefonických anket Grafy udávají % zákazníků, kteří byli: 1 velmi nespokojeni nespokojení indiferentní spokojení velmi spokojení nebylo možné aplikovat Podíl zákazníků, kteří byli spokojeni nebo velmi spokojeni u jednotlivých kritérií, nezahrnuje ty, kteří dané kritérium nemohli aplikovat. Příprava akce / kurzu Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 89 % Služby vzdělávací instituce ROVS Rožnovský vzdělávací servis s. r. o. (dále jen ROVS), vyhledávají převážně odborní pracovníci v oboru bezpečnosti práce a požární ochrany. K zapsání do kurzu vede účastníky potřeba získat požadovanou kvalifikaci (kurz ukončený certifikovanou zkouškou) nebo její rozšíření. Účastníci nejčastěji reagují na pravidelně zasílané nabídky kurzů nebo na webové stránky vzdělávací instituce. Zákazníci hodnotí předem poskytnuté informace jako dostatečné, jasné a přehledné. S přípravnou fází jsou účastníci spokojeni a nemají výhrady k práci zaměstnanců firmy ROVS. Pouze jediný zákazník měl drobné výhrady k nedostatečnosti předem poskytnutých informací. Nehodnotící zákazník se přípravné fáze neúčastnil, veškerý kontakt se vzdělávací institucí pro něj zajišťoval jeho zaměstnavatel. Copyright DAHA 10

11 Průběh akce / kurzu Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 90 % Velmi spokojení zákazníci hodnotili velmi kladně nejen obsahovou stránku, ale také praktické zaměření kurzů, průběh akce předčil jejich očekávání. Spokojení zákazníci ve všech případech uvádějí, že kurzy splnily jejich očekávání. Podle účastníků bývají kurzy obsahově poměrně náročné, protože se většinou dotýkají mnoha témat z oblasti bezpečnosti práce nebo požární ochrany. To je dáno různým profesním zaměřením přihlášených a potřebou dotknout se témat potřebných pro každého jednotlivého účastníka. Zákazníci tuto obsahovou rozmanitost tolerují, v několika případech ji dokonce považují za užitečnou. Ve třech případech by ale spokojení zákazníci uvítali podrobnější probírání témat, která se týkají jejich oboru. Jeden indiferentně hodnotící zákazník uvedl, že průběh kurzu odpovídal domluvenému, ale jeho očekávání bylo vyšší - zvláště k praktickému zaměření. Konzultanti / lektoři Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 80 % Na kurzech většinou spolupracuje celý tým lektorů, z nichž každý se věnuje jedné profesní oblasti. Velmi spokojení zákazníci pozitivně hodnotí práci jednotlivých lektorů a zároveň vyváženost lektorského týmu. Jsou spokojeni s jejich odborností, praktickými zkušenostmi a zároveň s jejich pedagogickými schopnostmi. Jeden velmi spokojený zákazník uvádí, že lektoři vzdělávací instituce ROVS jsou lidé na svém místě. Spokojení zákazníci také nemají závažnější výhrady k práci lektorů; zákazníci hodnotili lektorské týmy jako kvalitní, přestože občas uváděli drobné výhrady k jednomu lektorovi z početnějšího týmu. Výhrady indiferentně hodnotících zákazníků byly zaměřeny zejména na praktickou orientaci několika lektorů z týmu. Nástroje a výstupy Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 90 % Velmi spokojení a spokojení zákazníci nemají žádné výhrady k využívání didaktické techniky v průběhu kurzu, uvítali zejména použití video nahrávek s praktickými ukázkami. Adekvátní využití didaktické techniky uznává také indiferentně hodnotící zákazník. Devadesát procent dotazovaných vyjádřilo spokojenost nebo vysokou spokojenost také se studijními materiály. Ty jsou k dispozici všem účastníkům kurzů. Účastníci je používají nejen v průběhu kurzu, ale i po jeho skončení při výkonu své práce. Zákazníci také vítají možnost zakoupení dalších studijních materiálů, počítačových programů nebo periodik, která vzdělávací instituce ROVS vydává. Výhrada indiferentně hodnotícího zákazníka se týkala aktuálnosti informací uvedených v jednom ze studijních materiálů. Následná péče / follow up Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 90 % Naprostá většina zákazníků je s ukončením kurzu a s následnou péčí spokojena. Většinou uvádějí, že měli možnost vzdělávací akci zhodnotit, někteří si vzpomněli na závěrečný hodnotící dotazník. Také v průběhu (zvláště vícedenních) kurzů, na jejichž vedení se podílelo více lektorů, měli účastníci možnost vyjádřit svou spokojenost s prací jednotlivých lektorů. S pravidelnými nabídkami vzdělávacích akcí jsou také zákazníci spokojeni. Aktuální informace jsou zasílány pravidelně. Uživatelé počítačových programů kladně hodnotí nabízené aktualizace a servis s tím spojený. Někteří zákazníci odebírají periodika vydávaná firmou ROVS (Poradce PO a Poradce BOZP). Zákazníci vítají, že dostali kontakt na jednotlivé lektory a mají možnost s nimi konzultovat své problémy z praxe. Jediná výhrada ze strany zaměstnavatele účastníka se týkala vyhodnocení vzdělávací akce zákazník by uvítal podrobnější informace. Copyright DAHA 11

12 Řízení projektu Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 100 % V případě vzdělávacích akcí firmy ROVS nelze hovořit o dlouhodobějších projektech, což vychází z povahy nabízených kurzů, při spolupráci se zákazníky se vychází z momentální potřeby. Přesto se k akcím pořádaným touto vzdělávací institucí ROVS účastníci vracejí. Všichni zákazníci byli spokojeni nebo dokonce velmi spokojeni s organizační stránkou vzdělávacích akcí, uvádějí, že vzdělávací instituce nic neměnila na dohodnutém časovém ani obsahovém plánu. Lektoři byli vstřícní k potřebám a požadavkům účastníků, ovšem, jak uvádí jeden spokojený zákazník, to nikdy nebylo na úkor kvality.. Kontakt s klientem Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 100 % Zákazníci mají s jednáním zaměstnanců vzdělávací instituce ROVS dobré zkušenosti, a jsou s jejich prací spokojeni. Pracovníci jednají se zákazníky vstřícně, zákazníci oceňují jejich přístup k práci a ochotu pomoci a vyhovět potřebám zákazníka. Dotazovaní považují ROVS za firmu orientovanou na zákazníky, za firmu, která má dobrý vztah se svými klienty. Dva velmi spokojení zákazníci jsou ochotni dojíždět poměrně velkou vzdálenost právě kvůli vysoké spokojenosti s nabízenými službami. Administrativa, logistika, infrastruktura Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 90 % Vzdělávací akce probíhají na několika místech České republiky, v pronajatých prostorách. Zákazníci jsou s prostory v naprosté většině spokojeni, nemají žádné připomínky ke kvalitě výukových prostor, k jejich dostupnosti a vybavení, ani k možnosti občerstvení. Za problematičtější lze označit otázku ubytování, ke kterému se v několika případech objevují drobné výhrady. Zákazníci ale tuto skutečnost nepovažují za nijak zásadní. Jeden indiferentně hodnotící zákazník považoval zajištění ubytování za problematické, uvítal by podrobnější informace s větším časovým předstihem před začátkem kurzu. Po formální stránce (fakturace atd.) proběhly vzdělávací akce bez problémů, zákazníci jsou s touto oblastí spokojeni. Vztah kvalita / cena Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 89 % Spokojení zákazníci považují cenu kurzů za adekvátní, uvádějí, že hodnota získaných znalostí a dovedností odpovídala ceně jsou přesvědčeni, že za zaplacené peníze získali skutečně kvalitu. Indiferentně hodnotící zákazník považuje cenu kurzu za vyšší, než je cena podobných kurzů pořádaných jinými vzdělávacími institucemi. Jeden zákazník nebyl schopen tuto otázku hodnotit, neboť neměl přehled o cenách na trhu. Copyright DAHA 12

13 Celková spokojenost Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 100 % Všichni dotazovaní zákazníci byli se spoluprací se vzdělávací institucí ROVS spokojeni nebo velmi spokojeni. Velmi spokojení zákazníci kladně hodnotí zejména charakter firmy ( rodinný podnik ), individuální přístup ke klientům a práci v menších skupinách. Za silnou stránku vzdělávací instituce uvádějí velmi spokojení zákazníci také kvalitní lektorský tým. Obsahová stránka je považována za velmi dobrou, kladně je hodnocena zvláště rychlá reakce na legislativní změny v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany. Spokojení zákazníci také oceňují vstřícnost, komunikaci a individuální přístup pracovníků firmy, chválí lektorský tým a jeho připravenost. Jako kvalitní označují nejen obsahovou, ale také organizační stránku kurzů a opět rychlou reakci na změny zákonů. Velmi spokojení zákazníci neuvádějí žádné výhrady ke spolupráci se vzdělávací institucí ani náměty na zlepšení. Spokojení zákazníci by v některých případech uvítali větší posílení praktické stránky kurzů a větší vazbu lektorů na praxi, objevil se námět na zlepšení ubytovacích služeb u vícedenních vzdělávacích akcí. Všichni dotazovaní zákazníci by se v budoucnu na vzdělávací instituci ROVS znovu obrátili. Návštěva firmy Dne se auditorka Mgr. Dagmar Hartmannová setkala s představiteli firmy ROVS Rožnovský vzdělávací servis s. r. o. V průběhu setkání namátkovou kontrolou prověřila věrohodnost informací, které firma pro audit poskytla. Nebyly zjištěny žádné nesrovnalosti. Ověření zprávy komisí expertů Zprávu o auditu posoudil zástupce komise expertů při občanském sdružení Sdružení pro kvalitu a informace ve vzdělávání (SKIV) a odsouhlasil udělení certifikátu Q FOR firmě ROVS Rožnovský vzdělávací servis s. r. o. Závěr auditu Firma ROVS Rožnovský vzdělávací servis s. r. o., k splnila veškeré podmínky pro udělení certifikátu Q FOR. V Praze dne Mgr. Dagmar Hartmannová auditorka Ing. Zdeněk Vršník člen komise expertů Copyright DAHA 13

Zpráva o auditu. A TREND, s.r.o.

Zpráva o auditu. A TREND, s.r.o. Zpráva o auditu A TREND, s.r.o. 2003 A TREND, s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Andrlíkova 972, 562 01 Ústí nad Orlicí Telefon: 465 519 519 Fax: 465 519 517 E-mail: atrend@a-trend.cz Internetová adresa:

Více

Zpráva o auditu. Počítačová služba s. r. o.

Zpráva o auditu. Počítačová služba s. r. o. Zpráva o auditu Počítačová služba s. r. o. 2002 Počítačová služba s. r. o. Základní údaje Sídlo firmy: Kosmonautů 1151/6, 772 00 Olomouc Telefon: 585 226 388 Fax: - E-mail: info@poc-sluzba.cz Internetová

Více

Zpráva o auditu. Signal Projekt s.r.o.

Zpráva o auditu. Signal Projekt s.r.o. Zpráva o auditu Signal Projekt s.r.o. 2006 Signal Projekt s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Brno, Vojtova 7 PSČ 602 00 Telefon: 543 214 868, 543 233 962 Fax: 543 331 046 trnka@signalprojekt.cz; havlickova@signalprojekt.cz;

Více

Zpráva o auditu. LBS, s.r.o.

Zpráva o auditu. LBS, s.r.o. Zpráva o auditu LBS, s.r.o. 2001 LBS, s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Měchenická 2561, 141 00 Praha 4 Kancelář firmy: Vinohradská 184, 130 52 Praha 3 Telefon: 267 132 127-8 Fax: 267 132 129 E-mail:

Více

Zpráva o auditu. Thomas International CZ s.r.o

Zpráva o auditu. Thomas International CZ s.r.o Zpráva o auditu Thomas International CZ s.r.o 2005 Thomas International CZ s.r.o Základní údaje Sídlo firmy: Všehrdova 146, 500 02 Hradec Králové Pobočky: Thomas International CZ s.r.o.- organizačná zložka

Více

Zpráva o auditu. LBS s.r.o.

Zpráva o auditu. LBS s.r.o. Zpráva o auditu LBS s.r.o. 2005 LBS s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Měchenická 2561, Praha-4, 141 00 Provozovna: Vinohradská 184, 130 52 Praha 3 Telefon: 267132127-8 Fax: 267132129 E-mail: info@lbspraha.cz

Více

Zpráva o auditu. SEMIS, spol. s r.o.

Zpráva o auditu. SEMIS, spol. s r.o. Zpráva o auditu SEMIS, spol. s r.o. 2003 SEMIS, spol. s r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Písnická 752, 142 00 Praha 4 Telefon: 224 919 851, 224 922 581 Fax: 224 922 581 E-mail: info@semis.cz Internetová

Více

Zpráva o auditu. Minerva vzdělávací společnost, s.r.o.

Zpráva o auditu. Minerva vzdělávací společnost, s.r.o. Zpráva o auditu Minerva vzdělávací společnost, s.r.o. 2004 Základní údaje Minerva vzdělávací společnost, s.r.o. Sídlo firmy: Opletalova 37, Praha 1 Telefon: 224213053, 272910085, 603252926 Fax: 272910085,

Více

Zpráva o auditu. ROVS Ro!novsk" vzd#lávací servis s. r. o. www.qfor.org

Zpráva o auditu. ROVS Ro!novsk vzd#lávací servis s. r. o. www.qfor.org Zpráva o auditu ROVS Ro!novsk" vzd#lávací servis s. r. o. 2009 www.qfor.org Úvod Auditor Oficiální jméno firmy: ROVS - Rožnovský vzdělávací servis s. r. o. Sídlo firmy: ROVS - Rožnovský vzdělávací servis

Více

Zpráva o auditu. Počítačová služba s.r.o

Zpráva o auditu. Počítačová služba s.r.o Zpráva o auditu Počítačová služba s.r.o 2005 Základní údaje Počítačová služba s. r. o. Sídlo firmy: Stupkova 413/1a 779 00 Olomouc Telefon: 585 226 388 Fax: 585 226 388 E-mail: info@poc-sluzba.cz Internetová

Více

Zpráva o auditu. SIGNAL PROJEKT s.r.o.

Zpráva o auditu. SIGNAL PROJEKT s.r.o. Zpráva o auditu SIGNAL PROJEKT s.r.o. 2002 SIGNAL PROJEKT s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Vojtova 7, 602 00 Brno Telefon: 543 214 868, 543 233 962, mobil: 602/545 008 Fax: 543 331 046 E-mail: trnka@signalprojekt.cz

Více

Zpráva o auditu. POE EDUCO, spol. s r.o.

Zpráva o auditu. POE EDUCO, spol. s r.o. Zpráva o auditu POE EDUCO, spol. s r.o. 2003 POE EDUCO, spol. s r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Štefánikova 2086/12 741 01 Nový Jičín Telefon: 556 720 180 Fax: 556 720 181 E-mail: info@poe.cz Internetová

Více

Zpráva o auditu. MINERVA vzdělávací společnost s.r.o.

Zpráva o auditu. MINERVA vzdělávací společnost s.r.o. Zpráva o auditu MINERVA vzdělávací společnost s.r.o. 2007 MINERVA vzdělávací společnost s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Thámova 20, 186 00 Praha 8 Telefon: 222 312 036 Fax: 222 312 036 E-mail: info@minervacz.cz

Více

Zpráva o auditu. CC Systems, a.s., úsek vzdělávání dospělých

Zpráva o auditu. CC Systems, a.s., úsek vzdělávání dospělých Zpráva o auditu CC Systems, a.s., úsek vzdělávání dospělých 2002 CC Systems, a.s., úsek vzdělávání dospělých Základní údaje Sídlo firmy: Národní tř. 101, 695 01 Hodonín Telefon: 518 342 243 Fax: 518 342

Více

Zpráva o auditu. Thomas International CZ, s. r. o.

Zpráva o auditu. Thomas International CZ, s. r. o. Zpráva o auditu Thomas International CZ, s. r. o. 2002 Thomas International CZ, s. r. o. Základní údaje Sídlo firmy: Všehrdova 146, 500 02 Hradec Králové Telefon: 495 521 254, 495 538 780 Fax: 495 531

Více

Zpráva o auditu INTEGRITY CONSULTING

Zpráva o auditu INTEGRITY CONSULTING Zpráva o auditu INTEGRITY CONSULTING 2007 INTEGRITY CONSULTING Základní údaje Sídlo firmy: Prvního Pluku 8, Praha 8, 186 00 Telefon: +420 224 891 333 Fax: +420 224 891 332 E-mail: info@integrity-consulting.cz

Více

Zpráva o auditu. Aperta, s.r.o.

Zpráva o auditu. Aperta, s.r.o. Zpráva o auditu Aperta, s.r.o. 2007 Základní údaje Aperta, s.r.o. Sídlo firmy: Křižíkova 527/31, 460 07 Liberec 7 Kancelář firmy: Lužická 1157/30, 460 01 Liberec 1 Telefon: 485 107 711 Fax: 485 104 729

Více

Zpráva o auditu. Akademie J. A. Komenského Praha

Zpráva o auditu. Akademie J. A. Komenského Praha Zpráva o auditu Akademie J. A. Komenského Praha 2003 Akademie J. A. Komenského Praha Základní údaje Sídlo firmy: Tržiště 20, Praha 1 Malá Strana 118 43 Telefon: 257 531 476 Fax: 257 531 476 E-mail: akademie@login.cz

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Zpráva o auditu. Gradua-CEGOS, s.r.o.

Zpráva o auditu. Gradua-CEGOS, s.r.o. Zpráva o auditu Gradua-CEGOS, s.r.o. 2005 Gradua-CEGOS, s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Karlovo nám.7, 128 01 Praha 2 Pošt.přihr.77 Telefon: +420 222 162 312 Fax: +420 222 162 313, 222 162 726 E-mail:

Více

Zpráva o auditu. Image Lab, s.r.o.

Zpráva o auditu. Image Lab, s.r.o. Zpráva o auditu Image Lab, s.r.o. 2005 Image Lab, s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Štětínská 353/37, Praha 8, 181 00 Telefon: 284 689 877 Fax: 284 689 877 E-mail: imagelab@imagelab.cz Internetová adresa:

Více

KOMBINOVANÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO LEKTORY, PORADCE A KONZULTANTY PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ, PRACOVNÍCH PODMÍNEK A PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK

KOMBINOVANÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO LEKTORY, PORADCE A KONZULTANTY PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ, PRACOVNÍCH PODMÍNEK A PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK KOMBINOVANÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO LEKTORY, PORADCE A KONZULTANTY PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ, PRACOVNÍCH PODMÍNEK A PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK cíl obsah předpokládaná cílová skupina metody výuky technologie

Více

Zpráva o auditu. Aperta, s. r. o.

Zpráva o auditu. Aperta, s. r. o. Zpráva o auditu Aperta, s. r. o. 2004 Aperta, s. r. o. Základní údaje Sídlo firmy: Křižíkova 527, Liberec, 460 07 Telefon: +420 485 240 217 Fax: +420 485 240 217 E-mail: aperta@aperta.cz Internetová adresa:

Více

Zpráva o auditu. POE EDUCO, spol. s r.o.

Zpráva o auditu. POE EDUCO, spol. s r.o. Zpráva o auditu POE EDUCO, spol. s r.o. 2007 POE EDUCO, spol. s r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Štefánikova 2086/12 741 01 Nový Jičín Telefon: 596 657 241 Fax: 596 639 550 E-mail: pavla.cmuchova@poe.cz

Více

Nabídka spolupráce stručný přehled témat, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit

Nabídka spolupráce stručný přehled témat, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit Nabídka spolupráce stručný přehled t, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit Pro Centre, s.r.o. Ing.Jana Bíšková Jednatelka společnosti E mail : jana.biskova@procentre.eu

Více

Přehled úkolů Operačního plánu 2010 pro inovaci programů a certifikaci

Přehled úkolů Operačního plánu 2010 pro inovaci programů a certifikaci PŘÍLOHA 1 Přehled úkolů Operačního plánu 2010 pro inovaci programů a certifikaci A. Inovace programů stávajících forem vzdělávání veřejných auditorů 1 Přehled programů a ne ně navazujících úkolů 1. VEŘEJNÝ

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1. si Vás dovoluje pozvat na přípravný seminář OZO BOZP

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1. si Vás dovoluje pozvat na přípravný seminář OZO BOZP ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 si Vás dovoluje pozvat na přípravný seminář OZO BOZP (Odborně způsobilá osoba v plnění úkolů v prevenci rizik) a na Zkoušku OZO BOZP Termín

Více

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 stávající nabídka prohlubování kvalifikace Institut dnes realizuje vzdělávací akce pro

Více

Zpráva o auditu. Positive s.r.o.

Zpráva o auditu. Positive s.r.o. Zpráva o auditu Positive s.r.o. 2005 Positive s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Rytířská 18 20, 110 00 Praha 1 Kontaktní adresa: Záhřebská 23/25, 120 00 Praha 2 Telefon: 224 210 749, 224 214 702 Fax:

Více

Nabídka kurzů k systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) ČSN ISO/IEC 27001:2014

Nabídka kurzů k systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) ČSN ISO/IEC 27001:2014 23.1.2014 Nabídka kurzů k systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) ČSN ISO/IEC 27001:2014 Kurz k roli manažera podle požadavků zákona o kybernetické bezpečnosti Verze 201411 Tayllor-Cox Dilia - divadelní,

Více

Nabídka školení Interní auditor IRIS (IRIS - mezinárodní norma pro železniční průmysl)

Nabídka školení Interní auditor IRIS (IRIS - mezinárodní norma pro železniční průmysl) Nabídka školení Interní auditor IRIS (IRIS - mezinárodní norma pro železniční průmysl) ve dnech 24. až 26.9.2008 Vážení přátelé, CQS - Sdružení pro certifikaci systémů jakosti (dále jen CQS) si Vás dovoluje

Více

Zadání chemicko-technologické specifikace zákazníkem požadovaného produktu technickému a výrobnímu útvaru 7

Zadání chemicko-technologické specifikace zákazníkem požadovaného produktu technickému a výrobnímu útvaru 7 Inženýr chemie produktmanažer (kód: 28-020-T) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů (kód: 28) Týká se povolání: Inženýr chemie Kvalifikační

Více

8 kroků k zákaznické orientaci ve veřejné správě

8 kroků k zákaznické orientaci ve veřejné správě 8 kroků k zákaznické orientaci 8 kroků k zákaznické orientaci ve veřejné správě a certifikace zákaznické orientace MVS Projekt, s.r.o., 2012 Veškerá loga a 8 kroků k zákaznické orientaci jsou ochranné

Více

Zpráva o auditu. Centrum andragogiky, s.r.o. www.qfor.org

Zpráva o auditu. Centrum andragogiky, s.r.o. www.qfor.org Zpráva o auditu Centrum andragogiky, s.r.o. 2010 www.qfor.org Úvod Oficiální jméno firmy: Centrum andragogiky, s.r.o. Sídlo firmy: Škroupova 631 500 02 Hradec Králové - CZ Kontaktní adresa: Škroupova 631

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Název zakázky: Identifikace: Název

Více

NABÍZÍME VÁM KURZ INFORMACE OD SPECIALISTY BOZP ROBERTA KŘEPINSKÉHO

NABÍZÍME VÁM KURZ INFORMACE OD SPECIALISTY BOZP ROBERTA KŘEPINSKÉHO Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM KURZ INFORMACE OD SPECIALISTY BOZP ROBERTA KŘEPINSKÉHO POVINNOSTI VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ V OBLASTI BOZP, CELKOVÝ PŘEHLED DLE AKTUÁLNÍ

Více

Hodnoticí standard. Skladník (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Hodnoticí standard. Skladník (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Skladník (kód: 66-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Skladník; Specialista maloobchodu Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

Hodnoticí standard. Chemický technik produktmanažer (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Chemický technik produktmanažer (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Chemický technik produktmanažer (kód: 28-09-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů (kód: 28) Týká se povolání: Chemický technik produktmanažer

Více

Zpráva o auditu QforScan Image Lab, s.r.o.

Zpráva o auditu QforScan Image Lab, s.r.o. Zpráva o auditu QforScan Image Lab, s.r.o. Datum auditu: 05.06.2007 Auditor: Mgr. Dagmar Hartmannová Přítomni během auditu (jméno a funkce): Jiří Prochovník, vedoucí back office Prezentace firmy Obchodní

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ Krajská hospodářská komora Pardubického kraje (Khk Pk) vznikla na základě zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární

Více

Hodnoticí standard. Specialista marketingu (kód: N) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66)

Hodnoticí standard. Specialista marketingu (kód: N) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Specialista marketingu (kód: 66-021-N) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Specialista marketingu Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 5 Odborná

Více

Hodnoticí standard. Vedoucí poštovního oddělení (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Doprava a spoje (kód: 37)

Hodnoticí standard. Vedoucí poštovního oddělení (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Doprava a spoje (kód: 37) Vedoucí poštovního oddělení (kód: 37-047-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Doprava a spoje (kód: 37) Týká se povolání: Vedoucí poštovního oddělení Kvalifikační úroveň

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

8 kroků k zákaznické orientaci ve veřejné správě a certifikace zákaznické orientace

8 kroků k zákaznické orientaci ve veřejné správě a certifikace zákaznické orientace Pomáháme městům a obcím, manažerům a lidem v organizacích na cestě ke zlepšování kvality služeb, řízení, komunikace a rozvoje zaměstnanců. www.mvsprojekt.cz 8 kroků k zákaznické orientaci 8 kroků k zákaznické

Více

Zpráva o auditu. MITA THOR INTERNATIONAL, spol. s r. o.

Zpráva o auditu. MITA THOR INTERNATIONAL, spol. s r. o. Zpráva o auditu MITA THOR INTERNATIONAL, spol. s r. o. 2007 MITA THOR INTERNATIONAL, spol. s r. o. Základní údaje Sídlo firmy: centrála: tř. Kpt. Jaroše 37a, 602 00 Brno pobočky: Na Pankráci 30, 140 00

Více

OBECNÉ INFORMACE. Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz

OBECNÉ INFORMACE. Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz OBECNÉ INFORMACE Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz Obsah Profil Identifikační údaje Nabídka klientům Návrh vzdělávacích programů

Více

Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury (kód: 65-032-N)

Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury (kód: 65-032-N) Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury (kód: 65-032-N) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání:

Více

Hodnoticí standard. Skladník (kód: 66-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Hodnoticí standard. Skladník (kód: 66-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Skladník (kód: 66-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Skladník; Specialista maloobchodu Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÉ KURZY Nabízíme: INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP PROGRAMY NA KLÍČ Význam má takové vzdělávání, které reaguje na zcela konkrétní potřeby. Kurzy v oblasti : sociálně

Více

Hodnoticí standard. Skladník (kód: 66-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Hodnoticí standard. Skladník (kód: 66-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Skladník (kód: 66-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Specialista maloobchodu Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná způsobilost

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Název zakázky Lektorské zajištění akreditovaných kurzů Základy podnikání a Účetnictví a daňová evidence 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

JIŽ 10 LET JSME S VÁMI

JIŽ 10 LET JSME S VÁMI JIŽ 10 LET JSME S VÁMI Profil organizace Naše motto: Rovný přístup, kvalita a dostupnost vzdělávání Poslání Národního institutu pro další vzdělávání Jsme významným partnerem na cestě profesního rozvoje

Více

Zpráva o auditu QforScan Praemia, k.s.

Zpráva o auditu QforScan Praemia, k.s. Zpráva o auditu QforScan Praemia, k.s. Datum auditu: 28.06.2007 Auditor: Přítomni během auditu (jméno a funkce): Mgr. Dagmar Hartmannová Lucie Šemberová, office manager Lucie Houšková Prezentace firmy

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu

Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu (kód: 75-004- R) Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Pedagogika, učitelství a sociální péče (kód: 75) Týká

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí Květen 2010

Více

Workshop Projektu KAP Moravskoslezský kraj

Workshop Projektu KAP Moravskoslezský kraj Workshop Projektu KAP Moravskoslezský kraj Intervence P-KAP NÚV Rozvoj škol jako center CŽU (dalšího profesního vzdělávání) Jana Bydžovská, PhDr. Ostrava 31. srpna 2016 Cíl prezentace Další vzdělávání

Více

Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi

Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi Evaluační zpráva pilotního ověření projektu Název projektu: Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi Uskutečněno v rámci projektu financovaného z

Více

Zpráva o auditu QforScan POSITIVE s.r.o.

Zpráva o auditu QforScan POSITIVE s.r.o. Zpráva o auditu QforScan POSITIVE s.r.o. Datum auditu: 11.07.2007 Auditor: Mgr. Dagmar Hartmannová Přítomni během auditu (jméno a funkce): Kamila Ludvíková, manažerka kvality Prezentace firmy Obchodní

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

PŘÍLOHA 1 - FORMULÁŘ PRŮZKUMU. Formulář průzkumu Public relations v českých knihovnách 2015

PŘÍLOHA 1 - FORMULÁŘ PRŮZKUMU. Formulář průzkumu Public relations v českých knihovnách 2015 PŘÍLOHA 1 - FORMULÁŘ PRŮZKUMU Formulář průzkumu Public relations v českých knihovnách 2015 PŘÍLOHA 2 INZERCE PRACOVNÍCH POZIC V OBLASTI PR Inzerce pracovních pozic v oblasti PR v českých knihovnách

Více

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Podpora cestovního ruchu ve Zlínském kraji

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Podpora cestovního ruchu ve Zlínském kraji Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Podpora cestovního ruchu ve Zlínském kraji Starý Hrozenkov 14. 10. 2009 1. Pozice Centrály cestovního ruchu ve Zlínském kraji Centrála cestovního ruchu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Hodnoticí standard. Muzejní edukátor (kód: T) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Umění a užité umění (kód: 82)

Hodnoticí standard. Muzejní edukátor (kód: T) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Umění a užité umění (kód: 82) Muzejní edukátor (kód: 82-041-T) Autorizující orgán: Ministerstvo kultury Skupina oborů: Umění a užité umění (kód: 82) Týká se povolání: Muzejní edukátor Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 7 Odborná způsobilost

Více

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků VYHLÁŠKA č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ze dne 27. července 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Případové studie: M/01 Dopravní prostředky SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov, Školní 416, Jablunkov Stav ke dni: 29.7.

Případové studie: M/01 Dopravní prostředky SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov, Školní 416, Jablunkov Stav ke dni: 29.7. 1 Případové studie: 23-45-M/01 Dopravní prostředky Škola: SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov, Školní 416, 739 91 Jablunkov Stav ke dni: 29.7.2014 Úvodní komentář k případové studii: SOŠ a SOU podnikání

Více

Název projektu Jak vystoupit z kruhu Reg. číslo CZ.1.04/3.1.03/ Realizátor projektu Alfa Human Service Adresa Biskupcova 84, Praha 3

Název projektu Jak vystoupit z kruhu Reg. číslo CZ.1.04/3.1.03/ Realizátor projektu Alfa Human Service Adresa Biskupcova 84, Praha 3 Název projektu Jak vystoupit z kruhu Reg. číslo CZ.1.04/3.1.03/22.00.00 101 Realizátor projektu Alfa Human Service Adresa Biskupcova 84, Praha 3 Doba realizace 1. 5.2009 31. 7. 2010 Dotace 1 672 650,-

Více

Komunikace se zákazníkem a péče o zákazníka 3 Řešení náročných situací 3 Zajištění administrace zakázky 3 Orientace v příslušné legislativě 3

Komunikace se zákazníkem a péče o zákazníka 3 Řešení náročných situací 3 Zajištění administrace zakázky 3 Orientace v příslušné legislativě 3 Servisní pracovník u zákazníka (kód: 69-013-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Osobní a provozní služby (kód: 69) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

Lektorský tým IVI Institutu pro veřejné investování

Lektorský tým IVI Institutu pro veřejné investování Lektorský tým IVI Institutu pro veřejné investování Rozhodujícím faktorem jakéhokoliv vzdělávacího programu jsou jeho lektoři. V tomto směru bude poskytovatel důsledně dbát na to, aby v týmu lektorů byli

Více

Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s. EFEKTIVNĚ VZDĚLÁVAT ZAMĚSTNANCE MŮŽE I MALÝ A STŘEDNÍ PODNIK Tomáš Langer Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s. největší sdružení ve vzdělávání

Více

Hodnoticí standard. Personalista (kód: 62-007-N) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 29.6.2012

Hodnoticí standard. Personalista (kód: 62-007-N) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 29.6.2012 Personalista (kód: 62-007-N) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Ekonomie (kód: 62) Povolání: Personalista Doklady potvrzující úplnou profesní kv.: Osvědčení o profesní

Více

Nabídka kurzů Příprava na přijímací zkoušky

Nabídka kurzů Příprava na přijímací zkoušky Nabídka kurzů Příprava na přijímací zkoušky Tento materiál byl vytvořen v rámci realizace projektu PERSPEKTIVA a ve spolupráci s prorektorem doc. Ing. Davidem Tučkem, Ph.D. s cílem podpory spolupráce Univerzity

Více

KVALITA VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

KVALITA VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Obsah prezentace VSTUPNÍ WORKSHOP ČLENŮ OTEVŘENÉ SÍTĚ VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ A LEKTORŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE Projekt: Podpora inovačních přístupů v dalším vzdělávání Středočeský kraj Jak poznat kvalitní

Více

DĚKUJI ZA VAŠI POZORNOST A DOTAZY

DĚKUJI ZA VAŠI POZORNOST A DOTAZY NOVÉ A PŘIPRAVOVANÉ NÁSTROJE HODNOCENÍ KVALITY V DV Tomáš Langer Program Jak poznat kvalitní vzdělávací instituci a kvalitního lektora Profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání Rating vzdělávacích

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Administrativní pracovník

Administrativní pracovník Asistent/ka, sekretář/ka (kód: 62-008-M) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Ekonomie (kód: 62) Povolání: Administrativní pracovník Doklady potvrzující úplnou profesní

Více

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s. vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY platný pro rok 2013 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností

Více

PLÁN REALIZACE ODBORNÉ PRAXE

PLÁN REALIZACE ODBORNÉ PRAXE Příloha č. 1 Směrnice GŘ č. 17/2015 PLÁN REALIZACE ODBORNÉ PRAXE I. Uchazeč o zaměstnání ABSOLVENT Jméno a příjmení: XXXX Datum narození: XXXX Kontaktní adresa: XXXX Telefon: XXXX Zdravotní stav dobrý:

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

Hodnoticí standard. Kurýr (kód: E) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Kurýr (kód: E) Odborná způsobilost. Platnost standardu Kurýr (kód: 37-040-E) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Doprava a spoje (kód: 37) Týká se povolání: Kurýr Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 2 Odborná způsobilost Název Kontrola

Více

S T A T U T Justiční akademie

S T A T U T Justiční akademie Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 30. března 2011, č.j. 274/2008-OJ/ORGV, kterou se vydává Statut Justiční akademie, ve znění instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 30. března 2014, č.j.

Více

Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK?

Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK? Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK? Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě centrum pro vzdělávání knihovníků v Moravskoslezském kraji Oddělení služeb knihovnám Regionální vzdělávací centrum

Více

Specialista pracovně právních vztahů

Specialista pracovně právních vztahů Specialista pracovněprávních vztahů (kód: 62-018-R) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Ekonomie (kód: 62) Týká se povolání: Specialista pracovně právních vztahů Kvalifikační

Více

DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc tel: 585 417 828, 723 560 038, fax: 585 417 823 e mail: jana.palkova@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MARKETING

Více

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00 Praha 3. Kontaktní adresa: Horní 1687/30, 591 01 Žďár nad Sázavou KATALOG KURZŮ PRO ROK 2009

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00 Praha 3. Kontaktní adresa: Horní 1687/30, 591 01 Žďár nad Sázavou KATALOG KURZŮ PRO ROK 2009 Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00 Praha 3 Kontaktní adresa: Horní 1687/30, 591 01 Žďár nad Sázavou KATALOG KURZŮ PRO ROK 2009 SYSTÉM KVALITY - ISO 9001 LABORATOŘE - ISO/IEC 17025 A ISO 15189 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Více

AKTUÁLNÍ TRENDY V KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

AKTUÁLNÍ TRENDY V KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH AKTUÁLNÍ TRENDY V KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Jana Brabcová Tomáš Langer Proč je kvalita tématem dne? dotace ESF výběrová řízení objem dalšího vzdělávání náročnost zákazníka dalšího vzdělávání odlišení

Více

Další vzdělávání v oborech cestovní ruch a venkovská turistika, osobnostní rozvoj a manažerské dovednosti

Další vzdělávání v oborech cestovní ruch a venkovská turistika, osobnostní rozvoj a manažerské dovednosti Další vzdělávání v oborech cestovní ruch a venkovská turistika, osobnostní rozvoj a manažerské dovednosti Strunkovice, 6.6.2012 Vladimír Drye O projektu Realizátor projektu: O.s.Chance in nature - LAG

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

PODORLICKÉ SDRUŢENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ

PODORLICKÉ SDRUŢENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ PODORLICKÉ SDRUŢENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ 1 PoSZ je dobrovolné občanské sdružení zaměstnavatelů regionu Podorlicka a jeho okolí, které vzniklo za účelem dosažení společného cíle: k zajištění přípravy dostatečného

Více

ILP Institute for leading people. Basic Four. vzdělávací program

ILP Institute for leading people. Basic Four. vzdělávací program Basic Four vzdělávací program Cílem vzdělávacího programu Basic Four je poskytnout vedoucím pracovníkům v sociálních službách ucelené vzdělávání, které jim poskytne znalosti a dovednosti ve všech oblastech,

Více

Výsledky šetření spokojenosti klientů Městského úřadu Žďár nad Sázavou

Výsledky šetření spokojenosti klientů Městského úřadu Žďár nad Sázavou Benchmarkingová iniciativa 2005 Výsledky šetření spokojenosti klientů Městského úřadu Žďár nad Sázavou Ždár nad Sázavou 11.6.2009 Rostislav Honus Metody Mystery Client Dotazníkové šetření Předpoklad: zájem

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Elišky Krásnohorské 4, 736 01 Havířov - Podlesí CZ25875833

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Elišky Krásnohorské 4, 736 01 Havířov - Podlesí CZ25875833 Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výzva k podání nabídek Výběrové řízení na dodavatele systematického vzdělávání zaměstnanců společnosti Ostrapack s.r.o. Pokročilé funkce

Více

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků

Více

Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání

Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání Osobní údaje Jméno Příjmení Bydliště (obec) Věk Kateřina Machatá Uherský Brod 44 let Vzdělávací a studijní kariéra Uveďte požadovaný údaj Obor vzdělání na

Více

Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání!

Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání! Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání! PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI TRADICE společnost založena v roce 1996, DOBRÁ ZNAČKA respekt důvěra partnerství, LÍDR ve vzdělávání na českém

Více

Činnost Institutu pro místní správu Praha na poli zvyšování kvality. Mgr. Michal Zídek Tábor 10. února 2010

Činnost Institutu pro místní správu Praha na poli zvyšování kvality. Mgr. Michal Zídek Tábor 10. února 2010 Činnost Institutu pro místní správu Praha na poli zvyšování kvality ve veřejné správě Mgr. Michal Zídek Tábor 10. února 2010 zvyšování kvality = nutnost vzdělávat se závěry ČSÚ k celoevropskému výzkumu

Více

Dotazník obsahuje celkem čtyři otázky, z toho tři uzavřené a jednu otevřenou. spíše nespokojen/a

Dotazník obsahuje celkem čtyři otázky, z toho tři uzavřené a jednu otevřenou. spíše nespokojen/a Úvodní seminář V rámci proběhlého Úvodního semináře aktivity KA01, které se konalo ve dvou termínech: 14. 15. 10. 2014 v Otrokovicích, kterého se zúčastnilo celkem 19 osob (12 vedoucích pracovníků a 7

Více