Zpráva o auditu. MITA THOR INTERNATIONAL, spol. s r. o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o auditu. MITA THOR INTERNATIONAL, spol. s r. o."

Transkript

1 Zpráva o auditu MITA THOR INTERNATIONAL, spol. s r. o. 2007

2 MITA THOR INTERNATIONAL, spol. s r. o. Základní údaje Sídlo firmy: centrála: tř. Kpt. Jaroše 37a, Brno pobočky: Na Pankráci 30, Praha, Na Hradbách 3, Ostrava Telefon: Brno: , Praha: , Ostrava: Fax: Brno: , Praha: , Ostrava: Internetová adresa: Vedení: PhDr. Blanka Nerudová jednatelka společnosti Mgr. Zdeňka Pochylá jednatelka společnosti Kontaktní osoba: PhDr. Blanka Nerudová jednatelka společnosti Termín auditu Q FOR: leden duben 2007 Předchozí termín auditu Q FOR: nebyl proveden Obory poradenství: rozvoj lidských zdrojů, strategie a management Typy poskytovaných služeb: vzdělávání uzavřené kurzy vzdělávání otevřené kurzy koučování poradenství a konzultace audity průzkum trhu řízení projektů vývoj/prodej know-how jiné služby: - posuzování způsobilosti pracovníků (AC, DC, DG) - optimalizace systémů řízení lidských zdrojů Rok založení: 1991 Právní statut: společnost s ručením omezeným Firma je členem: Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů Regionální hospodářská komora Brno Regionální sdružení personalistů Firma spolupracuje s těmito subjekty: Masarykova univerzita, Brno Vysoká škola báňská Technická univerzita, Ostrava Vzdělávací společnost Avers CC Systems a.s. Copyright DAHA 2

3 Firma je nositelem uznání, osvědčení, certifikátů: Originální produkt s ochrannou známkou Index spokojenosti GSI, speciální licence Ministerstva práce a sociálních věcí, individuální certifikáty opravňující k realizaci specifických poradenských aktivit (psychologická diagnostika, koučování, aktivní sociální učení apod.) Copyright DAHA 3

4 Charakteristika firmy Vznik a vývoj firmy Společnost MITA THOR INTERNATIONAL poskytuje od doby svého založení ve svých třech pobočkách v Brně, Praze a Ostravě konzultantské služby v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů. Mezi její klíčové činnosti patří vyhledávání a výběr personálu, diagnostiky, AC, DC, personální, rozvojové, motivační a organizační audity, koučink, teambuilding, nastavení systému řízení lidských zdrojů, manažerské vzdělávání, konstrukce nástrojů personálního řízení. Rok 1990 založení společnosti MITA THOR INTERNATIONAL, spol. s r. o. jako dceřiné firmy anglické poradenské a obchodní společnosti MITA THOR Ltd. působící v České republice od roku Od svého vzniku se společnost MITA THOR INTERNATIONAL profilovala jako poradensko konzultační firma. V průběhu vývoje se stále více aktivit zaměřovalo na segment personálního poradenství a lidských zdrojů, kde je dodnes těžiště činnosti firmy. Aktivity a specifika firmy Společnost MITA THOR INTERNATIONAL se v současné době soustřeďuje výhradně na poskytování konzultantských služeb v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů, byť předmět její činností dle povolených živností je širší (jsou to ale rezidua z doby založení společnosti). Služby mají charakter full service v oblasti HR a jsou poskytovány podnikatelským subjektům, rozpočtovým a příspěvkovým organizacím a institucím státní správy. Klíčové činnosti společnosti MITA THOR INTERNATIONAL: I. Vyhledávání a výběry personálu. II. Posuzování pracovní způsobilosti jednotlivců (psychologická diagnostika, Assessment Center, Development Center), diagnostika pracovník skupin (sociomapování). III. Audity personální, manažerské, rozvojové, komunikační, motivační. IV. Analýzy průzkumy firemního klimatu, spokojenosti, připravenosti na změny, průzkumy rizik, analýzy firemního klimatu apod. V. Procesy personálního řízení jejich projektování, konstrukce nástrojů personálního řízení, poradenská podpora při realizaci aktivit souvisejících se systémem ŘLZ ve firmě. VI. Kurzy, semináře, koučink, teambulding (zaměřeno především na zvyšování manažerských kompetencí, obchodních dovedností a na personální řízení). Společnost má dobrou pověst mezi svými klienty, která je založena na dodržování zásad tvořících základní součást firemní kultury. Je to: - vysoká profesionalita konzultantů, - férovost, - spolehlivost v dodržování závazků, - kolegialita a vzájemná podpora uvnitř firmy umožňující podržet konzistentní obraz o společnosti směrem k exteru, - připravenost pružně reagovat na změny situace (kreativita při řešení problémů klienta). O dobré pozici MITA THOR INTERNATIONAL svědčí především to, že společnost je (většinou spolu s nejprestižnějšími firmami v relevantním úseku trhu, tj. v oblasti personálního poradenství) průběžně vyzývána k účasti ve veřejných soutěžích a tendrech jejichž prostřednictvím jsou vyhledáváni nejvhodnější dodavatelé řešitelé personálních auditů, rozsáhlých průzkumů, procesních auditů, projektů personálního zabezpečení vstupu nových podnikatelských subjektů na tuzemský trh apod. Vyhlašovateli veřejných soutěží jsou nejen prestižní zahraniční firmy (ABB, SIEMENS, Alstom, Schneider Electric, OTIS, Skanska, XELLA YTONG, T-Mobile), ale i významné státní instituce (např. Masarykova univerzita, Krajské úřady v Brně, Ostravě, Zlíně), různé kulturní a vědecké instituce. Copyright DAHA 4

5 Společnost MITA THOR INTERNATIONAL je oficiálním dodavatelem CzechInvestu, spolupracuje rovněž s Regionální hospodářskou komorou, jejímž je členem. Společnost MITA THOR INTERNATIONAL disponuje originálními a sofistikovanými metodami, působí zde špičkoví odborníci s mnohaletými zkušenostmi v dané problematice. To společnosti dovoluje erudovaně reagovat na širokou škálu potřeb klienta. Zásady chování pracovníků společnosti MITA THOR INTERNATIONAL jsou vyjádřeny v Etickém kodexu pracovníka společnosti. Společnost chce jednat a vystupovat jako seriózní, etický, zodpovědný, vysoce profesionální subjekt, proto všichni její pracovníci a spolupracovníci jednají v duchu těchto zásad: svědomitost a spolehlivost efektivita práce kreativita kolegialita seberozvoj sdílení informací férové jednání disciplína loajalita Strategie a vize v oblasti poradenství MISE společnosti MITA THOR INTERNATIONAL Jsme zavedená a spolehlivá firma, která poskytuje kreativní a profesionální konzultantské služby v oblasti řízení lidských zdrojů. VIZE společnosti MITA THOR INTERNATIONAL MITA THOR INTERNATIONAL usiluje o to být vnímána jako partner silných a prestižních firem. Chce mít úspěch, který je mj. závislý i na udržení a rozšíření klientely, což by se mělo opírat o zvýšení proslulosti (známosti), prestiže a vytvoření přesvědčivější propagace a reklamy společnosti. Chce si zachovat férovost, jedinečnost know-how, vysokou profesionalitu a lidský přístup. Normy chování pracovníků společnosti vně i uvnitř firmy, zachycené v etickém kodexu, jsou pro všechny pracovníky závazným předpisem. Pracovníci MITA THOR INTERNATIONAL se nebudou spokojovat s dosaženou úrovní svých znalostí, ale své znalosti a dovednosti budou dále rozvíjet, stejně jako svou jazykovou vybavenost. Průběh poradenského projektu Poradenství je v pojetí společnosti MITA THOR INTERNATIONAL oboustranný proces, který počítá s aktivní účastí klienta. Core tým MITA THOR INTERNATIONAL tvoří zkušení psychologové a sociologové. K zákazníkům se přistupuje individuálně tak, aby jakákoliv služba co nejpřesněji vyhovovala jejich aktuálním požadavkům a potřebám. Cílem je navázání dlouhodobé spolupráce, která umožňuje dobře poznat firemní kulturu klienta, nároky a klima, což pomáhá flexibilně a účinně reagovat na požadavky partnera. Každý projekt vytváří společnost MITA THOR INTERNATIONAL na míru zákazníkovi a z potřeb klienta se odvozuje postup a metoda. Pokud se ukáže nutnost změny, doplnění či úpravy, je společnost připravena projekty modifikovat. Copyright DAHA 5

6 Základní schéma zpracování poradenských vstupů: Fáze 1.: IDENTIFIKACE problému Fáze 2.: posouzení situace ANALÝZA Fáze 3.: zpracování diagnózy OBJEKTIVIZACE Fáze 4.: HLEDÁNÍ A NAVRHOVÁNÍ řešení Fáze 5.: IMPLEMENTACE doporučených řešení Fáze 6.: ZPĚTNÁ VAZBA hodnocení přínosu poradenských aktivit s určitým časovým odstupem. Vstup Aktivní fáze realizace projektu terénní část Fáze vyhodnocení získaných údajů Identifikace základních potřeb, upřesnění očekávání Analýza současného stavu s využitím relevantních metod Objektivizace, interpretace zjištěných údajů Komparace (identifikace disproporcí) Návrhy opatření aktivní fáze hledání řešení Implementace řešení Zpětná vazba = porovnání žádoucího a reálného stavu (best practice, benchmark) participace klienta participace na akcích klienta Systémy řízení jakosti (příp. certifikace) Společnost MITA THOR INTERNATIONAL při řízení kvality využívá standardizované postupy opírající se o systém vnitřních norem směrnic a opatření. Směrnice jsou interní předpisy, které závazně vymezují náležitosti poradenských vstupů. Interní sledování kvality Předpokladem pro realizaci profesionálních služeb zaručujících vysokou kvalitu je: žádoucí kvalifikovanost personálu, systém průběžného interního vzdělávání, systém firemních metodických setkání, interní kontrola ze strany manažera společnosti, interní reporting, zprostředkovaně reakce klientů průběžně získávané ve formě zpětných vazeb. Copyright DAHA 6

7 Struktura firmy Způsob řízení Společnost MITA THOR INTERNATIONAL ve svém řízení využívá velmi plochou strukturu organizace. V čele společnosti stojí výkonná ředitelka, která je zároveň i jednatelkou. Na jednotlivých zakázkách se pracuje ve formě projektových týmů jsou stanoveny role a zodpovědnosti za oblasti pro jednotlivé členy týmu. Lidské zdroje Stav k Rozsah spolupráce (počet dní za rok) > >10 >3 Lektoři a konzultanti zaměstnanci externí Rozsah spolupráce plný úvazek poloviční úvazek menší úvazek příležitostně jiný Řídící a zaměstnanci administrativní pracovníci externí Copyright DAHA 7

8 Aktivity firmy Obory poradenství Informatika (hardware, software) a informační systémy Technologie a technika Administrativa a finance (účetnictví, daně) Marketing, komunikace, prodej Rozvoj lidských zdrojů Výroba a logistika Strategie a management Obory/služby, které představují více než 15% činnosti firmy a ty, v nichž vzdělávací instituce pořádá akce více než 50 dní v roce. Obory/služby, které představují méně než 15% činnosti firmy nebo v nich vzdělávací instituce pořádá akce méně než 50, ale více než 10 dní v roce. Aktivity za sledované období Období: Poradenství Počet projektů 188 Projekty čerpající prostředky z fondů EU OP RLZ: ODERSKO Odborná Ekologická Rozvojová Strategie pro Kappu a Optimit, registrační číslo projektu CZ / /0056 PARTNERSTVÍ Partnerstvím k rozvoji, registrační číslo projektu CZ / /0057 IPROMM Iniciační program rozvoje a motivace MITA THOR INTERNATIONAL, registrační číslo projektu CZ / /0011 Copyright DAHA 8

9 Přehled aktivit Název kurzu / projektu Typ * Trvání ** (dny nebo hodiny) Počet provedení recruitment PK 25 dnů 189 headhunting, executive search PK 40 dnů 4 personální audit A dnů 2 motivační audit A dnů 2 průzkum firemního klimatu PT 90 dnů 1 Assessment Centre PK 4 dny 7 Development Centre PK 5 dnů 3 psychologická diagnostika PK 12 hodin 15 mapování trhu práce PK 30 dnů 3 systémy ŘLZ, nástroje PK 11 dní 3 skills audit A 12 hodin 6 strategický development PK 84 dní 1 konzultace PK 2 30 hodin 2 zpracování metodiky PK 7 dní 2 * VO = vzdělávání otevřené kurzy, VU = vzdělávání uzavřené kurzy, DM = vývoj didaktického materiálu a jeho podstatný prodej, K = koučink, PK = poradenství a konzultace, REK = rekvalifikační kurzy, PRO = projekty EU, A = audity, PT = průzkumy trhu, ŘP = řízení projektů, KH = vývoj a prodej know-how, J = jiné služby. ** Trvání doba trvání jednoho provedení. Skladba zákazníků Sektory, z nichž se rekrutují účastníci % průmyslové podniky 50 sektor služeb 10 veřejná správa 20 Počítáno podle: finanční instituce 0 počtu dní obchodní instituce 20 počtu účastníků drobní podnikatelé 0 obratu uchazeči o zaměstnání 0 jinak veřejnost 0 jiné 0 Velikost firem vysílajících účastníky % méně než 50 zaměstnanců 5 Počítáno podle: zaměstnanců 40 počtu dní zaměstnanců 45 počtu účastníků více než 1000 zaměstnanců 10 obratu jinak Copyright DAHA 9

10 Reference významní zákazníci Masarykova univerzita, Brno Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o., Brno DELTA PEKÁRNY, a.s., Brno OTIS Escalators s.r.o., Břeclav Smurfit Kappa a.s. Žimrovice (Žebrák, Brno) Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Zlín Leros, s.r.o., Praha VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost, Kyjov Xella CZ, s.r.o., Hrušovany u Brna Kofola a.s., Krnov Bang & Olufsen, s.r.o., Kopřivnice Copyright DAHA 10

11 Výsledky auditu Výsledek je syntézou odpovědí vzorku zákazníků, vybraných namátkou ze seznamu všech zákazníků, jimž firma MITA THOR INTERNATIONAL, spol. s r.o. fakturovala od do Počet dotazovaných zákazníků: 10 Období, v němž proběhly telefonické ankety: březen duben 2007 Výsledky telefonických anket Celková spokojenost (% zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení) Spokojenost v jednotlivých aspektech (% zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení) 90% 89,8% Komentář k výsledku telefonických anket Grafy udávají % zákazníků, kteří byli: 1 velmi nespokojeni nespokojení indiferentní spokojení velmi spokojení nebylo možné aplikovat Podíl zákazníků, kteří byli spokojeni nebo velmi spokojeni u jednotlivých kritérií, nezahrnuje ty, kteří dané kritérium nemohli aplikovat. Příprava akce / kurzu Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 100 Přípravná fáze poradenských projektů je považována za silnou stránku firmy MITA THOR INTERNATIONAL. Všichni zákazníci jsou spokojeni nebo velmi spokojeni, a to jak po obsahové, tak i po formální stránce. Zákazníci kladně hodnotí, že konzultanti vědí, kdy nabídnout své řešení a kdy respektovat přání zákazníka. Dlouhodobí zákazníci oceňují, že firma MITA THOR INTERNATIONAL zná jejich prostředí i potřeby, díky čemuž zadání zakázky, zvláště jde-li o recruitment, probíhá velmi jednoduše. Průběh akce / kurzu Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 80 Copyright DAHA 11

12 Hodnocení v tomto aspektu vykazuje více rozdílů, než tomu bylo u přípravné fáze. Až na jednu výjimku byli velmi spokojení nebo spokojení zákazníci, kteří si u firmy MITA THOR INTERNATIONAL objednávají zejména recruitment: vybraní uchazeči vyhovují požadavkům, MITA THOR INTERNATIONAL reaguje rychle a snaží se vyhovět i v případě profesí, které se na trhu práce příliš nevyskytují. Svou roli v pozitivním hodnocení zejména u větších zákazníků hraje i v tomto aspektu znalost prostředí a potřeb. Jediný indiferentní zákazník v některých případech s výběrem kandidátů příliš spokojen nebyl a doporučoval by prověřovat údaje, které uchazeči uvádějí v CV. Spokojeni nebo velmi spokojeni jsou i zákazníci, u nichž firma MITA THOR INTERNATIONAL realizovala jiné, obvykle rozsáhlejší poradenské projekty. Projekty splnily jejich očekávání a jejich výsledky se následně osvědčily v praxi. Jediná velmi specifická zakázka, která ještě není dokončena, neprobíhá podle představ zákazníka. Ten byl velmi spokojen s přípravnou fází projektu, ovšem s jeho průběhem je zatím nespokojený. Konzultanti / lektoři Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 78 Pokud jde o hodnocení konzultantů firmy MITA THOR INTERNATIONAL, převažují velmi spokojení zákazníci. Ti oceňují zejména jejich fundovanost, kompetence, orientaci na zákazníka, schopnost naslouchat a poskytovat zpětnou vazbu. Několikrát byli konzultanti označeni jako profesionálové. Indiferentní zákazník poněkud zpochybnil schopnost jednoho z konzultantů vybrat vhodného kandidáta a na profesionální úrovni (zejména pokud jde o terminologii) zpracovat výstupy. Jediný nespokojený zákazník by u tak složitého projektu, jaký pro něho firma MITA THOR INTERNATIONAL realizuje, od konzultantů očekával vyšší míru týmové spolupráce. Nástroje a výstupy Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 80 Tomuto aspektu přikládají zákazníci u poradenství z pochopitelných důvodů velkou váhu. Společnost MITA THOR INTERNATIONAL zde dosáhla velmi dobrého hodnocení: převažují velmi spokojení zákazníci, kteří zprávy a další výstupy hodnotí jako velmi dobré jak po obsahové, tak po formální stránce. Jediný indiferentní zákazník poukazuje na nižší profesionální úroveň výstupů: domnívá se, že nejsou dobře strukturované a nemají dostatečnou vypovídací hodnotu. Podle názoru jediného nespokojeného zákazníka neodpovídají výstupy předběžné dohodě a nemají ani dostatečnou jazykovou úroveň. Řízení projektu Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 100 Velký podíl velmi spokojených zákazníků je dán především tím, že MITA THOR INTERNATIONAL v maximální možné míře řídí projekty samostatně a šetří tak čas svých partnerů na straně zákazníka. Kladně je rovněž hodnocena vstřícnost při řešení nestandardních situací a různých provozních problémů ve firmách. Následná péče / follow up Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 80 V hodnocení tohoto aspektu převažuje spokojenost, několik zákazníků je i velmi spokojených. Ve většině případů jde po skončení projektu o zavedený způsob spolupráce, který zcela vyhovuje. Společnost MITA THOR INTERNATIONAL je schopna dobře vystihnout vhodnou míru kontaktů, zasílání nabídek atd. Dva indiferentní zákazníci by uvítali větší iniciativu jeden z nich jako jakousi přidanou hodnotu k vynikajícím službám, druhý pak jako cestu k řešení některých přetrvávajících problémů. Copyright DAHA 12

13 Kontakt s klientem Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 100 Společnost MITA THOR INTERNATIONAL je jednoznačně vnímána jako zákaznicky orientovaná firma. Většina zákazníků staví kontakty na osobě svého konzultanta, na něhož se vždy obrací. Po praktické stránce probíhají všechny kontakty hladce a k naprosté spokojenosti. Administrativa, logistika, infrastruktura Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 100 Infrastruktura (prostory, v nichž poradenství probíhá) nebyla až na jednu výjimku hodnocena, protože zákazníci se samotného průběhu ve firmě MITA THOR INTERNATIONAL nezúčastňují. Pokud jde o administrativu a logistiku, nezaznamenávají zákazníci žádné problémy nebo nedostatky. Naopak jsou si v několika případech vědomi komplikovanosti své administrativy a oceňují, že ji MITA THOR INTERNATIONAL dobře zvládá. Vztah kvalita / cena Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 90 Výrazně převažující hodnocení spokojený napovídá, že zákazníci považují ceny (a jejich vztah ke kvalitě služeb) za přiměřené a odpovídající. Ve srovnání konkurencí vychází povětšinou MITA THOR INTERNATIONAL jako levnější. Jeden zákazník vidí přednost firmy MITA THOR INTERNATIONAL v kvalitě a nikoliv v ceně. Velmi spokojený zákazník považuje cenu až za mírně podhodnocenou. Celková spokojenost Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 90 V hodnocení celkové spokojenosti se službami firmy MITA THOR INTERNATIONAL převažují velmi spokojení zákazníci, další jsou spokojení a pouze jeden indiferentní. To svědčí o skutečnosti, že nedostatky zmíněné v jednotlivých aspektech neměly na celkové hodnocení přílišný vliv. Zákazníci je zmínili spíše jako náměty na zlepšení. Za zvlášť silné stránky byly označeny: vstřícnost, snaha vyhovět, profesionalita, přístup k zákazníkům, schopnost vcítit se do jejich potřeb, snaha vyhovět (zaznělo: Ať se na MITA THOR INTERNATIONAL obrátím s čím chci, vždy mi vyhoví), rychlé reakce na požadavky, původní know-how, kompetentnost konzultantů. I celkově méně spokojený zákazník oceňuje snahu komunikovat a věci řešit. Za slabší stránky poskytovaných služeb byly ve dvou případech považovány některé písemné výstupy. Jako náměty na zlepšení zákazníci doporučili trvalejší kontakt se zákazníky a proaktivnější přístup a větší míru inovací v některých případech, kdy selžou standardní postupy. Jeden zákazník by uvítal větší časové rezervy v harmonogramu projektu. Převážná většina zákazníků s firmou MITA THOR INTERNATIONAL spolupracuje dlouhodobě, takže počítají i s budoucí spoluprací. Návštěva firmy Dne navštívila auditorka Mgr. Dagmar Hartmannová firmu MITA THOR INTERNATIONAL, spol. s r. o. V průběhu návštěvy namátkovou kontrolou prověřila věrohodnost informací, které firma pro audit poskytla. Nebyly zjištěny žádné nesrovnalosti. Ověření zprávy komisí expertů Zprávu o auditu posoudil zástupce komise expertů při občanském sdružení Sdružení pro kvalitu a informace ve vzdělávání (SKIV) a odsouhlasil udělení certifikátu Q FOR firmě MITA THOR INTERNATIONAL, spol. s r. o. Copyright DAHA 13

14 Závěr auditu Firma MITA THOR INTERNATIONAL, spol. s r. o., ke dni splnila veškeré podmínky pro udělení certifikátu Q FOR. V Praze dne Mgr. Dagmar Hartmannová auditorka Ing. Zdeněk Vršník člen komise expertů Copyright DAHA 14

Zpráva o auditu. SIGNAL PROJEKT s.r.o.

Zpráva o auditu. SIGNAL PROJEKT s.r.o. Zpráva o auditu SIGNAL PROJEKT s.r.o. 2002 SIGNAL PROJEKT s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Vojtova 7, 602 00 Brno Telefon: 543 214 868, 543 233 962, mobil: 602/545 008 Fax: 543 331 046 E-mail: trnka@signalprojekt.cz

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ

SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ Jak na firemní vzdělávání kvalitně? Portál zaměřený na sociální dialog ve všech jeho podobách Svaz průmyslu a dopravy ČR SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM Tato publikace vychází v rámci projektu EU EQUAL Půl na půl rovné příležitosti žen a mužů koordinovaném Gender Studies, o.p.s., který je spolufinancován

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Hana Heinová AUTOR TEXTU: PhDr. Hana Heinová Učební text č. 16 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 4: Systémový rámec

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA První etapa průběžného hodnocení Programu Iniciativy Společenství EQUAL

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA První etapa průběžného hodnocení Programu Iniciativy Společenství EQUAL ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA První etapa průběžného hodnocení Programu Iniciativy Společenství EQUAL EURO SERVICE GROUP, s.r.o. AUDITCOM, s.r.o. INTERMUNDIA, o.p.s. OBSAH SHRNUTÍ... 5 SEZNAM ZKRATEK... 20 ÚVOD...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání a v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80139 (IČ 02077469) OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5

Více

Tato studie vznikla s podporou Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR - NPV II (Projekt 2D06009, Nová sociální rizika trhu práce a potřeby

Tato studie vznikla s podporou Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR - NPV II (Projekt 2D06009, Nová sociální rizika trhu práce a potřeby Sociálne a politické analýzy 2008, 2, 1, s. 39-71 http://sapa.fvs.upjs.sk ISSN 1337 5555 Proč jsou zaměstnavatelé (ne)spokojení s činností úřadu práce? Jiří Winkler Lenka Klimplová Klára Vrbková Fakulta

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

Metody moderního řízení organizací soukromého, veřejného i neziskového sektoru (na bázi sociálního dialogu)

Metody moderního řízení organizací soukromého, veřejného i neziskového sektoru (na bázi sociálního dialogu) Metody moderního řízení organizací soukromého, veřejného i neziskového sektoru (na bázi sociálního dialogu) Doc. Ing. Jiří Marek, CSc. Ing. Pavel Kajml Zpracováno v rámci projektu Posilování bipartitního

Více

CO JE TO DIVERZITA, JAK SE PROJEVUJE, K ČEMU SLOUŽÍ?...

CO JE TO DIVERZITA, JAK SE PROJEVUJE, K ČEMU SLOUŽÍ?... Informace o problematice diverzity a Diversity Management Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 2 projektu Diverzita pro OZP, OP LZZ Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/12.00069 Zpracoval řešitelský

Více

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ Studijní opora Studijní opora Příprava, tvorba a realizace strategických plánů obcí a mikroregionů byla zpracována v rámci projektu

Více

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk

Více

Rozvoj lidských zdroj

Rozvoj lidských zdroj 2010 Rozvoj lidských zdroj Robin ejka ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJ Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Cíle a obsah předmětu Rozboj lidských zdrojů... 3 1.2 Rozvrh samostatného studia předmětu... 3 1.3 Prameny (základní a

Více

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

2012_10_obal publikace_v04.pdf 1 10.10.2012 10:52:16 CMY

2012_10_obal publikace_v04.pdf 1 10.10.2012 10:52:16 CMY 2012_10_obal publikace_v04.pdf 1 10.10.2012 10:52:16 C M Y CM MY CY CMY K Text neprošel jazykovou úpravou. Olomoucký klastr inovací, družstvo Autor: Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Olomouc 2012 Obsah

Více

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová Požadavky na informační systém pro řízení lidských zdrojů Martina Šrotířová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce zdůrazňuje význam, úlohu a jednotlivé činnosti řízení lidských zdrojů v organizaci.

Více

Profesní vzdělávání dospělých

Profesní vzdělávání dospělých Profesní vzdělávání dospělých Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc. Úvod Dnešní hospodářská a finanční krize představuje právě takovou situaci, kdy se další vzdělávání stává určitou výzvou, pomáhá řešit problémy

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

Zlepšení finančního řízení / finanční životaschopnosti organizace (včetně členských příspěvků a dalších zdrojů příjmu)

Zlepšení finančního řízení / finanční životaschopnosti organizace (včetně členských příspěvků a dalších zdrojů příjmu) Business Support Programme Program Phare na podporu podnikání SME - EXCELLENCE Zlepšení finančního řízení / finanční životaschopnosti organizace (včetně členských příspěvků a dalších zdrojů příjmu) Zlepšení

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

Více