Zpráva o auditu. LBS s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o auditu. LBS s.r.o."

Transkript

1 Zpráva o auditu LBS s.r.o. 2005

2 LBS s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Měchenická 2561, Praha-4, Provozovna: Vinohradská 184, Praha 3 Telefon: Fax: Internetová adresa: Vedení: Dušan Dvořák, jednatel Kontaktní osoba: Dušan Dvořák, jednatel Termín auditu Q FOR: červen - srpen 2005 Předchozí termín auditu Q FOR: 2001 Obory vzdělávání a poradenství: vzdělávání: jazyky, komunikační dovednosti poradenství: jazyky Typy poskytovaných služeb: vzdělávání - uzavřené kurzy vzdělávání - otevřené kurzy vývoj / prodej didaktického materiálu Rok založení: 1996 Právní statut: Společnost s ručením omezeným Firma je členem: Profesní organizace MODERN LANGUAGE ASSOCIATION OF AMERICA Firma spolupracuje s těmito subjekty: University of California (USA) Study Group (UK, celosvětově rozšířená vzdělávací instituce) Firma je nositelem uznání, osvědčení, certifikátů: Certifikovaný agent University of California a Study Group Q FOR Copyright DAHA 2

3 Charakteristika firmy Vznik a vývoj firmy založení LBS s.r.o. firma se profiluje jako poskytovatel programů individuální výuky jazyků pro podnikový management a skupinové výuky pro firemní zaměstnance od 1997 zprostředkovává firma specializované studijní pobyty v zahraničí pro firemní klientelu 1999 firma zpracovala seminář pro potřeby firem se zahraničním managementem. (Seminář umožňuje zahraničním pracovníkům snazší integraci do českého občanského i pracovního prostředí po jejich příjezdu do ČR) firma vytváří Korespondenční kurz obchodní angličtiny (6 modulů, 163 stran), který umožňuje osvojení nejdůležitějších termínů slovní zásoby obchodní angličtiny pilotní kurz pro pracovníky směnných provozů, manažery a zájemce z řad veřejnosti (Academy). Specifikum: kurz probíhá od pondělí do čtvrtka, každý den je vyučována stejná látka, posluchači mohou tedy docházet do kurzu kdykoliv uznají za vhodné, případně se účastnit výuky i několikrát týdně vytvoření a správa databáze lektorů cizích jazyků celorepublikový rozsah, možnost výběru kvalitních lektorů v rámci celé České republiky (www.lektori.com). Databáze vytvořena primárně s cílem zprostředkovat firmám z ČR přístup k lektorské základně. Firmy, které nemají zájem o doplňkové služby jazykových škol (sledování docházky, testování, reporting apod) získají za zprostředkovací poplatek lektora pro svůj jazykový kurz úspora nákladů po pilotním ověření časově flexibilních jazykových kurzů Academy dochází k rozšíření časových pásem, ve kterých je služba nabízena. Zájemci mají možnost výběru ze 4 časových pásem. Aktivity a specifika firmy Znaky, jimiž se VI odlišuje od ostatních VI důsledné zaměření na tržní segment firem a institucí Strategie a vize v oblasti vzdělávání rozšíření nabídky časově flexibilních jazykových kurzů Academy do regionů ČR. výrazné zvýšení počtu lektorů registrovaných v databázi aktivní nabízení služby firemnímu sektoru výrazné zvýšení nabídky časově omezených, modulových jazykových kurzů a seminářů se specifickým zaměřením (prezentace, telefonování, společenský styk, účast na jednání apod.) na úkor tradičních docházkových kurzů Průběh vzdělávacího projektu Organizace jazykového školení, jeho průběh a hodnocení podléhá přesně strukturovanému programu Progress Check. Díky tomuto programu získává firma komplexní zpětnou vazbu již v průběhu kurzu a může tedy pohotově reagovat na podněty posluchačů. Klient získá nástroj, pomocí kterého lze snáze kontrolovat kvalitu a skutečné výsledky výuky. Audit Rozřazovací testování - Zjištění stávající jazykové úrovně posluchačů pomocí rozřazovacích testů. Copyright DAHA 3

4 Analýza potřeb - Rozbor potřeb a požadavků klienta. Nejdůležitější faktor při volbě výukových materiálů a náplně jazykového školení. Stanovení plánu výuky Výběr výukových materiálů - Doporučení výukových materiálů a jejich schválení klientem. Sestavení plánu výuky - Sestavení probíhá na základě standardně používaných výukových materiálů a časové dotace jazykového školení. Plán výuky získá konečnou podobu v době, kdy je lektor již seznámen se stávajícími znalostmi posluchačů a může odhadnout rychlost postupu a objem probrané látky. Výuka a kontrola Kontrola 1 - Po třech až čtyřech hodinách od zahájení výuky probíhá první kontrola. Studijní oddělení kontaktuje vzdělávací oddělení klienta nebo příslušné posluchače a zjistí názory na skladbu výuky, výukový materiál a lektory a provede případné úpravy. Kontrola 2 - Druhá kontrola probíhá v polovině semestru. Posluchači vyplní dotazník týkající se kvality výuky včetně hodnocení lektora. Studijní oddělení dotazník vyhodnotí a použije jako podklad k případným změnám. Hodnocení Testování - Testování dosažených znalostí (test na základě obsahu výuky konkrétního semestru). Závěrečné hodnocení - Závěrečné hodnocení a bilance semestru. Slovní hodnocení lektorů, výsledky testů, docházka, doporučení pro další výuku. Systémy řízení jakosti (příp. certifikace) Firma zavádí webový systém TaskPool umožňující řízení zákaznických a uživatelských požadavků (helpdesk), efektivní komunikaci v rámci outsourcingu (jakýkoli vztah zadavatel-dodavatel) a řízení úkolů v týmu. Copyright DAHA 4

5 Struktura firmy Způsob řízení Řízení je jednostupňové. V maximální míře je využíváno projektové řízení. Lidské zdroje Stav k Lektoři a konzultanti (externí spolupracovníci) Rozsah spolupráce (počet dní za rok) čeští lektoři 60 rodilí mluvčí 10 > >10 >3 Rozsah spolupráce plný úvazek poloviční úvazek menší úvazek příležitostně Řídící a administrativní zaměstnanci 2 1 pracovníci externí 3 1 Copyright DAHA 5

6 Aktivity firmy Obory vzdělávání / poradenství Vzdělávání ekonomie a administrativa ekonomie právo daně a účetnictví legislativa finance a bankovnictví pojišťovnictví administrativa / sekretářky organizace podniku obchod a podnikání marketing propagace, public relations prodejní dovednosti komunikace informatika jakost logistika celní problematika jazyky různé evropské struktury životní prostředí BOZ Poradenství Informatika (hardware, software) a informační systémy time management týmová spolupráce komunikační dovednosti firemní kultura management a lidské zdroje management eko-management personální management Technologie a technika Administrativa a finance (účetnictví, daně) Marketing, komunikace, prodej Rozvoj lidských zdrojů Výroba a logistika Strategie a management management ve veřejném sektoru Jazyky Obory/služby, které představují více než 15% činnosti firmy a ty, v nichž vzdělávací instituce pořádá akce více než 50 dní v roce. Obory/služby, které představují méně než 15% činnosti firmy nebo v nich vzdělávací instituce pořádá akce méně než 50, ale více než 10 dní v roce. Copyright DAHA 6

7 Aktivity za sledované období Vzdělávání Otevřené kurzy Počet kurzů 26 kurzů Průměrná délka 18 týdnů Průměrný počet účastníků 3,51 Uzavřené kurzy Počet kurzů 90 individuálních a skupinových Průměrná délka tematického modulu 10 měsíců Průměrný počet účastníků 4 Poradenství Počet projektů 6 projektů, průměrný počet účastníků =15 Přehled aktivit Název kurzu / projektu Typ * Trvání Počet provedení angličtina - úplní začátečníci VO 18x45min týdně 9 angličtina - falešní začátečníci VO 18x45min týdně 9 angličtina - mírně pokročilí VO 16x45min týdně 8 angličtina - skupinová výuka VU 2-4(=2-4x45min) hodiny týdně 25 angličtina - individuální výuka VU 2-4(=2-4x45min) hodiny týdně 15 němčina - skupinová výuka VU 2-4(=2-4x45min) hodiny týdně 40 němčina individuální výuka VU 2-4(=2-4x45min) hodiny týdně 10 * VO = vzdělávání - otevřené kurzy, VU = vzdělávání - uzavřené kurzy, DM = vývoj didaktického materiálu a jeho podstatný prodej, K = koučink, PK = poradenství a konzultace, A = audity, PT = průzkumy trhu, ŘP = řízení projektů, KH = vývoj a prodej know-how, J = jiné služby Skladba zákazníků Profesní struktura účastníků % top management, vedení firem 20 Počítáno podle: střední management 20 počtu dní řadoví pracovníci (THP) 40 x počtu účastníků asistenti/sekretářky 20 obratu dělníci/řemeslníci 0 jinak Copyright DAHA 7

8 Sektory, z nichž se rekrutují účastníci % průmyslové podniky 15 sektor služeb 10 veřejná správa Počítáno podle: finanční instituce počtu dní obchodní instituce 60 x počtu účastníků drobní podnikatelé obratu uchazeči o zaměstnání jinak veřejnost 15 jiné Velikost firem vysílajících účastníky % méně než 50 zaměstnanců 5 Počítáno podle: zaměstnanců 15 počtu dní zaměstnanců 30 x počtu účastníků více než 1000 zaměstnanců 50 obratu jinak Reference významní zákazníci Makro Cash&Carry ČR s.r.o., Praha 5 ELVIA Assistance s.r.o., Praha 7 Hospodářská komora České republiky, Praha 9 Siemens s.r.o., Praha 6 Siemens Kolejová vozidla s.r.o. Praha 5 Carrefour Česká republika, s.r.o., Praha 5 DAF Trucks CZ, s.r.o., Jažlovice - Říčany PPF a.s., Praha 4 VITANA, a.s., Praha 5 Black&Decker (Czech), s.r.o., Trmice Copyright DAHA 8

9 Výsledky auditu Výsledek je syntézou odpovědí vzorku zákazníků, vybraných namátkou ze seznamu všech zákazníků, jimž firma fakturovala od do Počet dotazovaných zákazníků: 10 Období, v němž proběhly telefonické ankety: červen 2005 Výsledky telefonických anket Celková spokojenost (% zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení) Spokojenost v jednotlivých aspektech (% zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení) 100% 89,8% Komentář k výsledku telefonických anket Grafy udávají % zákazníků, kteří byli: 1 velmi nespokojeni nespokojení indiferentní spokojení velmi spokojení nebylo možné aplikovat Podíl zákazníků, kteří byli spokojeni nebo velmi spokojeni u jednotlivých kritérií, nezahrnuje ty, kteří dané kritérium nemohli aplikovat. Příprava akce / kurzu Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 100 % Všichni zákazníci byli s tímto aspektem spolupráce velmi spokojeni nebo spokojeni. Vysoce kladně je hodnoceno testování posluchačů při rozřazování podle stupně pokročilosti. Účastníci a organizátoři firemní jazykové výuky oceňují, že jazyková škola LBS vychází vstříc individuálním a nadstandardním požadavkům. Pokud jde o otevřené jazykové kurzy, podle mínění účastníků jsou úvodní informace dostačující a zápis probíhá hladce a jednoduše. Průběh akce / kurzu Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 80 % Účastníci firemní jazykové výuk se jeví ve velké většině jako spokojení nebo velmi spokojení s metodami i náplní výuky. Určitou potíž někdy činí sestavení skupiny posluchačů stejné úrovně a stejného zaměření, což ovšem není problém na straně jazykové školy. Tento problém odpadá při individuální výuce. Dva dotázaní účastníci byli velmi spokojení až nadšení - jazyková škola LBS dokáže výuku zcela přizpůsobit jejich potřebám. Copyright DAHA 9

10 Konzultanti / lektoři Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 90 % Lektorský sbor jazykové školy LBS je všeobecně hodnocen jako dobrý, vyrovnané úrovně - ať již jde o české lektory nebo rodilé mluvčí. Kromě dokonalé znalosti jazyka je samozřejmostí i vysokoškolská pedagogická kvalifikace. Zákazníci jsou spokojeni s celkovým přístupem a způsobem komunikace lektorů. Někteří lektoři jsou hodnoceni jako zcela mimořádní a nadstandardní. Pokud se naopak výjimečně stane, že lektor z nějakých důvodů nevyhovuje, vedení jazykové školy rychle vybere jiného. Jistý problém představuje střídání lektorů (většinou z důvodu jejich odjezdů do zahraničí). Zákazníci chápou, že tomuto problému nelze zamezit, ale vadí jim, že nový lektor mnohdy mění i metody výuky a učebnice. Vedení jazykové školy se maximálně snaží takovéto dopady eliminovat. Nástroje a výstupy Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 80 % Využití techniky při výuce považují zákazníci za přiměřené a dostačující. Jen ojediněle zaznělo volání po zařazení videonahrávek do výuky. Pokud jde o používané učebnice a další studijní materiály, projevili maximální spokojenost účastníci individuální výuky, jimž vše lektor připravuje přesně na míru. Ve skupinové výuce se více projevují individuální požadavky, jimž vždy nelze vyhovět. Ojedinělé technické problémy nastaly při používání jedné zahraniční učebnice. Jazyková škola nakupuje učebnice ze zahraničí a případné reklamace jsou proto složité. Řízení projektu Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 87,5 % K tomuto aspektu se mohlo vyjádřit pouze několik dotázaných zákazníků. (V ostatních případech se o řízení projektu jako takovém nedá hovořit.) Ti byli spokojení nebo velmi spokojení a zvláště oceňovali vstřícnost vedení jazykové školy i samotných lektorů. Následná péče / follow up Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 100 % Jazyková škola LBS má podle mínění zákazníků velmi dobře propracovaný systém hodnocení posluchačů. Kladně je hodnocen i způsob evidence docházky. Vedení jazykové školy je se svými zákazníky průběžně v kontaktu, zajímá se o jejich potřeby přání, nabízí další kurzy atd. Účastníci otevřených kurzů dostávají včas nabídku pro další školní rok a jsou jim poskytovány věrnostní slevy. Kontakt s klientem Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 100 % Tento aspekt je velmi dobře hodnocen. Zástupci firem, kde probíhá výuka, označili kontakt se zákazníky jako úžasný, na 100% vyhovující apod. Ochotu a vstřícnost oceňují i posluchači, kteří se přicházejí zapsat do otevřených kurzů. Jazykovou školu LBS považují ve srovnání s jinými za serióznější a profesionálnější. Copyright DAHA 10

11 Administrativa, logistika, infrastruktura Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 80 % Zákazníci jsou (až na jednu výjimku, kdy zákazník požadoval fakturu v mimořádném termínu a musel ji urgovat) spokojeni i s administrativní stránkou spolupráce. Přiznávají naopak, že někdy jsou formální problémy na jejich straně a jazyková škola je pomáhá řešit. Účastníci otevřených kurzů považují učebnu i její vybavení za vyhovující. Vysoce oceňují polohu v centru města. Vztah kvalita / cena Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 90 % Cena jazykových kurzů naprostá většina dotázaných účastníků hodnotila jako přiměřenou, odpovídající, srovnatelnou. Názor na cenu pozitivně ovlivňuje skutečnost, že je možné se téže lekce zúčastnit vícekrát. Jeden zákazník považuje dokonce cenu individuální výuky za velmi příznivou. Celková spokojenost Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 100 % Všichni dotázaní zákazníci se v hodnocení celkové spokojenosti jevili jako velmi spokojení nebo spokojení. Je tedy zřejmé, že drobné dílčí výhrady nemají zásadní váhu. Zástupci firem, kde probíhá skupinová nebo individuální výuka, považují za zvláště silné stránky jazykové školy LBS vstřícnost, ochotu, orientaci na zákazníka, hodnocení účastníků (zaměstnavatel může sledovat pokroky) schopnost zvládnout komplikace, jimž se nelze vyhnout (odchody lektorů). Za poněkud slabší stránku bylo označeno střídání lektorů a učebnic. K tomuto názoru se přikláněli i účastníci otevřených kurzů. Ti pak za největší přednost jednoznačně považují systém výuky "choďte, kdy chcete" a také malé skupinky posluchačů v kurzech. Naprostá většina dotázaných rovněž počítá s další spoluprací a účastí v jazykových kurzech. Návštěva firmy Dne navštívila auditorka Mgr. Dagmar Hartmannová firmu LBS s.r.o. V průběhu návštěvy namátkovou kontrolou prověřila věrohodnost informací, které firma pro audit poskytla. Nebyly zjištěny žádné nesrovnalosti. Ověření zprávy komisí expertů Zprávu o auditu posoudil zástupce komise expertů při občanském sdružení Sdružení pro kvalitu a informace ve vzdělávání (SKIV) a odsouhlasil udělení certifikátu Q FOR firmě LBS s.r.o. Závěr auditu Firma LBS s.r.o., k splnila veškeré podmínky pro udělení certifikátu FOR. V Praze dne Mgr. Dagmar Hartmannová auditorka Mgr. Josef Samec člen komise expertů Copyright DAHA 11

Zpráva o auditu. SIGNAL PROJEKT s.r.o.

Zpráva o auditu. SIGNAL PROJEKT s.r.o. Zpráva o auditu SIGNAL PROJEKT s.r.o. 2002 SIGNAL PROJEKT s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Vojtova 7, 602 00 Brno Telefon: 543 214 868, 543 233 962, mobil: 602/545 008 Fax: 543 331 046 E-mail: trnka@signalprojekt.cz

Více

Zpráva o auditu. Počítačová služba s.r.o

Zpráva o auditu. Počítačová služba s.r.o Zpráva o auditu Počítačová služba s.r.o 2005 Základní údaje Počítačová služba s. r. o. Sídlo firmy: Stupkova 413/1a 779 00 Olomouc Telefon: 585 226 388 Fax: 585 226 388 E-mail: info@poc-sluzba.cz Internetová

Více

Zpráva o auditu. Akademie J. A. Komenského Praha

Zpráva o auditu. Akademie J. A. Komenského Praha Zpráva o auditu Akademie J. A. Komenského Praha 2003 Akademie J. A. Komenského Praha Základní údaje Sídlo firmy: Tržiště 20, Praha 1 Malá Strana 118 43 Telefon: 257 531 476 Fax: 257 531 476 E-mail: akademie@login.cz

Více

Zpráva o auditu. MITA THOR INTERNATIONAL, spol. s r. o.

Zpráva o auditu. MITA THOR INTERNATIONAL, spol. s r. o. Zpráva o auditu MITA THOR INTERNATIONAL, spol. s r. o. 2007 MITA THOR INTERNATIONAL, spol. s r. o. Základní údaje Sídlo firmy: centrála: tř. Kpt. Jaroše 37a, 602 00 Brno pobočky: Na Pankráci 30, 140 00

Více

Zpráva o auditu. Aperta s. r. o. www.qfor.org

Zpráva o auditu. Aperta s. r. o. www.qfor.org Zpráva o auditu Aperta s. r. o. 2013 www.qfor.org Úvod Auditor Oficiální jméno firmy: Aperta, s. r. o. Sídlo firmy: Križíkova 527/31 460 07 Liberec 7 - CR Kontaktní adresa: Lužická 1157/30, 460 01 Liberec

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

níže zasílám Vámi požadované informace, včetně hodnotící zprávy za uplynulý rok a SWOT analýzy.

níže zasílám Vámi požadované informace, včetně hodnotící zprávy za uplynulý rok a SWOT analýzy. Ms. Meredith Storey PRME Secretariat United Nations Global Compact 685 Third Ave, 12th Floor New York, NY, 10017, United States Dobrý den, níže zasílám Vámi požadované informace, včetně hodnotící zprávy

Více

praha Průvodce Rejstříky www.jazykovky.cz jazykových škol a kurzů ročník 3 číslo 1 pro zimu 04/05 jazyky, studium, práce

praha Průvodce Rejstříky www.jazykovky.cz jazykových škol a kurzů ročník 3 číslo 1 pro zimu 04/05 jazyky, studium, práce Rejstříky jazykových škol a kurzů Průvodce doporučená prodejní cena: 10 Kč praha ročník 3 číslo 1 pro zimu 04/05 jazyky, studium, práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí jazykové zkoušky

Více

Informace o vzdělávání podle Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014. Ministerstvo vnitra ČR

Informace o vzdělávání podle Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014. Ministerstvo vnitra ČR II. Informace o podle Pravidel zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014 Ministerstvo vnitra ČR Praha březen 2015 1 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. VÝSLEDKY REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

Autoevaluace jako součást systému managementu kvality

Autoevaluace jako součást systému managementu kvality Autoevaluace jako součást systému managementu kvality Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s. r. o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ř t S O e d n r l o v í o d b o á, s p o r n á š l. s k o l a r. o. Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r. o. Energetiků 144, Orlová Lutyně, 735 14 zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským

Více

Manuál. pro tvorbu školních vzdělávacích programů v jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky

Manuál. pro tvorbu školních vzdělávacích programů v jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů v jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2009 Celková koncepce dokumentu a koordinace jeho tvorby Mgr. Gabriela

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Gymnázium a střední odborná škola Aš Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice pro obor 18-20-M/01 Informační technologie 1/159 STRUČNÝ OBSAH 1 Identifikační údaje... 5 2 Profil absolventa... 6

Více

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 2 Obsah Studijní program: Aplikovaná informatika 5 Bakalářský studijní obor: Informatika

Více

Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství

Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Praha Brno Plzeň Hradec Králové České Budějovice Tábor GUIDE prezenční blended e-learning Vzdělávání a poradenství 2010 ní slovo Vážené dámy, vážení pánové,

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ

SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ Jak na firemní vzdělávání kvalitně? Portál zaměřený na sociální dialog ve všech jeho podobách Svaz průmyslu a dopravy ČR SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH

Více

Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, s. r. o., E. Basse 1142/9, 434 01 Most Tel/fax: 476 709 580 www.sssmep.

Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, s. r. o., E. Basse 1142/9, 434 01 Most Tel/fax: 476 709 580 www.sssmep. Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, s. r. o., E. Basse 1142/9, 434 01 Most Tel/fax: 476 709 580 www.sssmep.cz e-mail: soukrmark@sssmep.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Název školního

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. listopadu 2005 č. 1542 o Pravidlech vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech V l á d a I. s c h v a l u j e Pravidla vzdělávání zaměstnanců

Více

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s.

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s. školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 4 3 Charakteristika

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Analýza konkurenčního prostředí jazykové školy XY. Veronika Tesaříková

Analýza konkurenčního prostředí jazykové školy XY. Veronika Tesaříková Analýza konkurenčního prostředí jazykové školy XY Veronika Tesaříková Bakalářská práce 2011 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím se zveřejněním

Více

Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn)

Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn) Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn) Fakulta sociálně ekonomická UJEP Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji CZ.1.07/1.1.00/54.0049

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

kvalita Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty.

kvalita Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty. kvalita TECHNIKA Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty. AKADEMIE. KATALOG 2010/2011. Vydavatel TÜV SÜD Czech s.r.o. Novodvorská 994/138 142 21 Praha 4 Tel.: +420 239

Více

Vysokoškolské poradenství

Vysokoškolské poradenství Vysokoškolské poradenství Brno 7. 8. 12. 2006 Obsah Vysokoškolské poradenství v nových souvislostech 1 Struktura poradenských center a prezentace poraden 2 Spolupráce ostatních institucí s poradnou 3

Více