Zpráva o auditu. Positive s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o auditu. Positive s.r.o."

Transkript

1 Zpráva o auditu Positive s.r.o. 2005

2 Positive s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Rytířská 18 20, Praha 1 Kontaktní adresa: Záhřebská 23/25, Praha 2 Telefon: , Fax: Internetová adresa: Vedení: Ing. Lada Haisová, Managing Director Kontaktní osoba: Mgr. Denisa Stočesová, Project Coordinator / Sales Executive Termín auditu Q FOR: únor - duben 2004 Předchozí termín auditu Q FOR: - Obory vzdělávání a poradenství: obchod a podnikání komunikace management lidské zdroje Typy poskytovaných služeb: vzdělávání - uzavřené kurzy vzdělávání - otevřené kurzy vývoj / prodej didaktického materiálu koučing poradenství a konzultace audity řízení projektů vývoj / prodej know-how Měření kvality služeb: Mystery Caller Mystery Shopper Q-Call Telephone Services Rok založení: 1995 Právní statut: Společnost s ručením omezeným Firma je členem: Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů Asociace institucí vzdělávání dospělých České republiky American Chamber of Commerce in the Czech Republic British Chamber of Commerce Czech Republic Firma spolupracuje s těmito subjekty: - Firma je nositelem uznání, osvědčení, certifikátů: - Copyright DAHA 2

3 Charakteristika vzdělávací instituce Vznik a vývoj firmy 1995 založení české společnosti dvěma holandskými majitelkami, základní nabídka vzdělávacích programů orientovaných na komunikaci se zákazníkem určených pro prvoliniový personál 1998 rozšíření služeb o výzkum telefonní dosažitelnosti, tzv. Q-Call Telephone Services, technické zajištění pracoviště pro operátory (investice do technického zařízení, licencovaného softwaru atd.) září 1999 nový majoritní vlastník listopad 1999 rozšíření služeb o oblast tréninků manažerských dovedností a poradenství leden 2000 dopracování vlastní metodologie pro produkt Mystery Caller březen 2000 rozšíření portfolia externích lektorů /konzultantů, vypracování strategie rozvoje Positive lektorů, sjednocení metodiky práce interních a externích lektorů a počátek naplňování této strategie 2001 prodejní strategie zaměřena na posílení prodeje otevřených programů (zatím školeno 99% formou firemních programů na míru) 2003 rozšíření nabídky o školení v oblasti práva říjen 2003 založení Positive vzdělávacího klubu a zahájení Ochutnávek vzdělávacích programů pro členy i nečleny klubu červen 2004 změna sídla společnosti, možnost školit ve vlastní školicí místnosti s kompletním zázemím srpen 2004 rozšíření nabídky o oblast marketingu a hard skills v manažerském vzdělávání leden 2005 neustálý růst společnosti: srovnání obratu roku 2003:2004 nárust o 49%! Aktivity a specifika firmy Firma Positive je společnost, která kombinuje zahraniční know-how se znalostí českého prostředí a zkušeností českých lektorů/konzultantů. Nabízí: profesionalitu s lidským přístupem pomoc při růstu a rozvoji jednotlivců i společností kvalitu převyšující cenu otevřenost novým trendům, konzervativní přístup směrem k hodnotám Copyright DAHA 3

4 Služby: vzdělávací programy (prvoliniové / specializované / manažerské) - firemní - otevřené - e-learning - outdoor měření efektivity služeb v telefonním a osobním kontaktu - Mystery Caller test kvality služeb v telefonním kontaktu - Mystery Shopper test kvality služeb v osobním kontaktu - Q-Call Telephone Services výzkum telefonní dosažitelnosti konzultační aktivity v oblasti komunikace a řízení lidských zdrojů, - facilitace, koučování - workshopy, mediace - optimalizace firemních procesů, komunikační audit atd. Silné stránky, čím se firma liší: Etablovaná česká vzdělávací a poradenská společnost se zahraničním know how s významým postavením na trhu, respektovaná značka 10 let na trhu, více než 170 klientů (přední renomované společnosti) Finanční, personální stabilita společnosti Korektní, profesionální, partnerské vztahy se zákazníky Vlastní zázemí (školicí prostory s technickým vybavením) Systematický prodej Výborní a loajální lektoři/konzultanti Srovnatelnost kvality produktů s mezinárodními společnostmi Vlastní know-how, autorské programy Propracovaná metodologie v oblasti Mystery Caller a měření telefonní dosažitelnosti konkurenční nástroj pro analýzu potřeb a měření efektivity tréninku (balíčky MC- školení-mc) Kvalita převyšuje cenu Strategie a vize v oblasti vzdělávání a poradenství Společnost Positive pro příští dva roky zůstane profesionální a pozitivní společností, která se specializuje na vzdělávání dospělých a poradenství v oblasti lidských zdrojů. Má stabilní postavení na trhu vzdělávacích a poradenských služeb a respektovanou značku spojenou s kvalitou poskytovaných služeb. Svým klientům Positive nabízí služby a produkty, které vedou ke zvýšení ziskovosti jejich společností s využitím rezerv v oblasti lidských zdrojů. Společnost Positive rozvíjí své portfolio klientů s cílem udržet si své klíčové zákazníky a u nových navázat partnerskou dlouhodobou spolupráci. Jedním z hlavních cílů společnosti Positive na rok 2005 je zaměřit se na kvalitativní posun společnosti s cílem zavedení systému managementu jakosti a následné certifikaci ISO. Společnost se bude dynamicky rozvíjet a využívat možností vstupu ČR do EU. Do roku 2006 bude spolupracovat s partnerskou evropskou společností v oblasti vzdělávání dospělých a poradenství v oblasti lidských zdrojů. Copyright DAHA 4

5 Průběh vzdělávacího / poradenského projektu Průběh projektu Analýza tréninkových potřeb Při tréninkových programech začne projekt fází definování současného stavu a potřeb, aby program byl připraven na míru aktuálním požadavkům účastníků a zadavatele. Přípravné pohovory - s managementem o cílech tréninku - s několika budoucími účastníky tréninku Cílem těchto rozhovorů je: - získat informace o firemní kultuře a uznávaných firemních hodnotách - poznat účastníky, - získat přehled o jejich denních pracovních aktivitách a o pracovní atmosféře, - poznat jejich pracovní/individuální cíle, - připravit na míru moduly tréninku. Test "Mystery Caller" - v případě programů zaměřených na efektivní telefonní komunikaci a prodejní dovednosti po telefonu. Test "Mystery Shopper" - v případě programů zaměřených na poskytování profesionální služby zákazníkům, prodejní dovednosti. Pozorování ve společnosti klienta, účast na poradách, schůzkách s klienty atd. FILOZOFIE PŘÍSTUPU využití interaktivních metod: - cvičení pro nácvik jednotlivých dovedností ve dvojicích i ve skupině a následná reflexe - (skupinové) diskuse - řešení případových studií - hraní rolí a simulace reálných situací - sebepoznání pomocí zpětné vazby a videozáznamu - brainstorming - brainwriting - týmové hry - videofilmy - sebepoznávací testy - teorie ve formě zpětné vazby Copyright DAHA 5

6 v programech firma Positive vychází z následujících údajů, které potvrzují jak výzkumy, tak jejich zkušenosti s realizací tréninkových programů: poměr teorie a praxe je 30:70 ve prospěch praktického nácviku Hodnocení programu účastníky s využitím hodnotícího dotazníku a lektorem formou hodnotící zprávy. Systémy řízení jakosti (příp. certifikace) Jedním z hlavních cílů společnosti Positive na rok 2005 je zavedení systému managementu jakosti a jeho následná certifikace (ISO). Postupné zavádění systému bylo zahájeno již od prosince Politika jakosti Positive je vzdělávací společnost aktivní na českém trhu od roku Zaměřuje se na firemní vzdělávání zejména v oblasti měkkých dovedností, měření efektivity služeb v osobním i telefonickém kontaktu a poradenství a konzultace v oblasti lidských zdrojů. 1. Cílem společnosti Positive je poskytovat zákazníkům produkty a služby na vysoké úrovní a snažit se předčít jejich očekávání v oblasti kvality. 2. Směrem k zákazníkům firma Positive uplatňuje a zavazuje se dále uplatňovat individuální postoj, chce být vnímána jako profesionálové s lidským přístupem. 3. Firma se zavazuje rozšiřovat nabídku produktů a služeb a průběžně pracovat na dalším zlepšování stávajících produktů, sledovat moderní trendy v oblasti lidských zdrojů, zkvalitňovat Positive knowhow. 4. Svou politiku jakosti bude firma předávat všem zaměstnancům včetně externích odborníků / lektorů a motivovat je k jejímu dodržování a naplňování. 5. Firma se zavazuje rozvíjet lidské zdroje Positive, neboť rozvoj lidského potenciálu přispívá k rozvoji firmy a produktů. 6. Firma Positive se zavazuje postupovat v již nastoleném trendu péče o externí odborníky / lektory, které vnímá jako součást Positive interního týmu, a tím přispět k jednotnosti a špičkové kvalitě Positive produktů. Copyright DAHA 6

7 Interní sledování kvality hodnotící dotazníky účastníků po každé realizované aktivitě vzdělávací či poradenské hodnotící schůzka se zadavatelem průzkumy spokojenosti klientů pravidelné školení lektorů pravidelný monitoring úrovně poskytovaných služeb - náhledy lektorů a konzultantů sobě navzájem či za přítomnosti vedení Positive (externí, interní), poskytování zpětné vazby, ta následně zapracována do programů sledování nových trendů v oblasti lidských zdrojů, rozvoj a aktualizace našich produktů Copyright DAHA 7

8 Struktura firmy Způsob řízení Jednatelka společnosti dr. Barbara Day zodpovědná za finance Pracovníci a lektoři firmy Positive s.r.o. Stav k Rozsah spolupráce (počet dní za rok) > >10 >3 Lektoři a konzultanti zaměstnanci 1 externí Rozsah spolupráce plný úvazek poloviční úvazek menší úvazek příležitostně jiný Řídící a administrativní pracovníci zaměstnanci 4 2 externí Copyright DAHA 8

9 Aktivity firmy Obory vzdělávání / poradenství Vzdělávání ekonomie a administrativa informatika ekonomie právo jakost daně a účetnictví logistika legislativa celní problematika finance a bankovnictví pojišťovnictví jazyky administrativa / sekretářky různé organizace podniku obchod a podnikání evropské struktury životní prostředí marketing BOZ propagace, public relations Manažerské dovednosti prodejní dovednosti komunikace time management Poradenství Informatika (hardware, software) a informační systémy týmová spolupráce Technologie a technika komunikační dovednosti firemní kultura management a lidské zdroje Administrativa a finance (účetnictví, daně) Marketing, komunikace, prodej management Rozvoj lidských zdrojů eko-management Výroba a logistika personální management management ve veřejném sektoru Strategie a management Obory/služby, které představují více než 15% činnosti firmy a ty, v nichž vzdělávací instituce pořádá akce více než 50 dní v roce. Obory/služby, které představují méně než 15% činnosti firmy nebo v nich vzdělávací instituce pořádá akce méně než 50, ale více než 10 dní v roce. Copyright DAHA 9

10 Aktivity za sledované období Vzdělávání Otevřené kurzy Počet kurzů 47 Průměrná délka 1,85 dne Průměrný počet účastníků 7,66 Uzavřené kurzy Počet kurzů 173 Průměrná délka tematického modulu 2,54 dne Průměrný počet účastníků 11,08 Poradenství Počet projektů 35 Přehled aktivit Název kurzu / projektu Typ * Trvání (dny) Počet provedení Efektivní komunikace pro nemanažerské pozice VO 2 1 Emoční inteligence pro nemanažerské pozice VO 1 1 Koučování VO 1 2 MA,1.díl - Vedení sebe a emoční inteligence VO 2 2 MA,2.díl - Komunikační dovednosti VO 2 2 MA,3.díl - Praktická asertivita a zvládání konfliktů VO 2 3 MA,4.díl - Vedení lidí a motivace VO 2 4 Práce s hlasem VO 1 2 Práce s hlasem a rétorika VO, VU Praktická asertivita pro nemanažerské pozice VO 2 1 Presentation skills ( v anglickém jazyce ) VO 2 1 Prezentační dovednosti pro pokročilé VO 2 2 Prodejní dovednosti pro pracovníky obchodních oddělení VO 2 1 TA,1.díl - Profesionální operátor VO 2 3 Profesionální sekretářka / asistentka VO 2 2 Profesionální telefonní komunikace VO 2 1 Profesionální telefonní komunikace - asertivita+obtížný zákazník (upravená VO 1 1 verze) Přesvědčivá argumentace a rétorika VO 2 2 TA, 2.díl - Prodejní dovednosti po telefonu, zvládání námitek VO 2 3 TA, 3.díl - Prodej dle typu klienta, uzavření obchodu VO 2 1 Copyright DAHA 10

11 TA,4.díl - Obchodní vyjednávání v osobním kontaktu VO 2 2 Time management pro manažery VO 2 1 Time management pro nemanažerské pozice VO 2 1 Vedení lidí a koučování pro supervizory a teamleadery Call center VO 2 1 Vymáhání pohledávek po telefonu VO 2 5 Základy obchodního práva VO 1 1 Asertivní komunikace VU 2 3 Efektivní komunikace a vedení lidí VU 2 2 Efektivní komunikace se zákazníky VU 2 1 Efektivní prodej po telefonu pro BAS VU 2 7 Efektivní telefonní komunikace VU 2 5 Hodnotící pohovor VU 1 1 Jednání s klientem a zvládání stresu VU 2 3 Jednání s konfliktním klientem a zvládání stresu VU 2 4 Jednání s obtížnými zákazníky a zvládání stresu VU 2 14 Konflikty, asertivita, zvládání stresu VU 2 1 Legislativní změny spojené se vstupem ČR do EU VU 1 2 Mediální trénink VU 2 1 Odchozí telefonát VU 0,5 dne 1 Praktická asertivita a zvládání konfliktů VU 1 1 Prezentační dovednosti VU Prodejní dovednosti VU 2 1 Profesionální recepční VU 1 1 Profesionální telefonní komunikace VU 0,5-1 8 Profesionální telefonní komunikace a Profesionální operátor a praktická asertivita VU 0,5 dne 8 Profesionální telefonní komunikace a Profesionální operátor a praktická asertivita VU 2 1 Profesionální telefonní komunikace a zvládání námitek VU 2 1 Projekt vzdělávání referentek společnosti VU 5 1 Přesvědčivá argumentace pro CC VU 1 2 Přesvědčivá argumentace s "interním klientem pro pracovníky S1 a Helpdesku VU 2 5 Rétorika a přesvědčivá argumentace VU 2 2 Služba zákazníkům po telefonu VU 2 1 Stres management VU Telefonní dovednosti VU 1 2 Telesales II aktivní telemarketing pro pokročilé VU 1 4 Tréninkový program pro 2 skupiny pracovníků technické podpory VU 1 2 Tréninkový program pro 4 skupiny operátorů Klientského centra VU 1 4 Uzavřený tréninkový program Zákoník práce VU 1 1 Vedení lidí a komunikační dovednosti VU 2 1 Vedení lidí a motivace VU 2 1 Copyright DAHA 11

12 Vedení vstupního školení pro zaměstnance DHL VU 5 43 Vymáhání pohledávek VU 1 1 Vzdělávací cyklus Telesales akademie VU 6 1 Vzdělávací programy pro Kontaktní centrum VU Vzdělávací program pro pracovníky TNT VU 2 1 Zvládání stresu VU 2 13 Konzultace na téma Stres management PK 1 1 Konzultační aktivity PK 5 hodin 1 Mediace konfliktu PK 4 hodiny 1 Poradenské služby v oblasti lidských zdrojů MS PK 1 Příprava hodnotitelů workshop PK 1 1 Workshop Služba hostům a zvládání krizových situací PK 1,5 hodin 2 Konzultace v oblasti HR PK 1 Mystery Caller PK 9 Průzkum telefonní dosažitelnosti a péče o klient PK 4 Q-Call PK 1 Test Mystery shopping PK 4 Test telefonní dosažitelnosti a péče o zákazníka PK 2 Workshop PK 1 Facilitace porad manažerů PK 1,5-2 3 Facilitace workshopu PK 1 Design kurzu DM 1 Individuální koučing pracovnic K 1 Ochutnávkové odpoledne J 0,5 dne 6 * VO = vzdělávání - otevřené kurzy, VU = vzdělávání - uzavřené kurzy, DM = vývoj didaktického materiálu a jeho podstatný prodej, K = koučink, PK = poradenství a konzultace, A = audity, PT = průzkumy trhu, ŘP = řízení projektů, KH = vývoj a prodej know-how, J = jiné služby Copyright DAHA 12

13 Skladba zákazníků Profesní struktura účastníků % top management, vedení firem 10,5 Počítáno podle: střední management 21 x počtu dní řadoví pracovníci (THP) 38,5 počtu účastníků asistenti/sekretářky 5,4 obratu dělníci/řemeslníci 24,6 jinak Sektory, z nichž se rekrutují účastníci % průmyslové podniky 4,1 sektor služeb 56,3 veřejná správa 6,7 Počítáno podle: finanční instituce 22,2 x počtu dní obchodní instituce 9 počtu účastníků drobní podnikatelé 1,4 obratu uchazeči o zaměstnání - jinak veřejnost 0,3 jiné - Velikost firem vysílajících účastníky % méně než 50 zaměstnanců 12,3 Počítáno podle: zaměstnanců 20,3 x počtu dní zaměstnanců 12,4 počtu účastníků více než 1000 zaměstnanců 55 obratu jinak Reference významní zákazníci ČSSZ DHL IS KB, a.s. Eurotel Praha, spol. s r.o. ČSOB, a.s. CzechInvest VZP D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s. Volvo Auto Czech, s.r.o. CCS Česká společnost pro platební karty, a.s Copyright DAHA 13

14 Výsledky auditu Výsledek je syntézou odpovědí vzorku zákazníků, vybraných namátkou ze seznamu všech zákazníků, jimž firma Positive s.r.o.fakturovala za vzdělávání a poradenství od 1.1. do Počet dotazovaných zákazníků celkem: - z toho za vzdělávání - z toho za poradenství Období, v němž proběhly telefonické ankety: březen 2005 Výsledky telefonických anket Celková spokojenost (% zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení) Spokojenost v jednotlivých aspektech (% zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení) 100% 95,7% Komentář k výsledku telefonických anket Grafy udávají % zákazníků, kteří byli: 1 velmi nespokojeni nespokojení indiferentní spokojení velmi spokojení nebylo možné aplikovat Podíl zákazníků, kteří byli spokojeni nebo velmi spokojeni u jednotlivých kritérií, nezahrnuje ty, kteří dané kritérium nemohli aplikovat. Příprava akce / kurzu 5,54 16,66 72,28 5,54 Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 100% Vzdělávání: Přípravnou fázi považují zákazníci za velmi silnou stránku firmy Positive. Naprostá většina z nich se jeví jako velmi spokojená. Zvlášť pozitivně je hodnoceno to, že se v průběhu přípravy uzavřených kurzů lektor seznámí i přímo s účastníky a s jejich pracovním prostředím. Pokud jde o otevřené kurzy, zákazníci hodnotí kladně vypovídací hodnotu informací o kurzech - ať již na webových stránkách firmy Positive nebo v adresných nabídkách - i fakt, že samotný kurz pak těmto informacím odpovídá. Po formální stránce probíhá tato fáze u obou typů kurzů zcela hladce a bez problémů. Poradenství: I zákazníci poradenských projektů jsou v nadpoloviční většině s touto fází velmi spokojeni. Charakter většiny projektů, zejména Mystery Caller a Mystery Shopping, nevyžaduje z jejich strany tak výrazné zapojení jako u vzdělávání. Hodnotí tedy kladně především to, že mohou vše ponechat na firmě Positive a že příprava probíhá bezproblémově. V jednom případě proběhla příprava projektu na žádost zákazníka velmi rychle a nebyla tak podle jeho názoru zcela "dotažená" do všech detailů. Všichni zákazníci se shodují v tom, že je nutné, aby konzultanti firmy Positive dobře předem poznali jejich problematiku i prostředí. Zároveň sami uznávají, že je to někdy velmi obtížně proveditelné. Vysoce kladně jsou hodnoceny vstupní prezentace, které firma Positive u svých zákazníků uskutečňuje. Copyright DAHA 14

15 Průběh akce / kurzu 55,6 44,4 Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 100% Vzdělávání: Všichni dotázaní zákazníci jsou s průběhem vzdělávací akce velmi spokojení nebo spokojení. Průběh odpovídá tomu, co bylo dohodnuto v přípravné fázi, akce jsou "šity na míru". Nejprůkaznějším dokladem spokojenosti přímých účastníků je skutečnost, že mnohdy jdou do kurzu s určitou nechutí, ale odcházejí velmi spokojení až nadšení a často se "dožadují" dalšího vzdělávání. Na tomto hodnocení se značnou měrou podílí dostatečné praktické zaměření a interaktivnost vzdělávacích akcí. Nadřízení pak v mnoha případech konstatují konkrétní přínos vzdělávací akce pro práci účastníků. Poradenství: Dotázaní zákazníci prokázali spokojenost a v několika případech i velkou spokojenost s průběhem poradenských projektů. Velmi kladně hodnotí, že se nemuseli o noc starat a že projekt probíhal podle předchozího plánu a dohody. Shodně vidí přínos projektu pro práci svých útvarů. Poněkud se různí názory na znalost problematiky zákazníka, tak jak se v průběhu projektu projevovala. Většinou je považována za dobrou a dostačující, někteří se domnívají, že by měla být hlubší (uznávají ovšem, že je obtížné ji získat a že by to vyžadovalo větší součinnost i z jejich strany). Řízení projektu 5,54 38,92 11,1 44,46 Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 90% Vzdělávání: Řízení projektu je ve většině případů hodnoceno jako standardní a bezproblémové, firma Positive se svým zákazníkům snaží vycházet vstříc a respektovat jejich požadavky. Někteří dotazovaní zákazníci nebyli spokojeni s tím, že nemohli v uzavřených kurzech zvyšovat počty účastníků ve skupinách. Podle vyjádření firmy Positive je určitý maximální počet ve skupině třeba dodržovat v zájmu kvality výuky. Poradenství: Větší počet dotázaných zákazníků tento aspekt nemohl hodnotit. Firma Positive poradenské projekty řídí sama a své zákazníky touto činností nikterak nezatěžuje. Pokud se nějaká součinnost v tomto směru přece jen uskutečnila, proběhla ke spokojenosti zákazníků. Konzultanti / lektoři 38,9 61,1 Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 100% Vzdělávání: Lektorský sbor je považován za velmi silnou stránku firmy Positive. Většina dotázaných zákazníků se jeví jako velmi spokojená. Úroveň lektorského sboru je vyvážená, pokud jde o jednotlivé lektory i pokud jde o jejich odborné kompetence na jedné straně a komunikační dovednosti na straně druhé. Zvlášť pozitivně je hodnocena schopnost překonat případnou počáteční nechuť účastníků do vzdělávání a v mnoha případech v nich postupně vyvolat až nadšení. Poradenství: S konzultanty, kteří realizují poradenské aktivity, jsou zákazníci v polovině případů spokojeni a v polovině případů dokonce velmi spokojeni. Konkrétní hodnocení je obdobné jako u vzdělávání. Copyright DAHA 15

16 Nástroje a výstupy 5,5 38,9 55,6 Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 94,4% Vzdělávání: Zákazníci jsou v tomto aspektu z poloviny velmi spokojení a z poloviny spokojení. Využití techniky je účelné a přiměřené. Zaznělo: "Kurzy Positive jsou o komunikaci mezi lektorem a účastníky a nikoliv o technice." Velmi dobře jsou hodnoceny studijní materiály, a to jak po obsahové, tak po formální stránce. V některých případech s nimi účastníci prokazatelně z vlastní iniciativy i nadále pracují. Poradenství: Pokud poradenské projekty vyžadují technickou podporu, jsou s ní zákazníci spokojeni. Určitá nejednotnost je patrná v hodnocení výstupních zpráv: Nadpoloviční většina dotázaných zákazníků se jeví jako velmi spokojená. Zpráv hodnotí jako dostatečně podrobné, doporučení užitečná. Kladně je hodnocena i grafická úprava. Zaznělo: "Zpráva byla až překvapivě podrobná." "Zpráva byla nad očekávání." Další zákazníci jsou se zprávami spokojeni, jen jeden se jeví jako indiferentní, a to zejména pro technické problémy při zpracování a předávání zprávy (které - jak se zdá - byly zcela ojedinělé). Následná péče / follow up 5,55 5, ,35 5,55 Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 88,2% Vzdělávání: Hodnocení tohoto aspektu vykazuje rozdíly a je zde prostor pro zlepšování a rozšiřování služeb. Někteří zákazníci jsou velmi spokojeni s obsahem i formou závěrečného hodnocení kurzů: Zpráva je podrobná a adresná, shrnuje zpětnou vazbu účastníků i hodnocení lektorů včetně doporučení pro jednotlivé účastníky. Zákazníci, kteří jsou "pouze" spokojení, podrobnější výstupy nevyžadují, ale kdyby zprávy a doporučení byly adresnější, uvítali by to. Jediný z dotázaných zákazníku byl nespokojený - výstupy mu připadají příliš obecné. Z tohoto hodnocení je zřejmé, že by bylo užitečné konkretizovat následnou péči již při přípravě projektu, nabídnout zákazníkům i výstupy, které je samotné nenapadne požadovat. Poradenství: Zákazníci poradenských projektů jsou s tímto aspektem většinou spokojeni. Ve většině případů po předání zprávy o průběhu Mystery Caller nebo Mystery shopping nepožadují ze strany firmy Positive součinnost při projednávání závěru s testovanými pracovníky. Pokud výjimečně Positive i tuto etapu realizovala, byl zákazník velmi spokojen. Zákazníci vzdělávacích i poradenských projektů jsou shodně spokojeni s četností i formou dalších nabídek, které jim firma Positive průběžně zasílá. Kontakt s klientem 38,9 55,6 5,5 Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 100% Vzdělávání a poradenství: Všichni dotázaní jsou toho názoru, že firma Positive má se svými zákazníky velmi dobrý kontakt a vztah. Někteří dokonce tento vztah označili za nadstandardně kvalitní nebo naprosto úžasný, stejně jako kulturu komunikace. Po praktické stránce probíhají kontakty naprosto bez problémů. Administrativa, logistika, infrastruktura 77,8 22,2 Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení:100% Vzdělávání a poradenství: Zákazníci hodnotí kladně, že po administrativní a logistické stránce probíhá spolupráce zcela bez problémů. Pokud firma Positive vybírá prostory, v nichž kurzy probíhají (což je případ všech otevřených kurzů a menší části uzavřených kurzů), a zabezpečuje souvisící služby (ubytování, stravování atd.), jsou zákazníci po všech stránkách spokojeni. Copyright DAHA 16

17 Vztah kvalita / cena 11,1 88,9 Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 88,9% Naprostá většina zákazníků vzdělávacích i poradenských projektů je s cenami spokojená, považuje je za "rozumné" a přijatelné a vztah kvalita - cena za vyvážený. Někteří zákazníci akceptují cenu, která je vyšší než u jiných firem, které nabízejí srovnatelné služby, protože jsou si jisti kvalitou nebo mají zájem přímo o know-how firmy Positive. Ceny považují za konkurenceschopné i zákazníci z regionů, kde jsou ceny ve srovnání např. s Prahou celkově nižší. Celková spokojenost 16,6 83,4 Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 100% 15 z 18 celkem dotázaných zákazníků se celkově jeví jako velmi spokojení, zbývající 3 pak jako spokojení. Velmi spokojení jsou i ti zákazníci, kteří v některých aspektech vykazovali menší míru spokojenosti. To dokládá, že dílčí nespokojenost nebo připomínky sami považují za okrajové a bez vlivu na celkový dojem. Za zvláště silné stránky firmy Positive je považováno: vstřícnost, otevřenost, flexibilita, rychlé reakce, komunikace s klientem. Pro vzdělávání pak ještě bylo speciálně zmíněno: lektoři a jejich odbornost, zpětná vazba, pořádání ochutnávkových odpolední, otevřené kurzy Manažerské akademie. V poradenských aktivitách je zvlášť dobře hodnocena zkušenost s produktem, propracovaná metodologie, úvodní prezentace, pochopení potřeb klienta a snaha průběžně projekty vylepšovat. Pokud jde o slabší stránky a náměty na zlepšování, zmínili zákazníci vzdělávání zpětnou vazbu a cenovou politiku při delší spolupráci. Někteří zákazníci poradenských projektů by považovali za užitečné, kdyby se firma Positive hlouběji seznámila s jejich problematikou a produkty (pro potřeby Mystery caller a Mystery shopping), ale sami chápou, že je to velmi obtížné. Všichni dotázaní zákazníci počítají s další spoluprací, v mnoha případech spolupráce probíhá kontinuálně nebo jsou již další projekty předjednány. Návštěva firmy Dne navštívila auditorka Dagmar Hartmannová firmu Positive s.r.o. V průběhu návštěvy namátkovou kontrolou prověřila věrohodnost informací, které firma pro audit poskytla. Nebyly zjištěny žádné nesrovnalosti. Ověření zprávy komisí expertů Zprávu o auditu posoudil zástupce komise expertů při občanském sdružení Sdružení pro kvalitu a informace ve vzdělávání (SKIV) a odsouhlasil udělení certifikátu Q FOR firmě Positive s.r.o.. Závěr auditu Firma Positive s.r.o. k splnila veškeré podmínky stanovené pro udělení certifikátu Q FOR. V Praze dne Mgr. Dagmar Hartmannová auditorka PhDr.Zdeněk Palán, Dr. předseda komise expertů Copyright DAHA 17

Zpráva o auditu QforScan POSITIVE s.r.o.

Zpráva o auditu QforScan POSITIVE s.r.o. Zpráva o auditu QforScan POSITIVE s.r.o. Datum auditu: 11.07.2007 Auditor: Mgr. Dagmar Hartmannová Přítomni během auditu (jméno a funkce): Kamila Ludvíková, manažerka kvality Prezentace firmy Obchodní

Více

Zpráva o auditu. A TREND, s.r.o.

Zpráva o auditu. A TREND, s.r.o. Zpráva o auditu A TREND, s.r.o. 2003 A TREND, s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Andrlíkova 972, 562 01 Ústí nad Orlicí Telefon: 465 519 519 Fax: 465 519 517 E-mail: atrend@a-trend.cz Internetová adresa:

Více

Zpráva o auditu. LBS, s.r.o.

Zpráva o auditu. LBS, s.r.o. Zpráva o auditu LBS, s.r.o. 2001 LBS, s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Měchenická 2561, 141 00 Praha 4 Kancelář firmy: Vinohradská 184, 130 52 Praha 3 Telefon: 267 132 127-8 Fax: 267 132 129 E-mail:

Více

Zpráva o auditu. Počítačová služba s. r. o.

Zpráva o auditu. Počítačová služba s. r. o. Zpráva o auditu Počítačová služba s. r. o. 2002 Počítačová služba s. r. o. Základní údaje Sídlo firmy: Kosmonautů 1151/6, 772 00 Olomouc Telefon: 585 226 388 Fax: - E-mail: info@poc-sluzba.cz Internetová

Více

Zpráva o auditu. Thomas International CZ s.r.o

Zpráva o auditu. Thomas International CZ s.r.o Zpráva o auditu Thomas International CZ s.r.o 2005 Thomas International CZ s.r.o Základní údaje Sídlo firmy: Všehrdova 146, 500 02 Hradec Králové Pobočky: Thomas International CZ s.r.o.- organizačná zložka

Více

Zpráva o auditu. Minerva vzdělávací společnost, s.r.o.

Zpráva o auditu. Minerva vzdělávací společnost, s.r.o. Zpráva o auditu Minerva vzdělávací společnost, s.r.o. 2004 Základní údaje Minerva vzdělávací společnost, s.r.o. Sídlo firmy: Opletalova 37, Praha 1 Telefon: 224213053, 272910085, 603252926 Fax: 272910085,

Více

Zpráva o auditu. SEMIS, spol. s r.o.

Zpráva o auditu. SEMIS, spol. s r.o. Zpráva o auditu SEMIS, spol. s r.o. 2003 SEMIS, spol. s r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Písnická 752, 142 00 Praha 4 Telefon: 224 919 851, 224 922 581 Fax: 224 922 581 E-mail: info@semis.cz Internetová

Více

Zpráva o auditu. LBS s.r.o.

Zpráva o auditu. LBS s.r.o. Zpráva o auditu LBS s.r.o. 2005 LBS s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Měchenická 2561, Praha-4, 141 00 Provozovna: Vinohradská 184, 130 52 Praha 3 Telefon: 267132127-8 Fax: 267132129 E-mail: info@lbspraha.cz

Více

Zpráva o auditu. SIGNAL PROJEKT s.r.o.

Zpráva o auditu. SIGNAL PROJEKT s.r.o. Zpráva o auditu SIGNAL PROJEKT s.r.o. 2002 SIGNAL PROJEKT s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Vojtova 7, 602 00 Brno Telefon: 543 214 868, 543 233 962, mobil: 602/545 008 Fax: 543 331 046 E-mail: trnka@signalprojekt.cz

Více

Zpráva o auditu. POSITIVE s.r.o. www.qfor.org

Zpráva o auditu. POSITIVE s.r.o. www.qfor.org Zpráva o auditu POSITIVE s.r.o. 2010 www.qfor.org Úvod Auditor Oficiální jméno firmy: POSITIVE s.r.o. Sídlo firmy: Záhřebská 23-25 120 00 Praha 2 - CZ Kontaktní adresa: Záhřebská 23-25 120 00 Praha 2 -

Více

Zpráva o auditu. Aperta, s.r.o.

Zpráva o auditu. Aperta, s.r.o. Zpráva o auditu Aperta, s.r.o. 2007 Základní údaje Aperta, s.r.o. Sídlo firmy: Křižíkova 527/31, 460 07 Liberec 7 Kancelář firmy: Lužická 1157/30, 460 01 Liberec 1 Telefon: 485 107 711 Fax: 485 104 729

Více

Zpráva o auditu. Signal Projekt s.r.o.

Zpráva o auditu. Signal Projekt s.r.o. Zpráva o auditu Signal Projekt s.r.o. 2006 Signal Projekt s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Brno, Vojtova 7 PSČ 602 00 Telefon: 543 214 868, 543 233 962 Fax: 543 331 046 trnka@signalprojekt.cz; havlickova@signalprojekt.cz;

Více

Zpráva o auditu. Image Lab, s.r.o.

Zpráva o auditu. Image Lab, s.r.o. Zpráva o auditu Image Lab, s.r.o. 2005 Image Lab, s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Štětínská 353/37, Praha 8, 181 00 Telefon: 284 689 877 Fax: 284 689 877 E-mail: imagelab@imagelab.cz Internetová adresa:

Více

Zpráva o auditu. Thomas International CZ, s. r. o.

Zpráva o auditu. Thomas International CZ, s. r. o. Zpráva o auditu Thomas International CZ, s. r. o. 2002 Thomas International CZ, s. r. o. Základní údaje Sídlo firmy: Všehrdova 146, 500 02 Hradec Králové Telefon: 495 521 254, 495 538 780 Fax: 495 531

Více

praha a brno červenec prosinec 2009

praha a brno červenec prosinec 2009 profesní semináře praha a brno červenec prosinec 2009 budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru

Více

Zpráva o auditu. MINERVA vzdělávací společnost s.r.o.

Zpráva o auditu. MINERVA vzdělávací společnost s.r.o. Zpráva o auditu MINERVA vzdělávací společnost s.r.o. 2007 MINERVA vzdělávací společnost s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Thámova 20, 186 00 Praha 8 Telefon: 222 312 036 Fax: 222 312 036 E-mail: info@minervacz.cz

Více

Zpráva o auditu INTEGRITY CONSULTING

Zpráva o auditu INTEGRITY CONSULTING Zpráva o auditu INTEGRITY CONSULTING 2007 INTEGRITY CONSULTING Základní údaje Sídlo firmy: Prvního Pluku 8, Praha 8, 186 00 Telefon: +420 224 891 333 Fax: +420 224 891 332 E-mail: info@integrity-consulting.cz

Více

Zpráva o auditu. POE EDUCO, spol. s r.o.

Zpráva o auditu. POE EDUCO, spol. s r.o. Zpráva o auditu POE EDUCO, spol. s r.o. 2003 POE EDUCO, spol. s r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Štefánikova 2086/12 741 01 Nový Jičín Telefon: 556 720 180 Fax: 556 720 181 E-mail: info@poe.cz Internetová

Více

Zpráva o auditu. Gradua-CEGOS, s.r.o.

Zpráva o auditu. Gradua-CEGOS, s.r.o. Zpráva o auditu Gradua-CEGOS, s.r.o. 2005 Gradua-CEGOS, s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Karlovo nám.7, 128 01 Praha 2 Pošt.přihr.77 Telefon: +420 222 162 312 Fax: +420 222 162 313, 222 162 726 E-mail:

Více

Zpráva o auditu. Centrum andragogiky, s.r.o. www.qfor.org

Zpráva o auditu. Centrum andragogiky, s.r.o. www.qfor.org Zpráva o auditu Centrum andragogiky, s.r.o. 2010 www.qfor.org Úvod Oficiální jméno firmy: Centrum andragogiky, s.r.o. Sídlo firmy: Škroupova 631 500 02 Hradec Králové - CZ Kontaktní adresa: Škroupova 631

Více

Zpráva o auditu. Akademie J. A. Komenského Praha

Zpráva o auditu. Akademie J. A. Komenského Praha Zpráva o auditu Akademie J. A. Komenského Praha 2003 Akademie J. A. Komenského Praha Základní údaje Sídlo firmy: Tržiště 20, Praha 1 Malá Strana 118 43 Telefon: 257 531 476 Fax: 257 531 476 E-mail: akademie@login.cz

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 stávající nabídka prohlubování kvalifikace Institut dnes realizuje vzdělávací akce pro

Více

AHA PR Agency, s.r.o. Osobní a profesní rozvoj Kurzy, tréninky, vzdělávání

AHA PR Agency, s.r.o. Osobní a profesní rozvoj Kurzy, tréninky, vzdělávání AHA PR Agency, s.r.o Osobní a profesní rozvoj Kurzy, tréninky, vzdělávání AHA PR Agency, s.r.o. Vzdělávání dospělých - osobní a profesní rozvoj Školící středisko Praha 4 AGENTURA AHA - VÁŠ PROFIT Praxe

Více

Zpráva o auditu. CC Systems, a.s., úsek vzdělávání dospělých

Zpráva o auditu. CC Systems, a.s., úsek vzdělávání dospělých Zpráva o auditu CC Systems, a.s., úsek vzdělávání dospělých 2002 CC Systems, a.s., úsek vzdělávání dospělých Základní údaje Sídlo firmy: Národní tř. 101, 695 01 Hodonín Telefon: 518 342 243 Fax: 518 342

Více

Zpráva o auditu. Počítačová služba s.r.o

Zpráva o auditu. Počítačová služba s.r.o Zpráva o auditu Počítačová služba s.r.o 2005 Základní údaje Počítačová služba s. r. o. Sídlo firmy: Stupkova 413/1a 779 00 Olomouc Telefon: 585 226 388 Fax: 585 226 388 E-mail: info@poc-sluzba.cz Internetová

Více

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků

Více

Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání!

Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání! Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání! PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI TRADICE společnost založena v roce 1996, DOBRÁ ZNAČKA respekt důvěra partnerství, LÍDR ve vzdělávání na českém

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Číslo projektu: Tradice rodinné firmy je závazkem, ale i výzvou ke zvýšení konkurenceschopnosti BIERHANZL GROUP, a. s. CZ.04.1.03/4.1.02.3/0006 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název

Více

Zpráva o auditu. Aperta, s. r. o.

Zpráva o auditu. Aperta, s. r. o. Zpráva o auditu Aperta, s. r. o. 2004 Aperta, s. r. o. Základní údaje Sídlo firmy: Křižíkova 527, Liberec, 460 07 Telefon: +420 485 240 217 Fax: +420 485 240 217 E-mail: aperta@aperta.cz Internetová adresa:

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

OBECNÉ INFORMACE. Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz

OBECNÉ INFORMACE. Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz OBECNÉ INFORMACE Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz Obsah Profil Identifikační údaje Nabídka klientům Návrh vzdělávacích programů

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Využijte dotace z projektu POVEZ na vzdělávání vašich zaměstnanců Projekt POVEZ = kvalitně proškolení zaměstnanci bez starostí pro

Více

Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje

Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika rozvojových aktivit Management by Resultes je na výsledky orientovaný systém rozvoje měkkých, manažerských, obchodních a systémových kompetencí

Více

Výsledky šetření spokojenosti klientů Městského úřadu Žďár nad Sázavou

Výsledky šetření spokojenosti klientů Městského úřadu Žďár nad Sázavou Benchmarkingová iniciativa 2005 Výsledky šetření spokojenosti klientů Městského úřadu Žďár nad Sázavou Ždár nad Sázavou 11.6.2009 Rostislav Honus Metody Mystery Client Dotazníkové šetření Předpoklad: zájem

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky v rámci výběrového řízení na zajištění vzdělávacích aktivit Projekt: Číslo projektu: Zvýšení adaptability zaměstnanců a zmírnění dopadů ekonomické krize vzděláváním zaměstnanců společnosti

Více

Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie. Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje

Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie. Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika manažerského rozvoje Management by Resultes je na výsledky

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA k podání nabídky na dodávku vzdělávacích služeb ORLZ CZ.04.1.03 Vzdělávání

Více

Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku kurzů projektového managementu

Více

Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě

Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě Oblastní nemocnice Jičín a.s. Souhrn výstupů ze vzdělávání v rámci projektu Vzdělání

Více

Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti. Soft skills : Termín:

Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti. Soft skills : Termín: Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti Soft skills : Termín: 2.2. 3.2.2011 Efektivní komunikace zákazníka 9.2. 10.2.2011 Vedení obchodního

Více

Zpráva o auditu. ROVS Rožnovský vzdělávací servis s. r. o. Copyright DAHA

Zpráva o auditu. ROVS Rožnovský vzdělávací servis s. r. o. Copyright DAHA Zpráva o auditu ROVS Rožnovský vzdělávací servis s. r. o. 2006 Copyright DAHA ROVS Rožnovský vzdělávací servis s. r. o. Základní údaje Sídlo firmy: Dolní Paseky 1618 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Telefon:

Více

ROZVOJ KOUČINKOVÝCH DOVEDNOSTÍ JAKO NÁSTROJE LEADERSHIPU. Tim Šlapák

ROZVOJ KOUČINKOVÝCH DOVEDNOSTÍ JAKO NÁSTROJE LEADERSHIPU. Tim Šlapák ROZVOJ KOUČINKOVÝCH DOVEDNOSTÍ JAKO NÁSTROJE LEADERSHIPU PRVOLINIOVÝCH VEDOUCÍCH Tim Šlapák Jak na to půjdeme Potřeba rozvoje leadershipu u prvoliniových manažerů Specifika koučinku a mentoringu v této

Více

praha a brno slevu Proč Tutor? Pro firmy profesní semináře LEDEn červen 2010 budete vynikat z vaší firmy a získejte

praha a brno slevu Proč Tutor? Pro firmy profesní semináře LEDEn červen 2010 budete vynikat z vaší firmy a získejte LEDEn červen 2010 profesní semináře praha a brno budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru Prahy

Více

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Zadávací dokumentace Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Obsah: Identifikační údaje... 3 Specifikace předmětu zakázky... 3 Požadavky na dodavatele... 5 Zpracování nabídkové

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036 V lednu 2013 obdrželo město Horažďovice od Ministerstva vnitra České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Městský úřad Horažďovice

Více

8 kroků k zákaznické orientaci ve veřejné správě a certifikace zákaznické orientace

8 kroků k zákaznické orientaci ve veřejné správě a certifikace zákaznické orientace Pomáháme městům a obcím, manažerům a lidem v organizacích na cestě ke zlepšování kvality služeb, řízení, komunikace a rozvoje zaměstnanců. www.mvsprojekt.cz 8 kroků k zákaznické orientaci 8 kroků k zákaznické

Více

Pac-tra (Czech), s.r.o. Hnojník 408, 739 53. Zadávací dokumentace k výběrovému řízení. k zakázce s názvem: Vzdělávání v Pac-tra. týkající se projektu:

Pac-tra (Czech), s.r.o. Hnojník 408, 739 53. Zadávací dokumentace k výběrovému řízení. k zakázce s názvem: Vzdělávání v Pac-tra. týkající se projektu: Zadávací dokumentace k výběrovému řízení k zakázce s názvem: Vzdělávání v Pac-tra týkající se projektu: Efektivní zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti zaměstnanců Pac-tra (Czech), s.r.o. a pac-tra

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k podání nabídky do výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit pro zaměstnance a management společnosti Plastové Přepravní Obaly s.r.o. 1. Identifikace projektu název: Vzdělávací

Více

Kvalita institucí a lektorů dalšího vzdělávání

Kvalita institucí a lektorů dalšího vzdělávání Kvalita institucí a lektorů dalšího vzdělávání Mgr. Jana Brabcová jednatelka Grafia, s.r.o. Konference KONCEPCE DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, 13. června 2012 Změny v dalším vzdělávání po 7 letech čerpání ESF Objem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky na služby zadané ve zjednodušeném výběrovém řízení dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, v platném znění Název zakázky

Více

Zpráva o auditu QforScan Praemia, k.s.

Zpráva o auditu QforScan Praemia, k.s. Zpráva o auditu QforScan Praemia, k.s. Datum auditu: 28.06.2007 Auditor: Přítomni během auditu (jméno a funkce): Mgr. Dagmar Hartmannová Lucie Šemberová, office manager Lucie Houšková Prezentace firmy

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

AKTUÁLNÍ TRENDY V KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

AKTUÁLNÍ TRENDY V KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH AKTUÁLNÍ TRENDY V KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Jana Brabcová Tomáš Langer Proč je kvalita tématem dne? dotace ESF výběrová řízení objem dalšího vzdělávání náročnost zákazníka dalšího vzdělávání odlišení

Více

Výzva k podání nabídek v rámci zakázky

Výzva k podání nabídek v rámci zakázky Výzva k podání nabídek v rámci zakázky Vzdělávací aktivity ASBS ZADAVATEL Název zadavatele: Asociace soukromých bezpečnostních služeb České republiky o.s. Sídlo zadavatele: Roháčova 188/37, 13000 Praha

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Identifikační údaje Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců POEX Velké Meziříčí, a.s. Zadavatel POEX Velké Meziříčí,a.s. IČ 25518356 Sídlo Třebíčská

Více

Zpráva o auditu. POE EDUCO, spol. s r.o.

Zpráva o auditu. POE EDUCO, spol. s r.o. Zpráva o auditu POE EDUCO, spol. s r.o. 2007 POE EDUCO, spol. s r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Štefánikova 2086/12 741 01 Nový Jičín Telefon: 596 657 241 Fax: 596 639 550 E-mail: pavla.cmuchova@poe.cz

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Vzdělávání v České společnosti pro větrnou energii. Zadavatel

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Vzdělávání v České společnosti pro větrnou energii. Zadavatel ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vzdělávání v České společnosti pro větrnou energii Zadavatel Název zadavatele: Česká společnost pro větrnou energii Sídlo zadavatele: Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1 IČ: 60448571

Více

Lektorské dovednosti pro pracovníky ve zdravotnictví

Lektorské dovednosti pro pracovníky ve zdravotnictví Lektorské dovednosti pro pracovníky ve zdravotnictví E-learning Projekt EU Hippocrates Vzdělávání školitelů ve zdravotnictví Mgr. Dana Fragnerová, Mgr. Jana Frischmannová E-learning v rámci projektu Hippocrates

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Název zakázky: Identifikace: Název

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výuka managerských, prodejních a lektorských dovedností a průmyslového inženýrství pracovníků VEBA, textilní závody a.s. Identifikační údaje : Zadavatel (název

Více

Vymezení předmětu zakázky

Vymezení předmětu zakázky Příloha č. 2 Výzvy k podání nabídek Vymezení předmětu zakázky k zakázce s názvem Vzdělávání zaměstnanců členů Svazu zpracovatelského průmyslu Název projektu: Rozvojem lidských zdrojů zpracovatelského průmyslu

Více

Prezenční kurzy + estudovna + H2K = nová kvalita ve vzdělávání

Prezenční kurzy + estudovna + H2K = nová kvalita ve vzdělávání How2Know estudovna Prezenční kurzy + estudovna + H2K = nová kvalita ve vzdělávání Co bylo na začátku? Přání MÍT SVOJE VLASTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Rozhodnutí REALIZOVAT JE VLASTNÍMI SILAMI SAMI Celoroční kurz: Úspěšný

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem Vzdělávání zaměstnanců firmy ŠKODA VAGONKA a.s. v rámci projektu Vzdělávání zaměstnanců firmy ŠKODA VAGONKA a.s. pro zvýšení jejich adaptability a snížení dopadů

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): 05933 Výběrové řízení na dodavatele systematického vzdělávání

Více

Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00309 Název programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00309 Název programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Komplexní vzdělávání, osobnostní rozvoj a zvyšování adaptability zaměstnanců Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00309 Název programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost Firma: POHL cz,

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

VYJEDNÁVÁNÍ PRO NÁKUPNÍ ÚTVARY

VYJEDNÁVÁNÍ PRO NÁKUPNÍ ÚTVARY Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VYJEDNÁVÁNÍ PRO NÁKUPNÍ ÚTVARY Vyjednávání je základní proces nákupu, který rozhoduje krátkodobě i dlouhodobě

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Vzdělávání zaměstnanců společnosti OAZA NET spol. s r. o. v oblasti měkkých dovedností Identifikační údaje Zadavatel (název subjektu): oaza - net, s. r. o. IČ:

Více

Zadávací dokumentace do výběrového řízení pro projekt

Zadávací dokumentace do výběrového řízení pro projekt Zadávací dokumentace do výběrového řízení pro projekt Posílení profesních dovedností a adaptability zaměstnanců společnosti KNORR BREMSE Systémy pro užitková vozidla, CR, s.r.o. Zadavatel: KNORR BREMSE

Více

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Program vzdělávání pro zaměstnance členů ODVĚTVOVÉHO SVAZU HUTNICTVÍ ŽELEZA, který je financován z evropského sociálního fondu a státního rozpočtu vstoupil do dalšího

Více

Zpráva o auditu QforScan Aperta, s.r.o.

Zpráva o auditu QforScan Aperta, s.r.o. Zpráva o auditu QforScan Aperta, s.r.o. Datum auditu: 21.06.2007 Auditor: Přítomni během auditu (jméno a funkce): Mgr. Dagmar Hartmannová Mgr. Věra Růžičková, account manager Prezentace firmy Obchodní

Více

Krauthammer International

Krauthammer International living performance Současné trendy v analýze vzdělávacích potřeb Richard DOBEŠ, Krauthammer International Managing Partner Central Europe richard_dobes@krauthammer.com Krauthammer International Založena

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců M A K R O - ND spol. s r.o. pro zvýšení jejich adaptability Identifikační údaje zadavatele Zadavatel:

Více

Váš partner pro vzdělávání. ICV - Institut certifikovaného vzdělávání s.r.o.

Váš partner pro vzdělávání. ICV - Institut certifikovaného vzdělávání s.r.o. Váš partner pro vzdělávání ICV - Institut certifikovaného vzdělávání s.r.o. PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI TRADICE společnost založena v roce 1996 DOBRÁ ZNAČKA LÍDR GOODWILL PROFESIONALITA respekt důvěra partnerství

Více

HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. vypisuje ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ na dodávku vzdělávání pro zaměstnance v rámci projektu. Zvyšování kvalifikace zaměstnanců Název zakázky: Dodávka vzdělávání zaměstnanců Zadavatel:

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Školení je šance Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY T-MAPY AMOS

Více

EMPIRIA CONSULTING. Představení společnosti. Zásady práce

EMPIRIA CONSULTING. Představení společnosti. Zásady práce Představení společnosti Zaměřujeme se na vzdělávání, poradenství a tréninky v oblasti manažerských a obchodních dovedností, marketingu, výběrů zaměstnanců, rekvalifikačních kurzů i poradenských programů.

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375 ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375 V tomto kurzu se naučíte, jak proměnit své podnikatelské vize a plány ve skutečnost a přitom eliminovat špatné kroky a chyby. Zjistíte, jak sestavit svůj podnikatelský

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do zjednodušeného výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit v rámci projektu CZ.04.1.03/4.1.15.3/0159 Program rozvoje lidských zdrojů za účelem zvyšování

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

DĚKUJI ZA VAŠI POZORNOST A DOTAZY

DĚKUJI ZA VAŠI POZORNOST A DOTAZY NOVÉ A PŘIPRAVOVANÉ NÁSTROJE HODNOCENÍ KVALITY V DV Tomáš Langer Program Jak poznat kvalitní vzdělávací instituci a kvalitního lektora Profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání Rating vzdělávacích

Více

Cíl vzdělávacích modulů:

Cíl vzdělávacích modulů: PŘÍLOHA č. 9 OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Projekt rozšiřuje nabídku dalšího vzdělávání prostřednictvím vytvoření vzdělávacího programu se speciální SW aplikací a skripty pro personalisty a vedoucí pracovníky,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Název zakázky: Identifikace: Název

Více

Nabídka vzdělávání zaměstnanců financovaného ze zdrojů EU Realizátor projektů ESF: Školamanažerskéhorozvoje rozvoje s.r.o. ro Představení Školy manažerského rozvoje založena v roce 1995 s posláním šířit

Více

Ing. Mgr. Jiří Svoboda Kurzy

Ing. Mgr. Jiří Svoboda Kurzy Ing. Mgr. Jiří Svoboda Ing. Mgr. Jiří Svoboda Kurzy Soft skills Manažerské a marketingové kurzy Manažerské dovednosti Moderní marketingová komunikace Efektivní komunikace Komunikace se zákazníkem Péče

Více

POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Využijte dotace z projektu POVEZ na vzdělávání vašich zaměstnanců Projekt POVEZ = kvalitně proškolení zaměstnanci bez starostí pro

Více

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna 1 Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna Marketing B2B firem v ČR Jak se firmy vypořádali s krizí a jaké očekávají hospodářské výsledky v roce 2011 Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova

Více

NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE

NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE Obsah kurzu Jak rozjet koučovací kulturu ve firmách Koučink má v dnešní době již své pevné místo v oblasti vzdělávacích a rozvojových aktivit pro zaměstnance. Firmy někdy nahodile,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Rozvoj měkkých dovedností-soft skills (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.) 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

Zadávací dokumentace. A. NÁZEV ZAKÁZKY Zvýšení adaptability zaměstnanců Atel Energetika Zlín s.r.o.

Zadávací dokumentace. A. NÁZEV ZAKÁZKY Zvýšení adaptability zaměstnanců Atel Energetika Zlín s.r.o. Zadávací dokumentace A. NÁZEV ZAKÁZKY Zvýšení adaptability zaměstnanců Atel Energetika Zlín s.r.o. B. DRUH ZAKÁZKY Nákup služeb od dodavatele vzdělávacích kurzů. C. NÁZEV PROGRAMU Operační program Lidské

Více

Development Centrum NABÍDKA M.C.TRITON. Kontaktní osoba: Ing. Radek Tesař. Mobil: +420 603 558 650. Email: tesar@mc-triton.cz

Development Centrum NABÍDKA M.C.TRITON. Kontaktní osoba: Ing. Radek Tesař. Mobil: +420 603 558 650. Email: tesar@mc-triton.cz M.C.TRITON, spol. s r.o. Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6 telefon: + 420 255 710 600, fax: + 420 255 710 699 e-mail: info@mc-triton.cz, www.mc-triton.cz IČ: 49622005, DIČ:CZ49622005 Kontaktní osoba: Ing.

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Komplexní vzdělávání zaměstnanců ve firmě IN TIME SPEDICE CZ1.04/1.1.02/35.01002 Identifikační údaje zaměstnavatele Název zakázky: Zadavatel: Komplexní vzdělávání

Více