Zpráva o auditu. Positive s.r.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o auditu. Positive s.r.o."

Transkript

1 Zpráva o auditu Positive s.r.o. 2005

2 Positive s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Rytířská 18 20, Praha 1 Kontaktní adresa: Záhřebská 23/25, Praha 2 Telefon: , Fax: Internetová adresa: Vedení: Ing. Lada Haisová, Managing Director Kontaktní osoba: Mgr. Denisa Stočesová, Project Coordinator / Sales Executive Termín auditu Q FOR: únor - duben 2004 Předchozí termín auditu Q FOR: - Obory vzdělávání a poradenství: obchod a podnikání komunikace management lidské zdroje Typy poskytovaných služeb: vzdělávání - uzavřené kurzy vzdělávání - otevřené kurzy vývoj / prodej didaktického materiálu koučing poradenství a konzultace audity řízení projektů vývoj / prodej know-how Měření kvality služeb: Mystery Caller Mystery Shopper Q-Call Telephone Services Rok založení: 1995 Právní statut: Společnost s ručením omezeným Firma je členem: Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů Asociace institucí vzdělávání dospělých České republiky American Chamber of Commerce in the Czech Republic British Chamber of Commerce Czech Republic Firma spolupracuje s těmito subjekty: - Firma je nositelem uznání, osvědčení, certifikátů: - Copyright DAHA 2

3 Charakteristika vzdělávací instituce Vznik a vývoj firmy 1995 založení české společnosti dvěma holandskými majitelkami, základní nabídka vzdělávacích programů orientovaných na komunikaci se zákazníkem určených pro prvoliniový personál 1998 rozšíření služeb o výzkum telefonní dosažitelnosti, tzv. Q-Call Telephone Services, technické zajištění pracoviště pro operátory (investice do technického zařízení, licencovaného softwaru atd.) září 1999 nový majoritní vlastník listopad 1999 rozšíření služeb o oblast tréninků manažerských dovedností a poradenství leden 2000 dopracování vlastní metodologie pro produkt Mystery Caller březen 2000 rozšíření portfolia externích lektorů /konzultantů, vypracování strategie rozvoje Positive lektorů, sjednocení metodiky práce interních a externích lektorů a počátek naplňování této strategie 2001 prodejní strategie zaměřena na posílení prodeje otevřených programů (zatím školeno 99% formou firemních programů na míru) 2003 rozšíření nabídky o školení v oblasti práva říjen 2003 založení Positive vzdělávacího klubu a zahájení Ochutnávek vzdělávacích programů pro členy i nečleny klubu červen 2004 změna sídla společnosti, možnost školit ve vlastní školicí místnosti s kompletním zázemím srpen 2004 rozšíření nabídky o oblast marketingu a hard skills v manažerském vzdělávání leden 2005 neustálý růst společnosti: srovnání obratu roku 2003:2004 nárust o 49%! Aktivity a specifika firmy Firma Positive je společnost, která kombinuje zahraniční know-how se znalostí českého prostředí a zkušeností českých lektorů/konzultantů. Nabízí: profesionalitu s lidským přístupem pomoc při růstu a rozvoji jednotlivců i společností kvalitu převyšující cenu otevřenost novým trendům, konzervativní přístup směrem k hodnotám Copyright DAHA 3

4 Služby: vzdělávací programy (prvoliniové / specializované / manažerské) - firemní - otevřené - e-learning - outdoor měření efektivity služeb v telefonním a osobním kontaktu - Mystery Caller test kvality služeb v telefonním kontaktu - Mystery Shopper test kvality služeb v osobním kontaktu - Q-Call Telephone Services výzkum telefonní dosažitelnosti konzultační aktivity v oblasti komunikace a řízení lidských zdrojů, - facilitace, koučování - workshopy, mediace - optimalizace firemních procesů, komunikační audit atd. Silné stránky, čím se firma liší: Etablovaná česká vzdělávací a poradenská společnost se zahraničním know how s významým postavením na trhu, respektovaná značka 10 let na trhu, více než 170 klientů (přední renomované společnosti) Finanční, personální stabilita společnosti Korektní, profesionální, partnerské vztahy se zákazníky Vlastní zázemí (školicí prostory s technickým vybavením) Systematický prodej Výborní a loajální lektoři/konzultanti Srovnatelnost kvality produktů s mezinárodními společnostmi Vlastní know-how, autorské programy Propracovaná metodologie v oblasti Mystery Caller a měření telefonní dosažitelnosti konkurenční nástroj pro analýzu potřeb a měření efektivity tréninku (balíčky MC- školení-mc) Kvalita převyšuje cenu Strategie a vize v oblasti vzdělávání a poradenství Společnost Positive pro příští dva roky zůstane profesionální a pozitivní společností, která se specializuje na vzdělávání dospělých a poradenství v oblasti lidských zdrojů. Má stabilní postavení na trhu vzdělávacích a poradenských služeb a respektovanou značku spojenou s kvalitou poskytovaných služeb. Svým klientům Positive nabízí služby a produkty, které vedou ke zvýšení ziskovosti jejich společností s využitím rezerv v oblasti lidských zdrojů. Společnost Positive rozvíjí své portfolio klientů s cílem udržet si své klíčové zákazníky a u nových navázat partnerskou dlouhodobou spolupráci. Jedním z hlavních cílů společnosti Positive na rok 2005 je zaměřit se na kvalitativní posun společnosti s cílem zavedení systému managementu jakosti a následné certifikaci ISO. Společnost se bude dynamicky rozvíjet a využívat možností vstupu ČR do EU. Do roku 2006 bude spolupracovat s partnerskou evropskou společností v oblasti vzdělávání dospělých a poradenství v oblasti lidských zdrojů. Copyright DAHA 4

5 Průběh vzdělávacího / poradenského projektu Průběh projektu Analýza tréninkových potřeb Při tréninkových programech začne projekt fází definování současného stavu a potřeb, aby program byl připraven na míru aktuálním požadavkům účastníků a zadavatele. Přípravné pohovory - s managementem o cílech tréninku - s několika budoucími účastníky tréninku Cílem těchto rozhovorů je: - získat informace o firemní kultuře a uznávaných firemních hodnotách - poznat účastníky, - získat přehled o jejich denních pracovních aktivitách a o pracovní atmosféře, - poznat jejich pracovní/individuální cíle, - připravit na míru moduly tréninku. Test "Mystery Caller" - v případě programů zaměřených na efektivní telefonní komunikaci a prodejní dovednosti po telefonu. Test "Mystery Shopper" - v případě programů zaměřených na poskytování profesionální služby zákazníkům, prodejní dovednosti. Pozorování ve společnosti klienta, účast na poradách, schůzkách s klienty atd. FILOZOFIE PŘÍSTUPU využití interaktivních metod: - cvičení pro nácvik jednotlivých dovedností ve dvojicích i ve skupině a následná reflexe - (skupinové) diskuse - řešení případových studií - hraní rolí a simulace reálných situací - sebepoznání pomocí zpětné vazby a videozáznamu - brainstorming - brainwriting - týmové hry - videofilmy - sebepoznávací testy - teorie ve formě zpětné vazby Copyright DAHA 5

6 v programech firma Positive vychází z následujících údajů, které potvrzují jak výzkumy, tak jejich zkušenosti s realizací tréninkových programů: poměr teorie a praxe je 30:70 ve prospěch praktického nácviku Hodnocení programu účastníky s využitím hodnotícího dotazníku a lektorem formou hodnotící zprávy. Systémy řízení jakosti (příp. certifikace) Jedním z hlavních cílů společnosti Positive na rok 2005 je zavedení systému managementu jakosti a jeho následná certifikace (ISO). Postupné zavádění systému bylo zahájeno již od prosince Politika jakosti Positive je vzdělávací společnost aktivní na českém trhu od roku Zaměřuje se na firemní vzdělávání zejména v oblasti měkkých dovedností, měření efektivity služeb v osobním i telefonickém kontaktu a poradenství a konzultace v oblasti lidských zdrojů. 1. Cílem společnosti Positive je poskytovat zákazníkům produkty a služby na vysoké úrovní a snažit se předčít jejich očekávání v oblasti kvality. 2. Směrem k zákazníkům firma Positive uplatňuje a zavazuje se dále uplatňovat individuální postoj, chce být vnímána jako profesionálové s lidským přístupem. 3. Firma se zavazuje rozšiřovat nabídku produktů a služeb a průběžně pracovat na dalším zlepšování stávajících produktů, sledovat moderní trendy v oblasti lidských zdrojů, zkvalitňovat Positive knowhow. 4. Svou politiku jakosti bude firma předávat všem zaměstnancům včetně externích odborníků / lektorů a motivovat je k jejímu dodržování a naplňování. 5. Firma se zavazuje rozvíjet lidské zdroje Positive, neboť rozvoj lidského potenciálu přispívá k rozvoji firmy a produktů. 6. Firma Positive se zavazuje postupovat v již nastoleném trendu péče o externí odborníky / lektory, které vnímá jako součást Positive interního týmu, a tím přispět k jednotnosti a špičkové kvalitě Positive produktů. Copyright DAHA 6

7 Interní sledování kvality hodnotící dotazníky účastníků po každé realizované aktivitě vzdělávací či poradenské hodnotící schůzka se zadavatelem průzkumy spokojenosti klientů pravidelné školení lektorů pravidelný monitoring úrovně poskytovaných služeb - náhledy lektorů a konzultantů sobě navzájem či za přítomnosti vedení Positive (externí, interní), poskytování zpětné vazby, ta následně zapracována do programů sledování nových trendů v oblasti lidských zdrojů, rozvoj a aktualizace našich produktů Copyright DAHA 7

8 Struktura firmy Způsob řízení Jednatelka společnosti dr. Barbara Day zodpovědná za finance Pracovníci a lektoři firmy Positive s.r.o. Stav k Rozsah spolupráce (počet dní za rok) > >10 >3 Lektoři a konzultanti zaměstnanci 1 externí Rozsah spolupráce plný úvazek poloviční úvazek menší úvazek příležitostně jiný Řídící a administrativní pracovníci zaměstnanci 4 2 externí Copyright DAHA 8

9 Aktivity firmy Obory vzdělávání / poradenství Vzdělávání ekonomie a administrativa informatika ekonomie právo jakost daně a účetnictví logistika legislativa celní problematika finance a bankovnictví pojišťovnictví jazyky administrativa / sekretářky různé organizace podniku obchod a podnikání evropské struktury životní prostředí marketing BOZ propagace, public relations Manažerské dovednosti prodejní dovednosti komunikace time management Poradenství Informatika (hardware, software) a informační systémy týmová spolupráce Technologie a technika komunikační dovednosti firemní kultura management a lidské zdroje Administrativa a finance (účetnictví, daně) Marketing, komunikace, prodej management Rozvoj lidských zdrojů eko-management Výroba a logistika personální management management ve veřejném sektoru Strategie a management Obory/služby, které představují více než 15% činnosti firmy a ty, v nichž vzdělávací instituce pořádá akce více než 50 dní v roce. Obory/služby, které představují méně než 15% činnosti firmy nebo v nich vzdělávací instituce pořádá akce méně než 50, ale více než 10 dní v roce. Copyright DAHA 9

10 Aktivity za sledované období Vzdělávání Otevřené kurzy Počet kurzů 47 Průměrná délka 1,85 dne Průměrný počet účastníků 7,66 Uzavřené kurzy Počet kurzů 173 Průměrná délka tematického modulu 2,54 dne Průměrný počet účastníků 11,08 Poradenství Počet projektů 35 Přehled aktivit Název kurzu / projektu Typ * Trvání (dny) Počet provedení Efektivní komunikace pro nemanažerské pozice VO 2 1 Emoční inteligence pro nemanažerské pozice VO 1 1 Koučování VO 1 2 MA,1.díl - Vedení sebe a emoční inteligence VO 2 2 MA,2.díl - Komunikační dovednosti VO 2 2 MA,3.díl - Praktická asertivita a zvládání konfliktů VO 2 3 MA,4.díl - Vedení lidí a motivace VO 2 4 Práce s hlasem VO 1 2 Práce s hlasem a rétorika VO, VU Praktická asertivita pro nemanažerské pozice VO 2 1 Presentation skills ( v anglickém jazyce ) VO 2 1 Prezentační dovednosti pro pokročilé VO 2 2 Prodejní dovednosti pro pracovníky obchodních oddělení VO 2 1 TA,1.díl - Profesionální operátor VO 2 3 Profesionální sekretářka / asistentka VO 2 2 Profesionální telefonní komunikace VO 2 1 Profesionální telefonní komunikace - asertivita+obtížný zákazník (upravená VO 1 1 verze) Přesvědčivá argumentace a rétorika VO 2 2 TA, 2.díl - Prodejní dovednosti po telefonu, zvládání námitek VO 2 3 TA, 3.díl - Prodej dle typu klienta, uzavření obchodu VO 2 1 Copyright DAHA 10

11 TA,4.díl - Obchodní vyjednávání v osobním kontaktu VO 2 2 Time management pro manažery VO 2 1 Time management pro nemanažerské pozice VO 2 1 Vedení lidí a koučování pro supervizory a teamleadery Call center VO 2 1 Vymáhání pohledávek po telefonu VO 2 5 Základy obchodního práva VO 1 1 Asertivní komunikace VU 2 3 Efektivní komunikace a vedení lidí VU 2 2 Efektivní komunikace se zákazníky VU 2 1 Efektivní prodej po telefonu pro BAS VU 2 7 Efektivní telefonní komunikace VU 2 5 Hodnotící pohovor VU 1 1 Jednání s klientem a zvládání stresu VU 2 3 Jednání s konfliktním klientem a zvládání stresu VU 2 4 Jednání s obtížnými zákazníky a zvládání stresu VU 2 14 Konflikty, asertivita, zvládání stresu VU 2 1 Legislativní změny spojené se vstupem ČR do EU VU 1 2 Mediální trénink VU 2 1 Odchozí telefonát VU 0,5 dne 1 Praktická asertivita a zvládání konfliktů VU 1 1 Prezentační dovednosti VU Prodejní dovednosti VU 2 1 Profesionální recepční VU 1 1 Profesionální telefonní komunikace VU 0,5-1 8 Profesionální telefonní komunikace a Profesionální operátor a praktická asertivita VU 0,5 dne 8 Profesionální telefonní komunikace a Profesionální operátor a praktická asertivita VU 2 1 Profesionální telefonní komunikace a zvládání námitek VU 2 1 Projekt vzdělávání referentek společnosti VU 5 1 Přesvědčivá argumentace pro CC VU 1 2 Přesvědčivá argumentace s "interním klientem pro pracovníky S1 a Helpdesku VU 2 5 Rétorika a přesvědčivá argumentace VU 2 2 Služba zákazníkům po telefonu VU 2 1 Stres management VU Telefonní dovednosti VU 1 2 Telesales II aktivní telemarketing pro pokročilé VU 1 4 Tréninkový program pro 2 skupiny pracovníků technické podpory VU 1 2 Tréninkový program pro 4 skupiny operátorů Klientského centra VU 1 4 Uzavřený tréninkový program Zákoník práce VU 1 1 Vedení lidí a komunikační dovednosti VU 2 1 Vedení lidí a motivace VU 2 1 Copyright DAHA 11

12 Vedení vstupního školení pro zaměstnance DHL VU 5 43 Vymáhání pohledávek VU 1 1 Vzdělávací cyklus Telesales akademie VU 6 1 Vzdělávací programy pro Kontaktní centrum VU Vzdělávací program pro pracovníky TNT VU 2 1 Zvládání stresu VU 2 13 Konzultace na téma Stres management PK 1 1 Konzultační aktivity PK 5 hodin 1 Mediace konfliktu PK 4 hodiny 1 Poradenské služby v oblasti lidských zdrojů MS PK 1 Příprava hodnotitelů workshop PK 1 1 Workshop Služba hostům a zvládání krizových situací PK 1,5 hodin 2 Konzultace v oblasti HR PK 1 Mystery Caller PK 9 Průzkum telefonní dosažitelnosti a péče o klient PK 4 Q-Call PK 1 Test Mystery shopping PK 4 Test telefonní dosažitelnosti a péče o zákazníka PK 2 Workshop PK 1 Facilitace porad manažerů PK 1,5-2 3 Facilitace workshopu PK 1 Design kurzu DM 1 Individuální koučing pracovnic K 1 Ochutnávkové odpoledne J 0,5 dne 6 * VO = vzdělávání - otevřené kurzy, VU = vzdělávání - uzavřené kurzy, DM = vývoj didaktického materiálu a jeho podstatný prodej, K = koučink, PK = poradenství a konzultace, A = audity, PT = průzkumy trhu, ŘP = řízení projektů, KH = vývoj a prodej know-how, J = jiné služby Copyright DAHA 12

13 Skladba zákazníků Profesní struktura účastníků % top management, vedení firem 10,5 Počítáno podle: střední management 21 x počtu dní řadoví pracovníci (THP) 38,5 počtu účastníků asistenti/sekretářky 5,4 obratu dělníci/řemeslníci 24,6 jinak Sektory, z nichž se rekrutují účastníci % průmyslové podniky 4,1 sektor služeb 56,3 veřejná správa 6,7 Počítáno podle: finanční instituce 22,2 x počtu dní obchodní instituce 9 počtu účastníků drobní podnikatelé 1,4 obratu uchazeči o zaměstnání - jinak veřejnost 0,3 jiné - Velikost firem vysílajících účastníky % méně než 50 zaměstnanců 12,3 Počítáno podle: zaměstnanců 20,3 x počtu dní zaměstnanců 12,4 počtu účastníků více než 1000 zaměstnanců 55 obratu jinak Reference významní zákazníci ČSSZ DHL IS KB, a.s. Eurotel Praha, spol. s r.o. ČSOB, a.s. CzechInvest VZP D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s. Volvo Auto Czech, s.r.o. CCS Česká společnost pro platební karty, a.s Copyright DAHA 13

14 Výsledky auditu Výsledek je syntézou odpovědí vzorku zákazníků, vybraných namátkou ze seznamu všech zákazníků, jimž firma Positive s.r.o.fakturovala za vzdělávání a poradenství od 1.1. do Počet dotazovaných zákazníků celkem: - z toho za vzdělávání - z toho za poradenství Období, v němž proběhly telefonické ankety: březen 2005 Výsledky telefonických anket Celková spokojenost (% zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení) Spokojenost v jednotlivých aspektech (% zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení) 100% 95,7% Komentář k výsledku telefonických anket Grafy udávají % zákazníků, kteří byli: 1 velmi nespokojeni nespokojení indiferentní spokojení velmi spokojení nebylo možné aplikovat Podíl zákazníků, kteří byli spokojeni nebo velmi spokojeni u jednotlivých kritérií, nezahrnuje ty, kteří dané kritérium nemohli aplikovat. Příprava akce / kurzu 5,54 16,66 72,28 5,54 Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 100% Vzdělávání: Přípravnou fázi považují zákazníci za velmi silnou stránku firmy Positive. Naprostá většina z nich se jeví jako velmi spokojená. Zvlášť pozitivně je hodnoceno to, že se v průběhu přípravy uzavřených kurzů lektor seznámí i přímo s účastníky a s jejich pracovním prostředím. Pokud jde o otevřené kurzy, zákazníci hodnotí kladně vypovídací hodnotu informací o kurzech - ať již na webových stránkách firmy Positive nebo v adresných nabídkách - i fakt, že samotný kurz pak těmto informacím odpovídá. Po formální stránce probíhá tato fáze u obou typů kurzů zcela hladce a bez problémů. Poradenství: I zákazníci poradenských projektů jsou v nadpoloviční většině s touto fází velmi spokojeni. Charakter většiny projektů, zejména Mystery Caller a Mystery Shopping, nevyžaduje z jejich strany tak výrazné zapojení jako u vzdělávání. Hodnotí tedy kladně především to, že mohou vše ponechat na firmě Positive a že příprava probíhá bezproblémově. V jednom případě proběhla příprava projektu na žádost zákazníka velmi rychle a nebyla tak podle jeho názoru zcela "dotažená" do všech detailů. Všichni zákazníci se shodují v tom, že je nutné, aby konzultanti firmy Positive dobře předem poznali jejich problematiku i prostředí. Zároveň sami uznávají, že je to někdy velmi obtížně proveditelné. Vysoce kladně jsou hodnoceny vstupní prezentace, které firma Positive u svých zákazníků uskutečňuje. Copyright DAHA 14

15 Průběh akce / kurzu 55,6 44,4 Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 100% Vzdělávání: Všichni dotázaní zákazníci jsou s průběhem vzdělávací akce velmi spokojení nebo spokojení. Průběh odpovídá tomu, co bylo dohodnuto v přípravné fázi, akce jsou "šity na míru". Nejprůkaznějším dokladem spokojenosti přímých účastníků je skutečnost, že mnohdy jdou do kurzu s určitou nechutí, ale odcházejí velmi spokojení až nadšení a často se "dožadují" dalšího vzdělávání. Na tomto hodnocení se značnou měrou podílí dostatečné praktické zaměření a interaktivnost vzdělávacích akcí. Nadřízení pak v mnoha případech konstatují konkrétní přínos vzdělávací akce pro práci účastníků. Poradenství: Dotázaní zákazníci prokázali spokojenost a v několika případech i velkou spokojenost s průběhem poradenských projektů. Velmi kladně hodnotí, že se nemuseli o noc starat a že projekt probíhal podle předchozího plánu a dohody. Shodně vidí přínos projektu pro práci svých útvarů. Poněkud se různí názory na znalost problematiky zákazníka, tak jak se v průběhu projektu projevovala. Většinou je považována za dobrou a dostačující, někteří se domnívají, že by měla být hlubší (uznávají ovšem, že je obtížné ji získat a že by to vyžadovalo větší součinnost i z jejich strany). Řízení projektu 5,54 38,92 11,1 44,46 Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 90% Vzdělávání: Řízení projektu je ve většině případů hodnoceno jako standardní a bezproblémové, firma Positive se svým zákazníkům snaží vycházet vstříc a respektovat jejich požadavky. Někteří dotazovaní zákazníci nebyli spokojeni s tím, že nemohli v uzavřených kurzech zvyšovat počty účastníků ve skupinách. Podle vyjádření firmy Positive je určitý maximální počet ve skupině třeba dodržovat v zájmu kvality výuky. Poradenství: Větší počet dotázaných zákazníků tento aspekt nemohl hodnotit. Firma Positive poradenské projekty řídí sama a své zákazníky touto činností nikterak nezatěžuje. Pokud se nějaká součinnost v tomto směru přece jen uskutečnila, proběhla ke spokojenosti zákazníků. Konzultanti / lektoři 38,9 61,1 Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 100% Vzdělávání: Lektorský sbor je považován za velmi silnou stránku firmy Positive. Většina dotázaných zákazníků se jeví jako velmi spokojená. Úroveň lektorského sboru je vyvážená, pokud jde o jednotlivé lektory i pokud jde o jejich odborné kompetence na jedné straně a komunikační dovednosti na straně druhé. Zvlášť pozitivně je hodnocena schopnost překonat případnou počáteční nechuť účastníků do vzdělávání a v mnoha případech v nich postupně vyvolat až nadšení. Poradenství: S konzultanty, kteří realizují poradenské aktivity, jsou zákazníci v polovině případů spokojeni a v polovině případů dokonce velmi spokojeni. Konkrétní hodnocení je obdobné jako u vzdělávání. Copyright DAHA 15

16 Nástroje a výstupy 5,5 38,9 55,6 Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 94,4% Vzdělávání: Zákazníci jsou v tomto aspektu z poloviny velmi spokojení a z poloviny spokojení. Využití techniky je účelné a přiměřené. Zaznělo: "Kurzy Positive jsou o komunikaci mezi lektorem a účastníky a nikoliv o technice." Velmi dobře jsou hodnoceny studijní materiály, a to jak po obsahové, tak po formální stránce. V některých případech s nimi účastníci prokazatelně z vlastní iniciativy i nadále pracují. Poradenství: Pokud poradenské projekty vyžadují technickou podporu, jsou s ní zákazníci spokojeni. Určitá nejednotnost je patrná v hodnocení výstupních zpráv: Nadpoloviční většina dotázaných zákazníků se jeví jako velmi spokojená. Zpráv hodnotí jako dostatečně podrobné, doporučení užitečná. Kladně je hodnocena i grafická úprava. Zaznělo: "Zpráva byla až překvapivě podrobná." "Zpráva byla nad očekávání." Další zákazníci jsou se zprávami spokojeni, jen jeden se jeví jako indiferentní, a to zejména pro technické problémy při zpracování a předávání zprávy (které - jak se zdá - byly zcela ojedinělé). Následná péče / follow up 5,55 5, ,35 5,55 Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 88,2% Vzdělávání: Hodnocení tohoto aspektu vykazuje rozdíly a je zde prostor pro zlepšování a rozšiřování služeb. Někteří zákazníci jsou velmi spokojeni s obsahem i formou závěrečného hodnocení kurzů: Zpráva je podrobná a adresná, shrnuje zpětnou vazbu účastníků i hodnocení lektorů včetně doporučení pro jednotlivé účastníky. Zákazníci, kteří jsou "pouze" spokojení, podrobnější výstupy nevyžadují, ale kdyby zprávy a doporučení byly adresnější, uvítali by to. Jediný z dotázaných zákazníku byl nespokojený - výstupy mu připadají příliš obecné. Z tohoto hodnocení je zřejmé, že by bylo užitečné konkretizovat následnou péči již při přípravě projektu, nabídnout zákazníkům i výstupy, které je samotné nenapadne požadovat. Poradenství: Zákazníci poradenských projektů jsou s tímto aspektem většinou spokojeni. Ve většině případů po předání zprávy o průběhu Mystery Caller nebo Mystery shopping nepožadují ze strany firmy Positive součinnost při projednávání závěru s testovanými pracovníky. Pokud výjimečně Positive i tuto etapu realizovala, byl zákazník velmi spokojen. Zákazníci vzdělávacích i poradenských projektů jsou shodně spokojeni s četností i formou dalších nabídek, které jim firma Positive průběžně zasílá. Kontakt s klientem 38,9 55,6 5,5 Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 100% Vzdělávání a poradenství: Všichni dotázaní jsou toho názoru, že firma Positive má se svými zákazníky velmi dobrý kontakt a vztah. Někteří dokonce tento vztah označili za nadstandardně kvalitní nebo naprosto úžasný, stejně jako kulturu komunikace. Po praktické stránce probíhají kontakty naprosto bez problémů. Administrativa, logistika, infrastruktura 77,8 22,2 Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení:100% Vzdělávání a poradenství: Zákazníci hodnotí kladně, že po administrativní a logistické stránce probíhá spolupráce zcela bez problémů. Pokud firma Positive vybírá prostory, v nichž kurzy probíhají (což je případ všech otevřených kurzů a menší části uzavřených kurzů), a zabezpečuje souvisící služby (ubytování, stravování atd.), jsou zákazníci po všech stránkách spokojeni. Copyright DAHA 16

17 Vztah kvalita / cena 11,1 88,9 Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 88,9% Naprostá většina zákazníků vzdělávacích i poradenských projektů je s cenami spokojená, považuje je za "rozumné" a přijatelné a vztah kvalita - cena za vyvážený. Někteří zákazníci akceptují cenu, která je vyšší než u jiných firem, které nabízejí srovnatelné služby, protože jsou si jisti kvalitou nebo mají zájem přímo o know-how firmy Positive. Ceny považují za konkurenceschopné i zákazníci z regionů, kde jsou ceny ve srovnání např. s Prahou celkově nižší. Celková spokojenost 16,6 83,4 Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 100% 15 z 18 celkem dotázaných zákazníků se celkově jeví jako velmi spokojení, zbývající 3 pak jako spokojení. Velmi spokojení jsou i ti zákazníci, kteří v některých aspektech vykazovali menší míru spokojenosti. To dokládá, že dílčí nespokojenost nebo připomínky sami považují za okrajové a bez vlivu na celkový dojem. Za zvláště silné stránky firmy Positive je považováno: vstřícnost, otevřenost, flexibilita, rychlé reakce, komunikace s klientem. Pro vzdělávání pak ještě bylo speciálně zmíněno: lektoři a jejich odbornost, zpětná vazba, pořádání ochutnávkových odpolední, otevřené kurzy Manažerské akademie. V poradenských aktivitách je zvlášť dobře hodnocena zkušenost s produktem, propracovaná metodologie, úvodní prezentace, pochopení potřeb klienta a snaha průběžně projekty vylepšovat. Pokud jde o slabší stránky a náměty na zlepšování, zmínili zákazníci vzdělávání zpětnou vazbu a cenovou politiku při delší spolupráci. Někteří zákazníci poradenských projektů by považovali za užitečné, kdyby se firma Positive hlouběji seznámila s jejich problematikou a produkty (pro potřeby Mystery caller a Mystery shopping), ale sami chápou, že je to velmi obtížné. Všichni dotázaní zákazníci počítají s další spoluprací, v mnoha případech spolupráce probíhá kontinuálně nebo jsou již další projekty předjednány. Návštěva firmy Dne navštívila auditorka Dagmar Hartmannová firmu Positive s.r.o. V průběhu návštěvy namátkovou kontrolou prověřila věrohodnost informací, které firma pro audit poskytla. Nebyly zjištěny žádné nesrovnalosti. Ověření zprávy komisí expertů Zprávu o auditu posoudil zástupce komise expertů při občanském sdružení Sdružení pro kvalitu a informace ve vzdělávání (SKIV) a odsouhlasil udělení certifikátu Q FOR firmě Positive s.r.o.. Závěr auditu Firma Positive s.r.o. k splnila veškeré podmínky stanovené pro udělení certifikátu Q FOR. V Praze dne Mgr. Dagmar Hartmannová auditorka PhDr.Zdeněk Palán, Dr. předseda komise expertů Copyright DAHA 17

Zpráva o auditu QforScan POSITIVE s.r.o.

Zpráva o auditu QforScan POSITIVE s.r.o. Zpráva o auditu QforScan POSITIVE s.r.o. Datum auditu: 11.07.2007 Auditor: Mgr. Dagmar Hartmannová Přítomni během auditu (jméno a funkce): Kamila Ludvíková, manažerka kvality Prezentace firmy Obchodní

Více

Zpráva o auditu. LBS, s.r.o.

Zpráva o auditu. LBS, s.r.o. Zpráva o auditu LBS, s.r.o. 2001 LBS, s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Měchenická 2561, 141 00 Praha 4 Kancelář firmy: Vinohradská 184, 130 52 Praha 3 Telefon: 267 132 127-8 Fax: 267 132 129 E-mail:

Více

Zpráva o auditu. Thomas International CZ s.r.o

Zpráva o auditu. Thomas International CZ s.r.o Zpráva o auditu Thomas International CZ s.r.o 2005 Thomas International CZ s.r.o Základní údaje Sídlo firmy: Všehrdova 146, 500 02 Hradec Králové Pobočky: Thomas International CZ s.r.o.- organizačná zložka

Více

Zpráva o auditu. Minerva vzdělávací společnost, s.r.o.

Zpráva o auditu. Minerva vzdělávací společnost, s.r.o. Zpráva o auditu Minerva vzdělávací společnost, s.r.o. 2004 Základní údaje Minerva vzdělávací společnost, s.r.o. Sídlo firmy: Opletalova 37, Praha 1 Telefon: 224213053, 272910085, 603252926 Fax: 272910085,

Více

Zpráva o auditu. SEMIS, spol. s r.o.

Zpráva o auditu. SEMIS, spol. s r.o. Zpráva o auditu SEMIS, spol. s r.o. 2003 SEMIS, spol. s r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Písnická 752, 142 00 Praha 4 Telefon: 224 919 851, 224 922 581 Fax: 224 922 581 E-mail: info@semis.cz Internetová

Více

Zpráva o auditu. SIGNAL PROJEKT s.r.o.

Zpráva o auditu. SIGNAL PROJEKT s.r.o. Zpráva o auditu SIGNAL PROJEKT s.r.o. 2002 SIGNAL PROJEKT s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Vojtova 7, 602 00 Brno Telefon: 543 214 868, 543 233 962, mobil: 602/545 008 Fax: 543 331 046 E-mail: trnka@signalprojekt.cz

Více

Zpráva o auditu. LBS s.r.o.

Zpráva o auditu. LBS s.r.o. Zpráva o auditu LBS s.r.o. 2005 LBS s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Měchenická 2561, Praha-4, 141 00 Provozovna: Vinohradská 184, 130 52 Praha 3 Telefon: 267132127-8 Fax: 267132129 E-mail: info@lbspraha.cz

Více

Zpráva o auditu. Signal Projekt s.r.o.

Zpráva o auditu. Signal Projekt s.r.o. Zpráva o auditu Signal Projekt s.r.o. 2006 Signal Projekt s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Brno, Vojtova 7 PSČ 602 00 Telefon: 543 214 868, 543 233 962 Fax: 543 331 046 trnka@signalprojekt.cz; havlickova@signalprojekt.cz;

Více

Zpráva o auditu. Thomas International CZ, s. r. o.

Zpráva o auditu. Thomas International CZ, s. r. o. Zpráva o auditu Thomas International CZ, s. r. o. 2002 Thomas International CZ, s. r. o. Základní údaje Sídlo firmy: Všehrdova 146, 500 02 Hradec Králové Telefon: 495 521 254, 495 538 780 Fax: 495 531

Více

Zpráva o auditu. MINERVA vzdělávací společnost s.r.o.

Zpráva o auditu. MINERVA vzdělávací společnost s.r.o. Zpráva o auditu MINERVA vzdělávací společnost s.r.o. 2007 MINERVA vzdělávací společnost s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Thámova 20, 186 00 Praha 8 Telefon: 222 312 036 Fax: 222 312 036 E-mail: info@minervacz.cz

Více

Zpráva o auditu. Akademie J. A. Komenského Praha

Zpráva o auditu. Akademie J. A. Komenského Praha Zpráva o auditu Akademie J. A. Komenského Praha 2003 Akademie J. A. Komenského Praha Základní údaje Sídlo firmy: Tržiště 20, Praha 1 Malá Strana 118 43 Telefon: 257 531 476 Fax: 257 531 476 E-mail: akademie@login.cz

Více

Zpráva o auditu INTEGRITY CONSULTING

Zpráva o auditu INTEGRITY CONSULTING Zpráva o auditu INTEGRITY CONSULTING 2007 INTEGRITY CONSULTING Základní údaje Sídlo firmy: Prvního Pluku 8, Praha 8, 186 00 Telefon: +420 224 891 333 Fax: +420 224 891 332 E-mail: info@integrity-consulting.cz

Více

Zpráva o auditu. Gradua-CEGOS, s.r.o.

Zpráva o auditu. Gradua-CEGOS, s.r.o. Zpráva o auditu Gradua-CEGOS, s.r.o. 2005 Gradua-CEGOS, s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Karlovo nám.7, 128 01 Praha 2 Pošt.přihr.77 Telefon: +420 222 162 312 Fax: +420 222 162 313, 222 162 726 E-mail:

Více

Zpráva o auditu. CC Systems, a.s., úsek vzdělávání dospělých

Zpráva o auditu. CC Systems, a.s., úsek vzdělávání dospělých Zpráva o auditu CC Systems, a.s., úsek vzdělávání dospělých 2002 CC Systems, a.s., úsek vzdělávání dospělých Základní údaje Sídlo firmy: Národní tř. 101, 695 01 Hodonín Telefon: 518 342 243 Fax: 518 342

Více

Zpráva o auditu. Počítačová služba s.r.o

Zpráva o auditu. Počítačová služba s.r.o Zpráva o auditu Počítačová služba s.r.o 2005 Základní údaje Počítačová služba s. r. o. Sídlo firmy: Stupkova 413/1a 779 00 Olomouc Telefon: 585 226 388 Fax: 585 226 388 E-mail: info@poc-sluzba.cz Internetová

Více

praha a brno červenec prosinec 2009

praha a brno červenec prosinec 2009 profesní semináře praha a brno červenec prosinec 2009 budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru

Více

Zpráva o auditu. Aperta, s. r. o.

Zpráva o auditu. Aperta, s. r. o. Zpráva o auditu Aperta, s. r. o. 2004 Aperta, s. r. o. Základní údaje Sídlo firmy: Křižíkova 527, Liberec, 460 07 Telefon: +420 485 240 217 Fax: +420 485 240 217 E-mail: aperta@aperta.cz Internetová adresa:

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Zpráva o auditu QforScan Praemia, k.s.

Zpráva o auditu QforScan Praemia, k.s. Zpráva o auditu QforScan Praemia, k.s. Datum auditu: 28.06.2007 Auditor: Přítomni během auditu (jméno a funkce): Mgr. Dagmar Hartmannová Lucie Šemberová, office manager Lucie Houšková Prezentace firmy

Více

Zpráva o auditu. POE EDUCO, spol. s r.o.

Zpráva o auditu. POE EDUCO, spol. s r.o. Zpráva o auditu POE EDUCO, spol. s r.o. 2007 POE EDUCO, spol. s r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Štefánikova 2086/12 741 01 Nový Jičín Telefon: 596 657 241 Fax: 596 639 550 E-mail: pavla.cmuchova@poe.cz

Více

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 stávající nabídka prohlubování kvalifikace Institut dnes realizuje vzdělávací akce pro

Více

Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje

Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika rozvojových aktivit Management by Resultes je na výsledky orientovaný systém rozvoje měkkých, manažerských, obchodních a systémových kompetencí

Více

praha a brno slevu Proč Tutor? Pro firmy profesní semináře LEDEn červen 2010 budete vynikat z vaší firmy a získejte

praha a brno slevu Proč Tutor? Pro firmy profesní semináře LEDEn červen 2010 budete vynikat z vaší firmy a získejte LEDEn červen 2010 profesní semináře praha a brno budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru Prahy

Více

Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie. Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje

Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie. Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika manažerského rozvoje Management by Resultes je na výsledky

Více

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků

Více

Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku kurzů projektového managementu

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky v rámci výběrového řízení na zajištění vzdělávacích aktivit Projekt: Číslo projektu: Zvýšení adaptability zaměstnanců a zmírnění dopadů ekonomické krize vzděláváním zaměstnanců společnosti

Více

OBECNÉ INFORMACE. Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz

OBECNÉ INFORMACE. Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz OBECNÉ INFORMACE Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz Obsah Profil Identifikační údaje Nabídka klientům Návrh vzdělávacích programů

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do zjednodušeného výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit v rámci projektu CZ.04.1.03/4.1.15.3/0159 Program rozvoje lidských zdrojů za účelem zvyšování

Více

Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti. Soft skills : Termín:

Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti. Soft skills : Termín: Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti Soft skills : Termín: 2.2. 3.2.2011 Efektivní komunikace zákazníka 9.2. 10.2.2011 Vedení obchodního

Více

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 jsou zaměřeny především na následující odborné oblasti a cílové skupiny : - MLS modulární vzdělávací systém OSN - distanční studium na mezinárodní certifikát

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA k podání nabídky na dodávku vzdělávacích služeb ORLZ CZ.04.1.03 Vzdělávání

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Číslo projektu: Tradice rodinné firmy je závazkem, ale i výzvou ke zvýšení konkurenceschopnosti BIERHANZL GROUP, a. s. CZ.04.1.03/4.1.02.3/0006 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v rámci výzvy č. 35 NÁZEV ZAKÁZKY:

Více

Zpráva o auditu. MITA THOR INTERNATIONAL, spol. s r. o.

Zpráva o auditu. MITA THOR INTERNATIONAL, spol. s r. o. Zpráva o auditu MITA THOR INTERNATIONAL, spol. s r. o. 2007 MITA THOR INTERNATIONAL, spol. s r. o. Základní údaje Sídlo firmy: centrála: tř. Kpt. Jaroše 37a, 602 00 Brno pobočky: Na Pankráci 30, 140 00

Více

Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání!

Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání! Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání! PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI TRADICE společnost založena v roce 1996, DOBRÁ ZNAČKA respekt důvěra partnerství, LÍDR ve vzdělávání na českém

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

Váš partner pro vzdělávání. ICV - Institut certifikovaného vzdělávání s.r.o.

Váš partner pro vzdělávání. ICV - Institut certifikovaného vzdělávání s.r.o. Váš partner pro vzdělávání ICV - Institut certifikovaného vzdělávání s.r.o. PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI TRADICE společnost založena v roce 1996 DOBRÁ ZNAČKA LÍDR GOODWILL PROFESIONALITA respekt důvěra partnerství

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky na služby zadané ve zjednodušeném výběrovém řízení dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, v platném znění Název zakázky

Více

MONITORING NEKALÝCH OBCHODNÍCH PRAKTIK

MONITORING NEKALÝCH OBCHODNÍCH PRAKTIK MONITORING NEKALÝCH OBCHODNÍCH PRAKTIK Dodržují vaši obchodníci a prodejní zástupci vaše obchodní podmínky? Uplatňují vaše etické principy všichni zaměstnanci vůči svým zákazníkům? Dostávají vaši zákazníci

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Výcvik v konzultantských dovednostech

Výcvik v konzultantských dovednostech Výcvik v konzultantských dovednostech PRO KOHO JE VÝCVIK URČEN: Výcvik je určen těm studentům psychologie a příbuzných oborů, kteří mají zájem se do budoucna věnovat práci v HR, nebo konzultanta poskytujícího

Více

Nabídka vzdělávání zaměstnanců financovaného ze zdrojů EU Realizátor projektů ESF: Školamanažerskéhorozvoje rozvoje s.r.o. ro Představení Školy manažerského rozvoje založena v roce 1995 s posláním šířit

Více

Lektorské dovednosti pro pracovníky ve zdravotnictví

Lektorské dovednosti pro pracovníky ve zdravotnictví Lektorské dovednosti pro pracovníky ve zdravotnictví E-learning Projekt EU Hippocrates Vzdělávání školitelů ve zdravotnictví Mgr. Dana Fragnerová, Mgr. Jana Frischmannová E-learning v rámci projektu Hippocrates

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku: Osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability zaměstnanců DACHSER E. S. T. a. s.

Zadávací dokumentace pro zakázku: Osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability zaměstnanců DACHSER E. S. T. a. s. Zadávací dokumentace pro zakázku: Osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability zaměstnanců DACHSER E. S. T. a. s. CZ.1.04/1.1.02/35.00377 DACHSER E.S.T. a.s. se sídlem v Kladně patří do celosvětové sítě DACHSER

Více

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru 4MOTION TM Komplexní program rozvoje manažerů Cesta vzhůru management 4MOTION TM : Program rozvoje manažerů Manažerský rozvoj není událost, ale proces. Místo jednorázových interních školení zvolte komplexní

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Název zakázky: Identifikace: Název

Více

AKTUÁLNÍ TRENDY V KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

AKTUÁLNÍ TRENDY V KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH AKTUÁLNÍ TRENDY V KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Jana Brabcová Tomáš Langer Proč je kvalita tématem dne? dotace ESF výběrová řízení objem dalšího vzdělávání náročnost zákazníka dalšího vzdělávání odlišení

Více

Časové schéma vzdělávacího programu :

Časové schéma vzdělávacího programu : Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu www.procentre.eu NABÍZÍME VÁM KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PROFESIONÁL ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ JAKÉ JSOU PŘÍNOSY VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU? Získání znalostí a dovedností

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Ing. Mgr. Jiří Svoboda Kurzy

Ing. Mgr. Jiří Svoboda Kurzy Ing. Mgr. Jiří Svoboda Ing. Mgr. Jiří Svoboda Kurzy Soft skills Manažerské a marketingové kurzy Manažerské dovednosti Moderní marketingová komunikace Efektivní komunikace Komunikace se zákazníkem Péče

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., pobočka Hlinsko v Č., 539 71 Holetín 26 tel / fax 469 311 851, mobil 603 185 084, e mail otc.hl@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTERNÍ LEKTOR Rozvoj

Více

Prezenční kurzy + estudovna + H2K = nová kvalita ve vzdělávání

Prezenční kurzy + estudovna + H2K = nová kvalita ve vzdělávání How2Know estudovna Prezenční kurzy + estudovna + H2K = nová kvalita ve vzdělávání Co bylo na začátku? Přání MÍT SVOJE VLASTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Rozhodnutí REALIZOVAT JE VLASTNÍMI SILAMI SAMI Celoroční kurz: Úspěšný

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka

Více

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců I. Základní informace o projektu Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců Firma: Statutární město Hradec Králové Československé

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

Zadávací dokumentace. Okresní hospodářská komora Šumperk

Zadávací dokumentace. Okresní hospodářská komora Šumperk Zadávací dokumentace Okresní hospodářská komora Šumperk K výběrovému řízení s názvem zakázky Vzdělávání zaměstnanců OHK Šumperk Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.06/33.00007 Okresní hospodářská komora

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Identifikační údaje Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců POEX Velké Meziříčí, a.s. Zadavatel POEX Velké Meziříčí,a.s. IČ 25518356 Sídlo Třebíčská

Více

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Zadávací dokumentace Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Obsah: Identifikační údaje... 3 Specifikace předmětu zakázky... 3 Požadavky na dodavatele... 5 Zpracování nabídkové

Více

Závěrečná zpráva projektu: «Posílení konkurenceschopnosti společnosti ABO valve, s.r.o. prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců»

Závěrečná zpráva projektu: «Posílení konkurenceschopnosti společnosti ABO valve, s.r.o. prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců» Závěrečná zpráva projektu: «Posílení konkurenceschopnosti společnosti ABO valve, s.r.o. prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců» V Olomouci dne 27. července 2011 1 Závěrečná zpráva projektu. «Posílení konkurenceschopnosti

Více

Projekt Age management

Projekt Age management Projekt Age management OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradecký kraj CZ.1.07/3.2.10/03.0003 člen AIVD ČR Age Management věkový management představuje řízení zohledňující věk a schopnosti zaměstnanců

Více

!lept. Výzva k podání nabídek. Služba 01.03.2011. CZ, a.s. cz. a.s. VIROPLASTIC. Maurizio Bergonzoni, 558412444, mau rizio. bergonzoni@viroplastic.

!lept. Výzva k podání nabídek. Služba 01.03.2011. CZ, a.s. cz. a.s. VIROPLASTIC. Maurizio Bergonzoni, 558412444, mau rizio. bergonzoni@viroplastic. !lept evropský. OPERČNí PROGRAM EVROPSKA UNIE VAŠI BUDOUCNOST Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Vzdělávání Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební

Více

Development Centrum NABÍDKA M.C.TRITON. Kontaktní osoba: Ing. Radek Tesař. Mobil: +420 603 558 650. Email: tesar@mc-triton.cz

Development Centrum NABÍDKA M.C.TRITON. Kontaktní osoba: Ing. Radek Tesař. Mobil: +420 603 558 650. Email: tesar@mc-triton.cz M.C.TRITON, spol. s r.o. Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6 telefon: + 420 255 710 600, fax: + 420 255 710 699 e-mail: info@mc-triton.cz, www.mc-triton.cz IČ: 49622005, DIČ:CZ49622005 Kontaktní osoba: Ing.

Více

OBSAH KATALOGU: A) VEŘEJNÁ ŠKOLENÍ

OBSAH KATALOGU: A) VEŘEJNÁ ŠKOLENÍ 1 OBSAH KATALOGU: A) VEŘEJNÁ ŠKOLENÍ Strana I) Legislativa, školení řidičů a první pomoci 3 Pracovněprávní požadavky 3 Bezpečnost práce pro řidiče motorových vozidel 4 První pomoc a okamžitá resuscitace

Více

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy)

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy) Profesní životopis Jméno a příjmení Mgr. Stanislav Loskot, MBA Adresa Košařiska 112 Milíkov 739 81 Telefon +420 737 977 779 E-mail Státní příslušnost loskot.stanislav@gmail.com Česká republika Datum narození

Více

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036 V lednu 2013 obdrželo město Horažďovice od Ministerstva vnitra České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Městský úřad Horažďovice

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem Vzdělávání zaměstnanců firmy ŠKODA VAGONKA a.s. v rámci projektu Vzdělávání zaměstnanců firmy ŠKODA VAGONKA a.s. pro zvýšení jejich adaptability a snížení dopadů

Více

Vyjednávaní pro neobchodní pozice For Business Excellence aneb od zítřka už vždy získám z jednání s kolegy víc

Vyjednávaní pro neobchodní pozice For Business Excellence aneb od zítřka už vždy získám z jednání s kolegy víc 11. 12. 3. 2015 Vyjednávaní pro neobchodní pozice For Business Excellence aneb od zítřka už vždy získám z jednání s kolegy víc Často se mi stává, že si po jednání řeknu: Zase mě oškubali, zase jsem zbytečně

Více

Operační program Praha Adaptabilita spolufinancuje Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Operační program Praha Adaptabilita spolufinancuje Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění SPECIFIKACE PŘEDMĚTU I. ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ROZVOJ OSOBNOSTNÍCH A IT DOVEDNOSTÍ Místo konání prostory dodavatele Náplní této aktivity

Více

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR Řízení lidských zdrojů (HR management) je jednou z klíčových součástí managementu každé instituce. Zaměstnanci pro knihovnu představují stejný potenciál

Více

Kompetence pro život aneb ROZDÍL JE V LIDECH

Kompetence pro život aneb ROZDÍL JE V LIDECH Kompetence pro život aneb ROZDÍL JE V LIDECH R P I C - V i P K D O J S M E Vzdělávací, inovační a poradenská společnost působící na trhu od roku 1999 Více než dvacet let zkušeností v oblastiřízení projektů

Více

Dotazy Odpovědi k zadávacímu řízení Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ELLA-CS, s.r.o., číslo 3532

Dotazy Odpovědi k zadávacímu řízení Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ELLA-CS, s.r.o., číslo 3532 Dotazy Odpovědi k zadávacímu řízení Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ELLA-CS, s.r.o., číslo 3532 http://www.esfcr.cz/zakazky/komplexni-rozvoj-zamestnancu-spolecnosti-ella-cs-s-r-o Dotaz č. 1 k

Více

HR MANAGEMENT DIRECT Pojišťovna, a.s.

HR MANAGEMENT DIRECT Pojišťovna, a.s. HR MANAGEMENT DIRECT Pojišťovna, a.s. OBSAH DIRECT Pojišťovna, a.s. Human resources nábor odměňování a benefity mzdy a administrativa personální controlling vzdělávání a rozvoj interní komunikace Dotazy

Více

Popis obsahu a struktury programu

Popis obsahu a struktury programu Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) 1 Název programu: Řízení projektů v praxi Popište obsah jednotlivých

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Školení je šance Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY T-MAPY AMOS

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY

OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY PROGRAM OPEN MANAGEMENT je intenzivní kurz pro TOP manažery, senior manažery a HR specialisty, kteří si chtějí osvojit vědecké či praktické znalosti

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

Zadávací dokumentace do výběrového řízení pro projekt

Zadávací dokumentace do výběrového řízení pro projekt Zadávací dokumentace do výběrového řízení pro projekt Posílení profesních dovedností a adaptability zaměstnanců společnosti KNORR BREMSE Systémy pro užitková vozidla, CR, s.r.o. Zadavatel: KNORR BREMSE

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

Výběr kandidátů na finanční pozice z pohledu personalistů

Výběr kandidátů na finanční pozice z pohledu personalistů Výběr kandidátů na finanční pozice z pohledu personalistů Vytvořil Distribuce dokumentu Datum Česká asociace pro finanční řízení Elektronicky na členy asociace a vybrané personalisty 1. 8. 2013 30. 8.

Více

DĚKUJI ZA VAŠI POZORNOST A DOTAZY

DĚKUJI ZA VAŠI POZORNOST A DOTAZY NOVÉ A PŘIPRAVOVANÉ NÁSTROJE HODNOCENÍ KVALITY V DV Tomáš Langer Program Jak poznat kvalitní vzdělávací instituci a kvalitního lektora Profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání Rating vzdělávacích

Více

OUTDOOROVÝ TEAMBULDING JSME NA JEDNÉ LODI

OUTDOOROVÝ TEAMBULDING JSME NA JEDNÉ LODI AHRA Human Resource Agency, s.r.o. Zámecké nám. 44, 738 01 Frýdek-Místek AHRA - Consulting, s.r.o. GSM: +420 721 980 766 Tel.: +420 558 624 116 E-mail: a-hra@a-hra.cz www.a-hra.cz učme se zkušeností a-hrou

Více

Vzdeláváním k pestrejšímu životu

Vzdeláváním k pestrejšímu životu Asociace institucí Největší profesní asociace ve vzdělávání dospělých s tradicí od roku 1990 ˇ ˇ Vzdeláváním k pestrejšímu životu 33 Kdo jsme? Asociace institucí je největší profesní asociací ve vzdělávání

Více

Hodnocení úrovně vzdělávání

Hodnocení úrovně vzdělávání Hodnocení úrovně vzdělávání Srpen 2012 Hodnocení úrovně vzdělávání Srpen 2012 Dokument byl vypracován skupinou odborných konzultantů KA 02 ve složení: Lucie Jindrová, Martina Heřmanová, Martin Ježek HODNOCENÍ

Více

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16 1. modulový blok Firma a její rozvoj 1. Založení firmy B 2 16 Zpracování podnikatelského záměru /zpracování konkrétního záměru na PC/ 2. Orientace v potřebách trhu 2 16 Marketing (marketingový mix, SWOT

Více

Výzva k podání nabídek v rámci zakázky

Výzva k podání nabídek v rámci zakázky Výzva k podání nabídek v rámci zakázky Vzdělávací aktivity ASBS ZADAVATEL Název zadavatele: Asociace soukromých bezpečnostních služeb České republiky o.s. Sídlo zadavatele: Roháčova 188/37, 13000 Praha

Více

Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu

Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu Název projektu: Kvalifikovaný interní lektor pro Liberecký kraj OBSAH PŘÍLOHA Č. 2: OBSAHY KURZŮ PROJEKTU... 1 OBSAH... 1 E-LEARNINGOVÉ KURZY:... 2 Měkké dovedností

Více

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15 Katedra a managementu prof. Ing Zdeněk Mikoláš, CSc. Rodinné doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Rozvoj klíčových kompetencí podnikatelů a manažerů

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Vzdělávání v České společnosti pro větrnou energii. Zadavatel

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Vzdělávání v České společnosti pro větrnou energii. Zadavatel ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vzdělávání v České společnosti pro větrnou energii Zadavatel Název zadavatele: Česká společnost pro větrnou energii Sídlo zadavatele: Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1 IČ: 60448571

Více

Metodický dohled - jak správně ošetřit požadavky legislativy ICT projektu Jan Heisler, Relsie, spol. s r.o.

Metodický dohled - jak správně ošetřit požadavky legislativy ICT projektu Jan Heisler, Relsie, spol. s r.o. Metodický dohled - jak správně ošetřit požadavky legislativy ICT projektu Jan Heisler, Relsie, spol. s r.o. http://www.relsie.cz/ Současný stav projektů v ICT Procesy dohled řízení Legislativa národní

Více

Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření)

Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření) Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření) Vytvořil: Distribuce dokumentu: Česká asociace pro finanční řízení elektronicky na členy asociace a vybrané manažery Datum: 7. 12. 2012 31. 1. 2013

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu.

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Martin Konečný Obsah Strana 3 Základní údaje o projektu Strana 4 Cíle projektu Strana 5 Cílové skupiny Strana

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zadávací dokumentace A) Zakázka: Název zakázky: Realizace vzdělávacích a rozvojových

Více