Zpráva o auditu. Signal Projekt s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o auditu. Signal Projekt s.r.o."

Transkript

1 Zpráva o auditu Signal Projekt s.r.o. 2006

2 Signal Projekt s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Brno, Vojtova 7 PSČ Telefon: , Fax: Internetová adresa: Vedení: Ing. Zdeněk Trnka, ředitel společnosti Kontaktní osoba: Ing. Zdeněk Trnka, ředitel společnosti Termín auditu Q FOR: leden duben 2006 Předchozí termín auditu Q FOR: Obory vzdělávání: vzdělávání: Typy poskytovaných služeb: vzdělávání - uzavřené kurzy jiné služby - projektová činnost Rok založení: 1998 Právní statut: společnost s ručením omezeným Firma je členem: AIVD Firma spolupracuje s těmito subjekty: Masarykova univerzita Brno Vysoké učení technické Brno Střední odborné učiliště železniční Trenčín Firma je nositelem uznání, osvědčení, certifikátů: ČSN EN ISO 9001, 14001, OHSAS Q FOR Copyright DAHA 2

3 Charakteristika firmy Vznik a vývoj firmy Společnost Signal Projekt s. r. o. byla založena v květnu 1998 dominantními firmami, zabývajícími se vývojem, výrobou a montáží zabezpečovací a sdělovací techniky v železniční dopravě - AŽD Praha s.r.o., AK signal a.s. a STARMON Choceň s.r.o., aby pokryla potřeby oboru zabezpečovací a sdělovací techniky v oblasti projektování a vzdělávání. Bezprostředně po založení firmy se začala také rozvíjet vzdělávací činnost, která navázala na předchozí aktivity bývalého SOUŽ Brno. V rámci sociálního programu ČD byly organizovány rekvalifikační kurzy "Nové technologie v zabezpečovací technice" a "Nové technologie v sdělovací technice" pro pracovníky ČD. Nabídka vzdělávacích programů se postupem času značně rozšířila. Vedení společnosti se vždy snažilo o dosažení vysoké úrovně vzdělávacích služeb, a to jak obsazováním kurzů kvalitními lektory, tak zajištěním komplexních služeb ve specializovaných vzdělávacích zařízeních i přesto, že společnost nedisponovala takovými vzdělávacími prostředky a prostory, jaké máme dnes ve vzdělávacím středisku v Brně. Aktivity a specifika firmy Vzdělávání dospělých v oboru zabezpečovací a sdělovací techniky v dopravě. Strategie a vize v oblasti vzdělávání Profesní vzdělávání (specifická složka odborného vzdělávání) doznává v nových ekonomických a správních podmínkách (optimalizace sítě škol hlavně v oblasti středního školství, transformace některých vysokých škol Univerzita Žilina nahradila Vysokou školu dopravní) a po masivním nástupu nových technologií do konzervativního oboru zabezpečovací techniky podstatných změn. Velmi stručně lze tento proces charakterizovat jako náhradu lidského potenciálu v údržbě a obsluze technikou s tím důsledkem, že minimální počet pracovníků, kteří zůstávají musí být na podstatně vyšší odborné úrovni. Společnost Signal Projekt s.r.o. tento proces v začátku zaznamenala a nabídla různé formy profesního vzdělávání dospělých, jako formu celoživotního vzdělávání. Cílem společnosti je vypracovat a následně realizovat systémové řešení profesního vzdělávání specifické složky pro zabezpečovací a sdělovací zařízení v dopravě. Průběh vzdělávacího projektu Příprava, realizace a hodnocení vzdělávacích akcí probíhá jednoznačně ve smyslu řízených a dokumentovaných postupů daných integrovaným systémem managementu (jakost, enviroment, bezpečnost a ochrana informací). Společnost Signal Projekt s.r.o. získala certifikaci v těchto disciplinách jak v oblasti vzdělávání, tak v oblasti projektování a předepsané postupy ve své činnosti dodržuje. Nemalou pomocí jsou odezvy a reakce zákazníků na vzdělávací akce jednoznačnou snahou společnosti je dosáhnout maximální spokojenosti zákazníka. Systémy řízení jakosti (příp. certifikace) Ve společnosti Signal Projekt s.r.o. je zavedený INTEGROVANÝ SYSTÉM MANAGEMENTU, který sestává z: 1) Systému managementu JAKOSTI v souladu s normou ISO 9001 Copyright DAHA 3

4 2) Systému managementu ENVIRONMENTU v souladu s normou ISO ) Systém řízení Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s normou OHSAS ) Ve společnosti proběhly v roce 2005 všechny potřebné přípravné procesy a v únoru 2006 bude zaveden Systém managementu Bezpečnosti informací v souladu s normou ISO Všechny systémy byly certifikovány certifikačním orgánem CQS. Na základě úspěšnosti všech provedených auditů byly pro všechny certifikované systémy uděleny certifikáty IQNet s mezinárodní platností. Certifikační orgány IQNet a CQS udělily společnosti Signal Projekt s.r.o. Zlatý certifikát integrovaného systému řízení. Všechny uvedené systémy jsou certifikovány a zavedeny jak pro procesy vzdělávání, tak pro projektování. Interní sledování kvality Ve společnosti Signal Projekt s.r.o. probíhá proces vzdělávání podle postupů, zavedených Integrovaným systémem managementu a jeho dodržování je kontrolováno. Kvalita je sledována jak v přípravné fázi, tak při vlastním průběhu vzdělávací akce, a s využitím zpětné vazby formou hodnocení vzdělávací akce. Copyright DAHA 4

5 Struktura firmy Způsob řízení Společnost Signal Projekt s.r.o. řídí ředitel společnosti. Veškeré vzdělávací aktivity řídí přímo ředitel spolu s administrativní pracovnicí. Vzdělávací akce probíhá pod patronací garanta za pořádající organizaci tj. Signal Projekt a operativní zajištění vzdělávací akce řeší dispečerka kurzu, která je přítomna po celou dobu kurzu. Lidské zdroje Stav k Rozsah spolupráce (počet dní za rok) > >10 >3 Lektoři a konzultanti zaměstnanci 2 1 externí Rozsah spolupráce plný úvazek poloviční úvazek menší úvazek příležitostně jiný Řídící a administrativní pracovníci zaměstnanci 3 externí Copyright DAHA 5

6 Aktivity firmy Obory vzdělávání Vzdělávání ekonomie a administrativa ekonomie právo daně a účetnictví legislativa finance a bankovnictví pojišťovnictví administrativa / sekretářky organizace podniku obchod a podnikání marketing propagace, public relations prodejní dovednosti komunikace time management týmová spolupráce komunikační dovednosti firemní kultura management a lidské zdroje management eko-management personální management management ve veřejném sektoru informatika jakost logistika celní problematika jazyky různé evropské struktury životní prostředí BOZ odborné profesní vzdělávání: zabezpečovací a sdělovací technika v dopravě Poradenství Informatika (hardware, software) a informační systémy Technologie a technika Administrativa a finance (účetnictví, daně) Marketing, komunikace, prodej Rozvoj lidských zdrojů Výroba a logistika Strategie a management Obory/služby, které představují více než 15% činnosti firmy a ty, v nichž vzdělávací instituce pořádá akce více než 50 dní v roce. Obory/služby, které představují méně než 15% činnosti firmy nebo v nich vzdělávací instituce pořádá akce méně než 50, ale více než 10 dní v roce. Copyright DAHA 6

7 Aktivity za sledované období Vzdělávání Otevřené kurzy Počet kurzů Průměrná délka Průměrný počet účastníků Uzavřené kurzy Počet kurzů 18 Průměrná délka tematického modulu 3 dny Průměrný počet účastníků 13 Poradenství Počet projektů Přehled aktivit Název kurzu / projektu Typ * Trvání (dny) Počet provedení Zabezpečovací technika VU 5 1 LS90 a KBSE VU 1 3 Přejezdová zařízení VU 1 1 Jednotné obslužné pracoviště VU 3 14 * VO = vzdělávání - otevřené kurzy, VU = vzdělávání - uzavřené kurzy, DM = vývoj didaktického materiálu a jeho podstatný prodej, K = koučink, PK = poradenství a konzultace, A = audity, PT = průzkumy trhu, ŘP = řízení projektů, KH = vývoj a prodej know-how, J = jiné služby Skladba zákazníků Profesní struktura účastníků % top management, vedení firem Počítáno podle: střední management počtu dní řadoví pracovníci (THP) 100 % x počtu účastníků asistenti/sekretářky obratu dělníci/řemeslníci jinak Copyright DAHA 7

8 Sektory, z nichž se rekrutují účastníci % průmyslové podniky 100 % sektor služeb veřejná správa Počítáno podle: finanční instituce počtu dní obchodní instituce x počtu účastníků drobní podnikatelé obratu uchazeči o zaměstnání jinak veřejnost jiné Velikost firem vysílajících účastníky % méně než 50 zaměstnanců Počítáno podle: zaměstnanců 3,8 počtu dní zaměstnanců x počtu účastníků více než 1000 zaměstnanců 96,2 obratu jinak Reference významní zákazníci ČD a.s., Praha AŽD Praha s.r.o., Praha AK signal Brno a.s., Brno Copyright DAHA 8

9 Výsledky auditu Výsledek je syntézou odpovědí vzorku zákazníků, vybraných namátkou ze seznamu všech zákazníků, jimž firma fakturovala od do Počet dotazovaných zákazníků: 10 Období, v němž proběhly telefonické ankety: březen 2006 Výsledky telefonických anket Celková spokojenost (% zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení) Spokojenost v jednotlivých aspektech (% zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení) 100 % 97,39 % Komentář k výsledku telefonických anket Grafy udávají % zákazníků, kteří byli: 1 velmi nespokojeni nespokojení indiferentní spokojení velmi spokojení nebylo možné aplikovat Podíl zákazníků, kteří byli spokojeni nebo velmi spokojeni u jednotlivých kritérií, nezahrnuje ty, kteří dané kritérium nemohli aplikovat. Příprava akce / kurzu Oslovení zákazníci vycházejí při přípravě vzdělávací akce v naprosté většině z potřeby proškolit své zaměstnance nebo z potřeby získat požadované vzdělání. Vysoká spokojenost zákazníků s přípravnou fází vychází převážně ze vstřícného přístupu zaměstnanců vzdělávací instituce Signal Projekt s.r.o. Zákazníci chválí hlavně rychlé a operativní jednání, možnost domluvy při plánování termínů (zákazníci vesměs navrhují termíny sami a vzdělávací instituce se snaží vyhovět), podle zákazníků je v přípravné fázi možné navrhnout požadavky týkající se obsahu kurzu, zejména jeho praktického zaměření - a také v tomto bodě se vzdělávací instituce se snaží vyjít vstříc. Spokojený zákazník navíc kladně hodnotí kvalitu předem poskytnutých informací. Nehodnotící zákazníci neměli o této fázi dostatek informací, protože přípravu kurzu zajišťoval zaměstnavatel. Copyright DAHA 9

10 Průběh akce / kurzu Průběh kurzu hodnotili spokojení zákazníci zejména ze zpětné vazby od účastníků. Průběh odpovídá tomu, co bylo v přípravné fázi domluveno. Kurzy plní očekávání účastníků a po jeho absolvování zaznamenávají zákazníci u účastníků kurzů pokrok v praxi. Pozitivně hodnoceno je praktické zaměření výuky: účastníci mají možnost prakticky vyzkoušet všechny naučené postupy. Zejména u kurzů Jednotné obslužné pracoviště je praktická stránka považována za nejdůležitější a zákazníci ji hodnotí kladně. Tři velmi spokojení zákazníci také vyzdvihují zejména praktickou stránku kurzu hodnotí ji jako špičkovou. Zákazníci jsou také velmi spokojeni s rychlou změnou obsahu podle aktuálního vývoje v technické oblasti nebo při změnách v legislativě. Podle velmi spokojených respondentů se absolvování kurzu velmi pozitivně projeví v práci účastníků. Konzultanti / lektoři Také tento aspekt většina dotazovaných hodnotila ze zpětné vazby od přímých účastníků. Na průběhu kurzu se většinou podílí více lektorů. Spokojení i velmi spokojení zákazníci kladně hodnotili vyváženost lektorského týmu kvalita jednotlivých lektorů byla shodně na vysoké úrovni, lektoři byli vnímáni jako lidé na svém místě. Za největší přínos považovali dotazovaní to, že lektoři jsou lidé z praxe, kteří zároveň dokážou danou problematiku dobře vysvětlit, jejich projev vnímali zákazníci jako zajímavý a záživný. Velmi spokojení zákazníci vyzdvihovali jmenovitě kvalitní práci některých lektorů. Nástroje a výstupy Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 87,5 % V kurzech vzdělávací instituce Signal Projekt s.r.o. využívají lektoři nejen běžnou didaktickou techniku (např. dataprojektory), ale také speciální trenažér, na kterém účastníci prakticky procvičují získané poznatky. K použití techniky v průběhu kurzu jsou zákazníci spokojeni nebo velmi spokojeni. Velmi spokojený zákazník pochvaloval využití dataprojektorů, které umožňují přímý kontakt mezi lektorem a účastníky. V ceně kurzu jsou vždy i studijní materiály. Účastníci jsou s nimi spokojeni, nebo dokonce velmi spokojeni, hodnotí je jako kvalitní z odborného hlediska, přehledné a dobře zpracované. Účastníci využívají tyto texty jako obecné manuály, uvádějí, že jim mohou nahradit obecné interní normy (přičemž specifické odlišnosti řeší interní předpisy jednotlivých pracovišť toho už se studijní texty netýkají). Indiferentní hodnocení jednoho z oslovených zákazníků se týká právě studijních materiálů. Zákazník by uvítal, kdyby se dozvěděl o aktualizacích textů podle nových předpisů a vyhlášek. Copyright DAHA 10

11 Následná péče / follow up Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 89 % Většina spokojených zákazníků uvádí, že na konci kurzu měli možnost vyjádřit svůj názor na kurz. Kladně hodnotí zejména skutečnost, že připomínky resp. náměty na zlepšení se odrazily v obsahu dalších kurzů vzdělávací instituce Signal Projekt s.r.o. Nabídky dalších kurzů většinou zákazníci přímo nedostávají (uvádějí, že je pravděpodobně dostává jejich nadřízený), pokud si ale potřebují doplnit vzdělání v některém z nabízených kurzů, informace se k nim dostanou. Kladně je také ze strany spokojených zákazníků hodnocena možnost konzultací s lektory nebo přímo s ředitelem vzdělávací instituce. Jeden spokojený zákazník jako námět pro další spolupráci uvedl, že by uvítal (kromě kopií o absolvování kurzu, příp. kopií certifikátů) krátkou zprávu o průběhu kurzu. Indiferentně hodnotící zákazník uvedl, že se mu nedostává zpětné vazby ze strany firmy Signal Projekt s.r.o., ale zatím mu stačí zpětná vazba od přímých účastníků. Drobná výhrada se týkala zasílání nabídek kurzů zákazník nabídky ani jiné informace nedostává, ale uvítal by je. Řízení projektu 100 V případě vzdělávacích akcí firmy Signal Projekt s.r.o. nelze hovořit o dlouhodobých projektech, spolupráce je spíše založena na momentální potřebě zákazníka. V některých případech je přesto spolupráce již dlouholetá. Předmětem hodnocení tedy bylo spíše organizační hledisko. Zákazníci shodně uvádějí, že akce vždy probíhaly bez organizačních problémů, vše odpovídalo předem domluvenému plánu. Zákazníci jsou spokojeni také s tím, že si předem mohou určit plán akce a vzdělávací instituce jim vždy vyšla vstříc. Respondenti neměli výhrady ani k rozvrhu a struktuře dne uvádějí, že vždy záleželo na dohodě s lektory. V případě, kdy byl velký počet zájemců o kurz, vypsala vzdělávací instituce další termín, aby mohla zákazníkovi vyhovět. Signal Projekt s.r.o. také vyšel vstříc zákazníkovi požadujícímu obsahové změny kurzu. Ze strany firmy Signal Projekt s.r.o. k žádným změnám oproti plánu nedocházelo. Kontakt s klientem Kontakt s klientem považují dotazovaní zákazníci za jednu z největších předností vzdělávací instituce Signal Projekt s.r.o. Pracovníci firmy jsou podle spokojených i velmi spokojených zákazníků vstřícní, komunikativní, snaží se pomoci a vyhovět přáním zákazníků. Jednání pracovníků vzdělávací instituce vnímají zákazníci jako operativní a rychlé. Jeden ze spokojených zákazníků uvedl, že je i přes poměrně krátkou spolupráci s firmou Signal Projekt s.r.o. spokojen. Jeden z velmi spokojených zákazníků by si přál, aby jednání pracovníků této vzdělávací instituce sloužilo jako příklad pro další firmy. Zákazníci považují společnost Signal Projekt s.r.o. za firmu orientovanou na zákazníka. Kladně hodnotí, že firma má dobrý vztah se svými klienty. Copyright DAHA 11

12 Administrativa, logistika, infrastruktura Všichni dotazovaní zákazníci hodnotili kurzy, které se konaly v Brně - v prostorách firmy Signal Projekt s.r.o. Prostory, ve kterých výuka probíhá, jsou vnímány jako velmi kvalitní, příjemné a na úrovni. Vysoce hodnoceno je již výše zmíněné technické zázemí. Spokojení i velmi spokojení zákazníci nemají výhrady ani k dalším aspektům jako je ubytování a stravování. Firma Signal Projekt s.r.o. pro účastníky kurzů ubytování zajišťuje předem a vychází z požadavků zákazníka (zde rozhoduje převážně finanční hledisko). Jako nadstandard vnímal jeden ze spokojených zákazníků fakt, že účastníci ze vzdálenějších míst měli ubytováni zajištěno již den před započetím kurzu, aby nemuseli cestovat brzy ráno. Účastníci mají nárok na pravidelné stravování. Zákazníci shodně uvádějí, že jim byla po této stránce věnována téměř domácká péče. Dvě drobné výhrady ze strany spokojených zákazníků se týkaly jednak horší dostupnosti školícího střediska od nádraží a také absence kuřárny v prostorách budovy. Po formální stránce (objednávky, fakturace atd.) proběhly kurzy bez problémů. Vztah kvalita / cena Osm dotazovaných zákazníků hodnotí cenu kurzů jako přiměřenou, vyhovující a srovnatelnou. Cena kurzu podle nich odpovídá hodnotě získaného, účastníci mají pocit, že za danou cenu získají dostatek kvalitních znalostí i dovedností. Dva oslovení zákazníci nebyli schopni na tuto otázku odpovědět, protože tyto záležitosti za ně zařizovali pracovníci osobního oddělení. Celková spokojenost O vysoké spokojenosti zákazníků s firmou Signal Projekt s.r.o. hovoří skutečnost, že osmdesát procent dotazovaných zákazníků se rozhodlo přidělit vzdělávací instituci nejvyšší hodnocení. Za nejsilnější stránku firmy Signal Projekt s.r.o. považují velmi spokojení zákazníci přístup k zákazníkům, operativnost, vstřícnost, snahu vyhovět, komunikativnost. Firma také podle velmi spokojených zákazníků nabízí obsahově kvalitní kurzy, její lektoři jsou fundovaní, důležitým předpokladem je špičkové technické zázemí. Pro spokojené zákazníky byl nejhodnotnější obsah kurzů obsah spolu s praktickým zaměřením považují tito zákazníci za nejdůležitější aspekt spolupráce se vzdělávací institucí. Jeden ze spokojených zákazníků navíc zdůraznil, že kladně hodnotí způsob spolupráce s tak velkou společností, jako jsou České dráhy (většinu zákazníků totiž tvoří různé složky této firmy). Mezi náměty na zlepšení se objevil požadavek častější zpětné vazby (zpráva o kurzu pro zaměstnavatele, pravidelné zasílání nabídek a programů), požadavek na podrobnější obsahovou náplň, která by vycházela ze specifických potřeb jednotlivých železničních stanic. Námětem bylo i zřízení místnosti pro kuřáky v budově školícího střediska. Jeden ze zákazníků, který se vzdělávací institucí spolupracuje již dlouho, vnímá jako nedostatek příliš malý tlak ze strany vedení firmy vůči subdodavatelům, což může způsobovat problémy při realizaci závazků směrem zákazníkům. Všichni dotazovaní by se v případě potřeby na firmu Signal Projekt s.r.o. obrátili znovu a využili jejích služeb. Copyright DAHA 12

13 Návštěva firmy Dne navštívila auditorka Mgr. Klára Konvalinová firmu Signal Projekt s.r.o. V průběhu návštěvy namátkovou kontrolou prověřila věrohodnost informací, které firma pro audit poskytla. Nebyly zjištěny žádné nesrovnalosti. Ověření zprávy komisí expertů Zprávu o auditu posoudil zástupce komise expertů při občanském sdružení Sdružení pro kvalitu a informace ve vzdělávání (SKIV) a odsouhlasil udělení certifikátu Q FOR firmě Signal Projekt s.r.o. Závěr auditu Firma Signal Projekt s.r.o., k splnila veškeré podmínky pro udělení certifikátu Q FOR. V Praze dne Mgr. Klára Konvalinová auditorka ing. Zdeněk Vršník člen komise expertů Copyright DAHA 13

Zpráva o auditu. SIGNAL PROJEKT s.r.o.

Zpráva o auditu. SIGNAL PROJEKT s.r.o. Zpráva o auditu SIGNAL PROJEKT s.r.o. 2002 SIGNAL PROJEKT s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Vojtova 7, 602 00 Brno Telefon: 543 214 868, 543 233 962, mobil: 602/545 008 Fax: 543 331 046 E-mail: trnka@signalprojekt.cz

Více

Zpráva o auditu. Počítačová služba s.r.o

Zpráva o auditu. Počítačová služba s.r.o Zpráva o auditu Počítačová služba s.r.o 2005 Základní údaje Počítačová služba s. r. o. Sídlo firmy: Stupkova 413/1a 779 00 Olomouc Telefon: 585 226 388 Fax: 585 226 388 E-mail: info@poc-sluzba.cz Internetová

Více

Zpráva o auditu. LBS s.r.o.

Zpráva o auditu. LBS s.r.o. Zpráva o auditu LBS s.r.o. 2005 LBS s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Měchenická 2561, Praha-4, 141 00 Provozovna: Vinohradská 184, 130 52 Praha 3 Telefon: 267132127-8 Fax: 267132129 E-mail: info@lbspraha.cz

Více

Zpráva o auditu. MINERVA vzdělávací společnost s.r.o.

Zpráva o auditu. MINERVA vzdělávací společnost s.r.o. Zpráva o auditu MINERVA vzdělávací společnost s.r.o. 2007 MINERVA vzdělávací společnost s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Thámova 20, 186 00 Praha 8 Telefon: 222 312 036 Fax: 222 312 036 E-mail: info@minervacz.cz

Více

Zpráva o auditu. Minerva vzdělávací společnost, s.r.o.

Zpráva o auditu. Minerva vzdělávací společnost, s.r.o. Zpráva o auditu Minerva vzdělávací společnost, s.r.o. 2004 Základní údaje Minerva vzdělávací společnost, s.r.o. Sídlo firmy: Opletalova 37, Praha 1 Telefon: 224213053, 272910085, 603252926 Fax: 272910085,

Více

Zpráva o auditu. Akademie J. A. Komenského Praha

Zpráva o auditu. Akademie J. A. Komenského Praha Zpráva o auditu Akademie J. A. Komenského Praha 2003 Akademie J. A. Komenského Praha Základní údaje Sídlo firmy: Tržiště 20, Praha 1 Malá Strana 118 43 Telefon: 257 531 476 Fax: 257 531 476 E-mail: akademie@login.cz

Více

Zpráva o auditu. LBS, s.r.o.

Zpráva o auditu. LBS, s.r.o. Zpráva o auditu LBS, s.r.o. 2001 LBS, s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Měchenická 2561, 141 00 Praha 4 Kancelář firmy: Vinohradská 184, 130 52 Praha 3 Telefon: 267 132 127-8 Fax: 267 132 129 E-mail:

Více

Zpráva o auditu. CC Systems, a.s., úsek vzdělávání dospělých

Zpráva o auditu. CC Systems, a.s., úsek vzdělávání dospělých Zpráva o auditu CC Systems, a.s., úsek vzdělávání dospělých 2002 CC Systems, a.s., úsek vzdělávání dospělých Základní údaje Sídlo firmy: Národní tř. 101, 695 01 Hodonín Telefon: 518 342 243 Fax: 518 342

Více

Zpráva o auditu. MITA THOR INTERNATIONAL, spol. s r. o.

Zpráva o auditu. MITA THOR INTERNATIONAL, spol. s r. o. Zpráva o auditu MITA THOR INTERNATIONAL, spol. s r. o. 2007 MITA THOR INTERNATIONAL, spol. s r. o. Základní údaje Sídlo firmy: centrála: tř. Kpt. Jaroše 37a, 602 00 Brno pobočky: Na Pankráci 30, 140 00

Více

Zpráva o auditu. Aperta s. r. o. www.qfor.org

Zpráva o auditu. Aperta s. r. o. www.qfor.org Zpráva o auditu Aperta s. r. o. 2013 www.qfor.org Úvod Auditor Oficiální jméno firmy: Aperta, s. r. o. Sídlo firmy: Križíkova 527/31 460 07 Liberec 7 - CR Kontaktní adresa: Lužická 1157/30, 460 01 Liberec

Více

Zpráva o auditu. Outward Bound Česká cesta, spol. s r. o. www.qfor.org

Zpráva o auditu. Outward Bound Česká cesta, spol. s r. o. www.qfor.org Zpráva o auditu Outward Bound Česká cesta, spol. s r. o. 2012 www.qfor.org Úvod Oficiální jméno firmy: Sídlo firmy: Outward Bound - Česká cesta, spol. s r.o. Outward Bound - Česká cesta, spol. s r.o. Jaromírova

Více

Autoevaluace jako součást systému managementu kvality

Autoevaluace jako součást systému managementu kvality Autoevaluace jako součást systému managementu kvality Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s. r. o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Obsah Úvodem... 4 Slavnostní vyhlášení Národní ceny kariérového

Více

Informace o vzdělávání podle Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014. Ministerstvo vnitra ČR

Informace o vzdělávání podle Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014. Ministerstvo vnitra ČR II. Informace o podle Pravidel zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014 Ministerstvo vnitra ČR Praha březen 2015 1 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. VÝSLEDKY REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutární město Opava Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutárního města Opavy pro období 2009-2020 HLAVNÍ DOKUMENT - SHRNUTÍ Srpen 2009 Koncepce environmentálního vzdělávání,

Více

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

Příručka jakosti a environmentálního managementu

Příručka jakosti a environmentálního managementu Příručka jakosti a environmentálního managementu Tato příručka jakosti a environmentu zahrnuje základní ustanovení systému jakosti dle normy ISO 9001:2000 (QMS) a systému řízení a ochrany životního prostředí

Více

SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ

SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ Jak na firemní vzdělávání kvalitně? Portál zaměřený na sociální dialog ve všech jeho podobách Svaz průmyslu a dopravy ČR SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH

Více

Školní vzdělávací program Obchodní manažer/ka

Školní vzdělávací program Obchodní manažer/ka Školní vzdělávací program Obchodní manažer/ka CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové - Hradecká 1151, 500 03 Hradec Králové Verze platná od 1.9. 2012 1 Obsah 1 Úvodní identifikační údaje... 9 2 Profil absolventa...

Více

Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s.

Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s. Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s. Komunikace to je slovo, které jednoduše vystihuje hlavní poslání společnosti ČD - Telematika a.s. Také z toho důvodu je partnerem projektu nadačního fondu Českého

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

níže zasílám Vámi požadované informace, včetně hodnotící zprávy za uplynulý rok a SWOT analýzy.

níže zasílám Vámi požadované informace, včetně hodnotící zprávy za uplynulý rok a SWOT analýzy. Ms. Meredith Storey PRME Secretariat United Nations Global Compact 685 Third Ave, 12th Floor New York, NY, 10017, United States Dobrý den, níže zasílám Vámi požadované informace, včetně hodnotící zprávy

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Výroční zpráva. Cesta je cíl

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Výroční zpráva. Cesta je cíl Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Výroční zpráva O ČINNOSTI 2013 Cesta je cíl 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou Výroční zpráva o činnosti Vysoké

Více

S O U K R O M Á VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA S O C I Á L N Í. Hodnocení SVOŠS Jihlava absolventskými ročníky z let 2006-2009

S O U K R O M Á VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA S O C I Á L N Í. Hodnocení SVOŠS Jihlava absolventskými ročníky z let 2006-2009 S O U K R O M Á VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA S O C I Á L N Í Hodnocení SVOŠS Jihlava absolventskými ročníky z let 2006-2009 Vypracovala: Lenka Culková Vedoucí práce: Mgr. Jana Dvořáková JIHLAVA 2011 Prohlašuji,

Více

kvalita Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty.

kvalita Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty. kvalita TECHNIKA Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty. AKADEMIE. KATALOG 2010/2011. Vydavatel TÜV SÜD Czech s.r.o. Novodvorská 994/138 142 21 Praha 4 Tel.: +420 239

Více

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043 Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině Metodika 4 Řešení služeb Číslo projektu: E/01/1/043 Metodika 4: Řešení služeb je součástí komplexního materiálu, který se skládá

Více

KOMPENDIUM PILOTNÍCH PROJEKTŮ FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ REALIZOVANÝCH V RÁMCI PROJEKTU. Ing. Daniela Bittnerová. Ing. Šimon Budský. Mgr.

KOMPENDIUM PILOTNÍCH PROJEKTŮ FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ REALIZOVANÝCH V RÁMCI PROJEKTU. Ing. Daniela Bittnerová. Ing. Šimon Budský. Mgr. Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR KOMPENDIUM PILOTNÍCH PROJEKTŮ REALIZOVANÝCH V RÁMCI PROJEKTU FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ Ing. Daniela Bittnerová Ing. Šimon

Více

Vysokoškolské poradenství

Vysokoškolské poradenství Vysokoškolské poradenství Brno 7. 8. 12. 2006 Obsah Vysokoškolské poradenství v nových souvislostech 1 Struktura poradenských center a prezentace poraden 2 Spolupráce ostatních institucí s poradnou 3

Více

SYSTÉM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTNÍM SPOLKU ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PRAHA 9

SYSTÉM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTNÍM SPOLKU ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PRAHA 9 SYSTÉM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTNÍM SPOLKU ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PRAHA 9 metodický materiál JAN JEDLIČKA & PETRA JEDLIČKOVÁ KVĚTEN 2010 OBSAH 1 Úvod... 3 2 Organizace a její zaměstnanci...

Více