Zpráva o auditu. Positive s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o auditu. Positive s.r.o."

Transkript

1 Zpráva o auditu Positive s.r.o. 2005

2 Positive s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Rytířská 18 20, Praha 1 Kontaktní adresa: Záhřebská 23/25, Praha 2 Telefon: , Fax: Internetová adresa: Vedení: Ing. Lada Haisová, Managing Director Kontaktní osoba: Mgr. Denisa Stočesová, Project Coordinator / Sales Executive Termín auditu Q FOR: únor - duben 2004 Předchozí termín auditu Q FOR: - Obory vzdělávání a poradenství: obchod a podnikání komunikace management lidské zdroje Typy poskytovaných služeb: vzdělávání - uzavřené kurzy vzdělávání - otevřené kurzy vývoj / prodej didaktického materiálu koučing poradenství a konzultace audity řízení projektů vývoj / prodej know-how Měření kvality služeb: Mystery Caller Mystery Shopper Q-Call Telephone Services Rok založení: 1995 Právní statut: Společnost s ručením omezeným Firma je členem: Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů Asociace institucí vzdělávání dospělých České republiky American Chamber of Commerce in the Czech Republic British Chamber of Commerce Czech Republic Firma spolupracuje s těmito subjekty: - Firma je nositelem uznání, osvědčení, certifikátů: - Copyright DAHA 2

3 Charakteristika vzdělávací instituce Vznik a vývoj firmy 1995 založení české společnosti dvěma holandskými majitelkami, základní nabídka vzdělávacích programů orientovaných na komunikaci se zákazníkem určených pro prvoliniový personál 1998 rozšíření služeb o výzkum telefonní dosažitelnosti, tzv. Q-Call Telephone Services, technické zajištění pracoviště pro operátory (investice do technického zařízení, licencovaného softwaru atd.) září 1999 nový majoritní vlastník listopad 1999 rozšíření služeb o oblast tréninků manažerských dovedností a poradenství leden 2000 dopracování vlastní metodologie pro produkt Mystery Caller březen 2000 rozšíření portfolia externích lektorů /konzultantů, vypracování strategie rozvoje Positive lektorů, sjednocení metodiky práce interních a externích lektorů a počátek naplňování této strategie 2001 prodejní strategie zaměřena na posílení prodeje otevřených programů (zatím školeno 99% formou firemních programů na míru) 2003 rozšíření nabídky o školení v oblasti práva říjen 2003 založení Positive vzdělávacího klubu a zahájení Ochutnávek vzdělávacích programů pro členy i nečleny klubu červen 2004 změna sídla společnosti, možnost školit ve vlastní školicí místnosti s kompletním zázemím srpen 2004 rozšíření nabídky o oblast marketingu a hard skills v manažerském vzdělávání leden 2005 neustálý růst společnosti: srovnání obratu roku 2003:2004 nárust o 49%! Aktivity a specifika firmy Firma Positive je společnost, která kombinuje zahraniční know-how se znalostí českého prostředí a zkušeností českých lektorů/konzultantů. Nabízí: profesionalitu s lidským přístupem pomoc při růstu a rozvoji jednotlivců i společností kvalitu převyšující cenu otevřenost novým trendům, konzervativní přístup směrem k hodnotám Copyright DAHA 3

4 Služby: vzdělávací programy (prvoliniové / specializované / manažerské) - firemní - otevřené - e-learning - outdoor měření efektivity služeb v telefonním a osobním kontaktu - Mystery Caller test kvality služeb v telefonním kontaktu - Mystery Shopper test kvality služeb v osobním kontaktu - Q-Call Telephone Services výzkum telefonní dosažitelnosti konzultační aktivity v oblasti komunikace a řízení lidských zdrojů, - facilitace, koučování - workshopy, mediace - optimalizace firemních procesů, komunikační audit atd. Silné stránky, čím se firma liší: Etablovaná česká vzdělávací a poradenská společnost se zahraničním know how s významým postavením na trhu, respektovaná značka 10 let na trhu, více než 170 klientů (přední renomované společnosti) Finanční, personální stabilita společnosti Korektní, profesionální, partnerské vztahy se zákazníky Vlastní zázemí (školicí prostory s technickým vybavením) Systematický prodej Výborní a loajální lektoři/konzultanti Srovnatelnost kvality produktů s mezinárodními společnostmi Vlastní know-how, autorské programy Propracovaná metodologie v oblasti Mystery Caller a měření telefonní dosažitelnosti konkurenční nástroj pro analýzu potřeb a měření efektivity tréninku (balíčky MC- školení-mc) Kvalita převyšuje cenu Strategie a vize v oblasti vzdělávání a poradenství Společnost Positive pro příští dva roky zůstane profesionální a pozitivní společností, která se specializuje na vzdělávání dospělých a poradenství v oblasti lidských zdrojů. Má stabilní postavení na trhu vzdělávacích a poradenských služeb a respektovanou značku spojenou s kvalitou poskytovaných služeb. Svým klientům Positive nabízí služby a produkty, které vedou ke zvýšení ziskovosti jejich společností s využitím rezerv v oblasti lidských zdrojů. Společnost Positive rozvíjí své portfolio klientů s cílem udržet si své klíčové zákazníky a u nových navázat partnerskou dlouhodobou spolupráci. Jedním z hlavních cílů společnosti Positive na rok 2005 je zaměřit se na kvalitativní posun společnosti s cílem zavedení systému managementu jakosti a následné certifikaci ISO. Společnost se bude dynamicky rozvíjet a využívat možností vstupu ČR do EU. Do roku 2006 bude spolupracovat s partnerskou evropskou společností v oblasti vzdělávání dospělých a poradenství v oblasti lidských zdrojů. Copyright DAHA 4

5 Průběh vzdělávacího / poradenského projektu Průběh projektu Analýza tréninkových potřeb Při tréninkových programech začne projekt fází definování současného stavu a potřeb, aby program byl připraven na míru aktuálním požadavkům účastníků a zadavatele. Přípravné pohovory - s managementem o cílech tréninku - s několika budoucími účastníky tréninku Cílem těchto rozhovorů je: - získat informace o firemní kultuře a uznávaných firemních hodnotách - poznat účastníky, - získat přehled o jejich denních pracovních aktivitách a o pracovní atmosféře, - poznat jejich pracovní/individuální cíle, - připravit na míru moduly tréninku. Test "Mystery Caller" - v případě programů zaměřených na efektivní telefonní komunikaci a prodejní dovednosti po telefonu. Test "Mystery Shopper" - v případě programů zaměřených na poskytování profesionální služby zákazníkům, prodejní dovednosti. Pozorování ve společnosti klienta, účast na poradách, schůzkách s klienty atd. FILOZOFIE PŘÍSTUPU využití interaktivních metod: - cvičení pro nácvik jednotlivých dovedností ve dvojicích i ve skupině a následná reflexe - (skupinové) diskuse - řešení případových studií - hraní rolí a simulace reálných situací - sebepoznání pomocí zpětné vazby a videozáznamu - brainstorming - brainwriting - týmové hry - videofilmy - sebepoznávací testy - teorie ve formě zpětné vazby Copyright DAHA 5

6 v programech firma Positive vychází z následujících údajů, které potvrzují jak výzkumy, tak jejich zkušenosti s realizací tréninkových programů: poměr teorie a praxe je 30:70 ve prospěch praktického nácviku Hodnocení programu účastníky s využitím hodnotícího dotazníku a lektorem formou hodnotící zprávy. Systémy řízení jakosti (příp. certifikace) Jedním z hlavních cílů společnosti Positive na rok 2005 je zavedení systému managementu jakosti a jeho následná certifikace (ISO). Postupné zavádění systému bylo zahájeno již od prosince Politika jakosti Positive je vzdělávací společnost aktivní na českém trhu od roku Zaměřuje se na firemní vzdělávání zejména v oblasti měkkých dovedností, měření efektivity služeb v osobním i telefonickém kontaktu a poradenství a konzultace v oblasti lidských zdrojů. 1. Cílem společnosti Positive je poskytovat zákazníkům produkty a služby na vysoké úrovní a snažit se předčít jejich očekávání v oblasti kvality. 2. Směrem k zákazníkům firma Positive uplatňuje a zavazuje se dále uplatňovat individuální postoj, chce být vnímána jako profesionálové s lidským přístupem. 3. Firma se zavazuje rozšiřovat nabídku produktů a služeb a průběžně pracovat na dalším zlepšování stávajících produktů, sledovat moderní trendy v oblasti lidských zdrojů, zkvalitňovat Positive knowhow. 4. Svou politiku jakosti bude firma předávat všem zaměstnancům včetně externích odborníků / lektorů a motivovat je k jejímu dodržování a naplňování. 5. Firma se zavazuje rozvíjet lidské zdroje Positive, neboť rozvoj lidského potenciálu přispívá k rozvoji firmy a produktů. 6. Firma Positive se zavazuje postupovat v již nastoleném trendu péče o externí odborníky / lektory, které vnímá jako součást Positive interního týmu, a tím přispět k jednotnosti a špičkové kvalitě Positive produktů. Copyright DAHA 6

7 Interní sledování kvality hodnotící dotazníky účastníků po každé realizované aktivitě vzdělávací či poradenské hodnotící schůzka se zadavatelem průzkumy spokojenosti klientů pravidelné školení lektorů pravidelný monitoring úrovně poskytovaných služeb - náhledy lektorů a konzultantů sobě navzájem či za přítomnosti vedení Positive (externí, interní), poskytování zpětné vazby, ta následně zapracována do programů sledování nových trendů v oblasti lidských zdrojů, rozvoj a aktualizace našich produktů Copyright DAHA 7

8 Struktura firmy Způsob řízení Jednatelka společnosti dr. Barbara Day zodpovědná za finance Pracovníci a lektoři firmy Positive s.r.o. Stav k Rozsah spolupráce (počet dní za rok) > >10 >3 Lektoři a konzultanti zaměstnanci 1 externí Rozsah spolupráce plný úvazek poloviční úvazek menší úvazek příležitostně jiný Řídící a administrativní pracovníci zaměstnanci 4 2 externí Copyright DAHA 8

9 Aktivity firmy Obory vzdělávání / poradenství Vzdělávání ekonomie a administrativa informatika ekonomie právo jakost daně a účetnictví logistika legislativa celní problematika finance a bankovnictví pojišťovnictví jazyky administrativa / sekretářky různé organizace podniku obchod a podnikání evropské struktury životní prostředí marketing BOZ propagace, public relations Manažerské dovednosti prodejní dovednosti komunikace time management Poradenství Informatika (hardware, software) a informační systémy týmová spolupráce Technologie a technika komunikační dovednosti firemní kultura management a lidské zdroje Administrativa a finance (účetnictví, daně) Marketing, komunikace, prodej management Rozvoj lidských zdrojů eko-management Výroba a logistika personální management management ve veřejném sektoru Strategie a management Obory/služby, které představují více než 15% činnosti firmy a ty, v nichž vzdělávací instituce pořádá akce více než 50 dní v roce. Obory/služby, které představují méně než 15% činnosti firmy nebo v nich vzdělávací instituce pořádá akce méně než 50, ale více než 10 dní v roce. Copyright DAHA 9

10 Aktivity za sledované období Vzdělávání Otevřené kurzy Počet kurzů 47 Průměrná délka 1,85 dne Průměrný počet účastníků 7,66 Uzavřené kurzy Počet kurzů 173 Průměrná délka tematického modulu 2,54 dne Průměrný počet účastníků 11,08 Poradenství Počet projektů 35 Přehled aktivit Název kurzu / projektu Typ * Trvání (dny) Počet provedení Efektivní komunikace pro nemanažerské pozice VO 2 1 Emoční inteligence pro nemanažerské pozice VO 1 1 Koučování VO 1 2 MA,1.díl - Vedení sebe a emoční inteligence VO 2 2 MA,2.díl - Komunikační dovednosti VO 2 2 MA,3.díl - Praktická asertivita a zvládání konfliktů VO 2 3 MA,4.díl - Vedení lidí a motivace VO 2 4 Práce s hlasem VO 1 2 Práce s hlasem a rétorika VO, VU Praktická asertivita pro nemanažerské pozice VO 2 1 Presentation skills ( v anglickém jazyce ) VO 2 1 Prezentační dovednosti pro pokročilé VO 2 2 Prodejní dovednosti pro pracovníky obchodních oddělení VO 2 1 TA,1.díl - Profesionální operátor VO 2 3 Profesionální sekretářka / asistentka VO 2 2 Profesionální telefonní komunikace VO 2 1 Profesionální telefonní komunikace - asertivita+obtížný zákazník (upravená VO 1 1 verze) Přesvědčivá argumentace a rétorika VO 2 2 TA, 2.díl - Prodejní dovednosti po telefonu, zvládání námitek VO 2 3 TA, 3.díl - Prodej dle typu klienta, uzavření obchodu VO 2 1 Copyright DAHA 10

11 TA,4.díl - Obchodní vyjednávání v osobním kontaktu VO 2 2 Time management pro manažery VO 2 1 Time management pro nemanažerské pozice VO 2 1 Vedení lidí a koučování pro supervizory a teamleadery Call center VO 2 1 Vymáhání pohledávek po telefonu VO 2 5 Základy obchodního práva VO 1 1 Asertivní komunikace VU 2 3 Efektivní komunikace a vedení lidí VU 2 2 Efektivní komunikace se zákazníky VU 2 1 Efektivní prodej po telefonu pro BAS VU 2 7 Efektivní telefonní komunikace VU 2 5 Hodnotící pohovor VU 1 1 Jednání s klientem a zvládání stresu VU 2 3 Jednání s konfliktním klientem a zvládání stresu VU 2 4 Jednání s obtížnými zákazníky a zvládání stresu VU 2 14 Konflikty, asertivita, zvládání stresu VU 2 1 Legislativní změny spojené se vstupem ČR do EU VU 1 2 Mediální trénink VU 2 1 Odchozí telefonát VU 0,5 dne 1 Praktická asertivita a zvládání konfliktů VU 1 1 Prezentační dovednosti VU Prodejní dovednosti VU 2 1 Profesionální recepční VU 1 1 Profesionální telefonní komunikace VU 0,5-1 8 Profesionální telefonní komunikace a Profesionální operátor a praktická asertivita VU 0,5 dne 8 Profesionální telefonní komunikace a Profesionální operátor a praktická asertivita VU 2 1 Profesionální telefonní komunikace a zvládání námitek VU 2 1 Projekt vzdělávání referentek společnosti VU 5 1 Přesvědčivá argumentace pro CC VU 1 2 Přesvědčivá argumentace s "interním klientem pro pracovníky S1 a Helpdesku VU 2 5 Rétorika a přesvědčivá argumentace VU 2 2 Služba zákazníkům po telefonu VU 2 1 Stres management VU Telefonní dovednosti VU 1 2 Telesales II aktivní telemarketing pro pokročilé VU 1 4 Tréninkový program pro 2 skupiny pracovníků technické podpory VU 1 2 Tréninkový program pro 4 skupiny operátorů Klientského centra VU 1 4 Uzavřený tréninkový program Zákoník práce VU 1 1 Vedení lidí a komunikační dovednosti VU 2 1 Vedení lidí a motivace VU 2 1 Copyright DAHA 11

12 Vedení vstupního školení pro zaměstnance DHL VU 5 43 Vymáhání pohledávek VU 1 1 Vzdělávací cyklus Telesales akademie VU 6 1 Vzdělávací programy pro Kontaktní centrum VU Vzdělávací program pro pracovníky TNT VU 2 1 Zvládání stresu VU 2 13 Konzultace na téma Stres management PK 1 1 Konzultační aktivity PK 5 hodin 1 Mediace konfliktu PK 4 hodiny 1 Poradenské služby v oblasti lidských zdrojů MS PK 1 Příprava hodnotitelů workshop PK 1 1 Workshop Služba hostům a zvládání krizových situací PK 1,5 hodin 2 Konzultace v oblasti HR PK 1 Mystery Caller PK 9 Průzkum telefonní dosažitelnosti a péče o klient PK 4 Q-Call PK 1 Test Mystery shopping PK 4 Test telefonní dosažitelnosti a péče o zákazníka PK 2 Workshop PK 1 Facilitace porad manažerů PK 1,5-2 3 Facilitace workshopu PK 1 Design kurzu DM 1 Individuální koučing pracovnic K 1 Ochutnávkové odpoledne J 0,5 dne 6 * VO = vzdělávání - otevřené kurzy, VU = vzdělávání - uzavřené kurzy, DM = vývoj didaktického materiálu a jeho podstatný prodej, K = koučink, PK = poradenství a konzultace, A = audity, PT = průzkumy trhu, ŘP = řízení projektů, KH = vývoj a prodej know-how, J = jiné služby Copyright DAHA 12

13 Skladba zákazníků Profesní struktura účastníků % top management, vedení firem 10,5 Počítáno podle: střední management 21 x počtu dní řadoví pracovníci (THP) 38,5 počtu účastníků asistenti/sekretářky 5,4 obratu dělníci/řemeslníci 24,6 jinak Sektory, z nichž se rekrutují účastníci % průmyslové podniky 4,1 sektor služeb 56,3 veřejná správa 6,7 Počítáno podle: finanční instituce 22,2 x počtu dní obchodní instituce 9 počtu účastníků drobní podnikatelé 1,4 obratu uchazeči o zaměstnání - jinak veřejnost 0,3 jiné - Velikost firem vysílajících účastníky % méně než 50 zaměstnanců 12,3 Počítáno podle: zaměstnanců 20,3 x počtu dní zaměstnanců 12,4 počtu účastníků více než 1000 zaměstnanců 55 obratu jinak Reference významní zákazníci ČSSZ DHL IS KB, a.s. Eurotel Praha, spol. s r.o. ČSOB, a.s. CzechInvest VZP D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s. Volvo Auto Czech, s.r.o. CCS Česká společnost pro platební karty, a.s Copyright DAHA 13

14 Výsledky auditu Výsledek je syntézou odpovědí vzorku zákazníků, vybraných namátkou ze seznamu všech zákazníků, jimž firma Positive s.r.o.fakturovala za vzdělávání a poradenství od 1.1. do Počet dotazovaných zákazníků celkem: - z toho za vzdělávání - z toho za poradenství Období, v němž proběhly telefonické ankety: březen 2005 Výsledky telefonických anket Celková spokojenost (% zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení) Spokojenost v jednotlivých aspektech (% zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení) 100% 95,7% Komentář k výsledku telefonických anket Grafy udávají % zákazníků, kteří byli: 1 velmi nespokojeni nespokojení indiferentní spokojení velmi spokojení nebylo možné aplikovat Podíl zákazníků, kteří byli spokojeni nebo velmi spokojeni u jednotlivých kritérií, nezahrnuje ty, kteří dané kritérium nemohli aplikovat. Příprava akce / kurzu 5,54 16,66 72,28 5,54 Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 100% Vzdělávání: Přípravnou fázi považují zákazníci za velmi silnou stránku firmy Positive. Naprostá většina z nich se jeví jako velmi spokojená. Zvlášť pozitivně je hodnoceno to, že se v průběhu přípravy uzavřených kurzů lektor seznámí i přímo s účastníky a s jejich pracovním prostředím. Pokud jde o otevřené kurzy, zákazníci hodnotí kladně vypovídací hodnotu informací o kurzech - ať již na webových stránkách firmy Positive nebo v adresných nabídkách - i fakt, že samotný kurz pak těmto informacím odpovídá. Po formální stránce probíhá tato fáze u obou typů kurzů zcela hladce a bez problémů. Poradenství: I zákazníci poradenských projektů jsou v nadpoloviční většině s touto fází velmi spokojeni. Charakter většiny projektů, zejména Mystery Caller a Mystery Shopping, nevyžaduje z jejich strany tak výrazné zapojení jako u vzdělávání. Hodnotí tedy kladně především to, že mohou vše ponechat na firmě Positive a že příprava probíhá bezproblémově. V jednom případě proběhla příprava projektu na žádost zákazníka velmi rychle a nebyla tak podle jeho názoru zcela "dotažená" do všech detailů. Všichni zákazníci se shodují v tom, že je nutné, aby konzultanti firmy Positive dobře předem poznali jejich problematiku i prostředí. Zároveň sami uznávají, že je to někdy velmi obtížně proveditelné. Vysoce kladně jsou hodnoceny vstupní prezentace, které firma Positive u svých zákazníků uskutečňuje. Copyright DAHA 14

15 Průběh akce / kurzu 55,6 44,4 Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 100% Vzdělávání: Všichni dotázaní zákazníci jsou s průběhem vzdělávací akce velmi spokojení nebo spokojení. Průběh odpovídá tomu, co bylo dohodnuto v přípravné fázi, akce jsou "šity na míru". Nejprůkaznějším dokladem spokojenosti přímých účastníků je skutečnost, že mnohdy jdou do kurzu s určitou nechutí, ale odcházejí velmi spokojení až nadšení a často se "dožadují" dalšího vzdělávání. Na tomto hodnocení se značnou měrou podílí dostatečné praktické zaměření a interaktivnost vzdělávacích akcí. Nadřízení pak v mnoha případech konstatují konkrétní přínos vzdělávací akce pro práci účastníků. Poradenství: Dotázaní zákazníci prokázali spokojenost a v několika případech i velkou spokojenost s průběhem poradenských projektů. Velmi kladně hodnotí, že se nemuseli o noc starat a že projekt probíhal podle předchozího plánu a dohody. Shodně vidí přínos projektu pro práci svých útvarů. Poněkud se různí názory na znalost problematiky zákazníka, tak jak se v průběhu projektu projevovala. Většinou je považována za dobrou a dostačující, někteří se domnívají, že by měla být hlubší (uznávají ovšem, že je obtížné ji získat a že by to vyžadovalo větší součinnost i z jejich strany). Řízení projektu 5,54 38,92 11,1 44,46 Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 90% Vzdělávání: Řízení projektu je ve většině případů hodnoceno jako standardní a bezproblémové, firma Positive se svým zákazníkům snaží vycházet vstříc a respektovat jejich požadavky. Někteří dotazovaní zákazníci nebyli spokojeni s tím, že nemohli v uzavřených kurzech zvyšovat počty účastníků ve skupinách. Podle vyjádření firmy Positive je určitý maximální počet ve skupině třeba dodržovat v zájmu kvality výuky. Poradenství: Větší počet dotázaných zákazníků tento aspekt nemohl hodnotit. Firma Positive poradenské projekty řídí sama a své zákazníky touto činností nikterak nezatěžuje. Pokud se nějaká součinnost v tomto směru přece jen uskutečnila, proběhla ke spokojenosti zákazníků. Konzultanti / lektoři 38,9 61,1 Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 100% Vzdělávání: Lektorský sbor je považován za velmi silnou stránku firmy Positive. Většina dotázaných zákazníků se jeví jako velmi spokojená. Úroveň lektorského sboru je vyvážená, pokud jde o jednotlivé lektory i pokud jde o jejich odborné kompetence na jedné straně a komunikační dovednosti na straně druhé. Zvlášť pozitivně je hodnocena schopnost překonat případnou počáteční nechuť účastníků do vzdělávání a v mnoha případech v nich postupně vyvolat až nadšení. Poradenství: S konzultanty, kteří realizují poradenské aktivity, jsou zákazníci v polovině případů spokojeni a v polovině případů dokonce velmi spokojeni. Konkrétní hodnocení je obdobné jako u vzdělávání. Copyright DAHA 15

16 Nástroje a výstupy 5,5 38,9 55,6 Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 94,4% Vzdělávání: Zákazníci jsou v tomto aspektu z poloviny velmi spokojení a z poloviny spokojení. Využití techniky je účelné a přiměřené. Zaznělo: "Kurzy Positive jsou o komunikaci mezi lektorem a účastníky a nikoliv o technice." Velmi dobře jsou hodnoceny studijní materiály, a to jak po obsahové, tak po formální stránce. V některých případech s nimi účastníci prokazatelně z vlastní iniciativy i nadále pracují. Poradenství: Pokud poradenské projekty vyžadují technickou podporu, jsou s ní zákazníci spokojeni. Určitá nejednotnost je patrná v hodnocení výstupních zpráv: Nadpoloviční většina dotázaných zákazníků se jeví jako velmi spokojená. Zpráv hodnotí jako dostatečně podrobné, doporučení užitečná. Kladně je hodnocena i grafická úprava. Zaznělo: "Zpráva byla až překvapivě podrobná." "Zpráva byla nad očekávání." Další zákazníci jsou se zprávami spokojeni, jen jeden se jeví jako indiferentní, a to zejména pro technické problémy při zpracování a předávání zprávy (které - jak se zdá - byly zcela ojedinělé). Následná péče / follow up 5,55 5, ,35 5,55 Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 88,2% Vzdělávání: Hodnocení tohoto aspektu vykazuje rozdíly a je zde prostor pro zlepšování a rozšiřování služeb. Někteří zákazníci jsou velmi spokojeni s obsahem i formou závěrečného hodnocení kurzů: Zpráva je podrobná a adresná, shrnuje zpětnou vazbu účastníků i hodnocení lektorů včetně doporučení pro jednotlivé účastníky. Zákazníci, kteří jsou "pouze" spokojení, podrobnější výstupy nevyžadují, ale kdyby zprávy a doporučení byly adresnější, uvítali by to. Jediný z dotázaných zákazníku byl nespokojený - výstupy mu připadají příliš obecné. Z tohoto hodnocení je zřejmé, že by bylo užitečné konkretizovat následnou péči již při přípravě projektu, nabídnout zákazníkům i výstupy, které je samotné nenapadne požadovat. Poradenství: Zákazníci poradenských projektů jsou s tímto aspektem většinou spokojeni. Ve většině případů po předání zprávy o průběhu Mystery Caller nebo Mystery shopping nepožadují ze strany firmy Positive součinnost při projednávání závěru s testovanými pracovníky. Pokud výjimečně Positive i tuto etapu realizovala, byl zákazník velmi spokojen. Zákazníci vzdělávacích i poradenských projektů jsou shodně spokojeni s četností i formou dalších nabídek, které jim firma Positive průběžně zasílá. Kontakt s klientem 38,9 55,6 5,5 Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 100% Vzdělávání a poradenství: Všichni dotázaní jsou toho názoru, že firma Positive má se svými zákazníky velmi dobrý kontakt a vztah. Někteří dokonce tento vztah označili za nadstandardně kvalitní nebo naprosto úžasný, stejně jako kulturu komunikace. Po praktické stránce probíhají kontakty naprosto bez problémů. Administrativa, logistika, infrastruktura 77,8 22,2 Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení:100% Vzdělávání a poradenství: Zákazníci hodnotí kladně, že po administrativní a logistické stránce probíhá spolupráce zcela bez problémů. Pokud firma Positive vybírá prostory, v nichž kurzy probíhají (což je případ všech otevřených kurzů a menší části uzavřených kurzů), a zabezpečuje souvisící služby (ubytování, stravování atd.), jsou zákazníci po všech stránkách spokojeni. Copyright DAHA 16

17 Vztah kvalita / cena 11,1 88,9 Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 88,9% Naprostá většina zákazníků vzdělávacích i poradenských projektů je s cenami spokojená, považuje je za "rozumné" a přijatelné a vztah kvalita - cena za vyvážený. Někteří zákazníci akceptují cenu, která je vyšší než u jiných firem, které nabízejí srovnatelné služby, protože jsou si jisti kvalitou nebo mají zájem přímo o know-how firmy Positive. Ceny považují za konkurenceschopné i zákazníci z regionů, kde jsou ceny ve srovnání např. s Prahou celkově nižší. Celková spokojenost 16,6 83,4 Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 100% 15 z 18 celkem dotázaných zákazníků se celkově jeví jako velmi spokojení, zbývající 3 pak jako spokojení. Velmi spokojení jsou i ti zákazníci, kteří v některých aspektech vykazovali menší míru spokojenosti. To dokládá, že dílčí nespokojenost nebo připomínky sami považují za okrajové a bez vlivu na celkový dojem. Za zvláště silné stránky firmy Positive je považováno: vstřícnost, otevřenost, flexibilita, rychlé reakce, komunikace s klientem. Pro vzdělávání pak ještě bylo speciálně zmíněno: lektoři a jejich odbornost, zpětná vazba, pořádání ochutnávkových odpolední, otevřené kurzy Manažerské akademie. V poradenských aktivitách je zvlášť dobře hodnocena zkušenost s produktem, propracovaná metodologie, úvodní prezentace, pochopení potřeb klienta a snaha průběžně projekty vylepšovat. Pokud jde o slabší stránky a náměty na zlepšování, zmínili zákazníci vzdělávání zpětnou vazbu a cenovou politiku při delší spolupráci. Někteří zákazníci poradenských projektů by považovali za užitečné, kdyby se firma Positive hlouběji seznámila s jejich problematikou a produkty (pro potřeby Mystery caller a Mystery shopping), ale sami chápou, že je to velmi obtížné. Všichni dotázaní zákazníci počítají s další spoluprací, v mnoha případech spolupráce probíhá kontinuálně nebo jsou již další projekty předjednány. Návštěva firmy Dne navštívila auditorka Dagmar Hartmannová firmu Positive s.r.o. V průběhu návštěvy namátkovou kontrolou prověřila věrohodnost informací, které firma pro audit poskytla. Nebyly zjištěny žádné nesrovnalosti. Ověření zprávy komisí expertů Zprávu o auditu posoudil zástupce komise expertů při občanském sdružení Sdružení pro kvalitu a informace ve vzdělávání (SKIV) a odsouhlasil udělení certifikátu Q FOR firmě Positive s.r.o.. Závěr auditu Firma Positive s.r.o. k splnila veškeré podmínky stanovené pro udělení certifikátu Q FOR. V Praze dne Mgr. Dagmar Hartmannová auditorka PhDr.Zdeněk Palán, Dr. předseda komise expertů Copyright DAHA 17

Zpráva o auditu. SEMIS, spol. s r.o.

Zpráva o auditu. SEMIS, spol. s r.o. Zpráva o auditu SEMIS, spol. s r.o. 2003 SEMIS, spol. s r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Písnická 752, 142 00 Praha 4 Telefon: 224 919 851, 224 922 581 Fax: 224 922 581 E-mail: info@semis.cz Internetová

Více

Zpráva o auditu. LBS s.r.o.

Zpráva o auditu. LBS s.r.o. Zpráva o auditu LBS s.r.o. 2005 LBS s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Měchenická 2561, Praha-4, 141 00 Provozovna: Vinohradská 184, 130 52 Praha 3 Telefon: 267132127-8 Fax: 267132129 E-mail: info@lbspraha.cz

Více

Zpráva o auditu INTEGRITY CONSULTING

Zpráva o auditu INTEGRITY CONSULTING Zpráva o auditu INTEGRITY CONSULTING 2007 INTEGRITY CONSULTING Základní údaje Sídlo firmy: Prvního Pluku 8, Praha 8, 186 00 Telefon: +420 224 891 333 Fax: +420 224 891 332 E-mail: info@integrity-consulting.cz

Více

Zpráva o auditu. Signal Projekt s.r.o.

Zpráva o auditu. Signal Projekt s.r.o. Zpráva o auditu Signal Projekt s.r.o. 2006 Signal Projekt s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Brno, Vojtova 7 PSČ 602 00 Telefon: 543 214 868, 543 233 962 Fax: 543 331 046 trnka@signalprojekt.cz; havlickova@signalprojekt.cz;

Více

Zpráva o auditu. POE EDUCO, spol. s r.o.

Zpráva o auditu. POE EDUCO, spol. s r.o. Zpráva o auditu POE EDUCO, spol. s r.o. 2007 POE EDUCO, spol. s r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Štefánikova 2086/12 741 01 Nový Jičín Telefon: 596 657 241 Fax: 596 639 550 E-mail: pavla.cmuchova@poe.cz

Více

Zpráva o auditu. Minerva vzdělávací společnost, s.r.o.

Zpráva o auditu. Minerva vzdělávací společnost, s.r.o. Zpráva o auditu Minerva vzdělávací společnost, s.r.o. 2004 Základní údaje Minerva vzdělávací společnost, s.r.o. Sídlo firmy: Opletalova 37, Praha 1 Telefon: 224213053, 272910085, 603252926 Fax: 272910085,

Více

Zpráva o auditu QforScan POSITIVE s.r.o.

Zpráva o auditu QforScan POSITIVE s.r.o. Zpráva o auditu QforScan POSITIVE s.r.o. Datum auditu: 11.07.2007 Auditor: Mgr. Dagmar Hartmannová Přítomni během auditu (jméno a funkce): Kamila Ludvíková, manažerka kvality Prezentace firmy Obchodní

Více

Zpráva o auditu. LBS, s.r.o.

Zpráva o auditu. LBS, s.r.o. Zpráva o auditu LBS, s.r.o. 2001 LBS, s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Měchenická 2561, 141 00 Praha 4 Kancelář firmy: Vinohradská 184, 130 52 Praha 3 Telefon: 267 132 127-8 Fax: 267 132 129 E-mail:

Více

Zpráva o auditu. MINERVA vzdělávací společnost s.r.o.

Zpráva o auditu. MINERVA vzdělávací společnost s.r.o. Zpráva o auditu MINERVA vzdělávací společnost s.r.o. 2007 MINERVA vzdělávací společnost s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Thámova 20, 186 00 Praha 8 Telefon: 222 312 036 Fax: 222 312 036 E-mail: info@minervacz.cz

Více

Zpráva o auditu. SIGNAL PROJEKT s.r.o.

Zpráva o auditu. SIGNAL PROJEKT s.r.o. Zpráva o auditu SIGNAL PROJEKT s.r.o. 2002 SIGNAL PROJEKT s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Vojtova 7, 602 00 Brno Telefon: 543 214 868, 543 233 962, mobil: 602/545 008 Fax: 543 331 046 E-mail: trnka@signalprojekt.cz

Více

Zpráva o auditu. Počítačová služba s.r.o

Zpráva o auditu. Počítačová služba s.r.o Zpráva o auditu Počítačová služba s.r.o 2005 Základní údaje Počítačová služba s. r. o. Sídlo firmy: Stupkova 413/1a 779 00 Olomouc Telefon: 585 226 388 Fax: 585 226 388 E-mail: info@poc-sluzba.cz Internetová

Více

Zpráva o auditu. MITA THOR INTERNATIONAL, spol. s r. o.

Zpráva o auditu. MITA THOR INTERNATIONAL, spol. s r. o. Zpráva o auditu MITA THOR INTERNATIONAL, spol. s r. o. 2007 MITA THOR INTERNATIONAL, spol. s r. o. Základní údaje Sídlo firmy: centrála: tř. Kpt. Jaroše 37a, 602 00 Brno pobočky: Na Pankráci 30, 140 00

Více

Zpráva o auditu. CC Systems, a.s., úsek vzdělávání dospělých

Zpráva o auditu. CC Systems, a.s., úsek vzdělávání dospělých Zpráva o auditu CC Systems, a.s., úsek vzdělávání dospělých 2002 CC Systems, a.s., úsek vzdělávání dospělých Základní údaje Sídlo firmy: Národní tř. 101, 695 01 Hodonín Telefon: 518 342 243 Fax: 518 342

Více

Zpráva o auditu. Akademie J. A. Komenského Praha

Zpráva o auditu. Akademie J. A. Komenského Praha Zpráva o auditu Akademie J. A. Komenského Praha 2003 Akademie J. A. Komenského Praha Základní údaje Sídlo firmy: Tržiště 20, Praha 1 Malá Strana 118 43 Telefon: 257 531 476 Fax: 257 531 476 E-mail: akademie@login.cz

Více

Zpráva o auditu. Outward Bound Česká cesta, spol. s r. o. www.qfor.org

Zpráva o auditu. Outward Bound Česká cesta, spol. s r. o. www.qfor.org Zpráva o auditu Outward Bound Česká cesta, spol. s r. o. 2012 www.qfor.org Úvod Oficiální jméno firmy: Sídlo firmy: Outward Bound - Česká cesta, spol. s r.o. Outward Bound - Česká cesta, spol. s r.o. Jaromírova

Více

Zpráva o auditu. Aperta s. r. o. www.qfor.org

Zpráva o auditu. Aperta s. r. o. www.qfor.org Zpráva o auditu Aperta s. r. o. 2013 www.qfor.org Úvod Auditor Oficiální jméno firmy: Aperta, s. r. o. Sídlo firmy: Križíkova 527/31 460 07 Liberec 7 - CR Kontaktní adresa: Lužická 1157/30, 460 01 Liberec

Více

Přístup radnice k řešení zaměstnanosti

Přístup radnice k řešení zaměstnanosti Přístup radnice k řešení zaměstnanosti Projekty YoungPool II Vsetín a Call Center Region Vsetín, duben 2006 Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA; Ing. Pavel Pelc; Ing. Tomáš Pifka; Ing. Vlastimil Fiala,

Více

Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství

Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Praha Brno Plzeň Hradec Králové České Budějovice Tábor GUIDE prezenční blended e-learning Vzdělávání a poradenství 2010 ní slovo Vážené dámy, vážení pánové,

Více

WWW.PETROTAHAL.CZ VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, S. R. O. začínající nebo již podnikající ženy Otáhal, s. r. o.

WWW.PETROTAHAL.CZ VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, S. R. O. začínající nebo již podnikající ženy Otáhal, s. r. o. WWW.PETROTAHAL.CZ ANDRAGOGICKÉ NOVINY Úspěšné projekty str. 4 až 6 O nás ústy druhých str. 7 DNES V LISTU DNES V LISTU Kam poslat vaše spolupracovníky? str. 2 a 3 DNES V LISTU DNES V LISTU VZDĚLÁVACÍHO

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

EJČÁRŮV MANUÁL. Váš průvodce světem vzdělávání PRAHA, BRNO, OSTRAVA, ČESKÁ LÍPA, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HRADEC KRÁLOVÉ. www.everesta.cz

EJČÁRŮV MANUÁL. Váš průvodce světem vzdělávání PRAHA, BRNO, OSTRAVA, ČESKÁ LÍPA, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HRADEC KRÁLOVÉ. www.everesta.cz EJČÁRŮV MANUÁL Váš průvodce světem vzdělávání PRAHA, BRNO, OSTRAVA, ČESKÁ LÍPA, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HRADEC KRÁLOVÉ www.everesta.cz INBOO VZDĚLÁVÁNÍ Akademie EVERESTA Akreditované a koncepční programy Personalistika,

Více

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva Národní ústav odborného vzdělávání výroční zpráva 2006 Obsah Základní údaje...................................................................4 Úvodní slovo ředitele...............................................................5

Více

níže zasílám Vámi požadované informace, včetně hodnotící zprávy za uplynulý rok a SWOT analýzy.

níže zasílám Vámi požadované informace, včetně hodnotící zprávy za uplynulý rok a SWOT analýzy. Ms. Meredith Storey PRME Secretariat United Nations Global Compact 685 Third Ave, 12th Floor New York, NY, 10017, United States Dobrý den, níže zasílám Vámi požadované informace, včetně hodnotící zprávy

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Červen 2015 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma.... 4 Kolegium rektora...

Více

www.petrotahal.cz VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, A. S. Kam poslat své spolupracovníky? str. 4 až 9

www.petrotahal.cz VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, A. S. Kam poslat své spolupracovníky? str. 4 až 9 www.petrotahal.cz ANDRAGOGICKÉ NOVINY Kam poslat své spolupracovníky? str. 4 až 9 DNES V LISTU Informace o studiu MBA str. 2 až 3 DNES V LISTU DNES V LISTU VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL,

Více

Příloha č. 2 Závěrečné zprávy

Příloha č. 2 Závěrečné zprávy Příloha č. 2 Závěrečné zprávy Roční operační vyhodnocení OP LZZ 2011 Případové studie z realizovaných terénních šetření Obsah Seznam projektů 3 PROJEKTY ZA ÚČELEM ZHODNOCENÍ KAUZALITY 5 1.1 Vzdělávání

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORGANIZACE. www.marlin.eu

NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORGANIZACE. www.marlin.eu MARLIN, s.r.o. Centrum dalšího vzdělávání www.marlin.eu Nabídka vzdělávání pro organizace made by WIDDEN MEDIA NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORGANIZACE www.marlin.eu 02 03 Zkušenosti na trhu vzdělávání působíme

Více

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o.

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o. VZDĚLÁVACÍ CENTRUM POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o. NABÍDKA ŠKOLENÍ KOMUNIKAČNÍCH A PREZENTAČNÍCH DOVEDNOSTÍ Člen Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR Mezinárodní certifikát kvality vzdělávání dospělých

Více

SYSTÉM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTNÍM SPOLKU ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PRAHA 9

SYSTÉM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTNÍM SPOLKU ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PRAHA 9 SYSTÉM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTNÍM SPOLKU ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PRAHA 9 metodický materiál JAN JEDLIČKA & PETRA JEDLIČKOVÁ KVĚTEN 2010 OBSAH 1 Úvod... 3 2 Organizace a její zaměstnanci...

Více

Autoevaluace jako součást systému managementu kvality

Autoevaluace jako součást systému managementu kvality Autoevaluace jako součást systému managementu kvality Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s. r. o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více