Zpráva o auditu. MITA THOR INTERNATIONAL, spol. s r. o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o auditu. MITA THOR INTERNATIONAL, spol. s r. o."

Transkript

1 Zpráva o auditu MITA THOR INTERNATIONAL, spol. s r. o. 2007

2 MITA THOR INTERNATIONAL, spol. s r. o. Základní údaje Sídlo firmy: centrála: tř. Kpt. Jaroše 37a, Brno pobočky: Na Pankráci 30, Praha, Na Hradbách 3, Ostrava Telefon: Brno: , Praha: , Ostrava: Fax: Brno: , Praha: , Ostrava: Internetová adresa: Vedení: PhDr. Blanka Nerudová jednatelka společnosti Mgr. Zdeňka Pochylá jednatelka společnosti Kontaktní osoba: PhDr. Blanka Nerudová jednatelka společnosti Termín auditu Q FOR: leden duben 2007 Předchozí termín auditu Q FOR: nebyl proveden Obory poradenství: rozvoj lidských zdrojů, strategie a management Typy poskytovaných služeb: vzdělávání uzavřené kurzy vzdělávání otevřené kurzy koučování poradenství a konzultace audity průzkum trhu řízení projektů vývoj/prodej know-how jiné služby: - posuzování způsobilosti pracovníků (AC, DC, DG) - optimalizace systémů řízení lidských zdrojů Rok založení: 1991 Právní statut: společnost s ručením omezeným Firma je členem: Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů Regionální hospodářská komora Brno Regionální sdružení personalistů Firma spolupracuje s těmito subjekty: Masarykova univerzita, Brno Vysoká škola báňská Technická univerzita, Ostrava Vzdělávací společnost Avers CC Systems a.s. Copyright DAHA 2

3 Firma je nositelem uznání, osvědčení, certifikátů: Originální produkt s ochrannou známkou Index spokojenosti GSI, speciální licence Ministerstva práce a sociálních věcí, individuální certifikáty opravňující k realizaci specifických poradenských aktivit (psychologická diagnostika, koučování, aktivní sociální učení apod.) Copyright DAHA 3

4 Charakteristika firmy Vznik a vývoj firmy Společnost MITA THOR INTERNATIONAL poskytuje od doby svého založení ve svých třech pobočkách v Brně, Praze a Ostravě konzultantské služby v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů. Mezi její klíčové činnosti patří vyhledávání a výběr personálu, diagnostiky, AC, DC, personální, rozvojové, motivační a organizační audity, koučink, teambuilding, nastavení systému řízení lidských zdrojů, manažerské vzdělávání, konstrukce nástrojů personálního řízení. Rok 1990 založení společnosti MITA THOR INTERNATIONAL, spol. s r. o. jako dceřiné firmy anglické poradenské a obchodní společnosti MITA THOR Ltd. působící v České republice od roku Od svého vzniku se společnost MITA THOR INTERNATIONAL profilovala jako poradensko konzultační firma. V průběhu vývoje se stále více aktivit zaměřovalo na segment personálního poradenství a lidských zdrojů, kde je dodnes těžiště činnosti firmy. Aktivity a specifika firmy Společnost MITA THOR INTERNATIONAL se v současné době soustřeďuje výhradně na poskytování konzultantských služeb v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů, byť předmět její činností dle povolených živností je širší (jsou to ale rezidua z doby založení společnosti). Služby mají charakter full service v oblasti HR a jsou poskytovány podnikatelským subjektům, rozpočtovým a příspěvkovým organizacím a institucím státní správy. Klíčové činnosti společnosti MITA THOR INTERNATIONAL: I. Vyhledávání a výběry personálu. II. Posuzování pracovní způsobilosti jednotlivců (psychologická diagnostika, Assessment Center, Development Center), diagnostika pracovník skupin (sociomapování). III. Audity personální, manažerské, rozvojové, komunikační, motivační. IV. Analýzy průzkumy firemního klimatu, spokojenosti, připravenosti na změny, průzkumy rizik, analýzy firemního klimatu apod. V. Procesy personálního řízení jejich projektování, konstrukce nástrojů personálního řízení, poradenská podpora při realizaci aktivit souvisejících se systémem ŘLZ ve firmě. VI. Kurzy, semináře, koučink, teambulding (zaměřeno především na zvyšování manažerských kompetencí, obchodních dovedností a na personální řízení). Společnost má dobrou pověst mezi svými klienty, která je založena na dodržování zásad tvořících základní součást firemní kultury. Je to: - vysoká profesionalita konzultantů, - férovost, - spolehlivost v dodržování závazků, - kolegialita a vzájemná podpora uvnitř firmy umožňující podržet konzistentní obraz o společnosti směrem k exteru, - připravenost pružně reagovat na změny situace (kreativita při řešení problémů klienta). O dobré pozici MITA THOR INTERNATIONAL svědčí především to, že společnost je (většinou spolu s nejprestižnějšími firmami v relevantním úseku trhu, tj. v oblasti personálního poradenství) průběžně vyzývána k účasti ve veřejných soutěžích a tendrech jejichž prostřednictvím jsou vyhledáváni nejvhodnější dodavatelé řešitelé personálních auditů, rozsáhlých průzkumů, procesních auditů, projektů personálního zabezpečení vstupu nových podnikatelských subjektů na tuzemský trh apod. Vyhlašovateli veřejných soutěží jsou nejen prestižní zahraniční firmy (ABB, SIEMENS, Alstom, Schneider Electric, OTIS, Skanska, XELLA YTONG, T-Mobile), ale i významné státní instituce (např. Masarykova univerzita, Krajské úřady v Brně, Ostravě, Zlíně), různé kulturní a vědecké instituce. Copyright DAHA 4

5 Společnost MITA THOR INTERNATIONAL je oficiálním dodavatelem CzechInvestu, spolupracuje rovněž s Regionální hospodářskou komorou, jejímž je členem. Společnost MITA THOR INTERNATIONAL disponuje originálními a sofistikovanými metodami, působí zde špičkoví odborníci s mnohaletými zkušenostmi v dané problematice. To společnosti dovoluje erudovaně reagovat na širokou škálu potřeb klienta. Zásady chování pracovníků společnosti MITA THOR INTERNATIONAL jsou vyjádřeny v Etickém kodexu pracovníka společnosti. Společnost chce jednat a vystupovat jako seriózní, etický, zodpovědný, vysoce profesionální subjekt, proto všichni její pracovníci a spolupracovníci jednají v duchu těchto zásad: svědomitost a spolehlivost efektivita práce kreativita kolegialita seberozvoj sdílení informací férové jednání disciplína loajalita Strategie a vize v oblasti poradenství MISE společnosti MITA THOR INTERNATIONAL Jsme zavedená a spolehlivá firma, která poskytuje kreativní a profesionální konzultantské služby v oblasti řízení lidských zdrojů. VIZE společnosti MITA THOR INTERNATIONAL MITA THOR INTERNATIONAL usiluje o to být vnímána jako partner silných a prestižních firem. Chce mít úspěch, který je mj. závislý i na udržení a rozšíření klientely, což by se mělo opírat o zvýšení proslulosti (známosti), prestiže a vytvoření přesvědčivější propagace a reklamy společnosti. Chce si zachovat férovost, jedinečnost know-how, vysokou profesionalitu a lidský přístup. Normy chování pracovníků společnosti vně i uvnitř firmy, zachycené v etickém kodexu, jsou pro všechny pracovníky závazným předpisem. Pracovníci MITA THOR INTERNATIONAL se nebudou spokojovat s dosaženou úrovní svých znalostí, ale své znalosti a dovednosti budou dále rozvíjet, stejně jako svou jazykovou vybavenost. Průběh poradenského projektu Poradenství je v pojetí společnosti MITA THOR INTERNATIONAL oboustranný proces, který počítá s aktivní účastí klienta. Core tým MITA THOR INTERNATIONAL tvoří zkušení psychologové a sociologové. K zákazníkům se přistupuje individuálně tak, aby jakákoliv služba co nejpřesněji vyhovovala jejich aktuálním požadavkům a potřebám. Cílem je navázání dlouhodobé spolupráce, která umožňuje dobře poznat firemní kulturu klienta, nároky a klima, což pomáhá flexibilně a účinně reagovat na požadavky partnera. Každý projekt vytváří společnost MITA THOR INTERNATIONAL na míru zákazníkovi a z potřeb klienta se odvozuje postup a metoda. Pokud se ukáže nutnost změny, doplnění či úpravy, je společnost připravena projekty modifikovat. Copyright DAHA 5

6 Základní schéma zpracování poradenských vstupů: Fáze 1.: IDENTIFIKACE problému Fáze 2.: posouzení situace ANALÝZA Fáze 3.: zpracování diagnózy OBJEKTIVIZACE Fáze 4.: HLEDÁNÍ A NAVRHOVÁNÍ řešení Fáze 5.: IMPLEMENTACE doporučených řešení Fáze 6.: ZPĚTNÁ VAZBA hodnocení přínosu poradenských aktivit s určitým časovým odstupem. Vstup Aktivní fáze realizace projektu terénní část Fáze vyhodnocení získaných údajů Identifikace základních potřeb, upřesnění očekávání Analýza současného stavu s využitím relevantních metod Objektivizace, interpretace zjištěných údajů Komparace (identifikace disproporcí) Návrhy opatření aktivní fáze hledání řešení Implementace řešení Zpětná vazba = porovnání žádoucího a reálného stavu (best practice, benchmark) participace klienta participace na akcích klienta Systémy řízení jakosti (příp. certifikace) Společnost MITA THOR INTERNATIONAL při řízení kvality využívá standardizované postupy opírající se o systém vnitřních norem směrnic a opatření. Směrnice jsou interní předpisy, které závazně vymezují náležitosti poradenských vstupů. Interní sledování kvality Předpokladem pro realizaci profesionálních služeb zaručujících vysokou kvalitu je: žádoucí kvalifikovanost personálu, systém průběžného interního vzdělávání, systém firemních metodických setkání, interní kontrola ze strany manažera společnosti, interní reporting, zprostředkovaně reakce klientů průběžně získávané ve formě zpětných vazeb. Copyright DAHA 6

7 Struktura firmy Způsob řízení Společnost MITA THOR INTERNATIONAL ve svém řízení využívá velmi plochou strukturu organizace. V čele společnosti stojí výkonná ředitelka, která je zároveň i jednatelkou. Na jednotlivých zakázkách se pracuje ve formě projektových týmů jsou stanoveny role a zodpovědnosti za oblasti pro jednotlivé členy týmu. Lidské zdroje Stav k Rozsah spolupráce (počet dní za rok) > >10 >3 Lektoři a konzultanti zaměstnanci externí Rozsah spolupráce plný úvazek poloviční úvazek menší úvazek příležitostně jiný Řídící a zaměstnanci administrativní pracovníci externí Copyright DAHA 7

8 Aktivity firmy Obory poradenství Informatika (hardware, software) a informační systémy Technologie a technika Administrativa a finance (účetnictví, daně) Marketing, komunikace, prodej Rozvoj lidských zdrojů Výroba a logistika Strategie a management Obory/služby, které představují více než 15% činnosti firmy a ty, v nichž vzdělávací instituce pořádá akce více než 50 dní v roce. Obory/služby, které představují méně než 15% činnosti firmy nebo v nich vzdělávací instituce pořádá akce méně než 50, ale více než 10 dní v roce. Aktivity za sledované období Období: Poradenství Počet projektů 188 Projekty čerpající prostředky z fondů EU OP RLZ: ODERSKO Odborná Ekologická Rozvojová Strategie pro Kappu a Optimit, registrační číslo projektu CZ / /0056 PARTNERSTVÍ Partnerstvím k rozvoji, registrační číslo projektu CZ / /0057 IPROMM Iniciační program rozvoje a motivace MITA THOR INTERNATIONAL, registrační číslo projektu CZ / /0011 Copyright DAHA 8

9 Přehled aktivit Název kurzu / projektu Typ * Trvání ** (dny nebo hodiny) Počet provedení recruitment PK 25 dnů 189 headhunting, executive search PK 40 dnů 4 personální audit A dnů 2 motivační audit A dnů 2 průzkum firemního klimatu PT 90 dnů 1 Assessment Centre PK 4 dny 7 Development Centre PK 5 dnů 3 psychologická diagnostika PK 12 hodin 15 mapování trhu práce PK 30 dnů 3 systémy ŘLZ, nástroje PK 11 dní 3 skills audit A 12 hodin 6 strategický development PK 84 dní 1 konzultace PK 2 30 hodin 2 zpracování metodiky PK 7 dní 2 * VO = vzdělávání otevřené kurzy, VU = vzdělávání uzavřené kurzy, DM = vývoj didaktického materiálu a jeho podstatný prodej, K = koučink, PK = poradenství a konzultace, REK = rekvalifikační kurzy, PRO = projekty EU, A = audity, PT = průzkumy trhu, ŘP = řízení projektů, KH = vývoj a prodej know-how, J = jiné služby. ** Trvání doba trvání jednoho provedení. Skladba zákazníků Sektory, z nichž se rekrutují účastníci % průmyslové podniky 50 sektor služeb 10 veřejná správa 20 Počítáno podle: finanční instituce 0 počtu dní obchodní instituce 20 počtu účastníků drobní podnikatelé 0 obratu uchazeči o zaměstnání 0 jinak veřejnost 0 jiné 0 Velikost firem vysílajících účastníky % méně než 50 zaměstnanců 5 Počítáno podle: zaměstnanců 40 počtu dní zaměstnanců 45 počtu účastníků více než 1000 zaměstnanců 10 obratu jinak Copyright DAHA 9

10 Reference významní zákazníci Masarykova univerzita, Brno Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o., Brno DELTA PEKÁRNY, a.s., Brno OTIS Escalators s.r.o., Břeclav Smurfit Kappa a.s. Žimrovice (Žebrák, Brno) Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Zlín Leros, s.r.o., Praha VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost, Kyjov Xella CZ, s.r.o., Hrušovany u Brna Kofola a.s., Krnov Bang & Olufsen, s.r.o., Kopřivnice Copyright DAHA 10

11 Výsledky auditu Výsledek je syntézou odpovědí vzorku zákazníků, vybraných namátkou ze seznamu všech zákazníků, jimž firma MITA THOR INTERNATIONAL, spol. s r.o. fakturovala od do Počet dotazovaných zákazníků: 10 Období, v němž proběhly telefonické ankety: březen duben 2007 Výsledky telefonických anket Celková spokojenost (% zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení) Spokojenost v jednotlivých aspektech (% zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení) 90% 89,8% Komentář k výsledku telefonických anket Grafy udávají % zákazníků, kteří byli: 1 velmi nespokojeni nespokojení indiferentní spokojení velmi spokojení nebylo možné aplikovat Podíl zákazníků, kteří byli spokojeni nebo velmi spokojeni u jednotlivých kritérií, nezahrnuje ty, kteří dané kritérium nemohli aplikovat. Příprava akce / kurzu Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 100 Přípravná fáze poradenských projektů je považována za silnou stránku firmy MITA THOR INTERNATIONAL. Všichni zákazníci jsou spokojeni nebo velmi spokojeni, a to jak po obsahové, tak i po formální stránce. Zákazníci kladně hodnotí, že konzultanti vědí, kdy nabídnout své řešení a kdy respektovat přání zákazníka. Dlouhodobí zákazníci oceňují, že firma MITA THOR INTERNATIONAL zná jejich prostředí i potřeby, díky čemuž zadání zakázky, zvláště jde-li o recruitment, probíhá velmi jednoduše. Průběh akce / kurzu Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 80 Copyright DAHA 11

12 Hodnocení v tomto aspektu vykazuje více rozdílů, než tomu bylo u přípravné fáze. Až na jednu výjimku byli velmi spokojení nebo spokojení zákazníci, kteří si u firmy MITA THOR INTERNATIONAL objednávají zejména recruitment: vybraní uchazeči vyhovují požadavkům, MITA THOR INTERNATIONAL reaguje rychle a snaží se vyhovět i v případě profesí, které se na trhu práce příliš nevyskytují. Svou roli v pozitivním hodnocení zejména u větších zákazníků hraje i v tomto aspektu znalost prostředí a potřeb. Jediný indiferentní zákazník v některých případech s výběrem kandidátů příliš spokojen nebyl a doporučoval by prověřovat údaje, které uchazeči uvádějí v CV. Spokojeni nebo velmi spokojeni jsou i zákazníci, u nichž firma MITA THOR INTERNATIONAL realizovala jiné, obvykle rozsáhlejší poradenské projekty. Projekty splnily jejich očekávání a jejich výsledky se následně osvědčily v praxi. Jediná velmi specifická zakázka, která ještě není dokončena, neprobíhá podle představ zákazníka. Ten byl velmi spokojen s přípravnou fází projektu, ovšem s jeho průběhem je zatím nespokojený. Konzultanti / lektoři Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 78 Pokud jde o hodnocení konzultantů firmy MITA THOR INTERNATIONAL, převažují velmi spokojení zákazníci. Ti oceňují zejména jejich fundovanost, kompetence, orientaci na zákazníka, schopnost naslouchat a poskytovat zpětnou vazbu. Několikrát byli konzultanti označeni jako profesionálové. Indiferentní zákazník poněkud zpochybnil schopnost jednoho z konzultantů vybrat vhodného kandidáta a na profesionální úrovni (zejména pokud jde o terminologii) zpracovat výstupy. Jediný nespokojený zákazník by u tak složitého projektu, jaký pro něho firma MITA THOR INTERNATIONAL realizuje, od konzultantů očekával vyšší míru týmové spolupráce. Nástroje a výstupy Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 80 Tomuto aspektu přikládají zákazníci u poradenství z pochopitelných důvodů velkou váhu. Společnost MITA THOR INTERNATIONAL zde dosáhla velmi dobrého hodnocení: převažují velmi spokojení zákazníci, kteří zprávy a další výstupy hodnotí jako velmi dobré jak po obsahové, tak po formální stránce. Jediný indiferentní zákazník poukazuje na nižší profesionální úroveň výstupů: domnívá se, že nejsou dobře strukturované a nemají dostatečnou vypovídací hodnotu. Podle názoru jediného nespokojeného zákazníka neodpovídají výstupy předběžné dohodě a nemají ani dostatečnou jazykovou úroveň. Řízení projektu Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 100 Velký podíl velmi spokojených zákazníků je dán především tím, že MITA THOR INTERNATIONAL v maximální možné míře řídí projekty samostatně a šetří tak čas svých partnerů na straně zákazníka. Kladně je rovněž hodnocena vstřícnost při řešení nestandardních situací a různých provozních problémů ve firmách. Následná péče / follow up Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 80 V hodnocení tohoto aspektu převažuje spokojenost, několik zákazníků je i velmi spokojených. Ve většině případů jde po skončení projektu o zavedený způsob spolupráce, který zcela vyhovuje. Společnost MITA THOR INTERNATIONAL je schopna dobře vystihnout vhodnou míru kontaktů, zasílání nabídek atd. Dva indiferentní zákazníci by uvítali větší iniciativu jeden z nich jako jakousi přidanou hodnotu k vynikajícím službám, druhý pak jako cestu k řešení některých přetrvávajících problémů. Copyright DAHA 12

13 Kontakt s klientem Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 100 Společnost MITA THOR INTERNATIONAL je jednoznačně vnímána jako zákaznicky orientovaná firma. Většina zákazníků staví kontakty na osobě svého konzultanta, na něhož se vždy obrací. Po praktické stránce probíhají všechny kontakty hladce a k naprosté spokojenosti. Administrativa, logistika, infrastruktura Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 100 Infrastruktura (prostory, v nichž poradenství probíhá) nebyla až na jednu výjimku hodnocena, protože zákazníci se samotného průběhu ve firmě MITA THOR INTERNATIONAL nezúčastňují. Pokud jde o administrativu a logistiku, nezaznamenávají zákazníci žádné problémy nebo nedostatky. Naopak jsou si v několika případech vědomi komplikovanosti své administrativy a oceňují, že ji MITA THOR INTERNATIONAL dobře zvládá. Vztah kvalita / cena Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 90 Výrazně převažující hodnocení spokojený napovídá, že zákazníci považují ceny (a jejich vztah ke kvalitě služeb) za přiměřené a odpovídající. Ve srovnání konkurencí vychází povětšinou MITA THOR INTERNATIONAL jako levnější. Jeden zákazník vidí přednost firmy MITA THOR INTERNATIONAL v kvalitě a nikoliv v ceně. Velmi spokojený zákazník považuje cenu až za mírně podhodnocenou. Celková spokojenost Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 90 V hodnocení celkové spokojenosti se službami firmy MITA THOR INTERNATIONAL převažují velmi spokojení zákazníci, další jsou spokojení a pouze jeden indiferentní. To svědčí o skutečnosti, že nedostatky zmíněné v jednotlivých aspektech neměly na celkové hodnocení přílišný vliv. Zákazníci je zmínili spíše jako náměty na zlepšení. Za zvlášť silné stránky byly označeny: vstřícnost, snaha vyhovět, profesionalita, přístup k zákazníkům, schopnost vcítit se do jejich potřeb, snaha vyhovět (zaznělo: Ať se na MITA THOR INTERNATIONAL obrátím s čím chci, vždy mi vyhoví), rychlé reakce na požadavky, původní know-how, kompetentnost konzultantů. I celkově méně spokojený zákazník oceňuje snahu komunikovat a věci řešit. Za slabší stránky poskytovaných služeb byly ve dvou případech považovány některé písemné výstupy. Jako náměty na zlepšení zákazníci doporučili trvalejší kontakt se zákazníky a proaktivnější přístup a větší míru inovací v některých případech, kdy selžou standardní postupy. Jeden zákazník by uvítal větší časové rezervy v harmonogramu projektu. Převážná většina zákazníků s firmou MITA THOR INTERNATIONAL spolupracuje dlouhodobě, takže počítají i s budoucí spoluprací. Návštěva firmy Dne navštívila auditorka Mgr. Dagmar Hartmannová firmu MITA THOR INTERNATIONAL, spol. s r. o. V průběhu návštěvy namátkovou kontrolou prověřila věrohodnost informací, které firma pro audit poskytla. Nebyly zjištěny žádné nesrovnalosti. Ověření zprávy komisí expertů Zprávu o auditu posoudil zástupce komise expertů při občanském sdružení Sdružení pro kvalitu a informace ve vzdělávání (SKIV) a odsouhlasil udělení certifikátu Q FOR firmě MITA THOR INTERNATIONAL, spol. s r. o. Copyright DAHA 13

14 Závěr auditu Firma MITA THOR INTERNATIONAL, spol. s r. o., ke dni splnila veškeré podmínky pro udělení certifikátu Q FOR. V Praze dne Mgr. Dagmar Hartmannová auditorka Ing. Zdeněk Vršník člen komise expertů Copyright DAHA 14

Zpráva o auditu. A TREND, s.r.o.

Zpráva o auditu. A TREND, s.r.o. Zpráva o auditu A TREND, s.r.o. 2003 A TREND, s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Andrlíkova 972, 562 01 Ústí nad Orlicí Telefon: 465 519 519 Fax: 465 519 517 E-mail: atrend@a-trend.cz Internetová adresa:

Více

Zpráva o auditu. Thomas International CZ s.r.o

Zpráva o auditu. Thomas International CZ s.r.o Zpráva o auditu Thomas International CZ s.r.o 2005 Thomas International CZ s.r.o Základní údaje Sídlo firmy: Všehrdova 146, 500 02 Hradec Králové Pobočky: Thomas International CZ s.r.o.- organizačná zložka

Více

Zpráva o auditu. Počítačová služba s. r. o.

Zpráva o auditu. Počítačová služba s. r. o. Zpráva o auditu Počítačová služba s. r. o. 2002 Počítačová služba s. r. o. Základní údaje Sídlo firmy: Kosmonautů 1151/6, 772 00 Olomouc Telefon: 585 226 388 Fax: - E-mail: info@poc-sluzba.cz Internetová

Více

Zpráva o auditu. LBS, s.r.o.

Zpráva o auditu. LBS, s.r.o. Zpráva o auditu LBS, s.r.o. 2001 LBS, s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Měchenická 2561, 141 00 Praha 4 Kancelář firmy: Vinohradská 184, 130 52 Praha 3 Telefon: 267 132 127-8 Fax: 267 132 129 E-mail:

Více

Zpráva o auditu. SEMIS, spol. s r.o.

Zpráva o auditu. SEMIS, spol. s r.o. Zpráva o auditu SEMIS, spol. s r.o. 2003 SEMIS, spol. s r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Písnická 752, 142 00 Praha 4 Telefon: 224 919 851, 224 922 581 Fax: 224 922 581 E-mail: info@semis.cz Internetová

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Zpráva o auditu. Minerva vzdělávací společnost, s.r.o.

Zpráva o auditu. Minerva vzdělávací společnost, s.r.o. Zpráva o auditu Minerva vzdělávací společnost, s.r.o. 2004 Základní údaje Minerva vzdělávací společnost, s.r.o. Sídlo firmy: Opletalova 37, Praha 1 Telefon: 224213053, 272910085, 603252926 Fax: 272910085,

Více

Zpráva o auditu. LBS s.r.o.

Zpráva o auditu. LBS s.r.o. Zpráva o auditu LBS s.r.o. 2005 LBS s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Měchenická 2561, Praha-4, 141 00 Provozovna: Vinohradská 184, 130 52 Praha 3 Telefon: 267132127-8 Fax: 267132129 E-mail: info@lbspraha.cz

Více

Zpráva o auditu. Signal Projekt s.r.o.

Zpráva o auditu. Signal Projekt s.r.o. Zpráva o auditu Signal Projekt s.r.o. 2006 Signal Projekt s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Brno, Vojtova 7 PSČ 602 00 Telefon: 543 214 868, 543 233 962 Fax: 543 331 046 trnka@signalprojekt.cz; havlickova@signalprojekt.cz;

Více

Zpráva o auditu. POE EDUCO, spol. s r.o.

Zpráva o auditu. POE EDUCO, spol. s r.o. Zpráva o auditu POE EDUCO, spol. s r.o. 2003 POE EDUCO, spol. s r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Štefánikova 2086/12 741 01 Nový Jičín Telefon: 556 720 180 Fax: 556 720 181 E-mail: info@poe.cz Internetová

Více

Zpráva o auditu. MINERVA vzdělávací společnost s.r.o.

Zpráva o auditu. MINERVA vzdělávací společnost s.r.o. Zpráva o auditu MINERVA vzdělávací společnost s.r.o. 2007 MINERVA vzdělávací společnost s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Thámova 20, 186 00 Praha 8 Telefon: 222 312 036 Fax: 222 312 036 E-mail: info@minervacz.cz

Více

Zpráva o auditu. CC Systems, a.s., úsek vzdělávání dospělých

Zpráva o auditu. CC Systems, a.s., úsek vzdělávání dospělých Zpráva o auditu CC Systems, a.s., úsek vzdělávání dospělých 2002 CC Systems, a.s., úsek vzdělávání dospělých Základní údaje Sídlo firmy: Národní tř. 101, 695 01 Hodonín Telefon: 518 342 243 Fax: 518 342

Více

Zpráva o auditu. Thomas International CZ, s. r. o.

Zpráva o auditu. Thomas International CZ, s. r. o. Zpráva o auditu Thomas International CZ, s. r. o. 2002 Thomas International CZ, s. r. o. Základní údaje Sídlo firmy: Všehrdova 146, 500 02 Hradec Králové Telefon: 495 521 254, 495 538 780 Fax: 495 531

Více

Zpráva o auditu. Centrum andragogiky, s.r.o. www.qfor.org

Zpráva o auditu. Centrum andragogiky, s.r.o. www.qfor.org Zpráva o auditu Centrum andragogiky, s.r.o. 2010 www.qfor.org Úvod Oficiální jméno firmy: Centrum andragogiky, s.r.o. Sídlo firmy: Škroupova 631 500 02 Hradec Králové - CZ Kontaktní adresa: Škroupova 631

Více

Zpráva o auditu. SIGNAL PROJEKT s.r.o.

Zpráva o auditu. SIGNAL PROJEKT s.r.o. Zpráva o auditu SIGNAL PROJEKT s.r.o. 2002 SIGNAL PROJEKT s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Vojtova 7, 602 00 Brno Telefon: 543 214 868, 543 233 962, mobil: 602/545 008 Fax: 543 331 046 E-mail: trnka@signalprojekt.cz

Více

Zpráva o auditu. Aperta, s.r.o.

Zpráva o auditu. Aperta, s.r.o. Zpráva o auditu Aperta, s.r.o. 2007 Základní údaje Aperta, s.r.o. Sídlo firmy: Křižíkova 527/31, 460 07 Liberec 7 Kancelář firmy: Lužická 1157/30, 460 01 Liberec 1 Telefon: 485 107 711 Fax: 485 104 729

Více

Zpráva o auditu INTEGRITY CONSULTING

Zpráva o auditu INTEGRITY CONSULTING Zpráva o auditu INTEGRITY CONSULTING 2007 INTEGRITY CONSULTING Základní údaje Sídlo firmy: Prvního Pluku 8, Praha 8, 186 00 Telefon: +420 224 891 333 Fax: +420 224 891 332 E-mail: info@integrity-consulting.cz

Více

Zpráva o auditu. Akademie J. A. Komenského Praha

Zpráva o auditu. Akademie J. A. Komenského Praha Zpráva o auditu Akademie J. A. Komenského Praha 2003 Akademie J. A. Komenského Praha Základní údaje Sídlo firmy: Tržiště 20, Praha 1 Malá Strana 118 43 Telefon: 257 531 476 Fax: 257 531 476 E-mail: akademie@login.cz

Více

Zpráva o auditu. Počítačová služba s.r.o

Zpráva o auditu. Počítačová služba s.r.o Zpráva o auditu Počítačová služba s.r.o 2005 Základní údaje Počítačová služba s. r. o. Sídlo firmy: Stupkova 413/1a 779 00 Olomouc Telefon: 585 226 388 Fax: 585 226 388 E-mail: info@poc-sluzba.cz Internetová

Více

Zpráva o auditu. ROVS Rožnovský vzdělávací servis s. r. o. Copyright DAHA

Zpráva o auditu. ROVS Rožnovský vzdělávací servis s. r. o. Copyright DAHA Zpráva o auditu ROVS Rožnovský vzdělávací servis s. r. o. 2006 Copyright DAHA ROVS Rožnovský vzdělávací servis s. r. o. Základní údaje Sídlo firmy: Dolní Paseky 1618 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Telefon:

Více

Zpráva o auditu. Image Lab, s.r.o.

Zpráva o auditu. Image Lab, s.r.o. Zpráva o auditu Image Lab, s.r.o. 2005 Image Lab, s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Štětínská 353/37, Praha 8, 181 00 Telefon: 284 689 877 Fax: 284 689 877 E-mail: imagelab@imagelab.cz Internetová adresa:

Více

8 kroků k zákaznické orientaci ve veřejné správě a certifikace zákaznické orientace

8 kroků k zákaznické orientaci ve veřejné správě a certifikace zákaznické orientace Pomáháme městům a obcím, manažerům a lidem v organizacích na cestě ke zlepšování kvality služeb, řízení, komunikace a rozvoje zaměstnanců. www.mvsprojekt.cz 8 kroků k zákaznické orientaci 8 kroků k zákaznické

Více

Personální zajištění certifikace personálu vzdělávacích institucí

Personální zajištění certifikace personálu vzdělávacích institucí Personální zajištění certifikace personálu vzdělávacích institucí Certifikační proces při certifikaci obou oblastí certifikace lektora vzdělávání i manažera vzdělávání budou zajišťovat a) Kmenoví pracovníci

Více

Zpráva o auditu. Gradua-CEGOS, s.r.o.

Zpráva o auditu. Gradua-CEGOS, s.r.o. Zpráva o auditu Gradua-CEGOS, s.r.o. 2005 Gradua-CEGOS, s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Karlovo nám.7, 128 01 Praha 2 Pošt.přihr.77 Telefon: +420 222 162 312 Fax: +420 222 162 313, 222 162 726 E-mail:

Více

Zpráva o auditu. Aperta, s. r. o.

Zpráva o auditu. Aperta, s. r. o. Zpráva o auditu Aperta, s. r. o. 2004 Aperta, s. r. o. Základní údaje Sídlo firmy: Křižíkova 527, Liberec, 460 07 Telefon: +420 485 240 217 Fax: +420 485 240 217 E-mail: aperta@aperta.cz Internetová adresa:

Více

Nabídka spolupráce stručný přehled témat, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit

Nabídka spolupráce stručný přehled témat, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit Nabídka spolupráce stručný přehled t, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit Pro Centre, s.r.o. Ing.Jana Bíšková Jednatelka společnosti E mail : jana.biskova@procentre.eu

Více

Zpráva o auditu. Positive s.r.o.

Zpráva o auditu. Positive s.r.o. Zpráva o auditu Positive s.r.o. 2005 Positive s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Rytířská 18 20, 110 00 Praha 1 Kontaktní adresa: Záhřebská 23/25, 120 00 Praha 2 Telefon: 224 210 749, 224 214 702 Fax:

Více

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÉ KURZY Nabízíme: INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP PROGRAMY NA KLÍČ Význam má takové vzdělávání, které reaguje na zcela konkrétní potřeby. Kurzy v oblasti : sociálně

Více

Development Centrum NABÍDKA M.C.TRITON. Kontaktní osoba: Ing. Radek Tesař. Mobil: +420 603 558 650. Email: tesar@mc-triton.cz

Development Centrum NABÍDKA M.C.TRITON. Kontaktní osoba: Ing. Radek Tesař. Mobil: +420 603 558 650. Email: tesar@mc-triton.cz M.C.TRITON, spol. s r.o. Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6 telefon: + 420 255 710 600, fax: + 420 255 710 699 e-mail: info@mc-triton.cz, www.mc-triton.cz IČ: 49622005, DIČ:CZ49622005 Kontaktní osoba: Ing.

Více

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank Firma: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 www.unicreditbank.cz Kontaktní osoba: Lenka Štěpánová Learning & Development

Více

CzechTrade 2016 Expert na váš export

CzechTrade 2016 Expert na váš export CzechTrade 2016 Ing. Radomil Doležal, MBA Generální ředitel CzechTrade 20. 06. 2016 1. ZÁKAZNICKÁ ORIENTACE 2. VYSOKÁ KVALITA SLUŽEB 3. FLEXIBILNÍ A MODERNÍ ORGANIZACE 1 Zákaznická orientace CzechTrade

Více

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Výsledky průzkumu PMF 2015 Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Jana Havlíčková, Preciosa, a.s.; členka představenstva PMF Kateřina Maršíková, Ekonomická fakulta, TUL Síla HR, Praha, Slovanský dům,

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

1. PODROBNÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY

1. PODROBNÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY PŘÍLOHA Č. 1 Specifikace předmětu veřejné zakázky Výběr dodavatele vzdělávacích a poradenských služeb v rámci projektu Zavedení systému hodnocení a motivace zaměstnanců David Türke Uniwin 1. PODROBNÁ SPECIFIKACE

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

Zpráva o auditu QforScan Image Lab, s.r.o.

Zpráva o auditu QforScan Image Lab, s.r.o. Zpráva o auditu QforScan Image Lab, s.r.o. Datum auditu: 05.06.2007 Auditor: Mgr. Dagmar Hartmannová Přítomni během auditu (jméno a funkce): Jiří Prochovník, vedoucí back office Prezentace firmy Obchodní

Více

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036 V lednu 2013 obdrželo město Horažďovice od Ministerstva vnitra České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Městský úřad Horažďovice

Více

EMPIRIA CONSULTING. Představení společnosti. Zásady práce

EMPIRIA CONSULTING. Představení společnosti. Zásady práce Představení společnosti Zaměřujeme se na vzdělávání, poradenství a tréninky v oblasti manažerských a obchodních dovedností, marketingu, výběrů zaměstnanců, rekvalifikačních kurzů i poradenských programů.

Více

OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU

OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU Název pracovní pozice Funkční skupina / platová třída Druh smlouvy Značka Uzávěrka pro podání žádostí Místo výkonu práce Platnost

Více

Zpráva o auditu. POE EDUCO, spol. s r.o.

Zpráva o auditu. POE EDUCO, spol. s r.o. Zpráva o auditu POE EDUCO, spol. s r.o. 2007 POE EDUCO, spol. s r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Štefánikova 2086/12 741 01 Nový Jičín Telefon: 596 657 241 Fax: 596 639 550 E-mail: pavla.cmuchova@poe.cz

Více

Psychologie výběru zaměstnanců Metodika náboru a výběru, výběrová zakázka (Metodika 2. část) PhDr. Martin Seitl, Ph.D.

Psychologie výběru zaměstnanců Metodika náboru a výběru, výběrová zakázka (Metodika 2. část) PhDr. Martin Seitl, Ph.D. Psychologie výběru zaměstnanců Metodika náboru a výběru, výběrová zakázka (Metodika 2. část) PhDr. Martin Seitl, Ph.D. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0138 Název projektu: Modularizace manažerského

Více

Seminář pro vedoucí pracovníky k personálnímu auditu

Seminář pro vedoucí pracovníky k personálnímu auditu Seminář pro vedoucí pracovníky k personálnímu auditu 9.6.2011, Krajská knihovna Karlovy Vary Název projektu: reg. č. CZ.1.04/4.1.01/57.00124 Cíl projektu Implementace IS pro řízení lidských zdrojů Vzdělávání

Více

OBECNÉ INFORMACE. Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz

OBECNÉ INFORMACE. Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz OBECNÉ INFORMACE Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz Obsah Profil Identifikační údaje Nabídka klientům Návrh vzdělávacích programů

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY

AKADEMIE PERSONALISTIKY AKADEMIE PERSONALISTIKY Akademie personalistiky Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

Zpráva o auditu QforScan Praemia, k.s.

Zpráva o auditu QforScan Praemia, k.s. Zpráva o auditu QforScan Praemia, k.s. Datum auditu: 28.06.2007 Auditor: Přítomni během auditu (jméno a funkce): Mgr. Dagmar Hartmannová Lucie Šemberová, office manager Lucie Houšková Prezentace firmy

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 Akademie personalistiky 1 Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice

Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice 1. ÚVOD Komunikační strategie Místního akčního plánu ORP Kraslice (dále jen MAP ORP Kraslice) obsahuje rámcový přehled jednotlivých

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Projekt Age management

Projekt Age management Projekt Age management OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradecký kraj CZ.1.07/3.2.10/03.0003 člen AIVD ČR Age Management věkový management představuje řízení zohledňující věk a schopnosti zaměstnanců

Více

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy)

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy) Profesní životopis Jméno a příjmení Mgr. Stanislav Loskot, MBA Adresa Košařiska 112 Milíkov 739 81 Telefon +420 737 977 779 E-mail Státní příslušnost loskot.stanislav@gmail.com Česká republika Datum narození

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Číslo projektu: Tradice rodinné firmy je závazkem, ale i výzvou ke zvýšení konkurenceschopnosti BIERHANZL GROUP, a. s. CZ.04.1.03/4.1.02.3/0006 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název

Více

Příloha č. 1 Smlouvy o poskytování služeb Zakázka: Vzdělávání zaměstnanců ve firmě Alca plast servis, s.r.o.

Příloha č. 1 Smlouvy o poskytování služeb Zakázka: Vzdělávání zaměstnanců ve firmě Alca plast servis, s.r.o. Příloha č. 1 Smlouvy o poskytování služeb Zakázka: Vzdělávání zaměstnanců ve firmě Alca plast servis, s.r.o. PODROBNÝ ROZSAH PLNĚNÍ Část A VYTVOŘENÍ KOMPETENČNÍCH MODELŮ 1. Tvorba specifických kompetenčních

Více

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15 Katedra podnikání a managementu doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.

Více

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k Výzvě č. 02 k předkládání grantových projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

KVALITA VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

KVALITA VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Obsah prezentace VSTUPNÍ WORKSHOP ČLENŮ OTEVŘENÉ SÍTĚ VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ A LEKTORŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE Projekt: Podpora inovačních přístupů v dalším vzdělávání Středočeský kraj Jak poznat kvalitní

Více

HR MANAGEMENT DIRECT Pojišťovna, a.s.

HR MANAGEMENT DIRECT Pojišťovna, a.s. HR MANAGEMENT DIRECT Pojišťovna, a.s. OBSAH DIRECT Pojišťovna, a.s. Human resources nábor odměňování a benefity mzdy a administrativa personální controlling vzdělávání a rozvoj interní komunikace Dotazy

Více

Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání!

Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání! Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání! PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI TRADICE společnost založena v roce 1996, DOBRÁ ZNAČKA respekt důvěra partnerství, LÍDR ve vzdělávání na českém

Více

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.11/01.0041 Partneři projektu 1 Operační

Více

Psychologie výběru zaměstnanců

Psychologie výběru zaměstnanců Psychologie výběru zaměstnanců Vybrané otázky 2: Formulace závěrů z (psycho)diagnostiky Adaptace PhDr. Martin Seitl, Ph.D. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0138 Název projektu: Modularizace manažerského

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název zakázky: Výběr dodavatele odborné služby - školení pracovníků administrativy a obchodního úseku středního managementu Registrační číslo projektu:

Více

Časové schéma vzdělávacího programu :

Časové schéma vzdělávacího programu : Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu www.procentre.eu NABÍZÍME VÁM KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PROFESIONÁL ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ JAKÉ JSOU PŘÍNOSY VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU? Získání znalostí a dovedností

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

Hodnocení kvality IA. Národní konference ČIIA Jak na kvalitu v IA říjen Josef Medek, CIA, CISA

Hodnocení kvality IA. Národní konference ČIIA Jak na kvalitu v IA říjen Josef Medek, CIA, CISA Hodnocení kvality IA Národní konference ČIIA Jak na kvalitu v IA 10. 11. říjen 2012 Josef Medek, CIA, CISA Obsah Východiska / Požadavky - Standardy Program pro zabezpečení a zvyšování kvality Praktické

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodavatele vzdělávacích služeb v rámci projektu s názvem: Vzděláváním zaměstnanců BOIS Opava a.s. a jeho partnerů ke zmírnění dopadů ekonomické krize, reg. č.:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Název zakázky: Identifikace: Název

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 Akademie personalistiky 1 Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Řízení lidí Ing. Ivana Pražanová Historie Lidé na začátku minulého století hlavně nositeli fyzické síly Normy, úkolová mzda, personální agenda metody řízení Postupně se práce stala

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Obchodní, organizační, personální plán, IT Mapa cílů Vyšší zisk Vyšší tržby Finanční stabilita image Rozšíření na další trhy Navýšení stávajícíc h tržních podílů Udržení

Více

8 kroků k zákaznické orientaci ve veřejné správě

8 kroků k zákaznické orientaci ve veřejné správě 8 kroků k zákaznické orientaci 8 kroků k zákaznické orientaci ve veřejné správě a certifikace zákaznické orientace MVS Projekt, s.r.o., 2012 Veškerá loga a 8 kroků k zákaznické orientaci jsou ochranné

Více

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Společnost Ascari s.r.o. IČO: 284 04

Více

Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě

Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě Oblastní nemocnice Jičín a.s. Souhrn výstupů ze vzdělávání v rámci projektu Vzdělání

Více

Fondy a programy EU - výsledky průzkumu -

Fondy a programy EU - výsledky průzkumu - Fondy a programy EU - výsledky průzkumu - prosinec 2005 Informace o průzkumu CEBRE ve spolupráci s portálem BusinessInfo.cz provedlo v průběhu září a října 2005 průzkum mezi českými firmami na téma Fondy

Více

Praha 8.12.2008 Program dlouhodobé péče o uchazeče o zaměstnání propojením rekvalifikace - praxe - zaměstnání nebo sebezaměstnání (CARENET II) Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele Bílá pole označují text,

Více

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček 29.02.2008 Brno Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace Mgr. et Mgr. Martin Potůček Priority, programy, alokace Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa

Více

HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. vypisuje ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ na dodávku vzdělávání pro zaměstnance v rámci projektu. Zvyšování kvalifikace zaměstnanců Název zakázky: Dodávka vzdělávání zaměstnanců Zadavatel:

Více

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU 2 3 POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU ManpowerGroup je světovým lídrem v poskytování inovativních služeb a řešení na míru, které pokrývají životní cyklus

Více

GENDEROVÝ AUDIT A GENDEROVÁ OPTIMALIZACE PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ

GENDEROVÝ AUDIT A GENDEROVÁ OPTIMALIZACE PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ GENDEROVÝ AUDIT A GENDEROVÁ OPTIMALIZACE PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ pro Euroface Consulting s. r. o. Martin Jára, LOM Rámec Přelom 2012-3 7 zaměstnavatelů Zlínský a Moravskoslezský kraj

Více

PŘÍLOHA 1 - FORMULÁŘ PRŮZKUMU. Formulář průzkumu Public relations v českých knihovnách 2015

PŘÍLOHA 1 - FORMULÁŘ PRŮZKUMU. Formulář průzkumu Public relations v českých knihovnách 2015 PŘÍLOHA 1 - FORMULÁŘ PRŮZKUMU Formulář průzkumu Public relations v českých knihovnách 2015 PŘÍLOHA 2 INZERCE PRACOVNÍCH POZIC V OBLASTI PR Inzerce pracovních pozic v oblasti PR v českých knihovnách

Více

Zkušenosti ze souběžné implementace metod BSC, CAF a Controlling&Reporting na Ministerstvu pro místní rozvoj

Zkušenosti ze souběžné implementace metod BSC, CAF a Controlling&Reporting na Ministerstvu pro místní rozvoj Zkušenosti ze souběžné implementace metod BSC, CAF a Controlling&Reporting na Ministerstvu pro místní rozvoj Karlovy Vary, 23. - 24.1. 2008 4. Národní konference kvality ve veřejné správě Milan Půček,

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Elišky Krásnohorské 4, 736 01 Havířov - Podlesí CZ25875833

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Elišky Krásnohorské 4, 736 01 Havířov - Podlesí CZ25875833 Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výzva k podání nabídek Výběrové řízení na dodavatele systematického vzdělávání zaměstnanců společnosti Ostrapack s.r.o. Pokročilé funkce

Více

Pozvánka. Koučink ve výchově a vzdělávání

Pozvánka. Koučink ve výchově a vzdělávání Pozvánka Kurz: Koučink ve výchově a vzdělávání v rámci projektu Bildungskooperationen in der Grenzregion Spolupráce v přeshraničním regionu v oblasti vzdělávání BIG číslo projektu: ATCZ5 Realizace kurzu:

Více

REGIONÁLNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PLZEŇSKÉHO KRAJE. Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje

REGIONÁLNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PLZEŇSKÉHO KRAJE. Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje Právní základ: zákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře ČR Územní působnost: Kompetence Členská základna Sídlo a kontakt: Nerudova 25, 301 00 Plzeň tel:

Více

Vymezení předmětu zakázky

Vymezení předmětu zakázky Příloha č. 2 Výzvy k podání nabídek Vymezení předmětu zakázky k zakázce s názvem Vzdělávání zaměstnanců členů Svazu zpracovatelského průmyslu Název projektu: Rozvojem lidských zdrojů zpracovatelského průmyslu

Více

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ)

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) Příloha č. 4 OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS Úvodní přednáška Význam a historie PIS Systémy na podporu rozhodování Manažerský informační systém Manažerské rozhodování Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ organizace Rozhodovacích

Více

Zadávací dokumentace. A. NÁZEV ZAKÁZKY Zvýšení adaptability zaměstnanců Atel Energetika Zlín s.r.o.

Zadávací dokumentace. A. NÁZEV ZAKÁZKY Zvýšení adaptability zaměstnanců Atel Energetika Zlín s.r.o. Zadávací dokumentace A. NÁZEV ZAKÁZKY Zvýšení adaptability zaměstnanců Atel Energetika Zlín s.r.o. B. DRUH ZAKÁZKY Nákup služeb od dodavatele vzdělávacích kurzů. C. NÁZEV PROGRAMU Operační program Lidské

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

AKTUÁLNÍ TRENDY V KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

AKTUÁLNÍ TRENDY V KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH AKTUÁLNÍ TRENDY V KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Jana Brabcová Tomáš Langer Proč je kvalita tématem dne? dotace ESF výběrová řízení objem dalšího vzdělávání náročnost zákazníka dalšího vzdělávání odlišení

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

Odborné praktické. lní situace, výzvy a problémy Mgr. Věra Malík Holasová, Ph.D.

Odborné praktické. lní situace, výzvy a problémy Mgr. Věra Malík Holasová, Ph.D. Odborné praktické vzdělávání aktuáln lní situace, výzvy a problémy 23.10.2013 Mgr. Věra Malík Holasová, Ph.D. Ostravská univerzita v Ostravě Fakulta sociálních studií, Katedra sociální práce I. Úvod (význam

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků

Více

Popis personálního zajištění služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE poskytované v Moravskoslezském kraji reg. č

Popis personálního zajištění služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE poskytované v Moravskoslezském kraji reg. č SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. U Tiskárny 515/3, 702 00 OSTRAVA IČ: 68145209 Popis personálního zajištění služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE poskytované v Moravskoslezském kraji reg. č. 5344963 Aktualizace

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Školení je šance Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY T-MAPY AMOS

Více